Regijahttp://grude.comPortal Grude.com - Grude. Online najnovije vijesti i aktualna zbivanja iz Gruda i okolice vezana za društvo, politiku, sport, kulturu, zabavu, kao i sve ostale zanimljivosti - sve na jednom mjestu!© 2016, www.grude.com. All rights reserved.IMOTSKI: 10 tisuća kuna za prvo, 20 za drugo, a 50 tisuća za treće i svako iduće dijetehttp://grude.com/clanak/?i=8893588935Grude.com - klik u svijetWed, 20 Feb 2019 10:49:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=17-04-13-rodiliste_bebe.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Svi roditelji s prebivalištem u Imotskom ostvaruju pravo na novčanu pomoć za novorođenčad rođenu u naredne dvije godine, počevši od 1. siječnja 2019. <p>&nbsp;</p> <p>S ciljem povećanja nataliteta u gradu te poticanja mladih obitelji, grad Imotski uveo je nove novčane poticaje za svu novorođenčad koji se po svojoj visini ističu u cijeloj zemlji.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Stupanjem na snagu izmjene i dopune odluke o socijalnoj skrbi, svi roditelji s prebivali&scaron;tem u Imotskom ostvaruju pravo na novčanu pomoć za novorođenčad rođenu u naredne dvije godine, počev&scaron;i od 1. siječnja 2019.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Visina novčane pomoći za prvo dijete iznosi 10 tisuća kuna, roditelji kojima je to drugo dijete ostvaruju pravo na 20 tisuća kuna, a za treće i svako iduće dijete novčana naknada iznosi 50 tisuća kuna.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Ovo su jedni od najvećih poticaja za novorođenčad u državi, a grad potvrđuje da su time htjeli pokazati koliko je za budućnost i razvoj važno poticanje mladih obitelji i djece. S ovom mjerom grad Imotski se istaknuo na nacionalnoj razini kao grad koji intenzivno radi na konkretnim mjerama i rje&scaron;enjima za problem iseljavanja građana te za stvaranje novih perspektiva za rad i život u gradu.</p> <p>&nbsp;</p> <p><em><strong>&bdquo;Želim da Imotski bude grad prilika i grad budućnosti, zato smo s početkom godine krenuli u jednu veliku i ambicioznu mjeru poticaja za svu rođenju djecu u na&scaron;em gradu. Čvrsto stojimo uz roditelje i obitelji te u naredne dvije godine, počev&scaron;i od 1.1.2019., potičemo svu novorođenčad, odnosno sve na&scaron;e male Imoćane. Znamo da je u trenutcima rođenja djeteta podr&scaron;ka roditeljima bitna, zato smo ih, kao grad, odlučili dodatno potaknuti novčanom naknadom. Ponosan sam &scaron;to u ne&scaron;to vi&scaron;e od godinu i pol dana različitim projektima i oblicima potpora činimo Imotski boljim mjestom za život i vidljivo pobolj&scaron;avamo kvalitetu života u na&scaron;em gradu. Moja misija je nastaviti i dalje raditi i ostvarivati velike rezultate i projekte za na&scaron; Imotski&ldquo; &ndash; izjavio je gradonačelnik Imotskog, Ivan Budalić</strong></em></p> <p>&nbsp;</p> <p>Grad poziva sve roditelje da Zahtjev za ostvarivanje novčane pomoći podnesu u Jedinstvenom upravnom odjelu Grada Imotskoga u roku od 3 mjeseca od dana rođenja djeteta. Odluka je dostupna na mrežnim stranicama grada, a svi se građani mogu javiti u urede grada za sve dodatne informacije o navedenoj mjeri.</p> <p>&nbsp;</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/17-04-13-rodiliste_bebe.jpgJedan grad iz BiH službeno zabranjuje kladionice...http://grude.com/clanak/?i=8893488934Grude.com - klik u svijetWed, 20 Feb 2019 10:47:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=17-03-29-kladionice_fbih_slika_554377389.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Gradsko vijeće Zenica donijelo je jučer odluku kojom se zabranjuju poslovnice priređivača igara na sreću u središtu grada.<p>&nbsp;</p> <p>Odlukom se zabranjuje obavljanje spomenute djelatnosti u ulicama u sredi&scaron;tu grada od RK "Bosna" do Carine, uključujući i Trg Bosne i Hercegovine. Duži popis svih ulica za koje važi zabrana naveden je u odluci.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Namjera Grada Zenice da iz sredi&scaron;ta grada izmjesti kladionice, najavljena je jo&scaron; pro&scaron;le godine.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Kao &scaron;to je poznato, gradonačelnik Zenice Fuad Kasumović od prije je u "ratu" s kladionicama s kojima se sporio i na sudu zbog odluke o komunalnim taksama ali je Ustavni sud FBiH presudio da odluka nije u skladu s Ustavom FBiH.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Odluka o protjerivanju kladionica iz sredi&scaron;ta grada nai&scaron;la je i na kritike, a protivnici ove mjere navode kako se njome kr&scaron;i pravo na rad, imovinu i slobodu profesije.</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/17-03-29-kladionice_fbih_slika_554377389.jpgOdržani sastanci 'Lokalni mediji - neovisni i slobodni glasovi demokratizacije'http://grude.com/clanak/?i=8893388933Grude.com - klik u svijetWed, 20 Feb 2019 10:33:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=19-02-20-ljubuski_1.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Lokalni mediji brojčano čine više od dvije trećine medijske scene u Bosni i Hercegovini.<p><br />U okviru projekta &bdquo;Lokalni mediji - neovisni i slobodni glasovi demokratizacije&ldquo;, Centar za građansku suradnju (CGS), Livno i Centar za razvoj medija i analize (CRMA) Sarajevo uz podr&scaron;ku IMEP programa, pro&scaron;li tjedan su organizirani sastanci sa lokalnim medijima, organizacijama civilnog dru&scaron;tva (NVO, udruge, sindikati, MZ) i lokalnih uprava u Ljubu&scaron;kom i Bihaću.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Cilj sastanaka je potaknuti njihovu međusobnu suradnju, uspostaviti sistem bolje vidljivosti i dostupnosti programa, aktivnosti građana i NVO te doprinijeti boljem razumijevanje informativnih potreba građana od strane lokalnih medija. Potaknuli smo sudionike na razmjenu iskustava i razgovor o postojećim aktivnostima, pote&scaron;koćama u radu, prioritetima i preporukama s ciljem zajedničkog djelovanja u razvijanju lokalnih zajednica.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Uvodničari na sastanku u Ljubu&scaron;kom su bili Berislav Jurič, portal &bdquo;Bljesak&ldquo; iz Mostara i Vesna Ćorluka, Nezavisni sindikat osnovnog obrazovanja ŽZH, Grude te u Bihaću Gorica Bukić, RTV USK i Muhamed Mahmutović, Kantonalni odbor SSSBiH.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Kako bolje iskoristiti potencijale lokalnih medija, organizacija civilnog dru&scaron;tva ali i lokalnih uprava</strong></p> <p>Lokalni mediji brojčano čine vi&scaron;e od dvije trećine medijske scene u Bosni i Hercegovini i predstavljaju primarni su izvor informiranja građana o radu lokalnih vlasti, političkim, ekonomskim i drugim dru&scaron;tveno relevantnim temama iz života lokalne zajednice. U BiH registrirano je oko 12000 različitih organizacija civilnog dru&scaron;tva. Sudeći po ovim podacima u BiH bismo trebali imati visoki stupanj demokratizacije dru&scaron;tva, &scaron;to se nije dogodilo do danas. Pa kako onda bolje iskoristili ove potencijale u svrhu bržeg lokalnog razvoja i demokratizacije dru&scaron;tva?<br />Prisutni na oba sastanka su se složili da je snaga lokalnih medija u nepristranom pokrivanju lokalnih događaja.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Prema istraživanju provedenom pro&scaron;le godine u okviru ovoga projekta, građani pravilno percipiraju ulogu lokalnih medija i smatraju da je najvažnije karakteristika relevantnost sadržaja za lokalne potrebe te točnost i pravovremenost informacija. Ako valjano vr&scaron;e svoju informativnu funkciju, lokalni mediji su ključni mehanizam putem kojeg građani mogu sudjelovati u javnom životu zajednice, artikulirati svoje interese i potrebe, te kritički promi&scaron;ljati o vlastitom životu i životu zajednice, a publika lokalnih medija predstavlja značajan resurs u gradnji i unaprjeđenju demokracije.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Prema navedenom istraživanju web portali i dru&scaron;tvene mreže najznačajniji su kanal komunikacije. Stoga bi tradicionalni mediji trebali početi ulagati veća sredstva i veći kreativni potencijal u vlastite web portale i dru&scaron;tvene mreže. Izvje&scaron;taje tzv. građana novinara bi trebalo uzimati sa rezervom, jer nisu u sustavu redakcijske odgovornosti medija. Takve informacije bi trebale biti povod za daljnje istraživanje, a ne automatsko preuzimanje.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Sadržaji koji nedostaju u lokalnim medijima</strong></p> <p>Kada je riječ o sadržajima u lokalnim medijima, prema istraživanju provedenom krajem pro&scaron;le godine u okviru ovoga projekta, nedostaju sadržaji o korupciji, kriminalu, nepotizmu i stranačkom zapo&scaron;ljavanju u lokalnim sredinama te radu sudova na tim pitanjima, Budući da je riječ je o osjetljivim pitanjima koja, posebno na lokalnom nivou, nije lako obrađivati, potrebno je izbjeći njihovu obradu u političke svrhe. Nadalje nedostaje aktivniji angažman novinara oko socijalno isključenih građana u zajednici (nezaposleni, siroma&scaron;ni, invalidi, žene, mladi &hellip;), zatim program za djecu i mlade (obrazovni program; vr&scaron;njačko nasilje; zloporaba duhana, alkohola, droga, klađenje, video igrice &hellip;). Nedostaju i sadržaji o ekonomiji i biznisu, poduzetni&scaron;tvu i investicijama na lokalnoj razini kao i vi&scaron;e govora o pravima radnika, radu sindikata i sindikalnom organiziranju posebno u privatnom sektoru.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Lokalni mediji nisu neovisni i pod političkim su pritiskom</strong></p> <p>Većina prisutnih na sastancima tvrdi da su lokalni mediji ovisni o politici i sa politikom povezanim ekonomskim interesima tj. politika jo&scaron; uvijek ima veliki utjecaj na uređivačku politiku medija, bez obzira bili oni u javnom ili privatnom vlasni&scaron;tvu. Budući da nisu li&scaron;eni političkog utjecaja, programi ovih medija prilagođeni su ovoj ovisnosti, odnosno, pate od niske profesionalne kvalitete i uskog tematskog sadržaja koji nije prilagođen stvarnim potrebama građana i javnom interesu.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Nadalje, lokalni mediji nemaju dovoljno profesionalnih i objektivnih novinara pa je potrebno osposobiti novinare za različite profesionalne izazove. Male redakcije, kakve su lokalne, nisu u stanju apsorbirati odsustvo kvalitetnijeg novinara, pa makar i samo na dva ili tri dana koliko traju edukacije medijskih ili nevladinih organizacija. Potrebno je radno odnosno organizaciono kalkulirati da se uposlenici &scaron;alju na ovakve vrste edukacije.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Od lokalnih medija traži se neovisnost u kreiranju programa, ali se odbija povećanje izdvajanja iz proračuna za lokalne medije. Dakle, problem predstavlja i te&scaron;ka opća ekonomska situacija u medijima. Materijalni uvjeti rada su iznimno te&scaron;ki u lokalnim medijima. Nije rijetka situacija da mediji ovaj problem "prevazilaze" angažiranjem mladih novinara, bez dovoljno obrazovanja, vje&scaron;tina i iskustva, jer su na trži&scaron;tu rada jeftinija radna snaga. Dakle, postoji opći nedostatak ljudskih resursa unutar lokalnih medija, &scaron;to nužno ima negativan utjecaj na kvalitetu programa.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Prilikom diskusije u kojoj su sudjelovali gotovo svi prisutni, mediji su iznijeli svoje viđenje situacije i pote&scaron;koće sa kojima se susreću, a od organizacija civilnog dru&scaron;tva jedni su zadovoljni suradnjom sa medijima a drugi nisu pa su iznijeli su niz kritika na račun lokalnih medija.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Kako u ovakvoj situaciji pobolj&scaron;ati kapacitete (ljudske, tehničke, financijske) lokalnih medija ali i organizacija civilnog dru&scaron;tva? Kako i na koji način pobolj&scaron;ati i/ili otpočeti suradnju lokalnih medija, organizacija civilnog dru&scaron;tva i lokalnih uprava?</p> <p><br />Donosimo neke od zaključaka i preporuka iznesenih tijekom diskusije:</p> <p>1. Potrebno je organizirati slične ali redovite zajedničke sastanke lokalnih medija sa građanima, NVO/udrugama i lokalnim vlastima radi poticanja suradnje; Ovo bi u su&scaron;tini trebala biti praksa lokalnih medija. Iz prve ruke bi mogli čuti probleme građana, upoznati se projektima iz NVO, ali i dobiti &scaron;lagvort za pravljenje novinarske priče, kako o samim takvim susretima tako i aktivnostima projekata koje slijede.<br /><br /><br />2. Treba razvijati zajedničke projekte lokalnih medija i lokalnih organizacija civilnog dru&scaron;tva (udruga/NVO) uz podr&scaron;ku lokalnih uprava; Brojne NVO, ali i pojedinci, često animiraju (ili poku&scaron;avaju zainteresirati) medije da u cilju dru&scaron;tvene zajednice, ali i njihovih parcijalnih interesa, izvje&scaron;tavaju o specifičnim temama, iz specifičnih kutova. Očigledno, kod većine građana, dru&scaron;tveno-odgovorne aktivnosti se vežu za NVO sektor i njegova suradnja sa medijima se čini kao efektivan način potenciranja progresivnih i za zajednicu korisnih tema.<br /><br /><br />3. Redakcije lokalnih medija bi trebale surađivati sa NVO sektorom, ali i raznim fakultetskim projektima radi dodatnih edukacija novinara sa uvažavanjem njihovih ideja i potreba za edukacijom;<br /><br />- Budući da od lokalnih medija tražimo neovisnost u kreiranju programa, potrebno je povećanje izdvajanja iz proračuna za lokalne medije, ne samo onih čiji su osnivači nego i za privatne medije i web portale. Sredstva treba dodjeljivati transparentno na temelju natječaja i kvalitete ponuđenih programa.<br /><br />- Potrebno je vi&scaron;e istraživačkog novinarstva u svim pa i u lokalnim medijima ali i znatno bolja za&scaron;tita novinara, prijedlog je mladog predstavnika Sindikata osnovnog obrazovanja iz Bihaća.</p> <p><br />Navedene preporuke će biti upućene svim lokalnim medijima, organizacijama civilnog dru&scaron;tva i lokalnim upravama!<br /><br /></p>//grude.com/Datoteke/Novosti/19-02-20-ljubuski_1.jpgIMOTSKI: Nastavljeni radovi kod Zelene katedralehttp://grude.com/clanak/?i=8892088920Grude.com - klik u svijetTue, 19 Feb 2019 19:19:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=19-02-19-radovi-promet-semafor.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Nastavljeni su radovi na uređenju dijela županijske prometnice Glavina Donja – Proložac kod Zelene katedrale, javlja radio Imotski.<p><br />Nakon vi&scaron;emjesečnog prekida postavit će se novi nogostup od skretanja za Lug do hotela Zdilar.</p> <p>&nbsp;</p> <p>&Scaron;to se pak tiče potpune rekonstrukcije mostića preko pritoka Vrljike, jo&scaron; se čeka projekt koji je naručen nakon &scaron;to je ustanovljeno da je sada&scaron;nje stanje mosta nezadovoljavajuće za normalan promet.</p> <p>&nbsp;</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/19-02-19-radovi-promet-semafor.jpgMostar: Uz dužu i čašu vode počelo 'gušteranje'http://grude.com/clanak/?i=8891988919Grude.com - klik u svijetTue, 19 Feb 2019 16:03:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=19-02-19-019-setnja-mostar2.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Sunce i proljetne temperature izmamile su građane Mostara i sve one koji su se, u utorak 19. veljače našli u ovom osunčanom gradu, na šetnju, druženje i ispijanje kave. <p>&nbsp;</p> <p>I dok su temperature u Mostaru jutros iznosile oko 2 stupnja, oko podneva se živa u termometru popela i do 16 stupnjeva &scaron;to je bilo idealno za gu&scaron;teranje i upijanje vitamina D.</p> <p>&nbsp;</p> <p><em><strong>Bljesak.info</strong></em></p> <p>&nbsp;</p> <p><img src="https://www.grude.com/Datoteke/novosti/19-02-19-19-02-19-019-setnja-mostar1.jpg" alt="" width="640px" /></p> <p><img src="https://www.grude.com/Datoteke/novosti/19-02-19-19-02-19-019-setnja-mostar2.jpg" alt="" width="640px" /></p> <p><img src="https://www.grude.com/Datoteke/novosti/19-02-19-19-02-19-019-setnja-mostar3.jpg" alt="" width="640px" /></p> <p><img src="https://www.grude.com/Datoteke/novosti/19-02-19-19-02-19-019-setnja-mostar4.jpg" alt="" width="640px" /></p> <p><img src="https://www.grude.com/Datoteke/novosti/19-02-19-19-02-19-019-setnja-mostar5.jpg" alt="" width="640px" /></p>//grude.com/Datoteke/Novosti/19-02-19-019-setnja-mostar2.jpgSTANJE NA CESTAMA: Oprez zbog poledicehttp://grude.com/clanak/?i=8890788907Grude.com - klik u svijetTue, 19 Feb 2019 08:18:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=18-01-21-poledica.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Prometuje se po pretežito suhim ili djelomično vlažnim kolnicima, a zbog niskih temperatura moguća je mjestimična poledica.<p><br />Magla mjestimice smanjuje vidljivost na dionicama cesta uz riječne tokove i u kotlinama.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Dionicama cesta koje prolaze usjecima upozoravamo na moguće odrone kamenja i zemlje na kolnik.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Vozačima savjetujemo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Na dionicama cesta gdje su u tijeku radovi prometuje se sporije, pa vozače molimo za oprezniju vožnju i po&scaron;tivanje privremene regulacije prometa.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Zbog radova na sanaciji odrona obustavljen je promet na M-16 Banja Luka - Crna Rijeka u mjestu Dabrac. Za vrijeme obustave promet se odvija alternativnim pravcem preko Čađavice.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Zbog izvođenja radova na ulazu u Bugojno (most preko rijeke Vrbas) na dionici M-16.4 Novi Travnik - Bugojno, promet teretnih vozila se preusmjerava na dionicu Bugojno - Donji Vakuf - Travnik, dok osobna vozila prometuju obilaznicom kroz naselja Kula i Kandija.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Na dionici autoceste A1 Sarajevo zapad - Tarčin (lokacija Ban Brdo) zbog klizi&scaron;ta promet je u tunelu Igman preusmjeren u pretjecajnu traku.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Zbog izvođenja radova u tunelu Vranduk II na dionici M-17 Zenica - Nemila, promet se odvija usporeno, jednim prometnim trakom naizmjenično.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Na dionici M-15 Livno - &Scaron;ujica preko prijevoja Borova Glava, upozoravamo vozače na učestale izlaske divljih konja na kolnik.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Zbog odrona na dionici M-18 Sarajevo - Foča (na lokaciji Sijeračke Stijene) promet se odvija usporeno, jednim prometnim trakom naizmjenično.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Zbog o&scaron;tećenja kolnika na dionici M-16 Prijedorska petlja - Kla&scaron;nice, promet se odvija usporeno jednim prometnim trakom naizmjenično.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Zbog izgradnje naplatne postaje &ldquo;Čatrnja&rdquo; na autocesti Banja Luka - Gradi&scaron;ka, promet se na mjestu izvođenja radova odvija usporeno.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Na dionici M-18 Brod na Drini - &Scaron;ćepan Polje (granica BiH/CG), zabranjen je promet za sva vozila čija ukupna masa prelazi 16 tona.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Sporije odvijanje prometa zbog radova očekivati je na:<br />- M-4 Banja Luka (Rebrovac) - Čelinac, Teslić - Karu&scaron;e,<br />- M-17 Tarčin - Konjic (Bradina), Tasovčići - Klepci (most preko rijeke Bregave i raskrižje M-17 i M-6),<br />- M-18 Olovo - Kladanj (Karaula).</p> <p>&nbsp;</p> <p>Zbog radova na R-418 Prozor - Tomislavgrad (dionica Podborsko raskrižje - Aćimići) promet je potpuno obustavljen. Alternativni pravac za osobna vozila je kroz naselje Sopot, dok se teretna vozila i autobusi preusmjeravaju preko Blidinja ili Bugojna.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Usporeno se prometuje na dionici M-16 Banja Luka - Crna Rijeka (Gornji &Scaron;eher) zbog aktiviranja klizi&scaron;ta i pucanja vodovodne cijevi.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Na graničnim prijelazima nema dužih zadržavanja.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Zbog izvođenja radova u Hrvatskoj, obustavljen promet na graničnom prijelazu Bosanski Novi - Dvor.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Obustavljen je promet za teretna motorna vozila i autobuse na graničnom prijelazu Brčko - Gunja.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Sukladno zakonskim odredbama, do 15.04. na cestama u BiH, sva motorna vozila moraju posjedovati zimsku opremu, priopćeno je iz IC AMSBIH-a.</p> <p>&nbsp;</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/18-01-21-poledica.jpgU šleperu deseci migranatahttp://grude.com/clanak/?i=8890488904Grude.com - klik u svijetMon, 18 Feb 2019 18:53:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=19-02-18-migranti-sleper.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>U tijeku je kriminalistička istraga kako bi se utvrdile sve činjenice i okolnosti ovog događaja.<p><br /><strong>Tijekom kontrole prometa usmjerene na sprečavanje ilegalnih migracija jutros oko 4 sata u Gračacu je zaustavljen &scaron;leper slovenskih registarskih oznaka. U njemu je policija prona&scaron;la vi&scaron;e desetaka ilegalnih migranata.</strong></p> <p>&nbsp;</p> <p>"U službene prostorije privedene su dvije osobe zbog sumnje u krijumčarenje pronađenih osoba, odnosno zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela protuzakonitog ulaženja, kretanja i boravaka u RH, drugoj državi članici EU-a ili potpisnici Schengenskog sporazuma. Također, i nekoliko desetaka stranih državljana je dovedeno u službene prostorije policije s ciljem utvrđivanja njihova statusa boravka u Hrvatskoj", izvijestila je policija na svojoj internetskoj stranici.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Dodaju da je u tijeku kriminalistička istraga kako bi se utvrdile sve činjenice i okolnosti ovog događaja.</p> <p>&nbsp;</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/19-02-18-migranti-sleper.jpgHoror u Mostaru: Netko je bacio epruvete pune krvi kod dječjeg igralištahttp://grude.com/clanak/?i=8889888898Grude.com - klik u svijetMon, 18 Feb 2019 14:38:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=19-02-18-krv-epruvete1.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Veći broj epruveta punih krvi tijekom vikenda nemarno je odbačeno u kontejnere u blizini škole. Nekoliko čitatelja javilo nam se žaleći se na ovaj problem.<p>&nbsp;</p> <p>''U subotu u Mostaru u naselju C2 bačen je veći broj epruveta koje su pune krvi. Iste su bačene pored kontejnera koji se nalaze pokraj igrali&scaron;ta na kojem se svakodnevno igraju djeca. Također, na istom mjestu ima određeni broj pasa koji su te iste epruvete naravno nju&scaron;kali i raznosili. Tko zna je li ijedan do&scaron;ao u kontakt s krvi iz epruveta čime može doći i do prijetnje za zdravlje samih pasa, ali i djece koja se igraju u blizini i koja se igraju s tim istim psima'', napisao nam je čitatelj, no nije siguran tko bi mogao biti vlasnik ovog neodgovorno bačenog otpada, koji je u međuvremenu sklonjen, pi&scaron;e Bljesak.</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/19-02-18-krv-epruvete1.jpgVIDEO iz BiH: Poskok gmiže po snijegu u veljači!http://grude.com/clanak/?i=8889088890Grude.com - klik u svijetSun, 17 Feb 2019 23:10:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=19-02-17-019-poskok.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Planinar Emir Mujčuć je objavio snimku zmije koja gmiže po snijegu na obroncima Komara, planine u srednjoj Bosni.<p>&nbsp;</p> <p>"Eh , ljudi moji 17. veljače 2019. godine na Komaru zmija. Ovo je &scaron;arka - opasna, otrovna zmija", kaže planinar, prenose Grude.com.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Glava mu je srcolikog izgleda, s karakterističnim ro&scaron;čićem na vrhu nosa.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Stari ljudi bi rekli da pojava otvornice ovako rano ne sluti na dobro i da predviđa nove prirodne nepogode, međutim mora se priznati da je ovu zmiju, ujedno brend Hercegovine, zanimljivo vidjeti na snijegu. Ono &scaron;to također privlači pažnju je snaga poskoka. Dok bi ostale zmije na ovolikoj temperaturi uginule, poskok se i na planini, i u minusima i u snijegu bori da preživi. To je ta hercegovačka izdržljivost, čak i u Bosni.</p> <p>&nbsp;</p> <p><iframe style="border: none; overflow: hidden;" src="https://www.facebook.com/plugins/video.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Femir.mujcic.73%2Fvideos%2F10219249248409969%2F%3Ft%3D1&amp;width=660&amp;show_text=false&amp;height=370&amp;appId" frameborder="0" scrolling="no" width="660" height="370"></iframe></p> <p>&nbsp;</p> <p><em><strong>Grude.com</strong></em></p> <p>&nbsp;</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/19-02-17-019-poskok.jpgGrude će ponovno biti 'prometne': Stiže 25 tisuća migranatahttp://grude.com/clanak/?i=8887688876Grude.com - klik u svijetSat, 16 Feb 2019 23:22:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=16-02-23-policija_migranti.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Dragan Mektić, ministar sigurnosti u BiH koji je pojam sigurnost potpuno devalvirao izjavio je za "Avaz" da u BiH stiže novih 25 tisuća migranata. Umjesto da smisli način kako da sačuva granice i da po uzoru na zemlje EU zatvori granice za one koji bez papira žele doći, Mektić migrante, kao drage goste, očekuje.<p>&nbsp;</p> <p>U utorak će taj ministar sigurnosti organizirati sjednicu Operativnog stožera, a jedina sreća u nesreći je da Mektić ide čim se formira državna vlast tako da bi se moglo barem malo odahnuti na području Bosne i Hercegovine.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Nažalost, on bi mogao stvoriti određenu &scaron;tetu jer će do dolaska SNSD-ovih ljudi, odnosno onih koji će činiti novu državnu vlast, a SNSD je uvjerljivi pobjednik, Mektić moći donijeti jo&scaron; koju odluku, a već sada govori da Unsko-sanska županija koju su migranti zaposjeli ne može primiti sve ljude koji dolaze u zemlju.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Pro&scaron;le godine određeni centri moći imali su plan da migrante smjeste u zapadnu Hercegovinu. Tako je &Scaron;iroki Brijeg prema mapi koja je objavljena u medijima trebao primiti dvije tisuće, a Ljubu&scaron;ki i Grude po tisuću migranata. Lokalni lideri &Scaron;irokog Brijega i Ljubu&scaron;kog negativno su reagirali na tu inicijativu istaknuv&scaron;i kako nema kapaciteta da se te ljude primi u te lokalne zajednice. Ljubo Grizelj, grudski načelnik, kazao je tada da Grude nemaju smje&scaron;tajnih kapaciteta ni za 10 osoba, a kamoli za tisuću.</p> <p><br />- Ovdje se radi o nečemu &scaron;to se naziva ilegalnim, odnosno radi se o ljudima bez ikakvih dokumenata i identiteta. Ne znamo uopće pozadinu svega toga. Uzroci migrantske krize su negdje drugdje i kriza se tamo treba i rje&scaron;avati. Ne vidim niti jednog razloga u ovoj priča o dolasku tisuću migranata u Grude jer ni po čemu nije utemeljena - ustvrdio je tada za Grude.com Grizelj.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Unatoč svemu, kroz ZHŽ migranti svakodnevno prolaze posljednjih godinu dana, a broj bi se mogao intezivirati ovog proljeća ako se obistine Mektićeve najave i ako se bh. granica ne bude strože kontrolirala.</p> <p>&nbsp;</p> <p><em><strong>Grude.com</strong></em></p>//grude.com/Datoteke/Novosti/16-02-23-policija_migranti.jpgU Tomislavgradu osnovana Udruga vinara i vinogradara ''Naš trs''http://grude.com/clanak/?i=8886988869Grude.com - klik u svijetSat, 16 Feb 2019 17:40:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=19-02-16-udruga-vinara-tg.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Novoutemeljena Udruga ima nekoliko ciljeva. Najvažniji je razmjena iskustava i educiranje članova koji tek počinju s podizanjem vinograda. <p>&nbsp;</p> <p>Sinoć je u hotelu Tomislav u Tomislavgradu održana utemeljiteljska skup&scaron;tina Udruge vinara i vinogradara &ldquo;Na&scaron; trs&rdquo; Tomislavgrad. Skup&scaron;tini je nazočilo 17 članova koji su već podigli svoje vinograde ili to planiraju uraditi. Za predsjednika Udruge izabran je pionir vinarstva i vinogradarstva u Tomislavgradu, gosp. Marko Baković Kosalj iz Mokronoga.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Mnogi Duvnjaci, a posebno ljudi iz tradicionalnih vinarskih krajeva postavit će pitanje odakle vinogradi i vino u Tomislavgradu. Upravo oko toga se vodila rasprava i na skup&scaron;tini i dano je obja&scaron;njenje o sortama koje su posađene i koje su se &bdquo;udomaćile&ldquo; na Duvanjskom polju i okolnim brežuljcima.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Iako su duvanjskim vinogradarima ove činjenice itekako poznate, dodatna obja&scaron;njenja su potrebna. Jedan od nazočnih, fra Jozo Rado&scaron; Đoka, pitao je kako objasniti prijatelju iz Dalmacije da je vinograd na Duvanjskom polju sasvim normalna pojava, a ne silovanje zemlje, kako je tvrdio njegov prijatelj? Zamolio je i predsjednika Marka Bakovića Kosalja da mu nabroji sorte koje su zasađene i najbolje podnose duvanjsku klimu. Redoslijed sorti je sljedeći: traminac, palava, chardonnay, pinot crni, sauvignon, pinot sivi, pinot bijeli, cabernet cortis&hellip;</p> <p>&nbsp;</p> <p>Novoutemeljena Udruga ima nekoliko ciljeva. Najvažniji je razmjena iskustava i educiranje članova koji tek počinju s podizanjem vinograda. Bitan zadak je i stvoriti komunikacijske kanale kako bi svi članovi dobili pravovremene informacije o za&scaron;titi i sredstvima za za&scaron;titu vinograda.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Također, treba razmi&scaron;ljati i o za&scaron;titi brenda duvanjskih vina. Kako reče predsjednik Udruge, potražnja za duvanjskim vinom je tolika da bi se samo u Zagrebu moglo prodati vino dobiveno sa svih do sada posađenih 20.000 loza, kada bi sve do&scaron;le na rod. Inače, Tomislavgrad se može pohvaliti s 15 vinograda i oko 20.000 loza.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Na skup&scaron;tini su izabrana i tijela Udruge.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Predsjedni&scaron;tvo čine:</strong> Marko Baković Kosalj, Ivica Dilber, Marko Baković Akan, Mate Pačar i Ante Topčić Top.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Nazdzorni odbor:</strong> Ivica Čeko, Mirko Tomić, Mićo &Scaron;arac, Jerko Kelava i Marko Kovčo.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Sud časti:</strong> Mirko Perić, Lovre Čuić, Kre&scaron;o Kelava, Jurica Musić i Ivica Klarić.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Na&scaron;em trsu i duvanjskim vinogradarima želimo puno uspjeha u radu, rodne vinograde i kvalitetnu kapljicu na stolu!</p> <p>&nbsp;</p> <p>Grude.com/<a title="Tomislavcity" href="https://www.tomislavcity.com/u-tomislavgradu-osnovana-udruga-vinara-i-vinogradara-nas-trs-predsjednik-marko-bakovic-kosalj/?fbclid=IwAR1SwcjhzG1_1sLkTizEJmuxZil23X1p_NFaHpQ4LKdHQdC-v-VKXKfa6P4" target="_blank">Tomislavcity</a></p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/19-02-16-udruga-vinara-tg.jpgKRIMINALAC PROPJEVAO - 'Arkana je ubio Milošević kako ne bi svjedočio protiv njega u Haagu, a da su surađivali osobno sam se uvjerio na hrvatskom ratištu' http://grude.com/clanak/?i=8886488864Grude.com - klik u svijetSat, 16 Feb 2019 12:58:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=19-02-16-arkan.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Svoje je tvrdnje potkrijepio izjavom da je „osobno bio svjedok bliskih veza Arkana i Miloševića dok je bio na ratištu u Hrvatskoj”.<p>&nbsp;</p> <p>Dobrosav Gavrić (44), jedan od izvr&scaron;itelja ubojstva Željka Ražnatovića Arkana, zloglasnog srpskog kriminalca i zapovjednika Srpske dragovoljačke garde nalazi se u elitnom, dobro čuvanom zatvoru u južnoafričkom gradu Cape Townu. U Srbiji je osuđen na 35 godina zbog Arkanova ubojstva.</p> <p>&nbsp;</p> <p>U zatvoru je od 2011. zbog ubojstva Cyrila Beekae, jednog od glavnih &scaron;efova južnoafričkog podzemlja u čiju se organizaciju infiltrirao kao tjelohranitelj. Gavrić već sedam godina čeka odluku južnoafričke vlade o dobivanju statusa izbjeglice jer se boji izručenja Srbiji gdje će ga, tvrdi, ubiti Arkanovi osvetnici, pi&scaron;u srpski mediji.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Milo&scaron;ević je jedini imao motiv i moć</strong></p> <p>Prije dva mjeseca odbijen mu je zahtjev za azilom jer je osuđen za 'te&scaron;ko ubojstvo počinjeno zbog novca', no dobio je &scaron;ansu za reviziju izbjegličkog statusa i pravo da se obrati žalbenom odboru za izbjeglice.