Aktualnohttp://grude.comPortal Grude.com - Grude. Online najnovije vijesti i aktualna zbivanja iz Gruda i okolice vezana za društvo, politiku, sport, kulturu, zabavu, kao i sve ostale zanimljivosti - sve na jednom mjestu!© 2016, www.grude.com. All rights reserved.Mons. Hoseru uručena dokumentacija ispitivanja nad međugorskim vidiocimahttp://grude.com/clanak/?i=7795177951Grude.com - klik u svijetTue, 18 Dec 2018 12:08:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=17-02-28-hoser.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Obitelj Lang dolazila je na hodočašće u Međugorje – pa su uz put ponijeli ovu dokumentaciju, budući da i oni i prof. Andreas Resch iz Instituta za Granična područja znanosti žive u Innsbrucku..<p>&nbsp;</p> <p>Na blagdan Prikazanja BDM u hramu, u srijedu 21.11.2018. nakon jutarnje svete Mise, apostolski vizitator za Međugorje mons. Henryk Hoser je iz ruku austrijskih hodočasnika i dugogodi&scaron;njih prijatelja Međugorja, Dr. Thomasa Langa, Elfride Lang i Angelike Lang primio dokumentacijski materijal istraživačkog projekta koji je nad međugorskim vidiocima proveo prof. Andreas Resch i dr. Giorgio Gagliardi 1998. godine.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Obitelj Lang dolazila je na hodoča&scaron;će u Međugorje &ndash; pa su uz put ponijeli ovu dokumentaciju, budući da i oni i prof. Andreas Resch iz Instituta za Granična područja znanosti žive u Innsbrucku, pi&scaron;e Medjugorje-info.com. U prisutnosti međugorskog župnika fra Marinka &Scaron;akote i fra Ivana Landeke koji je u vrijeme istraživanja bio župnik, mons. Hoser je bio vidljivo dirnut dobrotom ovih dugogodi&scaron;njih prijatelja hercegovačkih franjevaca. Tko je prof. Andreas Resch?<br />Profesor i svećenik Andreas Resch, utemeljitelj je nove grane znanosti &ndash; paranormologije ili znanosti o paranormalnim pojavama. On je također i prvi znanstvenik u Katoličkoj Crkvi zadužen za akademsko proučavanje natprirodnih pojava. Autor je brojnih knjiga o paranormalnim pojavama, a sudjelovao je i u brojnim ispitivanjima i istraživanjima. Tako je bio uključen i u ispitivanje događanja u Međugorju.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>&Scaron;to su istraživanja nad vidiocima pokazala?</strong><br />&bdquo;Ukazanja u Međugorju su i danas u sredi&scaron;tu pozornosti milijuna ljudi diljem svijeta. Katolička Crkva, koja s velikim oprezom pristupa svakoj privatnoj objavi, stoga jo&scaron; uvijek istražuje ono &scaron;to se događa u Međugorju. U davanju konačnog suda Svetoj Stolici pomažu i medicinska, psiholo&scaron;ka i sociolo&scaron;ka istraživanja ovdje provedena. Do danas su provedena tri takva istraživačka projekta. Vidioce je prvi put pregledao prof. Henri Joyeux sa svojim suradnicima iz Montpelliera 1984. godine. Drugo je istraživanje proveo tim talijanskog profesora Luigija Frigerija 1985., a najcjelovitije su istraživanje proveli prof. Andreas Resch i dr. Giorgio Gagliardi 1998. godine.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Predmet njihova istraživanja bili su svih &scaron;est međugorskih vidjelaca. Jedna od istraživačkih metoda bila je da priključe vidioce na posebna medicinske aparate koji registriraju promjene u organizmu tijekom ukazanja. Na temelju rezultata toga testa, kao i na temelju provedenih dijagnostičkih psihotestova, znanstvenici su isključili mogućnost da je riječ o namjernoj prijevari ili simulaciji od strane vidjelaca. Također, na temelju psiholo&scaron;kih i neurofiziolo&scaron;kih istraživanja uspjeli su eksperimentalno potvrditi da vidioci nisu bili pod djelovanjem hipnoze, nego su se nalazili u &bdquo;izmijenjenom stanju svijesti s obilježjima ekstaze&ldquo;.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Koji je uzrok tog neobičnog stanja, to mjerni instrumenti nisu mogli pokazati. Tako su se znanstvenici na&scaron;li pred dva različita moguća zaključka: ili je riječ o natprirodnoj objavi, dakle autentičnu očitovanju duhovnih bića u materijalnom svijetu, ili je izmijenjeno stanje svijesti vidioca posljedica aktivnosti njihove psihe. Treba naglasiti da psihijatrija poznaje takve slučajeve, ali oni su uvijek pojedinačni.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Kada je o Međugorju riječ, problem je u tome &scaron;to se u izmijenjenome stanju svijesti istodobno nalazi &scaron;estero ljudi i svatko od njih, neovisno o ostalima, &bdquo;vidi&ldquo; i &bdquo;čuje&ldquo; potpuno isto. Na takva pitanja suvremena psihologija nije u stanju odgovoriti.&ldquo;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/17-02-28-hoser.jpgDemografska katastrofa Hrvatske: Nestaje im radnika iz BiH, uvoziti će iz Ukrajinehttp://grude.com/clanak/?i=7795077950Grude.com - klik u svijetTue, 18 Dec 2018 11:56:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=18-12-18-egzodus.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Hrvatska je prošla kroz pravu demografsku katastrofu, a iako će se iseljavanje nastaviti, intenzitet emigriranja već slabi. <div id="content-body-6263871-8189318"> <p>&nbsp;</p> <p>Zemlju je od ulaska u EU napustilo znatno vi&scaron;e ljudi nego &scaron;to to pokazuju službene statistike, a prosječna dob novih hrvatskih emigranata znatno je niža nego kod ranijih iseljenika, zaključak je nove analize koju je u časopisu Public Sector Economics objavio Institut za javne financije.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Skupina stručnjaka - <strong>Ivana Draženović</strong>, <strong>Marina Kunovac</strong> i <strong>Dominik Pripužić</strong> - analizirali su i uspoređivali hrvatske i strane podatke o novoj hrvatskoj emigraciji, onoj koja je krenula s članstvom Hrvatske u EU, i do&scaron;li su do zaključka da bi stvaran broj iseljenika mogao biti čak 2,6 puta veći od onog službene hrvatske statistike.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Naime, dok službena hrvatska statistika za razdoblje od 2013. do 2016. godine iskazuje 102.000 iseljenika, strani izvori govore da je broj iseljenika znatno veći i doseže 230.000 Hrvata. Najvi&scaron;e Hrvata iselilo se u Njemačku, njih vi&scaron;e od 71 posto, te u Austriju i Irsku, državu koje do prije nekoliko godina praktički nije ni bilo na popisu zemalja u koje se iseljavaju Hrvati.</p> <p>&nbsp;</p> <h5><strong>Sloboda kretanja</strong></h5> <p>&nbsp;</p> <p>Osim slobode kretanja radne snage unutar EU, glavni su razlozi iseljavanja, obja&scaron;njavaju autori, percepcija iseljenika o boljim uvjetima života u drugim članicama Unije, kao i veći stupanj njihova razvoja.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Iako Hrvatska nije usamljena među članicama Unije po dinamici iseljavanja, budući da je ono zahvatilo gotovo sve nove članice, zabrinjava &scaron;to mnogi tvrde da su oti&scaron;li zauvijek i &scaron;to se iseljavaju cijele obitelji. Posebno se &ldquo;prazne&rdquo; slabije razvijeni dijelovi zemlje dok je iseljavanje iz razvijenijih krajeva Hrvatske ipak ne&scaron;to manje izraženo.</p> <p>&nbsp;</p> <p>U odnosu na prija&scaron;nje valove iseljavanja, znatno se smanjila prosječna dob novih hrvatskih iseljenika. Dok je, naime, u razdoblju od 2001. do 2013. prosječan hrvatski emigrant imao 41,5 godina, u 2016. je imao 33,6 godina, ističe se u analizi.</p> <p>&nbsp;</p> <p>- Fenomen emigracije vjerojatno će imati jak učinak na hrvatsko gospodarstvo u srednjem roku - upozoravaju autori studije. Sve ukazuje na zaključak da su u pravu.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Unatoč tome <strong>Ivan Čipin</strong>, demograf sa zagrebačkog Ekonomskog fakulteta, smatra da slika nije ba&scaron; tako crna.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Glavni iseljenički val iz Hrvatske, tvrdi on, je ipak iza nas. Iseljavanja iz zemlje, dodu&scaron;e, i dalje će biti, ali ono vi&scaron;e neće biti tako intenzivno kao prija&scaron;njih godina, smatra Čipin koji ne očekuje da će se iseljavanje iz Hrvatske ubrzati u nadolazećem razdoblju, naravno, uz pretpostavku da ne bude većih gospodarskih &scaron;okova. Ipak, upozorava, otvaranje austrijskog trži&scaron;ta rada za hrvatske državljane 2020. moglo bi apsorbirati jo&scaron; dio hrvatske radne snage.</p> <p>&nbsp;</p> <p>- U sljedećem razdoblju ne očekujem intenzivniju emigraciju. Glavni val iseljavanja je pro&scaron;ao - kazao nam je Čipin.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Jedan od razloga zbog kojih sljedećih godina ne bi trebalo doći do ubrzanja emigracije je i nedostatak radnika u Hrvatskoj, zbog čega rastu plaće. &Scaron;tovi&scaron;e, cijeli sektori hrvatskoga gospodarstva doslovno vape za radnom snagom i sve su ovisniji o njezinu uvozu. I to unatoč brojci od gotovo 148.000 nezaposlenih, koliko je s jučera&scaron;njim danom bilo prijavljeno na burzi rada.</p> <p>&nbsp;</p> <h5><strong>Uvoz radnika</strong></h5> <p>&nbsp;</p> <p>Ne čudi stoga &scaron;to Ministarstvo rada i mirovinskog sustava, kako su nam potvrdili i u sindikatima, za sljedeću godinu predviđa uvoz vi&scaron;e od 63.000 radnika iz inozemstva. Riječ je o dosad rekordnoj brojci stranih radnika koje želimo uvesti i koja je veća od, primjerice, ukupnog stanovni&scaron;tva Pule.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Prema njegovim računicama, Hrvatsku je od 2013. do danas napustilo 150.000 do 200.000 ljudi. Upozorava i da, prema grubim procjenama, trećinu novih hrvatskih iseljenika u Njemačkoj čine Hrvati koji nisu iz Hrvatske, nego uglavnom iz BiH, no imaju hrvatske putovnice.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Upravo u BiH, ali sve vi&scaron;e i u Srbiji, hrvatski poslodavci vide bazen potrebne radne snage, bez koje će te&scaron;ko moći naprijed. Ovdje, međutim, treba upozoriti da je raspoložive radne snage u tim zemljama također sve manje, jer i njihovi građani bolju budućnost traže na Zapadu. Stoga hrvatske tvrtke sve veće zanimanje pokazuju i za uvoz radnika iz Ukrajine.</p> <p>&nbsp;</p> <p>- Sljedeće će godine biti jo&scaron; veći problem s radnom snagom nego ove i sigurno je da će trebati uvesti mnogo radnika. No, trebat će paziti na kvalitetu radne snage jer poslove u ugostiteljstvu ne može raditi ba&scaron; svatko - poručuje <strong>Ante Mihić</strong>, nekada&scaron;nji dugogodi&scaron;nji &scaron;ef Ceha ugostitelja Hrvatske obrtničke komore (HOK). Radnu snagu, dodaje, ugostitelji će uglavnom uvoziti iz BiH i Srbije, a Crna Gora i Makedonija su im rezervne opcije.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Radne snage nedostaje i u trgovini. No, i trgovci se žale da poslove u njihovu resoru ne može obavljati ba&scaron; svatko.</p> <p>&nbsp;</p> <p>- U trgovini nedostaje i radnika i kupaca. Trži&scaron;te rada u Hrvatskoj jako se promijenilo, ne možemo vi&scaron;e naći radnike. Hrvatskoj nedostaje pola milijuna stanovnika, a rasta gospodarske aktivnosti neće biti s ovako velikim iseljavanjem i sve starijim stanovni&scaron;tvom - ističe <strong>Slobodan &Scaron;kolnik</strong>, čelni čovjek Emmezete.</p> <p>&nbsp;</p> <h5><strong>Ugroženi sektori</strong></h5> <p>&nbsp;</p> <p>Osim turizma i ugostiteljstva, radne snage kronično nedostaje i u građevinarstvu, ali i u ostalim sektorima. Ovih se dana, primjerice, u Tvornici duhana Rovinj moglo čuti da im nedostaje do sto radnika i da bi ih u sljedećoj godini trebali uvesti. Osim zemalja zapadnog Balkana, TDR-u su zanimljivi i radnici iz Ukrajine.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Planirani uvoz radne snage, koji Ministarstvo rada i mirovinskog sustava predlaže za sljedeću godinu, a o kojem bi se uskoro trebala očitovati i Vlada, nai&scaron;ao je na otpor sindikalaca, koji su nam potvrdili da su dobili prijedlog ministarstva.</p> <p>&nbsp;</p> <p>- Mi doista nismo ksenofobi, ali stvarno ne vidimo logiku u tome da toliki broj građana napusti Hrvatsku u potrazi za boljim životom, a da onda uvozimo radnu snagu iz inozemstva. Pa, u tim se materijalima predlaže čak i uvoz onih kadrova kojih ima na burzi rada - ističe <strong>Kre&scaron;mir Sever</strong>, predsjednik Nezavisnih hrvatskih sindikata (NHS). O svojim su zamjerkama, dodaje, pisanim putem obavijestili i ministra rada <strong>Marka Pavića</strong>.</p> <p>&nbsp;</p> <p>No, poslodavci upozoravaju da bez uvoza radne snage te&scaron;ko da će moći dalje razvijati poslovanje. Osim turizma i ugostiteljstva, nedostatak radne snage izražen je i u građevinarstvu, kao i u nizu drugih djelatnosti. Hrvatska se tako suočava s dvostrukim izazovom: s jedne strane, njezina radna snaga iseljava se u druge zemlje, mahom u razvijenije članice EU, dok s druge strane, radne snage sve vi&scaron;e nedostaje i mora se uvoziti.</p> <p>&nbsp;</p> <p><em><strong>Jutarnji list</strong></em></p> </div>//grude.com/Datoteke/Novosti/18-12-18-egzodus.jpgI dalje zatvorena dionica Rakitno - Blidinje za vozila preko preko 3,5 t.http://grude.com/clanak/?i=7794477944Grude.com - klik u svijetTue, 18 Dec 2018 08:16:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=17-01-04-blidinje-gklasa-ralica.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Prometuje se po mokrim ili djelomično vlažnim i skliskim kolnicima, dok na dionicama u višim planinskim predjelima upozoravamo na ugaženi snjeg i led na kolniku.<p>&nbsp;</p> <p>Vozače upozoravamo na jake bočne udare vjetra koji stvaraju snježne nanose na području jugozapadne Bosne.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Obavezna je upotreba lanaca za teretna vozila i tegljače preko planinskog prijevoja Makljen (Prozor - Gornji Vakuf/Uskoplje).</p> <p>&nbsp;</p> <p>Zbog snježnih nanosa i suženog kolnika obustavljen je promet za sve kategorije vozila na dionici M-15 Glamoč - Priluka.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Na dionici R-419 Rakitno - Blidinje zabrana je prometa za vozila ukupne mase preko 3,5 t.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Dionicama cesta koje prolaze usjecima upozoravamo na moguće odrone kamenja i zemlje na kolnik.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Vozačima savjetujemo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, te da na put ne kreću bez zimske opreme.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Na dionicama cesta gdje su u tijeku radovi prometuje se sporije, pa vozače molimo za oprezniju vožnju i po&scaron;tivanje privremene regulacije prometa.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Zbog izvođenja radova u tunelu Vranduk II i na mostovima Bosna IV i Bosna V na dionici M-17 Zenica - Nemila, promet iz smjera Zenice ide preko M-17, dok se vozila iz suprotnog smjera preusmjeravaju na regionalnu cestu (R-445).</p> <p>&nbsp;</p> <p>Na dionici M-15 Livno - &Scaron;ujica preko prijevoja Borova Glava, upozoravamo vozače na učestale izlaske divljih konja na kolnik.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Zbog odrona na dionici M-18 Sarajevo - Foča (na lokaciji Sijeračke Stijene) promet se odvija usporeno, jednim prometnim trakom naizmjenično.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Na dionici autoceste A1 Sarajevo zapad - Tarčin (lokacija Ban Brdo) zbog klizi&scaron;ta promet je u tunelu Igman preusmjeren u pretjecajnu traku.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Zbog izgradnje naplatne postaje &ldquo;Čatrnja&rdquo; na autocesti Banja Luka - Gradi&scaron;ka, promet se na mjestu izvođenja radova odvija usporeno.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Na dionici M-18 Brod na Drini - &Scaron;ćepan Polje (granica BiH/CG), zabranjen je promet za sva vozila čija ukupna masa prelazi 16 tona.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Zbog izvođenja radova na ulazu u Bugojno (most preko rijeke Vrbas) na dionici M-16.4 Novi Travnik - Bugojno, promet teretnih vozila se preusmjerava na dionicu Bugojno - Donji Vakuf - Travnik, dok osobna vozila prometuju obilaznicom u neposrednoj blizini.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Sporije odvijanje prometa zbog radova očekivati je na:<br />- M-4 Banja Luka (Rebrovac) - Čelinac,<br />- M-5 ulaz u Ključ, Donji Vakuf - Travnik (Komar), Jajce - Mrkonjić Grad,<br />- M-6 Stolac - Domanovići, Grude - Ljubu&scaron;ki (Ružići),<br />- M-15 Livno - Priluka,<br />- M-17 Tarčin - Konjic (Bradina), Tasovčići - Klepci (most preko rijeke Bregave i raskrižje M-17 i M-6)<br />- M-18 Olovo - Kladanj (Karaula).</p> <p>&nbsp;</p> <p>Zbog radova na R-418 Prozor - Tomislavgrad (dionica Podborsko raskrižje - Aćimići) promet je potpuno obustavljen. Alternativni pravac za osobna vozila je kroz naselje Sopot, dok se teretna vozila i autobusi preusmjeravaju preko Blidinja ili Bugojna.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Zbog radova na mostu preko rijeke Usore, obustavljen je promet na dionici R-474 Jelah - Piljužići. Za vrijeme obustave, promet se preusmjerava na alternativni pravac Jelah Polje - Siv&scaron;a - Te&scaron;anjka - Jelah, dok vozila preko 7,5 t mogu koristiti pravac Jelah Polje - Kalo&scaron;ević - Jelah.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Usporeno se prometuje na dionici M-16 Banja Luka - Crna Rijeka (Gornji &Scaron;eher) zbog aktiviranja klizi&scaron;ta i pucanja vodovodne cijevi.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Zbog radova u Mostaru obustavljen je promet u ulici Mar&scaron;ala Tita (od Lučkog mosta do biv&scaron;e zgrade Razvitak).</p> <p>&nbsp;</p> <p>Zbog lo&scaron;ih vremenskih uvjeta u Crnoj Gori zabrana je prometa za teretna vozila i tegljače na GP Hum - &Scaron;ćepan Polje.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Na graničnim prijelazima nema dužih zadržavanja.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Zbog izvođenja radova u Hrvatskoj, obustavljen promet na graničnom prijelazu Bosanski Novi - Dvor.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Zbog izvođenja radova u Hrvatskoj, na graničnom prijelazu Slavonski &Scaron;amac promet se odvija usporeno.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Sukladno zakonskim odredbama, do 15.04. iduće godine, na cestama u BiH, sva motorna vozila moraju posjedovati zimsku opremu, priopćeno je iz IC AMSBIH-a<br /><br /></p>//grude.com/Datoteke/Novosti/17-01-04-blidinje-gklasa-ralica.jpgSVEUČILIŠTE MOSTAR: Na klauzuri iznesene najvažnije aktivnosti provedene kroz godinuhttp://grude.com/clanak/?i=7793977939Grude.com - klik u svijetMon, 17 Dec 2018 18:54:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=18-12-17-sveucilisna_klauzura1.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Održana je 4. sveučilišna klauzura na temu „Strategija-integracija-razvoj“.<p>&nbsp;</p> <p>Sveučili&scaron;te u Mostaru organiziralo je 4. sveučili&scaron;nu klauzuru o temi &bdquo;Strategija-integracija-razvoj&ldquo; koja je održana u Hotelu Mostar.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Rektor Sveučili&scaron;ta u Mostaru prof. dr. sc. Zoran Tomić je istaknuo kako je u 2018. godini donesena Strategija razvoja SUM-a na temelju koje se radi akcijski plan s ciljevima, zadatcima, nositeljima i rokovima, a njen smisao je da svi fakulteti u ovom mjesecu definiraju &scaron;to će raditi u narednoj godini kako bi se mogla pratiti realizacija ciljeva te će na taj način Sveučili&scaron;te biti učinkovitije.</p> <p>&nbsp;</p> <p>&bdquo;Klauzura će dati snažan vjetar u leđa integracijskim procesima, bit će važna za promjene unutar sustava Sveučili&scaron;ta, snažna je karika u promjenama koje radimo već godinu dana, a koji će u ovoj godini biti jo&scaron; intezivniji i jo&scaron; jači u smislu provedbe Strategije&ldquo;, kazao je rektor dr. Tomić.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Prorektorica za međunarodnu suradnju SUM-a prof. dr. sc. Sanja Bijak&scaron;ić je predstavila aktivnosti međunarodne suradnje. &bdquo;Povećali smo mobilnost studenata, nastavnog, ali i ne nastavnog osoblja na SUM-u, imamo veći broj potpisanih sporazuma. Moramo se truditi raditi jo&scaron; jače i vi&scaron;e kako bi krenuli u neke veće uspjehe&ldquo;, kazala prorektorica je dr. Bijak&scaron;ić.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Na klauzuri su iznesene najvažnije aktivnosti koje su provedene kroz godinu te planirane aktivnosti za 2019. kroz područja strategije, integracije, obrazovanja, znanosti i razvoja te međunarodne suradnje.</p> <p>&nbsp;</p> <p>&bdquo;U ovoj godini SUM je ispunio četiri ključna cilja, integracija je pravno provedena, donesena je Strategija razvoja SUM-a koja je usvojena, uz pomoć Vlade Republike Hrvatske i novih sredstava koje smo dobili te disciplinu na&scaron;ih suosnivača SUM smo doveli u financijsku stabilnost te je četvrta preporuka internacionalizacija&ldquo;, objasnio je rektor dr. Tomić.</p> <p>&nbsp;</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/18-12-17-sveucilisna_klauzura1.jpgZaustavljen promet k Blidinju iz Jablanice i Rakitnahttp://grude.com/clanak/?i=7792077920Grude.com - klik u svijetSat, 15 Dec 2018 16:59:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=18-12-15-blidinje-snijeg.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>U većem dijelu zemlje prometuje se otežano i usporeno zbog snjega. Na dionicama cesta u južnim krajevima prometuje se po mokrim kolnicima.<p><br />Zbog popriječenih teretnih vozila obustavljen je promet na M-17 Jablanica - Mostar (Donja Jablanica)</p> <p>&nbsp;</p> <p>Zbog lo&scaron;ih vremenskih uvjeta obustavljen je promet za sve kategorije vozila na dionici R-419 Rakitno - Blidinje.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Na dionicama Konjic - Tarčin i Prozor - Gornji Vakuf/Uskoplje zabrana je prometa za teretna vozila i tegljače.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Na ostalim dionicama koje prolaze preko planinskih prevoja obavezna je upotreba lanaca za teretna vozila.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Vozila koja ne posjeduju odgovarajuću zimsku opremu prometna policija će isključivati iz prometa.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Dionicama cesta koje prolaze usjecima upozoravamo na moguće odrone kamenja i zemlje na kolnik.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Vozačima savjetujemo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, te da na put ne kreću bez zimske opreme.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Na dionicama cesta gdje su u tijeku radovi prometuje se sporije, pa vozače molimo za oprezniju vožnju i po&scaron;tivanje privremene regulacije prometa.<br /><br /></p> <p>Zbog izvođenja radova u tunelu Vranduk II i na mostovima Bosna IV i Bosna V na dionici M-17 Zenica - Nemila, promet iz smjera Zenice ide preko M-17, dok se vozila iz suprotnog smjera preusmjeravaju na regionalnu cestu (R-445).</p> <p>&nbsp;</p> <p>Zbog odrona na dionici M-18 Sarajevo - Foča (na lokaciji Sijeračke Stijene) promet se odvija usporeno, jednim prometnim trakom naizmjenično.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Na dionici autoceste A1 Sarajevo zapad - Tarčin (lokacija Ban Brdo) zbog klizi&scaron;ta promet je u tunelu Igman preusmjeren u pretjecajnu traku.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Zbog izgradnje naplatne postaje &ldquo;Čatrnja&rdquo; na autocesti Banja Luka - Gradi&scaron;ka, promet se na mjestu izvođenja radova odvija usporeno.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Na dionici M-18 Brod na Drini - &Scaron;ćepan Polje (granica BiH/CG), zabranjen je promet za sva vozila čija ukupna masa prelazi 16 tona.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Zbog izvođenja radova na ulazu u Bugojno (most preko rijeke Vrbas) na dionici M-16.4 Novi Travnik - Bugojno, promet teretnih vozila se preusmjerava na dionicu Bugojno - Donji Vakuf - Travnik, dok osobna vozila prometuju obilaznicom u neposrednoj blizini.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Sporije odvijanje prometa zbog radova očekivati je na:<br />- M-4 Banja Luka (Rebrovac) - Čelinac,<br />- M-5 ulaz u Ključ, Donji Vakuf - Travnik (Komar), Jajce - Mrkonjić Grad,<br />- M-6 Stolac - Domanovići, Grude - Ljubu&scaron;ki (Ružići),<br />- M-15 Livno - Priluka,<br />- M-17 Tarčin - Konjic (Bradina), Tasovčići - Klepci (most preko rijeke Bregave i raskrižje M-17 i M-6)<br />- M-18 Olovo - Kladanj (Karaula).</p> <p>&nbsp;</p> <p>Zbog radova na R-418 Prozor - Tomislavgrad (dionica Podborsko raskrižje - Aćimići) promet je potpuno obustavljen. Alternativni pravac za osobna vozila je kroz naselje Sopot, dok se teretna vozila i autobusi preusmjeravaju preko Blidinja ili Bugojna.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Zbog radova na mostu preko rijeke Usore, obustavljen je promet na dionici R-474 Jelah - Piljužići. Za vrijeme obustave, promet se preusmjerava na alternativni pravac Jelah Polje - Siv&scaron;a - Te&scaron;anjka - Jelah, dok vozila preko 7,5 t mogu koristiti pravac Jelah Polje - Kalo&scaron;ević - Jelah.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Usporeno se prometuje na dionici M-16 Banja Luka - Crna Rijeka (Gornji &Scaron;eher) zbog aktiviranja klizi&scaron;ta i pucanja vodovodne cijevi.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Zbog radova u Mostaru obustavljen je promet u ulici Mar&scaron;ala Tita (od Lučkog mosta do biv&scaron;e zgrade Razvitak).<br /><br /></p> <p>Zbog lo&scaron;ih vremenskih uvjeta u Hrvatskoj, na GP Izačić zabrana je prometa za teretna vozila preko 7,5 t.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Na graničnim prijelazima nema dužih zadržavanja.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Zbog izvođenja radova u Hrvatskoj, obustavljen promet na graničnom prijelazu Bosanski Novi - Dvor.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Zbog izvođenja radova u Hrvatskoj, na graničnom prijelazu Slavonski &Scaron;amac promet se odvija usporeno.<br /><br /></p> <p>Sukladno zakonskim odredbama, do 15.04. iduće godine, na cestama u BiH, sva motorna vozila moraju posjedovati zimsku opremu, priopćeno je iz IC AMSBIH-a.<br /><br /><br />Grude.com<br />FOTO:Perica Bi&scaron;ko<br /><br /></p>//grude.com/Datoteke/Novosti/18-12-15-blidinje-snijeg.jpgGruđani krenuli na Advent u Zagrebu! Ostali u Splituhttp://grude.com/clanak/?i=7791577915Grude.com - klik u svijetSat, 15 Dec 2018 10:42:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=18-12-15-018-odmoriste-mosor.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Snijeg od jutros pada u dalmatinskom zaleđu, a najviše ga je na imotskom području doznaje Radio Dalmacija od Petra Vuletića, voditelja stožera zimske službe Županijskih cesta.<p>&nbsp;</p> <p>Kako doznaje portal Grude.com, učenici prvog razreda srednje medicinske &scaron;kole i drugog razreda gimnazije iz Gruda ostali su u Splitu, iako je plan bio ići na Advent u Zagrebu. Ali odlučeno je da ne idu put Zagreba zbog snježnog vremena.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Kako nam je priopćeno u najnovijim informacijama, maturanti su krenuli za Zagreb i uspje&scaron;no se probijaju do odredi&scaron;ta.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Poslali su nam i fotografiju koja potvrđuje da je autocesta čista.</p> <p>&nbsp;</p> <p><img src="https://www.grude.com/Datoteke/novosti/18-12-15-18-12-15-018-snijeg-zg.jpeg" alt="" width="640px" /></p> <p>&nbsp;</p> <p>Učenicima koji nisu stigli do Zagreba želimo dobar provod u Splitu jer je i "najluđi grad na svitu" priredio fantastičan Advent.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Također, oni koji ne mogu nigdje iz Gruda na Advent, manifestaciju će imati danas u Parku hrvatskih velikana u Grudama. Uz vino i mezu, u organizaciji Općine Grude, održati će se druženje, a svi su dobro do&scaron;li.</p> <p>&nbsp;</p> <p><em><strong>Grude.com<br />Foto:DalmacijaDanas.hr<br /></strong></em></p>//grude.com/Datoteke/Novosti/18-12-15-018-odmoriste-mosor.jpgMilan Bandić dobio novu zastupnicu u Saboru! SDP na aparatimahttp://grude.com/clanak/?i=7791377913Grude.com - klik u svijetSat, 15 Dec 2018 10:13:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=15-10-14-milan_bandic_365.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Čestitarski ugođaj vladao je u četvrtak u Klinici za plućne bolesti na zagrebačkom Jordanovcu. U posjet Milanu Bandiću, odmah nakon izglasavanja proračuna za 2019., stigli su njegova zamjenica Jelena Pavičić Vukičević, pročelnik za obrazovanje Ivica Lovrić, predsjednica Uprave Holdinga Ana Stojić Deban, ali i Jakov Kitarović, direktor Arene Zagreb Sretan Šarić te mnogi drugi suradnici i prijatelji zagrebačkoga gradonačelnika.<p>&nbsp;</p> <p>Kako nam je rečeno, Bandić će jo&scaron; neko vrijeme biti u bolnici, osjeća se mnogo bolje, no nitko nije želio prognozirati kada će se vratiti na posao.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Kada potpuno ozdravi, Bandić će se u svoj ured vratiti s poprilično dobrom zalihom.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Pro&scaron;ao mu je proračun za 2019. u Zagrebu, u Gradskoj skup&scaron;tini osigurao je novu većinu, u Saboru trenutačno kontrolira 11 zastupnika, &scaron;to mu je sasvim dovoljno da Vladi Andreja Plenkovića postavlja ultimatume.</p> <p><br /><strong>&ldquo;Iz rukava&rdquo;</strong></p> <p>&nbsp;</p> <p>- U psihologiji pregovaranja, a ja imam puno godina, morate se koristiti vje&scaron;tinama koje posjedujete. Ne k&rsquo;o Luka Vidović vući iz rukava - govorio je Bandić jo&scaron; u rujnu na skup&scaron;tinskom aktualcu kada su ga pitali o pregovorima sa sindikatima Holdinga.</p> <p>&nbsp;</p> <p>A da je majstor pregovaranja pokazala su posljednja, za Bandića poprilično burna dva mjeseca.</p> <p>&nbsp;</p> <p>- Bez brojčano jakog kluba, te&scaron;ko možete progurati besplatne udžbenike ili institut roditelja odgojitelja. Ulazilo se u treću godinu mandata Vlade i moralo se ne&scaron;to napraviti - govore na&scaron;i sugovornici.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Prvo je primio biv&scaron;eg SDP-ovca Zdravka Ronka, a već tada se nagađalo kako Bandić na tome sigurno neće stati. Točno mjesec dana nakon Ronka, Bandiću je pre&scaron;la i HNS-ova Marija Puh, a deset dana nakon nje, SDP-ova Milanka Opačić.</p> <p>&nbsp;</p> <p>- S njom sam gradio socijaldemokraciju i to mi služi na ponos - govorio je tada Bandić.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Jučer je ponovo imao razloga za zadovoljstvo. Saborska zastupnica zastupnica u drugom mandatu Ana Komparić Devčić, jedna od kritičarki koja je tražila smjenu &scaron;efa Davora Bernardića, od jučer vi&scaron;e nije članica SDP-a. Iako to zasad nitko nije htio službeno potvrditi, može se pretpostaviti da su istinite glasine da se pridržuje upravo Bandićevom klubu. Doznajemo da se o njezinom prelasku već vodili razgovori, a ono &scaron;to se može pretpostaviti jest da nije jedina - spekulira se da bi jo&scaron; dvoje SDP-ovaca moglo napustiti stranački brod koji tone. SDP tako pada na 30 zastupnika, a Bandićev klub raste na čak 11 zastupnika.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Iako je dojam da je prolazak proračuna i njegovo slavodobitno pojavljivanje u Skup&scaron;tini kao čovjeka koji rje&scaron;ava stvari Bandićeva najveća pobjeda, njegovi suradnici jo&scaron; u četvrtak poslijepodne obja&scaron;njavali su kako se treba pogledati &scaron;ira slika.</p> <p><br /><strong>Matematika</strong></p> <p>&nbsp;</p> <p>- On se ovim zapravo rije&scaron;io Anke Mrak Tarita&scaron;, koju su ponovno izdali. Prvo HNS, a sada i HSS. Rije&scaron;io se i Kosora koji je govorio da svoje ljude ima pod kontrolom, kao i SDP-a i Gordana Marasa, koji je izgubio a da jo&scaron; nije ni u&scaron;ao u Skup&scaron;tinu. Osim toga, njegova priča o besplatnim udžbenicima u Saboru ide u smjeru koji je zamislio. No Bandiću kada ide, onda je sebi najopasniji - pričaju na&scaron;i sugovornici.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Kako, dakle, sad izgleda saborska matematika? Klub HDZ-a trenutačno ima 55 zastupnika, četiri zastupnika ima Klub zastupnika HDS-a, HSLS-a i HDSSB-a, a vladajuću koaliciju podupire i 8 zastupnika manjina. Četvero od njih se i formalno vodi kao dio Bandićeva zastupničkog kluba koji broji 10 članova, a tome treba dodati i nezavisnog zastupnika Željka Lackovića koji nije član Kluba, ali svojim glasom podržava odluke Bandićeva kluba. Nakon &scaron;to se i dojučera&scaron;nja SDP-ovka Ana Komparić Devčić priključi Bandićevu klubu, onda će vladajuća koalicija bez HNS-a imati 75 glasova, &scaron;to znači da joj za većinu u Saboru treba samo jo&scaron; jedan zastupnik.</p> <p>&nbsp;</p> <p><em><strong>Jutarnji list</strong></em></p>//grude.com/Datoteke/Novosti/15-10-14-milan_bandic_365.jpgKolaps na Bradini, kod Bijeljine se prevrnuo autobushttp://grude.com/clanak/?i=7790877908Grude.com - klik u svijetFri, 14 Dec 2018 20:40:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=18-12-14-bradina-018.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Snijeg koji bez prestanka pada više od 24 sata prouzrokovao je kolaps na brojnim pravcima na zemlji, a problemi su evidentirani na Bradini, u Sarajevu i u Bijeljini.<p>&nbsp;</p> <p>Već dva sata je nemoguće prometovati preko Bradine zbog automobila koji su ostali blokirani u snijegu i onemogućili grtalici da uklone snijeg.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Kod Bijeljine se prevrnuo autobus, a tri osobe su ozlijeđeno. Putnici su iz autobusa izlazili kroz prozore.</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/18-12-14-bradina-018.jpgZbog snijega obustavljen promet prema 'Ivanu'http://grude.com/clanak/?i=7790577905Grude.com - klik u svijetFri, 14 Dec 2018 18:17:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=17-12-02-ralica.jpeg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Na većini putova u višim predjelima ima ugaženog snijega i leda na kolniku, tako da je za teretna vozila sa prikolicom i šlepere obavezna upotreba lanaca. <p>&nbsp;</p> <p>Zbog intenzivnih snježnih padalina i zaleđenog kolnika trenutno je obustavljen promet na magistralnom putu M-17 Konjic-tunel Ivan.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Zbog popriječenih teretnih vozila na regionalnom putu R-445 Nemila-Zenica, promet je obustavljen. Molimo vozače da se do daljnjeg ne upućuju prema ovom putu. Zbog či&scaron;ćenja trenutno je obustavljen promet za teretna vozila preko 7,5 tona na magistralnom putu Gornji Vakuf/Uskoplje-prijevoj Makljen. Ostala vozila prometu dosta usporeno, a mogući su i zastoji.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Na većini putova u vi&scaron;im predjelima ima ugaženog snijega i leda na kolniku, tako da je za teretna vozila sa prikolicom i &scaron;lepere obavezna upotreba lanaca. Na putovima u jugozapadnim krajevima dodatne pote&scaron;koće stvara jak vjetar koji formira snježne nanose, na pojedinim dionicama visine do 50 cm. Izdvajamo put Livno-Bosansko Grahovo-Strmica, a snježnih nanosa ima i na putu Livno-&Scaron;uica.</p> <p>&nbsp;</p> <p>U nižim predjelima kolnik je mokar i djelomično zasniježen. Vozačima savjetujemo oprezniju vožnju i da na put ne kreću bez zimske opreme. S obzirom da se očekuju intenzivnije snježne padaline i jači udari vjetra, rad zimskih službi podiže se na veći stupanj pripravnosti.