Grudehttp://grude.comPortal Grude.com - Grude. Online najnovije vijesti i aktualna zbivanja iz Gruda i okolice vezana za društvo, politiku, sport, kulturu, zabavu, kao i sve ostale zanimljivosti - sve na jednom mjestu!© 2016, www.grude.com. All rights reserved.Obavijest o nabavi Sanacija pročistača otpadnih voda Faza IIhttp://grude.com/clanak/?i=280444280444Grude.com - klik u svijetWed, 21 Apr 2021 08:41:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=21-04-21-precistac-grude.png&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Za sanaciju pročistača otpadnih voda Općina Grude izdvojit će pola milijuna maraka.<p><br />Obavijest o javnoj nabavi &rdquo;Sanacija pročistača otpadnih voda Faza II&rdquo;, objavljena je na službenoj <a title="opcina grude" href="http://grude.info/mdocs-posts/obavijest-o-nabavi-sanacija-procistaca-otpadnih-voda-faza-ii/" target="_blank">web stranici Općine Grude</a>.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Kako je navedeno, traži se izvođač za izvr&scaron;enje građevinskih radova na uređaju za obradu otpadnih voda.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Navedeno je kako procijenjena ukupna vrijednost ugovora iznosi 500.000,00 bez PDV-a.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Rok trajanja ugovora ili rok izvr&scaron;enja radova je &scaron;est mjeseci.</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/21-04-21-precistac-grude.pngNapustio nas je Emil Jurčić: I u mirovini neumorno je radio i obilježio društveni život općine Grudehttp://grude.com/clanak/?i=280437280437Grude.com - klik u svijetTue, 20 Apr 2021 13:16:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=21-04-20-emil-jurcic-in-memoriam21.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Kava, novine i u glavi plan obavljanja zadataka koje treba realizirati za taj dan. Predan i temeljit, bistar i oštrouman kroz cijeli život, svojim neumornim radom posebno je impresionirao u osmom desetljeću života. Bio je to naš Emil Jurčić.<p>&nbsp;</p> <p>Danas je u 82. godini života prestalo kucati srce ovog osnivača, člana i dugogodi&scaron;njeg tajnika Hrvatske lovačke udruge Malič, čovjeka koji je kroz svoj dru&scaron;tveni angažman obilježio općinu Grude od svog utemeljenja do danas.<br /><br /></p> <p>Punih 40 godina Emil je radio kao referent za rad i radne odnose općinske uprave u Grudama. U mirovini nije mirovao. Godine 1996. utemeljio je HLU Malič, dru&scaron;tvo koje je okupljalo lovce s područja općine Grude i koje je među najbrojnijima na ovim prostorima.<br /><br /></p> <p>Neumorno je radio za dobrobit dru&scaron;tva sve do 80. rođendana kada se odlučio povući i prepustiti dru&scaron;tvo mlađim snagama.<br /><br /></p> <p>Pjesma kaže: Emile te&scaron;ko je u smrt, kad ptica pjeva i kad cvate vrt, i djeca igraju se svud, ja vi&scaron;e nisam znao kud, zagrli njih i bit ću tu...<br /><br /></p> <p>Emil je svoj odlazak u mirovinu prihvatio kao činjenicu da je na zemlji sve napravio i ostavio trag. Stoga vjerujemo da nove zadatke, gore gdje s oka svaka suza nestaje, s rado&scaron;ću isčekuje.<br /><br /></p> <p>Zbogom Emile vrijedni na&scaron;.<br /><br /></p> <p>Ispraćaj dragog nam pokojnika kreće u srijedu 21. travnja 2021. godine u 15:00 sati ispred mrtvačnice Radmilovac - Ružići.</p> <p><br /><em><strong>Grude.com</strong></em></p>//grude.com/Datoteke/Novosti/21-04-20-emil-jurcic-in-memoriam21.jpgYOUTH DRIVE Grude domaćin panel diskusije za zaštitu okoliša u ŽZHhttp://grude.com/clanak/?i=280434280434Grude.com - klik u svijetTue, 20 Apr 2021 12:12:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=21-04-20-pozivnica-zh-youthdrive.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Projekt „Youth Drive“ – Održavanje seta panel diskusija vezano za zaštitu okoliša na području ŽZH.<p>&nbsp;</p> <p>U sklopu projekta &bdquo;Y O U t h d r i ve&ldquo;, kojeg financira Europska unija, u nadolazećem periodu ovog mjeseca planirano je održavanje četiri panel diskusije na području Županije Zapadnohercegovačke.</p> <p>&nbsp;</p> <p><em><strong>Prvi u nizu je u Grudama, u Agroturizmu Marića Gaj u srijedu 21. travnja u10:00 sati.</strong></em></p> <p>&nbsp;</p> <p>Na događajima će biti prisutni svi relevantni dionici iz sektora okoli&scaron;a koji će tijekom diskusije obuhvatiti sve najvažnije komponente vezane za značaj i važnost očuvanja okoli&scaron;a, te za pravilno upravljanje otpadom. Panelisti koji će sudjelovati na događajima su:</p> <p>Ana Soldo &ndash; stručnjak za za&scaron;titu okoli&scaron;a, te pomoćnica ravnatelja Ureda Vlade Županije Zapadnohercegovačke za europske integracije za planiranje razvitka i upravljanje razvitkom i opće poslove (predstavljanje mogućnosti kori&scaron;tenja EU fondova za za&scaron;titu okoli&scaron;a, planirani budući strate&scaron;ki dokumenti u ŽZH po pitanju očuvanja okoli&scaron;a, te važnost ovakvih i sličnih projekata na području ZHŽ).</p> <p>&nbsp;</p> <p>Marijana Bubalo &ndash; dip. ing. prehrambene tehnologije, te voditeljica uređaja za proči&scaron;ćivanje otpadnih voda i laboratorija za vode iz JP Parkovi, Ljubu&scaron;ki (predstavljanje stanja voda i plana za&scaron;tite voda Županije; ciljevi i potrebne aktivnosti za očuvanje vodnih resursa).</p> <p>&nbsp;</p> <p>Vedran Kordić &ndash; projektni službenik Via Dinarica/ WWF Adrie, svjetske organizacije za za&scaron;titu prirode ( osvrt na stanje okoli&scaron;a lokalno i globalno, te na stanje za&scaron;tićenih područja i uloga i značaj NVO sektora u za&scaron;titi okoli&scaron;a) i</p> <p>&nbsp;</p> <p>Zdenko Mandić &ndash; stručnjak za za&scaron;titu okoli&scaron;a i pomoćnik ministra za prostorno uređenje, graditeljstvo i stambeno-komunalnu djelatnost Županije Zapadnohercegovačke (predstavljanje stanja okoli&scaron;a na području Županije, najveći nedostaci i mogućnosti u navedenom sektoru).</p> <p>&nbsp;</p> <p>Na panelima će biti predstavljena i službena stranica projekta &bdquo;Na&scaron;a priroda&ldquo; kroz koju je omogućeno lokalnoj zajednici i pojedincima da se aktivno uključe u pitanja rje&scaron;avanja okoli&scaron;nih problema.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Projekat financira Europska unija u iznosu od preko 230.000 eura, s ciljem podizanja svijesti kod mladih o pravilnom zbrinjavanju otpada i za&scaron;titi okoli&scaron;a u prekograničnom području Bosne i Hercegovine i Crne Gore.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Cilj projekta je da aktivno doprinese pravilnom upravljanju otpadom, a radit će se i na za&scaron;titi vodenih puteva na područjima koja su uključena u projektne aktivnosti. U suradnji sa &scaron;kolama, projektom će se prvenstveno utjecati na svijest mladih, koji bi kroz svoje znanje i djelovanje u budućnosti, trebali utjecati i djelovati na svijest dru&scaron;tva o potrebi za&scaron;tite okoli&scaron;a. Također, stvorit će se podloga za unapređenje i doradu postojećih zakonskih regulativa u ovoj oblasti, a na pokrenutoj web platform će se razmjenjivati različite informacije o projektu.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Projekt &bdquo;Y O U t h d r i v e&ldquo; podizanje svijesti o za&scaron;titi okoli&scaron;a, i pokretanje konkretnih akcija na području Županije Zapadnohercegovačke i Bokokotorskog zaljeva se provodi u okviru IPA Programa prekogranične suradnje Bosna i Hercegovina &ndash; Crna Gora, koji financira Europska unija. Partneri na projektu su nevladine organizacije, Udruga za razvoj, okoli&scaron; i kulturu EKO ZH iz &Scaron;irokog Brijega kao nositelj projekta, i Na&scaron;a akcija, sa sjedi&scaron;tem u Kotoru.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Projekt je počeo je sa realizacijom aktivnosti u studenom 2019, a trajati će do kolovoza 2021. godine. Ukupna vrijednost projekta iznosi 279.200 eura.</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/21-04-20-pozivnica-zh-youthdrive.jpgJavno izlaganje podataka premjera i katastarskog klasiranja zemljišta za katastarsku općinu Tihaljina Ihttp://grude.com/clanak/?i=280433280433Grude.com - klik u svijetTue, 20 Apr 2021 11:31:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=21-04-20-tihaljina-map-izlaganje.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Obavještavaju se sve zainteresirane fizičke i pravne osobe..<p>&nbsp;</p> <p>Povjerenstvo za izlaganje na javni uvid podataka o nekretninama za katastarsku općinu Tihaljina I, imenovano rje&scaron;enjem Općinskog vijeća Grude broj:01-3-578/21od 17.ožujka 2021. godine, objavljuje OGLAS o nastavku postupka izlaganja na javni uvid podataka premjera i katastarskog klasiranja zemlji&scaron;ta za katastarsku općinu Tihaljina I.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Obavje&scaron;tavaju se sve zainteresirane fizičke i pravne osobe o nastavku izlaganja podataka premjera i katastarskog klasiranja zemlji&scaron;ta za sve nekretnine u katastarskoj općini Tihaljina I.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Početak rada Povjerenstva je 10. svibnja 2021.godine u zgradi općine Grude, svakim radnim danom od 8:30 do 13:00 u prostorijama Općine Grude u Vijećnici.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Sve osobe koje polažu pravo ili imaju pravnog interesa na nekretninama u katastarskoj općini Tihaljina I dužne su doći u radne prostorije Povjerenstva i dati potrebne podatke o nekretninama.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Povjerenstvo će svakoj pravnoj i fizičkoj osobi, koje imaju pravni interes na nekretninama, za koje se vr&scaron;i izlaganje, uputiti poseban poziv najkasnije 8 dana prije izlaganja podataka.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Osobe za koje nisu prikupljeni osobni podaci i adrese, te nisu pozvane, a polažu pravo ili imaju pravni interes na nekretninama u katastarskoj općini Tihaljina I, dužne su javiti se Povjerenstvu i ponijeti sve pismene isprave koje služe za dokazivanje njihovih pravnih interesa na nekretninama.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Građani trebaju ponijeti osobnu iskaznicu, a predstavnici pravnih osoba ovla&scaron;tenje za zastupanje i ID broj pravne osobe. Za maloljetne osobe potrebno je dostaviti Izvadak iz matične knjige rođenih s upisanim jedinstvenim matičnim brojem.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Neodazivanje posebnom pozivu Povjerenstva, odnosno ovom Oglasu, povlači zakonske posljedice.</p> <p>Broj: 05-30-714 /21</p> <p>Povjerenstvo za izlaganje podataka</p> <p>Grude,20.travnja 2021. godine</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/21-04-20-tihaljina-map-izlaganje.jpgGRUDSKI GENI: Sa 6 ostao bez oca, s 12 radio, a sad je šef najstarije bolnice u Hrvatskojhttp://grude.com/clanak/?i=280428280428Grude.com - klik u svijetTue, 20 Apr 2021 08:19:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=21-04-20-busic-doktor-1.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Radni prostor profesora doktora Mladena Bušića, 53-godišnjeg ravnatelja Kliničke bolnice Sveti Duh, najstarije medicinske ustanove u Hrvatskoj koja je započela s radom još 1804. godine, pod imenom Bolnica Milosrdne Braće, ne izgleda baš dojmljivo s obzirom na ugled, značaj i veličinu te zdravstvene institucije. <p>&nbsp;</p> <p>Bolnica ima 550 bolesničkih kreveta za odrasle i 70 kreveta za novorođenčad, 125 ambulanti i dijagnostičkih službi, 9 stacionarnih djelatnosti, 21 djelatnost dnevne bolnice i jednodnevne kirurgije te 17 specijalističko-konzilijarnih i dijagnostičkih djelatnosti organiziranih u 6 klinika i 8 zavoda, u kojima se godi&scaron;nje ambulantno pregleda 450.000 pacijenata.<br /><br /></p> <p>Istodobno, vi&scaron;e od 25.000 bolesnika boravi na bolničkom ležanju, a na Svetom Duhu svake godine rodi se oko 3000 djece. No, soba ravnatelja tek je ne&scaron;to veća od onih koje koriste liječnici, a manja od one u kojoj sjede dvije tajnice ravnatelja. No, i takva je pravi luksuz u odnosu na prostor koji mu je na raspolaganju kao predstojniku Klinike za očne bolesti Svetog Duha. Ta sobica ima jedva &scaron;est četvornih metara, s tim da gotovo trećinu zauzima biblioteka.<br /><br /></p> <p><img src="https://www.grude.com/Datoteke/novosti/21-04-20-21-04-20-busic-doktor-2.jpg" alt="" width="640px" /></p> <div id="piano-content"> <p>Profesor Bu&scaron;ić nije nas dočekao u bijeloj odori ili odijelu s kravatom, kako smo navikli kod liječnika i ravnatelja, već je bio odjeven u plavi džemper i plave hlače. Ležeran način odijevanja, ali i prijateljska i srdačna komunikacija sa suradnicima, očito su odraz njegova odnosa spram strogih formalnosti i hijerarhijskog poretka koji inače vlada u bolnicama. Dok je naručivao dvije ča&scaron;e vode, pogled nam je zastao na velikoj monografiji Ars Ophthalmologica: Prvih deset, autora&nbsp;<span>Mladena Bu&scaron;ića, Mirjane Bjelo&scaron;, Daliborke Miletić, Biljane Kuzmanović</span>&nbsp;i&nbsp;<span>Damira Bosnara</span>&nbsp;te nacrtima za nove bolničke prostore koji se upravo grade iza glavne zgrade bolnice Sveti Duh.<br /><br /></p> <h2>U i&scaron;čekivanju nove dnevne bolnice<br /><br /></h2> <p>Kad je primijetio &scaron;to nam je zapelo za oko, profesor Bu&scaron;ić odmah je ustao, stavio pred nas knjige i nacrte te s puno entuzijazma počeo obja&scaron;njavati o čemu se radi. Tako smo se odmah mogli uvjeriti da je riječ o projektima na koje je profesor Bu&scaron;ić posebno ponosan. U monografiji ilustriranoj djelima najvećih svjetskih likovnih umjetnika, predstavljeno je deset udžbenika iz biblioteke Medicinskog fakulteta Sveučili&scaron;ta Josip Juraj Strossmayer iz Osijeka i Kliničke bolnice Sveti Duh iz Zagreba. Nacrti pak prikazuju izgled buduće dnevne bolnice i podzemne garaže s 477 parkirnih mjesta, kojima će se rije&scaron;iti problem nedostatka prostora i kreveta, ali i do sada nerje&scaron;ivo pitanje parkiranja. Da je to najveći infrastrukturni projekt u povijesti Svetog Duha može se uvjeriti svatko tko obiđe golemo gradili&scaron;te.<br /><br /></p> <p><span>Investitori su Zagrebački holding i grad Zagreb, koji je vlasnik Svetog Duha, a nova bolnička zgrada opremit će se uz financijsku pomoć Ministarstva zdravstva i fondova Europske Unije. Profesor Bu&scaron;ić drži taj projekt jednim od svojih najvećih životnih uspjeha budući da ga je pokrenuo jo&scaron; za svog prvog mandata koji je trajao od 2005. do 2010. I tek &scaron;to je prikupio svu potrebnu dokumentacije te ishodio sve dozvole za izgradnju takvog objekta, morao je prepustiti upravljanje bolnicom drugoj političkoj opciji. Ona, međutim, nije pokazala nikakav interes za realizacijom tog te&scaron;kog i zahtjevnog projekta, jer je to iziskivalo puno vremena i truda.<br /><br /></span></p> <p><span><span>No čim je profesor Bu&scaron;ić 2013. ponovno izabran za ravnatelja, bacio se na obnovu projekta. Pri tomu je morao krenuti ispočetka: dokumentaciji je istekao rok pa je trebalo puno živaca i vremena da se ponovno izradi nova, a nije bilo lako ni ishoditi da se iz gradskog proračuna izdvoji oko 220 milijuna kuna za novu bolničku zgradu. Da bi nadvladao brojne birokratske zavrzlame i prepreke te privolio gradonačelnika da ponovno odobri sredstva, profesor Bu&scaron;ić morao je utro&scaron;iti dosta vremena i energije, da bi oživio već pomalo zaboravljeni projekt. No, to možda najbolje opisuje energiju koju ima.<br /><br /></span></span></p> <h2>Djetinjstvo koje je zavr&scaron;ilo prije 6. rođendana<br /><br /></h2> <p>Ipak, kad se bolje upozna njegov životni put i karijera, ta energija vi&scaron;e ba&scaron; ne čudi. Bu&scaron;ićev pokojni otac doselio je iz općine Grude u Bosni i Hercegovini u Metković krajem pedesetih godina pro&scaron;log stoljeća. Od 1961., kad se oženio njegovom pokojnom majkom, obitelj je živjela u Metkoviću. Mladen Bu&scaron;ić rodio se kao prvo od troje djece 1964. godine u Mostaru: svaki komplicirani porođaj iz malenog rodili&scaron;ta u Metkoviću upućivao se, naime, hitnom pomoći u najbližu bolnicu, a tada je to bio, s obzirom da je bila riječ o biv&scaron;oj državi, upravo Mostar.<br /><br /></p> <p>Prisjećajući se djetinjstva i mladosti profesor Bu&scaron;ić je kazao kako, dakako, voli Metković, ali je znakovito dodao da iz toga doba pamti samo lijepe trenutke. &ldquo;Da, pamtim samo lijepo bez obzira &scaron;to vjerojatno nema nijedne na&scaron;e sredine u kojoj domicilno stanovni&scaron;tvo, kao dio na&scaron;ih ljudskih slabosti, nije sklono svojevrsnom etiketiranju onih ljudi koji su kao prido&scaron;lice, po bilo kojoj osnovi, započeli svoj život u novoj sredini. Tako lokalni termini &lsquo;kufera&scaron;&rsquo; ili &lsquo;do&scaron;lo&rsquo;, koji su adekvatni zagrebačkom terminu &lsquo;dotepenec&rsquo;, prate prido&scaron;lice, pa tako i moju obitelj, sve dok se osoba ne etablira u dotičnoj sredini.<br /><br /></p> <p>U pravilu to je razdoblje komplementarno s odrastanjem jedne cijele generacije. Nažalost, s nenavr&scaron;enih 6 godina ostao sam bez oca<span>&nbsp;Mile</span>&nbsp;koji je umro u 32. godini života. Majka&nbsp;<span>Zlata</span>&nbsp;ostala je udovica s troje male djece. Bila je nezaposlena i podstanar, a samo mjesec dana nakon smrti oca dobila je otkaz iz stana. Mogu slobodno reći da je moje djetinjstvo zavr&scaron;ilo prije &scaron;estog rođendana. Od tada sam živio s mlađim bratom i mlađom sestrom, uz neizmjernu žrtvu moje majke, po čuvenoj maksimi jednog američkog antifilozofa koja glasi: &lsquo;Ne postoji nada, postoji samo borba i u tome jest nada&hellip;'&rdquo;</p> <div class="full flex cxenseignore">&nbsp;</div> <h2>Počeo je redovito zarađivati s 12 godina<br /><br /></h2> <p>Četiri desetljeća kasnije, profesor Mladen Bu&scaron;ić dobio je Nagradu Grada Metkovića, a sada je član upravnih odbora dviju neretvanskih udruga u Zagrebu, Dru&scaron;tva Neretvana i prijatelja Neretve te Dana Neretve s kojima aktivno promiče komparativne prednosti doline Neretve. Profesor Bu&scaron;ić sa skupinom Metkovčana također upravo osniva Institut za razvoj Doline Neretve s kojim žele pridonijeti svekolikom razvoju Doline&hellip; Ne krije kako je djetinjstvo i mladost proveo u siroma&scaron;tvu i u borbi za preživljavanje, ali i okružen silnom ljubavlju majke, brata i sestre.<br /><br /></p> <div class="big-quote extra-width"> <p>&lsquo;Nažalost, s nenavr&scaron;enih 6 godina ostao sam bez oca Mile koji je umro u 32. godini života. Majka Zlata ostala je udovica s troje male djece. Bila je nezaposlena i podstanar, a samo mjesec dana nakon smrti oca dobila je otkaz iz stana. Mogu slobodno reći da je moje djetinjstvo zavr&scaron;ilo prije &scaron;estog rođendana&rsquo;<br /><br /></p> </div> <p>&ldquo;Brat i ja počeli smo zarađivati u pravom smislu te riječi s kontinuiranom mjesečnom plaćom od 1976. godine, u dobi kad sam ja imao 12, a brat 10 godina. Tada smo postali punopravni članovi prve postave Gradske glazbe Metković te smo tako imali redovne prihode do devetnaeste godine i odlaska na služenje vojnog roka. Uz to, ja sam tijekom cijele godine davao instrukcije iz matematike, a preko ljeta smo radili najrazličitije sezonske poslove, od branja bresaka u susjednoj Hercegovini, preko prodavanja sladoleda, lučkih, skladi&scaron;tarskih, dostavljačkih i kurirskih poslova u Metkoviću do prodaje voća i povrća u turističkim mjestima u priobalju i na jadranskim otocima.<br /><br /></p> <p>Plaću sam, koliku toliku, imao naravno i kao ročni vojnik, a nakon dolaska na studij medicine u Zagreb, pet godina radio sam noćne smjene svaki mjesec na sredi&scaron;njem prijamu Klinike za infektivne bolesti Fran Mihaljević te tako zarađivao za smje&scaron;taj i hranu u studentskom domu. Od stipendije sam pak kupovao knjige i živio. Zanimljivosti radi, u grupi studenata koji su dijelili dane dežurstva na prijamu u bolnicu, bili su brojni danas poznati liječnici, a tada studenti medicine,&nbsp;<span>Tomislav Mihaljević, Robert Kolundžić</span>&nbsp;i drugi. Ako, dakle, tom kontinuitetu dodate i redovnu liječničku plaću koju imam od prvog liječničkog zaposlenja pa do danas, ispada da vi&scaron;e od 41 godine redovno zarađujem mjesečnu plaću. A danas imam 53 godine&rdquo;, priča profesor koji je ovih dana dobio i nagradu Akademik Andrija &Scaron;tampar Medicinskog fakulteta u Osijeku za izdavačku djelatnost.<br /><br /></p> <h2>Dvoumio se između medicine i građevine<br /><br /></h2> <p>Dok je profesor Bu&scaron;ić pričao o djetinjstvu i mladosti prisjetio sam se intervjua koji sam vodio s Rumunjem&nbsp;<span>Ionom Tiriacom,</span>&nbsp;čuvenim tenisačem, velikim trenerom i menadžerom, a danas multimilijuna&scaron;em, uspje&scaron;nim poslovnim čovjekom, vlasnikom banaka i brojnih kompanija. Obja&scaron;njavao je kako u tenisu u pravilu najveće rezultate postižu igrači iz obitelji slabijeg materijalnog stanja.&rdquo;Da bi se uspjelo u tenisu mora se puno toga žrtvovati, prebroditi brojne prepreke, preživjeti poraze, povrede, nepravde, a to mogu samo igrači koji se grčevito bore za egzistenciju.<br /><br /></p> <p>Oni koji dolaze iz situiranijih obitelji nisu ba&scaron; uvijek spremni na tolika odricanja i žrtve, lako se predaju i odustaju, jer znaju da se imaju kamo vratiti i da im tamo neće biti ni te&scaron;ko ni lo&scaron;e. Oni pak siroma&scaron;niji, nemaju drugog izbora, nego da se bore i ginu. Uzmite &Scaron;panjolce, uvijek imate po desetak njihovih igrača koji su među najboljima na svijetu. A kad ih pogledate, onda vidite da su većini roditelji bili radnici, zaposlenici po teniskim klubovima&hellip;&rdquo;<br /><br /></p> <p>Protivno očekivanjima svojih nastavnika, profesor Bu&scaron;ić opredijelio se za težak studij medicine.&rdquo;Iako su moji profesori očekivali da ću kao instruktor matematike, s desetogodi&scaron;njim iskustvom, studirati matematiku, dvoumio sam se između građevine i medicine. I tada sam bio, kao i danas, zaljubljen u obje te struke. No, presudila je želja moje majke da budem doktor.&rdquo; Na pitanje &scaron;to ga je potaknulo da specijalizira oftalmologiju, profesor Bu&scaron;ić odgovara: &ldquo;Ne &scaron;to, nego tko! A na pitanje tko, odgovor je profesor<span>&nbsp;Nikica Gabrić</span>, danas čuveni hrvatski oftalmolog, a tada mladi specijalist oftalmologije, inače moj prijatelj, kum i prvi susjed u Metkoviću. Mali je svijet.&rdquo;<br /><br /></p> <h2>Htio je upravljati sustavima u kojima je radio<br /><br /></h2> <p>Nakon &scaron;to je diplomirao na Medicinskom fakultetu u Zagrebu, mladi Bu&scaron;ić zaposlio se najprije u Domu zdravlja Novi Zagreb, a potom je 1992. pre&scaron;ao na Zavod za oftalmologiju. Već 1996. položio je specijalistički ispit, a uže područje rada bila mu je mikrokirurgija prednjeg segmenta oka s naglaskom na ultrazvučne operacije sive mrene u djece i odraslih. Potom je pohađao poslijediplomski studij na Prirodoslovno matematičkom fakultetu u Zagrebu te doktorski studij Biomedicine i zdravstva na Medicinskom fakultetu u Zagrebu. Redovni profesor na Medicinskom fakultetu u Osijeku postaje 2013.<br /><br /></p> <p>&lsquo;Vjerojatno je moj životni put definirao moju potrebu za &scaron;to efikasnijim uređivanjem svih segmenata u kojima sam radio pa sam nakon studija medicine i specijalizacije iz oftalmologije, zavr&scaron;io i dva menadžerska poslijediplomska studija&rsquo;<br /><br /></p> <p>Profesora Bu&scaron;ića, uz medicinu u užem smislu, od najranijih dana zanimalo je upravljati sustavima u kojima je radio. Stoga je zarana postao &scaron;ef klinike, a potom i ravnatelj bolnice. S obzirom da obje te funkcije podrazumijevaju i bavljenje menadžerskim poslovima, profesoru Bu&scaron;iću nije bilo te&scaron;ko stručno se osposobiti i za te dužnosti. Stoga je diplomirao na Studiju korporativnog upravljanja i nadzora te zavr&scaron;io poslijediplomski studij Menadžmenta u zdravstvu.&rdquo;Vjerojatno je moj životni put definirao moju potrebu za &scaron;to efikasnijim uređivanjem svih segmenata u kojima sam radio pa sam nakon studija medicine i specijalizacije iz oftalmologije, zavr&scaron;io i dva menadžerska poslijediplomska studija.&rdquo;<br /><br /></p> <p>Na pitanje koliko administrativne funkcije utječu na njegov znanstveni rad i stručno oftalmolo&scaron;ko djelovanje kao oftalmologa, profesor Bu&scaron;ić kratko odgovara: &ldquo;Dvojako. &Scaron;to čovjek ima vi&scaron;e funkcija nominalno ima manje vremena za svaku od njih pojedinačno. Međutim, kada na svakoj od tih pozicija stvorite timove koji rade zajedno s vama, grade i stvaraju unutar tih područja, a praktično svako od tih područja zahtijeva timski rad, onda sinergijski učinak prvenstveno kolega stručnjaka te svih na&scaron;ih djelovanja, daje pozitivan učinak za svaku od tih komponenti pojedinačno.&rdquo;<br /><br /></p> <h2>Počinje u 5.45 ujutro i ne staje do kasno navečer<br /><br /></h2> <p>Uz dužnosti ravnatelja bolnice Sveti Duh i predstojnika Klinike za očne bolesti, profesor Bu&scaron;ić obavlja jo&scaron; cijeli niz funkcija. Među ostalim, predsjednik je Udruge poslodavaca u zdravstvu Hrvatske, &scaron;to mu je, kaže, iznimna čast jer od 190 registriranih zdravstvenih ustanova u državi, u svom članstvu okuplja njih 170. Član je Izvr&scaron;nog odbora Europskog udruženja bolničkih menadžera, predsjednik Katedre za oftalmologiju i optometriju, otorinolaringologiju, anesteziologiju, reanimatologiju i intenzivno liječenje na Sveučili&scaron;tu u Osijeku.<br /><br /></p> <p>Objavio je vi&scaron;e od 150 znanstvenih i stručnih radova u domaćim i inozemnim stručnim časopisima, glavni je urednik i autor u deset sveučili&scaron;nih udžbenika iz oftalmologije, glavni urednik prvog svjetskog osmojezičnog enciklopedijskog medicinskog rječnika profesora&nbsp;<span>Joze Marevića</span>&nbsp;te voditelj znanstvenog projekta Hrvatsko oftalmolo&scaron;ko nazivlje Hrvatske zaklade za znanost. I na kraju, predsjednik je ko&scaron;arka&scaron;kog kluba Cibona. Te se dužnosti prihvatio, obja&scaron;njava, jer je smatra osobitom ča&scaron;ću s obzirom da je navijač Cibone od malih nogu. Klub je, kaže, istinska legenda hrvatske i europske ko&scaron;arke i uz zamolbu njegovih sportskih prijatelja smatrao je velikim izazovom prihvatiti se te funkcije.<br /><br /></p> <p>S obzirom na tolike obveze zanimalo nas je kako izgleda prosječan radni dan profesora Bu&scaron;ića.&rdquo;U naravi svaki dan je isti. Rad počinje praktično od buđenja u 5.45 i traje do kasnih večernjih sati. Na pravom godi&scaron;njem odmoru nisam bio od 2004. godine, a slobodnog vremena, iako rijetko, ipak se nađe. Ali, ni za čim ne žalim: život je doista prekratak za sve ono &scaron;to bi čovjek htio napraviti. A na pitanje odakle mi ta energija i volja, odgovor se možda krije u mom životnom motu: &lsquo;Konstrukcija uvijek, destrukcija nikad!&rsquo; Uz to, kako sam po vokaciji radnik, vi&scaron;e mojih prijatelja, pola u &scaron;ali, pola u zbilji, reklo mi je da je to zato &scaron;to sam rođen na dan Svetog Josipa Radnika 1. svibnja.&rdquo;<br /><br /></p> <h2>Kako je Sveti Duh prerastao iz opće u kliničku bolnicu<br /><br /></h2> <p>Kao svoje najveće oftalmolo&scaron;ko postignuće profesor Bu&scaron;ić ističe da je prvi put u povijesti Bolnice očni odjel 2010., kojemu je on bio na čelu, prerastao u Kliniku za očne bolesti. &ldquo;Klinika je postala SOE visiting klinika 2015. godine. Europsko oftalmolo&scaron;ko dru&scaron;tvo klinike koje postanu SOE visiting preporuča svim europskim specijalizantima za edukaciju. Klinika je također napravila najveći svjetski projekt u području dječje oftalmologije &lsquo;Ambliopija u četverogodi&scaron;nje djece Grada Zagreba&rsquo; koji je prerastao u Nacionalni preventivni program ranog otkrivanja slabovidnosti.<br /><br /></p> <p>Na temelju toga Klinika je postala Referentni centar Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske za dječju oftalmologiju i strabizam, a članovi tima, na čijem sam bio čelu, dobili su Nagradu Grada Zagreba. Na tim zasadama Hrvatska je 2016. uvela, kao prva zemlja u svijetu, Nacionalni dan ambliopije, a 2017. otvorila prvi svjetski Nacionalni registar ranog otkrivanja slabovidnosti 2017. Od 2015. godine Klinika aktivno surađuje u raznim aktivnostima sa Svjetskom zdravstvenom organizacijom. U Klinici danas rade vrhunski oftalmolozi na najmodernijoj opremi, mogu slobodno reći, u svjetskim razmjerima&rdquo;, priča.<br /><br /></p> <p>Kao &scaron;to je pod njegovim vodstvom odjel za očne bolesti izrastao u Kliniku, tako je i Opća bolnica Sveti Duh, za njegova mandata kao ravnatelja, prerasla iz opće u Kliničku bolnicu. Iz razgovora s vi&scaron;e liječnika i medicinskih stručnjaka čuli smo kako ih većina smatra da je Bu&scaron;ić najzaslužniji za napredak sredina kojima je rukovodio. Sveti Duh je jedina od 21 opće bolnice u nas koja je prerasla u kliničku bolnicu. Danas je također jedina od osam velikih kliničkih bolnica u Hrvatskoj koja nije u vlasni&scaron;tvu države, već u vlasni&scaron;tvu Grada, a ima klinički status. Krajem pro&scaron;log desetljeća, uz KBC Zagreb, Sveti Duh je prvi u Hrvatskoj dobio moderni objedinjeni hitni bolnički prijam. U bolnici danas radi 250 liječnika te vrhunsko medicinsko i stručno nemedicinsko osoblje, ukupno 1500 stručnjaka.<br /><br /></p> <h2>Najozbiljniji problemi u zdravstvu<br /><br /></h2> <p>Naravno, kao i svakom ravnatelju, tako su i Bu&scaron;iću među osnovnim preokupacijama nesta&scaron;ica novca i male plaće zaposlenika. &ldquo;Uz poznate činjenice vezane uz financijsko stanje zdravstvenog sustava, ali i poziciju zdravstva u dru&scaron;tvu općenito, većini vrijednih djelatnika bolnice, kako na&scaron;e tako vjerujem i ostalih, ponajvi&scaron;e smeta, osim neadekvatnih primanja, nemogućnost nagrađivanja onih koji to zaslužuju. Ali, ako hoćete i penaliziranja onih koji ne izvr&scaron;avaju svoje radne obaveze&rdquo;, kaže dok ipak spominje Grad Zagreb i sredstva koja od njega dobivaju. &ldquo;Iz na&scaron;e bolnice oti&scaron;lo je u inozemstvo do sada relativno malo, oko 2 posto liječnika. To ne dovodi u pitanje na&scaron;e funkcioniranje, ali gubitak svakog liječnika zbog odlaska u inozemstvo osobno smatram neizmjernim gubitkom za lokalnu sredinu kao i za dru&scaron;tvo u cjelini&rdquo;, priča.<br /><br /></p> <div class="big-quote extra-width"> <p>&lsquo;Kad bi se postojeći zakoni po&scaron;tivali u potpunosti, zdravstveni sustav bi samo po toj osnovi imao oko 1,5 milijardu kuna godi&scaron;nje vi&scaron;e nego &scaron;to ima sada. S druge strane, nužno je unaprijediti Zakon o radu koji mora jasno razlučiti pozicije radnika od neradnika&rsquo;<br /><br /></p> </div> <p>Kako Bu&scaron;ić, s obzirom na dosada&scaron;nje iskustvo, vidi rje&scaron;enje i izlaz iz permanentne krizne situacije u zdravstvu? &ldquo;Kao pravno uređenu djelatnost zdravstvo je moguće mijenjati isključivo promjenom postojećih pravnih okvira kako bi se dovelo do bolje uređenosti sustava u cjelini. Također, valja osigurati bolji odnos prema radu svih djelatnika, a ne samo većine. I na kraju, mora se izgraditi korektniji odnos svih korisnika usluga, a ne samo većine. Konkretno, kad bi se postojeći zakoni po&scaron;tivali u potpunosti, zdravstveni sustav bi samo po toj osnovi imao oko 1,5 milijardu kuna godi&scaron;nje vi&scaron;e nego &scaron;to ima sada. S druge strane, nužno je unaprijediti Zakon o radu koji mora donijeti jasno razlučivanje pozicije radnika od neradnika.<br /><br /></p> <p>Pri tomu se osobno zalažem da radnici imaju jo&scaron; veća prava i beneficije, a da se prema neradnicima postupa sukladno njihovome odnosu prema radnim obvezama. S treće strane, zdravstvo je jedini sustav u Hrvatskoj u kojem je zlouporaba kori&scaron;tenja prava ne samo potpuno normalna, nego praktično ne smijete reći niti jednu javnu riječ protiv nje. Tipičan primjer je kori&scaron;tenje usluga bolničkih hitnih prijama za koje su analize pokazale da je samo trećina pacijenata opravdano zatražila uslugu bolničkog hitnog prijama, druga trećina trebala je uslugu liječnika primarne razine, a ne bolničke, a preostala trećina niti po jednom medicinskom standardu nije trebala niti jednog od tih liječnika. Nije te&scaron;ko izračunati koliko takav odnos korisnika prema sustavu bespotrebno ko&scaron;ta sustav u cjelini pa time i same korisnike&rdquo;, priča.<br /><br /></p> <p><em><strong><a href="https://www.telegram.hr/velike-price/zivotna-prica-covjeka-koji-je-sa-6-ostao-bez-tate-s-12-morao-poceti-raditi-a-sad-je-sef-najstarije-bolnice-u-hrvatskoj/" target="_blank">Telegram</a></strong></em></p> </div>//grude.com/Datoteke/Novosti/21-04-20-busic-doktor-1.jpgPosušje - Grude 77:69 u prvoj utakmici! Finale se seli u dvoranu Bili Brighttp://grude.com/clanak/?i=280405280405Grude.com - klik u svijetSun, 18 Apr 2021 21:17:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=21-04-06-hkk-grude-20.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>U prvoj utakmici finala Lige Herceg Bosne Posušje je na domaćem terenu slavilo protiv Gruda rezultatom 77:69.<p>&nbsp;</p> <p>Prva četvrtina bila je dosta izjednačena, međutim druga je bila ključna. Tu je domaća momčad napravila seriju od 16:6 i na odmor oti&scaron;la rezultatom 39 - 28. U drugom poluvremenu utakmica je bila ravnopravna, međutim jasno je da je ta druga četvrtina odlučila susret.