Aktualnohttp://grude.comPortal Grude.com - Grude. Online najnovije vijesti i aktualna zbivanja iz Gruda i okolice vezana za društvo, politiku, sport, kulturu, zabavu, kao i sve ostale zanimljivosti - sve na jednom mjestu!© 2016, www.grude.com. All rights reserved.Obrazovanje je prvo i najvažnije strateško područje Sveučilišta u Mostaru FOTOhttp://grude.com/clanak/?i=162790162790Grude.com - klik u svijetSat, 14 Dec 2019 16:22:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=19-12-14-sum-svecana_sjednica-0168.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>U sklopu obilježavanja 42. obljetnice Sveučilišta u Mostaru održana je svečana sjednica Senata SUM-a.<p>&nbsp;</p> <p>Nazočili su gosti iz akademskog, političkog, diplomatskog, vjerskog, javnog i kulturnog života. Tradicija Sveučili&scaron;ta je, da se jednom godi&scaron;nje održava javna sjednica Senata kako bi se analizirao rad kroz proteklu godinu, naglasili ostvareni rezultati i promi&scaron;ljalo o budućim izazovima.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Za ovaj Dan Sveučili&scaron;ta ostvareni rezultati u proteklom periodu objedinjeni su u knjigu akademskih ostvarenja koja je objavljena i dostupna svima nakon svečane sjednice Senata. Vodstvo SUM-a definiralo je dva strate&scaron;ka područja djelovanja: Prvi je integracija, a drugi dono&scaron;enje nove Strategije Razvoja Sveučili&scaron;ta. Rektor Sveučili&scaron;ta u Mostaru prof. dr. Zoran Tomić ističe kako je SUM do danas zavr&scaron;ilo pravnu integraciju, potom financijsku, kroz novi model financiranja Sveučili&scaron;ta i akademsku kroz dono&scaron;enje novog integriranog Statuta.</p> <p>&nbsp;</p> <p>&bdquo;Svakim danom Sveučili&scaron;te jača organizacijski, a snažno ostvaruje i svoju dru&scaron;tvenu misiju. U novoj strategiji Sveučili&scaron;ta obrazovanje je definirano kao prvo i najvažnije strate&scaron;ko područje. Senat je na prijedlog Znanstveno-nastavnih/umjetničkih vijeća donio odluku za pokretanje 20 novih studijskih programa na sva tri ciklusa studiranja i na integriranom studiju. Postojeći i novi studiji učinili su SUM konkurentnijim, privlačnijim i prvim izborom za studiranja. Tom u prilog govori činjenica kako SUM nema pad upisanih studenata u zadnje dvije godine. Danas na Sveučili&scaron;tu studira i 20% studenata iz zemalja u susjedstvu, najvi&scaron;e iz RH.&ldquo;, nagla&scaron;ava rektor prof. dr. Zoran Tomić.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Svečanosti je nazočio i predsjednik HNS-a BiH prof. dr. Dragan Čović. Čestitao je obljetnicu Sveučili&scaron;tu i kazao kako je i on &bdquo;dijete Sveučili&scaron;ta u Mostaru&ldquo;.</p> <p>&nbsp;</p> <p>&bdquo;Danas možemo biti ponosni na sve ono &scaron;to jest Sveučili&scaron;te u Mostaru kroz svoje 42 godine djelovanja. Ponosni smo na uspjeh na&scaron;eg Sveučili&scaron;ta &ndash; jedinog javnog sveučili&scaron;ta na hrvatskom jeziku u BiH, &scaron;to mu daje jednu posebnu odgovornost i jedno posebno poslanje i misiju. Senat SUM-a, predvođen rektorom Tomićem uspijeva definirati sve one osnovne elemente u predvođenju procesa za jedan narod, konstitutivni narod u BiH, ne zapostavljajući potpunu suradnju sa svim ostalima u BiH.&ldquo; istaknuo je prof. dr. Dragan Čović</p> <p>&nbsp;</p> <p>Sveučili&scaron;te u Mostaru aktivni je i vrijedan član Rektorskog zbora/Rektorske konferencije BiH koju čine osam javnih univerziteta BiH ističe predsjedatelj iste, te rektor Univerziteta u Istočnom Sarajevu prof. dr. Milan Kulić.</p> <p>&nbsp;</p> <p>&bdquo;U ime Rektorske konferencije / zbora želim da svaki naredni rođendan Sveučili&scaron;te u Mostaru dočekuje jo&scaron; bolje, jače i spremnije. Da bi bili takvi neophodno je da radimo i surađujemo ovakvim intenzitetom i modelom kojeg mi u okviru Rektorske konferencije/zbora pokazujemo. Pred nama je zadatak zajedni&scaron;tva i suradnje u promicanju akademskih vrijednosti i visokog obrazovanja u BiH.&ldquo;, kazao je rektor prof. dr. Milan Kulić.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Danas se na Sveučili&scaron;tu u Mostaru nastava izvodi kroz 155 studijskih programa, od čega je 71 na prvome ciklusu, 69 na drugome ciklusu, četiri na integriranome studiju i 11 na trećemu ciklusu studija. U nastavnome procesu sudjeluje 1017 djelatnika domaćih i vanjskih. Poseban naglasak je stavljen na suradnju s Rektorskih zborom iz Republike Hrvatske čiji Sveučili&scaron;te u Mostaru dugogodi&scaron;nji član. U ime Rektorskog zbora RH 42. obljetnicu Sveučili&scaron;tu čestitao je predsjednik prof. dr. Nik&scaron;a Burum, rektor Sveučili&scaron;ta u Dubrovniku.</p> <p>&nbsp;</p> <p>U sklopu svečane sjednice Senata Sveučili&scaron;ta u Mostaru dodijeljene su rektorove nagrade najboljim studentima, plakete za izniman doprinos razvoju Sveučili&scaron;ta kroz istaknuti rad na znanstvenom, nastavnom i stručnom polju, te &scaron;irenju ugleda Sveučili&scaron;ta i plakete za izniman doprinos razvoju Sveučili&scaron;ta.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Nagrađeni:</strong></p> <p>Plaketa za izniman doprinos razvoju Sveučili&scaron;ta kroz istaknuti rad na znanstvenom, nastavnom i stručnom polju, te &scaron;irenju ugleda Sveučili&scaron;ta:</p> <p>1. prof. dr. sc. Damir Kukić</p> <p>2. prof. dr. sc. Dragan Ljutić</p> <p>Plaketa za izniman doprinos razvoju Sveučili&scaron;ta kroz istaknuti rad na znanstvenom, nastavnom i stručnom polju:</p> <p>1. Prof. dr.sc. Jure Beljo</p> <p>2. Prof. dr. sc. Snježania Seku&scaron;ak-Gale&scaron;ev</p> <p>3. Prof. dr. sc. Jelena Filipović-Grčić</p> <p>4. Prof. dr. sc. Karmela Bari&scaron;ić</p> <p>5. Prof. dr. sc. Marijana Sivrić (posthumno)</p> <p>6. Prof. dr. sc. Krunoslav &Scaron;mit</p> <p>7. Prof. dr. sc. Zoran Đoga&scaron;</p> <p>8. Prof. dr. sc. Tomislav Josip Mlinarić</p> <p>Plaketa za izniman doprinos razvoju Sveučili&scaron;ta:</p> <p>1. vlč. Vinko Radić</p> <p>2. dr. sc. Zoran Bekić</p> <p>&nbsp;</p> <p><img src="https://www.grude.com/Datoteke/novosti/19-12-14-19-12-14-sum-svecanasjednica-0168.jpg" alt="" width="640px" /></p> <p><img src="https://www.grude.com/Datoteke/novosti/19-12-14-19-12-14-sum-svecanasjednica-0013.jpg" alt="" width="640px" /></p> <p><img src="https://www.grude.com/Datoteke/novosti/19-12-14-19-12-14-sum-svecanasjednica-0053.jpg" alt="" width="640px" /></p> <p><img src="https://www.grude.com/Datoteke/novosti/19-12-14-19-12-14-sum-svecanasjednica-0055.jpg" alt="" width="640px" /></p>//grude.com/Datoteke/Novosti/19-12-14-sum-svecana_sjednica-0168.jpgUprava Civilne zaštite ŽZH donirala vozilo Crvenom Križu ŽZH FOTOhttp://grude.com/clanak/?i=162789162789Grude.com - klik u svijetSat, 14 Dec 2019 15:13:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=19-12-14-crveni_kriz_donacija1.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Svi pripadnici Službe za zbrinjavanje ugroženog i nastradalog stanovništva i prvu medicinsku pomoć, odnosno pripadnici timova za zbrinjavanje ugroženog i nastradalog stanovništva, tima za podršku i hitne intervencije i pripadnici interventnih timova za prvu medicinsku pomoć dobili su obuću.<p>&nbsp;</p> <p>Služba za zbrinjavanje ugroženog i nastradalog stanovni&scaron;tva i prvu medicinsku pomoć Crvenog križa Županije Zapadnohercegovačke dobila je na kori&scaron;tenje rabljeno terensko vozilo marke Nissan od Uprave civilne za&scaron;tite Županije Zapadnohercegovačke.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Vozilo je namijenjeno za potrebe Službe za zbrinjavanje ugroženog i nastradalog stanovni&scaron;tva i prvu medicinsku pomoć, ali i za svakodnevne potrebe županijskog Crvenog križa.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Svi pripadnici Službe za zbrinjavanje ugroženog i nastradalog stanovni&scaron;tva i prvu medicinsku pomoć, odnosno pripadnici timova za zbrinjavanje ugroženog i nastradalog stanovni&scaron;tva, tima za podr&scaron;ku i hitne intervencije i pripadnici interventnih timova za prvu medicinsku pomoć dobili su obuću.<br /><br /><br /></p> <p><img src="https://www.grude.com/Datoteke/novosti/19-12-14-19-12-14-crveni_kriz_donacija2.jpg" alt="" width="640px" /></p> <p>&nbsp;</p> <p>&bdquo;Prije četiri mjeseca sa županijskim Crvenim križom potpisali smo Ugovor o međusobnim pravima i obvezama, a jedna od na&scaron;ih obveza je opremanje Službe za zbrinjavanje ugroženog i nastradalog stanovni&scaron;tva i prvu medicinsku pomoć formirane pri Crvenom križu. Stoga mi čini iznimno zadovoljstvo da smo, ponajprije zahvaljujući županijskom Stožeru civilne za&scaron;tite, uručili vozilo na&scaron;em Crvenom križu koje će im siguran sam dobro doći pri obavljanju njihovih nadasve humanih zadaća&ldquo;, rekao je prigodom primopredaje vozila i obuće za pripadnike službe Crvenog križa, ravnatelj Uprave civilne za&scaron;tite Županije Zapadnohercegovačke dr. sc. Drago Martinović.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Predsjednik Crvenog križa Županije Zapadnohercegovačke Viktor Grbavac uručio je ravnatelju Uprave civilne za&scaron;tite Županije Zapadnohercegovačke dr. sc. Dragi Martinoviću zahvalnicu za izniman doprinos radu i razvoju Crvenog križa Županije Zapadnohercegovačke..</p> <p>&nbsp;</p> <p><img src="https://www.grude.com/Datoteke/novosti/19-12-14-19-12-14-zahvalnica_ck_zzh2019.jpg" alt="" width="640px" /></p> <p>&nbsp;</p> <p>Uprava civilne za&scaron;tite Županije Zapadnohercegovačke i Crveni križ Županije Zapadnohercegovačke potpisali su, 12. kolovoza 2019. godine, Ugovor o međusobnim pravima i obvezama prema kojemu su utvrđena međusobna prava i obveze, kao i konkretni zadaci Službe za zbrinjavanje ugroženog i nastradalog stanovni&scaron;tva i prvu medicinsku pomoć, formirane pri Crvenom križu Županije Zapadnohercegovačke, u području za&scaron;tite i spa&scaron;avanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća.</p> <p>&nbsp;</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/19-12-14-crveni_kriz_donacija1.jpgDavid Grbavac i službeno potvrđen za ministra MUP-a ZHŽ-ahttp://grude.com/clanak/?i=162779162779Grude.com - klik u svijetFri, 13 Dec 2019 14:53:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=19-12-10-david-grbavac.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Novi prvi čovjek Ministarstva unutarnjih poslova Zapadnohercegovačke županije je David Grbavac, odlučila je u petak Skupština ZHŽ na zasjedanju u Širokom Brijegu.<p>&nbsp;</p> <p>Grbavac je istaknuo kako će se pobrinuti da se njegovim imenovanjem građani ZHŽ-a osjećaju sigurnije.</p> <p>&nbsp;</p> <p>"Nadam se da ću ispuniti očekivanja sugrađana. Siguran sam u to da će se svaki po&scaron;teni i dobronamjerni građanin županije osjećati sigurnim jer je policija bila, a bit će i jo&scaron; vi&scaron;e jamac stabilnosti i sigurnosti na&scaron;e županije", poručio je Grbavac.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Nakon &scaron;to je predsjednik Vlade ZHŽ-a Zdenko Ćosić prihvatio ostavku biv&scaron;eg ministra Zdravka Borasa, Skup&scaron;tina ZHŽ-a danas je potvrdila imenovanje Grbavca koji je bio prijedlog Gradskog odbora HDZ-a BiH Ljubu&scaron;ki te Županijskog odbora ove stranke.</p> <p>&nbsp;</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/19-12-10-david-grbavac.jpgBoris Johnson i Konzervativci uvjerljivo pobijedili!http://grude.com/clanak/?i=162775162775Grude.com - klik u svijetFri, 13 Dec 2019 08:34:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=19-07-25-boris-johnson.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Konzervativci Borisa Johnsona osvojili su najmanje 326 mandata, dovoljno da osiguraju većinu i da Johnson ostane premijer.<p>&nbsp;</p> <p>U svom govoru nakon &scaron;to je dobio većinu Johnson je izjavio kako se radi o povijesnoj pobjedi koja će mu omogućiti da po&scaron;tuje volju britanskog naroda i da izvede Veliku Britaniju iz EU-a.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Laburistička stranka ostvarila je možda i najgori rezultat otprije Drugog svjetskog rata, odnosno od 1935. godine. Očekuje se da će Jeremy Corbyn biti pozvan na odgovornost.</p> <p>&nbsp;</p> <p>John Bercow, biv&scaron;i predsjednik parlamenta, rekao je kako se radi o apsolutno dramatičnoj pobjedi Borisa Johnsona ako se rezultati pokažu točnima te kako će mu dati kredibilitet da provede Brexit do kraja siječnja 2020. godine.</p> <p>&nbsp;</p> <p>"Ovo je fantastična pobjeda Konzervativne stranke i Borisa Johnsona", rekao je Bercow.</p> <p>&nbsp;</p> <p>"Johnsonu se potpuno isplatila kocka s izborima. Ovo je apsolutno dramatična pobjeda."</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/19-07-25-boris-johnson.jpgBlago Zadro posmrtno proglašen počasnim građaninom Zagrebahttp://grude.com/clanak/?i=162768162768Grude.com - klik u svijetThu, 12 Dec 2019 09:06:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=18-05-29-blago_zadro_ledinac_1.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>General bojnik Blago Zadro posmrtno je proglašen počasnim građaninom Zagreba jednoglasno je u srijedu odlučila zagrebačka Gradska skupština.<p>&nbsp;</p> <p>Riječ je o prijedlogu zagrebačkog gradonačelnika Milana Bandića, a u prihvaćenom se zaključku podsjeća kako je Blago Zadro heroj Domovinskog rata, junački poginuo u obrani suvereniteta Republike Hrvatske, 16. listopada 1991. godine blizu Trpinjske ceste.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Zadro je zbog iznimnog herojstva i izuzetnih organizacijskih sposobnosti preuzeo zapovijedanje obranom cijelog Borova Naselja te je bio zapovjednik 3. bojne 204. vukovarske brigade Hrvatske vojske.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Pod njegovim vodstvom na Trpinjskoj cesti zaustavljena je oklopna sila JNA i uni&scaron;teno na desetke tenkova i oklopnih transportera.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Rođen je u Donjim Mamićima-Ledincu pored Gruda 31. ožujka 1944. godine, a s obitelji se kao desetogodi&scaron;njak doselio u Borovo naselje, gdje je zavr&scaron;io &scaron;kolu i zaposlio se u tvornici "Borovo".</p> <p>&nbsp;</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/18-05-29-blago_zadro_ledinac_1.jpgSUD ODLUČIO! THOMPSON MOŽE PJEVATI: ZA DOM SPREMNIhttp://grude.com/clanak/?i=162767162767Grude.com - klik u svijetThu, 12 Dec 2019 09:05:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=15-12-19-thompson1.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Visoko prekršajni sud napokon je, kako neslužbeno doznajemo, odlučivao o slučaju Marka Perkovića Thompsona, odnosno o njegovu uzviku “Za dom spremni” na početku popularne nacionalne budnice “Bojna Čavoglave”. <p>&nbsp;</p> <p>Iako je taj sud donio već pet pravomoćnih presuda u kojima je presudio da uzvik &ldquo;Za dom spremni&rdquo; predstavlja nezakonito pona&scaron;anje, u Thompsonovu slučaju vijeće je, kako doznajemo, presudilo - da zakon nije prekr&scaron;en.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Neslužbeni izvori bliski Visokom prekr&scaron;ajnom sudu ističu da je tročlano sudsko vijeće koje čine sutkinje <strong>Anđa Ćorluka, Ivanka Ma&scaron;ić</strong> i <strong>Mirjana Margetić </strong>presudu kojom oslobađaju Thompsona prekr&scaron;ajne odgovornosti donijelo u studenom ove godine. Tročlano vijeće Visokog prekr&scaron;ajnog suda odbilo je žalbu &scaron;ibensko-kninske policije na prvostupanjsku oslobađajuću presudu Općinskog suda u &Scaron;ibeniku donesenu u listopadu 2018. Njome je &scaron;ibenski sudac <strong>Ivan Lokas </strong>nepravomoćno oslobodio Thompsona prekr&scaron;ajne odgovornosti za izvikivanje pozdrava &ldquo;Za dom spremni&rdquo; na tri koncerta koji su održani 5. kolovoza 2015., zatim 5. kolovoza 2016. i 27. kolovoza 2017.</p> <p>&nbsp;</p> <p><em><strong>Jutarnji list</strong></em></p>//grude.com/Datoteke/Novosti/15-12-19-thompson1.jpgMarkota ISIL-ovac odgovoran za napad auto-bombom u Mostaru vraća se u BiH?http://grude.com/clanak/?i=162752162752Grude.com - klik u svijetWed, 11 Dec 2019 09:13:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=19-12-11-mostar_autobomba.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>U BiH biti prebačeno oko 260 terorista!<p><br />Stručnjak za sigurnost Dževad Galija&scaron;ević izjavio je da se u skupini džihadista koji bi trebali biti vraćeni u BiH nalazi i trenutno najmisterioznija ličnost Islamske države Emir Markota, koji važi za jednog od zapovjednika Islamske države.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>&ndash; Tko je Emir Markota?</strong><br />Ovo pitanje trenutno postavljaju vodeće zapadne obavje&scaron;tajne službe, a odgovara nema ni u Siriji, ali ni u BiH. Markota važi za jednog od zapovjednika Islamske države, ali i organizatora brojnih terorističkih akcija u BiH i Europi &ndash; rekao je Galija&scaron;ević za portal Vesti, prenosi Srna. On je dodao da je jedino izvjesno da je riječ o teroristu koji je koristio vi&scaron;e imena, a trenutno posjeduje putovnicu BiH. Prema riječima Galija&scaron;evića, u obavje&scaron;tajnim krugovima sve se glasnije priča da je riječ o poku&scaron;aju Obavje&scaron;tajne agencije BiH i turske službe MIT da &ldquo;iza leđa Amerikanaca&rdquo; izvuku ovog teroristu iz Sirije.</p> <p>&nbsp;</p> <p>&ndash; Ono &scaron;to je nesporno jeste da je u vi&scaron;e navrata u Siriji lažirao svoju smrt, čime je zapravo kupovao vrijeme za jačanje svojih pozicija u vrhu zapovjednog lanca Islamske države &ndash; kaže Galija&scaron;ević. On je dodao da su ga nedavno kontaktirale i njemačke obavje&scaron;tajne strukture s pitanjem je li riječ o Admedu Zuhairu Handalu, teroristu iz Mostara. &ndash; I oni su u čudu zato &scaron;to je Markoti to bilo drugo ime, a pritom je trebao biti u zatvoru u Guantanamu, a nije. Kako? &ndash; upitao je Galija&scaron;ević.</p> <p>&nbsp;</p> <p>On podsjeća da je upravo Markota 1997. godine u Mostaru aktivirao auto-bombu kada je ozlijeđeno 29 ljudi, te uni&scaron;teno 120 stanova i isto toliko automobila. Napad se odigrao 18. rujna 1997. godine u 23.40 sati u Splitskoj ulici u zapadnom Mostaru. Na mjestu eksplozije ostao je krater &scaron;irok 240 i dubok 85 centimetara. Međutim, glavnoosumnjičeni za taj napad tada se zvao Ahmed Zuhair Handal i imao je sudansko državljanstvo.</p> <p>&nbsp;</p> <p>&ndash; Činjenica je da mu je BiH kasnije dala putovnicu, a to jo&scaron; jednom otvara priču tko je sve sudjelovao u fabriciranju novih dokumenata za teroriste &ndash; kaže Galija&scaron;ević i upozorava da će u BiH biti prebačeno oko 260 terorista, a da su prva devetorica pripadala skupini Nusreta Imamovića.</p> <p>&nbsp;</p> <p>&ndash; Imamović je jedan od vehabijskih vođa koji posljednjih pet godina ratuje za Islamsku državu &ndash; dodao je Galija&scaron;ević.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Vesti navode da je ministar unutarnjih poslova Republike Srpske Dragan Lukač rekao da ovo ministarstvo raspolaže imenima devetorice islamista, od kojih svaki ima bogato ratno iskustvo stečeno tijekom vi&scaron;egodi&scaron;njeg ratovanja za Islamsku državu.</p> <p>&nbsp;</p> <p>&ndash; U ovom trenutku operiramo s devet imena koja svakako predstavljaju opasnost za BiH. Oni moraju biti uhićeni i stavljeni pod kontrolu kako bi se procesuirali za sve &scaron;to su radili na rati&scaron;tima u Siriji ili Iraku &ndash; nagla&scaron;ava Lukač. Vesti navode da je u toj skupini i Armin Čurt koji je kao srednjo&scaron;kolac oti&scaron;ao ratovati za Islamsku državu, a prema dosada&scaron;njim podacima, već nekoliko puta je uspje&scaron;no inscenirao svoju smrt.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Drugi džihadist je Јasmin Keserović, koji je prije nekoliko godina u otvorenom pozivu &ldquo;muslimanima na Balkanu i Europi&rdquo; pozvao na ubijanje kr&scaron;ćana i trovanje izvora vode po Europi. U toj skupini su jo&scaron; i Senad Kasupović, Emir Ali&scaron;ić, Miralem Berbić, Hamza Labidi, Muharem Dunić, Armin Dželko i najtajanstveniji putnik &ndash; Emir Markota.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Devetočlana skupina terorista će, prema planu sigurnosnih službi BiH, već po slijetanju u sarajevsku zračnu luku biti predana u nadležnost Tužiteljstvu BiH, a to znači da će im biti određen pritvor zbog sudjelovanja u stranim vojnim formacijama. Prema najavama, u toj skupini će stići i sedam žena i petnaestoro djece. Svi oni će odmah biti prebačeni u Azilantski centar u Delija&scaron;u kod Trnova. Tamo će biti podvrgnuti sigurnosnim, ali i medicinskim pregledima, poslije čega će biti odlučeno hoće li biti pu&scaron;teni ili ne, prenosi Dnevnik.ba.</p> <p>&nbsp;</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/19-12-11-mostar_autobomba.jpgTuđman je bio garancija slobode i uspjeha Herceg Bosnehttp://grude.com/clanak/?i=162736162736Grude.com - klik u svijetTue, 10 Dec 2019 08:58:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=15-12-11-franjo_tudjman.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>U vrijeme kada se rušio stari i stvarao novi svijet, Franjo Tuđman predvodio je bitku za hrvatsku nezavisnost. <p>&nbsp;</p> <p>Na prvim demokratskim izborima 1990. birači su tražili nekog tko će znati odgovoriti Slobodanu Milo&scaron;eviću i njegovim jahačima velikosrpske apokalipse. I povjerenje odlučili dati biv&scaron;em Titovom generalu, političkom disidentu i povjesničaru u čijem je mandatu tijekom krvavog rata Hrvatska međunarodno priznata.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Dana 19. svibnja 1993. godine Franjo Tuđman bio je u Grudama i &Scaron;irokom Brijegu, a pred oko 10.000 ljudi Mate Boban, predsjednik Herceg Bosne ga je najavio riječima:<br />&ldquo;U ime cijele Herceg-Bosne, u ime svih Hrvata, pozdravljam predsjednika svih Hrvata, poglavara države Hrvatske dr. Franju Tuđmana. On je garancija na&scaron;e slobode, on je garancija da ćemo mi uspjeti.&rdquo;</p> <p>&nbsp;</p> <p>O njemu je dr. Andrija Hebrang za Direktno.hr rekao sljedeće: Dr. Franjo Tuđman ostaje zavijek jedinstvena figura hrvatske povijesti, jer je pod najtežim okolnostima sa svojim narodom stvorio hrvatsku državu. Njegovo djelo ostaje zauvijek i to je djelo neponovljivo. Franjo Tuđman nas je Hrvate uveo u povla&scaron;teni klub naroda koji sami odlučuju o svojoj sudbini! U svijetu postoji vi&scaron;e od tisuću naroda, definiranih svojom kulturom i povije&scaron;ću, ali samo dvije stotine njih ima svoju samostalnu državu, a od Tuđmanova doba i Hrvatska je u tom klubu sretnika.</p> <div class="banner banner-billboard-unutar-clanka-970x250 clear adexElement adexFoundElement-14">&nbsp;</div> <p>&Scaron;to znači biti narod bez samostalne države Hrvati dobro znaju, jer su bili predmetom ugnjetavanja. U stoljećima svoje povijesti bili su podređeni u svim narodnim zajednicama u koje su ulazili, zaključno sa zloglasnim južnoslavenskim državama od 1918. do 1990. godine. U tim Jugoslavijama kao narod desetkovani smo od krvoločnih srpskih žandara pa sve do komunističkog krvoprolića 1945. godine i kasnije. Tuđman je uspio ono &scaron;to su mnogi na&scaron;i velikani poku&scaron;avali, za &scaron;to su mnogi na&scaron;i preci izginuli, ali neovisnost države nisu mogli ostvariti. Zajednice s drugim narodima u tuđim državama uvijek su za nas zavr&scaron;avale tragično. Franjo Tuđman nas je zauvijek rije&scaron;io sudbine podređenih.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Sada o svojoj sudbini odlučujemo sami, &scaron;to će kratkoročno zbog usađenog podaničkog mentaliteta biti lo&scaron;e, ali dugoročno će narod sazrijeti i imati uspje&scaron;nu državu. Veličinu Franje Tuđmana danas ne razumiju oni koji su živjeli od povlastica u biv&scaron;oj državi koju je narod sru&scaron;io voljom većine, kao i naivci koji nasjedaju na laži nastalih u kuhinji onih koji nikada neće oprostiti Tuđmanu ru&scaron;enje Jugoslavije. To je 'peta kolona' koja bri&scaron;e nacionalni identitet, kriminalizira Domovinski rat, mijenja izvorne nacionalne praznike, podriva razvoj države u svim segmentima. Na žalost, narod uglavnom bira one koji su protiv suverenizma i iz podaničkih, ili kalkulantskih razloga odstupaju od Tuđmanove suverenističke politike. No, oni su prolaznici, a djelo Franje Tuđmana i većine njegova naroda je vječno i pitanje je vremena kada će se ostvariti u cijelosti. Među brojnim hrvatskim političarima Tuđman je bio jedini državnik.</p> <p>&nbsp;</p> <p><em><strong>Grude.com</strong></em></p>//grude.com/Datoteke/Novosti/15-12-11-franjo_tudjman.jpgFOTO: MUP ŽZH proveo kampanju ''Borba protiv korupcije''http://grude.com/clanak/?i=162729162729Grude.com - klik u svijetMon, 09 Dec 2019 16:53:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=19-12-09-mupzzh-korupcija1.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>S ciljem podizanja svijesti o borbi protiv korupcije mlađih generacija u navedenoj kampanji sudjelovali su i učenici završnih razreda osnovnih škola..<p>&nbsp;</p> <p>Povodom obilježavanja Međunarodnog dana borbe protiv korupcije, MUP ŽZH je održao kampanju pod nazivom &bdquo;Borba protiv korupcije&ldquo; od strane Međunarodnog programa pomoći u kriminalističkoj obuci u BiH pri Ministarstvu pravosuđa SAD-a (ICITAP/USDOJ) zajedno sa MUP-om ŽZH.<br /><br /><br /></p> <p><img src="https://www.grude.com/Datoteke/novosti/19-12-09-19-12-09-mupzzh-korupcija2.jpg" alt="" width="640px" /></p> <p>&nbsp;</p> <p>Jednodnevna kampanja održana je danas (09.12.2019. godine) u vremenskom periodu od 10.00 do 14.00 sati ispred Prodajnog centra &bdquo;Namex&ldquo; u Ulici Stjepana Radića u Ljubu&scaron;kom, kojom prilikom se dijelio tematski promotivni materijal osiguran od strane ICITAP-a.</p> <p>&nbsp;</p> <p>S ciljem podizanja svijesti o borbi protiv korupcije mlađih generacija u navedenoj kampanji sudjelovali su i učenici zavr&scaron;nih razreda osnovnih &scaron;kola koji su zajedno sa policijskim službenicima MUP-a ŽZH sudjelovali u raspodjeli promotivnog materijala i popunjavanju upitnika.<br /><br /><br /></p> <p><img src="https://www.grude.com/Datoteke/novosti/19-12-09-19-12-09-mupzzh-korupcija3.jpg" alt="" width="640px" /></p> <p>&nbsp;</p> <p>Uprava policije MUP-a ŽZH poziva sve građane da se pridruže u borbi protiv korupcije na način da prijave korupciju na besplatni broj 122.</p> <p>&nbsp;</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/19-12-09-mupzzh-korupcija1.jpgMijo Krešić brinuti će za obranu države! Ljiljana Lovrić druga žena vanjske trgovine i ekonomijehttp://grude.com/clanak/?i=162723162723Grude.com - klik u svijetMon, 09 Dec 2019 10:44:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=16-01-26-mijo_kresic.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Večernji list objavio je imena hrvatskih ministara u Vijeću ministara BiH. Kako je bilo i očekivano, Vjekoslav Bevanda ostaje ministar financija i riznice, kao i Josip Grubeša koji ostaje na čelu Ministarstva pravosuđa BiH.<p>&nbsp;</p> <p>Ime koje je javnosti manje poznato jest Ankica Gudeljević, koja će preuzeti Ministarstvo civilnih poslova BiH. Ona je ranije bila veleposlanica BiH u Njemačkoj, a karijeru će sada nastaviti na državnoj razini.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Hrvatskim kadrovima pripadaju i tri zamjenička mjesta i tu su uglavnom kadrovi koji su javnosti već poznati.