Dr. Dominika Andrijanić: Vraćanje ikavice u književnost zahtjevan je, ali provediv proces

Datum objave: 28.08.2019   Broj čitanja: 1833
“Vraćanje zastupljenije ikavice u suvremenu hrvatsku književnost i društveno-kulturna zbivanja na bosanskohercegovačkom području zahtjevan je proces, ali je provediv”, govori za Večernji list Dominika Andrijanić, Gruđanka koja je doktorirala o temi “Izražajnost ikavice u suvremenoj hrvatskoj književnosti na bosanskohercegovačkom području”.
Dr. Dominika Andrijanić: Vraćanje ikavice u književnost zahtjevan je, ali provediv proces

 

U intervjuu za Večernjak ova doktorica znanosti govori o uporabi ikavice u književnosti, njezinoj prošlosti, ali i budućnosti.

 

Dr. sc. Andrijanić, na samom početku, doktorirali ste o temi “Izražajnost ikavice u suvremenoj hrvatskoj književnosti na bosanskohercegovačkom području”, što vas čini jednom od rijetkih znanstvenika koji se bave ovim istraživačkim područjem. Zašto ta tema?

Uočljivo je da vremenskim odmicanjem od baštine ikavica sve više iščezava u Bosni i Hercegovini. Suvremenoj ikavici na tom području posvećena je premala pozornost te važnost, utjecaj i samosvojnost u književnom tradiranju, jezikoslovnim procesima i zastupljenosti u kulturi uopće. Stoga su poticaji za izučavanjem o ikavici potrebni, a novim prinosima i učincima pokušava se oduprijeti stiješnjenosti ikavice u društvu i u književnom kretanju. Poneki njezino stvaranje drže površnom vrijednošću pa je o tome iskazana izvjesna proturječnost. Uvidjevši negativne ishode za ikavicu, ukazuje se na ikavske vrijednosti i time opovrgavaju nijekanja o ikavici te se potiče na njezinu postojaniju primjenu, promicanje i očuvanje u suvremenosti.

 

Primjetno je da se ikavica malo upotrebljava u književnosti, ali i u svakodnevnom životu na našem području. Što je tomu uzrok?

Premali broj pisanih i govornih osvrta na ikavsko podrijetlo i značajke te filološki nedovoljno i nesustavno opisanoj ikavici, prouzročili su njezinu sve manju prisutnost kroz prostor i vrijeme, posebice u suvremenosti. Iz toga su nadalje proizišle raznolike implikacije o ikavskoj postojanosti u književnom i kulturnom stvaranju. Uočava se njezina skromna zastupljenost u prepoznavanju književnoumjetničkih vrijednosti. Zanemaruju se dijalektne ikavske izražajnosti i važnosti u suvremenosti. Također, premalo je filoloških, stručnih i znanstvenih prinosa povezanih s ikavicom te općenito literature o njezinim značajkama na tom području.

 

Utječe li književna ikavica na društvena zbivanja?

Oskudnija prisutnost ikavice u književnim stvaranjima utječe na njezinu manju prisutnost u društveno-kulturnim zbivanjima. Istraživanjem je potvrđeno da skromnijom primjenom ikavice u književnosti dolazi do raznolikih negativnih učinaka. Ako se u književnim uracima koristi ikavicom u malom broju, time se ona ne promiče dovoljno među publikom i nema svoju recepciju. Književna ikavica djeluje na ikavsku prisutnost među govornicima. Međusobna je povezanost ikavice u književnosti, društvu i kulturi. Stanovnici su sudionici književno-kulturnih zbivanja u domovini, jer su njihovi prinosi svrhoviti za postojaniju ikavicu u književnim kretanjima.

 

Proveli ste i istraživanja među stanovnicima u Bosni i Hercegovini, kakvi su rezultati?

Istraživanjem je potkrijepljeno nepoznavanje ikavske baštine i općenito njezina podrijetla na bosanskohercegovačkom području te većinom nezainteresiranost za ikavicu među hrvatskim pučanstvom na tom području. U Bosni je njezina istrijebljenost znatnija, a u Hercegovini, posebice zapadnoj, još uvijek se djelomice zadržala u obiteljima, iako u javnosti preteže hrvatski standardni jezik, ijekavski oblik, a o nepoznavanju ikavskog podrijetla, nesudjelovanju povezanom s ikavskim izričajem te neželjenom povratku i očuvanju ikavice, povelik broj njezinih stanovnika su istomišljenici s nemalim brojem govornika u Bosni.

 

Koliko se književnici u suvremenosti koriste ikavicom?

Bosanskohercegovački suvremeniji književnici većinom svoja djela stvaraju na ijekavskom korpusu pa su malobrojni promicatelji dijalektne, ikavske književne tečevine, ali njihova djela na ikavici pružaju znatan doprinos razvoju hrvatske književnosti. U novije vrijeme, posebice nakon 1990-ih, uočava se djelomično pobuđivanje ikavske izražajnosti u suvremenoj hrvatskoj književnosti na bosanskohercegovačkom području. Zasigurno, autori svojim očuvanjima zavičajnoga govora u pisanoj riječi, potiču i druge na prepoznavanje i promicanje ikavske baštine kao jezične posebnosti u književnosti i kulturi.

 

Što je s ikavicom u prošlosti?

Rasprostranjenost i razvedenost ikavice očita je u srednjem vijeku, posebice u pravno-administrativnim spisima i epigrafskim natpisima, potom u franjevačkim djelima 17. i 18. stoljeća pa do polovice 19. stoljeća. Sagledavanjem ikavske zastupljenosti u prethodnim stoljećima očita je njezina znatno veća uporabivost u odnosu na suvremenije uratke. Književnost na tom području nekoć se znatno temeljila na ikavici pa je sastavnica njezine baštine.

 

Smatrate li da je moguć povratak ikavice?

Vraćanje zastupljenije ikavice u suvremenu hrvatsku književnost i društveno-kulturna zbivanja na bosanskohercegovačkom području zahtjevan je proces, ali provediv. Potrebno je afirmirati književnu kulturu na ikavici te ukazati na načine, učestalost i kakvoće njezine utkanosti u suvremenu književnost oblikovanu na standardu. Nužno je pobuđivanje na očuvanje ikavice u suvremenosti. Primjerice, organizirati prikladne skupove, manifestacije i srodne sadržajnosti povezane s ikavicom te u školama određene nastavne sate posvetiti zavičajnoj ikavici. Zatim, slavisti, kroatisti, komparatisti i književni stvaratelji trebaju pronaći preporučljive mogućnosti kojima će u odgovarajućim književnoteorijskim, književnokritičkim i estetskim radovima te stručnim i znanstvenim studijama iznijeti i opisati dijalektna ikavska obilježja. Time će ikavica biti prisutnija u suvremenoj hrvatskoj književnosti i društveno-kulturnim zbivanjima na širem bosanskohercegovačkom području.•

 

Večernji list

Vaše ime
Komentar
 
Hvala na komentaru.
Vaš komentar će biti pregledan od strane administratora.
  • hmm28.08.2019 13:54 sati
    Nema smisla da ikavica bude dominantno u književnosti.
Sva prava pridržana  ©  GRUDE.COM  2007-2019
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.

Dizajn i programiranje: AVE-Studio