<br /><br /></p> <p>Konačni rezultat Posu&scaron;je - Grude 77:69.<br /><br /></p> <p>U Posu&scaron;ju najbolji je bio Ivica &Scaron;irić s 24 ko&scaron;a, a slijedili su ga Ante Begić i Tomislav Ramljak sa po 16 ko&scaron;eva.<br /><br /></p> <p>Kod Gruda, prvo ime susreta bio je Marko Andrijanić s 25 ko&scaron;eva, Željko Leko ubacio ih je 17, a Zlatko Galić 15.<br /><br /></p> <p>Po broju skokova na utakmici prednjačio je Zlatko Galić iz Gruda s 13 skokova, dok je najvi&scaron;e asistencija imao Ante Begić iz Posu&scaron;ja.</p> <p><br />Finalna utakmica se sada seli u Grude. Utakmica se igra u srijedu, a termin ćemo pravovremeno objaviti.</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/21-04-06-hkk-grude-20.jpgKulturni dom Antun Branko Šimić Grude darovao besplatne članske iskaznice učenicima devetih razredahttp://grude.com/clanak/?i=280347280347Grude.com - klik u svijetThu, 15 Apr 2021 15:04:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=21-04-15-img-20210415-wa0004.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Godina 2021. proglašena je Godinom čitanja.<p>&nbsp;</p> <p>Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 30. prosinca 2020. podržala prijedlog Ministarstva kulture i medija da se 2021. godina proglasi Godinom čitanja. Realizacija je to mjere Akcijskog plana Nacionalne strategije poticanja čitanja, koju je Vlada usvojila 2017. godine, a koja pridonosi razvoju kulture čitanja i omogućava &scaron;to većem dijelu dru&scaron;tva čitanje sa zadovoljstvom i razumijevanjem.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Tom prigodom Javna ustanova &bdquo;Kulturni dom Antun Branko &Scaron;imić&ldquo; Grude darovala je učenike devetih razreda osnovnih &scaron;kola u općini Grude besplatnim članskim iskaznicama koje mogu koristiti u knjižnici Kulturnog doma. Posebnost je &scaron;to iskaznice vrijede u razdoblju od godinu dana, pa će ih učenici moći koristiti i tijekom svog srednjo&scaron;kolskog obrazovanja.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Za učenike i njihove nastavnike organizirane su raznolike kulturne manifestacije na kojima su im uručene iskaznice. Pojedinačno su za sve tri &scaron;kole u općini Grude (Osnovnu &scaron;kolu Ruđera Bo&scaron;kovića u Grudama, Osnovnu &scaron;kolu fra Stipana Vrljića u Sovićima i Osnovnu &scaron;kolu Antuna Branka i Stanislava &Scaron;imića u Drinovcima-Tihaljini) upriličeni odgovarajući događaji. Usto su upoznati s odjelom knjižnice &bdquo;Kulturnog doma A. B. &Scaron;imić&ldquo;, knjižničnom građom i uslugama koje pruža knjižnica. Istaknuta je uloga i važnost knjižnica općenito, kao jednog od najvažnijih čimbenika u razvijanju, motiviranju i podržavanju čitateljske pismenosti i čitanja od najranije životne dobi, ali i kao ustanove za cjeloživotno obrazovanje. Knjižnica svojim programom nastoji predstaviti posebnosti čitanja i zainteresirati mlade kao i korisnike svih dobnih skupina za čitanjem.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Pri tome su istaknute važnosti čitanja, a mlađim nara&scaron;tajima želi se ukazati na posebnosti koje pruža čitanje te potaknuti ih i motivirati za čitateljske osobitosti. Čitanje predstavlja razvojni proces i bitne sastavnice povezane s raznolikim fiziolo&scaron;kim, kognitivnim, socijalnim i psiholo&scaron;kim vrijednostima i vje&scaron;tinama.</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/21-04-15-img-20210415-wa0004.jpgOsnovna škola Ruđera Boškovića Grude vrši predupis u novu školsku godinuhttp://grude.com/clanak/?i=280342280342Grude.com - klik u svijetThu, 15 Apr 2021 12:50:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=21-03-19-osnovna-skola-grude.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Prijave za predupis mogu se izvršiti u vremenu od 9 do 12 sati putem broja telefona: 039 662 329<p>&nbsp;</p> <p>OSNOVNA &Scaron;KOLA RUĐERA BO&Scaron;KOVIĆA GRUDE DAJE OGLAS ZA PREDUPIS (PRIJAVU) DJECE U I. RAZRED OSNOVNE &Scaron;KOLE.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Predupis (prijava) djece u I. razred osnovne &scaron;kole, koja će pohađati nastavu u &scaron;kolskoj 2021./'22. godini, obavit će se od 19. do 23. travnja 2021. godine.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Prijave za predupis mogu se izvr&scaron;iti u vremenu od 9 do 12 sati putem broja telefona: 039 662 329</p> <p>&nbsp;</p> <p>Prilikom prijave roditelj/skrbnik je obvezan dati sljedeće podatke:<br />- ime i prezime djeteta<br />- ime oca i majke<br />- spol djeteta<br />- datum i mjesto rođenja<br />- adresu stanovanja<br />- kontakt telefon</p> <p>&nbsp;</p> <p>U prvi razred osnovne &scaron;kole upisuju se djeca koja će do 31. kolovoza 2021. imati navr&scaron;enih &scaron;est godina života, tj. djeca rođena do 31. kolovoza 2015.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Na zahtjev roditelja/skrbnika i na prijedlog stručnog povjerenstva, u I. razred može se upisati i dijete koje do 31. kolovoza 2020. nema navr&scaron;enih &scaron;est godina.</p> <p>&nbsp;</p> <p>RODITELJ (SKRBNIK) JE DUŽAN UPISATI DIJETE U ONU &Scaron;KOLU (MATIČNU ILI NEKU OD PODRUČNIH) KOJA JE NAJBLIŽA MJESTU STANOVANJA DJETETA, stoji u oglasu kojega potpisuje ravnateljica Lucija Mikulić.</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/21-03-19-osnovna-skola-grude.jpgNovo u Grudama VIRTUALNI RESTORANhttp://grude.com/clanak/?i=280336280336Grude.com - klik u svijetThu, 15 Apr 2021 09:07:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=21-04-15-zip-hrana-glavna.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>U četvrtak 15. travnja 2021. godine u Grudama sa radom započinje prvi virtualni restoran Crispy Fried Chicken.<p><br />Virtualni restoran je restoran koji ima cjeloviti jelovnik, ali ne postoji na vlastitim lokacijama. Ovi jelovnici postoje samo online, dostupni putem aplikacija kao &scaron;to je Zapp Dostava.</p> <p><br />Ono po čemu se virtualni restoran razlikuje od tradicionalnog restorana koji nudi hranu za ponijeti ili dostavu jest činjenica da nema blagovaonicu.<br /><br /><br />Crispy Fried Chicken u svojoj ponudi Vam nudi pregr&scaron;t raznih vrsta pohane piletine, umaka, priloga i pića.<br /><br /><br />Uvjerite se u kvalitetu CFC proizvoda narudžbom SAMO putem aplikacije Zapp Dostava</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p><a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.goteso.gpg&amp;hl=en&amp;gl=US" target="_blank"><img src="https://www.grude.com/Datoteke/novosti/21-04-15-21-04-15-ikonica-1.jpg" alt="" width="60px" /></a></p> <p><span style="font-size: small;"><a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.goteso.gpg&amp;hl=en&amp;gl=US">https://play.google.com/store/apps/details?id=com.goteso.gpg&amp;hl=en&amp;gl=US</a></span></p> <p>&nbsp;</p> <p class="western">&nbsp;</p> <p><a href="https://apps.apple.com/il/app/zapp-dostava/id1508571376" target="_blank"><img src="https://www.grude.com/Datoteke/novosti/21-04-15-21-04-15-ikonica-2.jpg" alt="" width="60px" /></a></p> <p class="western"><a href="https://apps.apple.com/il/app/zapp-dostava/id1508571376"><span style="font-size: small;">https://apps.apple.com/il/app/zapp-dostava/id1508571376</span><br /><br /></a></p> <p class="western">&nbsp;</p> <p><img src="https://www.grude.com/Datoteke/novosti/21-04-15-21-04-15-zip-hrana-1.jpg" alt="" width="640px" /></p> <p>&nbsp;</p> <p><img src="https://www.grude.com/Datoteke/novosti/21-04-15-21-04-15-zip-hrana-2.jpg" alt="" width="640px" /></p> <p><img src="https://www.grude.com/Datoteke/novosti/21-04-15-21-04-15-zip-hrana-3.jpg" alt="" width="640px" /></p>//grude.com/Datoteke/Novosti/21-04-15-zip-hrana-glavna.jpgGrude u finalu Lige Herceg Bosnehttp://grude.com/clanak/?i=280327280327Grude.com - klik u svijetWed, 14 Apr 2021 20:54:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=21-04-14-hkkgrudepolufinale-glavna.jpeg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Grude su u finalu košarkaške Lige Herceg Bosne! U Mostaru je poražen Student rezultatom 79:90 i došlo se do druge pobjede nad mladim i perspektivnim protivnicima.<p>&nbsp;</p> <p>Uvjerljiva pobjeda nije bila dovedena u pitanje iako su na poluvremenu Grude vodile tek za pola ko&scaron;a. Kasnije, a osobito u posljednjoj četvrtini tim s Bilog Briga igrao je fantastično.<br /><br /></p> <p><img src="https://www.grude.com/Datoteke/novosti/21-04-14-21-04-14-hkkgrudepolufinale-211.jpeg" alt="" width="640px" /></p> <p><br />Marko Andrijanić briljirao je s 25 ko&scaron;eva, brat Nikola pratio ga je s njih 18, a Antonio Leventić ubacio ih je 17, a sve to začinjeno je borbeno&scaron;ću Zlatka Galića koji je ostvario 9 skokova i 10 asistencija.<br /><br /></p> <p><img src="https://www.grude.com/Datoteke/novosti/21-04-14-21-04-14-hkkgrudepolufinale-212.jpeg" alt="" width="640px" /></p> <p><br />Grude čekaju boljeg iz susreta Brotnjo - Posu&scaron;je. U prvoj utakmici Posu&scaron;je je uvjerljivo slavilo i kako stvari stoje uvijek dragi susjed, ali i ko&scaron;arka&scaron;ki rival žute boje trebao bi biti idući grudski protivnik.<br /><br /></p> <p><img src="https://www.grude.com/Datoteke/novosti/21-04-14-21-04-14-hkkgrudepolufinale-213.jpeg" alt="" width="640px" /></p> <p><br />Mnogi priželjkuju reprizu finala iz 2018. godine kad su Grude bile prvak, a atmosfera je bila vatrena u svakom smislu riječi!<br /><br /></p> <p><img src="https://www.grude.com/Datoteke/novosti/21-04-14-21-04-14-hkk-grude-21.jpg" alt="" width="640px" /></p> <p><em><strong><br />Grude.com</strong></em></p>//grude.com/Datoteke/Novosti/21-04-14-hkkgrudepolufinale-glavna.jpegDom Vita Grude raspisao natječajhttp://grude.com/clanak/?i=280302280302Grude.com - klik u svijetTue, 13 Apr 2021 14:41:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=16-12-23-5016_vita.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Za više informacija posjetite stranicu: www.vita-dom.com<p>&nbsp;</p> <p><strong>Ustanova Dom za starije i nemoćne osobe</strong><br /><strong>VITA GRUDE</strong><br /><strong>Fra Gabre Grubi&scaron;ića 9A</strong><br /><strong>88340 Grude</strong></p> <p>&nbsp;</p> <p>U potrazi smo za osobom koja je odgovorna te spremna na učenje i timski rad:</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>MEDICINSKA SESTRA/TEHNIČAR (m/ž)</strong></p> <p><strong>Mjesto rada: Grude</strong></p> <p>&nbsp;</p> <p>U potrazi smo za osobom koja posjeduje dozu empatičnosti prema osobama treće životne dobi, položen stručni ispit i vozačku dozvolu B kategorije.<br /><br /><br />Radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima je dobrodo&scaron;lo, ali nije uvjet.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Nudimo Vam rad u opu&scaron;tenoj i stimulativnoj atmosferi, adekvatna primanja, kao i mogućnost stalnog radnog odnosa.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Raduje Vas i ispunjava rad s osobama treće životne dobi, želite unaprijediti i nadograđivati svoje znanje? Prijavite se i pridružite timu doma Vita!</p> <p>&nbsp;</p> <p>Zainteresirani kandidati mogu se prijaviti putem linka:<br /><a href="https://violeta-doo.talentlyft.com/jobs/medicinska-sestra-tehnicar-lR9" target="_blank">https://violeta-doo.talentlyft.com/jobs/medicinska-sestra-tehnicar-lR9</a></p> <p><br />Kandidati koji uđu u uži izbor biti će obavije&scaron;teni.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Za vi&scaron;e informacija posjetite na&scaron;u stranicu: <a href="http://www.vita-dom.com" target="_blank">www.vita-dom.com</a></p> <p>&nbsp;</p> <p>Va&scaron; dom Vita!</p> <p>&nbsp;</p> <p>FOTO: ARHIV</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/16-12-23-5016_vita.jpgStudenti pali ispit u Grudama! Finale Grude - Posušje sve izvjesnijehttp://grude.com/clanak/?i=280283280283Grude.com - klik u svijetMon, 12 Apr 2021 21:40:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=18-05-28-018_hkk_grude_proslava.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>U prvoj polufinalnoj utakmici doigravanja Lige KS Herceg- Bosne grudski košarkaši osigurali su pobjedu na domaćem terenu protiv KK Studenta iz Mostara, rezultatom 90 - 79.<p><br />Domaćini su rezultatski dominirali kroz sve dijelove susreta. Otvorili su susret tricom Antonia Leventića, nakon čega su se s obje strane terene mogli vidjeti lijepi &scaron;utevi za tri poena, a iako su na&scaron;i u četvrtoj minuti susreta bili na prednosti od 12-2, Studentovi Ivo Mikulić i Matej Perković i Marko Prskalo dovode svoj tim u zadnjoj minuti prve četvrtine do svega tri poena razlike, čime je rezultat na kraju prve četvrtine bio 20-17.</p> <p><br />U drugoj četvrtini može se reći da je rezultat bio tijesan ali Gruđani nisu niti jednom izgubili prednost. Svojoj momčadi tu prednost održavali su Nikola Andrijanić, Zlatko Galić, Marko Andrijanić ali i Luka Alpeza koji se igri priključio u 6. minuti druge četvrtine. Domaći su na kraju prve polovine susreta bili u vodstvu od 47-41.</p> <p><br />Treća četvrtina susreta donijela je Gruđanima kada je na sredini četvrtine Marko Andrijanić tricom odvukao svoj tim na 16 poena prednosti. 'Studenti' su se poku&scaron;avali približiti pa se prednost Gruđana istopila na 70-64 tricom i skok &scaron;utom Zlomislića svega dvije minute prije kraja te četvrtine.</p> <p><br />U posljednjem dijelu susreta Zlatko Galić odvlači rezultat na ponovnih 12 poena prednosti, nakon čega su održavali prednost od desetak poena razlike sve do samog kraja susreta. Koncem susreta trener Jelić dao je povjerenje i mlađim snagama, Andriji Mikuliću i Davidu Palcu, a Palac se skok &scaron;utom za dva poena upisao u strijelce susreta i tim posljednjim pogotkom odveo Gruđane na 90 - 79, a time i 'Studentima' zapečatio pad ispita održanog u dvorani na Bilom Brigu u Grudama.</p> <p><br />Najveći broj pogodaka kod domaćina ostvario je Marko Andrijanić (35 poena), a slijede ga Zlatko Galić (25 poena) i Antonio Leventić (16 poena) dok je kod protivnika najbolji bio Ivo Mikulić s 25 ostvarenih poena.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Drugi polufinalni par, KK Posu&scaron;je i KK Brotnjo odigrali su uvjerljivom pobjedom Posu&scaron;aka rezultatom 96-62.<br />Na&scaron;i momci drugu utakmicu polufinala doigravanja igrat će u srijedu 14. travnja, u 18:00 sati u Mostaru.</p> <p><br /><em><strong>A.M./Grude.com</strong></em></p>//grude.com/Datoteke/Novosti/18-05-28-018_hkk_grude_proslava.jpgSudac Bandić nakon spašavanja drugog života u mjesec dana: Heroji su u bolnicama, a ja sam samo radio svoj posaohttp://grude.com/clanak/?i=280280280280Grude.com - klik u svijetMon, 12 Apr 2021 19:17:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=21-04-12-toni-bandic-21.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Ma, zaista ne želim raditi od ovoga neku veliku priču. Pogotovo ne u situaciji kad liječnici i medicinsko osoblje svakodnevno riskiraju vlastito zdravlje zbog te korone.<p><br />Svatko bi na mom mjestu učinio isto, priča nam u uvodu razgovora skromni bh. sudac Antoni Bandić (31).<br /><br /></p> <p>Ipak, javnost je nakon njegova čina ujedinjena u pohvalama. Tuzla je u 25. kolu prvenstva Bosne i Hercegovine slavila protiv Slobode na svom terenu 1-0, ali utakmicu su obilježile zastra&scaron;ujuće scene u samoj zavr&scaron;nici.<br /><br /></p> <p>- Bila je 93. minuta, a domaća momčad imala je prednost. Igrač Adnan Džafić (30) pao je nakon jednog sudara. Na prvu sam pomislio da "krade" vrijeme, ali nije ustajao. Odmah sam vidio da ne&scaron;to nije kako treba, izvadio sam mu jezik, da ne dođe do gu&scaron;enja - priča Bandić.<br /><br /></p> <p>Ali u takvim situacijama postoji mogućnost da vas igrač nesvjesno ugrize...<br /><br /></p> <p>- Tako je, ba&scaron; mi se takva situacija dogodila prije par tjedana. Igrač Sarajeva Mirko Oremu&scaron; (32) pao je, odmah sam mu priskočio u pomoć, a čeljust se počela "zaključavati". Mirko me ba&scaron; jako ugrizao, ali vrijedilo je. Bila je to ozbiljna situacija, da sam do&scaron;ao sekundu-dvije kasnije, moglo je biti kobno, mogao se ugu&scaron;iti - priča u dahu mladi sudac.<br /><br /></p> <p>- Odmah nakon utakmice zahvalili su mi svi igrači Tuzle. Jesu li me počastili iz kluba? Najče&scaron;će to bude uoči utakmice na prvoj sljedećoj utakmici koju ću suditi tamo. Ali, ponavljam, najvažnije je da je igrač dobro.<br /><br /></p> <p>Uči li se prva pomoć na sudačkoj akademiji?<br /><br /></p> <p>- Ovo su neki osnovni elementi prve pomoći. Mislim da apsolutno svaka prosječno obrazovana osoba mora znati na ovaj način pomoći čovjeku i na to treba staviti naglasak.<br /><br /></p> <p>Eto, napokon neka pozitivna priča iz bh. nogometa. Suđenje je tamo često pod paljbom kritika...<br /><br /></p> <p>- Ne mogu previ&scaron;e pričati o toj temi, ali... Kvaliteta terena u Bosni i Hercegovini je jako lo&scaron;a, a onda ima i vi&scaron;e duela, vi&scaron;e prekr&scaron;aja. Kad ima vi&scaron;e prekr&scaron;aja, ima vi&scaron;e posla, a kad ima vi&scaron;e posla, ima vi&scaron;e pogre&scaron;aka. Vidjeli ste koliko se razina nogometa u Hrvatskoj podigla uvođenjem hibridnih travnjaka. Priča se da će bolji travnjaci doći i kod nas, a onda će i suđenje biti bolje, uvjeren sam - zaključio je junak Bandić za 24sata.hr.</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/21-04-12-toni-bandic-21.jpgRukometašice Gruda uvjerljive protiv Katarinehttp://grude.com/clanak/?i=280276280276Grude.com - klik u svijetMon, 12 Apr 2021 14:29:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=21-04-12-hrkgrude-hrkkatarina.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Rukometašice Gruda u 18. kolu Premijer lige BiH ugostile su HRK Katarina Mostar i slavile rezultatom 44:18 (21:9).<p>&nbsp;</p> <p>Domaću ekipu predvodila je Nikolina Čutura s 11 pogodaka, a gostujuću ekipu Darija Milanović sa 6 pogodaka.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Gruđanke su u utakmicu u&scaron;le ozbiljno i odgovorno, te od samog početka diktirale tempo. Usprkos manjim oscilacijama u igri u prvom poluvremenu su domaće igračice do&scaron;le do velike prednosti na kraju utakmice. Postava je dosta rotirana pa su isprobavane različite kombinacije te je svoju prigodu dobila većina igračica koje su bile u zapisniku.</p> <p>&nbsp;</p> <p><img src="https://www.grude.com/Datoteke/novosti/21-04-12-21-04-12-hrkgrude-hrkkatarina1.jpg" alt="" width="640px" /></p> <p>&nbsp;</p> <p>Nakon ovog kola slijedi premijerliga&scaron;ka stanka zbog aktivnosti ženskih rukometnih reprezentacija, a nastavak Premijer lige je 24./25. travnja 2021. godine utakmicama 19. kola u kojem Gruđanke gostuju u Hadžićima.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Čestitke na&scaron;im curama na pobjedi, a go&scaron;ćama na fer i sportskoj igri. DO KRAJA ZAJEDNO!!!</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong><em>HRK Grude &ndash; HRK Katarina Mostar 44:18 (21:9)</em></strong><br /><strong><em>18. kolo Premijer lige BiH za rukometa&scaron;ice</em></strong><br /><strong><em>Dvorana Bili Brig Grude</em></strong></p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>HRK Grude</strong><br />Gabrielle Leese, Milena Vujisić, Nikolina Brnada, Amanda Jelčić 4, Nikolina Čutura 11, Paula Milo&scaron;, Anja Boban 1, Teodora Petković 1, Mia Lugonjić 4, Leontina Vujić 4, Ina Džidić, Karla Lovrić 5, Barabara Karačić 1, Anđela Boras 7, Jovana Ilić 6.<br />Trenerica: Zlata Zubac<br />Sedmerci: 7(5)<br />Isključenja: 4 min</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>HRK Katarina Mostar</strong><br />Ana &Scaron;imić, Elena Cipetić 3, Matea &Scaron;imić, Milada Trbonja 3, Alma Teskeredžić 1, Darija Milanović 6, Amelina Ćosić, Klara Divković, Matea Pandžić, Ana Marija Sli&scaron;ković, Martina Domić 1, Petra Džidić 1, Romana Marić, Melisa Lerić 3.<br />Trenerica: Marijana Arapović<br />Sedmerci: 2(1)<br />Isključenja: 8 min</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/21-04-12-hrkgrude-hrkkatarina.jpgIzvrstan vikend za HNK Grude - Slavili seniori i juniori, remizirali kadeti i početnicihttp://grude.com/clanak/?i=280261280261Grude.com - klik u svijetMon, 12 Apr 2021 09:36:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=21-04-12-21-hnk-grude1204-12.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Raznovrstan i bogat sportski vikend je iza HNK Grude. Seniori Gruda vratili su se na pobjednički kolosijek.<p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;U Mostaru protiv Bjelopoljca, pogocima Ivana Pandžića i dvostrukog strijelca Martina Ivankovića slavili su rezultatom 0:3.<br /><br /></p> <p>U Omladinskoj ligi kadeta i juniora grudski tim igrao je protiv Tomislava.<br /><br /></p> <p>U utakmici kadeta HNK Grude je remizirao s Tomislavom. Zavr&scaron;ilo je 2:2. Strijelci su bili Čale i Alpeza.<br /><br /></p> <p>U utakmici juniora Grude su slavile, a pogotke protiv Tomislava zabili su Ljubić i Čuljak.<br /><br /></p> <p>Igrana je i Međužupanijska liga početnika i pionira.<br /><br /></p> <p>Grude i Troglav kod početnika podijelili su bodove. Zavr&scaron;ilo je 3:3. Strijelci za Grude bili su Milas, Alpeza i Pejić. Kod pionira, Grude su poražene rezultatom 0:2.<br /><br /></p> <p>Sve u svemu, jo&scaron; jedan vikend koji se može ocijeniti izvrsnim jer mlade nade Gruda, a i one ne&scaron;to starije, daju sve od sebe da učine svoj klub i svoje mjesto ponosnim, a posebno raduje da su igrači zdravi i da s osmijehom na licu dolaze na treninge kod svojih trenera i razvijaju se i fizički i psihički u ovim složenim vremenima.</p> <p>&nbsp;</p> <p><img src="https://www.grude.com/Datoteke/novosti/21-04-12-21-04-12-21-hnk-grude1204-1.jpg" alt="" width="640px" /></p> <p><img src="https://www.grude.com/Datoteke/novosti/21-04-12-21-04-12-21-hnk-grude1204-2.jpg" alt="" width="640px" /></p> <p><img src="https://www.grude.com/Datoteke/novosti/21-04-12-21-04-12-21-hnk-grude1204-3a.jpg" alt="" width="640px" /></p> <p><img src="https://www.grude.com/Datoteke/novosti/21-04-12-21-04-12-21-hnk-grude1204-4.jpg" alt="" width="640px" /></p> <p><img src="https://www.grude.com/Datoteke/novosti/21-04-12-21-04-12-21-hnk-grude1204-5.jpg" alt="" width="640px" /></p> <p><img src="https://www.grude.com/Datoteke/novosti/21-04-12-21-04-12-21-hnk-grude1204-6.jpg" alt="" width="640px" /></p> <p><img src="https://www.grude.com/Datoteke/novosti/21-04-12-21-04-12-21-hnk-grude1204-7.jpg" alt="" width="640px" /></p> <p><img src="https://www.grude.com/Datoteke/novosti/21-04-12-21-04-12-21-hnk-grude1204-8.jpg" alt="" width="640px" /></p> <p><img src="https://www.grude.com/Datoteke/novosti/21-04-12-21-04-12-21-hnk-grude1204-9.jpg" alt="" width="640px" /></p> <p><img src="https://www.grude.com/Datoteke/novosti/21-04-12-21-04-12-21-hnk-grude1204-10.jpg" alt="" width="640px" /></p> <p><img src="https://www.grude.com/Datoteke/novosti/21-04-12-21-04-12-21-hnk-grude1204-11.jpg" alt="" width="640px" /></p> <p><img src="https://www.grude.com/Datoteke/novosti/21-04-12-21-04-12-21-hnk-grude1204-12.jpg" alt="" width="640px" /></p> <p><em><strong>Grude.com</strong></em></p>//grude.com/Datoteke/Novosti/21-04-12-21-hnk-grude1204-12.jpgGruđanke izborile sedmu uzastopnu završnicu KUP-a BiHhttp://grude.com/clanak/?i=280233280233Grude.com - klik u svijetFri, 09 Apr 2021 17:34:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=21-04-09-hrk_grude_-_zrk_mira1.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Uzvrat je poslužio trenerima obje ekipe da dadnu puno minutaže igračicama koje manje igraju u prvenstvenim utakmicama.<p>&nbsp;</p> <p><br />Pobjedom protiv ŽRK Mira iz Prijedora rukometa&scaron;ice Gruda plasirale su se u sedmu uzastopnu zavr&scaron;nicu KUP-a BiH. Gruđanke su u prvoj utakmici slavile rezultatom 34:26, a u drugoj uzvratnoj utakmici 40:19.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Već godinama četvrtzavr&scaron;nice KUP-a BiH kao da su rezervirane za utakmice između HRK Grude i ŽRK Mira Prijedor. I ove godine ždrijeb se ponovio kao i nekoliko prethodnih sezona. I ovaj put su dva kluba koji godinama gaje dobre i prijateljske odnose, dogovorili da u prvom redu zbog smanjenja tro&scaron;kova, obje utakmice odigraju u Grudama.</p> <p>&nbsp;</p> <p>U prvoj utakmici koja je odigrana u srijedu u kojoj je formalni domaćin bila ekipa Mire, vidjeli smo utakmicu u kojoj su Gruđanke uglavnom vodile, osim na samom početku kad je Mira povela 2:0 i u jednom trenutku u prvom poluvremenu kad je rezultat izjednačen na 12:12. Ekipa Gruda je u nekoliko navrata u ovoj utakmici odlazila na prednost od 4-6 golova, ali nije uspijevala prelomiti utakmicu zahvaljujući upornosti ekipe Mire, ali i svojim pogre&scaron;kama. Ipak je na kraju bilo osam golova prednosti koje su garantirale da neće biti neizvjesnosti u uzvratnoj utakmici.</p> <p>&nbsp;</p> <p><img src="https://www.grude.com/Datoteke/novosti/21-04-09-21-04-09-hrkgrude-zrkmira.jpg" alt="" width="640px" /></p> <p>&nbsp;</p> <p>Uzvrat je poslužio trenerima obje ekipe da dadnu puno minutaže igračicama koje manje igraju u prvenstvenim utakmicama. Bilo je lijepih poteza s obje strane i cure su dobro iskoristile ukazanu prigodu za igru.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Ovom dvostrukom pobjedom ekipa HRK Grude je sedmi put uzastopno osigurala sudjelovanje u zavr&scaron;nici KUP-a BiH u kojem je u prethodnih &scaron;est nastupa tri puta osvojila naslov pobjednika. Dva puta su Gruđanke poražene u finalu, dok su u svom prvom sudjelovanju, 2014. godine poražene u utakmici poluzavr&scaron;nice u Prijedoru, upravo od dana&scaron;njeg protivnika, ekipe Mire koja je te godine osvojila KUP BiH kao naslov rukometnih prvakinja BiH.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Na&scaron;im curama čestitamo na pobjedama, a go&scaron;ćama na fer i sportskoj igri. Ovaj pakleni tjedan za na&scaron;u ekipu, u kojem u sedam dana igramo četiri utakmice, zavr&scaron;avamo u subotu utakmicom u Grudama protiv ekipe Katarine u okviru 18. kola Premijer lige BiH. Cure sretno! DO KRAJA ZAJEDNO!!!</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Četvrtzavr&scaron;nica KUP-a BIH za rukometa&scaron;ice, sezona 2020.-2021.</strong></p> <p><strong>1. utakmica ŽRK Mira Prijedor - HRK Grude 26:34 (12:15)</strong></p> <p><strong>2. utakmica HRL Grude - ŽRK Mira Prijedor 40:19 (23:11)</strong></p> <p><strong>Gradska sportska dvorana Bili brig Grude</strong></p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>HRK Grude:</strong><br />Gabrielle Leese, Milena Vujisić, Nikolina Brnada, Amanda Jelčić 9 (6+3), Nikolina Čutura 10 (6+4), Paula Milo&scaron; 2 (0+2), Anja Boban 2 (0+2), Teodora Petković 6 (4+2), Mia Lugonjić 6 (1+5), Leontina Vujić 3 (1+2), Ina Džidić, Karla Lovrić 16 (10+6), Barbara Karačić 2 (0+2), Anđela Boras 6 (1+5), Josipa Zubac, Jovana Ilić 12 (5+7)<br />Trenerica: Zlata Zubac<br />Sedmerci: 6(5)<br />Isključenja: 16 min ( 8+8)</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>ŽRK Mira</strong><br />Bogdana Sekulić, Adelisa Dautović 16 (8+8), Sara Bojanić 2 (0+2), Anđela Vukojević 1 (0+1), Du&scaron;ka Tintor 5 (5+0), Jelena Milju&scaron;, Jovana Zečević, Milica Bilbija 3 (2+1), Dragana Mutić 7 (4+3), Jelena Mutić 3 (3+0), Dragana Kremenović 8 (4+4), Marija Gligorević.<br />Trener: Darko Gligorević<br />Sedmerci: 7(3)<br />Isključenja: 4 min (4+0)</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/21-04-09-hrk_grude_-_zrk_mira1.jpgFOTO: U Grudama pokrenut projekt pomoći starim i nemoćnim osobama: 'Oni su nama sada kao obitelj'http://grude.com/clanak/?i=280228280228Grude.com - klik u svijetFri, 09 Apr 2021 13:20:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=21-04-09-pomoc-grude-1.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>'Osobe koje obilazimo su nama sada kao obitelj. Tako ih doživljavamo, a i oni nas', kazale su za Pogled.ba Mirjana Sesar, Ivana Šimić, Nada Blekić i Monika Boban - četiri gerontodomaćice koje se brinu za korisnike projekta pomoći starim i nemoćnim osobama, pokrenut u Grudama 24. listopada 2019.<p>&nbsp;</p> <p>Projekt pod nazivom 'Program pomoći u kući' pokrenut je na inicijativu načelnika Općine Grude Ljube Grizelja, i trenutno ima 25 korisnika. Većinom se radi o starijim osobama, ali i osobama s invaliditetom. Gerontodomaćice ih obilaze dva puta tjedno.<br /><br /></p> <p>Uz četiri gerontodomaćice u projektu su jo&scaron; i dvije socijalne radnice Ljuba Grizelj i Marija Milo&scaron;, a glavna kooordinatorica programa je Draženka Prlić.<br /><br /></p> <p><img src="https://www.grude.com/Datoteke/novosti/21-04-09-21-04-09-pomoc-grude-2.jpg" alt="" width="640px" /></p> <p>Ovim programom starijim i usamljenim osobama općina Grude želi podići kvalitetu života.</p> <p>Pomoć podrazumijeva održavanje higijene prostora, uno&scaron;enje ogrijeva, nabavka namirnica, plaćanje računa, odlazak s njima liječniku, kupovina lijekova...<br /><br /></p> <p>- Pripremali smo projekt godinu dana, a ugledali smo se na praksu koja već postoji u Republici Hrvatskoj. U suradnji s mjesnim zajednicama na području općine Grude, kao i župnicima, napravili smo anketu da vidimo koliko bi imali korisnika i jesu li zainteresirani za ovakav vid pomoći. Projekt je odmah zaživio bez problema, kazala je Draženka Prlić, dodajući kako su korisnici prezadovoljni uslugom.<br /><br /><img src="https://www.grude.com/Datoteke/novosti/21-04-09-21-04-09-pomoc-grude-3.jpg" alt="" width="640px" /></p> <p>- Jedna od obaveza Općine je briga o starim i nemoćnim osobama i činimo sve kako bi pobolj&scaron;ali njihovu kvalitetu života, kaže glavna koordinatorica projekta.<br /><br /></p> <p>Projekt se financira iz proračuna općine Grude i na godi&scaron;njoj razini iznosi oko 100 tisuća maraka.<br /><br /><img src="https://www.grude.com/Datoteke/novosti/21-04-09-21-04-09-pomoc-grude-5.jpg" alt="" width="640px" /></p> <p>- S vremenom su nam se počeli javljati ljudi koji žele platiti uslugu, tako da imamo u planu i pro&scaron;iriti projekt u tom pravcu, ali bi se radilo o simboličnim iznosima, dodala je Draženka Prlić.<br /><br /></p> <p>- Kroz ovo vrijeme vezali smo se za te osobe. Pomažemo im u svemu, ali njima je najvažnije da im netko dođe i porazgovara s njima, popije kavu, saslu&scaron;a ih..., kažu nam gerontodomaćice.<br /><br /></p> <p>- Ovaj posao nam zaista pruža zadovoljstvo. Ima te&scaron;kih trenutaka, kao i u svakom poslu, ali s njima smo sada kao sa svojom obitelji.<br /><br /></p> <p>Da je zaista tako uvjerili smo se kod bake Joke (91).<br /><br /></p> <p>Čekala ih je na vratima i osmijehom na licu.<br /><br /></p> <p>- &Scaron;to god poželim one mi urade, prezadovoljna sam i zahvalna Bogu na njima, kaže baka Joka koja je odmah na početku od svake tražila da na papirić napi&scaron;u svoje ime i prezime.<br /><br /><img src="https://www.grude.com/Datoteke/novosti/21-04-09-21-04-09-pomoc-grude-4.jpg" alt="" width="640px" /></p> <p>- Tražila je to kako bi za svaku izmolila krunicu posebno, kaže nam Monika. - I svaki put kada izađemo iz kuće, ona moli za nas.<br /><br /></p> <p>- Milo mi je kada mi netko dođe u kuću. Samo Boga molim da ne ukinu program, kaže baka. - Ljubav i lipa rič, to je najvažnije, a od njih to imam. One su mi kao obitelj, zaključila je baka Joka.</p> <p><br /><a href="https://pogled.ba/novosti/u-grudama-pokrenut-projekt-pomoci-starim-i-nemocnim-osobama-oni-su-nama-sada-kao-obitelj/214023" target="_blank"><em><strong>Pogled.ba</strong></em></a></p>//grude.com/Datoteke/Novosti/21-04-09-pomoc-grude-1.jpgIn memoriam - Vinko Čepo, jedan od najdugovječnijih obrtnika općine Grudehttp://grude.com/clanak/?i=280223280223Grude.com - klik u svijetFri, 09 Apr 2021 09:41:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=21-04-09-vinko-cepo-in-memoriam.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Tihaljina i općina Grude će se ove subote oprostiti od svog Vinka Čepe, jednog od najdugovječnijih obrtnika u ovom mjestu u općini Grude.<p>&nbsp;</p> <p>Sa svojom Stanom - Nićkom ovaj tijaljski poduzetnik predan rad i po&scaron;tenje, topao pristup prema svakom čovjeku usadio je i u svojih &scaron;estero djece.<br /><br /></p> <p>A on ni u poznim godinama nije mirovao već je radom krijepio du&scaron;u i tijelo do posljednjih dana.<br /><br /></p> <p>Upravo je taj radni elan, dubok pogled i vedar duh ono po čemu će se Vinka Čepu, jednog od najdugovječnijih obrtnika općine Grude, uvijek pamtiti.<br /><br /></p> <p>Sprovod dragog nam pokojnika kreće u subotu 10. travnja u 15.00 sati ispred mrtvačnice Tihaljina, a pokop će se obaviti na Čepinu groblju.</p> <p><br /><em><strong>Grude.com</strong></em></p>//grude.com/Datoteke/Novosti/21-04-09-vinko-cepo-in-memoriam.jpgFOTO: Obilježava se povijesni dan! Prije 29 godina u Grudama osnovano Hrvatsko vijeće obranehttp://grude.com/clanak/?i=280213280213Grude.com - klik u svijetThu, 08 Apr 2021 13:21:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=21-04-08-hvo-grude-21_1.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Grude i druge općine i gradovi u sastavu Hrvatske zajednice Herceg Bosne, kasnije Republike, obilježavaju dan utemeljenja Hrvatskog vijeća obrane (HVO).