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Tako Josip Brkić ostaje zamjenik ministra vanjskih poslova BiH, dok će Mijo Kre&scaron;ić iz Ministarstva sigurnosti prijeći u Ministarstvo obrane, također na dužnost zamjenika ministra. Ljiljana Lovrić će biti imenovana na poziciju zamjenice ministra vanjske trgovine i ekonomskih odnosa i to je zadnja od &scaron;est dužnosti koje pripadaju Hrvatima u novom sazivu Vijeća ministara.</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/16-01-26-mijo_kresic.jpgKćer pripadnice HV-a moli da dijelite ovaj apel: Pomozite da je pronađemohttp://grude.com/clanak/?i=162722162722Grude.com - klik u svijetMon, 09 Dec 2019 08:02:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=19-12-09-019-skender.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Već pet dana traje opsežna potraga za Jadrankom Skender nestalom pripadnicom Oružanih snaga Hrvatske vojske čiji je nestanak Policijskoj upravi zagrebačkoj prijavljen 4. prosinca 2019. godine u večernjim satima.<p>&nbsp;</p> <p>Nestanak je policiji prijavljen 4. prosinca u večernjim satima nakon čega je započela potraga na području Grada Zagreba. Zajedno s policijom u potragu su se uključili pripadnici Pukovnije vojne policije i dva tima Antiterorističke vojne policije te patrola Vojne policije s pripadnicima Kriminalističke vojne policije, priopćeno je iz MORH-a.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Prilikom potrage pronađen je automobil nestale pripadnice, a policijska potraga je nastavljena. Vojna policija je u stalnom kontaktu s MUP-om, a u skladu s procjenama MUP-a i nadležnostima, Hrvatska vojska će se uključiti u daljnju potragu za nestalom pripadnicom, dodaje se u priopćenju.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Na stranicama Evidencije nestalih osoba Nestali.hr objavljeni su fotografija i opis nestale 51-godi&scaron;nje Jadranke Skender. Objavljeno je kako je svoj dom napustila u osobnom automobilu marke Mercedes gospićkih registarskih oznaka. U trenutku nestanka bila je odjevena u plavu jaknu, plave traperice i žute čizme.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Ako građani imaju bilo kakva saznanja o nestaloj Jadranki Skender, mole se da informacije jave na e-mail nestali@nestali.hr, obavijeste najbližu policijsku postaju ili putem telefona na 192, poručuju iz MORH-a.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Njezina kćer Ines na Facebooku je objavila apel.</p> <p>&nbsp;</p> <p>"Molim vas dijelite sto vise možete, zamolite svoje kontakte da učine isto, možda nam pomogne da je pronađemo! Mama mi je nestala, prona&scaron;li smo auto, ali njoj ni traga.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Nagla&scaron;avam da se radi o mami i baki koja ne bi oti&scaron;la bez traga i glasa. Kolege novinari, molim vas da se i vi uključite &scaron;to je vi&scaron;e moguće, kako ovom objavom tako i svime &scaron;to imate na raspolaganju u medijskom smislu", napisala je.</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/19-12-09-019-skender.jpgJak potres pogodio Firencu, osjetio se i u Dalmacijihttp://grude.com/clanak/?i=162721162721Grude.com - klik u svijetMon, 09 Dec 2019 07:41:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=19-12-09-firenca.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Potres jačine 4,8 stupnjeva po Richteru pogodio je okolinu Firence na sjeveru Italije, javlja Europski mediteranski seizmološki centar.<p><br />Kako se navodi, podrhtavanje tla zabilježeno je u 4:37 sati, 26 kilometara sjeverno od drevne Firence na dubini od oko 9 kilometara.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Potres su osjetili i stanovnici Dalmacije.</p> <p>&nbsp;</p> <p><em><strong>Grude.com</strong></em></p>//grude.com/Datoteke/Novosti/19-12-09-firenca.jpgNovi potres pogodio Albanijuhttp://grude.com/clanak/?i=162714162714Grude.com - klik u svijetSun, 08 Dec 2019 12:00:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=19-12-08-albania-potres-kuca.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Novi potres registriran je u Albaniji magnitude 4,2 stupnja po Richteru, a osjetio se i u Crnoj Gori.<p><br />Potres je registrirao Seizmolo&scaron;ki zavod Crne Gore 15 minuta poslije ponoći, a epicentar je bio 18 kilometara južno od Medove.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Ovaj potres je bio srednje snage, a hipocentar je bio na dubini od osam kilometara.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Potres je mogao izazvati samo manju materijalnu &scaron;tetu u epicentralnom području.</p> <p>&nbsp;<br />FOTO: Arhiv</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/19-12-08-albania-potres-kuca.jpgDo Bašića USKOK došao istražujući Zdravka Mamićahttp://grude.com/clanak/?i=162710162710Grude.com - klik u svijetSun, 08 Dec 2019 11:32:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=15-12-08-mamic.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Do uhićenog preprodavača luksuznih automobila Ivana Inje Bašića USKOK je došao istražujući offshore poslove bivšeg čelnika Dinama Zdravka Mamića, piše u nedjelju Večernji list.<p>&nbsp;</p> <p>Sudac istrage zagrebačkog Županijskog suda na zahtjev USKOK-a jednomjesečni istražni zatvor u tom je slučaju odredio Ba&scaron;iću i njegovoj supruzi Senki, Bernardinu Budinu, Robertu Čarapini, Damiru Mitaru, Ivanu Gavranu, Dinku &Scaron;kiljanu i Dinku Pejiću.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Osim protiv njih osmero, USKOK je istragu pokrenuo i protiv Stjepka Čovića, Ivice Zmi&scaron;e i Kre&scaron;imira Vidovića te tvrtki Clik motor, Meo centar i Portula.</p> <p>&nbsp;</p> <p>&Scaron;to se tiče Ba&scaron;ića, njegovi su sada&scaron;nji problemi prema svemu sudeći počeli u vrijeme dok je USKOK istraživao poslovanje Zdravka Mamića, a to USKOK-ovo istraživanje kasnije je pretočeno u optužnicu koja je poznata kao afera Dinamo 2.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Ba&scaron;ić je, ba&scaron; kao i Gavran, saslu&scaron;avan tijekom te istrage i njihovi su iskazi dio optužnice u tom slučaju.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Tijekom istrage za Dinamo 2 USKOK su posebno zanimali tokovi novca koji je iz GNK Dinama izvlačen u različite offshore tvrtke kojima su se koristili članovi obitelji Mamić. Jedna od takvih tvrtki bila je Real Sport Management, u kojoj je odgovorna osoba bio Mario Mamić. Na račun te tvrtke GNK Dinamo uplaćivao je poveće sume, koje je Mario Mamić prosljeđivao dalje, na račune drugih offshore tvrtki, a taj je novac potom kori&scaron;ten za kupnju osobnih automobila.</p> <div id="dfp-DIA-container">&nbsp;</div> <p>Da je tome tako, u iskazima tijekom istrage za Dinamo 2 USKOK-u su potvrdili sada uhićeni Ba&scaron;ić i Gavran te jo&scaron; jedan svjedok, a svoja saznanja USKOK je zacementirao i dokumentacijom koju je prikupio iz raznih zemalja putem međunarodne pravne pomoći.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Prateći trag novca koji se slijevao na račune Ba&scaron;ićevih tvrtki USKOK je otkrio da on ima razgranat posao diljem Europe, odnosno da posluje u Če&scaron;koj, Slovačkoj, Bugarskoj i Njemačkoj. U Njemačkoj on i njegova supruga imaju četiri tvrtke, a u Če&scaron;koj tri. Imaju tvrtke i u BiH, gdje su obavljene pretrage, a pretražene su i tvrtke u Njemačkoj i Če&scaron;koj.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Golem posao koji je USKOK napravio zainteresirao je i Europol, a da je na pravom tragu postalo je jasno kada je početkom veljače uhićena skupina Mate Stepića, koja je osumnjičena da je po metodi tzv. nestajućih trgovaca na trgovini čeličnim armaturama varala državu na PDV-u.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Među onima koji su tada uhićeni bio je Bernardin Budin, kod kojeg je u pretragama nađena gomila dokumentacije. Pregledavajući je, istražitelji su shvatili ne samo da je Budin povezan s Ba&scaron;ićem nego i kako funkcionira metoda tzv. nestajućih trgovaca te o koliko je velikim novčanim prevarama tu riječ.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Primarna stvar je da krajnji kupci uopće ne moraju biti svjesni da su dio nekog nelegalnog posla, a robu koju kupuju uglavnom plaćaju u gotovini. To je vjerojatno razlog za&scaron;to je u pretragama kod Ba&scaron;ića nađeno dva milijuna kuna u gotovini, ali i gomila dokumentacije, donosi Večernji list.</p> <p>&nbsp;</p> <p><em><strong>Hina</strong></em></p>//grude.com/Datoteke/Novosti/15-12-08-mamic.jpgOdržana svečana promocija diplomanada Filozofskog fakultetahttp://grude.com/clanak/?i=162703162703Grude.com - klik u svijetSat, 07 Dec 2019 05:36:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=19-12-07-promocija1.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Promovirana su 452 diplomanda od čega je 280 prvostupnika i 172 magistra struke.<p>&nbsp;</p> <p><br />Svečana dodjela diploma studentima koji su zavr&scaron;ili studij na Filozofskom fakultetu Sveučili&scaron;ta u Mostaru održana u Hrvatskome domu hercega Stjepana Kosače. Promovirana su 452 diplomanda od čega je 280 prvostupnika i 172 magistra struke.</p> <p>&nbsp;</p> <p><img src="https://www.grude.com/Datoteke/novosti/19-12-07-19-12-07-prorektor_colak.jpg" alt="" width="640px" /></p> <p>&nbsp;</p> <p>Prorektor za znanost i razvoj Sveučili&scaron;ta u&nbsp; prof. dr. sc. Ivo Čolak je istaknuo kako je čitajući izvje&scaron;će za protekle dvije akademske godine Filozofskog fakulteta vidio da je predvodnik filozofskih fakulteta u BiH.</p> <p>&nbsp;</p> <p>&bdquo;Vi dragi diplomandi možete biti sretni i ponosni &scaron;to ste studirali na ovom fakultetu. Za vas je ovo kraj i jednog načina života, va&scaron;i ciljevi i planovi vi&scaron;e nisu isti, a obaveze se povećavaju. Dana&scaron;nja svečanost je krunMostarua va&scaron;eg vi&scaron;egodi&scaron;njeg rada, truda i neprospavanih noći uz knjigu&ldquo;, kazao je prorektor Čolak.</p> <p>&nbsp;</p> <p><img src="https://www.grude.com/Datoteke/novosti/19-12-07-19-12-07-dekan_music.jpg" alt="" width="640px" /></p> <p>&nbsp;</p> <p>Dekan Filozofskog fakulteta Sveučili&scaron;ta u Mostaru prof. dr. sc. Ivica Musić je kazao kako će veliki Blaise Pascal reći da osim logike uma postoji i logika srca.</p> <p>&nbsp;</p> <p>&bdquo;Srce prodire dublje od uma, njemu su pristupačne spoznaje koje ne možemo utemeljiti i dokazati, stoga će spomenuti mislitelj reći da reći da srce ima svoje razloge koje um ne poznaje. Nije posrijedi običan sentiment, riječ je o iskustvu da je lijepo i dobro utkano u sve nas i oko nas, odnosno sve nosi pečat transcedentnog. Zato Vam dragi diplomandi želim zadivljenost pred tom činjenicom, želim da svatko od vas spozna kako je tajnovitiji i veći nego &scaron;to misli da jest&ldquo;, kazao je dekan Musić.</p> <p>&nbsp;</p> <p><img src="https://www.grude.com/Datoteke/novosti/19-12-07-19-12-07-promocija5.jpg" alt="" width="640px" /></p>//grude.com/Datoteke/Novosti/19-12-07-promocija1.jpgJoš jedna odlična vijest! Pronađen Hrvat koji je nestao u Frankfurtu prije mjesec danahttp://grude.com/clanak/?i=162702162702Grude.com - klik u svijetFri, 06 Dec 2019 21:26:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=19-12-06-019-damien-horvat.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Nakon gotovo mjesec dana potrage, u Münchenu je u petak uvečer pronađen 18-godišnji Damien Horvat. Mladić je otišao iz Frankfurta, majci se posljednji put javio 12. studenog s nepoznatog Facebook profila, i od tada do večeras nije bilo nikakve vijesti o nestalom mladiću.<p>&nbsp;</p> <p>Slučajno ga je u sredi&scaron;tu M&uuml;nchena prona&scaron;ao hrvatski pjevač Moreno Vukojević koji već nekoliko godina živi i radi u M&uuml;nchenu.</p> <p>&nbsp;</p> <p>&ldquo;Hodao sam s bratom Danijelom Poccistra&szlig;e u sredi&scaron;tu M&uuml;nchena kad sam ga ugledao kako hoda prema nama. Bio je to u blizini autobusnog stajali&scaron;ta. Teturao je i izgledao izgubljeno. Vidio sam njegovu fotografiju i u Fenixu i na dru&scaron;tvenim mrežama. Brat ga nije prepoznao. Zaustavio sam ga, pitao &ldquo;jesi ti taj kojeg traže?&rdquo;. Odmah sam shvatio o komu je riječ, govori Moreno.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Kaže kako mu je Damien rekao da je u M&uuml;nchen do&scaron;ao s nekim prijateljima, &ldquo;na&scaron;im dečkima&rdquo; koji su ga tu ostavili.</p> <p>&nbsp;</p> <p>&ldquo;Rekao je da su ga neki prijatelji povezli iz Frankfurta za M&uuml;nchen, neki na&scaron;i ljudi koji su ga u M&uuml;nchenu ostavili. Nije imao ni mobitel, niti novaca. Lutao je gradom, prosio i tako preživljavao. Hvala Bogu živ je i zdrav je i sve je u redu s njim&rdquo;, rekao je Moreno.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Moreno i njegov brat su zvali Damienovu majku Tomislavu u Frankfurt. Damienu je kupljena karta za vlak iz M&uuml;nchena za Frankfurt, gdje će mladića čekati majka.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Da joj se sin vraća u Frankfurt, za Fenix je potvrdila i majka Tomislava. Ona će sina dočekati na glavnom kolodvoru u Frankfurtu.</p> <p>&nbsp;</p> <p><a href="http://fenix-magazin.de/pronasao-ga-hrvatski-pjevac-koji-zivi-u-munchenu-pronaden-damien-horvat-koji-je-prije-mjesec-dana-nestao-iz-frankfurta/" target="_blank"><em><strong>Fenix-magazin/MD</strong></em></a></p>//grude.com/Datoteke/Novosti/19-12-06-019-damien-horvat.jpgRadarska kontrola danas u ZHŽ-u, evo gdje i kojim danom će vas 'snimati' u prosincuhttp://grude.com/clanak/?i=162693162693Grude.com - klik u svijetFri, 06 Dec 2019 12:17:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=17-01-24-017_radar_2.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Ako ne želite puniti sarajevske proračune i "donirati" novac za besramno visoke plaće političkih dužnosnika i drugih funkcionera iz sva tri naroda, a kojima je sjedište u Sarajevu, donosimo raspored radarskih kontrola gdje ćete se pridržavati brzine propisane zakonom.<p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong><em><span class="color" style="color: #ff0004;">Dana 06. prosinca na području Županije Zapadnohercegovačke slijedeći je raspored radarskih kontrola: </span></em></strong></p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Raspored radarskih kontrola PU Grude:</strong></p> <p>&nbsp;</p> <p>16:00 &ndash; 17:30 h na R-420, u mjestu Vi&scaron;njica.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Raspored radarskih kontrola PU Ljubu&scaron;ki:</strong></p> <p>&nbsp;</p> <p>15:40 &ndash; 17:00 h na M-6, u mjestu Studenci.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Raspored radarskih kontrola PU Posu&scaron;je:</strong></p> <p>&nbsp;</p> <p>09:00 &ndash; 10:30 h na M-6.1, u mjestu Rastovača,</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Raspored radarskih kontrola PU &Scaron;iroki Brijeg:</strong></p> <p>&nbsp;</p> <p>17:00 &ndash; 18:30 h na R-425, u mjestu Mokro.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong><em><span class="color" style="color: #ff0004;">Dana 10. prosinca na području Županije Zapadnohercegovačke slijedeći je raspored radarskih kontrola: </span></em></strong></p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Raspored radarskih kontrola PU Grude:</strong></p> <p>&nbsp;</p> <p>09:00 &ndash; 11:00 h na M-6, u mjestu Pocrte,</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Raspored radarskih kontrola PU Ljubu&scaron;ki:</strong></p> <p>&nbsp;</p> <p>16:00 &ndash; 17:00 h na M-17.4, u mjestu Cerno, pored trgovine Pravac.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Raspored radarskih kontrola PU Posu&scaron;je:</strong></p> <p>&nbsp;</p> <p>08:00 &ndash; 10:00 h na M-6.1, u mjestu Čitluk,</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Raspored radarskih kontrola PU &Scaron;iroki Brijeg:</strong></p> <p>&nbsp;</p> <p>21:00 &ndash; 22:30 h na M-6.1, u mjestu Kočerin.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong><em><span class="color" style="color: #ff0004;">Dana 11. prosinca na području Županije Zapadnohercegovačke slijedeći je raspored radarskih kontrola: </span></em></strong></p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Raspored radarskih kontrola PU Grude:</strong></p> <p>&nbsp;</p> <p>08:30 &ndash; 10:00 h na M-6, u mjestu Sovići, zaseok Vla&scaron;ići.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Raspored radarskih kontrola PU Ljubu&scaron;ki:</strong></p> <p>&nbsp;</p> <p>12:00 &ndash; 13:30 h na M-6, u mjestu Klobuk, pored Osnovne &scaron;kole.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Raspored radarskih kontrola PU Posu&scaron;je:</strong></p> <p>&nbsp;</p> <p>18:30 &ndash; 20:00 h na M-6.1, u mjestu Rastovača.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Raspored radarskih kontrola PU &Scaron;iroki Brijeg:</strong></p> <p>&nbsp;</p> <p>07:50 &ndash; 09:30 h na M-6.1, u mjestu Trn.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong><em><span class="color" style="color: #ff0004;">Dana 14. prosinca na području Županije Zapadnohercegovačke slijedeći je raspored radarskih kontrola: </span></em></strong></p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Raspored radarskih kontrola PU Grude:</strong></p> <p>&nbsp;</p> <p>10:30 &ndash; 12:00 h na M-6, u mjestu Ružići, na lokalitetu Marića Strana,</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Raspored radarskih kontrola PU Ljubu&scaron;ki:</strong></p> <p>&nbsp;</p> <p>16:00 &ndash; 17:00 h na M-6, u mjestu Klobuk, pored Osnovne &scaron;kole.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Raspored radarskih kontrola PU Posu&scaron;je:</strong></p> <p>&nbsp;</p> <p>19:30 &ndash; 20:50 h na M-6.1, u mjestu Broćanac.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Raspored radarskih kontrola PU &Scaron;iroki Brijeg:</strong></p> <p>&nbsp;</p> <p>22:30 &ndash; 00:00 h na M-6.1, na obilaznici.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong><em><span class="color" style="color: #ff0004;">Dana 16. prosinca na području Županije Zapadnohercegovačke slijedeći je raspored radarskih kontrola: </span></em></strong></p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Raspored radarskih kontrola PU Grude:</strong></p> <p>&nbsp;</p> <p>16:00 &ndash; 17:30 h na M-6, u mjestu Sovići, zaseok Vla&scaron;ići.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Raspored radarskih kontrola PU Ljubu&scaron;ki:</strong></p> <p>&nbsp;</p> <p>10:00 &ndash; 11:40 h na M-17.4, u mjestu Cerno, pored trgovine Pravac.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Raspored radarskih kontrola PU Posu&scaron;je:</strong></p> <p>&nbsp;</p> <p>08:00 &ndash; 09:30 h na M-6.1, u mjestu Rastovača,</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Raspored radarskih kontrola PU &Scaron;iroki Brijeg:</strong></p> <p>&nbsp;</p> <p>16:30 &ndash; 18:10 h na M-6.1, u mjestu Provo.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong><em><span class="color" style="color: #ff0004;">Dana 18.prosinca na području Županije Zapadnohercegovačke slijedeći je raspored radarskih kontrola: </span></em></strong></p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Raspored radarskih kontrola PU Grude:</strong></p> <p>&nbsp;</p> <p>07:30 &ndash; 08:30 h na R-420, u mjestu Vi&scaron;njica.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Raspored radarskih kontrola PU Ljubu&scaron;ki:</strong></p> <p>&nbsp;</p> <p>16:00 &ndash; 17:30 h na M-6, u mjestu Studenci.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Raspored radarskih kontrola PU Posu&scaron;je:</strong></p> <p>&nbsp;</p> <p>09:00 &ndash; 10:30 h na M-6.1, u mjestu Rastovača,</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Raspored radarskih kontrola PU &Scaron;iroki Brijeg:</strong></p> <p>&nbsp;</p> <p>17:00 &ndash; 18:30 h na R-425, u mjestu Mokro.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong><em><span class="color" style="color: #ff0004;">Dana 21.prosinca na području Županije Zapadnohercegovačke slijedeći je raspored radarskih kontrola: </span></em></strong></p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Raspored radarskih kontrola PU Grude:</strong></p> <p>&nbsp;</p> <p>19:00 &ndash; 20:40h na R-420, u mjestu Vi&scaron;njica.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Raspored radarskih kontrola PU Ljubu&scaron;ki:</strong></p> <p>&nbsp;</p> <p>18:00 &ndash; 19:30 h na M-6, u mjestu Studenci.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Raspored radarskih kontrola PU Posu&scaron;je:</strong></p> <p>&nbsp;</p> <p>10:30 &ndash; 11:30 h na M-6.1, u mjestu Rastovača,</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Raspored radarskih kontrola PU &Scaron;iroki Brijeg:</strong></p> <p>&nbsp;</p> <p>20:00 &ndash; 21:40 h na R-425, u mjestu Mokro.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong><em><span class="color" style="color: #ff0004;">Dana 21. prosinca na području Županije Zapadnohercegovačke slijedeći je raspored radarskih kontrola: </span></em></strong></p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Raspored radarskih kontrola PU Grude:</strong></p> <p>&nbsp;</p> <p>23:00 &ndash; 00:45 h na M-6, u mjestu Sovići, zaseok Vla&scaron;ići.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Raspored radarskih kontrola PU Ljubu&scaron;ki:</strong></p> <p>&nbsp;</p> <p>18:00 &ndash; 19:00 h na M-17.4, u mjestu Mostarska Vrata, pored centra Vrt.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Raspored radarskih kontrola PU Posu&scaron;je:</strong></p> <p>&nbsp;</p> <p>21:00 &ndash; 22:30 h na M-6.1, u mjestu Vinjani, na lokalitetu Dočić,</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Raspored radarskih kontrola PU &Scaron;iroki Brijeg:</strong></p> <p>&nbsp;</p> <p>00:10 &ndash; 01:50 na M-6.1, na obilaznici.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong><em><span class="color" style="color: #ff0004;">Dana 22. prosinca na području Županije Zapadnohercegovačke slijedeći je raspored radarskih kontrola: </span></em></strong></p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Raspored radarskih kontrola PU Grude:</strong></p> <p>&nbsp;</p> <p>12:30 &ndash; 14:00 h na M-6, u mjestu Ružići, na lokalitetu Marića Strana,</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Raspored radarskih kontrola PU Ljubu&scaron;ki:</strong></p> <p>&nbsp;</p> <p>16:00 &ndash; 18:30 h na M-17.4, u mjestu Cerno, pored trgovine Pravac.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Raspored radarskih kontrola PU Posu&scaron;je:</strong></p> <p>&nbsp;</p> <p>19:30 &ndash; 21:00 h na M-6.1, u mjestu Broćanac.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Raspored radarskih kontrola PU &Scaron;iroki Brijeg:</strong></p> <p>&nbsp;</p> <p>08:00 &ndash; 10:00 h na M-6.1, u mjestu Kne&scaron;polje.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong><em><span class="color" style="color: #ff0004;">Dana 28.prosinca na području Županije Zapadnohercegovačke slijedeći je raspored radarskih kontrola: </span></em></strong></p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Raspored radarskih kontrola PU Grude:</strong></p> <p>&nbsp;</p> <p>21:30 &ndash; 22:50 h na M-6, u mjestu Pocrte,</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Raspored radarskih kontrola PU Ljubu&scaron;ki:</strong></p> <p>&nbsp;</p> <p>21:00 &ndash; 23:00 h na M-6 &ndash; u Vitinskoj ulici,</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Raspored radarskih kontrola PU Posu&scaron;je:</strong></p> <p>&nbsp;</p> <p>23:00 &ndash; 01:00 h na R-420, u mjestu Batin.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Raspored radarskih kontrola PU &Scaron;iroki Brijeg:</strong></p> <p>&nbsp;</p> <p>23:30 &ndash; 01:20 na M-6.1, u mjestu Trn.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong><em><span class="color" style="color: #ff0004;">Dana 29. prosinca na području Županije Zapadnohercegovačke slijedeći je raspored radarskih kontrola: </span></em></strong></p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Raspored radarskih kontrola PU Grude:</strong></p> <p>&nbsp;</p> <p>20:10 &ndash; 22:00 h na R-421, u mjestu Tihaljina,</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Raspored radarskih kontrola PU Ljubu&scaron;ki:</strong></p> <p>&nbsp;</p> <p>22:00 &ndash; 00:00 h na M-6 &ndash; u Vitinskoj ulici,</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Raspored radarskih kontrola PU Posu&scaron;je:</strong></p> <p>&nbsp;</p> <p>21:30 &ndash; 23:00 h na R-420, u mjestu Batin.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Raspored radarskih kontrola PU &Scaron;iroki Brijeg:</strong></p> <p>&nbsp;</p> <p>23:30 &ndash; 01:30 h na M-6.1, u mjestu Kne&scaron;polje.</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Uprava policije ŽZH</strong></p>//grude.com/Datoteke/Novosti/17-01-24-017_radar_2.jpgInja Bašić: Trgovac luksuznim autima i prijatelj nogometaša koji pomaže djecu bez roditeljahttp://grude.com/clanak/?i=162686162686Grude.com - klik u svijetThu, 05 Dec 2019 23:42:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=19-12-05-inja-basic.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>U velikoj akciji policije i USKOK-a uhićen je Ivan Bašić zvani Inja, 48-godišnjak iz Posušja, iz Bosne i Hercegovine koji se već godinama bavi uvozom i prodajom automobila. <p>&nbsp;</p> <p>Svi trgovci automobilima znaju da Ba&scaron;ić godinama u Hrvatsku uvozi najluksuznije automobile, a kako je vidljivo iz ponude na službenim stranicama njegove tvrtke radi se o vozilima marke Ferrari, Aston Martin, Lamborghini, Porsche, Audi, BMW, Land rover i Mercedes Benz. S biznisom je započeo jo&scaron; 90-ih godina u rodnoj BiH.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Među brojnim kupcima Ba&scaron;ićevih automobila bili su hrvatski izbornik Zlatko Dalić, Dinamov trener <strong>Nenad Bjelica</strong>, nogometni menadžeri <strong>Nikky Arthur Vuksan</strong>, <strong>Marko Naletilić</strong> i <strong>Ivan Bulat</strong> iz NK &Scaron;ibenik. Najskuplji automobil, Porsche Panameru, kupio je poduzetnik <strong>Damir Lukač</strong>, dok je, primjerice, direktor DM-a <strong>Mirko Markužić</strong> nabavio Audi Q7 za oko 55.000 eura, a <strong>Kristijan Floričić</strong>, jedan od osnivača fonda Aureus Invest, za suprugu je kupio Porsche Cayenne za oko 90.000 eura. Ba&scaron;ić je bio i jedan od ljudi koji su davali jamčevinu za Zdravka Mamića.</p> <p>&nbsp;</p> <p>S druge strane, Ba&scaron;ić je poznat i po humanoj crti, a već godinama stipendira djecu bez roditeljske skrbi, &scaron;to većina medija pre&scaron;ućuje. Pro&scaron;le godine, Ba&scaron;ić je pomogao izvesti na put 12 djece bez roditelja.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Uhićen je zbog sumnje da je Republiku Hrvatsku zakinuo na porezu. Cifra koja se spominje je 3 milijuna kuna (750 tisuća KM)</p> <p>&nbsp;</p> <p><em><strong>Grude.com</strong></em></p>//grude.com/Datoteke/Novosti/19-12-05-inja-basic.jpgMilan Šutalo održao predavanje na Filozofskom fakultetu u Mostaruhttp://grude.com/clanak/?i=162682162682Grude.com - klik u svijetThu, 05 Dec 2019 15:41:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=19-12-05-019-sutalo-predavanje_glavna.jpeg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Milan Šutalo održao je predavanje na Filozofskom fakultetu u Mostaru na temu: „Istinske novinarske zvijezde – proizvođači ekskluzivnih i vjerodostojnih vijesti“. <p>&nbsp;</p> <p>&Scaron;utalo je naglasio kako su istinske novinarske zvijezde novinari koji su u stanju svaki dan doći u redakciju s prijedlogom za dobru priču. Ideje za dobre priče se crpe iz mnogih izvora, a jedan od njih su i svakodnevni razgovori u dru&scaron;tvu. &Scaron;utalo je zato savjetovao studente:<br />&bdquo;Svakodnevno pričate s prijateljima, kolegama i s kim sve ne. Kroz te razgovore čujete mno&scaron;tvo informacija koje možete pretvoriti u novinarske priče. Ako Vam urednik tu priču podrži, krećete na posao&ldquo;, kazao je &Scaron;utalo.