</p> <p>&nbsp;</p> <p>U svom zahtjevu za azil progovorio je o Arkanovom ubojstvu i ustvrdio da ga on nije ubio i da je jedina osoba u Srbiji koja je imala sredstva, moć i motiv za to ubojstvo tada&scaron;nji predsjednik SRJ Slobodan Milo&scaron;ević. On se, kaže, bojao Arkanove samovolje i nije ga mogao kontrolirati, a strahovao je i da bi mogao biti nezgodan svjedok protiv njega u Haagu.</p> <p>&nbsp;</p> <p>"Jedina osoba koja je imala moć i motiv da ubije čovjeka poput Arkana bio je Milo&scaron;ević. On je bio poznat po tome &scaron;to je bio spreman i sposoban ubijati svoje protivnike. Do 2000. godine snage NATO-a tražile su Milo&scaron;evića i istraživani su zločini počinjeni tijekom njegovog mandata. Tada se očekivalo da će biti prihvaćena optužnica Međunarodnog kaznenog suda protiv Milo&scaron;evića za ratni zločin. To je povećalo pritisak na Milo&scaron;evića. Za istragu je bio potreban svjedok visokog profila, koji bi iz prve ruke mogao svjedočiti o Milo&scaron;evićevom znanju i odobravanju zločina počinjenih tijekom rata. U tom pogledu, Arkan je bio očigledan izbor. Iz tog razloga je vjerojatno da je Milo&scaron;ević naredio ubojstvo Arkana, u poku&scaron;aju da sakrije svoja kriminalna djela", naveo je u Gavrić u zahtjevu za dobivanje političkog azila.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Osobno je svjedočio vezi na hrvatskom rati&scaron;tu</strong></p> <p>Svoje je tvrdnje potkrijepio izjavom da je &bdquo;osobno bio svjedok bliskih veza Arkana i Milo&scaron;evića dok je bio na rati&scaron;tu u Hrvatskoj&rdquo;.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Gavrić tvrdi i da nije poznavao Arkana i da nije imao nikakav motiv da ga ubije. Ističe da je te večeri, 15. siječnja 2000, do&scaron;ao u beogradski hotel &bdquo;Interkontinental&rdquo; da se nađe s dru&scaron;tvom i da je to bilo &bdquo;jedino pristojno mjesto za izlazak&rdquo;. Naveo je da nije bio naoružan i &bdquo;da je vidio Arkana, ali da nije obraćao pažnju na njega&rdquo;. Čuo je pucnje i krenuo je prema izlazu, ali ga je pogodio zalutali metak, koji mu je probio kičmu zbog čega sada hoda na &scaron;takama i &scaron;epa.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Opisao je prve tri godine provedene u samici zbog sigurnosti, kako ga ne bi ubio neko od Arkanovih suradnika.</p> <p>&nbsp;</p> <p>"Poslije pritvora provedenog u beogradskom Centralnom zatvoru, vratio sam se u Loznicu, gdje sam radio za oca. Međutim, obitelj i ja nismo bili sigurni. Loznica je mali grad i često su me upozoravali da izbjegavam neka mjesta, jer su me tamo čekali opasni ljudi. Dobivao sam anonimne prijetnje i stalno su me čuvali, a na suđenje me uvijek pratilo &scaron;est-sedam prijatelja" ustvrdio je Gavrić u molbi za status izbjeglice.</p> <p>&nbsp;</p> <p>U svojoj molbi za azil Gavrić je istakao da je bio policajac, kao i da je surađivao sa specijalnim policijskim snagama. Naveo je da je bio raspoređen u Jedinicu za sprečavanje kriminala u Srbiji, koja je bila zadužena da kontrolira mase i pruža posebnu za&scaron;titu. Istakao je da nije bio član nijedne političke partije, zbog čega mu je afrički sud i osporio razlog za traženje političkog azila.</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/19-02-16-arkan.jpgZamalo odgođena sahrana: Hrvatski pogrebnik vozio dizelaša, a njemačka policija nije znala pravilahttp://grude.com/clanak/?i=8885588855Grude.com - klik u svijetFri, 15 Feb 2019 16:59:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=18-06-07-pogreb.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Vozač pogrebnog vozila zagrebačkih registarskih oznaka doživio je neugodnost u Stuttgartu od njemačke policije kad je iz Hrvatske stigao po mrtvo tijelo 86-godišnje Hrvatice. Prilikom odlaska po smrtovnicu u matični ured svoj automobil je ostavio parkiran na mjestu za invalide u ulici Eberhardstraße ispred matičnog ureda.<p>&nbsp;</p> <p>U međuvremenu su do&scaron;li njemački policajci. Odmah su pregledali sve njegove papire te osim &scaron;to je nepropisno parkirao vozilo utvrdili da nema &bdquo;njemačku ekolo&scaron;ku vinjetu koja je obvezna u Stuttgartu&ldquo;. Kaznili su ga kaznom u iznosu 108 eura, te ga poslali u Gradski ured po tu ekolo&scaron;ku vinjetu, pi&scaron;e Bild Zeitung.</p> <p>&nbsp;</p> <p>No tad se situacija jo&scaron; vi&scaron;e zakomplicirala. Prilikom izdavanja potvrde njemački službenici su &ldquo;ustanovili kako automobilu ima dizelski motor standarda Euro 3, koji je zabranjen u Stuttgartu&rdquo;. A to je dalje značilo kako vozač pogrebnog poduzeća ne može pomaknuti svoj automobil zbog te odredbe.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Hrvatski vozač je bio izvan sebe jer do pokopa umrle Hrvatice ostalo jo&scaron; svega 12 sati. I onda je ustavljena gre&scaron;ka. Srećom po vozača ustanovljeno je kako je gre&scaron;ka kod njemačkih službenika, tj. policije i administrativnog osoblja. Naime, pogrebna vozila isključena su od zabrane zbog vožnje dizela&scaron;a pa je vozaču pogrebnog poduzeća dopu&scaron;teno nastaviti voziti mrtvo tijelo Hrvatice u Hrvatsku.</p> <p>&nbsp;</p> <p><em><strong>Fenix-magazin/MD</strong></em></p>//grude.com/Datoteke/Novosti/18-06-07-pogreb.jpgIma osam godina, deset medalja i najperspektivniji je sportaš općine Travnikhttp://grude.com/clanak/?i=8885488854Grude.com - klik u svijetFri, 15 Feb 2019 16:19:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=19-02-15-nova-bila-sportas.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Kako govori Josip, nositelj narančastog pojasa, za svoje dosadašnje uspjehe najviše je zahvalan svojim roditeljima koji ga podržavaju na svakom treningu, turniru i borbi..<p><br />Da su Nova Bila i općina Travnik nepresu&scaron;no vrelo uspje&scaron;nih sporta&scaron;a potvrđuje nam glavni akter ove priče. Osmogodi&scaron;nji Josip Nevistić judo trenira od svoje pete godine, a do sada je osvojio čak deset medalja, a u 2018. godini čak njih &scaron;est, na temelju čega je bez konkurencije progla&scaron;en najperspektivnijim sporta&scaron;em &ndash; džuda&scaron;em općine Travnik za 2018. godinu, pi&scaron;e <a title="Nova Bila" href="http://novabila.info" target="_blank">Novabila.info</a>.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Bio sam na treningu u Novoj Biloj i gledao sam kako druga djeca treniraju. Judo mi se kao sport odmah svidio pa sam se i ja upisao. Imao sam tek pet godina i odmah sam trenirao sa starijim u klubu. Bio je to veliki izazov za mene, ali sam imao veliku volju i bez straha sam ulazio u svaku borbu na treningu, govori nam ambiciozni Josip.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Među osvojenim medaljama Josip ima i tri zlatne. Prvu je osvojio na 26. Međunarodnom natjecanju &ldquo;Vinko &Scaron;amarlić&ldquo; u Sarajevu, dok je drugu osvojio na 18. Međunarodnom judo turniru &bdquo;Sarajevo BiH &amp; Nippon&ldquo;. Treću medalju osvojio je na svom tatamiju u Novoj Biloj na Državnom prvenstvu.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Od svih osvojenih medalja na svaku sam izrazito sretan i ponosan, ali zlatna medalja na turniru &ldquo;Vinko &Scaron;amarlić&ldquo; u Sarajevu ima posebnu draž, jer sam u iznimno jakoj konkurenciji i nikada jačoj do tada uspio doći do najsjajnijeg odličja, dodaje ovaj perspektivni sporta&scaron;.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Kako nam govori Josip, nositelj narančastog pojasa, za svoje dosada&scaron;nje uspjehe najvi&scaron;e je zahvalan svojim roditeljima koji ga podržavaju na svakom treningu, turniru i borbi. Izrazito je zahvalan svom treneru Ivanu Badrovu koji ga savjetima i predano&scaron;ću treninzima dodatno ohrabruje i motivira, a posebno prije same borbe na turnirima.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Pred sam početak borbe poslu&scaron;am &scaron;to mi govori trener i poku&scaron;avam borbu voditi prateći njegove sugestije i savjete te se duboko koncentriram na borbu s glavnim ciljem da pobijedim svog protivnika. Želja mi je nastupiti na Svjetskom prvenstvu, a uvjeren sam da ću upornim radom i treninzima to i uspjeti jer trud se uvijek isplati, samo treba biti uporan i strpljiv, rekao je za kraj razgovora najperspektivniji sporta&scaron; općine Travnik, kojem kako vidimo, ambicija, volje i samopouzdanja nimalo ne nedostaje.</p> <p>&nbsp;<br />FOTO: novabila.info<br /><br /></p>//grude.com/Datoteke/Novosti/19-02-15-nova-bila-sportas.jpgKršni zavičaj posvađao ljubuške fratrehttp://grude.com/clanak/?i=8883488834Grude.com - klik u svijetThu, 14 Feb 2019 15:47:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=19-02-14-krsni_zavicaj1.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Proteklog tjedna javnosti se obratio urednik "Kršnog zavičaja" fra Žarko Ilić najavivši prestanak tiskanja ovog hercegovačkog zbornika, nakon pet desetljeća izlaženja, zbog kako je kazao, nedostatka novca.<p>&nbsp;</p> <p>Njegov raniji istup, pred božićne blagdane, potaknuo je nekolicinu ljubu&scaron;kih profesora, učenika i veliki broj dobrih ljudi, na prikupljanje sredstava za tiskanje već pripremljenog zbornika i naknade dugova nastalih u posljednje dvije godine. U tome se uspjelo. Novi broj Kr&scaron;nog zavičaja se čita.</p> <p>&nbsp;</p> <p>No, istup fra Žarka Ilića, a posebno akcija profesora i učenika se nije svidjela humačkom gvardijanu fra <strong>Dariju Dodigu, pi&scaron;e Ljubuski.info</strong>.<br /> Putem telefona je nazvao jednog ravnatelja jedne srednje &scaron;kole u Ljubu&scaron;kom i žestoko ga napao, o čemu je ravnatelj izvijestio profesore putem "Obavijesti" na &scaron;kolskoj oglasnoj ploči.</p> <p>&nbsp;</p> <p><em><strong><a href="https://ljubuski.net/26239-kako-je-krsni-zavicaj-postao-veliko-zlo" target="_blank">Ljubu&scaron;ki.info<br /></a>Foto:Ljportal.com</strong></em></p>//grude.com/Datoteke/Novosti/19-02-14-krsni_zavicaj1.jpgOpćina Žepče uvela Viber broj za komunikaciju sa građanimahttp://grude.com/clanak/?i=8882088820Grude.com - klik u svijetWed, 13 Feb 2019 16:29:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=19-02-06-viber2019.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Općina Žepče uvela je Viber broj za pitanja i sugestije građana Općine Žepče, a sve u cilju brže i lakše komunikacije.<p>&nbsp;</p> <p>&rdquo;Ukoliko imate pitanje za Općinsku upravu ili se želite se informirati o pravima, procedurama, nadležnostima i drugim pitanjima vezanim za Općinu Žepče ili želite uputiti primjedbe, pohvale ili sugestije, koristite VIBER broj Općine Žepče za lak&scaron;u komunikaciju sa građanima&rdquo;, navode iz Općine.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Pitanja se mogu slati na broj 063 773 510, a sugestije građana će, tvrde, pomoći učinkovitijem radu Općinske uprave.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Ideja u uspostavljanju Općinskog viber broja za lak&scaron;u komunikaciju između građana i Općinske uprave je proiza&scaron;la kroz aktivnosti građana Žepča u okviru projekta &rdquo;Jačanje uloge mjesnih zajednica u Bosni i Hercegovini&rdquo; koji je zajednički projekt Vlade &Scaron;vicarske i Vlade &Scaron;vedske, a implementira ga UNDP BiH i kroz aktivnost građana u Projektu općinskog okoli&scaron;nog i ekonomskog upravljanja (MEG) koji je pokrenula Vlada &Scaron;vicarske, a implementira ga UNDP.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Iz Općine pozivaju građane da koristite i ostale kanale komunikacije sa Općinom Žepče, poput Vijećničkog sata, Sata sa Predsjedavajućim OV Žepče, Dana otvorenih vrata, te preporučuju kori&scaron;tenje aplikaciju <a title="Žepče" href="http://opcina-zepce.com/index.php/novosti/949-city-hub" target="_blank">CITY HUB</a>, čime se može sudjelovati u javnim raspravama.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Grude.com/<strong>HMS</strong></p> <p>&nbsp;</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/19-02-06-viber2019.jpgBlokada prometa na Malovanuhttp://grude.com/clanak/?i=8880188801Grude.com - klik u svijetTue, 12 Feb 2019 12:51:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=19-02-12-donji-malovan-snijeg.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Zbog popriječenog teretnog vozila, obustavljen je promet na dionici M-16 Šujica - Kupres u mjestu Donji Malovan.<p>&nbsp;</p> <p>U Bosni su kolnici mokri ili vlažni i skliski, dok se u Hercegovini prometuje po pretežito suhim kolnicima.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Ugaženoga snijega ima na dionicama cesta preko planinskih prijevoja.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Vozače upozoravamo na jake bočne udare vjetra koji stvaraju snježne nanose na području jugozapadne Bosne.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Dionicama cesta koje prolaze usjecima upozoravamo na moguće odrone kamenja i zemlje na kolnik.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Vozačima savjetujemo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, te da na put ne kreću bez zimske opreme.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Na dionicama cesta gdje su u tijeku radovi prometuje se sporije, pa vozače molimo za oprezniju vožnju i po&scaron;tivanje privremene regulacije prometa.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Zbog izvođenja radova na ulazu u Bugojno (most preko rijeke Vrbas) na dionici M-16.4 Novi Travnik - Bugojno, promet teretnih vozila se preusmjerava na dionicu Bugojno - Donji Vakuf - Travnik, dok osobna vozila prometuju obilaznicom kroz naselja Kula i Kandija.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Na dionici autoceste A1 Sarajevo zapad - Tarčin (lokacija Ban Brdo) zbog klizi&scaron;ta promet je u tunelu Igman preusmjeren u pretjecajnu traku.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Zbog izvođenja radova u tunelu Vranduk II na dionici M-17 Zenica - Nemila, promet se odvija usporeno, jednim prometnim trakom naizmjenično.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Na dionici M-15 Livno - &Scaron;ujica preko prijevoja Borova Glava, upozoravamo vozače na učestale izlaske divljih konja na kolnik.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Zbog odrona na dionici M-18 Sarajevo - Foča (na lokaciji Sijeračke Stijene) promet se odvija usporeno, jednim prometnim trakom naizmjenično.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Zbog o&scaron;tećenja kolnika na dionici M-16 Prijedorska petlja - Kla&scaron;nice, promet se odvija usporeno jednim prometnim trakom naizmjenično.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Zbog izgradnje naplatne postaje &ldquo;Čatrnja&rdquo; na autocesti Banja Luka - Gradi&scaron;ka, promet se na mjestu izvođenja radova odvija usporeno.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Na dionici M-18 Brod na Drini - &Scaron;ćepan Polje (granica BiH/CG), zabranjen je promet za sva vozila čija ukupna masa prelazi 16 tona.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Sporije odvijanje prometa zbog radova očekivati je na:<br />- M-4 Banja Luka (Rebrovac) - Čelinac, Teslić - Karu&scaron;e,<br />- M-17 Tarčin - Konjic (Bradina), Tasovčići - Klepci (most preko rijeke Bregave i raskrižje M-17 i M-6),<br />- M-18 Olovo - Kladanj (Karaula).</p> <p>&nbsp;</p> <p>Zbog radova na R-418 Prozor - Tomislavgrad (dionica Podborsko raskrižje - Aćimići) promet je potpuno obustavljen. Alternativni pravac za osobna vozila je kroz naselje Sopot, dok se teretna vozila i autobusi preusmjeravaju preko Blidinja ili Bugojna.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Usporeno se prometuje na dionici M-16 Banja Luka - Crna Rijeka (Gornji &Scaron;eher) zbog aktiviranja klizi&scaron;ta i pucanja vodovodne cijevi.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Na graničnim prijelazima nema dužih zadržavanja.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Zbog izvođenja radova u Hrvatskoj, obustavljen promet na graničnom prijelazu Bosanski Novi - Dvor.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Obustavljen je promet za teretna motorna vozila i autobuse na graničnom prijelazu Brčko - Gunja.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Sukladno zakonskim odredbama, do 15.04. na cestama u BiH, sva motorna vozila moraju posjedovati zimsku opremu, priopćeno je iz IC AMSBIH-a.</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/19-02-12-donji-malovan-snijeg.jpgOd nargile stradavaju svi dišni putevi i može doći do pucanja alveolehttp://grude.com/clanak/?i=8879588795Grude.com - klik u svijetTue, 12 Feb 2019 08:26:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=19-02-12-nargila.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Posljedice konzumiranja nargile su nesagledive.<p>&nbsp;</p> <p>Nargila-barovi sve su popularniji među mladima u Bosni i Hercegovini, ali i turistima koji posjećuju ovu zemlju. Najveća koncentracija tih barova je u Sarajevu, pi&scaron;e Večernji list BiH.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Posljednjih godina mladi su odlazak u kavane zamijenili sjedenjem u kafićima u kojima se konzumira nargila, tvrde vlasnici ugostiteljskih objekata koji, prateći ovaj popularni trend, sve vi&scaron;e nude aromatični duhan, dok stručnjaci sve glasnije upozoravaju kako je samo jedna doza nargile proporcionalna istodobnom pu&scaron;enju čak 20 cigareta, odnosno jedne kutije.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Posljedice za organizam</strong><br />Pu&scaron;enje nargile postalo je trend kako u bosanskohercegovačkim gradovima tako i u svijetu. Ipak, istraživanja o &scaron;tetnosti nargile nisu toliko opsežna te se mladima stalno skreće pozornost na posljedice konzumiranja cigareta, dok se &scaron;tetnost nargile stavlja u drugi plan.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Iako mnogi smatraju da je nargila manje &scaron;tetna od cigareta, u stvarnosti je suprotno. To je potvrdila nedavno i prof. dr. Zehra Dizdarević. Ona je govorila o &scaron;tetnosti konzumiranja nargile i posebno posljedicama koje o&scaron;tećuju organizam.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Prema njezinim riječima, posljedice konzumiranja nargile su nesagledive. Stradavaju svi di&scaron;ni putevi, a kada prodre u alveole, dolazi do njihova pucanja - nagla&scaron;ava Dizdarević. Isto tako, često konzumiranje nargile dovodi do akutnoga bronhitisa. - Posljedice su laringitis, na &scaron;to utječu tvari iz nargile - kaže dr. Zehra Dizdarević.</p> <p>&nbsp;</p> <p>- Ono &scaron;to me posebno pogađa jest činjenica da maloljetnici sve vi&scaron;e konzumiraju nargilu. Oni, de facto, na velikom odmoru trče u neki od kafića kako bi uživali u njoj. U svojoj praksi susretala sam se s nekoliko takvih slučajeva gdje su mi učenici rekli da jednostavno moraju na velikom odmoru posjetiti neki od objekata i povući nekoliko dimova. To me posebno pogodilo jer je riječ o maloljetnim osobama koje su postale ovisne o nargili. Takvo pona&scaron;anje je opasno jer, osim di&scaron;nih puteva, tvari koje su u nargili o&scaron;tećuju zube, kosu i kožu - nagla&scaron;ava dr. Zehra Dizdarević.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Manjak koncentracije</strong><br />S druge strane, prestanak djelovanja ove supstancije izaziva glavobolju, pomanjkanje koncentracije i pažnje, napetost, koja može prijeći u agresivnost, neraspoloženje, koje može dovesti do depresivnih reakcija, te gubitak volje i smanjenje opće funkcionalnosti. Zbog svega toga potrebno je &scaron;to prije pravno regulirati oblast primjene nargile, pa tako i odrediti starosnu dob osoba koje je mogu konzumirati, utvrditi sadržaj nargile, ali i sankcije za one koje prekr&scaron;e takve propise.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Međutim, budući da ne postoji nikakva zakonska regulativa, inspektori ne mogu izdati rje&scaron;enje za otklanjanje nedostataka u ugostiteljskim objektima ili izricati bilo kakve sankcije te se moraju pozivati na druge postojeće zakone - one o za&scaron;titi od zaraznih bolesti, zdravstvenoj ispravnosti životnih namirnica, upotrebi duhanskih prerađevina.</p> <p>&nbsp;</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/19-02-12-nargila.jpgSnijeg u Bosni paralizirao promethttp://grude.com/clanak/?i=8878488784Grude.com - klik u svijetMon, 11 Feb 2019 14:29:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=19-02-11-snijeg-2018.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Zbog intenzivnih snježnih oborina, u većem dijelu Bosne promet se odvija otežano.<p>&nbsp;</p> <p>Iz BIHAMK-a su najavili da je posebno te&scaron;ko stanje preko planinskih prijevoja.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Tako se na planinskom prevoju Komar (Travnik - Donji Vakuf) zbog nekoliko teretnih vozila koji stoje, jer nemaju adekvatnu zimsku opremu, promet odvija usporeno.</p> <p>&nbsp;</p> <p>- Apelira se na sve vozače da voze maksimalno oprezno i da na put ne kreću bez zimske opreme. U ostalim područjima kolnik je pretežno mokar ili vlažan, dok je mjestimična poledica moguća na zasjenjenim dijelovima puteva u vi&scaron;im predjelima. Učestali su odroni zemlje ili kamenja na cestu - navodi se iz BIHAMK-a.</p> <p>&nbsp;</p> <p><em><strong>Dnevni Avaz</strong></em></p>//grude.com/Datoteke/Novosti/19-02-11-snijeg-2018.jpgSlovenci daju 250 eura svakome tko im dovede novog radnikahttp://grude.com/clanak/?i=8877688776Grude.com - klik u svijetMon, 11 Feb 2019 09:00:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=19-02-11-auto-tvornica.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>U posljednje četiri godine iznos stranih investicija veći je za 4,5 milijarde eura.<p>&nbsp;</p> <p>Godinama su Slovenci gubili bitku za strane investicije. Slovaci, Česi i Mađari u tome su bili uspje&scaron;niji, pa je jedan od najvažnijih ciljeva biv&scaron;e Cerarove vlade bio privući strane ulagače. I u tome Slovenija uspijeva. Usto, njihovo rastuće gospodarstvo počiva na izvozu koji čini 80% BDP-a. No i njih muči nedostatak radnika. Ukidanjem radnih dozvola, slovenska radna mjesta i Hrvatima su dostupnija nego ikad prije.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Jedan od najvećih svjetskih proizvođača ispu&scaron;nih sustava, nedostatak zavarivača rije&scaron;io je stimulacijom svojih zaposlenika. Tko preporuči ili dovede novog radnika, dobije 250 eura stimulacije, javlja HRT.</p> <p>&nbsp;</p> <p>U posljednje četiri godine iznos stranih investicija veći je za 4,5 milijarde eura. Posebno u manjim, nerazvijenim sredinama. Pokraj Maribora tako niče tvornica najvećeg proizvođača autodijelova Magna, a u Kočevju i Logatcu dvije japanske investicije - proizvodnja robota i dijelova medicinske opreme. To je oko 1000 novih radnih mjesta u zemlji s 5% nezaposlenih.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Zakonom o pripravni&scaron;tvu već se srednjo&scaron;kolcima omogućuje učenje i ostanak kod potencijalnog poslodavca. A da bi Marjan &Scaron;arec dobio potporu Ljevice, pristao je na zahtjev da se poveća minimalna plaća koja je sada oko 640 eura.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Do 2021. godine minimalna plaća bit će povećana na oko 730 eura. I dok sindikalisti pozdravljaju ovu odluku, poslodavci se pla&scaron;e da će to smanjiti konkurentnost pa traže od Vlade da smanji poreze.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Ipak, nastave li privlačiti investitore koji nude iznadprosječne plaće, rast će i životni standard. Ne samo Slovencima nego i susjedima koji svaki dan trbuhom za kruhom prelaze zajedničke granice.</p> <p>&nbsp;</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/19-02-11-auto-tvornica.jpgMostar: Upaljen žuti meteoalarm, udari vjetra olujnihttp://grude.com/clanak/?i=8876788767Grude.com - klik u svijetSun, 10 Feb 2019 21:53:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=17-05-26-vjetar.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Federalni hidrometeorološki zavod BiH objavio je žuti meteoalarm za gradove Banja Luka, Bihać, Foča, Livno, Mostar i Trebinje.<p>&nbsp;</p> <p>Kako je navedeno žuti meteoalarm na snazi je od 18.46 sati zbog mjestimično pojačanog vjetra s udarima većim od 40 km/h, posebno u južnom planinskom dijelu regije, gdje može biti i olujnih udara od 40 do 65 km/h.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Žuti meteoalarm označava da je vrijeme potencijalno opasno. Vremenske prilike koje se prognoziraju nisu neuobičajene, ali je potreban oprez za aktivnosti koje su izložene meteorolo&scaron;kim rizicima.</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/17-05-26-vjetar.jpgHrvatska obitelj iz Bihaća dobila trojke Leonu, Luku i Ivana!http://grude.com/clanak/?i=8876588765Grude.com - klik u svijetSun, 10 Feb 2019 21:11:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=19-02-10-019-trojke-bihac.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Iz bihaćke bolnice doma je konačno stigla i malena Leona, jedna od prvih trojki rođenih u USŽ-u u ovoj godini, koje su na svijet došle u rodilištu bihaćke Županijske bolnice “Dr. Irfan Ljubijankić.<h5>&nbsp;</h5> <p><strong> Emilija i Ante Vuković</strong> iz bihaćkoga prigradskog naselja Kralje dobili su tada prinove, kćerkicu Leonu i sinčiće Luku i Ivana.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Njihovoj sreći nije bilo kraja. Nakon desetak dana provedenih na Odjelu neonatologije doma su stigli sinovi, a sada i kći.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Obitelj Vuković, koja je konačno na okupu, posjetila je i ekipa <span style="color: #000000;"><a style="color: #000000;" href="https://www.vecernji.ba/vijesti/i-mala-leona-konacno-doma-1299550" rel="noopener" target="_blank">Večernjeg lista BiH</a></span>.</p> <p>&nbsp;</p> <h3>U inkubatoru 11 dana</h3> <p>&nbsp;</p> <p>Po&scaron;tujući tradiciju, odlučili su doći na &ldquo;babine&rdquo;, kako se u puku naziva posjet roditeljima novorođenih beba, i skromnim darom obradovali Antu i Emiliju, roditelje netom rođenih trojki i uputili iskrene čestitke uz želje za bezbrižnim djetinjstvom i sretnim odrastanjem.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Nekoliko dana nakon poroda Emilija je stigla doma.</p> <p>&nbsp;</p> <p><img src="https://www.grude.com/Datoteke/novosti/19-02-10-19-02-10-019-trojke-bihac2.jpg" alt="" width="640px" /></p> <p>&nbsp;</p> <p><em>Na prvoj kontroli, kad sam doznala da sam trudna, liječnik je otkrio dvije bebe, a već na sljedećoj uočio je jo&scaron; jednu točkicu i shvatio da se zamjećuje jo&scaron; jedna bebica. Ja sam na neki način <strong>bila spremna</strong> da je tu vi&scaron;e nego jedna beba i bila sam <strong>sretna i zadovoljna</strong> jer smo dugo poželjeli sinu podariti brata ili sestru</em>,&nbsp;kaže majka Emilija.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Dodaje kako je trudnoća bila rizična, ali nije bilo nikakvih komplikacija koje bi ugrozile njezin ili život beba. Porod je, kaže, obavljen carskim rezom jer je i za same bebe tako bilo sigurnije.</p> <p>&nbsp;</p> <p><em>Rodila sam s 35 tjedana, &scaron;to je iznimno rijetko kada je u pitanju vi&scaron;eplodna trudnoća, poglavito trojke. Prva se rodila djevojčica Leona, u ponoć i deset minuta, drugi dječak Luka u ponoć i jedanaest, a treći dječak Ivan u ponoć i dvanaest minuta. Po porodu, Leona je imala 1.970 grama, Luka 2.230, a Ivan 2.340 g. Dječaci su bili malo jači i po porodu su u inkubatoru proveli četiri dana, a potom prebačeni u krevete Odjela neonatologije, a djevojčica je bila sitnija i osjetljivija pa je u inkubatoru provela jedanaest dana. Suprug je na Odjelu neonatologije svaki dan posjećivao na&scaron;e bebe, razgovarao s liječnicom i, srećom, <strong>nije bilo nikakvih komplikacija</strong></em><strong>,</strong>&nbsp;kaže sretna majka trojki.</p> <p>&nbsp;</p> <p><em>Htjeli smo da Dorijan dobije brata ili sestru. Kad se supruga vratila s kontrole, smije se, ja sretan, znam da je sve u redu. Kaže, nije to sve, ima jo&scaron;. Kaže, dvojke, a možda i treće. Prvih pet sekundi bio sam<strong> u pozitivnom &scaron;oku</strong>. Kad je poslije oti&scaron;la na pregled, liječnik je potvrdio trojke. Presretan sam i nitko ponosniji od mene</em>,&nbsp;priča otac Ante za Večernji list.</p> <p>&nbsp;</p> <p><em> Do pola dva ujutro ni&scaron;ta nisam znao, a supruga je rodila odmah poslije ponoći. Da sam postao otac triju beba, javila mi je sestra Alma Muslić. Suprugu su porodili liječnici Sulejman Kulenović i Vanja Alibegović i zahvaljujem im</em><em>,&nbsp;</em>kaže Ante koji je, inače, <strong>zaposlen u RH</strong>.</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;Pomažu dobri, humani ljudi</p> <p>&nbsp;</p> <p><em>Oti&scaron;ao sam trbuhom za kruhom, ali dođem često, svaki vikend sam tu. Dat ću sve od sebe da im ni&scaron;ta ne nedostaje, a i svaka druga pomoć će dobro doći</em>,&nbsp;ističe Ante.</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;<em>Pomogli su novčano ljudi koje nikad nisam sreo, a i donesu dar, pelene, rupce. Od srca im hvala</em>,&nbsp;kaže Ante.</p> <p>&nbsp;</p> <p>O svojoj sestri i braći skrbi i njihov<strong> 10-godi&scaron;nji sin Dorijan</strong>&nbsp;koji za bebe pozorno priprema hranu u bočicama nastojeći tako pomoći mami i tati da ih nahrane.</p> <p>&nbsp;</p> <p><em>Bio sam jako sretan kad mi je tata rekao ujutro da je mama rodila. Jo&scaron; nijednu bebu nisam uzeo u naručje jer su nježne. Kada malo ojačaju, posvetit ću im vi&scaron;e vremena i s njima se igrati. <strong>Pravim im hranu kad zatreba</strong>, dodam stvari. Učenik sam 5. razreda i odličan sam</em>,&nbsp;kaže Dorijan za Večernjak.</p> <p>&nbsp;</p> <p>U BiH se trojke ne rađaju često, pa je Ante stanovnicima BiH, a posebno mladima koji danas sve če&scaron;će ne žele vi&scaron;e od jednog djeteta, poručio kako <strong>ovakvo &scaron;to trebaju doživjeti</strong> i vidjeti da je to<strong> velika sreća i smisao života</strong>.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Majka Emilija trenutačno je nezaposlena, a prije trudnoće bila je volonterka u Udruzi djece i roditelja s posebnim potrebama &ldquo;Radosti druženja&rdquo;. Dugoročno se nada zaposlenju u struci koju voli, a to je odgajateljica u vrtiću.</p> <p>&nbsp;</p> <p><em><strong>Večernji list</strong></em></p>//grude.com/Datoteke/Novosti/19-02-10-019-trojke-bihac.jpgKupres: Dječak visio na žičari, spasili ga djelatnici kupreškog skijalištahttp://grude.com/clanak/?i=8876388763Grude.com - klik u svijetSun, 10 Feb 2019 20:48:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=19-02-10-019-zicara.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Užasan prizor dogodio se na kupreškom skijalištu, no, srećom, sve je dobro prošlo.<p>&nbsp;</p> <p>Pred kraj radnog vremena, ne&scaron;to prije 16 sati, ljudi koji rade na vrhu skijali&scaron;ta spremali su klupe kao &scaron;to to rade svaki dan.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Jedan dječak, skija&scaron; početnik, nije si&scaron;ao s klupe na vrijeme i krenuo se vraćati žičarom.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Upla&scaron;io se i poku&scaron;ao sam skočiti.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Zaposlenici skijali&scaron;ta, kada su to vidjeli, odmah su ugasili žičaru i pomogli dječaku koji je visio s nje.</p> <p>&nbsp;</p> <p>- Kada je si&scaron;ao, stao je na skije i odskijao dalje bez ikakvih ozljeda - rekao je direktor skijali&scaron;ta Zvonko Bagarić.</p> <p>&nbsp;</p> <p><em><strong>24sata</strong></em></p>//grude.com/Datoteke/Novosti/19-02-10-019-zicara.jpgDanas slaba kiša, sutra veći pad temperatura! Najavljen i snijeghttp://grude.com/clanak/?i=8875788757Grude.com - klik u svijetSun, 10 Feb 2019 10:37:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=17-01-03-snijeg(19).jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>U Bosni i Hercegovini se danas očekuje postupno povećanje naoblake prije podne. U drugom dijelu dana pretežno oblačno vrijeme, a u večernjim satima u Hercegovini slaba kiša.<p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>Vjetar slab do umjerene jačine južnog i jugozapadnog smjera. Od večernjih sati i tijekom noći na ponedjeljak bit će i jakih udara s juga.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Najvi&scaron;a dnevna temperatura zraka uglavnom između 6 i 12&deg;C.</p> <p>&nbsp;</p> <p>U ponedjeljak, u Bosni i Hercegovini oblačno. Očekuje se prelazak frontalnog poremećaja koji dolazi sa zapada, &scaron;to će donijeti oborine i pad temperature zraka u cijeloj zemlji.</p> <p>&nbsp;</p> <p>U nizinama ispočetka ki&scaron;a, a u vi&scaron;im područjima snijeg. U drugoj polovini dana usred pada temperature zraka i u nizinama će ki&scaron;a prijeći u susnježicu i snijeg i to u zapadnim, sredi&scaron;njim i istočnim područjima.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Prognozirana količina oborina u Bosni se kreće između 15 i 30 litara po metru kvadratnom, u Hercegovini do 60 litara.