Sci / Technohttp://grude.comPortal Grude.com - Grude. Online najnovije vijesti i aktualna zbivanja iz Gruda i okolice vezana za društvo, politiku, sport, kulturu, zabavu, kao i sve ostale zanimljivosti - sve na jednom mjestu!© 2016, www.grude.com. All rights reserved.Broj mobitela postaje vaš bankovni računhttp://grude.com/clanak/?i=185392185392Grude.com - klik u svijetTue, 02 Jun 2020 12:52:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=18-05-16-bankomat.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Ovu uslugu u Hrvatskoj korisnici mogu zatražiti u svojoj banci.<p>&nbsp;</p> <p>Tehnolo&scaron;ke inovacije u okruženju sve intenzivnije mijenjaju na&scaron;e životne navike, uključujući i navike plaćanja.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Tražimo da nam sve bude lako i dostupno, jednostavno za kori&scaron;tenje, a transakcije izvr&scaron;ene jednim klikom i u svega nekoliko sekundi, prenosi <a title="Poslovni hr" href="https://www.poslovni.hr/trzista/broj-mobitela-postaje-vas-bankovni-racun-4235218?utm_source=Vecernji&amp;utm_medium=below_article" target="_blank">Poslovni.hr</a></p> <p>&nbsp;</p> <p>Može li se novac nekome poslati jednostavnije i brže od klasičnih uplata nalogom na koji morate upisati IBAN? Za&scaron;to pamtiti i unositi broj bankovnog računa, odnosno, za&scaron;to on ne bi bio jednak broju mobitela? Broj mobitela može biti va&scaron; bankovni račun i moguće je izvr&scaron;avanje plaćanja na određeni broj mobitela kojeg korisnik odabire u svojim kontaktima u mobitelu neovisno o tome kojoj banci kontakt pripada i neovisno koju mobilnu uslugu banke korisnici koriste.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Ovu uslugu u Hrvatskoj korisnici mogu zatražiti u svojoj banci.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Ovakav način plaćanja moguć je zbog Fininog Registra posrednih identifikatora putem kojeg će banka u registru Fine provjeriti koji IBAN pripada Va&scaron;em kontaktu iz imenika, odnosno odabranom broju mobitela.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Trenutno će banke Finin registar moći koristiti na području Republike Hrvatske, a kasnije će se osigurati razmjena podataka sa sličnim registrima u EU, čime će biti omogućena plaćanja na broj mobitela odabranog kontakta diljem EU.</p> <p>&nbsp;</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/18-05-16-bankomat.jpgVilim Primorac o HT Eronetu u doba korone, 4G mreži, radu i izazovima s kojima se susreću...http://grude.com/clanak/?i=185360185360Grude.com - klik u svijetMon, 01 Jun 2020 09:39:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=19-09-06-19-09-06-vilim-primorac-portret-horizontal.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Nakon gotovo dva i pol mjeseca rada u posebnim okolnostima uslijed pandemije koronavirusa, prošloga tjedna djelatnici HT ERONET-a vratili su se u svoje urede, na svoja radna mjesta, u „nove normalne“ okolnosti. <p>&nbsp;</p> <p>Naravno, uz po&scaron;tivanje svih preporučenih epidemiolo&scaron;kih mjera, s naglaskom na fizičku distancu. O poslovanju HT ERONET-a za vrijeme pandemije, kao i očekivanjima i planovima za razdoblje koje slijedi, za Večernji list govorio je predsjednik Uprave Vilim Primorac.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Izvanredno stanje zateklo je sve, tako i telekomunikacijski sektor, ne samo kod nas, već i u cijelome svijetu, pa se brzo morala napraviti prilagodba u skladu s novim pravilima.<br />Po riječima predsjednika Uprave HT ERONET-a Vilima Primorca, jasno je, kaže, &scaron;to se poslovanja u ovom razdoblju tiče, kako rezultat, uslijed krize, neće biti kakav se očekivao.<br />Izvjestan je pad prihoda, no mjere koje se poduzimaju ili se planiraju poduzeti imaju za cilj stabilizirati poslovanje. Jasno je, kaže Primorac, da je cijeli gospodarski sektor u problemima, no uloga koju HT ERONET ima u bh. dru&scaron;tvu kao partner i pružatelj brojnih usluga, s naglaskom na digitalizaciju čiji je jedan od važnih nositelja, ostavljaju razlog za optimizam.<br />Prema njegovim riječima, posljedice pandemije i u telekomunikacijskom sektoru (kao, uostalom, u gotovo svim područjima) neće biti tako lako ublažiti te je neophodna sinergija svih: i politike, i vlasničkih struktura, javnog i gospodarskog sektora, regulatora, naravno &ndash; i korisnika, zaposlenika, dru&scaron;tva u cjelini, kako bi se zajednički nadi&scaron;li svi problem koje je pandemija prouzročila.</p> <p>&nbsp;</p> <p>U HT ERONET-u je, praktično, preko noći, do&scaron;lo do potpune promjene načina poslovanja: komunikacija seli online, uvodi se rad od kuće, interni procesi se digitaliziraju, većina prodajnih mjesta se zatvara ili im se mijenja/skraćuje radno vrijeme. Na jednoj strani bio je izazov poslovanja u novim okolnostima (od kuće), a istodobno je trebalo osigurati kapacitet mreže, ali i visoku razinu kvalitete i dostupnosti usluga. Mnoge planirane aktivnosti i kampanje su zaustavljene, trebalo se u potpunosti okrenuti novonastaloj situaciji.<br />Primorac nagla&scaron;ava kako je u poduzeću, na samome početku izvanrednog stanja, odlukom Uprave, formiran Tim za koordinaciju krizne situacije, te se nastojalo, &scaron;to brže i učinkovitije, odgovoriti svim izazovima.<br />Na početku ove krize, dok nitko od nas nije znao s čim se suočava, na prvome mjestu bila nam je sigurnost na&scaron;ih zaposlenika i njihovih obitelji. S tim u vezi odmah smo poduzeli sve mjere za&scaron;tite, u vrlo kratkome roku organizirali rad od kuće za većinu zaposlenika, omogućili VPN pristup, osigurali prijenosna računala. Nabavili smo sva potrebna za&scaron;titna sredstva, sredstva za dezinfekciju, dezinficirali sve urede i radne povr&scaron;ine. Brzo smo se prilagodili novome načinu poslovanja, organizirali rad, prilagodili niz internih i eksternih procedura i krenuli u izazov.</p> <p><br />Naravno, cijelo vrijeme mislili smo i na na&scaron;e korisnike. Kako njima osigurati kvalitetnu i pravodobnu uslugu u novonastalim okolnostima, bilo je jedno od glavnih pitanja. Tu je bio i na&scaron; odnos prema zajednici, dru&scaron;tvu&hellip; Sve resurse stavili smo na raspolaganje mjerodavnim institucijama u svrhu preno&scaron;enja poruka i obavijesti, a u vezi sa zaustavljanjem pandemije.<br />Moram naglasiti da sam iznimno ponosan na sve na&scaron;e djelatnike &ndash;kako one na &bdquo;prvoj crti&ldquo; &ndash; u prodaji, na terenu, tako i one koji su savjesno i odgovorno obavljali svoj posao od kuće ili iz svojih uredskih prostorija te bih iskoristio i ovu prigodu i zahvalio im na razumijevanju, odgovornosti i discipliniranosti.</p> <p>&nbsp;</p> <p><br /><strong>Na koji način je funkcionirala komunikacija prema korisnicima?</strong><br />Korisnicima smo cijelo vrijeme krize bili maksimalno dostupni. Bili smo na raspolaganju kroz cijelu lepezu svih na&scaron;ih pull, push i digitalnih kanala prodaje, tj. preko prodajnih mjesta, teleprodaje, web-a, indirektnih partnera, D2D za potrebe privatnih korisnika, kao i putem prodajnih predstavnika za potrebe poslovnih korisnika.<br />Korisnici su sve svoje potrebe mogli realizirati na brz i jednostavan način, bilo na svojoj kućnoj adresi preko teleprodaje, web-a, na&scaron;ih prodajnih partnera na terenu ili eventualnim odlaskom na prodajno mjesto HT ERONET-a, tako da smo korisničko zadovoljstvo držali na vrlo visokoj razini.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Kako je funkcionirala prodaja, konkretno &ndash; prodajna mjesta?</strong><br />Na&scaron;a prodajna mjesta su cijelo vrijeme bila otvorena, dostupna korisnicima u rasponu od 80 do 100 % ukupne raspoloživosti prodajne mreže, naravno uvažavajući mjere institucija kojima smo se prilagođavali kroz različite faze pandemije. Svi ostali kanali prodaje bili su raspoloživi u svom punom kapacitetu.<br />Također bih se osvrnuo i na rad na&scaron;e Korisničke podr&scaron;ke koja je također iznijela veliki posao. Naime, iako je ovo situacija u kojoj se nikada prije nismo na&scaron;li, iznimno smo ponosni &scaron;to korisnička podr&scaron;ka ni u jednom trenutku nije prestala s radom, niti na jednom od komunikacijskih kanala.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>HT ERONET je tijekom ove pandemije osigurao i niz pogodnosti svojim korisnicima.</strong></p> <p>Tako je. Za na&scaron;e korisnike smo prilagodili korporativnu web-stranicu na kojoj su mogli pronaći sve informacije o uslugama i poslovanju u izvanrednim okolnostima, suspendirane prepaid korisnike vratili smo u status aktivnih, omogućili nadoplatu bona online, otključali preko 55 TV kanala, otključali videoteku koja je besplatna, omogućili aktivaciju e-računa kroz Plus klub. Podsjećam i da je Uprava HT ERONET-a donijela odluku da se, sukladno epidemiolo&scaron;koj situaciji, odgode isključenja za 1. i 2. mjesec.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Jeste li zadovoljni funkcioniranjem mreže tijekom izvanrednog stanja?</strong><br />&ndash; &Scaron;to se tiče tehničkih i infrastrukturnih resursa, budući da je na&scaron;a mreža &ndash; i fiksna i mobilna (xDSL, FTTx, 3G, 4G/4G+) visoko-kapacitivna i pouzdana, nije bilo nekih problema pri povećanom kori&scaron;tenju resursa te mreže. Kako bi se osigurao kontinuitet pružanja kvalitetnih usluga prema krajnjim korisnicima, posebnu pozornost u proteklom razdoblju usmjerili smo na pojačani nadzor mrežnih kapaciteta s ciljem pravodobne intervencije, tj. pro&scaron;irenja pojedinih resursa u razdoblju kontinuiranog rasta prometa koji je zabilježen u drugoj polovici ožujka.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Dokle se do&scaron;lo, konkretno, na izgradnji 4G mreže i kakvi su planovi za drugi dio godine?</strong><br />Iznimno smo zadovoljni dinamikom projektnih aktivnosti tako da već od početka ove godine 4G (4G+) signal imamo prisutan u većini općina u BiH. Uz kontinuitet radova na terenu, kvaliteta i dostupnost mreže i usluga, nastavit će se pobolj&scaron;avati iz tjedna u tjedan. Sasvim sigurno ćemo uvjete definirane licencijom ispuniti mnogo ranije nego &scaron;to je to predviđeno.<br />U 2020. godini nastavljamo intenzivno raditi na modernizaciji i &scaron;irenju 4G (4G+) mreže zajedno s na&scaron;im tehnolo&scaron;kim partnerom Ericssonom Nikolom Teslom. Zahvaljujući implementiranoj opremi radijskog sustava koja je u istom trenutku i &bdquo;5G-ready&ldquo; i &bdquo;IoT-ready&ldquo;, HT Eronet će imati mogućnost brzog i jednostavnog prelaska na 5G tehnologiju.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Ono &scaron;to posebno treba istaknuti jest i činjenica da je HT ERONET, kao partner, pružio potporu projektu e-&Scaron;kole, u suradnji sa SUM-om i SUMIT-om, županijskim ministarstvima obrazovanja, SUM TV i RTV Herceg-Bosne. Kako ste zadovoljni provedbom projekta i općenito, njegovim odjekom u javnosti?</strong></p> <p>HT ERONET, kao dru&scaron;tveno odgovoran partner, i to u ovom slučaju nije samo zgodna floskula, odmah se uključio u ovaj zahtjevan projekt podizanja sustava učenja na daljinu. Stavili smo sve svoje resurse na raspolaganje, bez ikakve naknade, kako bismo na&scaron;im učenicima i nastavnicima omogućili praćenje nastavnih jedinica.U ovoj izvanrednoj kriznoj situaciji koristili smo sve svoje stručne i tehničke kapacitete kao odgovor na izazov digitalne transformacije obrazovanja. Ovakvi nacionalni projekti se, inače, planiraju i uvode u uporabu godinama. Po zavr&scaron;etku ove krize, dru&scaron;tvu će na kori&scaron;tenje ostati moderna i sofisticirana digitalna platforma za obrazovanje, čime ćemo realizirati dio na&scaron;e misije &ndash; omogućenje dru&scaron;tva znanja. U tom smislu smo stavili na raspolaganje Cloud sustav, IPTV platformu i OTT sustav te na&scaron;e IT i inženjerske kapacitete, u svrhu realizacije tehničkog rje&scaron;enja.</p> <p>&nbsp;</p> <p><br /><strong>Bilo je iznimno zahtjevno i jo&scaron; je, u ovako kratkom roku, organizirati i podići jedan ovakav sustav.</strong><br />Digitalno doba je nastupilo, na &scaron;to odavno ukazujemo i u svojim priopćenjima i svojim uslugama. Smatramo kako je nužno da se i nakon ovoga svega, jo&scaron; ozbiljnije pristupi kvalitetnijem razvoju digitalnih platformi u svim sferama dru&scaron;tva. I jo&scaron; bih na ovo dodao da je HT ERONET jedini telekom operater u BiH koji je ponudio program e-&Scaron;kole u sklopu svoje IPTV platforme potpuno besplatno.</p> <p>&nbsp;</p> <p><em><strong>Večernji list</strong></em></p>//grude.com/Datoteke/Novosti/19-09-06-19-09-06-vilim-primorac-portret-horizontal.jpgVećina djece ima mobitel, jednako vremena troše za učenje i igranjehttp://grude.com/clanak/?i=185301185301Grude.com - klik u svijetThu, 28 May 2020 09:47:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=17-09-04-47146244731.mobitel.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>U ožujku osnovne i srednje škole počele su s realizacijom nastave na daljinu uz logističku potporu Sveučilišta u Mostaru. <p>&nbsp;</p> <p>U kratko vrijeme dramatično su se promijenili životi adolescenata zbog novih pravila pona&scaron;anja koja su uvedena zbog sprječavanja &scaron;irenja koronavirusa, pokazalo je i istraživanje koje je provedeno u Hercegbosanskoj županiji među populacijom od &scaron;estog do devetog razreda osnovne te od prvog do četvrtog srednje &scaron;kole, pi&scaron;e Večernji list BiH.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Istraživanje</strong><br />&ldquo;Utvrđivanje emocionalnog stanja, razine tjelesne aktivnosti i svakodnevnih navika učenika s područja HB županije za vrijeme pandemije COVID-19&rdquo;, koje su po nalogu i uz potporu resornog Ministarstva obrazovanja, znanosti, kulture i sporta te Srednje strukovne &scaron;kole Silvija Strahimira Kranjčevića proveli Danijela Kuna i Josip Gunjača, potvrdilo je i da dana&scaron;nja djeca provode previ&scaron;e vremena pred raznim ekranima te da im to izaziva značajan stres.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Od 16. ožujka osnovne i srednje &scaron;kole HBŽ-a počele su s realizacijom nastave na daljinu uz logističku potporu Sveučili&scaron;ta u Mostaru.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Spor internet</strong><br />U anketiranju, koje je bilo anonimno i uz suglasnost roditelja maloljetnika, sudjelovala su 2423 učenika, od kojih 1295 učenica i 1128 učenika.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Na upit preko kojega su elektroničkog uređaja pratili nastavu na daljinu, bila je mogućnost vi&scaron;estrukih odgovora. Najveći broj učenika, njih 1995, odgovorio je da je to bilo preko mobitela, slijedi laptop s 1074 odgovora, zatim računalo, tablet, a nastavu nije pratio 21 učenik jer to nije mogao ni na kakav način.<br />Najveći broj učenika rekao je da nije imao problema u praćenju online nastave, 61 nije imao uređaj, 34 učenika su rekla da nemaju internet, a najvećim problemom ocijenili su spor internet. Dvije trećine učenika ili 67,8 posto reklo je i da prati online nastavu, &ldquo;često&rdquo; je bio odgovor kod 23,8 posto njih, dok je odgovor &ldquo;nikad&rdquo; izabralo njih 0,20 posto. Iznad 41 posto reklo je da im nije bila potrebna pomoć roditelja u praćenju online nastave, &ldquo;rijetko&rdquo; je odgovorilo 24,7, &ldquo;povremeno&rdquo; 24,9, dok je tek 3,1 posto učenika reklo da su im roditelji stalno pomagali.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Ako su svi ispitanici bili objektivni, vrlo su zanimljivi rezultati istraživanja po kojima su učenici elektroničke uređaje koristili gotovo podjednako za učenje te za zabavu i igru iako se u javnosti počesto objavljuju rezultati drugih istraživanja o ovisnosti maloljetnika o ekranima. Na upit koliko sati koristite pomagala za &scaron;kolu, ponuđeni su sljedeći odgovori. Do jednoga sata to čini 9,2 posto učenika, između jednoga i dva sata 24,1, a najvi&scaron;e između dva i tri sata dnevno. Radi se o uzorku od 27,7 posto učenika. Od četiri do pet sati za potrebe &scaron;kolovanja elektroničke uređaje koristi 10,5 posto, a vi&scaron;e od pet 10,5 posto njih. Do jedan sat dnevno dvostruko vi&scaron;e djece, odnosno 18,1 posto, ekrane koristi za igranje i zabavu od onih koji ih koriste za &scaron;kolu. Između jednog i dva sata dnevno ekrane koristi 25,6 posto djece, a od dva do tri sata 23,5 posto, dok je 14,7 posto njih koji ih koriste između tri i četiri sata.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Ko&scaron;arka ispred nogometa</strong><br />Između četiri i pet sati dnevno ove uređaje za zabavu i igru koristi 6,7 posto, a iznad pet sati čak 11,4 posto učenika. Adolescenti su se u izolaciji kada je riječ o sportu najvi&scaron;e bavili aerobikom, atletikom, badmintonom te borilačkim sportovima. Odbojka je bila ispred ko&scaron;arke i nogometa.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Kada je u pitanju depresija, anksioznost i stres, nije moguće napraviti usporedbu jer slično istraživanje nije rađeno u &ldquo;normalnim uvjetima&rdquo;, ali od 2418 učenika, 1883 ispitanika nisu pokazivala simptome stresa, 195 ih je pokazalo blage, 154 umjerene, 131 te&scaron;ke, a čak 55 izrazito te&scaron;ke simptome stresa.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Istraživanje je pokazalo i da su učenici koji žive u stanu doživjeli značajno veću količinu stresa, depresije i anksioznosti u odnosu na one koji žive u kući. Dvostruko je vi&scaron;e učenica nego učenika koji su pogođeni mjerama izolacije.</p> <p>&nbsp;</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/17-09-04-47146244731.mobitel.jpgVolkswagen mora platiti odštetu vlasnicima dizel vozilahttp://grude.com/clanak/?i=185249185249Grude.com - klik u svijetMon, 25 May 2020 16:05:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=17-01-30-volkswagen-emblem.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>U tužbi iz jugozapadne njemačke države Rhineland-Palatinate, jedan vozač traži puno refundiranje od Volkswagena oko 31.500 eura<p>&nbsp;</p> <p>Njemački gigant Volkswagen mora platiti od&scaron;tete vlasnicima automobila pogođenih skandalom s emisijom plinova, presudio je u ponedjeljak vodeći njemački sud.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Suma koju kompanija mora platiti njemačkim vozačima ovisit će o kilometraži automobila, priopćio je savezni sud pravde.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Presuda predstavlja bitan presedan za desetke tisuća ljudi koji su kupili vozila s uređajima koji lažno prikazuju emisiju plinova, u skandalu koji potresa Volkswagen i &scaron;iri sektor automobilske industrije od rujna 2015.</p> <p>&nbsp;</p> <p>U tužbi iz jugozapadne njemačke države Rhineland-Palatinate, jedan vozač traži puno refundiranje od Volkswagena oko 31.500 eura od&scaron;tete za kori&scaron;teni automobil kupljen u 2014. godini, prenosi dpa.</p> <p>&nbsp;</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/17-01-30-volkswagen-emblem.jpgWhatsApp testira novu opciju koja će olakšati dodavanje kontakatahttp://grude.com/clanak/?i=185228185228Grude.com - klik u svijetSat, 23 May 2020 12:20:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=17-09-15-whatsapp-730x365.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Dodavanje novih kontakata u WhatsApp uskoro bi moglo postati još jednostavnije i bez upisivanja brojeva telefona. <p>&nbsp;</p> <p>Bit će dovoljno otvoriti aplikaciju, prikazati svoj QR kod na ekranu, a druga će ga osoba očitati i automatski unijeti va&scaron;e podatke u svoje kontakte.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Tako barem izgleda nova opcija koja je trenutačno na testiranju u beta-inačici aplikacije, a očekuje se da bi uskoro mogla biti dostupna svima. Dosad je bilo potrebno unijeti broj u imenik pametnog telefona, a potom ga povući u aplikaciju WhatsApp. Razmjenom QR kodova taj se postupak uvelike pojednostavljuje, javlja Zimo.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Glavna prednost dijeljenja kontakta putem QR koda je u sigurnosti. Naime, u svakom je trenutku moguće ukinuti pristup putem QR koda ako netko bez odobrenja vlasnika odluči podijeliti kontakt dalje.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Inače, kori&scaron;tenje QR-a u WhatsAppu nije ni&scaron;ta novo, no dosad se koristio za aktivaciju WhatsAppove inačice na webu.</p> <p>&nbsp;</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/17-09-15-whatsapp-730x365.jpgOtkriveno SEDAM novih koronavirusa kod šišmiša u Gabonuhttp://grude.com/clanak/?i=185155185155Grude.com - klik u svijetTue, 19 May 2020 11:14:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=18-01-16-sismis.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Znanstvenici su kod šišmiša u afričkoj državi Gabon otkrili sedam novih sojeva koronavirusa, no još uvijek nije sasvim jasno mogu li oni prijeći na čovjeka i izazvati novu pandemiju.<p>&nbsp;<br />Kako pi&scaron;e NewScientist, znanstvenicima je već od prije poznato da koronavirusi mogu prijeći sa &scaron;i&scaron;mi&scaron;a na ljude i uzrokovati ozbiljne bolesti kao &scaron;to je bila epidemija SARS-a 2002-03 i pandemija covida-19. Za obje bolesti se smatra da su nastale nakon &scaron;to je koronavirus sa &scaron;i&scaron;mi&scaron;a, i vjerojatno preko posrednika, do&scaron;ao u ljudsku populaciju.</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/18-01-16-sismis.jpgOvo su najčešće pogreške koje radite s klima uređajemhttp://grude.com/clanak/?i=185144185144Grude.com - klik u svijetMon, 18 May 2020 21:13:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=20-05-18-beko-klime-samsara-beograd-3.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Ako je jedinica za veći prostor, ona će se stalno uključivati i isključivati i istrošit će se prije vremena...<p>&nbsp;</p> <p>Ne obraćate pažnju na filter</p> <p>Filter pomaže ukloniti pra&scaron;inu, alergene i ostalu nečistoću iz zraka. Ti filteri su obično lagane konstrukcije dizajnirane za redovitu zamjenu odnosno či&scaron;ćenje. Nakon otprilike &scaron;est mjeseci, filter je ispunjen prljav&scaron;tinom, pa zrak te&scaron;ko prolazi i jedinica vi&scaron;e ne može raditi svoj posao. To ne samo da povećava količinu pra&scaron;ine u va&scaron;em domu, već uvelike smanjuje protok zraka i učinkovitost klime, čak za 5 - 15 posto. Očistite filter čak i nekoliko puta tijekom godine, posebno nakon unutarnjih radova, poput ru&scaron;enja i preuređivanja.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Nikad ne očistite peraje i zavojnice</p> <p>Zavojnice isparivača i peraje klima uređaja omogućuju apsorpciju topline iz kuće. No ovaj proces može ometati sloj pra&scaron;ine i prljav&scaron;tine. Ako nikada ne provjerite zavojnice, klimi će se smanjiti učinkovitost. Očistite klimu na početku sezone hlađenja, a posebno pregledajte nakon oluje ili jakog vjetra.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Nepode&scaron;avanje termostata</p> <p>Termostat kojim se lako upravlja prijeko je potreban jer omogućuje pode&scaron;avanje temperature za različita vremena tijekom dana i automatski snizuju temperaturu, te &scaron;tedi novac. Ako ga nemate možda je vrijeme za nadogradnju. Koristite klima uređaj kad nikoga nema kod kuće Sredinom radnog dana, kada su članovi obitelji na poslu ili u &scaron;koli, možete znatno povisiti temperaturu da biste u&scaron;tedjeli na novcu. Isto je i usred noći, kada ljudi spavaju. Ne postavljajte naredbu za snižavanje temperature kad nitko neće biti u blizini.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Ne provjeravate odvod</p> <p>Odvodi imaju važan posao u radu klima uređaja pa ako se začepe, to je lo&scaron;a vijest. Čistite ih vi&scaron;e puta godi&scaron;nje. Snizujete temperaturu previ&scaron;e Ovo je uobičajena gre&scaron;ka koju su ljudi nekad radili. Programirajte radije svoj termostat na točnu temperaturu koju želite, ne niže nego &scaron;to vam je potrebno. Tako ćete stalno imati rashlađenu kuću.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Zanemarivanje zahtjeva za jačinom</p> <p>Jedinice klime dimenzionirane su prema broju kubnih metara koje trebaju ohladiti. To je osobito važno kada kupujete novu jedinicu ili obnavljate kuću. Ako je jedinica za manji prostor nego &scaron;to imate, pretjerano će raditi na hlađenju, i borit će se da udovolji zahtjevima termostata. Ako je jedinica za veći prostor, ona će se stalno uključivati i isključivati i istro&scaron;it će se prije vremena. Zato obratite pažnju na kapacitet i odaberite pravu jedinicu za prostor koji imate.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Izbjegavanje zamjene</p> <p>Početna cijena klime je visoka, no stari klima uređaj lo&scaron;e radi i ko&scaron;tat će vas vi&scaron;e zbog popravaka i neučinkovitosti. Ako je klima stara 10 do 12 godina ili vi&scaron;e, mogli biste početi &scaron;tedjeti za ulaganje u noviju.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Nikad ne dogovarate kontrolu</p> <p>Rashladno sredstvo koje apsorbira toplinu iz kuće i raspr&scaron;uje je vani može ishlapiti stoga trebate pozvati majstora da testira i prilagodi razinu rashladnog sredstva.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Ne zatvarate prozore</p> <p>Puno topline ulazi u dom kroz prozore pa ako zaista želite kontrolirati toplinu u svojoj kući držite ih zatvorene i pokrivene roletama ili zavjesama tijekom najtoplijih dijelova dana, posebno prozore koji su okrenuti suncu. U večernjim ih satima otvorite kako biste potaknuli prirodan protok hladnijeg zraka. &Scaron;to manje klima uređaj radi, to bolje.&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/20-05-18-beko-klime-samsara-beograd-3.jpgBivši glavni onkolog WHO-a tvrdi: Koronavirus će nestati prije nego što se pojavi bilo kakvo cjepivohttp://grude.com/clanak/?i=185137185137Grude.com - klik u svijetMon, 18 May 2020 10:46:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=20-03-24-covid199.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Koronavirus mogao bi nestati sam od sebe pri nego se pojavi bilo kakvo cjepivo, rekao je Karol Sikora, akademik i bivši glavni onkolog Svjetske zdravstvene organizacije (WHO).<p>&nbsp;</p> <p>Sikora se oglasio na Twitteru pojasniv&scaron;i kako postoji realna vjerovatnost da će virus prirodno isčeznuti prije nego &scaron;to znanstvenici razviju cjepivo.</p> <p>&nbsp;</p> <p>"Svuda vidimo otprilike sličan obrazac. Mislim da imamo vi&scaron;e imuniteta nego &scaron;to je to procijenjeno. Moramo nastaviti s usporavanjem virusa, ali on bi mogao i sam nestati", napisao je Sikora.</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/20-03-24-covid199.jpgAnaliza s Harvarda: Temperature iznad 25 stupnjeva smanjuju rizik od širenja koronavirusahttp://grude.com/clanak/?i=185125185125Grude.com - klik u svijetSun, 17 May 2020 22:00:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=20-03-20-koronavirus-2-1200x675.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Profesor biokemije i molekularne biologije Gordan Lauc podijelio je na svom Facebook profilu Harvardovu analizu o koronavirusu, odnosno utjecaju vremena na njegovo širenje, u ovom slučaju porasta temperature. <p>&nbsp;</p> <p>Tim s Harvarda skupio je podatke o infekciji Covid-19 i vremenskoj prognozi, te analizirao utjecaj vremena na prijenos virusa na 3739 globalnih lokacija od 1. svibnja 2010. do 30. travnja 2021. godine. Njihov zaključak je da temperature iznad 25 stupnjeva smanjuju rizik od &scaron;irenja virusa. Nažalost, to ne znači da će epidemija nestati tijekom ljeta, nego da će oslabjeti, ali da će broj zaraženih najesen ponovno porasti.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Lauc je istaknuo da je analiza &scaron;irenja virusa na 3739 lokacija po svijetu potvrdila pretpostavku o njegovoj sezonalnosti.</p> <p>&nbsp;</p> <p>"Vrijeme nije naravno jedini čimbenik tako da se ne treba ba&scaron; potpuno opustiti i vratiti na staro, no ova vijest budi nadu da opu&scaron;tanje mjera koje se sada događa neće dovesti do novog vala pandemije. To vjerojatno isto znači da bismo &scaron;to prije trebali otvoriti &scaron;kole i omogućiti djeci da imaju normalan kraj &scaron;kolske godine. Za one koji po medijima viču da su stroge mjere bile pogre&scaron;ne, ovo je lo&scaron;a vijest, jer potvrđuje da bismo bez odlučnih mjera u ožujku imali jako eksponencijalni rast zaraženih i puno mrtvih i bolesnih u Hrvatskoj. Ovo je lo&scaron;a vijest i za one koji se zalažu za zadržavanje ili ponovno uvođenje strogih mjera, jer pokazuje da su u ovo doba godine dovoljne i vrlo blage mjere opreza", napisao je Lauc.</p> <p>&nbsp;</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/20-03-20-koronavirus-2-1200x675.jpgSUM: Digitalizacija osnovnih i srednjih školahttp://grude.com/clanak/?i=185002185002Grude.com - klik u svijetSun, 10 May 2020 09:23:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=20-05-10-sumit_zgrada3.jpeg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>S planom i aktivnostima već ranije upoznata Koordinacija ministara obrazovanja.<p>&nbsp;</p> <p>Digitalizacija osnovnih i srednjih &scaron;kola u županijama koje izvode nastavni plan i program na hrvatskom jeziku provodit će se kroz Sveučili&scaron;te u Mostaru, odnosno sveučili&scaron;ni Centar za informacijske tehnologije zaključak je sastanka predstavnika Sveučili&scaron;ta u Mostaru rektora prof. dr. Zorana Tomića i voditelja SUMIT centra doc. dr. Tomislava Volarića s predsjednikom Hrvatskog narodnog sabora BiH i predsjedateljem Doma naroda Parlamentarne skup&scaron;tine BiH dr. Draganom Čovićem.</p> <p>&nbsp;</p> <p><img src="https://www.grude.com/Datoteke/novosti/20-05-10-20-05-10-sastanak_sum1.jpeg" alt="" width="640px" /></p> <p>&nbsp;</p> <p>Voditelj Centra doc. Volarić prezentirao je plan digitalizacije obrazovanja koji kreće od rujna.</p> <p>&nbsp;</p> <p>S planom i aktivnostima već ranije upoznata Koordinacija ministara obrazovanja, znanosti, kulture i &scaron;porta koji nastavni plan i program izvode na hrvatskom jeziku.</p> <p>&nbsp;</p> <p><img src="https://www.grude.com/Datoteke/novosti/20-05-10-20-05-10-sumit_zgrada3.jpeg" alt="" width="640px" /></p> <p>&nbsp;</p> <p>Također je prezentiran i plan izgradnje zgrade SUMIT centra u Rodoču koji će se raditi sa strate&scaron;kim partnerima Sveučili&scaron;ta gdje će biti sredi&scaron;te procesa digitalizacije cijele vertikale obrazovanja.</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/20-05-10-sumit_zgrada3.jpegUčinkovita kombinacija antivirusnih lijekova za ublažavanje Covid simptomahttp://grude.com/clanak/?i=184993184993Grude.com - klik u svijetSat, 09 May 2020 11:53:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=20-05-09-koronavirus-doktor.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Kombinacija triju antivirusnih lijekova pridonijela je ublažavanju simptoma zaraženima koronavirusom koji su imali blagu do umjerenu infekciju.<p>&nbsp;</p> <p>Rezultati manjeg istraživanja koje su proveli hongkon&scaron;ki znanstvenici pokazuju da je kombinacija tih lijekova u kratkome vremenu smanjila količinu virusa u organizmu zaraženih, javlja <strong>HRT.</strong></p> <p>&nbsp;</p> <p>U studiji je sudjelovalo 127 pacijenata, a znanstvenici su usporedili učinak lijekova uz pomoć kontrolne skupine bolesnika. Jednoj je skupini davana kombinacija triju lijekova: lijeka za liječenje HIV-a: lopinavir-ritonavira, lijeka ribavirina za terapiju hepatitisa i beta interferona kojim se liječi multipla skleroza. Kontrolna skupina pacijenata dobivala je samo lijek za HIV.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Rezultati studije objavljeni u časopisu Lancet pokazali su da je, u odnosu na pacijente iz kontrolne skupine kod kojih se virus vi&scaron;e nije mogao otkriti u roku od 7 do 12 dana od početka terapije, u grupi pacijenata koja je dobivala kombinaciju triju lijekova virus &ldquo;nestao&rdquo;, odnosno nije se mogao detektirati i pet dana ranije.</p> <p>&nbsp;</p> <p>&ndash; Istraživanje ukazuje na to da se ranim liječenjem blagog do umjerenog oblika Covida-19 kombinacijom triju antivirusnih lijekova može brzo suzbiti količina virusa u pacijentovu organizmu, da može ublažiti simptome te smanjiti rizik od zaraze zdravstvenih radnika, rekao je Kwok-Yung Yuen, profesor sa Sveučili&scaron;ta u Hong Kongu i jedan od sudionika istraživanja.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Pojasnio je kako smatra da je smanjen rizik od zaraze zdravstvenih radnika vjerojatno posljedica učinka kombiniranog lijeka na smanjenje količine virusa koji se može &scaron;iriti.</p> <p>&nbsp;</p> <p>U sklopu studije svi su pacijenti dobivali standardnu bolničku njegu u skladu s potrebama. Nekima je bila potrebna dijaliza, drugima respirator, a nekima antibiotici ili kortikosteroidi.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Kowk-Yung Yuen rezultate smatra &ldquo;ohrabrujućima&rdquo;, no ističe da je istraživanje učinka djelovanja trostrukog lijeka potrebno provesti na većem broju pacijenata i na osobama s težim oblikom Covida-19.</p> <p>&nbsp;</p> <p>I neovisni stručnjaci rezultate smatraju vrlo pozitivnima, no kažu da će trebati provesti detaljnije studije na većem broju ispitanika.</p> <p>&nbsp;</p> <p>&ndash; Ovakvi rezultati bez sumnje upućuju na opravdano uključivanje beta interferona na popis lijekova s obećavajućim ishodom u liječenju oboljelih od Covida u daljnjim randomiziranim ispitivanjima, rekao je Stephen Evans, profesor farmakoepidemiologije na Londonskoj &scaron;koli za higijenu i tropsku medicinu. Dodao je da je dugogodi&scaron;nje iskustvo u liječenju virusa humane imunodeficijencije (HIV) koji uzrokuje AIDS pokazalo da se ta bolest najučinkovitije liječi kombinacijom različitih lijekova, &scaron;to bi mogao biti slučaj i s Covidom-19.</p> <p>&nbsp;</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/20-05-09-koronavirus-doktor.jpgĐikićev tim našao slabu točku koronavirusahttp://grude.com/clanak/?i=184952184952Grude.com - klik u svijetWed, 06 May 2020 14:21:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=20-05-06-ivan-djikic-team.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>PLpro je potreban za procesiranje virusnih polipeptida i sastavljanje novih virusnih čestica unutar ljudske stanice.<p><br />Grupa znanstvenika sa Instituta za biokemiju II Sveučili&scaron;ta Goethe u Frankfurtu na Maini sa suradnicima prepoznali su proteazu PLpro koronavirusa SARS-CoV-2, sličnu papainu, kao osnovni virusni enzim ali i moguću slabu točku ovog virusa, pi&scaron;e Večernji List.</p> <p>&nbsp;</p> <p>PLpro je potreban za procesiranje virusnih polipeptida i sastavljanje novih virusnih čestica unutar ljudske stanice. Dodatno, SARS-CoV-2 koristi ovaj enzim kako bi uti&scaron;ao odgovor imunog sustava na njegovu prisutnost te pomaže virusnoj modulaciji da rad domaćeg imunog sustava okrene u svoju korist. Tako se virus lak&scaron;e može replicirati i dalje &scaron;iriti.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Skupina je znanstvenika dokazala kako farmaceutici usmjereni prema PLpro proteazi putem nekovalentnog inhibitora blokiraju &scaron;irenje virusa i povećavaju imunost protiv novog koronavirusa u ljudskih epitelnih stanica, prvoj postaji ulaska virusa u organizam. Rezultati su ovog istraživanja dostupni javnosti kao rad predložen za objavljivanje u znanstvenim časopisima ugledne obitelji Nature.</p> <p>&nbsp;</p> <p>&ndash; Na&scaron;i rezultati nude uzbudljivu mogućnost dvostazne terapijske strategije putem ciljanja PLpro proteaze &ndash; istodobno se zaustavlja virus te se jača imuni sustav. Da bismo postigli ovako dubok uvid kombinirali smo biokemijsko, strukturalno i funkcionalno znanje koje postoji na na&scaron;em institutu pa sam iznimno zahvalan mojoj skupini znanstvenika koja je doista postigla puno u jako kratko vrijeme. Na&scaron;e zajedničko istraživačko djelovanje s Institutom za medicinsku virologiju pod vodstvom Sandre Ciesek bilo je doista najbitnije kako bi se pokazalo kako inhibicija PLpro proteaze zaustavlja virus, rekao je na&scaron; poznati znanstvenik prof. dr. sc. Ivan Đikić koji je voditelj skupine znanstvenika sa Sveučili&scaron;ta Goethe koja potpisuje ovo postignuće, pi&scaron;e Večernji List.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Ovi rezultati donose jasnu znanstvenu logiku kojom se mogu dalje nastaviti istraživanja spojeva i lijekova koji targetiraju PLpro proteazu koronavirusa SARS-CoV-2. Jedna američka klinika u ovom trenutku radi kliničko testiranje lijeka Famotidina kojim se cilja PLpro na pacijentima s COVID-om-19.</p> <p>&nbsp;</p> <p>&ndash; Ovo su doista uzbudljive vijesti. Ipak, djelovanje Famotidina na virusni PLpro jo&scaron; nije potvrđeno. Također, trebamo biti posebno pažljivi kod kliničke primjene jer inovativne terapije protiv PLpro mogu se razlikovati u ovisnosti radi li se o ranim ili kasnijim stadijima COVID-a-19, kažu znanstvenici.</p> <p>&nbsp;</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/20-05-06-ivan-djikic-team.jpgPinnit – Android aplikacija koja vaše važne zadaće pretvara u obavijesti koje ne možete ignoriratihttp://grude.com/clanak/?i=184947184947Grude.com - klik u svijetWed, 06 May 2020 09:38:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=20-05-06-pinnit-aplikacija.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Pinnit se temelji na kreiranju zabilješke koje nisu vremenski uokvirene..<p><br />U Play trgovini postoje stotine, a vjerojatno i tisuće različitih aplikacija za zabilje&scaron;ke. Većina njih se temelji na osnovnom principu unosa i spremanja, te organizacije po datumima i podsjetnicima, tj. alarmima.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Ipak, u ovom nepreglednom moru, ponekad se nađe poneka koja se nečim ističe, odnosno razlikuje od drugih. Jedna od takvih je &ndash; Pinnit, aplikacija iznimno jednostavnog sučelja i, mogli bismo reći, jo&scaron; jednostavnijih funkcija.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Naime, Pinnit se temelji na kreiranju zabilje&scaron;ke koje nisu vremenski uokvirene, dakle za one zadatke za koje nemate konkretan dan i sat kad ih morate obaviti. Možete ih kreirati vi&scaron;e, a najvažnija funkcija je &scaron;to ih možete &bdquo;pinnati&ldquo; u traku s obavijestima.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Tako će vas, kada god povučete traku prema dolje, recimo kad želite pogledati druge obavijesti, zadatak kojeg ste prethodno upisali i pinnali uvijek &bdquo;&scaron;amarati&ldquo; i podsjećati da ga izvr&scaron;ite.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Naravno, svaku zabilje&scaron;ku s obavijesne trake možete i ukloniti (unpin), a ona će ostati u popisu u samoj aplikaciji, ili ako ste zadak obavili, možete ju izbrisati.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Ova aplikacija možda nije ni&scaron;ta posebno, ali svakako će pomoći onima koji se u moru stavki u kalendaru lako pogube ili im neka slična aplikacija ne odgovara.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Grude.com/<a title="Mob hr" href="https://mob.hr/pinnit-android-aplikacija-koja-vase-vazne-zadace-pretvara-u-obavijesti-koje-ne-mozete-ignorirati" target="_blank">Mob.hr</a></p> <p>&nbsp;</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/20-05-06-pinnit-aplikacija.jpgĐikić: Bez učinkovitog cjepiva nećemo suzbiti koronavirushttp://grude.com/clanak/?i=184913184913Grude.com - klik u svijetMon, 04 May 2020 22:54:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=19-02-17-ivan-djikic.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Prenio je iskustva djelovanja u okolnostima pandemije iz Sveučilišta Goethe u Frankfurtu, kazavši da je samo deset posto znanstvenika nastavilo s aktivnim radom u laboratorijima..<p><br />O sveučili&scaron;noj nastavi, istraživanju i znanosti za pandemije te svijetu nakon nje govorilo se u ponedjeljak na online konferenciji članova Međunarodnog znanstvenog savjeta Sveučili&scaron;ta u Rijeci, a znanstvenik Ivan Đikić ustvrdio je kako se bez cjepiva neće suzbiti virus.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Naziv konferencije bio je "Visoko obrazovanje i znanost u doba 'nove normalnosti'", a sudjelovali su članovi savjeta, ugledni znanstvenici sa sveučili&scaron;ta i instituta u Europi i SAD-u - Ivan Đikić, Željko Ivezić, Aleksandra Kanjuo Mrčela, Danica Kragić, Igor Mezić, Vedran Mimica, Nenad Mi&scaron;ćević, Dražen Prelec i Igor Žutić.