</p> <p><br />Naveo je i primjer jedne od tih priča. Radi se o tome da je vlasnik Violete d.o.o Grude kupio Hotel Grude. Takva priča vrlo često prvo dođe do građanstva, a zatim do medija. U obradi priče, prema &Scaron;utalu, mora se početi sa stvaranjem pitanja koja su novinarski bitna i koja će zanimati &scaron;iru javnost, a tek onda krenuti u obradu onoga o čemu želimo pisati.</p> <p><br />Osim pravila o pisanju vijesti, pričao je i o važnosti novinarske etike:<br />&bdquo;Nije dovoljno da imate eksluzivnu priču, važno je i da ona bude vjerodostojna. Da bi bila vjerodostojna, potrebno se pridržavati novinarske etike i održavati dobar novinarski stil.&ldquo;</p> <p><br />Zaključio je kako postoje tri odlike dobrih novinara, a to su: stalne ideje za novinarske priče, po&scaron;tovanje novinarske etike, i dobar stil. Osim toga, svaki novinar mora biti znatiželjan, jer drugačije neće moći uživati u svom poslu. Sve ostalo se, kako nam govori ovaj iskusni novinar, stječe godinama rada.</p> <p>&nbsp;</p> <p><img src="https://www.grude.com/Datoteke/novosti/19-12-05-19-12-05-019-sutalo-predavanje1.jpeg" alt="" width="640px" /></p> <p>&nbsp;</p> <p><img src="https://www.grude.com/Datoteke/novosti/19-12-05-19-12-05-019-sutalo-predavanje3.jpeg" alt="" width="640px" /></p> <p><em><strong>Katarina Živković/Grude.com</strong></em></p>//grude.com/Datoteke/Novosti/19-12-05-019-sutalo-predavanje_glavna.jpegOprez zbog poledice u gorjuhttp://grude.com/clanak/?i=152679152679Grude.com - klik u svijetThu, 05 Dec 2019 08:07:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=18-01-21-poledica.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Prometuje se po suhim ili djelomično vlažnim kolnicima.<p><br />Magla mjestimice smanjuje vidljivost na dionicama cesta uz riječne tokove i u kotlinama.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Zbog niskih jutarnjih temperatura upozoravamo vozače na mjestimičnu poledicu na cestama u gorju, dok je u nizinama poledica moguća na prilazima tunelima i preko mostova.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Dionicama cesta koje prolaze usjecima upozoravamo na moguće odrone kamenja i zemlje na kolnik.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Na dionici M-15 Livno &ndash; &Scaron;ujica preko prijevoja Borova Glava, upozoravamo vozače na učestale izlaske divljih konja na kolnik.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Vozačima savjetujemo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Na dionicama cesta gdje su u tijeku radovi prometuje se sporije, pa vozače molimo za oprezniju vožnju i po&scaron;tivanje privremene regulacije prometa.</p> <p>&nbsp;</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/18-01-21-poledica.jpgHakeri 'provalili' u 60 banaka i korisnicima ukrali novac! Provjerite svojhttp://grude.com/clanak/?i=152678152678Grude.com - klik u svijetWed, 04 Dec 2019 19:36:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=16-09-21-cyber_haker.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>O svemu je obaviješten Google koji je automatski uklonio sporne maliciozne aplikacije sa svog Google Play Storea..<p>&nbsp;</p> <p>Norve&scaron;ka kompanija za mobilnu sigurnost Promon otkrila je opasan propust na Android mobilnim uređajima koja hakerima omogućava proboj u sustave financijskih institucija i otuđivanje novca s računa njihovih korisnika!</p> <p>&nbsp;</p> <p>Dovoljno je da korisnik ima neku od aplikacija za internetsko bankarstvo na mobilnom uređaji i automatski je u opasnosti. Dosad se na ovaj način napalo oko 60 financijskih instituacija u nekoliko zemalja i nestao je zasad nepoznat iznos novca. Nepoznato je i koliko se korisnika na&scaron;lo na meti, ali zna se da su ostali bez svega &scaron;to su imali na računima.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Hakerima je sve to uspjelo uz otprije poznatu malicioznu aplikaciju Strandhogg koja opona&scaron;a početni zaslon za prijavu na internetsko bankarstvo pa korisnik ostavlja podatke i omogućava hakerima da umjesto njega uđu na pravu aplikaciju.</p> <p>&nbsp;</p> <p>O svemu je obavije&scaron;ten Google koji je automatski uklonio sporne maliciozne aplikacije sa svog Google Play Storea, a ujedno mora pronaći i zakrpe za svoj Android mobilni operativni sustav jer je ovako ne&scaron;to u teoriji bilo nemoguće izvesti, a hakeri su ipak to izveli.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Ovakvih daljnjih napada ne bi trebalo biti, ali to nitko ne garantira. Kao &scaron;to se ne garantira ni povrat novca korisnicima koji su o&scaron;tećeni u ovim napadima,pi&scaron;u Vijesti.hr</p> <p>&nbsp;</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/16-09-21-cyber_haker.jpgPotres s epicentrom kod Širokog Brijegahttp://grude.com/clanak/?i=152665152665Grude.com - klik u svijetWed, 04 Dec 2019 10:17:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=16-10-07-potres.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>BiH je sinoć, oko 23.15 sati pogodio potres jačine 3.1 prema Richteru.<p>&nbsp;</p> <p>Epicentar je bio 7 kilometara sjeveroistočno od &Scaron;irokog Brijega, na dubini od 2 kilometra.</p> <p>&nbsp;</p> <p><em><strong>Grude.com</strong></em></p>//grude.com/Datoteke/Novosti/16-10-07-potres.jpgU Frankfurtu nestao Berislav Kožul (53)http://grude.com/clanak/?i=152657152657Grude.com - klik u svijetTue, 03 Dec 2019 14:18:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=19-12-03-berislav-kozul.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>U Frankfurtu je u ponedjeljak, 02. prosinca, oko 16.30 sati, nestao Berislav Kožul (53). Posljednji put je viđen u Domu za nemoćne osobe (AWO – August-Stunz-Zentrumu u Frankfurtu) na adresi Röderbergweg 82, 60314.<p>&nbsp;</p> <p>Tog je dana bio odjeven u sivu majicu dugih rukava, donji dio trenirke plave boje, a na nogama je imao samo ljetne papuče, vjerojatno i čarape. Ističe se primjetnim udubljenjem na desnoj strani glave gdje mu je tijekom operacije odstranjen dio lubanje.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Berislav Kožul je 2015. godine doživio moždani udar, i od tada je dezorijentiran. Uvijek nosi GPS narukvicu koju mu je osoblje doma skinulo zbog prazne baterije. Prije nego su je uspjeli zamijeniti, 53-godi&scaron;njak je nestao.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Njegov nestanak je prijavljen policiji. Mole sve oni koji su ga vidjeli, ili mogu dati bilo kakvu informaciju da se javi na kontakt broj Berislavove kćeri Andreje +49 163 4734160 ili nećaku Miljenku 015735215358.</p> <p>&nbsp;</p> <p><em><strong>Fenix-magazin/MD</strong></em></p>//grude.com/Datoteke/Novosti/19-12-03-berislav-kozul.jpgI nebo je plakalo! Više tisuća ljudi u Čapljini ispratilo generala Ćurčićahttp://grude.com/clanak/?i=152647152647Grude.com - klik u svijetMon, 02 Dec 2019 21:09:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=19-12-02-019-curcic-general.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Zbogom generale, govorio je danas svaki kamen, svako drvo, svaki list zemlje Hercegove. Nebo je plakalo. Više tisuća ljudi danas se oprostilo od generala Dragana Ćurčića.<p>&nbsp;</p> <p>Sahranu je predvodio čapljinski svećenik fra Mile Vla&scaron;ić koji je u propovijedi istaknuo veličinu generala Dragana Ćurčića, profesionalnog vojnika, vojnika postrojbe Kralj Tomislav kojom je zapovijedao Mate &Scaron;arlija Daidža i kasnijeg zapovjednika postrojbe za posebne namjene Ludvig Lutko Pavlović.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Pokopan je na groblju Svetog Franje u Čapljini. Neka zore i sutoni Herceg Bosne sjećaju na na&scaron;eg heroja. Generale, počivao u miru.</p> <p>&nbsp;</p> <p><em><span class="st"><strong>Grude.com</strong><br /><strong>Foto:Akademija Čapljina</strong><br /></span></em></p>//grude.com/Datoteke/Novosti/19-12-02-019-curcic-general.jpgU prepunim crkvama počele su svete mise zornicehttp://grude.com/clanak/?i=152637152637Grude.com - klik u svijetMon, 02 Dec 2019 11:51:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=18-12-03-018-grudska-crkva-zornice_1.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Jutro od 5.30 do 6.00. Narod hrli svojim crkvama. Čuju se tek koraci uspavanih ljudi koji traže molitvu kako bi ih trgnula iz sna.<p>&nbsp;</p> <p>Svećenik pjesmom počinje svetu misu u 6.00, zatim klekne i kreće molitva.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Počele su svete mise zornice diljem Bosne i Hercegovine. Dok se u mnogim crkvama svijeta taj običaj izgubio, Hrvati u BiH, iako ih je, ruku na srce i njihova Crkva godinama razdvajala, a tuđinske i lokalne politike selile ih na sve strane svijeta, jo&scaron; se drže zajedno i u vjeri i molitvi dočekuju rođenje Isusa Krista.</p> <p>&nbsp;</p> <p>U trenucima kad čovjeka ljudi napuste, Bog je uvijek uz njega. Svjesni su toga. Stoga nije iznenađenje &scaron;to su crkve ispunjene do posljednjeg mjesta pa i da je jo&scaron; sjedećih klupa bilo bi malo. Vrijedi se žrtvovati za Krista, i on se rodio i žrtvovao za nas svojom smrću na Križu. Spasio nas je.</p> <p>&nbsp;</p> <p>U vremenu Adventa molite i radujte se rođenju na&scaron;eg Spasitelja.</p> <p>&nbsp;</p> <p><em><strong>Grude.com</strong></em></p>//grude.com/Datoteke/Novosti/18-12-03-018-grudska-crkva-zornice_1.jpgDobro jutro, ako vas nije probudio novi potreshttp://grude.com/clanak/?i=152634152634Grude.com - klik u svijetMon, 02 Dec 2019 09:55:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=16-10-07-potres.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Seizmografi Seizmološke službe Republike Hrvatske jutros u 05 sati i 23 minute zabilježili su jak potres s epicentrom kod Nevesinja u BiH, 40-ak km sjeveroistočno od Metkovića.<p>&nbsp;</p> <p>Magnituda potresa iznosila je 3.9 prema Richteru, a intenzitet u epicentru V (pet) stupnjeva Mercalli-Cancani-Siebergove (MCS) ljestvice.</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/16-10-07-potres.jpgZBOGOM GENERALE! Jedan od najvećih sinova Herceg Bosne preminuo u 54. godini životahttp://grude.com/clanak/?i=152626152626Grude.com - klik u svijetSun, 01 Dec 2019 11:07:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=19-12-01-dragan-curcic.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>General Dragan Ćurčić je preminuo. Kako doznaje Pogled.ba, njegovo tijelo je pronađeno u krevetu i još uvijek nije poznat uzrok smrti. Rodio se 1. rujna 1965. u selu Janjcu kod Zenice, BiH. <p>&nbsp;</p> <p>Po zanimanju je profesionalna vojna osoba. Srednje &scaron;kolovanje imao je u Zagrebu, gdje je pohađao opću srednju vojnu &scaron;kolu od 1980. do 1984. Od 1984. do 1988. pohađao je vojnu akademiju kopnene vojske, smjer pje&scaron;a&scaron;tva. Dvije je godine pohađao opći smjer u Beogradu te je dvije godine specijalizirao pje&scaron;a&scaron;tvo u Sarajevu.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Znajući 1990.-1991. da JNA nije ono kakvom ju se prikazivalo, Ćurčić je odlučio napustiti ju, no nije bilo sigurna načina da ju napusti u Zenici, a nije ni želio bježati u inozemstvo. Preko veza je početkom 1992. napustio JNA te oti&scaron;ao kući, a potom se priključio u Vrgorcu postrojbi Kralj Tomislav, kojom je zapovijedao Mate &Scaron;arlija Daidža. Bio je zapovjednikom postrojbe za posebne namjene Ludvig Pavlović.</p> <p>&nbsp;</p> <p><em><strong>Pogled.ba</strong></em></p>//grude.com/Datoteke/Novosti/19-12-01-dragan-curcic.jpgHercegovina se i jutros tresla, probudila su nas 4,2 stupnja po Richteruhttp://grude.com/clanak/?i=152624152624Grude.com - klik u svijetSun, 01 Dec 2019 07:52:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=16-02-14-potres_20.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Ovakve potrese stanovništvo može osjetiti, ali obično ne izazivaju materijalnu štetu.<p>&nbsp;</p> <p>Tlo u Hercegovini ne prestaje se tresti. U nedjelju u 4:03 sati, Hercegovinu je pogodio potres jačine 4,2 stupnja po Richterovoj ljestvici, a mnoge stanovnike je novo podrhtavanje tla probudilo.</p> <p>&nbsp;</p> <p>U 4:10 sati osjetilo se novo podrhtavanje tla, a &scaron;to su zabilježili seizmolo&scaron;ki aparati. Jačina drugog potresa bila je 3 stupnja Richterove ljestvice, a epicentar je bio na 2-3 km sjeverno od Stoca. Također na istoj lokaciji kod Stoca, zabilježen je potres u subotu u 19:29 sati, a jačina je bila 2,9 stupnjeva Richterove ljestvice.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Poslije serije razornih potresa u Albaniji, te najjačeg potresa koji je Mostar do sad osjetio, tlo se i dalje znatno trese.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Ovakve potrese stanovni&scaron;tvo može osjetiti, ali obično ne izazivaju materijalnu &scaron;tetu.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Podsjetit ćemo kako se proteklih dana dogodio niz slabijih i umjerenih potresa na području Hercegovine, a prije nekoliko dana isto područje je uzdrmao jači potres koji je pričinio materijalnu &scaron;tetu, te je bilo i ozlijeđenih Seizmička situacija Hrvatske i Bosne i Hercegovine takva da su najče&scaron;ći potresi uz kvarnersku obalu, po dalmatinskoj Zagori, između Zadra i &Scaron;ibenika, oko otočića Jabuka, a posebno i najvi&scaron;e diljem južnih dalmatinskih otoka i diljem Hercegovine.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Unatoč svoj tehnologiji i znanosti, nažalost, potres nije moguće predvidjeti, pi&scaron;e Bljesak.info.</p> <p>&nbsp;</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/16-02-14-potres_20.jpgFOTO: Bešlića u zagrebačkoj bolnici posjetio Milan Bandićhttp://grude.com/clanak/?i=152618152618Grude.com - klik u svijetSat, 30 Nov 2019 16:46:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=19-11-30-beslic.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Dvojica gradonačelnika su već godinama veliki prijatelji<p>&nbsp;<br /><a title="Grude com" href="https://www.grude.com/clanak/?i=152613&amp;ljubo-beslic-hitno-prebacen-za-zagreb" target="_blank">Kao &scaron;to je ranije objavljeno</a>, gradonačelnik Mostara Ljubo Be&scaron;lić sinoć je hitno prebačen na zagrebačko Rebro zbog problema sa bubrezima.<br /><br /></p> <p><a title="Ero tel" href="https://ero.tel/vijesti/foto-beslica-u-zagrebackoj-bolnici-posjetio-milan-bandic/" target="_blank">Ero.tel</a> je do&scaron;ao do ekskluzivnih fotografija na kojima se vidi kako je Be&scaron;liću u posjetu do&scaron;ao zagrebački gradonačelnik Milan Bandić.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Inače, dvojica gradonačelnika su već godinama veliki prijatelji, tako da Bandićeva posjeta nije veliko iznenađenje.</p> <p>&nbsp;</p> <p><img src="https://www.grude.com/Datoteke/novosti/19-11-30-19-11-30-beslic3.jpg" alt="" width="640px" /></p> <p>&nbsp;</p> <p>Be&scaron;lić jo&scaron; uvijek prolazi dijagnostički proces tijekom kojega bi trebalo biti otkriveno &scaron;to je dovelo do problema sa bubrezima. On je danas poslao poruku kako se danas bolje osjeća, a za nadati se kako će s početkom terapije Be&scaron;lićevi zdravstveni problemi biti u cijelosti otklonjeni. Koliko se može doznati, on do daljnjeg ostaje na liječenju u Zagrebu.</p> <p>&nbsp;</p> <p>FOTO: ERO.tel</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/19-11-30-beslic.jpgLjubo Bešlić hitno prebačen za Zagreb!http://grude.com/clanak/?i=152613152613Grude.com - klik u svijetSat, 30 Nov 2019 11:18:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=17-05-14-beslic.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Mostarski gradonačelnik Ljubo Bešlić sinoć je hitno prebačen iz SKB Mostar u zagrebačku bolnicu Rebro.<p><br />Kako je za Klix potvrđeno Be&scaron;lić je u SKB Mostar primljen zbog problema s bubrezima, ali je zbog boljih dijagnostičkih mogućnosti prebačen na poznatu kliniku u Zagrebu.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Be&scaron;lić je ranije imao kroničnih problema sa srcem i kardiovaskularnim sistemom, a liječen je u domaćim i stranim klinikama.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Be&scaron;lić u četvrtak večer prisustvovao otvorenju Mostar Film Festivala, a očekuje ga težak posao dono&scaron;enja proračuna Grada Mostara, koji doslovno ovisi o njemu.</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/17-05-14-beslic.jpgZa neprijavljene podstanare kazna od 3.000 KMhttp://grude.com/clanak/?i=152611152611Grude.com - klik u svijetFri, 29 Nov 2019 19:30:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=19-11-29-ulazna_vrata.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Vlasnici nekretnina koji se odluče za iznajmljivanje sve češće rentaju stanove na crno.<p>&nbsp;</p> <p>Tek rijetki ovaj dodatni biznis prijave Poreznoj upravi Federacije BiH, usprkos visokim kaznama, pi&scaron;e Dnevni avaz.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Prema riječima Adise Muhić iz Porezne uprave FBiH, prema odredbama kantonalnih zakona o porezu na imovinu, sva fizička i pravna lica, vlasnici poslovnih prostora, stambenih zgrada i stanova koja izdaju, dužna su plaćati porez na imovinu.</p> <p>&nbsp;</p> <p>&rdquo;Za nepodno&scaron;enje poreznih prijava propisane su novčane kazne. Fizičko lice koje ne podnese poreznu prijavu Poreznoj upravi FBiH bit će kažnjeno novčanom kaznom u iznosu od 300 do 3.000 KM&rdquo;, rekla je Muhić.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Ističe da se visina poreza na imovinu koja se izdaje utvrđuje propisom koji donose općine, a da se porez na imovinu plaća u godi&scaron;njem pau&scaron;alnom iznosu.</p> <p>&nbsp;</p> <p>&rdquo;Naprimjer, u Kantonu Sarajevo visina poreza na imovinu za stan koji se izdaje u zakup ne može biti manja od četiri marke po kvadratu&rdquo; poja&scaron;njava Muhić.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Usprkos činjenici da su obavezni, većina građana ne prijavljuje ovaj biznis, zbog čega su meta stalnih kontrola Porezne uprave.</p> <p>&nbsp;</p> <p>&rdquo;Provodimo stalne kontrole i radnje pomoću kojih dolazimo do saznanja o kućama ili stanovima koje porezni obveznici građani izdaju u zakup&rdquo;, kaže Muhić.</p> <p>&nbsp;</p> <p>I dok je u BiH mno&scaron;tvo onih kojima je potreban krov nad glavom, jer nisu u prilici kupiti svoju nekretninu, iznajmljivači će jo&scaron; dugo zarađivati vrtoglave cifre, jer je oglasa na internetu mnogo, pi&scaron;e Avaz navodeći kako rijetki izdaju stan legalno i putem agencije.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Na primjer, opremljen stan u centru Sarajeva iznajmljuje se za 600 maraka, u Tuzli za 500, Mostaru 400, Zenici za 300 KM. Tako vlasnik stana u Sarajevu za jednu godinu zaradi čak 7.200 ili u Zenici 3.600 KM.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Iz Porezne uprave FBiH nisu mogli konkretizirati u kojem je bh. gradu najprisutnije izdavanje stanova nacrno.</p> <p>&nbsp;</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/19-11-29-ulazna_vrata.jpgSlika GENERALA zavijorila se na STAROM MOSTUhttp://grude.com/clanak/?i=152603152603Grude.com - klik u svijetFri, 29 Nov 2019 13:40:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=19-11-29-019-praljak.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Noćas se na Starom Mostu zavijorila slika generala Slobodana Praljka koji je na današnji dan prije dvije godine zauvijek otišao u legendu.<p>&nbsp;</p> <p>Na fotografiji koja je ustupljena portalu Grude.com vidi se da nekoliko mladića drži sliku generala Herceg Bosne i jednog od najvećih intelektualaca u Hrvata.</p> <p>&nbsp;</p> <p>"Slobodan Praljak nije ratni zločinac, s prijezirom odbacujem va&scaron;u presudu", kazao je i ispio otrov pred sucima u Haagu.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Sud je u politički motiviranoj optužnici ipak ustvrdio da je Stari Most bio legitiman vojni cilj.</p> <p>&nbsp;</p> <p><em><strong>Grude.com</strong></em></p>//grude.com/Datoteke/Novosti/19-11-29-019-praljak.jpgMagla usporava prometovanjehttp://grude.com/clanak/?i=152601152601Grude.com - klik u svijetFri, 29 Nov 2019 08:19:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=17-05-25-vozaci-oprez-mokri-i-skliski-kolnici-u-istri-primorju-i-gorskom-kotaru.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Prometuje se po pretežito mokrim i skliskim kolnicima..<p>&nbsp;</p> <p>Magla mjestimice smanjuje vidljivost na dionicama cesta uz riječne tokove i u kotlinama.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Dionicama cesta koje prolaze usjecima upozoravamo na moguće odrone kamenja i zemlje na kolnik.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Vozačima savjetujemo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, te da održavaju sigurnosni razmak između vozila.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Na dionicama cesta gdje su u tijeku radovi prometuje se sporije, pa vozače molimo za oprezniju vožnju i po&scaron;tivanje privremene regulacije prometa.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Na graničnim prijelazima nema dužih zadržavanja, doznajemo od AMS BiH.</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/17-05-25-vozaci-oprez-mokri-i-skliski-kolnici-u-istri-primorju-i-gorskom-kotaru.jpgU potresu u Albaniji poginula i zaručnica sina premijera Edija Ramehttp://grude.com/clanak/?i=152600152600Grude.com - klik u svijetThu, 28 Nov 2019 14:23:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=19-11-28-gregu-dhe-rama-537x360.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Među žrtvama razornog zemljotresa koji je u utorak pogodio Albaniju je i zaručnica sina premijera te zemlje Edija Rame.<p><br />Vijest o njenoj smrti potvrdio je sin premijera, Gregun Rama.</p> <p>&nbsp;</p> <p>"Među mnogim žrtvama te prirodne katastrofe, ispod ru&scaron;evina nađena je moja zaručnica, zajedno s njenim bratom, mamom i tatom", napisao je Gregun Rama na Instagramu.</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/19-11-28-gregu-dhe-rama-537x360.jpgPrije 4 godine izgubila muža, jučer u potresu kćer pa preminula od tugehttp://grude.com/clanak/?i=152584152584Grude.com - klik u svijetWed, 27 Nov 2019 12:45:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=19-11-27-durres_porodica_zemljotres2019_da-800x350.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Iz Albanije nakon potresa koji je u utorak ujutro pogodio Duress (Drač) i koji je odnio 23 života, svaki sat dolaze tužne priče. <p>&nbsp;</p> <p>Prvo je stigla vijest da su Isa i Shemsi Abazi, dva brata iz Gnjilana na Kosovu, među prvim su identificiranim žrtvama razornog jutro&scaron;njeg potresa koji je pogodio Albaniju.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Jutros novi tužan naslov u tamo&scaron;njim medijima &ndash; &ldquo;Godine 2015. je ostala bez supruga, sinoć je izgubila kćerku u potresu, da bi joj, na kraju, srce prestalo kucati od boli&hellip;&rdquo;.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Riječ je o tragediji obitelji Karanxha. Diena Mecaj Karanxha izgubila je prvo 8-godi&scaron;nju kćerku Esielu, koja je doživjela te&scaron;ke ozljede u ru&scaron;evinama palače u kojoj su živjeli.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Njih dvije su pronađene ispod ru&scaron;evina &scaron;estokatnice u Draču.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Odvedene su u bolnicu, da bi dva sata kasnije stigla vijest da joj je kćer preminula od zadobivenih ozljeda tijekom potresa.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Portal DurresLajm pi&scaron;e da je Diena preminula nekoliko sati kasnije nakon &scaron;to je saznala za smrt kćerke.</p> <p>&nbsp;</p> <p>&bdquo;Ubrzo je i ona preminula, jer joj je prestalo kucati srce od boli za kćerkom&ldquo;, pi&scaron;e ovaj portal.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Diena je prije četiri godine doživjela prvu obiteljsku tragediju. Godine 2015. je ostala bez supruga, dok je jučer ostala bez kćerke, da bi im se i sama pridružila na boljem svijetu, prenosi <a href="https://www.radiosarajevo.ba/vijesti/regija/2015-ostala-bez-muza-u-zemljotresu-izgubila-kcerku-srce-joj-prestalo-kucati-od-boli/358697" rel="noreferrer noopener" target="_blank">Radio Sarajevo</a></p> <p>&nbsp;</p> <p><em><strong>Ero.tel</strong></em></p>//grude.com/Datoteke/Novosti/19-11-27-durres_porodica_zemljotres2019_da-800x350.jpgNajjači potres u BiH ovog stoljeća bio je kod Grudahttp://grude.com/clanak/?i=152582152582Grude.com - klik u svijetWed, 27 Nov 2019 10:31:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=19-11-27-019-karta-gr-potres.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>"Bili su poslijepodnevni sati kad je prvi put zatutnjalo. Ljudi su bježali iz kuća i odjednom se cijela ulica našla vani", govori nam čovjek iz središta Gruda prisjećajući se potresa kod ove općine 2004. godine. Datum je bio 23. svibnja.<p>&nbsp;</p> <p>Grude je tada pogodio potres od 5.5 prema Richteru, a prema tada&scaron;njem pisanju i epicentar je bio na tom području, oko Sovića, a najgore je pro&scaron;ao susjedni Imotski gdje su starije zgrade doživjele ozbiljnija o&scaron;tećenja kao i sami Sovići gdje je bio epicentar.</p> <p>&nbsp;</p> <p>"U Imotskom su o&scaron;tećeni krovovi i sru&scaron;eni dimnjaci, a najgore su pro&scaron;le zgrade starije gradnje. Hercegovačke starije kuće bliže granici gore su pro&scaron;le kao i trgovine gdje su stvari s polica zavr&scaron;ile na zemlji. U Sovićima su o&scaron;tećeni krovovi, na nekim objektima popucali su prozori, fasade... sru&scaron;ili se dimnjaci, a palo je i krovi&scaron;te jedne starije kuće. Sjećam se da sam nakon tog potresa oti&scaron;ao na misu u 18.00 sati koju je predvodio fra Bernard Marić. Udar se ponovno dogodio negdje oko čitanja evanđelja, a fra Bernard je izgovarao riječi kao da se ni&scaron;ta ne događa tako da je i svima nama u crkvi bilo lak&scaron;e", prisjeća se sugovornik.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Podsjetimo, jučera&scaron;nji potres sa značajnom materijalnom &scaron;tetom u Nevesinju, Berkovićima, Ljubinju, Čapljini i Mostaru bio je jačine 5,4 po Richteru.</p> <p>&nbsp;</p> <p><em><strong>Grude.com</strong></em></p>//grude.com/Datoteke/Novosti/19-11-27-019-karta-gr-potres.jpgIznenada u 50. godini preminuo širokobriješki poduzetnik i političarhttp://grude.com/clanak/?i=152580152580Grude.com - klik u svijetWed, 27 Nov 2019 10:26:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=16-06-28-016_svijeca.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Sinoć je iznenada u svojoj 50-oj godini preminuo poduzetnik i gradski vijećnik u GV Široki Brijeg Dražan Buhač Šćepić. <p>&nbsp;</p> <p>Pokop preminulog Buhača će se obaviti u 13:30 minuta na rimokatoličkom groblju POKRAJNICE u Jarama. Sveta misa služit će se tijekom pokopa.</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/16-06-28-016_svijeca.jpgNakon Albanije i BiH jutros se tresla Grčkahttp://grude.com/clanak/?i=152579152579Grude.com - klik u svijetWed, 27 Nov 2019 10:20:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=19-11-27-potres-grcka-27112019.