Aktualnohttp://grude.comPortal Grude.com - Grude. Online najnovije vijesti i aktualna zbivanja iz Gruda i okolice vezana za društvo, politiku, sport, kulturu, zabavu, kao i sve ostale zanimljivosti - sve na jednom mjestu!© 2016, www.grude.com. All rights reserved.Devet stvari koje treba znati o Velikom četvrtkuhttp://grude.com/clanak/?i=109877109877Grude.com - klik u svijetThu, 18 Apr 2019 20:31:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=19-04-18-posljednja-vecera.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Na Veliki četvrtak završava korizmeno vrijeme, a večernjom svetom misom započinje Vazmeno trodnevlje. Evo devet najvažnijih stvari koje trebamo znati o Velikom četvrtku!<p>&nbsp;</p> <p><br /><strong>1. POČETAK VAZMENOG TRODNEVLJA</strong></p> <p>Veliki četvrtak kroz dugo je vrijeme bio isključen iz trodnevlja (petak, subota, nedjelja), no poslijesaborska obnova jasno je naznačila kako vrijeme korizme traje do Mise večere Gospodnje na Veliki četvrtak kojom započinje Vazmeno trodnevlje. Ta tri dana liturgijska slavlja predstavljaju godi&scaron;nje slavlje pashalnog misterija.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Nova Opća načela o liturgijskoj godini to potvrđuju riječima:</p> <p>&nbsp;</p> <p>Uskrsno se trodnevlje Gospodnje muke, smrti i uskrsnuća ističe kao sjajan vrhunac čitave liturgijske godine (br. 18). Ono počinje misom Gospodnje večere, sredi&scaron;te mu je Uskrsno bdjenje, a zaključuje se Večernjom nedjelje Uskrsa. (br. 19)</p> <p><br />Važno je naglasiti kako Crkva trodnevlje ne promatra kao tri odvojena slavlja ili pripravu za Uskrs, već jedinstveno slavlje Kristova uskrsnuća, po riječima sv. Augustina: Sveto trodnevlje Krista raspetoga, pokopanoga i uskrsnuloga.<br /><br /><br /><strong>2. POVIJESNI RAZVOJ</strong></p> <p>Blagdan Uskrsa u prvoj je Crkvi slavljen u noći između Velike subote i uskrsne nedjelje. Tijekom 4. stoljeća, polazeći od evanđeoskih izvje&scaron;ća i želje da se kroz tri dana susljedno proslave različiti trenutci vazmenog otajstva, Crkva je razvila presveto trodnevlje Gospodina raspetog, pokopanog i uskrslog. Jeruzalemska liturgija imala je presudan utjecaj na oblik slavlja Vazmenog trodnevlja, jer su Crkve Istoka postupno preuzimale jeruzalemske liturgijske običaje.</p> <p>&nbsp;</p> <p>U 7. stoljeću u rimskim su crkvama na Veliki četvrtak postojala tri slavlja: pomirenje pokornika, posveta ulja i spomen uspostave euharistije. Slavlje pomirenja pokornika nestalo je nestankom javne pokore, te su na kraju ostala dva slavlja.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>3. MISA POSVETE ULJA</strong></p> <p>Na Misi posvete ulja (Missa chrismatis), koja se može shvatiti kao uvod u Vazmeno trodnevlje, dijecezanski pastir i njegovi najbliži suradnici, prezbiteri, okruženi Božjim narodom, obnavljaju obećanja &scaron;to su ih dali na svome svećeničkom ređenju. Riječ je o trenutku snažnoga crkvenog zajedni&scaron;tva, koji ističe dar ministerijalnog svećeni&scaron;tva &scaron;to ga je Krist ostavio Crkvi uoči svoje smrti na križu. Potom se blagoslivljaju ulja koja se koriste u slavlju sakramenata: katekumensko ulje, ulje za bolesničko pomazanje i sveta krizma.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>4. MISA VEČERE GOSPODNJE</strong></p> <p>Na Misi večere Gospodnje (In Cena Domini) kojom započinje Vazmeno trodnevlje, Crkva se spominje ustanovljenja euharistije, ministerijalnog svećeni&scaron;tva i nove zapovijedi &ndash; mandatum novum &ndash; to jest zapovijedi ljubavi, koju je Isus ostavio svojim učenicima.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Na ova tri otajstva Mise večere Gospodnje ukazuje i Okružnica o pripravi i slavljenju vazmenih blagdana Kongregacije za bogo&scaron;tovlje i disciplinu sakramenata Paschalis Sollemnitatis:</p> <p>&nbsp;</p> <p>Svu pažnju duha treba usmjeriti na otajstva koja se spominju poglavito u misi, to jest ustanovljenje euharistije, ustanovljenje svećeničkog reda i zapovijed Gospodnju o bratskoj ljubavi. To treba u homiliji rasvijetliti. (Br. 45)</p> <p>&nbsp;</p> <p>Zanimljivo, tradicija večernje svete mise na Veliki četvrtak potječe iz 13. stoljeća, s obzirom na to da Crkva prema drevnoj predaji toga i idućega dana nije slavila euharistiju. Ovaj običaj razvio se iz židovskog shvaćanja prema kojemu novi dan započinje u predvečerje prethodnoga dana, stoga nije neobično da večer Velikoga četvrtka zapravo liturgijski pripada Velikom petku.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Na Posljednjoj večeri Isus je sakramentalno prihvatio svoju žrtvu smrti na križu: predao se u smrt radi spasenja ljudi, ispuniv&scaron;i Stari zavjet i židovski obred, dajući svoje tijelo i krv umjesto jaganjca i tako zapečatio konačni i vječni savez. Pranje nogu te večeri jasan je znak njegove ljubavi koja služi i predaje se. Njegova muka na Maslinskoj gori, predanje njegovim neprijateljima, uhićenje te iste večeri pravi je početak Isusove muke.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>5. MISNA ČITANJA</strong></p> <p>Na Misi večere Gospodnje čitaju se sljedeća čitanja</p> <p>&nbsp;</p> <p>-Knjiga Izlaska (Izl 12,1-8. 11-14 &ndash; klanje pashalnog janjeta)<br />-Psalam 116 (Ps 116, 12-13.15-18)<br />-Prva poslanica Korinćanima (1 Kor 11, 23-26 &ndash; ustanovljenje euharistije)<br />-Evanđelje po Ivanu (Iv 13, 1-15 &ndash; pranje nogu)</p> <p>&nbsp;</p> <p>Starozavjetno čitanje izvje&scaron;tava o klanju i objedovanju pashalnog janjeta, čija je krv na dovratnicima i nadvratniku kuća postala znakom izbavljenja za Izrael. Taj noćni objed Izraela u Egiptu uveo je izlaz iz ropstva i onaj red božanskih djela izbavljenja, koja su na&scaron;la svoj vrhunac u sklapanju saveza na brdu Sinaju.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Pripjevni psalam ne zahvaljuje samo za povijesno spasavanje Izraela, nego pripjevom: Ča&scaron;a blagoslovna zajedni&scaron;tvo je krvi Kristove, upravlja zahvalu nad kaležom spasenja, nad ispunjenjem starozavjetnog uzora u Kristovu pashalnom otajstvu, nad Janjetom koje se kolje i oduzima grijehe svijeta.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Drugo čitanje prihvaća tu misao, donoseći izvje&scaron;taj o ustanovi euharistije.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Slijedi evanđelje o pranju nogu. Ova biblijska perikopa upućuje na Isusov unutarnji stav: On ne želi vladati, nego služiti. Pranje nogu učenicima, &scaron;to je zadaća robova kućnim gostima, postaje jasnim znakom da je bezgranična njegova ljubav prema ljudima, i to sve do predanja u smrt na križu.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>6. PRANJE NOGU</strong></p> <p>Gestu pranja nogu susrećemo na Zapadu (s iznimkom Rima) već u 4. stoljeću. Ovaj izraz gostoljubivosti prisutan je jo&scaron; u Starom zavjetu, ali i u prvim kr&scaron;ćanskim vremenima. Kao liturgijska gesta prvi se put pojavljuje u &Scaron;panjolskoj u 7. stoljeću, dok je u Rimu posvjedočen u 12. stoljeću.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Evo kako obred pranja nogu tumači Paschalis Sollemnitatis:</p> <p>&nbsp;</p> <p>Pranje nogu odabranim muževima koje po predaji biva ovog dana znači službu i ljubav Krista koji je do&scaron;ao ne da mu služe nego da služi. Izvrsnije je da se ova predaja čuva i u svom vlastitom značenju tumači. (Br. 51)</p> <p>&nbsp;</p> <p>Gesta pranja nogu treba se vr&scaron;iti ako to preporučuju pastoralne prilike, a nedavnom odlukom pape Franje u njoj mogu sudjelovati i žene. (vidi: OVDJE)</p> <p>&nbsp;</p> <p>Za vrijeme pranja nogu pjevaju se antifone navedene u Misalu ili druge prikladne pjesme. Među njima se ističe himan Ubi caritas et amor (Gdje je ljubav, ljubav prava) povezan s dijeljenjem hrane siromasima, a koji je oko 1000. godine u&scaron;ao u obred pranja nogu.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>7. PROCESIJA S PRESVETIM</strong></p> <p>Na kraju liturgije Velikog četvrtka, Crkva prenosi Presveti sakrament na za to određeno mjesto, &scaron;to simbolizira Isusovu samoću u Getsemaniju i njegovu smrtnu tjeskobu. Nakon popričesne molitve u svečanoj procesiji u svetohrani&scaron;te smje&scaron;teno u pokrajnjoj kapeli ili oltaru nose se pretposvećeni darovi za Veliki petak. Prije toga, slijedi ogoljenje oltara (denudatio altaris) koje se tumačilo kao alegorijska slika ostavljenog Krista. O tome čitamo u Paschalis Sollemnitatis:</p> <p>&nbsp;</p> <p>Izmoliv&scaron;i popričesnu molitvu, obrazuje se ophod, kojim se pod vodstvom križono&scaron;e, sa zapaljenim svijećama i kadionicom s dimom kada, Presveti sakrament nosi po crkvi na mjesto gdje će se čuvati. Dotle se pjeva himan Usta moja ili druga euharistijska pjesma. (Br. 54)</p> <p>&nbsp;</p> <p>Mjesto polaganja pretposvećenih darova često se pogre&scaron;no naziva Svetim grobom, na &scaron;to upozorava i Direktorij o pučkoj pobožnosti i liturgiji:</p> <p>&nbsp;</p> <p>U odnosu prema mjestu polaganja neka se izbjegava pojam grob i u svome uređenju neka mu se ne daje obilježje mjesta ukopa; naime, svetohrani&scaron;te ne smije imati oblik groba ili pogrebne urne. Sakrament valja čuvati u zatvorenu svetohrani&scaron;tu, bez izlaganja u pokaznici. (Br. 141)</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>8. VEČERNJE KLANJANJE</strong></p> <p>Veliki četvrtak predstavlja i poziv na zahvaljivanje Bogu na daru euharistije, kojeg treba pobožno primati i kojem se treba klanjati živom vjerom. Stoga Crkva nakon slavljenja svete mise potiče na bdjenje u prisutnosti Presvetog sakramenta, podsjećajući na žalosni čas koji je Isus pro&scaron;ao u samoći i molitvi u Getsemaniju, prije no &scaron;to će biti uhićen i potom osuđen na smrt.</p> <p>&nbsp;</p> <p>O tome govori i Paschalis Sollemnitatis:</p> <p>Neka se vjernici pozovu da poslije mise Gospodnje večere pristojno vrijeme noći provedu u dužnom klanjanju u crkvi pred Presv. sakramentom, koji se ove noći u njoj svečano čuva. Ako je zgodno, može se dok traje euharistijsko klanjanje čitati neki odlomak Evanđelja po Ivanu (pogl. 13-17). Ipak nakon ponoći neka klanjanje bude bez vanjske svečanosti, jer je već započeo dan Muke Gospodinove. (Br. 56)</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>9. NEKE LITURGIJSKE NAPOMENE</strong></p> <p>Okružnica Paschalis Sollemnitatis donosi sljedeće upute:</p> <p>&nbsp;</p> <p>Misa Gospodnje večere nek se slavi u večernje sate, u vrijeme koje je prikladnije za sudjelovanje cijele mjesne crkvene zajednice.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Prema prastaroj crkvenoj predaji, ovaj dan se zabranjuju sve mise bez naroda.<br />Svetohrani&scaron;te neka prije slavlja bude potpuno prazno. Hostije za pričest vjernika moraju se posvetiti u samom slavljenju žrtve.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Za čuvanje Presv. sakramenta neka se pripravi kapela i neka se tako primjereno ukrasi da poziva na molitvu i meditaciju; izričito se preporučuje stroga trijeznost koja je u skladu s liturgijom ovih dana, a zloporabe neka se izbjegnu ili uklone.<br />Dok se pjeva himan Slava Bogu na visini, prema običajima mjesta, zvone zvona, a kad on zavr&scaron;i, &scaron;ute sve do Slava Bogu na visini Vazmenog bdjenja.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Po zavr&scaron;etku mise nek se oltar slavljenja ogoli. Korisno je da se križevi u crkvi zastru crvenim ili ljubičastim velom, ako nisu bili zastrti već u subotu prije Pete korizmene nedjelje. Neka se ne pale svijeće pred slikama svetaca.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Priredio: Miodrag Vojvodić | <strong>Bitno.net</strong></p> <p>&nbsp;</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/19-04-18-posljednja-vecera.jpg Posušje: Otvorene nove prostorije županijske Službe za zapošljavanjehttp://grude.com/clanak/?i=109866109866Grude.com - klik u svijetWed, 17 Apr 2019 19:34:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=19-04-17-zzh-sluzba-zaposljavanja.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Svečano su jučer otvorene nove prostorije županijske Službe za zapošljavanje u općini Posušje. Ovo je iskorak u stvaranju boljih uvjeta da zaposleni u Službi mogu raditi s nezaposlenima i ostvarivati kvalitetniju komunikaciju prema poslodavcima.<p><br />Područni uredi ove službe dobili su novi prostor na atraktivnijoj i vidljivijoj lokaciji, a potpuno su opremljeni u skladu s europskim standardima pružanja potpore nezaposlenima.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Dana&scaron;nje otvaranje samo je početak, svih službenici u Podružnici Posu&scaron;je, u punom smislu te riječi, trebaju biti na usluzi svim osobama koje traže posao i žele raditi, a poglavito mladima.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Ravnatelj Službe za zapo&scaron;ljavanje ŽZH Mario Bu&scaron;ić, kao i voditeljica posu&scaron;ke ispostave Ivana Erceg prigodno su se obratili nazočnima</p> <p>&nbsp;</p> <p>Službeni podatci o broju nezaposlenih u općini Posu&scaron;je ne odgovaraju stvarnom stanju, svi smo svjedoci da većina osoba na popisu nezaposlenih kojeg vodi Služba nisu aktivni tražitelji posla.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Upravo iz tog razloga od ovog novog načina rada i metodolo&scaron;kog pristupa profilu svake osobe prijavljene kao nezaposlene očekujemo konkretne, stvarne podatke kako bi sve nadležne institucije u okviru svojih ovlasti mogle poduzeti učinkovite mjere za smanjenje broja nezaposlenih u općini.</p> <p>&nbsp;</p> <p>S ovim novim uredima dolaze i nova pravila u radu s nezaposlenima, osim nove tehničke opreme i suvremeno uređenih prostorija, službenici u ovim uredima također su kroz edukacijske procese razvili vje&scaron;tine pružanja savjeta za kvalitetno i brzo pronalaženje zapo&scaron;ljenja.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Upravo u tom segmentu nalazi se najveći potencijal ovo novog pristupa nezaposlenima, a novootvoreni uredi postaju mjesto povezivanja osoba koje žele raditi i poslodavaca koji traže radnika.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Osim rada, grupnog ili individualnog, s nezaposlenim, Služba postaje konkretna poveznica institucija, gospodarskog sektora, poslodavaca detektirajući njihove potrebe na trži&scaron;tu rada.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Kroz programe savjetovanja, izrade osobnog profila svakog tražitelja posla službenici uspostavljaju intenzivniju suradnju sa svojim korisnicima, a sve to doprinosi učinkovitijoj integraciji nezaposlenog na trži&scaron;te rada s jedne strane i zadovoljstvu poslodavca kvalitetnim radnikom s druge strane.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Osim ovog najvažnijeg segmenta poslova koji su u nadležnosti Službe za zapo&scaron;ljavanje ogroman značaj ima i segment davanja preporuka Službe pri kreiranju deficitarnih i drugih struka radi potreba uvođenja novih zanimanja u srednje &scaron;kole ili potpore visoko&scaron;kolskim smjerovima od strane Općine.</p> <p>&nbsp;</p> <p>U tom smislu Općina Posu&scaron;je već duži period ima iznimnu suradnji s nadležnima u županijskoj službi, a u postupku je i potpisivanje Memoranduma o suradnji i sa ovom službom i s Federalnim zavodom za zapo&scaron;ljavanje, a sve kako bi se uspje&scaron;no kreirali potrebni i kvalitetni kadrovi na trži&scaron;tu rada na ovom na&scaron;em lokalnom nivou.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Bitno je naglasiti kako su ovo novo uređenje i oprema omogućili razdvajanje administrativnih od savjetodavnih usluga, kako će svi nezaposleni dobiti bržu i potrebniju uslugu koju traže. Projektna aktivnost omogućena je kroz suradnju Vlade &Scaron;vicarske, GOPA-e u BiH, Federalnog zavoda za zapo&scaron;ljavanje, Službe za zapo&scaron;ljavanje ŽZH i Općine Posu&scaron;je.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Nove prostorije i novi način rada Službe za zapo&scaron;ljavanje svakako će doprinijeti ostvarenju zadanih smjernica koje nam nameće BFC certifikat u smislu konačnog slaganja kockica u mozaik Posu&scaron;ja kao mjesta ugodnog življenja.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Grude.com/<a title="HMS BIH" href="http://www.hms.ba" target="_blank">HMS</a></p> <p>&nbsp;</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/19-04-17-zzh-sluzba-zaposljavanja.jpgKriž u katedrali Notre Dame ostao je čitavhttp://grude.com/clanak/?i=109859109859Grude.com - klik u svijetWed, 17 Apr 2019 11:38:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=19-04-17-zlatni-kriz.jpeg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Lesley Rowan iz Škotske čitala je o požaru u Parizu u kojem je izgorjela katedrala Notre Dame. Na jednoj od fotografija vidjela je Isusovu siluetu u plamenu i odmah fotografiju podjelila na Facebooku.<p>&nbsp;</p> <p>- Možda me moj razum izdaje, ali ljudi, pogledajte ovo - objavila je Lesley (38) na Facebooku zajedno sa zaokruženom fotografijom katedrale. U međuvremenu je objavu izbrisala.</p> <p>&nbsp;</p> <p>- Kada sam pogledala sinoć fotografiju, zadivila me. Kad ju pogledam, vidim siluetu Isusa. Stvarno vidim čistu sliku - rekla je za Daily Mail i dodala kako misli da će taj prizor utje&scaron;iti Francuze, ali i svijet koji tuguje zbog požara na katedrali.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Podsjetimo, veliki požar zahvatio je 850 godina staru katedralu Notre Dame u Parizu. Simbol Francuske i najposjećenija turistička atrakcija u toj zemlji gorjela je 16 sati prije nego &scaron;to su vatrogasci u potpunosti ugasili vatru.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Zanimljivo je da je požar uni&scaron;tio većinu katedrale, veliki zlatni križ ostao je čitav.&nbsp;Francuski predsjednik Emanuel Macron rekao je u utorak da će unutar pet godina u potpunosti obnoviti Notre Dame.</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/19-04-17-zlatni-kriz.jpegVelika srijeda – sjećanje na Judinu izdaju Isusa Kristahttp://grude.com/clanak/?i=109856109856Grude.com - klik u svijetWed, 17 Apr 2019 09:56:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=18-03-29-posljednja-vecera.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Današnji dan se naziva Velika Srijeda i glavni je spomen dan u godini na izdaju Sina propasti, kako Evanđelje po Ivanu naziva izdajnika Judu. <p><br />Na početku ovoga odlomka Matej pred nas stavlja Judu i glavare svećeničke, odnosno njihov savez. Juda je očito odlučio koja će biti njegova uloga u sastavu Isusovih učenika te tako od glavara svećeničkih uzima trideset srebrnika kao cijenu svoga djelovanja i Isusova života. Dogovor je između njih sklopljen. Jo&scaron; ostaje samo pitanje vremena kad će im ga Juda predati. Vidjeli smo u prija&scaron;njim danima kako su se glavari svećenički bojali uhvatiti Isusa u određene dane jer su se bojali naroda, budući da ga je narod doživljavao kao proroka. Upravo će im sada Juda pomoći da Isusa uhvate u pravi trenutak.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Kako na početku čitamo o jednoj skupini: Judi i glavarima svećeničkim, tako nakon toga čitamo o drugoj skupini: Isusu i njegovim učenicima. Dok su prvi kovali plan kako uhvatiti Isusa i osuditi, drugi su se pripremali za veliki židovski blagdan Pashu. Učenici slijede Isusove upute i pripremaju sve za večeru kojom se obilježavao blagdan Pashe.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Uvečer dok su blagovali za stolom, Isus, umjesto govora ljubavi i umjesto podučavanja učenika o Ocu i kraljevstvu nebeskom, govori te&scaron;ke riječi o izdaji, i to o izdaji od jednoga od njegovih učenika. Jedan od onih koji su i&scaron;li za njim, koji su slu&scaron;ali njegove riječi, kojima je nasamo obja&scaron;njavao prispodobe i kojima je otkrivao istine kraljevstva Božjega, jedan od tih njega će uskoro izdati, predati glavarima svećeničkim. Sjeme Kristove riječi očito kod jednoga od njih nije palo na plodno tlo, nego je korov ugu&scaron;io plod. I to je vidljivo u obraćanju Isusu od strane učenika. Nakon govora o izdaji, svi učenici ga pitaju: &lsquo;Da nisam ja, Gospodine? osim Jude koji kaže: &lsquo;Da nisam ja, učitelju?&rsquo; Oni Isusa jasno označavaju kao Gospodina, kao onoga koji je Bog, dok Juda ostaje prikraćen te se tako izdvaja od dvanaestorice te postaje izdajica.</p> <p>&nbsp;</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/18-03-29-posljednja-vecera.jpgNakon Uskrsa veliko poskupljenje svinjetine u BiH?http://grude.com/clanak/?i=109855109855Grude.com - klik u svijetWed, 17 Apr 2019 08:15:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=17-08-11-svinje.png&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Dramatično priopćenje zbog enormnog povećanja cijena svinjetine za više od 30 posto poslalo je krovno udruženje europskih prerađivača mesa CLITRAVI. Procijenili su da ovo nije privremeni cjenovni šok nego da će imati dugoročne posljedice za cijelo tržište Europe.<p>&nbsp;</p> <p>Prenio je to za 24 sata <strong>Branko Bobetić</strong>, direktor interesne grupacije Croatiastočar, koji kaže da je to posljedica velikog izvoza svinjetine u Kinu.Ta je ogromna zemlja morala eutanazirati milijun krmača (važnih za reprodukciju) zbog svinjske kuge te je od izvoznika postala uvoznik.</p> <p>&nbsp;</p> <p>- Europska su se skladi&scaron;ta ispraznila zbog Kine. Zato su krajem ožujka i početkom travnja pojedine kategorije svinjetine poskupjele, a najvi&scaron;e meso za preradu - kaže Bobetić. To se jo&scaron; ne osjeti na na&scaron;em trži&scaron;tu, ali bi nas poskupljenje moglo zapljusnuti nakon Uskrsa, kad se potro&scaron;e zalihe kupljene po nižoj cijeni. Potvrđuju to podaci iz Ministarstva poljoprivrede, prema kojima su cijene svinjskih trupova klase E u prva tri mjeseca ove godine bile niže nego u isto vrijeme 2017. godine. Tad je svinjetina ko&scaron;tala najvi&scaron;e u posljednjih pet godina.</p> <p>&nbsp;</p> <p>I na BiH bi se situacija mogla nepovoljno odraziti, odnosno na njene građane koji bi svinjetinu plaćali skuplje upravo zbog masovne prodaje u najmnogoljudniju zemlju svijeta.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Iz PIK-a te naveli kako se radi o povijesnom poremećaju cijena svinjetine i to zato &scaron;to je Kina povećala svoj uvoz za 30 posto.</p> <p>&nbsp;</p> <h2>Farmeri će zaraditi</h2> <p>&nbsp;</p> <p>No neće poskupjeti samo meso nego i mesne prerađevine kao &scaron;to su kobasice, hrenovke, pa&scaron;tete, salame... S obzirom na to da sirovina (meso) u cijeni tih proizvoda čini i 75 posto udjela, poskupljenje će se nakon Uskrsa sigurno preliti sa svježeg mesa na prerađevine.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Ali iz PIK-a ističu jo&scaron; jednu zanimljivost: poskupljenje svinjetine donijet će i bolju zaradu na&scaron;im proizvođačima, a samo PIK od domaćih proizvođača otkupljuje oko 350.000 svinja svake godine.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Inače, Hrvatska ima oko 100.000 krmača, koje svake godine oprase oko dva milijuna odojaka, no to nije dovoljno za na&scaron;e trži&scaron;te, pa je uvoz velik.</p> <p>&nbsp;</p> <p><em><strong>Grude.com</strong></em></p>//grude.com/Datoteke/Novosti/17-08-11-svinje.pngVrijeme je za ljetne gume! Donosimo koje su najboljehttp://grude.com/clanak/?i=109852109852Grude.com - klik u svijetWed, 17 Apr 2019 07:30:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=19-04-17-brzi-servis.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>AutoZeitung je obavio testiranje ljetnih guma u dimenziji 235/45R18 za sezonu ljeto 2019. Testirano je 10 proizvođača guma u dvije glavne kategorije - ponašanje po mokroj cesti i kočenje po suhoj cesti.<p>&nbsp;</p> <p>Continental Premium Contact-6 je pobjednik u svim kategorijama testiranja.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Vidljivo je da je na mokroj podlozi Continental ostvario 142 od maksimalnih 150 bodova te je bolji od Michelina za čitava 24 boda na mokrim i ki&scaron;nim cestama. Continental je postigao bolje rezultate od Michelina Primacy 4 na suhoj cesti za samo 1 bod.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Zanimljiva je i usporedba Bridgestone T005 koji je bolji od Pirelli Cincurato P7 za 4 boda na suhoj podlozi ali je lo&scaron;iji za 7 bodova na mokroj podlozi.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Pirelli Cincurato P7 je bolji od Michelin Primacy 4 za samo 1 bod na mokroj/ki&scaron;noj cesti ali je lo&scaron;iji na 11 bodova na suhoj cesti.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Continental Premium Contact-6 na mokroj/ki&scaron;noj cesti je čak 23 boda bolji od Pirelli Cincurato P7 te čak 12 bodova na suhoj cesti. Continental Premium Contact-6 je pokazao bolje rezultate na testiranju na mokroj/ki&scaron;noj cesti za čak 30 bodova ispred Bridgestone Turanza T005 i 8 bodova na suhoj podlozi.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Zanimljivo za Continental Premium Contact-6 je to da je postigao bolje rezultate na mokroj podlozi od gume Kumho Ecsta HS51 dva (2) puta tj. dvostruko, a od kineskog Nankanga NK Comfort AS-1 čak vi&scaron;e od tri (3) puta &scaron;to predstavlja jednu od najvećih razlika u kvaliteti ikad postignutih na testiranjima guma!</p> <p>&nbsp;</p> <p>Zaključak testiranja je da je njemački Continental uspio napraviti savr&scaron;enu ki&scaron;nu gumu za kojom najbliži konkurent na mokrim i ki&scaron;nim cestama zaostaje čak 16 bodova kao i da od kineskih guma ne možemo puno očekivati te da je u gumarskoj industriji jo&scaron; uvijek važeća formula - cijena=kvaliteta!</p> <p>&nbsp;</p> <p>Pobjedničke gume možete pronaći svakog radnog dana u BRZOM SERVISU MARIĆ u Grudama.</p> <p>&nbsp;</p> <p><img src="https://www.grude.com/Datoteke/novosti/19-04-17-19-04-17-019-brziservis-verzija1.jpg" alt="" width="640px" /></p> <p><img src="https://www.grude.com/Datoteke/novosti/19-04-17-19-04-17-019-brziservis-verzija7.png" alt="" width="640px" /></p>//grude.com/Datoteke/Novosti/19-04-17-brzi-servis.jpgUjedinjuju se TV KISS, Naša TV, Prvi.tv i Posavska televizijahttp://grude.com/clanak/?i=109848109848Grude.com - klik u svijetTue, 16 Apr 2019 21:54:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=16-10-06-nasatv.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Od sinoć TV Kiss emitira se s logom RTV Herceg Bosne. Nedavno je najavljeno kako će nakon kupnje TV Kissa, RTV Herceg Bosna pored radijskog početi emitirati i televizijski program, piše Dnevnik.ba<p><br /><br />Regulatorna agencija za komunikacije ranije je potvrdila za portal Bljesak.info kako će RTV Herceg Bosna, u skladu s dodijeljenim tehničkim uvjetima, program emitirati s osam lokacija.</p> <p><br /><br />Stipo Galić, direktor RTV Herceg Bosne tada je rekao kako neće jo&scaron; izlaziti u javnost s izjavama. Prema neslužbenim informacijama RTV Herceg Bosne objedinit će TV KISS, koja je kupljena jo&scaron; pro&scaron;le godine, te Na&scaron;u TV i Prvi.tv iz Mostara te Posavsku televiziju koji će činiti hrvatski televizijski kanal u BiH.</p> <p>&nbsp;</p> <p><em><strong>Dnevnik.ba</strong></em></p>//grude.com/Datoteke/Novosti/16-10-06-nasatv.jpgPetak neradni dan u Zapadnohercegovačkoj županijihttp://grude.com/clanak/?i=109844109844Grude.com - klik u svijetTue, 16 Apr 2019 18:25:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=18-03-30-veliki_petak.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Vlada Zapadnohercegovačke županije na sjednici u utorak u Širokom Brijegu utvrdila je da je Veliki petak, 19. travnja, neradni dan na području te županije. <p>&nbsp;</p> <p>Vlada je izglasala i Prijedlog Zakona o izmjenama Zakona o oružju i streljivu koji je upućen u skup&scaron;tinsku proceduru.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Na sjednici je imenovano i Povjerenstvo za sprječavanje korupcije u ZHŽ-u, u sastavu Mihovil Bilać, Marko Galić, Ivana Hrkać, Mario Damjanović i Sanja Karačić.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Vlada je donijela i Odluku o zakupu &scaron;umskog zemlji&scaron;ta u državnom vlasni&scaron;tvu za podizanje vi&scaron;egodi&scaron;njih nasada te Odluku o utro&scaron;ku sredstava "Tekući prijenosi za suzbijanje zaraznih bolesti" utvrđenih Proračunom.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Drago Galić iz &Scaron;irokog Brijega imenovan je za koordinatora za reformu javne uprave u ime ZHŽ-a.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Na sjednici je doneseno i nekoliko odluka o zakupu &scaron;umskih zemlji&scaron;ta na području Županije.</p> <p><br />Grude.com/<strong>FENA</strong></p>//grude.com/Datoteke/Novosti/18-03-30-veliki_petak.jpgSVEĆENIK HEROJ: On je spasio KRISTOVU KRUNU iz goruće crkvehttp://grude.com/clanak/?i=109842109842Grude.com - klik u svijetTue, 16 Apr 2019 17:02:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=19-04-16-otac-furnier.png&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Svećenik Jean-Marc Fournier postao je pravi heroj kad je usred sinoćnjeg požara u Parizu uletio u gorući Notre Dame kako bi spasio 'Kristovu krunu'. Ovaj blagoslovljeni sakrament u Pariz je donio 1238. francuski kralj Luj IX. Relikviju su čuvali u ukrašenom zlatnom sanduku u riznici katedrale.<p>&nbsp;</p> <p>Strahovalo se da je jedna od najvažnijih katoličkih relikvija, Isusova kruna od trnja, izgubljena u požaru, ali spasio ju je otac Fournier.</p> <p>&nbsp;</p> <p>-&nbsp;Otac Fournier je apsolutni heroj. Nije pokazao nikakav strah kad je oti&scaron;ao ravno po relikvije u katedralu i spasio ih. On se nosi sa životom i smrću svaki dan i ne pokazuje strah - rekao je bolničar hitne službe, prenosi <a href="https://www.thesun.co.uk/news/8871835/notre-dame-fire-jesus-crown-of-thorns-saved-treasures-at-risk/" rel="nofollow" target="_blank">The Sun.</a></p> <p>&nbsp;</p> <p>- U&scaron;ao je s vatrogascima kako bi spasio krunu i blagoslovljeni sakrament - rekao je urednik francuske katoličke televizije.</p> <p>&nbsp;</p> <p>- Kristova kruna, tunika Luja IX&nbsp;i jo&scaron; nekoliko remek djela su sad na sigurnom - potvrdila je i gradonačelnica Pariza Anne Hidalgo.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Svećenik heroj je već odu&scaron;evio javnost kad je tijekom terorističkog&nbsp;napada na koncertnu dvoranu Bataclan u studenom 2015. tje&scaron;io preživjele žrtve napada i molio s njima. Teroristi su tad pobili 90 gostiju, fanova američkog benda Eagles of Death Metal koji je tad nastupao, aFournier je tje&scaron;io ozlijeđene i sve one koji su izgubili svoje voljene u tom napadu.</p> <p>&nbsp;</p> <p>On je započeo svoiju karijeru u Njemačkoj, a kasnije se preselio u okrug Sarthe u Francuskoj. Pridružio se oružanim snagama 2004. i proveo sedam godina putujući po svijetu. U Afganistanu je preživio zajedu talibana u kojoj je ubijeno deset vojnika.</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/19-04-16-otac-furnier.pngSamo lani napadnuto 875 crkava u Francuskoj, podmeću se požari, razbijaju kipovihttp://grude.com/clanak/?i=109841109841Grude.com - klik u svijetTue, 16 Apr 2019 15:52:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=19-04-16-notre-dame-vatra.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Proteklih godina u Francuskoj je zabilježen val krađa i vandalizama usmjerenih na crkve diljem zemlje, a taj se trend, kako je to opisao pariški Le Figaro, "nastavlja na zabrinjavajućem nivou". <p>&nbsp;</p> <p>Pro&scaron;le godine vandalizirano je 875 crkava u Francuskoj, a krađe su prijavljene u 129 crkava. U 2017. slučajeva vandalizma u sakralnim građevinama bilo je čak vi&scaron;e od tisuću! Statistički, svakodnevno su oskvrnute najmanje dvije crkve.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Prije mjesec dana buknuo je požar u crkvi sv. Sulpicija, koja je, nakon katedrale Notre Dame, druga najveća pari&scaron;ka crkva. U njoj je sniman dio filma 'Da Vincijev kod', a krase je tri djela slavnog slikara Eugenea Delacroixa. Požar je u ovoj građevini iz 17. stoljeća podmetnut nakon nedjeljne mise, a srećom nitko nije ozlijeđen.</p> <p>&nbsp;</p> <p>U veljači je u crkvi sv. Nikole u Houillesu pronađen smrskan kip Djevice Marije, a križ s oltara je bačen na pod. Istodobno, u katedrali Saint-Alain u Lavauru spaljen je oltar, a križevi i kipovi su razbijeni. U Nimesu su pak vandali poharali oltar crkve Notre-Dame des Enfants i razmrljali izmet po križu. Komadići posvećene hostije pronađeni su razbacani među smećem izvan crkve.</p> <div id="inArticleBanner">&nbsp;</div> <p>&nbsp;</p> <p>Zastupnici francuskih oporbenih stranaka tražili su parlamentarnu istragu "antikr&scaron;ćanskih" nedjela, ali biskupi do sada nisu pretjerano dizali glas oko tog problema, jer su smatrali da je veći problem proteklih mjeseci bilo bujanje antisemitizma i napadi na francuske Židove.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Samo oko 5 posto Francuza prakticira katoličanstvo u zemlji koja je službeno sekularna, i upravo je ta značajka kori&scaron;tena kao argument protiv &scaron;irenja islamizma u slučajevima kao &scaron;to je, primjerice, zabrana no&scaron;enja pokrivala za glavu u &scaron;kolama.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Neki komentatori sada smatraju da je sekularna ideologija, po kojoj bi sve vjerske sljedbe trebalo odvojiti od francuske države, pokrenula vandale da se okome na katoličke crkve.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Ellen Fantini</strong>, direktorica bečkog Observatorija intolerancije i diskriminacije protiv kr&scaron;ćana u Europi, kazala je za <strong><a href="https://www.newsweek.com/spate-attacks-catholic-churches-france-sees-altars-desecrated-christ-statue-1370800" target="_blank">Newsweek</a></strong> da iako motivi napada nisu poznati, Francuska se suočava s rastućim problemom antikr&scaron;ćanskog nasilja, posebno od strane anarhista i feminističkih skupina. Iako Francuska ima dugu tradiciju sekularizma, kulturalno se doživljava kao kr&scaron;ćanska zemlja. Stoga i Ellen Fantini tumači da je svaki napad na crkvu kao simbol religije također i napad na autoritet i patrijarhat. "Dolazi pritisak od radikalnih sekularista ili antireligijskih skupina, kao i feminističkih aktivista, koji ciljaju crkve kao simbol patrijarhata koji treba razmontirati", kazala je.