Sci / Technohttp://grude.comPortal Grude.com - Grude. Online najnovije vijesti i aktualna zbivanja iz Gruda i okolice vezana za društvo, politiku, sport, kulturu, zabavu, kao i sve ostale zanimljivosti - sve na jednom mjestu!© 2016, www.grude.com. All rights reserved.ISTRAŽIVANJE: VODICE ZA ISPIRANJE USTA I NOSA UNIŠTILE KORONAVIRUSEhttp://grude.com/clanak/?i=217648217648Grude.com - klik u svijetWed, 28 Oct 2020 09:40:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=20-10-28-grgljanje.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Vodice za ispiranje usta i nosa te čak dječji šamponi vrlo efikasno uništavaju koronaviruse u laboratorijskim uvjetima, pokazalo je novo istraživanje, prenosi Index.<p>&nbsp;</p> <p>Autori studije predstavljene u časopisu <a href="https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/jmv.26514" target="_blank">Journal of Medical Virology</a> nadaju se da bi njihovi nalazi mogli pomoći u usporavanju &scaron;irenja covida-19, osobito u razdoblju dok se čekaju učinkovita cjepiva i lijekovi.<br /><br /></p> <h3>Uobičajena sredstva koja se mogu dobiti bez recepta<br /><br /></h3> <p>U svojem istraživanju tim sa sveučili&scaron;ta Penn State University u SAD-u testirao je djelovanje uobičajenih sredstava za ispiranje nosa i usta koja se mogu dobiti bez recepta.<br /><br /></p> <p>Znanstvenici su testirali njihovu sposobnost inaktivacije visokih koncentracija HCoV na kulturama tkiva ljudskih jetara s kontaktnim vremenima od 30 s, 1 min i 2 min.<br /><br /></p> <p>"Otopina dječjeg &scaron;ampona za ispiranje nosa od 1% inaktivirala je HCoV vi&scaron;e od 99,9% s vremenom kontakta od 2 minute. Nekoliko proizvoda za ispiranje usta i grgljanje bez recepta, uključujući Listerin i proizvode slične njemu, inaktiviralo je virus s učinkom većim od 99,9%, čak i s vremenom kontakta od samo 30 sekundi", pi&scaron;u u svojem radu autori.<br /><br /></p> <h3>Efikasnost tek treba potvrditi na ljudima<br /><br /></h3> <p>No&nbsp;ovdje je važno istaknuti da se ne mogu uvijek sva istraživanja provedena u laboratorijskim uvjetima prevesti u zaključke koji bi vrijedili za ljude. Naprotiv, to uspijeva u manjini slučajeva. Da bi se rezultati potvrdili, trebalo bi ista sredstva testirati na ljudima i to u kontroliranim, randomiziranim studijama (CRT) na velikom broju sudionika.<br /><br /></p> <p>Također, treba imati na umu da u američkoj studiji nije kori&scaron;ten opasni SARS-CoV-2&nbsp;nego koronavirus prehlade HCoV. S druge strane, činjenica je da je HCoV također ljudski koronavirus te da je genetski sličan SARS-CoV-2.<br /><br /></p> <p>U svakom slučaju, za sada je jo&scaron; uvijek riječ samo o pretpostavkama koje se istražuju, &scaron;to znači da nema smisla pohrliti u ljekarne.<br /><br /></p> <h3>Istraživanja na ljudima su u tijeku<br /><br /></h3> <p>Tina Poklepović, suvoditeljica hrvatskog ogranka neovisne svjetske medicinske organizacije Cochrane s Medicinskog fakulteta Sveučili&scaron;ta u Splitu, kaže da u ovom trenutku jo&scaron; uvijek ne znamo koristi i rizike kori&scaron;tenja antimikrobnih vodica za ispiranje usne &scaron;upljine ili sprejeva za nos u smanjenju rizika od infekcije covidom-19. No neke studije su u tijeku i uskoro bi trebalo biti dostupnih dokaza.<br /><br /></p> <p>"Naime, Cochraneova skupina za oralno zdravlje (Cochrane Oral Health Group), zajedno s Cochraneovom ENT skupinom (Cochrane Ear, Nose and Throat Group), provela je tri sustavna pregleda kako bi istražili učinak antimikrobnih vodica za ispiranje usne &scaron;upljine i sprejeva za nos u smanjenju transmisije, smanjenju rizika od infekcije i za&scaron;titi zdravstvenih djelatnika te pobolj&scaron;anju ishoda za oboljele od infekcije covidom-19. Cilj tih radova bio je procijeniti rizike kori&scaron;tenje vodica i sprejeva u bolesnika oboljelih od covida-19, i to s posebnim naglaskom na stope mortaliteta, potrebe za liječenjem, uključujući stope hospitalizacije, potrebe za potporom disanju, dijalizom ili drugim oblicima hemofiltracije, stope nove pojave bolesti u zdravstvenog osoblja koje liječi oboljele, ali i važne &scaron;tetne učinke, poput gubitka osjeta mirisa, promjene u količini virusa u zaražene osobe te zasićenost kapljica sline virusom", govori Poklepović.&nbsp;<br /><br /></p> <p>"Međutim, Cochraneovi pregledi nisu rezultirali zaključkom&nbsp;jer nije pronađena nijedna zavr&scaron;ena studija. Postoji 16 studija u izradi koje predviđaju uključiti gotovo 1250 pacijenata i ispituju cijeli niz vodica za ispiranje usne &scaron;upljine te sprejeva za nos. Među njima je 14 randomiziranih kontroliranih pokusa (RCT), kliničkih studija provedenih u stvarnim životnim situacijama, gdje su pacijenti nasumično raspodijeljeni na jednu ili vi&scaron;e različitih intervencija. Ova vrsta studija osigurava najpouzdanije dokaze o djelovanju nekoga postupka", tumači Poklepović.<br /><br /></p> <h3>Rezultate potvrđuju neka ranija istraživanja<br /><br /></h3> <p>Budući da za sada jo&scaron; uvijek nemamo cjepiva te da nemamo ni osobito učinkovite lijekove osim deksametazona koji ima umjerene efekte, znanstvenici smatraju da bi vodice za ispiranje koje nisu skupe, a nisu ni &scaron;tetne, mogle biti zanimljiva pomoć koju bi trebalo istražiti na ljudima.</p> <p>U takvoj situaciji svakako je zanimljivo da nalaze tima s Penna podupiru istraživanja objavljena u Njemačkoj u srpnju, koja su također sugerirala da bi izlaganje vodici za usta moglo znatno smanjiti virusno opterećenje koronavirusom. Važno je naglasiti da je u njemačkoj studiji u testiranjima koja su bila slična američkim&nbsp;kori&scaron;ten SARS-CoV-2. Ipak, ni ona nije provedena na ljudima.<br /><br /></p> <h3>Časopis JAMA pi&scaron;e o koristi ispiranja nosa fiziolo&scaron;kom otopinom<br /><br /></h3> <p>U prilog ispiranju nosa i grgljanju govori i jedna pregledna studija objavljena u američkom medicinskom časopisu JAMA. U njoj autori tumače neke moguće mehanizme korisnog učinka fiziolo&scaron;ke otopine.<br /><br /></p> <p>"Sluznica nosa ima važnu ulogu u urođenom imunosnom sustavu, budući da pruža primarnu obranu od udahnutih virusa, bakterija i drugih čestica. Ova sluznica, koja se sastoji od povr&scaron;inskog sloja sluzi na vrhu vodene baze, zarobljava udahnute čestice koje se potom pokreću donjim cilijama u nazofarinks. U konačnici se slijevaju u probavni sustav, gdje se uni&scaron;tavaju. Sredstva za ispiranje nosa koriste ovu sekretornu oblogu na vi&scaron;e načina. Prvo, ispiranje nosa fizički remeti viskozni povr&scaron;inski sloj, uklanjajući sluz i pripadajuće čestice. Uz to, prisutnost fiziolo&scaron;ke otopine u nosu pomaže u povećavanju hidratacije dubljeg vodenog sloja te istodobno pobolj&scaron;ava učestalost ritma cilijarnih stanica i smanjuje lokalne medijatore upale. To može biti posebno korisno tijekom virusne respiratorne infekcije, kod koje postoji rezultirajuća mukocilijarna disfunkcija i mukostaza koja se javlja sekundarno kao upalni odgovor", pi&scaron;u autori.<br /><br /></p> <p>"Iako su in vitro studije pokazale ove učinke, neke studije in vivo (na ljudima op.a.) pobudile su zabrinutost zbog lokalnih &scaron;tetnih simptoma, uključujući nazalno peckanje, začepljenje nosa i rinoreju, &scaron;to bi ograničilo uporabu hipertoničnih slanih otopina (otopine s većom koncentracijom soli od fiziolo&scaron;kih op.a.). Nedavna metaanaliza koja je procjenjivala ispiranje izotoničnom fiziolo&scaron;kom otopinom i HS-om za sve sinonazalne bolesti zaključila je da je HS, s koncentracijom manjom od 5% natrijevog klorida, korisniji od izotonične fiziolo&scaron;ke otopine za liječenje sinonazalne patologije. Osim toga, nedavno randomizirano kliničko ispitivanje koje je ocjenjivalo korisnost HS-a za ublažavanje prehlade pokazalo je da smanjuje trajanje bolesti, upotrebu lijekova bez recepta, prijenos na članove kućanstva i ispu&scaron;tanje virusa", tumače autori.<br /><br /></p> <h3>Ima potvrda za neke infekcije i na ljudima<br /><br /></h3> <p>Efekti vodica za nos i usta, koji su glavni putevi ulaska respiratornih virusa u organizam, za sada su istraženi na ljudima uglavnom samo u manjim studijama, ponajprije u azijskim zemljama, osobito u Japanu, gdje je grgljanje sastavni dio kulture održavanja higijene. Naime, u Japanu vlasti tijekom sezona gripe i prehlada, uz mjere dru&scaron;tvenog distanciranja i no&scaron;enja maski, također preporučuju grgljanje.<br /><br /></p> <p>Jedno randomizirano ispitivanje provedeno u Japanu 2005. pokazalo je da grgljanje grla vodom iz slavine tri puta dnevno smanjuje učestalost infekcije gornjih di&scaron;nih putova za 36% .<br /><br /></p> <p>Jedno drugo randomizirano ispitivanje provedeno u Engleskoj 2019. pokazalo je da je ispiranje nosne &scaron;upljine i grgljanje grla hipersoničnom fiziolo&scaron;kom otopinom tijekom 48 h nakon pojave simptoma u bolesnika s infekcijom gornjih di&scaron;nih putova značajno smanjilo virusno opterećenje, trajanje bolesti za 1,9 dana, uporabu lijekova za 36% i prijenos na kontakte u kućanstvu za 35%.<br /><br /></p> <p>Nadalje, u dvjema in vitro studijama o koronavirusima, koji uzorkuju SARS i MERS infekcije, pokazano je da povidon jodid aktivno djeluje na oba virusa (Eggers 2018; Kariwa 2006).<br /><br /></p> <p>Poklepović kaže da je Cochraneov sustavni pregled iz 2015. godine prona&scaron;ao dokaze iz pet studija s&nbsp;preko 750 ispitanika, djece i odraslih, koji upućuju na to da bi ispiranje nosa fiziolo&scaron;kom otopinom moglo biti korisno za ublažavanje simptoma akutnih infekcija gornjega respiratornoga trakta bez ozbiljnih &scaron;tetnih posljedica. No&nbsp;ističe da su rezultati temeljeni na malim studijama, &scaron;to znači da moramo biti oprezni u njihovu tumačenju.<br /><br /></p> <h3>Mogući mehanizam djelovanja grgljanja<br /><br /></h3> <p>Znanstvenici pretpostavljaju da bi grgljanje&nbsp;moglo biti učinkovito zato &scaron;to fizičko sredstvo za pranje koje se koristi&nbsp;uzrokuje ispiranje virusa i zaraženih stanica ili uzrokuje kemijsku inaktivaciju virusa.<br /><br /></p> <p>Pritom treba imati na umu da su koncentracije&nbsp;klora u vodi iz slavine u Japanu često veće od 0,1 mg / L te da u nekim područjima dosežu 0,5&ndash;0,8 mg / L, &scaron;to je dovoljno da osigura inaktivaciju virusa. Pokazalo se da kloridni ioni u hipertoničnoj fiziolo&scaron;koj otopini inhibiraju replikaciju virusa i da ih stanice koriste za proizvodnju hipoklorne kiseline za postizanje antivirusnih učinaka.<br /><br /></p> <h3>Oprez, moguće su i neke &scaron;tetne nuspojave<br /><br /></h3> <p>Iako grgljanje grla otopinama klorida i vodicama za ispiranje ima pozitivne rezultate, potrebna su daljnja opsežna ispitivanja kako bi se utvrdila potrebna koncentracija klorida i učestalost grgljanja. Osim toga treba istaknuti da ne postoje razvijene metode za či&scaron;ćenje di&scaron;nih putova.<br /><br /></p> <p>Također treba imati na umu da pacijenti s visokim tlakom i bolestima bubrega trebaju izbjegavati gutanje prekomjerne fiziolo&scaron;ke otopine. Osobe s abnormalnim refleksima gutanja također bi trebale izbjegavati grgljanje kako bi spriječile neočekivano gu&scaron;enje i aspiracijsku upalu pluća.<br /><br /></p> <p>Poklepović kaže da je razumljiv značajan interes prisutan u vezi s kori&scaron;tenjem sredstava za ispiranje nosa ili usne &scaron;upljine u prevenciji infekcija gornjega respiratornog trakta uzrokovanih virusom, ili bar za ublažavanje simptoma.<br /><br /></p> <p>"Vodice za ispiranje i sprejevi za nos u oboljelih od covida-19 imaju potencijal smanjiti količinu virusa u orofarinksu i nazofarinksu, &scaron;to bi moglo dovesti i do smanjenja težine bolesti ili pak bržeg oporavka. Nadalje, smanjena količina virusa mogla bi smanjiti i broj čestica virusa u kapljicama sline koje &scaron;ire zaraženi pojedinci&nbsp;pa bi to moglo smanjiti i transmisiju bolesti između zaraženih i zdravstvenog osoblja koje ih liječi. Osim toga, postupci su jednostavni i jeftini", tumači.<br /><br /></p> <h3>Grgljanje i ispiranje nosa nije zamjena za druge mjere<br /><br /></h3> <p>No&nbsp;ističe da je važno naglasiti da vodice za ispiranje, kao i sprejevi za nos, pored korisnih učinaka&nbsp;nose i neke moguće rizike, pa kao i sa svakim drugim liječenjem mogu izazvati alergijsku reakciju.<br /><br /></p> <p>"Moguće je, također, da kori&scaron;tenje vodice ili sprejeva dovede i do neželjenih učinaka, poput iritacije sluznice, gubitka okusa ili osjeta mirisa, &scaron;to je ujedno i simptom covida-19, ali i dovesti do poremećaja ravnoteže normalne mikroflore u ustima i u nosu uklanjanjem korisnih mikroorganizama koji su nam važni, jer sprječavaju kolonizaciju patogenim mikroorganizmima, podržavaju imunosni odgovor i imaju brojne druge povoljne funkcije. Ostali neželjeni učinci tiču se iritacije sluznice do ulcerativnih promjena ili bojenja zuba, dodu&scaron;e reverzibilnoga, kao &scaron;to je to slučaj s klorheksidinom. Važno je stoga obratiti pažnju na potencijalne &scaron;tetne učinke, jer ako neke studije i pokažu povoljne učinke vodica ili sprejeva, taj učinak očekivano neće biti veliki, jer to obično tako i jest - vrlo malo zdravstvenih intervencija daje velike dramatične učinke", govori Poklepović.<br /><br /></p> <p>"Ipak, i te male korisne učinke ćemo moći odvagnuti tek u odnosu na rizike, dakle, tek ako su nam poznati svi potencijalni &scaron;tetni učinci. Naime, odluka o tome treba li ili ne koristiti neki postupak&nbsp;treba biti informirana jasnim omjerima korisnih i &scaron;tetnih učinaka, isplativosti i provedivosti postupaka, a sve na temelju rezultata pouzdanih znanstvenih metoda. Ne&scaron;to &scaron;to djeluje u teoriji ili u laboratoriju&nbsp;ne mora djelovati u stvarnome životu ili čak može biti &scaron;tetno. Prihvatljivo obja&scaron;njenje za&scaron;to ne&scaron;to djeluje ne daje nam dovoljno pouzdanja da će to stvarno tako i djelovati ili da je sigurno za kori&scaron;tenje. Čak i ako postoje dokazi da ne&scaron;to djeluje na dobar, povoljan način, veličina tog učinka i njegova sigurnost ne mogu se pretpostaviti. Stoga nam preostaje pričekati dobre, kvalitetne RCT-ove kako bismo mogli donositi odluke za zdravlje ljudi. Sve drugo može nas odvesti na pogre&scaron;an put", zaključuje Poklepović.<br /><br /></p> <p>Konačno, važno je upozoriti da grgljanje i ispiranje nosa nikako ne bi trebalo doživjeti kao zamjenu za druge epidemiolo&scaron;ke mjere &ndash; održavanje distance, no&scaron;enje maski i pranje ruku.</p> <p><br /><em><strong>Index.hr</strong></em></p>//grude.com/Datoteke/Novosti/20-10-28-grgljanje.jpgPRIMORAC: PCR test je preosjetljiv, nisu zarazni mnogi pozitivni na koronuhttp://grude.com/clanak/?i=217646217646Grude.com - klik u svijetWed, 28 Oct 2020 08:47:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=20-03-28-dragan_primorac.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Kako bi se točno pratio broj zaraženih u svijetu te kako bismo se samim time mogli što uspješnije boriti protiv virusa SARS-CoV-2, ključna su testiranja.<p>&nbsp;</p> <p>Poznati hrvatski znanstvenik i liječnik prof. dr. sc. Dragan Primorac među prvima je u Europi koristio RT-PCR metodu testiranja koja je sada ključna za detekciju COVID pozitivnih osoba. U razgovoru za Večernji list objasnio nam je koje su prednosti ovog testa, ali i mane te kako bi se ova metoda mogla jo&scaron; uspje&scaron;nije koristiti.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Svjedoci smo velikog porasta broja oboljelih od COVID-19. Kako zapravo otkriti koliko ih je?</strong></p> <p>Testiranje populacije jedan je od preduvjeta kako bismo dobili realne brojeve inficiranih SARS-CoV-2, koji će prikazati objektivno stanje te izbjeći nagađanja koja slu&scaron;amo svakodnevno. No i to testiranje mora biti objektivno, a metodologije standardizirane. Uz testiranje, jo&scaron; je važnije ne stvarati paniku, javno izgovorena riječ treba biti temeljena na najnovijim znanstvenim podacima, u samoizolaciju treba staviti one koje je potrebno, a svim ostalima omogućiti da rade i žive normalno uz propisane mjere epidemiolo&scaron;ke za&scaron;tite.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Jedan ste od prvih znanstvenika u Europi koji je, nažalost tada zbog potrebe identifikacija žrtava Domovinskog rata, prije gotovo 30 godina, u Hrvatskoj počeo koristiti PCR test. Vi, va&scaron;i kolege iz SAD-a, ali u zadnje vrijeme i iz Njemačke, poput dr. Parčine sa Sveučili&scaron;ne bolnice u Bonnu ističete potrebu promjene dijagnostičkih kriterija vezano uz PCR.</strong></p> <p>Točno, i na to upozoravam već niz mjeseci. Istodobno i znanstvenici s University of California-Irvine te s Harvard T.H. Chan School of Public Health smatraju da su postojeći kriteriji testiranja vezano uz PCR produciraju &bdquo;lažno pozitivne&ldquo; rezultate. Na velikom broju analiziranih uzoraka, postotak onih koji su &bdquo;lažno pozitivni&ldquo; može ozbiljno uru&scaron;iti normalno funkcioniranje života, ekonomije, &scaron;kolstva itd.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Možete li malo detaljnije objasniti PCR postupak o kojem je ovih dana puno riječi?