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Nakon snažnog potresa u Albaniji, pa potom i u BiH, potres je pogodio i Grčku. <p><br />Epicentar potresa bio je kod Krete na dubini od 56 km, a magnituda je 6.0 po Richteru, javlja EMSC.</p> <p>&nbsp;</p> <p>"Ovo je bio najjače &scaron;to sam ikada osjetio. Kuća se jako zatresla. Bilo je zastra&scaron;ujuće", napisao je jedan Grk koji se nalazi 47 km od epicentra. "Bio sam u krevetu, sve se treslo, bilo je stra&scaron;no", napisao je drugi. "Bio sam na poslu kada je to počelo. Snažno je zatreslo i bio je dug", napsiao je jo&scaron; jedan korisnik.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Podsjetimo, u razornom potresu u Albaniji jačine 6,4 stupnjeva prema službenim informacijama poginulo je 23 ljudi, a 650 ih je teže ili lak&scaron;e ozlijeđeno.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Jutros je zabilježeno vi&scaron;e novih blažih potresa, uključujući jedan od 3,4 stupnjeva 29 km sjeverozapadno od Durresa oko 7.20 sati, javlja EMSC.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Radi se o 42. potresu koji se osjetio u Jadranskom moru u zadnja 34 sata.</p> <p>&nbsp;</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/19-11-27-potres-grcka-27112019.jpgSlabiji potres pogodio BiH, seizmolog Brlek nema dobre vijestihttp://grude.com/clanak/?i=152578152578Grude.com - klik u svijetWed, 27 Nov 2019 10:13:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=16-07-27-potres.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Novi zemljotres jutros je u 4.46 sati potresao BiH. <p>&nbsp;</p> <p>Kako je javio Euromediteranski seizmolo&scaron;ki centar (EMSC), epicentar je zabilježen 23 km sjeveroistočno od Nevesinja, odnosno 45 km južno od Sarajeva. Jačina ovog zemljotresa iznosila je 2,7 stupnjeva po Richteru.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Podsjetimo, jučer je na&scaron;u zemlju pogodio zemljotres 5,4 stupnjeva po Richteru, prije toga Albaniju udar od 6.4 stupnjeva po Richteru, a poginulo je vi&scaron;e od 20 osoba. Jutros je i Grčku pogodio potres od 6.1 po Richteru.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Ivan Brlek, seizmolog, ističe da će slabih potresa biti jo&scaron; najmanje mjesec dana.</p> <p>&nbsp;</p> <p><em><strong>Grude.com</strong></em></p>//grude.com/Datoteke/Novosti/16-07-27-potres.jpgZHŽ DOBIVA SKLADIŠTE ZA KRIZNE SITUACIJEhttp://grude.com/clanak/?i=152570152570Grude.com - klik u svijetTue, 26 Nov 2019 17:36:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=19-11-26-atomsko_skloniste13-230509.1.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Ravnatelj Uprave Civilne zaštite Zapadnohercegovačke županije (ZHŽ)Drago Martinovi izjavio je kako potres koji je u utorak zadesio BiH nije izazvao oštećenja u toj županiji.<p>&nbsp;</p> <p>- U komunikaciji smo sa svim na&scaron;im službama na terenu i materijalna o&scaron;tećenja zasad nisu prijavljena - kazao je za Fenu Martinović.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Podsjetio je kako Civilna za&scaron;tita u svim &scaron;kolama te županije redovito provodi evakuacijske vježbe te potvrdio kako je u planu i da se iduće godine oformi i opremi jedno skladi&scaron;te koje bi se koristilo u kriznim situacijama.</p> <p>&nbsp;</p> <p>- Riječ je o skladi&scaron;tu u kojem bi trebalo biti smje&scaron;teno sve ono &scaron;to je nama i na&scaron;im službama potrebno za nesmetan rad u ovakvim situacijama - kazao je Martinović i dodao kako će ovih dana županijski Crveni križ dobiti na kori&scaron;tenje jedno terensko vozilo koje će, kako navodi, umnogome olak&scaron;ati njihov rad.</p> <p>&nbsp;</p> <p><em><strong>Grude.com</strong></em></p>//grude.com/Datoteke/Novosti/19-11-26-atomsko_skloniste13-230509.1.jpgGosti mostarskog kafića za dlaku izbjegli tragedijuhttp://grude.com/clanak/?i=152568152568Grude.com - klik u svijetTue, 26 Nov 2019 14:09:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=19-11-26-kafic-potres.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Za dlaku je izbjegnuta tragedija u mostarskoj Fejićevoj ulici.<p>&nbsp;</p> <p>Naime, kamen sa zgrade se usred podrhtavanja tla obru&scaron;io na stol u ugostiteljskom objektu za kojim je sjedila grupa ljudi. Pobjegli su kad je kamen počeo padati, javlja Faktor. Također, u Srednjoj grđevinskoj &scaron;koli ispucali su zidovi, te su učenici poslani kući.</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/19-11-26-kafic-potres.jpgMostar: Dva radnika ozlijeđena prilikom potresahttp://grude.com/clanak/?i=152566152566Grude.com - klik u svijetTue, 26 Nov 2019 13:17:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=17-04-06-potres.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Dva radnika lakše su ozlijeđena u Mostaru od posljedica potresa. <p>&nbsp;</p> <p>Naime, kako je potvrđeno redakciji portala Bljesak.info iz građevinske firme zadužena za renovaciju zgrade NAMA-e jedan radnik angažirani na renoviranju zadobio je lak&scaron;e ozljede od krhotina sa zgrade, dok je drugi ozlijeđen prilikom skoka sa skele. Radnicama je ukazana liječnička pomoć.</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/17-04-06-potres.jpgDošlo do odrona: Pazite se na cesti između Mostara i Čapljinehttp://grude.com/clanak/?i=152565152565Grude.com - klik u svijetTue, 26 Nov 2019 12:30:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=19-11-26-019-odron-potres.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Čitatelji portala Bljesak.info javljaju da je nakon potresa na području Trebinja došlo do odrona kamenja na cestu. <p>&nbsp;</p> <p>Odroni, upozoravaju isti, dogodili su se i na magistralnoj cesti M17 između Mostara i Čapljine te preporučuju ostalim vozačima da budu na oprezu.</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/19-11-26-019-odron-potres.jpgEU izrazila sućut narodu Albanijehttp://grude.com/clanak/?i=152563152563Grude.com - klik u svijetTue, 26 Nov 2019 12:11:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=19-11-26-albania-potres-11-2019.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Europska unija izrazila je sućut narodu Albanije. Potvrđena je i osma žrtva potresa.<p>&nbsp;</p> <p>Edi Rama potvrdio je da su Sjeverna Makedonija, Bugarska te njemačka kancelarka Angela Merkel ponudili pomoć.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Crnogorski predsjednik Milo Đukanović ponudio je Albaniji pomoć i izrazio punu potporu u saniranju posljedica serija potresa koji su tu državu pogodili u utorak rano ujutro.</p> <p>&nbsp;</p> <p>U najmanje tri zgrade koje su sru&scaron;ene, zarobljeni su ljudi, javlja Associated Press. Kosovo pak &scaron;alje tim za hitne situacije, potvrdio je predsjednik Kosova Hashim Thaci u razgovoru s predsjednikom Albanije Edijom Ramom.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Radi se o drugom potresu u ne&scaron;to vi&scaron;e od dva mjeseca koji je pogodio Albaniju. Potres magnitude 5,6 pogodio je tu zemlju 21. rujna, a ministarstvo obrane tada je reklo da se radi o najjačem potresu u Albaniji u posljednjih 30 godina.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Ovaj ga je na žalost, nadječao.</p> <p>&nbsp;</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/19-11-26-albania-potres-11-2019.jpgU nekoliko mostarskih škola popucali zidovihttp://grude.com/clanak/?i=152562152562Grude.com - klik u svijetTue, 26 Nov 2019 12:07:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=19-11-26-skola-mostar.jpeg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>U nekoliko mostarskih škola popucali su zidovi nakon jednog od najsnažnijih potresa koji su pogodili BiH, javlja Večernjak.<p>&nbsp;</p> <p>Ranije je objavljeno da je materijalna &scaron;teta nastala na zgrada u Nevesinju i Berkovićima.</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/19-11-26-skola-mostar.jpegOštećene općinske i školske zgrade u Nevesinju, u Berkovićima pucali zidovihttp://grude.com/clanak/?i=152561152561Grude.com - klik u svijetTue, 26 Nov 2019 11:35:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=17-06-14-zemljotres.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Potres koji je pogodio bih napravio je materijalnu štetu u mjestu epicentra.<p><br />Prema prvim informacijama, u Nevesinju je bilo manje &scaron;tete na građevinskim objektima. O&scaron;tećena je zgrada općine, gimnazije, kao i glazbene &scaron;kole. Prekinuta je i nastava nakon zemljotresa koji je u 10:19 sati pogodio ovu općinu.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Sa starih kuća otpadali su dimnjaci i dijelovi fasada.</p> <p>&nbsp;</p> <p>O&scaron;tećen je i objekt općine u Ljubinju.</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/17-06-14-zemljotres.jpgMostar: Dio škola djecu pustio kućihttp://grude.com/clanak/?i=152560152560Grude.com - klik u svijetTue, 26 Nov 2019 11:25:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=17-04-28-potres-seizmologija-igle.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Nakon potresa jačine 5.4 stupnja po Richteru koji zatresao Mostar, neke škole odlučile su poslati djecu kućama. <p><br /> <br /> To se osobito odnosi na učenike mlađih razreda koji su bili prestra&scaron;eni nakon zadnjeg potresa koji je pogodio Mostar.</p> <p>&nbsp;</p> <p><em><strong>Pogled.ba</strong></em></p>//grude.com/Datoteke/Novosti/17-04-28-potres-seizmologija-igle.jpgSeizmolog Brlek: Slijeganje tla može trajati mjesecimahttp://grude.com/clanak/?i=152559152559Grude.com - klik u svijetTue, 26 Nov 2019 11:03:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=17-04-06-potres.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Seizmolog Ivan Brlek za "Avaz" je dao komentar nakon serije razornih zemljotresa u Albaniji i pojasnio što se događalo tijekom noći.<p>&nbsp;</p> <p>''Noćas oko 4 sata na području grada Drača na jadranskoj obali dogodio se zemljotres prilično razorne <a id="xClaimOglasId-73382-1" class="xClaimClass" target="_blank"></a>snage, magnitude od 6,4 stupnjeva po Rihteru, koji je izazvao veliku materijalnu &scaron;tetu i odnio ljudske žrtve. Nakon prvog jakog udara, do&scaron;lo je do novih desetak potresa, magnitude veće od pet stepeni po Rihteru, koji su, također, jaki zemljotresi'', &nbsp;kazao je Brlek.</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>On je rekao da je uobičajena pojava da se, nakon jakog zemljotresa na nekom području, događa tzv. slijeganje tla, koje može trajati čak mjesecima, &scaron;to skoro svakodnevno uzrokuje nove jake potrese.</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>Zemljotres čiji je epicentar bio kod Drača, <a id="xClaimOglasId-73214-2" class="xClaimClass" target="_blank"></a>snažno se osjetio i u BiH, ali prema Brlekovim riječima, ne postoji opasnost da bi zemljotres ove jačine uskoro mogao pogoditi i na&scaron;u zemlju.</p> <p>&nbsp;</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/17-04-06-potres.jpgPETERO POGINULIH U ALBANIJIhttp://grude.com/clanak/?i=152557152557Grude.com - klik u svijetTue, 26 Nov 2019 08:06:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=19-11-26-zgrada-potres-albanija.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Kako javlja albanski Faktor, najmanje je pet osoba poginulo. Prema podacima koje objavljuju svjetski mediji 140 je ozlijeđenih u potresu koji je pogodio Albaniju.<p>&nbsp;</p> <p>Albaniju je od 3.50 minuta do 7.20 pogodilo čak 20 potresa, od kojih su mnogi bili i preko 4 stupnja po Richeru.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Samo par minuta kasnije, u razmaku od tri minuta dogodila su se jo&scaron; dva snažna potresa. Prvi je bio jačine 5.1, a drugo 5.3 po Richteru. Epicenter oba je bio 25 kilometara od Tirane.</p> <p>&nbsp;</p> <p>U idućih nekoliko sati uslijedili su potresi 3,9, 4,5, 3,6, 4,2...A onda u 7 ujutro jo&scaron; jedan snažan upla&scaron;io je građane.&nbsp; Bio je 5,4 po Richteru, 27 kilometara od Drača i 45 kilometara od Tirane.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Povezane vijesti koje smo tijekom noći objavljivali:</p> <p><a href="https://www.grude.com/clanak/?i=152553&amp;grude-pogodio-snazan-potres" target="_self">GRUDE POGODIO SNAŽAN POTRES</a></p> <p><a href="https://www.grude.com/clanak/?i=152554&amp;ovo-je-najjaci-potres-koji-smo-dozivjeli" target="_self">''Ovo je najjači potres koji smo doživjeli''</a></p> <p><a href="https://www.grude.com/clanak/?i=152556&amp;razorena-je-zgrada-u-albaniji" target="_self"><strong>RAZORENA JE ZGRADA U ALBANIJI</strong></a></p> <p>&nbsp;</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/19-11-26-zgrada-potres-albanija.jpgRAZORENA JE ZGRADA U ALBANIJIhttp://grude.com/clanak/?i=152556152556Grude.com - klik u svijetTue, 26 Nov 2019 05:55:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=19-11-26-019-albanija-potres.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Potres jačine 6,4 stupnja po Richteru pogodio je Albaniju, a tresla se i Hercegovina.<p>&nbsp;</p> <p>Epicentar se nalazio ispod Jadranskog mora, pet kilometara od Drača na dubini od oko 10 kilometara.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Razorena je jedna zgrada u Draču, a cijela Albanija je praktički na nogama. Strahuje se da bi posljedice mogle biti jo&scaron; gore.</p> <p>&nbsp;</p> <p><em><strong>Grude.com</strong></em></p> <p>&nbsp;</p> <p><a href="https://www.grude.com/clanak/?i=152553&amp;grude-pogodio-snazan-potres" target="_self"><em><strong>Povezane vijesti: GRUDE POGODIO SNAŽAN POTRES</strong></em></a></p>//grude.com/Datoteke/Novosti/19-11-26-019-albanija-potres.jpg''Ovo je najjači potres koji smo doživjeli''http://grude.com/clanak/?i=152554152554Grude.com - klik u svijetTue, 26 Nov 2019 04:39:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=16-10-07-potres.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Potres jačine 6.4 po Richteru pogodio je Albaniju, a osjetio se u svim zemljama Balkana.<p>&nbsp;</p> <p>Žitelji cijele Bosne i Hercegovine su ga osjetili, a u dojmovima pi&scaron;u da se radi o najjačem potresu koji su ikad doživjeli.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Nije poznata materijalna &scaron;teta, ali s obzirom na snagu i trajanje, u Albaniji je sigurno ima.</p> <p>&nbsp;</p> <p><em><strong>Grude.com</strong></em></p> <p>&nbsp;</p> <p><a href="https://www.grude.com/clanak/?i=152553&amp;grude-pogodio-snazan-potres" target="_self"><em><strong>Povezane vijesti: GRUDE POGODIO SNAŽAN POTRES</strong></em></a></p>//grude.com/Datoteke/Novosti/16-10-07-potres.jpgMinistar Boras: Paraobavještajni sustav i portal iz Hercegovine pokrenuli su hajku neviđenih razmjerahttp://grude.com/clanak/?i=152545152545Grude.com - klik u svijetSat, 23 Nov 2019 13:26:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=17-04-05-zdravko_boras.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>"Časni sude ja sam časnik HV-a i HVO-a, odlikovan zbog zasluga u obrani Hrvatske. Smatram da niti sam imao namjeru oštetiti niti sam oštetio državni proračun Hrvatske, to je moja država za koju sam dao svoj doprinos braneći je. Ako je netko oštetio državu i napravio propust, to je HZMO. <p>&nbsp;</p> <p>Kaznenu prijavu protiv mene podnio je administrator jednog portala u Hercegovini i već se tri godine protiv mene i moje obitelji vodi neviđena hajka iza koje stoji paraobavje&scaron;tajni sustav koji me želi diskreditirati jer obna&scaron;ano visoke dužnosti" - kazao je jučer u svojoj obrani na splitskom Općinskom sudu Zdravko Boras, ministar unutarnjih poslova Zapadnohercegovačke županije Federacije BiH, kojem se sudi po optužnici ODO-a Split za prijevaru.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Tereti ga se da je uzimao invalidsku mirovinu iz Hrvatske od veljače 2015. do kraja travnja 2016. godine iako na nju nije imao pravo, jer je istodobno bio zaposlen kao ministar.</p> <p>&nbsp;</p> <p>ODO smatra da svjesno HZMO-u nije prijavio svoje zaposlenje u Federaciji, i to u "cilju da nezakonito prima invalidsku mirovinu", te je državu o&scaron;tetio za 95 tisuca i 491 kunu.</p> <p>&nbsp;</p> <p>"Točno je da sam 4. veljače 2015. godine zasnovano radni odnos te sam se konzultirao s odvjetnikom i pitao ga trebam li izvijestiti HZMO. Rečeno mi je da je dovoljno da izvijesti Mirovinsko u Hercegovini i to sam i napravio. Ja sam 18. listopada 2013. godine izgubio status HRVI-ja rje&scaron;enjem Ministarstva branitelja RH. Smatram da je ministarstvo trebalo dostaviti rje&scaron;enje HZMO-u i da su oni trebali obustaviti isplatu mirovine po službenoj dužnosti. Ovdje se ne radi samo o meni, već o velikom broju ljudi, a nitko ne postavlja pitanje je li rje&scaron;enje Ministarstva branitelja bilo zakonito. Pa i Upravni sud u Splitu je utvrdio da nemam nikakvih dugovanja prema HZMO-u. Uistinu sam tužan kao branitelj, tužan jer netko donese rje&scaron;enje da niste sudjelovali u obrani države i ispada da sam ja sam sebi dodijelio čin i odlikovanja, a ne prvi hrvatski predsjednik dr. Franjo Tuđman. Meni je savjest čista, ne osjećam se odgovornim ni krivim i po&scaron;tovat ću svaku odluku koju donesete" - kazao je Boras sucu Anti Unkoviću.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Zamjenica ODO-a Silvana Kardum je pak u svojoj zavr&scaron;noj riječi istaknula da je HZMO proveo postupak i da je liječničko povjerenstvo vr&scaron;ili procjenu Borasove sposobnosti za djelatnu vojnu službu, odnosno radne sposobnosti, i da su 9. studenoga 1998. godine donijeli rje&scaron;enje kojim mu se priznaje invalidska mirovina.</p> <p>&nbsp;</p> <p>"U tom je rje&scaron;enju navedeno da je u roku od 15 dana dužan prijaviti HZMO-u svaku promjenu u osobnim ili stvarnim okolnostima koje utječu na njegovo pravo, a jedna od tih okolnosti je i stupanje u radni odnos. On je zasnovano radni odnos, a to nije prijavio, očito vjerujući da za to u Hrvatskoj nitko nece saznati. Okrivljeni je i prije ovog inkriminiranog razdoblja nezakonito primao mirovinu jer je bio zaposlen u Federaciji BiH, ali je, nažalost, za to razdoblje nastupila zastara prije podno&scaron;enja kaznene prijave" - kazala je Kardum.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Odvjetnik Karlo Novosel, koji, uz splitskog kolegu Hrvoja Kri&scaron;tu, brani Borasa, istaknuo je da njihov branjenik nije mogao dovesti u zabludu HZMO jer su oni znali za ukidanje njegova statusa budući da je Ministarstvo rje&scaron;enje dostavilo HZMO-u. Pozvali su se i na svjedočenje Ivana Domjanovića, biv&scaron;eg &scaron;efa splitske ispostave HZMO-a, koji je svjedočio da su od sredi&scaron;njice i nakon rje&scaron;enja Ministarstva branitelja dobili naputak da se isplate mirovina nastave. Presuda se očekuje sljedećeg tjedna.</p> <p>&nbsp;</p> <p><em><strong>Vladimir Urukalo | Slobodna Dalmacija</strong></em></p>//grude.com/Datoteke/Novosti/17-04-05-zdravko_boras.jpgZDENKO ĆOSIĆ: ZBOG SVETE KATE U GRUDAMA I LJUBUŠKOM JE NERADNI DANhttp://grude.com/clanak/?i=152534152534Grude.com - klik u svijetThu, 21 Nov 2019 16:16:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=18-09-25-018-zdenko-cosic-2.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Zapadnohercegovačka županija (ŽZH) neradnim danom proglasila je 25. studenoga, a po riječima predsjednika županijske vlade Zdenka Ćosića, to nije zbog Dana državnosti BiH već zbog blagdana svete Kate.<p>&nbsp;</p> <p>Mi smo donijeli odluku o progla&scaron;enju neradnog dana u ŽZH-u jer je taj dan blagdan svete Kate koji se obilježava u nekoliko mjesta u na&scaron;oj županiji, kazao je Ćosić, navodeći kako po zakonu 25. 11. nije neradni dan.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Dodao je kako vlasti ŽZH nisu planirale nikakav program kojim bi se obilježio Dan državnosti BiH.</p> <p>&nbsp;</p> <p>To je političko pitanje oko kojeg nema konsenzusa i u na&scaron;oj županiji se taj dan neće obilježavati. Paradoksalno je da oni koji slave Dan državnosti sami negiraju temelje ZAVNOBiH-a, dodao je Ćosić.</p> <p>&nbsp;</p> <p><em><strong>Grude.com/Jabuka.tv</strong></em></p>//grude.com/Datoteke/Novosti/18-09-25-018-zdenko-cosic-2.jpgMartina Mlinarević ujedinila studente PROTIV SEBEhttp://grude.com/clanak/?i=152533152533Grude.com - klik u svijetThu, 21 Nov 2019 15:56:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=19-04-18-komsic-mlinarevic.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Asocijacija studenata Fakulteta političkih nauka Sarajevo “SPONA”, studentska organizacija Fakulteta političkih nauka Banja Luka te Udruga Hrvatski studentski politološki forum iz Mostara, reagirale su zajedničkim priopćenjem za javnost a u vezi s imenovanjem Martine Mlinarević za ambasadoricu naše zemlje u Češkoj.<p>&nbsp;</p> <p>Kako su naveli, smatraju da je ovo &ldquo;snažan udar na demokrateske i pravne temelje&rdquo; BiH.</p> <p>&nbsp;</p> <p>&ldquo;Duboko svjesni da nijedno dru&scaron;tvo nema budućnosti bez vladavine prava te vrednovanja izvrsnosti i znanja, nećemo dopustiti ignorisanje evidentnog primjera uru&scaron;avanja pravne države, jednakosti svih građana pred zakonom, &scaron;ta dugoročno može da ia dalekosežne posljedice po demokratski poredak u Bosni i Hercegovini.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Imenovanje ambasadorke Mlinarević unatoč činjenici da dotična nije ispunila zakonski propisane uslove, odnosno ne posjeduje univerzitetsku diplomu, nedvosmisleno predstavlja snažan udar na demokratske i pravne temelje BiH.</p> <p>&nbsp;</p> <p>U momentu kada visokoobrazovani kadrovi na&scaron;e zemlje zbog nemogućnosti zapo&scaron;ljavanja napu&scaron;taju zemlju odnoseći te&scaron;ko steknuta znanja, na ambasadorska mjesta se imenuju nekvalifikovani kandidati, protivno pravnim propisima ove države.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Sporno imenovanje smatramo utoliko skandaloznijim s obzirom na činjenicu da je njime Predsjedni&scaron;tvo BiH prekr&scaron;ilo vlastitu Odluku o postupku imenovanja ambasadora i drugih međunarodnih predstavnika BiH koju je upravo samo usvojilo 22. aprila/travnja 2013. godine.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Svi studenti u BiH, bez iznimke, imaju puno pravo da postave pitanje cjelokupnoj bh. javnosti, za&scaron;to uopće da plaćaju skupocjene studije i te&scaron;ko polažu ispite kako bi stekli potrebne kvalifikacije i znanja, ako je očito da sama država, čak i u vlastite diplomatske službe, &scaron;alje nekvalificirane kadrove?!</p> <p>&nbsp;</p> <p>Ova zemlja može da ima bolju budućnost isključivo kroz vrednovanje izvrsnosti te po&scaron;tivanje temeljnih demokratskih vrijednosti, a vladavina prava to zasigurno jeste.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Tražimo da institucije BiH krenu da rade svoj posao, zaustave protivzakonito imenovanje, kompromitaciju na&scaron;e zemlje i promovisanje nejednakosti bh. građana pred zakonom&rdquo;, navodi se u zajedničkom studentskom priopćenju.</p> <p>&nbsp;</p> <p><em><strong>Poskok.info</strong></em></p>//grude.com/Datoteke/Novosti/19-04-18-komsic-mlinarevic.jpgAko natočite za 50 KM, država uzima 24 KMhttp://grude.com/clanak/?i=152526152526Grude.com - klik u svijetThu, 21 Nov 2019 09:31:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=15-12-15-tankanje.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Ništa nije tako opterećeno nametima države, raznim porezima i akcizama, kao gorivo, a cijene ovog energenta dalekosežno utječu na cijene skoro svih drugih proizvoda te posebno na standard građana. <p>&nbsp;</p> <p>Iz Federalnog ministarstva trgovine za Klix.ba kažu kako se maloprodajna cijena naftnih derivata sastoji od rafinerijske cijene, tro&scaron;kova dopreme goriva do BiH granice, a na navedenu vrijednost dodaju se akcize, putarina (za lož ulje se dodaje samo akciza) te zavisni tro&scaron;kovi u zemlji, marža distributera, pristojba za uspostavu rezervi naftnih derivata od 0,01 KM po litri derivata i PDV u visini od 17 posto.</p> <p>&nbsp;</p> <p>"Rafinerijska cijena goriva obračunava se u odnosu na burzu derivata, a za južnu Europu, uključujući BiH, se koristi Platts European Marketscan, mediteranska burzovna kotacija CIF MED Genova/Lavera. Ova dnevna kotacija se objavljuje u Italiji za svako gorivo, a na nju, pored cijene sirove nafte, utječu i kretanja na trži&scaron;tu derivata, tečaj dolara i drugi faktori. Na spomenutu kotaciju svaka rafinerija dodaje svoju premiju, tzv. rafinerijsku maržu", poja&scaron;njavaju iz ministarstva.</p> <p>&nbsp;</p> <p>U skladu sa Zakonom o akcizama, akciza na naftne derivate plaća se po litri derivata na količinu utvrđenu pri temperaturi 15 stupnjeva i to za dizel gorivo i ostala plinska ulja 0,30 KM; petrolej (kerozin) 0,30 KM; motorni benzin - bezolovni 0,35 KM; motorni benzin 0,40 KM; lož-ulje ekstra lako i lako specijalno (EL i LS) 0,45 KM; biogoriva i biotečnosti 0,30 KM.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Najvi&scaron;e se daje na akcize</strong></p> <p>"Cestarina se kao vrsta neizravnog poreza plaća u iznosu: 0,15 KM po litri proizvoda i 0,25 KM po litri proizvoda za izgradnju autocesta i za izgradnju i rekonstrukciju drugih cesta, od čega se 0,20 KM odnosi na izgradnju autocesta, a 0,05 za izgradnju i rekonstrukciju drugih cesta. Cestarina se ne plaća za petrolej (kerozin) i) lož-ulje ekstra lako i lako specijalno (EL i LS)", naveli su.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Razina opterećenosti naftnih derivata nametima države, ipak, nije mnogo drukčija nego u drugim zemljama regije.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Ekonomski analitičar Admir Čavalić za Klix.ba kaže kako je gotovo 50 posto cijene goriva u Bosni i Hercegovini određeno državom tj. državnim nametom. Najveći dio se odnosi na akcize, cestarine za ceste, cestarine za autoceste i na kraju PDV.</p> <p>&nbsp;</p> <p>"Ovdje se samo navode nameti na potro&scaron;nju, bez računanja ostalih nameta, na rad, dobit, lokalni, parafiskalni itd. Shodno navedenom, najveće pojedinačno uče&scaron;će u cijeni goriva u Bosni i Hercegovini ima država koja je po osnovu akciza i cestarina u pro&scaron;loj godini prikupila vi&scaron;e od dvije milijarde KM. Naravno, ova sredstva se ne tro&scaron;e namjenski, čemu najbolje svjedoči slabo razvijena cestovna infrastruktura. Praksa je da se ovakav vid oporezivanja tro&scaron;i namjenski &ndash; gorivo/ceste; cigarete/zdravlje i slično &ndash; međutim, kod nas to nije slučaj, &scaron;to je obično predmet javnih rasprava o ovoj temi", kaže on.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Čavalić nagla&scaron;ava kako cijenu nafte određuju prilike na globalnom trži&scaron;tu, proizvođači nafte, rafinerije, specifični državni nameti, transportni tro&scaron;kovi, distributeri i na kraju maloprodavci.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Oligopolsko trži&scaron;te</strong></p> <p>"Maloprodajna cijena se sastoji od nabavne cijene, marže, akciza, cestarina i PDV-a, pa čak i pristojbe za naftne terminale u FBiH. Iako postoji veoma razvijena konkurencija među maloprodavačima nafte i naftnih derivata, problem je kod velikih nacionalnih uvoznika i distributera koji su u djelomično oligopolskom položaju. Ovo vjerojatno omogućava određeno neformalno dogovaranje o maržama i finalnim cijenama proizvoda. To je ujedno odgovor na pitanje za&scaron;to se događaju trži&scaron;ne anomalije u vidu izostanka brže reakcije na globalni pad cijene nafte", smatra Čavalić.