</p> <p>&nbsp;</p> <p>U uvodnom dijelu je rektorica Sveučili&scaron;ta u Rijeci Snježana Prijić Samaržija istaknula je da je pandemija koronavirusa donijela novi odnos prema stručnjacima i znanstvenicima te veće povjerenje u znanost, u okvirima sve snažnijeg zamaha pseudoznanosti i skepiticizma.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Na Sveučili&scaron;tu smo vrlo uzbuđeni kvalitetom i uspjehom provedene nastave na daljinu, rekla je.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Među pozitivnim efektima je i porast solidarnosti i ljubaznosti među ljudima te njihove povezanosti, ocijenila je. No, navela je rektorica, ujedno pada znanstvena aktivnost i slabi povezanost sveučili&scaron;ta s gospodarstvom i javno&scaron;ću, a očekuju se i financijski rezovi.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Đikić: Bez učinkovitog cjepiva neće se suzbiti koronavirus</strong></p> <p>Đikić je ustvrdio da se bez učinkovitog cjepiva neće moći suzbiti koronavirus, a da se takvo cjepivo ne može očekivati u razdoblju kraćem od godinu dana.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Prenio je iskustva djelovanja u okolnostima pandemije iz Sveučili&scaron;ta Goethe u Frankfurtu, kazav&scaron;i da je samo deset posto znanstvenika nastavilo s aktivnim radom u laboratorijima i to oni koji su se izravno bavili pitanjima koronavirusa.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Unatoč tome, rezultat su dva vrijedna znanstvena rada koji će se uskoro predstaviti u uglednim znanstvenim časopisima, rekao je.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Željko Ivezić sa Sveučili&scaron;ta u Washingtonu osvrnuo se na nadomjestak sastanaka i skupova s komunikacijom pomoću IT tehnologija.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Ocijenio je da online komunikacija može znatno pomoći, ali da se ne može u potpunosti zamijeniti izravna komunikacija profesora sa studentima, ali i studenata međusobno. Nedostaje niz elemenata komunikacije uživo, rekao je.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Kanjuo Mrčela: Nerealno očekivati da se dru&scaron;tvo može radikalnije mijenjati nakon pandemije</p> <p>&nbsp;</p> <p>Aleksandra Kanjuo Mrčela sa Sveučili&scaron;ta u Ljubljani ustvrdila je kako su nerealna očekivanja da se dru&scaron;tvo može radikalnije mijenjati nakon ove pandemije.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Dru&scaron;tveni sustav prije nje, kojeg karakterizira veliko iskori&scaron;tavanje iz centara moći i ogromna dru&scaron;tvena nejednakost u svijetu građen je jako dugo i ne može se bitno promijeniti, kazala je.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Pokazalo se da je nastava na daljinu moguća i da može biti uspje&scaron;na, a to se prije ove situacije ispitivalo i poku&scaron;avalo uvesti, rekao je Igor Mezić s kalifornijskog Sveučili&scaron;ta u Santa Barbari.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Ovo, ističe, otvara mogućnost decentralizacije obrazovanja i dostupnost onima koji se do sad nisu mogli &scaron;kolovati na prestižnim ustanovama.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Međunarodni znanstveni savjet osnovan je temeljem odluke Senata kao savjetodavno tijelo uprave i Savjeta za znanost Sveučili&scaron;ta u Rijeci za pitanja znanstvene djelatnosti te razvoja strategija i politika u tom području.</p> <p>&nbsp;</p> <p>U Savjet su imenovani ugledni znanstvenici koji na temelju iskustva i praksi uglednih znanstvenih institucija svojim savjetima i aktivnostima mogu doprinijeti razvoju Sveučili&scaron;ta.</p> <p>&nbsp;</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/19-02-17-ivan-djikic.jpgRektor Tomić dobitnik Grand Prix-a! 'On je najproduktivniji hrvatski autor u sferi odnosa s javnošću'http://grude.com/clanak/?i=184857184857Grude.com - klik u svijetThu, 30 Apr 2020 14:00:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=17-06-30-zoran_tomic.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>On je znanstvenik, ali i praktičar odnosa s javnošću. Redoviti je profesor, rektor jednog sveučilišta, član Europske akademije znanosti i umjetnosti i ono što je najvažnije najproduktivniji hrvatski autor u sferi odnosa s javnošću. <p>&nbsp;</p> <p>&bdquo;Međutim ono &scaron;to se ipak ističe od svega jest da je odgojio generacije i generacije mladih stručnjaka za odnose s javno&scaron;ću i da to sa zadovoljstvom čini i dalje,&ldquo; riječi su doc. dr. Damira Juge kojima je proglasio prof. dr. Zorana Tomića, rektora Sveučili&scaron;ta u Mostaru, dobitnikom Grand Prix-a za razvoj struke.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Nagradu dodjeljuje Hrvatska udruga za odnose s javno&scaron;ću. Prof. dr. Ana Tkalac Verčič, predsjednica HUOJ-a kazala je kako unatoč mnogim prigovorima odnosi s javno&scaron;ću kao struka trajno rastu i razvijaju se. &bdquo;Struku nose pojedinci, odnosno svatko od nas. Svatko svojim profesionalnim pona&scaron;anjem određuje razinu odnosa s javno&scaron;ću, na&scaron;u profesionalnu reputaciju, kvalitetu komunikacije iza koje kao profesija stojimo. Svake godine zato odabiremo jednog stručnjaka za odnose s javno&scaron;ću koji je obilježio struku. Osobu koja je na&scaron;u profesiju značajno unaprijedila i razvila&ldquo;, istaknula je Tkalac Verčič.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Tomić je autor &scaron;esnaest knjiga, pet sveučili&scaron;nih udžbenika, tri poglavlja u knjigama i vi&scaron;e od osamdeset znanstveno-stručnih radova uglavnom iz područja odnosa s javno&scaron;ću. &bdquo;Jako puno vremena provodi u profesionalnom usavr&scaron;avanju, habitaciji, istraživanju, izučavanju do kasnih sati u noć. I to osobno znam, vidim po porukama kada dolaze&ldquo;, kazao je prof. dr. Marin Milković, rektor Sveučili&scaron;ta Sjever govoreći o radu Tomića.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Nastavnik je i predavač na sveučili&scaron;tima u Bosni i Hercegovini i Republici Hrvatskoj na preddiplomskim, diplomskim i doktorskim studijima. Predložio je i uveo nove i inovirane sadržaje u vi&scaron;e kolegija na fakultetima u BiH i Hrvatskoj. Dr. sc. Sini&scaron;a Kovačić, glavni urednik Hrvatske katoličke mreže, ističe njegovu predanost radu sa studentima te navodi ako se za Janicu Kostelić kaže da je na&scaron;a najtrofejnija skija&scaron;ica, onda se za PR može reći da su Tomićeve komunikacijske vje&scaron;tine u tom rangu. &bdquo;On je zaista vrhunski komunikator. On zna reći neugodnu vijest na primjeren način. Kod njega nema podrazumijeva. Kod njega se sve otvoreno i jasno komunicira&ldquo;, ističe Kovačić.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Prof. dr. Božo Skoko ističe kako je Tomić napravio čudo za struku odnosa s javno&scaron;ću. &bdquo;Otvorio je to područje jo&scaron; dok uopće nismo znali &scaron;to su odnosi s javno&scaron;ću i na koncu konca činjenica da je dogurao tako visoko u hijerarhiji znanstvenoj i sveučili&scaron;noj najbolje potkrjepljuje koliko je njegovo djelo&ldquo;, naglasio je Skoko.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Dobitnik nagrade prof. dr. Zoran Tomić, rektor Sveučili&scaron;ta u Mostaru, pretpostavlja kako je zbog djelovanja u dvije države (Bosna i Hercegovina i Hrvatska) često bio izvan fokusa PR i komunikacijske javnosti u Hrvatskoj. S druge strane, nagla&scaron;ava kako se njegov izbor za izgradnju struke dominantno fokusirao na znanstveni rad. &bdquo;Moji znanstveni radovi i knjige rezultat su vi&scaron;egodi&scaron;njeg proučavanja i rada, ali rekao bih jo&scaron; vi&scaron;e sam ponosan na svoje studente. Velik broj zavr&scaron;nih i diplomskih radova, magisterija, doktoranata koji su danas uspje&scaron;ni PR-ovci, profesori, urednici u medijima i nalaze se na brojnim drugim dru&scaron;tveno važnim pozicijama. Moja PR misija dominantno je znanstvena i akademska i u tom pravcu ću i dalje nastaviti. Sve nas pozivam na služenje profesiji jer na taj način najbolje služimo dru&scaron;tvu&ldquo;, naglasio je Tomić.</p> <p>&nbsp;</p> <p><em><strong>Grude.com</strong></em></p>//grude.com/Datoteke/Novosti/17-06-30-zoran_tomic.jpgAdolescenti bi se doma mogli navući na društvene mreže, a muškarci..http://grude.com/clanak/?i=184819184819Grude.com - klik u svijetTue, 28 Apr 2020 11:10:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=18-10-06-identitet-internet-mreze.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Preporuča se na neke pozitivne i analogne rutine - da se, primjerice, prvi i zadnji sat u danu apstinira od digitalne tehnologije, da se obriše prašina s nekih društvenih igara ili knjiga. <p><br />Ovo je doba digitalnih medija. Internet je tijekom krize s koronavirusom postao izvor vitalnih informacija i povezao ljude koji rade od kuće s njihovim uredima.<br />Usluge filmskih i glazbenih 'streminga' pružaju dobrodo&scaron;ao odmak od tjeskobne stvarnosti, a računalne igrice okupiraju djecu s vi&scaron;kom energije, pi&scaron;e Hina. No predstavlja li to dodatni rizik od razvoja ovisnosti? "Možda, ali korist nadma&scaron;uje rizik", odgovara dr Bert te Wildt, glavni liječnik u klinici za psihosomatske bolesti u malome njemačkom mjestu Diessenu.</p> <p>&nbsp;</p> <p>"Ja se profesionalno uglavnom bavim njegovim &scaron;tetnim utjecajima, ali u ovo vrijeme internet je većinom pozitivna stvar", kazao je. Od video poziva koji omogućuju kontakt s obitelji i radnim mjestom preko 'online' tečajeva kuhanja do nastavka obrazovanja, sve su to plusevi intereneta, obja&scaron;njava.</p> <p>&nbsp;</p> <p>"Nadam se da ćemo jednoga dana moći reći da su digitalni mediji bili pravi blagoslov u ovoj krizi". Ali to ne znači da neće biti i negativnih posljedica i da broj ovisnika neće narasti.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Pod posebnim su rizikom odrasli koji žive sami, rekao je. Mu&scaron;karci bi se mogli navući na internetsku porngorafiju, a adolescenti na dru&scaron;tvene mreže.</p> <p>&nbsp;</p> <p>"Važno je zadržati samodisciplinu i ne prepustiti se u potpunosti", rekao je Wildt, dodav&scaron;i da to ne vrijedi samo za digitalne medije, već i za konzumaciju alkohola ili nikotina.</p> <p>&nbsp;</p> <p>"Ako sada upadnete u negativne navike i rutine, bit će ih se te&scaron;ko rije&scaron;iti u idućim tjednima i mjesecima", upozorio je. Kako bi se to spriječilo Wildt preporuča neke pozitivne i analogne rutine - da se, primjerice, prvi i zadnji sat u danu apstinira od digitalne tehnologije, da se obri&scaron;e pra&scaron;ina s nekih dru&scaron;tvenih igara ili knjiga.</p> <p>&nbsp;</p> <p>"Sve se svodi na to da sami sebe zapitate &scaron;to vam čini dobro", rekao je, prenosi <strong>Hina</strong>.</p> <p>&nbsp;</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/18-10-06-identitet-internet-mreze.jpgPRVI U BIH: SUM organizira prvi virtualni kongreshttp://grude.com/clanak/?i=184806184806Grude.com - klik u svijetMon, 27 Apr 2020 15:56:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=20-04-27-virco_logo.png&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Virtualni farmaceutski kongres po prvi put na Sveučilištu u Mostaru<p><br />Studenti Farmaceutskog fakulteta SUM preko svoje matične organizacije Studentskog zbora Farmaceutskog fakulteta (SAFPUM) po prvi puta u povijesti Sveučili&scaron;ta u Mostaru, organiziraju virtualni farmaceutski kongres. <br /><br /></p> <p>Osim toga, ovo je prema na&scaron;im saznanjima i prvi virtualni kongres u Bosni i Hercegovini! <br /><br />Zbog trenutne situacije s pandemijom uzrokovanom SARS-CoV-2 virusom, mladi studenti prona&scaron;li su rje&scaron;enje kako zaobići pandemiju i napraviti iskorak u organizaciji kongresa, uz pomoć suvremenih pomagala. A upravo će i virusi biti jedna od zanimljivih tema ovog skupa. <br /><br /><br />Zajedno sa svojim kolegama iz Slovenije (&Scaron;SSFD) i Hrvatske (CPSA), studenti Farmaceutskog fakulteta u Mostaru sudjeluju u međunarodnom projektu EuRO Sub Regions project, pri Međunarodnoj udruzi studenata farmacije (engl. International Pharmaceutical Students' Federation, IPSF). Ovaj kongres pod nazivom (R)evolution of Microbes &ndash; (R)evolucija mikroba, a obradit će različite teme iz područja farmaceutskih znanosti, mikrobiologije i virusologije, s interdisciplinarnog motri&scaron;ta. <br /><br /><br />Kongres se održava s međunarodnim sudjelovanjem, pri čemu će doprinos dati i djelatnici SUM-a. Međunarodni kongres će započeti 8. svibnja 2020. godine, u 9.15 sati, a pristupiti mu možete putem poveznice koja će biti prikazana na službenim stranicama Studentskog zbora Farmaceutskog fakulteta: <a href="https://www.facebook.com/events/322508975397128" target="_blank">https://www.facebook.com/events/322508975397128</a><br /><br /><br />Pozivamo Vas ovim putem da pratite sve obavijesti vezano za prijavu i prisustvovanje kongresu, budući da će broj mjesta biti ograničen. Sudjelovanje je besplatno, te pozivamo sve zainteresirane da prate prvi virtualni kongres studenata farmacije!</p> <p>&nbsp;</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/20-04-27-virco_logo.pngNije važno smo što jedete, nego i kadahttp://grude.com/clanak/?i=184800184800Grude.com - klik u svijetMon, 27 Apr 2020 09:22:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=17-05-18-rucak-s-prijateljima-2462a26ea445552f03d2cafc71a8760c_view_article_new.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Ako se ne želite udebljati, nije važan samo broj kalorija koje unosite u sebe, nego i u koje doba dana to činite, objavili su znanstvenici s američkog Sveučilišta Vanderbilt iz Nashvillea. <p><br />"Dovoljno je studija provedenih na ljudima i na životinjama koje ukazuju na to da nije važno samo &scaron;to jedete, nego i kada jedete", izjavio je Carl Johsnon, profesor biologije na Vanderbiltu.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Da bi testirali tu hipotezu, znanstvenici su proučili metabolizam &scaron;est osoba koje su jele u različito doba dana, pi&scaron;e portal Medical News Today. Svi su sudionici bili stariji od 50 godina, &scaron;to znači da pripadaju skupini u kojoj raste rizik za razvoj metaboličkih poremećaja.</p> <p>&nbsp;</p> <p>U prvom ispitivanju svi su sudionici jeli isti doručak, ručak i večeru. U drugome im je uskraćen doručak, ali su nakon večere, kao dodatni obrok, dobili kaloričan 'zalogaj' prije spavanja. Doručak u osam ujutro i kasnovečernji 'snack' u 22 sata imali su isto kalorija, 700, i bili su nutritivno jednaki.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Količina fizičke aktivnosti sudionika bila je jednaka u oba testa. Znanstvenici su potom posebnim alatima pratili rad njihova metabolizma i razgradnju ugljikohidrata i masti. I otkrili da je, neovisno o jednako kaloričnom obroku i jednakoj fizičkoj aktivnosti, vrijeme konzumacije hrane imalo znatan utjecaj na sagorijevanje masti. Drugim riječima, 'zalogaj' u deset sati navečer odgodio je sposobnost organizma da razgradi mast. U prosjeku su sudionici koji su jeli doručak sagorijeli 15 grama lipida (masti) vi&scaron;e u 24 sata nego oni koji su jeli kasno. Na dulji rok to može dovesti do značajnog taloženja masti, napominju stručnjaci.</p> <p>&nbsp;</p> <p>"To potvrđuje pretpostavku po kojoj obroci danju i noću utječu na to kako se probavljena hrana tro&scaron;i, odnosno pohranjuje, i da će obrok prije spavanja odgoditi sagorijevanje masti", objasnili su na Vanderbiltu.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Činjenica da tjelesni dnevni bioritam regulira sagorijevanje masti ima važne posljedice na prehrambene navike, odnosno potvrđuje tezu da je bolje preskočiti obrok prije spavanja nego doručak. Njihov rad objavljen je u časopisu PLOS Biology.</p> <p>&nbsp;</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/17-05-18-rucak-s-prijateljima-2462a26ea445552f03d2cafc71a8760c_view_article_new.jpgViber uvodi novu značajkuhttp://grude.com/clanak/?i=184737184737Grude.com - klik u svijetWed, 22 Apr 2020 11:12:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=20-04-22-viber.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Popularna aplikacija za čavrljanje dobila je novu značajku koja će zasigurno oduševiti brojne korisnike koji žele malo veću kontrolu nad poslanim porukama..<p>&nbsp;</p> <p>Viber je najavio nadogradnju svih oblika chata porukama s rokom trajanja. Poruke sa zadanim odbrojavanjem vremena do automatskog brisanja dosada su bile dostupne samo u 'tajnom chatu', no uskoro će postati dio regularnog chata i moći će se koristiti za slanje teksta, fotografija, videa ili bilo koje vrste datoteka.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Postavka vremena do 'samouni&scaron;tenja' kretat će se od nekoliko sekundi, minuta ili sati do nekoliko dana. Automatsko odbrojavanje do brisanja sadržaja započinje točno u trenutku kada osoba s druge strane otvori i pogleda primljenu poruku.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Za kreiranje poruke s rokom trajanja korisnik treba kliknuti na ikonicu sata pri dnu chata i odabrati vremenski period trajanja poruke. Nakon toga se upisuje tekst ili bira fotografiju/video/datoteku koju korisnik želi poslati.</p> <p>&nbsp;</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/20-04-22-viber.jpgKoronavirus nećete dobiti ni od kvaka ni mobilnih telefonahttp://grude.com/clanak/?i=184733184733Grude.com - klik u svijetTue, 21 Apr 2020 22:48:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=19-11-29-ulazna_vrata.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Prvi preliminarni rezultati su tu i u suprotnosti s onim što smo dosad naučili o koronavirusu, prenosi Bljesak.info.<p><br />Vi&scaron;e studija upozorilo nas je da je koronavirus izuzetno zarazan, da najduže opstaje na čvrstim povr&scaron;inama, da opasnost vreba i danima nakon &scaron;to je neko zaražen dodirnuo kvaku, na primjer. Međutim, prvi rezultati eksperimenta u Heinsbergu pokazuju suprotno.</p> <p>&nbsp;</p> <p>U Heinsbergu, gradu koji je zbog velikog broja oboljelih ponio titulu "njemačkog Wuhana", započet je neobičan eksperiment koji uključuje "živi laboratorij". Vodeći njemački infektolozi na dnevnoj bazi prate 1.000 ljudi i bilježe situaciju unutar 500 domova, obilaze javne prostore poput &scaron;kola, parkova, radnji, uzimaju uzorke i analiziraju ih. Cilj je otkriti koliko se koronavirus zadržava na mobilnim telefonima, kvakama od vrata, daljinskim upravljačima, tanjurima i &scaron;alicama. Kako se zapravo &scaron;iri i koliko je sudjelovanje "skrivenih" prenositelja virusa.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Prvi preliminarni rezultati su tu i u suprotnosti s onim &scaron;to smo dosad naučili o koronavirusu. U domovima zaraženih obitelji u Heinsbergu nigdje nije pronađen živi virus, ni na jednoj povr&scaron;ini, staklenoj, plastičnoj, drvenoj, a uzeti su uzorci s kvaka, mobilnih, wc &scaron;olja&hellip;</p> <p>&nbsp;</p> <p>- Virus se &scaron;irio na drugim mjestima. Na partijima u klubu u Berlinu, nogometnoj utakmici u Bergamu&hellip;</p> <p>&nbsp;</p> <p>Ne postoji značajan rizik od zaraze pri odlasku u kupovinu. Zaraza se ne &scaron;iri doticanjem istih predmeta, nego dužim boravkom ljudi u neposrednoj blizini jedni drugih, tvrdi dr Hendrik Streeck, direktor Instituta za infektologiju Univerzitetske bolnice u Bonnu. Njegov zaključak je da se COVID-19 možda ipak ne &scaron;iri tako lako kako smo u početku vjerovali. Zapravo, opasnost je od ljudi, ne od predmeta koje su dodirivali.</p> <p>&nbsp;</p> <p>- Netko tko je zaražen treba da se iska&scaron;lje u ruku i tom rukom dotakne kvaku na vratima. Odmah nakon njega druga osoba treba da dotakne istu tu kvaku i odmah da se rukom dotakne po licu. Zaista je mala &scaron;ansa da se virus prenese putem zaražene povr&scaron;ine, pojasnio je Streeck.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Njemački znanstvenici su i ranije tvrdili da je koronavirus "izuzetno osjetljiv" na isu&scaron;ivanje i da je jedini način da se prenese udisanjem kapljica. Studija iz Heinsberga zasad to i dokazuje, iako stručnjaci planiraju da prikupljena saznanja dodatno provjere jo&scaron; preciznijim istraživanjima, pa tek onda izađu sa zaključcima koji će tamo&scaron;njim vlastima biti smjernice za postupnu normalizaciju života.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Ako se rezultati potvrde, restorani, hoteli, frizerski saloni i trgovine uskoro bi mogli biti otvoreni, s tim da će svi, u njima vjerojatno morati da nose maske i koliko god je moguće drže razmak od dva metra, prenosi Nova.rs.</p> <p>&nbsp;</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/19-11-29-ulazna_vrata.jpgStudentski zbor i SUMIT: Preko 500 maturanata pohađa pripreme za upis na fakultethttp://grude.com/clanak/?i=184718184718Grude.com - klik u svijetTue, 21 Apr 2020 11:40:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=20-04-21-sum-pripreme1.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Više od 500 maturanata pohađa pripreme za upis na fakultet u organizaciji Studentskog zbora i IT Centra Sveučilišta u Mostaru, a pripreme se izvode iz hrvatskog, engleskog i njemačkog jezika te matematike i informatike.<p><br />Glavni cilj je maturantima pomoći ponoviti i utvrditi gradivo kako bi &scaron;to spremniji dočekali upise na fakultet. Pripreme se održavaju putem platforme za učenje na daljinu - SUMIT &Scaron;kolarac, a svi predavači su studenti SUM-a zbog čega slogan glasi &bdquo;Studenti za buduće studente&ldquo;.</p> <p>&nbsp;</p> <p>&bdquo;Pripreme iz engleskog jezika koncipirane su tako da imamo dva puta tjedno predavanja preko Google Meet-a. Temelje se ne samo na monologu nego i na međusobnoj komunikaciji kako bi poradili kako na pismenom dijelu ispita tako i na izgovoru. Bazirali smo se vi&scaron;e na gramatiku jezika, ali nećemo zapostaviti ni književnost tako &scaron;to će učenici, ukoliko žele, dobiti dodatnu literaturu i prijedloge za djela u sklopu proze i poezije na engleskom jeziku. Maturanti su zasada iskazali zadovoljstvo te se javljaju za dodatne vježbe kao i literaturu&ldquo;, kazala je Anđa Marinčić, predavačica na pripremama iz engleskog jezika.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Studenti će im prenijeti svoja znanja, ali i iskustva te pomagati pri svim njihovim pitanjima i nedoumicama.<br /><br /><br /></p> <p><img src="https://www.grude.com/Datoteke/novosti/20-04-21-20-04-21-sum-pripreme2.jpg" alt="" width="640px" /></p> <p>&nbsp;</p> <p>&bdquo;Pripreme za informatiku organizirane su tako da odradimo stvari koje maturante čekaju kako na prijemnim ispitima, tako i na raznim kolegijima kroz studij. Pri tome će koristi imati ne samo studenti koji upisuju informatiku, informacijske tehnologije ili računarstvo, već i studenti svih ostalih fakulteta. Osim materijala i vježbi koje će maturanti imati na raspolaganju, cilj je da kroz predavanja koja održavamo na aplikaciji Google Meet maturantima pružimo odgovore na sva pitanja i nejasnoće vezane za gradivo, ali i za sam proces studiranja&ldquo;, kazao je Stanko Bebek, predavač na pripremama iz informatike.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Većina maturanata je prilikom prijave odabrala vi&scaron;e predmeta za koje žele pohađati pripreme.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Ukupan broj pristiglih prijava je 567, a najvi&scaron;e ih je na matematici 415, zatim na hrvatskom 395, engleskom 315, informatici 145 i njemačkom jeziku 50.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Pripreme će trajati do kraja svibnja, a zatim u lipnju kreće intenzivnije ponavljanje gradiva.</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/20-04-21-sum-pripreme1.jpgSavjetovalište za studente i Studij psihologije Filozofskog fakulteta organiziraju virtualnu potporu pod nazivom covideo POTPORAhttp://grude.com/clanak/?i=184716184716Grude.com - klik u svijetTue, 21 Apr 2020 10:54:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=20-04-21-covideo_potpora.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Savjetovalište za studente i Studij psihologije Filozofskog fakulteta organiziraju virtualnu potporu za studente Sveučilišta u Mostaru pod nazivom covideo POTPORA.<p><br />Potaknuti kriznom situacijom u kojoj se trenutačno nalazimo studentima Sveučili&scaron;ta u Mostaru bit će ponuđena grupna potpora putem sustava na daljinu. Grupnu potporu će uz nastavno osoblje Studija psihologije i članove Savjetovali&scaron;ta za studente Filozofskog fakulteta pružati i studenti psihologije.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Studentima će biti omogućeno sudjelovanje na virtualnim radionicama i predavanjima s ciljem pružanja relevantnih informacija o tome kako se psiholo&scaron;ki nositi sa situacijom prouzrokovanom pandemijom COVID-19.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Prva virtualna radionica bit će održana u petak, 24. travnja 2020. godine, s početkom u 16.00 sati pod naslovom &bdquo;Upravljanje stresom&ldquo;. Radionica će omogućiti sudionicima razumijevanje uzroka i pokazatelja stresa te osvje&scaron;tavanje vlastitih kapaciteta za upravljanjem stresom.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Prijave su otvorene do četvrtka, 23. travnja 2020. godine. Sudjelovanje na radionici ograničeno je na maksimalno 20 sudionika. Zainteresirani se mogu prijaviti na radionicu putem sljedećeg linka: https://forms.gle/ny9jNGH93iMEU4WJ6. Prijave će se zatvoriti nakon popunjenih 20 mjesta.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Radionica će biti ponovno organizirana za one koji ne budu uspjeli sudjelovati u prvom krugu održavanja radionice.</p> <p>&nbsp;</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/20-04-21-covideo_potpora.jpgZašto milijuni ljudi na svijetu ne peru redovito rukehttp://grude.com/clanak/?i=184712184712Grude.com - klik u svijetTue, 21 Apr 2020 08:52:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=18-06-25-sapun_ruke_pranje.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Izbjegavanje pranja ruku u alarmantnom je porastu. Jedna je studija 2015. godine procijenila da samo 26,2 posto odlazaka u kupatilo s potencijalnim „fekalnim kontaktom“ završava pranjem ruku sapunom. <p><br />- Zvuči tako jednostavno, ali radimo na tome da ljudi vi&scaron;e peru ruke već 25 godina i nismo puno postigli - kaže Robert Aunger, stručnjak za evolucijsko javno zdravstvo na londonskom Fakultetu higijene i tropske medicine, prenosi Avaz.ba. Naravno, dijelom se to može objasniti nedostatkom odgovarajućih uvjeta i sapuna u siroma&scaron;nijim dijelovima svijeta.</p> <p>&nbsp;</p> <p>U najslabije razvijenim zemljama samo 27 posto populacije ima pristup adekvatnim sredstvima.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Svjetska zdravstvena organizacija i UNICEF procjenjuju da oko tri milijarde ljudi nema kod kuće pristup vodi i sapunu. Ali čak i u zemljama visokog dohotka, gdje svega ima u obilju, samo 50 posto ljudi pere ruke nakon odlaska u toalet, &scaron;to nas može nagnati da i dalje izbjegavamo rukovanje, pi&scaron;e BBC.<br />Zabrinjavajuća statistika</p> <p>&nbsp;</p> <p>Ova je statistika posebno zabrinjavajuća ako uzmete u obzir da se pranje ruku smatra najboljom praksom za spa&scaron;avanje života u povijesti čovječanstva. Zbog toga je prosječni životni vijek u zemljama poput Velike Britanije dosegnuo 80 godina, a nije vi&scaron;e 40 godina kao &scaron;to je bilo 1850. u vrijeme kad je pranje ruku popularizirano.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Ova jednostavna higijenska navika omogućava nam izbjegavanje mikroba i pandemija. Jedna je studija iz 2006. godine otkrila da redovito pranje ruku može smanjiti rizik od respiratornih infekcija između 6 i 44 posto. Otkako se pojavila pandemija covida-19, znanstvenici su otkrili da je kultura pranja ruku vrlo dobar pokazatelj stupnja &scaron;irenja.</p> <p>&nbsp;</p> <p>BBC se nadalje pita za&scaron;to su neki među nama tako entuzijastični u pranju ruku da tokom nesta&scaron;ice skupo plaćamo sredstva za dezinfekciju ruku. A ako misteriozni novi virusi i horor priče o fekalijama na daljinskim upravljačima u hotelskim sobama ne natjeraju ljude da promijene navike, &scaron;ta ih drugo može natjerati? Ispada da prolazak pored umivaonika na izlasku iz kupaonice nije samo posljedica lijenosti. Od načina razmi&scaron;ljanja, stupnja zavaravajućeg optimizma, potrebe za osjećajem &bdquo;normalnosti&ldquo; i potencije osjećaja gađenja, mnogo je psiholo&scaron;kih faktora koji podsvjesno odvraćaju ljude od pranja ruku.<br />Razumijevajući ove prikrivene pristranosti, stručnjaci &scaron;irom svijeta nadaju se da će namamiti ljude na higijenu, ističe BBC.</p> <p>&nbsp;</p> <p>- Jedan je od problema s pranjem ruku, posebice u razvijenim zemljama, to &scaron;to mnogo puta možete izbjeći pranje i nećete se razboljeti. Čak i kod koronavirusa, kažu da je ka&scaron;njenje između zaraze i pojave bilo kakvih simptoma pet ili &scaron;est dana, pa je vrlo te&scaron;ko uspostaviti vezu - kaže Aunger. Ako i dođe do zaraze, ona kasni danima, a do tada se zaboravlja na sve situacije kad je trebalo oprati ruke.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Pristrasnost optimizma</strong><br />Jedan od čimbenika koji se smatra utjecajnim je optimizam. &bdquo;Pristranost optimizma&ldquo; odnosi se na vjerovanje da je manja &scaron;ansa da će se lo&scaron;e stvari dogoditi nama nego drugim ljudima. Ovo iracionalno pozitivno stajali&scaron;te je univerzalno, može se pronaći u različitim ljudskim kulturama i u svim demografskim skupinama, pa čak i među životinjama, kao &scaron;to su &scaron;takori. Ta nas pristranost navodi da pogre&scaron;no računamo svoje izglede za niz neugodnih događaja, od razvoja karcinoma do razvoda.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Ova zabluda dijelom je odgovorna za pona&scaron;anja poput pu&scaron;enja ili kori&scaron;tenja kreditnih kartica u stvaranju dugova. Isto to također može neke ljude spriječiti da peru ruke.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Jedna je studija, provedena na velikom sveučili&scaron;tu u New Yorku nakon pandemije svinjske gripe (H1N1) 2009. godine, pokazala da studenti koji imaju vi&scaron;u razinu nerealnog optimizma imaju manje izglede za pranje ruku.</p> <p>&nbsp;</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/18-06-25-sapun_ruke_pranje.jpgKada je vrijeme ići doktoru: Imate vodoravne ili okomite nabore na noktima?http://grude.com/clanak/?i=184697184697Grude.com - klik u svijetMon, 20 Apr 2020 14:06:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=20-04-20-nokti.jpeg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Okomiti nabori znaju ukazivati na manjak željeza, a ponekad su i znak artritisa.<p>&nbsp;</p> <p>Nabori na noktima se pojavljuju na vi&scaron;e načina. Oni mogu biti okomiti ili vodoravni, a znaju se formirati na nekim noktima ili na svima. Razlog njihovog nastanka često je bezazlen i povezan je sa godinama života, ali ima situacija kada je potrebno posjetiti liječnika.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Okomiti nabori na noktima</strong></p> <p>- Linije koje idu od dna nokta do vrha najče&scaron;ći su oblik nabora na noktima, pojavljuju se kod oko 20 posto odraslih ljudi. U velikoj većini slučajeva to je samo znak starenja - objasnila je američka dermatologinja Ivy Lee.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Kaže kako se na&scaron;i nokti sastoje uglavnom od keratina, bjelančevina koje se nalaze i u kosi te u vanjskom sloju kože. Nokti se mijenjaju s godinama jer tijelo teže zadržava vlagu, na isti način na koji koža postaje sve vi&scaron;e suha, a kosa osjetljivija.</p> <p>&nbsp;</p> <p>- Vidite li neke druge promjene na noktima, poput cijepanja ili promjene boje, možda biste se trebali konzultirati sa svojim liječnikom - upozorava dr. Lee.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Dodaje kako u rijetkim slučajevima nabori na noktima mogu biti znak anemije, reumatoidnog artritisa ili kardiovaskularnih problema. Recimo, jedan nabor u sredini nokta mogao bi biti znak nedostatka hranjivih sastojaka, poput proteina ili folne kiseline.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Sa ovom liječnicom slažu se i stručnjaci u Klinici Mayo, no napominju da, ako uz okomite nabore postoje i crvene linije na dnu nokta, tad se može raditi o lupusu - autoimunoj bolesti kod koje imunolo&scaron;ki sustav postane hiperaktivan i napada zdravo tkivo.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Vodoravni nabori na noktima</strong></p> <p>- Ovakvi nabori na noktima su rjeđi, a poznate su i kao Beauove linije. One bi mogle signalizirati neku bolest ili biti samo zaostatak stare povrede. Ti nabori nastaju zbog privremenog zaustavljanja rasta nokta u proksimalnom matriksu nokta, najče&scaron;će su benigne i nastaju zbog mehaničkih trauma - objasnila je ova dermatologinja.</p> <p>&nbsp;</p> <p>- Ponekad, međutim, ukazuju na kožnu bolest poput ekcema, psorijaze ili kronične paronihije (infekcija nabora nokta koja kožu čini natečenom i crvenom), pa svakako pregledajte kožu i vrhove prstiju da li postoje znakovi crvenila i osipa - dodala je i napomenula kako u tom slučaju treba posjetiti dermatologa.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Kaže kako ovakvi nabori na noktima, također, mogu biti znak drugih sistemskih problema. Na primjer, javljaju se kada &scaron;titnjača radi previ&scaron;e ili premalo, a to pak ima utjecaj na hormone koji upravljaju rastom noktiju, kože i kose.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Ukoliko se Beauove linije pojave istovremeno na svih 20 noktiju, to zna ukazivati na infekciju, poput upale pluća, zau&scaron;njaka ili sifilisa, a zna signalizirati i na probleme sa srcem, jetrom ili bubrezima.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Dr. Lee savjetuje da posjetite dermatologa ukoliko su vam, uz nabore, nokti postali tanji, listaju se, promjene boju ili im se promjeni oblik, prenosi Reader's Digest.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Promjene na noktima i &scaron;to one mogu otkrivati</strong></p> <p>Promijenili su boju - prirodna boja noktiju je ružičasta, ali ako im je povr&scaron;ina bijela, to može ukazivati na ozbiljne zdravstvene probleme - bolesti jetre, probleme u radu srca, zatajenje bubrega ili dijabetes.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Ponekad je bijela boja nokta povezana sa staro&scaron;ću. Žuti nokti koji sporo rastu mogu ukazivati na bolesti di&scaron;nog sustava, poput kroničnog bronhitisa, a mogu se povezati i s oticanjem ruku, pi&scaron;e Mayo Clinic.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Imaju udubljenje</strong> - vodoravno udubljenje pojavljuje se kada nokti neko vrijeme ne rastu (kod ozljede ili bolesti). Ali, može nastati i ako se radi o nekontroliranom dijabetesu, kod bolesti perifernih krvnih žila ili ako je temperatura tijela jako povi&scaron;ena (kod upale pluća, &scaron;arlaha, ospica, zau&scaron;njaka itd.). Takve linije ponekad su znak nedostatka cinka u tijelu.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Listaju se</strong> - moglo bi se raditi o poremećaju rada &scaron;titnjače, odnosno razina hormona u tijelu nije pravilna. Ponekad su nokti krhki ako su zahvaćeni gljivičnom infekcijom ili kod psorijaze. Zna se dogoditi da se listaju kao reakcija na neki kozmetički proizvod, neke lijekove...</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Savijaju se prema van</strong> - zovu ih i 'žlica' noktima. Vrlo su mekani i rubovi im se izvijaju prema van. Ovakvi nokti mogu biti znak anemije ili nepravilnog rada jetre uzrokovanog hemokromatozom (tijelo apsorbira previ&scaron;e željeza iz hrane i nastaje njegov vi&scaron;ak u tijelu). Ovakvi nokti ponekad su povezani s bolestima srca i usporenim radom &scaron;titnjače.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Imaju rupice (puno malih udubina)</strong> - mogu signalizirati na bolesti vezivnog tkiva kao i na autoimunu bolest koja uzrokuje gubitak kose. Ovakve nokte često imaju ljudi koji boluju od psorijaze.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Pojavile su se bijele točkice</strong> - to može biti uzrokovano mjehurićima ispod noktiju ili ozljedama, ali i nedostatka cinka ili B vitamina.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Imaju smeđe ili crne linije</strong> - ovo ne treba nikako ignorirati jer crne linije na noktima mogu biti znak opasnog melanoma - vrste tumora koji zahvaća kožu, a rano otkrivanje spa&scaron;ava život. Ponekad su upozorenje da imate trihinelozu, a tamne pruge se mogu pojaviti i kao reakcija na neki antibiotik.<br /><br /></p>//grude.com/Datoteke/Novosti/20-04-20-nokti.jpegPojavili se svjetleći objekti iznad BiH! Otkrivena im je i svrha, i to globalnahttp://grude.com/clanak/?i=184668184668Grude.com - klik u svijetSat, 18 Apr 2020 22:59:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=20-04-18-elon_musk.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Stanovnike BiH, one koji u policijskom satu pokoji put iziđu na balkon i pogledaju prema nebu iznenadili su čudni svjetleći objekti.<p>&nbsp;</p> <p>Naravno, &scaron;to bi bilo drugo u ovom čudnom vremenu nego izvanzemaljci jer jedino jo&scaron; oni nisu napali ovo krhko, Božje čeljade, pomislio bi prosječak žitelj napaćene zemlje.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Ipak, nisu oni i nemamo se razloga pla&scaron;iti. Ili ipak imamo.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Naime, tvrtka SpaceX, a poznata vam je zbog ekscentričnog &scaron;efa Elona Muska, lansirala je 18. ožujka 6. skupinu od 60 satelita koji se trenutno nalaze na visini od oko 280 kilometara iznad tla, a odredi&scaron;te im je 550 kilometara iznad tla gdje se već nalaze prethodno lansirani sateliti.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Cilj ovih satelita, kojih će ukupno biti lansirano 12 tisuća, je omogućiti globalnu pokrivenost &scaron;irokopojasnim internet signalom do kraja 2027. godine. Musk se nada da će dobiti dozvolu da poveća broj satelita na 30 tisuća.</p> <p>&nbsp;</p> <p><em><strong>Grude.com<br />Foto: Boban Kurandžić<br /></strong></em></p>//grude.com/Datoteke/Novosti/20-04-18-elon_musk.jpgKava s limunom! Novi trend koji je ukusan, ali i koristanhttp://grude.com/clanak/?i=174616174616Grude.com - klik u svijetThu, 16 Apr 2020 08:24:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=18-01-09-franck_igs_291216-36-of-38.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Kava je poznata po tome što poboljšava probavu i sprječava nakupljanje masti. Osim kofeina, sadrži i neke biološki aktivne spojeve, za koje se smatra da ubrzavaju gubitak kilograma. Ne samo to, kava može razgraditi i masne stanice.<p>&nbsp;</p> <p>Poznato je da limunov sok potiče metabolizam &scaron;to uveliko pomaže gubitku kilograma. Stvara osjećaj sitosti i može također pomoći u pobolj&scaron;anju probave, pi&scaron;e Ndtv.com, a prenosi Klix.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Najbolje je ujutro popiti ovu kavu i neka ona bude prvo &scaron;to ćete unijeti u organizam. Zapamtite, za mr&scaron;avljenje morate napraviti samo crnu kavu bez mlijeka i &scaron;ećera. U &scaron;alicu sipajte oko pola ka&scaron;ike kave. Prelijte je vrućom vodom i sokom limuna. Dobro promije&scaron;ajte i skuhajte. Ako vam je okus bitan, napravite kavu tako &scaron;to ćete je pomije&scaron;ati s ledom, &scaron;ećerom, hladnom vodom i sokom limete.</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/18-01-09-franck_igs_291216-36-of-38.jpgAndrija – prvi digitalni asistent u borbi protiv koronavirusa u Hrvatskoj živi na WhatsAppuhttp://grude.com/clanak/?i=174606174606Grude.com - klik u svijetWed, 15 Apr 2020 19:11:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=20-04-15-andrija.jpeg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Andrija je prvi digitalni asistent na bazi umjetne inteligencije koji svojim nadljuskim snagama pomaže u borbi protiv koronavirusa. <p><br />Andrija je digitalni osobni asistent namijenjen svakom hrvatskom građaninu, a s njim možete komunicirati na WhatsAppu.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Servis se može aktivirati klikom na <a title="whatsapp" href="https://api.whatsapp.com/send?phone=385997753049&amp;text=pozdrav&amp;source=&amp;data=&amp;app_absent=" target="_blank">POVEZNICU</a>.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Aktivacijska poveznica objavljena je i na službenoj stranici <a title="andrija asistent" href="https://andrija.ai/" target="_blank">https://andrija.ai/</a>.