</strong></p> <p>Dijagnostička metoda koja se trenutačno najče&scaron;će koristi jest PCR (lančana reakcija polimerazom) koja omogućuje kopiranje malih (početnih) količina DNA neograničeno puno puta. U kliničkoj medicini PCR ima veliku vrijednost jer, npr., omogućuje detekciju minimalnih količina tumorskog DNA &scaron;to je važno za započinjanje pravovremenog liječenja. U forenzici nam pomaže identificirati i počinitelja kaznenog djela koji ostavi minimalnu količinu biolo&scaron;kog traga i čiji se identitet bez kori&scaron;tenja PCR-a ne bi mogao utvrditi. Međutim, golema osjetljivost PCR metode može postati i problem. Sam postupak PCR-a odvija se tijekom tzv. amplifikacijskih ciklusa i logično je da veći broj ciklusa kojima se umnažaju ishodi&scaron;ne molekule DNA (u ovom slučaju virusne), omogućuje detekciju i najmanjih količina DNA. Teoretski govoreći, dvije kopije virusne RNA koje se u prvim fazama procesa &bdquo;prevode&ldquo; u sekvence DNA (tzv. komplementarna DNA, cDNA), nakon 36 PCR ciklusa su dostatne da dobijemo vi&scaron;e od 68 milijardi (236) kopija cDNA.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Nalaz koji se izdaje nakon PCR postupka prikazuje se ili kao pozitivan ili kao negativan. Čini se da je u tome problem?</strong></p> <p>Da, golema je razlika među pozitivnim nalazima koji ukazuju na prisutnost virusne RNA u uzorku. Naravno, &scaron;to je vi&scaron;i titar (prisustvo virusa u uzorku), potreban je manji broj ciklusa za detekciju virusa. Istodobno, vi&scaron;i titar virusa u uzorku znači i veću virulenciju, odnosno veću mogućnost &scaron;irenja virusa. U većini laboratorija broj ciklusa detekcije (eng. cycle treshold &ndash; Ct) koji se koristi za prisustvo SARS-CoV-2 je 40 ili ponekad 45. Time, prema na&scaron;em mi&scaron;ljenju, ovaj test zapravo postaje &bdquo;preosjetljiv&ldquo; te osobe s minimalnim titrom virusa, kao i osobe u čijem uzorku postoje samo fragmenti nefunkcionalnih virusa progla&scaron;avamo pozitivnim.</p> <p>Logično je da osoba kod koje se virus iz uzorka replicira na 20 ciklusa ima daleko veći broj kopija virusa od osobe kod koje se, npr., virus replicira na 35 ciklusa. Osim toga, prva osoba je daleko zaraznija za okolinu od ove druge osobe koja je jako malo zarazna, ako i uopće. Prateći ovaj koncept, velik broj ljudi koji je nepotrebno u samoizolaciji mogao bi se vratiti obavljanju svojih poslova &scaron;to će biti ključno u opstanku gospodarstva.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Ističete da je uvijek važno pratiti i kliničku sliku pacijenta, na &scaron;to točno mislite?</strong><br />Uvijek na umu treba imati da je rezultate potrebno sagledati u kontekstu cijele kliničke slike svakog pojedinačnog pacijenta jer, npr., nizak titar virusa može značiti i da je osoba tek na početku zaraze. Ako je osoba ranije testirana i neupitno bila pozitivna, a kod ponovljenog testiranja detektira se repliciranje virusne RNA na 30-ak ciklusa ili vi&scaron;e, onda se smatra da nije vi&scaron;e zarazna. No, ako se radi o prvom testiranju, a osoba ima neke simptome ili se zna da je u zadnjih 48 sati bila kontakt SARS-CoV-2 pozitivne osobe, visoki Ct može trenutačno biti i zbog malog titra te, ako se ponovno testira za par dana, Ct će biti manji jer se u tih par dana virus dovoljno replicirao.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>&Scaron;to će se dogoditi ako se kod nas prihvati prijedlog smanjenja broja ciklusa detekcije s postojećeg broja na 30-ak?</strong><br />Američki kolege izračunali su da, ako se u svijetu prihvati prijedlog da se u dijagnostici SARS-CoV-2 broj Ct reducira na 30-35, broj osoba koje su danas pozitivne na prisustvo SARS-CoV-2 rapidno će se smanjiti. U tom slučaju, da bi se neku osobu proglasilo pozitivnom, ona će u uzorku morati imati 100-1000 puta vi&scaron;e virusnog materijala nego &scaron;to je to danas slučaj. Neki od nedavno objavljenih radova potvrđuju navedeno i na staničnoj kulturi u kojoj se poku&scaron;ao uzgojiti virus. Tako, primjerice, rad objavljen u European Journal of Clinical Microbiology and Infectious Disease uspoređuje rezultate rasta virusa u staničnoj kulturi s rezultatima RT-PCR-a te ukazuje na činjenicu da pacijent s COVID-19 kojem RT-PCR umnaža E-gen SARS-CoV-2 iznad 33-34 Ct nije zarazan i da treba biti otpu&scaron;ten iz bolnice. Koliko je ova tema važna za javnost, govori podatak da je o njoj nedavno objavljen i veliki članak u New York Timesu.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Dakle, PCR nije savr&scaron;ena metoda?</strong><br />Nijedna metoda nije savr&scaron;ena pa tako ni PCR, ali ne treba zaboraviti da je PCR metoda iznimno visoke specifičnosti i osjetljivosti i najbolja je metoda koja nam je na raspolaganju. No moramo biti svjesni njene limitiranosti. Međutim, PCR ima iznimno važnu kvantitativnu vrijednost o kojoj govorim, a koja se trenutačno minimalno koristi. Kod postupka detekcije virusne RNA koriste se zapravo dva koraka, prvi je prepisivanje virusne RNA u cDNA i nakon toga amplifikacija/umnožavanja cDNA. Ciklusi detekcije prikazani su putem krivulje koja u jednom trenutku prestaje biti ravna i počinje rasti. Taj trenutak obilježen je rednim brojem ciklusa i jo&scaron; jednom ponavljam: logično je da ranije umnažanje virusa predstavlja uzorak s većim brojem virusa (titrom) u odnosu na uzorak kod kojeg se umnažanje virusa događa kasnije.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Znanstvenici iz Velike Britanije nedavno su PCR povezali s lažno pozitivnim rezultatima?</strong><br />U nedavno objavljenom radu u časopisu The Lancet tvrdi se da je broj lažno pozitivnih testova koji se dobiju tijekom kori&scaron;tenja PCR-a od 0,8 do 4%. Te rezultate pripisuju takozvanoj unakrsnoj reaktivnosti s drugim genetičkim materijalom koji se amplificira, kontaminacijom tijekom uzimanja uzorka itd.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Iz navedenog proizlazi da dio osoba koje su u samoizolaciji zapravo ne treba biti u samoizolaciji?</strong><br />Dobro je da su brojni kolege shvatili problem koji s kolegama ističem te da se već vide promjene u praksi. U Njemačkoj je, primjerice, Institut Robert Koch čak među kriterije otpu&scaron;tanja osoba iz izolacije kao orijentacijsku pomoć liječniku, između ostalog, naveo kriterij da se ovisno o specifičnim uvjetima testiranja, kao kriterij otpu&scaron;tanja može koristiti vrijednost Ct veća od 30, koja je, prema prethodnom iskustvu, povezana s gubitkom mogućnosti kultivacije virusa. Dobro je i &scaron;to su ključne institucije u Hrvatskoj koje se bave PCR detekcijom SARS-CoV-2 poput Nastavnog zavoda za javno zdravstvo &bdquo;Dr. Andrija &Scaron;tampar&ldquo; krenule putem o kojem govorim te počele uz nalaz RT-PCR dostavljati i broj ciklusa detekcije.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Kao pomoć u otkrivanju SARS-CoV-2 virusa u svijetu se intenzivno uvode tzv. antigenski testovi s visokom osjetljivo&scaron;ću? I znanstvenik Ivan Đikić kritizirao je nadležne u Hrvatskoj da kasne s njihovim uvođenjem?</strong></p> <p>Testove koji spominjete su kromatografski (brzi) antigen-testovi. Znatno su brži nego PCR jer nemaju dodatni korak prepisivanja virusne RNA u cDNA i amplifikacije/umnožavanja cDNA. Antigenskim testovima uglavnom se detektira prisustvo nukleokapsidnog antigena (N-antigen), jednog od četiri strukturna proteina SARS-CoV-2. Test je idealan kod osoba koje dolaze 4. do 5. dan nakon infekcije kad je u nazofarinksu već dosta repliciranih virusnih čestica. S porastom broja virusa koncentracija antigena raste naglo nekoliko dana nakon infekcije i maksimum doseže oko 15. dana, a u idućih 10 do 15 dana pada ispod razine detekcije. Testovi koji se danas koriste odlikuju se visokom specifično&scaron;ću (99,68%) i osjetljivo&scaron;ću (96,52%). Princip rada testa je jednostavan; antigen iz krvi ispitanika detektira se koristeći specifična protutijela za taj antigen koja su sastavni dio testa. Kad se antigen i protutijelo spoje, promijeni se boja, a istodobno se uz svaku reakciju prate pozitivna i negativna kontrola. Antigenski testovi, koji se jo&scaron; zovu &bdquo;point of care&ldquo; testovi jer se rade pri neposrednom kontaktu s pacijentima i za koje se rezultati dobivaju nedugo nakon testiranja, moraju se raditi u zdravstvenim institucijama, a timovi koji s njima rade moraju imati punu za&scaron;titnu opremu.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Danas su ti testovi u &scaron;irokoj primjeni, od potvrde da je predsjednik Trump negativan do uvođenja u &scaron;kole?</strong><br />Tako je, a odnedavna su se uveli i u zračne luke u Francuskoj. U američkoj saveznoj državi Illinois kreće se s kori&scaron;tenjem 200.000 antigenskih testova kojima će se testirati djeca u &scaron;kolama kao i osobe iz staračkih domova. Također, slovački premijer Igor Matovič izjavio je da će koncem listopada, tijekom dva vikenda, sve osobe starije od 10 godina biti besplatno testirane antigenskim testom na SARS-CoV-2. Testiranje će se raditi na 5000 lokacija, rezultati će biti dobiveni 15 do 30 minuta nakon testiranja, a 70 posto populacije odlučilo se dragovoljno testirati. Kolega prof. dr. Joseph Petrosino, predstojnik Klinike za virologiju i mikrobiologiju Baylor College of Medicine, istaknuo je snagu ovih testova u dvije rečenice: &bdquo;Postojeći PCR laboratorijski testovi imaju izvrsnu osjetljivost, no rezultati se nekada moraju čekati i danima. S druge strane, testom za određivanje antigena SARS-CoV-2 rezultat se dobije odmah i za svega nekoliko minuta može se djelovati i inficirane se odmah može poslati u izolaciju.&ldquo;</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Ostaje nam jo&scaron; test koji zapravo ne detektira virus ili virusni antigen nego odgovor organizma ili proizvodnju protutijela na SARS-CoV-2?</strong></p> <p>Radi se o serolo&scaron;kim testovima kojima iz krvi pacijenta dokazujemo postojanje protutijela koja je na&scaron; organizam razvio kao odgovor na infekciju SARS-CoV-2. Ovih dana &scaron;aljemo na objavu na&scaron; rad u kojem smo detaljno opisali pojavnost IgA i IgG protutijela kod asimptomatskih sporta&scaron;a koji su očito bili u kontaktu sa SARS-CoV-2. Naravno, nama je iznimno zanimljiv uvid u stanje staničnog imuniteta koji je prema nedavno objavljenim znanstvenim radovima ključ u borbi protiv SARS-CoV-2, a tu ključnu ulogu imaju T-limfociti. O učinkovitosti stanične imunosti najbolje govori podatak da osobe koje su se oporavile od SARS-CoV infekcije 2003. godine punih 17 godina nakon SARS-a u svojoj krvi imaju dugotrajne memorijske T-limfocite. Nažalost metodologija utvrđivanja staničnog imuniteta znatno je kompleksnija od one za humoralni imunitet, no ti rezultati bili bi puno pouzdaniji za procjenu stvarnog imuniteta u svjetskoj populaciji.</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/20-03-28-dragan_primorac.jpgMastercard i PayPal omogućili Instant Transfer na devet europskih tržištahttp://grude.com/clanak/?i=217636217636Grude.com - klik u svijetTue, 27 Oct 2020 13:42:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=20-03-02-ucionica.net_paypal_kartica_2.png&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Novi način unovčavanja sredstava sa računa u realnom vremenu također je korisna alternativa za PayPal poslovne korisnike..<p>&nbsp;</p> <p>Nakon uspje&scaron;nog lansiranja u SAD-u i Singapuru, Mastercard i PayPal pro&scaron;iruju svoju Instant Transfer uslugu na Europu. Usluga je sada dostupna u Bugarskoj, Bosni i Hercegovini, Njemačkoj, Italiji, Rumuniji, Srbiji, Sloveniji, &Scaron;paniji i Velikoj Britaniji. Na trži&scaron;tima gdje je sada dostupan ovaj alternativni način unovčavanja sredstava sa računa, već je postojala velika potražnja od stane Pay Pal korisnika.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Koristeći Mastercard Send&trade; tehnologiju, Instant Transfer omogućava PayPal korisnicima da u realnom vremenu* prebace sredstva sa PayPal novčanika na svoje Mastercard kartice. Primanje sredstava na platnu karticu, poput debitne, može biti pogodno za korisnike kojima je obično lak&scaron;e pristupiti podacima na svojoj kartici nego detaljima na bankovnom računu.[1] Istovremeno, ovo može biti prilika za izdavaoce Mastercard kartica u smislu povećanja angažmana potro&scaron;ača i praćenja potro&scaron;nje.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Mastercard Send je aplikacijski servis u okviru Mastercard seta servisa koji omogućavaju pojedincima i organizacijama da &scaron;alju i primaju novac na način koji oni odaberu bilo kada i bilo gdje, pri čemu se sredstva mogu prenositi sa jednog na drugi bankovni račun ili sa jedne na drugu kartičnu liniju, kao &scaron;to je slučaj sa ovom PayPal funkcijom.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Novi način unovčavanja sredstava sa računa u realnom vremenu također je korisna alternativa za PayPal poslovne korisnike; brzina transfera i rani pristup zaradi pobolj&scaron;avaju likvidnost i priliv novca.</p> <p>&nbsp;</p> <p>David Dechamps, vi&scaron;i potpredsjednik za digitalna plaćanja i Mastercard Labs za Europu u kompaniji Mastercard napominje: "Ovo pro&scaron;irenje na&scaron;eg dugogodi&scaron;njeg partnerstva s PayPal-om je jo&scaron; jedan korak u nastojanju da svima kojima pružamo usluge obezbijedimo jo&scaron; vi&scaron;e izbora. Odu&scaron;evljeni smo &scaron;to koristimo zajedničku ekspertizu i iskustva iz oblasti platnih inovacija kako bismo olak&scaron;ali živote na&scaron;im korisnicima u Europi. Korisnici sada mogu odabrati način kako žele prebaciti sredstva, a da se pritom ne prave kompromisi po pitanju brzine, praktičnosti i sigurnosti."</p> <p>&nbsp;</p> <p>Mastercard Send&trade; igra ključnu ulogu u pro&scaron;irenju raznolikosti Mastercard platnih tokova i pobolj&scaron;avanju korisničkog iskustava plaćanja.</p> <p>&nbsp;</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/20-03-02-ucionica.net_paypal_kartica_2.pngU BiH se kupuje sve više preko interneta, od odjeće do tehnikehttp://grude.com/clanak/?i=217631217631Grude.com - klik u svijetTue, 27 Oct 2020 09:53:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=17-01-14-online_shoping.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>IT stručnjaci, web-dizajneri i programeri imaju pune ruke posla u pandemijskom vremenu. Razlog je što mnoge tvrtke svoje poslovanje prebacuju na internetsku platformu. <p>&nbsp;</p> <p>Poduzetnik koji je to učinio u ovom vremenu obja&scaron;njava nam da bi se na to odlučio i bez ove krize, ali ona ga je potaknula da ubrza taj proces, pi&scaron;e Večernji list BiH.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Dodatno zapo&scaron;ljavanje</strong><br />- Da se razumijemo, kod nas se prodaje sva&scaron;ta, od igle do lokomotive, i naravno da je dolazak na lice mjesta, upoznavanje s proizvodom uživo jedno, a online narudžba, kad proizvod kupuje&scaron; naslijepo, drugo. Međutim, zaposlio sam dodatni broj ljudi koji isprobavaju proizvode i obja&scaron;njavaju klijentu kakav proizvod kupuju. Neminovno je da će i kupnja na licu mjesta, a i internetska trgovina u budućnosti funkcionirati te će se jo&scaron; vi&scaron;e nadopunjavati - priča nam poduzetnik.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Da će se većina stvari obavljati preko interneta idućih godina, uvjeren je i Boris Majstorović, izvr&scaron;ni ravnatelj BCX-a, prve i jedine kriptomjenjačnice u BiH.<br />- Kao &scaron;to su revolucija bili internet, mobilni telefoni, pametni telefoni, sada imamo revoluciju u financijsko-tehnolo&scaron;kom smislu gdje će doći do određenih promjena u financijskom sektoru, a ova pandemija samo ih ubrza. Vidjeli ste i sada da su oni koji su imali dobre online platforme, e-bankinge, mogli neometano poslovati, a takvog poslovanja preko interneta bit će sve vi&scaron;e. Evo vam primjer Njemačke, koja ima neke od najpoznatijih online banaka, a jedna od njih ima samo sjedi&scaron;te i platformu te se tako sve odrađuje, bez gužvi i čekanja. Idemo prema tome, to treba pratiti i usvajati - govori za <strong>Večernji list</strong> Majstorović.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Sarajevo, B. Luka, Mostar</strong><br />Građani ističu da je prednost to &scaron;to se može kupovati u bilo koje doba dana i noći, uz olak&scaron;anu pogodnost plaćanja i bez osobnog kontakta. Prema podacima iz pro&scaron;le godine, vi&scaron;e od pet milijuna maraka građani BiH potro&scaron;ili su na kupnju preko interneta i naručili robu te&scaron;ku vi&scaron;e od 328 tisuća kilograma. O pro&scaron;loj godini podatke su dali i iz Uprave za neizravno oporezivanje.</p> <p>&nbsp;</p> <p>- Građani Bosne i Hercegovine naručili su ne&scaron;to vi&scaron;e od četiri tisuće paketa iz inozemstva koji su bili predmet carinjenja kroz na&scaron;a tri carinska referata u Sarajevu, Banjoj Luci i Mostaru. Roba koja se naručuje mora biti roba za vlastitu upotrebu. Ne smije biti vidljivo iz određene po&scaron;iljke da se radi eventualno o mogućnosti daljnje prodaje te robe - kazali su.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Svojedobno je Sa&scaron;a Mrdović, sarajevski profesor, upozorio i na oprez prilikom online kupnje.</p> <p>- Treba voditi računa da kupujemo od tvrtki koje su pouzdane, koje imaju dobre recenzije i za koje znamo da i drugi kupci kupuju. Postoje organizacije koje &scaron;tite proizvođače, međutim, na međunarodnoj razini, pogotovo iz Bosne i Hercegovine, nekad je te&scaron;ko - objasnio je ovaj profesor te naveo kako je važno paziti od koga kupujemo.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Prema svemu sudeći, klasični oblik kupnje će se zadržati, ali onaj virtualni zasigurno će jo&scaron; rasti.</p> <p>&nbsp;</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/17-01-14-online_shoping.jpgTijekom DAAAM International week-a bit će predstavljeno 140 radovahttp://grude.com/clanak/?i=217574217574Grude.com - klik u svijetFri, 23 Oct 2020 16:04:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=20-10-23-daaam2.jpeg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>DAAAM (Danube Adria Association for Automation and Manufacturing) International Week 2020 otvoren je u suorganizaciji Sveučilišta u Mostaru i DAAAM International Vienna, a trajat će do 24. listopada.