</p> <p>&nbsp;</p> <p><em><strong>Jutarnji list</strong></em></p>//grude.com/Datoteke/Novosti/19-04-16-notre-dame-vatra.jpgDatum 15.4.: Potonuće Titanica, pogibija na Hillsboroughu, terorizam u Bostonu, požar Notre Damehttp://grude.com/clanak/?i=109837109837Grude.com - klik u svijetTue, 16 Apr 2019 12:50:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=19-04-16-019-tragedije.jpeg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Požar koji je u ponedjeljak 15. travnja progutao parišku katedralu Notre Dame dotaknuo je cijeli svijet. Na ulicama Pariza izašle su tisuće ljudi i u suzama gledali kako nestaje važan dio njihove povijesti i simbol kršćanske Europe.<p>&nbsp;</p> <p>Nakon početnog &scaron;oka koji je izazvala ova vijest, toliko se tragedija dogodilo 15. travnja da se čovjek zapita može li sve biti slučajnost.</p> <p>&nbsp;</p> <h2>Potonuće 'nepotopivog' Titanica</h2> <p>&nbsp;</p> <p>Datum 15. travnja dobiva jo&scaron; zlokobniji prizvuk ako se sjetimo tragedije koja se dogodila toga datuma 1912. godine. U ranim jutarnjim satima u sjevernom Atlantskom oceanu nakon udara u ledenjak potonuo je britanski brod Titanic.</p> <p>Ovaj veličanstveni britanski putnički brod krenuo je na svoje prvo putovanje 10. travnja iz Southamptona u New York City. najpoznatiji brod svojeg vremena, Titanic zbog nepropusnih pregrada slovio je kao nepotopiv.</p> <p>Nakon samo četiri dana, oko 23.40 sati, Titanic je pri brzini od 22 čvora udario u ledenjak koji mu je probio oplatu i brod je počeo tonuti. U katastrofalnoj havariji živote je izgubilo 1517 ljudi.</p> <p>&nbsp;</p> <h2>Katastrofa&nbsp;na Hillsboroughu</h2> <p>&nbsp;</p> <p>Mnogi se sjećaju 1989. godine i katastrofe na Hillsboroughu, jedne od najvećih sportskih tragedija u povijesti. Na prenapučenom stadionu Hillsborough u Velikoj Britaniji u polufinalu FA Cupa igrala se utakmica između Liverpoola i Nottingham Forresta.</p> <p>Zbog gre&scaron;ke organizatora, na stadion koji može primiti 39.000 gledatelja na tribine je pu&scaron;teno vi&scaron;e od 54.000 navijača. Nakon &scaron;to je netko otvorio za&scaron;titnu ogradu nastao je stampedo u kojem je poginulo 96 Liverpoolovih navijača, a ozlijeđeno je vi&scaron;e od 700 ljudi.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Nesretni navijači ostali su zgnječeni i/ili pregaženi na ogradi. Istraga je pokazala kako se gotovo pola izgubljenih života, 41 od 96, moglo spasiti da su dobili odgovarajuću liječničku pomoć nakon nesreće.</p> <p>&nbsp;</p> <h2>Bomba&scaron;ki napad u Bostonu</h2> <p>&nbsp;</p> <p>Na isti datum, 2013. godine dogodio se bomba&scaron;ki napad na Bostonski maraton. Dvije bombe eksplodirale su kada je prvi od 27.000 sudionika stigao na cilj.</p> <p>&nbsp;- Vidio sam dvije eksplozije. Prva je bila iza ciljne linije. Čuo sam jaki tresak, a onda se podigao dim. Nastavio sam trčati, a onda čuo jo&scaron; jednu. Ljude su udarale krhotine, trčali su krvavi - prepričao je novinar Boston Heralda koji je trčao maraton.</p> <p>U stravičnoj eksploziji poginulo je troje ljudi, od kojih jedan osmogodi&scaron;nji dječak, a ozlijeđeno je 264 ljudi, od kojih su neki ostali bez ruku i nogu.</p> <p>&nbsp;</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/19-04-16-019-tragedije.jpegMagla mjestimice smanjuje vidljivost, oprez zbog odronahttp://grude.com/clanak/?i=109832109832Grude.com - klik u svijetTue, 16 Apr 2019 09:44:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=16-02-17-autocesta.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Na većini cestovnih pravaca promet se odvija bez zastoja i posebnih ograničenja, osim na dionicama gdje su u tijeku radovi.<p>&nbsp;</p> <p>Magla mjestimice smanjuje vidljivost i usporava vožnju na dionicama cesta uz riječne tokove i u kotlinama.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Dionicama cesta koje prolaze usjecima upozoravamo na moguće odrone kamenja i zemlje na kolnik.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Na dionicama cesta gdje su u tijeku radovi prometuje se sporije, pa vozače molimo za oprezniju vožnju i po&scaron;tivanje privremene regulacije prometa.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Zbog izvođenja radova na ulazu u Bugojno (most preko rijeke Vrbas) na dionici M-16.4 Novi Travnik - Bugojno, promet teretnih vozila preko 7 tona se preusmjerava na dionicu Bugojno - Donji Vakuf - Travnik, dok osobna vozila prometuju obilaznicom kroz naselja Kula i Kandija.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Zbog izvođenja radova na dionici A1 Zenica jug - La&scaron;va u tunelu 1.mart, promet se preusmjerava na lijevu kolničku traku u dvosmjerni režim odvijanja prometa.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Na dionici autoceste A1 Sarajevo zapad - Tarčin (lokacija Ban Brdo) zbog klizi&scaron;ta promet je u tunelu Igman preusmjeren u pretjecajnu traku.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Zbog izvođenja radova na vijaduktu Bojnik na dionici A1 Vlakovo - Jo&scaron;anica, promet se odvija usporeno, jednim prometnim trakom.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Zbog izvođenja radova u tunelu Vranduk II na dionici M-17 Zenica - Nemila, promet se odvija usporeno, jednim prometnim trakom naizmjenično.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Zbog o&scaron;tećenja kolnika na dionici M-16 Prijedorska petlja - Kla&scaron;nice, promet se odvija usporeno jednim prometnim trakom naizmjenično.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Zbog izgradnje naplatne postaje &ldquo;Čatrnja&rdquo; na autocesti Banja Luka - Gradi&scaron;ka, promet se na mjestu izvođenja radova odvija usporeno.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Na dionici M-18 Brod na Drini - &Scaron;ćepan Polje (granica BiH/CG), zabranjen je promet za sva vozila čija ukupna masa prelazi 16 tona.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Sporije odvijanje prometa zbog radova očekivati je na:<br />- M-2 prolaz kroz Neum,<br />- M-4 Banja Luka (Rebrovac) - Čelinac, Teslić - Karu&scaron;e,<br />- M-14.2 &Scaron;amac - Domaljevac,<br />- M-16 Banja Luka - Crna Rijeka (Dabrac),<br />- M-17 Tarčin - Konjic (Bradina), Tasovčići - Klepci (raskrižje M-17 i M-6),<br />- M-18 Semizovac - Vogo&scaron;ća, Olovo - Semizovac, Kladanj - Podpaklenik.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Zbog radova na R-418 Prozor - Tomislavgrad (dionica Podborsko raskrižje - Aćimići) promet je potpuno obustavljen. Alternativni pravac za osobna vozila je kroz naselje Sopot, dok se teretna vozila i autobusi preusmjeravaju preko Blidinja ili Bugojna.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Usporeno se prometuje na dionici M-16 Banja Luka - Crna Rijeka (Gornji &Scaron;eher) zbog aktiviranja klizi&scaron;ta i pucanja vodovodne cijevi.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Zbog radova na razminiranju terena u blizini prometnice mogući su povremeni zastoji tijekom dana na M-1.8 &Scaron;ićki Brod - Srebrenik u mjestu Potpeć i M-14.1 Brod - Odžak (Klakari Donji).</p> <p>&nbsp;</p> <p>Zbog izvođenja radova u Mostaru, obustavljen je promet u ulici dr. Ante Starčevića (od hotela &ldquo;Ero&rdquo; do raskrižja s ulicom Vokića i Lorkovića).</p> <p>&nbsp;</p> <p>Na graničnim prijelazima nema dužih zadržavanja.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Zbog izvođenja radova u Hrvatskoj do 17.04. obustavljen je promet na graničnom prijelazu Ivanica - Gornji Brgat.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Zbog izvođenja radova u Hrvatskoj, obustavljen je promet na graničnom prijelazu Bosanski Novi - Dvor.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Obustavljen je promet za teretna motorna vozila i autobuse na graničnom prijelazu Brčko - Gunja.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Pozdrav iz IC AMSBIH-a</strong></p> <p>&nbsp;</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/16-02-17-autocesta.jpgDanas Dan žalosti u BiH zbog tragične smrti četiri ženehttp://grude.com/clanak/?i=109830109830Grude.com - klik u svijetTue, 16 Apr 2019 08:30:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=16-09-05-svijeca.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Dan žalosti se obilježava obveznim isticanjem zastave na pola koplja..<p>&nbsp;</p> <p>Vijeće ministara Bosne i Hercegovine jučer je na telefonskoj sjednici donijelo Odluku da se utorak, 16. travnja 2019. godine, proglasi Danom žalosti u BiH, zbog tragične smrti četiri zaposlenice O&Scaron; "Kovačići" u Sarajevu.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Dan žalosti se obilježava obveznim isticanjem zastave Bosne i Hercegovine na pola koplja, odnosno jarbola na zgradama institucija BiH, priopćeno je iz Vijeća ministara BiH.</p> <p>&nbsp;</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/16-09-05-svijeca.jpgMolitve su uslišene! Simbol kršćanske Europe neće se srušiti!http://grude.com/clanak/?i=109829109829Grude.com - klik u svijetMon, 15 Apr 2019 23:25:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=19-04-15-notre-dame2.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>"Sada sa sigurnošću možemo reći da je struktura Notre-Damea sačuvana od totalnog uništenja", kazao je izvor za Reuters, a istu izjavu prenosi i agencija AFP.<p>&nbsp;</p> <p>Vatrogasci se nadljudskim naporima bore sa stihijom, a prema posljednjim informacijama požar je skoro uga&scaron;en. Najvažnije je spa&scaron;eno kao &scaron;to je Isusova kruna, međutim puno toga je i uni&scaron;teno.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Veliki tjedan tužno je počeo za sve vjernike svijeta! Ali, znamo koja je poruka ovog tjedna! Dobro će pobijediti zlo, a radost tugu! Pored katedrale večeras mladi ljudi mole krunicu i pjevaju Gospine pjesme.</p> <p>&nbsp;</p> <p><a href="https://www.grude.com/clanak/?i=109827&amp;svijet-place-gori-simbol-krscanstva-europe" target="_self"><strong>Povezane vijesti: Svijet plače! Gori SIMBOL KR&Scaron;ĆANSTVA EUROPE</strong></a></p> <p>&nbsp;</p> <p><em><strong>Grude.com/agencije</strong></em></p>//grude.com/Datoteke/Novosti/19-04-15-notre-dame2.jpgSvijet plače! Gori SIMBOL KRŠĆANSTVA EUROPEhttp://grude.com/clanak/?i=109827109827Grude.com - klik u svijetMon, 15 Apr 2019 21:06:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=19-04-15-notre-dame.jpeg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Veliki požar buknuo je u ponedjeljak oko 18 sati u glasovitoj pariškoj katedrali Notre Dame, jednom od najpoznatijih simbola toga grada. Vatra guta krov i zvonik.<p>&nbsp;</p> <p>Francuski povjesničar Camille Pascal izjavio je da požar uni&scaron;tava dragocjenu ba&scaron;tinu:</p> <p>- Ova katedrala je u Parizu vi&scaron;e od 800 godina. Sve tužne i sretne trenutke obilježavali smo zvonjavom s Notre Dama, rekao je.</p> <p>&nbsp;</p> <p>- Glasnogovornik katedrale Andre Finot strahuje da će drveni interijer katedrale biti u potpunosti uni&scaron;ten:</p> <p>&nbsp;</p> <p>- Sve gori, ni&scaron;ta neće ostati, izjavio je.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Katedrala Notre-Dame slovi kao jedan od najboljih primjera francuske gotičke arhitekture. Njezina je gradnja započeta 1160. godine, a velikim je dijelom zavr&scaron;ena točno sto godina kasnije. Sama crkva je impoznatnih proporcija, naročito za vrijeme u kojem je građena -&nbsp; duga je 128 metara, &scaron;iroka 48 metara, a njezini su tornjevi visoki 69 metara. Katedrala je čuvena po nizu ukrasnih dijelova, ali ponajvi&scaron;e po oslikanim prozorima, veličanstvenoj rozeti i zastra&scaron;ujućim vodorigama.</p> <p>&nbsp;</p> <div id="inArticleBanner">&nbsp;</div> <p>Kao i mnoge druge crkve u Europi i Notre-Dame je pro&scaron;la kroz niz promjena tijekom svoje povijesti, a veliku je &scaron;tetu pretrpjela tijekom Francuske revolucije kada je velik dio religijskih slika ili skulptura u njoj bio uni&scaron;ten ili znatno o&scaron;tećen. Tijekom oslobađanja Pariza od nacista katedrala je pretrpjela tek manju &scaron;tetu od metaka koji su zavr&scaron;ili u njenoj fasadi.</p> <p>&nbsp;</p> <p>No, nikada u povijesti Notre-Dame nije pretrpjela dramatično o&scaron;tećenje poput ovog požara koji je i dalje u tijeku.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Sredinom 19. stoljeća provedena je prva velika restauracija katedrale koja je trajala punih 25 godina, a u 20 stoljeću uslijedile su jo&scaron; dvije velike obnove. No, crkveni su službenici upozoravali da je katedrali, koju godi&scaron;nje posjeti oko 12 milijuna ljudi (vi&scaron;e nego Eiffelov toranj), potrebna jo&scaron; jedna detaljna obnova.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Poruku je poslala i Amerika preko svog potpredsjednika: "Notre Dame je ikona i simbol vjere ljudima diljem cijelog svijeta - prizori Božje kuće u vatri slamaju srce. Na&scaron;e misli i molitve su s vatrogacima na mjestu događaja i s ljudima Pariza", napisao je američki potpredsjednik Mike Pence na Twitteru.</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/19-04-15-notre-dame.jpegLegendarni Ranko Boban dao intervju nakon godina šutnjehttp://grude.com/clanak/?i=109815109815Grude.com - klik u svijetMon, 15 Apr 2019 10:03:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=19-04-15-ranko-boban.jpeg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>“Sluga Božji Petar Barbarić”, “Gospi Nevesinjskoj”, “Rijeke suza i ponosa”... posve su nove pjesme koje su dio novoga opusa Ranka Bobana nastale u suradnji sa Željkom Kozinom, časnom sestrom Bernardinom Crnogorac i Rusmirom Agačevićem.<p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;Ovaj roker, pjevač, tekstopisac i skladatelj nakon početnih buntovničkih, zatim razdoblja pjesama nastalih iz domoljubnih ponuda, posljednjih godina &ldquo;skrasio&rdquo; se u duhovnom stvarala&scaron;tvu. S velikom ljubavlju govori o Petru Barbariću kao čovjeku koji bi, po njemu, mogao biti uzor brojnima...</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Zanimljivo je to &scaron;to vas trenutačno motivira, rekao bih da se radi o jednome zaokretu. Kako ste do&scaron;li do ove faze?</strong></p> <p>- Ja već dulje vrijeme ne radim skladbe za pjevače i tu popularnu glazbu.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>To je jo&scaron; zanimljivije jer ste i sami bili roker?!</strong></p> <p>- Bio sam sva&scaron;ta. Ova priča za mene bila je dobar izazov. Uspjeli smo tu pjesmu napraviti.</p> <p>&nbsp;</p> <p><em><strong>Kompletan intervju u tiskanom izdanju Večernjeg lista BiH</strong></em></p>//grude.com/Datoteke/Novosti/19-04-15-ranko-boban.jpegSedam štićenica doma IMENOM I PREZIMENOM stalo u obranu fra KORNELIJA KORDIĆAhttp://grude.com/clanak/?i=109800109800Grude.com - klik u svijetSat, 13 Apr 2019 23:07:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=19-04-13-fra-kornelije-kordic.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Ovih dana svjedoci smo besramnih optužbi pojedinaca, bivših štićenika doma, V.P., D.B., B.Ć, S.P, M.I., A.Ć. prema istaknutom hercegovačkom franjevcu fra Korneliju K.<p style="text-align: center;">&nbsp;</p> <p style="text-align: center;"><strong>Otvoreno pismo javnosti biv&scaron;ih &scaron;tićenika Obiteljskog centra Vionica</strong></p> <p>&nbsp;</p> <p>Ovih dana svjedoci smo besramnih optužbi pojedinaca, biv&scaron;ih &scaron;tićenika doma, V.P., D.B., B.Ć, S.P, M.I., A.Ć. prema istaknutom hercegovačkom franjevcu fra Korneliju K.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Fra Kornelije K. znan je po mnogim humanitarnim djelima, velikim zalaganjima za spa&scaron;avanje i zbrinjavanje najranjivijih skupina na&scaron;ega dru&scaron;tva. U svojih 60 godina svećeničke službe nema niti jednu mrlju, a svi njegovi poznanici o njemu govore riječi hvale.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Naime, u samome domu kroz kojeg je pro&scaron;lo tisuće djece i kojima su ustanova i fra Kornelije nesebično pomagali, bile su i osobe čije smo inicijale naveli. Motivi njihova napada frustracije su i njihova kriminalna pro&scaron;lost. U vrijeme boravka u Domu, uz ine vrste nedoličnog pona&scaron;anja, počinili su i krađe. Unatoč upozorenjima ostale su nepopravljive, ogrije&scaron;ile se o pravilnik obiteljskog doma, te iz njega u konačnici i izbačene. Bezočne laži kojima truju javnost čin su njihove osobne "osvete" koja je izazvala nepodijeljenu osudu i zgražanje svih onih koji znaju kakav je častan čovjek fra Kornelije.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Svoje će tvrdnje imati priliku izreći i na sudu na koji ćemo ih pozvati u ime svih &scaron;tićenika koji su korisnici doma i čiji je boravak u njemu od životne važnosti.</p> <p>&nbsp;</p> <p>(Dom za stare i iznemogle osobe Ivan Pavao II, Udruga Marija vrata nebeska, Dom za djecu bez roditeljskog staranja)</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Ružica Bare&scaron;ić, Marija Bare&scaron;ić, Sanja Kasalo, Gorana Stapić, Josipa Ćavar, Tomislava Sinanović, Ana &Scaron;abić-Perikitka.</strong></p>//grude.com/Datoteke/Novosti/19-04-13-fra-kornelije-kordic.jpgIvo Josipović: Ispravno je bilo pobiti hercegovačke fratre na Briguhttp://grude.com/clanak/?i=109794109794Grude.com - klik u svijetSat, 13 Apr 2019 20:33:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=19-04-13-019-josipovic.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>U današnjoj skandaloznoj izjavi za riječki ‘Novi list’ bivši predsjednik Ivo Josipović pokušao je opravdati komunističke likvidacije katoličkih svećenika. Kao primjer takvim tvrdnjama naveo je staru tezu OZNA-e o "naoružanim franjevcima"...<p>&nbsp;</p> <p>-Fratri sa &Scaron;irokog Brijega podupirali su usta&scaron;e, kako to i danas čine neki njihovi nasljednici. Kada su partizani dolazili na &Scaron;iroki Brijeg, pružili su im vrlo snažan oružani otpor i uključivanjem u ratna djelovanja bili su legitiman cilj vojnih djelovanja - istaknuo je Ivo Josipović.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Ponavljajući teze kreirane s ciljem opravdavanja zločina jo&scaron; u eri Aleksandra Rankovića, on istodobno navodno žali "za svim ratnim žrtvama".</p> <p>&nbsp;</p> <p>-Dakako, danas, s povijesnim odmakom, žalimo za svim žrtvama rata, ali moramo prepoznati &scaron;to je bila čija uloga i tko je bio na pravoj a tko na krivoj strani - izjavio je Ivo Josipović u razgovoru za Novi list.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Podsjetimo, 6. veljače 1945., pripadnici II. proleterske brigade (zapovjednik Bruno Vuletić) strijeljali su &scaron;estoricu fratara zatečenih u župnoj kući u Mostarskom Gracu. Nakon ovladavanja samostanom na &Scaron;irokom Brijegu, 07. veljače 1945., partizani su ubili 12 franjevaca zatečenih u podrumu samostana i protuzrakoplovnom skloni&scaron;tu. Sutradan, 08. veljače, partizanske su postrojbe uhitile skupinu od osam franjevaca koji su se od borbi bili sklonili u samostansku mlinicu. Na koncu, 11. veljače 1945., jedna skupina partizana iz sastava 8. dalmatinskog korpusa prekinula je nedjeljnu&nbsp; Misu u Izbičnu (sjeverno od &Scaron;irokog Brijega), odvela sa sobom trojicu&nbsp; franjevaca i ubila ih na nepoznatom mjestu na putu prema Mostaru.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Iz sastava te skupine, posmrtni ostaci jednog od njih ekshumirani su iz masovne grobnice u Zagvozdu, dok se za ostale osnovano pretpostavlja kako su ubijeni na području Biokova i Mratova. Kao osoba odgovorna za prikrivanje partizanskih zločina u Biokovu u javnosti je spominjan Ante Josipović a kao organizator zločina na Mratovu spominje se Miko Tripalo.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Ovo je drugi napad u samo dva dana na hercegovačke franjevce, nakon slučaja navodne pedofilije kojeg su objavile Novosti koje izdaje Srpsko narodno vijeće, a koje je veliki pobornik Ive Josipovića, a prethodno i Stipe Mesića.</p> <p>&nbsp;</p> <p><em><strong>Grude.com/Hrsvijet</strong></em></p>//grude.com/Datoteke/Novosti/19-04-13-019-josipovic.jpgPreokret! Fra Kornelije tuži Srpsko narodno vijeće i novinara koji ga je oklevetaohttp://grude.com/clanak/?i=109791109791Grude.com - klik u svijetSat, 13 Apr 2019 14:00:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=19-04-13-fra-kornelije-kordic.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Povodom pisanja lista „Novosti“ (12. 4. 2019.), čiji je izdavač „Srpsko narodno vijeće“ u Republici Hrvatskoj, o „skandalu“ koji se pripisuje fra Korneliju Kordiću (rođ. 1936. god.), s boravkom u Čitluku, Bosna i Hercegovina, a potpisuje ga novinar Hrvoje Šimičević, Uprava Hercegovačke franjevačke provincije sa sjedištem u Mostaru izjavljuje sljedeće.<p>&nbsp;</p> <p>1. Ova Provincija nije vlasnik ni osnivač Ustanove &bdquo;Obiteljskog centara &ndash; Ivan Pavao II.&ldquo;, nema uvida u djelatnosti i upravljanje, a ni jedan franjevac, uključujući fra Kornelija Kordića, nema ni nalog ni odobrenje Provincije djelovati u toj civilnoj Ustanovi.</p> <p>&nbsp;</p> <p>2. Fra Kornelije Kordić, nakon suočavanja s objavljenim novinskim tekstom, niječe iznesene optužbe i traži dopu&scaron;tenje redovničkog poglavara da može pokrenuti tužbu za klevetu i sramoćenje protiv novinara Hrvoja &Scaron;imičevića i &bdquo;Novosti&ldquo;, čiji je izdavač &bdquo;Srpsko narodno vijeće&ldquo;, te drugih medija koji su ga oklevetali. Molba mu je odobrena.</p> <p>&nbsp;</p> <p>3. Unatoč nijekanju optužbi i presumpciji nevinosti, zbog tvrdnji novinskih napisa, redovnički poglavar je, uz suglasnost Definitorija Provincije, sve prijavio civilnim vlastima za poduzimanjem zakonom propisanih radnji.</p> <p>&nbsp;</p> <p>4. U skladu s propisima kanonskoga prava i drugih uredbi, do okončanja postupanja i izvida koje će provesti policija, fra Korneliju Kordiću su izrečene mjere predviđene zakonodavstvom u takvim slučajevima.</p> <p>&nbsp;</p> <p>5. Provinciji je iznad i prije svega stalo do potpune istine. Stoga odbacuje svaku insinuaciju o prikrivanju bilo kakve dosada&scaron;nje optužbe, sukladno crkvenim propisima i važećem zakonodavstvu u Bosni i Hercegovini.</p> <p>&nbsp;</p> <p>U Mostaru, 12. travnja 2019.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Dr. fra Miljenko &Scaron;teko, provincijal</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/19-04-13-fra-kornelije-kordic.jpgKad Srbi krenu istraživati fratre pedofile i svi im povjeruju na temelju anonimnostihttp://grude.com/clanak/?i=109785109785Grude.com - klik u svijetFri, 12 Apr 2019 21:43:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=19-04-12-papa.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Danas su Novosti koje izdaje Srpsko narodno vijeće objavile senzacionalističku vijest o tome da je fra Kornelije Kordić od 2001. do 2014. u Domu za djecu "Ivan Pavao II." u Čitluku zlostavljao pet štićenica tog doma.<p>&nbsp;</p> <p>Bez navođenja imena i prezimena, jer ih je navodno strah, Novosti su u nekoliko minuta sve ono pozitivno &scaron;to se o fra Korneliju u medijima moglo čitati kroz desetljeća bacili u vjetar.</p> <p>&nbsp;</p> <p>I ono &scaron;to je zanimljivo, nijedan medij nije napisao ni&scaron;ta o mogućnosti da je možda cijela afera izmi&scaron;ljena. Na ovim prostorima uglavnom je zabranjeno sumnjati u slučaj ako se nekog proglasi pedofilom, čak i ako postoje osnovane sumnje da ne&scaron;to nije u redu.</p> <p>&nbsp;</p> <p>O fra Korneliju Kordiću, ljudi s kojima je ekipa portala Grude.com razgovarala tvrde da je jedan od boljih svećenika i tvrde da su spremni imenom i prezimenom to posvjedočiti, a neki od njih već su mu na dru&scaron;tvenim mrežama izrazili podr&scaron;ku.</p> <p>&nbsp;</p> <p>S jednim od njih, koji je odvjetnik, a koji poznaje svećenike u Hercegovini jako dobro porazgovarali smo o mogućoj pozadini slučaja u kojoj bi fra Kornelije mogao biti kolateralna žrtva. - Obično, ako se govori o pedofiliji u crkvenim krugovima, žrtva ima ime i prezime. Ovdje je sve anonimno. Uz fra Kornelija, ovdje se napada biskupa Ratka Perića i fra Ivana Sesara jer policiji nisu prijavili ovaj slučaj zlostavljanja. Kažem, radilo se o anonimnoj prijavi, i tko zna kakvo su oni pismo dobili, možda ga se uopće nije moglo shvatiti ozbiljnim, ne znamo sadržaj, ali možda bi za sve bilo bolje da se odmah s tim izi&scaron;lo u javnost i demantiralo to. Ovako je možda stvorena senzacionalistička priča od ničega. Iskreno, smatram da u ovoj objavi Srpskog narodnog vijeća ima monstruoznih laži i da je fra Kornelije Kordić kolateralna žrtva. U pozadini svega ovog mogla bi se kriti činjenica da se Srbi bore da se blaženog Alojzija Stepinca ne proglasi svetim, dok se Hrvati među kojima je Ratko Perić jedan od istaknutijih, bore da on bude progla&scaron;en svetim - govori sugovornik</p> <p>&nbsp;</p> <p>Uvjeren je da je fra Kornelije takav predator, da bi se ranije ne&scaron;to otkrilo. - Kad je počelo to navodno zlostavljanje fra Kornelije Kordić je morao imati 65 godina, a kad je ta posljednja godina koju Novosti spominju isti svećenik bi morao imati 78 godina. Obično, ako je netko pedofil, izlaze imenom i prezimenom oni koje je zlostavljao u 20-ima, 30-ima, 40-ima. Da se pojave oni koji zlostavljaju u 60-ima i 70-ima i da se anonimne jave Srpskom narodnom vijeću, pored toliko hrvatskih medija koji istražuju i svećeničke skandale to je uistinu ne&scaron;to &scaron;to nije realno i &scaron;to baca sumnju na slučaj - ističe sugovornik.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Također, jo&scaron; mu ne&scaron;to nije jasno. - Spominje se da je zlostavljanje trajalo do 2014. godine, a da su 2010., kako se u tekstu Novosti navodi, svi sve znali. Zar ne mislite da bi se fra Kornelije da je takav pritajio od te 2010., prestao ta navodna nedjela raditi, nego je po tim navodima nastavio to činiti do svoje 78. godine i odjednom je prestao.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Pred kraj, govori kako je popularno sada progla&scaron;avati ljude, pogotovo svećenike, pedofilima. - Jasno je da postoje i takve pojave u na&scaron;em dru&scaron;tvu i na njih treba biti nulta stopa tolerancije, međutim do&scaron;li smo do toga da ne smije&scaron; zagrliti nečije dijete, a da te automatski ne proglase pedofilom. Ja sam odvjetnik i u svega sam se nadgledao. Čak u borbi za skrbni&scaron;tvo nad djetetom roditelji koji su nekoć bili najbolji prijatelji, postaju neprijatelji do krvi i progla&scaron;avaju jedno drugo pedofilom samo da se diskreditiraju. Ne biraju se sredstva. U Crkvi ima skandala, vidimo da se Papa Franjo trudi to iskorijeniti, međutim ne mora sve &scaron;to se objavi biti istina. Uz dužno po&scaron;tovanje, ja ne vjerujem tekstu koji je danas na ovakav način objavljen - istaknuo je odvjetnik i za kraj zaključio: Paradoksalno je da je samo hrvatski Index kojeg se svakako karakterizira uzeo izjavu od fra Kornelija, bez obzira &scaron;to ga oni možda kao svećenika najvi&scaron;e ne podnose. Zar nema hrvatskih medija koji su se mogli ovom temom danas baviti nego sve preuzeti od Srpskog narodnog vijeća!?</p> <p>&nbsp;</p> <p><em><strong>Grude.com</strong></em></p>//grude.com/Datoteke/Novosti/19-04-12-papa.jpgZHŽ najuspješniji izlagač na Mostarskom sajmuhttp://grude.com/clanak/?i=109781109781Grude.com - klik u svijetFri, 12 Apr 2019 17:14:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=19-04-12-zhz-stand-sajam.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Po izboru stručno-ocjenjivačkog suda Mostarskog sajma Zapadnohercegovačka županija (ZHŽ) dobila je priznanje za najuspješniji nastup na 22. međunarodnom sajmu gospodarstva Mostar 2019. <p>&nbsp;</p> <p>Predsjednik Vlade Zapadnohercegovačke županije Zdenko Ćosić kazao je kako je cilj &scaron;tanda ZHŽ-a bio promovirati sve ono &scaron;to Vlada radi u ovoj županiji, i to na poseban, moderan način.</p> <p>&nbsp;</p> <p>- Prije svega mislim na na&scaron;e projekte koji su vezani za ruralni razvoj i razvoj turizma jer tu vidimo neiskori&scaron;teni potencijal, a tu također podrazumijevamo i potencijale u poljoprivrednoj proizvodnji - kazao je Ćosić.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Dodao je kako je svjestan da suvremeni način života i suvremeni čovjek na neki način određuju smjer kojim će se ta ponuda turizma razvijati.</p> <p>&nbsp;</p> <p>- Mi se tu prepoznajemo kao destinacija, županija koja će pružiti vrlo zanimljivu ponudu vezanu za taj moderniji pristup turizmu, ruralnom razvoju i slično i mislim da smo sve to uspjeli prezentirati na Mostarskom sajmu. Ljudi su to prepoznali i dodijelili nam priznanje koje jako cijenimo - istaknuo je Ćosić.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Ravnatelj Ureda Vlade ZHŽ-a za europske integracije Ivan Jurilj kazao je kako je Zapadnohercegovačka županija ove godine htjela napraviti iskorak u načinu predstavljanja svojih turističkih potencijala, u načinu predstavljanja određene regije sa svojim turističkim mogućnostima i turističkom ponudom.</p> <p>&nbsp;</p> <p>- Uveli smo nove tehnologije i virtualnu &scaron;etnju kroz ključne prirodne lokacije koje su turistički možda i najatraktivnije u Hercegovini poput Kravice u Ljubu&scaron;kom, Peć Mlini u Grudama, Borak u &Scaron;irokom Brijegu i Blidinje u Posu&scaron;ju, kako bismo potencijalnim turistima i posjetiteljima približili taj jedan doživljaj te ih tako motivirali da posjete te stvarne lokacije, prenesu svoj doživljaj i da na tom tragu možemo dalje razvijati turističku ponudu cijele Hercegovine - istaknuo je Jurilj.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Grude.com/FENA</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/19-04-12-zhz-stand-sajam.jpgDel Ponte otkrila: Milošević je počinio samoubojstvohttp://grude.com/clanak/?i=109771109771Grude.com - klik u svijetThu, 11 Apr 2019 23:51:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=19-04-11-delponte.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Slobodan Milošević, bivši predsjednik Srbije i SRJ, koji je počeo krvave ratove na Balkanu nesmotreno je izvršio samoubojstvo miješajući lijekove u zatvorskoj ćeliji u Scheveningenu 2006. godine, otkriva bivša glavna tužiteljica Haaškog suda Carla del Ponte!<p>&nbsp;</p> <p>Milo&scaron;eviću je smrt, kako ona tvrdi, pomogla da izbjegne ha&scaron;ku presudu da je kriv za zločine iz devedesetih.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Del Ponte je priznala da ju je Milo&scaron;evićeva smrt 11. ožujka 2006. razbijesnila, i to na mnogo načina i na jednoj dubljoj razini.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Suđenje se trebalo zavr&scaron;iti za nekoliko tjedana. - Smrt je bila njegov bijeg. Stotine svojih žrtava li&scaron;io je potpunog zadovoljenja pravde koju zaslužuju.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong><em>Grude.com</em></strong></p>//grude.com/Datoteke/Novosti/19-04-11-delponte.jpgKraj Assangea! Najpoznatiji svjetski haker i špijun je uhićenhttp://grude.com/clanak/?i=109761109761Grude.com - klik u svijetThu, 11 Apr 2019 11:47:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=19-04-11-asange.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>BBC javlja da je uhićen Julian Assange. On je, posjetimo, živio u ekvadorskom veleposlanstvu u Londonu proteklih sedam godina.<p>&nbsp;</p> <p>Ekvadorski predsjednik objavio je da je Ekvador povukao azil koji je dao Assangeu.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Vijest o uhićenju je potvrdila britanska policija. Oni su, kako pi&scaron;e Reuters, pozvani u ambasadu nakon &scaron;to je vlada poni&scaron;tila azil.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>U veleposlanstvu od 2012. godine</strong></p> <p>&nbsp;</p> <p>Osnivač WikiLeaksa u ekvadorskoj ambasadi u Londonu nalazio se od 2012. godine.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Assange se sklonio u veleposlanstvo 2012. godine kako bi izbjegao uhićenje i izručenje u &Scaron;vedsku gdje je optužen za silovanje.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Assange je u vi&scaron;e navrata kazao da strahuje od svojeg izručenja Sjedinjenim Državama gdje bi mogao biti optužen za objavu hakiranih vladinih dokumenata oko ratova u Afganistanu i Iraku.</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/19-04-11-asange.jpgPreminula majka Angele Merkel! Radila je do 91. godinehttp://grude.com/clanak/?i=109754109754Grude.com - klik u svijetThu, 11 Apr 2019 00:10:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=19-04-11-angela-mutter.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Steffen Seibert, glasnogovornik njemačke kancelarke, potvrdio je pisanje tamošnjih medija: Umrla je Herlind Kasner, majka Angele Merkel.<p>&nbsp;</p> <p>"Herlind Kasner, majka savezne kancelarke, preminula je u 91. godini. Tražimo od svih da po&scaron;tuju privatnost kancelarke i njene obitelji", izjavio je glasnogovornik vlade sugerirajući da će se sahrana održati u uskom krugu obitelji i prijatelja u istočnonjemačkom gradiću Templinu.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Prije dva mjeseca mediji su zabilježili posjet Angele Merkel majci u Templinu tijekom ceremonije na kojoj je dobila status počasnog građanina.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Upravo je Herlind Kesner. majka kancelarke bila zvijezda promocije, jer su mnogi bili odu&scaron;evljeni činjenicom da je do kraja života predavala engleski jezik u obližnjoj Večernjoj &scaron;koli!</p> <p>&nbsp;</p> <p>Sad je poznato od koga je Angela naslijedila radoholičarski mentalitet.