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Očekivana visina novog snijega je od pet do 15 centimetara, na planinama i do 30 centimetara.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Sutra vjetrovito. Ispočetka jugo, a s prolaskom fronta vjetar mijenja smjer na sjever.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Najtopliji dio dana u jutarnjim satima. Očekivana temperatura zraka većinom između 4 i 10&deg;C.</p> <p>&nbsp;</p> <p>U utorak, 12. veljače u Bosni pretežno oblačno vrijeme. Očekuje se slab snijeg u sredi&scaron;njim i istočnim područjima.</p> <p>&nbsp;</p> <p>U Hercegovini pretežno vedro. Oblačno na sjeveru Hercegovine, a vjetrovito u cijeloj zemlji.</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/17-01-03-snijeg(19).jpgImotski: Ubrzo gotova sanacija opožarenih područjahttp://grude.com/clanak/?i=8874988749Grude.com - klik u svijetSat, 09 Feb 2019 13:53:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=19-02-09-imotski-pozar-stabla.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Do sada je sanirano više od 59 hektara na području Ciste Velike, Prpuše u Cisti Provo te kod Imotskog Crvenog jezera. <p>&nbsp;</p> <p>U katastrofalnim požarima koji su 2017. godine harali na nekoliko mjesta u Imotskoj krajini opožareno je bilo vi&scaron;e od 60 hektara borove &scaron;ume o kojoj se brinu Hrvatske &scaron;ume.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Do sada je sanirano vi&scaron;e od 59 hektara na području Ciste Velike, Prpu&scaron;e u Cisti Provo te kod Imotskog Crvenog jezera.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Upravo tu je ostalo nekoliko hektara koji će se sanirati ručno pilanjem nagorjelih stabala.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Tako da bi kompletna sanacija bila gotova tijekom ožujka. Cijelu sanaciju obavile su Hrvatske &scaron;ume uz pomoć iznajmljenih specijaliziranih strojeva.</p> <p><br />FOTO: Radio Imotski</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/19-02-09-imotski-pozar-stabla.jpgMostar: Registriran prvi smrtni slučaj zbog virusa gripehttp://grude.com/clanak/?i=8872488724Grude.com - klik u svijetThu, 07 Feb 2019 15:17:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=18-01-18-gripa.jpeg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>U Mostaru je registriran prvi smrtni slučaj pozitivan na virus gripe. Potvrđeno je 'Avazu' to iz bolnice „Dr. Safet Mujić“ u Mostaru, gdje je 53-godišnji muškarac preminuo prije dva dana.<p>&nbsp;</p> <p>Preminuli pacijent je 12 dana liječen na Odjelu za anesteziju, reanimaciju i intenzivno liječenje.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Prema riječima dr. Mehmeda Haznadara, &scaron;efa Odjela, radilo se o pacijentu s kroničnim plućnim oboljenjem.</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/18-01-18-gripa.jpegU 108. godini preminula Anđa Perićhttp://grude.com/clanak/?i=8871988719Grude.com - klik u svijetThu, 07 Feb 2019 12:01:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=19-02-07-018-andja-peric.jpeg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Drago mi je da sam doživjela ove godine. Baš mi je drago. Kad mi je dragi Bog dao da toliko živim. Ja dragoga Boga stalno molim i zahvaljujem mu na životu, rekla je Anđa za svoj 108. rođendan.<p>&nbsp;</p> <p>Najstarija Hrvatica <strong>Anđa Perić</strong> iz Kotlenica kod Dugopolja umrla je u 109. godini, javlja <a href="http://www.dalmacijanews.hr/clanak/dyt2-umrla-najstarija-hrvatica-anda-peric#/clanak/dyt2-umrla-najstarija-hrvatica-anda-peric" rel="nofollow"><strong>Dalmacija News</strong></a>.&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>Anđa je <strong>rođena 13. listopada 1910. godine</strong>, ima sina i dvije kćeri, četiri unuka, tri praunuka i praunuku, živjela je u pet država i doživjela tri rata. U &scaron;kolu nije i&scaron;la, ali je čitav svoj život te&scaron;ko radila. Tako bi svaki dan pje&scaron;ačila 25 kilometara do Sinjskog polja, a na leđima nosila teret. Sadila je kukuruz i krumpire, uzgajala životinje.</p> <p>&nbsp;</p> <p>O njoj su se&nbsp;<strong>brinuli sin (75) i snaha</strong>. Dane je provodila tako &scaron;to je nakon ustajanja uglavnom sjedila u dvoru pred kućom, molila krunice i uživa u zelenilu i miru, jela je sve, a posebno je voljela jesti meso, dok joj dan ne bi zavr&scaron;io bez barem ispijene ča&scaron;e crnog vina.&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>- Drago mi je da sam doživjela ove godine. Ba&scaron; mi je drago. Kad mi je dragi Bog dao da toliko živim. Ja dragoga Boga stalno molim i zahvaljujem mu na životu - rekla je Anđa lani novinarima.Od bake se se oprostio i <strong>župan Blaženko Boban</strong> napisav&scaron;i:</p> <p>&nbsp;</p> <p><em>Kada ti ode netko drag, netko mlad, netko blizak, tuguje&scaron; i kaže&scaron; da je oti&scaron;ao prerano, i iznenada. A ja se i nakon smrti babe Anđe, vjerojatno do jučer najstarije Hrvatice, a sigurno najstarije stanovnice na&scaron;e županije, koju sam upoznao na kraju njezina hodoča&scaron;ća ovom dolinom suza, osjećam upravo tako - kao da se opra&scaron;tam od nekoga dragog tko je prerano oti&scaron;ao između nas.</em></p> <p>&nbsp;</p> <p><em>Hvala ti draga bako Anđe &scaron;to si nas do kraja života učila o vrijednosti i ljepoti života na zemlji, &scaron;to si nam pokazala kako se i u bolesti i u starosti može biti radosna i strpljiva, Bogu vjerna, obitelji i narodu odana do kraja.</em></p> <p>&nbsp;</p> <p><em>Pokoj vječni daruj joj Gospodine, počivala u miru, a obitelji iskrena sućut.</em></p>//grude.com/Datoteke/Novosti/19-02-07-018-andja-peric.jpegTOMISLAVGRAD: Donesena odluka o prestanku stanja prirodne nepogodehttp://grude.com/clanak/?i=8871288712Grude.com - klik u svijetWed, 06 Feb 2019 19:08:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=16-11-03-snijeg_auto.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Nakon okončanja roka za prijavu šteta na teren će izaći Povjerenstvo za procjenu šteta radi konstatiranja prijavljenog stanja. <p>&nbsp;</p> <p>Općinski načelnik, na prijedlog Stožera civilne za&scaron;tite općine Tomislavgrad, donio je Odluku o prestanku stanja prirodne nepogode na području općine Tomislavgrad.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Odluka je donesena zbog obilnih snježnih oborina i jakog vjetra koji su pogodili područje općine Tomislavgrad u razdoblju od 15. prosinca 2018. godine do 24. siječnja 2019. godine te pričinili velike probleme u svakodnevnim životu građana Tomislavgrada.<br />[GoogleOglas]</p> <p>Općinsko povjerenstvo za procjenu &scaron;teta pozvalo je sve fizičke i pravne osobe da materijalnu &scaron;tetu pretrpljenu u vremenskim nepogodama prijave do 8. veljače 2019.godine.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Nakon okončanja roka za prijavu &scaron;teta na teren će izaći Povjerenstvo za procjenu &scaron;teta radi konstatiranja prijavljenog stanja.</p> <p>&nbsp;</p> <p>"Prvog dana roka za prijavu &scaron;tete u Stožer je pristupilo petnaestak osoba koji su prijavili da im je uslijed obilnih snježnih oborina i jakog vjetra nanijeta materijalna &scaron;teta, uglavnom na starijim objektima", za <em><strong>Fenu</strong></em> je kazao pomoćnik načelnika općine za civilnu za&scaron;titu Jozo Jakić.</p> <p>&nbsp;</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/16-11-03-snijeg_auto.jpgPolicija raspisala tjeralicu za donedavnim načelnikom Dolačkimhttp://grude.com/clanak/?i=8870488704Grude.com - klik u svijetWed, 06 Feb 2019 11:40:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=19-02-06-dolacki-hrt.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Dolački je nepravomoćno u utorak osuđen na šest godina zatvora - zbog krađe novca i zlata iz policijskog sefa..<p><br />Policija je raspisala tjeralicu za suspendiranim policijskim načelnikom Željkom Dolačkim nakon &scaron;to se u utorak nije pojavio na izricanju presude na zagrebačkom Županijskom sudu koji ga je u odsutnosti nepravomoćno osudio na &scaron;est godina zatvora te povrat 3,3 milijuna kuna zbog krađe zaplijenjenog zlata, oko 640.000 kuna i gotovo 290.000 eura koji nikada nisu pronađeni, javlja HRT.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Policija je zaprimila dovedbeni nalog suda i poduzima mjere i radnje izvr&scaron;enja tog naloga", kazala je Hini glasnogovornica MUP-a Marina Mandić.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Iako je policija &scaron;tura u službenim izjavama prema neslužbenim podacima tjeralica je raspisana nakon &scaron;to Dolački nije pronađen ni na jednoj od poznatih adresa.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Podsjetimo, Dolački je nepravomoćno u utorak osuđen na &scaron;est godina zatvora - zbog krađe novca i zlata iz policijskog sefa, u vrijednosti većoj od tri milijuna kuna, kojemu se od tada izgubio svaki trag. Uz zatvorsku kaznu, mora vratiti i 3 milijuna 300 tisuća kuna.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Odvjetnici Veljko Miljević i Davor Cahun u srijedu ujutro su rekli da ne znaju gdje je Dolački.</p> <p>&nbsp;</p> <p>- Vidio sam ga prekjučer, dosta smo iscrpno razgovarali. Jučer sam dobio poziv, čuli smo se, upravo je i njemu bilo priopćeno kakva je presuda. Nije bilo ni najmanje naznake da bi on bio u bijegu ili se spremao. Za mene je ovo iznenađujuće. Dodu&scaron;e, on je očekivao oslobađajuću presudu, izjavio je odvjetnik Veljko Miljević, a prenosi N1.</p> <p>&nbsp;</p> <p>"Zadnji put sam se s njim čuo u utorak ujutro. Ne znam gdje je i ne znam ni&scaron;ta o tom. Nismo u kontaktu&ldquo;, rekao je Davor Cahun za Dnevnik.hr.</p> <p>&nbsp;</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/19-02-06-dolacki-hrt.jpgKroz odvode bacaju pileće kosti, pelene, uloške... pa se čude kad poplivahttp://grude.com/clanak/?i=8868488684Grude.com - klik u svijetTue, 05 Feb 2019 11:05:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=15-10-15-poplava_mostar_15_4.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Jučerašnji "venecijski" izgled Mostara značio je kako će radnici JP Vodovod cijeli ponedjeljak provesti na čišćenju slivnika i šahtova u naseljima gdje je najviše objekata bilo poplavljeno.<p><br /><br />Ipak, ono &scaron;to se moglo vidjeti da izvlače iz &scaron;ahtova i slivnika mnoge je iznenadilo i najbolji je primjer nekulture jednog dijela građana.&nbsp;</p> <p><br /><br />- Na jednoj lokaciji smo imali skoro čitavu balu vlažnih maramica koje se ne bi smjele bacati u odvode. Na drugom mjestu u &scaron;ahtovima su bile dječije pelene i higijenski ulo&scaron;ci. Te&scaron;ko je shvatiti kako netko pelene može ugurati u odvode! Čovjek se zapita kako cijeli sustav ikako funkcionira kada vidi ovakve stvari - rekli su nam na&scaron;i sugovornici iz Vodovoda.&nbsp;</p> <p><br /><br />Dodaju kako ovakvi slučajevi nisu izuzetak, te kako se ozbiljno razmi&scaron;lja o tome da se u budućnosti na izvlačenje predmeta iz slivnika i &scaron;ahtova pozovu i mediji.</p> <p><br /><br />- Možda bi dobro bilo da mediji snime sve ono &scaron;to izvučemo, pa bi mnogima bilo jasno za&scaron;to dolazi do određenih situacija. Čak smo znali naći akumulatore u cijevima i danas nam nije jasno kako su tamo dospjeli. Nakon Božića i Nove godine smo tjednima iz cijevi izvlačili pileće kosti, kao i druge ostatke blagdanskih trpeza. Te&scaron;ko je shvatiti da netko to gura u odvode umjesto da baca kao otpad, ako već mora - ističu na&scaron;i sugovornici.&nbsp;</p> <p><br /><br />U jednom dijelu grada, osobito u Ulici Leopolda Mandića, dio krivice za začepljenje odvoda snose i komunalna poduzeća u Mostaru koja nisu očistila ulice od velike količine suhog lista.</p> <p><br /><br />- Zvali smo komunalna poduzeća i rekli su nam kako oni uglavnom čiste glavne ulice, te kako skoro nikako ne ulaze u naselja. Onda se dogodi da se čepovi stvore upravi na tim mjestima, a nastrada cijelo naselje. Ako radnici komunalnih poduzeća sa mobilnim kantama mogu čistiti nogostupe na glavnim ulicama, onda ne znamo za&scaron;to je problem da uđu u naselja i saniraju stanje. Sigurno je da se može, samo je pitanje za&scaron;to nema dobre volje za takvo ne&scaron;to - rekli su za Pogled.ba stanovnici Ul. Leopolda Mandića.&nbsp;</p> <p><br /><br />O ovoj temi će svakako trebati razmisliti u budućnosti. Sve ovo doprinosi da se Mostar tijekom jačih oborina pretvara u veliko jezero, a brojni gospodarski subjekti, kao i imovina građana trpe veliku &scaron;tetu zbog toga.</p> <p>&nbsp;</p> <p><em><strong>Pogled.ba</strong></em></p>//grude.com/Datoteke/Novosti/15-10-15-poplava_mostar_15_4.jpgDonji dio Rame se bori sa vodenim bujicama i klizištimahttp://grude.com/clanak/?i=8866088660Grude.com - klik u svijetSun, 03 Feb 2019 22:02:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=19-02-03-rama-poplava.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Zbog južine i obilne kiše došlo je do naglog otapanja snijega i stvaranja brojnih tokova vode koji doslovno nose sve pred sobom. <p><br />Jedno od mjesta koje se na&scaron;lo na udaru vode i bujica koje nose sve pred sobom je i Lovnica u Donjoj Rami.</p> <p>&nbsp;</p> <p>S neadekvatnim određivanjem prioriteta u izgradnji infrastrukture i održavanja vodotokova ovo naselje često se susreće s prirodnim nepogodama, posebno u vrijeme topljenja snijega, pi&scaron;e&nbsp;<a title="Rama" href="https://www.rama-prozor.info/clanak/foto-mjestani-lovnice-gracac-bore-se-s-vodenim-bujicama-i-klizistima/44718" target="_blank">Rama-prozor.info</a>.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Rijetko prođe godina da ih ne pogode bujice koje izazivaju veliku materijalnu &scaron;tetu. Nakon 2010., kada je ovo naselje bilo pogođeno elemetnarnom nepogodom gdje su bili o&scaron;tećeni brojni objekti, veljača 2019., donijela je novu elemantarnu nepogodu.</p> <p>&nbsp;</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/19-02-03-rama-poplava.jpgBusovača se evakuira, u prekidu je i prometna komunikacijahttp://grude.com/clanak/?i=8865688656Grude.com - klik u svijetSun, 03 Feb 2019 20:28:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=19-02-03-019-poplave-bosna.jpeg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Izvanredno stanje zbog poplava proglašeno je u nedjelju i u Busovači u središnoj Bosni, nakon što je ta mjera ranije tijekom dana uvedena na području Zenice.<p>&nbsp;</p> <p>Rijeka Bosna je dosegnula vodostaj od 440 centimetara te se izlila na svim priobalnim zemlji&scaron;tima i plavi okolna mjesta. Voda je prodrla u desetke kuća iz kojih su stanovnici evakuirani a civilna za&scaron;tita im je osigurala nužni smje&scaron;taj.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Veliki broj kuća je poplavljen, veći broj ljudi je iseljen iz kuća, te je zbrinut od civilne za&scaron;tite. Interventni timovi sada rade na održanju prohodnosti prometnica. Gradonačelnik Zenice Fuad Kasumović kazao je lokalnim medijima kako je najteže stanje u naselju Tetovo. "Poplavljeno je dvadesetak kuća, voda je u&scaron;la nekih metar i pol u kuće", kazao je Kasumović za televiziju N1.</p> <p>&nbsp;</p> <div>Pojasnio je kako je sve prouzročeno naglim otapanjem snijega te ki&scaron;om ali i time &scaron;to korita rijeka nisu održava na odgovarajući način. "Svi smo na terenu, radit će se cijelu noć da se spasi ono &scaron;to se spasiti može'', kazao je zenički gradonačelnik. Nekoliko kuća poplavljeno je u i mjestu Visoko južno od Zenice.</div> <div>&nbsp;</div> <div>&nbsp;</div> <div>Timovi civilne za&scaron;tite angažirani su i u mjestu Hadžići jućno od Sarajeva gdje se izlilo nekoliko manjih rijeka. Ki&scaron;a je probleme prouzročila i na području Kaknja gdje je voda preplavila barem četiri lokalne prometnice pa je tamo progla&scaron;eno stanje prirodne nesreće kao i u općini Busovača u sredi&scaron;njoj Bosni. U prekidu je promet iz tog mjesta ka Kiseljaku i Kre&scaron;evu. "Ovo je izmaknulo kontroli", izjavio je u večernjim satima Asim Mekić, načelnik Busovače. Izlijevanje riječnih tokova Busovaču je gotovo odsjeklo od svijeta jer su u prekidu cestovne komunikacije ka Zenici i Vitezu. Ekipe civilne za&scaron;tite koje su se uspjele probiti sudjeluju u evakuiranju stanovnika iz kuća koje su poplavljene te poduzimaju mjere kako bi spriječili veće &scaron;tete.</div> <div>&nbsp;</div> <div>&nbsp;</div> <div> <div>Timovi za spa&scaron;avanje cijeli su dan angažirani na području Zenice gdje su poplavljeni deseci kuća a vodene bujice tamo su odnijele i jednu lokalnu cestu. Izlijevanja rijeka bilo je i na području Sarajeva a tamo je nabujala rijeka Željeznica odnijela konstrukciju mosta koji je tek nedavno izgrađen. Poplavljena su neka od naselja u nizinskim dijelovima grada na području općine Ilidža.</div> <div>&nbsp;</div> <div>&nbsp;</div> <div><em><strong>Hina</strong></em></div> </div>//grude.com/Datoteke/Novosti/19-02-03-019-poplave-bosna.jpegKupres i Blidinje apsolutni hit! Nekretnine nikad jeftinije, a prodaja vikendica opet živnulahttp://grude.com/clanak/?i=8865188651Grude.com - klik u svijetSun, 03 Feb 2019 15:45:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=16-02-09-blidinje.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Apartmani i kuće za odmor, posebno na skijalištima u našoj zemlji, ponovo su na cijeni, posebno kupaca iz Hrvatske.<p>&nbsp;</p> <p>Bile su dovoljne dvije zime bogate snijegom i minusima, kao i ne&scaron;to bolja ekonomska situacija, da ljubitelji skijanja i drugih zimskih radosti ponovno živnu i krenu se zanimati, ali i kupovati u prvom hrvatskom istočnom susjedstvu.</p> <p>&nbsp;</p> <p>- To je trži&scaron;te ponovno živnulo &ndash; kaže Željko Ajduk, vlasnik agencije iz Imotskog, koji prodaje uglavnom nekretnine u Blidinju.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Tamo&scaron;nji ski-centar izgrađen je nakon rata, a prije dvije godine lokalna je vlast prona&scaron;la privatnog koncesionara i vi&scaron;e nije lutrija hoće li raditi četverosjed i liftovi na obroncima Risovca između Vrana i Čvrsnice. Na Blidnju se danas tako opet gradi, pi&scaron;e Slobodna Dalmacija.</p> <p>&nbsp;</p> <p>- Kad me pitate za cijenu nekretnina, tu vam nekog pravila nema. Neka prosječna cijena kvadrata zemlji&scaron;ta se kreće oko 20 konvertibilnih maraka, ali nije isto radi li se o placu od 200 ili 500 kvadrata, jer su veći skuplji. &Scaron;to se tiče stambenih kvadrata u namje&scaron;tenim planinskim kućama, oni su tu negdje oko 600 maraka prosječno - poja&scaron;njava Ajduk.</p> <p>&nbsp;</p> <p>I na Kupresu, koji nazivaju &bdquo;hercegovačkim Alpama&ldquo;, nekretnine se prodaju bez problema.</p> <p>&nbsp;</p> <p>- Cijene su niže nego ikada - kaže Dragan Kupre&scaron;kić, privatni investitor.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Niske cijene</strong></p> <p>&nbsp;</p> <p>Danas se na Čaju&scaron;i opremljeni apartmani prodaju najvi&scaron;e za 470 eura po kvadratu. Za 20 eura po kvadratu može se kupiti dobar apartman, &scaron;to je cijena osrednje garaže u Splitu i Zagrebu.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Kupcima iz Hrvatske sticanje nekretnina u BiH olak&scaron;ano je nakon &scaron;to je 2017. godine između potpisan sporazum.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Većina kupaca nekretnina je, kako tvrde iz agencija, iz Zagreba, Osijeka i Dalmacije.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Balkanski Aspen</strong></p> <p>&nbsp;</p> <p>Cijene nekretnina na Jahorini u posljednjih nekoliko godina znatno su porasle, tvrde agenti.</p> <p>&nbsp;</p> <p>- U objektu koji smo dovr&scaron;avali i prodavali 2016. godine apartman od 35 kvadrata mogli ste kupiti za 42.000 eura. Danas je to 20 posto skuplje &ndash; navode trgovci nekretninama.</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/16-02-09-blidinje.jpgURUŠEN MOST: Blokirani putevi Novi Travnik - Bugojno i Kiseljak - Busovačahttp://grude.com/clanak/?i=8864788647Grude.com - klik u svijetSun, 03 Feb 2019 14:00:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=19-02-03-vrbas-most.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Objavljena je snimka oštećenog mosta na rijeci Vrbas u blizini Bugojna. <p>&nbsp;</p> <p>Zbog izlijevanja rijeke Vrbas, obustavljen je promet na magistralnoj cesti M-16.4 Novi Travnik-Bugojno na ulazu u Bugojno, priopćeno je jutros iz BIHAMK-a.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Za vrijeme ove obustave, promet se preusmjerava na alternativne pravce kroz naselja Kula i Kandija.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Zbog veće količine vode na kolniku, obustavljen je promet i na magistralnom putu M-5 Kiseljak-Busovača u mjestu Bilalovac. U međuvremenu je objavljena i snimka o&scaron;tećenog mosta na rijeci Vrbas u blizini Bugojna.</p> <p>&nbsp;</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/19-02-03-vrbas-most.jpgTomislavgrad: Nanosi visoki četiri metra zarobili vjetroelektranuhttp://grude.com/clanak/?i=8864688646Grude.com - klik u svijetSun, 03 Feb 2019 12:25:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=19-02-03-vjetroelektrana.jpeg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Mještani Stipanića, mjesta nadomak Tomislavgrada, ne sjećaju se da je u posljednjih nekoliko desetljeća snijeg izazvao toliko poteškoća i problema kao što je ovogodišnji praćen snažnim vjetrom. <p>&nbsp;</p> <p>A kako je to izgledalo na 1500 metara nadmorske visine posljednjih dana, najbolje svjedoče prizori s Jelovače na obodima planine Tu&scaron;nice, koji su usporili zavr&scaron;ne radove na izgradnji vjetroelektrane (VE) tvrtke F. L. Wind.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Uskoro pu&scaron;tanje u pogon</strong></p> <p>&nbsp;</p> <p>Upravo su bili u tijeku radovi zavr&scaron;nog instaliranja opreme, koji su se trebali okončati sredinom veljače, kada je započela snažna mećava koju u tim krajevima nazivaju i &ldquo;pu&scaron;anijom&rdquo;...</p> <p>&nbsp;</p> <p>Snijeg je zarobio vjetroelektranu, a ovih dana su probijeni nanosi od četiri metra.</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/19-02-03-vjetroelektrana.jpegNezapamćena poplava potpuno blokirala ulazak u Bugojnohttp://grude.com/clanak/?i=8864188641Grude.com - klik u svijetSun, 03 Feb 2019 11:13:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=18-11-29-poplava-mjerenje.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Na ulazu u Bugojno, na magistralnom putu Novi Travnik - Bugojno, obustavljen je promet zbog izlijevanja rijeke Vrbas.<p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>Za vrijeme obustave promet je preusmjeren na alternativne pravce kroz naselja Kula i Kandija.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Upozoravaju se vozači da prilagode vožnju uvjetima na putu.</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/18-11-29-poplava-mjerenje.jpgZADAR: U Jazinama pobijelilo morehttp://grude.com/clanak/?i=8861988619Grude.com - klik u svijetFri, 01 Feb 2019 14:14:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=19-02-01-jazine_zadar.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Svjedoci tvrde da je scena popraćena i neugodnim mirisom, a o uzrocima se nagađa.<p>&nbsp;</p> <p>Neobična scena dočekala je u noći na petak stanovnike Zadra, prenosi Dalmacijanews.hr. U uvali Jazine more je doslovno pobijelilo. Povr&scaron;inu je prekrilo ne&scaron;to nalik bijeloj pjeni.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Svjedoci tvrde da je scena popraćena i neugodnim mirisom, a o uzrocima se nagađa.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Jedni tvrde kako je moguće da je popustio filter u pročistaču otpadnih voda, drugi pak da je ki&scaron;a isprala upravo ofarbanu horizontalnu signalizaciju na cesti, a treći da je mogući uzrok pjena za ga&scaron;enje požara.</p> <p>&nbsp;</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/19-02-01-jazine_zadar.jpgMakarska nakon tri godine dobila pedijatricu! Podrijetlom je iz BiHhttp://grude.com/clanak/?i=8861188611Grude.com - klik u svijetFri, 01 Feb 2019 11:21:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=17-03-25-makarska.png&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Nakon što se nitko pune tri godine nije javljao na natječaj za mjesto pedijatra u Makarskoj, za desetak dana u tamošnjoj pedijatrijskoj ordinaciji početi će raditi 61-godišnja liječnica iz Bosne i Hercegovine, koja je jedina bila zainteresirana za to radno mjesto, saznaje se od direktora Doma zdravlja Splitsko-dalmatinske županije Dragomira Petrica.<p>&nbsp;</p> <p>Pedijatrica je potpisala ugovor o radu te se očekuje da za desetak dana dobije radnu dozvolu, a Grad Makarske osigurao joj je smje&scaron;taj.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Radi se o pedijatrici Zlati Đedović - Hasukić. Proteklih 10 godina radila je u malom mjestu pored Brna u Če&scaron;koj.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong><em>Grude.com</em></strong></p>//grude.com/Datoteke/Novosti/17-03-25-makarska.pngPoslovi na izgradnji Pelješkog mosta odvijaju se brže nego je predviđeno VIDEOhttp://grude.com/clanak/?i=8860888608Grude.com - klik u svijetFri, 01 Feb 2019 09:26:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=19-02-01-peljeski-most-radovi-hina.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Projektom Pelješkog mosta svi ćemo na vidljiv i konkretan način prepoznat "koliko smo svi zajedno time profitirali'', kaže Plenković.<p><br />"Sve ide jako dobro, dinamika posla gledajući ukupno čak je i brža nego je predviđano, a krajnji rok za dovr&scaron;etak svih pristupnih cesta i Pelje&scaron;kog mosta je 31. siječnja 2022. godine," rekao je Plenković.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Predsjednik Vlade Andrej Plenković je u četvrtak navečer nakon obilaska gradili&scaron;ta Pelje&scaron;kog mosta u Komarnom ocijenio kako se poslovi na gradnji tog mosta odvijaju jako dobro, brže nego je predviđeno, te je ponovio kako bi most trebao biti zavr&scaron;en za tri godine.</p> <p>&nbsp;</p> <p>"Sve ide jako dobro, dinamika posla gledajući ukupno čak je i brža nego je predviđano, a krajnji rok za dovr&scaron;etak svih pristupnih cesta i Pelje&scaron;kog mosta je 31. siječnja 2022. godine," rekao je Plenković. Dodao je kako se trenutačno postavljaju tzv.piloti koji će kasnije držati stupove mosta. Naglasio je kako se prema svemu onome &scaron;to je danas na gradili&scaron;tu čuo i kako se sve skupa odvija, dojam da će radovi biti zavr&scaron;eni do tog roka. "Na taj će način konačno će biti ostvaren strate&scaron;ki cilj povezivanja juga Hrvatske s cijelom Hrvatskom," rekao je Plenković.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Po njegovim riječima, to &scaron;to se gradnja Pelje&scaron;kog mosta sufinancira s 357 milijuna eura iz Europskog proračunana "cijeloj Hrvatskoj pokazuje koliko je važna ta kohezijska politika i koliko je važna pomoć europskog proračuna za taj ključni infrastrukturni projekt." "Ovaj je projekt ozbiljno pripremljen i trajno će ostati kao simbolika prvih sedam godina na&scaron;eg članstva u Europskoj uniji," poručio je Plenković.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Dodao je kako ćemo projektom Pelje&scaron;kog mosta svi na vidljiv i konkretan način prepoznat "koliko smo svi zajedno time profitirali." Također je rekao kako smatra da je projekt Pelje&scaron;kog mosta "od ogromnog značaja za Hrvatsku, jer spajamo jednu novu posebnu dimenziju suradnje s Kinom." Zahvalio je kineskoj tvrtki China Road and Bridge, koja je izvođač radova, te Hrvatskim cestama i Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture na angažmanu u izgradnji ovog mosta.<br /><br /><br /><iframe style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="https://www.youtube.com/embed/nTwiLulhxfE" frameborder="0" width="425" height="350"></iframe></p> <p>&nbsp;</p> <p>Ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković je izjavio da je ono &scaron;to su danas vidjeli "zaista impresivno i zadovoljavajuće." Izvijestio je kako je danas zabijen 15. pilot te da je brzina njihova postavljanja iznad očekivanja i predviđenog prosjeka. "Bilo je predviđeno postavljanje 1,35 pilota po danu, a sad smo do&scaron;li u prosjeku postavljanja po dva pilota po danu," rekao je Butković. Po njegovim riječima u proceduri su i poslovi za drugu, treću i četvrtu fazu projekta gradnje Pelje&scaron;kog mosta.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Najavio je kako će Hrvatske ceste uskoro donijeti odluku o odabiru za drugu fazu izgradnje mosta &scaron;to uključuje i gradnju pristupnih cesta u duljini od 12 kilometara. "Za treću i četvrtu fazu ponude se predaju 14. veljače ove godine u Hrvatskim cestama," rekao je Butković. Istaknuo je kako je izgradnja Pelje&scaron;kog mosta "jedna pozitivna i uspje&scaron;na priča."</p> <p>&nbsp;</p> <p>U pratnji premijera Plenkovića na gradili&scaron;tu Pelje&scaron;kog mosta bili su potpredsjednik Vlade i ministar graditeljstva i prostornoga uređenja Predrag &Scaron;tromar, potpredsjednik Vlade i ministar obrane Damir Krstičević, ministrica regionalnoga razvoja i fondova Europske unije Gabrijela Žalac, ministar za&scaron;tite okoli&scaron;a i energetike Tomislav Ćorić, prenosi <strong>Hina</strong>.</p> <p>&nbsp;<br />FOTO/VIDEO:<em><strong>HINA</strong></em><br /><br /></p>//grude.com/Datoteke/Novosti/19-02-01-peljeski-most-radovi-hina.jpgU Livnu za mjesec i tjedan dana 90 sahrana! Bagerima se ide do pokojnikahttp://grude.com/clanak/?i=8860088600Grude.com - klik u svijetThu, 31 Jan 2019 15:14:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=19-01-31-bager.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Paroh livanjski Predrag Crepulja rekao je danas da je obitelj u kojoj se dogodio smrtni slučaj u livanjskom povratničkom srpskom selu Gubin morala angažirati privatnu mahanizaciju – bager da bi očistili snijeg i obavili pokop.<p>&nbsp;</p> <p>&ldquo;Situacija u Livanjskom polju je izuzetno te&scaron;ka&rdquo;, rekao je Crepulja</p> <p>&nbsp;</p> <p>Portal Grude.com doznaje da je od Božića, 25. prosinca 2018. do danas u Livnu obavljeno oko 90 sahrana.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Najstariji stanovnici Livna ne pamte tako crnu statistiku u svome kraju.</p> <p>&nbsp;</p> <p><em><strong>Grude.com</strong></em></p>//grude.com/Datoteke/Novosti/19-01-31-bager.jpgAndrija Roso: Vratio sam se iz Njemačke u ratu, sad kao 'starac' opet idemhttp://grude.com/clanak/?i=8858188581Grude.com - klik u svijetWed, 30 Jan 2019 11:47:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=19-01-30-andrija-roso.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Andrija Roso (46) je 2015. godine iz Zagreba doselio u Stuttgart u kojem se rodio i iz kojeg je “pobjegao” u vrijeme Domovinskog rata kako bi branio svoju domovinu. Kaže, teško mu je što se kao “starac” vraća u Njemačku, ali nema izbora.<p>&nbsp;</p> <p>Andrija je imao samo 18 godina kad je napustio lagodan i bezbrižan život u Njemačkoj i oti&scaron;ao na prvu crtu boji&scaron;nice u Hrvatsku. Kroz rat je pro&scaron;ao gotovo sva rati&scaron;ta u Hrvatskoj.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Roditelji nisu znali gdje je, a svemu je kumovala jedna vijest u njemačkom Tagesschau.</p> <p>&nbsp;</p> <p>&ldquo;Bila je 1991. godina, imao sam 18 godina. Živjeli smo u Stuttgart Bad Cannstattu, igrao sam ko&scaron;arku, nikakvih briga nisam imao. Imao sam sve, nosio <span class="hascheck-error" data-error-id="0">Chevignon</span> jaknu, vozio Kadett, imao novca, bio zgodan i djevojke su me voljele&rdquo;, prisjeća se Andrija.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Jednog dana je do&scaron;ao kući i vidio vijest u njemačkom Tagesschau. Pisalo je &ldquo;Vukovar pao&rdquo;.</p> <p>&nbsp;</p> <p>&ldquo;Gledam u fotografije koje prikazuju bradate četnike kako ulaze u Grad heroja. Tad sam se po prvi put u životu zapitao &ldquo;tko sam ja&rdquo;. Rekao sam roditeljima da želim ići braniti Hrvatsku, ali oni nisu htjeli niti čuti. Mislili su da sam premlad, da ću poginuti. Bilo ih je strah, to je bilo i normalno, koga ne bi? No, u meni se ne&scaron;to prelomilo, pobjegao sam od kuće. To je bilo studenom 1991. godine. Uzeo sam 400 maraka koliko sam imao na računu, kupio kartu za vlak prema Zagrebu i oti&scaron;ao. Dva mjeseca nitko nije znao gdje sam. Nisu znali niti roditelji, ni prijatelji, njemačka policija me tražila kao nestalu osobu. Ja sam se već tad pridružio 1. Gardijski brigadi. U Hrvatskoj sam proveo cijeli rat&rdquo;, prisjeća se Andrija.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Interpol ga je na&scaron;ao u siječnju 1992. godine. Prona&scaron;li su ga putem liječničke evidencije Zbora narodne garde (ZNG).