<p>&nbsp;</p> <p>U Grudama su položeni vijenci i zapaljene svijeće kod Spomenika braniteljima u Parku hrvatskih velikana.&nbsp;<br /><br /></p> <p>Hrvatsko vijeće obrane (HVO) bilo je oružana snaga i najvi&scaron;e izvr&scaron;no i upravno tijelo Hrvatske Republike Herceg-Bosne te glavna oružana snaga Hrvata u Bosni i Hercegovini za vrijeme Domovinskog rata.<br /><br /></p> <p><span>Već dan-dva nakon službenog osnivanja HVO ulazi u velike bitke sa nadmoćnom srpskom vojskom i JNA oko Kupresa gdje je pretrpio velike gubitke, a od 13-23. travnja 1992. slama veliku ofenzivu Srba prema Livnu i njihov poku&scaron;aj proboja prema Hercegovini i Neretvi. 23. lipnja 1992. HVO osvaja prvu agresorsku vojarnu u Čapljini.<br /><br /></span></p> <p>6337 hrvatskih mladića poginulo je kao pripadnici HVO, uz brojne civile Hrvate Bosne i Hercegovine koji su bili žrtve stra&scaron;nog rata od 1992-1995.<br /><br /></p> <p>HVO je imao ključnu ulogu u&nbsp; obrani Bosne i Hercegovine 1992. godine, te oslobađanju velikih dijelova Bosne i Hercegovine 1995. godine.<br /><br /></p> <p>HVO je stožerna vojska koja osigurala opstanak Bosne i Hercegovine kao države.</p> <p><img src="https://www.grude.com/Datoteke/novosti/21-04-08-21-04-08-hvo-grude-212.jpg" alt="" width="640px" /></p> <p><img src="https://www.grude.com/Datoteke/novosti/21-04-08-21-04-08-hvo-grude-213.jpg" alt="" width="640px" /></p> <p><img src="https://www.grude.com/Datoteke/novosti/21-04-08-21-04-08-hvo-grude-214.jpg" alt="" width="640px" /></p> <p><img src="https://www.grude.com/Datoteke/novosti/21-04-08-21-04-08-hvo-grude-215.jpg" alt="" width="640px" /></p> <p><img src="https://www.grude.com/Datoteke/novosti/21-04-08-21-04-08-hvo-grude-216.jpg" alt="" width="640px" /></p> <p><img src="https://www.grude.com/Datoteke/novosti/21-04-08-21-04-08-hvo-grude-217.jpg" alt="" width="640px" /></p> <p><img src="https://www.grude.com/Datoteke/novosti/21-04-08-21-04-08-hvo-grude-218.jpg" alt="" width="640px" /></p> <p><img src="https://www.grude.com/Datoteke/novosti/21-04-08-21-04-08-hvo-grude-219.jpg" alt="" width="640px" /></p> <p><img src="https://www.grude.com/Datoteke/novosti/21-04-08-21-04-08-hvo-grude-2110.jpg" alt="" width="640px" /></p> <p><img src="https://www.grude.com/Datoteke/novosti/21-04-08-21-04-08-hvo-grude-2111.jpg" alt="" width="640px" /></p> <p><img src="https://www.grude.com/Datoteke/novosti/21-04-08-21-04-08-hvo-grude-2112.jpg" alt="" width="640px" /></p> <p><img src="https://www.grude.com/Datoteke/novosti/21-04-08-21-04-08-hvo-grude-2113.jpg" alt="" width="640px" /></p> <p><img src="https://www.grude.com/Datoteke/novosti/21-04-08-21-04-08-hvo-grude-2114.jpg" alt="" width="640px" /></p> <p><img src="https://www.grude.com/Datoteke/novosti/21-04-08-21-04-08-hvo-grude-2115.jpg" alt="" width="640px" /></p> <p><img src="https://www.grude.com/Datoteke/novosti/21-04-08-21-04-08-hvo-grude-2116.jpg" alt="" width="640px" /></p> <p><img src="https://www.grude.com/Datoteke/novosti/21-04-08-21-04-08-hvo-grude-2117.jpg" alt="" width="640px" /></p> <p><img src="https://www.grude.com/Datoteke/novosti/21-04-08-21-04-08-hvo-grude-2118.jpg" alt="" width="640px" /></p> <p><img src="https://www.grude.com/Datoteke/novosti/21-04-08-21-04-08-hvo-grude-2119.jpg" alt="" width="640px" /></p>//grude.com/Datoteke/Novosti/21-04-08-hvo-grude-21_1.jpgFOTO: Grude jutros izgledaju čarobno! Travanjski snijeg prekrio procvjetalo voćehttp://grude.com/clanak/?i=270185270185Grude.com - klik u svijetWed, 07 Apr 2021 10:56:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=21-04-07-snijeg-2021-glavna.jpeg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Ovakav prodor hladnoće u travnju ne pamti se od 2003. godine. Prvi put u povijesti snježni pokrivač u ovom mjesecu zabilježen je u Mostaru.<p>&nbsp;</p> <p>Grude koje od 2012. čekaju na pravi snijeg barem su se po intenzitetu oborina sinoć podsjetile kako je nekad bilo.</p> <p><br />Iako meteorolozi tvrde da je ovo nesvakida&scaron;nje, stariji mje&scaron;tanin tvrdi nam da su nekda&scaron;njim žiteljima Hercegovine ovakve prilike itekako poznate. - Dok ne počnu mjeseci koji u sebi ne zadrže slovo R onda se ne treba skidati u kratke rukave. To su maj, jun, juli i august (svibanj, lipanj, srpanj i kolovoz). Znao je snijeg naletjeti i u petom mjesecu u nizinama u ranijim vremenima kada klima nije bila ovako poremećena. Možda su upravo ovo normalna vremena kakva su bila nekad dok zrakoplovi nisu svako malo letjeli ovim nebom - kaže za Grude.com stariji sugovornik iz Gruda.</p> <p><br />Pitamo ga &scaron;to ovaj snijeg znači za kulture koje su već procvjetale. - Snijeg je dobar izolator. Ali neće na ovom ostati. Večeras najavljuju potpuno razvedravanje i led &scaron;to znači da ujutro imamo veće minuse i ove voćke koje su procvjetale uglavnom će ostati bez većine plodova - kazao je.</p> <p><br />Donosimo vam fotografije čitatelja iz dijelova općine Grude. Va&scaron;e fotografije možete poslati na mail info@grude.com ili na Facebook portala Grude.com pa ćemo ih rado objaviti.</p> <p>&nbsp;</p> <p><img src="https://www.grude.com/Datoteke/novosti/21-04-07-21-04-07-snijeg-20211.jpeg" alt="" width="640px" /></p> <p><img src="https://www.grude.com/Datoteke/novosti/21-04-07-21-04-07-snijeg-20212.jpeg" alt="" width="640px" /></p> <p><img src="https://www.grude.com/Datoteke/novosti/21-04-07-21-04-07-snijeg-20213.jpeg" alt="" width="640px" /></p> <p><img src="https://www.grude.com/Datoteke/novosti/21-04-07-21-04-07-snijeg-20214.jpeg" alt="" width="640px" /></p> <p><img src="https://www.grude.com/Datoteke/novosti/21-04-07-21-04-07-snijeg-20215.jpeg" alt="" width="640px" /></p> <p><img src="https://www.grude.com/Datoteke/novosti/21-04-07-21-04-07-snijeg-20216.jpeg" alt="" width="640px" /></p> <p><img src="https://www.grude.com/Datoteke/novosti/21-04-07-21-04-07-snijeg-20217.jpeg" alt="" width="640px" /></p> <p><img src="https://www.grude.com/Datoteke/novosti/21-04-07-21-04-07-snijeg-20218.jpeg" alt="" width="640px" /></p> <p><img src="https://www.grude.com/Datoteke/novosti/21-04-07-21-04-07-snijeg-20219.jpeg" alt="" width="640px" /></p> <p><img src="https://www.grude.com/Datoteke/novosti/21-04-07-21-04-07-snijeg-202110.jpeg" alt="" width="640px" /></p> <p><img src="https://www.grude.com/Datoteke/novosti/21-04-07-21-04-07-snijeg-202111.jpeg" alt="" width="640px" /></p> <p><img src="https://www.grude.com/Datoteke/novosti/21-04-07-21-04-07-snijeg-202112.jpeg" alt="" width="640px" /></p> <p><img src="https://www.grude.com/Datoteke/novosti/21-04-07-21-04-07-snijeg-202113.jpeg" alt="" width="640px" /></p> <p><img src="https://www.grude.com/Datoteke/novosti/21-04-07-21-04-07-snijeg-202114.jpeg" alt="" width="640px" /></p> <p><img src="https://www.grude.com/Datoteke/novosti/21-04-07-21-04-07-snijeg-202115.jpeg" alt="" width="640px" /></p>//grude.com/Datoteke/Novosti/21-04-07-snijeg-2021-glavna.jpegU Grude stigli i testovi koji mogu utvrditi jeste li preboljeli koronavirushttp://grude.com/clanak/?i=270179270179Grude.com - klik u svijetTue, 06 Apr 2021 23:05:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=21-04-06-covid-test.jpeg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>U Grude su prema objavi jedne privatne ljekarne stigli brzi testovi kojima se može utvrditi prisustvo SARS-CoV-2 antitijela.<p><br />Kako se navodi na stranici ljekarne, pozitivan rezultat pokazuje da je osoba bila izložena koronavirusu kroz pro&scaron;lost.<br /><br /></p> <p>S obzirom da je dosta onih koji sumnjaju da su imali koronu, a nisu se testirali, eto prilike i da otklone sumnje.</p> <p>&nbsp;</p> <p><em><strong>Grude.com</strong></em></p>//grude.com/Datoteke/Novosti/21-04-06-covid-test.jpegObilježava se dvadeset godina od napada na Hercegovačku banku!http://grude.com/clanak/?i=270160270160Grude.com - klik u svijetTue, 06 Apr 2021 08:59:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=21-04-06-hercegovacka-banka.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Uništenje Hercegovačke banke (Upad u Hercegovačku banku) bio je projekt slamanja Hrvata Bosne i Hercegovine, a koji je počeo na današnji dan terorističkim upadom vojske u prostorije banke.<p>&nbsp;<br />Hrvati su bili najbolje organiziran narod, &scaron;to je međunarodnim protektorima smetalo u njihovom cilju marginaliziranju Hrvata u BiH i pomaganju procesa majorizacije, dekonstituiranja, eliminacije iz političkog i dru&scaron;tvenog života. Sprovedeno je nakon &scaron;to je uspostavljena Hrvatska samouprava koja je odbila poslu&scaron;nost vlastima u Sarajevu.</p> <p><br />Upad u Hercegovačku banku&nbsp; proveo je tada&scaron;nji visoki predstavnik u BiH Wolfgang Petrisch uz angažiranje oklopne divizije SFOR-a. Aktiva banke potro&scaron;ena je na tro&scaron;kove i plaće ostalih djelatnika koje je u banci postavila međunarodna uprava. Građanima i tvrtkama koji su imali deponirana sredstva u banci, kao ni dioničarima, novac nikada nije vraćen.<br /><br /></p> <p>Napadom na Hercegovačku banku počelo je sustavno slamanje regionalnog hercegovačkog gospodarstva i blokiranje financijskih sredstava i uvođenje privremene uprave. Hrvati se od tog zločina nikad nisu oporavili.<br /><br /></p> <p>Odmah nakon upada u banku uvedena je privremena uprava, a u BiH ulaze strane banke koje kupuju domaće, pa nije te&scaron;ko zaključiti u čijem je interesu izvr&scaron;en tenkovski upad u Hercegovačku banku koja je u to vrijeme bila financijski temelj ne samo Hrvata u BiH nego i puno &scaron;ire.</p> <p><br /><strong>Kronologija 6. travnja:</strong></p> <p><br />Na dana&scaron;nji dan, u&nbsp;ranim jutarnjim satima pripadnici specijalnih postrojba SFOR-a i Federalnog MUP-a s maskama na glavama upali su u sve poslovnice Hercegovačke banke u BiH. Uzimali su sve &scaron;to se moglo uzeti, a svjedoci pričaju, pojedini napadači na banku uzimali su i novce s poda po&scaron;to ih nitko nije kontrolirao. Tada su međunarodni revizori tvrdili da postoje neki tajni računi banke, tzv. off shore, &scaron;to nikad nije dokazano. Kako su se SFOR-ovci i FMUP pona&scaron;ali huliganski narod izlazi na ulice. Počinju bitke u Mostaru, Grudama, &Scaron;irokom Brijegu, Međugorju, dolazi do tučnjave, te paljenja SFOR-ovih automobila, ali i ranjavanja jednog SFOR-ovca u Mostaru. Prosvjedujući protiv nasilničkog pona&scaron;anja građani su blokirali sve prilaze gradovima. Obustavljena je nastava u &scaron;kolama. Marko Tokić, predsjednik Hrvatske samouprave u BiH, komentirajući novonastalo stanje rekao je "Federalno koordinacijsko tijelo" osnovano&nbsp;je od strane onih koji su znali da će doći do izvanrednog stanja i namjernog uru&scaron;avanja javnog reda i mira. Te kako&nbsp; policija pod nadzorom Hrvatske samouprave može jamčiti sigurnost svim građanima. Oko 20 sati međunarodni predstavnici su uz pratnju SFOR-a napustili mostarski hotel Ero.</p> <p><br /><em><strong>Grude.com</strong></em></p>//grude.com/Datoteke/Novosti/21-04-06-hercegovacka-banka.jpgGrude u subotu domaćin fantastičnog turnira s vrijednim nagradama, prijavite sehttp://grude.com/clanak/?i=270156270156Grude.com - klik u svijetTue, 06 Apr 2021 08:22:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=21-04-06-rekreativci-2021-1.jpeg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Grude su u subotu, 10. travnja, domaćin fantastičnog turnira rekreativaca u stolnom tenisu.<p>&nbsp;</p> <p>Turnir počinje u 10:00 sati u dvorani Srednje &scaron;kole Antuna Branka &Scaron;imića u Grudama, a prijave se vr&scaron;e do 9. travnja na broj 063:329:738.<br /><br /></p> <p>Turnir je, navode organizatori, rekreativnog i zabavnog karaktera, te je zabranjen nastup svim igračima koji su registrirani u bilo kojoj dobnoj kategoriji u STS BiH.<br /><br /></p> <p>Prvak osvaja 200 KM plus pehar i medalju, drugi 100 KM plus pehar i medalju, a za 3. i 4. mjesto osigurana je večera za dvoje, te pehari i medalje.<br /><br /></p> <p>Hrana i piće osigurani su za sve igrače.</p> <p><img src="https://www.grude.com/Datoteke/novosti/21-04-06-21-04-06-rekreativci-2021.jpeg" alt="" width="640px" /></p> <p><br /><br /><em><strong>Grude.com</strong></em></p>//grude.com/Datoteke/Novosti/21-04-06-rekreativci-2021-1.jpegFOTO: Na Bekijinom, Tomislav pobijedio Grude i preskočio ih na ljestvicihttp://grude.com/clanak/?i=270147270147Grude.com - klik u svijetMon, 05 Apr 2021 13:35:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=21-04-04-grude-tomislav-21.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Odigrano je 17. kolo Druge lige FBiH - Jug. Na stadionu Elić Luka, popularnom Bekijinom igralištu u Grudama gostujući Tomislav otišao je s punim plijenom.<p>&nbsp;</p> <p>Grude su igrale dobro u prvom poluvremenu, no u nastavku Tomislavgrađani napadima sa strana lome otpor domaćina i brzo postižu dva pogotka &scaron;to im je bilo dovoljno za konačni rezultat 0:2.<br /><br /></p> <p>Od ostalih rezultata, Ljubu&scaron;aci su se iživljavali nad Bjelopoljcem 7:0, Klis je dobio Kame&scaron;nicu 2:0, a Stolac je na svom terenu poražen od Rame 0:1. Troglav 1918 je podijelio bodove s Brotnjom, zavr&scaron;ilo je 0:0, dok su Turbina i Sloga remizirali 2:2.<br /><br /><br />Grude su ovim porazom pale na osmu poziciju, a sedmo mjesto koje su držali sada je preuzeo Tomislav.<br /><br /></p> <p><img src="https://www.grude.com/Datoteke/novosti/21-04-04-21-04-04-grude-tomislav.jpg" alt="" width="640px" /></p> <p><img src="https://www.grude.com/Datoteke/novosti/21-04-04-21-04-04-grude-tomislav_2.jpg" alt="" width="640px" /></p> <p><img src="https://www.grude.com/Datoteke/novosti/21-04-04-21-04-04-grude-tomislav_3.jpg" alt="" width="640px" /></p> <p><img src="https://www.grude.com/Datoteke/novosti/21-04-04-21-04-04-grude-tomislav_4.jpg" alt="" width="640px" /></p> <p><img src="https://www.grude.com/Datoteke/novosti/21-04-04-21-04-04-grude-tomislav_5.jpg" alt="" width="640px" /></p> <p><img src="https://www.grude.com/Datoteke/novosti/21-04-04-21-04-04-grude-tomislav_6.jpg" alt="" width="640px" /></p> <p><img src="https://www.grude.com/Datoteke/novosti/21-04-04-21-04-04-grude-tomislav_7.jpg" alt="" width="640px" /></p> <p><img src="https://www.grude.com/Datoteke/novosti/21-04-04-21-04-04-grude-tomislav_8.jpg" alt="" width="640px" /></p> <p><img src="https://www.grude.com/Datoteke/novosti/21-04-04-21-04-04-grude-tomislav_9.jpg" alt="" width="640px" /></p> <p><img src="https://www.grude.com/Datoteke/novosti/21-04-04-21-04-04-grude-tomislav_10.jpg" alt="" width="640px" /></p> <p><img src="https://www.grude.com/Datoteke/novosti/21-04-04-21-04-04-grude-tomislav_11.jpg" alt="" width="640px" /></p> <p><img src="https://www.grude.com/Datoteke/novosti/21-04-04-21-04-04-grude-tomislav_12.jpg" alt="" width="640px" /></p> <p><img src="https://www.grude.com/Datoteke/novosti/21-04-04-21-04-04-grude-tomislav_13.jpg" alt="" width="640px" /></p> <p><img src="https://www.grude.com/Datoteke/novosti/21-04-04-21-04-04-grude-tomislav_14.jpg" alt="" width="640px" /></p> <p><img src="https://www.grude.com/Datoteke/novosti/21-04-04-21-04-04-grude-tomislav_15.jpg" alt="" width="640px" /></p> <p><img src="https://www.grude.com/Datoteke/novosti/21-04-04-21-04-04-grude-tomislav_16.jpg" alt="" width="640px" /></p> <p><img src="https://www.grude.com/Datoteke/novosti/21-04-04-21-04-04-grude-tomislav_17.jpg" alt="" width="640px" /></p> <p><img src="https://www.grude.com/Datoteke/novosti/21-04-04-21-04-04-grude-tomislav_18.jpg" alt="" width="640px" /></p> <p><img src="https://www.grude.com/Datoteke/novosti/21-04-04-21-04-04-grude-tomislav_19.jpg" alt="" width="640px" /></p> <p><img src="https://www.grude.com/Datoteke/novosti/21-04-04-21-04-04-grude-tomislav_20.jpg" alt="" width="640px" /></p> <p><img src="https://www.grude.com/Datoteke/novosti/21-04-04-21-04-04-grude-tomislav_21.jpg" alt="" width="640px" /></p> <p><img src="https://www.grude.com/Datoteke/novosti/21-04-04-21-04-04-grude-tomislav_22.jpg" alt="" width="640px" /></p> <p><img src="https://www.grude.com/Datoteke/novosti/21-04-04-21-04-04-grude-tomislav_23.jpg" alt="" width="640px" /></p> <p><img src="https://www.grude.com/Datoteke/novosti/21-04-04-21-04-04-grude-tomislav_24.jpg" alt="" width="640px" /></p> <p><img src="https://www.grude.com/Datoteke/novosti/21-04-04-21-04-04-grude-tomislav_25.jpg" alt="" width="640px" /></p> <p><img src="https://www.grude.com/Datoteke/novosti/21-04-04-21-04-04-grude-tomislav_26.jpg" alt="" width="640px" /></p> <p><img src="https://www.grude.com/Datoteke/novosti/21-04-04-21-04-04-grude-tomislav_27.jpg" alt="" width="640px" /></p> <p><img src="https://www.grude.com/Datoteke/novosti/21-04-04-21-04-04-grude-tomislav_28.jpg" alt="" width="640px" /></p> <p><img src="https://www.grude.com/Datoteke/novosti/21-04-04-21-04-04-grude-tomislav_29.jpg" alt="" width="640px" /></p> <p><img src="https://www.grude.com/Datoteke/novosti/21-04-04-21-04-04-grude-tomislav_30.jpg" alt="" width="640px" /></p> <p><img src="https://www.grude.com/Datoteke/novosti/21-04-04-21-04-04-grude-tomislav_31.jpg" alt="" width="640px" /></p> <p><img src="https://www.grude.com/Datoteke/novosti/21-04-04-21-04-04-grude-tomislav_32.jpg" alt="" width="640px" /></p> <p><img src="https://www.grude.com/Datoteke/novosti/21-04-04-21-04-04-grude-tomislav_33.jpg" alt="" width="640px" /></p> <p><img src="https://www.grude.com/Datoteke/novosti/21-04-04-21-04-04-grude-tomislav_34.jpg" alt="" width="640px" /></p> <p><img src="https://www.grude.com/Datoteke/novosti/21-04-04-21-04-04-grude-tomislav_35.jpg" alt="" width="640px" /></p> <p><img src="https://www.grude.com/Datoteke/novosti/21-04-04-21-04-04-grude-tomislav_36.jpg" alt="" width="640px" /></p> <p><img src="https://www.grude.com/Datoteke/novosti/21-04-04-21-04-04-grude-tomislav_37.jpg" alt="" width="640px" /></p> <p><img src="https://www.grude.com/Datoteke/novosti/21-04-04-21-04-04-grude-tomislav_38.jpg" alt="" width="640px" /></p> <p><img src="https://www.grude.com/Datoteke/novosti/21-04-04-21-04-04-grude-tomislav_39.jpg" alt="" width="640px" /></p> <p><img src="https://www.grude.com/Datoteke/novosti/21-04-04-21-04-04-grude-tomislav_40.jpg" alt="" width="640px" /></p> <p><img src="https://www.grude.com/Datoteke/novosti/21-04-04-21-04-04-grude-tomislav_41.jpg" alt="" width="640px" /></p> <p><img src="https://www.grude.com/Datoteke/novosti/21-04-04-21-04-04-grude-tomislav_42.jpg" alt="" width="640px" /></p> <p><img src="https://www.grude.com/Datoteke/novosti/21-04-04-21-04-04-grude-tomislav_43.jpg" alt="" width="640px" /></p> <p><img src="https://www.grude.com/Datoteke/novosti/21-04-04-21-04-04-grude-tomislav_44.jpg" alt="" width="640px" /></p> <p><img src="https://www.grude.com/Datoteke/novosti/21-04-04-21-04-04-grude-tomislav_45.jpg" alt="" width="640px" /></p> <p><img src="https://www.grude.com/Datoteke/novosti/21-04-04-21-04-04-grude-tomislav_46.jpg" alt="" width="640px" /></p> <p><img src="https://www.grude.com/Datoteke/novosti/21-04-04-21-04-04-grude-tomislav_47.jpg" alt="" width="640px" /></p> <p><img src="https://www.grude.com/Datoteke/novosti/21-04-04-21-04-04-grude-tomislav_48.jpg" alt="" width="640px" /></p> <p><img src="https://www.grude.com/Datoteke/novosti/21-04-04-21-04-04-grude-tomislav_49.jpg" alt="" width="640px" /></p> <p><img src="https://www.grude.com/Datoteke/novosti/21-04-04-21-04-04-grude-tomislav_50.jpg" alt="" width="640px" /></p> <p><img src="https://www.grude.com/Datoteke/novosti/21-04-04-21-04-04-grude-tomislav_51.jpg" alt="" width="640px" /></p> <p><img src="https://www.grude.com/Datoteke/novosti/21-04-04-21-04-04-grude-tomislav_52.jpg" alt="" width="640px" /></p> <p><img src="https://www.grude.com/Datoteke/novosti/21-04-04-21-04-04-grude-tomislav_53.jpg" alt="" width="640px" /></p> <p><img src="https://www.grude.com/Datoteke/novosti/21-04-04-21-04-04-grude-tomislav_54.jpg" alt="" width="640px" /></p> <p><img src="https://www.grude.com/Datoteke/novosti/21-04-04-21-04-04-grude-tomislav_55.jpg" alt="" width="640px" /></p> <p><img src="https://www.grude.com/Datoteke/novosti/21-04-04-21-04-04-grude-tomislav_56.jpg" alt="" width="640px" /></p> <p><img src="https://www.grude.com/Datoteke/novosti/21-04-04-21-04-04-grude-tomislav_57.jpg" alt="" width="640px" /></p> <p><img src="https://www.grude.com/Datoteke/novosti/21-04-04-21-04-04-grude-tomislav_58.jpg" alt="" width="640px" /></p> <p><img src="https://www.grude.com/Datoteke/novosti/21-04-04-21-04-04-grude-tomislav_59.jpg" alt="" width="640px" /></p> <p><img src="https://www.grude.com/Datoteke/novosti/21-04-04-21-04-04-grude-tomislav_60.jpg" alt="" width="640px" /></p> <p><img src="https://www.grude.com/Datoteke/novosti/21-04-04-21-04-04-grude-tomislav_61.jpg" alt="" width="640px" /></p> <p><img src="https://www.grude.com/Datoteke/novosti/21-04-04-21-04-04-grude-tomislav_62.jpg" alt="" width="640px" /></p> <p><img src="https://www.grude.com/Datoteke/novosti/21-04-04-21-04-04-grude-tomislav_63.jpg" alt="" width="640px" /></p> <p><img src="https://www.grude.com/Datoteke/novosti/21-04-04-21-04-04-grude-tomislav_64.jpg" alt="" width="640px" /></p> <p><img src="https://www.grude.com/Datoteke/novosti/21-04-04-21-04-04-grude-tomislav_65.jpg" alt="" width="640px" /></p> <p><img src="https://www.grude.com/Datoteke/novosti/21-04-04-21-04-04-grude-tomislav_66.jpg" alt="" width="640px" /></p> <p><img src="https://www.grude.com/Datoteke/novosti/21-04-04-21-04-04-grude-tomislav_67.jpg" alt="" width="640px" /></p> <p><img src="https://www.grude.com/Datoteke/novosti/21-04-04-21-04-04-grude-tomislav_68.jpg" alt="" width="640px" /></p> <p><img src="https://www.grude.com/Datoteke/novosti/21-04-04-21-04-04-grude-tomislav_69.jpg" alt="" width="640px" /></p> <p><img src="https://www.grude.com/Datoteke/novosti/21-04-04-21-04-04-grude-tomislav_70.jpg" alt="" width="640px" /></p> <p><img src="https://www.grude.com/Datoteke/novosti/21-04-04-21-04-04-grude-tomislav_71.jpg" alt="" width="640px" /></p> <p><img src="https://www.grude.com/Datoteke/novosti/21-04-04-21-04-04-grude-tomislav_72.jpg" alt="" width="640px" /></p> <p><img src="https://www.grude.com/Datoteke/novosti/21-04-04-21-04-04-grude-tomislav_73.jpg" alt="" width="640px" /></p> <p><img src="https://www.grude.com/Datoteke/novosti/21-04-04-21-04-04-grude-tomislav_74.jpg" alt="" width="640px" /></p> <p><img src="https://www.grude.com/Datoteke/novosti/21-04-04-21-04-04-grude-tomislav_75.jpg" alt="" width="640px" /></p> <p><img src="https://www.grude.com/Datoteke/novosti/21-04-04-21-04-04-grude-tomislav_76.jpg" alt="" width="640px" /></p> <p><img src="https://www.grude.com/Datoteke/novosti/21-04-04-21-04-04-grude-tomislav_77.jpg" alt="" width="640px" /></p> <p><em><strong><br />Grude.com</strong></em></p>//grude.com/Datoteke/Novosti/21-04-04-grude-tomislav-21.jpgUskrsna sveta misa iz crkve Svete Kate u Grudama http://grude.com/clanak/?i=270137270137Grude.com - klik u svijetSun, 04 Apr 2021 08:22:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=20-03-27-crkva-svete-kate.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Sveta misa iz grudske crkve svete Kate.<p>&nbsp;</p> <p>Svetu misu možete pratiti uživo na linku ispod ili na na&scaron;oj facebook stranici.</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;<iframe style="border: none; overflow: hidden;" src="https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fwatch%2F%3Fv%3D1600878223454461&amp;width=500&amp;show_text=true&amp;height=311&amp;appId" frameborder="0" scrolling="no" width="500" height="311"></iframe></p>//grude.com/Datoteke/Novosti/20-03-27-crkva-svete-kate.jpg(VIDEO) Propovijed o kojoj se govori! Fra Ante Šaravanja: Uskrs je!http://grude.com/clanak/?i=270136270136Grude.com - klik u svijetSun, 04 Apr 2021 00:23:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=21-04-04-fra-ante-saravanja-21.jpeg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Župa Grude zauvijek će pamtiti svoja četiri graditelja. To su Fra Gabro Grubišić, fra Bernard Marić, fra Ante Šaravanja i fra Stanko Pavlović.<p>&nbsp;</p> <p>Međutim, ono &scaron;to je karakteriziralo i pokojne fra Gabru i fra Bernarda i živuće fra Antu i župnika fra Stanka jesu propovijedi. Fra Gabro je, po riječima koje se prenose s koljena na koljeno, živeći i radeći u poslijeratnom vremenu i u dobu &scaron;panjolske gripe i velike krize, znao ohrabriti svoj puk propovijedima. Dubina fra Bernardovih riječi jo&scaron; dopire do srca njegovih vjernika. Fra Ante i fra Stanko svojim riječima dana&scaron;nji su putokaz župi Grude, ali i puno &scaron;ire.<br /><br /></p> <p>To se potvrdilo i ove Velike subote.<br /><br /></p> <p>Propovijed fra Ante &Scaron;aravanje jedna je od najboljih koju su vjernici mogli čuti posljednjih godina. U crkvi Svete Kate bilo je čak i suza. Svećenik koji je svojevremeno bio u Međugorju jo&scaron; je jednom pokazao za&scaron;to se o njemu govori kao o jednom od najboljih propovjednika u Hercegovini.<br /><br /><br /><iframe src="https://www.youtube.com/embed/VXDuuiP1bEM" frameborder="0" width="660" height="350"></iframe></p> <p><br />Na početku, fra Ante je pozdraviv&scaron;i svoje vjernike s "Hvaljen Isus i Marija" rekao da ga korona previ&scaron;e ne zabrinjava. I onda je, svjestan da je zbunio svoje vjernike, istaknuo sljedeće: Znam da vam je neobično kako sam započeo ovu propovijed. Jedni će reći da nije normalno ovo &scaron;to govorim, drugi će pomisliti "pa dobro ga poznajemo, znamo o čemu govori, ali ovo malo zabrinjava", a one pobožne bake će pomisliti "Mi ti to ne razumijemo, ali razumije fratar koji govori i on će nam to rastumačiti."<br /><br />I hoću!<br /><br /></p> <p>Odgovor se sastoji od dvije riječi, zato ih dobro poslu&scaron;ajte i dobro zapamtite. One glase ovako: - Uskrs je! Uskrs je! Ma Uskrs je braćo i sestre! - istaknuo je fra Ante.<br /><br /></p> <p>- Znate li vi &scaron;to to znači? Život ima posljednju riječ u ljudskom životu! Ne bolest, ne križ, ne muka, ne patnja, ne ni sama smrt! Život vam jamči uskrsli Gospodin! I nema toga cjepiva koje nas može spasiti, nema te vlade na kugli zemaljskoj koja nas može spasiti! Samo je jedan spasitelj, Krist Gospodin koji je pobijedio smrt. A ovo sve, korona i ostale bolesti za Njega su sitnica! Po ovoj na&scaron;oj zemlji hodalo je i živjelo mnogo, kako ih mi ljudskim rječnikom nazivamo, velikana. Hvalili se i sebi pripisivali djela koja ni oni sami sebi ne mogu vjerovati da su činili, ali jo&scaron; se nije glasio da je netko od njih rekao da će treći dan nakon svoje smrti uskrsnuti, oživjeti. Ipak, ovom na&scaron;om kuglom zemaljskom hodao je jedan čovjek prije nepune dvije tisuće godina koji je to izgovorio, ali on nije bio običan čovjek, bio je Bogočovjek Isus Krist. U vi&scaron;e navrata svojim učenicima je navje&scaron;tao svoju muku, put križa, smrt, ali i da će treći dan uskrsnuti od mrtvih. Apostoli to nisu razumjeli. Nisu razumjeli ne samo tada, nego ni na Veliki ni na Mali Uskrs. Kad su vidjeli živoga Isusa koji je bio razapet na Veliki petak bilo im je potrebno punih 50 dana da ih Duh sveti preobrazi, da postanu novi ljudi i da za onog Isusa od kojeg su bježali na Veliki petak sada svi polažu svoje živote. Da su apostoli kojim slučajem ostali oni od Velikog petka od kr&scaron;ćanstva ne bi bilo ni&scaron;ta. Nego su snagom Duha svetoga postali novi ljudi. I za onoga Isusa od kojeg su bježali da bi spasili glavu sada polažu svoje živote, ne boje se. Daju živote, radije se odriču ovozemaljskog života nego svoga Boga i svoje vjere. Nisu se dali ničim zastra&scaron;iti - istaknuo je fra Ante.<br /><br /></p> <p>Citirao je i Pavla koji je rekao: Jedno znam sigurno, čekaju me progonstva, mučenja, ali sve mogu u onom koji me krijepi, u svom uskrslom Gospodinu.<br /><br /></p> <p>- I ovu sam propovijed ba&scaron; ovako započeo. Htio sam malo protresti i &scaron;okirati i sebe i vas. Ne dajmo se nikome zastra&scaron;iti. Isus je pobijedio smrt i dao garanciju da ćemo i mi s Njim pobijediti smrt i vječno živjeti ako nastojimo, naravno, po toj vjeri živjeti i ako želimo s Njim živjeti u vječnosti. Život koji ne možemo zamisliti koliko je lijep, &scaron;to ljudsko oko nije vidjelo, uho nije čulo, to je Bog pripravio onima koji ga ljube. Tako nam Sveto pismo opisuje ljudski život - kazao je fra Ante.<br /><br /></p> <p>Podsjetio je na dječačića u Njemačkoj koji je znao sve o Kristu. Međutim, čovjeku koji ga je upitao ispričao je sve, osim toga da je Krist uskrsnuo, oživio i osigurao nam vječni život na nebesima, čega se sjetio pa dotrčao do čovjeka da mu to ispriča. - Nećemo malom djetetu zamjeriti &scaron;to je zaboravilo. Ali se svima nama to događa u životu. Zaboravimo da je Isus uskrsnuo ili životom to ne svjedočimo. A Isus je tako glasno rekao da postoje za nas ljude dvije domovine, ova ovdje na zemlji i ona vječna na nebesima. Postoje dva života, ovaj ovdje na zemlji i onaj poslije smrti, vječni život koji nikada ne prestaje. Za&scaron;to se dana&scaron;nji čovjek u ovoj bolesti danas, a i da je neka druga isto bi bilo, tako grčevito bori za život? Pa zato jer za velik dio čovječanstva, na Zapadu, poslije smrti ne postoji ni&scaron;ta. Ne vjeruju u Boga, ne vjeruju u vječni život, onda im ostaje boriti se grčevito i &scaron;to dulje ovdje i uživati &scaron;to vi&scaron;e. Međutim, mi smo povjerovali uskrslom Gospodinu da ćemo i mi s Njim živjeti. I neka nas malo ova noć rastrese. Neka nam dozove u pamet, da ne živimo samo ovdje na ovoj zemlji i za ovaj život, nego i za vječni život koji nam je Isus osigurao svojim uskrsnućem i dao garanciju da ćemo i mi s Njim živjeti. A svoje je apostole hrabrio: Ma ne bojte se onih koji mogu ubiti tijelo, a poslije toga ne mogu ni&scaron;ta. Bojte se samo Onoga koji može i du&scaron;u i tijelo pogubiti u paklu. Ili ona: &Scaron;to znači čovjeku da dobije cijeli svijet, a du&scaron;u svoju izgubi - kazao je fra Ante.<br /><br /></p> <p>Za kraj je istaknuo da je vječni život kudikamo bolji i vrijedniji od ovozemaljskoga. - Zato nas uskrsli Gospodin poziva da ga slijedimo svojim životom. Vjerujući ne samo da je On uskrsnuo, nego da ću i ja i ti i svi mi uskrsnuti i živjeti s Njim u vječnosti, poslije svoje smrti. Amen, hvaljen Isus i Marija.</p> <p><br /><em><strong>Grude.com</strong></em></p>//grude.com/Datoteke/Novosti/21-04-04-fra-ante-saravanja-21.jpegSveta misa na Veliku Subotu iz crkve Svete Kate u Grudamahttp://grude.com/clanak/?i=270131270131Grude.com - klik u svijetSat, 03 Apr 2021 17:47:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=18-03-31-kriz_velika_subota.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Uživo smo u Kamenoj ljepotici, crkvi Svete Kate u Grudama.<p>&nbsp;</p> <p>Svetu misu na Veliku Subotu pratite putem linka ispod ili direktno na facebook stranici na&scaron;eg portala.</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;<iframe style="border: none; overflow: hidden;" src="https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fwatch%2F%3Fv%3D268846224884233&amp;width=500&amp;show_text=true&amp;height=311&amp;appId" frameborder="0" scrolling="no" width="500" height="311"></iframe></p>//grude.com/Datoteke/Novosti/18-03-31-kriz_velika_subota.jpgUskrs čestitali vodeći ljudi općine Grudehttp://grude.com/clanak/?i=270128270128Grude.com - klik u svijetSat, 03 Apr 2021 12:21:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=21-04-03-sretan-uskrs.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Uskrsnu čestitku povodom blagdana Kristova uskrsnuća uputili su i čelni ljudi općine Grude načelnik Ljubo Grizelj i predsjednica Općinskog vijeća Grude Franka Zorić.<p>&nbsp;</p> <p>- Isus je uskrsnuo, On je živ i s nama je - Aleluja! Sretan i blagoslovljen Uskrs! - stoji u poruci rukovodećih ljudi općine Grude.<br /><br /></p> <p><img src="https://www.grude.com/Datoteke/novosti/21-04-03-21-04-03-cestitka-grizelj.jpg" alt="" width="640px" /></p>//grude.com/Datoteke/Novosti/21-04-03-sretan-uskrs.jpgSretan Uskrs žele Vam uspješne bh. tvrtke na portalu Grude.comhttp://grude.com/clanak/?i=270127270127Grude.com - klik u svijetSat, 03 Apr 2021 12:10:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=21-04-03-cestitka-uskrs-2021-21.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Portal Grude.com proteklih godina postao je jedan od najprepoznatljivijih portala u BiH, s posjetiteljima iz čitave Hercegovine, Bosne, Hrvatske i dijaspore.<p>&nbsp;</p> <p>Prepoznatljiv uspjeh ostvarili smo zahvaljujući brojnim partnerima koji prepoznaju vrijedan rad medijskog brenda kroz dugih 15 godina postojanja, od imena Boboska.com do danas, pod imenom Grude.com.<br /><br /></p> <p>Sretan Uskrs i uskrsne blagdane stoga Vam žele i partneri portala Grude.com, neke od najuspje&scaron;nijih bh. tvrtki: Prodex, AS Kramar, Euroherc, Kapriol, HT Eronet, Elektroprivreda HZ HB, HP Mostar, Brzi servis Marić, Katarina, Peri&scaron;ić benz...</p> <p><br />Ove blagdanske dane provedite u ljubavi i radosti s va&scaron;im najmilijima, a opet budite odgovorni i čuvajte zdravlje sebe i svojih najmilijih.<br /><br /></p> <p><img src="https://www.grude.com/Datoteke/novosti/21-04-03-21-04-03-cestitka-uskrs-2021-21.jpg" alt="" width="640px" /></p>//grude.com/Datoteke/Novosti/21-04-03-cestitka-uskrs-2021-21.jpgUŽIVO: Obredi Velikog petka iz crkve Svete Kate u Grudama http://grude.com/clanak/?i=270108270108Grude.com - klik u svijetFri, 02 Apr 2021 15:56:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=18-03-26-veliki-petak.