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Također, policija će iz prometa isključivati vozila koja nemaju odgovarajuću zimsku opremu. Na GP Bosanska Gradi&scaron;ka pojačan je promet vozila na izlazu iz na&scaron;e zemlje. Na ostalim graničnim prijelazima ne čeka se duže od 30 minuta. Zbog lo&scaron;ih vremenskih uvjeta u Hrvatskoj na GP Izačić-Ličko Petrovo Selo zabranjen je promet za teretna vozila preko 7,5 t. Zbog radova u Hrvatskoj i dalje je zatvoren GP Bosanski Novi-Dvor.</p> <p>&nbsp;</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/17-12-02-ralica.jpegPOLICIJA JE UBILA TERORISTA IZ STRASBOURGA! Odgovornost za napad preuzeo ISILhttp://grude.com/clanak/?i=7788977889Grude.com - klik u svijetFri, 14 Dec 2018 00:00:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=18-12-14-terorizam-2018.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Francuska policija locirala je i ubila napadača na ljude na božićnom sajmu u Strasbourgu. Podsjetimo, napadač je u utorak navečer na božićnom sajmu počeo pucati iz pištolja. U napadu su poginule tri osobe, a trinaestero njih je ozlijeđeno.<p>&nbsp;</p> <p>Policija je iste večeri krenula u potragu za njim te je čak do&scaron;lo i do evakuacije dijela grada, konkretno četvrti Neudorf. U toj četvrti je, kako javlja BBC, napadač danas pronađen.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Napadač je bio Cherif Chakatt, koji je bio u bijegu od večeri napada, a u potrazi za njim uhićeno je pet osoba.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>&nbsp;Krio se u istoj četvrti dva dana?</strong></p> <p>&nbsp;</p> <p>Kako javlja BBC, u četvrti u kojoj je napadač pronađen začuli su se pucnji, a iznad grada kruže policijski helikopteri.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Prema prvim informacijama, pronađen je u istoj četvrti u kojoj ga je policija tražila u noći ubojstva, četvrti Neudorf, javlja BBC.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Le Monde pak dodaje kako je uhićen južno od te četvrti, u skladi&scaron;tu u četvrti Le Meinau.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Policija je u kratkom priopćenju izvijestila da je napadač neutraliziran, javlja Guardian. Reuters pak javlja kako su njihovi reporteri začuli tri pucnja koja su uslijedila nakon dana&scaron;nje opsežne policijske akcije.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Ubijen je oko 21 sat po lokalnom vremenu.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Prema navodima Associated Pressa koji se poziva na anonimni izvor iz policije, Chekatt je imao pi&scaron;tolj i nož u trenutku kada je upucan. BBC javlja kako je ubijen u razmjeni vatre s policijom, a dodaje i kako policajci nisu ozlijeđeni.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Ubijen je na kilometar udaljenosti od mjesta gdje je u utorak navečer izveo napad.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Islamska država preuzela odgovornost za teroristički napad</p> <p>&nbsp;</p> <p>U kasnim večernjim satima odgovornost za napad u Strasbourgu preuzela je teroristička skupina Islamska država. Kako javlja njemačka novinska agencija DPA, islamistička agencija Amaq objavila je kako je napad na božićnom sajmu u Strasbourgu izveo jedan od njihovih ljudi.</p> <p>&nbsp;</p> <p><em><strong>Index.hr</strong></em></p>//grude.com/Datoteke/Novosti/18-12-14-terorizam-2018.jpgPosušje pod snijegom, kamioni stali na cestihttp://grude.com/clanak/?i=7788777887Grude.com - klik u svijetThu, 13 Dec 2018 21:06:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=18-12-13-snijeg-posusje-kamion.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Više kamiona zaglavljeno na cesti Grude-Posušje.<p><br />Zbog snijega koji se već uhvatio po kolnicima vi&scaron;e kamiona zaistavilo se na cesti Grude-Posu&scaron;je.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Vozači se mole za oprez i da bez zimske opreme ne kreću na put.<br /><br /><br />&gt;&gt; <a title="grude" href="https://www.grude.com/clanak/?i=77886&amp;snijeg-zabjelio-posusje" target="_blank">Vezana vijest</a></p> <p>&nbsp;</p> <p>Grude.com</p> <p>&nbsp;</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/18-12-13-snijeg-posusje-kamion.jpgSnijeg zabjelio Posušjehttp://grude.com/clanak/?i=7788677886Grude.com - klik u svijetThu, 13 Dec 2018 20:42:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=18-12-13-snijeg-posusje.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Najavljena promjena vremena došla je i do Hercegovine.<p><br />U općini Posu&scaron;je u mjestu Vranić snijeg je zabjelio područje već oko 18.00 sati. Ubrzo je čitava općina bila pod snijegom<br /><br /><br />Iako danas nije bio najavljen za Hercegovinu, u nekim njenim dijelovima već pada.<br /><br /><br /><em><strong>Grude.com</strong></em><br /><br /></p>//grude.com/Datoteke/Novosti/18-12-13-snijeg-posusje.jpgNeuništivi Bandić: S postelje došao na Skupštinu! Proračun je usvojenhttp://grude.com/clanak/?i=7788277882Grude.com - klik u svijetThu, 13 Dec 2018 13:20:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=18-12-13-bandic-stake.jpeg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Nakon višesatne rasprave i stanki te uz pojavljivanje Milana Bandića Proračun Zagreba je s 26 glasova za izglasan.<p>&nbsp;</p> <p>Iako se tvrdilo s uvjerenjem da će Proračun pasti i da će Zagreb u nove izbore u Skup&scaron;tinu te da će Bandiću biti oslabljena moć, ni&scaron;ta od toga se nije dogodilo.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Bandić koji je svojevoljno napustio bolnicu i bori se s plućnom embolijom vratio se i sada može mirno spavati i pobjeđivati bolest.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Na čelu Zagreba ostaju Gruđani, gradonačelnik i skup&scaron;tinski predsjednik!</p> <p>&nbsp;</p> <p><em><strong>Grude.com</strong></em></p>//grude.com/Datoteke/Novosti/18-12-13-bandic-stake.jpegRatka nije ni spomenuo! Papa Franjo fra Marinku rekao: Slušajte mons. Hoserahttp://grude.com/clanak/?i=7787477874Grude.com - klik u svijetWed, 12 Dec 2018 23:05:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=18-12-12-018-fra-marinko-i-papa.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Vrijeme crkvene strahovlade u Hercegovini bliži se kraju, a umjesto prijetnji i strahova stižu promjene. Sve je veća moć onoga koji širi ljubav i mir i koji razgovara s narodom, a to je mons. Henryk Hoser, međugorski i za mnoge hercegovački biskup.<p>&nbsp;</p> <p>U kratkom vremenu on je postao svećenik kojem se vjernici najvi&scaron;e raduju na području Hercegovine i čije se odluke pomno prate.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Krajem proteklog mjeseca fra Marinko &Scaron;akota bio je u Vatikanu. &bdquo;Budite poslu&scaron;ni mons. Hoseru!&ldquo; &ndash; riječi su pape Franje koje je dva puta pro&scaron;aptao na uho međugorskom župniku fra Marinku &Scaron;akoti prilikom njihovog susreta na nedavnoj audijenciji u Vatikanu, pi&scaron;e <strong>Medjugorje-info.com</strong>.</p> <p>&nbsp;</p> <p>U najnovijem Glasniku Mira sam fra Marinko opisuje svoj susret s Papom prilikom Međunarodnog kongresa upravitelja i suradnika svjetskih sveti&scaron;ta koji se održavao u Vatikanu od 27. &ndash; 29. studenog 2018. godine. Kongres je organiziralo Pontifikalno vijeće za promociju nove evangelizacije pod vodstvom mons. Rina Fisichelle. &Scaron;estotinjak sudionika Kongresa razmatralo je nad temom: &bdquo;Sveti&scaron;te &ndash; otvorena vrata za novu evangelizaciju!&ldquo;</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/18-12-12-018-fra-marinko-i-papa.jpgOdobrena sredstva za brzu cestu Mostar – Široki Brijeg - granica RHhttp://grude.com/clanak/?i=7786277862Grude.com - klik u svijetWed, 12 Dec 2018 18:30:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=17-12-08-izgradnja-autoceste-1.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Za izgradnju autocesta i brzih cesta 153 milijuna maraka<p>&nbsp;</p> <p>Federalna vlada usvojila je Program utro&scaron;ka uplaćenog dijela sredstava "Kapitalni transferi javnim poduzećima - transfer za izgradnju autocesta i brzih cesta" u iznosu od 153.000.000 maraka utvrđenih u Proračunu Federacije BiH za 2018. godinu.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Ta sredstva bit će prenesena na namjenski projektni račun Federalnog ministarstva prometa i komunikacija, priopćeno je iz Ureda za odnose s javno&scaron;ću Vlade FBiH.<br />Putem ovog programa bit će financirana izgradnja brze ceste Prača - Goražde, LOT 1 tunel Hranjen - faza 1. &ndash; u dužini od 5.500 metara u iznosu od 65 milijuna maraka (za građevinske radove 60 milijuna, a za nadzor izvođenja građevinskih radova 5 milijuna maraka), izgradnja brze ceste Mostar - &Scaron;iroki Brijeg Granica RH, poddionica Sjeverna obilaznica Mostar u iznosu od 13 milijuna maraka (za eksproprijaciju 5 milijuna, a za građevinske radove i nadzor 8 milijuna maraka).</p> <p>&nbsp;</p> <p>Za izgradnju i rekonstrukciju I transverzale - Dionica II (Bare - tunel Kobilja Glava - Hotonj) predviđeno je 35 milijuna maraka (za građevinske radove 31 miliju na i za nadzor izvođenja 4 milijuna maraka), i za poddionicu Mihatovići - Lukavac na trasi autoceste Žepče - Tuzla 40 milijuna maraka. Za građevinske radove bit će izdvojeno 35 milijuna maraka, za nadzor izvođenja 4 milijuna maraka i za studijsko-tehničku dokumentaciju milijun maraka, stoji u priopćenju.</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/17-12-08-izgradnja-autoceste-1.jpgZovko noć provela blokirana u Strasbourgu, danas govorila o Hrvatima u BiHhttp://grude.com/clanak/?i=7785977859Grude.com - klik u svijetWed, 12 Dec 2018 11:34:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=18-02-18-zovko-strasbourg-afet.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Europarlamentarka Željana Zovko razgovarala je s reporterkom N1 Mirelom Bačić o situaciji u Strasbourgu nakon terorističkog napada u utorak, a osvrnula se i na temu Globalnog kompakta o migracijama koji je prihvaćen u Marakešu, kao i na Deklaraciju o položaju Hrvata u BiH za koju premijer očekuje da će biti usvojena u Saboru.<p>&nbsp;</p> <p>Zovko je veći dio noći provela u zgradi Europskog parlamenta jer je zgrada, nakon terorističkog napada na božićnom sajmu, bila blokirana. Zastupnicima je tek oko tri sata u srijedu ujutro dopu&scaron;teno napustiti zgradu i do hotela su ispraćeni pod najjačim sigurnosnim mjerama i s naoružanom pratnjom, ispričala je Zovko za N1 televiziju.</p> <p>&nbsp;</p> <p>"Nije svejedno kad znate da je ubojica na slobodi", rekla je Zovko na&scaron;oj reporterki Mireli Bačić.&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>Na pitanje znači li i ovaj napad da EU nije uspjela u borbi protiv terorizma, Zovko kaže kako ne misli tako.&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>"To je borba koja traje. Francuska je savr&scaron;eno organizirana zemlja, ovo je ratno stanje i mi se moramo uklopiti u taj način borbe protiv terorizma. Terorizam je ne&scaron;to s čime živimo i s čime ćemo živjeti u budućnosti. Mi koji smo pro&scaron;li rat nekako znamo živjeti s tim, a na&scaron;e kolege se polako uklapaju u realnost da nitko nije siguran", kaže Zovko.&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <h3>Marake&scaron;ki sporazum</h3> <p>&nbsp;</p> <p>U Marake&scaron;u je u utorak prihvaćena UN-ov Globalni kompakt o migracijama, tzv. Marake&scaron;ki sporazum koji je u hrvatskoj javnosti izazvao velike podjele.&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>"Taj Kompakt je pro&scaron;ao kroz kampanju neinformiranih i malicioznih ljudi koji ga žele pokazati kao ne&scaron;to &scaron;to on nije. To je set mjera koji omogućava EU-u da se brani od neregularnih migracija i da privoli treće zemlje da prihvate mjere koje su ključne da bi na siguran način zaustavile migracije na izvoru", obja&scaron;njava Zovko.&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>"Čak i u najvećoj panici stampedo neće pomoći nikome. Mi moramo znati prepoznati političke izbjeglice i način na koji ćemo to činiti mora biti formuliran zakonom", govori europarlamentarka. Naglasila je i kako Kompakt nije obvezujući te kako je to navedeno i u njegovoj preambuli.&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>Na pitanje je li premijer Andrej Plenković pristao na prihvaćanje Kompakta zbog ultimatuma iz Berlina, da je to jedini način na Hrvatska pristupi zajednici schengenskih zemalja, Zovko odgovara: "Apsolutno ne."</p> <p>&nbsp;</p> <p>"Kome je ako ne Hrvatskoj potrebna regularnost u kontroliranju migracija? Mi imamo najosjetljivije granice s Balkanom, buretom baruta. Potrebno je regulirati da se ne može krijumčariti izbjeglice iz zemalja koje imaju bezvizni režim i iz kojih ih prebacuju u Hrvatsku. Nama je najpotrebniji globalni pristup, Hrvatska se ne može sama braniti", obja&scaron;njava.&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <h3>Deklaracija o položaju Hrvata u BiH</h3> <p>&nbsp;</p> <p>Zovko se kratko osvrnula i na Deklaraciju o položaju Hrvata u Bosni i Hercegovini zbog koje su posljednjih dana razmijenjene o&scaron;tre poruke između čelnih ljudi obje zemlje.&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>"Pozdravljam sve &scaron;to premijer čini. On je prvi premijer i predsjednik HDZ-a koji se otvoreno zauzeo na međunarodnoj sceni da opravda pravo Hrvata da čine BiH, za koju su mnogi dali živote. To je zajednica koja je vezivo tkivo BiH i koja čini najbolji &scaron;tit za RH", smatra Zovko.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Odgovarajući na pitanje za&scaron;to EU to onda ne shvaća, kaže: "Dugo godina to nitko nije obja&scaron;njavao. Ne mogu se stvari koje su dugo lo&scaron;e rađene napraviti preko noći. Nitko nije pisao Mogherini osim nas 11 zastupnika koji smo rekli da se taj problem mora dignuti na najvi&scaron;u razinu. Premijer Plenković to čini na najbolji mogući način. Ovo je sigurnosno pitanje i za EU i za Hrvatsku. Apslutna ravnopravnost konstitutivnih naroda pitanje je budućnosti JI Europe. Mi ne želimo balkanizaciju EU-a", zaključila je Zovko.</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/18-02-18-zovko-strasbourg-afet.jpgOvo je terorist koji je ubio četvero ljudi i desetke teško ozlijediohttp://grude.com/clanak/?i=7785077850Grude.com - klik u svijetTue, 11 Dec 2018 23:41:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=18-12-11-018-strasbourg-terorism3.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Najmanje četiri osobe su izgubile život, a 11 je teško ozlijeđenih u terorističkom napadu na Adventskom sajmu na Trgu Kleber u središtu Strasbourga u Francuskoj.<p>&nbsp;</p> <p>Do pucnjave je do&scaron;lo u utorak ne&scaron;to poslije 19 sati, a u policiji navode da traže počinitelja, kojega su identificirali kao 29-godi&scaron;njeg mu&scaron;karca s kriminalnim dosjeom.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Francuski mediji javljaju da je riječ o Chekkatu Cherifu, a lokalno tužiteljstvo navodi da je počinitelj na crnoj listi.</p> <p>&nbsp;</p> <div>Jedini Hrvat za kojega smo dobili potvrdu da se zatekao blizu događaja je asistent europarlamentarke Biljane Borzan, Nikola Turčinov, koji je bio u jednom restoranu kad je nastala panika. Rekao nam je da nije čuo pucnje, samo su odjednom konobari zatvorili vrata, navukli zavjese, rekli da je bilo pucnjave negdje uokolo, i uputili sve goste restorana na prvi kat.</div> <div>&nbsp;</div> <div>&nbsp;</div> <div> <div>Isti taj Borzaničin asistent se, inače, i na dan terorističkih napada u Bruxellesu u ožujku 2016. slučajno zatekao na stanici podzemne željeznice 15 minuta prije nego &scaron;to je na njoj eksplodirala bomba.<br /><br /></div> <div>&nbsp;</div> <div>Europarlamentarka Borzan javila se i rekla da vlada opsadno stanje.</div> <div>&nbsp;</div> <div>&nbsp;</div> <div><em><strong>Grude.com/JL/VL</strong></em></div> </div>//grude.com/Datoteke/Novosti/18-12-11-018-strasbourg-terorism3.jpgStanje pripravnosti: I dalje se najavljuje obilan snijeg...http://grude.com/clanak/?i=7784977849Grude.com - klik u svijetTue, 11 Dec 2018 23:25:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=17-12-06-012_snig.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Iako meteorološki instituti najavljuju kišu u zapadnoj Hercegovini od četvrtka pa nadalje, najava snijega u unutrašnjosti Dalmacije ipak podsjeća na 2012. kada je također za unutrašnjost Dalmacije prvo bila najavljen snijeg, a u Hercegovini kiša.<p>&nbsp;</p> <p>Međutim, do&scaron;lo je do obilnog snijega, stoga je važno da raspoložive službe budu u stanju pripravnosti.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Pad temperature na kopnu nastavlja se od srijede do vikenda. Na zapadu će u srijedu biti jo&scaron; sunčanih razdoblja, dok u Slavoniji i Baranji može pasti malo snijega, uglavnom ujutro.</p> <p>&nbsp;</p> <p>U četvrtak i petak posvuda oblačnije, pa raste i vjerojatnost za oborine. S obzirom na nisku temperaturu, to će uglavnom biti snijeg. Vi&scaron;e će ga biti u Lici i Gorskom kotaru gdje će se stvarati snježni pokrivač, a manje u nizinama unutra&scaron;njosti no i tamo je lokalno moguć tanji pokrivač, osobito u petak poslijepodne. Prognoza za vikend jo&scaron; uvijek nije pouzdana, pa treba pričekati jo&scaron; koji dan, no i tada postoji mogućnost za snijeg!</p> <p>&nbsp;</p> <p>OSTATAK TJEDNA NA JADRANU</p> <p>&nbsp;</p> <p>Na obali će u srijedu jo&scaron; biti pretežno sunčano. Tek će se kasno poslijepodne naoblačiti, pa navečer može biti malo ki&scaron;e. Ona će če&scaron;će padati u četvrtak i petak kad će biti pretežno oblačno i hladnije. Tih će se dana izmjenjivati jugo, levant i bura koji će puhati umjereno do jako. &Scaron;to se tiče vikenda, vrijedi slično kao i za unutra&scaron;njost da prognoza jo&scaron; nije sasvim sigurna, no vjerojatnije je da će biti malo toplije, u subotu uz ki&scaron;u.</p> <p>&nbsp;</p> <p>ZNAČI&hellip;</p> <p>&nbsp;</p> <p>Temperatura će se idućih dana postupno spu&scaron;tati. U utorak i srijedu će, slično kao i danas, ostati uglavnom suho, tek rijetko gdje uz malo ki&scaron;e, na kopnu i snijega. Pred vikend će biti oblačnije, pa raste i mogućnost za oborine, na Jadranu ki&scaron;u, u Gorskom kotaru, Lici i unutra&scaron;njosti Dalmacije snijeg, a malo snijega moguće je i u nizinama kopna. &Scaron;to nam donosi vikend, jo&scaron; nije sasvim sigurno. Naime, meteorolo&scaron;ki modeli, na&scaron; osnovni alat za rad, jo&scaron; uvijek se dosta razilaze u svojim proračunima, no čini da će ipak pobijediti zatopljenje.</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/17-12-06-012_snig.jpgČetvero ubijenih u Strasbourgu! Napadač je s crne terorističke listehttp://grude.com/clanak/?i=7784877848Grude.com - klik u svijetTue, 11 Dec 2018 23:19:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=18-12-11-018-strasbourg-terorism2.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Četiri osobe su poginule, a jedanaest osoba je ranjeno nakon pucnjave do koje je došlo u centru Strasbourga, javlja francuska BFMTV. Dodaju kako je 5 od 11 ranjenih u kritičnom stanju.<p>&nbsp;</p> <p>AFP pak dodaje kako je napadač identificiran te kako ga je okružila policija. Reuters dodaje kako je napadač od ranije poznat policiji.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Napadač okružen</strong></p> <p>&nbsp;</p> <p>AFP javlja kako je protuteroristička jedinica preuzela istragu ovog napada. Iz ureda tužitelja su poručili kako je pokrenuta istraga te kako se incident vodi kao teroristički napad, prenosi AP.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Napadač je s crne terorističke liste!</p> <p>&nbsp;</p> <p>Povezane vijesti:</p> <p>&nbsp;</p> <h1><a href="https://www.grude.com/clanak/?i=77847" target="_self">Kraj Europe kakvu poznajemo? Mirnih Božića vi&scaron;e nema...</a></h1> <p>&nbsp;</p> <h1><a href="https://www.grude.com/clanak/?i=77846&amp;teroristicki-napad-u-strasbourgu-dvoje-ubijenih-11-osoba-kriticno" target="_self">Teroristički napad u Strasbourgu, dvoje ubijenih, 11 osoba kritično</a></h1>//grude.com/Datoteke/Novosti/18-12-11-018-strasbourg-terorism2.jpgTeroristički napad u Strasbourgu, dvoje ubijenih, 11 osoba kritičnohttp://grude.com/clanak/?i=7784677846Grude.com - klik u svijetTue, 11 Dec 2018 21:37:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=18-12-11-breaking__1francuska.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Došlo je do pucnjave u Strasbourgu, u blizini Božićnog sajma. Dvije osobe su poginule, a jedanaest osoba je u kritičnom stanju nakon pucnjave do koje je došlo u centru Strasbourga, javljaju AP i AFP. Informaciju je potvrdio ministar unutarnjih poslova.<p>&nbsp;</p> <p>Kako javlja BBC, prestali su voziti tramvaji, a područje u kojemu je do&scaron;lo do pucnjave je ograđeno. </p> <p>&nbsp;</p> <p>AFP pak dodaje kako je napadač identificiran, ali da je i dalje u bijegu. Reuters dodaje kako je napadač koji je od ranije poznat policiji, a sumnja se da se radi o terorističkom napadu.</p> <p>&nbsp;</p> <p>AFP javlja kako je protuteroristička jedinica preuzela istragu ovog napada. Osim toga, agencije DPA i AFP javljaju kako je policija pucala na napadača te kako je on uzvratio vatru. Policija je, kako je ranije objavljeno, napravila dva kordona, jedan veći oko božićnog sajma i jedan manji oko katedrale. Vjeruje se da je napadač unutar manjeg kordona.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Emmanuel Foulon, novinar pri Europskom parlamentu, napisao je da je do&scaron;lo do panike u centru grada nakon pucnjave te da su se gradom rasporedili policajci. Europski parlament je zaključan i nitko iz njega ne može izaći, niti itko može ući.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Kako sada stvari stoje, riječ je o terorističkom napadu.</p> <p>&nbsp;</p> <p><em><strong>Grude.com/Index.hr</strong></em></p>//grude.com/Datoteke/Novosti/18-12-11-breaking__1francuska.jpgLegendarni Sijerković: Mudrost vezana za zaštitnicu Gruda bila mu je među omiljenimahttp://grude.com/clanak/?i=7783877838Grude.com - klik u svijetTue, 11 Dec 2018 17:03:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=18-12-11-milan-sijerkovic.jpeg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Bio je dobri duh informativne redakcije Dnevnika Nove TV, u koju je uvijek unosio vedrinu i dobro raspoloženje. Krasili su ga nezaustavljiva energija i entuzijazam. <p>&nbsp;</p> <p>Jedna od njegovih odlika po kojima je postao svima prepoznatljiv bila je <a href="https://dnevnik.hr/vijesti/hrvatska/njima-je-bogatio-prognoze-prisjetili-smo-se-sijerkovicevih-najpopularnijih-izreka---541778.html" target="_blank"><strong>sklonost anegdotama i po&scaron;alicama</strong></a>, zbog kojih su mnogi s veseljem očekivali njegove prognoze. Nerijetko bi ih zavr&scaron;avao i narodnim mudrostima, među kojima je i danas svima poznata "Sveta Kata, snig na vrata", koja mu je bila među omiljenima.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Bio je i strastveni gljivar, nerijetko je vikende provodio duboko u &scaron;umi, a svoju je strast prema meteorologiji prenio i u niz knjiga koje je napisao, među kojima su primjerice i "Pučko vremenoslovlje", "Hrvatski vremenarij" i "Bura goropadnica" te četiri dječje slikovnice u kojima je meteorologiju poku&scaron;ao približiti najmlađima.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Omiljeni hrvatski meteorolog zajedno s kolegama na Novoj TV <strong>osmislio je i novi koncept vremenske prognoze</strong>, onaj bliži svakodnevnom životu i malom čovjeku.</p> <p>&nbsp;</p> <p>"Mi smo na Novoj TV poku&scaron;ali kreirati novu vrstu vremenskog izvje&scaron;taja, rekao bih, stručno-popularnog. Uz sve one važne informativne stvari, mi na neki način prognozu želimo učiniti pitkom", rekao je Sijerković jo&scaron; 2010. godine.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Profesor Sijerković svoje vremenske prognoze nije zavr&scaron;avao bez sebi svojstvenog potpisa u obliku narodnih mudrosti. Time je postao, a sad i ostao, jedinstveni meteorolog u Hrvatskoj, pa i &scaron;ire. Želja mu je bila to kulturno nasljeđe približiti gledateljima.</p> <p>&nbsp;</p> <p>"Volim to kulturno nasljeđe na&scaron;ih predaka i na neki način upoznajem druge s time. Nadam se da će i drugi to zavoljeti kao i ja", pojasnio je Sijerković.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Milan Sijerković iza sebe ostavlja golemo nasljeđe. Doista je malo reći da će njegova vedrina, profesionalnost i mudrost nedostajati svima, a ponajvi&scaron;e ljudima na koje je ostavio neizbrisiv trag, od kolega s Nove TV, preko onih u drugim medijima, na sveučili&scaron;tu pa do građana u čije je domove uvijek unosio da&scaron;ak vedrine, bez obzira na lijepo ili ružno vrijeme u prognozi.</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/18-12-11-milan-sijerkovic.jpegZBOGOM LEGENDO: PREMINUO JE MILAN SIJERKOVIĆhttp://grude.com/clanak/?i=7782577825Grude.com - klik u svijetMon, 10 Dec 2018 22:43:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=16-09-25-milan_sijerkovic.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>U Hrvatskoj je danas preminuo legendarni hrvatski meteorolog Milan Sijerković. Tužnu vijest objavilo je Hrvatsko meteorološko društvo.<p>&nbsp;</p> <p>&ldquo;Gledati gore prema oblacima nikada vi&scaron;e neće biti isto&rdquo;, napisale su kolege meteorolozi.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Milan Sijerković rođen je 5. studenog 1935. u Bao&scaron;iću u Boki Kotarskoj. Ostati će zapamćen kao najomiljeniji hrvatski meteorolog svih vremena. Hrvatskoj je javnosti poznat kao televizijska osoba koja gledateljima prikazuje vremensku prognozu. Taj posao radio je od 1968. godine, prvo na Hrvatskoj televiziji, a poslije na Novoj TV.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Napisao je stotinjak znanstvenih i stručnih meteorolo&scaron;kih radova. Napisao je i tri slikovnice za djecu te serijal znanstveno-popularnih knjiga različitim mjestima i područjima, a koje se odnose na vrijeme i podneblje.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong><em>Grude.com</em></strong></p>//grude.com/Datoteke/Novosti/16-09-25-milan_sijerkovic.jpgPočela isplata invalidnina za RVI, obitelji poginulih branitelja i nositelje ratnih odličjahttp://grude.com/clanak/?i=7781477814Grude.com - klik u svijetMon, 10 Dec 2018 12:41:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=15-10-16-branitelji_hvo.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Nalozi za isplatu invalidnina upućeni su prema bankama..<p><br />Federalno ministarstvo financija osiguralo je sredstva za isplatu invalidnina za ratne vojne invalide, obitelji poginulih branitelja te nositelje ratnih odličja za studeni 2018. godine, u ukupnom iznosu od 24.963.062,61 KM.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Nalozi za isplatu invalidnina tim kategorijama upućeni su prema bankama, priopćeno je iz Ministarstva financija FBiH.</p> <p>&nbsp;</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/15-10-16-branitelji_hvo.jpgFranjo Tuđman, in memoriam: Živio si ti za to, sveto tlo Hrvatskohttp://grude.com/clanak/?i=7780677806Grude.com - klik u svijetMon, 10 Dec 2018 07:16:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=17-05-30-franjo_tudjman.jpeg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Vijest koja se u petak 10. prosinca 1999. godine, u 23.15 sati, prolomila eterom i došla do uha brojnih slušatelja tek će u godinama koje slijede dobiti na snazi, a danas 19 godina poslije osjeti se koliko Franjo Tuđman nedostaje današnjem društvu.<p>&nbsp;</p> <p>Od smrti Franje Tuđmana Hrvatska nema istinskog lidera. Nakon njega na čelu države bila su dvojica jugokomunista, a tek se dolaskom predsjednice Kolinde Grabar Kitarović počela vraćati slika o Hrvatskoj državi, ponosnoj i lijepoj ko u snovima, međutim posla je jo&scaron; puno.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Da je Franjo Tuđman poživio sigurno ne bi bilo niti majorizacije niti sustavnog uni&scaron;tavanja vrijednosti Hrvata s obje strane granice. Tuđman je bio lider, čvrst i nesalomljiv koji je bio spreman ići do kraja kada je u pitanju opstojnost svog hrvatskog naroda, za razliku od jednog od najvećih izdajnika Hrvata, njegovog nasljednika Stipe Mesića.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Najveće povjerenje prvi predsjednik Hrvata imao je u Gojka &Scaron;u&scaron;ka, ratnog ministra obrane Republike Hrvatske, rođenog &Scaron;irokobriježanina. Hercegovcima je Tuđman uvijek vjerovao, a oni mu nikad nisu okrenuli leđa, pi&scaron;e portal Grude.com.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Danas će u 17.00 sati u crkvi svetog Franje u Čapljini biti služena sveta misa za prvog hrvatskog predsjednika dr. Tuđmana, a<strong> hercegovackiportal.com</strong> pi&scaron;e da će na njoj nastupiti i veliki župni zbog svetog Franje.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Biti će ovo prilika za prisjećanje na sve preminule, poginule i nestale hrvatske branitelje.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Jutros se na svetim misama, u velikom broju župa molilo za du&scaron;u pokojnog predsjednika Tuđmana i svih časnih hrvatskih vitezova.</p> <p>&nbsp;</p> <p>I kao &scaron;to pjesma kaže: <em>E FRANINA, ko planina, živio si ti za to, sveto tlo HRVATSKO...</em></p> <p>&nbsp;</p> <p><em><strong>Grude.com</strong></em></p>//grude.com/Datoteke/Novosti/17-05-30-franjo_tudjman.jpegPosavljaci se više razvode nego vjenčaju, ZHŽ stabilanhttp://grude.com/clanak/?i=7780477804Grude.com - klik u svijetSun, 09 Dec 2018 23:13:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=18-02-14-razvod.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>U rujnu ove godine 1302 ljudi iz BiH se vjenčalo, a 112 razvelo. Najgora situacija je bila u Posavini gdje je bilo više razvoda 8 nego vjenčanja 5.<p>&nbsp;</p> <p>U ZHŽ-u sklopljen je 31 brak, a zabilježena je 1 rastava.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Najvi&scaron;e razvoda bilo je u Sarajevu 29, a slijedi Tuzlanska županija s 28.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Situacija nije dobra ni u Unsko-sanskoj županiji koja se naveliko iseljava, a u samo jednom mjesecu razvrgnuto je 18 brakova.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Kada je ta županija u pitanju među razlozima rastave brakova su i odlasci u inozemstvo. Muž ili žena odu vani raditi, jedno od njih nađe nekog drugog i nastaje bračni brodolom.</p> <p>&nbsp;</p> <p><em><strong>Grude.com</strong></em></p>//grude.com/Datoteke/Novosti/18-02-14-razvod.jpgNajviše stogodišnjaka iz Mostara, Sarajlija se približio svjetskom rekorduhttp://grude.com/clanak/?i=7780277802Grude.com - klik u svijetSun, 09 Dec 2018 22:52:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=16-01-20-baka_crazy.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Prema podacima Agencije za identifikacijske dokumente, evidenciju i razmjena podataka najviše stogodišnjaka u BiH živi u Mostaru.<p>&nbsp;</p> <p>&Scaron;to se tiče ukupnog broja stogodi&scaron;njaka njih je 752.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Među svjetski rekorderima je 114-godi&scaron;njak iz Sarajeva, koji čeka smrt 115-godi&scaron;nje Japanke kako bi postao najstariji na svijetu.</p> <p>&nbsp;</p> <p><em><strong>Grude.com</strong></em></p>//grude.com/Datoteke/Novosti/16-01-20-baka_crazy.jpgBoksač Hrgović, zemljaci Marić i Madžar, Kolindin Jakov... svi u posjetu Bandićuhttp://grude.com/clanak/?i=7779777797Grude.com - klik u svijetSun, 09 Dec 2018 16:57:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=18-12-09-018-kod-bandica.jpeg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Nema ležanja za Milana Bandića. Donosimo prvu fotografiju zagrebačkog gradonačelnika kojeg su danas u bolnici posjetili boksač Filip Hrgović i njegov otac, savjetnik predsjednice Kolinde Grabar Kitarović Tomislav Madžar, Kolindin suprug Jakov Kitarović, ministar Goran Marić te pročelnik Ivica Lovrić.<p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>- Gradonačelnik se izvrsno osjeća i kao &scaron;to sam pretpostavio, sutra će biti na otvaranju spomenika Franji Tuđmanu. Rekao sam vam da nema toga &scaron;to će njega prikovati i zadržati krevetu - kaže nam Madžar.</p> <p>&nbsp;</p> <p>No, doznajemo da gradonačelnik nije otpu&scaron;ten iz bolnice nego će se na Jordanovac vratiti nakon otvorenja spomenika i nastaviti s liječenjem. Dru&scaron;tvo s fotografije slučajno se na&scaron;lo u isto vrijeme u posjeti.</p> <p>&nbsp;</p> <p>S obzirom na to da se Hrgović sinoć nakon uspje&scaron;nog meča zahvalio gradonačelniku ne čudi da ga je do&scaron;ao posjetiti. Bandić je, doznajemo, njegov meč pomno pratio u bolnici.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Podsjetimo, gradonačelnik je u petak zavr&scaron;io na odjelu intenzivne njega ja zagrebačkom Jordanovu zbog embolije pluća.<br />&nbsp;</p> <p>Liječnici smatraju da bi trebao barem tjedan dana odmarati pod terapijom. Ugru&scaron;ak je posljedica loma kosti kod zgloba na nozi. Bandić nije mirovao već mjesec dana na &scaron;takama hoda gradom.</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/18-12-09-018-kod-bandica.jpegPrvi u povijesti: Bandić će s plućnom embolijom otvoriti spomenik Franji Tuđmanuhttp://grude.com/clanak/?i=7779677796Grude.com - klik u svijetSun, 09 Dec 2018 15:26:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=18-12-09-spomenik-tudjmanu.jpeg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Sutra se u Zagrebu otvara spomenik Franji Tuđmanu, prvom hrvatskom predsjedniku, koji je umro 10. prosinca 1999. godine.<p>&nbsp;</p> <p>Čovjek koji je Hrvatima donio slobodu napustio nas je prije 19 godina, ali njegova djela se ne zaboravljaju.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Milan Bandić, gradonačelnik Zagreba, unatoč tome &scaron;to se bori za život i ima plućnu emboliju dolazi otvoriti spomenik prvom predsjedniku Hrvata i vjerojatno je prvi u povijesti koji se na taj način bori s bolesti kojoj lijeka nema i od koje umre svaka četvrta osoba koju napadne.</p> <p>&nbsp;</p> <p>I prije dva dana kada mu je otkrivena plućna embolija liječnici su bili &scaron;okirani Bandićem: - Rije&scaron;ite to &scaron;to prije, imam posla za dva dana.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Njegove riječi su popratili s osmijehom, međutim to je Bandić, znali su da je lako moguće da će on stvarno otići na posao.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong><em>Grude.com/Večernji list</em></strong></p>//grude.com/Datoteke/Novosti/18-12-09-spomenik-tudjmanu.jpegLjubuški dobio planinarsko društvohttp://grude.com/clanak/?i=7778777787Grude.com - klik u svijetSun, 09 Dec 2018 09:25:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=18-12-09-4770dd997802d9e0833770cab368d830_xl.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Ljubuški je u subotu 8.prosinca 2018.godine dobio Hrvatsko planinarsko društvo Ljubuški.