</p> <p>&nbsp;</p> <p>On kaže i kako je procjena da se u Bosni i Hercegovini potro&scaron;i oko 1,2 milijarde litri goriva u prometu, &scaron;to je manje u odnosu za Hrvatsku i Srbiju.</p> <p>&nbsp;</p> <p>"Kada je riječ o razlici u cijeni goriva, bitno je navesti da razlike postoje diljem Bosne i Hercegovine, uključujući i samu RS. Tako je npr. gorivo na sjeveru RS skuplje od onog na jugu. Neki od razloga se odnose na transportne tro&scaron;kove, ekskluzivitet lokacije, kvalitetu goriva, posebnu pristojbu za naftne terminale za FBiH, vrijednost brenda, druge benefite po potro&scaron;ače, program lojalnosti, visine životnog standarda i slično", kazao je.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Marin Bago iz Udruge Futura, koja je poznata po borbi za za&scaron;titu prava potro&scaron;ača, kaže kako kod naftnih derivata postoje ukupno 33 nameta.</p> <p>&nbsp;</p> <p>"Ako ulijemo u rezervoar goriva u iznosu od 50 KM, oko 24 KM iznose nameti, a 26 KM plaćamo cijenu goriva. Od 2009. do 2018. godine na godi&scaron;njoj razini platili smo akciza oko 900 milijuna KM, tako da smo u tom periodu ukupno platili skoro 10 milijardi maraka. Nakon intervencije izaslanika EU povećao se iznos akciza te smo u 2018. imali milijardu i 200 milijuna prikupljenih sredstava. Laički gledano, mogli smo imati izgrađenih nekoliko autocesta po kojima smo se mogli voziti besplatno ili za vrlo malu cijenu cestarine", kaže nam Bago.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Najveća prijevara potro&scaron;ača</strong></p> <p>Bago ističe kako je, prema njegovom mi&scaron;ljenju, ovo najveća kolektivna prijevara potro&scaron;ača u BiH.</p> <p>&nbsp;</p> <p>"Platili smo ne&scaron;to &scaron;to nismo dobili, platili krvavo. Pitanje je možemo li i zamisliti &scaron;to bi to značilo za razvoj zemlje, gospodarstvo, turizam... Možemo li zamisliti cestu od Mostara do Sarajeva za pola sata vožnje, praktično, udaljenosti u BiH bi postale kao i udaljenosti između određenih lokacija unutar nekog europskog grada. To nam je skoro pa nezamislivo, a sve smo to platili", poja&scaron;njava Bago.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Dodaje kako, za sada, povećanje cijena goriva odgovara i distributerima i državi, i iz tog razloga cijene se ne snižavaju kada pojeftini gorivo na svjetskim burzama.</p> <p>&nbsp;</p> <p>"Potro&scaron;ač je jedini kojem to ne odgovara. Njemu bi bilo bolje plaćati bez akciza, pa plaćati samo cijenu goriva, tada bi litra bila oko marku i trideset feninga, a ceste svakako nemamo. Sada smo te akcize stavili pod garanciju za vraćanje kredita koje uzimamo za izgradnju jedne autoceste i drugih stvari. Da, to može biti samo u BiH", kazao je Bago.</p> <p>&nbsp;</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/15-12-15-tankanje.jpgPapa Franjo iz aviona iznad BiH uputio pozdrave i blagoslov bh. narodimahttp://grude.com/clanak/?i=152518152518Grude.com - klik u svijetWed, 20 Nov 2019 14:40:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=16-03-23-papa_franjo.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Papa će u pohodu Tajlandu boraviti do 23. studenoga a zatim otputovati u Japan gdje će boraviti do 26. studenoga.<p>&nbsp;</p> <p>Nakon ne&scaron;to vi&scaron;e od jedanaest sati leta, papa Franjo je oko 12 sati po mjesnom vremenu u srijedu, 20. studenoga 2019. stigao u Bangkok, prvo odredi&scaron;te svoga 32. apostolskog putovanja izvan Italije na kojem će posjetiti Tajland i Japan.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Dok je prelijetao avionom Bosnu i Hercegovinu na apostolskom putovanju za Tajland i Japan, papa je uputio poruku bh. narodima.</p> <p>&nbsp;</p> <p>-<em>U trenutku kada prelijećem preko Bosne i Hercegovine na svom apostolskom putovanju &scaron;aljem srdačne pozdrave, uz Božiji blagoslov za narod Bosne i Hercegovine, i molitvu da vam podari mir i blagostanje</em> &ndash; naveo je Papa Franjo u poruci.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Dobrodo&scaron;licu su papi Franji u zračnoj luci u Bangkoku do&scaron;li iskazati najvi&scaron;i predstavnici državne vlasti te zemlje jugoistočne Azije, zajedno s biskupima i 11 djece odjevenih u tradicionalnu tajlandsku no&scaron;nju, koja su predstavljala isto toliko biskupija prisutnih na tome području na kojem živi ne&scaron;to vi&scaron;e od 300 tisuća katolika. Manja skupina tajlandskih katolika pozdravila je Papu na izlazu iz zračne luke odakle se Sveti Otac automobilom odvezao prema Apostolskoj nuncijaturi na ručak i odmor od putovanja, a popodne će privatno slaviti misu. Na dočeku Pape sudjelovala je i s. Ana Rosa Sivori (77), redovnica družbe Kćeri Marije Pomoćnice kr&scaron;ćana, koja će biti Papina prevoditeljica na nekim susretima u Tajlandu.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Geslo pohoda Tajlandu &bdquo;Kristovi učenici, učenici misionari&ldquo; podsjeća na važnu obljetnicu koja se obilježava ove godine &ndash; 350 godina osnivanja apostolskoga vikarijata u Sijamu (1669.) &scaron;to je izraženo i u logu na kojemu je papa Franjo prikazan nasmijan, dok je niže naslikana lađa kao simbol evangelizacije, s tri jedra koji predstavljaju Presveto Trojstvo. Lađu drži stilizirana ruka Djevice Marije. Pozlaćeni križ pak potiče cijelu Katoličku Crkvu na Tajlandu da bude svjedok Radosne vijesti.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Utvrditi u vjeri malo stado vjernika, poduprijeti dijalog i međureligijski susret i promicati mir i za&scaron;titu života i okoli&scaron;a, smjernice su Petrovog nasljednika na njegovu pohodu Tajlandu stopama svetoga Ivana Pavla II., pape koji je tu zemlju posjetio 1984. godine.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Prvog dana pohoda, u četvrtak 21. studenoga Papa će se prije podne susresti s predsjednikom tajlandske Vlade te s predsjednicima političkoga i dru&scaron;tvenoga života i Diplomatskim zborom. Posjetit će i budistički hram te se susresti s liječnicima i bolesnicima iz bolnice St. Louis. Nakon ručka u Apostolskoj nuncijaturi Papa će se privatno susresti s kraljem Ramom X. u Kraljevskoj palači, a zatim slaviti misu na Nacionalnom stadionu.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Papa će u pohodu Tajlandu boraviti do 23. studenoga a zatim otputovati u Japan gdje će boraviti do 26. studenoga.</p> <p>&nbsp;</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/16-03-23-papa_franjo.jpgHDZ osudio 'jugoslavensko' navijanje za BiH u Lihtenštajnu na Dan pada Vukovarahttp://grude.com/clanak/?i=152510152510Grude.com - klik u svijetTue, 19 Nov 2019 19:48:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=19-11-19-019-juga.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Klub zastupnika HDZ-a BiH u Skupštini Hercegovačko-neretvanske županije (HNŽ) na sjednici održanoj u utorak najoštrije je osudio napad na sudionike obilježavanja obljetnice pada grada Vukovara, koji se dogodio u ponedjeljak, 18. studenoga, u Mostaru.<p>&nbsp;</p> <p>&ldquo;Dva kombi vozila koja su prevozila sudionike kolone sjećanja na Vukovar kamenovana su i devastirana u naselju Vrapčići dovodeći ovim činom osobe u tim vozilima u životnu opasnost. Pozivamo nadležne institucije, MUP i Tužiteljstvo HNŽ-a da žurno pronađu i sankcioniraju počinitelje te utvrde nalogodavce ovog nedjela&rdquo;, stoji u priopćenju Županijskog odbora (ŽO) HDZ-a BiH HNŽ-a.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Kako je navedeno, Klub zastupnika HDZ-a BiH osudio je i postupak člana Predsjedni&scaron;tva BiH &Scaron;efika Džaferovića koji je, po njihovim riječima, u Mostaru nazočio postrojavanju paravojne formacije, odnosno ljudi u vojnim odorama i sa znakovljem koji nisu Oružane snage BiH.</p> <p>&nbsp;</p> <p>&ldquo;Također osuđujemo isticanje zastave Jugoslavije na utakmici Lihten&scaron;tajn &ndash; BiH u danu kada se cijeli hrvatski narod sjeća stravičnog ratnog zločina u Vukovaru, koji su upravo počinili te zločine pod zastavom Jugoslavije&rdquo;, stoji u priopćenju.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Ovakvi događaji, kako navode, apsolutno ne doprinose pomirenju i suživotu, nego nasuprot otvaraju prostor i poziv za poremećene odnose i međunacionalne sukobe, &scaron;to je, kako stoji u priopćenju, za svaku osudu.</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/19-11-19-019-juga.jpgFORMIRA SE VLAST: Bošnjački članovi Predsjedništva popustili http://grude.com/clanak/?i=152509152509Grude.com - klik u svijetTue, 19 Nov 2019 14:18:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=18-10-23-izetbegovic_dzaferovic_komsic.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Zoran Tegeltija imenovan je danas kandidatom za predsjedavajućeg Vijeća ministara BiH, saznaje Klix.ba. <p>&nbsp;</p> <p>Njegovo imenovanje dogodilo se danas na posebnoj sjednici Predsjedni&scaron;tva BiH.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Iako je Željko Kom&scaron;ić, drugi bo&scaron;njački član Predsjedni&scaron;tva BiH izričito tvrdio da nema formiranja vlasti niti imenovanja Tegeltije bez Godi&scaron;njeg nacionalnog programa (ANP) koji se predstavlja NATO-u<span class="st">, izgleda da mu je Bakir Izetbegović rekao da povuče kočnicu. S obzirom da su se članovi Predsjedni&scaron;tva BiH, među kojima je i nelegitimni, prvo sastali s veleposlanicima u ovoj zemlji naredba je stigla izvana.<br /></span></p> <p>&nbsp;</p> <p><span class="st">ANP će biti dostavljen u Bruxelles, ali niti bo&scaron;njačka dvojica, a ni srpski član Predsjedni&scaron;tva BiH na to neće utjecati.</span></p>//grude.com/Datoteke/Novosti/18-10-23-izetbegovic_dzaferovic_komsic.jpgRadikalni Bošnjaci kod Mostara kamenovali hrvatske aute koji su se vraćali iz Vukovarahttp://grude.com/clanak/?i=152502152502Grude.com - klik u svijetTue, 19 Nov 2019 11:07:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=19-11-19-mudzahid.jpeg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>M.K. iz Širokog Brijega prijavio je da je, oko 21,30 sati, dok se s prijateljima vraćao iz Vukovara, u naselju Vrapčići od strane više nn mlađih osoba kamenovano kombi vozilo Renault Trafic, vlasništvo renta car-a iz Bijakovića.<p>&nbsp;</p> <p>Isti dan PU Mostar je prijavio I.B. iz Korčule da je, oko 22,00 sata, u naselju Vrapćići od strane vi&scaron;e nn počinitelja kamenovano kombi vozilo Opel Vivaro, vlasni&scaron;tvo Zajednice &scaron;portskih udruga općine Lumbarda.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Također, u PS Mostar Sjever je prijavio S.Ć. iz Vrapčića da je grupa od desetak mlađih nn mu&scaron;kih osoba s kapuljačama na glavama, na cesti M-17, u blizini stadiona, kamenjem napala i o&scaron;tetila putničko vozilo sa hrvatskim registracijskim oznakama gdje je na cesti ostala manja količina razbijenog stakla i kamenja. Na lice mjesta upućena je patrola policije koja je utvrdila da su navedene osobe nakon napada na vi&scaron;e vozila krenule cestom M 17, prema Mostaru.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Pretpostavlja se da su osobe povezane s radikalnim skupinama, organizirani u tzv. ćelije koje djeluju na području Mostara.</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/19-11-19-mudzahid.jpegDva potresa u nizu zatresla Grude i Hercegovinuhttp://grude.com/clanak/?i=152498152498Grude.com - klik u svijetTue, 19 Nov 2019 09:58:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=16-07-27-potres.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Hercegovina se oko 9.55 sati zatresla.<p>&nbsp;</p> <p>Oni koji su osjetili potres tvrde da su se dogodila dva u nizu i da je bilo uznemirujuće.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Potres je bio jačine 3,9 po Richteru, a epicentar je bio kod mjesta Zvirovići kod Čitluka.</p> <p>&nbsp;</p> <p><span style="text-decoration: underline;"></span></p> <p><img src="https://www.grude.com/Datoteke/novosti/19-11-19-19-11-19-screenshot_20191119-101311_chrome.jpg" alt="" width="640px" /></p> <p>&nbsp;</p> <p><em><strong>Grude.com</strong></em></p>//grude.com/Datoteke/Novosti/16-07-27-potres.jpgMOSTAR: Najviši hrvatski dužnosnici obilježili godišnjicu osnutka Hrvatske zajednice Herceg-Bosnehttp://grude.com/clanak/?i=152494152494Grude.com - klik u svijetMon, 18 Nov 2019 21:50:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=19-11-18-hzhb-mostar.jpeg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Polaganjem vijenaca i paljenjem svijeća te svečanom akademijom u Mostaru je u ponedjeljak navečer obilježena 28. godišnjica osnutka Hrvatske zajednice Herceg-Bosne.<p><br />Obilježavanju je nazočio i predsjednik HDZ-a i HNS-a BiH Dragan Čović, koji je ustvrdio kako je Hrvatska zajednica (HZ), a zatim Hrvatska republika Herceg-Bosna (HRHB) bila nužda.</p> <p>&nbsp;</p> <p>- Hrvatska zajednica, odnosno HR Herceg-Bosna bila je odgovor politički svjesnog hrvatskog naroda na nemogućnost funkcioniranja bilo kojih institucija Bosne i Hercegovine u tom vremenu, odgovor da bi se sačuvala i BiH, ali svakako i hrvatski narod u BiH. Možemo svjedočiti da su institucije Herceg-Bosne u izvr&scaron;noj, zakonodavnoj i političkoj vlasti bile osnova za uspostavu i Bosne i Hercegovine, a u mnogim elementima jo&scaron; ba&scaron;tinimo elemente Herceg-Bosne - istaknuo je Čović.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Dodao je kako postoji jo&scaron; puno onih koji nisu ostvarili svoje, kako kaže, ratne vizije i ciljeve i koji tako imaju mogućnost komentiranja Hrvatske zajednice i Hrvatske republike Herceg-Bosne.</p> <p>&nbsp;</p> <p>- Ja ću se jo&scaron; jednom zahvaliti utemeljiteljima HZHB-a, jer da njih nije bilo, ja sam siguran da nas kao hrvatskog, konstitutivnog naroda danas ne bi bilo ovdje, a evo čak i 28 godina nakon tog vremena mi se moramo brinuti oko legitimnosti - kazao je Čović.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Naveo je kako je Domovinski rat bio užasan i s mnogim žrtvama i zlodjelima kojima se sudi na različitim razinama te dodao kako se treba prisjećati tih dana, ali i okrenuti budućnosti.</p> <p>&nbsp;</p> <p>- To je moj poziv i SDA-u i svakom drugom. Pogledajmo na budućnost, a povjesničari neka se bave povije&scaron;ću i analitikom &scaron;to se tu radilo i je li se moglo uraditi puno bolje, ali u vremenu 1991., 1992. godine, kada su mnogi govorili da to nije vrijeme njihovog ratovanja, hrvatski narod je morao naći način kako se za&scaron;tititi od užasa agresije na ovim prostorima, a Hrvatska zajednica Herceg-Bosne je organizirana upravo isti dan kad smo imali stradanja u Vukovaru i &Scaron;kabrnji - poručio je Čović.</p> <p><br />Grude.com/FENA</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/19-11-18-hzhb-mostar.jpegAlija Izetbegović: Našu dragu Herceg Bosnu zajedno čuvamohttp://grude.com/clanak/?i=152482152482Grude.com - klik u svijetMon, 18 Nov 2019 12:05:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=19-11-18-izetbegovicalija.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Obljetnica je utemeljenja Hrvatske zajednice Herceg Bosne, organizacije hrvatskog naroda u BiH pod čijom zastavom su branjene i obranjene dvije domovine Hrvata.<p>&nbsp;</p> <p>Prvi predsjednik Hrvatske zajednice, kasnije Republike Herceg Bosne bio je magistar Mate Boban. Predsjednik tada&scaron;nje Republike BiH bio je Alija Izetbegović. Za razliku od dana&scaron;njih SDA funkcionera koji ne vide dalje od sarajevske čar&scaron;ije Alija Izetbegović u mnogočemu je bio &scaron;irok čovjek, a za razliku od svog sina bio je i intelektualac. Tako je u jednom govoru kojeg donosi BHRT rekao: Bilo da su Muslimani, Srbi il Hrvati, zajedno čuvamo ovu na&scaron;u dragu Herceg Bosnu.</p> <p>&nbsp;<iframe src="https://www.youtube.com/embed/RvHtJ_gAsos" frameborder="0" width="660" height="350"></iframe></p> <p>Nažalost, Aliji se mogu spočitati neke druge stvari jer je unatoč svojoj inteligenciji na području BiH, a danas će se ispostaviti, i svijeta stvorio čudovi&scaron;te neviđenih razmjera. Radi se o ISIL-u, čija je pretača u BiH bila El Mudžahid. Upravo su vojnici HVO-a osjetili svu neljudskost ovih vojnika vraćajući hrvatska područja u BiH, nalazeći obezglavljene civile.</p> <p>&nbsp;</p> <p><em><strong>Grude.com</strong></em></p>//grude.com/Datoteke/Novosti/19-11-18-izetbegovicalija.jpgMartina Mlinarević, Komšićeva veleposlanica bez diplome!http://grude.com/clanak/?i=152476152476Grude.com - klik u svijetSun, 17 Nov 2019 17:30:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=19-11-17-ocr-online.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Književnica Martina Mlinarević koja je dio tima nelegitimnog člana Predsjedništva BiH i drugog bošnjačkog člana Predsjedništva BiH Željka Komšića pokušala je, iako nema diplomu, postati veleposlanica BiH u Češkoj, a prema zakonskim okvirima to je nemoguće.<p>&nbsp;</p> <p>Naime, u zakonu gdje pi&scaron;e tko može biti imenovan za veleposlanika ili drugog predstavnika Bosne i Hercegovine stoji da osoba mora imati sveučili&scaron;nu diplomu, odnosno imati odgovarajuću razinu obrazovanja i odgovarajuće stručno znanje i iskustvo za obavljanje dužnosti na koju se imenuje.</p> <p>&nbsp;</p> <p>U posjedu smo pisma Ministarstva vanjskih poslova BiH, kojeg donosimo u cijelosti uz predožbu originala objavljenog na ćirilici.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Povodom zahtjeva za pripreme Martine Mlinarević koja je odlukom Predsjedni&scaron;tva BiH imenovana za veleposlanika BiH u Če&scaron;koj Repubilici.</p> <p>&nbsp;</p> <p>"Dana 30. travnja Odjel za pravne, kadrovske i prevoditeljske poslove odjela općih poslova obavijestio je veleposlanicu Martinu Mlinarević da je imenovana od strane Predsjedni&scaron;tva BiH za izvanrednu i opunomoćenu velepolsanicu BiH u Če&scaron;koj Republici, te joj je uz odluku dostavljen informacijski paket s popisom potrebne dokumentacije i drugim potrebnim informacijama.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Veleposlanica Mlinarević je 30.8. 2019. godine, nakon dobivanja vjerodajnica, dostavila dio dokumentacije i tom prilikom je obavije&scaron;tena da nedostaje diploma o visokoj stručnoj spremi koja je propisana Pravilnikom o unutarnjoj organizaciji Ministarstva vanjskih poslova, te je zatraženo da je dostavi zbog kompletiranja personalnog dosjea o otpočinjanju procedure priprema u skladu s važećim propisima.</p> <p>&nbsp;</p> <p>U telefonskom razgovoru koji je obavljen 15. listopada 2019. godine veleposlanica Martina Mlinarević je obavijestila da je spriječena priložiti diplomu uz ostalu dostavljenu dokumentaciju, a o čemu je, kako kaže, "ranijih godina i pisala kao i obavijestila Predsjedni&scaron;tvo BiH prije samog početka procedure imenovanja".</p> <p>&nbsp;</p> <p>Također, informirala je da je "u dogovoru sa svojim dragim prijateljima i kolegama iz Če&scaron;kog veleposlanstva razgovara i odlučila prebaciti svoj apsolventski status i zavr&scaron;ni ispit odraditi na Karlovom sveučili&scaron;tu u Pragu".</p> <p>&nbsp;</p> <p>Vezano s tim, a u skladu s pozitivnim zakonskim propisima, imenovana može biti prijavljena u Federalni fond za mirovinsko i invalidsko osiguranje isključivo sa srednjom stručnom spremom."</p> <p>&nbsp;</p> <p>U prijevodu, kada su nelegitimni Željko Kom&scaron;ić i njegovi kadrovi u pitanju sve je moguće, pa i biti veleposlanik bez diplome koju nalaže zakon, a usputno studirati po Če&scaron;koj, zahvaljujući prijateljima, i tamo poku&scaron;ati zavr&scaron;iti fakultet kako se vi&scaron;e ne bi kr&scaron;io zakon koji se sada kr&scaron;i.</p> <p>&nbsp;</p> <p><img src="https://www.grude.com/Datoteke/novosti/19-11-17-19-11-17-ocr-online.jpg" alt="" width="640px" /></p> <p><em><strong>Grude.com</strong></em></p>//grude.com/Datoteke/Novosti/19-11-17-ocr-online.jpgGrude se probudile na 17, Neum najtopliji sa 20 stupnjevahttp://grude.com/clanak/?i=152472152472Grude.com - klik u svijetSun, 17 Nov 2019 10:15:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=15-10-08-grude_panorama.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>U Bosni i Hercegovini jutros je pretežno oblačno vrijeme.<p><br />Temperature zraka izmjerene u 07.00 sati: Bjela&scaron;nica 3; Prijedor 6; Bugojno i Jajce 7; Banja Luka i Sanski Most 8; Bihać 10; Bijeljina 11; Ivan-sedlo i Sarajevo 12; Doboj i Livno 14; Mostar, Trebinje i Tuzla 15; Grude 17 i Neum 20 stupnjeva.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Danas će u Bosni i Hercegovini biti pretežno oblačno vrijeme. Veći dio dana povremeno slaba ki&scaron;a je moguća na području Hercegovine i jugozapada Bosne. Jače padavine u većem dijelu zemlje tijekom noći na ponedjeljak, osim na istoku i sjeveroistoku Bosne.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Vjetar većinom umjerene jačine jugoistočnog smjera, povremeno s jakim udarima. Jak vjetar se očekuje na sjeverozapadu, zapadu, jugozapadu i dijelu centralne Bosne. Najvi&scaron;a dnevna temperatura zraka uglavnom između 13 i 20&deg;C.</p> <p>&nbsp;</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/15-10-08-grude_panorama.jpg80 godina od dolaska sestara franjevki u Ramuhttp://grude.com/clanak/?i=152469152469Grude.com - klik u svijetSat, 16 Nov 2019 23:25:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=19-11-16-casne-sestre-rama.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Ove godine navršava se 120 godina od dolaska prvih školskih sestara franjevki Krista Kralja u Mostar i 80 godina od dolaska sestara u Ramu.<p>&nbsp;</p> <p>Dakle, sestre franjevke već 80 godina djeluju u Rami. One žele obljetnicu obilježiti prigodnim programom po župama, osobito u onima gdje sestre djeluju, prenosi <a title="Rama Prozor info" href="https://www.rama-prozor.info/clanak/80-godina-od-dolaska-sestara-franjevki-u-ramu/51458" target="_blank">Rama-prozor.info</a></p> <p>&nbsp;</p> <p>Pozivam Vas da u nedjelju dođete na pučku misu na &Scaron;ćit. Nekoliko sestara doći će u nedjelju u Ramu, kako bismo zajedno zahvalili Bogu za svako dobro djelo i doprinos sestara na&scaron;oj Rami.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Sestre će biti na pučkoj misi, a poslije mise u kino dvorani Franjevačkog samostana na &Scaron;ćitu bit će prikazan film o djelovanju sestara.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Stoga vas ramski gvardijan Fra Andrija Jozić poziva, dođite! To je prigoda da sestrama kažemo jedno veliko hvala.</p> <p>&nbsp;</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/19-11-16-casne-sestre-rama.jpgAleksandar Vučić hitno hospitaliziran!http://grude.com/clanak/?i=152457152457Grude.com - klik u svijetSat, 16 Nov 2019 11:15:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=15-10-11-vucicaleksandar.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić primljen je u Vojnomedicinsku akademiju u Beogradu (VMA) zbog kardiovaskularnih problema, javila je Radio-televizija Srbije pozivajući se na izvore iz Vučićeva ureda.<p>&nbsp;</p> <p>Vučić je, prema priopćenju, u VMA primljen u petak, 15. studenoga, u kasnim popodnevnim satima.</p> <p>&nbsp;</p> <p>"Zdravstveno stanje predsjednika Srbije Aleksandra Vučića je stabilno, ali se zbog predostrožnosti jo&scaron; nalazi na VMA", rekla je Tanjugu savjetnica Suzana Vasiljević.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Vučić je jučer imao niz sastanaka u svom uredu, među ostalim i s europarlamentarcima koji su sudjelovali u drugom krugu dijaloga vlasti i oporbe o izbornim uvjetima.</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/15-10-11-vucicaleksandar.jpgS 11,5 milijuna preko Gruda: Srđana, bankara, branitelja, muža i oca u Vrlici svi voljelihttp://grude.com/clanak/?i=152441152441Grude.com - klik u svijetWed, 13 Nov 2019 22:06:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=19-11-13-otp-banka.jpeg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Bio je iznad politike, građanskih udruga i lokalnih institucija. Mogao si mu se obratiti za bilo što, sve je mogao ‘srediti’. Što mu se dogodilo, nikome nije jasno, kažu Vrličani o Srđanu D. (59), voditelju poslovnice OTP banke.<p>&nbsp;</p> <p>Iz banke u Vrlici tijekom vikenda nestalo je 11,5 milijuna kuna. Kako kažu u splitskoj policiji, osumnjičenik je i dalje nedostupan, a nije pronađen ni novac.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Kako doznajemo, prije nego &scaron;to je bankar pre&scaron;ao granicu s Bosnom i Hercegovinom, a navodno je to učinio preko Vinjana Donjih, ostavio je pola milijuna kuna bliskim osobama želeći tako zbrinuti obitelj.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Nestanak silnog novca iz banke već je treći dan top tema u ovom malom dalmatinskome mjestu, mjestu iz kojeg mladi neprestano odlaze i koje je odavno izgubilo nadu u boljitak. Iz njega je, naposljetku, ovih dana oti&scaron;la i banka.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Klijenti su, naime, jo&scaron; prije dobili obavijest da će se poslovnica OTP banke, jedine banke u mjestu, zatvoriti 15. studenog. No zbog ovih nenadanih događaja svi klijenti dobili su novu obavijest o ranijem zatvaranju, točnije 11. studenog.</p> <p>&nbsp;</p> <p>To je stvorilo velik problem klijentima banke, koji su po svoj novac, nakon &scaron;to ga vi&scaron;e nisu mogli podignuti na bankomatu, morali ići u Sinj ili neki drugi grad. A kako je Srđan odnio novac i za&scaron;to ga je u tako maloj poslovnici bilo toliko, ima vi&scaron;e verzija.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Prema jednoj od njih, banka se pripremila na dizanje većih količina depozita pa se zbog toga odjednom u poslovnicu slilo toliko novca. Druga verzija kaže kako je bankar tražio da dopreme toliko novca jer je klijent zatražio milijunski kredit u gotovini.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Prema trećoj verziji on je zapravo jo&scaron; ranije odnosio novac te se zbog vijesti kako će se poslovnica zatvoriti prestra&scaron;io revizije poslovanja te je uzeo sve &scaron;to je mogao, uključujući novac s nekih računa, i netragom nestao.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Iako će većina reći kako je Srđan legenda, ima i onih koji mu nisu skloni.</p> <p>&nbsp;</p> <p>- Bio je dobročinitelj i pohlepnik istodobno. Očito se malo pogubio. Ima suprugu, četvero djece i unučad. Mogu shvatiti da je uzeo pare i napustio Vrliku, ali kako će bez djece i unučadi... Imao je puste prijatelje, na raznim pozicijama i u svakom gradu. Ako je zaista prebjegao u Hercegovinu, mora da mu je netko sredio dvojno državljanstvo - kažu mje&scaron;tani Vrlike.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Inače, Srđan je bio u ratu kao pripadnik 126. brigade, bavio se lovom, a bio je i dopredsjednik Kinolo&scaron;kog dru&scaron;tva u Vrlici.</p> <p>&nbsp;</p> <p>- Zadnji put vidjeli smo ga u četvrtak, na kavi. Novac je navodno pokupio u petak i tijekom vikenda ispario. Da se ne&scaron;to događa, shvatilo se u ponedjeljak kad su klijenti do&scaron;li po novac. Djelatnica je rekla da je sustav pao. Tad se već pročulo da je Srđo nestao. Pričalo se i da je otet. Ovako lude priče u Vrlici dugo nije bilo - pričaju na&scaron;i sugovornici.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Novac je navodno bio i u kunama i eurima, a neki navode kako ga je izvadio kroz bočne prozore kuće u kojoj je poslovnica banke.