Aktualnohttp://grude.comPortal Grude.com - Grude. Online najnovije vijesti i aktualna zbivanja iz Gruda i okolice vezana za društvo, politiku, sport, kulturu, zabavu, kao i sve ostale zanimljivosti - sve na jednom mjestu!© 2016, www.grude.com. All rights reserved.Započelo stručno usavršavanje za ravnatelje osnovnih i srednjih škola HBŽhttp://grude.com/clanak/?i=173185173185Grude.com - klik u svijetWed, 22 Jan 2020 16:30:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=20-01-22-cjelozivotno_obrazovanje.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Dekan Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru prof. dr. sc. Ivica Musić je naglasio kako bolonjska deklaracija na vrlo istaknuto mjesto stavlja cjeloživotno obrazovanje..<p>&nbsp;</p> <p>U okviru programa cjeloživotnog učenja Filozofskog fakulteta Sveučili&scaron;ta u Mostaru &bdquo;Upravljanje i vođenje odgojno-obrazovne ustanove&ldquo; počelo je stručno usavr&scaron;avanje za ravnatelje osnovnih i srednjih &scaron;kola na području Hercegbosanske županije gdje je prijavljeno 18 ravnatelja.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Dekan Filozofskog fakulteta Sveučili&scaron;ta u Mostaru prof. dr. sc. Ivica Musić je naglasio kako bolonjska deklaracija na vrlo istaknuto mjesto stavlja cjeloživotno obrazovanje, promjene su brze i dinamične, ne zaobilaze ni jednu struku ili dru&scaron;tvenu aktivnost.</p> <p>&nbsp;</p> <p>&bdquo;Iz tih razloga na Fakultetu razvijamo programe cjeloživotnog obrazovanja za različite ciljane skupine. Zahvaljujući ministru znanosti, prosvjete, kulture i &scaron;porta Petru Galiću koji je prepoznao važnost ovih programa, počeli smo s programom cjeloživotnog obrazovanja u Hercegbosanskoj županiji&ldquo;, kazao je dekan Musić.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Prodekan za nastavu Filozofskog fakulteta doc. dr. sc. Marko Odak je kazao kako je program prilagođen za ravnatelje i one koji to žele postati u budućnosti.</p> <p>&nbsp;</p> <p>&bdquo;Sastoji se od dva modula od ukupno osam kolegija iz područja upravljanja, vođenja, komuniciranja, motiviranja, upravljanja projektima osiguravanja kvalitete odgojno-obrazovne ustanove i uporabe informacijsko-komunikacijske tehnologije.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Objedinjavanjem osnovnih kolegija iz ovih područja polaznicima se žele osigurati dodatne kompetencije, kao i obogatiti već postojeće vezane za proces upravljanja odgojno-obrazovnom ustanovom&ldquo;, kazao je prodekan Odak.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Nakon Hercegbosanske županije program cjeloživotnog učenja &bdquo;Upravljanje i vođenje odgojno-obrazovne ustanove&ldquo; održat će se i u ostalim županijama.</p> <p>&nbsp;</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/20-01-22-cjelozivotno_obrazovanje.jpgMons. Vukšić: Braćo franjevci, Vaše predano služenje je blagoslov za narod Božjihttp://grude.com/clanak/?i=173182173182Grude.com - klik u svijetWed, 22 Jan 2020 14:28:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=20-01-22-tomo-vuksic.jpeg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Nakon što je točno u podne 22. siječnja 2020. apostolski nuncij u Bosni i Hercegovini mons. Luigi Pezzuto, biskupima, svećenicima redovnicima i redovnicama, okupljenim u Svećeničkom domu Vrhbosanske nadbiskupije u Sarajevu na imendanskom čestitanju nadbiskupu metropolitu vrhbosanskom kardinalu Vinku Puljiću, obznanio da je papa Franjo imenovao mons. Tomu Vukšića nadbiskupom koadjutorom Vrhbosanske nadbiskupije, nadbiskup koadjutor Vukšić uputio je sljedeći pozdravni govor koji prenosimo u cijelosti:<p>&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"><strong>Uzoriti gospodine kardinale! </strong><br /> <strong>Sua Eccellenza Nunzio apostolico! </strong><br /> <strong>Mnogopo&scaron;tovani oče provincijale i sestre provincijalke! </strong><br /> <strong>Draga braćo svećenici i svi ostali dragi gosti!</strong></p> <p>&nbsp; </p> <p style="text-align: justify;">Po zagovoru svetoga Vinka mučenika, čiji blagdan danas slavimo, neka se &scaron;iri i raste slava Božja. Neka sve bude za spasenje na&scaron;e i svih ljudi. I neka na&scaron;i skromni doprinosi pomognu, da se glas Evanđelja &scaron;iri, da Crkva Kristova raste i svakim danom sve vi&scaron;e u nama jača blagoslov, oprost, mir, jedinstvo, napredak i prijateljstvo, a u Bosni i Hercegovini po&scaron;tovanje, zajedni&scaron;tvo i suradnja među svim ljudima i narodima, te ekumenizam među kr&scaron;ćanima i dijalog među religijama.</p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;Vođen ovom izrečenom molitvom, želio bih izreći dvije poruke.</p> <p>&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">I.</p> <p>&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">Ova molitva, koju upućujem svemogućemu Bogu, je moj pozdrav i želja. U svemu tomu trudit ću se, u okviru svojih mogućnosti, dati doprinos i pomoći Vama, uzoriti gospodine Kardinale, u služenju ovoj časnoj Vrhbosanskoj nadbiskupiji, zajedno s njezinim prezbiterijem, redovnicima i redovnicama i cijelim narodom Božjim.</p> <p>&nbsp; </p> <p style="text-align: justify;">Čestitam Vam Imendan! I molim, neka Vas dragi Bog, po zagovoru Va&scaron;ega nebeskoga za&scaron;titnika, i dalje blagoslivlja u vjernom služenju Crkvi Božjoj i ljudima, koje Vam Providnost &scaron;alje na životni put.</p> <p>&nbsp; </p> <p style="text-align: justify;">Hvala svetom ocu papi Franji za iskazano veliko povjerenje, kojim me &scaron;alje na ovu novu službu. On Vam je jučer poslao pisanu čestitku za Imendan, a danas Vam &scaron;alje mene kao skroman dar. Kad je bilo vrijeme za to, zahvalio sam mu za iskazanu čast i očitovao svoju želju, da bi mi iskazao jo&scaron; veću milost, ako bi na ovu službu poslao pobožnijega i boljega no, kao &scaron;to vidite, nije odustao od svoje nakane.</p> <p>&nbsp; </p> <p style="text-align: justify;">Na osobit način želim pozdraviti braću svećenike svih služba, koji Narodu Božjemu vjerno posreduju milost i spasenje, i vjernike ove Nadbiskupije i zahvaliti za molitve, brojne znakove prijateljstva, pozive i dolaske u va&scaron;e zajednice. Posebice srdačan pozdrav i zahvala profesorima Bogoslovnoga fakulteta, biv&scaron;im i sada&scaron;njim, jer vi ste mi kroz ovih tridesetak godina, zajedno s bogoslovima i ostalim studentima, na&scaron;im nasljednicima, pomagali rasti. Bog vas sve blagoslovio!</p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;Draga braćo redovnici i drage sestre redovnice, a među vama osobito draga braćo franjevci, duhovni pastiri brojnih župa, va&scaron;e karizme i va&scaron;e predano služenje su blagoslov za narod Božji i velika potreba Crkve. Stoga je zadaća svakoga biskupa biti otvoren za va&scaron;e karizme i izravno pomagati da, u skladu s nakanama va&scaron;ih utemeljitelja i pod vodstvom Crkve i va&scaron;ih poglavara, one rastu i osnažuju se. Jer snaga svetosti i javnoga djelovanja žive Crkve jednaka je zbroju svih na&scaron;ih duhovnih snaga.</p> <p>&nbsp; </p> <p style="text-align: justify;">Dragi vjernici i svećenici Vojnog ordinarijata, s vama ću, odlukom pape Franje, nastaviti živjeti i raditi i dalje. Trudit ću se, da to bude jednako predano kao i do sada i sve dok Providnost, po odluci Petrova nasljednika ili po pravilu prirode, ne odredi drukčije. Hvala vam za brojne znakove prijateljstva, za suradnju i iznad svega za svjedočenje svoje kr&scaron;ćanske vjere u javnom prostoru i službama. Uz to, ovo je također prilika, za zahvalu braći biskupima i četvorici franjevačkih provincijala, jer su mi jednodu&scaron;no pomogli u Vojnom ordinarijatu, kroz sve ove godine, očitovati bratstvo i pastoralnu suradnju svećenika iz svih biskupija i provincija, &scaron;to je vrlo važan znak za na&scaron;u pokrajinsku Crkvu. Takvu slogu i suradnju njegovat ću dok me bude.</p> <p>&nbsp; </p> <p style="text-align: justify;">II.</p> <p>&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">Želim odavde pozdraviti također sve kulturne, znanstvene, dru&scaron;tvene, odgojne, obrazovne, medijske, političke, gospodarske, sudske, zdravstvene djelatnike, kao i ostale koji obna&scaron;aju odgovorne javne poslove. I molim, da dragi Bog blagoslovi i podrži sve, koji plemenito i odgovorno obna&scaron;aju te svoje službe. A bilo bi dobro i vrlo korisno, da javnost i ljudi, koji su odgovorni za javnu riječ i prostor, razumiju također, da čovjek Crkve mora biti otvoren i prema svim drukčijim vrstama likova i spreman susretati ih. Takva je legitimacija pastira Katoličke Crkve i nikako ne bi bilo dobro da je drukčija. Naime, čovjek Crkve je poslan svima, a ponajvi&scaron;e onima koji su, po svom životu, daleko od vrijednosti Evanđelja. Svećenik susreće, poziva i traži ne zato da bi se ideolo&scaron;ki ili vrijednosno poistovjećivao, već da bi evangelizirao. Upravo zato u njegovu djelovanju ima mjesta, naravno, ponajprije za svete i svjedoke, za dobre i plemenite, ali također i jo&scaron; vi&scaron;e za suvremene farizeje i pismoznance i sve vrste gre&scaron;nika. Tu je lekciju Crkvi za primjenu ostavio Isus, uzor i pastir svih pastira. A ako pak netko prigovara zbog takva pona&scaron;anja, katolički pastir će se pozvati na riječi, koje je Isus izrekao kao svoj odgovor na sličan prigovor: &bdquo;Ne treba zdravima liječnika, nego bolesnima! Ne dođoh zvati pravednike, nego gre&scaron;nike&ldquo; (Mk 2,17).</p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;Bog vas blagoslovio! Zdravi i veseli bili!</p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"><em><strong>Nadbiskup koadjutor Vrhbosanske nadbiskupije mons. Tomo Vuk&scaron;ić</strong></em></p>//grude.com/Datoteke/Novosti/20-01-22-tomo-vuksic.jpegNOVI NADBISKUP U BIH JE MONS. TOMO VUKŠIĆhttp://grude.com/clanak/?i=173178173178Grude.com - klik u svijetWed, 22 Jan 2020 12:03:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=20-01-22-don-tomo.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Apostolska nuncijatura u BiH priopćila je da je Sveti Otac Franjo imenovao mons. Tomu Vukšića nadbiskupom koadjutorom Nadbiskupije Vrhbosna - Sarajevo, javlja Večernji list.<p>&nbsp;</p> <p>Mons. Vuk&scaron;ić premje&scaron;ten je iz Vojnog ordinarijata za BiH, a kojega će mons. Vuk&scaron;ić istovremeno biti Apostolski upravitelj, javlja Večernjak.</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/20-01-22-don-tomo.jpgJesmo li u opasnosti? U FBiH izdane preporuke zbog koronavirusahttp://grude.com/clanak/?i=173175173175Grude.com - klik u svijetWed, 22 Jan 2020 11:32:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=20-01-22-koronavirus.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Povodom sve većeg broja slučajeva širenja tzv. koronavirusa koji se pojavio u Kini, a prvi slučajevi su već zabilježeni u Australiji i SAD-u, Zavod za javno zdravstvo FBiH izdao je određene preporuke, bez obzira na to što trenutno nema dokaza o prenošenju virusa sa čovjeka na čovjeka.<p><br />Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji je 31. 12.2019. godine prijavljeno grupiranje ljudi oboljelih od upale pluća nepoznatog uzroka u gradu Wuhan, provincija Hubei u Kini. Pacijenti su pokazivali simptome povi&scaron;ene tjelesne temperature, otežanog disanja, a bolest je dijagnosticirana kao virusna pneumonija.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Kineske vlasti identificirale su novi koronavirus (2019-nCoV) sredinom siječnja 2020. godine. Do sada je laboratorijski potvrđeno 205 slučajeva infekcije kod ljudi većinom u Kini, a nekoliko slučajeva je dijagnosticirano i na Tajlandu, u Japanu i Južnoj Koreji. Prijavljena su i tri smrtna ishoda. Izbijanje epidemije u Wuhanu u Kini povezano je s veletržnicom morskih plodova i životinja, &scaron;to sugerira moguće zoonotsko porijeklo nastanka epidemije.</p> <p>&nbsp;</p> <p>U ovom trenutku nema jasnih dokaza o održivom prijenosu virusa s čovjeka na čovjeka no kineske vlasti su objavile da se ograničen prijenos sa čovjeka na čovjeka ne može u potpunosti isključiti. U tijeku je istraga kako bi se saznalo vi&scaron;e informacija.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Koronavirusi su velika porodica virusa, od kojih neki mogu uzrokovati bolest kod ljudi, a drugi cirkuliraju među životinjama, uključujući deve, mačke i &scaron;i&scaron;mi&scaron;e. Rijetko koronavirusi koji cirkuliraju među životinjama mogu evoluirati i izazvati infekciju kod ljudi, kao &scaron;to se dogodilo s MERS-om (Middle East respiratory syndrome) i SARS-om (Te&scaron;ki akutni respiratorni sindrom). Protekle epidemije MERS-a i SARS-a bile su složene i zahtijevale su sveobuhvatne javnozdravstvene odgovore.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Tri aerodroma unutar EU imaju direktne letove u Wuhan, a postoje i indirektne veze s drugim aerodromima unutar EU. S obzirom na to da nema dokaza o održivosti prijenosa bolesti sa čovjeka na čovjeka, rizik za putnike i unos virusa u EU smatra se niskim, no ne može se u potpunosti isključiti. Rizik od daljnjeg &scaron;irenja unutar EU u slučaju pojave oboljelih smatra se niskim.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Iako je izvor novog koronavirusa i način prijenosa nepoznat, preporučuje se primjenjivanje osnovnih mjera za smanjenje rizika od prijenosa akutnih respiratornih infekcija (za putnike u zračnom prometu):</p> <p>&nbsp;</p> <p>- izbjegavanje bliskog kontakta s osobama koje imaju akutnu respiratornu infekciju; često pranje ruku, posebno nakon direktnog kontakta s bolesnim ljudima ili njihovom okolinom;<br />- izbjegavanje bliskog kontakta sa živim ili uginulim životinjama; putnici koji imaju simptome akutne respiratorne infekcije trebaju prilikom ka&scaron;ljanja i kihanja prekrivati nos i usta jednokratnim maramicama te prati ruke;<br />- putnici koji unutar 14 dana po povratku iz Wuhana razviju povi&scaron;enu tjelesnu temperaturu trebaju se javiti svom ljekaru i dati do znanja da su bili u Wuhanu.</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/20-01-22-koronavirus.jpgKinezi jedu mačke, pse, šišmiše, zmije, sirove miševe, majmune, deve... pa je sad cijeli svijet u problemuhttp://grude.com/clanak/?i=173166173166Grude.com - klik u svijetTue, 21 Jan 2020 08:39:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=18-07-05-virusi.jpeg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Broj oboljelih od misterioznog novog koronavirusa tijekom vikenda je naglo porastao za tri puta, a Kina u kojoj je otkriven potvrdila je da se virus prenio među ljudima.<p>&nbsp;</p> <p>U takvim okolnostima raste i zabrinutost stručnjaka da bi se mogao pro&scaron;iriti okolnim zemljama i svijetom. Zabrinutosti posebnu težinu daje činjenica da krajem tjedna stiže kineska proslava lunarne Nove godine zbog koje stotine milijuna Kineza putuju kako bi posjetile svoje obitelji.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>&Scaron;to se za sada zna o virusu?</strong></p> <p>&nbsp;</p> <p>- Kina je pojavu nove zarazne bolesti prvi put prijavila Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji 31. prosinca 2019.</p> <p>- 2019-nCoV je novi, do sada nepoznat koronavirus koji prethodno nije identificiran kod ljudi.</p> <p>- Koronavirusi (ime su dobili zato &scaron;to njihove snimke podsjećaju na krunu - slika gore) su &scaron;iroka porodica virusa, od kojih je sedam potvrđeno u ljudi.</p> <p>- Koronavirusi uglavnom uzrokuju blaže respiratorne infekcije, međutim, uzročnik te&scaron;kog akutnog respiratornog sindroma (SARS-CoV) usmrtio je 774 osobe od ukupno 8098 zaraženih u epidemiji koja je započela u Kini 2002. godine.</p> <p>- Analiza genetskog koda novog virusa ukazuje na određenu sličnost s uzročnikom SARS-a, no s obzirom na velik broj nepoznanica, u ovom trenutku ne može se procijeniti &scaron;to to znači za čovjeka u smislu težine obolijevanja.</p> <p>- Znanstvenici vjeruju da je najvjerojatniji primarni izvor životinjski, no potvrđeno je da ima sposobnost prijenosa s čovjeka na čovjeka.</p> <p>- Znakovi infekcije uključuju vrućicu, ka&scaron;alj, kratkoću daha i otežano disanje.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Preporuke na&scaron;ih epidemiologa</strong></p> <p>&nbsp;</p> <p>Epidemiologinja Goranka Petrović iz HZJZ-a za Index je komentirala virus u trenutku kada prijenos među ljudima jo&scaron; nije bio dokumentiran.</p> <p>''Mjere prevencije usmjerene su na smanjenje rizika infekcije za putnike koji putuju u zahvaćena područja. Za sada se samo grad Wuhan smatra zahvaćenim područjem jer je nekoliko izvezenih slučajeva zabilježenih unutar i izvan Kine povezano s boravkom u Wuhanu'', tumači Petrović.</p> <p>Na temelju ranije dostupnih informacija HZJZ je preporučio sljedeće:</p> <p>&ndash; izbjegavanje bliskog kontakta s osobama koje imaju akutnu respiratornu infekciju;</p> <p>&ndash; često pranje ruku, posebno nakon izravnog kontakta s bolesnim ljudima ili njihovom okolinom;</p> <p>&ndash; izbjegavanje bliskog kontakta sa živim ili uginulim životinjama;</p> <p>&ndash; putnici koji imaju simptome akutne respiratorne infekcije trebaju prilikom ka&scaron;ljanja i kihanja prekrivati nos i usta jednokratnim maramicama te prati ruke;</p> <p>&ndash; putnici koji unutar 14 dana po povratku iz Wuhana razviju povi&scaron;enu tjelesnu temperaturu trebaju se javiti svom liječniku i dati do znanja da su bili u Wuhanu.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Za&scaron;to opet Kina?</strong></p> <p>Pojava novog virusa u Kini nije iznenadila stručnjake. Naime, u toj najmnogoljudnijoj, gusto naseljenoj zemlji na tržnicama hranom može se naći gotovo sve &scaron;to se kreće &ndash; od pilića i svinja, preko mačaka i pasa do kitova, cibetki, zmija, &scaron;i&scaron;mi&scaron;a i majmuna, a ljudi koji ih love i uzgajaju često su u vrlo bliskom kontaktu sa živim životinjama. U nekim dijelovima Kine, unatoč službenim zabranama, neke životinje poput majmuna, mladunaca mi&scaron;eva i magaraca jedu se dok su jo&scaron; žive jer se sirovo meso živih životinja u tradicionalnoj kineskoj medicini smatra osobito zdravim.</p> <p>&nbsp;</p> <p>U takvim okolnostima virusi imaju priliku razviti mutacije koje im omogućuju prelaženje barijere vrsta te prelazak sa životinja na ljude. Primjerice, SARS je u Kini na ljude najvjerojatnije pre&scaron;ao s cibetke, divlje životinje nalik na mačku. Rezervoar MERS-CoV-a su također životinje, i to naročito deve, iako jo&scaron; nije potpuno jasna njihova uloga u cirkulaciji i prijenosu virusa. Među virusima gripe također postoji potencijal genskog preslagivanja i infekcije ljudi, kao &scaron;to je slučaj s određenim virusima ptičje i svinjske gripe (grafika dolje).</p> <p>&nbsp;</p> <p><em><strong>Index.hr</strong></em></p>//grude.com/Datoteke/Novosti/18-07-05-virusi.jpegU Hercegovini danas sunčano, u Bosni oblačnohttp://grude.com/clanak/?i=173165173165Grude.com - klik u svijetTue, 21 Jan 2020 08:38:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=17-07-07-preuzimanje.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Hercegovini i na jugozapadu Bosne jutros je vedro, a u ostalim područjima pretežno oblačno vrijeme.<p><br />Temperature zraka u 07.00 sati: Han Pijesak -9, Ivan-sedlo -6, Bjela&scaron;nica, Grude -5, Sarajevo -4, Jajce, Tuzla, Srebrenica, Foča -2, Gradačac, Doboj -1, Bihać, Banja Luka, Bijeljina, Prijedor 0, Trebinje 1 i Mostar 3 stupnja.</p> <p>&nbsp;</p> <p>U Hercegovini i na jugozapadu Bosne danas će preovladavati sunčano vrijeme. U ostatku zemlje pretežno oblačno, uz djelimično razvedravanje poslijepodne.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Vjetar slab istočni i sjeveroistočni. Dnevna temperatura od 1 do 7, na jugu od 8 do 12 stupnjeva.</p> <p>&nbsp;</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/17-07-07-preuzimanje.jpgPLEMENITO - Ljubuški GSS-ovci Izvukli psa iz jame duboke 55 metarahttp://grude.com/clanak/?i=173159173159Grude.com - klik u svijetMon, 20 Jan 2020 16:53:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=20-01-20-gss-ljub.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Spašavatelji GSS Ljubuški uspješno su danas završili akciju spašavanja psa iz jame s dubine od 55 metara. <p><br />Na poziv lovaca čiji je pas upao u jamu na području Bijače kod Ljubu&scaron;kog, četiri gorska spa&scaron;avatelja spustila su se u jamu.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Pas, koji je pronađen na dubini od 55 metara, nije bio teže ozlijeđen.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Akcija je trajala tri sata.</p> <p>&nbsp;</p> <p><iframe style="overflow: hidden; display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FGSSLjubuski%2Fposts%2F523639064948718%3F__xts__[0]%3D68.ARDe1wjevBcA0vZdEVOOdPJguK3t6lCUgg7fy7LiII7lQDpqYMuWxKmcxp3jNGkjEdyl5a7vIS-_vHA7YuF7KbaYo3w0YGueI0a8ukVl2BnWb78nD3GXn8EkSJWOvJ7M6IpgyNKysIG97TkKDo5vwuJ44IToXZhh9Bzrri8Kcuo3P0goiiCf50v_WgKlYdWN6i-Kq7-_SZOkOIxC3sDf8QVbm6OwO1uLAMjbPdzhrPI9HUAMJ-SzJ4F0bWe2RAvRrDy_vaaMud81sHz7AVXdQFxxrJrhMEM8Wtozlt3DS4bFAiuMhAdzhvGkYzhPgYvCh8zaXgpSMQghy-ByYpfQdD8%26__tn__%3D-R&amp;width=600&amp;show_text=true&amp;appId=164842796935149&amp;height=509" frameborder="0" scrolling="no" width="600" height="509"></iframe></p>//grude.com/Datoteke/Novosti/20-01-20-gss-ljub.jpgNovi snažniji potres pogodio Albanijuhttp://grude.com/clanak/?i=173147173147Grude.com - klik u svijetSun, 19 Jan 2020 20:58:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=16-11-29-potres.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Epicentar potresa je zabilježen 64 kilometra sjeveroistočno od Tirane <p><br />Potres jačine 4,4 Richtera pogodio je u nedjelju poslije podne Albaniju.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Kako se navodi, epicentar potresa je zabilježen 64 kilometra sjeveroistočno od Tirane, javlja N1.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Za sada nema informacija o &scaron;teti ili eventualnim žrtvama, a zabilježen je na dubini od 10 kilometara.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Podsjećanja radi, potres dolazi poslije dva mjeseca od serije te&scaron;kih zemljotresa koji su pogodili ovu zemlju.</p> <p>&nbsp;</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/16-11-29-potres.jpgRaste Pelješki mosthttp://grude.com/clanak/?i=173141173141Grude.com - klik u svijetSat, 18 Jan 2020 20:21:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=20-01-18-258acdae5f2ec8216cfe.jpeg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Napreduju radovi na Pelješkom mostu - iz mora su se nedavno preselili na površinu..<p>&nbsp;</p> <p>Danonoćno na njima radi vi&scaron;e od 600 radnika koji su se dobro uklopili u suživot s mje&scaron;tanima Komarne.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Na njihovu inicijativu održana je akcija či&scaron;ćenja tog mjesta. Stupovi Pelje&scaron;kog mosta rastu kao gljive poslije ki&scaron;e - i oni na moru i oni na kopnu. - Od toga su najvi&scaron;e napredovali stupovi na stupnom mjestu sedam i osam. Jo&scaron; radimo broj &scaron;est i devet i stup kopneni broj dva, on je stigao do kote na kojoj se već može montirati rasponska konstrukcija - rekao je za HRT Jeroslav &Scaron;egedin, predstavnik Hrvatskih cesta na gradili&scaron;tu Pelje&scaron;kog mosta.</p> <p>&nbsp;</p> <p><span>Sve je to djelo ruku 620 radnika kineske kompanije, među kojima je oko 80 hrvatskih državljana. - Imamo i slučajeva da se radi čak i 24 sata kako bi se postigla potrebna dinamika da radovi koji slijede ne kasne u početku - dodaje &Scaron;egedin.</span><br /><br /><span><br /></span></p> <p><span><span>I slobodne aktivnosti kineskih radnika su radne. Tako su se uključili u akciju či&scaron;ćenja Komarne. Akcija je održana na plaži na koju je nedavno more izbacilo najvi&scaron;e otpada. </span></span></p> <p>&nbsp;</p> <p><span><span>- Oni su se u potpunosti socijalizirali s na&scaron;om malom zajednicom i na njihovu inicijativu organizirano je&nbsp;či&scaron;ćenje mjesta - kaže&nbsp;Jasminka Brljević&nbsp;iz Komarne. - Danas je u Kini običaj čistiti oko kuće i mi želimo čistiti i ovdje - kaže&nbsp;Cheng Yang, radnica CRBC-a na gradili&scaron;tu Pelje&scaron;kog mosta.</span></span></p> <p>&nbsp;</p> <p><span><span> - Želimo da Komarna u kojoj živimo bude čista - dodaje njezina kolegica&nbsp;Zheng Huiting. A živjet će ondje sve dok most prometno ne spoji kopno i Pelje&scaron;ac - &scaron;to bi trebalo biti za godinu i pol.</span><br /><br /><span><br /></span></span></p>//grude.com/Datoteke/Novosti/20-01-18-258acdae5f2ec8216cfe.jpegOprez zbog magle i poledicehttp://grude.com/clanak/?i=173137173137Grude.com - klik u svijetSat, 18 Jan 2020 07:59:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=20-01-18-skliska-cesta-poledica-pixabay.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Magla mjestimice vrlo gusta smanjuje vidljivost na dionicama cesta uz riječne tokove i u kotlinama.<p>&nbsp;</p> <p>Zbog niskih jutarnjih temperatura upozoravamo vozače na mjestimičnu poledicu na cestama u gorju, dok je u nizinama poledica moguća na prilazima tunelima i preko mostova.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Dionicama cesta koje prolaze usjecima upozoravamo na moguće odrone kamenja i zemlje na kolnik.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Vozačima savjetujemo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Na dionicama cesta gdje su u tijeku radovi prometuje se sporije, pa vozače molimo za oprezniju vožnju i po&scaron;tivanje privremene regulacije prometa.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Na dionici autoceste A1 Sarajevo sjever &ndash; Lepenica na lokaciji Tre&scaron;evine promet je preusmjeren u pretjecajnu traku.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Zbog radova u tunelu Vranduk II (M-17 Zenica &ndash; Nemila) u vremenu od 05:00 do 21:00 sat promet će se odvijati dvosmjerno. Od 21:00 do 00:30 sati promet će se odvijati jednim prometnim trakom naizmjenično, dok će u vremenu od 00:30 do 05:00 sati promet kroz tunel biti obustavljen.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Za vrijeme obustave, vozila do 7,5 t ukupne mase koriste obilaznicu kroz naselje Tetovo (R-445 Zenica &ndash; Tetovo- Nemila), dok se vozila preko 7,5 t preusmjeravaju na dionice Doboj &ndash; &Scaron;ićki Brod &ndash; Sarajevo i Žepče &ndash; Zavidovići &ndash; Olovo &ndash; Sarajevo.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Zbog radova na dionici M-16 Jajce &ndash; Crna Rijeka u mjestu Zdaljevac, promet se u vremenu od 07:00 do 16:00 sati obustavlja po 30 minuta uz 15 minutno propu&scaron;tanje vozila. Od 16:00 sati promet se odvija jednim prometnim trakom naizmjenično.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Zbog izgradnje naplatne postaje &ldquo;Čatrnja&rdquo; na autocesti Banja Luka &ndash; Gradi&scaron;ka, promet se na mjestu izvođenja radova odvija usporeno.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Na dionici M-18 Brod na Drini &ndash; &Scaron;ćepan Polje (granica BiH/CG), zabranjen je promet za sva vozila čija ukupna masa prelazi 16 tona.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Sporije odvijanje prometa zbog radova očekivati je na:</p> <p>&ndash; M-1.8 Srebrenik &ndash; Ora&scaron;je (tunel Ormanica),</p> <p>&ndash; M-5 Lani&scaron;te &ndash; Ključ,</p> <p>&ndash; M-17 Buna &ndash; Tasovčići,</p> <p>&ndash; M-18 Kladanj &ndash; Stupari.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Zbog radova na razminiranju terena u blizini prometnice mogući su povremeni zastoji tijekom dana na M-1.8 &Scaron;ićki Brod &ndash; Srebrenik (Podpeć) i M-14.1 Brod &ndash; Odžak (Klakari Donji).</p> <p>&nbsp;</p> <p>Zbog radova na R-425a Tromeđa &ndash; Zvirovići obustavljen je promet za teretna vozila i autobuse, dok se promet osobnih vozila obustavlja povremeno.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Na graničnim prijelazima nema dužih zadržavanja.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Obustavljen je promet za teretna motorna vozila i autobuse na graničnom prijelazu Brčko &ndash; Gunja, priopćeno je iz AMS BiH.<br /><br /></p>//grude.com/Datoteke/Novosti/20-01-18-skliska-cesta-poledica-pixabay.jpgNapuštaju BiH, ali ostavljaju neizmirene kreditehttp://grude.com/clanak/?i=173131173131Grude.com - klik u svijetFri, 17 Jan 2020 16:30:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=16-05-07-banka.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Odlazak radne snage iz BiH ostavlja negativne posljedice na sve sektore društva. <p>&nbsp;</p> <p>Izuzetak nije ni bankarski sektor koji se suočava sa problemom povrata kredita. Naime, kako je na predstavljanju Bijele knjige u bankarstvu ukazao Berislav Kutle, direktor Udruženja banaka u BiH, pojavio se problem sa naplatom kredita kod osoba koje su podigle kredit u BiH i zatim napustile BiH ne obavijestiv&scaron;i banku.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Garancija</strong><br />''Riječ je o problemu koji se počeo pojavljivati i koji sada banke poku&scaron;avaju regulirati svaka na svoj način. Sada imamo situaciju da su krediti osigurani preko osiguravajućih dru&scaron;tava, međutim, osiguravajuća dru&scaron;tva ne osiguravaju uvjetno rečeno taj vid prevare, jer osiguravajuće dru&scaron;tvo nema obavezu vraćanja i onda to banke moraju naplatiti iz svojih izvora. To znaju i banke koje sada traže načine kako i kome uz tu garanciju vraćanja dodati jo&scaron; neki dodatan uvjet kako bi se ovakav problem, koji se ne može spriječiti, doveo na razumnu mjeru i kako bi se regulirala mogućnost da neko dobije kredit, ode i ne vraća ga'', istaknuo je Kutle za Oslobođenje.