<p>&nbsp;</p> <p>Na osnivačkoj Skup&scaron;tini održanoj u Gradskoj vijećnici u Ljubu&scaron;kom za predsjednika HPD Ljubu&scaron;ki izabran je Ivan Markić, za predsjednika Skup&scaron;tine Tamara Boras, a za tajnika HPD Ljubu&scaron;ki Tea Čepo, prenosi Radio Ljubu&scaron;ki.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Za članove Izvr&scaron;nog odbora izabrani su: Ivan Markić predsjednik , Zdravko Alilović dopredsjednik, Domagoj Matija&scaron;ević tajnik , Vjekoslav Ga&scaron;par član i Ivica Vučić član .</p> <p>&nbsp;</p> <p>U Osnivače udruge upisani su Ivan Markić , Eduard Bebić , Zdravko Alilović , Vjekoslav Ga&scaron;par i Domagoj Matija&scaron;ević.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Okupljenim zaljubljenicima u planinarenje na prvom sastanku održanom u Gradskoj vijećnici obratio se Ivan Markić koji je pozdravio nazočne, predstavio inicijativu osnivanja udruge i dru&scaron;tva te predložio četiri točke dnevnog reda o kojima se razgovaralo na sastanku a to su: Odluka o osnivanju Udruge Hrvatsko planinarsko dru&scaron;tvo Ljubu&scaron;ki, prijedlog Statuta udruge, Izbor tijela udruge i izbor ovla&scaron;tenih osoba za zastupanje udruge do odluke o pristupanju Planinarskom savezu Herceg Bosne.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Kako je za Radio Ljubu&scaron;ki izjavio Ivan Markić predsjednik dru&scaron;tva u tijeku su aktivnosti na izradi kalendara aktivnosti dru&scaron;tva za 2019.godinu, a svi koji nisu nazočili prvom sastanku mogu posjetiti web stranicu dru&scaron;tva za kontakte, informacije i učlanjenje.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Podr&scaron;ku osnivanju dru&scaron;tva dali su svojim dolaskom predstavnici Hrvatskog planinarskog dru&scaron;tva Vrgorac.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Grude.com/Dnevnik.ba</p> <p>FOTO:Radio Ljubu&scaron;ki</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/18-12-09-4770dd997802d9e0833770cab368d830_xl.jpgMilan Bandić hitno hospitaliziran! Pojavio se trombhttp://grude.com/clanak/?i=7777977779Grude.com - klik u svijetSat, 08 Dec 2018 09:53:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=16-03-31-bandic_milan.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Gradonačelnik Zagreba, Milan Bandić, u petak je hitno hospitaliziran na KBC-u Zagreb, točnije u jedinici za intenzivnu skrb Klinike za plućne bolesti Jordnovac zbog plućne embolije. <p>&nbsp;</p> <p>Posljedica je to, drže liječnici, trostrukog prijeloma potkoljenice koji 'vuče' vi&scaron;e od mjesec dana. Javnost je za njegov najnoviji zdravstveni problem saznala kada se početkom studenog na presici pojavio sa &scaron;takama.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Liječnici obavljaju dodatne pretrage i kažu da su za sada Bandićevo stanje stabilizirali.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Razlog te&scaron;kog gradonačelnikova zdravstvenog stanja je plućna embolija nastala zbog tromba odnosno krvnog ugru&scaron;ka koji je u&scaron;ao u plućnu atreriju i smanjio dotok kisika u pluća. Takav tromb nerijetko kreće iz vene na nozi odnosno potkoljenice ili bedre.</p> <div id="inArticleBanner">&nbsp;</div> <p>Upravo prijelom potkoljenice na tri mjesta Bandića muči već duže vrijeme, a kako po običaju ne slu&scaron;a liječnike ni prijelom nije uspio zaustaviti njegove "pohode" diljem grada, premda su mu liječnici sugerirali 'po&scaron;tedu'.</p> <p>&nbsp;</p> <p>U čak 65 posto slučajeva takvi se ugru&scaron;ci &scaron;ire u oba plućna krila, u 25 posto pacijenata u desno, a kod 10 posto slučajeva u lijevo. Četiri puta če&scaron;će stradavaju donji dijelovi pluća, kažu liječnici, a većina tromboembolusa nakuplja se u velikim ili srednjim plućnim arterijamaa dok u samo 35 posto dosegne i male arterije.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Nakon fraktura nastaje tzv. maseni tromb i zahvaća plućnu mikrocirkulaciju &scaron;to kod odraslih uzrokuje respiratorni distresni sindrom (ARDS), &scaron;to se očito dogodilo i Bandiću pa se činilo da ima bronhitis. Zapravo se radilo o upali pluća uzrokovanoj trombom.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Plućna embolija razvija se tako da pacijent sve teže di&scaron;e i doslovno u nekoliko minuta može biti životno ugrožen.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Postavljanje dijagnoze je te&scaron;ko pa se zato primjenjuje snimanje radioizotopnom perfuzijom, odnosno praćenjem krvotoka kroz pluća, te arteriografijom ili snimanjem plućnih arterija. Liječe se simptomi, a koristi se i tzv. trombolitička terapija niskomolekularnim heparinima.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Rijetko se ugru&scaron;ak mora rje&scaron;avati kirur&scaron;ki odnosno operacijom.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Inače, kažu da je Bandić u svom uobičajenom stilu 'zamolio' liječnike 'da obave &scaron;to trebaju u dva dana jer on u ponedjeljak ima važni posao'.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Naime, za ponedjeljak je predviđeno otkrivanje spomenika prvom hrvatskom predsjedniku <strong>Franji Tuđmanu</strong>.</p> <p>&nbsp;</p> <p><em><strong>Jutarnji list</strong></em></p>//grude.com/Datoteke/Novosti/16-03-31-bandic_milan.jpgMostarski gradonačelnik hospitaliziran!http://grude.com/clanak/?i=7776177761Grude.com - klik u svijetFri, 07 Dec 2018 10:00:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=17-05-03-beslicljubo2.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Mostarski gradonačelnik Ljubo Bešlić hospitaliziran je u SKB Mostar.<p>&nbsp;</p> <p>Neslužbeno doznajemo kako se zadnjih nekoliko dana nalazi na pretragama srca.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Be&scaron;lić je, podsjetimo,&nbsp;u ožujku 2015. godine bio <strong><a href="https://www.bljesak.info/vijesti/flash/gradonacelnik-mostara-ponovno-u-bolnici/150913" target="_blank">podvrgnut operaciji</a></strong> na srcu u Mariboru, a dvije godine prije u Mostaru mu je ugrađena <strong><a href="https://www.bljesak.info/vijesti/zdravlje/ljubo-beslic-otisao-u-opatiju-na-pretrage-i-lijecenje/10819?fbclid=IwAR3GwoZsqttd7fnXeUx3Wu6bstEynhW4MIuZGyqQ4qBvsLHtTW1dRYR5TXE" target="_blank">krvožilna premosnica</a></strong>.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Je li riječ o rutinskom kontrolnom pregledu ili je u pitanju neki drugi zahvat, za sada nije poznato.</p> <p>&nbsp;</p> <p><em><strong>Bljesak.info</strong></em></p>//grude.com/Datoteke/Novosti/17-05-03-beslicljubo2.jpgVIDEO: Migranti provalnici preuzeli tuđu kuću u Bihaću! Policajci pobjesnilihttp://grude.com/clanak/?i=7775577755Grude.com - klik u svijetThu, 06 Dec 2018 11:47:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=18-12-06-migranti-policija-bih.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Bihaćki policajci imaju pune ruke posla zbog ilegalnih migranata. S obzirom da je iseljavanje gore poprimilo katastrofalne razmjere, migranti obijaju tuđe kuće i tu borave.<p>&nbsp;</p> <p>Izaziva to bijes građana i policije: "Aufstehen, diži se bolan, alo", govori jedan policajac i udara o krevet kako bi ga provalnik razumio, dok drugi dodaje: "Ti k'o u svojoj kući, bolan."</p> <p>&nbsp;</p> <p><iframe style="border:none;overflow:hidden" src="https://www.facebook.com/plugins/video.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fjelahba.info%2Fvideos%2F556467078135125%2F%3Ft%3D1&amp;width=660&amp;show_text=false&amp;height=1168&amp;appId" frameborder="0" scrolling="no" width="660" height="1168"></iframe></p>//grude.com/Datoteke/Novosti/18-12-06-migranti-policija-bih.jpgHBŽ: Ratnim stradalnicima osigurano još 13 stanovahttp://grude.com/clanak/?i=7775177751Grude.com - klik u svijetThu, 06 Dec 2018 10:05:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=18-12-06-hbz-zgrada-branitelja.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Uprava za pitanja branitelja i stradalnika Domovinskog rata HVO-a Hercegbosanske županije raspisuje javni oglas za ostvarivanje prava na stan za ratne vojne invalide HVO-a općine Livno koji nemaju riješeno stambeno pitanje. <p>&nbsp;</p> <p>Pravo sudjelovanja na javnom oglasu imaju ratni vojni invalidi HVO-a općine Livno koji nemaju rije&scaron;eno stambeno pitanje, a koji su sudjelovali u obrani Hercegbosanske županije i imaju prijavljeno prebivali&scaron;te na području općine Livno, neprekidno najmanje pet godina prije stupanja na snagu Zakona o dopunskim pravima branitelja.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Javni oglas ostaje otvoren 30 dana od dana objave u Narodnim novinama Hercegbosanske županije, a prijave na oglas mogu se dostaviti neposredno na protokol Uprave za pitanja branitelja i stradalnika Domovinskog rata HVO-a u zajedničku pisarnicu Skup&scaron;tine HBŽ-a.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Kako je za <em><strong>Večernji list</strong></em> rekao predsjednik Vlade Hercegbosanske županije Ivan Jozić, ovo predstavlja zavr&scaron;etak projekta koji se godinama provodio, a koji je konačno zavr&scaron;ila aktualna županijska Vlada.</p> <p>&nbsp;</p> <p>- Oko 16 godina gradila se ova zgrada i njezin zavr&scaron;etak bio je prioritet ove Vlade. Mi smo naredili da se projekt zavr&scaron;i, &scaron;to je i učinjeno pro&scaron;le godine, ali nismo imali pravilnik na temelju kojega bi stanovi bili dodijeljeni. Udrugama smo prepustili da načine pravilnik, &scaron;to su one i učinile, i sada idemo u podjelu ostatka stanova - rekao nam je Jozić.</p> <p>&nbsp;</p> <p>On je dodao kako će biti podijeljeno 13 stanova ratnim stradalnicima i kako će na ovaj način ljudi trajno rije&scaron;iti svoje stambene probleme.</p> <p>&nbsp;</p> <p>- Ranije sam rekao kako će županijske vlasti nastaviti raditi na sličnim projektima i očekujem da će branitelji i dalje biti u vrhu prioriteta vlasti u HBŽ-u. Ova Vlada ostvarila je odličnu suradnju s braniteljskim udrugama, tražimo načine da ova populacija dobije jo&scaron; veća prava i nadam se kako će se u budućnosti suradnja nastaviti u istom smjeru - zaključio je Jozić.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Oni koji se odluče prijaviti na ovaj natječaj ne smiju imati u vlasni&scaron;tvu kuću ili stan, ne smiju biti vlasnici građevinskog zemlji&scaron;ta, a isto vrijedi i za užu rodbinu osobe koja se prijavljuje na ovaj natječaj.</p> <p>&nbsp;</p> <p>- Pravo na stan unutar iste kategorije prioritetne skupine ostvaruje se na temelju boljega plasmana na konačnoj rang-listi, koju posebno za jednu ili vi&scaron;e stambenih jedinica, kojima trenutačno raspolaže, utvrđuje i donosi Uprava - navodi se u tekstu natječaja. Ranije je po istoj osnovi stan dobilo 15 ratnih stradalnika.</p> <p>&nbsp;</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/18-12-06-hbz-zgrada-branitelja.jpgSa BH. putovnicom moguće putovati u 113 državahttp://grude.com/clanak/?i=7773177731Grude.com - klik u svijetWed, 05 Dec 2018 09:50:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=16-12-28-bh-putovnica-0428.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Državljani Japana i Singapura nisu više vlasnici “najjače” putovnice na svijetu. <p><br />Vrh liste zauzeli su Ujedinjeni Arapski Emirati. UAE se neočekivano na&scaron;ao na prvom mjestu interaktivne platforme u stvarnom vremenu &ldquo;The Passport Index&rdquo;. Stanovnici UAE mogu bez vize putovati u 167 zemalja, točnije u 84 posto planeta.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Od svjetskih velesila, Amerikancima viza ne treba za čak 165 zemalja, Rusima za 116, a Kinezi su tu najlo&scaron;iji - u samo 45 zemalja neće im zatražiti vizu.</p> <p>&nbsp;</p> <p>&ldquo;Najmoćniju&rdquo; putovnicu u regiji imaju Slovenci, 161 država ne pravi im nikakve probleme prilikom ulaska u zemlju, dok im je za petama hrvatska putovnica s kojom je bez vize moguće putovati u 156 zemalja. Zemlje regije koje su izvan Europske unije daleko lo&scaron;ije kotiraju, pa Srbija trenutačno ima 126 &ldquo;bezbrižnih&rdquo; ulazaka, Makedonija 118, Crna Gora 117, a bh. građani 113.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Uvjerljivo najlo&scaron;ije stoji kosovska putovnica s 48. Inače, na svijetu najlo&scaron;ije kotiraju afganistanska (29), iračka (32), pakistanska (35), sirijska (36), somalska (38) i jemenska (39) putovnica.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Grude.com/<strong>VL</strong></p> <p>&nbsp;</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/16-12-28-bh-putovnica-0428.jpgDanci migrante šalju na otok na kojem se vrše eksperimenti nad životinjamahttp://grude.com/clanak/?i=7772977729Grude.com - klik u svijetWed, 05 Dec 2018 07:37:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=18-12-05-lindholm2.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Danske vlasti su odlučile da će migrante kojima su odbijeni zahtjevi za azil transportirati na udaljeni otok u hladnom Baltičkom moru.<p><br />Kako pi&scaron;e Russia Today, radi se o otoku na kojem se nalaze laboratoriji za istraživanje životinja te krematorij.</p> <p>&nbsp;</p> <p>"Ako ste nepoželjni u danskom dru&scaron;tvu, ne trebate biti smetnja Dancima. Oni su nepoželjni u Danskoj i to trebaju osjetiti", napisala je u svom postu na Facebooku danska ministrica za imigraciju Inger St&oslash;jberg.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Oko 100 migranata koji nisu dobili azil te imigranata kriminalaca će biti poslani da žive na otoku, a svakodnevno će se morati javljati vlastima ili će zavr&scaron;iti u zatvoru. Trajektni promet prema otoku je neredovit, a jedan od trajekata je nazvan "Virus" zbog istraživačkog centra za zarazne bolesti životinja koji se nalazi na otoku.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Plan je dogovorila vladajuća danska stranka centra Venstre s desničarskom Danskom narodnom strankom u sklopu pregovora o godi&scaron;njem proračunu.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Danska vlada od 2015. godine ima problem s izbjeglicama i migrantima te je zbog toga uvela stroge mjere. Osobe koje ne dobiju azil, kao i imigranti s kriminalnim dosjeima se transportiraju u hitni smje&scaron;taj ili se deportiraju ako je to moguće.</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/18-12-05-lindholm2.jpgKupovna moć najlošija u regijihttp://grude.com/clanak/?i=7771377713Grude.com - klik u svijetTue, 04 Dec 2018 08:10:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=18-08-16-novcanik.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Kupovna moć bh. građana iznosi 32 posto europskog prosjeka i nalazimo se na pretposljednjem mjestu najsiromašnijih zemalja Europe<p>&nbsp;</p> <p>Prosječna mjesečna isplaćena neto plaća u BiH u rujnu je iznosila 877 KM i nominalno je vi&scaron;a za 3,9 posto u odnosu na rujan lani te za 1,7 posto u odnosu na prosinac 2017. godine.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Prema podacima Agencije za statistiku BiH, najniža prosječna neto plaća u rujnu bila je u pružanju smje&scaron;taja te pripremi i usluživanju hrane i iznosila je 547 KM. U građevinarstvu je iznosila 585, dok je prosječna neto plaća u administrativnim i pomoćnim uslužnim djelatnostima iznosila 616 KM.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Skupa potro&scaron;ačka ko&scaron;arica</strong><br />U financijskim i djelatnostima osiguranja iznosila je 1432 KM, u proizvodnji i opskrbi električnom energijom, plinom, parom i klimatizaciji 1366, a u sektoru informacija i komunikacija 1273 KM.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Podsjećamo, prema podacima sindikata u BiH, prosječna potro&scaron;ačka ko&scaron;arica za četveročlanu obitelj u BiH iznosi 2000 KM. Dakle, ni dvije prosječne bh. plaće nisu dovoljne kako bi pokrile osnovne tro&scaron;kove jedne obitelji. Podsjećanja radi, pro&scaron;le godine u ovo vrijeme taj je iznos bio 1800 KM. Dakle, u ovoj godini potrebno nam je 200 KM vi&scaron;e za iste stvari, za iste potrebe. Iznos prosječne plaće bio je 860 KM, &scaron;to govori da dvije prosječne plaće ne mogu izmiriti prosječne potrebe za jednu obitelj i to je ono &scaron;to je alarmantno i o tome nitko ne vodi računa niti vuče bilo kakve poteze.</p> <p>&nbsp;</p> <p>U rujnu ove godine na mjesečnoj razini zabilježen je rast cijena za 0,5 posto. Cijene proizvoda i usluga, koje se koriste za osobnu potro&scaron;nju u Bosni i Hercegovini, mjerene indeksom potro&scaron;ačkih cijena, u rujnu 2018. godine u odnosu na prethodni mjesec u prosjeku su zabilježile rast razine za 0,5 posto.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Prema podacima Agencije za statistiku BiH, u rujnu ove godine u odnosu na prethodni mjesec u prosjeku je zabilježen rast cijena hrane i bezalkoholnih pića za 0,3 posto, odjeće i obuće za 3,8 posto, stanovanja i režijskih izdataka za 1 posto, zdravstva za 0,4 posto te prijevoza za 0,8 posto.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Relativno siroma&scaron;tvo</strong><br />Niže cijene zabilježene su u komunikacijama, rekreaciji i kulturi. Domaći ekonomski analitičari tvrde kako je kupovna moć građana u BiH najlo&scaron;ija u regiji te da ona iznosi oko 30 posto kupovne moći stanovnika bilo gdje drugdje u Europi. Njihovu tvrdnju potvrdili su i podaci Eurostata objavljeni u lipnju, a prema toj statistici, kupovna moć bh. građana iznosi 32 posto europskog prosjeka i nalazimo se na pretposljednjem mjestu najsiroma&scaron;nijih zemalja Europe. Posljednje mjesto zauzela je Albanija.</p> <p>&nbsp;</p> <p>S druge strane, prema studiji istraživačke kuće GFK, građani BiH nalaze se na posljednjem mjestu u Europi kada je riječ o kupovnoj moći. Ekonomisti ističu kako je kupovna moć kao ekonomski pokazatelj jedan od najmjerodavnijih kada je riječ o kvaliteti života građana u ovoj ili onoj državi.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Dakle, &scaron;to je kupovna moć manja, stanovni&scaron;tvo je bliže relativnom siroma&scaron;tvu i obrnuto.</p> <p>&nbsp;</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/18-08-16-novcanik.jpgVatrogasci u ZHŽ imaju nova interventna vozila FOTOhttp://grude.com/clanak/?i=7770477704Grude.com - klik u svijetMon, 03 Dec 2018 19:01:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=18-12-03-nova_vatrogasna_vozila.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Vatrogasna vozila za tehničke intervencije i požare na otvorenom prostoru..<p>&nbsp;</p> <p>Na 116. sjednici Vlade Županije Zapadnohercegovačke održanoj danas u ponedjeljak 03. prosinca donesena je Odluka o darovanju četiri interventna vatrogasna vozila Gradu &Scaron;irokom Brijegu i općinama Ljubu&scaron;ki, Posu&scaron;je i Grude.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Vatrogasna vozila za tehničke intervencije i požare na otvorenom prostoru bit će sljedeći tjedan svečano uručena, priopćeno je iz Uprave civilne za&scaron;tite ŽZH.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Grude.com<br />FOTO: CZŽZH</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/18-12-03-nova_vatrogasna_vozila.jpgNajava: Dani Sveučilišta u povodu 41. obljetnice SUMhttp://grude.com/clanak/?i=7770177701Grude.com - klik u svijetMon, 03 Dec 2018 16:12:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=18-12-03-sum-svecana_sjednica1.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Svečana sjednica Senata u povodu 41. obljetnice Sveučilišta u Mostaru bit će održana 7. prosinca (petak) u dvorani „Queen“ Hotela Mapas u 11.00 sati. <p>&nbsp;</p> <p>Svečana sjednica Senata je sredi&scaron;nji dio programa Dana Sveučili&scaron;ta koji će biti obilježeni kroz različite aktivnosti.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Program Dana Sveučili&scaron;ta:</p> <p><strong>Utorak, 4. prosinca, 12.00 sati</strong><br />- Dan Studentskog zbora SUM-a, Uručenje Rektorove nagrade studentima, Amfiteatar Sokrat Filozofskog fakulteta</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Srijeda, 5. prosinca, 11.00 sati</strong><br />- Dodjela plaketa i povelja pojedincima i institucijama koje su doprinijele radu Sveučili&scaron;ta u Mostaru, Amfiteatar Građevinskog fakulteta</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Četvrtak, 6. prosinca, 11.00 sati</strong><br />- Promocija doktora znanosti Sveučili&scaron;ta u Mostaru, Amfiteatar Medicinskog fakulteta</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Petak, 7. prosinca, 11.00 sati</strong><br />- Svečana sjednica Senata, Hotel Mepas (dvorana Queen)</p> <p>&nbsp;</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/18-12-03-sum-svecana_sjednica1.jpgVrijeme je priprave za Božić, od ponedjeljka počinju svete mise zornicehttp://grude.com/clanak/?i=7768577685Grude.com - klik u svijetSun, 02 Dec 2018 10:12:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=16-11-28-016_1_zornica_1.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Prva je nedjelja došašća. Počelo je vrijeme priprave za Božić i dolazak našeg Spasitelja Isusa Krista. Danas se na vijencu pali prva adventska svijeća. Donosimo najvažnije detalje iz povijesti o ovom milosnom vremenu.<p>&nbsp;</p> <p>Ovdje napominjemo i da od ponedjeljka, 3. prosinca počinju i svete mise zornice. U sredi&scaron;njoj crkvi svete Katarine u Grudama mise zornice počinju u 6.00 sati.</p> <p>&nbsp;</p> <ul class="unIndentedList"> <li>Vrijeme do&scaron;a&scaron;ća obuhvaća 4 nedjelje prije Božića, a prva nedjelja je najbliža blagdanu sv. Andrije apostola (30. XI.). Crkva u do&scaron;a&scaron;ću posvje&scaron;ćuje velike događaje povijesti spasenja. U sjevernim krajevima na&scaron;e domovine vjernici u vrijeme do&scaron;a&scaron;ća rado dolaze na tzv. rane mise &raquo;zornice&laquo;</li> <li>Riječ do&scaron;a&scaron;će dolazi od latinske riječi adventus (advenire = doći, dolaziti).</li> <li>Vrijeme do&scaron;a&scaron;ća dvojakog je značenja: vrijeme priprave za Božić, kada se slavi prvi dolazak Sina Božjega k ljudima na zemlju, i vrijeme i&scaron;čekivanja drugoga Kristova dolaska, na svr&scaron;etku svijeta.</li> <li>Slavljenje do&scaron;a&scaron;ća nastalo je po uzoru na korizmu. U Crkvi se najprije slavilo Kristovo uskrsnuće (svake nedjelje), a potom i godi&scaron;nji blagdan Uskrsa, kojemu je prethodila priprava kroz korizmu. Slavljenje Božića u Rimu zasvjedočeno je sigurno već 25. prosinca 354. godine.</li> <li>Neki vide početak slavljenja Do&scaron;a&scaron;ća kod sv. Hilarija (Galija), koji oko 366. godine pi&scaron;e da se Crkva svake godine priprema kroz tri sedmice za Spasiteljev dolazak. Drugi opet vide početak do&scaron;a&scaron;ća u odredbi koncila iz Zaragoze (&Scaron;panjolska) 380. godine da od 17. prosinca nikomu nije dopu&scaron;teno ni jednog dana izostajati od crkve, niti se skrivati po kućama, niti bosonog hodati, nego treba hitjeti u crkvu.</li> <li>Godine 490. godine, biskup Perpetuus iz Toursa službeno proglasio Do&scaron;a&scaron;će pokorničkim vremenom u Franačkoj, naređujući post u tri dana svakog tjedna od 11. studenog (blagdan svetog Martina) do Božića. Ovo četrdesetodnevno vrijeme posta, slično Korizmi, originalno se nazivalo Quadragesima Sancti Martini (Četrdesetodnevni post svetog Martina). Čitanja prilikom euharistijskog slavlja uzimala su se iz Korizmenog vremena. Sv. Grgur iz Toursa (+ 594.) govori o pokorničkom vremenu od dana sv. Martina, 11. studenoga, do Božića, te o tri posna dana u tjednu. A koncil u Toursu (567) određuje da u samostanima treba postiti kroz mjesec prosinac, do Božića. Koncil u M&acirc;conu (580) određuje da od dana sv. Martina do Božića (6 tjedana, kao i u korizmi) treba postiti svakog ponedjeljka, srijede i petka, te da se božanska služba treba slaviti kao u korizmi. Toga su se držali u galikanskoj (Francuska), mozarapskoj (&Scaron;panjolska) i ambrozijanskoj Crkvi.</li> <li>Vrijeme Do&scaron;a&scaron;ća Rimske liturgije, koja se razvila stoljeće nakon one franačke crkve, nije bilo pokorničko, nego slavljeničko, vrijeme radosti i priprema za Božić. Kada je Crkva ujedinila liturgijsko vrijeme, nepokornička priroda rimskog Do&scaron;a&scaron;ća bila je u sukobu sa dužom i pokorničkom praksom galskog Do&scaron;a&scaron;ća.</li> <li>U 13. stoljeću je postignut kompromis, koji je kombinirao post i pokornički karakter galskog običaja s misnim tekstovima i kraćim četverotjednim ciklusom rimske liturgije Do&scaron;a&scaron;ća. Neki su u 4 nedjelje priprave za Božić simbolično vidjeli 4 tisuće godina od Adama do Krista. Liturgija Do&scaron;a&scaron;ća ostala je nepromijenjena sve do II. Vatikanskog koncila, koji je uveo manje izmjene kako bi jasno odredio duh korizmenog i vremena Do&scaron;a&scaron;ća. <strong>Nekada je do&scaron;a&scaron;će bilo obilježeno postom u određene dane, a Badnjak postom i nemrsom. Danas nema vi&scaron;e tih obveza, ali nema ni zabrane. Crkva u vrijeme do&scaron;a&scaron;ća skreće pažnju na slu&scaron;anje i razmatranje riječi Božje i na djela ljubavi prema bližnjima. </strong></li> <li>Slavljenje do&scaron;a&scaron;ća sigurno je zasvjedočeno u svitku iz Ravene iz prve polovice 5. stoljeća, koji sadrži 40 pripravnih molitava za slavljenje Božića; vjerojatni autor mogao biti sv. Petar Krizolog (+ 450.).</li> <li>S prvom nedjeljom do&scaron;a&scaron;ća počinje i nova crkvena liturgijska godina. Poku&scaron;aji nekih papa da i građanska godina započne s prvom nedjeljom do&scaron;a&scaron;ća, ili s Božićem, ili s utjelovljenjem Sina Božjega, 25. ožujka, kada je nekada započinjala i stara rimska godina, a držalo se da je tog datuma i Isus umro na križu, bili su kraćeg daha i nisu uspjeli istisnuti poganski početak godine, 1. siječnja. I Crkva je to morala prihvatiti.</li> <li>Kvatre u drugom tjednu do&scaron;a&scaron;ća uvijek su igrale posebnu ulogu u pripravi za Božić. Isto tako i dani bliže priprave za Božić, počev&scaron;i od 17. prosinca, i danas imaju posebno značenje u izabranim misnim čitanjima i večernjim &raquo;O&laquo; antifonama u časoslovu. U novije vrijeme prilično je ra&scaron;irena i božićna devetnica. A u srednjem vijeku davale su se i adventske igre.</li> <li>Kod Hrvat&acirc; do&scaron;a&scaron;će je uvijek imalo posebno obilježje, koje se očituje i u raznim narodnim običajima. Ponekad ti običaji imaju i pretkr&scaron;ćanske poganske oznake; mnogi od tih običaja već su pokr&scaron;teni. U nekim hrvatskim katoličkim krajevima do&scaron;a&scaron;će je započinjalo s danom sv. Katarine, 25. studenoga, kada su prestajale svadbe, igre, sijela, itd. S danima sv. Barbare (4. XII.), sv. Nikole (6. XII.), sv. Lucije (13. XII.), sv. Tome (nekada 21. XII.) i Badnjakom (24. XII.) povezani su mnogi običaji do&scaron;a&scaron;ća kod Hrvat&acirc; katolik&acirc;. No, mnogo vi&scaron;e od običaj&acirc; vrijeme do&scaron;a&scaron;ća u na&scaron;em je narodu obilježeno pristupanjem sakramentu pomirenja, sv. ispovijedi. I to je ono najvažnije.</li> <li>Ivan Krstitelj i dana&scaron;njim kr&scaron;ćanima poručuje i viče: &raquo;Pripravite put Gospodnji, poravnite mu staze!&laquo; (Mt 3, 3) Zatim: &raquo;Tko ima dvije haljine, neka podijeli s onim koji nema.&raquo; Tako bi proslava Božića bila radosna, a Kristov drugi, slavni dolazak i&scaron;čekivali bi kr&scaron;ćani radosno, bez straha.</li> </ul> <p>&nbsp;</p> <p>Grude.com/<a href="http://www.pazinski-kolegij.hr/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=755&amp;Itemid=168" target="_blank"><em><strong>Pazinski kolegij</strong></em></a></p>//grude.com/Datoteke/Novosti/16-11-28-016_1_zornica_1.jpgKardinal Puljić: Bračni drugovi 'žugajući' potiču obitelj na iseljavanjehttp://grude.com/clanak/?i=7766477664Grude.com - klik u svijetSat, 01 Dec 2018 12:38:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=17-04-25-kardinal_vinko_puljic.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Počinju pripreme za Božić. Sutra se pali prva od četiriju božićnih svijeća na adventskom vijencu. U duhu iščekivanja, nade, budnosti i čežnje, simbola četiriju nedjelja došašća, razgovarali smo u ovom sumornom bosanskohercegovačkom ozračju s nadbiskupom metropolitom i vrhbosanskim kardinalom Vinkom Puljićem o položaju Hrvata katolika.<p>&nbsp;</p> <p><strong>Kako opisujete Bosnu i Hercegovinu sada, 23 godine nakon rata?</strong></p> <p>Nije jednostavno opisati stanje jer je jako složeno iz vi&scaron;e razloga. Politički je zamorno jer se ne ostvaruje jednakopravnost. Medijski se stvara sumorna klima koja ne rje&scaron;ava probleme, nego ih zamagljuje. Pristup vladavine prava je vrlo pristran. Ljudima je dosadilo u ovoj borbi gdje uvijek imaju prednost podobni. U administraciji često rade ljudi koji nisu sposobni raditi svoj posao, nego izluđuju ljude birokracijom, a možda su i dobili takve instrukcije... Ne bih htio kukati, ali nije lako proživljavati gubitak svog naroda na ovim prostorima. Ima mnogih koji snose krivnju ovakvog stanja.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Je li vam teže bilo biti kardinal u ratu ili sada u miru?</strong></p> <p>Ne mjerim život po tome kada mi je bilo teže, nego &scaron;to sam učinio i jesam li mogao bolje. Time nisam preokupiran. Bogu zahvaljujem za sve &scaron;to sam preživio i ostao pri pameti, ali me pomalo noge te&scaron;ko nose. Zahvaljujem Bogu na molitvi koja me krijepi, a i tolikim dobrim du&scaron;ama koje me prate molitvom da ne klonem duhom.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Za&scaron;to je u BiH na snazi zakon jačega? Kome smetaju Hrvati katolici u državi u kojoj ionako ima previ&scaron;e prostora za sve?</strong></p> <p>Kamo sreće da je taj zakon jačega samo u BiH. Nažalost, taj zakon je na svakom koraku iako se toliko kunu u ljudska prava. Vidimo to po tolikoj bijedi koja vlada zbog interesa jačega. Ne bih o tome mnogo, prepu&scaron;tam to boljim analitičarima. I te kako mogu ući u tu perfidnu igru jer, ako ja toliko saznam, koliko tek znaju oni koji se time bave? Nije slučajno jedan veleposlanik meni rekao: &ldquo;Ili ćete se seliti ili asimilirati.&rdquo; To je strategija moćnika.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Za&scaron;to u BiH nikako da zažive dijalog, kompromis, jednakopravnost...?</strong></p> <p>&Scaron;teta je &scaron;to se mi &ldquo;kod kuće u BiH&rdquo; ne znamo dogovoriti, nego prepu&scaron;tamo drugima da nam kapu kroje. Sve te negativne silnice &ldquo;vrcaju&rdquo; u javnosti jer iza takvih izjava stoje oni koji su kreatori trenutačnog stanja.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Često spominjete ulogu međunarodne zajednice u procesima u BiH. Stranci nam kroje sudbinu. &Scaron;to su im skrivili Hrvati pa se tako nemilosrdno s njima u BiH obračunavaju?</strong></p> <p>Te&scaron;ko je to objasniti i s malo riječi reći. Glavna krivnja je &scaron;to smetamo njihovim planovima da se ostvare. Drugo jer smo katolici, prema nama imaju posebnu odbojnost. Posebno jer se zauzimamo za naravni i Božji zakon, a oni su nakanili uni&scaron;titi obitelj kao temelj dru&scaron;tva&hellip;</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Prema Hrvatima u BiH su nepravedniji oni koji dolaze ba&scaron; iz katoličkog svijeta. Zar se na takav način ne poku&scaron;avaju dodvoriti drugima, a u sve radi osobnog probitka?</strong></p> <p>Upravo zato &scaron;to se žele pokazati i dokazati &ldquo;naprednima&rdquo;. I te kako su jako nježni prema onima koji su spremni na sve, a katolici ipak poku&scaron;avaju biti tolerantniji. Da bi opravdali svoju djelatnost, onda prvo optuže kako bi opravdali svoja djela.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Kr&scaron;ćanska, barem ona politička, Europa ne pokazuje dovoljno razumijevanja za probleme katolika u BiH. &Scaron;to im zamjerate?</strong></p> <p>Volio bih da pristupe jednako, da ono &scaron;to žele graditi u svojoj zemlji, isto pomognu graditi i nama. Tako su često pristrani. Evanđeoska je: &Scaron;to ne želi&scaron; da ti drugi čini, nemoj ni ti drugome. Kada im to koji put prigovorim, onda kažu kako moraju biti oprezni s drugima zbog terorizma itd., da sada o tome ne govorim.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Va&scaron;e izjave vezane za protekle izbore u BiH i negiranje izborne volje hrvatskog naroda pogodile su ponajvi&scaron;e one koji su autori takvog nasilja. &Scaron;to zapravo vidite kao ključnu manjkavost izbornog procesa u BiH?</strong></p> <p>Kreatori Daytonskog mirovnog sporazuma taj su sporazum proglasili Ustavom u BiH. Po njemu su tri naroda u ovoj zemlji konstitutivna. Neke su sudili u Haagu jer su željeli podijeliti BiH, a zapravo su je oni podijelili i time ozakonili etničko či&scaron;ćenje. Kakva je to perfidija svjetskih sila? To su napravili jer su obećali ratnicima da će tako napraviti. Svjedok sam tih zbivanja. Aneks koji govori o povratku nisu proveli jer su novac davali vladajućima, a vladajući su vrlo uspje&scaron;no igrali igru da se Hrvatima ne dodijeli potpora za povratak. Sada, po zakonu, idu za tim da nam oduzmu identitet i politički subjektivitet. Zato sam reagirao na zakon. Ako je zakon nepravedan, onda se sve može po zakonu.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Neprijatelji Hrvata ubacuju klin u regionalne podjele kako bi lak&scaron;e ovladali najmalobrojnijim narodom u BiH. Vi stalno potičete na zajedni&scaron;tvo. Izgleda kako su, unatoč svim razlikama, u ovom vremenu Hrvati ipak &ldquo;zbili redove&rdquo;. Je li to dovoljno?</strong></p> <p>Ne možemo samo druge kriviti, moramo i sami shvatiti vlastitu odgovornost za razjedinjenost. Treba staviti narod na prvo mjesto, a ne utrku za vlast i stranačku podobnost. To su vrlo uspje&scaron;no koristili oni kojima je stalo da među nama bude &scaron;to veća podijeljenost. Mi, nažalost, nismo zbili redove i ne radimo na većoj povezanosti i po&scaron;tovanju svih. Pale su koji put vrlo te&scaron;ke riječi koje bi nas pokopale žive&hellip;</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Kako gledate na ulogu Hrvatske u BiH? Neki optužuju službeni Zagreb zbog toga &scaron;to se brine za svoje sunarodnjake. Osobito &scaron;to za njih lobira. Neki to nazivaju uplitanjem u unutarnje stvari BiH.</strong></p> <p>Hrvatska je prekasno shvatila svoju dužnost da stoji iza svog potpisa u Daytonu, kao i obveze u Ustavu. Ne treba se mnogo obazirati na provokacije jer isto to i oni rade, a nitko ih nije prozivao kada su dopu&scaron;tali da ova zemlja postane ostav&scaron;tina nekog pro&scaron;log imperija.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Nezaobilazan problem svih Hrvata, i u BiH i u Hrvatskoj, brojni su odlasci mladih, pa i cijelih obitelji u inozemstvo. Nisu razlozi odlaska samo ekonomski i financijski. Mnogi u BiH ističu nesigurnost, nerije&scaron;ena nacionalna pitanja, nepravdu... &Scaron;to biste poručili onima koji planiraju otići i onima koji ostaju?</strong></p> <p>Manji je broj onih koji stvarno trebaju poći &ldquo;trbuhom za kruhom&rdquo;. Katkada odlasku doprinose i oni bračni drugovi koji uporno zagovaraju odlazak pod svaku cijenu. Ako ih ne nagovaraju, onda stalno kukaju kako im nedostaje ovo ili ono i tako &ldquo;žugajući&rdquo; pokrenu cijelu obitelj. Istina je da nas umara ova politička klima u kojoj je glavna tema interes, a čovjeka se sve manje vrednuje i sve mu se manje otvara mogućnosti ostvarenja u jednom dostojanstvu koje dolikuje čovjeku. Najveću odgovornost snose nositelji vlasti i mediji, ali i oni koji nas nisu uspjeli oružjem istjerati te sada perfidno rade da napu&scaron;tamo ono za &scaron;to smo živote polagali.