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Andrija je ime dobio po ocu preventive Dr. Andriji &Scaron;tamparu koji je postavio temeljne principe javnog zdravstva primijenjene diljem svijeta. &ldquo;Pitanjem narodnog zdravlja i radom na njegovom unapređenju trebaju se baviti svi, bez razlike&rdquo;, nagla&scaron;avao je &Scaron;tampar važnost suradnje građana i njihove uključenosti u aktivnosti zdravstvenih institucija.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Za&scaron;to je Andrija poseban?</strong><br />Andrija je digitalni asistent koji koristi umjetnu inteligenciju da bi istovremeno bio povezan s milijunima građana i svim relevantnim institucijama u borbi protiv koronavirusa. U kontaktu s građanima, Andrija pruža pomoć na sljedeći način:</p> <p>&nbsp;</p> <p>Educira ljude kako da prepoznaju simptome zaraze koronavirusom na sebi i drugima kroz asistiranu samoprocjenu, građani dobivaju bolje razumijevanje rizika potencijalne zaraze, kada mogu biti mirni, a kada trebaju poduzeti ne&scaron;to na dobrobit sebe i ostalih</p> <p>&nbsp;</p> <p>Asistira ljudima u kontaktu prema nadležnim institucijama, upućujući svakoga na pravu adresu, čime &scaron;tedi vrijeme i energiju građanima i liječnicima u ovim trenucima opterećenja na zdravstveni sustav</p> <p>&nbsp;</p> <p>Omogućuje ljudima da dojavljuju relevantne informacije iz svog kućanstva te na taj način ispunjavaju svoju građansku dužnost pomaganja epidemiolozima ovisnim o podacima u stvarnom vremenu za uspostavu ili ukidanje za&scaron;titnih mjera</p> <p>&nbsp;</p> <p>&bdquo;U te&scaron;kim vremenima poput ovih ljudi vi&scaron;e nego ikad koriste WhatsApp kako bi se povezali sa svojim prijateljima, obitelji i zajednicom te im pružili podr&scaron;ku. Drago nam je &scaron;to Ministarstvu zdravstva Republike Hrvatske možemo osigurati komunikacijske alate koji će im pomoći u odgovaranju na upite građana o koronavirusu pouzdanim i pravovremenim zdravstvenim savjetima, a sve kako bi se građani osjećali sigurno&ldquo;, poručio je Robert Bednarski, Country Director za sredi&scaron;nju i istočnu europu iz WhatsAppa.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Voditelj projekta je Ministarstvo uprave koje provodi digitalizaciju javne uprave, a na kreiranju rje&scaron;enja radio je tim stručnjaka predvođen epidemiologom prof.dr.sc. Brankom Kolarićem, uz tehničku i informatičku podr&scaron;ku udruženih snaga domaćih tvrtki Mindsmiths, Neos i Oracle Hrvatska, koje su uz Infobip, članice Hrvatske udruge za umjetnu inteligenciju CroAI. Sve uključene hrvatske tvrtke odlučile su bez naknade velikodu&scaron;no dati svoj doprinos i zajedno sudjelovati u nacionalnom naporu suzbijanja epidemije novim koronavirusom.</p> <p>&nbsp;</p> <p>&bdquo;Države koje su u početku pandemije imale najuspje&scaron;nije odgovore u suzbijanju &scaron;irenja bolesti, poput Južne Koreje i Singapura, koristile su digitalne tehnologije za individualno obraćanje građanima. Andrija će pomoći hrvatskim epidemiolozima i cijelom zdravstvenom sustavu u kontroli epidemije COVID-19. U vremenu kada su liječnici opterećeniji nego inače, digitalni asistent može dovoljno brzo i učinkovito građanima pružiti aktualne informacije i preporuke.&ldquo;, izjavio je prof.dr.sc. Branko Kolarić, epidemiolog iz NZJZ &bdquo;Dr.Andrija &Scaron;tampar&ldquo; i Medicinskog fakulteta u Rijeci.</p> <p>&nbsp;</p> <p>&ldquo;CroAI okuplja tvrtke iz Hrvatske koje vjeruju da je umjetna inteligencija velika prilika za na&scaron;u zemlju koju ne smijemo propustiti. U ovakvim neizvjesnim trenucima ponosni smo na činjenicu &scaron;to su se na&scaron;e tvrtke članice aktivirale i svojim rje&scaron;enjima poku&scaron;avaju pomoći u borbi protiv pandemije. Andrija je jedno od takvih rje&scaron;enja, a u isto vrijeme i dokaz da se umjetna inteligencija može pametno integrirati u sustav javnog zdravstva te motivirati ljude da se aktivno pridržavaju uputa za dobrobit svog zdravlja. &rdquo;, izjavio je Mislav Malenica, predsjednik udruge CroAI i direktor AI tvrtke Mindsmiths.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Sve uključene hrvatske tvrtke odlučile su bez naknade velikodu&scaron;no dati svoj doprinos i zajedno sudjelovati u nacionalnom naporu suzbijanja epidemije novim koronavirusom.</p> <p>&nbsp;</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/20-04-15-andrija.jpegEmisije CO2 drastično pale u samo mjesec dana: 'To je kao da izbrišemo 6 milijuna vozila' http://grude.com/clanak/?i=174580174580Grude.com - klik u svijetTue, 14 Apr 2020 14:34:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=16-02-13-zagadjenost_zraka_bih.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Ekvivalent je to uklanjanju šest milijuna automobila s ulica.<p><br />Prema podacima, pandemija bi ove godine mogla uzrokovati smanjenje emisija CO2 od 1,6 milijardi tona (MtCO2). Bilo bi to oko 4 posto globalnog iznosa u 2019. godini.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Emisije CO2 pale su za trećinu pro&scaron;li mjesec uslijed koronakrize i velikog broja prizemljenih zrakoplova, pi&scaron;e Financial Times.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Prema njihovoj računici, trenutno je otkazano vi&scaron;e od milijun letova diljem svijeta, a to je zaslužno za pad od 28 milijuna tona CO2 u zadnji mjesec dana.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Ekvivalent je to uklanjanju &scaron;est milijuna automobila s ulica.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Zbog otkazivanja putovanja i restrikcija na kretanje stanovni&scaron;tva koje su uvele gotovo sve države svijeta, globalna bi avioindustrija, prema procjenama OAG Aviation Worldwide, mogla pretrpjeti gubitke od 880 milijardi dolara.</p> <p>&nbsp;</p> <p>U prvom tjednu travnja/aprila najveći zrakoplovni centri na svijetu, među ostalima Hong Kong, Ujedinjeno Kraljevstvo i &Scaron;vicarska, zabilježili su pad letova od 90 posto.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Globalno, broj letova je smanjen za 70 posto.</p> <p>&nbsp;</p> <p>I SAD je ožujku je stavio zabranu u trajanju 30 dana na sva putovanja iz Europe.</p> <p>&nbsp;</p> <p>&Scaron;to se tiče Europe, u Italiji, jednoj od virusom najgore pogođenih zemalja svijeta, početkom ožujka broj letova je pao za 22 posto, ali nakon &scaron;to je progla&scaron;ena opća karantena, letovi su pali za 74 posto.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Prizemljeni zrakoplovi</strong><br />Zagađenje koje proizvode automobili i motocikli također je u padu. U Europi, emisije tih vozila pale su za 88 posto od izbijanja koronakrize.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Da bi koronakriza mogla potaknuti najveći godi&scaron;nji pad emisije CO2 u 2020. godini, vi&scaron;e nego tijekom bilo koje prethodne ekonomske krize ili ratnog razdoblja, smatraju na stranici Carbon Brief.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Prema njihovim podacima, pandemija bi ove godine mogla uzrokovati smanjenje emisija CO2 od 1,6 milijardi tona (MtCO2). Bilo bi to oko 4 posto globalnog iznosa u 2019. godini.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Upozoravaju ipak da to nije ni približno dovoljno za spu&scaron;tanje globalne temperaturne granice od 1.5 stupnjeva Celzijusovih. Globalne emisije trebale bi padati vi&scaron;e od 6 posto svake godine, u cijelom desetljeću da bi se zagrijavanje ograničilo.</p> <p>&nbsp;</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/16-02-13-zagadjenost_zraka_bih.jpgKina: Počinje primjena cjepiva protiv koronavirusa na ljudimahttp://grude.com/clanak/?i=174574174574Grude.com - klik u svijetTue, 14 Apr 2020 10:04:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=17-07-24-cjepivo_znanstveno_istrazivanje_znanost_hiv_sida_aids_igla_krv.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Kina je odobrila početnu fazu testiranja na ljudima za dva eksperimentalna cjepiva protiv novog koronavirusa zbog kojeg je u svijetu umrlo više od 100.000 ljudi, objavila je državna agencija Xinhua u utorak.<p>&nbsp;</p> <p>Na razvoju cjepiva radi pekin&scaron;ka podružnica Sinovac Biotech&nbsp;i vuhanski institut za biolo&scaron;ke proizvode, podružnica kineske državne farmaceutske grupacije.&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>Kina je u ožujku dobila zeleno svjetlo za drugo kliničko testiranje kandidata za cjepivo&nbsp;protiv koronavirusa koje su razvili kineska vojna akademija za medicinske znanosti i biotehnolo&scaron;ka tvrtka CanSino Bio, ubrzo nakon &scaron;to je američki proizvođač lijekova Moderna rekao da je počeo ljudsko testiranje za cjepivo s američkim nacionalnim institutima za zdravlje.</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/17-07-24-cjepivo_znanstveno_istrazivanje_znanost_hiv_sida_aids_igla_krv.jpgNjemački stručnjaci vladi sugeriraju ukidanje mjerahttp://grude.com/clanak/?i=174565174565Grude.com - klik u svijetTue, 14 Apr 2020 00:16:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=17-10-18-njemacka-810x506.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>U akademijinom planu normalizacije je i ukidanje zabrane putovanja, otvaranje trgovina i državnih ureda. <p><br />Vodeći njemački znanstvenici predlažu vladi postupno ukidanje mjera za suzbijanje &scaron;irenja koronavirusa, uključujući ponovno otvaranje &scaron;kola, vrtića, restorana i trgovina te ukidanje zabrane putovanja, prenosi Hina.</p> <p>&nbsp;</p> <p>"Njemačkoj vladi predlažemo sastavljanje plana postupnog povratka u normalno stanje", stoji u listi preporuka koje je za Nacionalnu akademiju znanosti Leopoldina sastavilo 26 znanstvenika iz različitih područja. Preduvjet za to je zadržavanje broja novozaraženih na "niskoj razini" kako zdravstveni sustav ne bi bio preopterećen i održavanje higijene, sigurnog razmaka te obavezno kori&scaron;tenje za&scaron;titnih maski u javnom prijevozu, ističu znanstvenici.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Savjetuju i "sustavno praćenje" &scaron;irenja zaraze, između ostalog i putem aplikacija. "Cilj je predvidjeti razvoj epidemije u razdoblju od jednog do dva tjedna kako bi se moglo pravodobno reagirati".</p> <p>&nbsp;</p> <p>U akademijinom planu normalizacije je i ukidanje zabrane putovanja, otvaranje trgovina i državnih ureda.</p> <p>&nbsp;</p> <p>"Ovisno o mogućnosti održavanja prostornog razmaka i intenziteta kontakata sudionika, moguće je postupno dozvoliti održavanje dru&scaron;tvenih, kulturnih i sportskih događaja", ističu znanstvenici.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Kancelarka Angela Merkel i premijeri saveznih pokrajina trebali bi se sastati u srijedu i razmotriti eventualno ublažavanje strogih mjera koje traju do kraja tjedna.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Merkel je pro&scaron;log tjedna izjavila kako će mi&scaron;ljenje znanstvenika iz Leopoldine odigrati "važnu ulogu" u dono&scaron;enju odluka.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Stručnjaci hvale dosada&scaron;nje vladine mjere pomoći gospodarstvu, ali traže "daljnje fiskalno-političke impulse". Kao moguće mjere spominju se porezne olak&scaron;ice i djelomično ili potpuno ukidanje pomoći za obnovu biv&scaron;e Istočne Njemačke.<br />Znanstvenici zaključuju kako će pandemija koronavirusa "jo&scaron; mjesecima" određivati gospodarski i dru&scaron;tveni život u zemlji, prenosi Hina.</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/17-10-18-njemacka-810x506.jpgKoronavirus snažnije pogađa pretile muškarcehttp://grude.com/clanak/?i=174546174546Grude.com - klik u svijetMon, 13 Apr 2020 10:46:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=17-09-20-politicar-bogatas-debeli.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Među pacijentima na odjelima intenzivnog liječenja u bolnicama za liječenje koronavirusa prevladavaju pretili muškarci. Stručnjaci još nisu sigurni zašto. <p><br />Ono &scaron;to se kao uzrok počelo pojavljivati u Kini, dobilo je potvrdu u bolnicama u Europi i u Sjedinjenim Državama. "Vi&scaron;e mu&scaron;karaca nego žena ima ozbiljne probleme s koronavirusom i među njima je vi&scaron;e pretilih nego mr&scaron;avih", kazao je Derek Hill, profesor medicinske radiologije na Kraljevskom koledžu u Londonu.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Dosada&scaron;nje statistike iz britanskih odjela intenzivnog liječenja potvrđuju taj fenomen: 73 pacijenata su mu&scaron;karci, a 73,4 posto ih ima prekomjernu tjelesnu težinu. Usto, kod pretilih je mu&scaron;karaca uočena manja vjerojatnost ozdravljenja kad zapadnu u kritično stanje. Oko 42,4 posto pacijenata s indeksom tjelesne težine (BMI) nižim od 30 ozdravilo je i pu&scaron;teno je kući, u uspordebi s 56,4 posto onih s indeksom manjim od 25. I na odjelima intenzivne njege u francuskim bolnicama "vrlo je velik udjel pacijenata s prekomjernom tjelesnom težinom", rekao je intenzivist Matthieu Schmidt iz pari&scaron;ke bolnice Pitie-Salpetriere. "Tri četvrtine su mu&scaron;karci", prenosi Hina.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Slično je u New Yorku</strong><br />"Procijenila bih da mu&scaron;karci čine 80 posto pacijenata koje dovoze na intenzivnu", rekla je liječnica Hani Sbitany koja liječi oboljele od covida-19 u bruklinskoj bolnici. Za&scaron;to mu&scaron;karce covid pogađa u tolikoj mjeri? Stručnjaci kažu da je prerano za zaključak. "Zasad je to samo zapažanje", rekao je Jean-Francois Delfraissy koji vodi znanstveno savjetodavno tijelo francuske vlade o koronavirusu. "Jo&scaron; nemamo obja&scaron;njenje. Ja sam vrlo ponizan prema tom virusu. Nismo čuli za njega do prije tri i pol mjeseca i suočeni smo s puno nepoznanica", kazao je.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Biologija i pona&scaron;anje</strong><br />Neki stručnjaci misle da nije mu&scaron;ka ranjivost ono &scaron;to čini razliku, nego ženska imunolo&scaron;ka snaga. "Urođeni imunitet u žena je bolji, naročito prije menopauze", rekao je Pierre Delobel, &scaron;ef odjela za zarazne bolesti u sveučili&scaron;noj bolnici u Toulouseu.</p> <p>&nbsp;</p> <p>James Gill, profesor na medicinskom fakultetu Warwick, kaže da je zasad jedna teza ona po kojoj žene imaju agresivniji imunolo&scaron;ki sustav, odnosno veću otpornost na infekcije. "Druga je da se mu&scaron;karci jednostavno ne brinu toliko za svoj organizam, među njima je vi&scaron;e pretilostih, konzumenata alkohola i pu&scaron;ača", rekao je i dodao da bi odgovor mogao biti u kombinaciji biologije i pona&scaron;anja. To izaziva posebnu zabrinutost u Americi gdje je 42 posto odraslih pretilo, po podacima Centra za kontrolu i prevenciju bolesti koji je upozorio da je među osobama s BMI-jem većim od 40 uočen veći rizik za teži oblik covida-19.</p> <p>&nbsp;</p> <p>"Zabrinuti smo za na&scaron;e američke prijatelje. Oni će zbog pretilosti vjerojatno imati vi&scaron;e problema", rekao je Delfraissy.</p> <p>&nbsp;</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/17-09-20-politicar-bogatas-debeli.jpg'Već 14 % ljudi ima antitijela na koronavirus i više ne mogu biti zaraženi'http://grude.com/clanak/?i=174529174529Grude.com - klik u svijetSun, 12 Apr 2020 09:13:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=20-03-25-koronavirus.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Koliko je ljudi stvarno zaraženo koronavirusom? U jednom njemačkom gradu preliminarni odgovor je oko 14 posto. Znanstvenici su do tog odgovora došli nasumičnim testiranjem krvi i detekcijom antitijela na koronavirus.<p>&nbsp;</p> <p>Riječ je o ključnim testovima kojima se otkriva koliki je udio osoba u populaciji bio zaražen, a da toga nisu bili ni svjesni. Takve osobe bi po pravilu trebale steći imunitet na koronavirus, a prve naznake upravo takvog odvijanja stvari dolazi iz Njemačke.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Općina Gangelt, blizu granice s Nizozemskom, te&scaron;ko je pogođena koronavirusom nakon &scaron;to je karnevalski praznik u veljači privukao tisuće ljudi u grad.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Znanstvenici s lokalnog sveučili&scaron;ta utvrdili su nakon pretraga krvi 500 stanovnika, da je jedan od sedmero imun na koronavirus. Neki od tih ljudi uopće nisu imali simptome.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Istraživanje u Njemačkoj proveli su virolog Hendrik Streeck i nekolicina drugih iz Sveučili&scaron;ne bolnice u Bonnu, koji su oko 1.000 stanovnika Gangelta uradili nalaze krvi, bris grla i ispunili anketu.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Ustanovili su da je 2 posto stanovnika aktivno inficirano koronavirusom, a ukupno 14 posto ima antitijela, &scaron;to ukazuje na prethodnu infekciju. Ova grupa ljudi, kažu, vi&scaron;e ne može biti zaražena koronavirusom.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Ova teorija mogla bi ići u prilog tvrdnji da je koronavirus s oznakom Covid-19 već godinama među nama, međutim dosad nije razvio toliku snagu.</p> <p>&nbsp;</p> <p><em><strong>Grude.com</strong></em></p>//grude.com/Datoteke/Novosti/20-03-25-koronavirus.jpgVitamin D može biti ključni u borbi protiv koronavirusahttp://grude.com/clanak/?i=174512174512Grude.com - klik u svijetSat, 11 Apr 2020 11:02:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=20-04-11-vitamin-d-namirnice.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Vitamin D može pomoći u stvaranju otpornosti na respiratorne infekcije, uključujući COVID-19.<p><br />Irski znanstvenici u vrijeme svjetske pandemije koronavirusa dokazali su ključnu ulogu vitamina D u sprječavanju respiratornih infekcija. To bi moglo imati važne implikacije u borbi protiv COVID-19 (koronavirusa). Navedeno je to u novom izvje&scaron;ću Irskog longitudinalnog istraživanja o starenju (TILDA) na Trinity College u Dublinu (TCD).</p> <p>&nbsp;</p> <p>Istraživači TILDA-e otkrili su da nema dovoljno dnevnog unosa vitamina &scaron;irom Irske. Neki od ključnih zaključaka TILDA-e su: Procjenjuje se da 27 posto odraslih starijih od 70 godina koji &bdquo;kokutniraju&ldquo; imali nedostatak vitamina D, a jedan od osam odraslih osoba starijih od 50 godina ima nedostatak tokom cijele godine i da samo 4 posto mu&scaron;karaca i 15 posto žena uzima vitamin D kao dodatak prehrani.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Nedostatak vitamina D posebno kod starijih</strong><br />Također, istraživači Tehnolo&scaron;kog sveučili&scaron;ta Dublin i TCD-a Dr. Daniel McCartney i dr. Declan Byrne u međuvremenu su u petak 3. travnja u Irskom medicinskom časopisu objavili stručni članak u kojem, također, nagla&scaron;avaju da dodatak vitamina D može povećati otpornost na respiratorne infekcije, poput COVID-19. Također može ograničiti ozbiljnost bolesti kod onih koji se zaraze sa koronavirusom.</p> <p>&nbsp;</p> <p>- Imamo dokaze koji podržavaju ulogu vitamina D u prevenciji respiratornih infekcija grudnog ko&scaron;a, posebno kod starijih odraslih osoba koji imaju nizak nivo. U jednom istraživanju vitamin D je smanjio rizik od respiratornih infekcija grudnog ko&scaron;a na pola kod ljudi koji su uzimali suplemente. Iako ne znamo konkretno ulogu vitamina D u infekcijama COVID-om, s obzirom na njegove &scaron;ire implikacije na pobolj&scaron;anje imunolo&scaron;kih odgovora i jasne dokaze o zdravlju kostiju i mi&scaron;ića, oni koji kokuniraju (Cocooning znači stalno biti kod kuće i izbjegavati kontakt licem u lice. Čak i unutar svog doma, trebali biste umanjiti sve nebitne kontakte sa ostalim članovima va&scaron;eg domaćinstva) i ostale s rizikom trebaju osigurati adekvatan unos vitamina D. Izolacija u kući je potreba ali će umanjiti fizičku aktivnost. U ovim okolnostima dekondicioniranje mi&scaron;ića brzo se događa, a vitamin D pomoći će u održavanju zdravlja i snage mi&scaron;ića u trenutnoj krizi sa COVId-19 - izjavila je profesorica Rose Anne Kenny, glavna istraživačica TILDA-e.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Kako se proizvodi vitamin D?</strong></p> <p>Vitamin D nastaje u koži izlaganjem tijela samo 10-15 minuta dnevno suncu. Slično Irskoj i u na&scaron;oj zemlji se vitamin D može uzimati samo od kraja ožujka do kraja listopada. Ne može se napraviti zimi, a količina koju pravimo ljeti ovisi o tome koliko sunca dobijemo, vremenskim prilikama i drugim faktorima.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Dobra vijest je da se nedostatak može otkloniti adekvatnim unosom hrane i suplementacijom odnosno uzimanjem preparta sa Vitamin D kao dodatak prehrani.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Vitamin D se lako nalazi u namirnicama poput jaja, jetre i masnih riba - poput lososa ili sku&scaron;e - i kod hrane obogaćena vitaminom D poput žitarica i mliječnih proizvoda.</strong></p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Simptomi nedostatka vitamina D mogu uključivati:</strong><br />Prof. Nabil nagla&scaron;ava da nedostataka vitamkina D je odgovoran za redovito bolesno stanje ili infekcije, umor, bolove u kostima i leđima, slabo raspoloženje, oslabljeno zarastanje rana, gubitak kose, bolovi u mi&scaron;ićima. Ako se nedostatak vitamina D traje duže vrijeme, može doći do komplikacija, kao &scaron;to su: kardiovaskularna oboljenja, autoimuni poremećaji, neurolo&scaron;ke bolesti, infekcije, komplikacije u trudnoći, određene vrste raka, posebno dojke, prostate i debelog crijeva.</p> <p>&nbsp;</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/20-04-11-vitamin-d-namirnice.jpgMinistrica Mikulić: Školska godina neće propasti, pohvala za informatičarehttp://grude.com/clanak/?i=174487174487Grude.com - klik u svijetFri, 10 Apr 2020 10:12:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=19-09-06-ruzica-mikulic-bljesak.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Škole su utihnule, nastave nema, učenici su zatvoreni i zarobljeni u svojim domovima. <p><br />U ZHŽ-u je tako od 13. ožujka, kada je počela teći odluka županijskoga Križnog stožera da se nastava prekida na 15 dana, međutim, to traje već puna tri tjedna i ne zna se dokle će potrajati. No, nastavni proces nije posve zamro, točnije poprimio je novi oblik pod nazivom nastava na daljinu, pi&scaron;e Večernji list BiH.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Nismo potonuli</strong><br />- Odmah nakon odluke Kriznoga stožera održali smo sastanak s ravnateljima osnovnih i srednjih &scaron;kola i njihovim informatičarima, odnosno nastavnicima i profesorima informatike, ovdje u &Scaron;irokom Brijegu i dogovorili se &scaron;to i kako dalje.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Dogodilo se ne&scaron;to u na&scaron;em poslu o čemu nikada nismo razmi&scaron;ljali da bi se moglo dogoditi, takva situacija i blokada za koju nismo znali i pretpostavljali da je možemo prekoračiti, nadvladati i dostojno se s njom nositi. Međutim, uglavnom ravnatelji, učitelji, nastavnici, profesori doista su za svaku pohvalu. Ima nedostataka, da se razumijemo, ovo je priča u kojoj &ldquo;plutamo&rdquo;, ali nismo potonuli - iznosi stanje u &scaron;kolama u ZH županiji Ružica Mikulić, županijska ministrica obrazovanja, znanosti, kulture i sporta.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Rje&scaron;enje je nađeno u nastavi na daljinu, preko dviju platformi: Digitalne platforme za &scaron;kole, koju je izradilo Sveučili&scaron;te u Mostaru skole.sum.ba i web-stranice čiji je autor Ministarstvo obrazovanja, znanosti, kulture i sporta ZHŽ-a.</p> <p>&nbsp;</p> <p>- U stalnom sam kontaktu s ravnateljima, s nekima i po dva-tri puta dnevno, oni sa svojim djelatnicima na isti način kao i ja. Prema informacijama koje čujem sa strane, a redovito me netko zove i to znam - učitelji, bilo razredne ili predmetne nastave, ili profesori u gimnaziji i srednjim strukovnim &scaron;kolama, imaju svoje &ldquo;WhatsApp&rdquo; grupe s učenicima. Ne mogu tvrditi za sve, ali mislim većina, i sugeriraju im i savjetuju kako ne&scaron;to uraditi, rije&scaron;iti... Uglavnom, pohvala od roditelja, pohvala od mene, svima, koji stvarno rade vi&scaron;e nego sam mislila da je uopće moguće - ne &scaron;tedi javna priznanja svojim prosvjetarima ministrica Mikulić.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Važnost Sveučili&scaron;ta Posebice ističe, kako kaže, savr&scaron;enost stranice skole.sum.ba, a koliko će učenici usvojiti gradivo u nastavi na daljinu, tek će se vidjeti. Međutim, ministrica nagla&scaron;ava da je jedan od pokazatelja vi&scaron;e od 770.000 ukupno do sada pregleda stranice skole.sum.ba, ili po 6000 do 7000 dnevno pregleda stranice Ministarstva. Gledajući preglede stranice Ministarstva, može se zaključiti kako je polovina djece iz osnovnih &scaron;kola uključena, napominje.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Kada i kako će se zavr&scaron;iti nastava, posve je neizvjesno, a sve ovisi o daljnjem razvoju pandemije. Ipak, može se sa sigurno&scaron;ću reći da ova &scaron;kolska godina neće propasti.</p> <p>&nbsp;</p> <p>- Jo&scaron; nam je rano pričati i o kakvoj odluci ili nekakvom pravilniku o praćenju i ocjenjivanju učenika, koji bi trebao biti izmijenjen za ove okolnosti. Odluka o tome bit će jedinstvena za sve četiri županije koje rade po hrvatskom nastavnom planu i programu, a čekat ćemo i vidjeti &scaron;to će uraditi Hrvatska.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Učenicima i roditeljima poručujem da budu strpljivi, da se uključuju i sudjeluju u nastavi na daljinu, da po&scaron;tuju pravila pona&scaron;anja koja nas &scaron;tite od po&scaron;asti koronavirusa. &Scaron;kolska godina neće biti izgubljena, a kako ćemo je okončati, to ćemo vidjeti i navrijeme vas obavijestiti - poručila je ministrica Ružica Mikulić.</p> <p>&nbsp;</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/19-09-06-ruzica-mikulic-bljesak.jpgDizelska onečišćenja smanjuju kapacitet dječjih pluća za pet posto!http://grude.com/clanak/?i=174456174456Grude.com - klik u svijetWed, 08 Apr 2020 17:50:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=18-10-09-automobil-dizel.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Ako vam je kapacitet pluća niži nego što je to uobičajneno kad ulazite u odraslu dob, izvjesnije da ćete imati povećani rizik od ranije smrti.<p>&nbsp;</p> <p>Novi dizelski motori na vozilima či&scaron;ći su nego ikad prije, ali također je i mnogo starih dizelskih vozila na cestama, a njihova emisija du&scaron;ikovih oksida razlog je za zabrinutost. Zbog toga je Queen Mary University u Londonu proveo istraživanje o utjecaju na zdravlje du&scaron;ikovih oksida kao najopasnijih nusprodukata izgaranja dizelskog goriva u vozilima, pi&scaron;e HAK.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Istraživanje je provedeno na dvije tisuće djece u Londonu, a nedavno objavljeni rezultati su zastra&scaron;ujući: Kad je konstantno mjerena prekomjerna zagađenost du&scaron;ikovim oksidima u gradu, a to je gotovo uvijek bez obzira na to &scaron;to je u sredi&scaron;tu Londonu te&scaron;kim kamionima zabranjen pristup, kapacitet dječjih pluća trajno je smanjen za 5 posto.</p> <p>&nbsp;</p> <p>&ndash; Kapacitet pluća raste sve do 18 godine. Ako vam je kapacitet pluća niži nego &scaron;to je to uobičajneno kad ulazite u odraslu dob, izvjesnije da ćete imati povećani rizik od ranije smrti. Kako starite prirodno se smanjuje kapacitet pluća, a s oneči&scaron;ćenjima taj će proces biti značajno ubrzan &ndash; rekao je profesor Chris Griffiths s Queen Mary Universityja.</p> <p>&nbsp;</p> <p>U istraživanju je testiran kapacitet pluća osnovno&scaron;kolske djece u dobi od osam do devet godina (od 2009. do 2014. godine). Rezultati ove studije mogu se aplicirati na većinu gradova u Velikoj Britaniji i Europi:</p> <p>&nbsp;</p> <p>&ndash; Kvaliteta zraka u Velikoj Britaniji je lo&scaron;a, ali je lo&scaron;a i u Europi, a o Kini i Indiji nećemo niti govoriti &ndash; naglasio je profesor Chris Griffiths.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Zaključci studije su da bi djeca koja imaju probleme s di&scaron;nim sustavom trebala izbjegavati dijelove grada u kojima su velika oneči&scaron;ćenja, odnosno doktori bi trebali savjetovati roditelje da se presele u či&scaron;će dijelove grada ili izvan urbanih zona. Također, ispred &scaron;kola bi trebalo instalirati uređaje koji mjere kvalitetu zraka i time bi se do&scaron;lo do referentnih informacija o zagađenju i mjerama koje treba poduzeti. <br /><br /><br />Bilo bi korisno kad bi nadležne institucije u na&scaron;im gradovima pročitale ovo i upoznale se s opasnostima za zdravlje djece. Ako mislite da nas se ovo ne tiče, varate se. Na&scaron; je vozni park mnogo stariji nego britanski i s dizela&scaron;ima starim po 14, 15 godina oneči&scaron;ćenja mogu biti samo razornija. <br /><br /><br />Za kraj, osim plućnih bolesti (tumor, astma&hellip;), pretjerano izlaganje djece du&scaron;ikovim oksidima u kasnijim godinama može rezultirati problemima s mentalnim zdravljem pa čak i prekomjernom težinom.<br /><br /></p> <p>&nbsp;</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/18-10-09-automobil-dizel.jpgOd studentske inicijative do masovne proizvodnje: Zaštitne vizire umjesto studenata nastavljaju izrađivati gospodarstvenicihttp://grude.com/clanak/?i=174432174432Grude.com - klik u svijetTue, 07 Apr 2020 19:53:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=20-04-07-vizir.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Hrvatske tvrtke udružile su snage i ono što su studenti započeli odlučile podići na višu razinu.<p><br />Studentsku inicijativu proizvodnje za&scaron;titnih vizira za bolnice podržale su brojne tvrtke i institucije, dosad je proizvedeno nekoliko tisuća vizira, a uključuje se AD Plastik koji će proizvesti i donirati 50.000 komada, priopćili su u utorak iz Hrvatske gospodarske komore (HGK).</p> <p>&nbsp;</p> <p>Ideja koja je krenula od jednog splitskog studenta u samo par tjedana izrasla je u nacionalnu akciju koja je ujedinila volontere, tvrtke i institucije diljem zemlje te na kraju zavr&scaron;ila serijskom proizvodnjom.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Hrvatski studentski zbor je prije 15-ak dana na svojoj Facebook stranici pozvao studente da se uključe u volontersku proizvodnju za&scaron;titnih vizira koje će donirati medicinskom osoblju. U manje od 18 sati od objave akciji se priključilo 120 studenata, odnosno vlasnici stotinjak 3D printera. Već nekoliko dana kasnije preko 400 printera u 50-ak na&scaron;ih gradova izrađivalo je vizire. Radilo se toliko da je počelo nestajati materijala za printanje, ali inicijativu su jako brzo prepoznale domaće tvrtke, uključile se u akciju i pomogle volonterima.</p> <p>&nbsp;</p> <p>I HGK je dala obol akciji povezujući studente s tvrtkama kroz Udruženje tekstilne i odjevne industrije HGK. Tako su tvrtke "Pozamanterija - MTČ" i "Odjeća" donirale elastične trake potrebne za dovr&scaron;avanje vizira pridruživ&scaron;i se kompanijama poput Ericssona Nikole Tesle, Saponije i AD Plastika koje su također sudjelovale u inicijativi.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Od početka inicijative već je nekoliko tisuća vizira otpremljeno u bolnice od Splita do Zagreba, a sada će volonteri prepustiti posao AD Plastiku koji će proizvesti i donirati 50.000 komada diljem Hrvatske, kako bi medicinsko osoblje moglo sigurno raditi svoj posao.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>HINA</strong></p> <p>&nbsp;</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/20-04-07-vizir.jpgUz HT ERONET organizirajte rad od kuće, brzo i lakohttp://grude.com/clanak/?i=174399174399Grude.com - klik u svijetMon, 06 Apr 2020 13:59:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=20-04-06-hteronet-proffice365.png&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Uz Word, Excel, PowerPoint i Outlook, Office 365 nudi Vam i uslugu e-maila Exchange Online, zajedničko dijeljenje i rad na dokumentima uz SharePoint Online, web-konferencije putem Skypea for Business, te OneDrive for Business online prostor za pohranu dokumenata i podataka.<p><br />Kako se svi prilagođavamo aktualnoj situaciji i prihvaćamo &bdquo;novo normalno&ldquo;, pojavila su se brojna pitanja i prepreke koje je trebalo savladati brzo i u hodu. Nastavnici, učenici, a i roditelji se danima poku&scaron;avaju uhvatiti uko&scaron;tac s e-nastavom, aktivniji među nama odjedanput su postali zarobljeni u ograničenom prostoru, a poslovni ljudi su se suočili s, kod nas nezamislivim, radom od kuće.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Svi smo se, zapravo, na&scaron;li u situaciji brze prilagodbe digitalnim tehnologijama, povrh svega onoga &scaron;to smo do tog trenutka koristili i poznavali. HT ERONET je brzo reagirao i ponudio uslugu Office 365 licence E1 potpuno besplatno &scaron;est mjeseci kori&scaron;tenja.</p> <p>[GoogleOglas]&nbsp;</p> <p>&bdquo;Usluge Office 365, a između ostalih aplikacija osobito Microsoft Teams, je ne&scaron;to &scaron;to smo i sami, unutar na&scaron;e kompanije, morali u kratkom roku posložiti i provesti u praksu kod većeg dijela uposlenika, jer smo se i mi, poput svih ostalih, na&scaron;li u ovoj izvanrednoj situaciji. Tako da ovaj put ne govorimo o samo jednoj usluzi iz na&scaron;eg portfelja, već o nečemu &scaron;to i sami svakodnevno koristimo. Govorimo, dakle, iz osobnog, praktičnog iskustva. Iznimno olak&scaron;ava rad od kuće ili s bilo kojega mjesta na kojem se nalazite, bilo da ste voditelj tima ili njegov član. Ranije smo u na&scaron;oj kompaniji Microsoft Teams i ostale aplikacije koristili primarno u timovima koji rade na udaljenim lokacijama, a u trenutnoj situaciji su isti postali potreba i alat za rad gotovo svih uposlenika. Web Office aplikacije možete koristiti na laptopu, tabletu ili smartphoneu, i to potpuno besplatno &scaron;est mjeseci. Na taj način smo željeli izaći ususret na&scaron;im korisnicima i poslovnim partnerima, olak&scaron;ati poslovanje u ovom izazovom trenutku, uz doista sve preporuke, iz perspektive praktičnog korisnika&ldquo;, rekao je Tomislav Ruk, član Uprave i izvr&scaron;ni direktor za marketing i prodaju.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Office 365 uslugu čine desktop verzije Office programa koje možete koristiti lokalno na računalu na kojem ste ih instalirali ili putem interneta, koristeći Va&scaron; smartphone, tablet ili računalo.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Uz Word, Excel, PowerPoint i Outlook, Office 365 nudi Vam i uslugu e-maila Exchange Online, zajedničko dijeljenje i rad na dokumentima uz SharePoint Online, web-konferencije putem Skypea for Business, te OneDrive for Business online prostor za pohranu dokumenata i podataka.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Svi dokumenti koje kreirate u tim programima bit će Vam na raspolaganju u svakom trenutku na bilo kojem uređaju (do pet uređaja), uz automatsko ažuriranje.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Uz besplatnu 365 Office licenciju, sa svojim timom se svakodnevno možete povezati i putem aplikacije Microsoft Teams. Podijelite ekran s jednim ili vi&scaron;e sudionika, dijelite dokumente za vrijeme sastanka i razgovarajte u realnom vremenu, kao da ste u istoj prostoriji.</p> <p>&nbsp;</p> <p>&bdquo;Dok se situacija ne promijeni i stabilizira, ovo je najbolji način kako osigurati da posao ne trpi i da iz svega ovoga izađemo sa &scaron;to manje osobnih i financijskih gubitaka&ldquo;, dodao je Ruk.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Vi&scaron;e informacija na <a title="HT Eronet" href="https://www.hteronet.ba/poslovni-korisnici" target="_blank">https://www.hteronet.ba/poslovni-korisnici</a></p> <p>&nbsp;</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/20-04-06-hteronet-proffice365.pngHT ERONET: Korisnička podrška tu je – za vas, a vi ostanite doma zbog nashttp://grude.com/clanak/?i=174301174301Grude.com - klik u svijetWed, 01 Apr 2020 18:12:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=20-04-01-hteronet-post.png&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Budite odgovorni, čuvajte svoje zdravlje i zdravlje svojih bližnjih i – #ostanikodkuće<p><br />Sukladno uputama nadležnih institucija i trenutačnoj epidemiolo&scaron;koj situaciji u vezi s pandemijom koronavirusa, i u HT ERONET-u je, gdje je to moguće, napravljena reorganizacija rada po sektorima i odjelima. Tako je, za određeni broj djelatnika, omogućen i rad od kuće, a sve u cilju &scaron;to manjeg okupljanja i dolazaka na posao koji podrazumijevaju i socijalne kontakte.</p> <p>&nbsp;</p> <p>No tu su i one službe koje su, bez obzira na sve, na raspolaganju na&scaron;im korisnicima 24 sata dnevno. Jedna od njih je i Korisnička podr&scaron;ka HT ERONET-a.</p> <p>&nbsp;</p> <p>&bdquo;Korisnička podr&scaron;ka HT ERONET-a radi punim kapacitetom i u ovim te&scaron;kim vremenima, stoga vas pozivamo #ostanidoma, a za sve &scaron;to trebate obratite nam se iz udobnosti svoga doma. Uvijek smo tu za vas&ldquo;, kaže direktorica Sektora korisničke podr&scaron;ke Tea Bari&scaron;ić.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Kanali na koje nam se možete obratiti su: mail &ndash; info@hteronet.ba i chat kanal komunikacije na www.hteronet.ba, uz standardne kanale podr&scaron;ke koje možete dobiti pozivom na besplatne brojeve telefona &ndash; 0800 88 888 za privatne i 0800 88 000 za poslovne korisnike.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Podsjetimo, putem Korisničkog portala (https://plusklub.hteronet.ba/) omogućena je i besplatna aktivacija e-računa.</p> <p>&nbsp;</p> <p>&bdquo;Na poslu smo zbog vas, a vi ostanite doma zbog nas. Budite odgovorni, čuvajte svoje zdravlje i zdravlje svojih bližnjih i &ndash; #ostanikodkuće. I u ovim okolnostima ostanite s nama i &ndash; vezu koja traje jer sve je lak&scaron;e kad smo povezani&hellip;&ldquo;, poruka je iz Korisničke podr&scaron;ke HT ERONET-a uobličena i u videozapis koji možete pogledati na sljedećem linku:</p> <p>&nbsp;</p> <p><iframe style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="https://www.youtube.com/embed/Fx6SjSlacfQ" frameborder="0" width="425" height="350"></iframe></p> <p>&nbsp;</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/20-04-01-hteronet-post.pngStudije pobijaju WHO: Gdje se nose maske, manje je zaraženihhttp://grude.com/clanak/?i=174281174281Grude.com - klik u svijetTue, 31 Mar 2020 22:21:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=20-03-20-respiratornemaske.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>U jeku pandemije covida-19 svako toliko nađemo se pred kontradiktornim porukama o korisnosti zaštitnih maski. WHO, ali i neki neovisni stručnjaci poručuju da kirurške maske ne pružaju neku osobitu zaštitu te da čak mogu biti i štetne ako ih ne znamo ispravno koristiti.<p>&nbsp;</p> <p><strong>Kineski stručnjak: Velika gre&scaron;ka Europljana i Amerikanaca je to &scaron;to ne nose maske</strong></p> <p>&nbsp;</p> <p>Naizgled sasvim suprotnu tezu WHO-ovoj nedavno smo mogli doznati iz <a href="https://www.sciencemag.org/news/2020/03/not-wearing-masks-protect-against-coronavirus-big-mistake-top-chinese-scientist-says?fbclid=IwAR1VC7d4zmTCDgPV-fmlyyPHDXIFRUqTO11NvEkDKn5TJneYZSJSABClZQU#" target="_blank">uglednog časopisa Science</a> koji je objavio intervju sa &scaron;efom kineskog centra za kontrolu i prevenciju bolesti Georgeom Gaom. U njemu je Gao poručio da je jedna od velikih gre&scaron;aka koje rade Europljani i Amerikanci u borbi s covidom-19 to &scaron;to ne inzistiraju na no&scaron;enju maski.</p> <p>&nbsp;</p> <p>"Po mojem mi&scaron;ljenju, velika pogre&scaron;ka SAD-a i Europe jest da ljudi ne nose maske. Ovaj virus prenosi se kapljicama i bliskim kontaktom. Kapljice igraju vrlo važnu ulogu - morate nositi masku jer, kad govorite, uvijek iz usta izlaze kapljice. Mnogi ljudi imaju asimptomatske ili predsimptomatske infekcije. Ako nose maske za lice, to može spriječiti da njihove kapljice koje nose virus pobjegnu i zaraze druge", rekao je Gao za Science.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>U zemljama u kojima se nose maske&nbsp;manje je smrti</strong></p> <p>&nbsp;</p> <p>Zanimljivo je da su ovih dana neke države odlučile poslu&scaron;ati Gaoa.</p> <p>Primjerice, grad Jena prvi je u Njemačkoj u ponedjeljak uveo obavezno no&scaron;enje maski u javnom prijevozu, trgovinama, u državnim zgradama i na drugim prometnim mjestima na kojima je te&scaron;ko ostvariti veliku udaljenost od drugih ljudi.