</p> <p>&nbsp;</p> <p><em><strong>Grude.com</strong></em></p>//grude.com/Datoteke/Novosti/19-04-11-angela-mutter.jpgObilježena 27. obljetnica stradanja Hrvata na Kupreškoj visoravnihttp://grude.com/clanak/?i=109745109745Grude.com - klik u svijetWed, 10 Apr 2019 16:47:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=15-11-02-kupres_suho_polje_spomenik.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Borba za Kupres bila je jedna od prvih velikih bitaka u ratu u Bosni i Hercegovini. Počela je 3. travnja i trajala je sedam dana..<p>&nbsp;</p> <p>U organizaciji Općine Kupres i braniteljskih udruga proisteklih iz Domovinskog rata u srijedu je obilježena 27. obljetnica stradanja hrvatskog naroda na Kupre&scaron;koj visoravni.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Program pod nazivom "U spomen žrtvama hrvatskog naroda na Kupresu" započeo je polaganjem vijenaca ispred masovne grobnice Ogledala iz Drugog svjetskog rata. Izaslanstva su zatim obi&scaron;la i položila vijence na spomen obilježju Suho polje, masovnu grobnicu Kupre&scaron;ko polje te na Spomenik vukovarskim braniteljima.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Vijence su položila i svijeće zapalila brojna izaslanstva udruga proisteklih iz Domovinskog rata, hrvatskih političkih stranaka, općinskih i županijskih vlasti te predstavnici gradova prijatelja Kupresa.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Nakon svete mise u crkvi sv. Obitelji u Kupresu koju je predvodio pomoćni biskup Vrhbosanske nadbiskupije dr. Pero Sudar uz koncelebraciju svećenika kupre&scaron;kog dekanata, uslijedilo je druženje branitelja u restoranu Ognji&scaron;ta.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Borba za Kupres bila je jedna od prvih velikih bitaka u ratu u Bosni i Hercegovini. Počela je 3. travnja i trajala je sedam dana. Branitelji se na ovaj dan prisjećaju 160 poginulih i nestalih Hrvata u borbi protiv srpskog agresora 1992. godine.</p> <p>&nbsp;</p> <p>U sklopu obilježavanja 27. Obljetnice stradanja u ponedjeljak je u Kupresu prikazan dokumentarno-igrani film "Glavu dole, ruke na leđa" o vukovarskim hrvatskim braniteljima i zarobljenicima koji su pro&scaron;li kroz srpske koncentracijske logore.</p> <p>&nbsp;</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/15-11-02-kupres_suho_polje_spomenik.jpgPočela isplata civilnih invalidnina u FBiHhttp://grude.com/clanak/?i=109743109743Grude.com - klik u svijetWed, 10 Apr 2019 12:11:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=15-10-10-konvertibilne_marke.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Danas je počela isplata civilnih invalidnina u FBiH.<p><br />Nalozi za isplatu civilnih invalidnina (tuđa njega i pomoći) i invalidnina za civilne žrtve rata u Federaciji Bosne i Hercegovine za ožujak 2019. godine su upućeni prema bankama.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Federalno ministarstvo financija je osiguralo sredstva za ove kategorije u ukupnom iznosu od 13.739.704,09 KM.</p> <p>&nbsp;</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/15-10-10-konvertibilne_marke.jpgMatej Bandić vršiti će dužnost direktora tvrtke Duhanprodukt Grudehttp://grude.com/clanak/?i=109732109732Grude.com - klik u svijetTue, 09 Apr 2019 16:26:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=19-04-09-duhanska.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Pod predsjedavanjem predsjednika Vlade Zdenka Ćosića, u Širokom Brijegu je održan nastavak 11. sjednica Vlade Županije Zapadnohercegovačke.<p>&nbsp;</p> <p>Među točkama važnima za općinu Grude, Vlada je donijela Rje&scaron;enje o razrje&scaron;enju vr&scaron;itelja dužnosti ravnatelja dru&scaron;tva Duhanprodukt Grude, kojim se navedene dužnosti razrje&scaron;ava Zorana Grizelj iz Gruda, kao i Rje&scaron;enje o imenovanju vr&scaron;itelja dužnosti ravnatelja dru&scaron;tva Duhanprodukt, kojim se na navedenu dužnost imenuje Matej Bandić iz Gruda.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Također, Vlada je donijela Odluku o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Zavoda za zdravstveno osiguranje Županije Zapadnohercegovačke o sklapanju ugovora s javnom ustanovom Edukacijsko-rehabilitacijski centar za djecu, mlade i odrasle osobe s te&scaron;koćama u razvoju Ljubu&scaron;ki za 2019. godinu; Odluku o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Zavoda za zdravstveno osiguranje Županije Zapadnohercegovačke o davanju suglasnosti za sklapanje ugovora sa domom za djecu ometenu u tjelesnom ili psihičkom razvoju &bdquo;Marija na&scaron;a nada&ldquo; za 2019. godinu; Odluku o davanju suglasnosti na Naputak za ostvarivanje prava na novčane potpore u poljoprivredi; Odluku o utro&scaron;ku sredstava &bdquo;Tekući prijenosi za &scaron;port&ldquo; predviđenih Proračunom Županije Zapadnohercegovačke za 2019. godinu te Odluku o utro&scaron;ku sredstava &bdquo;Tekući prijenosi za programe kulture&ldquo; predviđenih Proračunom Županije Zapadnohercegovačke za 2019. godinu.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Vlada je prihvatila Izvje&scaron;će o izvr&scaron;enju Proračuna Županije Zapadnohercegovačke u razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2018. godine; Izvje&scaron;će o radu Zavoda za poljoprivredu Županije Zapadnohercegovačke za 2018. godinu; Plan i Program rada Zavoda za poljoprivredu Županije Zapadnohercegovačke za 2019. godinu; Izvje&scaron;će o radu Zavoda za javno zdravstvo Županije Zapadnohercegovačke za 2018. godinu; Program rada Zavoda za javno zdravstvo Županije Zapadnohercegovačke za 2019. godinu; Izvje&scaron;će o radu Županijskog arhiva Županije Zapadnohercegovačke za 2018. godinu; Plan i Program rada Županijskog arhiva Županije Zapadnohercegovačke za 2019. godinu; Izvje&scaron;će o radu Javne ustanove Razvojna agencija Županije Zapadnohercegovačke HERAG za 2018. godinu; Plan rada Javne ustanove Razvojna agencija Županije Zapadnohercegovačke HERAG za 2019. godinu; Izvje&scaron;će o radu Županijskog pravobraniteljstva Županije Zapadnohercegovačke za 2018. godinu; Izvje&scaron;će o radu Županijskog zavoda za pravnu pomoć Županije Zapadnohercegovačke za 2018. godinu; Izvje&scaron;će o radu Javne ustanove Zavod za odgoj i obrazovanje Županije Zapadnohercegovačke za 2018. godinu; Izvje&scaron;će o radu Službe za zapo&scaron;ljavanje Županije Zapadnohercegovačke za 2018. godinu; Izvje&scaron;će o radu Povjerenstva za davanje mi&scaron;ljenja po zahtjevu za jednokratnu novčanu pomoć kod te&scaron;kih invalidnosti ili te&scaron;ke bolesti Županije Zapadnohercegovačke za 2018. godinu; Izvje&scaron;će o radu Županijskog stožera civilne za&scaron;tite Županije Zapadnohercegovačke za 2018. godinu; Godi&scaron;nje izvje&scaron;će o radu Povjerenstva za državnu službu Županije Zapadnohercegovačke za 2018. godinu; Izvje&scaron;će o radu Policijskog odbora za razdoblje od 1. 1. do 31. 12. 2018. godine i Izvje&scaron;će o radu Ureda za zakonodavstvo Vlade Županije Zapadnohercegovačke za 2018. godinu.</p> <p>&nbsp;</p> <p><em><strong>Grude.com</strong></em></p>//grude.com/Datoteke/Novosti/19-04-09-duhanska.jpgAleksandar Vučić nahvalio Grude: Grudski proizvodi su u Beogradu i Novom Saduhttp://grude.com/clanak/?i=109723109723Grude.com - klik u svijetTue, 09 Apr 2019 12:03:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=19-04-09-aleksandar.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Predsjedavajući Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine i predsjednik HDZ-a BiH Dragan Čović i predsjednik Republike Srbije Aleksandar Vučić u Mostaru su razgovarali o intenziviranju suradnje dviju država.<p>&nbsp;</p> <p>Vučić je podsjetio da već petu godinu zaredom dolazi na otvaranje Međunarodnog sajma gospodarstva.</p> <p>&nbsp;</p> <p>- Uvijek sam ovdje dobro dočekan i zahvalan sam gospodinu Čoviću na gostoprimstvu. I ove godine imamo srpske kompanije iz različitih dijelova Srbije koje su se do&scaron;le predstaviti na mostarskom sajmu. Žao mi je &scaron;to ih nije vi&scaron;e i vjerujem da će sljedeće godine to biti u puno većem opseguu - kazao je Vučić.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Dodao je kako želi da se srpski proizvodi prodaju u &Scaron;irokom Brijegu, Mostaru i Grudama, a da se proizvodi iz &Scaron;irokog Brijega, Mostara i Gruda prodaju u Beogradu i Novom Sadu. Također, nahvalio je ovda&scaron;nje gospodarstvo.</p> <p>&nbsp;</p> <p>- Želim jo&scaron; tje&scaron;nju suradnju Srbije i Bosne i Hercegovine. 2015. godine imali smo razmjenu od milijardu, a 2018. to je dostiglo 1,873 milijardi. Ove godine očekujemo razmjenu od dvije milijarde. Za nas je BiH ključni ekonomski partner i moje prisustvo ovdje je razumljivo i normalno - kazao je predsjednik Srbije.</p> <p>&nbsp;</p> <p><em><strong>Grude.com</strong></em></p>//grude.com/Datoteke/Novosti/19-04-09-aleksandar.jpgTelevizija Herceg Bosne uskoro počinje s emitiranjem programahttp://grude.com/clanak/?i=109720109720Grude.com - klik u svijetTue, 09 Apr 2019 10:02:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=19-04-09-rtv-hb.com.png&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Za nadati se da će hrvatsko društvo u BiH imati snage poduprijeti ovu javnu radioteleviziju te još neke druge ustanove od javnoga značenja za Hrvate u BiH.<p>&nbsp;</p> <p>Tragom informacije iz Regulatorne agencije za komunikacije (RAK) iz Sarajeva, kupnjom TV Kiss-a, RTV Herceg Bosna od prije nekoliko dana, osim na radijskim frekvencijama, može se emitirati i na televizijskim.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Velik je to uspjeh, ne samo za RTV Herceg Bosna nego i za čitav hrvatski puk u BiH, pi&scaron;e <em><strong>Kamenjar.com</strong></em>.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Kruna je ovo vi&scaron;emjesečnih napora. U sklopu spomenutoga projekta, kako se saznaje iz dobro obavije&scaron;tenih izvora, pri kraju je preuređenje nekada&scaron;njih prostorija Radio Herceg Bosna u Mostaru, koje bi od sada trebale poslužiti i za rad televizije.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Čim to bude dovr&scaron;eno, pretpostavlja se da će emitiranje programa krenuti iz Mostara, umjesto iz Kiseljaka.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Ne treba ni spominjati kakva je povijest hrvatskih medija, posebno televizije, u BiH. Ne&scaron;to se na tom planu popravilo u posljednje vrijeme, ali osim određenog broja općinskih radiopostaja koje su javne, sve je ostalo u privatnim rukama. Od općega javnoga značenja bio je do sada samo Radio Herceg Bosne, kojemu se sada pridružuje i televizija.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Ova televizija, pokrenuta u okviru Radiotelevizije Herceg Bosne, trebala bi imati bolju budućnost u odnosu na ranije pokretane &rdquo;javne televizije&rdquo; koje nisu uspjele zbog različitih razloga.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Za nadati se da će hrvatsko dru&scaron;tvo u BiH imati snage poduprijeti ovu javnu radioteleviziju te jo&scaron; neke druge ustanove od javnoga značenja za Hrvate u BiH.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Općenito gledajući, ovo je ujedno i predizborno ispunjenje obećanja predsjednika HDZ-a BiH i HNS-a BiH Dragana Čovića o pokretanju televizijskog programa u okviru RTV Herceg Bosne, &scaron;to ne znači da Hrvati neće nastaviti sa zahtjevom za izmjenu zakona o Javnom RTV sustavu u kojemu moraju dobiti TV kanal na svom jeziku.</p> <p>&nbsp;</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/19-04-09-rtv-hb.com.pngŠiroki Brijeg će tražiti pomoć viših razina za saniranje šteta od burehttp://grude.com/clanak/?i=109718109718Grude.com - klik u svijetTue, 09 Apr 2019 08:30:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=19-04-09-siroki-steta-bura.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>U Širokom Brijegu prve su procjene da bi visina prijavljenih šteta od orkanske bure u veljači mogla biti oko pola milijuna maraka.<p>&nbsp;</p> <p>Crijep sa o&scaron;tećenih krovova jo&scaron; uvijek prijeti, a ukupno 405 građana u &Scaron;irokom Brijegu prijavili su &scaron;tete na većinom građevinski objektima.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Iako će Gradsko povjerenstvo sljedeći tjedan zavr&scaron;iti taj posao, isplate se ne očekuju tako brzo, prenosi Dnevnik.ba.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Na red dolazi Županijsko povjerenstvo županijske za&scaron;tite te tek nakon &scaron;to potvrdi činjenično stanje, počinje ono &scaron;to najvi&scaron;e zanima građane, navodi se u prilogu FTV-a.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Osim županije, gradsko će poglavarstvo tražiti i pomoć za saniranje dijela &scaron;tete i od Federacije, a građani se nadaju da o&scaron;tete neće biti tek simbolične.</p> <p>&nbsp;</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/19-04-09-siroki-steta-bura.jpgHrvatski grad daje 100 tisuća kuna svakoj novoj obitelji koja tu dođe živjetihttp://grude.com/clanak/?i=109711109711Grude.com - klik u svijetMon, 08 Apr 2019 21:55:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=19-04-08-vrbovsko.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Cinični Gorani bi rekli da jedino njihovu regiju nije pogodila demografska kriza koja je u samo nekoliko godina zadala Hrvatskoj bolan udarac - ali samo zato što je iz Gorskog kotara odavno prije otišao tko god je mogao i imao kamo. <p>&nbsp;</p> <p>Iako to nije daleko od istine, u ovom dijelu države ima se za&scaron;to ostati, a ima se za&scaron;to i doći. Međutim, stvari su ipak pro&scaron;le predaleko da bi se stanje popravilo samo od sebe, odnosno bez značajne intervencije lokalnih i državnih vlasti.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Shvatili su to u Vrbovskom i odlučili se umiranju svojega grada suprotstaviti radikalnim, u Hrvatskoj jo&scaron; nezabilježenim mjerama. Upravo su raspisali javni natječaj kojim nude milijun kuna mladim obiteljima za kupnju kuće na njihovom području. Maksimalan poticaj može iznositi 100.000 kuna po obitelji ili do 50 posto njihovih ulaganja, pet takvih iznosa je namijenjeno mladim ljudima s njihova područja koji kreću od nule, tri nekretnine na raspolaganju su osobama koje bi se uselile, a dvije za investitore, one koji bi nekretnine otkupile i stavile u turističko-ugostiteljsku funkciju.</p> <p>&nbsp;</p> <h5>Bijela kuga</h5> <p>&nbsp;</p> <p>Ovo je svakako dobar marketin&scaron;ki potez gradonačelnika <strong>Dražena Mufića</strong>, jer se o Vrbovskom, čim je njegova ideja procurila u javnost, već mjesecima priča kao o gradu ugodnom za život. Istini za volju, nije gradonačelnik i&scaron;ao toliko duboko u strategiju da bi predvidio marketin&scaron;ke dosege projekta, jer je njegov potez bio - potez očajnika. Ako se ne&scaron;to drastično ne promijeni, naime, sustav u Gorskom kotaru vi&scaron;e neće biti održiv. Njegovo Vrbovsko samo je jedna dobra matrica za ilustraciju &ldquo;bijele kuge&rdquo;.</p> <p>&nbsp;</p> <div id="inArticleBanner">&nbsp;</div> <p>- Grad se prostire na 280 četvornih kilometara, imamo 65 naselja, a po zadnjem popisu 5079 stanovnika &scaron;to je za 1000 manje nego po popisu deset godine ranije. Na tako velikom području živi premalo ljudi, ono bi možda opstalo kada bi bili bogati, no mi smo siroma&scaron;ni. Koliko nas ima danas? Te&scaron;ko je reći jer majke s na&scaron;eg područja rađaju u Ogulinu, Karlovcu i Rijeci, no pratimo stanje po upisu u maticu rođenih i po subvencijama koje im dijelimo za novorođene. A brojke nisu dobre. U dva naselja vi&scaron;e nemamo nijednog stanovnika, u nekoliko ih je ostalo po dvoje, troje staraca - kaže nam gradonačelnik Dražen Mufić.</p> <p>&nbsp;</p> <p>On, dakle mora održavati rasvjetu, vodovod i ceste do svih naselja jednako, bilo da tamo živi 300 ljudi ili tri bakice. Tro&scaron;ak je jednak. - Održavamo 120 km nerazvrstanih cesta, gotovo 200 km vodovoda i vi&scaron;e od 20 vodnih građevina. Ako nema ljudi ni gospodarskih aktivnosti, infrastruktura dolazi u pitanje - napominje gradonačelnik.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Hvali se da su među prvima uveli &scaron;tednu led javnu rasvjetu, pa od u&scaron;teda vraćaju investiciju i stalno je pro&scaron;iruju, jedini za sada u Gorskom kotaru zbrinjavaju otpad sortiranjem odvozeći ga na ŽCGO Mari&scaron;ćinu, pred realizacijom im je oko 100 milijuna kuna vrijednih projekata, pet puta vi&scaron;e nego &scaron;to iznosi njihov izvorni godi&scaron;nji proračun, kao jedna od rijetkih lokalnih uprava odlučili su kroz stečaj kupovati posrnule lokalne tvrtke, pa ih onda nuditi investitorima, &scaron;to se, iako riskantno, u njihovom slučaju pokazalo hrabro i uspje&scaron;no, jer na temeljima biv&scaron;e Drvne industrije Vrbovsko, vlasnik <strong>Darko Prodan</strong> i njegov Cedar u&scaron;li su u investiciju vrijednu 90 milijuna eura, spasili drvnu industriju i zaposlili 250 ljudi.</p> <p>&nbsp;</p> <p>- Ali &scaron;to sve to vrijedi ako nema ljudi? - pita gradonačelnik. - Ali, otkud vama milijun kuna za nove stanovnike? - pitamo ga.</p> <p>&nbsp;</p> <p>- Ne postoje takvi natječaji ni na razini države, a ni u Europskoj uniji, koji bi osiguravali po 100.000 kuna ljudima za kupnju kuće, dakle, morali smo posegnuti u vlastiti proračun i osigurati izvorna sredstva. Moram podsjetiti da smo ukidanjem Zakona o brdsko-planinskom području SDP-ove vlasti izgubili jako puno, no to nam je ova Vlada vratila, pa smo dobili dosta. Osim toga, Hrvatske ceste su preuzele zimsku službu na na&scaron;im prometnicama, &scaron;to je godi&scaron;nja u&scaron;teda između milijun i dva milijuna kuna. To je novac koji želim dati mladim obiteljima. Razmi&scaron;ljao sam ovako, u drvnoj industriji kod nas radi dosta ljudi koji nisu s područja na&scaron;ega grada, pa kad već tu imaju posao, a nemaju sređeno stambeno pitanje, za&scaron;to im ne bismo pomogli da dođu kod nas živjeti. Na čitavom području ima sigurno oko praznih 100 kuća, a u užem sredi&scaron;tu tridesetak. One se mogu kupiti već za 200.000 kuna, pa mislim da onda iznos koji nudimo i nije tako mali - kaže nam gradonačelnik Mufić, najavljujući odmah i projekte energetske obnove kuća, za &scaron;to će Grad svojim stanovnicima također ponuditi dobre subvencije.</p> <p>&nbsp;</p> <h5>Rigorozna pravila</h5> <p>&nbsp;</p> <p>Pravila dodjele sredstava su vrlo rigorozna, ispisana na čak pet stranica, a mogu se pogledati na internetskim stranicama Grada Vrbovskog, jer žele na svaki mogući način isključiti bilo kakvu zloporabu. Mufić ne krije da ih zanimaju samo mlade, radno sposobne obitelji s djecom, koje u vlasni&scaron;tvu nemaju nekretninu, niti su je imali barem 15 godina, a ovu koju će kupiti ne smiju prodati 10 godina - to jamče zadužnicom. Traži se čak i da imaju posao na području Vrbovskog. Prilikom kupoprodaje subvencijska svota direktno se uplaćuje s računa grada na prodavatelje nekretnine, koja pak ne smije biti ni u kakvoj vezi s kupcem, samo su neke od točaka pravilnika. Gradonačelnik Mufić ne smatra da će se zamjeriti kolegama načelnicima s okolnih područja kojima će možda &ldquo;ukrasti&rdquo; stanovnike, jer kaže da se ipak ne radi o velikim brojkama koje bi mogle naru&scaron;iti ravnotežu.</p> <p>&nbsp;</p> <p>- No, one bi za nas mogle biti značajne, jer bismo mogli zaustaviti odljev. Ako plan uspije, planiramo ga provoditi svake godine. Primjerice, u 10 godina imali bismo 100 novih obitelji s djecom, a to je čitavo jedno naselje ili deset posto stanovnika. Evo, javio mi se čovjek iz Solina sa 11 djece i jedan Ličanin s petero. Objeručke ih prihvaćamo, ali, nažalost, imaju u vlasni&scaron;tvu nekretninu pa ne ispunjavaju na&scaron;e uvjete - kaže gradonačelnik.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Natječaj je otvoren do 2. svibnja, a interes nije tek informativan.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Gradska pročelnica <strong>Marina Tonković</strong> nam potvrđuje da je već nekoliko osoba do&scaron;lo u prostorije Grada i podiglo dokumentaciju, no jo&scaron; nitko nije predao popunjene papire. Ona gužvu očekuje krajem mjeseca. Dokumentacija se može skinuti i s njihovih internetskih stranica.</p> <p>&nbsp;</p> <h5>Neće požaliti</h5> <p>&nbsp;</p> <p>Subota oko podneva nije najsretnije vrijeme za đir po Vrbovskom jer su ulice potpuno puste, broj &scaron;etača se može mjeriti prstima jedne ruke, međutim, jednako tako, rijetko koja sredina može ponuditi takav mir u samom sredi&scaron;tu. Zna to dobro <strong>Stefani Jadro &Scaron;tefančić</strong>, Riječanka koja je sa suprugom <strong>Ljubomirom</strong> doselila u Gorski kotar i nije požalila. Zaposlila se u gradskom Komunalcu.</p> <p>&nbsp;</p> <p>- Mi smo do&scaron;li sami prije dvije godine, nije nam trebala potpora i nismo požalili. Ja sam se ovdje i zaposlila. Često smo dolazili na izlete, priroda je divna, ljudi predivni, tako smo nai&scaron;li na jednu kuću koja nam se zaista svidjela i kupili smo je. Planirali smo je urediti u kuću za odmor, međutim, odlučili smo ostati ovdje. U Rijeku se ne mislimo vraćati, život je ovdje puno mirnije, hrana je domaća - kaže nam Stefani, smatrajući da mlade obitelji koje izaberu Vrbovsko svojim mjestom za život neće požaliti.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Posrednik u kupoprodaji nekretnina <strong>Nedeljko Grba </strong>iz ogulinskih Primat-nekretnina u ponudi ima i veliki broj kuća na području Vrbovskog koje bi mogle biti zanimljive mogućim doseljenicima. On smatra da gradonačelnikova ideja nije lo&scaron;a, iako smatra da bi se jo&scaron; nekim intervencijama postigao sličan efekt, poput smanjenje komunalija, &scaron;to bi možda bilo značajno za one koje se namjerava zadržati.</p> <p>&nbsp;</p> <p>- Mogu reći da smo &ldquo;naselili&rdquo; već dosta ljudi u Gorski kotar, na ogulinsko područje i područje Plitvica. Postoje ljudi koje zanima preseljenje u manje sredine i mirniji način života. To su nekretnine u solidnom stanju koje uglavnom traže adaptaciju, no svota od 100.000 kuna je dobar poticaj da se tako ne&scaron;to realizira - kaže nam Nedeljko Grba.</p> <p>&nbsp;</p> <p><em><strong>Novac.hr</strong></em></p>//grude.com/Datoteke/Novosti/19-04-08-vrbovsko.jpgVIDEO Evo dokle su došli radovi na autocesti Buna – Počiteljhttp://grude.com/clanak/?i=109706109706Grude.com - klik u svijetMon, 08 Apr 2019 14:57:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=19-04-08-autoput-radovi.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Oko 150 radnika i oko 70 strojeva trenutno izvode radove na poddionici Buna - Počitelj autoceste na Koridoru Vc Mostar jug – Počitelj. <p>&nbsp;</p> <p>U video prilogu kojega je u ponedjeljak objavila tvrtka Autoceste FBiH d.d. Mostar, navodi se kako se ti radovi odvijaju planiranom dinamikom, bez zastoja i nekih većih problema.</p> <p>&nbsp;</p> <p>''Trenutno se izvode zemljani radovi, primarno iskopi i nasipi. S tim da možemo istaknuti da je poslije lo&scaron;ih vremenskih uvjeta u 12. i prvom mjesecu, zadnjih mjesec dana lijepog vremena utjecalo je pozitivno na dinamiku radova'', rekao je predstavnik investitora na izgradnji autoceste Buna-Počitelj, Antonio Križanac.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Prema njegovim riječima, do sada je izvr&scaron;eno 350.000 kubika iskopa i ugrađeno je oko 100.000 kubika nasipa. Objekti koji su do sada zavr&scaron;eni su potputnjak Bivolje Brdo, jedan životinjski prolaz, a u tijeku su radovi na natputnjaku Grabovina.</p> <p>&nbsp;</p> <p>''Kako ulazimo u proljeće/ljeto, odnosno građevinsku sezonu, nadamo se da će se jo&scaron; intenzivirati radovi i da ćemo projekt zavr&scaron;iti u ugovorenom roku'', rekla je voditeljica gradili&scaron;ta Andrea Raguž. Ugovor o izgradnji poddionice Buna &ndash; Počitelj, duge 7,2 kilometara, potpisan je 18. svibnja 2018. godine, a izvođač radova je Hering d.d. &Scaron;iroki Brijeg, dok nadzor nad gradnjom vr&scaron;i kompanija Aecom S.L.U. iz &Scaron;panjolske.<br /><br /><br /><iframe style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="https://www.youtube.com/embed/Yqi586C2SOU" frameborder="0" width="425" height="350"></iframe></p> <p>&nbsp;</p> <p>Vrijednost Ugovora za izgradnju je 25.692.383,53 eura sa PDV-om, a sredstva su osigurana putem Europske banke za obnovu i razvoj (EBRD). Radovi su počeli u kolovozu, a rok za zavr&scaron;etak istih je 18 mjeseci.</p> <p>&nbsp;<br />Grude.com/Bljesak.info<br /><br /></p>//grude.com/Datoteke/Novosti/19-04-08-autoput-radovi.jpgTko je general Haftar? Borac protiv ISIL-a i Trumpov igrač preuzima Libijuhttp://grude.com/clanak/?i=109696109696Grude.com - klik u svijetSun, 07 Apr 2019 21:22:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=19-04-07-019-khalifa-haftar.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>General Khalifa Haftar pokazuje se kao ključni igrač građanskog rata pošto je sa svojom Libijskom nacionalnom vojskom zauzeo glavna naftna polja i izvozne terminale u ime paralelne vlade koja nema međunarodnu podršku. <p>&nbsp;</p> <p>Haftarovi borci zauzeli su i grad Garjan, stotinjak kilometara južno od Tripolija, i najavili mar&scaron; prema prijestolnici koju kontroliraju snage lojalne međunarodno priznatom lideru Fayezu al-Seraju.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Tako je general Haftar postao sredi&scaron;nji lik u ratom razru&scaron;enoj zemlji. On je dobro poznato ime nakon &scaron;to je kao vojni časnik sudjelovao u državnom udaru kojim je 1969. godine svrgnut posljednji libijski kralj Idris. To je bio i početak vi&scaron;edesetljetne vladavine pukovnika Moamera el Gadafija tom sjevernoafričkom zemljom.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Međutim, Haftar i Gadafi razi&scaron;li su se dvadesetak godina kasnije, nakon &scaron;to je njihova zemlja poražena u ratu sa Čadom 1987. Haftar je kao zapovjednik vojske zarobljen i zatim oko 1990. protjeran u Sjedinjene Države gdje se priključio libijskoj oporbi kojom je upravljala CIA. Tako je Haftar puna dva desetljeća iz va&scaron;ingtonskog predgrađa planirao svrgnuti ili ubiti biv&scaron;eg suborca Gadafija.</p> <p>&nbsp;</p> <p>To je konačno dočekao 2011. tijekom pobune protiv Gadafija u Libiji. Vlastodržac je ubijen nakon zračnih napada NATO-a te je Haftaru otvoren put do jednog od zapovjedničkih mjesta u redovima pobunjenika.</p> <p>&nbsp;</p> <p>U veljači 2014. Haftar je putem televizije pozvao Libijce da se usprotive Općem nacionalnom kongresu &ndash; tijelu koje je vodilo zemlju u prijelaznom razdoblju &ndash; te da se održe slobodni izbori. Taj Kongres je prethodno kontroverznom odlukom produžio svoj mandat. Vlada je taj potez Haftara označila kao poku&scaron;aj državnog udara.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Tri mjeseca kasnije on je udružio snage s paravojskama iz grada Zintana te su pokrenuli operaciju protiv islamista koji su držali veliki istočni grad Bengazi pod svojom upravom. Izbori koji su uslijedili doveli su do formiranja dvije paralelne vlasti: jedan parlament i Vlada u glavnom gradu Tripoliju te drugi parlament i Vlada u Bengaziju &ndash; ovim drugima se priklonio Haftar premda su oni prvi imali međunarodnu podr&scaron;ku.</p> <p>&nbsp;</p> <p>U ožujku 2015. taj parlament imenovao ga je zapovjednikom Libijske nacionalne vojske.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Opisuje ga se kao Trumpovog igrača i borca protiv radikalnog Islama i ISIL-a koji je Libiju i zemlje u okruženju uni&scaron;tio.</p> <p>&nbsp;</p> <p><em><strong>Grude.com/DW</strong></em></p>//grude.com/Datoteke/Novosti/19-04-07-019-khalifa-haftar.jpgŠIROKI BRIJEG: Obilježena 27. obljetnica raketiranja i pogibije šest osobahttp://grude.com/clanak/?i=109676109676Grude.com - klik u svijetSat, 06 Apr 2019 14:41:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=19-04-06-siroki-obljetnica-raketiranje.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Zračne snage JNA raketirale su Široki Brijeg u jutarnjim satima 6. travnja 1992. godine.<p>&nbsp;</p> <p>Izaslanstvo Gradskog vijeća &Scaron;irokog Brijega, predvođeno gradonačelnikom Mirom Kraljevićem, te predstavnici braniteljskih udruga zapalili su svijeće i položili vijence kod sredi&scaron;njeg Trga &scaron;irokobrije&scaron;kih žrtava u povodu 27. obljetnice raketiranja tog hercegovačkog grada.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Zračne snage JNA raketirale su &Scaron;iroki Brijeg u jutarnjim satima 6. travnja 1992. godine.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Zrakoplovi JNA, koji su uzletjeli iz zračne luke u Podgorici, raketama "zrak-zemlja" i kazetnim bombama gađali su civilne ciljeve u &Scaron;irokom Brijegu, a u tim napadima poginulo je &scaron;est osoba, prenosi FENA.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Pred svojim domovima u naselju Njivice živote su izgubili &Scaron;irokobriježani Božo Soldo (1953.), Jozo Hrkać (1968.), Rajko Hrkać (1968.), Mladen Hrkać (1972.), Josip Hrkać (1978.) i Veselko Topić (1940.).</p> <p>&nbsp;</p> <p>U znak sjećanja na stradale civile u subotu ujutro u 9 sati oglasile su se sirene za uzbunjivanje te su se na taj način &Scaron;irokobriježani jo&scaron; jednom prisjetili tragičnih događaja od prije 27 godina.</p> <p>&nbsp;</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/19-04-06-siroki-obljetnica-raketiranje.jpgPao je aerodrom u Tripoliju! Počinje novi rathttp://grude.com/clanak/?i=109674109674Grude.com - klik u svijetSat, 06 Apr 2019 10:11:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=16-10-21-gaddafi.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Međunarodno nepriznata Libijska nacionalna armija (LNA) priopćila je sinoć da je preuzela kontrolu nad aerodromom u predgrađu Tripolija.<p>&nbsp;</p> <p>Ahmed Mismari, glasnogovornik snaga lojalnih lideru međunarodno nepriznate administracije Halife Haftara, priopćio je i da su pripadnici LNA preuzeli kontrolu nad dva grada u blizini Tripolija - Tarhuanom i Azizijom, prenose agencije.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Mismari je naveo i da je pet pripadnika LNA poginulo u borbama sa snagama lojalnim premijeru Fajezu Seraju, kojeg priznaje međunarodna zajednica.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Kako je javljaju agencije, snage premijera Seraja jučer su priopćile da su zarobile 100 vojnika lojalnih Haftaru i da planiraju izvr&scaron;iti zračni udar na njegove položaje.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Američki mediji navode i da bi najnovija eskalacija mogla dovesti do najgoreg nasilja u Libiji od građanskog rata 2011. kada je svrgnut i ubijen libijski lider Muammar Gaddafi.</p> <p>&nbsp;</p> <p><em><strong>Grude.com/agencije</strong></em></p>//grude.com/Datoteke/Novosti/16-10-21-gaddafi.jpgTužiteljstvo BiH provodi istragu protiv Dragana Mektićahttp://grude.com/clanak/?i=109663109663Grude.com - klik u svijetFri, 05 Apr 2019 14:20:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=17-10-09-mektic_9.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Tužiteljstvo Bosne i Hercegovine naredilo je sprovođenje istrage protiv ministra sigurnosti BiH Dragana Mektića, prenosi Klix.ba <p>&nbsp;</p> <p>"U skladu sa ranijom informacijom, da će javnost bit obavije&scaron;tena o aktivnostima Tužiteljstva BiH nakon informacije od 3. travnja 2019. godine, Tužiteljstvo BiH informira javnost da je donijelo naredbu o provođenju istrage protiv Dragana Mektića", priopćeno je iz Tužiteljstva BiH.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Naredba o provođenju istrage donesena je nakon &scaron;to je u radu na predmetu Tužiteljstvo BiH do&scaron;lo do vi&scaron;e dokaza o postojanju osnova sumnje o počinjenim kaznenim djelima zloupotreba položaja ili ovlasti, odavanje tajnih podataka te davanje lažnog iskaza.</p> <p>&nbsp;</p> <p>"Naime, iz do sada prikupljenih dokaza proizlazi osnov sumnje da je navedni kao odgovorna osoba, u svojstvu ministra sigurnosti u Vijeću ministara BiH, pribavio određene povjerljive podatke, a potom ih na različite načine, iako je znao da je obvezan čuvati tajne podatke, podijelio sa osobama koje nemaju ovlasti za pristup podacima sa oznakom tajnosti, a potom neistinito obavje&scaron;tavao javnost, te u konačnici dao lažan iskaz u Tužiteljstvu BiH, &scaron;to je prouzročilo te&scaron;ke posljedice za sigurnost, vladavinu prava i ugled Bosne i Hercegovine", priopćeno je iz Tužiteljstva BiH.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Zaključili su da će u tijeku istrage biti tretirani dokumenti i dokazi sa oznakama tajnosti i da će predmet u idućem razdoblju dobiti oznaku tajnosti.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Istraga protiv ministra sigurnosti BiH je otvorena zbog odavanja informacija o navodnim aktivnostima obavje&scaron;tajaca i diplomata Hrvatske u naoružavanju selefija iz BiH.<br /><br /><br /></p>//grude.com/Datoteke/Novosti/17-10-09-mektic_9.jpgU BiH oblačno s kišom, snijeg na vrhovima planinahttp://grude.com/clanak/?i=109659109659Grude.com - klik u svijetFri, 05 Apr 2019 09:26:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=17-03-05-kisa-prozor-2-656x330.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>U Bosni i Hercegovini jutros je pretežito oblačno. Kiša pada u Hercegovini, zapadu i jugozapadu Bosne. <p><br />Padavine su rijeđe u sredi&scaron;njim i sjevernim područjima.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Na vrhovima planina pada i snijeg.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Temperature zraka izmjerene u 08.00 sati: Bjela&scaron;nica -1 stupanj, Ivan-sedlo 6, Sokolac i Zvornik 8, Bugojno, Drvar, Gradačac, Grude i Livno 10, Banja Luka, Bihać, Srebrenica i Trebinje 11, Bijeljina, Brčko, Jajce, Mostar, Sarajevo i Stolac 12, Doboj i Neum 13, Prijedor i Tuzla 14, Sanski Most i Zenica 15 stupnjeva.