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Na portalu Grude.com danas smo prenosili obrede Velikog petka muke Gospodnje. <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;<iframe style="border: none; overflow: hidden;" src="https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fwatch%2F%3Fv%3D234614078453966&amp;width=500&amp;show_text=true&amp;height=311&amp;appId" frameborder="0" scrolling="no" width="500" height="311"></iframe></p>//grude.com/Datoteke/Novosti/18-03-26-veliki-petak.jpgKinološka udruga Grude spremna za jedan od najvećih događaja! Trajat će dva danahttp://grude.com/clanak/?i=270085270085Grude.com - klik u svijetWed, 31 Mar 2021 23:02:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=18-11-30-018-cacib.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Smotra i IPO - zec u Grudama koji su okupili rekordna 42 psa i ostali upisani u povijest kinologije zahvaljujući Kinološkoj udruzi Grude bili su samo uvod u spektakl.<p>&nbsp;</p> <p>Početkom svibnja u Grudama će se održati državna utakmica za pse goniče na zeca (CACT - zec), a koja će ujedno biti i kvalifikacijska utakmica za Europsko prvenstvo pasa goniča.</p> <p><br />Kako su za Grude.com potvrdili organizatori, zbog velikog interesa, odlučili su omogućiti umjesto jednog, dva dana spektakla.<br /><br />Subota 1.5.2021. CACT - zec<br />Nedjelja 2.5.2021. CACT - zec<br />Lokacija: Gater Grude<br />Suci: Ivo Krezo i Miran Radi&scaron;ić<br />Delegat: Mirko Čolak</p> <p><br />Kinolo&scaron;ka udruga Grude osigurala je bogate nagrade za oba dana. Prijave na broj: 00387/63 329 588</p> <p><br /><em><strong>Grude.com</strong></em></p>//grude.com/Datoteke/Novosti/18-11-30-018-cacib.jpgMarko Čolak na novom CD-u pjeva: GRUĐANI SU VJEČNI GRANIČARIhttp://grude.com/clanak/?i=270084270084Grude.com - klik u svijetWed, 31 Mar 2021 22:48:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=21-03-31-marko-colak-cd-glavna.jpeg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Iako je jedan od najmlađih, već sada je među etnoglazbenim legendama. Radi se o Marku Čolaku.<p>&nbsp;</p> <p>Ovih dana je taj hrvatski narodni guslar objavio i svoj novi CD, a guslarska pjesma na drugom albumu zove se: Gruđani su vječni graničari!<br /><br /></p> <p>Uz te gusle, na CD-u se jo&scaron; nalaze gange: Vino, ganga i Mamićka &scaron;kija, Mala mi se od matere krila, Ja kroz Grude od &scaron;tange do &scaron;tange, Grude moje bile su i bit će i O moj Mile, vozile te vile.<br /><br /></p> <p>Tekst za gusle pisao je Ivan Čuljak iz Rovi&scaron;ća, a glazbena djela snimana su u studiju Zovku&scaron;ić kod svima dobro znanog Zdenka Zdene Damjanovića.<br /><br /></p> <p>- Na CD-u se pored guslarske pjesme o općini Grude i svim njenim selima i prezimenima. Na tom CD-u je pet ganga, među kojima jedno staro grudsko pivanje - priča nam Čolak s kojim u gangama pjevaju Marin Rotim, Mate Cvitanović i Miro Mikulić.<br /><br /><br />Prije ovog etnoglazbenog albuma, Čolak je izdao onaj posvećen Blagi Zadri, heroju s Trpinjske ceste, rođenom u Ledincu, u općini Grude, odakle je i Čolak.<br /><br /></p> <p>Čolak se ovim putem zahvalio svima koji su pomogli da ovaj CD ugleda svjetlo dana, a svi koji žele CD mogu mu se javiti na broj 063 / 448 - 980<br /><br /></p> <p><img src="https://www.grude.com/Datoteke/novosti/21-03-31-21-03-31-marko-colak-cd-1.jpg" alt="" width="640px" /></p> <p><em><strong><br />Grude.com</strong></em></p>//grude.com/Datoteke/Novosti/21-03-31-marko-colak-cd-glavna.jpegGRUDE/TOMISLAVGRAD Svi putovi vode u Prodex: Najbolje cijene janjetine i odojka za blagdansku trpezuhttp://grude.com/clanak/?i=270083270083Grude.com - klik u svijetWed, 31 Mar 2021 22:21:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=21-03-31-prodex-4-21.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Prodex Grude objavio je novi katalog s vrhunskom ponudom artikala po najboljim cijenama.<p><br />U blagdanskim danima zasigurno se ističe odojak po cijeni od 7,50 KM po kilogramu ili pak janjeće meso za 10,95 KM po kilogramu.</p> <p><br />Ponudu u jednom od najboljih prodajnih centara pronađite klikom na link.<br /><br /></p> <p><a href="https://issuu.com/prodex.violeta/docs/katalog_go_01.04.-15.04_2021?fbclid=IwAR0uvCOsOi-aUWRiEbhVzO50S3am1deOJBvUnJWitePjCVw25tw1eAxdMnQ" target="_blank">NAJNOVIJI PRODEX KATALOG (GORICA GRUDE)<br /></a></p> <p><a href="https://prodex.ba/component/prodexshop/?poslovnica=tomislav&amp;katalog=150&amp;naziv=tjedna-akcija-tomislavgrad" target="_blank">NAJNOVIJI PRODEX KATALOG (TOMISLAVGRAD)</a></p>//grude.com/Datoteke/Novosti/21-03-31-prodex-4-21.jpgU Velikom tjednu crkva Svete Kate dobila klupe na najljepšem platouhttp://grude.com/clanak/?i=270063270063Grude.com - klik u svijetTue, 30 Mar 2021 20:38:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=21-03-30-klupe-crkva-bilo-trade-1.jpeg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Djelo franjevačkih velikana pokojnih fra Gabre i fra Bernarda i živućih fra Stanka i fra Ante svakim je danom sve ljepše.<p>&nbsp;</p> <p>Crkva svete Kate u Grudama smatra se jednom od najljep&scaron;ih crkvi koju izgradi&scaron;e neumorne i izmučene franjevačke ruke. Protekla dva desetljeća zahvaljujući pokojnom fra Bernardu Mariću, te fra Stanku Pavloviću i fra Anti &Scaron;aravanji zasjala je u punom sjaju. Od unutra&scaron;njosti do vanjskog dijela, sve impresionira na prvi pogled. Prozvana je Kamenom ljepoticom.</p> <p><br />Da crkva bude &scaron;to ljep&scaron;a pobrinuli su se brojni župljani svojim donacijama, kao i vjernici iz susjednih župa, ali i inozemstva.</p> <p><br />Ovih dana novu, vrijednu donaciju za župu Grude i crkvu Svete Kate dala je tvrtka Bilo Trade i tako Gruđanima uljep&scaron;ala Uskrs. Na plato crkve postavljene su klupe kako bi brojni vjernici koji dolaze na svete mise u crkvu Svete Kate, a žele ostati vani, imali gdje sjesti i slu&scaron;ati svete mise.</p> <p><br />Grudski župnik fra Stanko Pavlović za Grude.com je izrazio zahvalnost Bilo Tradeu kao i svim donatorima kako iz svoje župe tako i iz okolnih, ali i iz inozemstva. - Uistinu sam radostan na ovoj donaciji i zahvalan na&scaron;im poduzetnicima i njihovim radnicima jer je ovaj dar dodatno uljep&scaron;ao izgled na&scaron;e crkve koja se smatra jednom od najljep&scaron;ih. Svi koji dobro čine i dobro žele na&scaron;oj župi u mojim su i fra Antinim molitvama. Božji blagoslov neka ih prati - kazao je neumorni župnik fra Stanko.</p> <p><br />Svete mise i obredi u crkvi Svete Kate u Grudama su na Veliki četvrtak u 18:00 sati, obredi na Veliki petak u 16:00 sati, sveta misa na Veliku subotu u 18:00 sati i u nedjelju, na Uskrs, u 8:30, 11:00 i 18:00 sati. Portal Grude.com će se potruditi u svim danima prenijeti doživljaj blagdana Kristova uskrsnuća, pobjede života nad smrti, putem svojim platformi iz crkve Svete Kate u narednim danima.<br /><br /></p> <p><img src="https://www.grude.com/Datoteke/novosti/21-03-30-21-03-30-klupe-crkva-bilo-trade.jpg" alt="" width="640px" /></p> <p><img src="https://www.grude.com/Datoteke/novosti/21-03-30-21-03-30-klupe-crkva-bilo-trade2.jpg" alt="" width="640px" /></p> <p><img src="https://www.grude.com/Datoteke/novosti/21-03-30-21-03-30-klupe-crkva-bilo-trade3.jpg" alt="" width="640px" /></p> <p><img src="https://www.grude.com/Datoteke/novosti/21-03-30-21-03-30-klupe-crkva-bilo-trade4.jpg" alt="" width="640px" /></p> <p><img src="https://www.grude.com/Datoteke/novosti/21-03-30-21-03-30-klupe-crkva-bilo-trade5.jpg" alt="" width="640px" /></p> <p><img src="https://www.grude.com/Datoteke/novosti/21-03-30-21-03-30-klupe-crkva-bilo-trade6.jpg" alt="" width="640px" /></p> <p><br /><br /><em><strong>Grude.com</strong></em></p>//grude.com/Datoteke/Novosti/21-03-30-klupe-crkva-bilo-trade-1.jpegOvog utorka u Grude stiže novi test na koronu, najjednostavniji dosadhttp://grude.com/clanak/?i=270051270051Grude.com - klik u svijetMon, 29 Mar 2021 21:29:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=21-03-29-biopharm.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Grudske ljekarne omogućile su proteklih dana testiranje na virus SARS-CoV-2, čija je pouzdanost gotovo sto postotna.<p>&nbsp;</p> <p>Međutim, iako su spomenuti testovi pouzdani, mana im je &scaron;to je uzimanje brisa relativno neugodno jer se &scaron;tapić s vatom mora gurnuti duboko kroz nosnicu osobe koja se testira.<br /><br /></p> <p>I zato je poznata ljekarna Biopharm uz postojeće za one koji nisu spremni podnijeti kratak osjećaj nelagode, omogućila i testove sline, odnosno pljuvačka će biti dovoljno za rezultat testiranja.<br /><br /></p> <p>Riječ je o novom antigenskom testu sline koji je vrlo jednostavan za primjenu. Može se provesti u bilo koje vrijeme i rezultat se dobije već za pet do deset minuta.<br /><br /></p> <p>- PCL COVID 19 Ag Gold Saliva test koristi se za kvalitetno otkrivanje SARS-CoV-2 antigena u uzorcima uzete sline. Namijenjen je svima koji trebaju brzu i vjerodostojnu informaciju o zdravstvenom statusu u odnosu na koronavirus, a pogodan je i za sporta&scaron;e prije utakmica, turnirskih nastupa, multisportskih priredbi ili u trening kampovima s velikim brojem sudionika - navodi se, između ostalog, u informaciji o testu.<br /><br /></p> <p>Ljekarna Biopharm u ulici Mate Bobana, u blizini Doma zdravlja Grude, nove testove imat će od ovog utorka.</p> <p><br /><em><strong>Grude.com</strong></em></p>//grude.com/Datoteke/Novosti/21-03-29-biopharm.jpgFOTO: Grudsko proljeće počelo u Cageu! O. J. Mayo prvak turnira!http://grude.com/clanak/?i=270034270034Grude.com - klik u svijetSun, 28 Mar 2021 22:17:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=21-03-28-cage-turnir-21_0.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>O. J. Mayo je s dalekog Tajvana poručio Mateju Šimiću, Filipu Leki i Kristijanu Kikiju Iličiću da koriste njegovo slavno ime za nove uspjehe, a naši izvori kažu da je i sam košarkaš jučerašnji Cageball turnir pratio putem live prijenosa na portalu Grude.com.<p>&nbsp;</p> <p>Naime, u Grudama je održana zavr&scaron;nica malonogometnog Cageball turnira, a izvrsnih utakmica i zanimljivih poteza tijekom cijele subote nije nedostajalo.<br /><br /></p> <p>Nakon pro&scaron;lotjedne osmine finala, u četvrtfinalu su se na&scaron;li Hrvatski Dragovoljac, MNK Uzdol, Jimmy Woo, Daggers Pub, O. J. Mayo, Trgoguma, Bellami Grude.com i Zgrade.<br /><br /></p> <p>Prvo četvrtfinale igrali su Hrvatski Dragovoljac i MNK Uzdol. Dvije svima dobro poznate ekipe pohrvale su se do kraja. S jedne strane Ćorluka, Jurić i Marići, a s druge Kolaku&scaron;ići davali su sve od sebe, ali rezultat je u regularnom dijelu bio nerije&scaron;en pa se igralo na penale koje je oti&scaron;lo na stranu MNK Uzdol.<br /><br /></p> <p>U drugoj utakmici četvrtfinala sastali su se Jimmy i Daggers. U sudaru sjajnih ugostitelja iz Gruda i &Scaron;irokog Brijega bilo je krajnje neizvjesno, pa se oti&scaron;lo u jo&scaron; jedne dramatične penale. Na kraju su uspje&scaron;niji u raspucavanju bili Daggersi.<br /><br /></p> <p>Treću utakmicu igrali su O. J. Mayo i Trgoguma. Sjajni hakleri pokazali su vrsno znanje, a krajnji rezultat oti&scaron;ao je na stranu Maya koji je nakon finala na najdužoj ligi pro&scaron;le godine ove jednotavno morao otići do kraja.<br /><br /></p> <p>Posljednju utakmicu četvrtfinala igrali su Bellami Grude.com i Zgrade, a dvoboj dobro poznatih igrača iz Gruda ponudio je kvalitetnu igru i pobjedu Bellami Grude.com ekipe.<br /><br /></p> <p>Polufinalne kuglice povezale su Daggers Pub i MNK Uzdol, a utakmica je oti&scaron;la na stranu trofejne momčadi iz Rame koja je pokupila simpatije svih ljubitelja nogometa u Hercegovini.<br /><br /></p> <p>Drugo polufinale Bellamija Grude.com i O. J. Mayo oti&scaron;lo je na stranu ekipe pod imenom jedne od najzanimljivijih pojava u svijetu sporta.<br /><br /></p> <p>Za treće mjesto Daggers Pub i Caffe Bellami Grude.com doslovno su iz sebe izvukli posljednje atome snage, a nakon remija u regularnom dijelu i produžecima pristupilo se penalima. Vi&scaron;e sreće imali su &Scaron;irokobriježani.<br /><br /></p> <p>Finalnu utakmicu koju smo prenosili između MNK Uzdol i O. J. Mayo pratili su brojni. Mnogi su bili iznenađeni da nakon te&scaron;kih i dugih utakmica jo&scaron; imaju snage za odigrati fantastično finale. I uistinu je bilo tako. U taktički odličnoj utakmici Mayo je slavio 2:0 i tako zasluženo osvojio svoj turnirski trofej. Nakon utakmice ekipe su zajedno gledale i utakmicu Hrvatska Cipar i izrazile nadu da izvrsnih malonogometnih natjecanja u nastavku godine u Grudama neće nedostajati.<br /><br /></p> <p><img src="https://www.grude.com/Datoteke/novosti/21-03-28-21-03-28-cage-turnir-21.jpg" alt="" width="640px" /></p> <p><img src="https://www.grude.com/Datoteke/novosti/21-03-28-21-03-28-cage-turnir-21_2.jpg" alt="" width="640px" /></p> <p><img src="https://www.grude.com/Datoteke/novosti/21-03-28-21-03-28-cage-turnir-21_3.jpg" alt="" width="640px" /></p> <p><img src="https://www.grude.com/Datoteke/novosti/21-03-28-21-03-28-cage-turnir-21_4.jpg" alt="" width="640px" /></p> <p><img src="https://www.grude.com/Datoteke/novosti/21-03-28-21-03-28-cage-turnir-21_5.jpg" alt="" width="640px" /></p> <p><img src="https://www.grude.com/Datoteke/novosti/21-03-28-21-03-28-cage-turnir-21_6.jpg" alt="" width="640px" /></p> <p><img src="https://www.grude.com/Datoteke/novosti/21-03-28-21-03-28-cage-turnir-21_7.jpg" alt="" width="640px" /></p> <p><img src="https://www.grude.com/Datoteke/novosti/21-03-28-21-03-28-cage-turnir-21_8.jpg" alt="" width="640px" /></p> <p><img src="https://www.grude.com/Datoteke/novosti/21-03-28-21-03-28-cage-turnir-21_9.jpg" alt="" width="640px" /></p> <p><img src="https://www.grude.com/Datoteke/novosti/21-03-28-21-03-28-cage-turnir-21_10.jpg" alt="" width="640px" /></p> <p><img src="https://www.grude.com/Datoteke/novosti/21-03-28-21-03-28-cage-turnir-21_11.jpg" alt="" width="640px" /></p> <p><img src="https://www.grude.com/Datoteke/novosti/21-03-28-21-03-28-cage-turnir-21_12.jpg" alt="" width="640px" /></p> <p><img src="https://www.grude.com/Datoteke/novosti/21-03-28-21-03-28-cage-turnir-21_13.jpg" alt="" width="640px" /></p> <p><img src="https://www.grude.com/Datoteke/novosti/21-03-28-21-03-28-cage-turnir-21_14.jpg" alt="" width="640px" /></p> <p><img src="https://www.grude.com/Datoteke/novosti/21-03-28-21-03-28-cage-turnir-21_15.jpg" alt="" width="640px" /></p> <p><img src="https://www.grude.com/Datoteke/novosti/21-03-28-21-03-28-cage-turnir-21_16.jpg" alt="" width="640px" /></p> <p><img src="https://www.grude.com/Datoteke/novosti/21-03-28-21-03-28-cage-turnir-21_17.jpg" alt="" width="640px" /></p> <p><img src="https://www.grude.com/Datoteke/novosti/21-03-28-21-03-28-cage-turnir-21_18.jpg" alt="" width="640px" /></p> <p><img src="https://www.grude.com/Datoteke/novosti/21-03-28-21-03-28-cage-turnir-21_19.jpg" alt="" width="640px" /></p> <p><img src="https://www.grude.com/Datoteke/novosti/21-03-28-21-03-28-cage-turnir-21_20.jpg" alt="" width="640px" /></p> <p><img src="https://www.grude.com/Datoteke/novosti/21-03-28-21-03-28-cage-turnir-21_21.jpg" alt="" width="640px" /></p> <p><img src="https://www.grude.com/Datoteke/novosti/21-03-28-21-03-28-cage-turnir-21_22.jpg" alt="" width="640px" /></p> <p><img src="https://www.grude.com/Datoteke/novosti/21-03-28-21-03-28-cage-turnir-21_23.jpg" alt="" width="640px" /></p> <p><img src="https://www.grude.com/Datoteke/novosti/21-03-28-21-03-28-cage-turnir-21_24.jpg" alt="" width="640px" /></p> <p><img src="https://www.grude.com/Datoteke/novosti/21-03-28-21-03-28-cage-turnir-21_25.jpg" alt="" width="640px" /></p> <p><img src="https://www.grude.com/Datoteke/novosti/21-03-28-21-03-28-cage-turnir-21_26.jpg" alt="" width="640px" /></p> <p><img src="https://www.grude.com/Datoteke/novosti/21-03-28-21-03-28-cage-turnir-21_27.jpg" alt="" width="640px" /></p> <p><img src="https://www.grude.com/Datoteke/novosti/21-03-28-21-03-28-cage-turnir-21_28.jpg" alt="" width="640px" /></p> <p><img src="https://www.grude.com/Datoteke/novosti/21-03-28-21-03-28-cage-turnir-21_29.jpg" alt="" width="640px" /></p> <p><img src="https://www.grude.com/Datoteke/novosti/21-03-28-21-03-28-cage-turnir-21_30.jpg" alt="" width="640px" /></p> <p><img src="https://www.grude.com/Datoteke/novosti/21-03-28-21-03-28-cage-turnir-21_31.jpg" alt="" width="640px" /></p> <p><img src="https://www.grude.com/Datoteke/novosti/21-03-28-21-03-28-cage-turnir-21_32.jpg" alt="" width="640px" /></p> <p><img src="https://www.grude.com/Datoteke/novosti/21-03-28-21-03-28-cage-turnir-21_33.jpg" alt="" width="640px" /></p> <p><img src="https://www.grude.com/Datoteke/novosti/21-03-28-21-03-28-cage-turnir-21_34.jpg" alt="" width="640px" /></p> <p><img src="https://www.grude.com/Datoteke/novosti/21-03-28-21-03-28-cage-turnir-21_35.jpg" alt="" width="640px" /></p> <p><img src="https://www.grude.com/Datoteke/novosti/21-03-28-21-03-28-cage-turnir-21_36.jpg" alt="" width="640px" /></p> <p><img src="https://www.grude.com/Datoteke/novosti/21-03-28-21-03-28-cage-turnir-21_37.jpg" alt="" width="640px" /></p> <p><img src="https://www.grude.com/Datoteke/novosti/21-03-28-21-03-28-cage-turnir-21_38.jpg" alt="" width="640px" /></p> <p><img src="https://www.grude.com/Datoteke/novosti/21-03-28-21-03-28-cage-turnir-21_39.jpg" alt="" width="640px" /></p> <p><img src="https://www.grude.com/Datoteke/novosti/21-03-28-21-03-28-cage-turnir-21_40.jpg" alt="" width="640px" /></p> <p><img src="https://www.grude.com/Datoteke/novosti/21-03-28-21-03-28-cage-turnir-21_41.jpg" alt="" width="640px" /></p> <p><img src="https://www.grude.com/Datoteke/novosti/21-03-28-21-03-28-cage-turnir-21_42.jpg" alt="" width="640px" /></p> <p><img src="https://www.grude.com/Datoteke/novosti/21-03-28-21-03-28-cage-turnir-21_43.jpg" alt="" width="640px" /></p> <p><img src="https://www.grude.com/Datoteke/novosti/21-03-28-21-03-28-cage-turnir-21_44.jpg" alt="" width="640px" /></p> <p><img src="https://www.grude.com/Datoteke/novosti/21-03-28-21-03-28-cage-turnir-21_45.jpg" alt="" width="640px" /></p> <p><img src="https://www.grude.com/Datoteke/novosti/21-03-28-21-03-28-cage-turnir-21_46.jpg" alt="" width="640px" /></p> <p><img src="https://www.grude.com/Datoteke/novosti/21-03-28-21-03-28-cage-turnir-21_47.jpg" alt="" width="640px" /></p> <p><img src="https://www.grude.com/Datoteke/novosti/21-03-28-21-03-28-cage-turnir-21_48.jpg" alt="" width="640px" /></p> <p><img src="https://www.grude.com/Datoteke/novosti/21-03-28-21-03-28-cage-turnir-21_49.jpg" alt="" width="640px" /></p> <p><img src="https://www.grude.com/Datoteke/novosti/21-03-28-21-03-28-cage-turnir-21_50.jpg" alt="" width="640px" /></p> <p><img src="https://www.grude.com/Datoteke/novosti/21-03-28-21-03-28-cage-turnir-21_51.jpg" alt="" width="640px" /></p> <p><img src="https://www.grude.com/Datoteke/novosti/21-03-28-21-03-28-cage-turnir-21_52.jpg" alt="" width="640px" /></p> <p><img src="https://www.grude.com/Datoteke/novosti/21-03-28-21-03-28-cage-turnir-21_53.jpg" alt="" width="640px" /></p> <p><img src="https://www.grude.com/Datoteke/novosti/21-03-28-21-03-28-cage-turnir-21_54.jpg" alt="" width="640px" /></p> <p><img src="https://www.grude.com/Datoteke/novosti/21-03-28-21-03-28-cage-turnir-21_55.jpg" alt="" width="640px" /></p> <p><img src="https://www.grude.com/Datoteke/novosti/21-03-28-21-03-28-cage-turnir-21_56.jpg" alt="" width="640px" /></p> <p><img src="https://www.grude.com/Datoteke/novosti/21-03-28-21-03-28-cage-turnir-21_57.jpg" alt="" width="640px" /></p> <p><img src="https://www.grude.com/Datoteke/novosti/21-03-28-21-03-28-cage-turnir-21_58.jpg" alt="" width="640px" /></p> <p><img src="https://www.grude.com/Datoteke/novosti/21-03-28-21-03-28-cage-turnir-21_59.jpg" alt="" width="640px" /></p> <p><img src="https://www.grude.com/Datoteke/novosti/21-03-28-21-03-28-cage-turnir-21_60.jpg" alt="" width="640px" /></p> <p><img src="https://www.grude.com/Datoteke/novosti/21-03-28-21-03-28-cage-turnir-21_61.jpg" alt="" width="640px" /></p> <p><img src="https://www.grude.com/Datoteke/novosti/21-03-28-21-03-28-cage-turnir-21_62.jpg" alt="" width="640px" /></p> <p><img src="https://www.grude.com/Datoteke/novosti/21-03-28-21-03-28-cage-turnir-21_63.jpg" alt="" width="640px" /></p> <p><img src="https://www.grude.com/Datoteke/novosti/21-03-28-21-03-28-cage-turnir-21_64.jpg" alt="" width="640px" /></p> <p><img src="https://www.grude.com/Datoteke/novosti/21-03-28-21-03-28-cage-turnir-21_65.jpg" alt="" width="640px" /></p> <p><img src="https://www.grude.com/Datoteke/novosti/21-03-28-21-03-28-cage-turnir-21_66.jpg" alt="" width="640px" /></p> <p><img src="https://www.grude.com/Datoteke/novosti/21-03-28-21-03-28-cage-turnir-21_67.jpg" alt="" width="640px" /></p> <p><img src="https://www.grude.com/Datoteke/novosti/21-03-28-21-03-28-cage-turnir-21_68.jpg" alt="" width="640px" /></p> <p><img src="https://www.grude.com/Datoteke/novosti/21-03-28-21-03-28-cage-turnir-21_69.jpg" alt="" width="640px" /></p> <p><img src="https://www.grude.com/Datoteke/novosti/21-03-28-21-03-28-cage-turnir-21_70.jpg" alt="" width="640px" /></p> <p><img src="https://www.grude.com/Datoteke/novosti/21-03-28-21-03-28-cage-turnir-21_71.jpg" alt="" width="640px" /></p> <p><img src="https://www.grude.com/Datoteke/novosti/21-03-28-21-03-28-cage-turnir-21_72.jpg" alt="" width="640px" /></p> <p><img src="https://www.grude.com/Datoteke/novosti/21-03-28-21-03-28-cage-turnir-21_73.jpg" alt="" width="640px" /></p> <p><img src="https://www.grude.com/Datoteke/novosti/21-03-28-21-03-28-cage-turnir-21_74.jpg" alt="" width="640px" /></p> <p><img src="https://www.grude.com/Datoteke/novosti/21-03-28-21-03-28-cage-turnir-21_75.jpg" alt="" width="640px" /></p> <p><img src="https://www.grude.com/Datoteke/novosti/21-03-28-21-03-28-cage-turnir-21_76.jpg" alt="" width="640px" /></p> <p><img src="https://www.grude.com/Datoteke/novosti/21-03-28-21-03-28-cage-turnir-21_77.jpg" alt="" width="640px" /></p> <p><img src="https://www.grude.com/Datoteke/novosti/21-03-28-21-03-28-cage-turnir-21_78.jpg" alt="" width="640px" /></p> <p><img src="https://www.grude.com/Datoteke/novosti/21-03-28-21-03-28-cage-turnir-21_79.jpg" alt="" width="640px" /></p> <p><img src="https://www.grude.com/Datoteke/novosti/21-03-28-21-03-28-cage-turnir-21_80.jpg" alt="" width="640px" /></p> <p><br /><br /><em><strong>Grude.com</strong></em></p>//grude.com/Datoteke/Novosti/21-03-28-cage-turnir-21_0.jpgFOTO: Vjernici u molitvi kod Kamene ljepotice, blagdan je Cvjetnice - Nedjelje muke Gospodnjehttp://grude.com/clanak/?i=270024270024Grude.com - klik u svijetSun, 28 Mar 2021 08:36:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=21-03-28-cvjetnica-2021_6.jpeg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Prije 1988 godina u Jeruzalemu su s maslinovim i palminim grančicama ljudi dočekivali Isusa Krista, spasitelja i otkupitelja svijeta, onog kojeg je Bog poslao na zemlju da sačuva čovječanstvo koje je stvorio.<p><br />Oni koji su tada bili ljudi, pretvorili su se u rulju predvođenu velikim svećenicima, moćnicima koji se u mnogočemu utjelovljuju i danas. Apostol Juda pretvorio se u izdajnika, jednu od najpokvarenijih figura u ljudskoj povijesti, a koji se također utjelovljuje i danas. Poncije Pilat, predsjedatelj suđenja Isusu Kristu, iako svjestan da je ovaj nevin, odlučio je prihvatiti zahtjeve rulje i ispisati smrtnu kaznu spasitelju svijeta, a sve to pretvorilo se u vječni život trećega dana nakon smrti na križu i polaganja u grob. Svi oni, okupirani ovozemaljskim životom i zaslijepljeni materijalnom koristi nisu bili ni svjesni da je život ovdje na zemlji prolazan, bijedan, ni&scaron;tavan, a da je na&scaron;a prava domovina na nebesima.</p> <p><br />Zato danas i obilježavamo Nedjelju muke Gospodnje. Prisjećamo se događaja iz povijesti. Isus nam je na Uskrs, slavimo ga iduće nedjelje, pokazao kako se pobjeđuje smrt i to svojim životom. Kristu nikad ne smijemo okrenuti leđa, kako su učinili tada&scaron;nji narodi.</p> <p><br />Svete mise obilježavaju se diljem svijeta, a na&scaron;a kamera snimila je vjernike kod crkve svete Kate u Grudama, jedne od najljep&scaron;ih crkvi koju izgradi&scaron;e franjevački oci, oni koji na svom sudu prođo&scaron;e kao Krist prije 1988 godina, a i oni svoj križ, na svojoj kalvariji za života nisu ispu&scaron;tali iz ruku. Oni koji su ovdje na zemlji i danas ga pokorno nose i čekaju dan kada će istina pobijediti laž, kada će život pobijediti smrt. Za razliku od Krista koji je protiv sebe imao narod zaveden od strane velikih i moćnih svećenika, dana&scaron;nji mučenici imaju na svojoj strani Božji narod, onaj kojeg je Drugi vatikanski koncil definirao kao Crkvu, a te&scaron;ki križ im i Krist pomaže nositi.</p> <p><br />Neka vam dana&scaron;nji dan protekne u miru i radosti. Neka vam ovo vrijeme trpljenja bude na čast i slavu u vječnom životu. Blagoslovljena vam bila Cvjetnica, Nedjelja muke Gospodnje.</p> <p>&nbsp;</p> <p><img src="https://www.grude.com/Datoteke/novosti/21-03-28-21-03-28-cvjetnica-20212.jpeg" alt="" width="640px" /></p> <p><img src="https://www.grude.com/Datoteke/novosti/21-03-28-21-03-28-cvjetnica-20213.jpeg" alt="" width="640px" /></p> <p><img src="https://www.grude.com/Datoteke/novosti/21-03-28-21-03-28-cvjetnica-20215.jpeg" alt="" width="640px" /></p> <p><img src="https://www.grude.com/Datoteke/novosti/21-03-28-21-03-28-cvjetnica-20216.jpeg" alt="" width="640px" /></p> <p><em><strong>Grude.com</strong></em></p>//grude.com/Datoteke/Novosti/21-03-28-cvjetnica-2021_6.jpeg Gruđanke bolje od Izviđačahttp://grude.com/clanak/?i=270020270020Grude.com - klik u svijetSat, 27 Mar 2021 22:20:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=21-03-27-hrk_grude_zrk_izvidjac_co_ljubuski___10.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>U 16. kolu Premijer lige BiH rukometašice Gruda ugostile su ŽRK Izviđač CO Ljubuški i slavile rezultatom 37:23 (19:11).<p>&nbsp;</p> <p>Od početka utakmice ekipa HRK Grude je stalno bila u rezultatskoj prednosti, iako je bilo dosta oscilacija u igri. Kako je vrijeme odmicalo tako se povećavala razlika u korist domaće ekipe do konačnih 19:11 na kraju poluvremena.</p> <p>&nbsp;</p> <p>U prvom poluvremenu valja istaknuti dobru i efikasnu igru mlade Mie Lugonjić (2005. godi&scaron;te) koja je danas dobila prigodu od samog početka utakmice.</p> <p>&nbsp;</p> <p>U drugom poluvremenu je do&scaron;lo do nekih izmjena u sastavu Gruđanki pa je prvi dio drugog poluvremena pro&scaron;ao u izjednačenoj igri i rezultatu uz dosta tehničkih pogre&scaron;aka s obje strane. Ipak grudske rukometa&scaron;ice u zadnjem dijelu utakmice pojačavaju tempo i svoju prednost, te na kraju utakmicu zavr&scaron;avaju s &ldquo;vi&scaron;kom&rdquo; od 14 golova.</p> <p>&nbsp;</p> <p><img src="https://www.grude.com/Datoteke/novosti/21-03-27-21-03-27-hrkgrude_zrkizvidjaccoljubuski9.jpg" alt="" width="640px" /></p> <p><br />U ovoj utakmici, a nažalost i u nekoliko sljedećih, HRK Grude će nastupiti znatno oslabljen, neigranjem Ane Nikić koja je doživjela veoma nezgodnu ozljedu koljena na treningu. Za sada joj je siguran izostanak s parketa &scaron;est tjedana, a nakon tri tjedna će se pouzdanije znati hoće li ta stanka biti produžena ili ne. U svakom slučaju na&scaron;oj dokapetanici želimo brz oporavak i povratak u ekipu.</p> <p>&nbsp;</p> <p>U sljedećem kolu Gruđanke putuju u Goražde, a Ljubu&scaron;anke ostaju u Hercegovini gdje će u Mostaru gostovati kod ekipe Katarina.</p> <p>&nbsp;</p> <p><br />Čestitke na&scaron;im djevojkama na pobjedi, a na&scaron;im susjedama na fer i sportskoj igri.&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>HRK Grude &ndash; ŽRK Izviđač CO Ljubu&scaron;ki 37:23 (19:11)</strong><br />16. kolo Premijer lige BiH<br />Dvorana Bili Brig Grude, bez gledatelja<br />Suci: Ivo Bo&scaron;njak i Josip Marić<br />Nadzornik: Zdenko Alpeza<br />HRK Grude: Gabrielle Leese, Amanda Jelčić (2), Nikolina Čutura (9), Paula Milo&scaron;, Anja Boban, Teodora Petković, Mia Lugonjić (4), Leontina Vujić (1), Ina Džidić, Milena Vujisić, Karla Lovrić (7), Barbara Karačić, Anđela Boras (5), Jovana Ilić (9).<br />Trenerica: Zlata Zubac<br />Sedmerci: 3(3)<br />Isključenja: 6 min</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong><em>ŽRK Izviđač CO Ljubu&scaron;ki: </em></strong></p> <p>Martina &Scaron;umelj, Ivana Petrović, Katarina Prskalo 3, Mihaela Milo&scaron;, Iva Grbavac 3, Matea Nosić 4, Helena Maria Ostojić, Ana Petrović 9, Andrea Boras, Milica Stamatović 2, Andrea Bo&scaron;njak, Marija Brkić 2.<br />Trenerica : Josipa Tomić<br />Sedmerci: 2(2)<br />Isključenja: 6 min</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/21-03-27-hrk_grude_zrk_izvidjac_co_ljubuski___10.jpgDom zdravlja Grude vrši predbilježbe za cjepljenje protiv koronehttp://grude.com/clanak/?i=269962269962Grude.com - klik u svijetWed, 24 Mar 2021 17:47:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=20-03-08-20-03-08-hitna-pomoc-dzgrude1.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Prijavljene osobe blagovremeno će biti obaviještene o mjestu i terminu cijepljenja.<p>&nbsp;</p> <p>Dom zdravlja Grude pozvao je sve osobe s područja općine Grude, koje gravitiraju Domu zdravlja u Grudama da se mogu prijaviti za cijepljenje protiv oboljenja COVID-19 na broj telefona 063 351 286 i to <strong>ISKLJUČIVO putem SMS, WhatsApp ili Viber poruke.</strong></p> <p>&nbsp;</p> <p><em><strong>U poruci je nužno navesti:</strong></em><br /><em><strong>- Ime i prezime</strong></em><br /><em><strong>- JMBG</strong></em><br /><em><strong>- Adresa</strong></em><br /><em><strong>- Broj telefona</strong></em><br /><em><strong>- Zanimanje</strong></em><br /><em><strong>- Da li ste imali COVID-19 i datum, ukoliko je odgovor da</strong></em><br /><em><strong>- Ostala oboljenja</strong></em></p> <p>&nbsp;</p> <p>Cijepljenje će se provoditi po prioritetnim skupinama, sukladno mi&scaron;ljenju liječnika i dostupnim količinama cjepiva.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Prijavljene osobe blagovremeno će biti obavije&scaron;tene o mjestu i terminu cijepljenja, priopćeno je iz Doma zdravlja Grude.</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/20-03-08-20-03-08-hitna-pomoc-dzgrude1.jpgPriopćenje Doma zdravlja Grude zbog pogoršanja epidemiološke situacijehttp://grude.com/clanak/?i=269907269907Grude.com - klik u svijetMon, 22 Mar 2021 12:36:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=18-09-24-018-dzgrude2.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Dom zdravlja Grude izdao je priopćenje povodom pogoršanja epidemiološke situacije na području općine Grude.<p>&nbsp;</p> <p>Priopćenje prenosimo u cijelosti:<br /><br /></p> <p>Po&scaron;tovani sugrađani</p> <p><br />Poradi izuzetnog pogor&scaron;anja molimo da bez prijeke potrebe ne dolazite izravno u Dom zdravlja, te molimo strpljivost i telefonsko naručivanje.</p> <p><br />Naime, stvarno stanje na dana&scaron;nji dan je: 235 aktivnih slučajeva Covid oboljenja u na&scaron;oj općini. Pored jutros velikog broja testiranih očekujemo jo&scaron; velik broj Covid pozitivnih.<br />Za naglasiti ozbiljnost ovog &bdquo;vala&ldquo; je u većem obolijevanju, većoj smrtnosti, bržem razvoju težih kliničkih slika bolesti, a time i odgovor na&scaron;eg zdravstvenog sustava, koji je te&scaron;ko zagu&scaron;en, da ne kažemo u &bdquo;kolapsu&ldquo;.</p> <p><br />Za ozbiljnost ovog vala predočavamo da je od početka ove bolesti do 31.12.2020. na 1114 detektiranih Covid oboljelih bilo 11 osoba sa smrtnim ishodom, a od 01.01.2021. na 472 oboljela 11 umrlih.</p> <p><br />Po tko zna koji puta molimo ljude koji se testiraju, pacijente s temperaturom, pacijente nakon pregleda, da ne idu u druge ustanove (po&scaron;te, kafiće, elektro, trgovine&hellip;).<br />Odgovorno se pona&scaron;ajmo i pomozimo jedni drugima.</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/18-09-24-018-dzgrude2.jpgGruđanin je glavni izvršni direktor tvrtke koja ima više od 8 tisuća zaposlenihhttp://grude.com/clanak/?i=269882269882Grude.com - klik u svijetSat, 20 Mar 2021 16:35:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=21-03-20-tomislav-glavas-mica.jpeg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Brzi rast IT poslovanja, fokus na digitalna rješenja, razvoj vlastitih softverskih rješenja i robotizacija donijeli su snažnu profitabilnost i likvidnost uz nisku zaduženost M+ Grupe.<p>&nbsp;</p> <p>M+ Grupa (Meritus ulaganja d.d. &ndash; ZSE:MRUL) je u 2020. godini ostvarila rekordne poslovne prihode od 705 milijuna kuna. U povijesno najboljoj godini poslovanja kompanije, poslovni prihodi porasli su za 115% u odnosu na pro&scaron;lu godinu. Ostvarena EBITDA iznosi 125 milijuna kuna, uz rast od 240% u odnosu na 2019. godinu. Uz snažnu profitabilnost, dobit prije oporezivanja iznosi 48,5 milijuna kuna uz rast od 334%. Poslovanje M+ Grupe u 2020. godini obilježili su niska zaduženost te snažan rast likvidnosti.