</p> <p>Austrija je također u ponedjeljak najavila da će ljudi u trgovine morati nositi maske. One će se besplatno dijeliti u svakoj trgovini.</p> <p>U tom kontekstu zanimljivo je vidjeti i usporedbe broja smrti po zemljama u kojima je no&scaron;enje maski uobičajeno i onih u kojima nije. Čini se uvjerljivo.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Zemlje s jakom kulturom no&scaron;enja maski:</strong></p> <p>Tajvan: 3 smrti - 0,1 smrti na milijun stanovnika</p> <p>Japan: 54 smrti - 0,4 smrti na milijun stanovnika</p> <p>Južna Koreja: 152 smrti &ndash; 3 smrti na milijun stanovnika</p> <p><br /> <br /> <strong>Zemlje sa slabom kulturom no&scaron;enja maski:</strong></p> <p>Italija: 10.779 smrti &ndash; 178 smrti na milijun stanovnika</p> <p>&Scaron;panjolska: 6803 smrti &ndash; 146 smrti na milijun stanovnika</p> <p>SAD: 2475 smrti &ndash; 7 smrti na milijun stanovnika</p> <p>&nbsp;</p> <p>Naravno, ove brojke zapravo predstavljaju samo korelacije, a ne i uzročno posljedičnu povezanost. Postoje brojni drugi čimbenici s kojima bi ovdje trebalo računati, osobito kada govorimo o smrtnosti. Među ostalim to su nacije koje su prebrodile SARS, a koje su također posznate po kulturi samodiscipline. Ipak, nesrazmjer između azijskih zemalja s kulturom no&scaron;enja maski i zapadnih koje je nemaju, te&scaron;ko je ignorirati.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Kako funkcioniraju maske?</strong></p> <p>&nbsp;</p> <p>Covid-19 je bolest di&scaron;nih putova koja se prenosi kapljicama stvorenim govorom, ka&scaron;ljanjem i kihanjem pa je logično očekivati da bi maske kao filtri mogle pružiti neku za&scaron;titu.</p> <p>Virusi koji uzrokuju gripu uglavnom su promjera između 0,08 i 0,12 mikrometara (1 mikrometar = 1/1.000.000 metara). SARS-CoV ima slične dimenzije od 0,08 do 0,15 mikrometara. No virusi uglavnom ne putuju zrakom pojedinačno, već u kapljicama čiji se promjer kreće između 0,6 i 1000 mikrometara.</p> <p>U stručnoj literaturi uglavnom se spominju i uspoređuju dvije vrste maski za jednokratnu upotrebu &ndash; jeftinije kirur&scaron;ke i značajno skuplje s respiratorom N95 koje uobičajeno ko&scaron;taju oko jedan dolar (slika gore).</p> <p>Maske poznate po oznaci N95 naziv su dobile po tome &scaron;to zaustavljaju oko 95% čestica promjera 0,3 mikrometara koje je najteže zaustaviti. Veće kapljice ne uspijevaju brzo meandrirati sa strujama zraka između niti od kojih je sačinjena maska pa zavr&scaron;avaju na tkanju. S druge strane, ekstremno male kapljice sudaraju se s molekulama zraka u tkanju pa i one u velikim brojevima zavr&scaron;avaju na nitima. Kapljice od 0,3 mikrometra imaju optimalne dimenzije da budu no&scaron;ene u krivudavim strujama zraka. No i njih je moguće zaustaviti pametno uređenim vi&scaron;eslojnim tkanjem u maskama, a to uspje&scaron;no čine i maske N95 i kirur&scaron;ke maske.</p> <p>Ovdje je važno istaknuti da su kirur&scaron;ke maske udobnije za no&scaron;enje, među ostalim i zato &scaron;to uzrokuju manje zagrijavanje lica. S druge strane, smatra se da maske N95 bolje prianjaju uz lice &scaron;to znači da kapljice imaju manje &scaron;anse proći kroz razne propuste. &nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>&Scaron;to o maskama kažu studije?</strong></p> <p>&nbsp;</p> <p>O pitanju iz naslova u medicinskim se krugovima vodi polemika već dugi niz godina. Provodila su se i provode se brojna istraživanja koja nisu uvijek davala jasne rezultate. Neke studije pokazivale su da maske nisu osobito korisne, neke druge da jesu. Bilo je i mnogo onih koje su uspoređivale različite vrste maski.</p> <p>Prema nekim studijama, s kirur&scaron;kim maskama na licu pet puta smo sigurniji nego bez njih. No većina studija ipak daje ne&scaron;to slabije rezultate.</p> <p><a href="https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2662657/" target="_blank">Jedno istraživanje</a> provedeno 2006. i 2007. u domaćinstvima u Sydneyu pokazalo je da se rizik obolijevanja članova obitelji u kojima je dijete imalo gripu koji su na pravilan način nosili maske tijekom sezone bolesti sličnih gripi smanjio za 60% do 80%.</p> <p><a href="https://academic.oup.com/cid/article/49/2/275/405108" target="_blank">U jednom istraživanju provedenom 2009.</a> devetero pacijenata oboljelih od gripe kihalo je pet puta u Petrijevu posudu bez maske, s kirur&scaron;kom maskom i s maskom N95. U gotovo svakom slučaju kada su kihnuli bez maske, virusi su se pojavili u posudici. Kada su kihnuli s bilo kojom od maski, virusa nije bilo.</p> <p>Jedna studija, koja je usporedila različite vrste maski, objavljena u uglednom <a href="https://bmjopen.bmj.com/content/5/4/e006577" target="_blank">časopisu British Medical Journal</a>, pokazala je da je propusnost za viruse maski od tkanine oko 97%, a kirur&scaron;kih oko 44%. Kako će se ti postoci odraziti u smislu opasnosti infekcije za ljude koji nose maske, te&scaron;ko je odgovoriti jer oni ne predstavljaju kvantificirani rizik. Naime, neki stručnjaci smatraju da je bolje i&scaron;ta nego ni&scaron;ta, dok drugi ističu da pamučne maske mogu biti čak i kontraproduktivne jer će stvoriti osjećaj lažne sigurnosti.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Najveća studija o korisnosti maski</strong></p> <p>&nbsp;</p> <p>Jedan od uvjerljivijih odgovora na na&scaron;e pitanje dala je najveća studija koja je ikada provedena na temu korisnosti maski, objavljena 2019. u <a href="https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/2749214" target="_blank">uglednom medicinskom časopisu JAMA</a>. U njoj su uspoređene kirur&scaron;ke maske s maskama s respiratorima N95. Ona je provedena u bolnicama u &scaron;est američkih gradova na oko 2400 medicinskih djelatnika. Studija je pokazala da kirur&scaron;ke maske pružaju podjednaku za&scaron;titu kao i skuplje, a neudobnije, maske s respiratorima.&nbsp;</p> <p><a href="https://www.researchsquare.com/article/rs-16836/v1" target="_blank">Jedna novija studija</a> provedena je na 246 koronavirusom oboljelih sudionika. Oni su pola sata disali u uređaj za prikupljanje kapljica Gesundheit II. Kada su disali bez maski, koronavirus je otkriven u 30 do 40 posto njihovih kapljica. Kada su imali maske na ustima, virus nije pronađen.</p> <p>Znanstvenici su također testirali djelovanje maski u randomiziranim kontroliranim studijama. <a href="https://academic.oup.com/jid/article/201/4/491/861190" target="_blank">Jedno istraživanje</a> provedeno među 1437 studenata u Michiganu pokazalo je da pranje ruku i no&scaron;enje maski zajedno smanjuje vjerojatnost infekcije za 35% do 51%. Svaka od ove dvije mjere sama za sebe nije dala osobito uvjerljive rezultate.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Kada maske uistinu nisu korisne?</strong></p> <p>&nbsp;</p> <p>No, stvari ipak nisu tako jednostavne kako se čine na prvi pogled. Naime, teza WHO-a da maske mogu biti beskorisne ili čak &scaron;tetne stoji u nekim okolnostima. Svakako stoji da maske nisu korisne kada smo u &scaron;etnji na otvorenom, bez mogućnosti za bliski kontakt s drugim ljudima.</p> <p>&Scaron;tetne mogu biti ako ih nepravilno koristimo i odlažemo. <a href="https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/when-and-how-to-use-masks" target="_blank">WHO je stoga na svojim stranicama</a> predstavio neka važna pravila uz koje je no&scaron;enje maski sigurno:</p> <p>- Maske su učinkovite samo ako se koriste u kombinaciji s čestim či&scaron;ćenjem ruku s alkoholnim trljanjem ruku ili sapunom i vodom.</p> <p>- Ako nosite masku, onda morate znati kako je koristiti i pravilno odlagati.</p> <p>- Prije nego &scaron;to stavite masku, očistite ruke trljanjem ruku ili sapunom na bazi alkohola.</p> <p>- Pokrijte usta i nos maskom i pazite da ne postoje praznine između va&scaron;eg lica i maske.</p> <p>- Izbjegavajte dodirivanje maske tijekom upotrebe; ako to učinite, očistite ruke trljanjem sredstva na bazi alkohola ili sapunom i vodom.</p> <p>- Zamijenite masku novom ako je vlažna i nemojte ponovno koristiti maske za jednokratnu upotrebu.</p> <p>- Pravilo za uklanjanje maske: uklonite je odostraga (ne dodirujte prednju stranu maske); odmah odbacite u zatvorenu posudu; očistite ruke sredstvom na bazi alkohola ili sapunom i vodom.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Zaključak: Bolje je nositi maske nego ne nositi</strong></p> <p>&nbsp;</p> <p>Zaključimo na kraju da uistinu nema potrebe za kori&scaron;tenjem maski na otvorenom gdje nema mogućnosti da dođemo u blizak kontakt s oboljelima. Stoga stoji preporuka WHO-a prema kojoj je bolje da maske prepustimo onima kojima su najpotrebnije, osobito u vrijeme nesta&scaron;ice.</p> <p>&nbsp;</p> <p>S druge strane no&scaron;enje maski opravdano je u prostorima u kojima dolazimo u bliske kontakte s ljudima te s povr&scaron;inama, predmetima i proizvodima s kojima u kontakt dolazi veliki broj ljudi. To osobito vrijedi ako imamo neke simptome di&scaron;nih infekcija, no moglo bi vrijediti čak i ako ih nemamo.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Naravno, nema ba&scaron; nikakve dvojbe da su maske najvažnije za medicinske djelatnike. Oni su najvi&scaron;e izloženi bolesnicima i virusima u najvi&scaron;im koncentracijama. Stoga se nema smisla razbacivati s njima, ako nam ba&scaron; nisu stvarno potrebne.</p> <p>&nbsp;</p> <p><a href="https://www.index.hr/vijesti/clanak/uvjeravaju-nas-da-su-maske-beskorisne-ako-nismo-zarazeni-sto-o-tome-kaze-znanost/2170871.aspx" target="_blank"><em><strong>Index.hr</strong></em></a></p>//grude.com/Datoteke/Novosti/20-03-20-respiratornemaske.jpgVirus ne ostaje u zraku, na kruhu, voću i povrćuhttp://grude.com/clanak/?i=174276174276Grude.com - klik u svijetTue, 31 Mar 2020 17:11:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=17-04-25-voce-i-povrce.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Koronavirus se dugo zadržava u wc školjci, lavabou, kuhinji, odnosno na svim vlažnim površinama jer mu vlaga produžava "život".<p>&nbsp;</p> <p><br />Budući da &scaron;irenje virusa COVID - 19 u Njemačkoj vodi do određene razine neizvjesnosti među građanima, Centar za virusologiju iz Bona priopćio je građanima prve rezultate istraživanja ovog virusa, kako bi najbolje mogli procjeniti situaciju.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Istraživanjem koje su proveli liječnici iz ovog Centra otkrilo se da koronavirus ne ostaje u zraku, znači ne može se udahnuti, ne ostaje na voću, povrću, kruhu, ali da je glavni put preno&scaron;enja infekcija kapljicama. To se može dogoditi izravnim kontaktom s osobom, a često i preko kontakta rukama, tako &scaron;to osobe poslije kontakta sa zaraženim dodiruju nos, lice.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Na povr&scaron;inama poput plastike, metala ostaje najduže tri sata jer se su&scaron;i, dok u vodi ostaje duže. Kako se navodi, koronavirus se dugo zadržava u wc &scaron;koljci, lavabou, kuhinji, odnosno na svim vlažnim povr&scaron;inama jer mu vlaga produžava "život".</p> <p>&nbsp;</p> <p>Ono &scaron;to bi građani trebali znati je da ostaje i na odjeći, ali nije zabilježen nijedan slučaj zaraze preko odjeće, a ovi stručnjaci čak i isključuju takvu mogućnost. Jedini dokazani način prijenosa je izravan kontakt sa zaraženom osobom.</p> <p>&nbsp;</p> <p>No&scaron;enje maski i rukavica je individualna stvar, ali ni za to nema potrebe, ako se drži dovoljan razmak i ako redovito po dolasku kući peremo ruke. Istraživači navode da osobe koje pate od akutne respiratorne infekcije, a moraju se kretati u javnom prostoru, trebali bi nositi maske za lice (kirur&scaron;ke), jer je to korisno za smanjenje rizika od infekcije drugih ljudi kapljicama koje nastaju prilikom ka&scaron;ljanja ili kihanja, pa da bi se spriječilo &scaron;irenje zaraze, ovim osobama se preporučuje no&scaron;enje maski.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Također, savjetuju da je bitno da maska pravilno pokrije nos i grlo, da kada se maska "pokvasi" ili dođe do izlučivanja bilo kakve tekućine, kapljica, treba se obvezno zamijeniti, a dok se nosi ne treba se dodatno namje&scaron;tati.</p> <p>&nbsp;</p> <p>S druge strane, navode, nema dovoljno dokaza da no&scaron;enje maski značajno smanjuje rizik od infekcije zdrave osobe koja je nosi.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Prema Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji, no&scaron;enje maske u situacijama kada se to ne preporučuje može stvoriti lažni osjećaj sigurnosti, &scaron;to može zanemariti mjere centralne higijene, kao &scaron;to je dobra higijena ruku. Kao i kod gripa i drugih akutnih respiratornih infekcija, navode stručnjaci, treba držati distancu oko jedan do dva metra od drugih ljudi kod kojih prepoznajete da imaju simptome prehlade ili ka&scaron;lja, kao i da su ove mjere preporučljive svuda i u bilo koje vrijeme.</p> <p>&nbsp;</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/17-04-25-voce-i-povrce.jpgSveučilište u Mostaru podiglo kaznenu prijavu zbog hakerskih napadahttp://grude.com/clanak/?i=174273174273Grude.com - klik u svijetTue, 31 Mar 2020 15:55:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=17-04-15-hakeri.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Uspješnom suradnjom SUMIT-a i HT Eronet napadi su spriječeni te nije došlo do prekida rada sustava.<p>&nbsp;</p> <p>Sveučili&scaron;te u Mostaru (SUM) podnijelo je kaznenu prijavu Tužiteljstvu Hercegovaćko-neretvanske županije protiv nepoznatog počinitelja ili vi&scaron;e njih zbog kontinuiranih kibernetičkih napada na sustave za nastavu na daljinu.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Sveučili&scaron;te u Mostaru organiziralo je rad za učenje na daljinu, putem TV-a i drugih digitalnih sustava, preko on-line platforme za osnovno &scaron;kolsko i srednjo&scaron;kolsko obrazovanje te je i razvilo sveučili&scaron;nu platformu za studente i profesore, a &scaron;to je od posebnog javnog interesa imajući u vidu trenutnu epidemiolo&scaron;ku situaciju vezanu za koronavirus - covid-19.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Iz SUM-a navode da su nepoznati počinitelj/i u vi&scaron;e navrata izvr&scaron;ili svjesno računalni, odnosno hakerski napad (DDOS) i na takav način otežali rad &scaron;to je poku&scaron;aj da se onemogući daljnji nastavak učenja na daljinu. Uspje&scaron;nom suradnjom SUMIT-a i HT Eronet napadi su spriječeni te nije do&scaron;lo do prekida rada sustava.</p> <p>&nbsp;</p> <p>"Budući da su navedeni napadi izvr&scaron;eni na računalni sustav Sveučili&scaron;ta u Mostaru koja je od posebnog javnog interesa, posebice imajući u vidu trenutnu epidemiolo&scaron;ku situaciju vezanu za koronavirus, radi čega je primarno i uveden sustav održavanja nastave na daljinu, Sveučili&scaron;te je kod nadležnog tužiteljstva podnijelo kaznenu prijavu da se poduzmu sve potrebne radnje kako bi se otkrili počinitelji ovakvih postupaka u trenutcima kad je bitno organizirati i poduzeti sve mjere da se za&scaron;tite svi ljudi, a posebice učenici osnovnih i srednjih &scaron;kola te studenti na&scaron;eg Sveučili&scaron;ta kao i nastavno osoblje", priopćio je Ured za odnose s javno&scaron;ću SUM-a.</p> <p>&nbsp;</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/17-04-15-hakeri.jpgDr. Mortman: Ovako sada izgledaju pluća koja su bila zdrava prije Covida-19http://grude.com/clanak/?i=174241174241Grude.com - klik u svijetMon, 30 Mar 2020 14:03:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=20-03-30-pluca_koronavirus.png&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>3D video pluća snimljen u bolnici Washington kojeg prenosi CNN prikazuje pluća muškarca koji je nekoliko dana ranije bio u potpunosti bez simptoma zaraze korona virusom.<p>&nbsp;</p> <p>- Sada pacijent ima Covid-19 i pluća mu ne funkcioniraju normalno - rekao je dr. Keith Mortman, &scaron;ef torakalne kirurgije Sveučili&scaron;ne bolnice George Washington.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Slike pokazuju veliko o&scaron;tećenje pluća općenito zdravog 59-godi&scaron;njeg mu&scaron;karca s povi&scaron;enim krvnim tlakom, rekao je Mortman. Budući da je postao te&scaron;ko bolestan, pacijentu je bio potreban respirator kako bi mogao disati, no čak i namje&scaron;ten na najjače postavke, to njegovim plućima nije bilo dovoljno.</p> <p>&nbsp;</p> <p>- Bila mu je potrebna i pomoć uređaja koji pomaže u cirkulaciji i opskrbi krvi kisikom. To nije pacijent koji boluje od dijabetesa, njegov imunitet nije slab. Osim visokog krvnog tlaka, on nema drugih značajnih zdravstvenih pote&scaron;koća - istaknuo je Mortman.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Područja označena žutom bojom na videu predstavljaju zaražene i upaljene dijelove pluća, rekao je Mortman. Kad pluća naiđu na virusnu infekciju, organ će početi ograničavati virus. Kod zdravih pacijenta, nema žutih dijelova.</p> <p>&nbsp;</p> <p>- Iz skeniranja je jasno da o&scaron;tećenje nije lokalizirano na jednom području, već prekriva ogromne povr&scaron;ine oba pluća, pokazujući koliko brzo i agresivno može doći do infekcije, čak i kod mlađih bolesnika. Za ove pacijente koji imaju progresivno respiratorno zatajenje, o&scaron;tećenje pluća je brzo i rasprostranjeno. Nažalost, jednom kada su o&scaron;tećena do ovog stupnja, treba im jako puno da zacijele. Za otprilike od 2 do 4 posto pacijenata, o&scaron;tećenje je nepovratno i oni će umrijeti - objasnio je dr. Mortman.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Koronavirus je prvenstveno respiratorne prirode, ulazi u u sluznicu membrane, a potom u pluća. Način na koji tijelo to poku&scaron;ava kontrolirati je s upalom. Slike sugeriraju da riječi kojima se opisuju uobičajeni simptomi - ka&scaron;alj i kratkoća daha - ne mogu zaista opisati uhvatiti utjecaj virusa na tijelo, dodao je liječnik.</p> <p>&nbsp;</p> <p>- Želim da ljudi to vide i shvate &scaron;to ovo može učiniti. Ljudi trebaju shvatiti ozbiljno ovu prijetnju - istaknuo je Mortman.</p> <p>&nbsp;</p> <p><em><strong>24sata.hr</strong></em></p>//grude.com/Datoteke/Novosti/20-03-30-pluca_koronavirus.pngBlokada zbog koronavirusa očistila zrak nad Europomhttp://grude.com/clanak/?i=174236174236Grude.com - klik u svijetMon, 30 Mar 2020 09:17:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=20-03-30-coronavirus-zrak-eu.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Nove snimke, koje je objavila Europska svemirska agencija (ESA), a analizirao Europski savez za javno zdravstvo (EPHA), pokazuju smanjenu gustoću plina dušikovog dioksida, koji može uzrokovati respiratorne probleme i rak.<p>&nbsp;</p> <p>Od uvođenja mjera ograničavanja kretanja i aktivnosti zbog koronavirusa, u urbanim područjima diljem Europe smanjena je razina zagađenosti zraka, pokazuju u ponedjeljak najnovije satelitske snimke, prenosi HRT.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Snimke satelita Sentinel-5 pokazuju da je u razdoblju od 5. do 25. ožujka u velikim gradovima, među kojima u Bruxellesu, Parizu, Madridu, Milanu i Frankfurtu, zabilježeno smanjenje prosječne razine &scaron;tetnog du&scaron;ikovog dioksida u usporedbi s istim razdobljem godinu ranije.</p> <p>&nbsp;</p> <p>To se poklapa s uvođenjem mjera ograničenja cestovnog prometa, najvećeg izvora du&scaron;ikovog dioksida, i smanjenjem proizvodnje u tvornicama koje ispu&scaron;taju &scaron;tetne plinove u velikom broju europskih zemalja uslijed pandemije koronavirusa.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Smanjena gustoća plina du&scaron;ikovog dioksida</strong></p> <p>Nove snimke, koje je objavila Europska svemirska agencija (ESA), a analizirao Europski savez za javno zdravstvo (EPHA), pokazuju smanjenu gustoću plina du&scaron;ikovog dioksida, koji može uzrokovati respiratorne probleme i rak.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Dnevne vremenske prilike mogu utjecati na razinu zagađenosti atmosfere, pa satelitske snimke uzimaju 20-dnevni prosjek i zanemaruju podatke uzete za oblačnih dana.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Podaci Europske agencije za okoli&scaron; (EEA) pokazuju sličan trend u razdoblju od 16. do 22. ožujka. U Madridu, prosječna razina du&scaron;ikovog dioksida pala je za 56 posto na tjednoj razini nakon &scaron;to je &scaron;panjolska vlada 14. ožujka zabranila sva putovanja osim apsolutno nužnih.</p> <p>&nbsp;</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/20-03-30-coronavirus-zrak-eu.jpgSveučilišni sustav za nastavu na daljinu postao meta kibernetičkih napadahttp://grude.com/clanak/?i=174225174225Grude.com - klik u svijetSun, 29 Mar 2020 10:55:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=18-08-18-hakeri.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>„Stranica skole.sum.ba je ima preko 516 tisuća posjeta.<p>&nbsp;</p> <p>Nepoznati počinitelji su u vi&scaron;e navrata otežali rad računalnog sustava Sveučili&scaron;ta u Mostaru preko kojeg se održava nastava na daljinu na Sveučili&scaron;tu u Mostaru i u svim &scaron;kolama koje rade po hrvatskom nastavnom planu i programu. Izvr&scaron;eni su kibernetički napadi na sustave za nastavu na daljinu. Prilikom jednog od napada počinitelj je razotkrio svoju IP adresu. Obzirom da su računalni napadi izvr&scaron;eni u odnosu na računalni sustav javne ustanove od posebnog javnog interesa Sveučili&scaron;te u Mostaru je podnijelo kaznenu prijavu protiv nepoznatog počinitelja ili vi&scaron;e njih.</p> <p>&nbsp;</p> <p>&bdquo;Ne možemo reći da smo očekivali ovu situaciju, ali poučeni iskustvom iz Hrvatske, spremno smo dočekali napade i uspje&scaron;no obranili na&scaron; sustav zahvaljujući na&scaron;em SUMITu i HT Eronetu. Svi smo se ujedinili kako bismo omogućili održavanja nastave na svim razinama obrazovanja. Policija će odraditi svoj posao jer smo podnijeli kaznenu prijavu, ali nevjerojatno je da ima osoba koje žele djeci i studentima, u ionako te&scaron;kom vremenu, uskratiti pravo na obrazovanje&ldquo;, naglasio je rektor Sveučili&scaron;ta u Mostaru prof. dr. Zoran Tomić.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Digitalna platforma skole.sum.ba, projekt u koji su uključeni svi ministri županija gdje se nastavni plan i program izvodi na hrvatskom jeziku kao i županijski zavodi za &scaron;kolstvo i obrazovanje, nesmetano radi. U cilju omogućavanja nastave na daljinu, djelatnici SUMITa su izradili web platformu na kojem se mogu pregledati svi podaci vezano za izvođenje nastave na daljinu, kao i kontakt podaci o &scaron;kolama po županijama.</p> <p>&nbsp;</p> <p>&bdquo;Stranica skole.sum.ba je ima preko 516 tisuća posjeta. Bitno je shvatiti ovaj projekt kao jednu pomoć nastavniku i učeniku kako bi smanjili gubitak koji će nastati neodržavanjem klasičnog oblika nastave. Također na&scaron;im najmlađima od 1. do 5. razreda osnovne &scaron;kole želimo doći u domove preko TV ekrana i na&scaron;e SUM TV gdje snimamo lekcije u sveučili&scaron;nom studiju, a emisije možete pratiti svaki radni dan preko RTV Herceg Bosne i na&scaron;e platforme skole.sum.ba, gdje su dostupne sve emitirane emisije. Jedan od ciljeva projekta je stvoriti zajednički komunikacijski kanal preko kojega će se &scaron;iriti pozitivne vijesti u vremenu kada nam pozitivne informacije najvi&scaron;e trebaju. Pohvalio bih HT Eronet kao tehnolo&scaron;kog partnera u projektu&ldquo;, istaknuo je doc.dr.sc Tomislav Volarić, voditelj projekta skole.sum.ba i voditelj IT Centra Sveučili&scaron;ta u Mostaru.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Sveučili&scaron;te u Mostaru će za maturante organizirati online pripreme za upis na fakultete. Online lekcije će snimati studenti Sveučili&scaron;ta u Mostaru uz koordinaciju Studentskog zbora Sveučili&scaron;ta u Mostaru.</p> <p>&nbsp;</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/18-08-18-hakeri.jpgDr. Primorac: Savjeti u ovom vremenuhttp://grude.com/clanak/?i=174215174215Grude.com - klik u svijetSat, 28 Mar 2020 17:31:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=20-03-28-dragan_primorac.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Koji su prirodni mehanizmi koji preveniraju širenje respiratornih virusa, a među njima i SARS-CoV-2, objavila je skupina znanstvenika predvođena dr. Moriyamom sa sveučilišta Yale, Sveučilišta u Zürichu te s Instituta Howard Hughes Medical iz SAD-a. Rad “Seasonality of Respiratory Viral Infections”.<p>&nbsp;</p> <p>Istraživanje je objavljeno u znanstvenom časopisu &ldquo;The Annual Review of Virology&rdquo;, potvrdio je da u borbi protiv &scaron;irenja infekcija izazvanih respiratornim virusima pomaže &scaron;est važnih faktora, koje je za Večernji list komentirao na&scaron; poznati znanstvenik prof. dr. sc. Dragan Primorac.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>1. Održavajte vlažnost zraka u prostorijama</strong></p> <p>&nbsp;</p> <p>Inhalacija suhog zraka dovodi do o&scaron;tećenja epitelne sluznice di&scaron;nog sustava te time znatno utječe na smanjenje uklanjanja virusa. Stoga se preporučuje održavanje vlažnosti zraka u prostorijama na razini od 40 do 60 posto. To je optimalna vlažnost za funkcioniranje di&scaron;nog sustava ljudi, a niska vlažnost zraka ima vi&scaron;estruko negativan učinak kada je riječ o &scaron;irenju respiratornih virusnih infekcija &ndash; onemogućuje regeneraciju specifičnih stanica s trepetljikama, čime se onemogućuje uklanjanje virusa te usporava ili blokira slanje signala inficiranih stanica prema susjednim stanicama o nadolazećoj&nbsp;virusnoj opasnosti.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>2. Provjetravajte sobe vi&scaron;e puta dnevno</strong></p> <p>&nbsp;</p> <p>Prostor u kojem se boravi potrebno je prozračivati vi&scaron;e puta dnevno. Ako se prostor ne provjetrava, povećava se potencijalna koncentracija virusa u zraku koji se onda udi&scaron;e. Također, provjetravanjem se regulira vlaga te kvaliteta zraka, ali i količina kisika. Niz je studija, naime, pokazalo da svaki zatvoreni prostor sadrži reduciranu koncentraciju kisika, gotovo uvijek zimi nižu vlažnost, dosta akumuliranih alergena, a zna se da ultraljubičasto zračenje (sunčana svjetlost) kida molekularne veze nukleinskih kiselina bakterija i virusa.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>3. Maske zadržavaju vlažnost u sluznici</strong></p> <p>&nbsp;</p> <p>Iako postoje polemike o tome koliko maske &scaron;tite od koronavirusa, ova je studija pokazala da su maske važne zato &scaron;to u nosnoj sluznici dodatno zadržavaju temperaturu i potrebnu vlažnost. Organizam, naime, nastoji učiniti sve &scaron;to je u njegovoj moći kako bi prirodnim putem onemogućio ulazak virusu i &scaron;irenje infekcije. Najsnažnija prirodna barijera vezana uz di&scaron;ni sustav je nosna sluznica čije stanice imaju trepetljike na povr&scaron;ini, a ključna im je uloga vlaženje zraka i uklanjanje čestica i organizama obloženih sluzi, čime se prevenira invazija donjeg di&scaron;nog sustava. To je prva linija obrane i ako ona funkcionira, uspje&scaron;no se može zaustaviti ili usporiti ulazak virusa u stanicu. Sluz pak ima golemu važnost u prevenciji respiratornih infekcija jer sadrži niz antimikrobnih tvari. U sluz se luče i posebni glikoproteini koji se nazivaju mucini, a koji imitiraju izgled receptora na na&scaron;im stanicama i tako &ldquo;varaju&rdquo; viruse koji se umjesto na stanice vežu na mucine i zajedno sa sluzi bivaju izbačeni iz na&scaron;eg respiratornog trakta.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>4. Bez vitamina D podložni smo infekcijama</strong></p> <p>&nbsp;</p> <p>Vitamin D je važan čimbenik u aktivaciji i moduliranju urođene, ali i stečene (adaptivne ili specifične imunosti), a niz studija je pokazalo da su pacijenti s nižim razinama vitamina D podložniji infekcijama. Treba napomenuti da je uobičajeno da vitamina D nedostaje u organizmu zimi zbog manje izloženosti suncu i zato ga treba nadoknaditi.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>5. Dok spavamo, nastaju&nbsp;za&scaron;titni citokini</strong></p> <div id="inArticlePreroll_container" class="article__video_wrap video" style="position: relative; width: 100%; height: 0px; padding-bottom: 0; visibility: hidden; transition: all 0.5s; z-index: 1; overflow: hidden;"> <div id="inArticlePreroll" class="video-js vjs-paused vjs-controls-disabled vjs-workinghover vjs-v7 vjs-user-active inArticlePreroll-dimensions" lang="hr"><video id="inArticlePreroll_html5_api" width="320" height="240" class="vjs-tech" tabindex="-1" preload="auto" muted="muted" src="https://www.vecernji.hr/static/video/blank_video.mp4" controls="controls"><object id="inArticlePreroll_html5_api" width="320" height="240" data="https://www.grude.com/cms/tiny/plugins/media/moxieplayer.swf" type="application/x-shockwave-flash"><param name="src" value="https://www.grude.com/cms/tiny/plugins/media/moxieplayer.swf" /><param name="flashvars" value="url=https%3A//www.vecernji.hr/static/video/blank_video.mp4&amp;poster=/CMS/" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="true" /></object> </video></div> </div> <p>Ovo je istraživanje pokazalo da je druga linija obrane protiv virusa urođena imunost, a znanstvenici su već dokazali da san može pozitivno utjecati na imunitet. Mnoge znanstvene studije pokazale su dvije ključne pojave &ndash; osobe koje manje spavaju sklonije su razvoju infekcija, a osobe koje boluju od neke infekcije brže se oporavljaju nakon kvalitetnog sna. Znanstvenici s klinike Mayo taj učinak prepisuju povećanoj produkciji &ldquo;za&scaron;titnih&rdquo; citokina tijekom spavanja.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>6. Redovito perite ruke i dezinficirajte povr&scaron;ine</strong></p> <p>&nbsp;</p> <p>Kolika je važnost dezinfekcije i redovite higijene u borbi protiv virusa SARS-CoV-2 dokazuju studije koje su ispitivale koliko dugo virus može preživjeti na određenoj povr&scaron;ini. Dokazano je da se koronavirus može prenijeti i ako se dođe u kontakt s predmetom na kojem se nalazi, odnosno koji je dirala zaražena osoba. Pritom se pokazalo da virus najkraće živi na aluminiju, gdje prestaje biti zarazan nakon dva do osam sati, na drugim metalnim povr&scaron;inama preživljava do pet dana, a najgora je plastika s koje se zaraza može prenijeti i nakon devet dana. Ipak, potvrđeno je i da se virus može učinkovito neutralizirati dezinfekcijom povr&scaron;ina. U toj situaciji virus umire za manje od jedne minute.</p> <p>&nbsp;</p> <p><em><strong>Dr. Dragan Primorac/Večernji list</strong></em></p>//grude.com/Datoteke/Novosti/20-03-28-dragan_primorac.jpgFacebook i Google mogli bi izgubiti čak 44 milijarde dolarahttp://grude.com/clanak/?i=174182174182Grude.com - klik u svijetFri, 27 Mar 2020 11:06:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=17-03-21-google.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Kriza će udariti sve, trenutačno je nemoguće znati koliki će biti konačni minusi..<p>&nbsp;</p> <p>Sa zatvaranjem u četiri zida, ljudi su jo&scaron; vi&scaron;e okrenuli računalima i mobilnim uređajima, odnosno dru&scaron;tvenim mrežama i platformama za komunikaciju.<br />Vrijeme provedeno na Facebooku tako je u porastu, a velik rast bilježi WhatsApp i drugi servisi putem kojih možemo komunicirati s prijateljima i rodbinom, kada već ne može provoditi vrijeme s njima uživo.</p> <p>&nbsp;</p> <p>No dok koronavirus s jedne strane utječe i na povećanje prometa i posjećenosti dru&scaron;tvene mreže i Facebookovih platformi za komunikaciju, s druge strane zbog situacije u svijetu i pandemije koronavirusa, uvelike se smanjuje broj oglasa na Facebooku.</p> <p>&nbsp;</p> <p>U ovakvim kriznim vremenima među prvim budžetima koji se režu su marketin&scaron;ki budžeti, tako da su tvrtke već počele s rezanjem, odnosno u nekim slučajevima čak i blokiranjem potro&scaron;nje za ogla&scaron;avanje. Osim u&scaron;teda, dodatni razlog zbog kojeg su neke kompanije opreznije s oglasima na toj mreži jest &scaron;to ne žele da se njihov brend i proizvodi prikazuju pored negativnih priča o koroni koje dominiraju Facebookom.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Na taj problem i "slabljenje biznisa ogla&scaron;avanja" ovaj su tjedan upozorili i iz Facebooka, uz napomenu da ne monetiziraju neke od servisa koji bilježe veliki porast korisnika, javlja Zimo. O konkretnim brojkama iz kompanije nisu govorili, no predviđanja iz analitičke kompanije Cowen &amp; Co. koja se odnose na Facebook i Google ukazuju na katastrofalan pad zarade od ogla&scaron;avanja. Ta dva internetska giganta ove godine, vjerojatno u najcrnjem scenariju, mogli bi izgubiti čak do 44 milijarde dolara zbog smanjenja ogla&scaron;avanja.</p> <p>&nbsp;</p> <p>To je prilično brutalna brojka, no ne morate se brinuti za opstanak Googlea i Facebooka jer bi oni, usprkos padu prihoda od ogla&scaron;avanja, ovu godinu trebali zavr&scaron;iti u plusu.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Predviđanja Googleovih prihoda za ovu godinu sada sada iznose 127,5 milijardi dolara, &scaron;to je 28,6 milijardi dolara manje u odnosi na ranija predviđanja Cowena &amp; Co., dok te brojke za Facebook iznose 67,8 milijardi dolara prihoda, &scaron;to je pad oko skoro 16 milijardi dolara u odnosu na njihove ranije prognoze.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Za sljedeću godinu iz te kompanije najavljuju business as usual i ponovno povećanje prihoda od ogla&scaron;avanja koji bi za Facebook trebao doseći 83 milijarde dolara. &Scaron;to se ostalih dru&scaron;tvenih mreža tiče i utjecaja koronavirusa na njihovo poslovanje, iz Cowen &amp; Co. smanjili su predviđanja za ovogodi&scaron;nje prihode Twittera za 18 posto, dok u odnosu na prija&scaron;nja predviđanja kompanije, sada očekuju pad ogla&scaron;avanja za Snap od čak 30 posto.</p> <p>&nbsp;</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/17-03-21-google.jpgAustralija istražuje: Cjepivo iz 1882. kao lijek protiv koronavirusahttp://grude.com/clanak/?i=174162174162Grude.com - klik u svijetThu, 26 Mar 2020 16:26:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=17-04-14-cjepivo.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Tisuće australskih zdravstvenih radnika sudjelovat će u kliničkim ispitivanjima kako bi utvrdili može li stoljetno cjepivo za tuberkulozu pobijediti novi koronavirus, priopćili su u četvrtak znanstvenici.<p>&nbsp;</p> <p>Cjepivom za tuberkulozu (BCG) svake se godine cijepi vi&scaron;e od milijun djece u zemljama koje tuberkuloza jo&scaron; uvijek pogađa, ali znanstvenici smatraju da bi to cjepivo moglo biti učinkovito i u suzbijanju Covida-19 jer osnažuje imunolo&scaron;ki sustav.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Podsjetimo, cjepivo je otkrio Robert Koch. Jedan je od osnivača medicinske mikrobiologije. Godine <span class="mw-redirect">1882</span>. u Fiziolo&scaron;kom dru&scaron;tvu u Berlinu, Koch je iznio vlastitu spoznaju o uzročniku <span class="mw-redirect">tuberkuloze</span>, patogenom mikroorganizmu &scaron;tapićastog oblika, koji je po njemu nazvan <em><strong>Kochovim bacilom</strong></em>. Bilo je to revolucionarno otkriće u borbi protiv najopasnije bolesti 19. stoljeća. Također je prona&scaron;ao uzročnike kolere, ispitivao malariju i afričku bolest spavanja, te uveo liječenje kininom. Godine <span class="mw-redirect">1905</span>. dobio je Nobelovu nagradu za medicinu. Dokazao je da su uzročnici bolesti živi mikrobi. Otkrio je postupke za uzgoj i proučavanje bakterija te suzbijanje mnogih zaraznih bolesti. Uveo je laboratorijski uzgoj bakterija na hranjivoj podlozi. Razradio je postupke bojanja bakterijskih stanica.</p> <p>&nbsp;</p> <p><em><strong>Grude.com</strong></em></p>//grude.com/Datoteke/Novosti/17-04-14-cjepivo.jpgHRVATSKA: Odgođen DVB-T2 / HEVC za 6 mjesecihttp://grude.com/clanak/?i=174149174149Grude.com - klik u svijetThu, 26 Mar 2020 09:16:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=20-01-20-televizija-daljinski.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Drugim riječima, kasnit će i 5G mreže – koje koriste DVB-T frekvencije – i to za barem tih pola godine.<p>&nbsp;</p> <p>Hakom je, prema očekivanjima, odgodio kompletan prelazat na novi DVB-T2 / HEVC sustav zemaljske televizije, koji se trebao dogoditi krajem petog mjeseca.</p> <p>&nbsp;</p> <p>No sada je to odgođeno za barem pola godine. To je dobro, mnogo starijih osoba bi sada otežano, ili nikako moglo kupiti novi TV ili novi DVB-T2 / HEVC prijemnik.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Drugim riječima, kasnit će i 5G mreže &ndash; koje koriste DVB-T frekvencije &ndash; i to za barem tih pola godine.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Sve o DVB-T2 / HEVC standardu, televizorima koji ga podržavaju i opcijama koje imate vrijedi i dalje.</p> <p>&nbsp;</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/20-01-20-televizija-daljinski.jpgU izolaciji si? Baci se na učenje programiranjahttp://grude.com/clanak/?i=174145174145Grude.com - klik u svijetWed, 25 Mar 2020 21:59:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=19-01-21-racunala-it-rjesenja.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Na internetu se mogu naći online programi s kojima doista možete naučiti programirati, pri čemu naravno podosta ovisi i o vašem angažmanu.<p><br />Ako ste zabijeni u stanu zbog izolacije, karantene ili kako već pravilno nazvati pokret #ostanidoma, to ne znači da vrijeme ne možete iskoristi za samorazvoj. Prije razbuktavanja epidemije neke su procjene govorile kako samo u Njemačkoj nedostaje skoro milijun radnika u IT sektoru, od čega velik broj softverskih inženjera. Slično je i u hrvatskoj softverskoj industriji koja se mučila s pronalaskom kvalitetnih novih snaga. Te&scaron;ko je sada procijeniti kako će na cjelokupnu situaciju djelovati nametnuta karantena, no jedno je sigurno, developerski skillovi su nezaobilazni te su potrebni i sada kada većina svoj posao (koji to mogu) rade od kuće. S obzirom da u časopisu Vidi u svakom broju donosimo radionice vezane uz programiranje, na&scaron;i suradnici preporučili su programske jezike koje je najsvrsishodnije naučiti trenutačno, kao i online programe koji nude najbolje mogućnosti za savladavanje kompleksnog gradiva.<br />U Hrvatskoj se kao najpoželjniji programski jezici traže Python, Java, JavaScript i R &scaron;to se preklapa i sa svjetskim trendovima. Traženi su i C, C++ kao i Swift. A sve njih moguće je naći na kvalitetnim online platformama za učenje programiranja.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Coursera</strong></p> <p>Coursera je edukacijska platforma koja nudi ogromnu bazu otvorenih online tečajeva. Kroz suradnju sa 150 uglednih sveučili&scaron;ta i fakulteta, platforma nudi preko 2500 tečajeva, raznorazne specijalizacije i četiri akademske diplome, a trenutačno Courseri uči preko 40 milijuna ljudi. Većina tečajeva i smjerova je besplatna, no potrebno je platiti u slučaju da želite dobiti certifikat ili diplomu. Kvaliteta je iznad nekih drugih online rje&scaron;enja, budući da predavanja drže stručnjaci iz područja.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Prilikom prijavljivanja na određeni tečaj dobit ćete raspored lekcija, literaturu, zadatke i kvizove. Također na početku se bira da li želite samo slu&scaron;ati ili ćete platiti i dobiti certifikat po zavr&scaron;etku. Većina lekcija su u video formatu i uz to imaju interaktivni transkript, a postoje i alati za rađenje bilje&scaron;ki dok se gleda lekcija. Sve možete pratiti i na mobilnoj aplikaciji. Za predavanja ćete dobiti i literaturu koju treba proučiti prije početka kako bi mogli pratiti. Slična je situacija i sa zadacima koje ćete između predavanja morati dovr&scaron;iti da bi mogli dalje pratiti.</p> <p>&nbsp;</p> <p>U pro&scaron;loj godini najpopularniji je bio tečaj Sveučili&scaron;ta Stanford Machine Learning. A u top 10 smjestili su se Programiranje za početnike u Pythonu, AI, Neuralne mreže i dubinsko učenje, TensorFlow i Podatkovna znanost. <a href="https://www.coursera.org/browse/information-technology" target="_blank">Tisuće je smjerova</a> u ponudi, pa recimo Python možete učiti kao samostalan tečaj ili uklopljen u primjerice Google IT automatizaciju ili kao dio podatkovne znanosti. Slična je situacija s <a href="https://www.coursera.org/search?query=java&amp;page=1&amp;configure%5BclickAnalytics%5D=true&amp;indices%5Bprod_all_products_term_optimization%5D%5Bconfigure%5D%5BclickAnalytics%5D=true&amp;indices%5Bprod_all_products_term_optimization%5D%5Bconfigure%5D%5BruleContexts%5D%5B0%5D=hr&amp;indices%5Bprod_all_products_term_optimization%5D%5Bconfigure%5D%5BhitsPerPage%5D=10" target="_blank">Java programiranjem</a>. Svaki tečaj, specijalizacija ili masters program ima sustav ocjenjivanja i najbolji tečajevi imaju vrlo reprezentativan uzorak od nekoliko tisuća ocjena.