</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Majka je do&scaron;la po njega u Hrvatsku.</strong></p> <p>&nbsp;</p> <p>&ndash; Nikad to neću zaboraviti, bila je odjevena u crnu odjeću. Molila me i preklinjala da se vratim u Njemačku. Rekla mi je &ldquo;Sine mi smo 1969. napustili tu bijedu, nemoj se vraćati u nju. Sine, vrati se&rdquo;. Moja je majka Hercegovka, iznimno ponosna. Ona je iz mjesta Radi&scaron;ić kod Ljubu&scaron;kog, a otac iz Vrgorca. Ali, ni taj ponosni hercegovački temperament nije mogao spriječiti njezine suze.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Osjetio sam tugu, bilo mi je jako te&scaron;ko, ali sam joj rekao da je moje mjesto tu, među tim momcima, i ni&scaron;ta ne može učiniti da to promijenim. Od tog dana nismo se čuli punih osam godina. Ponosan sam &scaron;to sam bio pripadnik 1. Gardijske brigade, stvorili smo državu u ratu, ali sad je gubimo u miru. Sad ja &ldquo;kao starac&rdquo;, jer s 46 godina otići od kuće je kao da starac odlazi, se nakon 25 godina vraćam&nbsp; u Stuttgart.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Iza sebe sam ostavio iluziju da će u Hrvatskoj biti bolje. Vjerujte, toliko je branitelja napustilo tu na&scaron;u domovinu za koju smo se borili, koju smo krvavo stvarali. Oti&scaron;li smo put Njemačke i ostatka svijeta, razočarani, tužni, jer ne <span class="hascheck-corrected" data-error-id="1">možemo</span> drugačije, nemamo izbora, kaže Andrija Roso.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Kad se 2015. godine uputio u Njemačku, u Zagrebu je ostavio suprugu i djecu. Želio je da makar odrastaju u Hrvatskoj. &ndash; Morao sam otići zaraditi novac, ali nisam htio odvesti djecu iz zemlje za koju sam se borio &ndash; kaže.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Andrija sad zarađuje u Stuttgartu. Često odlazi u Zagreb. Kaže, djecu hrvatskih branitelja koja su svoju budućnost odlučila potražiti u tuđini, uvijek će povesti besplatno. Bilo da putuju u Njemačku ili iz Njemačke.</p> <p>&nbsp;</p> <p>&ndash; Njih ću odvesti besplatno do kućnog praga. Uvijek!, poručio je.</p> <p>&nbsp;</p> <p><em><strong>Fenix-magazin/Daniela &Scaron;kegro</strong></em></p>//grude.com/Datoteke/Novosti/19-01-30-andrija-roso.jpgTomislavgrad: Nakon urušavanja krova zbog snijega uginulo 15 govedahttp://grude.com/clanak/?i=8857488574Grude.com - klik u svijetTue, 29 Jan 2019 16:29:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=19-01-29-snijeg.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Zbog težine snega došlo je do urušavanja krovne konstrukcije na jednom od objekata obiteljske farme "Papić" u Paklinama kod Tomislavgrada, prilikom čega je stradalo petnaestak goveda.<p>&nbsp;</p> <p>Trenutno se radi na ra&scaron;či&scaron;ćavanju mjesta nesreće i utvrđivanju stanja na terenu.</p> <p>&nbsp;</p> <p><a href="https://www.blic.rs/vesti/republika-srpska/urusio-se-krov-na-farmi-kod-tomislavgrada-stradalo-15-goveda/5c5gvd6" target="_blank"><em><strong>Blic</strong></em></a></p>//grude.com/Datoteke/Novosti/19-01-29-snijeg.jpgTa neće vratit zidare, tesare, liječnike... Njemačka vraća teroristahttp://grude.com/clanak/?i=8856388563Grude.com - klik u svijetMon, 28 Jan 2019 21:06:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=19-01-28-019-izudin-jakupovic.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Njemačko pravosuđe deportirat će u BiH Izudina Jakupovića (36), porijeklom iz Tuzle, koji je u toj zemlji osuđen na tri godine zatvora zbog financiranja terorizma, doznaje Srpska Cafe.<p>&nbsp;</p> <p>Jakupović je u Njemačkoj odležao dvije godine zatvora, nakon čega su se stekli uvjeti za njegovu deportaciju. Očekuje se da će danas sletjeti na aerodrom u Sarajevu, gdje će ga najvjerojatnije dočekati istražitelji SIPA kako bi s njim obavili informativni razgovor. Jakupović će nakon toga biti pu&scaron;ten na slobodu, jer u BiH ne postoji pravna osnova za njegovo zadržavanje.</p> <p>&nbsp;</p> <p>&ndash; Jakupović slovi za čovjeka koji je blizak s terorističkim organizacijama, te Islamskom državom. U BiH on je slobodan čovjek, &scaron;to svakako predstavlja veliku opasnost po sigurnost &ndash; kaže dobro upućeni izvor.</p> <p>&nbsp;</p> <p>On poja&scaron;njava da je njemačko pravosuđe Jakupovića teretilo za financiranje terorizma, odnosno džihadističkih grupa u Siriji. Za njihove potrebe je, pod izgovorom humanitarne pomoći, skupljao novac i nabavljao određena vozila koja su isporučena terorističkoj grupi &ldquo;Junud al-Sham&rdquo; (vojnici Sirije) zbog čega je i osuđen.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Jakupović je rođen u Tuzli, a studirao je na katarskom sveučili&scaron;tu Al-Azhar. Godinama je živio u Njemačkoj gdje je postao propovjednik i skupljao je donacije u džamijama &ldquo;Za narod Sirije&rdquo;. Navodno je prikupljeni novac prosljeđivao terorističkim organizacijama. Mediji u Njemačkoj pisali su da se Jakupović iskazao kao vrlo uvjerljiv propovjednik, a opisuju ga i kao ključnog aktera većine dobrotvornih događaja organiziranih za potrebe kontroverznih selefijskih organizacija u toj zemlji.</p> <p>&nbsp;</p> <p>U Stuttgartu se smatrao jednim od lidera islamskog kulturnog centra &ldquo;Mesjid Sahabe&rdquo;. Džamija je funkcionirala kao mjesto susreta radikalnih muslimana iz BiH i njihove vjerske braće iz dijaspore. Gostujući propovjednik bio mu je, između ostalih, i Bilal Bosnić kojeg je Sud BiH osudio na sedam godina zatvora zbog vrbovanja i poticanja na terorizam, te organiziranja terorističkih grupa./HMS</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/19-01-28-019-izudin-jakupovic.jpgSniježni nanosi zatvorili dionicu Tomislavgrad - Prozorhttp://grude.com/clanak/?i=8855488554Grude.com - klik u svijetMon, 28 Jan 2019 08:09:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=17-05-06-kisobran.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Zbog sniježnih nanosa za sav promet zatvorena je dionica R-418 Tomislavgrad - Prozor.<p>&nbsp;</p> <p>Prometuje se po mokrim i skliskim kolnicima.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Na dionicama cesta u vi&scaron;im planinskim predjelima upozoravamo na mjestimično ugaženi snijeg i poledicu na kolniku.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Na svim magistralnim cestama u Federaciji BiH, posebice na područjima zahvaćenim sniježnim padalinama, progla&scaron;eni su zimski uvjeti za vožnju.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Ovisno od situacije, prometna policija će u suradnji sa zimskom službom procijeniti na kojim dionicama će se ograničiti i zabraniti promet za pojedine kategorije vozila.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Također, prometna policija će isključivati iz prometa vozila koja ne posjeduju odgovarajuću zimsku opremu.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Dionicama cesta koje prolaze usjecima upozoravamo na moguće odrone kamenja i zemlje na kolnik.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Vozačima savjetujemo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Na dionicama cesta gdje su u tijeku radovi prometuje se sporije, pa vozače molimo za oprezniju vožnju i po&scaron;tivanje privremene regulacije prometa.<br /><br /></p> <p>Zbog izvođenja radova u tunelu Vranduk II i na mostovima Bosna IV i Bosna V na dionici M-17 Zenica - Nemila, promet se odvija usporeno, jednim prometnim trakom naizmjenično.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Na dionici M-15 Livno - &Scaron;ujica preko prijevoja Borova Glava, upozoravamo vozače na učestale izlaske divljih konja na kolnik.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Zbog odrona na dionici M-18 Sarajevo - Foča (na lokaciji Sijeračke Stijene) promet se odvija usporeno, jednim prometnim trakom naizmjenično.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Zbog o&scaron;tećenja kolnika na dionici M-16 Prijedorska petlja - Kla&scaron;nice, promet se odvija usporeno jednim prometnim trakom naizmjenično.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Na dionici autoceste A1 Sarajevo zapad - Tarčin (lokacija Ban Brdo) zbog klizi&scaron;ta promet je u tunelu Igman preusmjeren u pretjecajnu traku.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Zbog izgradnje naplatne postaje &ldquo;Čatrnja&rdquo; na autocesti Banja Luka - Gradi&scaron;ka, promet se na mjestu izvođenja radova odvija usporeno.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Na dionici M-18 Brod na Drini - &Scaron;ćepan Polje (granica BiH/CG), zabranjen je promet za sva vozila čija ukupna masa prelazi 16 tona.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Zbog izvođenja radova na ulazu u Bugojno (most preko rijeke Vrbas) na dionici M-16.4 Novi Travnik - Bugojno, promet teretnih vozila se preusmjerava na dionicu Bugojno - Donji Vakuf - Travnik, dok osobna vozila prometuju obilaznicom u neposrednoj blizini.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Sporije odvijanje prometa zbog radova očekivati je na:<br />- M-2 Prolaz kroz Neum,<br />- M-4 Banja Luka (Rebrovac) - Čelinac, Teslić - Karu&scaron;e,<br />- M-17 Tarčin - Konjic (Bradina), Tasovčići - Klepci (most preko rijeke Bregave i raskrižje M-17 i M-6),<br />- M-18 Olovo - Kladanj (Karaula).</p> <p>&nbsp;</p> <p>Zbog radova na R-418 Prozor - Tomislavgrad (dionica Podborsko raskrižje - Aćimići) promet je potpuno obustavljen. Alternativni pravac za osobna vozila je kroz naselje Sopot, dok se teretna vozila i autobusi preusmjeravaju preko Blidinja ili Bugojna.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Usporeno se prometuje na dionici M-16 Banja Luka - Crna Rijeka (Gornji &Scaron;eher) zbog aktiviranja klizi&scaron;ta i pucanja vodovodne cijevi.</p> <p><br />Na graničnim prijelazima nema dužih zadržavanja.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Zbog izvođenja radova u Hrvatskoj, obustavljen promet na graničnom prijelazu Bosanski Novi - Dvor.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Obustavljen je promet za teretna motorna vozila i autobuse na graničnom prijelazu Brčko - Gunja.</p> <p><br />Sukladno zakonskim odredbama, do 15.04. na cestama u BiH, sva motorna vozila moraju posjedovati zimsku opremu, priopćeno je iz IC <strong>AMSBIH</strong>-a</p> <p>&nbsp;</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/17-05-06-kisobran.jpgUgrizao ga čopor pasa lutalica a onda novi šok; tetanus je morao kupitihttp://grude.com/clanak/?i=8854888548Grude.com - klik u svijetSun, 27 Jan 2019 20:20:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=19-01-27-psi-lutalice.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>psi su bili ispod parkiranog automobila, a napali su ga s leđa.<p>&nbsp;</p> <p>Zeničanina Harisa Selimovića je u Tetovu kod Zenice napao čopor pasa lutalica, a pukom srećom uspio se otrgnuti od njih i proći sa dva ugriza na desnoj nozi.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Posebno je alarmantno &scaron;to se ovaj napad dogodio svega nekoliko metara od &scaron;kole, odnosno, na dionici kojom svakodnevno prolaze brojni osnovno&scaron;kolci,pi&scaron;e avaz.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Kako priča Selimović, psi su bili ispod parkiranog automobila, a napali su ga s leđa.</p> <p>&nbsp;</p> <p>⁃ Osjetio sam da se ne&scaron;to čuje iza mene, okrenuo sam se i odmah je najveći pas među čoporom skočio na mene. Budući da je bilo i poleđeno, odmah sam pao &ndash; govori on.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Za vrijeme napada, dodaje, nije bilo ni prolaznika, pa je morao sam da se izbori sa čoporom pasa, dok su ga, kako kaže, počeli ugrizati za desnu nogu.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Pukim čudom se nekako izvukao iz čopora, uspio ih otjerati, a potom se odmah javio u ambulantu. Kako nije bilo tetanusa, sam je morao kupiti injekciju u apoteci.</p> <p>&nbsp;</p> <p>⁃ Zbog ovog napada, pretrpljenog &scaron;oka i stresa, zadobijenih povreda, cijeli slučaj prijavio sam u policiju. Podnio sam prijavu protiv Grada, po&scaron;to su oni nadležni za zbrinjavanje pasa lutalica &ndash; govori Selimović</p> <p>&nbsp;</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/19-01-27-psi-lutalice.jpgRadnici iz BiH grade Hrvatskuhttp://grude.com/clanak/?i=8854488544Grude.com - klik u svijetSun, 27 Jan 2019 11:51:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=16-11-28-baustela.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Upravo zato dobro je upućen u situaciju. Kaže da mu je lakše angažirati radnike za Hrvatsku nego za BiH. <p><br />- Ovisno o gradu, građevinski radovi zabranjuju se negdje od svibnja, a negdje od lipnja ili srpnja, a zabrana zna potrajati sve do listopada. U tom razdoblju radnici imaju vremena raditi ovdje na domaćim gradili&scaron;tima. Međutim, to je nama problem, gubimo ih na kvalitetno razdoblje.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Lak&scaron;e za RH nego za BiH</strong><br />Neki objekti bili bi zavr&scaron;eni da nije toga - govori nam čovjek koji se bavi izgradnjom i prodajom nekretnina na &scaron;irem području BiH, ali i Hrvatske, pi&scaron;e Večernji list BiH.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Upravo zato dobro je upućen u situaciju. Kaže da mu je lak&scaron;e angažirati radnike za Hrvatsku nego za BiH.</p> <p>&nbsp;</p> <p>- Koliko god to paradoksalno zvučalo, kad dogovaram posao u kunama, to ide jednostavnije, u Hrvatskoj na Jadranu sve može, a kad krene razgovor o BiH, čak ako se radi o većem objektu, tu je teže ispregovarati posao. Naravno, on bude dogovoren, ali komplikacije u pregovorima su velike - govori nam sugovornik. Iako je ljudima iz BiH nezgodno &scaron;to ih moraju dulje čekati zbog njihova rada na moru, odnosno rokova koje zbog turističke sezone moraju ispuniti, bolje ih je i tako pričekati nego dočekati da oni potpuno odu s ovih prostora, &scaron;to se sve vi&scaron;e događa proteklih godina.</p> <p>&nbsp;</p> <p>I mladi i stari radnici, kad je građevinski sektor u pitanju, odlaze iz zemlje i sreću pronalaze u Njemačkoj i drugim razvijenim zemljama. Kad se uzme u obzir BiH, ali i susjedne zemlje, tisuće građevinskih radnika oti&scaron;le su posljednjih godina. Potvrdio je to i dekan Građevinskog fakulteta u Beogradu Branko Božić. - Odlaze iz BiH, Hrvatske i Srbije, i to ne samo u Njemačku, već sve vi&scaron;e i u Austriju i Sloveniju. Globalizacija čini svoje. Radna snaga se ne može silom zadržati. Gospodarstva su nam slaba - kazao je Božić. Ističe se da su domaći građevinski radnici dugo vremena gurani u drugi položaj, a cilj je bio da gradnja bude &scaron;to jeftinija, time i zarada domaćih tvrtki niža.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Trbuhom za kruhom</strong><br />- S vremenom se izaziva otpor i nezadovoljstvo domaćih radnika koji se sve vi&scaron;e orijentiraju k zapadnim trži&scaron;tima, trbuhom za kruhom - istaknuo je Božić. S obzirom na to da je sada siječanj, pitanje je &scaron;to će se događati na proljeće. Mnogi koji su dogovorili poslove strepe hoće li njihovi radnici odlučiti otići vani i razvrgnuti dogovor. Tog dosad uglavnom nije bilo u velikom broju, ali sila čovjeka natjera. Oni koji bi tek željeli dogovoriti neki građevinski posao na proljeće, mogu, ali moraju se bazirati na 2020. godinu i strepiti hoće li se ne&scaron;to promijeniti. Svi kvalitetniji radnici uglavnom su već zauzeti. Neki će pak, čim se vrijeme pobolj&scaron;a i temperature porastu, otići na more. I bh. građevinski projekti u određenom broju ponovno će se naći na čekanju.</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/16-11-28-baustela.jpgSnijeg srušio dimnjak i crijep! Samo godinu i pol dana trajalihttp://grude.com/clanak/?i=8853688536Grude.com - klik u svijetSat, 26 Jan 2019 17:38:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=19-01-26-019-kuca-pad.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Velike količine snijega urušile su dio krovišta i srušile dimnjak obiteljske kuće u naselju Karaula, u Tomislavgradu. Crijep i dimnjak pali su na ulicu, inače dosta prometnu i u kojoj ima djece, stoga je prava sreća da se u tomu trenutku nitko nije nalazio u blizini.<p>&nbsp;</p> <p>Pri uru&scaron;avanju dimnjaka i crijepa uni&scaron;tena je balkonska ograda kao i keramička pločica, a stanari se pribojavaju novih snježnih oborina budući da u ovomu trenutku nije moguće pristupiti potrebnim radovima na obnovi krova i dimnjaka. Vlasnici objekta ovom prilikom zahvaljuju susjedima koji su im priskočili u pomoć, spriječiv&scaron;i da snijeg padne u potkrovlje, a po velikom nevremenu pomogli su i u pokrivanju krova. Idućih dana će, kažu, kontaktirati mjerodavnu općinsku službu kako bi prijavili nastalu &scaron;tetu. Pi&scaron;e <a href="https://www.tomislavcity.com/snijeg-srusio-dimnjak-i-ostetio-dio-krovista-obiteljske-kuce-u-tomislavgradu/" target="_blank"><span style="text-decoration: underline;">Tomislavcity</span></a>.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Kako doznajemo, riječ je o novom krovi&scaron;tu kuće i dimnjaku koji su urađeni prije godinu i pol.</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/19-01-26-019-kuca-pad.jpgTko stoji iza jablaničkih Babića, vlasnika Puteva Mostar?http://grude.com/clanak/?i=7852078520Grude.com - klik u svijetFri, 25 Jan 2019 13:38:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=19-01-23-19-01-23-019-jablanica-snijeg7.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Godine 2014. tvrtka Babić d.o.o. direktora Amila Babića iz Jablanice kupila je Puteve Mostar, tvrtku koja godinama ne ispunjava uvjete za stjecanje licence za taj posao, kako je potvrđeno u Federalnoj upravi za inspekcijske poslove.<p>&nbsp;</p> <p>Ovih dana u Jablanici je umro čovjek koji je i&scaron;ao na liječenje. Kolone su bile kilometarske. Problem je napravilo 20-ak centimetara snijega kojeg su Babići trebali čistiti.</p> <p>&nbsp;</p> <p>I ranije je kod Babića bilo problema, a jedan od onih tko je zbog njih uhićen bio je Elmedin Pinjić iz Mostara. Pinjić je, kako se neslužbeno doznaje, ranije u Hrvatskoj radio posao koji je bio dogovoren preko Babićeve tvrtke koja radi i izvan BiH, ali za svoj rad nikad nije isplaćen kako je unaprijed bilo dogovoreno.&nbsp; Tom je prilikom kod Babića u&scaron;ao s pu&scaron;kom, pi&scaron;toljem i kanistrom benzina, te je i pucao na direktora.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Federalno ministarstvo prometa i komunikacija danas je za Bljesak priopćilo da cestarska tvrtka koja održava putove ispunjava sve uvjete, međutim te&scaron;ko će to biti objasniti obitelji čovjeka koji je preminuo čekajući satima u koloni zbog 20 centimetara snijega.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Tko stoji iza Babića i tko ih &scaron;titi već dulje vremena? Vrijeme će pokazati ili će se samo zatresti brda i roditi mi&scaron;, bez obzira &scaron;to je jedan život izgubljen. Do kada i koliko ih jo&scaron; treba biti izgubljeno da se ne&scaron;to promijeni?</p> <p>&nbsp;</p> <p><em><strong>Grude.com</strong></em></p> <p>&nbsp;</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/19-01-23-19-01-23-019-jablanica-snijeg7.jpgČopor vukova prošetao HBŽ-omhttp://grude.com/clanak/?i=7851478514Grude.com - klik u svijetFri, 25 Jan 2019 11:37:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=19-01-25-vukovi_glamoc-1.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Vuk je inače plašljiva životinja koju rijetko, tek tako, možete vidjeti u prirodi. Ne voli prisutnost čovjeka i namiriše je kilometrima daleko.<p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>Zato su rijetki oni koji uživo vide vuka, a kamoli cijeli čopor.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Upravo to se dogodilo čitatelju <em><strong>livno-online.com</strong> </em>koji je nedaleko od Glamoča uspio snimiti dio čopora od osam vukova.</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/19-01-25-vukovi_glamoc-1.jpgPrijevoj Borova Glava zatvoren za sva vozilahttp://grude.com/clanak/?i=7851378513Grude.com - klik u svijetFri, 25 Jan 2019 11:18:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=19-01-25-019-borova-glava-glavna.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Borova Glava, prijevoj između Kupresa i Livna zatvorena je za sva vozila. Nanosi snijega veći su od metra, a vjetar koji puše velikom brzinom doprinosi problemima na ovom prijevoju.<p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p><img src="https://www.grude.com/Datoteke/novosti/19-01-25-19-01-25-019-borova-glava1.jpg" alt="" width="640px" /></p> <p><img src="https://www.grude.com/Datoteke/novosti/19-01-25-19-01-25-019-borova-glava2.jpg" alt="" width="640px" /></p>//grude.com/Datoteke/Novosti/19-01-25-019-borova-glava-glavna.jpgŠirokobriježanin pronađen dva dana od nestanka http://grude.com/clanak/?i=7850978509Grude.com - klik u svijetFri, 25 Jan 2019 09:18:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=19-01-25-019-gss-sb-nestanak.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Pripadnici GSS Široki Brijeg uz asistenciju pripadnika policije pronašli su 69-godišnjeg M. K. iz Rujna kod Širokog Brijega, nakon više od dana potrage. On je nestao u srijedu u popodnevnim satima.<p><br />Kako su naveli, mu&scaron;karca su prona&scaron;li u blizini mjesta Ku&scaron;anovac jučer u poslijepodnevnim satima.</p> <p>&nbsp;</p> <p>"Bio je jako podhlađen, s ozbiljnim ranama na nogama i ozeblinama. Pružena mu je medicinska pomoć, utopljen je i ubrzo na&scaron;im vozilima i transportiran do ceste te predan ekipi HMP na dalje liječenje. Uz dvanaest na&scaron;ih članova u potrazi su bili uključeni pripadnici PU &Scaron;iroki Brijeg, vatrogasci i mje&scaron;tani. Ostale stanice saveza su bile u pripravnosti", priopćili su iz GSS-a.</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/19-01-25-019-gss-sb-nestanak.jpgUpozorenje vozačima na poledicuhttp://grude.com/clanak/?i=7849578495Grude.com - klik u svijetThu, 24 Jan 2019 08:40:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=19-01-24-mraz.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>U većem dijelu zemlje prometuje se otežano i usporeno zbog snjega. Na dionicama cesta u južnim krajevima prometuje se po mokrim ili djelomično vlažnim kolnicima.<p>&nbsp;</p> <p>Zbog niskih temperatura upozoravamo vozače na poledicu na cestama u gorju, dok je u nizinama poledica moguća na prilazima tunelima i preko mostova.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Zbog sniježnih nanosa za sav promet zatvorena je dionica R-433 Ulog - Klanci (Morine).</p> <p>&nbsp;</p> <p>Na snazi su zimski uvjeti vožnje, pa u skladu s tim dolazi do zabrane prometa priključnim vozilima preko planinskih prijevoja, gdje je kolnik zasniježen, do stvaranja uvjeta za sigurno prometovanje. Također u skladu s tim, autobusi i teretna vozila moraju na pogonskim kotačima koristiti lance na planinskim prijevojima.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Dionicama cesta koje prolaze usjecima upozoravamo na moguće odrone kamenja i zemlje na kolnik.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Vozačima savjetujemo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, te da na put ne kreću bez zimske opreme.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Na dionicama cesta gdje su u tijeku radovi prometuje se sporije, pa vozače molimo za oprezniju vožnju i po&scaron;tivanje privremene regulacije prometa.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Zbog izvođenja radova u tunelu Vranduk II i na mostovima Bosna IV i Bosna V na dionici M-17 Zenica - Nemila, promet se odvija usporeno, jednim prometnim trakom naizmjenično.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Na dionici M-15 Livno - &Scaron;ujica preko prijevoja Borova Glava, upozoravamo vozače na učestale izlaske divljih konja na kolnik.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Zbog odrona na dionici M-18 Sarajevo - Foča (na lokaciji Sijeračke Stijene) promet se odvija usporeno, jednim prometnim trakom naizmjenično.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Zbog o&scaron;tećenja kolnika na dionici M-16 Prijedorska petlja - Kla&scaron;nice, promet se odvija usporeno jednim prometnim trakom naizmjenično.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Na dionici autoceste A1 Sarajevo zapad - Tarčin (lokacija Ban Brdo) zbog klizi&scaron;ta promet je u tunelu Igman preusmjeren u pretjecajnu traku.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Zbog izgradnje naplatne postaje &ldquo;Čatrnja&rdquo; na autocesti Banja Luka - Gradi&scaron;ka, promet se na mjestu izvođenja radova odvija usporeno.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Na dionici M-18 Brod na Drini - &Scaron;ćepan Polje (granica BiH/CG), zabranjen je promet za sva vozila čija ukupna masa prelazi 16 tona.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Zbog izvođenja radova na ulazu u Bugojno (most preko rijeke Vrbas) na dionici M-16.4 Novi Travnik - Bugojno, promet teretnih vozila se preusmjerava na dionicu Bugojno - Donji Vakuf - Travnik, dok osobna vozila prometuju obilaznicom u neposrednoj blizini.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Sporije odvijanje prometa zbog radova očekivati je na:<br />- M-2 Prolaz kroz Neum,<br />- M-4 Banja Luka (Rebrovac) - Čelinac, Teslić - Karu&scaron;e,<br />- M-17 Tarčin - Konjic (Bradina), Tasovčići - Klepci (most preko rijeke Bregave i raskrižje M-17 i M-6),<br />- M-18 Olovo - Kladanj (Karaula).</p> <p>&nbsp;</p> <p>Zbog radova na R-418 Prozor - Tomislavgrad (dionica Podborsko raskrižje - Aćimići) promet je potpuno obustavljen. Alternativni pravac za osobna vozila je kroz naselje Sopot, dok se teretna vozila i autobusi preusmjeravaju preko Blidinja ili Bugojna.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Zbog radova na mostu preko rijeke Usore, obustavljen je promet na dionici R-474 Jelah - Piljužići. Za vrijeme obustave, promet se preusmjerava na alternativni pravac Jelah Polje - Siv&scaron;a - Te&scaron;anjka - Jelah, dok vozila preko 7,5 t mogu koristiti pravac Jelah Polje - Kalo&scaron;ević - Jelah.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Usporeno se prometuje na dionici M-16 Banja Luka - Crna Rijeka (Gornji &Scaron;eher) zbog aktiviranja klizi&scaron;ta i pucanja vodovodne cijevi.<br />Na graničnim prijelazima nema dužih zadržavanja.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Zbog izvođenja radova u Hrvatskoj, obustavljen promet na graničnom prijelazu Bosanski Novi - Dvor.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Sukladno zakonskim odredbama, do 15.04. na cestama u BiH, sva motorna vozila moraju posjedovati zimsku opremu, priopćeno je iz IC AMSBIH-a.</p> <p>&nbsp;</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/19-01-24-mraz.jpgOTKRIVENA IMENA RATNIH ZLOČINACA: Raketirali Gospić i ubili civile među kojima je bilo i djece: ‘Isti pilot je izveo zračni napad na Banske dvore’http://grude.com/clanak/?i=7848178481Grude.com - klik u svijetWed, 23 Jan 2019 15:18:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=19-01-23-raketiranje-gospic.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Stradali su civili među kojima je bilo i djece..<p>&nbsp;</p> <p>Ličko-senjska policija u srijedu je za zračno raketiranje Gospića tijekom akcije Oluja 1995. osumnjičila dvojicu biv&scaron;ih pripadnika srpskih vojnih postrojbi, a prema neslužbenim informacijama riječ je o 62-godi&scaron;njem državljaninu Srbije Ratku Dopuđi, koji je kao pilot zrakoplova JNA navodno sudjelovao i u raketiranju Banskih dvora 1991. te hrvatskom državljaninu, 70-godi&scaron;njem Milanu Periću. prenosi <strong>Net.hr</strong>.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Policija je, ne navodeći imena osumnjičenih, izvijestila da ih sumnjiči po zapovjednoj odgovornosti jer su &ldquo;dogovorno donijeli odluku o neselektivnom zračnom napadu na naseljeno sredi&scaron;te Grada Gospića, a znajući da će djelovanje razornih avio bombi po gusto naseljenom sredi&scaron;tu Gospića usmrtiti i tjelesno ozlijediti civile te prouzročiti razaranje njihovih objekata&rdquo;.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Zapovjedna odgovornost</strong><br />&ldquo;Prvoosumnjičeni 62-godi&scaron;njak tada je kao 38-godi&scaron;njak bio jezapovjednik 105. Vazduhoplovne brigade Srpske vojske Krajine, dok je drugoosumnjičeni, kao tada 46-godi&scaron;njak, bio zapovjednik 92. mje&scaron;ovite avijacijske brigade Vojske Republike Srpske i kao takvi bili su odgovorni za primjenu ratnih i humanitarnih propisa međunarodnog prava o sigurnosti i za&scaron;titi civila te dužni spriječiti ubijanje i ranjavanje civila&rdquo;, izvijestila je policija.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Navode da je po njihovoj naredbi 4. kolovoza 1995. godine oko 17.20 sati borbeni zrakoplov Vojske Republike Srpske Krajine s 11 bombi, bez odabira vojnog cilja, izvr&scaron;io neselektivni napad na sredi&scaron;te Gospića.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Stradali civili među kojima je bilo i djece</strong><br />U tom napadu u Ulici Antuna Mihanovića smrtno su stradali 32-godi&scaron;njak, 18-godi&scaron;njakinja te 14-godi&scaron;nja djevojčica, dok su 63-godi&scaron;njakinja i 16-godi&scaron;njak bili ozlijeđeni. U Ulici Vile Velebita ozlijeđeni su jednoipolmjesečno dijete, 19-godi&scaron;njakinja, 20-godi&scaron;njak i 51-godi&scaron;njakinja, dok je 39-godi&scaron;nji pričuvni policajac ozlijeđen ispred Policijske uprave ličko-senjske.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Uz navedene ljudske žrtve, u tom napadu nastala je materijalna &scaron;teta na zgradama Dječjeg vrtića i Dječjeg dispanzera, kao i na većem broju obiteljskih kuća, stambenih i poslovnih zgrada kao i automobilima.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Raspisane tjeralice</strong><br />Protiv osumnjičenih Dopuđe i Perića, koji su nedostupni hrvatskim pravosudnim tijelima, nadležnom državnom odvjetni&scaron;tvu podnijeta je kaznena prijava te su za njima raspisane potrage.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Dopuđa je već otprije poznat javnosti, ali tada kao pilot zrakoplova JNA, po sudjelovanju u raketiranju Banskih dvora. U čin potpukovnika navodno je promaknut 1995.</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/19-01-23-raketiranje-gospic.jpgFOTO Čitatelj portala Grude.com: Ovdje je bilo kao u ratuhttp://grude.com/clanak/?i=7847578475Grude.com - klik u svijetWed, 23 Jan 2019 11:24:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=19-01-23-019-jablanica-snijeg-glavna.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Jablanica je sinoć bila paralizirana zbog snijega. Jedan čovjek je preminuo čekajući kad će se snježni kolaps završiti, a promet normalizirati. Drugi koji su čekali bili su na rubu.<p>&nbsp;</p> <p>Portalu Grude.com javio se čitatelj Bernardo Tomić koji se vratio u Mostar u 2.00 sata iza ponoći jer se nije moglo do Sarajeva. Ističe da je situacija bila užasna.</p> <p>&nbsp;</p> <p>- Od 14.00 sati do 2.00 iza ponoći bio sam u koloni i onda sam se okrenuo i vratio natrag u Mostar jer je promet iz pravca Sarajeva bio pu&scaron;ten tek kad sam se uspio ubaciti u kolonu prema Mostaru. To je užas bio. Ljudi su bili iscrpljeni, umorni kao u najgorem ratnom vremenu. Smatram da je krivnja na tvrtki koja je zadužena za održavanje cesta. - rezolutan je Tomić.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Tek danas se situacija smiruje, međutim s obzirom na najave novih nepogoda pitanje je do kad će to tako biti.</p> <p>&nbsp;</p> <p><img src="https://www.grude.com/Datoteke/novosti/19-01-23-19-01-23-019-jablanica-snijeg1.jpg" alt="" width="640px" /></p> <p><img src="https://www.grude.com/Datoteke/novosti/19-01-23-19-01-23-019-jablanica-snijeg2.jpg" alt="" width="640px" /></p> <p><img src="https://www.grude.com/Datoteke/novosti/19-01-23-19-01-23-019-jablanica-snijeg5.jpg" alt="" width="640px" /></p> <p><img src="https://www.grude.com/Datoteke/novosti/19-01-23-19-01-23-019-jablanica-snijeg7.jpg" alt="" width="640px" /></p> <p><img src="https://www.grude.com/Datoteke/novosti/19-01-23-19-01-23-019-jablanica-snijeg8.jpg" alt="" width="640px" /></p> <p>&nbsp;</p> <p>Također, Ljubo Pravdić, prvi čovjek Cesta najavio je raskid ugovora s tvrtkom koja održava spomenutu cestu.