<p>&nbsp;</p> <p>U ime organizatora sudionike su pozdravili rektor Sveučili&scaron;ta u Mostaru prof. dr. Zoran Tomić i prof. dr. Branko Katalinić, predsjednik i utemeljitelj DAAAM-a, dok je uvodno predavanje na temu &bdquo;Projekt rekonstrukcije Starog mosta u Mostaru&ldquo; održao prof. dr. Ivo Čolak, priopćeno je iz SUM-a.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Sveučili&scaron;te u Mostaru 2016. bilo je prvi put domaćin i suorganizator DAAAM konferencije, a ove godine drugi put Sveučili&scaron;te preuzima tu ulogu, ovaj put online zbog globalne epidemije COVID 19. U sklopu DAAAM tjedna, između ostalog, planirana je međunarodna doktorska &scaron;kola, radionice Međunarodne inženjerske akademije, radionice Synergy Network udruženja te sredi&scaron;nji događaj, 31. Međunarodni DAAAM simpozij.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Među aktivnostima je svakako objavljivanje rezultata rada istraživača i znanstvenika iz čitavoga svijeta, držeći se visokih međunarodnih standarda publiciranja. Od 1990. godine do danas, DAAAM International Vienna je objavila vi&scaron;e od 40.000 radova od 9217 autora i koautora iz čitavog svijeta. Na prvoj online DAAAM konferenciji biti će predstavljeno 140 radova, u sklopu koje će biti održana i BSM konferencija.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>O konferenciji BSM 2020</strong></p> <p>Izvorno nazvano UPS - međunarodna konferencija o upravljanju poslovnim sustavima osnovana je 1997. godine na inicijativu Ureda za organizaciju i upravljanje proizvodnjom, s ciljem nastavka 20-godi&scaron;nje tradicije znanstvenih skupova koji su se ranije organizirali.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Kako bi se to postiglo, Strojarski fakultet Sveučili&scaron;ta u Mostaru i DAAAM International Vienna organizirali su 1. međunarodnu konferenciju pod nazivom Upravljanje poslovnim sustavima - UPS 97, a do sada su održane četiri konferencije. Otvaranjem novih tehničkih studija računarstva i elektrotehnike, izvorna UPS konferencija promijenila je naziv u BSM (Bridge Symposium Mostar), kao poveznica između tri područja: strojarstvo, računarstvo i elektrotehnika.</p> <p>&nbsp;</p> <p><img src="https://www.grude.com/Datoteke/novosti/20-10-23-20-10-23-daaam1.jpeg" alt="" width="640px" /></p> <p>&nbsp;</p> <p>BSM-2020 bit će organiziran u čast 60. godi&scaron;njice Fakulteta strojarstva, računarstva i elektrotehnike jer fakulteti i sveučili&scaron;ta moraju biti čuvari i nositelji pobolj&scaron;anja i pozitivnih promjena u svakom dru&scaron;tvu.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Internacionalizacija, umrežavanje i globalizacija neizbježni su za moderne inženjere i institucije kao najvažniji način razvoja. Ova bi konferencija je svojevrstan forum za mlade znanstvenike na kojem bi ih se moglo upoznati s međunarodnom znanstvenom mrežom, &scaron;to bi im pomoglo u izgradnji vlastite profesionalne i osobne mreže i razvoju njihove karijere.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>DAAAM mreža</strong></p> <p>DAAAM International Vienna međunarodna je mreža za znanstvenu, akademsku i industrijsku suradnju. Svrha organizacije je okupiti inženjere, znanstvenike i industrijske menadžere koji će predstaviti i razgovarati o trenutnom stanju i utjecaju napredne proizvodnje i automatizacije. Tijekom posljednjih trideset godina aktivnosti DAAAM International podržalo je vi&scaron;e od 10.000 znanstvenika i stručnjaka iz preko pedeset zemalja iz cijelog svijeta.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Posljednjih godina DAAAM International usredotočio je aktivnosti na regionalnu i globalnu dugoročnu suradnju između (tehničkih) sveučili&scaron;ta. Rezultat ove inicijative je osnivanje sveučili&scaron;ne mreže DAAAM International Vienna i DAAAM International Network for Advanced Technologies.</p> <p>&nbsp;</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/20-10-23-daaam2.jpegSlučajno u glavi pacijenta otkrili sasvim novi organhttp://grude.com/clanak/?i=217573217573Grude.com - klik u svijetFri, 23 Oct 2020 15:58:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=20-10-23-glava-organ.jpeg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Pomislili biste da su liječnici nakon više stoljeća promatranja ljudskog tijela otkrili sve što je moguće, no prevarili biste se, piše IFLScience. <p>&nbsp;</p> <p>Primjerice, 2018. godine znanstvenici su otkrili najveći organ u ljudskom tijelu povezan vrećicama ispunjenima tekućinom u kojoj se nalaze kolagen i elastin u području ispod kože te između organa i tkiva u tijelu. A znanstvenici u Nizozemskoj nedavno su otkrili jo&scaron; jedan novi organ, pi&scaron;e 24sata.hr.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Onkolozi Netherlands Cancer Institute koristili su nove vrste pretraga u pregledu glave kod pacijenata s rakom glave i vrata. Kod oboljelih od raka prostate koristili su pozitronsku emisijsku tomografiju poznatiju kao PET scan uz antigene, a to se pokazalo učinkovitim u praćenju &scaron;irenja raka prostate tijelom. Pacijenti prije pretrage dobiju injekciju radioaktivne glukoze koja obasja tumor unutar tijela koji se tako bolje vidi.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Tijekom takve pretrage znanstvenici su primijetili dva područja u glavi koja su iznenada počela svijetliti. Nastavili su s pretragama i na drugim pacijentima te su ustanovili da se isto područje uključuje kod svih oboljelih. Najmanje 100 pacijenata imalo je isti nalaz. No to nije anomalija, nego potpuno novi organ.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Svoje otkriće opisali su za stručni časopis Radiotherapy and Oncology te su objasnili kako je riječ o paru žlijezda slinovnica koje se nalaze u stražnjoj strani nazofarinksa. - Ljudi imaju tri seta slinovnica, ali ne na tom mjestu. Koliko znamo, jedine slinovnice u području nazofarinksa su mikroskopske veličine i ima ih oko 1000 raspoređenih po mukoznoj membrani. Stoga, zamislite na&scaron;e iznenađenje kad smo prona&scaron;li ovo - kaže autor studije i onkolog Wouter Vogel.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Tim je svoje otkriće potvrdio s kolegama u Amsterdamu te su istražili novi organ i na truplima. Nazvali su ga "tubularne žlijezde" zbog njihova položaja. Upravo smje&scaron;taj tih žlijezda u glavi mogao bi biti problem za pacijente koji idu na zračenje kod kojih se javlja problem s gutanjem. Spoznaja da te žlijezde postoje mogla bi pomoći onkolozima da ciljanom terapijom izbjegavaju to mjesto i preveniraju moguće komplikacije.</p> <p>&nbsp;</p> <p>- Zračenje može o&scaron;tetiti slinovnice i to vodi do komplikacija. Pacijenti imaju te&scaron;koće s hranjenjem, gutanjem ili govorom. To može predstavljati veliki teret - kaže Vogel.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Tim je promatrao 723 pacijenta koje su liječili zračenjem na tom području glave i otkrili su da &scaron;to je veća količina zračenja tubularnih žlijezda, veće su i komplikacije. </p> <p>&nbsp;</p> <p>- Tehnički, za većinu pacijenata bilo bi moguće izbjeći primjenu zračenja u tom novootkrivenom području sustava slinovnica na isti način na koji poku&scaron;avamo izbjeći o&scaron;tećenje poznatih žlijezda. To je na&scaron; sljedeći korak - otkriti kako kod ljudi po&scaron;tedjeti te žlijezde. Ako nam to pođe za rukom, pacijenti će imati manje nuspojava i općenito će kvaliteta liječenja biti bolja - pojasnio je Vogel.</p> <p>&nbsp;</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/20-10-23-glava-organ.jpegUz novi Samsung na poklon dobivate pametni sat!http://grude.com/clanak/?i=217563217563Grude.com - klik u svijetThu, 22 Oct 2020 14:43:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=20-10-22-eronet-samsung_promo_veliki.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Odaberite jednu od Eronet tarifa prema svojim potrebama, platite željeni Samsung uređaja iz promocije, a iz trgovine izađite sa poklonjenim pametnim satom na ruci.<p>&nbsp;</p> <p>Možda ste konačno odlučiti priu&scaron;titi sebi malo bolji mobitel. Možda ste u dilemi koji uređaj odabrati ili pak kalkulirate koje je najbolje vrijeme za uzeti novi uređaj i hoće li uskoro biti kakva akcija?!</p> <p>&nbsp;</p> <p>Ne razmi&scaron;ljajte vi&scaron;e, jer je upravo krenula velika Samsung akcija, gdje uz odabir jednog od Samsungovih moćnih uređaja, u Eronetu dobivate na poklon pametni sat &ndash; Samsung Galaxy Watch!</p> <p>&nbsp;</p> <p>U promociju su uključeni svi flagship uređaji iz Samsung ponude, od Galaxyja S20, Note 20 serije ili ponovno aktualnih sklopivih uređaja Z Flip ili Z Fold2.<br /><br /><br /></p> <p><img src="https://www.grude.com/Datoteke/novosti/20-10-22-20-10-22-samsung_promo_veliki.jpg" alt="" width="640px" /></p> <p>&nbsp;</p> <p>Odaberite jednu od Eronet tarifa prema svojim potrebama, platite željeni Samsung uređaja iz promocije, a iz trgovine izađite sa poklonjenim pametnim satom na ruci.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Akcija traje od 22.10. do 22.11.2020. ili do isteka zaliha. Vi&scaron;e informacija na <a title="HT ERONET" href="http://hteronet.ba" target="_blank">www.hteronet.ba</a></p> <p>&nbsp;</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/20-10-22-eronet-samsung_promo_veliki.jpgPosušak ima lijek protiv korone, a uzeo ga i NJEMAČKI INSTITUT! Tvrdi da je izliječio 8 tisuća ljudihttp://grude.com/clanak/?i=217558217558Grude.com - klik u svijetThu, 22 Oct 2020 08:23:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=20-10-22-budimir-lijek.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Miroslav Budimir je na temelju hercegovačkih pripravaka, kako sam tvrdi, izliječio dosad 8 tisuća ljudi od koronavirusa.<p><br />Lijek je otkrio silom prilika jer je prije sedam godina imao brojne probleme te je, kako kaže, "zalutao" u to područje i domaćim preparatima koje sam proizvodi krenuo liječiti ljude.<br /><br /></p> <p>Čak je do&scaron;ao i do Max Planck instituta u Njemačkoj gdje traže veće količine ovog lijeka.<br /><br /></p> <p>&nbsp;<iframe src="https://www.youtube.com/embed/Yu7boSmcafI" frameborder="0" width="660" height="350"></iframe></p>//grude.com/Datoteke/Novosti/20-10-22-budimir-lijek.jpgHercegovački parfem kao preventiva koronihttp://grude.com/clanak/?i=217557217557Grude.com - klik u svijetWed, 21 Oct 2020 19:32:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=20-10-21-nada-saric-ljekovite-biljke.jpeg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Od davnina čovjek je lijek za razne bolesti tražio u prirodi. <p>&nbsp;</p> <p>Fitoterapija je prvi oblik medicine koji je čovjek poznavao, stoljećima jedini oblik liječenja i ublažavanja boli. Pretpostavlja se da je jo&scaron; prije Homo sapiensa čovjekov predak poznavao ljekovitu vrijednost nekih biljaka, pi&scaron;e <strong>Večernji list BiH</strong>.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Lijek i parfem iz prirode</strong><br />Primjerice, u iskopinama ima tragova peludi biljaka koje nemaju prehrambenu vrijednost (bijeli sljez). Promatrajući pona&scaron;anje životinja, a i vlastitim iskustvom, čovjek je dolazio do određenih saznanja koja je prenosio na svoje potomke. I danas sve veći broj ljudi, kad se nađe u nevolji, pomoć traži u prirodi, odnosno u vrsnim poznavateljima fitoterapije. Nada &Scaron;arić, ratni vojni invalid i majka petero djece iz Rakitna kod Posu&scaron;ja, nakon &scaron;to je sama sebi spasila život koristeći, uz klasičnu medicinu, pripravke iz prirode, odlučila se na bolje proučavanje biljaka koje je rezultiralo proizvodnjom raznih kozmetičkih i ljekovitih pripravaka.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Između ostaloga, Nada se odlučila za plantažni uzgoj određenih biljaka, među kojima je i slatki pelin, koji je posljednjih mjeseci predmet istraživanja brojnih svjetskih instituta zbog pozitivnog učinka u liječenju oboljelih od COVID-19. Upravo pelin s njezinih plantaža sastojak je preparata koji je istraživao institut MaxPlanck, jedan od 86 mikrobiolo&scaron;kih instituta u Njemačkoj koji se bavi biologijom biljaka. Preparat je izradio Miroslav Budimir iz Posu&scaron;ja, s kojim Nada surađuje već godinama.</p> <p>&nbsp;</p> <p>- Već godinama surađujem s Mirom. Od prvog dolaska po gavez kada je imao problema s koljenima. Tako je bio upućen u biljne vrste koje uzgajam ili berem - kaže Nada, koja je u izradi pripravka oti&scaron;la korak dalje. - Moja ljubav su prirodni parfemi. Kako sam za svoje zdravstvene potrebe pronalazila biljke koje su mi pomogle u pobolj&scaron;anju zdravlja, izučavajući parfemistiku oti&scaron;la sam korak dalje - ističe majka petero djece. Naime, da bi se bilo koji sastojak stavilo u parfem, mora ga se prije toga proučiti. Tako je nastalo mno&scaron;tvo proizvoda s kojima Nada redovito posjećuje sajmove.</p> <p>&nbsp;</p> <p>- Radim destilaciju, &scaron;to znači da imam eterična ulja i hidrolate, razne tinkture, meleme, starinske kreme od gaveza, nevena&hellip; Radimo i hidratantne kreme za ljepotu i mladost, sapune hladnim postupkom, mirisne svijeće s eteričnim uljima na&scaron;eg podneblja&hellip; - obja&scaron;njava Nada. Ipak, posebnu ljubav razvila je prema izradi parfema, a većina njezinih idealna je za zimske uvjete jer se mogu koristiti u borbi protiv virusa.</p> <p>&nbsp;</p> <p>- Najdraži su mi parfemi koji su za ovo razdoblje itekako aktualni jer su u njima, osim mirisa, i aromaterapijska djelovanja. Mene je slatki pelin privukao mirisom i gotovo svaki parfem koji ja izradim sadrži ekstrakt te biljke u sebi. Tako da nas može za&scaron;tititi od virusa, a ujedno na sebi imamo ugodan miris - govori Nada, koja je posljednjih dana u gužvi zbog većeg broja narudžbi kako parfema tako i ostalih pripravaka od čudotvorne biljke.</p> <p>&nbsp;</p> <p>- Slatki pelin već je godinama aktualan u liječenju karcinoma pluća. Kako imam plantažu ove biljke tako me dosta ljudi traži pripravke od iste. Povratne informacije bile su mi poticaj da ne odustanem od sadnje - poručuje ova Posu&scaron;anka, koja je pelinom pomagala i oboljelima do koronavirusa. Naime, od objave Alena Azarića o svojstvima eteričnog ulja, sve veći broj ljudi je počeo tražiti ulja. Koristili su ga i koriste za inhalaciju. - Ljudi su zvali i zahvaljivali kako im je eterično ulje spasilo život, jer su nakon inhalacije prodisali. Do&scaron;li su do daha. Spustila im se temperatura&hellip; Također, mnogi koji su ga preventivno koristili bili su pozitivni na koronu, ali bez simptoma, zbog čega sada imam popriličan broj poziva i rezervacija - nastavlja Nada.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Dodaje kako, osim slatkog pelina, na na&scaron;im područjima ima jo&scaron; biljaka koje mogu pomoći u liječenju plućnih bolesti i upala pluća.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Najkvalitetniji na svijetu</strong><br />Biljka čiji ju je miris sjemena privukao stari je lijek za pluća, riječ je o travki koja se kod nas zove siljika i oduvijek je spas za pluća. Osim nje, tu su i menta, plućnjak, zova ili bazga, iva trava, bokvica, kopitnjak, vranilova trava. Sve one, tvrdi Nada, mogu se koristiti kao prevencija u borbi protiv koronavirusa.</p> <p>&nbsp;</p> <p>- Također, kod nas u prirodi postoji superbiljka od koje mnogi strahuju, a riječ je o crnoj bazgi. Bobice crne bazge daleko su najmoćnije oružje koje nam je dala na&scaron;a Hercegovina. Iz osobnog iskustva znam da zaustavlja razvoj viroza i upala ako njezin ekstrakt koristimo u samom početku, a smanjuje trajanje gripe ili viroze na svega koji dan. Uz to, jako brzo djeluje na spu&scaron;tanje temperature. Tako da vjerujem u nju kada je i korona u pitanju - poručuje Nada.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Vraćajući se na temu slatkog pelina, nagla&scaron;ava kako joj je drago da Hercegovina ima plantaže ove biljke u ovoj za sve nas čudnoj i nepoznatoj situaciji.</p> <p>&nbsp;</p> <p>- Valja napomenuti kako su istraživanja s jednog izraelskog instituta prije nekih 4-5 godina na&scaron; pelin proglasila najkvalitetnijim na svijetu. Moja pretpostavka je da su i Nijemci znali za taj podatak kad su istraživali Budimirov pripravak - navodi ova Posu&scaron;anka. Dodaje kako se slatki pelin može koristiti na razne načine. Tako čaj od slatkog pelina pomaže kod upala u plućima, parazita u organizmu. Jako pozitivan učinak dokazan je kod osoba koje se bore s raznim karcinomima i gljivičnim tegobama. Eterično ulje ima svojstva kao i čaj. Hidrolat je jedno čudo koje biste trebali koristiti u svakodnevnom životu kao dezodorans, njegu usne &scaron;upljine te intimnih dijelova tijela.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Također za redovito či&scaron;ćenje organizma u proljeće i jesen. Tinktura ili, kako popularno sada zovu alkoholni ekstrakt, slatkog pelina, idealno je sredstvo za borbu protiv parazita u organizmu.</p> <p>&nbsp;</p> <p>- Melem od slatkog pelina pokazao se super u borbi kod gljivičnih oboljenja. Kako ono u sebi sadrži i ulja lavande, smilja, kadulje, lovora te ružmarina, pomaže i za opu&scaron;tanje te smanjuje bol - zaključila je Nada.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Podsjetimo, o svojstvima i ljekovitosti slatkog pelina izrađeno je vi&scaron;e od 800 studija i znanstvenih radova, od kojih je velik broj dostupan na internetu.