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Policija je danima &ldquo;če&scaron;ljala&rdquo; poslovnicu i Srđanovu obiteljsku kuću nedaleko od banke, no već u srijedu nikog nije bilo.</p> <p>&nbsp;</p> <p><em><strong>Grude.com/24sata.hr</strong></em></p>//grude.com/Datoteke/Novosti/19-11-13-otp-banka.jpegSIPA češlja VISOKOŠKOLSKE ustanove u Federaciji! Tisuće diploma ilegalnohttp://grude.com/clanak/?i=152434152434Grude.com - klik u svijetWed, 13 Nov 2019 12:22:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=16-02-17-sipa.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Službenici Tužiteljstva USŽ-a u suradnji sa SIPA-om proveli su danas akciju "Pero" koja je rezultat višemjesečne istrage koja je obuhvatila čak 58 fizičkih i pravnih lica.<p><br />Osumnjičenim se stavlja na teret da su od 2014. godine do danas na području Federacije BiH, ali i dijela Republike Srpske, pronalazili osobe i nezakonito im pribavljali različite certifikate i diplome od osnovne &scaron;kole do visoko&scaron;kolskih ustanova.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Prema riječima glasnogovornice Tužiteljstva USŽ-a Irene Marjanović-Čavkić osumnjičeni su stekli vi&scaron;emilijunsku korist, a pribavili su vi&scaron;e tisuća nezakonitih diploma.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Proračun FBiH je o&scaron;tećen za blizu 200.000 KM neplaćenog poreza.</p> <p>&nbsp;</p> <p><em><strong>Grude.com</strong></em></p>//grude.com/Datoteke/Novosti/16-02-17-sipa.jpgOlujno jugo u Hercegovini, prometuje se otežano zbog obilne kišehttp://grude.com/clanak/?i=152431152431Grude.com - klik u svijetWed, 13 Nov 2019 11:40:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=19-11-13-019-grude-kisa.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>HBŽ je jučer pogodilo olujno nevrijeme praćeno kišom i snažnim jugom. Polomljena su stabla, oštećena vozila, vjetar je lomio grane, panoe, prevrtao kontejnere u Livnu.<p>&nbsp;</p> <p>Na Kupresu se prevrnulo teretno vozilo.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Jaka ki&scaron;a i olujni udari vjetra jutros su zabilježeni i u ZHŽ-u, međutim većih &scaron;teta nema.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Problem je jedino na prometnicama gdje su se izlile veće količine vode pa se otežano prometuje.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Vozače se poziva na oprez.</p> <p>&nbsp;</p> <p>&Scaron;to se općine Grude tiče, jutros temperatura iznosi 12 Celzijevih stupnjeva.</p> <p>&nbsp;</p> <p><em><strong>Grude.com</strong></em></p>//grude.com/Datoteke/Novosti/19-11-13-019-grude-kisa.jpgSjete li se Lijanovići suza prevarenih radnika?http://grude.com/clanak/?i=152427152427Grude.com - klik u svijetTue, 12 Nov 2019 22:12:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=19-11-12-019-lijan.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Suvlasnici tvrtke Lijanović i rukovodioci s njima povezanih firmi, pravomoćno su oslobođeni optužbi za pranje novca, neplaćanje poreza i porezne utaje. Bljutavije od ovakve sudske odluke bio je samo komentar Jerke Lijanovića nakon izlaska iz sudnice<p class="strong">&nbsp;</p> <p>Pi&scaron;e <a href="https://zurnal.info/novost/22526/sjete-li-se-lijanovici-suza-prevarenih-radnika" rel="noopener" target="_blank">Žurnal</a>.</p> <p>&nbsp;</p> <p>&bdquo;One koji su me hapsili stići će suze moje majke&ldquo;, ledena pogleda, a skru&scaron;enog glasa reći će Jerko Lijanović.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Zna on dobro da može računati na kratku pamet i medija i njihovih konzumenata i da ga nitko nakon takvog &bdquo;emotivnog&ldquo; istupa neće pitati pamti li suze stotina radnica i radnika Mesne industrije Lijanović i bratskih im tvrtki koje su prevarili za desetine plaća i jo&scaron; vi&scaron;e godina neuplaćenog staža?</p> <p>&nbsp;</p> <p>On i družina sigurno ne razmi&scaron;ljaju hoće li ih stići suze djece radnika koji su gladni i promrzli ispred upravne zgrade molili za isplatu ne&scaron;to zarađenog novca.</p> <p>&nbsp;</p> <p>&bdquo;Božić je pred vratima i doista ne znam kako ću svojoj &scaron;esteročlanoj obitelji omogućiti dostojnu proslavu najradosnijeg katoličkog blagdana. Do&scaron;li smo tražiti barem pola svoje plaće, a oni su nam zatvorili vrata i pobjegli&ldquo;, samo je jedna od izjava radnika koji su danima ispred uprave firme čekali milost gazde, koji je na u&scaron;trb njihovog zaposlenja dobio milijunske poticaje.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Ne, nisu Lijanovići ni ovoga puta oslobođeni jer nisu krivi, nego zbog nedostatka dokaza ili, kako je navedeno, nezakonito pribavljenih dokaza. A dokumenti su ili namjerno uni&scaron;teni ili su bili skriveni. Sud čak nije priznao kao zakonito pribavljen dokaz to &scaron;to je jedan djelatnik evidenciju koja dokazuje nelegalno poslovanje predao istražiteljima tek nakon hap&scaron;enja &ldquo;nevinih&rdquo;. Uzalud su bila svjedočenja inspektora SIPE i UIO, sud ih nije smatrao relevatnim!?</p> <p>&nbsp;</p> <p>Dvadeset godina u nekoliko procesa, poput onog kada su bili optuženi zajedno sa Draganom Čovićem, famiglia Lijanović biva oslobađana jer &ldquo;nestaju&rdquo; dokumenti, svjedoci se naglo iseljavaju iz BiH ili izvr&scaron;avaju samoubojstvo.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Pokazuje se jo&scaron; jednom, da je dug i neizvjestan put do kažnjavanja &bdquo;lo&scaron;ih momaka&ldquo; u ovoj državi. O načinu na koji je izgrađena njihova imperija Žurnal je već op&scaron;irno pisao. Saga Lijanovići ovim nije okončana. </p> <p>&nbsp;</p> <p><em><strong><a href="https://zurnal.info/novost/22526/sjete-li-se-lijanovici-suza-prevarenih-radnika" target="_blank">Žurnal</a></strong></em></p>//grude.com/Datoteke/Novosti/19-11-12-019-lijan.jpgBankar pobjegao za GRUDE... Uspavano mjestašce Dalmatinske zagore uzdrmala milijunska pljačkahttp://grude.com/clanak/?i=152422152422Grude.com - klik u svijetTue, 12 Nov 2019 19:44:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=19-11-12-019-banka-pljacka.jpeg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Iz trezora OTP banke u Vrlici nestao je novac. Navodno je riječ o milijunima. U policiji šturo kažu da provode istragu zbog pronevjere te da im osumnjičenik nije dostupan. O iznosu ne žele govoriti.<p>&nbsp;</p> <p>Ovo inače uspavano mjesto u Dalmatinskoj zagori početkom tjedna razbudila je vijest o djelatniku banke koji je navodno nestao s novcem i kod kojeg je u utorak policija obavljala izvide. Njegovo ime i prezime zna većina mje&scaron;tana, a vijest o policijskom kombiju koji već dva dana dežura ispred njegove kuće predmet je rasprava u kafićima.</p> <p>&nbsp;</p> <p>- E ovako vi napi&scaron;ite, on je na&scaron;a vrlička legenda. &Scaron;ta mu je do&scaron;lo u glavu, a tko će to znati - tako se priča po Vrlici o bankaru za kojeg se sumnja da je pronevjerio milijune.OTP banka nalazi se u samom srcu mjesta, u manjoj samostojećoj kući, u kojoj su u ponedjeljak i utorak trajali policijski izvidi.</p> <p>&nbsp;</p> <p>- Pro&scaron;li mjesec je svim klijentima banke do&scaron;la obavijest da se na&scaron;a poslovnica u Vrlici zatvara 15. studenog i da onaj tko želi prebaci račun u drugu banku ili nastavi dolaziti kod njih, ali u Sinj. U ponedjeljak su ljudi, na&scaron;i umirovljenici, oti&scaron;li u banku po mirovine, a novca nema. Možete misliti, čeka se red, kao i uvijek. Pa im veli ova djelatnica na &scaron;alteru, pao sustav. Ma da, pao sustav. I pro&scaron;li tjedan im je tobože padao sustav. Nestale pare, eto &scaron;to je bilo. A cijelo mjesto zna &scaron;ta je. I sad ja moram mater vozit u Sinj po mirovinu od 1500 kuna, a potro&scaron;it 100 kuna goriva - pričaju ljudi u Vrlici.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Kažu da će organizirati prosvjed potpore za svog sugrađanina, pisat će i transparente, i nadaju da mu pare nikad neće naći.</p> <p>&nbsp;</p> <p>- Kažu meni ljudi: &lsquo;Bankar oti&scaron;ao u izbjegli&scaron;tvo&rsquo;. A ja rekoh: &lsquo;Di je oti&scaron;ao? Je l&rsquo; kod Mamića ili je u Inđiji?&rsquo;. Nema ga već tri dana za vidjeti. On je ugledni građanin ovoga grada, na&scaron; prijatelj, svi ga u mjestu znamo. Ima čovjek sve, a &scaron;ta mu je do&scaron;lo, tko će ga znati. Vidite, meni je danas dosta 10 kuna, a nekome treba vi&scaron;e. Jo&scaron; je pred penziju. Legenda, legenda. Nije on to mogao preko noći, vjerujte vi meni. Mjesec dana je sigurno on to izvlačio. Navodno je pare izbacivao kroz bočne prozore, ili stražnje, tako se priča. Mogao je ići u mirovinu, mogao je ići raditi u Sinj. Ali tko zna kakve je probleme imao, iako ima kuću i dva lijepa auta. Treba imati hrabrosti to napraviti - govore ljudi kojima nije drago &scaron;to banka odlazi iz njihovog mjesta.</p> <p>&nbsp;</p> <p>- E pa neka im je uzeo - dodaju Vrličani dok drugi već imaju obja&scaron;njenje kako je u cijelu priču upleteno vi&scaron;e ljudi, prenosi Grude.com. 
- Mi se stalno tu sastajemo i pričamo tko je umro, tko se odselio, tko je bolestan. A sad pričamo o parama, zar nije ovo zabavnije - kazuju nam mje&scaron;tani okupljeni u vrličkim kafićima.</p> <div id="inArticlePreroll_container" class="article__video_wrap video" style="position: relative; width: 100%; height: 0px; padding-bottom: 0; visibility: hidden; transition: all 0.5s; z-index: 1; overflow: hidden;"> <div id="inArticlePreroll" class="video-js vjs-controls-disabled vjs-workinghover vjs-v7 inArticlePreroll-dimensions vjs-has-started vjs-paused vjs-user-inactive" lang="hr"><video id="inArticlePreroll_html5_api" width="320" height="240" class="vjs-tech" tabindex="-1" preload="auto" muted="muted" src="https://www.24sata.hr/static/video/blank_video.mp4" controls="controls"><object id="inArticlePreroll_html5_api" width="320" height="240" data="https://www.grude.com/cms/tiny/plugins/media/moxieplayer.swf" type="application/x-shockwave-flash"><param name="src" value="https://www.grude.com/cms/tiny/plugins/media/moxieplayer.swf" /><param name="flashvars" value="url=https%3A//www.24sata.hr/static/video/blank_video.mp4&amp;poster=/CMS/" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="true" /></object> </video></div> </div> <p>- Čuli smo da su ga vidjeli na graničnom prijelazu sa susjednom BiH u Vinjanima, prema općini Grude. Na mobitel se ne javlja - kaže nam mje&scaron;tanin moleći za anonimnost. Prema tome je jasno da je čovjek do&scaron;ao na područje općine Grude, a je li i dalje tu ili ne, odgovor ne zna ni portal Grude.com. Njegov dugogodi&scaron;nji poznanik i prijatelj kazao nam je da ga je posljednji put vidio u četvrtak ujutro na kavi u kafiću.</p> <p>&nbsp;</p> <p>- Pozdravili smo se, bio je sa svojom ekipom, izgledao je sasvim normalno. Jako me začudilo kad sam čuo da ga sumnjiče da je uzeo novac. Dugogodi&scaron;nji je djelatnik banke, radio je u banci jo&scaron; prije rata. Uvijek je bio fin i pristojan - ispričao nam je njegov prijatelj. I mi smo ga poku&scaron;ali dobiti na kućni broj telefona. Javio se ženski glas i rekao da on trenutačno nije dostupan.</p> <p>&nbsp;</p> <p>- Ne znam ja ni&scaron;ta o tome - kratko je rekla na&scaron;a sugovornica nakon &scaron;to smo objasnili zbog čega zovemo. Inače, riječ je o obiteljskom čovjeku.</p> <p>&nbsp;</p> <p>U sredi&scaron;njici OTP banke potvrđuju da je policijska istraga u tijeku.</p> <p>&nbsp;</p> <p>- Nismo u mogućnosti davati bilo kakve izjave dok je policijska istraga u tijeku - kratko odgovaraju na upit o zbivanjima u vrličkoj poslovnici.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Ne odgovaraju, međutim, na upit jesu li točne neslužbene informacije prema kojima je ta poslovnica pred zatvaranjem.U zadnje vrijeme banka je zatvorila vi&scaron;e svojih poslovnica, primjerice u Vodnjanu, u Bolu, na Lastovu, Grudi.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Ovo nije prvi slučaj da zaposlenike banaka sumnjiče za pronevjeru. Riječka policija u kolovozu je uhitila ženu (62) iz Vrbovskog zbog sumnje da je kao službenica banke počinila financijske malverzacije kojima se okoristila za oko 1,7 milijuna kuna. Navodno je tijekom čak 14 godina o&scaron;tetila 19 klijenata Erste &amp; Steierm&auml;rkische banke.</p> <p>&nbsp;</p> <p>U travnju je policija u Metkoviću uhitila troje djelatnika Raiffeisen banke, između ostalog direktora i voditeljicu poslovnice, koji su od početka 2016. do 9. travnja ove godine pronevjerili vi&scaron;e od pet milijuna kuna.</p> <p>&nbsp;</p> <p><em><strong>24sata.hr</strong></em></p>//grude.com/Datoteke/Novosti/19-11-12-019-banka-pljacka.jpegPovučeno nekoliko serija lijeka protiv produktivnog kašljahttp://grude.com/clanak/?i=152408152408Grude.com - klik u svijetTue, 12 Nov 2019 08:41:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=17-11-11-droga-tablete-predoziranje-sinteticki-kanabinoidi.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Berlin-Chemie Menarini BH d.o.o, nositelj dozvole za stavljanje u promet lijeka „Flavamed“ 15 mg/5 ml oralna otopina, povukao je seriju lijeka zbog sumnje u neispravnost njegove kvalitete. <p>&nbsp;</p> <p>Riječ je o lijeku koji se koristi za liječenje produktivnog ka&scaron;lja, koji je povezan s bolestima pluća i bronhija. Ovaj lijek razrjeđuje sluz, pa se ona može lak&scaron;e iska&scaron;ljati, pi&scaron;e Srpskainfo.com. Iz Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH (ALMBiH) priopćili su kako se navedena sumnja u neispravnost u kvalitetu lijeka odnosi na neispravnost pakiranja, odnosno staklene boce za otopinu, koje dovodi do nastanka oneči&scaron;ćenja.</p> <p>&nbsp;</p> <p>&ndash; Povlačenje se provodi do razine ljekarni i odnosi se na serije navedenog lijeka koje su zahvaćene navedenom sumnjom u neispravnost, te na nezahvaćene serije kod kojih se povlačenje provodi kao mjera predostrožnosti.<br />Serije koje se povlače su 72011, 73030, 74045, 82011, 82012, 84025D i 91001H &ndash; navodi se u priopćenju.</p> <p>&nbsp;</p> <p>U ALMBiH kažu kako je na trži&scaron;tu BiH u prometu dostupna jedna serija istog lijeka koja nije zahvaćena ovim povlačenjem, kao i drugi lijekovi koji se koriste za liječenje istog stanja, a koji se mogu primjenjivati kao zamjenska terapija.</p> <p>&nbsp;</p> <p>&ndash; Pacijenti se trebaju obratiti svom liječniku ili farmaceutu u slučaju bilo kakvih pitanja u vezi trenutne terapije, navode iz ALMBiH.</p> <p>&nbsp;</p> <p>I pacijenti koji su primjetili neku od neželjenih nuspojava trebaju se obratiti svom liječniku ili farmaceutu radi savjetovanja o načinu nastavka terapije &ndash; savjetuju u ALMBiH.</p> <p>&nbsp;</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/17-11-11-droga-tablete-predoziranje-sinteticki-kanabinoidi.jpg''VAR koštao suce'' - Velika akcija SIPA-e zbog namještanja nogometnih utakmicahttp://grude.com/clanak/?i=152396152396Grude.com - klik u svijetMon, 11 Nov 2019 09:07:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=16-02-01-sipa.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Navodno je uhićeno 10 osoba.<p><br />Policijski službenici Državne agencije za istrage i za&scaron;titu (SIPA) na &scaron;irem području Bosne i Hercegovine jutros provode operativnu akciju &ldquo;Var&rdquo; zbog postojanja osnova sumnje da su osmunjičeni u ovom predmetu počinili krivično djelo &ldquo;Zloupotreba službenog položaja i ovla&scaron;tenja&rdquo; i &ldquo;Primanje dara i drugih oblika koristi&rdquo;, potvrđeno je za &ldquo;Avaz&rdquo;.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Akcija se provodi po naredbama Tužiteljstva i Suda BiH, a odnosi se na namje&scaron;tanje nogometnih utakmica u sezoni 2018./2019. i usmjerena je protiv sudaca.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Navodno je uhićeno 10 osoba.</p> <p>&nbsp;</p> <p>U toku su pretresi na nekoliko lokacija na &scaron;irem području Bosne i Hercegovine, između ostalog u Ora&scaron;ju, Brčkom, Sarajevu i drugim mjestima.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Imena uhićenih i točni detalji akcije bit će poznati naknadno.</p> <p>&nbsp;</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/16-02-01-sipa.jpgVIDEO: Spajanje Mostara, Širokog Brijega i Gruda sa Splitom među prioritetima FBIHhttp://grude.com/clanak/?i=152391152391Grude.com - klik u svijetSun, 10 Nov 2019 12:06:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=19-11-10-polog-cesta-radovi-ftv.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Na listi prioriteta Federacije BiH je projekt brze ceste koja bi trebala povezati Mostar, Široki Brijeg i Grude sa Splitom.<p>&nbsp;</p> <p>Iako je projekt brze ceste tek u fazi izrade &ndash; značaj prometnog povezivanja ovog dijela Hercegovine s cestovnim mrežama Hrvatske već su nagla&scaron;ene u Strategiji razvoja ŽZH.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Značilo bi to i olak&scaron;an tranzit roba domaćih gospodarstvenika prema Europskom trži&scaron;tu.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Izgradnja brze ceste ubrzala bi i turistički razvoj Hercegovine.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Vi&scaron;e pogledajte u videoprilogu <strong>FTV</strong>-a.</p> <p><br /><iframe style="overflow: hidden; display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Ffederalna%2Fvideos%2F1809349522530779%2F%3Fv%3D1809349522530779&amp;width=600&amp;show_text=true&amp;appId=164842796935149&amp;height=466" frameborder="0" scrolling="no" width="600" height="466"></iframe></p>//grude.com/Datoteke/Novosti/19-11-10-polog-cesta-radovi-ftv.jpgPaladino: Iz Hrvatske mi u Mostar dolaze pacijenti, uživam ovdje raditihttp://grude.com/clanak/?i=152383152383Grude.com - klik u svijetSat, 09 Nov 2019 23:14:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=18-03-30-josip_paladino.jpeg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Veselje mi je raditi ono što znam i volim. Posljednjih godinu dana radim više nego ikad prije. Prvi kolegij mi je u 7.30, a u bolnici sam do 22-23 sata, govori nam najugledniji hrvatski neurokirurg, profesor Josip Paladino (69).<p>&nbsp;</p> <p>Nakon &scaron;to mu je KBC Zagreb lani u ožujku odbio produljiti ugovor kako bi i dalje mogao raditi kao umirovljenik, Paladino je vrlo brzo posložio kockice poslovnog mozaika. Tjedan dana radi u Poliklinici Radiochirurgia u Svetoj Nedelji, a tjedan dana u Sveučili&scaron;noj kliničkoj bolnici u Mostaru.</p> <p>&nbsp;</p> <p>- Jako sam dobro upoznao autocestu Zagreb-Ploče. Lagao bih kad bih rekao da silno uživam u tih pet sati putovanja. Ali to vrijeme iskoristim za razmi&scaron;ljanje, planiranje i vrijeme brzo prođe - govori Paladino. Ističe da je Mostar grad mladih ljudi, prepun studenata, a zadovoljan je razvojem bolnice, u koju je do&scaron;ao napraviti iskorak u neurokirurgiji, pomoći prijateljima i razvoju struke. I u tome je uspio. Bolnica je danas opremljena vrhunskom opremom, u njoj rade sjajni liječnici, a Paladino tvrdi da je operacijski program na razini visoke europske klase.</p> <p>&nbsp;</p> <p>- Dok sam u prilici pomoći svojim angažmanom, to ću svakako učiniti. Zadatak nam je pomoći mladim liječnicima steći iskustvo i potaknuti ih na samostalan razvoj. U njima vidim silan entuzijazam, nitko se ne planira povući ako u salu uđemo u 11 sati i radimo sve do pet sati ujutro sljedećeg dana. Zadovoljstvo pacijenata na prvom mi je mjestu i ne odlazim s posla dok ne rije&scaron;im i zadnjeg pacijenta. Ima ih odasvuda, a vi&scaron;e od 20 posto iz Hrvatske - otkriva Paladino. Iako je zadovoljan i ispunjen svojim životom, ono &scaron;to mu fali je obitelj.</p> <p>&nbsp;</p> <p>- Obitelj je moj smisao življenja i odvojenost od njih je jedini pravi problem koji imam. Zato mi je najlak&scaron;e kad radim. Uz operacije i preglede pacijenata prođe mi vrijeme. A onda se približi trenutak koji čekam čitav tjedan - dolazim kući i grlim sinove i suprugu - priznaje Paladino.</p> <p>&nbsp;</p> <p><em><strong>24sata.hr</strong></em></p>//grude.com/Datoteke/Novosti/18-03-30-josip_paladino.jpegU Austriji pada snijeg, sutra stiže i u dijelove Bosne i Hercegovinehttp://grude.com/clanak/?i=152379152379Grude.com - klik u svijetSat, 09 Nov 2019 16:18:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=19-11-09-snijeg.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>U Austriji od jutros pada snijeg, prvi ove sezone u nižim predjelima.<p>&nbsp;</p> <p>Prometnice su bijele, a u ugođaju uživaju i bh. vozači. Jedan vozač kamiona tako je objavio snimku s ceste.</p> <p>&nbsp;</p> <p>U BiH se sutra u vi&scaron;im predjelima također najavljuju prve ovosezonske snježne pahulje, a u nižim predjelima danima jo&scaron; ki&scaron;a, ki&scaron;a i jo&scaron; ki&scaron;e.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Uživajte i vi u snimci snijega iz Austrije.</p> <p>&nbsp;</p> <p><iframe style="border:none;overflow:hidden" src="https://www.facebook.com/plugins/video.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FBHTruckk%2Fvideos%2F446465672720296%2F%3Ft%3D14&amp;width=660&amp;show_text=false&amp;height=1179&amp;appId" frameborder="0" scrolling="no" width="660" height="1179"></iframe></p>//grude.com/Datoteke/Novosti/19-11-09-snijeg.jpgI Crveni križ Grude se oprostio od plemenitog mladića velikog srcahttp://grude.com/clanak/?i=152377152377Grude.com - klik u svijetSat, 09 Nov 2019 12:54:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=19-11-09-matija-matic.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>U 34. godini je nakon teške bolesti preminuo Matija Matić, plemeniti mladić velikog srca koji je radio u Transfuzijskom centru SKB-a Mostar.<p>&nbsp;</p> <p>Od njega su se oprostili i iz Crvenog križa Grude. Kako su nam rekli Matija je kao koordinator na transfuziji često dolazio u Grude i sudjelovao u različitim akcijama.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Uvijek spreman na angažman i pomoć drugima Matija će trajno ostati sačuvan u mislima i molitvama svih onih koji su ga poznavali.</p> <p>&nbsp;</p> <p><em><strong>Grude.com</strong></em></p>//grude.com/Datoteke/Novosti/19-11-09-matija-matic.jpgU srijedu štrajk upozorenja u SKB Mostarhttp://grude.com/clanak/?i=152374152374Grude.com - klik u svijetSat, 09 Nov 2019 10:20:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=17-06-27-skb-mostar-21.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Štrajk upozorenja će se održati u srijedu..<p>&nbsp;</p> <p>Predsjedni&scaron;tvo Nezavisnog sindikata zaposlenika Sveučili&scaron;ne kliničke bolnice Mostar je na sjednici održanoj u četvrtak, 7. studenog jednoglasno donijelo odluku o održavanju &scaron;trajka upozorenja.</p> <p>&nbsp;</p> <p>&Scaron;trajk upozorenja će se održati u srijedu, 13. studenog u vremenskom periodu od 10 do 11 sati.</p> <p>&nbsp;</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/17-06-27-skb-mostar-21.jpgOvo su neke od tajni koje vam sestre u bolnicama ne smiju rećihttp://grude.com/clanak/?i=152372152372Grude.com - klik u svijetSat, 09 Nov 2019 08:35:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=16-12-10-medicinska_sestra.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>O mnogim stvarima koje se događaju po bolnicama medicinske sestre moraju šutjeti, ali voljele bi da ih pacijenti znaju..<p>&nbsp;</p> <p>One su most između pacijenta i liječnika u trenucima u kojima su ljudi najranjiviji - bilo da su životno ugroženi, u strahu za svoje zdravlje ili naprosto van sigurnosti svog života u uvjetima koje ne mogu kontrolirati. Zbog toga su često prve na udaru kritika, a njihov posao nije nimalo lagan.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Biti medicinska sestra znači imati veliku dozu empatije, strpljenja, radnog elana i kondicije za stajanje na nogama ponekad do ranih jutarnjih sati, ali i znati kako &scaron;utjeti. Naravno, nisu svi jednako dobri u svom poslu ili talentirani za njega, no generalno to je profesija koja je vrlo podcijenjena.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Naime, medicinske sestre su često pravi čuvari tajni bolnica, a kao takvi mogu nam otkriti detalje na&scaron;eg liječenja, kao i informacije o ljudima koji nas liječe.</p> <p>&nbsp;</p> <p>No, one moraju po&scaron;tovati sustav u kojem rade, koji je duboko prožet hijerarhijom u kojoj su liječnici prvi, a one ispod njih. Neke od njih anonimno su otkrile tajne koje bi voljele da mogu reći svojim pacijentima, ali bi time riskirale svoj posao, ugled bolnice i slične stvari.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Ne slažu se jednako dobro sa svim liječnicima i trebaju &scaron;utjeti iako znaju da netko nije sposoban</strong></p> <p>Neće vam reći da je doktor nesposoban, jer to ne smiju, čak i da je istina. No, ako vam medicinska sestra kaže "imate pravo na to da potražite drugo mi&scaron;ljenje" to je zapravo to, tajna &scaron;ifra jer smatraju da vam netko drugi može puno vi&scaron;e pomoći ili je odgovorniji te pouzdaniji.</p> <p>&nbsp;</p> <p>"Ako vam kažem da se konzultirate s nekim drugim, to u prijevodu znači da ja ne bih tom doktoru dala da me dira", rekla je jedna od njih Business Insideru.</p> <p>&nbsp;</p> <p>I liječnici su ljudi, toga smo mi bolno svjesni, i činjenica je da mnogi kasne noćne sate i puno rada ublažavaju s alkoholom, pa i ovisnostima. No, nije na nama da na to ukazujemo i ne tražite na&scaron;u potvrdu za to. Potražite drugog liječnika, nemojte se obračunavati preko nas, nastavlja sestra.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Nemojte davati mito - nema smisla</strong><br />Davanje mita liječnicima nije ne&scaron;to &scaron;to biste trebali raditi. Iako puno ljudi jo&scaron; uvijek ima tu praksu, vjerujte, liječnik vas neće tretirati ni&scaron;ta drugačije - prema svima se odnose jednako.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Nitko vas neće lo&scaron;e operirati jer mu niste dali novce, a nema smisla da se zadužujete zato da plaćate liječnicima za ono za &scaron;to su već plaćeni.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Osim toga, većina njih se ni ne sjeća koliko im je tko dao i kada. Radije taj novac potro&scaron;ite na privatne pretrage i konzultacije s privatnicima gdje ćete prije doći na red i dobiti dijagnozu, &scaron;to je često važnije od onog &scaron;to slijedi.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Ne postoji čista bolnica</strong><br />Bolnice su pune bakterija, i to onih opasnih. Unatoč najboljem trudu osoblja, pogotovo čistačica, bolnice naprosto ne mogu biti okolina koja je sterilna.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Zbog toga većina onih koji rade u bolnici u kuću ne unosi ni cipele u kojima rade, pa bi bilo dobro da to imate na umu kad boravite u bolnici ili posjećujete nekoga. Sapuni i sredstva za dezinfekciju su tamo postavljeni s razlogom.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Prijetnje i vikanje su najgora stvar koju možete napraviti</strong><br />Zbog takvih postupaka neće vas tretirati bolje, već vam to i &scaron;teti, suprotno vjerovanju da će se sestre "zapla&scaron;iti i postati bolje".</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Kako kaže jedna od njih:</strong><br />"Neću reći da doslovno &scaron;ikaniramo takve, ali budite sigurni da nećete zbog takvog pona&scaron;anja dobiti analgetik koji bi vam na svoju ruku dali ili pak posebno brinuti o vama. Sve &scaron;to mi tražimo je normalno pona&scaron;anje. Ja osobno nisam osvetoljubiva, no znam kolegice koje to jesu i ne zamjeram im, pa se toga sjetite sljedeći put kad vam dođe da se sestri derete da je glupača."