</p> <p>&nbsp;</p> <p><img src="https://www.grude.com/Datoteke/novosti/19-01-23-19-01-23-019-penava.jpg" alt="" width="640px" /></p> <p><img src="https://www.grude.com/Datoteke/novosti/19-01-23-19-01-23-019-snijeg.jpg" alt="" width="640px" /></p> <p>&nbsp;</p> <p><a href="https://www.grude.com/clanak/?i=78473&amp;pravdic-dogodili-se-ovo-jos-jednom-raskidamo-ugovor-s-babicem" target="_blank"><em><strong>Pravdić: Dogodili se ovo jo&scaron; jednom raskidamo ugovor s Babićem</strong></em></a></p> <p>&nbsp;</p> <p><em><strong>Grude.com</strong></em></p>//grude.com/Datoteke/Novosti/19-01-23-019-jablanica-snijeg-glavna.jpgOtežan promet na M-17 Konjic-Mostar zbog ugaženog snijega i ledahttp://grude.com/clanak/?i=7847278472Grude.com - klik u svijetWed, 23 Jan 2019 10:12:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=17-01-03-017_tg_snijeg.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Na putnom pravcu Livno-Šuica obavezna je upotreba lanaca za teretna vozila s prikolicom i šlepere.<p>&nbsp;</p> <p>Zbog ugaženog snijega i leda na kolovozu, obustavljen je promet za teretna vozila s prikolicom i &scaron;lepere na dionici magistralnog puta M-17 Konjic-Mostar. Putnička vozila na toj dionici prometuju otežano.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Ugaženog snijega na kolovozu ima i na ostalim dionicama, posebno u vi&scaron;im predjelima. Izdvajaju se putni pravci: Tarčin-Konjic, Olovo-Kladanj-Vlasenica, Tuzla-Bijeljina, Sarajevo-Foča-Gacko, Han Pijesak-Vlasenica, Novi Travnik-Bugojno, Livno-Kupres, Livno-Bosansko Grahovo i Livno-Glamoč-Mrkonjić Grad.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Na putnom pravcu Livno-&Scaron;uica obavezna je upotreba lanaca za teretna vozila s prikolicom i &scaron;lepere.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Zbog niskih temperatura upozorava se i na moguću poledicu, posebno u vi&scaron;im predjelima, na mostovima i prilazima tunelima.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Na snazi su zimski uvjeti vožnje, pa u skladu s tim, u slučaju obilnijih sniježnih padavina, može doći do zabrane saobraćaja priključnim vozilima na planinskim prevojima gdje je kolovoz zasniježen, do stvaranja uvjeta za sigurno prometovanje. Također, u slučaju potrebe autobusi i teretna vozila moraju na pogonskim točkovima koristiti lance na planinskim prevojima.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Zbog zimskih uvjeta za vožnju u Hrvatskoj, obustavljen je promet za teretna vozila sa prikolicom i &scaron;lepere na GP Izačić. Na ostalim graničnim prijelazima zadržavanja nisu duža od 30 minuta. Na GP Bosanski Novi-Dvor obustavljen je promet zbog radova u Hrvatskoj, priopćeno je iz IC BiHAMK-a.</p> <p>&nbsp;</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/17-01-03-017_tg_snijeg.jpgDVD Imotski ponovno osniva vatrogasni podmladak i mladežhttp://grude.com/clanak/?i=7846978469Grude.com - klik u svijetTue, 22 Jan 2019 22:38:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=19-01-22-imotski-vatrogasci.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Ovom prilikom pozivaju se dječaci i djevojčice koji vole vatrogastvo..<p>&nbsp;</p> <p>Na nedavnom osposobljavanju koje je održano u Trogiru djelatnik DVD Imotski spec.ing.sec Ante Čelan uspje&scaron;no je položio za voditelja Vatrogasne mladeži te od strane savjeta mladeži VZŽSD imenovan koordinatorom mladeži za Imotsku krajinu, javlja <strong>HRT</strong>.</p> <p>&nbsp;</p> <p>DVD Imotski je u suradnji sa Vatrogasnom zajednicom Splitsko-dalmatinske županije u procesu nabavke opreme (Brentače VP -15, stalak za gađanje mlazom sa zvučnim i svjetlosnim signalom, tunel, bazen itd) kako bi se vatrogasni podmladak i mladež &scaron;to bolje i kvalitetnije pripremili za buduća vatrogasna natjecanja diljem lijepe na&scaron;e te u inozemstvu.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Ovom prilikom pozivaju se dječaci i djevojčice koji vole vatrogastvo u rasponu od 6-16 god da se na proljeće kad i službeno bude startao vatrogasni podmladak i mladež prijave i dođu u prostorije Dobrovoljnog vatrogasnog dru&scaron;tva Imotski koji jamči ugodnu radnu atmosferu i druženje.</p> <p>&nbsp;</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/19-01-22-imotski-vatrogasci.jpgČovjek preminuo čekajući u kilometarskoj koloni u Jablanicihttp://grude.com/clanak/?i=7846378463Grude.com - klik u svijetTue, 22 Jan 2019 21:24:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=19-01-22-019-jablanica.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Hitna pomoć Doma zdravlja Jablanica večeras je obaviještena da je muškarcu u jednom od automobila u kilometarskoj koloni u Jablanici pozlilo, a kako nam je potvrđeno on je nakon toga i preminuo.<p>&nbsp;</p> <p>Odmah po pozivu službenici Hitne pomoći iz Jablanice su iza&scaron;li na mjesto događaja i mu&scaron;karcu ukazali medicinsku pomoć te ga prevezli u Dom zdravlja.</p> <p>&nbsp;</p> <p>- Radi se o mu&scaron;koj osobi inicijala D.K. (1946.) iz Banja Luke, koji je primljen u Hitnu pomoć u Jablanici bez svijesti i znakova života. Konstatirali smo da je smrt nastupila trenutno - kazala je za "Avaz" dežurna doktorica u Domu zdravlja Jablanica dr. Zijada &Scaron;kobalj.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Po riječima doktorice &Scaron;kobalj nesretni mu&scaron;karac je bio srčani bolesnik, te je iz Banje Luke sa svojim prijateljima krenuo u Nevesinje na dodatne zdravstvene preglede.</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/19-01-22-019-jablanica.jpgVeliki Fahir Burejić: Živ sam zahvaljujući Hrvatimahttp://grude.com/clanak/?i=7846278462Grude.com - klik u svijetTue, 22 Jan 2019 20:50:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=19-01-22-fahir-burejic.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Fahir Burejić 55-godišnjak iz Maglaja i razvojačeni branitelj, borac Armije BiH, ponižen je i osramoćen ovih dana od političkih vlasti Maglaja tako što su mu nakon izlaska iz bolnice uvjetovali da kao pomoć može dobiti samo tablete kojima je istekao rok.<p>&nbsp;</p> <p>To je Fahira kao čovjeka koji je u ratu obranio Maglaj tako pogodilo da je rekao kako je živ zahvaljujući Hrvatima, ali i da iskreno žali &scaron;to nije Hrvat, onaj rođen u &Scaron;irokom Brijegu.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Njegov Facebook status koji je javan objavljujemo u cijelosti.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Živ sam zahvaljujući Hrvatima. Tako ispade. Malo uz njiha malo sa njima i tako ja doživi ovih svojih 55godina. I ni&scaron;ta tu nebi bilo čudno da to nije apsurd. Apsurd jer ja sam Bo&scaron;njak i u ratu bio sam pripadnik Armije BiH. Obzirom da je u Bosni svako sa svakim ratovao tako sam i ja pored rata sa Srbima ratovao i sa HVO vojskom. I da je u Bosni moguć i apsurd na apsurd pokazali su maglajski ,,glumci,, tobožnji du&scaron;ebrižnici za tu boračku populaciju<span class="text_exposed_show"> kako nas neki zovu. </span>&nbsp;A jedan od članova te boračke populacije nakon &scaron;to su ti maglajski du&scaron;ebrižnici pokazali kolika su moralna provalija sada želim javno kazati nekoliko stvari. Iskreno žalim &scaron;to nisam Hrvat. I to ne bilo kakav Hrvat. Nego Hrvat iz &Scaron;irokog Brijega. Iskreno žalim &scaron;to nisam rođen u &Scaron;irokom a ne u Maglaju. I na kraju iskreno žalim &scaron;to nisam u ratu bio pripadnik HVO-a ne Armije BiH. Za&scaron;to to kažem. Ja u &Scaron;irokom Brijegu 17 godina sam živio i to su najljep&scaron;e godine moga života. Najljep&scaron;e jer sam tu sreo ljude vrijedne svakog po&scaron;tovanja. Humani uljudni i ljudi za svaku pohvalu. Radio sam sve vrste fizičkih poslova i svako kod koga sam radio pokazao je karakter i humanost. I po&scaron;tenje. Nikad niko za 17 godina života u &Scaron;irokom feninga mi nije ostao dužan. &Scaron;togod sam uradio to su mi platili. Za razliku od &Scaron;irokog Brijega u ,,svome,, Maglaju koji sam četiri godine branio ja sam kao čovjek ponižen i obezvrijeđen. Ponižen jer sam nakon rata prvi puta ovoj op&scaron;tini obratio se za jednokratnu pomoć ali je nisam dobio. Po izlasku iz bolnice čak ni tablete za moju terapiju nisu mi mogli obezbjediti a bili su dužni nego sam morao potpisivati da na svoju odgovornost pijem tablete isteklog roka. I jo&scaron; puno toga mogao bi nabrajati ali i ovo je dovoljno da se tačnim pokaže da sam ja zaista zahvaljujući Hrvatima živ narodu protiv kojeg sam ratovao a po pitanju grada koji sam branio ja sam za njih mrtav i ne zanimaju ih moji problemi.</p> <p>&nbsp;</p> <p><em><strong>Grude.com</strong></em></p>//grude.com/Datoteke/Novosti/19-01-22-fahir-burejic.jpgSamo mostarci lani na kladionicama ostavili su 106 milijuna KMhttp://grude.com/clanak/?i=7845378453Grude.com - klik u svijetTue, 22 Jan 2019 10:16:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=17-03-10-kladionica.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Skoro 106 milijuna maraka uplaćeno je tijekom 2018. godine u kladionicama na području grada Mostara.<p>&nbsp;</p> <p>Naime, kako je potvrđeno portalu Bljesak.info iz Porezne uprave FBiH, u Mostaru je od 1. siječnja do 31. prosinca 2018. godine po osnovu sportskog i RNG (Random Number Generator) klađenja kladionicama uplaćeno 105.951.361,88 maraka.</p> <p>&nbsp;</p> <p>To znači, da su Mostarci u prosjeku dnevno uplaćivali preko 290.000 KM u kladionice.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Iz Porezne uprave potvrđeno nam je da je na uplatnim mjestima priređivača igara na sreću klađenjem užupaniji Hercegovačko-neretvanskoj uplaćeno 284.981.960,85 KM. Podsjećamo, kako je na području Mostara, prema riječima voditelja Kluba liječenih ovisnika o kocki iz Mostara, Marka Romića, evidentan porast broja ljudi koji imaju problem s patolo&scaron;kim kockanjem te kako se procjenjuje da je oko 1.200 takvih osoba od kojih se liječi tek svaki stoti.</p> <p>&nbsp;</p> <p>''Ono &scaron;to je također evidentno je to da sve mlađe osobe, čak i djeca, postaju patolo&scaron;ki kockari. Najmlađi patolo&scaron;ki kockar s kojim sam ja radio imao je samo 16 godina'', kazao je Romić novinarima uoči tribine "Kockanje - put u propast" organizirane u srijedu u Mostaru.</p> <p>&nbsp;</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/17-03-10-kladionica.jpgVIDEO Pogledajte kako su Splićani skrivenom kamerom posramili bahate vozačehttp://grude.com/clanak/?i=7843878438Grude.com - klik u svijetMon, 21 Jan 2019 16:08:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=19-01-21-split-parking-invalidi.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>U sklopu kampanje 'Želiš li se mijenjati za mjesto', radnici Split parkinga pomoću skrivene kamere posramili su neodgovorne vozače koji su svoje automobile parkirali na mjesta rezervirana za osobe s invaliditetom. Neki su ostali bez teksta, a neki su se ispričavali..<p>&nbsp;</p> <p>Video je sniman u splitskim trgovačkim centrima, u kojima su automobili prekr&scaron;itelja prekrivani ceradom, a vrhunac je kada se tim vozačima obraća mladić u invalidskim kolicima i jednostavno ih pita za&scaron;to mu otimaju mjesto.</p> <p>&nbsp;</p> <p>'Jasno je da je ljudima neugodno i vjerujem kako su ovim upozorenjem naučili lekciju, ali i da će svi ostali koji pogledaju video shvatiti da nije u redu stati na mjesto za osobe s invaliditetom ni na minutu ako na to nemaju pravo. Neka nam svima ovo bude jo&scaron; jedna ozbiljna opomena', poručio je direktor Split parkinga Marko Bartulić.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Po njegovim podacima, u Splitu se na dnevnoj razini uklanja četiri do pet automobila nepropisno parkiranih na označenim mjestima za invalide, odnosno na godi&scaron;njoj razini njih oko 1600, no brojka je jo&scaron; veća uzme li se u obzir one koji nisu uhvaćeni u prekr&scaron;aju ili one koji zloupotrebljavaju znak pristupačnosti. Kampanja 'Želi&scaron; li se mijenjati za mjesto?' pokrenuta je upravo kako bi se senzibilizirala javnost, a u njoj su ovim sloganom i dirljivim fotografijama dodatno označena sva rezervirana mjesta u gradu.<br /><br /><br /><iframe style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="https://www.youtube.com/embed/_MZVG9AUVBE" frameborder="0" width="425" height="350"></iframe></p> <p>&nbsp;</p> <p>Po uzoru na Split, naknadno su joj se priključili drugi gradovi poput Solina, Dubrovnika, Vrgorca, Ploča, Ka&scaron;tela, Trogira i Varaždina.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Grude.com/Tportal<br />FOTO/VIDEO: Split parking</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/19-01-21-split-parking-invalidi.jpgLivno: Rođeno 6 djece, 55 umrlih u 20 dana... nema tko pomoći na sahranamahttp://grude.com/clanak/?i=7843578435Grude.com - klik u svijetMon, 21 Jan 2019 11:51:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=19-01-21-livno-osmrtnice.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Broj stanovnika u Livnu se gotovo svakodnevno smanjuje, izbještava BHRt navodeći kako nije riječ samo o iseljavanju, već i znatno povećanoj smrtnosti stanovništva u proteklih dvadeset dana. <p>&nbsp;</p> <p>U dvadesetak dana bilo je vi&scaron;e od 55 pogreba, objavio je Večernji list. Stipe &Scaron;arić, vlasnik pogrebnog poduzeća, kaže da je svake godine smrtnost u siječnju veća. Međutim, uz to problem je pokopati pokojnika. Oti&scaron;li su ljudi, nema tko pripomoći, javlja BHRT. - Te&scaron;ko je naći trojicu, četvoricu, petoricu momaka da to urade. To sve če&scaron;će odrađuje komunalno i mi pogrebnici - kaže &Scaron;arić.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Pogledajte video:</p> <p>&nbsp;</p> <p><a href="http://195.222.59.133/smrtnost_livno_d2_20012019.mp4?_=1" target="_blank">Smrtnost u Livnu</a></p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;<iframe style="border: none; overflow: hidden;" src="https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=http%3A%2F%2F195.222.59.133%2Fsmrtnost_livno_d2_20012019.mp4%3F_%3D1&amp;width=500&amp;show_text=true&amp;height=0&amp;appId" frameborder="0" scrolling="no" width="500" height="0"></iframe><object width="320" height="240" data="http://195.222.59.133/smrtnost_livno_d2_20012019.mp4?_=1" type="application/x-shockwave-flash"><param name="src" value="http://195.222.59.133/smrtnost_livno_d2_20012019.mp4?_=1" /></object><iframe style="border: none; overflow: hidden;" src="https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=http%3A%2F%2F195.222.59.133%2Fsmrtnost_livno_d2_20012019.mp4%3F_%3D1&amp;width=500&amp;show_text=true&amp;height=0&amp;appId" frameborder="0" scrolling="no" width="500" height="0"></iframe></p>//grude.com/Datoteke/Novosti/19-01-21-livno-osmrtnice.jpgEvo kakvo nas vrijeme čeka u utorak, srijedu i četvrtakhttp://grude.com/clanak/?i=7842878428Grude.com - klik u svijetMon, 21 Jan 2019 09:12:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=17-01-13-kisa-crveni-kisobran.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Velikih promjena vremena ovaj tjedan u Bosni i Hercegovini - neće biti, navode meteorolozi iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda u prognozi.<p><br />Očekuje nas uglavnom oblačno vrijeme uz slabe padavine.</p> <p>&nbsp;</p> <p>U utorak oblačno vrijeme sa slabim snijegom i susnježicom u Bosni i ki&scaron;om u Hercegovini. Jutarnje temperature od -5 do 0, na jugu od 2 do 7, a dnevne od -2 do 3, na jugu od 4 do 8 &deg;C.</p> <p>&nbsp;</p> <p>U srijedu pretežito oblačno vrijeme s ki&scaron;om u Hercegovini. U Bosni u u jutarnjim satima sa snijegom. U ostatku dana sa slabim snijegom u Krajini i na zapadu Bosne, a na jugozapadu Bosne sa ki&scaron;om i susnježicom. Jutarnje temperature od -4 do 0, na jugu od 3 do 8, a dnevne od -1 do 3, na jugu od 5 do 9 &deg;C.</p> <p>&nbsp;</p> <p>U četvrtak pretežito oblačno vrijeme. U većem dijelu Bosne sa snijegom, a u Hercegovini s ki&scaron;om. Na istoku i sjeveroistoku Hercegovni se očekuje snijeg. Padavine uglavnom poslije podne ili u večernjim satima. Jutarnje temperature od -5 do 0, na jugu od 2 do 7, a dnevne od -1 do 4, na jugu od 6 do 11 &deg;C, priopćeno je, prenosi <strong>N1.</strong></p> <p>&nbsp;</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/17-01-13-kisa-crveni-kisobran.jpgNaš Marjan se ukrcao u bus za Vukovar i više ga nikada nismo vidjeli... http://grude.com/clanak/?i=7842078420Grude.com - klik u svijetSun, 20 Jan 2019 11:55:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=19-01-20-019-vukovar.jpeg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Naša agonija traje od pada Vukovara, kad sam izgubio sina Marijana. To treba izdržati. Ja se ne mogu rasplakati. Nisam mogao plakati ni kad mi je majka umrla. Ali baš zbog toga što ne mogu plakati meni je teže pri duši i srcu. <p>&nbsp;</p> <p>Čovjek se rasplače i tu tugu nekako izbaci iz sebe. A ja to ne mogu izbaciti, to me već 27 godina izjeda, slaba&scaron;nim glasom govori Mirko Vučak (82) iz Babinca, maloga sela kraj Varaždina.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Sin Marijan bio je &scaron;kolovani policajac. Otac ga je 9. rujna 1991. godine odvezao pred varaždinsku policijsku postaju, odakle je s kolegama krenuo za Vukovar.</p> <p>&nbsp;</p> <p>- Ispred policijske postaje čekala su četiri autobusa. Pozdravio sam se s njim, on se ukrcao u autobus i vi&scaron;e ga nikad nisam vidio. U Vukovaru prije nije bio i iz njega se vi&scaron;e nikad nije vratio. Njihov položaj bio je na Mitnici. Čuo sam da su tog 4. studenog 1991. njih 12-orica bili u podrumu bez prozora. Opkolili su ih četnici. Marijan je zapovijedao svojom grupom i prvi je iza&scaron;ao iz podruma. Navodno su ih sve ubili - govori tužan otac. <strong>Njegova supruga Anđela (80)</strong> na spomen sina ne može zadržati suze. Dok joj rečenice prekida plač i rukama otire suze s lica, prisjeća se posljednjih trenutka s neprežaljenim sinom.</p> <p>&nbsp;</p> <p>- Dan prije odlaska do&scaron;ao je kući s pu&scaron;kom. Pitala sam ga: &lsquo;Marijane, &scaron;to je to?&rsquo;. A on mi je odgovorio: &lsquo;Mama, sutra idem na teren u Vukovar&rsquo;. Sljedećeg jutra čula sam ga kako silazi stubama, a potom se vraća. Ne&scaron;to je zaboravio. Pitala sam ga: &lsquo;Marijane, za&scaron;to si se vratio? Ljudi kažu da je to nesreća&rsquo;. I, eto, nikad se nije vratio kući - otirući suze govori Anđela. Dok sjedimo u njihovoj toploj kući u Babincu, Anđela ne prestaje plakati. Tuga za nestalim sinom je pregolema.</p> <p>&nbsp;</p> <h2>Silno je želio biti policajac</h2> <p>&nbsp;</p> <p>Čim mu spomene ime ili se poku&scaron;a prisjetiti njegova dragog i umiljatog lica, ne može zaustaviti suze ni izustiti riječ. A Marijan je jo&scaron; od djetinjstva silno želio postati policajac. Nakon zavr&scaron;ene osnovne, zavr&scaron;io je Srednju policijsku &scaron;kolu u Zagrebu i s ponosom nosio plavu uniformu. Radio je u policijskim postajama u Kumrovcu, Murskom Sredi&scaron;ću, a potom u Varaždinu. Mirko kaže da je mjesec dana prije odlaska u Vukovar imao žuticu. Poku&scaron;ao je sina nagovoriti da preda liječničke papire i izbjegne odlazak u Vukovar, no Marijan nije želio ostaviti na cjedilu kolege. Nije ih mogao niti želio iznevjeriti.</p> <p>&nbsp;</p> <h2>Zadnji razgovor sa sinom</h2> <p>&nbsp;</p> <p>- U to vrijeme nije svaka kuća imala telefon. Marijan nas je na susjedov telefon zvao 27. listopada 1991. godine. U tom razgovoru pitao sam ga ima li &scaron;to za jesti i ima li municije. Odgovorio je da tu i tamo dobiju kruh, a municije imaju koliko uspiju sačuvati za sebe. To je bio na&scaron; zadnji razgovor i vi&scaron;e se poslije nismo čuli - prisjeća se Mirko i dodaje da su sve vrijeme do pada Vukovara bili u strahu za sina. Iako su Marijanovu ekipu trebali zamijeniti drugi policajci, u Vukovar nisu mogli ući te su se vratili u Zagreb.<br /> Marijan je rođen 21. prosinca 1963. godine. Živio je sa suprugom i tad trogodi&scaron;njim sinom Sa&scaron;om u stanu u Čakovcu. Kako bi im omogućio &scaron;to bolji život, sagradio je kuću s velikim dnevnim boravkom, kuhinjom, kupaonicom i tri spavaće sobe u potkrovlju.</p> <p>&nbsp;</p> <p>- Njegov sin Sa&scaron;o isti je on. Kad ga vidim, kao da vidim sina. Bio je premalen da se sjeća oca, no o njemu smo mu puno pričali te ga zna po fotografijama i iz na&scaron;ih priča. Poklonila sam mu sve očeve stvari. Iako vrijeme prolazi, bol za Marijanom ne jenjava. Često ga sanjam da dolazi kući i u snu je onakav kakav je bio - nasmije&scaron;en i vedar. Ne mogu vam riječima opisati kakva je to radost bila kad smo sanjali da nam je do&scaron;ao na vrata. A onda sam se probudila, osjetila stra&scaron;nu prazninu i shvatila da ga nema - otirući suze priznaje Anđela. Kad je oslobođen Vukovar, obitelj Vučak obi&scaron;la je dvori&scaron;te u kojemu se nalaze kuća i podrum u kojemu je njihov sin bio s kolegama policajcima. Osjećali su se, svjedoči, jezivo.</p> <p>&nbsp;</p> <h2>Posjetili mjesto ubojstva</h2> <p>&nbsp;</p> <p>- Na Mitnicu smo do&scaron;li s Bedemom ljubavi. Odveli su nas ba&scaron; na to mjesto gdje je Marijan s kolegama proveo svoje posljednje trenutke i gdje je ubijen. Vidjeli smo dućan kraj te kuće u koji su često zalazili, a oni su bili straga u podrumu. Vlasnik tog objekta je bio Srbin i na&scaron;i su nas upozorili da ne govorimo. Za&scaron;li smo u dvori&scaron;te. U taj podrum nismo mogli ući, s lijeve strane bila je ru&scaron;evina, a na tu kuću nije ispaljen ni jedan metak. Srpske kuće i njihova crkva bile su čitave - pripovijeda Mirko. Svijeće pale, kažu, gdje god dođu. Uglavnom na groblju i kraj sredi&scaron;njih križeva.</p> <p>&nbsp;</p> <p>- Te&scaron;ko je kad izgubite dijete. To je neopisiva bol. Osim Marijana, imamo i kćer Jasminku (49). Ona je također bratov nestanak vrlo te&scaron;ko podnijela. No već je tad imala sina koji ju je gurao dalje. I kad sad razmislim, &scaron;to će meni ova kuća i vikendica? Cijeli život radio sam i stvarao te odlučio ovu kuću ostaviti Marijanovu sinu Sa&scaron;i, a vikendicu Jasminkinu sinu. Tako da sam sve podijelio unucima. I mislim da sam dobro napravio - zaključio je Mirko.</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/19-01-20-019-vukovar.jpegBlidinje je hit! Na skijalištu svake godine sve više ljudihttp://grude.com/clanak/?i=7840878408Grude.com - klik u svijetSat, 19 Jan 2019 13:57:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=16-02-09-blidinje.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Zimska turistička sezona u Bosni i Hercegovini u punom je jeku. Iz godine u godinu sve veći broj gostiju privlači skijalište na Blidinju, posebno zaljubljenike u skijaške sportove iz središnje i južne Dalmacije, te Hercegovine.<p>&nbsp;</p> <p>Zahvaljujući povoljnim vremenskim uvjetima dosada&scaron;nju zimsku sezonu ocjenjuju i vi&scaron;e nego uspje&scaron;nom. Park prirode Blidinje i popularno skijali&scaron;te Hercegovaca i Dalmatinaca proživljavaju jednu od boljih sezona u posljednjih nekoliko godina. Na ruku tomu ide dobro vrijeme, odnosno snijeg, ali i bolja organizacija i promocija ove destinacije, kažu turistički radnici.</p> <p>&nbsp;</p> <p>&ldquo;&Scaron;to se tiče ove sezone, ona je počela sredinom pro&scaron;log mjeseca, oko 15. prosinca i do danas je ona prema&scaron;ila i pro&scaron;logodi&scaron;nji rekord, tako da je ova sezona iznimno zadovoljavajuća&rdquo;,&nbsp;otkriva Tomislav Zelenika, turistički radnik.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Svi posjetitelji na raspolaganju imaju ski lift dužine 929 metara, četverosjed kapaciteta 1.942 skija&scaron;a na sat, dječji lift, tri alpske staze uz polaznu stanicu na visini od 1.293 m/nv, te skijali&scaron;te za najmlađe. Smatra se da je kompleks na Blidinju jedno od pet skijali&scaron;ta u svijetu koje je samo 50 km zračne linije udaljeno od mora.</p> <p>&nbsp;</p> <p>&ldquo;Imamo 5,6 kilometara skija&scaron;kih staza, one svojom konfiguracijom spadaju u kategorije, lak&scaron;e, teže i srednje te&scaron;ke kategorije tako da mogu zadovoljiti sve vrste skija&scaron;a i profesionalce i amatere. Također imamo jednu malu stazu za prve korake u skijanju za početnike&rdquo;,&nbsp;kaže Ivica Rezo, voditelj skijali&scaron;ta.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Zimska idila na Blidinju ne ostavlja ravnodu&scaron;nim brojne posjetitelje kojih u većem broju ima u danima vikenda, pi&scaron;e N1.info.</p> <p>&nbsp;</p> <p>&ldquo;Divno mi je, kumovi ovdje imaju vikendicu. Ovo mi je unuk i on je tu već drugi ili teći put. Lipo je ba&scaron; je lipo&rdquo;, priča Božana Martić. &ldquo;Dobro je, sad ćemo na skijanje, idem na manju stazu jer jo&scaron; ne znam skijati. Unajmit ćemo instruktora pa ću vježbati&rdquo;,&nbsp;kaže Mateo Pećar.</p> <p>&nbsp;</p> <p>&ldquo;Ovdje smo svake godine, imamo tu kuću već deset godina i super nam je ovdje, skijanje na tri staze. Do&scaron;li smo iz Osijeka, malo je dalje, ali dođemo na tjedan dana. Najvi&scaron;e uživamo u klopi&rdquo;,&nbsp;ističe Marina Garac iz Osijeka.</p> <p>&nbsp;</p> <p>&ldquo;Super nam je imamo tu vikendicu i dolazimo svaki vikend. Dolazimo iz Marine kraj Trogira, i ja prvi put hoću da stanem na skije i tražimo učitelja&rdquo;,&nbsp;dodaju Ivanka Racitin i Ljiljana Naev.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Najmlađi su svoj dan iskoristili za skijanje i uživanje u snježnim radostima, a oni malo stariji u &scaron;etnji i boravku u prirodi i svježem zraku. Blidinje je idealno za posjetu u svim godi&scaron;njim dobima.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Pored uživanja u zimskim sportovima, moguće je planinariti na planinama Čvrsnici i Vran, voziti bicikl ili jednostavno uživati u &scaron;etnjama u prirodnom okruženju.</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/16-02-09-blidinje.jpgPrometnice su skliske, prijete odroni a u gorju snijeghttp://grude.com/clanak/?i=7840278402Grude.com - klik u svijetSat, 19 Jan 2019 10:56:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=18-01-25-odron-kamenje.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Zbog niskih temperatura kolovozi su mjestimično zaleđeni i klizavi ovoga jutra. <p>&nbsp;</p> <p>Ugaženog snijega ili leda na kolnicima ima na dionicama u vi&scaron;im planinskim predjelima, pa se za teretna vozila sa prikolicom i &scaron;lepere preporučuje upotreba lanaca.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Izdvajaju se putni pravci: Livno-&Scaron;ujica-Kupres, Tomislavgrad-&Scaron;ujica, Livno-Glamoč-Mrkonjić Grad, Livno-Bosansko Grahovo-Drvar- Bosanski Petrovac, Bihać- Bosanski Petrovac-Ključ, Bugojno- Novi Travnik, Gornji Vakuf/ Uskoplje-Prozor, Blažuj-Tarčin- Konjic.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Na snazi su zimski ujvjeti vožnje, pa u skladu s tim, u slučaju obilnijih sniježnih padavina, može doći do zabrane prometa priključnim vozilima na planinskim prijevojima gdje je kolnik zasniježen, do stvaranja uvjeta za sigurno prometovanje. Također, u slučaju potrebe autobusi i teretna vozila moraju na pogonskim točkovima koristiti lance na planinskim prevojima.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Zbog radova na sanaciji tunela Vranduk II, na magistralnom putu M-17 Zenica-Nemila vozila prometuju naizmjenično, jednom trakom.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Na graničnim prijelazima zadržavanja nisu duža od 30 minuta. Na graničnom prijelazu Izačić-Ličko Petrovo Selo, zbog lo&scaron;ih uvjeta za vožnju u Hrvatskoj, zabranjen je promet za teretna vozila preko 7,5 tona. Na graničnom prijelazu Bosanski Novi-Dvor obustavljen je promet zbog radova u Hrvatskoj.</p> <p>&nbsp;</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/18-01-25-odron-kamenje.jpgCISTA PROVO: Preko projekta ''Zaželi'' zaposlene žene skrbe za 65 starih i potrebitihhttp://grude.com/clanak/?i=7840078400Grude.com - klik u svijetSat, 19 Jan 2019 10:14:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=19-01-19-cista-provo.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Projekt ''Zaželi'' Ministarstva rada i mirovinskog sustava o zapošljavanju žena već je naveliko zaživio i u općini Cista Provo. <p><br />Četrnaest tamo&scaron;njih žena koje do sada nisu imale posla, te dvije voditeljice već rade i skrbe se za 65 starih i potrebitih sa cijelog područja općine.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Za njihovu djelatnost Ministarstvo je sa općinom potpisalo i ugovor u visini od 2,6 milijuna kuna.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Grude.com/<strong>Radio Imotski</strong></p> <p>&nbsp;</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/19-01-19-cista-provo.jpg222 tisuće kuna za Pučko otvoreno učilište Imotskihttp://grude.com/clanak/?i=7839578395Grude.com - klik u svijetFri, 18 Jan 2019 16:21:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=19-01-18-imotski.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Ministarstvo kulture Republike Hrvatske odobrilo je Pučkom otvorenom učilištu Imotski 200 tisuća kuna za projekt sanacije Gradskoga kina. <p><br />Naime, POU Imotski prijavilo se na natječaj za investicijske potpore Ministarstva kulture te će se, od odobrenih sredstava, obaviti sanacija stubi&scaron;ta na ulazu u dvoranu, a sanirat će se vlažan i hladan prostor u kojemu se nalazi projektor.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Ova sanacija potrebna je zbog toga &scaron;to su znatna sredstva već utro&scaron;ena u sanaciju aule kina i kupnju projektora, pa će se na ovaj način kompletirati zahvati; publika vi&scaron;e neće ulaziti u dvoranu izvana, a projektor će biti u prostoriji u kojoj su uvjeti primjereni za takav uređaj.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Pučko otvoreno učili&scaron;te Imotski dobilo je sredstva i za druge programe spomenutoga ministarstva; 12000 kuna u sklopu programa za muzejsko-galerijsku djelatnost i to za izložbu "Životinjski svijet Imotske krajine", 5000 kuna u sklopu dramskih i plesnih umjetnosti za predstavu Hasanaginica te 5000 kuna u sklopu programa kulturno-umjetničkog amaterizma za projekt "Sine Božji budi faljen".</p> <p>&nbsp;</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/19-01-18-imotski.jpgHumanitarna akcija za teško oboljelu Ivanu Tomićhttp://grude.com/clanak/?i=7837878378Grude.com - klik u svijetThu, 17 Jan 2019 13:37:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=17-08-14-srce.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>U želji da pomogne svojoj bivšoj kolegici Ivani Tomić iz Brišnika (r. 1992.) koja boluje od teške bolesti, Stipe Jurčević iz Tomislavgrada, koji radi u Münchenu, pokrenuo je humanitarnu akciju.<p>&nbsp;</p> <p>Svi koji mogu pomoći u liječenju ove djevojke, uplate iz inozemstva mogu izvr&scaron;iti na ime njezine majka Klaudije.</p> <p>&nbsp;</p> <p><em><strong>Klaudija Tomić</strong></em><br /><em><strong>Vučipolje bb, 80240 Posu&scaron;je BiH</strong></em><br /><em><strong>IBAN: BA391544069976079373</strong></em><br /><em><strong>NAZIV BANKE: INTESA SAPAOLO BANKA D.D. BiH</strong></em><br /><em><strong>Obala Kulina Bana 9 A, 71000 Sarajevo</strong></em><br /><em><strong>SWIFT: UPBKBA22</strong></em></p> <p>&nbsp;</p> <p>Pomoć možete ostvariti i posjetom obitelj Tomić, prethodno kontaktirajući ove telefonske brojeve:</p> <p>&nbsp;</p> <p>Klaudija: 00387/63 099-102</p> <p>&nbsp;</p> <p>Ivana: 00387/65 006-566</p> <p>&nbsp;</p> <p>Kako prenosi <a title="Kupre&scaron;ki radio" href="https://www.kupreskiradio.com/humanitarna-akcija-za-tesko-oboljelu-ivanu-tomic" target="_blank">Kupre&scaron;ki radio</a>, u svom dopisu, Stipe Jurečević, organizator ove humanitarne akcije, pi&scaron;e sljedeće:</p> <p>Ivani je dijagnosticiran drugi stadij raka grlića maternice, a sve je počelo u 7. mjesecu pro&scaron;le godine. Ležala je na ginekologiji u Mostaru 14 dana, potom se se liječila u Livnu pet dana nakon čega je pu&scaron;tena na kućno liječenje. Pro&scaron;lu srijedu bila je kod onkologa, dogovorena je prva kemoterapija za utorak. Od izlaska iz bolnice u Livnu, Ivani svakodnevno u dva navrata dolazi hitna pomoć ili je odvoze na hitnu.</p> <p>&nbsp;</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/17-08-14-srce.jpgLIVNO: Više od 55 pokopa za samo dvadeset dana!http://grude.com/clanak/?i=7837578375Grude.com - klik u svijetThu, 17 Jan 2019 11:17:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=17-06-20-sprovod.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Brojne su bosanskohercegovačke općine i gradovi ovih dana zavijeni u crno.<p><br />Siječanj je počeo tužno, brojni su smrtni slučajevi, a s obzirom na ovakav početak, kao i dosada&scaron;nje trendove, realno je očekivati da će i ove godine biti vi&scaron;e umrlih nego rođenih, pi&scaron;e <strong>Večernji list BiH.</strong></p> <p>&nbsp;</p> <p>U komunikaciji sa svećenicima i župljanima na području Livna, saznajemo da je vi&scaron;e od 55 pokopa bilo od 25. prosinca, odnosno od katoličkog Božića do 15. siječnja. Samo u četvrtak, 10. siječnja bilo je pet pokopa &scaron;to je puno i za vi&scaron;estruko veće lokalne zajednice od Livna.