</p> <p>&nbsp;</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/20-10-21-nada-saric-ljekovite-biljke.jpeg10 razloga zašto vam zurenje u ekran uništava život http://grude.com/clanak/?i=217530217530Grude.com - klik u svijetMon, 19 Oct 2020 17:32:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=16-11-21-smartphone.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Ljudi danas provode puno vremena za ekranom. Bilo da je riječ o kompjuteru na poslu, mobitelu u tramvaju i busu, ili televizoru pred spavanje, gledanje u ekran nam uzima dobar dio dana, prenosi Manager.ba<p>&nbsp;</p> <p>Nažalost nedavna istraživanja pokazuju puno negativnih posljedica prekomjernog zurenja u ekran, od kojih je blog wisebread izabrao deset najznačajnijih:</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>1. &Scaron;teti va&scaron;em zdravlju</strong></p> <p>Gotovo smo uvijek pred ekranom u sjedećem položaju (osim ako trčimo na traci u teretani). Zbog toga nam opada razina fizičke spremnosti, a tijelo nam se deblja i gubi mi&scaron;iće.<br />Zamijenite vrijeme provedeno gledajući televizor ili igrajući igrice nekim novim, aktivnijim hobijem. To ne znači da se morate ubijati u teretani; pro&scaron;etajte se, uređujte kuću ili vrt, trčite parkom i slično.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>2. Smanjuje vam učinkovitost mozga</strong></p> <p>Djeca koja manje gledaju u ekran imaju bolje ocjene. Znanstvenici jo&scaron; nisu sigurni za&scaron;to je to tako, ali vjerojatno ima veze s tim kako tehnologija uči mozak da djeluje. Želite li biti dobro obavljati zadatke koji traže memoriranje i rje&scaron;avanje problema (takvi zadaci često se postavljaju djeci u &scaron;kolama), ograničite svoje vrijeme pred ekranom.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>3. Smanjuje vam sposobnost čitanja neverbalnih znakov</strong>a</p> <p>Kad se ljudi odmaknu od ekrana, nauče bolje čitati neverbalne znakove. To ima savr&scaron;enog smisla, jer u interakciji s pravim ljudima razvijamo bolje razumijevanje emocija koje žele izgovoriti.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Čitanje neverbalnih znakova omogućuje vam da ne ispadnete neugodni i čudni u dru&scaron;tvu, a isto tako vas stavlja u vi&scaron;e prilike za interakciju i lak&scaron;e stjecanje novih prijatelja.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>4. Remeti vam san</strong></p> <p>Tinejdžeri koji provode vi&scaron;e od četiri sata u danu pred ekranom (i pogotovo kad unutar sat vremena prije odlaska u krevet gledaju u ekran) teže zaspu. To može dovesti do velikog pomanjkanja sna.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Ako se dobro ne naspavate, ne samo da ćete se osjećati umorno kroz dan, nego ćete biti i manje učinkoviti na poslu ii u &scaron;koli. Potrudite se manje gledati u ekran i vi&scaron;e se odmorite. Isplati se.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>5. Ometa vam sposobnost planiranja</strong></p> <p>Ljudima koji provode puno vremena za ekranima, a pogotovo onima koji previ&scaron;e igraju videoigre, smanjuje se obujam mozga u čeonom režnju. Dogodi li vam se to, mnogo ćete stvari obavljati lo&scaron;ije, a jedna od njih je i planiranje.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Većina nas ima potrebu isplanirati život. Radimo planove za sve; bilo da je riječ o sutra&scaron;njem ručku, izlasku za vikend ili putovanju dogodine. Zato je važno imati zdrav čeoni režanj.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>6. Teže kontrolirate vlastite nagone</strong></p> <p>Ako provodite toliko vremena pred ekranom da postanete ovisni o internetu, stići će vas mnoge neželjene posljedice. Jedna od njih je da gubite kontrolu nad vlastitim nagonima. To znači da vam se povećava vjerojatnost da tro&scaron;ite novac na bilo &scaron;to vam se u tom trenutku svidi i donosite nagle odluke koje vam mogu negativno utjecati na budućnosti</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>7. Umanjuje va&scaron;e komunikacijske vje&scaron;tine</strong></p> <p>Ljudi koji provode vi&scaron;e vremena online, posebice mladi ljudi, če&scaron;će imaju problema s komuniciranjem. Izgleda da im poznavanje internet komunikacije rijetko pomaže u interakciji s ljudima uživo. Ako je međuljudska komunikacija dio va&scaron;eg posla, veća je vjerojatnost da ćete biti uspje&scaron;niji u tome ako provodite manje vremena pred ekranom.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>8. Može vas učiniti depresivnima</strong></p> <p>Ljudi koji puno zure u ekran, pogotovo u televizor, imaju veću &scaron;ansu za razvijanje depresije od onih koji rade druge stvari u slobodno vrijeme.<br />Postoji vi&scaron;e razloga za to. Ako gledate TV umjesto da se družite s ljudima, vjerojatno će vam samoća uzrokovati depresiju. Televizija također daje nerealnu sliku života i ako to uspoređujete s va&scaron;im životom, možete se osjećati kao proma&scaron;aj. I u konačnici, televizija je puna negativnosti, beznađa, nasilja i cinizma (i to samo u Dnevniku), &scaron;to uzrokuje da na svijet gledate kroz sivu zavjesu.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>9. Postajete antisocijalni</strong></p> <p>Djeca koja gledaju previ&scaron;e televizije če&scaron;će imaju problema s antisocijalnim pona&scaron;anjem u nekom dijelu svog života. To znači da se takvo pona&scaron;anje ne mora očitovati odmah, nego i kad budu stariji. Istraživači nisu jo&scaron; sigurni kako točno vrijeme provedenom pred televizijom utječe na antisocijalno pona&scaron;anje, ali postoji snažna veza između te dvije stvari, &scaron;to bi već samo po sebi trebao biti dovoljan razlog svima da manje gledaju u ekran.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>10. To znači da gotovo uvijek radite vi&scaron;e stvari odjednom</strong></p> <p>Kad smo pred ekranom, pogotovo kompjutorskim, gotovo uvijek obavljamo vi&scaron;e aktivnosti od jednom. O negativnim posljedicama multitaskinga sam već pisao, ali najbitnije je za znati da tako teže pamtite stvari jer vam je mozak previ&scaron;e stimuliran.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Ako se morate koristiti ekranom, poku&scaron;ajte raditi samo to. Kad ste gotovi, odmah krenite na druge stvari koje trebate obaviti, a ekran ostavite na miru. Obavljajte stvari postepeno kako bi održali mogućnost koncentriranja i pamćenja.</p> <p>&nbsp;</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/16-11-21-smartphone.jpgZnanstvenici: Provodite vrijeme na otvorenom, rizik od zaraze je rijedakhttp://grude.com/clanak/?i=217519217519Grude.com - klik u svijetMon, 19 Oct 2020 10:21:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=17-08-15-setnja.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/> Premda se gotovo sav dokumentirani prijenos koronavirusa dogodio u zatvorenim prostorima, stručnjaci kažu da je opravdano nositi masku i na otvorenom jer malen rizik od zaraze postoji i ondje.<p>&nbsp;</p> <p>To se prije svega odnosi na događanja gdje ljudi stoje blizu jedni drugima i dulje vrijeme razgovaraju, poput političkih skupova ili zabava na otvorenom.<br /><br /></p> <p>Otkako je počela pandemija, znanstvene studije dokazale su da se virus prenosi u restoranima, kućama, tvornicama, uredima, na konferencijama, u vlakovima i avionima.<br /><br /></p> <p><em><strong>U oko &scaron;est posto slučajeva u jednoj studiji zaraza se dogodila vani na otvorenom<br /><br /></strong></em></p> <p>U studiji provedenoj na 25.000 slučajeva, koja jo&scaron; nije pro&scaron;la recenziju, otprilike &scaron;est posto slučajeva povezuje se sa zarazom na otvorenom, poput sportskih događaja ili koncerata.<br /><br /></p> <p>Riječ je o ograđenim zonama gdje se fizičko distanciranje nije po&scaron;tovalo ili gdje su ljudi ostajali neko vrijeme i kretali se uokolo glasno govoreći ili pjevajući.<br /><br /></p> <p>"Nismo identificirali doslovno nijedan slučaj koji bismo povezali s takozvanim svakodnevnim životom na otvorenom", rekao je autor studije Mike Weed, profesor na sveučili&scaron;tu u Canterburyju.<br /><br /></p> <p>"Za iste aktivnosti i istu udaljenost, vanjski prostor je puno sigurniji nego zatvoreni, unutarnji", navodi se u studiji u kojoj je sudjelovala skupina znanstvenika s američkih, britanskih i njemačkih sveučili&scaron;ta.<br /><br /></p> <p>"Rizik prijenosa znatno je manji na otvorenom jer se otpu&scaron;teni virusi brže razrjeđuju u atmosferi", napisali su znanstvenici, uspoređujući to s dimom cigarete.<br /><br /></p> <p><em><strong>Aerosoli<br /><br /></strong></em></p> <p>Najmanje čestice kojima se virus može prenijeti, aerosoli, mogu plutati u zraku vi&scaron;e minuta ili sati, ovisno o prozračnosti prostora. U prostoriji sa slabom ventilacijom moguća je akumulacija tih čestica. Ona je, primjerice, moguća i u uskome prostoru između dviju zgrada gdje nema cirkulacije zraka.<br /><br /></p> <p>Kolika je količina aerosola potrebna za infekciju nije poznato, ali &scaron;to je veća količina "veća je i vjerojatnost zaraze", rekao je Steve Elledge, genetičar i stručnjak za viruse s Harvarda.<br /><br /></p> <p>Vrijeme provedeno u blizini zaražene osobe ključan je faktor. Sekunda na pločniku nije dovoljna za zarazu, vjerojatno se ipak radi o najmanje nekoliko minuta.<br /><br /></p> <p><strong><em>U teoriji moguća zaraza i mimoilaženjem ljudi na otvorenom<br /><br /></em></strong></p> <p>"Nema dokaza ni da se koronavirus prenosi mimoilaženjem ljudi na otvorenom", zaključila je grupa znanstvenika, no u teoriji je i to moguće.<br /><br /></p> <p>"Kad prolazimo pokraj ljudi, moguće je pokupiti da&scaron;ak njihova izdaha. Rizik je vrlo nizak, ali iz načela opreznosti maska ne može &scaron;tetiti", rekla je Linsey Marr, stručnjakinja za transmisiju virusa aerosolima sa sveučili&scaron;ta Virginia Tech.<br /><br /></p> <p>Previ&scaron;e je varijabli da bi se mogao izračunati koliki je točno rizik zaraze na pločniku ili u parku. To ovisi o vjetru, ali i o sunčevim ultraljubičastim zrakama koje deaktiviraju virus.<br /><br /></p> <p>Sve upućuje na to da je rizik malen, ali maske su i dalje najučinkovitija sigurnosna strategija.<br /><br /></p> <p>"Prolaznik na pločniku možda kihne ba&scaron; u onome trenutku kad se mimoilazi s vama", plastično je objasnila Krystal Pollitt, profesorica epidemiologije na Yaleu.</p> <p><br /><em><strong>Vecernji.ba</strong></em></p>//grude.com/Datoteke/Novosti/17-08-15-setnja.jpg''Ja kao genetičar predviđam da će virus izumrijeti''http://grude.com/clanak/?i=217485217485Grude.com - klik u svijetFri, 16 Oct 2020 15:21:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=20-09-20-geneticar-radman.png&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Znanstvenik i član Vladinog Znanstvenog savjeta Miroslav Radman za N1 je podijelio je neka svoja promišljanja o koronavirusu.<p>&nbsp;</p> <p>- Jako se malo može predvidjeti s obzirom na &scaron;irenje covida. Dovoljno su ljudi pametni da ne predviđaju jer nemamo elemente predviđanja budućnosti - kazao je kao odgovor na pitanje jesu se mogle predvidjeti dana&scaron;nje brojke.<br /><br /></p> <p>- Najvažniji podatak je koja je posljedica tih zaraza. Većina su asimptomatski i smrtnost jako opada s vremenom, tako da ne treba paničariti. Bilo bi dobro znati za&scaron;to smrtnost opada, ne opada samo jer se zaražavaju i mlađi ljudi, pogotovo tijekom ljeta. Interesantna je opservacija da smrtnost jako opada s obzirom na veljaču i ožujak - kazao je Radman.<br /><br /></p> <p>Na pitanje kakvu poruku &scaron;alje znanost, Radman je kazao da &scaron;alje poruku da bi bilo bolje da imamo vi&scaron;e vremena da bolje istražimo prirodu ovog virusa.&nbsp;<br /><br /></p> <p>- &Scaron;to su ljudi krhkijeg zdravlja, posljedice po njih su veće - kazao je.<br /><br /></p> <p>- Mislim da je dobro ići dva koraka unazad i zapitati se - u Hrvatskoj svake godine umre 51.000, 52.000 ljudi zbog raznih uzroka, 330 je umrlo od covida. Samo po sebi, kada ni&scaron;ta ne bismo znali, nitko se ne bi stra&scaron;no upla&scaron;io &scaron;to na 51.000, 52.000 mrtvih godi&scaron;nje zasad ima 330, možda 350 koji se pripisuju virusu - kazao je.<br /><br /></p> <p>- Poku&scaron;avam to dignuti na čisto akademski način, razmi&scaron;ljati hladne glave, jer se inače stvara previ&scaron;e &scaron;uma i, psihički, odgovor ljudi može isto izaći iz okvira normalne i imati vi&scaron;e &scaron;tete nego &scaron;to je ovaj direktni, biolo&scaron;ki efekt virusa - dodao je.<br /><br /></p> <p>- Vjerujem da nitko ne bi želio biti inficiran, naravno da se treba bojati, spriječiti onoliko koliko možemo i koliko je razumno, ali nikada se nećemo osloboditi svih bolesti. Život s rizikom je normalna stvar, ni&scaron;ta nije opasnije po život nego živjeti. Smrtnost se povećava s petom potencijom vremena koji živimo. Život i smrt su u jednom jedinstvu - pojasnio je.<br /><br /></p> <p>Dodaje, međutim, kako smatra da osobe koje se bave javnim zdravstvom rade dobar posao.<br /><br /></p> <p>- Zamislite da znanstveno vijeće ili ja osobno kažem "samo se relaksirajte, pravite se kao da se ni&scaron;te ne događa" i onda da bude 100.00 mrtvih. Ne može se govoriti protiv tog principa opreza, je svaki život dragocjen.<br /><br /></p> <p>Ali s druge stane, otprilike jedan posto populacije umire svake godine ako nema rata ili neke grozne epidemije. Jedan posto se rađa i to vam je život. Umire se i rađa se, a na ljudima koji su odgovorni za javno zdravlje je da s potrude da &scaron;to manje ljudi umire i oni jako dobro obavljaju svoj posao - kazao je Radman.<br /><br /></p> <p>Podijelio je i neka svoja promi&scaron;ljanja, kao genetičar, &scaron;to bi se moglo dogoditi s virusom.<br /><br /></p> <p>- I znanstvenici kada nemaju podatke ne mogu biti funkcionalno znanstvenici ako nemaju podataka. Ja kao genetičar predviđam da će virus izumrijeti akumulacijom mutacija, svojih vlastitih gre&scaron;aka u kopiranju, jer ti virusi koji imaju RNA, ne DNA kao genom mutiraju oko 100.000 puta vi&scaron;e.<br /><br /></p> <p>Virus će možda izumrijeti od genetske smrti ako akumulira toliko mutacija gre&scaron;aka. I to predviđam jer nemamo podataka za budućnost koja je po definiciji nepoznata - kazao je Radman za <a href="http://hr.n1info.com/Vijesti/a565024/Miroslav-Radman-dao-svoje-predvidjanje-sto-bi-se-moglo-dogoditi-s-koronavirusom.html"><strong>N1</strong></a>.</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/20-09-20-geneticar-radman.pngRujan 2020. bio najtopliji mjesec u povijesti mjerenja temperaturehttp://grude.com/clanak/?i=217472217472Grude.com - klik u svijetThu, 15 Oct 2020 11:32:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=17-09-03-jesen.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>I europska služba za praćenje klimatskih promjena Kopernik objavila je da je prošli mjesec bio najtopliji rujan..<p>&nbsp;</p> <p>Rujan 2020. bio je najtopliji mjesec od početka mjerenja 1880., objavila je u četvrtak američka uprava za oceane i atmosferu.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Prosječna temperatura iznad kopna i povr&scaron;ine oceana bila je 0,97 stupnjeva vi&scaron;a od prosjeka 20. stoljeća koji iznosi 15 stupnjeva, navodi uprava.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Rujan 2020. prestigao dosada&scaron;nje rekorde iz istog mjeseca 2015. i 2016. Time je rujan 2020. za 0,2 stupnja pretekao dosad rekordne iste mjesece 2015. i 2016.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Posebno vruće bilo je u zemljama Europe, Azije i Južne Amerike.</p> <p>&nbsp;</p> <p>I europska služba za praćenje klimatskih promjena Kopernik objavila je da je pro&scaron;li mjesec bio najtopliji rujan otkako je 1979. počela mjeriti globalnu temperaturu.</p> <p>&nbsp;</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/17-09-03-jesen.jpgMercedes-Benz ukida ručne mjenjače u svojim vozilima!http://grude.com/clanak/?i=217454217454Grude.com - klik u svijetWed, 14 Oct 2020 12:06:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=20-10-14-mercedes-logo-volan.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>U SAD-u Mercedesovi ručni mjenjači nisu dostupni još od 2015. godine, a ta mjera se sad proteže i na ostatak svijeta.<p>&nbsp;</p> <p>&Scaron;tede proizvođači automobila vi&scaron;e od smjernog ministra financija.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Režu se tro&scaron;kovi, pripremaju se temelji za implementaciju novih tehnologija, koje jamče vi&scaron;e automatizacija u vožnji i električne energije, a manje neizvjesnosti, benzina i dizela.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Mercedes-Benz je u velikom restrukturiranju poslovanja, a jedna od odluka je i ukidanje ručnih mjenjača kao opcije.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Gotovo je, tako je novinaru Gregu Kableu rekao Marcus Schaeffer, Mercedesov direktor razvoja.</p> <p>&nbsp;</p> <p>U SAD-u ručni mjenjači nisu dostupni jo&scaron; od 2015. godine, a ta mjera se sad proteže i na ostatak svijeta.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Također, od mjera &scaron;tednje, treba spomenuti i drastično smanjenje investicija u motore s unutarnjim sagorijevanjem.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Njemački premium proizvođač planira smanjiti broj benzinaca i dizela&scaron;a u ponudi za 70 posto do kraja 2030. godine.</p> <p>&nbsp;</p> <p>U cjenicima bi tada trebali dominirati električni Mercedesi.</p> <p>&nbsp;</p> <p>U duhu TV prodaje spomenimo da i to nije sve, pa Mercedes najavljuje i prorjeđivanje platformi za svoja vozila.</p> <p>&nbsp;</p> <p>I za kraj, sad smo već doista umorni u nizanju (lo&scaron;ih?) vijesti iz Mercedesa, A klasa i B klasa, u budućnosti neće biti u fokusu interesa ove kompanije.</p> <p>&nbsp;</p> <p>&Scaron;to to znači?