Komentarihttp://grude.comPortal Grude.com - Grude. Online najnovije vijesti i aktualna zbivanja iz Gruda i okolice vezana za društvo, politiku, sport, kulturu, zabavu, kao i sve ostale zanimljivosti - sve na jednom mjestu!© 2016, www.grude.com. All rights reserved.IVO LUČIĆ: Tko sprema 'Askere' za novi rat u Bosni i Hercegovinihttp://grude.com/clanak/?i=6238762387Grude.com - klik u svijetFri, 16 Feb 2018 08:56:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=18-02-16-bakirasker.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Zna li Bakir Izetbegović “tko je svaki put na Balkanu počeo konflikt”? Evo povijesnih činjenica: Muslimani iz BiH vodili su 241 bitku protiv kršćanskih naroda, i to 67 protiv Hrvata.<p><br />Načinom svojstvenim nedarovitom i nezrelom političaru li&scaron;enom osjećaja za obzir, mjeru i odgovornost, zaprijetio je Bakir Izetbegović usred Zagreba Hrvatima u Bosni i Hercegovini &ldquo;konfliktom i ratom&rdquo;, pi&scaron;e u svom komentaru za <a title="Globus" href="https://www.jutarnji.hr/globus/Globus-komentari/za-globus-pise-ivo-lucic-tko-sprema-askere-za-novi-rat-u-bosni-i-hercegovini/7038592/" target="_blank">Globus</a> Ivo Lučić.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Bilo je to u nedjelju 4. veljače 2018. na Prvom programu Hrvatske televizije. Ipak, ostavio je on velikodu&scaron;no i mogućnost da &ldquo;konflikt i rat&rdquo; izbjegnu. Trebaju se odreći zahtjeva za &ldquo;trećim entitetom&rdquo;, a bilo bi jo&scaron; bolje i sigurnije ako bi se odrekli i svih nacionalnih prava i identiteta. Tada rata s Hrvatima sigurno ne bi bilo, jer ne bi bilo ni Hrvata. Objasnio je Izetbegović da je zahtjev za &ldquo;trećim entitetom&rdquo; sredstvo pritiska na Bo&scaron;njake te da nije moguće &ldquo;izvući liniju&rdquo; odnosno uspostaviti granicu entiteta jer to nije bilo moguće ni 1993. tijekom hrvatsko-bo&scaron;njačkog rata. Na primjedbu voditelja emisije kako ovda&scaron;njim političarima zbog nedavnih tragičnih iskustava nije ba&scaron; primjereno zazivati rat gost je odgovorio: &ldquo;Sigurno konflikt neće početi Bakir Izetbegović niti Bo&scaron;njaci. Zna se ko je svaki put na Balkanu počeo konflikt.&rdquo;</p> <p>&nbsp;</p> <p>Kao dodatnu argumentaciju protiv &ldquo;trećeg entiteta&rdquo; upotrijebio je tvrdnju po kojoj 60 posto Hrvata živi izmije&scaron;ano s Bo&scaron;njacima. To je rekao kao da su ti ljudi neka vrsta talaca, &scaron;to je inače postao uobičajeno stajali&scaron;te bo&scaron;njačkih nacionalista i bosanskih unitarista. Podsjetio je i na &ldquo;udruženi zločinački pothvat&rdquo;, &ldquo;ru&scaron;enje Hercegovine i stotina džamija&rdquo;, &ldquo;konclogore za Bo&scaron;njake&rdquo; i slične &ndash; &scaron;to poznate, &scaron;to do neprepoznavanja uveličane ili izmi&scaron;ljene događaje iz spomenutog rata. Postavio je i jedno retoričko pitanje: &ldquo;Kako to misle sada uraditi s olovkom kada 1993. to nisu uspjeli s HVO-om?&rdquo; Doista, kako Hrvati misle &ldquo;s olovkom&rdquo; odnosno demokratskim političkim sredstvima ostvariti ravnopravnost i izboriti se za prava koja su im inače zagarantirana mirovnim sporazumima odnosno ustavima Federacije BiH i BiH? Upravo ona prava koja su uspjeli osigurati 1993. odnosno od 1990. do 1995. s HVO-om, a koja su im kasnije oduzeta odlukama &ldquo;visokih predstavnika&rdquo; odnosno korumpiranih službenika &ldquo;međunarodne zajednice&rdquo;. Te&scaron;ko će to &ldquo;olovkom&rdquo; osigurati kada na bo&scaron;njačkoj strani imaju Bakira Izetbegovića i slične političare koji ne mare za ustave, zakone i demokratske procese, a kod svoga naroda grade osjećaj infantilnosti, nedužnosti i viktimizacije po kojem su oni isključivo nevine žrtve, a drugi su isključivo zločinci. Dok uveličava bo&scaron;njačke žrtve i hrvatske zločine, Izetbegović negira ili pre&scaron;ućuje hrvatske žrtve i bo&scaron;njačke zločine.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Istina je bitno drukčija i ona vrlo grubo opovrgava izjavu Bakira Izetbegovića kako bo&scaron;njačko-muslimanska Armija BiH nije činila sustavne zločine, nego se tu i tamo dogodio neki incident. U sukobu Armije BiH i HVO-a muslimanske snage ubile su 1051 hrvatskog civila, od toga je bilo 930 odraslih hrvatskih civila i 121 dijete. Bo&scaron;njačko-muslimanske vojne i civilne vlasti su tijekom bo&scaron;njačko-hrvatskog sukoba uspostavile 331 logor i zatvor, u kojima je bilo zatvoreno 14.444 logora&scaron;a ili zatvorenika od čega su 10.346 bili civili, a 4098 vojnici. Od toga broja 632 logora&scaron;a i zatvorenika su ubijena, a njih 50 okrutno je pogubljeno na ritualan način odsijecanjem glave. Spominjane su sru&scaron;ene džamije i izgrađeni jubilarni križ na Humu pa valja podsjetiti da su pripadnici Armije BiH i islamistički dragovoljci pod njihovim zapovjedni&scaron;tvom ukupno uni&scaron;tili ili o&scaron;tetili 294 katolička vjerska objekta, i to 75 crkava, sedam samostana, 94 kapele, 49 župnih kuća i objekata te 69 groblja.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Hrvatsko-muslimanski sukobi nisu započeli u Hercegovini, nego u sredi&scaron;njoj Bosni, uvijek tamo gdje su Muslimani/Bo&scaron;njaci bili većina i osjećali se jačima. Zločin koji su počinili pripadnici HVO-a u borbama za Ahmiće poznati su javnosti i kažnjeni su, kao i većina drugih. Zločini koje su počinili pripadnici Armije BiH i dobrovoljačkih islamističkih postrojbi u Dusini, Orli&scaron;tu, Žitačama, Trusini, Orahovici, &Scaron;u&scaron;nju, Maljinama, Uzdolu, Doljanima, Bugojnu, Jablanici i na mnogim drugim mjestima, nisu toliko poznati i uglavnom nisu kažnjeni. Posebno težak zločin počinjen je u Grabovici, gdje su pripadnici Armije BiH 9. rujna 1993. izvan borbenih djelovanja, u dubini svoga teritorija poubijali 33 stanovnika tog malog hrvatskog sela. Ostaci njih 19 ni danas nisu pronađeni. Sukob je u Mostar i jugoistočnu Hercegovinu do&scaron;ao iz Bosne preko Konjica i Jablanice gdje je muslimanska vojska prije sukoba u Mostaru, od 25. ožujka do 9. svibnja 1993. ubila desetke hrvatskih civila. Preko 2200 Hrvata bilo je zatvoreno u tamo&scaron;njim logorima (samo u muzeju u Jablanici 891 među kojima i oko 60 djece), a vi&scaron;e od 10.000 ih je protjerano prema Mostaru. To je jedan od uzroka &scaron;irenja rata na Hercegovinu i treba biti posebno neosjetljiv i pokvaren pa sve to ignorirati i nazvati incidentom. Naročito kada znamo da je Alija Izetbegović beskrupulozno prevario hrvatske dužnosnike početkom 1992. u dogovorima oko referenduma, neovisnosti BiH i hrvatskih nacionalnih prava u njoj.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Negodovao je Bakir Izetbegović i zbog gradnje Pelje&scaron;kog mosta ističući granični prijepor (usput budi rečeno, utemeljen na krivotvorenim neumskim/čapljinskim katastarskim knjigama) i &ldquo;pravo BiH na pristup otvorenom moru&rdquo;. Javnost je zbunjena i ne zna da se most gradi na teritoriju Hrvatske koji ni na koji način nije sporan. Kakva god granica bila i gdje god granična crta bila povučena, to nema veze s položajem mosta. Osim &scaron;to je nesporan u smislu definiranja granice, on je i dovoljno visok da ispod njega mogu proći i najveći brodovi. Protivljenje gradnji mosta obična je ucjena kojom bo&scaron;njačko političko vodstvo poku&scaron;ava otežati povezivanje hrvatskoga juga sa sjeverom i oslobađanje Hrvatske od neumskog prometnog i političkog apsurda.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Nakon svega rečenoga Bakir Izetbegović je pozvao na &ldquo;relaksaciju&rdquo; odnosa ustvrdiv&scaron;i: &ldquo;Imate Bo&scaron;njake i Bosnu i Hercegovinu koji žele mir s Hrvatima, dobrosusjedske odnose, ravnopravne odnose, ispomoć jedni drugima.&rdquo; Doista! Ta je rečenica u suprotnosti sa svime &scaron;to je prethodno izrečeno, ali sve skupa vrlo jasno pokazuje pod kojim bi to uvjetima Hrvatska i Hrvati mogli graditi dobrosusjedske odnose s aktualnim bo&scaron;njačkim vodstvom. Izetbegovićev nastup na HTV-u jako podsjeća na istup Radovana Karadžića u Skup&scaron;tini BiH 14. listopada 1991., kada je rekao da oni koji žele srpski narod silom odvesti iz Jugoslavije &ldquo;vode BiH u pakao, a muslimanski narod možda u nestanak, jer muslimanski narod ne može da se odbrani ako bude rat ovdje&rdquo;. Možda je sličnosti svojih izjava s Karadžićevim prijetnjama u jednom momentu postao svjestan i Izetbegović pa je dodao &ldquo;alibi rečenicu&rdquo; kako on i Bo&scaron;njaci neće započeti rat, jer se zna tko ga na Balkanu svaki put počinje. Pa kada se već vraćamo u pro&scaron;lost i davne ratove, da vidimo zna li se ba&scaron; sve i tko je to na Balkanu odnosno u biv&scaron;oj Jugoslaviji i njezinoj bližoj okolici &ldquo;svaki put&rdquo; započinjao ratove.</p> <p>&nbsp;</p> <p>U kontekstu duboke nostalgije za osmanskim razdobljem, sve čvr&scaron;će duhovne, kulturne i političke veze bo&scaron;njačkih elita s Turskom, ali i već odmaklog procesa samoviktimizacije, nije zgorega podsjetiti na neke činjenice iz pro&scaron;losti. Prema podacima Salima Ćerića, bosanski i hercegovački muslimani sudjelovali su u 241 bici protiv 16 različitih kr&scaron;ćanskih naroda. Na teritoriju dana&scaron;nje BiH vođeno je 85 bitaka, a ostale na teritoriju drugih država. Muslimani iz BiH vodili su 129 bitaka sa susjednim narodima, i to 67 s Hrvatima, a 29 sa Srbima i Crnogorcima. U bici na Mohaču 1526. sudjelovalo je oko 20.000 muslimana iz BiH, dok ih je iduće godine otprilike isto toliko sudjelovalo u pljačka&scaron;kom pohodu na Hrvatsku. U sličnom pohodu na Hrvatsku tijekom 1531. godine sudjelovalo ih je oko 50.000. Bosanski i hercegovački muslimani vodili su od 15. do 18. stoljeća uglavnom napadačke ratove protiv Hrvata, dok su u 18. i 19. stoljeću, u vrijeme slabljenja Osmanskog Carstva, vodili uglavnom obrambene ratove protiv Srba i Crnogoraca. Sjećanja na ove kasnije ratove puno su svježija, &scaron;to je pospje&scaron;ilo hrvatsku propagandu iz 19. stoljeća kako su bosanski i hercegovački muslimani &ldquo;cvijeće hrvatskog naroda&rdquo; te da oni &ldquo;nisu nikada ratovali protiv Hrvata&rdquo;. Jesu li bitke pod Klisom, Bečom, Sigetom ili Sentom u kojima je sudjelovao i izginuo veliki broj &ldquo;bosanskih gazija&rdquo; genocidi nad &ldquo;na&scaron;im narodom&rdquo; ili su to osvajački ratovi i eventualno &ldquo;genocidi&rdquo; nad tamo&scaron;njim stanovni&scaron;tvom? Zna li Bakir Izetbegović &ldquo;tko je svaki put na Balkanu počeo konflikt&rdquo; i od kada se taj &ldquo;svaki put&rdquo; računa?</p> <p>&nbsp;</p> <p>Izetbegovićeva prijetnja dio je uobičajene retorike bo&scaron;njačkih nacionalista i bosanskih unitarista. Kada je u siječnju 2009. do&scaron;lo do određenog kompromisa triju nacionalnih vodstava formuliranog u tzv. Prudskom sporazumu, tada&scaron;nji bo&scaron;njački član Predsjedni&scaron;tva Haris Silajdžić nekontrolirano je u tv-emisiji vikao na biv&scaron;ega predsjednika SDA Sulejmana Tihića prijeteći &ldquo;novim sukobima Hrvata i Bo&scaron;njaka&rdquo;. Samo mjesec dana kasnije i sam Tihić, koji je inače smatran miroljubivim i umjerenim političarom, pod pritiskom očekivanja bo&scaron;njačke javnosti i optužbi za izdaju, upozoravao je na mogućnost ratnih sukoba ako se ne postigne sporazum. To je ponovio i krajem lipnja iste godine u kontekstu mogućeg ukidanja institucije Visokog predstavnika (OHR). U listopadu je Tihić zatražio jačanje državne razine vlasti, uz katastrofičnu prijetnju ili procjenu - kako se kome vi&scaron;e sviđa: &rdquo;Ostane li ovako, nije pitanje hoće li doći do sukoba, nego kada će doći.&rdquo;</p> <p>&nbsp;</p> <p>Sličnih izjava ima na stotine pa bi se lako moglo pomisliti kako one zapravo i nisu odraz stvarnosti, već prije nemoći i frustracije. Međutim, nakon općenitih i pomalo uvijenih prijetećih procjena političara uslijedile su i puno konkretnije prijetnje i pozivi biv&scaron;ih ratnih zapovjednika bo&scaron;njačko-muslimanske Armije BiH. Nekada&scaron;nji zapovjednik Vrhovnog &scaron;taba Armije BiH Sefer Halilović vi&scaron;e puta je otvoreno prijetio ratom i Hrvatima i Srbima. Od njegovih su se izjava u rujnu 2016. ograđivale čak i neke bo&scaron;njačke boračke organizacije. Biv&scaron;i zapovjednik Petog korpusa Armije BiH Atif Dudaković održao je u siječnju pro&scaron;le godine u Luksemburgu tribinu na kojoj je pozvao mlade Bo&scaron;njake da se naoružaju. Rekao je da su Bo&scaron;njaci olako napustili služenje vojnog roka te zatražio da svaki Bo&scaron;njak sa 17 godina mora sebi kupiti vojnu odoru, čizme, vreću za spavanje i ruksak.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Na odaziv, izgleda, nije trebalo puno čekati, ovih dana na internetu se pojavila snimka iz kampa za obuku &ldquo;askera&rdquo; &scaron;to je turski naziv za vojnike. Kamp je izgrađen uz jezero Jelen na teritoriju Te&scaron;nja, tik uz granicu općine Usora s većinskim hrvatskim stanovni&scaron;tvom. Osnovali su ga pripadnici vehabijskog/selefijskog pokreta, a polaznici obuke su bo&scaron;njački/muslimanski dječaci koji se, po riječima osnivača kampa izrečenim na javnoj televiziji, &ldquo;brinu o svom tijelu i duhu&rdquo; i pripremaju se &ldquo;za ono &scaron;to dolazi&rdquo;. A &scaron;to to dolazi možemo pretpostavljati i eventualno zaključivati iz prijetnji ratom koje sve če&scaron;će i otvorenije &scaron;alju bo&scaron;njački političari i ratni zapovjednici, iz ciljeva obuke koju u zemlji i inozemstvu provode razni &ldquo;askeri&rdquo;, iz nefunkcioniranja institucija BiH te iz kukavičke i licemjerne &scaron;utnje međunarodnih organizacija i europskih država koje su &ldquo;garant provedbe Daytonskog sporazuma&rdquo; i očuvanja mira u BiH. &Scaron;to god se dogodilo, Hrvati će logikom mjerljivosti političkog utjecaja za to biti najmanje odgovorni, ali nije isključeno, da će kao i ranije, ako budu naivni, ispasti najvi&scaron;e krivi.</p> <p>&nbsp;</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/18-02-16-bakirasker.jpgKARNEVAL LJUBUŠKOG I ČAPLJINE: 'Pokopan' Komšić, presude Agiusu, Mesiću, Pusićki, Nobilu...http://grude.com/clanak/?i=6230762307Grude.com - klik u svijetSun, 11 Feb 2018 22:43:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=18-02-11-018_karneval_capljina_glavna.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Koliko god bile raznolike, zanimljive, neobične... maškare nose puno jaču poruku i upozoravaju na društvene anomalije, imaju za cilj prikazati one koji su im se prikazali kao negativci jednog vremena.<p>&nbsp;</p> <p>Tako je Čapljina svojevrsnim performansom sahranila grobara Hrvata u BiH Željka Kom&scaron;ića. Prevarant u odijelu koji je osam godina sjedio u Predsjedni&scaron;tvu BiH bez da je imao glasove Hrvata ponovno je najavio da je spreman Hrvatima zagorčati život i ući u Predsjedni&scaron;tvo, naravno, glasovima Bo&scaron;njaka. Kom&scaron;ić je za igrokaz u Čapljini rekao da je morbidan i bolestan, na &scaron;to su ga prijatelji Bo&scaron;njaci ponovno počeli tjerati da se kandidira za člana Predsjedni&scaron;tva BiH. Karakteristika Kom&scaron;ićevih glasača je ta da su ostali u komunizmu, uskih pogleda na svijet, spremnih, ako im se dopusti, doslovno ubiti svakoga tko ne misli kao i oni, kao &scaron;to je svojevremeno činio Kom&scaron;ićev uzor Josip Broz Tito.</p> <p>&nbsp;</p> <p>U Ljubu&scaron;kom pak, donesena je presuda i to izdajnicima Hrvata. Na slici dominiraju Stipe Mesić i Vesna Pusić koji su i&scaron;li u Haag svjedočeći protiv Hrvata i Hrvatske, onih koji su im omogućili desetljeća ugodnog života na račun istih tih Hrvata i Hrvatske.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Onaj kojeg nijedan karneval nije zaboravio zasigurno je malte&scaron;ki sudac Carmel Agius, ishlapljeli starac kojeg će do kraja života proganjati slika čovjeka koji je odbacio njegovu presudu i poput Sokrata oduzeo sebi život - pred sudom i sucima!</p> <p>&nbsp;</p> <p>Karneval je svoje rekao! Sapienti sat!</p> <p>&nbsp;</p> <p><em><strong>Grude.com</strong></em></p>//grude.com/Datoteke/Novosti/18-02-11-018_karneval_capljina_glavna.jpgMirjana Ereš ususret Valentinovu: Nijedan poklon nije ljepši od iskrene ljubavihttp://grude.com/clanak/?i=6225362253Grude.com - klik u svijetThu, 08 Feb 2018 22:00:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=18-02-08-eresica1.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Bliži nam se dan u godini za koji kažemo da je dan svih zaljubljenih!<p>&nbsp;</p> <p style="text-align: right;"><em><strong>Pi&scaron;e: Mirjana Ere&scaron;/Grude.com</strong></em></p> <p>&nbsp;</p> <p>Izlozi po parfumerijama, buticima, shopping centrima biti će ukra&scaron;eni srcima, crvenom bojom jer ona je simbol ljubavi od davnina.Cvjećarnice će nabaviti veliku količinu crvenih ruža nego to inače čine, te jo&scaron; neko ukrasno cvijeće koje ide u kombinaciji s ružom.Sve će biti preplavljeno crvenilom, obojeno bojom ljubavi. A ti...? Hoće&scaron; li za taj dan i ti urediti svoj izlog ljubavi? Hoće&scaron; li napraviti naljep&scaron;a srca i obući se u crveno? Hoće&scaron; li otići u obližnju trgovinu i svojoj ljubavi kupiti najbolju i najljep&scaron;u ko&scaron;ulju ili haljinu? Hoće&scaron; li otići u obližnju parfumeriju i kupiti naljep&scaron;i parfem, onaj koji se tebi svidio , koji tebi naljep&scaron;e miri&scaron;e, na koji bi ti da miri&scaron;e tvoja ljubav? Hoće&scaron; li otići u zlatarnicu i kupiti najljep&scaron;u narukvicu sa najljep&scaron;im biserima?</p> <p>&nbsp;</p> <p>Divno je kada ima&scaron; uspomenu, kada te podsjeća na nekog, na ne&scaron;to tebi bitno!</p> <p>&nbsp;</p> <p>A &scaron;to je s tobom, tvojim srcem?</p> <p>&nbsp;</p> <p>Jesi li ga poklonio iskreno? Ili ti je to dan koji samo obilježava da je Dan zaljubljenih i da je tradicija da se ne&scaron;to pokloni voljenoj osobi... &Scaron;to je s tvojim srcem? Jel ono ima na sebi najljep&scaron;u ko&scaron;ulju , miri&scaron;e li ono na najljep&scaron;i parfem, nosi li ono najljep&scaron;e bisere na sebi? Pogledaj malo, molim te... Kad to sve pokloni&scaron;, ko&scaron;ulju preraste&scaron;, parfem se potro&scaron;i, a narukvica izgubi svoje blje&scaron;tavilo, ostaje&scaron; ti i tvoje srce... Jesi li uz sve te poklone iskreno poklonio sebe, svoj život i svoju ljubav? Jesi li toj ljubavi poklonio sigurnost svojih ruku i svoju du&scaron;u? Jesi li se pomolio za nju ili za njega navečer prije nego &scaron;to utone&scaron; u san... Jesi li se brinuo o njoj? Jesi li je podizao kada je padala, tje&scaron;io kad je klonula? Jesi li obrisao suze kad je plakala? Jesi se radovao skupa s njom, nasmijavao kad je bila tužna, smirivao ili možda &scaron;utio kad je bila histerična? Može li imati u tebe povjerenje da će&scaron; biti tu uvijek ili će&scaron; pak otići? Jesi li tu za nju ili njega, onako iskreno?</p> <p>&nbsp;</p> <p>Ima&scaron; samo jedan život i ako u ovom jednom životu pronađe&scaron; nekoga tko je za tebe, tko te voli, tko živi za tebe, ako pronađe&scaron; nekoga tko te prihvaća sa svim manama i vrlinama koje posjeduje&scaron;... na&scaron;ao si sve...</p> <p>&nbsp;</p> <p>Nemoj se bojati voljeti unatoč porazima koje si možda doživio u životu! Pokaži svaki dan, svaki sat, koliko ti on ili ona znače. Ne samo na taj dan. Materija je lijepa, ali nije sve u njoj... Nijedan poklon nije ljep&scaron;i od iskrene ljubavi! Nema iznosa kojim se ona može platit, a nekada se tako jefitno može prodati... Nemoj je prodati!! Nikome! Čuvaj ju i bori se za tu ljubav u valovima života. U sreći i u nesreći! U dobru i u zlu. Pokaži ovom svijetu koji je pomalo izgubio smisao za istinsku ljubav, da ona jo&scaron; postoji! Ima je jo&scaron;! Voli tiho, polako, s malo dokazivanja, s puno srca i dozom ludila! Nitko nije savr&scaron;en! Savr&scaron;enstvo ne treba tražiti ali ga može&scaron; stvoriti ti i tvoj pravi odabir! Kada ti je Bog stvarao srce, ostavio je prazno mjesto za tu jednu osobu koja te nadopunjuje. Nije ista kao ti, ali njezin sadržaj odgovara tvojem životu jer si ti s njom potpun! Sedam milijardi du&scaron;a di&scaron;e zbog nekoga! A ti? ...</p> <p>&nbsp;</p> <p><em><strong>Mirjana Ere&scaron;/Grude.com</strong></em></p>//grude.com/Datoteke/Novosti/18-02-08-eresica1.jpgDANIJELA LUBURIĆ: Ne vraćamo se u Hercegovinu zbog onog: 'Što će selo reći'http://grude.com/clanak/?i=6197161971Grude.com - klik u svijetFri, 26 Jan 2018 14:24:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=18-01-26-danijela-luburic-medugorje1-640x379.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Ja sam vam otišla zbog ljubavi.<p>Bila sam najveća protivnica toga da spremim kofer i zaputim se tamo negdje daleko. Tamo gdje ti obećavaju i uvjeravaju te u neko bolje sutra. Oti&scaron;la sam prije dvije godine. &Scaron;to na&scaron; narod kaže: &ldquo;Nije ljubav pura!&rdquo;. Bome nit&rsquo; je pura nit&rsquo; je lučnica. Ali neću vi&scaron;e o sebi&hellip;</p> <p>&nbsp;</p> <p>Bilo je to oko Božića. Uđem na instagram i ugledam jednu fotografiju. Zvone, Pero, Nikola, Marin i ako se ne varam Domo na njoj. Gledam i razmi&scaron;ljam od kada ih nisam srela i kako ih je fino vidjeti na okupu. Vrati mi se u glavu onaj zidić na &ldquo;Glavici&rdquo; u Donjem Velikom Ograđeniku. Dok smo bili djeca tamo smo se okupljali ljeti, u večernje sate. O&scaron;amari me realnost kada shvatih da je cijela ta grupa momaka &ldquo;vani&rdquo;. Znala sam da ih je dosta oti&scaron;lo, ali ne i da ih je toliko.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Jedan od braće prije mi je često ponavljao: &ldquo;Nađi mi neki posao tamo!&rdquo;, i uvijek sam ga odbijala od te pomisli. Ne bi ja rekla da je bolji život vani. Jedino &scaron;to je dobro je osiguranje, ostalo je manje-vi&scaron;e isto.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Kada vam kažu da imaju plaću od nekoliko tisuća eura, većina ih pomisli: &ldquo;Trebao bi i ja otići kada je tako dobro!&rdquo;. Nitko ne priča o cijeni stanova, kiriji, računima&hellip;</p> <p>&nbsp;</p> <p>Nitko vam ne kaže da za one pare kojima plate jednu kavu u Austriji, Njemačkoj ili gdje već, kod nas u Hercegovini može&scaron; popiti 3 iste.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Nitko ne priča da ručak za dvoje u jednom restoranu ko&scaron;ta kao ručak za 10 osoba u Hercegovini. Svi samo čuju ono kako je tamo negdje plaća veća tri puta od one koju vi imate. Veći standard, veća plaća. To su priče. Ako plaćaju obveze koje sam navela gore, a jesu, onda ti dođe kao da su i u Hercegovini.</p> <p>&nbsp;</p> <p>I kada poželi&scaron; otići, tri puta promisli. Tri puta sračunaj, saberi i oduzmi. Osiguranje i zdravstvo jesu bolji, ali nadat ćemo se da će se jednom ta situacija pobolj&scaron;ati i u Hercegovini.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Napu&scaron;tati ognji&scaron;te za koje su ti se pradedo, dedo i ćaća borili je li vrijedi?</p> <p><br />Ostavljati kuće prazne, one u koje je netko tvoj ulagao zadnji dinar uz rečenicu: &ldquo;Neka, valjat će dici. Vridi!&rdquo;- je li po&scaron;teno?</p> <p>&nbsp;</p> <p>I ako ćemo biti iskreni, svi mi koji smo vani, trebamo reći kako je, a to je da nigdje nije ljep&scaron;e nego kod kuće!</p> <p>&nbsp;</p> <p>Trebamo prestati &ldquo;mazati&rdquo; ljudima oči kako nam je divno i kako uživamo dok kačimo po facebooku fotke iz inozemstva sa umjetnim osmjesima. Trebamo svima koji su ostali reći da nam &scaron;etnja ulicama koje blistaju od tuđe kulture nikada neće prirasti srcu kao onaj kameni zidić u ulici pored bandere gdje smo se k&rsquo;o dica skupljali. Trebamo uzviknuti svima koji spreme kofere: &ldquo;Stani!!! Ne idi!&rdquo;.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Nema &ldquo;vani&rdquo; one tre&scaron;nje na grudini gdje smo more uspomena stvorili. Neće ti dite znati koja je avantura praviti logor u &scaron;umi ni koja radost ti zaigra u srcu kada napuni&scaron; onu žaku sijenom pa se spusti&scaron; niz ulicu čim padne prvi snijeg.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Neće znati kakvo je veselje gazati grožđe ni ro&scaron;tiljati uz pjesmu do zore. Neće znati &scaron;ta je karijola niti će se natjecati s bratom k&rsquo;o će vi&scaron;e drva natovariti i složiti. Neće znati kako je fino poslu&scaron;ati ne&scaron;to babu i dedu i neće se radovati onih 5 maraka s kojima bi ga nagradili.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Vi&scaron;e radi ponos u nas &scaron;to smo &ldquo;vani&rdquo;, i onaj neki inat i sram &scaron;to smo oti&scaron;li, pa ni nećemo da kažemo da smo se pokajali. Pričat ćemo vam svi da ste budale &scaron;to ste ostali, a zavidit ćemo vam. Jer dobro znamo kako je &ldquo;vani&rdquo;, a kako je u Hercegovini.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Znamo koliko vi uživate i kako puno bolje živite nego svi mi koji smo &ldquo;poletili&rdquo; preko granice. U jesen ćemo zami&scaron;ljati nasmijana lica dok trgate grožđe i pjevate. U ljeto ćemo čeznuti za Neretvom, Kravicom, Božjakom&hellip;i onim mirisnim i čistim zrakom koji smo udisali.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Za Božić ćemo vam za stolom pričati kako se nismo pokajali &scaron;to smo oti&scaron;li, a gutat ćemo knedlu kada budemo polazili. I bit ćemo sebični i tjerati vas &ldquo;vani&rdquo; da nas bude &scaron;to vi&scaron;e kako bi nam bilo lak&scaron;e stariti.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Psovat ćemo na državu, političare, vladu, poslovođe, plaće u Hercegovini i sebe same ćemo tje&scaron;iti, jer je lak&scaron;e dan izgurati sebe lažući.</p> <p>&nbsp;</p> <p>I svi do jednog bi se sutra vratili, ali ne da nam ponos zbog onog: &ldquo;&Scaron;ta će selo reći?&rdquo;. Hercegovci smo. Te&scaron;ko nam je poraz priznati. Tko je oti&scaron;ao neće se ni vratiti, a ti &scaron;to si mislio otići, tako ti svega, ostani!! Ne idi.</p> <p>&nbsp;</p> <p><a href="http://hip.ba/2018/01/25/danijela-luburic-stani-ne-idi/" target="_blank">Danijela Luburić/Hip.ba</a></p>//grude.com/Datoteke/Novosti/18-01-26-danijela-luburic-medugorje1-640x379.jpg“Teolozi” s portala „Vjera i djela“ udaraju po Međugorju i mons. Hoseruhttp://grude.com/clanak/?i=5164351643Grude.com - klik u svijetMon, 08 Jan 2018 19:17:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=18-01-08-017_napadi_na_hosera.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Ništa novo u posljednjih 37 godina kad je u pitanju Međugorje. Pitate se kako to ništa novo. Vrlo jednostavno. Trude se svim silama srušiti ga, obezvrijediti. Prolaze sustavi, režimi, generacije… a ono je tu.<p>&nbsp;</p> <p>Ono je najveća ispovjedaonica u Europi kako reče u pro&scaron;logodi&scaron;njem intervjuu vrhbosanski kardinal Vinko Puljić, prvi čovjek Crkve u BiH.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Deseci tisuća svetih misa, milijuni sv. ispovijedi, milijarde izmoljenih očena&scaron;a. Uz mnoge plodove izlječenja, usli&scaron;anih molitvi, obraćenja&hellip; iz Vatikana dođe nadbiskup Henryk Hoser, posebni izaslanik pape Franje kako bi utvrdio stanje u Međugorju i predao svoje izvje&scaron;će onome tko ga je imenovao.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Njegovo izvje&scaron;će je bilo vrlo pozitivno, poruke koje je on poslao čuo je cijeli svijet: &bdquo;U Međugorju se ponovno nalazi svjetlo, budite nositelji tog svjetla&ldquo;. Uz sve to, rekao je kako nema nikakve prepreke za organiziranje službenih hodoča&scaron;ća u Međugorje.</p> <p>&nbsp;</p> <p>I eto problema. To je zaboljelo one koji sebe prozva&scaron;e znanstvenicima, teolozima, poznavateljima vjere, nadljudima.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Jedna od takvih je i kolumnistica portala &ldquo;Vjera i djela&rdquo; (vjeraidjela.com) izvjesna mr. Snježana Majdandžić-Gladić, za koju ispod potpisanog članka pi&scaron;e da je Urednica stranice zlatnadjeca.com.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Dotična već neko vrijeme &bdquo;udara&ldquo; po Međugorju. Ba&scaron; kao i svi oni koji to čine zadnjih 37 godina, s &ldquo;mno&scaron;tvom argumenata&rdquo;.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Njezini tekstovi nose ovakve naslove:</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Kojim autoritetom nadbiskup Hoser progla&scaron;ava Međugorje sveti&scaron;tem?</strong></p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Međugorski fanatizam i papin izaslanik nadbiskup Hoser</strong></p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>O međugorskim zelotima ili gospom protiv Gospe</strong></p> <p>&nbsp;</p> <p>Osim teme Međugorja, spomenuta kolumnistica potpisuje i ovakve tekstove:</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Lepinje sa salamom, sirom i krastavcima</strong></p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Ćufte u umaku od rajčice</strong></p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Filovana paprika</strong></p> <p>&nbsp;</p> <p>U slast.</p> <p>&nbsp;</p> <p><a href="http://www.brotnjo.info/" target="_blank"><em><strong>Brotnjo.info</strong></em></a></p>//grude.com/Datoteke/Novosti/18-01-08-017_napadi_na_hosera.jpgGodinu prije odlaska Ratko Perić u svome stilu. Župe je 1993. osnivao zbog dekreta...http://grude.com/clanak/?i=5163451634Grude.com - klik u svijetSun, 07 Jan 2018 22:18:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=18-01-07-018_ratko.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Crkva u BiH doživjeti će uskoro ogromne promjene. Doći će novi ljudi na čelo većine biskupija. Mnogi se tome raduju. <p>&nbsp;</p> <p>Godine 2019. Ratko Perić navr&scaron;iti će 75 godina.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Vi&scaron;i crkveni krugovi pripremaju se za njegov odlazak sa čela dijela Mostarsko-duvanjske i Trebinjsko-mrkanske biskupije, isto kao &scaron;to se pripremaju za odlazak bilo kojeg biskupa koji navr&scaron;i 74 godine života, a Papinim dokumentom mora otići u 75. godini života.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Unatoč tome &scaron;to je daleko od vremena kada je pogledom parao svakoga tko mu se usudio ne&scaron;to sugerirati, a ne poklapa se s njegovim mi&scaron;ljenjem, Ratko Perić retoriku ni na kraju svoje biskupske dužnosti neće, očito je, promijeniti. Na svetkovinu Bogojavljenja, slavio je srebrni jubilej četriju župa koje je osnovao 1993. u Mostaru. Bilo je na svetoj misi, uz njega, jo&scaron; 13 donova.</p> <p>Među njima, dosta časnih svećenika na koje je Ratko stavio simbol "slučaja", gurnuo ih u vatru.</p> <p>&nbsp;</p> <p>U svome govoru, 74-godi&scaron;nji Ratko je istaknuo najveći, odnosno, prvi motiv osnutka župa 1993. godine. Pretpostavljate, nije rekao da je najveći motiv bio taj da bude &scaron;to veći broj vjernika na misama, također nije rekao da je bio najveći motiv približiti ljude Bogu... najveći motiv, reče Ratko, a pi&scaron;e portal md-tm.ba je da se provede dekret Romanis Pontificibus. <span style="font-size: x-small;"><strong>"<span style="font-family: times new roman, times, serif;">Prvi, da se provede dekret Svete Stolice <em>Romanis Pontificibus</em>, koji je blaženi papa Pavao VI. odobrio <em>in forma specifica", </em></span></strong></span>reče Ratko, a prenosi md-tb.ba.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Na drugome mjestu, je bilo to da se izađe u susret ljudima u te&scaron;kim ratnim uvjetima.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Kako je se izi&scaron;lo ususret najbolje pokazuje knjiga "Mostarski dnevnik" o kojoj se nedavno govorilo u kontekstu presude Hrvatima u Haagu.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Jo&scaron; jedna sumorna godina je pro&scaron;la. Proslavio je Ratko lani i srebreni jubilej. Neki će slaviti tek iduće godine. A moglo je drukčije...</p> <p>&nbsp;</p> <div>Papa Franjo je jo&scaron; 2014. potvrdio i precizirao dokument po kojem svi biskupi s navr&scaron;enih 75 godina moraju otići u mirovinu i od čega nisu izuzeti ni oni na položaju u kuriji ili na čelima i u organima biskupskih konferencija.</div> <div>&nbsp;</div> <div>&nbsp;</div> <div> <div>Papa biskupima od kojih namjerava zatražiti odlazak s položaja priopćuje razlog takvog svog zahtjeva i saslu&scaron;ava njihova obrazloženja, a onda traži njihovu ostavku. Norme dokumenta odnose se na odlazak u mirovinu diocezanskih biskupa kao i onih koji su na položajima u vatikanskoj kuriji na koje ih postavlja papa.</div> <div>&nbsp;</div> </div> <p>Dokumentom kojeg je donio papa Franjo se utvrđuje kako i oni biskupi koji odu u mirovinu iz svoje biskupije, iz svog pastoralnog ureda, moraju otići u mirovinu i s bilo kojeg ureda na nacionalnoj razini.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Nema vi&scaron;e vlasti, nema vi&scaron;e moći. Nakon desetljeća vladavine...</p> <p>&nbsp;</p> <p><em><strong>Grude.com</strong></em></p>//grude.com/Datoteke/Novosti/18-01-07-018_ratko.jpg'Kod nas je najviše posla pa se nemamo kad...'http://grude.com/clanak/?i=5161951619Grude.com - klik u svijetFri, 05 Jan 2018 18:37:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=18-01-05-seks.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>S vremena na vrijeme Grude.com, očito, dobije neke informacije pa "ubode" neku dobru priču. Dogodi se i vama, iako nisam neki obožavatelj portala općenito, pa tako ni vašega, ali volim pročitati. Zadnja koju su "uboli" je ova o većem broju umrlih nego krštenih u svim župama općine Grude.<p>&nbsp;</p> <p>Zato vam &scaron;aljem mail u nadi da ćete ga objaviti.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Niste vijest o većem broju umrlih "uboli" zbog brojki, one su očajne, sumorne, nego zbog izdvajanja citata profesora &Scaron;terna kojeg itekako cijenim i čije bi riječi trebalo primijeniti jer nam statistika ne ide u prilog. Možda će ti citati motivirati i mlade očeve da vi&scaron;e "bodu" i da se djeca počnu rađati jer, objektivno, u općini Grude nema ba&scaron; previ&scaron;e razloga da se priča kako roditelji ne mogu imati vi&scaron;e djece jer je situacija te&scaron;ka.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Primjerice, ja sam iz Gruda i bilo nas je &scaron;estero u obitelji, i ja ih imam troje.&nbsp; U onim vremenima, kada je komunizam harao, rađati Hrvate nije bilo nimalo lako, ali hrvatske majke rađale su ih. Koru kruha su odvajale od sebe da nahrane djecu, zato nemojmo pričati o te&scaron;kim vremenima.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Da nađem opravdanje, ispričati ću vic jednoga poznanika, koji također nije aktivan u pravljenju djece. Grude su, primjerice, po mnogim parametrima u ekonomskom vrhu Bosne i Hercegovine. Posla ima, svi koji su tu ne&scaron;to rade... sada, o plaćama se može pričati, ali posla ima... pa taj poznanik koji je u braku, a jo&scaron; nema djece nedavno mi kaže: Kod nas je najvi&scaron;e posla, pa se nemamo kad j***t.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Sapienti sat...</p> <p>&nbsp;</p> <p>Ipak, nemojte da vam to bude izlika... U braku ste, radite na djeci, na&scaron;oj budućnosti. Nemojte me pogre&scaron;no shvatiti, inače nisam vulgaran, ali sada moram jer mi neke priče postaju neshvatljive. A ako i jesam vulgaran, za ovu temu sam morao... sad objavite, ako hoćete... lp</p> <p>&nbsp;</p> <p><em><strong>Čitatelj/Grude.com</strong></em></p> <p><em><strong>(Poruku smo objavili u cijelosti)</strong></em></p>//grude.com/Datoteke/Novosti/18-01-05-seks.jpgAndrijanić: Međugorje demantira svoje protivnike, napadi na Crkvu pod papom Franjom neće uspjeti!http://grude.com/clanak/?i=5157551575Grude.com - klik u svijetSat, 30 Dec 2017 10:57:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=17-12-30-hoser.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Kada se dogodi neki radostan ili pak tužan trenutak, ovisno o tome o kojim razmjerima je riječ, većina ljudi se sjeća što je radila u tom trenutku.<p>&nbsp;</p> <p>Papa Franjo je od ožujka 2013. godine toliko zadužio Katoličku crkvu da se rijetko tko ne može sjetiti gdje je bio tog 13. ožujka 2013. godine, u poslijepodnevnim satima, kada je bijeli dim u Vatikanu označio izbor 266. pape.</p> <p style="text-align: right;">&nbsp;</p> <p style="text-align: right;"><em><strong>Pi&scaron;e: Željko Andrijanić/Večernji list</strong></em></p> <p>&nbsp;</p> <p>Prvim potezima Franjo je pokazao kako neće biti papa zarobljen u okove, već papa blizak narodu, životu običnog čovjeka i njegovim problemima. I Crkva u BiH ubrzo je shvatila kako u Franji ima prijatelja. Godine 2015. do&scaron;ao je u BiH, a u 2017. uključio se i u rje&scaron;avanje statusa Međugorja imenovanjem Henryka Hosera za svog posebnog izaslanika za Međugorje. Na početku nitko nije znao &scaron;to očekivati od var&scaron;avskoga nadbiskupa, Poljaka, ali kada se zna da ga je izabrao izravno papa Franjo, bilo je jasno da bira sličnoga sebi i da za Međugorje, unatoč snažnim protivnicima, stižu bolji dani.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Već po prvim potezima bilo je vidljivo kako Hoser blagonaklono gleda na Međugorje, i tu se ne misli na ono Međugorje o kojem se &scaron;pekulira postoje li ukazanja ili ne, nego na Međugorje u kojem su milijuni ljudi prona&scaron;li svoj duhovni mir. Hercegovini je upravo trebao čovjek poput Henryka Hosera.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Nakon njegova dolaska i prvih poteza te izjava za medije, ponovno je počeo rasti i broj hodočasnika. Vjernici su ga odmah prihvatili, svjesni kako su dočekali svećenika koji na pravi način oslu&scaron;kuje njihov puls. Konačno je netko od crkvenih poglavara počeo slu&scaron;ati njihove želje i poistovjećivati se s njima. U Hoseru se osjećao onaj pozitivan zamah kakav je papa Franjo počeo usađivati pastirima Crkve kada je do&scaron;ao na njezino čelo u cilju dobrobiti i za Crkvu i za vjernike, a time i za cijelo čovječanstvo.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Krajem ove godine papa Franjo je umirovio Henryka Hosera jer je navr&scaron;io 75 godina života, a nakon &scaron;to je Papi podnio izvje&scaron;će o pastoralnoj situaciji u Međugorju...</p> <p>&nbsp;</p> <p>U trenutku pisanja ovoga teksta jedna vjeroučiteljica iz RH, poznata po &scaron;irenju mržnje, naziva Hosera nepromi&scaron;ljenim jer je &ldquo;upao u mrežu međugorskoga fanatizma&rdquo;.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Neizravno, cilj svega toga je napasti Crkvu pod papom Franjom.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Jasno je, to &scaron;to se Crkva otvorila narodu, &scaron;to su dolaskom pape Franje zapuhali novi vjetrovi, &scaron;to čelična ruka postaje ruka bliska ljudima, ne odgovara mnogima. Unatoč opstrukcijama, Papa iz svega toga izlazi kao pobjednik, odlučan za suradnju s Bogom i ljudima. Međugorje, desetljećima poslije, sve protivnike demantira rijekama hodočasnika, brojem pričesnika, osvjedočenim čudima..., a u prilog mu idu i detalji objavljeni iz izvje&scaron;ća Vatikanskoga povjerenstva, u kojem stoji kako je prvih sedam ukazanja Blažene Djevice Marije autentično. &bull;</p> <p>&nbsp;</p> <p><em><strong>Željko Andrijanić/Večernji list</strong></em></p>//grude.com/Datoteke/Novosti/17-12-30-hoser.jpgKomarica dotakao dno: Generala nazvao kukavicom i neuračunljivim!http://grude.com/clanak/?i=5151651516Grude.com - klik u svijetThu, 21 Dec 2017 00:09:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=17-12-21-017_komarica.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Kada se sagledaju biskupi u BiH, ruku na srce, teško je pronaći nekog s kojim se hrvatski narod može poistovjetiti. Franjo Komarica pak godinama se spominje u kontekstu onih najgorih jer njegov privatni rat protiv Hrvata Hercegovine, postalo je degutantno pratiti.<p>&nbsp;</p> <p>Milijuni maraka donirani su njegovoj Banjalučkoj biskupiji od napaćenog naroda, ali i od politike koja se u strahu od njegovog britkog i otrovnog jezika itekako nadavala nezasitnom biskupu.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Večeras je za probo&scaron;njačku N1 govorio protiv hrvatske &scaron;estorke. - Za mene nisu heroji. Ti ljudi koji takve ljude, koji su osuđeni - očito da su se poistovjetili s njima. To je zarazno. To ne vodi dobru. Moramo se boriti da se istina iznese, da budu maksimalno jasne i crne i bijele figure. Bojim se da ima kuma i kumova koji su tu - govorio je nesuvislo Komarica, ali jasno se može isčitati da je njegov govor usmjeren protiv Herceg Bosne, a osobito protiv Hrvata Hercegovine koje Komarica ortodoksno mrzi.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Komarica je najsličniji biv&scaron;em reisu Mustafi Ceriću, s tim da Cerić u svojim nesuvislim ispadima barem poku&scaron;ava obraniti vlastiti narod, premda ni Bo&scaron;njaci u većini slučajeva ne kuže &scaron;to Cerić poku&scaron;ava reći. Hrvati ne kuže, uglavnom, &scaron;to Komarica poku&scaron;ava reći, a ono &scaron;to je jedino vidljivo u njegovim 'urbi et orbijima' da ne podnosi Dragana Čovića, Hrvate Hercegovine, Herceg - Bosnu, očito ni branitelje HVO-a kad već ima snage osuđivati i pokojnog generala Slobodana Praljka čiji je čin na probo&scaron;njačkoj N1 nazvao kukavičkim, a njega proglasio neuračunljivim.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Bravo Franjo, već će neki NVO-i uvidjeti tvoju "brigu" za narod. Najteže ti je bilo prihvatiti ahdnamu i prvi put osuti paljbu protiv svog naroda. Sad već lak&scaron;e ide 'pastiru crkve'.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Papa Frane, &scaron;to ćemo s Crkvom u BiH?</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong><em>Glava/Grude.com</em></strong></p>//grude.com/Datoteke/Novosti/17-12-21-017_komarica.jpgSamo jedna rečenica za novu spiralu nasilja u Svetoj zemljihttp://grude.com/clanak/?i=5142851428Grude.com - klik u svijetTue, 12 Dec 2017 11:26:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=17-12-12-017_jerusalem.jpeg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Sučeljavanja u Bejrutu ispred zgrade veleposlanstva SAD-a. Turski predsjednik Erdogan optužuje Izrael kao “terorističku državu koja ubija djecu”. <p>&nbsp;</p> <p>Izraelski premijer Netanyahu optužuje Europu za hipokriziju jer nije ni&scaron;ta kazala o lansiranju raketa iz Gaze na Izrael. Arapska liga traži da istočni Jeruzalem bude glavni grad Palestine.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Papa Franjo sa zabrinuto&scaron;ću prati zbivanja na Srednjem istoku. A sve ulje za sada&scaron;nji plamen bacio je na srednjoistočni žar američki predsjednik Donald Trump najavom prebacivanja američkog veleposlanstva iz Tel Aviva u Jeruzalem kao budući izraelski glavni grad. Američka diplomacija morala je znati da će provedba odluke prethodnih američkih predsjednika, koji su samo najavljivali priznavanje Jeruzalema kao glavnoga grada Izraela, ali to nisu provodili, značiti novu palestinsku pobunu. Možda je američka diplomacija imala neke dogovore s nekim njoj naklonjenim arapskim zemljama, ali je isto tako morala znati ne samo da je ostale arapske države neće slijediti nego i da će se od odluke Bijele kuće distancirati i europske države. Čak ni najveća europska saveznica SAD-a, Velika Britanija, nije pljeskala na Trumpovu odluku. Papa Franjo ponavlja da je Jeruzalem &ldquo;sveti grad za kr&scaron;ćane, židove i muslimane cijeloga svijeta&rdquo;, te poziva na mudrost i da se ne upotrebljava sila. No, sila je već na djelu. Ubijeni su palestinski prosvjednici. Na autobusnoj stanici u Jeruzalemu Palestinac je napao izraelskog stražara. Zapravo, zahvaljujući nerealnom Trumpovu potezu, Srednjim istokom ponovo su počeli plesati svi negativni duhovi. Jer, nije realno da, zato &scaron;to je &scaron;ef najmoćnije države na svijetu rekao da priznaje Jeruzalem glavnim gradom izraelske države, to i drugi prihvate kao zdravo za gotovo. A u tu već samu po sebi kompliciranu situaciju ubacuju se i drugi, ali ne u interesu nalaženja kompromisa ili rje&scaron;enja stanja, već u korist vlastite kampanje, kao &scaron;to to čini Erdogan koji želi biti veći Palestinac od Palestinaca.</p> <p>&nbsp;</p> <p><em><strong>Silvije Toma&scaron;ević/Večernji list<br />Foto:Reuters</strong></em></p>//grude.com/Datoteke/Novosti/17-12-12-017_jerusalem.jpegJozo Pavković: Hrvati moraju prednjačiti u stvaranju pomirbehttp://grude.com/clanak/?i=5142751427Grude.com - klik u svijetTue, 12 Dec 2017 11:04:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=17-12-12-017_haag.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Poput ljudi koji uživaju u vlastitom mučenju i poniženju (mazohizam), tako su se Hrvati nakon haaške presude počeli natjecati kako sami sebe što jače samooptužiti.<div>&nbsp;</div> <p style="text-align: right;"><em><strong>Jozo Pavković/Večernji list</strong></em></p> <p>&nbsp;</p> <p>Iako nitko nije proučio sadržaj haa&scaron;ke presude o udruženom zločinačkom pothvatu, većina tvrdi kako je optužena Hrvatska, svi Hrvati, a osobito Hrvati u BiH. U tako zaglu&scaron;ujućoj medijskoj buci ne čuje se čak ni demanti &ldquo;autora&rdquo;. Evo &scaron;to su na Vijeću sigurnosti nakon presude &ldquo;hrvatskoj &scaron;estorci&rdquo; kazali glavni tumači haa&scaron;kih odluka. &ldquo;Zločine su počinili pojedinci, ponavljam - pojedinci, a ne zemlje, narodi i vlade&rdquo;, kazao je predsjednik Haa&scaron;kog suda Carmel Agius.</p> <p>&nbsp;</p> <p>&ldquo;Ni jedan narod nije odgovoran za ratni zločin, krivnja je isključivo na pojedincu&rdquo;, naglasio je glavni haa&scaron;ki tužitelj Serge Brammertz.</p> <p>&nbsp;</p> <p>&ldquo;Svaka presuda je presuda pojedincima, a ne državama&rdquo;, objasnio je glavni tajnik UN-a Ant&oacute;nio Guterres. Dakle, nema kolektivne optužnice ni odgovornosti. Uostalom, niti se Hrvatskoj ili Hrvatima u BiH sudilo, niti su bili na optuženičkoj klupi, jer da je tako, bili bi tamo stranka u postupku. I branili se. Nažalost, javnost, kao &ldquo;službeni&rdquo; tumač haa&scaron;ke presude, već je stvorila gotovo legalan okvir za političku, kolektivnu presudu svim Hrvatima. Osobito u BiH. Sada, kada su zbog toga prolili svu žuč na Srbe, Bo&scaron;njake i međunarodni sud, treba vidjeti &scaron;to će s vlastitim krivnjama i nesposobnostima. Kako na izgubljenoj presudi sebi ne pripisivati bar ono &scaron;to u njoj ne pi&scaron;e. Hrvati moraju pokrenuti pravnu ofenzivu u njezinu tumačenju. Kada već ne postoji presuda narodu i državi, treba sve učiniti da se dokaže kako ne postoji ni pojedinačna odgovornost Prlića i ostalih. Jer, na koncu, nitko od &ldquo;&scaron;estorke&rdquo; nije ni osuđen za individualni zločin. Tim i drugim argumentima može se u eventualnoj reviziji skinuti &ldquo;udruženi zločinački pothvat&rdquo;. Oni koji su počinili zločine trebaju odgovarati, a ne oni koji su po tako &scaron;irokom tumačenju drakonski kažnjeni. Također, treba razja&scaron;njavati kontekst u kojemu je nastala Herceg Bosna. U vremenu rata, kada su svi bili goloruki, bio je to jedini spas da svaki grad u BiH ne postane Vukovar. Uostalom, Herceg Bosna je kroz Washingtonski sporazum unesena u temelje Federacije, a kroz Daytonski i u državu BiH. A da je Haag uistinu dosudio zločinački pothvat za države i narode, onda bi se moglo reći kako je optužena i osuđena (i) BiH. Jer, Hrvati su jedan od tri njezina temeljna naroda.</p> <p>&nbsp;</p> <div>Unatoč često opravdanoj ljutnji i osjećaju nepravde, Hrvati moraju prednjačiti u stvaranju pomirbe. Bez žestokih izjava i jeftinog populizma, jasno artikuliranom strategijom moraju mijenjati i sebe i svoje dru&scaron;tvo. Sada&scaron;nje je kontaminirano vlastitim podjelama i mržnjom. U takvoj zaslijepljenosti presuđuju sebi, pripisuju si krivnju i onda kada Haag i mnogi drugi to ne čine. Mazohizam?! Da! On će se izliječiti onda kada budu uživali u vlastitim pobjedama nad haa&scaron;kim i svim drugim nepravdama.</div> <div>&nbsp;</div> <div>&nbsp;</div> <div><em><strong>Jozo Pavković/Večernji list</strong></em></div>//grude.com/Datoteke/Novosti/17-12-12-017_haag.jpgČekajte na Božić!!!http://grude.com/clanak/?i=5141751417Grude.com - klik u svijetMon, 11 Dec 2017 17:42:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=17-12-11-obitelj_zajedno.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Naviknuli smo se na brzinu. Sve mora biti odmah. Jedan klik, jedan touch i informacija je tu. <p>&nbsp;</p> <p>Nema i&scaron;čekivanja. Izgubilo se u zaslonima mobitela koji odmah odaju tko te zove, koga ti zove&scaron;. I dapače, nema čekanja da nekoga &bdquo;dobije&scaron;&ldquo; kad se vrati kući, nego je svatko dostupan svagdje, odmah &ndash; čim poželi&scaron; spojiti se s njim.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Ne sjeda se piti kava, jer postoji coffe to go koju pije&scaron; dok hoda&scaron; i radi&scaron;. Pisma se ne pi&scaron;u i nei&scaron;čekuju, jer porukice stižu za tren oka, isto tako i fotografije koje si uslikao. Ne treba filmove nositi fotografima da bi vidio kako je slika ispala &ndash; eto je tu odmah ispred tebe u svim rasponima piksela i filtera.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Ova kultura od ODMAH, učinila je da smo neprimjetno izgubili strpljivost. Izgubili smo sposobnost i&scaron;čekivanja. Uzbuđenost čekanja. Radost iznenađenja.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Možda ba&scaron; zato Gospa u zadnjoj poruci od 25. 11. 2017. kaže: &bdquo;<strong>&hellip;vjerujte i molite i živite u milosti i I&Scaron;ČEKIVANJU va&scaron;eg osobnog susreta s Njim</strong>.&ldquo; Gospa nas poziva na i&scaron;čekivanje u vjeri, molitvi i življenju. Samo tako spremit ćemo se za iznenađenje Božića!</p> <p>&nbsp;</p> <p>Nemojte stoga odmah okititi kuću kao &scaron;to su već okićene ulice i trgovački centri. Nemojte jo&scaron; kititi bor, nego ga ostavite za Badnju večer &ndash; uz zajedničku obiteljsku večeru i molitvu i mirise pečenih kolača. Nemojte već staviti maloga Isusa i jaslice &ndash; pustite da se djeca vesele i i&scaron;čekuju i zajedno s pastirima i anđelima mu se kroz ovo Do&scaron;a&scaron;će približavaju.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Nedopustite da vam ovo &bdquo;sada&ldquo; i &bdquo;odmah&ldquo;, &bdquo;lak&scaron;e&ldquo; i &bdquo;jednostavnije&ldquo; ukrade najljep&scaron;e trenutke i&scaron;čekivanja i iznenađenja. Ukrade najljep&scaron;e Božićne uspomene va&scaron;e djece. Isprazni sjećanja na to najljep&scaron;e vrijeme u godini koje nije sada, niti odmah, nego se priprema, čeka i gradi u toplini odnosa, blizine, prisutnosti i sebedarja. ČEKAJTE!!!</p> <p>&nbsp;<br /><span style="text-decoration: underline;"><strong>Paula Tomić/Grude.com</strong></span><br /><br /></p>//grude.com/Datoteke/Novosti/17-12-11-obitelj_zajedno.jpgPismo vojnika HVO-a: Rekao sam kćeri da će ovo biti najtužniji Božić do sada, ali ustati ćemo poput Feniksahttp://grude.com/clanak/?i=5139251392Grude.com - klik u svijetFri, 08 Dec 2017 20:18:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=17-12-08-017_vukovar.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Toga jutra utrčala je u dnevni boravak moja najmlađa kćer. "Tata, tata, Božić dolazi", povikala je. Spustio sam glavu, da ne vidi suzu. Tog jutra čitana je presuda hrvatskoj šestorci u Haagu.<p>&nbsp;</p> <p>"Najtužniji Božić do sada", rekao sam progutav&scaron;i knedlu u grlu. Na televiziji se prikazivala snimka samoubojstva ponosno generala, generala koji nije mogao ostati imun na nepravdu. Kćer nije ni&scaron;ta rekla. Oti&scaron;la je u svoju sobu.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Pro&scaron;ao sam rati&scaron;ta, brojna. Moje ime je upisano među vojnicima HVO-a. Ako i po mene dođu sad, neka me odmah osude na smrt. Pola života mi je tog jutra bilo već oduzeto.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Evo deset dana će od dana presude. Hodao sam među svojim ljudima, gledao svoj narod. Čak je i kod mladih koji su se perom borili protiv agresora na svoj narod splasnuo entuzijazam. "Zapovjedniče, zabranili su nam pisati", reče mi jedan iz plejade mlađih grudskih pisaca. "Znam, pratim mladiću", rekoh mu neko jutro na kavi. Nisam imao snage da kažem ne&scaron;to optimistično. Hrvati su u miru poraženi. Sve ono &scaron;to smo žrtvovali, a žrtvovali smo cijelo svoje tijelo, svoju voljenu Herceg Bosnu, da bismo uskrsnuli dvije države. sada je sve bačeno u vodu. Bo&scaron;njaci nam pripremaju novo, konačno preglasavanje i potpuni poraz Hrvata na izborima, potpuni poraz znači manje novca hrvatskim općinama i županijama, manje novca znači manje posla i projekata, manje posla i projekata znači novi egzodus, kao da ga je malo bilo do sada.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Skrivao sam suze ovih dana, govorio sve teže i onaj osjećaj da sam popio otrov, zamijenio bih stvarnim osjećajem prvih dana. Drži me vjera da negdje gore ima malo pravde za Hrvate u BiH, heroje koji su spasili dvije države i postali zločinci, praktički, za obje.</p> <p>&nbsp;</p> <p>"Ustat će Feniks iz pepela", reče mi mladi grudski pisac. "Nadamo se", rekoh.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Moj djed, 90-godi&scaron;njak, slobodu Hrvata na tisućljetnim ognji&scaron;tima, u svojoj punini, nikad nije dočekao, a uvijek se borio za nju. Devedesetih je, kao &scaron;to pjesma kaže, spustio s tavana svoje vojno odjelo. Htio je i on krenuti s ocem i sa mnom. Toliko je bilo spremnosti u tome starcu da jo&scaron; jednom brani tisućljetna ognji&scaron;ta. Kada smo dočekali Herceg Bosnu, pa njen rast, nije bilo sretnijeg čovjeka. Kada smo je gasili, da bismo uspostavili Bosnu i Hercegovinu, znakovito je rekao: "Jugoslavija je bila zlo, a &scaron;to će vam tek ovi raditi, niste ni svjesni." Od tada, pratio je politiku svakodnevno. Sve je secirao detaljno, u svojoj sijedoj, mudroj glavi. Pustio je suzu neki dan, kada je ponosni general na sramotu svijeta, ispio otrov poput Sokrata i zadao udarac svjetskoj nepravdi, a suce, hladne birokrate, ostavio je u vječnoj dvojbi na koju mi, koji smo ratovali rame uz rame u HVO-u s njim, znamo odgovor: Jesmo li osudili nevinog čovjeka?</p> <p>&nbsp;</p> <p>Taj bistri starac rekao mi je: "Sinko, ne&scaron;to ovako sam predosjećao." Odgovorio sam: "Znam djede." Obojica smo popili ča&scaron;icu rakije. "Bit će ovo najtužniji Božić do sada", rekoh mu. "Volio bih da ga ne dočekam, ali opet ćemo se radovati", reče mi.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Tražio sam od mladog pisca da me podsjeti na propovijed fra Ante &Scaron;aravanje pro&scaron;le godine za polnoćku. "Na&scaron;i stari bili su prije spremni položiti život za vjeru i za ideale negoli kukavički živjeti. I mi moramo kao oni radije se odreći ovozemaljskog života i svega na ovom svijetu nego svoga Boga, svoje vjere, svojih ideala, istine... i vječnog života kojeg nam ne može nitko drugi dati, nego Gospodin Bog", kazao je između ostalog fra Ante &Scaron;aravanja.</p> <p>&nbsp;</p> <p>U godinama sam, kada shvaćam da smo se prevarili, kada shvaćam da je djed bio u pravu i kada shvaćam da nismo smjeli dopustiti da nam djeca žive u ovakvom okruženju.&nbsp; Sve vi&scaron;e kolega branitelja govori mi isto.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Neka nam Bog dadne snage da ustanemo, kako pisac reče, poput Feniksa, ako ni&scaron;ta zbog na&scaron;e djece. Ispričao sam i svojoj najmlađoj kćeri priču o ptici Feniks. "Ustati ćemo!", govorim sebi.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Hrvatski narode, sretno ti ovo vrijeme najtužnijeg Božića do sada. Pronađimo snagu u sebi. Moramo ustati!</p> <p>&nbsp;</p> <p><em><strong>Vojnik HVO-a/Grude.com</strong></em></p>//grude.com/Datoteke/Novosti/17-12-08-017_vukovar.jpgPaula Tomić: KAKO ŽIVJETI DOŠAŠĆE?http://grude.com/clanak/?i=5134351343Grude.com - klik u svijetTue, 05 Dec 2017 17:24:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=17-12-05-calendario-avvento.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>"Konzumističko-popularistička kultura ne vidi ovaj duboki liturgijsko - katolički smisao ovog vremena. Nema unutarnjeg hoda nego je jedini cilj povećati kupnju i zaradu do Božića. Ići na najdublje čovjekove potrebe: potrebe za puninom, toplinom, obitelji i sve to iskoristiti da se jadnom čovjeku ionako prazan džep još više isprazni. Zato ga se već početkom prosinca želi zaslijepiti šarenilom lampica, Božićnih ukrasa, Božićnih sajmova... Na sve strane odjekuju Božićne pjesme, reklame... Kao da je Božić već tu, a ne kao da ga se preobrazbom i obraćenjem vlastitog života tek treba utjeloviti."<p>&nbsp;</p> <p style="margin-bottom: 0cm;" align="JUSTIFY">&nbsp;</p> <p style="margin-bottom: 0cm; text-align: center;" align="JUSTIFY"><strong>KAKO ŽIVJETI DO&Scaron;A&Scaron;ĆE?</strong></p> <p style="margin-bottom: 0cm; text-align: center;" align="JUSTIFY">&nbsp;</p> <p style="margin-bottom: 0cm; text-align: right;" align="JUSTIFY"><em><strong>Paula Tomić/Grude.com</strong></em></p> <p style="margin-bottom: 0cm;" align="JUSTIFY">&nbsp;</p> <p style="margin-bottom: 0cm;" align="JUSTIFY">Do&scaron;a&scaron;će je vrijeme priprave za Božić. Meni osobno najljep&scaron;e vrijeme u liturgijskoj godini. Možda zato &scaron;to je tako jako obilježeno hodom, pripremom, rastom, obiteljskom molitvom.</p> <p style="margin-bottom: 0cm;" align="JUSTIFY">&nbsp;</p> <p style="margin-bottom: 0cm;" align="JUSTIFY">Sviđaju mi se i liturgijska obilježja adventa: mise zornice, adventski kalendar i adventski vijenac. Nažalost, kao i sve vrednote dana&scaron;njice i obilježjima Adventa se poku&scaron;ava oduzeti pravi smisao. Na koji način? Prije svega oduzimanjem ili iskrivljavanjem njihove simbolike i sadržaja. Rekli smo već prije da je Do&scaron;a&scaron;će vrijeme pripreme, vrijeme hoda. Zato se prave adventski kalendari da se kroz konkretne nakane jo&scaron; vi&scaron;e konkretizira hod kroz svaki dan. Zato se ide na Mise zornice &ndash; da se pokaže i&scaron;čekivanje Svijetla i jača snaga volje kojom se odupire slastima mraka (toplini postelje). Advent se zato obilježava LJUBIČASTOM bojom koja je boja pokore, žrtve... Novi život se uvijek rađa iz žrtve. Dijete se rađa iz porođajnih bolova. Svaki duhovni rast događa se kroz odricanje, post, molitvu i žrtvu. Tako se Božja snaga utjelovljuje u na&scaron;oj slabosti. Advent upravo ima taj smisao da nam kroz pokoru i odricanje pomogne ŽIVJETI vjeru, utjeloviti VJERU.</p> <p style="margin-bottom: 0cm;" align="JUSTIFY">&nbsp;</p> <p style="margin-bottom: 0cm;" align="JUSTIFY">Gospa u poruci Mirjani od 2. prosinca 2014. kaže:<strong> &bdquo;</strong><span style="color: #141823;"><strong>Djeco moja, živjeti moga Sina znači živjeti Evanđelje. To nije lako. To znači ljubav, oprost i žrtva. To proči&scaron;ćava i otvara Kraljevstvo.&ldquo;</strong></span> Božić je utjelovljenje Božjeg Sina. Božić se događa samo onda kad se i u nama rodi Božje Kraljevstvo, a ono se proči&scaron;ćava i otvara kroz LJUBAV, OPROST i ŽRTVU. Tome služi Advent. Advent je hod kroz pokoru do proči&scaron;ćenja, do otvaranja Kraljevstva u nama... Konzumističko-popularistička kultura ne vidi ovaj duboki liturgijsko - katolički smisao ovog vremena. Nema unutarnjeg hoda nego je jedini cilj povećati kupnju i zaradu do Božića. Ići na najdublje čovjekove potrebe: potrebe za puninom, toplinom, obitelji i sve to iskoristiti da se jadnom čovjeku ionako prazan džep jo&scaron; vi&scaron;e isprazni. Zato ga se već početkom prosinca želi zaslijepiti &scaron;arenilom lampica, Božićnih ukrasa, Božićnih sajmova... Na sve strane odjekuju Božićne pjesme, reklame... Kao da je Božić već tu, a ne kao da ga se preobrazbom i obraćenjem vlastitog života treba utjeloviti.</p> <p style="margin-bottom: 0cm;" align="JUSTIFY">&nbsp;</p> <p style="margin-bottom: 0cm;" align="JUSTIFY">Posebno osiroma&scaron;enje simbologije i smisla Adventa vidljivo je kroz izradu adventskih vijenaca. Danas su to vi&scaron;e ili manje nekakve umjetničke kompozicije. Namjerno sam upotrijebila riječ KOMPOZICIJA. To je zato da pokažem razliku od onoga &scaron;to bi trebao biti ADVENTSKI VIJENAC. U pravom, klasičnom adventskom vijencu svaka stvar ima svoj razlog i smisao, jasnu simbologiju i jasnu poruku koja nas upućuje kako proživjeti ovo vrijeme do Božića. Pa evo za podsjetnik svima nama navodim &scaron;to o tome kažu stručnjaci:</p> <p style="margin-bottom: 0cm;" align="JUSTIFY">&nbsp;</p> <p style="margin-bottom: 0cm;" align="JUSTIFY"><span lang="hr-HR"><strong>Simbolika adventskog vijenca</strong></span></p> <p style="margin-bottom: 0cm;" align="JUSTIFY">&nbsp;</p> <p style="margin-bottom: 0cm;" align="JUSTIFY"><span lang="hr-HR">Adventski vijenac čine dva temeljna simbola - krug i svijeće, odnosno </span><a href="http://hr.wikipedia.org/wiki/Svjetlost"><span style="color: #00000a;"><span lang="hr-HR"><span style="text-decoration: none;">svjetlo</span></span></span></a><span lang="hr-HR">. </span><span lang="hr-HR"><strong>KRUG ILI PRSTEN</strong></span><span lang="hr-HR"> bez početka i kraja shvaća se kao simbol vječnosti i vjernosti. Adventski vijenac tumači se kao znak </span><a href="http://hr.wikipedia.org/wiki/Bog"><span style="color: #00000a;"><span lang="hr-HR"><span style="text-decoration: none;">Božje</span></span></span></a><span lang="hr-HR"> vjernosti zadanim obećanjima. Ponekad se adventski krug tumači kao krug zemaljski s četiri strane </span><a href="http://hr.wikipedia.org/wiki/Svijet"><span style="color: #00000a;"><span lang="hr-HR"><span style="text-decoration: none;">svijeta</span></span></span></a><span lang="hr-HR">. Vijenac je u </span><a href="http://hr.wikipedia.org/wiki/Antika"><span style="color: #00000a;"><span lang="hr-HR"><span style="text-decoration: none;">antičko</span></span></span></a><span lang="hr-HR"> vrijeme predstavljao znak pobjede i u </span><a href="http://hr.wikipedia.org/wiki/Kr%C5%A1%C4%87anstvo"><span style="color: #00000a;"><span lang="hr-HR"><span style="text-decoration: none;">kr&scaron;ćanstvu</span></span></span></a><span lang="hr-HR"> je postao znak po </span><a href="http://hr.wikipedia.org/wiki/Isus"><span style="color: #00000a;"><span lang="hr-HR"><span style="text-decoration: none;">Kristu</span></span></span></a><span lang="hr-HR"> dobivenoga spasenja. </span><span lang="hr-HR"><strong>ZIMZELENO GRANJE</strong></span><span lang="hr-HR"> upućuje na život koji ne prestaje, na život vječni. Ove grane podsjećaju i na </span><a href="http://hr.wikipedia.org/wiki/Isus"><span style="color: #00000a;"><span lang="hr-HR"><span style="text-decoration: none;">Isusov</span></span></span></a><span lang="hr-HR"> ulazak u </span><a href="http://hr.wikipedia.org/wiki/Jeruzalem"><span style="color: #00000a;"><span lang="hr-HR"><span style="text-decoration: none;">Jeruzalem</span></span></span></a><span lang="hr-HR">, kada ga je narod pozdravljao. </span><span lang="hr-HR"><strong>SVJETLO SVIJEĆA</strong></span><span lang="hr-HR"> označava dolazeće svjetlo Isusa. Adventske svijeće, izvorno crvene i bijele boje, upućuju na </span><a href="http://hr.wikipedia.org/wiki/Isus"><span style="color: #00000a;"><span lang="hr-HR"><span style="text-decoration: none;">Isusovu</span></span></span></a><span lang="hr-HR"> žrtvu i pobjedu. Prema dugoj tradiciji na vijenac su se stavljale tri ljubičaste svijeće, znak pokore i obraćenja kao pripreme </span><a href="http://hr.wikipedia.org/wiki/Isus"><span style="color: #00000a;"><span lang="hr-HR"><span style="text-decoration: none;">Isusova</span></span></span></a><span lang="hr-HR"> dolaska, i jedna ružičasta koja se palila kao izraz radosti zbog </span><a href="http://hr.wikipedia.org/wiki/Isus"><span style="color: #00000a;"><span lang="hr-HR"><span style="text-decoration: none;">Isusova</span></span></span></a><span lang="hr-HR"> rođenja. Prema jednoj tradiciji prva svijeća nazvana je prorokova svijeća, druga </span><a href="http://hr.wikipedia.org/wiki/Betlehem"><span style="color: #00000a;"><span lang="hr-HR"><span style="text-decoration: none;">betlehemska</span></span></span></a><span lang="hr-HR">, treća pastirska, a posljednja svijeća </span><a href="http://hr.wikipedia.org/wiki/An%C4%91eo"><span style="color: #00000a;"><span lang="hr-HR"><span style="text-decoration: none;">anđela</span></span></span></a><span lang="hr-HR">. Postupno paljenje svijeća znak je približavanja </span><a href="http://hr.wikipedia.org/wiki/Bo%C5%BEi%C4%87"><span style="color: #00000a;"><span lang="hr-HR"><span style="text-decoration: none;">Božića</span></span></span></a><span lang="hr-HR">. (vi&scaron;e o tome na </span><a href="http://hr.wikipedia.org/wiki/Adventski_vijenac"><span style="color: #00000a;"><span lang="hr-HR">http://hr.wikipedia.org/wiki/Adventski_vijenac</span></span></a><span lang="hr-HR">)</span></p> <p style="margin-bottom: 0cm;" align="JUSTIFY">&nbsp;</p> <p style="margin-bottom: 0cm;" align="JUSTIFY"><span lang="hr-HR">Ovo navodim jer mislim da je od posebne važnosti vlastitoj djeci prenositi ispravnu katoličku pozadinu stvarnosti koju žive. Danas kad je ionako sve prepuno simbola tame i zloga (od crtanih filmova, pjesama, reklama&hellip;), ne smijemo dopustiti da nam ukradu simbole dobra, poput sv. Nikole kojeg uporno zamjenjuju Djedom Božićnjakom, i koji kao nosi darove i umjesto malog Isusa. Odnosno, malog Isusa u Božiću svijeta uopće nigdje nema. Svijetu je važna samo bogato okićena jelka i pokloni, bez &scaron;talice&hellip; </span></p> <p style="margin-bottom: 0cm;" align="JUSTIFY">&nbsp;</p> <p style="margin-bottom: 0cm;" align="JUSTIFY"><span lang="hr-HR">Vi&scaron;e o sv. Nikoli možete naći na (<a href="http://www.prevare.info/02Top10/03_SvetiNikola.html">http://www.prevare.info/02Top10/03_SvetiNikola.html</a>, a radni list za adventski vijenac ovdje: <a href="http://www.activityvillage.co.uk/advent-wreath-printable-activity">http://www.activityvillage.co.uk/advent-wreath-printable-activity</a> </span></p> <p style="margin-bottom: 0cm;" align="JUSTIFY">&nbsp;</p> <p style="margin-bottom: 0cm;" align="JUSTIFY"><strong>Ljudi nade</strong></p> <p style="margin-bottom: 0cm;" align="JUSTIFY">&nbsp;</p> <p style="margin-bottom: 0cm;" align="JUSTIFY">Ne dozvolimo da nam svijet oduzme Nadu i Ljubav. Da nam svijet oduzme Božić. Gospa nas često u porukama poziva da budemo ljudi nade.<span style="color: #141823;"> Vjerojatno vidi pritiske pod kojima živimo, nepravde, neima&scaron;tinu, laži, manipulacije, patnju i nesreće... Bez molitve i posta nećemo shvatiti smisao svega toga, nećemo vidjeti tko smo i kamo treba ići. Ako ne vidimo smisao, nećemo imati nadu. Ako nemamo snagu molitve i posta, nećemo imati nadu. Zato Gospa kaže: &bdquo;</span><span style="color: #141823;"><strong>Iskrena molitva, koja nije samo riječi već molitva koju srce govori, će vam pomoći. Također i post, jer to je jo&scaron; ljubavi, oprosta i žrtve.</strong></span><span style="color: #141823;">&ldquo; Možemo dakle reći da nas Gospa poziva na molitveni hod i post kroz Do&scaron;a&scaron;će. Da nas poziva da živimo njezine poruke, da živimo Evanđelje. Samo će življeni život donijeti Život na Božić. </span></p> <p style="margin-bottom: 0cm;" align="JUSTIFY">&nbsp;</p> <p style="margin-bottom: 0cm;" align="JUSTIFY"><span style="color: #141823;">Ne dopustimo da nam serviraju virtualni Božić, kroz gotovu ukra&scaron;enu jelku, napravljene aranžmane, otpjevane Božićne koncerte, Božićne filmove... Sve to nije Život i ne daje Život. Božić moramo proživjeti kroz na&scaron;e tijelo. Kroz na&scaron;a rana ustajanja, obiteljske molitve, na&scaron;u kupovinu, na&scaron;e kićenje bora na Badnjak, na&scaron;u ispovijed, na&scaron;u žrtvu i odricanje, na&scaron;u pomoć potrebitima, na&scaron;e darovano vrijeme za dobrobit zajednice... Dokle god bude ljudi koji su spremni živjeti Život i dati svoj život za druge, ima nade! </span></p> <p style="margin-bottom: 0cm;" align="JUSTIFY">&nbsp;</p> <p style="margin-bottom: 0cm;" align="JUSTIFY"><em><strong><span style="color: #141823;">Paula Tomić/Grude.com</span></strong></em></p>//grude.com/Datoteke/Novosti/17-12-05-calendario-avvento.jpgIvo Lučić: Suci će se do smrti pitati - što ako smo osudili nevina čovjekahttp://grude.com/clanak/?i=5130551305Grude.com - klik u svijetMon, 04 Dec 2017 00:26:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=17-12-04-017_praljak.jpeg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Suci! Slobodan Praljak nije ratni zločinac! S prijezirom odbacujem vašu presudu! Nakon tih riječi Slobodan Praljak popio je otrov i ubrzo se srušio na pod sudnice u Haagu. To je bio jedini trenutak u više od dva desetljeća haaškoga sudovanja da je osuđeni bio nadmoćan sucima i tužiteljima.