</p> <p><br />Hrvatska BPTO (Business Process and Information Technology Outsourcing &ndash; eksternalizacija poslovnih procesa i informacijskih tehnologija) kompanija M+ Grupa, ujedno i najveći nezavisni pružatelj BPTO usluga u regiji jugoistočne Europe i Male Azije, u 2020. godini je potvrdila svoju poziciju regionalnog lidera. Veliki utjecaj na rekordni rast prihoda i profitabilnosti imao je zaokret prema uvođenju umjetnih inteligencija (AI) u korisničku i tehničku podr&scaron;ku te kori&scaron;tenju strojnog učenja (ML &ndash; machine learning), robotske automatizacije procesa (RPA &ndash; robotic process automation) i prediktivne analitike (predictive analytics).</p> <p><br />&bdquo;U godini koja je bila krizna za veći dio gospodarstva, pa i za BPTO industriju, uspjeli smo ostvariti veliki rast, a istodobno smo diverzificirali poslovanje i povećali bazu klijenata. Naglasak smo stavili na jačanje IT poslovanja, digitalna rje&scaron;enja i razvoj vlastitih softverskih rje&scaron;enja. To se pokazalo kao ispravan strate&scaron;ki smjer, zahvaljujući kojem smo spremno odgovorili na izazove pandemije te ostvarili najbolje poslovne rezultate od osnutka kompanije&ldquo;, naglasio je Darko Horvat, predsjednik Uprave M+ Grupe.</p> <p><br />Poslovnu 2020. godinu za M+ Grupu obilježila su i dvije važne akvizicije. U siječnju je M+ Grupa objavila preuzimanje dru&scaron;tva CMC, najvećeg izdvojenog nezavisnog kontaktnog centra i pružatelja usluga upravljanja korisničkom podr&scaron;kom u Turskoj s vi&scaron;e od 4.000 zaposlenih. U srpnju je M+ Grupa objavila spajanje svojih internih IT operacija s operacijama Geomant Grupe sa sjedi&scaron;tem u Ujedinjenom Kraljevstvu. Novonastala IT divizija, pod imenom Geomant Global, donijela je M+ Grupi mogućnosti pružanja vrhunskih rje&scaron;enja za upravljanje korisničkim iskustvom, osigurala je rje&scaron;enja za upravljanje komunikacijom s klijentima, kao i za uvođenje chatbotova, robotske automatizacije procesa, orkestracije korisničkog iskustva i drugih tehnologija u nastajanju. Izravni prihodi IT/ML segmenta M+ Grupe u 2020. godini već su pre&scaron;li 100 milijuna kuna.</p> <p><br />&bdquo;Iznimno sam zadovoljan postignutim poslovnim rezultatima te smatram kako smo u potpunosti opravdali povjerenje na&scaron;ih dioničara, među kojima su svi obvezni mirovinski fondovi, vi&scaron;e dobrovoljnih mirovinskih i privatnih investicijskih fondova te Mid Europa Partners, vodeći investicijski fond za ulaganja u sredi&scaron;nju i istočnu Europu sa sjedi&scaron;tem u Londonu. Nastavit ćemo razvijati poslovanje, implementirati nove tehnologije te promatrati nove kandidate za na&scaron;u buy-and-build strategiju akvizicija&ldquo;, poručio je Darko Horvat.<br />M+ Grupa ima sjedi&scaron;te u Zagrebu, a operativno posluje u devet zemalja. Uz Hrvatsku, tu su jo&scaron; i Slovenija, Bosna i Hercegovina, Srbija, Turska, Rumunjska, Mađarska, Ujedinjeno Kraljevstvo i SAD. Poslovno djeluje na trži&scaron;tima Europske unije i Sjeverne Amerike. U zadnje četiri i pol godine M+ Grupa je realizirala 15 akvizicija i osigurala diverzificiran portfelj klijenata koje čine vodeći telekomi, financijske, tehnolo&scaron;ke i kompanije za elektroničku trgovinu te kompanije u sektoru robe &scaron;iroke potro&scaron;nje.<br /><br /></p> <p>Vrijedi istaknuti i da je glavni izvr&scaron;ni direktor i član Uprave M+ Grupe Gruđanin! Radi se o Tomislavu Glava&scaron;u.</p> <p>U listopadu pro&scaron;le godine mladi i uspje&scaron;ni direktor Glava&scaron; govorio je i o viziji liderstva u operativnom dijelu tvrtke. - Vođenje operative ovako velike organizacije, znate i sami da danas brojimo vi&scaron;e od 8000 zaposlenih u 9 različitih zemalja, zahtijeva zaista visoku razinu uključenosti na svim razinama i apsolutni fokus. Neozbiljno je i pomisliti da to jedan čovjek može raditi sam. Kao &scaron;to sam rekao, tim s izvrsno implementiranim sustavom upravljanja kreira vrijednost i gura kompaniju naprijed. Nalazimo se u industriji detalja. Na&scaron;a efikasnost i profitabilnost mjere se u sekundama na vi&scaron;e od 200 različitih projekata i dobra uigranost svih aktera od ključne je važnosti. Smatram da taj posao trenutno radimo odlično, bolje od mnogih drugih na trži&scaron;tima na kojima poslujemo - kazao je Glava&scaron; između ostalog.<br /><br /></p> <p><img src="https://www.grude.com/Datoteke/novosti/21-03-20-21-03-20-upravamgrupe.jpeg" alt="" width="640px" /></p> <p><br /><br /><em><strong>Grude.com</strong></em></p>//grude.com/Datoteke/Novosti/21-03-20-tomislav-glavas-mica.jpegOzbiljan apel iz grudske škole roditeljimahttp://grude.com/clanak/?i=269852269852Grude.com - klik u svijetFri, 19 Mar 2021 09:08:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=21-03-19-osnovna-skola-grude.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Osnova škola Ruđera Boškovića Grude i stručna služba te škole poslali su upozorenje zbog aplikacije TikTok zbog koje je u susjednim općinama i gradovima bilo nekoliko ozlijeđivanja djece u prethodnom razdoblju.<p>&nbsp;</p> <p>Priopćenje &scaron;kole prenosimo u cijelosti.<br /><br /></p> <p>Dragi roditelji!</p> <p><br />Ovih dana neprestano kruže različiti apeli ili pozivi roditeljima o opasnosti kori&scaron;tenja aplikacije TikTok. Naime na pojedinim profilima se pojavljuju tzv. izazovi.<br />Između ostalog se pozivaju djeca i mladi na ozljeđivanje sebe i drugih.</p> <p>Nije &scaron;ala i djeca zavr&scaron;e i u bolnici.</p> <p>Molimo vas, roditelje, da razgovarate s va&scaron;om djecom i pregledate njihove aktivnosti na ovoj i nekim drugim aplikacijama pa čak i zabranite iste ako je potrebno.</p> <p>Dječji mozak često posvijesti neku opasnost tek kad bude kasno.</p> <p>Zajedničkim radom i samo suradnjom učinimo dječji svijet sigurnijim, navodi se u priopćenju &scaron;kole.</p> <p><br /><em><strong>Grude.com</strong></em></p>//grude.com/Datoteke/Novosti/21-03-19-osnovna-skola-grude.jpgPriopćenje sa 4. sjednice Općinskog vijeća Grude VIDEOhttp://grude.com/clanak/?i=269842269842Grude.com - klik u svijetThu, 18 Mar 2021 17:31:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=21-03-18-sov-2021.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Općinsko vijeće Grude održalo je 4. sjednicu 17. ožujka 2021. godine. Sjednici je bilo nazočno 20 vijećnika.<p><br />Prije početka rada sjednice nazočni su upoznati da je Nedjeljko Pandžić istupio iz stranke HRS i postao Nezavisni vijećnik.</p> <p>&nbsp;</p> <p>U dnevnom redu od 26 točaka dostavljenih u materijalima za sjednicu, na prijedlog Kluba vijećnika HDZ BiH skinute su 2 točke: 25. Prijedlog Rje&scaron;enja o razrje&scaron;enju ravnateljice Dječjeg vrtića &bdquo;Grude&ldquo; Grude i 26. Prijedlog Rje&scaron;enja o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića &bdquo;Grude&ldquo; Grude.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Nije usvojen prijedlog Kluba HRS-a za dopunu dnevnog reda sa 3 nove točke: Prodaja građevinskog zemlji&scaron;ta po cijeni od 1,00 KM/m2, Izmjena Poslovnika Općinskog vijeća na način da se ne ograničava broj vijećničkih pitanja po vijećniku i Pokretanje StartUp-ova radi povećanja zaposlenosti. Većinom od 18 glasova &ldquo;za&rdquo; i 2 glasa &ldquo;protiv&rdquo; usvojen je predloženi dnevni red od 24 točke.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Izvod iz Zapisnika sa 3. sjednice Općinskog vijeća Grude jednoglasno je usvojen, bez primjedbi.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Vijećnička pitanja postavljali su: Dragan Iličić, SDP BiH, Tomislav Bandić, HRS, Vlado Ra&scaron;ić, SDP BiH i Ivan Pandžić, HRS.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Nakon glasovanja, sa 18 glasova&rdquo;za&rdquo; i 2 glasa &ldquo;protiv&rdquo;, usvojeni su: Izvje&scaron;će o radu Općinskog načelnika u 2020. godini i Izvje&scaron;će o izvr&scaron;enju Proračuna općine Grude u 2020. godini.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Nakon glasovanja, jednoglasno su usvojena Izvje&scaron;ća o radu u 2020. godini: HNK &ldquo;Grude&rdquo; Grude, HNK &ldquo;Drinovci&rdquo; Drinovci, KK &ldquo;Grude&rdquo; Grude, HRK &ldquo;Grude&rdquo; Grude i Dru&scaron;tva Grudske mažoretkinje.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Nakon glasovanja, jednoglasno su usvojena Izvje&scaron;ća o radu u 2020. godini: Udruge obitelji poginulih i nestalih branitelja Domovinskog rata Grude u 2020. godini, Udruge branitelja oboljelih od PTSP-a Grude, Udruge dragovoljaca i veterana Domovinskog rata &ldquo;General Blago Zadro&rdquo; Grude i HVIDR-e Grude.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Nakon glasovanja, jednoglasno je usvojena Izvje&scaron;ća o radu u 2020. godini: Dragovoljnog vatrogasnog dru&scaron;tva Gorica i Crvenog križa Grude.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Većinom glasova usvojena su: Izvje&scaron;će o radu Srednje &scaron;kole Antuna Branka &Scaron;imića Grude u 2020. godini, Izvje&scaron;će o radu Osnovne &scaron;kole Ruđera Bo&scaron;kovića Grude u 2020. godini, Izvje&scaron;će o radu Osnovne &scaron;kole fra Stipana Vrljića Sovići u 2020. godini i Izvje&scaron;će o radu Osnovne &scaron;kole Antuna Branka i Stanislava &Scaron;imića Drinovci u 2020. godini. Izvje&scaron;će o radu Osnovne glazbene &scaron;kole &ldquo;Grude&rdquo; Grude u 2020. godini jednoglasno je usvojeno.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Jednoglasnom odlukom vijećnika usvojeni su: Odluka o utvrđivanju javnog interesa za projekt &bdquo;Izgradnja Sjeverne obilaznice Gruda&ldquo;, Zaključak o prodaji nekretnine u vlasni&scaron;tvu općine Grude putem javnog nadmetanja &ndash;licitacije u K.o. Grude-grad i Odluka o davanju ovla&scaron;tenja Općinskom načelniku za prijavu na javni poziv za prodaju nekretnina Duhanprodukta d.o.o. Grude u stečaju.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Nakon glasovanja, sa 18 glasova &ldquo;za&rdquo; i 2 glasa &ldquo;protiv&rdquo;, usvojeno je Rje&scaron;enje o imenovanju Povjerenstva za nastavak izlaganja na javni uvid podataka o nekretninama i utvrđivanju prava na nekretninama za Katastarsku općinu Tihaljina I.</p> <p>&nbsp;</p> <p><iframe src="https://www.youtube.com/embed/7JaAc6XcdVg" frameborder="0" width="425" height="350"></iframe></p>//grude.com/Datoteke/Novosti/21-03-18-sov-2021.jpgOtkazane korizmene tribine Bratovštine Sovići-Goricahttp://grude.com/clanak/?i=269821269821Grude.com - klik u svijetWed, 17 Mar 2021 18:51:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=21-03-17-20180224_160624-680x340.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Zbog novonastale situacije s ograničenim kretanjem.<p>&nbsp;</p> <p>Zbog novonastale situacije izazvane korona virusom i zapovjedi stožera civilne za&scaron;tite ŽZH o ograničenju kretanja i okupljanja, Bratov&scaron;tina sv. Stjepana Prvomučenika Gorica-Sovići obavje&scaron;tava da su korizmena tribina u Petak, 19. III. 2021. i korizmeni koncert u Subotu, 20. III. 2021. otkazane.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Korizmena humanitarna akcija za djecu u Majčinu selu u Međugorju će se održati!</p> <p>&nbsp;</p> <p>Pomoć za Majčino selo bit će prikupljana od četvrtka 18. ožujka do subote 20. ožujka 2021. godine u Starom župnom dvoru u Gorici od 18 do 20 sati. Prikupljaju se ne kvarljivi prehrambeni proizvodi! Molimo Vas da se odazovete kao i svake godine!</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/21-03-17-20180224_160624-680x340.jpgNogometne Ikone stižu u Grude! Jedna je potpisala dres i poslala ga kao dar iz Italijehttp://grude.com/clanak/?i=269804269804Grude.com - klik u svijetTue, 16 Mar 2021 23:06:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=21-03-16-mirko-maric-ikona.jpeg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Nogometni teren Cageballa Grude u subotu 20. ožujka od 20:00 sati postati će teren Nogometnih Ikona!<p>&nbsp;</p> <p>I neće biti &scaron;uteva i driblinga kako je uobičajeno, nego će se vrednovati znanje o najvažnijoj sporednoj stvari na svijetu.<br /><br /></p> <p>Naime, u Grude stiže najpopularniji sportski kviz, a organizatori su se potrudili pripremiti najbolja pitanja i najbolje nagrade za one koji budu imali najvi&scaron;e točnih odgovora.<br /><br /></p> <p>Pripremljene su i razne vrste piva, kako bi natjecatelji mogli ugasiti žeđ jer će zasigurno biti preznojavanja na nekim pitanjima na koja znate odgovor, ali nikako ga isčupati iz mozga. Ali, polako, vremena će biti dovoljno za sve.<br /><br /></p> <p>Prema pravilima, jedna ekipa može imati četiri igrača, a uplata je 5 KM po igraču.<br /><br /></p> <p>Prvoplasirani osvajaju ro&scaron;tilj i poklon paket Ožujskog, drugoplasirani potpisani dres Mirka Marića iz Monze plus turu pića, a treće mjesto je paket piva.<br /><br /></p> <p><img src="https://www.grude.com/Datoteke/novosti/21-03-16-21-03-16-nogometne-ikone.jpeg" alt="" width="640px" /></p>//grude.com/Datoteke/Novosti/21-03-16-mirko-maric-ikona.jpegOŠ Antuna Branka i Stanislava Šimića Drinovci obustavila nastavu na 10 danahttp://grude.com/clanak/?i=269792269792Grude.com - klik u svijetTue, 16 Mar 2021 11:19:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=21-03-16-drinovci-skola.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Molimo učenike i roditelje za razumijevanje, poručuju iz ove škole.<p>&nbsp;</p> <p>Zbog pogor&scaron;ane epidemiolo&scaron;ke situacije, učenicima razredne nastave od 1. do 5. razreda koji nastavu pohađaju u centralnoj &scaron;koli, preporukom Zavoda za javno zdravstvo obustavljena je nastava na 10 dana.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Molimo učenike i roditelje za razumijevanje.</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/21-03-16-drinovci-skola.jpgOpćina Grude traži 10 djelatnikahttp://grude.com/clanak/?i=269766269766Grude.com - klik u svijetMon, 15 Mar 2021 11:15:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=19-05-08-grude-dron-42019.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Ukupan broj djelatnika koji se primaju iznosi 10.<p><br />Temeljem članka 42. Statuta općine Grude (&laquo;Službeni glasnik općine Grude&raquo; broj: 1/08, 2/13 i 3/15) , Općinski načelnik objavljuje Javni poziv za prijem djelatnika za realizaciju javnih radova na području općine Grude za 2021. godinu.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Općina Grude vr&scaron;i prijem djelatnika za realizaciju javnih radova na području općine Grude u 2021. godini.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Ukupan broj djelatnika koji se primaju iznosi 10 (deset).</p> <p>&nbsp;</p> <p>Djelatnici se primaju na određeno vremensko razdoblje sukladno potrebama za izvođenje javnih radova, a najduže na 8 (osam) mjeseci.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Na javnom pozivu mogu konkurirati osobe koje se nalaze na evidenciji Službe za zapo&scaron;ljavanje ŽZH, Podružnica Grude, bez obzira na zavr&scaron;enu razinu obrazovanja.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Prijave na javni poziv trebaju sadržavati:</strong></p> <p>prijavu kandidata na obrascu prijava koji se nalazi u prilogu ovog javnog poziva;<br />uvjerenje o statusa nezaposlenosti od Službe za zapo&scaron;ljavanje ŽZH, Podružnica Grude.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Prijave slati po&scaron;tom u zatvorenoj omotnici na adresu: Općina Grude, Fra Gabre Grubi&scaron;ića 4, 88340 Grude, s naznakom &bdquo;Prijava na javni poziv za prijem djelatnika za realizaciju javnih radova na području općine Grude za 2021. godinu&ldquo; &bdquo;Ne otvarati&ldquo; ili predati izravno na protokol općine Grude.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Napomena: Izabrani kandidati će prije zaključenja ugovora biti dužni dostaviti potvrdu o radnoj sposobnosti.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Izbor će se izvr&scaron;iti između kandidata koji ispunjavaju uvjete iz Javnog poziva. Kandidati koji budu odabrani, kao i ostali kandidati, će biti obavije&scaron;teni o odabiru.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Sve dodatne informacije mogu se dobiti na broju telefona 039/660-900, fax: 039/660-930, email: odnosisjavnoscu@grude.info, ili prostorijama općine Grude.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Poziv ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od dana objave.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Zaka&scaron;njele, nepotpune i neuredne prijave neće se razmatrati.</p> <p>&nbsp;</p> <p><a title="Općina Grude" href="http://grude.info/mdocs-posts/obrazac-prijave-javni-radovi-2021/" target="_blank">Obrazac prijave Javni radovi 2021</a></p> <p>&nbsp;</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/19-05-08-grude-dron-42019.jpgGrudski Bellami okupio sportsku, intelektualnu elitu: Slavio Hrvatski Dragovoljachttp://grude.com/clanak/?i=269765269765Grude.com - klik u svijetMon, 15 Mar 2021 10:23:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=21-03-15-ikone-2021-grude_3.jpeg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>U Caffe baru Bellami jučer je organiziran kviz "Nogometne ikone", a 10 ekipa činili su nogometni intelektualci s područja općine Grude.<p><br />Mnogi od sudionika bili su članovi Derbija i Barce jo&scaron; 90-ih godina pro&scaron;log stoljeća i početkom milenija tako da nije iznenađenje &scaron;to su kao s nokta odgovarali na izuzetno te&scaron;ka pitanja. Doktori nogometa su u izuzetno napetoj atmosferi, popraćenom povremenim prijetnjama smrću suparnicima u žaru borbe, u četiri kruga po 15 pitanja, davali sve od sebe da točno odgovore. Na kraju, ostale su tri ekipe s jednakim brojem bodova, a to su Hrvatski Dragovoljac, Ne sam Safete i Pravda za C...<br /><br /></p> <p><img src="https://www.grude.com/Datoteke/novosti/21-03-15-21-03-15-ikone-2021-grude2.jpeg" alt="" width="640px" /><br /><br />Krenulo je razigravanje za prvaka, a najbliža ukupnom broju postignutih golova u HNL-u do posljednjeg kola bila je ekipa Hrvatski Dragovoljac, najuspje&scaron;nija na ovim prostorima. Na kraju su oni zasluženo uzeli prvu nagradu.<br /><br /></p> <p><img src="https://www.grude.com/Datoteke/novosti/21-03-15-21-03-15-ikone-2021-grude1.jpeg" alt="" width="640px" /><br /><br />Nakon ovog velebnog sportskog događaja uslijedila je rasprava ekipa o nogometu, &scaron;to je i najava sličnih kvizova u budućnosti.</p> <p><br /><em><strong>Grude.com</strong></em></p>//grude.com/Datoteke/Novosti/21-03-15-ikone-2021-grude_3.jpegKK Grude svladao Brotnjohttp://grude.com/clanak/?i=269763269763Grude.com - klik u svijetMon, 15 Mar 2021 09:30:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=16-10-21-kos.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Ovaj vikend igrale su se košarkaške utakmice 16. kola Seniorske košarkaške lige KS KB.<p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>U ovom kolu Ko&scaron;arka&scaron;i KK GRUDE, gostovali su u Čitluku kod ekipe KK BROTNJO, te slavili rezultatom 81:72</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Postignuti ko&scaron;evi za KK GRUDE:</strong><br />Nikola Andrijanić 23<br />Zlatko Galić 19<br />Marko Andrijanić 11<br />Antonio Leventić 10<br />Andrija Mikulić 9<br />Luka Alpeza, Željko Leko i Karlo Odak sa po 3 postignuta ko&scaron;a</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Postignuti ko&scaron;evi za KK BROTNJO:</strong><br />Dejan Marković 17<br />Mile Galić 16<br />Mateo Barbarić 13<br />Ante Planinić 8<br />Matej Ostojić 7<br />Stjepan Buhač 5<br />Ivo Ćavar 4<br />Ivan Marković 2</p> <p>&nbsp;</p> <p><br />Iduće kolo ko&scaron;arka&scaron;i KK GRUDE su domaćini , kada ugo&scaron;ćuju ekipu KK PEPI SPORT iz Mostara</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/16-10-21-kos.jpgFOTO/VIDEO: Susjedi remizirali 2:2http://grude.com/clanak/?i=269756269756Grude.com - klik u svijetSun, 14 Mar 2021 12:05:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=21-03-14-hnkgrude-nkljubuski9.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Susjedski derbi HNK Grude - NK Ljubuški završio je 2:2.<p>&nbsp;</p> <p>Grude su U 47. minuti, odmah na početku drugog poluvremena povele protiv Ljubu&scaron;kog rezultatom 2:0. Gol je postigao Ivanković. <br /><br /><br />Susjedi iz Ljubu&scaron;kog uzvratili su te je na kraju uz pone&scaron;to kartoniziranih igrača, zavr&scaron;ilo 2:2.<br /><br /><br /></p> <p><img src="https://www.grude.com/Datoteke/novosti/21-03-14-21-03-14-hnkgrude-nkljubuski.jpg" alt="" width="640px" /></p> <p><img src="https://www.grude.com/Datoteke/novosti/21-03-14-21-03-14-hnkgrude-nkljubuski1.jpg" alt="" width="640px" /></p> <p><img src="https://www.grude.com/Datoteke/novosti/21-03-14-21-03-14-hnkgrude-nkljubuski2.jpg" alt="" width="640px" /></p> <p><img src="https://www.grude.com/Datoteke/novosti/21-03-14-21-03-14-hnkgrude-nkljubuski3.jpg" alt="" width="640px" /></p> <p><img src="https://www.grude.com/Datoteke/novosti/21-03-14-21-03-14-hnkgrude-nkljubuski4.jpg" alt="" width="640px" /></p> <p><img src="https://www.grude.com/Datoteke/novosti/21-03-14-21-03-14-hnkgrude-nkljubuski5.jpg" alt="" width="640px" /></p> <p><img src="https://www.grude.com/Datoteke/novosti/21-03-14-21-03-14-hnkgrude-nkljubuski6.jpg" alt="" width="640px" /></p> <p><img src="https://www.grude.com/Datoteke/novosti/21-03-14-21-03-14-hnkgrude-nkljubuski7.jpg" alt="" width="640px" /></p> <p><img src="https://www.grude.com/Datoteke/novosti/21-03-14-21-03-14-hnkgrude-nkljubuski8.jpg" alt="" width="640px" /></p> <p><img src="https://www.grude.com/Datoteke/novosti/21-03-14-21-03-14-hnkgrude-nkljubuski9.jpg" alt="" width="640px" /></p> <p><img src="https://www.grude.com/Datoteke/novosti/21-03-14-21-03-14-hnkgrude-nkljubuski10.jpg" alt="" width="640px" /></p> <p><br />Omogućen je i izravan prijenos utakmice.<br /><br /></p> <p><iframe src="https://www.youtube.com/embed/8uYjp4G3hQg" frameborder="0" width="660" height="350"></iframe></p>//grude.com/Datoteke/Novosti/21-03-14-hnkgrude-nkljubuski9.jpgVIDEO: Lucija Čolak, od čudne djevojčice do najbolje modne dizajnericehttp://grude.com/clanak/?i=269753269753Grude.com - klik u svijetSun, 14 Mar 2021 12:01:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=21-03-14-lucija-colak.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Kreacije Lucije Čolak u modnom svijetu nije ostale nezapažene. Uspješan rad priznat je vrijednim nagradama i samo se možemo radovati novim kreacijama koje će izaći iz radionce ove dizajnerice.<p>&nbsp;</p> <p>Ekipa u režiji je stavila zanimljiv naslov priloga, a on kaže &lsquo;Od čudne djevojčice do najbolje modne dizajnerice&rsquo;.</p> <p>Vjerujemo da je ovaj naslov dovoljno zanimljiv kako bi pogledali prilog.<br /><br /></p> <p><iframe src="https://www.youtube.com/embed/imEuDjYSSU8" frameborder="0" width="660" height="350"></iframe></p>//grude.com/Datoteke/Novosti/21-03-14-lucija-colak.jpgNAJAVA: 4. sjednica Općinskog vijeća Grudehttp://grude.com/clanak/?i=269744269744Grude.com - klik u svijetSat, 13 Mar 2021 14:44:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=20-12-23-konstituirajuca2020_3.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Predsjednica Općinskog vijeća Grude Franka Zorić sazvala je 4. sjednicu Općinskog vijeća Grude, za srijedu 17. ožujka 2021. godine s početkom u 11,00 sati.<p>&nbsp;</p> <p>Za sjednicu je predložen sljedeći Dnevni red:</p> <p>&nbsp;</p> <p>Izvod iz Zapisnika sa 3. sjednice Općinskog vijeća Grude,</p> <p><br />Vijećnička pitanja,</p> <p><br />Izvje&scaron;će o radu Općinskog načelnika u 2020. godini,</p> <p><br />Izvje&scaron;će o izvr&scaron;enju Proračuna općine Grude u 2020. godini,</p> <p><br />Izvje&scaron;će o radu HNK &ldquo;Grude&rdquo; Grude u 2020. godini,</p> <p><br />Izvje&scaron;će o radu HNK &ldquo;Drinovci&rdquo; Drinovci u 2020. godini,</p> <p><br />Izvje&scaron;će o radu KK &ldquo;Grude&rdquo; Grude u 2020. godini,</p> <p><br />Izvje&scaron;će o radu HRK &ldquo;Grude&rdquo; Grude u 2020. godini,</p> <p><br />Izvje&scaron;će o radu Dru&scaron;tva Grudske mažoretkinje u 2020. godini,</p> <p><br />Izvje&scaron;će o radu Udruge obitelji poginulih i nestalih branitelja Domovinskog rata Grude u 2020. godini,</p> <p><br />Izvje&scaron;će o radu Udruge branitelja oboljelih od PTSP-a Grude u 2020.godini,</p> <p><br />Izvje&scaron;će o radu Udruge dragovoljaca i veterana Domovinskog rata &ldquo;General Blago Zadro&rdquo; Grude u 2020. godini,</p> <p><br />Izvje&scaron;će o radu HVIDR-e Grude u 2020. godini,</p> <p><br />Izvje&scaron;će o radu Dragovoljnog vatrogasnog dru&scaron;tva Gorica u 2020. godini,</p> <p><br />Izvje&scaron;će o radu Srednje &scaron;kole Antuna Branka &Scaron;imića Grude u 2020. godini,</p> <p><br />Izvje&scaron;će o radu Osnovne glazbene &scaron;kole &ldquo;Grude&rdquo; Grude u 2020. godini,</p> <p><br />Izvje&scaron;će o radu Osnovne &scaron;kole Ruđera Bo&scaron;kovića Grude u 2020. godini,</p> <p><br />Izvje&scaron;će o radu Osnovne &scaron;kole fra Stipana Vrljića Sovići u 2020. godini,</p> <p><br />Izvje&scaron;će o radu Osnovne &scaron;kole Antuna Branka i Stanislava &Scaron;imića Drinovci u 2020. godini,</p> <p><br />Izvje&scaron;će o radu Crvenog križa Grude u 2020. godini,</p> <p><br />Prijedlog Odluke o utvrđivanju javnog interesa za projekt &bdquo;Izgradnja Sjeverne obilaznice Gruda&ldquo; ,</p> <p><br />Prijedlog Rje&scaron;enja o imenovanju Povjerenstva za nastavak izlaganja na javni uvid podataka o nekretninama i utvrđivanju prava na nekretninama za Katastarsku općinu Tihaljina I.,</p> <p><br />Prijedlog Odluke o prodaji nekretnine u vlasni&scaron;tvu općine Grude putem javnog nadmetanja &ndash;licitacije u K.o. Grude-grad,</p> <p><br />Prijedlog Odluke o davanju ovla&scaron;tenja Općinskom načelniku za prijavu na javni poziv za prodaju nekretnina Duhanprodukta d.o.o. Grude u stečaju,</p> <p><br />Prijedlog Rje&scaron;enja o razrje&scaron;enju ravnateljice Dječjeg vrtića &bdquo;Grude&ldquo; Grude,</p> <p><br />Prijedlog Rje&scaron;enja o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića &bdquo;Grude&ldquo; Grude,</p> <p>&nbsp;</p> <p>Sjednica će se održati u kino-dvorani Grude.</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/20-12-23-konstituirajuca2020_3.jpgHNK Grude dočekuju vodeću momčad lige na otvaranju drugog dijela sezonehttp://grude.com/clanak/?i=269742269742Grude.com - klik u svijetSat, 13 Mar 2021 11:54:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=20-11-14-hnk-grude-20-glavna.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Susjedskim derbijem Tomislav – Troglav 1818 danas (subota) počinje proljetno prvenstvo u 2. ligi FBiH, Jug. <p>&nbsp;</p> <p>Pet ostalih utakmica igrat će se u nedjelju. Neum će ugostiti Klis, koji je u srijedu izborio polufinale Kupa BiH. Vodeći Ljubu&scaron;ki &ldquo;skoknut&rdquo; će u susjedstvo, na Elić luku u Grudama, gdje će ih ugostiti (i poku&scaron;ati svladati) istoimeni domaćin. Ljubu&scaron;ki je jesen zavr&scaron;io sa svih 12 pobjeda i maksimalnih 36 bodova, 13 vi&scaron;e od prvih pratitelja Turbine i Klisa, pi&scaron;e Vecernji.ba. Bjelopoljac je domaćin Stocu. Na čitlučke Bare stiže Sloga. Brotnju jesenas nisu cvjetale ruže. Hoće li proljetos, vidjet će se već protiv Sloge. Kame&scaron;nica je jesenas bila najslabija i osvojila samo pet bodova. Pridržava &ldquo;lampu&rdquo;, koje se želi rije&scaron;iti i izbjeći selidbu. Neće lako uspjeti jer stiže joj u goste druga Turbina. Podhumljani pak &ldquo;žive u nadi&rdquo; jer jedan od pet bodova koje su jesenas prikupili &ldquo;ubrali&rdquo; su ba&scaron; u gostima kod Turbine.</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/20-11-14-hnk-grude-20-glavna.jpgGrudska ljekarna omogućila brze kućne testove na koronavirushttp://grude.com/clanak/?i=269740269740Grude.com - klik u svijetSat, 13 Mar 2021 11:22:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=21-03-13-ljekarna-ljubic.jpeg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>I u Grudama su dostupni brzi kućni testovi na Covid - 19, objavila je ljekarna Ljubić na svojoj Instagram stranici.<p>&nbsp;</p> <p>Ljekarna Ljubić nalazi se u ulici Hrvatskih branitelja 39 u Grudama, a tu se mogu saznati i detalji o brzim testovima.</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/21-03-13-ljekarna-ljubic.jpegFOTO: Smotra pasa u Grudama oduševila! Gater domaćin i kvalifikacija za Europsko prvenstvohttp://grude.com/clanak/?i=269735269735Grude.com - klik u svijetFri, 12 Mar 2021 21:52:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=21-03-12-kinolozi-grude-21-1.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Zlatnim slovima će ovaj ožujak ostati upisan u povijest kinologije općine Grude, ali i šire.<p>&nbsp;</p> <p>Naime, 42 psa nikad u povijesti nisu bila prijavljena na jednu ovakvu manifestaciju, a radi se o smotri i IPO - zec u Gateru u Grudama.<br /><br /></p> <p>Događaj su sudili međunarodni kinolo&scaron;ki sudac Zdravko Pranjić Brižankić kao i međunarodni kinolo&scaron;ki sudac za sve pasmine Mirko Čolak.<br /><br /></p> <p>Iz Kinolo&scaron;ke udruge Grude zahvalili su sucima na korektnom i jako dobro obavljenom suđenju, kao i svim sudionicima događaja.<br /><br /></p> <p>Prvo mjesto osvojio je pas Istarski kratkodlaki gonič pod nazivom Ara vlasnika Borisa Ilića iz Čitluka.<br /><br /></p> <p>Drugo mjesto osvojio je Srpski trobojni gonič Bara vlasnika Marija Dugandžića također iz Čitluka, iz mjesta Ograđenik.<br /><br /></p> <p>Treće mjesto osvojio je Srpski trobojni gonič Lutka vlasnika Mate Mikulića, domaćeg sudionika iz Gruda.<br /><br /></p> <p>Ovaj izvrsno organizirani događaj, kako nam je potvrdio i predsjednik Kinolo&scaron;ke udruge Grude Marko Grubi&scaron;ić samo je uvod u spektakl 2. svibnja, kada se u Grudama održava državna utakmica na zeca (CACT - zec) na lokaciji Gater Grude, a koja će ujedno biti i kvalifikacijska utakmica za Europsko prvenstvo pasa goniča.<br /><br /></p> <p><img src="https://www.grude.com/Datoteke/novosti/21-03-12-21-03-12-kinolozi-grude-21-2.jpg" alt="" width="640px" /></p> <p><img src="https://www.grude.com/Datoteke/novosti/21-03-12-21-03-12-kinolozi-grude-21-3.jpg" alt="" width="640px" /></p> <p><img src="https://www.grude.com/Datoteke/novosti/21-03-12-21-03-12-kinolozi-grude-21-4.jpg" alt="" width="640px" /></p> <p><img src="https://www.grude.com/Datoteke/novosti/21-03-12-21-03-12-kinolozi-grude-21-5.jpg" alt="" width="640px" /></p> <p><img src="https://www.grude.com/Datoteke/novosti/21-03-12-21-03-12-kinolozi-grude-21-6.jpg" alt="" width="640px" /></p> <p><img src="https://www.grude.com/Datoteke/novosti/21-03-12-21-03-12-kinolozi-grude-21-7.jpg" alt="" width="640px" /></p> <p><em><strong>Grude.com</strong></em></p>//grude.com/Datoteke/Novosti/21-03-12-kinolozi-grude-21-1.jpgStiže nam proljeće! A s njime i spektakl u Cageballu Grudehttp://grude.com/clanak/?i=269734269734Grude.com - klik u svijetFri, 12 Mar 2021 19:13:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=20-10-04-20-10-04-cageball-grude-2020.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Vrijeme je da spektakl počne. Na terenima Cageballa Grude, s početkom proljeća, počinje prvi ovogodišnji nogometni turnir.<p><br />Hakleri će svoje znanje moći pokazati 21. i 28. ožujka, a svi koji žele prijaviti svoje ekipe mogu to učiniti na brojeve 063 493 633 i 063 489 058<br /><br /><br />Uplata po ekipi je 50 KM, a prvak će osvojiti 450 KM, drugoplasirani 300 KM, a trećeplasirani će uzeti 150 KM. Svaka ekipa može prijaviti maksimalno četiri igrača.<br /><br /><br />Također, kao i uvijek u Cageballu Grude, uz vrhunske sportske predstave neće nedostajati ni dobre zabave.<br /><br /></p> <p><img src="https://www.grude.com/Datoteke/novosti/21-03-12-21-03-12-grude-turnir-21.jpeg" alt="" width="640px" /></p> <p><br /><em><strong>Medijski pokrovitelj Grude.com</strong></em></p>//grude.com/Datoteke/Novosti/20-10-04-20-10-04-cageball-grude-2020.jpgZa rad u Lasti prijavilo se 400 osoba, slijedi obuka u Grudama pa u Italijihttp://grude.com/clanak/?i=269712269712Grude.com - klik u svijetThu, 11 Mar 2021 08:40:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=21-03-11-corluka-lasta.