</p> <p>&nbsp;</p> <p>U Bosni i Hercegovini danas će biti pretežito oblačno s ki&scaron;om. Obilne padavine u Hercegovini. Vjetar umjerene jačine, s jakim udarima, južnog smjera.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Najvi&scaron;a dnevna temperatura zraka većinom između 12 i 18 stupnjeva.</p> <p>&nbsp;</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/17-03-05-kisa-prozor-2-656x330.jpgZajednicu kojoj je na čelu Gruđanin sarajevski novinar proziva preko Indexahttp://grude.com/clanak/?i=109642109642Grude.com - klik u svijetWed, 03 Apr 2019 17:06:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=19-04-03-019-zkhs.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Gordan Duhaček iz Sarajeva ovih dana se na Index.hr-u nije izjasnio protiv talibanskog ponašanja SDA čiji članovi neki javno, a neki u tajnosti pozivaju na linč nad sudionicima pridea u Sarajevu, u čemu bi barem on morao biti senzibiliziran.<p>&nbsp;</p> <p>Međutim, glavni novinar iz BiH i kolumnist reagirao je na Zavičajni klub hercegovačkih studenata, popularno ZKHS, kojem je na čelu Gruđanin Stipe Prlić.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Duhačeku, &scaron;to je glavna vijest na popularnom portalu Index, smeta &scaron;to je ova udruga podržala predavanje Darija Kordića u Zagrebu. Međutim, činjenica je da ZKHS uopće nije glavni organizator, nego tek suorganizator ovakvog predavanja i uvjereni smo da svatko od tih studenata osuđuje zločin u Ahmićima. Ako postoji bilo tko među Hrvatima tko ne osuđuje zločin u Ahmićima nad Bo&scaron;njacima, ili ako postoji bilo tko među Bo&scaron;njacima da ne osuđuje zločin u Grabovici nad Hrvatima, automatski ga treba ispisati s fakulteta.</p> <p>&nbsp;</p> <p>U konkretnom slučaju, suorganizator ZKHS predstavljen je od strane kolumnista Duhačeka kao fa&scaron;istička udruga, iako u cijeloj priči, on koji osuđuje sve događaje organizirane od strane ZKHS-a potvrđuje da je najveći fa&scaron;ist.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Ono &scaron;to je zanimljivo i spomenuto u uvodu, na Indexu ne možete pročitati kako članovi SDA ovih dana pozivaju na linč nad sudionicima najavljenog pridea u Sarajevu, a s obzirom na spolnu orijentaciju novinara i kolumnista Indexa koju je on sam otkrio, te se javno deklarirao kao pripadnik istospolne zajednice, onda je čudno &scaron;to ne podrži događaj i ne osudi prijetnje SDA-ovaca, te se ne senzibilizira sa svojim istomi&scaron;ljenicima koji primaju prijetnje ovih dana. Međutim, očito ne smije udariti na SDA-ovce, a na časne članove ZKHS-a i njihovog predsjedni&scaron;tva u kojem su vrijedni studenti iz Gruda, &Scaron;irokog Brijega, Posu&scaron;ja, Mostara, Čitluka, Tomislavgrada... očito smije udariti.</p> <p>&nbsp;</p> <p><em><strong>Grude.com</strong></em></p>//grude.com/Datoteke/Novosti/19-04-03-019-zkhs.jpgPotvrđeno: Afera 'Gruđanin i selefije' bila izmišljena!http://grude.com/clanak/?i=109641109641Grude.com - klik u svijetWed, 03 Apr 2019 16:25:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=19-03-17-selefije-dubnica.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Da se u AID-ovoj kuhinji svašta kuha znali smo odavno, no nijedna afera nije izazvala toliko podsmijeha kao ona da je konzul Hrvatske u Tuzli, rođeni Gruđanin Ivan Bandić, kontrolirao selefije, a usput ih i naoružavao kako bi hrvatskoj predsjednici Kolindi Grabar Kitarović omogućio da može pričati protiv BiH.<p>&nbsp;</p> <p>Međutim, u sigurnosnim institucijama afera, koliko god nama smije&scaron;no zvučala, ozbiljno je shvaćena.</p> <p>&nbsp;</p> <p>A danas se potvrdilo da je bila izmi&scaron;ljena. Tužiteljstvo BiH donijelo je Naredbu o neprovođenju istrage protiv zamjenika ministra sigurnosti BiH Mije Kre&scaron;ića, novinara Mate Đakovića i Ivana Bandića, generalnog konzula Hrvatske u BiH u Konzulatu u Tuzli.</p> <p>&nbsp;</p> <p>U predmetu su saslu&scaron;ani Mato Đaković, Mijo Kre&scaron;ić, Avdo Avdić, Dragan Mektić , osoba H.Č. koja se pojavljuje u određenim video materijalima, Hasanspahić Midhat, Mehmedagić Osman, a zatražene su informacije i od policijskih agencija u BiH (Državna agencija za istrage i za&scaron;titu BiH, Obavje&scaron;tajno-sigurnosna agencija BiH, Granična policija BiH, Direkcija za koordinaciju policijskih tijela BiH i dr.), a sve u cilju provjere je li bilo koja policijska agencija imala saznanja o navedenom.</p> <p><br /> <br /> Svi saslu&scaron;ani svjedoci, osim Avde Avdića koji nije pitan o navedenoj problematici, iz razloga jer postoje zakonske prepreke za njegovo saslu&scaron;anje, nisu iznijeli bilo kakva saznanja da su navedene tri osobe sudjelovale u prethodno opisanim aktivnostima. Takvih saznanja nije imao ni svjedok H.Č. (koji je selefija) Sva saslu&scaron;anja svjedoka snimljena su audio-video tehnikom.</p> <p>&nbsp;</p> <p><em><strong>Grude.com</strong></em></p> <p>&nbsp;</p> <p><a href="https://www.grude.com/clanak/?i=99334&amp;ovo-je-prica-godine-grudjanin-ivan-je-sef-selefijskog-pokreta-u-bih" target="_self"><strong>Povezano: Ovo je priča godine! Gruđanin Ivan je &scaron;ef selefijskog pokreta u BiH</strong></a></p>//grude.com/Datoteke/Novosti/19-03-17-selefije-dubnica.jpgU Tomislavgradu obilježena 27. godišnjica utemeljenja Hrvatskog vijeća obranehttp://grude.com/clanak/?i=109637109637Grude.com - klik u svijetWed, 03 Apr 2019 14:51:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=19-04-03-hvo-obljetnica2019-tg.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Polaganjem vijenaca i paljenjem svijeća ispred središnjeg spomenika poginulim i nestalim hrvatskim braniteljima u Tomislavgradu u srijedu je obilježena 27. obljetnica utemeljenja Hrvatskog vijeća obrane. <p>&nbsp;</p> <p>Vijence su položili i svijeće zapalili predstavnici Oružanih snaga BiH, izvr&scaron;ne i zakonodavne vlasti Hercegbosanske županije, Općine Tomislavgrad, Uprave za pitanje branitelja Hercegbosanske županije, općinske Službe za pitanje branitelja te predstavnici udruga proisteklih iz Domovinskog rata, prenosi Večernji list BiH.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Prigodnu molitvu za stradale u proteklome ratu izrekao je vojni kapelan fra Mario Ostojić.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Nakon polaganja vijenaca u Hotelu "Tomislav" održan je prigodni domjenak na kojem su se sudionici ratnih zbivanja prisjetili ratnih zbivanja i stradanja, te dana&scaron;njeg dan 1992. godine kada je započela jedna od najtežih bitaka hrvatskih snaga u novijoj povijesti &ndash; bitka za Kupres u kojoj je poginulo ili nestalo 160 branitelja.</p> <p>&nbsp;</p> <p>U obrani Kupresa sudjelovali su Kupre&scaron;ka bojna HVO-a, hrvatske postrojbe iz Tomislavgrada, trinaesta bojna HOS-a, dragovoljci ZNG (Vukovarci) te hrvatski branitelji iz Bugojna, Uskoplja, Livna, Posu&scaron;ja, Gruda, ukupno njih 2.500 naoružanih pu&scaron;kama s ne&scaron;to ručnih raketnih bacača i minobacača, istaknuto je tom prigodom. Nakon sedam dana borbe i otpora nadmoćnijem srpskom neprijatelju Kupres je pao u neprijateljske ruke 10. travnja 1992. godine.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Inače, sredi&scaron;nja svečanost obilježavanja 14. obljetnice 1. pje&scaron;ačke (gardijske) pukovnije Oružanih snaga BiH i 27. obljetnice Hrvatskog vijeća obrane održat će se 5. travnja u Kiseljaku.</p> <p>&nbsp;</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/19-04-03-hvo-obljetnica2019-tg.jpg40 posto mladih bi se vratilo u BiHhttp://grude.com/clanak/?i=109636109636Grude.com - klik u svijetWed, 03 Apr 2019 14:20:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=17-03-01-odlazak-mladih.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Sve više ljudi trbuhom za kruhom odlazi iz Bosne i Hercegovine. <p>&nbsp;</p> <p>Potvrđuje to i godi&scaron;nja analiza trži&scaron;ta rada portala Posao.ba. U BiH skoro svi koji traže posao barem jednom dnevno uđu na ovu stranicu u nadi da će im se posrećiti.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Prema podacima portala Posao.ba, pro&scaron;lu godinu obilježili su rast potražnje za radnicima i odlazak u inozemstvo. Od ukupnog broja oglasa, svaki deseti je iz inozemstva.</p> <p>&nbsp;</p> <p>U odnosu na godinu ranije, objavljeno je za 58,4 posto vi&scaron;e oglasa, dok je iz drugih zemalja stiglo čak 154 posto vi&scaron;e ponuda za posao.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Povećan broj oglasa</strong><br />Lani su najvi&scaron;e traženi radnici u oblasti prodaje, turizma i proizvodnje. Nermana Ajanović-Hajdarpa&scaron;ić, voditeljica Odjela projekata u Posao.ba, rekla je da su objavljena 8052 oglasa za posao, &scaron;to je za 23 posto vi&scaron;e nego 2017. godine. Ogla&scaron;ena su 21.084 radna mjesta. Poslodavci su u tom razdoblju primili 317.621 prijavu za posao preko portala, dok se, u prosjeku, na jednu radnu poziciju prijavljivalo 15 osoba - rekla je Ajanović-Hajdarpa&scaron;ić.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Najveći broj ponuda za rad dolazi iz Hrvatske, Njemačke i Slovenije. Broj prijava za rad u inozemstvu iznosio je 11.289 i skoro da je udvostručen u odnosu na prethodnu godinu. U inozemstvu se najvi&scaron;e traže radnici u građevinarstvu, turizmu i ugostiteljstvu, elektrotehničkim i strojarskim tvrtkama i u zdravstvu.</p> <p>&nbsp;</p> <p>- Istraživanje mobilnosti radne snage koje smo proveli u suradnji s najvećom svjetskom skupinom portala The Networks i konzultantskom kućom The Boston Cosulting Group, u kojem je lani sudjelovalo skoro 400.000 ispitanika iz 197 zemalja, govori kako je 80 posto ljudi spremno otići iz BiH. Najvažniji razlozi za to su bolji životni standard, ekonomska nesigurnost u zemlji u kojoj žive, bolja plaća - kazala je Ajanović-Hajdarpa&scaron;ić.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Neki bi se vratili</strong><br />Najtraženija zanimanja u 2018. godini bila su prodavač, radnik u proizvodnji, građevinski radnik, call-agent, konobar/&scaron;anker, vozač, komercijalist/unaprjeđivač prodaje, programer/softver developer, električar, kuhar...</p> <p>&nbsp;</p> <p>Prema podacima koje je proveo Institut za razvoj mladih KULT među mladim ljudima iz regije 2017. godine, najče&scaron;ći razlog odlaska jest činjenica kako ne vide vlastitu bolju budućnost u ovoj zemlji, odnosno kako ne vide da će ovdje biti bolje. Istodobno, skoro 40 posto mladih vratilo bi se ako bi se stekle mogućnosti da i u svojoj zemlji imaju zadovoljavajući život.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Istraživanje je rađeno na uzorku od 720 mladih ljudi, a gotovo 80 posto njih je u trenutku rada na anketi živjelo u svojoj zemlji podrijetla, ali je pokrenulo proceduru odlaska u neku drugu europsku zemlju. Vi&scaron;e od 40 posto mladih želi ići u Njemačku, dok je malo vi&scaron;e od 10% njih odabralo Austriju za svoje finalno odredi&scaron;te.</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/17-03-01-odlazak-mladih.jpgMila s roditeljima kreće u SAD: 'Idemo dalje i nadamo se najboljem'http://grude.com/clanak/?i=9963599635Grude.com - klik u svijetTue, 02 Apr 2019 08:37:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=19-03-30-mila-roncevic.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Obitelj Rončević krenula je rano jutros iz Rijeke prema Zagrebu odakle će poletjeti za Ameriku. <p>&nbsp;</p> <p>Do&scaron;li su i djedovi male Mile kako bi ispratili obitelj. Djed Vladimir, Marinov otac, s malom Milom proveo je noć dok su se njezini roditelji pakirali. Po nju su u bolnicu do&scaron;li oko 6 ujutro, javlja 24sata.hr.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Djed Franjo, Sanjin otac, za medije je izjavio kako je cijelu obitelj prvo &scaron;okirao iznos kojeg je trebalo skupiti, a onda i sakupljeni iznos.</p> <p>&nbsp;</p> <p>- Sve je to jako te&scaron;ko, ali možda ipak sad malo lak&scaron;e - rekao je i dodao da se sad sve kreće u smjeru koji im daje nadu. Kroz suzne oči zahvalio se svima - liječnicima, dobrim ljudima i medijima.</p> <p>&nbsp;</p> <p>- Ovo &scaron;to je Hrvatska napravila je stvarno ne&scaron;to posebno - rekao je. Dodao je kako će obitelj odsjesti u Philadelphiji kod ljudi koji su preko medija ponudili smje&scaron;taj, a koji žive blizu bolnice u kojoj će biti Mila.<br />Idemo dalje i nadamo se najboljem. Karte su rezervirane i rano krećemo za Ameriku. Mi smo svoje ovdje napravili, a sad ćemo se boriti i za svu drugu djecu u ovakvim nezavidnim situacijama, kazali su u ponedjeljak roditelji dvogodi&scaron;nje Mile koja kreće u bolnicu u Philadelphiji gdje bi trebala primiti terapiju.</p> <p>&nbsp;</p> <p>- Neizmjerno smo zahvalni i medijima i svim dobrim ljudima na svoj pomoći. Osobno smo iscrpljeni, već dva tjedna ne spavamo, Mila je već mjesec dana u relapsu i potro&scaron;eni smo duhovno, svjetovno, fizički, kako god hoćete. Sve je to jedna velika borba i ne dao bog nikom - dodali su Milini roditelji.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Iz Philadelphije je u ponedjeljak kasno navečer stigao posljednji plan liječenja. Liječnici obitelji Rončević nude dvije kemoterapije i transplantaciju ko&scaron;tane srži. Ukoliko liječenje ne uspije, bolnica u Philadelphiji će kontaktirati druge centre u svijetu koji nude eksperimentalna liječenja za ovu vrstu leukemije i sav novac će se preusmjeriti tamo kako bi se djevojčici pomoglo.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Na donacijskom računu Marina Rončevića do 19 sati u ponedjeljak ukupno je uplaćeno 26,7 milijuna kuna i oko 197.033 eura, na računu Zaklade Nora &Scaron;itum uplaćeno je 4,42 milijuna kuna, dok je preko dru&scaron;tvenog financiranja prikupljeno 41.000 dolara.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Tom iznosu se pridodaje i 185 tisuća eura od hipoteke na obiteljsku kuću Milinih roditelja i novca koji je ranije prikupljen. Ukupno se tako cifra popela na 5,19 milijuna dolara.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Cijeli tim u Philadelphiji poku&scaron;ava danima pronaći najbolju terapiju za djevojčicu, ali to nije nimalo lako na temelju dosada&scaron;nje medicinske dokumentacije. Nakon &scaron;to bi Mila stigla u Ameriku, oni bi joj ponovno morali raditi sve dosada&scaron;nje pretrage, a potom bi mogli donijeti najtočniji plan liječenja.</p> <p>&nbsp;</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/19-03-30-mila-roncevic.jpgGrude i Posušje ostale jedine općine ZHŽ-ahttp://grude.com/clanak/?i=9963299632Grude.com - klik u svijetMon, 01 Apr 2019 22:51:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=16-09-23-ljubuski.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Općine Čapljina, Ljubuški, Gradačac, Visoko, Gračanica, Srebrenik i Živinice administrativno će biti proglašeni gradovima.<p>&nbsp;</p> <p>To je danas izglasano na Domu naroda Federalnog parlamenta.</p> <p>&nbsp;</p> <p>S obzirom da je &Scaron;iroki Brijeg ranije postao grad, te je administrativno sjedi&scaron;te Zapadnohercegovačke županije, općine su ostale jo&scaron; samo Grude i Posu&scaron;je.</p> <p>&nbsp;</p> <p>S obzirom da su Grude svoju ulogu glavnog grada imale 90-ih godina, u vremenu Herceg Bosne, a Posu&scaron;je ima brzorastuće gospodarstvo koje bi uskoro moglo biti vodeće u ovoj županiji, vjerojatno će i ove općine u bliskoj ili daljoj budućnosti podnijeti zahtjev da mijenjaju administrativni status.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Ljubu&scaron;kom čestitke i da novi status njihovo vodstvo &scaron;to bolje iskoristi za razvoj svoje lokalne zajednice, ali i da osnaže i ostale zajednice u ZHŽ-u.</p> <p>&nbsp;</p> <p><em><strong>Grude.com</strong></em></p>//grude.com/Datoteke/Novosti/16-09-23-ljubuski.jpgAnka Galić: Nije aprilili nego srce hercegovačko!http://grude.com/clanak/?i=9962499624Grude.com - klik u svijetMon, 01 Apr 2019 14:42:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=19-03-30-mila-roncevic.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Kad se prije nekoliko godina pojavila djevojka koja je pomogla maturanticama slabijeg imovinskog stanja da zablistaju za svoju maturalnu večer, mnogi su u njoj vidjeli osobu koja će pokrenuti mnoge, pozitivne trendove u Hercegovini.<p>&nbsp;</p> <p>I u posljednjoj akciji, pokrenula je inicijativu sakupljanja novčanih priloga u Posu&scaron;ju i prodaje prikupljenih potrep&scaron;tina i pokazala se kao jedna od najboljih organizatorica koja može okupiti mase da se ujedine u činjenju dobra.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Samo iz Hercegovine, zahvaljujući dobrim ljudima, danas je za malu Milu Rončević poslano 16.420,00 u markama, 94.377,00 u kunama i 10 &scaron;vicarskih franaka, a radi se o donacijama koje su jučer dovezene u Posu&scaron;je, gdje je održana i prodajna akcija materijalnih potprep&scaron;tina koje su ljudi prikupili. Ukupno je poslano 156 tisuća kuna.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Ona je Anka Galić, a njenu objavu s Facebooka prenosimo u cijelosti:</p> <p>&nbsp;</p> <p><iframe style="border: none; overflow: hidden;" src="https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fphoto.php%3Ffbid%3D2240627812843599%26set%3Da.1461795364060185%26type%3D3%26theater&amp;width=660&amp;show_text=true&amp;height=468&amp;appId" frameborder="0" scrolling="no" width="660" height="468"></iframe></p> <p>&nbsp;</p> <p><em><strong>Grude.com</strong></em></p>//grude.com/Datoteke/Novosti/19-03-30-mila-roncevic.jpgIz Hercegovine ukupno poslano 156 tisuća kuna za malu Milu Rončevićhttp://grude.com/clanak/?i=9962199621Grude.com - klik u svijetMon, 01 Apr 2019 13:04:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=19-04-01-019-roncevici.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Roditelji Mile Rončević, Marin i Sanja, u podne su se obratili medijima. S njima su bili Đana Atanasovska i Robert Zuber.<p>&nbsp;</p> <p>Objavili su kako je skupljeno preko 26 milijuna kuna. Preko 22 milijuna kuna uplaćeno je na račun Marina Rončevića. Preko 3 i pol milijuna kuna uplaćeno je na račun Zaklade Nora &Scaron;itum. Postoji jo&scaron; nekoliko računa, a novac jo&scaron; dolazi tako da će konačna cifra biti jo&scaron; veća.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Samo iz Hercegovine, zahvaljujući dobrim ljudima, danas je poslano 16.420,00 u markama, 94.377,00 u kunama i 10 &scaron;vicarskih franaka, a radi se o donacijama koje su jučer dovezene u Posu&scaron;je, gdje je održana i prodajna akcija materijalnih potprep&scaron;tina koje su ljudi prikupili. Ukupno je poslano 156 tisuća kuna. </p> <p>&nbsp;</p> <p>"Neću nikoga nabrajati. Ovu akciju je odnio čovjek s velikim "Č". Jedno veliko apsolutno hvala. Kako ni&scaron;ta ne može proći jednostavno, tako smo mi danas ujutro imali malo poljuljanu vjeru", rekao je otac.</p> <p>&nbsp;</p> <p>"Mi smo u te&scaron;kim trenucima. Ono &scaron;to imamo je vjera, vjera u boga, ljude i u to da postoji način da se na&scaron;e dijete izliječi. Prema na&scaron;im informacijama postojala je mogućnost da se ona neće uključiti u eksperimentalne studiju. No&nbsp;onda smo opet zagrizli. Javio mi se Primorac, rekao mi je da je iskomunicirao s doktorom Aplencom. Ja ne mogu govoriti o medicinskim linijama. Ovaj razgovor koji sam imao s Primorcem, kojemu hvala, ispada da će oni biti prisiljeni s obzirom na javnost nju uključiti u eksperimentalne studije. Ono &scaron;to ona može dobiti u toj klinici je najbolja svjetska skrb i najveća &scaron;ansa za izlječenje. Hvala i gospodinu Đikiću, na&scaron;em ambasadoru &Scaron;imunoviću", rekao je otac Marin.</p> <p>&nbsp;</p> <p>On je rekao da se novac od njegove u&scaron;teđevine i novac koji će dobiti od prodaje kuće odmah može koristiti za neki drugi slučaj.</p> <p>&nbsp;</p> <p>"Sredstva su prema&scaron;ila. Na&scaron;e nekretnine jo&scaron; nisu prodane, za jednu ću dobiti hipoteku. Ja želim reći da se taj iznos od 175.000 eura, na&scaron; fizički novac, odmah može koristiti na raspolaganje. Ono iza čega stojim ja i cijela obitelj je da će za sve postojati dokumentacija, isplate koje će biti službeno ovjerene", rekao je otac.</p> <p>&nbsp;</p> <p>"Mislim da smo pokazali i za drugu djecu. Moramo obratiti pažnju na transparentnost. Onda će se ljudima vratiti povjerenje. Daleko od toga da smo nezahvalni institucijama, mi smo super zahvalni. Činjenica je da neki alati nisu bili funkcionalni", rekao je otac.</p> <p>&nbsp;</p> <p>"Volio bih da se osnuje jedan Odbor, da tu bude član Ureda predsjednice, da se tu uključe Đikić, Primorac, koji ne bi sačinjavao vi&scaron;e od pet, &scaron;est ljudi, a koji bi morali donijeti odluku u 24 sata, &scaron;to oni mogu", rekao je.</p> <p>&nbsp;</p> <p>"Sad smo se love rije&scaron;ili, nemamo vi&scaron;e love, ali imamo poznanstva. I želimo poručiti ljudima da ćemo sutra pomoći i njima ako im bude trebalo", rekao je.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Dodao je da će Mila vjerojatno sutra krenuti za SAD.</p> <p>&nbsp;</p> <p>"Gdje god se ta bitka nastavila, to će biti te&scaron;ka bitka. Podržite nas u molitvi. Volio bih da se uključe i ateisti koji se ne mole, ali &scaron;alju ljubav. U njima ima vi&scaron;e boga nego u nekima koji ljube oltare. Tko se moli neka se moli, tko se ne moli neka &scaron;alje ljubav. Da se ova država promijeni. Da budemo prvi, da pokažemo da se ovo može napraviti", rekao je.</p> <p>&nbsp;</p> <p>"Vjerujem da ćemo ovu bitku privesti uspje&scaron;no kraju. Tražili smo se kroz posao, htjeli ovo, ono, nismo znali &scaron;to smo željeli raditi. Mi želimo vratiti uslugu hrvatskom narodu. Ovaj nas je narod zadužio. Mičite te dijaspore. Skinimo simbole i stanimo ispod zajedničkog nazivnika čovjek", rekao je otac na kraju.</p> <p>&nbsp;</p> <p><em><strong>Grude.com</strong></em></p>//grude.com/Datoteke/Novosti/19-04-01-019-roncevici.jpgVAŽNO JE ZNATI: Od ponoći na snazi nova pravila u Njemačkojhttp://grude.com/clanak/?i=9961899618Grude.com - klik u svijetSun, 31 Mar 2019 23:39:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=17-06-29-017_njemacka_posao.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Od prvog travnja 2019. u Njemačkoj se primjenjuju novi zakoni i pravila. Njemački mediji pišu, tko će dobiti više novca i što će se promijeniti za potrošače u nadolazećim tjednima. Osim toga, minimalna plaća za privremene radnike će se povećati u travnju ali i dalje ostaje na niskoj razini.<p>&nbsp;</p> <p><strong>1.</strong> Zabrana vožnje dizelom u Stuttgartu sada je i konačno potvrđena.<br /> Stariji dizelski motori koji nisu u skladu s Euro 5 normama o emisijama ispu&scaron;nih plinova vi&scaron;e nisu dopu&scaron;teni. Kr&scaron;enje zabrane će se kazniti novčanom kaznom od 80 eura.</p> <p>Na taj iznos se mogu jo&scaron; zaračunati i pristojbe tako da bi da bi račun u konačnici bio 108,50 eura. Taj prekr&scaron;aj neće biti upisivan u registar u Flensburgu.</p> <p>Također neće biti dodatnih kontrola vozila osim ako vas ne uhvate u prebrzoj vožnji ili ako se pogre&scaron;no parkirate.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>2.</strong> Od 1. travnja 2019. godine minimalna plaća za privremene radnike u zapadnoj Njemačkoj povećat će se za 3,2 posto na 9,79 eura. Ranije je bila 9,49 eura. Taj iznos ostaje isti u državama istočne Njemačke. Za 2019. godinu također je usvojena daljnja razina prilagodbe za privremene radnike: te će do 1. listopada 2019. minimalna plaća u industriji bit će povećana na 9,96 eura .</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>3.</strong> Svatko tko se mora zbog novog posla preseliti može u&scaron;tedjeti na porezu. Osim tro&scaron;kova za posrednike, putne tro&scaron;kove ili tro&scaron;kove selidbe , porezni obveznici mogu odbiti i iznos za &ldquo;ostale tro&scaron;kove selidbe&rdquo;. Taj pau&scaron;alni iznos povećat će se 1. travnja na 1.622 eura za oženjene osobe i 811 eura za samce.<br /> Ako djeca ili drugi rođaci također preseljavaju s tom osobom , pau&scaron;alni iznos se povećava za 357 eura. Također ako djeca trebaju u novoj &scaron;koli pomoć pri učenju može se potraživati ​​do 2.045 eura.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>4.</strong> Javni državni službenici se također mogu radovati povećanju plaća od travnja pa nadalje.<br /> Dužnosnici mogu očekivati povećanje plaća od 3,09 posto. U 2020. godini plaća za državne službenike u Njemačkoj ponovno će se povećati, ovaj put za 1,06 posto.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>5.</strong> Njemačka od 1. travnja vi&scaron;e ne proizvodi novčanice od 500 eura jer je i ostalih 17 nacionalnih sredi&scaron;njih banaka eurozone već u siječnju ove godine prestalo izdavati tu novčanicu.<br /> Do 26. travnja 2019. godine ljubičasta novčanica može se dobiti od Bundesbanke i Austrijske narodne banke. S novčanicama koje su u opticaju može se plaćati bez problema.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>6.</strong> Korisnici Congstara postat će korisnici Telekoma od 1. travnja.<br /> Oko 4,5 milijuna Congstar kupaca će dobiti novog ugovornog partnera od 1. travnja. Kako je najavio mobilni operater, ugovori koji su nekada bili sklopljeni s Congstar GmbH, prepisani su matičnom dru&scaron;tvu Telekom. Iako je Congstar uvijek bio podružnica Telekoma, sada mijenja &ldquo;organizacijsku pripadnost&rdquo; unutar tvrtke.<br /> Prema davatelju usluga, osim ove čisto pravne konverzije za kupce, sve bi u početku trebalo ostati isto. Posebno pravo prestanka ne postoji zbog prilagodbe.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>7.</strong> PayPal mijenja za&scaron;titu svojih kupaca<br /> PayPal je jedna od najpopularnijih usluga plaćanja putem interneta. S promjenom privatnosti do 29. travnja sada se mijenja i usluga online plaćanja. Za korisnike je posebno važno da se promijenila za&scaron;tita kupca.<br /> PayPal za&scaron;tita kupaca osmi&scaron;ljena je kako bi za&scaron;titila potro&scaron;ače od lažnih trgovaca i nesigurnih transakcija. Do sada je PayPal odbio prihvatiti zahtjeve za za&scaron;titom kupaca ako klijent nije odgovorio na zahtjeve PayPala u roku od najvi&scaron;e deset dana. Ovaj rok će sada biti ukinut prilagodbom GTC-a 29. travnja. Umjesto toga, PayPal želi biti fleksibilniji u budućnosti i primijeniti &ldquo;rok primjeren pojedinačnom slučaju&rdquo;.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>8.</strong> Krajem travnja, Mallorca, poznato turističko odredi&scaron;te za milijune Nijemaca uvodi nova pravila pona&scaron;anja. Turisti se moraju&nbsp; prilagoditi mnogo strožim pravilima pona&scaron;anja na Mallorci, a posebno na njihovoj najpoznatijoj plaži za partijanere.</p> <p>&ldquo;Sretni sati&rdquo; s alkoholnim pićima ili pivom su od 1. travnja zabranjeni Pivski vrtovi moraju biti ograđeni i piće se vi&scaron;e ne smije uzimati na ulici. Minimalna kazna je 2.200 eura za sve one koji ne budu po&scaron;tivali nove propise.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>9.</strong> Microsoft donosi novo ažuriranje za Windows 10 u travnju<br /> Nakon &scaron;to je Microsoft u vi&scaron;e navrata morao zaustaviti posljednje ažuriranje sustava Windows 10 u listopadu 2018. nakon tehničkih problema, sljedeće bi ažuriranje trebalo uslijediti u travnju. Datum službenog objavljivanja jo&scaron; nije definiran. Kako se navodi, novo ažuriranje dolazi s novim svjetlijim dizajnom, koji se može odabrati u postavkama.</p> <p>&nbsp;</p> <p><em><strong>Fenix-magazin/DP/</strong></em></p>//grude.com/Datoteke/Novosti/17-06-29-017_njemacka_posao.jpgPAO ZRAKOPLOV KOD FRANKFURTA: Poginula jedna od najbogatijih žena svijetahttp://grude.com/clanak/?i=9961799617Grude.com - klik u svijetSun, 31 Mar 2019 23:26:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=19-03-31-019-nesreca-frankfurt.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Pilot i dva putnika poginuli su u padu manjeg zrakoplova nedaleko od Frankfurta, dok su još dvije osobe stradale u sudaru automobila s policijskim vozilom koje je išlo na mjesto nesreće.<p><br />Kako javljaju njemački mediji poginula je 55-godi&scaron;nja Natalia Fileva, jedna od najbogatijih žena svijeta čije se bogatstvo procjenjuje na 534 milijuna eura, a suvlasnica je i jedne aviokompanije.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Zrakoplov je poletio iz Francuske i bio je na putu ka gradu Egelsbachu kada se sru&scaron;io i zapalio u polju nedaleko od mjesta Erchausena udaljenog oko deset kilometara od Frankfurta.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Iz policije navode da su u zrakoplovu bile tri osobe.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Njemačka novinska agencija DPA javlja da su tri osobe u policijskom vozilu, koje su upućene na mjesto pada zrakoplova, teže ozlijeđene u prometnoj nesreći, a da su dvije poginule u drugom automobilu.</p> <p>&nbsp;</p> <p><em><strong>Grude.com/agencije</strong></em></p> <p><em><strong>Foto: AFP</strong></em></p>//grude.com/Datoteke/Novosti/19-03-31-019-nesreca-frankfurt.jpgFOTO: Svi hrle u Posušje! Velika akcija za malenu Milu Rončevićhttp://grude.com/clanak/?i=9961499614Grude.com - klik u svijetSun, 31 Mar 2019 13:39:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=19-03-31-019-posusje-gl.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Radio Grude, modna kuća Studio Grude, ugostiteljski objekti, restorani... svi oni ovih dana su se uključili u akciju prikupljanja pomoći za Milu Rončević, Riječanku koja je ujedinila sve Hrvate.<p>&nbsp;</p> <p>Brojni su dali svoj doprinos bilo u novcu, bilo u potrep&scaron;tinama koje se danas prodaju u Posu&scaron;ju, a sve to ide za Rijeku kako bi bilo dovoljno novca za liječenje malene Mile.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Bravo Grude, bravo Hercegovino! A svi koji ste u mogućnosti, danas na Trg hrvatskih branitelja u Posu&scaron;je jer kao &scaron;to je na svom Facebook profilu napisala Melita Pezer koja je dala ponajveći doprinos da se Hercegovina na ovako velik način uključi u akciju, ovo shvatite kao post, zavjet i obavezu.</p> <p>&nbsp;</p> <p><img src="https://www.grude.com/Datoteke/novosti/19-03-31-19-03-31-019posusje1.jpg" alt="" width="640px" /></p> <p><img src="https://www.grude.com/Datoteke/novosti/19-03-31-19-03-31-019posusje2.jpg" alt="" width="640px" /></p> <p><img src="https://www.grude.com/Datoteke/novosti/19-03-31-19-03-31-019posusje3.jpg" alt="" width="640px" /></p> <p><img src="https://www.grude.com/Datoteke/novosti/19-03-31-19-03-31-019posusje4.jpg" alt="" width="640px" /></p> <p><img src="https://www.grude.com/Datoteke/novosti/19-03-31-19-03-31-019posusje5.jpg" alt="" width="640px" /></p> <p><img src="https://www.grude.com/Datoteke/novosti/19-03-31-19-03-31-019posusje6.jpg" alt="" width="640px" /></p> <p><em><strong>J.V./Grude.com</strong></em></p>//grude.com/Datoteke/Novosti/19-03-31-019-posusje-gl.jpgJeste li pokmaknuli sat? Nema potrebe, dovoljno je kazaljkehttp://grude.com/clanak/?i=9960799607Grude.com - klik u svijetSat, 30 Mar 2019 23:50:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=17-03-26-pomicanje-sata-pomicanje-vremena.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Ljetno računanje vremena počinje u nedjelju, 31. ožujka 2019. godine, kada će vrijeme u 2 sata 00 minuta i 00 sekundi biti računato kao 3 sata 00 minuta i 00 sekundi.<p><br />S tim u vezi, pozivaju se svi građani BiH da u noći sa subote na nedjelju kazaljke na satovima pomjere jedan sat unaprijed, tj. s dva na tri sata.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Podsjećamo da je Europski parlament nedavno glasovao za ukidanje promjene računanja vremena od 2021. godine, pa je vrlo vjerovatno da će ova promjena biti jedna od posljednjih za većinu europskih država.</p> <p>&nbsp;</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/17-03-26-pomicanje-sata-pomicanje-vremena.jpgRebić, Duvnjak, Karačić, Ćorić... sportaši u akciji pomoći maloj Milihttp://grude.com/clanak/?i=9960599605Grude.com - klik u svijetSat, 30 Mar 2019 23:14:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=19-03-30-mila-roncevic.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Brojni hrvatski sportaši priključili su se Hrvatima u domovini i iseljeništvu u prikupljanju donacija za pomoć teško oboljeloj dvogodišnjoj djevojčici Mili Rončević iz Rijeke. <p>&nbsp;</p> <p>Među njima su Ante Rebić, Ivan Peri&scaron;ić, Domagoj Duvnjak, Igor Karačić, Ana Konjuh, Ante Ćorić, Luka Stepančić, Filip Bradarić, Domagoj Pavlović i mnogi drugi.</p> <p>&nbsp;</p> <p>U manje od dva dana skupljeno je preko osam milijuna kuna za liječenje djevojčice u SAD-u. Tro&scaron;kovi liječenja iznose 18 milijuna kuna.</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/19-03-30-mila-roncevic.jpgOboljela djevojčica povezala Hercegovinu i Hrvatskuhttp://grude.com/clanak/?i=9959799597Grude.com - klik u svijetSat, 30 Mar 2019 15:29:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=19-03-30-mila-roncevic.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Ova humanitarna akcija, pokrenutu u Republici Hrvatskoj, se posredstvom društvenih mreža proširila u BiH, odnosno, Hercegovinu.<p>&nbsp;</p> <p>Mladi u Hercegovini podržali su humanitarnu akciju za dvogodi&scaron;nju Riječanku Milu Rončević kojoj je dijagnosticirana akutna mijeloična megakariocitna leukemija AML M7. Ova humanitarna akcija, pokrenutu u Republici Hrvatskoj, se posredstvom dru&scaron;tvenih mreža pro&scaron;irila u BiH, odnosno, Hercegovinu.</p> <p>&nbsp;</p> <p>U petak je Studentski zbor Sveučili&scaron;ta u Mostaru objavio da pokreće akciju, a slične su akcije najavljene i u Posu&scaron;ju. Od ponedjeljka, 1. travnja na svakom fakultetu Sveučili&scaron;ta, na ulazu će biti postavljene kutije za dobrovoljne novčane donacije za liječenje male djevojčice Mile Rončević, čijoj obitelji treba pomoć svih nas kako bi svojoj kćeri omogućila skupo liječenje.