<p>&nbsp;</p> <p>Pi&scaron;e:<em><strong>Ivo Lučić/Vecernji.ba</strong></em></p> <p>&nbsp;</p> <p>Zbunjenost i strah zamijenili su oholost na njihovim licima, &scaron;to se jasno moglo razabrati u izravnome prijenosu. S čuđenjem i nevjericom poku&scaron;avali su shvatiti &scaron;to se to dogodilo pred njihovim očima. Na mjestu i u vrijeme kada su vrline postale slabosti, kada su istina, čast, dostojanstvo, ponos i pravda prestali biti osobine koje dru&scaron;tvo cijeni, te&scaron;ko je razumjeti svu dramatiku i smisao opisanoga čina. Profesor filozofije, inženjer elektrotehnike, filmski režiser i hrvatski general Slobodan Praljak sokratovski je vjerovao da je vrlina najuzvi&scaron;enije znanje o tome &scaron;to čovjek jest, a neznanje kao odsutnost vrline uzrok gotovo svih zala, nesporazuma i nepravdi. Optužen pred Haa&scaron;kim tribunalom za zločine koje nije zamislio niti ih je počinio, koje nije mogao spriječiti i čije izvr&scaron;itelje nije mogao kazniti zbog okolnosti koje su nadma&scaron;ivale njegove moći, branio se znanjem, činjenicama, pozivao na logiku, na zdrav razum, nudio kontekst, pravio usporedbe, analizirao i obja&scaron;njavao. Otrpio je trinaest i pol godina nepravednog, nelogičnog, nesuvislog i ponižavajućeg optuživanja i suđenja. Branio je politiku koju je slijedio, vojsku kojoj je pripadao i kojom je zapovijedao (koliko je to bilo moguće u onim vremenima), svoja djela, svoja uvjerenja, dostojanstvo i ljudski integritet tvrdeći da će, ako mu se dokaže krivnja, mirno prihvatiti presudu ne tražeći nikakvih olakotnih okolnosti.</p> <p>&nbsp;</p> <div>Pisao je knjige, pisma, slao poruke, iznosio činjenice. Reći ću riječ i spasiti du&scaron;u svoju napisao mi je jednom. Dijelio sam i predstavljao njegove knjige, uglavnom ljudima koji su ionako znali njihov sadržaj. Do većine drugih stvarne su se činjenice o ratu u Bosni i Hercegovini i o Praljku te&scaron;ko probijale. Jedne nisu ni zanimale, kao &scaron;to ih ni taj rat nije zanimao, ili su barem emotivno bili na suprotnoj strani, drugi su imali interes podržavati i &scaron;iriti &bdquo;alternativne činjenice&ldquo; i slike izgrađene na njima, treći su ogrezli u starim mržnjama i antagonizmima ili su bili žrtve ratne i političke propagande s različitih strana.</div> <div>&nbsp;</div> <div>&nbsp;</div> <div>Suci Haa&scaron;koga tribunala nisu prihvatili ni jedan argument obrane, ni logiku, ni zdrav razum. Presudili su tako kao da obrane nije ni bilo, s jasno postavljenim propagandno-političkim ciljem, predrasudama i preduvjerenjem s kojima su i započeli suđenje. Suočen s posljednjom i konačnom nepravdom suda kojem će se jednoga dana također suditi, Praljak je odlučio prekinuti farsu i pretvoriti je u tragediju. Tim činom oti&scaron;ao je u legendu, a suci Haa&scaron;koga suda skinuli su toge i perike i posramljeni se vratili svojim beznačajnim životima. Dok su živi, neće ga zaboraviti, kao ni njegove riječi njima upućene: Suci! Slobodan Praljak nije ratni zločinac! Oni koji su sudjelovali u ratu, pratili suđenje i poznavali Praljka znaju da je to istina, a oni među sucima haa&scaron;koga i svih drugih zemaljskih sudova, koji imaju i mrvicu savjesti, do smrti će se pitati &scaron;to ako su osudili nevina čovjeka.</div> <div>&nbsp;</div> <div>&nbsp;</div> <div>Hoće li se isto to pitati i svi oni u Hrvatskoj i Bosni i u Hercegovini koji su s govornica, u medijima ili na ulici &bdquo;sudili&ldquo; i &bdquo;osudili&ldquo; Praljka; oni koji su ga klevetali, ignorirali ili mu okretali leđa. Vidimo da mu nakon svega kukavice spočitavaju kukavičluk, dezerteri i bjegunci optužuju ga za bijeg, nevjernici propituju njegovu vjeru, a hulje se skrivaju iza &bdquo;legalizma&ldquo; kao svojega posljednjeg utoči&scaron;ta. Presuda Praljku i ostaloj petorici Hrvata iz BiH presuda je Hrvatskoj, Hrvatima u BiH, cijeloj na&scaron;oj pro&scaron;losti i budućnosti, koliko god to netko ne vidio li ne želio vidjeti. To je novo nametanje krivnje, oduzimanje samopo&scaron;tovanja, samosvijesti i političkoga subjektiviteta. Oni koji vode ovu izmučenu zemlju to bi morali znati i prepoznati. Trenutak je za okretanje nove stranice, vrijeme je da se licemjeri i hoh&scaron;tapleri razotkriju i prikažu u pravome svjetlu. Hrvatska konačno mora znati tko su joj prijatelji, a tko neprijatelji.</div> <div>&nbsp;</div> <div>&nbsp;</div> <div>Hrvati moraju znati tko ih je dostojan voditi, a tko zaslužuje prijezir ba&scaron; kao i posljednja presuda Haa&scaron;koga suda. To će se najlak&scaron;e vidjeti iz odnosa prema žrtvi Slobodana Praljka. Hrvatski narod, &bdquo;mali ljudi&ldquo;, kako ih se obično naziva, a zapravo veliki ljudi velika srca, oni koji su ovu zemlju branili i hranili, koji je jo&scaron; uvijek i brane i hrane &ndash; pale svijeće, mole i tuguju za posljednjim hrvatskim mučenikom čija je smrt dio ukupne hrvatske nacionalne tragedije. Oni su shvatili njegovu poruku i prihvatili njegovu žrtvu. Ako i ne znaju sve činjenice, koje u dana&scaron;njim političkim okolnostima ionako vi&scaron;e nemaju nikakvu važnost, dobro znaju tko im je prijatelj i tko je dostojan žrtve koju i sami za Hrvatsku prinose već stoljećima.</div> <div>&nbsp;</div> <div>&nbsp;</div> <div>Pi&scaron;e:<em><strong>Ivo Lučić/Vecernji.ba<br />Foto:Pixsell<br /></strong></em></div>//grude.com/Datoteke/Novosti/17-12-04-017_praljak.jpegObranili smo izdajničku BiH i omogućili dinastiji Izetbegović i ISIL-u lagodan život u BiHhttp://grude.com/clanak/?i=5128151281Grude.com - klik u svijetSat, 02 Dec 2017 21:57:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=17-12-02-017_isil.jpeg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Pobjednici pišu povijest, pravilo je svih događaja, koliko god ono brutalno zvučalo. Države koje su pobijeđivale u ratovima kroz prošlost uglavnom su, kasnije, povijesnim knjigama masakrirale svoje protivnike.<p>&nbsp;</p> <p>Jedna od rijetkih država koja svoju pobjedu u ratu nikad nije okrunila je Hrvatska, stoga i nije čudno &scaron;to je mnogi u Europi nazivaju najkomičnijom zemljom Europske unije. Vjerojatno se nijedna država ne bi odrekla svog teritorija, kao &scaron;to se Hrvatska odrekla Herceg Bosne, a mogla ju je uzeti kako je htjela i strate&scaron;ki izlobirati prostore Herceg Bosne među stranim silama. Hrvatska je se odrekla Herceg Bosne u zamjenu za takozvani mir, naivno vjerujući kako će poteći med i mlijeko, a ona postati primjer među državama. I &scaron;to se danas događa? Osudili su Hrvatsku za Herceg Bosnu, pola Europe je ismijava, susjedi joj se smiju jer to &scaron;to je napadnuta i &scaron;to je preokrenula rat u svoju korist nikad nije kapitalizirala.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Tvrde u Haagu danas da je Hrvatska željela &scaron;iriti svoj teritorij. Da se provela anketa &scaron;to mi na području Herceg Bosne želimo, odgovorno tvrdim da bi nas 95 posto izabralo Hrvatsku, ali tko je narod &scaron;to pitao. Hrvatska nas nije željela jer je nekakva nadobudna, strana karikatura od čovjeka rekla da ne smiju to činiti. Poslu&scaron;av&scaron;i karikaturu izgubili su hrvatske prostore i ostavili narod na milost i nemilost Bo&scaron;njacima, među kojima i prista&scaron;ama El Mudžahida, ljudima iz budućeg ISIL-a, pa onima koji preglasavaju narod koji je malobrojniji. Unatoč tome &scaron;to im djeca žive u neljudskim uvjetima i vjerojatno bi ih barem 30 posto bilo oduzeto da je ovo normalna država Bo&scaron;njaci ih nastavljaju praviti kao zečeve i Hrvati koji su okrenuti vi&scaron;e kapitalizmu taj ritam ne mogu pratiti.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Nažalost, Hrvatska je u miru poražena i ponižena država, a Hrvati u BiH vi&scaron;e nemaju snage ni sebe braniti, a kamoli će nju. Feniks je službeno na umoru. Samo, Feniks uvijek ustane kada je najteže. U ovom trenutku s prijezirom odbacujemo optužnicu da smo udruženi zločinački pothvat. Ponosni smo na na&scaron; rat. Obranili smo izdajničku BiH i majku Hrvatsku, omogućili smo dinastiji Izetbegović godine lagodnog života, veleizdajniku Stipi Mesiću političke bodove. I vi&scaron;e tako ne može. Sada jasno vidim, kao &scaron;to sam napisao, da smo obranili izdajničku zemlju koja služi za lagodan život ISIL-ovcima koji odlaze i vraćaju se s rati&scaron;ta kako god hoće, da im nitko ne može ni&scaron;ta! Nakon presude ha&scaron;kih karikatura, sada se mogu s pravom pozivati na ovu zemlju jer njihov El Mudžahid nikad nije osuđen za zločine u BiH. I to je međunarodna pravda licemjernog Maltežanina i njegovih licemjernih pomoćnika.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Žao mi je &scaron;to kao branitelj nisam dovr&scaron;io rat, zbog svoje djece. Sada je kasno. Sada nam treba diplomacija. Bez promjene izbornog zakona Hrvata vi&scaron;e nema u BiH. Masovno iseljavanje tek će se vidjeti na djelu ako nam netko (čitaj, bo&scaron;njački narod) opet izabere nekog novog Željka Kom&scaron;ića. Zato, Feniks iz faze umiranja mora ustati. Ideja Herceg Bosne obvezuje nas da se ujedinimo, ustanemo i pobijedimo u ovom mirnodopskom ratu. Moramo, zbog na&scaron;e djece!</p> <p>&nbsp;</p> <p><em><strong>Glava/Grude.com</strong></em></p>//grude.com/Datoteke/Novosti/17-12-02-017_isil.jpegNino Raspudić: Slobodan Praljak je pokazao veličinu pred karikaturama međunarodne pravdehttp://grude.com/clanak/?i=5125051250Grude.com - klik u svijetFri, 01 Dec 2017 11:32:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=17-12-01-017_karikature.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Bio je to najšokantniji trenutak u povijesti naše televizije. Gledali smo kako je, nakon što mu je haaški sudac izrekao presudu, general Praljak neočekivano uzeo riječ i izjavio: „Suci, Slobodan Praljak nije ratni zločinac. Odbacujem s prijezirom vašu presudu!“i ubio se u prijenosu uživo popivši otrov iz bočice.<p>&nbsp;</p> <p><em><strong>Pi&scaron;e: Nino Raspudić/Vecernji.hr</strong></em></p> <p>&nbsp;</p> <p>Trebat će jo&scaron; ne nekoliko dana, nego mjeseci da se dojam slegne i da se uopće uspije do kraja racionalno pojmiti &scaron;to se dogodilo. U tom trenutku izgledalo je kao da je do&scaron;lo do pucanja &bdquo;realnog&ldquo;svijeta i njegovih granica. Nastao je kratki spoj, kao da je isječak antičkog mita odjednom prodro u na&scaron; uobičajeni, prozaični i kalkulantski svijet. Netko je dobro napisao da je general Praljak tim činom farsu preokrenuo u tragediju. Farsa Međunarodnog tribunala pravde bila je kolektivna, globalna, dok je tragedija njegova osobna, uz katarzu onih koji se u njoj prepoznaju.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Prva analiza tog krajnjeg čina pokazuje kako je Praljak, &scaron;to danas izgleda naivno, do samoga kraja vjerovao u taj sud, tj. u to da će suočen s argumentima, dokumentima, svjedočenjima donijeti pravičnu odluku. Bio je uvjeren u vlastitu nevinost, jer je znao da nije počinio ni zapovjedio nikakav zločin. Lako je bilo sa strane uvidjeti da je taj sud ruglo. Od tužiteljstva koje je optužnicama, a jo&scaron; vi&scaron;e strahom od njih, služilo za modeliranje političkih odnosa na području biv&scaron;e Jugoslavije pa sve do većine sudaca, skupljenih zbrda-zdola.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Karikaturu međunarodne pravde utjelovljivali su ishlapjeli starkelje u bademantilima i s perikama, među kojima se posebno ističe jedan koji je Praljka tijekom suđenja, nakon &scaron;to je već prezentirao tisuće dokumenata, prenuv&scaron;i se iz drijemeža upitao u kojem smjeru teče Neretva u Mostaru, prema gore ili dolje. A Praljak je govorio kako mora&scaron; znati barem tridesetak glavnih točaka u gradu da bi uopće i&scaron;ta shvatio &scaron;to se tu događalo. Unatoč svemu tome Praljak je po&scaron;tovao sud i oslovljavao ga do kraja s &bdquo;časni sude&ldquo;. I prije podizanja optužnice, dok je njezina prijetnja visjela nad njim, nije se ulizivao, trgovao, teretio druge, pristao na izdaju, a bilo je u to vrijeme svega &ndash; tužiteljstvo je politički određivalo kako će podići optužnice i tko će biti obuhvaćen, a tko ne. Neki su pristajali na igru, plesali po taktovima međunarodne zajednice, osnivali nove stranke, davali iskaze u kojima su teretili koga god je trebalo, i tako su se izvukli, a neki su unatoč potpunoj kooperativnosti na kraju ipak suđeni i osuđeni.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Praljak nije pristajao na takve suradnje, oti&scaron;ao je dragovoljno, obraćao se s &bdquo;časni sude&ldquo;, iznosio gomilu dokumenata. Nije koristilo. Isto bi mu bilo da ih je titulirao &bdquo;smežurano kengurovo mudo Kevin Parker&ldquo;, &bdquo;raspamećeni danski alkoholičar Frederik&ldquo;&bdquo;najveći idiot haa&scaron;kog tužiteljstva Martijas&ldquo;, &bdquo;južnokorejska gnjida O-Gon Kvon&ldquo;, &bdquo;narogu&scaron;eno &scaron;kotsko govno Jan Bonomi&ldquo;itd., kao &scaron;to je u naslovima svojih haa&scaron;kih knjiga činio Vojislav &Scaron;e&scaron;elj, danas slobodan i zdrav u Beogradu. Praljak je na kraju žrtvovao sebe &scaron;aljući poruku &ndash; nisam kriv, dajem svoj život kao zalog te istine. Do dobrog glasa drže ljudi kojima je stalo do drugih ljudi i njihova mi&scaron;ljenja. Apsolutni sebičnjak operiran je od toga. Ba&scaron; ga briga kakav će glas ostati o njemu nakon smrti. O ugledu i obrazu čovjek se potpuno prestane brinuti nakon &scaron;to ih konačno izgubi pa, primjerice, može danas usta&scaron;ovati, a sutra biti počasni predsjednik SUBNOR-a.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Pamtim jedan važan Praljkov poučak. Govorio je da ga je kao malog začuđivala u vesternima ona situacija kada neprijatelji uhvate tipa i daju mu lopatu da iskopa vlastiti grob. I većina ga iskopa. Kad već zna&scaron; da će te ubiti, za&scaron;to da im pri&scaron;teđuje&scaron; trud kopanja?, pitao se. Neću kopati sebi grob, ubij me odmah!, pouka je priče. Praljak je doveden, gledano iz pozicije njegovih moralnih načela, u bezizlaznu situaciju. Daljnje biolo&scaron;ko egzistiranje bilo bi svakodnevno kopanje groba u koji je već bio strovaljen. Ostao je samo jedan, krajnji izlaz. Njegov čin nije bio ishitren, već dobro promi&scaron;ljen jer, ako ni&scaron;ta drugo, morao je organizirati kako doći do otrova. Možemo samo zami&scaron;ljati kako mu je bilo živjeti zadnjih tjedana s tom već donesenom odlukom. Nakon gotovo dvadeset godina &scaron;utnje u hrvatskoj javnosti ovih se dana konačno govori o muslimansko-hrvatskom ratu bez zadr&scaron;ke. Nitko nije dovodio u sumnju da su zločini s hrvatske strane počinjeni i nisu se čule gluposti poput &bdquo;na&scaron; vojnik ne može počiniti ratni zločin&ldquo;. Za većinu tih zločina izravni počinitelji i nalogodavci odgovarali su ili im se pripremaju suđenja u BiH.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Dobro je da se konačno čulo kako za brojnije bo&scaron;njačke zločine nad Hrvatima golemom većinom nitko nije odgovarao, a i oni malobrojni koji su suđeni dobili su minimalne kazne. Dovoljno je usporediti kako je s područja pod kontrolom HVO-a prognano i izbjeglo 52.000 Bo&scaron;njaka, a s onih pod kontrolom Armije BiH 172.000 Hrvata da bi se shvatilo da u osudi jednog ratnog vodstva, a potpunoj amnestiji drugog ne&scaron;to ne &scaron;tima. Dodatni problem javlja se kada se danas u cijelu priču upliću menadžeri bo&scaron;njačke patnje koje zanima samo to kako će moralni kredit ubijenih, zatočenih, ponižavanih, protjeranih Bo&scaron;njaka za vrijeme rata na prostoru Herceg-Bosne investirati u aktualni proces političkog eliminiranja Hrvata u BiH. To najbolje pokazuje objava na Twitteru mlade zvijezde bo&scaron;njačke ljevice Reufa Bajrovića, miljenika, &scaron;tovi&scaron;e zeta američke ambasade, čija je žena na čelu moćne američke fondacije NED-a za Europu, a koji nakon presude pi&scaron;e: &bdquo;Prva posljedica pravosudno utvrđene činjenice da su ratni ciljevi HZHB zločinački će biti HDZ-ov izborni zakon. Naime, ne može se zločinački cilj ostvariti u parlamentarnoj proceduri&ldquo;. Zločinački cilj je izmjena izbornog zakona, kakvu je svojom presudom naložio i Ustavni sud BiH, a koja bi osigurala da jedan narod drugom ne može birati političke predstavnike.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Ako je za najmilijeg američkog zeta borba za jednakopravnost Hrvata isti zločin kao i ratni zločini počinjeni na teritoriju Herceg-Bosne, te&scaron;ko je odlučiti opterećuje li vi&scaron;e time borbu za pravičan izborni zakon ili devalvira ratne zločine. No u svijetu u kojem je Praljak bio agresor u svojoj zemlji, a tri tisuće mudžahedina njezini branitelji, sve je moguće. Haa&scaron;ki je sud Hrvatskoj posredno presudio i da je najidiotskija zemlja na svijetu. Dijeli&scaron; susjednu zemlju tako &scaron;to je podijeli&scaron; na srpski i muslimanski dio, a svoj narod ostavi&scaron; bez entiteta, iako si ratni pobjednik. Na vlastitoj javnoj televiziji narodu ti se sugerira da je u Hrvatskoj bio građanski rat, a sud u Haagu ti presudi da si se kao jedini vanjski agresor uplitao u građanski rat u BiH. Unatoč nesumnjivoj agresiji s prostora BiH na Hrvatsku, od napada na Dubrovnik do prekosavskog granatiranja, Hrvatska nikada nije potegla to pitanje, već se hvali da je prva priznala BiH i da će je bezuvjetno gurati u EU. Hrvatski idiotizam vidio se u naoružavanju muslimanske vojske, liječenju njezinih ranjenika, propu&scaron;tanju nekoliko tisuća mudžahedina, primanju stotina tisuća izbjeglica, istodobno dok Armija BiH ubija i protjeruje Hrvate u Srednjoj Bosni i Dolini Neretve. Sad bi mogla i njima plaćati od&scaron;tete.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Političke makinacije haa&scaron;kog tužiteljstva najgore su politički i moralno preorale upravo Hrvatsku. Od Mesićeva &bdquo;svjedočenja&ldquo;i dilanja transkripata preko tvrdnje Vesne Pusić da je Hrvatska bila agresor u BiH pa do kukavičke HDZ-ovske nezainteresiranosti i pranja ruku. Mediji i NVO udruge svemu su tome dali golem prilog. Zarobljeni umovi vladaju i danas, i to se vidi iz njihovih priopćenja. Svjesno ili ne, pristaju na izjednačavanje Izetbegovićeve ratne vlasti s Bosnom i Hercegovinom kao takvom. Kao veliku zaslugu ističu da &bdquo;ne bi bilo BiH bez pomoći Hrvatske&ldquo;&scaron;to bi, uzev&scaron;i u obzir kako BiH izgleda 2017. godine i kakva je pozicija Hrvata u njoj, stvarno bila velika &scaron;teta. Sve to vi&scaron;e nije Praljkov problem, on je &scaron;okantno i časno oti&scaron;ao.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Njegov čin uspoređuju sa Sokratovim. Ali ima tu i stoicizma, na bazi stare argumentacije kako su robovi sami krivi za svoj položaj, tj. krivi su &scaron;to su živi u tom ponižavajućem stanju, jer bi se slobodan čovjek radije ubio nego zauvijek bio rob. Praljak nije olako digao ruke od ovozemaljske slobode, naradio se tijekom četrnaest godina obrane, da bi na kraju, umjesto uvjetne haa&scaron;ke slobode, na koju je mogao izaći uskoro, odabrao slobodu kao moralni, krajnji čin. Postao je mit. Onaj tko je vidio, neće do kraja života moći zaboraviti prizor izravnog prijenosa, u kojem stari, golemi general kaže: &bdquo;Suci, Slobodan Praljak nije ratni zločinac. Odbacujem s prijezirom va&scaron;u presudu!&ldquo;i ispija otrov. U u&scaron;ima odzvanja &ndash; neću biti budala, neću kopati vlastiti grob.</p> <p>&nbsp;</p> <p><em><strong>Nino Raspudić / Večernji.hr</strong></em></p>//grude.com/Datoteke/Novosti/17-12-01-017_karikature.jpgHEROJI HERCEG BOSNE - ČEKAMO VAShttp://grude.com/clanak/?i=5117151171Grude.com - klik u svijetMon, 27 Nov 2017 23:25:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=17-11-27-sestorka.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Zapamtite ova imena: Jadranko Prlić, Slobodan Praljak, Valentin Ćorić, Berislav Pušić, Bruno Stojić, Milivoj Petković.<p>&nbsp;</p> <p>Ovih &scaron;est ljudi branili su čast Hrvata pred Međunarodnim sudom u Haagu punih 13 godina. Radi se o jednom od najdužih sudskih procesa u povijesti tog suda.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Nažalost, nitko od hrvatskih dužnosnika iz BiH ne putuje u Haag na izricanje drugostupanjske presude.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Ovim putem molimo ih, kada već ne idu nigdje, da organiziraju doček HRVATSKIH DUŽNOSNIKA.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Molimo branitelje da se okupe u svojim lokalnim zajednicama i da zajedno poslu&scaron;aju presudu.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Ako bude oslobađajuća treba je proslaviti dostojanstveno i svečano!</p> <p>&nbsp;</p> <p>HEROJI HERCEG BOSNE - ČEKAMO VAS.</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/17-11-27-sestorka.jpgKOMENTAR DANA: Fadile i Jelka zaustavite pogibiju ljudi ili podnesite ostavke!http://grude.com/clanak/?i=5114651146Grude.com - klik u svijetSun, 26 Nov 2017 16:25:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=17-11-26-obilaznice2.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Zamislite jedan tmuran i oblačan nedjeljni dan. Sjedite u kući s vašom obitelji, nakon nedjeljne svete mise. Vaš sin je prije nekoliko sati otišao na put.<p>&nbsp;</p> <p>Unatoč tome &scaron;to osjećate neku nelagodu u sebi, ono &scaron;esto čulo koje govori da ne&scaron;to nije u redu, vjerujete da je to samo zbog promjene vremena, lo&scaron;e biometeorolo&scaron;ke prognoze, uvjeravate se da nema razloga za brigu.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Ubrzo vam zvoni mobitel. Gospodin iz policije, s plaćom od 500 i ne&scaron;to maraka, koji je pro&scaron;ao ratove, sve moguće terene i druge tragedije, upravo radi ono &scaron;to mu je najteže. Guta knedlu u grlu i priopćava vam tužnu vijest. - Gospođo, va&scaron; sin je poginuo.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Va&scaron; svijet se ru&scaron;i...</p> <p>&nbsp;</p> <p>Nažalost, neki od vas koji ovo čitate zasigurno ste ovakve stvari doživjeli.</p> <p>&nbsp;</p> <p>U BiH se mjesecima političari svađaju oko tro&scaron;arina ili akciza na gorivo kojima bi se, navodno, gradile autoceste. Prema informacijama s vi&scaron;ih razina vlasti, ministrica financija Jelka Milićević i njezin premijer Fadil Novalić ne žele dati novac za izgradnju cesta i autocesta bez Zakona o akcizama (tro&scaron;arinama), a plan B za njih ne postoji. Dok ljudi u BiH ginu na cestama, oni nemaju plan B da grade ceste.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Kada su konkretno Grude u pitanju, godinama lokalne vlasti traže od vi&scaron;ih razina da im zavr&scaron;e barem jednu obilaznicu. Pokojni načelnik Gruda Viktor Marić svoj je život podredio tome da pokrene i realizira projekt južne obilaznice u Grudama, a političari s vi&scaron;ih razina vlasti natovarili su mu na leđa pregovore s lokalnim stanovni&scaron;tvom. Pokojni Viktor Grude je uspje&scaron;no uveo u priču obilaznica, rije&scaron;io velik dio imovinsko - pravnih odnosa, pokrenuo radove, no onda su ljudi s vi&scaron;ih razina vlasti, među kojima ima i GRUĐANA koji su se uhljebili u ministarstvima i javnim poduzećima (čast izuzecima), blokirali projekt.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Na isti način danas se blokira ljude iz aktualnog grudskog vodstva. Kada su dani obljetnica, ne nedostaje lijepih riječi s vi&scaron;ih razina vlasti. Ministar prometa i komunikacija FBiH Denis Lasić pro&scaron;le godine je u Grudama obećao zavr&scaron;etak obje obilaznice i južne i sjeverne. S jedne strane moglo bi ga se kriviti jer se nije prometnula priča ni o jednoj. Onda se pojavila informacija da će sjeverna obilaznica ići sigurno jer je jednostavnija za zavr&scaron;iti te je u financijskoj konstrukciji, no onda se opet događa blokada pričom da se autoceste i ceste mogu graditi jedino novcem od tro&scaron;arina, a opet je potenciraju isti ljudi - Jelka Milićević i Fadil Novalić.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Pojedinim ljudima, u HDZ-u, ali i u SDA, dosadilo je slu&scaron;ati dvoje ljudi koji vedre i oblače vrhom u Vladi Federacije kako pričaju o stanju u Federaciji BiH kao da je Luksemburg u pitanju, a ni&scaron;ta se ne pokreće s mrtve točke.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Tvrde da upravo ministrica financija ne želi dati novac za projekte sa zavr&scaron;enom projektnom dokumentacijom.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Izvor portala Grude.com iz reda HDZ-a tvrdi da su u stranci sve nezadovoljniji političarkom kojoj oni koji joj se žele &scaron;to vi&scaron;e približiti tepaju da je "najodgovornija u Vladi FBiH". - Ako znate da je njena najveća podr&scaron;ka od političara Fadil Novalić, onda možete pretpostaviti u kojem smjeru ide hrvatski narod. Hrvatski političari je pitaju, za čije se ona interese bori, kilometar autoceste nije izgrađen na hrvatskim područjima u vremenu aktualne Vlade Federacije. Pa ispostaviti će se da je 'platforma&scaron;' Ante Krajina imao vi&scaron;e senzibiliteta prema svom narodu koji ga nije izabrao nego ona prema svom narodu koji ju je izabrao - govori nam izvor iz HDZ-a BiH, poručiv&scaron;i: Jelku Milićević birali su Hrvati, oni je sada imaju pravo smijeniti!</p> <p>&nbsp;</p> <p><em><strong>Grude.com</strong></em></p>//grude.com/Datoteke/Novosti/17-11-26-obilaznice2.jpgMarko Tokić: One najvrjednije među nama smo prešutjeli...http://grude.com/clanak/?i=5110551105Grude.com - klik u svijetFri, 24 Nov 2017 09:47:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=17-11-24-017_generali.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Što je ono namijenjeno stoljećima od onoga što činimo sada? I što je naša baština? I zašto iz mora onoga što je bilo izdvajamo ono što nasljedujemo, gajimo i vjerujemo da za to vrijedi živjeti (i umrijeti ako je potrebno).<p>&nbsp;</p> <p><strong>Za <a href="http://www.tomislavcity.com/" target="_blank">Tomislav city</a> pi&scaron;e Marko Tokić</strong></p> <p>&nbsp;</p> <p>Znam da postoje događaji koji nas nadilaze (i istine koje su vrjednije od nas). I da postoje ljudi koji su u njima sudjelovali. Vjerujem, da u tom trenutku nisu razmi&scaron;ljali o veličini događaja, nego su intuitivno i razumski naslućivali i znali da valja tako postupiti. U moru događaja kojima smo mi malo stariji bili svjedoci takva su uistinu bila ona vremena kada je rat u Hrvatskoj plamtio i kad smo s neizvjesno&scaron;ću ishoda strepili da se on u njoj ne će zaustaviti i da će krvavi srpski pir nastaviti se svom silinom i na osobit način ovdje kod nas u BiH. Vukovarska srpska poskočica koju je cijeli svijet vidio i čuo (ali se pravio i gluh i nijem) nama je dopirala do srčike bića: Slobodane &scaron;alji nam salate / Bit će mesa klat ćemo Hrvate. U tim olovnim i presudnim vremenima ipak je bilo muževa koji su stali i zavjet dali da se ne ćemo predati samo tako. I donosili su odluke o uspostavi hrvatskih zajednica u BiH (objedinjenih u Herceg Bosnu). Taj krik u noći najveće hrvatske tame: pada Vukovara i pokolja u &Scaron;kabrnji, čuo se i kao vapaj, ali i kao ohrabrenje. Nagomilana energija stoljeća izbijala je iz svakog hrvatskog srca i žudnja za slobodom pretvarala se u energiju otpora.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Upravo ti ljudi ovih dana (16. studenoga 2017.) sastali su se u Grudama (i tek pokoja osoba kao ja, koja je, iako s daleko manjim zaslugama, imala čast biti pozvana) da obilježe uspomenu. I da kažu da s ponosom i danas stoje iza svojih odluka. I svoje vjere (i svoje mjere).</p> <p>&nbsp;</p> <p>Njihov je sastanak pre&scaron;ućen u medijima. Mnogi su zvani da na njega ne dođu. Jesmo li opet u ilegali? (Da se i ovaj najnoviji događaj: obnavljanja uspomene, uistinu dogodio svjedoče i priložene fotografije, pa Vas molim da ih objavite.) I tko je taj koji danas određuje mjeru hrvatstva!? Na temelju kojih vlastitih zasluga? I koje mjere?</p> <p>&nbsp;</p> <p>Istodobno je Bakir u Mostaru ponovno zazivao rat. Nije mu valjda bilo dovoljno rata. Onako iz &scaron;tosa do sada sam prenosio mi&scaron;ljenje svjedoka koji su mu spočitavali da je cijeli rat proveo u trezoru i sam držeći to &scaron;armantnim prigovorima bo&scaron;njačkih junačina, ali sve mi se vi&scaron;e čini da u tome ima istine. Davno je Pindar napisao: Rat je onima mio koji ga iskusili nisu. Pa se iz ovog Bakirovog novinskog, medijskog ratovanja dade zaključiti kako su njegovi bo&scaron;njački oponenti vjerojatno u pravu. Jer lako je s tuđom djecom ratovati. Za njih se uvijek nađe dostojnih ideala i prikladnih oltara, ali sa svojom djecom ne&scaron;to je posve drugo. Mani se Bakire rata i ne prizivaj ga, jer ne daj Bože da ti se ostvare želje.</p> <p><br />Oručević u Mostar doveo ha&scaron;kog tužitelja Kennetha Scotta da mu za raju jo&scaron; jednom ispriča vlastitu optužnicu protivu Hrvata. Neki na&scaron;i odmah se uzmučili i digli galamu kako Safa ponovno radi veliki posao. Zastao sam. I razmislio. &Scaron;ta je u tom veliko? Dovesti tužitelja pred svoje žedne istina iz optužnice, ali to nije istina jer je jednostrana: nedostaje govor obrane i pravorijek suda. &Scaron;to on zapravo radi? Podiže razinu očekivanja kod ionako ostra&scaron;ćenih svojih navijača (i slu&scaron;ača), pripravlja odgovarajuću razinu emotivnih reakcija u trenutku izricanja presude. I zaključio sam da to &scaron;to radi nije usluga njegovu narodu. I nije dobronamjerno prema Hrvatima.</p> <p><br /><br />Odmah potom. Možda i ničim izazvan, hrvatski član Predsjedni&scaron;tva BiH olako izriče da će presudom biti razočarani svi oni koji očekuju da će se osuditi politika Hrvata, te da će se iz presude ukinuti udruženi zločinački pothvat (a na&scaron;i uznici zbog njega su i optuženi, koja i kakva druga bi optužnica mogla ostati ako uzp pada). I tvrdi: &bdquo;Mnogi očekuju da se kriminalizira sve &scaron;to ima veze s hrvatskim narodom, no bit će razočarani.&ldquo; &Scaron;to Čović zna da mi ne znamo. I ima li informacije iz Haag ili tek i on podiže na&scaron;u razinu očekivanja.</p> <p><br /><br />Koji dan iza toga hrvatska predsjednica Kolinda Grabar Kitarović, povodom predstavljanja knjige o generalu Praljku, nada se pravednom sudskom pravorijeku i oslobađajućoj presudi za generala (kao i oslobađanju drugih hrvatskih uznika). I zna li &scaron;to na&scaron;a Predsjednica ili se i ona poigrava na&scaron;im očekivanjima?</p> <p><br /><br /><strong>Daj Bože da tako bude.</strong></p> <p>&nbsp;</p> <p><br />Ali, i ove izjave iako mi srcu godi, nisu mi ba&scaron; posve drage. Jer i ovakve su najave, očekivanja i nade podizanje razine očekivanja. A pravorijek suda tek slijedi. Znaju li Kolinda i Dragan &scaron;to u presudi pi&scaron;e? Možda postoje kanali kojima se to može doznati. I ako znaju: svaka čast. Ali, ako ne znaju razina očekivanja se uzdiže do bola! I &scaron;to ako bude drukčije!? Na&scaron;e je strpiti se. I moliti. Uzdati se u Boga koji je pravda i istina da se ona i na zemaljskom sudu dogodi (iako znamo da pravda na ljudskim sudovima zna često biti poražena).</p> <p><br /><br />Udruženog zločinačkog pothvata nije bilo i to znaju svi oni koji respektiraju činjenice. Hrvatska zajednica Herceg Bosna nastala u trenutku prijeteće apokalipse hrvatskoga naroda voljom izabranih zastupnika hrvatskoga naroda u tijelima vlasti BiH odlučila se tada (i u tom trenutku) za organizirani otpor nasilju i agresiji. I činila je sve da ustroji kakvu takvu obranu Hrvata u BiH (i BiH). Bilo je to vrijeme u kojima su oni koji su bili pozvani, i trebali organizirati obranu, proglasili neutralnost u ratu koji se događao i čak &scaron;to vi&scaron;e ustvrdili da to nije njihov rat. Hrvatska zajednica Herceg Bosna bila je ona snaga koja je ne samo organizirala obranu nego sudjelovala i u organizaciji referenduma za državnu neovisnost i samostalnost BiH i hrvatski je narod u najvećem postotku izi&scaron;ao i glasovao ZA. Hrvatska zajednica Herceg Bosna bila je ona snaga koja je u trenutku izbijanja rata i u ratnim okolnostima smogla snage i u ratnom kaosu uspostavila HVO kao nadopćinsku razinu ratne vlasti koja je omogućila koordinaciju obrambenih napora i istinski otpor agresiji.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Tada je bilo normalno da se obrana Mostara povjeri HVO-u i tada je Haris Silajdžić pred Vijećem sigurnosti UN-a znao da je vojska HVO-a dio obrambenih snaga BiH. I ni&scaron;ta nije bilo sporno. I tada je bilo normalno da su Muslimani zajedno s Hrvatima na boji&scaron;tu i brane svoje domove i svoju (i na&scaron;u) domovinu. I da su u ratnoj vlasti HVO-a. I to nije bio problem. I nije problem nastao jer su Hrvati htjeli rat s Muslimanima, nego zato jer su htjeli da u BiH imaju teritorijalno jamstvo svoje konstitutivnosti i suverenosti. Uostalom &scaron;to je u skladu s uređenjima demokratskih zemalja (s vi&scaron;e nacija): &Scaron;vicarska i BiH, a i, vi&scaron;e manje, s mirovnim prijedlozima međunarodnih posrednika za BiH (Caringoton &ndash;Couteleire; Vance &ndash; Owen, Owen &ndash; Stoltenberg). Na koncu toliko prozivana Hrvatska republika Herceg-Bosna i nije ni&scaron;ta drugo do provedba Owen Stoltenbergova plana (unije triju republika) za BiH.</p> <p><br /><br />A netko je sebi uzeo za pravo, u ime nekakve imaginarne BiH: navodno građanske (cilj kratkoročni: dominacija jedne nacionalne zajednice i dugoročni: islamsko dru&scaron;tvo) da im to pravo ospori ne birajući sredstva. Rat između Hrvata i Bo&scaron;njaka ne može se razumjeti ako ne pođete od činjenice da su Hrvati (postrojbe HVO-a) prije tog sukoba držali oko 16% teritorija (BiH), a nakon njega tek 10% (teritorija BiH). Gubeći neprestano prostore hrvatskih enklava u Srednjoj Bosni (Kraljeva Sutjeska, Vare&scaron;, Travnik, Fojnica, Bugojno...), da bi na koncu preostale ona oko Lepenice (dijelove Kiseljaka, Kre&scaron;eva, Fojnice), ona oko La&scaron;ve (dijelovi Travnika i Novog Travnika, Viteza, Busovače) i one oko Žepča i Usore. Hrvati Srednje Bosne (ako je vjerovati tužiteljima) tako su u okruženju izvr&scaron;ili agresiju na deseterostruko mnogobrojnije protivnike. A na jugu su Hrvati Hercegovine imali tek toliko snage i moći da sačuvaju uspostavljenu crtu (i jedno vrijeme jedva je uspijevali obraniti), a prijeći se, i kad se znatno ojačalo, nije smjela jer bi Hrvatska (već uspostavljenim političkim) automatizmom bila optužena za agresiju.</p> <p><br /><br />Ali &scaron;to vrijedi da smo potpisivali sve međunarodne sporazume, &scaron;to vrijedi da smo primali tisuće izbjeglica ne gledajući na vjeru i naciju, &scaron;to vrijedi kad netko ima opsesiju kao i kad je planirao Neretvu 93.: izići na Jadran i očistiti Srednju Bosnu od Hrvata pa kad već nije mogla BiH pripasti im cijela onda da makar prigrabe Federaciju BiH u cjelini, a ako ni to nije moguće dobro će biti uzeti makar njezin većinski dio (s žuđenim izlazom na more i teritorijalno cjelovitu s prebrisanim hrvatskim enklavama u Srednjoj Bosni). A opsesija je nastavljena i traje političkim putom u miru: zatiranje Hrvata u Srednjoj Bosni uporno se nastavlja i traje (zar nije simptomatično da Hrvatima u Kiseljaku govore da idu u Hrvatsku ako žele biti Hrvati). A da ne pričamo &scaron;to sve u potaji radi da se lijevom obalom Neretve napreduje žuđenome cilju. I sve je to razumljivo samo mi nije jasno poduzimamo li (i &scaron;to?) da to spriječimo i pravi li se međunarodna slijepom (ili uistinu ne vidi ono &scaron;to se događa i u čemu sudjeluje).</p> <p><br /><br />I stoga se dižu razine očekivanja i zato Safa dovodi Scotta i priča priče o agresiji i podjeli, a mogao mu je kad ga je već doveo posvjedočiti &scaron;to je dogovarao s Mladićem i koji su im to zajednički ciljevi bili prihvatljivi.</p> <p><br /><strong>A mi?</strong></p> <p><br /><br />&Scaron;to ćemo mi ba&scaron;tiniti ako smo one najvrjednije među nama pre&scaron;utjeli. I poslali ponovno u ilegalu.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Za <a href="http://www.tomislavcity.com/" target="_blank">Tomislav city</a> pi&scaron;e Marko Tokić</strong></p>//grude.com/Datoteke/Novosti/17-11-24-017_generali.jpgOPROSTI MI HERCEG BOSNO...http://grude.com/clanak/?i=5101151011Grude.com - klik u svijetSat, 18 Nov 2017 20:42:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=17-11-18-017_herceg_bosna.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>"Neprijatelj je u našim redovima bio lukaviji Herceg Bosno..."<p>&nbsp;</p> <p><em><strong>Pi&scaron;e: Glava/Grude.com</strong></em></p> <p>&nbsp;</p> <p>Danas je tvoj dan domovino. Gledam slike iz devedesetih godina kada sam s pu&scaron;kom na ramenu hodio tvojim brežuljcima. Kako si mi tada tužna, ali ponosna izgledala. Izgledala si mi kao Feniks koji se umoran ustaje iz pepela, čeka da zablista. Vjerovala si i nadala se, kao i mi...</p> <p>&nbsp;</p> <p>Trčeći tim livadama sna, boreći se protiv neprijatelja, u krvi je buktio adrenalin, a u mislima slika budućnosti. Gledao sam te kao malu, a bogatu i uzornu državu u srcu Europe. Onu koju će s neba gledati i blagoslivljati kraljevi Tomislav, Domagoj, Zvonimir, kraljica Katarina...</p> <p>&nbsp;</p> <p>Sanjao sam Božiće svoje obitelji, kako idemo na polnoćku i radujemo se Bogu i zahvaljujemo mu jer smo ostvarili tisućljetne snove svojih predaka. Sanjao sam nove godine u gradovima sa svom infrastrukturom, gospodarski moćne, konkurentne zapadu...</p> <p>&nbsp;</p> <p>a &scaron;to sam dosanjao...</p> <p>&nbsp;</p> <p>Dosanjao sam vodeće ljude crkve gdje se tobože kuneći u tvoje ime razjedinjuju puk. Dosanjao sam javna poduzeća prepuna uhljeba koji te se sjete tek 18. 11., a i tada si im u drugome planu. Dosanjao sam hrvatske ministre koji ti ne žele izgraditi ni metar ceste ili autoceste, a donose zakone da jo&scaron; vi&scaron;e osiroma&scaron;e tvoj narod, da njima bude bolje. Dosanjao sam gladne radnike koji se bore za preživljavanje kod onih koji te nakon rata vi&scaron;e ne smiju spomenuti, a najvi&scaron;e su koristi od tebe imali...</p> <p>&nbsp;</p> <p>Nisam se za ovo borio Herceg Bosno. Nisam se borio za ovakvu tebe. Oprosti mi. Oprosti svima nama kojima su u radni staž upisane godine u HVO-u. Neprijatelj je u na&scaron;im redovima bio lukaviji. Ti i ja smo Herceg Bosno bili idealisti. I zato smo tu gdje jesmo. Oprosti svome naivnom sinu.</p> <p>&nbsp;</p> <p><em><strong>Glava/Grude.com</strong></em></p>//grude.com/Datoteke/Novosti/17-11-18-017_herceg_bosna.jpgFranjo Gregurić, hrvatski SOROS? I zašto mediji ne daju prostor Manolićevim optužbamahttp://grude.com/clanak/?i=4083640836Grude.com - klik u svijetWed, 08 Nov 2017 14:22:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=17-11-08-greguric.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>- Uništite herceogovački lobi! Tim riječim je navodno nekdašnji predsjednik Vlade Hrvatske Franjo Gregurić devedesetih godina krenuo u bitku protiv Hercegovaca.<p>&nbsp;</p> <p>Njegov cilj bilo je stvaranje novih hrvatskih elita, bogata&scaron;a koji će vedriti oblačiti državom u vremenu koje predstoji. Gregurić je prema pisanju portala Grude.com bio jedan od najže&scaron;ćih ru&scaron;itelja Miroslava Kutle, Ivića Pa&scaron;alića i drugih hercegovačkih kadrova, a put je pripravljao nikome drugome nego Ivici Todoriću.</p> <p>&nbsp;</p> <p>O njegovoj ulozi jučer je pred Saborskim povjerenstvom pričao Josip Manolić, no vi&scaron;e je prostora dobio u svim medijima Gregurićev demantij nego Manolićevo svjedočenje.</p> <p>Manolić je, naime, ustvrdio da su, kada je Franjo Gregurić postao predsjednik Vlade, 'otvorena vrata privatizaciji bez kontrole'. Rekao je i kako ne bi generalizirao da su Gregurić i Nikica Valentić odgovorni za kriminal u pretvorbi i privatizaciji, ali da su odgovorni u trenutku kada su bili na pozicijama. Ustvrdio je, upitan kako je Ivica Todorić u tri, četiri godine početkom '90-ih uspio pokupovati tolika poduzeća, da odgovore na pitanja o usponu Agrokora treba tražiti kod Vlade demokratskog jedinstva koju je vodio Valentić. A &scaron;to se tiče Gregurićeve uloge, kazao je da je imao dosta grijeha u pretvorbi i privatizaciji.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Za Gregurića mnogi u tajnosti govore da je hrvatski SOROS, da sudjeluje u svim opasnim radnjama za dru&scaron;tvo, ali djeluje iz sjene i nitko se ne usudi spomenuti njegovo ime. Manolić se usudio svjestan vjerojatno da pred kraj života, sada kada mu je 97 godina, ne može puno izgubiti.</p> <p>&nbsp;</p> <p><em><strong>Grude.com</strong></em></p>//grude.com/Datoteke/Novosti/17-11-08-greguric.jpgNajopasniji 'Hrvat' Dragan Lukač ne želi u mirovinu: Čovića i Dodika tereti za pljačku 7 milijuna KM u Grudamahttp://grude.com/clanak/?i=4082840828Grude.com - klik u svijetTue, 07 Nov 2017 17:05:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=17-11-07-dragan_lukac.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Direktor Federalne uprave policije Dragan Lukač uskoro bi trebao biti smijenjen sa svoje funkcije. Brojni kadrovi u BiH, osobito hrvatski, raduju se odlasku najopasnijeg Hrvata, kako se o njemu govori u hrvatskome korpusu.<p>&nbsp;</p> <p>S obzirom da je stekao uvjete za umirovljenje Dragan Lukač će uskoro biti razrije&scaron;en s dužnosti direktora Federalne uprave policije. Jo&scaron; Dom naroda Parlamenta FBiH treba imenovati nezavisni odbor, a to je već učinio Zastupnički dom i onda se može krenuti u izglasavanje smjene.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Dragan Lukač&nbsp; uglavnom&nbsp; se godinama bavio hrvatskim predstavnicima u BiH,&nbsp; bez konkretnog uređenja sigurnosne situacije u državi. Portal Grude.com doznaje da i danas Dragan Lukač poku&scaron;ava otkriti poveznicu Dragana Čovića, hrvatskog člana Predsjedni&scaron;tva BiH i Milorada Dodika, predsjednika RS-a s pljačkom Unicredit banke u Grudama 5. listopada 2010. godine, dan nakon izbora, kada je vozilo koje je prevozilo novac iz UniCredit banke nasilno zaustavljeno na Dužicama, na ulasku u &Scaron;iroki Brijeg iz smjera Gruda, i opljačkano. Unatoč tome &scaron;to ni&scaron;ta nije otkrio o nestanku 7 milijuna KM, dobro obavije&scaron;teni izvori tvrde da Lukač i dalje inzistira da se ne&scaron;to otkrije, pa makar morao smjestiti spomenutim osobama.</p> <p>&nbsp;</p> <p>- Taj čovjek patolo&scaron;ki mrzi Dragana Čovića i Milorada Dodika, a postavio ga je vrh SDA na čelo Federalne uprave policije. On je samo provoditelj prljavih poslova - tvrde dobro obavije&scaron;teni izvori.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Lukač je i ranije u internim razgovorima s pojedinim suradnicima najavljivao da će na funkciji dočekati kraj Dragana Čovića u političkom životu u BiH, no kako sada stvari stoje dogoditi će se upravo suprotno. Unatoč snažnoj podr&scaron;ci pojedinih bo&scaron;njačkih političkih elita iz SDA, Lukaču se nazire kraj.</p> <p>&nbsp;</p> <p>S obzirom da je svjestan toga Lukač je održao tiskovnu konferenciju danas.</p> <p>&nbsp;</p> <p>- Pojedini članovi ili nezavisni odbori, ne poznavajući svoju ulogu, poduzimaju neke stvari u ime onih koji su ih postavili u te 'nezavisne odbore'. To su pojedini čelnici političkih stranaka koji tako vr&scaron;e izravan pozitivan ili negativan utjecaj prema čelnicima policije, da li komesarima ili direktorima, kako bi realizirali svoje ciljeve. Oni poku&scaron;avaju upravljati policijskim radom s ciljem da nas stave pod nadzor, da bi spriječili postupak policijskih organa prema njima zbog kriminala kojim se bave ili kojim su se bavili. Mi nećemo dozvoliti da netko kalja obraz nas koji smo stvarali državu i svi koji misle da će policijski komesar i direktor biti kao otirači, da nas pomjeraju desno ili lijevo, grdno se varaju. Mogu formirati nezavisne ili 'zavisne' odbore koliko hoće, ali situacija je dosegla razinu u kojoj bi na&scaron; narod rekao da su prevr&scaron;ili mjeru. Imamo volju, snagu i pamet, ne da se odupremo, nego da im stanemo u kraj, a znamo dobro tko su oni - vidno emotivan bio je Lukač.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Naravno, govorio je i o tome da su plaće policijskih službenika jako niske, ali unatoč tome ni&scaron;ta nije činio u svojoj 35 godina dugoj eri u policijskim službama da se to promijeni.</p> <p>&nbsp;</p> <p><em><strong>Grude.com</strong></em></p>//grude.com/Datoteke/Novosti/17-11-07-dragan_lukac.jpgSlobodna Bosna tvrdi da će SDP-ov kandidat protiv Hrvata biti grobar 'HT-a' Slavo Kukićhttp://grude.com/clanak/?i=4060640606Grude.com - klik u svijetTue, 24 Oct 2017 17:39:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=17-10-24-slavo_kukic.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Slavo Kukić iz Posušja, moralna vertikala prema mjerilu političkih Bošnjaka u BiH, bivši član Upravnog odbora RTV FBiH i bivši član Upravnog odbora HT-a Mostar, spominje se u kontekstu novog kandidata za člana Predsjedništva BiH ispred SDP-a BiH.<p>&nbsp;</p> <p>Čovjek koji je povezivan s vi&scaron;emilijunskim zloupotrebama u HT Eronetu, a sinovima u naselju Knežija u Zagrebu pomogao da kupe stanove od 360 tisuća maraka tako bi mogao na megdan hrvatskim kandidatima za Predsjedni&scaron;tvo, a igra se na kartu da će Kukića podržati Bo&scaron;njaci, kao &scaron;to su u dva navrata činili kada su birali Željka Kom&scaron;ića.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Ukoliko postane član Predsjedni&scaron;tva BiH Slavo Kukić može očekivati i da će njegovi ljudi ući u rukovodeće odbore Elektroprivrede HZ HB, s obzirom da je poznato da nije neki ljubitelj plaćanja struje ukoliko se može uključiti na neki ilegalni priključak.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Slavo Kukić danas pi&scaron;e kolumne i na antihrvatskim televizijama daje izjave protiv legitimnih i legalnih Hrvata u BiH, &scaron;to je u sarajevskim medijima, koji daju podr&scaron;ku ostavljanju BiH "u amanet" Recepu Erdoganu, itekako poželjno.</p> <p>&nbsp;</p> <p><em><strong>Glava/Grude.com</strong></em></p>//grude.com/Datoteke/Novosti/17-10-24-slavo_kukic.jpgDron s hrvatskom zastavom povod za obračun s Hrvatimahttp://grude.com/clanak/?i=4056740567Grude.com - klik u svijetMon, 23 Oct 2017 09:39:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=17-10-23-dron_zrinjski.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Oko 33. minute susreta pojavio se dron sa zakačenom hrvatskom zastavom, što je izazvalo odobravanje navijača Zrinjskog, te negodovanje navijača Sarajeva<p>&nbsp;</p> <p>Malo prije nego &scaron;to su nogometa&scaron;i Sarajeva poveli na stadionu H&Scaron;K Zrinjskog, nadletio je dron s hrvatskom zastavom (zastava Herceg Bosne), &scaron;to je u BiH poslužilo za polemike, optuživanja, prisjećanje na rat, pozivanje na legalnost...</p> <p>&nbsp;</p> <p>Oko 33. minute susreta pojavio se dron sa zakačenom hrvatskom zastavom, &scaron;to je izazvalo odobravanje navijača Zrinjskog, te negodovanje navijača Sarajeva - Hordi zla. Dok je publika bila zabavljena fotografiranjem &lsquo;NLO-a&rsquo;, Sarajevo je zabilo prvi zgoditak, nakon čega je krenula bakljada navijača Hordi zla koji su i zapaljive predmete bacali prema navijačima Zrinjskog i u stadion. Zahvaljujući sreći, nijedna baklja nije pogodila domaće navijače. Nakon toga Ultrasi su se krenuli obračunati sa sarajevskim navijačima, &scaron;to je spriječila policija. Sudac je prekinuo susret te je ugledao zastavu koju je &lsquo;vozao&rsquo; dron. Nakon toga je izaslanik zadužen za sigurnost tražio osobu koja je upravljala dronom te je do&scaron;ao i do novinarske lože.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Ovaj je događaj podsjetio na Beograd u listopadu 2014. godine, kada je zastava Albanije izazvala kaos. Iako nisu &lsquo;pale &scaron;ake&rsquo;, mostarski dron bio je povod za nacionalistička, &scaron;ovinistička i na granici zdrave pameti medijska i druga iživljavanja i prepucavanja. U sarajevskoj javnosti započela je kanonada od spominjanja kako se radi o tzv. Herceg-Bosni, je li zabranjena zastava.</p> <p>&nbsp;</p> <p>A da nitko nije vidio ni&scaron;ta prijepornog u zastavi ljiljana bo&scaron;njačke Armije BiH. Negirana je i povijest BiH jer je sastavni dio svih mirovnih planova upravo Hrvatska republika Herceg-Bosna, odnosno Hrvati kao kolektiv, čija je trobojnica sa &scaron;ahovnicom službeni simbol.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Zoran Kre&scaron;ić/Vecernji.ba</strong></p> <p>&nbsp;</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/17-10-23-dron_zrinjski.jpgPortal Boboska je davno forsirao Dalića za izbornika i pisao HNS-uhttp://grude.com/clanak/?i=4027140271Grude.com - klik u svijetSat, 07 Oct 2017 13:37:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=17-10-07-015_dalic.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Zlatko Dalić godinama je jedan od najboljih hrvatskih trenera, osvojio je sve u Saudijskoj Arabiji. Bio je prvak Emirata, viceprvak Azije.<p>&nbsp;</p> <p>Nakon otkaza Niki Kovaču 2015., portal Grude.com, tada Boboska.com, je objavio kako je Zlatko Dalić jedan od favorita za klupu Hrvatske.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Izvori su nam bili dobro obavije&scaron;teni i bliski HNS-u, a nakon &scaron;to smo ih dobili, krenuli smo u kampanju jer smo vjerovali da je Livnjak prevaga. Čak smo stvorili i komunikaciju s nekim ljudima iz HNS-a kako je vrijeme da se dadne prilika Daliću na klupi.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Dana 7. listopada želja nam se ispunila.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Čestitamo.</p> <p>&nbsp;</p> <p><em><strong>Grude.com</strong></em></p>//grude.com/Datoteke/Novosti/17-10-07-015_dalic.jpgStara seljačka kuća i život u seljačkoj obiteljskoj kući u Hercegovinihttp://grude.com/clanak/?i=3994139941Grude.com - klik u svijetThu, 21 Sep 2017 10:46:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=17-09-21-12062016-blidinje1pojata5.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Ozidana suhoziđinom, slamnim krovom pokrivena, nalazila se stalno u opasnosti: da je voda ne poruši i odnese, da je vatra ne zapali i da je vjetri ne obore.<p>&nbsp;</p> <p>Vijekovima nad njom bjesni&scaron;e munje i gromovi. Stalno bija&scaron;e u buri i oluji. Pa ipak, usprkos svemu tomu, ona je stoljećima odolijevala tim prirodnim opasnostima, nije se dala ni da je zub vremena sru&scaron;i, nego je ostajala uvijek na uzgoru. Pravo je čudo božije da je ni&scaron;ta taiko slabu i čađavu nije moglo uni&scaron;titi.</p> <p>A kako je nekad izgledala ta na&scaron;a starinska seljačka kuća i kakav je bio obiteljski život u njoj, najbolje se može saznati iz jednog pisma na&scaron;ega poznatog pjesnika fra Grge Maontića. To njegovo pismo, koje je pisao iz kre&scaron;evskoga samostana jednom svom prijatelju, glasi ovako:</p> <p><em>&raquo;Dragi prijatelju! slike ovoga samostana nema, jerbo jo&scaron; nije osim polovinu dovr&scaron;en, a ako bi se pak rad imati sliku moje kućice rođenice ne trebuje Ti ići na Posu&scaron;je jer je podaleko, nego uzmi alat pak sam sobom ozidaj zid od nekresanih stiena u: duljinu pet metara ili &scaron;est ar&scaron;ina na&scaron;ih, a u &scaron;irinu četeri podpuna metra, a u visinu pak ozidaj od prilike dva metra jedna spram drugim, potom na vienčanici digni u visinu rogove preko kojih razradi i ponamje&scaron;ćaj letve drvenim klanima (utvrđenim pak onda lozom povezane snopiće ražove &scaron;evari pokititi po letvama, eto Ti krova za po ljudskog vieka durećna.</em></p> <p>&nbsp;</p> <p><em>Na sriedi kuće nabij ognji&scaron;te, stava priikladanj od gvožđa na &scaron;to će&scaron; drva naslagati, objesi zemljanu kotlu&scaron;u na koma&scaron;tre o gredu, uspi koju &scaron;aku bra&scaron;na, podjari drva da kotlu&scaron;a ključa, kad se provari, imat će&scaron; ka&scaron;u koja će se varenikom zabielit. Postavi siniju ravno, na kojoj razmetni ka&scaron;ike i uza svaku po komad kruha kakva je Bog dao, onda po ka&scaron;ikama i po komadovima poredaj čeljad oko sinije, prekrsti se i izmoliv&scaron;i Oče na&scaron; srči s njima, a zovnut će Te, nego čuvaj se da se srčući ne ožeže&scaron;. Po tome berićetu čeljad će oko vatre svako na svoje mjesto sjesti, a Rade će skinuti gusle s klina pa sjednuv&scaron;i u uglu zacvieliti gudalom i pjevajući junačku davoriju razgovarati svoju domaćicu i uz nju dvoje njezine djece, a i petero pokojnog Grge dječice manje i odrasle. Tu bi mogao opaziti da od ono petero siročadi jedan mu&scaron;kić ponajživlje pilji u strica i jagmi predivo pjesme kao da će je sutradan kod kozlića raspredati.</em></p> <p>&nbsp;</p> <p><em>Rade će guslama o klin, pa i on i ciela čeljad po redu pod biljce vunene naporedo kao klađići i pospu kao poklani. Ako li im u dobar, čas bura zazviždi, a vatra se . uduhne, tada pod biljcama nastaje bobonjanje:&laquo; bo, bo, bo! od studeni sve da zub o zub zveči. Rano skoče pak za ,poslima kud koji. Urani i Ti prijatelju! Pak iz tog dvora davorova pođi s Bogom!&laquo;</em></p> <p>&nbsp;</p> <p>Eto iako je na&scaron; fra Grga pjesnički slikovito opisao svoju rodinu, kuću u selu Raslovači potkraj Posu&scaron;ja, a takva je doista i bila na&scaron;a starinska &lsquo;seljačka&rsquo; kuća i život u njoj.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Blidinje.NET</p> <p>&nbsp;</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/17-09-21-12062016-blidinje1pojata5.jpgNestali su 'Leptirići u trbuhu'.. Kako izgleda ljubav poslije 5 godina http://grude.com/clanak/?i=3981539815Grude.com - klik u svijetFri, 15 Sep 2017 10:11:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=17-09-15-10.png&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>“Leptirići u trbuhu” se danas smatraju za klasičan simptom zaljubljenosti i ljubavi. Međutim, mnogi se u dužim vezama silno razočaraju kad ovi leptirići nestanu.<p>&nbsp;</p> <p>To je navelo jednu korisnicu Tumblra da opi&scaron;e kako izgleda njena veza nakon 5 godina. U svojoj poruci, ona savr&scaron;eno opisuje kako zajednički život transformira ljubav.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Poruku vam prenosimo u cijelosti:</p> <p>Ima već 5 godina kako sam u vezi. Svakoga dana viđam na dru&scaron;tvenim mrežama statuse o tome kako biti u vezi s čovjekom tvog života znači stalno imati leptiriće u trbuhu.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Mnogi ljudi vjeruju da je ljubav prava samo ako vam svaki put kad ta osoba uđe u prostoriju srce brže zakuca, ako se svaku večer mazite, provodite vrijeme isprepletani u krevetu i spavate zagrljeni svaku noć.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Mogu vam reći da to uopće nije tako. Barem ne za mene&hellip;</p> <p>&nbsp;</p> <p>Čim počnete živjeti zajedno, leptirići nestaju. Srce vam vi&scaron;e ne ubrzava svaki put kada ugledate njega. Umjesto toga, sve se smiruje. Kada ste u istoj prostoriji s njim, osjećate se smireno i sigurno.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Kada se mazite s njim, va&scaron;e srce sporo kuca, a zvuk njegovog disanja vas tje&scaron;i i uspavljuje. Vi&scaron;e niste na ringi&scaron;pilu osjećaja, već ste kod kuće.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Ne spavate vi&scaron;e zagrljeni i isprepletanih udova. Umjesto toga spavate udobno jedno kraj drugog, vrlo često okrenuti na suprotne strane. Ipak, svake večeri uhvatite sebe kako se gnjezdite blizu njegove ruke ili mu pomazite kosu dok spava.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Ima noći kada moj usnuli dečko kroz san pruži ruku ka mojoj strani kreveta ili me samo privuče k sebi kao &scaron;to bi dijete privuklo pli&scaron;anu igračku. Ja sam sada njegova utjeha, sigurnost i mir.</p> <p>&nbsp;</p> <p>U ranu zoru, kada je čitav svijet sumoran i pospan, ugnjezdim se na njegove grudi, udahnem njegov miris prije nego &scaron;to ponovo odlutam u snove.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Poljupci nisu vi&scaron;e tako strastveni i romantični kao nekada. Ali sada ih je vi&scaron;e. Tu su hladni poljupci od sladoleda, ljepljivi poljupci od marmelade tijekom doručka. Tu su i &ldquo;idem na posao&rdquo; poljupci i &ldquo;jo&scaron; samo jedna pusa za put&rdquo; poljupci.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Tu su pospani jutarnji poljupci koji vas bude bolje od svakog alarma. Ima li ljep&scaron;eg načina da se započne dan od usana na usnama?</p> <p>&nbsp;</p> <p>Tu su jo&scaron; poljupci za laku noć, poljupci koji kažu &ldquo;drago mi je &scaron;to ba&scaron; tebe ljubim, a ne nekog drugog&rdquo;, ili &ldquo;kako si ti divan sa životinjama&rdquo;. Tu su i kratki poljupci u samoposluzi. Kada je sve oko vas užurbano i glasno, naginjete se jedno ka drugome, tražite se, pronalazite jedno drugo.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Kada umjesto da cijenite svoju slobodu i njemu dajete njegovu slobodu i prostor, vi zajedno bivate slobodni jedno sa drugim i najljep&scaron;e vam je kad se jedno uz drugo pripijete i premostite zagrljajem prostor koji vas razdvaja.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Ne &scaron;aljete vi&scaron;e poruke u kojima izjavljujete ili potvrđujete svoju ljubav jedno drugome svaki čas. Ljubav se sada podrazumijeva.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Od romantičnih izljeva ljubavi sada ste uznapredovali na nivo internih &scaron;ala vezanih za život koji zajedno gradite. Razmjenjujete međusobno poglede čuđenja, negodovanja, odu&scaron;evljenja u javnosti &ndash; imate va&scaron; mali svijet naspram onog vanjskog.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Veza nije bajka. Nije vatromet i fanfare. Barem to prestaje biti nakon početka.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Umjesto toga, veza je tihi ritam ljubavi i brige. Ona nije vatra koja prži u tvojoj du&scaron;i, već plamičak koji te grije dok udobno smje&scaron;ten tone&scaron; u san.</p> <p>&nbsp;</p> <p>I ja to volim.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Grude.com/<a title="Pozitivan stav" href="http://pozitivanstav.com/sto-se-dogada-u-vezi-kad-leptirici-nestanu-zena-savrseno-objasnila-kako-izgleda-ljubav-poslije-5-godina/" target="_blank">pozitivanstav.com</a></p> <p>&nbsp;</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/17-09-15-10.png'Od vremena, još od Krista, nova lica, scena ista...'http://grude.com/clanak/?i=3978539785Grude.com - klik u svijetThu, 14 Sep 2017 08:11:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=17-09-14-ratko.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>U politici, sportu, kulturi... kada nešto ne ide dobro netko mora otići, a uglavnom je to onaj tko je na vrhu, tko vodi određenu političku stranku, nogometni klub ili pak kulturnu ustanovu.<p>&nbsp;</p> <p>U crkvi to i nije ba&scaron; tako. Papa Franjo je to počeo mijenjati. Nesposobne su počeli zamjenjivati neki novi ljudi. Bez niskih strasti i udaraca, jednostavno papa Franjo upozori na pogre&scaron;ke, oni se povuku, svjesni da nisu ispunili misiju.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Crkvu u BiH dragi Bog drži na životu. Naposljetku, sve crkve svijeta On svojom milo&scaron;ću nadahnjuje, obnavlja, ali te&scaron;ko je se oteti dojmu da je ova u BiH kada su zemaljske stvari u pitanju dobrim dijelom prepu&scaron;tena sama sebi. Kardinal Vinko Puljić dobar je teolog, ali nažalost, on vi&scaron;e nema snage da se izbori sa situacijom koju su mu priu&scaron;tili određeni biskupi u crkvi. Lijepo je jutros čitati hvalospjeve don Tome Vuk&scaron;ića na račun situacije oko biskupa u BiH, no i on sam je svjestan da situacija nije takva koliko god je on uljep&scaron;avao. Vrhunski intelektualac uzak je u nekim svojim promi&scaron;ljanjima, koliko god ga pojedini krugovi predstavljali &scaron;irokim. Ako već želi postati nadbiskup, o čemu se također sve vi&scaron;e govori u BiH, morao bi shvatiti da ima vjernika koji drukčije razmi&scaron;ljaju, kao i franjevaca, te petrovaca, jer zatvoriti se u službu i slu&scaron;ati samo one koji su u istoj hijerarhijskoj ravni s tobom, ne vodi funkciji koja je vruće žezlo, kome god ona pripadne.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Danas se obilježava 25 godina biskupstva Ratka Perića. Oni koji se danas susretnu s njime sipati će hvalospjeve na njegov račun. Nitko neće pitati progonjene franjevce iz "Hercegovačkog slučaja", fra Jozu Zovku, međugorske vidioce i druge nemoćnike koji nemaju pretjeranu mogućnost da dođu do medija i iznesu svoje stavove kako se oni osjećaju i kako oni doživljavaju ovih 25 godina. Nitko neće pitati Marka koji je prije tri godine napustio Čapljinu i oti&scaron;ao u Njemačku zbog čega je oti&scaron;ao već će odmah zaključiti da je to zbog egzistencije. Ne, Marko je na odlasku rekao: - Ne mogu gledati da najboljeg fratra u Hercegovini, fra Milu, ovako progone.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Netko će potiho ne&scaron;to reći. Marko Čolak koji je iz Ledinca zagusliti će ne&scaron;to, svjestan da vi&scaron;e ne može blizu oltaru na Ledincu, jer je tako naređeno od crkvenih vlasti...</p> <p>Čak je i mirni fra Tomislav Pervan koji je opet istaknuo da će se držati reda, u posljednjem intervjuu 'brecnuo' biskupe.</p> <p>Fra Dado Milas koji je u Grazu, u Austriji, također prognanik je u posljednjem intervjuu kazao da je shvatio da se u Austriji ne&scaron;to može reći biskupu ili provincijalu, a da se odmah ne dobije kazna, kao kod nas.</p> <p>&nbsp;</p> <p>I onda se odnekud pojavi sovjetski &scaron;pijun Alexander Maksimov, izvuče iz naftalena udba&scaron;a Ivana Lasića i krene govoriti o Ratku Periću, karakterizirajući ga kao svoga prijatelja.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Nesumnjivo, imao je Ratko Perić i dobrih stvari u 25 godina, ali, nažalost, one ostado&scaron;e u sjeni ratova protiv franjevaca, Međugorja, Sovjeta... i drugih koji su mislili drukčije...</p> <p>&nbsp;</p> <p>Dugih, za velik broj vjernika, i mučnih, 25 godina je u Mostarskoj biskupiji pro&scaron;lo... brzo ili sporo, ali evo pro&scaron;lo je...</p> <p>&nbsp;</p> <p>Umorili su se mnogi. A opet vjeruju, ako već nemaju utjehu u crkvi kao instituciji, imaju u Bogu, a i u svojim svećenicima, koje je inicijativom velikih svećenika, institucija odbacila.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Ali, citirajmo dio iz posljednjeg intervjua fra Dade Milasa: Najveći Isusovi neprijatelji su bili židovski 'biskupi' i pravovjerci koji su se smatrali ekskluzivnim tumačima Božje volje.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Nažalost, od vremena jo&scaron; od Krista, nova lica, scena ista...</p> <p>&nbsp;</p> <p>Papa Franjo je tu, vjerujemo u bolja vremena.</p> <p>&nbsp;</p> <p><em><strong>Grude.com</strong></em></p>//grude.com/Datoteke/Novosti/17-09-14-ratko.jpgVlado Marušić: 'Otiđite, ali kome ćete se vratiti - Arapima koji kupuju zemlju...'http://grude.com/clanak/?i=3977639776Grude.com - klik u svijetWed, 13 Sep 2017 17:45:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=17-09-13-odlazak.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Uvijek netko nekog od nas ispraća. Odlasci su svakodnevna a u zadnje vrijeme sve učestalija pojava. Odlaze nam djeca na studije, na putovanja, ljetovanja, druženja svake vrste. <p>&nbsp;</p> <p><em><strong>Pi&scaron;e:Vlado Maru&scaron;ić/<a href="http://sirokibrijeg.info/vlado-marusic-borimo-se-hercegovinu-zadnjim-masu-djecu-atomima-snage-pa-taman-nedopustenim-sredstvima/" target="_blank">&Scaron;irokiBrijeg.info</a></strong></em></p> <p>&nbsp;</p> <p>Roditelje ispraćaju djecu na njihove busove, zrakoplove, brodove, pusti se poneka suza, tek reda radi jer su ta putovanja i odlasci pre&scaron;li u naviku, u rutinu, a negdje usput se sve to pretvorilo u odlaske oslobođene od emocija. Sada odlasci poprimaju oblik kakav nisu imali do sada. Nema vi&scaron;e tko koga ispraćati jer se odlazi skupno, ili su ovi &scaron;to su ispraćali ove potonje već davno oti&scaron;li za njima. Ostale su prazne, hladne kuće na&scaron;eg starog života. Domovi na&scaron;eg djetinjstva, pusti, zarasli u prirodnom ambijentu, kao da upravo ta priroda želi zarobiti te kuće u sebi. Kao da ih želi vratiti svojoj izvornosti na kojoj su začete.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Svakodnevno netko napi&scaron;e ne&scaron;to na tu temu, odlaska, odlazaka, riječi su prepune jala, očaja, bijesa, mržnje, preporuke čega li sve jo&scaron;. Netko proklinje, moli, kumi sve i svakoga da se ovaj ponor u koji upadamo svi bilo kako zaustavi. Da se ovaj prozor zauvijek ne zatvori. Sve ovo da se zaustavi u ime Božje. Prozivaju se političari, svećenici, umni ljudi, svatko tko imalo može da progovori, da se ne&scaron;to učini. Neki pak vjeruju kako je na djelu sotonski plan mijenjanja krvne slike kr&scaron;ćanske i katoličke Europe, naseljavanjem nekih novih generacija iz dalekih zemalja bliskog istoga, Afrike i Azije kako bi se izgubio identitet kr&scaron;ćanstva i stvorio neki novi mix međunacionalnog stvorenja koji neće imati u sebi ni&scaron;ta smisleno. Nikakav prizvuk niti naznaku Boga u sebi. Stvaranje nacije jedinki iste supstance, koji isto misle, djeluju a ne vjeruju ni u &scaron;to osim u sebe i svoje postojanje.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Neki pak smatraju kako neki pakleni plan želi istrijebiti sedam milijardi ljudi na podno&scaron;ljivu mjeru od kojih dvije milijarde poslu&scaron;nika u službi sotone koja se razigrala i izruguje Bogu, ne birajući pri tome načine kako da taj broj od sedam milijardi smanji na dvije.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Neki na kraju smatraju kako na&scaron; nebeski Otac sve to mirno promatra želeći istrijebiti žito od kukolja, jer oni koji ustraju u svemu ovome živjeti će u kraljevstvu nebeskom. A svi smo svjedoci užasnih kataklizmičkih katastrofa i nevolja koje pogađaju ljude. Negdje su tsunamiji, orkanski tajfuni, negdje medicinski potpomognuta sterilizacija bračnih partnera kako bi se smanjio broj stanovnika te države ili regije, GMO hrana koja truje organizam, i od koje hrane se obolijeva sve vi&scaron;e, legaliziranje abortusa, istospolnih brakova, rastave brakova, udaljavanje ljudi od Boga i njegovih zakona &scaron;to na koncu rezultira zatvaranjem crkava u Europi, poglavito u Nordijskim zemljama, eutanazije, ratova, a negdje prisilne ili planski izvr&scaron;ene deportacije stanovni&scaron;tva u sasvim druge ambijente njihova življenja, konačno i postojanja.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Na kraju dolazimo do podneblja na&scaron;eg življenja i postojanja. Na&scaron;e divne i jedine Hercegovine. Kao da sotona ima neiscrpne mogućnosti uni&scaron;tenja života pa je tako ovdje umjesto svih gore pobrojanih mogućnosti uni&scaron;tenja života primijenila jedan recept masovnog egzodusa na&scaron;ih mladih i cijelih obitelji iz ovog istinskog raja na zemlji. Imajući u vidu dokazane mogućnosti na&scaron;e Hercegovine u njenoj prirodi, zraku, vodi, tlu, uspjela je preko svojih sluga koja je lako prona&scaron;la u predstavnicima vladajućih političkih elita načiniti takav poslovni ambijent u kojemu mjesta nema nikakvoj zdravoj poduzetničkoj klimi. Nitko iz poslovnog svijeta ne želi ulagati i imati posla u ovom dijelu svijeta kojeg bije glas korumpiranosti, prevelike administracije, zakonskih nemogućnosti bilo kakvog ulaganja u bilo &scaron;to. Bilo tko da ne&scaron;to poku&scaron;a na poduzetničkom planu sve to ostaje na pukom poku&scaron;aju jer je onemogućen u startu.