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Da je problem odlaska radne snage zaista veliki i da utiče na cjelokupno dru&scaron;tvo, naglasili su i iz Sparkasse banke, gdje su kazali kako je riječ o problemu cijelog dru&scaron;tva i ekonomije koja će u narednim godinama biti snažno efektuirana deficitom stručnjaka u svim sektorima ako se ne počne konkretno raditi na sprečavanju njihovih odlazaka i građenju jednog pozitivnijeg okruženja u kojem će željeti da ostanu.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Kada je u pitanju plasman kredita osobama koje su u međuvremenu napustile BiH, i Sparkasse je zabilježila određen broj takvih slučajeva.</p> <p>&nbsp;</p> <p>''Sparkasse banka je u proteklom periodu evidentirala određeni broj ovakvih plasmana, ali ne može se govoriti o nekom značajnom udjelu u na&scaron;em portfoliju nekvalitetnih kredita. Na bankarskom trži&scaron;tu generalno postoji trend rasta kredita koje građani ne servisiraju nakon odlaska iz zemlje, a za očekivati je da će se ovaj trend i nastaviti ako se donosioci odluka u državi ne počnu odmah vrlo ozbiljno baviti problemom odljeva radne snage'', istaknuli su iz ove banke.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Dodali su kako se ovaj problem ne treba promatrati samo iz perspektive bankarskog sektora, odnosno efekata na rast nekvalitetnih kredita.</p> <p>&nbsp;</p> <p>''Izostanak otplate kredita sigurno nije poticajan za banke, kako zbog rastućih tro&scaron;kova rezervisanja tako i sporosti i neefikasnosti procesa naplate putem sudova, ali banke već sada imaju određene i iznalaze nove mehanizme rje&scaron;avanja ovakvih situacija'', dodali su iz ove banke.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Iz Raiffeisen banke su nam kazali kako banka prilikom ugovaranja kreditnog odnosa s klijentom definira i ugovara određene instrumente osiguranja na osnovu kojih se vr&scaron;i naplata u slučaju neurednog izmirenja obaveza.</p> <p>&nbsp;</p> <p>''Banka ima uređen proces naplate svojih potraživanja, te bilježimo uspje&scaron;ne rezultate kada je u pitanju suradnja s klijentima u ovoj oblasti. Istaknuli bismo da je banka orijentirana da pomogne svojim klijentima, stoga uvijek prvenstveno nastojimo postići dogovor sa dužnikom, te pronaći odgovarajuće rje&scaron;enje. Ukoliko s klijentom ne uspijemo postići pomenuti dogovor, tada pribjegavamo alternativnim izvorima naplate, odnosno u konačnici aktiviranju kolaterala, te rje&scaron;avanju problema putem suda'', naglasili su iz banke.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Kako kažu iz Raiffeisen banke, nekvalitetni krediti (NPL) na nivou bh. bankarskog sektora su u kontinuiranom padu posljednjih 10 godina, te su zaključno s trećim kvartalom 2019. godine, na nivou ukupne ekonomije, bili na najnižem nivou jo&scaron; od 2010. od 7,7 posto.</p> <p>&nbsp;</p> <p>''Generalno, razina nekvalitetnih kredita stanovni&scaron;tva se ne može vezivati za situacije u kojima osobe dižu kredit u bankama i nakon toga napu&scaron;taju zemlju, a udio takvih slučajeva u odnosu na ukupan nivo NPL-a stanovni&scaron;tva je ograničen'', kažu u Raiffeisen banci.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Internacionalni rad</strong><br />Ipak, problem je evidentiran i potrebno je raditi na pronalasku rje&scaron;enja. Prema riječima Berislava Kutle, neophodan je, prije svega, internacionalni rad.</p> <p>&nbsp;</p> <p>''Naime, potrebno je raditi na povezivanju BiH sa drugim državama, pogotovo sa Njemačkom i Irskom kako bi se moglo doći do mjesta prebivali&scaron;ta onoga ko je podigao kredit i oti&scaron;ao, te mu nametnuti obavezu vraćanja. To su međudržavni odnosi i to je dugoročniji plan. S druge strane, neki kratkoročniji planovi na kojima banke već rade jesu da se kroz odobravanje kredita postavi dodatna klauzula koja sprečava mogućnost da neko, uvjetno rečeno, nekažnjeno ode a ne vrati kredit'', naglasio je Kutle.</p> <p>&nbsp;</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/16-05-07-banka.jpgPojavila se misteriozna upala pluća, već je ubila dvoje ljudi u Kinihttp://grude.com/clanak/?i=173116173116Grude.com - klik u svijetFri, 17 Jan 2020 08:28:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=18-07-05-virusi.jpeg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Zagonetna virusna upala pluća koja se pojavila u središtu Kine i koje virus pripada istoj skupini kao i SARS, odnio je i drugu žrtvu, priopćile su u četvrtak zdravstvene vlasti.<p>&nbsp;</p> <p>Mu&scaron;karac (69) umro je u srijedu u Wuhanu, gdje je pro&scaron;log mjeseca bolest prvi put otkrivena, priopćilo je općinsko povjerenstvo za higijenu i za zdravlje na svojoj mrežnoj stranici.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Zdravstveno stanje pacijenta koji se razbolio 31. prosinca pogor&scaron;alo se nakon pet dana praćeno akutnom upalom srčanog mi&scaron;ića, nenormalnim radom bubrega i zatajenjem rada vi&scaron;e organa, dodaju zdravstvene vlasti.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Po najnovijim informacijama, najmanje je 41 bolesnik zabilježen u Kini, među kojima je pet u te&scaron;kom stanju.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Ova upala pluća potiče strah od ponovnog pojavljivanja veoma zaraznog virusa tipa SARS (te&scaron;ki akutni respiratorni sindrom) koji je 2002. i 2003. odnio oko 650 života u kontinentalnoj Kini i u Hong Kongu.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Istragom kineskih zdravstvenih vlasti utvrđeno je da su neki pacijenti prodavali na veletržnici u Wuhanu, gdje se nude&nbsp;riba i plodovi mora.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Općina je naredila da se tržnica zatvori i provede&nbsp;dezinfekcija&nbsp;i analize.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Usto su dva slučaja te bolesti otkrivena na&nbsp;Tajlandu i u Japanu, čije&nbsp;vlasti tvrde da su pacijenti prije hospitalizacije boravili u Wuhanu.</p> <p>&nbsp;</p> <p><em><strong>24sata.hr</strong></em></p>//grude.com/Datoteke/Novosti/18-07-05-virusi.jpegŽZH: Najmanje požara u 2019. imali su Vatrogasci Grudehttp://grude.com/clanak/?i=173112173112Grude.com - klik u svijetThu, 16 Jan 2020 10:03:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=18-01-23-vatrogasci_grude.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>U prostorijama Vlade Županije Zapadnohercegovačke u Širokom Brijegu pod predsjedanjem zapovjednika Županijskog stožera civilne zaštite Zdenka Ćosića održana je 7. sjednica Županijskog stožera civilne zaštite.<p>&nbsp;</p> <p>Nakon usvajanja Zapisnika sa 6. sjednice Županijskog stožera civilne za&scaron;tite, Stožer je usvojio Zaključak o davanju pozitivnog mi&scaron;ljenja na Izvje&scaron;će o kori&scaron;tenju sredstava posebne naknade za za&scaron;titu od prirodnih i drugih nesreća u 2019. godini i Zaključak o davanju pozitivnog mi&scaron;ljenja na Plan kori&scaron;tenja sredstava posebne naknade za za&scaron;titu od prirodnih i drugih nesreća u 2020. godini.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Sukladno Planu kori&scaron;tenja sredstava posebne naknade za za&scaron;titu od prirodnih i drugih nesreća u 2020. godini, između ostalog planirana je obuka i pokazna vježba službi za za&scaron;titu i spa&scaron;avanje, edukacija u specijaliziranim ustanovama za djecu i odrasle, nastavak opremanja Operativnog centra, početak odnosno I. faza izgradnje skladi&scaron;ta civilne za&scaron;tite, te nabava opreme za službe za&scaron;tite i spa&scaron;avanje i druge strukture civilne za&scaron;tite.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Usvojeno je nekoliko odluka neophodnih za rad i funkcioniranje Županijskog stožera civilne za&scaron;tite, te Gorskih službi spa&scaron;avanja, Županijskog crvenog križa, Operativnog centra i ostalih struktura civilne za&scaron;tite.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Donesen je Zaključak o usvajanju pozitivnog mi&scaron;ljenja na Izvje&scaron;će Operativnog centra civilne za&scaron;tite za 2019. godinu. Pomoćnik ravnatelja Uprave civilne za&scaron;tite Županije Zapadnohercegovačke i član Stožera Mladen Bo&scaron;njak iznio je podatke o broju intervencija vatrogasnih postrojbi i službi za za&scaron;titu i spa&scaron;avanje u protekloj godini.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Ukupno je u 2019. godini evidentirano 518 požara od čega je 262 nisko raslinje i trava, 154 &scaron;umska požara, te 25 požara u stambenim objektima i 77 ostalih požara (divlje deponije, otpad, automobili&hellip;). Najveći broj požara bilo je na području Grada &Scaron;irokog Brijega (185), te Grada Ljubu&scaron;kog (160), a evidentirano je 110 požara na području Općine Posu&scaron;je i 63 na području Općine Grude.</p> <p>&nbsp;</p> <p>U usporedbi s 2017. (953) i 2018. (597) godinom broj vatrogasnih intervencija u je u padu.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Na području Županije Zapadnohercegovačke u 2019. godini evidentirane su 43 intervencije pripadnika Gorskih službi spa&scaron;avanja.</p> <p>&nbsp;</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/18-01-23-vatrogasci_grude.jpgPapa krstio sina sestre sedme Međugorske vidjelicehttp://grude.com/clanak/?i=173099173099Grude.com - klik u svijetWed, 15 Jan 2020 12:46:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=20-01-15-papa-silvija.png&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Kumovi su mu bili Silvijina sestra i zet iz Čitluka Ivana i Pero Barišić, a dijete je, prema tamošnjem običaju, pri činu krštenja držala majka. <p>&nbsp;</p> <p>Protekla nedjelja posebno je bila sretna u obitelji Silvije Vasilj iz Međugorja, inače sestre Jelene Vasilj, sedme i gotovo nepoznate međugorske vidjelice s posebnim darom &ndash; darom lokucije (mogućnosti da čuje Gospin glas u svojoj nutrini), i Silvijina supruga Luce Ciociole iz Rima, pi&scaron;e <a href="https://www.vecernji.ba/vijesti/papa-krstio-sina-silvije-vasilj-iz-medugorja-sestre-manje-poznate-vidjelice-jelene-1372604" rel="noreferrer noopener" target="_blank">Večernji list BiH. </a></p> <p>&nbsp;</p> <p>Naime, njihova drugorođenca među 32 dječice krstio je na blagdan Kr&scaron;tenja Gospodinova u Sikstinskoj kapeli, u Vatikanskoj palači u Rimu, papa Franjo. Sakrament svetog kr&scaron;tenja, kako je jučer za Večernji list potvrdila Silvija Vasilj, inače profesorica filozofije na Papinskom sveučili&scaron;tu &ldquo;Sveti Toma Akvinski&rdquo; u Rimu, primio je njezin i Lucin drugi sin Jakov Josip Karl Marija.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Kumovi su mu bili Silvijina sestra i zet iz Čitluka Ivana i Pero Bari&scaron;ić, a dijete je, prema tamo&scaron;njem običaju, pri činu kr&scaron;tenja držala majka.</p> <p>&nbsp;</p> <p>-Dojam je predivan, kao da smo svi bili jedna velika obitelj. Papa je rekao kako je dobro krstiti dijete kad je malo, jer na kr&scaron;tenju dobije Duha Svetoga koji mu pomaže već odmalena &ndash; prepuna dojmova kazala je jučer za Večernji list Silvija.</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>To je za dijete pravda jer kr&scaron;tenjem dobiva blagodat Duha Svetoga, koji ulazi u njega kako bi mu pomagao i branio ga cijeli život kazao je papa Franjo prigodom podjele sakramenta svetog kr&scaron;tenja te istaknuo posebnu važnost poniznosti.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Primijetio je da nije dobro ni lijepo hvalisati se. U misijskom poslanju treba predlagati, a ne nametati, svjedočeći sudjelovanjem u konkretnom životu ljudi, rekao je Sveti Otac. Silvija Vasilj, inače kći poznatog hercegovačkog vinara Grge Vasilja, tajnica Međunarodnog katoličkog liječničkog dru&scaron;tva, vjenčala se s ekonomskim stručnjakom Lucom Ciociolom, inače zaposlenikom Vatikana, u crkvi svetog Jakova u Međugorju potkraj 2015. godine. I njihova prvog sina, trogodi&scaron;njeg Gregorija, krstio je po rođenju papa Franjo. Silvija živi s obitelji u Rimu, kao i obitelj njezine sestre Jelene, inače doktorice biblijske teologije.</p> <p>&nbsp;</p> <p><em><strong>Večernji list</strong></em></p>//grude.com/Datoteke/Novosti/20-01-15-papa-silvija.pngTKO ŠIRI MRŽNJU? - Blokirana facebook stranica Vicepostulature pobijeni.infohttp://grude.com/clanak/?i=173090173090Grude.com - klik u svijetTue, 14 Jan 2020 12:00:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=20-01-14-facebook-blokada.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Facebook se u zadnje vrijeme ponovno proslavio blokiranjem sadržaja koji razotkriva zločine i bit totalitarnog jugokomunističkog režima. <p><br />Ovaj put radi se o blokiranju portala <a title="Pobijeni info" href="http://www.pobijeni.info" target="_blank">pobijeni.info</a> koji održava Vicepostulatura postupka mučeni&scaron;tva &raquo;Fra Leo Petrović i 65 subraće&laquo;, na čelu s vicepostulatorom fra Miljenkom Stojićem.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Kada se u adresu portala poku&scaron;a napisati neku poruku na Facebooku, odmah stiže upozorenje da se to ne može napraviti jer ta stranica nije u skladu s njihovim Standardima zajednice, odnosno u skladu s ne&scaron;irenjem mržnje na dru&scaron;tvenim mrežama. Koliko saznajemo, poku&scaron;alo se sve to odblokirati, ali od Facebooka jo&scaron; ni traga ni glasa.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Podsjetimo, jugokomunisti su u Drugom svjetskom ratu i poraću ubili 66 hercegovačkih franjevaca. Do pada jugokomunizma jo&scaron; je 91 franjevac okusio tamnicu na duže ili kraće vrijeme. Trojica su ubijena u tamnici, velik broj njih ostao je trajno naru&scaron;enog tjelesnog zdravlja. Ostali su, kao i čitav puk, bili proganjani na razne druge načine.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Jugokomunisti su, osim ubojstva njezinih profesora, zapalili i zgradu glasovite Franjevačke klasične gimnazije na &Scaron;irokom Brijegu, rastjerali i pogubili određeni broj njezinih đaka te joj zabranili daljnji rad. Zabranili su također rad Franjevačke bogoslovije u Mostaru.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Govor o spomenutome je za Facebook očito govor mržnje. No, kada Ivo Josipović govori da su fratri na &Scaron;irokom Brijegu, unatoč nepobitnim suprotnim činjenicama, bili legitiman vojni cilj, onda je to valjda govor ljubavi. Isto je i kada Nenad Stazić za genocid na Bleiburgu rekne da su jugokomunisti to traljavo napravili jer su neki preživjeli. Pridružuje mu se sličnim riječima ovih dana i Kre&scaron;imir Beljak za jugoslavenski državni terorizam ili ubojstva u inozemstvu.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Oni za sve to nisu blokirani. A i za njih i za Facebook bi trebalo, da ne spominjemo druge činjenice, vrijediti ono &scaron;to naloži Europski parlament u rezoluciji o važnosti europskog sjećanja za budućnost Europe od 19. rujna 2019. kada jasno izjednači komunizam, nacionalsocijalizam i fa&scaron;izam.</p> <p>&nbsp;</p> <p><img src="https://www.grude.com/Datoteke/novosti/20-01-14-20-01-14-facebook-blokada.jpg" alt="" width="640px" /></p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/20-01-14-facebook-blokada.jpgMagla smanjuje vidljivost na cestamahttp://grude.com/clanak/?i=173084173084Grude.com - klik u svijetTue, 14 Jan 2020 08:34:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=20-01-14-magla-promet.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Magla mjestimice vrlo gusta smanjuje vidljivost na dionicama cesta uz riječne tokove i u kotinama.<p>&nbsp;</p> <p>Na mjestima pod maglom kolnici su vlažni i skliski.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Zbog niskih temperatura upozoravamo vozače na mjestimičnu poledicu na cestama u gorju, dok je u nizinama poledica moguća na prilazima tunelima i preko mostova.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Dionicama cesta koje prolaze usjecima upozoravamo na moguće odrone kamenja i zemlje na kolnik.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Vozačima savjetujemo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Na dionicama cesta gdje su u tijeku radovi prometuje se sporije, pa vozače molimo za oprezniju vožnju i po&scaron;tivanje privremene regulacije prometa.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Na dionici autoceste A1 Sarajevo sjever &ndash; Lepenica na lokaciji Tre&scaron;evine promet je preusmjeren u pretjecajnu traku.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Zbog radova u tunelu Vranduk II (M-17 Zenica &ndash; Nemila) u vremenu od 05:00 do 21:00 sat promet će se odvijati dvosmjerno. Od 21:00 do 00:30 sati promet će se odvijati jednim prometnim trakom naizmjenično, dok će u vremenu od 00:30 do 05:00 sati promet kroz tunel biti obustavljen.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Za vrijeme obustave, vozila do 7,5 t ukupne mase koriste obilaznicu kroz naselje Tetovo (R-445 Zenica &ndash; Tetovo- Nemila), dok se vozila preko 7,5 t preusmjeravaju na dionice Doboj &ndash; &Scaron;ićki Brod &ndash; Sarajevo i Žepče &ndash; Zavidovići &ndash; Olovo &ndash; Sarajevo.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Zbog radova na dionici M-16 Jajce &ndash; Crna Rijeka u mjestu Zdaljevac, promet se u vremenu od 07:00 do 16:00 sati obustavlja po 30 minuta uz 15 minutno propu&scaron;tanje vozila. Od 16:00 sati promet se odvija jednim prometnim trakom naizmjenično.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Zbog izgradnje naplatne postaje &ldquo;Čatrnja&rdquo; na autocesti Banja Luka &ndash; Gradi&scaron;ka, promet se na mjestu izvođenja radova odvija usporeno.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Na dionici M-18 Brod na Drini &ndash; &Scaron;ćepan Polje (granica BiH/CG), zabranjen je promet za sva vozila čija ukupna masa prelazi 16 tona.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Sporije odvijanje prometa zbog radova očekivati je na:</p> <p>&ndash; M-1.8 Srebrenik &ndash; Ora&scaron;je (tunel Ormanica),</p> <p>&ndash; M-5 Lani&scaron;te &ndash; Ključ,</p> <p>&ndash; M-17 Buna &ndash; Tasovčići,</p> <p>&ndash; M-18 Kladanj &ndash; Stupari.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Zbog radova na razminiranju terena u blizini prometnice mogući su povremeni zastoji tijekom dana na M-1.8 &Scaron;ićki Brod &ndash; Srebrenik (Podpeć) i M-14.1 Brod &ndash; Odžak (Klakari Donji).</p> <p>&nbsp;</p> <p>Zbog radova na R-425a Tromeđa &ndash; Zvirovići obustavljen je promet za teretna vozila i autobuse, dok se promet osobnih vozila obustavlja povremeno.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Na graničnim prijelazima nema dužih zadržavanja.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Obustavljen je promet za teretna motorna vozila i autobuse na graničnom prijelazu Brčko &ndash; Gunja, priopćeno je iz IC AMS BiH.</p> <p>&nbsp;</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/20-01-14-magla-promet.jpgKinezi trebaju djelatnike na gradilištu u Čapljinihttp://grude.com/clanak/?i=173075173075Grude.com - klik u svijetMon, 13 Jan 2020 16:06:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=19-02-27-peljesac-bager.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Kineska tvrtka koja je izvođač radova na autocesti Koridora Vc, na dionici Počitelj – Zvirovići raspisali su natječaj u kojem traže bageriste, utovarivača, vozačke valjaka, dizalica, fizičke radnike...<p>&nbsp;</p> <p>China State Construction Engineering Corp. Ltd., raspisao je natječaj za sljedeća radna mjesta:</p> <p>Bagerist &ndash; 8 izvr&scaron;itelja</p> <p>Vozač utovarivača &ndash; 2 izvr&scaron;itelja</p> <p>Vozač buldožera &ndash; 2 izvr&scaron;itelja</p> <p>Vozač valjka &ndash; 2 izvr&scaron;itelja</p> <p>Radnik za rad na dizalici &ndash; 1 izvr&scaron;itelj</p> <p>Radnik na održavanju &ndash; 2 izvr&scaron;itelja</p> <p>Fizički radnik &ndash; 1</p> <p>&nbsp;</p> <p>Mjesto rada je Čapljina, a uvjeti su srednja stručna sprema i poznavanje engleskog jezika.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Zainteresirani kandidati trebaju osobno doći u prostorije Vojarne &ldquo;Dretelj&rdquo;, Čapljina, gdje mogu preuzeti i popuniti obrazac prijave. Kandidati su dužni donijeti životopis i svjedodžbu o zavr&scaron;enoj &scaron;kolskoj spremi.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Sve dodatne informacije na broj mob. 063 427 981 (od 8-16h) Natječaj je otvoren do 20.01.2020. godine, prenosi Ero.tel.</p> <p>&nbsp;<br />FOTO: Ilustracija<br /><br /></p>//grude.com/Datoteke/Novosti/19-02-27-peljesac-bager.jpgHrvati na proslavi Kineske nove godine! 新年快乐http://grude.com/clanak/?i=173068173068Grude.com - klik u svijetSun, 12 Jan 2020 21:43:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=20-01-12-20-kina.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Kineska nova godina večeras je svečano proslavljena u Mostaru, a nazočio joj je politički vrh Hrvata iz BiH kao i mnogi drugi iz Hercegovine koji su poželjeli uveličati Novu godinu Kinezima koji se nalaze daleko od matice Kine.<p>&nbsp;</p> <p>Proslavu je uveličao novogodi&scaron;nji koncert "&Scaron;armantni put svile i &scaron;etnja kroz Gansu".</p> <p>&nbsp;</p> <p>Veleposlanik Kine u Bosni i Hercegovini Ji Ping pozdravio je posjetitelje koncerta, te kazao da se lunarna Kineska nova godina proslavlja već 4.000 godina i da je to najstariji, najduži i najradosniji kineski blagdan. Ističući kako se on slavi s obitelji i prijateljima, izrazio je zadovoljstvo se &scaron;to obilježava i u Mostaru koji, kako ističe, kineski narod posebno voli i cijeni. Među uzvanicima bio je i predsjednik Hrvata u BiH Dragan Čović kojeg je veleposlanik posebno pozdravio.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Kinezi se zalažu za jednakopravnu BiH u kojoj će hrvatski narod biti konstitutivan, ne samo na papiru kao sada, nego u pravom smislu riječi, stoga se i dolaskom na proslavu vrijedi zahvaliti Kinezima na njihovoj podr&scaron;ci.</p> <p>&nbsp;</p> <p>SRETNA NOVA GODINA -&nbsp; 新年快乐</p> <p>&nbsp;</p> <p><em><strong>Grude.com</strong></em><br /><em><strong>Foto: Ana Marija Dedić</strong></em></p>//grude.com/Datoteke/Novosti/20-01-12-20-kina.jpgKralj dijaspore sa studentima: 'Zrinjski Mostar, Herceg Bosna, moja država'http://grude.com/clanak/?i=173060173060Grude.com - klik u svijetSun, 12 Jan 2020 14:21:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=20-01-12-019-mate-studenti.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Kralj dijaspore napravio je selfie snimku sa studentima u Zagrebu tijekom koncerta. <p>&nbsp;</p> <p>Prilikom snimanja selfija pjevao je svoj veliki hit "Tiho, tiho teče Neretva", a sa studentima je uživao u prerađenom refrenu koji kaže: Ostali smo samo ti i ja, Zrinjski Mostar, Herceg Bosna moja država!</p> <p>&nbsp;<iframe src="https://www.youtube.com/embed/7kC3wOv208s" frameborder="0" width="665" height="350"></iframe></p> <p><strong><em>Grude.com</em></strong></p>//grude.com/Datoteke/Novosti/20-01-12-019-mate-studenti.jpgHSPF: Protuzakonito imenovanje Mlinarević dokaz da u BiH nisu svi jednaki pred zakonomhttp://grude.com/clanak/?i=173050173050Grude.com - klik u svijetSat, 11 Jan 2020 14:46:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=19-04-18-komsic-mlinarevic.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Priopćenje za javnost Hrvatskog studentskog politološkog foruma prenosimo u cijelosti. <p>&nbsp;</p> <p>Hrvatski studentski politolo&scaron;ki forum (HSPF), sa Sveučili&scaron;ta u Mostaru, najo&scaron;trije osuđuje nastavak i pre&scaron;utno odobravanje protuzakonitog djelovanja u Predsjedni&scaron;tvu Bosne i Hercegovine i Ministarstvu vanjskih poslova (MVP) BiH.</p> <p>&nbsp;</p> <p>''Naime, obavljanjem zavr&scaron;nog razgovora u MVP-u BiH najavljeno je kako će Martina Mlinarević, koju je protivno pravnim propisima BiH imenovao Željko Kom&scaron;ić, preuzeti veleposlaničku dužnost sredinom siječnja. Groteskna je činjenica da je ovim protuzakonitim imenovanjem Kom&scaron;ić prekr&scaron;io Odluku za koju je sam glasovao 2013. godine te je odlučio izvr&scaron;iti jasan, nedvojben i skandalozan udar na vladavinu prava u na&scaron;oj zemlji.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Podsjećamo bh. javnost kako će Mlinarević sa srednjom stručnom spremom (SSS) postati veleposlanica unatoč tome &scaron;to se njenim imenovanjem nedvojbeno kr&scaron;i Odluka o postupku imenovanja veleposlanika i drugih međunarodnih predstavnika BiH koja nalaže da svi veleposlanici moraju imati visoku stručnu spremu (VSS) odnosno posjedovati sveučili&scaron;nu diplomu, a koju je Predsjedni&scaron;tvo BiH usvojilo 3. travnja 2013. godine.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Posebno smo &scaron;okirani i razočarani činjenicom da apsolutno nijedan politički subjekt u BiH te nijedan od mnogobrojnih ministara, zastupnika i dužnosnika nije stao u obranu vladavine prava niti makar upozorio da je protuzakonito djelovanje nedopustivo u demokratskim poretcima.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Takav stav smo ponajvi&scaron;e očekivali od političkih stranaka sa sjedi&scaron;tem u Sarajevu s obzirom na to da smo upravo sa tih adresa dulje od godinu dana slu&scaron;ali poruke kako je "vladavina prava važnija i od NATO puta", kako "zakon nije &scaron;vedski stol" te da se mora po&scaron;tovati bez iznimke, a između ostalog se pozivalo upravo na po&scaron;tovanje odluka Predsjedni&scaron;tva BiH.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Poražavajuća je činjenica da su u cijeloj ovoj lakrdiji sudjelovali i pojedini strani veleposlanici koji uporno žmure na eklatantan primjer nepotizma i protuzakonitog djelovanja. Licemjerje određenih stranih činovnika u BiH je tim veće &scaron;to neprestano &scaron;alju poruke kako se bore protiv nepotizma, korupcije i kriminala, deklarativno se zalažu za vladavinu prava i govore kako mladim obrazovanim kadrovima treba pružiti priliku, dok u isto vrijeme svojim djelima, odnosno &scaron;utnjom, besramno sudjeluju u protuzakonitim radnjama koje očito podržavaju.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Naravno, kao i neki od uvaženih veleposlanika, već smo ranije osudili te iznova osuđujemo primitivne napade na Mlinarević i želimo joj, kao i svim građanima BiH, da u punom kapacitetu nesmetano konzumira svoja građanska prava i slobode, uključujući i slobodu govora. Međutim, osobni napadi, koliko god bili neprihvatljivi, svejedno ne mogu biti izlika za kr&scaron;enje zakona s obzirom na to da je jednakost svih građana pred zakonom jedno od temeljnih demokratskih načela.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Sve navedeno je zapravo jedna ružna, poražavajuća i sramotna poruka cjelokupnoj bh. javnosti, a posebice studentima, kako nismo svi jednaki pred zakonom, kako su odgovorna mjesta unaprijed rezervirana neodgovornima i podobnima te kako se uspje&scaron;no studiranje i izvrsnost u BiH ne vrednuju, a koju svojom gromoglasnom &scaron;utnjom, ogromnim licemjerjem i nedostatkom reakcije potpisuju svi politički subjekti u zemlji, kao i mnogi ministri, zastupnici, dužnosnici te pojedini strani veleposlanici, ali i određeni mediji koji provodeći cenzuru selektivno pristupaju ovom skandaloznom slučaju'', priopćeno je iz Ureda za informiranje Hrvatskog studentskog politolo&scaron;kog foruma.</p> <p>&nbsp;</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/19-04-18-komsic-mlinarevic.jpgŠkoro nakon izbora: Pobjeda Milanovića nije moja krivnja!http://grude.com/clanak/?i=173039173039Grude.com - klik u svijetFri, 10 Jan 2020 09:30:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=17-03-31-skoro.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Nakon prvog kruga hrvatskih predsjedničkih izbora i osvojenih 465.703 glasa, Miroslav Škoro se povukao iz javnosti, a u svom prvom intervjuu nakon izbora za Večernji list je kazao da pobjeda Zorana Milanovića nije njegova krivnja.<p><br />"To je dosta ambiciozna izjava zbog dvije stvari. Prvo, daju nadnaravne mogućnosti jednom pjevaču, a drugo je klasično prebacivanje odgovornosti na drugog", kazao je &Scaron;koro.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Komentirao je i svoj poraz u prvom krugu. Kako kaže, samo "neuk i bahat čovjek može prebacivati krivnju na nekog drugog".</p> <p>&nbsp;</p> <p>"Tražio sam razloge za&scaron;to je bilo 24,5% ili &scaron;ta je trebalo napraviti da bude vi&scaron;e te za&scaron;to je prvi put u političkoj povijesti trebalo toliko glasova da bi se u&scaron;lo u drugi krug. Kriviti nekog trećeg u drugom krugu je neprimjereno", rekao je &Scaron;koro.</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/17-03-31-skoro.jpgZa studente iz Imotskog uvedena nova autobusna linija do Mostarahttp://grude.com/clanak/?i=173034173034Grude.com - klik u svijetThu, 09 Jan 2020 12:13:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=20-01-09-imotski-djacki-kolodvor-blajburska-ulica.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Za povratak iz Mostara, studenti mogu i dalje koristiti postojeće linije..<p>&nbsp;</p> <p>Obavje&scaron;tavaju se studenti Grada Imotskog koji studiraju u Mostaru, a koriste vouchere Croatia busa, da je uvedena dodatna linija Imotski &ndash; Mostar s polaskom u 17 sati s ugibali&scaron;ta za autobuse u Blajbur&scaron;koj ulici u Imotskom.