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Ujedinimo se i pokažimo na&scaron;u humanu stranu, jer na&scaron;e malo nekome znači puno - poručili su iz Studentskog zbora. Iz Vijeća mladih općine Posu&scaron;je najavljeno je organiziranje garažne prodaje u nedjelju, 31. ožujka, a prikupljena sredstva bit će iskori&scaron;tena u svrhu liječenja malene Mile.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Garažna prodaja planirana je skoro cijeli dan, odnosno, od 10 do 18 sati na Trgu hrvatskih branitelja u sredi&scaron;tu Posu&scaron;ja. <br /><br /><br /><strong>U Grudama se u akciju uključio i Radio Grude, u čijim prostorijama se u subotu do 19h može donijeti donacija, a u grudskim caffe barovima Vanilla i Jimmi Woo postavljene su kutije u koje se može ubaciti dobrovoljni novčani prilog za liječenje male Mile.</strong><br /><br /><br />Inače, Mila ima dvije godine, a prije godinu dana dijagnosticirana joj je akutna mijeloična megakariocitna leukemija AML M7. Njezini roditelji Sanja i Marin Rončević poslali su molbu za pomoć u liječenju Mile. Roditelji ističu da je njezina posljednja nada za nastavak uspje&scaron;nog liječenja Children&rsquo;s Hospital of Philadelphia u Sjedinjenim Američkim Državama.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Tro&scaron;kovi liječenja vrlo su visoki i iznose između dva i pol i tri milijuna dolara. Za samo jedan dan u Hrvatskoj je skupljeno oko dva milijuna maraka za liječenje malene Mile. Akciju su podržale mnoge javne osobe u Hrvatskoj poput nogometnih i rukometnih reprezentativaca, a u akciju su uključeni i svi 'mainstream mediji'.</p> <p>&nbsp;<br />Vezana vijest&gt;&gt;<a title="Mila Roncevic humanitarna akcija" href="https://www.grude.com/clanak/?i=99583&amp;za-lijecenje-dvogodisnje-mile-u-philadelphiji-potrebno-18-milijuna-kuna" target="_blank">Za liječenje dvogodi&scaron;nje Mile u Philadelphiji potrebno 18 milijuna kuna</a><br /><br /><br /></p>//grude.com/Datoteke/Novosti/19-03-30-mila-roncevic.jpgJoš jedan potres uzdrmao Dalmaciju! Osjetio se i u Hercegovinihttp://grude.com/clanak/?i=9959699596Grude.com - klik u svijetSat, 30 Mar 2019 15:03:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=16-02-14-potres_20.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Na području Hercegovine jutros se u 03:08 sati osjetio slabiji potres. Prema podacima EMSC-a, epicentar je bio u Hrvatskoj, 13 kilometara sjeverozapadno od Sinja, a jačina mu je bila 4,2 stupnja prema Richteru.<p>&nbsp;</p> <p>Ovo je nastavak niza potresa u Dalmaciji.</p> <p>&nbsp;</p> <p><em><strong>Grude.com</strong></em></p>//grude.com/Datoteke/Novosti/16-02-14-potres_20.jpgBiH leži na ''nafti 21. stoljeća'', Nijemci dolaze na nalazišta!http://grude.com/clanak/?i=9959099590Grude.com - klik u svijetSat, 30 Mar 2019 07:42:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=17-10-10-rudnik.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Radi se o mineralu od kojeg se, između ostalog, poizvode baterije za električna vozila, zbog čega je on ključan za razvoj automobilske industrije. <p><br />U Bosni i Hercegovini se nalaze značajne količine litija - tvrdi profesor Kemal Gutić, dekan Rudarsko-geolo&scaron;ko-građevinskog fakulteta u Tuzli, pi&scaron;e Biznis Info.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Radi se o mineralu od kojeg se, između ostalog, poizvode baterije za električna vozila, zbog čega je on ključan za razvoj automobilske industrije. Svjetski mediji litij su odavno prozvali &bdquo;naftom 21. stoljeća&ldquo;. Informaciju o nalazi&scaron;tima ovog metala na prostoru BiH i Srbije nedavno je dao i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić.</p> <p>&nbsp;</p> <p>On je rekao da će realizacija projekta &bdquo;Jadar&ldquo; biti bum za razvoj Srbije i Podrinja, s obzirom da tu ima 10% svjetskih nalazi&scaron;ta litija. Rekao je tada i da bi ovo mogao biti veliki bum za Podrinje s obje strane Drine. Kemal Gutić, dekan Rudarsko-geolo&scaron;ko-građevinskog fakulteta u Tuzli, kazao je da predsjednik Srbije nije ovo rekao napamet te kako je to su u potpunosti točno.</p> <p>&nbsp;</p> <p>&ndash; Radi se o nalazi&scaron;tima ne samo u Podrinju nego u cijeloj BiH. Fridrih Kacer, jedan od najznačajnijih geologa u BiH jo&scaron; u vrijeme Austro-Ugarske rekao je da je BiH izuzetno bogata rudama i mineralima &ndash; kazao je Gutić nedavno za Dnevni avaz.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Prema njegovim riječima, kada je u pitanju litij, ima ga i na teroritoriji Domaljevca, &Scaron;amca, dijelu srednje Bosne. Dodao je da tuzlanski fakultet jo&scaron; od &scaron;ezdesetih godina pro&scaron;log stoljeća radi geolo&scaron;ka kartiranja cijele BiH. &ndash; Posjedujemo sve podatke.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Znamo da su za litij u Podrinju zainteresirane neke njemačke tvrtke. U BiH je već formirana tvrtka uz preporuku tvrtke &bdquo;Thyssen&ldquo; iz Njemačke, upravo za ova nalazi&scaron;ta &ndash; kaže Gutić.</p> <p>&nbsp;</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/17-10-10-rudnik.jpgU HNŽ-u započinje izdavanje elektronskih zdravstvenih iskaznicahttp://grude.com/clanak/?i=9958799587Grude.com - klik u svijetFri, 29 Mar 2019 19:37:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=19-03-29-elektronske-iskaznice.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Zahtjev za izdavanje elektronske zdravstvene iskaznice moći će podnijeti svaki osiguranik u jednom od područnih ureda Zavoda u Mostaru, Jablanici, Konjicu, Prozor/Rami, Stocu, Neumu, Ravnom, Čapljini i Čitluku. <p>&nbsp;</p> <p>Zavod zdravstvenog osiguranja HNŽ-a u ponedjeljak, 1. travnja, započet će sa zaprimanjem zahtjeva za izdavanje elektronskih zdravstvenih iskaznica, priopćili su u petak iz tog zavoda na svojim internetskim strancima.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Zahtjev za izdavanje elektronske zdravstvene iskaznice moći će podnijeti svaki osiguranik u jednom od područnih ureda Zavoda u Mostaru, Jablanici, Konjicu, Prozor/Rami, Stocu, Neumu, Ravnom, Čapljini i Čitluku.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Po dolasku u područni ured Zavoda osiguranik će popuniti zahtjev za izdavanje elektronske zdravstvene iskaznice i platiti naknadu marku za njezino izdavanje.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Elektronska zdravstvene iskaznica biti će izrađena u roku od 15 dana od dana podno&scaron;enja zahtjeva. Elektronska zdravstvena iskaznica, pored općih podataka osiguranika, sadrži i elektronske podatke o uplaćenoj premiji osiguranja (markici) i status zdravstvenog osiguranja.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Drugim riječima, elektronskom zdravstvenom iskaznicom osiguranici dobivaju i elektronske premije osiguranja (markice) i elektronsku ovjeru zdravstvene iskaznice koja zamjenjuje dosada&scaron;nji način ovjere po kojemu su osiguranici trebali doći u područni ured Zavoda kako bi ovjerili zdravstvenu iskaznicu i temeljem iste ostvarili pravo na zdravstvenu za&scaron;titu na teret sredstava Zavoda.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Elektronska zdravstvena iskaznica u potpunosti mijenja dosada&scaron;nju papirnatu zdravstvenu iskaznicu i osiguranici će je moći nesmetano koristiti u svim zdravstvenim ustanovama (domovi zdravlja i bolnice), ljekarnama i ortopedskim kućama u HNŽ-u s kojima Zavod ima ugovorne odnose.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Elektronska zdravstvena iskaznica nije obveza, ali je pogodnost za osiguranike i nije definiran rok u kojemu osiguranici trebaju papirnate zdravstvene iskaznice zamijeniti elektronskim. Osiguranici koji odluče nastaviti koristiti papirnate zdravstvene iskaznice i dalje su u obvezi fizički dolaziti u područne urede Zavoda radi njihove ne ovjere, kaže se u priopćenju.</p> <p>&nbsp;</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/19-03-29-elektronske-iskaznice.jpgStigle prve jagode, cijena do 7 KMhttp://grude.com/clanak/?i=9958699586Grude.com - klik u svijetFri, 29 Mar 2019 19:18:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=17-05-08-jagode.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Na veletržnici u Tasovčićima stiglo je prvo domaće voće – jagode, cijene se od 4,5 do 7 KM. <p><br />To je niža cijena nego ranijih godina, kada su obično bile od 8 do 10 KM, a razlog je obilna ponuda uvoznih.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Kada je voće u pitanju to je jedina novina, domaće jabuke uglavnom iz Bosne &ndash; Gradačca i Gračaice i dalje su 0,5 do 1,1 KM, uvozne stižu do 1,5 KM.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Od domaćeg voća ima jo&scaron; rijetkih suhih smokava koje su od 4 do 6 KM, oraha u ljusci po cijeni 4 do 5 maraka, te jezgre oraha čija se cijena kreće od 14 do 17 KM. S povećanjem ponude u padu je cijena kuka, vezica se nudi za 1,8 do 2,5 KM.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Kao i prvog proljetnog pretka i drugoga bila je velika gužva na prilazu veletržnici, a najbogatija je bila ponuda presadnica povrća i stajskog gnojiva.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Shodno razdoblju godine drva je manje, a stajskog gnojiva vi&scaron;e. Vreća stajskog gnojiva je pet KM, a kubik 50 do 60 KM.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Kočići za rajčice i mahune su 0,50 KM komad, a bilećki kamen za oblaganje 25 KM prostorni metar. Presadnice imaju standardnu cijenu, koja se kreće od 0,10 KM zelena salata, per&scaron;in i celer, 0,20 je domaća i njemačka ra&scaron;tika, kupus i ostale kupusnjače su po 0,25 KM, rajčice od domaćeg sjemena 0,30, a hibridnog 0,50 KM, krastavci i tikvice su također 0,50 KM itd.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Grude.com/<a title="Radio Čapljina" href="http://radio-capljina.com/" target="_blank">Radio Čapljina</a></p> <p>&nbsp;</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/17-05-08-jagode.jpgOduzete cigarete vrijedne 77.130 KMhttp://grude.com/clanak/?i=9958199581Grude.com - klik u svijetFri, 29 Mar 2019 15:05:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=19-03-29-uino-cigarete1.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Tržišna vrijednost robe iznosi 77 130 KM, te oduzeta roba nije bila obilježena akciznim markicama UIO, a ista je bila namijenjena za prodaju na crnom tržištu Bosne i Hercegovine. <p>&nbsp;</p> <p>Službenici Uprave za indirektno oporezivanje i MUP-a Bosansko-podrinjskog kantona na putnoj komunikaciji Foča-Goražde oduzeli su 17 140 kutija cigareta, navodi se u priopćenju Uprave za indirektno oporezivanje.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Trži&scaron;na vrijednost robe iznosi 77 130 KM, te oduzeta roba nije bila obilježena akciznim markicama UIO, a ista je bila namijenjena za prodaju na crnom trži&scaron;tu Bosne i Hercegovine.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Po nalogu postupajućeg tužitelja Tužiteljstva BiH izvr&scaron;eno je i oduzimanje motornog prijevoznog sredstva, koje je bilo posebno prepravljano za krijumčarenje cigareta. U suradnji sa Grupom za istrage RC Sarajevo, protiv počinitelja će biti podnesen Izvje&scaron;taj o počinjenom krivičnom djelu Tužiteljstvu BiH zbog postojanja osnova sumnje da je počinjeno krivično djelo nedozvoljen promet akciznih proizvoda iz člana 210 a. Zakona o izmjenama i dopunama Krivičnog zakona BiH, navodi se u priopćenju.</p> <p>&nbsp;</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/19-03-29-uino-cigarete1.jpgEvo kakvo nas vrijeme očekuje za vikendhttp://grude.com/clanak/?i=9957599575Grude.com - klik u svijetFri, 29 Mar 2019 09:54:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=17-03-05-pas-setnja.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Četverodnevna prognoza Fedralnog hidrometeorološkog zavoda.<p><br /><strong>U subotu</strong>, u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme. Vjetar u Bosni slab istočnog i sjeveroistočnog smjera. U Hercegovini umjereno jaka bura. Najniža jutarnja temperatura zraka uglavnom između -2 i 2&deg;C, na jugu zemlje do 10&deg;C. Najvi&scaron;a dnevna temperatura zraka većinom između 14 i 19&deg;C, na jugu zemlje do 22&deg;C.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>U nedjelju</strong>, 31.03.2019., u Bosni i Hercegovini sunčano. Vjetar slab do umjerene jačine sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka uglavnom između -1 i 3&deg;C, na jugu zemlje do 10&deg;C. Najvi&scaron;a dnevna temperatura zraka većinom između 16 i 21&deg;C, na jugu zemlje do 23&deg;C.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>U ponedjeljak</strong>, 1.04.2019., u Bosni i Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar umjerene jačine sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka uglavnom između 0 i 4&deg;C, na jugu zemlje do 10&deg;C. Najvi&scaron;a dnevna temperatura zraka većinom između 16 i 21&deg;C, na jugu zemlje do 23&deg;C.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>U utorak</strong>, 2.04.2019., u Bosni i Hercegovini veći dio dana sunčano uz umjerenu oblačnost. Naoblačenje u večernjim satima. Vjetar većinom slab sjeveroistočnog smjera. Krajem dana vjetar mijenja smjer na jugo. Najniža jutarnja temperatura zraka uglavnom između 0 i 4&deg;C, na jugu zemlje do 10&deg;C. Najvi&scaron;a dnevna temperatura zraka većinom između 15 i 21&deg;C, na jugu zemlje do 24&deg;C.</p> <p>&nbsp;</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/17-03-05-pas-setnja.jpgPapa objasnio zašto nije dao da mu ljube prstenhttp://grude.com/clanak/?i=9957099570Grude.com - klik u svijetThu, 28 Mar 2019 16:16:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=19-03-28-019-papa.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Tajna oko toga zašto je papa Franjo povlačio desnu ruku dok su ljudi u dugom redu čekali kako bi mu se naklonili i poljubili ruku ipak je razriješena - nije želio širiti bakterije.<p>&nbsp;</p> <p>"To je jednostavno pitanje higijene", rekao je novinarima glasnogovornik Vatikana Alessandro Gisotti u četvrtak nakon &scaron;to je to izravno upitao Papu.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Gisotti je objasnio da je u redu bilo mnogo ljudi pa Papa nije htio &scaron;iriti bakterije tijekom događaja kad mu jedna osoba za drugom u kratkom intervalu ljubi ruku.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Snimka od ponedjeljka postala je viralna na dru&scaron;tvenim mrežama i emitirana je u komičnim emisijama u noćnom programu u SAD-u.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Konzervativna katolička internetska stranica koja često kritizira Papu epizodu je opisala "uznemirujućom", a druga je rekla da mora dati ostavku ako ne voli rituale.</p> <p>&nbsp;</p> <p>"On voli grliti ljude i voli da ga ljudi grle", rekao je Gisotti.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Glasnogovornik je primijetio da je Papa dopustio ograničenom broju pojedinaca da mu poljube ruku i prsten, primjerice postarijoj talijanskoj časnoj sestri u srijedu na općoj audijenciji kada joj je odao priznanje za desetljeća služenja siroma&scaron;nima u Africi.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Neki vatikanski promatrači primijetili su da čak ni biv&scaron;i papa Benedikt, junak nostalgičarskih konzervativaca, i njegov prethodnik Ivan Pavao nisu voljeli da im se ljubi ruka - barem ne kad su ljudi stajali u dugim redovima.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Bliski Papin savjetnik rekao je novinaru u utorak da je Papu "zabavljala" pra&scaron;ina koja se digla oko cijele stvari.</p> <p>&nbsp;</p> <p><iframe src="https://www.youtube.com/embed/m4QCkK4aTyY" frameborder="0" width="660" height="350"></iframe></p> <p>&nbsp;</p> <p><em><strong>Hina</strong></em></p>//grude.com/Datoteke/Novosti/19-03-28-019-papa.jpgThompson i 'Humane zvijezde Hrvatske' zajedno na humanitarno nogometnom spektaklu 'Šujica 2019'http://grude.com/clanak/?i=9955899558Grude.com - klik u svijetThu, 28 Mar 2019 08:28:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=18-04-20-humane_zvijezde_hrvatska.jpeg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Humane zvijezde dolaze predvođene Vlaovićem, Živkovićem, Stanićem, Bićanićem, a očekuje se dolazak legendarnih igrača..<p><br />Zaklada &bdquo;dr. Franjo Nevistić" iz Zagreba već dulji niz godina djeluje kroz raznovrsne humanitarne aktivnosti u cilju doprinosa kvaliteti života u pojedinim krajevima u Herceg Bosni, a posebno u &Scaron;ujici, Općina Tomislavgrad - lijepom hrvatskom mjestu smje&scaron;tenom uz rijeku &Scaron;ujicu, omeđenom Kupresom, Livnom i Tomislavgradom .</p> <p>&nbsp;</p> <p>U proteklih nekoliko godina zajedničkim humanitarnim akcijama Zaklada &bdquo;dr. Franjo Nevistić" iz Zagreba uz veliku pomoć dobročinitelja postigli su vidljive rezultati: izgrađeno je malonogometno igrali&scaron;te, obnovljena je sportska dvorana i uređena Internet učionica u O&Scaron; u &Scaron;ujici, u tijeku su radovi obnove hrvatskog doma &bdquo;Stjepan Radić" u &Scaron;ujici, te su nastavljene i druge vrste pomoći kulturnim, vjerskim, sportskim i drugim institucijama i potrebitim mje&scaron;tanima u &Scaron;ujici.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Humane zvijezde dolaze predvođene Vlaovićem, Živkovićem, Stanićem, Bićanićem, a očekuje se dolazak legendarnih igrača poput Blaža Sli&scaron;kovića i Ivice &Scaron;urjaka, kao i glazbenika i glumaca: Mate Bulića, Slavena Knezovića &bdquo;Grofa&ldquo; i drugih poznatih imena iz sportskog, kulturnog i javnog života.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Ove godine, četvrti put za redom, Zaklada nastavlja sa organizacijom Humanitarno nogometno glazbenog spektakla.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Humanitarni nogometno glazbeni spektakl, ove se godine, održava 09.08.2019., naravno u &Scaron;ujici, pod pokroviteljstvom generalnog sponzora EKO STRIDON d.o.o. iz Tomislavgrada, a program ostaje isti kao i proteklih godina:</p> <p>&nbsp;</p> <p>- nogometni turnir na stadionu NK &Scaron;ujica na kojem će, uz lokalnu ekipu Veterane &Scaron;ujice sudjelovati i &bdquo;Humane zvijezde" (na&scaron;i Vatreni, glumci, pjevači), ekipa Reprezentacije svećenika Hrvatske, te Reprezentacija Herceg-bosanske županije &amp; prijatelji (nogometa&scaron;i, političari, liječnici...) koje su već nebrojeno puta dokazale humanost i solidarnost sa svojim narodom.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Gost večeri Marko Perković Thompson</strong><br />Nakon nogometnog djela natjecanja i progla&scaron;enja pobjednika očekuje nas veliki koncert hrvatske glazbene ikone, Marka Perkovića Thompsona.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Sasvim je sigurno da će stadion u &Scaron;ujici biti premalen, da primi sve fanove Thompsona, koji žele da dođu na njegov koncert, stoga vas pozivamo da na vrijeme osigurate svoje ulaznice, koje će se uskoro naći u prodaji.</p> <p>&nbsp;</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/18-04-20-humane_zvijezde_hrvatska.jpegEU zabranjuje plastiku za jednokratnu upotrebuhttp://grude.com/clanak/?i=9955799557Grude.com - klik u svijetWed, 27 Mar 2019 23:11:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=19-03-27-plasticne-vrecice-otpad.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Novi prijedlog dio je politike ambicioznijeg smanjenja emisija ugljičnog dioksida u prometu..<p><br />Zastupnici Europskog parlamenta u srijedu su podržali zabranu jednokratnih plastičnih proizvoda na trži&scaron;tu EU-a za koje postoje alternative, veće recikliranje plastičnih boca te smanjenje filtera za cigarete koji sadrže plastiku za 50 posto do 2025. godine.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Prema direktivi o smanjenju utjecaja određenih plastičnih proizvoda na okoli&scaron;, koje su dogovorene između tri glavne institucije EU-a jo&scaron; u prosincu, uvodi se zabrana određenih plastičnih proizvoda za jednokratnu uporabu za sve zemlje članice od 2021.</p> <p>&nbsp;</p> <p>To se odnosi na proizvode, kao &scaron;to su slamke, &scaron;tapići za u&scaron;i, pribor za jelo, tanjuri, oksorazgradiva plastika, spremnici za hranu, ča&scaron;e od ekspandiranog polistirena te &scaron;tapići za pridržavanje balona, koji zajedno s izgubljenom opremom za ribolov čine 70 posto otpada na europskim obalama i u morima.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Filteri za cigarete sadrže celulozni acetat, plastični materijal koji čini do 60 posto njihovog sastava, i drugi su po redu među plastičnim oneči&scaron;ćivačima koji se nalaze na europskim plažama. U izvje&scaron;će je stoga dodan članak u kojem stoji da države članice moraju postaviti ciljeve za smanjenje filtera za cigarete za 50 posto do 2025., odnosno za 80 posto do 2030. godine.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Hrvatski zastupnik i član Odbora za okoli&scaron;, javno zdravlje i sigurnost hrane, Davor &Scaron;krlec (Zeleni) kaže da je direktivu potrebno iskoristiti za poticanje promjena kako bismo kao dru&scaron;tvo proizvodili manje smeća i postali održivi.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Izvjestiteljica Fr&eacute;d&eacute;rique Ries (ALDE) predložila je i izmjenu odredbe koja se tiče odvojenog prikupljanja plastičnih boca. One su zajedno s vlastitim čepovima najveći izvor plastike za jednokratnu upotrebu koja se nalazi u moru, odnosno, jedna petina sve plastike za jednokratnu upotrebu.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Prema procjeni Komisije, direktiva će donijeti brojne koristi za okoli&scaron; i za gospodarstvo. Izbjegla bi se &scaron;teta u okoli&scaron;u čiji bi tro&scaron;ak do 2030. godine dosegao 22 milijarde eura, a potro&scaron;ačima će se omogućiti u&scaron;teda do 6,5 milijardi eura uz tro&scaron;ak prilagodbe koji se za proizvođače procjenjuje na 3,2 milijarde eura.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Ambicioznije mjere EU-a za smanjenje emisija ugljičnog dioksida u prometu</p> <p>&nbsp;</p> <p>Europski parlament zatražio je u srijedu na plenarnom zasjedanju ambicioznije mjere smanjenja emisija ugljičnog dioksida u sektoru prometa, odnosno smanjenje do 2030. emisija ugljičnog dioksida za 37.5 posto za nove osobne automobile i 31 posto za nova laka teretna vozila.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Novi prijedlog dio je politike ambicioznijeg smanjenja emisija ugljičnog dioksida u prometu, koje je Europski parlament prihvatio u listopadu kada je dao podr&scaron;ku smanjenju za 20 posto do 2025. te 40 posto do 2030.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Europska komisija predlagala je smanjenje emisija za 30 posto.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Promet je jedini veliki sektor Europske unije u kojem razina emisija stakleničkih plinova i dalje raste, čime se neutraliziraju smanjenje koja su postigli drugi sektori u borbi s klimatskim promjenama, upozorava se u izvje&scaron;ću zastupnice Miriam Dalli.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Ostvarivanje cilja otežava usporavanje smanjenja emisija ugljičnog dioksida u prometu koje je posljedica trenda povećanja mobilnosti stanovni&scaron;tva.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Prema infografici na stranicama Europskog parlamenta, promet je jedini među važnim sektorima Europske unije, poput energetike, industrijske proizvodnje i poljoprivrede, koji u odnosu na 1990. bilježi konstantan porast emisija ugljičnog dioksida.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Glavni zagađivači su osobni automobili koji čine 60 posto ukupnih emisija ugljičnog dioksida cestovnog prometa u Europi.</p> <p>&nbsp;</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/19-03-27-plasticne-vrecice-otpad.jpgKLADIONIČARSKE DOJAVE Prevarili Mostarca za 180 tisuća KM!http://grude.com/clanak/?i=9955499554Grude.com - klik u svijetWed, 27 Mar 2019 19:35:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=17-05-09-kladionica_0.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Koristeći Faceboook profile kontinuirano su postavljali objave za sigurno prognoziranje sportskih rezultata na kojim su postavljali fotografije dobitnih listića sportskih kladionica kao i fotografije i objave dobitnika novčanih dobitaka..<p>&nbsp;</p> <p>Uhićene osobe su posredstvom lažnih kladioničarskih dojava preko interneta o&scaron;tetile osobu iz Mostara za 180.000 KM.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Na području općine Foča tijekom srijede su uhićena četiri mu&scaron;karca osumnjičena za kaznena djela 'Prijevara', 'Iznuda' i 'Krivotvorenje novca', koji su pri tom o&scaron;tetili jednu osobu iz Mostara.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Riječ je o osobama čiji su incijali D.N., D.M., V.D. i M.B. Osumnjičene su uhitili pripadnici Policijske uprave Foča i Federalne uprave policije, terenskog ureda iz Mostara.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Načelnik Odjeljenja kriminalističke policije u fočanskoj Policijskoj upravi Du&scaron;ko Tomović potvrdio je da su sve četiri uhićene osobe iz Foče, te da su predate na dalje postupanje pripadnicima Federalne uprave policije, navodi Srna.</p> <p>&nbsp;</p> <p>"Prema naredbi Osnovnog suda u Foči i uz nadzor tužiteljstava iz Trebinja i &Scaron;irokog Brijega, uhićenju su prethodili pretresi na vi&scaron;e lokacija na području Foče koje su koristile osobe D.N., K.M., V.D., D.M., Đ.N. i M.B., zbog sumnje da su počinile kazneno djelo 'Udruživanje radi činjenja kaznenih djela', a u vezi sa kaznenim djelima 'Prijevara', 'Iznuda' i 'Krivotvorenje novca'", rekao je Tomović.</p> <p>&nbsp;</p> <p>On je naveo da su prilikom pretresa izuzeti određeni dokazi, koji će biti kori&scaron;teni u kaznenom postupku. Tomović je napomenuo da su u akciji 'Dojava' pripadnici Policijske uprave Foča jo&scaron; tijekom 2017. i 2018. protiv većine navedenih osoba nadležnom tužiteljstvu podnijeli izvje&scaron;taje o kaznenim djelima 'Prijevare' i 'Pranja novca'.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Srna neslužbeno saznaje da su uhićene osobe posredstvom lažnih kladioničarskih dojava preko interneta o&scaron;tetile osobu iz Mostara za 180.000 KM.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Dok se čeka da nadležna tužiteljstva podignu prve optužnice protiv osoba za koje je fočanska policija pro&scaron;le godine podnijela izvje&scaron;taje, lažne kladioničarske dojave u Foči ponovno su uzele velikog maha, a kako Srna neslužbeno saznaje, u vr&scaron;enju tih kaznenih djela uključen je veliki broj mladih Fočaka, među kojima ima i dosta studenata i učenika srednjih &scaron;kola, ali i starijih članova njihovih obitelji.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Dana 27.3. policijski službenici Federalne uprave policije su u suradnji sa policijskim službenicima Ministarstva unutarnjih poslova Republike Srpske, nakon vi&scaron;emjesečne istrage, započeli sa realizacijom zajedničke operativne akcije kodnog naziva 'Freud', vezano za kazneno djelo 'Organizirani kriminal', a u vezi sa kaznenim djelima 'Ucjena' i 'Prijevara' Kaznenog zakona Federacije Bosne i Hercegovine.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Navedene aktivnosti provode se pod nadzorom Okružnog tužiteljstva Trebinje koje pruža pravnu pomoć postupajućem Tužiteljstvu Županije Zapadnohercegovačke &Scaron;iroki Brijeg, navodi se iz Ureda za informiranje Federalne uprave policije (FUP).</p> <p>&nbsp;</p> <p>Kako su izvr&scaron;ene prijevare U sklopu navedene akcije izvr&scaron;eni su pretresi na četiri lokacije na području općine Foča, Republika Srpska, te su li&scaron;ene slobode četri osobe iz Foče inicijala N.D., M.D., D.V. i B.M., koji će uz pratnju policijskih službenika Sektora uniformirane policije FUP-e, iz PU Foča biti sprovedeni u prostorije Federalne uprave policije u Mostaru, gdje će nad istim biti nastavljena kriminalistička obrada, nakon čega će biti u zakonskom roku predati Županijskom tužiteljstvu Županije Zapadnohercegovačke uz Izvje&scaron;taj o počinjenom kaznenom djelu.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Za osobe protiv kojih se poduzimaju navedene aktivnosti postoje osnovi sumnje da su kao članovi organizirane kriminalne grupe s ciljem pribavljanja protupravne imovinske koristi počinili vi&scaron;e kaznenih djela na način da su koristeći Faceboook profile kontinuirano postavljali objave za sigurno prognoziranje sportskih rezultata na kojim su postavljali fotografije dobitnih listića sportskih kladionica kao i fotografije i objave dobitnika novčanih dobitaka od prognoziranja sportskih rezultata.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Osumnjičeni su Facebook profile koristili za uspostavljanje kontakata sa osobama (potencijalnim žrtvama prevare) koji su informacije sa navedenih profila prihvatale kao istinite. Nakon &scaron;to bi uspostavili kontakt sa potencijalnim žrtvama, iste bi uvjeravali da se radi o ozbiljnim organizacijama koje se bave prognoziranjem sportskih rezultata, sve kako bi isti uspostavili suradnju sa njima, a kad bi potencijalne žrtve na to pristale, koristeći se ucjenama primoravali su ih na daljnju suradnju, te na taj način od istih dobivali veće novčane iznose.</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/17-05-09-kladionica_0.jpgPijani policajac na zadatku zavodio hostesu, uhićen u Bečuhttp://grude.com/clanak/?i=9954999549Grude.com - klik u svijetWed, 27 Mar 2019 15:05:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=19-03-27-posada-avion.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Jedan od dvojice graničnih policajaca, koji je bio u službenoj odori, u zrakoplov za Beč stigao je, međutim, vidno pijan.<p>&nbsp;</p> <p>Jedan pripadnik Granične policije Bosne i Hercegovine propisno je osramotio i sebe i tu agenciju kada je poslan u inozemstvo kako bi prepratio jednog državljanina BiH, koji je po tjeralici te zemlje uhićen u Austriji, jer se, umjesto zadaći koja mu je povjerena, posvetio alkoholu i agresivnom udvaranju stjuardesi u zrakoplovu &scaron;to je na kraju zavr&scaron;ilo njegovim uhićenjem, pi&scaron;e u srijedu sarajevski "Dnevni avaz".</p> <p>&nbsp;</p> <p>Ravnatelj Granične policije BiH Zoran Galić potvrdio je ovom listu kako se bizarni incident dogodio 20. ožujka kada su dvojica graničara poslani u Beč, gdje su od austrijske policije trebali preuzeti stanovitog Dragana Gudura&scaron;a, uhićenog u Austriji zbog kaznenih djela koja je počinio u BiH.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Jedan od dvojice graničnih policajaca, koji je bio u službenoj odori, u zrakoplov za Beč stigao je, međutim, vidno pijan. Nakon &scaron;to se ukrcao potpuno je izgubio samokonotrolu te je u jednom trenutku nasrnuo na stjuardesu te je počeo vrijeđati i seksualno zlostavljati, točnije hvatati za stražnjicu.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Kako prenosi sarajevski list uzaludni su bili poku&scaron;aji njegovog kolege iz Granične policije BiH da ga obuzda i primiri, a bez rezultata ostala su i upozorenja osoblja zrakoplova Austrian Airlinesa.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Umjesto da se smiri, pijani je policajac započeo s fizičkim obračunom i s drugim osobama u zrakoplovu.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Po slijetanju u Beč pilot je pozvao policiju, koja je uhitila pripadnika Granične policije BiH i odvela ga na triježnjenje. Ravnatelj Galić je izjavio kako je protiv problematičnog policajca odmah pokrenuta istraga, a otvoren je i stegovni postupak.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Sada se suočava s optužbama za nesavjesno obna&scaron;anje službenih zadaća, naru&scaron;avanje javnoga reda i mira posebno nepristojnim i grubim pona&scaron;anjem, tučom ili drugom aktivno&scaron;ću kojom se naru&scaron;ava ugled Granične policije BiH.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Iz te policijske agencije su kratko prenijeli kako su pripadnici Granične policije BiH ogorčeni zbog sramote koju im je nanio kolega na službenome zadatku.</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/19-03-27-posada-avion.jpgEvo kakvo nas vrijeme očekuje idućih danahttp://grude.com/clanak/?i=9954499544Grude.com - klik u svijetWed, 27 Mar 2019 11:50:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=17-03-12-suncano_vrijeme.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Idućih dana stabilizacija vremena uz uglavnom sunčano i relativno hladno vrijeme sa umjerenom i povećanom oblačnošću.<p><br />U jutarnjim satima tokom četvrtka, petka i subote ponegdje bi u Bosni i sjeveru Hercegovine moglo biti slabih i umjerenih mrazeva.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Dnevne temperature će rasti osobito za vikend.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Danas i idućih dana u Hercegovini će zapuhati umjerena i jaka bura, dok će u Bosni puhati slab do umjeren, na jugozapadu povremeno jak sjeverni i sjeveroistočni vjetar.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Vjetar će tokom petka i vikenda oslabiti i okretati na zapadne i jugozapadne smjerove.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Temperature idućih dan dva</p> <p>Bosna: Jutarnje od -7C do 2C.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Najvi&scaron;e dnevne od 5C do 12C.</p> <p><br /><br />Hercegovina: Jutarnje od 0C do 11C.</p> <p><br />Najvi&scaron;e dnevne od 9C do 16C.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Grude.com/<a title="Vremenska prognoza bih" href="https://www.facebook.com/Vremenska-prognoza-za-HR-i-BIH-svakodnevna-275442475809465/?