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Nažalost, povećan broj smrtnih slučajeva tijekom siječnja posljednjih godina činjenica je od koje se ne može pobjeći. Nju je potvrdio svojedobno i Ivo Petrić, stručnjak za epidemiologiju, koji je istaknuo da o povećanoj smrtnosti nije moguće spekulirati, ali da je to činjenica, dok je stručnjakinja Jasna Ninčević kao uzroke veće smrtnosti početkom godine istaknula prije svega velike razlike u temperaturi, padove zbog leda i poledice, konzumiranje hrane i pića tijekom proteklih blagdana.</p> <p>&nbsp;</p> <p>&ndash; Jedan od uzroka sigurno mogu biti temperaturne razlike u kući i vani. Takve nagle promjene posebno te&scaron;ko pogađaju kronične bolesnike, odnosno one koji boluju od plućnih i srčanih bolesti. U pravilu je riječ o starijim ljudima. Iako je te&scaron;ko povjerovati, i padovi povećavaju smrtnost. Naime, zbog zaleđenoga tla često u bolnici zavr&scaron;e starije osobe, a to za njih može biti pogubno. Zima krije niz nepogoda kojih se ljudi, nažalost, ne čuvaju. Također, razloge većeg broja preminulih možemo tražiti i u pretjeranoj konzumaciji alkohola i hrane tijekom blagdana. Zbog velikih količina masne hrane i alkohola, nisu rijetke upale gu&scaron;terače koje mogu dovesti do tragičnog ishoda &ndash; riječi su dr. Ninčević.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Dok se, primjerice, u susjednoj Hrvatskoj i Srbiji razgovara o većoj smrtnosti te se ozbiljno analiziraju takve stvari kako bi se sačuvalo živote ljudi u budućnosti, u &scaron;to se uključuju i državni zdravstveni zavodi, u BiH su, nažalost, smrti najče&scaron;će na razini statistike. Jedan od najpoznatijih kardiokirurga s ovih prostora prof. dr. Miljko Ristić govorio je ovih dana o crnoj statistici i istaknuo da hladnoća ne pogoduje kardiovaskularnim bolesnicima i onima koji imaju bolesti krvnih žila pa je tako najvi&scaron;e umrlih od siječnja do ožujka.</p> <p>&nbsp;</p> <p>&ndash; &Scaron;to su temperature niže, to je pogor&scaron;anje bolesti evidentnije, pa i umiranje. Krvne žile, koje su uglavnom sužene kod kardiovaskularnih pacijenata, bilo na srcu ili u ostalim dijelovima tijela, na hladnoći se dodatno sužavaju dovodeći do pogor&scaron;anja osnovne bolesti, pa i smrti &ndash; naveo je. Također, prevencija ima, a najvažnije je držati se liječničkih savjeta i ne izlagati se duljim fizičkim aktivnostima.</p> <p>&nbsp;</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/17-06-20-sprovod.jpgNajave: Radari u Tihaljini (Grude), Batinu (Posušje), Knešpolju (Š. Brijeg)...http://grude.com/clanak/?i=7837178371Grude.com - klik u svijetWed, 16 Jan 2019 22:29:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=17-01-24-017_radar.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>BIHAMK je objavio popis radarskih kontrola na području BiH najvljenih za četvrtak, 17. siječnja.<p>&nbsp;</p> <p>HERCEGOVAČKO- NERETVANSKA ŽUPANIJA</p> <p>&nbsp;</p> <p>U gradu Mostaru instalirana su dva stacionirana radarska sustava u ulici K. Tomislava i NGM, dok magistralne i regionalne puteve pokrivaju dva vozila s ugrađenim video nadzorom i nadzorom brzine kretanja vozila.</p> <p>&nbsp;</p> <p>ZAPADNO-HERCEGOVAČKA ŽUPANIJA</p> <p>Stacionirani radari: M-6 Sovići, zaseok Lukavci (općina Grude), Andrijanići (Grude), ul.Dr.Franje Tuđmana (Grude), Prispa (Grude), Klobuk (skretanje za osnovnu &scaron;kolu), Vitina (pored osnovne &scaron;kole), Donji Radi&scaron;ići (pored autopraonice &ldquo;Medić&rdquo; i Studenci (pored osnovne &scaron;kole), M-6.1 Dobrič (općina &Scaron;iroki Brijeg) Rastovača (općina Posu&scaron;je), Kočerin (kod osnovne &scaron;kole), Trn (kod mosta na rijeci Ugrovači) i Kne&scaron;polje (kod svadbenog salona &ldquo;Sunce&rdquo;).</p> <p>&nbsp;</p> <p>PU GRUDE</p> <p>&nbsp;</p> <p>08:00 do 10:00 sati R-421 u mjestu Tihaljina</p> <p>&nbsp;</p> <p>PU LJUBU&Scaron;KI</p> <p>&nbsp;</p> <p>11:00 do 12:00 sati M-6 u Vitinskoj ulici</p> <p>&nbsp;</p> <p>PU POSU&Scaron;JE</p> <p>&nbsp;</p> <p>16:30 do 18:00 sati R-420 u mjestu Batin</p> <p>&nbsp;</p> <p>PU &Scaron;IROKI BRIJEG</p> <p>&nbsp;</p> <p>08:10 do 09:50 sati M-6.1 u mjestu Kne&scaron;polje</p> <p>&nbsp;</p> <p>hERCEG-BOSANSKA ŽUPANIJA</p> <p>&nbsp;</p> <p>Stacionarni radari: M-6.1 Kolo (općina Tomislavgrad) i Suhača (općina Livno), M-14.2 ul. Jole Marića (općina Drvar), M-15 izlaz iz mjesta Blažuj (općinaTomislavgrad) i ul. Gorička (općina Livno), M-16 Kupres i Livno.</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/17-01-24-017_radar.jpgOvaj mladić je unakazio Tuđmanov spomenikhttp://grude.com/clanak/?i=7835878358Grude.com - klik u svijetWed, 16 Jan 2019 14:23:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=19-01-16-spomenik-tudjman-pocinitelj.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Radi se o muškarcu starosti 25 do 30 godina, visine oko 175-185 centimetara, srednje tjelesne građe, svjetlije smeđe kose srednje dužine svezane u rep i svjetlije puti, navodi policija..<p>&nbsp;</p> <p>Policijska uprava zagrebačka objavila je fotografije mladića kojeg sumnjiče da je u subotu 5. siječnja 2019. oko 23.55 sati srnim sprejem iscrtao grafit na novom spomeniku dr. Franji Tuđmanu.</p> <p>&nbsp;</p> <p>- Na fotografijama je mu&scaron;karac kojeg tražimo, a za kojeg se pretpostavlja da raspolaže saznanjima o navedenom kaznenom djelu. Radi se o mu&scaron;karcu starosti 25 do 30 godina, visine oko 175-185 centimetara, srednje tjelesne građe, svjetlije smeđe kose srednje dužine svezane u rep i svjetlije puti - navodi policija.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Ako imate korisne informacije o mladiću s fotografija, obavijestite o tome najbližu policijsku postaju, nazovite broj 192 ili po&scaron;aljite e-mail na adresu zagrebacka@policija.hr.</p> <p><br />Grude.com/<a title="24sata.hr" href="https://www.24sata.hr/news/objavili-fotografije-ovaj-mladic-je-unakazio-franjin-spomenik-609394" target="_blank">24sata.hr</a></p> <p>&nbsp;</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/19-01-16-spomenik-tudjman-pocinitelj.jpgSpavaj anđele: Marija je unosila radost gdje god bi se pojavilahttp://grude.com/clanak/?i=7835578355Grude.com - klik u svijetWed, 16 Jan 2019 11:18:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=19-01-16-019-djevojcica.jpeg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>“Spavaj, anđele, Bog uzima samo najbolje”, samo je jedna od brojnih tužnih poruka kojima se ovih dana rodbina i prijatelji na društvenim mrežama opraštaju od prerano preminule devetogodišnje djevojčice Marije Radišić.<p>&nbsp;</p> <p>Djevojčica anđeoskog lica pokopana je jučer na groblju Elezovac u Donjim Hamzićima u općini Čitluk. 
Kolone rodbine, prijatelja i poznanika jecajući su je ispratile na posljednji počinak.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Zimski raspust</strong></p> <p>&nbsp;</p> <p>Prema riječima najbližih, Marija je bila uvijek nasmije&scaron;ena djevojčica koja je unosila radost gdje god bi se pojavila. Posebno je voljela &scaron;kolu te se veselila povratku u drugo polugodi&scaron;te. Nažalost, njezina klupa ostala je prazna. Marija se razboljela tijekom zimskog raspusta, prije nekih desetak dana. Prema riječima rodbine, dobila je vodene kozice koje je pratila temperatura. Situacija se zakomplicirala u subotu 12. siječnja kada je, kako neslužbeno doznajemo, dijete pregledala pedijatrica u privatnoj ordinaciji te posumnjala na sepsu, odnosno infekciju prouzročenu bakterijom stafilokokom. Svjesna težine zdravstvenog stanja djevojčice, pedijatrica ju je odmah nakon pregleda uputila u Kliniku za infektivne bolesti Sveučili&scaron;ne kliničke bolnice Mostar. U kratkom roku djevojčica je stigla u ovu kliniku gdje se krenulo s liječenjem. Njezino stanje već po dolasku u Mostar bilo je jako te&scaron;ko da bi tijekom noći, unatoč uključenoj terapiji, postajalo sve teže. &ldquo;Djevojčica M. R. (rođena 2010.) pregledana je u Klinici za infektivne bolesti Sveučili&scaron;ne kliničke bolnice Mostar 12. siječnja 2019. u 20.45 sati. S obzirom na kliničku sliku bolesti i svu učinjenu raspoloživu laboratorijsku i aparaturnu dijagnostičku obradu, procijenilo se da je dijete lo&scaron;eg općeg stanja sa svim parametrima septičnog zbivanja. Najvjerojatnije ishodi&scaron;te bile su vodene kozice komplicirane bakterijskom superinfekcijom kože i mekih česti. Odmah je započeta specifična antibiotska terapija uz ostalu simptomatsku i potpornu terapiju te su konzultirani i dežurni pedijatar i kirurg&rdquo;, navodi se u priopćenju Sveučili&scaron;ne kliničke bolnice Mostar. Ističu kako je zbog težine općeg stanja djeteta indicirana hospitalizacija i daljnji tretman u Jedinici intenzivnog liječenja Klinike za dječje bolesti SKB-a Mostar. &ldquo;Kako je uslijedilo izrazito pogor&scaron;anje di&scaron;ne funkcije, dijete se zbog potrebe za strojnom ventilacijom premjestilo u JIL Odjela za anesteziologiju, reanimaciju i intenzivno liječenje SKB-a Mostar. 
Potom je uslijedio poku&scaron;aj prijevoza djeteta u veću kliničku ustanovu u Republici Hrvatskoj radi mogućnosti pružanja bolje potpore u smislu veće &scaron;anse za preživljenjem. Nažalost, unatoč poduzetim opsežnim mjerama intenzivnog liječenja, dijete je preminulo&rdquo;, zaključili su u priopćenju Sveučili&scaron;ne kliničke bolnice Mostar uputiv&scaron;i jo&scaron; jednom iskrenu i duboku sućut obitelji preminule djevojčice, koji su bili svjedoci rada i nastojanja liječnika da ishod ovog liječenja bude drugačiji.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>&Scaron;ansa za preživljavanje</strong></p> <p>&nbsp;</p> <p>Kao &scaron;to je već navedeno, djevojčica je radi mogućnosti pružanja bolje potpore u smislu veće &scaron;anse za preživljenjem u nedjelju oko 12 sati krenula vozilom Hitne pomoći iz Mostara za Zagreb. U vozilu iza Hitne putovali su roditelji djevojčice. No, na autocesti između Splita i Zadra djevojčici se stanje pogor&scaron;alo, zbog čega se ekipa Hitne pomoći zaputila prema najbližoj zdravstvenoj ustanovi, bolnici u Zadru. No, unatoč trudu liječnika, devetogodi&scaron;njakinja je oko 19 sati preminula. Razlog zbog kojeg je djevojčica upućena u Kliniku za infektivne bolesti &ldquo;Dr. Fran Mihaljević&rdquo; u Zagrebu, a ne, primjerice, u Split činjenica je da navedena ustanova ima apsolutno najbolju jedinicu intenzivnog liječenja u RH i regiji. Također, Sveučili&scaron;na klinička bolnica Mostar s navedenom zdravstvenom ustanovom u Republici Hrvatskoj ima izvanrednu dugogodi&scaron;nju suradnju u liječenju najtežih bolesnika, uključujući i djecu i odrasle. Inače, vodene kozice ili varičele vrlo su zarazna, obično blaga osipna dječja bolest prouzročena virusom varičele-zostera. Isti virus uzrokuje herpes zoster. Bolest karakterizira svrbež (pruritus) i osip na koži (mjehurići ispunjeni tekućinom koji pucaju i pretvaraju se u kraste). Mjehurići se mogu inficirati, obično od če&scaron;anja. Najče&scaron;će se inficiraju bakterijom stafilokokom. Ozbiljnije sekundarne infekcije mogu zahtijevati hospitalizaciju. Vodene kozice &scaron;ire se s jedne osobe na drugu kapljičnom infekcijom ili kontaktom s tekućinom iz mjehurića. Vodene kozice uzrokuju pad imuniteta te može doći i do brojnih te&scaron;kih dijagnoza poput meningitisa, upale pluća...</p> <p>&nbsp;</p> <p>'Nebo te poslalo, Tebe i osmijeh tvoj koji je krasio svaki na&scaron; dan. Nebo je pružilo ruku i odvelo te nazad, tamo u Tvoj pravi anđeoski dom, gdje ti je mjesto. Odvelo te na početak tvog puta. Odvelo te jer je moralo, jer je ovaj svijet svaki trenutak u velikim borbama Dobra i zla, odvelo te jer te treba u tom Dobru, na strani Dobra. Marija, potrebna si Bogu u velikoj borbi, neshvatljivoj mrvicama ljudskog uma. Sjajit će&scaron; u svakom svitanju čerinskog sunca, sjajit će&scaron; i budit nas nježnim dodirima njegovih zraka, do ponovnog susreta.'</p> <p>&nbsp;</p> <p><a href="https://www.vecernji.ba/vijesti/unatoc-naporu-lijecnika-u-mostaru-i-zadru-nisu-mogli-spasiti-mariju-9-1294817" target="_blank"><strong><em>Večernji list</em></strong></a></p>//grude.com/Datoteke/Novosti/19-01-16-019-djevojcica.jpegCurica (9) iz Hercegovine preminula: 'Moj anđeo je izgubio borbu...' http://grude.com/clanak/?i=7834678346Grude.com - klik u svijetTue, 15 Jan 2019 13:18:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=19-01-15-019-curica-preminula.jpeg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Znam i sigurna sam da će nas čuvati i paziti odozgo. Nebo je dobilo najljepši osmijeh. Volim te. Moj Anđeo je izgubio svoju životnu borbu, napisala je učiteljica u oproštaju od Marije R. (9) iz BiH, koja je nakon velike borbe s vremenom umrla u bolnici u Zadru.<p>&nbsp;</p> <p>Malo mjesto u Hercegovini pogodila je stra&scaron;na tragedija. Svi žale za djevojčicom koju su iz Sveučili&scaron;ne kliničke bolnice Mostar zbog komplikacija u liječenju poslali u Zagreb.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Kako doznajemo, djevojčicu su u nedjelju oko 12 sati vozilom Hitne pomoći uputili iz Mostara u Zagreb. Tamo ih je, kažu upućeni, čekao spreman liječnički tim. Poznanici obitelji kažu da su njezini roditelji putovali u vozilu iza njih. Odjednom na autocesti, negdje između Splita i Zadra, djevojčici se stanje naglo pogor&scaron;alo. Ekipa Hitne pomoći skrenula je prema Zadru kako bi stigli u najbližu bolnicu. Unatoč silnom trudu zadarskih liječnika, koji su učinili sve kako bi joj spasili život, djevojčica je malo prije 19 sati preminula. Prema prvim informacijama, riječ je o komplikacijama koje su izazvale vodene kozice.</p> <h2>&nbsp;</h2> <p>Iz SKB-a Mostar smo tražili, ali nismo mogli dobiti nikakav odgovor o ovoj tragediji. Neslužbeno doznajemo kako je curica na autocesti između Splita i Zadra pala u arest - prestali su joj raditi pluća i srce. Hitna je navodno izgubila i puno vremena tražeći put do zadarske bolnice.</p> <p>&nbsp;</p> <p>- Vodene kozice, upala pluća i gnojna sepsa bili su uzrok smrti - kažu poznanici ove obitelji, dodajući i kako je u mostarskoj bolnici sve odrađeno kako treba. Je li to i stav obitelji, jučer nismo uspjeli doznati.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Iz zadarske bolnice potvrdili su da su tijekom nedjelje primili djevojčicu u pratnji liječničke ekipe iz SKB-a Mostar zbog pogor&scaron;anja zdravstvenog stanja.</p> <p>&nbsp;</p> <p>- Dežurni liječnici Objedinjenog hitnog bolničkog prijama poduzeli su sve mjere, međutim unatoč poduzetom djevojčica je preminula - kazao je dr. Edi Karuc iz zadarske bolnice.</p> <h2>&nbsp;</h2> <p>Međutim, kako neslužbeno doznajemo, &scaron;okiranim zadarskim liječnicima, koji se nisu mogli sabrati nakon smrti djevojčice, nije bilo jasno za&scaron;to se Hitna pomoć iz Mostara nije odmah zaputila puno bliži Split, čija je bolnica izvrsno opremljena, nego su se zaputili za Zagreb.<br /> Na&scaron; cijenjeni pedijatar s KBC-a Zagreb dr. Darko Richter kaže da ni njemu nije jasno zbog čega se inzistiralo na odlasku u Zagreb.&Scaron;to se tiče toga za&scaron;to djevojčicu nije vozio helikopter, dr. Richter kaže da bi tako bilo vi&scaron;e &scaron;tete nego koristi. Helikopteru, naime, treba vi&scaron;e sati da uzleti. Jednako tako u helikopteru je praktički nemoguće liječiti pacijenta niti u njemu ima opreme za održavanje života. Zato su se odlučili za vozilo Hitne.</p> <p>&nbsp;</p> <p><em><strong>24sata.hr</strong></em></p>//grude.com/Datoteke/Novosti/19-01-15-019-curica-preminula.jpegMakarska dobiva Hotelijersko-turistički fakultet?http://grude.com/clanak/?i=7834578345Grude.com - klik u svijetTue, 15 Jan 2019 10:56:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=17-06-22-makarska_from_port.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>- Držimo da cijeloj Hrvatskoj treba obrazovanih radnika u turizmu, a Makarska je prva lokacija za tako nešto - smatra gradonačelnik Makarske<p>&nbsp;</p> <p>U Makarskoj bi se uskoro mogao otvoriti Hotelijersko-turistički fakultet. Visoko&scaron;kolska ustanova koja se dugo čeka u tom dijelu Dalmacije trebala bi pomoći u rje&scaron;avanju problema nedostatka visokokvalificiranih radnika u turizmu i ugostiteljstvu.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Turističko sredi&scaron;e, Makarska, sljedećih godina trebalo bi postati i studentski grad. Hotelijersko-turistički fakultet u Makarskoj djelovao bi kao dislocirana jedinica splitskoga sveučili&scaron;ta, pi&scaron;e HRT.hr.</p> <p>&nbsp;</p> <p>''U Makarskoj želimo napraviti disperziju sveučili&scaron;ta kako bi mladi ostali i na toj lokalnoj razini. Ako bi gledali gdje bi trebalo u na&scaron;oj državi napraviti fakultet turizma nema boljeg mjesta od Makarske'', rekao je rektor Sveučili&scaron;ta u Splitu Dragan Ljutić.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Fakultet bi se nalazio u sklopu franjevačkog samostana, gdje je do kraja devedesetih djelovalo Filozofsko-teolo&scaron;ko učili&scaron;te. Nakon njegova spajanja s teologijom u Splitu Makarska je ostala bez visoko&scaron;kolske ustanove koja je ondje djelovala od 1736.</p> <p>&nbsp;</p> <p>''Makarska se može podičiti da je preko 300 godina imala visoko učili&scaron;te, prije Dubrovnika, Rijeke ili Splita'', istaknuo je fra Ante Čovo, gvardijan samostana u Makarskoj.</p> <p>&nbsp;</p> <p>HRT pi&scaron;e kako bi se novim fakultetom rije&scaron;io i problem kadrova u turizmu, koji je na ovom području svake godine sve izraženiji.</p> <p>&nbsp;</p> <p>''Mi imamo veliko iskustvo rada u turizmu, znamo prednosti i nedostatke na&scaron;eg turizma. Najveći je problem u kadrovima. Držimo da cijeloj Hrvatskoj treba obrazovanih radnika u turizmu, a Makarska je prva lokacija za tako ne&scaron;to'', smatra gradonačelnik Makarske Jure Brkan.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Lokalne vlasti žele dobiti educirane kadrove, koji u turističkom okruženju neće imati problema ni s pronalaženjem stručne prakse ni zaposlenja.</p> <p>&nbsp;</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/17-06-22-makarska_from_port.jpgU srcu Beča otvorena dalmatinska ribarnicahttp://grude.com/clanak/?i=7834278342Grude.com - klik u svijetTue, 15 Jan 2019 08:29:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=19-01-15-ribarnica_bec.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Braća Ivo i Toni Bartulović, vlasnici Gastro Ribarnica Brač, s poslovnim partnerom Milanom Prgometom, u subotu 12.01.2019. otvorili su ekskluzivnu ribarnicu u austrijskoj prijestolnici.<p>&nbsp;</p> <p>I Beč je dobio pristup moru &ndash; i to onom najljep&scaron;em, Jadranskom. U Neubau-u, jednom od najprestižnijih kvartova Beča, tek desetak minuta hoda od strogog centra grada, svečano je otvorena ribarnica &bdquo;Gastro Fisch Brač&ldquo;.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Od ideje do realizacije pro&scaron;le su tri godine</strong></p> <p>Vlasnici poznatih Gastro Ribarnica Brač u Dalmaciji, Ivo i Toni Bartulović s poslovnim partnerom Milanom Prgometom, na ideju za otvaranjem ribarnice u Beču do&scaron;li su jo&scaron; 2016. g. Projekt je krenuo sa realizacijom 2018. godine, nakon &scaron;to je pronađen adekvatan prostor koji je zahtjevao potpunu adaptaciju istog. U cilju zadovoljavanja visokih standarda austrijskog trži&scaron;ta, radovi su krenuli strelovitom brzinom te je u samo tri mjeseca projekt uređenja realiziran. Promovirajući hrvatsku kulturu kombinacijom izvornih dalmatinskih detalja i modernih karakteristika dizajna, uređenje prostora je osmislila dizajnerica interijera Marijana Boljat. Prostor je s karikaturama Jo&scaron;ka Maru&scaron;ića dobio specifičnu vrijednost, a da pritom nisu zanemareni austrijski standardi, pi&scaron;e <strong>Dalmacijanews.hr</strong>.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Mnogobrojni posjetitelji iz Austrije i Hrvatske</strong></p> <p>Otvaranje su uveličali hrvatska veleposlanica u Austriji, dr. Vesna Cvjetković, proslavljeni hrvatski nogometa&scaron; s austrijskom putovnicom Ivica Vastić, vlasnici poznatih tvrtki u Hrvatskoj (Marikomerc, Sardina Postira), renomirani hrvatski i austrijski ugostitelji, te brojni drugi ljubitelji kvalitetnih proizvoda iz mora.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Splitski restoran &bdquo;Gusar&ldquo; , predvođen vlasnikom Markom Balićem i cijelim timom odu&scaron;evio je cateringom, na visokom nivou, dostojnim svakog istinskog ljubitelja ribe i mora. Budući kupci su iz prve ruke mogli degustirati &scaron;to će ubuduće moći kupiti u srcu Beča, zahvaljujući zadivljujućim vje&scaron;tinama chefa kuhinje restorana &bdquo;Gusar&ldquo; Ivice To&scaron;ića.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Posebna atrakcija: Bluefin Tuna</strong></p> <p>Vrhunac večeri je bila bluefin tuna renomirane tvrtke &bdquo;Kali Tuna&ldquo;. Tunu je filetirao i posluživao Ivica Katić, chef kuhinje restorana &bdquo;Zoi&ldquo; iz Splita. Godinama je ova za uzgoj zahtjevna vrsta bila rezervirana isključivo za japansko trži&scaron;te, dok je odnedavno standardni dio ponude Gastro Ribarnica Brač za Dalmaciju i Austriju. Ovom namirnicom i najzahtjevniji kupci dobili su iznimno cijenjen proizvod na svjetskoj razini koji savr&scaron;eno obogaćuje cjelokupnu ponudu ribarnice.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Interes javnosti prije samog otvorenja, kao i na otvorenju pokazao je da je otvaranje ribarnice dragulj koji je nedostajao u kruni multikulturalne ponude austrijske prijestolnice &ndash; Beča.</p> <p>&nbsp;</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/19-01-15-ribarnica_bec.jpgNakon 30 godina sin došao majci u Bijeljinu, bila je uvjerena da je mrtavhttp://grude.com/clanak/?i=7833978339Grude.com - klik u svijetMon, 14 Jan 2019 23:25:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=19-01-14-susret.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Facebook grupi “Pokidane veze - tražite školske prijatelje ili druge osobe” gotovo svakodnevno se javljaju majke koje traže svoju djecu. <p>&nbsp;</p> <p>Uvjerene su da su ta djeca živa, odnosno žrtve organiziranog kriminala koji se prije tridesetak, četrdesetak godina odvijao preko BiH i Srbije. Dokaz da bi njihova uvjerenja mogla biti opravdana slučaj je iz Zenice gdje se dijete, koje je navodno umrlo, pojavilo kod biolo&scaron;kih roditelja nakon vi&scaron;e od 30 godina. Hanas Kovačević, jedan od osnivača spomenute Facebook grupe &ldquo;Pokidane veze - tražite &scaron;kolske prijatelje ili druge osobe&rdquo;, tvrdi kako su navodno preminula djeca te&scaron;ka tema. &ldquo;To su i jako te&scaron;ke potrage jer onaj tko traži treba poduzeti određene radnje da bi se ne&scaron;to saznalo. Znam za slučaj navodno preminulog djeteta u zeničkoj bolnici. Riječ je o dječaku rođenom 1980., koliko se sjećam. Taj nestali dječak pojavio se u Bijeljini kod svoje biolo&scaron;ke majke, a inače živi u Australiji&rdquo;, obja&scaron;njava Hanas.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Mjesto rođenja Sydney</strong></p> <p>&nbsp;</p> <p>Ističe kako dječak, odnosno sada već odrastao mu&scaron;karac, nije želio izlaziti u javnost s pričom, kao ni njegova biolo&scaron;ka majka. &ldquo;Rekao je da ti njegovi &lsquo;roditelji&rsquo;, uz njega, imaju jo&scaron; dvoje djece koja imaju istu sudbinu kao i on, tj. &lsquo;umrla su po rođenju&rsquo;. Zanimljivo je da u svim dokumentima tog, već sada odraslog, čovjeka pi&scaron;e mjesto rođenja Sydney, a prva adresa boravka po rođenju je, koliko se sjećam, Vare&scaron;, &scaron;to nema logike ni zdravog razuma, ali to je u to vrijeme, čini mi se, bilo normalno&rdquo;, nastavlja priču o ovom slučaju Kovačević. Dodaje kako su se i knjige rođenih i umrlih u to vrijeme krivotvorile, &scaron;to dodatno otežava potragu. &ldquo;Znam za slučaj djeteta iz Konjica koje je sa svojih devet mjeseci starosti iz Konjica prebačeno u Sarajevo na liječenje, to je bilo 1966. godine. Nakon mjesec dana boravka u bolnici kontaktirali su roditelje da dođu po dijete jer je izliječeno. Otac je do&scaron;ao nakon dva dana u bolnicu po dijete i tu su mu rekli da je isto preminulo, ali nigdje groba nije bilo. Pro&scaron;le godine sestra toga djeteta oti&scaron;la je u matični ured provjeriti broj iz rodnog lista te je u toj knjizi na tom broju stajalo prazno mjesto, kao da nije nikada ni rođen&rdquo;, kaže Kovačević, nagla&scaron;avajući kako su to te&scaron;ke potrage zbog kojih nerijetko dobiva i prijetnje te upozorenja. Koliko se može vidjeti po potragama u spomenutoj Facebook grupi, najvi&scaron;e slučajeva navodno umrlih beba zabilježeno je u zeničkoj i sarajevskoj bolnici te u Beogradu. Uz spomenutu Facebook stranicu, rodbina nestalih beba svoje priče iznosi i na stranici Ukradenebebe.org, kojoj se u očaju pridružuju majke, očevi, sestre, braća iz cijele Europe.</p> <p>&nbsp;</p> <p><em><strong>Večernji list</strong></em></p>//grude.com/Datoteke/Novosti/19-01-14-susret.jpgPetar Krešimir iz Mostara: Downov sindrom mi nije prepreka u obavljanju poslovahttp://grude.com/clanak/?i=7831678316Grude.com - klik u svijetSun, 13 Jan 2019 15:34:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=19-01-13-petar-kresimir.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>U BiH živi više od tisuću osoba s Down sindromom, međutim neznatan broj njih je zaposlen. “Power” je naziv projekta koji je osobama s invaliditetom pružio priliku za posao i da pokažu društvu koliko mogu biti korisni, piše N1.<p><br /><br />Njih 11 radi svoj pripravnički rad na području Mostara i Sarajeva u različitim poduzećima, ustanovama i organizacijama.</p> <p><br /><br />U 8 sati započinje radni dan Petra Kre&scaron;imira iz Mostara. Svako jutro s uzbuđenjem i rado&scaron;ću ide ka svom radnom mjestu. Posao je dobio kao pomoćni kuhar u dječjem vrtiću u koji je i sam nekad i&scaron;ao. Ovo je njegovo prvo radno iskustvo. Svoju radost zbog zaposlenja kaže ne može opisati.</p> <p><br /><br />"Ovdje mi je odlično, super ambijent, ugodno se osjećam, ovo je za mene uspjeh u životu", rekao je Petar Kre&scaron;imir.</p> <p><br /><br />Zavr&scaron;io je osnovnu i srednju &scaron;kolu, a želja mu je uvijek bila postati kuhar. Svaki dan u kuhinji vrijedno radi po četiri sata. Otkriva &scaron;to je danas na meniju.</p> <p><br /><br />"Riža i piletina, mada djeca najvi&scaron;e vole makarone", kazao je.</p> <p><br /><br />Petar dokazuje da Downov sindrom za njega nije prepreka u obavljanju radnih zadataka. Kaže, tko želi raditi - za njega uvijek ima posla.</p> <p><br />"Može uzeti lopatu i krampu, ima se &scaron;to iskopati. Nije sve u novcu ima ne&scaron;to u ljubavi, obitelji, u zajedni&scaron;tvu", dodao je.</p> <p><br />Pored Petra, jo&scaron; deset osoba sa invaliditetom dobilo je posao. Svoj pripravnički rad u trajanju od jedne godine obavaljaju u različitim tvrtkama i organizacijama. U dječjem vrtiću u kojem radi Petar nadaju se da će tu ostati i po okončanju pripravničkog staža.</p> <p><br /><br />"Prvo njih treba osnažiti u njihovom uvjerenju da oni uistinu mogu raditi, jer cijela poruka dru&scaron;tva je da ne mogu i da ne znaju, a onda kad dođu treba im pokazati da ih se tretira kao i sve druge zaoslenike, tako da smo mi s Petrom jako zadovoljni, on nam je jedna nova nota radosti u poduzeću", kazala je Danijela Kegelj, ravnateljica Dječjih vrtića Mostar.</p> <p><br /><br />Saradnja između poslodavaca i osoba sa invaliditetom omogućena je u okviru projekta "POWER" koji finansira Evropska unija, a implementira Caritas Bosne i Hercegovine. U pitanju je kratkoročna prilika osobama s invaliditetom za razvijanje profesionalnih vje&scaron;tina i stjecanje radnog iskustva.</p> <p><br /><br />Međutim Petar se nada da njegova sreća neće kratko trajati, jer na putu zapo&scaron;ljavanja, osobe s invaliditetom kaže često nailaze na mnoge stigme i predrasude.</p> <p>&nbsp;</p> <p><em><strong>Pogled.ba</strong></em></p>//grude.com/Datoteke/Novosti/19-01-13-petar-kresimir.jpgSrbija vraća doživotnu kaznu zatvora! Vučić: 'Zgazit ćemo kriminal'http://grude.com/clanak/?i=7830978309Grude.com - klik u svijetSun, 13 Jan 2019 00:33:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=15-10-11-vucicaleksandar.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je pooštravanje sankcija za kaznena djela i uvođenje doživotnog zatvora za najteža kaznena djela .<div id="__xclaimwords_wrapper" class="pd-desc cms-content pd-wrapper"> <p>&nbsp;</p> <p>Vučić je izjavio na tiskovnoj konferenciji nakon sjednice Vijeća za nacionalnu sigurnost kako od Europske unije očekuje potporu za poo&scaron;tavanje domaće kaznene politike, ocijeniv&scaron;i da "ako Njemačka može imati kaznu doživotnog zatvora, za&scaron;to je ne bi mogla imati i Srbija".</p> <p>&nbsp;</p> <p>On je istaknuo kako policija ima&nbsp;"sva policijsko-operativna saznanja za najveći broj ubojstava" počinjenih u Beogradu te da je zato zavladala panika u kriminalnim krugovima.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Vučić je novinarima rekao da će biti povećane minimalne i maksimalne kazne, te da se država opredijelila za drastično povećanje kazni za sva kaznena djela nasilnog pona&scaron;anja, uz uvođenje doživotne kazne zatvora za najteža djela poput nasilja u obitelji, silovanja, pedofilije ili ubojstava djece.</p> <p>&nbsp;</p> <div class="banner banner-billboard-unutar-clanka-970x250 clear adexElement">&nbsp;</div> <p>Kampanju za uvođenje doživotne kazne za ubojstva djece već dvije godine u Srbiji vodi Zaklada Tijana Jurić na čijem je čelu Igor Jurić, otac petnaestogodi&scaron;nje djevojčice iz Subotice koja je nestala krajem lipnja 2014. , a 12 dana kasnije nađena je mrtva na smetli&scaron;tu.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Zaklada je osnovana godinu dana kasnije s ciljem da preventivnim djelovanjem i edukacijama pobolj&scaron;a sigurnost djece i sačuva uspomenu na tragično nastradalu djevojčicu. Prvi korak u kampanju bila je peticija za izmjene Zakona o policiji, nazvana&nbsp;"Tijanin zakon".</p> <p>&nbsp;</p> <p>Vučić je, naglasiv&scaron;i da je uvažen prijedlog Tijaninog oca, na dana&scaron;njaoj tiskovnoj konferenciji naveo primjere kaznene politike u Srbiji i najče&scaron;će izricane kazne za određena kaznena djela, ocijeniv&scaron;i da se radi o "blagoj kaznenoj politici", a zbog prijedloga o poo&scaron;travanju sankcija zahvalio je premijerki Ani Brnabić i ministrima policije Neboj&scaron;i Stefanoviću i pravde Neli Kuburović.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Odgovarajući na pitanje o eventualnoj sprezi pravosuđa i kriminala, Vučić je rekao kako su "99 posto sudaca časni i po&scaron;teni ljudi", ali da "u svakoj profesiji ima kukolja".</p> <p>&nbsp;</p> <p>On je najavio da će sustavne mjere protiv kriminala i korupcije biti objavljene za dvadesetak dana.</p> <p>&nbsp;</p> <p>"Pokazat ćemo da je država jača. Zgazit ćemo ih pravno, kako priliči pravnoj državi", poručio je Vučić.&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p><em><strong>Direktno.hr</strong></em></p> </div>//grude.com/Datoteke/Novosti/15-10-11-vucicaleksandar.jpgStanko iz Uskoplja: Život u kolicima mi ne pada teško, kao to što mi sinovi odoše...http://grude.com/clanak/?i=7829978299Grude.com - klik u svijetSat, 12 Jan 2019 12:58:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=19-01-12-019-stanko.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>„Posluži se! Kod nas je običaj gosta dočekati kako spada. Nitko ne smije gladan otići“, kaže domaćin Stanko. Probili smo led i razgovor je potekao.<p>&nbsp;</p> <p>Rođen je 1962. godine Voljicu, gdje i danas živi sa svojom suprugom. Na žalost 1992. njegov život se promijenio. Nastupaju zdravstveni problemi &scaron;to mu znatno otežava život. Vukao je tako svoju bolest do 2008. godine, kada zavr&scaron;ava u invalidskim kolicima i tako evo jedanaesta godina.</p> <p>&nbsp;</p> <p>&bdquo;Izgubio sam mogućnost samostalnog hodanja, ali vjera i nada u bolje sutra nisu me nikad napu&scaron;tali. Nisam se predavao. Mir sam prona&scaron;ao u pisanju pjesama kojih se nakupilo kroz sve ove godine. Sasvim slučajno sam otkrio da posjedujem taj dar za poeziju. Naime, uzeo sam sliku u ruku promatrao je, a riječi su navirale i to sve u stihovima. Rima za rimom&ldquo; kaže za portal Uskoplje.info domaćin Sanko, te dodaje kako na početku nije zapisivao sve &scaron;to bi do&scaron;lo u njegove misli, ali kasnije je primijetio kako bi bilo bolje to učiniti, pa tako od 2009. godine zapisuje revno sve svoje stihove.</p> <p>&nbsp;</p> <p>2018. izdaje svoju prvu zbirku pod nazivom &bdquo;Zbirka pjesama l dio&ldquo;. U toj zbirci su sabrane pjesme kroz zadnjih deset godina.