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Za povratak iz Mostara, studenti mogu i dalje koristiti postojeće linije Croatia busa (koje idu preko Posu&scaron;ja), javlja Radio Imotski.</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/20-01-09-imotski-djacki-kolodvor-blajburska-ulica.jpgPlenković Europljanima: Nema žice prema BiH, tu žive i moji Hrvati!http://grude.com/clanak/?i=173027173027Grude.com - klik u svijetWed, 08 Jan 2020 23:12:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=16-02-15-andrej_plenkovic.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Hrvatski premijer Andrej Plenković izjavio je u srijedu pred stranim novinarima da njegova vlada nikada neće postaviti bodljikavu žicu prema Bosni i Hercegovini radi zaustavljanja ilegalnih migranata, "jer postoje prirodne prepreke i bila bi to loša politička poruka susjednoj zemlji".<p>&nbsp;</p> <p>On je o ilegalnoj migraciji govorio na sastanku sa stranim dopisnicima koji su iz Bruxellesa stigli u Zagreb u povodu hrvatskog predsjedanja Europskom unijom.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Pred oko &scaron;ezdeset stranih novinara naglasio je i kako na mnogim mjestima s druge strane granice žive Hrvati, pa istaknuo: "Kao premijer Hrvatske neću se nikad odlučiti za izgradnju ograde između Hrvata i Hrvata".</p> <p>&nbsp;</p> <p>Plenković je rekao kako je potrebno zaustaviti ilegalne migracije i reformirati Dublinski sporazum te da su migracije pitanje koje su nakon pada Berlinskog zida najvi&scaron;e promijenile političko raspoloženje u Europi, prenosi Hina.</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/16-02-15-andrej_plenkovic.jpgSlabiji potres nedaleko od Mostarahttp://grude.com/clanak/?i=173016173016Grude.com - klik u svijetWed, 08 Jan 2020 14:52:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=16-10-07-potres.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Seizmolozi navode kako potresi ove jačine ne mogu prouzročiti materijalne štete. <p>&nbsp;</p> <p>U srijedu u 12:32 sati dogodio se slabiji potres s epicentrom na području istočne Hercegovine.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Među podacima Seizmolo&scaron;kog zavoda Srbije ističe se da je jačina potresa bila 2,4 stupnja po Richterovoj ljestvici.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Epicentar je bio na području naselja Kljuna, sjeverno od Nevesinja.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Seizmolozi navode kako potresi ove jačine ne mogu prouzročiti materijalne &scaron;tete.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Podsjetit ćemo kako je tijekom prosinca 2019. godine zabilježen niz potresa na području Nevesinja, Mostara, Stoca ....</p> <p>&nbsp;</p> <p>Podrhtavanja tla nastavila su se i u siječnju ove godine.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Grude.com/<strong>Bljesak.info</strong></p> <p>&nbsp;</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/16-10-07-potres.jpgAmerikanci su napadnuti! Iran pokrenuo akciju 'Mučenik Sulejmani'http://grude.com/clanak/?i=173014173014Grude.com - klik u svijetWed, 08 Jan 2020 09:17:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=20-01-08-iran222.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Iračka zračna baza Ain-Asad, u zapadnoj provinciji Anbar, u kojoj su uz iračke stacionirani i američki vojnici te pripadnici snaga američke koalicije, u utorak kasno navečer po hrvatskom vremenu našla se pod raketnim napadom, javlja BBC citirajući američke izvore.<p>&nbsp;</p> <p>Iranski državni mediji javljaju da je napad pokrenula Islamska revolucionarna garda i otvoreno tvrde da je riječ o osvetničkoj operaciji kojom odgovaraju na američki atentat na njihova generala <strong>Kasema Sulejmanija</strong>.</p> <p>&nbsp;</p> <p>- Islamska revolucionarna garda je objavila da je vi&scaron;e projektila lansirano prema iračkoj zračnoj bazi Ain-Asad, u kojoj su stacionarne američke trupe. Riječ je o osvetničkoj operaciji za ubojstvo generala Revolucionarne garde Kasema Sulejmanija. Akcija se zove 'Mučenik Sulejmani', a napad je lansirala zračna divizija Revolucionarne garde, rečeno je na iranskoj državnoj televiziji, kako je citira agencija Associated Press.</p> <p>&nbsp; </p> <h5><strong>'Deseci projektila'</strong></h5> <p>&nbsp;</p> <p>Iranci tvrde da su lansirali 'desetke projektila', a Revolucionarna garda je u međuvremenu izdala i priopćenje u kojemu upozorava Amerikance i njihove saveznike da ne odgovaraju na ovu akciju, a pritom su zaprijetili i Izraelu. - Bude li jo&scaron; američkih napada, uslijedit će na&scaron;i novi razorni odgovori, zbrisat ćemo s lica Zemlje sve američke baze u regiji, prijete iz Teherana.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Glasnogovornica Bijele kuće <strong>Stephanie Grisham</strong> izjavila je da su u Washingtonu 'čuli' izvje&scaron;ća o napadu.</p> <p>&nbsp;</p> <p>- Predsjednik Trump je obavije&scaron;ten i pomno prati situaciju te vodi konzultacije sa svojim timom za nacionalnu sigurnost, izjavila je Grisham, a jedan neimenovani američki dužnosnik u međuvremenu je potvrdio da je baza doista napadnuta iako nije iznosio detalje.</p> <p>&nbsp;</p> <h5><strong>Obraćanje naciji</strong></h5> <p>&nbsp;</p> <p>Tijekom večeri, u Bijelu kuću su stigli američki ministar obrane <strong>Mark Esper</strong>, zapovjednik Združenog stožera <strong>Mark Milley</strong>, &scaron;ef diplomacije <strong>Mike Pompeo</strong> i potpredsjednik <strong>Mike Pence</strong>, koji je u posljednji trenutak otkazao gostovanje na televiziji koje je imao dogovoreno u utorak navečer. Prema informacijama CNN-a, u pripremi je bilo Trumpovo moguće obraćanje naciji iz Ovalnog ureda tijekom večeri, no od toga se ubrzo odustalo. Sastanak Trumpa s najvi&scaron;im dužnosnicima iza zatvorenih vrata potrajao je oko sat i pol.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Iz Pentagona su se oglasili kraćim priopćenjem u kojem potvrđuju napad, ali i otkrivaju da je osim baze Ain-Asad na meti bila i baza Irbil u iračkom Kurdistanu.</p> <p>&nbsp;</p> <p>- Oko 17:30 po istočnoameričkom vremenu (23:30 po hrvatskom), Iran je lansirao vi&scaron;e od 12 balističkih projektila usmjerenih protiv američkih i koalicijskih snaga u Iraku. Jasno je da su ovi projektili lansirani iz samog Irana, a ciljali su najmanje dvije iračke baze u kojima je stacionirano američko i koalicijsko vojno osoblje, navode u Pentagonu tvrdeći da je osim baze Ain-Asad napadnuta i baza Irbil. Druga baza je, prema neslužbenim informacijama, pogođena dvama projektilima, dok su svi ostali pogodili Ain-Asad.</p> <p>&nbsp;</p> <p>U Washingtonu kažu da jo&scaron; uvijek prikupljaju informacije o &scaron;teti, a američki mediji neslužbeno doznaju da je u Ain-Asadu bilo žrtava, iako ne navode je li riječ o mrtvima ili ranjenima te ne donose nikakve brojke. Ipak, izvje&scaron;tavaju da su sve žrtve Iračani, a da su svi Amerikanci prema svemu sudeći pro&scaron;li neozlijeđeno.</p> <p>&nbsp;</p> <h5><strong>Eskalacija radi deeskalacije</strong></h5> <p>&nbsp;</p> <p>Tu informaciju u kontekst stavlja &scaron;efica dopisni&scaron;tva Washington Posta u Bejrutu <strong>Liz Sly</strong>: - Meni se ovo zasad ne čini kao velika eskalacija. Američka vojska je očekivala napad i osoblje se sklonilo na sigurno. Iran sada može tvrditi da se osvetio. Sve mi izgleda kao eskalacija s ciljem deeskalacije, pi&scaron;e Sly.</p> <p>&nbsp;</p> <p>- Pentagon kaže da je 'vi&scaron;e od 12' balističkih projektila lansirano iz Irana prema dvjema iračkim lokacijama u kojima ima američkih vojnika, pa nastavlja: 'Te dvije baze su bile pod visokim stupnjem uzbune zbog naznaka da je iranski režim planirao napasti na&scaron;e snage i interese. Dok evaluiramo situaciju i na&scaron; odgovor, poduzimamo sve potrebne mjere da za&scaron;titimo i obranimo američko osoblje, partnere i saveznike u regiji.' To, dakle, kaže Pentagon. Priopćenje iranske Revolucionarne garde kaže da je večera&scaron;nji napad bio osveta koju su obećavali. Nadajmo se da je to bilo to. A hoće li sve eskalirati dalje od ovoga, sada ovisi isključivo o Trumpu i o tome je li u iranskim napadima bilo američkih žrtava. Vojni dužnosnici misle da nije, zaključuje svoju analizu Liz Sly.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Iranski &scaron;ef diplomacije <strong>Javad Zarif</strong> nekoliko sati nakon napada oglasio se kratkim priopćenjem na Twitteru.</p> <p>&nbsp;</p> <p>- Iran je poduzeo i zavr&scaron;io s poduzimanjem proporcionalnih mjera u znak samoobrane u skladu s Člankom 51 UN-ove Povelje tako &scaron;to je ciljao bazu iz koje su bili pokrenuti kukavički oružani napadi na na&scaron;e građane i visoke dužnosnike. Ne želimo eskalaciju ili rat, ali branit ćemo se od bilo kakve agresije, napisao je Zarif.</p> <p>&nbsp;</p> <h5><strong>'Sve je u redu!'</strong></h5> <p>&nbsp;</p> <p>Nakon njega, također na Twitteru, oglasio se i Donald Trump.</p> <p>&nbsp;</p> <p>- Sve je u redu! Projektili su lansirani iz Irana prema dvjema vojnim bazama u Iraku. Trenutno prikupljamo podatke o žrtvama i &scaron;teti. Zasad je sve u redu! Imamo daleko najjaču i najbolje opremljenu vojsku na cijelom svijetu! Sutra ujutro ću dati izjavu, napisao je američki predsjednik.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Operacija 'Mučenik Sulejmani' stiže nakon nedavnog atentata na <strong>Kasema Sulejmanija</strong>, najmoćnijeg iranskog generala i zapovjednika postrojbi Kuds. On je likvidiran pro&scaron;log tjedna u napadu dronom na bagdadskom aerodromu, a tu je akciju osobno naredio američki predsjednik <strong>Donald Trump</strong> pravdajući to informacijama o napadima na američke interese na Bliskom istoku koje je Sulejmani navodno planirao. Iran je odmah nakon atentata najavio osvetu SAD-u.</p> <p>&nbsp;</p> <p><em><strong>Jutarnji list</strong></em></p>//grude.com/Datoteke/Novosti/20-01-08-iran222.jpgPao Boeing 737! Poginulo svih 176 putnikahttp://grude.com/clanak/?i=173012173012Grude.com - klik u svijetWed, 08 Jan 2020 08:20:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=20-01-08-boeing-tragedija.jpeg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Boeing 737 Ukraine International Airlinesa srušio se u srijedu rano ujutro sa 176 putnika i članova posade, potvrdila je iranska državna agencija Press TV. <p>&nbsp;</p> <p>Avion je pao ubrzo nakon polijetanja iz iranske zračne luke Imama Homeinija, a prve fotografije s mjesta pada pokazuju pravi užas na mjestu pada aviona.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Nakon &scaron;to je iranska televizija rekla da nema preživjelih, i ukrajinski predsjednik je u službenoj objavi napisao da su svi članovi posade i putnici poginuli. U avionu je bilo 167 putnika i devet članova posade.</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/20-01-08-boeing-tragedija.jpegMilanović: Grabar Kitarović ću ponuditi posao!http://grude.com/clanak/?i=173003173003Grude.com - klik u svijetTue, 07 Jan 2020 11:47:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=19-12-30-milanovic-kolinda.jpeg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>"Lijep je dan", prvo je što je novoizabrani predsjednik Zoran Milanović rekao novinarima koji su ga zaskočili ispred njegove zgrade.<p>&nbsp;</p> <p>Otkrio je kako slaže "slagalicu" sa savjetnicima već neko vrijeme, ali o tome će sve reći na vrijeme.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Na pitanje o čemu je razgovarao s Plenkovićem, rekao je da su razgovarali o državi.</p> <p>&nbsp;</p> <p>"Jučer sam odgovarao na poruke, razgovarao s ljudima iz Hrvatske, Europe i svijeta. Već sam rekao da ćemo Plenković i ja biti najbolji prijatelji u okvirima politike i koliko je to moguće u tim okvirima", komentirao je Milanović.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Jo&scaron; ne zna kada će biti inauguracija.</p> <p>&nbsp;</p> <p>"Pričao sam i s Erdoganom oko pola sata, bilo je zanimljivo. Vučić me nije zvao, nema veze. Sve &scaron;to sam ja rekao je faktografski točno. Radit ćemo posao kako se radi, radi se o odnosima s državom... I konzultirat ću se s vladom. Neću ih zaskakati, bio sam na drugoj strani i znam kako je to kad netko igra prljavo", otkrio je Milanović.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Upitan da komentira premijerovu izjavu iz&nbsp;izborne noći da očekuje tvrdu kohabitaciju s Milanovićem, novoizabrani predsjednik kaže da ne zna &scaron;to je to.</p> <p>&nbsp;</p> <p>"Ne znam &scaron;to znači 'tvrda kohabitacija'", treba pogledati u Ustav, prenosi <a href="http://hr.n1info.com/Vijesti/a473531/Prva-izjava-novoizabranog-predsjednika-Zorana-Milanovica-nakon-pobjede.html" target="_blank">N1</a>.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Milanović je kazao kako će se sigurno ovih dana sastati s Plenkovićem.&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>"Neću izmje&scaron;tati ured po Hrvatskoj, to je stvar ukusa", također je rekao u razgovoru s novinarima.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>O Kolindinoj budućnosti</strong></p> <p>&nbsp;</p> <p>Kazao je kako će predložiti jo&scaron; uvijek aktualnu predsjednicu za veleposlaničko mjesto. "Nije odgovorna za nikakva kaznena djela i bila je predsjednica".&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>O vraćanju Titove biste</strong></p> <p>&nbsp;</p> <p>O vraćanju Titove biste na Pantovčak kaže kako nije razmi&scaron;lja o tome. "Pantovčak nije muzej. Hrvatski predsjednici su četvero. Ovo ranije možemo ići do kralja Tomislava", rekao je Milanović, prenosi Index.&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>Naglasio je kako će njegovi savjetnici biti iskusni ljudi.</p> <p>&nbsp;</p> <p>"Ja ću se truditi da budu najbolji", rekao je novoizabrani predsjednik.&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>Hoće li biv&scaron;i čelnika SOA-e Dragan Lozančić biti njegov savjetnik, Milanović jo&scaron; ne zna.</p> <p>&nbsp;</p> <p>"On je aktivan u nekakvim međunarodnim institutima. Ima prilično visoku reputaciju, pitanje je isplati li se to njemu", ističe.</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/19-12-30-milanovic-kolinda.jpegHrvatski vojnici premješteni iz Iraka u Kuvajthttp://grude.com/clanak/?i=173001173001Grude.com - klik u svijetTue, 07 Jan 2020 09:47:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=20-01-07-hv_vojska.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Sukladno odluci NATO saveza o izmještanju misije iz Iraka u Kuvajt, pripadnici Hrvatske vojske izmješteni su iz Bagdada u Kuvajt i nalaze se na sigurnom, priopćilo je u ponedjeljak Ministarstvo obrane (MORH).<p>&nbsp;</p> <p>U Kuvajt je izmje&scaron;teno 14 pripadnika Hrvatske vojske, a sedam pripadnika 2. hrvatskog kontingenta kojima je zavr&scaron;ilo vrijeme trajanja misije bit će vraćeni u Hrvatsku, javlja HRT.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Pratimo sigurnosnu situaciju sa saveznicima i donosit će se odgovarajuće odluke u koordinaciji sa saveznicima, priopćio je MORH i istaknuo da je sigurnost hrvatskih vojnika najvažnija.</p> <p>&nbsp;</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/20-01-07-hv_vojska.jpgGrude se probudile na -4 na Sokolcu izmjeren -21 stupanjhttp://grude.com/clanak/?i=173000173000Grude.com - klik u svijetTue, 07 Jan 2020 09:28:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=17-01-02-hladnoca.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>U većem dijelu Bosne i Hercegovine jutros je pretežno vedro.<p>&nbsp;</p> <p>Temperature zraka u 07.00 sati: Sokolac -21 stupanj, Bjela&scaron;nica -13, Bugojno, Ivan-sedlo, Sarajevo, Srebrenica -10, Livno -9, Banja Luka, Bihać, Prijedor, Sanski Most, Tuzla, Zenica -8, Bijeljina, Doboj, &Scaron;iroki Brijeg, Zvornik -6, Grude -4, Gradačac, Stolac -3, Mostar 1, Trebinje 2 i Neum 4 stupnja.</p> <p>&nbsp;</p> <p>U Bosni i Hercegovini danas će prevladavati sunčano vrijeme. Poslijepodne naoblačenje u Krajini. Vjetar u Bosni slab istočni i sjeveroistočni a u Hercegovini slaba do umjerena bura. Dnevna temperatura od -1 do 4, na jugu od 6 do 9 stupnjeva.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>U srijedu</strong> jutro na sjeveru i sjeverozapadu Bosne pretežno oblačno, uz postepeno razvedravanje tokom dana. U ostatku na&scaron;e zemlje pretežno vedro. Po kotlinama centralne i istočne Bosne u jutarnjim satima je moguća magla. Vjetar u Bosni slab promjenljivog smjera, a u Hercegovini slaba do umjerena bura. Jutarnja temperatura od -9 do -1, na jugu od -3 do 3, a dnevna od -1 do 5, na jugu od 6 do 10 &deg;C.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>U četvrtak</strong> u Posavini i Krajini prije podne umjereno do pretežno oblačno vrijeme, uz postepeno smanjenje oblačnosti tokom dana. U ostatku na&scaron;e zemlje sunčano. U Bosni po kotlinama može biti magle i sumaglice. Jutarnja temperatura od -7 do -1, na jugu od -2 do 3, a dnevna od 1 do 7, na jugu od 6 do 11 &deg;C.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>U petak</strong> sunčano. Po kotlinama centralne i istočne Bosne može biti magle ili niske naoblake. Jutarnja temperatura od -5 do 0, na jugu od 1 do 4, a dnevna od 3 do 9, na jugu do 12 &deg;C.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>U subotu</strong> u Bosni umjereno do pretežno oblačno vrijeme, a u Hercegovini pretežno vedro. Jutarnja temperatura od -2 do 2, na jugu od 1 do 5, a dnevna od 2 do 8, na jugu od 7 do 12 &deg;C, javlja Federalni hidrometeorolo&scaron;ki zavod.</p> <p>&nbsp;</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/17-01-02-hladnoca.jpgMINE NISU PRONAĐENE, Može početi izgradnja autoputa Mostar Jug - Bunahttp://grude.com/clanak/?i=172995172995Grude.com - klik u svijetMon, 06 Jan 2020 18:00:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=20-01-06-werwerw-1068x1424.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Površina predmetnog zadatka iznosila je 37.229 m2 <p>&nbsp;</p> <p>Na lokaciji &ldquo;Koridor Vc Mostar Jug &ndash; Buna&rdquo;, dva kilometra jugoistočno od mjesta<br />Hodbina kod Mostara, zavr&scaron;en je deminerski zadatak na kojem su bili angažirani deminerski timovi Federalne uprave civilne za&scaron;tite (FUCZ) &ldquo;Mostar B&rdquo; i &ldquo;Livno B&rdquo;.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Povr&scaron;ina predmetnog zadatka iznosila je 37.229 m2 a obavljen je manualnom metodom tehničkog izviđanja. Na ovom zadatku nisu pronađeni tragovi miniranosti, mine, niti NUS.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Ovu lokaciju prije rata lokalno stanovni&scaron;tvo je koristilo za lov i sječu drva. Zadatak je obuhvaćao dio planirane trase autoputa na koridoru Vc, a njegovim zavr&scaron;etkom stvoreni su uvijeti za poduzimanje potrebnih radnji na izgradnji ovog dijela autoputa.</p> <p>&nbsp;</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/20-01-06-werwerw-1068x1424.jpgPuni autobusi odvoze radnike iz BiH, zemlja se vraća u realnosthttp://grude.com/clanak/?i=172990172990Grude.com - klik u svijetMon, 06 Jan 2020 08:46:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=20-01-06-autobusi-bih-800x350.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Na peronima autobusnih postaja u Bosni i Hercegovini nakon novogodišnjih praznika vlada velika gužva.<p>&nbsp;</p> <p>Iz Sarajeva, Zenice, Tuzle, Bugojna, Bihaća, ali i drugih gradova BiH svakodnevno stotine putnika napu&scaron;ta svoje obitelji i vraća se na radna mjesta u zemlje Europske unije.</p> <p>&nbsp;</p> <p>U tim zemljama oni nastavljaju planirati svoju budućnost, ali i bolju budućnost svoje djece. Među njima su i mladi i stariji, oni koji odlaze prvi put i oni koji već neko vrijeme rade van svoje domovine.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Dok se mladi planiraju boriti se za ostanak u zemljama Europe, stariji uglavnom odlaze da bi zaradili i vratili se.</p> <p>&nbsp;</p> <p>U razgovoru za Klix Travničanin Senad, koji u Munchenu radi kao električar, kaže kako je novogodi&scaron;nje praznike iskoristio kako bi posjetio obitelj, ali da je uvijek bolno rastati se od njih i vratiti u Njemačku gdje radi kako bi im osigurao egzistenciju.</p> <p>&nbsp;</p> <p>&ndash; U Munchenu radim tek četiri mjeseca. Oti&scaron;ao sam zbog političke situacije, niskih plaća&hellip; Obitelji nije bilo lako prihvatiti takvu odluku, ali svi smo uvjereni da je ovo puno bolje rje&scaron;enje, ali i sigurnije nego da sam ostao ovdje raditi &ndash; govori Senad.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Praznike je iskoristio kako bi kratko bio sa suprugom i roditeljima.</p> <p>&nbsp;</p> <p>&ndash; Bilo je lijepo vratiti se, obići obitelj. Svaki odlazak, pa evo i danas, je kao prvi put. Fri&scaron;ko je to sve, za kratko vrijeme ovdje izgubite pojam da se morate vratiti, a onda dođe i ovaj dan &ndash; te&scaron;ko priznaje. Senadov sin, 22-godi&scaron;nji Kenan, prije mjesec je napustio Bosnu i Hercegovinu, a u Munchenu radi na montaži kuhinja.</p> <p>&nbsp;</p> <p>&ndash; Imao sam solidan posao ovdje da se može živjeti od danas do sutra, ali nije bilo dovoljno da čovjek planira budućnost. Odlučio sam otići, napustiti prijatelje, majku, ali &scaron;to se mora nije te&scaron;ko &ndash; izjavio je Kenan.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Njegov djed Hazim danas ga je do&scaron;ao ispratiti. Zagrljaji i želje za sretan put neizostavni su danas kao i prije mjesec.</p> <p>&nbsp;</p> <p>&ndash; Kada imate 70 godina i morate sami ostati, nije lako. Najteže je roditeljima, najteže se to podnosi, ali kada u ovim godinama morate ostati sami, morate imati i čelično srce. Ako Bog da, kada se smjeste kako treba, ja ću biti ispunjen, jer su ovdje radili za mizerne plaće i prekovremeno &ndash; izjavio je Hazim.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong><em>Klix.ba</em></strong></p>//grude.com/Datoteke/Novosti/20-01-06-autobusi-bih-800x350.jpgMilanovićevi livanjski korijeni: Jedan djed partizan, drugi ustaša, žena Duvanjkahttp://grude.com/clanak/?i=172988172988Grude.com - klik u svijetSun, 05 Jan 2020 22:44:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=20-01-05-milanovic-music.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Zorana Milanovića, novog predsjednika Republike Hrvatske, javnost jako dobro poznaje.<p>&nbsp;</p> <p>S jedne strane on je arogantan, bahat, bezobrazan, međutim po govoru večeras djeluje kao da je sazreo. Ipak, treba pričekati jer stara izreka kaže da vuk dlaku mijenja, ali ćud nikada, međutim sva&scaron;ta je moguće.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Zanimljiva je povijest prvog čovjeka Hrvatske i to ona o kojoj narod rado priča, a to je tko je bio usta&scaron;a, a tko partizan.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Ante Milanović, djed predsjednika SDP-a, do početka Drugoga svjetskog rata bavio se težačkim poslovima u Glavicama pokraj Sinja koje su jo&scaron; u Kraljevini Jugoslaviji nosile neslužbeni naziv Mala Moskva, &scaron;to je govorilo o političkim afinitetima tamo&scaron;njih stanovnika. Ante se partizanima priključio 1942. i ratovao je po Dalmaciji, a Drugi svjetski rat je, zajedno s bratom Ivanom, zavr&scaron;io u oslobođenom Trstu.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Po majčinoj liniji, <strong>Stjepan Matasić</strong>, biolo&scaron;ki djed Zorana Milanovića, rodio se 1892. Oženio se 1936., kada je imao 44 godine, <strong>Marijom Glava&scaron;</strong> iz Krasnog. Bili su relativno imućna građanska obitelj i vlasnici kuće u tom primorskom gradiću. Već iduće godine rodila se <strong>Đurđica (Gina) Matasić</strong>, a 1938. i 1941. njezina braća <strong>Ante</strong> i <strong>Stjepan</strong>.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Miran građanski život i sređen socijalni status Matasića prekinut je kada je 1943. kapitulirala Italija, a u Senj su u&scaron;li partizani koji su se zadržali nekoliko dana. Uskoro je uslijedila njemačka kontraofenziva i u zrakoplovnom napadu i te&scaron;kom bombardiranju grada poginuo je djed Zorana Milanovića.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Njegova supruga Sanja Musić Milanović je iz Vučipolja kod Tomislavgrada.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Milanović i supruga dokaz su da Livno i Duvno mogu surađivati.</p> <p>&nbsp;</p> <p>O Milanoviću je svojevremeno pisao i poznati kolumnist iz BiH Nino Raspudić. &rdquo;U sučeljavanju s Plenkovićem rekao je: &lsquo;Bio sam u Mostaru kad je gorjelo i bit ću opet ako bude trebalo&rsquo; potvrđujući ono čega su Hrvati u BiH svjesni, a to je da bi u slučaju oružanog sukoba u BiH Milanović poslao vojsku da &scaron;titi tamo&scaron;nje Hrvate, a HDZ-ovci bi najprije nazvali američku ambasadu da im da naputak &scaron;to da rade. No isto tako, te&scaron;ko će mu ijedan politički osvije&scaron;ten Hrvat iz BiH dati glas jer je na istoj listi na kojoj je i on &ndash; Stipe Mesić. Bilo bi zanimljivo čuti &scaron;to sarajevski idol Mesić kaže na Milanovićevu tezu: &lsquo;Ako se odcijepi RS, &scaron;to ćemo onda mi: hoćemo li ostaviti Hrvate u BiH u državi s muslimanima? Pa nećemo!&rsquo; Njegova &lsquo;nabrijanost&rsquo;, kako je naziva Klemm, kad su u pitanju nacionalni interesi u odnosu prema susjednim zemljama, ne ulazeći u to je li primjerena ili ne, nije viđena u vrhu hrvatske politike od smrti Franje Tuđmana. Objava snimke Milanovićeva razgovora s braniteljima podigla je veliku buru. Neki srpski mediji nazivaju ga usta&scaron;om, kažu da &lsquo;vređa Srbe&rsquo; jer je rekao za njih da su &lsquo;&scaron;aka jada&rsquo;. No nije po tom pitanju rekao ni&scaron;ta sporno, jer nije rekao apsolutno da su Srbi kao takvi &scaron;aka jada, već relativno, u vezi s njihovim pretenzijama da hoće vladati Balkanom. Druga velika istina koju je izrekao je da je BiH &lsquo;big shit&rsquo;, da nije država i da tamo nema s kim razgovarati. Tko može negirati da BiH nije samoodrživa i funkcionalna država, već međunarodni protektorat sklepan u američkoj vojnoj bazi, u kojem visoki predstavnik povremeno mijenja i zakone matematike? Kakva je to država kojoj je strana komisija nametnula zastavu i himnu bez teksta, i za čiju se reprezentaciju ne navija na tri četvrtine teritorija? Ako to nije &lsquo;veliko sranje&rsquo; od države, ne znam &scaron;to jest. Potpuno stoji i izjava &lsquo;tamo nema&scaron; s kim razgovarati&rsquo;, jer je bjelodana istina da u BiH ne postoji usugla&scaron;ena vanjska politika, već ih ima tri, točnije četiri ako se doda i međunarodna zajednica kao ključni faktor&rdquo;, poručivao je Raspudić.</p> <p>&nbsp;</p> <p><em><strong>Grude.com</strong></em></p>//grude.com/Datoteke/Novosti/20-01-05-milanovic-music.jpgGovor prve i jedine predsjednice Hrvata: Hvala vam!http://grude.com/clanak/?i=172987172987Grude.com - klik u svijetSun, 05 Jan 2020 22:24:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=20-01-05-kolindagrabarkitarovic-2020.jpeg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Predsjednička kandidatkinja Kolinda Grabar-Kitarović došla je u svoj stožer i obratila se svojim biračima kao i simpatizerima. Prema dosadašnjim rezultatima, Zoran Milanović je novi predsjednik.<p>&nbsp;</p> <p>- Hvala vam lijepa, drage Hrvatice i Hrvati. Prije svega, dobra večer svima vama i zahvaljujem svima koji su iza&scaron;li na birali&scaron;ta i obavili svoju građansku dužnost. Najprije ću zahvaliti svojoj obitelji, suprugu, djeci i mami i tati koji su ovdje na strpljivosti i beskrajnoj ljubavi. Zahvaljujem HDZ-u na čelu s Andrejem Plenkovićem.</p> <p>&nbsp;</p> <p>- Stavljala sam naglasak na nacionalne, državne i vjerske vrijednosti, na Domovinski rat, na branitelje koji su najzaslužniji za na&scaron;u slobodu, njihove obitelji, svih poginulih, umrlih, preminulih, nestalih. Ne namjeravam vraćati niskim udarcima ali ova je država krvlju stvorena i neka tako i ostane - rekla je i pozvala na nastavak borbe za Hrvate u BiH za koje se ona kroz ovih pet godina zalagala.</p> <p>&nbsp;</p> <div>- Ostanimo ujedinjeni. Poruka koju moramo izvući da moramo biti vi&scaron;e među ljudima. Zoran Milanović će biti predsjednik idućih pet godina. Neću ni reći riječi protiv svojih protivnika ni svojih suradnika, ni svojih prethodnika ni svojih sljedbenika. Pružam ruku Zoranu Milanoviću da pokažemo &scaron;to je miran prijenos vlasti. Ono &scaron;to Hrvatskoj treba je strpljivost. To sam nastojala pokazati posljednjih pet godina. Stavljala sam naglasak na Domovinski rat, na branitelje, na sve njihove obitelji.... Želim Zoranu Milanoviću poželjeti svaki uspjeh jer je to za interes i moje i njegove djece, sve na&scaron;e djece. Ja sam tu. Ostajem u Hrvatskoj. Nadam se da ćete me shvatiti ako odem na odmor na 10 dana...nisam bila posljednjih pet godina. Moram dovr&scaron;iti doktorat - kazala je predsjednica i zahvalila svima.</div>//grude.com/Datoteke/Novosti/20-01-05-kolindagrabarkitarovic-2020.jpegMilanović pomirljiv: Ako sam vas nagazio, lagao, nije bilo namjernohttp://grude.com/clanak/?i=172986172986Grude.com - klik u svijetSun, 05 Jan 2020 21:39:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=20-01-05-019-milanovic.jpeg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Zoran Milanović, novi hrvatski predsjednik u pratnji supruge stigao je u stožer gdje se obraća javnosti. <p>&nbsp;</p> <p>-Dragi prijatelji, dobrodo&scaron;li u Tvornicu pobjede. Hvala svima koji su me podržali i onima koji nisu. Hvala Kolindi Grabar Kitarović, rekao je Milanović i zaustavio zvižduke koji su krenuli.