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Ususret smo adventu kada se kod svih, pa čak i ateista, oživljavaju sjećanja na Božiće njihova djetinjstva. Slavilo se tada uglavnom u siroma&scaron;tvu, ali istodobno i u sreći zajedni&scaron;tva brojnih obitelji i slozi naroda. Uzoriti, u kakvom ozračju slavimo Božiće na&scaron;ih dana?</strong></p> <p>Božić je događaj koji se doživljava u vjeri. Isus se utjelovio i rodio u ljudskoj stvarnosti kakva jest. Tako i mi s vjerom Božić doživljavamo u stvarnosti kakvu proživljavamo. Čovjek otkriva u rođenju Isusovu da je voljeno biće. Zato se svakom čovjeku pri srcu javljaju dragi osjećaji, pogotovo ako pamti lijepo djetinjstvo, jer otkriva radost kroz doživljaj da je voljeno biće. Bez obzira na opterećeno javno stanje, čovjek treba du&scaron;u i srce otvoriti otajstvu Božića i tu doživjeti radost Božje blizine.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>U narodu prevladavaju osjećaji defetizma, negativnosti, a s druge strane ipak nije sve tako crno. Kako ovaj crno-bijeli svijet za početak učiniti, ako ni&scaron;ta drugo, sivim, a onda i obojenim?</strong></p> <p>Mnogo poti&scaron;tenosti nastaje iz opterećenja javnog mnijenja koje kreiraju politika i mediji, pa su ljudi umorni od negativnih poruka i vijesti. Drugi je razlog poti&scaron;tenosti osjećaj napu&scaron;tenosti i zaboravljenosti kod mnogih. Božić se te&scaron;ko doživljava bez obiteljskog zajedni&scaron;tva i blizine onih koji su nam srcu dragi. Bez dječje radosti nema ni obiteljske radosti za Božić, a djece je sve manje. Zato je važno da se ljudi vjerom suoče sa svim tim izazovima i prepoznaju očitovanu Božju ljubav te da tu ljubav podijele u radosti s drugima, onima najbližima. Podijeljena radost se umnožava.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Roditelji su zaokupljeni brigom za djecu te zbog toga puno rade kako bi im priskrbili materijalno, a onda nemaju vremena za njihov odgoj. Kako pomiriti tu stalnu utrku s vremenom, poslovima, a s druge strane ispuniti obiteljske obveze?</strong></p> <p>Velika je pogre&scaron;ka dana&scaron;njeg čovjeka &scaron;to ne umije uživati i radovati se u darovima Božjim koje ima, nego stalno pati za onim &scaron;to nema te tro&scaron;i mnogo duhovne i tjelesne energije. Tako mu vrijeme prolazi u doživljaju proma&scaron;enosti, a ne u ostvarenju. Dana&scaron;nji čovjek je izgubio mjerilo vrednovanja, pa za ono &scaron;to je najvrjednije - život djece i njihov odgoj - ima sve manje vremena. Čujemo često uzrečicu da nam je mjesto puno pitomih pasa, a divlje djece. Djecu odgaja srce, a ne zatrpanost stvarima dana&scaron;njeg vremena: TV, mobitel ili druge elektroničke naprave.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Kako surađujete s drugim crkvama i vjerskim zajednicama u BiH? Možete li zajedno učiniti vi&scaron;e na boljem razumijevanju naroda i njihovih političkih predstavnika?</strong></p> <p>Ne smijemo izjednačavati politički diskurs i dijalog crkava i vjerskih zajednica. Na&scaron; dijalog traje. Činimo da u javnosti bude &scaron;to manje napada, stvari stavljamo na stol razgovora i tražimo veće razumijevanje. Svjesno izbjegavamo da nas politika &ldquo;upregne&rdquo;, nego poku&scaron;avamo biti partneri za razgovor, a, ako je moguće, i dogovor. Treba znati da smo u različitoj poziciji u odnosu na državu.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>BiH ima potpisan temeljni ugovor sa Svetom Stolicom. Koliko je danas status Katoličke crkve u BiH reguliran i koliko ste zadovoljni statusom svećenika, povratom imovine...?</strong></p> <p>Vrlo smo žalosni zbog toga kako se vlast neodgovorno odnosi na potpisane ugovore. Nisu sposobni nastaviti dogovore i provedbu tih ugovora. A &scaron;to se tiče denacionalizacije i restitucije, to je pitanje svih crkava i vjerskih zajednica u BiH. Te&scaron;ko mi pada kada vidim da se na&scaron;a imovina preprodaje, preknjižava &ndash; i to sve &ldquo;po zakonu&rdquo; &ndash; na druge vlasnike ili prepu&scaron;ta propadanju. Pravda bi bila ne samo da nam na&scaron;e vrate nego i da plate za sve godine kori&scaron;tenja.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Papa Franjo najavljuje promjene nekoliko riječi u Očena&scaron;u, koje očito traže primjereniji prijevod rečenice &ldquo;ne uvedi nas u napast&rdquo;. Ima li snage Crkva i za neke druge promjene koje se nameću u ovo suvremeno doba?</strong></p> <p>Crkva je oprezna, ali na kraju ipak djelotvorna. Sve će to doći na red. Nemam straha za hod Crkve, ali me zabrinjava koliko mi živimo s Crkvom.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Jeste li zadovoljni kako se rje&scaron;ava &ldquo;slučaj&rdquo; Međugorja unutar Katoličke crkve?</strong></p> <p>Maloprije sam rekao da je Crkva katkada oprezna, pa tako i s međugorskim fenomenom. Sada&scaron;nji je korak otvorio vrata hodočasnicima, a posebno onima koji se tamo žele ispovjediti, pokoru činiti i moliti.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Za ne&scaron;to vi&scaron;e od godinu dana slavite zlatni jubilej - 50 godina svećenstva, 30 godina biskupstva, četvrt stoljeća otkako ste kardinal i 75 godina života. Uistinu impresivne obljetnice. Uzoriti, puno toga za jedan život?</strong></p> <p>Ako doživim, time ću shvatiti koliko trebam Bogu zahvaljivati za tolike milosti. Ali ne trebam čekati te jubileje, nego već sada iskreno zahvaljujem Gospodinu &scaron;to me pratio i krijepio tolikim milostima.</p> <p>&nbsp;</p> <p><a href="https://www.vecernji.ba/vijesti/nije-mi-slucajno-jedan-veleposlanik-rekao-ili-ce-se-hrvati-seliti-ili-asimilirati-1286250" target="_blank"><em><strong>Večernji list</strong></em></a></p>//grude.com/Datoteke/Novosti/17-04-25-kardinal_vinko_puljic.jpgUmro je George Bush, predsjednik koji je priznao neovisnu Hrvatskuhttp://grude.com/clanak/?i=7765777657Grude.com - klik u svijetSat, 01 Dec 2018 08:40:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=18-12-01-george-bush-stariji.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Umro je predsjednik SAD-a George H. W. Bush, koji je predsjedao za vrijeme završetka hladnog rata i porazio iračku vojsku Saddama Husseina, umro je u petak u 94. godini.<p>&nbsp;</p> <p>Bio je 41. predsjednik SAD-a. Bio je i američki predsjednik koji je priznao Hrvatsku.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Umro u petak u 22:10 po lokalnom vremenu</strong></p> <p>&nbsp;</p> <p>Umro je u Houstonu u&nbsp;petak u 22:10 po lokalnom vremenu, rekao je obiteljski glasnogovornik.</p> <p>&nbsp; </p> <p>U travnju je zavr&scaron;io u bolnici sa sepsom, no nakon nekog je vremena pu&scaron;ten iz bolnice.</p> <p>&nbsp; </p> <p>"Jeb, Neil, Marvin, Doro i ja tužni smo &scaron;to moramo objaviti da je nakon 94 iznimne godine na&scaron; dragi otac umro", napisao je u izjavi njegov sin George Bush mlađi koji je bio 43.&nbsp;predsjednik SAD-a.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Živio dulje od bilo kojeg prethodnika</strong></p> <p>&nbsp;</p> <p>Bush stariji&nbsp;živio je dulje od bilo kojeg od njegovih prethodnika na mjestu predsjednika SAD-a.</p> <p>&nbsp; </p> <p>Na početku njegova predsjedničkog mandata, od 1989. do 1993. godine, do&scaron;lo je do pada Berlinskog zida i raspada SSSR-a, a kasnije je vodio i vojnu akciju Pustinjska oluja u Perzijskom zaljevu, kada je porazio vojsku Saddama Huseina.</p> <p>&nbsp; </p> <p>Bio je član Republikanske stranke, a prije nego &scaron;to je postao predsjednik SAD-a, bio je, među ostalim, potpredsjednik za dva mandata predsjednika Ronalda Reagana od 1981. do 1989. godine, veleposlanik SAD-a u Ujedinjenim narodima i direktor sredi&scaron;nje obavje&scaron;tajne agencije CIA.</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/18-12-01-george-bush-stariji.jpgBranitelji prijavite se na javni pozivhttp://grude.com/clanak/?i=7765677656Grude.com - klik u svijetFri, 30 Nov 2018 19:53:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=16-06-10-hvo_grb_znacka.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Svi aplikanti imaju rok od 15 dana od dana objave za prikupljanje dokumentacije i podnošenje zahtjeva po navedenom pozivu. <p>&nbsp;</p> <p>Javni poziv za podno&scaron;enje zahtjeva za dodjelu jednokratne novčane pomoći za rje&scaron;avanje statusnih pitanja pripadnika branitelja i članova njihovih obitelji objavljen je danas u "Službenim novinama FBiH" i na <a title="branitelji" href="http://www.fmbi.gov.ba/hrvatski/aktuelno.php?id=1741" target="_blank">stranici Federalnog ministarstva za pitanja branitelja i invalida obrambeno-oslobodilačkog rata</a>.</p> <p>&nbsp;</p> <p>To znači da svi aplikanti imaju rok od 15 dana od dana objave za prikupljanje dokumentacije i podno&scaron;enje zahtjeva po navedenom pozivu.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Poziv je objavljen u okviru Programa utro&scaron;ka sredstava s kriterijima raspodjele sredstava za rje&scaron;avanje statusnih pitanja branitelja i članova njihovih obitelji kojim je za ove namjene utvrđen iznos od 9.000.000 KM.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Ovaj Program rezultat je Sporazuma Vlade Federacije BiH i braniteljskih organizacija te opredjeljenja Vlade FBiH da neće biti umanjivanja prava i sredstava za braniteljsku populaciju, priopćeno je iz Federalnog ministarstva za pitanja branitelja i invalida obrambeno-oslobodilačkog rata.</p> <p>&nbsp;</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/16-06-10-hvo_grb_znacka.jpgOdržano stručno usavršavanje nastavnika hrvatskog jezika i knjiženosti u ZHŽ-uhttp://grude.com/clanak/?i=7765577655Grude.com - klik u svijetFri, 30 Nov 2018 19:49:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=18-11-30-hrvatski-usavrsavanje-zhz.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Na edukaciji je sudjelovalo 65 nastavnika hrvatskog jezika i književnosti..<p>&nbsp;</p> <p>U cilju jačanja ljudskih i profesionalnih kapaciteta hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini, u organizaciji Sredi&scaron;njeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske, JU Zavod za odgoj i obrazovanje te uz potporu Agencije za odgoj i obrazovanje Republike Hrvatske u &Scaron;irokom Brijegu je održana stručna edukacija za nastavnike hrvatskog jezika i književnosti iz osnovnih i srednjih &scaron;kola Zapadno hercegovačke županije na temu: &bdquo;Analiza složenosti književnog teksta&ldquo;.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Stručna edukacija uključivala je predavanje i pedago&scaron;ku radionicu koje su vodili dr.sc. Srećko Liste&scaron;, vi&scaron;i savjetnik za hrvatski jezik Agencije za odgoj i obrazovanje iz Splita, voditeljica Županijskog vijeća za grad Split, Nata&scaron;a Botica, prof., Silvana Bampa-Liste&scaron;, prof. i Dragana Plosnić, prof.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Na edukaciji je sudjelovalo 65 nastavnika hrvatskog jezika i književnosti iz osnovnih i srednjih &scaron;kola te gimnazija u Zapadno hercegovačkoj županiji. Slijedeća radionica na ovu temu biti će organizirana 7.prosinca 2018. u Tomislavgradu za nastavnike hrvatskog jezika i književnosti iz Herceg bosanske županije.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Napominjemo da je ovo prva u nizu stručnih edukacija koje će biti organizirane za učitelje, nastavnike i profesore u Bosni i Hercegovini. Stručno usavr&scaron;avanje će pokrivati različite teme &ndash; od nastave informatike, povijesti do primjerice teme &bdquo;Projekti Europske unije &ndash; nove inicijative u području učenja i poučavanja.</p> <p>&nbsp;</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/18-11-30-hrvatski-usavrsavanje-zhz.jpgPotpora strateškim institucijama Hrvata u BiH – Potpisani Ugovori o financijskoj potpori za Sveučilište i HNK u Mostaruhttp://grude.com/clanak/?i=7765277652Grude.com - klik u svijetFri, 30 Nov 2018 19:27:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=18-11-30-hrvatiizvanrh.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Danas su u prostorijama Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske, potpisani Ugovori o financijskoj potpori za provedbu programa i projekata strateških institucija hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini.<p>&nbsp;</p> <p>Tom prigodom državni tajnik Milas istaknuo je kako ova potpora ima posebnu vrijednost za sve, a osim u financijskom smislu, oni su ulog u bolju budućnost Hrvata u Bosni i Hercegovini ali i Bosne i Hercegovine u cjelini.</p> <p>&nbsp;</p> <p>&bdquo;Ovo je ulaganje u ljude, koji su &ndash; kako svjedočimo i ovih dana kroz sportske uspjehe &ndash; najvrjedniji resurs svake zemlje, a upravo ulaganjem u Sveučili&scaron;te u Mostaru i Hrvatsko narodno Kazali&scaron;te Mostar nastojimo stvarati temelje i uvjete da mladi ljudi, prije svega Hrvati ostaju živjeti, stvarati i pobjeđivati u svojoj domovini &ndash; u Bosni i Hercegovini.&ldquo; -naglasio je Milas te dodao kako je potpora Sveučili&scaron;tu ulaganje u razvoj kulture, obrazovanja i jačanje intelektualnih potencijala Hrvata u Bosni i Hercegovini, a time i cijelog dru&scaron;tva, te je doprinos dugoročnom opstanku Hrvata u Bosni i Hercegovini.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Rektor Tomić i ravnatelj Vukoja zahvalili su na potpori te istaknuli kako je, od konkretne financijske potpore koju dobivaju, značajnija ona druga a to je spoznaja da uvijek, u svim prigodama, mogu računati na Republiku Hrvatsku , hrvatski narod i sve građane Republike Hrvatske. &bdquo; Međusobna povezanost, osjećaj da pripadamo istom hrvatskom narodu, bez obzira gdje živjeli, kroz ovaj način se dodatno jačaju &bdquo;&ndash;rekli su te istaknuli glave ciljeve i iskorake koje Sveučili&scaron;te u Mostaru i Hrvatsko narodno kazali&scaron;te nastoje, u svom, djelovanju postići a to je promicanje kulture, obrazovanja, znanosti te prosperitet i razvoj Bosne i Hercegovine posebice Hrvata koji žive u toj zemlji.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Na potpisivanju je nagla&scaron;eno kako su se obje ove institucije, već sada, svojim radom i djelovanjem, snažno ucrtale na obrazovnu i kulturnu kartu Europe.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Za Sveučili&scaron;te u Mostaru ovim je Ugovorom osigurano 4.000.000,00 kuna i to za provedbu nastavnog procesa, stručnog rada, razvojnih planova usavr&scaron;avanja i promicanja rada Sveučili&scaron;ta te pratećih aktivnosti, za realizaciju rekonstrukcije i izgradnje infrastrukturnih projekata i za opremanje sveučili&scaron;nih prostorija, za podmirenje tro&scaron;kova održavanja i rekonstrukcije sveučili&scaron;nih prostorija i zakupa istih, za nabavu stručne opreme i literature, za podizanje kvalitete rada, stručnosti, konkurentnosti i kompetitivnosti te za promicanje i razvoj izvrsnosti kroz nastavne i istraživačke procese, kao i za organizaciju interdisciplinarnih i zajedničkih studija i organizaciju konferencija i znanstvenih i stručnih skupova.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Za Hrvatsko narodno kazali&scaron;te u Mostaru je Ugovorom osigurano 2.000.000,00 kuna, i to za provedbu kulturnih projekata i programskih aktivnosti poput gostovanja, festivala i premijera, za pro&scaron;irenje ansambla i tehničko-produkcijskog osoblja, za nabavu scenske, tonske, informatičke i slične opreme, za izradu integriranog informatičkog sustava e-Kazali&scaron;te, za podmirenje izdataka potrebnih za ishođenje razne dokumentacije, rje&scaron;enja, dozvola, elaborata i slično u svrhu nastavka izgradnje zgrade HNK Mostar, kao i za tro&scaron;kove redovitog održavanja i popravaka zgrade HNK Mostar.</p> <p>&nbsp;</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/18-11-30-hrvatiizvanrh.jpgPojava melanoma u BiH u porastuhttp://grude.com/clanak/?i=7764477644Grude.com - klik u svijetFri, 30 Nov 2018 16:26:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=18-11-30-melanom_koze.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>U sklopu projekta MELAdetect – Rano otkrivanje melanoma kože, u Mostaru je održana radionica o kliničkim značajkama melanoma, koja je okupila eminentne stručnjake iz te oblasti. <p>&nbsp;</p> <p>Radionica je organizirana u cilju &scaron;irenja znanja i podizanja svijesti o mogućim kliničkim slikama melanoma, novim dijagnostičko-terapijskim procedurama i mogućnostima sudjelovanja u kliničkim studijama, budući da je melanom najzloćudniji tumor kože i sluznica te da ga uvijek nije lako dijagnosticirati u ranoj fazi.</p> <p>&nbsp;</p> <p>&ldquo;Riječ je o dvogodi&scaron;njem projektu kojim je obuhvaćeno educiranje medicinskog i nemedicinskog kadra jer na&scaron;i bolesnici, nažalost, nemaju jo&scaron; uvijek naviku samopregleda kože. Stoga često pigmentne promjene prvi put mogu primijetiti oni koji se ne bave medicinom, u prvom redu pedikeri, manikeri, frizeri...&rdquo;, istaknula je subspecijalista dermatolo&scaron;ke onkologije prof. Dubravka &Scaron;imić.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Dodala je kako melanom nije uniformna bolest, napomenuv&scaron;i kako postoji vi&scaron;e kliničkih oblika melanoma. &ldquo;On se pojavljuje u 90 posto slučajeva na koži, ali ne smijemo zaboraviti ni onih 10 posto slučajeva koji pripadaju oku i sluznici kada ga je veoma te&scaron;ko prepoznati&rdquo;, ocijenila je liječnica &Scaron;imić. Naglasila je kako postoje klinički oblici koji se vremenski dugo razvijaju, od 3 pa do 30 godina, ali da, nažalost, ima i kliničkih oblika koji se zovu invazivnim melanomima, koji se mogu razviti od nekoliko tjedana pa do nekoliko mjeseci, i to jako visokog stupnja. Njegovo kasno otkrivanje ostavlja male mogućnosti za izlječenje oboljelih te je od iznimne važnosti rano otkrivanje&rdquo;, kazala je.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Govoreći o broju oboljelih od melanoma, &Scaron;imić je kazala kako je upravo jedan od ciljeva oformiti jedinstveni registar raka kože za BiH ili bar za FBiH. U svakom slučaju, i kroz ovo &scaron;to komuniciramo multidisciplinarno, možemo odgovorno reći da je melanom u BiH u porastu&rdquo;, zaključila je &Scaron;imić.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Projekt MELAdetect realizira se u sklopu trilateralnog programa Interreg IPA prekogranične suradnje Hrvatska - Bosna i Hercegovina - Crna Gora 2014. - 2020., koji se sufinancira iz sredstava EU-a.</p> <p>&nbsp;</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/18-11-30-melanom_koze.jpgNAJAVA: 25. obljetnica utemeljenja 2. gardijske brigade HVO-ahttp://grude.com/clanak/?i=7764177641Grude.com - klik u svijetFri, 30 Nov 2018 12:28:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=18-11-30-2gardijskabrigada.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Program će započeti polaganjem vijenaca Vitezovima slobode Hrvatskog naroda, ispred spomen kapelice..<p><br />U organizaciji 1. pje&scaron;ačke (gardijske) pukovnije Oružanih snaga BiH u subotu, 08. prosinca 2018. godine s početkom u 10:15 sati u vojarni Stanislava Baje Kraljevića u Mostaru održat će se sredi&scaron;nja svečanost obilježavanja 25. obljetnice utemeljenja 2. gardijske brigade HVO-a.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Pozivaju se svi biv&scaron;i pripadnici te brigade, obitelji poginulih branitelja, ratni vojni invalidi, umirovljeni djelatnici te sve udruge proiza&scaron;le iz Domovinskog rata da nazoče obljetnici.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Program:</p> <p>10:15 sati &ndash; Polaganje vijenaca Vitezovima slobode Hrvatskog naroda, ispred spomen kapelice</p> <p>&ndash; Sjećanje na dane žrtve i ponosa.</p> <p>&nbsp;</p> <p>11:00 sati &ndash; Sveta misa za poginule u kapelici sv. Ivana Krstitelja</p> <p>&ndash; Prigodni domjenak</p> <p>&nbsp;</p> <p>Grude.com</p> <p>&nbsp;</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/18-11-30-2gardijskabrigada.jpgNa čelo FUP-a treba doći hrvatski policijski dužnosnik sa zavidnim iskustvomhttp://grude.com/clanak/?i=7763577635Grude.com - klik u svijetFri, 30 Nov 2018 10:06:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=18-11-30-fup-specijalci.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Neizvjesno je tko će zamijeniti Lukača na čelu FUP-a. Ravnatelj bi, pak, morao biti hrvatske nacionalnosti..<p><br />Neovisni odbor u Parlamentu Federacije BiH donio je konačno odluku o raspisivanju natječaja za izbor novog ravnatelja Federalne uprave policije (FUP), &scaron;to znači da će uskoro zavr&scaron;iti vladavina Dragana Lukača u ovoj instituciji, pi&scaron;e Večernji list BiH.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Lukač najavljivao odlazak</strong><br />Federalna uprava policije godinama je radila bez ikakvog nadzora, a te&scaron;ko je i pobrojiti sve kritike i optužbe na račun dugogodi&scaron;njeg ravnatelja ove entitetske institucije. Iako je vi&scaron;e puta najavljivan njegov odlazak zbog raznih istraga i optužbi, ali i jednostavne činjenice da je odavno ispunio uvjete za mirovinu, Lukač do danas upravlja federalnom policijom.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Javna je tajna da to, prije svih, ima zahvaliti Stranci demokratske akcije (SDA) koja je preko ministra unutarnjih poslova FBiH Aljo&scaron;e Čampare, ali i drugih poluga vlasti, sprječavala svaki poku&scaron;aj smjene ili umirovljenja vječitog ravnatelja FUP-a. Vi&scaron;e puta je Lukač i sam najavljivao povlačenje zbog &ldquo;zdravstvenih razloga&rdquo;, ali su ti termini uvijek prolongirani. Njegov odlazak tražili su svi oni koji su se u određenom trenutku na&scaron;li na udaru SDA, od hrvatskih dužnosnika, koji su bili stalni predmet interesa FUP-a, do čelnika SDP-a Nermina Nik&scaron;ića, koji je vi&scaron;e puta ustvrdio kako je Lukač formirao poseban istražni tim protiv dužnosnika SDP-a.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Neizvjesno je tko će zamijeniti Lukača na čelu FUP-a. Navodno je utvrđen tekst natječaja za izbor novog ravnatelja i on će uskoro biti dostupan javnosti. Zbog specifičnosti te pozicije sigurno je da će i broj kandidata koji ispunjavaju te uvjete biti ograničen. No, iako je riječ o poziciji koja bi morala biti depolitizirana, neće biti iznenađenje ako bo&scaron;njačke političke strukture, koje su i do sada imale najveći utjecaj u rad FUP-a, ponovno poku&scaron;aju instalirati &ldquo;provjeren&rdquo; kadar. Neovisni odbor je na pro&scaron;loj sjednici Vladi FBiH predložio imenovanje Himze Selimovića za zamjenika ravnatelja FUP-a, ali Vlada jo&scaron; nije potvrdila ovo imenovanje.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Ravnatelj bi, pak, morao biti hrvatske nacionalnosti, &scaron;to je i do sada bila praksa imajući u vidu nacionalni raspored pozicija u policijskom i generalnom sektoru unutarnjih poslova na federalnoj razini.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Tri godine bez kontrole</strong><br />Ključni događaj za otvaranje procedure izbora novog ravnatelja FUP-a dogodio se sredinom ove godine kada je Parlament Federacije BiH, unatoč političkim opstrukcijama SDA, odobrio imenovanje novog Neovisnog odbora, civilnog tijela za nadzor nad radom Federalne uprave policije.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Ovo imenovanje bilo je potrebno izvr&scaron;iti jer je pro&scaron;lom Neovisnom odboru koji, između ostalog, bira ravnatelja FUP-a i prati njegov rad, mandat istekao 2015. godine. Tri godine trajalo je to razdoblje bez ikakve kontrole nad radom FUP-a.</p> <p>&nbsp;</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/18-11-30-fup-specijalci.jpgAMSBiH: Oprez zbog poledicehttp://grude.com/clanak/?i=7763377633Grude.com - klik u svijetFri, 30 Nov 2018 09:08:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=18-01-21-poledica.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Prometuje se po suhim ili mjestimično vlažnim kolnicima.<p><br />Zbog niskih temperatura upozoravamo vozače na mjestimičnu poledicu na cestama u gorju, dok je u nizinama poledica moguća na prilazima tunelima i preko mostova.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Dionicama cesta koje prolaze usjecima upozoravamo na moguće odrone kamenja i zemlje na kolnik.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Vozačima savjetujemo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Na dionicama cesta gdje su u tijeku radovi prometuje se sporije, pa vozače molimo za oprezniju vožnju i po&scaron;tivanje privremene regulacije prometa.<br /><br /></p> <p>Zbog izvođenja radova u tunelu Vranduk II i na mostovima Bosna IV i Bosna V na dionici M-17 Zenica - Nemila, promet iz smjera Zenice ide preko M-17, dok se vozila iz suprotnog smjera preusmjeravaju na regionalnu cestu (R-445).</p> <p>&nbsp;</p> <p>Zbog odrona na dionici M-18 Sarajevo - Foča (na lokaciji Sijeračke Stijene) promet se odvija usporeno, jednim prometnim trakom naizmjenično.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Na dionici autoceste A1 Sarajevo zapad - Tarčin (lokacija Ban Brdo) zbog klizi&scaron;ta promet je u tunelu Igman preusmjeren u pretjecajnu traku.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Zbog izgradnje naplatne postaje &ldquo;Čatrnja&rdquo; na autocesti Banja Luka - Gradi&scaron;ka, promet se na mjestu izvođenja radova odvija usporeno.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Zbog izvođenja radova na raskrižju M-17 i M-6 u Tasovčićima, promet se odvija usporeno, uz obvezno po&scaron;tivanje privremeno postavljene prometne signalizacije.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Na dionici M-18 Brod na Drini - &Scaron;ćepan Polje (granica BiH/CG), zabranjen je promet za sva vozila čija ukupna masa prelazi 16 tona.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Zbog izvođenja radova na ulazu u Bugojno (most preko rijeke Vrbas) na dionici M-16.4 Novi Travnik - Bugojno, promet teretnih vozila se preusmjerava na dionicu Bugojno - Donji Vakuf - Travnik, dok osobna vozila prometuju obilaznicom u neposrednoj blizini.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Sporije odvijanje prometa zbog radova očekivati je na:<br />- M-4 Banja Luka (Rebrovac) - Čelinac,<br />- M-5 ulaz u Ključ, Donji Vakuf - Travnik (Komar), Jajce - Mrkonjić Grad,<br />- M-6 Stolac - Domanovići,<br />- M-15 Livno - Priluka,<br />- M-17 Tarčin - Konjic (Bradina),<br />- M-18 Olovo - Kladanj (Karaula).</p> <p>&nbsp;</p> <p>Zbog radova na R-418 Prozor - Tomislavgrad (dionica Podborsko raskrižje - Aćimići) promet je potpuno obustavljen. Alternativni pravac za osobna vozila je kroz naselje Sopot, dok se teretna vozila i autobusi preusmjeravaju preko Blidinja ili Bugojna.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Zbog radova na mostu preko rijeke Usore, obustavljen je promet na dionici R-474 Jelah - Piljužići. Za vrijeme obustave, promet se preusmjerava na alternativni pravac Jelah Polje - Siv&scaron;a - Te&scaron;anjka - Jelah, dok vozila preko 7,5 t mogu koristiti pravac Jelah Polje - Kalo&scaron;ević - Jelah.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Usporeno se prometuje na dionici M-16 Banja Luka - Crna Rijeka (Gornji &Scaron;eher) zbog aktiviranja klizi&scaron;ta i pucanja vodovodne cijevi.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Zbog radova u Mostaru obustavljen je promet u ulici Mar&scaron;ala Tita (od Lučkog mosta do biv&scaron;e zgrade Razvitak).<br /><br /></p> <p>Na graničnim prijelazima nema dužih zadržavanja.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Zbog izvođenja radova u Hrvatskoj, obustavljen promet na graničnom prijelazu Bosanski Novi - Dvor.<br /><br /></p> <p>Sukladno zakonskim odredbama, do 15.04. iduće godine, na cestama u BiH, sva motorna vozila moraju posjedovati zimsku opremu, Priopćeno je iz IC <a title="AMS BiH" href="http://www.amsbih.ba" target="_blank">AMSBIH</a>-a.</p> <p>&nbsp;</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/18-01-21-poledica.jpgVozio iz Livna pa u Šibeniku ugledao migrante u svom kamionuhttp://grude.com/clanak/?i=7763277632Grude.com - klik u svijetFri, 30 Nov 2018 08:17:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=18-11-30-migranti-kamion.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Odsjekle su mi se noge, ja gledam u njega, on gleda u mene, priča vozač.<p><br />Dvojicu mu&scaron;karaca koji su u četvrtak oko 11:30 sati iskočili iz kamiona bosanskohercegovačkih registracija kod skladi&scaron;ta jednoga trgovačkog centra u &Scaron;ibeniku policija je uhvatila u kvartu Meterize ne&scaron;to poslije 13 sati, doznaje se u &scaron;ibenskoj policiji, kojoj je prijavljeno da je riječ o migrantima.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Dvojicu mu&scaron;karaca ispitat ćemo i utvrditi identitet te ostale okolnosti događaja i temeljem toga poduzet ćemo ostale mjere i radnje, rekla je glasnogovornica &scaron;ibenske policije Marica Kosor za &Scaron;ibenikIN.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Dvojica mu&scaron;karca iskočila su u četvrtak ne&scaron;to prije podne iz teretnjaka s građevinskim materijalom BiH registracija na parkingu trgovačkog centra na izlazu iz &Scaron;ibenika prema Vodicama i počela bježati prema brdu.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Vozač kamiona tvrtke Dumi &Scaron;ped, koji se predstavio kao &Scaron;esto, ispričao je za portal &Scaron;ibenikIN kako je krenuo iz Livna uobičajenom rutom te da nije primijetio ni&scaron;ta neobično.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Krenuo sam iz Livna najnormalnije kao i svaki dan. Pretpostavljam da su oni u&scaron;li odmah u Livnu ili na graničnom prijelazu Kamensko, ali ni&scaron;ta nisam primijetio sve dok nisam do&scaron;ao u &Scaron;ibenik i parkirao se ispred trgovačkog centra. Kad sam i&scaron;ao dignuti ceradu, vidio sam dva čovjeka. Odsjekle su mi se noge, ja gledam u njega, on gleda u mene. I&scaron;ao sam zatvoriti ceradu, ali jedan je iskočio van, a za njim i drugi i krenuli su trčati prema brdu, ispričao je vozač.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Dodao je kako mu je ovo prvi put da mu se ne&scaron;to ovako dogodio, ali od kolega je čuo da se ovakve stvari događaju sve če&scaron;će, javlja Hina.</p> <p>&nbsp;</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/18-11-30-migranti-kamion.jpgFrankfurt pod opsadom! http://grude.com/clanak/?i=7762677626Grude.com - klik u svijetThu, 29 Nov 2018 15:57:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=18-11-29-018-deutsche-bank.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Njemačka policija upala je u sjedište Deutsche Bank, jedne od najmoćnijih njemačkih i EU banaka, u Frankfurtu zbog sumnje na pranje novca, javlja Reuters. Policija po nalogu Tužiteljstva pretražuje sjedište najveće njemačke banke zbog sumnji na pranje novca.<p>&nbsp;</p> <p>Kako pi&scaron;e Reuters, tužitelji su optužili dvoje djelatnika banke da su svojim klijentima pomagali oprati novac namaknut ilegalnim aktivnostima. Tužitelji sumnjaju da je dvoje bankara pomagalo klijentima prebaciti novac na offshore račune.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>U akciji oko 170 policajaca i istražitelja</strong></p> <p>&nbsp;</p> <p>Sjedi&scaron;te DB-a u Frankfurtu okruženo je policijskim automobilima, a BBC javlja kako policija pretražuje i druge urede Deutsche Bank u Frankfurtu. U operaciju je uključeno oko 170 policajaca i istražitelja.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Istraga&nbsp;je potaknuta otkrićem "Panama Papersa" 2016. godine, kad je objavljena enormna količina informacija potekla iz jedne od najtajnovitijih svjetskih kompanija, panamske tvrtke pod nazivom Mossack Fonseca.&nbsp;Skandal je razotkrio poslovanje u poreznim oazama. Procurile su informacije o golemom broju dokumenata koji pokazuju kako su se tijekom gotovo 40 godina zlorabile offshore tvrtke u cilju pranja i skrivanja novca.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Vrijednosti dionica Deutsche Bank odmah su, nakon racije, pale za 3%. Policija je zaplijenila razne dokumente u vlasni&scaron;tvu banke.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Nije prvi skandal Deutsche Bank</strong></p> <p>&nbsp;</p> <p>Sumnja se kako je Deutsche Bank sudjelovala u jo&scaron; nekoliko&nbsp;skandala&nbsp;povezanih s pranjem novca. Početkom mjeseca&nbsp;iz te banke su potvrdili da su proveli neke transakcije za Danske Bank u Estoniji, prenosi Index.hr.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Danska banka otkrila je niz sumnjivih uplata tijekom tih transakcija, a Deutsche&nbsp;Bank je 2015. godine prekinula suradnju s Danske Bank nakon &scaron;to su potvrđene nezakonite transakcije.</p> <p>&nbsp;</p> <p>U rujnu ove godine, njemačka državna regulatorna agencija za financijsko poslovanje sankcionirala je Deutsche Bank&nbsp;zbog pranja novaca putem računa te banke i upozorila banku da mora poduzeti ozbiljnije mjere kako bi spriječila daljnje transakcije nezakonito stečenim novcem. Regulator je banci dodijelio neovisnog revizora&nbsp;koji ima zadatak tijekom trogodi&scaron;njeg perioda nadgledati&nbsp;sporne segmente poslovanja te banke.&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>Također, 2017. godine&nbsp;Deutsche Bank je morala platiti oko 566&nbsp;milijuna eura kazne zbog sudjelovanja u ruskoj operaciji pranja novca.</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/18-11-29-018-deutsche-bank.jpgLJUBUŠKI: Proglašene mjere obrane od poplavehttp://grude.com/clanak/?i=7761477614Grude.com - klik u svijetThu, 29 Nov 2018 09:48:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=18-11-29-poplava-mjerenje.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Prema izvješću Civilne zaštite Zapadnohercegovačke županije jutros su aktivirane mjere obrane od poplave.<p>&nbsp;</p> <p>Naime, na vodomjernoj postaji Humac, na rijeci Trebižat u 8:00 sati izmjeren je vodostaj 301 cm, pa su progla&scaron;ene redovne mjere obrane od poplave jutros u 04:00 sati sa trendom rasta 0 cm.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Inače na 280 cm progla&scaron;ava se redovna obrana od poplave.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Grude.com</p> <p>&nbsp;</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/18-11-29-poplava-mjerenje.jpgLIVNO: Održan sastanak čelnika Uprava civilne zaštite ZHŽ i HBŽ i Područnih ureda Državne uprave za zaštitu i spašavanje Šibenik i Splithttp://grude.com/clanak/?i=7761377613Grude.com - klik u svijetThu, 29 Nov 2018 08:33:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=18-11-29-livno_sastanak_3.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>U zgradi Vlade Hercegbosanske županije u Livnu održan je radni sastanak čelnika Uprava civilne zaštite Zapadnohercegovačke i Hercegbosanske županije s čelnicima Područnih ureda Državne uprave za zaštitu i spašavanje Šibenik i Split.