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Na natječaj za posao u čapljinskoj „Lasti” prijavilo se oko 400 kandidata, doznali smo od Petra Ćorluke predsjednika uprave grudske kompanije Violeta u čijem sastavu će ubuduće poslovati ova tvrtka. <p>&nbsp;</p> <p>&bdquo;Sada slijedi provjera tehničkih predznanja, testiranje u na&scaron;im pogonima u Grudama i dalja obuka. Oni koji to uspje&scaron;no prođu ići će u Italiju na specijalističku obuku. Upravo zato su prednost imali kandidati s poznavanjem talijanskog jezika<br /><br /></p> <p>Odabrani kandidati će se u Italiji obučavati na strojevima koji su već kupljeni&rdquo;, nagla&scaron;ava direktor Ćorluka. Zanimljivo, kandidati koji će ići na obuku u Italiju, sudjelovat će nakon obuke, u demontaži strojeva na kojima su se obučavali i njihovoj ponovnoj montaži kada strojevi stignu u Čapljinu. Nakon montaže strojeva slijedi probna proizvodnja. Zanimljiva informacija za one koji nisu angažirani u prvom krugu, je da će nakon probne proizvodnje, te postupnog uvođenja u redoviti rad, te druge i eventualno treće smjene, &scaron;to će opet zavisiti od reakcije trži&scaron;ta, na proizvode &bdquo;nove&rdquo; Laste, biti potrebe za novim operaterima u proizvodnji. Dakle, natječaj za prijem operatera u proizvodnji, praktično je zaključen 28. veljače, za obuku i pokretanje proizvodnje odabrani su kandidati, ali time prijem nije zaključen, jer će se s pokretanjem i rastom proizvodnje primati i novi operateri. Podsjećamo, na raspisanom natječaju traženi su operateri u proizvodnji, mu&scaron;ko ili žensko bez iznimke. Za taj posao bila je potrebna minimalno srednja stručna sprema, a poželjni smjerovi mehatronika/mehanika/elektrotehnika, ali nisu nužno bili uvjet. U opisu posla stajalo je da je &bdquo;Operater na stroju odgovoran za stabilan rad stroja, kvalitetu proizvoda, sigurnost na stroju, te čistoću strojeva i njihove okolice&rdquo;. U krugu &bdquo;Laste&rdquo; veliko pospremanje traje već 15-ak mjeseci. Radi se na biv&scaron;im proizvodnim halama, odnosno budućim pogonima. Uz ostalo u planu je i postavljanje solarnih panela. Za ilustraciju vrlo ozbiljnog pristupa ovom projektu govori i podatak da je kompanija Violeta nedavno kupila četvrtinu dionica firme Distributivni centar (TPDC) &bdquo;Sarajevo&rdquo;. Za udio od ukupno 80.342 dionice prema informaciji koju je objavio Biznisinfo, grudska kompanija je platila oko 4,5 milijuna maraka, čime je postala treći dioničar. Dakle, poslovodstvo kompanije &bdquo;Violeta&rdquo; cijelom poslu s Lastom pristupilo je tako temeljito da bi studenti ekonomije i srodnih znanosti, projekt mogli praktično izučavati.</p> <p>&nbsp;</p> <p><em><strong>Du&scaron;an Musa/<a href="http://www.vecernji.ba" target="_blank">Večernji list</a></strong></em></p>//grude.com/Datoteke/Novosti/21-03-11-corluka-lasta.jpgŽZH: 33 novozaraženih, prednjače Grude http://grude.com/clanak/?i=269701269701Grude.com - klik u svijetWed, 10 Mar 2021 13:57:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=20-03-08-20-03-08-hitna-pomoc-dzgrude3.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>U protekla 24 sata na području Županije Zapadnohercegovačke na prisustvo koronavirusa testirane 83 osobe, od čega su 2 retestirane<p>&nbsp;</p> <p>Prema rezultatima Zavoda za mikrobiologiju i molekularnu dijagnostiku Sveučili&scaron;ne kliničke bolnice Mostar do 12 sati, registrirane su 33 novozaražene osobe na prisustvo koronavirusa iz &Scaron;irokog Brijega 9 (3 mu&scaron;ke i 6 ženskih), Gruda 18 (3 mu&scaron;ke i 15 ženskih) te Posu&scaron;ja 6 (3 mu&scaron;ke i 3 ženske) osoba.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Od prisustva koronavirusa oporavile su se 4 osobe iz &Scaron;irokog Brijega.</p> <p>&nbsp;</p> <p>U samoizolaciji nalazi se 345 osoba, dok je 20 osoba iza&scaron;lo iz samoizolacije.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Na području Županije Zapadnohercegovačke na prisustvo koronavirusa pozitivno je 187 osoba:</p> <p>&Scaron;iroki Brijeg &ndash; 69<br />Ljubu&scaron;ki &ndash; 17<br />Grude &ndash; 86<br />Posu&scaron;je &ndash; 15</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/20-03-08-20-03-08-hitna-pomoc-dzgrude3.jpgEvo gdje na području općine Grude u srijedu neće biti strujehttp://grude.com/clanak/?i=259680259680Grude.com - klik u svijetMon, 08 Mar 2021 17:44:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=16-11-24-ephzhb.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Kako je JP Elektroprivreda HZHB objavila, u srijedu 13. siječnja, doći će do nestanka električne energije u pojedinim mjestima na području Općine Grude.<p>&nbsp;</p> <p>JP Elektroprivreda HZHB d.d. Mostar, poslovnica Elektro Grude, obavje&scaron;tava svoje cijenjene potro&scaron;ače da će u srijedu 10. ožujka 2021. godine bez napajanja električnom energijom ostati naselja: Dubrava Dragićina, Kamp Dubrava, Pogana Vlaka, Podledinac 2 i Ružići Gaj.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Isključenje će se izvr&scaron;iti u periodu od 08:30 do 13:00 sati zbog planiranih radova na DV 10kV Ledinac, doznajemo iz Elektro Grude.</p> <p>&nbsp;</p> <p>U slučaju lo&scaron;eg vremena radovi se odgađaju za neki drugi termin.</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/16-11-24-ephzhb.jpgKK Grude na svom terenu svladao KK Busovača uz 20 pogođenih tricahttp://grude.com/clanak/?i=259668259668Grude.com - klik u svijetSun, 07 Mar 2021 22:14:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=15-11-30-015kkgrcap2.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Ovaj vikend igrale su se košarkaške utakmice 15. kola Seniorske košarkaške lige KS KB.<p><br />U ovom kolu Ko&scaron;arka&scaron;i KK GRUDE, ugostili su ekipu KK BUSOVAČA iz Busovače, te slavili rezultatom 118:93.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Ovo je bila utakmica u kojoj je trener Jelić dao priliku svim igračima, a koju su isti svojom igrom i opravdali.</p> <p><br />Zanimljivost ove utakmice je i da su gruđani pogodili 20 "trica".</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Postignuti ko&scaron;evi za KK GRUDE:</strong><br />Nikola Andrijanić 21<br />Marko Andrijanić 18<br />David Palac 17<br />Luka Alpeza 14<br />Zlatko Galić 12<br />Domagoj Mikulić 10<br />Željko Leko 8<br />Mateo Mikulić 6<br />Amdrija Mikulić 5<br />Karlo Odak 4<br />Luka Mikulić 3</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Postignuti ko&scaron;evi za KK BUSOVAČA</strong>:<br />K. Tomič i D. Merdanović sa po 26 postignutih ko&scaron;eva<br />A. Durak 25<br />N. Hodžić 11<br />A. Karaula 5</p> <p>&nbsp;</p> <p><br />Iduće kolo ko&scaron;arka&scaron;i KK GRUDE gostuju u Čitluku kod ekipe KK BROTNJO</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/15-11-30-015kkgrcap2.jpgLjubo Jurčić: Milan je uvijek ostao dječak iz Gruda, sjećao se svega iz djetinjstvahttp://grude.com/clanak/?i=259640259640Grude.com - klik u svijetSat, 06 Mar 2021 10:31:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=21-03-06-milan-bandic-ljubo-jurcic.jpeg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Završila je jedna velika era, najdugovječnija u povijesti grada Zagreba, preminuo je Milan Bandić. <p>&nbsp;</p> <p>O ovoj smrti, Milanovoj rodnoj grudi i Hercegovini, djetinjstvu i posljednjim danima života razgovarali smo s njegovim prijateljem, nekoć sumje&scaron;taninom u Grudama, a zatim i u Zagrebu prof. dr. sc. Ljubom Jurčićem, jednim od najvećih ekonomskih stručnjaka u Hrvatskoj.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Večernji list: Kao prijatelja Milana Bandića, koliko vas je ovaj odlazak potresao jer, bez obzira i na zdravstvene probleme koje je imao, bio je pun energije, na terenu od jutra do mraka?</strong></p> <p>- Dosta me je potresao. Čovjek i kad očekuje, kad je prirodna smrt, čovjeka iznenadi i pogodi kad se to dogodi bliskoj osobi. Tako i ovo. Suza je isto bilo. On je, naravno, imao problema sa zdravlje, to je vi&scaron;e-manje javno, i stentovi, bio i moždani udar, strgao je i gležnjeve. Pro&scaron;log ljeta operirao je glasnice, nije mirovao, odmah je počeo govoriti pa se glasnice nisu oporavile. Ali to mu nije smetalo nastaviti svoju aktivnost. On je i&scaron;ao, radio, tjerao da se radi. I ponekad bih mu rekao: - Uspori malo, Milane, organizam ima svoje kapacitete. Ali on bi rekao: - Ljubo, ide dok ide, dok mogu, ja radim. On je toliko zapljuskivao svojom energijom, sveprisutno&scaron;ću i osmijehom da je ta smrt postala pravo iznenađenje. Jednostavno, za takvog čovjek ne razmi&scaron;ljate da će umrijeti.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Večernji list: Kakav je Milan bio u djetinjstvu? Znamo da ga i u NK Bekija, danas HNK Grude, pamte kao perspektivnog mladog nogometa&scaron;a.</strong></p> <p>- Bio je razigran, veseo, uvijek spreman na &scaron;alu. U &scaron;kolu je i&scaron;ao sa Žerarom Jurčićem, preminuo je i on lani. Obojica su bila puna duha i nadmetala su se u svojoj duhovitosti. Jedan je bio za Dinamo, drugi za Velež i uvijek su raspravljali o tome, ali voljeli su se. Volio je nogomet, igrao je puno nogomet. Neki kažu kako je to bilo te&scaron;ko djetinjstvo, ali ja ga se rado sjećam.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Večernji list: Kada spominjete tu težinu djetinjstva u onom vremenu u Hercegovini, od malih nogu moralo se raditi?</strong></p> <p>- I Milan i ja imali smo dosta energije, bili smo mladi i ni&scaron;ta nam nije bilo te&scaron;ko. Vi&scaron;e smo nekad voljeli igrati se, loptati se, nego okopavati krumpir ili duhan, ili čupati travu, to je dosadan posao za dečke. Ali bili smo puni duha, i on i ja. Ja sam već u 7. i 8. razredu kopao s odraslim ljudima motikom duboku kopu. Tek kasnije do&scaron;li su traktori i strojevi. Ja sam s bakom i s mamom radio sve kod kuće, tata je radio, tovario sam kola jer smo imali konja, sakupljao sijeno, sadio i vadio krumpire, radio oko duhana. Danas kod srednjo&scaron;kolaca to ne mogu zamisliti, a kamoli kod osnovaca. Nije bilo kafića, trčali smo od Gruda prema Ružićima, na &Scaron;kevinoj njivi igrali smo nogomet, do&scaron;li kući, pojeli čorbu i ra&scaron;tiku, onda na posao dok se vidi, poslije večera pa onda učenje. To je bio dinamičan život i to je prestajalo već 70-ih godina te je velika razlika. A i uvjeti života danas su puno bolji. Nema kuće u Grudama koja nema frezu, prikolicu, kućanske uređaje. Dok smo bili mali, htjeli smo iz čatrnje vući vodu pa nam nisu dali da ne upadnemo, pla&scaron;ili nas kučibabama i babarogama, a onda, kad su vidjeli da to znamo, onda smo morali vući vodu i pojiti ovce, krave, konje. Nekad mi je bilo i te&scaron;ko povući 20 kg vode, pa onda konj neće da pije nakon krave, pa smo morali paziti. Znali smo svu tu tehnologiju. Ono samoodržanje i kako preživjeti u divljini, do moje generacije to smo mi živjeli u Hercegovini. Većinu stvari koje smo jeli, proizvodili smo, kupovali smo kavu divku, a u Podgoru su moji stari i&scaron;li nositi ruksak duhana pa bi donijeli soli i maslinova ulja. Recimo, p&scaron;enicu sam ja nosio u mlinicu i dobivali bismo bra&scaron;no. A nju smo sijali, kosili, kasnije smo to vrli na guvnu. Uzmemo dva konja, zabijemo stožinu i vrti se u krug. Pa bi stariji to skupili na hrpu, odvojili slamu i lopatom bacali u zrak, trebali smo vjetar, on bi pljevu odnio na stranu, a zrno bi padalo dolje. To su sve bile tehnologije koje su danas zapravo nepoznate, a nije to bilo davno. Te tehnologije bile su stare i 400, 500, 600 godina...</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Večernji list: Kako ste se Milan i vi politički povezali?</strong></p> <p>- Nas dvojica smo se povremeno družila i neki dan se dogovorila da će on skuhati ručak nama. Mi smo se dobro znali, on je bio sto posto političar, ja sto posto znanstvenik, bavio sam se biznisom u državnom poduzeću u svojem poduzeću i tako dalje. Nismo se odmah politički složili, ali, zbog na&scaron;eg djetinjstva, na&scaron;ih roditelja, mi smo odrasli u tome i mi smo u trenutku shvatili tko &scaron;to pokriva. Ja pokrivam znanost, učenje, čitanje, on pokriva praktičnu politiku. Kad smo to shvatili, vi&scaron;e nikad nismo o politici razgovarali. Jedan drugog smo potpuno razumjeli.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Večernji list: Onda ste razgovarali o djetinjstvu, Hercegovini?</strong></p> <p>- Svaki put kad bismo se vidjeli, njegovo prvo pitanje bilo bi: - Jesi li bio dolje? Ako sam ja bio u Hercegovini, koga sam sreo, onda sam ja i na pokopu rekao čuvene nadimke od Kurce, Zlaje, Gu&scaron;ara i tako dalje. Sljedeći nastavak razgovora bila bi neka zgoda iz djetinjstva. I onda bi on počeo, sjeća&scaron; se onog i on se sjeća, a ja sam to zaboravio. Pa on krene i ja se sjetim i onda nastavim priču. On je bio najsretniji i to ga je najvi&scaron;e relaksiralo, pričati o djetinjstvu i sasvim običnim ljudima. Nikad nismo pričali o struci i visokopozicioniranim ljudima, nego o običnim ljudima. On je ostao dijete do zadnjeg dana, kakvog ga se ja sjećam u Grudama dolje.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Večernji list: Na ovim prostorima puno toga temelji se na ideologijama, pa, kako ste Milan i vi to premostili?</strong></p> <p>- Jednom smo počeli pričati o ideologijama lijevo, desno, socijaldemokraciji i tako dalje. I on je rekao: - Nas su obitelji formirale, nas su svećenici formirali, mi smo vjernici. I kasnije sam to rekao na na&scaron;im predavanjima. Na&scaron;a socijaldemokracija proizlazila je iz socijalnog nauka Crkve, brige za čovjeka. Javno sam to govorio, ja sam socijaldemokrat, ali socijalna odgovornost, solidarnost i briga za čovjeka. To je do&scaron;lo iz Crkve, samo &scaron;to se to poslije izokrenulo.</p> <p>&nbsp;</p> <p><em><strong><a href="https://www.vecernji.ba/vijesti/bandiceva-i-moja-socijaldemokracija-proizlazila-je-iz-socijalnog-nauka-crkve-i-brige-za-covjeka-1474215" target="_blank">Kompletan intervju čitajte u tiskanom izdanju Večernjeg lista BiH, u dvobroju od 6. i 7. ožujka 2021. godine </a><br /></strong></em></p>//grude.com/Datoteke/Novosti/21-03-06-milan-bandic-ljubo-jurcic.jpegJavna ustanova ''Kulturni dom Antun Branko Šimić'' Grude obilježava Mjesec hrvatskoga jezikahttp://grude.com/clanak/?i=259620259620Grude.com - klik u svijetFri, 05 Mar 2021 11:34:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=21-03-05-7-1024x768.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Javna ustanova „Kulturni dom Antun Branko Šimić“ Grude obilježava Mjesec hrvatskoga jezika.<p>&nbsp;</p> <p>Kao početak Mjeseca hrvatskoga jezika uzet je 21. veljače, a zavr&scaron;ava 17. ožujka. Riječ je o manifestaciji koju uokviruju Međunarodni dan materinskoga jezika i dan objave Deklaracije o nazivu i položaju hrvatskoga književnoga jezika iz 1967. godine.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Tom prigodom &bdquo;Kulturni dom Antun Branko &Scaron;imić&ldquo; organizirao je zajedničko sudjelovanje s učenicima devetih razreda Osnovne &scaron;kole fra Stipana Vrljića u Sovićima i njihovim nastavnicima. Dva sata iz nastavnog predmeta Hrvatskoga jezika posvećena su i upriličena tom događaju. Manifestaciji su nazočili i učenici osmog razreda.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Dr. sc. Dominika Andrijanić predstavila je posebnosti koje obilježavaju hrvatski jezik. Osvrt je učinjen i na važnosti jezika i njegove znatne osobnosti. Pri tome su iznesene i zanimljivosti u hrvatskom jeziku. Mlađim nara&scaron;tajima se želi ukazati na značajke hrvatskoga jezika i time potaknuti na promicanje i očuvanje njihova jezika.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Učenici su srdačno recitirali pjesme hrvatskih književnika, a istaknute su pjesme čiji su stihovi povezani s hrvatskim jezikom. Također, učenice Marija Prlić i Marta Jasak svojim glazbenim umijećem uveličali su cjelokupni program.</p> <p>&nbsp;</p> <p>U programu je predstavljena i izložba knjiga o hrvatskom jeziku. &bdquo;Kulturni dom Antun Branko &Scaron;imić&ldquo;, kao znak zahvalnosti za sudjelovanje, učenicima i njihovoj nastavnici hrvatskoga jezika uručio je besplatne članske iskaznice za knjižnicu u Grudama i predstavljen im je odjel knjižnice te usluge koje pruža knjižnica.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Na zavr&scaron;etku, uz zajedničko druženje, dogovorena je i buduća suradnja.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Događaj je prilagođen epidemiolo&scaron;koj situaciji, uz ograničen broj prisutnih i pridržavajući se epidemiolo&scaron;kih mjera.</p> <p>&nbsp;</p> <p><img src="https://www.grude.com/Datoteke/novosti/21-03-05-21-03-05-1.jpg" alt="" width="640px" /></p> <p><img src="https://www.grude.com/Datoteke/novosti/21-03-05-21-03-05-4.jpg" alt="" width="640px" /></p> <p><img src="https://www.grude.com/Datoteke/novosti/21-03-05-21-03-05-3.jpg" alt="" width="640px" /></p> <p><img src="https://www.grude.com/Datoteke/novosti/21-03-05-21-03-05-7-1024x768.jpg" alt="" width="640px" /></p> <p><img src="https://www.grude.com/Datoteke/novosti/21-03-05-21-03-05-8-1152x1536.jpg" alt="" width="640px" /></p> <p><img src="https://www.grude.com/Datoteke/novosti/21-03-05-21-03-05-5-1024x768.jpg" alt="" width="640px" /></p> <p><img src="https://www.grude.com/Datoteke/novosti/21-03-05-21-03-05-6-1024x768.jpg" alt="" width="640px" /></p>//grude.com/Datoteke/Novosti/21-03-05-7-1024x768.jpgGrude su jedina općina u ŽZH kroz čije središte prolaze šleperi VIDEOhttp://grude.com/clanak/?i=259587259587Grude.com - klik u svijetWed, 03 Mar 2021 12:54:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=21-03-03-ljubo-grizelj-vecernjitv.jpeg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>O ovoj i o mnogim drugim temama načelnik Ljubo Grizelj razgovarao je sa novinarom za Večernji TV.<p>&nbsp;</p> <p>S načelnikom Gruda razgovarali su o Milanu Bandiću i prijateljstvu, druženju u Grudama kada je dolazio, sada&scaron;njoj situaciji u Općini, planovima, budućnosti...</p> <p>&nbsp;</p> <p>Pogledajte prilog na <a title="Večernji TV" href="https://www.vecernji.ba/vecernji-tv" target="_blank">večernjiTV</a> :</p> <p>&nbsp;</p> <p><iframe src="https://www.youtube.com/embed/KstkorqJsjQ" frameborder="0" width="425" height="350"></iframe></p>//grude.com/Datoteke/Novosti/21-03-03-ljubo-grizelj-vecernjitv.jpegGruđanin Zdenko Tolić uređuje sajmište VIDEOhttp://grude.com/clanak/?i=259576259576Grude.com - klik u svijetTue, 02 Mar 2021 12:31:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=21-03-02-zdenko-tolic.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Dugogodišnji voditelj sesvetskog sajmišta Zdenko Tolić iznimno je zbog toga sretan.<p>&nbsp;</p> <p>Nakon &scaron;to su izvedeni možda i najzahtjevniji radovi uređenja cjelokupne komunalne infrastrukture sesvetskog sajmi&scaron;ta, tenutno se izvode radovi uređenja nadzemnog dijela sajmi&scaron;ta, uređenja prometnica i prostora za OPG-ove. Dugogodi&scaron;nji voditelj sesvetskog sajmi&scaron;ta Zdenko Tolić iznimno je zbog toga sretan.</p> <p>&nbsp;</p> <p>"Iskoristili smo ovu epidemiju i zatvoreno sajmi&scaron;te da konačno nakon 70 godina sesvetsko sajmi&scaron;te doživi jednu svoju suvremenu transformaciju", radosno nam govori Zdenko Tolić koji je svu svoju energiju i rad uložio u rekonstrukciju i novu vizuru sajmi&scaron;ta, a potom i sajmova koji će se na tom prostoru odvijati.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Na&scaron;i OPG-ovi konačno će imati prostor na kojem neće stajati u vodi ili blatu, potpuno smo sa svim potrebnim komunalijama uredili prostor za ugostitelje gdje će nakon provedene javne nabave biti postavljene tipske sajmene ugostiteljske kućice", govori nam Tolić izbjegavajući reći ono &scaron;to svi znaju. Cirkus Kolorado odlazi konačno u povijest. Budući, nadajmo se, lijepi ugostiteljski objekti imat će svu potrebnu suvremenu sanitarnu ispravnost, a na prostoru dosada&scaron;njih potleu&scaron;ica iz doba "Tko to tamo peva", prema Tolićevoj ideji, mogao bi niknuti novi javni prostor Sesveta s nekom pozornicom i jo&scaron; koje čime, za neka buduća sesvetska javna događanja, čime bi prostor sajmi&scaron;ta mogao oživjeti i u vrijeme kada se ne odvija sajam.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Uređenje tog prostora je druga ili treća faza uređenja sajmi&scaron;ta, no Tolić ne sumnja da će se i to napraviti, jer, kako reče, sam gradonačelnik je izrazio tražio od svojih službi da se konačno uredi taj sesvetski prostor u potpunosti i do kraja, pa će tako uz sajmi&scaron;te biti uređeno i veliko parkirali&scaron;te, koje će, nadajmo se, smanjiti veliki prometni kolaps koji zbog neparkiranih vozila uz prometnice vlada sajmenim danom.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Dodajmo jo&scaron; i da Zrinjevac postavlja novu ogradu, pa je sad samo pitanje kad će rad sajmova biti dozvoljen da ljudi ponovo mogu doći sajmovati na jedan od najvećih i najposjećenijih sajmova u Hrvatskoj.</p> <p>&nbsp;</p> <p>U video zapisu pogledajte izjavu voditelja sajmi&scaron;ta Zdenka Tolića.</p> <p>&nbsp;</p> <p><iframe src="https://www.youtube.com/embed/yBxr9jXflRs" frameborder="0" width="425" height="350"></iframe><br /><br /><br /><br />FOTO/VIDEO: <em><strong>Sesvete danas</strong></em></p>//grude.com/Datoteke/Novosti/21-03-02-zdenko-tolic.jpgNAJAVA: Korizmene tribine 2021.http://grude.com/clanak/?i=259572259572Grude.com - klik u svijetTue, 02 Mar 2021 10:23:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=21-03-02-korizmene-tribine-2021-large.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Bratovština Sv. Stjepana Prvomučenika Gorica-Sovići poziva vas na ''KORIZMENE TRIBINE 2021.''<p>&nbsp;</p> <p><strong>Petak, 5. III. 2021.</strong><br />U 20 sati u starom župnom dvoru u Gorici bit će Otvorenje humanitarne izložbe slika s 4. humanitarne Likovne kolonije održane u znak zahvalnosti Zvonku Bu&scaron;iću Taiku. Sve slike će biti na prodaju po povoljnim cijenama u humanitarne svrhe.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Petak, 12. III. 2021.</strong><br />U 20 sati u starom župnom dvoru u Gorici bit će korizmena tribina na temu: Ne bude&scaron; li se bavio pro&scaron;lo&scaron;ću, bavit će se ona tobom. Tribinu će održati fra Miljenko Mića Stojić, vicepostulator postupka mučeni&scaron;tva &bdquo;Fra Leo Petrović i 65 subraće&ldquo;.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Petak, 19. III. 2021.</strong><br />U 20 sati u starom župnom dvoru u Gorici bit će korizmena tribina na temu: Isusov Put križa, u ovoj prigodi bit će predstavljanje knjige &bdquo;Put križa&ldquo;, autora fra Ante Marića i bit će prikazan kratki igrani film snimljen prema motivima fra Antine drame Veronikin rubac. U ime nakladnika uz autora će jo&scaron; nastupiti Gojko Jelić, predsjednik Matice hrvatske u &Scaron;irokom Brijegu.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Subota, 20. III. 2021.</strong><br />U 19 sati u staroj crkvi u Gorici bit će korizmeni koncert: Odbacimo grije, u izvedbi Pučkih pivača iz župe Porođenja Blažene Djevice Marije Tugare.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Bratov&scaron;tina sv. Stjepana Prvomučenika Gorica-Sovići poziva sve na Korizmenu humanitarnu akciju za djecu u Majčinu selu u Međugorju. Pomoć će biti prikupljana od četvrtka 18. ožujka do subote 20. ožujka 2021. godine u Starom župnom dvoru u Gorici od 18 do 20 sati. Prikupljaju se ne kvarljivi prehrambeni proizvodi! Molimo Vas da se odazovete kao i svake godine!</p> <p>&nbsp;</p> <p><em><strong>Bog Vas blagoslovio!</strong></em></p>//grude.com/Datoteke/Novosti/21-03-02-korizmene-tribine-2021-large.jpgHercegovac u Kinihttp://grude.com/clanak/?i=259565259565Grude.com - klik u svijetMon, 01 Mar 2021 20:26:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=19-06-11-019-majstorovi.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Nakon što su se slegli dojmovi oko potpisivanja ugovora s klubom, intevjuirali smo dvadesetsedmogodišnjeg Hercegovca Antu Majstorovića, koji svoju karijeru nastavlja u superligaškom klubu Shanghai SIPG.<p>&nbsp;</p> <p>Naime, Majstorović je s klubom potpisao ugovor na 2+1 godine. Nakon &scaron;to je dokapetan i stoper Ante doputovao u Kinu ističe da nije sve bilo tako lako prvenstveno navodi mladi igrač najteže mu je bilo napustiti svoju obitelj, a posebno trudnu suprugu, ističući pri tom kako mu je obitelj bila najveća podr&scaron;ka.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Pitali smo Antu kako se privikao na drugu vremensku zonu, &bdquo;Bilo je manjih pote&scaron;koća, trebalo mi je cca tjedan dana, nakon toga sam se navikao&ldquo;.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Prilikom dolaska u Kinu trebao je biti u karanteni 2 tjedna i jesti tu njihovu hotelsku hranu na koju se jo&scaron; nije privikao. Sama situacija vezana za pandemiju korona virusa se stabilizirala, sve je apsolutno normalno i tamo je već oko mjesec dana 0 zaraženih.</p> <p>&nbsp;</p> <p>&bdquo;Kad sam napustio hotel i počeo s treninzima, sve je postalo normalno i pri tome mi je jako pomogao Marko Arnautović koji me je uputio u sve i stoji mi stalno na raspolaganju&ldquo;.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Treninzi se odvijaju jednom dnevno ujutro u 10.30 h. U njegovom klubu igraju 3 jako kvalitetna i uspje&scaron;na nogometa&scaron;a koji su mu u jednu ruku i uzor , a to su Marko Arnautović, Aaron Mooy i Oscar dos Santos Emboaba Junior.</p> <p>&nbsp;</p> <p><img src="https://www.grude.com/Datoteke/novosti/21-03-01-21-03-01-ante-majstorovic.jpg" alt="" width="640px" /></p> <p>&nbsp;</p> <p>Majstorović navodi kako svaki dječak kad krene trenirati nogomet sanja igrati u nekom većem klubu te je tako i on sanjao, ma&scaron;tao o tom i sve je se to na kraju ostvarilo i isplatilo. Prvenstveno &scaron;to trudom, radom, zalaganjem i odricanjem u konačnici danas može osigurati dobar život sebi i svojoj obitelji.</p> <p>&nbsp;</p> <p><br />Poruka za čitatelje od Ante: &ldquo;Dajte sve od sebe u onom čime se bavite i nikada nemojte odustati od svojih snova jer kad-tad će sve doći na svoje&ldquo;.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Blaženka Akmadžić/Grude.com</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/19-06-11-019-majstorovi.jpgGrude će ga uvijek voljeti: 'Za Zagreb je živio, ali nikad nije zaboravio svoj rodni kraj'http://grude.com/clanak/?i=259551259551Grude.com - klik u svijetSun, 28 Feb 2021 15:23:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=21-02-28-milan-2021.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Uz Zagrepčane i žitelje ostalih dijelova Hrvatske, tuga vlada i u Milanovoj rodnoj Hercegovini. Iako je davno napustio rodnu grudu uvijek joj se rado vraćao.<p>&nbsp;</p> <p>Grudski načelnik <strong>Ljubo Grizelj</strong> poslao je brzojav sućuti i za <strong>Večernji TV</strong> se osvrnuo na odlazak Milana Bandića.</p> <p>&nbsp;</p> <p>- Za grad Zagreb je živio, neizmjerno ga je volio, neumorno je za njegovu dobrobit i napredak radio. Rodni kraj, Grude i Hercegovina bili su mu velika ljubav, inspiracija i izvor životne snage. Neka mu dragi Bog koji ga je pozvao bude vječna nagrada.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Ravnatelj Srednje &scaron;kole Antuna Branka &Scaron;imića u Grudama <strong>Mladen Leko</strong> izrazio je najdublju sućut Milanovoj supruzi Vesni, kćeri Ana Mariji i ostalim članovima obitelji.</p> <p>&nbsp;</p> <p>- &Scaron;to se tiče Milana Bandića drago mi je da ga većina ljudi spominje kao mog prijatelja. To kažem zbog toga &scaron;to Milan Bandić nikad nije zaboravio svoj rodni kraj i svoju gimnaziju, a svi oni koje treba uvjeriti da je to tako mogu pro&scaron;etati na&scaron;om prekrasnom &scaron;kolom i vidjeti te tragove - kazao nam je Leko koji nas je proveo &scaron;kolom u čijem je jednom dijelu uređenja sudjelovao i Bandić.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Leko koji je na čelu &scaron;kole u Grudama skoro dva desetljeća svojedobno se &scaron;alio sa svojim prijateljem Bandićem<strong> tko će dulje izdržati na rukovodećoj poziciji</strong>, on kao ravnatelj &scaron;kole ili gradonačelnik na čelu Zagreba koji nas je sinoć napustio.&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>- Jednom prigodom je veliki Tolstoj napisao da su svi veliki ljudi kao i rijeke do&scaron;li iz provincije. Ja sam znao za Milana Bandića reći da je on poput Ivice Kičmanovića koji je iz jednoga sela do&scaron;ao u grad i napravio zavidnu karijeru - kazao je između ostalog ravnatelj Srednje &scaron;kole u Grudama Mladen Leko.</p> <p>&nbsp;</p> <p><a href="https://www.vecernji.ba/vecernji-tv/video-grude-ce-ga-uvijek-voljeti-za-zagreb-je-zivio-ali-nikad-nije-zaboravio-svoj-rodni-kraj-1472607?fbclid=IwAR0CKRZwmVysOUDh3xCwTUZq6TOxXGjoEuk3-5F1XD2EovbtbIYlkHWYTtU" target="_blank">Video prilog iz Gruda pogledajte na portalu Vecernji.ba u sklopu Večernjeg TV BiH klikom na ovaj link</a></p>//grude.com/Datoteke/Novosti/21-02-28-milan-2021.jpgZapuštenu duhansku stanicu u Grudama zamijenit će suvremeni poslovni centarhttp://grude.com/clanak/?i=259523259523Grude.com - klik u svijetSat, 27 Feb 2021 08:55:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=21-02-27-duhanska-2021-glavna.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Zapuštenu zgradu bivše duhanske stanice koja u centru Gruda narušava vizuru gradske jezgre će uskoro zamijeniti moderni administrativno poslovni centar, a zbog svoje simbolike objekt će zadržati vizualni identitet.<div id="excerpt" class="mt-5 md:mt-2 xl:mt-3 mb-5 font-sans font-semibold text-lg lg:text-xl leading-6 md:leading-7"> <p class="lead">&nbsp;</p> </div> <div id="text" class="mt-3 prose prose-md prose-indigo text-lg lg:text-xl space-y-4 mb-3 leading-6 md:leading-7"> <p>Načelnik Općine Grude Ljubo Grizelj u razgovoru za Klix.ba obja&scaron;njava da je gradska zona Gruda nastala oko duhanske stanice, koja je izgrađena 40-tih godina pro&scaron;log stoljeća, te da je svojevrstan simbol urbanih Gruda, zbog čega je važno da zgrada zadrži vizualni identitet.<br /><br /></p> <p><strong>Dio razvojnih planova<br /><br /></strong></p> <p>"Taj prostor vidim u svim razvojnim planovima, jednog uređenog sredi&scaron;ta Gruda. S obzirom da su to najkvalitetnije povr&scaron;ine i najkvalitetniji prostori, u samom centru uklapa se u određena prometna rje&scaron;enja samoga centra, jedne ulice i u rje&scaron;enje gradskog parkirali&scaron;ta, a zgrada će konačno biti funkcionalna na zadovoljstvo svih stanovnika", kaže Grizelj koji je već devetu godinu na mjestu načelnika u ovoj hercegovačkoj općini.<br /><br /></p> <p>Poja&scaron;njava da su bile dvije zgrade duhanske stanice, te da je jedna privatizirana, obnovljena i potpuno funkcionalna, dok je druga bila predmetom zamr&scaron;enih imovinsko-pravnih odnosa.</p> <br /> <p>"Sad se očekuje da u postupku stečaja i likvidacije ona dobije vlasnika, a jedino je ozbiljno zainteresirana Općina Grude", kaže nam Grizelj.<br /><br /></p> <p>Ta procedura prema njegovim očekivanjima uskoro se treba okončati i pristupiti procesu rekonstrukcije zgrade i centralne zone grada.<br /><br /></p> <p>"Projekt pretvaranja napu&scaron;tenog skladi&scaron;ta duhanske stanice i pripadajućeg zemlji&scaron;ta u jednu novu namjenu bi ove godine trebao zavr&scaron;iti svoju kompletnu administrativnu fazu. Očekujem da ćemo ovladati kompletnim prostorom, izraditi projektnu dokumentaciju i izvr&scaron;iti nužne radove da bi se otvorili prema budućim investitorima", kaže Grizelj.<br /><br /></p> <p>Dodaje kako očekuje nekoliko privatnih investitora i da su s nekima obavljeni razgovori, te da je interes pokazalo i nekoliko javnih investitora, u smislu izgradnje svojih administrativnih kapaciteta, a kao nam otkriva radi se o tijelima uprave iz Županije i Općine.<br /><br /></p> <p>"Zgrada je na oko 5.000 kvadratnih metara, sa četiri etaže, a za pola već imam sliku kako će izgledati jer su neki investitori već iskazali svoj interes i želje, a mislim da će većina sudionika koji su iskazali namjeru realizirati planirano", optimističan je načelnik Gruda.<br /><br /></p> <p><strong>Javno i privatno partnerstvo<br /><br /></strong></p> <p>Nagla&scaron;ava kako je ovo značajan projekt posebno zbog činjenice da Grude ne obiluju javnim prostorima, ni u smislu zemlji&scaron;ta, ni u smislu javnih objekata.<br /><br /></p> <p>"Smatram da kroz javno i privatno partnerstvo možemo zatvoriti financijsku konstrukciju i to je okvir u kojem vidim prostor za realizaciju", ističe na&scaron; sugovornik.<br /><br /></p> <p>Tako očekuje da će zgrada duhanske stanice biti sanirana ugrubo i da će objekat od 5.000 kvadrata u centru Gruda biti sposoban da primi prve investitore do kraja godine.<br /><br /></p> <p>"Da budem precizan, to znači da se promjeni krov, postave novi otvori, te dovedu glavni instalacijski dovodi do zgrade i da se veza sa parkirali&scaron;tima koji su na 6.000 kvadrata bolje uspostavi", pojasnio je načelnik Gruda.<br /><br /></p> <p>Nagla&scaron;ava kako parkirali&scaron;te planira potpuno urediti i njime rije&scaron;iti mirujući promet u centru grada, koji će ovim projektom zasjati u novom ruhu.<br /><br /></p> <p>"Uvjeren sam da se sve to može zav&scaron;titi, da imamo do kraja godine potpisane sve ugovore sa investitorima i da će oni krenuti sa uređenjem prije svega unutra&scaron;njosti", zaključuje Grizelj.<br /><br /></p> <p>Duhanska stanica u Grudama je tijekom stečajnog i likvidacijskog postupka ogla&scaron;avala prodaju tri puta, a na posljednjem se jedina javila Općina Grude, koja uskoro treba vlasni&scaron;tvo preuzeti kroz pravnu i administrativnu proceduru i krenuti sa obnovom zgrade koja vi&scaron;e od 15 godina naru&scaron;ava vizuru gradske jezgre u sredi&scaron;tu Gruda.</p> </div>//grude.com/Datoteke/Novosti/21-02-27-duhanska-2021-glavna.jpgGrude: Svečano obilježen Međunarodni dan civilne zaštite FOTO/VIDEOhttp://grude.com/clanak/?i=259516259516Grude.com - klik u svijetFri, 26 Feb 2021 14:12:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=21-02-26-civilnazastita-svecana-gr1.