&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>- Ne, ne i ne. To smo već čuli!&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>- Ako sam bilo koga previ&scaron;e nagazio, ako sam rekao koju neistinu, to nije bilo namjerno. Ja od danas ili sutra radim posao i živim posao drukčiji od ovoga sada. Hrvatski građani su me izabrali za predsjednika Hrvatske, Hrvata i onih koji to nisu i sretan sam zbog toga. Bio sam i premijer i to mi je u zadnjih pola godine bio i teret. Istina je u oku promatrača. Znam da i danas ima onih kojima nisam po volji, ali s tim moramo nastaviti živjeti jer nas je premalo da se dijelimo na ovaj način.</p> <p>&nbsp;</p> <p>- Od mene nećete slu&scaron;ati sladunjave priče o zajedni&scaron;tvu, ali ću se truditi da nikoga bez potrebe ili namjerno ne povrijedim.</p> <p>&nbsp;</p> <p>-&nbsp;Ima nas različitih, različitih pogleda na svijet, i sam sam takav jer sam čovjek, obično ljudsko biće.&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>-&nbsp;Nadam se da neću izgubiti povjerenje koje ste mi dali. Ponovit ću, ovo 4 milijuna &scaron;to nas ima, tražimo svoje mjesto pod suncem, mjesto u Europi koja je usprkos svim problemima najljep&scaron;e mjesto za život, najmirniji projekt u kojem Hrvatska mora naći svoje mjesto i interes. To zasad ne ide kako smo očekivali ali nadam se da ćemo u tome biti uspje&scaron;ni. Nadam se da ću surađivati sa svakim u izvr&scaron;noj vlasti. Neće biti zaplotnja&scaron;tva, spleti, tajnih dilova i poslova, dopalo se to nekom ili ne.</p> <p>&nbsp;</p> <p>- Sve stranke će na formalnoj zakonskoj razini biti iste, jer mi smo vi&scaron;estranačka parlamentarna demokracija. Sve drugo je put u autokraciju, tiraniju, samovolju, otimačinu i predsjednik tome mora biti brana. Jedina snaga je snaga govora, uvjerljivosti, snaga Ustava koji je dru&scaron;tveni dogovor. Ustav se mora po&scaron;tivati, ja ga neću svakom prilikom držati ispred sebe ali ga jako dobro poznam.&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>- Na ovim izborima je glasalo 2 milijuna ljudi i jo&scaron; jednom, hvala svima. Mjerite me od prvog dana, od velikih obećanja nisam niti sam ikad bio. Ni u izvr&scaron;noj vlasti, a ako sam po ičemu, neću reći poznat, ali nerealna obećanja nikad nisam davao. Ali tada sam držao poluge vlast, sad je drukčije. Neke stvari se možda ne moraju reći i ja sam u svom iskustvu to jako osjetio. Nekad sam znao napraviti &scaron;tetu ljudima a da toga nisam ni bio svjestan, mislim na osjećaje. Neka znaju da to nije bilo namjerno, ali takva je politika. Želim vam da se umjereno i trezveno zabavite, ali bez brige, ovo nije najava prohibicije. Budimo jedinstveni u različitosti, osmijeh po osmijeh, da radimo prema većem zadovoljstvu ljudi u Hrvatskoj. Ako je ova moja tijesna ali po&scaron;tena pobjeda unijela malo vjere u ovo dru&scaron;tvo, ja sam sretan čovjek i radujem se. Živjeli, zaključio je Milanović pobjedički govor.</p> <p>&nbsp;</p> <p><em><strong>24sata.hr</strong></em></p>//grude.com/Datoteke/Novosti/20-01-05-019-milanovic.jpegGrobar Bosne i Hercegovine šalje čestitke Milanoviću: Ranije ga nazvao opasnim jalijašomhttp://grude.com/clanak/?i=172983172983Grude.com - klik u svijetSun, 05 Jan 2020 20:20:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=18-10-09-globus-komsic-2018-glavna.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Željko Komšić, nelegitimni član Predsjedništva BiH, čestitao je Zoranu Milanoviću pobjedu na izborima za predsjednika Republike Hrvatske.<p>&nbsp;</p> <p>Tako je jo&scaron; jednom pokazao da je nula od čovjeka, s obzirom na sve &scaron;to mu je Zoran Milanović izgovorio posljednjih godina i tjedana, a ovaj mu se na sve načine poku&scaron;ava približiti s nadom da će ga primiti na Pantovčak. - Iskreno želim da Zoran nađe novi put i snagu da bude drugačiji od svega do sada, svima je takav potreban - poručio je Kom&scaron;ić. Inače ranije ga je Kom&scaron;ić zvao "jalija&scaron;om" (besposličarom) koji je opasniji od Grabar Kitarović.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Milanović je nedavno kazao da su džihadisti u BiH realnost, te je podsjetio na ono &scaron;to je Kom&scaron;iću govorio Haris Silajdžić, a to je da će mu ogaditi Bosnu i Hercegovinu. - Predstavnike hrvatskog naroda trebaju birati Hrvati, to je krajnje jednostavno. BiH nije ideal građanske države. Bio sam svjedok kada je Silajdžić 2006. upozoravao Kom&scaron;ića da to nije dobar način.</p> <p>&nbsp;</p> <p><em><strong>Grude.com</strong></em></p>//grude.com/Datoteke/Novosti/18-10-09-globus-komsic-2018-glavna.jpgPRVI NESLUŽBENI REZULTATI: Zoran Milanović ima 54,01 %, Grabar Kitarović 45,99 %http://grude.com/clanak/?i=172981172981Grude.com - klik u svijetSun, 05 Jan 2020 20:00:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=19-12-30-milanovic-kolinda.jpeg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>DIP je objavio prve privremene rezultate glasova na temelju 53,62 posto obrađenih biračkih mjesta. Milanović je na 54,01 posto, Kolinda na 45,99 posto.<p>&nbsp;</p> <p>Milanović vodi za 64.000 glasova ispred Kolinde.</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/19-12-30-milanovic-kolinda.jpegPRVE IZLAZNE ANKETE: MILANOVIĆ U PREDNOSTI!http://grude.com/clanak/?i=172980172980Grude.com - klik u svijetSun, 05 Jan 2020 18:42:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=20-01-05-milanovic-predsjednik.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Prema prvim izlaznim anketama koje je u 19:00 objavila NOVA TV Zoran Milanović novi je predsjednik Hrvatske!<p>&nbsp;</p> <p><br />Radi se o izlaznim anketama koje su dosad, uglavnom, bile točne, a prvi neslužbeni rezultati očekuju se oko 20.00 sati.</p> <p>&nbsp;</p> <p><em><strong>Grude.com</strong></em></p>//grude.com/Datoteke/Novosti/20-01-05-milanovic-predsjednik.jpgPosušanin prvi glasovao! U Mostaru gužva http://grude.com/clanak/?i=172975172975Grude.com - klik u svijetSun, 05 Jan 2020 11:45:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=20-01-05-019-izbori-mostar.jpeg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Nema od ovoga nikakve koristi, ali eto... Narod ide na glasovanje, sažeo je razmišljanja mnogih koji glasuju u inozemstvu jedan glasač u Mostaru komentirajući gužve na glasačkim mjestima.<p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;A te gužve u u Mostaru počele su jo&scaron; prije otvaranja birali&scaron;ta. Kada su birali&scaron;ta otvorena točno u sedam sati ispred je već bilo vi&scaron;e od stotinu ljudi koji su čekali. Prvi koji je zaokružio svoj listić i izi&scaron;ao je glasač iz Posu&scaron;ja. Njemu je do Mostara trebalo sat vremena vožnje &scaron;to znači da je morao krenuti ranom zorom, oko &scaron;est sati. Sunčano vrijeme na glasovanje je izvuklo vi&scaron;e ljudi nego prije dva tjedna u prvom krugu, kada je u BiH glasovalo 24.646 ljudi.</p> <p>&nbsp;</p> <p>- Evo me prvi sam, kazao nam je sa smije&scaron;kom dodajući kako očekuje da na Pantovčaku neće biti promjena, ali da će se na bolje promijeniti politika prema Hrvatima u BiH.</p> <p>&nbsp;</p> <p>I nakon prvog kruga predsjedničkih izbora, predsjednik HDZ-a BiH i predsjedatelj Doma naroda Parlamenta BiH Dragan Čović kazao je kako se poruke s Pantovčaka daleko čuju.</p> <p>&nbsp;</p> <p>- Sad je već jednostavnije. Bit će veća izlaznost u BiH, nadam se i u Hrvatskoj nego u prvom krugu, kazao je Čović koji je odgovarao i na pitanje je li HDZ organizirao autobuse za prijevoz glasača?</p> <p>&nbsp;</p> <p>- HDZ će organizirati sve &scaron;to treba da svaki Hrvat koji želi glasovati može doći u Mostar, u Vitez, u Livno, u Banja Luku... Sve &scaron;to treba. To je najozbiljnija politička stranka, vrlo organizirana i sve &scaron;to zatreba da nitko ne ostane doma ako želi doći na glasačko mjesto, jer je vrlo malo glasačkih mjesta, kazao je Čović. Autobuse u Mostaru nismo vidjeli, iz DIP-a su ranije priopćili kako autobusi koji glasače voze na izbore ne smiju imati stranačka obilježja te da sve koji žele moraju primiti. Čovića smo pitali da prokomentira i izjavu Zorana Milanovića koji je u ovoj kampanji kazao kako je 'on bio u Mostaru kada je doslovno gorjelo' i kako će s njom surađivati ako dođe na Pantovčak?</p> <p>&nbsp;</p> <p>- Ja sam siguran da će se nastaviti kontinuitet predsjednice RH, a &scaron;to se tiče gospodina Milanovića on je dao jedan poseban obol u svom predsjedanju Vladom RH u to vrijeme koje je za nas bilo vrlo značajno. I to znamo cijeniti, kazao je Čović.</p> <p>&nbsp;</p> <p><em><strong>24sata.hr</strong></em></p>//grude.com/Datoteke/Novosti/20-01-05-019-izbori-mostar.jpegKreće pojačanija gradnja autoputa kroz Hercegovinuhttp://grude.com/clanak/?i=172970172970Grude.com - klik u svijetSat, 04 Jan 2020 10:47:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=17-03-26-autoput(3).jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Ukupni procijenjeni trošak radova i konzultantskih usluga za spomenute tri dionice iznosi 540 milijuna EUR. <p>&nbsp;</p> <p>U JP Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine Mostar 16. siječnja bit će održan Road Show na koji su pozvani svi zainteresirani dobavljači, izvođači i konzultanti, a na kojem će se moći upoznati s natječajima za ugovore na izgradnji dionica Koridora Vc u Hercegovini, izvje&scaron;tava Indikator.ba.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Poduzeće Autoceste FBiH namjerava krenuti u izgradnju dionica: tunel Prenj (dužina 12,4 km), Ovčari &ndash; Prenj i Prenj &ndash; Mostar Sjever (koje treba definirati).</p> <p>&nbsp;</p> <p>Početak natjecanja za ove ugovore očekuje se 31. ožujka 2020. godine, a natječaj za tunel Prenj u prvoj polovici 2020. godine.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Osim natječaja za izvođenje radova, raspisat će se i natječaj za konzultantske usluge nadzora nad ovim dionicama.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Autoceste FBiH iskoristit će sredstva zajma od Europske banke za obnovu i razvoj u iznosu od 97,2 milijuna EUR i zajma od Europske investicijske banke (EIB) u istovjetnom iznosu za financiranje izgradnje ovih prioritetnih dionica.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Preostala sredstva za projekt, čiji ukupni procijenjeni tro&scaron;ak iznosi 249,6 milijuna EUR, bit će osigurana iz očekivanih grantova WBIF-a i vlastitih sredstava poslodavca.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Ukupni procijenjeni tro&scaron;ak radova i konzultantskih usluga za spomenute tri dionice iznosi 540 milijuna EUR.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Osim toga, očekuje se da će 16. ožujka 2020. godine početi natječaj za dionicu Mostar sjever &ndash; Mostar jug dužine 15 kilometara.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Financiranje ove dionice predviđeno je zajmom Europske banke za obnovu i razvoj u iznosu od 60,0 milijuna eura, te kreditima komercijalnih banaka u iznosu od 137,2 milijuna EUR, pa ukupni procijenjeni tro&scaron;ak radova i usluga nadzora iznosi 197,2 milijuna EUR.</p> <p>&nbsp;</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/17-03-26-autoput(3).jpgAmerika ubila najmoćnijeg iranskog generala! Je li svijet na rubu rata?http://grude.com/clanak/?i=172963172963Grude.com - klik u svijetFri, 03 Jan 2020 08:02:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=16-02-10-trump.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Tri rakete tipa "kaćuša" pale su na međunarodnu zračnu luku u Bagdadu, objavili su tijekom noći irački sigurnosni dužnosnici.<p>&nbsp;</p> <p>U napadu je poginuo moćni iranski general Qassem Soleimani, zadužen za iračke poslove u iranskoj ideolo&scaron;koj vojsci. Iranski vrhovni vođa Ayatollah Ali Khamenei zakleo se u osvetu za ubojstvo generala.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Iran je odmah žestoko reagirao i najavio odmazdu, a spominju i napade i mogućnost rata.</p> <p>"O&scaron;tra osveta čeka kriminalce umije&scaron;ane u ubojstvo Soleimanija i drugih", kazao je. "Svim prijateljima, ali i neprijateljima, poručujem da se otpor nastavlja i da konačna pobjeda čeka mudžahedine na ovom svetom putu", dodao je.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Trump je nakon napada na Twitteru objavio američku zastavu.</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/16-02-10-trump.jpgFOTO: U Mostar SLETJELA GRDOSIJA! Vojnici došli s jednim od najvećih zrakoplova u BiHhttp://grude.com/clanak/?i=172957172957Grude.com - klik u svijetThu, 02 Jan 2020 13:34:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=20-01-02-019-zrakoplov-boing-mostar_3.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Zoran Milanović je neku večer rekao kako Mostar nema uvjeta da primi predsjednički zrakoplov iz Hrvatske. Pitanje za predsjedničkog kandidata koji notorno laže bilo bi kako onda u Mostar može sletjeti jedan od najvećih zrakoplova na svijetu?<p>&nbsp;</p> <p>Danas je u mostarsku Zračnu luku sletio Boeing C-17 Globemaster.</p> <p>&nbsp;</p> <div>U Mostar su se u ovim avionom vratili pripadnici Oružanih snaga Bosne i Hercegovine, kao i vojnici iz Albanije i Makedonije koji su bili u misiji u Afganistanu.</div> <div>&nbsp;</div> <div> <p><img src="https://www.grude.com/Datoteke/novosti/20-01-02-20-01-02-019-zrakoplov-boing-mostar1.jpg" alt="" width="640px" /></p> <p><img src="https://www.grude.com/Datoteke/novosti/20-01-02-20-01-02-019-zrakoplov-boing-mostar2.jpg" alt="" width="640px" /></p> <p><img src="https://www.grude.com/Datoteke/novosti/20-01-02-20-01-02-019-zrakoplov-boing-mostar3.jpg" alt="" width="640px" /></p> </div> <div>&nbsp;</div> <div><em><strong>Grude.com</strong></em></div>//grude.com/Datoteke/Novosti/20-01-02-019-zrakoplov-boing-mostar_3.jpgMeđugorje: Današnja poruka vidjelice Mirjanehttp://grude.com/clanak/?i=172956172956Grude.com - klik u svijetThu, 02 Jan 2020 11:55:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=17-06-02-darren-i-vidjelica-mirjana.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Veliki broj vjernika jutros se okupio na ukazanju koje vidjelica Mirjana Dragićević – Soldo ima svakog 2. u mjesecu u Međugorju.<p><br />Ovim putem donosimo poruku koju je vidjelica Mirjana jutros prenijela vjernicima:</p> <p>&nbsp;</p> <p>&ldquo;<em>Draga djeco, znam da sam prisutna u va&scaron;im životima i u va&scaron;im srcima. Osjećam va&scaron;u ljubav, čujem va&scaron;e molitve i upućujem ih mome Sinu. Ali, djeco moja, ja želim biti po majčinskoj ljubavi u životu sve moje djece. Svu moju djecu želim okupiti oko sebe, pod svoj majčinski pla&scaron;t. Zato, pozivam vas, i zovem vas apostolima moje ljubavi da mi pomognete. Djeco moja, moj Sin izgovorio je riječi &bdquo;Oče na&scaron;&ldquo; i Oče na&scaron; koji si posvuda i u na&scaron;im srcima, jer želi vas naučiti moliti riječima i osjećajima. Želi da uvijek budete bolji, da živite milosrdnu ljubav koja je molitva i bezgranična žrtva za druge. Djeco moja, dajte mome Sinu ljubav za bližnje, dajte riječi utjehe, suosjećanja i djela pravednosti svojim bližnjima. Sve ono &scaron;to darujete drugima, apostoli moje ljubavi, moj Sin prihvaća kao dar. I ja sam s vama, jer moj Sin želi da vam moja ljubav, kao zraka svjetla, oživi du&scaron;e; da vam pomogne u traženju mira i vječne sreće. Zato, djeco moja, ljubite jedni druge. Budite ujedinjeni po mome Sinu, budite djeca Božja koja sva zajedno punim, otvorenim i čistim srcem izgovaraju &bdquo;Oče na&scaron;&ldquo;. I ne bojte se! Hvala vam!&rdquo;</em></p> <p>&nbsp;</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/17-06-02-darren-i-vidjelica-mirjana.jpgHercegovina se oprašta od medicinske sestre koju su svi voljeli: Preminula je Julijana Karačićhttp://grude.com/clanak/?i=172951172951Grude.com - klik u svijetWed, 01 Jan 2020 23:13:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=20-01-01-julijana-karacic.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Preminula je Julijana Karačić, glavna medicinska sestra klinike za onkologiju, žena koja je proglašena najboljom medicinskom sestrom u 2019. godini za BiH.<p>&nbsp;</p> <p>Napustila nas je 1. dana 2020. u 57. godini života, a jo&scaron; puno dobrih djela bila je spremna dati svojoj zajednici. Ali, dragi Bog je odlučio drukčije.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Njeni pacijenti, obitelj i brojni prijatelji, danas se opra&scaron;taju od divne žene, velike humanitarke i dru&scaron;tveno angažirane osobe. Mnogim pacijentima mostarske bolnice trenutke bola činila je podno&scaron;ljivijima lijepom rječju, savjetom, bilo kakvom pomoći, stoga je mnoge i njen rani odlazak potresao. Po mnogima, bila je ovozemaljski anđeo humanosti u SKB-u Mostar.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Od nje su se oprostili i članovi HKUD-a Sveti Ante Cim gdje je bila članica vokalne skupine i Zbora "Sveti Ante '39".</p> <p>&nbsp;</p> <p>"Pjevat će se Grlica, Zaspo Janko, Dobar večer dobri ljudi; možda ne tako dobro kao s tobom, ali pjevat će se, radi tebe, radi nas. One će nas podsjećati na tebe i lijepo vrijeme koje provedosmo zajedno uvježbavajući ih. A ti ćes, draga Julija, u Kraljevstvu nebeskom, s anđeoskim zborom i svom nebeskim svitom, spremati neke nove pjesme, neke nove koncerte i nastupe, sve do onog dana kada ćemo i sami poći u susret tebi u Kraljevstvo nebesko i okupiti se u nekim novim "Cimskim mu&scaron;mulama" da nastavimo ono sto smo zajedno započeli u ovozemaljskom životu, a koje je tvojim preranim odlaskom naglo prekinuto", napisali su u opro&scaron;tajnoj poruci iz HKUD-a i Zbora Sveti Ante Cim.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Sahrana drage nam pokojnice održati će se ovog četvrtka, 2. siječnja 2020. godine. Ispraćaj će biti u 13.00 sati ispred Gradske mrtvačnice "Bijeli Brijeg" u Mostaru, a pokop na groblju Varda - Gornji Crnač.</p> <p>&nbsp;</p> <p><em><strong>Grude.com</strong></em></p>//grude.com/Datoteke/Novosti/20-01-01-julijana-karacic.jpgPotres nas uveo u novogodišnje jutro!http://grude.com/clanak/?i=172944172944Grude.com - klik u svijetWed, 01 Jan 2020 12:00:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=16-02-14-potres_20.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Potres jačine 3,6 po Richteru pogodio je jutros Nevesinje, a osjetio se u širem dijelu Hercegovine.<p>&nbsp;</p> <p>Nastavak je to intenzivnog podrhtavanja tla koji je posljedica jakog potresa 26. studenoga pro&scaron;le godine kada je BiH treslo 5,4 po Richteru.</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/16-02-14-potres_20.jpgSpektakularnim vatrometom Sydney ušao u Novu 2020.http://grude.com/clanak/?i=172938172938Grude.com - klik u svijetTue, 31 Dec 2019 17:04:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=19-12-31-australia-nova2020.jpeg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Hrvatska i veći dio Europe u 2020. ući će u ponoć po našem vremenu, no Nova godina slavi se u još 37 različitih vremena, od utorka u 11 sati sve do srijede u 13 sati. Pogledajte tko kad ulazi..<p>&nbsp;</p> <p>Iako u svijetu postoje 24 standardne vremenske zone, diljem Zemlje u čak 38 različitih vremena odbrojavaju se posljednje sekunde 2019. godine i slaviti ulazak u novu 2020. Toliko je, naime, varijanti kad se u obzir dodaju i različite podvremenske zone pojedinih dijelova svijeta.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Prvi su u Novu godinu tradicionalno u&scaron;li na otočju Kiribati i Samoi usred Tihog oceana. Najistočniji dio pacifičke otočne države Kritibatija, Kiritimati, otkrio je kapetan James Cook na Badnjak pa je poznat i pod nazivom Božićni otok.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Samoa, otočje sa 180.000 stanovnika se, pak, tom vremenu pridružila 2012. godine zbog ekonomskih razloga kako bi privukla &scaron;to vi&scaron;e turista i kako ne bi Novu godinu dočekala posljednja.</p> <p>&nbsp;</p> <p>To je mjesto tako ostalo rezervirano za otoke Baker i Howland, nenaseljene teritorije SAD-a u Tihom oceanu koji će u 2020. ući u 13 sati 1. siječnja po srednjoeuropskom vremenu iako se nalaze vi&scaron;e od 2000 kilometara zapadno od Kiribatija.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Novi Zeland u&scaron;ao je u Novu u podne po hrvatskom vremenu, istočna obala Australije u 14 sati, Japan i Južna Koreja u 16, Kina u 17 sati, Indija u 19.30, Moskva u 22 sata, a Grčka i dio istočne Europe u 23 sata po na&scaron;em vremenu.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Poslije nas u 2020. ući će Ujedinjeno Kraljevstvo i Portugal (1 sat po na&scaron;em vremenu), u Brazil i Argentinu (3.00), u SAD će početi dolaziti od 6 sati, a Aljaska će je dočekati u 10 sati.</p> <p>&nbsp;<br />Grude.com/24sata.hr</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/19-12-31-australia-nova2020.jpegUsvojen Proračun ŽZH za 2020. godinuhttp://grude.com/clanak/?i=172932172932Grude.com - klik u svijetMon, 30 Dec 2019 17:37:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=17-05-16-skupstina.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Proračunskim korisnicima povećane su plaće za pet posto<p>&nbsp;</p> <p>Skup&scaron;tina Zapadnohercegovačke županije (ZHŽ) usvojila je u ponedjeljak Proračun za 2020. godinu u visini od 92 milijuna maraka te je veći za 6 milijuna maraka u odnosu na Proračun za 2019. godine.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Po riječima predsjednika Vlade ZHŽ-a Zdenka Ćosića, to uvećanje Proračuna se odnosi za obračun plaća te izdvajanja za gospodarstvo, poljoprivredu, porodiljne, braniteljske naknade i drugo.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Županijski ministar financija Toni Kraljević je istaknuo kako su povećanja za poljoprivredu veća za dvjesto tisuća maraka, prenosi Fena.</p> <p>&nbsp;</p> <p>-Imamo u Proračunu povećanje za poljoprivredu s milijun i 200 na milijun i 400 tisuća maraka, a to je znatno povećanje koje će olak&scaron;ati rad poljoprivrednicima na području na&scaron;e županije - kazao je Kraljević.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Povećanjem udjela Proračuna za poljoprivredu su zadovoljni i zastupnici oporbe čiji je zahtjev, kako ističu, uvažen.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Inače, proračunskim korisnicima povećane su plaće za pet posto, a uvećana su izdvajanja za porodiljno, branitelje, gospodarstvo i dr., te su tako uvaženi i zahtjevi većine skup&scaron;tinskih zastupnika.</p> <p>&nbsp;</p> <p>U Proračunu za iduću godinu osigurano je i 400 tisuća maraka za nabavku udžbenika te sredstva za prijevoz učenika na području ZHŽ-a.</p> <p>&nbsp;</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/17-05-16-skupstina.jpgSastanak: Poljoprivrednici izrazili zadovoljstvo povećanjem sredstava za poljoprivredu u Proračunu ŽZHhttp://grude.com/clanak/?i=172931172931Grude.com - klik u svijetMon, 30 Dec 2019 16:41:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=19-12-30-poljoprivrednici-sastanak-zzh.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Na kraju sastanka izraženo je obostrano zadovoljstvo kontinuiranim razgovorima te obostrana spremnost za daljnji nastavak započete suradnje.<p><br />Predsjednik Vlade Županije Zapadnohercegovačke Zdenko Ćosić i dopredsjednik Vlade i ministar financija Županije Zapadnohercegovačke Toni Kraljević održali su danas u zgradi Vlade sastanak s predsjednikom Seljačkog saveza Federacije Bosne i Hercegovine Draganom Pavlovićem i predsjednikom Udruge poljodjelaca Županije Zapadnohercegovačke i dopredsjednikom Seljačkog saveza Federacije Bosne i Hercegovine Dubravkom Vukojevićem.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Na samom početku sastanka, predstavnici poljoprivrednika izrazili su zadovoljstvo povećanjem sredstava za poljoprivredu u Proračunu Županije Zapadnohercegovačke.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Implementacijom Strategije ruralnog razvitka Županije Zapadnohercegovačke, kao i povećanjem sredstava za poljoprivredu, poljoprivreda u Županiji Zapadnohercegovačkoj prestaje biti socijalna kategorija i postaje pravi gospodarski subjekt i nositelj razvoja gospodarstva Županije Zapadnohercegovačke, sa sve vi&scaron;e registriranih subjekata na ovom prostoru.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Na kraju sastanka izraženo je obostrano zadovoljstvo kontinuiranim razgovorima te obostrana spremnost za daljnji nastavak započete suradnje.</p> <p>&nbsp;</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/19-12-30-poljoprivrednici-sastanak-zzh.jpgSredišnji državni ured za Hrvate izvan Hrvatske otvorio natječaj za stipendijuhttp://grude.com/clanak/?i=162936162936Grude.com - klik u svijetSun, 29 Dec 2019 21:56:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=17-05-23-hrvatska_zastava.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Stipendije se dodjeljuju za jednu akademsku godinu jednokratno, odnosno za razdoblje od 10 mjeseci u mjesečnom iznosu od 700 kuna..<p>&nbsp;</p> <p>Sredi&scaron;nji državni ured za Hrvate izvan Hrvatske objavio je kako će studentima &ndash; pripadnicima hrvatskog naroda izvan Hrvatske dodijeliti 500 stipendija za tekuću akademsku godinu, od čega 100 za studij u Hrvatskoj i 400 za studij u Bosni i Hercegovini.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Dodijelit će ih temeljem raspisanog javnog natječaja, na koji su prijave moguće zaključno do 22. siječnja iduće godine.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Stipendije se dodjeljuju za jednu akademsku godinu jednokratno, odnosno za razdoblje od 10 mjeseci u mjesečnom iznosu od 700 kuna, sveukupno, dakle, 3, 5 milijuna kuna.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Za njih se mogu natjecati hrvatski studenti iz BiH s prebivali&scaron;tem u toj državi upisani kao redoviti studenti na javnim visokim učili&scaron;tima u BiH i Hrvatskoj, pripadnici hrvatske manjine u Austriji, Bugarskoj, Crnoj Gori, Če&scaron;koj, Italiji, Kosovu, Makedoniji, Mađarskoj, Rumunjskoj, Slovačkoj, Sloveniji i Srbiji te pripadnici hrvatskog iseljeni&scaron;tva, rođeni i s prebivali&scaron;tem u inozemstvu, upisani na javnim visokim učili&scaron;tima u Hrvatskoj.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Na stipendiju ne mogu računati studenti kojima studentske obveze miruju u akademskoj 2019./2020., potom studenti koji su upisali godinu kao razliku između dva studija tijekom svog studija, ponavljači, studenti koji nisu u roku zavr&scaron;ili studijski program, odnosno koji su upisani na apsolventsku godinu.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Opći uspjeh u &scaron;kolovanju, odnosno studiju te socijalno-materijalni status studenta, temelj su za dobivanje stipendije. Koje se komponente konkretno vrednuju i s koliko bodova može se vidjeti u Javnom natječaju objavljenom na mrežnim stranicama Sredi&scaron;njeg državnog ureda za Hrvate izvan Hrvatske.</p> <p>&nbsp;</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/17-05-23-hrvatska_zastava.jpgZa RTV Herceg Bosne skoro milijun maraka političkog novcahttp://grude.com/clanak/?i=162930162930Grude.com - klik u svijetSun, 29 Dec 2019 10:57:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=19-04-28-rtv-hb.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Tijekom prošle godine sve razine vlasti u Bosni i Hercegovini izdvojili su oko 30 milijuna i 800 tisuća maraka iz proračuna za financiranje medija, a najveći dio otišao je javnim televizijama i radio postajama, objavio je u petak u svom izvješću Transparency International u BiH (TIBiH).<p>&nbsp;</p> <p>Redoviti godi&scaron;nji grant medijima koji se planira u proračunu Hercegovačko-neretvanske županije iznosi 440.000 KM, a polovina se po odluci Vlade dijeli lokalnim medijima, dok druga polovina od 220.000 odlazi na financiranje Radio Televizije Herceg-Bosne.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Ova televizija financira se najvi&scaron;e iz proračuna županija i lokalnih zajednica, gdje HDZ BiH sudjeluje u vlasti i dono&scaron;enju odluka, a u nekoliko navrata sredstva su im isplaćivana iz proračunske rezerve BiH.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Od 2014. ova televizija udvostručila je ukupne prihode, koji su sa 574 tisuće porasle na 1,2 milijuna, navode iz TI. Najveći porast zabilježen je pro&scaron;le godine, kada je HDZ najavio pokretanje RTV kanala, pa je ova televizija jedna od rijetkih javnih RTV postaja koja je 2018. iskazala dobiti od 792 tisuće.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Nad ovom televizijom Zapadnohercegovačka županija preuzela je i dio vlasni&scaron;tva, a isto je uradilo jo&scaron; 15 općina.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Najvi&scaron;e novca za financiranje RTV Herceg Bosne planirano je u proračunu &Scaron;irokog Brijega (100.000 KM), a zatim slijede Tomislavgrad (oko 87.000) i Čapljina. U proračunu Livna je planirano 60.000, a iznose od 10 do 40 tisuća izdvajaju Grude, Kre&scaron;evo, Kiseljak, Ljubu&scaron;ki, Neum, Posu&scaron;je, Ravno, Stolac i od nedavno i općina Žepče.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Općine Čitluk, Dobretići i Kupres preuzele su dio vlasni&scaron;tva, ali kako nemaju javno objavljene proračune, nije moguće utvrditi je li i s koliko sudjeluju u financiranju.