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Najprije se od njega traže milijunski iznosi u KM ili EUR za omogućavanje koncesije ili zakupa zemlji&scaron;ta ili poslovnih objekata, koji novci u pravilu zavr&scaron;avaju u džepovima lokalnih političkih moćnika, ispod stola, potom se nailazi na administrativne barijere jer za bilo kakvo sređivanje dokumentacije su potrebite godine, pa čak ni to na koncu nije dovoljno jer se uvijek traži neki novi bezvezni dokument, zbog čega nas bije zao i lo&scaron; glas u svijetu. Pored svega ostalog bije nas lo&scaron; glas kako nismo zavr&scaron;ili akademsku i administrativnu lustraciju u hrvatskom narodu jer ovi &scaron;to bi pokrenuli ikakve poduzetničke akcije ne žele ulagati u općine, gradove i državu gdje vladaju oni od kojih su prije Domovinskog rata i pobjegli. A ovi na&scaron;i lokalni politički moćnici se samo smjenjuju na svojim mjestima i funkcijama. Danas jedan, sutra drugi, potom rotacija, a kada zavr&scaron;e sve rotacije na njihova mjesta uskaču njihova djeca, rodbina, kumovi, prijatelji, ljubavnice.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Svatko onaj tko je njihov. A jadni narod ječi, stenje, na svakom ga se koraku podapinje i razapinje. Nije ba&scaron; da ni&scaron;ta ne poku&scaron;ava, neki se organiziraju ali na žalost u jalove poku&scaron;aje nekih minornih i imaginarnih političkih opcija ali prvi naredni ili bilo koji slijedeći izbori otrijezne im glavu jer sotona je za njih premoćna u svakom pogledu. Sve &scaron;to su poku&scaron;ali, sve &scaron;to im je bilo tko obećao učas padne u vodu jer je mnogima bitnijih onih pi&scaron;ljivih, Judinih 100 KM (&scaron;kuda) nego čast, čestitost i po&scaron;tenje. A da ne napominjemo mogućnosti izbornih krađa i prijevara u kojima su ovi &scaron;to vladaju ovim narodom doktori znanosti.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Mnogi od takvih prodanih du&scaron;a znaju izjaviti: &ldquo;Svi su oni isti. Tko mi je i&scaron;ta dao. Ovi barem daju 100 KM.&ldquo;A vrijeme leti, curi nam između prstiju kao pje&scaron;čani sat. Svima nama. Na koncu kada se iscrpe sve mogućnosti u nemogućnosti pronalaska bilo kakvog smislenog posla, dostojnog življenja, posla kojim bi se morale i trebale i plaćati režije a ostatak za život, ostane kao jedina mogućnost u glavama na&scaron;eg naroda odlazak. Odlazak zbog kojeg neće biti dobro nikome a najvi&scaron;e onima koji odlaze. Ukoliko isti misle kako su se spasili grdno se varaju. Jer sjedanje u zrakoplove, busove i brodove je tek početak njihovog kraja. Ma koliko bili razočarani sa svim &scaron;to ih je ispratilo u ta prijevozna sredstva na druge krajeve svijeta moraju znati kako su isto suodgovorni jer su se odlučili prestati boriti. Sotona je točno računala na njihovo takvo pona&scaron;anje zato je i izabrala tu metodu masovnih odlazaka iz Hercegovine i Republike Hrvatske.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Sve me to nekako podsjeća na onih 100 KM koje su neki plaćali za glas na izborima. Odlasci i migracije su uvijek bile sastavni dio svih naroda u tranziciji pa tako i hrvatskog, ali odlasci kojim se zatvaraju cijela imanja i daju na prodaju ima se smatrati kukavičlukom. Zar je slučajna pojava zamotanih Arapkinja na slapu Kravica u Ljubu&scaron;kom, u Mepas Mallu u Mostaru, njihova kupovina nekretnina po Bosni, izgradnja cijelih naselja za Arape po Bosni, prodaja zemlji&scaron;ta na vjekovnim hrvatskim teritorijima, itd.,itd. bilo kome tko prvi ponudi a Arapi nude prvi i nuditi će sve vi&scaron;e. Nuditi će jer je nečiji plan najprije odavde iseliti ljude, Katolike, Hrvate a potom naseliti one koji tu nikada nisu živjeli. A već je odavno poznato kako je ovo podneblje raj na zemlji sa svim prirodnim mogućnostima koje je Bog ovom narodu dao kao nagradu zbog velike vjere u Njega. A sada? Zar to nije nečiji pakleni naum kojem kumujete svi vi &scaron;to ogorčeni odlazite?</p> <p>&nbsp;</p> <p>A ukoliko mislite kako ćete se vratiti zaboravite. Možda ćete navratiti ali se vratiti nećete jer se nećete imati kome vratiti. Vratiti i navratiti su dva potpuno različita padeža. Tvrdim vam kako ćete Bogu biti jednako krivi kao i oni koji su vas odavde protjerali, a to su u&scaron;togljeni fini likovi u skupocjenim političarskim odijelima jer smo ih identificirali davno. Postoje, morate priznati, neki među nama koji se jo&scaron; uvijek odupiru a oni su članovi jedne lude organizacije koja se nazvala Zaboravljeni Branitelji. Svi di&scaron;u kao jedan i malo će ih između njih otići i napustiti ovo. Ovu borbu. Jer ukoliko napuste sva će im priča pasti u vodu a to nikako ne žele. Neće to učiniti jer su previ&scaron;e i dovoljno ludi da to ne učine jer su davno shvatili sve ovo o čemu je pisano.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Međutim i među njima ima nekih koji su ispraćali svoje najmilije. I Među njima onih koji su ispraćali svoju ljubav. Ljubav svog života dok su gledali sa suzama u očima čeznutljivo bijeli trag kerozina iza zrakoplova koji odlazi i odnosi mu sve. Ali u njihovom pogledu ostao je onaj isti žar kao i u vrijeme 92, 93, 94 i 95 kada su gledali neprijatelja u oči. I upravo dok ovo pi&scaron;em u misli mi naviru stihovi najnovije pjesme Borisa Novkovića: &ldquo;Čista Ljubav.&ldquo;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&bdquo;Zauvijek pamtićemo du&scaron;o ja i ti<br />te dane kad smo jedno drugo imali<br />i sve na svijetu činilo se važnije<br />al na&scaron;a ljubav čudo je najsnažnije</p> <p>&nbsp;</p> <p>Zauvijek pamtićemo kog smo ljubili<br />Dok s nekim drugim mi smo vrijeme gubili<br />I ne znam dal je sada prekasno za to<br />Da jedno drugome u oči priznamo:<br />Da to je čista ljubav,<br />Jer to je čista ljubav.&ldquo;</p> <p>&nbsp;</p> <p>Upravo je čista ljubav ta zvijezda vodilja zbog koje vrijedi živjeti. Ne dajmo svoju ljubav. Ne dajmo svoje svetinje, svoju Domovinu, obitelji, svoju zemlju Hrvatsku i Hercegovinu. Ima li &scaron;to vrjednije od takve čiste ljubavi. Tko može tu ljubav pomutiti. Ukrasti ju, premjestiti negdje? Ne dajmo joj da ode. Jer ukoliko ode od nas lak&scaron;e ćemo pasti u napast svake vrste. Borimo se za nju zadnjim atomima snage pa taman i nedopu&scaron;tenim sredstvima.</p> <p>&nbsp;</p> <p><em><strong>Vlado Maru&scaron;ić/&Scaron;irokiBrijeg.info</strong></em></p>//grude.com/Datoteke/Novosti/17-09-13-odlazak.jpgTurci zahvalili Širokom Brijegu! Vraća li nam se život kao u vrijeme Osmanlijahttp://grude.com/clanak/?i=3952539525Grude.com - klik u svijetFri, 01 Sep 2017 00:00:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=17-09-01-osmanlije.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Direktor turske kompanije u BiH “Bosna-Et Holdinga” Sadik Sezer danas je istaknuo da je jako sretan i ponosan da je kao turski ulagač u BiH sudjelovao u plemenitoj bajramskoj priči u Širokom Brijegu.<p>&nbsp;</p> <p>Istaknuo je da je u &Scaron;irokom Brijegu zaposlio 120 ljudi i da će to činiti i dalje, te se zahvalio Crvenom polumjesecu protuteži Crvenom križu koji će vjerojatno, ako ovako Hrvati nastave njegovati svoju vjeru i tradiciju, uskoro u BiH biti uga&scaron;en.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Prema predaji, Alija Izetbegović Erdoganu je na samrti Bosnu i Hercegovinu ostavio u amanet.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Nikome ne zabranjujemo proslavu blagdana, ali nije li licemjerno da muslimani koji Hrvatima biraju tko će ih predstavljati, zabranjuju im projekte, donose zakone kojima im uzimaju novce i skladi&scaron;te u Sarajevu, tuku katolkinju koja počne moliti u tom istom Sarajevu... proslavljaju svoj blagdan u &Scaron;irokom Brijegu, sredi&scaron;tu zapadne Hercegovine.</p> <p>&nbsp;</p> <p>S obzirom da je samo bilo drugo vrijeme, prije vi&scaron;e od pet i pol stoljeća donesena je Ahdnama kojom je uređeno kako će se Osmanlije pona&scaron;ati prema Hrvatima katolicima u BiH. S obzirom da Bo&scaron;njaci Hrvatima određuju tko će im biti predstavnik i kako će živjeti u BiH, izgleda da je samo razlika u godinama. Sve ostalo je isto...</p> <p>&nbsp;</p> <p><em><strong>Glava/Grude.com</strong> </em></p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Prenosimo vam kolumnu o Ahdnami prof. dr. Ive Lučića</strong></p> <p>&nbsp;</p> <p>Godinama već jedan dokument nastao sredinom petnaestoga stoljeća izaziva žestoke prijepore unutar bosanskohercegovačke javnosti. To se dogodilo i za pro&scaron;lotjednoga posjeta pape Franje Sarajevu kada je reisu-l-ulema Husein ef. Kavazović u pozdravnom govoru papi izjavio kako bosanskohercegovački muslimani žele posebno graditi odnose s katolicima &ldquo;u duhu Ahdname sultana Mehmeda el Fatiha&rdquo;.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Ta je rečenica potisnula sve drugo &scaron;to je efendija Kavazović rekao i ponovno otvorila raspravu o katoličke-muslimanskim, odnosno hrvatsko-bo&scaron;njačkim odnosima u BiH. Problem je zapravo u razumijevanju i tumačenju sadržaja i simbolike spomenute ahdname, odnosno povelje ili jamstva, koju su bosanski franjevci dobili od sultana Mehmeda II. Osvajača (el Fatiha), najprije u Srebrenici 1462., a zatim u Fojnici (Milodiaž, danas općina Kiseljak) 28. svibnja 1463. godine.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Pi&scaron;e: dr. <em>Ivo Lučić</em>, Večerenji list</strong></p> <p>&nbsp;</p> <p>Ahdnama-005Sultan je Fojničkom ahdnamom obećao franjevcima (a ne katolicima kako se to često pogre&scaron;no ističe) osobnu za&scaron;titu kao i sigurnost njihove imovine. Bilo je to samo tri dana nakon &scaron;to su Osmanlije uhitili &ldquo;prokletog nevjernika&rdquo; (ka&uuml;r-i la&rsquo;in&rsaquo; bosanskoga kralja Stjepana Toma&scaron;evića i samo tjedan dana prije nego su nesretnoga kralja pogubili. Tako je Ahdnama, osim &scaron;to je postala važan dokument za opstanak franjevaca u osmanskoj Bosni, bila i svojevrsna smrtna presuda bosanskom kralju i kraljevstvu.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Originalni dokument je izgubljen, a sačuvan je jedan od brojnih prijepisa za koji su znanstvenici jo&scaron; prije stotinjak godina ustvrdili da nije original, a kasnije su ustanovili da se radi o svojevrsnoj &ldquo;rekonstrukciji&rdquo; nastaloj najvjerojatnije u Dubrovniku ili u Veneciji.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Položaj franjevaca u Bosni</strong></p> <p>&nbsp;</p> <p>Uglavnom, radi se o dokumentu kojim je franjevcima određen položaj unutar Osmanskog Carstva odnosno o tipičnoj ispravi kojom je osmanska vlast uređivala pravni status &scaron;tićenika (zimija) na osvojenom teritoriju. Sličan način uređenja položaja nemuslimana datira jo&scaron; od kalifa Omera el Khataba koji je 635. godine sačinio zbirku propisa nazvanu Kanun-i-ra-ja kojom je odredio status kr&scaron;ćana i Židova u osvojenom Damasku. Kr&scaron;ćani uz ostalo nisu smjeli graditi ni popravljati crkve i samostane, nisu smjeli glasno moliti ili zvoniti, ni jahati osedlana konja ili nositi oružje.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Povelje slične Fojničkoj ahdnami dodijeljene su Đenovežanima u Carigradu, građanima Dubrovnika, Skoplja, Bara te mnogim drugima, a njima su regulirane njihove pozicije u Carstvu. Legenda o &ldquo;susretu&rdquo; tra Anđela Zvizdovića i sultana Mehmeda II. očito je nastala na temelju franjevačke tradicije, odnosno na predlo&scaron;ku susreta Franje Asi&scaron;kog i sultana Mal&iacute;ka el-Kamila iz 1219. godine. U samome pak tekstu dokumenta sultan ističe kako su njegovi posjednici, bosanski redovnici, na&scaron;li njegovu &ldquo;veliku milost&rdquo; te naređuje da im nitko ne pravi smetnje i da ih nitko ne uznemiruje, a sve to dokle god oni njemu &ldquo;budu služili&rdquo; i njegovoj se &ldquo;naredbi pokoravali&rdquo;.</p> <p>&nbsp;</p> <p>O Ahdnami je vrlo studiozno i znanstveno pisao povjesničar Srećko Džaja, a napisan je i velik broj ideologiziranih i politiziran&iacute;h osvrta na nju. Sve to o dokumentu koji bi, osim za povjesničare, za sve druge trebao biti potpuno irelevantan. Međutim, njegova (zlo)upotreba daleko nadilazi interes povijesne struke i sve vi&scaron;e se koristi u dnevnoj politici. Tako nastala konstrukcija izgledala bi otprilike ovako:</p> <p>&nbsp;</p> <p>Dana&scaron;nja BiH je nefunkcionalna i neodrživa za &scaron;to je krivo njezino ustavno uređenje odnosno nemoć sredi&scaron;nje države. Svaka daljnja decentralizacija samo bi pogor&scaron;ala stanje pa je umjesto toga potrebno dokinuti Republiku Srpsku i županije/kantone u Federaciji BiH, birati jednoga predsjednika BiH i uvesti izborno pravilo &ldquo;jedan čovjek &ndash; jedan glas&rdquo;. Time će BiH postati &ldquo;normalna&rdquo;, odnosno &ldquo;građanska država&rdquo;. Kako je svaka građanska država ujedno i nečija nacionalna država pojednastavljeno rečeno, država &ldquo;onih kojih je najvi&scaron;e&rdquo;, tako bi i na taj način zami&scaron;ljena BiH odnosno &ldquo;Bosna&rdquo; (p)ostala nacionalna država Bosanaca/Bo&scaron;njaka.</p> <p>&nbsp;</p> <p>A da sve to nije nemoguće, može potvrditi tom planu i takvom cilju prilagođena slika pro&scaron;losti. Odnosno, treba u pro&scaron;losti naći (izmisliti) primjer takve funkcionalne i održive &ldquo;Bosne&rdquo; u kojoj je vladalo blagostanje, tolerancija &iacute; u kojoj su po&scaron;tivana ljudska prava na razini daleko većoj nego igdje na svijetu. A nigdje to nije bilo tako lijepo uređeno kao u osmanskoj Bosni &ndash; kada smo &ldquo;mi&rdquo; bili na vlasti i &ldquo;o svemu se pitali&rdquo;. Jedan od važnih &ldquo;dokaza&rdquo; visoke razine &ldquo;za&scaron;tite ljudskih prava&rdquo; u osmanskoj Bosni je i Ahdnama o kojoj su u bosanskohercegovačkim medijima razna čudesa pisana. Tako u jednome od tipičnih nadrihistoriografskih bisera kakvim obiluju sarajevski dnevni listovi pi&scaron;e kako nije zapadna Europa uvijek bila uzor europskom jugoistoku, nego je bilo razdoblja kada je taj jugoistok &ldquo;davao svjetlost Europi, a ona mu uzvraćala mrakom&rdquo;. U takve svijetle trenutke ubrojena je i Ahdnama Mehmeda II., koja je označena kao &lsquo;najstariji, temeljni dokument o ljudskim pravima i Slobodana&rdquo;, nastao &ldquo;326 godina prije Francuske revolucije&rdquo; i &ldquo;485 godina prije Deklaracije o ljudskim pravima UN-a, koja je usvojena 1948.&rdquo;</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Ljudska prava u Fojnici u 15. st.</strong></p> <p>&nbsp;</p> <p>O kakvim se &ldquo;ljudskim pravima&rdquo; i njihovoj &ldquo;za&scaron;titi&rdquo; tu i tada doista radilo najbolje se može prosuditi iz činjenice da su se u vrijeme kada je pisana Ahdnama na prostoru dana&scaron;nje BiH nalazile brojne katoličke župe, crkve (prema Andriji Zirdumu 463 srednjovjekovne crkve) i samostani, golema većina čega je, zajedno s vjemicima, tijekom osmanske vlasti uni&scaron;tena, &scaron;to je najče&scaron;će bilo povezano s ratnim sukobima Osmanskog Carstva sa susjednim &ldquo;kr&scaron;ćanskim&rdquo; (&ldquo;katoličkim državama, A sve da i nije bilo tako, nema nikakva razloga suvremene međuvjerske i međunacionalne odnose uređivati u duhu pravila koja su prije pet i pol stoljeća u porobljenu i opustjelu Bosnu uvezena iz Damaska. Da ne govorimo o &ldquo;ljudskim pravima&rdquo; muslimana u kr&scaron;ćanskim državama. No ostavimo povijest po strani jer će objektivan promatrač te&scaron;ko biti zadovoljan i dana&scaron;njim (a kamo li nekada&scaron;njim) stanjem ljudskih prava u Fojnici ili Kiseljaku ili drugdje diljem BiH. Jo&scaron; bi manje bili zadovoljni oni koji bi u vi&scaron;enacionalnoj državi, u skladu s nekada&scaron;njim odnosima, morali drugoga &ldquo;služiti&rdquo;, njegovoj se naredbi &bdquo;pokoravati&rdquo; i o njegovoj milosti ovisiti. Daleko bi to bilo od ljudskih prava kako ih danas shvaćamo, a puno bliže situaciji kakva je sada u Damasku i njegovoj okolici.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Zato je važno čuti i prihvatiti papinu sredi&scaron;nju poruku &ldquo;mir vama&rdquo;, ali i onu drugu, neodvoj&iacute;vu od nje, koja kaže da je &ldquo;mir djelo pravde&rdquo; (opus iustitiae pax). Uzajamno po&scaron;tovanje i pravda temelj su izgradnje katoličko-muslimanskih, odnosno hrvatsko-bo&scaron;njačkih (i uopće međuvjerskihi međunacionalnih) odnosa, čemu zasigurno poseban doprinos može dati reisu-l-ulema Husein ei Kavazović, koji ima znatan ugled kod katolika/Hivata u BiH, pa i zato &scaron;to ni prilikom papina posjeta nije (zlo)upotrijebio činjenicu da je i sam proveo pet i pol mjeseci u zarobljeni&scaron;tvu kod postrojbi HVO-a, koje su nakon ofenzive Armije BiH na hrvatska sela u općinama Konjic i Jablanica ostale u okruženju, u tri obranjena sela, Izgovorenu rečenicu ne treba uzeti za zlo niti joj treba pridavati preveliku važnost. Reisa se, pa i iz po&scaron;tovanja prema njegovoj funkciji, ne smije stavljati u istu vrstu s isluženim političarima željnima pozornosti koji su na manifestacijama kojima se odnedavno obilježavaju godi&scaron;njice Ahdname uvijek sprenmi primiti povelju &ldquo;Prijatelj Bosne&rdquo; koliko god to Bosni i Hercegovini &scaron;tete nanijelo.</p> <p>&nbsp;</p> <p>&Scaron;to se pak same Ahdname tiče, odnosno proslave godi&scaron;njice njezina primanja, o tome su pravorijek dali oni na koje je ona i adresirana. Detinitorij Franjevačke provincije Bosne Srebrene u izjavi donesenoj 28. svibnja 2013., uz ostalo, pi&scaron;e: &ldquo;MI bosanski franjevci ne možemo u ovom povodu slaviti nikakvu obljetnicu, jer za nas ovo nije obljetnica za slavlje. Naime, prije 550 godina nekada slavno Bosansko Kraljevstvo je uni&scaron;teno, posljednji bosanski kralj Stjepan Toma&scaron;ević vjerolomno je pogubljen 15. lipnja 1463.), bosanska kraljica Katarina Kotromanić-Kosaća je, dodu&scaron;e, uspjela pobjeći iz Bosne, ali se nikad vi&scaron;e nije mogla vratiti u svoje kraljevstvo. Ovo je, dakle, godi&scaron;njica na&scaron;e nacionalne i državne tragedije. Malo svjetlo u velikoj tami jest bila Ahdnama., ali je ona vrlo često bila samo mrtvo slovo na papiru. Često je gažena i nije po&scaron;tivana od mjesnih moćnika, iako je bila i ostala neka pravna podloga za franjevačka inzistiranje na osnovnim ljudskim pravima u Otomanskom carstvu.&rdquo;</p> <p>&nbsp;</p> <p>Nesporazumi s povije&scaron;ću i s tim povezani aktualni dru&scaron;tveni problemi nastaju onda kada povijesne događaje ne sagledavamo u cjelini, nego na njih gledamo iz partikulame (nacionalne, konfesionalne, klasne&hellip;) pozicije ocjenjujući dobrim ono &scaron;to je &ldquo;nama&rdquo; i &ldquo;na&scaron;ima&rdquo; bilo dobro. Ako prema drugima nemamo obzira čak ni u interpretaciji pro&scaron;losti, te&scaron;ko je očekivati da ćemo ga imati u gradnji (zajedničke) budućnosti./vecernji.hr/hms/</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/17-09-01-osmanlije.jpgGospin Likehttp://grude.com/clanak/?i=2946029460Grude.com - klik u svijetTue, 29 Aug 2017 00:00:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=17-08-29-gospin_like.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Znanost je pokazala kako je jedna od najvećih čovjekovih potreba, potreba za potvrdom, pohvalom, primjećivanjem. Tako još od začeća, djetetu je važno da ga netko primijeti. <p>&nbsp;</p> <p>Kad se zarita u majčinoj utrobi &ndash; da netko &bdquo;pogladi&ldquo; stomak, ili kad kao novorođenče zaplače od straha i ogromnosti svemira u koji je do&scaron;ao &ndash; da postoji jedno meko krilo, ruka, zagrljaj, glas&hellip; - koji će mu svojim javljanjem i dodirom reći: &bdquo;Ne boj se, vidim te, primijetio sam te, o tebi vodim brigu!&ldquo; I kroz faze odrastanja i djetinjstva, kada se dijete obrati roditeljima i ne&scaron;to im želi reći ili pokazati, važno je da zadobije roditeljsku pažnju i odgovor! Svako to obraćanje djetetu pokazuje da je roditelju stalo, da uzima dijete za ozbiljno, da ga primjećuje, da mu je to dijete važno. To je onaj životni LIKE koji nam svima treba kako bi rasli u samopo&scaron;tovanju i sigurnosti. Onaj LIKE koji zadovoljava ovu duboku potrebu da na nas netko gleda, da nas primjećuje i prati!</p> <p>&nbsp;</p> <p>Zbog krize obitelji, krize odnosa i dijaloga, u nedostatku tih stvarnih, životnih LIKEova, ne začuđuje pomama za virtualnim laikovima na dru&scaron;tvenim mrežama. Mogli bi reći da smo mi danas dru&scaron;tvo SELFIE-ja! Američka Udruga Psihijatara nedavno je na sastanku svog upravnog odbora službeno potvrdila da je "selfie", odnosno fotografiranje samog sebe, ustvari mentalni poremećaj. Definira se kao opsesivna želja za fotografiranjem samog sebe i postavljanje istih na dru&scaron;tvenim mrežama zbog nedostatka samopo&scaron;tovanja i popunjavanja praznine u intimnom životu.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Na&scaron; Bog, na&scaron; Stvoritelj najbolje nas poznaje. Dobro zna kako smo sazdani i da nam trebaju potvrde i priznanja kako bi bili ispunjeni i zadovoljni. On nam kao dobri Otac i sam želi dati te iskaze ljubavi. U milion malih i velikih čuda koje se događaju u na&scaron;em svakodnevnom životu i odnosima. Toliko nam puta želi reći kako nas voli, kako nas gleda, kako na nas pazi i da smo mu jako važni. Nažalost, tu njegovu pažnju ne uspijevamo vidjeti ako se ne nalazimo na istoj valnoj dužini s njima, ako su nam unutarnje oči duha slijepe &ndash; odnosno ako ne molimo. Eto za&scaron;to je ovdje u Međugorju Gospin najveći poziv upravo poziv na molitvu. I u ovoj zadnjoj poruci koja je gotovo u cijelosti jedan veliki poziv na molitvu, Gospa kaže: <strong>&bdquo;Vi ne zaboravite da je molitva tajni ključ susreta s Bogom. Zato sam s vama da vas vodim. Ne odustajte od molitve!</strong>&ldquo; (usp. poruka od 25. 08. 2017.)</p> <p>&nbsp;</p> <p>Ako sumnjamo u to da kod Gospe i kod Boga imamo jedan veliki i trajni LIKE, neka nam pomogne ovo svjedočanstvo koje sam upravo danas čula. N.N. je djevojka koja je već dugo radila sa hodočasnicima u Međugorju. Vjerovala je u Gospina ukazanja, ali je već vi&scaron;e godina u srcu nosila sumnju da li Gospa vidi i poznaje ba&scaron; nju? Da li Gospa zna da ba&scaron; ona postoji i da je ona tu. Jednom joj se ukazala prilika prisustvovati ukazanju kod vidioca Ivana. I dok su se neke osobe preporučivale u vidiočeve molitve, prisutni svećenik preporučio je Ivanu i na&scaron;u N.N. Kao &scaron;to biva nakon ukazanja, vidioc je priopćio kako ih je Gospa sve blagoslovila. Rekao je i kako je Gospi posebno preporučio N.N. Sva u i&scaron;čekivanju, na&scaron;a junakinja je upitala da li joj je Gospa i&scaron;ta poručila. &bdquo;Nije&ldquo; &ndash; rekao je Ivan &ndash; &bdquo;Samo se okrenula prema tebi i nasmije&scaron;ila ti se!&ldquo; Tako je moja prijateljica zapravo dobila svoj dugo i&scaron;čekivani odgovor: Gospa ju je dakle poznavala. Znala je čak i gdje se u tom silnom mno&scaron;tvu ona nalazi.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Eto, neka nam to bude utjeha i ohrabrenje. Na&scaron; Bog i na&scaron;a Majka nas poznaju. U svakom trenutku znaju gdje smo, tko smo i &scaron;to nam treba. Ne trebaju nam lažni svjetski, virtualni LIKEovi. Umjesto tipkanja po mobitelima, posvetimo se molitvi, pa ćemo u njoj otkriti da nas Gospa neprestano lajka jer nas kao i svaka prava Majka voli ba&scaron; onakve kakvi smo!</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Paula Tomić/Grude.com<br />FOTO: Đani FOTO<br /></strong></p> <p>&nbsp;</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/17-08-29-gospin_like.jpgNapadači na Zdravka Mamića pobjegli su iz BiH!? Je li napad koštao 150 tisuća eurahttp://grude.com/clanak/?i=2939429394Grude.com - klik u svijetWed, 23 Aug 2017 00:00:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=17-08-22-017_zdravko.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Huligani, amateri ili profesionalci? Tko su osobe koje su jutros napale Zdravka Mamića i propucale ga dok je bio s obitelji kod groba oca Josipa i dalje se spekulira, no činjenica je da je takav događaj sve šokirao. <p>&nbsp;</p> <p>Ipak, kada se zna da verbalno iživljavanje nad Zdravkom Mamićem traje godinama i da je stvorena medijska histerija, idealno tlo da Mamić bude "(s)maknut", onda je jasno kako se ovakav napad mogao očekivati.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Portal Grude.com od izvora upoznatih s istragom doznaje da istražitelji ispituju sve mogućnosti, te se razgovara o tome jesu li za napad iskori&scaron;teni profesionalci kojima je naređeno samo da po&scaron;alju poruku Zdravku Mamiću. Također, ne isključuje se mogućnost da su napadači već napustili BiH, te da se nalaze na području susjednih zemalja.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Cijena napada na poznatu osobu u zemljama Balkana je 150 tisuća eura, a upozorenja i likvidacije rijetko izvode ljudi iz država na čijem se teritoriju to odigralo. Uglavnom, u BiH dolaze profesionalci iz Crne Gore, Srbije i Albanije, i tako u krug.</p> <p>&nbsp;</p> <p>- Počinitelji likvidacije obično pripadaju nekoj kriminalnoj organizaciji. Profesionalne ubojice te&scaron;ko se otkrivaju i uglavnom su bili u nekim od organizacija poput Legije stranaca, policije, vojske i slično, gdje su usavr&scaron;ili rad s eksplozivima i raznim vrstama oružja&rdquo;, kazao je nedavno kriminolog Darko Trifunović. - Postoji i dark net na kojem se javljaju početnici koji za jako male pare izvr&scaron;avaju ubojstvo, to je stranica interneta koju koriste osobe sklone kriminalnim radnjama kako bi se izbjegao zakon. Kada se ubojstvo dogodi, primjerice, u Crnoj Gori, sumnja se uglavnom na počinitelje iz okruženja. Isto tako je i u Srbiji, BiH&hellip;&rdquo;, kazao je Trifunović, ističući da je najteže rije&scaron;iti ubojstva bez očiglednog motiva. Oružje ubojice dočeka već pripremljeno ili ga kombinacijom raznih kriminalnih radnji prokrijumčare. Važnu ulogu igraju pomagači i logistika koja ih dočeka. Uglavnom se žrtva prati i utvrdi se njezin idući korak koji je za ubojicu pogodan, a za nju koban, ističe Trifunović.</p> <p>&nbsp;</p> <p><em><strong>Grude.com</strong></em></p>//grude.com/Datoteke/Novosti/17-08-22-017_zdravko.jpgNOGOMET ANTITALENTIMA: Kako je živio, podučavao i trenirao Zdravko Jurčić 'Miš' http://grude.com/clanak/?i=2937329373Grude.com - klik u svijetMon, 21 Aug 2017 00:00:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=17-08-21-mis.wide.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>“Vi odbačeni, škartirani i netalentirani, uteknite se meni i od vas ću napraviti igrače od milijun maraka!”<p><strong>Zdravko Jurčić &lsquo;Mi&scaron;&rsquo;</strong> vi&scaron;e je odgovarao profilu srednjovjekovnog mistika, pustinjaka koji uronjen u vlastite misli i sasvim nezainteresiran kako za vlastitu pojavnost tako i za neposredno okruženje, tumara uokolo tribina maksimirskog stadiona i rijetkim znatiželjnicima povremeno ispripovjedi sveto božansko otajstvo.</p> <p>&nbsp;</p> <p>&ldquo;Vi odbačeni, &scaron;kartirani i netalentirani, uteknite se meni i od vas ću napraviti igrače od milijun maraka!&rdquo;</p> <p>&nbsp;</p> <p>Da je na vratima njegova fantomskog ureda, pozicioniranog pod jo&scaron; uvijek stojećim jablanima na Sveticama, tik do poru&scaron;enog restorana Domagoj &ndash; odnosno, najavljenoga budućeg HNS-ova kampa &ndash; stajalo &ldquo;Talentiranima ulaz zabranjen&rdquo;, ba&scaron; i ne stoji sasvim. Neposredno uoči Svjetskog prvenstva u Francuskoj 1998. Mi&scaron; je individualno radio s Davorom &Scaron;ukerom. Godinama je u rijetkim prilikama koje je mogao koristiti za dolazak kući, tijekom božićnih blagdana ili ljetnih ferija, Zvonimir Boban nazivao Mi&scaron;a da mu organizira i isplanira individualni trening.</p> <p>&nbsp;</p> <p>&ldquo;Obično su to bile neke situacijske vježbe, poput igre jedan-na-jedan&rdquo;, prisjeća se Mario Jurić, dana&scaron;nja pokretačka snaga sindikalnog udruženja nogometnih profesionalaca (HUNS) i nekada&scaron;nji Mi&scaron;ov učenik, koji je Bobanu u nekoliko navrata sparirao na igrali&scaron;tu Hitrec-Kacian.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Istina je, međutim, da Mi&scaron; nije volio nogometa&scaron;e-umjetnike. Ein voller Bauch studiert nicht gern, rekli bi Nijemci; u slobodnom prijevodu, sita čovjeka nećete dobiti na posao. Te se je maksime Mi&scaron; strogo držao, držeći je za svojevrsnu vjersku dogmu.</p> <p>&nbsp;</p> <p>&ldquo;Smatrao je, a valjda je i znao iz ranijih iskustava, da će talentirani nogometa&scaron; uvijek izabrati liniju manjeg otpora&rdquo;, potvrđuje Jurić, koji iskustvo rada s Mi&scaron;om smatra najzaslužnijim &scaron;to se iz trećeliga&scaron;kog prosjeka vinuo do Dinamova prvotimca i kasnije ostvario zavidnu inozemnu karijeru. &ldquo;Birao je &scaron;tićenike po jasnom kriteriju, uvijek tražeći one koji nisu imali izbora. Bio sam jedan od takvih. Da nisam pro&scaron;ao u nogometu, dogurao bih maksimalno do medicinskog tehničara.&rdquo;</p> <p>&nbsp;</p> <p>Samoukog, samozvanog i samoprogla&scaron;enog trenera za individualni rad s nogometa&scaron;ima, kako su ga, smatrajući ga ultimativnim redikulom, portretirali onda&scaron;nji kroničari nogometnih zbivanja u gradu, hrvatska je javnost imala priliku upoznati ujesen 1999. Taj 14. rujna pamti se po trima značajnim događajima. Dinamo, tada NK Croatia, te je večeri na Old Traffordu ostvario sjajan rezultat remizirav&scaron;i s aktualnim europskim prvacima. To je bio prvi. Na samom popri&scaron;tu velikoga sportskog postignuća prerano je prestalo kucati srce Darka Tironija, izvrsnog novinara i urednika Sportskih novosti iz nekih boljih dana te glasnogovornika HNS-a. To je bio drugi, tužan koliko i &scaron;okantan. Onaj treći bio je, barem po tumačenju tada&scaron;njeg javnog mi&scaron;ljenja, tragičan; u HTV-ovu je studiju te večeri gostovao Zdravko Jurčić i pred milijunskim televizijskim auditorijem obezvrijedio igračke kvalitete prve maksimirske violine Roberta Prosinečkog.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Žuti nije igrao spomenutu utakmicu zbog ozljede, ali je sa suigračima boravio u Manchesteru. Mi&scaron; je u kratkim crtama deklamirao da je i bolje da nije igrao, jer da je sastav Osvalda Ardilesa daleko bolja momčad bez njega nego &scaron;to je s njim. Nastala je histerija. Prosinečki se, kad je čuo &scaron;to se dogodilo, toliko uzbudio da je zaprijetio odlaskom iz Maksimira, pa je požar na izvanrednom sastanku morao gasiti predsjednik Zlatko Canjuga.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Mi&scaron;ovo stajali&scaron;te nije bilo ni&scaron;ta novo. Na isti je način igru Roberta Prosinečkog tretirao od prvog dana njegova povratka u Maksimir, u ljeto 1997. Čak niti sjajna utakmica protiv budimpe&scaron;tanskog MTK-a u Kupu UEFA, koju je početkom studenog 1997. Prosinečki dobio sam postigav&scaron;i oba gola u pobjedi 2-0, igrajući simultanku, nije mogla razuvjeriti Mi&scaron;a. Čak &scaron;tovi&scaron;e.</p> <p>&nbsp;</p> <p>&ldquo;Prosinečki je kočničar. Koči čak i na nizbrdici&rdquo;, tumačio je Mi&scaron; za restoranskim stolom, hvatajući se ča&scaron;a i &scaron;alica da bi dočarao svoju teoriju. &ldquo;Igrač mu se oslobodi unatrag i ne dobije loptu. Onda mu se oslobodi u prostor, pa je opet ne dobije i ispada glup &scaron;to, kao, ulazi u ofsajd. On za svo to vrijeme rola i drži loptu. Prosinečki je igrač koji djeluje lo&scaron;e na momčad. On zapravo zatupljuje igrača.&rdquo;</p> <p>&nbsp;</p> <p>Na podjednako plastičan način obja&scaron;njavao je svoju nogometnu filozofiju i na primjeru Gorana Jurića, odnosno Darija &Scaron;imića.</p> <p>&nbsp;</p> <p>&ldquo;Kad &Scaron;imić oduzme loptu, gleda je čim prije, po mogućnosti iz samog oduzimanja, proslijediti na slobodnog suigrača, čime ubrzava ritam i pridonosi tranziciji. Kad je oduzme Jurić, onda on s njom najprije mora otrčati na stranu, prema autu ili prema korneru. Jer to, da je on oduzeo loptu, naravno, treba vidjeti. Treba proslaviti. Da masa na stadionu može skandirati.&rdquo;</p> <p>&nbsp;</p> <p>Trebale su proći godine da bismo shvatili &scaron;to nam Mi&scaron; zapravo govori. U rijetkim prilikama možda i nije bio u pravu, ali razvojni put kojim je moderni nogomet nastavio njegove je davne opaske revalorizirao kao vizionarske. Kao i mnogi osebujni likovi, stigmatizirani &scaron;arlatanstvom, bio je Mi&scaron; previ&scaron;e ispred svog vremena. Vremena kad se mislilo da hrvatski nogomet ne može bez libera i da ne može drukčije nego u 3-5-2.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Mi&scaron; zapravo nije imao ni&scaron;ta protiv Prosinečkog. Imao je puno toga protiv onoga u &scaron;to se Prosinečki u zrelim godinama karijere pretvorio, onaj Prosinečki kojeg je gledao u Crvenoj zvezdi, i kojem se tada bio divio kao možda i najboljem nogometa&scaron;u na svijetu. Vi&scaron;e od svega Mi&scaron; nije trpio igrače za koje je mislio da se ne trude dovoljno. U tom je smislu bio na tragu legendarnog Liverpoolova menadžera Billa Shanklyja, koji je upravo mrzio igrače koji nisu po&scaron;tivali vlastiti talent: &ldquo;Takve bih eliminirao iz nogometa. Izopćio bih ih iz dru&scaron;tva. Oni su jebena po&scaron;ast.&rdquo;</p> <p>&nbsp;</p> <p>Umjesto umjetnika lopte, Mi&scaron; je u svojemu fantomskom uredu podno jablana na Sveticama skupljao igrače manjkava talenta, ali izuzetne radne etike. Nije želio stvoriti novog Prosinečkog i novog Bobana, premda je Bobana cijenio. Njegov je ideal nogometa&scaron;a bio Alen Bok&scaron;ić.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Podno jablana defilirali su tako već spominjani Jurić, zatim Ivica Landeka, Alen &Scaron;u&scaron;njić, Dario i Josip &Scaron;imić, Mario Cvitanović, Kruno Jurčić, Željko Kopić, Mate Dragičević, Pero Pejić&hellip; Mnogi od njih ostvarili su zavidne igračke karijere, a gotovo svi izrasli su u uspje&scaron;ne ljude, neki ostav&scaron;i u nogometu, a neki u drugim sferama. Jurčić, Cvitanović, Kopić i Landeka, neki vi&scaron;e, a neki manje uspje&scaron;no, primjenjuju o&scaron;troumne spoznaje nekada&scaron;njeg mentora na momčadi koje treniraju. Čovjeka čija je radna soba bila do vrha ispunjena sportskom literaturom, koji je čitao na engleskom i francuskom, te u svakoj od pročitanih knjiga ceduljama označavao &scaron;to je prikladno za kojega od njegovih učenika, nema među nama od Valentinova 2005., kada je od posljedica težega plućnog oboljenja umro u 58. godini života.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Svoj san o uredu na otvorenom ostvario je tek pred sam kraj života, kada je izgradio vlastiti kamp koji je nazvao Mi&scaron;anello. Ondje je napokon od svojih &lsquo;&scaron;kartova&rsquo; mogao sastaviti momčad koja je igrala prijateljske utakmice, kroz koje je mogao u realnom okruženju otklanjati nedostatke igračima. Govorio je da će ta njegova momčad jednog dana pobijediti Dinamo. Možda to i ne bi bila tako nemoguća misija, samo da je kontroverzni trener poživio.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Za potrebe ovog teksta Mario Jurić ispričao je kako je izgledao jedan prosječan radni dan trećeliga&scaron;kog igrača pod Mi&scaron;ovom paskom.</p> <p>&nbsp;</p> <p>&ldquo;U &scaron;est ujutro probudio me telefonom i rekao &scaron;to da pojedem za zajutrak. U sedam smo u Domu sportova radili na tehnici. U devet je trening bio gotov i imao sam slobodno do 12. Od podneva do tri poslijepodne radili bismo na Sveticama. Konačno, navečer bih, od 20 do 23 sata, radio na snazi po njegovu programu u teretani Dizačkog kluba Metalac. Između svih treninga dobivao bih jasne upute &scaron;to i koliko jesti.&rdquo;</p> <p>&nbsp;</p> <p>Hrana često i jest bila u svim onim najlonskim vrećicama &scaron;to ih je Mi&scaron; vukao za sobom i &scaron;to su virile iz njegovih džepova. Dok su njegovi puleni trenirali, on bi svakog jutra oti&scaron;ao do tržnice na Dolcu, gdje bi nakupovao najkvalitetnijega svježeg voća i povrća, nemasnog sira, te na kraju treninga namirnice podijelio igračima. Onaj frtalj kruha &scaron;to je ostao u džepu bio je za njega, tek toliko da zatomi glad.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Za oprostiti se od Mi&scaron;a, barem ovom prilikom, čine se najprigodnije ove riječi Marija Jurića.</p> <p>&nbsp;</p> <p>&ldquo;Mi&scaron; je zapravo živio na&scaron;e umjesto svog života. Dvadesetičetiri sata dnevno on je čitao, mislio i tražio načina kako da nas učini boljima. Nitko nije toliko utjecao na mene kao osobu. Valjda zato nema dana da ga se ne sjetim u svojim molitvama.&rdquo;</p> <p>&nbsp;</p> <p>Dubravko Su&scaron;ec/<a title="Telegram hr" href="http://telesport.telegram.hr/kolumne/suhi-list/nogomet-antitalentima/" target="_blank">Telegram.hr</a></p> <p>&nbsp;</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/17-08-21-mis.wide.jpgPaula Tomić: DOBRI DANI ZA MEĐUGORJEhttp://grude.com/clanak/?i=2922229222Grude.com - klik u svijetSat, 12 Aug 2017 00:00:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=17-08-12-podbrdo1.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Međugorje je zadnjih mjeseci pod povećalom.<p>Svi i&scaron;čekujemo nekakav konačni rasplet događaja, nekakvu odluku ili rje&scaron;enje koje bi konačno odredilo njegov status. Kao i obično, ispada da o Međugorju uvijek bolje znaju oni koji su daleko od njega. Tako i sada najnovije informacije doznajemo iz razgovora koji je kolumnist Večernjeg lista Darko Pavičić, poznat kao osobit poznavatelj vatikanske diplomacije i govora pape i Crkve, izrekao u razgovoru za portal Direktno. On kaže: <em>"Papa je dobio izvje&scaron;će mons. Henryka Hosera, koje je izrazito pozitivno prema Međugorju, na čelu Kongregacije za nauk vjere vi&scaron;e nije kardinal Muller, koji je bio žestoki protivnik Međugorja, komisija koju je vodio kardinal Ruini zavr&scaron;ila je s radom i vatikanist Torinelli objavio je da je utvrdila da je prvih sedam dana ukazanja autentično... Sve to ide u prilog Međugorju. Tornielli je objavio i da je komisija predložila da se Međugorje proglasi tzv. pontifikalnim sveti&scaron;tem. Dakle, njime bi se upravljalo iz Vatikana i na taj bi način bilo izuzeto iz sada&scaron;njih okvira". </em>I Darko Pavičić također vjeruje kako su<em> &bdquo;pred Međugorjem dobri dani.&ldquo;</em></p> <p>&nbsp;</p> <p>To da dolaze &bdquo;dobri dani&ldquo; &scaron;to se tiče svjetske razine i razine nekog javnog priznanja, malo mi je te&scaron;ko povjerovati! Iako su mediji opet jako pozitivno popratili papin blagoslov albanskom kardinalu Ernestu Simoniju Troshaniju, koji je prije odlaska na Mladifest u Međugorje oti&scaron;ao njemu po blagoslov, a papa Franjo ga je blagoslovio i otpravio riječima: 'Idi i navijesti im Radosnu vijest!', čisto mi je sumnjivo da će duh laži propustiti ne&scaron;to &scaron;to je danas jedno od najvažnijih izvora Božje milosti, mjesto na kojem Marija stvara i uzdiže pravu Božju crkvu &ndash; crkvu srca kojoj je glavni temelj Euharistija i marijanska pobožnost. Logici i duhu svijeta ne odgovara Božji duh. Ta sam Isus nas u Evanđelju podučava kako je svijet i prije progonio proroke, progonili su njega, a kamoli neće sve one koji su njegovi učenici.</p> <p>&nbsp;</p> <p>To je &scaron;to se tiče &bdquo;dobrih vremena&ldquo; koja se vide izvana i o kojima obično pi&scaron;u udžbenici iz povijesti. Ono &scaron;to je neupitno je da Gospa u Međugorju ne &bdquo;prestaje raditi na du&scaron;ama&ldquo;, ne prestaje &bdquo;govoriti u srcima&ldquo;, ne prestaje &bdquo;izlijevati u srca Božji mir&ldquo;. I svaki se put iznenadim koliko kod svake osobe djeluje različito, koliko svatko tko dođe u Međugorje, uoči, iskusi i doživi neki drugi vid Božje sveobuhvatnosti, različitosti i intimnog prepoznavanja. Navodim vam stoga konkretne primjere doživljenih iskustava različitih hodočasnika - sudionika međugorskih seminara - čija sam iskustva bilježila za župne novine Glasnik Mira.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>SEMINAR ZA ORGANIZATORE HODOČA&Scaron;ĆA&hellip; (27. 02. &ndash; 3.03. 2017.)</strong>:<br />GERARD JAGU, Francuska U Međugorje dolazi od 1985. godine. Vodi turističku agenciju 3 Blancheurs u Nantesu u Francuskoj koja organizira hodoča&scaron;ća u sva svjetska sveti&scaron;ta. Ipak, Gerard kaže da se nigdje ne osjeća tako dobro kao u Međugorju koje je za njega njegova &bdquo;duhovna kuća&ldquo;. Sudjelovao je na prvom Seminaru za vodiče 1994. godine i za njega su ovi seminari jedna konstanta u životu. Kroz sve ove godine primjećuje kako i seminari zajedno s ljudima sazrijevaju.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>SEMINAR ZA ŽIVOT (24. &ndash; 27. 05. 2017.)</strong>:<br />VINETA PORINA iz Latvije, po struci sociolingvista i političar. Do pro&scaron;le godine je bila član Parlamenta, a sada je jedan od kandidata za izbore.<br />Prvi sam put na seminaru za život ovakvog tipa. Pro&scaron;le godine sam bila u Rigi (glavni grad Latvije) gdje se održavala godi&scaron;nja svjetska PRO-LIFE konferencija na kojoj su bili izaslanici iz Engleske, Poljske, Amerike i Austrije. Na ovaj su me seminar pozvale članice Zajednice Svjetlo Marijino i okupila sam grupu od nas osam (jedan svećenik i 7 pro-life aktivista). Odu&scaron;evljena sam sa fra Antom Vučkovićem. Pravo ga je zadovoljstvo slu&scaron;ati. Također mi odgovara Međugorje kao mjesto molitve. Na početku sam bila iznenađena načinom vođenja seminara jer sam očekivala već standardnu pro-life tematiku (informacije o &scaron;tetnosti abortusa, podr&scaron;ka ženama, borba za pro-life zakone), dok nisam shvatila kako ovaj seminar vi&scaron;e vodi do osobne unutarnje promjene. Ako se ja kao liječnik, političar, lingvist iznutra promijenim, iznutra uspostavim mir &ndash; onda ću ga moći nositi i u ono čime se bavim!</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>SEMINAR ZA SVEĆENIKE (3. &ndash; 8. 07. 2017.)</strong>:<br />MICHAL FEDIČ, Slovačka, župa Cejkov: Na Seminaru za svećenike sam već 12. put. Dolazim zbog mira u svojoj du&scaron;i, ali i da se ispunim Božjom snagom i milo&scaron;ću kako bih mogao biti bolji svećenik i kanal za ove Božje milosti svojim župljanima. Osjećam kako ovdje nalazim snagu za služenje i život za cijelu narednu godinu i imam osjećaj da kad bih propustio doći na seminar, da ne bih imao snagu za vr&scaron;enje svoje svećeničke dužnosti. Kao &scaron;to su drugi ljudi ovisni o cigaretama, alkoholu ili drogi, ja sam eto &bdquo;ovisnik o Međugorju!&ldquo; Trudim se organizirati i Hodoča&scaron;ća za župljane i do sada sam doveo ovdje oko 400-500 ljudi. Nakon hodoča&scaron;ća, jo&scaron; barem 3 mjeseca ljudi u svom srcu osjećaju plodove mira. Također imam iskustvo i usli&scaron;ane molitve, jer su 2 bračna para iz moje župe koja, prema medicinskim dokazima nisu mogli imati djecu, nakon &scaron;to sam molimo za njih na Križevcu, nakon povratka kući zanijeli i dobili djecu. Tako da bez obzira na službena progla&scaron;enja o tome da li se ovdje Gospa ukazuje ili ne, moju vjeru u njezinu prisutnost ni&scaron;ta ne može poljuljati.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Don VJEKOSLAV ĐAPIĆ</strong>, Hrvatska, župnik u župama Dramalj i Tribalj (Riječka nadbiskupija), Don Vjekoslav je nakon pravničke karijere napravio potpuni zaokret u svom životu. Na jasan Božji poziv u 33. godini se odlučuje za studij teologije, ulazi u Euharistijsku zajednicu &ldquo;Srca Isusova i Marijina&ldquo; i 2005. godine, u svojoj 39 godini biva zaređen za svećenika. Danas je župnik te sudac crkveno &ndash; ženidbenog suda u Rijeci. O Seminaru za svećenike kaže ovako: &bdquo;Ja živim za ove duhovne vježbe &ndash; za ovu Gospinu &scaron;kolu. Volim Međugorje i ono je za mene posebno mjesto na kojem se tako snažno osjeća Gospina blizina koja nas tako blago usmjerava prema centru: Isusu i Euharistiji, življenju Božje riječi. Također je ovo vrijeme za nas &bdquo;festa zajedni&scaron;tva&ldquo; jer se nalazimo svi iz na&scaron;e zajednice ali i zajedno sa drugim svećenicima. Posebno sam zahvalan za ljubav obitelji koje nas primaju. Takva ljubav prema Gospi i prema svećenicima ne može se naći u drugim sveti&scaron;tima.&ldquo;</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>FESTIVAL MLADIH (1. &ndash; 6. 08. 2017.)</strong>:<br />PARFAITE GAGOUN (Camerun) Vrlo sam sretna &scaron;to mogu biti ovdje na Mladifestu, jer biti ovdje doista je blagoslov. Ovdje se osjećam kao kod kuće. U Međugorju sam iskusila izljev Duha Svetoga, obraćenje i poziv služiti Crkvi. Osjećam kako nam Isus ovdje daje pravu radost i mir koji traju. Kad sam bila prvi put u Međugorju Gospa mi je udijelila svoj 1. poklon: naime nakon povratka kući otkrila sam kako mi je iz srca nestala žalost koju sam nosila duboko u srcu. Od tada se trudim doći svake godine i poku&scaron;avam pozvati &scaron;to vi&scaron;e ljudi da dođe&ndash; ali i tu mi je Gospa pokazala kako ne trebam pozivati &bdquo;ustima&ldquo;, nego &bdquo;molitvom&ldquo; &ndash; moleći za njih, pozivati ljude. I to se vidi u konkretnim brojkama: 2015. godine do&scaron;lo nas je 25, a ove godine tu sam sa 72 ljudi.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>FELIX LEMINEN</strong> (Finska) Prvi sam put i u Međugorju i na Mladifestu. Iz Luteranske vjere sam se prije dvije godine obratio na katoličanstvo. Stoga je za mene sada najdublje iskustvo vidjeti toliko puno katolika zajedno kako slave sv. Misu. I možda je ovo prvi put kako počinjem razumijevati ulogu B.D. Marije u Crkvi jer osjećam koliko je Marija povezana s Isusom, pa stoga koliko se mi približimo Mariji, toliko se približimo i Isusu. Ona nas njemu vodi. Također osjećam koliko je ovo vrijeme potrebno za moju osobnu izgradnju. U Finskoj ima malo katolika, puno je drugih vjera, pa je potrebna jedna snažna evangelizacija. U Finskoj su nam potrebni ljudi koji će s ljubavlju reći ljudima kako postoji Bog koji ih ljubi! Želio bih da me Gospa spremi za ovu misiju!</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>ZAKLJUČAK</strong><br />Evo, već ovo malo svjedočanstava pokazuje kako u Međugorju svatko dobije ono &scaron;to mu treba. Uz minimalnu ljudsku pomoć, Gospina prisutnost, koja se očituje u ozračju molitve i nadnaravnog mira &ndash; dotiče svakoga. I dok ovaj svijet slavi različitost i slobodu &ndash; a čovjek nikad nije bio zarobljeniji, kloniraniji, izgledom i modom potpuno jednoobrazan - dotle Gospa u Međugorju pomaže svakome biti ono &scaron;to u Božjem planu treba biti: jedinstven i neponovljiv. I dokle god tako bude, bilo Međugorje priznato ili ne, pred nama su DOBRI DANI!</p> <p>&nbsp;</p> <p>Paula Tomić/Grude.com<br />FOTO: Đani</p> <p>&nbsp;</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/17-08-12-podbrdo1.jpgDnevno.ba: U Grudama na benzinskoj crpki nisu mogli popiti pivo jer se ne prodaje alkoholhttp://grude.com/clanak/?i=2859928599Grude.com - klik u svijetSun, 16 Jul 2017 00:00:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=17-07-16-arapkinje.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Vidjeh objavu na portalu 'njuškam' a preko portala 'aura' ispovijest jedne Sarajke, nemam pojma je li djevojka ili udana žena, niti je bitno, koju je ista podijelila sa svima koji imaju pristup internetu. Ona je, naime, doživjela napad od nekih Arapa u jednom tržnom centru u Sarajevu jer je samo bila idilično i idealno obučena za ljetno vrijeme i temperature.<p>&nbsp;</p> <p style="text-align: right;"><em><strong>PI&Scaron;E: Marko Čuljak/<a href="http://www.dnevno.ba/vijesti/komentar-dana-arapima-u-bih-ocito-smeta-sekularna-bih-97113/" target="_blank">Dnevno.ba</a></strong></em></p> <p>&nbsp;</p> <p>Ali joj je majica na &bdquo;&scaron;paline&ldquo; (dalmatinski izraz za majicu sa dvije naramenice) zadavala problema jer joj je jedna naramenica spadala te otkrivala &ndash; vidi vraga ili &scaron;ejtana, kožu i ramena u, prema Arapima koji su je napali, prevelikom obujmu.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Ona je opisala događaj i kao traumatično iskustvo ali i kao pribrani odgovor na napad u smislu obrane ljudskog prava na no&scaron;enje odjeće koja joj odgovara i koja nije zabranjena nikakvim zemaljskim zakonom. Ali i odjeće koja smeta &scaron;erijatski ili kako već nastrojenim muslimanima Arapima.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Zanimljivi odgovor prozvane djevojke ili žene na, prema napadačima iz neke arapske zemlje, nedolično odijevanje u javnom tržnom centru (nije dakle džamija ni drugi vjerski objekt) je &ndash;&bdquo;Oni će mene napadati u mojoj zemlji, u mom gradu u mom tržnom centru jer mi se vidi golo rame???Primitivci napaćeni!!!! Dolazi nam &scaron;ljam zadnji koji se ne zna okupati&hellip;doslovno se ne kupaju, samo se zaljevaju parfemčinama bljutavim&hellip;busaju su u prsa kao veliki vjernici, a kockarnice i barovi vrve od njih&hellip;ovdje po&scaron;tujte na&scaron;u kulturu, različitosti, vjerska opredjeljenja, a ne namećete va&scaron;u! Gamad beduinska, mr&rsquo;&scaron;!!&ldquo;</p> <p>&nbsp;</p> <p>Hm&hellip; najprije, hrabro je to podijeliti sa javnosti. Drugo, izrazi kao &lsquo;gamad beduinska&rsquo; i slični koji su također neprimjereni vjerojatno su izraz prevelikog revolta prema zatiranju slobode u sekularnoj državi. U sekularnoj državi u kojoj se naselilo dosta onih (tko ih uopće dovede?!) koji očito ne žele da Bosna i Hercegovina (Bosna pogotovo) bude prostor sekularnog pona&scaron;anja ali i slobode vjeroispovijesti kao i nacionalne pripadnosti, izražavanja u normalnim granicama, a na kraju, eto, i odijevanja.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Pa nije gola hodala!!! A ba&scaron; bi bilo zanimljivo vidjeti tu majicu na &bdquo;&scaron;paline&ldquo;. Vjerojatno bi po izlasku iz tržnog centra u kojem se dogodio slučaj, ako bi bila kakva bau&scaron;tela u blizini, djevojka (ili žena) dobila i kakav (primitivni, ali ipak) kompliment u zvuku fućkanja. Isprika, bau&scaron;telci, ali bio sam jedan od vas. Jel&rsquo; da svi radovi prestaju kada lijepa djevojka prolazi ulicom? Uh.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Nego, da se vratimo da temu. Nedavno je u mjesnoj zajednici u kojoj živi autor teksta (zapadna Hercegovina) otvorena nova benzinska crpka, poznata, &scaron;iri djelovanje diljem sekularne BiH. A nedavno iz Zagreba je u selo autora teksta do&scaron;ao njegov prijatelj iz djetinjstva. Neću vi&scaron;e u trećem licu.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Nakon &scaron;to smo izi&scaron;li u Grude na nekoliko pića i po&scaron;li kući, vidjev&scaron;i da je jo&scaron; rano, odlučili smo skoknuti do benzinske i jednostavno sam morao počastiti frenda s jo&scaron; kojim pivom po&scaron;to se rijetko viđamo i zato &scaron;to je u službenom automobilu (frend je također novinar, jedne tv kuće u Hrvatskoj) imao uza se jedan stari CD PipsChips&amp;Videoclipsa (nije reklama već jednostavno nama vrlo drag bend).</p> <p>&nbsp;</p> <p>Po dolasku na benzinsku koja se nedavno otvorila uvidjeli smo da ne prodaju pivo! &bdquo;Kajne alkohol&ldquo;. Ma nemoj. Gdje smo, u Teheranu? Saudijskoj Arabiji? Osobno nikada ne bih ni u Teheranu ni u Saudijskoj Arabiji (ako bi me kakva nevolja poslala dolje) tražio alkohol. Po&scaron;tujem običaje tih zemalja, vjerske i svjetovne zakone, tradiciju. Ali nismo ni u Teheranu ni u Saudijskoj Arabiji. Bili smo u srcu zapadne Hercegovine i ako smo se frend i ja željeli napiti i slu&scaron;ati r&rsquo;n&rsquo;r, pričati o curama, zapaliti jedan da valja (nismo), i vlasnik te novootvorene benzinske bi trebao znati da je kod nas u zapadnoj Hercegovini to normalno, običaj i tradicija, kada se dva prijatelja ne vide dugo pa se sastanu.</p> <p>&nbsp;</p> <p>&Scaron;erijatski zakoni ne odgovaraju ni u Gornjoj Maoči, a kamoli u općini Grude. Ne želim reći mr&scaron;, ali popiti pivo je sasvim normalno u BiH. Ako netko ne tro&scaron;i alkohol, ne jede svinjetinu ili pokriva svoje cijelo tijelo, neka. Imaju pravo na to. Ali mi ostali u BiH imamo pravo popiti alkohol, a djevojke koje žele imaju pravo nositi majicu na &bdquo;&scaron;paline&ldquo; u tržnom centru. Ni u katoličku crkvu se ne ulazi u &scaron;orcu ili u oskudnoj minici kroz koju naviru dijelovi tijela koji ženu čine ženom.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Ma na&scaron;li smo nas dvojica pivu na drugoj benzinskoj u ponoć toga dana kada mi se zgadila antisekularna (&scaron;to ne znači ateistička) BiH. Živi i pusti živjeti, bagro&hellip; u normalnim zakonskim granicama sekularne BiH, naravno.</p> <p>&nbsp;</p> <p><em><strong>Marko Čuljak/Dnevno.ba</strong></em></p>//grude.com/Datoteke/Novosti/17-07-16-arapkinje.jpgMirjana Ereš: Živi Ljubavhttp://grude.com/clanak/?i=2845828458Grude.com - klik u svijetMon, 10 Jul 2017 00:00:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=17-07-10-mirjana_eres.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Stojiš... Na rubu... Bez ikog... Bez ičeg... Stojiš i dišeš... Postojiš... Zapravo, postoji samo tvoje tijelo... Duša je negdje, negdje daleko zamotana u plašt koji su istkali tvoji snovi, maštajući o sreći kakvu tu želiš... Onako, kako zamišlja tvoje srce, tvoj svijet...<p>&nbsp;</p> <p style="text-align: right;"><em><strong>Pi&scaron;e: Mirjana Ere&scaron;</strong></em></p> <p style="text-align: right;">&nbsp;</p> <p style="text-align: left;"><em><strong>Traži&scaron; utjehu, da će biti onako kako ti doista želi&scaron;, da će biti onako kako si ti ma&scaron;tao/ma&scaron;tala... Da će&scaron; biti sretan onako od srca, da će tvoja sreća imati ime..</strong></em></p> <p style="text-align: left;">&nbsp;</p> <p>Ma&scaron;ta&scaron; da neko zagrli tvoje strahove i ti njegove, da skupljate jedno drugom suze... Da pokrijete jedo drugo kada na vas navale zime ljudskih udaraca...<br />Da te za&scaron;titi od vjetrova koja lome tvoja ili njegova krila... Da te zagrli onako kako tvoje srce želi zagtliti njegovo... Jedno drugom ugoditi...</p> <p>&nbsp;</p> <p>Bori&scaron; se sa svijetom... Tvoj život je ne&scaron;to slično kao igrica "Super Mario " ! Lovi&scaron; gljive.<br />To su ljudi koje ti Bog podari da ti olak&scaron;aju život, da ti donesu osmjeh, da ti daju snagu i potporu... Guraju te naprijed.<br />S druge strane, zaustavljaju te one sitne baje..To su oni udarci koji dolaze od ljudi, koji ti sjeku mačem du&scaron;u, udaraju tamo gdje najvi&scaron;e boli..A ti, u dubini svoje du&scaron;e zna&scaron;,izdržat ću... GOvori&scaron; im osmjehom; Sjecite, udarajte ali , moj osmjeh i moje srce može sve to podnijeti... Može&scaron; postići puno vi&scaron;e jednim osmjehom nego najjačim oružjem...<br />Bog ti daje tu snagu jer nebi dopustio da pucaju na tebe, jer zna da si ti jači od svakog metka, tvrđa od svake stijene!</p> <p>&nbsp;</p> <p>Pita&scaron; se ponekad, koliko jo&scaron; vremena, koliko jo&scaron; trpit??? A On gore... &Scaron;uti! Slaže kockicu po kockicu... Slaže ali tebi ni&scaron;ta ne govori... Gleda na tebe i tvoje pote&scaron;koće jer zna da će&scaron; na kraju biti sretan! Spoznat će&scaron; da svi tvoji udarci koji su te lomili nisu ni&scaron;ta naspram tvoje sreće, ljubavi koju ti On želi podariti.<br />Da bude&scaron; sretan/ sretna s onim/onom koju ti je On pripravio i odredio. S onom srećom koju ti je On kroz tvoje patnje i i&scaron;čekivanja slagao onda kad si plakao jer je znao da će tvoja sreća tada izbrisati sve ono &scaron;to te je nesretnim učinilo..<br />Svak ima neki ožiljak, ne&scaron;to po čem zna&scaron; da je tvoja pro&scaron;lost bila istinita..postoji kao masna mrlja koja se neda oprati... ostao je trag od nje.. .Trag koji je zapravo na kraju tvoja sreća ❤<br />Dpgodit će se ljubav koja će promjeniti sve, jer ljubav sve mijenja. Ali prvo upoznaj Njega kao ljubav, a zatim će ti on pokazati &scaron;to je istinska ljubav... Može ti podariti vi&scaron;e nego &scaron;to na&scaron; skučeni ljudski mozak može zamisliti...</p> <p>&nbsp;</p> <p>Tamo gdje ti vi&scaron;e ne može&scaron; , On će nastaviti stvarati..Izvr&scaron;it će svoj plan, ono &scaron;to je On pripremio... Ono &scaron;to ti je zapisano... Ne&scaron;to &scaron;to je samo tvoje...<br />Vjeruj mu, jer On zna &scaron;to je najbolje ❤<br />Živi slobodan i otvorenog srca .<br />Živi svoj život, svoje padove, svoje uspjehe, svoje rane ...<br />Živi ljubav ❤</p> <p>&nbsp;</p> <p><em><strong>Mirjana Ere&scaron;/<a href="http://rasnoportal.net/rasno-kolumne/813-mirjana-ere%C5%A1-%C5%BEivi-ljubav.html" target="_blank">Rasportal.net</a></strong></em></p>//grude.com/Datoteke/Novosti/17-07-10-mirjana_eres.jpgGospina zadnja poruka kao da upućuje kako da dani odmora donesu veći blagoslov nama i svijetuhttp://grude.com/clanak/?i=2835228352Grude.com - klik u svijetTue, 04 Jul 2017 00:00:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=17-07-04-upute_za_ljeto.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>U svojoj zadnjoj poruci na 36. Obljetnicu ukazanja, Gospa kao da nam daje upute za ove vruće ljetne dane odmora pred nama. Kako ih provesti na način da donesu veći blagoslov i nama i svijetu.<p>&nbsp;</p> <p><em><strong>PI&Scaron;E: Paula Tomić/Grude.com</strong></em></p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>DUBINE</strong></p> <p>&nbsp;</p> <p>Ljetni dani su pred nama. Svi pu&scaron;emo i žalimo se na vrućinu. Tražimo sjenovito mjesto i duboki hlad. Tamo se nalazi osvježenje. Istu stvar nam govori Gospa u svojoj zadnjoj poruci : ukoliko želite naći za&scaron;titu i okrjepu, djeco moja povucite se, otvorite se dubokoj molitvi (usp. poruka 25. 06. 2017.) U dubinama se nalazi Izvor. U dubinama je voda čista. U dubinama je mir. Nažalost, svijet, emocije, buka, televizija&hellip; sve utječe da sve manje postajemo biti sposobni zaroniti u dubine života. Gospa nas poziva trenirati se u &bdquo;silaženju u dubinu&ldquo;.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Dubine se dube <strong>ZAHVALNO&Scaron;ĆU</strong>. I Gospa u poruci zahvaljuje na na&scaron;oj ustrajnosti i poziva nas na molitvu srcem &bdquo;dok va&scaron;e srce ne pjeva sa zahvalno&scaron;ću Bogu Stvoritelju koji vam je dao život.&ldquo; (usp. poruka 25. 06. 2017.) Zahvalnost je temeljni stav kojim gradimo na&scaron; odnos prema Bogu, odnosno način na koji se otvaramo Božjem djelovanju. Naime, Božja milost u čovjeku nastanjuje se na dva načina. Prvi je kod čovjeka gre&scaron;nika. Nakon obraćenja, nakon ispovijedi, sve prostore grijeha nadomje&scaron;ta i ispunja Božja milost. &Scaron;to je dakle bio veći grijeh, to nadmoćnije i snažnije u čovjeku prevlada i djeluje Božja snaga i milost. Drugi način je u čovjeka vjernika koji možda nije iskusio velikih grijeha. U njemu se prostor za Božju milost i Božju prisutnost &bdquo;izdubljuje&ldquo; zahvalno&scaron;ću. Naime, &scaron;to je zahvalnost veća i dublja, toliko je veća, dublja i prisutnija Božja milost i Božji blagoslov u čovjeku.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Zahvalnost koja je izdubila prostor za <strong>BOŽJI BLAGOSLOV</strong> mogla se osjetiti proteklih dana. Naime, nakon onih lijepih i bogatih dana molitvene devetnice Kraljici Mira, pa Hodoča&scaron;ća za osobe s invaliditetom i Hodoča&scaron;ća za obitelji, mogli smo vidjeti kako su ta besplatnost i žrtva, ljubav i služenje donijeli župi Međugorje ne&scaron;to novo. Ne&scaron;to očima nevidljivo, ali primjetno u srcu. Donijeli su Božji blagoslov koji se mogao snažno osjetiti na bogatim Misnim slavljima u danima 36. obljetnice Gospina ukazanja kroz sveprisutni mir i ljubav koji su se izlijevali u du&scaron;ama.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Nekada smo poput djece pa tražimo neki veliki znak Božje i Gospine prisutnosti kako bi povjerovali, kako bi se uvjerili i ohrabrili. Ali u ovom nemirnom svijetu, u ovom svijetu sebičnosti, požude, zatvorenosti i nevjere, nije li najveće čudo ne biti dio tog kaotičnog, prljavog i uzbibanog svijeta, nego imati u srcu GOSPIN MAJČINSKI BLAGOSLOV MIRA! (usp. &bdquo;Ja sam s vama, dječice, i nosim vam moj majčinski blagoslov mira.&ldquo; poruka 25. 06. 2017.) Imati srce ispunjeno mirom, imati srce koje sa zahvalno&scaron;ću pjeva Bogu, pravi je Božji znak na zemlji. Ako to budemo imali i čuvali u sebi, onda ćemo se zbilja ovoga ljeta pravo odmoriti!</p> <p>&nbsp;</p> <p><em><strong>Paula Tomić/Grude.com</strong></em></p> <p>&nbsp;</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/17-07-04-upute_za_ljeto.jpgOprez je, kažu, majka... da se neki Ante iz Gruda ne bi zabunom izjasnio Srbinom...http://grude.com/clanak/?i=2818628186Grude.com - klik u svijetMon, 26 Jun 2017 00:00:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=17-06-26-017_marijan_knezovic.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Poprilično je teško zaboraviti popis stanovništva koji se u BiH proveo 2013. godine. Prije takvih, u svijetu rutinskih, a u BiH kompleksnih događaja, pojave se fenomeni koji vjerno oslikavaju stanje u društvu. <p>&nbsp;</p> <p><strong><span style="font-size: small;">Znamo da je bitno biti Bo&scaron;njak, ali je li jo&scaron; i&scaron;ta bitno?&nbsp;</span></strong></p> <p style="text-align: right;"><strong><span style="font-size: small;"><em><strong>Pi&scaron;e: Marijan Knezović I <a href="http://www.poskok.info" target="_blank">poskok.info</a></strong></em></span></strong></p> <p>&nbsp;</p> <p>Tako je, usred gotovo pa predratnog stanja koje je uzrokovano popisivanjem i prepisivanjem građana BiH, pokrenuta kampanja sa sloganom &bdquo;bitno biti Bo&scaron;njak.&ldquo; U spotovima su kori&scaron;tena i djeca i stari, i miroljubive i manje miroljubive retorike, objavljivane su i knjige koje u naslovu nose bitnost bivanja Bo&scaron;njakom, a sve kako bi se torovski svi oni koji se ne osjećaju Hrvatima ili Srbima cementirali u narod čiji poglavari uglavnom sustavno rade na uni&scaron;tavanju BiH i njezinog daytonskog duha. Koliko je pojedincima bilo važno biti Bo&scaron;njak, govori i činjenica da ih se moralo govoriti da su uopće Bo&scaron;njaci. Zamislimo kampanju na fakultetima koja mladima obja&scaron;njava kako je bitno biti student i nagovara ih da se izjasne kao studenti kad ih pitaju studiraju li. Ili kampanju u bolnicama gdje sedmogodi&scaron;nje dijete sa suzom u očima i Klavocinom u ruci uvjerava ljude u bolnici kako je bitno biti pacijent. Nezamisliv je spot koji poziva Hrvate da se izjasne Hrvatima, valjda kako se zabunom neki Ante iz Gruda ne bi izjasnio Srbinom. Oprez je, kažu, majka.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Na kampanju o bitnosti bivanja podsjećam jer velikobo&scaron;njački politički narativ nije promijenio bit, već je samo metastazirao na preostale organe izmučenog pacijenta koji se odaziva na ime Bosne i Hercegovine. Imperativi su napredovali. Danas su bitne i mnoge druge stvari. Bitno je, recimo, da se hrvatskoj djeci onemogući &scaron;kolovanje na maternjem jeziku, &scaron;to se u jednom hrvatskom kraljevskom gradu nedavno gotovo pa dogodilo. Bitno je da iz prijestolnice (ne)kulture i glavnog grada države svaki dan od javnih medija slu&scaron;amo o korumpiranim, nepotističkim i nacionalističkim hrvatskim predstavnicima, kao da su eto bo&scaron;njački predstavnici u politici samo volonterski u pauzama od rada u Caritasu ili Crvenom križu. Javni mediji tako vi&scaron;e ni ne nagla&scaron;avaju da se radi o sumnji ili osnovanoj sumnji, već je samo konotiranje kriminala i predstavnika Hrvata automatski usudivo. I to je, možda, reforma &scaron;tednje. Bilo bi nepametno abolirati bilo koga od kriminala, pa i one Hrvate kojih nije malo, ali jo&scaron; je nepametnije primjenjivati trostruke standarde za isto &scaron;u&scaron;kave konvertibilne marke ili inozemne eure ako govorimo o tome kako se financiraju takozvane građanske opcije.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Bitno je i držati Hrvate kao taoce u Federaciji, podsjećajući svaki put Hrvate da će u slučaju stvaranja većinski hrvatskog entiteta neki Hrvati ostati izvan tog entiteta, čime se naizgled brižni i opet takozvani građani opet odaju &ndash; ako su oni tako tolerantni, &scaron;to bi se to lo&scaron;e moglo dogoditi Hrvatu koji ostane na Ilidži? Bitno je i redovno podsjetiti Hrvate kako je probosanski korpus znatno brojniji te može nelegitimno opet izabrati jo&scaron; jednog probosanskog člana predsjedni&scaron;tva koji sjedi na mjestu rezerviranom za nekoga tko uživa podr&scaron;ku Hrvata. Bitno je tuđu slobodu nazivati fa&scaron;izmom, a vlastiti fa&scaron;izam slobodom &ndash; sve kako bi u očima međunarodne zajednice Hrvati postali oni koji razaraju, a Bo&scaron;njaci oni koji čuvaju BiH. No, ni to vi&scaron;e ne prolazi, jer je i vrapcima na grani jasno da su Hrvati oni koji &scaron;tuju i inzistiraju na ustavu BiH dok ga mnogi ru&scaron;e, a tvrde da ga samo renoviraju. Protuustavno.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Bitno je odustati i od same državnosti prihvaćanjem raznoraznih NGO ultimatuma koji pokazuju kako u BiH ne vladaju oni koji su na vlasti, već oni kojima je iz Soro&scaron;eve livade drago pasti. To poprilično zabrinjava, budući da tako non&scaron;alantno odricanje od državnosti nije poznato nigdje u svijetu. Procesi su obično obrnuti. Također, bitno je i prepoznati da ni mnogi hrvatski politički predstavnici ne pokazuju značajnije napore kako bi progovorili ono &scaron;to misle oni koji su ih birali, &scaron;to opet nije ni nerazumljivo kada vidimo &scaron;to se dogodi sa svakim od zahtjeva Hrvata.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Bitno je iz Sarajeva sodomizirati HDZ BiH, iako je upravo političko Sarajevo zaslužno za dominaciju HDZ-a među Hrvatima. Jako te&scaron;ko da bi neka stranka u hrvatskoj izbornoj jedinici bila toliko snažna i nedodirljiva da su oni pristali na to da Hrvati napokon osjete da neće biti preglasani. Ali to je za mnoge prevelik kompromis, jer tko bi onda kad zatreba (kao Kom&scaron;ić po potrebi) trovao hrvatske diplomatske i veleposlaničke kvote degradirajući zdrav razum do granica neprepoznatljivosti. Bitno je i da se Hrvatima uskraćuje pravo da se informiraju na vlastitim, a podsjetimo, i službenim jezikom BiH.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Ako se nastavi ovako gaziti po osnovnom načelu ustava, a to je konstitutivnost, BiH će rapidno devoulirati. Bo&scaron;njaci, Srbi i Hrvati kao državotvorni narodi napokon nakon 25 godina trebaju osigurati administrativni okvir koji će svima jamčiti prava već navedena i istaknuta u Daytonu. U suprotnom, nije nemoguće da prije idućeg popisa stanovni&scaron;tva s malih ekrana gledamo pubertetliju s kala&scaron;njikovom koji nam tvrdi kako je bitno biti vehabija.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Napomena: pod terminom Bo&scaron;njaci nipo&scaron;to ne mislim na bo&scaron;njački narod, već na određene bo&scaron;njačke političke, dru&scaron;tvene, akademske i medijske elite. Bo&scaron;njački narod je uz srpski i hrvatski državotvoran i vjerujem kako im se pljuvanje njihovih predstavnika po BiH kao ni protuustavno djelovanje ne sviđa.</p> <p>&nbsp;</p> <p><em><strong>Pi&scaron;e: Marijan Knezović I <a href="http://www.poskok.info" target="_blank">poskok.info</a></strong></em></p>//grude.com/Datoteke/Novosti/17-06-26-017_marijan_knezovic.jpgMEĐUGORJE: Istina koju 36 godina istomišljenici i prijatelji Lasića Gorankića ne mogu uništitihttp://grude.com/clanak/?i=2816128161Grude.com - klik u svijetSun, 25 Jun 2017 00:00:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=17-06-25-017_crkva_medjugorje.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Godine 1981., 24. i 25. lipnja šestero međugorske djece vidjeli su Blaženu Djevicu Mariju, Gospu, na brdu Crnica, zvanom Podbrdo.<p>&nbsp;</p> <p>Prvog su se dana prestra&scaron;ili, drugog dana približili su se Kraljici Neba i Zemlje i razgovarali s njom.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Sve ostalo je povijest, a ta povijest je neuni&scaron;tiva i traje unatoč svemu.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Od tada, kreću najveći udari na jedno marijansko sveti&scaron;te, a najveće mete su bili vidioci i fra Jozo Zovko, prognani hercegovački franjevac koji danas živi u Zagrebu.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Nedavni film "Od Fatime do Međugorja" zorno je prikazao tko je sve bio protiv mjesta u kojem su tisuće na&scaron;le svoj duhovni mir, u kojem su tisuće ozdravile. Od svjetskih sila, preko KGB-a i UDBA-e, pa sve do biskupa ranije Žanića, danas Perića, Međugorje nije prestajalo biti predmet progona unatoč svemu &scaron;to se u njemu događalo.