MZ OPĆINE GRUDE: Objavljena imena i prezimena svih 187 vijećnika

Datum objave: 31.10.2019   Broj čitanja: 2904
Sukladno Izvješću o rezultatima glasovanja za članove Vijeća Mjesnih Zajednica općine Grude, Općinskog izbornog povjerenstva broj: 02-05-1622/19 od 17.10.2019. godine, raspodjeljuju se mandati za članove Vijeća mjesnih zajednica općine Grude kako slijedi:
MZ OPĆINE GRUDE: Objavljena imena i prezimena svih 187 vijećnika

 

1. MZ DRAGIĆINA

1. HDZ BiH

1. Jure Bandić , rođ.1987.g.
2. Ivica Palac , rođ.1966.g.
3. Ljiljanko Palac , rođ.1964.g.
4. Rosan Šimić , rođ.1967.g.
5. Vlado Bandić , rođ.1959.g.
6. Ljubo Katura , rođ.1960.g.
7. Mario Bandić , rođ.1990.g.
8. Dragan Palac , rođ.1967.g.
9. Vladimir Šimić , rođ.1959.g.
10. Tonije Palac , rođ.1975.g.
11. Boro Bošnjak , rođ.1963.g.
12. Srećko Šimić , rođ.1955.g.
13. Mladen Leko ,rođ.1959.g.
14. Boris Biloš , rođ.1969.g.
15. Ivan Marić , rođ.1990.g.

 

2. MZ DRINOVCI

1. HDZ BiH

1. Ivica Majić , rođ.1979.g.
2. Antonio Čulina , rođ.1983.g.
3. Dragiša Šimić , rođ.1976.g.
4. Mario Spajić , rođ.1988.g.
5. Tomislav Stričević , rođ.1989.g.
6. Jure Pandžić , rođ.1993.g.
7. Frano Pandžić , rođ.1983.god.
8. Domagoj Grubišić , rođ.1974.g.
9. Dražen Vrdoljak , rođ.1969.g.
10. Smiljan Glavaš , rođ.1960.g.
11. Marela Majić , rođ.1971.g.
12. Ivana Barišić , rođ.1988.g.
13. Tihomir Ravlić ,rođ.1965.g.
14. Mate Vrdoljak,rođ.1988.g.
15. Mladen Alerić , rođ.1960.g.

 

3. MZ GRUDE ZAPAD

1. HDZ BiH

1. Antonio Barić , rođ.1984.g.
2. Franjo Barić , rođ.1960.g.
3. Ante Barić , rođ.1971.g.
4. Slavica Knezović, rođ.1974.g.
5. Ivan Šimić , rođ.1978.g.
6. Gordan Miloš , rođ.1960.g.
7. Josip Brnadić , rođ.1987.g.
8. Ivan Tolić , rođ.1987.g.
9. Josip Marić , rođ.1986.g.
10. Zoran Miloš , rođ.1967.g.
11. Ljubo Zorić , rođ.1988.g.
12. Mile Zorić , rođ.1996.g.
13. Dalibor Zorić ,rođ.1974.g.
14. Danijela Zorić , rođ.1994.g.
15. Vjekoslav Filipović , rođ.1960.g.

 

4. MZ GRUDE

1. HDZ BiH

1. Petar Miloš , rođ.1958.g.
2. Ivana Andrijanić , rođ.1989.g.
3. Josip Ćorluka , rođ.1982.g.
4. Mario Miloš , rođ.1973.g.
5. Željko Palac , rođ.1970.g.
6. Dragan Ćorluka , rođ.1967.g.
7. Tomislav Marić , rođ.1977.god.
8. Svemirko Mikulić , rođ.1966.g.
9. Tomislav Ević , rođ.1973.g.
10. Željko Ćorluka , rođ.1963.g.
11. Viktor Vrdoljak , rođ. 1970.g.
12. Ivica Čale , rođ.1977.g.
13. Vladimir Zucić ,rođ.1977.g.
14. Tomislav Leko , rođ. 1993.g.
15. Dinko Pešorda , rođ.1960.g.