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Free CodeCamp</strong></p> <p><a href="https://www.freecodecamp.org/learn/" target="_blank">Free CodeCamp</a> je neprofitna organizacija kojoj je cilj omogućiti ljudima učenje osnovnih programerskih znanja, a osnovana je u Kaliforniji 2014. godine. Platforma ima retro sučelje, koje je prije svega jednostavno za navigaciju. Učenje se ne odvija putem video lekcija kao kod drugih, već je svaki tečaj podijeljen u niz podpredavanja kod kojih se prolazi kroz gradivo putem podijeljenog ekrana. Upute su s desne strane, a s lijeve je prostor za kodiranje primjera.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Kroz nekoliko sekundi na Free CodeCampu možete početi s programiranjem. Kvaliteta tutoriala koji se nalaze na stranici je jako dobra i postoji preko 40000 polaznika koji su sa znanjima stečenima kroz segmentirano učenje na Free CodeCapmu uspjeli dobiti developerski posao. Po zavr&scaron;etku tečaja, stranica nudi praktični dio u suradnji sa svojim partnerima, drugim neprofitnim organizacijama. Sve to dobar je put za učenje programiranja.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Khan Academy</strong></p> <p>Pokazuju li va&scaron;a djeca velik interes za programiranje, ponajbolja online &scaron;kola za učenje je Khan akademija. To je besplatna online platforma prvenstveno namijenjena &scaron;kolarcima i studentima, ali dostupna i svima ostalima koji su željni znanja. Svoje programe razvija s partnerima od kojih vrijedi izdvojiti NASA-u i MIT. Najveći fokus Khan akademije je na matematiku, no postoji i <a href="https://www.khanacademy.org/computing/computer-programming" target="_self">dio za učenje programiranja</a> s dva nivoa, uvod i napredno programiranje, a programski jezici o kojima se uči su JavaScript, HTML/CSS, a radi se i na SQL bazama podataka.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Uči se kroz video lekcije, a programiranje nudi prilično interaktivan osjećaj, iako je količina sadržaja malena u usporedbi s drugim online platformama. Stoga je ova stranica prikladna za početnike i mlađe korisnike željne znanja u STEM području.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Udemy</strong></p> <p>Iako nije besplatan Udemy nudi najveću kolekciju online tečajeva, međutim u tom mno&scaron;tvu te&scaron;ko je ponekad pronaći kvalitetne sadržaje. Kvaliteta video playera je dobra, prijavom na tečaj dobit ćete dodatne materijale i sam proces učenja je intuitivan. Uplatom tečaja, on vam je dostupan zauvijek, a po zavr&scaron;etku ćete dobiti certifikat. Po broju ljudi koji koriste platformu Udemy je u samom vrhu s preko 30 milijuna polaznika po tvrdnjama same stranice. Navigacija po stranici je jednostavna i u pravilu nema tehničkih problema.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Nudi se ogromna količina sadržaja, no jedina ocjena kvalitete pojedinih tečajeva i instruktora je kroz ocjene, pa svakako prije nego se odlučite za pojedini tečaj provjerite dublje malo komentare. Na stranici možete pretraživati kolegije, <a href="https://www.udemy.com/courses/search/?q=python" target="_blank">a ovako izgleda ponuda za Pyhton.</a></p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Code Academy</strong></p> <p><a href="https://www.codecademy.com/catalog/subject/all" target="_blank">Code Academy</a> je popularna online platforma za učenje programiranja. Od 2011. godine platforma nudi besplatne tečajeve, a nedavno su uvedeni i plaćeni programi koji nude napredne resurse i podr&scaron;ku uživo. Među besplatne tečajevima na CodeAcademy možete pronaći Python, Java, PHP, JavaScript, jQuery, AngularJS / React.js, Ruby, SQL i HTML / CSS.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Svaki tečaj počinje s Hello World primjerom. Slično kao kod Free CodeCampa lekcije su podijeljene u split screenu gdje se na jednoj strani poučava, a na desnoj upisuje kod. Code Academy nedavno je napravio partnerstva s velikim kompanijama poput Amazona te možete zavr&scaron;iti tečajeve za razvoj aplikacija za Amazon Alexu.</p> <p>&nbsp;</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/19-01-21-racunala-it-rjesenja.jpgBIT ĆE SVE U REDU Slavni nobelovac tvrdi da nije sve tako crno, najvažnije je uspjeti kontrolirati jednu stvarhttp://grude.com/clanak/?i=174139174139Grude.com - klik u svijetWed, 25 Mar 2020 18:56:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=20-03-25-koronavirus.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Levitt drži da je smanjenje stupnja povećanja broja novih slučajeva važno jer sugerira da se putanja epidemije promijenila.<p><br />Južnoafrički biofizičar, profesor strukturalne biologije na američkom Sveučili&scaron;tu Stanford te dobitnik Nobelove nagrade za kemiju Michael Levitt počeo je analizirati slučajeve oboljenja od bolesti COVID-19 krajem siječnja ove godine te ispravno predvidio da će se Kina iz najgore faze epidemije korona virusa izvući puno prije nego &scaron;to su neki stručnjaci za zdravstvo predviđali, pi&scaron;e Los Angeles Times.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Levitt sada tvrdi da će se Sjedinjene Američke Države i ostatak svijeta na sličan način obračunati s korona virusom.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Dok mnogi epidemiolozi upozoravaju da svijet čeka vi&scaron;emjesečna, pa čak i vi&scaron;egodi&scaron;nja borba s dru&scaron;tvenom nestabilno&scaron;ću te da bi milijuni ljudi mogli umrijeti, Levitt kaže da dostupni podaci jednostavno ne podržavaju takav scenarij, a pogotovo ne tamo gdje su na snazi razumne mjere socijalnog distanciranja.</p> <p>&nbsp;</p> <p>"Ono &scaron;to moramo kontrolirati je panika", rekao je. "Sagledamo li &scaron;iru sliku, bit ćemo u redu."</p> <p>&nbsp;</p> <p>Naime, Levitt je uočio da je Kina 31. siječnja zabilježila 46 novih smrtnih slučajeva koje je uzrokovala bolest COVID-19. Četrdeset i dva nova smrtna slučaja zabilježena su 30. siječnja. Premda se broj novih smrtnih slučajeva povećao, smanjio se stupanj povećanja.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Levitt drži da je smanjenje stupnja povećanja broja novih slučajeva važno jer sugerira da se putanja epidemije promijenila.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Levitt, dobitnik Nobelove nagrade za kemiju koji je 2013. godine nagrađen jer je razvio složene modele kemijskih sustava, slične pojave vidi i u drugim državama, čak i onima koje nisu uvele drakonske mjere izoliranja kakve su se mogle vidjeti u Kini. Analizirao je podatke iz 78 država koje su svakog dana objavile da su detektirale vi&scaron;e od 50 slučajeva oboljenja od bolesti COVID-19 i kod mnogih uočio "znakove oporavka". Levitt se ne bavi ukupnim brojem oboljelih u nekoj državi već brojem novih slučajeva na dnevnoj bazi, a pogotovo ga zanima kako se broj novih slučajeva mijenja iz dana u dan.<br />Znakovi usporenog rasta</p> <p>&nbsp;</p> <p>"Postoje jasni znakovi usporenog rasta", rekao je Levitt.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Primjerice, u Južnoj se Koreji svakog dana ukupnom broju oboljelih dodaju novi slučajevi, međutim taj je broj tijekom posljednjih nekoliko tjedana pao i drži se ispod 200. To sugerira da se &scaron;irenje zaraze smiruje. Broj novih slučajeva na dnevnoj bazi u Iranu je pretpro&scaron;log tjedna bio relativno ravan - 16. ožujka zabilježeno je 1053 novih slučajeva dok je u nedjelju 22. ožujka zabilježeno 1028 novih slučajeva. Levitt kaže da taj uzorak sugerira da epidemija u Iran pre&scaron;la srednju točku.</p> <p>&nbsp;</p> <p>S druge strane, u Italiji je epidemija u ekspanziji. Tamo se broj novih slučajeva tijekom pro&scaron;log tjedna povećavao skoro svakog dana.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Zemlje koje su se oduprle inicijalnom &scaron;irenju zaraze moraju voditi računa da postoji mogućnost da im se korona virus vrati. Kina se trenutno bori s novim slučajevima zaraze jer se njihovi stanovnici u domovinu vraćaju iz zemalja u kojima se virus nekontrolirano &scaron;iri. I druge će se zemlje jamačno susresti s tim problemom, pi&scaron;e Jutarnji list.</p> <p>&nbsp;</p> <p>"Virus može eksponencijalno rasti samo kada ga se ne detektira i ne kontrolira. Ljudi koji kažu da ga imaju treba smatrati herojima. Cilj nam treba biti rana detekcija", rekao je Levitt te dodao da je stopa smrtnosti bolesti COVID-19 veća od one koju ima gripa, ali da to ipak nije kraj svijeta. "Prava situacije je da ovo sve nije toliko grozno kako se prikazuje", konstatirao je Levitt.</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/20-03-25-koronavirus.jpgSUM TV – novi obrazovni medijhttp://grude.com/clanak/?i=174126174126Grude.com - klik u svijetWed, 25 Mar 2020 12:27:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=20-03-25-sum_skole1.jpeg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Uprava Sveučilišta u Mostaru na čelu s rektorom prof. dr. Zoranom Tomićem donijela je odluku za snažni i ubrzani razvoj Sveučilišne televizije (SUM TV) što će u konačnici podići razinu produkcije programa na veću razinu. <p>&nbsp;</p> <p>Određen je i programski smjer ove televizije koja će se prvenstveno usmjeriti na proizvodnju obrazovnog programa, ispunjavajući tako zanemarenu zadaću televizije koja glasi obrazovanje, pored informiranja i zabavljanja publike.</p> <p>&nbsp;</p> <p>S ciljem ispunjavanja nove misije Sveučili&scaron;ne televizije užurbano se radi na izgradnji dva nova, u potpunosti opremljena televizijska studija, pro&scaron;irenju i prilagodbi prostornih kapaciteta te prilagodbi mrežne infrastrukture. U tijeku je nabavka profesionalne opreme za proizvodnju programa, naručeno je 11 novih kamera s pratećom opremom, računala za montažu, teleprompteri, mikrofoni i druga tehnička produkcijska pomagala. Planirana su i kadrovska pojačanja tako da će cijeli sustav SUM TV-a biti u punom pogonu.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Rektor SUM-a prof. dr. Zoran Tomić ističe kako trenutno, ali i buduće stanje u svim segmentima dru&scaron;tva traži nove načine razmi&scaron;ljanja. &bdquo;U vrijeme krize potreba za komunikacijama je veća, i mi moramo biti spremni odgovoriti tome. Pred nama svima veliki su izazovi i pote&scaron;koće u životu i radu. Sa Sveučili&scaron;nom TV nastojimo omogućiti nesmetanu provedbu nastave za &scaron;iri obrazovni sustav i napraviti jednu obrazovnu platformu koja će biti na usluzi svima. Proizvodnjom sadržaja za učenje na daljinu doprinijet ćemo transferu znanja, &scaron;to je važan obrazovni segment.&ldquo;</p> <p>&nbsp;</p> <p><img src="https://www.grude.com/Datoteke/novosti/20-03-25-20-03-25-sum_skole2.jpeg" alt="" width="640px" /></p> <p>&nbsp;</p> <p>Televizija Sveučili&scaron;ta u Mostaru jedan je u nizu odgovora SUM-a na ublažavanje stanja uzrokovanog pandemijom korona virusa. Trenutno se u sklopu produkcijskih kapaciteta snima i emitira kompletna nastava za niže razrede osnovnih &scaron;kola (od 1. do 5. razreda). U narednom razdoblju proizvodit će se i video nastava za potrebe visokog obrazovanja &scaron;to će zasigurno Sveučili&scaron;te u Mostaru pozicionirati kao vodeće kada se radi o organizaciji učenja na daljinu. Uz proizvodnju programa, SUM TV nudit će i medijske treninge za pojedince i poslovne subjekte.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Voditelj Sveučili&scaron;ne televizije dr. sc. Franjo Takač nagla&scaron;ava kako će SUM TV biti na visokoj programskoj razini i spreman odgovoriti svim zahtjevima proizvodnje modernog televizijskog programa. &bdquo;Kroz dva nova studija, kompletnu novu opremu i kadrovska pojačanja ponudit ćemo jedno osvježenje na medijskoj sceni. Na&scaron; program bit će dostupan na mrežnim stranicama Sveučili&scaron;ta, ali i na raspolaganju televizijskim kućama. Obrazovna komponenta televizije je nažalost zapostavljena, iako je jako važna jer televizija, odnosno video mediji, i dalje slove kao najutjecajniji mediji. Stoga će ova obrazovna uloga SUM TV-a zasigurno doprinijeti očuvanju temeljnih televizijskih zadaća koje glase &ndash; obrazovati, informirati i zabaviti!&ldquo;</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Ured za odnose s javno&scaron;ću</strong></p>//grude.com/Datoteke/Novosti/20-03-25-sum_skole1.jpegHT ERONET tehnološki partner projekta e-nastavahttp://grude.com/clanak/?i=174104174104Grude.com - klik u svijetTue, 24 Mar 2020 16:49:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=20-03-24-hteronet-e-nastava.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Digitalno doba je nastupilo, na što odavno ukazujemo i u svojim priopćenjima i svojim uslugama.<p><br />Kako redovni život ne bi ba&scaron; u potpunosti stao za učenike osnovnih &scaron;kola usred pandemije koronavirusa, Sveučili&scaron;te u Mostaru, županijska ministarstva obrazovanja s nastavom na hrvatskom jeziku i RTV Herceg-Bosne, u suradnji s tehnolo&scaron;kim partnerom HT ERONET-om, danas od 10 sati startali su s pilot tjednom e-nastave za učenike nižih razreda osnovnih &scaron;kola.</p> <p>&nbsp;</p> <p>&bdquo;HT ERONET, kao dru&scaron;tveno odgovoran partner, i to u ovom slučaju nije samo zgodna floskula, odmah se uključio u ovaj zahtjevan projekt podizanja sustava učenja na daljinu. Stavili smo sve svoje resurse na raspolaganje, bez ikakve naknade, kako bi na&scaron;im učenicima i nastavnicima omogućili praćenje nastavnih jedinica, prvo za osnovnu &scaron;kolu, a nadamo se kasnije i za učenike srednjih &scaron;kola.</p> <p>&nbsp;</p> <p>U ovoj izvanrednoj kriznoj situaciji koristimo sve svoje stručne i tehničke kapacitete kao odgovor na izazov Digitalne transformacije obrazovanja u suradnji s IT centrom Sveučili&scaron;ta u Mostaru, županijskim ministarstvima obrazovanja i RTV-om HB.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Ovakvi nacionalni projekti se, inače, planiraju i uvode u uporabu godinama. Po zavr&scaron;etku ove pandemijske krize, dru&scaron;tvu će na kori&scaron;tenje ostati moderna i sofisticitana digitalna platforma za obrazovanje, čime ćemo realizirati dio na&scaron;e misije &ndash; omogućenje dru&scaron;tva znanja", rekao je Tomislav Marić, voditelj projekta u ime HT Eroneta te dodao:</p> <p>&nbsp;</p> <p>&ldquo;U tom smislu smo stavili na raspolaganje Cloud sustav, IPTV platformu i OTT sustav te na&scaron;e IT i inženjerske kapacitete u svrhu realizacije tehničkog rje&scaron;enja. Činjenica je da je neizvjesno trajanje ovog izvanrednog stanja, a nastavnom osoblju i učenicima morala se ponuditi alternativa održavanja nastavne godine. Bilo je iznimno zahtjevno i jo&scaron; uvijek jest, u ovako kratkom roku, organizirati i podići jedan ovakav sustav. Digitalno doba je nastupilo, na &scaron;to odavno ukazujemo i u svojim priopćenjima i svojim uslugama. Smatramo kako je nužno da se i nakon ovoga svega, jo&scaron; ozbiljnije pristupi kvalitetnijem razvoju digitalnih platformi u svim sferama dru&scaron;tva&ldquo;, naglasio je Marić.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Sadržaj će se emitirati u programu RTV Herceg-Bosne, putem platforme HOME.TV, od utorka, 24. ožujka za učenike od 1. i 4. razreda osnovne &scaron;kole, dok online nastava za učenike 2., 3. i 5. razreda, ide od srijede 25. ožujka.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Za učenike od 6. do 9. razreda nastava kreće u srijedu, 25. ožujka, na platformi skole.sum.ba.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Usporedo sa svim ovim aktivnostima, ulažu se i dodatni napori kako bi online nastava uskoro bila dostupna i za učenike srednjih &scaron;kola.</p> <p>&nbsp;</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/20-03-24-hteronet-e-nastava.jpgDržava osobe u izolaciji provjerava selfijemhttp://grude.com/clanak/?i=174085174085Grude.com - klik u svijetTue, 24 Mar 2020 09:25:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=18-09-17-selfie.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Poljska se na veoma zanimljiv način odlučila boriti protiv nepoštivanja samoizolacije i karantene. <p>&nbsp;</p> <p>Napravili su aplikaciju koja pacijente koji su pozitivni na koronavirus i određena im je samoizolacija jednostavno tjera da ostanu u svojim domovima.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Dok su se neke druge zemlje odlučile na geolociranje pacijenata, u Poljskoj su se odlučili pacijente pratiti pomoću &ndash; selfija.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Aplikacija "Kwarantanna domowa" (Kućna karantena), namijenjena je prije svega onima kojima je određena obvezna 14-dnevna samoizolacija nakon povratka iz inozemstva, javlja Zimo. Pacijenti instaliraju aplikaciju na svoj pametni telefon i registriraju se selfijem.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Svako malo aplikacija ih zatraži da naprave novi selfi, ali s uključenim podacima o geolokaciji. Ako propuste napraviti &scaron;to aplikacija od njih traži, u roku od 20 minuta alarmira se policija.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Ljudi u karanteni imaju izbor &ndash; ili će ih svako toliko posjetiti policija ili će preuzeti aplikaciju, pojasnio je poljski ministar digitalizacije Marek Zagorski te dodao kako će pacijenti morati napraviti jednu ili vi&scaron;e fotografija dnevno.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Kazna za sve one koji prekr&scaron;e odredbe samoizolacije u Poljskoj iznosi 500 zlota, odnosno oko 820 kuna.</p> <p>&nbsp;</p> <p>No aplikacija ne služi samo u represivne mjere, već se preko nje mogu i kontaktirati druge službe koje im mogu pomoći tijekom boravka u karanteni, kao &scaron;to su službe socijalne skrbi odnosno službe koje će im donijeti osnovne namirnice.</p> <p>&nbsp;</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/18-09-17-selfie.jpgZa dodatnu sigurnost, aktivirajte HT ERONET e-račun!http://grude.com/clanak/?i=174063174063Grude.com - klik u svijetMon, 23 Mar 2020 17:24:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=19-12-06-hteronet-vezakojatraje_003.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Za više informacija posjetite www.hteronet.ba i #ostanitekući<p>&nbsp;</p> <p>HT ERONET je poduzeo niz mjera i preporuka za &scaron;to odgovornije pona&scaron;anje tijekom ugroze od koronavirusa. Kako bi &scaron;to vi&scaron;e usluga obavljali iz sigurnosti Va&scaron;eg doma, preporučamo i aktivaciju e-računa putem PLUS kluba.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Besplatna usluga e-račun omogućava primanje mjesečnog računa na Va&scaron;u e-mail adresu u elektronskom obliku. Na taj način, račun stiže brzo i sigurno, uvijek je dostupan na uvid i za osobnu arhivu, a prikladan je za plaćanje Internet bankarstvom, odnosno trajnim nalogom.</p> <p>&nbsp;</p> <p>O ekolo&scaron;kim prednostima ovakve usluge da i ne govorimo.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Za vi&scaron;e informacija posjetite <a title="HT ERONET" href="http://www.hteronet.ba" target="_blank">www.hteronet.ba</a> i <em><strong>#ostanitekući</strong></em></p> <p>&nbsp;</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/19-12-06-hteronet-vezakojatraje_003.jpgPreliminarni rezultati u Kini pokazali su kako ova dva učinka usporavaju širenje koronehttp://grude.com/clanak/?i=174014174014Grude.com - klik u svijetSun, 22 Mar 2020 10:44:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=20-03-20-koronavirus-2-1200x675.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Rezultati sugeriraju da skori dolazak ljeta kao i dolazak kišnih perioda na sjevernoj hemisferi mogu signifikantno usporiti transmisiji koronavirusa.<p>&nbsp;</p> <p>Objavljeni su ohrabrujući preliminarni rezultati studije koju podupire National Key R&amp;D Program in China te National Natural Science Foundation of China, a koji sugeriraju da povi&scaron;enje temperature i vlažnosti imaju ključnu ulogu u smanjenju infektivnosti SARS-CoV-2 virusa.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Kineski znanstvenici predvođeni dr. Wangom do tih rezultata su do&scaron;li mjereći dnevni efektivni reproduktivni broj virusa (R), koji inače predstavlja očekivani broj ljudi u populaciji koji će se zaraziti.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Taj broj je posebno značajan u slučajevima pojavnosti novih virusa kao &scaron;to je SARS-CoV-2 virus kad u populaciji ne postoji stečeni imunitet. Poznato je da efektivni broj virusa varira i može ovisiti o brojnim čimbenicima, u koje se ubrajaju i vremenske prilike, temperature, ali i niz mjera koje poduzima čovjek uključujući samoizolaciju, higijenske mjere, itd. U radu pod nazivom &bdquo;High temperature and High Humidity Reduce the Transmission of COVID-19&rdquo; Wang i suradnici sa Sveučili&scaron;ta Beihang (BUAA) su mjereći dnevne vrijednosti R u periodu od 21-23. sječnja 2020. godine (u 100 kineskih gradova sa vi&scaron;e od 40 COVID-19 oboljelih) utvrdili da povi&scaron;enje temperature za 10 stupnjeva smanjuje vrijednost R za 0.0383 dok povi&scaron;enje vlažnosti za 1% smanjuju vrijednosti R za 0.0224.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Rezultati sugeriraju da skori dolazak ljeta kao i dolazak ki&scaron;nih perioda na sjevernoj hemisferi mogu signifikantno usporiti transmisiji koronavirusa. Rezultati su na tragu, ranije objavljenih rezultata provedenih na životinjama koji su pokazali su da suhi zrak blokira funkcioniranje mukozne barijere i omogućava učinkovitiju transmisiju različitih respiratornih virusa.</p> <p>&nbsp;</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/20-03-20-koronavirus-2-1200x675.jpgCovid-19 pokazao kritične nedostatke interneta i ubrzava izgradnju 5G mreže i novih strukturahttp://grude.com/clanak/?i=173997173997Grude.com - klik u svijetSat, 21 Mar 2020 19:21:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=19-09-06-5g-mreza.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Netflix, poznata internetska platforma za video sadržaj na zahtjev, odlučila je u sljedećih 30 dana smanjiti kvalitetu svoje usluge u Europi..<p><br />Mjere za suzbijanje &scaron;irenja koronavirusa Covid-19, zbog kojih su milijuni ljudi diljem svijeta prisiljeni ostati unutar kuće, istaknuli su kritično pitanje sposobnosti interneta da podrži ogroman promet podataka koji se razvio posljednjih dana, prenosi <a title="Logično" href="https://www.logicno.com/novac-posao-ekonomija/covid-19-pokazao-kriticne-nedostatke-interneta-i-ubrzava-izgradnju-5g-mreze-i-novih-struktura.html" target="_blank">Logicno.com</a>.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Prvi opipljiv problem, pored objektivne pote&scaron;koće onih koji jo&scaron; uvijek plove bakrenim kablovima, dakle ne u optičkim vlaknima, bilo je produljenje vremena preuzimanja zbog smanjenja brzine, koja je pala ispod 60 Mbit/s.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Uz to su zabilježeni i podaci o ka&scaron;njenju (Ping), koji na fiksnim mrežama prelaze 30 ms, dok na mobilnim mrežama dosežu gotovo 50 ms zaka&scaron;njenja.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Iznenadno otkrivanje mogućnosti rada od kuće i vođenja nastave za bilo koji razred, od osnovne &scaron;kole do sveučili&scaron;ta, uzrokovalo je &bdquo;začepljenje&ldquo; telekomunikacijskih mreža, &scaron;to je dovelo do poduzimanja hitnih mjera kako bi se izbjegla mogućnost da mreža padne.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Netflix, poznata internetska platforma za video sadržaj na zahtjev, odlučila je u sljedećih 30 dana smanjiti kvalitetu svoje usluge u Europi kako bi umanjila stres mreža koje koriste pružatelji internetskih usluga, iako će na taj način &ldquo;potro&scaron;nju&rdquo; brenda smanjiti za 25%.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Talijanska vlada je bila aktivna u tom pogledu i dio od 25 milijardi eura dodijeljenih dekretom vlade će se rasporediti za osiguranje telekomunikacijama. Posebno se navode mjere za operatore koji pružaju elektroničke komunikacijske mreže i usluge i mjere za kompanije odgovorne za telekomunikacijske usluge koje su zadužene da pokrenu inicijative za jačanje mreža i zajamče nesmetan pristup hitnim službama.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Najveći prioritet dat će se zahtjevima iz sektora koji se smatraju &ldquo;prioritetom&rdquo;, a oni će biti utvrđeni od strane hitne jedinice vlade ili regionalnih kriznih jedinica.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Europska unija je krenula dalje, a povjerenik za unutarnje trži&scaron;te Thierry Breton je u srijedu 18. razgovarao je s izvr&scaron;nim direktorom Netflixa Reedom Hastingsom kako bi razumio kako se nositi sa zagu&scaron;enjima mreža i koje je mjere poduzela kalifornijska tvrtka.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Na Twitteru se Breton obratio platformama za &bdquo;streaming&ldquo;, tražeći da automatski omoguće dostupnost standardnih , a ne HD sadržaja, kako bi se svima osigurao pristup internetu.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Pandemija koronavirusa je tako dovela do pomalo &bdquo;neočekivanog izgovora&ldquo;. Naime, infrastrukturne slabosti na internetu su odlučujući faktor kojeg treba uzeti u obzir u bliskoj budućnost ina tom će područje vlade morati ulagati odmah po zavr&scaron;etku krize.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Ova &ldquo;virusna&rdquo; hitnost, oprostite na igri riječi, promijenit će i već mijenja ne samo na&scaron;e svakodnevne život, već i sam pristup novim tehnologijama, rada na svim područjima, od &bdquo;smart workinga&ldquo; do strate&scaron;kih sredstava za ponovnu izgradnju cjelokupnih proizvodnih lanaca, a to mora biti osigurano geopolitikom ili dugoročnim strategijama koje će države poduzeti u međunarodnim odnosima.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Otkrivanje mogućnosti rada ili učenja od kuće, a samim tim promjene radnog i didaktičkog sustava, ako se na tome ne poradi nakon &scaron;to prođe pandemija, a malo je vjerojatno da će tako biti, stvorit će potrebu za sposobnijim telekomunikacijskim mrežama koje će moći podržati progresivno povećavanje opterećenja.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Mora se graditi čitava infrastruktura, ne samo 5G mreža</strong></p> <p>Čak će i uvođenje 5G mreže, osim kritičnih pitanja koja se tiču njegove sigurnosti o kojima smo već raspravljali, zahtijevati mnogo veću &ldquo;nosivost&rdquo; od postojeće, koja se, podsjetimo, temelji na kori&scaron;tenju postojećih servera i kablova koji i dalje predstavljaju ogromnu većinu infrastrukture kroz koje prolazi protok podataka u svijetu. U stvari je izračunato da 95-97% informacija teče kroz gustu mrežu kablova dugih vi&scaron;e od 1,2 milijuna kilometara na svim kontinentima.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Stoga se postavljaju pitanja sigurnosti ovih važnih infrastruktura. Kako osigurati funkcionalnu mrežu koja može podržati opterećenje u hitnim slučajevima? Tko će imati kontrolu nad ovom mrežom i pripadajućom infrastrukturom? Je li ispravno pouzdati se u strane tvrtke za izgradnju i upravljanje novom kablovskom infrastrukturom, serverima, repetitorima i jo&scaron; mnogo toga?</p> <p>&nbsp;</p> <p>U svakom slučaju, situacija s pandemijom i mjerama koje su usvojile sve vlade je pokazala da je od vitalne važnosti za svaku nacionalnu državu da modernizira stare infrastruktura i izgradi 5G mrežu, jer o tome ovisi funkcioniranje ne samo industrije zabave ili dru&scaron;tvene mreže., &scaron;to je najmanji problem, već kritične infrastrukture kao &scaron;to su elektroenergetski sustavi, nuklearne elektrane, komunikacija između sredi&scaron;njih i regionalnih vlasti, logistika, medicinski i obrazovni sektor, itd., itd., itd.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Aktualna situacija je pokazala da se doslovno igramo s vatrom i razne studije izvodivosti, javne rasprave i kontrarasprave, raspisivanje i poni&scaron;tavanja osvojenih natječaja, sankcije i sve ostale stvari koje usporavaju brzo dono&scaron;enje odluka o pokretanju radova u ovom području odgađaju ne&scaron;to &scaron;to je već trebalo biti učinjeno.</p> <p>&nbsp;</p> <p>U Italiji od nedavno postoji uredba, nazvana Golden Power, koja se u 2017. godini pro&scaron;irila na sektore &bdquo;visokog tehnolo&scaron;kog intenziteta kao &scaron;to su pohrana i upravljanje podacima, te financijska infrastruktura, kritične tehnologije, uključujući umjetnu inteligenciju, robotiku, poluvodiče, tehnologije s potencijalnim aplikacijama za dvostruku upotrebu, mrežnu sigurnost i svemirsku ili nuklearnu tehnologiju&rdquo;. Jednostavno rečeno, ovo je alat koji će državi omogućiti da zaustavi bilo kakvu vrstu vanjskih uplitanja, ako to poku&scaron;a učiniti bilo koja strana država ili privatne tvrtke povezane s njom, a odluka je donesena kako se dala jamstva i osigurala nacionalna ekonomija i njene infrastrukture, uključujući one strate&scaron;ke.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Međutim, sada se pokazalo da ovo nije dovoljno u hitnim slučajevima. Čak i ako se utvrdi da ove infrastrukture nisu pod nadzorom potencijalno &bdquo;neprijateljskih državnih tijela&ldquo;, a tu se uvijek navodi Kina, one su i dalje povezane s globalnom mrežom, koja bi se u slučaju preopterećenja ili vanjskih intervencija mogla sru&scaron;iti.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Dakle, osim nove i brze mreže, mora se stvoriti i autonomna mreža, a Iran je bio pionir u stvaranju nacionalnog interneta, kada je nakon napada mrežnog virusa Stuxnet na nuklearna postrojenja izgubio gotovo godinu dana planiranog rada i milijarde dolara. Iako s tada&scaron;njom, danas zastarjelom infrastrukturom, Islamska Republika je uspjela podići svoj autonomni internet, kojeg u bilo kojem trenutku može odvojiti od globalnog.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Činjenica je da su neke zemlje shvatile gore navedene probleme, iako potaknute i drugim razlozima, te su se aktivirale u skladu s tim. Na primjer, Rusija je aktivirala vlastitu telekomunikacijsku mrežu nazvanu Runet, koja može djelovati neovisno od globalne mreže i po potrebi se isključiti iz nje. I Francuska je krenula sličnim putem, ali ne tako drastičnim, stvaranjem Qwanta, mehanizma za pretraživanje i navigaciju kojeg koristi u svom administrativnom sustavu za prekid veze s Googleovim serverima.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Čini se da će Huawei i druge kompanije koje nude 5G mreže i tvrtke koje rade na izgradnji telekomunikacijskih sustava, nakon ove krize, imati prilično posla. Ovo je jo&scaron; jedna promjena koja nas čeka nakon &scaron;to se okonča pandemija Covid-19 i neke vlade već donose relevantne zakonske okvire za radove u ovom sektoru.</p> <p>&nbsp;</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/19-09-06-5g-mreza.jpgJeli Bill Gates predvidio Koronavirus 2015.?http://grude.com/clanak/?i=173967173967Grude.com - klik u svijetFri, 20 Mar 2020 12:48:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=17-05-13-bill-gates.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Često se kaže kako je lako biti general poslije bitke, no za Billa Gatesa, kada je u pitanju koronavirus, možemo reći da je bio general prije bitke. <p>&nbsp;</p> <p>On već dugo upozorava na ovakve opasnosti, a prije pet godina u neku je ruku predvidio situaciju u kojoj se svijet danas na&scaron;ao te je tijekom jednog Ted Talka rekao: Ako ne&scaron;to ubije vi&scaron;e od 10 milijuna ljudi tijekom sljedećih nekoliko desetljeća, to će prije biti virus nego rat. Naglasio je kako bi se u slučaju globalne epidemije svjetsko gospodarstvo smanjilo za 3 bilijuna dolara, uz milijune mrtvih.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Također, govoreći o epidemiji virusa rekao je kako je iznenađujuće kako na to nismo spremni. Ako počnemo sada, mogli bismo biti spremni za sljedeću epidemiju, rekao je pri kraju govora jo&scaron; prije 5 godina, dajući primjere kako se organizirati za obranu od zaraznih virusa, no jasno je kako se ni&scaron;ta konkretno od tada nije poduzelo niti promijenilo.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Gates je jučer ponovno govorio o epidemiji te je odgovarao na pitanja korisnika Reddita o koronavirusu i situaciji u kojoj se svijet danas nalazi. Na pitanje o tome &scaron;to bi Amerikanci trebali napraviti kako bi pomogli drugima u svojoj zemlji, rekao je da bi, unatoč okolnostima, ljudi trebali ostati mirni, javlja Zimo.<br />Komentirao je trenutačnu situaciju u bogatijim zemljama i vjeruje da bi se ona za dva-tri mjeseca trebala popraviti. Ključ je u testiranju i socijalnoj distanci &ndash; ako se ljudi toga budu pridržavali, bogate države uspjet će izbjeći veliku zaraženost ljudi te će se broj zaraženih ljudi smanjiti.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Međutim, brinu ga gospodarske posljedice koje se već osjećaju diljem svijeta, pri čemu nam tek slijedi ono najgore, te situacija u zemljama u razvoju. Bolnice i zdravstveni sustavi u tim zemljama u puno su gorem stanju u odnosu na bogatije zemlje, a smatra da se stanovnici ne mogu održati socijalnog distanciranja na isti način kao ljudi u razvijenijim državama.</p> <p>&nbsp;</p> <p>&Scaron;to se tiče budućnosti i načina na koji bismo se trebali bolje pripremiti za buduće nadolazeće epidemije, Gates kaže da bismo trebali &scaron;to brže pobolj&scaron;ati dijagnostiku, lijekove i cjepiva.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Imamo tehnologiju s kojom se to može napraviti, potrebne su prave investicije. Koronavirus bi mogao biti okidač da se u budućnosti posveti puno vi&scaron;e pažnje i ulaganja te da se svi učinkovitije pripremimo za nove potencijalne epidemije.</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/17-05-13-bill-gates.jpgRevolucionarno otkriće oko koronavirusa: Ljudski organizam pokazao fantastične rezultatehttp://grude.com/clanak/?i=173919173919Grude.com - klik u svijetWed, 18 Mar 2020 08:21:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=20-01-29-znanstvenici-cijepivo.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Australski znanstvenici tvrde da su otkrili način na koji se imunološki sustav u ljudskom tijelu bori protiv koronavirusa. Do ovog revolucionarnog otkrića došli su znanstvenici Instituta Peter Doherty koji je prvi u svijetu uspio stvoriti virus Covid-19 izvan Kine. <p>&nbsp;</p> <p>Njihovo otkriće objavljeno je jučer u znanstvenom časopisu Nature Medicine, a u njemu stoji da se ljudi od novog virusa oporavljaju na sličan način kao i od gripe. Ovo bi otkriće trebalo biti od velike pomoći u razvoju najučinkovitijeg cjepiva, kažu znanstvenici.</p> <p>&nbsp; </p> <p>"Ovo je otkriće važno jer prvi put razumijemo kako se na&scaron; imunolo&scaron;ki sustav bori protiv koronavirusa", kaže suautorica studije Katherine Kedzierska. Znanstvenici hvale ovo otkriće, nazivajući ga revolucionarnim, pi&scaron;e BBC.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>&Scaron;to je otkriveno?</strong></p> <p>&nbsp;</p> <p>Mnogi ljudi već su se oporavili od koronavirusa, &scaron;to znači da je već poznato da se na&scaron; imunolo&scaron;ki sustav može protiv njega boriti. Ali prvi put ikad znanstvenici su otkrili četiri vrste stanica u na&scaron;em imunolo&scaron;kom sustavu koje se bore protiv novog virusa.<span id="dfp-DIA-text" class="ad-unit-text"></span></p> <p>&nbsp;</p> <p>Uočene su tijekom praćenja pacijenta koji je imao srednji oblik bolesti i nikakve druge zdravstvene probleme, pi&scaron;e BBC.</p> <p>&nbsp;</p> <p>47-godi&scaron;njakinja iz Wuhana, koju su znanstvenici promatrali, oporavila se u 14 dana. Tri dana prije nego &scaron;to se potpuno oporavila, u njenoj krvi uočene su posebne stanice. Kod pacijenata s gripom ove se stanice također pojavljuju prije oporavka, kaže profesorica Kedzierska.</p> <p>&nbsp;</p> <p>"Jako smo uzbuđeni zbog ovih rezultata i činjenice da smo uspjeli prepoznati pojavu tih stanica u zaraženog pacijenta prije nego &scaron;to se njegovo stanje počelo klinički pobolj&scaron;avati", rekla je.</p> <p>&nbsp;</p> <p>"Prepoznavanje trenutka kada stanice imunolo&scaron;kog&nbsp;sustava počinju djelovati može pomoći predviđanju tijeka djelovanja virusa", kažu znanstvenici koji su sigurni da će ovo otkriće pomoći u pronalasku lijeka.</p> <p>&nbsp;</p> <p><em><strong>Index.hr</strong></em></p>//grude.com/Datoteke/Novosti/20-01-29-znanstvenici-cijepivo.jpgUPOZORENJE WHO Ne uzimajte ibuprofen ako sumnjate na zarazu korona virusomhttp://grude.com/clanak/?i=173912173912Grude.com - klik u svijetTue, 17 Mar 2020 18:53:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=20-03-17-ibuprofen.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Osobe koje sumnjaju na zarazu korona virusom ne bi trebale piti popularni lijek ibuprofen bez konzultacije s liječnikom, upozorila je u utorak Svjetska zdravstvena organizacija (WHO).<p>&nbsp;</p> <p>Glasnogovornik WHO-a Christian Lindmeier rekao je na konferenciji za medije u Ženevi da nema novijih studija koje bi povezale protuupalni lijek s povećanom smrtno&scaron;ću, ali je dodao da stručnjaci trenutno istražuju to pitanje.</p> <p>&nbsp;</p> <p>"Preporučujemo paracetamol, a ne ibuprofen", rekao je Lindmeier.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Preporuke UN-ove agencije uslijedile su nakon &scaron;to su vodeći francuski zdravstveni dužnosnici upozorili da se ne koriste nesteroidni protuupalni lijekovi protiv bolesti Covid-19.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Ta skupina lijekova uključuje ibuprofen, aspirin i druge.</p> <p>&nbsp;</p> <p>U nedavnom članku u medicinskom časopisu The Lancet navedena je hipoteza po kojoj neki lijekovi poput ibuprofena mogu ugroziti oboljele od korona virusa koji imaju visoki krvni tlak ili dijabetes.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Lindmeier je također izvijestio da su dva člana osoblja WHO-a zaražena korona virusom.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Nekoliko stotina zaposlenika WHO-a stoga rade od kuće.</p> <p>&nbsp;</p> <p>UN-ova zdravstvena agencija vi&scaron;e ne poziva novinare na konferencije o pandemiji, već ih prenosi na dru&scaron;tvenim mrežama, prenosi Hina.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Grude.com/Dnevnik.ba</p> <p>&nbsp;</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/20-03-17-ibuprofen.jpgDječak iz BiH danas je znanstvenik broj jedan u Europihttp://grude.com/clanak/?i=173891173891Grude.com - klik u svijetTue, 17 Mar 2020 08:28:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=19-02-17-ivan-djikic.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Profesor molekularne biologije Ivan Đikić rođen je 1966. godine u Zagrebu, ali je porijeklom iz Gornjeg Vakufa, a dio djetinjstva proveo je u Bugojnu. <p>&nbsp;</p> <p>Kaže kako su mu godine provedene u Bugojnu i BiH ostale u prelijepom sjećanju.</p> <p>&nbsp;</p> <p>- Moj otac je iz Gornjeg Vakufa, a i ja sam živio u Bugojnu sedam godina, tijekom sedamdesetih. To je bilo prekrasno mjesto u kojem se živjelo lijepo, i svi su se podržavali u kulturnom pogledu. Bugojno je bilo jedan od onih malih, ali kulturno dinamičnih gradova, gdje smo odrastali u jednom multikulturalnom okruženju, i gdje među prijateljima u &scaron;koli nikada nismo pravili razliku zbog etničkog ili vjerskog porijekla &ndash; riječi su Đikića koje je izgovorio u jednom ranijem intervjuu, prenosi Faktor.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Najznačajniji je po otkriću bjelančevina važnih za razvoj tumora i bolesti živčanog sustava koje je otkrio sa svojim timom sa Medicinskog fakulteta u Frankfurtu.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Svoj rad posvetio je istraživanju karcinoma, a za njega Istraživačka organizacija, na čijem je čelu, 2012. godine dobila je "Gottfried Wilhelm Leibniz" nagradu - najprestižniju iz oblasti znanosti u Njemačkoj.</p> <p>&nbsp;</p> <p>A kako je tekao put ovog cijenjenog znanstvenika i člana Europske i Američke akademije znanosti i umjetnosti...