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Naposljetku, zube su na Međugorju polomili svi koji su ga htjeli uni&scaron;titi. Pa i danas istomi&scaron;ljenici i prijatelji Lasića Gorankića, jednog od najmoćnijih &scaron;pijuna Jugoslavije u vremenu komunizma, nastavljaju lomiti već polomljene zube nebuloznim izjavama o mjestu gdje su mnogi na&scaron;li mir i ozdravljenje.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Ivanu Lasiću Gorankiću danas su 83 godine, a oni koji ga poznaju tvrde da će uskoro biti spreman progovoriti o brojnim stvarima i brojnim ljudima za koje mnogi nisu vjerovali da su toliko zla učinili Hrvatima. Prije svega, zato &scaron;to sve vi&scaron;e osjeća potrebu da istinom olak&scaron;a svoju du&scaron;u, a istina bi za mnoge mogla biti pogubna. Također, i fra Jozo Zovko, jedan od najvećih hrvatskih svećenika ikad, progonjeni hercegovački franjevac ranije je izjavio da jo&scaron; nije rekao posljednju riječ kad je Međugorje u pitanju.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Istina ide dalje, i nakon 36 godina, unatoč svim neprijateljima, čak i onima koji su se obukli u svećeničke haljine, i u stilu velikog svećenika koji je Isusa osudio na smrt, poku&scaron;avaju razoriti mjesto ljubavi i mira, ali i razjediniti katolike u srcu Europe...</p> <p>&nbsp;</p> <p><em><strong>Grude.com<br />Foto:Mateo Ivanković<br /></strong></em></p>//grude.com/Datoteke/Novosti/17-06-25-017_crkva_medjugorje.jpgPismo jednog gastarbajtera: Neka je SLAVA SVETOM IVANU, i tamo u Hercegovini, i ovdje u Njemačkoj...http://grude.com/clanak/?i=2812528125Grude.com - klik u svijetFri, 23 Jun 2017 00:00:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=17-06-23-017_ivanjdan_1.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>"Slava Svetom Ivanu", kao da mi večeras po cijelom Frankurtu odzvanjaju te riječi.<p>&nbsp;</p> <p>Pogledavam lijevo, desno, ne bi li netko zapalio barem komad papira i pogledao u nebo, ali nigdje toga. I da poku&scaron;a neki na&scaron; dobronamjernik i pobožnik vjerojatno bi ga čekala drakonska kazna, pa neće to da napravi.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Javljaju mi se moji iz Gruda. Grlo me steže, a opet pričam sa starom majkom, samo da ne primijeti da boli.</p> <p>&nbsp;</p> <p>U večernjim satima, kad odjekne zvuk zvona sa crkve svete Katarine, kao da cijela župa naglo oživi, nebom bljesne vatra, gore drva, gori osu&scaron;ena trava.</p> <p>Nedostaje mi to.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Daleko je tijelo od doma, a srce je ostalo tamo... u hercegovačkom miru, ondje gdje se čuva tradicija, gdje je Bog i gdje su sveci iznad svega, i iznad crkvenih glave&scaron;ina koji čine zlo kakvo su činili i kad sam ja bio tamo, ondje gdje će ljudi krvariti radeći, biti ponosni, znati se radovati.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Prije tri mjeseca sam ne&scaron;to pisao, i pitao se bi li volio tu Hercegovinu koju sam nakon rata napustio da sam tu ostao. I možda nikad neću znati odgovor, ali kako godine prolaze, kako Ivanjdan novi počinje, pa Petrovdan, Stipanjdan i Velika Gospa i svi drugi veliki blagdani, onda bih sve vi&scaron;e bio svoj na svome. Ove godine, možda ću tek za Gospojinu tamo, posla je puno, apetiti su veliki, Hercegovci smo, želimo raditi i zaraditi, a istina je da bih sve nekad odbacio da mogu sjesti i popiti ča&scaron;u gemi&scaron;ta sa svojima i slu&scaron;ati u daljini dok tutnje zvona s crkve svete Katarine.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Bog vas blagoslovio i neka je "Slava Svetom Ivanu" i tamo u Hercegovini, tamo u Grudama, gdje se vatra i dim večeras izdižu, gdje u vatri izgara sve zlo i odlazi s dimom, ali i ovdje u Njemačkoj, gdje sanjamo Hercegovinu i vidimo tu vatru i taj dim, radosnu dječicu i ponosne ljude.</p> <p>&nbsp;</p> <p><em><strong>Pismo jednog gastarbajtera/Grude.com</strong></em><br /><em><strong>Foto:Grude.com</strong></em></p> <p>&nbsp;</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/17-06-23-017_ivanjdan_1.jpgSeverina: Alfa-polovnjača i kraljica sponzoruša ponovno manipulira osjećajima naivnih žena i koristi sina kao PRhttp://grude.com/clanak/?i=2800628006Grude.com - klik u svijetMon, 19 Jun 2017 00:00:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=17-06-19-severina.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Gadljivo je kad netko glumata žrtvu kako bi izmanipulirao javnost, a glumatanje nedužne žrtve je temelj svake manipulacije. Još gadljivije kad neprestano manipulira vlastitim djetetom i koristi ga za samopromociju. No Severini je u Hrvatskoj uvijek sve prolazilo, pa zašto ne bi i ovaj novi cirkus?<p>&nbsp;</p> <p><strong>Autor: Marcel Holjevac/<a href="http://www.dnevno.hr/vijesti/komentari/kraljica-sponzorusa-ponovo-manipulira-osjecajima-naivnih-zena-i-koristi-sina-kao-pr-1034731/" target="_blank">Dnevno.hr</a></strong></p> <p>&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">Simbol neukusa i kiča, polupismena ali lukava cajka s osam razreda na jedvite jade zavr&scaron;ene osnovne &scaron;kole koja se prvo proslavila pornićem s oženjenim i vrlo bogatim mu&scaron;karcem, potom &ldquo;udajom&rdquo; za drugog vrlo bogatog mu&scaron;karca kojem je rodila dijete, a za koju se ispostavilo da je nije ni bilo već je samo pro&scaron;irila dezinformaciju da se udala, i onda udajom za trećeg mu&scaron;karca koji nije vrlo bogat, ali njegov tatica i te kako jest, je u Hrvatskoj za brojne žene simbol ženske emancipacije. &Scaron;to je emancipirano u tome da živite od zabavljanja stranaca, i od novca muža ili njegove obitelji? Žene se svejedno dive njenoj &ldquo;hrabrosti&rdquo;, suosjećaju s njom, Seve ih vrti oko malog prsta kao i brojne mu&scaron;karce u svom životu.&nbsp;Izgleda da je lak&scaron;e bilo izvesti Hrvatsku s Balkana nego Balkan iz Hrvata i Hrvatica. No dobro, nije to na&scaron; specifikum: i u SAD su Holivudske zvijezde, u pravilu jednako neuke i nepismene, vulgarne i primitivne, nerijetko ne samo ikone femimizma nego i priznate kao moralni autoriteti. I oni imaju razne Madonne koje vole, dok pijuckaju &scaron;ampanjac kraj bazena iza visokih zidova svojih privatnih imanja okruženih stražarima, uživajući u lako i brzo zarađenom novcu, soliti pamet o pravima imigranata, žena, sirotinje, i općenito gnojiti o stvarima koje ih se ne tiču i&nbsp;o kojima ionako nemaju pojma.</p> <p>&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">Balkanska alfa-polovnjača se ponovo na&scaron;la u centru pozornosti kad je zavapila kako je presuda kojom će ona i Milan Popović za sad, do konačne odluke o tome tko će dobiti &nbsp;skrbni&scaron;tvo, isto nad sinom dijeliti popola, nepravedna: dječak će tri tjedna biti kod nje, potom tri tjedna kod oca. Inače, dok na zapadu (SAD) očevi dobivaju srkbni&scaron;tvo u oko 40% slučajeva, u Hrvatskoj je običaj da ga dobivaju majke u preko 90% slučajeva, no ne treba zaboraviti da je Severina već izvukla od Milana Popovića rekordnu alimentaciju, najveću ikad dodijeljenu u Hrvatskoj, pa se svejedno žalila da joj je to premalo. Iako ni sama nije ba&scaron; siroma&scaron;na. Sad opet vapi da se žene solidariziraju s njom &ndash; i žene su se odazvale, u velikom broju.</p> <p>&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">Za&scaron;to zapravo? Jer je žena kao i one? Jer joj je sud dodijelio dijete samo na pola vremena? To ima smisla kao i solidariziranje mu&scaron;karaca s Mamićem&nbsp;jer je, eto, mu&scaron;karac. Pa lani je oti&scaron;la u SAD na mjesec i pol i mali nije bio kod tate, nego su ga dadiljale baka, nećakinja i guvernante! Zar ne bi bilo normalnije i moralnije da je to vrijeme proveo s ocem? A vrhunac je bio kad se žalila da nema pojma gdje joj je sin kad je s tatom! Pa s tatom, gdje bi bio! &nbsp;Poku&scaron;ala je zabraniti ocu da viđa dijete, s tim da joj i dalje služi kao bankomat bez limita na kartici: sad, kad joj on vraća istom mjerom, plače i zapomaže.&nbsp;Sebično sebe stavlja ispred djeteta, a i njen novi suprug poku&scaron;ava dječaku zamijeniti oca i naslikava se s njim posvuda &ndash; pa, lijepo da prihvaća posinka, ali to dijete ima svog oca koji ga nije odbacio! S te strane, trebao bi i on prihvatiti svoje mjesto, ne poku&scaron;avati biti ne&scaron;to &scaron;to nije. Ni Popović, jasno, nije bez grijeha u cijeloj priči, no i on je s druge strane žrtva manipulativne biv&scaron;e supruge kojoj je cijeli njen život zapravo samopromocija, i svi ljudi u njenom životu, uključujući sina, moraju služiti samo i jedino tome. Velikoj Severini, osobi koja poku&scaron;ava i uspijeva biti sve i sva,&nbsp;emancipirana žena i Dalmatinka-katolkinja, Hrvatica i Jugoslavenka, svetica i&nbsp;seks simbol. U konačnici, Seve je samo jedna velika manipulatorica. Na tome i pokazivanju sisa i guzica i počiva njena popularnost: pjevati ionako nikad nije znala.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Dječak kao zvijezda Big brothera</strong></p> <p>&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">Milan Popović kaže:&nbsp;&ldquo;Naslovi da je sud zabranio majci da viđa dijete 200 dana u godini i da može da ga zove samo u određeno vreme su zlonamjerni i samo su poku&scaron;aj Severinine kampanje da od sebe napravi žrtvu. Privremena mjera u potpunosti je u skladu sa principom zajedničkog podijeljenog roditeljstva i jedino ispravno rje&scaron;enje za na&scaron;eg sina Aleksandra. Severina vrlo dobro zna da Aleksandra može da posjeti i da ga nazove kad god to poželi&rdquo;, rekao je.&nbsp;On&nbsp;je nedavno protiv cajke (inter)nacionale podnio tužbu za zanemarivanje djeteta, a tužio je i njenog sada&scaron;njeg supruga Igora Kojića i njegovu obitelj zbog ugrožavanja Aleksandrove sigurnosti. On je već prije rekao kako mu &ldquo;Sin živi u Big Brotheru u kojem je glavni kreator i redatelj njegova majka&rdquo;, i u tome svakako ima dosta istine: Seve je uvijek gurala sina pred javnost kad su joj trebale simpatije i suosjećanje iste. Na stranu sad &scaron;to je Milan Popović trebao znati koga ženi, i da to ba&scaron; nije iskrena ni po&scaron;tena osoba &ndash; ali njegove primjedbe kako Seve svojim pona&scaron;anjem &scaron;teti privatnosti, razvoju i sigurnosti njihova sina Aleksandra nisu bez osnove.</p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">&ldquo;Moj Aleksandar nema vi&scaron;e nikakve privatnosti. Postao je onaj &ldquo;jadni mali od Seve i onog Popovića&rdquo;, a na ovu poziciju, s koje ne znam ima li vi&scaron;e povratka u normalno i anonimno djetinjstvo koje zaslužuje svako dijete, dovela ga je vlastita majka&rdquo;, žalio se se Popović. &ldquo;Moj Aleksandar živi u tzv. reality showu tipa Big Brother u kojem ga nepoznati ljudi svakodnevno prate i komentiraju često na najvulgarniji i zastra&scaron;ujući način. Samo &scaron;to ovdje nije riječ o TV emisiji produciranoj u TV studiju, već o tome da je majka kreator, inicijator i redatelj ovih &ldquo;nastupa&rdquo; djeteta, koji predstavljaju svakodnevno praćenje djetetova života.&nbsp;Severina je od na&scaron;eg sina stvorila javno dobro. Mom se sinu rugaju ili ga sažalijevaju ili komentiraju različitim opaskama vezanim uz djetetovu nacionalnost, izgled, podrijetlo, prija&scaron;nje pona&scaron;anje njegove majke. Njihovi su komentari i opaske sve samo ne dobronamjerni, a ponekad i zastra&scaron;ujući&rdquo;.</p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">Koliko tu ima ljubomore na to &scaron;to je Severina na&scaron;la drugog, pitanje je, no Popović to opovrgava. No je li Severini ba&scaron; tako te&scaron;ko &scaron;to pola godine neće moći viđati dijete? Pomalo patetično, stavila je Bala&scaron;evićevu pjesmu na facebook i napisala, &ldquo;Drage majke i očevi, bake, djede, tete, strine, stričevi i svi dobri ljudi koji ste se sami i dobrovoljno uključili u ovu priču, želim zahvaliti na bezuvjetnoj potpori i podr&scaron;ci. Hvala na ovim prekrasnim fotografijama. Hvala mom dragom Đorđu Bala&scaron;eviću na ovoj pjesmi. Nisam Severina, samo sam mama&rdquo;. Podr&scaron;ku je, naravno, prvo dobila od javnih osoba koje se žele ukrcati na taj vlak patetike i u&scaron;ićariti ne&scaron;to na sentimentalosti puka, a potom i od drugih.</p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p><strong>Ženska solidarnost&nbsp;</strong></p> <p>&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">Ona je svakako od sina napravila bitan dio svog PR-a, i to jednostavno nije u redu.&nbsp;Zvijezda ili ne, Seve nema pravo svoje dijete koristiti kao dio svog &ldquo;PR&rdquo;-a,&nbsp;gurati ga u prvi plan, i skrivati se iza njega kao &ldquo;uplakana majka&rdquo;. Prije vi&scaron;e od mjesec dana, dakle prije zadnjeg Severininog cirkusa i traženja podr&scaron;ke od žena u Hrvatskoj, on je rekao: &ldquo;ovo je medijski show i jo&scaron; jedan Severinin poku&scaron;aj da od sebe napravi žrtvu. Da izazove žaljenje. Naime, iz mojeg osobnog iskustva, iz života sa Severinom, znam da, ako ona ne&scaron;to radi i za to ne dobije podr&scaron;ku javnosti, to je kao da ni&scaron;ta nije napravila. Kao izgubljeno vrijeme.&rdquo; Zadnje njene akcije posve potvrđuju njegove riječi.</p> <p>&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">Za&scaron;to žene uopće suosjećaju s njom? Ženska solidarnost?&nbsp;Seve s običnim majkama u Hrvatskoj i njihovim problemima nema ni&scaron;ta! Hrvatska je puna žena koje su muževi ostavili i ne plaćaju im alimentaciju, koje muževi tuku i maltretiraju, koje nemaju od čega živjeti, koje nemaju od čega platiti struju i račune. I sad bi se one trebale solidarizirati s jednom, budimo iskreni, manipulativnom i vrlo imućnom sponzoru&scaron;om? Jer mora dijeliti skrbni&scaron;tvo nad sinom s njegovim ocem? Stvarno, tragedija! Ona je samo majka? &ldquo;Samo majke&rdquo; ne snimaju kućne porniće, ni one koje to kane postati, jer će kad-tad netko &ldquo;dobronamjeran&rdquo; staviti &scaron;aljivi kućni video njene mame malom pod nos, ili će ga u &scaron;koli zbog toga ismijavati. Uostalom, to je njen najpoznatiji uradak do sad. Ako s nekim treba suosjećati, to nije Severina, pa ni Popović, nego njihov sin, žrtva rata roditelja oko srbni&scaron;tva i prije svega svoje majke koja ga gura u sredi&scaron;te interesa javnosti.</p> <p>&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">No Seve i dalje ostaje ikona Hrvata i nadasve Hrvatica, u&nbsp;shopping centrima će nas i dalje spopadati debelo foto&scaron;opirana Severina s plakata na kojima ne&scaron;to liže, guta, kupa se, smije&scaron;i se, namiguje. Seve je na reklamama za sladolede, toplice, jogurte, cipele, odjeću, Seve je na najavama koncerata, Seve je u novinama, Seve majka i cajka, princeza&nbsp;i&nbsp;posvudu&scaron;a, sponzoru&scaron;a i miljenica nacije. Kad god pomislite da smo je se jednom za svagda rje&scaron;ili, ona odnekud&nbsp;isturi sise, mrdne dupetom, pojavi se u negližeu i mrežastim čarapama, ili jednostavno mediji cmizdre nad njenom nesretnom ljubavi i brakom. Za tu priliku se iznimno slika zakopčana do grla.&nbsp;Seve je, nesporno, žena koja zna koristiti svoj &scaron;arm, i vrhunska manipulatorica. &Scaron;to god uradila, &scaron;to god bila, javnost će biti na njezinoj strani. Zabavljala je vojnike za rata, bila po potrebi velika Hrvatica i veliko bilo &scaron;to, ljubimica djece i porno zvijezda, njeni ljubavnici su bili i Hercegovci i Srbi. Seve nikad nije brojala krvna zrnca nikom. Ali jest pare na računu: jedino &scaron;to povezuje&nbsp;sve njene biv&scaron;e i sada&scaron;nje, je da su imali novca u izobilju.</p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"><em><strong>Dnevno.hr</strong></em></p>//grude.com/Datoteke/Novosti/17-06-19-severina.jpgKolumna Josipa Muselimovića: Milan Bandić zavrijeđuje naklon do zemlje i spomenik što bliže banu Jelačićuhttp://grude.com/clanak/?i=2782927829Grude.com - klik u svijetSun, 11 Jun 2017 00:00:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=17-06-11-milan_bandic.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Lokalni i nacionalni izbori uvijek su kapitalna politička tema. Izbor, koji traje samo nekoliko trenutaka, svakome čovjeku i svakoj zajednici može donijeti blagodat, ali i katastrofalne posljedice.<div>&nbsp;</div> <div>&nbsp;</div> <div>Izbor mudrih, sposobnih, odgovornih i moralnih ljudi vodi u stanje progresa i napretka, nasuprot tomu - razuzdani, povr&scaron;ni i amoralni tipovi vode u sukobe, stagnaciju i nesporazume. Ta kratka riječ, satkana od samo dva slova - da - u izbornom mandatu može opredijeliti kvalitetu na&scaron;ega života, a u bračnoj zajednici do smrti, razvoda ili rastave od stola i postelje, sreću ili pakao.</div> <div>Zato su demokratski i ovi drugi izbori privilegij i trenutak za dono&scaron;enje mudrih odluka.</div> <div>&nbsp;</div> <div>&nbsp;</div> <div>Minuli hrvatski lokalni i srpski nacionalni izbori velika su pouka. To je iskustvo koje treba proučiti i pripremiti se za ono &scaron;to na&scaron;u zajednicu čeka u izbornoj 2018. godini, u godini za koju ozbiljni, odgovorni i iskusni političari kažu da će biti vrijeme raspleta i uzleta ili novoga obračuna i civilizacijskoga posrnuća. Mnogi, dobro upućeni, govore kako je na na&scaron;im livadama ionako sve sazrelo za novu kosidbu i obračun. Jer - mi se nalazimo u sredi&scaron;tu poslijeratne kataklizme koja svoje strahote može prenijeti na susjedne prostore na kojima veliki planiraju izvesti nove geopolitičke vježbe.</div> <div>&nbsp;</div> <div>&nbsp;</div> <div>Republika Crna Gora, nasuprot volji najmanje polovine svojih žitelja, istrgnula se iz stoljetnoga pravoslavnog okvira. Kosovo želi biti ono &scaron;to nikada nije bilo. Srbija, nesretna zbog izgubljenih ratova, čeka priliku za novi pohod. Gre&scaron;nu Makedoniju jedni, drugi, treći i četvrti žele raskomadati i podijeliti. Ni jedan projekt ne može biti započet, a pogotovo dovr&scaron;en, bez novih potoka krvi. Jesmo li toga svjesni? Na&scaron;a bh. javnost je umorna i izbezumljena. Kud god pogledamo, praznina je oko nas. Iz dana u dan slu&scaron;amo o mjestima tragičnih sukoba i iskopinama masovnih grobnica. Na&scaron;a zemlja posijana je sjemenom bezumlja. Mi hodamo i provlačimo se između grobova. I o njih se spotičemo. Nema živih mudraca i pravih prijatelja za poučiti nas - kako izaći iz balkanskoga vrzina kola i poći naprijed. Kako se pridružiti zajednici civiliziranih naroda kada jedan entitet o tome ne želi ni razgovarati? Svjestan otvorenih i jo&scaron; vi&scaron;e - prikrivenih političkih podrhtavanja biv&scaron;e države,</div> <div>&nbsp;</div> <div>&nbsp;</div> <div>Branko Mikulić, nekada&scaron;nji predsjednik Saveznog izvr&scaron;nog vijeća, priča kako je 14. siječnja 1974. godine posjetio Miroslava Krležu, hrvatskog, europskog i svjetskog velikana pisane riječi i jasnih misli: - Posjetio sam ga u njegovu domu u Zagrebu i s njim, u četiri oka, razgovarao o najvažnijim političkim pitanjima, međunarodnim odnosima, međunacionalnim problemima i sudbini zemlje - Jugoslavije. - Dobro, razgovarat ćemo o onom o čemu i ja sam sa sobom često razgovaram i raspravljam, dobrohotno reče mi Krleža. Dok se namje&scaron;tao u fotelji i okretao tražeći cigarete, pretvorio sam se u uho da bi svaku riječ &scaron;to bolje čuo i upamtio. Kakvo je stanje u na&scaron;oj vojsci? - &Scaron;to Vi mislite - kako bi se deseci tisuća časnika mogli ponijeti u nekom kritičnom trenutku? - Ne znam. - Armija je dobro zatvorena struktura, nemam uvida i ne mogu Vam odgovoriti na ovo pitanje, uzvratih mu. - Meni se čini da Tito ne nadzire vojsku onako kako bi trebao, nastavi Krleža. - Kao da mu polako klizi ispod mar&scaron;alskog &scaron;injela. To je moj dojam. Ako je on točan, to nije dobro. - Reći ću Vam jo&scaron; ne&scaron;to. Idućih dvadesetak godina bit će odlučujuće za na&scaron;e narode i njihovu sudbinu. - Jesmo li toga svjesni? - Nisam siguran! - Iskreno Vam kažem, ne bih želio biti svjedok onom &scaron;to bi se, nakon Titove smrti, moglo dogoditi. Bojim se da bismo mogli doživjeti ono &scaron;to nikada nitko od nas doživio nije. Krleža u tom času zastade. Uljudno smo se pozdravili i razi&scaron;li. Na putu do Beograda razmi&scaron;ljao sam o onome &scaron;to sam čuo. Nakon nekoliko dana sastao sam se s Titom. Pričao sam mu o susretu s Miroslavom Krležom i - &scaron;to mi je rekao. Tito se zagledao i u jednom času reče: - Boga mu, zar Fric ba&scaron; tako govori!? Krležina mi&scaron;ljenja su lucidna. Proročanska. U nekoliko navrata uvjerio sam se u to. Moram ga &scaron;to prije vidjeti i s njim razgovarati...</div> <div>&nbsp;</div> <div>&nbsp;</div> <div>Eto, samo četiri godine nakon susreta Miroslava Krleže i Branka Mikulića počeli su brutalni obračuni. Na Kosovu 1981. godine. Deset godina poslije, 1991., ista pjesma u svakom kutku biv&scaron;e zemlje. Armija se razvrstala i svrstala. Ni ja danas ne bih želio biti svjedok onom &scaron;to bi se moglo dogoditi u godinama novog bosanskohercegovačkog razvrstavanja jer, pjeva bokeljski pjesnik Rikard Katalinić: Palače su ionako puste, Pomalo se ru&scaron;e, Ba&scaron; u nove, i slobodne dane. Samo crkva stoji, Zapis na&scaron;e du&scaron;e, I Gospoda moli da nam sunce grane&hellip; Za&scaron;to ljudi žude za političkom vla&scaron;ću?! I kada je imaju - za&scaron;to je se nerado odriču? Zato &scaron;to je prirođena težnja svakog ljudskog bića potvrđivanje svoje vrijednosti. Zato &scaron;to politika pruža mogućnost oblikovanja sredine prema osobnom viđenju i &scaron;to ona sa sobom nosi bogatu lepezu različitih pogodnosti i privilegija. Neće političar brinuti o vozilu, gužvi u prometu i parkirali&scaron;nom mjestu. Neće telefonirati i tražiti ljude s kojim treba razgovarati. Neće ići u mesnicu, na tržnicu, u kiosk po dnevni tisak&hellip; Sve te i druge poslove za njega će raditi vozači, tajnice i kućne pomoćnice. Različite pogodnosti znaju se oko čovjeka snažno splesti i on ih se, naviknuo na njih, neće lako odreći.</div> <div>&nbsp;</div> <div>&nbsp;</div> <div>Postoje i ljudi koji se žele baviti politikom i preko nje težiti ostvarenju svojih ideala. Nekada, u povijesnim okolnostima, žele osloboditi svoj narod. Nekada urediti grad po mjeri civiliziranoga svijeta. I tako redom. Konačno, žele potvrditi svoje postojanje, i to ne na običan, nego na drugi, respektabilan način. Žele ostati upisani u knjige koje povijest svjedoče.</div> <div>&nbsp;</div> <div>&nbsp;</div> <div>U posljednjih 150 godina Zagreb je imao 55 gradonačelnika. Netko je na toj časnoj dužnosti bio dvije, netko četiri godine. Samo je Većeslav Holjevac, sa statusom narodnog heroja, obna&scaron;ao dužnost gradonačelnika u dva mandata. Sjećanje na njega je spomenik u prirodnoj veličini u gradu Zagrebu. Njegova politička karijera zavr&scaron;ila je objavom Deklaracije o nazivu i položaju hrvatskog književnog jezika. Izbačen je iz CK SK Hrvatske i postao politički mrtvac.</div> <div>&nbsp;</div> <div>&nbsp;</div> <div>U demokratskom svijetu gdje se na položaj dolazi temeljem izborne volje određene dru&scaron;tvene zajednice nije zabilježeno da je jedan čovjek dužnost gradonačelnika uzastopno obna&scaron;ao u &scaron;est izbornih mandata. To je uspjelo Milanu Bandiću, sinu kr&scaron;ne Herceg-zemlje, njegovu političkom talentu, genijalnosti i upornosti u ostvarenju svojih ciljeva. U nekoliko navrata poku&scaron;ali su ga diskreditirati, ponižavati i uhićivati.</div> <div>&nbsp;</div> <div>&nbsp;</div> <div>Očito je da žitelji grada Zagreba ne vjeruju pravosudnom sustavu, ne vjeruju da je njihov gradonačelnik kazneno odgovoran i za to su mu &scaron;esti put darovali svoje povjerenje. Ne treba zaboraviti da je uz novog - starog gradonačelnika elitna postrojba filozofa, znanstvenika, gospodarstvenika, umjetnika i sportskih asova.</div> <div>&nbsp;</div> <div>&nbsp;</div> <div>Uz političku viziju Milana Bandića stali su Slaven Letica, Ljerka Mintas-Hodak, Davor &Scaron;tern, Ana Rucner, Sandra Perković i niz drugih jednako vrijednih, sposobnih i odanih ljudi. U noći, 4. svibnja, pobjednički govor Milan Bandić podredio je općeljudskim vrijednostima, zajedni&scaron;tvu i navijestio borbu za novi, sedmi mandat po redu. Uvjeren sam da je to bila najava borbe za nove predsjedničke izbore. No, kako god, Milan Bandić zavrjeđuje naklon do zemlje. Ako je legendarni gradonačelnik Većeslav Holjevac, za svoja dva mandata, zavrijedio spomenik u prirodnoj veličini, već sada može se, &scaron;to bliže sredi&scaron;tu i banu Jelačiću, tražiti lokacija za spomenik Milanu Bandiću. Za spomenik u natprirodnoj veličini. Jer, njegova ljubav i zasluge za grad Zagreb veće su, neusporedivo veće, od bilo koje druge.</div>//grude.com/Datoteke/Novosti/17-06-11-milan_bandic.jpgVlado Marušić za GlasBrotnja: Međugorje i franjevci će opstati, unatoč Ratku Perićuhttp://grude.com/clanak/?i=2782827828Grude.com - klik u svijetSun, 11 Jun 2017 00:00:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=17-06-11-medjugorje_ratko.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Međugorje, već punih 36 godina intrigira javnost svijeta. Međugorje nevjerojatno podsjeća na nogometnu utakmicu u kojoj s jedne strane igra ekipa Biskupskog ordinarijata iz Mostara u kojoj igraju igrači Petrovci, Dijecezenski svećenici, dok su s druge strane franjevci Hercegovine. <p>&nbsp;</p> <p>Arbitri te utakmice koja traje svih ovih godina su nitko drugi doli&nbsp; pape, koji stoluju svih ovih godina od trenutka prvih Međugorskih ukazanja. Neki igrači iz&nbsp; momčadi franjevaca igraju svo vrijeme ove nemilosrdne i bespo&scaron;tedne utakmice, dok su se u momčadi biskupskog ordinarijata uglavnom smjenjivali kapetani, pa je tako prvi kapetan Biskupskog ordinarijata bio Biskup Pavao Žanić, koji je u početku te utakmice bio jako fer i korektan ali je vrlo skoro, postao grub i pogibeljan prema franjevcima, a oni nisu znali otkud takva nagla promjena raspoloženja jednog miroljubivog kapetana u grubijana, a takav je ostao sve do svoje smrti prema njima. Njega je u toj momčadi zamijenio biskup Ratko Perić i to 1993 godine, upravo u vrijeme krvavog sukoba Hrvata i Muslimana u BiH,a najvi&scaron;e u području Grada Mostara u kojem je i sjedi&scaron;te Biskupskog&nbsp;ordinarijata.</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>Biskup Perić je odmah po ulasku na teren počeo s pogibeljnim startovima prema suparniku, hercegovačkim franjevcima. Htio im je odmah na početku te utakmice koja je trebala i morala biti miroljubiva dati do znanja tko je gazda te utakmice. Tko je unaprijed predodređen za pobjednika. Neki Franjevci se s takvim stavom Biskupa Perića nisu mogli pomiriti, te su svojevoljno napustili nogometni teren i oti&scaron;li u egzil igrati neke druge utakmice koje igraju sve do danas. Njihove utakmice se igraju bez sudaca, a rezultati tih utakmica nikada nisu službeno priznati. Publika je svo vrijeme trajanja te utakmice ostala brojna i glasna, ali i podijeljena. Neki su navijali i dan danas navijaju za momčad Ratka Perića dok neki navijaju za momčad franjevaca koja je ostala na nogometnom igrali&scaron;tu, dok se dosta publike povuklo iz gledali&scaron;ta zajedno sa odmetnutim franjevcima i prate njihove &bdquo;neke druge utakmice&ldquo;,dok ovi franjevci &scaron;to su ostali igrati utakmicu sa biskupskim ordinarijatom postali su mirne ovčice koje dižu glavu tek ponekada jer ih je Ratko Perić primirio na samo njemu svojstven način. Jadne franjevačke ovčice su radije ostale na terenu nego da ostanu bez hrane koje im je ponudio biskup Perić pa tako i sve manje bleje.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Arbitri te utakmice su se također u ovih 36 godina smjenjivali. Od arbitara valja izdvojiti trojicu i to: Papu Ivana Pavla II,Papu Benedikta XVI,te ovog dana&scaron;njeg Papu Franju. Prvi Papa Ivan Pavao II je bio jako blagonaklon prema momčadi franjevaca i dosuđivao je mnoge prekr&scaron;aje protiv njih od strane Biskupskog ordinarijata, i mogao je mnogo puta dati izravni crveni karton kapetanu ordinarijata Biskupu Periću ali mu ga nije dao, jer je htio za&scaron;titi dignitet te utakmice i konačno da ne bi stvar izmakla kontroli jer je u pitanju publika koja se ne smije razbježati jer je ta publika jako važno mjerilo zavr&scaron;etka te utakmice, a ne sami igrači na terenu.</p> <p>&nbsp;</p> <p>I sam Papa Franjo je svojevremeno rekao kako u obje momčadi koje igraju ima onih koji kažu kako su igrači važniji od utakmice, dok ima onih koji kažu kako je utakmica važnija od igrača, gdje se i sam Papa Franjo priklanja toj prvoj tvrdnji kako su igrači važniji od same utakmice, međutim kao i uvijek u životu istina je negdje na sredini.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Papa Benedikt XVI uopće nije dijelio nikakve kartone jer je utakmicu sudio mirno, dostojanstveno, nepristrano ne o&scaron;tećujući niti jednu momčad, i ne dajući nikakve izjave za medije u pauzama utakmice, a ukoliko bi ne&scaron;to rekao, rekao bi ne&scaron;to poput; &ldquo;&Scaron;to je ljudskom oku nepoznanica Božjem nije.&ldquo; Ta nije on džabe disciplinirani &Scaron;vabo Joseph Ratzinger.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Papa Franjo kao arbitar te utakmice se okrenuo na stranu momčadi biskupskog ordinarijata jer mu je biskup Ratko Perić kao kapetan te utakmice uvijek ne&scaron;to &scaron;aputao za vrijeme trajanja te utakmice. &Scaron;aputao mu je ne&scaron;to u stilu kako treba tim franjevcima pokazati zube i pesnicu, te kako s njima treba o&scaron;trije jer zagovaraju neki drugi stil igre, nepoznat u svijetu te igre. Uvode neka druga pravila s kojima se on ne slaže, te je na taj način pridobio dobrim dijelom Papu Franju da i on počne tolerirati pogibeljne starove kapetana Biskupskog ordinarijata Ratka Perića. Postoje dokazi kako je Biskup Perić od u nekoliko godina uputio diljem svijeta preko 1 500 faksova u kojima je napadao franjevce i njihov stil igre od kojih je dosta zavr&scaron;ilo na stolu arbitra pape Franje.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Biskup Perić kao kapetan momčadi Petrovaca ne bi mogao dugo ostati kapetan te momčadi da nije potkupio i potplatio neke igrače iz momčadi franjevaca jer se to tako radi svugdje pa ni on nije htio, a ni mogao biti iznimka.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Sada se postavlja pitanje za&scaron;to se uopće igra ta utakmica koja traje evo punih 36 godina ako je ta utakmica mogla i trebala biti davno zavr&scaron;ena jer je momčad franjevaca u startu bila nogometno jača i nadmoćnija nad momčadi biskupskog ordinarijata. Momčad franjevaca je bila i iskusnija od protivničke momčadi jer je imala puno vi&scaron;e utakmica u nogama diljem BiH, RH, Crne Gore, pa čak i Srbije. Imala je iskustvo igranja tih utakmica sve od vremena Turaka, Austrougarske, &Scaron;vaba, Talijana, partizana, Srba i Muslimana. Sa svima su izlazili na kraj i uvijek konačno pobjeđivali, premda ih je dosta dalo život u tim utakmicama, u kojim ih je uvijek pratila njihova vjerna publika koja im je vjerovala. S njima se rađala, ženila, udavala, radovala, tugovala i umirala, dok se nisu pojavili Petrovci, dijecezenski svećenici koji su sa sobom donijeli moć kojom su lagano preuzimali primat nad franjevcima gdje su to odredili. Za razliku od franjevaca njima je predodređena moć vladanja &nbsp;koja potječe jo&scaron; od vremena samog Isusa Krista i tako je ostalo do dana dana&scaron;njeg.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Radi poja&scaron;njenja pojmova kojima sam se poslužio dužan sam ih ne upućenijem puku prevesti a oni su:</p> <p>&nbsp;</p> <p>-Franjevci su svećenici koji priznaju Međugorje i Međugorska ukazanja,</p> <p>&nbsp;</p> <p>-Odmetnuti Franjevci su Franjevci koji su odbili poslu&scaron;nost Biskupskom ordinarijatu u Mostaru i njihovim biskupima, te su zbog toga izopćeni iz reda male braće Franjevačkog reda,</p> <p>&nbsp;</p> <p>-Pape kao arbitri su svo vrijeme bili posrednici između biskupskog ordinarijata, franjevaca koji priznaju Međugorska ukazanja, te odmetnutih franjevaca,</p> <p>&nbsp;</p> <p>-Nogometna utakmica je Međugorje i Međugorska ukazanja,</p> <p>&nbsp;</p> <p>- Nogometni teren je na&scaron;a Sveta katolička i Apostolska crkva,</p> <p>&nbsp;</p> <p>- Publika je vjernički puk koji je podijeljen u navijanju za i protiv Međugorja. Za i protiv franjevaca.</p> <p>&nbsp;</p> <p>S obzirom kako je taj vjernički (nevjernički puk) u pravilu uvijek podijeljen, podijeljeno navija za i protiv fenomena Međugorja, poglavito imajući u vidu najnoviji filmski uradak, dugometražni dokumentarni film Izraelsko-Američke produkcije naziva,&ldquo;Od Fatime do Međugorja&ldquo;, te odgovor biskupskog ordinarijata iz Mostara na taj film, dugo sam se dvojio da kao laik napi&scaron;em koju riječ o fenomenu Međugorja jer me Međugorje od trenutka prvih ukazanja istinski fascinira i nije bilo godine od 1981. da nisam barem mjesečno jednom bio u tom mjestu najvećih milosti. Vjerojatno bih se suzdržao kao i mnogo puta do sada od pisanja bilo kakvog teksta o Međugorju da nije bilo objavljene priče eminentnog hrvatskog redatelja Jakova Sedlara u časopisu 7 Dnevno od 02.06.2017 godine.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Napomene radi pažljivo sam nekoliko puta pogledao film:&ldquo;Od Fatime do Međugorja&ldquo;, kao i odgovor Biskupskog ordinarijata iz Mostara u potpisu generalni vikar don Željko Majić, te sam na temelju svoje slobodne prosudbe donio određene zaključke. No, ono &scaron;to me je u potpunosti ostavilo bez riječi je priča u kojoj hrvatski redatelj Jakov Sedlar navodi neke činjenice o filmu kao i priopćenju biskupskog ordinarijata koje su potpuno identične mojim razmi&scaron;ljanjima i koje činjenice sam puno prije Jakova Sedlara htio podijeliti s javno&scaron;ću.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Odmah da razjasnimo neke stvari u početku. Ja držim kako je Jakov Sedlar jedan od najvećih hrvatskih redatelja svih vremena, dokazani Hrvat i domoljub, vjernik i katolik, a u takvim razmi&scaron;ljanjima nisam usamljen. Čovjek koji ljubi vjeru, Domovinu i Domovinski rat. Čovjek koji je bezbroj puta govorio i branio istinu i po cijenu svoje materijalne i životne egzistencije.</p> <p>&nbsp;</p> <p><em><strong>No pođimo redom:</strong></em></p> <p>&nbsp;</p> <p>-Film od Fatime do Međugorja je za mene prvorazredni filmski uradak koji nepristrano i objektivno iznosi mnoge činjenice o svim mjestima ukazanja Blažene Djevice Marije, Fatime, Lourdesa, a poglavito Međugorja.</p> <p>&nbsp;</p> <p>-Ovaj filmski uradak koristi mnoge dokumente te izjave nekih svjedoka, agenata Ruske tajne službe KGB koji mogu biti upitni, ali nikako nisu zanemarivi imajući u vidu kako jedan od ključnih svjedoka u tom filmu jo&scaron; uvijek živi neokrznut bilo kakvom vrstom represije ili odmazde u mjestu Uzarići kod &Scaron;irokog Brijega, a on je Ivan Lasić Gorankić.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>-Ovaj film govori o istinitim događanjima i represivnim metodama&nbsp; biv&scaron;e milicije i UDBE prema stanovnicima Međugorja, Hercegovine, franjevcima od kojih valja posebno izdvojiti fra Jozu Zovku.</strong></p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>-Kroz cijeli film se proteže jedna fina nota nade u miru, istine i pravde koju zagovara Blažena Djevica Marija,</strong></p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>-U filmu se Biskup Pavao Žanić i Ratko Perić dovode u kontekst njihove suradnje s ruskim KGB-om odnosnom UDBOM</strong>, za &scaron;to autori filma pokazuju niz dokumenta na ćirilici i na ruskom jeziku čija autentičnost doista može biti upitna, te pu&scaron;taju govore ruskog tajnog agenta KGB Maximova, čija vjerodostojnost također može biti upitna.</p> <p>&nbsp;</p> <p>&Scaron;to se tiče odgovora biskupskog ordinarijata u Mostaru u njemu se osporava autentičnost&nbsp; ponuđenih dokumenta na ćirilici, vjerodostojnost ruskog agenta Maximova, te dovođenje u bilo kakvu vezu Biskupa Žanića i Perića s tajnim službama KGB i UDBA, ismijavajući taj film, nazivajući ga &nbsp;pogrdnim imenima, bogohuljenjem i čistom namjerom autora tog filma diskreditirati&nbsp; biskupe pred javno&scaron;ću i napasti na&scaron;u crkvu.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Redatelj Jakov Sedlar se osvrće i na film i na priopćenje biskupskog ordinarijata u kojem navodi neke činjenice&nbsp; na koje ukazuje a one su:</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>-Otkud nagla promjena mi&scaron;ljenja i izjave Biskupa Pavla Žanića iz filma u kojem čvrsto stoji iza priopćenja u kojem kaže nekoliko puta:&ldquo;Djeca ne lažu, djeca ne lažu i ja im vjerujem</strong>, jer ukoliko bi netko želio od djece saznati pravu istinu dovoljno je pola sata da bi se ta istina otkrila&ldquo;. želeći time kazati kako su svjedočenja &scaron;estero vidjelaca iskrena i istinita, da bi vrlo brzo nakon te izjave u potpunosti promijenio svoje priopćenje koje je nepromijenjeno zadržao sve do svoje smrti, a biskupski ordinarijat svjesno preskače tu njegovu izjavu,odnosno ne osvrće se kvalitetno na nju niti nudi pravovaljane razloge za&scaron;to je drastično promijenio svoj stav.</p> <p>&nbsp;</p> <p>-<strong>Biskupski ordinarijat u svom odgovoru ne daje odgovor za&scaron;to biskup Perić konzistentno, moglo bi se reći patolo&scaron;ki mrzi franjevce</strong>, i međugorska ukazanja, gdje se često ruga franjevcima i &bdquo;navodnoj Gospi iz Međugorja&ldquo;za &scaron;to postoje tisuće dokaza iz njegovih izjava i s mnogih propovijedi na kojima je bio diljem Hercegovine.</p> <p>&nbsp;</p> <p>-Biskupski ordinarijat u svom odgovoru navodi&nbsp; kako je onda&scaron;nja&ldquo;milicija po malo regulirala promet&ldquo;u danima prvih Gospinih ukazanja &scaron;to je potpuni apsurd i laž imajući u vidu snimke iz filma &bdquo;Od Fatime do Međugorja&ldquo;u kojima milicija trči uz brdo ganjajući vjernike koji su se penjali na brdo ukazanja, a da ne navodimo druge vrste represije te iste milicije prema stanovnicima Međugorja, poglavito fra Jozi Zovki i drugim franjevcima, a konačno i prema samim vidjeocima.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>-U odgovoru na film biskupski ordinarijat se niti jednim svojim dijelom ne osvrće ne činjenicu kako je Biskup Ratko Perić od svog imenovanja vi&scaron;e nego itko prije unio nemira i nesloge među hrvatski katolički puk Hercegovine</strong> &scaron;to je nepobitna činjenica za koji postoji milijun i jedan dokaz, &scaron;to drugim riječima znači kako se biskupski ordinarijat u svom odgovoru osvrće samo na činjenice koje njima idu u prilog, a nikako na one koje ih kompromitiraju.</p> <p>&nbsp;</p> <p>-U svom odgovoru na film biskupski ordinarijat se također u dovoljnoj mjeri ne osvrće na izjavu Blaženog Kardinala Franje Kuharića koji ne diskreditira Međugorje u onolikoj mjeri kako je to od njega tražio tada&scaron;nji biskup Žanić, već naprotiv i on poput Pape Ivana Pape II s velikom dozom podno&scaron;ljivosti i razumijevanja govori o Međugorju zbog čega je do&scaron;ao u nemilost, odnosno sukob s biskupom Žanićem za &scaron;to također postoje dokazi.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Sada dolazimo do mojih spoznaja koje sam otkrio gledajući film, čitajući odgovor biskupskog ordinarijata i konačno viđenje redatelja &nbsp;Jakova Sedlara.</p> <p>&nbsp;</p> <p>-Prva moja spoznaja se odnosi na to kako biskupski ordinarijat niti jednom svojom rečenicom ne spominje čudnovatu&ldquo;igru sunca&ldquo;u Fatimi kad je sunce igralo na nebu, mijenjalo svoje boje i jurnulo prema zemlji na zaprepa&scaron;tenje desetina tisuća vjernika (prema procjenama bilo ih je od 50 000 do t70 000) koji su se okupili jer&nbsp; im je zbog malo vjernosti bilo nagovje&scaron;teno kako će se upravo tog dana u Fatimi 13.10.1917 godine dogoditi čudo, jer je i u Fatimi bilo protivljenja od lokalnih biskupa ukazanju Blažene Djevice Marije, nakon čega su mnogi povjerovali u to ukazanje.</p> <p>&nbsp;</p> <p>-Biskupski ordinarijat niti u jednom svojom rečenicom ne navodi čudnovatu igru sunca u Međugorju koja se dogodila 1984. godine i koju igru je opet vidjelo na desetine tisuća vjernika na brdu Križevac, a bila je praktično identična igri sunca u Fatimi,</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>-Biskupski ordinarijat niti jednom svojom rečenicom ne diskreditira Udba&scaron;a Ivana Lasića Gorankića koji živi u na&scaron;em susjedstvu, a ključni je čovjek iz filma koji diskreditira biskupe</strong>, a trebao bi biti i ključna&nbsp;osoba njihova odgovora,</p> <p>&nbsp;</p> <p>Sagledavajući sve činjenice za i protiv filma, odgovor ordinarijata, te kolumnu Jakova Sedlara ostaje puno nepoznanica koje diskreditiraju upravo biskupski ordinarijat u Mostaru. Diskreditiraju ih u mnogo čemu, a ponajvi&scaron;e u tome: kako je moguće da jedan Monsinjor Biskup Ratko Perić može tako konzistentno, reklo bi se patolo&scaron;ki mrziti Međugorje, Međugorska ukazanja i hercegovačke franjevce imajući u vidu krizu vjere u cijelom svijetu, a Međugorje je po mi&scaron;ljenju mnogih od kojih valja izdvojiti papu Ivana Pavla II, koji je čvrsto vjerovao u autentičnost međugorskih ukazanja i to je u vi&scaron;e navrata nedvosmisleno pokazao, mnogih kardinala diljem svijeta od kojih valja izdvojiti austrijskog kardinala Christopha Schonborna, a sada i blagonaklonost posebnog izaslanika Pape Franje Poljskog biskupa Henryka Hosera koji je prigodom svog pastoralnog obilaska Međugorja ustvrdio: &ldquo;U Međugorju ljudi taže žeđ za Bogom.&ldquo;</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Kako može najvi&scaron;i predstavnik crkve u Hrvata u Hercegovini raditi protiv Međugorja i hercegovačkih franjevaca</strong> kada je Međugorje po mnogim sudovima &ldquo;Ispovjedaonica svijeta, nada svijeta, ili mjesto posebne Božje naklonosti&ldquo;?<br /> Zar nije bilo razboritije od Biskupa Ratka Perića &scaron;utjeti mudro poput &bdquo;arbitra&ldquo;Pape Benedikta XVI, nego izlijetati svako malo s uvredljivim i ponižavajućim izjavama protiv Međugorja tipa; &ldquo;Po mi&scaron;ljenju Biskupskog ordinarijata Gospa se u Međugorju ne ukazuje&ldquo;!, odnosno spu&scaron;tati se na razinu čar&scaron;ije i izrugivati se svakoj pomisli na milosti Blažene Djevice Marije, <strong>kada su svojevremeno žitelji Međugorja zagovarali i molili Blaženu Djevicu Mariju kako bi njihov tenisač Marin Čilić pobijedio u jednom meču &scaron;to se doista i dogodilo, da bi Čilić u idućem meču izgubio od srpskog tenisača Đokovića, nakon čega je biskup Perić izjavio:&ldquo;Gdje vam je sada bila Gospa da mu pomogne&ldquo;</strong>! <strong>Kako može najvi&scaron;i predstavnik crkve u Hrvata u Hercegovini prije dolaska poljskog biskupa Hosera izlijetati s izjavama protiv Međugorja čime se direktno stavlja u ulogu arbitra i vrhovnog autoriteta cijele crkve</strong> i iznad crkve imajući u vidu kako službena crkva jo&scaron; nije dala svoj konačni sud o autentičnost međugorskih ukazanja već je to u nadležnosti Kongregacije za nauk vjere koju je imenovao papa.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Sada kada smo kod pape Franje koji je također u nekoliko navrata davao izjave tipa:&ldquo;kako Gospa nije po&scaron;ta preko koje vidjeoci svakodnevno prenose njene poruke&ldquo;od kojih je zadnju takvu izjavu dao u zrakoplovu dok se vraćao iz Fatime, ali gdje se opravdao na način kako je to njegovo osobno mi&scaron;ljenje zbog čega se postavlja&nbsp; pitanje i dogme o nepogre&scaron;ivosti pape koja dogma se stoljećima provlači kroz na&scaron;u crkvu. Nitko nije nepogre&scaron;iv pa tako ni papa osim Sina Božjeg. Međutim&nbsp; kako bi se pravilno sagledala ta dogma o nepogre&scaron;ivosti pape potrebito je ustvrditi slijedeće:&ldquo;Kada vr&scaron;eći svoju službu učitelja i pastira svih kr&scaron;ćana snagom svog vrhovnog apostolskog autoriteta definira da neka doktrina koja se tiče vjere i morala treba biti prihvaćena od cijele crkve&ldquo;.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Ovom definicijom je papa identificiran s cijelom crkvom, a crkva je odista nepogre&scaron;iva jer je od svog osnutka preko 2000 godina vođena rukom Duha Svetoga. No, da li je papa Franjo svojom izjavom govorio u ime cijele na&scaron;e Svete Katoličke i Apostolske crkve? Nije govorio jer je u zrakoplovu rekao kako je to njegovo osobno mi&scaron;ljenje.</p> <p>&nbsp;</p> <p>U kolumni Jakova Sedlara se navode neki podaci koji su javnosti odista nepoznati o Biskupu Periću, a tiču se preko 1500 faxova potpisanih njegovom rukom koje upućuje diljem cijelog svijeta na razne adrese kako bi blatio film Jakova Sedlara &bdquo;Gospa&ldquo; koji je požnjeo golemi uspjeh i koji film je također provjereno dokazani izvanredan film kao i to da je Gospa lažna &scaron;to je nevjerojatno pa taman dolazilo od najvećeg katoličkog autoriteta svijeta, a kamoli <span style="mso-spacerun: yes;">&nbsp;</span>biskupa Perića. &Scaron;to to pokazuje? To pokazuje očajničku, rekao bih,&nbsp;paranoičnu strast biskupa Perića zadržati konzistentnost osuđivanja Međugorja i blaćenja hercegovačkih franjevaca. S kojim ciljem i kojom&nbsp; namjerom upitat će se mnogi? Na te odgovore ne može nitko kvalitetno odgovoriti doli Ratko Perić, a on na ta pitanja ne nudi odgovore godinama.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Stav Biskupa Ratka Perića o fenomenu Međugorja, njegov stav o hercegovačkim franjevcima, te o podijeljenosti katoličkog puka za i protiv Međugorja i franjevaca već odavno poprima oblik Gordijskog čvora.</strong> A za one ne upućenije prema legendi Perzijski kralj Gordije je &nbsp;konopcima privezao jaram uz rudo svojih kola i taj čvor nitko nije mogao odvezati. Legenda je govorila da će onaj tko odveže taj čvor biti apsolutni gospodar Azije, dok su neke legende govorile kako će taj postati apsolutni gospodar cijelog svijeta. Tu enigmu je konačno rije&scaron;io veliki vojskovođa Aleksandar Veliki Makedonski koji je poku&scaron;ao naći kraj tog konopca, ali kada ga nije prona&scaron;ao jednostavno je taj gordijski čvor rasjekao svojim mačem. Konačno gordijski čvor je sinonim za veliki problem koji se lako rje&scaron;ava.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Da li je fenomen Međugorja veliki problem koji se lako rje&scaron;ava? Tko je taj veliki vojskovođa koji će rije&scaron;iti taj veliki problem? Mnogi su postavili ta pitanja sebi i drugima. No, postoje mnogi koji ta pitanja nikada ne postavljaju, a jedan od njih sam i ja, jer ja vjerujem. Vjerujem kako se Blažena Djevica Marija od dana svojih prvih ukazanja i dan danas ukazuje toj nevinoj dječici, danas odraslim ljudima bilo gdje, bilo kada, pa čak i u WC kako je Biskup Ratko Perić znao izjaviti misleći pri tome na vidjelici Vicku, ali to neka ide njemu na du&scaron;u.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Sada&nbsp; će se mnogi upitati na čemu temeljim svoje tvrdnje kada tako govorim? Temeljim ih na riječima Židovskog pismoznanca Gamaliela koji je u Židovskom hramu rekao:&ldquo;Ukoliko je ovaj naum od čovjeka podbaciti će, ali ukoliko je od Boga nećete ga moći zaustaviti niti spriječiti&ldquo;, misleći pri tome na pojavu Isusa Krista u Izraelu. Međugorski fenomen se događa kontinuirano punih 36 godina i svakim danom sve je veća rijeka hodočasnika u tom malom mjestu, unatoč izjavama biskupa Perića i pape Franje. U zavr&scaron;etku Gospine poruke od 25.08.1991 godine stoji slijedeće:&ldquo;&Scaron;to sam započela u Fatimi zavr&scaron;i ću u Međugorju&ldquo;.</p> <p>&nbsp;</p> <p>A Međugorje svakodnevno raste i penje se prema nebeskim visinama. Već sada prema broju duhovnih i tjelesnih ozdravljenja i obraćenja Međugorje je dostiglo i Fatimu i Lourdes. Nekoliko stotina miliona hodočasnika je javno ili tajno posjetilo Međugorje svih ovih godina od prvih ukazanja i nitko se iz Međugorja ne vraća isti. Svi su doživjeli mnoge milosti. Tu je podijeljeno stotine miliona posvećenih hostija na svetim Euharistijama. Tu su vjernici iz cijelog svijeta doživjeli pozive za mnoga duhovna zvanja jer je Međugorje postalo nepresu&scaron;ni izvor vode života. Međugorje je bogatstvo u ovom opusto&scaron;enom svijetu.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Svake godine u Međugorju se početkom kolovoza mjeseca održava Mladi fest, susret mladih iz cijelog svijeta. Na mnogim takvim susretima sam bio uživo i nikada, nigdje nisam doživio ne&scaron;to slično tim susretima na kojima se na vanjskom oltaru crkve Svetog Jakova smjenjuju govornici iz cijelog svijeta koji svjedoče vjeru i riječ Božju. A od svega su najfascinatnije ruke u zraku koje se lagano nji&scaron;u u taktu žive Božje pjesme: Ave Maria, Krist na žalu, predivna pjesma Karola Woytile (Papa Ivan Pavao II), Emanuel, Odlučio sam slijediti Krista, Zdravo Kraljice mira, te mnoge, mnoge druge. Dok tijelom struji neka neobja&scaron;njiva jeza, a niz mnoga lica liju rijeke suza u nekom neobja&scaron;njivom naletu sreće, mira i spokoja, rađa se neka nada kako sve ovo ima smisla, kako kreator ovog svemira nije uzalud stvarao svijet u kojem svijetu, njegovom svijetu, ima mjesta samo za one koji u njega povjeruju,a to se upravo događa u Međugorju.</p> <p>&nbsp;</p> <p>I tko to konačno može reći ne&scaron;to protiv Međugorja, međugorske Gospe i međugorskih vidjelaca kada su oni neodvojivo tkivo jedno od drugoga. Premda sotona uporno i ustrajno želi prekinuti nit koja povezuje te tri božanstvene veličine ne uspijeva jer je to nemoguće. Ukoliko bi se prihvatio stav Biskupa Perića kako se Gospa u Međugorju ne ukazuje onda se potvrđuje stav kako vidjeoci lažu, te kako se time negiraju svi plodovi Međugorja, a oni su vidljivi i opipljivi jer su tu svakome na oku.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Plodovi Međugorja nisu i ne mogu biti velebni hoteli, stanovi, apartmani, suvenirnice, &bdquo;nemoralan i raskala&scaron;en život vidjeoca i njihove djece&ldquo; kako se to može pročitati na mnogim portalima već plodovi koji dozrijevaju upravo u Međugorju i plodovi koji se raznose na sve strane svijeta, a to se događa kontinuirano svih ovih godina od prvih ukazanja. Ukoliko bi se prihvatio stav nekih kako se kao autentična mogu prihvatiti prva ukazanja u Međugorju onda se samim time negira i Blažena Djevica Marija i njeni plodovi, jer majka ostaje majka&nbsp;u prvim godinama života svog djeteta pa čak i kada to dijete poraste, oženi se ili uda, a Blažena Djevica Marija je majka svih nas pa tako i međugorskih vidioca od prvih ukazanja i tako će zauvijek i ostati.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Plodovi Međugorja nisu materijalni plodovi na koje se protivnici Međugorja uporno pozivaju prozivajući vidjeoce kako su upravo oni pohrlili za materijalnim bogatstvima &scaron;to je apsolutno nebitno u cijeloj priči za i protiv Međugorja, već neki drugi plodovi, koji su neuni&scaron;tivi.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Plodovi Međugorja nisu niti prozivanja vidioca kako se nitko od njih nije zaredio jer to nije problem tih koji ih prozivaju niti samih vidioca, već isključivo Božje nakane s njima samima, odnosno sa svima nama.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Napomene radi svi vi koji udobno zavaljeni u svoje fotelje i ležajeve blatite Međugorje i sve vezano za Međugorje imam jedan prijedlog za vas: Otiđite kao i ja ponekad na ukazanja Blažene Djevice Marije svakog 2. u mjesecu i pogledajte malo s kojom nadom, vjerom tisuće hodočasnika dočekuje vidjelicu Mirjanu Dragičević koja je već odavno veća zvijezda&nbsp;od najvećih svjetskih zvijezda rock glazbe. Pogledajte joj u oči i pronaći ćete sve odgovore koji vas muče. Pogledajte malo duhovnost tog mjesta oko plavog križa i euforiju sreće koja vlada na licima tih ljudi,a nitko od njih nije pijan, drogiran ili lud. Barem ja nisam i svi oni koje sam vidio svojim vlastitim očima.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Plodovi Međugorja nisu prozivanja svih Međugorčana kako su se udaljili i otuđili od Boga jer Međugorski stanovnici taman da su se svi otuđili od Boga, njih je tek 3979 iz MZ Bijakovići i Međugorje, pa taman da su se svi otuđili &scaron;to je to u usporedbi s nekoliko stotina miliona duhovnih i tjelesnih ozdravljenja i obraćenja upravo u Međugorju. A konačno sam je Isus Krist rastjerao trgovce koji su zaposjeli hram oca njegova kada je vidio koliko su postali raskala&scaron;eni, pa tko može tvrditi kako se upravo to neće dogoditi i u Međugorju kada Bog tako odluči.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Plodovi Međugorja nisu niti prozivanja vidjeoca da se njima Gospa ne ukazuje u određenim danima godine, mjeseca ili dana kada su sva ta ukazanja autentična,vjerodostojna i milion puta dokazana.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Plodovi Međugorja nisu niti negiranja Međugorja u smislu kako se Gospa može moliti i ukazati bilo gdje, jer se Bog može moliti i u vlastitoj kući jednako kao i u Međugorju,želeći pri tome negirati ukazanja Blažene Djevice Marije upravo u Međugorju, a ukazanja su se dogodila i događaju upravo u Međugorju a za&scaron;to ba&scaron; tu odgovor zna samo na&scaron; nebeski otac i Blažena Djevica Marija.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Sada se postavlja pitanje jesu li plodovi Međugorja nekoliko tisuća tzv&ldquo;vjernika&ldquo;na stadionu nogometnog kluba Malmoa u &Scaron;vedskoj kada je papa Franjo tu imao svoj pastoralni posjet, a papu bi po pravilu uvijek gdje se god pojavi trebalo dočekati barem milion hodočasnika, a negdje i vi&scaron;e?</p> <p>&nbsp;</p> <p>Jesu li plodovi Međugorja prazne, zaključane crkve u nordijskim zemljama od kojih su mnoge pretvorene u javne kuće, dok su mnoge crkve diljem svijeta poluprazne odnosno u mnogim od njih pa čak i u susjednoj RH nema vjernika za vrijeme svete Euharistije, dok je crkva Svetog Jakova u Međugorju svakim danom sve punija?</p> <p>&nbsp;</p> <p>Da li su plodovi Međugorja sve veći manjak duhovnih zvanja u svijetu &scaron;to kronično prati crkvu&nbsp; svo vrijeme od Međugorskih ukazanja, dok se u Međugorju događa upravo suprotno?</p> <p>&nbsp;</p> <p>Jesu li plodovi Međugorja odmetnuti franjevci i zaziđana vrata crkve u Čapljini kao odgovor biskupu Periću na njegove metode, zbog čega su se vjerničke ovčice razbježale po okolnim brdima, a svud naokolo ih vrebaju vuci droge, vuci nemorala i bluda, vuci kriminala i drugih antikr&scaron;ćanskih metoda, zbog čega biskup Perić do prestanka svoje pastoralne službe ne može oprati svoje ruke jer je direktno suodgovoran za to?</p> <p>&nbsp;</p> <p>Je li slučajno da su upravo franjevci spasili vjeru Hrvata povijesno gledano i da su franjevci najvi&scaron;e proganjani i stradali u oba svjetska rata, pa čak i u Domovinskom ratu?</p> <p>&nbsp;</p> <p>Je li slučajno &scaron;to u principu franjevci brane Međugorje dok su svi Petrovci, dijecezenski svećenici protiv?</p> <p>&nbsp;</p> <p>Ne postoji ama ba&scaron; niti jedan način negacije autentičnosti Gospinih ukazanja od prvih ukazanja do dana dana&scaron;njeg, autentičnosti izjava samih vidioca od 1981. pa do dana dana&scaron;njeg, niti ijedan dokaz autentičnosti negiranja biskupa Ratka Perića protiv Međugorja i Međugorskih ukazanja.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>I stoga se ne trebaju bojati svi oni koji u Međugorju vide nadu i spas za cijeli svijet jer Međugorje je već priznato</strong>. A službeno priznanje crkve koja je u svom poslanju nepogre&scaron;iva, Međugorja i međugorskih ukazanja je neminovnost koja će se dogoditi jer je Međugorje već preraslo okvire konvencionalnog poimanja na&scaron;e vjere. Međugorje je nepobitna činjenica koja utvrđuje temelje same crkve, a to na&scaron;a nepogre&scaron;iva crkva zna od dana prvih ukazanja u Međugorju, unatoč protivljenju lokalnih biskupa mostarsko-duvanjske biskupije pa čak i nekog od papa, jer su svi pogre&scaron;ivi kao osobe.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Svi odgovori o Međugorju leže u deset tajni povjerenih na čuvanje vidjelici Mirjani Dragičević koja će ih kada dođe vrijeme povjeriti fra Petru Ljubičiću koji će ih objaviti gradu i svijetu, kada za to dođe vrijeme, nakon čega će se mnogi obratiti i progledati. No, hoće li im za to biti kasno? Postavlja se veliko pitanje koje odmah traži odgovor.&ldquo;Blago onima koji povjerova&scaron;e, a ne vidje&scaron;e&ldquo;stoji zapisano u Svetom Pismu.&ldquo;Stoga bdijte jer ne znate ni časa ni trenutka&ldquo; poziva Isus svoje učenike, i cijeli smisao fenomena Međugorja i Međugorskih ukazanja, i tog Gordijskog čvora Međugorja&nbsp;možda upravo leži u toj istini.</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p style="text-align: right;" align="right"><strong>Vlado Maru&scaron;ić/<a href="http://glasbrotnja.net/vlado-marusic-gordijski-cvor-medugorja/" target="_blank">GlasBrotnja</a></strong></p>//grude.com/Datoteke/Novosti/17-06-11-medjugorje_ratko.jpgBi li Bandić pobijedio u Grudama, a Modrić u premijer ligi BiH?!http://grude.com/clanak/?i=2769427694Grude.com - klik u svijetTue, 06 Jun 2017 00:00:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=17-06-06-bandic.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Vikend su obilježile noći u kojima se iščekivao pobjednik finala Lige prvaka u Cardiffu i izbora u Hrvatskoj. Bilo je puno onih koji su slavili. Osobito timovi Luke Modrića i Milana Bandića. <p>Modrić je drugi put za redom osvojio Ligu prvaka, a Bandić &scaron;esti put Zagreb. Obojici je Hercegovina bila presudna za uspjeh.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Jedan je u nju do&scaron;ao na prisilan rad, a drugi ju je zbog neima&scaron;tine prisilno napustio. Modrić je, kao &ldquo;vi&scaron;ak&rdquo; za hrvatske klubove, 2003. poslan na posudbu u mostarski Zrinjski. Krhki mladić odigrao je maestralno sezonu u surovoj bh. ligi.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Tu se prekalio, progla&scaron;en je najboljim i bio spreman za najveće izazove. Bandićev put je suprotan.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Za njega kao dječaka nije bilo budućnosti u rodnoj Hercegovini. On je iz nje mogao ponijeti samo siroma&scaron;tvo i radne navike. Upravo radom i uporno&scaron;ću postigao je rezultat kakav će rijetko tko ponoviti.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Te&scaron;ko je procijeniti bi li Modrić uspio da nije do&scaron;ao na privremeni rad u Hercegovinu ili Bandić da je u njoj ostao.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Jo&scaron; je teže pretpostaviti kako bi danas Modrić pro&scaron;ao u Premijer ligi BiH koja je vi&scaron;estruko slabija od &Scaron;panjolske. Kao &scaron;to je te&scaron;ko pretpostaviti bi li Bandić pobijedio kada bi se natjecao na izborima u svojim rodnim Grudama. Koje su 50 puta manje od njegova Zagreba.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Za uspjeh u dijaspori nema bolje &scaron;kole od hercegovačke i bosanske. Osobito ako ste je &ldquo;zavr&scaron;avali&rdquo; prije nekoliko desetljeća. Tada je siroma&scaron;tvo bilo najveći motivator za uspje&scaron;nost. Znali su do&scaron;ljaci da često moraju biti dvostruko bolji kako bi bili ravnopravni s onima koje život mazi. I koji imaju svoje za&scaron;titnike.</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>Dug je popis uspje&scaron;nih Hercegovaca i Bosanaca u svijetu. Nažalost, kada bi se svi oni vratili u BiH, te&scaron;ko da bi popravili stanje u gospodarstvu, politici, sportu... Jer, potreban je ambijent za vrhunsku nadgradnju. Okvir kojim je omeđeno bh. dru&scaron;tvo destimulira i limitira. Umjesto najboljih pozicije su zauzeli &ldquo;podobni&rdquo; i nesposobni.</p> <p>&nbsp;</p> <p>A i one genijalce dru&scaron;tvo brzo pretvara u činovnike. U politici su uspostavljena takva pravila u kojima je umjesto izbora prebrojavanje naroda. Ne biraju se najuspje&scaron;niji, već nacionalni kolektivitet.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Čim nije tako, počinje otimačina onih drugih čije su posljedice Hrvati u BiH vi&scaron;e puta osjetili na svojoj koži. To samo po sebi stvara nepovjerenje i gu&scaron;i natjecanje.</p> <p>&nbsp;</p> <p>U takvom obeshrabrujućem ambijentu te&scaron;ko bi Milan Bandić pobijedio na bh. izborima, ba&scaron; kao &scaron;to je upitno bi li Modrić bio najbolji u Premijer ligi BiH. Sposobnost nije kriterij za pobjedu.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Njihovi mladalački ili stvaralački zanosi nestali bi u surovom bh. ambijentu koji motivira prosječnost, isključivost, mržnju... Gdje je &ldquo;veza&rdquo; najveća referenca.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Mnogi koji su iz BiH oti&scaron;li uspjeli su u drugim zemljama jer su se natjecali u uređenim, zdravim dru&scaron;tvima u kojima se po&scaron;tuju pravila trži&scaron;nog, političkog, sportskog i svakog drugog natjecanja. Zagreb i Madrid desetljećima tako funkcioniraju i zato su u njima uspjeli hercegovački &ldquo;gastarbajteri&rdquo;.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong><a href="https://www.vecernji.ba/kolumne/bi-li-bandic-pobijedio-u-grudama-a-modric-u-premijer-ligi-bih-1174703" target="_blank">Jozo Pavković/Večernji list BiH</a></strong></p>//grude.com/Datoteke/Novosti/17-06-06-bandic.jpgJAKOV SEDLAR: Ratko Perić je Hercegovini donio nemir, sukobe i podijelio je hrvatski narod! http://grude.com/clanak/?i=2769027690Grude.com - klik u svijetMon, 05 Jun 2017 00:00:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=17-06-06-sedlar_i_peric.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>"Nisam jedini koji će za biskupa Ratka Perića reci da od svoga dolaska na čelo Mostarsko-duvanjske biskupije nije u nju donio mir. Na žalost, on je donio nemir, sukobe, podijelio je hrvatski narod i na sve načine pokušavao je i pokušava govoriti sve najgore o Međugorju."<p>&nbsp;</p> <p><strong>&Scaron;to je Međugorje biskupu Periću?</strong></p> <p style="text-align: right;"><strong>Autor: Jakov Sedlar/Hrvatski redatelj</strong></p> <p style="text-align: right;">&nbsp;</p> <div style="position: absolute; top: 0; left: -9999px;">Want create site? Find <a href="http://dlwordpress.com/">Free WordPress Themes</a> and plugins.</div> <p style="text-align: justify;">Zadnjih nekoliko dana proveo sam izvan Hrvatske, snimajući novi film, pa zbog zauzetosti nisam previ&scaron;e bio u toku obilja svih mogućih tema koje su se desile u Lijepoj na&scaron;oj.&nbsp; No, nekoliko prijatelja upozorilo me na Izjavu Mostarskoga biskupskog ordinarijata, a u svezi s nedavno javno dostupnim filmom &bdquo;Od Fatime do Međugorja&ldquo;. Rekli su da me se u toj Izjavi proziva kao onoga koji je davne 1995. tužbom zaprijetio Biskupskom ordinarijatu u Mostaru, ali da sam nakon &scaron;to se Ordinarijat oglasio svojom tada&scaron;njom Izjavom, odustao!</p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">Po&scaron;to do sada nikada nisam imao namjeru bilo koga tužiti, pročitao sam tu Izjavu da vidim o&nbsp;čemu se radi. Nakon toga, platio sam 4.99 USD i pogledao film &ldquo;Od Fatime do Međugorja&rdquo;.</p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">Moram priznati da sam ostao &scaron;okiran. I bezočnom laži koja se odnosi na moju &ldquo;namjeru&rdquo; da 1995. tužim mostarski Ordinarijat, ali i filmom koji me u jednome dijelu vratio u vrijeme kada su međugorska djeca posvjedočila da im se ukazala Gospa.</p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"><strong>&Scaron;okantan film u mnogim aspektima</strong></p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">Istine radi, reći ću neke činjenice iza kojih stojim, a odnose se na navedenu Izjavu i na biskupa Perića.</p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">Najprije, ne pada mi na pamet ulaziti u istinitost podataka koji su izneseni u dotičnome filmu. Odakle su autori crpili podatke, svjedoke i dokumente, te&scaron;ko mi je reći. Iz iskustva znam da je te&scaron;ko doći do autentičnih dokumenata, posebno kada se radi o dokumentima iz arhiva tajnih službi, tako da je ovaj filmski uradak za mene prvorazredna senzacija. Ono &scaron;to sa sigurno&scaron;ću mogu ustvrditi jest da se, &scaron;to se filmskoga zanata tiče, radi o vrhunskom dokumentarnom filmu. On je slikovno vrlo zanimljiv (iako donosi neke meni poznate snimke), no on donosi i mno&scaron;tvo vrlo &scaron;okantnih podataka koji nikoga ne mogu ostaviti ravnodu&scaron;nim, posebno mostarskoga biskupa, pa mi je jasno da je morao reagirati. No, o tome kasnije.</p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"><strong>Laži o &bdquo;mojim izjavama i namjerama&ldquo;</strong></p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">Najprije o tvrdnji iz Izjave da sam ja, kao redatelj filma &ldquo;Gospa&rdquo; iznio klevetu u tome filmu, a radi se o tome da je biskup Žanić bio &ldquo;suradnik&rdquo; Udbe. I da je nakon toga Biskupski ordinarijat u Mostaru odgovorio Izjavom od 19. lipnja 1995., a da sam ja, nakon toga, prijetio tužbom u jednome novinskom intervjuu, te kada se Ordinarijat &ldquo;ponovno oglasio izjavom od 1. prosinca iste godine, ohrabriv&scaron;i me u mojoj namjeri&rdquo;, ja sam (valjda zbog toga) &ldquo;odustao od tužbe&rdquo;!</p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">Ovo je čista laž, po&scaron;tovani kreatore ove Izjave od prije nekoliko dana! &Scaron;to je pisalo u nizu novinskih osvrta i intervjua tih mjeseci nakon izlaska &ldquo;Gospe&rdquo;, ne znam, nisam to pratio, niti jedan intervju nikada nisam autorizirao, jer me to ne zanima, ali znam da nikada nisam ni pomislio tužiti bilo koga, pa ni mostarski Biskupski ordinarijat. A nije da nije bilo razloga za tužbu, prema mi&scaron;ljenju nekih odvjetnika, čija mi&scaron;ljenja ipak nisam prihvatio.</p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"><strong>Biskup Žanić, Međugorje i spis &bdquo;Crnica&ldquo;</strong></p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">Ponajprije, po&scaron;tovani pi&scaron;će Izjave, scenarist (pisac teksta koji se govori u filmu) nisam bio ja, nego najveći hrvatski pisac Ivan Aralica. Dakle, filmsku scenu susreta biskupa i visokog djelatnika jugoslavenske tajne službe nisam ja napisao, ja sam je tek prenio u sliku. To biste, kada već hoćete biti filmski analitičar i kritičar, morali znati. A Ivan Aralica nije bilo tko i nije slučajno napisao tu scenu. Napisao ju je zato, jer je biskup Žanić uistinu imao niz sličnih susreta, sviđalo se to vama ili ne.</p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">Bez obzira &scaron;to pi&scaron;ete kako ste 2011. od gosp. Almira Džuve dobili dokumente koji se odnose na biskupa Žanića i Međugorje, ne znam da li su vam dali ili makar pokazali i spis pod nazivom &ldquo;Crnica&rdquo; &nbsp;koji je imao preko 1.000 stranica. Imao ih je, naime, toliko kada sam, sredinom 90-ih bio u prilici prelistati taj spis. U njemu se nisu nalazile samo informacije o kontaktima biskupa Žanića s agentima jugoslavenske tajne službe, u njemu su bili i iskazi agenata koji su &ldquo;obrađivali&rdquo; Međugorje; i svećenike i vidioce i domaće vjernike i hodočasnike koji su dolazili u Međugorje u sve većem broju, na užas komunista. Nije se radilo o, kako vi to kažete, &ldquo;miliciji koja je po malo regulirala promet&rdquo;! Stotine ljudi, živih svjedoka, i danas mogu svjedočiti kako je jugoslavenska milicija &ldquo;regulirala promet&rdquo;.</p> <p>&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"><strong>Biskup Perić, blaćenje filma &bdquo;Gospa&ldquo; i dolari</strong></p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">Glede razmi&scaron;ljanja o tada&scaron;njoj tužbi na koju su me, kako navodite, iz mostarskoga Ordinarijata &ldquo;ohrabrivali&rdquo;, po&scaron;to nisam osoba koja bilo koga želi tužiti (ponavljam: na nagovore odvjetnika nisam pristao) sve se odnosilo na preko 1.500 (tisuću i pet stotina!!!) faxova koji su s potpisom biskupa Perića poslani iz Mostara na masu adresa po svijetu. Od Europe do Amerike. Sadržaj pisma bilo je blaćenje filma da je lažan, kao &scaron;to je i Gospa lažna, prema tvrdnji (i tada&scaron;njoj i sada&scaron;njoj) biskupa Perića. Moje dvije tada&scaron;nje suradnice koje su dobivale na uvid faxove od zgroženih vjernika iz cijeloga svijeta rekle su mi da vi&scaron;e neće brojiti koliko će nam ih, nakon toga broja, stići. Bile su &scaron;okirane!