 

5. MZ POCRTE

1. HDZ BiH

1. Josip Spajić , rođ.1973.g.
2. Ivica Širić , rođ.1980.g.
3. Petar Spajić , rođ.1965.g.
4. Franjo Marić , rođ.1978.g.
5. Zvonimir Spajić , rođ.1988.g.
6. Ante Matija Šimunović , rođ.1995.g.
7. Mario Spajić , rođ.1979.god.
8. Vlado Šimunović , rođ.1986.g.
9. Petar Spajić , rođ.1975.g.
10. Hrvoje Marić , rođ.1975.g.
11. Helena Spajić , rođ.1982.g.
12. Zdenko Marić , rođ.1990.g.
13. Ivica Marić ,rođ.1975.g.
14. Silvio Marić , rođ. 1971.g.
15. Marija Spajić, rođ.1971.g.

 

6. MZ CEROV DOLAC-POGANA VLAKA

1. HDZ BiH

1. Josip Tomić , rođ.1986.g.
2. Nenad Bandić , rođ.1967.g.
3. Ivana Tomić , rođ.1979.g.
4. Ljubo Macan , rođ.1990.g.
5. Vjekoslav Tomić , rođ.1974.g.
6. Mate Bandić , rođ.1992.g.
7. Dinko Tomić , rođ.1966.g.
8. Željko Mikulić , rođ.1976.g.
9. Dario Tomić , rođ.1973.g.
10. Jerko Leko , rođ.1961.g.
11. Zoran Brzica , rođ.1963.g.
12. Milenko Pezer , rođ.1961.g.
13. Mario Tomić ,rođ.1969.g.
14. Miro Pezer , rođ.1954.g.
15. Miro Primorac , rođ.1983.g.

 

7. MZ RUŽIĆI

1. HDZ BiH

1. Ivan Žulj , rođ.1991.g.
2. Vlado Žulj , rođ.1987.g.
3. Marija Vranješ , rođ.1987.g.
4. Danijela Marijanović , rođ.1982.g.
5. Jerko Brzica , rođ.1988.g.
6. Ante Jurčić , rođ.1970.g.
7. Ivica Nikić , rođ.1965.g.
8. Ivica Iličić , rođ.1963.g.
9. Slavo Logara , rođ.1963.g.
10. Mladen Brzica , rođ.1965.g.
11. Marinko Marijanović , rođ.1960.g.
12. Mario Pejić , rođ.1994.g.
13. Stjepan Pralas ,rođ.1983.g.
14. Ivana Jurčić , rođ.1994.g.
15. Marija Iličić , rođ.1983.g.

 

8. MZ TIHALJINA

1. HSS-HRVATSKA SELJAČKA STRANKA

1. Ivan Lukenda , rođ.1989.g.
2. Jerko Milas , rođ.1984.g.
3. Patricija Čepo , rođ.1994.g.
4. Mirko Čepo, rođ.1963.g.
5. Ivan Mlinarević , rođ.1966.g.
6. Ruža Kordić , rođ.1994.g.
7. Miro Mlinarević , rođ.1960.g.
8. Renato Čepo , rođ.1971.g.

 

2. HDZ BiH

1. Veljko Perić , rođ.1958.g.
2. Ilija Milas , rođ.1957.god.
3. Berislav Mijatović , rođ.1963.g.
4. Zdenko Primorac , rođ.1958.g.
5. Rudo Tolić , rođ.1959.g.
6. Marin Leko , rođ.1965.g.
7. Mate Milas , rođ.1955.g.

 

9. MZ BORAJNA

1. HDZ BiH

1. Željko Pralas , rođ.1963.g.
2. Milan Mikulić , rođ.1981.g.
3. Mira Iličić , rođ.1990.g.
4. Marija Iličić , rođ.1990.g.
5. Anica Pralas , rođ.1977.g.
6. Martina Mikulić , rođ.1994.g.
7. Jadranko Pralas , rođ.1959.g.

 

10. MZ GORICA

1. HDZ BiH

1. Ante Bušić , rođ.1990.g.
2. Hrvoje Jurić , rođ.1995.g.
3. Ante Galić , rođ.1994.g.
4. Toni Grubišić , rođ.1990.g.
5. Josip Jasak , rođ.1987.g.
6. Stipe Sosa , rođ.1988.g.
7. Ante Galić, rođ.1980.g.
8. Ante Paradžik , rođ.1983.g.
9. Zoran Polunić , rođ.1959.g.
10. Krešo Galić , rođ.1955.g.
11. Tomislav Paradžik , rođ.1987.g.