</p> <p>&nbsp;</p> <p>Možda ćemo u bliskoj budućnosti ostati i bez njih.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Proizvođač iz Stuttgarta planira postati najveći proizvođač električnih automobila, pi&scaron;e <em><strong>Revija HAK</strong></em>.</p> <p>&nbsp;</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/20-10-14-mercedes-logo-volan.jpgPoznati psihijatar: I prije je bilo teško, ali nismo toliko KMEČALIhttp://grude.com/clanak/?i=217441217441Grude.com - klik u svijetTue, 13 Oct 2020 15:20:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=20-10-13-robert-torre.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Ekstremni činovi ne znače nužno da su njihovi počinitelji psihijatrijski poremećene osobe.<p>&nbsp;<br />Ali moramo znati da su psihijatrijski poremećaji jako kontekstualno definirani i stoga se ovakve stvari događaju u rastočenim dru&scaron;tvima u kojima vlada bezakonje, gdje ne postoji pravna država, a korupcija je posvema&scaron;nja.<br /><br /></p> <p>"Tada neki idu u prosvjed metkom", komentira u emisiji <a href="https://www.jutarnji.hr/life/tehnologija/tko-su-ljudi-koji-su-u-novom-tv-studiju-poceli-stvarati-videosadrzaje-visoke-kvalitete-15022720" target="_blank">Hanza Media TV-a</a> 'Briefing' pucnjavu i poku&scaron;aj ubojstva na Markovom trgu psihijatar <strong>dr. Robert Torre</strong> koji velikim problemom smatra &scaron;to smo u protekla tri desetljeća složili državu koja ne funkcionira.<br /><br /></p> <p>"Hoće li nama trebati 300 godina da shvatimo da je potrebno napraviti neku redefiniciju i priznati da nam iskustvo državice i demokracije u njoj kao i kapitalizma nije uspjelo? Na&scaron;e elite su insuficijentne spriječiti ovakve događaje. Hvala Bogu da ih dosad nije bilo, možemo ih očekivati, ali se nadam da ih neće biti. Mi smo prepu&scaron;teni slučaju kao potresu", zaključuje Torre dodajući kako je sretna okolnost &scaron;to su na&scaron;i ljudi usprkos svemu prilično pitomi i krotki.<br /><br /><br />"Ljudima je i prije bilo te&scaron;ko, na primjer prije 30 godina kada je bio rat, ali nisu toliko kmečali i žalili se. Postali smo slabiji. Pitanje je &scaron;to nas je oslabilo? Možda nerealna, prenapuhana očekivanja od života. Korona krizu treba promatrati u kontekstu kasnog kapitalizma u kojem se ljudima već desetljećima pere mozak konzumerističkom propagandom, uz obećanje da će sjajno izgledati i živjeti dugo, ako ne i vječno. Čak i najprimitivniji ljudi su bolje izlazili na kraj sa smrću nego mi suvremeni, emancipirani i obrazovani", govore Torre dodajući da se zato tako te&scaron;ko nosimo s jednom relativno nete&scaron;kom bole&scaron;ću kao &scaron;to je Covid 19.<br /><br /></p> <p>"Ne živimo mi. Živi korona. Postoji poredak korone, pax korone u koji se svijet ugradio. Vjerojatan je scenarij da će to potrajati jo&scaron; koju godinu i morat ćemo živjeti usprkos tome, kao &scaron;to smo živjeli za vrijeme ratova, gladi, kuge i drugih mnogo težih situacija od ove koju mi doživljavamo te&scaron;kom zbog zaljubljenosti u samoga sebe i straha za opstanak vlastite stražnjice i ničega drugog. Otuđenje je posvema&scaron;nje, mi nismo ljudi nego tehnohumanoidi koji se boje jedni drugih. Na djelu je prisilna digitalizacija i ne znamo kamo to vodi", kaže dr. Robert Torre.</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/20-10-13-robert-torre.jpgČAJEVI KAO LIJEK! EVO ŠTO SE PREPORUČUJEhttp://grude.com/clanak/?i=217407217407Grude.com - klik u svijetSun, 11 Oct 2020 10:31:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=17-01-30-caj-od-djumbira.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>U jeku prehlada čaj je nezaobilazan napitak za smirenje nadraženog grla. Čajevi od mente, matičnjaka i majčine dušice idealni su napici za jačanje otpornosti tijela na prehlade i viruse.<p>&nbsp;</p> <p>Čaj je tisućama godina na istoku smatran ključem dobrog zdravlja, sreće i mudrosti, zbog čega je privukao pažnju istraživača sa zapada koji otkrivaju brojne zdravstvene prednosti različitih vrsta čajeva.<br />&nbsp;</p> <h3><strong>Čaj od lipe za prehladu<br /><br /></strong></h3> <p>U slučaju prehlade najbolje je posegnuti za čajem od lipe. Ovaj čaj ublažava ka&scaron;alj, potiče znojenje i povećava otpornosti prema infekcijama. Preporučuje se za konzumiranje svaki dan kao preventiva.<br /><br /></p> <h3><strong>Bijeli čaj ubrzava metabolizam &nbsp;<br /><br /></strong></h3> <p>Bijeli čaj bogat je moćnim antioksidansima, polifenolima koji pospje&scaron;uju či&scaron;ćenje jetre od toksina. On ubrzava rad metabolizma i pospje&scaron;uje mr&scaron;avljenje. Također, sadrži antioksidans ECGC koji sprečava stvaranje novih masnih ćelija.&nbsp;<br /><br /></p> <h3><strong>Zeleni čaj &scaron;titi od demencije<br /><br /></strong></h3> <p>Zeleni čaj slično kao bijeli ubrzava topljenje masti, ubrzava metabolizam i pospje&scaron;uje rad jetre. On regulira razinu &scaron;ećera u krvi čime potiče osjećaj sitosti, a snižava i kolesterol. Osim toga njegove aktivne supstance polifenoli održavaju zdravlje moždanih ćelija. Preporučuje se da se pije svakodnevno jer je dobra prevencija od demencije i Alzeheimerove bolesti.<br />&nbsp; &nbsp;</p> <h3><strong>Crni čaj čuva zdravlje pluća <br /><br /></strong></h3> <p>Osim &scaron;to se smatra borcem protiv lo&scaron;eg zadaha, crni čaj čuva zdravlje pluća. Upravo se zbog toga posebno preporučuje pu&scaron;ačima. Također, pomaže u reguliranju &scaron;ećera u krvi čime se smanjuje rizik od nakupljanja sala, pi&scaron;e&nbsp;<a href="https://www.webmd.com/diet/features/tea-types-and-their-health-benefits#1">WebMD</a>.&nbsp;<br /><br /></p> <h3><strong>Menta ublažava nadutost<br /><br /></strong></h3> <p>Slično kao čaj od koprive i breze, menta djeluje kao diuretik i koristi se kao pomoć kod zatvora. Čaj od mente povećava mobilnost probavnog trakta i olak&scaron;ava probavljanje hrane, a ublažava grčeve i nadutost.&nbsp;<br /><br /></p> <h3><strong>Čaj od hibiskusa snižava krvni pritisak<br /><br /></strong></h3> <p>Ovaj &nbsp;čaj je borac protiv visokog tlaka. Studije su potvrdile da redovito pijenje dvije do tri &scaron;alice čaja na dan snižavaju tlak i jednako su djelotvorne kao lijekovi za visoki tlak. Osim toga, čaj od hibiskusa &scaron;titi tijelo od slobodnih radikala, kroničnih oboljenja, dijabetesa i srčanih problema, pi&scaron;e N1.&nbsp;<br /><br /></p> <h3><strong>Đumbir protiv glavobolje i mučnine<br /><br /></strong></h3> <p>Osim &scaron;to ublažava upalne procese u tijelu, čaj od đumbira regulira apetit i smanjuje nadutost. Zbog toga se preporučuje kod mučnina i menstrualnih bolova. Odličan je izbor kod glavobolja.<br /><br /></p> <h3><strong>Čaj od koprive protiv alergija <br /><br /></strong></h3> <p>Ovaj čaj pomaže u či&scaron;ćenju krvi od toksina i pospje&scaron;uje rad jetre. Koristi se u liječenju kožnih bolesti, ali i u ublažavanju polenskih alergija. On djeluje&nbsp;poput antihistaminika i ublažava simptome kao &scaron;to su ka&scaron;alj, sekret iz nosa i svrab očiju.&nbsp;&nbsp;</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/17-01-30-caj-od-djumbira.jpgNjemački znanstvenici smatraju kako u Hercegovini raste lijek protiv koronehttp://grude.com/clanak/?i=217329217329Grude.com - klik u svijetTue, 06 Oct 2020 09:51:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=20-10-06-slatki-pelin.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Svijet je u utrci za pronalaskom pouzdanog cjepiva protiv COVID-a 19 - neočekivane pošasti 21. stoljeća koja je do sada odnijela više od milijun života, a gotovo 35 milijuna je oboljelo.<p>&nbsp;</p> <p>Za sada. No, znanstvenici s njemačkog Instituta Max-Planck u Potsdamu istražuju kako pomoći oboljelima, kako ih liječiti od koronavirusa i to s pomoću jedne "obične" ljekovite biljke - slatkog pelina.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Imaju rezultate koji ulijevaju nadu za početak kliničkih ispitivanja. Kako pi&scaron;e DW, istraživanja su iznenadila znanstvenike: ekstrakti slatkog pelina aktivni su protiv SARS-CoV-2. Listovi biljke slatkog pelina,'Artemisia annua-e', uzgajani u Kentuckyju, u SAD, najbolju antivirusnu aktivnost pokazali su kod ekstrakcije s čistim etanolom ili destiliranom vodom, ali i dodavanjem kave.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Petra Mihića iz Ljubinja ta vijest nije posebno iznenadila. On već godinama jedini u BiH i na bio osnovi uzgaja upravo slatki pelin, vi&scaron;estruko ljekovitu biljku koja se desetljećima upotrebljavala kao lijek protiv malarije, a u Hercegovini često raste i kao samonikla.</p> <p>&nbsp;</p> <p>"Kada se u Hercegovini prije nekoliko godina masovno počelo saditi smilje, koje je također ljekovita biljka, ja sam želio učiniti ne&scaron;to drukčije. Čitao sam da se u kineskoj tradiciji posebno cijenio pelin u liječenju kancerogenih oboljenja i godinama istražujem kako postići najbolju kvalitetu u najboljim uvjetima uzgajanja ove specifične biljke. I tako je počela moja avantura s organskim uzgajanjem slatkog pelina", kaže Petar Mihić za <strong>Deutsche Welle.</strong></p> <p>&nbsp;</p> <p>Dr.med.spec Andrea Jurić za DW kaže da su se s mogućim pozitivnim učincima slatkog pelina u liječenju COVID-a 19 liječnici upoznali tijekom pandemije.</p> <p>&nbsp;</p> <p>"U habitusu naroda koji žive na području Hercegovine je traženje lijeka u pripravcima biljnog podrijetla kojima je Hercegovina jako bogata. Upoznata sam s činjenicom da su ljudi s ovih prostora konzumirali čaj od slatkog pelina te prijavljivali pozitivne učinke u svim fazama infekcije COVID-19. Smatram da bi bilo jako korisno provesti dodatne kliničke prospektivne studije po ovom pitanju", kaže ova epidemiologinja za DW.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Prof.dr. Jasenko Karamehić, internist imunolog, jedan od vodećih u BiH i s bogatim iskustvom rada u medicinskim centrima diljem svijeta, kaže kako "sve ima itekako smisla". "I to zato jer slatki pelin djeluje na malariju, a antimalarici, lijekovi kao klorokin, cidrofloroksin itd., spadaju u grupu lijekova koji imaju određenu specifično-nespecifičnu aktivnost kao ramdesivir ili neki drugi retroviralni, antivirusni lijekovi protiv primjerice AIDS-a itd., i na COVID 19.", kaže prof.dr. Karamehić za DW.</p> <p>&nbsp;</p> <p>On podsjeća da se dio ove biljke u Aziji upotrebljava u liječenju malarije te da već godinama stanovni&scaron;tvo koristi njezina ljekovita svojstva. "I tu je ta konekcija. Meni, kao imunofarmakologu to je jo&scaron; lak&scaron;e shvatiti i vidi se da svi lijekovi koji djeluju na uzročnika malarije, djeluju uspje&scaron;no i na COVID 19. Da se razumijemo, nije to specifični lijek, ali jest specifično nespecifični - znači ima određen učinak", zaključuje prof. dr. Karamehić.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Dok slatki pelin, prema stavovima znanstvenika, potvrđuje značaj u liječenju oboljelih od COVID-a 19. svijet očajno čeka učinkovito cjepivo.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Prema ovom bh. znanstveniku, ono mora bi najbolje i bez "prefiksa".</p> <p>&nbsp;</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/20-10-06-slatki-pelin.jpgViše istraživanja pokazalo: Bakterija koja nam živi u desnima potiče metastaze raka, ali je možemo pretvoriti i u ''trojanskog konja''http://grude.com/clanak/?i=217325217325Grude.com - klik u svijetMon, 05 Oct 2020 19:23:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=17-10-16-zubi.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Kod zdrave usne šupljine Fusobacterium nucleatum ponašao se kao odgovoran član mikrobske zajednice.<p>&nbsp;</p> <p>Fusobacterium nucleatum bakterija je koja živi u desnima kod čovjeka, a nedavno je otkriveno da upravo ta bakterija možda ima ulogu u &scaron;irenju određenih oblika raka, točnije raka debelog crijeva, jednjaka, gu&scaron;terače te možda i raka dojke.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Laboratorijske studije i dokazi pronađeni kod pacijenata ukazuju na to da spomenuti mikrob može putovati krvlju i zaraziti stanice tumora tako &scaron;to se veže na molekulu &scaron;ećera na njihovoj povr&scaron;ini. Kad se nađe tamo, taj mikrob izaziva čitav niz signala i reakcija imunosnog sustava koji su poznati po tome da uzrokuju migraciju stanica tumora.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Ako se to dodatno potvrdi, ovo otkriće moglo bi pro&scaron;iriti razumijevanje načina na koji Fusobacterium nucleatum utječe na progresiju raka, a može otvoriti i put prema novim oblicima terapija.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Kod zdrave usne &scaron;upljine Fusobacterium nucleatum pona&scaron;ao se kao odgovoran član mikrobske zajednice. S druge strane, lo&scaron;a zubna higijena, nekontrolirani dijabetes i drugi uvjeti mogu natjerati taj mikrob da se otuđi te da izazove parodontitis, tozilitis, upalu slijepog crijeva te čak i prijevremeni porod.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Poveznica s rakom debelog crijeva prvi je put napravljena prije otprilike devet godina, kad su dvije skupine znanstvenika otkrile da je DNK te bakterije iznadprosječno prisutan u tkivu tumora debelog crijeva, u usporedbi s normalnim tkivom.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Deseci studija otad otkrili su da je infekcija u stanicama tumora znak nevolje te da je povezana s lo&scaron;ijim prognozama pacijenata s rakom gu&scaron;terače, jednjaka ili debelog crijeva; otpornosti na kemoterapije kod pacijenata s rakom jednjaka i debelog crijeva; i metastazama raka debelog crijeva.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Ipak, ostalo je pitanje je li prisutnost bakterije samo znak upozorenja ili je ta bakterija aktivni sudionik u napredovanju raka? Ove su godine najmanje tri studije o raku debelog crijeva, koje su provela tri različita tima znanstvenika, ukazale na to da je riječ o aktivnoj ulozi u tom procesu.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Tim predvođen biokemičarem Danielom Sladeom sa Sveučili&scaron;ta Virginia Tech otkrio je da stanice tumora na debelom crijevu, kad ih napadne ta bakterija, proizvode dva upalna proteina, koji se inače zovu citokini, interleukin-8 i CXCL1. Pokazalo se da ti proteini potiču migraciju malignih stanica, &scaron;to je jedan od koraka u metastaziranju.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Druga studija pokazala je da bakterija pokreće promjene u regulaciji gena koji pak potiču metastaze prema plućima kod mi&scaron;eva.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Treća studija prona&scaron;la je i dodatne signale koji ukazuju na to da bakterija možda "orkestrira" metastazama kod tumora na debelom crijevu.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Sladeov tim otkrio je i da ta bakterija izaziva takozvanu citokinsku oluju koja je namijenjena kontroliranju infekcije, no u konačnici samo pogor&scaron;ava rak. To je kao da dodajete benzin na već zapaljenu vatru, kaže Slade.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Ne&scaron;to slično možda se događa i kod tumora dojki. U lipnju je tim znanstvenika na čelu s mikrobiologom Giladom Bachrachom sa sveučili&scaron;ta Hebrew objavio studiju koja je otkrila prisutnost F. nucleatum DNK u 30 posto pregledanog tkiva tumora raka dojke, najvi&scaron;e kod stanica tumora koje su izražavale puno molekula &scaron;ećera Gal/GalNAC na svojoj povr&scaron;ini. Njihovo je istraživanje pokazalo da infekcija potiče rast primarnih tumora i metastaza kod mi&scaron;eva s tumorom raka dojke.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Podaci sugeriraju da fusobakterija nije uzrok raka, ali može ubrzati njegovo napredovanje, kaže Bachrach.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Navedena otkrića u konačnici bi mogla dovesti i do nove vrste terapija, u kojoj bi F. nucleatum bio pretvoren iz opasnosti u borca protiv raka. Naime, F. nucleatum mogao bi se iskoristiti kao trojanski konj, s obzirom na to da se veže na molekule &scaron;ećera na povr&scaron;ini tumora, te bi se ta bakterija mogla ubaciti u lijek protiv stanica tumora, gdje bi onda lijek dovela točno do tumora.</p> <p>&nbsp;</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/17-10-16-zubi.jpgJe li bolje ostaviti grijanje tijekom dana ili ga upaliti kad dođete doma? Evo što kažu stručnjacihttp://grude.com/clanak/?i=217324217324Grude.com - klik u svijetMon, 05 Oct 2020 17:53:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=17-01-11-grijanje_radijator.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Mnogi se stručnjaci slažu da je najvažnija stvar koju treba uzeti u obzir kada je u pitanju učinkovito grijanje vašeg doma je otkriti gdje toplina izlazi iz vašeg doma. <p>&nbsp;</p> <p>Jesen je službeno tu, temperature lagano padaju i li&scaron;će mijenja boju. Dok se privikavamo na niže temperature, ljudi međusobno počinju postavljati isto pitanje: <strong>&lsquo;Jeste li već upalili grijanje?&rsquo;</strong></p> <p>Neka kućanstva izdrže koliko mogu, a druga ga upale s prvim niskim temperaturama. No &scaron;to se tiče kori&scaron;tenja centralnog grijanja, je li istina da ako cijeli dan lagano radi, &scaron;tedi novac? Kao i kod većine stvari, odgovor nije jednostavan, prenosi <strong>metro.co.uk.</strong></p> <p>&nbsp;</p> <p>Stručnjaci sugeriraju da je ostavljanje grijanja na laganom tijekom cijelog dana kako biste u&scaron;tedjeli samo mit. S jedne strane, ostavljajući grijanje uključenim cijeli dan, kotao će morati raditi kako bi održavao temperaturu na zadanoj razini, a energiju ćete tro&scaron;iti cijeli dan u usporedbi s pode&scaron;avanjem da grijanje kreće u odabrano vrijeme.