<p>&nbsp;</p> <p>Ispred Uprave civilne za&scaron;tite Županije Zapadnohercegovačke sastanku su nazočili ravnatelj dr. sc. Drago Martinović i pomoćnik ravnatelja Mladen Bo&scaron;njak. Ispred Područnih ureda Državne uprave za za&scaron;titu i spa&scaron;avanje &Scaron;ibenik i Split sastanku su nazočili pročelnici Milovan Kević i Srđan Ku&scaron;čević sa suradnicima.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Ovo je nastavak veoma uspje&scaron;ne suradnje susjednih Uprava civilne za&scaron;tite iz Bosne i Hercegovine i Područnih ureda za za&scaron;titu i spa&scaron;avanje iz Republike Hrvatske.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Sastanku je nazočio i konzul Republike Hrvatske, Tomislav Vrdoljak koji je izrazio značenje ovakve međudržavne suradnje uprava koje brinu o poslovima za&scaron;tite i spa&scaron;avanja, tim vi&scaron;e jer prirodne i druge katastrofe ne poznaju državne granice.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Domaćin sastanka ravnatelj Uprave civilne za&scaron;tite Hercegbosanske županije mr.sc. Željko Marijan izrazio je dobrodo&scaron;licu gostima, te između ostalog istaknuo kako je ovaj radni sastanak prilika međusobnog upoznavanja o trenutnom stanju i planiranim aktivnostima, prilika za razmjenu mi&scaron;ljenja i iskustava, te podizanja svijesti o rizicima i problemima i način za &scaron;to uspje&scaron;nijom daljnjom suradnjom između ovih uprava.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Na sastanku se razgovaralo o postojećem stanju i funkcioniranju civilne za&scaron;tite, odnosno sustava za za&scaron;titu i spa&scaron;avanje u Područnim uredima u &Scaron;ibeniku i Splitu i Uprava civilne za&scaron;tite Zapadnohercegovačke i Hercegbosanske županije. Naglasak sastanka bio je na prekograničnoj suradnji po pitanju ga&scaron;enja požara, na stanju opremljenosti i operativnoj mogućnosti vatrogasnih dru&scaron;tava za poslove za&scaron;tite od požara, te mogućnostima apliciranja na natječaj Mehanizma EU za civilnu za&scaron;titu za provođenje vježbi, pripravnosti i prevencije.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Donesen je zaključak da se do kraja ove godine razmjenu ideje o prijedlogu projekta koji bi se uklapao u uvjete natječaja.</p> <p>&nbsp;</p> <p>&bdquo;Suradnja sa susjednom Upravom civilne za&scaron;tite u Hercegbosanskoj županiji i Područnim uredima Državne uprave za za&scaron;titu i spa&scaron;avanje &Scaron;ibenik i Split na zavidnoj je razini. Ovo je bio jo&scaron; jedan koristan sastanak za sve nas, a nadamo se da ćemo zajedničkim snagama uspjeti aplicirati na natječaj Mehanizma EU za civilnu za&scaron;titu&ldquo;, rekao je nakon sastanka ravnatelj Uprave civilne za&scaron;tite Županije Zapadnohercegovačke dr. sc. Drago Martinović.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Nakon sastanka domaćini i njihovi gosti posjetili su konzulat Republike Hrvatske koji je 5. rujna 2018. godine otvoren u Livnu, crkvu svetih Petra i Pavla, te Franjevački muzej i galeriju Gorica &ndash; Livno.</p> <p>&nbsp;</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/18-11-29-livno_sastanak_3.jpgS prijezirom odbacujemo lažne presude, montaže, povijesne falsifikatorehttp://grude.com/clanak/?i=7761277612Grude.com - klik u svijetWed, 28 Nov 2018 23:58:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=18-11-29-general-praljak.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Zar je već prošla godina dana pitaju se mnogi, prisjećajući se onog kišovitog i sumornog 29. 11. 2017. kada je donesena presuda Hrvatskoj šestorci u Haagu.<p>&nbsp;</p> <p>Po mi&scaron;ljenju mnogih, bila je to politička presuda kako bi se kolektivno kaznio jedan narod u Bosni i Hercegovini i kako bi se nastavio međunarodni plan progona Hrvata s tisućljetnih ognji&scaron;ta. Upravo tako željelo se dati na legitimitetu tzv. antihrvatskim političkim opcijama u BiH, smatralo se da će Hrvati odustati od težnji za slobodom i jednakopravno&scaron;ću u BiH, a i da će Hrvatska odustati od borbe za svoj narod u ovoj zemlji, međutim to se nije dogodilo.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Hrvatski čovjek je postupio poput generala koji ispija otrov i govori: S prijezirom odbacujem va&scaron;u presudu.</p> <p>&nbsp;</p> <p>S prijezirom odbacujemo želje onih koji Hrvate vi&scaron;e ne žele vidjeti u BiH i koji ih montiranim optužbama žele prognati. S prijezirom odbacujemo lažne presude, montaže, povijesne falsifikatore...</p> <p>&nbsp;</p> <p><em><strong>Mi smo tu od davna svi moraju znati, to je na&scaron;a zemlja, tu žive Hrvati...</strong></em></p> <p>&nbsp;</p> <p><em><strong>Grude.com</strong></em></p>//grude.com/Datoteke/Novosti/18-11-29-general-praljak.jpgU Ljubuškom održan završni događaj projekta ''Poboljšanje investicijskih potencijala ŽZH''http://grude.com/clanak/?i=7760477604Grude.com - klik u svijetWed, 28 Nov 2018 17:35:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=18-11-28-projekt-povecanje-investicija-5.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>U hotelu Bigeste u Ljubuškom održan je završni događaj projekta „Poboljšanje investicijskih potencijala ŽZH“.<p>&nbsp;</p> <p>Riječ je o projektu kojeg je vodila Javna Ustanova Razvojna agencija Županije Zapadnohercegovačke-HERAG, a u kojem su kao partneri sudjelovali Općina Ljubu&scaron;ki, Općina Posu&scaron;je, Općina Grude i Grad &Scaron;iroki Brijeg.</p> <p>&nbsp;</p> <p>"Cilj projekta je bio povećati privlačnost županije za strane i domaće investitore, s tim da su specifični ciljevi bili povećati broj i kvalitetu usluga za investitore i povećati imidž županije kod investora. Budući da je ovo bio projekt međuopćinske suradnje, imali smo dobru komunikaciju s općinama u ZHŽ-u, kao i sa gradom &Scaron;irokim Brijegom. Radilo se na povećanju kapaciteta potpornih institucija jer smo vidjeli da postoji potreba za obukom osoblja. Iz svih općina su obučene najmanje dvije osobe, kao i dvije osobe iz HERAG-a, tako da sad imamo jedan obučen tim ljudi koji će biti na usluzi potencijalnim investitorima, kako domaćima, tako i stranima", rekao je Ivan Jelčić, koji je danas predstavio projekt.</p> <p>&nbsp;</p> <p>On je dodao kako su u sklopu projekta organizirali studijski posjet Istarskoj županiji.</p> <p>&nbsp;</p> <p>"Oti&scaron;li smo tamo kako bi se vidjelo kako se tamo radi i &scaron;to se od njihovih primjera može kopirati kod nas. Tu smo vidjeli mnoge stvari koje se vrlo jednostavno mogu kopirati kod nas. Vidjeli smo kakve oni programe imaju za pomoć poduzetni&scaron;tvu, poljoprivredi i turizmu. Mislim da mnogo toga mi možemo i moramo kopirati. U budućem razdoblju moramo raditi na tome da te programe primjenimo i kod nas", rekao je Jelčić.</p> <p>&nbsp;</p> <p>On je također dodao kako su u sklopu projekta radili na promociji županije i općina, a izradili su i bro&scaron;ure preko kojih će se poduzetnici moći informirati o svim podacima koji su im bitni prilikom odluke gdje investirati.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Također, uspostavljen je Info pult za investitore, koji se nalazi u Heragu.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Projekt je sufinancirala Europska unija u okviru zajedničkog programa Europske unije i Vlade Njemačke za lokalnu samoupravu i ekonomski razvoj, EU ProLocal.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Ukupna vrijednost projekta je iznosila 154.490,00 KM, s tim da je iznos granta iznosio 123.365,00 KM.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Grude.com/<a title="Radio Ljubu&scaron;ki" href="http://radioljubuski.ba/" target="_blank">Radio Ljubu&scaron;ki</a></p>//grude.com/Datoteke/Novosti/18-11-28-projekt-povecanje-investicija-5.jpgSesar ostaje predsjednik! Rojs pozvao Hrvate da se vrate Tuđmanu http://grude.com/clanak/?i=7760277602Grude.com - klik u svijetWed, 28 Nov 2018 16:51:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=18-11-28-zvonko-sesar.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Zvonko Sesar danas je nanovo izabran za predsjednika Zbora udruga Hrvatskih ratnih veterana. Jedan od vodećih i najvažnijih ljudi obrane grada Zagreba bio je jedan od ljudi od povjerenja predsjednika Franje Tuđmana.<p>&nbsp;</p> <p>U ime Hrvatskog generalskog zbora nazočnima se obratio potpredsjednik zbora, jedan od heroja Domovinskog rata Ljubo Ćesić Rojs. - Pripadnici Hrvatske vojske i Hrvatskog vijeća obrane su jedne snage, držimo se politike predsjednika Franje Tuđmana, malo smo se bili odmaknuli od Tuđmana, vratimo se Tuđmanu i samo naprijed, nema nam druge - poručio je Rojs u čestitki Sesaru.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Pozvao je nazočne na svetu misu za generala Praljka. - Sutra je prva obljetnica smrti generala Slobodana Praljka, HGS je platio misu, sutra u 19.00 sati u crkvi Sveta Mati Slobode, dođite na misu - pozvao je Rojs, a ovim putem podsjećamo da je sveta misa za generala u Grudama sutra u 18.00 sati, a organiziraju je udruge proistekle iz Domovinskog rata.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Podsjetio je na velik broj branitelja koji su oduzeli sebi život, u samo godinu dana. - U Hrvatskoj ih se ubilo 115, a oko 100 ih se ubilo u Herceg Bosni, znači pripadnika HVO-a jer Hrvatske snage su bile jedno, ja sam to na tribinama govorio. Hrvatski narod je imao 1,4 posto poginulih, a u BiH 4 posto poginulih od ukupnog broja Hrvata - poručio je Rojs i pozvao branitelje i Hrvate da se drže zajedno, javlja portal Grude.com.</p> <p>&nbsp;</p> <p>- I mi svakim danom starimo, ali moramo pomagati onima kojima je pomoć najpotrebnija - poručio je Rojs.</p> <p>&nbsp;</p> <p><em><strong>Grude.com</strong></em></p>//grude.com/Datoteke/Novosti/18-11-28-zvonko-sesar.jpgKamion ostao zaglavljen u snijegu, BIHAMK poziva na maksimalan oprezhttp://grude.com/clanak/?i=7759077590Grude.com - klik u svijetTue, 27 Nov 2018 22:32:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=18-11-27-018-snijeg-kamion.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Kiša koja je cijeli dan padala na području BiH tijekom poslijepodnevnih sati prerasla je u snijeg.<p>&nbsp;</p> <p>Bijeli pokrivač prekrio je putne pravce na vi&scaron;im predjelima, pa tako iz BIHAMK-a savjetuju vozače da na put ne kreću bez zimske opreme i da voze maksimalno oprezno.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Snijeg je već počeo praviti probleme vozačima na pojedinim pravcima u BiH, a jedan kamion se zaglavio na putu Sutjeska-Foča.</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/18-11-27-018-snijeg-kamion.jpgGeneral: Nijednog dana neću biti ratni zločinac jer ja to nisam!http://grude.com/clanak/?i=7758877588Grude.com - klik u svijetTue, 27 Nov 2018 21:14:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=18-11-27-praljak-globus.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>U četvrtak, 29. studenoga 2018., navršava se točno godinu dana otkako je Slobodan Praljak popivši otrov (najvjerojatnije cijankalij), počinio suicid.<p>&nbsp;</p> <p>Prisjetimo se: nakon &scaron;to je presuda bila izrečena Praljak je rekao sucima koji su ga osudili: &ldquo;Slobodan Praljak nije ratni zločinac. S prijezirom odbacujem va&scaron;u presudu.&rdquo; A onda je primakao ustima bočicu sa smrtonosnom tekućinom i ispio je. Vrlo brzo nakon toga bio je mrtav.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Danas, punu godinu nakon tih mučnih događaja, možemo biti sigurni u dvije stvari. Prvo, Praljak je dugo, veoma dugo, pripremao to &scaron;to je učinio. Na taj odlučujući, sudbinski korak nije se odlučio ad hoc, nego ga je planirao godinama ranije.</p> <p>&nbsp;</p> <p>A drugo, vjerojatno nikada neće biti otkriveno kako je, i uz pomoć koje osobe, pribavio otrov i prokrijumčario ga u sudnicu &ndash; pokraj svih onih kontrola i mjera za&scaron;tite na Sudu u Haagu.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Ovih dana sastao sam se s Praljkovom odvjetnicom Nikom Pinter. Nju i danas more neka pitanja. Povjerila mi je da nije očekivala da će se Praljak ubiti, iako je s njim neprekidno bila u kontaktu. &ldquo;Mogla sam misliti da bi taj čin on mogao napraviti u Zagrebu, ali tamo u Haagu, pokraj svih tih kontrola &ndash; nemoguće!&rdquo;</p> <p>&nbsp;</p> <p>Danas je Praljkova odvjetnica sklona zaključivanju, odnosno pretpostavci, da je general mogao donijeti otrov u Haag jo&scaron; 2013., kad je, nakon izricanja prvostupanjske presude, bio privremeno pu&scaron;ten kući. &ldquo;A teoretski je&rdquo;, kaže gospođa Pinter&rdquo;, &ldquo;to mogao učiniti i 2004., kad je i&scaron;ao u Haag. To znači da je dobro promislio kad se odlučio na taj korak.&rdquo;</p> <p>&nbsp;</p> <p>Kad mi je to rekla, prisjetio sam se svojega susreta s Praljkom u Mostaru 1998., kad sam radio veliki intervju s njim za Globus. Tog je dana mene i nekoliko svojih ratnih drugova pozvao na ručak u restoran u zapadnom dijelu grada, na vrelu rječice Radobolje. Iznenada, usred ručka, bez ikakva jasnog povoda, počeo je govoriti o tome kako će to izgledati kad njega, biv&scaron;eg zapovjednika Glavnog stožera HVO-a, izvedu pred Ha&scaron;ki sud. Tada, u rano proljeće 1998. &ndash; dakle prije punih 20 godina! &Scaron;est godina prije nego &scaron;to će biti potvrđena ha&scaron;ka optužnica protiv njega. Svi su ga u restoranu pomno slu&scaron;ali, ali nitko nije izustio ni riječ.</p> <p>&nbsp;</p> <p>&ldquo;Praljak je donio odluku da se ubije puno prije 2013., tj. davno prije izricanja prvostupanjske presude&rdquo;, kaže mi njegov suborac Ivica Tomić, koji je s generalom bio u kontaktu gotovo do posljednjega dana. &ldquo;Njegova spremnost da ide do kraja bila je u njemu unaprijed ugrađena. Kad je u sudnici ustao i izrekao one dvije rečenice, te podigao onu bočicu, istog mi je trenutka bilo jasno o čemu se radi. Jedan od mojih prijatelja upita: &lsquo;&Scaron;to je to?&rsquo; Odgovorio sam: &lsquo;Otrov, a &scaron;to će biti!&rsquo; Poznavajući Slobodana Praljka, znao sam da nema &scaron;anse da ga netko može spasiti&hellip;&rdquo;</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong><em>Cijeli članak možete pročitati u tiskanom izdanju novog Globusa:</em></strong></p> <p>&nbsp;</p> <p><img src="https://www.grude.com/Datoteke/novosti/18-11-27-18-11-27-praljak-globus.jpg" alt="" width="640px" /></p>//grude.com/Datoteke/Novosti/18-11-27-praljak-globus.jpgSnijeg pada u planinama! Blidinje se bijeli, a na Svetom Juri ga već ima 15 centimetarahttp://grude.com/clanak/?i=7758677586Grude.com - klik u svijetTue, 27 Nov 2018 17:41:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=18-11-27-blidinje-snijeg.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Stiglo je zahlađenje, a u posljednjim danima pretposljednjeg mjeseca u godini i prava zima. Najviše je zahladilo u planinama pa je na Dinari temperatura pala na -5 Celzijevih stupnjeva, a na Svetom Juri na Biokovu na -3 stupnja. Gore je već sada oko 15 centimetara snijega.<p>&nbsp;</p> <p>I na Mosoru je poslijepodne počeo padati prvi ovosezonski snijeg, ali samo u najvi&scaron;im dijelovima. Očekuje se da bi snijega moglo biti i u mosorskim naseljima Dubrava i Gornje Sitno.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Ekipa portala <em><strong>Vrisak.info</strong></em> objavila je fotografije snijega s planinskog bisera Hercegovine Blidinja.</p> <p>&nbsp;</p> <p><em><strong>Grude.com</strong></em></p>//grude.com/Datoteke/Novosti/18-11-27-blidinje-snijeg.jpgUkrajina proglasila RATNO STANJE! Sastao se vojni kabinethttp://grude.com/clanak/?i=7756477564Grude.com - klik u svijetMon, 26 Nov 2018 14:38:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=18-11-26-018-helikopter-rat.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Predsjednik Ukrajine Petro Poroshenko sazvao je hitni sastanak svog vojnog kabineta zbog toga što su tenzije u Krimu ponovo dosegle točku ključanja. Odluka o uvođenju izvanrednog odnosno ratnog stanja je odobrena od strane Vijeća za nacionalnu sigurnost.<p><br />Ukrajinski predsjednik je proglasio ratno stanje nakon zadnjih pomorskih sukoba s Rusijom koja, kako navode tamo&scaron;nji mediji, prijete da izazove nastavak krvoprolića na poluotoku Krim.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Ukrajinski ministar vanjskih poslova Pavlo Klimkin čak je upozorio da je vrlo vjerojatno da Rusija planira nastavak agresije na susjednu Ukrajinu kako morskim tako i kopnenim djelovanjem.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Proglas ratnog stanja trajat će do 25. siječnja 2019. godine.</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/18-11-26-018-helikopter-rat.jpgSve mirovine osim maksimalnih porasti će oko 3,5%http://grude.com/clanak/?i=7755677556Grude.com - klik u svijetMon, 26 Nov 2018 09:34:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=17-06-28-mirovine.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Zakon je definirao da će se mirovine usklađivati 15. travnja s koeficijentom koji se dobije kao zbroj 50% porasta BDP-a i 50% indeksa potrošačkih cijena.<p><br />'Sve mirovine osim maksimalnih mirovina će porasti oko 3,5%, a minimalne mirovine će ponovo dva puta porasti i to oko 7% ukupno'', rekao je u intervjuu za <em><strong>Oslobođenje</strong></em> Zijad Krnjić, direktor federalnog Zavoda za mirovinsko i invalidsko osiguranje.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Kao jednu od najbitnijih novina, koje je donio novi Zakon o MIO Krnjić je istaknuo godi&scaron;nje usklađivanje mirovina. Zakon je definirao da će se mirovine usklađivati 15. travnja s koeficijentom koji se dobije kao zbroj 50% porasta BDP-a i 50% indeksa potro&scaron;ačkih cijena. Također, zakon je ostavio mogućnost izvanrednog povećanja minimalnih mirovina u skladu s ekonomskim mogućnostima FBiH'', rekao je Krnjić i pojasnio kako je redovno usklađivanje obveza bez obzira na kretanje prihoda FZ, a izvanredno povećanje minimalnih mirovina će se, prema ekonomskim kretanjima, realno dogoditi u siječnju.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Rekao je kako će za ta povećanja trebati u 2019. dodatnih oko 90 milijuna KM i, prema sada&scaron;njim i procjenama ekonomskih kretanja u FBiH za 2019, bit će dovoljno prihoda za to.</p> <p>&nbsp;</p> <p>''Mirovinski sustav je hitno trebao temeljitu reformu i ona se dogodila dono&scaron;enjem novog Zakona o MIO. Njime je mirovinski sustav u FBiH dugoročno postavljen na zdrave osnove i dugoročno će biti veoma bitan stabilizirajući faktor u ekonomskom i svakom drugom aspektu razvoja dru&scaron;tva. Dakle, efekti primjene novog zakona su uglavnom veoma pozitivni.</p> <p>&nbsp;</p> <p>U primjeni su uočeni neki nedostaci, koji će se ispraviti izmjenom zakona koja će se sigurno i desiti. Najznačajnija gre&scaron;ka koja je napravljena je vrednovanje ratnog staža sa 0,5 bodova i penali za mirovinu s tim stažem, za &scaron;to je već oti&scaron;ao prijedlog Vladi da za Parlament pripremi izmjenu. Uz jo&scaron; par tehničkih gre&scaron;aka, koje se također planiraju ispraviti, zakon će poslije tih ispravki biti u cjelini onakav kakav se htio napraviti, dakle dobar'', rekao je Krnjić.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Između ostalog, rekao je i kako su dugovi pravnih lica, obveznika doprinosa, jo&scaron; jako veliki ali i da njihov precizan iznos nije moguće, bez veoma velikog posla koji bi dugo trajao, niti utvrditi. ''Naime, iznos obveza za doprinose za svakog obveznika, za svakog njegovog zaposlenika i za svaki mjesec zavisi od iznosa obračunate plaće svakog zaposlenika.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Tisuće pravnih lica nisu niti isplaćivali ili nisu iskazivali isplatu plaće, tako da bi netko trebao prvo napraviti za svakog obveznika, za svakog njegovog zaposlenika i za svaki mjesec obračun plaće, pa na to obračunati doprinose. U situaciji kada ti pravni subjekti ne funkcioniraju godinama, kada čak osoba koja se u registru vodi kao direktor nije ni svjesna da je to, realno je gotovo nemoguće utvrditi stvarna dugovanja za doprinose. Međutim, veliki gospodarski subjekti, koji i sada obavljaju djelatnost, imaju uređenije evidencije i njihove obveze su utvrđene ili se mogu utvrditi.</p> <p>&nbsp;</p> <p>To su odranije poznati veliki dužnici: JP Željeznice FBiH, RMU Kreka, RMU Zenica, Gras, Hidrogradnja, Krivaja, Klinička bolnica Mostar... i dalje duguju svaki pojedinačno desetine milijuna KM, nema bitnih pomaka u smanjivanju njihovih dugova. Međutim, pozitivna je pojava da je većina njih počela plaćati doprinose na tekuće isplate plaća, tako da dugovi ne rastu'', rekao je.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Naveo je i kako je Vlada FBiH iz proračunskih sredstava, te sredstava od privatizacije u prethodnom razdoblju plaćala doprinose za neke dužnike, kao npr. namjensku industriju - Hidrogradnju, Krivaju, &scaron;to je u tim iznosima povećalo prihode, ali da glavnina tereta dugova za doprinose jo&scaron; nije rije&scaron;ena.</p> <p>&nbsp;</p> <p>''Na dan 31. listopada ove godine kumulirani deficit FZ MIO iznosio je 77 milijuna KM. To znači, da uprostim, da je FZ tog dana za isplatu mirovina za listopad, od potrebnih 180 milijuna, imao 103 milijuna KM, a da mu je nedostajalo jo&scaron; 77 milijuna maraka. Po&scaron;to se u narednih nekoliko dana do 5. u mjesecu, kad isplata mirovine počinje, skupi jo&scaron; 30-ak milijuna KM doprinosa za studeni, nedostajući iznos za isplatu je za toliko jo&scaron; manji'', rekao je Krnjić.</p> <p>&nbsp;</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/17-06-28-mirovine.jpgMostarski učenik Božo Šaravanja sada ima novi život!http://grude.com/clanak/?i=7755277552Grude.com - klik u svijetMon, 26 Nov 2018 08:23:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=18-11-26-bozosaravanja.jpeg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Božo je tako nakon uspješne nove metode liječenja srčane mane kod djece već otpušten iz bolnice..<p><br />- Hvala Bogu, Božo je dobro. Evo, upravo smo sjeli na pizzu pa polako idemo u Mostar - sav presretan kazao nam je jučer Ante &Scaron;aravanja iz Mostara, otac 17-godi&scaron;njeg Bože kojemu je prije nekoliko dana u KBC-u Rijeka u RH uspje&scaron;no operirano srce kroz prepone, odnosno bez otvaranja prsnoga ko&scaron;a, netom prije polaska prema Hercegovini, pi&scaron;e Večernji list BiH.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Disciplina i strpljivost</strong><br />Božo je tako nakon uspje&scaron;ne nove metode liječenja srčane mane kod djece već otpu&scaron;ten iz bolnice, a za nekoliko dana pridružit će se svojim vr&scaron;njacima u &scaron;koli. Božo je, inače, mostarski gimnazijalac koji se jo&scaron; od rođenja borio s ventrikulskim spetalnim defektom, jednom od najče&scaron;ćih prirođenih srčanih mana. Radi se o defektu mi&scaron;ićnoga i membranskog sloja srčanoga zida između dviju klijetki. Kod takve dijagnoze mije&scaron;anje krvi je veoma opasno za zdravlje. Prema statistici, s ovakvom se srčanom manom godi&scaron;nje rodi stotinjak djece.</p> <p>&nbsp;</p> <p>- Jedva sam dočekao ovaj dan. Nimalo me nije bilo strah. Jako se dobro osjećam - presretan je i Božo. Zahvaljujući, prije svega Božinoj strpljivosti, ali i disciplini kroz život te potpori njegovih roditelja i obitelji i, naravno, uspje&scaron;nom zahvatu riječkih medicinskih stručnjaka, taj će dječak, koji za nepunih mjesec dana, točnije 23. prosinca proslavlja 17. rođendan, zajedno sa svojom obitelji ovaj Božić proslaviti uz najbolji blagdanski dar ikad - novi život.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Upravo je Božin otac Ante izjavio kako im je ovo najbolji božićni dar ikada, prilika za novi, bezbrižan život njihova sina. - Moći će trenirati s prijateljima, trčati na satu tjelesnoga odgoja, skakati u more, ali i otići kod zubara bez da ne mora popiti antibiotik - izjavio je Ante &Scaron;aravanja za 24sata.hr. - Naravno da smo kao roditelji strahovali hoće li sve dobro proći, ali jedva smo čekali ovaj dan. Sve je dobro pro&scaron;lo i presretni smo - uzbuđeno su za 24sata.hr nakon zahvata koji je na Boži uspje&scaron;no proveden u KBC-u Rijeka pričali Božini roditelji Marija i Ante &Scaron;aravanja.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Zahvalili osoblju</strong><br />Objasnili su kako su imali pravu sreću &scaron;to je Božo jako discipliniran, na sve je pazio iako je bilo izrazito naporno tako živjeti. No, sada je, nasreću, to sve iza ove mostarske obitelji. Neće vi&scaron;e biti straha, života u grču... Supružnici &Scaron;aravanja zahvalili su ljubaznom i profesionalnom osoblju KBC-a Rijeka. Inače, Božu je operirao intervencijski kardiolog riječke Klinike za pedijatriju dr. Neven Čače. Naime, kako bi perkutanim putem zatvorio ventrikulski septalni defekt, pomogli su mu stručnjaci iz pedijatrijske bolnice San Donato u Milanu.</p> <p>&nbsp;</p> <p>- Glavna razlika između prija&scaron;nje i ove nove metode uklanjanja ove vrste srčanog defekta jest &scaron;to se kod ove operacije ne otvara prsni ko&scaron;, nego kroz preponske vene i arterije dolazimo do srca kateterima i žicama. Tamo zatvaračem začepimo defekt u pregradi između dviju klijetki. To olak&scaron;ava zahvat i &scaron;tedi pacijenta. I anestezija koju dajemo je puno plića, odnosno tro&scaron;imo manje lijekova i zahvat traje do tri sata, dok kardiokirur&scaron;ki zahvat traje od četiri do pet sati - objasnio je dr. Čače za 24sata.hr. Pacijenta nema potrebe zadržavati na intenzivnom liječenju, kratko ostaje u bolnici, a već nakon pet dana može se vratiti svakodnevnim aktivnostima.</p> <p>&nbsp;</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/18-11-26-bozosaravanja.jpegIstaknuti vojnik ISIL-a uhićen u Sarajevu! Prošao brojna ratištahttp://grude.com/clanak/?i=7752677526Grude.com - klik u svijetFri, 23 Nov 2018 14:24:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=18-11-23-munib_ahmetspahic.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Službenici Državne agencije za istrage i zaštitu uhitili su na Međunarodnom graničnom prijelazu Aerodrom Sarajevo Muniba Ahmetspahića, osumnjičenog za terorizam, saznaje Balkanska istraživačka Mreža u BiH (BIRN BiH) iz izvora bliskih istrazi.<p>&nbsp;</p> <p>Kako je iz ovih izvora potvrđeno za BIRN BiH Ahmetspahić, je dugo godina boravio u selu Maoča, poznatom kao mjestu boravka pripadnika Selefijske zajednice, a inače je iz Zenice.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Istraži organi Ahmetspahića dovode u vezu sa napadom na Američko veleposlanstvo u Sarajevu 28. listopada 2011. godine, kojeg je pucajući iz kala&scaron;njikova izvr&scaron;io Mevlid Ja&scaron;arević.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Uhap&scaron;eni Ahmetspahić se sumnjiči za organiziranje terorističke skupine pripremanje kaznenog djela vezanog za terorizam.</p> <p>&nbsp;</p> <p>- Uhićena osoba se sumnjiči da je u razdoblju od 1.7.2013 godine, boravila na ratom zahvaćenom području Sirije i Iraka kao pripadnik terorističkih organizacija El-Nusra Front i ISIL u Iraku i Siriji&rdquo; navodi se u priopćenju SIPA-e.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Početkom 2014. evidentirano je Ahmetspahićevo prisustvo u gradu Haritanu. Borio se u jedinici "Bejtul" kojom je zapovjedao Safet Brkić. Biv&scaron;i pripadnci ISIL-a koji su po povratku u BiH uhićeni, u izjavama za SIPA-u govorili su kako je Munib te&scaron;ko ranjen, te da je izgubio nogu.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Uhićeni je priveden u prostorije SIPA-e i nad njim se vr&scaron;i kriminalistička obrada.</p> <p>&nbsp;</p> <p><em><strong>Grude.com</strong></em></p>//grude.com/Datoteke/Novosti/18-11-23-munib_ahmetspahic.jpgRatno stanje na Kosovu, čuli se pucnjevi, oglašene sirene za uzbunuhttp://grude.com/clanak/?i=7752177521Grude.com - klik u svijetFri, 23 Nov 2018 12:22:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=18-11-23-018-kosovo.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Pripadnici kosovske specijalne policije ROSU upali su rano jutros, oko 5 sati, u sjeverni dio Kosovske Mitrovice, u kojem živi većinom srpsko stanovništvo. Uhitili su četvoricu Srba, javlja Blic.<p>&nbsp;</p> <p>U gradu su se oko pet sati čule sirene za uzbunu koje jo&scaron; uvijek odjekuju, a na ulici je velik broj građana. Čuli su se i pucnjevi.</p> <p>&nbsp;</p> <p>U tijeku je izvanredna sjednica vlase Srbije, a Vučić ima zakazane izvanredne sastanke sa &scaron;efovima srpske vojske. O incidentu je obavje&scaron;ten i KFOR.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Kako javljaju srpski mediji, Srbi sa sjevera Kosova najavlju blokade na administrativnim prijelazima. Odluka bi trebala biti donesena na sjednici kriznog stožera.</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/18-11-23-018-kosovo.jpgGorivo u RS-u više pojeftinilo nego u Federacijihttp://grude.com/clanak/?i=7751777517Grude.com - klik u svijetThu, 22 Nov 2018 18:20:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=15-10-14-gorivo_zena.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Da se RS i FBiH ponašaju kao dvije različite države u mnogo puta smo se uvjerili.<p>&nbsp;</p> <p>Ovog puta je različitost u cijeni goriva.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Naime, u posljednje vrijeme do&scaron;lo je do pada cijena goriva, ali ne jednako u oba entiteta. U FBiH pada za 5 feninga, a u RS-u za 7.</p> <p>&nbsp;</p> <p><em><strong>Grude.com</strong></em></p>//grude.com/Datoteke/Novosti/15-10-14-gorivo_zena.jpgUPOZORENJE Lijek za visoki tlak višestruko povećava rizik od raka kožehttp://grude.com/clanak/?i=7751677516Grude.com - klik u svijetThu, 22 Nov 2018 17:32:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=18-11-22-koza.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Upozorenje HALMED-a nakon danskog istraživanja: Liječnici moraju savjetovati pacijente kojima prepisuju lijekove koji sadrže hidroklorotiazid da kontroliraju eventualne promjene na koži..<p>&nbsp;</p> <p>Rizik za rak usne veći je od četiri do gotovo osam puta kod ljudi koji redovito piju lijekove za visoki krvni tlak koji sadrže hidroklorotiazid, a iz istog razloga ti su pacijenti i u povećanom riziku od nemelanomskog raka kože. Zaključci su to dvaju danskih ispitivanja koje zdravstvenim radnicima proslijedila Hrvatska agencija za lijekove i medicinske proizvode, a upozorenje će biti dodano i u uputu o lijeku.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Liječnici, također, pacijente trebaju savjetovati da provjeravaju kožu i promjene na njoj. Na hrvatskom su trži&scaron;tu ukupno 44 lijeka koji sadrže hidroklorotiazid (HCTZ) i svi se koriste kod liječenja povi&scaron;enog krvnog tlaka, od kojeg u Hrvatskoj pati gotovo 40 posto stanovni&scaron;tva. Lijekovi za povi&scaron;eni krvni tlak, prema izvje&scaron;tajima spomenute Agencije, među najkori&scaron;tenijim su lijekovima u nas.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Svakodnevna terapija</strong><br />U obavijesti HALMED-a stoji konkretno da je povezanost između kumulativne doze HCTZ-a i odgovora primijećena kod karcinoma bazalnih stanica i karcinoma pločastih stanica, a da 50.000 miligrama kumulativne doze odgovara primjeni tog lijeka u dnevnoj dozi od 12,5 miligrama tijekom oko 11 godina. Ta je doza od 12,5 miligrama hidroklorotiazida uobičajena u lijekovima za povi&scaron;eni krvni tlak koji su u pravilu dugogodi&scaron;nja svakodnevna terapija.</p> <p>&nbsp;</p> <p>&ndash; Farmakoepidemiolo&scaron;ka ispitivanja pokazala su povećani rizik od nemelanomskog raka kože pri izlaganju visokim kumulativnim dozama HCTZ-a. Bolesnike koji uzimaju HCTZ sam ili u kombinaciji s drugim lijekovima treba obavijestiti o riziku od nemelanomskog raka kože i savjetovati ih da redovito provjeravaju kožu radi mogućeg nastanka bilo kakvih novih lezija ili promjena na postojećima te da o svakoj sumnjivoj kožnoj leziji odmah obavijeste svog liječnika.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Sumnjive kožne lezije moraju se odmah pregledati, potencijalno uključujući histolo&scaron;ku pretragu uzorka biopsije. Bolesnike treba savjetovati da ograniče izlaganje sunčevoj svjetlosti i UV zrakama te da se prikladno za&scaron;tite prilikom izlaganja kako bi se minimizirao rizik od raka kože &ndash; dio je iz obavijesti HALMED-a u kojoj stoji i naputak da se kod bolesnika koji su već preboljeli rak kože preispita primjena lijeka koji sadrži HCTZ.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Iz Hrvatske ljekarničke komore objasnili su da je riječ o lijeku koji se ubraja u skupinu diuretika i koristi se u liječenju hipertenzije, odnosno povi&scaron;enog krvnog tlaka. &ndash; Antihipertenzivni učinak postiže poticanjem diureze, odnosno poticanjem izlučivanja tekućine iz organizma putem urina. Na trži&scaron;tu RH već dugi niz godina je registriran samo u fiksnim kombinacijama s drugim lijekovima koji se koriste u liječenju hipertenzije &ndash; odgovorili su iz HLJK.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Visoki tlak učestala je dijagnoza pa tako i kori&scaron;tenje lijekova za njega, no nema mjesta panici, nagla&scaron;avaju obiteljski liječnici koji su uz specijaliste ključni kod ove dijagnoze. Kako kaže dr. Jelena Rakić Matić, liječnici obiteljske medicine, u skrbi imaju pacijente koji uzimaju navedeni lijek, prate ih i kontroliraju i uzimaju u obzir sve &scaron;tetne čimbenike.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Bez panike</strong><br />&ndash; Lijekovi koji sadrže hidroklorotiazid &scaron;iroko se primjenjuju za liječenje hipertenzije, ali i raznih vrsta edema ili kronične insuficijencije srca. Navedena saznanja promatramo u skladu sa svakim pacijentom individualno, ovisno o razlozima uzimanja terapije, dozi, duljini uzimanja terapije... HALMED-ov dopis uzimamo u obzir, ali mi na&scaron;e pacijente ionako upozoravamo na važnost fotoprotekcije, izbjegavanja izlaganja suncu itd.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Uzimajući u obzir upozorenje HALMED-a, svakako obraćamo pozornost na pacijente koji u terapiji imaju hidroklorotiazid te ih dodatno educiramo o praćenju kožnih promjena, ali bez dizanja panike među na&scaron;im pacijentima &ndash; obja&scaron;njava dr. Rakić Matić.</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/18-11-22-koza.jpgIzrađen LOGO i otvorena Facebook stranica Uprave civilne zaštite ŽZHhttp://grude.com/clanak/?i=7750177501Grude.com - klik u svijetWed, 21 Nov 2018 16:24:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=18-11-21-uprava_civilne_zastite_zzh_logo.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>S pokretanjem Facebook stranice izradili smo i naš logo..<p>&nbsp;</p> <p>&bdquo;Dobro do&scaron;li na Facebook stranicu Uprave civilne za&scaron;tite Županije Zapadnohercegovačke. I na ovaj način ćemo, pored na&scaron;e Internet stranice (www.civilnazastita-zzh.gov.ba), izravno komunicirati s vama, te vas stoga pozivamo da nam postavite pitanje, pone&scaron;to predložite, kritizirate, pokrenete inicijativu... Nastojat ćemo u najkraćem roku odgovoriti vam. S pokretanjem Facebook stranice izradili smo i na&scaron; logo&ldquo;, stoji u prvom postu na <a title="CZ ŽZH" href="https://www.facebook.com/UpravacivilnezastiteZZH" target="_blank">novootvorenoj Facebook stranici Uprave civilne za&scaron;tite Županije Zapadnohercegovačke</a>.