</p> <p>&nbsp;</p> <p>U jesen 1973. Ivan je krenuo u prvi razred osnovne &scaron;kole u Bugojnu. Njegova prva ocjena u imeniku bila je jedinica koju je zaradio jer se u &scaron;koli pojavio bez domaće zadaće, a poku&scaron;av&scaron;i se opravdati, izmislio je da mu je ostala kod kuće. Učiteljica Branka naredila mu je da je donese. I dok je i&scaron;ao prema kući, učiteljica je uspjela doći u kontakt s njegovom mamom i doznati da ju je Ivan ustvari slagao.</p> <p>&nbsp;</p> <p>- Neopisivo sam joj zahvalan na toj jedinici &ndash; kazao je u razgovoru za telegram.hr Đikić, koji je u nastavku &scaron;kolovanja dobivao isključivo petice.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Nakon rođenja u Zagrebu, Ivanova obitelj preselila se u Bugojno, gdje je njegov otac radio kao veterinar.</p> <p>&nbsp;</p> <p>- Na&scaron; život u Bugojnu bio je stvarno lijep. Tata je uživao u poslu, a ljudi su ga cijenili &ndash; prisjetio se Ivan tih godina.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Otkriva kako su tih godina često putovali po Bosni, a puno vremena provodili su kod rodbine u Gornjem Vakufu, rodnom mjestu Ivanovog oca.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Skijati je, kaže, naučio na Rostovu. Kako početkom 70-ih godina nije bilo žičara, skije bi, kaže, stavio na leđa, pa bi krenuo uzbrdo.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Đikići su u Bugojnu živjeli sedam godina, a onda mu se otac, kao praktični katolik, na&scaron;ao u problemima sa sustavom. To je bio razlog da se cijela obitelj, mama, tata, Ivan, brat i sestra, presele u Mariju Bistricu, rodno mjesto Ivanove majke.</p> <p>&nbsp;</p> <p>- Ono &scaron;to me posebno formiralo kao osobu jeste odrastanje u raznim kulturama, od Zagreba, Bugojna, do Marije Bistrice. Ali i obiteljski odgoj. Moji su inzistirali na radu i po&scaron;tenju &ndash; dodaje Ivan.</p> <p>&nbsp;</p> <p>U Zagorju je kaže, odskakao od ostale djece, ponajprije zbog kovrdžave plave kose, ali i neobičnog bh. naglaska. U osnovnoj &scaron;koli počeo se zanimati za prirodne znanostio, posebno za kemiju i biologiju.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Sudjelovao je u brojnim natjecnjima i u &scaron;kolskim eksperimentima. S ocem je često odlazio u veterinarske inspekcije, a onda se 1985. prijavio na Medicinski fakultet u Zagrebu. Konkurencija je kaže, bila velika jer se na 270 mjesta prijavilo oko 1.300 studenata.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Na prijemnom ispitu bilo je mnogo tzv. "vezista", &scaron;to je tada bio termin za djecu koja su se upisivala preko veze. Te godine fakultet je odlučio spriječiti "dilanje" testova izabranoj djeci, pa su svi ispiti bili zaključani u zgradi gimnazije u Klaićevoj ulici.</p> <p>&nbsp;</p> <p>- Na kraju su ih, neposredno prije početka prijemnog, dovezli u blindiranom policijskom automobilu - prisjeća se.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Ujutro je oti&scaron;ao na fakultet da provjeri &ndash; je li primljen, ali, kako kaže, svoje ime nije mogao pronaći na popisu. Počeo je čitati imena s kraja popisa primljenih, odnosno od broja 51.</p> <p>&nbsp;</p> <p>- Ivane, ti si ovdje, na prvoj stranici &ndash; doviknuo mu je prijatelj. Bio je prvi na rang listi.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Medicinski fakultet Ivan je zavr&scaron;io u rekordnom roku, u prilično nevjerojatne četiri i pol godine, i to s prosjekom - 5,0.</p> <p>&nbsp;</p> <p>- Nikada nisam bubao gradivo. Na ispitima sam profesorima poku&scaron;ao objasniti ono &scaron;to sam naučio. Prihvatili su moj način polaganja ispita i na tome sam im neizmjerno zahvalan &ndash; govori Ivan.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Na trećoj godini fakulteta, 1988, preminuo mu je otac, i to tijekom operacije premosnice na srcu.</p> <p>&nbsp;</p> <p>- To nam je bilo jako te&scaron;ko razdoblje. Mama je ostala s troje djece, svi smo bili na fakultetima ili u srednjoj &scaron;koli. Na&scaron;li smo se u te&scaron;koj financijskoj situaciji &ndash; navodi Đikić.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Tikjekom tog razdoblja, Ivan je odlučio da se neće baviti kliničkom medicinom, nego se posvetiti znanosti. Ubrzo je dobio stipendiju za znanstveno usavr&scaron;avanje u Weizmannovom Institutu u izraelskom Retohovu.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Međutim, stipendija je pokrivala sve tro&scaron;kove boravka u Izraelu, ali nije uključivala zrakoplovnu kartu.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Bio je, kaže, očajan, jer je znao da mu mama ne može financirati let. Na kraju se povjerio kapelanu Vladi Bogdanu u župnom uredu u Mariji Bistrici.</p> <p>&nbsp;</p> <p>- On mi je darovao vlastiti novac za kartu - otkriva Đikić i dodaje kako mu je taj svećenik tada rekao da u njemu vidi ogroman potencijal.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Upravo se u Izraelu, na Weizmannovom Institutu, Đikić odu&scaron;evio molekularnom medicinom. Diplomirao je u svibnju 1991.</p> <p>&nbsp;</p> <div id="inArticlePreroll_container" class="article__video_wrap video" style="position: relative; width: 100%; height: 0px; padding-bottom: 0; visibility: hidden; transition: all 0.5s; z-index: 1; overflow: hidden;"> <div id="inArticlePreroll" class="video-js vjs-paused vjs-controls-disabled vjs-workinghover vjs-v7 vjs-user-active inArticlePreroll-dimensions" lang="hr"><video id="inArticlePreroll_html5_api" width="320" height="240" class="vjs-tech" tabindex="-1" preload="auto" muted="muted" src="https://www.vecernji.ba/static/video/blank_video.mp4" controls="controls"><object id="inArticlePreroll_html5_api" width="320" height="240" data="https://www.grude.com/cms/tiny/plugins/media/moxieplayer.swf" type="application/x-shockwave-flash"><param name="src" value="https://www.grude.com/cms/tiny/plugins/media/moxieplayer.swf" /><param name="flashvars" value="url=https%3A//www.vecernji.ba/static/video/blank_video.mp4&amp;poster=/CMS/" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="true" /></object> </video></div> </div> <p>- To su bili turobni i te&scaron;ki dani. Moja mama je tijekom rata u na&scaron;oj kući u Mariji Bistrici primila vi&scaron;e od 20 izbjeglica iz Nu&scaron;tra, Marinaca, Jajca i Gornjeg Vakufa &ndash; kaže.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Nakon diplome prijavljivao se na brojna natjecanja za stažiranje, ali je svaki put bio odbijen, a onda ga je na razgovor pozvao tada ugledni direktor jedne zagrebačke bolnice. Ivan se ponadao, pomislio je da će taj razgovor možda upaliti. No, direktor mu je na kraju rekao da ga je samo htio upoznati.</p> <p>&nbsp;</p> <p>- Želio sam vidjeti tog genijalca sa prosjekom 5,0 &ndash; kazao mu je na kraju razgovora priznav&scaron;i kako je natječaj namje&scaron;ten za drugog kolegu.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Sljedećih nekoliko mjeseci volontirao je u nekoliko zagrebačkih bolnica i u Sanitetskom stožeru gdje se bavio istraživanjem broja civilnih žrtava u ratu.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Jednom je s kolegom doktorom Radom Žicom putovao prema Baranji, gdje su trebali prikupiti podatke o ranjenima. U nekom trenutku su zalutali i približili se pobunjeničkim barikadama. Uhvatila ih je panika.</p> <p>&nbsp;</p> <p>- Umrli smo od straha. Srećom, pobunjenici su bili pripiti i samo su nam mahnuli da prođemo &ndash; prisjeća se Đikić.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Dok je radio u Sanitetskom stožeru u Croatian Medical Journalu objavio je dva znanstvena rada o civilnim žrtvama u ratu. Godine 1992. kontaktirao ga je dr. Joseph Schlessinger, direktor Instituta na Sveučili&scaron;tu New York. Njih dvojica upoznali su se na studijskom usavr&scaron;avanju u Izraelu. Schlessinger je bio njime odu&scaron;evljen.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Ivan je prihvatio njegov poziv i za nekoliko mjeseci otputovao u Ameriku. Njegov prvi projekt odnosio se na strukturalnu biologiju.</p> <p>&nbsp;</p> <p>- Za ovo područje uopće nisam bio &scaron;kolovan, pa sam morao puno učiti o atomima, proteinima, ali i načinu na koji strukturalne promjene definiraju životne procese - obja&scaron;njava Đikić.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Priznaje kako je vrlo brzo, nakon dolaska u Ameriku, upao u znanstvenu krizu, koja je trajala tri godine. Za to vrijeme u laboratoriji nije imao gotovo nikakav značajan rezultat.</p> <p>&nbsp;</p> <p>- Često sam sumnjao jesam li na pravom putu ili se trebam vratiti u kliničku medicinu - kaže.</p> <p>&nbsp;</p> <p>A onda su se stvari počele mijenjati 1995, kada je imao 29. godina.</p> <p>&nbsp;</p> <p>- Odjednom mi je krenulo. U sljedeće dvije godine objavio sam dva rada u uglednim časopisima "Nature" i "Science". Ti radovi su označili prekretnicu i otvorili mi vrata najboljih sveučili&scaron;ta na svijetu &ndash; navodi Đikić.</p> <p>&nbsp;</p> <p>U radovima je opisao otkriće posebnih gena, odnosno onkogena, koji odlučuju o diobi stanica. Oni se kod raznih tumora mogu blokirati određenim lijekovima.</p> <p>&nbsp;</p> <p>- Desetak godina kasnije moj biv&scaron;i mentor Schlesinger je na temelju mojih, ali i brojnih drugih otkrića, razvio lijek protiv tumora bubrega, "Sutent", i lijek protiv melanoma, "Vemurafenib" &ndash; kaže Ivan.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Ameriku je Đikić napustio 1997. Iste godine obranio je doktorat na Sveučili&scaron;tu u Zagrebu, a potom se sa suprugom Ingom Ivanković Đikić doselio u &scaron;vedski grad Uppsalu, gdje je dobio posao na Ludwigovom institutu za istraživanje tumora.</p> <p>&nbsp;</p> <p>- U Uppsali smo naučili živjeti na &scaron;vedski način, a to znači po&scaron;tivati slobodu i jednakost među partnerima - kaže.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Njegova žena Inga u &Scaron;vedskoj je zavr&scaron;ila svoj doktorat, a Đikić je u labosu predvodio ekipu od &scaron;est znanstvenika.&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>U Uppsali je otkrio kako protein ubikvitin sa stanične povr&scaron;ine uklanja druge proteine, koji mogu pokrenuti rak &ndash; onkogene. Slično djeluje lijek "Herceptin" koji uni&scaron;tava zloćudne stanice tumora dojke.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Sredinom 2002. godine obitelj Đikići tragično je izgubila kćerku Karlu, pa su odlučili napustiti Uppsalu, jer ih je sve podsjećalo na nju.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Godine 2002. doselili su se u Frankfurt. Doslovice je, kaže, uzeo prvi posao koju mu je bio ponuđen. Prihvatio je poziciju na Medicinskom fakultetu J. W. Goethe u Frankfurtu.</p> <p>&nbsp;</p> <p>- U Njemačkoj sam dočekan kolegijalno. Fakultet mi je omogućio vrhunske uvjete za rad, a ja sam to vraćao tako da sam iz raznih organizacija za na&scaron;a istraživanja svake godine privukao vi&scaron;e od tri milijuna eura &ndash; navodi Đikić.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Godine 2004. njegova ekipa znanstvenika otkrila je mehanizme kojima se stanice &scaron;tite od nastanka tumora. Ovaj rad 2005. objavljen je u "Sciencu", a predstavljen je kao najznačajnije medicinsko otkriće za prethodnu godinu, prenosi Grude.com. - U posljednjih pet godina sa svojim suradnicima radim na bakterijskim upalama i neurodegenerativnim bolestima &ndash; dodaje Ivan.</p> <p>&nbsp;</p> <p>U vodećem znanstvenom časopisu "Cell", 2016. objavio je istraživanje o nepoznatom mehanizmu kojim se bakterija legionela koristi kako bi preuzela kontrolu nad stanicama &scaron;to ponekad uzrokuje smrtonosne upale pluća.</p> <p>&nbsp;</p> <p>U suradnji sa &scaron;vedskim kolegama u Frankfurtu dokazao je kako nastaje Lou Gehringova bolest - najagresivnija neurodegenerativna bolest.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Ivan Đikić je zasigurno jedan od trenutno najuspje&scaron;niji znanstvenika u svijetu. Bavi se molekularnom biologijom i radi na otkrivanju mehanizama pomoću kojih nastaju karcinomi i ostale bolesti. Objavio je 256 radova, koji su citirani 20.310 puta. Na početku karijere primio je dvije nagrade kao najbolji mladi znanstvenik Europe.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Američka organizacija za istraživanje raka mu je 2006. dodijelila nagradu za izvanredna dostignuća.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Godine 2013. u Njemačkoj je primio nagradu Gottfried Wihelm Leibniz, čija novčana vrijednost iznosi dva i pol milijuna eura. Godinu poslije dobio je nagradu njemačke organizacije &bdquo;Ernst Jung" za medicinu.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Đikić je član najstarije akademije prirodnih znanosti u svijetu, njemačke Leopoldine, zatim Europske akademije znanosti i jedan od najmlađih članova Europske organizacije za molekularnu biologiju, u kojoj se nalazi 30-ak nobelovaca.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Za sebe kaže da je znanstvenik i vjernik.</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/19-02-17-ivan-djikic.jpgNOBELOVAC: ANALIZIRAO SAM BROJKE KORONAVIRUS ĆE NESTATIhttp://grude.com/clanak/?i=173887173887Grude.com - klik u svijetMon, 16 Mar 2020 21:58:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=20-03-16-levitt.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Nobelovac Michael Levitt američko-britansko-izraelski biofizičar, nije otkrio kako se liječi koronavirus ni lijek, već je samo učinio ono što najbolje radi - ukrštao brojeve. Statistički podaci doveli su ga do zaključka da će se, suprotno mračnim prognozama koje se prodaju, širenje virusa zaustaviti. <div class="col-sm-12 artikal-text"> <p><span style="background-color: initial;">&nbsp;</span></p> <p>Njegove prognoze pokazale su se točnima: broj novih slučajeva prijavljenih svakog dana počeo je da pada od 7. veljače. Tjedan dana kasnije, stopa smrtnosti je također počela opadati.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Levitt je 2013. dobio Nobelovu nagradu za kemiju za "razvoj modela s vi&scaron;estrukim ljestvicama za složene kemijske sustave". Ni na koji način nije imao namjeru da bude prorok koji najavljuje kraj kuge, dogodilo se slučajno.</p> <p>&nbsp;</p> <p>- Stopa zaraze virusom u provinciji Hubei svakodnevno se povećavala za 30 posto - to je zastra&scaron;ujuća statistika. Nisam stručnjak za gripu, ali mogu analizirati brojke i to je eksponencijalni rast. Prema ovoj brzini, čitav svijet je trebao da biti zaražen u roku od 90 dana - rekao je Levitt.</p> <p>&nbsp;</p> </div> <p>Ali tada se trend promijenio. Kad je Levitt 1. veljače počeo analizirati podatke, Hubei je imao 1.800 novih slučajeva svaki dan, a u roku od &scaron;est dana taj je broj dostigao 4.700.</p> <p>&nbsp;</p> <p>- A onda, 7. veljače, broj novih infekcija počeo je linearno padati i nije prestao. Tjedan dana kasnije isto se dogodilo i s brojem umrlih. Ova dramatična promjena krive obilježila je srednju točku i omogućila bolje predviđanje vremena kad će se pandemija zavr&scaron;iti. Na osnovu toga zaključio sam da će se situacija u cijeloj Kini pobolj&scaron;ati u roku od dva tjedna. I zaista, sada je vrlo malo novih slučajeva infekcije &ndash; kaže Levitt.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Rekao je, virus će iz Kine vjerovatno nestati do kraja ožujka, prenosi <a href="https://avaz.ba/globus/svijet/554997/nobelovac-biofizicar-otkriva-kada-ce-stati-koronavirus" target="_blank">Avaz</a>.</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/20-03-16-levitt.jpgHakeri napali online nastavu u Hrvatskoj!http://grude.com/clanak/?i=173871173871Grude.com - klik u svijetMon, 16 Mar 2020 12:13:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=16-09-21-cyber_haker.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Od danas se nastava u Hrvatkoj organizira online zbog situacije s korona virusom, no CARNET je objavio da je sustav pod hakerskim napadom, koji je prijavljen MUP-u, ali korisnici mu ne mogu pristupiti..<p>&nbsp;</p> <p>Nastava koja se od ponedjeljka u hrvatskim &scaron;kolama održava online na&scaron;la se u velikim problemima.</p> <p>&nbsp;</p> <p><span>CARNET je na Facebooku objavio da su pod hakerskim napadom i da u ovom trenutku nastava preko sustava&nbsp;AAI@EduHr nije moguća.</span></p> <p>&nbsp;</p> <p><span> - Nije dobro &scaron;to postoje neodgovorni pojedinci, konkretno, pojedinci koji doslovno s devijantnim i idiotskim pona&scaron;anjem rade probleme. U tijeku je kibernetičlki napad na Srce i CARNET. Do smo sve dojavili policiji i rje&scaron;ava se. Sustav se nije skroz sru&scaron;io, već mu je smanjen kapacitet. Ljudi su ovo pripremali danonoćno, nisu vidjeli svoju djecu i onda se pojave ovakvi - rekla je za N1 ministrica obrazovanja Blaženka Divjak. </span></p> <p>&nbsp;</p> <p><span>Podsjećamo, s&nbsp;obzirom da su zbog &scaron;irenja epidemije koronavirusa SARS-Covid-2 &scaron;kole zatvorene na dva tjedna, Ministarstvo znanosti i obrazovanja organiziralo je nastavu preko virtualnih učionica, te televizijskih kanala.</span><br /><span><br /></span></p>//grude.com/Datoteke/Novosti/16-09-21-cyber_haker.jpgHT Eronet: Koristite digitalne kanale komunikacijehttp://grude.com/clanak/?i=173819173819Grude.com - klik u svijetFri, 13 Mar 2020 21:00:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=19-05-03-hteronet-4g.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Koristite digitalne kanale komunikacije s korisničkom podrškom..<p>&nbsp;</p> <p>HT ERONET, kao dru&scaron;tveno odgovorna tvrtka, u idućem razdoblju, a u skladu s trenutačnom epidemiolo&scaron;kom situacijom i preporukama radi sprečavanja &scaron;irenja zaraze koronavirusom, poziva sve svoje korisnike i one koji to žele postati da, sukladno mogućnostima, preferirano koriste digitalne kanale komunikacije s korisničkom podr&scaron;kom, s ciljem &scaron;to kraćeg zadržavanja i kretanja u HT ERONET centrima.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Kanali na koje nam se možete obratiti su: mail &ndash; info@hteronet.ba i chat kanal komunikacije na www.hteronet.ba, uz standardne kanale podr&scaron;ke koje možete dobiti pozivom na besplatne brojeve telefona (0800 88 888 za privatne i 0800 88 000 za poslovne korisnike).</p> <p>&nbsp;</p> <p>I da ne zaboravimo...</p> <p>&nbsp;</p> <p>Na&scaron;im !hej korisnicima, pri online nadoplati !hej računa, darujemo dodatne megabajte interneta koje mogu potro&scaron;iti u roku od sedam dana od dana nadoplate.</p> <p>&nbsp;</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/19-05-03-hteronet-4g.jpgMoćni softver hrvatske tvrtke otkriva gdje je koronavirus http://grude.com/clanak/?i=173753173753Grude.com - klik u svijetMon, 09 Mar 2020 11:17:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=20-03-09-koronavirus-softver-hrvati.jpeg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Boran i Andrej Lončarić te Ivica Skender iz GDi-ja, hrvatske tvrtke s 30-godišnjim iskustvom, rade na polju modernih geoinformatičkih rješenja. <p><br />Kako se virus &scaron;iri svijetom, najvidljivije je na takozvanim online nadzornim pločama &ndash; dashboardima, a jedna od najrelevantnijih s obzirom na izvore podataka jest ona Sveučili&scaron;ta Johns Hopkins, gdje se podaci osvježavaju čim ih službena tijela država ili pak Svjetska zdravstvena organizacija WHO objavi. Prostorne komponente Jednostavan i pregledan prikaz u službi je informiranja javnosti, ali prije svega je koristan alat onima koji donose odluke i mjere o zauzdavanju virusa. Jer život u doba koronavirusa jest zapravo život u krizi, pi&scaron;e Večernji list.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Kako govori Andrej Lončarić, član uprave GDi-ja, vodeće srednjoeuropske tvrtke na polju geoinformacijskih rje&scaron;enja, lokacija je izuzetno bitna za krizno upravljanje jer 85 posto svih informacija ima svoju lokacijsku komponentu.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Obja&scaron;njava to upravo na primjeru koronavirusa.</p> <p>&nbsp;</p> <p>&ndash; U ovom slučaju zanima nas gdje su bolnice, karantene, ljudi u samoizolaciji, gdje su oboljeli, jesu li kod kuće, gdje rade, gdje stanuju. Bitno je znati gdje je kritična infrastruktura, ili gdje su prometnice, mjesta javnih okupljanja&hellip; &ndash; ističe Lončarić i nastavlja:</p> <p>&nbsp;</p> <p>&ndash; Ne bi li dobili pravi alat, sve te informacije razdvajamo po slojevima pa potom slažemo poput sendviča. Kada ih povežemo i integriramo dobivamo informacijska rje&scaron;enja i upravo to je ono čime se mi bavimo.</p> <p>&nbsp;</p> <p>&ndash; Ako nemamo prostorne komponente &ndash; govori Lončarić &ndash; gubimo puno informacija i samim tim nemamo pravu sliku, i ono &scaron;to je najvažnije, uvid u situaciju, pi&scaron;e Večernji list.</p> <p>&nbsp;</p> <p>&ndash; Softver, odnosno softverska platforma ArcGIS, integrira izvore i baze podataka, ili lokalno ili online. Mnoga se rje&scaron;enja implementiraju iz clouda, no i ne moraju, mogu biti i iza vatrozida &ndash; obja&scaron;njava Lončarić, prenosi Manager.ba.</p> <p>&nbsp;</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/20-03-09-koronavirus-softver-hrvati.jpegHT ERONET službeni telekomunikacijski sponzor konferencije NetWork 10http://grude.com/clanak/?i=173717173717Grude.com - klik u svijetFri, 06 Mar 2020 12:25:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=20-03-06-hteronet-bb.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>HT ERONET i ove je godine službeni sponzor telekomunikacija najveće tehnološke konferencije u BiH - NetWork 10, koja će biti održana od 25. do 27. ožujka 2020. godine u Grand hotelu u Neumu.<p>&nbsp;</p> <p>&bdquo;ICT, kao područje najvećega razvoja novih tehnologija, za nas kao kompaniju, od iznimnog je značaja. NetWork konferencija do sada se pokazala kao odlično mjesto susreta, razmjene znanja i iskustava, a novim izazovima koje pred nas postavlja digitalno doba, HT ERONET je sa svojim rje&scaron;enjima spreman izaći ususret&ldquo;, kazao je Tomislav Ruk, član Uprave i izvr&scaron;ni direktor za nepokretnu mrežu HT ERONET-a.</p> <p>&nbsp;</p> <p>O detaljima usluga iz ICT područja koje pruža HT ERONET, svi zainteresirani mogu se informirati na web stranici <a title="ictmarketplace" href="https://ictmarketplace.ba/" target="_blank">www.ictmarketplace.ba</a>.</p> <p>&nbsp;</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/20-03-06-hteronet-bb.jpgHakirana stranica Ministarstva financija i trezora BiHhttp://grude.com/clanak/?i=173682173682Grude.com - klik u svijetTue, 03 Mar 2020 13:19:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=20-03-03-ministarstvo-financija-bih-hakirana-stranica.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Jutros je prijavljeno kako je hakirana stranica na kojoj su objavljeni neprimjereni i uvredljivi sadržaji uz potpise i fotografije albanskih ekstremista. <p>&nbsp;</p> <p>Ministar financija i trezora BiH Vjekoslav Bevanda prijavio je jutros Državnoj agenciji za istrage i za&scaron;titu (SIPA) i Obavje&scaron;tajno sigurnosnoj agenciji (OSA) da je hakirana stranica ovog ministarstva na kojoj su objavljeni neprimjereni i uvredljivi sadržaji uz potpise i fotografije albanskih ekstremista.</p> <p>&nbsp;</p> <p>S obzirom na to da se na web stranici vrijeđaju druge države, njihovi predstavnici i narodi uz prijeteće i uvredljive nacionalističke poruke, ministar financija i trezora BiH zatražio je hitnu istragu o ovom neprijatnom slučaju, a obavje&scaron;tena je i kompanija koja održava server i web stranicu Ministarstva financija i trezora BiH, navodi se u priopćenju.</p> <p>&nbsp;</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/20-03-03-ministarstvo-financija-bih-hakirana-stranica.jpgSmanjite račune: Ovi uređaji troše najviše strujehttp://grude.com/clanak/?i=173674173674Grude.com - klik u svijetTue, 03 Mar 2020 09:24:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=16-02-10-dell_laptop.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Neki uređaji koje imamo u domovima troše puno više energije od ostalih, a ne izvlačeći ih iz utičnice riskiramo velike mjesečne troškove, piše Faktor.<p>&nbsp;</p> <p>Ako niste ba&scaron; sigurni koji su to uređaji, evo popisa:</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Laptop</strong></p> <p>Laptop priključen na utičnicu tro&scaron;i u prosjeku 87,6 kW godi&scaron;nje.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Mikrovalna pećnica</strong></p> <p>Stalno povezana mikrovalna pećnica tijekom godine tro&scaron;i približno 24,96 kWh.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Pegla</strong></p> <p>U prosjeku pegla tro&scaron;i 103,83 kwh.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Pećnica</strong></p> <p>Pećnica u prosjeku tro&scaron;i 148,54 kwh.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Ma&scaron;ina za pranje rublja</strong></p> <p>Tijekom godine, ma&scaron;ina za rublje u prosjeku potro&scaron;i 109,2 kWh</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Osvjetljenje za u&scaron;tedu energije</strong></p> <p>Rasvjeta koja &scaron;tedi energiju tro&scaron;i 210,24 kwh godi&scaron;nje.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Usisivač</strong></p> <p>Stalno priključeni usisivač tro&scaron;i 176,8 kWh godi&scaron;nje.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Televizor</strong></p> <p>Stalno priključeni televizor tro&scaron;i 197,10 kWh godi&scaron;nje.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Tradicionalne obične sijalice</strong></p> <p>Tradicionalno osvjetljenje tro&scaron;i čak 1051,2 kWh.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>&Scaron;tednjak</strong></p> <p>Stalno priključeni električni &scaron;tednjak tro&scaron;i 1460 kwh godi&scaron;nje.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Hladnjak sa zamrzivačem</strong></p> <p>Hladnjak prosječno tro&scaron;i 2.277,6 kWh godi&scaron;nje. Međutim, to je uređaj koji je te&scaron;ko isključiti iz napajanja. Između ostalog dobro je upamtiti, odmrzavanje hladnjaka i zamrzivača prije putovanja.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Desktop računalo</strong></p> <p>Stolno računalo godi&scaron;nje tro&scaron;i u prosjeku 277,4 kWh.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Indukcijska ploča</strong></p> <p>Indukcijska ploča koja je uvijek uključena u struju tro&scaron;i u prosjeku 1095 kWh.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Perilica posuđa</strong></p> <p>U prosjeku, perilica posuđa godi&scaron;nje potro&scaron;i 374,4 kWh.</p> <p>&nbsp;</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/16-02-10-dell_laptop.jpgPayPal ima probleme s hakerimahttp://grude.com/clanak/?i=173661173661Grude.com - klik u svijetMon, 02 Mar 2020 09:49:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=20-03-02-ucionica.net_paypal_kartica_2.png&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Ranjivost je otkrio CyberNews istraživački tim, a upozorava se da PayPal izvještaje nije shvatio ozbiljno nakon što ih je o problemima informirao tim HackerOne. <p>&nbsp;</p> <p>Prethodnih nekoliko tjedana obilježeno je velikim PayPal problemima, a prvi je do&scaron;ao u obliku ranjivosti u okviru autentifikacije koja je napadačima omogućavala preuzimanje podataka žrtava, a nakon toga i njihovih računa.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Novi izvje&scaron;taj sad ukazuje na to da je cijeli proces autentifikacije problematičan, s obzirom na to da napadači računima mogu pristupiti samo uz pomoć osnovnih podataka, koji se na dark webu mogu kupiti za samo 1,5 američki dolar.</p> <h3>&nbsp;</h3> <h3><strong>&Scaron;est ozbiljnih ranjivosti</strong></h3> <p>Ranjivost je otkrio CyberNews istraživački tim, a upozorava se da PayPal izvje&scaron;taje nije shvatio ozbiljno nakon &scaron;to ih je o problemima informirao tim HackerOne.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Problem je u tome &scaron;to se radi o čak &scaron;est ranjivosti, koje uključuju i ozbiljne propuste zahvaljujući kojima napadači mogu zaobići dvostruku autentifikaciju, prenosi Geek.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Ako se uzme u obzir da je na dark web trži&scaron;tu dostupan veliki broj podataka o PayPal korisnicima, kao osnovna mjera za&scaron;tite preporučuje se promjena lozinki, kao i to da se PayPal lozinka razlikuje od onih koje se koriste na drugim platformama. Korisnici bi nakon toga trebali biti sigurni, s obzirom na to da bez pravih podataka napadači nisu u stanju zaobići dvostruku autentifikaciju.</p> <p>&nbsp;</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/20-03-02-ucionica.net_paypal_kartica_2.pngOvo je najpouzdanija marka automobila u Europihttp://grude.com/clanak/?i=173651173651Grude.com - klik u svijetSun, 01 Mar 2020 14:06:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=20-03-01-lexus.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>U ispitivanju je sudjelovalo više od 43.000 potrošača iz Belgije, Francuske, Italije, Portugala i Španjolske, a ono je uključivalo više od 400 modela više od 37 proizvođača.<p><br />Članice grupe Euroconsumers objavile su rezultate godi&scaron;njeg ispitivanja pouzdanosti automobila i zadovoljstva stranaka.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Lexus je najpouzdanija marka automobila za europske potro&scaron;ače. Luksuzni brend Toyote potvrdio je svoju povijesnu ba&scaron;tinu, &scaron;to ga je u 31 godinu postojanja uvijek vodilo na vrh ljestvice zadovoljstva i pouzdanosti, pi&scaron;e <strong>tportal</strong>.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Drugu godinu zaredom Lexus je na prvom mjestu po pouzdanosti zabilježiv&scaron;i rezultat od 97 posto.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Modeli Lexus NX 300h, IS 300h i CT 200h uvr&scaron;teni su među 10 najpouzdanijih modela u svojim kategorijama (SUV i obiteljski automobil), potvrđujući tako najvi&scaron;u razinu kvalitete, trajnosti i pouzdanosti Lexusovog hibridnog pogonskog sklopa u automobilskoj industriji.</p> <p>&nbsp;</p> <p>U ispitivanju je sudjelovalo vi&scaron;e od 43.000 potro&scaron;ača iz Belgije, Francuske, Italije, Portugala i &Scaron;panjolske, a ono je uključivalo vi&scaron;e od 400 modela vi&scaron;e od 37 proizvođača. Sudionici su bili zamoljeni popuniti online upitnik, navodeći starost njihovog automobila, prijeđenu kilometražu te probleme i kvarove s kojima su se susreli. To je bio temelj za izračun ocjene pouzdanosti za svaku marku. Kvarovi, rezervni dijelovi i pritužbe mehaničaru odredili su da je automobilska marka koja zadaje najmanje briga svojim vlasnicima Lexus, a slijede ga Porsche, Toyota i Daihatsu.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Na vrhu popisa najpouzdanijih marki automobila japanska multinacionalna Toyota čini lavovski udio, stavljajući svoje brendove na vrh: Lexus, Daihatsu i Subaru (pored same marke Toyota). Porsche, Audi (obje marke iz Volkswagen grupe) i Honda također su dobro pro&scaron;li u ovoj analizi.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Najče&scaron;ća o&scaron;tećenja automobila</strong></p> <p>Da bi procijenili pouzdanost automobila, članovi ocjenjivačkog zbora koji su sudjelovali u ovome izboru analizirali su niz podataka koje su pružili vozači: starost automobila, broj prijeđenih kilometara i broj kvarova, dodijeliv&scaron;i im različitu težinu ovisno o težini propusta. Problemi koje većina vozača prijavljuje su problemi koji se tiču ​​električnog dijela automobila (osigurači, prednja svjetla, žarulje, kontrolna svjetla, centralno zaključavanje, električni prozori, brisači&hellip;): marke koje trpe iznad prosjeka zbog ovih vrsta problema su Alfa Romeo, Citro&euml;n, Fiat, Lancia, Opel, Renault, Seat i Chevrolet. Zbog učestalosti problema kočioni sustav (cilindar hidrauličke pumpe, sustav kruženja kočione tekućine, diskovi, bubnjevi&hellip;) zauzima drugo mjesto: marke koje pate iznad prosjeka zbog tih problema su Citro&euml;n, Fiat, Lancia, Opel i Volvo. Ostale pritužbe mehaničarima odnose se na električne dijelove povezane s motorom (remen, starter motor, akumulator, elektronsko paljenje, elektronski protuprovalni sustav&hellip;), a tu najlo&scaron;ije stoje Alfa Romeo, Chevrolet, Opel i Seat.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Ipak, ne treba zaboraviti da za pouzdanost, izvrsna kvaliteta počinje od 91 posto, a za zadovoljstvo od 81 posto.</p> <p>&nbsp;</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/20-03-01-lexus.jpgUz ovaj savjet smanjite rizik od srčanog udarahttp://grude.com/clanak/?i=173629173629Grude.com - klik u svijetSat, 29 Feb 2020 05:59:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=17-11-13-srcani.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Ako krenete s tjelovježbom postepeno, ali joj redovito posvećujete pažnju, budite svjesni da je to najbolji način za prevenciju razvoja krvožilnih bolesti ali i infarkta<p>&nbsp;</p> <p><br />Stručnjaci iz Američke udruge za srce su upravo potvrdili kako osobe koje odmah krenu s te&scaron;kim vježbama i zahtjevnim režimom, poput maratona, imaju 40 posto veće &scaron;anse da će doživjeti srčani udar, prenosi Ordinacija.hr.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Obja&scaron;njenje je jasno, ovakav način srcu stvara jak pritisak jer nije &ldquo;naučeno&rdquo; na tako zahtjevan trening, ali ako se pripremate za spomenuti maraton i krenete polako, kako i priliči početniku, pobolj&scaron;at ćete zdravlje srca dugoročno.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Nakon proučavanja 300 znanstvenih studija, stručnjaci su zaključili kako pojedinci koji su se uključili u aerobne aktivnosti kao &scaron;to je hodanje, bicikliranje ili plivanje smanjili &scaron;anse za razvoj srčanog udara za čak 50 posto.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Vježbanje je lijek i svima je jasno kako će umjerena aktivnost pobolj&scaron;ati kardiovaskularno zdravlje. Ipak, vi&scaron;e ponekad nije bolje i može dovesti do bolesti srca, posebno kada su u pitanju neaktivne osobe te oni koji imaju problema sa srcem ali im oni jo&scaron; nisu dijagnosticirani.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Dodaje kako se treba krenuti polako, od jednostavnih vježbi te postepeno razvijati svoje sposobnosti. Ovo se odnosi i na osobe koje su&nbsp;<span>možda nekad bile jako aktivne.</span>&nbsp;Ovi su zaključci objavljeni u magazinu<span>&nbsp;Cirkulacija.<a href="https://www.msn.com/en-xl/lifestyle/health/slow-and-steady-exercise-best-for-improving-heart-health/ar-BB10qHyH" rel="noopener" target="_blank"><br /></a></span></p> <p>&nbsp;</p> <p><span>Prije nego krenete s tjelovježbom, posjetite liječnika.</span>&nbsp;Ako imate problema sa srcem, on će najvjerojatnije napraviti neke testove kako bi utvrdio koliko tjelovježbe možete podnijeti.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Jedno je istraživanje dokazalo da hodanje kod srčanih bolesnika&nbsp;<span>ima isti učinak kao i rehabilitacijski programi</span>&nbsp;u klinikama.</p> <p>&nbsp;</p> <p><em>Hodanje i trčanje pružaju idealan test zdravstvenih dobrobiti, jer uključuju iste mi&scaron;ićne skupine i iste aktivnosti pri različitim intenzitetima</em>, objasnio je&nbsp;<span>Paul Williams</span>, voditelj studije. Njegov je tim analizirao preko<span>&nbsp;33.000 trkača i 15.000 &scaron;etača</span>. Kada se koristila jednaka ukupna energija za hodanje umjerenog intenziteta kao i trčanje žustrog tempa, rezultat je bila podjednako&nbsp;<span>smanjenje rizika od hipertenzije, povi&scaron;enog kolesterola</span>, dijabetesa te koronarne bolesti srca.</p> <p>&nbsp;</p> <p><em>Koju god aktivnost odabrali,&nbsp;<span>izvodite ju umjerenim tempom</span>, a na kraju se polagano smirite.&nbsp;</em></p> <p>&nbsp;</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/17-11-13-srcani.jpgPapa katolicima poručio da se u korizmi odreknu ''trolanja''http://grude.com/clanak/?i=173598173598Grude.com - klik u svijetWed, 26 Feb 2020 19:33:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=15-10-09-papa_sarajevo.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Danas ljudi lako vrijeđaju jedni druge, kao da kažu "dobar dan", rekao je papa Franjo.<p>&nbsp;</p> <p>Tijekom korizme katolici se obično odriču nekog poroka, poput konzumiranja slatki&scaron;a ili pu&scaron;enja, no papa Franjo odlučio je osuvremeniti popis stvari kojih bismo se mogli odreći pred Uskrs te je u srijedu pozvao vjernike da se odreknu trolanja - vrijeđanja ljudi na dru&scaron;tvenim mrežama, prenosi <strong>HINA</strong>.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Korizma je vrijeme da se odreknemo nepotrebnih riječi, ogovaranja, glasina, nagađanja i spletkarenja. To je vrijeme da razgovaramo s Bogom na 'ti', kazao je Papa obraćajući se tisućama ljudi na Trgu sv. Petra u povodu Čiste srijede ili Pepelnice.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Živimo u atmosferi zagađenoj s previ&scaron;e verbalnog nasilja, previ&scaron;e uvredljivih i &scaron;kodljivih riječi na internetu, istaknuo je papa Franjo te dodao da danas ljudi vrijeđaju jedni druge tako lako, kao da kažu "dobar dan".</p> <p>&nbsp;</p> <p>Posljednjih godina i sam se papa Franjo na raznim dru&scaron;tvenim mrežama na&scaron;ao na udaru protivnika, od ultrakonzervativnih katolika do općenito protivnika papa.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Kasnije u srijedu papa Franjo će na tradicionalnoj Pepelnici čelo istrljati pepelom kako bi podsjetio kr&scaron;ćane da su smrtni i da jednog dana svi postanu pepeo.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Korizma je vrijeme pokajanja, posta i promi&scaron;ljanja, a vjernici se pozivaju na činjenje dobrih djela i posebice pomaganje potrebitima.</p> <p>&nbsp;</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/15-10-09-papa_sarajevo.jpgIVAN ĐIKIĆ: Oko Coronavirusa digla se prevelika panikahttp://grude.com/clanak/?i=173580173580Grude.com - klik u svijetTue, 25 Feb 2020 11:19:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=19-02-17-ivan-djikic.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Dodaje da znanstvenici diljem svijeta rade na lijeku, no ističe da ga neće biti barem još šest mjeseci. Unatoč tome, dodaje, SARS i MERS su bili puno opasniji i nije se toliko paničarilo.<p>&nbsp;</p> <p>Ugledni hrvatski znanstvenik, član Američke akademije znanosti i umjetnosti, Ivan Đikić smatra da se svijetom pro&scaron;irila prevelika panika zbog novog korona virusa i da svi zaboravljaju kako gripa godi&scaron;nje uzme 65.000 života. Ona dođe i sama nestane.</p> <p>&nbsp;</p> <p>- Ovaj virus je sličan influenca virusu s kakvim se čovječanstvo susreće svake godine. Kod gripe je smrtnost jedan posto i samo je lani uzela 65.000 života. Kod korone se pokazalo za sada da je smrtnost dva posto te posljedicama bolesti uglavnom podliježu stariji i ljudi slabijeg imunolo&scaron;kog sustava. Ne smije se toliko paničariti - smatra znanstvenik Đikić.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Svaki virus ima svoj ciklus trajanja</strong></p> <p>Dodaje da znanstvenici diljem svijeta rade na lijeku, no ističe da ga neće biti barem jo&scaron; &scaron;est mjeseci. Unatoč tome, dodaje, SARS i MERS su bili puno opasniji i nije se toliko paničarilo.</p> <p>&nbsp;</p> <p>- Svaki virus ima svoj ciklus trajanja. Kad se pojavi, oboli mnogo ljudi, no s vremenom sam nestane. Koliko će trajati, ovisi o broju ljudi koji su ga preboljeli i koji se mogu inficirati. Tako će biti i s korona virusom - dodaje Đikić.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Smatra da se pretjeruje i kad se spominje mjera zatvaranje državnih granica jer to dodatno sije strah.</p> <p>&nbsp;</p> <p>- Reakcije mi se čine uistinu pretjeranima, osobito kad znamo koje je vrijeme inkubacije i kako virus reagira. Novih informacija o lijeku jo&scaron; nema, no kad se lijek otkrije, onda će vakcinacija biti najbolji način za buduće sprečavanje &scaron;irenja virusa. Do tada treba sabrano gledati na cijelu situaciju - poručuje Đikić.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Dok se čeka lijek, može se reći da ni jedan virus do sada nije ovako ujedinio znanstvenike diljem svijeta. Reuters je objavio kako su do sada napravljene 153 studije, uključujući epidemiolo&scaron;ke radove, genetske analize i klinička izvje&scaron;ća. Svi ti radovi baziraju se na ispitivanju svih aspekata bolesti. U njima je sudjelovalo 675 istraživača diljem svijeta.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Kod starijih od 80 smrtnost je čak 14,8 posto</strong></p> <p>Usporedbe radi, prilikom izbijanja SARS-a 2003. trebalo im je godina i pol da objave upola manje znanstvenih studija.