</p> <p>&nbsp;</p> <p>&bdquo;Uz jednu se pjesmu veže se i anegdota s mojim rođakom, a nosi naziv &bdquo;Moj dida i korijeni moji&ldquo;. Ponudio sam naime svom rođaku Niki Vikareviću da pročita pjesmu a on je čitajući ju zaplakao, sjetiv&scaron;i se svoga djetinjstva i na&scaron;eg zajedničkog dida, te dodao kako ima jednu ispravku: &bdquo;Sve si ti ovo liipo napisao, ali u stihu &bdquo;Živili su skromno, koja krava i pokoja koza odatle ti potječe i moja rodna loza&ldquo;, nisi točno naveo kako smo imali pokoju kozu, imali smo samo jednu kozu rođak moj&ldquo;, ne dopu&scaron;tajući mi valjda da pri tom izrazim svoju pjesničku slobodu&ldquo; kaže Stanko.</p> <p>&nbsp;</p> <p>No vratimo se mi knjizi. Na prvoj stranici knjige pokazuje nam Stanko ponosno svoj obiteljski grb Novakovića koji je prona&scaron;ao jedan fratar u fojničkom samostanu.Listajući ovaj primjerak nižu se pjesme jedna za drugom, naslov za naslovom: &bdquo;Moj dida i korijeni moji, Majka, Majka u snovima, Moj tata, Rodni zavičaj, Povratak na ognji&scaron;ta, Slatki dome, Odlazak omladine i tako redom.</p> <p>&nbsp;</p> <p>&bdquo;Ne mislim na tome stati u pripremi je i druga i treća zbirka. Materijala Bogu dragom hvala ima a i inspiracija me ne napu&scaron;ta&ldquo;.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Često ga se u ljetnim danima može vidjeti ispred fontane, koju je zajedno izgradio sa svojim sinom Danijelom, a fontana je postala svojevrsni hit u selu. Često ljudi navrate uslikati se pored nje ili pronaći inspiraciju za neku svoju fontanu. Pomaže on i u kući i oko kuće, naravno onoliko koliko se može. Tako često pripomogne svojoj gospođi koja uz sve svoje kućne obaveze vodi jednu malu obiteljsku firmu. Sastavlja Stanko tako reflektore, sortira kablove, sastavlja komponente i tako po čitave dane.</p> <p>&nbsp;</p> <p>&bdquo;Ni&scaron;ta mi ne pada tako te&scaron;ko, pa niti ova kolica koja stoje tu pored mene, kao &scaron;to mi pada odlazak sinova u inozemstvo. Kuća prazna, nema galame i vike kao kad su mali bili. Sve se svodi na njihov dolazak par puta godi&scaron;nje i tako evo već se radujem Uskrsu kad im se opet nadam&ldquo;.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Na žalost nije se Stanko jedini na&scaron;ao u ovakvoj situaciji . Većina kuća zjapi prazna ili je u njima pokoji starac, a u selima je sve manje djece koja bi nesta&scaron;no trčkarala ulicama. Mladi odlaze na zapad s nadom u bolji život, a ostaju roditelji koji ih strpljivo čekaju i nadaju se njihovom povratku.<br />Zahvaljujemo Stanku Novakoviću na odvojenom vremenu i nadamo se da će njegove zbirke &scaron;to prije ugledati svijetlo dana, a njegovi stihovi doprijeti do na&scaron;eg srca.</p> <p>&nbsp;</p> <p><img src="https://www.grude.com/Datoteke/novosti/19-01-12-19-01-12-019-stanko1.jpg" alt="" width="640px" /></p> <p><img src="https://www.grude.com/Datoteke/novosti/19-01-12-19-01-12-019-stanko2.jpg" alt="" width="640px" /></p> <p><img src="https://www.grude.com/Datoteke/novosti/19-01-12-19-01-12-019-stanko3.jpg" alt="" width="640px" /></p> <p><img src="https://www.grude.com/Datoteke/novosti/19-01-12-19-01-12-019-stanko4.jpg" alt="" width="640px" /></p> <p><img src="https://www.grude.com/Datoteke/novosti/19-01-12-19-01-12-019-stanko5.jpg" alt="" width="640px" /></p> <p><img src="https://www.grude.com/Datoteke/novosti/19-01-12-19-01-12-019-stanko6.jpg" alt="" width="640px" /></p> <p>&nbsp;</p> <p><a href="http://www.uskoplje.info" target="_blank"><em><strong>Uskoplje.info</strong></em></a></p>//grude.com/Datoteke/Novosti/19-01-12-019-stanko.jpgFotografija s najhladnijeg područja u BiH ovog 12. siječnjahttp://grude.com/clanak/?i=7829678296Grude.com - klik u svijetSat, 12 Jan 2019 12:15:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=19-01-12-019-strupa.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>U ranim jutarnjim satima nastala je fotografija rijeke Sturbe kod župe Vidoši, u Livnu, a tu je temperatura iznosila - 21 stupanj Celzijev.<p>&nbsp;</p> <p>To je, kako stvari stoje, najhladnije područje u BiH ovog 12. siječnja.</p> <p>&nbsp;</p> <p>&Scaron;to se tiče ostalih mjesta u BiH u Grudama je temperatura iznosila čak - 13 Celzijevih stupnjeva, a u &Scaron;irokom Brijegu - 10.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Stari kažu, kad se snijeg ne otapa onda čeka novi, a čekaju li Grude i &Scaron;iroki Brijeg novi snijeg, s obzirom da se onaj iz noći s utorka na srijedu sporo otapa ostaje nam za vidjeti.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Dugoročne prognoze tvrde da se vrhunac zime očekuje od 20. siječnja do 18. veljače, pa u tom razdoblju možemo očekivati oborine, kako sad stoji na norve&scaron;kom institutu Yr prvo ki&scaron;u, a onda... vidjet ćemo.</p> <p>&nbsp;</p> <p><em><strong>Grude.com</strong></em></p>//grude.com/Datoteke/Novosti/19-01-12-019-strupa.jpgŽelimir ide u Njemačku: Zatvaram farmu, naš velečasni me je razočaraohttp://grude.com/clanak/?i=7827378273Grude.com - klik u svijetFri, 11 Jan 2019 11:12:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=19-01-11-019-zelimir-travnik.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Želimir iz Travnika je poljoprivrednik cijeli život. Prvo su mu roditelji to radili, a onda se i on od 2010. godine ozbiljno počeo baviti ovim zanatom. U okolici Travnika Želimir ima krave i proizvodi mlijeko. Digao je i kredit da kupi sve strojeve koji su mu potrebni.<p>&nbsp;</p> <p>No, kako je ispričao za portal <a href="https://dolinalasve.info/2019/01/potresna-prica-iz-travnvika-zasto-zelimir-teskog-srca-odlazi-za-njemacku/?fbclid=IwAR2Xj3DDGrMpoZUfGE7oTceNe4lnCNAwP0rdIgIl5uAAsHkRhsfLHx9uluE" target="_blank">Dolina La&scaron;ve</a>, Želimir uskoro odlazi u Njemačku. Osim &scaron;to mlijeko nema kome prodati, Želimir kaže da su uvjeti za rad nikakvi. Struja i voda su jako lo&scaron;i, pristupne ceste ne postoje i nikako da ih se napravi.</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;"Do&scaron;lo je do toga da nemam kome prodavati. Mlijeko prosipam krmadi. Mljekare neće da uzimaju, a cijena je mala", kaže Želimir.</p> <p>&nbsp; </p> <p>"Počeo sam prodavati po selu. Bio sam uspje&scaron;an, presretan. Do Nove godine. Kako ljudima čestitam Novu godinu, oni kažu da odlaze za sedam dana", priča Želimir.</p> <p>&nbsp; </p> <p>"Srce će mi puknit. Nemam kome prodati mlijeko. Trudim se. Sve sam ostvario &scaron;to sam želio, a nemam kome to plasirati. To je žalosno. Imam kredit, plaćam ga po&scaron;teno unaprijed. Do&scaron;lo je do toga, za ovaj mjesec imam za gorivo. Ostalo nemam ni&scaron;ta, mogu živjeti jedino da s neba pada. Do travnja sam ovdje, ukidam farmu skroz, te&scaron;ko mi je ići, ali moram", priča Želimir.</p> <p>&nbsp; </p> <p><strong>Svećenik mu rekao da proda auto i napravi put</strong></p> <p>&nbsp; </p> <p>Put do njegove farme praktički ne postoji.</p> <p>&nbsp; </p> <p>"Vidite kakav je put. Može netko poginuti. A i ljeti je put lo&scaron;. Nedavno je bila policija, ne mogu ući", priča Želimir.</p> <div class="dfp-inarticle">&nbsp;</div> <p>&nbsp;"Dobili smo asfalt, ostatak od crkve i groblja &scaron;to su se radili. Evo neki dan nam je svećenik bio, nas dvojica samo &scaron;to nismo pukli, kaže nam velečasni da prodamo auto da napravimo put. Ko da je to samo na&scaron;e. Kad nam to velečasni može reći, &scaron;to onda očekivati", priča Želimir priču o putu.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Struja i voda kao iz pro&scaron;log stoljeća</strong></p> <p>&nbsp;</p> <p>Struja i voda su jako lo&scaron;i. Da bi se radilo treba jako paziti koji aparati su uključeni jer svi zajedno ne mogu raditi.</p> <p>&nbsp;</p> <p>"Po tri sata pitu pečemo. Struja nam je katastrofa. Nama je monofazna struja, ne znam za&scaron;to. Moramo ponovo priključak platiti. Prije rata nam je bila trofazna, samo nam je skinulo. Puno ma&scaron;ina ima koje ne mogu ni raditi, aparat za varenje sam prodao jer ne može ni&scaron;ta. Kad muzem moram gasit frižider i bojler, ne mogu ni&scaron;ta", priča Želimir.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>I voda je problematična.</strong></p> <p>&nbsp;</p> <p>"Pritisak je bio dobar, a sad jednu kantu točim tri minute. Prije sam za minutu", priča Želimir koji će u travnju otići u Njemačku.</p> <p>&nbsp;</p> <p>"Ne znam ni sam &scaron;to da kažem. Ovi &scaron;to ostaju, želim im sve najbolje. Ali i oni će za mnom doći", zaključuje Želimir na kraju.</p> <p>&nbsp;</p> <p><em><strong>Dolina La&scaron;ve</strong></em></p>//grude.com/Datoteke/Novosti/19-01-11-019-zelimir-travnik.jpgGrude, Široki, Posušje... se opet treslihttp://grude.com/clanak/?i=7826678266Grude.com - klik u svijetThu, 10 Jan 2019 13:10:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=16-02-14-potres_20.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Još uvijek nema službenih podataka o jačini potresa, ali budući da Euro-mediteranski seizmološki centar ne objavljuje podatke o novom potresu na ovom području, može se pretpostaviti da je bio slabije snage, odnosno oko ili ispod 2 stupnja prema Richterovoj ljestvici.<h5>&nbsp;</h5> <p>Ipak, čitatelji portala&nbsp;<strong>Jabuka.tv</strong> javljaju da se osjetio na području &Scaron;irokog Brijega, Gruda, Posu&scaron;ja i drugih mjesta u zapadnoj Hercegovini.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Ovo je drugi potres u Hercegovini u ne&scaron;to vi&scaron;e od 24 sata.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Podsjetimo, Hercegovinu je<strong> u srijedu</strong> oko 12 sati zatresao potres jačine 3,2 stupnja prema Richterovoj ljestvici.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Epicentar potresa bio je&nbsp;<strong>6 kilometara sjeverozapadno od Kočerina</strong>.</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/16-02-14-potres_20.jpgMislili ste da je ovo zadnji snijeg ove zime? Vrhunac se tek očekujehttp://grude.com/clanak/?i=7825578255Grude.com - klik u svijetWed, 09 Jan 2019 21:54:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=19-01-09-019-prognosticka-slika.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Europski centar za srednjoročne prognoze vremena je najavio dolazak hladne fronte i snijega u ovaj dio Europe u prvoj trećini mjeseca, što je na svojim stranicama donio najpoznatiji neovisni meteorolog iz Hercegovine Zoran Zadro.<p>&nbsp;</p> <p>Ali, ako vam se činilo da je to sve za ovu zimu, radije pričekajte sa zaključcima.</p> <p>&nbsp;</p> <p>- E ovo ako se obistini o tome bi se pričalo - poručio je Zadro i objasnio meteorolo&scaron;ku sliku koju je objavio Europski centar za srednjoročne prognoze vremena: Ima mnogo parametara i čimbenika koji se prate i koji idu tim smjerom da nas između 20. siječnja i 18. veljače tek očekuje vrhunac zime - poručio je profesor Zadro.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Također, kazao je i da se radi u prognostičkim okvirima o dalekom razdoblju, ali da sve upućuje da jo&scaron; nismo zavr&scaron;ili sa zimom.</p> <p>&nbsp;</p> <p><em><strong>Grude.com</strong></em></p>//grude.com/Datoteke/Novosti/19-01-09-019-prognosticka-slika.jpgHercegovina: Tegljači bez zimske opreme zaustavljali i ugrožavali promethttp://grude.com/clanak/?i=7824878248Grude.com - klik u svijetWed, 09 Jan 2019 13:58:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=19-01-09-snijeg.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Promet na cesti koja iz Mostara vodi prema Širokom Brijegu iznimno je otežan zbog neočišćenog snijega i tegljača koji su zapriječili promet, dok je na više prometnica u Hercegovini uvedena zabrana nakon obilnijih padalina u ovom dijelu BiH, koji je tradicionalno nespreman za bijeli pokrivač.<p>&nbsp;</p> <p>Na dionici prometnice Žovnice iznad Mostara od sinoć, kada je počeo padati snijeg, do&scaron;lo je do prometnog kolapsa te je promet veći dio noći i jutra bio onemogućen.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Od ranih prijepodnevnih sati na zapadnom izlazu iz Mostara ipak je uspostavljen promet, no po podacima iz Javnog poduzeća Cesta Mostar, koje je zaduženo za održavanje prometnica, najveći problem stvorili su tegljači bez zimske opreme.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Snijeg bi u nizinama mogao doseći i do pola metra</strong></p> <p>&nbsp;</p> <p>Dionica Žovnice od jutra je oči&scaron;ćena, no tegljači su i nakon toga ponovno stvorili zastoje. Iz Auto moto saveza Bosne i Hercegovine (AMS BiH) sa sjedi&scaron;tem u Mostaru naveli su kako je zbog lo&scaron;ih vremenskih uvjeta obustavljen promet za teretna vozila na magistralnoj prometnici između Livna i &Scaron;ujice, koja dalje vodi prema Kupresu na prijevoju Borova Glava. Također je zabranjen promet na dionici regionalne ceste koja vodi prema Parku prirode Blidinje.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Iz Civilne za&scaron;tite Hercegovačko-neretvanske županije jučer su upozorili na snježne padaline tijekom noći na srijedu dodav&scaron;i kako su, unatoč tome, brojni vozači krenuli na put nepripremljeni, bez zimske opreme. Najavljeno je kako bi na području ovoga dijela Hercegovine između 9. i 12. siječnja moglo doći do obilnijih snježnih padalina, koje bi u nizinama mogle iznositi do pola metra, a na planinama i do metra. Nakon toga očekuje se da će doći do snižavanja temperatura i mogućih poledica.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Tijekom protekle večeri u Hercegovačko-neretvanskoj&nbsp;županiji u prosjeku je palo oko 10 centimetara snijega.</p> <p>&nbsp;</p> <p><em><strong>HINA</strong></em></p>//grude.com/Datoteke/Novosti/19-01-09-snijeg.jpgFOTO: Zimski ugođaj u Mostaru: Park Zrinjevac privukao posjetiteljehttp://grude.com/clanak/?i=7823678236Grude.com - klik u svijetTue, 08 Jan 2019 23:04:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=19-01-08-019-idila-mostar1.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Snijeg koji je zabijelio grad na Neretvi stvorio je pravi zimski ugođaj, posebice u parku Zrinjevac, javlja Bljesak.info, a na snijeg su izišli prošetati mnogi.<p>&nbsp;</p> <p>Zimskoj idili se ponajvi&scaron;e raduju djeca, dok odrasli najvi&scaron;e misle na tegobno či&scaron;ćenje snijega. Očigledno je da je pred Mostarcima hladna noć, ali snijeg stvara idilu, stoga neka užitak traje</p> <p>&nbsp;</p> <p><img src="https://www.grude.com/Datoteke/novosti/19-01-08-19-01-08-019-idila-mostar2.jpg" alt="" width="640px" /></p> <p><img src="https://www.grude.com/Datoteke/novosti/19-01-08-19-01-08-019-idila-mostar3.jpg" alt="" width="640px" /></p> <p><img src="https://www.grude.com/Datoteke/novosti/19-01-08-19-01-08-019-idila-mostar4.jpg" alt="" width="640px" /></p> <p><img src="https://www.grude.com/Datoteke/novosti/19-01-08-19-01-08-019-idila-mostar5.jpg" alt="" width="640px" /></p> <p><img src="https://www.grude.com/Datoteke/novosti/19-01-08-19-01-08-019-idila-mostar6.jpg" alt="" width="640px" /></p> <p><img src="https://www.grude.com/Datoteke/novosti/19-01-08-19-01-08-019-idila-mostar7.jpg" alt="" width="640px" /></p> <p>&nbsp;</p> <p><em><strong>Grude.com/Bljesak.info<br />Foto:Bljesak</strong></em></p>//grude.com/Datoteke/Novosti/19-01-08-019-idila-mostar1.jpgVIDEO iz Sarajeva: Tramvaj se zapalio u snijeguhttp://grude.com/clanak/?i=7823578235Grude.com - klik u svijetTue, 08 Jan 2019 22:53:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=19-01-08-019-gasenje-sarajevo.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>U sarajevskom naselju Otoka u utorak oko 20:30 sati zapalio se tramvaj, a požar je na sreću brzo ugašen. <p>&nbsp;</p> <p>Putnici su snimili presudni trenutak ga&scaron;enja vatre. Vozač i građani poku&scaron;avali su ugasiti vatru aparatom za ga&scaron;enje, ali i snijegom kojeg ovih dana u Sarajevu ima u izobilju.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Za Klix je rečeno da je uzrok požara spoj na električnim instalacijama.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Tramvajski promet u tom dijelu glavnog grada BiH je bio privremeno obustavljen.</p> <p>&nbsp;</p> <p><iframe src="https://www.youtube.com/embed/0rxpKcw72a4" frameborder="0" width="660" height="350"></iframe></p> <p>&nbsp;</p> <p><em><strong>Grude.com/Klix</strong></em></p>//grude.com/Datoteke/Novosti/19-01-08-019-gasenje-sarajevo.jpgLjudi u srebreničkim selima bez lijekova: Razmatra se mogućnost helikopterahttp://grude.com/clanak/?i=7823378233Grude.com - klik u svijetTue, 08 Jan 2019 21:22:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=19-01-08-019-srebrenicka-sela.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>U srebreničkim selima Luke i Kruševom situacija je sve teže zbog snijega koji danima pada.<p>&nbsp;</p> <p>Oba sela su odsječena, a problem je &scaron;to je lijekova sve manje, a tu živi dosta staraca i kroničnih bolesnika, ali i djece.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Nema lijekova za visokotlaka&scaron;e pa ljudi piju po pola tablete s obzirom da ih je strah da će ih skroz nestati.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Nije isključeno da će se pomoć ljudima morati dostaviti putem helikoptera, &scaron;to je najavio i predsjednik mjesne zajednice Hamo Zulanović koji mjeri tlak svojim suseljanima ovih dana i poku&scaron;ava s nekolicinom mlađih ljudi pomoći.</p> <p>&nbsp;</p> <p><em><strong>Grude.com/Faktor.ba</strong></em></p>//grude.com/Datoteke/Novosti/19-01-08-019-srebrenicka-sela.jpgApel za pomoć u hrani divljim konjimahttp://grude.com/clanak/?i=7822378223Grude.com - klik u svijetTue, 08 Jan 2019 10:53:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=18-02-17-konji-borova-glava-103015.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Livanjski divlji konji, koji inače žive podno planine Cincar, ovih dana su se tražeći hranu spustili do naselja oko Tomislavgrada.<p>&nbsp;</p> <p>Mje&scaron;tani naselja Borčani, Kongore, Lipe te nekih podljubu&scaron;kih sela intenzivno javljaju o njihovom kretanju.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Po kazivanju očevidaca, nekoliko viđenih konja je izgladnjelo jer ispod snijega ne mogu naći travu. Kako pretpostavljaju, jedini razlog njihovog spu&scaron;tanja iz Livna prema južnim dijelovima općine Tomislavgrad je upravo potražnja za hranom ili bijeg od zvijeri.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Preko dru&scaron;tvenih mreža i portala mogu se pročitati apeli građana i mje&scaron;tana tih naselja na udruge ili službe koje se brinu o napu&scaron;tenim životinjama da se pobrinu i za ove konje te da im se dostavi hrana.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Osim toga, kako navode, njihova nesvakida&scaron;nja pojava predstavlja veliku opasnost na prometnicama jer se na njima najvi&scaron;e zadržavaju u potrazi za solju koju strojevi za održavanje cesta posipaju.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Trenutno se spomenuti konji nalaze na dijelu zvanom Grla, na samom ulazu u &scaron;umovito područje Vran planine.</p> <p>&nbsp;</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/18-02-17-konji-borova-glava-103015.jpgIzrael priznao: Amerika je podržala samo Hrvate!http://grude.com/clanak/?i=7821578215Grude.com - klik u svijetMon, 07 Jan 2019 22:28:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=19-01-07-amerika-hrvatska.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Dogovor o kupnji višenamjenskog zrakoplova F-16 Barak propao je zbog velikog interesa još nekoliko država, a sigurno Rumunjske i Bugarske da i one povoljno nabave moćne izraelske F-16 Barake, odnosno zbog mogućnosti da Izrael i tim državama proda zrakoplove po “hrvatskom modelu”, što je Sjedinjenim Državama neprihvatljivo, doznaje Večernji list iz dobro obaviještenih izraelskih izvora.<p>&nbsp;</p> <p>Time se otkriva pozadina spora između Sjedinjenih Američkih Država i Izraela koji je rezultirao američkim crvenim svjetlom za prodaju originalno američkih, ali nakon toga u Izraelu bitno moderniziranih borbenih zrakoplov</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>SAD &ldquo;povlači ručnu&rdquo;</strong></p> <p>&nbsp;</p> <p>Potvrđuje se isto tako da <strong>SAD jest inicijalno odobrio prodaju</strong> nadograđenih zrakoplova F-16 Barak Hrvatskoj, s jasnim uvjetom da se dogovor odnosi samo na Hrvatsku, no situacija se promijenila kad su krajem ljeta Rumunjka i Bugarska &ndash; koje su također u procesu kupnje aviona &ndash; bacile oko na izraelsko-hrvatski dogovor te pokazale zanimanje da od Izraela nabave zrakoplove F-16 Barak po istom modelu. Sjedinjene Države tu povlače ručnu kočnicu i jo&scaron; jednom upozoravaju Izraelce da je takvo &scaron;to Amerikancima neprihvatljivo i protivno prethodnom dogovoru. </p> <p>&nbsp;</p> <p>Kako doznajemo iz izraelskih vrlo upućenih izvora, čak je jedan vrlo visoko rangirani izraelski dužnosnik, a vjerojatno je riječ o samom premijeru <strong>Benjaminu Netanyahuu</strong>, nakon svega obećao Amerikancima da se Izrael neće javljati i nuditi sličnu ponudu na natječajima u Bugarskoj i Rumunjskoj i da će Hrvatska ostati jedina država kojoj će prodati zrakoplove po tom modelu, no ni&scaron;ta od toga vi&scaron;e nije bilo dovoljno da uvjeri SAD. I tako nije moglo biti iznimke ni za Hrvatsku, koja je, ni kriva ni dužna, postala kolateralna žrtva ovog poslovno-vojnog &ldquo;nesporazuma&rdquo; između SAD-a i Izraela.</p> <p>&nbsp; </p> <p>Neki izvori kao interesenta za Barake spominju i <strong>Kolumbiju</strong>, kojoj je Izrael svojedobno prodao vi&scaron;e od 20 Kfirova, borbenih zrakoplova koje je Izrael bio proizveo na temelju francuskog Miragea. Spominjao se i inicijalni interes <strong>Poljske</strong> za kupnju pokojeg Baraka.</p> <p>&nbsp;</p> <p><span class="widgetWrap"> <span class="related_article"> <a class="related_article__link" href="https://www.vecernji.hr/vijesti/sad-za-f-16-kani-ponuditi-alternativno-rjesenje-1292978"> <span class="related_article__photo_wrap"> <source data-size="108x108" /> </span> </a> </span> </span></p> <p>Kako je Hrvatska dogovorila kupnju jedne eskadrile, Bugarska pokazala interes za jednu, Rumunjska za dvije, Kolumbija vjerojatno za dvije, dolazimo već do brojke od minimalno 72 Baraka. Naravno da je takav potencijalni posao trenutačno uzdrmao velikog proizvođača vojnih zrakoplova <strong>Lockheed Martina </strong>jer Baraci se prodaju po bitno povoljnijim uvjetima od novih F-16 Vipera (block 70/72).</p> <p>&nbsp; </p> <p>Nedavno je Slovačka izabrala novi američki F-16, 14 aviona stoji oko 1,5 milijardi dolara, no to je cijena samo za &ldquo;goli&rdquo; zrakoplov. Zajedno s tro&scaron;kovima obuke, naoružanjem i izgradnjom potrebne infrastrukture, slovački natječaj stoji 2,9 milijardi dolara. Kako je bilo dogovoreno da će Hrvatska 12 naoružanih i moderniziranih Baraka, s tro&scaron;kovima obuke, infrastrukture, oružjem i produživanjem životnog vijeka dobiti za <strong>500 milijuna dolara</strong>, lako je izračunati da se Lockheed Martin na&scaron;ao suočen s mogućim poslovnim gubitkom od barem 15-ak milijardi dolara ako Izrael &ldquo;preplavi&rdquo; trži&scaron;te eskadrilama jeftinih, a odlično opremljenih Baraka kojih Izrael posjeduje oko 120. I premda SAD i Izrael održavaju najtje&scaron;nje moguće odnose, biznis je biznis i Amerikanci su krenuli blokirati posao za RH.</p> <p>&nbsp;</p> <p><span class="widgetWrap"> <span class="related_article"> <a class="related_article__link" href="https://www.vecernji.hr/vijesti/plenkovic-izraelci-dolaze-iduci-tjedan-objasniti-probleme-oko-kupovine-f-16-1292937"> <span class="related_article__photo_wrap"> <source data-size="108x108" /> </span> </a> </span> </span></p> <p><strong>Dakle, MORH nije kriv</strong></p> <p>&nbsp; </p> <p>Ovo &ldquo;priznanje&rdquo; iz Izraela da je de facto poslovna pohlepa krivac za propali posao s Hrvatskom potvrđuje navode iz Vlade RH i MORH-a, kao i riječi ministra obrane <strong>Damira Krstičevića</strong>, da Hrvati u ovaj posao s Izraelom nisu u&scaron;li ni neinformirani, ni naivni, ni nestručno te da smo imali od početka odobrenje SAD-a za transfer izraelskih F-16.</p> <div id="inline_preroll_player_container" style="position: relative; width: 100%; height: 0px; visibility: hidden; transition: all 0.5s; overflow: hidden;">&nbsp;</div> <p>U MORH-u kažu da je do srpnja 2018. &ldquo;sve bilo normalno i uobičajeno&rdquo;, kada je u SAD-u održan sastanak Amerikanaca, Izraelaca i Hrvata, na kojemu su jo&scaron; samo dogovarani neki tehnički detalji ugovora. Do tada su Izrael i Hrvatska na 11 međusobnih sastanaka stručnjaka već &ldquo;izbrusili&rdquo; 400 stranica i 22 članka međudržavnog ugovora. Bilo je dogovoreno da bi ugovor stupio na snagu uplatom prve rate i ishođenjem TPT-a (dozvole Kongresa), a definirano je, ne ispune li se svi članci ugovora, on se raskida i Hrvatskoj će biti vraćen <strong>sav uplaćeni novac</strong> u roku od &scaron;est mjeseci. </p> <p>&nbsp;</p> <p>Inače, prvo od odobrenja State Departmenta za dostavljanje svih tehničkih podataka Hrvatskoj o F-16 Barak radi moguće prodaje datira jo&scaron; iz rujna 2017., &scaron;to potvrđuje da u startu prodaja Baraka Republici Hrvatskoj uopće nije bila problematična.</p> <p>&nbsp; </p> <p><strong>LNG, Kinezi, Rusi, f-35 i naivni MORH</strong></p> <p>&nbsp; </p> <p>Tjednima su razni analitičari poku&scaron;avali pronaći obja&scaron;njenje o tome za&scaron;to je nakon ljeta 2018., kada se jo&scaron; samo čekao potpis ugovora između Hrvatske i Izraela, propao cijeli posao? Prema jednoj teoriji, problem je bio političke prirode jer je SAD navodno bio ljutit na Hrvatsku &scaron;to jo&scaron; <strong>nije izgradila LNG terminal </strong>na Krku za prodaju američkog plina, ali i zato &scaron;to je pozvala Kineze da grade Pelje&scaron;ki most, a i Rusi su u&scaron;li u Agrokor.</p> <p>&nbsp;</p> <p><span class="widgetWrap"> <span class="related_article"> <a class="related_article__link" href="https://www.vecernji.hr/vijesti/ako-ovako-ostane-visoki-je-stupanj-vjerojatnosti-da-cemo-ponistiti-odluku-o-odabiru-f-16-1292471"> <span class="related_article__photo_wrap"> <source data-size="108x108" /> </span> </a> </span> </span></p> <p>Sljedeća je bila teorija da je do blokade do&scaron;lo jer su Izraelci odustali od kupnje <strong>50 aviona F-35</strong>, smanjili su narudžbu na 33 primjerka pa se ljutio Lockheed Martin. Iduća je geopolitička teorija koja tvrdi da je SAD oduvijek bio protiv toga da RH ima borbene zrakoplove, ili je jednostavno zaključio da bi s Baracima Hrvatska naru&scaron;ila ravnotežu u regiji, dakle da su Baraci prejako oružje za Hrvate.</p> <p>&nbsp; </p> <p>Mnogi su kritičari pak krivca vidjeli isključivo u ministru Damiru Krstičeviću i MORH-u jer su navodno naivno i nestručno vodili cijeli proces, bili su osobno zainteresirani za lukrativni biznis s Izraelcima te da ovdje nije riječ samo o amaterizmu. Na kraju &ldquo;pobijedila&rdquo; je teorija da je do blokade SAD-a do&scaron;lo jednostavno jer se Izrael polakomio i počeo nuditi Barake za jo&scaron; nekoliko država pa je sve puklo.</p> <p>&nbsp;</p> <p><em><strong>Vecernji.hr</strong></em></p>//grude.com/Datoteke/Novosti/19-01-07-amerika-hrvatska.jpgALPE: Tri skijaša poginula, tisuće turista zaglavljenohttp://grude.com/clanak/?i=7820578205Grude.com - klik u svijetMon, 07 Jan 2019 10:13:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=19-01-07-019-lavina.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Dva skijaša smrtno su stradala u lavinama, a tisuće turista ostalo je zameteno snijegom u velikim skijaškim centrima u austrijskim Alpama tijekom vikenda zbog gustog snijega koji je stvorio opasne uvjete.<p data-bind="html:Lead"><strong>&nbsp;</strong></p> <p data-bind="html:Details.Body">Vi&scaron;e od pola metra snijega napadalo je od subote ujutro na sjevernim obroncima Alpa.</p> <p data-bind="html:Details.Body">&nbsp;</p> <p>Opasnost od lavina na većini planinskih područja u Austriji označena je kao "visoka" &scaron;to je <strong>druga najvi&scaron;a razina na ljestvici od pet stupnjeva.</strong></p> <p>&nbsp;</p> <p>Unatoč rizicima i upozorenjima neki su se skija&scaron;i svejedno otputili van skija&scaron;kih staza, pa su dvojica njemačkih skija&scaron;a izgubila život u planinama pokrajine Vorarlberg na zapadu zemlje.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Skija&scaron;i su poginuli iako su&nbsp;imali i prsluke koji se napu&scaron;u u slučaju lavine kako bi se održali na povr&scaron;ini snijega. Stradali su odvojeno.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Spasioci su ih uspjeli iskopati iz snijega, no nisu ih uspjeli oživjeti.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Treći smrtni slučaj zabilježen je u nedjelju u Vorarlbergu kada je <strong>&scaron;vicarski daska&scaron; u krivini izletio sa staze i sletio niz o&scaron;tru padinu te poginuo nakon &scaron;to se glavom zabio u duboki snijeg.</strong></p> <p>&nbsp;</p> <p>Oko <strong>12.000 turista ostalo je zameteno u skijali&scaron;tu Saalbach-Hinterglemm</strong> do nedjelje poslijepodne kada su stručnjaci kontroliranom eksplozijom pokrenuli lavinu i oslobodili mjesto, kazao je za dpa gradonačelnik Alois Hasenauer.</p> <p>&nbsp;</p> <p>U Obertauernu ceste su i dalje zatvorene no konvoji stotina skija&scaron;a koji su željeli napustiti to područje <strong>organizirani su uz pomoć hitnih službi u nedjelju poslijepodne.</strong></p> <p>&nbsp;</p> <p>Zimsko vrijeme uzrokovalo je probleme i u drugim dijelovima zemlje gdje se drveće ru&scaron;ilo pod teretom snježnog pokrivača na ceste i željezničke pruge, a palo je i nekoliko dalekovoda.</p> <p>&nbsp;</p> <p><em><strong>24sata</strong></em></p>//grude.com/Datoteke/Novosti/19-01-07-019-lavina.jpgOni koji su ga protjerali iz crkve i Hercegovine napravili Dadi Milasu usluguhttp://grude.com/clanak/?i=7820278202Grude.com - klik u svijetMon, 07 Jan 2019 00:16:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=17-03-30-dalibor_milas.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Za blagdane dijaspora dođe kući na odmor, ali on je došao poslom. Dalibor Dado Milas, bivši franjevac, aktivist i društveni analitičar, u blagdansko vrijeme u svom stilu je govorio o pogledima iz dijaspore na stanje u domovini, narodu i njegovim političarima te o vremenu koje je ispred nas.<p><br />Ovi koji su ga protjerali iz Hercegovine i crkvenih krugova, kao da su mu učinili uslugu. Radi tri posla, a posebno ističe privođenje kraju doktorske teze "Uloga religije između kapitalizma i socijalizma", konkretno o Katoličkoj crkvi u postratnoj Bosni i Hercegovini.</p> <p>&nbsp;</p> <p>"Godina na izmaku je u Austriji bila borba s političkim radikalima. Kurz je uspio napraviti pakt sa Slobodarskom partijom, mnogi mu to zamjeraju, ali ja mislim da je to dobro. Ograničio ih je, ni&scaron;ta ne mogu bez njega, gurne ih u prvi plan kod svakog skandala. Mislim da je najbolja borba s nacionalistima i političkim radikalima ona u kojim im da&scaron; vlast, jer oni sve upropaste. Nisu konstruktivni, samo prave probleme i narod će to prepoznati te im naredni put neće dati priliku", govori Milas.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Tužno konstatira da se to kod nas neće nikad desiti, jer nema osnova za takvu nadu. Kaže i kako nema potrebe kod nas slaviti Novu godinu, ako će nova biti kao i stara.<br />"U Bosni i Hercegovini se ni&scaron;ta neće promijeniti, jer da bi se rodilo ne&scaron;to novo, ono staro mora umrijeti. Kod nas je to staro vrlo vitalno, veoma moćno i neće tako lako umrijeti. Oni koji žele dobro ovoj državi su nažalost u manjini, njih je desetak posto. Pogledajte ovu frku u vezi s "Pravdom za Davida", imali smo mi i prije takvih stvari, ali se ni&scaron;ta nije desilo. Pojeo vuk kenjca. Dođe Dodik i kaže treba ići u prosvjede, znači ruga se", konstatira Milas.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Kaže kako smo svi krivci, jer je politka plod svačijeg razmi&scaron;ljanja i nema dobrih političara ako je lo&scaron; narod.<br />"Imamo politički nepismen narod i ne može&scaron; očekivati od dru&scaron;tva kojem je ideal zarađivati kao uhljeb, ni&scaron;ta ne radeći, da će izroditi dobre političare, to je iluzija. To je začarani krug, jer oni koji trebaju mijenjati narod su gori od naroda i ne žele da se i&scaron;ta promijeni, jer je njima danas fantastično. Ovo je mala zemlja s puno problema za koju smo svi mi kolektivno krivi, jer onaj ko ne reagira je odgovoran", kaže.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Preokret može donijeti kvalitetan pojedinac, nastavlja Milas, pojedinac koji iskoči i kojem treba dati priliku.