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Logo je okruglog oblika. Obrubljen je narančastom bojom, s vanjskim krugom plave boje u kojem je bijelim slovima ispisan naziv županije ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA. U sredini unutarnjeg kruga na bijeloj podlozi je u narandžastoj boji iscrtana zemljopisna karta Županije Zapadnohercegovačke i natpis UPRAVA CIVILNE ZA&Scaron;TITE ispisan plavom bojom s bijelim obrubom. U dnu unutarnjeg kruga nalazi se grb Županije Zapadnohercegovačke, a u vrhu loga nalazi se međunarodni znak civilne za&scaron;tite.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Uprava civilne za&scaron;tite Županije Zapadnohercegovačke &ndash; s vama 24 sata</p> <p>&nbsp;</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/18-11-21-uprava_civilne_zastite_zzh_logo.jpgOd nove godine poskupljuju cigarete! I to neće biti jedino poskupljenje u 2019.http://grude.com/clanak/?i=7749677496Grude.com - klik u svijetWed, 21 Nov 2018 07:21:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=18-11-21-pusenje-duhan.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Nastavlja se tradicija poskupljenja cigareta, a one će ako se novo porezno opterećenje prebaci na krajnjeg potrošača poskupjeti za 0,35 KM po pakiranju.<p>&nbsp;</p> <p>Uprava za neizravno oporezivanje navela je da Odluka o utvrđivanju specifične i minimalne tro&scaron;arine na cigarete predstavlja nastavak harmonizacije tro&scaron;arinske politike u BiH s politikom tro&scaron;arina na cigarete i duhan u Europskoj uniji.</p> <p>&nbsp;</p> <p>- Minimalna tro&scaron;arina po kutiji cigareta u EU iznosi oko 3,60 KM, a kako će u 2019. godini minimalna tro&scaron;arina u BiH iznositi 2,86 KM po kutiji, za BiH predstoji u narednom razdoblju dalje povećanje tro&scaron;arina - priopćeno je iz Uprave za neizravno oporezivanje.</p> <p>&nbsp;</p> <p><em><strong>Grude.com</strong></em></p>//grude.com/Datoteke/Novosti/18-11-21-pusenje-duhan.jpgNove niže cijene goriva u FBiHhttp://grude.com/clanak/?i=7748377483Grude.com - klik u svijetTue, 20 Nov 2018 13:24:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=15-12-15-tankanje.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>U Federalno ministarstvo trgovine stalno pristižu zahtjevi za odobrenje novih, nižih cijena goriva, potvrđeno je jutros za Radiosarajevo.ba u Sektoru za cijene i analizu tržišta. <p>&nbsp;</p> <p>&ldquo;Zahtjevi se odnose na sniženje cijena dizela i benzina za pet do deset feninga. Cijene će biti od 2,26 do 2,41 KM, u ovisnosti od benzinske crpke u Federaciji BiH. Smatramo da će i dalje dizel biti malo skuplji u odnosu na benzin&rdquo;, dodano je iz Federalnog ministarstva trgovine.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Radio Sarajevo doznaje da su vlasnici crpki jo&scaron; krajem pro&scaron;log tjedna uputiti obrazac ovom ministarstvu, &scaron;to znači da se snižavanje cijena može očekivati već danas.</p> <p>&nbsp;</p> <p>U prosjeku litra dizela u Federaciji BiH iznosi oko 2,46 KM, iako se već tijekom dana ili eventualno sutra na nekim crpkama očekuje niža cijena.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Generalno, kako kažu u Ministarstvu trgovine, cijene bi trebale biti niže za oko pet feninga nego na kraju pro&scaron;log tjedna.</p> <p>&nbsp;</p> <p>&ldquo;Ovo je samo nastavak smanjenja cijena goriva u FBiH koje je krenulo 8. studenoga. Od tada, ovo je drugo pojeftinjenje cijene goriva&rdquo;, dodali su iz Federalnog ministarstva trgovine.</p> <p>&nbsp;</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/15-12-15-tankanje.jpgŽalosno: Vukovarskom krvniku 'Lijepa naša' priznala radni staž u MUP-u Krajine Vukovarhttp://grude.com/clanak/?i=7747877478Grude.com - klik u svijetMon, 19 Nov 2018 22:05:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=18-11-19-culej-radna-knjizica-krvnika.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Da nema kraja apsurdima u Lijepoj našoj pokazuje i slučaj jednog od pripadnika srpskih okupatorskih snaga u Vukovaru kojem je Hrvatska priznala radni staž za vrijeme rada u 'MUP-u Krajine Vukovar'. Preslik radne knjižice objavio je HDZ-ov saborski zastupnik Stevo Culej. <p>&nbsp;</p> <p>Tako je dotičnom područni ured Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje u Vukovaru priznao radni staž u trajanju od pet godina, devet mjeseci i 13 radnih dana u razdoblju od 17. 10. 1991. godine do 19. 7. 1997. godine kao pripadniku MUP-a Krajine Vukovar, dakle sve do mirne reintegracije hrvatskog Podunavlja.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Culej je u razgovoru za Direktno istaknuo kako je to samo jedan od takvih slučajeva kada se aktivno sudjelovanje u agresiji putem paravojnih srpskih službi priznaje kao radni staž na osnovu koje će agresori od Hrvatske dobiti&nbsp; mirovinu ili je&nbsp;već primaju. "Na taj način Hrvatska i službeno priznaje da se kod nas zapravo vodio građanski rat", uvjeren je.&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <div class="banner banner-billboard-unutar-clanka-970x250 clear adexElement">&nbsp;</div> <p>Radni staž je Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje priznao i osobama koje su navodno od 1991. pa sve do 2001. godine radile u kombinatu Borovu, iako su u Domovinskom ratu objekti Borova u Vukovaru razoreni,&nbsp; a proizvodnja se djelomično obnavlja&nbsp; u tada&scaron;njoj tzv. Republici srpskoj krajini.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Pitanje je koliko samo izdvajamo iz proračuna za razne mirovine priznate na nepostojećem radnom stažu, a svakako je vrhunac &scaron;to se iste isplaćuju i za&nbsp; 'radni staž' koji su pojedinci nakupili u službama tzv. Republike srpske krajine, drugim riječima, hrvatska im država plaća, odnosno svi mi,&nbsp; za vrijeme koje su proveli aktivno sudjelujući u agresiji na Hrvatsku.&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p><em><strong>Direktno.hr</strong></em></p>//grude.com/Datoteke/Novosti/18-11-19-culej-radna-knjizica-krvnika.jpgHSPF: Komšić nije hrvatski član Predsjedništvahttp://grude.com/clanak/?i=7746877468Grude.com - klik u svijetMon, 19 Nov 2018 15:50:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=18-11-19-hspf_komsic.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Jasno poručujemo da Željko Komšić nije hrvatski član Predsjedništva, jer ga Hrvati nisu ni birali..<p>&nbsp;</p> <p>Povodom inauguracije članova Predsjedni&scaron;tva BiH, Hrvatski studentski politolo&scaron;ki forum (HSPF) jo&scaron; jednom podsjeća javnost da je po treći put grubo pregažena izborna volja hrvatskog naroda. Samim time, prekr&scaron;eno je i natkrovljujuće ustavno načelo konstitutivnosti, kao i načelo ravnopravnosti naroda i legitimnog političkog predstavljanja koja proizlaze iz istoga.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Politički poredak u BiH ne može se i neće stabilizirati bez uvažavanja izborne volje sva tri konstitutivna naroda. Gaženje izborne volje jednog konstitutivnog naroda ujedno je gaženje temelja BiH. Iz tog razloga jasno poručujemo da Željko Kom&scaron;ić nije hrvatski član Predsjedni&scaron;tva, jer ga Hrvati nisu ni birali.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Umjesto da zajedničke napore u naredne četiri godine usmjerimo na rje&scaron;avanje socijalnih, ekonomskih, pravosudnih i brojnih drugih nagomilanih problema, prisiljeni smo vrtjeti se u krug i ponovno polemizirati o daytonskim načelima i pravima koja su već dogovorena i zagarantirana.</p> <p>&nbsp;</p> <p>U ovakvom ambijentu nije realno očekivati konačan zavr&scaron;etak međunacionalnih sukoba i izgradnju stabilnog političkog sustava. Stoga i ovim putem apeliramo na nastavak suprotstavljanja političkom nasilju nad Hrvatima u Bosni i Hercegovini, uz poruku da je krajnje vrijeme da se Hrvatima vrate kolektivna prava koja su dogovorena i zajamčena, ali su im prisilno oduzeta. To je jedini put ka stabilnosti i održivosti Bosne i Hercegovine, stoji u priopćenju Ureda za odnose s javno&scaron;ću HSPF-a.</p> <p>&nbsp;</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/18-11-19-hspf_komsic.jpgU Hercegovini crveni meteoalarm do srijedehttp://grude.com/clanak/?i=7746777467Grude.com - klik u svijetMon, 19 Nov 2018 15:28:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=17-11-13-kisa-crveni-kisobran.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Federalni hidrometeorološki zavod Bosne i Hercegovine izdao je crveno upozorenje zbog obilnijih padalina za područje Hercegovine i jugozapadne Bosne.<p>&nbsp;</p> <p>Upozorenje se izdaje za period od 19. studenoga od 22 sata do 21. studenoga do 3 sata.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Prognozirana akumulirana količina padalina kreće se između 40 i 80 litara po metru kvadratnom, a u Hercegovini lokalno i do 120 litara, priopćeno je iz FHMZ.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Naime, u utorak se u Bosni i Hercegovini očekuje oblačno vrijeme uglavnom s ki&scaron;om. U ranim jutarnjim satima snijeg ili susnježica mogu padati na području Krajine.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Obilnije padaline na području Hercegovine i jugozapada Bosne, gdje se prognozira između 40 i 80 litara ki&scaron;e po metru kvadratnom.</p> <p>&nbsp;</p> <p>U Hercegovini lokalno i do 100 litara.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Vjetar većinom jugoistočnoga smjera. Na cijelom sjeveru zemlje vjetar sjevernoga i sjeverozapadnoga smjera.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Najniža jutarnja temperatura zraka u Bosni između 1 i 5 &deg;C, a u Hercegovini od 7 do 12 &deg;C. Najvi&scaron;a dnevna temperatura zraka uglavnom između 6 i 12 &deg;C, na jugu zemlje od 12 do 17 &deg;C. U Krajini se najvi&scaron;a dnevna temperatura zraka prognozira između 2 i 5 &deg;C, priopćeno je iz Federalnoga hidrometeorolo&scaron;koga zavoda.</p> <p>&nbsp;</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/17-11-13-kisa-crveni-kisobran.jpgJak kao Jakov: Izmolio je s majkom krunicu i rekao: 'Mama, ja sada idem u raj'http://grude.com/clanak/?i=7745577455Grude.com - klik u svijetSun, 18 Nov 2018 22:15:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=18-11-18-018-jak-kao-jakov.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Isprva se činilo da će Jakov Rubido biti sasvim običan dječak. Imao je mamu Ivančicu, tatu Branimira i brata Ivana. Išao je u peti razred karlovačke škole Švarča, imao je puno prijatelja, bavio se gimnastikom, rukometom, nogometom i judom, ronio je i veslao, volio je pisati pjesme, pričati viceve i plesati breakdance. <div id="content-body-6263871-8069624"> <p>&nbsp;</p> <p>Te&scaron;ko je reći kada je točno Bog odlučio da će Jakov postati anđeo, ali zasigurno je to bilo puno prije 6. listopada 2010. godine, kada ga je pozvao k sebi.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Ljeto prije Jakov je bio na ljetovanju na Pagu. Stalno je bio umoran, to je baka koja ga je čuvala javila Ivančici i Branimiru. Imao je i puno modrica. Branimir je oti&scaron;ao na Pag i odveo ga liječnicima, u grad Pag i u Novalju. Sve je bilo u redu, tako su mu rekli. Do&scaron;la je i Ivančica. Imala je lo&scaron; predosjećaj, brinula se za njegovo srce, mislila je da je zato umoran.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Jakov je bio na rođendanu jedne prijateljice. Nije se osjećao dobro, pa je krenuo prema bakinoj kući. Nije imao snage hodati, pa je dio puta puzao. Ivančici ga je na rukama donio &scaron;ogor koji ga je prona&scaron;ao u dvori&scaron;tu. Izgubio je svijest, nakratko i disanje. Smjestili su ga u auto i odvezli u Pag, onda hitno u Zadar po stra&scaron;nom nevremenu. Bio je 4. kolovoza. Jakov je primljen u bolnicu. Zaspao je. Liječnica je majku pozvala u svoj ured u 4 ujutro. Dobila je krvne nalaze. Bili su stra&scaron;ni. Jakov je imao 750.000 tumornih leukocita, tumorno je bilo 90 posto njegovih leukocitnih stanica. Trombocita i leukocita nije imao, zato je imao masnice i umarao se. Liječnica je rekla da ne zna kako je Jakov uopće živ, da nikada nije vidjela takve nalaze i da vjerojatno ima leukemiju. Poslala ih je u Zagreb, ali je mislila da Jakov onamo neće stići živ. Smjestili su ga na onkolo&scaron;ko-hematolo&scaron;ki odjel za djecu na Rebru. Jakov je pitao mamu za&scaron;to tamo djeca nemaju kose. Jako je volio hranu, mama misli da bi danas bio kuhar. Iz bolnice bi mami naručivao jelovnike, a ona je njegove želje zapisivala na papiriće. Sutradan bi supruga slala u nabavu rano ujutro, a onda bi ona to spravljala. Već u podne bili bi na Rebru. I tako svaki dan.</p> <p>&nbsp;</p> <div id="inArticleBanner">&nbsp;</div> <p><strong>Blokovi kemoterapije</strong></p> <p>&nbsp;</p> <p>Jakov je dobivao blokove kemoterapije, leukemija je počela odlaziti, ali je pritom slabio njegov imunitet. Nakon mjesec i pol dobio je gljivičnu upalu pluća, a onda i virusnu upalu mozga. Zavr&scaron;io je na intenzivnoj njezi. Dobio je jak epileptični napad. Reanimirali su ga. Ivančica i Branimir hodali su oko zgrade. Plakali su. Liječnici su ih pozvali i rekli da su ga spasili, ali je morao u bolnicu Fran Mihaljević. Do&scaron;ao je k sebi. Opet su s njim mogli razgovarati. Tražio je laptop da si može pu&scaron;tati najdraže pjesme, volio je Hladno pivo i Killerse. Nakon tri mjeseca pustili su ga kući. Ivančica je bila zapustila svoj krojački obrt, Branimira su kolege pokrivali na poslu, pa su mogli biti s njim. Nakon tri dana vratili su ga u bolnicu. Transplantacija ko&scaron;tane srži mogla ga je spasiti, brat Ivan bio je savr&scaron;en donor, za zahvat je morao biti u dobrom zdravstvenom stanju, no on je imao česte epileptične napade.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Njegovi prijatelji iz &scaron;kole otisnuli su majice na kojima je pisalo &ldquo;Jak kao Jakov&rdquo;, izrađivali su anđelčiće i prodavali ih, a novac donirali njemu za liječenje. Jednom kad ih je posjetio za svoj 13. rođendan dočekali su ga transparentima i tortom. Prijatelji njegovih roditelja u Karlovcu za njega su održali koncert. Jednom se doma zatvorio u sobu. Napisao je pjesmu &ldquo;Jak kao Jakov&rdquo;. Odrepao ju je majci, a ona se prestra&scaron;ila riječi jer je njihova ozbiljnost prema&scaron;ivala njegovu dob. Pjevao je ovako: &ldquo;U ovoj borbi samo jedan slavi, drago mi je, Golijate, ja sam David... U sobi mi je tama, al ja se smijem suncu kojeg sanjam jer nada umire zadnja... Ja sam jak!&rdquo; Poslije su pjesmu uglazbili reperi iz Connecta i s Jakovljevim prijateljima u njegovoj &scaron;koli snimili spot.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Vratio se u bolnicu. Stalno je pjevao i pričao viceve. Bio je dobro raspoložen, malo se oporavio i fizički. Obavljena je transplantacija. Mjesec dana samo je povraćao, jedne večeri čak 13 puta. Uslijedili su epileptični napadi, slabi, ali česti, svakih 20 minuta. Dobio je izljev krvi i u mozak. Liječnici su ga spasili operacijom koja je trajala &scaron;est sati. Mislili su da se neće probuditi, a ako se i probudi, da će ostati paraliziran i da neće moći govoriti. Jakov se probudio. Bio je stra&scaron;no gladan. Rekao ja mami da mu da tiramisu koji je vidio na stolu iza nje.</p> <p>&nbsp;</p> <div id="related-news-box" class="rel_art_ib ">&nbsp;</div> <p>Opet su uslijedili epileptični napadi. Jakov je zamolio majku da ga nauči moliti krunicu. Jednu su izmolili skupa, a onda joj je rekao: &ldquo;Mama, ja sada idem u raj&rdquo;. Vratili su ga na odjel. Mogao je gledati samo na jedno oko i služiti se jednom rukom. Pričao je viceve svojim bolesnim prijateljima. Tada jo&scaron; nisu znali da je nakon operacije mozga dobio bolničku bakteriju. Morali su ga staviti na respirator. Ivančica i Branimir morali su van. Jakov je digao onu ruku koju je mogao i mahnuo im. Rekao je &ldquo;Bok&rdquo; deset puta zaredom. Ivančica je oti&scaron;la u Međugorje. Prepoznala je svećenika koji joj je pružio utjehu na početku Jakovljeve bolesti. Rasplakala se, a on joj je rekao: &ldquo;Dosta. Svega je dosta. Mora&scaron; ga samo pustiti i sve će biti dobro&rdquo;. Molila je. Vratila se doma. Svaki su dan nastavili ići Jakovu, no Branimir je svejedno svake večeri u ponoć i svako jutro u 6 sati zvao bolnicu da provjeri kako je. Jedno jutro zadržao se na telefonu. Kada je prekinuo, okrenuo se Ivančici i rekao joj: &ldquo;Jakov je umro noćas u 3.15&rdquo;. Ivan je izletio iz sobe i uzviknuo: &ldquo;Mama, &scaron;to je bilo?&rdquo; Ivančica je tada shvatila. Oti&scaron;la je u sobu, ridala je i udarala &scaron;akama po namje&scaron;taju. Onda se smirila.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Oti&scaron;li su u bolnicu i razgovarali s liječnicima, a onda su oti&scaron;li u mrtvačnicu i vidjeli Jakova. Sada ga vi&scaron;e ni&scaron;ta nije boljelo. Kupili su mu bijeli lijes, odjenuli ga u njegov judo kimono, stavili mu krunicu i pli&scaron;ance, ovčicu Boske i tigrića Ko&scaron;tara te plavu dekicu. Bila je subota, na groblju Jamadol bila je magla, ali je ubrzo zasjalo sunce. Do&scaron;li su svi Jakovljevi prijatelji i ispratili ga.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Za obitelj Rubido skupljeno je puno novca, no oni nisu htjeli uzeti ni kune. Jo&scaron; su dodali svoje i kupili televizor, sedam laptopa i jo&scaron; male laptope za kinderbete i darovali ih hematolo&scaron;ko-onkolo&scaron;kom odjelu, tamo gdje se liječio Jakov. Otad je pro&scaron;lo osam godina.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Mama Ivančica osnovala je udrugu Jak kao Jakov koja prikuplja sredstva za liječenje malih bolesnika kakav je bio njezin Jakov. Dosad su pomogli 280 djece oboljele od leukemije i tumora i njihovim obiteljima s vi&scaron;e od 2,2 milijuna kuna. Oni ne funkcioniraju tako da ih financira sustav pa novac samo preusmjeravaju potrebitima, nego ga za tu namjenu sami privređuju. Desetak žena svakodnevno od 16 do 20 sati izrađuje božićni nakit, uskrsne pisanice i male anđele te srca za Valentinovo, a tiskaju i kalendare koje su svojim crtežima ilustrirali mali bolesnici iz cijele Hrvatske. Najvi&scaron;e ih je iz Slavonije. Leona je nacrtala svoje Beli&scaron;će za koje je napisala da je prijatelj djece, Luka je nacrtao Kupinečki Kraljevec, Dominik iz Zadra nacrtao je crkvu Svetog Donata i ribe, Nikol je iz Osijeka, Tena je iz Novog Jelkovca, Mio je iz Varaždina, a Elena iz Slatine. Viktor je nacrtao Križevce, a Ivona Krapinu. Svake godine za njih se u Karlovcu održava humanitarni koncert 19. svibnja, na Jakovljev rođendan.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Ustupljeni prostor</strong></p> <p>&nbsp;</p> <p>S Ivančicom smo u njihovim prostorijama u Lana centru u sredi&scaron;tu Karlovca, koju im je poduzetnik <strong>Nikola Hanžel </strong>ustupio na neograničeno vrijeme, ali razgovaramo u hodniku jer tamo nema mjesta od silnog božićnog nakita koji oko nas vrijedno izrađuje &scaron;est žena. U velikoj je gužvi jer je upravo rije&scaron;ila 41 donaciju roditeljima malih bolesnika, a kako su od Grada dobili prvi vlastiti prostor, skuplja ponude od majstora koji će ga iznutra malo dotjerati. Sretna je.</p> <p>&nbsp;</p> <p>- Udruga nije nastala iz tuge. Jakov je oti&scaron;ao, ali iza njega je ostala njegova pjesma, more ljubavi i mnogo ljudi koji su nas podržavali, kao i njegovih prijatelja iz &scaron;kole. Jakov je umro, ali to ne znači da njega vi&scaron;e nema. On je prisutan na različite načine. Ja vjerujem da je Jakov dobro. Vjerujem da nam pomaže na načine koje mi možda ne raspoznajemo i ne razumijemo. Kada ne&scaron;to ne mogu rije&scaron;iti, ja kažem da će se već rije&scaron;iti. I nekako se rije&scaron;i. Udrugu nismo planirali niti smo željeli, sve je složeno na razinama koje mi ne razumijemo, naizgled samo od sebe - kaže nam Ivančica.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Često razgovara s roditeljima oboljele djece, ona ih razumije, pa traže utjehu. Mnogi misle da će vrijeme izliječiti njihove rane, ali neće.</p> <p>&nbsp;</p> <p>- Vi se s vremenom zapravo samo naučite nositi s tim i tom boli koja je golema i ni s čime se ne može usporediti. No ja im kažem da smrt nije crna. Moj Jakov je ondje, ja sam ovdje, mi smo povezani nekim kanalom, a taj kanal je svijetao. On nam daje snagu i daje nam ljubav da možemo pomagati dalje onima kojima je to potrebno. Ljudima koji izgube svoje najmilije je te&scaron;ko, ali moraju imati vjere da je njima dobro i da ćemo se opet sresti. Dok smo ovdje, živimo najbolje &scaron;to možemo i dajmo od sebe najbolje &scaron;to možemo - poručuje Ivančica Rubido.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Dobiveni odgovor</strong></p> <p>&nbsp;</p> <p>Kroz udrugu je samo u pro&scaron;loj godini pro&scaron;lo 200 volontera, koji godi&scaron;nje odrade 5000 besplatnih sati rada. Nepoznat je broj tisuća predmeta koje su izradili, a potom prodali kako bi novac donirali bolesnoj djeci i njihovim obiteljima. Nije im važno odakle je dijete, ako su čuli da je novac potreban, &scaron;alju ga. Uglavnom su to djeca iz Hrvatske i regije koja se liječe u Hrvatskoj, ili djeca iz Hrvatske koja se liječe u inozemstvu.</p> <p>&nbsp;</p> <p>- Roditelj ta sredstva može tro&scaron;iti na ono &scaron;to mu je potrebno, sami smo to sve pro&scaron;li, pa točno znamo koliko su te&scaron;ke te situacije. Događa se da roditelj ostane bez posla, najče&scaron;će majke, roditelji putuju da bi posjećivali dijete, imamo dosta i samohranih roditelja. Nekada treba pomoći i djeci koja ostaju kod kuće. Nekad je pomoć potrebna na početku dok se roditelji jo&scaron; nisu sna&scaron;li, a nekad je potrebna zbog dugotrajnog liječenja jer su iscrpljeni. Zato pomažemo obitelji, a oni najbolje znaju koje su im potrebe - kaže nam Ivančica.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Jakovljevi vr&scaron;njaci danas imaju 21 godinu. Oni Ivančicu podsjećaju na sina. Dugo nije mogla shvatiti za&scaron;to je morao otići, a onda je dobila odgovor, rekla joj ga je djevojka koja joj je pri&scaron;la nakon jedne mise: &ldquo;Te mlade nevine du&scaron;e pate zato &scaron;to u tom trenutku svijet stane&rdquo;. Isprva nije shvaćala značenje, pa je dugo razmi&scaron;ljala o tim riječima. Da, Jakovljeva smrt doista je zaustavila svjetove svih koji su ga poznavali. Sjetili su se kako je i u najvećoj patnji bio veseo i zaljubljen u život i svoje prijatelje. Naučio ih je zahvalnosti na zdravlju i životu i svakom proživljenom trenutku koji su imali. Ivančica sinovljev gubitak rijetko naziva smrću, radije koristi termin odlazak. Ono kako se osjeća sama ne zove tugom, nego stanjem. U tom je stanju Jakov u svakom trenutku u njezinim mislima, vidi ga dok &scaron;eće Karlovcem, kad sretne njegove vr&scaron;njake i kad priprema jela koja je volio. I to stanje nikada neće prestati. Iz tog stanja izlazi Jakovljeva ljubav koja se pro&scaron;irila na 280 novih malih pacijenata onkologije, a oni dalje zaustavljaju svjetove svojih roditelja i prijatelja iz &scaron;kolskih klupa.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Svi koji udruzi mogu i žele pružiti pomoć i podr&scaron;ku mogu to učiniti preko sljedećih kontakata:</strong></p> <p><strong>Udruga Jak kao Jakov</strong></p> <p><strong>V. Mačeka 1, 47000 Karlovac</strong></p> <p><strong>Web stranica: jakkaojakov.hr</strong></p> <p><strong>E-mail: jak.kao.jakov@gmail.com</strong></p> <p><strong>Donacijski žiroračun Udruge otvoren kod Erste banke:</strong></p> <p><strong>IBAN: HR0324020061100596215</strong></p> <p><strong>SWIFT: ESBCHR22</strong></p> </div>//grude.com/Datoteke/Novosti/18-11-18-018-jak-kao-jakov.jpgTrećina hrane u BiH zdravstveno neispravnahttp://grude.com/clanak/?i=7744377443Grude.com - klik u svijetSat, 17 Nov 2018 23:11:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=18-03-29-hrana_kuhar_restoran_ilustracija.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Od više od 70 gotovih jela koja su u ugostiteljskim objektima diljem Republike Srpske nedavno kontrolirali inspektori, u trećini je utvrđena prisutnost enterobakterija<p>&nbsp;</p> <p>Ovom prilikom, uzorkovane su različite vrste jela, kao &scaron;to su kolači, mesna jela, salate, cijeđeni sokovi, varivo, a namirnice u kojima se ustanovi prisutnost enterobakterija smatraju se zdravstveno neispravnim. Točnije, prisutnost ovih bakterija u namirnicama pokazatelj je fekalnog zagađenja, odnosno nedovoljne higijene tijekom proizvodnje, čuvanja i manipulacije hranom. Kontrola je nedvosmisleno potvrdila da pojedini restorani, slastičarnice, pekarnice, ro&scaron;tiljnice, pizzerije, moraju i vi&scaron;e i bolje raditi na edukaciji radi stjecanja znanja o propisima i preporukama u oblasti higijene.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Rezultati analiza</strong><br />Kontrolom su obuhvaćeni objekti diljem RS-a &ndash; u Banjoj Luci, Gradi&scaron;ci, Prnjavoru, Kozarskoj Dubici, Srpcu, Derventi, Modriči, Trebinju, Istočnom Sarajevu i drugim gradovima. U Inspektoratu Republike Srpske kažu za Srpskainfo da je republička inspekcija za hranu u proteklom razdoblju uzorkovala spomenuta jela koja se poslužuju u ugostiteljskim objektima, a za potrebe laboratorijskog ispitivanja mikrobiolo&scaron;ke ispravnosti. &ndash; Na osnovi laboratorijskih analiza, u 30% ispitivanih uzoraka utvrđeno je povećana prisutnost mikroorganizama, kao &scaron;to je enterobakterija, iznad granica dopu&scaron;tenih smjernicama o mikrobiolo&scaron;kim kriterijima o hrani. S obzirom na utvrđenu vrstu mikroorganizama, riječ je o neadekvatnoj manipulaciji hranom, neadekvatnim higijenskim uvjetima prostora ili opreme koji služe za pripremu hrane, kao i higijenskom statusu osobe koja rukuje hranom &ndash; kaže za Srpskainfo glasnogovornica Inspektorata RS Du&scaron;anka Makivić.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Da ni u FBiH situacija nije bolja pokazuju podaci analize objavljene u posljednjem biltenu Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH. Naime, čak 87 uzoraka gotovih jela u FBiH mikrobiolo&scaron;ki je neispravno. Iste analize pokazale su mikrobiolo&scaron;ku neispravnost 34 uzorka sladoleda i kolača, kao i 24 uzorka mesa i proizvoda od mesa. Ukupno je mikrobiolo&scaron;ki testirano 23.956 uzoraka hrane i vode, a neispravna su 1384. Analiza zdravstvene ispravnosti životnih namirnica i predmeta opće uporabe u FBiH rađena je po županijama. Tako se pokazalo da je najvi&scaron;e mikrobiolo&scaron;ki neispravne hrane zastupljeno na području Zeničko-dobojske županije. Od analiziranih 11.338 uzoraka, mikrobiolo&scaron;ki je neispravan 1171 uzorak. U Tuzlanskoj županiji od analizirana 2033 uzorka, neispravno je 311. Slijedi Sarajevska županija s 220 neispravnih uzoraka. HN županija je na četvrtom mjestu. Prema podacima objavljenim u spomenutom izvje&scaron;ću, mikrobiolo&scaron;ki su u ovoj županiji pregledana 224 uzorka živežnih namirnica, od čega mikrobiolo&scaron;ki ne odgovara 31. Za Zapadnohercegovačku i Hercegbosansku županiju ne postoje podaci. Uz gotova jela, sladolede i kolače te meso, među najrizičnijim namirnicama koje mikrobiolo&scaron;ki nisu odgovarale na&scaron;li su se i mlijeko i mliječni proizvodi, ali i kruh, tjestenina i keks.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Bakterije u hrani</strong><br />Zbog epidemija uzrokovanih hranom tijekom pro&scaron;le godine oboljelo je 65 osoba u BiH, od čega su 23 hospitalizirane. Prema podacima koje su Agenciji za sigurnost hrane BiH dostavile institucije javnog zdravstva, tijekom pro&scaron;le godine zabilježeno je pet epidemija uzrokovanih hranom. Za dvije epidemije uzročnik je bio Staphylococcus aureus, po jednu su uzrokovali Trichinella i Hepatitis A, dok za jednu nije utvrđen uzročnik.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Kako navode iz Agencije za sigurnost hrane BiH, Staphylococcus aureus ili zlatni stafilokok je bakterija koja se može naći u oko 25% zdravih ljudi, a povremeno naseljava kožu oko noktiju i izlazni dio nosa. Luči toksin koji može dovesti do trovanja hranom. Najče&scaron;ći način na koji stafilokok zagadi hranu je kontaktom klicono&scaron;e (osoba koja nosi klice zarazne bolesti, a nema simptome bolesti) s hranom.</p> <p>&nbsp;</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/18-03-29-hrana_kuhar_restoran_ilustracija.jpgHladni val u BiH: Snijeg pada i na Blidinjuhttp://grude.com/clanak/?i=7743777437Grude.com - klik u svijetSat, 17 Nov 2018 17:48:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=18-11-17-blidinje.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Snijeg je danas u poslijepodnevnim satima počeo padati na nekoliko planina u BiH, a već od sutra očekuje se u većem dijelu Bosne.<p>&nbsp;</p> <p>Snijeg pada na Jahorini, Igmanu, Romaniji, a ako je suditi po portalu Blidinje.net snijeg pada i na hercegovačkom biseru Blidinju.</p> <p>&nbsp;</p> <p><br /> Prema prognozama hidrometeorolo&scaron;kih zavoda, od sutra se u jutarnjim satima i prije podne očekuje snijeg u Krajini, Posavini i na sjeveroistoku Bosne, a u Hercegovini će uglavnom padati ki&scaron;a.</p> <p>&nbsp;</p> <p><em><strong>Grude.com</strong></em></p>//grude.com/Datoteke/Novosti/18-11-17-blidinje.jpgPrometuje se po pretežito suhim kolnicimahttp://grude.com/clanak/?i=7742677426Grude.com - klik u svijetFri, 16 Nov 2018 09:58:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=16-02-17-autocesta.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Dionicama cesta koje prolaze usjecima upozoravamo na moguće odrone kamenja i zemlje na kolnik.<p>&nbsp;</p> <p>Na dionicama cesta gdje su u tijeku radovi prometuje se sporije, pa vozače molimo za oprezniju vožnju i po&scaron;tivanje privremene regulacije prometa.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Zbog odrona na dionici M-18 Sarajevo - Foča (na lokaciji Sijeračke Stijene) promet se odvija usporeno, jednim prometnim trakom naizmjenično.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Na dionici autoceste A1 Sarajevo zapad - Tarčin (lokacija Ban Brdo) zbog klizi&scaron;ta promet je u tunelu Igman preusmjeren u pretjecajnu traku.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Na dionici autoceste A1 Podlugovi - Visoko zbog izvođenja radova na mostu promet se odvija usporeno, jednim prometnim trakom (smjer Zenica - Sarajevo).</p> <p>&nbsp;</p> <p>Zbog izgradnje naplatne postaje &ldquo;Čatrnja&rdquo; na autocesti Banja Luka - Gradi&scaron;ka, promet se na mjestu izvođenja radova odvija usporeno.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Zbog izvođenja radova na raskrižju M-17 i M-6 u Tasovčićima, promet se odvija usporeno, uz obvezno po&scaron;tivanje privremeno postavljene prometne signalizacije.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Na dionici M-18 Brod na Drini - &Scaron;ćepan Polje (granica BiH/CG), zabranjen je promet za sva vozila čija ukupna masa prelazi 16 tona.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Zbog izvođenja radova na ulazu u Bugojno (most preko rijeke Vrbas) na dionici M-16.4 Novi Travnik - Bugojno, promet teretnih vozila se preusmjerava na dionicu Bugojno - Donji Vakuf - Travnik, dok osobna vozila prometuju obilaznicom u neposrednoj blizini.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Sporije odvijanje prometa zbog radova očekivati je na:<br />- M-4 Banja Luka (Rebrovac) - Čelinac, Teslić - Karu&scaron;e,<br />- M-5 ulaz u Ključ, Donji Vakuf - Travnik (Komar), Jajce - Mrkonjić Grad,<br />- M-6 Stolac - Domanovići,<br />- M-15 Livno - Priluka,<br />- M-17 Tarčin - Konjic (Bradina),<br />- M-18 Olovo - Kladanj (Karaula).</p> <p>&nbsp;</p> <p>Zbog radova na R-418 Prozor - Tomislavgrad (dionica Podborsko raskrižje - Aćimići) promet je potpuno obustavljen. Alternativni pravac za osobna vozila je kroz naselje Sopot, dok se teretna vozila i autobusi preusmjeravaju preko Blidinja ili Bugojna.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Zbog radova na mostu preko rijeke Usore, obustavljen je promet na dionici R-474 Jelah - Piljužići. Za vrijeme obustave, promet se preusmjerava na alternativni pravac Jelah Polje - Siv&scaron;a - Te&scaron;anjka - Jelah, dok vozila preko 7,5 t mogu koristiti pravac Jelah Polje - Kalo&scaron;ević - Jelah.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Usporeno se prometuje na dionici M-16 Banja Luka - Crna Rijeka (Gornji &Scaron;eher) zbog aktiviranja klizi&scaron;ta i pucanja vodovodne cijevi.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Zbog radova na razminiranju terena u blizini prometnice mogući su povremeni zastoji tijekom dana na M-4 Doboj - Tuzla (Poljice - Gavrići) i M-14.1 Brod - Odžak (Klakari Donji 9 i 13).</p> <p>&nbsp;</p> <p>Zbog radova u Mostaru obustavljen je promet u ulici Mar&scaron;ala Tita (od Lučkog mosta do biv&scaron;e zgrade Razvitak).</p> <p>&nbsp;</p> <p>Na graničnim prijelazima nema dužih zadržavanja.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Zbog izvođenja radova u Hrvatskoj, obustavljen promet na graničnom prijelazu Bosanski Novi - Dvor.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Sukladno zakonskim odredbama, do 15.04. iduće godine, na cestama u BiH, sva motorna vozila moraju posjedovati zimsku opremu.</strong><br /><strong>Zimskom opremom smatra se:</strong><br /><strong>zimske gume na sva četiri kotača ili ljetne gume čija dubina profila (&Scaron;ARA) gazećeg sloja iznosi najmanje 4 mm i u priboru odgovarajući lanci koji se postavljaju na pogonskim kotačima u slučaju zimskih uvjeta.</strong><br /><strong>Za teretna vozila i autobuse, osim navedenog, to su jo&scaron; lopata i vreća pijeska.</strong></p> <p>&nbsp;</p> <p>Grude.com/AMSBIH-a</p> <p>&nbsp;</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/16-02-17-autocesta.jpgJutros u BiH promjenjivo oblačno, u Hercegovini burahttp://grude.com/clanak/?i=7742477424Grude.com - klik u svijetFri, 16 Nov 2018 08:52:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=17-05-11-oblacno-sunce.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>U Bosni je jutros umjereno do pretežno oblačno vrijeme, a u Hercegovini pretežno vedro.<p>&nbsp;</p> <p>Temperature zraka u 07.00 sati: Bjela&scaron;nica -6; Ivan-sedlo, Sokolac 2; Bijeljina, Sanski Most 3; Banja Luka, Bihać, Gradačac, Tuzla 4; Bugojno, Doboj, Jajce, Livno, Sarajevo, Zvornik 5; Zenica 6; Trebinje 8; &Scaron;iroki Brijeg 9; Mostar, Neum 11 i Stolac 12 stupnjeva.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Danas će u Bosni prijepodne prevladavati umjereno do pretežno oblačno vrijeme, uz postepeno razvedravanje tijekom dana. U Hercegovini pretežno vedro. Vjetar u Bosni slab do umjeren sjeveroistočni, a u Hercegovini umjerena bura.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Dnevne temperature od 5 do 11, na jugu od 12 do 17 &deg;C., priopćeno je iz Federalnog hidrometeorolokog zavoda BiH.