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Kod korone znanstvenici su u vrlo kratkom roku uspjeli laboratorijski izolirati virus &scaron;to im je omogućilo da počnu testirati lijekove, a poznato je i kako virus podnose dobne skupine.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Naime, kineski Centar za kontrolu i prevenciju bolesti objavio je u časopisu Epidemiologija da se rizik od smrti značajno povećava sa starijom dobi.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Kod ljudi starijih od 80 godina smrtnost je čak 14,8%, za ljude od 70 do 79 godina je 8%, a za 60 i 69 je 3,6%, za 50 do 59 godina je 1,3%, od 40 do 49 - 0,4%, od 10 do 39 - 0,2%, a za djecu mlađu od 10 godina nema ni jednog smrtnog slučaja.</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/19-02-17-ivan-djikic.jpgHT ERONET i mostarski studenti u natjecateljskom projektuhttp://grude.com/clanak/?i=173573173573Grude.com - klik u svijetMon, 24 Feb 2020 19:30:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=20-02-24-hteronet-sum.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Pravo sudjelovanja na natjecanju imaju svi studenti Sveučilišta u Mostaru.<p>&nbsp;</p> <p>HT ERONET, u partnerskoj suradnji s Centrom za informacijske tehnologije Sveučili&scaron;ta u Mostaru i tvrtkom Ericsson Nikola Tesla, organizira projekt natjecateljskog karaktera &ldquo;Smart Campus uz pomoć NB-IoT tehnologije, putem mreže HT Eronet-a&rdquo;.</p> <p>&nbsp;</p> <p>&bdquo;Kako smo i najavili krajem pro&scaron;le godine, HT ERONET je preuzeo ulogu predvodnika digitalizacije dru&scaron;tva, a gdje najbolje krenuti s novim digitalnim rje&scaron;enjima nego na Sveučili&scaron;tu, s mladim i talentiranim studentima. Iznimno nam je zadovoljstvo sudjelovati u projektu prezentacije rje&scaron;enja za Smart Campus, potaknuti studente na praktičnu primjenu znanja iz područja programiranja, a onda na kraju najbolje studente i nagraditi&ldquo;, izjavio je izvr&scaron;ni direktor za nepokretnu mrežu HT ERONET-a, Tomislav Ruk.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Pravo sudjelovanja na natjecanju imaju svi studenti Sveučili&scaron;ta u Mostaru. Prezentaciju idejnih rje&scaron;enja, studenti će predstaviti svojim mentorima 5. ožujka, dok će se finalna rje&scaron;enja pred stručnim povjerenstvom prezentirati 19. ožujka 2020. godine.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Stručno povjerenstvo koje će pregledavati radove ocjenjivat će projekte prema kategorijama tehničke izvedbe, dizajna i prezentacije, a pobjednička aplikacija biti će predstavljena na Mostarskom sajmu gospodarstva. HT ERONET će nagraditi svakog člana pobjedničkog tima vrijednim mobilnim uređajem.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Vi&scaron;e informacija na <a title="SUM" href="https://www.sum.ba/objave/novosti/prijavi-se-studenti-za-smart-campus" target="_blank">www.sumit.sum.ba/natjecanje</a></p>//grude.com/Datoteke/Novosti/20-02-24-hteronet-sum.jpgKako vratiti poruke na WhatsApp nakon što promijenite broj i kupite novi mobitel? Evo uputahttp://grude.com/clanak/?i=173562173562Grude.com - klik u svijetSun, 23 Feb 2020 17:51:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=16-09-27-whatsapp.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Pokazat ćemo vam kako možete sačuvati povijest razgovora u popularnoj aplikaciji u situaciji kad istovremeno mijenjate i uređaj i broj telefona..<p><br />Prebacivanje povijesti razgovora u aplikaciji WhatsApp jedan je od najvećih izazova s kojima se susrećemo nakon &scaron;to nabavimo novi pametni telefon.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Situacija se dodatno komplicira kad pritom jo&scaron; i mijenjamo broj mobitela. Srećom, postoji način kako si možete olak&scaron;ati život. Evo &scaron;to ćete trebati:</p> <p>&nbsp;</p> <p>-sada&scaron;nji mobitel sa sada&scaron;njim brojem<br /><br />- novi mobitel<br /><br />- novu karticu SIM i broj.</p> <p><br />Prije no &scaron;to počnete provjerite jesu li svi va&scaron;i uređaji napunjeni. Spremni? Evo uputa, korak po korak.</p> <p><br />1) Izradite sigurnosnu kopiju (backup) razgovora u aplikaciji WhatsApp na smartfonu kojeg trenutno koristite, s brojem kojeg trenutno koristite. Napravite lokalnu kopiju i kopiju u servisu Google Drive.</p> <p><br />Postavku ćete naći ako otvorite Settings, Chats i Chat Backup. Time ćete izraditi backup povezan s trenutno aktualnim brojem. Može biti korisna ako ćete se ikad morati vratiti na njega.</p> <p><br />2) Instalirajte novu karticu SIM u novi uređaj. Probajte to izvesti bez dodavanja korisničkih računa te uz isključen mobilni internet i Wi-Fi. Uključite primanje SMS-ova.</p> <p><br />3) Nakon &scaron;to ste izradili sigurnosnu kopiju na redu je promjena broja telefona u korisničkom računu pri WhatsAppu na starom uređaju. Otvorite redom Settings, Account i Change Number pa pratite upute.</p> <p><br />Iz WhatsAppa će na novi uređaj stići SMS s verifikacijskim kodom. Unesite kod u stari uređaj. Time ćete povezati korisnički račun pri WhatsAppu (i sve povijesti razgovora koje sadrži) s novim brojem.</p> <p><br />4) Ponovite prvi korak i izradite backup povijesti razgovora. WhatsApp će tu novu kopiju povezati s novim brojem mobitela. Provjerite jeste li postavili nove sigurnosne kopije na Google Drive.</p> <p><br />5) Uključite Wi-Fi na novom mobitelu i instalirajte WhatsApp. Logirajte se s novim brojem telefona. WhatsApp bi vam trebao ponuditi mogućnost povrata povijesti brbljanja. Najjednostavnije ćete ju povući s Google Drivea, ali isti rezultat dobit ćete i ako koristite druge slične servise u računalnom oblaku.</p> <p><br />Kad sve zavr&scaron;ite WhatsApp će vas izlogirati iz starog uređaja, a u novom će biti sačuvani svi razgovori koje ste pohranili.<br /><br /><br />Grude.com/T-portal.hr<br /><br /></p> <p>&nbsp;</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/16-09-27-whatsapp.jpgMladi Duvnjak napravio mini vjetroelektranu VIDEOhttp://grude.com/clanak/?i=173558173558Grude.com - klik u svijetSun, 23 Feb 2020 12:01:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=20-02-23-tomislavgrad-karlo_vjetroelektrana.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Karlo Krajinović – mladić koji je zaposlen na održavanju vjetroturbina na VE Mesihovina inspiriran snagom i vrtnjom vjetroagregata na velikim stupovima odlučio je u kućnoj radinosti napraviti mini vjetroelektranu.<p>&nbsp;</p> <p>Činilo mu se da je snaga generatora od 2 kW sasvim dovoljna da bi vjetroagregat bio iskoristiv. Napravio je nacrt i prionuo potražnji dijelova. Lopatice rotora, kao najbitniji dio prona&scaron;ao je na internetu, naručio i s velikim nestrpljenjem očekivao njihov dolazak. U međuvremenu je obilaskom lokalnih bravarskih radionica prikupio ostale metalne dijelove i u priručnoj radionici napravio noseću konstrukciju, kući&scaron;te generatora, generator i sve spojio. Njegovo sreći nije bilo kraja kada su stigle i lopatice rotora koje je montirao i u petak poslije podne svoj izum po prvi put iznio na duvanjsku buru.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Iako vjetar nije bio jak, rotor je imao do 200 okretaja u minuti, a napon je bio od 20 do 40 V. Karlo kaže kako je predviđeno da se rotor vrti i brzinom od 1000 okretaja u minuti. I sam je iznenađen kako sve funkcionira, nema nikakvih vibracija niti nepredviđenih tre&scaron;nji.<br /><br /><br /><iframe style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="https://www.youtube.com/embed/NqJT183jJ1M" frameborder="0" width="425" height="350"></iframe></p> <p>&nbsp;</p> <p>Naravno, nisu izostali niti pogledi znatiželjnih prolaznika koje je Karlo ljubazno upozoravao da se ne približavaju jer lopatice imaju veliki raspon i sve je jo&scaron; u eksperimentalnoj fazi. Karlu slijede daljnja ispitivanja i priprema da se agregat podigne na visoki stup koji čeka u dvori&scaron;tu.</p> <p>&nbsp;</p> <p>U pripremi su i akumulatori koji bi pohranili proizvedenu električnu energiju i osigurali napajanje na manjim izdvojenim objektima, pi&scaron;e <a title="Tomislavcity" href="https://www.tomislavcity.com/na-duvanjskoj-buri-karlova-kucna-vjetroelektrana/" target="_blank">Tomislavcity</a>.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Karlu čestitamo na ideji i spremnosti da prihvati izazov te mu od srca želimo da do kraja provede svoju zamisao. Tko zna, možda uskoro po na&scaron;im krovovima budu mali vjetroagregati proizvedeni u Tomislavgradu..</p> <p>&nbsp;</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/20-02-23-tomislavgrad-karlo_vjetroelektrana.jpgINA hakerski napadnuta, moguće da su se dokopali i osobnih podatakahttp://grude.com/clanak/?i=173542173542Grude.com - klik u svijetFri, 21 Feb 2020 15:44:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=20-02-21-ina-zgrada.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Hakerski napad na INA Grupu, koji je započeo prije tjedan dana, je napokon prekinut, a iz Ine su poručili da rade na oporavku sustava i povratku podataka. <p>&nbsp;</p> <p>Napad su prijavili mjerodavnim institucijama koje istražuju napad i moguć neovla&scaron;teni pristup podacima.</p> <p>&nbsp;</p> <p>- Kao i kod svakog kibernetičkog napada, u ovom trenutku ne možemo isključiti mogućnost da je do&scaron;lo i do neovla&scaron;tenog pristupa osobnim podacima - priopćili su.</p> <p>&nbsp;</p> <p>U priopćenju su napomenuli da je opskrba trži&scaron;ta sigurna te da je promet gorivom i plaćanje sigurno i neometano.</p> <p>&nbsp;</p> <p>- Ispričavamo se na&scaron;im kupcima i poslovnim partnerima za eventualne neugodnosti koje je ova situacija mogla prouzročiti - priopćili su.</p> <p>&nbsp;</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/20-02-21-ina-zgrada.jpgUmro je tvorac opcije copy pastehttp://grude.com/clanak/?i=173527173527Grude.com - klik u svijetThu, 20 Feb 2020 08:57:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=20-02-20-larry-tesler.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Larry Tesler, čovjek koji je osmislio opcije cut, copy i paste, preminuo je u 74. godini, prenosi BBC.<p><br />Tesler je karijeru započeo ranih &scaron;ezdesetih, kada kompjuteri nisu bili dostupni svima. Zahvaljujući njegovoj inovaciji, opcija poput cut, copy i paste, kompjuteri su postali mnogo jednostavniji za kori&scaron;tenje.</p> <p>&nbsp;</p> <p>"Inovator opcija za rezanje, kopiranje, lijepljenje, mijenjanje i jo&scaron; mnogo toga nekada je radio u Xeroxu", napisala je kompanija Xerox na svom Twitter profilu: "Va&scaron; radni dan je mnogo lak&scaron;i zahvaljujući njegovim revolucionarnim idejama".</p> <p>&nbsp;</p> <p>Nakon &scaron;to je osmislio cut, copy i paste objasnio je kako je inspiraciju za to dobio od starih metoda koje su ljudi koristili kada su pravili kolaže. Izrezali bi komad papira, ili ga precrtali, a zatim zalijepili na drugu povr&scaron;inu.</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/20-02-20-larry-tesler.jpgPremorenost poslom i službeno bolest!http://grude.com/clanak/?i=173486173486Grude.com - klik u svijetMon, 17 Feb 2020 11:15:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=18-02-16-stres-posao-thinkstock_620x0.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Premorenost poslom biti će od 2022. godine u rangu s prehladama i sličnim oboljenjima zbog kojih je potrebno posjetiti doktora, utvrditi simptome i dobiti propisanu terapiju, odlučeno je na sastanku Svjetske zdravstvene organizacije u Ženevi.<p>&nbsp;</p> <p>Svjetska zdravstvena organizacija opisala je premorenost kao bolest uzrokovanu kroničnim stresom na poslu. Odluka je oslužbenjena prije nekoliko dana nakon &scaron;to je godinu dana razmatrana kao moguća opcija.</p> <p>&nbsp;</p> <p>"Ovo je prvi put da se premorenost na poslu prepoznala i označila na ovaj način", rekao je glasnogovornik SZO Tarik Ja&scaron;arević.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Neki od glavnih znakova premorenosti su nedostatak sna, želučane tegobe, visok krvni tlak i lo&scaron;e raspoloženje.</p> <p>&nbsp;</p> <p>U simptome se također ubrajaju i razmi&scaron;ljanje o poslu čak i izvan radnog vremena, lo&scaron;a koncentracija, slabija druženja s ljudima i nedostatak vremena za poslovne obveze, ali i obveze privatne prirode.</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/18-02-16-stres-posao-thinkstock_620x0.jpgKrijesnicama prijeti izumiranje! Znanstvenici: U tijeku je tiha apokalipsahttp://grude.com/clanak/?i=173432173432Grude.com - klik u svijetWed, 12 Feb 2020 11:59:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=20-02-12-20-krijesnice.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Sjećate li se nekih ranijih hercegovačkih, ljetnih noćiju kada bi, dok sjedite na ljetnom povjetarcu, odnekud provirila jedna svjetleća baja, pa druga, pa treća...<p>&nbsp;</p> <p>Odavno tih prizora nema ili ih je sve manje. Znanstvenici su ustanovili da je njihov opstanak ugrožen, jer ostaju bez svojih prirodnih stani&scaron;ta, umiru zbog pesticida i umjetnog svjetla, pa trenutno postoji oko 2.000 vrsta krijesnica koje su pred istrebljenjem, pi&scaron;e <a href="https://edition.cnn.com/2020/02/03/world/fireflies-extinction-risk-scn/index.html" rel="noopener" target="_blank">CNN</a>.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Glavni razlog zbog kojeg se smanjuje broj pripadnika neke vrste je gubitak stani&scaron;ta, a krijesnice su ugrožene jer su im potrebni posebni uvjeti kako bi ispunile&nbsp;svoj životni ciklus, tvrde znanstvenici sa Sveučili&scaron;ta Tufts u Massachusettsu koji su proveli ovo istraživanje. Na primjer, jednoj krijesnici iz Malezije, poznatoj po sinkroniziranom svijetljenju, potrebne su &scaron;ume mangrova (zimzelene drvenaste biljke) kako bi se razmnožavale u ovom području, koje je iskori&scaron;teno za plantaže palminog ulja.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Istraživače je iznenadilo &scaron;to su ustanovili da je upotreba umjetne svjetlosti noću drugi uzrok njihovog izumiranja. Umjetna svjetlost uključuje direktno osvjetljenje, kao &scaron;to su ulična svjetla i svjetlost reklama, i cjelokupno osvjetljenje koje se &scaron;iri iz grada.</p> <p>&nbsp;</p> <div id="dfp-DIA-container">&nbsp;</div> <p>Dave Goulson, profesor biologije na Sveučili&scaron;tu u Sussexu, ističe da su i pesticidi krivi za smanjenje broja krijesnica.</p> <p>&nbsp;</p> <p>"Razumljivo je da su krijesnice osjetljivije na svjetlosno zagađenje vi&scaron;e od bilo koje druge grupe insekata, pa ima smisla da je ovo glavni problem kada je njihov opstanak&nbsp;u pitanju", kaže Goulson, koji nije sudjelovao u spomenutom istraživanju.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Znanstvenici su ustanovili da je u tijeku "tiha apokalipsa" u svijetu insekata, jer se 41 posto buba suočava s istrebljenjem prema najnovijem izvje&scaron;taju organizacije koja se u Velikoj Britaniji bavi očuvanjem okoli&scaron;a.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Jo&scaron; jedan čimbenik koji negativno utječe na krijesnice je turizam. U Japanu, Tajvanu i Maleziji već neko vrijeme je gledanje krijesnica rekreativna aktivnost koja privlači sve vi&scaron;e posjetitelja, oko 200.000 turista godi&scaron;nje.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Na Tajlandu plovidba uz rijeke blizu &scaron;uma mangrova dovodi do ru&scaron;enja njihovih stabala i erozije riječnih korita, čime se uni&scaron;tavaju prirodna stani&scaron;ta ovih svjetlećih bića.</p> <p>&nbsp;</p> <p><em><strong>Grude.com/Index.hr</strong></em></p>//grude.com/Datoteke/Novosti/20-02-12-20-krijesnice.jpgPREDSTAVLJENA GALAXY S20 SERIJA: Evo kada stiže u BiH i koliko će koštatihttp://grude.com/clanak/?i=173426173426Grude.com - klik u svijetTue, 11 Feb 2020 22:00:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=20-02-11-20-galaxy.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Čekanje je završeno, tvrtka Samsung je napokon predstavila nestrpljivo očekivanu Galaxy S20 seriju pametnih telefona.<div class="uvod uvod-clanka hidden-xs">&nbsp;</div> <div class="uvod uvod-clanka hidden-xs">&nbsp;</div> <p>Kao &scaron;to su najavljivale glasine, Samsung je nakon Galaxyja S10 odlučio promijeniti nomenklaturu tako da novi flagshipi nose oznaku S20. Južnokorejska tvrtka je danas predstavila tri modela, standardni S20, veći S20 Plus i moćni S20 Ultra, a svaki od njih podržava 5G mrežu.</p> <p><br /> <br /> <strong>Standardni Galaxy S20</strong> ima 6,2-inčni Super AMOLED Infinity-O ekran WQHD+ rezolucije (3.200x1.400 piksela, 563 ppi) i formata 20:9, &scaron;iroku kameru od 12 MP, telephoto kameru od 64 i ultra&scaron;iroku kameru od 12 MP. Uređaj može snimati video u 8K formatu pri 30 frejmova po sekundi. Kamera također podržava 3x optički i 30X digitalni zum koji Samsung naziva Space Zoom. Također, opcije Ultra Bright Night omogućava korisniku da snimi video i napravi fotografije fantastične kvalitete u noćnim uvjetima i to bez LED bljeskalice. Za to je dovoljan samo jedan pritisak na okidač, bez ikakvih pode&scaron;avanja. Naprijed je selfie kamera od 10 MP.</p> <p><br /> <br /> Napaja ga izdržljiva baterija od 4.000 mAh koja može bez problema trajati cijeli dan, a kada se isprazni, problema neće biti jer podržava super brzo punjenje. Također, pokreće ga procesor Exynos 990.</p> <p><br /> <br /> Osim toga, Galaxy S20 ima 12 GB RAM-a, 128 GB interne memorije koja se može pro&scaron;iriti pomoću microSD kartice do 1TB. Senzor za otisak prsta je očekivano integrisan u ekran.</p> <p><br /> Uređaj je otporan na vodu i pra&scaron;inu po IP68 standardu te koristi operativni sustav Android 10.</p> <p><br /> Za razliku od standardnog modela, <strong>Galaxy S20 Plus</strong> ima veći 6,7-inčni ekran, veću bateriju od 4.500 mAh te dodatnu ToF kameru na stražnoj strani, a postoji imodel s 512 GB interne memorije.</p> <p><br /> <br /> U vrhu ponude je moćni <strong>Galaxy S20 Ultra</strong> sa 6,9-inčnim Infinity-O Dynamic Super AMOLED ekranom, 12 GB RAM-a i 128 GB interne memorije odnosno 14 GB RAM-a i 512 GB interne memorije, u oba slučaja pro&scaron;irive microSD karticom do 1TB. Uređaj je dobio bateriju od 5.000 mAh koja je superiornija u odnosu na ostale modele.</p> <p><br /> Ono &scaron;to je izuzetno važna karakteristika modela Ultra jesu njegove revolucionarne kamere, glavna &scaron;iroka od čak 108 MP, telephoto kamera od 48 MP, ultra&scaron;iroka kamera od 12 te ToF kamera. Model Ultra može snimati 8K video pri 30 fps, a omogućen je i 10x optički te 100x digitalni zum. Naprijed je također fantastična &scaron;iroka prednje kamera od 40 MP koja može snimati 4K video pri 60 fps.</p> <p>&nbsp;</p> <h2>Nove mogućnosti i partnerstva, jo&scaron; vi&scaron;e zabave</h2> <p><br /> <br /> Galaxy S20 omogućava da sve &scaron;to radimo na svojim telefonima bude jo&scaron; jednostavnije i bolje. Uz nove mogućnosti i partnerstva inspirirana otvorenom suradnjom, Galaxy S20 je kreiran za potrebe dana&scaron;njih korisnika.</p> <p><br /> Vrhunski Video Chat uz Google Duo je opcija uz koju je moguće koristiti video chat jo&scaron; lak&scaron;e. Galaxy S20 pobolj&scaron;ava video chat iskustvo kroz ekskluzivnu, duboku integraciju sa Google Duo, donoseći ga prvi put na Galaxy S20. Sada je samo jednim dodirom brojčanika moguće pokrenuti Duo video poziv i uživati, prvi put u full HD kvalitetu. Google Duo je kompatibilan sa različitim operativnim sustavima, tako da izbor s kim ćete komunicirati nije ograničen. Sada možete uklopiti cijelu obitelj u kadar, uz pomoć &scaron;iroke leće i razgovarati s 8 prijatelja istovremeno.</p> <p><br /> Samsung je sklopio partnerstvo a YouTubeom, kako bi korisnici mogli podijeliti svoj 8K video sa ostatkom svijeta i objaviti ga na ovu platformu.</p> <p><br /> <br /> Koristeći prednosti nove kamere profesionalnog ranga, Netflix i Samsung su sklopili partnerstvo kako bi poznati reditelji snimali ekskluzivne bonus snimke zasnovane na popularnim Netflix Originals sadržajima. Korisnici također mogu pretraživati Netflix sadržaje putem pobolj&scaron;ane integracije sa Galaxy uređajima, omogućavajući im da lako pretražuju putem Samsung Daily, Bixby i Finder aplikacija.</p> <p><br /> Galaxy S20 dodatno će unaprijediti iskustvo mobilnog gaminga. Uz ekran od 120Hz korisnicima je omogućeno nevjerovatno i neometano igračko iskustvo. Kasnije ovog proljeća Microsoft, partner kompanije Samsung, lansirat će svoj popularni Forza Street u okviru Galaxy Storea, &scaron;to će biti prvi put da ova igra dolazi na mobilne telefone. U kombinaciji sa brzim procesorom, 12 GB RAM memorije, zvukom koji pokreće AKG i game booster sistemom koji je zadužen za optimizaciju pode&scaron;avanja i vrhunske performanse, Galaxy S20 Ultra pružit će zaista moćno igračko iskustvo.</p> <p>&nbsp;</p> <h2>Dostupnost u BiH i cijene</h2> <p><br /> <br /> Od 13. ožujka 2020. godine modeli iz Galaxy S20 serije biće dostupni po cijenama od 1.799 KM za S20, 1.999 KM za S20 Plus i 2.699 KM za S20 Ultra. Na domaćem trži&scaron;tu modeli će biti dostupni u različitim, klasičnim bojama, Galaxy S20 u sivoj, plavoj i rozoj, S20 Plus u sivoj, plavoj i crnoj, a S20 Ultra u sivoj i crnoj boji.</p> <h2>Predstavljene i nove Galaxy Buds+ slu&scaron;alice</h2> <p><br /> <br /> Uz Samsung Galaxy Buds+ slu&scaron;alice, omiljena muzika i podcast sadržaji biće dostupniji nego ikad. Dizajnirane od kompanije AKG, Buds+ imaju dvosmjerne dinamične zvučnike, tri mikrofona za zvuk i glas bez konkurencije, kao i izuzetno dugotrajnu bateriju od 11 sati, uz dodatnih 11 sati u kući&scaron;tu. Buds+ aplikacija, po imenu Galaxy Buds+ je sada kompatibilna i s iOS-om, tako da je moguće uživati u sjajnom audio iskustvu bez obzira na to koji uređaj koristite.</p> <p>&nbsp;</p> <p><a href="https://www.klix.ba/scitech/tehnologija/klix-ba-u-londonu-samsung-predstavio-galaxy-s20-seriju-mobitela-model-ultra-ima-kameru-od-108-mp/200211172" target="_blank"><em><strong>Klix.ba</strong></em></a></p>//grude.com/Datoteke/Novosti/20-02-11-20-galaxy.jpgBumbarima prijeti izumiranje zbog klimatskog kaosahttp://grude.com/clanak/?i=173424173424Grude.com - klik u svijetTue, 11 Feb 2020 19:21:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=20-02-11-bumbar-1280x720.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>BUMBARI, jedni od najvažnijih oprašivača u prirodi, trenutno su ugroženi, jer njihov broj drastično pada.<p>&nbsp;</p> <p>Prema podacima jednog novog istraživanja, ovi insekti se mnogo rjeđe sreću nego ranije - u Sjevernoj Americi se dvostruko rjeđe viđaju u svim područjima u odnosu na 1974. godinu. Oni su specijalizirani za razno&scaron;enje peludi i oplodnju mnogih vrsta biljaka, među kojima su i poljoprivredna dobra, kao &scaron;to su rajčice, borovnice i tikvice, pi&scaron;e <a href="https://www.nationalgeographic.com/animals/2020/02/bumblebees-going-extinct-climate-change-pesticides/" rel="noopener" target="_blank">National Geographic</a>.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Nekoliko nekada čestih vrsta bumbara nestalo je iz mnogih područja u kojima su se mogli vidjeti, pa su postali lokalno istrebljeni na ovim mjestima.</p> <p>&nbsp;</p> <p>U novoj studiji, objavljenoj u časopisu Science, istraživači su koristili složeni proces kako bi utvrdili jesu li za opadanje broja bumbara krive klimatske promjene.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Znanstvenici su istraživali zastupljenost 66 vrsta bumbara na dva kontinenta i utvrdili da u područjima koja su postala toplija u posljednjih nekoliko godina ili u kojima su zabilježene ekstremne promjene temperature, rjeđe možemo vidjeti bumbare. U Europi je njihov broj pao za 17 posto u odnosu na početak 20. stoljeća.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Prema pristupu ovih znanstvenika, "klimatski kaos" je glavni krivac za opadanje broja bumbara.</p> <p>&nbsp;</p> <p>"Ovaj pad povezan je s time &scaron;to su vrste bile primorane trpjeti temperature s kojima se ranije nisu susrele", kaže vodeći znanstvenik studije Peter Soroye, student poslijediplomskih studija sa Sveučili&scaron;ta u Ottawi i ističe da nestanak bumbara u određenom području znači da su se ili preselili ili izumrli.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Njihova prilagodljivost ima granice</strong></p> <p>&nbsp;</p> <p>Odavno je poznato da bumbarima vi&scaron;e odgovara hladnije vrijeme, jer oni imaju sposobnost proizvesti toplinu tijekom letenja, zbog čega su često jedan od prvih insekata koji vidimo u proljeće. Kod većine vrsta nije ustanovljeno koliko toplinski valovi i promjene vremena utječu na njih, ali autori studije ističu da čak i njihova velika prilagodljivost promjenama ima svoje granice.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Posljednjih pet godina bile su najtoplije zabilježene u zadnjih 14 desetljeća. Zbog toga je moglo doći do pregrijavanja ovih insekata, &scaron;to su laboratorijski eksperimenti ustanovili da se može dogoditi, ili je na bumbare sve to indirektno utjecalo kroz vegetaciju i cvijeće, zbog čega su dovedeni do izgladnjelosti.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Bumbari u većini slučajeva žive godinu dana, a njihove matice zimu najče&scaron;će provode u razbacanom li&scaron;ću ili u zemlji, gdje su također izložene temperaturnim promjenama i pojavama kao &scaron;to su neočekivano rano topljenje leda i njegovo ponovno formiranje.</p> <p>&nbsp;</p> <p>To &scaron;to je broj bumbara opao ozbiljan je problem za životnu sredinu, jer su njihove sposobnosti opra&scaron;ivanja potrebne mnogim biljkama.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Osim toga, tu je i ekonomski problem - prema nekim procjenama, pčele doprinose s vi&scaron;e od 15 milijardi dolara ekonomiji SAD-a opra&scaron;ujući poljoprivredna dobra.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Drugi uzroci smanjenja broja</strong></p> <p>&nbsp;</p> <p>Klimatske promjene nisu jedini čimbenik koji je utjecao na smanjenje broja bumbara. Njih ugrožavaju i neonikotinoidi, pesticidi koji su veoma otrovni za sve vrste pčela, kao i uni&scaron;tavanje stani&scaron;ta pretvaranjem određenih divljih područja u obradive povr&scaron;ine, &scaron;irenje patogena i oslobađanje pčela koje nisu s tih prostora, a koje se donose u određena područja radi opra&scaron;ivanja.</p> <p>&nbsp;</p> <p>"Ova studija će privući pažnju znanstvenika na ulogu koju klimatske promjene mogu imati na opadanje broja bumbara. Njihovi podaci pokazuju da promjene klime mogu u velikom stupnju objasniti smanjenje broja, ali da to nije jedini čimbenik koji treba promatrati", kaže Heather Hines, istraživačica sa Sveučili&scaron;ta u Pennsylvaniji, koja nije sudjelovala u ovom istraživanju.</p> <p>&nbsp;</p> <p>"Pčele bi se možda mogle izboriti s jednim problemom, ali utjecaj vi&scaron;e čimbenika može znatno smanjiti brojnost populacije", kaže Matthias Becker, ekolog sa Sveučili&scaron;ta u Exeteru u Velikoj Britaniji.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Neki istraživači, kao &scaron;to je Jamie Strange, sa Sveučili&scaron;ta u Ohiju, smatraju da nije dobro usredotočiti se na klimatske probleme, jer tako ignoriramo ostale faktore koji utječu na smanjenje broja bumbara.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Kako možemo pomoći</strong></p> <p>&nbsp;</p> <p>Kako studija ukazuje na to da ekstremne temperature ugrožavaju bumbare, izgradnjom parkova i sađenjem stabala, u čijim kro&scaron;njama bi se mogli sakriti od topline, mali je korak, ali bi bio od pomoći.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Osim toga, va&scaron;i vrtovi s cvijećem koje sami uzgajate za njih su raj ako ne koristite pesticide kao &scaron;to su neonikotinoidi.</p> <p>&nbsp;</p> <p><em><strong>Index.hr</strong></em></p>//grude.com/Datoteke/Novosti/20-02-11-bumbar-1280x720.jpgKonzumiranje jednog jaja dnevno ne utječe na zdravlje srcahttp://grude.com/clanak/?i=173402173402Grude.com - klik u svijetMon, 10 Feb 2020 09:21:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=19-01-28-jaja-kuhana.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Ljudi koji pojedu jedno jaje dnevno nemaju ništa veće izglede za povišeni kolesterol, srčane ili moždane udare, ili prijevremenu smrt od onih koji rijetko jedu jaja, pokazuje velika studija. <p><br />&ldquo;Ranija istraživanja konzumacije jaja i bolesti bila su kontradiktorna jer se u najvećem broju slučajeva radilo o malim istraživanjima koja nisu uključila ispitanike iz velikog broja zemalja&rdquo;, kaže autor istraživanja Mahshid Dehghan s kanadskog sveučili&scaron;ta McMaster u Hamiltonu.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Novim je istraživanjem obuhvaćeno 177.000 osoba iz 50 zemalja na &scaron;est kontinenata.</p> <p>&nbsp;</p> <p>&ldquo;Također je moguće da bi zdravstveni učinci jaja mogli ovisiti o ukupnoj prehrani te da bi utjecaj jaja ovisio o ukupnoj kvaliteti proteina u prehrani&rdquo;, kazao je Dehghan za Reuters.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Jaja su primarni izvor kolesterola u prehrani, no sadrže i vrlo kvalitetne proteine i mnoge vitamine, navode znanstvenici u časopisu American Journal of Clinical Nutrition.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Studije koje su proučavale veze jaja i srčanih bolesti često su imale dvojake rezultate od kojih su neki ukazivali na to da jaja &scaron;tite srce a drugi su sugerirali da visoki unos kolesterola iz jaja ili drugih namirnica povećava rizik od srčanih bolesti.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Dehghanov tim proučio je podatke ranijih istraživanja koja su pratila prehranu i zdravlje ispitanika. Većina sudionika, oko 146.000 people, bila je obuhvaćena jednim istraživanjem tijekom deset godina i prosječna dob ispitanika na početku istraživanja bila je 51 godina, te dvije manje studije koje su pratile ljude oko pet godina.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Sveukupno 12.701 ispitanika je preminulo tijekom studija, a kod 13.658 zabilježeni su srčani udari. Pokazalo se da konzumiranje jaja ne utječe na rizike za to, kao ni na rizik pojave visokog kolesterola. Najveća studija obuhvatila je ispitanike iz Azije i Afrike gdje ljudi konzumiraju obroke bogate ugljikohidratima u kojima je najmanja vjerojatnost da će jaja na&scaron;tetiti zdravlju kardiovaskularnog sustava, kazao je Dehghan.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Način pripreme jaja mogao bi na to utjecati, no istraživanjem se to nije poku&scaron;alo utvrditi. Američko dru&scaron;tvo za zdravlje srca preporučuje do jednog jaja dnevno ili dva bjelanjka i to bez pripreme na masnoćama.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Dr. J. David Spence s kanadskog istraživačkog instituta Robarts kaže kako su mnogi ispitanici možda bili premladi da na njima konzumacija jaja ostavi traga.</p> <p>&nbsp;</p> <p>&ldquo;Zbog visokog rizika od kardiovaskularnih bolesti tijekom čitavog života, jedine osobe koje bi mogle mirno konzumirati žutanjak su one koje znaju da će mlade umrijeti od drugog uzroka&rdquo;, kazao je Spence koji nije bio uključen u studiju.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Dokazi iz malih istraživanja pokazuju da povremeno konzumiranje jaja možda ne povećava rizik od srčanih bolesti ili smrti no jo&scaron; nije jasno &scaron;to se događa uz konzumaciju vi&scaron;e od sedam jaja tjedno, kaže dr. Luc Djousse iz Brigham and Women&rsquo;s Hospital u Bostonu koji nije bio uključen u istraživanje.</p> <p>&nbsp;</p> <p>On napominje da su zdrava prehrana, vježbanje, nepu&scaron;enje i održavanje zdrave težine ključni za zdravo srce. Umjesto da se fokusiraju na jaja ljudi trebaju razmi&scaron;ljati o sveukupno zdravoj prehrani koja uključuje voće i povrće, cjelovite žitarice, ribu, ora&scaron;aste plodove te izbjegavanje pržene hrane, prerađenog mesa i gaziranih napitaka.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Ako ne patite od alergije tri do pet jaja tjedno može predstavljati izvor visoko vrijednih proteina posebno tamo gdje je sigurnost hrane problem, dodaje Djousse.</p> <p>&nbsp;</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/19-01-28-jaja-kuhana.jpg Zaboravite na klasične biznis kartice, bh. poduzetnik razvio digitalnuhttp://grude.com/clanak/?i=173376173376Grude.com - klik u svijetSat, 08 Feb 2020 11:34:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=20-02-08-adam-biznis-kartice.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Jedan od primarnih fokusa daljnjeg razvoja funkcionalnosti Adam kartice jeste umrežavanje više kartica u jednu, kao što su kartice za parkiranje, kartice lojalnosti, kartice za ulaz u objekte, itd.<p><br />Ismar Lačević mladi je poduzetnik iz Bosne i Hercegovine, koji je razvio digitalnu biznis karticu pod nazivom Adam, kao zamjenu tradicionalnoj &scaron;tampanoj biznis kartici. Adam predstavlja vi&scaron;e od same digitalne kartice, odnosno nudi kompletno digitalno rje&scaron;enje principa razmjene biznis kartica. Fizička kopija kartice uopće nije potrebna, te se sve biznis kartice drugih osoba direktno spremaju u aplikaciju.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Lačević&nbsp;ističe da je pored inovativnosti Adam kartice, njena prednost i u ekolo&scaron;kom utjecaju, odnosno kori&scaron;tenje elektronske kartice direktno utječe na smanjenje kori&scaron;tenja papirnih kartica. <br /><br /><br />Adam je proizvod koji nije ograničen na jedno područje, odnosno može se koristiti globalno. <br /><br /><br />Osim toga, jedan od primarnih fokusa daljnjeg razvoja funkcionalnosti Adam kartice jeste umrežavanje vi&scaron;e kartica u jednu, kao &scaron;to su kartice za parkiranje, kartice lojalnosti, kartice za ulaz u objekte, itd.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Institut za razvoj mladih KULT zajednički sa Ambasadom Kraljevine &Scaron;vedske u BiH financijski podržava razvoj Adam kartice i njeno plasiranje na trži&scaron;te, koje se očekuje u narednih mjesec dana.</p> <p>&nbsp;</p> <p>"Podr&scaron;kom Instituta uklonjene su sve prepreke za inicijalno plasiranje aplikacije na trži&scaron;te, odnosno ubrzani su koraci da Adam biznis kartica konačno postane dostupna zainteresiranim kupcima, bilo da su to pojedinci ili poslovni subjekti", izjavio je Lačević.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Vi&scaron;e informacija o Adam kartici moguće je pronaći na: <a title="project adam" href="https://www.projectadam.io/">www.projectadam.io</a></p> <p>&nbsp;</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/20-02-08-adam-biznis-kartice.jpgVećina djece drži mobitel uz krevethttp://grude.com/clanak/?i=173327173327Grude.com - klik u svijetTue, 04 Feb 2020 12:08:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=20-02-04-smartphone-dijete.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Više od polovice djece priznalo je da spava s mobilnim telefonima, prema godišnjem istraživanju korištenja moderne tehonlogije među mladima.<p><br />Izvje&scaron;će "Childwise report" otkrilo je da djeca u sve ranijoj dobi dobivaju mobitele, a sada većina ima vlastiti telefon već u dobi od sedam godina, prenosi BBC.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Prosječno vrijeme koje djeca u dobi od sedam do 16 godina provedu na mobitelu je tri sata i 20 minuta.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Znanstvenik Simon Leggett kaže da mobiteli mogu "dominirati dječjim životima". S obzirom na to da su telefoni tako često pri ruci kao "privatna i osobna tehnologija" Leggett kaže da to može otežati roditeljima da djeci ograniče njihovu upotrebu.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Istraživanjem je bilo obuhvaćeno 2200 djece u Velikoj Britaniji u dobi pet do 16 godina i pokazalo je koliko je važna uloga mobitela u životima mladih. Njih 57 posto stalno je držalo mobitele kraj kreveta, a 44 posto reklo je da se osjećalo vrlo nelagodno, ako su bez telefonskog signala. Njih 42 posto reklo je da se ne odvaja ni trenutka od mobitela i nikad ga ne gasi.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Iako djeca sve mlađa dobivaju telefon, 11. godina života je trenutak kad ga gotovo sva imaju. Telefoni vi&scaron;e od 70 posto djece povezani su s internetom.<br />Mobiteli su i glavni dječji put do interneta, bez obzira na to koriste li ga za čavrljanje, gledanje zabavnih sadržaja ili dobivanje informacija.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Mladi glazbu slu&scaron;aju putem mobitela mnogo če&scaron;će nego putem radija.<br />YouTube ostaje dominantan i svaki dan ga koristi 61 posto djece, najče&scaron;će ostvarujući pristup putem mobitela. To je najomiljenija aplikacija i internetska stranica te dobne skupine koja posebno služi za gledanje &scaron;aljivih videa, slu&scaron;anje glazbe i potragu za uputama.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Slijede Snapchat, Instagram i ovogodi&scaron;nja zvijezda u usponu Tik Tok. I WhatsApp se redovito koristi. Facebook u toj dobnoj skupini nije ni među 10 najomiljenijih aplikacija.</p> <p>&nbsp;</p> <p>U pogledu gledanja programa YouTube je na prvom mjestu, a slijedi ga Netflix.<br />Tek svako peto dijete kazalo je da većinom gleda programe na televizoru.</p> <p>&nbsp;</p> <p>- Trenutak kad dijete posjeduje vlastiti mobitel može predstavljati izazov za roditelje da nadziru &scaron;to dijete gleda na internetu jer se radi o tako privatnoj tehnologiji jer ga bukvalno drže na sebi, kaže Leggett.</p> <p><br />Grude.com/<strong>HRT</strong></p>//grude.com/Datoteke/Novosti/20-02-04-smartphone-dijete.jpgSADA JE JOŠ DRAMATIČNIJE: OBJAVLJENO NOVO OTKRIĆE VEZANO ZA KORONAVIRUShttp://grude.com/clanak/?i=173290173290Grude.com - klik u svijetSat, 01 Feb 2020 22:06:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=20-01-31-koronavirus.jpeg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Genetska analiza novog koronavirusa 2019-nCoV pokazala je da je riječ o novom patogenu koji se razlikuje od SARS-a te da ga treba smatrati novim ljudskim koronavirusom, uz šest poznatih od ranije.<p>&nbsp;</p> <p>Studija predstavljena u jednom od najprestižnijih medicinskih časopisa, The Lancetu, otkrila je vi&scaron;e neočekivanih nalaza, među ostalim da je 2019-nCoV genetski sličniji nekim drugim virusima koji su zabilježeni kod &scaron;i&scaron;mi&scaron;a nego virusu SARS-a te da je vrlo nedavno u&scaron;ao u ljudsku populaciju.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Autori, među ostalim, tvrde da &scaron;i&scaron;mi&scaron;i nisu izravno zarazili ljude, već je posrednik neka druga životinja koja se vjerojatno prodavala na tržnici u Wuhanu. To pak znači, ističu, da bi &scaron;to hitnije trebalo otkriti o kojoj je životinji riječ kako bi se bolje razumjela daljnja evolucija, prilagodba i &scaron;irenje virusa. To bi trebalo olak&scaron;ati i ubrzati razvoj lijekova, tretmana i cjepiva koji bi eventualno mogli spasiti milijune života &scaron;irom svijeta. Rje&scaron;enje ovog misterija također je važno za sprječavanje budućih prelazaka koronavirusa sa životinja na ljude.</p> <p>&nbsp;</p> <p>U novom istraživanju pomoću sekvenciranja nove generacije (NGS) istražena je genetička struktura virusa, njegovo ishodi&scaron;te kao i genetička povezanost sa sličnim virusima.</p> <p>&nbsp;</p> <p>U radu je ukupno analizirano 9 uzoraka koji su dobiveni od oboljelih kod kojih je utvrđeno prisustvo virusa 2019-nCoV.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Znanstvenike je iznenadilo to &scaron;to su rezultati utvrdili da se sve istražene sekvence međusobno podudaraju u postotku većem od 99,98%, &scaron;to sugerira da se virus tek nedavno infiltrirao u ljudsku populaciju i to najvjerojatnije s jedne lokacije.</p> <p>&nbsp;</p> <p>"Nevjerojatno je da su sekvence 2019-nCoV od različitih pacijenata gotovo identične. Ovaj nalaz sugerira da je 2019-nCoV nastao iz jednog izvora u vrlo kratkom roku i da je otkriven relativno brzo. Međutim, kako se virus bude prenosio na vi&scaron;e pojedinaca, trebat će stalan nadzor nastalih mutacija", komentirao je jedan od vodećih autora studije, profesor Weifeng Shi iz Laboratorija za etiologiju i epidemiologiju ranih zaraznih bolesti na Sveučili&scaron;tu Shandong u Kini.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Genetičar dr. sc. Dragan Primorac za Index je rekao da je vrlo zanimljivo da je 2019-nCoV s genetičkog aspekta manje sličan SARS-u nego &scaron;to se očekivalo.