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>U organizaciji Uprave civilne zaštite Županije Zapadnohercegovačke i Županijskog stožera civilne zaštite, u Grudama je svečanom sjednicom Županijskog stožera civilne zaštite obilježen Međunarodni dan civilne zaštite koji je ujedno i Dan civilne zaštite Županije Zapadnohercegovačke.<p>&nbsp;</p> <p>Na samom početku svečane sjednice zapovjednik Županijskog stožera civilne za&scaron;tite i predsjednik Vlade Županije Zapadnohercegovačke Zdenko Ćosić je čestitajući 1. ožujak Dan civilne za&scaron;tite svim pripadnicima civilne za&scaron;tite, istaknuo aktivnosti Stožera u protekloj godini, koja je bila obilježena stanjem nesreće.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Ravnatelj Uprave civilne za&scaron;tite Županije Zapadnohercegovačke i načelnik Županijskog stožera civilne za&scaron;tite dr. sc. Drago Martinović govorio je o organiziranosti i razvoju sustava civilne za&scaron;tite i vatrogastva u Županiji Zapadnohercegovačkoj istaknuv&scaron;i zadovoljstvo suradnjom s gradskim i općinskim službama civilne za&scaron;tite, kao i sa službama za&scaron;tite i spa&scaron;avanja i žurnim službama. Ravnatelj Martinović je govorio i o aktivnostima Uprave civilne za&scaron;tite u 2020. godini.</p> <p>&nbsp;</p> <p>&bdquo;Protekla godina u cijelom svijetu, kao i kod nas bila obilježena pojavom i &scaron;irenjem zarazne bolesti koronavirusa. Unatoč stanju nesreće u većem dijelu 2020. godine, Uprava civilne za&scaron;tite je nastavila s aktivnostima u smjeru opremanja struktura civilne za&scaron;tite. U pro&scaron;loj godini vrijedno je izdvojiti usvajanje Zakona o za&scaron;titi i spa&scaron;avanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća i Uredbe o organiziranju službi za&scaron;tite i spa&scaron;avanja u Županiji Zapadnohercegovačkoj koje je izradila Uprava civilne za&scaron;tite. U 2020. godini izradili smo i projekt sustava za uzbunjivanje i obavje&scaron;ćivanje za područje cijele Županije&ldquo;, rekao je između ostalog dr. sc. Drago Martinović ravnatelj Uprave civilne za&scaron;tite Županije Zapadnohercegovačke.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Nakon prigodnih obraćanja prikazan je 5-minutni dokumentarni film o aktivnostima Županijskog stožera civilne za&scaron;tite u 2020. godini, te su dodijeljena priznanja i nagrade civilne za&scaron;tite zaslužnim pojedincima, postrojbama civilne za&scaron;tite i pravnim osobama za ostvarene rezultate u za&scaron;titi i spa&scaron;avanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća u Županiji Zapadnohercegovačkoj.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Na 11. sjednici Županijskog stožera civilne za&scaron;tite održanoj 9. veljače 2021. godine donesen je Zaključak o dodjeli priznanja i nagrada civilne za&scaron;tite. Dodijeljeno je ukupno 19 priznanja i nagrada civilne za&scaron;tite.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Ove godine po prvi puta dodijeljena su najveća priznanja Županijskog stožera civilne za&scaron;tite &ndash; Zlatne značke civilne za&scaron;tite. Zlatne značke civilne za&scaron;tite dobili su Zdenko Ćosić zapovjednik i Tomislav Pejić član Županijskog stožera civilne za&scaron;tite. Zlatne značke civilne za&scaron;tite dobitnicima je uručio dr. sc. Drago Martinović načelnik Županijskog stožera civilne za&scaron;tite.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Zahvalnicu civilne za&scaron;tite za uspje&scaron;nu suradnju i doprinos u izgradnji sustava za&scaron;tite i spa&scaron;avanja ljudi i materijalnih dobara u Županiji Zapadnohercegovačkoj dobili su: Ministarstvo gospodarstva ŽZH, Ministarstvo financija ŽZH i Klinika za infektivne bolesti Sveučili&scaron;ne kliničke bolnice Mostar, Covid &ndash; bolnica.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Novčanu nagradu dobio je Filip Mandić koji je prilikom obavljanja svoje dužnosti u hitnoj medicinskoj pomoći nastradao, te je zadobio te&scaron;ke tjelesne ozljede od kojih se jo&scaron; uvijek oporavlja.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Na istoj sjednici Županijskog stožera civilne za&scaron;tite donesen je Zaključak o dodjeli Pohvala civilne za&scaron;tite za uloženi rad, zalaganje i ostvarene rezultate u za&scaron;titi i spa&scaron;avanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća. Pohvale su dobili: Uprava civilne za&scaron;tite Županije Zapadnohercegovačke, Zavod za javno zdravstvo Županije Zapadnohercegovačke, Dom zdravlja Grude, Dom zdravlja Ljubu&scaron;ki, Dom zdravlja Posu&scaron;je, Dom zdravlja &Scaron;iroki Brijeg, Crveni križ Županije Zapadnohercegvovačke, Uprava policije MUP-a Županije Zapadnohercegovačke, Crveni križ Općine Posu&scaron;je, Mile Ivanković - zaposlenik Uprave civilne za&scaron;tite Županije Zapadnohercegovačke, Dominik Bu&scaron;ić &ndash; DVD Gorica, Milenko Glavota - zaposlenik Uprave civilne za&scaron;tite Županije Zapadnohercegovačke, Ljubo Grizelj &ndash; zapovjednik Stožera civilne za&scaron;tite Općine Grude i načelnik Općine Grude. Pismene zahvalnice, pohvale i nagradu civilne za&scaron;tite dobitnicima je uručio Zdenko Ćosić zapovjednik Županijskog stožera civilne za&scaron;tite.</p> <p>&nbsp;</p> <p>U ime svih dobitnika priznanja civilne za&scaron;tite zahvalio se Ljubo Grizelj načelnik Općine Grude.</p> <p>&nbsp;</p> <p>U programu obilježavanja Dana civilne za&scaron;tite sudjelovali su i Franka Bračić novinarka Radija Grude voditeljica programa i profesori Glazbene &scaron;kole Grude Stipe i Gabrijela Iličić koji su s dva glazbena broja upotpunili svečanost obilježavanja Dana civilne za&scaron;tite Županije Zapadnohercegovačke.</p> <p>&nbsp;</p> <p><img src="https://www.grude.com/Datoteke/novosti/21-02-26-21-02-26-civilnazastita-svecana-gr1.jpg" alt="" width="640px" /></p> <p><img src="https://www.grude.com/Datoteke/novosti/21-02-26-21-02-26-civilnazastita-svecana-gr2.jpg" alt="" width="640px" /></p> <p><img src="https://www.grude.com/Datoteke/novosti/21-02-26-21-02-26-civilnazastita-svecana-gr3.jpg" alt="" width="640px" /></p> <p><img src="https://www.grude.com/Datoteke/novosti/21-02-26-21-02-26-civilnazastita-svecana-gr4.jpg" alt="" width="640px" /></p> <p><img src="https://www.grude.com/Datoteke/novosti/21-02-26-21-02-26-civilnazastita-svecana-gr5.jpg" alt="" width="640px" /></p> <p><img src="https://www.grude.com/Datoteke/novosti/21-02-26-21-02-26-civilnazastita-svecana-gr6.jpg" alt="" width="640px" /></p> <p><img src="https://www.grude.com/Datoteke/novosti/21-02-26-21-02-26-civilnazastita-svecana-gr7.jpg" alt="" width="640px" /></p> <p>&nbsp;</p> <p><iframe src="https://www.youtube.com/embed/pOfB3hiSVU4" frameborder="0" width="425" height="350"></iframe></p>//grude.com/Datoteke/Novosti/21-02-26-civilnazastita-svecana-gr1.jpgNAJAVA: U Grudama svečano obilježavanje Dana civilne zaštite ŽZHhttp://grude.com/clanak/?i=259503259503Grude.com - klik u svijetThu, 25 Feb 2021 09:07:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=18-01-03-civilna-zastita-zzh-1.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Svečana sjednica će se održati u kino dvorani u Grudama u ulici Republike Hrvatske s početkom u 11.00 sati.<p>&nbsp;</p> <p>U organizaciji Uprave civilne za&scaron;tite Županije Zapadnohercegovačke i Županijskog stožera civilne za&scaron;tite u petak 26. veljače 2020. godine svečanom sjednicom Županijskog stožera civilne za&scaron;tite će se obilježiti Međunarodni dan civilne za&scaron;tite i Dan civilne za&scaron;tite Županije Zapadnohercegovačke.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Na svečanoj sjednici Županijskog stožera civilne za&scaron;tite dodijelit će se priznanja zaslužnim pojedincima, pravnim osobama i strukturama civilne za&scaron;tite za ostvarene rezultate u za&scaron;titi i spa&scaron;avanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća, odnosno za doprinos u izgradnji sustava za&scaron;tite i spa&scaron;avanja ljudi i materijalnih dobara u Županiji Zapadnohercegovačkoj.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Svečana sjednica će se održati u kino dvorani u Grudama u ulici Republike Hrvatske s početkom u 11.00 sati.</p> <p>&nbsp;</p> <p>U povodu Međunarodnog dana civilne za&scaron;tite i Dana civilne za&scaron;tite Županije Zapadnohercegovačke, Uprava civilne za&scaron;tite Županije Zapadnohercegovačke upućuje čestitku svim pripadnicima civilne za&scaron;tite.</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/18-01-03-civilna-zastita-zzh-1.jpgJavni natječaj za izbor i imenovanje predsjednika i članova Nadzornog odbora i Upravnih vijeća u reguliranim tijelima Općine Grudehttp://grude.com/clanak/?i=259492259492Grude.com - klik u svijetWed, 24 Feb 2021 14:13:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=19-05-08-grude-dron-42019.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Općinsko vijeće Grude objavljuje javni natječaj za izbor i imenovanje predsjednika i članova Nadzornih odbora i Upravnih vijeća u reguliranim tijelima Općine Grude.<p>&nbsp;</p> <p>1. Predsjednik i 2 člana Nadzornog odbora JP &bdquo;KOMUNALNO&ldquo; Grude,</p> <p><br />2. Predsjednik i 4 člana Upravnog vijeća JU &laquo;VRILO&raquo; Grude,</p> <p><br />3. Predsjednik i 2 člana Upravnog vijeća Centra za socijalni rad Grude.</p> <p>&nbsp;</p> <p>OPIS POZICIJA i druge detalje natječaja pogledajte na <a title="Grude" href="https://grude.info/2021/02/24/javni-natjecaj-za-izbor-i-imenovanje-predsjednika-i-clanova-nadzornog-odbora-i-upravnih-vijeca-u-reguliranim-tijelima-opcine-grude-2/" target="_blank">LINKU</a></p>//grude.com/Datoteke/Novosti/19-05-08-grude-dron-42019.jpgGrude: Obilježen Međunarodni dan materinskog jezika FOTOhttp://grude.com/clanak/?i=259479259479Grude.com - klik u svijetTue, 23 Feb 2021 19:28:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=18-10-23-knjiznica-grude.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Javna ustanova „Kulturni dom Antun Branko Šimić“ Grude povodom Međunarodnog dana materinskog jezika upriličila je njegovo obilježavanje.<p>&nbsp;</p> <p>Zbog epidemiolo&scaron;ke situacije organizirano je u skromnijem duhu, nego &scaron;to je bilo predviđeno, uz ograničen broj posjetitelja i pridržavajući se epidemiolo&scaron;kih mjera.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Sudjelovali su učenici 9. a razreda Osnovne &scaron;kole Ruđera Bo&scaron;kovića iz Gruda sa svojim nastavnikom hrvatskog jezika Ivanom &Scaron;u&scaron;kom. Značajke o materinskom jeziku, odnosno hrvatskom jeziku i njegove znatne osobnosti predstavila je dr. sc. Dominika Andrijanić. Pri tome je, također navedeno kako materinski jezik ima znatnu važnost za na&scaron;u postojanost, jer je jezik obilježje svakog naroda i predstavlja njegove bitne sastavnice. Učenici su srdačno recitirali pjesme hrvatskih književnika i time uveličali program.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Potom je u prostorijama Knjižnice razgledana izložba knjiga povezana s hrvatskim jezikom i predstavljene su glavne karakterističnosti tih knjiga. Ivana Prlić učenike je upoznala s odjelima Knjižnice i uslugama koje pruža Knjižnica.</p> <p>&nbsp;</p> <p>&bdquo;Kulturni dom Antun Branko &Scaron;imić&ldquo; učenicima i njihovu nastavniku te ravnateljici Luciji Mikulić, kao znak zahvalnosti za sudjelovanje, uručio je besplatne članske iskaznice za tekuću godinu i pozvali su ih na buduću suradnju. Na zavr&scaron;etku je ispred Knjižnice organizirano zajedničko druženje.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Obilježavanjem Međunarodnog dana materinskog jezika istaknute su važnosti hrvatskog jezika te se potiče na njegovo promicanje i očuvanje. Pri tome se mlađim nara&scaron;tajima želi ukazati na posebnosti njihova materinskog jezika.</p> <p>&nbsp;</p> <p><img src="https://www.grude.com/Datoteke/novosti/21-02-23-21-02-23-2-1024x768.jpg" alt="" width="640px" /></p> <p><img src="https://www.grude.com/Datoteke/novosti/21-02-23-21-02-23-3.jpg" alt="" width="640px" /></p> <p><img src="https://www.grude.com/Datoteke/novosti/21-02-23-21-02-23-4-1152x1536.jpg" alt="" width="640px" /></p>//grude.com/Datoteke/Novosti/18-10-23-knjiznica-grude.jpgPerišić Benz Grude raspisao natječaj za posaohttp://grude.com/clanak/?i=259476259476Grude.com - klik u svijetTue, 23 Feb 2021 15:15:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=20-11-19-perisic-benz_53.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Natječaj za posao ostaje otvoren do 03. ožujka 2021.g.<p>&nbsp;</p> <p>PERI&Scaron;IĆ d.o.o. Grude raspisuje natječaj za radno mjesto :</p> <p>&nbsp;</p> <p>Djelatnica za rad u caffe baru</p> <p>&nbsp;</p> <p>Uvjeti koje kandidat mora ispunjavati :</p> <p>&nbsp;</p> <p>SSS<br />Poznavanje rada na računalu<br />Radno iskustvo poželjno, nije nužno<br />Komunikativnost</p> <p>&nbsp;</p> <p>Ukoliko ispunjavate uvjete Molimo Vas da se javite na mobilni telefon ili da svoj životopis po&scaron;aljete na email : info@perisicbenz.com .</p> <p>&nbsp;</p> <p>PERI&Scaron;IĆ d.o.o. Grude</p> <p>Blage Zadre 2</p> <p>88340 Grude</p> <p>M: 063/552-741</p> <p>&nbsp;</p> <p>Natječaj za posao ostaje otvoren do 03. ožujka 2021.g.</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/20-11-19-perisic-benz_53.jpgDonacija iz CK Grude, na putu za Glinuhttp://grude.com/clanak/?i=259471259471Grude.com - klik u svijetTue, 23 Feb 2021 12:05:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=17-04-17-donacija_2.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Prikupljena donacija, kroz akciju "SRCEM ZA HRVATSKU", danas je na putu za grad Glinu. <p>&nbsp;</p> <p>Istu će zaprimiti Crveni križ grada Gline i podijeliti potrebitima.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Veliko HVALA svima koji su, svojim donacijama, podržali akciju!</p> <p>&nbsp;</p> <p>Zahvala Poglavarstvu općine Grude, radio postaji GRUDE, tvrtki "VOKEL " d.o.o. Posu&scaron;je koja nam je ustupila prijevoz, kao i &scaron;pediciji "TOLU&Scaron;IĆ &Scaron;PED".</p> <p>&nbsp;</p> <p>Posebno se zahvaljujemo na&scaron;im volonterima bez kojih akciju ne bi mogli ni provesti, poručuju iz Crvenog križa Grude.<br /><br /><br />FOTO: Arhiv</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/17-04-17-donacija_2.jpgKK Grude bolji i od Tomislavahttp://grude.com/clanak/?i=259452259452Grude.com - klik u svijetMon, 22 Feb 2021 11:13:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=16-03-20-015_kkgrude_arhiv.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Ovaj vikend igrale su se košarkaške utakmice 13. kola Seniorske košarkaške lige KS KB.<p>&nbsp;</p> <p>U ovom kolu Ko&scaron;arka&scaron;i KK GRUDE, ugostili su ekipu KK TOMISLAV iz Tomislavgrada, te slavili rezultatom 74:60</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Postignuti ko&scaron;evi za KK GRUDE:</strong><br />Zlatko Galić 19<br />Marko Andrijanić 15<br />Antonio Leventić 14<br />Željko Leko 9<br />Nikola Andrijanić 6<br />Luka Alpeza 5<br />Luka Ević 3<br />Domagoj Mikulić 2<br />Karlo Odak 1</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Postignuti ko&scaron;evi za KK TOMISLAV:</strong><br />B. Lucić 16<br />A. Krajnović 15<br />J. Curić 14<br />B. Ma&scaron;ić 6<br />M. Ma&scaron;ić 3<br />I. Banović, M. Salapić, B. Bagarić sa po 2 postignuta ko&scaron;a.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Iduće kolo ko&scaron;arka&scaron;i KK GRUDE gostuju u Mostaru kod ekipe KK STUDENT.</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/16-03-20-015_kkgrude_arhiv.jpgSarajevo i Grude jutros izjednačenihttp://grude.com/clanak/?i=259433259433Grude.com - klik u svijetSun, 21 Feb 2021 11:22:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=18-05-16-grude_panorama.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>U Bosni i Hercegovini jutros je sunčano uz malu naoblaku. Po kotlinama i uz riječne tokove bilo je magle i niskih oblaka.<p>&nbsp;</p> <p>Temperature zraka u 7 sati: Bjela&scaron;nica i Sokolac -3 stepena, Bugojno -2, Ivan-sedlo -1, Sanski Most, Srebrenica i Tuzla 0, Zenica 1, Bihać, Grude i Sarajevo 2, Doboj i Gradačac 3, Banja Luka, Mostar i Trebinje 4, Neum 6 stupnjeva.<br /><br /></p> <p>U većem dijelu zemlje očekuje se sunčano vrijeme uz malu do umjerenu naoblaku. Najvi&scaron;a dnevna temperatura od 11 do 18 stupnjeva.</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/18-05-16-grude_panorama.jpgŽelju zaustavili, ali Posušje nisu mogli! Grude poražene od susjedahttp://grude.com/clanak/?i=249438249438Grude.com - klik u svijetSat, 20 Feb 2021 20:01:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=21-02-20-hnk-posusje.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Nakon 0:0 protiv favorita za naslov prvaka BiH Željezničara, Gruđani protiv Posušja, u novoj prijateljskoj utakmici, nisu imali snage ponoviti sličan rezultat.<p>&nbsp;</p> <p>Posu&scaron;je je slavilo rezultatom 5:0.</p> <p>Za crne su danas pogađali Filip Nenadić, Dominik Begić, Josip Serdaru&scaron;ić i dva puta Ivan Bubalo.<br /><br /></p> <p>Vrijedi istaknuti da je junior Ivan Bari&scaron;ić obranio jedanaesterac u 77. min susreta.<br /><br /></p> <p>&ldquo;Hvala navijačima na posjeti na&scaron;eg &ldquo;zelenog dragulja&rdquo;, a na&scaron; sljedeći sastanak zakazujemo za sedam dana kada na u goste dolazi HNK Tomislav.&rdquo; &ndash; poručuju iz H&Scaron;K Posu&scaron;je.</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/21-02-20-hnk-posusje.jpgGradi se centar za djecu s poteškoćama u razvoju Grude - Tender za prvu fazu otvoren do 9. ožujkahttp://grude.com/clanak/?i=249430249430Grude.com - klik u svijetSat, 20 Feb 2021 11:55:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=16-11-28-baustela.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Općina Grude raspisala je javni poziv za prvu fazu izgradnje edukacijsko-rehabilitacijskog centra za djecu i mlade s poteškoćama u razvoju.<p>&nbsp;</p> <p>Procijenjena vrijednost nabavke je 283.000 KM bez PDV-a, dok je rok za izvođenja radova 6 mjeseci od dana potpisavanja ugovora.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Zemljani, zidarski, betonski, tesarski, pokrivački i drugi radovi su predviđeni u ovoj prvoj fazi izgradnje.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Tu su jo&scaron; i ugradnja video nadzora, vatrodojavne i gromobranske instalacije, kao i uređenje komunalija, vodovodne mreže, elektroinstalacija.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Rok za prijem ponuda je 9. ožujka.</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/16-11-28-baustela.jpgHRK Grude dočekuje Miru iz Prijedorahttp://grude.com/clanak/?i=249424249424Grude.com - klik u svijetFri, 19 Feb 2021 19:58:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=21-02-19-hrk-grude-zrk-mira.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>U subotu počinje proljetni dio Premijer lige BiH za rukometašice.<p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>Gruđanke na početku proljetnog dijela u 12. kolu dočekuju ekipu ŽRK Mira iz Prijedora.</p> <p>&nbsp;</p> <p>U prvom dijelu sezone su na&scaron;e cure morale dva puta putovati u Prijedor da bi odigrale prvu utakmicu u ovoj sezoni Premijer lige BiH i ostvarile i prvu pobjedu. Utakmica u Prijedoru je zavr&scaron;ena pobjedom na&scaron;e ekipe rezultatom 34:28.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Subotnju utakmicu na&scaron;e cure dočekuju na 3.mjestu sa 16 bodova, dok je ekipa Mire trenutno 7. na ljestvici sa 8 bodova.</p> <p>&nbsp;</p> <p>U proljetni dio prvenstva ekipa Mire ulazi pojačana sa Adelisom Dautović koja je jesenas igrala u ekipi Krivaje iz Zavidovića.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Na&scaron;e djevojke su pojačane dolaskom mlade vratarke Budućnosti, Milene Vujisić te povratkom na&scaron;e kapetanice Amande Jelčić nakon 14 mjesečne stanke u kojoj je postala majka.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Obje ekipe su u pripremnom dijelu odigrale samo po jednu pripremnu utakmicu. Prijedorčanke su pro&scaron;li vikend u 1/8 zavr&scaron;nice KUP-a BIH pobijedile ekipu ŽRK Jedinstvo Brčko i tako izborile četvrtzavr&scaron;nicu ovog natjecanja.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong><em>HRK Grude &ndash; ŽRK Mira Prijedor</em></strong></p> <p><strong><em>12.kolo Premijer lige BiH za rukometa&scaron;ice</em></strong></p> <p><strong><em>Subota , 20.02.2021.g. u 17.00 sati</em></strong></p> <p><strong><em>Gradska sportska dvorana Bili brig Grude</em></strong></p> <p><strong><em>Suci: Ajla i Naida Ćatić (Sarajevo)</em></strong></p> <p><strong><em>Nadzornik: Zdravko Petković (Ljubu&scaron;ki)</em></strong></p> <p>&nbsp;</p> <p>Na&scaron;e djevojke su također pro&scaron;li vikend odigrale prijateljsku utakmicu protiv ekipe ŽRK Izviđač iz Ljubu&scaron;kog i također ostvarile pobjedu.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Utakmice ove dvije ekipe su uvijek bile kvalitetne i uzbudljive te takvu utakmicu očekujemo i ovaj put .</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/21-02-19-hrk-grude-zrk-mira.jpgPavičićev odgovor 'dušebrižnicima': U Grude sam došao na poziv vjernika koji su u svakom terminu ispunili crkvu Svete Katehttp://grude.com/clanak/?i=249421249421Grude.com - klik u svijetFri, 19 Feb 2021 18:18:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=21-02-19-darko-pavicic.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Po mnogima najbolji novinar za vjerska pitanja kod Hrvata, književnik i autor redovitih kolumni u Večernjem listu, "Dopisnik s Kaptola" Darko Pavičić odgovorio je "dušebrižnicima" koji su ga prozivali zbog promocije knjige u Grudama.<p>&nbsp;</p> <p>Naravno, jasno Vam je iz kojeg tabora dolaze ti du&scaron;ebrižnici i čiji su ostaci, a s obzirom da su prozivali i portal Grude.com, odgovor Darka Pavičića prenosimo u cijelosti s portala Poskok.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong><em>Po&scaron;tovani kolege s portala Poskok.info,</em></strong><br /><br /></p> <p>Žao mi je &scaron;to me nepotpisani autor s va&scaron;eg portala &bdquo;&rsquo;Doprinos istini&rsquo; ili mučenje istine?&ldquo; nije kontaktirao prije pisanja svojega pamfleta, kojega ste objavili 13. veljače 2021. o mojem boravku u Grudama.<br /><br /></p> <p>Naime, tako bi saznao da ondje nisam niti riječi prozborio o tzv. hercegovačkom slučaju.<br /><br /></p> <p>Niti u predstavljanju knjige, niti u bilo kojem razgovoru nakon toga.<br /><br /></p> <p>Do&scaron;ao sam privatno, kao autor knjige, na poziv vjernika, koji su u svakom terminu do posljednjeg mjesta ispunili crkvu sv. Katarine.<br /><br /></p> <p>Rat franjevaca i petrovaca nije moj rat.<br /><br /></p> <p>&bdquo;To je va&scaron; rat&ldquo;, rekao sam jednom od hercegovačkih svećenika koji mi se javio netom nakon promocije.<br /><br /></p> <p>Ona drska i nepristojna javljanja sad neću spominjati, ali sam sa svima spreman prijateljski razgovarati. Naprosto zato &scaron;to nemam neprijatelja.<br /><br /></p> <p>Oni su u nečijim drugim glavama.<br /><br /></p> <p>Uvijek se odazovem na poziv za predstavljanje knjige.<br /><br /></p> <p>Bio sam, primjerice, svojedobno gost u jednom ogranku HDZ-a.<br /><br /></p> <p>Naravno, na njihov poziv. Je li na to bio ljubomoran netko iz SDP-a, ne znam.<br /><br /></p> <p>Ali rado bih se odazvao i da me oni pozovu, pa bih i SDP-ovcima predstavio knjigu o Međugorju.<br /><br /></p> <p>Jednako tako bih knjigu &bdquo;Međugorje &ndash; prvih sedam dana&ldquo; predstavio u džamiji, sinagogi, protestantskoj crkvi&hellip;<br /><br /></p> <p>Knjiga je &bdquo;dokumentarac na papiru&ldquo; i progovara samo prikupljenim činjenicama.<br /><br /></p> <p>Objede koje ste o njoj objavili dolaze iz onoga tabora koji dolijeva ulje na &bdquo;hercegovački slučaj&ldquo; i želi ga povezati s međugorskim fenomenom.<br /><br /></p> <p>A o korektnosti samoga pristupa u knjizi mogli ste se uvjeriti da ste je pročitali, jer se u njoj nalazi i tekst mostarsko-duvanjskog biskupa u miru mons. Ratka Perića koji osporava tih istih prvih sedam dana.<br /><br /></p> <p>Dakle, po&scaron;tivano je novinarsko pravilo &bdquo;druge strane&ldquo;.<br /><br /></p> <p>No, Vama je to promaknulo. &Scaron;teta.<br /><br /></p> <p>Kao &scaron;to Vam je promaknulo kontaktirati i drugu stranu u Va&scaron;em tekstu u kojemu me spominjete u Grudama.<br /><br /></p> <p>No ne zamjeram Vam na manipulaciji kojom Vas je izdriblao nepotpisani autor objavljenog pamfleta.<br /><br /></p> <p>Njegova bezimenost samo govori o njegovoj hrabrosti i javnoj odgovornosti.A ja i dalje ostajem otvoren i raspoložen svima za &bdquo;prijateljsku kavu&ldquo; i druženje.<br /><br /></p> <p>I dakako, predstavljanje knjige &bdquo;Međugorje &ndash; prvih sedam dana&ldquo; gdje god me pozovu.<br /><br /></p> <p style="font-weight: 400;">A za&scaron;to se ti dani zovu &bdquo;prvih sedam dana&ldquo;, premda se radi o razdoblju od 24. lipnja do 3. srpnja 1981. pročitajte u tekstu &scaron;efa svih vatikanskih medija i poznatog vatikanista Andree Torniellija, koji je 2017. objavio neslužbeni nalaz Ruinijeve komisije, koji mi je bio povod za pisanje knjige:&nbsp;<a href="https://fratellanzaumana.wordpress.com/2019/10/08/medjugorje-evo-zakljucaka-ruinijeve-komisije/" data-saferedirecturl="https://www.google.com/url?q=https://fratellanzaumana.wordpress.com/2019/10/08/medjugorje-evo-zakljucaka-ruinijeve-komisije/&amp;source=gmail&amp;ust=1613828896308000&amp;usg=AFQjCNGt_TS1EShSz3Wst5oqksmNfGSBtQ">Međugorje &ndash; evo zaključaka Ruinijeve komisije (wordpress.com)</a></p>//grude.com/Datoteke/Novosti/21-02-19-darko-pavicic.jpgNAJAVA: Prijateljski susjedski susret HŠK Posušje - HNK Grudehttp://grude.com/clanak/?i=249420249420Grude.com - klik u svijetFri, 19 Feb 2021 18:04:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=16-06-06-hnkgrude_domacin.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>HŠK Posušje je trebao odigrati prijateljski susret sa ONK Metković, ali pošto ne mogu prijeći granicu, uskočile su Grude.<p>&nbsp;</p> <p>- Nakon 358 dana odigrati ćemo meč pred svojim navijačima. Utakmica s ONK Metkovićem je odgođena zbog problema s prelaskom granice. Umjesto ONK Metkovića, naš protivnik je HNK Grude. Naši susjedi su nam izišli u susret i ovim putem im se zahvaljujemo. Sutra će HŠK Posušje svojim navijačima i simpatizerima otvoriti obje tribine, poručuju iz H&Scaron;K Posu&scaron;je.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Početak susreta je u 14.30 na Mokrom Docu.</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/16-06-06-hnkgrude_domacin.jpgGRUĐANKI LUCIJI ČOLAK PRIZNANJE ZA NAJBOLJU MODNU DIZAJNERICU NA SVIJETUhttp://grude.com/clanak/?i=249385249385Grude.com - klik u svijetTue, 16 Feb 2021 22:00:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=21-02-16-lucija-colak-21.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Večernji list BiH na stranici Vecernji.ba objavio je što donosi u svom tiskanom izdanju u srijedu 17. veljače.<p><strong>&nbsp;</strong></p> <p><a href="https://www.vecernji.ba/vijesti/procitajte-sto-vam-ove-srijede-donosi-vecernji-list-bih-1469530" target="_blank"><strong>Za Gruđane je sigurno najzanimljivija vijest o velikom priznanju za Luciju Čolak. </strong></a></p> <p>&nbsp;</p> <p><img src="https://www.grude.com/Datoteke/novosti/21-02-16-21-02-16-naslovnica-2021.jpg" alt="" width="640px" /></p> <p><strong>LUCIJA ČOLAK IZ GRUDA, </strong>magistra modnoga dizajna pri Tekstilno-tehnolo&scaron;kom fakultetu u Zagrebu osvojila prvo mjesto, odnosno zlatnu nagradu na natjecanju International Design Awards (IDA) u Los Angelesu</p> <p>&nbsp;</p> <p><em><strong>U SRIJEDU U 11 SATI OTVARA SE</strong></em> Večernji TV BiH - nova zvijezda na medijskom nebu, čime počinje nova era u životu Večernjeg lista BiH<br /> - Odmah na početku nudimo vam desetak recentnih intervjua s vodećim osobama iz svijeta politike, kulture, sporta, Crkve...</p> <p>&nbsp;</p> <p><em><strong>NAKON IZBORA GRADONAČELNIKA MOSTARA IZ REDA HDZ-a BiH </strong></em>Hrvati pozivaju na suradnju, Bo&scaron;njaci se jo&scaron; međusobno optužuju za &ldquo;izdaju&rdquo;<br /> - Od infrastrukture do investicija - novo Gradsko vijeće morat će pokazati spremnost za kompromis</p> <p>&nbsp;</p> <p><em><strong>NOVA PRAVILA</strong></em> udar na stanovnike pogranične zone: Kraj kupnji u BiH, građani RH mogu prenijeti 300 kn robe</p> <p>&nbsp;</p> <p><em><strong>NESTALI HRVATI IZ BUGOJNA </strong></em>Obavljena službena identifikacija četiriju tijela. Nalaz obdukcije koji opisuje način ubojstva postaje dio dokaza Tužiteljstva BiH</p> <p>&nbsp;</p> <p><em><strong>U 804 MJESTA</strong></em> iz 90 bh. općina ne živi nijedan maloljetnik! Nužno poticati izgradnju kuća, kupnju stanova, poljoprivredne projekte..., ističu</p> <p>&nbsp;</p> <p><em><strong>SPORAZUM</strong></em> triju vlada o zajedničkim infrastrukturnim projektima: BiH, Hrvatska i Srbija zajednički obnavljaju i održavaju 21 most</p> <p>&nbsp;</p> <p><em><strong>BOJKOTIRAJU IZBORE</strong></em> u Travniku i Srebrenici: U Travniku je HDZ nedavno donio odluku o bojkotu. Zamjerke pak na odluke SIP-a u Doboju i Srebrenici ima i SNSD</p> <p>&nbsp;</p> <p><em><strong>TE&Scaron;KO VRIJEME ZA ZRAČNI PROMET </strong></em>Najvi&scaron;e putnika izgubili Mostar, Pula, Dubrovnik...</p> <p>&nbsp;</p> <p><em><strong>NOVI PREGOVORI S MMF-om</strong></em> prilika da se osiguraju potrebna sredstva u proračunima: Alternativa je nepovoljnije zaduživanje entiteta kod komercijalnih banaka</p> <p>&nbsp;</p> <div id="inArticlePreroll_container" class="article__video_wrap video" style="position: relative; width: 100%; height: 0px; padding-bottom: 0; visibility: hidden; transition: all 0.5s; z-index: 1; overflow: hidden;"> <div id="inArticlePreroll" class="video-js vjs-controls-disabled vjs-workinghover vjs-v7 inArticlePreroll-dimensions vjs-has-started vjs-paused vjs-user-inactive" lang="hr"><video id="inArticlePreroll_html5_api" width="320" height="240" class="vjs-tech" tabindex="-1" preload="auto" muted="muted" src="https://www.vecernji.ba/static/video/blank_video.mp4" controls="controls"><object id="inArticlePreroll_html5_api" width="320" height="240" data="https://www.grude.com/cms/tiny/plugins/media/moxieplayer.swf" type="application/x-shockwave-flash"><param name="src" value="https://www.grude.com/cms/tiny/plugins/media/moxieplayer.swf" /><param name="flashvars" value="url=https%3A//www.vecernji.ba/static/video/blank_video.mp4&amp;poster=/cms/" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="true" /></object> </video></div> </div> <p><em><strong>DRASTIČAN PORAST </strong></em>broja umrlih u BiH na kraju 2020., do naglog skoka do&scaron;lo je u posljednja dva-tri mjeseca pro&scaron;le godine</p> <p>&nbsp;</p> <p><em><strong>SLOBODA KRETANJA</strong></em> S bh. osobnom iskaznicom od sljedeće godine u pet zemalja<br /> - BiH bi trebala potpisati regionalni sporazum koji se odnosi na kretanje i boravak građana Albanije, Bosne i Hercegovine, Kosova, Crne Gore, Sjeverne Makedonije i Srbije</p> <p>&nbsp;</p> <p><em><strong>BABUNI NOVI STANOVNICI PIONIRSKE DOLINE </strong></em>BiH u 20 država svijeta koje sudjeluju u za&scaron;titi životinja pred izumiranjem<br /> - Stigao par gibona, prvi ikad u sarajevskom ZOO-u koji je dobio posebno priznanje i uvr&scaron;ten je na svjetsku eminentnu listu</p> <p>&nbsp;</p> <p><em><strong>USPJE&Scaron;NA POSLOVNA PRIČA</strong></em> Sladoled iz Prozora-Rame postao hit u cijeloj BiH<br /> - Tvrtka proizvodi led i sladoled, a nastala je kao ideja Prozoraka koji vi&scaron;e od 25 godina živi i radi u SAD-u te njegova &scaron;kolskog prijatelja u Prozoru</p> <p>&nbsp;</p> <p><em><strong>LUCIJA ČOLAK IZ GRUDA</strong></em>, magistra modnoga dizajna pri Tekstilno-tehnolo&scaron;kom fakultetu u Zagrebu osvojila prvo mjesto, odnosno zlatnu nagradu na natjecanju International Design Awards (IDA) u Los Angelesu</p> <p>&nbsp;</p> <p><em><strong>ŽUPA JABLANICA</strong></em> uoči rata imala oko 950 vjernika, a danas tek &scaron;ezdesetak. Najstariji dosad poznati pisani trag o Jablanici je iz 1485. tada je Jablanica, zabilježeno je, imala 68 kućanstava<br /> - Materijali kojim se služila u izradi kreacija bili su uglavnom organdij, brokat, til, svila i razne vrste mrežastih materijala</p> <p><br /> <em><strong>NA DAR SVIM ČITATELJIMA VEČERNJEG LISTA BiH KORIZMENA KUHARICA</strong></em><br /> - Za početak korizme tradicionalna korizmena jela, kako su ih pripremale na&scaron;e bake</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/21-02-16-lucija-colak-21.jpgKK Grude za koš bolje od Posušjahttp://grude.com/clanak/?i=249347249347Grude.com - klik u svijetMon, 15 Feb 2021 11:04:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=16-04-17-016_kkgrude_majstorica_1.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Ovaj vikend igrale su se košarkaške utakmice 12. kola Seniorske košarkaške lige KS KB.