</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Postoji vrijeme kad je bolje i gore za biti u bolnici</strong><br />Najgore doba kad možete zavr&scaron;iti u bolnici su blagdani i ljeto. Naime, u to doba većina je renomiranih stručnjaka na godi&scaron;njem, mijenjaju ih mlađi i manje iskusni, a i bolničko se osoblje opusti na takve dane. Izbjegavajte operacije i tretmane u to doba, ako možete.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Ne lažite nam</strong><br />Ne lažite o tome &scaron;to uzimate. Bilo da je riječ o biljnim pripravcima ili nekim lijekovima koje možete kupiti bez recepta, sestrama morate reći apsolutno sve &scaron;to uzimate, jer kontraindikacije s terapijama doista mogu biti opasne. Na kraju takve stvari uvijek saznaju, a onda se osjećaju glupo i nećete doći na dobar glas u odijelu.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Osim toga, nemojte lagati o svojim simptomima ili koliko vas boli, jer se time samo ugrožavate.</p> <p>&nbsp;</p> <p>"Ako imam pacijenticu koja se veselo smije i dopisuje na mobitel, no istovremeno meni govori da mora vidjeti liječnika hitno jer ju boli, sigurno to neću shvatiti ozbiljno. Jednako tako, nemojte glumiti heroje ako je bol jaka - ponekad su takvi simptomi ono &scaron;to dijeli život od smrti, znači da nama doista nema smisla lagati ili glumiti, jer možete na&scaron;tetiti jedino sebi."</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Nije na nama da radimo tuđi posao</strong><br />Sestre vam neće rezultate va&scaron;ih pretraga, jer je to posao va&scaron;eg liječnika, a ne njihov. Nije stvar u tome da su zle, glupe ili neinformirane, no svaki posao ima svoja pravila. One nisu tu da vam kažu imate li rak ili nemate, to će vam reći onaj tko vas treba i liječiti. Ako ih pitate, samo će vam odgovoriti "ne znam", čak i ako znaju.</p> <p>&nbsp;</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/16-12-10-medicinska_sestra.jpgMacron rekao istinu o bošnjačkoj BiH i uvrijedio nelegitimnog Komšićahttp://grude.com/clanak/?i=152365152365Grude.com - klik u svijetFri, 08 Nov 2019 14:33:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=19-01-09-el-mudzahid.jpeg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>- Ako ste zabrinuti za ovu regiju, prvo pitanje nije Makedonija, niti Albanija, nego Bosna i Hercegovina. Tempirana bomba koja otkucava tik pored Hrvatske i koja se suočava s problemom džihadista povratnika u BiH - izjavio je francuski predsjednik Macron za "Economist".<p>&nbsp;</p> <p>I pogodio u srž problema. U vremenu Republike Bosne i Hercegovine pojavio se El Mudžahid, pretača ISIL-a. Jedini koji su joj pokazali zubi bili su tad Hrvati Herceg Bosne i HVO. Nažalost, svijet se nije na vrijeme suočio s problemom tako da je za džihadiste praktički stvorena rezervna država BiH u kojoj se pojavljuju nove ćelije terorističkih skupina.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Željko Kom&scaron;ić, nelegitimni član Predsjedni&scaron;tva BiH ogorčen je jer je Macron prozvao njegove glasače.</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/19-01-09-el-mudzahid.jpegNjemačka: Građanske straže su novi oblik borbe protiv 'uvezenog kriminala'http://grude.com/clanak/?i=152354152354Grude.com - klik u svijetThu, 07 Nov 2019 13:17:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=16-02-23-policija_migranti.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Oni žele organizirati “sigurnosne zone” i građanske straže. Navode kako su “oči i uši za policiju” i tvrde da je u Njemačkoj sve više građana izloženo na milost i nemilost “uvezenom kriminalu”.<p>&nbsp;</p> <p>Grupacije slične građanskim stražama su počele nicati 2015. u raznim gradovima i općinama. Njih uglavnom čine desni ekstremisti, pripadnici huliganske i rokersko-bajkerske scene, kao i takozvani &ldquo;bijesni građani&rdquo; (njem.: Wutb&uuml;rger).</p> <p>&nbsp;</p> <p>Desnoekstremne grupacije zahtijevaju uspostavljanje takozvanih &ldquo;sigurnosnih zona&rdquo; u &ldquo;kojima Nijemci mogu biti sigurni&rdquo;.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Prema rezultatima jedne ankete koju je proveo institut YouGov, početkom 2016. si je 29 posto Nijemaca moglo zamisliti biti član jedne građanske straže, kako bi u slučaju potrebe i nasiljem &scaron;titili vlastite interese ako država to ne učini. Inicijalni događaj za naklonost građanskim stražama su bila masovna seksualna uznemiravanja i krađe za vrijeme dočeka Nove godine u K&ouml;lnu s 2015. na 2016., navodi ovaj k&ouml;lnski institut.</p> <p>&nbsp;</p> <p>U međuvremenu su politika i policija svjesni opasnosti koje proizlaze iz građanskih straža. No zakonske mogućnosti za suzbijanje samoprozvanih &scaron;erifa su ograničene.</p> <p>&nbsp;</p> <p>&ldquo;Nadziremo građanske straže vrlo precizno&rdquo;, kaže Leoni M&ouml;llmann, glasnogovornica Ministarstva unutarnjih poslova Sjeverne Rajne Vestfalije. No te skupine se svjesno kreću na granici kažnjivosti, dodaje ona.</p> <p>&nbsp;</p> <p><em><strong>DW</strong></em></p>//grude.com/Datoteke/Novosti/16-02-23-policija_migranti.jpg(Rat)ko za kraj: Ne voli franjevce Gruda, Čapljine... vas koji hodočastite u Međugorje, a ni Papa mu nije draghttp://grude.com/clanak/?i=152348152348Grude.com - klik u svijetWed, 06 Nov 2019 19:59:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=19-11-06-biskup-u-elementu.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Hercegovina čeka dan kad će Ratko Perić i službeno napustiti biskupsku službu, u nadi da će se u budućnosti završiti svi ratovi koje je navedeni biskup počeo od dolaska na funkciju 1992. godine do dana navršenja 75. godine života, odnosno 2. veljače 2019. godine.<p>&nbsp;</p> <p>U umornoj i napaćenoj Hercegovini Perić je pokrenuo rat protiv Međugorja i hodočasnika ismijavajući Gospine poruke, kao i rat protiv franjevaca kojima želi oduzeti župe i koje je čak poku&scaron;ao svesti na laički status polovinom pro&scaron;log desetljeća, &scaron;to Vatikan nije prihvatio.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Miportal.hr objavio je veliki intervju s Perićem gdje se govori o njegovim svećeničkim počecima koji su, vrijeme će pokazati, početak bremenitog vremena za Crkvu u Hercegovini.</p> <p>&nbsp;</p> <p>I naravno, i u tom intervjuu Ratko ide sam protiv svih i samo dodatno učvr&scaron;ćuje stav mnogih da je on jedan od najneuspje&scaron;nijih biskupa u povijesti Hercegovine, unatoč intelektualnim sposobnostima koje se ne mogu osporiti, ali sve pada u vodu kad počne govoriti i prozivati koga god se pred njim spomene.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Prozvao je i kolege biskupe za koje je rekao da i među njima ima onih koji misle da se Boga može predriblati, iako nije pojasnio na koji način to pojedini biskupi misle. Jedini koji je htio predriblati u ovih 27 godina bio je Perić, a driblao je i same ljude u Vatikanu koji nisu bili upoznati s pravim stanjem sve dok u Hercegovinu Papa nije poslao Henryika Hosera.</p> <p><br />Hodočasnike koji dolaze u Međugorje nazvao je takozvanima.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Spomenuo je i papu Franju kojeg inače ne voli. &ndash; Može li se protumačiti stajali&scaron;te jednoga Pape koji bi se li&scaron;io teolo&scaron;ke pomoći Kongregacije za nauk vjere kojoj je upravo to glavna zadaća?</p> <p>&nbsp;</p> <p>Inače, papa Franjo je smjenio iz Kongregacije velikog Ratkovog prijatelja kardinala Mullera, a koji je itekako napakostio franjevcima Hercegovine i Međugorju, pa je i to jedan od razloga za&scaron;to Perić nema puno pozitivnih riječi o papi Franji.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Naravno, ni u ovom intervjuu nije mogao ne spomenuti franjevce koji su mu pokazali zube i poručili da neće dopustiti otmicu župa pa makar morali ponijeti najteži križ na svojim leđima.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Kome se čita intervju u cijelosti objavio ga je portal <a href="https://miportal.hr/2019/10/30/bikup-ratko-ne-moze-se-boga-predriblati-a-neki-misle-da-moze-pa-i-medu-biskupima/" target="_blank">miportal.hr</a></p> <p>&nbsp;</p> <p><a href="http://hercegovackiportal.com/2019/11/06/ratko-za-kraj-zaratio-sa-svima-medugorski-hodocasnici-su-takozvani/" target="_blank"><em><strong>Hercegovačkiportal</strong></em></a></p>//grude.com/Datoteke/Novosti/19-11-06-biskup-u-elementu.jpgIlegalna kupovina vatrenog oružja, sigurnosna prijetnja u BiHhttp://grude.com/clanak/?i=152347152347Grude.com - klik u svijetWed, 06 Nov 2019 19:52:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=19-11-06-pistolj.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Nakon sve češćih ubojstava uz uporabu oružja, BHRT je istražio kako i na koji način su građani Bosne i Hercegovine postali vlasnici oružja. <p>&nbsp;</p> <p>Prema podacima Centra za sigurnosne studije, građani Bosne i Hercegovine u privatnom vlasni&scaron;tvu posjeduju oko 350 tisuća komada legalno kupljenog vatrenog oružja. Problem je ilegalna kupovina oružja, koje se najče&scaron;će i koristi u kaznenim djelima.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Ilegalna kupovina vatrenog oružja, odnosno crno trži&scaron;te, predstavlja sigurnosnu prijetnju. Iz Centra za sigurnosne studije kažu kako upravo oružje koje nije kupljeno legalnim putem i koje nije uredno prijavljeno čuvarima zakona, najče&scaron;će je kori&scaron;teno u izvr&scaron;enju kaznenih dijela.</p> <p>&nbsp;</p> <p>&ldquo;Ono &scaron;to predstavlja opasnost za građane Bosne i Hercegovine je nelegalno posjedovanje oružja, gdje, prema nekim procjenama, imamo oko 800.000 komada u posjedu građana. Oružje kojim se počine krivična dijela je 95 posto nelegalno i ono predstavlja veliki sigurnosni problem&rdquo;, rekao je Denis Hadžović, direktor Centra za sigurnosne studije.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Legalno pravo na vlasni&scaron;tvo vatrenog oružja ostvaruju fizička i pravna lica sa navr&scaron;eniih 21 godinu i u skladu sa zakonom o nabavljanju, držanju i no&scaron;enju oružja i municije u sarajevskoj županiji. Neophodno je navesti razloge kori&scaron;tenja, priložiti potvrdu da se ne vodi kazneni postupak, te da potencijalni vlasnik oružja u prethodne dvije godine od podno&scaron;enja zahtjeva za posjedovanje oružja nije kažnjavan.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>U vlasni&scaron;tvu građana BiH 350.000 komada vatrenog oružja</strong></p> <p>&ldquo;Pored tih općih, imamo posebne uvjete za nabavku oružja fizičkom licu, a to je da se na zdravstvenom pregledu utvrdi da je osoba zdravstveno sposobna za držanje i no&scaron;enje oružja i da raspolaže tehničkim znanjem za pravilno rukovanje oružjem, kao i da poznaje propise koji se odnose na držanje, čuvanje i no&scaron;enje oružja. Dakle, treba proći određen vid obuke&rdquo;, kaže Mirza Hadžiabdić, glasnogovornik MUP-a sarajevske županije.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Nakon zavr&scaron;enih svih provjera, uz priloženo odobrenje policijske uprave ostvaruje se pravo na kupovinu oružja.</p> <p>&nbsp;</p> <p>&ldquo;Na osnovu tog odobrenja kupuje se traženi model oružja i nakon kupovine oružja, tvrtka je dužna da u roku od osam dana obavijesti nadležnu policijsku postaju o kupovini oružja&rdquo;, kaže Jasmin Kujović.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Zakonom je jasno definirano da se vatreno oružje treba držati u sefovima, kako ne bi do&scaron;lo do zlouporabe. U slučaju kr&scaron;enja, vatreno oružje se oduzima. S druge strane, za nelegalno posjedovanje vatrenog oružja predviđena je zatvorska kazna od &scaron;est mjeseci do tri godine zatvora.</p> <p>&nbsp;</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/19-11-06-pistolj.jpgBožić u Posušju 2019. - Javni poziv za najam štandovahttp://grude.com/clanak/?i=152336152336Grude.com - klik u svijetTue, 05 Nov 2019 20:56:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=19-11-05-posusje-advent.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Štandovi za zainteresirane izlagače neće se naplaćivati.<p><br />I ove godine Općina Posu&scaron;je organizira manifestaciju Božić u Posu&scaron;ju te tom prilikom poziva sve zainteresirane na prikupljanje pisanih ponuda za obavljanje ugostiteljskih, trgovačkih, uslužnih i sličnih djelatnosti na tipskim &scaron;tandovima tijekom sajma.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Manifestacija pod nazivom Božić u Posu&scaron;ju održat će se u razdoblju od 20. do 24. prosinaca na Trgu hrvatskih branitelja gdje će se postaviti tipski drveni &scaron;tandovi ovisno o iskazanom interesu. Točna satnica održavanja sajma će se odrediti naknadno.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Kako su priopćili iz Općine Posu&scaron;je, sa zainteresiranim ponuditeljima sklopit će se ugovor o sudjelovanju na ovoj manifestaciji. &Scaron;tandovi za zainteresirane izlagače neće se naplaćivati. Također, Općina Posu&scaron;je snosi tro&scaron;kove postavljanja, elektrifikacije i ostalih energenata, sukladno djelatnostima zainteresiranih ponuditelja, a u slučaju većeg interesa od broja &scaron;tandova, organizator zadržava pravo na izbor izlagača.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Pri odabiru izlagača, organizator će se voditi sljedećim kriterijima: mjesto obavljanja djelatnosti (prednost kandidatima s područjima općine Posu&scaron;je) i vrsta proizvoda (prikladniji uz tematski događaj imaju prednost). Dio prihoda dobivenih tijekom manifestacije će se donirati u humanitarne svrhe.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Svi zainteresirani prijave mogu dostaviti putem elektronske po&scaron;te: opcina.posusje.gs@tel.net.ba ili na portu Općine Posu&scaron;je.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Javni poziv je otvoren do 1. prosinca.</p> <p>&nbsp;</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/19-11-05-posusje-advent.jpgDanas kreće isplata mirovina u Federaciji BiHhttp://grude.com/clanak/?i=152325152325Grude.com - klik u svijetTue, 05 Nov 2019 09:29:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=17-04-01-novac_km_pare_ilustracija.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Isplata mirovina u Federaciji BiH počet će danas.<p>&nbsp;</p> <p>Kako je priopćio Federalni zavod za mirovinsko i invalidsko osiguranje, najniža mirovina iznosi 371,77 maraka, zajamčena 465,87, a najvi&scaron;a 2.174,48 maraka.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Ukupno potrebna sredstva za isplatu mirovina za mjesec listopad, s uračunatim tro&scaron;kovima, iznose oko 185 milijuna maraka.</p> <p>&nbsp;</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/17-04-01-novac_km_pare_ilustracija.jpgHoser prvi put na Biskupskoj konferenciji BiH! Hercegovina pozdravlja tu odlukuhttp://grude.com/clanak/?i=152307152307Grude.com - klik u svijetMon, 04 Nov 2019 09:34:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=17-03-03-hoser_poljak.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Biskupska konferencija Bosne i Hercegovine danas i sutra će održati svoje redovito zasjedanje u prostorijama Nadbiskupske rezidencije u Sarajevu.<p>&nbsp;</p> <p>Uz redovite teme biskupi će tijekom zasjedanja razmotriti i okvirni prijedlog zajedničkog programa &scaron;este pastoralne godine za svećeničke kandidate, saslu&scaron;ati izvje&scaron;ća te se osvrnuti na neka aktualna pitanja, najavila je Katolička tiskovna agencija.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Na početku zasjedanja biskupi će se susresti s apostolskim nuncijem u BiH mons. Luigijem Pezzutom.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Članovima Biskupske konferencije BiH na početku zasjedanja pridružit će se umirovljeni var&scaron;avski nadbiskup mons. Henryk Hoser, apostolski vizitator s posebnom ulogom za župu Međugorje.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Mnogima je upalo u oko da će Hoser, kojeg većina Hercegovine smatra svojim biskupom, sudjelovati prvi put na konferenciji, te pozdravljaju tu odluku.</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/17-03-03-hoser_poljak.jpgBrza cesta Mostar - Široki Brijeg - Grude - Hrvatska na listi prioriteta FBiH http://grude.com/clanak/?i=152306152306Grude.com - klik u svijetMon, 04 Nov 2019 09:08:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=19-11-04-cesta-radovi.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Nakon višegodišnjeg zastoja aktualizira se projekt brzog puta koji bi trebao povezati Mostar, Široki Brijeg i Grude sa Splitom.<p>&nbsp;</p> <p>Ova prometnica uvr&scaron;tena je u strategiju razvoja mreža autoputova i brzih puteva FBiH.</p> <p>&nbsp;</p> <p>O ovoj temi bilo je riječi i na sastanku ministara prometa i veza BiH i Hrvatske.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Namjera je da se ova prometnica &scaron;to prije uvrsti u sveobuhvatnu listu europskih koridora.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Buduća brza cesta Mostar &ndash; &Scaron;iroki Brijeg &ndash; Grude &ndash; granica s Hrvatskom na listi je prometnih prioriteta u FBIH.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Ona bi se trebala povezati s koridorom 5C na području Mostara preko sjeverne, te južne obilaznice koja je trenutno u izgradnji.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Prema riječima Jadranka Puljića, pomoćnika ministra prometa i veza FBiH za cestogradnju, taj spoj brze ceste s obilaznicom previđen je u mjestu Polog, odakle ide prema &Scaron;irokom Brijegu, pa do Gruda, te spaja na brzu cestu u Zagvozdu.</p> <p>&nbsp;</p> <p>A spajanje s brzom cestom u susjednoj Hrvatskoj, kako je najavljeno, bit će povod novog bilateralnog sastanka BiH i Hrvatske, koji bi se trebao održati u Sarajevu polovicom idućeg mjeseca.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Cilj tog susreta je uvrstiti ovu prometnicu na mrežu europskih koridora zbog lak&scaron;eg pristupa sredstvima iz europskih fondova.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Tro&scaron;kovi radova brze ceste ukupne dužine 63 kilometra procijenjeni su na oko 750 milijuna KM.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Podijeljena je u dvije dionice. Prva i jeftinija, dužine 40 km ide od južne obilaznice u Pologu, 10 kilometara zapadno od Mostara, pa do granice s Hrvatskom, a druga kraća i skuplja veže se na petlju Koridora Mostar sjever.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Ministar prostornog uređenja i graditeljstva ZHŽ Miroslav Ramljak ističe kako ovdje nije pitanje povezivanje samo regionalnih centara Mostar i Split.</p> <p>&nbsp;</p> <p>&ldquo;Imamo i drugi krak ove ceste koja ide od čvori&scaron;ta kod Gruda prema Posu&scaron;ju, i veže se na čvor buduće autoceste Banjaluka &ndash; Split&rdquo;, kaže Ramljak.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Trenutno se radi na kompletiranju projektne dokumentacije kako bi se mogla osigurati sredstva za gradnju.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Radovi na prvoj dionici do &Scaron;irokog Brijega, prema procjenama, mogli bi krenuti tek za godinu i pol dana, prenosi <strong>Manager.ba.</strong></p> <p>&nbsp;</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/19-11-04-cesta-radovi.jpgPoruka s Kupresa: Sloboda se gradi radnim mjestima, poštenim plaćama, prestankom gaženja radnikahttp://grude.com/clanak/?i=152301152301Grude.com - klik u svijetSun, 03 Nov 2019 16:33:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=19-11-03-019-kupres.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Prigodnim programom i svečanom akademijom danas je obilježena 25. godišnjica oslobođenja Kupresa.<p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;Položeni su vijenci na spomen-obilježja poginulim pripadnicima HV-a i HVO-a, a potom je uslijedila misa u gradskoj crkvi koju je predvodio mons. Tomo Vuk&scaron;ić, vojni ordinarij u BiH. Ukupno slavlje upotpunila je klapa HRM "Sveti Juraj".</p> <p>&nbsp;</p> <p>&ndash; Najbolje oružje za izgradnju slobode koju su nam branitelji ostavili danas su: brojna radna mjesta, nova poduzeća, prestanak rada na crno i gaženja radnika, po&scaron;tene plaće, prestanak korupcije, etika i moral u prosvjeti u zdravstvu, briga za opće dobro, politika u službi čovjeka, za&scaron;tita majki, pune kolijevke, sretna obitelj&hellip; - kazao je Vuk&scaron;ić.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Obilježavanju je nazočilo i visoko izaslanstvo Hrvatskog narodnog sabora, koje je predvodio Dragan Čović, predsjednik HNS-a i predsjedavajući Doma naroda Parlamentarne skup&scaron;tine BiH.<br />Operacija "Cincar" bila je prva zajednička operacija HVO-a i Armije RBiH nakon potpisivanja Washingtonskog sporazuma u proljeće 1994. godine. Ovom operacijom oslobođen je veći dio Kupre&scaron;ke visoravni.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Potom je održana svečana akademija.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Tijekom govora generala Stanka Baje Sopte jedan od branitelja je prekinuo govor generala Sopte.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Potomstvo mi je u Njemačkoj, a djeca Borjane Kri&scaron;to i Dragana Čovića se sva uhljebila. Gdje su moja djeca? Ja sam u&scaron;ao prvi na Kupres sa specijalnom livanjskom policijom. Ranjen sam. Koga hvali&scaron;? Ja sam ranjene i mrtve ovdje previjao i gledao, a nisu ni Borjana ni Čović koji ne daju mome djetetu živjeti, kazao je branitelj.</p> <p>&nbsp;</p> <p><em><strong>Grude.com/Jabuka.tv</strong></em></p>//grude.com/Datoteke/Novosti/19-11-03-019-kupres.jpgHrvatski vojnici uočeni na granici s BiH, Vrgorčani traže pomoć zbog migranatahttp://grude.com/clanak/?i=152296152296Grude.com - klik u svijetSun, 03 Nov 2019 12:25:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=16-02-17-migranti_hladno.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Vrgorčani u ovom trenutku traže izlazak hrvatske vojske na teren, koja bi se aktivno uključila u čuvanje državne granice.<p>&nbsp;</p> <p><span>Stanovnici Vrgorca, rubnog dalmatinskog područja između zapadne Hercegovine i Makarskog primorja, traže da ih hrvatska vojska za&scaron;titi od migranata, jer se, kako ističu, vi&scaron;e ne osjećaju sigurno.</span></p> <p>&nbsp;</p> <p><span><span>Vrgorčani u ovom trenutku traže izlazak hrvatske vojske na teren, koja bi se aktivno uključila u čuvanje državne granice. Portal Slobodne Dalmacije objavio je fotografiju dvojice hrvatskih vojnika uz cestu prema Banji gdje s dvogledom posmatraju polje Rastok i državnu granicu. </span></span></p> <p>&nbsp;</p> <p><span><span>Nova migrantska ruta u kojoj sudjeluju sitni krijumčari i kriminalci ide od Mostara preko Ljubu&scaron;kog do Crvenog Grma i Prologa, onda dalje preko polja Rastok ili brdskim stazama do Podprologa i Velikog Prologa, a konačni cilj je autocesta A1. Tu je granica najtanja i autocesta najbliža.&nbsp;</span></span></p> <p>&nbsp;</p> <p><span><span><span>Tu rutu, navodi se, uglavnom su koristili taksisti i pojedine grupe iz Mostara, iskrcali bi migrante 500 metara ispred granice, uzeli im novac i praktički ih predali u ruke hrvatskoj policiji. Neki bi se u tom prelasku sklonili po okolnim kućama ili razmiljeli lokalnim cestama. </span></span></span></p> <p>&nbsp;</p> <p><span><span><span>Gotovo svi migranti, dalje se ističe, koriste mobilne aplikacije i imaju ucrtane koridore prelaska granice, čak označavaju i puteve prelaska za neke sljedeće koji se odluče na te pothvate.</span></span></span></p> <p>&nbsp;</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/16-02-17-migranti_hladno.jpgPlenković i Dodik zaštitili kuće HRVATSKIH povratnika u BiH!http://grude.com/clanak/?i=152275152275Grude.com - klik u svijetFri, 01 Nov 2019 22:39:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=19-11-01-019-dodik-plenki.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Predsjednik Vlade Republike Hrvatske Andrej Plenković održao je razgovore s članom Predsjedništva Bosne i Hercegovine Miloradom Dodikom vezano za trasu buduće autoceste kroz BiH.<p><br />"Dogovoreno je da će trasa autoceste kod Modriče zaobići kuće hrvatskih povratnika u selima Garevac, Čardak i Donji Kladari", navodi se na Twitter profilu Vlade Republike Hrvatske.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Dio buduće autoceste od Modriče prema granici sa Srbijom trebao je proći kroz modrička naselja Garevac, Donji Kladari i Čardak, zbog čega bi vi&scaron;e od 100 hrvatskih kuća obnovljenih nakon rata u BiH moralo biti poru&scaron;eno.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Stoga, ovaj dogovor jo&scaron; je jedan od povijesnih u normalizaciji odnosa Hrvata i Srba.</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/19-11-01-019-dodik-plenki.jpgBiciklističkom rutom povezuju se gradovi i općine u zapadnoj Hercegovinihttp://grude.com/clanak/?i=152268152268Grude.com - klik u svijetFri, 01 Nov 2019 10:17:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=18-08-13-biciklist.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>U zapadnoj Hercegovini cilj je povezati sve četiri općine biciklističkim rutama i na taj način integrirati kulturnu i prirodnu baštinu u priznati turistički proizvod..<p>&nbsp;</p> <p>Projekt "Biciklističke rute za unaprjeđenje prirodne i kulturne ba&scaron;tine Hercegovine i Crne Gore &ndash; Cycling Rural", kroz koji će se raditi na razvoju biciklističke i turističke ponude u prekograničnim regijama Crne Gore i Bosne i Hercegovine, predstavljen je u Ljubu&scaron;kom.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Projekt će rezultirati stvaranjem nove i atraktivne ponude pod brendom "Cycling Rural", koja će postati dio ukupne turističke ponude obiju zemalja, kao i turističke ponude jadranskog zaleđa.</p> <p>&nbsp;</p> <p>U zapadnoj Hercegovini cilj je povezati sve četiri općine biciklističkim rutama i na taj način integrirati kulturnu i prirodnu ba&scaron;tinu u priznati turistički proizvod. Lokalne ceste, koje će biti umrežene u biciklističke staze, prolazit će kroz manje naseljena područja koja nisu prepoznata ili vidljiva.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Nositelj projekta je Ured za europske integracije Vlade Zapadnohercegovačke županije (ZHŽ), a partneri Grad &Scaron;iroki Brijeg, Grad Ljubu&scaron;ki, Općina Posu&scaron;je, Općina Grude i Turistička organizacija Herceg Novi.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Ukupna vrijednost projekta je 495.000&nbsp; - m.vecernji.baeura, a od čega Europska unija financira 400.000.</p> <p>&nbsp;</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/18-08-13-biciklist.jpgPovijesni iskorak SKB-a Mostar! Paladinov tim prvi put uradio tri endoskopske operacije tumora hipofizehttp://grude.com/clanak/?i=152249152249Grude.com - klik u svijetWed, 30 Oct 2019 14:59:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=19-10-30-paladino19.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>U ponedjeljak i utorak ovoga tjedna u SKB Mostar su po prvi put izvedene tri endoskopske operacije tumora na hipofizi, što predstavlja veliki iskorak medicine na ovim prostorima.<p>&nbsp;</p> <p>Da bi se operacije dogodile, potrebno je bilo ujediniti čak četiri grane medicine, odnosno, endokrinologe, otorinolaringologe, neurokirurge i vrhunske anestetičare, a svi oni su danas izrazili veliko zadovoljstvo obavljenim poslom.