</p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">Nije meni bilo do tužbe. Bio sam zgrožen činjenicom da se jedan biskup bavi takvim stvarima. A film &ldquo;Gospa&rdquo;, da vas podsjetim, uopće nije govorio da li su ukazanja autentična ili ne, film je govoreći o stradanju fra Joze Zovka, bio metafora stradanja svih hrvatskih svećenika koje su ubili jugoslavenski komunisti! Njima sam taj film i posvetio. Tu činjenicu do danas mi lijevi mediji u Hrvatskoj nisu oprostili.</p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">No, biskup Perić nije na tome stao kada je film &ldquo;Gospa&rdquo; u pitanju. On je prije godinu i pol u svome pismu Vatikanu besramno lagao tvrdeći da smo franjevci i ja tim filmom zaradili 5.400.000 USD! Iz kojih je noćnih (međugorskih) mora izvadio te podatke to samo on zna. U svojoj izjavi koju sam dao kao odgovor na te njegove laži, precizno i dokumentirano stoji istina.</p> <p>&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"><strong>Nagla promjena mi&scaron;ljenja pok. biskupa Žanića</strong></p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">Va&scaron;a najnovija Izjava izaziva zgražanje na film &ldquo;Od Fatime do Međugorja&rdquo;. S razlogom. I ja sam zgrožen ako je bilo &scaron;to od navedenih dokumentarnih priloga, točno. S obzirom na ono &scaron;to znam, čini mi se kako je barem jedan dio tvrdnji iz filma, sasvim vjerodostojan. Recimo, kako objasniti činjenicu (o njoj u va&scaron;oj Izjavi nema govora) da biskup Žanić u svojoj propovijedi u Međugorju od 25. srpnja 1981., javno, pred masom vjernika kaže: &ldquo;Djeca ne lažu, sve je istina&rdquo;! To sam po prvi puta čuo u ovome filmu, ne znam odakle su autori to nabavili, &nbsp;a čini se da se zaista radi o autentičnome glasu biskupa Žanića &nbsp;ili se varam?! I samo mjesec i pol dana kasnije, on počinje iznositi sasvim drukčije mi&scaron;ljenje, on postaje najveći negator Međugorja. &Scaron;to se to desilo biskupu koji je tada u zrelim godinama da na takav način promijeni svoje mi&scaron;ljenje u tako kratko vrijeme? &Scaron;to ga je ili tko natjerao na promjenu stava?</p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"><strong>Biskupa Perića suočite s Lasićem!</strong></p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">I kada u Izjavi pozivate svjedoka Maximova, visokoga časnika KGB-a, da se sučeli s biskupom Perićem, ne bi li bilo lak&scaron;e da poku&scaron;ate upriličiti sučeljavanje biskupa Perića s visokim djelatnikom jugoslavenske tajne službe Lasićem koji, koliko znam, živi na teritoriju va&scaron;e, Mostarske biskupije. Možda bi on, barem za prvo vrijeme, prije nego dođete do Maximova, bio vjerodostojan svjedok koji bi mogao ispričati mnogo toga o početku 80-ih i o &ldquo;miliciji koja je regulirala promet&rdquo;! Možda bi mogao ne&scaron;to reći i o svakodnevnim torturama kroz koje su prolazili franjevci, vidioci, njihovi roditelji, vjernici. I bez njega ima masa svjedoka koji bi &scaron;to&scaron;ta mogli reći, ali on bi, vjerojatno, bio posebno zanimljiv svjedok, jer je, po svemu, upravo on bio veza Udbe s biskupom Žanićem. Poku&scaron;ajte, ni&scaron;ta ne ko&scaron;ta, a moglo bi biti korisno, istine radi, do koje vam je, kako kažete, stalo.</p> <p>&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">Autore filma ne znam, ne znam njihove ciljeve (osim &scaron;to, pretpostavljam, žele, kao i svi autori, da film vidi &scaron;to veći broj ljudi), ali nisam dobio dojam da ovim filmom oni žele blatiti &ldquo;ne samo osobe, nego i Crkvu&rdquo;. Dva biskupa ni u kom slučaju nije kompletna Crkva. Sve da to autori i žele, hrvatski narod vrlo dobro zna da mu je upravo Crkva s masom sjajnih svećenika i biskupa bila jedina nada u godinama tame jugoslavenskoga komunizma. Jer, kontakt ili bilo koja vrsta suradnje biskupa Žanića s jugoslavenskim tajnim službama, stvar je njegove osobne savjesti, nikako Crkve u Hrvata. Jednako tako, eventualna suradnja biskupa Perića s djelatnikom KGB-a može biti pitanje samo njegove savjesti, nikako savjesti dana&scaron;nje Crkve u Hrvata.</p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"><strong>Biskup Perić, nemiri i hercegovački franjevci!</strong></p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">Nisam jedini koji će za biskupa Ratka Perića reci da od svoga dolaska na čelo Mostarsko-duvanjske biskupije nije u nju donio mir. Na žalost, on je donio nemir, sukobe, podijelio je hrvatski narod i na sve načine poku&scaron;avao je i poku&scaron;ava govoriti sve najgore o Međugorju. Meni osobno, ovaj film nije donio ni&scaron;ta novoga osim podatka da je kontaktirao visokoga djelatnika KGB-a Maximova i obratno. Ono &scaron;to je trajno jest njegova konzistentna, rekao bih: &nbsp;mržnja čak i prema razmi&scaron;ljanju da se Gospa ukazala u Međugorju. On je svoj stav izrekao mnogo prije bilo koje komisije. On je taj svoj stav izrekao i sam nekoliko dana prije nego je u Međugorje do&scaron;ao izaslanik pape Franje, biskup Hoyser. Mnogi su ocijenili suludim njegovom javno obraćanje protiv Međugorja neposredno prije dolaska Papinoga izaslanika. &Scaron;to se de&scaron;ava u njegovoj glavi i u du&scaron;i kada se sjeti Međugorja, to samo dragi Bog zna&hellip;</p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"><strong>Svejedno mi je da li je stvarno s Maximovom ispijao čaj ili votku</strong></p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">I o njegovome odnosu prema hercegovačkim franjevcima govori se u dijelu filma&hellip;</p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">Hercegovački franjevci od 1945., od kada su poubijani na &Scaron;irokome Brijegu, proveli su preko 150 godina u Titovim zatvorima. Mnogima od njih divio sam se, jer su podnijeli neviđene torture zbog svoje vjere u Boga i zbog služenja svome hrvatskome narodu. Ne želim ih uzdizati iznad dijecezanskih svećenika u Hercegovini, ali ovo su tjeskobne činjenice. Ne mogu tvrditi da je za sudski progon bilo kojega franjevca odgovoran bilo koji mostarski biskup, ali me ponovno (u najmanju ruku) čudi da ste u Izjavi napisali kako je &ldquo;milicija po malo regulirala promet&rdquo;, a to je bilo vrijeme kada su sudski gonjeni i osuđeni fra Jozo Zovko, fra Ferdo Vla&scaron;ić i fra Jozo Križić.</p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">Tih godina &nbsp;nerijetko sam bio u dru&scaron;tvu fra Tomislava Vla&scaron;ića, fra Slavka Barbarića, fra Leonarda Oreča i jo&scaron; nekih franjevaca. Od strane biskupa Žanića, a kasnije Perića, bili su ponižavani i kažnjavani. Bili su vrlo tužni, bili su nesretni da u miru nisu mogli raditi svoje poslanje. Toga vremena s tugom se sjećam zbog tih&nbsp;časnih svećenika.</p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">Ponižavana i kažnjavana bila je (i jo&scaron; jest) masa hodočasnika iz cijeloga svijeta koja se nije mogla načuditi negativnoj strasti kojom su oba biskupska biskupa govorila o Međugorju. Jednako tako osjećao se (i jo&scaron; se osjeća) međugorski hrvatski vjernički puk kojemu je od strane oba biskupa toliko toga bilo uskraćeno.</p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">Živio sam, odgajao se, družio, družim se i družit ću se s nizom veličanstvenih hrvatskih svećenika (i franjevaca i petrovaca) koji su mi u mnogo čemu bili i ostali nedostižan uzor. Međutim, kada vidim dio &nbsp;Izjave koja u dobrome dijelu oslikava način djelovanja biskupa Perića, onda se pomalo nelagodno osjećam. Osjećam se poput fra Slavka Barbarića ili fra Leonarda Oreča&nbsp;čija bi se lica ukočila od neke nelagode i tuge kada bi se spomenuo biskup Perić. Uistinu mi je svejedno da li je biskup Perić s Maximovom stvarno ispijao čaj ili votku u rimskome hotelu Columbus. Ako i jest, a da je time koristio na&scaron;emu hrvatskom narodu, sve popijeno neka mu je s blagoslovom. On i njegova savjest (uvjeren sam da je ima) znaju činjenice, a nadam se da mogu pretpostaviti i rezultate onoga &scaron;to će ostaviti iza sebe. Ono &scaron;to znam, a tiče se Međugorja, mislim da mu ne može dati mira u skoroj mirovini. Nema samostana koji bi bio u stanju pružiti mu mir koji bi poni&scaron;tio sve ono &scaron;to kao biskup u odlasku ostavlja iza sebe. &Scaron;teta&hellip;</p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"><em><strong>Jakov Sedlar/Dnevno.hr</strong></em></p>//grude.com/Datoteke/Novosti/17-06-06-sedlar_i_peric.jpgKolumna Paule Tomić: Prekretnicahttp://grude.com/clanak/?i=2765927659Grude.com - klik u svijetMon, 05 Jun 2017 00:00:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=17-06-05-prekretnica.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Vrijeme u kojem živimo je prekretnica. (usp. „Djeco moja, budite spremni, ovo vrijeme je prekretnica.“, poruka 2. lipanj 2017.) Što to znači? Prekretnica je mjesto na kojem mijenjaš smjer kretanja.<p>&nbsp;</p> <p>Prekida&scaron; dosada&scaron;nji pravac i preokreće&scaron; svoj hod. U duhovnom smislu, to bi također bio poziv na preokret. Čini mi se da nam Gospa želi reći da se moramo odlučiti. Smjer kojim ide duh svijeta i sotonin duh sve odlučnije vodi na tamnu stranu. Ukoliko se odlučimo slijediti Duh Božji definitivno trebamo &bdquo;biti spremni&ldquo; na neke radikalne izbore za svjetlo, za život. Danas, na svetkovinu Duhova, prava je prilika moliti za sedam darova Duha svetoga da nam pomognu u na&scaron;im odlukama u ovom nadasve duhovnom ratu koji se vodi za na&scaron;e du&scaron;e.</p> <p>&nbsp;</p> <p><br /><strong>HRAM DUHA</strong></p> <p>&nbsp;</p> <p><br />Ni nakon Uskrsa, ni nakon &scaron;to su vidjeli Isusovo uza&scaron;a&scaron;će na Nebo, apostoli se nisu puno promijenili. Vidimo ih i dalje ustra&scaron;ene, izgubljene, nejasnih ideja, zatvorene u ljudska mudrovanja. U strahu od Židova, zatvorili su se u kuću Cenacola zajedno s Marijom i okrenuli se molitvi. Na dan Pedesetnice, znamo svi &scaron;to se dogodilo. Si&scaron;ao je na njih Duh Sveti i potpuno ih preobrazio. Oni isti ustra&scaron;eni ljudi bez rječitosti i vizije, postado&scaron;e veliki propovjednici, čudotvorci, neustra&scaron;ivi svjedoci Isusovog evanđelja; vjerni Učitelju kroz ostatak svojeg života, nasljedujući ga i u mučeničkoj smrti. Vidimo dakle da ono &scaron;to uistinu mijenja čovjeka nije niti znanje, niti ono &scaron;to je vidio i iskusio, nego je to nazočnost Duha Svetoga u njegovom srcu.</p> <p><br />Život apostola, prvih mučenika i prve crkve prepun je izvje&scaron;taja o djelovanjima Duha. Dapače sv. Pavao dijeli ljude na duhovne i tjelesne i govori kako je tjelesnim ljudima te&scaron;ko govoriti o stvarnostima duha. (usp. I ja braćo, nisam mogao govoriti vama kao duhovnima, nego kao tjelesnima, kao nejačadi u Kristu. 1 Kor 3,1) Sv. Pavao nam nadalje otkriva da je svaki čovjek zapravo Božji hram u kojem prebiva Duh Božji. I po&scaron;to je hram Božji svet i mi smo sveti! (usp. Ne znate li? Hram ste Božji i Duh Božji prebiva u vama. &hellip; Jer hram je Božji svet, a to ste vi. 1 Kor 3, 16.17)</p> <p><br />&Scaron;to nama to danas govori? Govori nam da smo mi zapravo itekako uronjeni u duhovnu stvarnost. Na&scaron;a tijela i na&scaron;a srca su samo materijalni, tjelesni hramovi koje zapravo pokreće duh koji u njemu prebiva. Nažalost mi, dana&scaron;nji ljudi tu duhovnu stvarnost tako često zaboravimo, dapače, svijet čini sve kako bi na to zaboravili, zatvarajući nas u tijelo, tjelesne užitke i probitke. A zapravo sva stvarnost koja je oko nas; i politika i moda i mediji i ekonomija i odgoj&hellip; sve je to odraz duha i duhovne stvarnosti koja se iz na&scaron;ih srca na određeni način utjelovljuje.</p> <p>&nbsp;</p> <p><br /><strong>ZABORAVLJENA DUHOVNA STVARNOST</strong></p> <p>&nbsp;</p> <p><br />Na&scaron;i stari itekako su dobro znali da se nama nije &bdquo;boriti protiv krvi i mesa, nego protiv Vrhovni&scaron;tva, protiv Vlasti, protiv upravljača ovoga mračnog svijeta, protiv zlih duhova po nebesima&ldquo;. (usp. Ef 6, 12) Mi to ovdje u Hercegovini jo&scaron; tako zorno možemo vidjeti kroz ovo vrijeme tzv. Misa na grobljima na kojima se zapravo obavlja blagoslov usjeva i polja. Prije same svete Mise svećenik čita snažne zagovorne molitve protiv različitih prokletstava, nedaća, nepogoda; razbija sile tame koje su se okrenule protiv ljudi i prirode kako bi uni&scaron;tile život i plodnost Božjih stvorenja. Kroz ove stare, već pomalo zaboravljene i &bdquo;reda radi&ldquo; obavljene obrede vidi se životvorno iskustvo koje je Crkva nekada imala &ndash; jer je snažna bila svijest da smo mi kr&scaron;ćani zapravo u duhovnom ratu, za na&scaron;e du&scaron;e i za ovu zemlju! Gledajući samog svećenika koji je te snažne riječi otklinjanja i sam nekako nesigurno izgovarao, te podsmje&scaron;ljive odgovore vjernika &ndash; vidljivo je bilo da smo mi tu istu svijest davno izgubili. Modernom čovjeku ove svete riječi duhovne za&scaron;tite i molitve Božjem Duhu izgledaju smije&scaron;ne, a s druge strane na velika vrata pu&scaron;ta u svoj hram, u svoje srce različite demonske duhove bez imalo promi&scaron;ljanja.</p> <p>&nbsp;</p> <p><br /><strong>ZLO AKTIVNO RADI OKO NAS</strong></p> <p>&nbsp;</p> <p><br />U duhovnom životu ne postoji praznina. U na&scaron;im du&scaron;ama ne postoje prazna mjesta. Ako nisu ispunjena Duhom Božjim, u nama se nastanjuje duh svijeta ili jo&scaron; gore demonski duhovi. Vidljiva stvarnost oko nas projekcija je duhovnog stanja koji vlada u srcima ljudi. Neki moji prijatelji s kojima sam ovih dana uskr&scaron;njih praznika razgovara, a koji su do&scaron;li na odmor iz tzv. sjevernih, razvijenih zemalja, redom svjedoče o općem stanju duhovnosti smrti. Jedan relativizam, sekularizam, nezainteresiranost za sakramentalni život, nestajanje ispovijedi, nedostatak svećenika, praznina crkava, jedna opća utrka za materijalnim, lagodnim životom, strah od obaveza, djece, obitelji&hellip; Ukratko jedno stanje koje potvrđuje onaj davni Isusov povik: &bdquo;Kad Sin čovječji ponovno dođe, hoće li naći vjere na zemlji?&ldquo;</p> <p>&nbsp;</p> <p><br /><strong>REPROGRAMIRANO SRCE</strong></p> <p>&nbsp;</p> <p><br />Sredi&scaron;te čovjeka je njegovo srce, njegova du&scaron;a. Ona je motor, pokretač sveg njegovog bistvovanja. Zato Isus i kaže da će svoj Zakon upisati u srce čovječje, jer to su onda instrukcije po kojima će ono originalno funkcionirati. Danas, nažalost, svijet i zlo upisuju u srce neke druge zakone, zakone protiv Božjih zakona, zakone protiv čovjeka, života i ljubavi. Reprogramirani čovjek nije vi&scaron;e u stanju uvidjeti kako su mu koordinate promijenjene. Zaboravio je svoj izvorni kod - kod Duha Svetoga. Kroz rane čovjekova srca i kroz grijeh u pukotine srca i duha uvlači se ponovno 'Grozota pusto&scaron;i'. Može se vidjeti na licima ljudi kroz njihove mrtve oči, iznakažena lica tetovažama, pirsinzima, rupama, divljačkim frizurama, umjetnim bojama, u zadnje vrijeme i cjelokupnim poremećajima osobnosti i svim tim 'trans&hellip;' izneređenim formama kojima se počinje nenazirati kraj. Dosta je ponekad vidjeti ove nove reklame &ndash; kroz koje ne iskaču vi&scaron;e ljudska, nego pravo demonska lica &ndash; toliko umjetna da se vi&scaron;e ne može vidjeti čovjek u svojoj prirodnoj nevinosti, ljepoti i čistoći. Nažalost, ovo prljavo stanje du&scaron;a, moguće je vidjeti samo ako se imaju čiste oči srca. Prljavo srce kroz prljave oči ne može vidjeti prljav&scaron;tinu oko sebe.</p> <p>&nbsp;</p> <p><br /><strong>VELIKO SPREMANJE</strong></p> <p>&nbsp;</p> <p><br />Vanjski znak svakog duhovnog rasta, svake duhovne promjene &ndash; uvijek je i potreba za pospremanjem prostora oko sebe. Bog ljubi čistoću i red, zato &scaron;to je On sam red i harmonija. U Bibliji nailazimo na puno mjesta hvalospjeve o Božjoj ljubavi prema čistoći kao npr.: &bdquo;Bog ljubi čisto srce.&ldquo; (Izr 22, 11); &bdquo;Blago čistima srcem, oni će Boga gledati!&ldquo; (Mt 5, 1) Zato ako se želimo imalo približiti Bogu, ne izgubiti vjeru niti izvorni Božji Zakon upisan u srce, moramo prionuti dubinskom či&scaron;ćenju srca odnosno du&scaron;e i tijela od masnih naslaga nečistih duhova oko nas i u nama. Najbolja sredstva za či&scaron;ćenje ostaju ona napisana od davnina: molitva u Božjem Duhu, Božja riječ, življenje sakramenata, duhovne vježbe, pozitivni ljudi i pozitivne misli i konkretna milosrdna ljubav prema svojim bližnjima. Sve ostale posebne tretmane či&scaron;ćenja ukoliko se pokažu potrebnima, Bog će već naknadno pokazati. Važno je samo započeti proces duhovne dekontaminacije. Odmah! Prije nego nas sve proguta materijalno i duhovno smeće svijeta oko nas!</p> <p>&nbsp;</p> <p><em><strong>Paula Tomić/Grude.com</strong></em></p>//grude.com/Datoteke/Novosti/17-06-05-prekretnica.jpgAko mahanje zastavom BiH znači voljeti BiH - u tom slučaju Širokobriježani ne vole BiHhttp://grude.com/clanak/?i=2725427254Grude.com - klik u svijetMon, 22 May 2017 00:00:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=17-05-22-bosna-herzegovina-flag.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Ako mahanje zastavom Bosne i Hercegovine znači voljeti Bosnu i Hercegovinu onda sa sigurnošću tvrdim da Širokobriježani ne vole Bosnu i Hercegovinu.<p>Ali, ako biti uspje&scaron;an poduzetnik ili &scaron;porta&scaron; u Bosni i Hercegovini znači voljeti Bosnu i Hercegovinu onda su &Scaron;irokobriježani zasigurno najveći bh. domoljubi.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Naime, Grad &Scaron;iroki Brijeg, prema statističkim podacima, u posljednjih 10-ak godina je jedna od najrazvijenijih jedinica lokalne samouprave i već nekoliko godina u samom vrhu prema kvaliteti življenja u Bosni i Hercegovini.</p> <p>&nbsp;</p> <p>&Scaron;irokobrije&scaron;ki poduzetnici su već poodavno iza&scaron;li iz lokalnih okvira, tako da su tvrtke Mepas, Feal, Hering, A3, Ataco i brojne druge ponos na&scaron;ega grada, ali i cijele Bosne i Hercegovine. &Scaron;iroki Brijeg je &scaron;portski grad, a &scaron;irokobrije&scaron;ki &scaron;porta&scaron;i su najbolji promotori svoga Grada, svoje Županije, ali i cijele Bosne i Hercegovine.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Vratimo se razlogu pisanja ovog članka, finalnoj utakmici Kupa BiH između &Scaron;irokog Brijega i Sarajeva i događanjima prije, tijekom i nakon utakmice, a posebice pisanju i izvje&scaron;ćivanju pojedinih medija. Pisanje i izvje&scaron;ćivanje pojedinih medija vratilo me unatrag osam godina kada je trebala biti odigrana utakmica između istih momčadi, ali zbog tragičnog slučaja nije odigrana.</p> <p>&nbsp;</p> <p>I tada su isti mediji predvođeni jednim javnim emiterom sotonizirali navijačku skupinu, ali i sve građane &Scaron;irokog Brijega.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Svjedoci smo nažalost da se gotovo redovito za vrijeme intoniranja himne 'Intermezza', kao i na početku prve finalne utakmice Kupa BiH igrane u Sarajevu, pjeva pjesma 'Jedna si jedina' u prijevodu 'Mi, Bosanci'.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Na početku druge finalne utakmice Kupa BiH igrane u &Scaron;irokom Brijegu navijači su skandirali 'Mi, Hrvati'.<br />Usporedo su se čuli i zvižduci &scaron;to nije prvi put, a vjerojatno niti zadnji.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Moramo se svi zapitati kakvu nam poruku &scaron;alju građani, &scaron;to nam žele reći? Najlak&scaron;e ih je osuditi, izreći presudu da ih se niti saslu&scaron;a.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Neprimjereno navijanje tijekom utakmice nije ni&scaron;ta novo za bh. Premijer ligu čemu smo se nažalost naviknuli na većini utakmica, ali kada se to dogodi u &Scaron;irokom Brijegu onda je to nacionalizam, &scaron;ovinizam, fa&scaron;izam...<br />Ovi detalji s početka i tijekom utakmice u &Scaron;irokom Brijegu zasjenili su događaj koji je trebao zauzeti neusporedivo veću pozornost medija, a to je prijetnja smrću igračima Sarajeva nakon utakmice u &Scaron;irokom Brijegu.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Dalje, uopće nije bitno niti najblaže rečeno tendenciozno suđenje u korist gostiju, odlična atmosfera na stadionu Pecara... Bitno je da se &Scaron;iroki Brijeg prikaže u najcrnjem svjetlu čemu naveliko, osim pojedinih medija, pridonosi NS BiH svojim odlukama i priopćenjima.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Slogan Grada &Scaron;irokog Brijega '&Scaron;iroki Brijeg &ndash; uvijek na 1. mjestu', osvajanjem Kupa BiH potvrdili su nogometa&scaron;i &Scaron;irokog Brijega, kluba koji najvećim dijelom financiraju &scaron;irokobrije&scaron;ki gospodarstvenici, kluba koji će jo&scaron; jednom predstavljati svoj Grad, Županiju i Bosnu i Hercegovinu na međunarodnom natjecanju.</p> <p>&nbsp;</p> <p>&Scaron;iroki Brijeg i &Scaron;irokobriježani će i ubuduće svoje domoljublje prema državi u kojoj žive iskazivati svojim uspjesima na području gospodarstva, kulture, &scaron;porta i drugim segmentima života, a istovremeno bit će ponosni na pripadnost svome hrvatskom narodu.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>dr. sc. Drago Martinović/Republikainfo.com</strong></p> <p>&nbsp;</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/17-05-22-bosna-herzegovina-flag.jpgPaula Tomić: Odgovor Papi; Gospine poruke treba utjelovitihttp://grude.com/clanak/?i=2704727047Grude.com - klik u svijetMon, 15 May 2017 00:00:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=17-05-15-papa-franjo-medugorje.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Osobno mišljenje pape Franje u vezi Međugorja sve nas je pogodilo. Ljudi su ostali uzdrmani i razočarani! Zapravo, trebali bi se veseliti!<p>Nedvojbeno je pro&scaron;li vikend bio &bdquo;vikend milosti&ldquo;! U subotu 13. svibnja obilježili smo 100 Obljetnicu Gospinih ukazanja u Fatimi, a u nedjelju smo obilježili Majčin dan! Bio je to vikend obilježavanja duhovnog i tjelesnog majčinstva. A tajna majčinstva najvi&scaron;e je skrivena u tajni utjelovljenja. Kao &scaron;to se mala iskra života (tjelesnog i duhovnog) utjelovi u začetom i rođenom novom biću koje nastaje i koje se rađa, tako se i onaj teoretski izraz &bdquo;majčinska ljubav&ldquo; u konkretnosti utjelovljuje kroz bezbrojne svakodnevne žrtve, odricanja, služenja, sve bezbrojne iskaze nježnosti i brige.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Misterij na&scaron;e katoličke vjere jest upravo utjelovljenje! Nije li se oko utjelovljenja dogodio i prvi sukob između Lucifera, njegovih anđela i Boga, jer nisu mogli podnijeti da će se svemogući Bog obući u propadljivo čovječje tijelo? Nije li veličina Blažene Djevice Marije upravo u snazi njezine vjere i povjerenja po kojima se Isus u njoj utjelovio, a zatim se ta ljubav i povjerenje kroz sve godine njezina života s Isusom također utjelovljavala iz dana u dan u njezinom otvorenom prihvaćanju i traženju Božje volje za sebe i svog Sina? Nije li Isusova snaga bila upravo u njegovim riječima koje nisu bile prazne i teoretske poput riječi farizeja, nego im je snaga bila u njihovom utjelovljenju u sam Isusov život?</p> <p>&nbsp;</p> <p>Mislim da se svatko od nas susreo sa riječima Biblije ili Evanđelja. Kroz njih nam Bog progovara svaki dan. Pa ipak, koliko smo riječi i evanđeoskih savjeta u svom životu utjelovili? To &scaron;to mi ne živimo Evanđelje, nije znak da Evanđelje ne valja, nego da smo mi slabi i gre&scaron;ni i daleko od življenja na&scaron;e vjere. Ba&scaron; zato Isus i pita: Kad Sin čovječji ponovno dođe, hoće li naći vjere na zemlji?</p> <p>&nbsp;</p> <p>Budući da su riječi Biblije pisane u Duhu Svetom, ovom nara&scaron;taju postaje te&scaron;ko izde&scaron;ifrirati njihovu poruku i smisao jer se taj isti Duh sve vi&scaron;e gubi iz na&scaron;ih srdaca. To je isto kao sa jezikom. Ako si izgubio duh nekog stranog jezika, te&scaron;ko će ti biti ispravno prevesti značenje nekog teksta njime napisanim. Svaki tekst ima svoj duh u kojem je stvoren i u kojem se i&scaron;čitava. Nažalost, u na&scaron;im srcima sve vi&scaron;e prevladava duh svijeta ili demonski duh, tako da sveti redci i sveti tekstovi za nas postaju sve vi&scaron;e nečitljivi, zahtjevni, isključivi, netolerantni, zatucani&hellip; Mogli bi nadodati jo&scaron; puno pridjeva kojima ovaj dana&scaron;nji moderni, liberalni i politički korektan govor naziva sve ono &scaron;to je vezano za Božje.</p> <p>&nbsp;</p> <p>U svojoj beskrajnoj ljubavi za nas, na&scaron; Bog Otac &scaron;alje nam ovdje u Međugorje na&scaron;u Nebesku majku da nas jo&scaron; jedanput brižno i pažljivo, pa ako treba i svakodnevno opominje i usmjerava na putove vjere i svetosti.</p> <p>&nbsp;</p> <p>U duhovnom životu, milost nikad ne donosi mir! Milost razdrmava duhovne učmalosti, otvara pukotine, pomaže da sve &bdquo;skrivene namisli srca&ldquo; isplivaju na svjetlo dana. Tako je bilo i pro&scaron;log vikenda. Osobno mi&scaron;ljenje pape Franje u vezi Međugorja sve nas je pogodilo. Ljudi su ostali uzdrmani i razočarani! Zapravo, trebali bi se veseliti! Sam Isus kaže da je jao nama kad nas svijet hvali i prihvaća, jer to znači da mu idemo niz dlaku i da ni&scaron;ta novog i radikalnog u ljubavi ne donosimo. Svijet voli svoje, one koji su od svijeta, a sve &scaron;to je Božje gleda da razapne! Ta sam nam je Isus ostavio primjer! Ako želimo biti Isusovi, na&scaron; put ne vodi prema slavi i uspjehu ovozemaljskom! Ako želimo slijediti isusa neminovno ćemo biti razapeti od ovoga svijeta. Ako želimo slijediti Mariju, ona nam poručuje ono &scaron;to je rekla i malim Fatimskim vidiocima, u subotu progla&scaron;enim svetima:da treba na&scaron;u patnju i žrtvu kao zadovolj&scaron;tinu za grijehe i uvrede koje se nanose njezinom Sinu. Dakle, put koji nam na&scaron;a katolička vjera pokazuje nije &scaron;iroki put tolerancije, nesudaranja, prihvaćanja, nesukobljavanja; na&scaron; put je uski put koji vodi jedino preko Isusa Krista koji kaže da se nitko neće spasiti osim po Njemu.<br />Svatko od nas doživio je neki Božji poticaj. U na&scaron;oj glavi i du&scaron;i često puta znamo tako jasno &scaron;to nam je činiti: možda postiti, moliti, oprostiti&hellip; Ali kako je te&scaron;ko te poticaje oživjeti i staviti u na&scaron; život! Eto tajne utjelovljenja. Ono je tako te&scaron;ko. Ono ide kroz muku i krv. Gospa nam kroz vidioce i kroz svoje poruke &scaron;alje poticaje. Biti vidioc dar je za svijet - poput televizora ili radija koji prenosi poruku. Taj vidioc je poput mene ili poput tebe pozvan poruku utjeloviti. Taj vidioc je poput mene i poput tebe isto tako običan, smrtan, gre&scaron;an čovjek koji možda danas ima snage živjeti Božji poticaj, a sutra možda nema. Vidioc nije supermen! Vidioc je samo kanal. Od nas slu&scaron;atelja, od Duha kojim poruku slu&scaron;amo, zavisi kako ćemo je primiti i živjeti. Kako utjeloviti! Tko ima u&scaron;i neka čuje! Ne mogu dakle svi čuti, samo oni koji su očistili svoje duhovne kanale za Duha Svetoga!</p> <p>&nbsp;</p> <p>Povr&scaron;no je Međugorje suditi prema vidiocima. Stablo se ne sudi po granama, nego po plodovima! A tko smo mi da Bogu postavljamo granice. Vidimo koliko tehnologija napreduje, koliko sve nezamislivo postaje ostvarivo. Pa za&scaron;to i Bog dana&scaron;njem nara&scaron;taju ne bi progovarao drugačije i posebnije nego ljudima pro&scaron;lih nara&scaron;taja. Sigurno ni mi nećemo danas očekivati da indijanci jedni drugima &scaron;alju poruke dimnim signalima, kad smo u eri SMS-ova! Mislim da tako i Bog &ndash; ima nove načine komunikacije za nova vremena i dana&scaron;njeg &bdquo;gluhog&ldquo; čovjeka! Zavr&scaron;avam razmi&scaron;ljanjem fra Ante Vučkovića: &bdquo;Jedna od najvećih prepreka da dođemo bliže Bogu je to &scaron;to mi imamo mjeru za Boga, to &scaron;to mi mislimo da znamo kakav je Bog. To &scaron;to mi očekujemo da On bude onakav kakav mi mislimo da treba biti. I to je posvuda. Pogledajte Međugorje. Svako malo čujete: ʽPa nije moguće da se Gospa ukazala toliko puta! Pa neće to biti tako&hellip; Pa to njoj ne priliči.ʼ Tada u meni odmah iskače ovo pitanje: ʽKako ti zna&scaron; &scaron;to njoj priliči? Čime ti to mjeri&scaron;? Jesmo li mi do&scaron;li dotle, da ti ima&scaron; mjeru u koju Bog i Gospa moraju stati, inače je ne priznaje&scaron;? Nisi li ti onda Bogu bog?ʼ&rdquo; (Mladifest, 2014. )</p> <p>&nbsp;</p> <p>Paula Tomić/Grude.com<br />FOTO: <a title="Međugorje info" href="http://www.medjugorje-info.com/hr/" target="_blank">Međugorje info</a></p> <p>&nbsp;</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/17-05-15-papa-franjo-medugorje.jpgMatea Iličić u kolumni poručuje: Nikad dosta dobrih ljudi!http://grude.com/clanak/?i=2604026040Grude.com - klik u svijetTue, 11 Apr 2017 00:00:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=17-04-11-mateailicic.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Matea Iličić (21) studentica novinarstva i kolumnistica portala Grude.com, donosi nam prelijepu kolumnu koja u ovim danima tjera na promišljanje.<p><br /><span style="font-size: small;"><strong>NIKAD DOSTA DOBRIH LJUDI!</strong></span></p> <p style="text-align: right;"><em><span style="font-size: small;"><strong>Matea Iličić</strong></span></em></p> <p>&nbsp;</p> <p>Negdje mi je iskočio, nazovimo ga citat, &bdquo;Nikad dosta dobrih ljudi&ldquo; i to me je inspiriralo da pi&scaron;em ovu kolumnu. Nisam odavno. Bila sam povukla kočnicu, ali i pisanja nikad dosta. I za stvaranje vlastitih misli, želja, muka, veselja uvijek se nađe vremena...</p> <p>&nbsp;</p> <p>Da se vratim citatu koji će meni biti vodilja ovog tjedna. Sjetio me je na određene stvari, u ovom Velikom tjednu, u pripremama za Uskrs. Jer je kroz ovaj citat i Uskrs poveznica i vodilja za sve nas. Određene brige koje snađu svakoga od nas, i trenutak... ta iskra koja je jako važna... <br />Vjerujem da svi imamo ljude koji kažu "tu sam za tebe", "ni&scaron;ta ne brini", "ma &scaron;to god treba&scaron;", "zna&scaron; koga će&scaron; zvati"... i slično. Ali, &scaron;to se ispostavi na kraju svega? Rijetko kad se u &bdquo;fatalnom&ldquo; trenutku svi ti &bdquo;hvalisavci&ldquo; pojave za Vas. Zar nije tako? Mislim da je! Jer veliki smo svi na riječima, a jako malo nas to ispo&scaron;tuje, kad je određenoj osobi u na&scaron;em životu potrebno. <br />Za&scaron;to sam na početku spomenula Uskrs?<br />Spomenula sam iz razloga jer sam ja u tom citatu vidjela i osjetila Uskrs.</p> <p>&nbsp;</p> <p>&bdquo;ON&ldquo; je svoje ispunio za nas kako je i rekao! Zar nije? A mi? Zanijekali ga! Tako isto izdajemo ljude, jer ne ispunimo obećano! Ne uradimo određene stvari za ljude oko nas, ne budemo rame za plakanje u potrebi...<br />Puno je tih stvari na jednom mjestu, kad ih sve saberemo, koje pogre&scaron;no napravimo.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Voljela bih da se svi mi, bar u ovom Velikom tjednu poku&scaron;amo promjeniti. Jer ne možemo jedni bez drugih, zajednica je čudo. U jednoj suzi more boli, ali sve je to dio na&scaron;ega zivota. Zato budi oslonac, rame za plakanje, budi prijatelj koji neće izdati, zanijekati, prijatelj koji će prihvatiti poziv tvoje boli, a ne onaj koji će izdati. Zato upamtimo, i TI i JA da &bdquo;NIKAD NIJE DOSTA DOBRIH LJUDI&ldquo;.</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/17-04-11-mateailicic.jpgFranjo oprosti meni, svom vojniku, oprosti i svom narodu jer nismo znali što činimohttp://grude.com/clanak/?i=2582825828Grude.com - klik u svijetWed, 05 Apr 2017 00:00:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=17-04-05-franjo_tudjman.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Propast Agrokora, najveće tvrtke Hrvata, je neminovna, ona je realnost, a tvrtku su, da bi je, kako kažu, spasili, preuzeli stranci. I to Rusi kojima se hrvatski narod divi posljednjih godina.<p>&nbsp;</p> <p>Rusi su na čelo Agrokora postavili &Scaron;panjolca, a među devet ljudi stavljena je i jedna Čapljinka, koja je cijelog života u Australiji, ali joj je otac iz Čapljine.</p> <p>I to je sve &scaron;to ima veze sa Hrvatima.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Uglavnom, svi im se raduju u Hrvatskoj. Mediji su stvorili sliku da su oni spasitelji. I tako su &Scaron;panjolac i suradnici, barem po medijima, spasitelji.</p> <p>&nbsp;</p> <p>I tko će drugi Hrvate "spasiti" nego tuđinci. Kao i uvijek kroz povijest jer svoje nismo znali sačuvati.</p> <p>&nbsp;</p> <p>U ovim danima odzvanjaju mi izreke mog nekda&scaron;njeg zapovjednika, mog predsjednika, Franje Tuđmana. "Imamo svoju Hrvatsku, na&scaron;a je i bit će onakva kakvi sami želimo i nećemo nikome sa strane dopu&scaron;tati da nam propisuje kakva ta Hrvatska treba biti..."</p> <p>&nbsp;</p> <p>E moj Franjo..., dopustili smo im itekako. Oprosti meni kao svom vojniku. Oprosti svome narodu. Nismo znali &scaron;to činimo...</p> <p>&nbsp;</p> <p><em><strong>Glava/Grude.com</strong></em></p>//grude.com/Datoteke/Novosti/17-04-05-franjo_tudjman.jpgKolumna Nikoline Džepić: Kad je tata otišao, mama je bila i tata i mamahttp://grude.com/clanak/?i=2570925709Grude.com - klik u svijetMon, 03 Apr 2017 00:00:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=17-04-03-nikolina_dzepic.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Portal Grude.com donosi još jednu kolumnu Nikoline Džepić, 18-godišnjakinje iz Kiseljaka, komercijalistice koja se bavi mažoret plesom, modelingom, ali i pisanjem.<p>&nbsp;</p> <p><strong>Kad je tata oti&scaron;ao, mama je bila i tata i mama</strong></p> <p>&nbsp;</p> <p style="text-align: right;"><em><strong>Nikolina Džepić/Grude.com</strong></em></p> <p>&nbsp;</p> <p>Danas, kad je riječ o ljubavi, prvo na &scaron;to svatko pomisli jest ljubav između mu&scaron;karca i žene. Mlada sam, možda ovo nema pravi smisao, al&rsquo; život tek počinje. &Scaron;to je to zapravo ljubav? Pitanje na koje je te&scaron;ko odgovoriti.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Dan kada sam se rodila je bio dan kada sam prvi put osjetila iskrene dodire, zagrljaje. Prvo &scaron;to sam vidjela kada sam otvorila oči, bili su &nbsp;moji roditelji, zagrljeni, sretni. Godinama unaprijed, odrastala sam upoznajući &nbsp;sebe. Bila sam sretna djevojčica koja je imala sve.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Međutim, 22.12.200. &hellip;&nbsp; dogodilo se &nbsp;ne&scaron;to &scaron;to je moj život promijenilo.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Kao &scaron;to rekoh bila sam djevojčica, ljubav je za mene bila nepoznata. Vjerovatno je ljubav kad tata zagrli mamu, kad je poljubi&hellip;mislila sam. Ali ako je to ljubav,&scaron;to je bilo silno podizanje glasa u ponoć, za&scaron;to je moja mama uplakana noćima ustajala, pričajući da je sve u redu. Mnogo toga mi nije bilo jasno.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Dana 22.12. &nbsp;sam iz sna čula buku. Tata je u&scaron;ao u sobu i snažno me zagrlio. Nisam znala o čemu je riječ. Sjeo je u auto, sa stvarima, i oti&scaron;ao je. Potrčala sam mami. Mama za&scaron;to plače&scaron;, za&scaron;to tata ima torbu sa sobom? Pitala sam&hellip;Snažno me&nbsp; zagrlila rekav&scaron;i: &ldquo;Tate neko vrijeme neće biti, rekao je da te puno voli i da će jednog dana sve biti uredu &ldquo;.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Počela sam plakati, derati se i samo sam htjela biti sama. Taj osjećaj je neopisiv. Dani su prolazili, bilo mi je sve teže. Svaki dan falio mi je sve vi&scaron;e i vi&scaron;e. Dani u &scaron;koli bili su te&scaron;ki, svi su me gledali poprijeko smijući se iza mojih leđa. To je boljelo. Bolio je&nbsp; jedan dio mene koji&nbsp;nedostaje. Do&scaron;li su i dani kada mi je tata trebao kao podr&scaron;ka, kao poticaj za ne&scaron;to vi&scaron;e. Nije ga bilo. Mama je bila i tata i mama. I&scaron;la je sa mnom na razna natjecanja, podržavala me u svemu. Falio je i njoj. Falili su joj snažni zagrljaji i poljupci. Bila je snažna&hellip;</p> <p>&nbsp;</p> <p>Dvije godine kasnije, izlazila sam iz &scaron;kole, nasmijana nakon dugo vremena, tu je bio parkiran auto&hellip; gledala sam.., a iz auta je iza&scaron;ao moj tata, nakon 2 godine ponovno sam ga vidjela. Snažno ga zagrlila i pričala sa njim. Nije bio sam. Bio je s djevojkom koja je poku&scaron;avala pričati sa mnom. Imala sam osjećaj da je ona uzela mog tatu i da zbog nje nije sa mnom. Mrzila sam ju od prvog dana.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Dani su prolazili, mjeseci, godine. Odrastala sam, upoznala sebe&hellip;Tvrdoglava sam cura, volim pomagati, volim se boriti, jer svemu me život uči. Sad imam 18 godina. Moj tata se nije vratio, viđam ga, volim ga. Živim s mamom, bori se za mene, ja sam njen smisao života.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Život mi nije bio lak do sada. Bila sam zaljubljena 1000 puta..I 1000 puta sam bila povrijeđena... Noćima sam plakala, želeći sebi ne&scaron;to uraditi... Jedan dan sam sjela i zapitala se: &ldquo;Je li&nbsp; vrijedno da sebi uni&scaron;tim život radi nekoga tko nije vrijedan mene?&rdquo;.&nbsp; Da u ovim godinama patim?&nbsp;Je li &nbsp;zbog jedne izgubljene bitke odustati od rata? Život je težak. Nekada nije fer jer učini da povjeruje&scaron;, da sve je moguće, a nije! Danas mnogo života&nbsp;nestaje ba&scaron; zbog ovakvih stvari.</p> <p>&nbsp;</p> <p>U ovoj cijeloj priči sam htjela&nbsp;kazati da je život jedan, da nije kraj kad&nbsp;mislimo da je. Da se svaki dan treba boriti kao da je posljednji. Nema pravih prijatelja,&nbsp;osim&nbsp;roditelja. I oni ponekad znaju biti te&scaron;ki i neshvatljivi, ali zapravo jedini razumiju bol i osjećaje. Pro&scaron;li su sve to. Većina se danas stidi izaći u grad sa roditeljima, a ne stidi se blamirati u noćnim klubovima. Život se svakoga dana mijenja. Nekada kad svoje nema&scaron; tuđe uzima&scaron;. Ovom pričom sam htjela reći kako je imati sve, a nemati ni&scaron;ta. Ova priča je nažalost stvarnost, realnost. Stoga svaki dan treba živjeti kao da je posljednji. Treba uživati u životu i jedino povjerenje imati u sebe. Jer kad nekoga voli&scaron; vi&scaron;e nego &scaron;to zaslužuje onda bude&scaron; povrijeđen vi&scaron;e nego &scaron;to zaslužuje&scaron;.</p> <p>&nbsp;</p> <p><em><strong>Nikolina Džepić/Grude.com</strong></em></p>//grude.com/Datoteke/Novosti/17-04-03-nikolina_dzepic.jpgKolumna Paule Tomić povodom Svjetskog dana svjesnosti o autizmu: Svijet u plavoj bojihttp://grude.com/clanak/?i=2568325683Grude.com - klik u svijetSun, 02 Apr 2017 00:00:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=17-04-02-autizam12000.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Prema odluci Ujedinjenih naroda, svjetski dan svjesnosti o autizmu obilježava se 2. travnja. Ove godine 2. travanj će već biti jubilarni 10. Svjetski dan svjesnosti o autizmu, obilježen pod motom „Rušimo zajedno barijere autizma – izgradimo pristupačno društvo!”<p>&nbsp;</p> <p><br />Kao i pro&scaron;lih godina u mnogim gradovima održat će se različite manifestacije ili će se plavom bojom (plava boja je omiljena boja autističnih osoba) osvijetliti zgrade i ulice, kako bi se makar na izvanjski način poku&scaron;alo u ljudima produbiti veći interes za rje&scaron;avanje brojnih problema sa kojima se susreću osobe s autizmom i njihove obitelji.</p> <p><br />Za nekoga je to samo jo&scaron; jedna dobra prodajna izložba, zabavni domjenak, kulturna manifestacija ili jo&scaron; jedno druženje, ali za roditelja koji ima dijete s autizmom, to je bolan podsjetnik na sve izvojevane pro&scaron;le i buduće bitke s dijagnozom, terapijom i budućno&scaron;ću.</p> <p><br />Iako je cilj obilježavanja ovog dana skrenuti pažnju javnosti na svjetski rastući problem autizma, te uputiti poruku o važnosti ranog dijagnosticiranja i rane intervencije u poremećajima iz autističnog spektra, ostaje činjenica da su strukture uglavnom trome i neefikasne te da sva težina bitke uglavnom ostaje na roditeljskim plećima i roditeljskom srcu, a najče&scaron;će i novčaniku.</p> <p><br /><strong>EPIDEMIJA AUTIZMA U SVIJETU</strong></p> <p><br />Danas u svijetu autizam i ostali poremećaji iz autističnog spektra predstavljaju zabrinjavajuće rastući zdravstveni problem. Smatra se da će se godi&scaron;nje če&scaron;će dijagnosticirati autizam nego neke druge bolesti poput dijabetesa, AIDS-a i raka zajedno. Otprilike 67 milijuna ljudi danas u svijetu ima autizam. U Americi se već govori o epidemiji autizma jer se brojke oboljelih vrtoglavo penju.<br />Godine 1980. bilo je 1 oboljelo dijete na 10 000 djece, a godine 2014. do&scaron;li smo do 1 autističnog djeteta na 68-oro zdrave djece. Službeno nema poznatog uzroka niti lijeka za izlječenje, iako postoji puno dokaza, svjedočanstava roditelja, nalaza i sumnji kako su glavni okidač za autizam vakcine i pesticidi. Razlog je to &scaron;to su invazivniji i toksičniji, a neuronske strukture u sve većem broju djece sve osjetljivije. U prilog tome ide i podatak da među populacijom američkih Ami&scaron;a (sekta koja živi bez tehnolo&scaron;kih izuma 20 st., bez vakcina, s prirodnim uzgojem u poljoprivredi i stočarstvu) do sada nema zabilježenog slučaja autizma.</p> <p><br />U Hrvatskoj je registrirano 1096 osoba s autizmom, iako se prema starim pokazateljima (23:10,000) brojka kreće preko 8,000 osoba s autizmom, a prema novim omjerima (1:150) broj je oko 22,000 osoba s autizmom. Kod nas u BiH nema točnih podatka, ali se ipak &scaron;pekulira o broju 20.000 djece iz autističnoga spektra &ndash; kažu u Udruzi &bdquo;Autizam u BiH&ldquo; iz Sarajeva.<br />Veliki broj osoba s autizmom krije se pod drugim dijagnozama, &scaron;to je rezultat nedovoljnog poznavanja i prepoznavanja tih poremećaja te nepostojanja referalnog dijagnostičkog centra. Autizam se pojavljuje 4-5 puta če&scaron;će se kod dječaka nego kod djevojčica. U nekim je obiteljima 50&ndash;100 puta če&scaron;ći nego u općoj populaciji &scaron;to potvrđuje i genetsku ulogu u etiologiji.</p> <p><br /><strong>SVAKO DJETE JE &bdquo;AUTISTIČNO&ldquo; NA SVOJ NAČIN</strong></p> <p><br />O karakteristikama autizma sada se već puno toga može naći na internetu, ali važno je napomenuti kako autizam nije bolest, već stanje. I kada govorimo o autizmu, govorimo zapravo o cijelom spektru jer razlike među djecom iz autističnog spektra mogu biti velike (od neverbalnog niskofunkcionirajućeg autizma do verbalne visokofunkcionirajuće djece). No svima je zajedničko da imaju problem s ostvarivanjem i zadržavanjem socijalne interakcije i komunikacije s drugim ljudima.</p> <p><br /><strong>ŽELIMO LI ZAISTA INKLUZIJU?</strong></p> <p><br />Moj autistični sin kao i sva autistična djeca, raste i odrasta. I kao &scaron;to odrastanjem na&scaron;a neurotipična djeca postaju &bdquo;velike brige&ldquo;, to jo&scaron; vi&scaron;e važi za neuronetipičnu ili djecu s autizmom. Jer oni se vrlo te&scaron;ko snalaze u na&scaron;em &bdquo;neautističnom&ldquo; svijetu. Prosvjetljujuće iskustvo dobili smo od nekih autističnih osoba koje su bile u stanju iskomunicirati nam kako one doživljavaju ovu na&scaron;u neurotipičnu stvarnost. To su npr. Temple Grandin ili Michelle Sutton. Grandin na temelju osobnog iskustva zagovara ranu intervenciju i učitelje pune podr&scaron;ke koji mogu usmjeriti fiksacije djeteta s autizmom u produktivnom smjeru. Opisala je svoju hipersenzibilnost na buku ("kao da sam vezana za tračnice, a vlak dolazi") i ostale senzorne podražaje. Prema njezinom životu je 2010. snimljen film Temple Grandin (sa Claire Danes u naslovnoj ulozi), a također se na&scaron;la na popisu najutjecajnijih ljudi na svijetu Time 100, u kategoriji "Heroji".</p> <p><br /><strong>PROBLEM INKLUZIJE AUTISTIČNE DJECE</strong></p> <p><br />O problemu INKLUZIJE, odnosno uključivanja autističnih osoba u na&scaron; svijet vrtića, &scaron;kola, rada i života &ndash; Michelle Sutton ovako kaže: &bdquo;Autistične osobe na dnevnoj bazi doživljavaju senzorne napade, socijalnu zbunjenost, pote&scaron;koće u obradi govora, te pote&scaron;koće u izvr&scaron;nim funkcijama koje je moguće rije&scaron;iti uz pomoć drugih, ili dajući toj osobi dovoljno osobnog prostora i autonomije. Kada ljudi to ne prihvaćaju kao činjenicu imaju tendenciju kažnjavanja pona&scaron;anja koje je označeno kao lo&scaron;e, a pona&scaron;anje je posljedica nevolja u kojima se autistična osoba nalazi. Umjesto da neautistične osobe slu&scaron;aju &scaron;to je potrebno promijeniti i učine &scaron;to je potrebno kako bi se pružila podr&scaron;ka i uspostavila inkluzija, teret osobne promjene je stavljen na leđa autistične osobe &ndash; ili će se promijeniti ili će se nositi s pote&scaron;koćama kroz unutarnje reakcije. Očekivanjem da autistična osoba bude uključena, a neomogućavanjem takve podr&scaron;ke stvara se mikrosegregacija zamaskirana u inkluziju.</p> <p><br />Autistična zajednica, koju čine autistične osobe, njihove obitelji, prijatelji, skrbnici, stručnjaci i drugi, mnogo govore o inkluziji i pristupačnosti. Čine to i ostale zajednice osoba s invaliditetom, no sa snažnim fokusom na tjelesne i intelektualne pote&scaron;koće i često zanemarujući neurorazličitost kao invaliditet.<br />Mislim da je vrlo važno da svi razumijemo kako se inkluzija i pristupačnost ne odnose samo na biti fizički prisutan u istim prostorima. Ako niste autistični i svjesno pozivate autističnu osobu da vam se priključi u istom prostoru, važno je da prihvatite kako postoje mnoge stvari koje ne doživljavate na isti način poput nas, te da te stvari nama predstavljaju prepreku za smisleno uključivanje u aktivnosti koje dijelimo.</p> <p><br />Inkluzija je dakle vrlo bitna &ndash; to je pravo svake osobe, i mislim kako je potrebno da ju zastupa cijela autistična zajednica kako bi inkluzija zaživjela. Ali, ne vjerujem da su roditelji autista, stručnjaci koji sa autistima rade ili bilo koja druga neautistična osoba u kontaktu s autistima, stručnjaci u tome &scaron;to je potrebno autističnim osobama kako bi bili uključeni. Stručnjaci o potrebama autističnih osoba su same autistične osobe.<br />Ako uistinu imate namjeru uključiti i pružiti podr&scaron;ku autističnoj osobi (bez obzira dijete ili odrasla osoba) u zajedničke prostore i aktivnosti &ndash; prije planiranja morate pitati autističnu osobu &scaron;to joj je potrebno. Ili si trebate postaviti pitanje&hellip; želite li zaista inkluziju?&ldquo;</p> <p><br /><strong>ŽELIMO LI DOISTA POMOĆI AUTISTIČNIM OSOBAMA?</strong></p> <p><br />Ovo iskustvo autistične osobe o na&scaron;im neautističnim poku&scaron;ajima da njima &bdquo;skrojimo&ldquo; život u koji bi se uklopili &ndash; stavila sam namjerno kao poticaj svima na razmi&scaron;ljanje. Da li mi uistinu želimo pomoći autističnoj populaciji (djeci, roditeljima, obiteljima, prijateljima) da pronađu svoj djelić &bdquo;plavog vremena i prostora&ldquo; u kojem bi mogli živjeti prema njihovim mogućnostima ili ih samo koristimo za naplaćivanje vlastitih dnevnica pri pisanju i naplaćivanju teoretskih programa i projekata???</p> <p><br />Ostaje činjenica da je pitanje uključivanja u dru&scaron;tvo (u vrtiće, u &scaron;kole, u zajednice&hellip;) osoba s autizmom pomalo specifično. Naime, one se te&scaron;ko uklapaju. S njima je te&scaron;ko &bdquo;graditi zajedni&scaron;tvo&ldquo; iako rad s njima stavlja sve nas okolo u zajedni&scaron;tvo. S njima je te&scaron;ko ostvariti komunikaciju, iako nas oni u rje&scaron;avanju njihova problema prisiljavaju na komunikaciju. Nije niti čudo &scaron;to neki u ovoj &bdquo;po&scaron;asti&ldquo; autizma oko nas, u traženju njegovih korijena prepoznaju i onaj mogući &bdquo;duhovni uzrok&ldquo; &ndash; naime, kao da ove osobe materijaliziraju na&scaron;u nemogućnost ulaska u zajedni&scaron;tvo i komunikaciju, pa nam Bog upravo preko njih nudi svojevrsni izlaz i iskupljenje.</p> <p><br />I dok 2. travnja možda budete hvatali neki plavi balon, palili plavo svjetlo, vezali plavu ma&scaron;nu&hellip; sjetite se da osobama s autizmom najvi&scaron;e možemo pomoći konkretnim angažmanom, odnosno tako da za njih izgradimo odgovarajuću stambenu zajednicu, centar za autizam, radionicu i igraonicu, koja će im barem malo pomoći da žive &bdquo;svoj svijet u plavoj boji.&ldquo;</p> <p><br /><em><strong>Paula Tomić/Grude.com</strong></em></p>//grude.com/Datoteke/Novosti/17-04-02-autizam12000.jpgDalibor Milas pita sebe i nas: Gdje je nestao obraz?http://grude.com/clanak/?i=2561025610Grude.com - klik u svijetThu, 30 Mar 2017 00:00:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=17-03-30-dalibor_milas.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Shvatili smo da Borjana Krišto neće podnijeti ostavku iz moralnih razloga, a ni da fra Vinko Sičaja neće biti izbačen iz službe jer je postao politički igrač.<p>&nbsp;</p> <p>Franjevce poslu&scaron;ne Bogu, u Hercegovini ionako izbacuju iz službe zbog neposluha glavarima svećeničkim ili glavaru... Fra Sičaja je itekako poslu&scaron;an pa on ne bi trebao snositi posljedice.</p> <p>&nbsp;</p> <p><em><strong>Stoga, novu kolumnu Dalibora Milasa, autora knjige "Hijene ga nisu dirale" i biv&scaron;eg svećenika na kojeg su se različite hijene čak i iz njegove službe svojevremeno okomile, a neke ga ni sad ne pu&scaron;taju na miru, objavljujemo u cijelosti:</strong></em></p> <p>&nbsp;</p> <p>"Bosna i Hercegovina je jako praktična zemlja za sve vrste dogovora. Uzmite samo kao primjer kako se fino dogovore HDZ BiH i Župni ured Livno oko muljaže prilikom dodjele 100 000 KM od Vijeća ministara BiH. Mislim da bi se svi trebali ugledati na ovaj skoro pa perfektan način suradnje i dijaloga", smatra fra Dado Milas.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Njegov komentar na dru&scaron;tvenim mrežama prenosimo u cijelosti:</p> <p>&nbsp;</p> <p>"Uostalom, ovaj način suradnje je jako lijepo opisan u službenom priopćenju Župnog ureda Livno: "Ovo je dobar primjer da svatko u svom djelovanju može učiniti ne&scaron;to vi&scaron;e za zajedničko dobro i na korist svih nas. To je najbolji odgovor na krizu. Pozitivno htijenje i lijepa riječ dovoljni su da nas kao zajednicu učine hrabrima i snažnima kako bismo ostali časni i ponosni svjedoci svoga vremena."</p> <p>&nbsp;</p> <p>Kratki disklejmer za sve one koji ne znaju o čemu se radi:</p> <p>&nbsp;</p> <p>Vijeće ministara je pro&scaron;le godine izdvojilo 1 208 000 KM za projekte kulturnih institucija u BiH, a većina "hrvatskih" sredstava (jer, službeni se novac u BiH dijeli na "hrvatski", "bo&scaron;njački" i "srpski" dio, pri čemu najveći dio novca dobiju upravo oni koji su "najhrvatskiji", "najbo&scaron;njačkiji" i "najsrpskiji") oti&scaron;la je zna-se udrugama. Tako je ne previ&scaron;e aktivna livanjska udruga "Hrvatska žena" (na čelu udruge nalazi se inače HDZ-ova zastupnica u Skup&scaron;tini HB županije, inače nevjesta zamjenice Predsjednika HDZ-a) dobila 100 000 KM za ne-zna-se kakav projekt. Nakon &scaron;to je skandal isplivao na povr&scaron;inu, Župni ured Livno je rado iza&scaron;ao u susret i preuzeo donirani novac od "Hrvatske žene", kao da nije riječ o mućki i podvali, nego o nečemu &scaron;to je posve logično i opravdano.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Nevezano za temu: gdje je nestao obraz?", pita se na kraju Milas.</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/17-03-30-dalibor_milas.jpgBITI SJEME! Kako sadnja krumpira može biti inspirativna!http://grude.com/clanak/?i=2534625346Grude.com - klik u svijetTue, 21 Mar 2017 00:00:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=17-03-21-sjeme3.jpeg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Proljeće je vrijeme sadnje. Ono što sada posadimo, donijeti će svoj rod na ljeto. Ako se sada ništa u zemlju ne stavi, ne može se ništa na ljeto ni očekivati!<p>Razmi&scaron;ljala sam o tome, dok sam se pogurenih leđa teturala između zemljanih brazda u koje sam sadila &scaron;krilje krumpira. I nehotice do&scaron;le su mi na pamet Isusove rečenice iz Evanđelja: <em>&bdquo;Ako zrno koje baci&scaron; u zemlju ne umre, ostaje samo. Ako umre, donosi obilat rod!&ldquo;</em> Da, koliko je važno da ove &scaron;krilje krumpira ili svako zrno koje se sada u proljeće sadi &bdquo;umre&ldquo;, jer inače ostadosmo gladni na ljeto. Ljepota i važnost sjemena je upravo u njegovoj moći umiranja i dono&scaron;enja ploda. Najcjenjenije sjeme je ono koje će u najvećem postotku umrijeti i biti plodonosno. O kako je važna ta smrt sebi. Kako je važna ta smrt sebičnosti. Kako je važno to darivanje sebe drugima. Darivanjem sebe, daruje&scaron; drugima život: hrani&scaron; ih! Na poseban je način to opipljivo u obiteljskim odnosima, u ovim poljoprivrednim i stočarskim radovima&hellip; Tu najkonkretnije vidi&scaron; kako tvoja žrtva rađa život oko tebe. I Gospa kao da nam ovih dana to veli: <em>&bdquo;Vi djeco moja, istinskom ljubavlju rasvijetlite tamu sebičnosti koja sve vi&scaron;e obavija moju djecu. Budite velikodu&scaron;ni. (&hellip;) Ljubiti znači davati se, podnositi, a nikada ne suditi.</em> (usp. poruka Mirjani 18. 03. 2017.)</p> <p>&nbsp;</p> <p>I kao &scaron;to će ono &scaron;to sadi&scaron; sada, donijeti plodove u kojima će&scaron; moći uživati na ljeto, tako isto plodove svakodnevnog sada&scaron;njeg umiranja sebi, pokupit će&scaron; jednom u &bdquo;vječnom ljetu&ldquo; &ndash; u vječnosti. Sv. Franjo kaže kako ćemo jednom gore u nebu naći samo ono &scaron;to smo ovdje na zemlji dali. Ono &scaron;to smo žrtvovali, podijelili&hellip; to ostaje na kraju na&scaron;e bogatstvo u vječnosti. &Scaron;to god smo ovdje na zemlji sebi uzeli, sebično uživali, bit će s nama pokopano u zemlju i neće imati nikakvog ploda za vječnost.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Kako su moćne ove misli. Svaki me puta ostave postiđenu i raskajanu. Kad samo sabere&scaron; rezultate onoga koliko si puta u toku dana doista iz ljubavi umro sebi i darovao se drugima, a koliko si puta ostao sebičan i samodostatan, neumitno je da odmah shvati&scaron; kako je potrebno otići NA ISPOVIJED!</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>STVARNI RAD</strong></p> <p>&nbsp;</p> <p>Rad na zemlji, sađenje krumpira, bilo je naporno, priznajem, ali i tako ispunjavajuće. Neko &bdquo;strano&ldquo; zadovoljstvo konkretnog, produktivnog rada, znoja i vlastitog truda, ispunjavao mi je srce. Razmi&scaron;ljala sam i koliko su bili blagoslovljeni na&scaron;i stari koji su znali samo za ovaj rad sa konkretnim Božjim stvorenjima: zemljom, stokom&hellip; Iako će oni reći da su to bila te&scaron;ka vremena, zapravo su bila blagoslovljena vremena, jer su uz rad imali i svojevrsnu &bdquo;radnu i okupacionu terapiju&ldquo;, rje&scaron;avali su se stresa i živjeli su u ritmu s vremenom i prirodom. Mi iz <strong>GENERACIJE X</strong> (1) ili jo&scaron; vi&scaron;e na&scaron;a djeca iz <strong>GENERACIJE MILLENNIALS</strong> (2) izgubili smo se u prazninama virtualnog rada. Rad ili igra na računalu nikada neće donijeti isti stupanj zadovoljstva ili samoostvarenja kao ovaj konkretni rad tvojih ruku i znoja tvoga tijela. I kako je tužno &scaron;to danas tako mnoga djeca nemaju, a u budućnosti jo&scaron; vi&scaron;e neće imati uopće pojma kako je to biti dio prirode, biti dio Božjeg stvarala&scaron;tva. Neće imati priliku vidjeti kako u stvarnosti samo smrt sjemena rađa plodom, pa će tako i sve manje u svom životu znati umiranjem sebičnosti, rađati ljubav.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>DOK NIJE KASNO</strong></p> <p>&nbsp;</p> <p>Ostaje nam samo danas, samo ova Korizma da to jo&scaron; s na&scaron;om djecom dobro uvježbamo, dobro im pokažemo i u to ih uputimo, jer jednom sutra, slijedeće godine&hellip; bit će već kasno. Djeca će odrasti, doći će neke nove, zanimljivije tehnologije, a i sve vi&scaron;e zemlje ostat će pusto i neobrađeno jer neće vi&scaron;e biti na&scaron;ih starih da na njoj rade. Neke nove <strong>GENERACIJE Y ILI Z</strong> (3) za to vi&scaron;e neće imati ni volje, ni znanja, ni vremena, a ponajvi&scaron;e ni ekonomske isplativosti. Jer na kraju to je ono &scaron;to vrijedi zar ne? Profit ovdje na zemlji! Samo &bdquo;lude svijeta&ldquo; (1 Kor 1, 27) sabiru blago na nebu!</p> <p>&nbsp;</p> <p>(1) <strong>GENERACIJA X</strong> (Generation X): je generacija rođenih između 1965. &ndash; 1980. Mnogi su započeli &scaron;kolovanje bez računala u &scaron;koli, a zatim su prisustvovali njihovom uvođenju u srednjoj &scaron;koli ili fakultetu. Mogu se definirati kao &bdquo;potro&scaron;ači&ldquo; i &bdquo;digitalni emigranti&ldquo;. Kasnija Generacija X naziva se i MTV generacija. Oni su doživjeli pojavu glazbenih videospotva, new wave i elektronske glazbe, glam rocka, heavy metala, punka, grungea i hip-hopa. To je Nirvana, U2, Madonna, poderane traperice, prve velike serija poput Prijatelja i Beverly Hillsa. Oni su PC generacija.</p> <p>&nbsp;</p> <p>(2) <strong>GENERACIJA Y</strong> (GENERATION Y or MILLENNIALS). Za generaciju Y, ili skraćeno Gen Y, u anglosaksonskom svijetu se koriste i nazivi Millennials, Net Generation, Echo Boomers, iGeneration i Google generation, dok se kod nas koriste nazivi Internet generacija, net generacija, generacija Y i cyber generacija. Rođeni su uglavnom početkom 1980. &ndash;tih i do 2000. godine. Oni su ujedno i prva generacija &bdquo;digitalnih urođenika&ldquo; (digital natives). Oni su Yahoo, mobitel, Google, Facebook, iPhone generacija. Uz neograničen pristup informacijama, promatraju svijet uz dostupnost svih 24 sata kroz 7 dana.</p> <p>&nbsp;</p> <p>(3)<strong> GENERACIJA Z</strong> (Generation Z) je generacija rođena nakon 1995. godine. Njihova starost se sada proteže od pred&scaron;kolske dobi do tinejdžera. Nisu upoznali svijet bez računala i mobitela pa se zovu i tzv. &bdquo;digitalni integratori&ldquo;, budući da je tehnologija praktično neprimjetno integrirana u njihove živote. Njome se koriste od najmlađe dobi i ona je gotovo kao zrak koji di&scaron;u, prožima gotovo sva područjima njihovog načina života i odnosa. To je generacija koja će eksperimentirati s Google naočalama, nano-računalstvom, 3-D ispisom, samovozećim automobilom. Nazivaju se i "Technoholics", jer su u potpunosti ovisni o IT-ju (Informacijskoj tehnologiji).</p> <p><br /><br /><strong>PAULA TOMIĆ</strong>/Grude.com</p> <p>&nbsp;</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/17-03-21-sjeme3.jpegBosna i Hercegovina na putu u EU treba mlade i obrazovane ljudehttp://grude.com/clanak/?i=2506725067Grude.com - klik u svijetFri, 10 Mar 2017 00:00:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=17-03-10-martinacorluka.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Zadnjih nekoliko desetljeća svjedočimo rapidnim promjenama na globalnoj razini. <p>&nbsp;</p> <p style="text-align: right;"><em><strong>PI&Scaron;E: Martina Ćorluka</strong></em> <br /><em><strong>Treci.ba</strong></em></p> <p>&nbsp;</p> <p>Posljedično tome i u procesu odgoja i obrazovanja na svim razinama, pa je tako Međunarodno povjerenstvo za razvoj obrazovanja za 21. stoljeće izdalo publikaciju "Učenje - blago u nama" koje donosi uvid u stanje u kojem se nalazi obrazovanje na svjetskoj razini, ali također nudi i viziju obrazovanja za budućnost, koje bi se trebalo temeljiti na koncepciji "dru&scaron;tva koje uči", odnosno na koncepciji cjeloživotnog obrazovanja.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Takvo obrazovanje podrazumijeva afirmaciju kardinalnih vrlina koje bi svaki pojedinac, ali i dru&scaron;tvo trebalo njegovati i razvijati, a to su vrijednosti dru&scaron;tvene jednakosti, solidarnosti, tolerancije, otvorenosti za demokratsko sudjelovanje u odlučivanju, sloboda, ljudsko dostojanstvo i tome slično, a sve one potrebne su da bi jedno dru&scaron;tvo funkcioniralo na temeljima vladavine prava, ba&scaron; onako kako funkcionira i EU, čije se djelovanje temelji na ugovorima koje su demokratski podržale sve zemlje članice.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Povelja o temeljnim pravima EU-a obvezuje sve institucije EU i vlade država članica prilikom primjene zakonodavstva na po&scaron;tivanje tih prava, a Hrvati u Bosni i Hercegovini koji su građani Europske unije imaju također obvezu po&scaron;tivati ta prava. Međutim, da bi bili jednaki i među pravima i obvezama kao i ostali Europljani svakako trebamo težiti i istim vrijednostima, a njih možemo dostići isključivo obrazovanjem kojim bismo stekli znanje koje bi moglo i trebalo biti konkurentno. Kvalitetno visoko obrazovanje presudno je za one koji se žele prilagoditi brzim promjenama i potrebama koje zahtijeva trži&scaron;te rada.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Stoga, visoko obrazovanje treba naglasak staviti na razvijanje specifičnih vje&scaron;tina i sposobnosti jer danas se gotovo svi dru&scaron;tveni izazovi, i to na svim razinama povezuju s trži&scaron;tem rada i zahtjevima koje ono nameće, a neki od njih su inovativne ideje i inovativni ciljevi koji trebaju biti realni i mjerljivi. Tako da konkurentno znanje podrazumijeva mi&scaron;ljene, a ne naučene činjenice. Kod studenata treba potaknuti razvoj kritičkog mi&scaron;ljenja. Cilj obrazovanja treba biti pojedinac koji misli, a ne pojedinac koji se oslanja na ono &scaron;to je naučio jer informacije i činjenice koje smo naučili prije samo 10 godina zastarjele su.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Akademik Budin istaknuo je da inovativnost zauzima sredi&scaron;nje mjesto u europskim dokumentima razvoja do 2020., a dr. sc. Filetin nagla&scaron;ava da su ljudi glavni nositelji ideja i novih znanja strate&scaron;ka osnovica razvoja suvremenog dru&scaron;tva. Dakle, "intelektualni kapital" je ono &scaron;to razlikuje jedno od drugog dru&scaron;tva, a ujedno je i resurs koji je zapravo generator novih ideja i razvoja zajednice.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Stoga, Bosna i Hercegovina na putu u EU nedvojbeno treba mlade i obrazovane ljude. One koji žive i propagiraju unaprijed spomenute vrijednosti, koje oblikuju na&scaron;e pona&scaron;anje i odnos prema drugom i drugačijem.</p> <p>&nbsp;</p> <p><em><strong>Treći.ba</strong></em></p>//grude.com/Datoteke/Novosti/17-03-10-martinacorluka.jpgDEAN PELIĆ: Zaljubljujem se onda kada ne znaš što bi rekla ali me ipak ostaviš bez tekstahttp://grude.com/clanak/?i=2501325013Grude.com - klik u svijetWed, 08 Mar 2017 00:00:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=17-03-08-dean_pelic.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>"Ona nikad nije izgledala lijepo. Izgledala je poput umjetnosti, a umjetnost ni ne treba biti lijepa - treba te natjerati da osjećaš."<p>&nbsp;</p> <p><em><strong>Pi&scaron;e: Dean Pelić</strong></em><br /><em><strong>U kolumni: NJEGOVA STRANA PRIČE</strong></em></p> <p>&nbsp;</p> <p>Koga ti laže&scaron; Dean?! Zar stvarno misli&scaron; da će netko povjerovati da bi dečko poput tebe bio s curom koja nije prelijepa, koja nije mr&scaron;ava, koja nije bogata, koja nije poznata. Maže&scaron; oči glupačicama. &ndash; čitam jednu od poruka pristiglih u moj inbox. Nasmijem se. Opet. Naime, nije ovo prvi put da sam dobio takvo &scaron;to. Nije ni posljednji, vjerojatno. Nije ni bitno, uostalom. Ne poznaje&scaron; me. Sasvim dovoljan razlog da se ne moram pravdati. Tebi, nikad. Sebi, ponekad. Nasmijem se, jer dalje od istine nisi mogla biti.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Nedavno sam, jednoj od, kako je časopisi nazivaju, najljep&scaron;ih žena svijeta, rekao ne. Odlučio sam ne javljati joj se. Ne zvati je. Ne slu&scaron;ati ju. Prestati komunicirati. Dala si je odu&scaron;ka pa me izvrijeđala nekoliko puta, prije nego &scaron;to mi je poklopila slu&scaron;alicu. &Scaron;ta ti misli&scaron; tko si? Zna&scaron; li ti tko sam ja? Doviđenja, rekla je. Ja nisam odgovorio. Kada jednom odustanem, ne vraćam se. Ona je bila ta koja je nakon nekoliko dana opet rekla bok. Nisam odgovorio. &ndash; Ti nisi normalan. Zna&scaron; ti &scaron;ta bi neki dali da mogu biti s njom? &ndash; rekao mi je frend, aludirajući da sam puko. Glup si, Dean. Vjerojatno jesam. Poprilično sam siguran, da nekada jesam. Jo&scaron; sam vi&scaron;e siguran u to da me ne zanima. Ne zanima me &scaron;to bi taj netko kada bi mogao. Ne zanima me &scaron;to bi drugi. Ni tko taj netko je. Nikada me i nije zanimalo. Ne zanima me ni ako si najljep&scaron;a na svijetu. Najvi&scaron;e sam siguran, da nikada ni neće.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Jednom davno imao sam svoj tip cure: smeđa kosa do ramena, smeđe oči, visoka, vitka. Bang. Svi su znali: takve Dean voli. &ndash; Znala sam da će ti se ona svidjeti. Totalno je tvoj tip cure &ndash; rekla je Silvija kada sam je zamolio da me spoji s njenom frendicom. Svi su znali. Ja nisam proturječio. Istina, nije bilo te&scaron;ko pogoditi. Svi smo mi imali tip osobe koja nam se sviđa. I to je bilo u redu. No, gotovo uvijek taj smo tip određivali isključivo i jedino po izgledu. I to je bilo u redu. S obzirom na te godine. Past tense. Imali. Danas me takvi stvari nasmijavaju. Danas ne generaliziram vi&scaron;e. Danas vi&scaron;e nemam svoj tip. Barem ne onakav kakav sam imao nekada. Ne onakav baziran na povr&scaron;nosti. Vanj&scaron;tini. Isključivo na fizičkom izgledu. Isključivo na lijepom licu, dobrom tijelu i boji kose. Nekada bi me to privuklo. Samo i jedino to. Danas me to zainteresira. Navuče da to lijepo upoznam bolje. Jedino i samo to.</p> <p>&nbsp;</p> <p>A lijepo se uz mene vezalo stalno. Posao kojim se bavim uvijek je nekako smatran "lijepim", iako je upravo to lijepo uvijek bilo diskutabilno. Meni, barem. Okružen si lijepim curama gotovo svakodnevno. S brdo lijepih cura. I u početku ti je to zanimljivo. U početku ti laska. U početku si zadivljen. A onda ti to sve postane smije&scaron;no, jer počinje&scaron; razumjeti da je to sve samo prividno. Vanj&scaron;tina koja se glasom mijenja. Vanj&scaron;tina koja razgovorom dobiva neku drugu dimenziju. Vanj&scaron;tina koja i ostaje samo vanj&scaron;tina. Koja bi ti jo&scaron; uvijek bila zanimljiva da si ono &scaron;to nisi. Balavac koji pada na lijepe oči i slini za dobrim sisama. Balavac koji jo&scaron; uvijek nije shvatio da lijepo lice može&scaron; samo gledati. Balavac koji će tek shvatiti da je prerastao igre kojima se njegovi vr&scaron;njaci jo&scaron; uvijek igraju. I da to jo&scaron; uvijek traje. Kod nekih jo&scaron; i uvijek.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Ne čudi me da je zato te&scaron;ko shvatiti da ima i drugačijih. Da postoje oni koji ne vide prvo plave oči, plavu kosu, pune usne, velike sise, prćastu guzu i vitke noge. Da postoje oni koji to primijete, ali ne opterećuju se time, jer im to nije sve. Jer im to nije dovoljno. Jer znaju da ih to može jedino uzbuditi. Fizički. To je ionako najlak&scaron;e. To svaka može. Takve najlak&scaron;e impresioniraju. One lake. Mu&scaron;karce.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Ne i mene. Ne vi&scaron;e. Ne danas. Ne već odavno, da budem iskren. Daj mi intelektualno. Daj mi karakterno. Daj mi originalno. Daj mi domi&scaron;ljato. Ja nisam lak. Ja neću lagano. Daj mi da se zaljubim u tebe. Ne u tvoje tijelo. Daj mi da se zaljubim u tvoj um. U tvoje želje i strahove. U ono &scaron;to najvi&scaron;e želi&scaron; i ono čega se najvi&scaron;e boji&scaron;. U tvoje snove i ciljeve. U ono o čemu sanja&scaron;, a boji&scaron; se da ne izgubi&scaron;. Daj da se svađamo, jer ne mislimo isto dok istim pravcem hodamo. Da se mrzimo, jer se toliko jebeno volimo i ne možemo jedno bez drugog stajati. Kamo li postojati. A ne da se mrzimo, jer volimo druge. Daj da ne mogu prestati misliti o tome o čemu ti razmi&scaron;lja&scaron;. Da me tvoje riječi proganjaju cijeli dan. Da jedva čekam noć da legnem kraj tebe. Ne zato da spavamo zajedno, nego samo da zaspim kraj tebe. Daj da nam bude komplicirano, iako želimo jednostavno.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Meni ni&scaron;ta ne znači tvoja dugačka kosa, nova kratka suknja ili skupe cipele. Meni ni&scaron;ta ne govore tvoji ludi izlasci, ni koga poznaje&scaron; te zna&scaron; li nekog tko zna nekog. Ne zanima me ni tko je tvoj otac i sjedi li na mjestu direktora, voze li ga drugi ili on vozi druge. Ne zanima me tvoja ljepota i svi ostali koji istu lajkaju dok te zovu "draga". Meni ni&scaron;ta ne predstavlja broj tvojih kartica i brojevi na istim. Brojevi koje pokazuje vaga, brojevi koje pokazuje metar. Ima&scaron; li vi&scaron;ka ili manjka. Kila. Novaca, također. Gledaju li te s visine ili ti se dive. 160 ili 180. Svejedno mi je. Može&scaron; biti svima najljep&scaron;a, meni će&scaron; uvijek biti ista. I takva će&scaron; ostati.