</p> <p>&nbsp;</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/17-05-11-oblacno-sunce.jpgZapočinje cijepljenje protiv gripe u ŽZHhttp://grude.com/clanak/?i=7741377413Grude.com - klik u svijetThu, 15 Nov 2018 13:18:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=18-02-15-cjepivo-cijepljenje-5b2328c1f12afd676a85dabde2e05d9f_view_article_new.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Cijepljenje protiv sezonske gripe za navedene kategorije, započet će u petak, 16.studenog 2018.<p>&nbsp;</p> <p>Zavod za javno zdravstvo Županije Zapadnohercegovačke u suradnji sa Zavodom za zdravstveno osiguranje Županije Zapadnohercegovačke osigurao je besplatno cjepivo protiv sezonske gripe za cijepljenje rizičnih skupina pučanstva u Zapadnohercegovačkoj županiji.</p> <p>&nbsp;</p> <p>U rizične skupine spadaju osobe starije od 65 godina, kronični bolesnici, socijalno ugrožene kategorije umirovljenika, trudnice te zdravstveni djelatnici, a za iste je osigurano 1.500 doza cjepiva namijenjenog za&scaron;titi od tipova virusa gripe koji se očekuju u sezoni 2017./2018.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Kako doznaje Grude.com, cijepljenje protiv sezonske gripe za navedene kategorije, započet će u petak, 16.studenog 2018. godine u prostorijama Higijensko-epidemiolo&scaron;kih službi Domova zdravlja na području ŽZH.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Grude.com</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/18-02-15-cjepivo-cijepljenje-5b2328c1f12afd676a85dabde2e05d9f_view_article_new.jpgPrometuje se po pretežito suhim kolnicima, od danas obavezna zimska oprema za vozilahttp://grude.com/clanak/?i=7741077410Grude.com - klik u svijetThu, 15 Nov 2018 08:25:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=17-11-15-scpoutrj_1_zimska_oprema_lanci.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Dionicama cesta koje prolaze usjecima upozoravamo na moguće odrone kamenja i zemlje na kolnik.<p>&nbsp;</p> <p>Na dionicama cesta gdje su u tijeku radovi prometuje se sporije, pa vozače molimo za oprezniju vožnju i po&scaron;tivanje privremene regulacije prometa.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Zbog odrona na dionici M-18 Sarajevo - Foča (na lokaciji Sijeračke Stijene) promet se odvija usporeno, jednim prometnim trakom naizmjenično.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Na dionici autoceste A1 Sarajevo zapad - Tarčin (lokacija Ban Brdo) zbog klizi&scaron;ta promet je u tunelu Igman preusmjeren u pretjecajnu traku.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Na dionici autoceste A1 Podlugovi - Visoko zbog izvođenja radova na mostu promet se odvija usporeno, jednim prometnim trakom (smjer Zenica - Sarajevo).</p> <p><br />Zbog izgradnje naplatne postaje &ldquo;Čatrnja&rdquo; na autocesti Banja Luka - Gradi&scaron;ka, promet se na mjestu izvođenja radova odvija usporeno.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Zbog izvođenja radova na raskrižju M-17 i M-6 u Tasovčićima, promet se odvija usporeno, uz obvezno po&scaron;tivanje privremeno postavljene prometne signalizacije.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Na dionici M-18 Brod na Drini - &Scaron;ćepan Polje (granica BiH/CG), zabranjen je promet za sva vozila čija ukupna masa prelazi 16 tona.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Zbog izvođenja radova na ulazu u Bugojno (most preko rijeke Vrbas) na dionici M-16.4 Novi Travnik - Bugojno, promet teretnih vozila se preusmjerava na dionicu Bugojno - Donji Vakuf - Travnik, dok osobna vozila prometuju obilaznicom u neposrednoj blizini.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Sporije odvijanje prometa zbog radova očekivati je na:<br />- M-4 Banja Luka (Rebrovac) - Čelinac, Teslić - Karu&scaron;e,<br />- M-5 ulaz u Ključ, Donji Vakuf - Travnik (Komar), Jajce - Mrkonjić Grad,<br />- M-6 Stolac - Domanovići,<br />- M-15 Livno - Priluka,<br />- M-16 Bugojno - Kupres (Poriče),<br />- M-17 Tarčin - Konjic (Bradina),<br />- M-18 Olovo - Kladanj (Karaula).</p> <p>&nbsp;</p> <p>Zbog radova na R-418 Prozor - Tomislavgrad (dionica Podborsko raskrižje - Aćimići) promet je potpuno obustavljen. Alternativni pravac za osobna vozila je kroz naselje Sopot, dok se teretna vozila i autobusi preusmjeravaju preko Blidinja ili Bugojna.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Zbog radova na mostu preko rijeke Usore, obustavljen je promet na dionici R-474 Jelah - Piljužići. Za vrijeme obustave, promet se preusmjerava na alternativni pravac Jelah Polje - Siv&scaron;a - Te&scaron;anjka - Jelah, dok vozila preko 7,5 t mogu koristiti pravac Jelah Polje - Kalo&scaron;ević - Jelah.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Usporeno se prometuje na dionici M-16 Banja Luka - Crna Rijeka (Gornji &Scaron;eher) zbog aktiviranja klizi&scaron;ta i pucanja vodovodne cijevi.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Zbog radova na razminiranju terena u blizini prometnice mogući su povremeni zastoji tijekom dana na M-14.1 Brod - Odžak (Klakari Donji 9 i 13) i M-16 Jajce - Donji Vakuf (Skela).</p> <p>&nbsp;</p> <p>Zbog radova u Mostaru obustavljen je promet u ulici Mar&scaron;ala Tita (od Lučkog mosta do biv&scaron;e zgrade Razvitak).</p> <p>&nbsp;</p> <p>Na graničnim prijelazima nema dužih zadržavanja.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Zbog izvođenja radova u Hrvatskoj, obustavljen promet na graničnom prijelazu Bosanski Novi - Dvor.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Sukladno zakonskim odredbama, od danas pa do 15.04. iduće godine, na cestama u BiH, sva motorna vozila moraju posjedovati zimsku opremu.</strong><br /><strong>Zimskom opremom smatra se:</strong><br /><strong>zimske gume na sva četiri kotača ili ljetne gume čija dubina profila (&Scaron;ARA) gazećeg sloja iznosi najmanje 4 mm i u priboru odgovarajući lanci koji se postavljaju na pogonskim kotačima u slučaju zimskih uvjeta.</strong><br /><strong>Za teretna vozila i autobuse, osim navedenog, to su jo&scaron; lopata i vreća pijeska, </strong>priopćeno je<strong>&nbsp;</strong> iz IC AMSBIH-a..</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/17-11-15-scpoutrj_1_zimska_oprema_lanci.jpgBudući zakupci neće postati vlasnici bh. odmaralištahttp://grude.com/clanak/?i=7740977409Grude.com - klik u svijetWed, 14 Nov 2018 23:37:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=18-11-14-maric-grubesa.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Ministri su se usuglasili da je vlasništvo neotuđivo pravo i da budući zakupnici neće moći ostvariti nikakva vlasnička prava niti ista steći temeljem dosjelosti. <p><br />Ministar pravde BiH Josip Grube&scaron;a sastao se danas u Zagrebu s hrvatskim ministrom državne imovine Goranom Marićem. Tema sastanka bio je raspisani natječaj za zakup biv&scaron;ih odmarali&scaron;ta u Republici Hrvatskoj koja su u vlasni&scaron;tvu pravnih osoba iz BiH, pi&scaron;e Večernji list BiH.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Ministar Grube&scaron;a zahvalio se ministru Goranu Mariću na prijemu i prigodi za razgovor o aktualnoj temi, priopćeno je iz Ministarstva pravde BiH.<br />&bdquo;Hrvatska legalno raspisuje natječaj a sve sukladno nedavno donesenom Zakonu, s tim da će BIH inzistirati na za&scaron;titi prava vlasni&scaron;tva pravnih osoba iz BiH&ldquo;, rekao je ministar Grube&scaron;a, i dodao &ldquo;mi ćemo poduzeti sve korake da se zaključi ugovor kojim će se urediti imovinsko-pravni odnosi, kako bismo rije&scaron;ili i ovo pitanje&rdquo;.</p> <p>&nbsp;</p> <p>&bdquo;Ta odmarali&scaron;ta su nerije&scaron;enog vlasničkog statusa, na kojem su pravo kori&scaron;tenja imale pravne osobe iz biv&scaron;e republike i biv&scaron;e države. Ona su već trideset godina zapu&scaron;tena, uni&scaron;tavana i trajno opasna za svoje okružje. Natječajima za zakup se ne utječe niti prejudicira status vlasni&scaron;tva. Njime se stvara mogućnost da se ona obnovi, da joj se vrijednost sačuva i poveća. I tko god u budućnosti bude njezin legitimni vlasnik, imat će imovinu, obnovljenu i znatno vrjedniju&ldquo;, u razgovoru je naglasio ministar Marić.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Ministri su se usuglasili da je vlasni&scaron;tvo neotuđivo pravo i da budući zakupnici neće moći ostvariti nikakva vlasnička prava niti ista steći temeljem dosjelosti. Dogovoreno je da će Ugovor o zakupu sadržavati klauzulu kojom se zakupnik odriče prava na dosjelost.</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/18-11-14-maric-grubesa.jpgU ŽZH zatečeno novih 10 migranata, u HBŽ-u 60http://grude.com/clanak/?i=7739677396Grude.com - klik u svijetWed, 14 Nov 2018 12:15:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=17-02-25-migranti.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Na području Županije Zapadnohercegovačke policijski službenici su u utorak, 13. studenog, zatekli ukupno deset stranih državljana migranata. <p><br />Sedam osoba je iz Irana dok su tri iz Libije, od kojih tri migranta nisu imali Potvrdu o iskazanoj namjeri za podno&scaron;enje zahtjeva za azil.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Isti su predati djelatnicima Terenskog ureda za strance u Ljubu&scaron;kom, a drugi dio koji su posjedovali potvrdu upućeni u prihvatni centar za azilante.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Na području HB županije u listopadu je zabilježeno oko 60 migranata koji su prijavljeni Uredu za strance i upućeni u migracijske centre u Sarajevu i Mostaru, rekao je Srni glasnogovornik MUP-a HBŽ Ivica Vrdoljak.</p> <p>&nbsp;</p> <p>On je istaknuo da je najvi&scaron;e migranata - 21 evidentirano na području općine Livno.</p> <p>&nbsp;</p> <p>- U Tomislavgradu je pronađeno 18, Bosanskom Grahovu 16 i Drvaru sedmero migranata - ističe Vrdoljak.</p> <p>&nbsp;</p> <p>On je dodao da je zabilježeno i nekoliko fizičkih sukoba i krađa.</p> <p>&nbsp;</p> <p>- Evidentirani su i tuča migranata te dvije krađe mobilnih telefona. Jedan telefon je ukraden u trgovačkom centru - navodi Vrdoljak.</p> <p>&nbsp;</p> <p>On je rekao da je zabilježena i jedna provala u objekt te da je riječ o migrantima koji su izvr&scaron;ili to djelo da bi na&scaron;li prenoći&scaron;te.</p> <p>&nbsp;</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/17-02-25-migranti.jpgOve nedjelje zapaljene dvije hrvatske kuće kod Vitezahttp://grude.com/clanak/?i=7737877378Grude.com - klik u svijetTue, 13 Nov 2018 12:17:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=18-11-13-vitez-paljevinakuca.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>U nedjelju oko 21 sat u Putkovićima kod Viteza izgorjele su dvije kuće Hrvata, Franje i Joze Brkovića. Franjo je obiteljsku kuću obnovio nakon rata i dolazio na imanje koje se zajedno sa zemljom koju su naslijedila njegova braća prostire na pet hektara. <p><strong>&nbsp;</strong></p> <p>Jozo Brković je umro prije dvije godine, a njegovu kuću naslijedila je njegova sestra Lucija Biljaka iz Nove Bile.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Zoran Brković brat od Franje na opožarenom mjestu je izjavio: &ldquo;Sinoć oko 11 sati od rođaka sam doznao da su zapaljene kuće moga brata Franje i Joze Brkovića na&scaron;ega pokojnog rođaka. Odmah sam oti&scaron;ao da vidim &scaron;to se događa međutim policija je već bila na požari&scaron;tu i vr&scaron;ili su očevid. Vatrogasci iz Viteza su brzo intervenirali tako da kuće nisu potpuno izgorjele. Dim i miris paljevine osjećao se na svakom koraku. Ne mogu ni&scaron;ta da prejudiciram tko je to učinio ali vidi se da je u Franjinu kuću palikuća u&scaron;ao kroz prozor čak se i posjekao staklom jer se vide ostaci krvi na prozoru. Nadam se da će policija uspje&scaron;no rije&scaron;iti ovaj slučaj paljevine, a ako ne rije&scaron;i mi ćemo podnijeti kaznenu prijavu protiv nepoznatog počinitelja. Mogu samo jo&scaron; reći da nismo bili ni u kakvoj zavadi s na&scaron;im susjedima odnosno kom&scaron;ijama Bo&scaron;njacima s Bukava, sela koje graniči s Putkovićima&rdquo;, kaže Zoran vidno potresen izgledom zapaljenih kuća u većinski bo&scaron;njačkom selu.</p> <p>&nbsp;</p> <p>U mjestu Putkovići do rata je živjelo desetak obitelji Hrvata, a nakon rata obnovljene su samo tri kuće.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Dvije su zapaljene sinoć, pi&scaron;e Flash.ba</p> <p>&nbsp;</p> <p>Treća je ostala nedirnuta, prenosi HMS.</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/18-11-13-vitez-paljevinakuca.jpgMagla mjestimice smanjuje vidljivost i usporava vožnjuhttp://grude.com/clanak/?i=7737577375Grude.com - klik u svijetTue, 13 Nov 2018 09:26:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=18-11-13-amsbih.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Na većini cestovnih pravaca promet se odvija bez zastoja i posebnih ograničenja, osim na dionicama gdje su u tijeku radovi.<p>&nbsp;</p> <p>Magla mjestimice smanjuje vidljivost i usporava vožnju na dionicama cesta uz riječne tokove i u kotlinama.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Na mjestima pod maglom kolnici su vlažni i skliski.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Dionicama cesta koje prolaze usjecima upozoravamo na moguće odrone kamenja i zemlje na kolnik.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Na dionicama cesta gdje su u tijeku radovi prometuje se sporije, pa vozače molimo za oprezniju vožnju i po&scaron;tivanje privremene regulacije prometa.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Zbog odrona na dionici M-18 Sarajevo - Foča (na lokaciji Sijeračke Stijene) promet se odvija usporeno, jednim prometnim trakom naizmjenično.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Na dionici autoceste A1 Sarajevo zapad - Tarčin (lokacija Ban Brdo) zbog klizi&scaron;ta promet je u tunelu Igman preusmjeren u pretjecajnu traku.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Na dionici autoceste A1 Podlugovi - Visoko zbog izvođenja radova na mostu promet se odvija usporeno, jednim prometnim trakom (smjer Zenica - Sarajevo).</p> <p>&nbsp;</p> <p>Zbog izgradnje naplatne postaje &ldquo;Čatrnja&rdquo; na autocesti Banja Luka - Gradi&scaron;ka, promet se na mjestu izvođenja radova odvija usporeno.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Zbog izvođenja radova na raskrižju M-17 i M-6 u Tasovčićima, promet se odvija usporeno, uz obvezno po&scaron;tivanje privremeno postavljene prometne signalizacije.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Na dionici M-18 Brod na Drini - &Scaron;ćepan Polje (granica BiH/CG), zabranjen je promet za sva vozila čija ukupna masa prelazi 16 tona.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Zbog izvođenja radova na ulazu u Bugojno (most preko rijeke Vrbas) na dionici M-16.4 Novi Travnik - Bugojno, promet teretnih vozila se preusmjerava na dionicu Bugojno - Donji Vakuf - Travnik, dok osobna vozila prometuju obilaznicom u neposrednoj blizini.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Sporije odvijanje prometa zbog radova očekivati je na:<br />- M-4 Banja Luka (Rebrovac) - Čelinac, Teslić - Karu&scaron;e,<br />- M-5 ulaz u Ključ, Donji Vakuf - Travnik (Komar), Jajce - Mrkonjić Grad,<br />- M-6 Stolac - Domanovići,<br />- M-15 Livno - Priluka,<br />- M-17 Tarčin - Konjic (Bradina), Potoci - Mostar,<br />- M-18 Olovo - Kladanj (Karaula), Stup - Trnovo.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Zbog radova na R-418 Prozor - Tomislavgrad (dionica Podborsko raskrižje - Aćimići) promet je potpuno obustavljen. Alternativni pravac za osobna vozila je kroz naselje Sopot, dok se teretna vozila i autobusi preusmjeravaju preko Blidinja ili Bugojna.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Zbog radova na mostu preko rijeke Usore, obustavljen je promet na dionici R-474 Jelah - Piljužići. Za vrijeme obustave, promet se preusmjerava na alternativni pravac Jelah Polje - Siv&scaron;a - Te&scaron;anjka - Jelah, dok vozila preko 7,5 t mogu koristiti pravac Jelah Polje - Kalo&scaron;ević - Jelah.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Usporeno se prometuje na dionici M-16 Banja Luka - Crna Rijeka (Gornji &Scaron;eher) zbog aktiviranja klizi&scaron;ta i pucanja vodovodne cijevi.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Zbog radova na razminiranju terena u blizini prometnice mogući su povremeni zastoji tijekom dana na M-14.1 Brod - Odžak (Klakari Donji 9 i 13) i M-16 Jajce - Donji Vakuf (Skela).</p> <p>&nbsp;</p> <p>Zbog radova u Mostaru obustavljen je promet u ulici Mar&scaron;ala Tita (od Lučkog mosta do biv&scaron;e zgrade Razvitak).</p> <p>&nbsp;</p> <p>Na graničnim prijelazima nema dužih zadržavanja.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Zbog izvođenja radova u Hrvatskoj, obustavljen promet na graničnom prijelazu Bosanski Novi - Dvor, priopćeno je iz IC AMSBIH-a</p> <p>&nbsp;</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/18-11-13-amsbih.jpg14. studenog obilježiti će se Dan Županije Zapadnohercegovačke i HZ Herceg-Bosnehttp://grude.com/clanak/?i=7735977359Grude.com - klik u svijetMon, 12 Nov 2018 11:39:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=18-11-12-siroki_kriz.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>U povodu Dana županije Zapadnohercegovačke i Dana utemeljenja Hrvatske zajednice Herceg Bosne koji će se obilježiti 14. studenog 2018. u središtu Širokog Brijega bit će upriličeno polaganje vijenaca i molitva kod Križa za sve poginule i umrle hrvatske branitelje s početkom u 11 sati.<p>&nbsp;</p> <p>Nakon toga, u 11.15 sati slijedi svečana sjednica povodom obilježavanja Dana Županije ŽZH i Dana utemeljenja HZ-HB u kino dvorani Borak u &Scaron;irokom Brijegu.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Program:</p> <p>11.00 sati - Polaganje vijenaca i molitva / sredi&scaron;nji križ u &Scaron;irokom Brijegu</p> <p>&nbsp;</p> <p>11.15 sati - Svečana sjednica Skup&scaron;tine Županije Zapadnohercegovačke / kino dvorana Borak u &Scaron;irokom Brijegu.</p> <p>&nbsp;</p> <p>12.30 sati - Domjenak za uzvanike / Hotel Park &Scaron;iroki Brijeg</p> <p>&nbsp;</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/18-11-12-siroki_kriz.jpgPrometuje se po suhim ili djelomično vlažnim i skliskim kolnicimahttp://grude.com/clanak/?i=7735677356Grude.com - klik u svijetMon, 12 Nov 2018 08:58:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=17-04-13-brza_cesta.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Magla mjestimice smanjuje vidljivost i usporava vožnju na dionicama cesta uz riječne tokove i u kotlinama.<p><br />Dionicama cesta koje prolaze usjecima upozoravamo na moguće odrone kamenja i zemlje na kolnik.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Vozačima savjetujemo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Na dionicama cesta gdje su u tijeku radovi prometuje se sporije, pa vozače molimo za oprezniju vožnju i po&scaron;tivanje privremene regulacije prometa.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Zbog odrona na dionici M-18 Sarajevo - Foča (na lokaciji Sijeračke Stijene) promet se odvija usporeno, jednim prometnim trakom naizmjenično.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Na dionici autoceste A1 Sarajevo zapad - Tarčin (lokacija Ban Brdo) zbog klizi&scaron;ta promet je u tunelu Igman preusmjeren u pretjecajnu traku.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Na dionici autoceste A1 Podlugovi - Visoko zbog izvođenja radova na mostu promet se odvija usporeno, jednim prometnim trakom (smjer Zenica - Sarajevo).</p> <p>&nbsp;</p> <p>Zbog izgradnje naplatne postaje &ldquo;Čatrnja&rdquo; na autocesti Banja Luka - Gradi&scaron;ka, promet se na mjestu izvođenja radova odvija usporeno.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Zbog izvođenja radova na raskrižju M-17 i M-6 u Tasovčićima, promet se odvija usporeno, uz obvezno po&scaron;tivanje privremeno postavljene prometne signalizacije.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Na dionici M-18 Brod na Drini - &Scaron;ćepan Polje (granica BiH/CG), zabranjen je promet za sva vozila čija ukupna masa prelazi 16 tona.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Zbog izvođenja radova na ulazu u Bugojno (most preko rijeke Vrbas) na dionici M-16.4 Novi Travnik - Bugojno, promet teretnih vozila se preusmjerava na dionicu Bugojno - Donji Vakuf - Travnik, dok osobna vozila prometuju obilaznicom u neposrednoj blizini.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Sporije odvijanje prometa zbog radova očekivati je na:<br />- M-4 Banja Luka (Rebrovac) - Čelinac, Teslić - Karu&scaron;e,<br />- M-5 ulaz u Ključ, Donji Vakuf - Travnik (Komar), Jajce - Mrkonjić Grad,<br />- M-6 Stolac - Domanovići,<br />- M-15 Livno - Priluka,<br />- M-17 Tarčin - Konjic (Bradina), Potoci - Mostar,<br />- M-18 Olovo - Kladanj (Karaula), Stup - Trnovo.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Zbog radova na R-418 Prozor - Tomislavgrad (dionica Podborsko raskrižje - Aćimići) promet je potpuno obustavljen. Alternativni pravac za osobna vozila je kroz naselje Sopot, dok se teretna vozila i autobusi preusmjeravaju preko Blidinja ili Bugojna.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Zbog radova na mostu preko rijeke Usore, obustavljen je promet na dionici R-474 Jelah - Piljužići. Za vrijeme obustave, promet se preusmjerava na alternativni pravac Jelah Polje - Siv&scaron;a - Te&scaron;anjka - Jelah, dok vozila preko 7,5 t mogu koristiti pravac Jelah Polje - Kalo&scaron;ević - Jelah.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Usporeno se prometuje na dionici M-16 Banja Luka - Crna Rijeka (Gornji &Scaron;eher) zbog aktiviranja klizi&scaron;ta i pucanja vodovodne cijevi.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Zbog radova na razminiranju terena u blizini prometnice mogući su povremeni zastoji tijekom dana na M-14.1 Brod - Odžak (Klakari Donji 9 i 13) i M-16 Jajce - Donji Vakuf (Skela).</p> <p>&nbsp;</p> <p>Zbog radova u Mostaru obustavljen je promet u ulici Mar&scaron;ala Tita (od Lučkog mosta do biv&scaron;e zgrade Razvitak).</p> <p>&nbsp;</p> <p>Na graničnim prijelazima nema dužih zadržavanja.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Zbog izvođenja radova u Hrvatskoj, obustavljen promet na graničnom prijelazu Bosanski Novi - Dvor.</p> <p><br />Grude.com/AMSBiH</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/17-04-13-brza_cesta.jpgCijene nafte pale peti tjedan zaredom. Što će biti dalje?http://grude.com/clanak/?i=7735577355Grude.com - klik u svijetMon, 12 Nov 2018 08:49:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=16-01-28-nafta_gas.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Na svjetskim su tržištima cijene nafte pale i prošli tjedan, peti zaredom, pa su u posljednjih mjesec dana potonule više od 20 posto zbog čega pojedini proizvođači najavljuju smanjenje proizvodnje.<p><br /><br /></p> <p>Na londonskom je trži&scaron;tu cijena barela pala 3,6 posto, na 70,20 dolara, dok je na američkom trži&scaron;tu barel pojeftinio 4,7 posto, na 60,20 dolara, blizu najniže razine od ožujka, pi&scaron;e Večernji list BiH.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Od kolovoza do početka listopada cijene nafte snažno su rasle dosegnuv&scaron;i najvi&scaron;e razine u gotovo četiri godine jer su se ulagači bojali o&scaron;trog pada izvoza nafte iz Irana, s obzirom na to da je SAD najavio uvođenje sankcija na iranski naftni sektor, prenosi Index.hr.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Cijene potonule vi&scaron;e od 20 posto</strong></p> <p>No u proteklih pet tjedana cijene nafte potonule su vi&scaron;e od 20 posto jer najveći svjetski proizvođači povećavaju proizvodnju kako bi nadoknadili iransku ponudu na trži&scaron;tu.</p> <p>&nbsp;</p> <p>"Cijene nafte i dalje su pod pritiskom i sada su službeno u području 'medvjeda', 20 posto ispod prethodne najvi&scaron;e razine dosegnute početkom listopada", kaže William O'Loughlin, analitičar u tvrtki Rivkin Securities.</p> <p>&nbsp;</p> <p>U jednom je trenutku u petak cijena barela na londonskom trži&scaron;tu, prvi put od travnja, zaronila ispod razine od 70 dolara.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Cijene nafte su pod pritiskom jer se pokazalo da iranski izvoz neće pasti onoliko koliko su ulagači predviđali, premda su početkom studenoga sankcije stupile na snagu.</p> <p>&nbsp;</p> <p>"Dosad se pokazalo da sankcije Iranu nisu tako o&scaron;tre kao &scaron;to se očekivalo jer su Sjedinjene Države izuzele niz zemalja, &scaron;to znači da te zemlje mogu i dalje kupovati određene količine iranske nafte. Stoga iranski izvoz nije smanjen onoliko koliko se prvotno očekivalo", obja&scaron;njava William O'Loughlin.</p> <p>&nbsp;</p> <p>To izuzeće, koje može trajati 180 dana, dobile su, među ostalima, Indija, Irak, Turska i Južna Koreja.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Uz to, kompanija China National Petroleum poručila je da i dalje crpi naftu iz iranskih polja u kojima ima udjele.</p> <p>&nbsp;</p> <p>"Iranski izvoz iznosit će u tom razdoblju izuzeća između 1,4 i 1,5 milijuna barela dnevno, otprilike polovicu iranskog izvoza iz polovice 2018.", pi&scaron;u analitičari tvrtke Bernstein Energy u osvrtu na situaciju na trži&scaron;tima.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Proizvodnja raste, potražnja slabi</strong></p> <p>Kako izvoz Organizacije zemalja izvoznica nafte (OPEC) i dalje raste, gomilaju se zalihe, &scaron;to priti&scaron;će cijene nafte, obja&scaron;njavaju analitičari Bernstein Energyja.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Osim OPEC-a, i drugi najveći proizvođači nafte u svijetu, SAD i Rusija, posljednjih mjeseci povećavaju proizvodnju.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Proizvodnja SAD-a, Rusije i Saudijske Arabije kreće se blizu ili na rekordnim razinama, ukupno vi&scaron;e od 33 milijuna barela dnevno, &scaron;to čini trećinu nafte u svijetu.</p> <p>&nbsp;</p> <p>U petak je tvrtka Baker Hughes objavila da je pro&scaron;loga tjedna broj naftnih postrojenja u SAD-u porastao već četvrti put u posljednjih pet tjedana, i to na ukupno 886 postrojenja, najvi&scaron;e od ožujka 2015. godine.</p> <p>&nbsp;</p> <p>To znači da se i dalje može očekivati rast američke proizvodnje, koja se ionako kreće oko najvi&scaron;ih razina u povijesti.</p> <p>&nbsp;</p> <p>"Usporavanje rasta svjetskog gospodarstva ostaje ključni negativni rizik za cijene nafte", poručuju analitičari Bernstein Energyja.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Posljednji podaci pokazuju, naime, da je u trećem tromjesečju usporen rast američkog i kineskog gospodarstva u odnosu na prethodni kvartal, &scaron;to bi moglo značiti da američko-kineski trgovinski rat počinje prigu&scaron;ivati rast.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Slične trendove bilježi i gospodarstvo eurozone pa se ulagači boje da će zbog usporavanja rasta najvećih svjetskih gospodarstava oslabjeti i potražnja za ''crnim zlatom''.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Zbog toga neki veliki proizvođači najavljuju smanjenje proizvodnje. Tako je u nedjelju Saudijska Arabija poručila da će u prosincu smanjiti proizvodnju za 500 tisuća barela dnevno.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Zahvaljujući tome, u ponedjeljak ujutro na azijskim su trži&scaron;tima cijene nafte porasle oko 1 posto.</p> <p>&nbsp;</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/16-01-28-nafta_gas.jpgOvo će unitaristi prešutjeti: 11. 11. 1994. zbila se veća tragedija od rušenja Starog mostahttp://grude.com/clanak/?i=7735377353Grude.com - klik u svijetSun, 11 Nov 2018 21:38:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=18-11-11-1994-mostarke-pogibija.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Dana 11. studenoga 1994. godine, teška je granata pala s donje strane prolaza između katedrale i župne kuće. <div>&nbsp;</div> <div>Dječaci, koji su se igrali s gornje strane prolaza, ostali su svi na životu, a djevojčice koje su se bile sklonile u predvorje kripte i ponavljale vjeronaučno gradivo VIII. razreda bile su pogođene gelerima: dvije od njih na smrt, a osam drugih ranjene su teže ili lak&scaron;e.</div> <p>&nbsp;</p> <div>Vjeroučenice Danijela Vidović i Antonija Sesar preminule su te večeri, nije im pomogla ni sva stručna i spremna bolnička pomoć.</div> <div>&nbsp;</div> <div>&nbsp;</div> <div>Unitaristički, bo&scaron;njački mediji nisu spomenuli ovaj događaj danas. Zato su o Starom mostu koji je bio legitimni vojni cilj napisali stotine tekstova na portalima.</div> <div>&nbsp;</div> <div>&nbsp;</div> <div><em><strong>Grude.com/Bljesak.info</strong></em></div>//grude.com/Datoteke/Novosti/18-11-11-1994-mostarke-pogibija.jpgJoš ovaj tjedan sunce i toplina, od 19. studenog STIŽE ZIMAhttp://grude.com/clanak/?i=7735277352Grude.com - klik u svijetSun, 11 Nov 2018 20:43:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=17-02-04-012_zima_4.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>"Uživajte još nekoliko dana", govori za hrvatske krajeve Zoran Vakula, a mi smo se poslužili dugoročnom Yr.no prognozom koja predviđa velike promjene od 19. studenog.<p>&nbsp;</p> <p>Stiže nam konačno zahlađenje i prava studen, a dnevne temperature tog dana ne bi trebale prelaziti 7 Celzijevih stupnjeva.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Prognoze dulje od 3 dana uvijek treba uzeti s rezervom, međutim Yr.no dosad je bio pouzdan, stoga je velika vjerojatnost da se lijepom i sunčanom vremenu bliži kraj.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Uživajte do ponedjeljka, ali onog 19. studenog.</p> <p>&nbsp;</p> <p><em><strong>Grude.com/yr.no</strong></em></p>//grude.com/Datoteke/Novosti/17-02-04-012_zima_4.jpgHoće li ovo biti posljednja slika jedinstva prije nego što svijet potone u nered?http://grude.com/clanak/?i=7734977349Grude.com - klik u svijetSun, 11 Nov 2018 19:25:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=18-11-11-macron-merkel-trump.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Njemačka kancelarka Angela Merkel upozorila je u nedjelju da sto godina nakon završetka Prvog svjetskog rata i dalje u svijetu bukte brojni regionalni sukobi, naglasivši kako ne bi trebalo stajati po strani, nego pokušati mir postići suradnjom i kompromisom.<p>&nbsp;</p> <p>"Većinu dana&scaron;njih izazova ne može rije&scaron;iti samo jedna država. Može se samo ako djelujemo zajedno. Stoga moramo biti predani tom zajedničkom pristupu", kazala je Merkel otvarajući Pari&scaron;ki mirovni forum. "Ako izostane kompromis, izostat će i mir", upozorila je.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Njemačka je kancelarka istaknula da su pro&scaron;le godine u svijetu zabilježena 222 oružana sukoba, spomenuv&scaron;i prije svega Siriju i Jemen. "Ne smijemo samo stajati po strani i gledati. To je ključna lekcija koju treba naučiti iz povijesti. Ne smijemo prihvaćati oružane sukobe, koliko blizu ili daleko od Europe bili", rekla je.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Trebamo osim toga, istaknula je Merkel, spriječiti pokretanje sukoba - boriti se protiv siroma&scaron;tva, za pristup obrazovanju, protiv klimatskih promjena, jačati socijalnu pravdu.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Rat koji je pokazao do čega dovode nacionalna i vojna arogancija</strong></p> <p>&nbsp;</p> <p>Na Pari&scaron;kom mirovnom forumu okupili su se brojni svjetski državnici koji su tijekom jutra sudjelovali na svečanom obilježavanju stogodi&scaron;njice kraja Prvog svjetskog rata, među njima i hrvatska predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović. Na forumu nije bilo američkog predsjednika Donalda Trumpa koji je istovremeno na groblju u Suresnesu, nedaleko od Pariza, odavao počast američkim vojnicima poginulim u Prvom svjetskom ratu.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Merkel je naglasila kako je Prvi svjetski rat pokazao do čega nacionalna i vojna arogancija mogu dovesti .</p> <p>&nbsp;</p> <p>"Mir u kojem danas uživamo, koji mnogi od nas uzimaju zdravo za gotovo, sve je samo ne to. Na njemu moramo raditi."</p> <p>&nbsp;</p> <p>Rekla je da su se na dana&scaron;njoj komemoraciji u njoj mije&scaron;ala sjećanja sa strahovima. "Strahovi koje imam jest da bi ponovno moglo doći do sukoba. A mislili smo da smo naučili lekciju. Mi usko surađujemo s Francuskom na temelju zajedničkih vrijednosti. To je jedini način da se prevladaju strahote pro&scaron;losti i da se oblikuje dobra budućnost za sve nas", rekla je.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Macron: Hoće li ovo biti posljednja slika jedinstva prije nego &scaron;to svijet potone u nered?</strong></p> <p>&nbsp;</p> <p>Francuski predsjednik Emmanuel Macron istaknuo je da će dana&scaron;nja proslava sto godina od zavr&scaron;etka Prvog svjetskog rata ostati zabilježena u povijesti kao skup koji je pod Slavolukom pobjede u miru okupio 84 čelnika država i vlada nacija koje su nekad ratovale.</p> <p>&nbsp;</p> <p>"Ipak, ono &scaron;to je važno za budućnost to je kako će biti interpretirana ta slika", hoće li ona biti posljednja slika jedinstva, prije nego &scaron;to svijet potone ponovno u nered, ili će biti simbol trajnog mira, rekao je.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Govorio o niskim strastima, nacionalizmu, rasizmu, antisemitizmu...</p> <p>&nbsp;</p> <p>"Svijet u kojem živimo oslabile su mnoge krize i povrat niskih strasti nacionalizma, rasizma, antisemitizma, ekstremizma", kazao je, naglasiv&scaron;i da je to bio jedan od ključnih razloga za organizaciju Pari&scaron;kog mirovnog foruma koji bi se trebao održavati svake godine.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Macron je želio da forum otvori upravo Merkel kao znak njemačko-francuskog prijateljstva, a poslije nje da govori glavni tajnik UN-a Antonio Guterres kako bi se naglasila važnost multilateralnih organizacija u dana&scaron;njem svijetu.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Pari&scaron;ki forum za mir koji će trajati tri dana zami&scaron;ljen je kao godi&scaron;nje okupljanje državnika, političara, međunarodnih organizacija, organizacija civilnog dru&scaron;tva i poslovnog svijeta.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Forum će, kaže se u najavi, poku&scaron;ati dati odgovore kako se suprotstaviti jačanju geopolitičkih rivaliteta, slabljenju političke, ekonomske i demografske ravnoteže, sve manjem po&scaron;tovanju međunarodnih normi.</p> <p>&nbsp;</p> <p><em><strong>Hina</strong></em></p>//grude.com/Datoteke/Novosti/18-11-11-macron-merkel-trump.jpgMeđugorje je mjesto gdje čovjek traži Bogahttp://grude.com/clanak/?i=7734277342Grude.com - klik u svijetSun, 11 Nov 2018 09:32:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=16-03-24-medjugorje.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Katoličko svetište u Međugorju ove godine posjetilo je preko milijun turista. Broj Poljaka koji dolaze u Međugorje je u stalnom porastu, a to u Turističkoj zajednici povezuju s dolaskom posebnog papinog izaslanika, poljskog nadbiskupa Henryka Hosera. <p>&nbsp;</p> <p>Vikend i lijepo vrijeme brojni hodočasnici iskoristili su za posjet ovom malom mjestu, donosi N1.