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Kako je za Pogled.ba rekao prof.dr.sc. Josip Paladino, sve obavljeno je rezultat timskog rada i ni&scaron;ta od ovoga ne bi bilo da svaki dio tima nije uložio maksimalne napore u projekt.</p> <p>&nbsp;</p> <p>-Četiri tima stručnjaka su se okupila oko jednog projekta, a to je kako rije&scaron;iti problem tumora u području lubanjske osnovice. U konkretnom slučaju, govorimo o tumorima hipofize. Da bi se moglo uspje&scaron;no operirati, prvo ih kolege endokrinolozi moraju dijagnosticirati, kolege anesteziolozi nam omogućuju da uopće možemo raditi jednu takvu operaciju, kolege otorinolaringolozi nam otvaraju pristup do lubanjske baze, odnosno, do tumora, a mi neurokirurzi otklanjamo sami tumor. I onda cijela priča ponovo ide obrnutim tijekom. Ponosni smo na ovaj projekt. Ekipe četiri klinike su se okupile oko projekta i zajedničkim radom liječimo pacijente. To je u biti suvremeni koncept medicine &ndash; rekao nam je Paladino.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Njegov kolega iz Zagreba Vjerislav Peterković također zauzima velike zasluge za realizaciju ovoga projekta. On je govorio o samim pacijentima i problemima s kojima su se susreli prije operacije.</p> <p>&nbsp;</p> <p>-Pacijentica se žalila na ispade vidnog polja, tumor je pritiskao vidne živce i endoskopski smo kroz nos uklonili taj tumor, živce oslobodili, a pacijentica je odmah nakon operacije rekla kako je vid pobolj&scaron;an. Jedan pacijent je bio iz Livna i zahvat je bio uspje&scaron;an, dok treća pacijentica ranije operirana u Sarajevu i sada smo je i podvrgnuli i zahvatu u SKB Mostar. Sva tri pacijenta se uspje&scaron;no oporavljaju trenutno &ndash; istaknuo je Peterković u izjavi za Pogled.ba.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Jako važan dio tima su i otorinolaringolozi. U projektu aktivno sudjeluje domaći stručnjak Josip Lesko koji je izrazio zadovoljstvo &scaron;to može sudjelovati u projektu koji omogućuje razvoj ove grane medicine u SKB Mostar.</p> <p>&nbsp;</p> <p>-U svijetu postoje različiti načini operacije hipofize. U nekim ustanovama samo neurokirurzi rade taj posao, a mi imamo timski pristup. Na&scaron;e je da omogućimo pristup neurokirurzima i zahvaljujući na&scaron;im kolegama sa KBC Rebra, možemo raditi ovako velike zahvate. Mi smo osiguravali pristup kroz nos do tumora i rje&scaron;avali problem defekta koji nastaje nakon takvih operativnih zahvata. Postupak je složen, relativno je novitet u modernoj otorinolaringologiji i ponosni smo na ono &scaron;to smo učinili &ndash; ističe Lesko, te nagla&scaron;ava kako je i njegov kolega Marcel Marjanović Kavanagh imao veliku ulogu u ovome projektu.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Inače, Marcel Marjanović Kavanagh je mladi zagrebački ORL stručnjak koji je također sudjelovao u spomenuta tri zahvata.</p> <p>&nbsp;</p> <p>-Hvala na pozivu i mogućnosti da sudjelujem u ovome velikom koraku. Ovo su operacije na najvi&scaron;oj svjetskoj razini i vjerujem kako ćemo nastaviti surađivati u budućnosti. Oprema koju imamo je vrhunska, tim je odličan i vjerujem kako ćemo u budućnosti imati mnogo posla &ndash; istaknuo je zagrebački stručnjak.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Dr. Luka Vrdoljak sa Klinike za anesteziju je potvrdio kako se pacijenti osječaju dobro, te kako će uskoro sa Jedinice intenzivnog liječenja biti prebačeni na druge odjele gdje će nastaviti postoperativni oporavak.</p> <p>&nbsp;</p> <p>U podlozi cijele priče je uglavnom endokrinologija. Zato je među okupljenima jučer bio i endokrinolog Danijel Pravdić koji je naglasio kako ovi zahvati predstavljaju konačno izlječenje pacijenata koji njemu dolaze na početku priče.</p> <p>&nbsp;</p> <p>-Ostvareni su veliki napretci i u dijagnostici, a sada i sa ovim zahvatima. Mi ćemo i dalje pratiti ove pacijente kako bi osigurali daljnji oporavak &ndash; zaključio je Pravdić.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Na kraju je prof. Paladino najavio kako će u jako kratkom roku biti uvedeni novi zahvati, te kako će javnost o njima biti blagovremeno informirana.</p> <p>&nbsp;</p> <p><em><strong>Pogled.ba</strong></em></p>//grude.com/Datoteke/Novosti/19-10-30-paladino19.jpgIvica Sabljo pripadnik Granične policije Grude, pronašao obitelj preminulog migrantahttp://grude.com/clanak/?i=152239152239Grude.com - klik u svijetTue, 29 Oct 2019 17:29:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=19-10-29-ivica-sabljo-granicna-policija2.jpeg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Ono što je najzanimljivije jest da je glavni akter pronalaska identiteta stradalog migranta pripadnik Granične policije BiH Ivica Sabljo.<p>&nbsp;</p> <p>Migrant koji je ubijen početkom listopada u Bileći i pokopan kao nepoznata osoba zapravo je dvadesetogodi&scaron;nji Seid Addou iz Maroka. Ovu informaciju u subotu je dobio Sadet efendija Bilalić, glavni imam Medžlisa Islamske zajednice Gacka i Bileće, kojem se u nedjelju javio Seidov brat Mostapha, izraziv&scaron;i želju da Seidovo tijelo uz pomoć obitelji bude prebačeno iz BiH u Maroko, odnosno rodni grad Berkane.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Ono &scaron;to je najzanimljivije jest da je glavni akter pronalaska identiteta stradalog migranta pripadnik Granične policije BiH Ivica Sabljo, vi&scaron;i inspektor na poziciji pomoćnika zapovjednika za istrage Postrojbe Granične policije Gorica, Grude.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Preko &Scaron;panjolske i Hrvatske</strong><br />Priča o otkrivanju identiteta stradalog Marokanca uistinu je nevjerojatna, a Sabljo ju je ispričao za Večernji list.</p> <p>&nbsp;</p> <p>&ldquo;U subotu poslijepodne pristupila mi je operativna veza s informacijom da je preko svog sina koji se nalazi u Zagrebu u kontaktu s osobom iz &Scaron;panjolske, koja je nekad poslovala s ljudima iz Bosne i Hercegovine, a istodobno je u poznanstvu s obitelji odnosno s majkom pokojnog migranta koji je stradao na području između Bileće i Ljubinja&rdquo;, kazao je Sabljo.<br /><br /><br /></p> <p><img src="https://www.grude.com/Datoteke/novosti/19-10-29-19-10-29-ivica-sabljo-granicna-policija.jpeg" alt="" width="640px" /></p> <p>&nbsp;</p> <p>&Scaron;panjolac je preko poznaničkih veza tražio kontakt u Bosni i Hercegovini preko kojeg može doći do saznanja gdje bi moglo biti pokopano tijelo sina njegove poznanice iz Maroka.</p> <p>&nbsp;</p> <p>&ldquo;Obitelj je imala saznanje da je on poginuo u BiH. Sjetio sam se događaja od prije nekih dvadesetak dana na tom području na kojem je ubijen migrant. Kontaktirao sam svog kolegu, policijskog inspektora na području Trebinja može li mi dati podatke o osobi koja je pronađena mrtva, gdje je pokopana. U vrlo brzom roku on mi je ustupio broj efendije s područja Bileće Sadeta Bilalića koji je pokopao tijelo. Stupio sam u kontakt s efendijom, u biti sam mu napisao poruku u kojoj sam se predstavio i da imam određenja saznanja glede nepoznate osobe koju je on pokopao odnosno migranta koji je ubijen na tom području&rdquo;, priča Sabljo i dodaje kako je efendiju informacija toliko obradovala da se to ne može riječima opisati.</p> <p>&nbsp;</p> <p>&ldquo;To je bilo toliko emotivno da je to jednostavno nevjerojatno&rdquo;. Nije mu bilo jasno otkud ta informacija. Kazao sam mu da raspolažem određenom fotografijom osobe za koju se smatra da je ubijena, a koju su njegovi majka i brat preko čovjeka iz Hrvatske dostavili u BiH, a koju sam ja dobio. Potom sam mu fotografiju proslijedio. Inače, to je fotografija s njegova profila na WatsApu gdje je vidljivo njegovo ime i prezime i odakle je. Oni su tad rekli da se radi o osobi s područja Maroka koja je smrtno stradala u BiH i nikakve druge podatke nisu imali. Čim sam efendiji proslijedio poruke i fotografije, on mi je potvrdio da je to ta osoba i dostavio mi fotografije koje su snimljene prilikom očevida, odnosno obdukcije, gdje se uistinu vidjelo da se radi o osobi koja se traži i koja je ubijena. Onda sam mu obećao da ću preko na&scaron;e operativne veze dostaviti njegov broj u &Scaron;panjolsku te da će se njemu javiti netko od obitelji&rdquo;, nastavlja svoju priču Sabljo.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Već u nedjelju efendiji se javio brat ubijenog migranta i zatražili su svu moguću pomoć od države BiH da se omogući povratak posmrtnih ostataka u Maroko.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Efendija zahvalan na pomoći</strong><br />Efendija Bilalić kazao je za Anadoliju kako sada na neki način predstoji izvr&scaron;iti identifikaciju i pripremiti dokumentaciju koja je nužna za transport tijela u Maroko.</p> <p>&nbsp;</p> <p>&ldquo;Imajući u vidu da nikoga nemaju ovdje, očekujem na neki način i pomoć institucija i države BiH, a i ovih koji se bave migrantima i izbjeglicama. Ne znam &scaron;to predviđa zakon u BiH, kako taj postupak ide oko transporta tijela. DNK je urađen prilikom obdukcije u bolnici u Trebinju. Obitelj je poslala Seidovu osobnu iskaznicu i sve &scaron;to je potrebno. Vidjet ćemo kako dalje zahtijeva sama procedura&rdquo;, istaknuo je.</p> <p>&nbsp;</p> <p>U ovoj fazi, kako je naveo, Islamska zajednica u Bileći stoji na raspolaganju obitelji kroz komunikaciju u vezi s transportom tijela u rodni Berkane, s obzirom na to da nema ni konzulata ni veleposlanstva Maroka u BiH. &ldquo;Zahvalio bih svim dobrim ljudima koji su sudjelovali u svemu, od samog pokopa do ovoga identificiranja&rdquo;, poručio je efendija Bilalić.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Sabljo je neizmjerno sretan &scaron;to je pomogao da obitelj dozna &scaron;to se dogodilo s njihovim članom.</p> <p>&nbsp;</p> <p>&ldquo;Za mene je ovo neki vid satisfakcije, mislim da svatko ima pravo znati gdje su njegovi najmiliji, ružno je i te&scaron;ko ne znati gdje je netko pokopan. Drago mi je &scaron;to sam mogao pomoći nekome tko se na&scaron;ao u te&scaron;koj situaciji gdje je u pitanju smrtni slučaj da ipak u konačnici obitelj zna gdje je njegov smrtno stradali član&rdquo;, poručio je.</p> <p>&nbsp;</p> <p><a href="https://www.vecernji.ba/vijesti/granicni-policajac-pronasao-u-maroku-obitelj-migranta-ubijenog-u-bileci-1355753" target="_blank"><em><strong>&nbsp;Večernji list</strong></em></a></p>//grude.com/Datoteke/Novosti/19-10-29-ivica-sabljo-granicna-policija2.jpegVeleposlanstvo SAD-a: Razočarani smo BiHhttp://grude.com/clanak/?i=152233152233Grude.com - klik u svijetTue, 29 Oct 2019 09:27:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=17-03-25-amerika.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Veleposlanstvo SAD-a u Bosni i Hercegovini putem Twittera je izrazilo razočarenje što je Bosna i Hercegovina pala na 90. mjesto u svijetu u izvješću Svjetske banke u oblasti jednostavnosti poslovanja. <p>&nbsp;</p> <p>Bosna i Hercegovina se prema novom izvje&scaron;ću nalazi na 90. mjestu od 190 mogućih, a BiH je na popisu pala za jo&scaron; jedno mjesto.</p> <p>&nbsp;</p> <p>"Razočarani smo informacijom da je BiH pala na 90. od 190. mjesto u izvje&scaron;ću Svjetske banke 'Jednostavnost poslovanja'. BiH zaostaje za svojim susjedima. Odgovorni akteri moraju razgovarati s privatnim sektorom i pobolj&scaron;ati klimu za poduzetnike", poručuju iz Veleposlanstva SAD-a u Twittu, prenosi N1.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Prema novom izvje&scaron;ćju, na prvom mjestu je Novi Zeland, prate ga Singapur, Hong Kong, Danska, Južna Koreja i SAD. BiH je na 90. mjestu, a ispred nje se nalaze zemlje poput Butana (89), Zambije (85), Albanije (82), Mongolije (81), a iza su El Salvador (91), St. Lucia (93), Nepal (94), Samoa (98)...</p> <p>&nbsp;</p> <p>&Scaron;to se zemalja regije tiče, Slovenija je na 37. mjestu, Srbija na 44., Hrvatska na 51., Sjeverna Makedonija je na 17., dok je Svjetska Banka Kosovo stavila na 57. mjesto.</p> <p>&nbsp;</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/17-03-25-amerika.jpgIzraelci nude posebnu elektranu za Aluminijhttp://grude.com/clanak/?i=152230152230Grude.com - klik u svijetMon, 28 Oct 2019 18:39:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=19-08-19-aluminij.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Predsjednik M.T. Abraham Grupacije naveo je kako bi za pokretanje Aluminija trebalo izdvojiti 50 milijuna eura, te da bi trebale dvije godine kako bi se svih 256 ćelija stavilo u pogon. <p>&nbsp;</p> <p>Predsjednik M.T. Abraham Grupacije iz Izraela Amir Gross Kabiri izrazio je očekivanje da će Vlada Federacije BiH prihvatiti ponudu koju je njegova kompanija dostavila zajedno s dva kineska giganta za pokretanje proizvodnje u mostarskom Aluminiju, čiji su pogoni isključeni s napajanja električne energije početkom srpnja zbog velikih dugovanja.</p> <p>&nbsp;</p> <p>"Na&scaron;a grupa snažno vjeruje u budućnost aluminijske industrije u FBiH. Želimo odmah započeti s radom tvornice, ali i osigurati da Aluminij bude stabilan i konkurentan jo&scaron; mnogo godina", rekao je Kabiri u intervju za Dnevni list.<br />Konzultanti njegove M.T. Abraham Grupe vi&scaron;e od dva mjeseca analizirali su stanje u posrnuloj mostarskoj kompaniji. Zajedno s partnerima China Machinery Engineering Corporation (CMEC) i China Nonferrous Metal Industry's Foreign Engineering &amp; Construction Co., Ltd. (NFC) poslali su ponudu Vladi Federacije BiH kao pojedinačnom najvećem vlasniku.</p> <p>&nbsp;</p> <p>"Ponuda prikazuje dugoročnu mapu puta kako bi se osiguralo da Aluminij ostane stabilan i konkurentan jo&scaron; mnogo godina", dodao je Kabiri. Planovi izraelsko-kineske grupacije povezani su i s izgradnjom termoelektrane ili plinske elektrane snage 300-350 megawata koje bi Aluminiju osiguralo stabilnu opskrbu električne energije. U međuvremenu očekuju da bi Federacija BiH osigurala konkurentnu cijenu električne energije kako bi Aluminij mogao normalno raditi.</p> <p>&nbsp;</p> <p>"Bez ove potpore Vlade FBiH postojanje Aluminija nije održivo u bilo kojem trži&scaron;nom stanju. Vjerujemo da će odluka o Aluminiju, ako je već politička, biti ispravna za građane", rekao je Kabiri i naveo kako je u svijetu prosječna cijena struje za aluminijsku industriju iznosi 27 eura po megavatsatu.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Predsjednik M.T. Abraham Grupacije naveo je kako bi za pokretanje Aluminija trebalo izdvojiti 50 milijuna eura, te da bi trebale dvije godine kako bi se svih 256 ćelija stavilo u pogon. Predviđeno je dodatno ulaganje od 160 milijuna eura kako bi se povećali proizvodni kapaciteti i pobolj&scaron;ali uvjeti u trenutačnim pogonima. Aluminij je prestao s radom kada su dugovanja prema&scaron;ila 200 milijuna eura, &scaron;to vlasnik MT Abraham Grupacije ne vidi kao problem.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Vlasti u Federaciji BiH ranije su upozorile kako neće poduprijeti subvencioniranje cijene električne energije. Mostarski Aluminij prestao je s radom 10. srpnja zbog visokih dugovanja, uglavnom za električnu energiju.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Uz Vladu Federacije BiH koja je najveći pojedinačni suvlasnik 44 % posto dionica, mali dioničari radnici imaju jo&scaron; toliki udjel, dok je Vlada RH suvlasnik 12 posto Aluminija, prenijela je <strong>Hina</strong>.</p> <p>&nbsp;</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/19-08-19-aluminij.jpgISIL još nije poražen! Boraca ima u Bosni i Hercegovini i diljem svijetahttp://grude.com/clanak/?i=152213152213Grude.com - klik u svijetSun, 27 Oct 2019 22:01:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=15-11-21-dzihadisti_isil.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Američki predsjednik Donald Trump danas je objavio kako je mrtav ozloglašeni vođa islamskih radikalnih boraca, koji su godinama sijali strah i trepet na području Iraka i Sirije, čije su dijelove teritorija kroz samoprozvani kalifat kontrolirali. Diljem svijeta njihovi su pristaše izvodili terorističke napade.<p>&nbsp;</p> <p>Informacije koje su se pokazale korisne za ovu operaciju, u kojoj je sudjelovalo 8 helikoptera, dali su Kurdi, a Rusija je otvorila svoj zračni prostor, kazao je Trump te je, osim Rusiji, na potpori zahvalio Siriji, Turskoj i Iraku.</p> <p>&nbsp;</p> <p>No za preživjele borce Bagdadijevog kalifata i članove njihovih obitelji, koji se sada nalaze u detencijskim centrima na sjeveru Sirije&nbsp;ili su vraćeni u neke od svojih država, poput Kosova i BiH, ali ne i, primjerice, Velike Britanije, način na koji je umro i Trumpov prezir ne znače puno.&nbsp;Kao i za ostale prista&scaron;e i sljedbenike&nbsp;ove radikalne ideologije inspirirane &scaron;erijatskim pravom i državom ustrojenom prema uzoru na sedmo stoljeće, koji se nalaze u različitim dijelovima svijeta.</p> <p>&nbsp;</p> <p>I dok je IS naposljetku na terenu poražen, zahvaljujući uvelike i kurdskim borcima u Siriji, stručnjaci za sigurnost smatraju da ta skupina kroz tajne operacije i iznenadne, brze napade i dalje predstavlja prijetnju.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Vjeruje se da IS diljem svijeta ima svoje ćelije i "spavače", dok neki borci operiraju iz zakutaka sirijske pustinje i iračkih gradova. Prema UN-ovim procjenama, IS jo&scaron; uvijek kontrolira između 14.000 i 18.000 boraca u Iraku i Siriji. A u zemljama poput Afganistana, Egipta, Libije, u jugoistočnoj Aziji i Zapadnoj Africi&nbsp;te u manjoj mjeri Somaliji, Jemenu i Sahelu nalaze se ćelije spavača IS-a. Tako je samo tijekom pro&scaron;le godine&nbsp;IS preuzeo odgovornost za 316 napada u Afganistanu, 181 u Egiptu, 73 u Somaliji, 44 u Nigeriji, 41 u Jemenu i 27 na Filipinima.</p> <p>&nbsp;</p> <p>ISIS je iskoristio prazan prostor nakon američke invazije na Irak 2003. godine, kojom&nbsp;je vladajuća klasa Sunita istjerana sa svojih položaja u Iraku. Ova radikalna organizacija&nbsp;pozicionirala se&nbsp;kao borac za obespravljenost Sunita, spremna&nbsp;da vrati staru slavu i obnovi islamsko učenje. U sredi&scaron;tu njihovog djelovanja bio je osjećaj nepravde prema Sunitima, koji se prelio i na druge države u kojima oni žive - Libanon gdje je 2005. godine ubijen biv&scaron;i premijer Rafik Hariri te&nbsp;Siriju&nbsp;gdje se anti-Assadova opozicija uglavnom regrutirala iz sunitskog stanovni&scaron;tva.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Pod Bagdadijevim vodstvom Islamska država, koja je u jednom trenutku kontrolirala velika područja Iraka i Sirije, provodila je jezive napade na vjerske manjine te napade na pet kontinenata u ime ekstremno fanatične interpretacije islama.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Kada je u ožujku ove godine osvojen sirijski grad Baghuz, posljednje upori&scaron;te Bagdadijevih boraca, označen je prestanak postojanja ovog samoprozvanog kalifata, kako u teritorijalnom&nbsp;tako i u simboličkom smislu.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Nakon ovog poraza Bagdadi se prvi put nakon pet godina pojavio u javnosti, i to na videosnimci, komentirajući aktualne događaje, među kojima i uskr&scaron;nji napad u &Scaron;ri Lanci, za koji je IS preuzeo odgovornost, čime je želio pokazati da su njegovi sljedbenici i dalje vođeni idejama kalifata, premda nemaju vi&scaron;e teritorija.</p> <p>&nbsp;</p> <p>No nakon pada Baghuza&nbsp;deseci tisuća ISIS-ovih boraca morali&nbsp;su napustiti grad, a većina ih je bila posramljena i potučena. A&nbsp;neki i prkosni, pi&scaron;e The Guardian. Od tada ih se većina nalazi u detencijskim centrima na istoku Sirije i iračkim zatvorima. Njihova sudbina je neizvjesna, ba&scaron; kao i teritoriji koje su kontrolirali. Pitanje &scaron;to s njima ostaje i dalje nerije&scaron;eno. Tek su neke zemlje poput BiH i Kosova primile nazad svoje borce i članove njihovih obitelji, dok su velike sile poput Velike Britanije u velikoj mjeri to odbijale&nbsp;učiniti.</p> <p>&nbsp;</p> <p>I dok Trump točno tvrdi da ISIS vi&scaron;e ne kontrolira ni jedan dio teritorija, posljednjih mjeseci pojavljuju se jasni znakovi da se njihove ćelije ponovno okupljaju. Sigurnost na istoku Sirije i dalje je neizvjesna, ba&scaron; kao i politička stabilnost. A odluka SAD-a da napusti Kurde koji su se borili na njegovoj strani neće donijeti stabilnost na ovom labilnom području, gdje mogućnost osvete IS-a ostaje čak i nakon njihovog poraza.&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>I premda je samoprozvani kalifat uni&scaron;ten, vjeruje se kako su se njegovi borci i prista&scaron;e pritajili u sredi&scaron;njoj Siriji i Iraku, gdje jo&scaron; uvijek izvode napade, pisao je nakon pada samoprozvanog kalifata CNN dodajući kako će trebati desetljeća da rane i ožiljci nastali nakon dugogodi&scaron;njeg i iscrpljujućeg rata zacijele.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Budućnost ISIL-a vi&scaron;e ovisi o situaciji u Siriji nego o Bagdadijevom nasljedniku...</p> <p>&nbsp;</p> <p><em><strong>Index.hr/CNN/BBC</strong></em></p>//grude.com/Datoteke/Novosti/15-11-21-dzihadisti_isil.jpgFRANCUSKA NA NOGAMA: ISIL tek sad kreće u napade i odmazduhttp://grude.com/clanak/?i=152208152208Grude.com - klik u svijetSun, 27 Oct 2019 19:29:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=15-11-13-pariz_tragedija_teroristi.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Francuski ministar unutarnjih poslova Christophe Castaner poslao je pismo policiji u kojem traži povećani oprez kako bi se spriječili mogući napadi ISIS-a iz osvete zbog smrti Abu Bakr al-Bagdadija.<p>&nbsp;</p> <p>"Očekujemo intenziviranje džihadističke propagande nakon njegove smrti, &scaron;to bi moglo dovesti do osvete. Zbog toga moramo biti na posebnom oprezu, posebno tijekom javnih događaja u narednim danima", stoji u pismu koje prenosi Reuters.</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/15-11-13-pariz_tragedija_teroristi.jpgTrump: Ubili smo Bagdadija, cmoljio je i plakao kao ker (pas)http://grude.com/clanak/?i=152206152206Grude.com - klik u svijetSun, 27 Oct 2019 14:44:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=16-01-29-trump.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>"Otkad sam prije tri godine postao predsjednik htio sam da uhvatimo al-Bagdadija. Htio sam al-Bagdadija. Uhvatili smo neke teroriste, ali to nisu bila neka jaka imena. Uvijek sam pitao gdje je al-Bagdadi. Nije umro kao junak, nego kao kukavica. Umro je kao pas. Plakao je i cmoljio do kraja."<p>&nbsp;</p> <p>Tim riječima je predsjednik Amerike Donalda Trump potvrdio ubojstvo Abu Bakr al-Bagdadija, čelnog čovjeka ISIL-a.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Imali smo ga pod nadzorom nekoliko tjedana. Imali smo informacije kamo ide, ali je on stalno mijenjao planove. Vidjeli smo da je tamo, znali smo o tom objektu i znali smo za tunele. Većina tunela je bila slijepa, jedan nije, ali taj smo pokrili. Splustili smo se s 8 helikoptera. Nismo htjeli ići na glavni ulaz jer je to bila zamka. Gledao sam to uživo, sve je bilo vrlo jasno, kao da gledate film", rekao je Trump.</p> <p>&nbsp;</p> <p>"Bio je bolesnik, zao i nasilan. I sad ga nema. Umro je kao kukavica", rekao je Trump o vođi ISIL-a i zahvalio Rusiji i Turskoj na suradnji u, kako je rekao, opasnoj operaciji.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>"</strong>Ovo je jo&scaron; jedan podsjetnik da ćemo i dalje loviti preostale teroriste ISIL-a, a to vrijedi i za druge terorističke organizacije, oni su isti u na&scaron;im očima. Za Al-Bagdadija su radili luzeri, u nekim su situacijama bili upla&scaron;eni psići, a u drugima nemilosrdne ubojice", rekao je Trump.</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/16-01-29-trump.jpgBagdadi opet ubijen! Trump tvrdi da je ovog puta šef ISIL-a službeno gotovhttp://grude.com/clanak/?i=152204152204Grude.com - klik u svijetSun, 27 Oct 2019 10:36:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=15-10-11-albaghdadi.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Sjedinjene Američke Države provele su operaciju na sjeverozapadu Sirije kojoj je meta bio vođa Islamske države Abu Bakr al-Bagdadi, rekao je za Reuters američki dužnosnik koji je želio ostati neimenovan, dok se predsjednik Donald Trump sprema dati "vrlo važnu izjavu" u kojoj će potvrditi da je Bagdadi mrtav.<p>&nbsp;</p> <p>Kako javlja CNN, dva visokorangirana izvora potvrdila su kako se vjeruje da je u operaciji vođa ISIL-a al-Bhagdadi ubijen. Čeka se službena potvrda koja bi trebala stići nakon provođenja DNK i biometrijskih testova.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Izvori su rekli kako se čini da je al-Bhagdadi tijekom racije detonirao prsluk s eksplozivom koji je nosio.</p> <p>&nbsp;</p> <p>CIA je pomogla u lociranju lidera ISIL-a, dodao je izvor.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Newsweek, citirajući američkog vojnog dužnosnika koji je dobio informacije o rezultatima operacije, prvi je objavio da je Al-Bagdadi ubijen u napadu.</p> <p>&nbsp;</p> <p><span><span class="_5mdd"><span>Bagdadi sve vi&scaron;e podsjeća na Kennyja iz South Parka koji u svakoj epizodi umre.<br /></span></span></span></p>//grude.com/Datoteke/Novosti/15-10-11-albaghdadi.jpgMinistar Gruđanima: Zaključavajte kuće i automobile!http://grude.com/clanak/?i=142196142196Grude.com - klik u svijetFri, 25 Oct 2019 17:37:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=17-04-06-zdravko_boras.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Dolaskom hladnijih dana otvorila se migrantska ruta na jugu Bosne i Hercegovine, a na najvećem udaru su pogranični gradovi. <p>&nbsp;</p> <p>Sve veći broj migranata bilježi se na području Županije Zapadnohercegovačke u čemu prednjači Ljubu&scaron;ki, ali ni&scaron;ta manje ne zaostaju Posu&scaron;je i Grude.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Ministar unutarnjih poslova ŽZH Zdravko Boras, na pitanje zastupnika Dobroslava Bukmira, objasnio je na 11. redovnoj sjednici Skup&scaron;tine ŽZH stanje s migrantima na području ove županije. ''Mi se jo&scaron; uspje&scaron;no nosimo s problemom migrantske krize u suradnji s Graničnom policijom BiH s kojom smo potpisali ugovor o međusobnoj suradnji. Uspjevamo sve migrante koje zateknemo na području na&scaron;e županije, u suradnji s drugim agencijama, prebaciti u azilantski centar u Salakovac. Na prostoru na&scaron;e županije nemamo duži boravak migranata jer na&scaron;i policijski službenici postupaju po prijavi građana i brzo rje&scaron;avaju taj problem'', kazao je Boras.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Problem s ilegalnim migrantima u ŽZH, ali i u cijeloj BiH, je taj &scaron;to ne mogu biti kazneno gonjeni jer nemaju valjane dokumente te nadležna tijela ne mogu podnijeti prijavu protiv takvih osoba.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Ipak, resorni ministar ističe da u ovoj županiji nisu zabilježena teža kaznena djela od strane migranata te poručuje građanima da su sigurni.</p> <p>&nbsp;</p> <p>''Mogu kazati da na području na&scaron;e županije nismo imali težih kaznenih djela, osim sitnih djela poput provala u napu&scaron;tene kuće kako bi se migranti privremeno stacionirali'', zaključio je ministar Boras te zamolio građane da posebno pripaze na svoju imovinu te da zaključavaju kuće i automobile.</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/17-04-06-zdravko_boras.jpg