<p>&nbsp;</p> <p>U ovom kolu Ko&scaron;arka&scaron;i KK GRUDE, gostovali su u Posu&scaron;ju kod istoimene ekipe te slavili rezultatom 64:63</p> <p>&nbsp;</p> <p>Postignuti ko&scaron;evi za KK GRUDE:<br />Zlatko Galić 20<br />Marko Andrijanić 15<br />Nikola Andrijanić 12<br />Željko Leko 9<br />Domagoj Mikulić i Antonio Leventić sa po 3 postignuta ko&scaron;a<br />Karlo Odak 2</p> <p>&nbsp;</p> <p>Postignuti ko&scaron;evi za KK POSU&Scaron;JE:<br />Ivica &Scaron;irić 22<br />Ante Begić 17<br />Ante Čutura 10<br />Josip Ramljak 6<br />Ante Kovač i Zvonimir Bi&scaron;ko sa po 4 postignuta ko&scaron;a</p> <p>&nbsp;</p> <p>Iduće kolo ko&scaron;arka&scaron;i KK GRUDE ugo&scaron;čuju ekipu KK TOMISLAV iz Tomislavgrada</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/16-04-17-016_kkgrude_majstorica_1.jpgOdigran 3. memorijal Željko Mikulić i Zoran Ticahttp://grude.com/clanak/?i=249338249338Grude.com - klik u svijetSun, 14 Feb 2021 08:56:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=21-02-14-memorijal-tica-mikulic.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>HRK Grude se u veljači svake godine prisjeti dvojice ljudi koji su dali veliki doprinos razvoju našeg kluba.<p>&nbsp;</p> <p>Prerano preminuli Željko Mikulić i Zoran Tica su ostavili veliki trag u na&scaron;em klubu i u znak sjećanja na njih dvojicu se odražava tradicionalni memorijalni međunarodni rukometni turnir.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Nažalost, ove godine zbog epidemiolo&scaron;ke situacije nije bilo moguće organizirati turnir ,ali je odigrana utakmica između na&scaron;eg kluba i na&scaron;ih go&scaron;ći iz ŽRK Izviđač iz Ljubu&scaron;kog.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Danas prije utakmice su predstavnici na&scaron;eg kluba posjetili grobove pok. Želje i pok. Zoke, položili cvijeće i zapalili svijeće.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Sama utakmica je bila kvalitetna i svakako je trenericama obje ekipe poslužila za provjeru spremnosti svojih igračica.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Domaća ekipa je bila uspje&scaron;nija i upisala pobjedu rezultatom 37:26(20:15)</p> <p>&nbsp;</p> <p>Ekipe su nastupile u sljedećim sastavima</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>HRK Grude</strong>:</p> <p>Gabrielle Leese, Nikolina Brnada, Amanda Jelčić 2, Nikolina Čutura 6, Paula Milo&scaron;, Ana Nikić 3, Anja Boban 3, Teodora Petković, Mia Lugonjić, Leontina Vujić 1, Ina Džidić, Karla Lovrić 7, Barbara Karačić 1, Anđela Boras 6, Jovana Ilić 8</p> <p>Trenerica: Zlata Zubac</p> <p>Sedmerci:5 (3)</p> <p>Isključenja: 6 min</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>ŽRK Izviđač CO Ljubu&scaron;ki</strong></p> <p>Ivana Petrović, Martina &Scaron;umelj, Matea &Scaron;umelj 8, Katarina Prskalo, Iva grbavac 5, Matea Nosić 10, Andrea Boras, Milica Stamatović 3, Marija Brkić</p> <p>Trenerica : Josipa Tomić</p> <p>Sedmerci: 5(5)</p> <p>Isključenja: 4 min</p> <p>&nbsp;</p> <p>na&scaron;oj ekipi čestitamo na pobjedi, a go&scaron;ćama iz Ljubu&scaron;kog zahvaljujemo na fer i sportskoj igri.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Već idući vikend se nastavlja Premijer liga BiH i to 12. kolom u kojem Ekipa Izviđača gostuje u Hadžićima, dok će Gruđanke ugostiti ekipu Mire iz Prijedora.</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/21-02-14-memorijal-tica-mikulic.jpgFantasy: Gruđanin vodeći u BiH! Bekija na čelu ligehttp://grude.com/clanak/?i=249332249332Grude.com - klik u svijetSat, 13 Feb 2021 14:08:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=21-02-13-jure-bandic-glavna.jpeg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Fantasy je omiljena igra većine obožavatelja nogometa, a privukla je milijune igrača diljem svijeta.<p>&nbsp;</p> <p>Toliko je popularna da su se neki igrači ispričavali kada bi imali lo&scaron; učinak na terenu jer su razočarali one koji su ih birali.<br /><br /></p> <p>A ove sezone Juru Bandića i Bekiju rijetki su razočarali, odnosno ovaj Gruđanin je imao dobar izbor igrača.<br /><br /></p> <p>Prema rankingu bh. igrača Bekija je prva s 1562 boda, a prati je Krokodil Nemanje Kostića, dok je na trećem mjestu Ratni profiter od Bojana Todorovića.<br /><br /></p> <p>Kako god zavr&scaron;i ova sezona lijepo je vidjeti Bekiju na vrhu, zato čestitke na&scaron;em igraču iz Gruda.<br /><br /></p> <p><img src="https://www.grude.com/Datoteke/novosti/21-02-13-21-02-13-grudjanin-bekija.jpeg" alt="" width="640px" /></p> <p><br /><br /><em><strong>Grude.com</strong></em></p>//grude.com/Datoteke/Novosti/21-02-13-jure-bandic-glavna.jpegVELIKI REZULTAT: Grude - Željo 0:0 FOTOGALERIJAhttp://grude.com/clanak/?i=249313249313Grude.com - klik u svijetFri, 12 Feb 2021 15:55:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=21-02-12-dsc_0223.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Nakon dva desetljeća na Elić Luka stadion došla je momčad Željezničara. Klub predvođen Amarom Osimom je nakon osmice Ljubuškom i dvice Brotnju danas u Grudama.<p>&nbsp;</p> <p>Nakon prvih 45 minuta prijateljske utakmice između HNK Grude - FK Željezničar rezultat je 0:0.<br /><br /><br />Tako je ostalo i do kraja ove prijateljske utakmice.<br /><br /></p> <p><img src="https://www.grude.com/Datoteke/novosti/21-02-12-21-02-12-navijaci-hnkgrude.jpg" alt="" width="640px" /></p> <p><img src="https://www.grude.com/Datoteke/novosti/21-02-12-21-02-12-img_7709.jpg" alt="" width="640px" /></p> <p><img src="https://www.grude.com/Datoteke/novosti/21-02-12-21-02-12-img_7713.jpg" alt="" width="640px" /></p> <p><img src="https://www.grude.com/Datoteke/novosti/21-02-12-21-02-12-img_7765.jpg" alt="" width="640px" /></p> <p><img src="https://www.grude.com/Datoteke/novosti/21-02-12-21-02-12-2021-grude-zeljeznica5.jpeg" alt="" width="640px" /></p> <p><img src="https://www.grude.com/Datoteke/novosti/21-02-12-21-02-12-2021-grude-zeljeznica3.jpeg" alt="" width="640px" /></p> <p><img src="https://www.grude.com/Datoteke/novosti/21-02-12-21-02-12-2021-grude-zeljeznica1.jpeg" alt="" width="640px" /></p> <p><img src="https://www.grude.com/Datoteke/novosti/21-02-12-21-02-12-2021-grude-zeljeznica2.jpeg" alt="" width="640px" /><br /><br /><br /><br /><a title="HNK Grude - FK Željezničar" href="https://www.grude.com/fotografije?id=137" target="_blank">FOTOGALERIJA</a></p>//grude.com/Datoteke/Novosti/21-02-12-dsc_0223.jpgMigranti zatečeni u Bobanovoj Dragihttp://grude.com/clanak/?i=249314249314Grude.com - klik u svijetFri, 12 Feb 2021 15:54:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=16-01-11-policija_bih.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Granična policija BiH ih je prevezla u Centar za prihvat migranata. <p>&nbsp;</p> <p><br />U četvrtak u 21:00 sat, postupajući po akciji kodnog naziva &bdquo;Migrant&ldquo;, policijski službenici PU Grude su uz magistralnu cestu M-6, u mjestu Sovići - Bobanova Draga, općina Grude, uočili dvije NN mu&scaron;ke osobe.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Izvr&scaron;enim legitimiranjem utvrđeno je da se radi o državljanima Afganistana.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Policijski službenici su navedene osobe doveli u službene prostorije PU Grude te su ih naknadno, uz prethodni dogovor, predali na daljnje postupanje policijski službenicima GP BiH koji će ih prevesti u Centar za prihvat migranata.<br /><br /><br />FOTO: Ilustracija</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/16-01-11-policija_bih.jpgGrude bez novozaraženih, dvoje oporavljenihhttp://grude.com/clanak/?i=249302249302Grude.com - klik u svijetThu, 11 Feb 2021 13:35:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=20-12-07-testiranje-covid.jpeg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>U samoizolaciji nalaze se 104 osobe.<p>&nbsp;</p> <p>Obavje&scaron;tavamo Vas da je u protekla 24 sata na području Županije Zapadnohercegovačke na prisustvo koronavirusa testirano 58 osoba, od čega su 4 retestirane.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Prema rezultatima Zavoda za mikrobiologiju i molekularnu dijagnostiku Sveučili&scaron;ne kliničke bolnice Mostar do 12 sati, registrirane su 4 novozaražene osobe iz &Scaron;irokog Brijega 2 ženske, Ljubu&scaron;kog 1 mu&scaron;ka te Posu&scaron;ja 1 ženska osoba.</p> <p>&nbsp;</p> <p>U Klinici za infektivne bolesti Sveučili&scaron;ne kliničke bolnice Mostar od COVID-19 preminula je ženska osoba iz Posu&scaron;ja 1939. godi&scaron;te.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Od prisustva koronavirusa oporavilo se 6 osoba, iz &Scaron;irokog Brijega 1, Ljubu&scaron;kog 1, Gruda 2, Posu&scaron;ja 2.</p> <p>&nbsp;</p> <p>U samoizolaciji nalaze se 104 osobe, dok je 12 osoba iza&scaron;lo iz samoizolacije.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Na području Županije Zapadnohercegovačke na prisustvo koronavirusa pozitivno je 65 osoba:</p> <p>- &Scaron;iroki Brijeg &ndash; 21</p> <p>- Ljubu&scaron;ki &ndash; 18</p> <p>- Grude &ndash; 13</p> <p>- Posu&scaron;je &ndash; 13</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/20-12-07-testiranje-covid.jpeg18 godina otkako nas je napustio Grudski književnik Ivan Alilovićhttp://grude.com/clanak/?i=249298249298Grude.com - klik u svijetThu, 11 Feb 2021 09:41:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=21-02-11-ivan-alilovic-knjiga.png&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Prof. Ivan Alilović je rođen u Ružićima 25. veljače 1925. godine, a umro je u bolnici u Mostaru 11. veljače 2003.<p>&nbsp;</p> <p>Autor je dvanaest knjiga i nekoliko desetaka članaka iz zavičajne (ružićke) i hrvatske kulturne ba&scaron;tine s područja Hercegovine. Bio je također član Matice hrvatske, politički progonjen i robijao je za Hrvatsku.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Napisao je i neke životopise stradalnika te je bio član jo&scaron; nekih kulturnih i političkih udruga.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Ivan Alilović živio je i umro držeći se uspravno, kao pravi Hrvat, katolik, kao veliki zavičajni pisac i povjesničar književnosti, na koga Hercegovina osobito općina Grude treba biti ponosna.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Svojedobno je bio od UDBE progonjen i neprihvaćen od domaćih komunista.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Prof. Ivan Alilović umro je u bolnici u Mostaru 11. veljače 2003.</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/21-02-11-ivan-alilovic-knjiga.pngKAKO JE DOBRO VIDJETI VAS OPET... U GRUDE NAKON DVA DESETLJEĆA DOLAZI ŽELJEZNIČARhttp://grude.com/clanak/?i=249254249254Grude.com - klik u svijetMon, 08 Feb 2021 19:27:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=21-02-08-20-grude-zeljo.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>U Grude nakon dva desetljeća dolazi Željezničar, potvrđeno je portalu Grude.com iz kluba s Elić Luke.<p>&nbsp;</p> <p>Utakmica se igra u petak, 12. veljače, u 14:45, a radi se o prijateljskoj utakmici u kojoj HNK Grude dočekuje vi&scaron;estrukog prvaka Bosne i Hercegovine.</p> <p><br />Utakmice sa Željom, bile one u prvenstvu ili one u Kupu BiH uvijek su bile zanimljive, a posljednja prvenstvena u Grudama, u Premijer ligi BiH zavr&scaron;ila je 0:0. To su bila vremena kad su stotine navijača pratile omiljeni klub i kad se navijalo iz petnih žila.</p> <p><br />Ako Uncuti navrate na utakmicu, sigurno će i u petak biti vatrena atmosfera.</p> <p><br /><em><strong>Grude.com</strong></em></p>//grude.com/Datoteke/Novosti/21-02-08-20-grude-zeljo.jpgSjednica OV Grude u srijedu bit će snimana i prezentirana javnostihttp://grude.com/clanak/?i=249245249245Grude.com - klik u svijetMon, 08 Feb 2021 11:39:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=20-12-30-ovgrude-20-1.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>U srijedu, 10. veljače s početkom u 11:00 sati održat će se 3. sjednica Općinskog vijeća Grude.<p><br />Na sjednici će se naći dnevni red od 17 točaka.<br /><br /></p> <p>U izjavi za Grude.com, predsjednica Općinskog vijeća Grude Franka Zorić kazala je da će sjednica biti snimana i prezentirana javnosti.<br /><br /></p> <p>- Snimanje sjednice i njena dostupnost javnosti neće ni&scaron;ta epohalno promijeniti, a Općinsko vijeće u Grudama na čelu s vladajućim HDZ-om i dalje će sve odluke donositi za dobrobit građana kao i dosad, čemu u prilog ide i činjenica da ova stranka redovito dobiva najveću potporu žitelja općine Grude. Međutim, da bismo izbjegli neugodne situacije i montirane priloge sa sjednica Vijeća, a koje se plasiraju od određenih političkih subjekata, onda smo se odlučili za ovakav potez. Osobno, meni su najbitnije odluke koje idu na dnevni red, a koje su za bolje sutra ljudi u na&scaron;im Grudama i koje se svakodnevno pripremaju i analiziraju, ali ako će i ova odluka nekoga usrećiti, Općinsko vijeće će je podržati - kazala nam je predsjednica Općinskog vijeća Grude Franka Zorić.<br /><br /><br />Sjednicu od 11.00 sati možete pratiti putem linka ispod:<br /><br /><br /><iframe style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="https://www.youtube.com/embed/MoD4zT6Lcb8" frameborder="0" width="425" height="350"></iframe></p> <p><br /><em><strong>Grude.com</strong></em></p>//grude.com/Datoteke/Novosti/20-12-30-ovgrude-20-1.jpgGrude: Služena misa za VITEZA KAROLJA JELASCIKAhttp://grude.com/clanak/?i=249243249243Grude.com - klik u svijetMon, 08 Feb 2021 11:06:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=21-02-08-karolj-jelascik-20187.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Grude ne zaboravljaju svoje heroje. Danas su branitelji HVO-a došli u crkvu Svete Kate u Grudama na misu za svog suborca viteza Karolja Jelascika.<p>&nbsp;</p> <p>Nakon svete misu suborci su se zaputili na grob heroja Domovinskog rata, gdje su predvođeni fra Antom &Scaron;aravanjom molili za du&scaron;u dragog nam pokojnika, rođenog Mađara koji je branio hrvatska područja i borio se za hrvatsku slobodu, napustiv&scaron;i ovaj svijet kao hrvatski vitez.<br /><br /></p> <p>Karolj Jelascik rođen je 1971. godine u Paliću kod Subotice. U rujnu 1991. godine bježi iz JNA kako bi izbjegao produžetak vojne službe. Kada je do&scaron;ao doma, čekao ga je mobilizacijski poziv JNA, te u tom trenutku odlučuje sa svojih dvanaest poznanika pobjeći u Republiku Hrvatsku gdje stupa u postrojbe Osječke brigade HV-a. Tu ostaje 2-3 mjeseca, zatim prelazi u Internacionalnu brigadu gdje prolazi specijalnu obuku do travnja '92.<br /><br /></p> <p><img src="https://www.grude.com/Datoteke/novosti/21-02-08-21-02-08-karolj_glavna.jpg" alt="" width="640px" /></p> <p><br />Po smirivanju ratnih operacija na tim prostorima, Karolj dolazi u Hercegovinu gdje 7. svibnja dragovoljno prelazi u grudske postrojbe HVO-a. S grudskim postrojbama prolazi terene Krivodola, &Scaron;eva&scaron; Njiva, Gubavice, Ravna, Čerovice&hellip;<br /><br /></p> <p><img src="https://www.grude.com/Datoteke/novosti/21-02-08-21-02-08-karolj-jelascik-20181.jpg" alt="" width="640px" /></p> <p><br />Odlikovao se velikom hrabro&scaron;ću na terenima, a svojom specijalno&scaron;ću kao inženjerac i izviđač, obavljao je najstručnije i najteže zadatke. Poginuo je 7. veljače 1993. u Golim Brdima u obilasku terena na prvoj borbenoj crti. Od tog trenutka Karolj vi&scaron;e nije smatran Mađarom, nego hrvatskim vitezom koji je svoj život položio na oltar hrvatske domovine, pi&scaron;u Grude.com. Pokopan je na grudskom groblju Gomilice. Svake godine u grudskoj crkvi Svete Kate, na obljetnicu bude služena misa za pokojnog Karolja, kao mala zahvala za njegovo djelo i njegovu žrtvu.</p> <p><br /><em><strong>M.K./Grude.com<br />Foto:Arhiv/A.M.<br /></strong></em></p>//grude.com/Datoteke/Novosti/21-02-08-karolj-jelascik-20187.jpgKulturni dom u Grudama organizira razmjenu knjigahttp://grude.com/clanak/?i=249234249234Grude.com - klik u svijetSun, 07 Feb 2021 19:32:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=16-04-26-dan_hrv_knjige2.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Međunarodni dan razmjene knjiga obilježava se diljem svijeta 14. veljače, a predstavlja volonterski projekt kojim se želi potaknuti djecu i odrasle da više čitaju i kojim se želi probuditi ljubav prema čitanju i darivanju.<p>&nbsp;</p> <p>Pozivamo vas sve da donesete slikovnice, knjige za djecu i odrasle, beletristiku i sve &scaron;to skuplja pra&scaron;inu na policama, a odavno je pročitano.<br /><br /></p> <p>Razmijenite svoje knjige s knjigama koje će donijeti netko drugi, a sve knjige koje ostanu uvrstit ćemo u knjižnu građu na&scaron;e Knjižnice.<br /><br /></p> <p>Knjige ćete moći razmijeniti cijeli tjedan od 8. do 12. veljače u prostorijama Knjižnice.<br /><br /></p> <p>Uključivanjem u ovu svjetsku manifestaciju potičemo i populariziramo knjigu i čitanje među mlađima te činimo dobro djelo poklanjajući knjige drugima, pi&scaron;e na stranici <a href="http://kd-grude.info/2021/02/02/najava-medunarodni-dan-razmjene-knjiga/" target="_blank">Kulturnog doma A. B. &Scaron;imić</a>.</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/16-04-26-dan_hrv_knjige2.jpgFOTO: DARKO PAVIČIĆ U CRKVI SVETE KATE U GRUDAMAhttp://grude.com/clanak/?i=249229249229Grude.com - klik u svijetSun, 07 Feb 2021 15:05:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=21-02-07-darko-pavicic.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Danas je u Grudama, u crkvi svete Kate, Darko Pavičić, poznati pisac, po mnogima najbolji novinar za vjerska pitanja, urednik i kolumnist u Večernjem listu u kojem objavljuje redovitu kolumnu Dopisništvo Kaptol, urednik i voditelj na Laudato televiziji, te pokretač i koordinator Laudato TV centra Međugorje.<p>On je danas, nakon svetih misa koje su predvodili fra Stanko Pavlović i fra Ante &Scaron;aravanja, u Grudama i Dragićini predstavio knjigu: Međugorje - Prvih sedam dana ukazanja.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Poznati pisac i vjerski komentator izrazio je zahvalnost ovda&scaron;njim fratrima, te Grudama i Gruđanima koji su ga s pljeskom dočekali i slu&scaron;ali njegovo predstavljanje.<br /><br /></p> <p>Vjernike je upoznao s onim &scaron;to ih očekuje u knjizi, razgovorima sa svih &scaron;estero vidjelaca, župnikom fra Jozo Zovko, roditeljima vidjelaca, susjedima i prijateljima, kao i svim ostalima koji su im bili najbliži u tim prvim danima ukazanja.<br /><br /></p> <p>Također, koristio je svu raspoloživu literaturu iz toga doba te jedinstveni materijal &ndash; audio snimke razgovora župnika fra Joze Zovka s vidiocima tih prvih dana, koje je župnik Zovko snimao i snimke su ostale sačuvane do danas, kao i rijetke fotografije iz toga vremena. Iz prikupljenog materijala nastala je knjiga posebne dinamike i snažne autentičnosti, opisujući detaljno sva onda&scaron;nja zbivanja, koja bi, kao &scaron;to se pretpostavlja, mogla biti temelj za službeno priznanje međugorskog fenomena i tamo&scaron;njih ukazanja.<br /><br /></p> <p>Mnogim Gruđanima ova knjiga će biti posebno draga upravo zbog sličnosti dvije župe jer je i Međugorje kao župa iskusilo mučenički život, kako zbog djelovanja vanjskih tako i zbog unutarnjih protivnika.<br /><br /></p> <p>Nakon svete mise mnogi su odu&scaron;evljeno prilazili Darku Pavičiću i uputili izraze zahvalnosti zbog fantastičnih kolumni, ali i svega &scaron;to čini na promiciji istine o Hercegovini koja je često na meti laži koju su, nažalost, i neke ovda&scaron;nje strukture ozakonile.<br /><br /></p> <p>Sam dolazak Darka Pavičića u Gruda zasigurno će doprinijeti i jo&scaron; boljem razumijevanju vjerskih struktura jednih za druge.<br /><br /></p> <p><img src="https://www.grude.com/Datoteke/novosti/21-02-07-21-02-07-dsc_0001.jpg" alt="" width="640px" /></p> <p><img src="https://www.grude.com/Datoteke/novosti/21-02-07-21-02-07-dsc_0016.jpg" alt="" width="640px" /></p> <p><img src="https://www.grude.com/Datoteke/novosti/21-02-07-21-02-07-dsc_0017.jpg" alt="" width="640px" /></p> <p><img src="https://www.grude.com/Datoteke/novosti/21-02-07-21-02-07-dsc_0019.jpg" alt="" width="640px" /></p> <p><img src="https://www.grude.com/Datoteke/novosti/21-02-07-21-02-07-dsc_0022.jpg" alt="" width="640px" /></p> <p><img src="https://www.grude.com/Datoteke/novosti/21-02-07-21-02-07-dsc_0026.jpg" alt="" width="640px" /></p> <p><img src="https://www.grude.com/Datoteke/novosti/21-02-07-21-02-07-dsc_0028.jpg" alt="" width="640px" /></p> <p><img src="https://www.grude.com/Datoteke/novosti/21-02-07-21-02-07-dsc_0029.jpg" alt="" width="640px" /></p> <p><img src="https://www.grude.com/Datoteke/novosti/21-02-07-21-02-07-dsc_0030.jpg" alt="" width="640px" /></p> <p><img src="https://www.grude.com/Datoteke/novosti/21-02-07-21-02-07-dsc_0032.jpg" alt="" width="640px" /></p> <p><img src="https://www.grude.com/Datoteke/novosti/21-02-07-21-02-07-dsc_0033.jpg" alt="" width="640px" /></p> <p><img src="https://www.grude.com/Datoteke/novosti/21-02-07-21-02-07-dsc_0034.jpg" alt="" width="640px" /></p> <p><img src="https://www.grude.com/Datoteke/novosti/21-02-07-21-02-07-dsc_0035.jpg" alt="" width="640px" /></p> <p><img src="https://www.grude.com/Datoteke/novosti/21-02-07-21-02-07-dsc_0036.jpg" alt="" width="640px" /></p> <p><img src="https://www.grude.com/Datoteke/novosti/21-02-07-21-02-07-dsc_0038.jpg" alt="" width="640px" /></p> <p><img src="https://www.grude.com/Datoteke/novosti/21-02-07-21-02-07-dsc_0043.jpg" alt="" width="640px" /></p> <p>&nbsp;</p> <p><em><strong>Grude.com</strong></em></p>//grude.com/Datoteke/Novosti/21-02-07-darko-pavicic.jpgNAJAVA: Treća sjednica Općinskog vijeća Grudehttp://grude.com/clanak/?i=249208249208Grude.com - klik u svijetFri, 05 Feb 2021 18:10:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=20-12-30-ovgrude-20-1.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Predyjednica Općinskog vijeća Grude, Franka Zorić sazvala je 3. sjednicu Općinskog vijeća Grude, za srijedu 10. veljače 2021. godine s početkom u 11,00 sati.<p>&nbsp;</p> <p>Sjednica će započeti preuzimanjem dužnosti vijećnika: Marija Čepo, HDZ BiH i Vlado Ra&scaron;ić, SDP BiH, zajedničkim davanjem i pojedinačnim potpisivanjem svečane prisege.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Za sjednicu je predložen slijedeći Dnevni red:</p> <p>&nbsp;</p> <p>1. Izvod iz Zapisnika sa 2. sjednice Općinskog vijeća Grude,</p> <p>2. Vijećnička pitanja,</p> <p>3. Prijedlog Programa rada Općinskog vijeća Grude za 2021. godinu,</p> <p>4. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Plan održavanja lokalnih i nerazvrstanih cesta na području općine Grude za 2021. godinu,</p> <p>5. Prijedlog Zaključka o davanju ovlasti Općinskom načelniku za zaključivanje ugovora o prodaji nekretnine,</p> <p>6. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o adresnom sustavu općine Grude i označavanju naseljenih mjesta, ulica i trgova nazivima te zgrada brojevima,</p> <p>7. Prijedlog Odluke o raspisivanju javnog natječaja za izbor i imenovanje na položaje u reguliranim tijelima u općini Grude,</p> <p>8. Prijedlog Rje&scaron;enja o imenovanju Povjerenstva za izbor u reguliranim tijelima u općini Grude,</p> <p>9. Prijedlog Zaključka o usvajanju Plana utro&scaron;ka sredstava prikupljenih po osnovu posebne naknade za za&scaron;titu od prirodnih i drugih nesreća koji će biti realiziran u 2021.<br />godini, u dijelu preventivnih mjera,</p> <p>10. Prijedlog Odluke o izboru Odbora za statutarna pitanja, Poslovnik i propise,</p> <p>11. Prijedlog Odluke o izboru Odbora za dru&scaron;tvene djelatnosti,</p> <p>12. Prijedlog Odluke o izboru Odbora za pitanja mladih,</p> <p>13. Prijedlog Odluke o izboru Odbora za ravnopravnost spolova,</p> <p>14. Prijedlog Odluke o izboru Odbora za etička pitanja,</p> <p>15. Prijedlog Rje&scaron;enja o imenovanju člana Odbora za branitelje,</p> <p>16. Prijedlog Rje&scaron;enja o razrje&scaron;enju člana Odbora za dodjelu javnih priznanja općine Grude,</p> <p>17. Prijedlog Rje&scaron;enja o imenovanju člana Odbora za dodjelu javnih priznanja općine Grude.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Sjednica će se održati u kino-dvorani Grude.</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/20-12-30-ovgrude-20-1.jpgPredstavnici USAID projekta razvoja održivog turizma u BiH posjetili Peć Mlinehttp://grude.com/clanak/?i=249206249206Grude.com - klik u svijetFri, 05 Feb 2021 15:44:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=21-02-05-pec-mlini-sastanak.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Predsjednik Vlade gosp. Ćosić je izrazio zadovoljstvo posjetom, predstavio svoje suradnike i upoznao goste s projektima koji su u tijeku u području turizma.<p>&nbsp;</p> <p>U četvrtak, 4. veljače 2021. godine nakon obilaska turističkih atrakcija u Županiji Zapadnohercegovačkoj u zgradi Vlade Županije Zapadnohercegovačke u &Scaron;irokom Brijegu održan je sastanak sa predstavnicima USAID projekta razvoja održivog turizma u Bosni i Hercegovini (Turizam).</p> <p>&nbsp;</p> <p>Na sastanku su sudjelovali predsjednik Vlade Županije Zapadnohercegovačke gosp. Zdenko Ćosić, ministar financija Županije Zapadnohercegovačke gosp. Toni Kraljević, u ime Ministarstva gospodarstva Županije Zapadnohercegovačke gosp. Grgo Mikulić, ravnatelj Ureda Vlade Županije Zapadnohercegovačke za europske integracije gosp. Ivan Jurilj sa suradnicima, voditelj USAID projekta razvoja održivog turizma u Bosni i Hercegovini (Turizam) gosp. Ibrahim Osta sa suradnicima, kao i predstavnik Američke agencije za međunarodni razvoj USAID u Bosni i Hercegovini gosp. Karl Wurster.</p> <p>&nbsp;</p> <p><img src="https://www.grude.com/Datoteke/novosti/21-02-05-21-02-05-zzh-eu_sastanak.jpg" alt="" width="640px" /></p> <p>&nbsp;</p> <p>Predsjednik Vlade gosp. Ćosić je izrazio zadovoljstvo posjetom, predstavio svoje suradnike i upoznao goste s projektima koji su u tijeku u području turizma, kao i onima koji se planiraju realizirati u budućnosti. Dodao je da se nada da su prilikom obilaska na&scaron;ih turističkih atrakcija imali priliku vidjeti koliki turistički potencijal ima ova županija, koji je pak jo&scaron; uvijek nedovoljno prepoznat i iskori&scaron;ten &scaron;to otvara različite mogućnosti za suradnju u projektima poput ovog.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Voditelj USAID projekta razvoja održivog turizma u Bosni i Hercegovini (Turizam) gosp. Ibrahim Osta zahvalio je na pozivu u posjetu Županiji Zapadnohercegovačkoj, te istaknuo da je ovo prva županija koju je posjetio i prvi premijer kojeg je upoznao i izrazio odu&scaron;evljenje turističkim potencijalom koje ova županija ima, osobito vodopadom Kravica u Ljubu&scaron;kom koji je i sam posjetio nekoliko puta.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Gosp. Osta je prezentirao projekt koji provode u Bosni i Hercegovini u području turizma koji ima za cilj poticanje općeg ekonomskog rasta zasnovanog na turizmu i promoviranje dru&scaron;tvenog sklada, oslanjajući se na bogato kulturno naslijeđe i prepoznatljivu prirodu BiH. Projekt će podržati sektor turizma Bosne i Hercegovine u cilju oporavka od negativnih utjecaja pandemije COVID-19 kao i daljeg pozicioniranja na putanji snažnog rasta ka održivoj ekonomiji turizma. Nadalje, projektne aktivnosti će biti usmjerene ka pro&scaron;irenju autohtone poljoprivredne proizvodnje i srodnih izvoznih trži&scaron;ta, uz istovremeno očuvanje kulturnih i prirodnih dobara.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Ravnatelj Ureda Vlade Županije Zapadnohercegovačke za europske integracije gosp. Ivan Jurilj i ministar financija Županije Zapadnohercegovačke gosp. Toni Kraljević su također izrazili zadovoljstvo posjetom te istaknuli da su prepoznali ovaj projekt kao mogućnost za suradnju, ne samo u području turizma, nego i drugim područjima koje Američka agencija za međunarodni razvoj USAID provodi u Bosni i Hercegovini. Dodali su da je Županija Zapadnohercegovačka u mnogim stvarima najbolja tako da se nadaju da će oni to prepoznati i da će ovaj sastanak biti početak jedne uspje&scaron;ne zajedničke suradnje.</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/21-02-05-pec-mlini-sastanak.jpgVioleta raspisala natječajhttp://grude.com/clanak/?i=249191249191Grude.com - klik u svijetThu, 04 Feb 2021 21:44:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=17-02-07-violeta_logo_final_png.png&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Natječaj ostaje otvoren do 15.02.2021.<p style="text-align: center;"><br />VIOLETA d.o.o.<br />Stjepana Radića 21<br />88340 Grude<br />Bosna i Hercegovina<br /><br /></p> <p style="text-align: center;">U potrazi smo za vrijednom osobom koja je odgovorna i spremna na timski rad:<br /><br /></p> <p style="text-align: center;">AUTOMEHANIČAR<br />Mjesto rada: Grude<br /><br /></p> <p style="text-align: center;">Na&scaron; idealni kandidat ima:<br />&bull; SSS, zanimanje automehaničar/automehatroničar (nije uvjet).<br />&bull; Poznavanje dijelova i principa rada motora<br />&bull; Poznavanje rada na dijagnostičkim uređajima<br />&bull; Poželjno je i određeno radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima.<br />Poslovi koji se od Vas očekuju na ovom radnom mjestu su:<br />&bull; Redovito servisiranje i popravci službenih vozila u radionici<br />&bull; Poslovi interventnih popravaka vozila na terenu<br />&bull; Održavanje čistoće i urednosti radionice, po&scaron;tivanje procedura i standarda firme.<br /><br /></p> <p style="text-align: center;">Nudimo Vam rad u pozitivnoj radnoj atmosferi, adekvatna primanja kao i mogućnost stalnog radnog odnosa.<br /><br /></p> <p style="text-align: center;">Zainteresirani kandidati mogu dostaviti svoj životopis na link:<br /><a title="Violeta Grude" href="https://violeta-doo.talentlyft.com/jobs/automehanicar-kOp/new" target="_blank">https://violeta-doo.talentlyft.com/o/kOp/apply</a></p> <p style="text-align: center;"><br />Natječaj ostaje otvoren do 15.02.2021<br />Kandidati koji uđu u uži izbor biti će obavije&scaron;teni.</p> <p><br /><strong>Va&scaron;a Violeta!</strong></p>//grude.com/Datoteke/Novosti/17-02-07-violeta_logo_final_png.pngGrude: Troje novozaraženihhttp://grude.com/clanak/?i=249188249188Grude.com - klik u svijetThu, 04 Feb 2021 13:46:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=20-03-20-koronavirus-2-1200x675.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>U samoizolaciji nalaze se 153 osobe..<p>&nbsp;</p> <p>Obavje&scaron;tavamo Vas da je u protekla 24 sata na području Županije Zapadnohercegovačke na prisustvo koronavirusa testirano 59 osoba, od čega 3 retestirano.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Prema rezultatima Zavoda za mikrobiologiju i molekularnu dijagnostiku Sveučili&scaron;ne kliničke bolnice Mostar do 12 sati, registrirano je 7 novozaraženih osoba na prisustvo koronavirusa iz &Scaron;irokog Brijega 3 ženske, Ljubu&scaron;kog 1 mu&scaron;ka te Gruda 3 (2 mu&scaron;ke i 1 ženska) osoba.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Od prisustva koronavirusa oporavilo se 5 osoba, iz Posu&scaron;ja 4, Ljubu&scaron;kog 1.</p> <p>&nbsp;</p> <p>U samoizolaciji nalaze se 153 osobe, dok je 7 osoba iza&scaron;lo iz samoizolacije.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Na području Županije Zapadnohercegovačke na prisustvo koronavirusa pozitivno je 89 osoba:</p> <p>- &Scaron;iroki Brijeg &ndash; 34</p> <p>- Ljubu&scaron;ki &ndash; 23</p> <p>- Grude &ndash; 18</p> <p>- Posu&scaron;je &ndash; 14</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/20-03-20-koronavirus-2-1200x675.jpgZbog kvara dio Gruda bez vodehttp://grude.com/clanak/?i=249181249181Grude.com - klik u svijetThu, 04 Feb 2021 10:01:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=21-02-04-20210204_095930.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Ulica dr. Franje Tuđmana i okolna mjesta ostala su bez vode.<p>&nbsp;</p> <p>Prema prvim informacijama radi se o puknuću cjevi vodovoda. Kvar saniranju djelatnici JP Komunalno Grude, dok policijski službenici PU Grude reguliraju promet.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Uz strpljenje očekuje se skoro saniranje kvara i normalizacija opskrbe vodom.</p> <p>&nbsp;</p> <p>FOTO:Grude.com</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/21-02-04-20210204_095930.jpgŽupa Grude dobila časnu sestru Mariju Šimićhttp://grude.com/clanak/?i=249160249160Grude.com - klik u svijetTue, 02 Feb 2021 21:16:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=21-02-02-20210202_212918.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Dvije časne sestre franjevke.<p>&nbsp;</p> <p>Na blagdan Prikazanja Gospodinova u Hramu u Samostanu sv. Franje u Bijelom Polju, nakon &scaron;to su zavr&scaron;ile godinu novicijata, obukle su redovničko odijelo i položile prve privremene redovničke zavjete novakinje s. Marija Rotim iz župe sv. Mateja Mostar i s. Marija &Scaron;imić iz župe sv. Kate Grude.</p> <p>&nbsp;</p> <p><img src="https://www.grude.com/Datoteke/novosti/21-02-02-21-02-02-20210202_213010.jpg" alt="" width="640px" /></p> <p>&nbsp;</p> <p>Euharistijsko slavlje s početkom u 10:00 sati predvodio je biskup Petar Palić i drugi svećenici koji su sa sestrama podjelili ovaj radosni događaj.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Bogu dragom hvala i slava.</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/21-02-02-20210202_212918.jpg