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Ovi podaci se odnose na proračunski plan, a sredstva za financiranje RTV Herceg Bosne su vi&scaron;e puta mijenjana. Zbog nedostupnosti svih izvje&scaron;ća o izvr&scaron;enju proračuna nije jasno koliko je proračunskog novca zaista zavr&scaron;ilo na računima ove televizije, ali se planirani iznos kreće oko 808.000 KM, navode iz TI-a.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Inače, ukupan iznos za financiranje medija dostiže skoro polovicu marketin&scaron;kog trži&scaron;ta u BiH i veća je 44 posto od iznosa koji se izdvajao 2014. godine. Od tada do danas za medije je potro&scaron;eno preko 140 milijuna maraka, a iznos tog novca rapidno se povećavao iz godine u godinu, pokazalo je istraživanje koje je proveo Transparency.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Istovremeno, dostupna financijska izvje&scaron;ća pokazuju kako se udio vlastitih prihoda većine javnih medija značajno smanjuje, a zbog sve veće financijske ovisnosti od proračunskih subvencija ozbiljno je ugrožena i njihova uređivačka neovisnost.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Javni mediji, navode iz Transpancya, trebali bi biti u službi javnosti, ali su sve če&scaron;će na meti kazni regulatornih tijela zbog pristranog izvje&scaron;ćivanja i promocije političkih interesa vladajućih struktura. To je potvrdio i izvje&scaron;taj o provedenim izborima OSCE-a, gdje se upozorava kako bi dru&scaron;tveni mediji u izbornom razdoblju trebali omogućiti jednak pristup svim kandidatima, jer političari na vlasti imaju povla&scaron;ten tretman.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Novinarske udruge upozoravaju na sve veće političke pritiske na uređivačku politiku, a ima i primjera gdje je vlast kadrovska rje&scaron;enja i način izvje&scaron;ćivanja uvjetovala isplatom proračunskih sredstava.</p> <p>&nbsp;</p> <p>U Bosni i Hercegovini postoje tri javna emitera, dvije novinske agencije i 81 medij u vlasni&scaron;tvu županija, općina i gradova. Tro&scaron;kovi njihovog rada značajno rastu iz godine u godinu, a osim plaća i nagomilanih dugova iz džepa poreznih obveznika, sve če&scaron;će se plaćaju lo&scaron;e poslovne odluke, presude za klevetu i kazne za kr&scaron;enje medijskog kodeksa, navode iz Transparency International.</p> <p>&nbsp;</p> <p><img src="https://www.grude.com/Datoteke/novosti/19-12-29-19-12-29-rtv_hb_proracunski_2019_001.jpg" alt="" width="640px" /></p>//grude.com/Datoteke/Novosti/19-04-28-rtv-hb.jpgPrvi put nakon katastrofe! U Černobilu okićeno BOŽIĆNO DRVCEhttp://grude.com/clanak/?i=162912162912Grude.com - klik u svijetFri, 27 Dec 2019 08:13:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=19-12-27-019-cernobil.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Božićno drvce je prvi put od 1986. i černobilske katastrofe postavljeno na središnji trg obližnjeg grada Pripjata koji je danas "grad duhova", prenijela je ukrajinska ZIK TV.<p>&nbsp;</p> <p>Nekoć grad u kojem je živjelo 47 tisuća stanovnika, Pripjat je smje&scaron;ten oko tri kilometra od biv&scaron;e nuklearne elektrane Černobil i danas je napu&scaron;ten zbog radijacije.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Biv&scaron;i stanovnici do&scaron;li su u napu&scaron;teni grad kako bi okitili drvce s obiteljskim fotografijama u sklopu kampanje koju je organizirala Udruga černobilskih turoperatora.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Neki od njih rekli su da su donijeli ukrasni sat kao "simbol protoka vremena i činjenice da protokom vremena grad ne umire, već oživi".</p> <p>&nbsp;</p> <p>Katerina Aslamova iz agencije Černobil Tour rekla je kako su se biv&scaron;i stanovnici prvi put&nbsp;vratili u Pripjat&nbsp;od njihove prisilne evakuacije nakon najveće nuklearne nesreće u povijesti.</p> <p>"Grad mora živjeti, a da se to dogodi, mora biti spa&scaron;en", rekla je.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Ona i njezino dru&scaron;tvo voljeli bi da se Pripjat i zabranjena zona oko nuklearke uvrste&nbsp;na popis svjetske ba&scaron;tine UNESCO-a.</p> <p>&nbsp;</p> <p>"Život se vraća u Pripjat", rekao je Jaroslav Jemelijanenko, osnivač Černobil Huba. "To je neuobičajeno, periodično i turistički. Svakoga dana&nbsp;nekoć napu&scaron;teni grad napune turisti iz cijeloga svijeta. Dolaze kako bi naučili na&scaron;u povijest, koja je promijenila tijek događaja u cijelom svijetu", dodao je.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Trideset jedna osoba umrla je odmah nakon eksplozije 1986., dok su deseci tisuća ljudi umrli kasnije od bolesti uzrokovanih radijacijom.</p> <p>&nbsp;</p> <p><em><strong>Index.hr</strong></em></p>//grude.com/Datoteke/Novosti/19-12-27-019-cernobil.jpgMajstori fućkanja demonstrirali plemenitost i glazbeno umijećehttp://grude.com/clanak/?i=162889162889Grude.com - klik u svijetMon, 23 Dec 2019 18:17:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=19-12-23-suci-1.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/> Uz nogometne i privatne teme zapadno-hercegovački nogometni suci i kontrolori, te njihove kolege iz susjednih županija, razgovarali su i o planovima za narednu razdoblje.<p>&nbsp;</p> <p>Za kraj kako reko&scaron;e &ndash; uspje&scaron;ne sezone, Udruga nogometnih sudaca Županije zapadno-hercegovačke organizirala je druženje sudaca i kontrolora, te kolega iz susjednih županija &ndash; Hercegovačko-neretvanske i Herceg-bosanske, prenosi RAdio Ljubu&scaron;ki.</p> <p>&nbsp;</p> <p>&Scaron;ezdesetak majstora fućkanja na svom prvom predblagdanskom druženju, demonstriralo je plemenitost, a mlađi članovi i glazbeno umijeće. Naime, večera je imala i humanitarni karakter, suci su darivali novac, a prikupljena sredstva bit će uručena obitelji s većim brojem djece iz Ljutog Doca. Mladi članovi udruge za ovu su prigodu organizirali su se u glazbeni sastav koji je pokazao i zavidno glazbeno umijeće. Naravno, u pjesmi su ih zdu&scaron;no podržale starije kolege:</p> <p>&nbsp;</p> <p>&bdquo;Ovim druženjem zaključili smo za nas jednu uspje&scaron;nu sezonu. Udruga je registrirana u siječnju ove godine, imali smo vi&scaron;e različitih aktivnosti, a ovim druženjem smo stavili točku na urađeno&ldquo;, konstatira Goran Paradžik predsjednik Udruge sudaca Županije Z-H, inače sudac s međunarodnim iskustvom, te razlaže:</p> <p>&nbsp;</p> <p>&bdquo;Kao posebno značajan istakao bi podatak da smo ove godine uspjeli dobiti 32 mlada suca, tako da udruga sada ima 65 članova. To je za nas vrlo značajno, jer smo bili do&scaron;li u situaciju da za utakmice mlađih uzrasta, nemamo dovoljan broj sudaca. Sada je to prevladano, a na planu aktiviranja mladih koji žele suditi, radit ćemo sustavno. Nije dovoljno mladog čovjeka samo regrutirati u sudačke redove, za njihovo bru&scaron;enje treba strpljenja i upornosti, da bi se kroz obuku i edukaciju, do&scaron;lo do rezultata. Na&scaron; krajnji cilj je imati vi&scaron;e sudaca s međunarodnim rejtingom&ldquo;, ističe agilni čelnik zapadno-hercegovačke sudačke organizacije.</p> <p>&nbsp;</p> <p><img src="https://www.grude.com/Datoteke/novosti/19-12-23-19-12-23-suci-3.jpg" alt="" width="640px" /></p> <p>&nbsp;</p> <p>Uz nogometne i privatne teme zapadno-hercegovački nogometni suci i kontrolori, te njihove kolege iz susjednih županija, razgovarali su i o planovima za narednu razdoblje. Valja reći da je osoblje restorana &bdquo;Megi&ldquo; na Mostarskim vratima kod Ljubu&scaron;kog, suce iznenadilo ponudom skoro zaboravljenog tradicionalnog jela &ndash; juhe i mesa prženog na maslu od kopuna. Inače, kopun je u&scaron;kopljeni pijevac, koji se uzgaja zbog sočnog i ukusnog mesa puna okusa. Očito su kuhari spomenutog restorana, računajući da su nogometni suci ljudi s dubljim džepom, željeli biranim jelom pridobiti ih za goste.</p> <p>&nbsp;</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/19-12-23-suci-1.jpgFOTO: Vrijedna donacija Crvenom križu ŽZH od Crvenog križa Grada Zagrebahttp://grude.com/clanak/?i=162884162884Grude.com - klik u svijetMon, 23 Dec 2019 11:14:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=19-12-23-ck2.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Izaslanstvo Gradskog društva Crvenog križa Zagreb boravilo je u posjeti sjedištu Crvenog križa Županije Zapadnohercegovačke u Ljubuškom. <p><br />Tom prilikom, uručena je vrijedna donacija Gradskog dru&scaron;tva Crvenog križa Zagreb, u vidu humanitarne robe i opreme, materijalnih sredstava potrebnih za svakodnevno izvr&scaron;avanje obveza Crvenog križa Županije Zapadnohercegovačke.</p> <p>&nbsp;</p> <p>&bdquo;Vrijedna donacija nastavak je suradnje između Gradskog dru&scaron;tva Crvenog križa Zagreba i Crvenog križa ŽZH. Na&scaron;a organizacija dobila je potrebna sredstva, kao i opremu, koja će značajno utjecati na spremnost Crvenog križa ŽZH u slučaju prirodnih i drugih nesreća i katastrofa. Vrijednost donirane robe i opreme procjenjuje se na 100.000 kn, te ovim putem zahvaljujemo vodstvu Gradskog dru&scaron;tva Crvenog križa Zagreba, &scaron;to je prepoznao potrebe na&scaron;e organizacije. U pripremi je i dokument koji će ojačati i formalizirati suradnju na&scaron;e dvije organizacije,&ldquo; rekao je Viktor Grbavac, predsjednik Crvenog križa Županije Zapadnohercegovačke.<br /><br /><br /></p> <p><img src="https://www.grude.com/Datoteke/novosti/19-12-23-19-12-23-ck4.jpg" alt="" width="640px" /></p> <p><img src="https://www.grude.com/Datoteke/novosti/19-12-23-19-12-23-ck3.jpg" alt="" width="640px" /></p> <p><img src="https://www.grude.com/Datoteke/novosti/19-12-23-19-12-23-ck5.jpg" alt="" width="640px" /></p> <p>&nbsp;</p> <p>Podsjećamo, u godini na izmaku, Crveni križ ŽZH je dobio dva terenska vozila od Crvenog križa FBiH i Uprave civilne za&scaron;tite ŽZH, formirao Službu za zbrinjavanje ugroženog i nastradalog stanovni&scaron;tva i prvu medicinsku pomoć, a putem općinskih i gradskih organizacija organizirao 37 akcija dobrovoljnog darivanja krvi, na kojima je prikupljeno vi&scaron;e od 1.300 doza krvi, dok je kroz program osposobljavanja iz pružanja prve pomoći, osposobljeno vi&scaron;e od 1.250 kandidata za vozače motornih vozila, na području Županije Zapadnohercegovačke.</p> <p>&nbsp;</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/19-12-23-ck2.jpgNovi ISIL je stigao! 'Oni su poput al-Qaide' na steroidimahttp://grude.com/clanak/?i=162881162881Grude.com - klik u svijetMon, 23 Dec 2019 08:24:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=15-12-23-isilovci_15.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Postoje velike indikacije da se tzv. Islamska država reorganizira u Iraku, dvije godine nakon što su izgubili posljednji teritorij u toj zemlji, piše BBC. Obavještajne službe Kurda i Zapada kazale su kako se broj napada ISIL-a povećava.<p><br />Militanti su sada vi&scaron;e osposobljeni i opasniji od al-Qaide, tvrdi kurdski službenik za borbu protiv terorizma Lahur Talabany.</p> <p>&nbsp;</p> <p>"Imaju bolje tehnike, taktike i mnogo vi&scaron;e novca. Mogu kupiti vozilo, oružje, hranu i opremu. Tehnolo&scaron;ki su pametniji i teže ih je 'istjerati'. Oni su poput al-Qaide na steroidima", rekao je Talabany.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Istaknuo je kako oni na sjeveru Iraka već 12 mjeseci rade na ponovnoj izgradnji na ru&scaron;evinama kalifata. S obzirom na povećanu aktivnost, misle da je faza reizgradnje okončana.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Kazao je i to kako je sada na djelu novi ISIL koji ne želi kontrolirati teritoriju kako bi izbjegao da ponovo postane meta već su oti&scaron;li u "podzemlje".</p> <p>&nbsp;</p> <p>"Nalaze se u velikom planinskom području koje iračka vojska te&scaron;ko može kontrolirati. Kriju se u pećinama i drugim skrovi&scaron;tima", kazao je Talabany.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Upozorio je da će ISIL iskoristiti nemire zbog političkih uhićenja, osjećaj otuđenosti sunita te zastranjene odnose između Bagdada i kurdske regionalne vlade. Postoji novo područje koje nikom ne pripada, a koje se nalazi na sjeveru Iraka između zona koje čuvaju kurdske snage i njihove iračke kolege. Samo jedna patrola kontrolira područje gdje su ISIL-ovci.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Prema izvje&scaron;tajima obavje&scaron;tajnih agencija, ISIL se nedavno pojačao sa 100 novih boraca koji su pre&scaron;li granicu iz Sirije, a među njima su i neki stranci koji nose samoubilačke pojaseve.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Kurdska obavje&scaron;tajna služba tvrdi kako na području Iraka postoji jo&scaron; 10.000 pristalica ISIL-a, od kojih je najmanje 5.000 boraca.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Američki vojni zapovjednik William Seely kazao je kako su njihove snage samo od sredine listopada do sredine studenoga izvele 170 operacija "či&scaron;ćenja" i uni&scaron;tile 1.700 komponenti za improvizirane eksplozivne uređaje. Naglasio je kako smatra da se ISIL-ovci ne mogu dugo kriti i živjeti u pećinskim uvjetima.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Terorističke aktivnosti u Iraku su povećane, a postoji strah da će biti jo&scaron; novih napada i na Zapadu, zaključuje BBC.</p> <p>&nbsp;</p> <p><em><strong>Grude.com</strong></em></p>//grude.com/Datoteke/Novosti/15-12-23-isilovci_15.jpgPREDSJEDNICA: IŠLI SU 10 NA 1, SAD SE UJEDINIMO I IDEMO PO POBJEDUhttp://grude.com/clanak/?i=162878162878Grude.com - klik u svijetSun, 22 Dec 2019 22:21:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=19-12-22-019-kolinda-izborna-noc.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Vivat Croatia, vivat Croatia, vivat Croatia... živjela Hrvatska, živjela Hrvatska, živjela Hrvatska... ori se večeras u stožeru Kolinde Grabar Kitarović.<p>&nbsp;</p> <p>Iako je protiv sebe imala desnicu, dio onih iz vrha HDZ-a, radikale raznih vrsta, političke analfabete i slične Kolinda Grabar Kitarović u&scaron;la je u drugi krug gdje će se boriti protiv Zorana Milanovića.</p> <p>&nbsp;</p> <p>- Ovo je bila bitka, deset na jednu, a imala sam i jakog sukandidata na svom političkom spektru za razliku od protukandidata Milanovića, ali sada se moramo svi okupiti i idemo na pobjedu - poručila je u prvom govoru predsjednica.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Zahvalila je se obitelji, svakom članu svoga tima, narodu i svakom branitelju koji je omogućio da bi dana&scaron;nja omladina mogla živjeti bolje.</p> <p>&nbsp;</p> <p>- Ponosna stojim pred vama i tražim va&scaron;e povjerenje za glas u drugome krugu. Pozivam sve vas od Slavonije i Dalmacije da izađete na izbore i da u drugome krugu date glas za bolju Hrvatsku - kazala je predsjednica.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Istaknula je da će to biti glas za pet godina snažnog rada za Hrvatsku. - Drage Hrvatice i Hrvati, ne smije biti nikakvog poigravanja s Hrvatskom. Možete ne voljeti mene, možete ne voljeti bilo koju stranku koja me je podržala, ali kao hrvatski domoljubi ne možete ne voljeti Hrvatsku! </p> <p>&nbsp;</p> <p>Govorila je i o hrvatskom narodu u BiH koji je opet stao uz svoju predsjednicu: - Za ravnopravnost Hrvata u BiH ćemo se izboriti jer nema podjela među hrvatskim narodom, svi smo jedno, svi smo srce koje kuca za Hrvatsku.</p> <p>&nbsp;</p> <p><em><strong>Grude.com</strong></em></p>//grude.com/Datoteke/Novosti/19-12-22-019-kolinda-izborna-noc.jpgMilanović relativni pobjednik izbora! Aktualna PREDSJEDNICA brani svoj mandat!http://grude.com/clanak/?i=162877162877Grude.com - klik u svijetSun, 22 Dec 2019 21:56:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=19-12-22-019-koli-milanovic.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Zoran Milanović, najlošiji premijer u povijesti Hrvatske, ide u drugi krug predsjedničkih izbora za prvu osobu Hrvata.<p>&nbsp;</p> <p>Njemu na megdan ide aktualna predsjednica Kolinda Grabar Kitarović.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Iako je Milanovićeva prednost velika, ako se uzme u obzir da su Grabar Kitarović i &Scaron;koro ujedinili desnicu i osvojili vi&scaron;e od 50 posto glasova, aktualna predsjednica je veliki favorit.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Da se pita Hrvate iz BiH i ostatka dijaspore, Kolinda Grabar Kitarović bi već večeras postala predsjednica.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Kolinda Grabar Kitarović je imala protiv sebe i brojne iz vlastite stranke, a i sami vrh HDZ-a nije joj bio sklon. Unatoč tome, narod je stao u velikoj većini uz svoju predsjednicu i plasirao je u drugi krug.</p> <p>&nbsp;</p> <p><em><strong>Grude.com</strong></em></p>//grude.com/Datoteke/Novosti/19-12-22-019-koli-milanovic.jpgDIJASPORA: Grabar Kitarović iznad 50 postohttp://grude.com/clanak/?i=162876162876Grude.com - klik u svijetSun, 22 Dec 2019 20:20:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=16-04-20-kolinda.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Nakon 64 posto obrađenih glasova dijaspore, odnosno Bosne i Hercegovine druge domovine Hrvata i svih ostalih zemalja u kojima žive Hrvati, Kolinda Grabar Kitarović osvaja 51,99 posto glasova i da se samo dijaspore pita ona bi već večeras bila predsjednica.<p>&nbsp;</p> <p>Miroslav &Scaron;koro je na temelju 64 posto obrađenih glasova osvojio 35,37 posto.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Treći je Zoran Milanović sa 6,41 posto, a koji je zasad u ukupnom vodstvu.</p> <p>&nbsp;</p> <p><em><strong>Grude.com</strong></em></p>//grude.com/Datoteke/Novosti/16-04-20-kolinda.jpgPRVI NESLUŽBENI REZULTATI: MILANOVIĆ 32,02 %, GRABAR KITAROVIĆ 27,99 %, ŠKORO 21,78 %http://grude.com/clanak/?i=162875162875Grude.com - klik u svijetSun, 22 Dec 2019 19:57:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=19-12-22-019-koli-miro-zoki.jpeg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Prema prvim neslužbenim rezultatima nakon 20 posto prebrojanih glasova Zoran Milanović osvaja 32,02 posto, a Grabar Kitarović 27,99 posto. Miroslav Škoro je na 21,78 posto.<p>&nbsp;</p> <p><a href="https://www.grude.com/clanak/?i=162872&amp;izlazne-ankete-kolinda-grabar-kitarovic-protiv-zorana-milanovica-u-drugom-krugu" target="_self">Povezane vijesti: IZLAZNE ANKETE: KOLINDA GRABAR KITAROVIĆ PROTIV ZORANA MILANOVIĆA U DRUGOM KRUGU</a></p>//grude.com/Datoteke/Novosti/19-12-22-019-koli-miro-zoki.jpegOpet Mostar: Ljudi padaju jer je pod klizav, stariji čovjek se razbiohttp://grude.com/clanak/?i=162869162869Grude.com - klik u svijetSun, 22 Dec 2019 11:23:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=19-12-22-019-stariji-covjek-pad.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Da je žalosno, bilo bi smiješno, ali izbori u Mostaru pretvorili su se u čisti cirkus. S obzirom da dolaze Hrvati iz čitave BiH, umjesto angažmana nekoliko desetaka ljudi koji će brisati podove zbog obilne kiše, ljudi padaju po podu.<p>&nbsp;</p> <p>Tako je prema pisanju portala Bljesak.info stariji čovjek pao na glavu i ozlijedio se. Zbog te nezgode intervenirala je Hitna pomoć. Kako javlja izvjestitelj Bljeska, čitava &scaron;kola je klizava te je i prije starčevog pada bilo nekoliko padova na stepenicama.</p> <p>&nbsp;</p> <p><em><strong>Grude.com</strong></em></p>//grude.com/Datoteke/Novosti/19-12-22-019-stariji-covjek-pad.jpgDragan Čović i Mate Bulić zajedno na biračkom mjestu! http://grude.com/clanak/?i=162868162868Grude.com - klik u svijetSun, 22 Dec 2019 11:07:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=19-12-22-019-covic-bulic-katic.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Predsjednik HDZ-a BiH i HNS-a Dragan Čović i 'kralj dijaspore' Mate Bulić odradili su svoju glasačku dužnost.<p>&nbsp;</p> <p>Podr&scaron;ku i jedan i drugi daju aktualnoj predsjednici Kolindi Grabar Kitarović.</p> <p>"&Scaron;to se mene tiče zna se, nema dileme, za koga sam glasovao. Vjerujem da će to biti za veliki broj svih nas koji izlazimo na glasovanje u Bosni i Hercegovini", kazao je Čović aludirajući na podr&scaron;ku njegove stranke aktualnoj predsjednici Kolindi Grabar-Kitarović.</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/19-12-22-019-covic-bulic-katic.jpgMostarski uhljeb godine! Izbori kasnili jer je prespaohttp://grude.com/clanak/?i=162867162867Grude.com - klik u svijetSun, 22 Dec 2019 10:58:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=19-12-22-sleepy.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Ispred biračkog mjesta broj 12 u Osnovnoj školi Petra Bakule formirao se red jer je zbog kašnjenja predsjednika biračkog obora to mjesto otvoreno tek oko 7:20 umjesto u 7:00.<p>&nbsp;</p> <p>"Ljudi iz Livna i Tomislavgrada stigli, a on iz Mostara kasni", kazao nam je jedan od birača, dok gospođa koja je nervozna čekala reče da je ta situacija najbolji dokaz "da kako radimo da tako i imamo".</p> <p>&nbsp;</p> <p>Favoriti među bh. Hrvatima su Kolinda Grabar Kitarović i Miroslav &Scaron;koro.</p> <p>&nbsp;</p> <p><em><strong>Grude.com</strong></em></p>//grude.com/Datoteke/Novosti/19-12-22-sleepy.jpgPakleno u Australiji: 'Sve gori, gušimo se na preko 40°C'http://grude.com/clanak/?i=162864162864Grude.com - klik u svijetSat, 21 Dec 2019 17:52:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=19-12-21-australia-pozar.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Zbog stotina požara koji divljaju diljem kontinenta obustavlja se promet na većini prometnica, sve je više poginulih, a vatra je uništila stotine domova i milijune hektara zemljišta.<p>&nbsp;</p> <p>Katastrofalna situacija u Australiji zbog ogromnih požara koje vi&scaron;e nitko ne može kontrolirati, nakon vi&scaron;e tjedana doživljava paklenu kulminaciju. Tijekom jučera&scaron;njeg dana temperature su na većini kontinenta prelazile 40 stupnjeva Celzijevih, a veliki broj prometnica, uključujući i onu koja povezuje Sidney i Canberru, blokirane su. Avioni jo&scaron; prometuju, no upitno je do kada. Tamo&scaron;nje vlasti apeliraju na stanovnike da odgode planirana božićna putovanja.</p> <p>&nbsp;</p> <p>zvanredne mjere objavljene su za tri australske države, Novi Južni Wales, Južnu Australiju i Victoriju, a sve je vi&scaron;e i ljudskih žrtava.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Požar stvara mikroklimu</strong></p> <p>U Novom Južnom Walesu divlja vi&scaron;e od 100 požara, a samo oko Sydneya tri požara su se toliko razbuktala da su progla&scaron;ene izvanredne mjere. Na terenu u toj saveznoj državi je vi&scaron;e od 10.000 članova vatrogasnih i svih ostalih službi, a dvoje dobrovoljnih vatrogasaca poginulo je pri ga&scaron;enju u četvrtak.</p> <p>&nbsp;</p> <p>- Ovi požari vjerojatno će se nastaviti &scaron;iriti dugo iza Božića - kazao je za BBC Ben Shepard, inspektor za ruralne vatrogasne službe iz Novog Južnog Walesa.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Kako javljaju tamo&scaron;nji mediji, ozlijeđena su najmanje 23 vatrogasca, a od rujna diljem Australije poginulo je najmanje osmero ljudi, uni&scaron;teno je vi&scaron;e od 700 kuća i zgrada, poharani su milijuni hektara zemlji&scaron;ta, a deseci vozila su uni&scaron;teni.<br />Prema izvje&scaron;taju Guardiana, požar u Victoriji se dolovce tijekom noći učetverostručio i već stvara vlastitu mikroklimu. Kako saznajemo od tamo&scaron;njih stanovnika, ta mikroklima izazvala je i ne&scaron;to ki&scaron;e, no to nije bilo dovoljno da pogasi plamen.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Iako su se tijekom noći temperature pone&scaron;to snizile, jak vjetar jo&scaron; vi&scaron;e raspaljuje buktinje, prenosi 24sata.hr.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Bez ki&scaron;e godinu dana</strong></p> <p>I dok se stanovnici većeg dijela naseljene Australije već doslovce tjednima gu&scaron;e u dimu koji je pokrio i najveće gradove, statistički prognostički podaci su neumoljivi. Ova je situacija posljedica jednog od najtoplijih prosinaca u povijesti mjerenja, a Australiju je zahvatio zastra&scaron;ujući toplinski udar. Temperature već danima prelaze 40 stupnjeva Celzijusa, a na jugu Australije izmjereno je i gotovo 50 stupnjeva Celzijusa, &scaron;to je najvi&scaron;e temperatura izmjerena u prosincu na cijeloj zemaljskoj kugli.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Iako je ovo razdoblje klimatolo&scaron;ki ljeto u Australiji, te su tamo&scaron;nji stanovnici navikli na ekstremne vrućine, stručnjaci ističu kako nikad nije bilo ovako vruće u toliko dugom vremenskom periodu. Ki&scaron;a u nekim dijelovima kontinenta nije pala punih 12 mjeseci.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Kako pi&scaron;e CNN, velika toplinska kupola nad kontinentom zadržava vrelinu, ne dopu&scaron;tajući približavanje hladnih fronti i ki&scaron;e.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Mnogi Australci optužuju premijera Scotta Morrisona i njegovu vladu da se nisu dobro postavili prema zastra&scaron;ujućoj situaciji, a sve je dodatno razljutila odluka Morrisona da ba&scaron; ovih dana ode na odmor na Havaje.</p> <p>&nbsp;</p> <p>I dok čelnik vatrogasnog sindikata premijerove odluke naziva stramotom, stručnjaci podsjećaju na izvje&scaron;će UN-a da Australija nije puno napravila da ispuni obaveze iz Pari&scaron;kog sporazuma o klimi.</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/19-12-21-australia-pozar.jpgHercegovci stižu, već se čaše dižuhttp://grude.com/clanak/?i=162861162861Grude.com - klik u svijetSat, 21 Dec 2019 16:15:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=19-12-21-019-guzva.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Počele su gužve na graničnim prijelazima. Gastarbajteri su se počeli vraćati kući, majci Hercegovini u kojoj će se ovih dana radovati, pjevati, plesati, družiti se i ići na svete mise.<p>&nbsp;</p> <p>- &Scaron;ef nas je sve danas pustio kući, rekao nam da ne moramo raditi u ponedjeljak tako da smo uistinu sretni &scaron;to dolazimo kući za blagdane - govori nam Gruđanin koji godinama živi i radi u Njemačkoj.</p> <p>&nbsp;</p> <p>"Hercegovci stižu, već se ča&scaron;e dižu", kaže popularna pjesma. Dobro nam se vratili, a neki od vas i trajno ostali na rodnoj grudi.</p> <p>&nbsp;</p> <p><em><strong>Grude.com</strong></em></p>//grude.com/Datoteke/Novosti/19-12-21-019-guzva.jpgPREDSJEDNICA ODRŽALA SREDIŠNJI SKUP: 'NISAM POBJEGLA KAD ME HRVATSKA NAJVIŠE TREBALAhttp://grude.com/clanak/?i=162846162846Grude.com - klik u svijetFri, 20 Dec 2019 08:37:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=19-12-20-019-kolinda-jakov-glavna.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>U zagrebačkoj dvorani Dražena Petrovića predsjednička kandidatkinja Kolinda Grabar-Kitarović održala je završni predizborni skup. <p>&nbsp;</p> <p>Na skupu je bilo nekoliko tisuća ljudi. "Izađite na izbore, to je pravo ali i dužnost. Možete voljeti ili nevoljeti mene i HDZ, ali ne možete ne voljeti Hrvatsku. Izaći na izbore znači voljeti Hrvatsku, a vi znate kome ćete dati glas", poručila je Grabar-Kitarović.</p> <p>&nbsp;</p> <p>"Budimo svoji u nedjelju i dajmo glas za Hrvatsku koja zna i mora bolje", naglasila je. Rekla je da bez branitelja i&nbsp;prvog predsjednika Tuđmana ne bi imali državu.</p> <p>&nbsp;</p> <p>"<strong>Hvala svima koji su me podržali</strong> i na pro&scaron;lim izborima. Bio je to početak promjena u na&scaron;oj državi i sada taj trend moramo nastaviti jo&scaron; krupnijim koracima. Hvala svima koji me i sada podržavaju počev&scaron;i od moga HDZ-a. Pri kraju smo naporne kampanje u kojoj sam pro&scaron;la cijelu Hrvatsku i zato poznam Hrvatsku i Hrvatska pozna mene. Jeste li gledali neki dan sučeljavanje. I &scaron;to kažete? Trema ili neznanje ili nebriga. Neka se stavi na jednu stranu mojih pet godina i <strong>15 godina prije mene</strong> i bit će svakome jasno &scaron;to je bolje i za&scaron;to tražim do vas povjerenje za svoj drugi mandat", kazala je Grabar-Kitarović.</p> <p>&nbsp;</p> <p>"Znate da di&scaron;em za Hrvatsku bez kalkulacija", dodala je. "<strong>Nisam pobjegla kada me je Hrvatska najvi&scaron;e trebala</strong>, nisam je nazivala slučajnom državom", kazala je.</p> <p>&nbsp;</p> <p>"Nekada&scaron;nji&nbsp;premijer je rekao da je Hrvatska slučajna država,&nbsp; a Hrvate je nazvao nevjerojatnim paradoksom, nacijom koja se jedva drži zajedno, a mi smo bili zajedno pod vodstvom prvog hrvatskog predsjednika Tuđmana. Taj isti predsjednik Vlade govorio je o Hrvatskoj kao o zemlji u kojoj se čuju gusle i kuburu. E pa neka se čuju", kazala je.</p> <p>&nbsp;</p> <p>"Povezujemo <strong>iseljeni&scaron;tvo i domovinu</strong>. Hrvatska vojska jača. Dignitet svakog vojnika je bolji. Uspje&scaron;no čuvamo hrvatsku granicu od ilegalnih migracija i na&scaron;a policija odlično radi svoj posao. Ne dam protiv njih", kazala je Grabar-Kitarović. "Čvrsto smo branili prava Hrvata u Bosni i Hercegovini", rekla je.</p> <p>&nbsp;</p> <p>"Izvukli smo Hrvatsku iz empatije i sivila. Nije na koljenima. Za Hrvatsku se u svijetu zna po uspjesima. Hrvatska zna i mora jo&scaron; bolje. Zato moramo zajedno nastaviti dalje, zato sam tu među vama da budemo zajedno u ovoj izbornoj borbi. Ne smijemo dopustiti nikakve podjele. <strong>Čuli ste da neki koji se pozivaju na Tuđmana zazivaju podjelu</strong>. Zar bi on dijelio Hrvate na manje ili veće domoljube kako bi pobijedio na izborima, ne bi. Hrvatska koja zna i može, to je jedina Hrvatska u koju vjerujem. Zato sam danas tu da kažem <strong>da zajedni&scaron;tvu a ne podjeli i opasnom radikalizmu</strong>", kazala je Grabar-Kitarović.