__tn__=kC-R0.g&amp;eid=ARDwAbTkMWa54gN1Sw7rnSLBN6YiMCfBGs5afwZ0plQYQj_pwwciG2uxo1kpwF0Z8qulsw0FhGk5BSNi&amp;hc_ref=ARQu-SjOhiVUL7-cJ5sSLAODWxgdjorPtA5_zQYLa_cwUENvU0DuTxjFrvhE8EhFmYM&amp;fref=nf&amp;__xts__[0]=68.ARAqnoZykoYNtsok4Pl5vOjbg2boFkY4dpHjb3f_oSAFMBz1idBt-ucB7-5_gUrgbUAh0U31Yvq3IpKcWB_6ZgcVgY6F1hbW6jViSMziRYC_N-7OqtCiqwDs3uR13Bmol4ia6ihMR8yMkDKXj0PeUIWwCl0DRIf1jPUAz1-8lCUctb4fiC6KmhfddISgZGuveRLNGCBvepqk1-FSc6iUOS3QjU0B47aejgT-14Vh-VK7h5opJJ0ZhmI8lynKESBPSFc4IeGK-rmqPjKCwo6ALN2IunM_v1RRLRyHofM8tgSJ89BH9pZyytezPIBNTrk4" target="_blank">Vremenska prognoza za HR i BIH</a></p> <p>&nbsp;</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/17-03-12-suncano_vrijeme.jpgULJANIK: Imali plaće veće i od premijera i od predsjednicehttp://grude.com/clanak/?i=9953599535Grude.com - klik u svijetTue, 26 Mar 2019 21:11:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=19-03-26-uljanik_uhiceni-manageri.png&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Koliko su zarađivali bivši predsjednik uprave Uljanika Rossanda i ostali menadžeri Uljanikovih tvrtki dugo su uspijevali kriti od radnika i javnosti. No, samo je Rossanda mjesečno zarađivao s bonusima između 40.000 i 50.000 kuna..<p>&nbsp;</p> <p>On je to opovrgavao tvrdeći da mu je plaća skromnija. Upravo je Gianni Rossanda jedan od 12 uhićenih. Rođeni je Puljanin koji je 1994. zavr&scaron;io Fakultet ekonomije i turizma. Specijalizirao je financije i stekao zanimanje diplomiranog ekonomista.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Od studentskih dana je vezan za Uljanik, u kojemu se nakon zavr&scaron;etka studija zaposlio u brodogradili&scaron;tu kao ekonomski analitičar. Kroz tri godine je napredovao preko pozicije voditelja financija Uljanik Strojogradnje do direktora dru&scaron;tva Uljanik Financijske usluge.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Nakon toga prelazi u matičnu grupu Uljanik, gdje vodi financiranje svih dru&scaron;tava. Tijekom 2012. intenzivno je radio na provedbi organiziranog radničkog dioničarstva u Uljaniku. Godinu kasnije, neposredno pred preuzimanje riječkog brodogradili&scaron;ta 3. maj, postaje predsjednik uprave Uljanika. Pod njegovim vodstvom Uljanik je tonuo pet godina. Dugovi su eskalirali, a novac ispario.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Ukratko, Uljanik je 2013. imao 200 milijuna kuna gotovine na raspolaganju te vi&scaron;e od 630 milijuna kuna dugoročnih obveza i 1,3 milijarde kuna kratkoročnih obveza. Na kraju 2016. kratkoročne obveze su iznosile 3,2 milijarde kuna, &scaron;to je dva i pol puta vi&scaron;e kratkoročnih obveza nego na kraju 2013.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Svakom godinom je bilo sve gore. Uljanik je 2017. zavr&scaron;io s 55 milijuna kuna raspoložive gotovine, a to znači da mu je trebalo 60 puta toliko novca kako bi pokrio sve kratkoročne obveze. Tako se poslovalo pod Rossandom.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Priveden je i Dragutin Pavletić, direktor Uljanik Plovidbe, koji je pred pulskim MUP-om kratko rekao novinarima: &ldquo;Tužno je ovo&rdquo;. Upravo je on nedavno u intervjuu za Glas Istre rekao da je netko prije &scaron;est mjeseci trebao reći ljudima: &ldquo;Gotovo je, nema spasa&rdquo;. On je samo godinu dana bio u nadzornom odboru Uljanika, iz kojeg je svojevoljno iza&scaron;ao. Pričao je kako je ljutit na sada&scaron;nju garnituru u Uljaniku jer nisu rekli da Uljanik nikad nije pro&scaron;ao restrukturiranje.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Ujedno je izjavio: &ldquo;Zabrinut sam &scaron;to smo mi iz Uljanik Plovidbe etiketirani kao lopovi i kriminalci koji smo pokrali brodogradili&scaron;te. Mi smo za Uljanik i 3. maj samo radili benefite&rdquo;.</p> <p>&nbsp;</p> <p>A među onima koji su radili &ldquo;samo benefite&rdquo; na&scaron;ao se u policijskoj pratnji i Rossandin prethodnik Anton Brajković. Nakon provedene privatizacije i dokapitalizacije Uljanika te u jeku procesa preuzimanja riječkog 3. maja, sam je tražio razrje&scaron;enje s funkcije. Tad su, uz Rossanda, u upravu Uljanika postavljeni jo&scaron; Marinko Brgić i Veljko Grbac. Oni su isto uhićeni.</p> <p><br />(<a title="24 sata" href="https://www.24sata.hr/news/12-zigosanih-imali-place-vece-od-premijera-i-od-predsjednice-621232" target="_blank">24sata.hr</a>)</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/19-03-26-uljanik_uhiceni-manageri.pngNakon sunčanih proljetnih dana na Blidinju ponovno snijeghttp://grude.com/clanak/?i=9952199521Grude.com - klik u svijetTue, 26 Mar 2019 11:52:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=19-03-26-blidinje-snijeg-ozujak26.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Nakon sunčanih proljetnih dana i visokih temperatura zimski ugođaj nam se ponovno vratio. <p><br />Park prirode Blidinje, i cijelu regiju pogodio je hladan val, praćen niskim temperaturama, burom i snijegom.</p> <p><br />Jedna narodna izreka kaže "mora zima repom udariti", a poznato je i da je vrijeme u planinskim predjelima nepredvidivo, posebice na području Blidinja, kada se u jednom danu mogu izmijeniti sva četiri godi&scaron;nja doba, pi&scaron;e <strong>Blidinje.NET</strong>.<br /><br /><br />Kakao sve izgleda uživo pogledajte na <a title="BLIDINJE" href="http://blidinje.net/live/risovac/" target="_blank">LINKU</a></p> <p>&nbsp;</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/19-03-26-blidinje-snijeg-ozujak26.jpgDanas Katolička Crkva slavi blagdan Blagovijestihttp://grude.com/clanak/?i=9950199501Grude.com - klik u svijetMon, 25 Mar 2019 10:41:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=19-03-25-blagovijest.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Crkva slavi blagdan Blagovijesti koji je od starine dobio ime Navještenje (lat. Annuntiatio). <p>&nbsp;</p> <p>On govori o događaju kada je Božji glasnik, anđeo Gabrijel navijestio Djevici Mariji da će začeti i roditi Sina Božjega. Za blagdan &scaron;to ga slavimo moramo reći da je ujedno Gospodnji i marijanski blagdan. Marija je naime, toga dana začela, a Isus je začet. Odnosi se na oboje, pa otuda i dva naziva &ndash; Navje&scaron;tenje Gospodnje (mislimo na Krista) ili Blagovijest (mislimo na Mariju). Blagdan slavimo 25. ožujka, a to je točno devet mjeseci prije Božića, pi&scaron;e KTA</p> <p>&nbsp;</p> <p>Budući da na Božić slavimo Isusov rođendan, očito je da to &scaron;to slavimo devet mjeseci prije, jest Njegovo začeće, početak njegova ljudskog života u utrobi njegove Majke. Blagdan ba&scaron; nije sretno liturgijski rije&scaron;en jer gotovo uvijek pada u korizmenom vremenu. Po svojem značenju i sadržaju vi&scaron;e bi odgovarao vremenu do&scaron;a&scaron;ća. Izvje&scaron;taj o tom izvanrednom zahvatu u povijest čovječanstva i život nazaretske Djevice donosi nam Evanđelje sv. Luke 1,26 &ndash; 38. 26U &scaron;estome mjesecu posla Bog anđela Gabriela u galilejski grad imenom Nazaret 27k djevici zaručenoj s mužem koji se zvao Josip iz doma Davidova; a djevica se zvala Marija. 28Anđeo uđe k njoj i reče: &ldquo;Zdravo, milosti puna! Gospodin s tobom!&rdquo; 29Na tu se riječ ona smete i stade razmi&scaron;ljati kakav bi to bio pozdrav. 30No anđeo joj reče: &ldquo;Ne boj se, Marijo! Ta na&scaron;la si milost u Boga. 31Evo, začet će&scaron; i roditi sina i nadjenut će&scaron; mu ime Isus. 32On će biti velik i zvat će se Sin Svevi&scaron;njega. Njemu će Gospodin Bog dati prijestolje Davida, oca njegova, 33i kraljevat će nad domom Jakovljevim uvijeke i njegovu kraljevstvu neće biti kraja.&rdquo;34Nato će Marija anđelu: &ldquo;Kako će to biti kad ja muža ne poznajem?&rdquo; 35Anđeo joj odgovori: &ldquo;Duh Sveti sići će na te i sila će te Svevi&scaron;njega osjeniti. Zato će to čedo i biti sveto, Sin Božji. 36A evo tvoje rođakinje Elizabete: i ona u starosti svojoj zače sina. I njoj, nerotkinjom prozvanoj, ovo je već &scaron;esti mjesec. 37Ta Bogu ni&scaron;ta nije nemoguće!&rdquo; 38Nato Marija reče: &ldquo;Evo službenice Gospodnje, neka mi bude po tvojoj riječi!&rdquo; I anđeo otiđe od nje.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Ovaj izvje&scaron;taj pronaći ćemo u Lukinom Evanđelju kojega on iznosi s gledi&scaron;ta Marije, dok taj isti zahvat evanđelista Matej iznosi s gledi&scaron;ta Josipa. Oba evanđelista žele naglasiti da je Isus čovjek ali i Bog tj. Bog koji postaje čovjek. Njegovo je začeće čudesno, po Duhu Svetom. Tu spoznaju moraju proživjeti i Marija i Josip. Isus jest sin Marije ali je i Sin Božji. Riječi Božjega glasnika u događaju Navje&scaron;tenja rado se spominjemo dok izgovaramo molitvu Anđeo Gospodnji.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Svakog dana ujutro, u podne i navečer sa svih tornjeva katoličkih crkvi zvona nas pozivaju da pozdravimo Gospu. Možda je ovdje zgodno napomenuti da je zvonjavu odredio papa Kalist III. Bilo je to u znak zahvalnosti &scaron;to su god. 1456. kr&scaron;ćanski vojnici koje je predvodio vojvoda Janko Hunjadi (u narodnim pjesmama prozvan Sibinjanin Janko), a hrabrio franjevac sv. Ivan Kapistran, obranili Beograd od Turaka. U Blagovijesti dobro osjećamo da to bija&scaron;e odlučujući čas za sve ljude : Bog je do&scaron;ao među nas i Marija bija&scaron;e tu, da primi Boga, koji postade čovjek u na&scaron;e ime.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Ne zaboravimo, sam Bog dao je Mariji posebno mjesto, izabrav&scaron;i je za Majku Isusu, a Gospodin Isus opet ju daje i nama za Majku na&scaron;u. &ldquo;Poslije &scaron;est mjeseci posla Bog anđela Gabrijela u galilejski grad imenom Nazaret, k djevici zaručenoj s mužem iz Davidove kuće, komu je bilo ime Josip. A djevici bija&scaron;e ime Marija. Kad anđeo uđe k njoj reče joj: &lsquo;Raduj se milosti puna! Gospodin je s tobom!&rsquo; Na te riječi ona se prepade i počne razmi&scaron;ljati &scaron;to znači taj pozdrav. Anđeo joj reče: &lsquo;Ne boj se, Marijo, jer si na&scaron;la milost kod Boga. Evo ti će&scaron; začeti i roditi Sina komu će&scaron; nadjenuti ime Isus. On će biti velik i zvat će se Sin Previ&scaron;njega. Gospodin Bog dat će mu prijestolje Davida, oca njegova.</p> <p>&nbsp;</p> <p>On će vladati kućom Jakovljevom dovijeka. I kraljevstvo njegovo neće imati svr&scaron;etka.&rsquo; -Kako će to biti &ndash; reče Marija anđelu &ndash; jer se ja ne sastajem s mužem? -Duh Sveti sići će na te &ndash; odgovori joj anđeo &ndash; sila Previ&scaron;njega zasjenit će te; zato će se dijete koje će&scaron; roditi zvati svetim, Sinom Božjim. Gle! I tvoja rodica Elizabeta zače sina u svojoj starosti. Već je u &scaron;estom mjesecu ona koju zovu nerotkinjom. Jer Bogu ni&scaron;ta nije nemoguće. Marija mu reče: &lsquo;Evo službenice Gospodnje, neka mi bude po riječi tvojoj!&rsquo; Tada je anđeo ostavi&rdquo; (Lk 1, 26 &ndash; 38).</p> <p>&nbsp;</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/19-03-25-blagovijest.jpgZa pomoć u liječenju branitelja 1,5 milijuna KMhttp://grude.com/clanak/?i=9949899498Grude.com - klik u svijetMon, 25 Mar 2019 10:15:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=16-12-11-hvo.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Federalno ministarstvo za braniteljska pitanja raspisalo je javni poziv za pomoć u liječenju ove populacije koji će biti otvoren do 31. listopada ove godine. <p><br />Za pomoć u liječenju ove populacije u 2019. godini predviđeno je ukupno 1,5 milijuna KM s pozicije Ministarstva za pitanja branitelja FBiH, a pojedinačna pomoć iznosi od 300 KM do 2500 KM za najteže slučajeve.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Prema riječima Salke Bukvarevića, resornog ministra, broj branitelja kojima je potrebna pomoć u liječenju sve se vi&scaron;e povećava.</p> <p>&nbsp;</p> <p>- Na na&scaron;oj internetskoj stranici objavljen je poziv i obrazac koji podnositelji zahtjeva trebaju popuniti i predati. Tu će dobiti i uputu koju dokumentaciju trebaju priložiti, osim liječničke. Moraju dostaviti i dokaze da su pripadnici Oružanih snaga, zatim kućnu listu. Sve to &scaron;alju po&scaron;tom na&scaron;em Ministarstvu, a dokumentaciju pregleda nadležno povjerenstvo. Naravno, vodi se računa o tome je li neka hitna operacija. Otprilike prođe od 30 do 45 dana od trenutka kada se po&scaron;alje prijava, koja je potpuno ispravna, do uplate sredstava. Komisija kontinuirano zasjeda, donose se rje&scaron;enja - govori Bukvarević.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Dodaje kako se mogu prijaviti branitelji, članovi njihovih obitelji iz cijele Bosne i Hercegovine. - U pro&scaron;loj godini bilo je vi&scaron;e od 6000 zahtjeva, a na 4200 pozitivno smo odgovorili i pomogli u tro&scaron;kovima te su im isplaćena gotovo 2,000.000 konvertibilnih maraka. Ta pomoć iznosi od 300 KM do 2500 KM, za najteža oboljenja. Imamo tu radnu skupinu koja cijeni svaki slučaj i imamo popis te&scaron;kih oboljenja koja su verificirale zdravstvene ustanove. To je princip na kojem radimo. Iz godine u godinu povećava se broj zahtjeva. Očigledno da branitelji kako ulaze u godine tako, nažalost, sve vi&scaron;e oblijevaju. Vidi se iz broja podnesenih zahtjeva da se povećava potreba. U 2017. godini pomoć u liječenju dobilo je oko 3800 osoba. Mi smo u proračunu za ovu godinu predvidjeli za tu poziciju 1,5 milijuna konvertibilnih maraka - zaključio je Bukvarević.</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/16-12-11-hvo.jpgPredsjednica Hrvatima iz BiH poručila: VI STE NAJSTARIJI KONSTITUTIVNI NARODhttp://grude.com/clanak/?i=9947799477Grude.com - klik u svijetSat, 23 Mar 2019 18:10:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=19-03-23-019-kolinda.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Hrvati su najstariji konstitutivni narod u BiH i jedan su od stupova moderne hrvatske države, poručila je hrvatska predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović.<p>&nbsp;</p> <p>"Vi u BiH niste gosti, prido&scaron;lice ni nacionalna manjina, nego njezin najstariji konstitutivni narod koji ne želi ni&scaron;ta drugo nego mir i ravnopravnost s druga dva naroda u zajedničkoj domovini BiH", rekla je Grabar-Kitarović u subotu na Danu otvorenih vrata za Hrvate iz BiH u svome Uredu.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Poručila je da BiH nije nacionalna država jednog naroda, već država triju konstitutivnih naroda, &scaron;to je "činjenica u BiH desetljećima i stoljećima".</p> <p>&nbsp;</p> <p>Ta činjenica "jamči va&scaron;a ustavna prava i tu činjenicu dužni smo braniti, tumačiti i promicati. To je, slikovito rečeno, prag va&scaron;e konstitutivnosti i ravnopravnosti i s tog praga nema uzmaka. Zajedno s vama na tom pragu stoji Hrvatska", rekla je Grabar-Kitarović.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Smatra da Hrvati u BiH imaju pravo birati svoje političke predstavnike koji će ih "legitimno predstavljati i zastupati na svim razinama vlasti", kao i pravo na nacionalne, kulturne, obrazovne i medijske ustanove te pravo na ravnopravnu javnu uporabu hrvatskog jezika.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Istaknula je da Hrvati, tražeći ta prava, ne zahtijevaju "ni&scaron;ta vi&scaron;e od drugih" te da je to najbolji način za očuvanje BiH kao države, a da se time u BiH ugrađuju europske vrijednosti.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Predsjednica je ustvrdila da su bosanskohercegovački Hrvati, uz "sunarodnjake i sve domoljube u Hrvatskoj" te uz iseljeni&scaron;tvo, "jedan od triju nosivih stupova moderne hrvatske države i na&scaron;e pobjede u Domovinskom ratu".</p> <p>&nbsp;</p> <p>Grabar-Kitarović je kazala kako je susret s Hrvatima iz BiH "izraz kontinuiteta politike izgradnje nacionalnog zajedni&scaron;tva" koju je zacrtao Franjo Tuđman.</p> <p>&nbsp;</p> <p>"Ne samo vi Hrvati koji živite u BiH kao njezin autohtoni narod&nbsp;nego i Hrvati koji su iselili iz BiH, kao i oni iseljeni iz Hrvatske, dio su nedjeljivog hrvatskog bića. Na&scaron;e srce kuca isto", istaknula je.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Založila se za uspostavu mehanizama za povezivanje Hrvata u Hrvatskoj, BiH i iseljeni&scaron;tvu kako bi se omogućilo da se svi hrvatski "nacionalni resursi" stave "u funkciju demografske obnove i opstojnosti u na&scaron;im domovinama, jačanja na&scaron;eg gospodarstva te političke i kulturne afirmacije u svijetu".</p> <p>&nbsp;</p> <p>"To je cilj moje politike: hrvatsko zajedni&scaron;tvo i snažna Hrvatska koja će i vama biti siguran oslonac, a susjedima dobar susjed&ldquo;, zaključila je Grabar-Kitarović.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Po njezinim riječima, BiH je druga domovina hrvatskog naroda i Hrvati su u BiH prisutni vi&scaron;e od tisuću godina. Oni su, poručila je hrvatska predsjednica, "učinili sve za opstanak Bosne i Hercegovine kao države".</p> <p>&nbsp;</p> <p>Istaknula je da je Hrvatska pružila "najveći mogući politički i vojni doprinos" obrani i opstanku BiH, da su bosanskohercegovački Hrvati na referendumu 1992. glasali za neovisnost BiH te da su pristali na stvaranje Federacije BiH kako bi doprinijeli "suradnji, miru i povjerenju".</p> <p>&nbsp;</p> <p>Također, podsjetila je da je Hrvatska zbrinula stotine tisuća prognanika iz BiH "ne gledajući njihovu vjeru i naciju" te da je omogućila humanitarnu pomoć i "naoružavanje svih obrambenih snaga". Poručila je da sve navedeno zaboravljaju ili pre&scaron;ućuju neki u Bosni i Hercegovini.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Europska unija treba BiH</strong></p> <p>&nbsp;</p> <p>Hrvatska se predsjednica založila za intenzivnije pregovore o pristupanju BiH Europskoj uniji, ali pod uvjetom da su Hrvati ravnopravan narod.</p> <p>&nbsp;</p> <p>"BiH sa svim svojim posebnostima treba Europskoj uniji, ali to može biti samo s Hrvatima kao ravnopravnim konstitutivnim narodom", poručila je i dodala da je pristupanje BiH Europskoj uniji od velike političke, kulturne i sigurnosne važnosti za EU.&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>EU, a i ostali utjecajni međunarodni akteri, će "učiniti veliku pogre&scaron;ku s nesagledivim posljedicama"&nbsp;ako ne podupru europski put BiH, smatra Grabar-Kitarović.</p> <p>&nbsp;</p> <p>"Put nije jednostavan, ali želimo pomoći i spremni smo pomoći, a vi Hrvati BiH jamstvo ste da konačan cilj može biti uspje&scaron;no ostvaren", istaknula je.</p> <p>&nbsp;</p> <p><em><strong>&nbsp;Index.hr/Hina</strong></em></p>//grude.com/Datoteke/Novosti/19-03-23-019-kolinda.jpgIslamska država mrtva, izgubila je i posljednje uporištehttp://grude.com/clanak/?i=9947199471Grude.com - klik u svijetSat, 23 Mar 2019 10:55:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=19-03-23-baghuz-syria.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Islamska država izgubila je svoje posljednje uporište u Siriji, javlja CNN. <p><br />Riječ je o mjestu Baghuz na istoku zemlje.</p> <p>&nbsp;</p> <p>"Sirijske demokratske snage objavljuju potpunu eliminaciju takozvanog kalifata i 100-postotno poražavanje Islamske države. Ovog jedinstvenog dana obilježavamo tisuće mučenika čiji su napori omogućili pobjedu", objavile su Sirijske demokratske snage (SDF).</p> <p>&nbsp;</p> <p>"Baguz je oslobođen. Vojna pobjeda protiv Daesha je ostvarena", dodali su iz SDF-a.</p> <p>&nbsp;</p> <p>SDF se tjednima borio za Baghuz na iračkoj granici sa snagama Islamske države.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Iako poraz Islamske države u Baghuzu označava kraj vlasti nad džihadističkom kvazi državom koja se prostirala na dijelovima Sirije i Iraka i koja je progla&scaron;ena 2014., ta skupina i dalje predstavlja prijetnju.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>SAD misli da je vođa ISIS-a u Iraku</strong><br />Neki njezini borci i dalje su utaboreni u pustinji u sredi&scaron;tu Sirije, a u iračkim gradovima pritajili su se izvodeći iznenadne napade i otmice i čekaju priliku da se ponovno uzdignu.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Sjedinjene Države vjeruju da je vođa Islamske države Abu Bakr al-Bagdadi u Iraku.</p> <p>&nbsp;</p> <p>On se 2014., stojeći na propovjedaonici u velikoj srednjevjekovnoj džamiji u Mosulu, proglasio kalifom čiji su podanici svi muslimani.</p> <p>&nbsp;</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/19-03-23-baghuz-syria.jpgMOSTAR Gužva zbog Maratonahttp://grude.com/clanak/?i=9946999469Grude.com - klik u svijetSat, 23 Mar 2019 08:43:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=17-04-09-8017_polumaraton_mostar.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Zbog održavanja 3. Mostarskog polumaratona, danas od 09:00 do 13:00 sati bit će zatvoren dio gradskih ulica. Maraton starta na mostu u Vojnu, a završava se ispred tržnog centra Mepas Mall. <p>&nbsp;</p> <p>Vozače molimo za strpljivost i da po&scaron;tuju upute prometne policije.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Rutu kretanja natjecatelja možete pogledati na na na&scaron;oj web stranici.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Na većini cestovnih pravaca promet se odvija bez zastoja i posebnih ograničenja, osim na dionicama gdje su u tijeku radovi.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Dionicama cesta koje prolaze usjecima upozoravamo na moguće odrone kamenja i zemlje na kolnik.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Vozačima savjetujemo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Na dionicama cesta gdje su u tijeku radovi prometuje se sporije, pa vozače molimo za oprezniju vožnju i po&scaron;tivanje privremene regulacije prometa.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Zbog izvođenja radova na ulazu u Bugojno (most preko rijeke Vrbas) na dionici M-16.4 Novi Travnik - Bugojno, promet teretnih vozila preko 7t preusmjerava se na dionicu Bugojno - Donji Vakuf - Travnik.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Na dionici autoceste A1 Sarajevo zapad - Tarčin (lokacija Ban Brdo) zbog klizi&scaron;ta promet je u tunelu Igman preusmjeren u pretjecajnu traku.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Zbog izvođenja radova u tunelu Vranduk II na dionici M-17 Zenica - Nemila, promet se odvija usporeno, jednim prometnim trakom naizmjenično.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Zbog odrona na dionici M-18 Sarajevo - Foča (na lokaciji Sijeračke Stijene) promet se odvija usporeno, jednim prometnim trakom naizmjenično.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Zbog o&scaron;tećenja kolnika na dionici M-16 Prijedorska petlja - Kla&scaron;nice, promet se odvija usporeno jednim prometnim trakom naizmjenično.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Zbog izgradnje naplatne postaje &ldquo;Čatrnja&rdquo; na autocesti Banja Luka - Gradi&scaron;ka, promet se na mjestu izvođenja radova odvija usporeno.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Na dionici M-18 Brod na Drini - &Scaron;ćepan Polje (granica BiH/CG), zabranjen je promet za sva vozila čija ukupna masa prelazi 16 tona.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Sporije odvijanje prometa zbog radova očekivati je na:<br />- M-4 Banja Luka (Rebrovac) - Čelinac, Teslić - Karu&scaron;e,<br />- M-14.2 &Scaron;amac - Domaljevac,<br />- M-16 Banja Luka - Crna Rijeka (Dabrac),<br />- M-17 Tarčin - Konjic (Bradina), Tasovčići - Klepci (most preko rijeke Bregave i raskrižje M-17 i M-6),<br />- M-18 Olovo - Kladanj (Karaula).</p> <p>&nbsp;</p> <p>Zbog radova na R-418 Prozor - Tomislavgrad (dionica Podborsko raskrižje - Aćimići) promet je potpuno obustavljen. Alternativni pravac za osobna vozila je kroz naselje Sopot, dok se teretna vozila i autobusi preusmjeravaju preko Blidinja ili Bugojna.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Usporeno se prometuje na dionici M-16 Banja Luka - Crna Rijeka (Gornji &Scaron;eher) zbog aktiviranja klizi&scaron;ta i pucanja vodovodne cijevi.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Zbog radova na razminiranju terena u blizini prometnice mogući su povremeni zastoji tijekom dana na M-1.8 &Scaron;ićki Brod - Srebrenik u mjestu Potpeć.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Zbog izvođenja radova u Mostaru, obustavljen je promet u ulici dr. Ante Starčevića (od hotela &ldquo;Ero&rdquo; do raskrižja s ulicom Vokića i Lorkovića).</p> <p>&nbsp;</p> <p>Na graničnim prijelazima nema dužih zadržavanja.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Zbog izvođenja radova u Hrvatskoj, obustavljen promet na graničnom prijelazu Bosanski Novi - Dvor.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Obustavljen je promet za teretna motorna vozila i autobuse na graničnom prijelazu Brčko - Gunja.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Sukladno zakonskim odredbama, do 15.04. na cestama u BiH, sva motorna vozila moraju posjedovati zimsku opremu, priopćeno je iz IC AMSBIH-a.</p> <p>&nbsp;</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/17-04-09-8017_polumaraton_mostar.jpgJednoglasno usvojena odluka koju je Leko predložio, a Pejić obrazložiohttp://grude.com/clanak/?i=9946799467Grude.com - klik u svijetFri, 22 Mar 2019 20:15:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=19-03-22-019-zzh-konstituirajuca.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Predsjednik Skupštine Zapadnohercegovačke županije (ZHŽ) Ivan Jelčić brani zapošljavanja savjetnika predsjednika Skupštine gdje, prema pravilniku, stoji mogućnost zapošljavanja osobe sa završenom srednjom školom.<p><br />Naime, u ponedjeljak je započela peta sjednica Skup&scaron;tine ZHŽ, ali je, kako tvrdi Jelčić, odgođena za petak "zbog usugla&scaron;avanja materijala". Prema ranijim navodima oporbe, sporno je bilo imenovanje zamjenika predsjednika Skup&scaron;tine.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Jelčić je novinarima uoči početka sjednice u petak rekao kako su do dana&scaron;nje sjednice uspjeli urediti pravilnik za zapo&scaron;ljavanje njegovog zamjenika.<br />"Do sada je već u pravilniku bilo da predsjednik Skup&scaron;tine ima tri savjetnika. Mi smo sada malo jo&scaron; dodatno uradili pravilnik da bi bolje obradili mjesto zamjenika predsjednika Skup&scaron;tine, on je jednako kao predsjednik skup&scaron;tine. Samim tim ima ista prava kao i predsjednik Skup&scaron;tine", rekao je predsjednik Skup&scaron;tine.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Po tom pravilniku predsjednik Skup&scaron;tine ima tri savjetnika. Možda bi Jelčić i imao tri savjetnika ali, tvrdi, nema novca za nove plaće.<br />"Ja sam već četiri mjeseca tu, predsjednik Skup&scaron;tine, i do sada nisam imao nijednoga savjetnika, tako da može se tumačiti ovako ili onako, ali do sada nije bilo problema s tim. Ja se nadam da neće ni ubuduće. I na koncu konaca nemam dovoljno ni sredstava predviđenih da bi sve te osobe i eventualno i uposlio. Tako da mislim da s tim dijelom neće biti problema ubuduće", rekao je.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Jelčić je rekao kako misli da neće iskoristiti mogućnost tri savjetnika te dodao da "ne mogu reći 'hoćemo-nećemo', imamo pravo na to, imali smo i do sada. Nismo to do sada zloupotrijebili".</p> <p>&nbsp;</p> <p>Na pitanje novinara kako komentira da osoba sa srednjom stručnom spremom savjetuje predsjednika skup&scaron;tine Jelčić je rekao da je to "sve sukladno sa zakonom".</p> <p>&nbsp;</p> <p>"Sve je to do sada bilo i do sada nismo imali s tim problema. Na kraju krajeva, evo i ovdje, u na&scaron;oj Skup&scaron;tini sjede ljudi koji ne moraju ba&scaron; biti visokoobrazovani da bi imali inicijative ili neke kvalitetne prijedloge. Može se tumačiti ovako ili onako ali ja iskreno mislim da s tim neće biti problema", rekao je Jelčić uoči početka sjednice.</p> <p><br /><br /></p> <p>Na dnevnom redu Skup&scaron;tineZapadnohercegovačke županije, održane danas u &Scaron;irokom Brijegu, na&scaron;lo se sedam točaka.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Nakon &scaron;to je u prvoj točki usvojen Zapisnik s prethodne sjednice i nakon &scaron;to je nekolicina zastupnika postavila određena pitanja te uputila primjedbe i prijedloge koje im omogućuje druga točka, treću točku, odnosno novi Prijedlog Odluke o očitovanju na Prednacrt Zakona o reprezentativnosti sindikata i udruga poslodavaca, koju je predložio predsjednik Kluba zastupnika HDZ-a Ivan Leko, a prihvatilo resorno ministarstvo, odnosno Vlada ZHŽ, dodatno je obrazložio ministar zdravstva Tomislav Pejić. Zastupnici su novi Prijedlog Odluke usvojili jednoglasno.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Četvrtu točku Dnevnog reda koja se odnosila na Prijedlog odluke o očitovanju na Prednacrt Zakona o davanju suglasnosti Općini Posu&scaron;je za prihvaćanje reprograma obveza po robnom kreditu Unicredit Bank Austrija AG za "Projekt rekonstrukcije i pro&scaron;irenja vodovodnog sustava općine Posu&scaron;je", nakon obrazloženja ministra financija i potpredsjednika Vlade ZHŽ Tonija Kraljevića, Povjerenstvo za Ustav, poslovnik i zakonodavstvo usvojilo jednoglasno kao i zastupnici u Skup&scaron;tini &scaron;to je konstatirano glasovanjem.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Tijek sjednice je ponudio i petu točku Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu Stručne službe Skup&scaron;tine ZHŽ koju je nazočnima predstavila Julijana &Scaron;imović, tajnica Skup&scaron;tine ZHŽ. Zastupnici su ovaj Prijedlog odluke usvojili s većinom glasova za. Protiv je bio zastupnik Zvonko Juri&scaron;ić, a Povjerenstvo za Ustav, poslovnik i zakonodavstvo se očitovalo jednoglasnim usvajanjem ove točke Dnevnog reda.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Prijedlog Odluke o utvrđivanju kriterija za raspoređivanje sredstava Proračuna Zapadnohercegovačke županije za 2019. godinu, namijenjenih za tekuće prijenose pojedincima, tekuće prijenose neprofitnim organizacijama i tekuće prijenose drugim razinama vlasti bio je &scaron;esta točka Dnevnog reda koju je Povjerenstvo za Ustav, poslovnik i zakonodavstvo usvojilo jednoglasno kao i zastupnici tijekom glasovanja na sjednici.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Sedma točka Dnevnog reda odnosila se na Izbor i imenovanje. Konkretno, riječ je o pet Prijedloga Odluke: o izboru zamjenika predsjednika Skup&scaron;tine ZHŽ.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Zastupnica Ivana Bari&scaron;ić je predložena kao kandidatkinja za mjesto zamjenika predsjednika županijske Skup&scaron;tine te potvrđena na to mjesto jednoglasno.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o osnivanju Mandatno-imunitetnog Povjerenstva Skup&scaron;tine ZHŽ je usvojen jednoglasno, a Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o osnivanju Povjerenstva za izbor i imenovanje također, kao i Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o osnivanju Odbora za ekonomsku, financijsku politiku i Proračun Skup&scaron;tine ZHŽ.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o osnivanju Povjerenstva za pravdu, upravu, ljudska prava, slobode i ravnopravnost spolova zastupnici su jednoglasno podržali na petoj redovnoj sjednici Skup&scaron;tine Zapadnohercegovačke županije.</p> <p><br /><em><strong>Grude.com/Bljesak.info</strong></em></p>//grude.com/Datoteke/Novosti/19-03-22-019-zzh-konstituirajuca.jpgMostarski sajam gospodarstva od 9. do 13. travnjahttp://grude.com/clanak/?i=9946599465Grude.com - klik u svijetFri, 22 Mar 2019 18:01:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=19-03-22-sajam_mostar.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Ovogodišnji 22. međunarodni sajam gospodarstva – Mostar 2019., održava se u razdoblju od 9. do 13. travnja.<p>&nbsp;</p> <p>Zemlja partner Sajma je NR Kina, a očekuju se izlagači iz jo&scaron; tridesetak zemalja.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Tom prigodom u utorak, 26. ožujka, u kongresnoj dvorani Hotela &ldquo;Mostar&rdquo; u Mostaru, s početkom u 10 sati održat će se konferencija za novinare. O pripremama i organizaciji ovogodi&scaron;njeg, 22. međunarodnog sajma gospodarstva u Mostaru, te o nastupu Narodne Republike Kine kao zemlje partnera, govorit će direktorica Mostarskog sajma Dalfina Bo&scaron;njak, veleposlanik NR Kine u Bosni i Hercegovini Ji Ping i predsjednik Gospodarske komore Federacije BiH Marko &Scaron;antić.</p> <p>&nbsp;</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/19-03-22-sajam_mostar.jpgU BiH službeno 435.266 nezaposlenihhttp://grude.com/clanak/?i=9946099460Grude.com - klik u svijetFri, 22 Mar 2019 14:02:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=18-01-26-biro-nezaposleni.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>U 2018. godini smanjen je broj nezaposlenih osoba za 8,4 posto i krajem prošle godine u BiH je bilo 435.266 nezaposlenih. <p>&nbsp;</p> <p>Kazao je ovo na press-konferenciji ravnatelj Agencije za rad i zapo&scaron;ljavanje BiH Muamer Bandić prezentirajući rezultate rada ove agencije za pro&scaron;lu godinu.</p> <p>&nbsp;</p> <p>- Najveći rast zaposlenosti u proteklom razdoblju zabilježen je u sektorima poslovanja nekretninama, administrativnih i uslužnih djelatnosti, prerađivačke industrije, pružanja smje&scaron;taja... Izdano je 16.090 radnih dozvola građanima BiH za rad u Sloveniji, a zaprimljen je 11.281 oglas za rad u ovoj zemlji &ndash; istaknuo je Bandić.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Prema njegovim riječima, najvi&scaron;e su se tražili zavarivači, zatim vozači, zidari, tesari, radnici u proizvodnji, bravari, kuhari, armirači, građevinci... - U 2018. godini, na osnovi realizacije dogovora o posredovanju u zapo&scaron;ljavanju medicinskih radnika sa srednjom stručnom spremom, izdano je 1000 radnih dozvola za rad u Njemačkoj.