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Knjige koje čita&scaron; kada si već lagano pospana, pjesme koje slu&scaron;a&scaron; kada si tužna, filmovi koje gleda&scaron;, zbog kojih ti se svi smiju... One male, nebitne stvari koje radi&scaron; kada nitko ne gleda, a koje su jako bitne. Meni. Tvoje plave oči meni neće pomoći kada se ne osjećam dobro. Ne mogu mi skuhati čaj ni paziti na mene. S tvojim dobrim tijelom ne mogu razgovarati kada mi bude dosta svega, kada padnem i ne da mi se vi&scaron;e dalje. Ono mi ne može dati podr&scaron;ku. Ne onakvu kakva meni treba. Tvoje velike grudi neće me moći nasmijati kada me raspizde na poslu po sto i prvi put. Koga lažem, vjerojatno hoće. Ali, privremeno. A privremeno nije ne&scaron;to &scaron;to želim za sebe. Pa čak ni povremeno.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Zaljubljujem se u pamet. U jebeni karakter. U drugačije razmi&scaron;ljanje toliko slično mojem. Zaljubljujem se onda kada ne zna&scaron; &scaron;to bi rekla ali me ipak ostavi&scaron; bez teksta. Zaljubljujem se onda kada nisi dobra u kuhanju, ali ipak izvuče&scaron; fenomenalnu večeru da poželim jo&scaron;. Zaljubljujem se u tvoju energiju, u ono &scaron;to osjetim u trenutku kada sjedimo i &scaron;utimo. Ne jer moramo, nego zato jer želimo. Zato jer nam je odlično. Čak i u ti&scaron;ini. Zaljubljujem se onoga trenutka kada bi najrađe sjela i plakala, ali ipak stisne&scaron; zube, jer zna&scaron; da od plakanja nema koristi. Onoga trenutka kada sve vodi k tome da ćemo se posvađati, ali ti nekako uspije&scaron; stati i razmisliti. Ne, kako će&scaron; to rije&scaron;iti u svoju korist. Nego kako ćemo mi to rije&scaron;iti. U na&scaron;u korist. Zaljubljujem se onoga trenutka kada mi prilaze lijepe cure. Brdo lijepih cura. A kada mene za to nije briga, jer znam da ja imam najljep&scaron;u. Meni. Ne, njima. Ne, nekom. Ne, na svijetu. Meni.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Ali, to sam samo ja. Ja i dalje lažem.Tebi. Barem ti tako misli&scaron;. Ali, to sam samo ja. A, ja nisam jedini. Jo&scaron; nas je takvih. Ipak, te&scaron;ko će&scaron; nas naći. Te&scaron;ko dolazimo do izražaja upravo zbog onih drugih. Onih u prvom redu. Onih zbog kojih misli&scaron; da nema drugačijih. Onih lakih. Radi kojih i ti postaje&scaron; laka. Onih koji te vide, a ne čuju. Onih koji te i ne slu&scaron;aju. Pa mora&scaron; biti vidljiva. Pa radi&scaron; sve kako bi bila vidljiva. Pa kupuje&scaron; sve kako bi postala uočljiva. A ne zna&scaron; da si sasvim dovoljna. Nekom negdje daleko iza prvog reda. Tamo u sjeni. Gdje ti nije ni palo na pamet pogledati. Prije nego li si zaključila da svi traže isto. Tamo nekome tko te želi upoznati, a ne samo gledati. Čuti, a ne samo vidjeti. Voljeti, a ne samo lajkati.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Meni.&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Dean Pelić</strong><br /><strong>deanpelic.com</strong></p>//grude.com/Datoteke/Novosti/17-03-08-dean_pelic.jpgTvrtko Dolić za 7Dnevno: Progon hercegovačkih franjevaca već četiri desetljeća je fašizamhttp://grude.com/clanak/?i=2465324653Grude.com - klik u svijetSat, 18 Feb 2017 00:00:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=17-02-18-franjevci.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Kolumnist poznatog tjednika 7Dnevno Tvrtko Dolić ovih dana napisao je kritički tekst na sve što se događa u Katoličkoj crkvi i na što se, prema njegovim riječima, zatvara oči kroz burna razdoblja.<p>&nbsp;</p> <p>U kolumni se Dolić osvrnuo i na žestoki rat protiv Katoličke crkve, i napose protiv Crkve u Hrvata.</p> <p>&nbsp;</p> <p><span style="font-size: small;"><strong>7DNEVNO: Za&scaron;to je katolički papa napao katoličko Međugorje?</strong></span></p> <p style="text-align: right;"><span style="font-size: small;"><strong>Tvrtko Dolić</strong></span></p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>VATIKAN - U svakom slučaju, dogodilo se da u Rimu imamo dvojicu papa: Talijan Jorge Mario Bergoglio i umirovljeni Nijemac Joseph Alois Ratzinger. Imamo i dva isusovačka generala superior: Arturo Sosa iz Venezuele i umirovljeni &Scaron;panjolac Adolfo Nicol&aacute;s Pach&oacute;n. Hitlerov papa &ldquo;dragovoljno&rdquo; se povukao u mirovinu, bez Njegove volje, pa je zasjeo Musollinijev papa, papa mussoliman. Ratzinger je 2008. blagoslovio dolazak Pach&oacute;na na čelo Družbe Isusove. I jo&scaron; je izjavio da isusovci trebaju ostati vjerni svojoj izvornoj karizmi, odnosno svojoj autonomiji unutar Katoličke crkve. Isusovačka kongregacija korektno je uzvratila deklaracijom &ldquo;S novim žarom i novom snagom Družba Isusova odaziva se na poziv Bendikta XVI&rdquo;, u kojoj su isusovci potvrdili svoju vjernost Katoličkoj crkvi. </strong></p> <p>&nbsp;</p> <p>Kao &scaron;to su kod nas franjevci katolička sirotinjska opcija, na svjetskoj su razini u tome smislu značajniji isusovci. Pro&scaron;le je godine Pach&oacute;n odstupio poput Ratzingera, a general superior postao je Arturo Sosa iz Venezuele, prvi Amerikanac na čelu Družbe Isusove. Sosa je djelovao na venezuelansku povijest, jer se 1992. izborio da vlast pusti na slobodu Hugu Chaveza. Uskoro se Sosa uvjerio da Bog stoluje u Washingtonu, kako se danas naziva Čistili&scaron;te. Godine 1978. Sosa je napisao: &ldquo;Odnos između kristjanske vjere i ideologija dopu&scaron;ta nam da prihvatimo marksističku idealizaciju vjere, odnosno postojanje kristjana koji se istovremeno predstavljaju kao marksisti.&rdquo; Od koga Hrvati mogu očekivati korektnost? Isusovci su stoljećima bespo&scaron;tedno blaćeni, da bi najnovija saznanja pokazala kako nisu spaljivali žene u Srednjem vijeku, nego su progonili samozvane istjerivače zla. Kozmos i kozmogonija Katoličke crkve prilično su složeni, zapetljani, pravi gordijski čvor.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Komentirajući dolazak Donalda Trumpa na čelo SAD-a, Bergoglio je izjavio: &ldquo;Krize izazivaju strah, a mislim da je najočitiji primjer populizma Njemačka 1933. Ljudi u krizi traže identitet, pa se pojavio karizmatični vođa i obećao da će im vratiti njihov identitet.&rdquo;</p> <p>&nbsp;</p> <p>Za&scaron;to je papa Talijan potegao Hitlera, kada ima primjer svoga Mussolinija, koji je mar&scaron;irao petnaest godina prije Hitlera? Takav papa neće vratiti na&scaron;e okupirane župe u hijerarhiju Crkve u Hrvata, nego će jačati direktnu (talijansku) mrežu Vatikana. Istina, famozni isusovci oblikovali su modernu hrvatsku naciju. Prve gimnazije na hrvatskom jeziku podigli su isusovci. Prije vi&scaron;e stoljeća podržali su Hrvate da uz pomoć Hrvata zaustave prodor protestantizma prema Jadranu. Protestanti su ostali na hladnim morima. Hladni ljudi. Vrući rasisti. Nakon &scaron;to su Rim, Beč i Pe&scaron;ta zajednički podjarmili hrvatsku naciju, isusovci su krenuli drugim putem. Promi&scaron;ljali su da će jače osvije&scaron;tena hrvatska nacija biti veća smetnja i Turcima. Kada se 2013. prvi put na čelo Katoličke crkve probio isusovac, ispunio me veliki optimizam. Kao &scaron;to se veli, veličina nade je mjera razočaranja.</p> <p>&nbsp;</p> <p>&ldquo;Kada sam izabran za papu, proživio sam iskustvo dubokog spokoja&rdquo; &ndash; izjavio je Bergoglio.</p> <p>&nbsp;</p> <p>&ldquo;Postoji korupcija i u Vatikanu, ali sam spokojan.&rdquo;</p> <p>&nbsp;</p> <p>Kako kaže, kada uzme u ruku Bibliju, njegov spokoj raste. Papa Franjo drži da gubitak spokoja ne pomaže patnji u smislu nekakve kr&scaron;ćanske žrtve. Bergoglio želi biti posve suveren Božji namjesnik na zemlji, jedini paraklit, koji direktno prenosi Božje poruke. Vi&scaron;e od toga, želi prenositi Božje poruke kao svoje želje i direktive samom Kreatoru.</p> <p>&nbsp;</p> <p>&ldquo;Kada iskrsne neki problem, napi&scaron;em na papiru poruku svetom Josipu i stavim je pod ključ koji držim u svojoj sobi &ndash; kipić svetog Josipa koji spava na madracu od papirića. Zbog toga ja dobro spavam &ndash; to je Božji dar.&rdquo; I tako, spava spokojni Josip, spava spokojni Franjo, a u svijetu traje žestoki rat protiv Katoličke crkve, i napose protiv Crkve u Hrvata.</p> <p>&nbsp;</p> <p><span style="color: #ff9900;"><strong>Dva suđenja blaženom Stepincu</strong></span></p> <p>&nbsp;</p> <p>Bilo bi dobro da je papa spokojan dulje od &scaron;est sati dnevno, jer onda ne bi stigao posijati toliki nered. Ovako katolički papa nađe vremena i za svoj osobni pohod protiv katoličke Crkve u Hrvata. Nema toga na ovome svijetu tko se nije digao protiv Hrvata. Hrvatima o glavi rade i Hrvati. Ako je nekoga dopu&scaron;teno zlostavljati, onda na njega idu svi. Vi&scaron;e puta. Dogodio se fenomen dva suđenja na&scaron;em blaženom Alojziju Stepincu, za isti izmi&scaron;ljeni zločin. Prvo suđenje nadbiskupu Stepincu proveo je komunistički režim, a novo suđenje blaženom Stepincu prividno dolazi od kr&scaron;ćanskog socijalizma, kako zovu teologiju oslobođenja. Papa Franjo zapravo aplicira teologiju porobljavanja, napose za franjevačke župe. U oba slučaja sudovi i komisije nisu bili tu da ustanove Stepinčevu krivnju za bilo &scaron;to, nego je Stepinac morao dokazati svoju nevinost. Danas je to za blaženog Stepinca teža zadaća nego u vrijeme Tita, jer je Stepinac pokojni jo&scaron; od 1960. Da ponižavanje Stepinca i Hrvata bude potpuno, Bergoglio je u novi prijeki sud za Stepinca &ldquo;ekumenski&rdquo; pridodao predstavnike Srpske pravoslavne crkve. One iste &ldquo;kr&scaron;ćanske&rdquo; konfesija koja se priključuje svakoj agresiji na hrvatske zemlje.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Gordijski čvor konstitutivnih naroda u BiH papa Bergoglio rje&scaron;ava dodavanjem novih vezica, sve na tragu Mussolinijeovog prodora u BiH. Bergoglio je pustio glas da podržava treći hrvatski entitet u BiH, da za svoje &ldquo;ekumenske&rdquo; planove pridobije Hercegovce, ali realno vuče poteze na &scaron;tetu svih Hrvata. Ukidanje Herceg-Bosne bilo je te&scaron;ka pogre&scaron;ka. Već četiri desetljeća Vatikan se ne zalaže za nacionalna, državotvorna i vjerska prava Hrvata u BiH, nego poku&scaron;ava potisnuti hercegovačke franjevce. Zar to nije bolesno? Fa&scaron;istički! Očekivali smo da će papa koji se nazvao Franjo otvoreno priznati povijesni dug Katoličke crkve prema ilegalnom franjevačkom pastoralnom djelovanju za turske dominacije. Očekivali smo njegovu zahvalu na&scaron;im fratrima mučenicima. Kasnije su partizani, četnici i orjuna&scaron;i likvidirali stotine franjevačkih svećenika. Ni&scaron;ta od toga nije omelo Vatikan u njegovom pohodu na franjevačke župe u Hercegovini. U Grudama je narod uzvratio i kamenjem otjerao popove. U nekim hercegovačkim naseljima vjernici su zazidali vrata bogomolja.</p> <p>&nbsp;</p> <p><span style="color: #ff9900;"><strong>Roma contra Tramontuoso</strong></span></p> <p>&nbsp;</p> <p>Ba&scaron; na blagdan Gospe Lurdske, isusovac Bergoglio imenovao je var&scaron;avskog nadbiskupa Henryka Hosera za inkvizotora u Međugorju, gdje njegova zadaća nije otjerati vraga, nego Majku Božju, koja svojim dugim prebivanjem u Herceg-Bosni ru&scaron;i promet Lurda i drugih marijanskih sveti&scaron;ta. Možda je Gospa zatočena? Možda je ona zapravo jedna od mučenica iz Hude jame, koja se vratila u svoj zavičaj. Hoser pripada crkvenom redu palotinaca, sklonih misijama koje su zapravo zadaće vatikanske kurije. Mnoge svjetske metropole čekaju najmanju pukotinu u Gospinom kalendaru da proglase bogojavljenje, da pokrenu odgovarajući biznis, da sagrade kapele (financijskog) ozdravljenja i sve te hotele. Zapad se davno potrudio da gurne u drugi plan nekada&scaron;nje centralno marijansko sveti&scaron;te u na&scaron;oj Mariji Bistrici. Osobno sam imao priliku pogledati austrijsku snimku međugorskog ukazanja načinjenu ranih osamdesetih. Moj je dojam da je neka nadnaravna komunikacija zaista postojala. Te&scaron;ko je bilo namjestiti da djeca u istom djeliću sekunde podignu oči prema istoj prostornoj točki. I da onda naizmjenice, bez glasa, razgovoraju s nekom osobom &ndash; vidjeli ste pomicanje usana, izraz slu&scaron;anja sugovornika, i lice koje svojim osmijehom ili drugim izrazom prati razgovor.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Spokoj zaspalog paraklita remete vidioci iz Međugorja, koji dnevno komuniciraju s Majkom Božjom, a on papa mora se svaki put najaviti. I jo&scaron; uvijek nije primljen. Časopis La Civita Cattolica ovih dana objavljuje intervju s Bergogliom, koji ne sluti na dobro. &ldquo;Nije Gospa &scaron;efica po&scaron;tanskog ureda da svaki dan djeci &scaron;alje pismo&rdquo; &ndash; izjavio je Bergoglio, dodajući da nekakva pomodna &ldquo;Gospa superstar&rdquo; nije ona katolička. Ali, komunizam je formalno pao prije 26 godina. Tko je smetao Vatikanu da po&scaron;alje svoje inkvizitore u Međugorje jo&scaron; za Jugoslavije? I ne kao pohod na franjevačke župe! Bergoglio bi morao znati da je ljudska slabost prema životnoj komociji zahvatila i vidioce. Umjesto svakodnevnog hodanja na koljenima do Brda ukazanja, vidjelicama je zgodnije imati Gospu u vlastitom dnevnom boravku. A i Kraljici mira draže je da prestane taj ekstatični montanistički mazohizam.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong><span style="color: #ff9900;">Jesu li pedofili mučitelji ili mučenici?</span></strong></p> <p>&nbsp;</p> <p>Bergoglio iznosi procjenu da su od četiri zlostavljane osobe dvije budući zlostavljači. &ldquo;Sije se zlostavljanje u budućnost. Ako su svećenici ili redovnici uključeni u zlostavljanje, jasno je da vrag poni&scaron;tava Isusovo djelo. Ali budimo jasni: to je bolest.&rdquo; &Scaron;to Isus ima s tim? Bergoglio prezentira pedofile kao žrtve. Zar pedofilija nije zločin? Umjesto da žali žrtve i njihove obitelji, umjesto da za predatore traži o&scaron;tre sankcije unutar same Katoličke crkve, papa traži na&scaron;u sućut za najgore nasilnike. A pedofil je veće zlo nego &scaron;to se čini, jer evoluira u predatora na svim razinama. I obrnuto, svaki predator postaje pedofil. Među nižim i mlađim svećenstvom nema pedofilije &ndash; to je je &ldquo;bolest&rdquo; najvi&scaron;eg klera. Pedofil se brzo uspinje u svakoj hijerarhiji. Slično je u komplementarnom dru&scaron;tvu. Pedofile trebamo tražiti u Saboru, u vladi i ministarstvima, na sveučili&scaron;nim katedrama, u &ldquo;na&scaron;oj&rdquo; diplomaciji, u foteljama javnih poduzeća i gradskih uprava, na čelu političkih stranaka i različitih &ldquo;civilnih&rdquo; udruga. Bergoglio ipak napominje da Crkva treba biti oprezna kada prihvaća kandidate za redovnike. Ovdje ću dodati da bi u skladu s tezom 4/2 bilo pametno da Crkva u svoje redove ne prima osobe koje su u svome djetinjstvu zlostavljane. Tu dolazimo do problema ispovijedne tajne. Kako među mladićima prepoznati one koje ne privlači kristjanska misija nego celibat, to prokletstvo Katoličke crkve?</p> <p>&nbsp;</p> <p>Za&scaron;to Bergoglio zamućuje ono &scaron;to je razvidno? Naime, za nikoga ne možemo tvrditi da će u svojim poznim godinama postati pedofil. Bergoglio je izjavio kako u Vatikanu postoji &ldquo;gay lobby&rdquo;, a onda to relativizirao: &ldquo;Ako je neka osoba gay i traži Gospodina i ima dobru volju, tko sam ja da je sudim?&rdquo; Kardinal Raymond Burke dodao je svoju granicu: &ldquo;Suosjećati s homoseksualcima znači željeti da znaju istinu i da grje&scaron;ne čine izbjegavaju&rdquo;. Pometnju siju skretničari, koji se nesmetano lobistički udružuju, dok se aktivizam ili bilo kakvo udruživanje na hetero osnovi gleda kao diskriminacija. Živimo u dru&scaron;tvu obrnute diskriminacije. Koja je jezovito skupa i vodi u demografsku i civilizacijsku katastrofu. Neodgovorno je rađati i podizati djecu koju će nesmetano vrebati pedofili, homoseksualci, heteroseksualci, proroci ni&scaron;tavila, i kriminalci svih vrsta. Proizvedena je nedopustiva pometnja, civilizacijski kaos. Nekada su se homoseksualci skrivali, a danas se heteroseksualci predstavljaju kao homoseksualci da tako sačuvaju posao. Danas je hetero populacija postala manjina, ali ne uživa prednosti obrnute diskriminacije. Papa Franjo je spokojan jer je davno shvatio da se u Crkvu prirodno prelijevaju sve negativne dru&scaron;tvene pojave, da je to neizbježno, i da to vi&scaron;e ne može promijeniti niti Kreator.</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/17-02-18-franjevci.jpgTvrtko Milović za Dnevnik.ba: Prijedlog Biskupske konferencije je tako loš za Hrvate da nije čudo što ga podržava SDAhttp://grude.com/clanak/?i=2459424594Grude.com - klik u svijetTue, 14 Feb 2017 00:00:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=17-02-14-genjac.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Nakon vječnog Martina Raguža, bosanskohercegovački političar s najdužim stažom u aktivnoj politici Halid Genjac odlučio je prvi put u svojoj tridesetogodišnjoj političkoj karijeri učiniti konkretan politički potez: <p>&nbsp;</p> <p>Poslao je pismo Europskom parlamentu! Iako se ne čini kao mnogo u trideset godina, za vječnog podizača ruku ovo je značajan iskorak.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Pi&scaron;e: <em>Tvrtko Milović</em>, <a href="http://www.dnevnik.ba" target="_blank">Dnevnik.ba</a></strong></p> <p>&nbsp;</p> <p>Kao ni kolega Martin Raguž, ni Halid Genjac se u karijeri nije isticao s velikim izjavama i potezima. Obično je pratio &scaron;to stranka traži i ponavljao fraze u skladu s politikom. Ipak, pismom Parlamentu EU, Genjac je izbjegao Ragužovu sudbinu da karijeru zavr&scaron;i a da ni&scaron;ta bitno ne kaže.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Pi&scaron;i i nadaj se najboljem</strong></p> <p>&nbsp;</p> <p>Genjac je u pismu Europskom parlamentu učinio jedino &scaron;to bo&scaron;njački političari u ovom trenutku mogu &ndash; pisati i žaliti se na nepravdu. Bo&scaron;njačka politika, kako sam i ranije pisao, potpuno je nemoćna, i bez europskih (i drugih) saveznika. Ne postoji ozbiljan europski političar koji bi primio nekog bo&scaron;njačkog zastupnika i saslu&scaron;ao koji je stav Bo&scaron;njaka oko pripremljene rezolucije o Bosni i Hercegovini.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Tako su se Bo&scaron;njaci na&scaron;li u situaciji u kojoj su BH Hrvati proveli dvadeset godina &ndash; da pi&scaron;u pisma i nadaju se najboljem.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Pismo kao pismo, govoreći iz iskustva Hrvata u BiH, neće dati nikakve rezultate. Vjerojatno ga neće pročitati nitko dalje od tajnice.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Ipak, ono &scaron;to je Halid Genjac napisao, a kasnije potvrdio za jednu bo&scaron;njačku televiziju, jeste pozivanje na &bdquo;katoličku Crkvu u BiH&ldquo;. U TV intervjuu oti&scaron;ao je i korak dalje: Izjavio je da on i SDA podržavaju prijedlog Biskupske konferencije (očigledno BK smatra katoličkom Crkvom) i njihov prijedlog (pre)ustroja BiH.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Jeftina finta</strong></p> <p>&nbsp;</p> <p>Pozivanjem na katoličku Crkvu, Genjac poku&scaron;ava jeftino prodati fintu kako on eto, ne izlazi s prijedlogom bo&scaron;njačko-muslimanske zajednice, nego protiv hrvatskih prijedloga upotrebljava &ndash; katoličke. Kako tolerantno i multietnično od njega.<br />No, svojim blagim riječima i nevinim licem pravednika neće nikoga prevariti. Pozivanje na katoličku crkvu vi&scaron;estruko je proma&scaron;eno.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Prvo, katolička Crkva u BiH nema ni približan utjecaj na hrvatsku politiku u BiH kao &scaron;to to ima Islamska zajednica na bo&scaron;njačku. To &scaron;to katolička Crkva, u ovom slučaju Biskupska konferencija, ne&scaron;to predlaže, za hrvatske stranke, posebice HDZ BiH, ne znači ama ba&scaron; ni&scaron;ta. To je lako dokazati: BK je s prijedlogom iza&scaron;ao 2005. Do danas je HDZ BiH i HNS imao nekoliko ozbiljnih dokumenata koji se tiču ustroja BiH i nijedan od tih dokumenata uopće ne spominje prijedlog BK. Koliko je ozbiljan prijedlog BK, pokazuje i činjenica da ga ne zastupa ni jedna politička stranka Hrvata u BiH! Čak ni one koje nemaju ni jednog vijećnika.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Da zaključimo &ndash; prijedlog Biskupske konferencije za Hrvate je toliko lo&scaron;, da je prihvatljiv jedino za SDA.</p> <p>&nbsp;</p> <p>I odatle Genjčevo pozivanje na prijedlog BK.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Analiza prijedloga Biskupske konferencije</p> <p>&nbsp;</p> <p>Iako je sam prijedlog BK do sada nekoliko puta analiziran, za ovu potrebu možemo se malo osvrnuti na njegove osnovne nedostatke:</p> <p>&nbsp;</p> <p>&ndash; Prijedlog podrazumijeva regije koje bi bile određene svim parametrima osim etničkih. U situaciji u kojoj je Hrvata u BiH 15%, to znači da Hrvati ni u jednoj regiji ne bi imali većinu. S druge strane, Bo&scaron;njaci bi bili apsolutna većina u tri od pet regija, a Srbi relativna većina u jednoj, te značajan udio u jo&scaron; dvije.</p> <p>&nbsp;</p> <p>&ndash; BK predlaže da regije budu multietnične. Ovo je besmislen zahtjev jer je samo jedna mikroregija u ovom trenutku multietnična &ndash; Sredni&scaron;ja Bosna. Ostale regije mogu postati multietnične tek grubim ignoriranjem etničkog kriterija, &scaron;to je također etnički kriterij sam po sebi. Ukratko &ndash; administrativno mije&scaron;anje monoetničnih regija u multietničku regiju itekako je uzimanje etničkih kriterija u obzir.</p> <p>&nbsp;</p> <p>&ndash; BK predlaže da svaki narod u svakoj regiji ima najmanje 30% vlasti odnosno zastupljenosti. Kako bi ovo Hrvati u praksi ostvarili u banjalučkoj ili sarajevskoj regiji? Hrvata u banjalučkoj regiji, kako god je nacrtamo, neće biti vi&scaron;e od 1%. U sarajevskoj, čak i ako bi dijelovi sredi&scaron;nje Bosne bili u njoj, Hrvati ne mogu imati vi&scaron;e od 5%. U praksi bi opet Hrvate iz ovih regija birali drugi.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Toliko o politolo&scaron;kim sposobnostima Biskupa.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Naravno, biskupska konferencija nema nikakav politički legitimitet, pa je slobodna lupati &scaron;to god želi. Ali, bilo bi moralno (to je ono na &scaron;to se ljudi iz Crkve stalno pozivaju) da 12 godina nakon &scaron;to su vidjeli da od prijedloga nema ni&scaron;ta, naprave drugi. Bolji.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Nemogući zahtjevi s konkretnim ciljem</strong></p> <p>&nbsp;</p> <p>Ono &scaron;to je glavni problem prijedloga BK jeste činjenica da je on nemoguć teorijski i praktično. Protiv njega je cjelokupan hrvatski i srpski narod. I upravo zato &scaron;to je nemoguć, podržava ga SDA. Jer zastupanjem nemogućih zahtjeva zadržava se postojeće stanje, koje opet, gle čuda, ide na ruku Bo&scaron;njacima u njihovoj dominaciji nad 51 posto BiH.</p> <p>&nbsp;</p> <p>E da bi se zadržalo postojeće stanje, Genjac je pisao EU parlamentu. U kasnijem medijskom nastupu, naveo je tri sporne točke u nadolazećoj rezoluciji:</p> <p>1. Hrvatski parlamentarci se stavljaju u funkciju jednostrane i jedne politike u BiH.<br />2. EU nema nadležnost kada je u pitanju unutarnja struktura države BiH.<br />3. Europski parlamentarci imaju u vidu EU načela federalizma, a HDZ predlaže etničku federalizaciju.</p> <p>&nbsp;</p> <p><em><strong>Kratko ćemo o svakom Genjčevom problemu:</strong></em></p> <p>Prvo, hrvatski parlamentarci se i trebaju baviti (samo) hrvatskim problemima. Ako se bo&scaron;njački političari bave samo bo&scaron;njačkim problemima, onda je logično da se hrvatski bave hrvatskim. Na osnovu čega Genjac i bilo tko smatra da bi se Hrvati trebali baviti &bdquo;svačijim&ldquo; problemima!? Pro&scaron;lo je vrijeme Stjepana Mesića. To je potrebno shvatiti.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Drugo, EU zaista nema nadležnost nad unutarnjom strukturom BiH. Zbog toga rezolucija neće biti izvr&scaron;na, odnosno, neće imati nikakve pravne posljedice. Ali, Genjac svjesno zaboravlja da je BiH predala zahtjev za članstvom u tu istu EU. A svako članstvo ima svoje uvjete. Jedan od uvjeta, na užas Halida Genjca, bit će upravo usvajanje načela federalizma, koliko god mu se gadili.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Treće, famozna načela federalizma. Ono &scaron;to Genjac, SDA i ukupna bo&scaron;njačka politika uporno izjednačava jesu termini federalizacija i načela federalizma. To dvoje nije isto. Federacija uopće ne mora uvažavati načela federalizma, jednako kao &scaron;to se načela federalizma mogu po&scaron;tivati i u nefederalnim državama. Tu i jeste problem s BiH i FBIH. BiH je de facto konfederalna država, a FBiH je njena federalizirana konfederalna komponenta. Ipak, u FBiH ne važe načela federalizma jer Bo&scaron;njaci ne prihvaćaju zagarantirano pravo da Hrvati (kao federalna komponenta FBiH) biraju svoje predstavnika.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Socioekonomskim reformama protiv Bosne i Hercegovine</strong></p> <p>&nbsp;</p> <p>Tu dolazimo do posljednjeg dijela Genjčevog medijskog istupa. On naime izjavljuje da &bdquo;HDZ ide predaleko jer želi odrediti tko može birati hrvatskog a tko bo&scaron;njačkog člana Predsjedni&scaron;tva BiH.&ldquo;</p> <p>&nbsp;</p> <p>Nečuveno.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Vražji Hrvati bi da biraju svoje predstavnike!? Kako se samo usuđuju to tražiti prije provođenja &bdquo;socioekonomskih reformi&ldquo;!??</p> <p>&nbsp;</p> <p>Bo&scaron;njaci možda mogu čekati da se popravi &bdquo;ekonomsko stanje građana pa da onda razgovaramo o težim političkim pitanjima&ldquo;, ali Hrvati ne mogu. Stoga, traženje načela federalizma ide dalje. Do tad, od socioekoenomskih reformi nema ni&scaron;ta.</p> <p>&nbsp;</p> <p><em><strong>Tvrtko Milović/Dnevnik.ba</strong></em></p>//grude.com/Datoteke/Novosti/17-02-14-genjac.jpgPaula Tomić - VELJAČA – mjesec Životahttp://grude.com/clanak/?i=2451924519Grude.com - klik u svijetTue, 07 Feb 2017 00:00:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=17-02-07-brothers--520x245.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Kako vrijeme leti. Najbolje se to vidi od nedjelje do nedjelje. Tako brzo dođe i prođe. Evo nas već u veljači. Ove mi se godine VELJAČA otkriva u znaku ŽIVOTA. <p>Možda zato &scaron;to je ovo Marijanska godina, posvećena 100. obljetnici Gospinih ukazanja u Fatimi, pa nam zato Marija Bogorodica, nositeljica Božanskog života, Prvi tabernakul, &scaron;alje obilne milosti kako bi upoznali i spoznali tajnu Boga koji je Život i na&scaron;eg poslanja da taj život promičemo i &scaron;titimo na svim razinama. (usp.<strong> &bdquo;Ja sam prvi i posljednji i Živi! Mrtav bijah, a evo živim u vijeke vjekova te imam ključe Smrti i Podzemlja.&ldquo;</strong> (usp. Otk 1, 18).</p> <p>&nbsp;</p> <p>Interesantno je kako veljača i liturgijski započinje blagdanima koji promiču život. Započinje sa <strong>2. 02.</strong> blagdanom Svijećnice &ndash; Danom života i Danom posvećenog života. Zatim slijedi Tjedan braka kao dio međunarodne incijative Marriage Week International koja se svake godine odvija u vi&scaron;e od 26 zemalja Svijeta kako bi se od <strong>7. &ndash; 14. 02.</strong> održao niz događaja kojima bi se proslavio brak i osnažili parovi u svojem međusobnom savezu i predanosti. Zatim <strong>11. 02</strong> obilježavamo Gospu Lourdsku i Svjetski dan bolesnika. Nekako se po ovom blagdanu opet otkriva život i njegova punina i u bolesti i patnji ako su no&scaron;ene s vjerom.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>AKTUALNI PRIMJERI</strong><br />Borba za život, posebno pitanje prava na život začete, odnosno nerođene djece uvijek izazove pravu lavinu reakcija, razotkrije &bdquo;namisli mnogih srdaca&ldquo; i njihove spremnosti da dosljedno i do kraja ispovijedaju vjeru kojom se definiraju.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Najzornije je to bilo vidjeti ovih dana, točnije prvih 7 dana nakon &scaron;to je američki predsjednik Donald Trump preuzeo dužnost predsjednika Amerike. Ne ulazim u njegovu kompletnu politiku, njegove osobne izbore (nisam neki političar), ali mediji su vrlo malo ili zbilja negativno izvje&scaron;tavali o njegovim prvim i to prolife odlukama. Naime, on je odmah nakon inauguracije sa naslovne web stranice Bijele kuće dao maknuti sve LGTB linkove. Kandidirao je veliki broj ljudi u svoj predsjednički kabinet koji su prolife orijentacije ili pobornici tradicionalnog braka. Odmah je potpisao tzv. &bdquo;Mexico City Policy&ldquo; zakon koji obavezuje sve nevladine udruge koje primaju državni novac da odbace promoviranje ili izvođenje abortusa u inozemstvu. Među tim organizacijama je i Međunarodni savez Planned Parenthooda (jedna od najvećih svjetskih organizacija koja osigurava abortus) koja će ovim potezom izgubiti oko 20 posto svojih sredstava. Predsjednik Trump je također najavio i potpisivanje novih zakona koji zabranjuju abortus nakon 20. tjedna trudnoće, ukidanje financiranja federalnim novcem organizacije Planned Parenthood koja stoji iza mreže klinika za abortus kao i trgovine fetalnim organima u SAD-u, i preusmjeravanje tih novaca na ginekolo&scaron;ke klinike koje ne rade abortuse, potpunu zabranu financiranja abortusa novcima poreznih obveznika, te imenovanje prolife sudaca u Vrhovni sud.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Da li se vama ove informacije čine tužne ili sretne? Normalne ili nenormalne? Ukoliko imate i malo zdravog razuma, imalo Božjeg svijetla, normalne ljudske logike, osjećaja za naravno, istinito i ljudsko, mislim da se morate obradovati. I mislim da bi ove vijesti na TV ekranima trebale zvučati pozitivno. Kao neko svijetlo koje konačno razotkriva i započinje borbu protiv tame. Međutim, &scaron;to mi vidimo i čujemo iz na&scaron;ih medija??? Opće žalopojke, opće osuđivanje, etiketiranje, čak dotle da se sam predsjednik Trump progla&scaron;ava Hitlerom!!!</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>IZBOR ZA SMRT</strong><br />Himna koja se neprestano čuje u izjavama liberala i ljevičara u obrani njihovih nastranih stavova jest &bdquo;pravo na izbor&ldquo;! I to &bdquo;pravo&ldquo; postaje nedodirljivo kad se donose zakoni koji su protiv &bdquo;zdrave logike&ldquo; i prava na život nerođenog djeteta poput legalizacije prostitucije djeci mlađoj od 18 godina u Kaliforniji ili pretpostavkama vlada u Danskoj, Islandu i Nizozomskoj da je citiram: &bdquo;sindrom Down &ldquo;ozbiljna&rdquo; fetalna abnormalnost koja uzrokuje patnju obiteljima osoba sa sindromom Down&rdquo;.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Stoga je na Islandu već nekoliko godina sto posto (100%) djece s Downovim sindromom dijagnozom pobačeno. U Danskoj je taj broj 98 posto. Nizozemska ministrica zdravstva gospođa Schippers u vezi toga kaže: &lsquo;<strong>Ako sloboda izbora rezultira situacijom da se gotovo ne rađaju djeca s Down sindromom, dru&scaron;tvo to treba prihvatiti</strong>.&rsquo;</p> <p>&nbsp;</p> <p>Najnovija vijest takve vrste je da su britanski liječnici dobili naputak da ne koriste riječ &bdquo;majka&ldquo; pri oslovljavanju trudnica da tako ne bi povrijedili transrodne osobe. Nove smjernice izdane su od strane sindikata liječnika British Medical Association koja broji čak 160 000 britanskih liječnika. Tako će se od sada buduće majke koje nose svoje dijete pod srcem oslovljavati hladnim izrazom &bdquo;trudna osoba&ldquo; umjesto majka. Jedan od najvažnijih razloga koji se navodi kao obja&scaron;njenje za to je &bdquo;slavljenje različitosti&ldquo;!</p> <p>&nbsp;</p> <p>Iz dana u dan dakle vidimo kako se namjerno propagiraju sve LGTB udruge, sklonosti i nastranosti, kako se forsiraju transrodna djeca, a oni filmovi koji o svemu bolesnom kao o normalnom govore, obično odnose nagrade na filmskim festivalima.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>FILM JO&Scaron;KA MARU&Scaron;IĆA &bdquo;Za&scaron;to su do&scaron;li vlakom?&ldquo;</strong><br />Upravo je ovo iskustvo zadržavanja u &bdquo;bunkeru&ldquo;, osuđivanja i neuvr&scaron;tavanja na filmske festivale imao najnoviji (napravljen jo&scaron; 2015. godine) animirani film na&scaron;eg poznatog karikaturista i autora animiranih filmova Jo&scaron;ka Maru&scaron;ića &bdquo;Za&scaron;to su do&scaron;li vlakom? U ovom crtiću autor na umjetnički i etički način (ne vjerski) progovara o temi abortusa. O tome kaže: &bdquo;Ovim filmom htio sam napraviti ono &scaron;to činim i svojim političkim karikaturama &ndash; obratiti se svojim neistomi&scaron;ljenicima. Obratiti se ljudima koji su inteligentni i logični, potaknuti ih neka zbroje dva i dva, pa da pomalo uklone svoje zablude.&ldquo; Ključni poticaj, kaže autor, je bio kad je pročitao informaciju da se u Hrvatskoj 2014. godine prvi put rodilo ispod 40 000 djece, a da se istovremeno napravilo tri puta vi&scaron;e (legalnih) abortusa. I film u biti prikazuje fiktivnu situaciju u kojoj sva abortirana djeca, jedne nedjelje, nenadano dolaze na ručak, igru i druženje sa svojim obiteljima. Oni zapravo popunjavaju isprazne živote svojih nesuđenih roditelja, sebične igre svojih nesuđenih braće i sestara, popunjavaju prazne ulice, dječja igrali&scaron;ta, &scaron;kolske klupe&hellip; popunjavaju i javne prostore jer koliko se abortiranih genijalaca i talentirane djece krije među tim &bdquo;ružnjikavim&ldquo; iskidanim tijelima abortirane djece. Ne tražeći ni&scaron;ta, opet nenadano odlaze, ostavljajući ovaj svijet u svojim prazninama, samoćama i otuđenostima na koje se &bdquo;osudio&ldquo; abortirajući sve oni koji su mogli ispuniti na&scaron;e živote, na&scaron;e obitelji, ulice i zemlje.</p> <p>Film se od prije nekoliko dana može pogledati na internetu, na web stranici BITNO.NET; a tamo se može pročitati i vrlo poučan razgovor sa samim autorom.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>ODLUKA ZA ŽIVOT</strong><br />I dok svijet nastavlja svoju bespo&scaron;tednu bitku stvaranja kulture smrti (primjer najnovijeg kontroverznog Berlinskog sajma koji će se održati 18. i 19. veljače, na kojem će parovi koji ne mogu začeti, kao i istospolni parovi, moći dobiti informacije od različitih svjetskih klinika za oplodnju o doniranju jaja&scaron;ca i surogat majčinstvu.), na nama vjernicima je da ustrajemo s Blaženom Djevicom Marijom Bogorodicom u borbi za kulturu života. Gospa tu borbu za život u najnovijoj poruci Mirjani naziva ŽIVO EVANĐELJE. Živo Evanđelje su po Gospi osobe koje žive u nastojanju da svaki dan svog života prikažu njenom Sinu. Oni koji poku&scaron;avaju svakodnevno živjeti s Isusom. Oni koje se mole i žrtvuju. Gospa nam kaže da je taj život &bdquo;živog evanđelja&ldquo; jedina nada i jedini put ka vječnom Životu. Zato &bdquo;ojačajte koljena klecava&ldquo;, i u ovom mjesecu veljači, mjesecu života, SRCEM MOLITE i DJELIMA POKAZIJTE LJUBAV NJEZINOG SINA! (usp. poruka 2. veljače 2017.) Gospa je s nama i kaže da ima nade!</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/17-02-07-brothers--520x245.jpgČitatelj ABCportala: Umjesto u radare trebalo je ulagati u ceste: Namjerno su napravljene neadekvatno...http://grude.com/clanak/?i=2447324473Grude.com - klik u svijetThu, 02 Feb 2017 00:00:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=17-02-02-nesreca.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Na redakcijski mail ABCportala stigao je jedan zanimljiv osvrt jednog Širokobriježanina u vezi kvalitete cesta ali i postavljanju desetaka radara na području Zapadnohercegovačke županije.<p>&nbsp;</p> <p>Nakon svake, pa i najmanje ki&scaron;e svjedoci smo potpunog prometnog kolapsa i brojnih prometnih nesreća. Dana&scaron;nja prometna nesreća na Međinama je nažalost samo jedan od sve če&scaron;ćih prizora. Većina nas ima i vlastito iskustvo o&scaron;tećenja auta ili zdravlja. Županijska policija je odlučila potro&scaron;iti velika sredstva za radare i nadzorne kamare a vozači koji plaćaju &scaron;tetu na vozilima od sada će če&scaron;će plaćati i kazne. To je jo&scaron; jedan udar na vozače kojima nije omogućen ni osnovni nivo sigurnosti na cestama. Radari neće smanjiti broj prometnih nesreća jer uzroci nesreća su prije svega lo&scaron;a kvaliteta cesta i lo&scaron;a ostala prometna infrastruktura. Mislim da ne postoji nitko tko nije primijetio da su na&scaron;e lokalne ceste i gotovo sve magistralne, od različitog materijala nego npr ceste u Europi, Hrvatskoj pa čak i neke na&scaron;e ceste kao npr. cesta Mostar - Sarajevo.</p> <p>&nbsp;</p> <p>O čemu se zapravo radi? Na&scaron;e ceste su napravljene od na&scaron;eg kamena, kalcijevog karbonata. Kalcijev karbonat jo&scaron; se naziva i krečnjak ili vapnenac i na Moshovoj ljestvici tvrdoće je za čak oko dva stupnja mek&scaron;i od granitnih minerala od kojih se prave ceste svagdje osim u nas. Uz to &scaron;t je mek, kalcijev karbonat je topiv u ki&scaron;nici, tako da možemo nakon prve ki&scaron;e primijetiti kako je cesta posebno skliska. Nije čudo da na tako glatkoj i klizavoj cesti gume slabo prijanu i lako proklizavaju.</p> <p>&nbsp;</p> <p>To je najuočljivije na na&scaron;e dvije najprometnije strane u gradu; Kruninoj i Puringajskoj. Odatle i anegdota (istinita!) da vozači kad pođu uz ove uzbrdice po ki&scaron;nom vremenu mole Boga da vozilo ispred njih ne stane do vrha. Bilo kako bilo, kalcijev pijesak nam je najdostupniji i najjeftiniji pijesak pa je zbog toga jedini pijesak od kojeg se u nas prave ceste. Čak ni za dvije navedene strane se nije moglo naći normalnog pijeska za par stotina metara asfalta. Mene kao prosječnog korisnika cesta u na&scaron;oj županiji zanima ne bi li se sigurnost prometa vi&scaron;e povećala da je postavljeno nekoliko radara manje a da su ta sredstva uložena u granitni pijesak kao materijal za izgradnju normalnih cesta na kojima nećemo riskirati glavu svaki put kad padne ki&scaron;a. Ovo pitanje adresiram na institucije koje su nadležne izgradnji i održavanju prometne infrastrukture i sigurnosti u prometu. Tko će vozačima nadoknaditi &scaron;tetu koja je uzrokovana zbog namjerno neadekvatno napravljenih cesta?</p> <p>&nbsp;</p> <p><a href="http://www.abcportal.info" target="_blank"><em><strong>Abcportal.info</strong></em></a></p>//grude.com/Datoteke/Novosti/17-02-02-nesreca.jpgBiH: Država u kojoj će vas prije uhititi zbog duhana nego zbog drogehttp://grude.com/clanak/?i=2439524395Grude.com - klik u svijetFri, 27 Jan 2017 00:00:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=17-01-27-duhan.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Uhićenja SIPA-e uglavnom su spektakularna, puna filmskog scenarija u sebi. Specijalci izgledaju moćno dok rade svoj posao, dobro uvježbano i profesionalno, i tu se uistinu nema što reći.<p><br /><br /><br />Ali, sve je vi&scaron;e stav javnosti da su to prvenstveno predstave za javnost. Nagla&scaron;avati spektakl prilikom uhićenja ljudi koji proizvode i prodaju duhan je u najmanju ruku jako smije&scaron;no, a to se sve če&scaron;će događa.</p> <p><br /><br />Duhan je othranio Hercegovinu u najtežim vremenima i onda su odjednom nalogodavci uhićenja jer sve počinje od glave, ili njihovi prethodnici na čelu države, krenuli uni&scaron;tavati duhanske stanice. Umjesto sigurne prodaje, ljudi su morali prodavati na crno da bi preživjeli.</p> <p><br /><br />Uvođenjem akciza na cigarete u BiH počeli su že&scaron;ći udari na duhansku industriju. Kao žandari u najgorim danima, počelo se proganjati one koji proizvode duhan. Ne treba tu kriviti SIPA-u i policiju jer oni samo izvr&scaron;avaju ono &scaron;to im se naredi. Država, naravno, živi od cigareta, a kako su uspjeli upropastiti sve duhanske stanice, onda se moralo udariti na konkurenciju, one koji sade i prodaju duhan, a kojima nisu nametnute akcize. Ljudima se nije ni ponudila alternativa. Umjesto da se tvornicama duhana naredilo da otkupljuju duhan od bh. proizvođača, dala im se prilika da otkupljuju kako hoće i &scaron;to hoće. Uglavnom, provjereno je da od tvornica duhana u BiH domaći proizvođači ne mogu živjeti. Proizvođače duhana država je ostavila prepu&scaron;tene same sebi.</p> <p><br /><br />A dok se ubire novac od akciza državi je dobro.</p> <p><br />Ovih dana, građani se pitaju za&scaron;to se hapsi proizvođače duhana dok dileri slobodno &scaron;etaju ulicama. Čak su i ugledni građani, naslikavaju se po dru&scaron;tvenim mrežama, svjesni da im zakon ni&scaron;ta ne može. Razlog je vjerojatno &scaron;to država od tog nema koristi. Vjerojatno, da se marihuana legalizira i da se uvedu akcize na marihuanu sigurno bi se hapsilo i one koji konkuriraju državi. Ovako, nema potrebe za tim, jo&scaron; ako netko od dilera podmaže nekog u sustavu, onda je puna &scaron;aka brade.</p> <p><br /><br />Blago državi kojoj su duvandžije najveći problem...</p> <p>&nbsp;</p> <p><em><strong>Glava/Grude.com</strong></em></p>//grude.com/Datoteke/Novosti/17-01-27-duhan.jpgPAULA TOMIĆ - Uz svaki 13. u mjesecu - MILOSNI DANhttp://grude.com/clanak/?i=2419924199Grude.com - klik u svijetThu, 12 Jan 2017 00:00:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=17-01-12-crkva_i_kip.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Nalazimo se u godini u kojoj se obilježava Stota obljetnica Gospinih ukazanja u Fatimi. Stoga cijelu ovu godinu možemo smatrati posebno MILOSNOM GODINOM jer će se Presvetoj Djevici – Gospi od Krunice na poseban način klanjati i štovati je sav vjernički i Nebeski puk.<p>Prema kr&scaron;ćanskom učenju BOŽJA MILOST odnosi se na vrhovnu naklonost Boga čovječanstvu, posebno u pogledu spasenja nezavisno od činjenja dobrih djela, stjecanja zasluga ili dokazane dobrote. Svojom žrtvom na križu, Isus je otplatio na&scaron; dug i otvorio mogućnost da put spasenja ipak postane dostupan ljudima. MILOST je dakle besplatan Božji dar koji nam pruža bez razmatranja na&scaron;ih zasluga. Svaki dan iznova Bog na nas izlijeva svoju MILOST. Ukoliko hodamo u vjeri povezani sa katoličkom Crkvom: proslavljenom (Svecima), vojujućom(svim pravednicima na zemlji) i trpećom (du&scaron;ama u čistili&scaron;tu), možemo iskusiti kako svaki dan, bilo po zagovoru pripadajućeg sveca, bilo po liturgijskom vremenu u kojem se nalazi, bilo po tome da li je svagdan ili nedjelja, donosi neku novu, posebnu, za taj dan pohranjenu MILOST.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Gospa se u Fatimi ukazala 6 puta i to uvijek u određeni dan: 13. dan u mjesecu. Stoga je taj 13. dan u mjesecu ostao kao DAN NA POSEBAN NAČIN POSVEĆEN MARIJI. Oni koji vjeruju u ukazanja u Međugorju, također žive i svaki 25. dan u mjesecu kao DAN POSVEĆEN GOSPI. Dani 13. i 25. u mjesecu stoga su dani posebne Marijine blizine i milosti. Probajte malo svjesnije obratiti pažnju na to, i vidjet ćete kako vas Božji Duh posebno kroz te dane vodi bliže Marijinom Bezgrje&scaron;nom srcu. Najče&scaron;će kroz borbu s napastima!</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Povezanost Međugorja i Fatime</strong></p> <p>&nbsp;</p> <p>Gospa je ovdje u Međugorju u poruci od 25. 08. 1999. povezala Međugorje sa svojim ukazanjima u Fatimi: &bdquo;&hellip;Zato vas sve pozivam, draga djeco, da molite i postite jo&scaron; jače (&hellip;) tako da se s va&scaron;om pomoći ostvari sve &scaron;to ja želim ostvariti preko tajna koje sam započela u Fatimi.&ldquo; Uz ovu poveznicu, postoje jo&scaron; neke zanimljivosti koje spajaju ova dva poziva na molitvu, pokoru i prikazivanje Bogu vlastitog života za spasenje du&scaron;a i svijeta.</p> <p>&nbsp;</p> <p>1.) Prvo Gospino ukazanje u Fatimi bilo je 13. svibnja 1917. Istovremeno po crkvama u svijetu čitalo se pismo pape Benedikta XV &bdquo;Ponizna službenica Gospodnja&ldquo; u kojem se Papa javno obraćao Isusovoj Majci da zaustavi rat (I svj. rat) i zahtijevao da se po cijelom svijetu organiziraju molitvene akcije za mir na čelu s dječicom. U istom dokumentu naređuje se da se zaziv &bdquo;KRALJICE MIRA, MOLI ZA NAS&ldquo; &ndash; i službeno uvrsti u Gospine litanije.<br />Svi znamo da se Gospa u Međugorju ukazala ba&scaron; pod imenom KRALJICA MIRA!</p> <p>&nbsp;</p> <p>2.) Prema svjedočanstvu malih vidjelaca Gospa im se ukazala iznad &bdquo;HRASTA CRNIKE visokog oko 1 m.&ldquo; (usporedi hr. wikipedia.org). Interesantno je da je ta vrsta hrasta: Hrast crnika,česvina ili česmina zapravo autohtona vrsta u Hrvatskoj. Raste u Dalmaciji, Istri i na otocima Hrvatskog primorja.<br />Svi znamo da je ovaj dio Hercegovine po klimi, tlu i skoro svemu ostalom zapravo dio primorskog zaleđa Hrvatske.</p> <p>&nbsp;</p> <p>3.) Mjesto na kojem su se dogodila ukazanja pokraj Portugalskog grada Fatime bilo je jedno polje koje je pripadalo obitelji Lucije vidjelice. Zove se Cova da Iria ili prevedeno na hrvatski Irenina uvala. Ako potražimo etimologiju imena IRENA vidjet ćemo da Ime Irena dolazi od grčkog imena Eir&eacute;ne. Po grčkoj mitologiji, ona je božica mira, kći Zeusa i Temide, najmlađa Hora. Grčka riječ eir&eacute;ne znači mir.<br />I ovdje nas dakle ime samog mjesta ukazanja upućuje na MIR, prvotnu poruku koju je Gospa u Međugorju već trećeg dana ukazanja 26. lipnja 1981. izgovorila Mariji Pavlović: "Mir, mir, mir - i samo mir!" Iza nje je bio križ. Uz to je kroz plač dvaput ponovila: "Mir mora zavladati između čovjeka i Boga, a i između ljudi! ":</p> <p>&nbsp;</p> <p>Nemojmo neodgovorno dopustiti da nam poklonjeni dani ove nove godine, kao i sve milosti određene za njih, procure kroz srce poput pijeska kroz prste, neostavljajući plodove za vječnost. Utecimo se posebno na&scaron;oj Kraljici Mira, barem u njezine dane, u molitvi krunice za ovaj tako željeni mir u srcima i mir u cijelome svijetu.</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/17-01-12-crkva_i_kip.jpgKomentar Zorana Krešića: Između tuge 
i slavlja samo je jedan trenutak. usporimo! http://grude.com/clanak/?i=2406024060Grude.com - klik u svijetMon, 02 Jan 2017 00:00:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=17-01-02-brzina.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>U moru dobrih vijesti, čarobnih dočeka Nove godine s nevjerojatnim vatrometima i doživljajima mnogih, uz isticanje puno dobrih želja i nadanja...<p>&nbsp;</p> <p>...za obitelji Damjanović, Dominović, Bukvić, Marjanović ova Nova godina trajno će se i bolno urezati u memoriju...</p> <p>&nbsp;</p> <p>Kao i brojne druge njima bliske obitelji u novogodi&scaron;njoj noći očekivale su poruke sreće i dobrih želja, a među prvim pozivima i porukama bio je onaj koji im je dojavio o te&scaron;koj obiteljskoj tragediji. Nema ih vi&scaron;e, napustili su ovaj svijet. Najprije su se od posljedica curenja plina ugu&scaron;ile dvije djevojke u Posavini, a onda u novogodi&scaron;njoj noći u prometnoj nesreći južno od Mostara stradali supružnici Bukvić. Svaki prerani odlazak posebno je težak, a osobito kada se dogodi kao posljedica ljudske nepažnje i sa stotinama pitanja na koje nikada njihovi najbliži vi&scaron;e neće dobiti odgovor. U potrazi za boljom srećom, radnim mjestom i osiguravanjem egzistencije, nakon povratka iz Beča, stradale su dvije djevojke u Ora&scaron;ju. Umorne, vjerojatno od puta, ugu&scaron;io ih je plin iz peći. Obiteljski par Bukvić iz Mostara nestao je iz života njihova maloga sina i drugih članova obitelji nakon trenutka nepažnje. 
Oba ova slučaja velika su opomena iz koje brojni, nažalost, opet neće pronaći i proučiti životne lekcije koje se ponavljaju kao na traci. Najprije je to povezano s vrlo čestim i tragičnim prometnim nesrećama koje su poslije rata u BiH usmrtile i unesrećile golemi broj ljudi. Bh. prometnice su u vrlo lo&scaron;em stanju, broj vozila i vozača se stalno povećava, sve se manje po&scaron;tuju propisi, ograničenja i konzumira se alkohol. Samo u 2015. godini poginulo je 250 osoba i taj broj se nije bitnije promijenio ni u 2016. godini za koju se tek zbrajaju statistike crne kronike. I upravo se najteže nesreće događaju u vrijeme slavlja, opu&scaron;tanja, pokoje kapljice vi&scaron;e. U trenutku se ru&scaron;i cijeli svijet, uni&scaron;tavaju se cijele obitelji, sve &scaron;to su sanjali. Kako bismo to spriječili, zato je bolje da danas svi sami sebe upitamo mogu li ja biti sljedeći i opustimo papučicu na gasu ili općenito usporimo u životu...</p> <p>&nbsp;</p> <p><em><strong>Zoran Kre&scaron;ić/Večernji list</strong></em></p>//grude.com/Datoteke/Novosti/17-01-02-brzina.jpgFra Vine Ledušić: Kad zaspemo u tuđini, duša se povija po brdima i poljanama doma...http://grude.com/clanak/?i=2403624036Grude.com - klik u svijetSat, 31 Dec 2016 00:00:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=16-12-31-ceznja.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Na mome balkonu gori velika svijeća. Čekamo Ga. Mnogi se nisu nikad adaptirali. Viđam ih često. <p>&nbsp;</p> <p><em><strong>FRA VINE LEDU&Scaron;IĆ : BOŽIĆ U TUĐINI - NAIZGLED OBIČNA SVIJEĆA</strong> </em></p> <p>&nbsp;</p> <p>Piju mi svaku riječ. U njoj čuju majku, oca, djeda&hellip; izgubljeni mir. Zajedno smo na zornicama. Grad se pretvara u festival svjetla i obilja.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Čekamo Ga. Pričaju mi o snovima. Molim ih da poslože stvarnost. Nose ponekad nepotrebne terete. Na&scaron;i su na&scaron;ima i ovdje često najgori. Pomažem im da oprostimo. Sekiraju se oko nekretnina dolje na moru. Molim ih da mole za 5 000 ovogodi&scaron;njih utopljenika malo niže od njihovog mora. Djeca im se udaju za nevjeru. Ne nalazim riječi utjehe.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Proklinju i blagoslivlju dan kad su ovdje do&scaron;li. Molim ih da blagoslivlju. Boje se svega i svačega&hellip; izbjeglica, Trumpa, Asada i Putina. Pričam im da je život prekratak za strahovanja. Zurich je siguran grad. Pariz i Hollywood nas nisu dovoljno uvjerili. Jedina sigurnost je u Njemu, kad se rodi&hellip;</p> <p>&nbsp;</p> <p>Neki dan sam Ga vidio kako se rađa na izlazu iz tunela. Stvorila se velika kolona automobila i nitko nije nervozno trubio. Zaustavila se mlađa gospođa prva i pomogla povrijeđenom golubu da se skloni s ceste&hellip; U mojoj ulici se rodio jer je ograničenje trideset i nitko ne vozi vi&scaron;e od ograničenog. Pedeset je vozačka... Osamdeset zatvor&hellip; Djeca ne ginu. Rodio se neki dan kad me je kolega &Scaron;vicarac zamolio da zaklada otkupi moje tri &ldquo;&scaron;krabotine&rdquo; za &ldquo;plačljive&rdquo; svote kako bi pomogli centru za liječenje multipleks skleroze. Rodio se neki dan kad se ionako pogrbljeni stariji gospodin sageo do poda i pokupio papirić s ulice&hellip; (koji je vrlo vjerojatno bacio netko iz na&scaron;e prve klupe&hellip;)</p> <p>&nbsp;</p> <p>Prepoznao sam Ga i u uglađenoj bakici koja je, bez prevelikog razmi&scaron;ljanja, bučnome vozaču bijesnih kola, da oprostite, pokazala srednji prst. Prepoznam Ga u ljudima koji mi u prolazu uljudno i nenametljivo kazu &ldquo;Gruezi&rdquo;. Kad shvate u trgovini da njihov dijalekt ne razumim i počmu mi na njemackom predano obja&scaron;njavati kao rođenom djetetu.(A ja tutkum oped ne skontam.)</p> <p>&nbsp;</p> <p>Kada mi profesorica Sina deset puta ponavlja sve lijepe stvari koje je ljetos doživjela dolje u Splitu, a samo jednom negativne. Zbog kojih bi se ja najradije kod kuće udaro tavom po glavi. (A mogao sam joj reći da sam rođen s druge strane granice&hellip;) Kad me prijatelj Halid zove dva dana prije Božića i čestita u strahu da ne bi okasnio. Kad se na ponoći zapjevaju na&scaron;e božićne pjesme, a oči bljesnu jače od lampica na boru.</p> <p>&nbsp;</p> <p>I rađa se nas Božić na puno mjesta. Tamo gdje vidimo dobro, poniznost, iskrenost, čovječnost, ljubav&hellip; Gdje vidimo ono čemu su nas nasi djedovi učili prije nego smo oti&scaron;li davno&hellip; Ili nedavno&hellip; Ali kad zaspemo ili na trenutak zastanemo&hellip; du&scaron;a nam se povija sa svakom vlasi trave po duvanjskim brdima i poljanama&hellip; Miri&scaron;e prostrtu slamu po podu, na Badnjak&hellip; Oslu&scaron;kuje zvižduk zimske bure u granama jasena&hellip; Kroz rupicu na ploči staroga &scaron;poreta traži mali plamen koji pucketa kroz noć&hellip; I ba&scaron; zbog toga na mome balkonu jos uvijek gori jedna velika svijeća.</p> <p>&nbsp;</p> <p><em><strong>www-tomislavnews.com/ Fra Vine Ledu&scaron;ić</strong></em></p>//grude.com/Datoteke/Novosti/16-12-31-ceznja.jpgPaula Tomić - BOŽANSKO DIJETE PRED NAMA I U NAMAhttp://grude.com/clanak/?i=1399713997Grude.com - klik u svijetWed, 28 Dec 2016 00:00:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=16-12-28-beba_isus.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Naša vjera i Gospa pred nas stavljaju Isusa u obliku DJETETA! Zašto djeteta? Zato što je dijete bespomoćno, lomljivo, potrebito njege, pažnje, ljubavi, brige… <p>Kao i svake godine na Božić, Gospa se ukazala vidjelici Mariji Pavlović s malim Isusom u rukama. Ona je to ovako opisala: &bdquo;Kad Gospa dođe s novorođenim Isusom u naručju, kao da se Ona izgubi: s ovim svojim stavom, želi nam poručiti kako trebamo staviti Njega u sredi&scaron;te na&scaron;eg života.&ldquo; (Marija Pavlović za Radio Mariu, 25. 12. 2014.)</p> <p>&nbsp;</p> <p>I upravo je to Božićna slika koju nam ovaj svijet tako uporno želi oduzeti, poturajući nam sve prisutnijeg Djeda Mraza ili Djeda Božićnjaka, sobove, snjegoviće, poklone i girlande&hellip; Barem mi katolici ne bi smjeli zaboraviti &scaron;to zaista slavimo na Božić: ISUSOV rođendan! Vječna Riječ, pravi Bog, toliko je osiroma&scaron;io samoga sebe, da je iz ljubavi prema nama ljudima, kako bi nama povratio božansko sinovstvo; uzeo na&scaron;e smrtno tijelo, postao čovjekom sa svim granicama i smrtno&scaron;ću. Nisam nikada razmi&scaron;ljala kolika je to bila žrtva, dok nisam negdje pročitala kako bi to bilo otprilike kao da se ja, čovjek: sa svom svojom snagom, pameću i mogućnostima, odlučim roditi kao mrav, kako bih spasila mrave od neke velike opasnosti. I zamislite sebe da odjedanput postanete nemoćna ličinka mrava&hellip; da izgubite svu svoju veličinu i sposobnosti, da se tako ograničite u malenost i slaba&scaron;nost!!! Mene osobno hvata strah! Pa sad probajte usporediti barem donekle, koliko je to Bog sebe oplijenio da bi postao jedan od nas!?? Kolika je to bila žrtva, hrabrost i ljubav!</p> <p>&nbsp;</p> <p>Na&scaron;a vjera i Gospa pred nas stavljaju Isusa u obliku DJETETA! Za&scaron;to djeteta? Zato &scaron;to je dijete bespomoćno, lomljivo, potrebito njege, pažnje, ljubavi, brige&hellip; Dijete nas uči kakav bi trebao biti na&scaron; odnos prema Isusu nadalje, kroz cijelu godinu &ndash; odnos prepun brižnosti. Kao &scaron;to se brinemo i trudimo oko djeteta, tako bi se trebali brinuti, truditi, skrbiti oko Božanskog života u nama, o na&scaron;oj vjeri, o na&scaron;oj du&scaron;i&hellip; I kao &scaron;to je dijete potrebno hraniti, vježbati, učiti&hellip; tako i na&scaron; duhovni život treba duhovnu hranu, vježbu, spoznaje&hellip; Dijete Isus u nama, ba&scaron; poput pravog djeteta, traži na&scaron; angažman, traži umiranje sebičnim prohtjevima, komotnostima, životu koji ima&scaron; samo za sebe&hellip;</p> <p>&nbsp;</p> <p>Ba&scaron; kao &scaron;to u stvarnosti kad dobije&scaron; dijete to promjeni tvoj život i tvoje poglede, prioritete i mogućnosti &ndash; tako i dijete Isus u tebi želi da te promjeni. I kao &scaron;to te vlastito dijete &bdquo;tjera&ldquo; da &bdquo;izađe&scaron; iz sebe&ldquo; i počne&scaron; živjeti za drugoga, tako i dijete Isus želi da se tvoj život preobrazi. Dijete je tako veliki simbol darivanja, dijeljenja, promjene&hellip; Nije stoga čudno da je ovaj sebični svijet podigao tako silan rat protiv djeteta, protiv svakog novog života. Gospodar svijeta zna da je jedno dijete, svako dijete &ndash; zapravo veliki Božji poziv i prilika za rast u ljubavi. Propusnica za Raj!</p> <p>&nbsp;</p> <p>Božić se dakle ne zavr&scaron;ava ga&scaron;enjem lampica, skidanjem jelki i ru&scaron;enjem jaslica! Pravi Božić nastavlja se brigom o Božanskom djetetu u nama &bdquo;dok svi ne prispijemo do jedinstva vjere i spoznaje Sina Božjega, do čovjeka savr&scaron;ena, do mjere uzrasta punine Kristove.&ldquo; (usp. Ef 4, 13) Onda će ovo Božje utjelovljenje, osiroma&scaron;enje tek dobiti svoj smisao! Nemojmo ga iznevjeriti! Ne ovaj put &ndash; kad je i &bdquo;nebo s nama i bori se za mir u va&scaron;im srcima, obiteljima i svijetu, a vi dječice pomozite va&scaron;im molitvama da tako bude.&ldquo; (usp. Gospina poruka 25.12.2016.) Pa bila vam ova Nova 2017. godina ispunjena brigom za to Božansko dijete u vama i oko vas!<br /><br /><br /><strong>Paula Tomić/Grude.com</strong></p>//grude.com/Datoteke/Novosti/16-12-28-beba_isus.jpgKolumna Joze Pavkovića: U ‘tihoj noći’ iseljenici će isplakati svoje suze za djetinjstvomhttp://grude.com/clanak/?i=1392313923Grude.com - klik u svijetTue, 20 Dec 2016 00:00:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=16-12-20-christmas.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Večeras će “Tiha noć” lebdjeti iznad Sarajeva. Pjevat će je stotine Hrvata koji će se u Parlamentu BiH okupiti na tradicionalnom Božićnom prijmu.<p>&nbsp;</p> <p>Tiskat će se uz božićnu jelu, čestitati međusobno <a id="xClaimOglasId-25482-1" class="xClaimClass" target="_blank"></a>blagdane i već kasno noćas krenuti svojim domovima. Njih dvije, tri tisuće predstavnika politike, Crkve, kulture, sporta..., vratit će se u svoju Hercegovinu i svoju Bosnu <a id="xClaimOglasId-25628-2" class="xClaimClass" target="_blank"></a>slaviti blagdane sa svojima. U Sarajevu će tek ostati oni malobrojni Hrvati. Čuvat će &ldquo;Tihu noć&rdquo;. Ukra&scaron;avat će njome bar prividnu multikulturalnost glavnoga grada. Oni &scaron;to su se iz njega odselili čeznut će za Sarajevom. Koje nije vi&scaron;e kao nekada.</p> <p>&nbsp;</p> <div class="detail_content_banner right">&nbsp;</div> <p>Ni&scaron;ta nas kao Božić ne vraća tako korijenima. Na&scaron;em djetinjstvu. Prebirem po sjećanjima Božiće iz svoga malog Izbična pokraj &Scaron;irokog Brijega, koje nikada kao tada nije bilo tako svečano. U bjelini, neuprljanoj od grijeha, <a id="xClaimOglasId-25633-3" class="xClaimClass" target="_blank"></a>snijeg ga je pretvarao u bajku. Ozračje blaženstva moglo se dotaknuti u ljudima, domovima, opipati u zraku... Ispod zvonika crkve mu&scaron;karci u bijelim ko&scaron;uljama nazdravljali su svima, a žene u crnini dijelile su kolače.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Hrvati iz mnogih gradova BiH i Hrvatske dočekuju Božić tisućama kilometara daleko od svoga doma. Među američkim, australskim, europskim domovima, uz &ldquo;Silent Night&rdquo; ili &ldquo;Stille Nacht&rdquo;, čut će se i &ldquo;Tiha noć&rdquo;. Posvuda, ba&scaron; u svakom kutku zemaljske kugle, pjevat će se i na hrvatskom. Četiri milijuna raspr&scaron;enih Hrvata po cijelom svijetu prisjećat će se svog rodnog kraja. Isto toliko, četiri milijuna u domovini mislit će na njih. Bar tada, u tihoj noći nestat će jala. Bit će hrvatsko zajedni&scaron;tvo.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Ovih dana po svim gradovima svijeta djeca će slu&scaron;ati božićnu priču svojih roditelja. Pričat će im o svojim badnjacima, pjesmama, zajedničkom ručku nakon mise i darovima kojima su se veselili. U suzne oči stat će cijelo njihovo djetinjstvo i nostalgija za rodnim krajem. Koje je zamijenjeno urbanim zgradama i blje&scaron;tavilom svjetskih metropola. I novcem. U tuđini, ovoga tjedna svi će tražiti svoje Božiće. Mnogi su ih izgubili. Ponajvi&scaron;e oni &scaron;to ih nisu prenijeli na svoju djecu, unuke, praunuke.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Ono &scaron;to nije izgubljeno jest veza iseljene i domovinske Hrvatske. Golema je snaga domoljublje, osobito kakvo vlada ovih <a id="xClaimOglasId-25487-4" class="xClaimClass" target="_blank"></a>blagdanskih dana. Ono može pokrenuti svijet. Tu <a id="xClaimOglasId-25541-5" class="xClaimClass" target="_blank"></a>ljubav netko mora znati usmjeriti. Da je i do sada bilo vi&scaron;e strategije, mnogi bi se vratili u domovinu, a oni &scaron;to su u dijaspori mogli su imati bolji status i kao iseljenici i kao nacionalne manjine i kao suvereni narod u BiH. Ovako, ostali su raspr&scaron;eni u svijetu najče&scaron;će prepu&scaron;teni sami sebi. Čak su i jezik zaboravljali. Stoga će na desecima stranih jezika u desecima država Hrvati međusobno čestitati Božić. Bit će veliki uspjeh ako za nekoliko godina, umjesto Merry Christmas, Feliz Navidad, Fr&ouml;hliche Weihnachten, Joyeux Noel, Buon Natale..., budu pozdravljali sa &ldquo;sretan Božić&rdquo;. Sanjam &ldquo;Tihu noć&rdquo; koju će na hrvatskom pjevati zbor od svih osam milijuna Hrvata. I mirne te bezbrižne noći u Sarajevu i BiH. <a id="xClaimOglasId-25645-6" class="xClaimClass" target="_blank"></a>Sretan vam Božić, Hrvati!</p> <p>&nbsp;</p> <p><em><strong>Jozo Pavković/Večernji list</strong></em></p>//grude.com/Datoteke/Novosti/16-12-20-christmas.jpgNestali Bog u Božićuhttp://grude.com/clanak/?i=1386613866Grude.com - klik u svijetWed, 14 Dec 2016 00:00:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=16-12-14-christmas-shopping.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Zamislite da vam se najavi u posjetu jedan važan gost! Eto ga k vama za par dana. Što ćete učiniti? Pretpostavljam da ćete započeti veliko spremanje kuće. Tempirano tako da u trenutku kad se Gost pojavi, sve zablista u najboljem svijetlu. <p>Ne vjerujem da ćete spremiti kuću za devet dana unaprijed&hellip; jer će se u toku tih devet dana do važnog posjeta, kuća naravno ponovno zaprljati.</p> <p>&nbsp;</p> <p><span style="text-decoration: underline;"><strong>Pi&scaron;e: PAULA TOMIĆ</strong></span></p> <p>&nbsp;</p> <p>Ista nam je stvar s Božićem. Na Božić nam dolazi najvažniji Gost na&scaron;ega života. Dolazi Isus. Radi njega sve kitimo, sve čistimo, radi njega se molitvom i odricanjima pripremamo i čekamo&hellip; kako bi u tom trenutku pohođenja &ndash; sve u nama i oko nas zablistalo najljep&scaron;im sjajem. U na&scaron;im životima, događaji su toliko važniji, toliko veći&hellip; s kolikim se žarom za njih pripremamo, s kolikom željom ih i&scaron;čekujemo. Nažalost, ovaj svijet nam želi ukrasti Boga iz Božića, smanjiti veličinu tog povijesnog i osobnog događaja. Zato nam je oduzeo i čar i&scaron;čekivanje. Nekako se izgubio ADVENT &ndash; DO&Scaron;A&Scaron;ĆE kao vrijeme priprave, vrijeme i&scaron;čekivanja, vrijeme pospremanja. Izgubila se LJUBIČASTA boja pokore&hellip; Odmah je sve postalo božićno: crveno, zeleno, sjajno, srebrno&hellip; A nema sjaja bez znoja, nema svetosti bez pokore. Svijet ne voli pokoru, zato ju je lagano zaobi&scaron;ao. I adventski vijenci su u originalu ljubičasti, svijeće su ljubičaste&hellip; Jeste li ih vidjeli negdje? Osim možda u crkvi!</p> <p>&nbsp;</p> <p>Jo&scaron; nedostaje desetak dana do Božića, a na&scaron;e kuće već blje&scaron;te. Borovi su okićeni, svjetla na njima upaljena, pa čak je i mali Isus već u napravljenim &scaron;talicama. Pa koga mi onda čekamo? &Scaron;to ćemo reći na&scaron;oj djeci? Za njih Badnja noć neće imati onaj okus tajnovitosti i uzbuđenja, kada se obiteljski kiti jelka uz božićne pjesme, dok miri&scaron;u tek pečeni kolači ili badnja večera&hellip; To su mi osobno najljep&scaron;e uspomene iz djetinjstva, najtoplije oko srca!</p> <p>&nbsp;</p> <p>Božić je ba&scaron; zato tako lijep jer nas kroz Do&scaron;a&scaron;će uči strpljivosti, uči nas hodu, uči nas kako svaka priprema ima svoj rezultat, svoju nagradu. Božić je zato tako radostan, jer je prepun tajnovitosti, ma&scaron;tovitosti, posebno u hodu s djecom, nudi bezbroj mogućnosti kroz svakodnevnu obiteljsku molitvu i paljenje adventskih svijeća, pomicanje ovčica prema jaslicama, listanje advenstkog kalendara, stvaranje božićnih ukrasa&hellip; U dječjim očima i glavicama stvaramo to temeljno iskustvo Božje blizine u malenosti, u ljubavi. I to im ostaje za cijeli život!</p> <p>&nbsp;</p> <p>Ne dopustimo da nam preuranjenim sjajem ukradu i&scaron;čekivanje iz Do&scaron;a&scaron;ća. Ne dopustimo da nam sve moguće priredbe, sajmovi, sniženja, pokloni&hellip;. ukradu Isusa iz Božića. Jer ako to dopustimo, Božić će postati samo jedan obični, dotrajali dan u godini.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Paula Tomić/Grude.com</strong></p>//grude.com/Datoteke/Novosti/16-12-14-christmas-shopping.jpgDjeca nemaju pojma gdje su ubijeni Hrvati u BiH, a obilježavaju stratišta u Hrvatskojhttp://grude.com/clanak/?i=1383213832Grude.com - klik u svijetSun, 11 Dec 2016 00:00:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=16-12-11-svijece.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Nekad davno, kao student u Zagrebu, u povećem društvu slušao sam neku tragičnu ratnu priču Slavonca iz okoline Osijeka. <p>&nbsp;</p> <p>Prijatelj njegovog oca je poginuo u akciji a tijelo nikad nije nađeno. Zbog toga su oni nekoj srpskoj babi povratnici svaki tjedan palili svijeće ispod prozora, jer ona kao Srpkinja &bdquo;mora znati gdje je tijelo&ldquo;. Tužna priča prekinuta je informacijom da je baba na kraju &ndash; umrla. &Scaron;to je izazvalo grohotan smijeh, ali nije umanjilo tugu zbog nestalog hrvatskog bojovnika.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Pi&scaron;e:<em><strong> Tvrtko Milović</strong></em>, Dnevnik.ba</p> <p>&nbsp;</p> <p>S obzirom da sam sa sobom u Zagreb ponio stotinjak kvalitetnih i istinitih ratnih priča iz Sredi&scaron;nje Bosne, odlučim s kolegama podijeliti jednu. Radilo se o nekom manjem masakru nad hrvatskim civilima i činjenici da (vjerojatni) počinitelj iz Armije BiH danas uredno ima državljanstvo Republike Hrvatske. Nakon &scaron;to sam zavr&scaron;io pričicu (nije trajalo dugo) uslijedilo je nekoliko sekundi ti&scaron;ine i onda pitanje iz mase:</p> <p>&nbsp;</p> <p>&bdquo;Zna li netko &scaron;ta pita Prpić na ispitu!?&ldquo;</p> <p>&nbsp;</p> <p>Tu je zavr&scaron;ilo zanimanje kolega za rat u BiH.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Kasnije mi je postalo jasno da Hrvate iz Hrvatske ni&scaron;ta u vezi BiH apsolutno ne zanima. Uključujući i Hrvate. Spoznaja možda bolna, ali sasvim logična. Ono &scaron;to nije logično jeste opsesivni interes Hrvata iz BiH za događaje u Hrvatskoj. I ne samo to. Hrvati iz BiH imaju iracionalnu potrebu vi&scaron;e pažnje davati tuđim nego svojim nesrećama.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Upečatljiv je posljednji primjer dono&scaron;enja (načelne) odluke da 5000 (hrvatskih) učenika zavr&scaron;nih razreda osnovnih &scaron;kola iz BiH posjećuje Vukovar i slu&scaron;a predavanja o Domovinskom ratu. Učenici iz BiH posjećivat će Vukovar i podebljavati svoje znanje o Domovinskom ratu koje su stekli u svojim udžbenicima. Dok budu putovali do Vukovara, proći će pored hrvatskih strati&scaron;ta Bugojna, Travnika, Križančevog Sela, Žepča, Dervente i Ora&scaron;ja. Ili, ako krenu iz Mostara onda će prolaziti pored Grabovice, Kostajnice, Konjica, Kraljeve Sutjeske... Taj dio puta će proći u veselju i gađanju zgužvanim papirima, ponekoj pivi ispod sjedi&scaron;ta... Približavanjem Vukovaru razrednici će umiriti djecu, ti&scaron;inom će dati dužni pijetet žrtvama. Pred Vukovarsko groblje će izaći smrtno ozbiljni i mirni. Nakon predavanja domaćina o Ovčari, pojedini učenici će možda i zaplakati. A onda na povratku &ndash; &scaron;ega &scaron;ala po&scaron;alica!</p> <p>&nbsp;</p> <p>Zanemarit ćemo ovdje pedago&scaron;ko psiholo&scaron;ko pitanje &ndash; u kojoj su dobi djeca spremna slu&scaron;ati o kompleksnim temama kao &scaron;to su rat i ratni zločin. Ovdje se postavlja drugo pitanje:</p> <p>Ako se već bavimo ratom i žrtvama, za&scaron;to zaobilazimo svoje ratove i žrtve? Ovo se vi&scaron;e ne tiče samo &scaron;kola, nego i &scaron;ireg dru&scaron;tva, na koncu i Udruga koje su dale konkretni prijedlog. &nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>Upravo su se Udruge proistekle iz rata (!?) složile da je posjeta djece Vukovaru poželjna. Radi se o braniteljima koji svake godine pje&scaron;ice pohode Vukovar. Jo&scaron; nikada nitko iz Hrvatske se nije zaputio pje&scaron;ice pohoditi neko hrvatsko strati&scaron;te u BiH. Naravno, Vukovar je postao brend poput Srebrenice i Jasenovca. Samo Hrvati u BiH nisu brendirali ni jedno svoje strati&scaron;te.