</p> <p>&nbsp;</p> <p>"Nisam se skrivala od Hrvatske i naroda, posjetila sam Hrvate diljem svijeta, zastupala sam Hrvatsku čvrsto i odlučno. Rugali su mi se da se guram u prve redove. Ja ću biti uvijek u prvim redovima u va&scaron;e ime", dodala je.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Govorio je i Milijan Brkić. - Evo mene moji ljudi, nisam nestao. Tu sam, počeo je s govorom <strong>Milijan Brkić</strong>, zamjenik predsjednika HDZ-a na predizbornom skupu predsjednice i kandidatkinje<strong> Kolinde Grabar Kitarović</strong> u zagrebačkoj Ciboni.</p> <p>&nbsp;</p> <p>- Odmah ću reći, bio sam, jesam i bit ću za Kolindu. Pozdravljam vas starim hrvatskim pozdravom: "Hvaljen Isus i Marija". Želimo pozdraviti predsjednika stranke <strong>Andreja Plenkovića</strong>, <strong>Gordana Jandrokovića</strong>. A poseban pozdrav <strong>Kolindi Grabar Kitarović </strong>- grmio je Brkić te nastavio:<br /> <br /> - Znate koga smo maknuli prije pet godina iz Banskih dvora i s Pantovčaka. Ne želim im ni ime spominjati. Nije ova država stvorena na tekovinama komunizma, nacizma i fa&scaron;izma. Stvorena je u Domovinskom ratu, pod vodstvom Tuđmana. Zato moramo izaći u nedjelju na izbore i izabrati Kolindu za na&scaron;u predsjednicu - vikao je Brkić te u zaključku čestitao svima naredne blagdane.</p> <p>&nbsp;</p> <p><img src="https://www.grude.com/Datoteke/novosti/19-12-20-19-12-20-019-kolinda-jakov-1.jpg" alt="" width="640px" /></p> <p><img src="https://www.grude.com/Datoteke/novosti/19-12-20-19-12-20-019-kolinda-jakov-2.jpg" alt="" width="640px" /></p> <p><img src="https://www.grude.com/Datoteke/novosti/19-12-20-19-12-20-019-kolinda-jakov-3.jpg" alt="" width="640px" /></p> <p><img src="https://www.grude.com/Datoteke/novosti/19-12-20-19-12-20-019-kolinda-jakov-4.jpg" alt="" width="640px" /></p> <p><img src="https://www.grude.com/Datoteke/novosti/19-12-20-19-12-20-019-kolinda-jakov-5.jpg" alt="" width="640px" /></p> <p><img src="https://www.grude.com/Datoteke/novosti/19-12-20-19-12-20-019-kolinda-jakov-6.jpg" alt="" width="640px" /></p> <p><img src="https://www.grude.com/Datoteke/novosti/19-12-20-19-12-20-019-kolinda-jakov-7.jpg" alt="" width="640px" /></p> <p><img src="https://www.grude.com/Datoteke/novosti/19-12-20-19-12-20-019-kolinda-jakov-8.jpg" alt="" width="640px" /></p> <p><img src="https://www.grude.com/Datoteke/novosti/19-12-20-19-12-20-019-kolinda-jakov-9.jpg" alt="" width="640px" /></p> <p><em><strong>Grude.com<br />Foto:Cropix<br /></strong></em></p>//grude.com/Datoteke/Novosti/19-12-20-019-kolinda-jakov-glavna.jpgNakon 1868. i 1999., treći put izglasan opoziv AMERIČKOG PREDSJEDNIKAhttp://grude.com/clanak/?i=162836162836Grude.com - klik u svijetThu, 19 Dec 2019 08:24:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=19-12-19-180306214619-trump-white-house-chaos-full-169.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Predstavnički dom američkog Kongresa je u srijedu oko 20 sati po lokalnom vremenu izglasao opoziv američkog predsjednika Donalda Trumpa. <p>&nbsp;</p> <p>Važno je naglasiti da to jo&scaron; uvijek ne znači da je Trump smijenjen s dužnosti. O njegovoj smjeni odlučivat će Senat, no protiv Trumpa je sada službeno pokrenut opoziv (eng. impeachment). Ovo je treći put u povijesti da je Kongres izglasao opoziv predsjednika.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Glasalo se o dvije točke opoziva optužnice za opoziv koju je sastavio i izglasao Kongresni odbor za pravosuđe: zloporabu ovlasti i opstruiranje Kongresa.</p> <p>&nbsp;</p> <p>230 zastupnika glasalo je za opoziv - demokrati su glasali s 229 glasova za, a pridružio im se jedan nezavisni zastupnik. Nijedan republikanac nije glasao za opoziv Trumpa. 197 zastupnika glasalo je protiv opoziva - svi republikanci, zajedno s jo&scaron; dvoje demokrata.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Trump će biti smijenjen s dužnost tek ako njegov opoziv potvrdi gornji dom Kongresa - Senat. U njemu će se održati svojevrsno kvazisuđenje, u kojem će svih 100 senatora biti porota, predsjednik Vrhovnog suda John Roberts će biti sudac, a lideri Predstavničkog doma preuzet će ulogu tužiteljstva.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Vođa većine Mitch McConnell imat će glavnu ulogu u&nbsp;postavljanju pravila suđenja. Budući da Trumpovi republikanci u Senatu imaju većinu, a za potvrdu opoziva potrebna je ne obična, nego čak dvotrećinska većina, izgledi da Trump zaista bude smijenjen, vrlo su tanki.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Podsjetimo, glavna optužba protiv američkog predsjednika je ta da je zloupotrijebio svoje predsjedničke ovlasti tako &scaron;to je "tražio uplitanje strane vlade, Ukrajine, kako bi pomogla njegovom ponovnom izboru", i to tako da iskopa prljav&scaron;tinu o njegovu političkom suparniku&nbsp;Joeu Bidenu i njegovu sinu Hunteru, &scaron;to bi mu zasigurno pomoglo na predsjedničkim izborima iduće godine.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Kao sredstvo pritiska na Ukrajinu koristio je i paket&nbsp;vojne pomoći vrijedne gotovo 400 milijuna dolara koji&nbsp;je unatoč odluci Kongresa bio blokirao, kao i poziv u posjet ukrajinskom predsjedniku Volodimiru Zelenskom.&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>Sve se otkrilo nakon &scaron;to je neimenovani zviždač iz CIA-e prijavio nadređenima svoju zabrinutost da je Trump&nbsp;neprimjereno vr&scaron;io pritisak na Zelenskog u njihovom prvom telefonskom razgovoru 25. srpnja.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Prijava zviždača do&scaron;la je do Kongresa, ali čitava stvar ovog puta nije ostala na jo&scaron; jednom Trumpovu skandalu u nizu. Ovaj je skandal sada uzrokovao izglasavanje opoziva američkog predsjednika, &scaron;to je tek treći opoziv predsjednika u povijesti SAD-a.</p> <p>&nbsp;</p> <p>To su prije Trumpa bili Andrew Johnson 1868.&nbsp;i Bill Clinton 1999., a obojica su kasnije oslobođeni u Senatu. Richard Nixon je 1974. bio pred glasanjem za opoziv koji bi sigurno bio izglasan, ali ga je preduhitrio tako &scaron;to je dao ostavku.</p> <p>&nbsp;</p> <p><em><strong>Index.hr</strong></em></p>//grude.com/Datoteke/Novosti/19-12-19-180306214619-trump-white-house-chaos-full-169.jpgPolog - Postavljen tenk na spomen obilježju zaustavljanja tenkovahttp://grude.com/clanak/?i=162833162833Grude.com - klik u svijetWed, 18 Dec 2019 17:11:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=19-12-18-polog-tenk-spomenik1.jpeg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Podsjetimo, zaustavljanje tenkova JNA Hrvati iz Širokoga Brijega i susjednih općina organizirali su 7. svibnja 1991. <p><br />Postavljanjem tenka T-55, danas je na spomen obilježju zaustavljanja tenkova JNA 1991. godine na granici između &Scaron;irokog Brijega i Mostara (Dobrič-Polog) zavr&scaron;ena zadnja faza uređenja ovoga spomen obilježja.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Ove su godine, Grad &Scaron;iroki Brijeg u suradnji s braniteljskim udrugama HVO-a i Ministarstvo obrane BiH, sklopili Ugovor o dodjeli prostora na privremeno kori&scaron;tenje Odjelu Vojnog muzeja 1. pje&scaron;ačke (gardijske) pukovnije OS BiH, objavio je Grad &Scaron;iroki Brijeg.<br /><br /><br /></p> <p><img src="https://www.grude.com/Datoteke/novosti/19-12-18-19-12-18-polog-tenk-spomenik2.jpeg" alt="" width="640px" /></p> <p>&nbsp;</p> <p>Naime, formiranjem jedinstvenih Oružanih snaga BiH 2005. utemeljena je 1. pje&scaron;ačka (gardijska) pukovnija. Pukovnija ba&scaron;tini identitet, tradiciju i kulturno povijesno nasljeđe Hrvatskog vijeća obrane i hrvatskog naroda. Pukovnija je smje&scaron;tena u vojarni Stanislava Baje Kraljevića na mostarskom Helidromu &ndash; Rodoč, koja je većinom ustupljena na kori&scaron;tenje Sveučili&scaron;tu u Mostaru.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Temeljem zakonskih akata 1. pje&scaron;ačka (gardijska) pukovnija ima sljedeće zadaće da: priprema, istražuje i ba&scaron;tini povijest postrojbi Hrvatskog vijeća obrane i hrvatskog naroda u BiH, surađuje s braniteljskim udrugama i civilnim institucijama; objavljuje publikacije pukovnije; čuva kulturno-povijesno nasljeđe, tradiciju, narodne i vjerske običaje hrvatskog naroda u BiH; drugima prenosi znanja o povijesnim običajima, kulturi odijevanja i pona&scaron;anju pripadnika pukovnije; vodi vojne klubove pukovnije i upravlja muzejom pukovnije. Muzej se sastoji od sredi&scaron;njeg muzeja (vojarna Stanislav Baja Kraljević u Mostaru) i četiri odjela (u vojarnama Livno, Kiseljak i Ora&scaron;je te spomen obilježju zaustavljanja tenkova &Scaron;iroki Brijeg - Polog).<br /><br /><br /></p> <p><img src="https://www.grude.com/Datoteke/novosti/19-12-18-19-12-18-polog-tenk-spomenik.jpeg" alt="" width="640px" /></p> <p>&nbsp;</p> <p>Ovaj odjel Vojnog muzeja bit će otvoren za posjetitelje i javnost, nakon &scaron;to ovih dana komisija Ministarstva obrane i Oružanih snaga BiH pregleda lokaciju.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Podsjetimo, zaustavljanje tenkova JNA Hrvati iz &Scaron;irokoga Brijega i susjednih općina organizirali su 7. svibnja 1991. &Scaron;irokobriježani su tada spriječili blokadom ceste kolonu od preko 100 tenkova i oklopnih vozila koja je krenula iz mostarske vojarne upućena zauzeti položaje u zapadnoj Hercegovini i dijelu južne Hrvatske.</p> <p>&nbsp;</p> <p>JNA je tada tvrdila da se radi o &ldquo;redovnoj vojnoj vježbi i manevru&rdquo;, a goloruki hrvatski narod stao je u obranu svojih stoljetnih ognji&scaron;ta.</p> <p>&nbsp;<br /><br /></p>//grude.com/Datoteke/Novosti/19-12-18-polog-tenk-spomenik1.jpegEvo za koje je projekte u BiH, Vlada RH dodjelila novcehttp://grude.com/clanak/?i=162824162824Grude.com - klik u svijetTue, 17 Dec 2019 08:30:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=17-05-23-hrvatska_zastava.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Donesena je odluka o dodjeli financijske potpore projektima za poticanje povratka Hrvata i stvaranje održivih uvjeta života u Bosni i Hercegovini za 2019. godinu..<p><br /><br />Sredstva je u Grudama dobila općina Grude za projekt rekonstrukcije lokalne ceste Tihaljina - Cerov Dolac u iznosu 100.000 kuna.<br /><br />&nbsp;</p> <p>Tko je dobio sredstva pogledajte na <a title="Vlada RH" href="https://sduosz.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/Odluka%20o%20odabiru.pdf" target="_blank">linku</a></p> <p>&nbsp;<br /><br /></p>//grude.com/Datoteke/Novosti/17-05-23-hrvatska_zastava.jpgPodravka vrijeđa kršćane!? Merry Winter na teglici Linoladehttp://grude.com/clanak/?i=162811162811Grude.com - klik u svijetMon, 16 Dec 2019 12:46:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=19-12-16-merrywinter.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Katolička udruga Vigilare jučer je na svojoj Facebook stranici objavila fotografiju teglice Linolade.<p>&nbsp;</p> <p>Na etiketi teglice pi&scaron;e 'merry winter', &scaron;to u prijevodu znači 'sretna zima'.</p> <p>&nbsp;</p> <p>- Ako ste mislili da su 'sretni blagdani' glup izraz (umjesto Sretan Božić), &scaron;to tek reći za Podravku i njezinu 'winter' Linoladu? - napisali su na Facebooku iz udruge.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Potom su napisali na koje ih sve načine poruka na Linoladi vrijeđa.</p> <p>&nbsp;</p> <p>- Prvo, za&scaron;to na engleskom, a jo&scaron; važnije: &scaron;to znači MERRY WINTER? (ako već žele na engleskom, onda nek poruka za Podravku bude jasna: Jesus is the reason for the season&hellip;). Roditelji nam već &scaron;alju pritužbe i pi&scaron;u Podravki. Pi&scaron;ite i zovite i vi. Vratimo Božić - dodaju u svojoj poruci.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Ovo je samo nastavak podani&scaron;tva pojedinih hrvatskih tvrtki koje vrijeđaju kr&scaron;ćane svojim porukama.</p> <p>&nbsp;</p> <p><em><strong>Grude.com</strong></em></p>//grude.com/Datoteke/Novosti/19-12-16-merrywinter.jpgUHIĆENJA U ALBANIJI NAKON POGIBIJA U POTRESUhttp://grude.com/clanak/?i=162796162796Grude.com - klik u svijetSun, 15 Dec 2019 10:56:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=19-11-26-zgrada-potres-albanija.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Tužiteljstvo Albanije izdalo je 17 naloga za uhićenja po optužbama za ubojstvo i zloupotrebu službenog položaja zbog smrti 51 osobe koje su stradale u zemljotresu magnitude od 6,4 stupnja, kad su se urušili desetci zgrada. Tri osobe su za sada uhićene.<p>&nbsp;</p> <p>Iz policije i Tužiteljstva rečeno je da su početne istrage pokazale da je "uzrok gubitka života u sru&scaron;enim zgradama to &scaron;to se graditelji, inžinjeri i investitori nisu pridržavali pravila, normi i standarda sigurne gradnje".</p> <p>&nbsp;</p> <p>Dvije od devet osoba koje su pritvorene prema optužbi za ubojstvo, vlasnici su dva hotela u Draču koja su se uru&scaron;ila. Tom prilikom je poginulo četvero ljudi.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Oba hotela su bila izgrađena nelegalno, a nalazila su se na jadranskoj obali, južno od Drača.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Treća uhićena osoba je menadžer hotela u vlasni&scaron;tvu policije, u kojem je poginuo visoki policijski dužnosnik.</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/19-11-26-zgrada-potres-albanija.jpgObrazovanje je prvo i najvažnije strateško područje Sveučilišta u Mostaru FOTOhttp://grude.com/clanak/?i=162790162790Grude.com - klik u svijetSat, 14 Dec 2019 16:22:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=19-12-14-sum-svecana_sjednica-0168.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>U sklopu obilježavanja 42. obljetnice Sveučilišta u Mostaru održana je svečana sjednica Senata SUM-a.<p>&nbsp;</p> <p>Nazočili su gosti iz akademskog, političkog, diplomatskog, vjerskog, javnog i kulturnog života. Tradicija Sveučili&scaron;ta je, da se jednom godi&scaron;nje održava javna sjednica Senata kako bi se analizirao rad kroz proteklu godinu, naglasili ostvareni rezultati i promi&scaron;ljalo o budućim izazovima.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Za ovaj Dan Sveučili&scaron;ta ostvareni rezultati u proteklom periodu objedinjeni su u knjigu akademskih ostvarenja koja je objavljena i dostupna svima nakon svečane sjednice Senata. Vodstvo SUM-a definiralo je dva strate&scaron;ka područja djelovanja: Prvi je integracija, a drugi dono&scaron;enje nove Strategije Razvoja Sveučili&scaron;ta. Rektor Sveučili&scaron;ta u Mostaru prof. dr. Zoran Tomić ističe kako je SUM do danas zavr&scaron;ilo pravnu integraciju, potom financijsku, kroz novi model financiranja Sveučili&scaron;ta i akademsku kroz dono&scaron;enje novog integriranog Statuta.</p> <p>&nbsp;</p> <p>&bdquo;Svakim danom Sveučili&scaron;te jača organizacijski, a snažno ostvaruje i svoju dru&scaron;tvenu misiju. U novoj strategiji Sveučili&scaron;ta obrazovanje je definirano kao prvo i najvažnije strate&scaron;ko područje. Senat je na prijedlog Znanstveno-nastavnih/umjetničkih vijeća donio odluku za pokretanje 20 novih studijskih programa na sva tri ciklusa studiranja i na integriranom studiju. Postojeći i novi studiji učinili su SUM konkurentnijim, privlačnijim i prvim izborom za studiranja. Tom u prilog govori činjenica kako SUM nema pad upisanih studenata u zadnje dvije godine. Danas na Sveučili&scaron;tu studira i 20% studenata iz zemalja u susjedstvu, najvi&scaron;e iz RH.&ldquo;, nagla&scaron;ava rektor prof. dr. Zoran Tomić.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Svečanosti je nazočio i predsjednik HNS-a BiH prof. dr. Dragan Čović. Čestitao je obljetnicu Sveučili&scaron;tu i kazao kako je i on &bdquo;dijete Sveučili&scaron;ta u Mostaru&ldquo;.</p> <p>&nbsp;</p> <p>&bdquo;Danas možemo biti ponosni na sve ono &scaron;to jest Sveučili&scaron;te u Mostaru kroz svoje 42 godine djelovanja. Ponosni smo na uspjeh na&scaron;eg Sveučili&scaron;ta &ndash; jedinog javnog sveučili&scaron;ta na hrvatskom jeziku u BiH, &scaron;to mu daje jednu posebnu odgovornost i jedno posebno poslanje i misiju. Senat SUM-a, predvođen rektorom Tomićem uspijeva definirati sve one osnovne elemente u predvođenju procesa za jedan narod, konstitutivni narod u BiH, ne zapostavljajući potpunu suradnju sa svim ostalima u BiH.&ldquo; istaknuo je prof. dr. Dragan Čović</p> <p>&nbsp;</p> <p>Sveučili&scaron;te u Mostaru aktivni je i vrijedan član Rektorskog zbora/Rektorske konferencije BiH koju čine osam javnih univerziteta BiH ističe predsjedatelj iste, te rektor Univerziteta u Istočnom Sarajevu prof. dr. Milan Kulić.</p> <p>&nbsp;</p> <p>&bdquo;U ime Rektorske konferencije / zbora želim da svaki naredni rođendan Sveučili&scaron;te u Mostaru dočekuje jo&scaron; bolje, jače i spremnije. Da bi bili takvi neophodno je da radimo i surađujemo ovakvim intenzitetom i modelom kojeg mi u okviru Rektorske konferencije/zbora pokazujemo. Pred nama je zadatak zajedni&scaron;tva i suradnje u promicanju akademskih vrijednosti i visokog obrazovanja u BiH.&ldquo;, kazao je rektor prof. dr. Milan Kulić.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Danas se na Sveučili&scaron;tu u Mostaru nastava izvodi kroz 155 studijskih programa, od čega je 71 na prvome ciklusu, 69 na drugome ciklusu, četiri na integriranome studiju i 11 na trećemu ciklusu studija. U nastavnome procesu sudjeluje 1017 djelatnika domaćih i vanjskih. Poseban naglasak je stavljen na suradnju s Rektorskih zborom iz Republike Hrvatske čiji Sveučili&scaron;te u Mostaru dugogodi&scaron;nji član. U ime Rektorskog zbora RH 42. obljetnicu Sveučili&scaron;tu čestitao je predsjednik prof. dr. Nik&scaron;a Burum, rektor Sveučili&scaron;ta u Dubrovniku.</p> <p>&nbsp;</p> <p>U sklopu svečane sjednice Senata Sveučili&scaron;ta u Mostaru dodijeljene su rektorove nagrade najboljim studentima, plakete za izniman doprinos razvoju Sveučili&scaron;ta kroz istaknuti rad na znanstvenom, nastavnom i stručnom polju, te &scaron;irenju ugleda Sveučili&scaron;ta i plakete za izniman doprinos razvoju Sveučili&scaron;ta.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Nagrađeni:</strong></p> <p>Plaketa za izniman doprinos razvoju Sveučili&scaron;ta kroz istaknuti rad na znanstvenom, nastavnom i stručnom polju, te &scaron;irenju ugleda Sveučili&scaron;ta:</p> <p>1. prof. dr. sc. Damir Kukić</p> <p>2. prof. dr. sc. Dragan Ljutić</p> <p>Plaketa za izniman doprinos razvoju Sveučili&scaron;ta kroz istaknuti rad na znanstvenom, nastavnom i stručnom polju:</p> <p>1. Prof. dr.sc. Jure Beljo</p> <p>2. Prof. dr. sc. Snježania Seku&scaron;ak-Gale&scaron;ev</p> <p>3. Prof. dr. sc. Jelena Filipović-Grčić</p> <p>4. Prof. dr. sc. Karmela Bari&scaron;ić</p> <p>5. Prof. dr. sc. Marijana Sivrić (posthumno)</p> <p>6. Prof. dr. sc. Krunoslav &Scaron;mit</p> <p>7. Prof. dr. sc. Zoran Đoga&scaron;</p> <p>8. Prof. dr. sc. Tomislav Josip Mlinarić</p> <p>Plaketa za izniman doprinos razvoju Sveučili&scaron;ta:</p> <p>1. vlč. Vinko Radić</p> <p>2. dr. sc. Zoran Bekić</p> <p>&nbsp;</p> <p><img src="https://www.grude.com/Datoteke/novosti/19-12-14-19-12-14-sum-svecanasjednica-0168.jpg" alt="" width="640px" /></p> <p><img src="https://www.grude.com/Datoteke/novosti/19-12-14-19-12-14-sum-svecanasjednica-0013.jpg" alt="" width="640px" /></p> <p><img src="https://www.grude.com/Datoteke/novosti/19-12-14-19-12-14-sum-svecanasjednica-0053.jpg" alt="" width="640px" /></p> <p><img src="https://www.grude.com/Datoteke/novosti/19-12-14-19-12-14-sum-svecanasjednica-0055.jpg" alt="" width="640px" /></p>//grude.com/Datoteke/Novosti/19-12-14-sum-svecana_sjednica-0168.jpgUprava Civilne zaštite ŽZH donirala vozilo Crvenom Križu ŽZH FOTOhttp://grude.com/clanak/?i=162789162789Grude.com - klik u svijetSat, 14 Dec 2019 15:13:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=19-12-14-crveni_kriz_donacija1.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Svi pripadnici Službe za zbrinjavanje ugroženog i nastradalog stanovništva i prvu medicinsku pomoć, odnosno pripadnici timova za zbrinjavanje ugroženog i nastradalog stanovništva, tima za podršku i hitne intervencije i pripadnici interventnih timova za prvu medicinsku pomoć dobili su obuću.<p>&nbsp;</p> <p>Služba za zbrinjavanje ugroženog i nastradalog stanovni&scaron;tva i prvu medicinsku pomoć Crvenog križa Županije Zapadnohercegovačke dobila je na kori&scaron;tenje rabljeno terensko vozilo marke Nissan od Uprave civilne za&scaron;tite Županije Zapadnohercegovačke.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Vozilo je namijenjeno za potrebe Službe za zbrinjavanje ugroženog i nastradalog stanovni&scaron;tva i prvu medicinsku pomoć, ali i za svakodnevne potrebe županijskog Crvenog križa.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Svi pripadnici Službe za zbrinjavanje ugroženog i nastradalog stanovni&scaron;tva i prvu medicinsku pomoć, odnosno pripadnici timova za zbrinjavanje ugroženog i nastradalog stanovni&scaron;tva, tima za podr&scaron;ku i hitne intervencije i pripadnici interventnih timova za prvu medicinsku pomoć dobili su obuću.<br /><br /><br /></p> <p><img src="https://www.grude.com/Datoteke/novosti/19-12-14-19-12-14-crveni_kriz_donacija2.jpg" alt="" width="640px" /></p> <p>&nbsp;</p> <p>&bdquo;Prije četiri mjeseca sa županijskim Crvenim križom potpisali smo Ugovor o međusobnim pravima i obvezama, a jedna od na&scaron;ih obveza je opremanje Službe za zbrinjavanje ugroženog i nastradalog stanovni&scaron;tva i prvu medicinsku pomoć formirane pri Crvenom križu. Stoga mi čini iznimno zadovoljstvo da smo, ponajprije zahvaljujući županijskom Stožeru civilne za&scaron;tite, uručili vozilo na&scaron;em Crvenom križu koje će im siguran sam dobro doći pri obavljanju njihovih nadasve humanih zadaća&ldquo;, rekao je prigodom primopredaje vozila i obuće za pripadnike službe Crvenog križa, ravnatelj Uprave civilne za&scaron;tite Županije Zapadnohercegovačke dr. sc. Drago Martinović.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Predsjednik Crvenog križa Županije Zapadnohercegovačke Viktor Grbavac uručio je ravnatelju Uprave civilne za&scaron;tite Županije Zapadnohercegovačke dr. sc. Dragi Martinoviću zahvalnicu za izniman doprinos radu i razvoju Crvenog križa Županije Zapadnohercegovačke..</p> <p>&nbsp;</p> <p><img src="https://www.grude.com/Datoteke/novosti/19-12-14-19-12-14-zahvalnica_ck_zzh2019.jpg" alt="" width="640px" /></p> <p>&nbsp;</p> <p>Uprava civilne za&scaron;tite Županije Zapadnohercegovačke i Crveni križ Županije Zapadnohercegovačke potpisali su, 12. kolovoza 2019. godine, Ugovor o međusobnim pravima i obvezama prema kojemu su utvrđena međusobna prava i obveze, kao i konkretni zadaci Službe za zbrinjavanje ugroženog i nastradalog stanovni&scaron;tva i prvu medicinsku pomoć, formirane pri Crvenom križu Županije Zapadnohercegovačke, u području za&scaron;tite i spa&scaron;avanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća.</p> <p>&nbsp;</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/19-12-14-crveni_kriz_donacija1.jpgDavid Grbavac i službeno potvrđen za ministra MUP-a ZHŽ-ahttp://grude.com/clanak/?i=162779162779Grude.com - klik u svijetFri, 13 Dec 2019 14:53:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=19-12-10-david-grbavac.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Novi prvi čovjek Ministarstva unutarnjih poslova Zapadnohercegovačke županije je David Grbavac, odlučila je u petak Skupština ZHŽ na zasjedanju u Širokom Brijegu.<p>&nbsp;</p> <p>Grbavac je istaknuo kako će se pobrinuti da se njegovim imenovanjem građani ZHŽ-a osjećaju sigurnije.</p> <p>&nbsp;</p> <p>"Nadam se da ću ispuniti očekivanja sugrađana. Siguran sam u to da će se svaki po&scaron;teni i dobronamjerni građanin županije osjećati sigurnim jer je policija bila, a bit će i jo&scaron; vi&scaron;e jamac stabilnosti i sigurnosti na&scaron;e županije", poručio je Grbavac.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Nakon &scaron;to je predsjednik Vlade ZHŽ-a Zdenko Ćosić prihvatio ostavku biv&scaron;eg ministra Zdravka Borasa, Skup&scaron;tina ZHŽ-a danas je potvrdila imenovanje Grbavca koji je bio prijedlog Gradskog odbora HDZ-a BiH Ljubu&scaron;ki te Županijskog odbora ove stranke.</p> <p>&nbsp;</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/19-12-10-david-grbavac.jpgBoris Johnson i Konzervativci uvjerljivo pobijedili!http://grude.com/clanak/?i=162775162775Grude.com - klik u svijetFri, 13 Dec 2019 08:34:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=19-07-25-boris-johnson.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Konzervativci Borisa Johnsona osvojili su najmanje 326 mandata, dovoljno da osiguraju većinu i da Johnson ostane premijer.<p>&nbsp;</p> <p>U svom govoru nakon &scaron;to je dobio većinu Johnson je izjavio kako se radi o povijesnoj pobjedi koja će mu omogućiti da po&scaron;tuje volju britanskog naroda i da izvede Veliku Britaniju iz EU-a.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Laburistička stranka ostvarila je možda i najgori rezultat otprije Drugog svjetskog rata, odnosno od 1935. godine. Očekuje se da će Jeremy Corbyn biti pozvan na odgovornost.</p> <p>&nbsp;</p> <p>John Bercow, biv&scaron;i predsjednik parlamenta, rekao je kako se radi o apsolutno dramatičnoj pobjedi Borisa Johnsona ako se rezultati pokažu točnima te kako će mu dati kredibilitet da provede Brexit do kraja siječnja 2020. godine.</p> <p>&nbsp;</p> <p>"Ovo je fantastična pobjeda Konzervativne stranke i Borisa Johnsona", rekao je Bercow.</p> <p>&nbsp;</p> <p>"Johnsonu se potpuno isplatila kocka s izborima. Ovo je apsolutno dramatična pobjeda."</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/19-07-25-boris-johnson.jpgBlago Zadro posmrtno proglašen počasnim građaninom Zagrebahttp://grude.com/clanak/?i=162768162768Grude.com - klik u svijetThu, 12 Dec 2019 09:06:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=18-05-29-blago_zadro_ledinac_1.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>General bojnik Blago Zadro posmrtno je proglašen počasnim građaninom Zagreba jednoglasno je u srijedu odlučila zagrebačka Gradska skupština.<p>&nbsp;</p> <p>Riječ je o prijedlogu zagrebačkog gradonačelnika Milana Bandića, a u prihvaćenom se zaključku podsjeća kako je Blago Zadro heroj Domovinskog rata, junački poginuo u obrani suvereniteta Republike Hrvatske, 16. listopada 1991. godine blizu Trpinjske ceste.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Zadro je zbog iznimnog herojstva i izuzetnih organizacijskih sposobnosti preuzeo zapovijedanje obranom cijelog Borova Naselja te je bio zapovjednik 3. bojne 204. vukovarske brigade Hrvatske vojske.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Pod njegovim vodstvom na Trpinjskoj cesti zaustavljena je oklopna sila JNA i uni&scaron;teno na desetke tenkova i oklopnih transportera.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Rođen je u Donjim Mamićima-Ledincu pored Gruda 31. ožujka 1944. godine, a s obitelji se kao desetogodi&scaron;njak doselio u Borovo naselje, gdje je zavr&scaron;io &scaron;kolu i zaposlio se u tvornici "Borovo".</p> <p>&nbsp;</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/18-05-29-blago_zadro_ledinac_1.jpgSUD ODLUČIO! THOMPSON MOŽE PJEVATI: ZA DOM SPREMNIhttp://grude.com/clanak/?i=162767162767Grude.com - klik u svijetThu, 12 Dec 2019 09:05:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=15-12-19-thompson1.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Visoko prekršajni sud napokon je, kako neslužbeno doznajemo, odlučivao o slučaju Marka Perkovića Thompsona, odnosno o njegovu uzviku “Za dom spremni” na početku popularne nacionalne budnice “Bojna Čavoglave”. <p>&nbsp;</p> <p>Iako je taj sud donio već pet pravomoćnih presuda u kojima je presudio da uzvik &ldquo;Za dom spremni&rdquo; predstavlja nezakonito pona&scaron;anje, u Thompsonovu slučaju vijeće je, kako doznajemo, presudilo - da zakon nije prekr&scaron;en.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Neslužbeni izvori bliski Visokom prekr&scaron;ajnom sudu ističu da je tročlano sudsko vijeće koje čine sutkinje <strong>Anđa Ćorluka, Ivanka Ma&scaron;ić</strong> i <strong>Mirjana Margetić </strong>presudu kojom oslobađaju Thompsona prekr&scaron;ajne odgovornosti donijelo u studenom ove godine. Tročlano vijeće Visokog prekr&scaron;ajnog suda odbilo je žalbu &scaron;ibensko-kninske policije na prvostupanjsku oslobađajuću presudu Općinskog suda u &Scaron;ibeniku donesenu u listopadu 2018. Njome je &scaron;ibenski sudac <strong>Ivan Lokas </strong>nepravomoćno oslobodio Thompsona prekr&scaron;ajne odgovornosti za izvikivanje pozdrava &ldquo;Za dom spremni&rdquo; na tri koncerta koji su održani 5. kolovoza 2015., zatim 5. kolovoza 2016. i 27. kolovoza 2017.</p> <p>&nbsp;</p> <p><em><strong>Jutarnji list</strong></em></p>//grude.com/Datoteke/Novosti/15-12-19-thompson1.jpgMarkota ISIL-ovac odgovoran za napad auto-bombom u Mostaru vraća se u BiH?http://grude.com/clanak/?i=162752162752Grude.com - klik u svijetWed, 11 Dec 2019 09:13:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=19-12-11-mostar_autobomba.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>U BiH biti prebačeno oko 260 terorista!