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Plaće ovih radnika su oko 1800 eura &ndash; dodao je Bandić. Iz Agencije su, također, objavili kako je najvi&scaron;e radnih dozvola izdano za građane Srbije, Turske, Republike Hrvatske, Kine, Egipta, Kuvajta i Italije.</p> <p>&nbsp;</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/18-01-26-biro-nezaposleni.jpgJedino dobrim plaćama moguće zaustaviti egzodus radnikahttp://grude.com/clanak/?i=9945799457Grude.com - klik u svijetFri, 22 Mar 2019 08:59:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=17-11-21-radnik.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Dobrog radnika treba i platiti, doktrina je koja se ponavlja posljednjih godina, međutim, i dalje se teško odrješuje vreća za dobre radnike, pa mnogi dižu sidro i sreću pronalaze ondje gdje će se njihov rad i financijski vrednovati, piše Večernji list BiH. <p><br />Predsjednik Sindikata građevinarstva i industrije građevinskog materijala BiH Mahir Semić rekao je kako je samo u pro&scaron;loj godini 13.600 osoba, a od toga je, kako tvrdi, 70 posto njih iz građevinskog sektora, oti&scaron;lo u Sloveniju.</p> <p>&nbsp;</p> <p>- To je stra&scaron;an podatak, deset tisuća osoba oti&scaron;lo je u jednu državu - ističe Semić i kaže da ih je barem jo&scaron; toliko oti&scaron;lo u Hrvatsku. Nažalost, problem odlazaka sve vi&scaron;e analiziraju, osim demografa, i psiholozi.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Ogorčenje i &ldquo;kuknjava&rdquo;</strong><br />Tako se u jednoj studiji ističe kako je sve podređeno razočarenju, ogorčenju i &ldquo;kuknjavi&rdquo;, a premalo tome da se traže konkretna rje&scaron;enja.</p> <p>&nbsp;</p> <p>- Da uzmemo jedan primjer svih nas. Sjedi se na kavi i svi pričamo kako nam je lo&scaron;e, kako smo nezadovoljni ovim ili onim, ali ni&scaron;ta ne činimo da bismo popravili situaciju, a jedini izlaz vidimo u inozemstvu. To može biti jedno od rje&scaron;enja, ali ne smije biti jedino i ne može se satima pričati samo o negativnim stvarima. To psihički uni&scaron;tava ljude - govori nam jedan hercegovački psiholog koji i zbog odlazaka ima sve vi&scaron;e posla.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Kaže da je to težak korak i da ni onaj tko se na njega odlučuje nije svjestan kako on djeluje na njegovo psihofizičko zdravlje. Kada se govori o konkretnim rje&scaron;enjima, bit je u tome da se poveća plaća i da se kompletno ozračje u dru&scaron;tvu promijeni.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Problem odlazaka</strong><br />- Egzodus radnika je izražen ne samo u Hercegovini i ne samo u građevinskoj industriji već u cijeloj Republici Srpskoj, odakle ipak najvi&scaron;e odlaze građevinci. Egzodus je jedino moguće zaustaviti dobrim plaćama, ali poslodavci ne dopu&scaron;taju sindikalna organiziranja radnika, &scaron;to je osobito izraženo u ovom sektoru - kazala je Dragana Vrabičić, predsjednica Sindikata građevinskih radnika u RS-u. Istaknula je i kako je problem odlazaka lako rije&scaron;iti.</p> <p>&nbsp;</p> <p>- To rje&scaron;enje je u odgovarajućim plaćama, ali i u svakoj drugoj vrsti za&scaron;tite, počev&scaron;i od za&scaron;tite na radu u smislu odgovarajuće radne opreme, da ne padaju sa skela i da ne gube živote, pa sve do pružanja svake druge sigurnosti kako bi ljudi ostali na ovim prostorima - kazala je Vrabičić.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Problem je i rad na crno, kao i radno vrijeme koje traje od 12 do 15 sati ponekad. Analizirajući priču od početka do kraja, u njoj se kriju i razlozi zbog kojih su ljudi nezadovoljni, kao i rje&scaron;enja koja bi promijenila stanje i zadržala radnike ovdje, samo je pitanje koliko volje imaju svi akteri u priči da se ovakva situacija rije&scaron;i i da se okrene u korist i dobrobit onih koji ovdje ostaju.</p> <p>&nbsp;</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/17-11-21-radnik.jpgKARDINALE, SVI SMO ODGOVORNI! NESTALO JE 10.100 KATOLIKAhttp://grude.com/clanak/?i=9945699456Grude.com - klik u svijetThu, 21 Mar 2019 23:23:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=18-12-06-odose-nam-ljudi.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Čak 10.100 katolika manje je u 2018. godini zabilježeno u Bosni i Hercegovini, kazao je u četvrtak u Mostaru vrhbosanski kardinal Vinko Puljić.<p>&nbsp;</p> <p>Radi se o demografskoj katastrofi, a hrvatski narod je pred nestankom.</p> <p>&nbsp;</p> <p>- Crkva po tom pitanju ne može mnogo utjecati nego samo poticati i hrabriti sviju da se radi na uvjetima ostanka. li, s na&scaron;e strane, mi ćemo raditi na pastoralu ohrabrenja i nade da ljudi budu spremni suočiti se s izazovima života - izjavio je kardinal Puljić.</p> <p>&nbsp;</p> <p>- Postavlja se pitanje je li pravedno uopće govoriti da netko ostaje ako uvjeti u kojima treba ostati nisu takvi da je njegovo dostojanstvo za&scaron;tićeno kao i njegova prava. Ako sve to nije moguće, onda je zaista opstanak i ostanak tema koja je vi&scaron;e iluzija nego realnost - kazao je vojni biskup ordinarij Tomo Vuk&scaron;ić.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Crkva, kardinale budimo realni, barem na području Mostarsko-duvanjske biskupije nije poticala i hrabrila sve da se radi na uvjetima ostanka. Da se moglo izbrisati one koji podržavaju franjevce u Mostaru, Grudama, Čapljini, Međugorju, to bi se učinilo i ne treba sada, kad su praktički svi hrvatski prostori dobrim dijelom iseljeni ljudima mazati oči i prati ruke od odgovornosti jer odgovornost je na svima. I na Crkvi, i na politici, i na gospodarstvu, i na medijima, i na ljudima iz svih ostalih sfera. Svi smo odgovorni!</p> <p>&nbsp;</p> <p>Biskup Tomo Vuk&scaron;ić pogodio je rečenicu govoreći o tome kako će netko ostati ako njegovo dostojanstvo i njegova prava nisu za&scaron;tićeni. Kako će jedan Mostarac, Gruđanin, Čapljinac, &Scaron;irokobriježanin... Hrvat, ostati u BiH ako se gazi njegovo dostojanstvo, njegova povijest i tradicija koja je oduvijek vezana za franjevce, a onda se netko silom odlučio to promijeniti, obespraviti ga, i razgovor prikazati kao dogovor primjenjujući nepravedni dekret.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Očevi biskupi, svi smo odgovorni i nitko nema pravo prati ruke, a s obzirom kako nas nestaje, nitko nema pravo kao veliki svećenik koji je predvodio rulju koja razapinje Isusa, razapinjati bilo koga u svom narodu. Nakon 27 godina, toga je stvarno dosta!</p> <p>&nbsp;</p> <p>U prilog svemu, jo&scaron; jednom ponavljamo pjesmu doktora SKB-a Mostar Milenka Pehara koja kaže i čiji naslov kaže: Odo&scaron;e nam ljudi!</p> <p>&nbsp;</p> <p>Čuje li to itko...</p> <p>&nbsp;</p> <p><iframe src="https://www.youtube.com/embed/ZGMYTU0knng" frameborder="0" width="660" height="350"></iframe></p> <p>&nbsp;</p> <p><em><strong>Grude.com</strong></em></p>//grude.com/Datoteke/Novosti/18-12-06-odose-nam-ljudi.jpgGorivo za sada ne bi trebalo poskupitihttp://grude.com/clanak/?i=9944299442Grude.com - klik u svijetThu, 21 Mar 2019 09:17:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=16-01-25-tankanje_nafta.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Benzin je od utorka u Hrvatskoj znatno skuplji, dok su dizelska goriva pojeftinila.<p><br />Cijena litre benzina novim je poskupljenjem probila psiholo&scaron;ku granicu od 10 kuna, odnosno 2,70 konvertibilnih maraka, pi&scaron;e <strong>Večernji list BiH</strong>.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Najvi&scaron;a razina u 2019.</strong><br />Prosječna cijena litre benzina probila je granicu od 10 kuna po litri, prema podacima Ministarstva gospodarstva, prosječna cijena iznosi 10,10 kuna, odnosno 2,73 KM. Prije tjedan dana bila je 14 lipa jeftinija, odnosno iznosila je 9,96 kuna. Istodobno, eurodizel je pojeftinio u odnosu na pro&scaron;li tjedan - prosječna cijena litre iznosi 9,82 kune (u odnosu na 9,85 kuna pro&scaron;log tjedna). Prosječni spremnik benzina od 50 litara skuplji je za sedam kuna, a prosječni spremnik eurodizela jeftiniji je za 2,5 kuna.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Pojeftinio je i autoplin. Prosječni spremnik tako je od danas jeftiniji za 7,5 kuna. Ovo je već peti tjedan zaredom da rastu cijene benzinskih goriva, i to značajno. Razlog poskupljenju je to &scaron;to su cijene nafte na međunarodnim trži&scaron;tima u utorak porasle na novu najvi&scaron;u razinu u 2019. godini, poduprte rezovima proizvodnje OPEC+ i padu izvoza iz Irana i Venezuele uslijed američkih sankcija.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Nema zahtjeva</strong><br />Na londonskom trži&scaron;tu cijena barela porasla je 55 centi u odnosu na prethodno zatvaranje i iznosila je 68,09 dolara, nakon &scaron;to je u ranijoj trgovini dosegnula najvi&scaron;u razinu od studenoga 2018. od 68,16 dolara. Na američkom se trži&scaron;tu barelom trgovalo po 38 centi većoj cijeni od 59,47 dolara. Također je ranije u utorak porastao na najvi&scaron;u razinu od studenog 2018. godine od 59,57 dolara.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Kako trenutačno stvari stoje, u idućim danima u Federaciji Bosne i Hercegovine neće biti poskupljenja goriva, odnosno distributeri naftnih prerađevina nisu za sada počeli s masovnim podno&scaron;enjem zahtjeva za povećanjem cijena. &ldquo;Posljednjih dana nemamo povećanog broja zahtjeva za poskupljenjem goriva&rdquo;, potvrdili su nam u Odsjeku za cijene u Federalnom ministarstvu trgovine.</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/16-01-25-tankanje_nafta.jpgZatresla se Dalmacija! Potres osjetila i Hercegovinahttp://grude.com/clanak/?i=9943799437Grude.com - klik u svijetWed, 20 Mar 2019 23:24:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=16-07-27-potres.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Večeras u 21 sat i 33 minute seizmografi Seizmološke službe Republike Hrvatske zabilježili su umjeren potres na Pelješcu s epicentrom 10-ak km istočno od Orebića.<p>&nbsp;</p> <p>Magnituda potresa iznosila je 3.3 prema Richteru, a u epicentralnom području mogao se osjetiti intenzitetom IV prema Mercalli-Cancani-Siebergove ljestvici.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Potres se osjetio i u Hercegovini.</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/16-07-27-potres.jpgKaradžić osuđen na doživotan zatvorhttp://grude.com/clanak/?i=9942999429Grude.com - klik u svijetWed, 20 Mar 2019 15:05:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=16-03-24-karadzic_radovan.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Radovan Karadžić osuđen je na doživotan zatvor.<p><br />Žalbeno vijeće Ha&scaron;kog suda zločincu Radovanu Karadžiću je poručilo da su zločini bili neviđenih razmjera i da su bili brutalni.<br /><strong><br /><br /></strong>Sudac je podsjetio da su sve točke prvostupanjske presude potvrđene, osim nekoliko incidenata iz općina.</p> <p>&nbsp;</p> <p>On je rekao da je Karadžić kriv za genocid, zločine protiv čovječnosti i kr&scaron;enje zakona i običaja ratovanja<strong><br /><br /></strong></p> <p><strong>&nbsp;</strong></p>//grude.com/Datoteke/Novosti/16-03-24-karadzic_radovan.jpgNAKON DESETLJEĆA SUĐENJA: MICT odlučuje hoće li potvrditi 40 godina zatvora Radovanu Karadžićuhttp://grude.com/clanak/?i=9942399423Grude.com - klik u svijetWed, 20 Mar 2019 09:24:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=16-03-24-karadzic_radovan.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Izricanje presude najavljeno je za 14 sati. <p><br />Mehanizam za međunarodne kaznene sudove (MICT), nasljednik ICTY-a u Den Haagu odlučit će u srijedu, 20. ožujka o žalbi biv&scaron;eg predsjednika Republike Srpske Radovana Karadžića, koji je prvostupanjskom presudom 2016. osuđen na 40 godina zatvora za genocid, zločine protiv čovječnosti i ratne zločine tijekom rata u BiH. Izricanje presude najavljeno je za 14 sati.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Podrijetlom iz crnogorskog planinskog sela Petnice, Karadžić se politički aktivirao krajem 80-ih godina pro&scaron;log stoljeća te je dijelio političke stavove Slobodana Milo&scaron;evića da se teritorij Jugoslavije treba prekrojiti u 'veliku Srbiju'.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Karadžića se pamti po prijetnjama muslimanskom narodu i prije početka rata. "Ovo je put na koji vi hoćete da izvedete Bosnu i Hercegovinu, ista je ona autostrada pakla i stradanja kojom su po&scaron;li Slovenija i Hrvatska. Nemojte da mislite da nećete Bosnu i Hercegovinu odvesti u pakao, a muslimanski narod možda u nestanak. Jer, muslimanski narod ne može da se obrani ako bude rata ovdje", rekao je Karadžić prije nego je većina srpskih političara napustila Skup&scaron;tinu RBiH.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Uvod u ratne zločine dogodio se 9. siječnja 1992. kad je Karadžić, kao predsjednik Srpske demokratske stranke, s drugim političkim istomi&scaron;ljenicima u sarajevskom hotelu Holiday Inn proglasio Republiku Srpsku kao nezavisnu cjelinu unutar Bosne i Hercegovine, s ciljem da je pripoji Milo&scaron;evićevoj Jugoslaviji.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Isti događaj postao je datum obilježavanja Dana Republike Srpske, a Ustavni sud BiH proglasio je proslavu obljetnice neustavnom, iako se ona održava i u dana&scaron;nje vrijeme.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Karadžić je godinama nakon toga bio politički autoritet među bosanskim Srbima, sve dok se s pozicije predsjednika Republike Srpske nije bio primoran povući 1995. pod pritiskom američke diplomacije, odnosno tada&scaron;njeg posrednika SAD-a u mirovnim pregovorima o BiH Richarda Holbrookea.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Iako tužiteljstvo ICTY-a odmah nakon toga protiv njega podignulo optužnicu, Karadžić je ostao na slobodi sve do 21. srpnja 2008. godine, kada je uhićen u Beogradu gdje je godinama živio preru&scaron;en u nadriliječnika Dragana Dabića. ICTY-ju je izručen devet dana kasnije. Suđenje je započelo 26. listopada 2009. godine, a zavr&scaron;ne riječi održane su krajem rujna 2014.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Podsjećamo, Karadžić je progla&scaron;en krivim za genocid u Srebrenici i vi&scaron;egodi&scaron;nje teroriziranje Sarajeva, kao i za uzimanje pripadnika UN-a za taoce. Pripadnici UN-a svjedočili su kako ih se poku&scaron;alo spriječiti da u Srebrenicu te su stanje prije masakra opisali kao 'spori genocid'. Karadžić je tvrdio i kako je dopustio da voda, hrana i lijekovi budu pu&scaron;teni u Srebrenicu, a svjedočanstva pripadnika UN-a u Den Haagu su pokazali da to nije bilo slučaj.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Utvrđeno je da nije bilo genocida u sedam općina - Bratuncu, Foči, Ključu, Prijedoru, Sanskom Mostu, Vlasenici i Zvorniku te ga se oslobodilo krivnje za taj dio optužnice, pi&scaron;e Direktno.hr.</p> <p>&nbsp;</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/16-03-24-karadzic_radovan.jpgNajljepša marka HP Mostar u 2018. je izdanje ''Nova godina''http://grude.com/clanak/?i=9941899418Grude.com - klik u svijetTue, 19 Mar 2019 18:08:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=19-03-19-dsc_6744.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Izdanje poštanske marke „Božić 2018. i Nova godina“ autorice Kristine Ćavar najljepša je marka Hrvatske pošte Mostar u 2018. godini. <p><br />Pristiglo je vi&scaron;e od 500 glasačkih listića, a prebrojani glasovi odlučili su o prva tri mjesta.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Druga najljep&scaron;a marka je izdanje "Mitovi i flora 2018. - Vila Vjetrenica i vrijesak" autorice Magdalene Džinić Hrkać.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Po&scaron;tanska marka "Međunarodni dan obitelji" autorice Karoline Maru&scaron;ić na&scaron;la se na trećem mjestu. Priznanja za najljep&scaron;e marke uručili su član Uprave HP Mostar - izvr&scaron;ni direktor za razvoj sustava i marketing Ivan Su&scaron;ac.</p> <p>&nbsp;</p> <p>U 2018. godini izdano je 27 po&scaron;tanskih maraka. O najljep&scaron;oj odlučili su glasovi pristigli na glasačkim listićima u Hrvatsku po&scaron;tu Mostar do 11. ožujka 2019. Deset najsretnijih glasača nagrađeno je vrijednim nagradama.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Prvu nagradu, poklon bon za putovanje po osobnom izboru u vrijednosti 1.500,00 KM sponzora turističke agencije G-tour Međugorje, osvojio je Damjan Grbavac iz Ljubu&scaron;kog.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Osim ove nagrade izvučeno je jo&scaron; 9 nagrada.</p> <p>&nbsp;</p> <p>2. nagrada - katalozi po&scaron;tanskih maraka HP Mostar &ndash; Danijela Knezović, &Scaron;iroki Brijeg</p> <p>&nbsp;</p> <p>3. nagrada - katalozi po&scaron;tanskih maraka HP Mostar &ndash; Mirna Kopila&scaron;, Donji Gradac - Polje</p> <p>&nbsp;</p> <p>4. nagrada &ndash;&bdquo;Godi&scaron;nja zbirka maraka&ldquo; &ndash; Danica Pr&scaron;lja, Jajce</p> <p>&nbsp;</p> <p>5. nagrada - &bdquo;Godi&scaron;nja zbirka maraka&ldquo; &ndash; Ognjen Ćavar, Split (Hrvatska)</p> <p>&nbsp;</p> <p>6. nagrada - &bdquo;Godi&scaron;nja zbirka maraka&ldquo; &ndash; Katarina Lesko, Čitluk</p> <p>&nbsp;</p> <p>7. nagrada - zbirka &bdquo;Međugorje&ldquo; &ndash; Ivana Ćavar, Novi &Scaron;eher</p> <p>&nbsp;</p> <p>8. nagrada - zbirka &bdquo;Međugorje&ldquo; &ndash; Iva Rezić, &Scaron;iroki Brijeg</p> <p>&nbsp;</p> <p>9. nagrada poklon paket HP Mostar &ndash; Mate Ćavar, &Scaron;iroki Brijeg</p> <p>&nbsp;</p> <p>10. nagrada poklon paket HP Mostar &ndash; Jadranka Lovrenović, Drvar</p> <p>&nbsp;</p> <p>Čestitamo svim sretnim dobitnicima i autoricama nagrađenih po&scaron;tanskih maraka!</p> <p>&nbsp;</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/19-03-19-dsc_6744.jpgHT ERONET i dalje će podržavati rad HVIDRA-e Mostarhttp://grude.com/clanak/?i=9941599415Grude.com - klik u svijetTue, 19 Mar 2019 17:10:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=19-03-19-hvidra1.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Predsjednik Uprave HT ERONET-a Vilim Primorac sa suradnicima, primio je izaslanstvo HVIDRA-e Mostar predvođeno predsjednikom Mirom Šunjićem. <p><br />U izaslanstvu su, uz &Scaron;unjića, bili Mario Cvitković i Nikica Zovko, članovi Predsjedni&scaron;tva te udruge.</p> <p>&nbsp;</p> <p>&Scaron;unjić je zahvalio HT ERONET-u na potpori svim aktivnostima udruge, posebice predsjedniku Primorcu:</p> <p>&nbsp;</p> <p>&bdquo;Gosp. Primorac otpočetka podržava na&scaron; rad i, općenito, svih stradalničkih udruga. U HT ERONET-u svaki put nailazimo na razumijevanje i lijepu riječ. U ovim te&scaron;kim vremenima, iznimno smo sretni i zahvalni &scaron;to jo&scaron; postoje takvi ljudi i institucije koji razumiju na&scaron;u problematiku i podržavaju na&scaron;u populaciju&rdquo;.</p> <p>&nbsp;</p> <p>HVIDRA se, prema &Scaron;unjićevim riječima, priprema za obilježavanje<br />dana udruge &ndash; i to 25. obljetnice te Lipanjskih zora, kao i jubilarnog, 25. po redu, tradicionalnog HVIDRA-ina Malonogometnog božićnog turnira, čiji je HT ERONET dugogodi&scaron;nji sponzor.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Primorac je posebno naglasio kako će HT ERONET nastaviti podržavati aktivnosti udruge te im zaželio im sve najbolje u daljnjem radu.</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/19-03-19-hvidra1.jpgPredavanje povodom Svjetskog dana socijalnog rada na SUM-uhttp://grude.com/clanak/?i=9940599405Grude.com - klik u svijetTue, 19 Mar 2019 09:09:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=19-03-19-svjetski_dan_socijalnog_rada.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Svjetski dan socijalnog rada nije samo za predstavnike struke, nego je posvećen ljudima u potrebi.<p>&nbsp;</p> <p>Povodom obilježavanja Svjetskog dana socijalnog rada bit će održano predavanje o temi &bdquo;Princip ljudskih odnosa prema Martinu Buberu&ldquo; na Filozofskom fakultetu Sveučili&scaron;ta u Mostaru 19. ožujka (utorak) u amfiteatru Sokrat u 11.00 sati.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Predavanje će održati prof. dr. sc. Iko Skoko.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Svjetski dan socijalnog rada obilježava se svake godine trećeg utorka u ožujku. Posebna zasluga za utvrđivanje datuma pripada Međunarodnom vijeću za socijalnu sigurnost, koja je odobrila ideju obilježavanja ovog dana na prijedlog Međunarodne udruge &scaron;kola socijalnog rada i Međunarodnog saveza socijalnih radnika.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Svjetski dan socijalnog rada nije samo za predstavnike struke, nego je posvećen ljudima u potrebi.</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/19-03-19-svjetski_dan_socijalnog_rada.jpgPrometuje se po mokrim i skliskim kolnicimahttp://grude.com/clanak/?i=9940499404Grude.com - klik u svijetTue, 19 Mar 2019 08:43:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=16-10-07-cesta_kisa.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Prometuje se po mokrim i skliskim kolnicima, dok na dionicama u višim planinskim predjelima ima ugaženog snijega na kolniku.<p><br />Dionicama cesta koje prolaze usjecima upozoravamo na moguće odrone kamenja i zemlje na kolnik.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Vozačima savjetujemo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Na dionicama cesta gdje su u tijeku radovi prometuje se sporije, pa vozače molimo za oprezniju vožnju i po&scaron;tivanje privremene regulacije prometa.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Zbog izvođenja radova na ulazu u Bugojno (most preko rijeke Vrbas) na dionici M-16.4 Novi Travnik - Bugojno, promet teretnih vozila preko 7t preusmjerava se na dionicu Bugojno - Donji Vakuf - Travnik.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Na dionici autoceste A1 Sarajevo zapad - Tarčin (lokacija Ban Brdo) zbog klizi&scaron;ta promet je u tunelu Igman preusmjeren u pretjecajnu traku.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Na dionici M-16 Banja Luka - Crna Rijeka u mjestu Dabrac, zbog radova na sanaciji odrona, promet se odvija usporeno jednim prometnim trakom naizmjenično.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Zbog izvođenja radova u tunelu Vranduk II na dionici M-17 Zenica - Nemila, promet se odvija usporeno, jednim prometnim trakom naizmjenično.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Zbog odrona na dionici M-18 Sarajevo - Foča (na lokaciji Sijeračke Stijene) promet se odvija usporeno, jednim prometnim trakom naizmjenično.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Zbog o&scaron;tećenja kolnika na dionici M-16 Prijedorska petlja - Kla&scaron;nice, promet se odvija usporeno jednim prometnim trakom naizmjenično.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Zbog izgradnje naplatne postaje &ldquo;Čatrnja&rdquo; na autocesti Banja Luka - Gradi&scaron;ka, promet se na mjestu izvođenja radova odvija usporeno.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Na dionici M-18 Brod na Drini - &Scaron;ćepan Polje (granica BiH/CG), zabranjen je promet za sva vozila čija ukupna masa prelazi 16 tona.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Sporije odvijanje prometa zbog radova očekivati je na:<br />- M-4 Banja Luka (Rebrovac) - Čelinac, Teslić - Karu&scaron;e,<br />- M-14.2 &Scaron;amac - Domaljevac,<br />- M-17 Tarčin - Konjic (Bradina), Tasovčići - Klepci (most preko rijeke Bregave i raskrižje M-17 i M-6),<br />- M-18 Olovo - Kladanj (Karaula).</p> <p>&nbsp;</p> <p>Zbog radova na R-418 Prozor - Tomislavgrad (dionica Podborsko raskrižje - Aćimići) promet je potpuno obustavljen. Alternativni pravac za osobna vozila je kroz naselje Sopot, dok se teretna vozila i autobusi preusmjeravaju preko Blidinja ili Bugojna.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Usporeno se prometuje na dionici M-16 Banja Luka - Crna Rijeka (Gornji &Scaron;eher) zbog aktiviranja klizi&scaron;ta i pucanja vodovodne cijevi.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Zbog radova na razminiranju terena u blizini prometnice mogući su povremeni zastoji tijekom dana na M-1.8 &Scaron;ićki Brod - Srebrenik u mjestu Potpeć.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Zbog izvođenja radova u Mostaru, obustavljen je promet u ulici dr. Ante Starčevića (od hotela &ldquo;Ero&rdquo; do raskrižja s ulicom Vokića i Lorkovića).</p> <p>&nbsp;</p> <p>Na graničnim prijelazima nema dužih zadržavanja.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Zbog izvođenja radova u Hrvatskoj, obustavljen promet na graničnom prijelazu Bosanski Novi - Dvor.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Obustavljen je promet za teretna motorna vozila i autobuse na graničnom prijelazu Brčko - Gunja.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Sukladno zakonskim odredbama, do 15.04. na cestama u BiH, sva motorna vozila moraju posjedovati zimsku opremu, priopćeno je iz IC AMSBIH-a.</p> <p>&nbsp;</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/16-10-07-cesta_kisa.jpgTeroristički napad u Nizozemskoj: Policija hvata Gökmana Tanisahttp://grude.com/clanak/?i=9938599385Grude.com - klik u svijetMon, 18 Mar 2019 14:54:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=19-03-18-turski-terorist.jpeg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Nizozemska policija objavila je da je u pucnjavi u tramvaju u ponedjeljak u Utrechtu troje ubijenih, a najmanje devetero ljudi je ranjeno. Nizozemska policija traži Gökmana Tanisa (37), rođenog u Turskoj.<p>&nbsp;</p> <p>Ovo je napad na na&scaron;u civilizaciju. Ako se pokaže da je to teroristički čin, odgovor će biti odgovarajući: na&scaron;a ustavna država jača je od fanatizma i nasilja. Nikada nećemo ustupiti mjesto netrpeljivosti, rekao je nizozemski premijer Mark Rutte u prvom obraćanju javnosti nakon napada u Utrechtu.</p> <p>- Nasilje je te&scaron;ko pogodilo nedužne ljude - rekao je Rutte.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Čini se da je crveni Clio kojim su počinitelji pobjegli s mjesta zločina pronađen napu&scaron;ten u Utrechtu... "Automobil je bio ostavljen s upaljenim motorom. Prozor je bio malo otvoren i unutra je visila poruka. Pročitao sam je, ali policija je inzistirala da ne prenosim sadržaj poruke", rekao je jedan stanovnik Utrechta za "NOS News".</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/19-03-18-turski-terorist.jpegObavijest voćarima iz Zavoda za poljoprivredu ZHŽ-ahttp://grude.com/clanak/?i=9938099380Grude.com - klik u svijetMon, 18 Mar 2019 09:18:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=17-11-01-voce-i-povrce-pesticidi.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Tretiranje obaviti po mirnom vremenu uz povećan utrošak škropiva..<p><br />Kako bi se umanjio infektivni potencijal uzročnika krastavosti jabuka (Venturia inaequalis) vlasnici nasada jabuka i kru&scaron;aka trebali bi do razvojne faze tzv. "mi&scaron;je u&scaron;i" za&scaron;tititi voćna stabla primjenom jednog od bakrenih pripravaka: Bordo&scaron;ka juha Caffaro 20 WP, Nordox 75 WG, Neoram WG, Champion WP ili CUprablau Z i sl. uz dodatak mineralnih ulja Bijelo ulje, Mineralno svijetlo ulje, Premanal neu, Oviprom top ili Ovitex, navodi se u priopćenju Zavoda za poljoprivredu ZHŽ-a.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Moguće je koristiti i gotove tvorničke kombinacije bakra i mineralnog ulja trgovačkih naziva Crveno ulje, Modro ulje ili Red Fox.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Tretiranje obaviti po mirnom vremenu uz povećan utro&scaron;ak &scaron;kropiva", stoji u priopćenju Zavoda za poljoprivredu ZHŽ-a.</p> <p>&nbsp;</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/17-11-01-voce-i-povrce-pesticidi.jpgSRBIJA PRED GRAĐANSKIM RATOM! http://grude.com/clanak/?i=9937299372Grude.com - klik u svijetSun, 17 Mar 2019 16:31:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=19-03-17-srbija.jpeg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Nakon sinoćnjeg upada u zgradu Radio-televizije Srbije (RTS), iz Saveza za Srbiju (SZS) pozvali su na prosvjed danas u podne jer su se RTS i vlast oglušili o zahtjeve prosvjeda "Jedan od pet milijuna". <p>&nbsp;</p> <p>Kažu i da je je ministar unutarnjih poslova Neboj&scaron;a Stefanović poslao policiju na "goloruk narod" i "bjesomučno lagao" na press konferenciji o prosvjedu.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Vođenje prosvjeda protiv režima "1 od 5 milijuna", koji se već vi&scaron;e od dva mjeseca održavaju svake subote, sinoć je, tijekom upada u zgradu RTS-a, praktički preuzela krajnje desničarska organizacija Dveri i njihov vođa Bo&scaron;ko Obradović.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Inače, jedan od vođa prosvjeda dosad je bio Branislav Trifunović, brat glumca Sergeja Trifunovića. Oboje su poznati po uglavnom ljevičarskim stavovima.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Prema posljednjim informacijama, prosvjednici su do&scaron;li do policijske stranice, dočekala ih je policija i ne dopu&scaron;taju im približavanje vratima.&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>Građani žele da se puste uhićeni prosvjednici. Opet pozivaju policiju da skinu kacige i pridruže se prosvjednicima.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Ne isključuje se ni građanski rat! Situacija je pred eskalacijom! Narod predvodi krajnja desnica.</p> <p>&nbsp;</p> <p><em><strong>Grude.com</strong></em></p>//grude.com/Datoteke/Novosti/19-03-17-srbija.jpeg85 godina od izgradnje križa na Križevcuhttp://grude.com/clanak/?i=9936999369Grude.com - klik u svijetSun, 17 Mar 2019 10:28:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=19-03-17-krizevac1.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>U subotu, 16. ožujka navršilo se 85 godina od završetka izgradnje križa na Križevcu i slavlja prve Euharistije na brdu koje je u posljednjim desetljećima postalo glasovito u cijelom svijetu.<p><br />Ideju tada&scaron;njeg župnika fra Bernardina Smoljana o izgradnji križa na brdu &Scaron;ipovac (nazvanog tako po brojnim divljim &scaron;ipcima koji na njemu rastu), u spomen na 1900. obljetnicu muke i smrti Isusove (33.-1933.) župljani su radosno prihvatili. Uz neviđen trud i novčane priloge križ je podignut 1934. godine. Od odluke da se križ gradi (21. siječnja 1934.) do dovr&scaron;etka njegove izgradnje protekla su samo 52 dana. A gradio se od 12. veljače do 10. ožujka 1934. godine.</p> <p>&nbsp;</p> <p>U sjeci&scaron;tu dvaju krakova križa ''uzidane su svete moći'' koje je župnik ''dobio ad hoc iz Rima''. Nakon toga župnik je zamolio biskupa Mi&scaron;ića da mu dopusti jednoga radnog dana blagosloviti križ, &scaron;to je biskup rado učinio. Križ je blagoslovljen u petak 16. ožujka 1934. godine, a župnik je zapisao kako se ''vijest o podignuću spomenika pro&scaron;irila brzo po svoj župi i svi su nestrpljivo očekivali skori početak izvođenja toga narodnoga zavjeta i zaključka''.</p> <p>&nbsp;</p> <p>''Svaki poziv s oltara nailazio je na odziv, i svi su se natjecali tko će vi&scaron;e doprinijeti za tu stvar. Doprinosi su pritjecali a pojedine su kuće dale potrebitu radnu snagu te je posao mimo očekivanja napredovao. (&hellip;) Na 16. ožujka u 9 sati po&scaron;la je iz crkve impozantna povorka, u kojoj uze&scaron;e uče&scaron;ća Trećari pod zastavom bratov&scaron;tine Imena Isusova s barjakom, &scaron;kolska djeca, svećenstvo i brojni narod. Uz neprekidno zvonjenje crkvenih zvona, pucanje mužara, molenje sv. Krunice te pjevanje litanija i Gospina plača pomicala se je dugo procesija prema brdu čiji se je vrh već crnio od mno&scaron;tva, koji je motrio pridolaženje naroda sa svih strana i uzlaženje procesije na brdo. (&hellip;) U 10 sati počeli su sveti obredi. Održao sam prigodni govor narodu, pročitao pisma preuz. biskupa i druge prispjele pozdrave i čestitke. Nakon toga sam obavio svečani blagoslov sv. Križa i uz burno odobravanje naroda promijenio ime &Scaron;ipovac u Križevac. Poslije blagoslova odslužio svečanu svetu Misu i izrekao propovijed studenački župnik o. Grgo Vasilj'', napisao je župnik u svom izvje&scaron;ću, a 1988. godine, nakon Velike Gospe, započela je temeljita obnova križa na Križevcu. Uređena je betonska podloga, obnovljen križ i prostor oko njega.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Križevac je već ranije obogaćen Križnim putem, koji je izradio talijanski umjetnik Carmelo Puzzolo. On je svom atelieru izradio petnaest postaja Križnoga puta, a neki talijanski industrijalci financirali su odlijevanje u bronci. Postaje su u Međugorje stigle u jesen 1987. godine, ali su vlasti tek pred Uskrs u ožujku 1988. godine dopustile njihovo postavljanje uz brdo. U tome su pomagali župljani.</p> <p>&nbsp;</p> <p>''To je doista pravo umjetničko obogaćenje puta prema Križevcu i pravi motiv za jo&scaron; predanije moljenje i pobožnost prema Isusu Patniku. Obogaćenje sadržaja u Međugorju. Lijep dar ovoj župi, a ujedno i hodočasnicima'', stoji na stranicama Kronike župe Međugorje.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Danas je Križevac neizostavna postaja mnogih međugorskih hodočasnika iz cijelog svijeta, a svakoga petka popodne župljani i hodočasnici uz Križevac obavljaju i redovitu pobožnost Križnoga puta. Svaki kamen do vrha Križevca izlizan je i tako živo svjedoči molitvama, zahvalama, zavjetima&hellip; milijuna hodočasnika koji su se popeli na ovo brdo iznad Međugorja.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Sveta misa na Križevcu tradicionalno se slavi svake godine prve nedjelje nakon blagdana Male Gospe (8. rujan) kada se u Međugorju proslavlja blagdan Uzvi&scaron;enja svetog Križa. Ove godine to će biti 15. rujna.