</p> <p>&nbsp;</p> <p>U BiH ne postoji ni jedno hrvatsko dijete koje živi dalje od 50 kilometara od popri&scaron;ta neke važne bitke. Ipak, &scaron;to se tiče na&scaron;eg obrazovnog sistema samo je jedna bitka vrijedna spomena. A ona nije u BiH.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Problem je dublji od samog obilježavanja rata. Djeca iz BiH koja se obrazuju po hrvatskom planu i programu, uopće ne poznaju BiH. Mnoga i ne znaju u kojoj državi žive. Djeca izu Hercegovine rijetko ili nikako ne dolaze u Bosnu. Pored tri samostana u sredi&scaron;noj Bosni, tu je i tucet zanimljivih gradića koji su svaki avantura za sebe, od Jajca pa do Vare&scaron;a. Tu je i Sarajevo. Za obilazak samo katoličkog naslijeđa u Sarajevu treba cijeli dan. Ni djeca iz Bosne ne idu u Hercegovinu, osim kad su na proputovanju do Makarske, ili Kravica.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Sramotno nepoznavanje svoje zemlje, pa čak ni onih dijelova koje bisno nazvali &bdquo;hrvatskim prostorom&ldquo; posljedica je političke konfuzije HDZ-a koji već decenijama upravlja obrazovanjem i ne čini ni&scaron;ta da učenike približi s državom u kojoj žive.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Suludo je očekivati da studente iz Hrvatske zanima situacija u BiH. Nerealno je očekivati da braniteljske udruge iz Hrvatske gaje pažnju prema hrvatskim strati&scaron;tima u BiH. I glupo je očekivati da mladi ostaju u BiH kada im se ta ista BiH izbija iz glave čitavo &scaron;kolovanje.&nbsp;</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/16-12-11-svijece.jpgZbog čega su za slučaj "Soldo" krivi fratri s Briga, a ne oni koji se ovih dana reklamiraju u medijima, a ne smiju reći nijedno ime i prezime?http://grude.com/clanak/?i=1380013800Grude.com - klik u svijetThu, 08 Dec 2016 00:00:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=16-12-08-tucnjava.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Fratre u Hercegovini kažnjavali su i progonili mnogi, u svim vremenima, a to se čini i danas, čak i iz same Crkve.<p>&nbsp;</p> <p>S obzirom da su dočekali da ih progone oni iz njihovih redova, ne čudi onda &scaron;to su ih se posljednjih dana dohvatili i mediji koji ih krive ni vi&scaron;e ni manje nego za premlaćivanje maloljetnika iz &Scaron;irokog Brijega, odnosno za &scaron;utnju, ali opet to zvuči ružno i mnoge ostavlja bez teksta.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Fascinantno je da "heroji" koji ih prozivaju ne smiju u medijima spomenuti nijedno ime i prezime, ali hrabro mogu napasti fratre sa Briga koji, navodno, &scaron;tite tog bezimenog huligana ili vi&scaron;e njih.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Također, nevjerojatno je koliku su reklamu sebi pojedinci, ali i kolektivi napravili sebi na neizno&scaron;enju imena i prezimena.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Zapitajmo se jesu li to kukavice ili heroji? Zapitajmo se za&scaron;to oni ne smiju izustiti nijedno ime i prezime? I svi vi koji podržavate navijačke tekstove Slobodne Dalmacije, zapitajte se kolike ste vi kukavice, ako ne smijete reći nijedno ime i prezime huligana, a možda ste za njega čuli negdje na ulicama ZHŽ-a posljednjih dana.</p> <p>&nbsp;</p> <p><em><strong>Glava/Grude.com<br />(Autorski komentar poslan je na mail portala)</strong></em></p>//grude.com/Datoteke/Novosti/16-12-08-tucnjava.jpgKolumna Joze Pavkovića: Može li BiH na temeljima Mrkonjić Grada, Sarajeva, Pala, Gruda i Daytona u Europu...http://grude.com/clanak/?i=1362813628Grude.com - klik u svijetWed, 23 Nov 2016 00:00:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=16-11-23-091_mate_franjo_alija.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Jozo Pavković je glavni urednik i direktor Večernjeg lista BiH i jedan od najčitanijih kolumnista u okruženju. <p>Njegove kolumne čitaju se i u BiH i u Hrvatskoj, u tiskanom izdanju Večernjeg lista BiH.</p> <p>Posljednju kolumnu prenosimo u cijelosti:</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong><span style="font-size: small;">Herceg Bosnu svi u BiH trebaju slaviti jer je ona temelj države</span></strong></p> <p style="text-align: right;"><strong><span style="font-size: small;">Jozo Pavković</span></strong></p> <p>&nbsp;</p> <p>&Scaron;to su sastavnice Federacije BiH, a &scaron;to države? Koji su njihovi praznici? &Scaron;to su sastavnice Oružanih snaga BiH? Ovo su samo tri od vi&scaron;e od tri tisuće pitanja koje će europski povjerenik za pro&scaron;irenje EU Johannes Hahn 9. prosinca predati vlastima u BiH kao dio procedure na putu do kandidacijskog statusa u EU. U odgovorima na mnoga pitanja BiH će Europi morati priznati činjenice koje sada negira.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Sama riječ Federacija znači da je od nečega sastavljena. U Washingtonu su HR Herceg Bosna i Republika BiH sporazumno u&scaron;le u hrvatsko-bo&scaron;njačku Federaciju BiH i potpisale konfederaciju s RH. Nakon toga u Daytonu su s Republikom Srpskom u&scaron;le u državni savez. Slično je kada su u pitanju i Oružane snage. Najprije su HVO i Armija BiH formirali zajedničku federalnu vojsku, a potom zajedno s vojskom RS-a uspostavili Oružane snage BiH. Dakle, Hrvati su kroz Herceg Bosnu i HVO zajedno s Bo&scaron;njacima i Armijom i Srbima i VRS-om temelji dana&scaron;nje države i dana&scaron;nje vojske u BiH.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Ako su Federacija, RS i država BiH na takav način nastali, onda je logično da kao &ldquo;suosnivači&rdquo; legitimno slave svoje praznike. Upravo ovih dana oni proslavama izazivaju prijepore. Srbi su jučer slavili 21. obljetnicu parafiranja Daytona, Hrvati 25. obljetnicu Herceg Bosne (18. 11.), a Bo&scaron;njaci će ponajvi&scaron;e slaviti 25. studenoga, dan kada je u Mrkonjić Gradu održan ZAVNOBiH. Bit će i onih iz reda ostalih koji će slaviti 29. studenoga (AVNOJ). U razmaku od deset dana u BiH Hrvati, Bo&scaron;njaci, Srbi i ostali slave četiri svoje Bosne i Hercegovine.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Kada se praznici gledaju u kontekstu povijesnih činjenica, onda je neobja&scaron;njiva hu&scaron;kačka kampanja koja se ovih dana vodi protiv Herceg Bosne. Ako svi, a ne samo Hrvati, ne za&scaron;tite suosnivača Federacije i države, uzdrmat će se temelji BiH. Herceg Bosna omogućila je u Washingtonu, a potom u Daytonu zaustavljanje rata i uspostavu države u kojoj će biti ravnopravna tri konstitutivna naroda i građani. Slična je formulacija bila i 1943. u Mrkonjić Gradu. U njemu je izražena odlučnost naroda BiH da &ldquo;njihova zemlja, koja nije ni srpska, ni hrvatska, ni muslimanska, nego i srpska i muslimanska i hrvatska, bude zbratimljena zajednica u kojoj će biti osigurana puna ravnopravnost svih Srba, Muslimana i Hrvata&rdquo;.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Može li BiH na temeljima Mrkonjić Grada, Sarajeva, Pala, Gruda i Daytona u Europu. Da, ali tek onda kada bh. narodi i praznicima ili nastojanjima zabrana praznika ne budu poku&scaron;avali ratovati protiv &ldquo;onih drugih&rdquo;. Za konačnu pomirbu treba manje slaviti i vi&scaron;e raditi. Europski upitnik bit će moguće ispuniti tek kada uistinu zažive potpisani sporazumi u kojima se nakon svih ratova nagla&scaron;avalo da je BiH država ravnopravnih naroda, a ne samo jednog ili dva. Osporavanje praznika, osobito narodima koji su temelj Federacije i države, izravan je udar na daytonska i ZAVNOBiH-ska načela o suverenosti naroda. &Scaron;to ako je takva politika u funkciji miniranja puta u EU?!&bull;</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/16-11-23-091_mate_franjo_alija.jpgMatea Iličić: Tračnica životahttp://grude.com/clanak/?i=1362013620Grude.com - klik u svijetTue, 22 Nov 2016 00:00:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=16-11-22-tracnice.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Matea Iličić kolumnistica je portala Grude.com. Studentica je novinarstva na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru. Danas objavljujemo njenu treću kolumnu na portalu Grude.com<p>&nbsp;</p> <p><span style="color: #800000; font-size: medium;">Tračnica života<br /></span></p> <p>&nbsp;</p> <p style="text-align: right;"><span style="color: #800000; font-size: medium;">Matea Iličić/Grude.com</span></p> <p><br /><br />&Scaron;to je to čovjek i &scaron;to li je to osoba?</p> <p><br />Danas se zamaramo raznim pitanjima ne shvaćajući ovaj &bdquo;vlak&ldquo; kojeg zovu život. Putujući u tom vlaku nailazimo na razne situacije, isku&scaron;enja, poroke, uspone i padove i ljude. Ljudi su ovisni jedni o drugima. Ponekad, ali samo ponekad, susretnemo ljude koji nam znače. Koji su tu. Ljudi za koje kažemo: &bdquo;osoba života&ldquo;... koji nas privlače svojim kvalitetama vi&scaron;e nego izgledom. No, prije svega, ljudi koji će nam putujući u vlaku biti &bdquo;tračnice&ldquo;. Poznajem mnogo tračnica. I imam ih puno. No, Va&scaron;a je vrijednost jedna prava tračnica koja va&scaron;em vlaku pruža ispravno i sigurno putovanje do kraja. Imam takvu osobu uza se. I cijenim je! I po&scaron;tujem je! I volim je! Ritam i brzina moga vlaka neusporediva je s njenim vlakom. Ne možete ju uhvatiti jer Va&scaron; vlak nije u istoj brzini kao i njen. No, ona je ta koja uspori svoj vlak kad ju Vi trebate. Njene svjetlucave oči u te&scaron;kim i turobnim danima ukazuju na bolje sutra. Njene svjetlucave oči mi govore: &bdquo;Sve će biti dobro&ldquo;. Plavkasta kosa na kojoj svaka dlaka igra svoju ulogu odražava njenu vrckavost. Kada uputi blagi pogled usred očiju na trenutak zavirite u njenu du&scaron;u, pa se često želite zadržati, ali ne možete. Nemate vremena jer Vas žurno i hitro uzme za ruku i kaže: &bdquo;Hajmo!&ldquo; Često je promatrate i njen izgled poku&scaron;avate ne povezati s njenom unutra&scaron;njosti. Ne ide! To je Va&scaron;a tračnica. To je Va&scaron; suputnik. Va&scaron;a osoba. Često se zapitate kako je moguće da je u pravo vrijeme na pravom mjestu. Kako zna komunicirati i povesti Vas u vrtlog jo&scaron; neotkrivenih vlakova i pritom Vas čuvati i voditi. To je dobrota! Va&scaron;a osoba, Va&scaron; tračnica, krhka je. I slomljena. Možda i tužnija od Vas, no njene tople ruke uvijek Vas dočekaju. Čak i kada se rugate njenim oblinama koje nema, spremna je rugati se s Vama. Kad znate da je tu, kad hrabro korača velikim stopalima, žurnim koracima Vama u susret, pomoći Vam, tad znate da imate tračnicu. Imate pravu osobu uza se!</p> <p>&nbsp;</p> <p><em><strong>Matea Iličić/Grude.com</strong></em></p>//grude.com/Datoteke/Novosti/16-11-22-tracnice.jpgNikolina u novoj kolumni poručuje: Autor ovog života si ti!http://grude.com/clanak/?i=1360113601Grude.com - klik u svijetSat, 19 Nov 2016 00:00:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=16-11-19-016_nikolina_dzepic.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Donosimo novu kolumnu Nikoline Džepić, 18-godišnjakinje iz Kiseljaka, komercijalistice koja se bavi mažoret plesom, modelingom, ali i pisanjem.<p>&nbsp;</p> <p style="text-align: center;"><strong>Autor ovog života si ti!</strong></p> <p style="text-align: center;">&nbsp;</p> <p style="text-align: right;"><em><strong>Nikolina Džepić/Grude.com</strong></em></p> <p style="text-align: right;">&nbsp;</p> <p>Gdje nas vodi sutra, Bože?<br />Pitanje je to na koje poku&scaron;avam pronaći dobar odgovor, ne savr&scaron;en, nego dobar. <br /><br />Sjedim, zami&scaron;ljena sam. Čemu će nas odvesti mržnja medu ljudima koji su nekada bili jedno? Čemu ubojstva ljudi koji su nas stvorili? Gdje vodi ovaj svijet?</p> <p>&nbsp;<br /><br />Mnogi se isto to pitaju.. i mladi kao i stari, vjerojatno, kao &scaron;to se i ja to pitam... Sjedeći i razmi&scaron;ljajući...</p> <p><br /><br />Ali, pazi ovo! Lomili su me mnogi porazi i izgubljene bitke... Ru&scaron;ili su mi se svi planovi i želje. Ali zna&scaron; &scaron;to? Nauči život čovjeka. Trenutno sam jaka kao stijena. Skupila sam sve one dijelove i stvorila novog, nezaustavljivog čovjeka. Taj čovjek ne dopu&scaron;ta da mu vi&scaron;e bilo &scaron;to stane na put. Taj čovjek je ponosan na ono &scaron;to je do sada ostvario u životu. Ne želi stati. Želi i dalje živjeti.</p> <p><br /><br />Treba li odustati?<br />Dopustiti da "lo&scaron;e" pobijedi?</p> <p>&nbsp;</p> <p><br />Za&scaron;to danas novci rade za čovjeka?&nbsp;</p> <p>Čovjek treba raditi za novce! Zar ne? Zanima me, ako dopu&scaron;tamo ovakvo stanje sad, trenutno, &scaron;to će tek biti za 10-20 godina? Hoću li postojati ja? Ili bilo tko od nas. Nas ljudi! Pitam se, kakva to pravda dopu&scaron;ta glad?&nbsp; Kakva je to pravda Bože.&nbsp; Želim promijeniti svijet. Ne želim ovako živjeti. Želim postati netko tko će dokazati da se na zaslugama živi. I neću odustati. Naučila sam se boriti. Bože ti si nam rekao da smo svi "sestra i brat", zar ne? Za&scaron;to su onda Hrvat, Srbin i Bo&scaron;njak najveći neprijatelji?&nbsp; Ne želim tako. Ne želim biti neprijatelj "Hrvat, Srbin, Bo&scaron;njak", želim biti čovjek. Ne želim da u sada&scaron;njost i budućnost dođe pro&scaron;lost. Ne jo&scaron; jedan rat. Zar treba to dopustiti?&nbsp; Naravno da ne! Nitko to ne želi. Svi želimo biti jedno. I svi to možemo. Vjerujem u to. Ne možemo nikoga kriviti za dana&scaron;njicu. Sami smo sebi krivci, sami sebe kopamo svaki dan sve dublje i dublje. Za&scaron;to?&nbsp; Zato jer dopu&scaron;tamo da novac kupi lake i naivne ljude. Jer dopu&scaron;tamo da nam mozak ispere čovjek kojeg je kupio novac. Zar svijet treba postati novac?&nbsp; Svijet smo mi. To je bilo jučer, to je sad i trebamo otvoriti oči i to učiniti budućnosti. Zar da budemo tužni?&nbsp; Ni ratovi ni porazi, ni suze ni oceani nisu toga vrijedni. Uspjet ćemo. Hoćemo, ali svi zajedno!&nbsp; Ovo ćemo smatrati jednom savladanom lekcijom. Jednom!&nbsp; Ali lekcijom života. Autor ovoga života si ti. Svaku lekciju treba&scaron; savladati, treba&scaron; savladati ako želi&scaron; živjeti. Moras stići, mora&scaron; biti brz, nema&scaron; puno vremena.</p> <p>&nbsp;</p> <p><em><strong>Nikolina Džepić/Grude.com</strong></em></p>//grude.com/Datoteke/Novosti/16-11-19-016_nikolina_dzepic.jpgMatea Iličić: Ne želim šutjetihttp://grude.com/clanak/?i=1355113551Grude.com - klik u svijetMon, 14 Nov 2016 00:00:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=16-11-14-matea_ilicic.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Matea Iličić kolumnistica je portala Grude.com. Studentica je novinarstva na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru. Danas objavljujemo njenu drugu kolumnu na portalu Grude.com<p>&nbsp;</p> <p><span style="color: #800000; font-size: medium;">Ne želim &scaron;utjeti!</span></p> <p>&nbsp;</p> <p style="text-align: right;"><span style="color: #800000; font-size: medium;">Matea Iličić/Grude.com</span></p> <p style="text-align: right;">&nbsp;</p> <p>Čega se boji&scaron;? Ljudi koji znaju &scaron;to žele? &Scaron;to imaju svoj stav i svoje osobno mi&scaron;ljenje? &Scaron;to znaju &scaron;to neće ili bolje rečeno &scaron;to hoće? Trebamo svi tajanstveno i podmuklo &scaron;utjeti kao ti?</p> <p>&nbsp;</p> <p>Za&scaron;to se boji&scaron; pametne i obrazovane žene? Želio bi da ne zna ni&scaron;ta, da nema svoj stav? Ženu, tako snažnu ne može&scaron; &bdquo;slomiti&ldquo;, sa svojim postupcima poku&scaron;ava&scaron; nju učiniti bezvrijednom. Ženu, koja donosi novi život, novo biće koje će doprinijeti svojoj zajednici. Snažna žena se ne postaje preko noci. Gradila se godinama, Gradila sebe i svoj stav. Branila se od dobrog i lo&scaron;eg, osjetila većinu tih stvari na svojoj koži.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Onda tu izgrađenu, snažnu, jaku ženu jedan mu&scaron;karac poku&scaron;ava &bdquo;slomiti&ldquo;. Slomiti njeno samopouzdanje.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Za&scaron;to ti treba takva žena? Da ti samo bude lijepa? Da se tako &bdquo;dresirano&ldquo; i odobravajuće smje&scaron;ka svakom tvom potezu! Čemu će takva žena naučiti djecu koju ti rodi? Da budu tako slabi kao ti? &Scaron;to poku&scaron;ava&scaron;? Da žena ne misli?, nego ti da misli&scaron; za nju?</p> <p><br />Ne trudi se frajeru. Izgradila se snažna žena! Ni ti, a ni nitko drugi nju ne može promjeniti, niti nju treba mijenjati! Svjesna je svojih vrlina i mana. A njene mane nisu to &scaron;to priča, &scaron;to zna svoje mogućnosi, &scaron;to zna koliko vrijedi. Čak, naprotiv to su joj vrline. Njene mane su samo &scaron;to ti to ne vidi&scaron;? Ne vidi&scaron; kako kompletno izgrađenu osobu ima&scaron; pored sebe. Ti si zamislio ne&scaron;to u svojoj glavi sasvim iskrivljeno, ti se boji&scaron; snažne žene, poku&scaron;ava&scaron; nju spustiti na zemju, da bi ti uzletio, jer ti nisi izgrađen kao mu&scaron;karac. Tek kad se izgradi&scaron; kao pravi mu&scaron;karac shvatit će&scaron; o čemu govorim. Biti će&scaron; presretan &scaron;to ba&scaron; ti ima&scaron; tu čast da za sebe ima&scaron; tako snažnu ženu.</p> <p>&nbsp;</p> <p>&bdquo;Moramo izići nekada iz svoje glave, jer su tamo većinom stvari potpuno drugačije&ldquo;!!</p> <p>&nbsp;</p> <p><em><strong>Matea Iličić/Grude.com</strong></em></p>//grude.com/Datoteke/Novosti/16-11-14-matea_ilicic.jpgMario Knezović za Grude.com: Nema više starih zanata ni đunđeraša... posljednji je bio Toma Marić - Bili iz Pocrtahttp://grude.com/clanak/?i=1352413524Grude.com - klik u svijetSat, 12 Nov 2016 00:00:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=16-11-12-starac.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Mario Knezović, premda se po godinama ne bi reklo spada u staru gardu novinara i kolumnista portala Grude.com.<p>&nbsp;</p> <p>Do&scaron;ao je novi nara&scaron;taj pisaca portala Grude.com, nekda&scaron;nje Bobo&scaron;ke, ali ostali su oni koji su joj dali pečat u određenom vremenu. Jedan od njih je Mario Knezović koji će u budućnosti pisati kolumne, ali će u njima i donositi neke zanimljive, istinite činjenice, ali i legende vezane za područje općine Grude i Hercegovine. U njima će koristiti materijal iz vlastitih otkrića, kao i zapisa nekog od pisaca iz ranijih vremena.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Prvu kolumnu čitajte već ove subote.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Nema vi&scaron;e starih zanata ni đunđera&scaron;a...</strong></p> <p>&nbsp;</p> <p style="text-align: right;"><em><strong>Pi&scaron;e:</strong></em> <em><strong>Mario Knezović</strong></em></p> <p>&nbsp;</p> <p>Vjerojatno ste se, čim ste počeli čitati ovaj tekst, zapitali &scaron;to znači riječ &bdquo;đunđer&ldquo; ?<br />Vjerujte mi, ni ja sve do unatrag nekoliko dana nisam čuo za ovu riječ, a kamoli znao značenje te riječi.</p> <p><br />Poneki starac iz na&scaron;e općine bi možda mogao protumačiti riječ 'đunđer' ili bolje reći &ndash; zanat.</p> <p><br />A prije nekoliko dana pronađoh jednu stranicu, članak iz nekih starih novina iz 1987. pod naslovom &bdquo;Priča starog đunđera&scaron;a&ldquo;.<br />I tu kreće ova priča o đunđera&scaron;u, da se s ovim tekstom prisjetimo ovog zanata i jednog đunđera&scaron;a iz na&scaron;e općine, možda i posljednjeg iz ove općine, a i &scaron;ire regije.<br />Đunđer je jedna vrsta stolarskog zanata, koji izrađuje manje stvari od drveta; bukare, kosi&scaron;ta, stapove, vile, grablje, drvene ka&scaron;ike i vilju&scaron;ke&hellip;</p> <p><br />Jedan od posljednjih đunđera&scaron;a u na&scaron;oj općini je bio pok. Toma Marić &ndash; Bili iz Pocrta. Toma je u svoje vrijeme bio poznat po ovom zanatu u cijeloj okolici, a njegovi ručni proizvodi su nalazili svoje mjesto diljem svijeta.</p> <p><br />U starom novinskom članku nalazim dosta zanimljivih podataka o Tomi kao i taj da se ovim zanatom počeo baviti od ranog djetinjstva. Prvu je bukaru napravio sa 18 godina, a s godinama je počeo izrađivati i razne druge drvene potrep&scaron;tine koje su u to vrijeme bile sastavni dio svakog domaćinstva. A kasnije, kako su stizala moderna vremena i sve ono &scaron;to se godinama koristilo u skromnim hercegovačkim kućicama, zamjenjivalo se tvorničkim, finijim predmetima koji su radili od raznih materijala, samo ne od drveta.</p> <p><br />Ali Tomo je radio i dalje, kao vitalan 87- godi&scaron;nji starac (toliko je imao godina kada su 1987. god. pisali članak o njemu) i dalje je izrađivao predmete, tada već kao suvenire, po&scaron;to je sve manje đunđera&scaron;a bilo u na&scaron;em mjestu. I tada je izrazio veliko nezadovoljstvo &scaron;to nema svoga nasljednika i da će ovaj zanat uskoro izumrijeti&hellip;</p> <p>&nbsp;</p> <p>Od te 1987. godine pa sve do danas pro&scaron;lo je točno 29 godina. Tomo je umro, a s njime i njegov, i mnogi drugi stari zanati oti&scaron;li u pro&scaron;lost i sjećanje naroda. U grudskim domovima je vjerojatno ponegdje ostao neki predmet, za uspomenu, kojeg je napravio ovaj vrijedni starac.</p> <p><br />Neka ovaj članak koji je napisan na osnovu jednog novinarskog članka, bude članak o svim đunđera&scaron;ima iz općine Grude i iz cijele Hercegovine koji su se nekada u pro&scaron;losti bavili ovim zanatom. U daljoj pro&scaron;losti njihova je uloga bila velika jer su oni bili ti koji su opskrbljivali narod s raznim alatkama i predmetima, s kojima je siroma&scaron;ni narod stjecao kruh svagda&scaron;nji i podizao, često puta, veliku obitelj.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Vrijeme i svijet idu naprijed svakim danom. Često puta iza sebe ostave neke lijepe stvari, događaje i ljude koje moderno doba sve vi&scaron;e i vi&scaron;e zaboravlja. Na nama je da ih se podsjetimo s vremena na vrijeme i ispričamo priče koje bi možda mladima bile zanimljive. Stari ljudi su uvijek govorili:<br />&ldquo;Na mladima svijet ostaje&ldquo; &ndash; a na mladima ostaje da li će oni držati do vremena koje je bilo prije njih, i vremena koje njima predstoji&hellip;</p> <p>&nbsp;</p> <p><em><strong>Mario Knezović/Grude.com</strong></em></p>//grude.com/Datoteke/Novosti/16-11-12-starac.jpgNikolina Džepić: Tvoj anđeo čuvarhttp://grude.com/clanak/?i=1351213512Grude.com - klik u svijetFri, 11 Nov 2016 00:00:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=16-11-11-nikolina.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Donosimo prvu kolumnu Nikoline Džepić, 18-godišnjakinje iz Kiseljaka, komercijalistice koja se bavi mažoret plesom, modelingom, ali i pisanjem.<p>&nbsp;</p> <p>Zami&scaron;ljena si&hellip;Nemoj biti&hellip;Hej, pogledaj me. Mlada si djevojko. Podigni svoju glavu. Svima pokaži tko si!</p> <p>&nbsp;</p> <p><br />Pokaži &scaron;to sve umije&scaron;! Pokaži da nitko nije vrijedan tvoje zami&scaron;ljenosti. Budi ono suprotno. Budi umi&scaron;ljena.</p> <p>&nbsp;</p> <p><br />Ne daj na sebe, mlada si. On? Ma tko je on? Osoba koju poznaje&scaron; par mjeseci. Zar da dozvoli&scaron; da ti skine osmijeh sa lica, taj lijepi osmijeh sa lica.. E neće&scaron;&hellip; Ja ti to neću dopustiti. Znam te, savr&scaron;eno te znam. Tu sam da bih te &scaron;titio!</p> <p>&nbsp;</p> <p><br />Ne vidi&scaron; me, al&rsquo; tu sam. Može&scaron; me osjetiti. Ja sam ta toplina u tebi, toplina koja ti daje posebnost, daje ti mogućnost da bude&scaron; drugačija od ostalih.</p> <p>&nbsp;</p> <p><br />Ti to može&scaron;, ja to znam, vjerujem u tebe. Zapravo, već si drugačija od svih. Djevojko stoji&scaron; na rubu i zami&scaron;ljena si. Može&scaron; si presuditi, vidim posustaje&scaron;&hellip;Zna&scaron; li za&scaron;to? Jer si posebna. Čuje&scaron; me, je li tako? Pita&scaron; se za&scaron;to me ne vidi&scaron;!? Neće&scaron; me ni vidjeti&hellip;Ja sam toplina, a ona se samo osjeća, zar ne? Stoga digni glavu, okreni se, viči glasno, živi&hellip;</p> <p>&nbsp;</p> <p>Posebna si djevojko. Nemoj to kriti. Hej, ne stidi se sada! Nemoj opet dopustiti da dođe&scaron; k rubu, vrijeme će učiniti svoje, taj rub će doći k tebi! Poslu&scaron;aj me. Netko sa neba gleda sve. Znam ja. Otvori novu stranicu velike knjige. Pažljivo pogledaj svaku stranicu. Onoga trenutka kada zatvori&scaron; zadnju stranicu, zatvorit će&scaron; i oči.</p> <p>&nbsp;</p> <p><em><strong>Nikolina Džepić/Grude.com</strong></em></p>//grude.com/Datoteke/Novosti/16-11-11-nikolina.jpgMartina Ćorluka: Građani SAD-a izabrali su neku novu viziju SAD-a, a Trump im je ponudio naduhttp://grude.com/clanak/?i=1349413494Grude.com - klik u svijetWed, 09 Nov 2016 00:00:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=16-11-09-trumpmartina_final.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Netom završeni predsjednički izbori u SAD-u šokirali su svjetsku javnost- navode najčitaniji mediji. <p>&nbsp;</p> <p>Onima koji mainstream medije uzimaju s rezervom, znajući da članke i njihove naslove pi&scaron;u novinari čija egzistencija može biti ugrožena ukoliko vijesti o kojima izvje&scaron;tavaju ne budu čitane, novi Predsjednik SAD-a i nije neki &scaron;ok. Kako bi i bio &scaron;ok kada je realna mogućnost da isti bude izabran već odavno 49%, dok je drugih 49% mogućnosti imala Hillary Clinton (na druga dva kandidata odpada po 1%). Senzacionalistički naslovi za senzacionalističku kampanju. Kampanju koju je pratila gotovo sva svjetska javnost i nerijetko se grozila na izjave koje je davao Donald Trump, a pljeskala na izjave Hillary Clinton. Dvije potpuno različite kampanje s potpuno različitim porukama, ali srž je ista- doći do svakoga glasa. Jer na kraju kampanje, samo je glas bitan.</p> <p>&nbsp;</p> <p><br />Mnogi analitičari bavili su se predviđanjima tko bi to mogao biti novi &scaron;ef/ica SAD-a i većina ih je pogrije&scaron;ila, sudeći po onome &scaron;to smo mogli vidjeti u mainstream medijima. Pitam se je li problem u informacijama do kojih su mogli doći i ako je za&scaron;to je to tako. Ne mogu se oteti dojmu da je glavnina unaprijed spomenutih medija otvoreno &bdquo;navijala&ldquo; za Clintonicu, nazivajući kampanju Donalda Trumpa negativnom, a njegovim vizijama SAD-a pridavala epitete svakakve vrste, uglavnom one najgore. Tako smo kada se u medijima spomene Trump, uz lik mogli vezati isključivo negativne konotacije, dok se Clintonica prikazivala kao pozitivna osoba, nasmije&scaron;ena i srdačna, ona koja u gotovo svakoj svojoj rečenici spominje &bdquo;I do belive&ldquo;, a &scaron;to s osmjehom i neverbalnom komunikacijom te jo&scaron; ponekim dobro isplaniranim porukama trebalo kod glasača dovesti do osjećaja povjerenja i na kraju do davanja svoga glasa upravo njoj. Ipak, pokazalo se da Amerikanci i nisu povjerovali Clintonici, nije ih uspjela uvjeriti da je upravo ona onaj kandidat koji treba Americi i njezinim građanima u ovom trenutku. To je uspio tim Donalda Trumpa, Trumpova karizma, pokret koji je stvorio oko sebe, potpomognut aferama koje su pratile Clintonovu i zasićenost ljudi poltikom B. Obame, a koju bi njegova kolegica vrlo vjerojatno nastavila i provoditi. Osim toga, Clintonova je vje&scaron;to igrala na osjećaje ljudi, pa je tako često govorila i o &bdquo;pisanju povijesti&ldquo;, aludirajući na to da bi ona bila prva žena u povijesti SAD-a na čelu države. Kao da Trump neće ući u povijest kao predsjednik.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Ono &scaron;to mnogi zamjeraju Trumpu je ne postojanje jasne vizije vanjske politike koju bi SAD trebao voditi. Iz medija se ona nije mogla ni vidjeti. Ono &scaron;to je Trump senzacionalistički izjavljivao o velikom zidu na granici s Meksikom, koji bi taj zid trebao i platiti, osudili su kao izolacionističku vanjsku politiku.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Međutim, u nekim europskim zemljama su postavljene žilet žice kako bi se zaustavio ulazak ilegalnih imigranata u iste, dok neke govore kako žele iste te žice, a njihova vanjska politika nije nazivana izolacionističkom i nije im se pridavalo onoliko negativnih konotacija koliko se to radilo u slučaju Trump.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Može li se onda u ovom konkretnom slučaju govoriti na način da nije jako negativno ono &scaron;to predlaže Trump, nego to isto negativnim čine oni koji žele da od Trumpa naprave glavnog negativca i na taj način kreiraju psiholo&scaron;ki privid da je Clintonova bolji kandidat. Nedvojbeno je da je Trump imao diskutabilnih izjava, ali nije istina ni da je Clintonova čista. Sigurno je da se svaka izjava i postupak trebaju sagledati s obe strane medalje i da kritički pristup situaciji i kontekstu ne smije izostati.</p> <p><br /><br />Dakle, Trump je dobio izbore protiv Clintonove i cijelog establishmenta, čak je i Donald Tusk javno poku&scaron;ao diskreditirati Trumpa i biti će zanimljivo pratiti kako i kada će se njegov diskurs i odnos prema novom predsjedniku SAD-a mijenjati. Iza Trumpa nije stalo ni svo članstvo stranke. Potvrdilo se pravilo da u politici nema mjesta predviđanjima i da u politici ne postoji nemoguće.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Građani SAD-a izabrali su neku novu viziju SAD-a. Donald Trump je ponudio nadu građanima u neku bolju Ameriku, onu kojom neće vladati korupcija i establishment. Nekome se taj izbor može vi&scaron;e ili manje sviđati, ali taj izbor svakako treba po&scaron;tivati, a vrijeme će pokazati hoće li Trump ući u anale kao predsjednik koji je uspio unijeti zajedni&scaron;tvo među narod SAD-a na &scaron;to je pozvao u svom pobjedničkom govoru i zaustaviti atrofiju američkoga dru&scaron;tva te učiniti Ameriku jo&scaron; snažnijom na političkoj karti moći i &scaron;to uopće njegov izbor za predsjednika SAD-a znači za Europu.</p> <p>&nbsp;</p> <p><em><strong>Martina Ćorluka/Grude.com</strong></em></p>//grude.com/Datoteke/Novosti/16-11-09-trumpmartina_final.jpgNovinarka Pećanin one koji su protiv ISIL-a nazvala radikalimahttp://grude.com/clanak/?i=1346913469Grude.com - klik u svijetTue, 08 Nov 2016 00:00:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=16-11-08-dzeilana.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Šokantne tvrdnje izrekla je večeras na RSG radiju novinarka Džeilana Pećanin, kazavši kako bi Donald Trump ako pobijedi radikalizirao zemlju. - Potvrđuju to i Trumpovi govori protiv ISIL-a kazala je novinarka.<p>&nbsp;</p> <p>S obzirom da je za nju svrstavanje na stranu protiv ISIL-a pojam radikalizacije, ovdje bi se i američke službe trebale zapitati koga imaju u svojoj državi, ali i vodeći ljudi RSG-a kao jednog od najslu&scaron;anijih radija u BiH morali bi se zapitati tko surađuje i kakve informacije pu&scaron;ta u eter preko njihovog kanala-</p> <p>&nbsp;</p> <p><em><strong>Grude.com</strong></em></p>//grude.com/Datoteke/Novosti/16-11-08-dzeilana.jpgMatea Iličić: Guske u maglihttp://grude.com/clanak/?i=1345513455Grude.com - klik u svijetMon, 07 Nov 2016 00:00:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=16-11-07-matea_guske_u_magli1.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Matea Iličić kolumnistica je portala Grude.com. Studentica je novinarstva na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru. Danas objavljujemo njenu prvu kolumnu na portalu Grude.com<p>&nbsp;</p> <p><span style="color: #800000; font-size: medium;"><strong>Guske u magli</strong></span></p> <p style="text-align: right;"><span style="color: #800000; font-size: medium;"><strong>Matea Iličić/Grude.com</strong></span></p> <p>&nbsp;</p> <p>Dana&scaron;nji svijet nam nameće mnoge stvari, od kojih ne možemo pobjeći i koje nas zalude, uhvate u svoje &bdquo;ruke&ldquo; i vi&scaron;e nas ne pu&scaron;taju.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Dok nam se na početku čini to kao ne&scaron;to dobro, zabavno, korisno, problem je tu puno veći, jer je to ne&scaron;to skroz drugačije od dobroga i pozitivnoga.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Sve dru&scaron;tvene mreže su napravile od na&scaron;e djece robove, jer su neki &bdquo;ludi&ldquo; trendovi počeli utjecati skroz lo&scaron;e na mlade. Čujemo svi u vezi tih &bdquo;Klaunova&ldquo;, pa zatim otmice, ratovi, pretučena djeca, a svi &scaron;ute na to.... Gledaju se razni filmovi i serije, koje na pogre&scaron;an način prenose na mlade razmi&scaron;ljanja, te utječu na njih jako lo&scaron;e.</p> <p>&nbsp;</p> <p>U glavama tih mladih ljudi se stvara pogre&scaron;na slika svijeta, i svega u &scaron;to se ti mladići i djevojke tek trebaju upustiti. Gledajući nasilje i sami to počinju činiti, prema svojim vr&scaron;njacima se pona&scaron;aju grozno kao da su dno dna, jer su to negdje vidjeli, od nekoga naučili, misleći da je to dobro, odgoj se do sada &bdquo;nosio iz kuće&ldquo;, kako na&scaron;i stari znaju reći.</p> <p><br />A &bdquo;veći&ldquo; od nas koju mogu, trebaju i na kraju krajeva dužni su ne&scaron;to napravit, oni &scaron;ute, pa do kada će ta neka &bdquo;poznata i važna&ldquo; prezimena voditi sve ljude kao guske u magli, misleći da mi ni&scaron;ta ne shvaćamo, te da nismo svijesni &scaron;to se &scaron;uti na sve to. Kad se samo sjetim bezbrižnih i sretnih dana svoga djetinstva! Sve se to izgubilo. Jako mi bude žao &scaron;to na ulicama nema dječijeg smjeha, igre u dvori&scaron;tima obiteljskih kuća, uživaju u slobodi, tako bi trebalo biti.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Danas su &bdquo;robovi&ldquo; facebook, instagrama i svih tih stvari koje nam se samo iz dana u dan sve vi&scaron;e pojavljuju, pred oči nam stižu nova otkrića, koja na neki način pobolj&scaron;avaju na&scaron; život, a s druge strane jo&scaron; ga vi&scaron;e uni&scaron;tavaju. Ako se sami ne pokrenemo, i na&scaron;u djecu ne budemo učili ljep&scaron;im vrijednostima u životu, propast će biti jo&scaron; veća nego &scaron;to je danas.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Sigurno se sada pitate zar može biti gore od ovoga &scaron;to se događa danas? Pa po svemu &scaron;to danas gledamo oko sebe, očigledno je da može. Dragi moj narode ja znam da ovaj moj tekst vrlo malo ili u većini slučajeva kako to kod nas ide, neće apsolutno ni&scaron;ta promjeniti, ali ne možemo i ne smijemo samo sjediti i gledati kako se ru&scaron;i &ldquo;kula od karata&ldquo; i nadati se da će netko drugi to promijeniti umjesto nas samih. Neće, vjerujte da neće i ne žele. Nisu ni do sada!</p> <p>&nbsp;</p> <p>Pa Vas sada pitam? Za&scaron;to bih onda radi pretučenog dečka? Silovane cure? Nasilja u &scaron;koli među vr&scaron;njacima ne&scaron;to pokrenuli?! Nebitno je kad nije nitko njihov iz obitelji. Naravno takve nitko ne smije ni &bdquo;dirnuti&ldquo; jer tek ćemo tada biti na meti velikih &bdquo;faca&ldquo; koje će se javiti kad je njihov netko zakinut.</p> <p>&nbsp;</p> <p>A mi obični &bdquo;smrtnici&ldquo; smo tek jedna kap u moru, vi&scaron;e ili manje bez na&scaron;e se djece može. E pa ne može, svako na&scaron;e dijete može doprinijeti u svojoj zajednici, obitelji, &scaron;koli gdje se god nalazili. Zlo i ružno se dogodi o tome se priča dva dana, i vi&scaron;e se toga nitko ne sijeća. To je mračna strana i svi ćemo na kraju &bdquo;naplatiti&ldquo; sve &scaron;to za života budemo činili. Na nama je, dragi moj napaćeni narode, ove napaćene zemlje koji ćemo put izabrati i koju cijenu toga duga koji zaslužimo za svoga života platiti!</p> <p>&nbsp;</p> <p><em><strong>Matea Iličić/Grude.com</strong></em></p>//grude.com/Datoteke/Novosti/16-11-07-matea_guske_u_magli1.jpgTko i zašto želi zaustaviti Gorana Marića i održati kaos s državnom imovinomhttp://grude.com/clanak/?i=1324913249Grude.com - klik u svijetSat, 22 Oct 2016 00:00:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=16-10-22-016_goran_maric.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Percepcija je, pogotovo kad su u pitanju politika, privatni i opći interes, dosta zeznut proces koji često daje rezultat posve suprotan činjeničnom stanju stvari. <p>&nbsp;</p> <p><em><strong>Pi&scaron;e:Helena Puljiz/Index.hr</strong></em></p> <p>&nbsp;</p> <p>Dogodilo nam se tako da su, pri ustroju i formiranju Vlade Andreja Plenkovića, jedan ministar i njegovo moguće ministarstvo postali predmetom stra&scaron;nog nezadovoljstva, pa i sprdnje svih onih koji s pravom smatraju da nam je vlada pregolema, da imamo preskup državni aparat i previ&scaron;e ministarstava, a da su zapravo taj ministar i to ministarstvo - u maglovitom osnivanju - bili i jesu jedna od najvažnijih promjena koja se u ovoj državi trebaju dogoditi.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Riječ je o ministru Goranu Mariću i njegovom Ministarstvu za upravljanje državnom imovinom. Među kadrovima koje je HDZ iznjedrio posljednjih 25 godina, doktor ekonomskih znanosti Goran Marić je jedan od po&scaron;tenijih i jedan od rijetkih koji se na daju posve vezati stranačkom stegom. Imao je i on svojih pogre&scaron;aka, ali treba mu priznati, nije se dao u&scaron;utkati kad god se odlučivalo o rasprodaji nacionalnih dobara pod sumnjivim okolnostima, sumanutoj i(li) kriminalnoj potro&scaron;nji novca poreznih obveznika, a i da je protiv bankarsko-političkih spletki juri&scaron;ao kad ni frankisti-&scaron;vicarci niti Most nisu bili na vidiku. Marić je jedan od rijetkih HDZ-ovaca koji od početka zagovaraju značajno smanjenje državnog aparata i on ne pripada nijednoj HDZ-ovoj struji. Goran Marić jedan je od rijetkih politički aktivnih hrvatskih istinskih kr&scaron;ćanskih socijalista.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Plenkovićeva kadrovska križaljka - Marić na 20 vodoravno, umjesto pet okomito</strong></p> <p>&nbsp;</p> <p>Zbog načina na koji je radio posao saborskog zastupnika - taj je za razliku od većine svih zastupnika svih stranaka čitao sve izvje&scaron;taje Državne revizije i sve izvje&scaron;taje o svemu &scaron;to se odnosilo na državnu imovinu i potro&scaron;nju novca poreznih obveznika, često mu se u HDZ-ovim ćelijama spočitavalo da je zapravo ljevičar, socijaldemokrat. Prati &scaron;to se događa i nerijetko je važna pitanja na koja novinari nikako nisu mogli dobiti odgovor od državnih institucija, postavljao kao saborski zastupnik kad je bio svjestan da je to jedini način da javnost dobije bitne odgovore - podsjetit ću samo na pitanje sumnjive prodaje zlatnih rezervi (vi&scaron;e od 13 tona zlatnih poluga) o čemu ne bismo do danas ni&scaron;ta znali.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Od početka pregovora o kadrovskoj križaljci u Banskim dvorima, Marić je bio jedan od izglednijih kandidata za ministarsku dužnost da bi u samom finalu netragom nestao s liste, pa je ponovno uvr&scaron;ten, ali kao ministar bez portfelja. Oni kojima smeta ili ga žele držati pod kontrolom, na kraju su popustili i Marić je u&scaron;ao u Vladu Andreja Plenkovića, ali pod 20 vodoravno, iako je u toj križaljci trebao biti na barem pet okomito.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Hrvatska ima 25 godina, a nema ni popis ni procjenu državne imovine!</strong></p> <p>&nbsp;</p> <p>A evo i za&scaron;to. Ukupnom hrvatskom državnom imovinom upravlja državni činovnik na čelu Državnog ureda za upravljanje imovinom (u novom ustroju za prvu riječ naziva dodana je riječ "sredi&scaron;nji", a ona je zapravo razbacana po ministarstvima, uredima, agencijama i to tako da bolje obrti vode evidenciju sitnog inventara nego &scaron;to RH vodi evidenciju imovine. Na&scaron;a je država upravo proslavila 25. rođendan, a da nijedna vlast u tih 25 godina nije napravila popis državne imovine. Da, cjelovit popis državne imovine u Hrvatskoj ne postoji! Kaos se sustavno održava i podržava.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Ne postoji ni procjena vrijednosti te imovine, ne postoji procjena njezine trži&scaron;ne cijene, nema, naravno, ni strategije &scaron;to učiniti sa svom tom imovinom za koju ni ne znamo kolika je i koliko vrijedi. Zbog toga je i moguće da se tvrtke poput Končara prodaju na telefonskim sjednicama Vlade RH i da se na telefonskim sjednicama Podravka, ACI, Petrokemija, Croatia Airlines, Luka Rijeka, Croatia banka te Croatia osiguranje skinu potezom pera s liste od strate&scaron;kog i posebnog nacionalnog interesa da bi se moglo njima trgovati po pravilima uskog kruga odabranih.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Upravljanje državnom imovinom je nacionalni, a ne činovnički problem</strong></p> <p>&nbsp;</p> <p>Svi koji smatraju da to tako ne može i da se strate&scaron;ke tvrtke moraju prodavati uz odobrenje parlamenta naprosto su progla&scaron;eni neprijateljima privatizacije i liberalnog kapitalizma, zaostalim komunjarama, iako većina onih koji su problematizirali privatno političko upravljanje državnom imovinom uopće nisu dovodili u pitanje privatizaciju per se već način i cijenu po kojoj se ona odigrava. Desecima godina o nacionalnim koncesijama na naftu, &scaron;ume, vode, igre na sreću/kockarnice odlučuje se diskrecijski, u najužem krugu premijerovih suradnika.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Prirodno je i očekivano da ekipa koja želi i dalje "upravljati" nacionalnim bogatstvom, u skladu sa svojim privatnim interesima, ne želi da se upravljanje državnom imovinom podigne na nacionalnu razinu i da ono bude jedna od glavnih iskaza vladine politike, a ne tzv. činovnički problem. Mnoge vladine agencije po kojima su uhljebljeni stranački poslu&scaron;nici prestale bi postojati kad bi se ustrojilo Ministarstvo upravljanja državnom imovinom. Tada vi&scaron;e ne bi bilo moguće da agencije, ministarstva, državni uredi koji raspolažu nekretninama s po 200 kvadrata po zaposlenom, unajmljuju privatne prostore po vrtoglavim cijenama jer bi netko odredio kolika je maksimalna iskoristivost po zaposlenome. Državna revizija, recimo, ima 20 m2, a HERA 100 m2 po zaposlenome na raspolaganju.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Na vuka vika, a lisica meso krade</strong></p> <p>&nbsp;</p> <p>Mnoga ministarstva mi uopće ne trebamo, ali Ministarstvo za upravljanje državnom imovinom morali smo imati od osnutka države, a nemamo. &Scaron;to će nama, na primjer, Ministarstvo turizma kad imamo Hrvatsku turističku zajednicu? Ili Ministarstvo za&scaron;tite okoli&scaron;a i energetike? Stručne procjene kažu da bi se Hrvatskom sasvim lijepo i učinkovito upravljalo s deset ministarstava, ali se i dalje održava preskup i glomazan aparat da bi se ključne stvari, problemi i poslovi zamaglili, a političke stranke u njemu osjećale kao u svome brlogu.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Hajka na Marića i grčevit poku&scaron;aj da se građane zemlje koja nema ni popis ni procjenu svoje državne imovine uvjeri kako je Ministarstvo za upravljanje državne imovine ba&scaron; ono &scaron;to nam nikako ne treba, podsjetili su me na staru hercegovačku poslovicu, koju sam devedesetih prvi put čula kao komentar na temu privatizacije i pretvorbe, od oca jedne od svojih prijateljica: "Na vuka vika, a lisica meso krade".</p> <p>&nbsp;</p> <p><em><strong>Helena Puljiz/Index.hr</strong></em></p>//grude.com/Datoteke/Novosti/16-10-22-016_goran_maric.jpgKlaunovi su nekada veselili djecu, danas reklamiraju horore i plaše ih po ulicama http://grude.com/clanak/?i=1324413244Grude.com - klik u svijetSat, 22 Oct 2016 00:00:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=16-10-22-klaunovi.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Ako ste u djetinjstvu imali priliku biti istraumatizirani mini-serijalom trash horor žanra “It” (“Ono”) o zastrašujućem klaunu Pennywiseu, onda itekako možete razumjeti predinfarktno stanje u kojem se može naći osoba za kojom u mraku potrči užasavajući klaun s nožem, palicom ili eventualno motornom pilom u rukama.<p>&nbsp;</p> <p><em><strong>Pi&scaron;e: Goran Sudar/Večernji list</strong></em></p> <p>&nbsp;</p> <p>Upravo takva &ldquo;gerila marketin&scaron;ka kampanja&rdquo; provodi se diljem svijeta, pa i u susjednoj nam Hrvatskoj najavljujući remake u vidu filmske obrade ove zastra&scaron;ujuće priče Stephena Kinga, a koji bi uskoro trebao stići u kina.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Javnost u Hrvatskoj, ali i drugim zemljama uznemirila se jer u prvi mah nije bilo jasno o čemu je riječ. Ovaj trend koji je krenuo iz SAD-a, a ubrzo se ra&scaron;irio po cijeloj planeti, dijelom je gerila marketin&scaron;ke kampanje za spomenuti film o klaunu krvavih namjera koji progoni djecu. Iako se do sada izravno nismo susretali s takvim oblicima kampanja, oni se već neko vrijeme provode u raznim dijelovima svijeta, a SAD prednjače u takvom načinu marketin&scaron;ke prezentacije. Svojedobno se na YouTube kanalima pojavila videosnimka ni&scaron;ta manje neugodan od klaunov, a riječ je o situaciji gdje nesretne prolaznike s nožem u ruci progoni patuljak odjeven u Chuckyja, ukletu lutku iz popularnog horor-serijala. Također je riječ o kampanji najave najnovijeg filma s lutkom ubojicom u glavnoj ulozi. Ljudi su vri&scaron;teći bježali bacajući stvari, pa i odjeću sa sebe, sve kako bi spasili živu glavu vidno prestravljeni na smrt.</p> <p>&nbsp;</p> <p>I drugi su se koristili ovakvim oblikom marketinga. Jedan proizvođač TV uređaja i&scaron;ao je tako daleko u krajnost da je, reklamirajući najnovije full HD plazma TV monitore, postavio na mjesto prozora jedan takav monitor i napravio simulaciju nuklearnog napada. Prestravljeni ljudi koji su bili izloženi ovakvom agresivnom marketingu puzali su po podu vri&scaron;teći u svom užasu i strahu koji su pretrpjeli. Sve je vi&scaron;e skrivenih kamera koje ne prezaju ni od čega kako bi nasmijale gledatelje. Brazilske skrivene kamere graniče sa zdravim razumom. Od duha djevojčice u dizalu, preko mrtvaca koji nesretne žrtve primaju za ruku iz otvorenog lijesa, pa sve do le&scaron;a u vjenčanici koji progoni posjetitelje groblja. Samo je pitanje vremena kada će pasti prva nevina žrtva ovakvog oblika promocije i zabave. Žrtva podjednako može biti i osoba na koju se zatrči klaun s nožem ili palicom u ruci, kao i sami klaun kojeg netko u samoobrani može li&scaron;iti života. S pravom ljudi postavljaju pitanje u dana&scaron;nje vrijeme potro&scaron;ačkog mentaliteta, gdje nas danonoćno iz svakog kutka zaskaču s reklamama, pa i na ulici u mrklo doba noći, gdje je granica &ldquo;dobrog ukusa&rdquo; i kada se ona prijeđe, &scaron;to se može dogoditi. Kreativci iz reklamnih agencija bi za opću dobrobit, a prije svega za dobrobiti potencijalnih kupaca i korisnika usluga, morali znati gdje je ta granica. Morali bi imati na umu da postoje ljudi sa slabim srcem i živcima jer bi se u protivnom lako mogli preseliti s reklamnih stranica na stranice crne kronike, a to ne žele ni oni, ni kupci, a svakako ne velike kompanije. I naravno da na klaune nitko vi&scaron;e neće gledati isto, serija &ldquo;It&rdquo;, pa i ova reklamna kampanja, uni&scaron;tili su za sva vremena nevinost čovjeka bijelog lica s iscrtanim osmjehom i suzom. On je na ovaj način od sinonima nevinosti djetinjstva postao sinonim straha.&bull;</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/16-10-22-klaunovi.jpgZašto ne znamo tko su Anica Jurić i Sarafina Lauš, a u ratu su i jednoj i drugoj ubili trojicu sinova i muža http://grude.com/clanak/?i=1318113181Grude.com - klik u svijetTue, 18 Oct 2016 00:00:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=16-10-18-anica.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Obilježeno je 25 godina od smrti vukovarskog heroja Blage Zadre. Tom prigodom načelnik općine Ljubo Grizelj njegovoj supruzi predao je priznanje “Počasni građanin Gruda”. Hercegovci se ponose svojim herojem. <p>&nbsp;</p> <p><strong>Pi&scaron;e: Jozo Pavković/Večernji list</strong></p> <p>&nbsp;</p> <p>Kao i mnogima drugima koji su se borili za Hrvatsku. Primjerice, uz Blagu Zadru, i drugi simbol Vukovara je iz BiH. Bosanka iz Brčkog Kata &Scaron;oljić majka je četvorice poginulih branitelja. Postala je simbol žrtve hrvatske majke u Domovinskom ratu. Za ista herojstva za kakva se Hrvatima iz BiH odaju počasti u RH, u svojoj državi dobili bi optužnice. Hrvatske žrtve u BiH sve se vi&scaron;e zaboravlja. Ne znaju se ni imena onih koji su trebali biti službeno progla&scaron;eni herojima. Znate li, primjerice, tko je Bosanka iz Kaknja Anica Jurić? Na kućnom pragu pred njezinim očima pripadnici bo&scaron;njačke Armije u samo nekoliko minuta ubili su joj trojicu sinova i supruga. Najstarijeg Stjepana koji je imao 25 godina, Ljubomira 21, Dragana 20 i supruga Juru 52. Znate li tko je Sarafina Lau&scaron; iz zeničkog sela Čukle koja je proživjela istu tragediju? I njoj su ubijena trojica sinova i suprug. Ako već nisu progla&scaron;eni herojima, nije li sramota ne znati Aničino i Sarafinino ime. I imena mnogih drugih bh. Kata &Scaron;oljić koje su izgubile svoje sinove. Za&scaron;to Hrvati u BiH ne znaju svoje heroje?!</p> <p>&nbsp;</p> <p>HVO je izrastao u ratu kao oružana snaga HZ HB. Herceg Bosna utemeljena je na dan (18. 11. 1991.) kada je pao Vukovar. Danas ih se zbog Herceg Bosne, koja je na koncu i obranila Bosnu i Hercegovinu, proganja i optužuje. &Scaron;to su trebali Hrvati u BiH činiti &lsquo;91. dok su neki govorili &ldquo;nije ovo na&scaron; rat&rdquo;? Čekati? Dopustiti da ih se bez obrane pobije i protjera?!</p> <p>&nbsp;</p> <p>Hrvatske se zasluge sustavno omalovažava i kriminalizira. Heroje se pretvara u zločince koji se moraju braniti od domaćih i međunarodnih sudova. Narod im sve ti&scaron;e &scaron;apuće imena. Tako ih za&scaron;tićuje. Jer, čim nekoga počnete javno veličati, za nekoliko dana podiže se optužnica protiv njega. Malobrojni Hrvati među svojim ratnim neprijateljima te&scaron;ko mogu promovirati istinu. Njihove se žrtve jo&scaron; jednom ubija. Sličan problem, iako ne tako izražen, postoji i kod druga dva naroda u BiH. I oni svoje ratne žrtve i heroje te&scaron;ko uspijevaju otrgnuti od zaborava. Ponajvi&scaron;e zato &scaron;to su ratovali za državu u kojoj danas postoje tri istine. Onaj tko je za jedne heroj, za druge je zločinac. Hrvatska situacija ipak je po mnogo čemu specifična. Apsurdno je da je narod koji je dobio rat kapitulirao u miru. Ostao je bez institucionalne i teritorijalne za&scaron;tite, nema svojih javnih medija... Nema svojih heroja. Ako Hrvati ne žele u BiH kao narod potpuno nestati, moraju promovirati svoje vrijednosti. Obveza je to i RH. Za početak, u BiH od zaborava trebaju otrgnuti bosanske Kate &Scaron;oljić i hercegovačke Blage Zadre. Sjećanje na njih bit će ujedno i odavanje zahvalnosti žrtvama. Opet trebaju reći &ldquo;ovo je na&scaron; rat&rdquo;. Ovaj put za istinu o ratu, mučenicima i herojima. Obvezuje na to desetak tisuća ubijenih i stotine tisuća prognanih Hrvata.&bull;</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/16-10-18-anica.jpgAnaliza rezultata u ZHŽ-u: HDZ BiH ima 63 od 96 vijećnika, od tog 18 u Grudamahttp://grude.com/clanak/?i=1317813178Grude.com - klik u svijetTue, 18 Oct 2016 00:00:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=16-10-18-izbori_16.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Zapadnohercegovačka županija će u lokalnim zajednicama, u 3 općine i 1 gradu, u iduće četiri godine na vlasti imati HDZ BiH koji je apsolutni pobjednik listopadskih izbora 2016.<p><br />Nakon prebrojavanja i objave konačnih rezultata HDZ BiH je u Grudama, &Scaron;irokom Brijegu, Ljubu&scaron;kom i Posu&scaron;ju osvojio 63 od mogućih 96 mandata, te će u svakoj lokalnoj zajednici imati natpolovičnu većinu, donosi portal Grude.com.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Najvi&scaron;e vijećnika HDZ BiH će imati u Grudama, 18 od 25, dok će u &Scaron;irokom Brijegu i Ljubu&scaron;kom imati njih 16 od 25. U Posu&scaron;ju pak od 21 vijećnika u Općinskom vijeću HDZ-ovih je 13.</p> <p>&nbsp;</p> <p>HDZ ima i sve načelnike u tri općine i gradu, a jedino neizvjesno bilo je u Ljubu&scaron;kom gdje je Nevenko Barbarić u borbi za četvrti mandat tijesno porazio Antu Paponju.</p> <p>&nbsp;</p> <p>HDZ BiH napravio je određene promjene na listama za općinska vijeća, s obzirom da je bilo vi&scaron;e mladih na izborima. Ali, u godinama koje slijede morati će graditi jo&scaron; novih, kvalitetnih ljudi kao i nove čelne ljude jer i izlaznost koja nije nigdje prelazila 50 posto znak je da ljudi traže vi&scaron;e. Također, u &Scaron;irokom Brijegu i Ljubu&scaron;kom, Miro Kraljević i Nevenko Barbarić već su četvrti mandat na čelu svojih lokalnih zajednica i potrebno je razmi&scaron;ljati o njihovim nasljednicima. Ljubo Grizelj i Branko Bago prve mandate su po ocjeni mnogih odradili dobro, ali ovaj drugi mandat za njih je i nova odgovornost.</p> <p>&nbsp;</p> <p>U dvije općine najbliži pratitelj HDZ-u BiH biti će HDZ 1990., ali u Ljubu&scaron;kom u koaliciji. HDZ 1990. ima 2 vijećnika u Grudama, 1 u &Scaron;irokom Brijegu i 3 u Posu&scaron;ju, dok u Ljubu&scaron;kom ima 5 vijećnika u koaliciji s HKDU-om-Hrast. Ono &scaron;to je potrebno HDZ-u 1990. ako misle biti kvalitetniji čimbenik u političkoj budućnosti ZHŽ-a je da odmah počnu tražiti kandidate, kako načelničke tako i za općinska vijeća, jer žitelji moraju upoznati one koji ih žele predstavljati. Možda su kandidati 'devedesetke' u nekim sredinama bili bolji od vladajućih, ali narod igra na sigurno i daje prednost onima koje su upoznali, bez obzira na njihove mane i slabosti.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Nakon turbulentnog vremena kroz koje su pro&scaron;li, stabilizira se pomalo i HSP BiH. Najbolji rezultat stranka je ostvarila u Grudama gdje ima 3 vijećnika. To i ne iznenađuje s obzirom da je u Grudama HSP uvijek imao kvalitetnu stranačku bazu, te je u vremenu najteže krize vlasti u ovoj općini 2012. stao uz HDZ kako bi se formiralo Općinsko vijeće i bio izabran v.d. načelnika Gruda, kako bi općina mogla funkcionirati do izbora iste godine, i tako je i bilo. Birači, očito je, to ne zaboravljaju. U &Scaron;irokom Brijegu HSP je osvojio 2 mandata, a u Ljubu&scaron;kom također 2 u koaliciji s Hrvatskim prava&scaron;kim blokom. S obzirom da je predsjednik stranke Stanko Primorac iz Ljubu&scaron;kog, rezultat je mogao biti i bolji. Ono &scaron;to iznenađuje je to da stranka nije izi&scaron;la s listom u Posu&scaron;ju.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Također, u dvije općine i jednom gradu djelovati će i HSS BiH. Stranka je u&scaron;la u vijeće u Grudama i Posu&scaron;ju samostalno, dok je u &Scaron;irokom Brijegu i&scaron;la s Hrvatskom republikanskom strankom, osvojiv&scaron;i 1 mandat. Tome je, između ostalih, pridonio i predsjednik stranke Mario Karamatić, po mnogima jedan od najboljih političkih dužnosnika Hrvata u BiH na vi&scaron;im razinama vlasti koji je stabilizirao HSS koji je pred opće izbore 2010. godine bio na rubu opstanka. Minus HSS-u na ovim izborima u ZHŽ-u je Ljubu&scaron;ki gdje stranka nije osvojila nijedan mandat premda je u predizbornom vremenu lokalno vodstvo objavljivalo priopćenja vezana za ovu općinu. Očito je i tu bio problem to &scaron;to se zaboravilo da predizborna kampanja traje vi&scaron;e od nekoliko mjeseci izborne godine.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Ono &scaron;to je zanimljivo za &Scaron;iroki Brijeg je da je druga najjača opcija koalicija stranaka koju čine Savez za &Scaron;iroki Brijeg HSP dr. Ante Starčević, HKDU-Hrast i HČSP, pa kako će to funkcionirati ostaje za vidjeti.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Lokalni izbori za 2016. su zavr&scaron;ili znaju se pobjednici, znaju se i gubitnici, a sad je vrijeme da svi izabrani vijećnici krenu s radom. Dizanje ruku je potrebno da bi se odluke provele, ali potrebno je odluke i obrazlagati. Ako općinski vijećnik ne zna zbog čega je neka odluka dobra i četiri godine samo diže ruku ne govoreći ni&scaron;ta, pitanje je kakva je njegova svrha i je li on sramota za narod koji ga je birao!?</p> <p>&nbsp;</p> <p><em><strong>R. Marić/Grude.com</strong></em></p>//grude.com/Datoteke/Novosti/16-10-18-izbori_16.jpg"Novine" vraćaju vjeru u dramski program! Priča je iznimno razvijena i začudno napetahttp://grude.com/clanak/?i=1315113151Grude.com - klik u svijetSun, 16 Oct 2016 00:00:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=16-10-16-016_novine_matanic.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Vrhunski upakirana serija koja vraća vjeru u Dramski program! Tim je riječima kinematograf Daniel Rafaelić opisao novu seriju Dalibora Matanića "Novine".<p>&nbsp;</p> <p><em><strong>Donosimo njegovu cjelokupnu analizu za magazin Globus:</strong></em></p> <p>&nbsp;</p> <p><br /><br />Snimana u Rijeci, podigla je vizualni spomenik tom gradu. Sve izgleda kao da se odvija u nekom i mračnom i sjajnom primorskom mjestu koje ima svoje javne, ali i tajne poroke</p> <p>&nbsp;</p> <p>Osamdesetih godina vijest da se snima pa prikazuje nova domaća dramska serija uzbuđivala je &scaron;iroke krugove gledateljstva. Radilo se o Boljem životu, Putovanju u Vučjak, Primožu Trubaru ili Đekni (koja jo&scaron; nije umrla a ka'će, ne znamo), svaka je imala auru gotovo dickensovskog velikog i&scaron;čekivanja.</p> <p>&nbsp;</p> <p>No, s vremenom, kako se dramski program srozao na neprepoznatljivo niske grane, na kojima se obične sapunice nazivaju i, &scaron;to je jo&scaron; gore, tretiraju kao ozbiljne dramske serije, proizvodi koji su nam ponuđeni najče&scaron;će ne zadovoljavaju osnovni standard &ndash; zanimljivost.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Stoga sam s vremenom gotovo u potpunosti odustao od domaće dramske produkcije, znajući da se iza njih krije praonica televizijskog novca i uhljebljivanje netalenata. Nisam stoga posebno bio ni euforičan kada sam vidio da Dalibor Matanić snima seriju &ldquo;Novine&rdquo;. Jo&scaron; jedna u nizu! &ndash; pomislio sam rekav&scaron;i sebi kako to treba izbjeći po svaku cijenu. No, nakon odgledane prve dvije epizode ostao sam u potpunosti zatečen. Serija izgleda vrhunski upakirano &ndash; i to ne na lo&scaron; način. Snimana u Rijeci, podigla je vizualni spomenik gradu za koji sam uvijek mislio da je savr&scaron;eno nefotogeničan. Ovdje sve izgleda kao da se odvija u nekom i mračnom i sjajnom primorskom gradu koji ima svoje javne, ali i tajne poroke &ndash; dakle, Mediteran par excellence.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Priča je, a podsjećam da sve temeljim na odgledane prve dvije epizode, iznimno razvijena i začudno napeta, zbog čega posebno treba pohvaliti scenarista Ivicu Đikića. Matanićeva režija divno je producentski zauzdana i zrela, tako da ono &scaron;to je možda i naru&scaron;ilo kvalitetu nekih njegovih filmova ovdje nije na&scaron;lo mjesto. Glumačka je postava jedini problem. Sjajni casting, sa svakodnevnim, nimalo glamuroznim licima, sjajno pokazuje fasadu novinske redakcije. No u svojim nastupima ekipa je izuzetno raznorodna &ndash; kao da se nije s njima dovoljno vježbalo i glumački ujednačilo. Ovako kvalitetom str&scaron;e Trpimir Jurkić &ndash; kao apsolutno otkriće serije, te sasvim neočekivano Zijad Gračić, kao nevjerojatno životan glavni urednik Novina. Njih dvojica ostvarili su uloge zbog kojih bih htio da serija traje barem nekoliko sezona, tek da bih mogao uživati u njihovim motima suvremenog razočaranog Hrvata koji radi, a i sam ne zna vi&scaron;e ni za&scaron;to ni zbog koga.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Dvije dijabolične pojave također se nadvijaju nad licima serije. Prva, ona gradonačelnika, kojeg sjajno tumači opipljivo ledeni Dragan Despot, i druga, ona starog udba&scaron;a u tumačenju Zdenka Jelčića. Potonji, koji bi u svakoj normalnoj kinematografiji bio &scaron;tovan kao božanstvo, kod nas se, eto, morao zadovoljiti tek povremenim bljeskovima. Ženski dio casta u potpunosti je heterogen. Od Olge Pakalović, savr&scaron;ene u ba&scaron; svakom kadru, preko Branke Katić, koja će u nadolazećim epizodama tek trebati pokazati talent koji naslućujemo, pa sve do Edite Karađole, s kojom se očito nije radilo kako treba. Tu je jo&scaron; i Sandra Lončarić-Tankosić, jo&scaron; jedna na&scaron;a glumica koja uzburka kritičarsku krv kad god se i gdje god pojavi, te je čovjek jednostavno želi jo&scaron;. &ldquo;Novine&rdquo; su, zaključno, proizvod koji pokazuje kako se kvalitetno može raditi i kod nas, te se veselim svakoj prodanoj epizodi stranim televizijama jer &ndash; sad je konačno i na nas do&scaron;ao red.</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/16-10-16-016_novine_matanic.jpgUnitariste i separatiste u BiH jedino mogu srušiti tri federalne jedinicehttp://grude.com/clanak/?i=1308113081Grude.com - klik u svijetTue, 11 Oct 2016 00:00:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=16-10-11-hb.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Prijevare, to je političko obilježje poslijeratne BiH. Međusobno Bošnjaci, Srbi, Hrvati, građani ratuju na vrlo prljav način. Osobito u vrijeme izbora. Smišljaju strategije kako protivniku oteti što više. Različiti su modeli napada i obrane. <p>&nbsp;</p> <p><span style="font-size: medium;"><strong>Unitariste i separatiste u BiH jedino mogu sru&scaron;iti tri federalne jedinice</strong></span></p> <p style="text-align: right;"><span style="font-size: small;"><strong>Jozo Pavković/Večernji list</strong></span></p> <p>&nbsp;</p> <p>Hrvati se samoza&scaron;tićuju homogenizirajući se oko jedne stranke kako ih Bo&scaron;njaci i Srbi ne bi preglasali. Slično rade i druga dva naroda. Rasipanje nacionalnih glasova smatra se luksuzom na koji pravo ponajmanje imaju najmalobrojniji. Jednako tako je i kada su u pitanju građanske, lijeve stranke. I one se udružuju kako bi pobijedile nacionalne, desne stranke. Svi protiv svih. Iz takvog poslijeratnog ozračja na nedavno održanim lokalnim izborima pojavile su se tri sredine s drukčijom logikom. U Žepi, nekada ratnoj enklavi, Bo&scaron;njaci su dali podr&scaron;ku srpskom načelniku s liste SNSD-a Milorada Dodika, u Vare&scaron;u su sva tri naroda poduprla HDZ-ova načelnika Zdravka Maro&scaron;evića, slično kao i u Doboju gdje je pobijedio SDS-ov kandidat Obren Petrović. Te su općine zbog toga postale medijska senzacija. U njih hrle novinarske ekipe kako bi pisale o čudu neviđenom. Zamislite, nisu glasovali za &ldquo;svoga&rdquo;, već su glas dali najboljem. I to onima koje je predložio drugi narod. Analitičari već euforično najavljuju kako je to zametak &ldquo;normalne BiH&rdquo;. Jo&scaron; jedno čudo dogodilo se u BiH. Nekoliko &ldquo;otpadnika&rdquo; od nacionalnih stranaka pobijedilo je kao neovisni kandidati.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Nažalost, to su samo iznimke koje potvrđuju pravilo. U lokalnim zajednicama manje je bitna nacionalnost. Diskriminirajući izborni zakon izvor je svih problema na &ldquo;vi&scaron;im razinama&rdquo;. Primjerice, kao kada izbornim inženjeringom drugi Hrvatima biraju njihove predstavnike. Dok je god tako, narodi će se udruživati kako bi izabrali svoje. Za&scaron;tićivat će se od brojnijih. Zato treba izraditi politički sustav po kojemu će se svi osjećati ravnopravno. Rje&scaron;enje je kombinacija građansko-nacionalnog modela. A to je jedino moguće ustrojem BiH s tri federalne jedinice ili nacionalna entiteta, unutar kojih bi se uredila nacionalna, građanska i manjinska prava. Primjera radi, na izborima bi postojale liste po kojima bi se određivale fiksne kvote za manjine u većinski hrvatskom, srpskom ili bo&scaron;njačkom entitetu. Takvim ustrojem ponajvi&scaron;e bi profitirale građanske stranke. Nacionalne sada opstaju upravo na dvoentitetskom modelu koji generira strah od preglasavanja drugih. Osobito unutar hrvatskog naroda. Ovaj ustroj ojačao bi i državu jer bi bila jeftinija, funkcionalnija i ne bi se bavila nacionalnim, već ekonomskim pitanjima. Jednako tako, parlamentarni i lokalni izbori trebaju se održavati istodobno za sve strukture vlasti.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Ovakva BiH tone u sumraku unitarizma i separatizma. &Scaron;to prije tvorci i jamci Daytona shvate da je rje&scaron;enje ustroja BiH u tri nacionalne zajednice (entiteta), to će se prije ugu&scaron;iti ideje onih koji u miru planiraju osvojiti ono &scaron;to nisu osvojili u ratu.</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/16-10-11-hb.jpgMarija Raguž: Nečovjek Salmir Kaplan je uništio za jedan dan što smo mi, građani Stoca, gradili cijeli živothttp://grude.com/clanak/?i=1301013010Grude.com - klik u svijetFri, 07 Oct 2016 00:00:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=16-10-07-raguz_mario.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Marija Raguž, žena čiji je muž Mario Raguž brutalno pretučen od strane kandidata za načelnika Salmira Kaplana obratila se priopćenjem javnosti, a priopćenje portal Grude.com donosi u cijelosti.<p>&nbsp;</p> <p><strong>Pismo obitelji Raguž iz Stoca koje je napisala supruga Marija Raguža:</strong></p> <p>&nbsp;</p> <p>Dragi Građani Bosne i Hercegovine,</p> <p>&nbsp;</p> <p>Osjećam potrebu da vam se obratim kao supruga, majka i državljanka Bosne i Hercegovine. Pi&scaron;em u ime cijele obitelji Marija Raguža iz Stoca. Zgroženi smo pona&scaron;anjem kandidata za načelnika Salmira Kaplana na dan izbora 2. 10. 2016. kada je bez imalo razmi&scaron;ljanja i bez ikakvog razloga napao moga muža Marija Raguža, koji je taj dan obavljao dužnost člana biračkog odbora. Ozljede koje mu je nanio, po mi&scaron;ljenju doktora, mogle su biti fatalne da krim &ndash; policajac, koji je svjedočio napadu, nije na vrijeme reagirao i odvezao ga u bolnicu. Stigao je u SKB Mostar na vrijeme jer mu je vrat otekao i počeo zatvarati di&scaron;ne putove. Uz to zadobio je i potres mozga. Moj muž je sada, hvala Bogu, stabilno i nije vi&scaron;e na intenzivnoj njezi.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Zgroženi smo pona&scaron;anjem kandidata za načelnika Salmira Kaplana, čovjeka koji je prije izbora obećavao da će, ukoliko bude izabran, biti načelnik svih nas, građana Stoca, bez iznimki &ndash; i Bo&scaron;njaka, i Hrvata, i Srba, a na dan izbora obilazi birali&scaron;ta i napada sve redom Hrvate. Napada moga muža kojega poznaju svi u gradu i koji se nikada nije zamjerio niti jednom Hrvatu, Srbinu, niti Bo&scaron;njaku. Svi ga poznaju, osim, navodno, Salmira Kaplana, koji ga je bez imalo stida i ljudskosti fizički napao i odvojio od svoje obitelji. Tko će mojoj kćerki objasniti gdje joj je sada tata?</p> <p>&nbsp;</p> <p>Zgroženi smo pona&scaron;anjem (NE)čovjeka koji je do&scaron;ao u Stolac kao gost, koji nije bio nigdje blizu Stoca dok su se građani Stoca (Bo&scaron;njaci, Hrvati i Srbi) izmirivali i poku&scaron;avali graditi suživot. Zgroženi smo jer je taj čovjek za jedan dan uni&scaron;tio sve &scaron;to smo mi, građani Stoca, gradili desetljećima iza rata. I sada nam se djeca svađaju po raznoraznim dru&scaron;tvenim mrežama, spominje se &rsquo;93., a pola ih se tada nije niti rodilo. Ljudi prolaze na ulici jedni pored drugih i ne pozdravljaju se, a sve zbog divljačkog i nehumanog pona&scaron;anja nekoga tko bi nam trebao biti primjer i voditi nas naprijed, a unazadio nas je za 20 godina.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Želite li takav primjer pružiti svojoj djeci? &Scaron;to im želite poručiti svi vi koji jo&scaron; uvijek slijepo podržavate Salmira Kaplana, a od stida me ne možete ni pozdraviti kada me sretnete na ulici? Opravdavate li njegove nehumane postupke činjenicom da je on, kako njegovi mentori kažu: &bdquo;puno radio za ove izbore da bi se pomirio s porazom&ldquo;? Svi mi naporno radimo. Znači li to da ćemo svaki put kada nismo zadovoljni sa ishodima svoga napornog rada, mlatiti nedužni narod oko sebe? Ja sam profesorica. Znači li to da bih svaki put kada nisam zadovoljna satom, trebala istući svu djecu koja nisu shvatila &scaron;to je profesor htio reći ili bih trebala biti odgovorna i obećati da ću idući put biti bolja, jer sama sam kriva za svoj neuspjeh?