<p><br />Stručnjak za sigurnost Dževad Galija&scaron;ević izjavio je da se u skupini džihadista koji bi trebali biti vraćeni u BiH nalazi i trenutno najmisterioznija ličnost Islamske države Emir Markota, koji važi za jednog od zapovjednika Islamske države.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>&ndash; Tko je Emir Markota?</strong><br />Ovo pitanje trenutno postavljaju vodeće zapadne obavje&scaron;tajne službe, a odgovara nema ni u Siriji, ali ni u BiH. Markota važi za jednog od zapovjednika Islamske države, ali i organizatora brojnih terorističkih akcija u BiH i Europi &ndash; rekao je Galija&scaron;ević za portal Vesti, prenosi Srna. On je dodao da je jedino izvjesno da je riječ o teroristu koji je koristio vi&scaron;e imena, a trenutno posjeduje putovnicu BiH. Prema riječima Galija&scaron;evića, u obavje&scaron;tajnim krugovima sve se glasnije priča da je riječ o poku&scaron;aju Obavje&scaron;tajne agencije BiH i turske službe MIT da &ldquo;iza leđa Amerikanaca&rdquo; izvuku ovog teroristu iz Sirije.</p> <p>&nbsp;</p> <p>&ndash; Ono &scaron;to je nesporno jeste da je u vi&scaron;e navrata u Siriji lažirao svoju smrt, čime je zapravo kupovao vrijeme za jačanje svojih pozicija u vrhu zapovjednog lanca Islamske države &ndash; kaže Galija&scaron;ević. On je dodao da su ga nedavno kontaktirale i njemačke obavje&scaron;tajne strukture s pitanjem je li riječ o Admedu Zuhairu Handalu, teroristu iz Mostara. &ndash; I oni su u čudu zato &scaron;to je Markoti to bilo drugo ime, a pritom je trebao biti u zatvoru u Guantanamu, a nije. Kako? &ndash; upitao je Galija&scaron;ević.</p> <p>&nbsp;</p> <p>On podsjeća da je upravo Markota 1997. godine u Mostaru aktivirao auto-bombu kada je ozlijeđeno 29 ljudi, te uni&scaron;teno 120 stanova i isto toliko automobila. Napad se odigrao 18. rujna 1997. godine u 23.40 sati u Splitskoj ulici u zapadnom Mostaru. Na mjestu eksplozije ostao je krater &scaron;irok 240 i dubok 85 centimetara. Međutim, glavnoosumnjičeni za taj napad tada se zvao Ahmed Zuhair Handal i imao je sudansko državljanstvo.</p> <p>&nbsp;</p> <p>&ndash; Činjenica je da mu je BiH kasnije dala putovnicu, a to jo&scaron; jednom otvara priču tko je sve sudjelovao u fabriciranju novih dokumenata za teroriste &ndash; kaže Galija&scaron;ević i upozorava da će u BiH biti prebačeno oko 260 terorista, a da su prva devetorica pripadala skupini Nusreta Imamovića.</p> <p>&nbsp;</p> <p>&ndash; Imamović je jedan od vehabijskih vođa koji posljednjih pet godina ratuje za Islamsku državu &ndash; dodao je Galija&scaron;ević.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Vesti navode da je ministar unutarnjih poslova Republike Srpske Dragan Lukač rekao da ovo ministarstvo raspolaže imenima devetorice islamista, od kojih svaki ima bogato ratno iskustvo stečeno tijekom vi&scaron;egodi&scaron;njeg ratovanja za Islamsku državu.</p> <p>&nbsp;</p> <p>&ndash; U ovom trenutku operiramo s devet imena koja svakako predstavljaju opasnost za BiH. Oni moraju biti uhićeni i stavljeni pod kontrolu kako bi se procesuirali za sve &scaron;to su radili na rati&scaron;tima u Siriji ili Iraku &ndash; nagla&scaron;ava Lukač. Vesti navode da je u toj skupini i Armin Čurt koji je kao srednjo&scaron;kolac oti&scaron;ao ratovati za Islamsku državu, a prema dosada&scaron;njim podacima, već nekoliko puta je uspje&scaron;no inscenirao svoju smrt.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Drugi džihadist je Јasmin Keserović, koji je prije nekoliko godina u otvorenom pozivu &ldquo;muslimanima na Balkanu i Europi&rdquo; pozvao na ubijanje kr&scaron;ćana i trovanje izvora vode po Europi. U toj skupini su jo&scaron; i Senad Kasupović, Emir Ali&scaron;ić, Miralem Berbić, Hamza Labidi, Muharem Dunić, Armin Dželko i najtajanstveniji putnik &ndash; Emir Markota.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Devetočlana skupina terorista će, prema planu sigurnosnih službi BiH, već po slijetanju u sarajevsku zračnu luku biti predana u nadležnost Tužiteljstvu BiH, a to znači da će im biti određen pritvor zbog sudjelovanja u stranim vojnim formacijama. Prema najavama, u toj skupini će stići i sedam žena i petnaestoro djece. Svi oni će odmah biti prebačeni u Azilantski centar u Delija&scaron;u kod Trnova. Tamo će biti podvrgnuti sigurnosnim, ali i medicinskim pregledima, poslije čega će biti odlučeno hoće li biti pu&scaron;teni ili ne, prenosi Dnevnik.ba.</p> <p>&nbsp;</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/19-12-11-mostar_autobomba.jpgTuđman je bio garancija slobode i uspjeha Herceg Bosnehttp://grude.com/clanak/?i=162736162736Grude.com - klik u svijetTue, 10 Dec 2019 08:58:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=15-12-11-franjo_tudjman.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>U vrijeme kada se rušio stari i stvarao novi svijet, Franjo Tuđman predvodio je bitku za hrvatsku nezavisnost. <p>&nbsp;</p> <p>Na prvim demokratskim izborima 1990. birači su tražili nekog tko će znati odgovoriti Slobodanu Milo&scaron;eviću i njegovim jahačima velikosrpske apokalipse. I povjerenje odlučili dati biv&scaron;em Titovom generalu, političkom disidentu i povjesničaru u čijem je mandatu tijekom krvavog rata Hrvatska međunarodno priznata.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Dana 19. svibnja 1993. godine Franjo Tuđman bio je u Grudama i &Scaron;irokom Brijegu, a pred oko 10.000 ljudi Mate Boban, predsjednik Herceg Bosne ga je najavio riječima:<br />&ldquo;U ime cijele Herceg-Bosne, u ime svih Hrvata, pozdravljam predsjednika svih Hrvata, poglavara države Hrvatske dr. Franju Tuđmana. On je garancija na&scaron;e slobode, on je garancija da ćemo mi uspjeti.&rdquo;</p> <p>&nbsp;</p> <p>O njemu je dr. Andrija Hebrang za Direktno.hr rekao sljedeće: Dr. Franjo Tuđman ostaje zavijek jedinstvena figura hrvatske povijesti, jer je pod najtežim okolnostima sa svojim narodom stvorio hrvatsku državu. Njegovo djelo ostaje zauvijek i to je djelo neponovljivo. Franjo Tuđman nas je Hrvate uveo u povla&scaron;teni klub naroda koji sami odlučuju o svojoj sudbini! U svijetu postoji vi&scaron;e od tisuću naroda, definiranih svojom kulturom i povije&scaron;ću, ali samo dvije stotine njih ima svoju samostalnu državu, a od Tuđmanova doba i Hrvatska je u tom klubu sretnika.</p> <div class="banner banner-billboard-unutar-clanka-970x250 clear adexElement adexFoundElement-14">&nbsp;</div> <p>&Scaron;to znači biti narod bez samostalne države Hrvati dobro znaju, jer su bili predmetom ugnjetavanja. U stoljećima svoje povijesti bili su podređeni u svim narodnim zajednicama u koje su ulazili, zaključno sa zloglasnim južnoslavenskim državama od 1918. do 1990. godine. U tim Jugoslavijama kao narod desetkovani smo od krvoločnih srpskih žandara pa sve do komunističkog krvoprolića 1945. godine i kasnije. Tuđman je uspio ono &scaron;to su mnogi na&scaron;i velikani poku&scaron;avali, za &scaron;to su mnogi na&scaron;i preci izginuli, ali neovisnost države nisu mogli ostvariti. Zajednice s drugim narodima u tuđim državama uvijek su za nas zavr&scaron;avale tragično. Franjo Tuđman nas je zauvijek rije&scaron;io sudbine podređenih.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Sada o svojoj sudbini odlučujemo sami, &scaron;to će kratkoročno zbog usađenog podaničkog mentaliteta biti lo&scaron;e, ali dugoročno će narod sazrijeti i imati uspje&scaron;nu državu. Veličinu Franje Tuđmana danas ne razumiju oni koji su živjeli od povlastica u biv&scaron;oj državi koju je narod sru&scaron;io voljom većine, kao i naivci koji nasjedaju na laži nastalih u kuhinji onih koji nikada neće oprostiti Tuđmanu ru&scaron;enje Jugoslavije. To je 'peta kolona' koja bri&scaron;e nacionalni identitet, kriminalizira Domovinski rat, mijenja izvorne nacionalne praznike, podriva razvoj države u svim segmentima. Na žalost, narod uglavnom bira one koji su protiv suverenizma i iz podaničkih, ili kalkulantskih razloga odstupaju od Tuđmanove suverenističke politike. No, oni su prolaznici, a djelo Franje Tuđmana i većine njegova naroda je vječno i pitanje je vremena kada će se ostvariti u cijelosti. Među brojnim hrvatskim političarima Tuđman je bio jedini državnik.</p> <p>&nbsp;</p> <p><em><strong>Grude.com</strong></em></p>//grude.com/Datoteke/Novosti/15-12-11-franjo_tudjman.jpgFOTO: MUP ŽZH proveo kampanju ''Borba protiv korupcije''http://grude.com/clanak/?i=162729162729Grude.com - klik u svijetMon, 09 Dec 2019 16:53:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=19-12-09-mupzzh-korupcija1.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>S ciljem podizanja svijesti o borbi protiv korupcije mlađih generacija u navedenoj kampanji sudjelovali su i učenici završnih razreda osnovnih škola..<p>&nbsp;</p> <p>Povodom obilježavanja Međunarodnog dana borbe protiv korupcije, MUP ŽZH je održao kampanju pod nazivom &bdquo;Borba protiv korupcije&ldquo; od strane Međunarodnog programa pomoći u kriminalističkoj obuci u BiH pri Ministarstvu pravosuđa SAD-a (ICITAP/USDOJ) zajedno sa MUP-om ŽZH.<br /><br /><br /></p> <p><img src="https://www.grude.com/Datoteke/novosti/19-12-09-19-12-09-mupzzh-korupcija2.jpg" alt="" width="640px" /></p> <p>&nbsp;</p> <p>Jednodnevna kampanja održana je danas (09.12.2019. godine) u vremenskom periodu od 10.00 do 14.00 sati ispred Prodajnog centra &bdquo;Namex&ldquo; u Ulici Stjepana Radića u Ljubu&scaron;kom, kojom prilikom se dijelio tematski promotivni materijal osiguran od strane ICITAP-a.</p> <p>&nbsp;</p> <p>S ciljem podizanja svijesti o borbi protiv korupcije mlađih generacija u navedenoj kampanji sudjelovali su i učenici zavr&scaron;nih razreda osnovnih &scaron;kola koji su zajedno sa policijskim službenicima MUP-a ŽZH sudjelovali u raspodjeli promotivnog materijala i popunjavanju upitnika.<br /><br /><br /></p> <p><img src="https://www.grude.com/Datoteke/novosti/19-12-09-19-12-09-mupzzh-korupcija3.jpg" alt="" width="640px" /></p> <p>&nbsp;</p> <p>Uprava policije MUP-a ŽZH poziva sve građane da se pridruže u borbi protiv korupcije na način da prijave korupciju na besplatni broj 122.</p> <p>&nbsp;</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/19-12-09-mupzzh-korupcija1.jpgMijo Krešić brinuti će za obranu države! Ljiljana Lovrić druga žena vanjske trgovine i ekonomijehttp://grude.com/clanak/?i=162723162723Grude.com - klik u svijetMon, 09 Dec 2019 10:44:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=16-01-26-mijo_kresic.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Večernji list objavio je imena hrvatskih ministara u Vijeću ministara BiH. Kako je bilo i očekivano, Vjekoslav Bevanda ostaje ministar financija i riznice, kao i Josip Grubeša koji ostaje na čelu Ministarstva pravosuđa BiH.<p>&nbsp;</p> <p>Ime koje je javnosti manje poznato jest Ankica Gudeljević, koja će preuzeti Ministarstvo civilnih poslova BiH. Ona je ranije bila veleposlanica BiH u Njemačkoj, a karijeru će sada nastaviti na državnoj razini.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Hrvatskim kadrovima pripadaju i tri zamjenička mjesta i tu su uglavnom kadrovi koji su javnosti već poznati.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Tako Josip Brkić ostaje zamjenik ministra vanjskih poslova BiH, dok će Mijo Kre&scaron;ić iz Ministarstva sigurnosti prijeći u Ministarstvo obrane, također na dužnost zamjenika ministra. Ljiljana Lovrić će biti imenovana na poziciju zamjenice ministra vanjske trgovine i ekonomskih odnosa i to je zadnja od &scaron;est dužnosti koje pripadaju Hrvatima u novom sazivu Vijeća ministara.</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/16-01-26-mijo_kresic.jpgKćer pripadnice HV-a moli da dijelite ovaj apel: Pomozite da je pronađemohttp://grude.com/clanak/?i=162722162722Grude.com - klik u svijetMon, 09 Dec 2019 08:02:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=19-12-09-019-skender.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Već pet dana traje opsežna potraga za Jadrankom Skender nestalom pripadnicom Oružanih snaga Hrvatske vojske čiji je nestanak Policijskoj upravi zagrebačkoj prijavljen 4. prosinca 2019. godine u večernjim satima.<p>&nbsp;</p> <p>Nestanak je policiji prijavljen 4. prosinca u večernjim satima nakon čega je započela potraga na području Grada Zagreba. Zajedno s policijom u potragu su se uključili pripadnici Pukovnije vojne policije i dva tima Antiterorističke vojne policije te patrola Vojne policije s pripadnicima Kriminalističke vojne policije, priopćeno je iz MORH-a.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Prilikom potrage pronađen je automobil nestale pripadnice, a policijska potraga je nastavljena. Vojna policija je u stalnom kontaktu s MUP-om, a u skladu s procjenama MUP-a i nadležnostima, Hrvatska vojska će se uključiti u daljnju potragu za nestalom pripadnicom, dodaje se u priopćenju.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Na stranicama Evidencije nestalih osoba Nestali.hr objavljeni su fotografija i opis nestale 51-godi&scaron;nje Jadranke Skender. Objavljeno je kako je svoj dom napustila u osobnom automobilu marke Mercedes gospićkih registarskih oznaka. U trenutku nestanka bila je odjevena u plavu jaknu, plave traperice i žute čizme.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Ako građani imaju bilo kakva saznanja o nestaloj Jadranki Skender, mole se da informacije jave na e-mail nestali@nestali.hr, obavijeste najbližu policijsku postaju ili putem telefona na 192, poručuju iz MORH-a.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Njezina kćer Ines na Facebooku je objavila apel.</p> <p>&nbsp;</p> <p>"Molim vas dijelite sto vise možete, zamolite svoje kontakte da učine isto, možda nam pomogne da je pronađemo! Mama mi je nestala, prona&scaron;li smo auto, ali njoj ni traga.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Nagla&scaron;avam da se radi o mami i baki koja ne bi oti&scaron;la bez traga i glasa. Kolege novinari, molim vas da se i vi uključite &scaron;to je vi&scaron;e moguće, kako ovom objavom tako i svime &scaron;to imate na raspolaganju u medijskom smislu", napisala je.</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/19-12-09-019-skender.jpgJak potres pogodio Firencu, osjetio se i u Dalmacijihttp://grude.com/clanak/?i=162721162721Grude.com - klik u svijetMon, 09 Dec 2019 07:41:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=19-12-09-firenca.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Potres jačine 4,8 stupnjeva po Richteru pogodio je okolinu Firence na sjeveru Italije, javlja Europski mediteranski seizmološki centar.<p><br />Kako se navodi, podrhtavanje tla zabilježeno je u 4:37 sati, 26 kilometara sjeverno od drevne Firence na dubini od oko 9 kilometara.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Potres su osjetili i stanovnici Dalmacije.</p> <p>&nbsp;</p> <p><em><strong>Grude.com</strong></em></p>//grude.com/Datoteke/Novosti/19-12-09-firenca.jpgNovi potres pogodio Albanijuhttp://grude.com/clanak/?i=162714162714Grude.com - klik u svijetSun, 08 Dec 2019 12:00:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=19-12-08-albania-potres-kuca.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Novi potres registriran je u Albaniji magnitude 4,2 stupnja po Richteru, a osjetio se i u Crnoj Gori.<p><br />Potres je registrirao Seizmolo&scaron;ki zavod Crne Gore 15 minuta poslije ponoći, a epicentar je bio 18 kilometara južno od Medove.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Ovaj potres je bio srednje snage, a hipocentar je bio na dubini od osam kilometara.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Potres je mogao izazvati samo manju materijalnu &scaron;tetu u epicentralnom području.</p> <p>&nbsp;<br />FOTO: Arhiv</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/19-12-08-albania-potres-kuca.jpgDo Bašića USKOK došao istražujući Zdravka Mamićahttp://grude.com/clanak/?i=162710162710Grude.com - klik u svijetSun, 08 Dec 2019 11:32:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=15-12-08-mamic.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Do uhićenog preprodavača luksuznih automobila Ivana Inje Bašića USKOK je došao istražujući offshore poslove bivšeg čelnika Dinama Zdravka Mamića, piše u nedjelju Večernji list.<p>&nbsp;</p> <p>Sudac istrage zagrebačkog Županijskog suda na zahtjev USKOK-a jednomjesečni istražni zatvor u tom je slučaju odredio Ba&scaron;iću i njegovoj supruzi Senki, Bernardinu Budinu, Robertu Čarapini, Damiru Mitaru, Ivanu Gavranu, Dinku &Scaron;kiljanu i Dinku Pejiću.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Osim protiv njih osmero, USKOK je istragu pokrenuo i protiv Stjepka Čovića, Ivice Zmi&scaron;e i Kre&scaron;imira Vidovića te tvrtki Clik motor, Meo centar i Portula.</p> <p>&nbsp;</p> <p>&Scaron;to se tiče Ba&scaron;ića, njegovi su sada&scaron;nji problemi prema svemu sudeći počeli u vrijeme dok je USKOK istraživao poslovanje Zdravka Mamića, a to USKOK-ovo istraživanje kasnije je pretočeno u optužnicu koja je poznata kao afera Dinamo 2.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Ba&scaron;ić je, ba&scaron; kao i Gavran, saslu&scaron;avan tijekom te istrage i njihovi su iskazi dio optužnice u tom slučaju.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Tijekom istrage za Dinamo 2 USKOK su posebno zanimali tokovi novca koji je iz GNK Dinama izvlačen u različite offshore tvrtke kojima su se koristili članovi obitelji Mamić. Jedna od takvih tvrtki bila je Real Sport Management, u kojoj je odgovorna osoba bio Mario Mamić. Na račun te tvrtke GNK Dinamo uplaćivao je poveće sume, koje je Mario Mamić prosljeđivao dalje, na račune drugih offshore tvrtki, a taj je novac potom kori&scaron;ten za kupnju osobnih automobila.</p> <div id="dfp-DIA-container">&nbsp;</div> <p>Da je tome tako, u iskazima tijekom istrage za Dinamo 2 USKOK-u su potvrdili sada uhićeni Ba&scaron;ić i Gavran te jo&scaron; jedan svjedok, a svoja saznanja USKOK je zacementirao i dokumentacijom koju je prikupio iz raznih zemalja putem međunarodne pravne pomoći.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Prateći trag novca koji se slijevao na račune Ba&scaron;ićevih tvrtki USKOK je otkrio da on ima razgranat posao diljem Europe, odnosno da posluje u Če&scaron;koj, Slovačkoj, Bugarskoj i Njemačkoj. U Njemačkoj on i njegova supruga imaju četiri tvrtke, a u Če&scaron;koj tri. Imaju tvrtke i u BiH, gdje su obavljene pretrage, a pretražene su i tvrtke u Njemačkoj i Če&scaron;koj.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Golem posao koji je USKOK napravio zainteresirao je i Europol, a da je na pravom tragu postalo je jasno kada je početkom veljače uhićena skupina Mate Stepića, koja je osumnjičena da je po metodi tzv. nestajućih trgovaca na trgovini čeličnim armaturama varala državu na PDV-u.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Među onima koji su tada uhićeni bio je Bernardin Budin, kod kojeg je u pretragama nađena gomila dokumentacije. Pregledavajući je, istražitelji su shvatili ne samo da je Budin povezan s Ba&scaron;ićem nego i kako funkcionira metoda tzv. nestajućih trgovaca te o koliko je velikim novčanim prevarama tu riječ.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Primarna stvar je da krajnji kupci uopće ne moraju biti svjesni da su dio nekog nelegalnog posla, a robu koju kupuju uglavnom plaćaju u gotovini. To je vjerojatno razlog za&scaron;to je u pretragama kod Ba&scaron;ića nađeno dva milijuna kuna u gotovini, ali i gomila dokumentacije, donosi Večernji list.</p> <p>&nbsp;</p> <p><em><strong>Hina</strong></em></p>//grude.com/Datoteke/Novosti/15-12-08-mamic.jpgOdržana svečana promocija diplomanada Filozofskog fakultetahttp://grude.com/clanak/?i=162703162703Grude.com - klik u svijetSat, 07 Dec 2019 05:36:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=19-12-07-promocija1.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Promovirana su 452 diplomanda od čega je 280 prvostupnika i 172 magistra struke.<p>&nbsp;</p> <p><br />Svečana dodjela diploma studentima koji su zavr&scaron;ili studij na Filozofskom fakultetu Sveučili&scaron;ta u Mostaru održana u Hrvatskome domu hercega Stjepana Kosače. Promovirana su 452 diplomanda od čega je 280 prvostupnika i 172 magistra struke.</p> <p>&nbsp;</p> <p><img src="https://www.grude.com/Datoteke/novosti/19-12-07-19-12-07-prorektor_colak.jpg" alt="" width="640px" /></p> <p>&nbsp;</p> <p>Prorektor za znanost i razvoj Sveučili&scaron;ta u&nbsp; prof. dr. sc. Ivo Čolak je istaknuo kako je čitajući izvje&scaron;će za protekle dvije akademske godine Filozofskog fakulteta vidio da je predvodnik filozofskih fakulteta u BiH.</p> <p>&nbsp;</p> <p>&bdquo;Vi dragi diplomandi možete biti sretni i ponosni &scaron;to ste studirali na ovom fakultetu. Za vas je ovo kraj i jednog načina života, va&scaron;i ciljevi i planovi vi&scaron;e nisu isti, a obaveze se povećavaju. Dana&scaron;nja svečanost je krunMostarua va&scaron;eg vi&scaron;egodi&scaron;njeg rada, truda i neprospavanih noći uz knjigu&ldquo;, kazao je prorektor Čolak.</p> <p>&nbsp;</p> <p><img src="https://www.grude.com/Datoteke/novosti/19-12-07-19-12-07-dekan_music.jpg" alt="" width="640px" /></p> <p>&nbsp;</p> <p>Dekan Filozofskog fakulteta Sveučili&scaron;ta u Mostaru prof. dr. sc. Ivica Musić je kazao kako će veliki Blaise Pascal reći da osim logike uma postoji i logika srca.</p> <p>&nbsp;</p> <p>&bdquo;Srce prodire dublje od uma, njemu su pristupačne spoznaje koje ne možemo utemeljiti i dokazati, stoga će spomenuti mislitelj reći da reći da srce ima svoje razloge koje um ne poznaje. Nije posrijedi običan sentiment, riječ je o iskustvu da je lijepo i dobro utkano u sve nas i oko nas, odnosno sve nosi pečat transcedentnog. Zato Vam dragi diplomandi želim zadivljenost pred tom činjenicom, želim da svatko od vas spozna kako je tajnovitiji i veći nego &scaron;to misli da jest&ldquo;, kazao je dekan Musić.</p> <p>&nbsp;</p> <p><img src="https://www.grude.com/Datoteke/novosti/19-12-07-19-12-07-promocija5.jpg" alt="" width="640px" /></p>//grude.com/Datoteke/Novosti/19-12-07-promocija1.jpgJoš jedna odlična vijest! Pronađen Hrvat koji je nestao u Frankfurtu prije mjesec danahttp://grude.com/clanak/?i=162702162702Grude.com - klik u svijetFri, 06 Dec 2019 21:26:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=19-12-06-019-damien-horvat.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Nakon gotovo mjesec dana potrage, u Münchenu je u petak uvečer pronađen 18-godišnji Damien Horvat. Mladić je otišao iz Frankfurta, majci se posljednji put javio 12. studenog s nepoznatog Facebook profila, i od tada do večeras nije bilo nikakve vijesti o nestalom mladiću.<p>&nbsp;</p> <p>Slučajno ga je u sredi&scaron;tu M&uuml;nchena prona&scaron;ao hrvatski pjevač Moreno Vukojević koji već nekoliko godina živi i radi u M&uuml;nchenu.</p> <p>&nbsp;</p> <p>&ldquo;Hodao sam s bratom Danijelom Poccistra&szlig;e u sredi&scaron;tu M&uuml;nchena kad sam ga ugledao kako hoda prema nama. Bio je to u blizini autobusnog stajali&scaron;ta. Teturao je i izgledao izgubljeno. Vidio sam njegovu fotografiju i u Fenixu i na dru&scaron;tvenim mrežama. Brat ga nije prepoznao. Zaustavio sam ga, pitao &ldquo;jesi ti taj kojeg traže?&rdquo;. Odmah sam shvatio o komu je riječ, govori Moreno.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Kaže kako mu je Damien rekao da je u M&uuml;nchen do&scaron;ao s nekim prijateljima, &ldquo;na&scaron;im dečkima&rdquo; koji su ga tu ostavili.</p> <p>&nbsp;</p> <p>&ldquo;Rekao je da su ga neki prijatelji povezli iz Frankfurta za M&uuml;nchen, neki na&scaron;i ljudi koji su ga u M&uuml;nchenu ostavili. Nije imao ni mobitel, niti novaca. Lutao je gradom, prosio i tako preživljavao. Hvala Bogu živ je i zdrav je i sve je u redu s njim&rdquo;, rekao je Moreno.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Moreno i njegov brat su zvali Damienovu majku Tomislavu u Frankfurt. Damienu je kupljena karta za vlak iz M&uuml;nchena za Frankfurt, gdje će mladića čekati majka.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Da joj se sin vraća u Frankfurt, za Fenix je potvrdila i majka Tomislava. Ona će sina dočekati na glavnom kolodvoru u Frankfurtu.</p> <p>&nbsp;</p> <p><a href="http://fenix-magazin.de/pronasao-ga-hrvatski-pjevac-koji-zivi-u-munchenu-pronaden-damien-horvat-koji-je-prije-mjesec-dana-nestao-iz-frankfurta/" target="_blank"><em><strong>Fenix-magazin/MD</strong></em></a></p>//grude.com/Datoteke/Novosti/19-12-06-019-damien-horvat.jpgRadarska kontrola danas u ZHŽ-u, evo gdje i kojim danom će vas 'snimati' u prosincuhttp://grude.com/clanak/?i=162693162693Grude.com - klik u svijetFri, 06 Dec 2019 12:17:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=17-01-24-017_radar_2.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Ako ne želite puniti sarajevske proračune i "donirati" novac za besramno visoke plaće političkih dužnosnika i drugih funkcionera iz sva tri naroda, a kojima je sjedište u Sarajevu, donosimo raspored radarskih kontrola gdje ćete se pridržavati brzine propisane zakonom.<p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong><em><span class="color" style="color: #ff0004;">Dana 06. prosinca na području Županije Zapadnohercegovačke slijedeći je raspored radarskih kontrola: </span></em></strong></p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Raspored radarskih kontrola PU Grude:</strong></p> <p>&nbsp;</p> <p>16:00 &ndash; 17:30 h na R-420, u mjestu Vi&scaron;njica.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Raspored radarskih kontrola PU Ljubu&scaron;ki:</strong></p> <p>&nbsp;</p> <p>15:40 &ndash; 17:00 h na M-6, u mjestu Studenci.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Raspored radarskih kontrola PU Posu&scaron;je:</strong></p> <p>&nbsp;</p> <p>09:00 &ndash; 10:30 h na M-6.1, u mjestu Rastovača,</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Raspored radarskih kontrola PU &Scaron;iroki Brijeg:</strong></p> <p>&nbsp;</p> <p>17:00 &ndash; 18:30 h na R-425, u mjestu Mokro.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong><em><span class="color" style="color: #ff0004;">Dana 10. prosinca na području Županije Zapadnohercegovačke slijedeći je raspored radarskih kontrola: </span></em></strong></p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Raspored radarskih kontrola PU Grude:</strong></p> <p>&nbsp;</p> <p>09:00 &ndash; 11:00 h na M-6, u mjestu Pocrte,</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Raspored radarskih kontrola PU Ljubu&scaron;ki:</strong></p> <p>&nbsp;</p> <p>16:00 &ndash; 17:00 h na M-17.4, u mjestu Cerno, pored trgovine Pravac.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Raspored radarskih kontrola PU Posu&scaron;je:</strong></p> <p>&nbsp;</p> <p>08:00 &ndash; 10:00 h na M-6.1, u mjestu Čitluk,</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Raspored radarskih kontrola PU &Scaron;iroki Brijeg:</strong></p> <p>&nbsp;</p> <p>21:00 &ndash; 22:30 h na M-6.1, u mjestu Kočerin.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong><em><span class="color" style="color: #ff0004;">Dana 11. prosinca na području Županije Zapadnohercegovačke slijedeći je raspored radarskih kontrola: </span></em></strong></p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Raspored radarskih kontrola PU Grude:</strong></p> <p>&nbsp;</p> <p>08:30 &ndash; 10:00 h na M-6, u mjestu Sovići, zaseok Vla&scaron;ići.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Raspored radarskih kontrola PU Ljubu&scaron;ki:</strong></p> <p>&nbsp;</p> <p>12:00 &ndash; 13:30 h na M-6, u mjestu Klobuk, pored Osnovne &scaron;kole.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Raspored radarskih kontrola PU Posu&scaron;je:</strong></p> <p>&nbsp;</p> <p>18:30 &ndash; 20:00 h na M-6.1, u mjestu Rastovača.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Raspored radarskih kontrola PU &Scaron;iroki Brijeg:</strong></p> <p>&nbsp;</p> <p>07:50 &ndash; 09:30 h na M-6.1, u mjestu Trn.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong><em><span class="color" style="color: #ff0004;">Dana 14. prosinca na području Županije Zapadnohercegovačke slijedeći je raspored radarskih kontrola: </span></em></strong></p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Raspored radarskih kontrola PU Grude:</strong></p> <p>&nbsp;</p> <p>10:30 &ndash; 12:00 h na M-6, u mjestu Ružići, na lokalitetu Marića Strana,</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Raspored radarskih kontrola PU Ljubu&scaron;ki:</strong></p> <p>&nbsp;</p> <p>16:00 &ndash; 17:00 h na M-6, u mjestu Klobuk, pored Osnovne &scaron;kole.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Raspored radarskih kontrola PU Posu&scaron;je:</strong></p> <p>&nbsp;</p> <p>19:30 &ndash; 20:50 h na M-6.1, u mjestu Broćanac.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Raspored radarskih kontrola PU &Scaron;iroki Brijeg:</strong></p> <p>&nbsp;</p> <p>22:30 &ndash; 00:00 h na M-6.1, na obilaznici.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong><em><span class="color" style="color: #ff0004;">Dana 16. prosinca na području Županije Zapadnohercegovačke slijedeći je raspored radarskih kontrola: </span></em></strong></p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Raspored radarskih kontrola PU Grude:</strong></p> <p>&nbsp;</p> <p>16:00 &ndash; 17:30 h na M-6, u mjestu Sovići, zaseok Vla&scaron;ići.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Raspored radarskih kontrola PU Ljubu&scaron;ki:</strong></p> <p>&nbsp;</p> <p>10:00 &ndash; 11:40 h na M-17.4, u mjestu Cerno, pored trgovine Pravac.