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Grude.com/<a title="Međugorje" href="http://medjugorje.hr/hr/novosti/foto-85-godina-od-izgradnje-kriza-na-krizevcu,10278.html" target="_blank">Medjugorje.hr</a></p> <p>&nbsp;</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/19-03-17-krizevac1.jpgMUP ŽZH-a prodaje rabljena vozila, a u ponudi i pauk iz 1979.http://grude.com/clanak/?i=9936099360Grude.com - klik u svijetSat, 16 Mar 2019 08:12:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=16-07-26-policija_zhz.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>MUP Županije Zapadnohercegovačke objavio je Javni poziv za prodaju svojih službenih motornih vozila metodom javnog nadmetanja. <p><br />U ponudi je 10 vozila, a od toga devet u kategoriji osobnih automobila i jedan 'pauk'. Istaknute cijene vozila su od 1.200, do 3.000 maraka. Najstarije vozilo je spomenuti pauk, iz 1979. godine, a ostali ponuđeni automobili stari su između 21 i 12 godina.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Javni poziv objavljen je na temelju Odluke Vlade Županije Zapadnohercegovačke o odobravanju prodaje službenih motornih vozila Ministarstva unutarnjih poslova Županije Zapadnohercegovačke, a Povjerenstvo za prodaju službenih motornih vozila odobrilo je ovu odluku.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Javna prodaja vozila održat će se u Gradskoj vijećnici Ljubu&scaron;ki (Vukovarska ulica bb) u utorak, 26. ožujka, s početkom u 9 sati. Pravo sudjelovanja u postupku javnog nadmetanja imaju sve pravne i fizičke osobe. Taj dan, od 9 sati pristupa se zaprimanju jamčevine za svako pojedinačno vozilo, i to u iznosu od 10 posto od početne cijene vozila i ponuda.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Ponuda koja se nudi mora biti čitko napisana. Tro&scaron;kove prijenosa vlasni&scaron;tva, transporta, kao i ostale tro&scaron;kove u skladu sa zakonskim propisima plaća kupac.</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/16-07-26-policija_zhz.jpgLažni humanitarac ''operira'' Širokim Brijegomhttp://grude.com/clanak/?i=9935599355Grude.com - klik u svijetFri, 15 Mar 2019 14:38:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=16-02-23-stop_policija.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Mladi volonter, ili bolje rečeno, kriminalac lažne humanitarne organizacije "Dar ruke" iz Sarajevo ponovno operira Širokim Brijegom.<p>&nbsp;</p> <p>Iako je nedavno objavljena informacija o tome kako te udruge nigdje u registru nema, te imaju krivotvoreni pečat i potpis iz Ministarstva pravde BiH, oni i dalje lažno djeluju.</p> <p>"Iz Ministarstva pravde BiH su nam potvrdili da su SVE organizacije koje su registrirane pri tom Ministarstvu upisane u registar koji je javno dostupan na web-stranicama tog Ministarstva.<br />I gle čuda, među 27.135 organizacija upisanih u registar, "Dar ruke" Sarajevo nije upisana, jer i ne postoji. Da postoji pravna država, cijela ta klika koja se lažno predstavlja zavr&scaron;ila bi u zatvoru! Budite na oprezu", objavio je Crveni križ ZHŽ-a.</p> <p>&nbsp;</p> <p><em><strong>Grude.com</strong></em></p>//grude.com/Datoteke/Novosti/16-02-23-stop_policija.jpgNOVI GRANTOVI ZA SEKTOR POLJOPRIVREDE: Sedam paketa u jednom pozivuhttp://grude.com/clanak/?i=9935099350Grude.com - klik u svijetFri, 15 Mar 2019 09:48:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=15-10-10-poljoprivreda_traktor.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>USAID/Sweden FARMA II projekt objavljuje Javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava za pružanje usluga obuke, savjetodavne podrške i druge stručne podrške organizacijama proizvođača iz sektora poljoprivrede.<p><br />USAID/Sweden Projekt razvoja trži&scaron;ne poljoprivrede II (FARMA II) poziva kvalificirane pružatelje usluga poslovnog razvoja i/ili organizacije proizvođača da dostave zahtjeve za dodjelu bespovratnih sredstava za pružanje usluga obuke, savjetodavne podr&scaron;ke i druge stručne podr&scaron;ke, te na taj način doprinesu jačanju konkurentnosti poljoprivrednog sektora.</p> <p>&nbsp;</p> <p>USAID i Vlada &Scaron;vedske stavili su putem FARMA II projekta organizacijama iz sektora poljoprivrede na raspolaganje dodatni grant fond u vrijednosti od tri miliona dolara, a vrijednost pojedinačne aplikacije predviđena je u rasponu od minimalno 2.000 dolara do maksimalno 50.000 dolara (protuvrijednost u KM).</p> <p>&nbsp;</p> <p>Zainteresirane organizacije legalno registrirane u skladu sa zakonima Bosne i Hercegovine sve detalje o ovom pozivu mogu naći u sljedećim dokumentima:</p> <p>&nbsp;</p> <p>RFA 009 2019 &ndash; Pružanje usluga obuke, savjetodavne podr&scaron;ke i druge stručne podr&scaron;ke</p> <p>&nbsp;</p> <p>Prilog A: Potvrde</p> <p>&nbsp;</p> <p>Prilog B: Puna prijava za grant</p> <p>&nbsp;</p> <p>Prilog C: Potvrda o osiguravanju jednakih mogućnosti</p> <p>&nbsp;</p> <p>Prilog D: Obrazac za za&scaron;titu okoli&scaron;a</p> <p>&nbsp;</p> <p>Ovaj Poziv obuhvaća sedam paketa i podnositelji zahtjeva se mogu prijaviti za podr&scaron;ku u okviru jednog paketa ili kombinirati vi&scaron;e paketa, koji uključuju:</p> <p>&nbsp;</p> <p>Paket 1: Obuke i/ili savjetodavne usluge;</p> <p>&nbsp;</p> <p>Paket 2: Kratka studijska putovanja u zemlji;</p> <p>&nbsp;</p> <p>Paket 3: Međunarodna studijska putovanja (u regiji i &scaron;ire);</p> <p>&nbsp;</p> <p>Paket 4: Posjete i sudjelovanje na međunarodnim sajmovima;</p> <p>&nbsp;</p> <p>Paket 5: Posjete i sudjelovanje na domaćim sajmovima;</p> <p>&nbsp;</p> <p>Paket 6: Poslovni susreti (B2B) i posjete gospodarskim subjektima u zemlji;</p> <p>&nbsp;</p> <p>Paket 7: Promotivne i informativne kampanje.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Ilustrativne aktivnosti za svaki od paketa navedene su u tekstu poziva.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Zahtjevi moraju biti dostavljeni elektronski, putem e-mail adrese i u tiskanoj formi u ured USAID/Sweden FARMA II projekta u Sarajevu, na dan 19. travnja 2019. godine, ne kasnije od 16:00 sati.</p> <p>&nbsp;</p> <p>USAID/Sweden FARMA II će organizirati informativne sastanke na kojima će se zainteresiranim organizacijama pružiti sve informacije i upute za podno&scaron;enje zahtjeva za bespovratna sredstva. Sve zainteresirane organizacije se pozivaju da sudjeluju na jednom od ovih sastanaka (dolazak potvrditi putem e-maila do 20. ožujka 2019. godine).</p> <p>&nbsp;</p> <p>Planirani termini i lokacije informativnih sastanaka su sljedeći (točne lokacije će biti objavljene na stranici projekta i putem e-maila prijavljenim organizacijama):</p> <p>&nbsp;</p> <p>- Ponedjeljak, 25.3.2019. godine: 13:00 Bihać</p> <p>&nbsp;</p> <p>- Utorak, 26.3.2019. godine: 10:00 Banja Luka, 14:00 Doboj</p> <p>&nbsp;</p> <p>- Srijeda, 27.3.2019. godine: 10:00 Tuzla, 14:00 Bijeljina</p> <p>&nbsp;</p> <p>- Četvrtak, 28.3.2019. godine: 11:00 Sarajevo</p> <p>&nbsp;</p> <p>- Petak, 29.3.2019. godine: 11:00 Bratunac</p> <p>&nbsp;</p> <p>- Utorak, 2.4.2019. godine: 10:00 Trebinje, 14:00 Mostar</p> <p>&nbsp;</p> <p>- Srijeda, 3.4.2019. godine: 10:00 Posu&scaron;je</p> <p>&nbsp;</p> <p>Sva poja&scaron;njenja i upute će biti iskomunicirani putem e-mail adrese ili objavljeni na stranici projekta. Izjave i/ili interpretacije od strane bilo koga drugog se smatraju nevažećim.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Izvor: <a title="FARMABIH" href="http://farmabih.ba" target="_blank">http://farmabih.ba</a></p> <p>&nbsp;</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/15-10-10-poljoprivreda_traktor.jpgOtvoren znanstveno-stručni skup ''Europski ustav za Bosnu i Hercegovinu''http://grude.com/clanak/?i=9934199341Grude.com - klik u svijetThu, 14 Mar 2019 11:44:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=19-03-14-neum-skup-eu-ustav-bih.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Četrdesetak autora na dvodnevnome skupu problematizira današnje potrebe BiH i nemogućnost njezina iskoraka bez promjene Ustava..<p>&nbsp;</p> <p>U Neumu je otvoren dvodnevni znanstveno-stručni skup s međunarodnim sudjelovanjem &ldquo;Europski ustav za Bosnu i Hercegovinu&rdquo;, a na njemu su se okupili brojni eminentni stručnjaci, ali i visoki dužnosnici iz BiH, Hrvatske i svijeta kako bi dali odgovor na ovo pitanje koje stoji s oznakom status quo neodgovoreno dulje vrijeme te će uskoro postati i realnost s obzirom na ambicije BiH da postane članica Unije, pi&scaron;e Večernji list BiH.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Skup organizira Hrvatska akademija za znanost i umjetnost u BiH, Rektorski zbor Republike Hrvatske i Sveučili&scaron;te u Mostaru, a pod visokim pokroviteljstvom Hrvatskog narodnog sabora.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Na znanstveno-stručnom skupu će se izložiti primjeri iz europske prakse i modeli iz ustavnopravne prakse zemalja Europske unije. &ldquo;Konferencija &lsquo;Europski ustav za BiH&rsquo; ima cilj sagledavanje pitanja o BiH kao vi&scaron;enacionalnoj državi konstitutivnih i jednakopravnih naroda te ostalih u kontekstu procesa pristupanja BiH Europskoj uniji te opće sposobnosti zemlje za provođenje nužnih reformi i ispunjenja europskih standarda. U svemu tome se pitanje ustava nameće kao pitanje svih pitanja. To u konačnici znači pronalazak odgovora na pitanje kako konstitutivnost i ravnopravnost, kao neporecive odrednice Ustava BiH, pozicionirati u okvire europske pravne stečevine, ustavne prakse i teorije na razini EU-a i njezinih članica&rdquo;, navode organizatori.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Znanstveno-stručni skup, treći po redu, predstavlja najveći iskorak u odnosu na prethodna dva iako su slične teme kojima su se bavili sudionici. Ponajprije i stoga jer će o ovim pitanjima progovoriti i autori i druga dva naroda, ali i inozemstva kako bi se prona&scaron;la formula za izlazak iz sada&scaron;njeg začaranoga kruga.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Četrdesetak autora na dvodnevnome skupu problematizira dana&scaron;nje potrebe BiH i nemogućnost njezina iskoraka bez promjene Ustava zemlje, ali i istodobno ostavlja ozbiljne dvojbe je li to uopće moguće napraviti u okolnostima sada&scaron;njih mitolo&scaron;kih narativa koje su protkane potrebom isticanja osjećaja žrtava iz proteklog rata te navodnih &ldquo;građanskih&rdquo; vrijednosti koje posve isključuju kolektivitete.</p> <p>&nbsp;</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/19-03-14-neum-skup-eu-ustav-bih.jpgZA SVAKU POHVALU Mladi Posušja prikupili su i sanirali 200 tona otpadahttp://grude.com/clanak/?i=9931999319Grude.com - klik u svijetWed, 13 Mar 2019 11:53:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=19-03-13-posusje-ciscenje-mladi.jpeg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>U općini Posušje već drugu nastavnu godinu provode se sveobuhvatne ekološke edukacije učenika osnovnih škola. <p><br />Inicijator i voditelj ekolo&scaron;kih edukacija i ekolo&scaron;kih projekata u praksi je sociolog, ekolog, prof. Jozo Kolobarić, asistent na Sveučili&scaron;tu Hercegovina &ndash; Fakultet dru&scaron;tvenih znanosti dr. Milenko Brkić, doktorand Fakulteta političkih nauka u Sarajevu, prijatelj Europske akademije znanosti i umjetnosti u Zagrebu te aktivni sudionik akademskih zajednica u Sarajevu, Zagrebu i Mostaru i drugim mjestima, koji s učenicima od prvog do devetog razreda, sukladno godinama učenika i pedago&scaron;koj mentalnoj dobi, provodi te ekolo&scaron;ke edukacije.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Jasan odgovor</strong><br />Jo&scaron; od 2013. prof. Kolobarić vodio je s mladim ljudima iz Posu&scaron;ja ekolo&scaron;ke projekte u praski, pri čemu su mladi izlazili na divlja odlagali&scaron;ta, čistili ulice, prometnice, ukupni okoli&scaron;. Taj niz ekolo&scaron;kih projekata nastavio se sve do ove godine, a teći će i dalje. - Mladi su u razdoblju od 2013. do 2019. prikupili vi&scaron;e od 200 tona otpada te ga u suradnji s JP-om Vodovod Posu&scaron;je (sektor komunalni otpad) odvozili na za to predviđeno mjesto, prenosi Večernji list BiH.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Nužno je spomenuti mno&scaron;tvo građana Posu&scaron;ja koji su se priključili ovim ekolo&scaron;kim projektima kako bi ne samo dali potporu već i pomoć u materijalnim i financijskim sredstvima. Tijekom tog razdoblja mnogi su postavljali pitanja: &ldquo;Za&scaron;to vi čistite ulice, prometnice, divlje deponije... kada za to postoje predviđeni sektori koji se time bave?&rdquo; Ova i slična pitanja imala su jasan odgovor: &ldquo;Iz razloga podizanja ekolo&scaron;ke (životne) svijesti&rdquo;, kaže prof. Kolobarić koji je od ekolo&scaron;kih akcija pod sloganima &ldquo;Jer te se tiče!&rdquo; i &ldquo;Moj jedan sat za čist grad!&rdquo; napravio performans Homo fabera (čovjeka koji radi), Homo economicusa (čovjeka koji privređuje), Homo ludensa (čovjeka koji se igra &ndash; stvara), Homo religiosusa (čovjeka koji vjeruje &ndash; kojem po religijskim narativima Bog daje zemlju na obradu i koji ju je dužan ostaviti idućim generacijama) te Homo consumerisa&rdquo; (čovjeka koji sve vi&scaron;e tro&scaron;i, izrabljuje, i to grabežljivo). U svim ovim sintagmama antrophosa &ndash; čovjeka, jasno se dalo do znanja da mladi žele podići svijest.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Knjiga o okoli&scaron;u</strong><br />Od nastavne godine 2017./18. pa sve do 2018./19. radi se na projektu ekolo&scaron;kih edukacija u skladu sa strategijom općine Posu&scaron;je te LEAP-om (Lokalnom ekolo&scaron;kom akcijskom planu) općine Posu&scaron;je koji u sam vrh prioriteta postavlja upravo educiranje. Time se krenulo u sveobuhvatne ekolo&scaron;ke edukacije osnovaca iz općine Posu&scaron;je. Ekolo&scaron;ke edukacije proći će ukupno 1881 učenik.</p> <p>&nbsp;</p> <p>- Edukacije se obavljaju tako da preko prezentacije i videolinkova ukaže mladima, sukladno njihovu uzrastu i predviđenoj pedagogiji, na najvažnije problematske oblasti na području ekologije kako općine Posu&scaron;je tako i BiH, ali i svijeta. Mladi su najjači mobilizator upravo u uzrastu od sedam do 15 godina kada upijaju ono najvažnije za život. Također, učenici će, kao i u prethodnoj godini, raditi u praksi, &scaron;to označava rad na terenu, uklanjanje otpada po ulicama, parkovima, oko &scaron;kola. Ove ekolo&scaron;ke edukacije provode se prema knjizi &ldquo;Okoli&scaron; i održivi razvoj&rdquo; prof. dr. Nevenka Hercega - nagla&scaron;ava prof. Kolobarić.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Ministarstvo obrazovanja, znanosti, kulture i sporta ZHŽ-a dalo je punu suglasnost provođenju ovih ekolo&scaron;kih edukacija. Ovo su prve sveobuhvatne ekolo&scaron;ke edukacije učenika osnovnih &scaron;kola u BiH. Svi zainteresirani za suradnju na polju ekologije mogu posjetiti Facebook stranicu Udruge za promicanje kulture Apollo gdje imaju sve informacije. <br /><br /><br />FOTO: VL<br /><br /></p>//grude.com/Datoteke/Novosti/19-03-13-posusje-ciscenje-mladi.jpegHVALA MILANU BANDIĆU! HRVATSKA ZASTAVA VIJORI NA NAJVEĆOJ GRAĐEVINI SVIJETAhttp://grude.com/clanak/?i=9931599315Grude.com - klik u svijetTue, 12 Mar 2019 23:43:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=19-03-12-019-zastava-bandic.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Najviša građevina na svijetu Burj Khalifa u utorak je bila obojana bojama hrvatske zastave u čast hrvatske delegacije koja je u ponedjeljak stigla u Ujedinjene Arapske Emirate. <p>&nbsp;</p> <p>Zagrebački gradonačelnik Milan Bandić sa suradnicima je u trodnevnom službenom posjetu Dubaiju, a jutros se susreo s tamo&scaron;njim gradonačelnikom Dawood Abdulrahman Al Hajirijem. Razgovarali su o suradnji dvaju gradova, posebice u gospodarskom i turističkom segmentu.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Susreo se i s tajkunom Mohamedom Alabbarom koji je poručio da su itekako zainteresirani za domaći projekt, moderni &lsquo;zagrebački Manhattan&rsquo; na području Zagrebačkog velesajma i hipodroma.</p> <p>&nbsp;</p> <p><img src="https://www.grude.com/Datoteke/novosti/19-03-12-19-03-12-019-zastava-bandic2.jpg" alt="" width="640px" /></p>//grude.com/Datoteke/Novosti/19-03-12-019-zastava-bandic.jpgHercegovačka bura prevrnula prikolicu kamiona!http://grude.com/clanak/?i=9930999309Grude.com - klik u svijetTue, 12 Mar 2019 16:36:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=19-03-12-prevrtanje-kamiona.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Jaka bura u Hercegovini ponovno uzrokuje probleme na prometnicama.<p>&nbsp;</p> <p>Kako javlja čitatelj portala Jabuka.tv do prevrtanja kamiona na Bi&scaron;ću polju do&scaron;lo je u utorak oko 15 sati, a zasad nije poznato ima li ozlijeđenih.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Do prevrtanja prikolice kamiona do&scaron;lo je na putu Mostar &ndash; Nevesinje, u blizini skretanja za Blagaj.</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/19-03-12-prevrtanje-kamiona.jpgNa SKB Mostar izveden složeni kirurški zahvat usne šupljine, grudski stručnjak zadovoljanhttp://grude.com/clanak/?i=9930899308Grude.com - klik u svijetTue, 12 Mar 2019 16:07:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=19-03-12-mostar-dr-leventic.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Na Klinici za ORL i MFK pri Sveučilišnoj kliničkoj bolnici (SKB) Mostar u ponedjeljak je izveden operativni zahvat sublingualnog tumora (Commando) s rekonstrukcijom mikrovaskularnog režnja. <p><br />Operativni zahvat izveli su liječnici s Klinike za ORL i MFK SKB-a Mostar uz potporu liječnika zagrebačke Kliničke bolnice Dubrava.</p> <p>&nbsp;</p> <p>- Radilo se o pacijentu koji ima karcinom u usnoj &scaron;upljini, a sam zahvat je trajao &scaron;est sati - rekao je na tiskovnoj konferenciji u Mostaru doc. doc. dr. sc. Emil Dediol iz Kliničke bolnice Dubrava. 54-godi&scaron;nji pacijent je stabilno te bi kroz dva tjedna mogao izići iz bolnice s rehabilitiranim funkcijama za žvakanje, gutanje i govor.</p> <p>&nbsp;</p> <p>U sklopu zahvata radila se disekcija vrata, uklanjanje limfnih čvorova i samog tumora, te mikrokirur&scaron;ko spajanje krvnih žila s podlaktice na krvne žile vrata. Dr. Dediol istaknuo je kako se radi o jednom od najsloženijih rekonstruktivnih zahvata u kirurgiji glave i vrata.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Prema njegovim riječima, uspje&scaron;nost mikrovaskularne rekonstruktivne kirurgije jedan je od najvećih pomaka u rekonstruktivnoj kirurgiji općenito. Posebice se to odnosi na primjenu podlaktičnoga režnja za rekonstrukciju defekta u usnoj &scaron;upljini.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Po riječima dr. Dediola, uspje&scaron;nost zahvata ovisi od centra do centra, a u Kliničkoj bolnici Dubrave rade ga jednom do dva puta tjedno i uspje&scaron;nost je čak 90 posto.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Od karcinoma usne &scaron;upljine obolijevaju uglavnom mu&scaron;karci srednjih godina, pogotovo ako se radi o osobama koje konzumiraju cigare i alkohol ili se pak radi o HPV infekciji.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Po učestalosti karcinom usne &scaron;upljine je na &scaron;estom mjestu u svijetu.</p> <p>&nbsp;</p> <p>- Ovo je samo nastavak davno započete suradnje s kolegama i prijateljima iz Zagreba, i s vi&scaron;e klinika, i to sve u cilju da &scaron;to manje zaostajemo za suvremenim svijetom u na&scaron;em dijelu otorinolaringologije i maksilofacijalne kirurgije - rekao je predstojnik klinike za ORL i MFK Sveučilične kliničke bolnice Mostar doc. dr. sc. Miro Leventić.</p> <p>&nbsp;</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/19-03-12-mostar-dr-leventic.jpgJeziv slučaj kod Tomislavgrada! Je li lažirana prva smrt u povijesti BiHhttp://grude.com/clanak/?i=9930699306Grude.com - klik u svijetTue, 12 Mar 2019 13:44:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=19-03-12-calusic.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Da je u svijetu bilo primjera lažiranja vlastite smrti svima je poznato, međutim da se to u BiH događalo, tog se ne sjećamo.<p>&nbsp;</p> <p>A sada krenimo redom.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Pro&scaron;le godine, ovih dana u ožujku, u manjoj prometnoj nesreći kod Tomislavgrada smrtno je stradao Miro Čalu&scaron;ić.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Hrvat je zatim pokopan na groblju Miro&scaron;evac u Zagrebu gdje se okupilo oko 300 ljudi. Prije toga Čalu&scaron;ić je bio nedostupan hrvatskim vlastima i za njim je bila raspisana tjeralica zbog bijega iz srpnja 2017. godine. Razlog su bile lihvarske posudbe novca. Doznalo se da je Čalu&scaron;ić morao vratiti 27,8 milijuna kuna za dvadestero ljudi koji su ga tužili.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Onda je Čalu&scaron;ić pokrenuo žalbeni postupak s obzirom da tužitelji nisu dokazali da su novac posudili jer su se na&scaron;li u bezizlaznoj situaciji već su se branili da nisu znali &scaron;to potpisuju.</p> <p>&nbsp;</p> <p>U međuvremenu, dolazi do pogibije kod Tomislavgrada.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Dnevno.hr ovih je dana objavio kako je Čalu&scaron;ić do&scaron;ao do nekretnina koje su vrijedne vi&scaron;e od 50 milijuna kuna upravo zbog lihvarskih ugovora, a objavili su i obdukcijski nalaz koji je, prema portalu, pun nelogičnosti.</p> <p>&nbsp;</p> <p>I onda, objavljuju i slike ne&scaron;to starijeg i mr&scaron;avijeg Mire Čalu&scaron;ića. - Sve do sada, javnost se uvjeravalo da je Ćalu&scaron;ić pobjegao u Bosnu i Hercegovinu. Fotografije koje smo objavili, stavljaju ga u inkriminirano razdoblje bijega na područje Hrvatske. Zovu nas različiti ljudi koje tvrde da su te fotografije morale biti snimljene ovog ljeta - stoji u članku.</p> <p>&nbsp;</p> <p><img src="https://www.grude.com/Datoteke/novosti/19-03-12-19-03-12-miro-calusic-na-bukovackoj-20032017_1554-ozn-1-1024x1366.jpg" alt="" width="640px" /></p> <p>U pisanju portala Dnevno govori se o vi&scaron;emilijunskom kriminalu, a iako je takvih slučajeva bilo jo&scaron; niz, dosad barem nije bilo dokaza da je netko od preminulih lažirao vlastitu smrt. I to u Tomislavgradu.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Među najpoznatijim ljudima koji su ovako "zavr&scaron;ili" svoj život, ali na svjetskoj razini, bio je John Darwin koji je zapao u dugove, mutne poslove i slične probleme pa je najednom shvatio da bi se najbolje bilo pretvarati da si umro i uvjeriti druge da je to istina. Sve je, prethodno, objasnio i svojoj supruzi Anne.</p> <p>- John je 12. ožujka 2002. napustio svoj čamac i nestao. Pokrenuta je velika potraga, da bi 22. ožujka policija prona&scaron;la&nbsp;olupinu čamca. U veljači 2003. John je i službeno progla&scaron;en mrtvim. Anne je isplaćen novac od životnog osiguranja, a nakon &scaron;to je platila sve dugove, ostalo joj je dovoljno da započnu novi život u Panami. John se 1. prosinca 2007. predao policiji. Tvrdio je da je izgubio pamćenje i da je mislio da se smatra nestalom osobom. Anne, koja se pred policijom predstavljala kao ucviljena udovica, glumila je da je u &scaron;oku zbog Johnovog neočekivanog pojavljivanja. Dobili su po 6 godina zatvora. John je kasnije obja&scaron;njavao da nije problem "živjeti" nakon "smrti". - Budite &scaron;to bliže istini. Obavezno koristite svoje osobno ime. Maskirajte se, to je jako važno: ja sam pustio bradu i nosio naočale. Ranije nikada nisam nosio &scaron;e&scaron;ir, dakle počeo sam ga nositi. Oblačio sam se drugačije nego inače, nosio sam &scaron;tap, hramao sam i i&scaron;ao povijen. Ako logično razmi&scaron;ljate, sve je jednostavno", savjetuje jedan od najpoznatijih svjetskih kreatora vlastite smrti.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Milijuna&scaron; <strong>Harry Gordon</strong> lažirao je svoju smrt&nbsp;2000. tako &scaron;to je pobjegao s jahte s kojom je isplovio na australskoj obali. Kada je jahta pronađena, a Gordonu nije bilo ni traga, vlasti su zaključile kako se utopio. No, pet godina kasnije slučajno je na ulici susreo svog brata Michaela i tako je njegova laž otkrivena.</p> <p>Zbog lažiranja smrti godinu dana je proveo u zatvoru. Gordon je kasnije u knjizi 'Kako sam lažirao svoju smrt', opisao da je smrt lažirao zbog novca.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Unatoč svim problemima koje imate, ovo apsolutno nije rje&scaron;enje.</p> <p>&nbsp;</p> <p><em><strong>Grude.com</strong></em></p>//grude.com/Datoteke/Novosti/19-03-12-calusic.jpgKad bi PDV na hranu u BiH bio kao u Luksemburgu, uštedjeli bismo 83,5 KMhttp://grude.com/clanak/?i=9930099300Grude.com - klik u svijetTue, 12 Mar 2019 10:03:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=17-03-31-trgovina-kupovina.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>BiH ima jedinstvenu stopu PDV-a od 17%, a u Luksemburgu PDV na hranu je 3% <p><br />Smanjenje PDV-a od Nove godine na osnovnu hranu i lijekove bez recepta obradovao je građane Hrvatske, no dio njih se razočarao misleći da će prehrambeni artikli od 1. siječnja pojeftiniti 12 posto s obzirom na to da je stopa PDV-a s 25 smanjena na 13 posto. Naime, razlika u cijeni je 9,6 posto, pi&scaron;e <strong>Večernji list BiH</strong>.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Kako se postotak računa unatrag, od većeg iznosa, proizvodi nisu jeftiniji 12 nego 9,6 posto. Nakon &scaron;to su u Hrvatskoj smanjene stope PDV-a na najvažnije artikle, u bh. javnosti ponovno se počelo polemizirati pitanje za&scaron;to se i u BiH ne uvedu niže stope PDV-a za hranu, lijekove i udžbenike.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Najveći PDV na hranu</strong><br />BiH od uvođenja PDV-a 2006. ima jedinstvenu stopu PDV-a od 17%, a kako stvari trenutačno stoje, takva stopa će bar u skorije vrijeme ostati ista. &ldquo;Samo dvije zemlje u Europi koje imaju jednu stopu su Danska i BiH. Sa socijalnog aspekta, odnosno s aspekta socijalnih ciljeva, nedopustivo je da vam osnovne namirnice budu oporezovane kao i luksuzni proizvodi&rdquo;, smatraju ekonomisti. Bh. vlasti obja&scaron;njavaju da je komplicirano imati vi&scaron;e stopa PDV-a te kažu da ekonomija u BiH nije dorasla takvom sustavu.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Zbog toga bh. građani plaćaju znatno veći PDV na hranu nego stanovnici puno bogatijih zemalja na Zapadu. Sva hrana u Malti prolazi bez PDV-a, a s pet posto oporezuju se čokolada, sladoled i pića. Ujedinjeno Kraljevstvo oporezuje samo gotova jela, sladoled, čokoladu i pića, Irska ima nultu stopu na hranu iz koje su isključeni alkoholna pića, sokovi, slastice, sladoledi, krekeri, kokice, prženi ora&scaron;asti plodove...<br />Luksemburg svu hranu oporezuje s tri posto PDV-a, kao i većinu ostalih proizvoda i usluga. Nizozemska hranu oporezuje sa &scaron;est i 21% PDV-a, Rumunjska s 9%, Slovencima sva hrana ima 9,5% PDV-a, Austrijancima 10%, Fincima 14%, Talijani na hranu primjenjuju tri stope PDV-a od četiri, pet i 10%, Nijemci dvije od sedam i 19 posto, Česi 10 i 15 posto...</p> <p>&nbsp;</p> <p>Pa tako građani Luksemburga, čija je prosječna plaća 4308 eura, a minimalna 1998 eura, plaćaju tri posto PDV-a, a građani BiH gdje je prosječna plaća 450, a minimalna 200 eura plaćaju PDV 17 posto. Izračunali smo koliko bi ko&scaron;tali osnovni prehrambeni artikli u BiH kada bi na njih plaćali PDV od tri posto koliko se plaća u Luksemburgu.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Uzeli smo mlijeko, bra&scaron;no, jaja M 6,50 KM, &scaron;ećer, piletinu, rižu 3,45 KM, maslac 250 gr 5,25 KM, sir edamer 12 KM, grah 3,55 KM i tjesteninu 1,75 KM.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Cijene po artiklima</strong><br />Ako litru mlijeka u BiH plaćamo 1,48 KM, kad bi PDV bio 3%, to isto mlijeko plaćali bismo 1,30 KM. Vreća bra&scaron;na od 25 kg u BiH trenutačno ko&scaron;ta oko 18 KM, a po stopi PDV-a od 3% ko&scaron;tala bi 15,85 KM, jaja 30 komada M ko&scaron;taju 6,50 KM, a smanjenjem PDV-a ko&scaron;tala bi 5,70 KM, &scaron;ećer je 1,10 KM, a ko&scaron;tao bi 0,96 KM, cijena svježeg pileta je 4 KM, a isto bi ko&scaron;talo 3,5 KM, riža je 3,45 KM i snizila bi se na 2,95 KM. Pakiranje maslaca od 250 gr ko&scaron;ta 5,25 KM, dok bi mu cijena, kad bi stopa PDV-a bila 3%, iznosila 4,62 KM, &scaron;to znači da bi na kilogramu maslaca u&scaron;teda bila 2,52 KM. Cijena sira edamera je 12 KM, a i&scaron;la bi na 10,52 KM. Grah je 3,55 KM a ko&scaron;tao bi 3,12 KM, dok bi tjesteninu, koju sad plaćamo 1,75 KM, plaćali 1,54 KM.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Na većini proizvoda, posebno ako im je cijena nekoliko maraka razlike i ne izgleda velika, ali uzmemo li u obzir da je četveročlanoj obitelji mjesečno za hranu potrebno 700 KM, kad bi imali stopu PDV-a na hranu koja je u Luksemburgu tri posto, mjesečno bi na hranu davali 616,5 KM, odnosno u&scaron;teda bi bila 83,5 KM.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Vjerovati da bi se stopa PDV-a na hranu u BiH mogla smanjiti na 3% je u najmanju ruku preambiciozno, ali kad bi se barem snizilo na 10%, u&scaron;teda na spomenutih 700 KM bila bi 42 KM.</p> <p>&nbsp;</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/17-03-31-trgovina-kupovina.jpgTurska službeno u recesiji! SAD ih uništiohttp://grude.com/clanak/?i=9928799287Grude.com - klik u svijetMon, 11 Mar 2019 15:27:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=18-06-25-sarajevo_turska.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Turska je službeno ušla u recesiju, pošto je gospodarstvo za 2,4 posto u četvrtom kvartalu u odnosu na treći, priopćio je državni zavod za statistiku.<p><br />U trećem kvartalu pro&scaron;le godine pad je iznosio 1,6 posto. To znači da su se povezala dva tromjesečja s negativnim gospodarskim rastom, &scaron;to je definicija recesije.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Trgovinski rat sa SAD-om doveo je do velikog pada vrijednosti turske lire, pa je uvoz poskupio.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Lira je oslabila za 30 posto prema dolaru pro&scaron;le godine, &scaron;to znači da je uvoz robe u Tursku poskupio za trećinu.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Sredi&scaron;nja banka reagirala je povećanjem osnovne kamatne stope, &scaron;to je poskupjelo i zaduživanje.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Udarac su pretrpjeli segmenti prodaje automobila i nekretnina, a s te&scaron;koćama se suočila i industrijska proizvodnja, prenio je BBC.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Ostvarili su najmanji gospodarski rast u razdoblju od 10 godina.</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/18-06-25-sarajevo_turska.jpgGSS spasio vojnika sa Čvrsnice FOTOhttp://grude.com/clanak/?i=9928899288Grude.com - klik u svijetMon, 11 Mar 2019 15:24:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=19-03-11-53543261_2340002069551889_3170776610047524864_n.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>U subotu je pet članova GSS stanice Široki Brijeg bilo dio ekipe od 15 spašavatelja (HGSS Posušje, HGSS Mostar, GSS Srebrenik i HGSSa) koji su uspješnu odradili akciju spašavanja vojnika OS BiH sa Pločnog 2228m na planini Čvrsnici. <p>&nbsp;</p> <p>Jedan pripadnik OS se žalio na bolove, probali su ga evakuirat helikopterom ali zbog magle helikopter nije mogao sletjeti. Jedini izlaz je bio angažman GSSa, u brzoj i dobro odrađenoj akciji probili smo se do objekta na vrhu Čvrsnice i sigurno spustili vojnika do prve ceste gdje ga je preuzela ekipa HMPa.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Uvjeti su u početku bili dosta te&scaron;ki, radi sitne ki&scaron;e i magle, ali na sreću kako su dan i akcija odmicali uvjeti su bili povoljniji pa se sve zavr&scaron;ilo na najbolji mogući način, kažu u GSS-u &Scaron;iroki Brijeg.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Uz nas je bio civil koji je vozio jedne sanjke (velike zahvale) pa je ulovio par odličnih fotografija koje vam donosimo u foto albumu.</p> <p><br /><br />FOTO: <a title="GSS &Scaron;iroki Brijeg" href="https://www.facebook.com/GSS-%C5%A0iroki-Brijeg-1576551632563607/?tn-str=k*F" target="_blank">HGSS &Scaron;iroki Brijeg</a></p>//grude.com/Datoteke/Novosti/19-03-11-53543261_2340002069551889_3170776610047524864_n.jpgZa područje Hercegovine izdat narančasti meteoalarmhttp://grude.com/clanak/?i=9927999279Grude.com - klik u svijetMon, 11 Mar 2019 11:19:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=17-04-03-kisaaaa.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Danas u 08:00 sati temperatura u Grudama je iznosila 11°C, relativna vlažnost zraka 81%, barometarski tlak 1016, 0hPa, brzina vjetra 0,2m/s smjer SE, količina padalina 0,0 mm.<p>&nbsp;</p> <p>Za na&scaron;e područje je objavljeno narančasto upozorenje: - Udari vjetra od 70 do 90 km/h, u vremenu od 20:00 do 24:00 sata.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Danas će u Bosni i Hercegovini jače naoblačenje uvjetovati zahlađenje i padavine u cijeloj zemlji. Na planinama će padati snijeg. Prije podne u nizinama će padati ki&scaron;a.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Od sredine dana prema poslijepodnevnim satima, usljed opadanja temperature zraka, u nizinama u Bosni ki&scaron;a će postepeno prelaziti u susnježicu ili snijeg koji će padati i tijekom noći na utorak. Bez snijega u sjevernim područjima Bosne. Od večernjih sati i tijekom noći na utorak susnježica ili snijeg su mogući na sjeveru i istoku Hercegovine. Vjetar ujutro slab južnog smjera. S dolaskom padavina vjetar mijenja smjer na istok i sjeveroistok umjerene jačine. U noći na utorak jačanje bure. Dio prijepodneva je najtopliji dio dana. Temperatura zraka između 7 i 14&deg;C.</p> <p>&nbsp;</p> <p>S dolaskom padavina temperatura zraka u opadanju.</p> <p>&nbsp;</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/17-04-03-kisaaaa.jpg