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Nakon turbulentnih godina u kojima se Međugorje najvi&scaron;e spominjalo u kontekstu polemičkih tonova iz Vatikana, smanjenja broja hodočasnika, ova sezona bila je dosta uspje&scaron;nija za turističke radnike. Oko milijun gostiju posjetilo je ovo hercegovačko mjesto za čiji fenomen se jo&scaron; uvijek očekuje službeni stav Vatikana: priznanje ili negiranje ukazanja.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Na mjesto gdje se prije 37 godina prema navodima &scaron;estero djece ukazala Gospa, iz Engleske je prvi put do&scaron;la Jenny. Ovdje je, kaže prona&scaron;la mir.</p> <p>&nbsp;</p> <p>"Čula sam o ovom mjestu dosta od svoje majke, do&scaron;la sam kako bih bila blizu Mariji, drugoj majci. Ovdje je takav mir, zaboravim na sve probleme i obveze. Jednostavno je prelijepo", kaže Jenny Shaw, turistkinja iz Engleske.</p> <p>&nbsp;</p> <p>U ranim jutarnjim satima na glavnom parkingu nalazio se velik broj parkiranih automobila i autobusa. Ovih dana tu najvi&scaron;e borave gosti iz BiH i Hrvatske.</p> <p>&nbsp;</p> <p>"Međugorje je mjesto gdje čovjek traži Boga, preko blažene Marije djevice, majke na&scaron;e nebeske, i u većini slučajeva tko otvori srce to će naći", poručuje Branko Andrić iz Tomislavgrada.</p> <p>&nbsp;</p> <p>"Lak&scaron;i mi je život kad dođem ovdje, lak&scaron;i puno", ističe Ivan Puljak iz Sinja.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Ukupno 2300 članova HDZ-a iz Karlovca ovaj vikend boravi u Međugorju. Do&scaron;li su na, kako kažu duhovnu obnovu.</p> <p>&nbsp;</p> <p>"To je jedan organizirani posjet, gdje smo i&scaron;li s ciljem da se duhovno obnovimo i da posjetimo Međugorje. Po&scaron;to je to velika skupina ljudi, to je jedan poseban ugođaj, posebna atmosfera, ne&scaron;to neopisivo, i &scaron;to je posebno zanimljivo, ni&scaron;ta čovjeku nije te&scaron;ko", kaže Vladimir Halovanić iz Hrvatske.<br /><br /><br />VEZANA VIJEST - <a title="Međugorije" href="https://www.grude.com/clanak/?i=77290&amp;papa-porucio-stalo-mi-je-do-medjugorja-spasio-sam-ga" target="_blank">Papa poručio: Stalo mi je do Međugorja, spasio sam ga</a></p> <p>&nbsp;</p> <p><em><strong>Večernji list/N1<br />Foto:Mateo Ivanković<br /></strong></em></p>//grude.com/Datoteke/Novosti/16-03-24-medjugorje.jpgImovina na meti zbog Facebooka i Instagramahttp://grude.com/clanak/?i=7732777327Grude.com - klik u svijetSat, 10 Nov 2018 08:33:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=15-12-11-facebook_work.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Kriminalci su prije danima i tjednima morali motriti kuću koju planiraju napasti, danas je situacija pojednostavljena zbog Facebooka i Instagrama ..<p>&nbsp;</p> <p>- Najmanje desetak provala izvr&scaron;eno je tijekom ljetnih mjeseci u Hercegovini, a razlog je objavljivanje fotografija s ljetovanja na dru&scaron;tvenim mrežama - govori nam policajac iz Zapadnohercegovačke županije koji se susretao sa slučajevima tijekom ovih mjeseci.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Nestanak dragocjenosti</strong></p> <p>Kaže nam da se taj trend povećava, a neopreznost je sve veća, unatoč činjenici &scaron;to policija prije svake ljetne sezone izdaje upozorenje da se pripazi. - Imali smo slučaj iz jedne općine gdje je opljačkana kuća, a vrijednost imovine iznosila je 10 tisuća KM.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Kada se obitelj vratila s ljetovanja, imala je &scaron;to vidjeti. Nestale su dragocjene stvari, prstenje, lančići, narukvice, zatim umjetnine, a da stvar bude gora izneseni su i veći kućanski aparati, a da nitko nije primijetio. Kasnije su nam supružnici priznali da su na dru&scaron;tvenoj mreži Instagramu objavljivali fotografije s ljetovanja, a to su svi mogli vidjeti.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Vjerojatno je netko od kriminalaca u susjedstvu pratio i obavijestio nekog od pomagača. Imali su dovoljno vremena preturiti sve i pljačkati u miru s obzirom na to da kuća nije ba&scaron; u centru. Istina je da su supružnici zamolili obitelj i susjede da pripaze, međutim, provalnici su pljačku u detalje zamaskirali, vjerojatno sve odradili pod okriljem noći, a opet svjesni da ne moraju paničariti jer nikoga nema u kući i imaju dovoljno vremena za sve, pa su na kraju odnijeli plijen - kaže nam policijski službenik.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Upravo su dru&scaron;tvene mreže, ponajprije Facebook i Instagram, pomogle kriminalcima da budu manje očiti. - Ranije je provalnik morao motriti kuću danima, tjednima... nekom bi postao sumnjiv pa bi se nekad spriječio napad, provalnik bi priznao &scaron;to je planirao. Danas se to sve radi suptilnije. On se preko dru&scaron;tvenih mreža sprijatelji s nekim, često koristeći lažni profil i nečiju fotografiju da sve izgleda kao da se radi o stvarnoj osobi.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Zato ne bi trebalo prihvaćati svakog za prijatelja. Ali ljudi uglavnom o tome ne razmi&scaron;ljaju, idu pristupom da su svi ljudi dobri, a s druge strane je kriminalac koji prati svaki njihov korak. Njemu nekad ne trebaju ljetovanja. Ako je označio nekog kao metu, njemu će biti dovoljno da vas vidi na jednodnevnom izletu ili nekoj večeri da bi krenuo u akciju. Naravno, tada vam neće ukrasti perilicu za rublje ili &scaron;tednjak, ali hoće manje stvari koje su mu na dohvat ruke. Zato budite oprezni. Ako netko ima već neku neumoljivu želju da objavi fotografiju, radije neka to bude nakon odmora - govori nam policajac. Jo&scaron; jednom podsjeća na najmanje desetak provala zbog dru&scaron;tvenih mreža.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Lokalni Sherlock Holmes</strong><br />- Ima i onih koje se ne prijavljuju jer ljudi misle kako se ni&scaron;ta neće rije&scaron;iti. Evo mene ba&scaron; zanima kako će netko pronaći profesionalnog lopova bez policije. Živimo u stvarnom svijetu u kojem nema lokalnih Sherlocka Holmesa koji sami mogu rije&scaron;iti svoj problem zato je važno prijaviti slučaj. Također, već smo u pretposljednjem mjesecu u godini, vi&scaron;e će se putovati i ugo&scaron;ćivati u prosincu pa ako ste negdje nemojte odmah obavijestiti i poznate i nepoznate o va&scaron;oj trenutačnoj lokaciji.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Kriminal ne poznaje odmore i blagdane, kriminalci su uvijek u akciji - govori za kraj sugovornik iz MUP-a.</p> <p>&nbsp;</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/15-12-11-facebook_work.jpgU ŽZH-u i HBŽ-u ove godine više prvašića u osnovnim školamahttp://grude.com/clanak/?i=7731977319Grude.com - klik u svijetFri, 09 Nov 2018 15:56:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=17-04-10-prvasici.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Federalno ministarstvo obrazovanja u četvrtak je na sjednici Vlade Federacije iznijelo Informaciju o upisu učenika u prvi razred za školsku 2018/19. godinu, što je Vlada prihvatila. <p>&nbsp;</p> <p>U Županiji Zapadnohercegovačkoj i Hercegbosanskoj ove &scaron;kolske godine upisan je veći broj učenika u prvi razred u odnosu na prethodnu godinu, stoji u informaciji Federalnog ministarstva obrazovanja. Naime, Federalno ministarstvo u četvrtak je na sjednici Vlade Federacije iznijelo Informaciju o upisu učenika u prvi razred za &scaron;kolsku 2018/19. godinu, &scaron;to je Vlada prihvatila.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Hercegovačko-neretvanska županija ove godine ostala je bez 90 učenika, u odnosu na prethodnu godinu. Tako je ove godine upisano 1.858 učenika, dok je godinu ranije upisano 1.948. U Županiji Sredi&scaron;nja Bosna o ovoj &scaron;kolskoj godini je upisano 2.300 učenika, dok je u &scaron;kolskoj 2017/18. bilo upisano 32 učenika vi&scaron;e.</p> <p>&nbsp;</p> <p>&Scaron;kole u Županiji Zapadnohercegovačkoj bilježe porast broj učenika, iako samo za 19 učenika. Tako je u prvi razred u 2018/19. upisano 888 učenika, a godinu prije 869.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Povećanje broja učenika u prvim razredima zabilježeno je i u Hercegbosanskoj županiji. U &scaron;kolama te županije 12 učenika je vi&scaron;e. Pro&scaron;le godine bilo je upisano 408, a ove godine 420 učenika. Osim ŽZH-a i HBŽ-a veći broj prva&scaron;ića imaju Zeničko-dobojska i Bosansko-podrinjska županija.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Od ukupnog broja učenika u svim razredima osnovnih &scaron;kola, Federacija BiH ima 1.136 učenika manje nego pro&scaron;le godine. Ove godine, u FBiH-u se &scaron;koluje 184.469 učenika osnovaca. Analiza kretanja ukupnog broja učenika osnovnih &scaron;kola u Federaciji Bosne i Hercegovine za razdoblju od &scaron;kolske 2014/15. do &scaron;kolske 2018/19. godine ukazuje na kontinuirano smanjenje broja učenika osnovnih &scaron;kola.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Prema tim podacima u petogodi&scaron;njem razdoblju, broj učenika smanjio za 10.398 učenika ili 5,34%, stoji u Informaciji. Smanjenje ukupnog broja učenika osnovnih &scaron;kola, ukoliko razmatramo postotne podatke, najizraženije je u Posavskoj (-23,51%), Hercegbosanskoj (-15,74%) i Unsko-sanskoj županiji (-15,16%), dok je porast u pet godina zabilježen u Sarajevskoj županiji.</p> <p>&nbsp;</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/17-04-10-prvasici.jpg''Zbog migranata ćete se buditi u Europi kakvu naši preci nisu gradili''http://grude.com/clanak/?i=7731877318Grude.com - klik u svijetFri, 09 Nov 2018 15:44:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=18-11-09-cudna-smrt-europe.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Mnoge je posljednjih dana zaintrigirala knjiga koju je Viktor Orban, mađarski predsjednik, čitao i s kojom je pozirao, kada je u pozadini bila etnička karta Bosne i Hercegovine, odnosno posebnom bojom bili su označeni Hrvati, posebnom Srbi, a posebnom Bošnjaci.<p>&nbsp;</p> <p>Knjiga koju je čitao zove se "Čudna smrt Europe".</p> <p>&nbsp;</p> <p>Douglas Murray u knjizi ''Čudna smrt Europe'' odmaknuo se od liberalnog europskog stava da utoči&scaron;te treba pružiti svima bez obzira na okolnosti iz kojih dolaze i zanemariti "ilegalno" u terminu ''ilegalni migrant'', te pružio pone&scaron;to drugačiju argumentaciju za događaje koji nam se upravo sada odvijaju ne u susjedstvu nego u na&scaron;em dvori&scaron;tu.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Ako, prema Murrayju, ne promijenimo pristup prema ilegalnim migracijama, vrlo uskoro mogli bismo se probuditi u Europi kakvu ne poznajemo i kakvoj na&scaron;i preci koji su je gradili, zapravo nikada nisu težili.</p> <p>&nbsp;</p> <p>''Kakav je utjecaj ljudi koji u velikim brojevima dolaze u Europu, a nisu naslijedili sumnje i intuicije Europljana?'', pitanje je koje postavlja autor, te na njega odgovara: ''Nizom prilično iznenađujućih lekcija - pokoji teroristički napad, koje 'ubojstvo iz časti', nekoliko karikatura negdje drugdje - rasla je svijest o tome da na&scaron;e stavove ne dijele ba&scaron; svi koji su do&scaron;li u na&scaron;a dru&scaron;tva. Nisu dijelili na&scaron;e stavove o jednakosti među spolovima. Nisu dijelili na&scaron;e stavove o prvenstvu razuma u odnosu na otkrivenje od Boga. I nisu dijelili na&scaron;e stavove o slobodi i neovisnosti. Odnosno, drugim riječima, neobična europska rje&scaron;enja, utemeljena na onima antičke Grčke i Rima, katalizirana kr&scaron;ćanskom religijom i polirana u vatri prosvjetiteljstva, pokazala su se iznimno posebnom ba&scaron;tinom'', pi&scaron;e Murray.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Iako ističe da se Europljani previ&scaron;e zamaraju krivnjom za postupke svojih predaka, nagla&scaron;ava da odgovornost za pona&scaron;anje potomaka migranata u Europi snosimo sami lo&scaron;im politikama integracije. Zbog getoiziranja i pre&scaron;utne diskriminacije manjina, moglo se i pretpostaviti, navodi Murray, da bi svoju frustraciju jednog dana mogli iskazati i kobnim postupcima.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Jesu li masovne migracije s istoka sasvim jasan znak da Europa kakvu znamo, upravo izumire, i to nama, njezinim stanovnicima, pred očima? Pitanje je na koji britanski autor Douglas Murray poku&scaron;ava dati argumentirani odgovor u knjizi ''Čudna smrt Europe''.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Douglas Murray u knjizi<strong> ''Čudna smrt Europe'' </strong>odmaknuo se od liberalnog europskog stava da utoči&scaron;te treba pružiti svima bez obzira na okolnosti iz kojih dolaze i zanemariti "ilegalno" u terminu ''ilegalni migrant'', te pružio pone&scaron;to drugačiju argumentaciju za događaje koji nam se upravo sada odvijaju ne u susjedstvu nego u na&scaron;em dvori&scaron;tu.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Srećom, budućnost je <em>tabula rasa</em>, pa je te&scaron;ko sa sigurno&scaron;ću reći &scaron;to će se točno u njoj dogoditi. Ali, ako, prema Murrayju, ne promijenimo pristup prema ilegalnim migracijama, vrlo uskoro mogli bismo se probuditi u Europi kakvu ne poznajemo i kakvoj na&scaron;i preci koji su je gradili, zapravo nikada nisu težili.</p> <p>&nbsp;</p> <p>''<strong>Kakav je utjecaj ljudi koji u velikim brojevima dolaze u Europu, a nisu naslijedili sumnje i intuicije Europljana?</strong>'', pitanje je koje postavlja autor, te na njega odgovara: ''Nizom prilično iznenađujućih lekcija - pokoji teroristički napad, koje 'ubojstvo iz časti', nekoliko karikatura negdje drugdje - rasla je svijest o tome da na&scaron;e stavove ne dijele ba&scaron; svi koji su do&scaron;li u na&scaron;a dru&scaron;tva. Nisu dijelili na&scaron;e stavove o jednakosti među spolovima. Nisu dijelili na&scaron;e stavove o prvenstvu razuma u odnosu na otkrivenje od Boga. I nisu dijelili na&scaron;e stavove o slobodi i neovisnosti. Odnosno, drugim riječima, neobična europska rje&scaron;enja, utemeljena na onima antičke Grčke i Rima, katalizirana kr&scaron;ćanskom religijom i polirana u vatri prosvjetiteljstva, pokazala su se iznimno posebnom ba&scaron;tinom'', pi&scaron;e Murray.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Iako ističe da se Europljani previ&scaron;e zamaraju krivnjom za postupke svojih predaka, nagla&scaron;ava da odgovornost za pona&scaron;anje potomaka migranata u Europi snosimo sami lo&scaron;im politikama integracije. Zbog getoiziranja i pre&scaron;utne diskriminacije manjina, moglo se i pretpostaviti, navodi Murray, da bi svoju frustraciju jednog dana mogli iskazati i kobnim postupcima.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Sve zbog europskog samoprijezira?<img src="https://gdehr.hit.gemius.pl/_1541763208/redot.gif?id=zIfr4n.wwC77jgd6y5V_VdTJLbpZQps2paO0ZHV9l_3.j7/fastid=dglxottitgydurbalkngqvqxdnmn/stparam=zlnpmljpah/nc=0/gdpr=0/gdpr_consent=" alt="" /></strong></p> <p>&nbsp;</p> <div class="banner-holder banner-inarticle_1_590x332 adexElement"> <div id="6dc5c7a633450f2cd6bbfead95d7732e" class="iAdserver adloaded adexElement" data-iadserver-zone="720"> <div style="position: absolute; left: -1000px; top: -1000px;"><img src="https://adserver.iprom.net/adserver7/LogImpression?z=720;ad=226010;m=novatv;sid=10000;ssid=10200;kw=section(10132),section_showbuzz_preporuke,article(536974),_gallery,Douglas Murray,%u010Cudna smrt Europe;tm=1541763208;lcl=0;sct=10000:10200" alt="" width="1" height="1" /></div> </div> </div> <p>Podsjećajući na događaje u kojima su protagonisti migranti s kontinenta istočno od Europe te njihovi potomci, Murray pruža argumente koji bi nas trebali uvjeriti da bi nas<strong> masovna ilegalna migracija mogla ko&scaron;tati europskog identiteta</strong>, posebno u pogledu ljudskih prava. Jer, kako navodi, značajan broj migranata koji dolazi uživati u blagodatima Europe, ne podrazumijeva isti sustav vrijednosti kao Europljani, odnosno ono &scaron;to Europljani već jako dugo podrazumijevaju postojećim i nedodirljivim pravima.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Murray smatra da je Europljanima te&scaron;ko reći ''ne'' onima koji dolaze iz država u kojima manjka blagostanja, stoga &scaron;to žive s osjećajem krivnje zbog postupaka svojih predaka u kolonijalno doba. Međutim, ističe, ni jedna druga država ne živi pod tolikim teretom<strong> samoprijezira</strong> kao Europljani.</p> <p>&nbsp;</p> <p>''Usprkos tome &scaron;to je broj ljudi uključenih u trgovinu bijelim robljem na ugandskoj strani lanca uključivao barem isti broj kao i na američkoj strani, ideja da samo ljudi europskog podrijetla moraju stalno osjećati krivnju za djela svojih predaka sasvim se uvriježila i pomaže svakome osim nacije ispunjene krivnjom. (...) Zemlja koja vjeruje da nikada nije učinila ni&scaron;ta lo&scaron;e zemlja je koja u svakom trenutku može počiniti zlo Ali, zemlja koja smatra da je stalno postupala lo&scaron;e ili da je u pro&scaron;losti počinila stra&scaron;ne, neoprostive zločine, vjerojatno će postati zemlja koja sumnja da će ikada u budućnosti učiniti i&scaron;ta dobra.''</p> <p>&nbsp;</p> <p>Liberalna Europa nestat će paradoksalno, uvjerava nas, upravo zbog liberalnih stavova o ilegalnim migracijama.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Douglas Murray redoviti je kolumnist Spectatora i Standpointa koji često pi&scaron;e i za mnoge druge tiskovine, primjerice za Sunday Tines I Wall Street Journal. Njegova knjiga ''Čudna smrt Europe'' iza&scaron;la je u izdanju Egmonta.</p> <p>&nbsp;</p> <p><em><strong>Grude.com/Dnevnik.hr</strong></em></p>//grude.com/Datoteke/Novosti/18-11-09-cudna-smrt-europe.jpgU Posušju održana javna tribina o važnosti doniranja organahttp://grude.com/clanak/?i=7731077310Grude.com - klik u svijetFri, 09 Nov 2018 10:11:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=18-08-03-operacija_doniranje_organa.jpeg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Donorska mreža u BiH i Udruga dijaliziranih i transplantiranih bolesnika FBiH bili su organizatori javne tribine "Darivanje organa - Novi život na dar".<p>&nbsp;</p> <p>U Posu&scaron;ju je u četvrtak navečer održana javna tribina o važnosti doniranja organa u povodu Europskog dana darivanja organa.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Donorska mreža u BiH i Udruga dijaliziranih i transplantiranih bolesnika FBiH bili su organizatori javne tribine "Darivanje organa - Novi život na dar" na kojoj su predavači bili liječnici iz SKB Mostar, Županijske bolnice u Zenici i članovi Donorske mreže u BiH. Među ostalima, na tribini su govorili Nermina Rizvanović, Fila Raguž, Dajana Vladić, kao i predsjednik Udruge dijaliziranih i transplantiranih bolesnika FBiH Tomislav Žuljević.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Javna tribina je obrađivala teme bolesti unutarnjih organa i smrti mozga, a prikazana su i dva kratka filma "Život poslije" i "Transplantacija srca uživo".</p> <p>&nbsp;</p> <p>U BiH ne postoji mogućnost doniranja organa automatski nakon smrti, nego je potrebno da se obitelj složi unatoč čak i ako preminuli posjeduje donorsku karticu.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Presađivati se mogu bubrezi, srce, jetra, pluća, gu&scaron;terača, tanko crijevo, rožnjače, srčani zalisci, kosti, tetive i koža, a organi i tkiva se uzimaju u svrhu liječenja presađivanjem samo od umrle osobe.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Želi li potencijalni donator darovati samo jedan organ to je moguće naznačiti na kartici. Ovom prigodom, obiteljima Lovrić i Mioč dodijeljene su zahvalnice zbog doniranja organa preminulih članova obitelji, a svi zainteresirani mogli su nakon tribine ispuniti donorsku karticu.</p> <p>&nbsp;</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/18-08-03-operacija_doniranje_organa.jpeg'Martinjsko ljeto' u studenom, rizične skupine se moraju zaštititihttp://grude.com/clanak/?i=7730777307Grude.com - klik u svijetFri, 09 Nov 2018 09:33:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=17-03-09-sunce-vrijeme-lisce-b03506109cd1caa9860f8a05dca90083_view_article_new.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Zbog sunčanog i za ovo doba godine neuobičajeno toplog vremena, umjesto debelih džempera i jakni, bh. građani i u prvim danima studenog vani izlaze samo u majicama.<p>&nbsp;</p> <p><br />Dnevne temperature su vi&scaron;e od 20 Celzijevih stupnjeva.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Slično vrijeme zadržati će se i narednih dana. Meteorolog Željko Majstorović za "Avaz" kaže kako se "Martinjsko ljeto" događa jednom u osam godina.</p> <p>&nbsp;</p> <p>- Od petka će se jo&scaron; vi&scaron;e proljep&scaron;ati vrijeme. Vikend će, također, biti topao. Već od 19. 11. bit će oborina &ndash; kaže Majstorović.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Toplo vrijeme u ovo doba godine sa sobom nosi i val virusa, a liječnici građane pozivaju da pravovremeno reagiraju kako bi se izbjegle zdravstvene tegobe.</p> <p>&nbsp;</p> <p>- Proteklih dana bilo je posla. Pacijenti se uglavnom žale na glavobolju i mučninu. Virusima odgovaraju vi&scaron;e temperature i vrlo lako se javljaju infekcije &ndash; navode iz sarajevske Hitne pomoći.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Ističu da je nemoguće izbjeći virusne infekcije ako se boravi u istom prostoru s većim brojem ljudi, ako se koristi gradski promet... Za&scaron;tititi se prvenstveno trebaju rizične skupine, a to su djeca, starije osobe i oni sa slabijim imunitetom.</p> <p>&nbsp;</p> <p><em><strong>Grude.com/Avaz.ba</strong></em></p>//grude.com/Datoteke/Novosti/17-03-09-sunce-vrijeme-lisce-b03506109cd1caa9860f8a05dca90083_view_article_new.jpgLuburić ostavio Todorića u pritvoru! Prodanović i Slokovićka ogorčenihttp://grude.com/clanak/?i=7730077300Grude.com - klik u svijetThu, 08 Nov 2018 21:01:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=17-04-07-todor1231.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Sudac istrage Zoran Luburić prihvatio je prijedlog obrane da se ukine pritvor Ivici Todoriću zbog opasnosti od utjecaja na svjedoke, smatrajući da zbog jednog preostalog neispitanog svjedoka to ne bi bilo osnovano, ali je istovremeno prihvatio i novi prijedlog tužiteljstva da se Todoriću pritvor odredi zbog opasnosti od bijega.<p>&nbsp;</p> <p>Odvjetnici Ivice Todorića Jadranka Sloković i Čedo Prodanović novinarima su pred zgradom Županijskog suda izrazili nezadovoljstvo ovakvim razvojem situacije te su najavili žalbu.</p> <p>&nbsp;</p> <p>- Ponudili smo jamčevinu i sve uvjete koje je gospodin Todorić imao u Engleskoj kada je bio na uvjetnoj slobodi i pridržavao ih se godinu dana, ali nakon svega zaključili smo da na&scaron;a dva pravosuđa nisu isto, da je kod nas bitno vi&scaron;i standard i da jamčevina mora biti bitno vi&scaron;a. Ponudili smo 118.000 funti, koliko je bilo dovoljno u Engleskoj, ali tamo je standard očito puno niži nego kod nas pa na&scaron; prijedlog nije pro&scaron;ao, rekla je ironičnim tonom Sloković.</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/17-04-07-todor1231.jpgUhićeni osumnjičeni za ratni zločin nad hrvatima na području Vitezahttp://grude.com/clanak/?i=7729577295Grude.com - klik u svijetThu, 08 Nov 2018 15:38:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=16-02-01-sipa.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Tijela ubijenih su razmijenjena 40 dana nakon zločina, a na posmrtnim ostacima uočeni su tragovi zlostavljanja i odsijecanja dijelova tijela.<p><br />Policijski službenici SIPA-e, po nalogu tužitelja iz Posebnog odjela za ratne zločine Tužiteljstva Bosne i Hercegovine, uhitili su Ibrahima Purića, zv.&rdquo;Ibro&rdquo;, rođenog 1953. godine u mjestu Dolac, Ibrahima Tarahija, rođenog 1959. godine u Vitezu, Nijaza Sivru, rođenog 1957. godine u Vitezu, Ru&scaron;ita Nurkovića, rođenog 1958. godine u Seo&scaron;nici, Crna Gora, Almira Sarajlića zvanog &ldquo;Roki&rdquo;, rođenog 1968. godine u Travniku, &Scaron;aćira Omanovića, rođenog 1973. godine u Vitezu, Kasima Kavazovića, rođenog 1972. godine u Travniku i Sadika Omanovića, rođenog 1968. godine u Vitezu.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Oni se terete za ratni zločin protiv ratnih zarobljenika i ratni zločin protiv civilnog stanovni&scaron;tva, počinjen ubojstvom najmanje 12 zarobljenih pripadnika HVO-a iz &Scaron;afradina koji su se prethodno predali i položili oružje, kao i dvije žene hrvatske nacionalnosti, 22. 12. 1993. godine.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Osumnjičeni su pod istragom i terete se da su za vrijeme rata i oružanog sukoba između Armije RBiH i HVO-a, u svojstvu komandanata i pripadnika Armije RBiH s područja Centralne Bosne i Viteza, postupali suprotno odredbama ženevskih konvencija o za&scaron;titi ratnih zarobljenika i civilnih osoba za vrijeme rata.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Oni su osumnjičeni za ratni zločin počinjen nad žrtvama hrvatske nacionalnosti na lokalitetu Križančevog Sela, &Scaron;afradina i Dubravice, gdje je 22. 12. 1993. godine ubijeno najmanje 12 zarobljenih pripadnika HVO-a koji su se prethodno predali, kao i dvije civilne osobe, žene hrvatske nacionalnosti te vr&scaron;eno pljačkanje i uni&scaron;tavanje imovine.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Tijela ubijenih su razmijenjena 40 dana nakon zločina, a na posmrtnim ostacima uočeni su tragovi zlostavljanja i odsijecanja dijelova tijela.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Također, pojedini osumnjičeni, u svojstvu komandanata jedinica A RBiH, terete se da su direktno sudjelovali u počinjenju zločina te da nisu poduzeli aktivnosti da spriječe zločine te procesuiraju i kazne počinitelje.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Tokom li&scaron;enja slobode izvr&scaron;eni su i pretresi objekata koje koriste osumnjičeni, gdje je pronađena određena dokumentacija o navedenim događajima, &scaron;to može rezultirati pro&scaron;irenjem istrage u ovom predmetu.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Navedeni ratni zločin predstavlja jedno od najvećih stradanja žrtava hrvatske nacionalnosti na području Viteza i okoline u proteklome ratu, gdje je u napadu ubijeno vi&scaron;e desetina žrtava, a imovina opljačkana i uni&scaron;tena.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Osumnjičeni se terete za kazneno djelo ratnog zločina protiv ratnih zarobljenika i ratnog zločina protiv civilnog stanovni&scaron;tva.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Nakon ispitivanja osumnjičenih, postupajući tužitelj će donijeti odluku o daljim aktivnostima u predmetu, priopćeno je iz Tužiteljstva BiH.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Grude.com/<strong>FENA</strong></p> <p>&nbsp;</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/16-02-01-sipa.jpgTERORISTIČKI NAPAD u Kaliforniji: 13 mrtvih!http://grude.com/clanak/?i=7729377293Grude.com - klik u svijetThu, 08 Nov 2018 14:14:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=18-11-08-terorism.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>U pucnjavi u noćnom klubu u mjestu Thousand Oaks u Kaliforniji ubijeno je najmanje 13 ljudi, uključujući napadača, a očevici opisuju kaotične scene u klibu nakon pucnjave. Gosti su u bijegu razbijali prozore i iskakali van, a napadač je poginuo također u klubu.<p>&nbsp;</p> <p>Okolnosti njegove smrti zasad nisu poznate, no neki mediji pi&scaron;u kako je riječ o samoubojstvu. Među poginulima je i zamjenik &scaron;efa policije okruga Ventura.</p> <p>&nbsp;</p> <p>- Zatekli smo stravičnu scenu, bilo je krvi posvuda, rekao je &scaron;ef tamo&scaron;nje policije Geoff Dean.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Zamjenik &scaron;efa policije Ron Helus i policajac iz ophodnje prvi su stigli na mjesto pucnjave. Helus je odmah ustrijeljen s nekoliko rafala.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Očevici tvrde da je naoružani napadač bacio dimnu bombu na plesni podij i otvorio vatru u u srijedu kasno navečer.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Policija je stigla u klub Borderline Bar &amp; Grill oko 23.20, javlja lokalni list Ventura County Star. Policajci koji su stigli na mjesto incidenta izjavili su da je ispaljeno oko 30 hitaca. Najmanje četiri vozila hitne pomoći stigli su pred noćni klub. Iako su prva izvje&scaron;ća govorila o 11 ozlijeđenih, kasnije je potvrđeno da je napadač ubio najmanje 12 osoba.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Osumnjičeni napadač je jo&scaron; uvijek bio u klubu kada je stigla policija, a nekoliko sati trajalo je opsadno stanje.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Prema opisima očevidaca, riječ je o mu&scaron;karcu sa Bliskoga istoka u ranim 20-im godinama. Bio je odjeven u crno i ima bradu. Čim je izbila pucnjava, mnogi su gosti kluba potražili pomoć na obližnjoj benzinskoj postaji.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Nekoliko gostiju kluba, većinom učenici i studenti, izjavilo je da je visoki mu&scaron;karac odjeven u crnu odjeću, djelomično maskiranog lica, prvi hitac ispalio prema za&scaron;titaru na ulazu u klub. Potom je počeo pucati po svima. Ljudi su počeli vri&scaron;tati i bježati posvuda, a nekolicina ih je barskim stolicama razbijala prozore i bježala van, tako da su deseci ljudi uspjeli pobjeći.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Borderline uživa titulu kluba s najvećim plesnim podijem u gradu, a sinoć je na programu bila studentska noć country glazbe.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Thousand Oaks udaljen je oko 64 kilometara od Los Angelesa.</p> <p>&nbsp;</p> <p><em><strong>Jutarnji list</strong></em></p>//grude.com/Datoteke/Novosti/18-11-08-terorism.jpgPapa poručio: Stalo mi je do Međugorja, spasio sam gahttp://grude.com/clanak/?i=7729077290Grude.com - klik u svijetThu, 08 Nov 2018 11:46:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=15-10-12-papafranjo.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Rekla je Papi kako je istina da su do danas upućene 682 poruke te da shvaća da je zbunjujuće saznanje da Gospa svake minute upućuje razne poruke, što nije točno. <p>&nbsp;</p> <p>''Stalo mi je do Međugorja i zato nastavljam dalje sa svojim izaslanikom da bih očuvao sve ono &scaron;to je lijepo u Međugorju'', rekao je papa Franjo Chiari Amirante, utemeljiteljici i predsjednici zajednice Nuovi Orizzonti (Novi obzori).</p> <p>&nbsp;</p> <p>Amirante, koja je i savjetnica Papinskog vijeća za novu evangelizaciju, istaknula je kako ne zna kojom ju je zaslugom papa Ivan Pavao II. tada imenovao savjetnicom Papinskog vijeća za pastoral selilaca i putnika, a sada i za Sinodu, no tako je dobila priliku razgovarati s papom Franjom.</p> <p>&nbsp;</p> <p>''Oti&scaron;la sam razgovarati s njim jer sam znala da su vijesti o Međugorju koje dolaze u Vatikan neistinite i do Pape su do&scaron;le glasine da se broj ukazanja popeo i do 76.000, &scaron;to je navelo Papu da misli da na&scaron;a Gospa svaki dan upućuje razne poruke vidiocima'', kaže Amirante, prenosi portal Međugorje-info.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Rekla je Papi kako je istina da su do danas upućene 682 poruke te da shvaća da je zbunjujuće saznanje da Gospa svake minute upućuje razne poruke, &scaron;to nije točno. ''Papa mi je zatim rekao nekoliko pozitivnih činjenica o Međugorju te sljedeće: 'Chiara, vidite, ja sam spasio Međugorje jer je Kongregacija za nauk vjere, na temelju tolikih lažnih vijesti, Međugorje već okarakterizirala kao problem. Ja sam spasio Međugorje, Međugorje je u mome srcu, poslao sam mons. Hosera jer vjerujem da su plodovi jasni i da ih ima mnogo, a to sam rekao i na konferenciji za novine.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Može se reći da je Međugorje u mome srcu i nisam shvatio da je afirmacija koju sam izrekao u svoje ime, a koja je do&scaron;la iz krivih izvora, primljena tako snažno''', rekla je Amirante.</p> <p>&nbsp;</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/15-10-12-papafranjo.jpgPolovica automobila uvezenih iz Njemačke ima skinutu kilometražuhttp://grude.com/clanak/?i=7728777287Grude.com - klik u svijetThu, 08 Nov 2018 09:06:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=18-10-11-cager.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Europski parlament neizravno je priznao kako brojni automobili na tržištu rabljenih imaju skinutu kilometražu izglasavši izvještaj o manipulacijama s brojačima kilometara pa se predlažu zakoni kojima bi takva prijevare bile tretirane kao kazneno djelo.<p>&nbsp;</p> <p>Prema istraživanju ADAC-a gotovo svaki treći rabljeni automobil koji se trenutačno prodaje u Njemačkoj ima skinutu kilometražu. No, u slučajevima rabljenih automobila koji su namijenjeni za izvoz ta se brojka penje do gotovo 50 posto, prenosi <strong>Relax-portal.info.</strong></p> <p>&nbsp;</p> <p>Dakle, gotovo polovica svih rabljenih automobila koji se uvezu iz Njemačke zapravo su čista prevara krajnjeg kupca, jer ne dobiva onakav automobil kakav je spreman platiti. Potpuno je svejedno ukrade li se nekome iz novčanika tisuću ili dvije eura ili ga se za taj iznos prevari na kupoprodaji rabljenog automobila, jer kupac plaća nerealno stanje, odnosno onakvo kakvo prikazuje brojač kilometara.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Obzirom na te činjenice pravnici se slažu kako je europski parlament na dobrom tragu te kako je nužno prijevare s manipulacijom prijeđenih kilometara tretirati kao kazneno djelo.</p> <p>&nbsp;</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/18-10-11-cager.jpgZa poraz Trumpa George Soros donirao 17 milijuna dolarahttp://grude.com/clanak/?i=7728277282Grude.com - klik u svijetWed, 07 Nov 2018 21:54:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=18-11-07-george-soros.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Iza SAD-a su, čini se, najskuplji 'midterm' izbori u povijesti. Naime, procjene govore da su razni donatori svoje favorite za Kongres na sredini mandata predsjednika Donalda Trumpa do početka studenoga podržali s oko 5,2 milijarde američkih dolara.<p>&nbsp;</p> <p>To je čak 35 posto vi&scaron;e nego na izborima prije četiri godine, tvrdi britanski The Guardian, pozivajući se na podatke koje je objavila neprofitna organizacija Centar za odgovornu politiku (CRP) iz Washingtona.</p> <p>&nbsp;</p> <p>hrvatskoj javnosti poznati financija&scaron; i ulagač <strong>George Soros</strong> iskazao se u donacijama i na ovim američkim izborima. Njegove donacije u CRP-u procjenjuju na oko 17 milijuna USD, a oti&scaron;le su snagama koje podupiru demokrate.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Soros je po mi&scaron;ljenju mnogih državnika jedan od glavnih kreatora kaosa u svijetu. Pobjeda Donalda Trumpa prije dvije godine po mi&scaron;ljenju nekih poremetila je planove zloglasnog 'Novog svjetskog poretka' predvođenog Sorosom.</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/18-11-07-george-soros.jpg