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Međutim, ako je dom hladniji, trebat će vam vi&scaron;e energije da ga zagrijete kada dođete i uključite grijanje. Stoga savjetuju kori&scaron;tenje tajmera. To omogućuje da se grijanje uključuje i isključuje kada ćete ga najvi&scaron;e željeti i ne morate brinuti hoćete li ga zaboraviti isključiti.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Mnogi se stručnjaci slažu da je najvažnija stvar koju treba uzeti u obzir kada je u pitanju učinkovito grijanje doma je otkriti gdje toplina izlazi iz njega. Ako je dom dobro izoliran, potro&scaron;it ćete manje energije bez obzira na to ostavljate li grijanje cijeli dan ili koristite timer. &Scaron;to su gubici topline manji, to ćete manje energije potro&scaron;iti za postizanje ugodne temperature u domu.</p> <p>&nbsp;</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/17-01-11-grijanje_radijator.jpgPRVI PUT U POVIJESTI SVEUČILIŠTA U MOSTARU: REKTOR TOMIĆ OBRATIO SE STUDENTIMA ONLINEhttp://grude.com/clanak/?i=217320217320Grude.com - klik u svijetMon, 05 Oct 2020 12:11:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=20-10-05-zoran-tomic-sum-online-obracanje-1.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Prvi put u povijesti Sveučilišta u Mostaru jedan rektor se obratio novim studentima neizravno, tj. online.<p><br />Obraćanje <strong>prof. dr. Zorana Tomića</strong>, rektora Sveučili&scaron;ta u Mostaru prenosimo u cijelosti.<br /><br /></p> <p><em>Ni&scaron;ta &scaron;to je vrijedno ne dolazi na brzinu. Zalaganje, konstantan i marljiv rad jedini je način kako doći do rezultata koji će trajati</em>, ovom mi&scaron;lju glasovitoga <strong>Hamiltona Holta</strong>, rektor Sveučili&scaron;ta u Mostaru<strong> Zoran Tomić</strong> otvorio je novu akademsku 2020/2021. te pozdravio <strong>vi&scaron;e od 2.000 bruco&scaron;a na Sveučili&scaron;tu.<br /><br /></strong></p> <p><em>S jedne strane<strong> tužni smo &scaron;to se danas ne možemo vidjeti uživo</strong>, ali s druge strane, sretni smo da Sveučili&scaron;te u Mostaru ide u korak s razvijenim IT tehnologijama i da je spremno odgovoriti na sve izazove, pa i izazov COVID-19 s kojima se suočavaju sva sveučili&scaron;ta u svijetu</em>, poručio je Tomić.<br /><br /></p> <p>Podsjetio je kako je Sveučili&scaron;te tijekom pandemije <strong>moralo prekinuti nastavu na klasičan način</strong> i pokrenuti sustav nastave na daljinu, no kako je SUM optimalno odgovorio na izazove. Inače, sustav za online učenje<strong> upisalo je 11.000 studenata</strong> i vi&scaron;e od 800 nastavnika, a otvoreno je vi&scaron;e od<strong> 3.000 virtualnih kolegija</strong>. Vi&scaron;e od 20.000 obrazovnih materijala je postavljeno u sustav. Između ostalog, napomenuo je kako su svjesni &rdquo;važnosti i nezamjenjivosti tradicionalne nastave, praktičnih, laboratorijskih vježbi i praksi.<br /><br /></p> <p><em>Stoga, Senat je donio odluku da ti oblici nastave budu prioritet i da se izvode na svim fakultetima<strong> u skladu s postojećim epidemiolo&scaron;kim uvjetima</strong>. Ponavljam, svi se želimo, vi studenti, mi djelatnici Sveučili&scaron;ta u Mostaru, &scaron;to vi&scaron;e vratiti nastavi uživo, ali morate biti svjesni da će nam va&scaron;e zdravlje i zdravlje nastavnika, nenastavnog osoblja i svih drugih osoba u procesu rada i studiranja <strong>biti na prvom mjestu i najvažnije</strong>, </em>istaknuo je.<br /><br /></p> <p>Naglasio je da ako bi se mijenjao model učenja, to će biti <strong>u vezi s općim stanjem pandemije koronavirusa</strong> i za&scaron;tite studenata i svih zajedno.<br />&nbsp;</p> <p><em>Vježbajte se i strpljenju i toleranciji dok ste jo&scaron; studenti. Iskustvo nas uči da trebamo shvatiti da ne može<strong> uvijek sve biti onako kako smo planirali</strong>, ali uvijek treba planirati. Imajte na umu da se sve događa s nekim razlogom i poku&scaron;ajte gledati s vedrije strane. Budite vrijedni i odgovorni, a rezultati i znanje sigurno će doći</em>, poručio je bruco&scaron;ima rektor Tomić.<br /><strong>&nbsp;<iframe src="https://www.youtube.com/embed/8s7BOVxfuBU" frameborder="0" width="660" height="350"></iframe></strong></p> <p>&nbsp;</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/20-10-05-zoran-tomic-sum-online-obracanje-1.jpgPočelo je ''spajanje'' Instagrama i Messengerahttp://grude.com/clanak/?i=217266217266Grude.com - klik u svijetThu, 01 Oct 2020 23:29:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=16-11-21-smartphone.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Dio korisnika Instagrama dobio je mogućnost razmjene poruka s korisnicima Messengera, a ta bi opcija u budućnosti trebala biti dostupna globalno.<p>&nbsp;</p> <p>Plan o integraciji tri velika servisa s kojim bi se trebalo omogućiti da korisnici Facebooka komuniciraju s korisnicima WhatsAppa ili Instagrama bez potrebe za instaliranjem tih aplikacija, Mark Zuckerberg najavio je jo&scaron; pro&scaron;le godine. Sada su iz kompanije najavili prvi veliki korak prema toj integraciji te će dio korisnika Instagrama (kojima se pojavi ta mogućnost) moći kontaktirati prijatelje na Messengeru bez potrebe za Facebookovim računom - i obrnuto naravno.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Opcija slanja tekstualnih i videoporuka između ovih platformi počela se testirati na određenim trži&scaron;tima, a iz Facebooka kažu kako će tijekom sljedećih mjeseci biti dostupna globalno, dakle i korisnicima u Hrvatskoj.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Prva testiranja, ali u jako malom opsegu krenula su već tijekom ljeta, a sada se polako &scaron;ire na veći broj korisnika, javlja Zimo.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Mogućnost komunikacije između platformi neće biti nametnuta korisnicima, već će oni sami morati pristati na opciju da ih kontaktiraju osobe koje ne koriste istu mrežu kao i oni.</p> <p>&nbsp;</p> <p>S ovim potezom Facebook bi mogao cementirati svoju dominaciju na komunikacijskom trži&scaron;tu tijekom sljedećih godina, komentirali su na CNN-u naglasiv&scaron;i da će zbog toga u budućnosti biti jo&scaron; teže "razbiti" kompaniju, &scaron;to mnogi žele zbog njene veličine i prevelikog utjecaja na trži&scaron;tu.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Podsjetimo, i Messenger, Instagram i WhatsApp imaju vi&scaron;e od milijardu korisnika.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Pored mogućnosti komunikacije s korisnicima druge platforme, korisnici Instagrama koji pristanu na komunikaciju s Messengerom dobit će i neke dodatne opcije poput mogućnosti slanja samouni&scaron;tivih poruka, selfie stickere, novih boja chata, novih mogućnost blokiranja neželjenih poruka itd. O tome kada možemo očekivati &scaron;irenje integracije i na WhatsApp, iz Facebooka nisu htjeli komentirati.&nbsp;</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/16-11-21-smartphone.jpgEricsson Nikola Tesla i HT Mostar nastavljaju uspješnu suradnjuhttp://grude.com/clanak/?i=217250217250Grude.com - klik u svijetWed, 30 Sep 2020 18:14:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=20-09-30-vilim-primorac-erricson.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Aktivnosti na realizaciji ugovorenog posla kreću odmah redovnom dinamikom..<p>&nbsp;</p> <p>Vilim Primorac, predsjednik Uprave HT-a Mostar i Gordana Kovačević, predsjednica Ericssona Nikole Tesle, potpisali su ugovor vrijedan vi&scaron;e od 29 milijuna kuna za nadogradnju 4G/4G+ mreže i pro&scaron;irenje transmisijske mreže HT-a Mostar.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Ovim ugovorom nastavlja se izgradnja i modernizacija LTE mreže temeljene na Ericsson Radio System rje&scaron;enju, kao i pro&scaron;irenje transmisijske mreže novim MINI-LINK proizvodima.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Aktivnosti na realizaciji ugovorenog posla kreću odmah redovnom dinamikom, usprkos novim okolnostima koje nas okružuju.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Vilim Primorac nagla&scaron;ava: "Zahvaljujući novoj Ericssonovoj radijskoj opremi, povećat ćemo pokrivanje i kapacitet 4G/4G+ mreže, čime ćemo na&scaron;im korisnicima omogućiti bolje korisničko iskustvo, veće brzine i mogućnost kori&scaron;tenja novih naprednih usluga temeljenih na LTE tehnologiji, uz po&scaron;tivanje najvi&scaron;ih sigurnosnih standarda.&ldquo;</p> <p>&nbsp;</p> <p>Gordana Kovačević ističe svoje zadovoljstvo nastavkom suradnje: &ldquo;Drago mi je da HT Mostar razvoj svoje mreže temelji na Ericssonovom portfelju i rje&scaron;enjima na&scaron;ih stručnjaka. Ovo je važan strate&scaron;ki korak na putu prema 5G u Bosni i Hercegovini. Unatoč izvanrednim okolnostima, uspje&scaron;no nastavljamo izgradnju i modernizaciju LTE mreže u partnerstvu s lokalnim kompanijama.&ldquo;</p> <p>&nbsp;</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/20-09-30-vilim-primorac-erricson.jpgKraj pandemije do travnja ili svibnja iduće godine?http://grude.com/clanak/?i=217197217197Grude.com - klik u svijetSat, 26 Sep 2020 22:02:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=20-03-11-dr-sc-lauc.jpeg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Broj pozitivnih PCR testova nije skroz pouzdan pokazatelj broja oboljelih od Covida-19, što se vidi po velikom nesrazmjeru broja potvrđenih slučajeva i umrlih u prvom valu i sada. <p>&nbsp;</p> <p>Zato bi broj pozitivnih slučajeva na koronavirus trebao biti samo informacija za stručnjake koji ju znaju tumačiti, ustvrdio je za <a href="https://www.glas-slavonije.hr/443863/1/Histerija-je-gotova-COVID-nije-bezopasan-no-sve-je-pod-kontrolom" rel="noopener noreferrer" target="_blank">Glas Slavonije</a> Znanstvenog savjeta Vlade <strong>prof. dr. sc. Gordan Lauc</strong>.&nbsp; <br /><br /></p> <p>&ldquo;Djeca nam idu u &scaron;kolu već treći tjedan, a broj slučajeva je u padu. Bolest COVID-19 nije bezopasna, i jo&scaron; uvijek se može dogoditi da s dolaskom zime situacija postane značajno gora, no situacija je za sada potpuno pod kontrolom i možemo se nadati da će i ovakve vrlo blage mjere koje su na snazi u Hrvatskoj biti dovoljne da bez većih žrtava dočekamo kraj pandemije, a za koji se osobno nadam da bi mogao biti u travnju ili svibnju sljedeće godine&rdquo;, uvjeren je Lauc.<br /><br /></p> <p>&ldquo;Da izlaženje u javnost s golim brojevima ima prije svega psiholo&scaron;ku dimenziju, i to kako bi se javnost na taj način dodatno discipliniralo i držalo pod epidemiolo&scaron;kim mjerama, neslužbeno će vam priznati i epidemiolozi koji se, primjerice, žestoko bore da se u medijima ne ide s postotcima zaraženih od gripe i onih od bolesti COVID-19, jer bi se vidio golem nerazmjer. Naime, podatak iz lipnja govori da je u sezoni 2019./2020. na području Osječko-baranjske županije bilo 2580 osoba s infekcijom gripe, &scaron;to je gotovo 20 puta vi&scaron;e zaraženih nego koronavirusom. No, pogledajte i sljedeći podatak. Od 133 zaraženih koronavirusom do početka lipnja njih devetero je umrlo, a od 2580 zaraženih gripom nije umrla nijedna osoba. To vam govori koliko je koronavirus ozbiljnija i opasnija infekcija, i koliko je važan oprez&rdquo;, upozorio je <strong>dr. sc. Tomislav Dijanić</strong>.</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/20-03-11-dr-sc-lauc.jpegOLAKŠICA Word dobio mogućnost audio transkripcije u teksthttp://grude.com/clanak/?i=217189217189Grude.com - klik u svijetSat, 26 Sep 2020 12:01:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=20-09-26-word.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Opcija audio transkripcije za sada je dostupna samo putem Word for web aplikacije..<p>&nbsp;</p> <p>Glasovno pretraživanje postaje sve popularnije među korisnicima pametnih telefona pa je sasvim logičan potez uvođenje funkcionalnosti glasovnog upravljanja u &scaron;to vi&scaron;e softverskih rje&scaron;enja. Ovog puta na red je stigao Microsoft koji je svojim korisnicima obznanio jednu sjajnu novost. Naime, Microsoft je omogućio audio transkripciju sadržaja u tekst unutar Microsoft Word alata &ndash; čime će zasigurno dijelu korisnika osigurati lak&scaron;e i jednostavnije kreiranje novog sadržaja, prenosi <em><strong>pcchip.hr</strong></em></p> <p>&nbsp;</p> <p>U profesionalnim redakcijama softveri za pretvaranje glasa u tekst nisu nikakva novost i možemo reći kako smo poprilično dugo trebali čekati Microsoft da tu funkciju implementira u Word aplikaciju. Možda se takvo &scaron;to i ne bi tako skoro desilo da veliki Microsoft Word konkurent, Google Docs, već dugo nema takvu opciju. Unutar Google Docs alata moguće je diktirati tekst koji softver zatim automatski pretvara u pisani tekst &ndash; te time dodatno skraćuje vrijeme stvaranja novog sadržaja. Dakako, kompjuterski napisani tekst nije savr&scaron;en i ima nedostataka &ndash; a najbolje funkcionira na engleskom jeziku (koji je i najpopularniji).</p> <p>&nbsp;</p> <p>Microsoft Word sada dobiva ovu super funkciju audio transkripcije, čime će Microsoft 365 alat postati jo&scaron; bolji za sve kreativce. Fokus ovog novog alata trenutno je na engleskom govornom području, no za očekivati je da će se vrlo brzo kvalitetnom približiti i na ostalim svjetskim jezicima. &Scaron;to se tiče same pretvorbe, moguće je uploadati audio file u Word do veličine 200MB koji se zatim automatski pretvori u tekst ili postoji i druga opcija: diktiranja teksta kojeg računalo automatski pretvara u pisani zapis.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Opcija audio transkripcije za sada je dostupna samo putem Word for web aplikacije, no uskoro će se vjerojatno pojaviti i unutar cijelog Microsoft 365 paketa. Dakako, ispred Microsofta je jo&scaron; mnogo zadataka kako bi se navedeni sustav ispeglao i postigao svoju punu svrhu. Svakako, pozitivno u cijeloj toj priči za cijelokupno trži&scaron;te je &ndash; &scaron;to će se sada i Google vjerojatno jo&scaron; vi&scaron;e posvetiti usavr&scaron;avanju navedene usluge.</p> <p>&nbsp;</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/20-09-26-word.jpgPočela primjena Pravilnika o korištenju dronova u BiH, morat će se polagati ispithttp://grude.com/clanak/?i=217181217181Grude.com - klik u svijetFri, 25 Sep 2020 15:18:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=15-10-19-dron.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Primjena Pravilnika o uslovima za izvođenje letačkih operacija dronovima je počela danas, priopćeno je iz Direkcije za civilno zrakoplovstvo Bosne i Hercegovine (BHDCA).<p>&nbsp;</p> <p>Obrazložili su i &scaron;to znači primjena ovog pravilnika.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Kako su naveli, pravilnik se odnosi na dronove čija je masa prije polijetanja od 0,249 do 25 kilograma.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Zato su pozvali vlasnike i operatere dronova u Bosni i Hercegovini da podnesu zahtjev za upis drona u njihovu evidenciju.</p> <p>&nbsp;</p> <p>"Prilikom podno&scaron;enja zahtjeva za upis drona u evidenciju vlasnik ili operator drona treba popunjen zahtjev sa prilozima dostaviti u Direkciju, nakon čega mu Direkcija u roku od 30 dana izdaje Potvrdu o evidenciji", napomenuli su i ukazali da je obja&scaron;njenje postupka evidencije dostupno na ovom <a title="dron flyer" href="http://www.bhdca.gov.ba/website/dokumenti/Dron/dron_Flyer_lat.pdf?utm_source=Klix.ba&amp;utm_medium=Clanak" target="_blank">linku</a>.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Naglasili su da će vi&scaron;e informacija u vezi sa polaganjem ispita iz poznavanja zrakoplovnih propisa za operatere dronova i operativnih odobrenja za radove iz zraka dronom biti naknadno objavljeni na službenoj web stranici Direkcije.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Pravilnik o letenju dronom je dostupan na ovom <a title="Dron" href="http://www.sluzbenilist.ba/page/akt/2yFM2KkWhf8=?utm_source=Klix.ba&amp;utm_medium=Clanak" target="_blank">linku</a>.</p> <p>&nbsp;</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/15-10-19-dron.jpgZbog sigurnosnog propusta u Bluetoothu ugrožene milijarde uređajahttp://grude.com/clanak/?i=217157217157Grude.com - klik u svijetWed, 23 Sep 2020 16:48:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=17-05-13-hakeri.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Kod rekonekcije ili povezivanja nanovo, ostavlja se mali, ali vrijedan prostor, hakerima za "ulazak".<p>&nbsp;</p> <p><br />Ranjivost pod nazivom BLESA (Bluetooth Low Energy Spoofing Attack) čini potencijalnu &scaron;tetu za milijarde pametnih telefona, tableta, prijenosnih računala i uređaja Interneta stvari (IoT). Srećom, izvje&scaron;taji o stvarnoj &scaron;teti nisu stigli, tako da su stručnjaci na Sveučili&scaron;tu Purdue možda spasili stvar, prenosi ictbusiness.info</p> <p>&nbsp;</p> <p>Naime, otkrili su da u BLE protokolu postoji ranjivost prilikom uparivanja uređaja, &scaron;to napadači mogu iskoristiti pa dođi do kontrole nad uređajem, a potom mogu napraviti &scaron;tetu u raznim oblicima. A do toga dolazi jer BLE, koji služi kako bi &scaron;tedio energiju uređaja pri radu bluetootha, nije dovoljno jak u smislu za&scaron;tite.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Stoga, kod rekonekcije ili povezivanja nanovo, ostavlja se mali, ali vrijedan prostor, hakerima za "ulazak". Konkretnije, dva su problema samog sustava u pitanju - ovjera prilikom novog povezivanja uređaja nije obvezna već ostavljena na izbor. I drugi problem je &scaron;to se ovjera nekad uopće ne obavi kod IoT uređaja.