<br />"Takve ne treba ubacivati u sustav, jer on njih proždire. Kolektiv je uvijek negativna pojava, kao &scaron;to je neko rekao da u toru smrdi, ali je toplo. Iz kolektiva nikad nije ni&scaron;ta dobro iza&scaron;lo. Važno se baviti pojedincima, jer oni mogu ne&scaron;to promijeniti. Svaki pojedinac može pomoći na jednostavan način, stani na crvenom, nemoj poku&scaron;ati prevariti nekog za pet maraka", kaže.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Milas onda dolazi do obrazovanja i kaže kako je ključ u tome kako njega osloboditi od politike i pojedinačnih interesa.<br />"Zanimljiva je tema sekularizacije, jer ja mislim kako čovjek sam sebe treba prvo sekularizirati. Tek onda ide kolektiv pa onda dru&scaron;tvo i nekad ćemo doći u situaciju ne birati od dva zla manje", kaže Dado Milas.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Kaže kako ne shvata Bo&scaron;njake, da ne misli o Čoviću ni&scaron;ta dobro, ali da je izbor Kom&scaron;ića dodatni problem.<br />"Nikad neću biti za Čovića, ali ovo &scaron;to su napravili s Kom&scaron;ićem je smrt Bosni i Hercegovini. Čak i oni Hrvati koji su protiv Čovića, to nisu doživjeli dobro. Tako se i Jugoslavija raspala, jer Srbi nisu shvatili da oni nisu centralni narod, a ostali manjina. Kom&scaron;ić nije ni do&scaron;ao na vlast, a zaratio je i s Hrvatskom i sa Srbijom, tako se to ne radi", rezimira Milas.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Ni Europska unija nije lijek za BiH, nastavlja dalje, jer egzistira na pravu, a mi smo antipravna država.<br />"Nismo mi dio tog dru&scaron;tva, ni kulturno, ni mentalno. HDZ-ovci se prse pa kažu da su nositelji europskih vrijednosti. Kojih? Korupcije i kriminala", zapitao se Dalibor Dado Milas.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Na kraju nam je kazao da nam svima treba mira, iako to ljudi banaliziraju. Kaže da nam treba pameti i samopo&scaron;tovanja, onda bi moglo biti bolje.</p> <p>&nbsp;</p> <p><em><strong>klix.ba</strong></em></p>//grude.com/Datoteke/Novosti/17-03-30-dalibor_milas.jpgStiže nam polarna hladnoća: Padaju temperature, snijeg...¸http://grude.com/clanak/?i=7819478194Grude.com - klik u svijetSun, 06 Jan 2019 16:38:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=17-06-14-oblacno_vrijeme_1.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Početak tjedna pred nama donijet će pad temperatura i snijeg, javlja međunarodni meteorološki servis Severe Weather. <p><br />Do sredine siječnja prognoziraju veliko zahladnjenje, čak i polarnu hladnoću s temperaturama nižim od prosjeka u većem dijelu Europe.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Danas će u Bosni prevladavati pretežito oblačno vrijeme. U Hercegovini poslije podne pretežito sunčano vrijeme. U većem dijelu Bosne se očekuje slab snijeg. U večernjim satima u Posavini je moguća slaba ki&scaron;a. Vjetar u Bosni slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni, a u Hercegovini umjerena bura, prenosi <strong>Večernji list BiH</strong>.</p> <p>&nbsp;</p> <p>U ponedjeljak u Hercegovini i na jugozapadu Bosne će prevladavati pretežito vedro, a u ostatku na&scaron;e zemlje pretežito oblačno vrijeme. Povremeno i ponegdje u Bosni je moguć slab snijeg. Jutarnje temperature od -10 do -4, na planinama do -15, na jugu od -3 do 2, a dnevne od -5 do 0, na jugu od 0 do 4 &deg;C.</p> <p>&nbsp;</p> <p>U utorak jutro u većem dijelu zemlje preovladavat će pretežito sunčano s maglom po kotlinama i uz riječne tokove. Tijekom dana porast naoblake sa sjeverozapada. U večernjim satima snijeg se očekuje u većini područja.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Jutarnje temperature od -12 do -5, na planinama do -16, na jugu od -3 do 1, a dnevne od -3 do 3, na jugu od 2 do 7 &deg;C. U srijedu oblačno vrijeme. U većem dijelu Bosne sa snijegom ili susnježicom, a u Hercegovni sa susnježicom i ki&scaron;om. U većem dijelu Posavine i Krajine uglavnom bez padavina. Jutarnje temperature od -5 do 1, na jugu od 0 do 4, a dnevne od -1 do 5, na jugu od 3 do 8 &deg;C.</p> <p>&nbsp;</p> <p>I Zoran Vakula je za Hrvatsku objavio prije par dana dugoročnu prognozu za prvu polovicu 2019.</p> <p>&nbsp;</p> <p>- U prvom desetodnevlju nove godine bit će jo&scaron; hladnije, vjerojatno ponajvi&scaron;e od 4. do 9. siječnja, kada ponegdje čak najvi&scaron;a dnevna temperatura zraka može biti niža od prosječne najniže, prognozirao je Vakula za <strong>HRT</strong>.</p> <p>&nbsp;</p> <p>- Trenutačne prognoze za prvu polovinu 2019. godine ne upućuju na neka velika odstupanja od prosječne temperature, posebice ne u sjevernim krajevima unutra&scaron;njosti, ali ne smije se zaboraviti kako su dugoročne prognoze jo&scaron; uvijek daleko od savr&scaron;enstva. Promjene su moguće, a i iznenađenja, za mnoge i neugodna, navodi Vakula. Dobro je, poručio je Vakula, pripremiti se, ne samo u prvom dijelu 2019. godine, nego i kasnije - na nove raznolike rekorde i ekstreme.</p> <p>&nbsp;</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/17-06-14-oblacno_vrijeme_1.jpgMentalni komunisti i dalje vladaju: Srp i čekić na spomeniku prvom predsjednikuhttp://grude.com/clanak/?i=7819378193Grude.com - klik u svijetSun, 06 Jan 2019 11:54:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=19-01-06-019-franjo-srp-i-cekic.jpeg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Vandali su 'napali' spomenik koji je nedavno postavljen na livadi preko puta Općinskog građanskog suda u Zagrebu.<p><strong>&nbsp;</strong></p> <div class="fb-video fb_iframe_widget fb_iframe_widget_fluid_desktop" data-href="https://www.facebook.com/24sata/videos/744549675931069/?notif_id=1546770907821297&amp;notif_t=live_video_explicit" data-show-text="false" data-width="700">&nbsp;</div> <p>U noći sa subote na nedjelju osvanuo je grafit&nbsp;na spomeniku prvom hrvatskom predsjedniku Franji Tuđmanu.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Netko je crnim sprejem nacrtao srp i čekić</strong>, nekada&scaron;nji simbol komunizma, točno preko natpisa na spomeniku na kojem pi&scaron;e 'Franjo Tuđman prvi hrvatski predsjednik 1922. - 1999.'.</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/19-01-06-019-franjo-srp-i-cekic.jpegU promet puštena dionica Rakitno-Blidinjehttp://grude.com/clanak/?i=7818178181Grude.com - klik u svijetFri, 04 Jan 2019 18:54:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=16-02-11-blidinje_kamera_11022016.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Obaviještavaju se svi sudionici u prometu da je navedena dionica puštena u promet..<p>&nbsp;</p> <p>Zbog izuzetno izraženih vremenskih nepogoda praćenih intezivnim snježnim padalinama i vjetrom, Javna ustanova Ceste ŽZH izdala je Rje&scaron;enje o zabrani prometa za sva vozila na regionalnoj cesti R-419, , pi&scaron;e Blidinje.net.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Obavije&scaron;tavaju se svi sudionici u prometu da je navedena dionica pu&scaron;tena u promet uz obvezno kori&scaron;tenje zimske opreme. Mole se svi vozači da na dionici Mučinovac-Barzonja obavezno upale svijetla i žmigavce zbog smanjene vidljivosti.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Snijeg na području Parka prirode Blidinje jo&scaron; uvijek pada, trenutna temperatura je -9,4 &deg;C, tlak zraka 1008.1 hPa.</p> <p>&nbsp;</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/16-02-11-blidinje_kamera_11022016.jpgDodik unio badnjak u Predsjedništvohttp://grude.com/clanak/?i=7818078180Grude.com - klik u svijetFri, 04 Jan 2019 17:32:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=19-01-04-badnjak.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>U ured srpskog člana Predsjedništva BiH Milorada Dodika u zgradi Predsjedništva u Sarajevu danas je tradicionalno unesen badnjak.<p>&nbsp;</p> <p>Badnjak predstavlja simbol drveta koje su, kako kaže predanje, pastiri donijeli Josipu i Mariji da nalože vatru i zagriju &scaron;talicu u kojoj je rođen Isus.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Srpska pravoslavna crkva proslavit će 7. siječnja Božić.</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/19-01-04-badnjak.jpgRoditelji dječaka iz Metkovića: Kakvi to ljudi rade na Hitnoj pomoći...http://grude.com/clanak/?i=7817478174Grude.com - klik u svijetFri, 04 Jan 2019 11:52:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=19-01-04-019-gabrijel-metkovic.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>"Mama, hoće li sveti Nikola nama dogodine vratiti našeg anđela Gabrijela? On je naš najveći anđeo", upitao me je moj sin Mihael kad smo nekoliko dana nakon pogreba otišli na groblje kako bismo s Gabrijelova groba uklonili vijence i cvijeće koje je uvenulo...<p>&nbsp;</p> <p>Rekla je to za <a href="https://slobodnadalmacija.hr/dalmacija/dubrovnik/clanak/id/582787/roditelji-preminulog-djecaka-o-najtezim-trenucima-u-zivotu-pedijatrica-koja-je-gabrijela-poslala-u-split-stalno-je-ponavljala-39grmi-mi-u-plucima-kako-ovo-nisu-culi39-lijecnici-iz-metkovica-nakon-svega-ni-sucut-nam-nisu-izrazili" target="_blank">Slobodnu Dalmaciju</a> <strong>Ivana Bebić </strong>iz Metkovića, majka nedavno preminulog <strong>Gabrijela Bebića</strong> (9).</p> <p>&nbsp;</p> <p>Dječak je, kako smo već pisali, preminuo 11. prosinca 2018. zbog vi&scaron;eorganskog zatajenja uvjetovanog virusom H1N1 (gripa) i bakterijom streptokok koja je napala dječaka, a čije te&scaron;ko zdravstveno stanje nisu prepoznali liječnici u Domu zdravlja u Metkoviću, odnosno na Hitnoj pomoći.</p> <p>&nbsp;</p> <div id="inArticleBanner">&nbsp;</div> <p>Razgovor s Ivanom i<strong> Mi&scaron;om Bebićem</strong>, roditeljima malog Gabrijela, obavili smo u četvrtak u jednom od splitskih kafića. Razgovor nabijen emocijama i suzama, zasigurno jedan od najtežih u svojoj novinarskoj karijeri, obavio sam s knedlom u grlu, jednostavno ne znajući &scaron;to upitati ljude koji su prije 20-ak dana na pravdi Boga izgubili dijete, pi&scaron;e novinar <a href="https://slobodnadalmacija.hr/dalmacija/dubrovnik/clanak/id/582787/roditelji-preminulog-djecaka-o-najtezim-trenucima-u-zivotu-pedijatrica-koja-je-gabrijela-poslala-u-split-stalno-je-ponavljala-39grmi-mi-u-plucima-kako-ovo-nisu-culi39-lijecnici-iz-metkovica-nakon-svega-ni-sucut-nam-nisu-izrazili" target="_blank">Slobodne Dalmacije</a>.</p> <p>&nbsp;</p> <p>&ndash; Ja djeci, kćerkici <strong>Gabrijeli</strong> (ime joj je dao sam Gabrijel), koja ima &scaron;est godina i koja od svoje druge godine boluje od juvinalnog reumatoidnog artritisa, i sinu Mihaelu, koji ima četiri godine, poku&scaron;avam sve ovo vrijeme od njegove smrti objasniti kako vi&scaron;e nikada nećemo vidjeti na&scaron;eg Gabrijela i kako je on sada među anđelima. Koliko u tome uspijevam, ni sama ne znam. Samo znam da je, kad smo do&scaron;li na Gabrijelov grob, Mihael udarao nogicom po grobu kako bi ga brat čuo. Morala sam mu objasniti kako će ga Gabrijel čuti, ali mu neće moći odgovoriti &ndash; rekla nam je Ivana Bebić.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Drama obitelji Bebić koja je na noge digla cijelu Hrvatsku i koja je jo&scaron; jednom, po tko zna koji put, pokazala da u hrvatskom zdravstvenom sustavu hitno treba ne&scaron;to mijenjati, počela je 7. prosinca 2018. godine.</p> <p>&nbsp;</p> <p>&ndash; Tada sam prvi put odvela Gabrijela i drugo dvoje djece k njihovoj pedijatrici jer su malo ka&scaron;ljali. Bio je petak i liječnica nas je primila, pogledala svima ždrijelo i poslu&scaron;ala pluća. Rekla je da je sve u redu i preventivno nam je dala Sumamed, ako nekome od djece skoči temperatura preko vikenda. Oti&scaron;li smo kući &ndash; govori majka Ivana Bebić.</p> <p>&nbsp;</p> <p>U subotu poslijepodne Gabrijelu je temperatura skočila na vi&scaron;e od 39 stupnjeva.</p> <p>&nbsp;</p> <p>&ndash; Počeo je povraćati pa sam mu dala sredstvo protiv dehidracije i Sumamed. Čim sam mu dala antibiotik, povratio ga je. Dobio je proljev i zbog toga sam mu davala malo juhice, odnosno dijetalnu hranu. Međutim, nastavio je povraćati, a uz to je i dalje imao proljev. Cijelu noć je bilo tako. I ostalo dvoje djece imalo je proljev i povraćalo je, ali u puno manjoj mjeri &ndash; kazuje Ivana.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Situacija s Gabrijelom pogor&scaron;ala se u nedjelju.</p> <p>&nbsp;</p> <p>&ndash; Gabrijelu je jezik skroz pobijelio, &scaron;to je znak dehidracije, dok je kod druge dvoje djece bio normalne boje. To nam je bio znak da ponovno moramo hitno otići k liječniku. Uputila sam Gabrijela s tatom na Hitnu pomoć i tamo su do&scaron;li oko 11 sati prijepodne. Imali su taman dovoljno vremena da u ljekarni, koja je radila do 12 sati, uzmu neki novi lijek ako im ga liječnica s Hitne pomoći prepi&scaron;e &ndash; govori Ivana.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Otac je na Hitnoj pomoći rekao liječnici da je Gabrijelu lo&scaron;e i zamolio je da ga pregleda i da mu pomogne.</p> <p>&nbsp;</p> <p>&ndash; Liječnica mu je pogledala ždrijelo i poslu&scaron;ala pluća, a ja sam joj rekao koje mu sve lijekove dajemo. Rekla je da je s njim sve u redu i da mu ne treba druga terapija. U jednom trenutku mi je medicinski tehničar s Hitne pomoći u Metkoviću rekao kako je tog jutra kod njih bilo dvadesetak djece s virozom i da ne zna tko će uopće u ponedjeljak moći u &scaron;kolu &ndash; kazao je Mi&scaron;o Bebić.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Tijekom te nedjelje temperatura mu se popela preko 39 Celzijevih stupnjeva.</p> <p>&nbsp;</p> <p>&ndash; Nastavili smo je skidati. Gabrijel je bio jako malaksao i počeo mi je govoriti da mu je stra&scaron;no zima nogicama. Ležao je pokriven na kauču i nikako se nije mogao ugrijati. U noći između nedjelje i ponedjeljka, oko 1.15, vidjela sam da otežano di&scaron;e. Rekao je da ga boli s desne strane u predjelu plućnog krila kad udi&scaron;e. Odmah sam suprugu rekla da ga treba opet odvesti na Hitnu pomoć, pa su oti&scaron;li oko dva sata &ndash; govori majka Ivana Bebić.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Kad su do&scaron;li na Hitnu, Mi&scaron;o je pozvonio na ulaznim vratima. Otvorili su mu medicinska sestra i liječnica.</p> <p>&nbsp;</p> <p>&ndash; Rekao sam im da pogledaju Gabrijela jer mu nije dobro i zamolio ih da mu pomognu. Liječnici sam rekao da njezina kolegica iz jutarnje smjene, kod koje smo bili oko 11 sati, nije ni&scaron;ta pomogla. Ponovno mu je poslu&scaron;ala pluća i pogledala grlo, a ja sam joj rekao koje mu lijekove dajemo. Također sam je zamolio da mu da infuziju, da ne&scaron;to učini kako bi mu se stanje &ndash; koje se pogor&scaron;avalo &ndash; popravilo.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Međutim, rekla mi je da je Gabrijel u redu i da ga ujutro odvedem k pedijatru. Rekao sam da njegova pedijatrica radi poslijepodne, ali ona je ostala pri svome: "Dijete je u redu i idite kući" &ndash; prepričava nesretni otac.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Na kraju se &ndash; nažalost &ndash; pokazalo da je to bila posljednja Gabrijelova noć u obiteljskoj kući i predzadnja noć u njegovu kratkom životu.</p> <p>&nbsp;</p> <p>&ndash; Tijekom te noći moj je sin samo ležao u krevetu. Pio je tekućinu, a jezik mu je bio sve bjelji. Toliko je bio bijel i suh da se gotovo raspuknuo &ndash; govori mama Ivana.</p> <p>&nbsp;</p> <p>U ponedjeljak ujutro okupala je Gabrijela kako bi uredan i&scaron;ao liječniku, a odveo ga je otac.</p> <p>&nbsp;</p> <p>&ndash; Kako je njegova pedijatrica radila u ponedjeljak poslijepodne, do&scaron;li smo pred ambulantu drugog pedijatra. Zamolio sam njegovu medicinsku sestru da primi moje dijete jer mu nije dobro. Gabrijel je već tada jedva stajao na nogama, sklapale su mu se okice i bio je gotovo dezorijentiran. Medicinska sestra mi je rekla da imaju gužvu i da ga odvedemo na Hitnu pomoć. Napomenula je i da se vratimo ako nas na Hitnoj ne prime, pa će ga pregledati ambulantni pedijatar, ali i da nas sigurno neće moći primiti prije 11 sati. Opet sam oti&scaron;ao na Hitnu pomoć i opet sam &ndash; po tko zna koji put &ndash; rekao liječnici &scaron;to sam već u dva navrata govorio liječnicima te ustanove. No, odgovorila mi je da to nije slučaj za njih i da na katu iste zgrade imamo pedijatricu pa da dijete odvedem onamo. Gore nas je poslije pet minuta čekanja primila pedijatrica. U čekaonici je Gabrijel jedva sjedio. Stalno je padao jer mu je tijelo već bilo onemoćalo &ndash; prisjeća se dječakov otac.</p> <p>&nbsp;</p> <p>&ndash; Kad smo u&scaron;li u ordinaciju, liječnica me je upitala: "&Scaron;ta je, Mi&scaron;o?" Rekao sam joj da me vozaju i da mi nitko nije pomogao. Kad je vidjela Gabrijela, skamenila se, nije mogla vjerovati kako dijete izgleda. Odmah mu je pogledala vrhove prstiju na rukama i nogama i viknula: "Majko mila, &scaron;to je ovo?!" Pogledala mu je grlo i pluća, stalno ponavljajući: "Bože moj, &scaron;to je ovo, kako grmi u plućima, kako ovo nisu čuli?" U jednom je trenutku rekla Gabrijelu da će mu malo dotaknuti prsa, a onda je opet ponovila: "Bože moj, &scaron;to je ovo, kako mu zvoni u plućima!" Tada je pozvala helikopter. "Ovo je jako lo&scaron;e stanje, odmah morate u Split...", nikada neću zaboraviti njezine riječi. Vratili su nas na Hitnu pomoć, a ja sam morao otići kući kako bih Gabrijelu donio čistu odjeću jer se, jadan, od muke pomokrio kod liječnice &ndash; kazuje Mi&scaron;o.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Čim su otac i dijete helikopterom stigli na helidrom KBC-a Split, Gabrijel je prevezen na Jedinicu intenzivnog liječenja za djecu (JILD).</p> <p>&nbsp;</p> <p>&ndash; U bolnici su mu dali kisik i infuziju i odmah je živnuo. Ponadao sam se da će se sve dobro zavr&scaron;iti iako su mi u Splitu rekli da je stanje izuzetno te&scaron;ko. Kako mu se stanje ipak malo pobolj&scaron;alo, vratio sam se u Metković po odjeću i ostalo &scaron;to mu je trebalo u bolnici. Želio sam se &scaron;to prije vratiti u Split da budem uza nj. No, tek &scaron;to sam u ponedjeljak popodne do&scaron;ao kući, iz KBC-a nas je nazvao liječnik i pitao moju suprugu možemo li doći &scaron;to prije u Split. Stigli smo u ponedjeljak navečer. Liječnik nas je odveo u kancelariju i pokazao nam snimku pluća na&scaron;eg djeteta.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Jedno plućno krilo uopće se nije vidjelo, bilo je potpuno zasjenjeno, a drugome je trećina bila pod sjenom. Kad smo ga vidjeli, doživjeli smo &scaron;ok. Bio je priključen na sve moguće aparate i samo mu je jo&scaron; srce kucalo. Rekli su nam da odemo kući, budući da smo ostavili dvoje male djece koja su nas non-stop nazivala na mobitel i pitala kad ćemo doći. Bolnički liječnik dao nam je svoj broj telefona da se možemo informirati. Ne znam točno koliko smo se puta čuli tijekom noći, samo znam da su Gabrijela u utorak ujutro oko 7.15 sati počeli reanimirati i da su u 8.05 proglasili smrt. Nazvao nas je liječnik i rekao da su dali sve od sebe, ali da su, nažalost, morali proglasiti smrt. Ne dao Bog da se ikome dogodi ovo &scaron;to se dogodilo nama &ndash; zavr&scaron;io je jezivu priču otac Mi&scaron;o Bebić.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Taj 11. prosinca 2018. ostat će upamćen kao jedan od najcrnjih i najsramnijih datuma hrvatskog zdravstva.</p> <p>&nbsp;</p> <div class="e4-sub-article "> <div> <p><strong>Ni žalovali nam se nisu</strong></p> <p>&nbsp;</p> <p>&ndash; Nitko od liječnika iz Metkovića &ndash; koji ni&scaron;ta nisu učinili za na&scaron;eg Gabrijela &ndash; nije nam se žalovao. Pa kakvi su to ljudi?! Pitam se bi li se tako pona&scaron;ali da im je pacijent bio sin nekog glave&scaron;ine, a ne sin grobara, kao &scaron;to je moj Gabrijel &ndash; pita se Mi&scaron;o Bebić.</p> <p>&nbsp;</p> </div> </div> <p>&nbsp;</p> <div class="e4-sub-article "> <div> <p><strong>Nisu dali sanitetsko vozilo</strong></p> <p>&nbsp;</p> <p>&ndash; Dan prije pogreba zatražili smo od ravnatelja Doma zdravlja u Metkoviću da nam omogući jedno sanitetsko vozilo koje bi bilo na groblju tijekom pogreba ako nekome pozli. Nije pristao &ndash; kaže mama Ivana Bebić.</p> <p>&nbsp;</p> </div> </div> <p>&nbsp;</p> <div class="e4-sub-article "> <div> <p><strong>Braci i seki nosio sokiće</strong></p> <p>&nbsp;</p> <p>&ndash; Na&scaron; Gabrijel bio je fenomen. Najposlu&scaron;nije i najbolje dijete na svijetu. Obožavao je karate i živio je za treninge. Volio je svoju sestricu Gabrijelu i brata Mihaela, uvijek im je iz &scaron;kole nosio nekakve sokiće koje bi dobio. Bio je samozatajan, nije puno pričao &ndash; kaže Mi&scaron;o.</p> <p>&nbsp;</p> </div> </div> <p>&nbsp;</p> <div class="e4-sub-article "> <div> <p><strong>Kakvi su to ljudi?!</strong></p> <p>&nbsp;</p> <p>&ndash; Kakvi to ljudi rade na Hitnoj pomoći u Metkoviću?! Ja sam laik i ne znam puno o zdravstvu, ali vidim i znam kad se ne&scaron;to lo&scaron;e događa s djetetom. Bijeli jezik je znak dehidracije, i to te&scaron;ke. Pa to im je bilo dosta da reagiraju i da mojem djetetu spase život &ndash; rekla je Ivana Bebić.</p> <p>&nbsp;</p> </div> </div> <p>&nbsp;</p> <div class="e4-sub-article "> <div> <p><strong>Na sudu moraju biti kažnjeni</strong></p> <p>&nbsp;</p> <p>&ndash; Naravno da ćemo pravdu potražiti na sudu. Nećemo dopustiti da ovo tek tako zavr&scaron;i. Ići ćemo do kraja zbog na&scaron;eg Gabrijela. Ne smijemo ga iznevjeriti. I vjerujte mi, nije nam do novca, jer nikakav novac neće vratiti na&scaron;e dijete. Ali želimo da budu kažnjeni oni koji su svojim nečinjenjem doveli do smrti na&scaron;eg anđela. Neka na&scaron; slučaj bude opomena svima koji svoj posao liječnika shvaćaju olako. Oni odgovaraju za ljudske živote, tako su i odgovorni za život na&scaron;eg sina Gabrijela Bebića &ndash; ističe Mi&scaron;o Bebić.</p> <p>&nbsp;</p> <p><em><strong>Slobodna Dalmacija</strong></em></p> </div> </div>//grude.com/Datoteke/Novosti/19-01-04-019-gabrijel-metkovic.jpgPrva žrtva gripe u Hrvatskoj: Preminuo muškarac (50)http://grude.com/clanak/?i=7816078160Grude.com - klik u svijetThu, 03 Jan 2019 11:43:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=18-03-05-gripa-f77e448fbbf0996af5b65847d1f3c37a_view_article_new-324x160.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Epidemija gripe je na vrhuncu, a tim ili nešto jačim intenzitetom potrajat će tjednima. Komplikacija ima, najčešća je upala pluća, a gripa je uzela i prvu žrtvu, javlja Jutarnji list.<p>&nbsp;</p> <p>Riječ je o mu&scaron;karcu u dobi od 50-ak godina, kojem je bilo <strong>dokazano da je bolovao od tog virusa.</strong></p> <p>&nbsp;</p> <p>Vladimir Draženović, virusolog Nacionalnog centra za influencu pri Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo, kaže da smo po intenzitetu na razini pro&scaron;le sezone, koja je bila najjača u posljednjih dvadeset godina.</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;- Prema podacima, samo pro&scaron;log tjedna dokazali smo 120 slučajeva gripe, &scaron;to je dvostruko vi&scaron;e nego u tjednu koji je prethodio. Od svih uzoraka koje smo analizirali, 46 posto bilo je pozitivno na gripu. O dolasku do &lsquo;vrhunca&rsquo; gripe govorimo kada je to iznad 50 posto, a vrlo je vjerojatno da će se to postići ovaj tjedan - kaže Draženović za <a href="https://www.jutarnji.hr/life/zdravlje/vrhunac-sezone-epidemije-gripe-prva-zrtva-je-50-godisnji-muskarac-tijekom-proslog-tjedna-dokazano-je-120-slucajeva/8237255/" rel="nofollow"><strong>Jutarnji</strong></a>.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Za razliku od pro&scaron;le godine, kada je dominirao virus tipa B, ove godine hara isključivo tip A, s tome da je u 90 posto slučajeva riječ o pandemijskom obliku H1N1 (tzv. svinjska gripa),a<strong> u deset posto njih riječ je o podtipu H3N2.</strong></p>//grude.com/Datoteke/Novosti/18-03-05-gripa-f77e448fbbf0996af5b65847d1f3c37a_view_article_new-324x160.jpgPUŠAČI ĆE PRODIMITI: Od danas nove cijene cigareta u BiHhttp://grude.com/clanak/?i=7813778137Grude.com - klik u svijetTue, 01 Jan 2019 20:48:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=17-09-06-cigareta-pepeljara.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>U Bosni i Hercegovini od danas su na snazi nove cijene cigareta. <p>&nbsp;</p> <p>Iz Uprave za neizravno oporezivanje Bosne i Hercegovine (UNO BiH) podsjećaju da se, u skladu sa odlukom o utvrđivanju specifične i minimalne tro&scaron;arine na cigarete i duhan za pu&scaron;enje za 2019. godinu, po kutiji cigareta plaćati proporcionalana tro&scaron;arina u visini 42 posto maloprodajne cijene i specifična tro&scaron;arina u iznosu od 1,65 KM po kutiji.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Po kilogramu duhana za pu&scaron;enje plaćat će se tro&scaron;arina u iznosu od 114,40 KM. Nove cijene su nastavak harmonizacije tro&scaron;arinske politike u BiH s politikom tro&scaron;arina na duhan i cigarete u Europskoj uniji.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Porezni obveznici i druge osobe koje se bave prometom cigareta i duhana za pu&scaron;enje u Bosni i Hercegovini dužni su do 7. siječnja dostaviti popisne liste cigareta i duhana za pu&scaron;enje s popisanim zalihama navedenih tro&scaron;arinskih proizvoda na dan 1. siječnja 2019. godine.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Osim cigareta i duhana za pu&scaron;enje, porezni obveznici su dužni popisati i količine (zalihu) tro&scaron;arinskih markica za označavanje cigareta i duhana za pu&scaron;enje, koje su preuzete u UNO, a nisu iskori&scaron;tene za obilježavanje ovih tro&scaron;arinskih proizvoda do kraja 2018. godine, obračunati razliku tro&scaron;arine za uplatu, te i ove popisne liste dostaviti u UNO do 7. siječnja.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Do 17. siječnja 2019. godine mora se izvr&scaron;iti i uplata razlike tro&scaron;arina na popisane zalihe. Duhanske prerađevine za koje je plaćena razlika tro&scaron;arine, u skladu sa odlukom, mogu se prodavati do isteka zaliha po novim maloprodajnim cijenama, koje moraju biti istaknute na vidnom mjestu maloprodajnog objekta, upozorili su iz UNO BiH.</p> <p>&nbsp;</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/17-09-06-cigareta-pepeljara.jpgNovi Travnik: Preminuo legendarni dr. Krajnchttp://grude.com/clanak/?i=7813678136Grude.com - klik u svijetTue, 01 Jan 2019 17:28:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=19-01-01-dr_krajnc.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>U 88. godini preminuo je legendarni novotravnički liječnik dr. Zdenko Krajnc.<p>&nbsp;</p> <p>Portal Centralna.ba pi&scaron;e da je Krajnc bio ikona novotravničkog Doma zdravlja, poznat po svojoj dobroti i humanosti.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Posljedni ispračaj obavit će se 5.1.2019.godine na Gradskom groblju Vlakovo u Sarajevu.</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/19-01-01-dr_krajnc.jpgIdućih dana stiže polarni val! Veći snijeg u veljačihttp://grude.com/clanak/?i=7812678126Grude.com - klik u svijetTue, 01 Jan 2019 03:22:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=17-09-25-zima.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Posljednji dan 2018. godine 'počastio' je cijelu Hrvatsku prekrasnim sunčanim vremenom, a čini se da se slično vrijeme očekuje i prvi dan nove godine. RTL-ova meterologinja Željka Pogačić najavljuje da će prvi dan 2019. godine u kopnenim predjelima biti sunčaniji od današnjeg, osobito poslijepodne. <div id="content-body-6263871-8232626"> <p>&nbsp;</p> <p>U ranim jutarnjim satima u Gorskom kotaru i u najzapadnijim predjelima zemlje, uglavnom uz granicu sa Slovenijom, može biti malo ki&scaron;e ili susnježice. Dakle, sredinom će se dana gotovo posvuda razvedriti. Tako vedro i pretežno sunčano neće dugo zadržati.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Već u srijedu u gorju ponovno očekujte oborine na granici ki&scaron;e i snijega, a u sredi&scaron;njoj Hrvatskoj rano ujutro moguća je mjestimice i ledena ki&scaron;a. Najvi&scaron;a će temperatura u prvim danima Nove godine biti slična kao danas, a u gorju jo&scaron; za stupanj do dva vi&scaron;a.</p> <p>&nbsp;</p> <div id="inArticleBanner">&nbsp;</div> <p>Jutra će biti malo hladnija, oko -2 &deg;C, pa je ponovno moguć i mraz. Četvrtak donosi značajnije zahladnjenje koje će potrajati do vikenda. Zapuhat će hladan sjeverac, mjestimice umjeren.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Najvi&scaron;a će temperatura danju u većini unutra&scaron;njosti biti uglavnom oko 1 &deg;C, jutarnja ponovno oko -5 &deg;C, u gorju i do -8 &deg;C.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Osim toga, vjerojatno je da većina gorskih predjela ni danju neće izlaziti iz minusa. Od petka pa sve do kraja vikenda izgledan je povremen snijeg i u nizinskim predjelima. Za sad se čini da na zapadu i u gorju neće biti većih količina, a na istoku je moguće stvaranje tek tanjeg snježnog pokrivača, <strong><a href="https://vijesti.rtl.hr/novosti/hrvatska/3313989/pocetak-nove-godine-donosi-i-prvi-hladniji-val-a-krajem-tjedna-i-snijeg/" target="_blank">pi&scaron;e RTL.</a></strong></p> <p>&nbsp;</p> <p>Sredina tjedna biti će izrazito hladna i u Dalmaciji. <strong><a href="https://slobodnadalmacija.hr/dalmacija/split-zupanija/clanak/id/582228/polarni-blitzkrieg-stize-u-dalmaciju-zahvatit-ce-nas-val-vrlo-hladnog-i-suhog-zraka-a-temperature-ce-se-spustiti-i-do-minus-10-dezurni-meteorolog-slobodne-otkriva-i-kada-bi-moglo-biti-snijega-uz-obalu" target="_blank">Slobodna Dalmacija</a></strong> pi&scaron;e da će se na cijelo područje&nbsp; obru&scaron;iti kratka ali žestoka studen, pravi "polarni blitzkrieg", koji će donijeti temperature ispod ni&scaron;tice.</p> <p>&nbsp;</p> <p>U sezonskoj prognozi za siječanj koju smo detaljno analizirali početkom prosinca, najavili smo povremene nalete hladnoće iz polarnih prostora na na&scaron;e područje, a već koji dan poslije Nove godine, u četvrtak, stiže prvi.</p> <p>&nbsp;</p> <p>- Zahvatit će nas jezgra vrlo hladnog, suhog, polarnog zraka s kojim će se jutarnje temperature u Zagori spustiti i do -10 C, a maksimalne dnevne temperature će gotovo posvuda u Zagori u četvrtak i petak biti negativne, pa će Zagora na samom početku nove godine zabilježiti pojavu ledenog dana (cjelodnevnih minusa). Uz obalu će maksimalne temperature biti nekoliko stupnjeva iznad ni&scaron;tice.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Osim u Zagori, u petak i subotu ujutro lagani minus i mraz gotovo posvuda uz obalu, a u Splitu bi se u subotu ujutro temperatura mogla spustiti i do dva stupnja ispod ni&scaron;tice, a oko nule će temperatura pasti i na dubrovačkom području &ndash; upozorava "Slobodnin" dežurni meteorolog Ivan &Scaron;olić, te nastavlja:</p> <p>&nbsp;</p> <p>- U četvrtak će puhati olujna bura, koja će dodatno povećavati osjet hladnoće pa će se vrijednosti temperatura doimati i niže nego &scaron;to će pokazivati termometar u meteorolo&scaron;kom zaklonu.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Dok će u na&scaron;ih susjeda Talijana ponegdje i sniježiti, dobra je vijest da Sredozemlje neće reagirati na ovu snažnu injekciju hladnoće sa sjevera kontinenta, tako da se ovoga puta neće formirati ciklona koja bi Dalmaciji donijela snježne radosti.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Iako će temperature posvuda biti snježne, očekuje nas pretežno sunčano i stabilno vrijeme, takozvani 'suhi led', kako na&scaron;i stari običavaju kazati za ovakvo stanje u atmosferi - dodaje.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Jezgra hladnoće trebala bi se potom pomicati dalje prema istoku i jugoistoku Europe pa polarni prodor ne bi trebao potrajati vi&scaron;e od dva, tri dana.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Već za vikend će hladnoća popustiti, a temperature biti bliže prosječnima za ovo doba godine u Dalmaciji. Ipak, zadržat će se prohladno vrijeme, pogotovo u Zagori.</p> <p>&nbsp;</p> <p>- Premda će u siječnju biti toplijih dana i razdoblja od vi&scaron;egodi&scaron;njeg prosjeka, "izlet" hladnoće iz arktičkih prostora, poput onoga koji uskoro stiže, ne bi trebao biti jedini ovoga siječnja, dok bi veljača trebala biti vlažnija od vi&scaron;egodi&scaron;njeg prosjeka, kad će biti i najveća mogućnost za snježne epizode u Zagori, a moguće je da ponovno zasniježi i uz obalu &ndash; zaključuje &Scaron;oki za <strong><a href="https://slobodnadalmacija.hr/dalmacija/split-zupanija/clanak/id/582228/polarni-blitzkrieg-stize-u-dalmaciju-zahvatit-ce-nas-val-vrlo-hladnog-i-suhog-zraka-a-temperature-ce-se-spustiti-i-do-minus-10-dezurni-meteorolog-slobodne-otkriva-i-kada-bi-moglo-biti-snijega-uz-obalu" target="_blank">Slobodnu Dalmaciju.</a></strong></p> </div>//grude.com/Datoteke/Novosti/17-09-25-zima.jpg