</p> <p>&nbsp;</p> <p>"On je sličniji dvama virusima koji se &scaron;ire među &scaron;i&scaron;mi&scaron;ima, nego virusu SARS-CoV kojim je u južnoj Kini 2002. i 2003. godine bilo inficirano vi&scaron;e od 8000 osoba i koji je usmrtio 774 osobe u 37 država ili virusu MERS-CoV koji je prvi put otkriven u Saudijskoj Arabiji i koji je usmrtio 858 osoba, uključujući i 38 osoba iz južne Kine&ldquo;, rekao je Primorac.</p> <p>&nbsp;</p> <p>"S obzirom na genetičku različitost u odnosu na viruse SARS-CoV i MERS-CoV, virus 2019-nCoV smatra se potpuno novim virusom za koji je definitivno potvrđeno da se prenosi putem ljudskog kontakta&ldquo;, dodao je.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Primorac ističe da novi rad s jedne strane nudi neke nove spoznaje, dok s druge otvara neka nova pitanja na koja upozoravaju i sami autori:</p> <p>"Prvo, osam oboljelih posjetilo je tržnicu morskih proizvoda Huanan, dok jedna osoba nikad nije bila na tržnici, ali je bila u hotelu blizu tržnice, &scaron;to sugerira mogućnost prijenosa virusa nama potpuno nepoznatim putem.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Drugo, iako se smatra da je &scaron;i&scaron;mi&scaron; izvor virusa, gotovo sigurno su i druge životinje uključene u prijenos virusa jer je epidemija prvi put primijećena u prosincu 2019., kad su &scaron;i&scaron;mi&scaron;i u najvećem broju bili u stanju hibernacije, odnosno zimskog sna.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Treće, činjenica je da &scaron;i&scaron;mi&scaron;i uopće nisu prodavani, niti su pronađeni u blizini tržnice morskih proizvoda Huanan, &scaron;to otvara dodatna pitanja.</p> <p>&nbsp;</p> <p>To sugerira da je tek potrebno utvrditi put prijenosa, odnosno posrednika u prijenosu virusa, sa &scaron;i&scaron;mi&scaron;a na ljudsku populaciju, &scaron;to je trenutni prioritet i &scaron;to posebno zabrinjava jer broj oboljelih rapidno raste &scaron;irom svijeta&ldquo;, rekao je Primorac za Index.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Neki stručnjaci navode mogućnost da se virus sa &scaron;i&scaron;mi&scaron;a prenio na ljude preko zmija za koje se zna da jedu &scaron;i&scaron;mi&scaron;e, a prodaju se na tržnici u Wuhanu. Drugi pak izražavaju ozbiljnu sumnju u takvu mogućnost je do sada nije potvrđeno da je neki koronavirus pre&scaron;ao s gmazova na ljude te smatraju da je veća vjerojatnost da je prijenosnik neki sisavac poput divlje mačke cibetke koja je također prodavana na tržnici, a bila je posrednik u prijenosu virusa SARS-a.</p> <p>&nbsp;</p> <p><em><strong>Grude.com/Index.hr</strong></em></p>//grude.com/Datoteke/Novosti/20-01-31-koronavirus.jpegWhatsApp više ne radi na milijunima telefonahttp://grude.com/clanak/?i=173289173289Grude.com - klik u svijetSat, 01 Feb 2020 20:06:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=16-12-11-whatsapp-gold-users-subscribe-uk-release-date-price-whatsapp-gold-download-gold-scam-fake-download-whatsapp-gold-scam-fake-iclou-672960.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Starije verzije Androida i iOS operativnih sustava od danas više neće imati pristup aplikaciji WhatsApp koja je u vlasništvu Facebooka.<p>&nbsp;</p> <p>Kako je priopćila kompanija, taj potez je neophodan zbog za&scaron;tite sigurnosti korisnika, prenosi BBC.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Pametni telefoni, koji koriste android verziju 2.3.7 i starije verzije, kao i Iphonei IOS8 i stariji neće vi&scaron;e moći koristiti WhatsApp, a navodi se da će većina korisnika ipak moći koristiti svoje operativne sustave nakon &scaron;to ih ažurira.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Ipak, određeni uređaji poput iPhone 4s, koji podržavaju jedino operativni sustav iOS 7, vi&scaron;e neće biti kompaktibilni sa aplikacijom.</p> <p>&nbsp;</p> <p>"WhatsApp nije imao drugog izbora kako bi usluga ostala sigurna, ali istovremeno se suočava s neugodnom nuspojavom, odnosno, činjenicom da aplikacijia vi&scaron;e nije kompatibilna sa starijim pametnim telefonima", rekao je analitičar Ben Vood.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Aplikacija WhatsApp je četvrta najče&scaron;će preuzimana aplikacija desetljeća, i ona je prvi put jo&scaron; 2017. upozorila svoje korisnike na promjene koje ih čekaju u budućnosti.</p> <p>&nbsp;</p> <p>"Ovo je posljednja u nizu odluka nakon &scaron;to je aplikacija za razjmenu poruka prestala da radi na brojnim uređajima jo&scaron; 2016. godine, te na svim Windows telefonima od 31. prosinca 2019. godine", izjavio je glasnogovornik kompanije.</p> <p>&nbsp;</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/16-12-11-whatsapp-gold-users-subscribe-uk-release-date-price-whatsapp-gold-download-gold-scam-fake-download-whatsapp-gold-scam-fake-iclou-672960.jpgOve aplikacije najviše troše bateriju mobitelahttp://grude.com/clanak/?i=173282173282Grude.com - klik u svijetFri, 31 Jan 2020 17:17:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=20-01-31-smartphone-punjac-baterija.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Postoje aplikacije koje se neprestano ‘osvježavaju’ u pozadini, pa i kad je vaš telefon zaključan.<p>&nbsp;</p> <p>Imate novi mobilni telefon, no unatoč tome, čini vam se da se baterija ponekad doslovno &lsquo;iscijedi&rsquo;. Najvjerojatnije nije potrebno mijenjati telefon, dovoljno je pregledati imate li među aplikacijama instaliranu neku koja je &lsquo;veliki potro&scaron;ač&rsquo;.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Volimo aplikacije jer nam olak&scaron;avaju svakodnevni život. Želite razgovarati s rodbinom koja živi u drugom gradu? Otvorite Facebook Messenger. Volite provlačiti fotografije kroz filtere? Tu su Snapchat i Snapseed, pi&scaron;e N1.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Ipak, dok vi uživate u blagodatima tehnologije, baterija va&scaron;eg telefona plaća cijenu. Za&scaron;to?</p> <p>&nbsp;</p> <p>Mnoge aplikacije su besplatne, a s njima dolaze i reklame. Ako se reklame sporije učitavaju, tro&scaron;i se vi&scaron;e baterije.</p> <p>&nbsp;</p> <p>S druge strane, postoje aplikacije koje se neprestano &lsquo;osvježavaju&rsquo; u pozadini, pa i kad je va&scaron; telefon zaključan.</p> <p>&nbsp;</p> <p>A naravno, tu su i aplikacije za streaming. Kad gledate videozapise na telefonu, ekran je duže uključen, stoga preuzimanje i reprodukcija videa tro&scaron;i mnogo baterije.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Evo nekih od najvećih &lsquo;prijestupnika&rsquo;:</strong></p> <p>Snapchat<br />Facebook<br />Instagram<br />YouTube<br />Netflix<br />WhatsApp<br />TikTok<br />Google Map</p> <p>&nbsp;</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/20-01-31-smartphone-punjac-baterija.jpgEU Parlament je izglasao da svi punjači za mobitel budu istihttp://grude.com/clanak/?i=173273173273Grude.com - klik u svijetThu, 30 Jan 2020 13:44:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=16-07-30-mobitel_punjac.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Europski parlament je upravo izglasao rezoluciju kojom se traži uvođenje jedinstvenog punjača za mobilnu radijsku opremu, odnosno, mobitele i druge slične male elektroničke uređaje.<p>&nbsp;</p> <p>Na toj se rezoluciji u Bruxellesu radi već punih deset godina, a priča oko uvođenja jedinstvenog punjača za mobitele intenzivirala se u ovom sazivu Europskog parlamenta. Za uvođenje jedinstvenog punjača bila su 582 glasa za, 40 protiv i 37 suzdržanih.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Na rezoluciji je radila i potpredsjednica europskih socijalista Biljana Borzan, koja se založila za uvođenje jedinstvenog punjača jer građanima donosi i do 300 kuna u&scaron;tede po uređaju.</p> <p>&nbsp;</p> <p>&ldquo;Svatko od nas kod kuće ima nekoliko punjača koje nikad ne koristi. Nekoliko smo ih već i bacili, ali po ladicama se i dalje nakupljaju novi. Ako uzmemo u obzir da nepotrebni punjač poskupljuje uređaj i do 300 kuna, očito je da postojeće stanje ne odgovara potro&scaron;ačima niti okoli&scaron;u. Jedino profitira industrija&rdquo;, rekla je Borzan.</p> <p>&nbsp;</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/16-07-30-mobitel_punjac.jpgWhatsApp: Otkriveno 12 propusta, sedam kritičnihhttp://grude.com/clanak/?i=173264173264Grude.com - klik u svijetWed, 29 Jan 2020 19:03:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=17-10-27-whatsapp_pixabay.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Whatsapp je tijekom prošle godine prijavio 12 propusta u sigurnosti, priopćila je Nacionalna baza ugroženosti podataka SAD-a.<p>&nbsp;</p> <p>Ovaj izvje&scaron;taj dublje doprinosi pitanju sigurnosti podataka ove aplikacije, uzev&scaron;i u obzir nedavne navode da je saudijski princ Mohammed bin Salman hakirao telefon Jeffa Bezosa, osnivača i vlasnika Amazona, prenosi Index.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Podaci Nacionalne baze ugroženosti podataka SAD-a dalje pokazuju da je od 12 propusta čak 7 &lsquo;kritičnih&rsquo;. Ovime je stopa ugroženosti podataka skočila znatno u odnosu na prethodne godine, kada je WhatsApp prijavljivao jedan ili dva propusta u sigurnosti, prenosi Business Insider.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Kompanija Facebook, koja je kupila WhatsApp 2014., nastoji otkriti gdje je do&scaron;lo do upada u operativni sustav Bezosovog uređaja.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Nick Clegg, potpredsjednik Facebooka zadužen za međunarodne poslove i komunikaciju, izjavio je za BBC pro&scaron;li tjedan da hakiranje Bezosovog mobitela ne može biti gre&scaron;ka WhatsAppa jer je sustav korespondencije zaključan &scaron;ifrom, &scaron;to im onemogućuje pristupiti porukama.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Stručnjaci poput Marca Rogersa, potpredsjednika cyber sigurnosti u kompaniji Okta, koja se bavi izgradnjom softvera za skladi&scaron;tenje podataka i korisničke sigurnosti, smatraju da ovi propusti nisu novijeg datuma.</p> <p>&nbsp;</p> <p>&ldquo;To &scaron;to su u 2019. prona&scaron;li propuste u sigurnosti, ne znači da su oni tek tada nastali. Mnogi od njih sigurno postoje odavno, a velika je vjerojatnost da ih je netko zloupotrebljavao&rdquo;, tvrdi Rogers.</p> <p>&nbsp;</p> <p>On dodaje da tek sada čujemo za ugroženost podataka na WhatsAppu, jer je to u interesu nekome tko se i sam boji koliko daleko se oti&scaron;lo sa zloupotrebom.</p> <p>&nbsp;</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/17-10-27-whatsapp_pixabay.jpgDOBRE VIJESTI: Razvija se cjepivo za koronavirus!http://grude.com/clanak/?i=173260173260Grude.com - klik u svijetWed, 29 Jan 2020 16:10:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=20-01-29-znanstvenici-cijepivo.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>- Ruski i kineski stručnjaci počeli su razvijati cjepivo, objavio je ruski konzulat u pokrajini Guangzhou.<p>&nbsp;</p> <p>Rusija i Kina zajedno rade na razvoju cjepiva protiv koronavirusa i službeni Peking je predao genom virusa Moskvi, objavio je u srijedu ruski konzulat u Kini.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Broj smrti izazvanih koronavirusom u Kini narastao je na 132 u srijedu, a broj osoba u kojih je zaraza potvrđena iznosi gotovo 6000.</p> <p>&nbsp;</p> <p>- Ruski i kineski stručnjaci počeli su razvijati cjepivo, objavio je ruski konzulat u pokrajini Guangzhou.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Iz objavljenog priopćenja nije jasno rade li ruski i kineski znanstvenici zajedno ili odvojeno, pi&scaron;e agencija Reuters i dodaje da konzulat nije bio dostupan za komentar.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Rusija do sada nije potvrdila nijedan slučaj zaraze virusom, ali je u utorak počela pregledavati sve ruske turiste po povratku iz Kine, objavio je u srijedu nacionalni zdravstveni centar.</p> <p>&nbsp;</p> <p>- Kina je predala genom virusa Rusiji &scaron;to je omogućilo na&scaron;im znanstvenicima da brzo počnu raditi na razvoju suberbrzog testa koji može identificirati virus u ljudskom tijelu u roku od dva sata, objavio je konzulat.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Rusija s Kinom dogovara evakuaciju svojih državljana iz grada Wuhana i pokrajine Hubei, epicentra epidemije izazvane koronavirusom, objavio je konzulat.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Premijeh Mihail Mi&scaron;ustin naredio je nadležnoj ruskoj nadzornoj agenciji da izradi i u srijedu vladi predstavi plan strategije za sprečavanje &scaron;irenja koronavirusa.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Ruske vlasti zatvorile su granične prijelaze prema Kini na Ruskom dalekom istoku do 7. veljače.</p> <p>&nbsp;</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/20-01-29-znanstvenici-cijepivo.jpgFOTO/VIDEO Genijalno, a jeftino: mahovina za rješenje zagađenja zraka u gradovimahttp://grude.com/clanak/?i=173217173217Grude.com - klik u svijetSat, 25 Jan 2020 09:25:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=20-01-25-mahovina-city-trees.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Riječ je o konstrukcijama prekrivenim mahovinom koja izuzetno efikasno filtrira karbon dioksid (CO2).<p><br />U vrijeme kada se već danima Sarajevo izdvaja na prvom mjestu najzagađenijih gradova u svijetu, a puno dalje nisu ni Tuzla, Ilija&scaron; ili Zenica, iz Londona stiže rje&scaron;enje idealno za brzu i efikasnu akciju nazvano &rdquo;gradsko drvo&rdquo;.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Svijet se konačno budi pred neposrednim i sve većim prijetnjama koje predstavljaju klimatske promjene i zagađenje, a London počinje pružati svoj dio pomoći u toj akciji.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Od ulica sa nultom emisijom &scaron;tetnih tvari do solarnih panela koji &rdquo;jedu&rdquo; zagađenje, zajedno s restoranima koji teže ka nultom otpadu i veganstvu, glavni grad Engleske počeo je primjenjivati i inovativne metode u praksi.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Kako navodi Secret London, u britanskoj metropoli su instalirana tri uređaja koja su nazvana &rdquo;gradsko drveće&rdquo;, a riječ je o konstrukcijama prekrivenim mahovinom koja izuzetno efikasno filtrira karbon dioksid (CO2), prenosi Manager.ba.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Svako &rdquo;stablo&rdquo; upija 275 puta vi&scaron;e &scaron;tetnih tvari nego prirodno stablo, pa se smatra efikasnim sredstvom protiv zagađenja zraka.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Pored toga, mahovina može upiti veliku količinu vlage i hladiti zrak.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Rje&scaron;enje je genijalno upravo za asfaltirane i betonirane urbane sredine, gdje je sve manje mjesta za prirodno drveće. Imajući u vidu i cijenu ovakvog projekta, u borbu protiv enormnog zagađenja zraka mogu se upustiti i oni koji svoju neefikasnost pravdaju enormnim cijenama filtera i drugih mjera.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Dodajući estetsku komponentu, &rdquo;gradsko drvo&rdquo; je ideja kojoj svakako treba posvetiti pažnju.</p> <p><br /><iframe style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="https://www.youtube.com/embed/bE8INQS785s" frameborder="0" width="425" height="350"></iframe></p>//grude.com/Datoteke/Novosti/20-01-25-mahovina-city-trees.jpgPomoću ove aplikacije kada vas netko uslika može znati sve o vamahttp://grude.com/clanak/?i=173176173176Grude.com - klik u svijetWed, 22 Jan 2020 11:32:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=20-01-22-smartphone-photo.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Što ako vas neznanac fotografira u prolazu na pločniku i onda pomoću aplikacije brzo otkrije vaše ime, adresu i ostale pojedinosti? <p><br />Startup pod nazivom Clearview AI je to omogućio, a njegovu aplikaciju trenutačno koriste stotine policijskih službi u SAD-u, među ostalima FBI, objavio je pro&scaron;le subote The New York Times, prenosi Index.hr. Aplikacija funkcionira tako da uspoređuje fotografiju s bazom podataka koja sadrži vi&scaron;e od tri milijarde fotografija i za koje Clearview kaže da su prikupljeni s Facebooka, Venmoa, YouTubea i drugih web stranica.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Kad prepozna fotografiju, aplikacija se povezuje sa stranicama na kojima se ona izvorno pojavila. Ime osobe na fotografiji lako se može otkriti, a potom se online mogu saznati i ostale informacije. Prema veličini Clearviewove baze podataka, ostale slične usluge koje koriste policijske službe doimaju se poput patuljaka.</p> <p>&nbsp;</p> <p>FBI-eva baza podataka, koja sadrži fotografije iz putovnica i vozačkih dozvola, jedna je od najvećih, a u njoj se može pronaći 641 milijun fotografija američkih građana.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Uskoro će postati dostupna javnosti</strong><br />Clearviewova aplikacija trenutačno nije dostupna javnosti, ali Times kaže kako policijski dužnosnici i Clearviewovi investitori smatraju da će uskoro postati dostupna. Policijski dužnosnici kažu kako su aplikaciju koristili za rje&scaron;avanje kaznenih djela od krađe po trgovinama, preko seksualnog iskori&scaron;tavanja djece do ubojstva.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Međutim, zagovornici privatnosti upozoravaju da bi aplikacija mogla pogre&scaron;no prepoznati osobe u policijskim pretragama te da bi se mogla koristiti za protuzakonito praćenje i uznemiravanje. Također su upozorili da se tehnologija prepoznavanja lica može koristiti za masovni nadzor stanovni&scaron;tva. Regulacija tehnologije prepoznavanja lica trenutačno nije standardizirana.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Nekoliko gradova, među kojima je i San Francisco, zabranilo je njeno kori&scaron;tenje, ali savezni zakoni zasad ne postoje.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Žele je zakonom ograničiti</strong><br />U srijedu je Odbor za nadzor i reforme Zastupničkog doma američkog Kongresa održao treću sjednicu o prepoznavanju lica jer se zakonodavci žele pozabaviti kori&scaron;tenjem ove tehnologije u privatnim kompanijama i vladinim službama.</p> <p>&nbsp;</p> <p>&ldquo;Morat ćemo se zaista uhvatiti u ko&scaron;tac s parametrima za&scaron;tite privatnosti i kontrole uporabe ove tehnologije&rdquo;, rekao je na raspravi zastupnik demokrata iz Virginije Gerry Connolly. U studenome su dva senatora predstavila zakonski prijedlog, koji su podržali i republikanci i demokrati, a usmjeren je na ograničavanje ove tehnologije u službama kao &scaron;to su FBI ili imigracijski i carinski ured.</p> <p>&nbsp;</p> <p>&ldquo;Tehnologija prepoznavanja lica može biti snažan alat za policijske službe, ali sama njena moć čini je zrelom za zloporabe&rdquo;, rekao je republikanski senator iz Ute Mike Lee. Clearview AI nije odgovorio na upit za komentar, kao ni FBI.</p> <p>&nbsp;</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/20-01-22-smartphone-photo.jpgAplikacija 'skužila' da je madež sumnjiv, otkrili da ima rak kožehttp://grude.com/clanak/?i=173148173148Grude.com - klik u svijetSun, 19 Jan 2020 21:09:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=20-01-19-mladic-mladez.jpeg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Jason Sheridan (31) iz Liverpoola u 2018. godini imao je ožiljak od porezotine na lijevoj ruci, prenosi 24sata.hr.<p>&nbsp;</p> <p>Nakon nekog vremena javila se tamna mrlja od jednog centimetra nalik madežu. Mislio je da je sve u redu, sve dok nakon godinu dana madež nije počeo mijenjati boju i postao gotovo crven.</p> <p>&nbsp;</p> <p>To ga je potaknulo da isproba mobilnu aplikaciju SkinVision, koja služi za samopregled kože. Skenirao je madež, a aplikacija mu je predložila da posjeti liječnika zbog očitanog visokog rizika.</p> <p>&nbsp;</p> <p>- U početku se nisam zabrinuo zbog novonastalog madeža, ali kada je s vremenom počeo mijenjati boju odlučio sam isprobati aplikaciju koju sam slučajno na&scaron;ao na internetu. Zbog svog užurbanog života, nisam imao vremena za posjet liječniku - kaže.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Liječnici su Sheridanu dijagnosticirali melanom, koji može biti smrtonosan ako se ne otkrije na vrijeme. Na sreću, madež je uklonjen, a mu&scaron;karac se uspje&scaron;no rije&scaron;io melanoma.</p> <p>&nbsp;</p> <p>- Kada mi je dermatolog rekao da imam melanom stadija 1A, bio sam u potpunom &scaron;oku - tvrdi.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Vjeruje da mu je aplikacija na neki način spasila život jer je na vrijeme posjetio liječnika, koji mu je dijagnosticirao melanom u ranom stadiju.</p> <p>&nbsp;</p> <p>SkinVision je aplikacija koja koristi kameru mobitela za fotografiranje mrlja i madeža pa zatim analizira postoji li rizik od raka.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Aplikacija provjerava dimenzije i oblike madeža kako bi uočila postoji li vjerojatnost da je u pitanju tumor, te ih klasificira kao niskog, srednjeg ili visokog rizika, pi&scaron;e Daily Mail.</p> <p>&nbsp;</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/20-01-19-mladic-mladez.jpegNije još kasno za nadogradnju na Windows 10, evo kako je možete obaviti besplatnohttp://grude.com/clanak/?i=173139173139Grude.com - klik u svijetSat, 18 Jan 2020 11:29:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=16-02-03-windows10.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Akcija je trebala trajati do srpnja 2016., no prema nedavnom izvješću - stranica za besplatnu nadogradnju nikad nije bila ugašena.<p>&nbsp;</p> <p>Imate novi Windows? Microsoft uoči zavr&scaron;etka podr&scaron;ke za Windows 7 nastavlja poticati korisnike da nadograde na Windows 10 kako bi osigurali svoje uređaje, prenosi Tportal.hr.Premda na Microsoftovj službenoj stranici Windows 10 Home ko&scaron;ta preko 100 eura, ne bojte se - besplatna nadogradnja koja je navodno diskontinuirana jo&scaron; u 2016. i dalje radi. Drugim riječima - Windows 10 možete skinuti i instalirati besplatno.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Windows 10 je službeno iza&scaron;ao u srpnju 2015., a Microsoft je uoči njegovog dolaska na trži&scaron;te ponudio besplatnu nadogradnju svim vlasnicima Windowsa 7, Windowsa 8 i Windowsa 8.1. Akcija je trebala trajati do srpnja 2016., no prema nedavnom izvje&scaron;ću - stranica za besplatnu nadogradnju nikad nije bila uga&scaron;ena.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Korisnici Windowsa 7 koji svoj sustav ne nadograde na novu veziju neće dobijati sigurnosne nadogradnje i ispravke bugova, &scaron;to može rezultirati povećanim rizikom infekcije raznim računalnim virusima i malwareom. Premda ni Windows 10 nije potpuno imun na bugove, nadogradnja je dalje najbolja opcija - ukoliko vam je stalo do osiguravanja va&scaron;eg računala od potencijalnih prijetnji.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Evo kako možete ugrabiti besplatnu nadogradnju na Windowse 10 ako koristite licenciranu kopiju Windowsa 7, Windowsa 8 ili Windowsa 8.1 Home ili Pro.<br />Nadogradnja u pet koraka</p> <p>&nbsp;</p> <p>1. Posjetite stranicu za download Windowsa 10. za opciju hrvatskog jezika, kliknite <a title="windows10" href="Microsoft%20i%20dalje%20podržava%20besplatnu%20nadogradnju%20na%20najnoviju%20verziju%20Windowsa,%20&scaron;to%20znači%20da%20je,%20ako%20ste%20to%20odgađali%20sve%20do%20danas,%20možete%20obaviti%20u%20nekoliko%20prilično%20jednostavnih%20koraka..%20%20%20%20Imate%20novi%20Windows?%20Microsoft%20uoči%20zavr&scaron;etka%20podr&scaron;ke%20za%20Windows%207%20nastavlja%20poticati%20korisnike%20da%20nadograde%20na%20Windows%2010%20kako%20bi%20osigurali%20svoje%20uređaje.%20Premda%20na%20Microsoftovj%20službenoj%20stranici%20Windows%2010%20Home%20ko&scaron;ta%20preko%20100%20eura,%20ne%20bojte%20se%20-%20besplatna%20nadogradnja%20koja%20je%20navodno%20diskontinuirana%20jo&scaron;%20u%202016.%20i%20dalje%20radi.%20Drugim%20riječima%20-%20Windows%2010%20možete%20skinuti%20i%20instalirati%20besplatno.%20%20Windows%2010%20je%20službeno%20iza&scaron;ao%20u%20srpnju%202015.,%20a%20Microsoft%20je%20uoči%20njegovog%20dolaska%20na%20trži&scaron;te%20ponudio%20besplatnu%20nadogradnju%20svim%20vlasnicima%20Windowsa%207,%20Windowsa%208%20i%20Windowsa%208.1.%20Akcija%20je%20trebala%20trajati%20do%20srpnja%202016.,%20no%20prema%20nedavnom%20izvje&scaron;ću%20-%20stranica%20za%20besplatnu%20nadogradnju%20nikad%20nije%20bila%20uga&scaron;ena.%20%20%20Korisnici%20Windowsa%207%20koji%20svoj%20sustav%20ne%20nadograde%20na%20novu%20veziju%20neće%20dobijati%20sigurnosne%20nadogradnje%20i%20ispravke%20bugova,%20&scaron;to%20može%20rezultirati%20povećanim%20rizikom%20infekcije%20raznim%20računalnim%20virusima%20i%20malwareom.%20Premda%20ni%20Windows%2010%20nije%20potpuno%20imun%20na%20bugove,%20nadogradnja%20je%20dalje%20najbolja%20opcija%20-%20ukoliko%20vam%20je%20stalo%20do%20osiguravanja%20va&scaron;eg%20računala%20od%20potencijalnih%20prijetnji.%20%20Evo%20kako%20možete%20ugrabiti%20besplatnu%20nadogradnju%20na%20Windowse%2010%20ako%20koristite%20licenciranu%20kopiju%20Windowsa%207,%20Windowsa%208%20ili%20Windowsa%208.1%20Home%20ili%20Pro.%20Nadogradnja%20u%20pet%20koraka%20%201.%20Posjetite%20stranicu%20za%20download%20Windowsa%2010.%20za%20opciju%20hrvatskog%20jezika,%20kliknite%20ovdje%20%20%20%20%20%202.%20Pod%20stavkom%20Create%20Windows%2010%20installation%20media%20(stvaranje%20instalacijskog%20medija%20za%20Windows%2010)%20kliknite%20na%20Download%20tool%20now%20kako%20biste%20ga%20skinuli%20i%20nakon%20toga%20kliknite%20na%20Run%20kako%20biste%20ga%20pokrenuli.%20%20%20%20%20%203.%20Birajte%20stavku%20Upgrade%20this%20PC%20now%20(nadogradite%20ovaj%20PC%20odmah).%20Ako%20nadograđujete%20neki%20drugi%20PC,%20birajte%20stavku%20Create%20installation%20media%20for%20another%20PC%20(kako%20biste%20instalacijske%20datoteke%20pohranili%20na%20odgovarajući%20medij%20poput%20DVD-a%20ili%20USB-a).%20%20%20%20%20%204.%20Slijedite%20uputstva%20tijekom%20instalacije.%20%20%20%20%20%205.%20Nakon%20&scaron;to%20konačno%20dovr&scaron;ite%20nadogradnju,%20odite%20u%20izbornik%20Settings%20Update%20&amp;%20Security%20&gt;%20Activation%20gdje%20biste%20trebali%20vidjeti%20svoju%20digitalnu%20licencu%20za%20Windowse%2010.%20%20Za%20kraj%20napomenimo%20da%20ćete,%20ukoliko%20imate%20Windows%207%20ili%208%20Home,%20moći%20nadograditi%20samo%20na%20Windows%2010%20Home." target="_blank">ovdje</a></p> <p>&nbsp;</p> <p>2. Pod stavkom Create Windows 10 installation media (stvaranje instalacijskog medija za Windows 10) kliknite na Download tool now kako biste ga skinuli i nakon toga kliknite na Run kako biste ga pokrenuli.</p> <p>&nbsp;</p> <p>3. Birajte stavku Upgrade this PC now (nadogradite ovaj PC odmah). Ako nadograđujete neki drugi PC, birajte stavku Create installation media for another PC (kako biste instalacijske datoteke pohranili na odgovarajući medij poput DVD-a ili USB-a).</p> <p>&nbsp;</p> <p>4. Slijedite uputstva tijekom instalacije.</p> <p>&nbsp;</p> <p>5. Nakon &scaron;to konačno dovr&scaron;ite nadogradnju, odite u izbornik Settings Update &amp; Security &gt; Activation gdje biste trebali vidjeti svoju digitalnu licencu za Windowse 10.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Za kraj napomenimo da ćete, ukoliko imate Windows 7 ili 8 Home, moći nadograditi samo na Windows 10 Home.</p> <p>&nbsp;</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/16-02-03-windows10.jpgMUP nabavlja sustav za prepoznavanje licahttp://grude.com/clanak/?i=173072173072Grude.com - klik u svijetMon, 13 Jan 2020 12:43:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=18-09-19-kamera_granica.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Ovo je prvi put da MUP nabavlja tehničku opremu koja se temelji na biometrijskoj softverskoj aplikaciji koja može identificirati osobu usporedbom i analizom uzoraka na temelju kontura lica..<p><br />Ministarstvo unutarnjih poslova (MUP) u tajnosti nabavlja sustav za prepoznavanje lica vrijedan 2,8 milijuna kuna bez PDV-a, no o kakvom je sustavu riječ u MUP-u odbijaju kazati, pi&scaron;e u ponedjeljak Jutarnji list.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Na upit dnevnika odgovorili su da je "Ministarstvo unutarnjih poslova u listopadu pro&scaron;le godine pokrenulo postupak nabave koji je, iz razumljivih (operativnih) razloga, klasificiran oznakom tajnosti" zbog čega nisu u mogućnosti odgovoriti. Iako se u javnosti nagađalo daje riječ o novim sofisticiranim kamerama, Jutarnji list neslužbeno saznaje da MUP kupuje softver za prepoznavanje lica.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Ovo je prvi put da MUP nabavlja tehničku opremu koja se temelji na biometrijskoj softverskoj aplikaciji koja može identificirati osobu usporedbom i analizom uzoraka na temelju kontura lica, navodi dnevnik.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Pri analizi kontura lica za identifikaciju su najvažnije oči, obrve, vrh nosa i usne. Stručnjaci nagla&scaron;avaju kako se identitet osobe može odrediti već na osnovi jednog ili dva dijela lica kao &scaron;to su usne ili oči i vrh nosa. U praksi to znači da će policajci na terenu mobitelom ili tabletom na nekoj utakmici fotografirati grupu ljudi i poslati sliku u centar, a onda će softver pretražujući baze sumnjivih osoba utvrditi jesu li na toj utakmici, primjerice, osobe kojima je zabranjen dolazak ili su zatečeni neki drugi sumnjivci.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Također će se u računalo moći ubaciti videosnimke izuzete s lokacije gdje je bila neka pljačka ili pucnjava. Softver će uspoređivati osobe sa snimke sa svojom bazom i utvrditi je li na njoj "osoba od ranije poznata policiji". Osim toga, moći će se utvrđivati je li se ista osoba u kratkom vremenu pojavila na vi&scaron;e lokacija. To, primjerice, može pomoći pri utvrđivanju je li neka osoba praćena ili je netko izviđao mjesto buduće pljačke i slično.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Iako proizvođači ove opreme tvrde kako je uspje&scaron;nost pronalaženja neke osobe veća od 90 posto, u stvarnosti uspjeh identifikacije ovisi od kutu pod kojim kamere snimaju, ima li osoba kapu, kakva je kvaliteta snimke i slično.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Prema neslužbenim informacijama policija sada osobe s fotografija i videosnimki s bazama podataka uspoređuje ručno, odnosno njeni djelatnici tro&scaron;e sate i sate pregledavajući videosnimke i uspoređujući osobe s njih sa svojim bazama podataka. Novi softver taj će posao iznimno ubrzati, donosi Jutarnji list.</p> <p>&nbsp;</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/18-09-19-kamera_granica.jpgTri šalice zelenog čaja tjedno produžuju vaš život za godinu dana!http://grude.com/clanak/?i=173047173047Grude.com - klik u svijetSat, 11 Jan 2020 13:58:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=16-12-28-zeleni-caj-s-limetom.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Oni koji redovito piju zeleni čaj imaju 25 posto manje šanse za srčane bolesti, kaže istraživanje. <p>&nbsp;</p> <p>Pijenje zelenog čaja samo tri puta tjedno može produžiti va&scaron; život i smanjiti rizik od srčanih bolesti i udara.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Antioksidansi u ovom napitku &scaron;tite va&scaron;e srce i općenito vas čine zdravijima, kako pi&scaron;e DailyMail.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Znanstvenici su proveli istraživanje na 100 000 ljudi u Kini i otkrili da su oni koji su redovito pili ovaj zeleni napitak produžili svoj život za 1 godinu i 2 mjeseca. Također su otkrili da su srčane bolesti dobili za godinu i četiri mjeseca kasnije od onih koji ga nisu uopće pili ili nisu uopće ni oboljeli. Jedini čaj koji ima ovakav efekt na zdravlje čovjeka je zeleni, crni već nema ovakav učinak.<br />Naravno, samo ispijanje zelenog čaja bez nekih velikih promjena u životu neće napraviti ni&scaron;ta. Redovito pijenje čaja znači piti ga tri puta tjedno. Istraživanje je pokazalo da oni koji su to radili nikada nisu imali rak niti srčani udar.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Zaključeno je i da su ljubitelji čaja smanjili rizik od drugih bolesti za 39 posto, a od smrti za 56 posto.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Zeleni čaj sadrži polifenole, oko 500 kemikalija koje pak sadrže antioksidanse. Uglavnom ih nalazimo u voću i povrću, a njihova uloga je sprječavanje uni&scaron;tavanja stanica ili potpuno obnavljanje, kontroliranje razine &scaron;ećera u krvi i sporo debljanje. Također, sprječavaju srčane bolesti, visok tlak i kolesterol. Ova vrsta čaja nije fermentirana kao crni čaj kojem se tim postupkom smanjuju efekti.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Stručnjakinja za prehranu, Jodie Relf kaže: "U Kini se zeleni čaj često pije u obliku listića, a ne u obliku vrećica čaja kao u zapadnjačkim kulturama, a taj način može promijeniti svojstva čaja za pobolj&scaron;anje zdravlja. Tamo pijenje čaja nije samo u tome da ugasite žeđ ili ostanete hidrirani - čin pijenja čaja uključuje izdvajanje vremena za kuhanje i pijenje, pronalazak mira i spokoja u danu. Ovo vrijeme smirivanja, zajedno sa svojstvima čaja koje promiče zdravlje, može biti ono &scaron;to pobolj&scaron;ava zdravlje smanjujući razinu stresa."</p> <p>&nbsp;</p> <p>Najbolje bi bilo piti čaj bez dodatka mlijeka koje možda daje dobar okus, ali smanjuje učinak. Također, rezultati su bili jači kod mu&scaron;karaca.</p> <p>&nbsp;</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/16-12-28-zeleni-caj-s-limetom.jpgKripto tržište u porastu - bitcoin prešao 8000 dolara!http://grude.com/clanak/?i=173023173023Grude.com - klik u svijetWed, 08 Jan 2020 18:00:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=17-07-17-kriptovaluta1.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>U posljednja 24 sata bitcoin je porastao sedam posto.<p>&nbsp;</p> <p>Nakon nekoliko tjedana slabije volatilonsti bitcoina i cijelog trži&scaron;ta kriptovaluta, trenutna situacija je puno dinamičnija.</p> <p>&nbsp;</p> <p>U posljednja 24 sata bitcoin je porastao sedam posto, odnosno skočio na 8300 dolara. To je najveći rast koji je vodeća kriptovaluta imala unazad nekoliko tjedana, prenosi lider.media.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Mnogi postavljaju pitanje hoće li doći do korekcije cijene nakon ovakvog rasta ili će se rast nastaviti. Pojedinci smatraju da je bitcoin na dobrom putu da bude iznad svog dvogodi&scaron;njeg prosjeka.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Bitcoin, kao &scaron;to je to i uobičajeno, u posljednjih godinu dana predvodio je rast ostalih kriptovaluta, te njegova kapitalizacija povećava dominaciju nau&scaron;trb ostalih kriptovaluta.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Ether (ETH) bilježi slabiji rast od bitcoina u posljednja 24 sata, a iznosi tek ne&scaron;to vi&scaron;e od jedan posto. Trži&scaron;te je ponovno malo oživjelo te valja pratiti razvitak situacije u narednih nekoliko dana. Trenutna vrijednost bitcoina u vrijeme pisanja ovog članka iznosi 8.330 dolara.</p> <p>&nbsp;</p> <p>&Scaron;to će se prije dogoditi? Porast cijene ili trivijalni povrat na staru cijenu?</p> <p>&nbsp;</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/17-07-17-kriptovaluta1.jpgTjelovježbom do kvalitetnije sive moždane tvarihttp://grude.com/clanak/?i=173004173004Grude.com - klik u svijetTue, 07 Jan 2020 13:51:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=15-10-12-fitnnes.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Redovita tjelovježba pozitivno utječe na očuvanje funkcije sive moždane tvari, utvrđeno je u istraživanju njemačkih znanstvenika.<p>&nbsp;</p> <p>Riječ je o dijelu mozga ključnom za kognitivne funkcije, nagla&scaron;avaju istraživači.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Njihovi nalazi prikupljeni tijekom 15 godina od oko 2000 odraslih ispitanika su objavljeni u stručnom časopisu Mayo Clinic Proceedings.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Najizraženiji pozitivan učinak je imala aerobna tjelovježba, osobito kod osoba starije životne dobi.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Istraživači preporučuju 150 minuta tjelovježbe umjerenog intenziteta tjedno, prenosi <strong>plivazdravlje.hr</strong></p> <p>&nbsp;</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/15-10-12-fitnnes.jpgTjelesnom aktivnošću do zdravijih spermijahttp://grude.com/clanak/?i=172968172968Grude.com - klik u svijetFri, 03 Jan 2020 16:11:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=17-10-26-jesen-trcanje_59bfd11e015d3.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Novi nalazi su dobiveni analizom nekoliko tisuća uzoraka spermija prikupljenih od 746 zdravih muškaraca prosječne dobi 28 godina.<p>&nbsp;</p> <p>Redovito tjelesno aktivni mu&scaron;karci imaju kvalitetnije spermije, utvrđeno je u istraživanju znanstvenika s Harvarda objavljenom u stručnom časopisu Human Reproduction.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Novi nalazi su dobiveni analizom nekoliko tisuća uzoraka spermija prikupljenih od 746 zdravih mu&scaron;karaca prosječne dobi 28 godina.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Pokazalo se kako najpokretljivije spermije imaju mu&scaron;karci koji najče&scaron;će intenzivno vježbaju.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Ranije studije su već povezale tjelesnu neaktivnost s većim rizikom za neplodnost mu&scaron;karaca, objavila je Pliva.</p> <p>&nbsp;</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/17-10-26-jesen-trcanje_59bfd11e015d3.jpgMarija Galić dobila novo srce i postala majka malog Tomehttp://grude.com/clanak/?i=172954172954Grude.com - klik u svijetThu, 02 Jan 2020 07:54:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=20-01-02-019-galici.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Marija Galić pobijedila je u borbi s vlastitim srcem nakon što se 15 godina borila da kuca kako treba. Nakon duge borbe i suprugovih reanimacija, liječnici su joj rekli da njezino srce više ne može izdržati i da treba novo, piše Dnevnik.hr.<p>&nbsp;</p> <p>Stavljena je na hitnu listu. Sedam tjedana i&scaron;čekivala je poziv koji će joj dati novi život. Kaže kako su joj krz glavu često prolazile riječi Ane Rukavine: 'Želim život.'</p> <p>&nbsp;</p> <p>- Kakav god da je, va&scaron; je i ja želim život, rekla je Marija.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Kaže kako se događalo da joj liječnik kaže kako imaju srce, ali je magla u Zagrebu ili Ljubljani pa avion ne može sletjeti. U tim se trenutcima tje&scaron;ila kako to srce i nije za nju.</p> <p>&nbsp;</p> <p>- Dežurni liječnik je do&scaron;ao jedan dan i obratio mi se: 'Na ovaj poziv se morate javiti.', rekla je Marija.</p> <p>&nbsp;</p> <p>- Čim sam vidjela na mobitelu<strong> prof. Miličić</strong>, znala sam. Pitao me: 'Kako si?', ja kažem: 'Dobro sam.' Pitala sam &scaron;to ima za mene, a on kaže: 'Stiglo je srce.'</p> <p>&nbsp;</p> <p>Od transplatacije srce pro&scaron;le su tri godine, a Marija je postala majka malom Tomi iako liječnici isprva nisu bili odu&scaron;evljeni tom idejom. Kaže kako ona i suprug nisu mogli zaželjeti ljep&scaron;i Božić.</p> <p>&nbsp;</p> <p>-&nbsp;Nadu nikad nisam izgubila, ali proplakala sam suze i suze.&nbsp;Imala sam osjećaj da sam preživjela za neki drugi cilj, a taj cilj je trudnoća. To je bilo jače od mene, to je bila moja želja, po cijenu mog života.&nbsp;Dan danas bi bilo lijepo da toj obitelji, koja je donirala život svojih najmilijih, dam do znanja da se&nbsp;poslije spa&scaron;avanja mene rodio jo&scaron; jedan novi život.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Suprug Domagoj</strong> kaže kako im je ovaj Božić najljep&scaron;i koji su mogli zamisliti, a sretni roditelji vjeruju kako je Toma čudo.</p> <p>&nbsp;</p> <p>-&nbsp;On je dobio ime po tome:&nbsp;<strong>Toma znači blizanac i čudotvorac</strong>. I za sve one koji su bili nevjerni, kao nevjerni Toma, evo, neka vjeruju u čuda, rekla je Marija.</p> <p>&nbsp;</p> <p>U Hrvatskoj se na godinu uspje&scaron;no obavi između osam i devet transplantacija srca na milijun stanovnika. U desetak godina, sa svjetskog dna, postali smo vodeća zemlja u doniranju organa, rekao je <strong>Davor Miličić</strong>, predstojnik klinike za bolesti srca i krvnih žila KBC-a Zagreb.</p> <p>&nbsp;</p> <p><em><strong>Dnevnik.hr</strong></em></p>//grude.com/Datoteke/Novosti/20-01-02-019-galici.jpg