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Napadači iskori&scaron;tavanjem te ranjivosti mogu izbjeći ovjere i jednostavno dođi do kontrole nad sustavom, bez da on uopće primijeti da se i&scaron;ta dogodilo. Vrlo &scaron;kakljiva i neželjena situacija, koja do ovog otkrića sedam akademika sa Sveučili&scaron;ta Purdue nije bila poznata. Sad kad jest, stići će nadopune i "zakrpe" pa bi bluetooth tehnologija trebala ostaviti iza sebe ne&scaron;to tako nepromi&scaron;ljeno i nedovoljno kvalitetno načinjeno.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Također, treba napomenuti i da ne vrijedi za sve takvo stanje "nedovoljne sigurnosti". Apple je u lipnju ove godine implementirao CVE-2020-9770 i rije&scaron;io problem. Linuxov IoT tim također radi na rje&scaron;enju problema. S druge strane, Android je jo&scaron; uvijek ranjiv i apelira se na Google da učini potrebne korake kako bi se tako ne&scaron;to &scaron;to prije rije&scaron;ilo.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Nije lako, ni najmanje. No, ako se brzo ne djeluje, &scaron;teta bi mogla biti i vi&scaron;e nego razorna...</p> <p>&nbsp;</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/17-05-13-hakeri.jpgKoronavirus kao da je postao impotentan, a efikasno cjepivo možda nikad...http://grude.com/clanak/?i=217120217120Grude.com - klik u svijetSun, 20 Sep 2020 15:08:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=20-09-20-geneticar-radman.png&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Znanstvenik Miroslav Radman gostovao je u emisiji Nedjeljom u 2 na HRT-u. "Iz nekoga razloga nisam uspio uplašiti samog sebe od korone", rekao je. <p>&nbsp;</p> <p>"Samoizolacija gdje mogu gledati more i u nebo, nije mi te&scaron;ko pala već mi je dala vi&scaron;e slobodnog vremena", kazao je Radman na pitanje kako mu je bilo u samoizolaciji.<br /><br /></p> <p>"Kao genetičar, s obzirom na biologiju virusa SARS-CoV-2, koji je sličan biologiji virusa HIV-a, neizvjesno je da će doći do efikasnog cjepiva protiv tog virusa", rekao je Radman. "On mutira, mijenja se, samo 4 puta sporije od HIV-a, a ima 4 puta veći genom. HIV virus i koronavirus su vrlo slični. Virus se mora mijenjati da ga ne bi pojeo imuni sustav, a mora se mijenjati toliko da dođe na sam rub genetske provalije, gdje će se samouni&scaron;titi brojem mutacija koje su potrebne da bi izbjegao imunosustav. Smrtnost je puno manja u drugom valu, kao da je virus postao bezazlen jer je akumulirao previ&scaron;e mutacija tijekom prethodnih nekoliko mjeseci, naglasio je. Kao da je virus impotentan u ovom valu. - U ožujku je porast po danima bio velik pa je i&scaron;ao dolje pa sad opet ide gore, to su slučajevi.. Smrtnost je velika u prvom valu i nestaje u drugom valu. Kao da je virus impotentan u ovom valu", kazao je, prenosi Vecernji.ba.<br /><br /></p> <p>"Ne bojim se reći ne&scaron;to drugo, ovo je pogled genetičara, ne imunologa. Taj pogled jo&scaron; nitko nije iznio, pa sam mislio da mi je dužnost da ga iznesem, makar bio u krivu", istaknuo je Radman.</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/20-09-20-geneticar-radman.pngOgroman broj ljudi je zapravo već imun na koronu?http://grude.com/clanak/?i=217108217108Grude.com - klik u svijetSat, 19 Sep 2020 14:15:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=20-04-04-coviddddd.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Do sada se činilo da ljudi nemaju otprije postojeći imunitet na virus SARS-CoV-2, no je li to doista tako? Znanstvenici sada istražuju moguće imunološke odgovore, piše British Medical Journal.<p>&nbsp;</p> <p>Čak i u lokalnim područjima koja su doživjela neke od najvećih porasta prekomjernih smrtnih slučajeva tijekom pandemije covida-19, serolo&scaron;ka ispitivanja od vrhunca epidemije pokazuju da tek&nbsp;oko petine ljudi ima antitijela na SARS-CoV-2: 23 posto&nbsp;u New Yorku, 18 posto&nbsp;u Londonu i&nbsp;11 posto&nbsp;u Madridu. Među općom populacijom brojevi su znatno niži, a mnoga nacionalna istraživanja izvje&scaron;tavaju o jednoznamenkastim brojevima.<br /><br /></p> <p>S obzirom na to da su odgovori javnog zdravstva &scaron;irom svijeta temeljeni na pretpostavci da je virus u&scaron;ao u ljudsku populaciju bez prethodno postojećeg imuniteta prije pandemije, četiri podatka navode na zaključak da virus ima, kao &scaron;to je rekao <strong>Mike Ryan</strong>, &scaron;ef za izvanredne situacije Svjetske zdravstvene organizacije, 'dug put izgaranja'.<br /><br /></p> <p>No niz studija koje su zabilježile T-stanice koje reagiraju na SARS-CoV-2 i kod ljudi koji nisu bili u doticaju s virusom, sada otvaraju nova pitanja o stvarnoj prirodi epidemije.<br /><br /></p> <p>Najmanje &scaron;est studija ukazalo je na&nbsp;postojanje T-stanica&nbsp;reaktivnih na SARS-CoV-2 kod 20 do 50 posto ljudi koji, koliko je poznato, nisu bili u kontaktu s virusom.<br /><br /></p> <p>U istraživanju krvi od donora čiji su uzorci u SAD-u prikupljani između 2015. i 2018., kod 50 posto su pronađeni oblici T-stanica koje reagiraju na SARS-CoV-2. Slična studija provedena je u Nizozemskoj te su u uzorcima prikupljenima davno prije pandemije pronađene T-stanice kod dvoje od deset ljudi koji nisu bili izloženi virusu.<br /><br /></p> <p>U Njemačkoj reaktivne T- stanice uočene su kod trećine na SARS-CoV-2 seronegativnih zdravih darivatelja krvi (23 od 68). U Singapuru je tim znanstvenika analizirao uzorke uzete od ljudi koji nisu bili u kontaktu sa SARS-om ili covidom-19; 12 od 29 uzoraka uzetih prije srpnja 2019. pokazali su reaktivnost na SARS-CoV-2, ba&scaron; kao i sedam od 11 ljudi koji su bili seronegativni na virus. Reaktivnost je također uočena u Velikoj Britaniji i &Scaron;vedskoj, prenosi <a href="https://www.jutarnji.hr/life/znanost/ogroman-broj-ljudi-je-zapravo-vec-imun-na-koronu-znanstvenici-nesto-se-definitivno-dogada-15019955" rel="nofollow" target="_blank">Jutarnji list</a>.<br /><br /></p> <p>Iako su ove studije male i jo&scaron; ne pružaju precizan uvid u otprije postojeći imunolo&scaron;ki odgovor na SARS-CoV-2, te&scaron;ko ih je zanemariti, a nekoliko ih je objavljeno i u časopisina Cell i Nature.<strong> Alessandro Sette</strong>, imunolog s Instituta za imunologiju La Jolla u Kaliforniji i autor nekolicine studija, kaže: 'U ovom trenutku imamo nekoliko studija koje pokazuju reaktivnost na različitim kontinentima. Kao znanstvenik znam da je to ne&scaron;to &scaron;to ima čvrste osnove.'<br /><br /></p> <p>Istraživači su također uvjereni da su na tragu utvrđivanja porijekla tog imunolo&scaron;kog odgovora. 'Na&scaron;a hipoteza je, dakako, da se radi o imunitetu proiza&scaron;lom iz običnih prehlada koje također uzrokuju koronavirusi', kaže <strong>Daniela Weiskopf</strong>, jedna od autorica studije. 'Pokazali smo da je to stvarna imunolo&scaron;ka memorija proiza&scaron;la dijelom iz virusa obične prehlade.'<br /><br /></p> <p>Znanstvenici u Singapuru do&scaron;li su do sličnih zaključaka o ulozi virusa obične prehlade, no naznačili su i da reaktivnost T-stanica možda dolazi i od nekih drugih koronavirusa, možda i od onih životinjskih.<br /><br /></p> <p>Uzev&scaron;i sve to zajedno, sve veći broj znanstvenih radova koji su dokumentirali otprije postojeći&nbsp;imunolo&scaron;ki odgovor na SARS-CoV-2, možda će potaknuti one koji se bave upravljanjem pandemijom&nbsp;da ponovno analiziraju neke temeljne pretpostavke o tome kako mjeriti osjetljivost stanovni&scaron;tva i pratiti doseg &scaron;irenja pandemije.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Istraživanje seroprevalencije, koje&nbsp;detektira prisutnost antitijela, preferirana je metoda mjerenja omjera&nbsp;ljudi u nekoj populaciji koji su bili inficirani virusom SARS-CoV-2 i koji su zbog toga do neke mjere imuni, i&nbsp;procjene&nbsp;pragova imuniteta krda &scaron;to daje osjećaj o tome u kojoj se fazi pandemije nalazimo. Bez obzira na to hoćemo li to postići prirodnim putem ili cijepljenjem, čini se da sve skupa neće biti gotovo dok ne postignemo imunitet krda.<br /><br /></p> <p>Činjenica je da tek manji broj ljudi, čak i u najpogođenijim područjima, ima antitijela na SARS-CoV-2, &scaron;to je mnoge navelo na pretpostavku da je pandemija jo&scaron; daleko od zavr&scaron;etka. U New Yorku, gdje se pokazalo da samo petina ispitanih ima antitijela, zdravstveni su djelatnici zaključili da 'praćenje, testiranje i traženje kontakata ostaju glavne javnozdravstvene strategije'.<br /><br /></p> <p>- Koliki god taj prag imuniteta krda bio, jo&scaron; mu se nismo približili, rekao je Ryan iz Svjetske zdravstvene organizacije.<br /><br /></p> <p>No poznato je da memorija T-stanica ima sposobnost utjecati na ozbiljnost kliničke slike i podložnost budućim infekcijama, a studije T-stanica zabilježile su otprije postojeću reaktivnost na SARS-CoV-2 kod 20 do 50 posto ljudi &scaron;to daje naslutiti da antitijela nisu potpuna priča.<br /><br /></p> <p>- Možda smo malo naivni kad koristimo serolo&scaron;ka testiranja za utvrđivanje broja ljudi koji su bili izloženi virusu, kazao je imunolog s Instituta Karolinska Marcus Buggert. - Imunitet je vi&scaron;e od toga, dodao je.<br /><br /></p> <p>Ovo istraživanje je moćan podsjetnik da je malo toga u imunologiji posve jasno. Fiziolo&scaron;ki odgovori možda imaju manje jasnih distinkcija nego &scaron;to se to misli: izloženost virusu ne znači nužno i infekciju, infekcija ne znači nužno i bolest, bolest ne znači nužno i proizvodnju antitijela koja se mogu detektirati. <br />&nbsp;</p> <p>Osim toga, uloge različitih imunolo&scaron;kih sustava u organizmu su međusobno isprepletene i povezane. B-stanice proizvode antitijela, no te B-stanice reguliraju&nbsp;T-stanice, pa dok T-stanice i antitijela oboje&nbsp;sudjeluju u odgovoru na virus, T-stanice to čine ba&scaron; na inficiranoj stanici, dok antitijela pomažu da do infekcije stanica&nbsp;uopće ne dođe.<br /><br /></p> <p>Buggertova domovina &Scaron;vedska u sredi&scaron;tu je debate o imunitetu krda, a &scaron;vedska opu&scaron;tena strategija u borbi s virusom izazvala je skepsu. Epidemija u &Scaron;vedskoj, čini se, doista posustaje, kazao je Buggert u kolovozu. - Sada imamo puno manje novih slučajeva. U Stockholmu, gradu od dva milijuna ljudi, imamo samo 50 ljudi u bolnici. Ne&scaron;to se moralo dogoditi, kaže Buggert, uzimajući u obzir da se upute o dru&scaron;tvenom distanciranju 'ba&scaron; nisu strogo slijedile'.<br /><br /></p> <p>&Scaron;to je to 'ne&scaron;to', ključno je pitanje i za <strong>Sunetru Guptu</strong>, epidemiologinju sa Sveučili&scaron;ta Oxford, koja je razvila način kako izračunati prag imuniteta krda koji uključuje i varijable za otprije postojeću, urođenu otpornost i razinu za&scaron;tite.<br /><br /></p> <p>Njezina grupa kaže da pragovi imuniteta krda mogu biti 'značajno smanjeni ako&nbsp;samo jedan dio populacije nije u mogućnosti dalje &scaron;iriti virus'.- Uvriježeno mi&scaron;ljenje je da se u <em>lockdown</em> u&scaron;lo kad je epidemijska krivulja bila u porastu, obja&scaron;njava Gupta. - Pa kad jednom ukinete <em>lockdown</em>, krivulja bi trebala nastaviti rasti.<br /><br /></p> <p>No, to se ne događa na mjestima poput New Yorka, Londona i Stockholma. Pitanje je - za&scaron;to?<br /><br /></p> <p>- Ako se radilo o tome da u Londonu bolest nije bila jako rasprostranjena te da je samo 15 posto ljudi bilo u kontaktu s virusom, kako sugeriraju rezultati serolo&scaron;kih testova, ako ukinete <em>lockdown</em> trebali biste odmah vidjeti proporcionalan porast&nbsp;broja novih slučajeva kao &scaron;to smo vidjeli na nekim drugim mjestima. No to se nije dogodilo i to je činjenica. Pitanje je - za&scaron;to?, nastavlja Gupta.<br /><br /></p> <p>Mnogo je potencijalnih odgovora. Jedan je taj da se ljudi pridržavaju socijalnog distanciranja i tako smanjuju &scaron;irenje virusa. Druga mogućnost je da je mnogo ljudi imuno zbog T-stanica ili nečeg drugog. - O čemu god da se radi, ako značajan broj ljudi nije podložan zarazi, onda to sve skupa ima smisla, pogotovo uzme li se u obzir koliko je SARS-CoV-2 zarazan, kaže Gupta.<br /><br /></p> <p>Buggertova studija u &Scaron;vedskoj, čini se,&nbsp;podržava tu teoriju. Istražujući bliže članove obitelji onih kod kojih je zaraza potvrđena, otkrio je imunolo&scaron;ki odgovor T-stanica i kod onih pojedinaca koji su bili serolo&scaron;ki negativni ili nisu imali nikakavih simptoma. Dok je oko 60 posto članova obitelji proizvelo antitijela, njih čak 90 posto imalo je odgovor T-stanica. - Mnogi su se ljudi zarazili, a nisu proizveli antitijela, kaže Gupta.<br /><br /></p> <p>Istraživanja T-stanica nisu izazvala veliku pažnju medija, pogotovo u usporedbi s istraživanjem antitijela, koja, čini se, dominiraju u vijestima (Gupta kaže da je to vjerojatno zgog toga&nbsp;&scaron;to je istraživanje antitijela lak&scaron;e, brže i jeftinije). Dvije nedavne studije pokazale su da antitijela na SARS-CoV-2 i&scaron;čezavaju nakon samo dva do tri mjeseca, &scaron;to je potaknulo i spekulacije o ponovnim zarazama.<br /><br /></p> <p>No, proučavanje T-stanica pruža drugačiju, optimističniju, interpretaciju. U studiji provedenoj u Singapuru, T-stanice reaktivne na SARS-CoV-2 pronađene su kod onih koji su imali SARS i to čak 17 godina nakon infekcije.<br /><br /></p> <p>- Na&scaron;a saznanja naznačuju mogućnost da bi dugotrajne T-stanice generirane nakon infekcije nekim srodnim virusom, možda mogle&nbsp;za&scaron;tititi od virusa SARS-CoV-2 ili barem umanjiti ozbiljnost&nbsp;bolesti.<br /><br /></p> <p>Proučavanje T-stanica može također pomoći rasvijetliti neke misterije vezane uz covid-19, poput one za&scaron;to su djeca iznenađujuće po&scaron;teđena ove zaraze, ze&scaron;to različiti ljudi reagiraju različito i za&scaron;to mnoga djeca i mladu ljudi uopće nemaju simptoma.<br /><br /></p> <p>Imunolozi se slažu da bi T-stanice mogle biti ključan faktor u obja&scaron;njenju za&scaron;to su neka mjesta poput New Yorka, Londona i Stockholma, imale velik val infekcija no ne i val naknadnih infekcija. Možda se radi o tome da razina imuniteta&nbsp;koji pruža za&scaron;titu, no ne može se mjeriti putem serolo&scaron;kih testova, već je rezultat otprije postojećeg i novoformiranog imuniteta, sprečava bujanje&nbsp;epidemije i nove infekcije.<br /><br /></p> <p>No, imunolozi također upozoravaju da je sve ovo jo&scaron; uvijek na razini spekulacije. Kliničke implikacije otprije postojećih T-stanica jo&scaron; uvijek su otvoreno pitanje. - Ljudi kažu da nemamo dokaza, i u pravu su, kaže Buggert i dodaje da su svi uzorci darivatelja krvi u njegovoj studiji bili anonimni &scaron;to isključuje mogućnost longitudinalne studije.<br /><br /></p> <p>Postoji ideja i da su možda odgovori T-stanica predodređeni i predisponirani za neke teže bolesti. - Mislim da ta mogućnost nije ba&scaron; jako vjerojatna, kaže Sette, no nagla&scaron;ava da tu mogućnost ne treba posve odbaciti. Iskrižana reaktivnost je ili premala i preslaba da bi utjecala na virus, a druga je mogućnost da ipak čini neku razliku zbog čega će netko bolje reagirati na virus.<br /><br /></p> <p>Weiskopf dodaje: - U ovom trenutku, sve je moguće; mi jednostavno ne znamo. No razlog zbog kojeg smo optimistični je taj &scaron;to smo u slučaju drugih virusa vidjeli da odgovor T-stanica doista pomaže. Jedan primjer za to je svinjska gripa, tijekom koje su znanstvenici primijetili da ljudi s otprije postojećim T-stanicama imaju blažu kliničku sliku.<br /><br /></p> <p>Weiskopf i Sette kažu da će se do uvjerljivih dokaza doći kroz pravilno oblikovane studije koje će pratiti velik broj ljudi odabranih prije izlaganja virusu SARS-CoV-2&nbsp;te uspoređivanjem njihovog kliničkog puta s onima kod kojih je pronađen odgovor T-stanica.<br /><br /></p> <p>Razumijevanje za&scaron;titne vrijedosti otprije postojeće&nbsp;reaktivnosti T-stanica na SARS-CoV-2, 'identična je situaciji s cjepivima', kaže <strong>Antonio Bertoletti</strong>, profesor infektivnih bolesti na Duke-NUS medicinskom fakultetu u Singapuru.<br /><br /></p> <p>- Pomoću cjepiva nastojimo stimulirati proizvodnju antitijela i T-stanica te se nadamo da će nas takav imunitet za&scaron;tititi. No potrebna je i klinička studija u tri faze kako bi se provjerio taj efekt.<br /><br /></p> <p>Njemački znanstvenici su do&scaron;li do istog zaključka te kažu kako njihova otkrića o T-stanicama predstavljaju 'presudno obrazloženje za pokretanje istraživanja na svjetskoj razini' koja&nbsp;bi istražila utjecaj otprije postojeće&nbsp;reaktivnosti na klinički ishod bolesti.</p> <p>I neke druge vrste znanstvenika ukazuju na isto.</p> <p>- Na početku pandemije, ključna mantra je bila&nbsp;da trebamo podatke o prisutnosti antitijela kako bismo doznali tko je bio zaražen i koliko je ljudi za&scaron;tićeno, kazala su sredinom srpnja dva epidemiologa s Imperial Collegea u Londonu u članku objavljenom u časopisu Science Immunology. - Sad kad znamo vi&scaron;e o ovoj infekciji, vrijeme je da priznamo da trebamo istraživati i T-stanice, dodali su.<br />&nbsp;</p> <p>Teoretski, placebo dio testiranja cjepiva na covid-19 mogao bi biti od koristi tako &scaron;to bi se usporedili klinički ishodi osoba sa i bez otprije postojećih T-stanica reaktivnih na SARS-CoV-2. No zasad se takva analiza jo&scaron; ne provodi.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Može li, doista, prethodno postojeći imunitet &scaron;tititi čak i vi&scaron;e od cjepiva? Bez kvalitetne studije to jednostavno ne možemo znati, zaključuje British Medical Journal.</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/20-04-04-coviddddd.jpgKonzumiranje čokolade više od jednom tjedno dobro djeluje na vaše srcehttp://grude.com/clanak/?i=217095217095Grude.com - klik u svijetThu, 17 Sep 2020 18:00:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=17-04-02-cokolada.