</p> <p>&nbsp;</p> <p>Zgroženi smo pona&scaron;anjem Salmira Kaplana nakon izbora, jer bi svaki imalo razuman čovjek nazvao obitelj čovjeka kojega je poku&scaron;ao ubiti, ispričao se i ponudio pomoć. A valjda on jednostavno nije razuman čovjek, jer koji bi se razuman čovjek usudio 4 dana nakon, kako on to voli nazivati, &bdquo;incidenta&ldquo;, na javnoj televiziji izjaviti da ga je moj muž prvi udario i ozlijedio mu leđa. Realnije bi bilo, ako već izmi&scaron;lja i laže, da je to tvrdio u izjavi policiji u nedjelju, a ne tek nakon svog odlaska u Sarajevo. Odgovorno mogu tvrditi da izmi&scaron;lja i laže. U suprotnom, trebao se odmah u nedjelju sjetiti i reći da ima ozljedu glave, a ne leđa, pa bi mu onda možda netko i povjerovao da ga je moj muž udario. Valjda ni on sam to nije znao dok mu njegovi mentori u Sarajevu nisu rekli.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Zbog svega ovog navedenog obavje&scaron;tavam građane Bosne i Hercegovine, a među ostalima i Salmira Kaplana, da će obitelj Marija Raguža tužiti Salmira Kaplana za sve du&scaron;evne i fizičke boli koje nam je nanio, za klevetu na javnoj televiziji i za sve buduće istupe koje bi Salmir Kaplan mogao imati, a tiču se Marija Raguža i njegove obitelji.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Molim građane Stoca, Bo&scaron;njake, da otvore oči i odbiju podupirati ovakvog nasilnika i lažljivca. Imate vi pravo na svog kandidata za načelnika, ali izaberite nekoga koga se nećete stidjeti, nekoga tko će vas predstavljati u najboljem svjetlu, onakve kakvi doista jeste, po&scaron;teni i odgovorni građani BiH. Nekoga tko će vas ponovno vratiti u 2016. i okrenuti vas ka budućnosti.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Uni&scaron;timo nacionalizam u na&scaron;em gradu jednom zauvijek!</p> <p>&nbsp;</p> <p>Molim tužiteljstvo i policiju da pri obavljanju svoga posla ne gledaju na nacionalnost, niti na političku moć i pozadinu. Po&scaron;aljite tog nasilnika gdje mu je i mjesto &ndash; iza re&scaron;etaka.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Mir i svako dobro svim građanima na&scaron;ega Stoca, i na&scaron;e Bosne i Hercegovine!</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Marija Raguž</strong></p>//grude.com/Datoteke/Novosti/16-10-07-raguz_mario.jpgDonosimo analizu izbora u BiH: Politika vodećih bošnjačkih stranaka doživjela je novi fijaskohttp://grude.com/clanak/?i=1296312963Grude.com - klik u svijetTue, 04 Oct 2016 00:00:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=16-10-04-sda_fijasko.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Nakon prekjučerašnjih izbora, ono što je jasno da su HDZ kod Hrvata i SNSD kod Srba pobjednici. Kod Bošnjaka, nažalost, po državu BiH, ništa se ne zna, iako SDA i SBB imaju najviše načelnika, a donosimo i zašto. <p>&nbsp;</p> <p>Politički dužnosnici iz reda bo&scaron;njačkog naroda kažnjeni su zbog svoje politike omalovažavanja malobrojnijih naroda u BiH.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>PRIMJER 1 - HRVATI</strong><br />Prvo su polomili zube na Hrvatima koje od osnutka države, unatoč potpisanim sporazumima, obespravljuju ne &scaron;tedeći se u kr&scaron;enju zakona. Nakon &scaron;to su ih sveli na margine i protjerali s nekad većinskih područja, kao malobrojnije krenuli su im i instalirati članove predsjedni&scaron;tva, zatim uzimati privjeske umjesto legitmnih predstavnika da bi sastavili vlast na Federalnoj razini. Očekivali su da će Hrvati popu&scaron;tati u svakoj složenijoj situaciji, i to se nije dogodilo.</p> <p>Najmalobrojniji narod pokazao se kao najtvrđi orah i sigurno neće odustati od svojih prava u BiH. Da je narod jedinstven pokazala je uvjerljiva podr&scaron;ka HDZ-u BiH kao najjačoj stranci u sastavu Hrvatskog narodnog sabora, te HDZ-u 1990 kao drugoj najjačoj stranci u istom tom sastavu.</p> <p>Dragan Čović, član Predsjedni&scaron;tva i predsjednik HDZ-a BiH i Hrvatskog narodnog sabora, koliko god ga pojedini napadali, vodi dosljednu politiku s ciljem jednakopravnosti Hrvata i na tom će ustrajati.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>PRIMJER 2 - SRBI</strong><br />Umjesto razgovora s Miloradom Dodikom predsjednikom RS-a bo&scaron;njački političari su ga konstantno zaobilazili ili mu u puno slučajeva nepotrebno replicirali tjerajući inat. Dodik, koji ima povjerenje naroda, godinama je uzvraćao na različite načine i nije dopustio bo&scaron;njačkim dužnosnicima da sru&scaron;e njegov koncept RS-a. Kad su ga počeli progla&scaron;avati "mrtvim" najavljujući njegov potpuni kraj, a sukladno tome i ga&scaron;enje RS-a dogodio se kontra efekt.</p> <p>Referendum od 9. siječnja, koji je ujedno i referendum podr&scaron;ke Republici Srpskoj pro&scaron;ao je s vi&scaron;e od 50 posto podr&scaron;ke. Primjerice, nedjeljni mađarski nije bio uspje&scaron;an s tim postotkom, a kad jedan Victor Orban koji je u svojoj zemlji izuzetno popularan nije uspio svoj narod okrenuti da glasuje protiv migranata, onda je jasno kad se podvuče crta da je politika Milorada Dodika u narodu Srpske itekako prepoznata i njoj nije trebalo tjerati inat već tražiti dogovor koji neće usporavati BiH na njezinom europskom putu.</p> <p>&Scaron;lag na kraju je uvjerljiva pobjeda Dodikovog SNSD-a u Republici Srpskoj, &scaron;to je prst u oči onima koji žele centralizirati BiH.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>IZBORI KOD BO&Scaron;NJAKA</strong><br />Bakir Izetbegović preksinoć, nakon &scaron;to je potvrđeno da je SDA izgubila čak 12 općina i gradova, premda je bila u koaliciji s drugom najjačom strankom kod Bo&scaron;njaka SBB-om čime je dodatno oslabljena, tvrdi kako je općina Centar, u Sarajevu, važnija nego desetak drugih općina, istaknuv&scaron;i kako je Sarajevska županija ekonomski jača od RS-a.</p> <p>Osim &scaron;to ponovno ne može izbaciti RS iz usta, Bakir Izetbegović kao da nije svjestan da ova županija samo zahvaljujući Zakonu o pripadnosti javnih prihoda financijski je lider, a taj zakon omogućuje povla&scaron;teni koeficijent Sarajevu kojim se doslovno pljačkaju druge županije, na legalan način naravno. Protiv takve politike su i Zenica i Tuzla, a upravom u tim velikim gradovima SDA i SBB nemaju načelnike. SDA, koliko god sebi ne želio priznati Bakir Izetbegović, ostaje moćna samo u Sarajevu i svedena je samo na jedan prostor, a ondje gdje jo&scaron; ima vodeću poziciju, dijeli je barem sa SBB-om.</p> <p><br />Nakon toga slijedi Bakirov kabadahija Salmir Kaplan. Ograničen čovjek po mnogočemu, rekli bismo, a to se posebno vidi u posljednje vrijeme u kojem u svemu vidi američku zavjeru. Posljednja faza njegovog ograničenja dogodila se jučer u Stocu gdje je pretukao predsjednika Općinskog izbornog povjerenstva Ivana Perića, te je angažirao batina&scaron;e, džihadistički nastrojene, da otmu kutije s glasačkim listićima i stra&scaron;e Hrvate u Stocu. SDA sad vlastitim primjerom vodi Bo&scaron;njake u radikalizam, osim ako se ne ogradi od Salmira Kaplana. Ovdje je i na pravnoj državi da postupi u skladu sa zakonom i privede Kaplana licu pravde, ako već nisu mogli ili nisu smjeli ranije dok je razbijao automobile i pogre&scaron;no parkirao, te uzimao novce na koje nije imao pravo, u ministarskom mandatu.</p> <p><br />I &scaron;lag na kraju je, iz A-SDA, koji su SDA otpadnici, Indira Sinanović koja nosi pokrivalo za lice nikab. I tu ne bi bilo nikakvih problema da se ta novinarka televizije "Islam my life" ne rukovodi citatima koje često citira i &scaron;ef ISIL-a Abu Bakr al-Baghdadi koji je svojedobno najavio osvajanje Rima budu li se po&scaron;tovala Alahova pravila.<br />Nakon neuspjela vojnog puča u Turskoj Indira je na svom Facebook profilu objavila: &ldquo;Sinoćnji vojni udar zaustavljen je tekbirima i salavatima. Ovako je na&scaron; Poslanik s.a.v najavio osvajanje Rima tekbirima. Treba samo držati vjeru u Alaha i jedinstvo među narodom i nijedno zlo tad ne može na&scaron;tetiti.&rdquo;</p> <p>&nbsp;</p> <p>BiH mora ići europskim putem, ali ovakvim pristupom bo&scaron;njačkih političkih dužnosnika prije će nastaviti tonuti u provaliju. U svakom narodu ima kukolja, samo u bo&scaron;njačkom ih je najvi&scaron;e. Cinici će reći da je to zato &scaron;to je Bo&scaron;njaka najvi&scaron;e u BiH. Ali, postoji opravdana bojazan da je posrijedi ne&scaron;to drugo...</p> <p>&nbsp;</p> <p>U svakom slučaju, politika vodećih bo&scaron;njačkih struktura doživjela je svoj fijasko.</p> <p>&nbsp;</p> <p><em><strong>Grude.com</strong></em></p>//grude.com/Datoteke/Novosti/16-10-04-sda_fijasko.jpgSalmira Kaplana, SDA-ovu dvorsku ludu, potrebno je uhititi!http://grude.com/clanak/?i=1295112951Grude.com - klik u svijetMon, 03 Oct 2016 00:00:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=16-10-03-salmir_kaplan.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Salmir Kaplan član SDA jedan je od nesposobnijih ljudi u političkom životu Bosne i Hercegovine. <p>&nbsp;</p> <p>Ovaj istaknuti SDA-ov Erdoganovac pokazao je koliko je jadan čovjek napadom na predsjednika Općinskog izbornog povjerenstva Ivana Perića.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Kaplan spada među mlađi politički kadar i od takvog bi se očekivalo smirivanje tenzija, spu&scaron;tanje lopte, &scaron;irenje mira i dijaloga, stisak ruke pobjedniku, ali lokalni stolački kabadahija ne može iz svoje kože. Pokazao je koliko je malen čovjek te&scaron;ko ozlijediv&scaron;i Ivana Perića i podigav&scaron;i na noge lokalne bo&scaron;njake radikale koji imaju za zadaću napadati Hrvate u Stocu.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Salmir Kaplan je sa svojim batina&scaron;ima krenuo u napad u trenucima kad je shvatio da gubi izbore za načelnika Stoca od Stjepana Bo&scaron;kovića, kandidata HDZ-a BiH.</p> <p>&nbsp;</p> <p>I kao ministar kulture i sporta Federacije BiH, u najgoroj vladi u povijesti Federacije BiH Kaplan je pokazivao koliko je nesposoban. Tako je primjerice imao stan u Sarajevu, a uredno je primao 600 maraka mjesečno za tro&scaron;kove odvojenog života. O kakvom se čovjeku radi govori i činjenica da je za tih 600 maraka mjesečno rekao da ih "nije registrirao". <em>&bdquo;Ako ćete mi vjerovati, ja to nisam ni registrirao&ldquo;</em>, &nbsp;izjavio je ministar Kaplan novinarima CIN-a, a već do tad primio je 24.900 maraka, za koje, gle čuda, nije znao niti je registrirao da ih dobiva.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Sudjelovao je i u nekoliko prometnih nesreća, te je redovito parkirao na mjestima za invalide &scaron;to potvrđuju i fotografije na bh. portalima, kao &scaron;to su Klix i brojni drugi.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Možda je Salmira Kaplana najbolje opisao glasnogovornik SBB-a Omer Čevra koji je svojevremeno za njega rekao da je "SDA-ova dvorska luda".</p> <p>&nbsp;</p> <p>U posljednje vrijeme Salmir Kaplan je poznat po tome da žestoko brani Recepa Erdogana i usput napada legendu turskog nogometa Hakana Sukura, te &scaron;iri antiameričku histeriju.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Stoga, poruka institucijama BiH, uhitite Salmira Kaplana i ne dopustite da radikali poput njega uni&scaron;tavaju ovu divnu zemlju. Napad na čovjeka i organizacija napada na Hrvate samo je kap u moru kaznenih djela "SDA-ove dvorske lude".</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Autor: Glava</strong><br /><strong>(Kolumna je poslana na adresu portala Grude.com pod spomenutim pseudonimom)</strong></p> <p>&nbsp;</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/16-10-03-salmir_kaplan.jpg"Ne znaš ti kako je u Mostaru bilo prije..."http://grude.com/clanak/?i=1292812928Grude.com - klik u svijetFri, 30 Sep 2016 00:00:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=16-09-30-rondo_nekad.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>”Ne znaš ti, sine, šta ti je Mostar. Sve je to prije bilo drugačije. Ne znaš, bona, šta smo se u ratu jada nagledali. Nije sve onako kako se tebi čini. Slušaj šta ti kažem i nemoj puno s rajom o tome.”<p>&nbsp;</p> <p>&ndash; Ja nisam ti. Nemam oči kojima iz stana na trećem katu solitera ne proviri&scaron;, osim kad ide&scaron; po ra&scaron;tiku da ima&scaron; za post petkom, pa čitavim putem broji&scaron; kako je mala penzija, kako si stao u žvaku cipelom koju nisi nosio od prije &rdquo;tog rata&rdquo;, koji ti je stalno u ustima. Pusti me, bola&rsquo;, i sa ra&scaron;tikom i sa penzijom i sa ratom.</p> <p>Vidi ovog Sunca na starom, &scaron;to otvara suncobrane k&rsquo;o jaglace na partizi.</p> <p>Vidi vjetra &scaron;to kao turbina pokreće zelenilo bistre Neretve.</p> <p>A pogledaj tek kamen koji vapi da se u njega ukle&scaron;u neka nova, svjetlija vremena. Svrati pogled na prepuna &scaron;etali&scaron;ta, fakultete, univerzitete, kazali&scaron;ta i dvorane, gdje mladež poput roja pčela marljivo skraja i prekraja.</p> <p>Znam da se ježite od rečenice &rdquo;lezi dolje!&rdquo;. Ali, ovoga puta lezite dolje i gledajte u nebo puno zvijezda, pa recite ima li igdje neba kao &scaron;to je nad Mostarom. I udahni ovaj mostarski zrak pa reci jesi li igdje na svijetu tako disao. Ima li igdje na svijetu mjesta gdje se u tolikoj mjeri bez ljubljenja ljube suprotnosti &ndash; mlado i staro, bogato i siroma&scaron;no džepom, bogato i siroma&scaron;no duhom. Poteže li se igdje na svijetu če&scaron;će pitanje: vrijedi li vi&scaron;e krunica s križem ili bez križa, džamija ili crkva, hodža ili svećenik, ova ili ona zastava, ova ili ona strana grada?</p> <p>A ja mislila da smo ono &rdquo;moj tata je jači od tvog tate&rdquo; prerasli jo&scaron; u vrtiću.</p> <p>Pusti, bona, jednom da Spajalica uistinu bude spajalica. Imam ja svoja sjećanja, ne brini. Pusti me da se sjećam svojih sjećanja jer za rata ni u planu nisam bila. I &scaron;to bih se morala sjećati nečega čega se ne sjećam? I &scaron;to bi se svi morali sjećati, ako se ti jo&scaron; uvijek sjeća&scaron;? I pusti da od sutra na ulicama ovoga grada nastanu nova sjećanja. Neka izraste neka nova trava na kojoj će koljena zaprljati neka nova djeca. Neka u parkovima izniknu nove ruže kojima će biti pro&scaron;ene mostarske djevojke. Neka vjetrovi s Huma i Veleža donesu novu struju misli. Neka se Neretvom ispere svaka nepravda i nejednakost. Pusti da zarastu rane ovoga grada i ne otvaraj ih iznova, sve dok postoje oni koji ih mogu zacijeliti. I neka se pjevaju pjesme no&scaron;ene zvukom budućnosti. I neka svakoj od njih početni takt bude smijeh.</p> <p>A dok je raje i kave na rondou, &scaron;ta me, bola, briga kako je u Mostaru bilo prije?</p> <p><br /><em><strong>Martina Miladinović / Mostarski.ba</strong></em></p>//grude.com/Datoteke/Novosti/16-09-30-rondo_nekad.jpgDemirela iz Zenice, studenta i asistenta na pravu, RTL-ov portal promovorio u ustavnog stručnjaka za Hrvate u BiHhttp://grude.com/clanak/?i=1285912859Grude.com - klik u svijetSun, 25 Sep 2016 00:00:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=16-09-25-demirel.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Nakon eksperata za prognozu rata, pojaviše nam se i prekonoćni ustavni stručnjaci. Izronio je Demirel Delić, student koji je i asistent na Pravnom fakultetu u Zenici. <p>&nbsp;</p> <p>Naime RTL-ov Splitski dnevnik promovirao je novog ustavnog stručnjaka.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>U Hrvatskoj jako puno čitamo o tome kako su Hrvati unutar BIH zapravo marginaliziran narod koji najmanje participira u dru&scaron;tveno političkim odlukama, je li to istina?</strong></p> <p>To je pitanje postavljeno novoimenovanom ustavnom stručnjaku iz Zenice Demirelu koji stručno i ustavno odgovara: -Napravio bih malu distinkciju, i naglasio da smatram da u BiH kolektiviteti (Hrvati, Bo&scaron;njaci ili Srbi kao takvi) nisu ugroženi, već su to zapravo pojedinci.</p> <p>&nbsp;</p> <p>To je dio iz odgovora novo ustavnog stručnjaka iz BiH koji kasnije u stilu velikobo&scaron;njačkih političara, ali samo u stilu jer je on ustavno pravni stručnjak, spominje sve funkcije koje imaju Hrvati u BiH, ne spominjući činjenice da u većini resora uz jednog koji vodi određeni resor nema vi&scaron;e nijednog Hrvata, pa taj netko nailazi na brojne, namjerne prepreke i nemogućnost normalnog rada. Vjerojatno je ustavni stručnjak to samo predvidio. Nadalje, poziva se na Daytonski sporazum i komentira ga iznoseći svoje mi&scaron;ljenje zasnovano na nekim sudskim odlukama, ne spominjući da je 98 izmjena izvornog Daytona BiH napravljeno na &scaron;tetu Hrvata.</p> <p>&nbsp;</p> <p>I iskreno, sigurno ne bih zapjenio oko budala&scaron;tina iz cijelog intervjua kojeg je RTL ili da budem precizniji RTL-ov 'Splitski dnevnik' objavio da nisam prvi put čuo za ime Demirela Delića, ustavnog stručnjaka kako ga se potpisuje. Evo, &scaron;to je najbolje, i 'svemoćni' Google ga prvi put ove noći bilježi u svom sustavu. Isprika, drugi put jer ga je prvi put bilježio na VIS moot natjecanju iz ožujka 2016., a natjecanje je, vjerovali ili ne, za studente. Ali Splitski dnevnik, napravi intervju s njim, Index prenese i preneso&scaron;e naravno i drugi du&scaron;ebrižnici kao i mediji poltroni iz reda Hrvata u BiH i Demirel posta ustavni stručnjak, a ne samo student koji je i pomalo asistent na Pravnom fakultetu u Zenici. "Ustavnom stručnjaku" iz Zenice prognoziramo nastavak napredovanja. Pa nema ni punih 25 godina. Imat će ih tek u studenom.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Većina onih koji su marginalizirali najmanji narod u BiH, lažući ili da kažemo stručno, izbjegavajući istinu, napredovali su. Demirel je na dobrom putu. Ipak, njega podupiru pojedini mediji u Hrvatskoj koji jedva čekaju da Hrvate u BiH mogu provući u bilo kakvom negativno kontekstu ili da barem mogu popljuvati njihovu politiku, pa makar promovirali nekog 25-godi&scaron;njeg asistenta, koji je jo&scaron; uvijek student, u ustavnog stručnjaka.</p> <p><br />Donosimo link intervjua "ustavnog stručnjaka"<br /><a title="Intervju &quot;ustavnog stručnjaka&quot;" href="http://splitskidnevnik.rtl.hr/vijesti/svijet/pricali-smo-s-ustavnim-strucnjakom-iz-zenice-o-situaciji-u-bih-rata-nece-biti-ali-ne-treba-zanemariti-ozbiljnost-situacije/" target="_blank">http://splitskidnevnik.rtl.hr/vijesti/svijet/pricali-smo-s-ustavnim-strucnjakom-iz-zenice-o-situaciji-u-bih-rata-nece-biti-ali-ne-treba-zanemariti-ozbiljnost-situacije/</a></p> <p><br /><em><strong>Čitatelj/Grude.com</strong></em></p>//grude.com/Datoteke/Novosti/16-09-25-demirel.jpgGenerale Rojs, ne dopustite 'platformaškim' prijateljima da utječu na vashttp://grude.com/clanak/?i=1285712857Grude.com - klik u svijetSat, 24 Sep 2016 00:00:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=16-09-24-rojs_general.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Ljubo Ćesić Rojs osobno mi je simpatičan čovjek. Kaže što mu je na umu. Osobito je oštar bio u vremenima nakon rata, onda kad ga je izdajnik Mesić umirovio, pa kad je bio Saborski zastupnik...<p><br />Posljednjih godina ne istupa često u javnosti. I godine se broje, vjerojatno i general Rojs mirnije živi. Ali, nekad se pojavi.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Prije nekoliko večeriju gledao sam ga, odnosno slu&scaron;ao u emisiji Bujica. I kao nekad ranije kad sam gledao tu ili neku drugu emisiju Rojs je ponovno prozvao Dragana Čovića i HDZ BiH.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Na stranu moje simpatije ili antipatije prema HDZ-u BiH, a simpatije postoje prema onom državotvornom, i na stranu moja slaganja ili neslaganja s predstavnikom Hrvata u BiH Draganom Čovićem, ali u ovom slučaju kao ni u tim ranijim gdje sam ga slu&scaron;ao ne slažem se s Rojsovim napadima na politiku Dragana Čovića.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Jedna od Rojsovih rečenica glasi, kako mu se, zbog slaganja Čovića sa srpskom politikom u BiH, čini da je Čović izgubio kompas u posljednje vrijeme.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Gospodina Rojsa bi, ako je u međuvremenu zaboravio svoju rodnu grudu, trebalo podsjetiti da je politika u BiH i strategija Hrvata postojala i prije nego je on postao prijatelj obitelji Lijanović. Inače, generalova kćer se 2011. udala za sina Slave Ivankovića Lijanovića. I to je lijepo, neka se hercegovačke obitelji povećavaju i nek se stvaraju nova prijateljstva, ali nije u redu da jedan general koji, bar nisam pročitao posljednjih godina, nijednom nije osudio 'platformu', odjednom napada legalnog i legitimnog predstavnika Hrvata u BiH zbog jedne političke suradnje bez koje Hrvati možda uopće vi&scaron;e ne bi odlučivali ni&scaron;ta u političkom i dru&scaron;tvenom životu Bosne i Hercegovine.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Mogao je Čović te, kad je Rojsovo novo prijateljstvo nastajalo, 2011. ući u Vladu Federacije po pravilima koja je nametao najveći narod, Bo&scaron;njaci, i Međunarodna zajednica, umjesto Rojsovih prijatelja koji su iskori&scaron;teni kao suvenir, izabrani bez volje Hrvata. Mogao se tada odreći i Milorada Dodika.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Odgovorno tvrdim da Hrvata danas ne bi bilo u visokim političkim okvirima nigdje, a put novog Daytona i&scaron;ao bi prema pretvaranju Hrvata u manjinski narod.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Zato poziciju Hrvata u BiH, molim vas generale Rojs, branite sugestivnom politikom. Ako već Čovića morate napadati, istaknite i one stvari koje su napravljene pozitivno za Hrvate u BiH, a u posljednjem razdoblju ih je bilo. A vi ste general, vi to možete reći, i ne osvrćite se hoće li se netko od tih novih prijatelja vezanih uz 'platformu' naljutiti.</p> <p>&nbsp;</p> <p><em><strong>Autor: Glava</strong></em><br /><strong>(Kolumna je poslana na adresu portala Grude.com pod spomenutim pseudonimom)</strong></p>//grude.com/Datoteke/Novosti/16-09-24-rojs_general.jpgMarina Radoš uputila poruku političarima u regiji: Mi bismo se voljeli, ako nije problem gospodo?http://grude.com/clanak/?i=1284612846Grude.com - klik u svijetFri, 23 Sep 2016 00:00:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=16-09-23-marina_rados.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Političarima u regiji koji ovih dana ponovo sve češće spominju rat, spisateljica Marina Radoš uputila je putem Facebooka poruku koja je dirnula mnoge te izazvala brojne reakcije.<p>Marina Rado&scaron; je mlada novinarka, pjesnikinja i spisateljica rođena u Tomislavgradu, a živi i radi u Splitu.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Njenu poruku političarima prenosimo u cijelosti:</p> <p><em>'Mi bismo se voljeli, ako nije problem gospodo? Jo&scaron; se nisu prona&scaron;le kosti na kojima jo&scaron; vise narukvice i jo&scaron; uvijek nisu istrunuli džemperi u masovnim grobnicama, a vi biste kopali nove.</em></p> <p>&nbsp;</p> <p><em>Mi bismo se voljeli, ako nije problem gospodo? Znate, jedna mater u Bosni pod maramom plače već 21 godinu bez prestanka. I znate, jedan dječak jo&scaron; sanja kolonu prema nepoznatoj zemlji. Znate, jedna djevojka nije vodila ljubav već dvadeset pet godina. Ma vraga jedna. Stotine i stotine njih.</em></p> <p>&nbsp;</p> <p><em>Mi bismo se voljeli, gospodo, dok žena u ulici do moje jo&scaron; uvijek ne vjeruje da njezinog sina nema. Mi bismo se voljeli dok ona i dan danas postavlja tanjur za njega na obiteljskom ručku i čeka ga za Božić, a vi bi ubili jo&scaron; jednog.</em></p> <p>&nbsp;</p> <p><em>Mi bismo se napokon voljeli, ako to vama nije neki veliki problem? Nama se na ramenima umjesto pu&scaron;aka nose neka sretna djeca. Nama se umjesto rovova spava u krevetima za dvoje i na jastucima od perja.</em></p> <p>&nbsp;</p> <p><em>Nama se umjesto na sprovode ide na kazali&scaron;ne predstave, a umjesto plača nama se slu&scaron;a ono &scaron;to mi želimo slu&scaron;ati.</em></p> <p>&nbsp;</p> <p><em>Mi bi se stvarno voljeli, mislim ako nije neki problem, gospodo, zar nismo dovoljno platili nedužni za sve &scaron;to su nam napravili slični vama i oni koje ste uspjeli zavesti?</em></p> <p>&nbsp;</p> <p><em>Mi bismo se stvarno voljeli, kod mene na moru i kod njega na sala&scaron;u. kod nje u istočnom Mostaru i kod njega u zapadnom. Mi bismo se stvarno voljeli, za&scaron;to vam je to toliki problem gospodo?<br /><br /><br /><br /><iframe style="border: none; overflow: hidden;" src="https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2F695733073804672%2Fphotos%2Fa.695856247125688.1073741827.695733073804672%2F1285377521506888%2F%3Ftype%3D3%26theater&amp;width=600&amp;show_text=true&amp;appId=164842796935149&amp;height=649" frameborder="0" scrolling="no" width="600" height="649"></iframe><br /></em></p>//grude.com/Datoteke/Novosti/16-09-23-marina_rados.jpgBešlagić: Nemamo para za obnoviti cijevi, a odakle nam onda pare za rat... priča je glupahttp://grude.com/clanak/?i=1284412844Grude.com - klik u svijetFri, 23 Sep 2016 00:00:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=16-09-23-016_enis_beslagic.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>"Priča o novom ratu je običnim ljudima smiješna i glupa. Ako političari misle dobiti rat, prvo moraju čuvati svoju stražnicu jer građani se lako mogu okrenuti protiv njih", rekao je glumac Enis Bešlagić komentirajući aktualnu situaciju u BiH.<p>&nbsp;</p> <p>"Glupe su priče da će netko nekog fizički pobijediti ili osvojiti ne&scaron;to. &Scaron;to će ti jo&scaron; ne&scaron;to kad i odavde narod odlazi, nemaju ni&scaron;ta, nemaju za kifle. Ne razumijem tu potrebu", iskren je Be&scaron;lagić.</p> <p>&nbsp;</p> <p>On kaže da se tenzije dižu, ali samo medijski i politički.</p> <p>&nbsp;</p> <p>"Smije&scaron;no je razmi&scaron;ljati o ratu ovdje. To bi bila stvar umije&scaron;anosti zemalja okruženja koje su već u EU ili na putu ka EU, a oni su jamac Daytonskog sporazuma. To znači da bi se cijela regija uvukla u rat i ponovno bi se ru&scaron;ilo, a nismo jo&scaron; ni fasadu na ovo stavili", priča on.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Be&scaron;lagić je podsjetio da je svoje mi&scaron;ljenje o političarima, njihovom (ne)radu i budućnosti rekao političkim liderima u lice na dodjeli nagrada Večeranjakovog pečata.</p> <p>&nbsp;</p> <p>"Nemamo para za obnoviti cijevi, a odakle nam onda pare za rat? Izjave glupana treba ignorirati. I građani trebaju preuzeti odgovornost, jer ne možes biti 'konj' dva puta", kazao je BiH glumac i dodao da se BiH ne može graditi bez jednog naroda, jer onda to nije BiH i da je razočaravajuća cijela situacija.</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/16-09-23-016_enis_beslagic.jpgMartina Mlinarević Sopta 'razoružava naoružane': Foteljaši dajte svojoj djeci kalaše pa nek ginu za vaše budalaštinehttp://grude.com/clanak/?i=1283512835Grude.com - klik u svijetThu, 22 Sep 2016 00:00:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=16-09-22-littlekid.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Književnica i blogerica Martina Mlinarević Sopta napisala je sjajnu kolumnu koja razoružava sve one koji ovih dana imalo razmišljaju o novom ratu u BiH.<p>&nbsp;</p> <p><em><strong>Kolumnu prenosimo u cijelosti:</strong></em></p> <p>&nbsp;</p> <p>"Kad te sinoćnji naslovi na portalima slude, naježe, dovedu do nesnosne mučnine u trbuhu i insomnije. Kad svakodnevna ružnoća stvarnosti ove zemlje pređe kritičnu točku, kao izmoreni riječni nasip, gdje gađenje naspram životarenja u ovom kaosu po prvi put prelazi u nelagodnu i te&scaron;ku neizvjesnost, nalik nečemu &scaron;to smo mislili da se nikad vi&scaron;e u na&scaron;im životima ponoviti neće.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Kad kolosalne stvari izjavljuju licemjerni mi&scaron;evi, lafo pozivajući da ne eskalira sranje, mi&scaron;evi koji sranje kuhaju svaki novi dan jer ih samo sranje održava na povr&scaron;ini, mi&scaron;evi koji su ono sranje devedesetih gledali iz sigurnih utoči&scaron;ta, dobro za&scaron;tićenih vlastitih guzica, dok su ljudi krvarili da bi danas oni mogli bezočno srali. I po životu, i po ljudima.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Koji su devedesetih sakrili i sebe i svoju djecu, pa danas u rat hu&scaron;kaju iste budale &scaron;to su onomad ostali i bez djece, i bez uma, i bez udova. A mirom dobili ovaj jad &scaron;to ga ponekad i državom zovemo. Mirom dobili korupciju, nepotizam, siroma&scaron;tvo, lopovluk, rodijačenje i prosjačenje. Pa sve vam j...m, ovaj put zadužite svojoj familiji oružje i po&scaron;aljite ih da brane va&scaron;e bolesne ideje.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Dovedite svoje klince s prestižnih svjetskih koledža i skinite ih iz fotelja nadzornih odbora državnih firmi, u ruke im poturite kala&scaron;e pa nek ginu za budala&scaron;tine koje sanjate. Odj.....e od mog ćaće koji je tek dočekao penziju ispucalih ruku i izraubane du&scaron;e jer nikad ni&scaron;ta nije dobio u životu osim svojim žuljevima, dok ste vi &scaron;vercali u ime takozvanih nacionalnih interesa i svojih džepova.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Odj...e od svih drugih roditelja &scaron;to rastežu život od prvog do prvog da im djeca ne osjete tegobu postojanja pod va&scaron;om kontrolom, dok va&scaron;a djeca u napucanim bolidima vozikaju napućene starlete. Odj..e od omladine koja masovno upisuje medicinsku &scaron;kolu samo da bi mogli prati i masirati &scaron;vapske starce, ostavljajući svoje babe i didove sa suzama u očima, dok va&scaron;e babe, punice, amidže, daidže i punčevi postaju na papirima vlasnici najluksuznijih zdanja jer ni va&scaron;i imovinski kartoni ne mogu podnijeti toliko kriminala.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Neće ići, majmuni. Malo vi&scaron;e pameti ovaj put, lako povodljivi narode. Neka na&scaron; jedini patriotizam bude ovaj krov iznad svačije glave. Na&scaron; individualni mikrosvijet kao jedina boji&scaron;nica koja se treba braniti. Neka obitelj bude jedina domovina i zastava na koju se kunemo. Jedini rat onaj u kojem se borimo za &scaron;to vi&scaron;e poljubaca na&scaron;e djece. I jedina eskalacija nereda nek se desi na krevetu s voljenom osobom. A oni nek ginu. Možda ovaj drugi put stvarno budu imali vi&scaron;e sreće."</p> <p>&nbsp;</p> <p><em><strong>Martina Mlinarević Sopta</strong></em></p>//grude.com/Datoteke/Novosti/16-09-22-littlekid.jpgMate Puljak: GRUDE - HERCEGOVINA DEVASTACIJA ILI EVOLUCIJA?http://grude.com/clanak/?i=1272012720Grude.com - klik u svijetThu, 15 Sep 2016 00:00:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=16-09-15-grudeizzraka1.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Ožiljci nas podsjećaju gdje smo bili, ne diktiraju kamo idemo.<p>Ako čovjek ne priznaje nikakve vlasti nad sobom, a uz to biva prepu&scaron;ten samom sebi, svom neznanju, svojim strastima..., tada on ne može imati jasan pojam &scaron;to je dobro a &scaron;to ne tako da uopće nije niti u stanju prigrliti dobro a odbaciti zlo. Slučaj iz Gruda, gdje je poradi izgradnje stambene zgrade uklonjena prapovijesna ilirska gomila, za koju treba provjeriti je li skupa s ostalim gomilama u okolici bila za&scaron;tićena od ministarstva kulture kao kulturno dobro, potiče nas na analizu pona&scaron;anja jednog sloja ljudi koji je na na&scaron;em prostoru nastao u ratnom i post ratnom periodu.</p> <p>&nbsp;</p> <p><a title="Grude" href="http://piramidasunca.ba/images/2016/09/devastacija_ili_evolucija.pdf" target="_blank">&gt;&gt;OP&Scaron;IRNIJE</a></p>//grude.com/Datoteke/Novosti/16-09-15-grudeizzraka1.jpgHSPF pozvao na izbore i poručio budućim zastupnicima: Čuvajte obraz naroda koja vas je poslao u Hrvatski sabor!http://grude.com/clanak/?i=1266912669Grude.com - klik u svijetSat, 10 Sep 2016 00:00:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=16-09-10-016_izbori_rh.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Hrvatski studentski politološki forum uputio je sažeto i jezgrovito priopćenje koje se odnosi na izbore za Hrvatski sabor, a u kojima sudjeluju i birači iz BiH koji biraju tri zastupnika iz dijaspore. Priopćenje portal Boboska.com donosi u cijelosti:<p>&nbsp;</p> <p><strong>HSPF: Iskoristite svoje biračko pravo, jedino &scaron;to je preostalo</strong></p> <p>&nbsp;</p> <p>U subotu i nedjelju, 10. i 11. rujna, održavaju se prvi prijevremeni parlamentarni izbori od stjecanja neovisnosti Republike Hrvatske. Spletom političkih okolnosti i &bdquo;nužnih&ldquo; kompromisa na putu ka Europskoj uniji, vi&scaron;e od četiri milijuna hrvatskih državljana izvan Republike Hrvatske, bira tri zastupnika iz XI. izborne jedinice, tzv. dijaspore. Neki bi glasovi iz Hrvatske rekli da je i to previ&scaron;e.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Proteklih tjedana svjedočili smo različitim obećanjima kandidata s različitih listi za XI. izbornu jedinicu &ndash; dodu&scaron;e neke kandidate niti smo čuli niti vidjeli. Ne trebamo poricati činjenice, pa tako ni onu da zastupnike iz &bdquo;dijaspore&ldquo; bira hrvatski narod u Bosni i Hercegovini, onaj isti koji je imao najmanju korist od odluka Hrvatskoga Sabora. Veseli nas činjenica &scaron;to gotovo svi kandidati obećavaju pobolj&scaron;anje položaja hrvatskoga naroda u BiH &ndash; veselje je proporcionalno razočarenju nakon izbora, to nam pokazuje statistika svih dosada&scaron;njih parlamentarnih izbora. No, optimizam se uvijek nalazio u tom pravu da biramo, toliko malo je dovoljno na&scaron;em napaćenom hrvatskom narodu u Bosni i Hercegovini.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Hrvatski studentski politolo&scaron;ki forum (HSPF) poziva sve hrvatske državljane u Bosni i Hercegovini, koji imaju pravo na izbor, da svoje temeljno političko pravo iskoriste na predstojećim parlamentarnim izborima. Svoje stavove, povjerenje, iskažite zaokruživanjem one opcije koja je u stanju pomoći hrvatskom narodu u BiH, jer je pomoć uistinu najpotrebnija.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Isto tako, Hrvatski studentski politolo&scaron;ki forum upućuje apel i onoj trojici zastupnika koji budu izabrani, da kroz svoje nastupe i prijedloge u Hrvatskom Saboru, jasno artikuliraju probleme hrvatskoga naroda, kako u Bosni i Hercegovini tako i u ostatku svijeta. Va&scaron;a volja i želja za rje&scaron;avanjem tih problema važnija je od pustih riječi izgovorenih pred narodom. Va&scaron;a misija je iznad bilo koje stranke i osobnog interesa, stoga budite svjesni da će narod, koji vas izabere pratiti va&scaron; rad.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Na koncu, ne svodite na&scaron; narod na kontroverzne rasprave i buđenje duhova iz pro&scaron;losti. Podržite europski put Bosne i Hercegovine, čuvajte obraz naroda koji vas je poslao u Hrvatski sabor. Neka nam svima slogan bude &ndash; Odlučno prema cilju!</p> <p>&nbsp;</p> <p><em><strong>Ured za odnose s javno&scaron;ću HSPF-a</strong></em></p>//grude.com/Datoteke/Novosti/16-09-10-016_izbori_rh.jpgJesmo li mi samo privid zdrave nacije koja je duboko bolesna?http://grude.com/clanak/?i=1262212622Grude.com - klik u svijetWed, 07 Sep 2016 00:00:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=16-09-07-016_marina.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Imam glupu foru. Na kalendaru u mobitelu imam 365 aforizama Duška Radovića koji se prikažu u 17:00 svaki dan, kao napomene.<p>&nbsp;</p> <p><em><strong>Pi&scaron;e:Marina Rado&scaron;/Index.hr</strong></em></p> <p>&nbsp;</p> <p>Dana&scaron;nja je glasila ovako: Ako vas novac opsjeda, i ako patite zbog toga &scaron;to niste bogati, izračunajte sami: Koliko milijuna dolara vrijedi samo jedno va&scaron;e oko? Sram vas bilo! Stra&scaron;no ste glupi i nezahvalni! Nemojte mi samo pričati o tome - &scaron;to ste sve zaslužili, a niste dobili. Jer ću vam ja lako pronaći - &scaron;to ste sve dobili a niste zaslužili!</p> <p>&nbsp;</p> <p>Red na blagajni je bio dug i spor. Mladić za kasom tu radi povremeno i do danas nisam obraćala pažnju na njega. Uvijek žurim, i dan za danom je ista priča. Primijetila sam, pak, da je uvijek lijepo obučen i nasmijan, iako nije dovoljno brz za kasom, pa većina izbjegava stati u red za njegovom, osim kad nemaju izbora. Kusur broji dugo, pa se spetlja, pa broji ponovno i ispričava se. Kada vrati kusur, svakoj osobi potrpa stvari u vrećicu i poželi ugodan ostatak dana.</p> <p>&nbsp;</p> <p>I svaki put sam imala dojam da bi volio malo porazgovarati sa svakim od nas koji čekamo u redu.</p> <p>&nbsp;</p> <p>"Za vas Lucky, jel' da?", napokon sam do&scaron;la na red.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Srećem ga treći put u životu, a on je zapamtio koje cigarete pu&scaron;im. Strpljivo čekam da otkuca stvari iz ko&scaron;arice i doda mi cigarete. Kao dase boji i kao da sam sebi negdje unutra govori: "Polako, nemoj pogrije&scaron;iti".</p> <p>&nbsp;</p> <p>I nije pogrije&scaron;io. Vraća mi točan iznos ostatka i stavlja stvari u vrećicu, s osmijehom od uha do uha.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Bio je to prvi takav osmijeh danas, a srela sam vi&scaron;e od trideset ljudi. Trideset zdravih ljudi kojima je život dao gotovo sve. Trideset zdravih ljudi koji su i danas brojili dane do vikenda.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Trideset zdravih ljudi koji vi&scaron;e od svega mrze zvuk alarma koji ih budi da idu na poslove.</p> <p>&nbsp;</p> <p>I da, blagajniku se i danas razgovaralo s nekim.</p> <p>&nbsp;</p> <p>"Mogu vas pitati ne&scaron;to?", trpala sam sitni&scaron; u novčanik.</p> <p>&nbsp;</p> <p>"E, recite?"</p> <p>&nbsp;</p> <p>"Postoji li razlog za&scaron;to ste vi tako sretni i nasmijani?"</p> <p>&nbsp;</p> <p>Slegnuo je ramenima i na prvu nije imao odgovor.</p> <p>&nbsp;</p> <p>"Ne znam. Ne postoji razlog za&scaron;to ne bih bio sretan. Napokon radim i sve mi bolje ide. Vi&scaron;e ne grije&scaron;im toliko sa zbrajanjem i oduzimanjem. Uz malo volje možda naučim jako dobro".</p> <p>&nbsp;</p> <p>Danas sam srela trideset zdravih ljudi. Ljudi bez pote&scaron;koća u razvoju. Bez straha da će pogrije&scaron;iti u zbrajanju i oduzimanju. Bez naočala debelih čitav centimetar. Bez žeđi za razgovorom. Bez te velike i te&scaron;ke potrebe da nekome kažu ne&scaron;to lijepo. I da njima netko ne&scaron;to lijepo kaže. Nitko nije bio ni blizu sretan kao on.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Koliko je ovakvih i sličnih mladića zatvoreno u kućama jer dru&scaron;tvo bulji ili okreće glavu od njih? Za&scaron;to ovakvih ljudi nema na koncertima, u kazali&scaron;tu, na terasama kafića? Jesmo li mi samo privid zdrave nacije koja je duboko bolesna od neprihvaćanja drugačijeg i od vlastite nesposobnosti da se nasmije prije vikenda?</p> <p>&nbsp;</p> <p>Ne znam. Znam samo da tamo negdje postoje djeca poput ovog blagajnika, koji su neopisivo sretni &scaron;to shvaćaju da i oni mogu zaraditi svoju kunu. Znam samo da tamo negdje postoje ljudi koji svaki svoj dan žele pretvoriti u jedan maleni uspjeh. Postoje ljudi, koje nazivamo djecom s posebnim potrebama i pote&scaron;koćama u razvoju, koji su sretni &scaron;to su se izvukli iz četiri zida i imaju dojam da smo ih prihvatili, ili se barem nadaju da ih prihvaćamo. Postoje ljudi kojima je radost raditi i poželjeti nam ovakvima ugodan dan. Ljudi koji nam kad ih sretnemo pokažu da smo naspram njih invalidi zapravo mi.</p> <p>&nbsp;</p> <p>&Scaron;to bi mladić s ovakvom voljom za životom i s ovakvom uporno&scaron;ću sve mogao postići da je zdrav kao mi koji se ne smijemo?</p> <p>&nbsp;</p> <p>"Ajmo, ajmo, kakvo je ćakulanje?", protegao se zvonki glas s kraja reda za blagajnom.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Ženi se žuri da i ovaj dan napokon zavr&scaron;i. Vjerojatno misli, kao i svi mi, da je zaslužila vi&scaron;e i bolje od parizera koji je kupila i kojeg će blagajnik s pote&scaron;koćama u razvoju sada otkucati i nasmijati joj se. Od uha od uha. Jer on smatra da ne postoji niti jedan dovoljno dobar razlog da on ne bude sretan.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Odlučila sam ba&scaron; svaki put stati u red njegove blagajne. Zadržat ću se duže, ali s malo volje možda se naučim smijati kao on.</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/16-09-07-016_marina.jpgPolitičar iz Republike Hrvatske ili ne zna o čemu govori kad govori o BiH ili se pravi blesavhttp://grude.com/clanak/?i=1261512615Grude.com - klik u svijetTue, 06 Sep 2016 00:00:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=16-09-06-nino_raspudic.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Unutar bogate palete raznovrsnih naklapanja u hrvatskom političkom diskursu posebno mjesto pripada dominantnom, politički (čitaj washingtonsko-bruxelleski) korektnom govoru o stanju u Bosni i Hercegovini. <p>&nbsp;</p> <p>Slu&scaron;anje na&scaron;ih (RH) dužnosnika, pogotovo onih iz Ministarstva vanjskih poslova, kako glagolje o stanju u susjednoj državi, automatski mi priziva u svijest slavni esej princetonskog profesora etike H. G. Frankfurta &bdquo;On Bullshit&ldquo;, koji je kod nas objavljen kao zasebna knjižica pod naslovom &bdquo;Kenjaža&ldquo;.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Pi&scaron;e: Nino Raspudić, Vecernji.hr</strong></p> <p>&nbsp;</p> <p>Frankfurt u tom eseju analizira fenomen ispraznog govora koji je onkraj istine i laži, a za čije proizvođače i na hrvatskom najče&scaron;će vulgarno kažemo da &bdquo;seru&ldquo;. Nije slučajno &scaron;to se u brojnim jezicima čin bezveznog verbalnog naklapanja, dakle proizvodnje riječi bez ikakvog informativnog, misaonog ili bilo kakvog drugog vrijednog sadržaja, metaforički poistovjećuje s izbacivanjem izmeta.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Za&scaron;to uopće dolazi do takvog tro&scaron;enja riječi? Frankfurt obja&scaron;njava kako je &bdquo;kenjanje neizbježno kad god okolnosti traže od nekoga da govori, a da ne zna o čemu govori. Tako se proizvodnja kenjanja potiče kad god obveze ili prilike da čovjek govori o nekoj temi prelaze njegovo znanje o činjenicama koje su na tu temu relevantne.&ldquo;</p> <p>&nbsp;</p> <p>Političar iz Republike Hrvatske, dakle, &ldquo;kenja&ldquo; kada govori o BiH ili zato &scaron;to ne zna o čemu govori, a &scaron;to je vrlo često slučaj, ili, &scaron;to je jo&scaron; gore, zna kakvo je tamo&scaron;nje stvarno stanje stvari, a mora se praviti blesav kako ne bi odstupio od onoga &scaron;to najdraža ambasada ili bruxelleska centrala od njega očekuje.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Verbalna kenjaža na tu temu javlja se uglavnom kad se novinarima treba odgovoriti na pitanja o stanju u BiH, neravnopravnosti Hrvata u njoj i &scaron;to Hrvatska kani učiniti po tom pitanju.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Govornik se tada akrobatski trudi s jedne strane ostati unutar, vi&scaron;e kmetovski samoprihvaćene nego nametnute &ldquo;korektnosti&ldquo;, a istodobno ostaviti dojam nekakve brige za vlastite sunarodnjake u nevolji.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Prva, najče&scaron;ća razina hrvatske kenjaže o BiH je priča o euroatlantskim integracijama koje će sve rije&scaron;iti.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Za nedavnog posjeta Sveučili&scaron;tu u Mostaru biv&scaron;i predsjednik Sabora Željko Reiner odgovarajući na pitanje tamo&scaron;njih studenata izjavio je kako je uspostava trećeg entiteta u BiH &ldquo;&scaron;kakljivo pitanje&rdquo; pa je na to &scaron;kakljivo pitanje dao prikladno smije&scaron;an odgovor ističući: &ldquo;Pitanje entiteta, nacionalnih jedinica, zatvorenosti u krugove, nacionalne ili religijske, postat će bespredmetno onoga trenutka kada se zadovolje zahtjevi za ulazak u Europsku uniju i kada se ostvari kvalitetan standard svih stanovnika u Bosni i Hercegovini&rdquo;.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Ovaj &ldquo;odgovor&ldquo; podrazumijeva dvije stvari. Prvo, da će BiH jednog dana ući u EU, drugo da će taj ulazak u EU i s njim navodno povezano podizanje životnog standarda automatski rije&scaron;iti međunacionalni konflikt.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Jesu li te teze samorazumljive? Naravno da nisu.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Kao prvo, upitno je jesu li svi bitni akteri u BiH doista za &ldquo;euroatlantski put&ldquo;. Neki su primarno na Alahovu putu, neki gledaju kamo će Srbija pa će i oni tamo, a nekima je europska priča zadnja slamka spasa od koje se nadaju i rje&scaron;enju problema svoje nejednakopravnosti.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Drugo, sve i kad bi se nekim čudom preko noći svi u BiH složili da ulazak u EU &ldquo;nema alternativu&ldquo;, upitno je mogu li se kriteriji EU za prijem spustiti toliko nisko da i takvi minimalni ne budu nepremostiva prepreka za nefunkcionalnu BiH. Na kraju, sve i kad bi se kriteriji mogli u toj mjeri sniziti i kad bi svi akteri u BiH jednodu&scaron;no izgarali za &ldquo;europski put&ldquo;, bi li ulazak u EU rije&scaron;io iti jedno goruće pitanje u BiH?</p> <p>&nbsp;</p> <p>Rje&scaron;ava li se pitanje tempirane bombe time &scaron;to je se iz predsoblja unese u dnevni boravak?</p> <p>&nbsp;</p> <p>Reinerova izjava besmislena je jer su unutar EU nacionalna i identitetska pitanja itekako važna. Belfast, za na&scaron;e prilike bogati grad, desetljećima je u EU pa kilometri zidova i dalje fizički razdvajaju dvije zajednice, a svako malo lete i molotovljevi kokteli. O Kataloniji i Baskiji da i ne govorim.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Dakle, sve i kad bi se nekim čudom u budućnosti i dogodio, ulazak BiH u EU sam po sebi ne bi rije&scaron;io ni&scaron;ta, kao &scaron;to ni ekonomski razvoj ne može rije&scaron;iti eminentno političke probleme. Priča o rje&scaron;enju krize u BiH čarobnim europskim &scaron;tapićem je, dakle, obična kenjaža.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Drugi proser je da &ldquo;bez jednakopravnih Hrvata nema BiH&ldquo;.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Tu besmislicu je najbolje u sramotnom intervjuu sarajevskom &ldquo;Oslobođenju&rdquo; 2010. izrazio tada&scaron;nji veleposlanik RH u Sarajevu Tonči Staničić.</p> <p>&nbsp;</p> <p>U trenutku kad su Hrvati u BiH politički bili na podu, kad je drugi put bo&scaron;njačkim glasovima uzurpirana pozicija hrvatskog člana Predsjedni&scaron;tva, veleposlanik iz nacionalne države hrvatskog naroda, koja je sukreator i garant Daytonskog sporazuma, hvalio se kako je on prvi strani veleposlanik koji je čestitao Kom&scaron;iću.</p> <p>&nbsp;</p> <p>I dodao protuustavnu izjavu: &ldquo;Kada me pitaju &scaron;to je prioritet hrvatske države ovdje, često volim ponavljati da prioritet broj jedan, možda će to čudno izgledati, nije položaj hrvatskog naroda. To jest prioritet, ali nije broj jedan. Na&scaron; prioritet je Bosna i Hercegovina &ndash; stabilna i funkcionalna. Jer, ako je taj prvi prioritet rije&scaron;en, onda je rije&scaron;en i položaj hrvatskog naroda.&ldquo;</p> <p>&nbsp;</p> <p>Staničić, osim jezične besmislice o prvom i drugom prioritetu, čini i težu pogre&scaron;ku u zaključivanju, jer se stabilna i funkcionalna BiH itekako može postići i neovisno, &scaron;tovi&scaron;e nasuprot interesu hrvatskog naroda, npr. njegovim političkim neutraliziranjem, &scaron;to je upravo na djelu, čime se jednadžba sa tri nepoznanice pojednostavljuje na dvije, bo&scaron;njačku i srpsku.</p> <p>&nbsp;</p> <p>BiH, dakle, itekako može bez Hrvata. Taj državni okvir sklepan u američkoj vojnoj bazi nije nikakav čarobni &ldquo;tronožac&ldquo;, već od nametnutih izmjena daytonskog okvira polako, ali sigurno, teži prema dvoentitetskoj državi, srpskoj u RS-u i bo&scaron;njačko-muslimanskoj u Federaciji.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Treća vrsta kenjaže je prava&scaron;ko-drinska. Hrvati bi se u toj priči trebali vi&scaron;e brinuti za istočnu bo&scaron;njačku granicu nego za položaj Hrvata u BiH, koji će ionako uvijek biti spremni vjerni graničari pa i ne moraju imati neka posebna politička prava. Dok ti i takvi sanjaju o Drini, Hrvati se jedva održavaju i do Neretve. Po dodrina&scaron;ima bi Hrvati trebali pristati na sada&scaron;nju situaciju dvoentitetske obespravljenosti jer bi inače do&scaron;lo do raspada BiH, a to bi, avaj, značilo Srbiju na stotinjak kilometara od Zagreba. Pa &scaron;to, zar nije i Hrvatska kod Iloka ili Lipovca na sličnoj udaljenosti od Beograda? Vi&scaron;e od dvadeset godina nakon &scaron;to je Hrvatska u Daytonu potpisala de facto srpsku državu na toj udaljenosti, taj magloviti strah se danas koristi za opravdanje statusa quo koji dugoročno dovodi do potpunog političkog eliminiranja Hrvata u BiH. Argument je isprazan i stoga jer je i u ovakvoj BiH cijelo vrijeme na famoznoj zračnoj udaljenosti i nekontrolirana srpska pu&scaron;ka i vehabijsko selo s ISIL-ovom zastavom.</p> <p>&nbsp;</p> <p>I na kraju, četvrti, čest element kenjaže o BiH je kako se tri naroda sama trebaju dogovoriti o preustroju BiH. Teza je apsurdna, jer je sami nisu ni stvarali ni ovakvu željeli, već je to učinila međunarodna zajednica, čitaj Amerika, uz asistenciju i jamstvo Hrvatske i Srbije, pa je sami danas ne mogu ni preustrojiti, već samo razvaliti.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Stoga je tragikomično kad čelnici RH danas, kad smo suočeni s puzajućim srpskim separatizmom, islamizacijom bo&scaron;njačkih prostora u BiH i rezultatima popisa koji su pokazali da su Hrvati vitalno opstali samo na prostoru koji su sami vojno obranili, na pitanje o trećem entitetu kažu kako će Hrvatska podržati svako rje&scaron;enje koje tri naroda sama dogovore u BiH.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Pa za&scaron;to bi bo&scaron;njačka unitaristička politika pristala vratiti Hrvatima politička prava koja su im oduzeta od međunarodne zajednice nametnutim izmjenama daytonskog okvira? To je kao da vidi&scaron; da ti nasilnik tuče manjeg brata i kaže&scaron; &ndash; dogovorite se između sebe, ja pristajem na sve &scaron;to vi demokratski dogovorite. Kao &scaron;to je iluzorno očekivati da će Srbija sama uvidjeti da treba ukinuti zakon o univerzalnoj jurisdikciji, već je se na to može samo prisiliti, tako i dva aktera u BiH, srpski i bo&scaron;njački, kojima postojeći procesi odgovaraju neće sami pokazati nikakvu volju za promjenu postojećeg okvira ili barem za povratak na ono &scaron;to je dogovoreno u Daytonu, dakle na stanje prije nametnutih promjena.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Opisani dominantni isprazni govor o BiH će se, nažalost, i dalje nastaviti, ali ga barem treba istjerati načistac. Pa kad ubuduće kao odgovor na pitanje o tome &scaron;to Hrvatska misli činiti po pitanju nejednakopravnosti Hrvata u BiH čujete kako se &ldquo;Hrvatska sa svojim vanjskopolitičkim partnerima snažno zalaže za stabilnost BiH, njen euroatlanski put i jednakopravnost svih naroda na teritoriju cijele BiH&ldquo;, ili kako &ldquo;bez Hrvata nema BiH&ldquo;, ili da &ldquo;ne želimo Srbiju na sto kilometara od Zagreba&ldquo;, a pogotovu kako se tri naroda sama trebaju dogovoriti o preustroju pa tako i o rje&scaron;enju nejednakopravnosti najmalobrojnijih Hrvata, dobro naćulite u&scaron;i.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Možda, ako imate dovoljno jaku imaginaciju, u pozadini čujete i zvuk pu&scaron;tanja vode&hellip;</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/16-09-06-nino_raspudic.jpgHrvatska republika Herceg Bosna slavi 23. rođendan; Hrvati su kroz nju izgradili BiHhttp://grude.com/clanak/?i=1251912519Grude.com - klik u svijetSun, 28 Aug 2016 00:00:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=16-08-28-016_hrhb.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Hrvatska zajednica Herceg-Bosna 28. kolovoza 1993. prerasta u Hrvatsku Republiku Herceg-Bosnu, kao hrvatsku upravnu jedinicu u sklopu Bosne i Hercegovine. <p>&nbsp;</p> <p>Povodom ove obljetnice u cijelosti prenosimo kolumnu glavnog urednika Večernjeg lista BiH Joze Pavkovića, iz 2013. godine:</p> <p>&nbsp;</p> <p><span style="font-size: small;"><strong>Hrvati iz BiH uspostavili dvije republike; Herceg Bosnu i BiH</strong></span></p> <p style="text-align: right;"><span style="font-size: small;"><strong>Jozo Pavković</strong></span></p> <p>&nbsp;</p> <p>Sutra se obilježava 20 godina Hrvatske Republike Herceg Bosne. Tim povodom bit će održane razne svečanosti. Mnogi Hrvati različito gledaju na 28. kolovoza 1993. godine. I ne samo Hrvati.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Unatoč tomu &scaron;to je HR Herceg Bosna utemeljena i zbog obrane Bosne i Hercegovine od srpskog agresora na svom, hrvatskom teritoriju, ipak će Bo&scaron;njaci i ovaj datum iskoristiti za optužbe da su namjere bile potpuno suprotne. Upravo zbog percepcije da je Herceg Bosna imala namjeru odcjepljenja od BiH, Srbi na nju gledaju sa simpatijama. Apsurdi koji su mogući samo u takvoj državi!</p> <p>&nbsp;</p> <p>Bo&scaron;njaci i Srbi pretvorili su Herceg Bosnu u njezinu suprotnost zbog događaja koji su uslijedili nakon njezina utemeljenja. Promatrali su je kroz kontekst vlastitih težnji, pobjeda ili poraza. U ratu svi su se borili za neku svoju BiH. Hrvati su je vidjeli kao uniju triju republika, Srbi kao svoju &ldquo;otadžbinu&rdquo;, Bo&scaron;njaci kao republiku na koju imaju većinsko pravo. Te bitke jo&scaron; nisu zavr&scaron;ene.</p> <p>&nbsp;</p> <p>HR HB bila je utemeljena na ideji Owen-Stoltenbergova plana koji je također predviđao uniju republika u BiH. Bila je ulog, zajedno s vojnom komponentom (HVO) Washingtonskog i Daytonskog sporazuma.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Zato bi sutra možda umjesto proslave trebalo napraviti projekciju &scaron;to bi bilo da nije bilo Herceg Bosne. Bi li na dana&scaron;njim hrvatskim prostorima ostala spaljena zemlja i masovne grobnice. I bi li danas na toj zemlji živjeli oni kojima ta zemlja ne pripada. I bi li brojke od ubijenih 8853 i 285.000 prognanih Hrvata BiH u ratu bile jo&scaron; veće. Zapravo, bi li bez Herceg Bosne bilo uopće Bosne i Hercegovine?!</p> <p>&nbsp;</p> <p>Dvadeset godina poslije Hrvati vi&scaron;e nemaju ni zajednicu, a kamoli republiku. Optužuju ih da ru&scaron;e BiH, a zapravo zahvaljujući njihovu masovnom izlasku na referendum i glasovanju &ldquo;za suverenu i neovisnu BiH&rdquo;, ona je 1992. godine izglasana (99,7 posto), ali s izlazno&scaron;ću 63 posto. Srbi su bojkotirali taj referendum, a Muslimani nisu sami mogli imati vi&scaron;e od 50 posto.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Hrvati su bili jezičac u uspostavi BiH. Tako su uz Herceg Bosnu uspostavili i drugu republiku; BiH. Borili su se i za treću: Hrvatsku. Danas su u svima njima podstanari.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Daytonsku BiH ne žele Srbi. Imaju Republiku Srpsku. Ne treba ni Bo&scaron;njacima. Imaju Federaciju. Potrebna je samo Hrvatima. A oni se pona&scaron;aju kao guske u magli. Umjesto da rade na njezinoj izgradnji, oni potpuno suprotno, u korist vlastite &scaron;tete daju zapaljive izjave. Kao da imaju neku alternativnu republiku. Stoga nije te&scaron;ko Bo&scaron;njacima i Srbima dijeliti BiH na dva entiteta. Dok god svoj projekt podjele podmeću Hrvatima. A oni na to nasjedaju. Ba&scaron;, kao i stranci.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Hrvati u BiH moraju sutra, ba&scaron; na godi&scaron;njicu Herceg Bosne na Hrvatskom narodnom saboru (HNS) sagledati sve svoje povijesne pogre&scaron;ke. Osobito one koje su učinjene uime Herceg Bosne. A bilo ih je dosta. Upravo onoliko koliko je bilo dovoljno da je izgube.</p> <p>&nbsp;</p> <p>U HNS-u mora biti mjesta za sve. Ne smije ga biti najvi&scaron;e za jednu stranku. Moraju se uvažiti sve teritorijalne različitosti i nadići dnevno-politički interesi. Mora se iskreno reći: idemo prednjačiti u borbi za suverenu, europsku BiH. Također, treba jasno artikulirati strategiju. Ne smije se u tim rje&scaron;enjima favorizirati Hercegovina u odnosu na Bosnu. I obrnuto.</p> <p>&nbsp;</p> <p>A rje&scaron;enja za Hrvate ima nekoliko. Svakako je najrealnija federalna jedinica s diskontinuitetom teritorija. Dakle, s nepovezanim teritorijem. S Hercegovinom, hrvatske enklave, Žepče, srednja Bosna, Posavina, Kiseljak... bit će vezivno tkivo daytonske BiH. Hrvati bi na takav način dobili institucionalnu, a BiH teritorijalnu za&scaron;titu.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Protivnici ovakvog ustroja sve će se vi&scaron;e razotkrivati kao oni kojima je nerije&scaron;eno hrvatsko pitanje najjače oružje u razbijanju BiH. A i stranci će konačno shvatiti da su ti &ldquo;lo&scaron;i momci Herceg Bosne&rdquo; zapravo često bili lažno optuženi!</p> <p>&nbsp;</p> <p>Stoga, ako se danas želi u miru ostvariti ono &scaron;to nije uspjelo jučer, u ratu, onda će se već sutra morati proslavljati Herceg Bosna u službi izgradnje Bosne i Hercegovine. Iskreno! Bez namigivanja! Kao, &lsquo;92. na referendumu.</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/16-08-28-016_hrhb.jpgBOG TREBA NAŠE 'ŽIVE DUŠE' !!!http://grude.com/clanak/?i=1246212462Grude.com - klik u svijetFri, 19 Aug 2016 00:00:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=16-08-19-gospa_gleda_fotodjani.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Svi oni koji s djecom idu na more znaju koliko je to lijepo ali i naporno. Naime, sve ono što bi trebalo biti opuštajuće, poput kupanja i plivanja, sa djecom postaje vrlo stresno jer se mora pratiti svaki njihov pokret i položaj. <p>Mora&scaron; ih imati uvijek &bdquo;na oku&ldquo; jer bi za čas mogli potonuti u vodi ili se izgubiti.<br /><br /></p> <p>&nbsp;</p> <p><strong><span style="text-decoration: underline;">Pi&scaron;e: PAULA TOMIĆ</span></strong><br /><br /><br />Godinama sam nadobudno nosila knjige na plažu, ma&scaron;tajući o mirnom sunčanju i čitanju, izvaljena u pijesku, a u stvarnosti vrijeme je trebalo provesti budno sjedeći i gledajući vlastitu djecu da im se ne&scaron;to opasno ne bi dogodilo. Trebalo mi je da prihvatim kako su mi najpotrebniji rekviziti za plažu dobra stolica, suncobran i naočale. Zato razumijem Gospu kad u svojoj zadnjoj poruci kaže <strong>da nas gleda&hellip;</strong>&nbsp; Vjerojatno i ona kao svaka Majka budno prati nas, svoju djecu, kako se i mi u ovom na&scaron;em moru života ne bi na ne&scaron;to naboli, utopili, izgubili&hellip; Svakako, lijepo je znati da te Majka gleda! Nekako mi je to tako ohrabrujuće i utje&scaron;no: znati da u svom plivanju kroz život nisi tek &bdquo;slučajna riba u vodi&ldquo;, nego nečije dijete i da na to dijete netko pazi, i jo&scaron; vi&scaron;e: da čita ono &scaron;to to dijete nosi i proživljava u du&scaron;i! Pa kako nas to Gospa vidi ovih dana:<br /><br /></p> <p><strong>Vidi da smo izgubljeni</strong><br />Ono &scaron;to Gospa u nama i oko nas vidi ovaj put nije dobro. Vjerojatno smo i sami svjesni kaosne i nesigurne situacije u kojoj živimo, ali jo&scaron; vi&scaron;e pogodi kad ti to netko izvan tebe tako jasno i konkretno pročita. Gospa vidi da smo izgubili smjer, da smo stavili čovjeka i zemaljske potrebe na prvo mjesto i zato nemamo molitve ni radosti ni nade u srcu. Vidi da smo jednostavno izgubljeni! Geopolitički, ekonomski i kojekakvi drugi analitičari naći će tisuću razloga svih ovih kriza i terorizama koji nas pogađaju, a Gospa daje onaj jedini i korjeniti razlog: nismo stavili Boga na prvo mjesto u na&scaron;em životu! Ako od početka piramida vrijednosti nije dobro posložena, normalno je da će na kraju izaći nered i izgubljenost! I to je ba&scaron; ovo &scaron;to je vidljivo u svijetu. Tako jednostavno a tako najteže za uraditi: posložiti vlastiti život tako da od jutra, od trenutka kad otvorimo oči &ndash; Bog bude na prvom mjestu, da nam bude važnije ugoditi Bogu, nego ljudima! (usp. 1 Sol 2,4). <br /><br /></p> <p><strong>Vidi da smo beznadni</strong><br />Ono &scaron;to nas pokreće u životu jest nada! Nada u ljep&scaron;i trenutak, ispunjeniji dan&hellip; nada u zajedničke trenutke s mužem/ženom, nada u radost odrastanja vlastite djece&hellip; i na kraju nada u konačno ispunjenje srca vječnom Ljubavlju kojom smo ljubljeni. Ovaj je svijet napravljen tako da nam krade nadu! Terorizam i nesigurnost dane ispunjavaju strepnjom, ekonomske krize i ratovi budućnost djece ispunjavaju neizvjesno&scaron;ću, &scaron;irenje nemorala i tehnologije krade trajnost i sigurnost odnosima s mužem, ženom i obitelji. Zato nam ona kaže: <strong>&bdquo;Ne gubite nadu koju vam nosim!&ldquo;</strong> (25. 07. 2016.) Jer njezina prisutnost ovdje u Međugorju očiti je znak koliko nas Bog ljubi, sve vodi i da &bdquo;..<strong> u svojoj dobrohotnosti izvodi u nama i htjeti i djelovati!&ldquo;</strong> usp. Fil 2, 13</p> <p>&nbsp;</p> <p>I Papa Franjo govori o NADI I RADOSTI! On kaže: <strong>&bdquo;Biti skloni tuzi nije dostojno na&scaron;e duhovne stature! Tuga je zapravo virus koji inficira i blokira sve, koji sva vrata zatvara, koji sprečava ponovno pokretanje života, ponovno započinjanje. Bog se međutim uporno NADA: uvijek vjeruje da se možemo ponovno ustati i ne miri se s tim da nas gleda uga&scaron;ene i bez radosti. Tužno je vidjeti mladog čovjeka bez radosti. Jer mi smo uvijek njegova ljubljena djeca. Sjetimo se toga na početku svakog dana. Dobro bi nam činilo to svako jutro reći u molitvi: &bdquo;Gospodine hvala ti &scaron;to me voli&scaron;, siguran sam da me voli&scaron;, daj da se zaljubim u svoj život. Ne u svoje pogre&scaron;ke koje se trebaju ispraviti, ma u sam život koji je veliki dar: jer je ono vrijeme za ljubiti i biti ljubljen!&ldquo;*</strong><br /><br /></p> <p><strong>Vidi da smo umrtvljeni</strong><br />Ovo ljeto Gospa posebno govori o važnosti čuvanja života du&scaron;e. Usp.<strong> &bdquo;Vi, djeco moja, vi se trebate brinuti samo za va&scaron;u du&scaron;u, jer ona je jedino &scaron;to vam na Zemlji pripada. Nju ćete donijeti zaprljanu ili čistu pred Nebeskog Oca.&ldquo;</strong> (poruka 2. 07. 2016.)</p> <p>Riječ <strong>&ldquo;du&scaron;a&rdquo;</strong> koja se koristi u Bibliji prijevod je hebrejske riječi nefe&scaron; i grčke riječi psykh&eacute;. Nefe&scaron; doslovno znači &ldquo;stvorenje koje di&scaron;e&rdquo;, a psykh&eacute; &ldquo;živo biće&rdquo; &scaron;to znači da se u Svetom Pismu izraz &bdquo;du&scaron;a&ldquo; odnosi na cijelu osobu, označava osobu, živog čovjeka, a ne samo neki duhovni princip koji nadživljava smrt tijela. Svatko od nas je dakle OSOBA - veličanstvena du&scaron;a koja posjeduje tijelo, razum i emocije. Kada je na&scaron;a osoba &ndash; du&scaron;a živa, ona upravlja na&scaron;im umom, emocijama i tjelesnim porivima. Du&scaron;a nam daje potrebne inspiracije i ideje, kroz intuiciju, &scaron;esto čulo, ma&scaron;tu, savjest, instinkte, vizije, snove, "slučajnosti" i slično. Du&scaron;a nas ohrabruje da uradimo stvari koje nisu logične na&scaron;em umu, neugodne su na&scaron;im emocijama i idu protiv na&scaron;e ugode &ndash; kao npr. postiti, penjati se bos na Križevac, klečati sat vremena pred Presvetim&hellip; i ba&scaron; te stvari nam daju krila, hrane nas i čine nas ponosnima i snažnima. Vodstvo du&scaron;e po&scaron;tuje moralne i naravne vrijednosti koje su upisane u čovjekovu savjest i vodi prema ljubavi. Zato je bitno da hranimo svoju du&scaron;u i dopustimo joj da ona upravlja na&scaron;im životima, a tijelo, emocije i um trebaju biti pod njezinom kontrolom i vodstvom ili, bolje rečeno, služiti du&scaron;i. Ako smo robovi tjelesnih poriva, nekontroliranih emocija ili neispravnih uvjerenja, uređujemo svoj život, svoje odnose i svijet oko sebe prema tim bolesnim parametrima. To je upravo ona slika koju svijet danas ostavlja: kaos, raspad i bolesno stanje. Zato Bog treba &bdquo;žive du&scaron;e&ldquo; koje neće slu&scaron;ati logiku svijeta koji propagira slobodu uma, nestalnost emocija i razvratnost tijela, nego koje će se voditi logikom Isusove ljubavi!<br />Iz ovoga postaje razumljivo za&scaron;to je ovome svijetu tako važno da nam &bdquo;ubije du&scaron;u&ldquo; jer smo tada obezglavljeni, ostavljeni na milost i nemilost prevarenom razumu, ranjenim emocijama i uprljanom tijelu. Dajemo se kontrolirati. &bdquo;Živa du&scaron;a&ldquo; koja živi po logici ljubavi, ne podlaže kontroli Novog svjetskog poretka i medija koje su u njegovoj službi. <br />Ono &scaron;to je danas vidljivo u svijetu jest da su du&scaron;e ljudi mrtve. To se vidi u praznim pogledima, u porastu depresivnih stanja, u povećanom broju samoubojstava &ndash; posebno mladih. Vidi se u eskalacijama nasilja, u pojačavanju zvukova, osjeta, jačine droga, ekstremnostima u sportovima, užicima, bolima, uzbuđenjima&hellip;, sve se pojačava do maksimuma kako bi se ne&scaron;to osjetilo! Neki idu čak dotle da ubiju drugu osobu &ndash; samo da bi osjetili neko uzbuđenje, neki osjećaj&hellip; Papa Franjo to stanje umrtvljene i uspavane du&scaron;e naziva &bdquo;anestetiziranom du&scaron;om&ldquo;. Anestezija nastaje radi DOPINGA uspjehom pod svaku cijenu i zbog DROGIRANJA sebično&scaron;ću i egoizmom.<strong> (Usp. &bdquo;Ne dopustite da vam umrtve (anestetiziraju) du&scaron;u, nego se usmjerite prema cilju koji je ljubav, koja zahtjeva i odricanje i jedan snažni &bdquo;ne&ldquo; dopingu uspjeha pod svaku cijenu i drogiranju mislima samo na sebe i na vlastite komocije.&ldquo;*)</strong><br /><br /></p> <p><strong>Tje&scaron;i nas da smo voljeni</strong><br />Stoga ne čudi &scaron;to se Gospa tako brine za na&scaron;u du&scaron;u, &scaron;to nas uči kako je nahraniti, kako napuniti, kako ne dozvoliti da bude potlačena, pobijeđena, iscijeđena&hellip; Eto za&scaron;to je tako važan POST &ndash; jer nas on vježba u mrtvljenju tjelesnih poriva&hellip; Za&scaron;to su važni SAKRAMENTI &ndash; jer nas oni emocionalno liječe. Za&scaron;to je važno čitati BOŽJU RIJEČ - jer nas otvara u Spoznaji i Istini. Kao &scaron;to tijelo da bi živjelo mora primati tjelesnu energiju, hranu, vodu&hellip; tako i du&scaron;a živi od nebeske hrane - Božanske ljubavi, Spoznaje i Istine. Najčistiji izvor božanske ljubavi je Sveta Misa &ndash; vječna beskrvna žrtva Njezina Sina. To nas danas Gospa uči &ndash; da trebamo hraniti du&scaron;u Isusovom ljubavlju iz Euharistije (<strong>&bdquo;&hellip;iznova vas pozivam da slavite srce Isusovo, srce vjere, Euharistiju.&ldquo;</strong> &ndash; usp. poruka 2. 07. 2016.) Isto tako i da trebamo ŽIVJETI na&scaron;e obiteljske i ljudske odnose stvarno (ne virtualno)<strong> jer &bdquo;&hellip;bol i radost, patnja i ljubav čine da va&scaron;a du&scaron;a intenzivno živi&hellip;&ldquo;</strong> (usp. poruka 2. 07. 2016.)<br /><br /></p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Hrabri nas da smo spa&scaron;eni</strong><br />I na kraju ostaje molitva &ndash; molitva kao traženje Boga u ti&scaron;ini vlastitog srca! Gospa opet usrdno poziva:<em> &bdquo;&hellip;molite, molite, molite dok vam molitva ne bude radost!&ldquo;</em> Za&scaron;to molitva? Zato &scaron;to je molitva neprestano punjenje baterija du&scaron;e Božjim životom i snagom. Molitva je &bdquo;punjač&ldquo; koji čini da se Božji život prelijeva u du&scaron;u, kao &scaron;to se preko punjača el. energija pretače u bateriju mobitela. Molitva je &bdquo;zrno soli&ldquo; ili &bdquo;zrno kvasca&ldquo; koji, iako mali, imaju moć zasoliti cijeli lonac ili uskvasati svo tijesto. Molitva je put prema radosti spasenja! Upravo je i poziv na molitvu i čitanje Evanđelja bio zadnji poziv pape Franje mladima u Krakovu: <strong>&bdquo;Gospodin ne želi ostati samo u ovom lijepom gradu (Krakovu) ili u dragim uspomenama, nego želi doći u tvoju kuću, živjeti u tvome svakodnevnom životu: studiranju, prvim radnim danima, prijateljstvima, ljubavima, planovima i snovima. Kako mu se sviđa kad se u molitvi sve to donosi Njemu. Koliko se nada da će među svim kontaktima i svakodnevnim chatovima (razgovorima) na prvom mjestu biti zlatna nit molitve! Koliko samo želi da njegova Riječ govori svakom tvome danu, da njegovo Evanđelje postane tvoj i bude tvoj GPS (navigator) na putovima života!&ldquo;*</strong> <br /><br />*Iz Propovijedi Pape Franje sa zavr&scaron;ne sv. Mise XXXI Svjetskog susreta mladih u Krakovu (<em>Campus Misericordiae, nedjelja 31. srpnja 2016.</em>)<br /><br /><br /></p> <p><strong>PAULA TOMIĆ/Glasnik mira br. 8, 2016.</strong></p>//grude.com/Datoteke/Novosti/16-08-19-gospa_gleda_fotodjani.jpg