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Raspored radarskih kontrola PU Posu&scaron;je:</strong></p> <p>&nbsp;</p> <p>08:00 &ndash; 09:30 h na M-6.1, u mjestu Rastovača,</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Raspored radarskih kontrola PU &Scaron;iroki Brijeg:</strong></p> <p>&nbsp;</p> <p>16:30 &ndash; 18:10 h na M-6.1, u mjestu Provo.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong><em><span class="color" style="color: #ff0004;">Dana 18.prosinca na području Županije Zapadnohercegovačke slijedeći je raspored radarskih kontrola: </span></em></strong></p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Raspored radarskih kontrola PU Grude:</strong></p> <p>&nbsp;</p> <p>07:30 &ndash; 08:30 h na R-420, u mjestu Vi&scaron;njica.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Raspored radarskih kontrola PU Ljubu&scaron;ki:</strong></p> <p>&nbsp;</p> <p>16:00 &ndash; 17:30 h na M-6, u mjestu Studenci.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Raspored radarskih kontrola PU Posu&scaron;je:</strong></p> <p>&nbsp;</p> <p>09:00 &ndash; 10:30 h na M-6.1, u mjestu Rastovača,</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Raspored radarskih kontrola PU &Scaron;iroki Brijeg:</strong></p> <p>&nbsp;</p> <p>17:00 &ndash; 18:30 h na R-425, u mjestu Mokro.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong><em><span class="color" style="color: #ff0004;">Dana 21.prosinca na području Županije Zapadnohercegovačke slijedeći je raspored radarskih kontrola: </span></em></strong></p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Raspored radarskih kontrola PU Grude:</strong></p> <p>&nbsp;</p> <p>19:00 &ndash; 20:40h na R-420, u mjestu Vi&scaron;njica.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Raspored radarskih kontrola PU Ljubu&scaron;ki:</strong></p> <p>&nbsp;</p> <p>18:00 &ndash; 19:30 h na M-6, u mjestu Studenci.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Raspored radarskih kontrola PU Posu&scaron;je:</strong></p> <p>&nbsp;</p> <p>10:30 &ndash; 11:30 h na M-6.1, u mjestu Rastovača,</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Raspored radarskih kontrola PU &Scaron;iroki Brijeg:</strong></p> <p>&nbsp;</p> <p>20:00 &ndash; 21:40 h na R-425, u mjestu Mokro.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong><em><span class="color" style="color: #ff0004;">Dana 21. prosinca na području Županije Zapadnohercegovačke slijedeći je raspored radarskih kontrola: </span></em></strong></p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Raspored radarskih kontrola PU Grude:</strong></p> <p>&nbsp;</p> <p>23:00 &ndash; 00:45 h na M-6, u mjestu Sovići, zaseok Vla&scaron;ići.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Raspored radarskih kontrola PU Ljubu&scaron;ki:</strong></p> <p>&nbsp;</p> <p>18:00 &ndash; 19:00 h na M-17.4, u mjestu Mostarska Vrata, pored centra Vrt.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Raspored radarskih kontrola PU Posu&scaron;je:</strong></p> <p>&nbsp;</p> <p>21:00 &ndash; 22:30 h na M-6.1, u mjestu Vinjani, na lokalitetu Dočić,</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Raspored radarskih kontrola PU &Scaron;iroki Brijeg:</strong></p> <p>&nbsp;</p> <p>00:10 &ndash; 01:50 na M-6.1, na obilaznici.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong><em><span class="color" style="color: #ff0004;">Dana 22. prosinca na području Županije Zapadnohercegovačke slijedeći je raspored radarskih kontrola: </span></em></strong></p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Raspored radarskih kontrola PU Grude:</strong></p> <p>&nbsp;</p> <p>12:30 &ndash; 14:00 h na M-6, u mjestu Ružići, na lokalitetu Marića Strana,</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Raspored radarskih kontrola PU Ljubu&scaron;ki:</strong></p> <p>&nbsp;</p> <p>16:00 &ndash; 18:30 h na M-17.4, u mjestu Cerno, pored trgovine Pravac.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Raspored radarskih kontrola PU Posu&scaron;je:</strong></p> <p>&nbsp;</p> <p>19:30 &ndash; 21:00 h na M-6.1, u mjestu Broćanac.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Raspored radarskih kontrola PU &Scaron;iroki Brijeg:</strong></p> <p>&nbsp;</p> <p>08:00 &ndash; 10:00 h na M-6.1, u mjestu Kne&scaron;polje.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong><em><span class="color" style="color: #ff0004;">Dana 28.prosinca na području Županije Zapadnohercegovačke slijedeći je raspored radarskih kontrola: </span></em></strong></p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Raspored radarskih kontrola PU Grude:</strong></p> <p>&nbsp;</p> <p>21:30 &ndash; 22:50 h na M-6, u mjestu Pocrte,</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Raspored radarskih kontrola PU Ljubu&scaron;ki:</strong></p> <p>&nbsp;</p> <p>21:00 &ndash; 23:00 h na M-6 &ndash; u Vitinskoj ulici,</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Raspored radarskih kontrola PU Posu&scaron;je:</strong></p> <p>&nbsp;</p> <p>23:00 &ndash; 01:00 h na R-420, u mjestu Batin.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Raspored radarskih kontrola PU &Scaron;iroki Brijeg:</strong></p> <p>&nbsp;</p> <p>23:30 &ndash; 01:20 na M-6.1, u mjestu Trn.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong><em><span class="color" style="color: #ff0004;">Dana 29. prosinca na području Županije Zapadnohercegovačke slijedeći je raspored radarskih kontrola: </span></em></strong></p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Raspored radarskih kontrola PU Grude:</strong></p> <p>&nbsp;</p> <p>20:10 &ndash; 22:00 h na R-421, u mjestu Tihaljina,</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Raspored radarskih kontrola PU Ljubu&scaron;ki:</strong></p> <p>&nbsp;</p> <p>22:00 &ndash; 00:00 h na M-6 &ndash; u Vitinskoj ulici,</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Raspored radarskih kontrola PU Posu&scaron;je:</strong></p> <p>&nbsp;</p> <p>21:30 &ndash; 23:00 h na R-420, u mjestu Batin.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Raspored radarskih kontrola PU &Scaron;iroki Brijeg:</strong></p> <p>&nbsp;</p> <p>23:30 &ndash; 01:30 h na M-6.1, u mjestu Kne&scaron;polje.</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Uprava policije ŽZH</strong></p>//grude.com/Datoteke/Novosti/17-01-24-017_radar_2.jpgInja Bašić: Trgovac luksuznim autima i prijatelj nogometaša koji pomaže djecu bez roditeljahttp://grude.com/clanak/?i=162686162686Grude.com - klik u svijetThu, 05 Dec 2019 23:42:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=19-12-05-inja-basic.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>U velikoj akciji policije i USKOK-a uhićen je Ivan Bašić zvani Inja, 48-godišnjak iz Posušja, iz Bosne i Hercegovine koji se već godinama bavi uvozom i prodajom automobila. <p>&nbsp;</p> <p>Svi trgovci automobilima znaju da Ba&scaron;ić godinama u Hrvatsku uvozi najluksuznije automobile, a kako je vidljivo iz ponude na službenim stranicama njegove tvrtke radi se o vozilima marke Ferrari, Aston Martin, Lamborghini, Porsche, Audi, BMW, Land rover i Mercedes Benz. S biznisom je započeo jo&scaron; 90-ih godina u rodnoj BiH.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Među brojnim kupcima Ba&scaron;ićevih automobila bili su hrvatski izbornik Zlatko Dalić, Dinamov trener <strong>Nenad Bjelica</strong>, nogometni menadžeri <strong>Nikky Arthur Vuksan</strong>, <strong>Marko Naletilić</strong> i <strong>Ivan Bulat</strong> iz NK &Scaron;ibenik. Najskuplji automobil, Porsche Panameru, kupio je poduzetnik <strong>Damir Lukač</strong>, dok je, primjerice, direktor DM-a <strong>Mirko Markužić</strong> nabavio Audi Q7 za oko 55.000 eura, a <strong>Kristijan Floričić</strong>, jedan od osnivača fonda Aureus Invest, za suprugu je kupio Porsche Cayenne za oko 90.000 eura. Ba&scaron;ić je bio i jedan od ljudi koji su davali jamčevinu za Zdravka Mamića.</p> <p>&nbsp;</p> <p>S druge strane, Ba&scaron;ić je poznat i po humanoj crti, a već godinama stipendira djecu bez roditeljske skrbi, &scaron;to većina medija pre&scaron;ućuje. Pro&scaron;le godine, Ba&scaron;ić je pomogao izvesti na put 12 djece bez roditelja.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Uhićen je zbog sumnje da je Republiku Hrvatsku zakinuo na porezu. Cifra koja se spominje je 3 milijuna kuna (750 tisuća KM)</p> <p>&nbsp;</p> <p><em><strong>Grude.com</strong></em></p>//grude.com/Datoteke/Novosti/19-12-05-inja-basic.jpgMilan Šutalo održao predavanje na Filozofskom fakultetu u Mostaruhttp://grude.com/clanak/?i=162682162682Grude.com - klik u svijetThu, 05 Dec 2019 15:41:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=19-12-05-019-sutalo-predavanje_glavna.jpeg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Milan Šutalo održao je predavanje na Filozofskom fakultetu u Mostaru na temu: „Istinske novinarske zvijezde – proizvođači ekskluzivnih i vjerodostojnih vijesti“. <p>&nbsp;</p> <p>&Scaron;utalo je naglasio kako su istinske novinarske zvijezde novinari koji su u stanju svaki dan doći u redakciju s prijedlogom za dobru priču. Ideje za dobre priče se crpe iz mnogih izvora, a jedan od njih su i svakodnevni razgovori u dru&scaron;tvu. &Scaron;utalo je zato savjetovao studente:<br />&bdquo;Svakodnevno pričate s prijateljima, kolegama i s kim sve ne. Kroz te razgovore čujete mno&scaron;tvo informacija koje možete pretvoriti u novinarske priče. Ako Vam urednik tu priču podrži, krećete na posao&ldquo;, kazao je &Scaron;utalo.</p> <p><br />Naveo je i primjer jedne od tih priča. Radi se o tome da je vlasnik Violete d.o.o Grude kupio Hotel Grude. Takva priča vrlo često prvo dođe do građanstva, a zatim do medija. U obradi priče, prema &Scaron;utalu, mora se početi sa stvaranjem pitanja koja su novinarski bitna i koja će zanimati &scaron;iru javnost, a tek onda krenuti u obradu onoga o čemu želimo pisati.</p> <p><br />Osim pravila o pisanju vijesti, pričao je i o važnosti novinarske etike:<br />&bdquo;Nije dovoljno da imate eksluzivnu priču, važno je i da ona bude vjerodostojna. Da bi bila vjerodostojna, potrebno se pridržavati novinarske etike i održavati dobar novinarski stil.&ldquo;</p> <p><br />Zaključio je kako postoje tri odlike dobrih novinara, a to su: stalne ideje za novinarske priče, po&scaron;tovanje novinarske etike, i dobar stil. Osim toga, svaki novinar mora biti znatiželjan, jer drugačije neće moći uživati u svom poslu. Sve ostalo se, kako nam govori ovaj iskusni novinar, stječe godinama rada.</p> <p>&nbsp;</p> <p><img src="https://www.grude.com/Datoteke/novosti/19-12-05-19-12-05-019-sutalo-predavanje1.jpeg" alt="" width="640px" /></p> <p>&nbsp;</p> <p><img src="https://www.grude.com/Datoteke/novosti/19-12-05-19-12-05-019-sutalo-predavanje3.jpeg" alt="" width="640px" /></p> <p><em><strong>Katarina Živković/Grude.com</strong></em></p>//grude.com/Datoteke/Novosti/19-12-05-019-sutalo-predavanje_glavna.jpegOprez zbog poledice u gorjuhttp://grude.com/clanak/?i=152679152679Grude.com - klik u svijetThu, 05 Dec 2019 08:07:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=18-01-21-poledica.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Prometuje se po suhim ili djelomično vlažnim kolnicima.<p><br />Magla mjestimice smanjuje vidljivost na dionicama cesta uz riječne tokove i u kotlinama.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Zbog niskih jutarnjih temperatura upozoravamo vozače na mjestimičnu poledicu na cestama u gorju, dok je u nizinama poledica moguća na prilazima tunelima i preko mostova.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Dionicama cesta koje prolaze usjecima upozoravamo na moguće odrone kamenja i zemlje na kolnik.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Na dionici M-15 Livno &ndash; &Scaron;ujica preko prijevoja Borova Glava, upozoravamo vozače na učestale izlaske divljih konja na kolnik.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Vozačima savjetujemo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Na dionicama cesta gdje su u tijeku radovi prometuje se sporije, pa vozače molimo za oprezniju vožnju i po&scaron;tivanje privremene regulacije prometa.</p> <p>&nbsp;</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/18-01-21-poledica.jpgHakeri 'provalili' u 60 banaka i korisnicima ukrali novac! Provjerite svojhttp://grude.com/clanak/?i=152678152678Grude.com - klik u svijetWed, 04 Dec 2019 19:36:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=16-09-21-cyber_haker.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>O svemu je obaviješten Google koji je automatski uklonio sporne maliciozne aplikacije sa svog Google Play Storea..<p>&nbsp;</p> <p>Norve&scaron;ka kompanija za mobilnu sigurnost Promon otkrila je opasan propust na Android mobilnim uređajima koja hakerima omogućava proboj u sustave financijskih institucija i otuđivanje novca s računa njihovih korisnika!</p> <p>&nbsp;</p> <p>Dovoljno je da korisnik ima neku od aplikacija za internetsko bankarstvo na mobilnom uređaji i automatski je u opasnosti. Dosad se na ovaj način napalo oko 60 financijskih instituacija u nekoliko zemalja i nestao je zasad nepoznat iznos novca. Nepoznato je i koliko se korisnika na&scaron;lo na meti, ali zna se da su ostali bez svega &scaron;to su imali na računima.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Hakerima je sve to uspjelo uz otprije poznatu malicioznu aplikaciju Strandhogg koja opona&scaron;a početni zaslon za prijavu na internetsko bankarstvo pa korisnik ostavlja podatke i omogućava hakerima da umjesto njega uđu na pravu aplikaciju.</p> <p>&nbsp;</p> <p>O svemu je obavije&scaron;ten Google koji je automatski uklonio sporne maliciozne aplikacije sa svog Google Play Storea, a ujedno mora pronaći i zakrpe za svoj Android mobilni operativni sustav jer je ovako ne&scaron;to u teoriji bilo nemoguće izvesti, a hakeri su ipak to izveli.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Ovakvih daljnjih napada ne bi trebalo biti, ali to nitko ne garantira. Kao &scaron;to se ne garantira ni povrat novca korisnicima koji su o&scaron;tećeni u ovim napadima,pi&scaron;u Vijesti.hr</p> <p>&nbsp;</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/16-09-21-cyber_haker.jpgPotres s epicentrom kod Širokog Brijegahttp://grude.com/clanak/?i=152665152665Grude.com - klik u svijetWed, 04 Dec 2019 10:17:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=16-10-07-potres.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>BiH je sinoć, oko 23.15 sati pogodio potres jačine 3.1 prema Richteru.<p>&nbsp;</p> <p>Epicentar je bio 7 kilometara sjeveroistočno od &Scaron;irokog Brijega, na dubini od 2 kilometra.</p> <p>&nbsp;</p> <p><em><strong>Grude.com</strong></em></p>//grude.com/Datoteke/Novosti/16-10-07-potres.jpgU Frankfurtu nestao Berislav Kožul (53)http://grude.com/clanak/?i=152657152657Grude.com - klik u svijetTue, 03 Dec 2019 14:18:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=19-12-03-berislav-kozul.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>U Frankfurtu je u ponedjeljak, 02. prosinca, oko 16.30 sati, nestao Berislav Kožul (53). Posljednji put je viđen u Domu za nemoćne osobe (AWO – August-Stunz-Zentrumu u Frankfurtu) na adresi Röderbergweg 82, 60314.<p>&nbsp;</p> <p>Tog je dana bio odjeven u sivu majicu dugih rukava, donji dio trenirke plave boje, a na nogama je imao samo ljetne papuče, vjerojatno i čarape. Ističe se primjetnim udubljenjem na desnoj strani glave gdje mu je tijekom operacije odstranjen dio lubanje.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Berislav Kožul je 2015. godine doživio moždani udar, i od tada je dezorijentiran. Uvijek nosi GPS narukvicu koju mu je osoblje doma skinulo zbog prazne baterije. Prije nego su je uspjeli zamijeniti, 53-godi&scaron;njak je nestao.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Njegov nestanak je prijavljen policiji. Mole sve oni koji su ga vidjeli, ili mogu dati bilo kakvu informaciju da se javi na kontakt broj Berislavove kćeri Andreje +49 163 4734160 ili nećaku Miljenku 015735215358.</p> <p>&nbsp;</p> <p><em><strong>Fenix-magazin/MD</strong></em></p>//grude.com/Datoteke/Novosti/19-12-03-berislav-kozul.jpgI nebo je plakalo! Više tisuća ljudi u Čapljini ispratilo generala Ćurčićahttp://grude.com/clanak/?i=152647152647Grude.com - klik u svijetMon, 02 Dec 2019 21:09:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=19-12-02-019-curcic-general.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Zbogom generale, govorio je danas svaki kamen, svako drvo, svaki list zemlje Hercegove. Nebo je plakalo. Više tisuća ljudi danas se oprostilo od generala Dragana Ćurčića.<p>&nbsp;</p> <p>Sahranu je predvodio čapljinski svećenik fra Mile Vla&scaron;ić koji je u propovijedi istaknuo veličinu generala Dragana Ćurčića, profesionalnog vojnika, vojnika postrojbe Kralj Tomislav kojom je zapovijedao Mate &Scaron;arlija Daidža i kasnijeg zapovjednika postrojbe za posebne namjene Ludvig Lutko Pavlović.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Pokopan je na groblju Svetog Franje u Čapljini. Neka zore i sutoni Herceg Bosne sjećaju na na&scaron;eg heroja. Generale, počivao u miru.</p> <p>&nbsp;</p> <p><em><span class="st"><strong>Grude.com</strong><br /><strong>Foto:Akademija Čapljina</strong><br /></span></em></p>//grude.com/Datoteke/Novosti/19-12-02-019-curcic-general.jpgU prepunim crkvama počele su svete mise zornicehttp://grude.com/clanak/?i=152637152637Grude.com - klik u svijetMon, 02 Dec 2019 11:51:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=18-12-03-018-grudska-crkva-zornice_1.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Jutro od 5.30 do 6.00. Narod hrli svojim crkvama. Čuju se tek koraci uspavanih ljudi koji traže molitvu kako bi ih trgnula iz sna.<p>&nbsp;</p> <p>Svećenik pjesmom počinje svetu misu u 6.00, zatim klekne i kreće molitva.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Počele su svete mise zornice diljem Bosne i Hercegovine. Dok se u mnogim crkvama svijeta taj običaj izgubio, Hrvati u BiH, iako ih je, ruku na srce i njihova Crkva godinama razdvajala, a tuđinske i lokalne politike selile ih na sve strane svijeta, jo&scaron; se drže zajedno i u vjeri i molitvi dočekuju rođenje Isusa Krista.</p> <p>&nbsp;</p> <p>U trenucima kad čovjeka ljudi napuste, Bog je uvijek uz njega. Svjesni su toga. Stoga nije iznenađenje &scaron;to su crkve ispunjene do posljednjeg mjesta pa i da je jo&scaron; sjedećih klupa bilo bi malo. Vrijedi se žrtvovati za Krista, i on se rodio i žrtvovao za nas svojom smrću na Križu. Spasio nas je.</p> <p>&nbsp;</p> <p>U vremenu Adventa molite i radujte se rođenju na&scaron;eg Spasitelja.</p> <p>&nbsp;</p> <p><em><strong>Grude.com</strong></em></p>//grude.com/Datoteke/Novosti/18-12-03-018-grudska-crkva-zornice_1.jpgDobro jutro, ako vas nije probudio novi potreshttp://grude.com/clanak/?i=152634152634Grude.com - klik u svijetMon, 02 Dec 2019 09:55:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=16-10-07-potres.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Seizmografi Seizmološke službe Republike Hrvatske jutros u 05 sati i 23 minute zabilježili su jak potres s epicentrom kod Nevesinja u BiH, 40-ak km sjeveroistočno od Metkovića.<p>&nbsp;</p> <p>Magnituda potresa iznosila je 3.9 prema Richteru, a intenzitet u epicentru V (pet) stupnjeva Mercalli-Cancani-Siebergove (MCS) ljestvice.</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/16-10-07-potres.jpgZBOGOM GENERALE! Jedan od najvećih sinova Herceg Bosne preminuo u 54. godini životahttp://grude.com/clanak/?i=152626152626Grude.com - klik u svijetSun, 01 Dec 2019 11:07:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=19-12-01-dragan-curcic.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>General Dragan Ćurčić je preminuo. Kako doznaje Pogled.ba, njegovo tijelo je pronađeno u krevetu i još uvijek nije poznat uzrok smrti. Rodio se 1. rujna 1965. u selu Janjcu kod Zenice, BiH. <p>&nbsp;</p> <p>Po zanimanju je profesionalna vojna osoba. Srednje &scaron;kolovanje imao je u Zagrebu, gdje je pohađao opću srednju vojnu &scaron;kolu od 1980. do 1984. Od 1984. do 1988. pohađao je vojnu akademiju kopnene vojske, smjer pje&scaron;a&scaron;tva. Dvije je godine pohađao opći smjer u Beogradu te je dvije godine specijalizirao pje&scaron;a&scaron;tvo u Sarajevu.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Znajući 1990.-1991. da JNA nije ono kakvom ju se prikazivalo, Ćurčić je odlučio napustiti ju, no nije bilo sigurna načina da ju napusti u Zenici, a nije ni želio bježati u inozemstvo. Preko veza je početkom 1992. napustio JNA te oti&scaron;ao kući, a potom se priključio u Vrgorcu postrojbi Kralj Tomislav, kojom je zapovijedao Mate &Scaron;arlija Daidža. Bio je zapovjednikom postrojbe za posebne namjene Ludvig Pavlović.</p> <p>&nbsp;</p> <p><em><strong>Pogled.ba</strong></em></p>//grude.com/Datoteke/Novosti/19-12-01-dragan-curcic.jpgHercegovina se i jutros tresla, probudila su nas 4,2 stupnja po Richteruhttp://grude.com/clanak/?i=152624152624Grude.com - klik u svijetSun, 01 Dec 2019 07:52:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=16-02-14-potres_20.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Ovakve potrese stanovništvo može osjetiti, ali obično ne izazivaju materijalnu štetu.<p>&nbsp;</p> <p>Tlo u Hercegovini ne prestaje se tresti. U nedjelju u 4:03 sati, Hercegovinu je pogodio potres jačine 4,2 stupnja po Richterovoj ljestvici, a mnoge stanovnike je novo podrhtavanje tla probudilo.</p> <p>&nbsp;</p> <p>U 4:10 sati osjetilo se novo podrhtavanje tla, a &scaron;to su zabilježili seizmolo&scaron;ki aparati. Jačina drugog potresa bila je 3 stupnja Richterove ljestvice, a epicentar je bio na 2-3 km sjeverno od Stoca. Također na istoj lokaciji kod Stoca, zabilježen je potres u subotu u 19:29 sati, a jačina je bila 2,9 stupnjeva Richterove ljestvice.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Poslije serije razornih potresa u Albaniji, te najjačeg potresa koji je Mostar do sad osjetio, tlo se i dalje znatno trese.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Ovakve potrese stanovni&scaron;tvo može osjetiti, ali obično ne izazivaju materijalnu &scaron;tetu.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Podsjetit ćemo kako se proteklih dana dogodio niz slabijih i umjerenih potresa na području Hercegovine, a prije nekoliko dana isto područje je uzdrmao jači potres koji je pričinio materijalnu &scaron;tetu, te je bilo i ozlijeđenih Seizmička situacija Hrvatske i Bosne i Hercegovine takva da su najče&scaron;ći potresi uz kvarnersku obalu, po dalmatinskoj Zagori, između Zadra i &Scaron;ibenika, oko otočića Jabuka, a posebno i najvi&scaron;e diljem južnih dalmatinskih otoka i diljem Hercegovine.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Unatoč svoj tehnologiji i znanosti, nažalost, potres nije moguće predvidjeti, pi&scaron;e Bljesak.info.</p> <p>&nbsp;</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/16-02-14-potres_20.jpgFOTO: Bešlića u zagrebačkoj bolnici posjetio Milan Bandićhttp://grude.com/clanak/?i=152618152618Grude.com - klik u svijetSat, 30 Nov 2019 16:46:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=19-11-30-beslic.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Dvojica gradonačelnika su već godinama veliki prijatelji<p>&nbsp;<br /><a title="Grude com" href="https://www.grude.com/clanak/?i=152613&amp;ljubo-beslic-hitno-prebacen-za-zagreb" target="_blank">Kao &scaron;to je ranije objavljeno</a>, gradonačelnik Mostara Ljubo Be&scaron;lić sinoć je hitno prebačen na zagrebačko Rebro zbog problema sa bubrezima.<br /><br /></p> <p><a title="Ero tel" href="https://ero.tel/vijesti/foto-beslica-u-zagrebackoj-bolnici-posjetio-milan-bandic/" target="_blank">Ero.tel</a> je do&scaron;ao do ekskluzivnih fotografija na kojima se vidi kako je Be&scaron;liću u posjetu do&scaron;ao zagrebački gradonačelnik Milan Bandić.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Inače, dvojica gradonačelnika su već godinama veliki prijatelji, tako da Bandićeva posjeta nije veliko iznenađenje.</p> <p>&nbsp;</p> <p><img src="https://www.grude.com/Datoteke/novosti/19-11-30-19-11-30-beslic3.jpg" alt="" width="640px" /></p> <p>&nbsp;</p> <p>Be&scaron;lić jo&scaron; uvijek prolazi dijagnostički proces tijekom kojega bi trebalo biti otkriveno &scaron;to je dovelo do problema sa bubrezima. On je danas poslao poruku kako se danas bolje osjeća, a za nadati se kako će s početkom terapije Be&scaron;lićevi zdravstveni problemi biti u cijelosti otklonjeni. Koliko se može doznati, on do daljnjeg ostaje na liječenju u Zagrebu.</p> <p>&nbsp;</p> <p>FOTO: ERO.tel</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/19-11-30-beslic.jpgLjubo Bešlić hitno prebačen za Zagreb!http://grude.com/clanak/?i=152613152613Grude.com - klik u svijetSat, 30 Nov 2019 11:18:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=17-05-14-beslic.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Mostarski gradonačelnik Ljubo Bešlić sinoć je hitno prebačen iz SKB Mostar u zagrebačku bolnicu Rebro.<p><br />Kako je za Klix potvrđeno Be&scaron;lić je u SKB Mostar primljen zbog problema s bubrezima, ali je zbog boljih dijagnostičkih mogućnosti prebačen na poznatu kliniku u Zagrebu.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Be&scaron;lić je ranije imao kroničnih problema sa srcem i kardiovaskularnim sistemom, a liječen je u domaćim i stranim klinikama.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Be&scaron;lić u četvrtak večer prisustvovao otvorenju Mostar Film Festivala, a očekuje ga težak posao dono&scaron;enja proračuna Grada Mostara, koji doslovno ovisi o njemu.</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/17-05-14-beslic.jpgZa neprijavljene podstanare kazna od 3.000 KMhttp://grude.com/clanak/?i=152611152611Grude.com - klik u svijetFri, 29 Nov 2019 19:30:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=19-11-29-ulazna_vrata.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Vlasnici nekretnina koji se odluče za iznajmljivanje sve češće rentaju stanove na crno.<p>&nbsp;</p> <p>Tek rijetki ovaj dodatni biznis prijave Poreznoj upravi Federacije BiH, usprkos visokim kaznama, pi&scaron;e Dnevni avaz.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Prema riječima Adise Muhić iz Porezne uprave FBiH, prema odredbama kantonalnih zakona o porezu na imovinu, sva fizička i pravna lica, vlasnici poslovnih prostora, stambenih zgrada i stanova koja izdaju, dužna su plaćati porez na imovinu.</p> <p>&nbsp;</p> <p>&rdquo;Za nepodno&scaron;enje poreznih prijava propisane su novčane kazne. Fizičko lice koje ne podnese poreznu prijavu Poreznoj upravi FBiH bit će kažnjeno novčanom kaznom u iznosu od 300 do 3.000 KM&rdquo;, rekla je Muhić.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Ističe da se visina poreza na imovinu koja se izdaje utvrđuje propisom koji donose općine, a da se porez na imovinu plaća u godi&scaron;njem pau&scaron;alnom iznosu.</p> <p>&nbsp;</p> <p>&rdquo;Naprimjer, u Kantonu Sarajevo visina poreza na imovinu za stan koji se izdaje u zakup ne može biti manja od četiri marke po kvadratu&rdquo; poja&scaron;njava Muhić.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Usprkos činjenici da su obavezni, većina građana ne prijavljuje ovaj biznis, zbog čega su meta stalnih kontrola Porezne uprave.</p> <p>&nbsp;</p> <p>&rdquo;Provodimo stalne kontrole i radnje pomoću kojih dolazimo do saznanja o kućama ili stanovima koje porezni obveznici građani izdaju u zakup&rdquo;, kaže Muhić.</p> <p>&nbsp;</p> <p>I dok je u BiH mno&scaron;tvo onih kojima je potreban krov nad glavom, jer nisu u prilici kupiti svoju nekretninu, iznajmljivači će jo&scaron; dugo zarađivati vrtoglave cifre, jer je oglasa na internetu mnogo, pi&scaron;e Avaz navodeći kako rijetki izdaju stan legalno i putem agencije.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Na primjer, opremljen stan u centru Sarajeva iznajmljuje se za 600 maraka, u Tuzli za 500, Mostaru 400, Zenici za 300 KM. Tako vlasnik stana u Sarajevu za jednu godinu zaradi čak 7.200 ili u Zenici 3.600 KM.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Iz Porezne uprave FBiH nisu mogli konkretizirati u kojem je bh. gradu najprisutnije izdavanje stanova nacrno.</p> <p>&nbsp;</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/19-11-29-ulazna_vrata.jpgSlika GENERALA zavijorila se na STAROM MOSTUhttp://grude.com/clanak/?i=152603152603Grude.com - klik u svijetFri, 29 Nov 2019 13:40:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=19-11-29-019-praljak.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Noćas se na Starom Mostu zavijorila slika generala Slobodana Praljka koji je na današnji dan prije dvije godine zauvijek otišao u legendu.<p>&nbsp;</p> <p>Na fotografiji koja je ustupljena portalu Grude.com vidi se da nekoliko mladića drži sliku generala Herceg Bosne i jednog od najvećih intelektualaca u Hrvata.</p> <p>&nbsp;</p> <p>"Slobodan Praljak nije ratni zločinac, s prijezirom odbacujem va&scaron;u presudu", kazao je i ispio otrov pred sucima u Haagu.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Sud je u politički motiviranoj optužnici ipak ustvrdio da je Stari Most bio legitiman vojni cilj.</p> <p>&nbsp;</p> <p><em><strong>Grude.com</strong></em></p>//grude.com/Datoteke/Novosti/19-11-29-019-praljak.jpg