 

11. MZ LEDINAC-PODLEDINAC

1. HDZ BiH

1. Željko Leko, rođ.1974.g.
2. Dražen Vukoja , rođ.1966.g.
3. Stanko Vukoja , rođ.1967.g.
4. Zdenko Alpeza , rođ.1970.g.
5. Ivan Alpeza , rođ.1972.g.
6. Ante Tica , rođ.1985.g.
7. Eugen Brzica , rođ.1973.g.
8. Željko Leko , rođ.1965.g.
9. Toni Knezović , rođ. 1983.g.

 

12. MZ PUTEŠEVICA JABUKA

1. HDZ BiH

1. Ivica Vranješ , rođ.1976.g.
2. Gina Vranješ , rođ.1973.g.
3. Siniša Vranješ , rođ.1967.g.
4. Marija Vranješ , rođ.1983.g.
5. Krešimir Vranješ , rođ.1981.g.

 

13. MZ SOVIĆI DONJI

1. HDZ BiH

1. Danijel Boban , rođ.1984.g.
2. Mile Pejić , rođ.1978.g.
3. Ivana Prlić , rođ.1993.g.
4. Damir Vlašić , rođ.1965.g.
5. Dario Šimić , rođ.1982.g.
6. Marko Boban , rođ.1986.g.
7. Ljubica Boban, rođ.1996.g.
8. Zvonko Pejić , rođ.1954.g.
9. Marijana Prlić , rođ.1994.g.
10. Bruno Prlić , rođ.1983.g.
11. Zvonimir Čuljak , rođ.1978.g.
12. Agneza Vlašić , rođ.1988.g.
13. Stjepan Vlašić ,rođ.1978.g.

 

14. MZ SOVIĆI GORNJI

1. HDZ BiH

1. Zoran Vlašić , rođ.1985.g.
2. Andrija Grizelj , rođ.1985.g.
3. Katarina Jurić , rođ.1995.g.
4. Neven Bogut , rođ.1982.g.
5. Mile Bazina , rođ.1978.g.
6. Lucija Soldo , rođ.1992.g.
7. Ivan Jasak , rođ.1984.god.
8. Zoran Grizelj , rođ.1984.g.
9. Zvonimir Zorić , rođ.1962.g.
10. Katarina Vokić , rođ.1994.g.
11. Dane Grizelj , rođ.1986.g.
12. Ante Milićević , rođ.1992.g.
13. Rajko Grizelj ,rođ.1959.g.

 

15. MZ VIŠNJICA-MEDOVIĆI

1. HDZ BiH

1. Stanko Vukoja , rođ.1970.g.
2. Josip Palac , rođ.1991.g.
3. Ivan Zadro , rođ.1956.g.
4. Slavko Alpeza , rođ.1962.g.
5. Jozo Palac , rođ.1964.g.
6. Ante Vukoja , rođ.1958.g.
7. Ivan Zadro , rođ.1956.g.
8. Zlatan Palac , rođ.1959.g.
9. Igor Palac , rođ. 1983.g.

 

Grude.com

Vaše ime
Komentar
 
Hvala na komentaru.
Vaš komentar će biti pregledan od strane administratora.
 • Blago01.11.2019 11:37 sati
  Zar HDZ ima ovoliko članova. Sumnjam.
 • Hvo01.11.2019 09:55 sati
  Ovo je početak kraja kradezeja,svaka čast za Tihaljinu.
 • Ja31.10.2019 19:20 sati
  A šta je ovo ljudi moji šta se bira u Grudama pozivnice za svadbu
 • Ja31.10.2019 18:58 sati
  Jedino u Tihaljini nije jednoumlje 🙏
 • Berislav 31.10.2019 16:33 sati
  Bravo Tihaljina....napokon nešto normalno za čuti!
Sva prava pridržana  ©  GRUDE.COM  2007-2019
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.

Dizajn i programiranje: AVE-Studio