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Naravno, budite umjereni i nemojte pretjerati s ukusnom poslasticom..<p>&nbsp;</p> <p>Konzumiranje čokolade vi&scaron;e od jednom tjedno moglo bi pomoći da smanjite rizik od srčanih bolesti, pokazalo je novo istraživanje.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Europsko kardiolo&scaron;ko dru&scaron;tvo objavilo je novu analizu koja je obuhvaćala vi&scaron;e od 336.000 sudionika.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Studija je objavljena u Europskom magazinu za preventivnu kardiologiju i obja&scaron;njava kako se pokazalo da konzumiranje čokolade vi&scaron;e od jednom tjedno dobro djeluje za va&scaron;e srce.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Naravno, budite umjereni i nemojte pretjerati s ukusnom poslasticom, ali ne treba vas ni gristi savjest ako bez čokolade ne možete zamisliti svoj dan, kažu istraživači, pi&scaron;e LadBible.</p> <p>&nbsp;</p> <p>"Na&scaron;a studija sugerira da čokolada pomaže u održavanju zdravlja krvnih žila srca. U pro&scaron;losti su klinička istraživanja pokazala kako je čokolada korisna i za krvni tlak i krvne sudove. Čokolada sadrži nutritivna svojstva koja su dobra za srce poput ksantina, polifenola i stearinske kiseline", kazao je autor studije doktor Chayakrit Krittanawong s Medicinskog fakulteta u Teksasu Baylor.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Preporučuje se konzumiranje nekoliko puta tjedno, a dobra vijest je da nije određeno koja vrsta čokolade je najbolja, pa tako možete sami birati.</p> <p>&nbsp;</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/17-04-02-cokolada.jpgStručnjaci: Ova pandemija je pokazala koliko je svijet nespreman za katastrofuhttp://grude.com/clanak/?i=217079217079Grude.com - klik u svijetWed, 16 Sep 2020 21:16:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=20-09-16-katastrofa.jpeg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Dok se svijet bori s razornom pandemijom koronavirusa, svi zajedno činimo premalo da bismo se pripremili za buduće, možda još pogubnije pandemije, upozorio je Odbor za nadzor i praćenje globalne spremnosti (GPMB), neovisno tijelo što su ga osnovale Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) i Svjetska banka.<p data-bind="html:Lead">&nbsp;</p> <p>U svojem zadnjem izvje&scaron;ću GPMB pi&scaron;e kako je pandemija koronavirusa pokazala u kolikoj je mjeri svijet bio nespreman za katastrofu ovakvih razmjera, unatoč brojnim prethodnim upozorenjima o tomu da su u budućnosti neizbježne slične pandemije.&nbsp;<br /><br /></p> <p>"Pandemija covida-19&nbsp;težak je i zahtjevan test pripravnosti svijeta na izbijanje globalnih&nbsp;bolesti i pandemije", stoji u izvje&scaron;ću te se zaključuje da je učinjeno vrlo malo kada je posrijedi poziv&nbsp;&scaron;to ga je ovo nadzorno tijelo uputilo u svojem&nbsp;prvom izvje&scaron;ću pro&scaron;le godine, a prije izbijanja pandemije koronvirusa.<br /><br /></p> <p>"Ako ne izvučemo pouke iz borbe protiv covida-19 i ne reagiramo&nbsp;na njih odgovarajućim načinima i potezima, iduća bi pandemija, a bez sumnje će se pojaviti, biti jo&scaron; pogubnija", upozorava GPMB.<br /><br /></p> <p>Gro Harlem Brundtland, supredsjedateljica GPMB-a i biv&scaron;a &scaron;efica WHO-a je, tijekom virtualnog predstavljanja izvje&scaron;ća u ponedjeljak istaknula da je odbor jo&scaron; prije godinu dana upozoravao da je svijet lo&scaron;e pripremljen za suočavanje s pandemijom.<br /><br /></p> <p><strong>Upozorenje iz rujna 2019.<br /><br /></strong></p> <p>"Brzo &scaron;irenje nekog uzročnika plućnih bolesti prijetnja je velikom dijelu svjetskog stanovni&scaron;tva i moglo bi usmrtiti milijune ljudi, a ugrožen bi&nbsp;bio cijeli planet", pisalo je u izvje&scaron;ću iz rujna 2019. godine. &ldquo;Globalna pandemija takvih razmjera bila bi katastrofalna -&nbsp;nastala bi panika, nestabilnost i nesigurnost. Svijet na to to nije pripremljen&rdquo;, jo&scaron; tada su isticali stručnjaci GPMB-a.<br /><br /></p> <p>Brundtland je kazala kako smo na najgori mogući način shvatili da&nbsp;se ostvaruju na&scaron;i najgori strahovi. "Posljedice covida-19 jo&scaron; su pogubnije nego &scaron;to smo očekivali, a&nbsp;aktivnosti i potezi na koje smo pozivali pro&scaron;le godine jo&scaron; uvijek nisu poduzeti", kazala je.<br /><br /></p> <p>Izvje&scaron;će je objavljeno u trenutku kada se broj smrtnih slučajeva na globalnoj razini bliži&nbsp;milijunu, a od pojave koronavirusa u Kini krajem pro&scaron;le godine u svijetu je gotovo&nbsp;30 milijuna evidentiranih slučajeva zaraze.<br /><br /></p> <p><strong>Panika i zanemarivanje važnih faktora<br /><br /></strong></p> <p>Biv&scaron;a&nbsp;norve&scaron;ka&nbsp;premijerka&nbsp;Brundtland&nbsp;smatra kako je stigao trenutak da se prekine "ciklus panike i zanemarivanja" nekih važnih stvari, koji je rezultirao&nbsp;"katastrofalnim" posljedicama &scaron;irenja covida-19.<br /><br /></p> <p>Odbor za nadzor i praćenje globalne spremnosti ponovno poziva svijet na globalnu suradnju i vrlo važno, dugoročno izdvajanje financija za pripravnost&nbsp;i prevenciju&nbsp;pandemija.<br /><br /></p> <p>Odbor poziva&nbsp;UN, WHO i međunarodne financijske institucije poput Svjetske banke da organiziraju summit o globalnoj zdravstvenoj krizi čiji će cilj biti postizanje dogovora o međunarodnom okviru kada su posrijedi spremnost i brza reakcija na hitne situacije te na osmi&scaron;ljavanje sustava koji bi učinkovito otkrili i kontrolirali izbijanje bolesti.<br /><br /></p> <p>Okvir bi, među ostalim, trebao uključivati&nbsp;"mehanizam" koji će zajamčiti "održivo, predvidljivo financiranje u mjeri koja je potrebna", istaknula je Brundtland, upozoriv&scaron;i&nbsp;da se "procjena&nbsp;tro&scaron;kova prevencije i pripravnosti mjeri&nbsp;u milijardama dolara, no da se cijena pandemije mjeri u bilijunima."<br /><br /></p> <p>Aktualni&nbsp;&scaron;ef WHO-a Tedros Adhanom Ghebreyesus složio se s kolegicom, kazav&scaron;i da "ulaganje u zdravlje i pripravnost na neku novu zdravstvenu po&scaron;ast nije dobrotvorna djelatnost. To je ulaganje u na&scaron;u budućnost."<br /><br /></p> <p>"Ne budemo li ulagali u pripravnost, to će biti kao da čekamo da se avion sru&scaron;i, a zatim tražimo dodatnu&nbsp;sigurnosnu&nbsp;inspekciju ili kao da čekamo da&nbsp;jedan grad izgori u požaru, a zatim shvatimo da nam trebaju vatrogasci", slikovito je opisao stanje.&nbsp;<br /><br /></p> <p>Istaknuo je da covid-19 bez sumnje&nbsp;"nije ni posljednja pandemija s kojom će se suočiti svijet, ni&nbsp;posljednja globalna zdravstvena kriza".<br /><br /></p> <p>"Svaki dan koji prođe, a mi nismo ni&scaron;ta poduzeli, dan je koji nas približava sljedećoj globalnoj zdravstvenoj krizi, bilo da je riječ o nekoj bolesti, o klimatskim&nbsp;promjenama ili&nbsp;prirodnim katastrofama. Sada ne znamo kada će se i kakva će biti sljedeća globalna zdravstvena kriza, no&nbsp;znamo da je ona neizbježna&nbsp;i na nju moramo biti spremni", istaknuo je&nbsp;Ghebreyesus.</p> <p>&nbsp;</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/20-09-16-katastrofa.jpegKrvna grupa ima veze sa otpornošću na Koronuhttp://grude.com/clanak/?i=217043217043Grude.com - klik u svijetTue, 15 Sep 2020 08:46:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=16-07-27-darivanje-krvi.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Krvna grupa povezana je s rizikom od koronavirusa, iako nije jasno koliko i postoje li načini na koje liječnici mogu djelovati na nju, pokazuju nova istraživanja koja je provela genetička tvrtka 23andMe.<p>&nbsp;</p> <p>Znanstvenici iz 23andMe promatrali su DNK vi&scaron;e od milijun ljudi te prona&scaron;li vi&scaron;e od 15.000 ljudi koji su rekli da imaju pozitivan test na koronavirus i 1.131 koji su rekli da su hospitalizirani, pi&scaron;e Statnews.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Znanstvenici su rekli da podaci jačaju dokaze o ulozi ABO krvnih grupa u genetici koronavirusa.</p> <p>&nbsp;</p> <p>"Na&scaron;i podaci podržavaju ulogu u osjetljivosti na infekcije, sugerirajući da je krvna grupa 0 za&scaron;titna za razliku od ne-0 krvnih grupa", napisao je tim istraživača u svom izvje&scaron;taju.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Međutim, daleko važniji od krvne grupe su i drugi faktori, uključujući pretilost, koja vi&scaron;e nego udvostručuje rizik od hospitalizacije, pokazalo je istraživanje.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Crnci i latinoamerikanci također su bili izloženi većem riziku od bijelaca, pokazalo je ovo istraživanje.</p> <p>&nbsp;</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/16-07-27-darivanje-krvi.jpgVAŽNO OTKRIĆE U BORBI PROTIV KORONAVIRUSAhttp://grude.com/clanak/?i=216995216995Grude.com - klik u svijetSat, 12 Sep 2020 08:11:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=20-09-12-covidovid.jpeg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Znanstvenici sa Saveznog tehnološkog instituta ETH u Zürichu i sa Sveučilišta u Bernu u novom broju znanstvenog časopisa Nature Structural and Molecular Biology objavili su rad u kojem se otkriva mehanizam s pomoću kojeg koronavirus manipulira ljudskim stanicama kako bi osigurao svoje repliciranje. <p>&nbsp;</p> <p>Ovaj znanstveni rad pomoći će u razvoju lijekova i cjepiva protiv novog koronavirusa. Glavni je znanstvenik ovog istraživanja na&scaron; ugledni molekularni biolog prof. dr. sc. Nenad Ban.<br /><br /></p> <p>Ukratko, riječ je o procesu nalik na gusarsko otimanje broda u kojem virus preuzima kontrolu nad zaraženom stanicom jer svaki virus ovisi o resursima i molekularnoj ma&scaron;ineriji stanice kako bi se razmnožavao. Ovdje se otkriva mehanizam koji koronavirus koristi kako bi postigao stvaranje svojih proteina umjesto staničnih, &scaron;to ne samo da pobolj&scaron;ava stvaranje novih virusa već i smanjuje imuni odgovor protiv infekcije koronavirusom.<br /><br /></p> <p>&ndash; Prije na&scaron;ih otkrića i tematski sličnih otkrića koje je nezavisno publicirao tim znanstvenika u Njemačkoj nije se znalo kako virus preotme stanične kapacitete u korist virusa. Dakle ovi rezultati ključno doprinose na&scaron;em razumijevanju životnog ciklusa SARS-CoV-2 virusa i njegove interakcije s na&scaron;im stanicama tokom infekcije &ndash; kaže za Večernji list prof. Ban. U radu se govori &scaron;to se događa u stanici nakon ulaska virusa.<br /><br /></p> <p>&ndash; Koronavirus, kao i svi virusi, nisu samostalni kao bakterije koje mogu rasti i reproducirati se sve dok postoji izvor hrane. Virus. Dakle. ovisi o biolo&scaron;kim procesima u na&scaron;im stanicama da se reproducira. Jednom kad virus uđe u na&scaron;e stanice onda po uputama njegovog genetickog materijala stanica počnu sintetizirati nove viruse koji onda izađu iz te stanice i inficiraju nove stanice uzrokujuci simptome bolesti. Međutim na&scaron;e stanice imaju i vlastiti obrambeni sistem kojim se bore protiv takve invazije virusa - to je tzv. prvi nivo obrane koji se de&scaron;ava u prvim minutama nakon virusne infekcije prije nego sto se mogu razviti antitijela za &scaron;to treba nakoliko dana.<br /><br /></p> <p>Zbog toga virus, čim uđe u stanicu, mora spriječiti stanicu da proizvede obrambene molekule, ali istodobno i iskoristiti stanicu da bi se virus reproducirao. Upravo to je svrha prvog proteina koji virus sintetizira (tzv NSP1 &ndash; virusni protein broj 1). Mi smo otkrili kako se taj protein veže na ribosom da bi inhibirao sintezu proteina u stanici koja se poku&scaron;ava boriti protiv virusa &ndash; opisuje na&scaron; znanstvenik koji ističe da, kao &scaron;to je slučaj sa svim aktivnostima &scaron;to se tiče razvoja novih lijekova za COVID-19, ne možemo očekivati da će se ova nova saznanja moći jako brzo primijeniti.<br /><br /></p> <p>&ndash; Razvoj cjepiva će definitivno biti brži od razvoja novih ljekova, ali naravno lijekovi bi bili korisniji dugoročno jer bi vjerojatno bili primjenjivi i da se liječimo protiv novih sojeva virusa koji bi se mogli pojaviti u budućnosti koji bi bili otporni na postojeća cjepiva. Na&scaron;e otkriće ima dvije potencijalno korisne aplikacije. Prvo, mi sada znamo kako pripremiti virus koji bi bio manje infektivan tako da promijenimo karakteristike virusnog proteina broj 1, dakle taj oslabljeni virus bi se mogao koristiti kao cjepivo jer ne bi bio sposoban uzrokovati ozbiljne COVID-19 simptome. Na&scaron;i rezultati su također korisni jer se na osnovu njih mogu početi razvijati novi spojevi koji će spriječiti virusni protein broj 1 da se veže na ribosom. U tom slučaju takav lijek ne bi sam po sebi zaustvio virus ali bi omogućio da se na&scaron;e stanice uspje&scaron;no bore protiv virusne infekcije. To bi možda moglo biti posebno korisno kod liječenja ljudi koji spadaju u rizične skupine jer kod njih su vjerojatno ti stanični obrambeni sistemi oslabljeni &ndash; kaže prof. Ban za Večernji list.</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/20-09-12-covidovid.jpegPOLA GODINE OD POČETKA PANDEMIJE: Niz je pitanja i različitih odgovora...http://grude.com/clanak/?i=216984216984Grude.com - klik u svijetFri, 11 Sep 2020 08:31:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=20-09-11-maska.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>COVID-19 danas je dio naših života, šest mjeseci nakon što je Svjetska zdravstvena organizacija proglasila pandemiju. Neprijatelj je to o kojem smo naučili mnogo, iako nitko ne zna odgovor na pitanje što nas čeka ove jeseni i zime. <div class="text vijesti-link-underline"> <p>&nbsp;</p> <h3>&Scaron;TO JO&Scaron; NE ZNAMO<br /><br /></h3> <h3>Hoće li se epidemija ponovno razbuktati?<br /><br /></h3> <p>Zbog velikog mije&scaron;anja ljudi tijekom ljeta, nakon ukidanja proljetne karantene, broj zaraženih u Europi naglo raste.<br /><br /></p> <p>Tako je u Francuskoj, &Scaron;panjolskoj i Velikoj Britaniji te u mnogim drugim zemljama, iako se ne radi o razinama&nbsp;kakve su bile na vrhuncu epidemije u ožujku i travnju.<br /><br /></p> <p>"Tisuće novozaraženih na dan, to je puno. To je jako zabrinjavajuće", ocijenio je francuski ministar zdravlja&nbsp;Olivier V&eacute;ran&nbsp;u utorak za radio France Inter.<br /><br /></p> <p>Ako tako potraje, Ujedinjeno Kraljevstvo doživjet će "turbulentno razdoblje u mjesecima koji dolaze", kazao je za BBC Jonathan Van-Tam, jedan od dužnosnika britanskih zdravstvenih vlasti.<br /><br /></p> <p>Povećanje broja zaraženih automatski će dovesti do većeg broja te&scaron;kih slučajeva&nbsp;za nekoliko tjedana, upozorio je V&eacute;ran. Ali pitanje je u kojim razmjerima?<br /><br /></p> <p>Opekav&scaron;i se na prvom valu, mnogi liječnici strahuju da će bolnice i odjeli za intenzivnu skrb ove jeseni ponovno biti pretrpani, kao u ožujku. Virus sada cirkulira ponajvi&scaron;e među mladima, koji nisu riskantna skupina, ali stariji i oni slabijeg zdravlja neizbježno će biti pogođeni, upozoravaju.<br /><br /></p> <p>Drugi, manje pesimistični, smatraju da je rizik od preopterećenja bolnica manji nego u proljeće, jer ljudi koji spadaju u riskantne skupine po&scaron;tuju epidemiolo&scaron;ke mjere.<br /><br /></p> <p>Najoptimističniji računaju na imunitet stečen u prvom valu, nadajući se da će on spriječiti drugi val i omogućiti da se izbjegne ponavljanje katastrofe iz ožujka. Ali to je tek pretpostavka.<br /><br /></p> <p>Svi, međutim, inzistiraju na važnosti po&scaron;tivanja epidemiolo&scaron;kih mjera kao &scaron;to su no&scaron;enje maski, često pranje ruku i po&scaron;tivanje distance.<br /><br /></p> <h3>Reinfekcije i imunitet<br /><br /></h3> <p>Postavlja se pitanje o trajnosti imuniteta.<br /><br /></p> <p>Nedavno je zabilježen povratak virusa kod tridesetogodi&scaron;njaka iz Hong Konga, koji je bio teže bolestan prvi put nego drugi.<br /><br /></p> <p>Stručnjaci u tome vide tračak nade i znak da se njegov imunolo&scaron;ki&nbsp;sustav naučio braniti nakon prve infekcije.<br /><br /></p> <p>Nagla&scaron;avaju ipak da se ne mogu izvlačiti zaključci na osnovi samo nekoliko slučajeva.<br /><br /></p> <p>Nagla&scaron;avaju i da pravo pitanje nije može li se zaraziti dva puta, nego koliko je čovjek zarazan drugi put.<br /><br /></p> <p>Općenito, imunitet protiv covida-19 jo&scaron; se slabo razumije. Znanstvenici su jako usredotočeni na antitijela, ali se također nadaju da bi drugi tip imunolo&scaron;kog&nbsp;odgovora, koji se temelji na T-limfocitima, mogao zaustaviti epidemiju. No to je tek teorija.<br /><br /></p> <h3>&Scaron;TO NIJE SIGURNO<br /><br /></h3> <h3>Uloga djece<br /><br /></h3> <p>&Scaron;kolska godina počela je u mnogim zemljama, ali jo&scaron; se točno ne zna kakvu djeca imaju ulogu u &scaron;irenju epidemije.<br /><br /></p> <p>Jedno je sigurno: rijetko obolijevaju od covida-19. Većina razvije tek blagi oblik bolesti ili uopće nemaju simptoma.<br /><br /></p> <p>No ne zna se jesu li jednako zarazni kao i odrasli.<br /><br /><span id="dfp-DIA-text" class="ad-unit-text"></span></p> <p>"Kada se pojave simptomi, djeca izlučuju jednaku količinu virusa kao i odrasli i jednako su zarazni kao i oni. Ne zna se u kojoj mjeri asimptomatska djeca mogu zaraziti druge", ističe Europski centar za prevenciju i kontrolu bolesti (ECDC).<br /><br /></p> <p>Nekoliko istraživanja pokazalo je&nbsp;da djeca rijetko prenose bolest, možda zato &scaron;to imaju manje simptoma (budući da ka&scaron;ljanje ili kihanje povećavaju rizik od prijenosa virusa).<br /><br /></p> <p>Mnogi stručnjaci upozoravaju ipak da treba razlikovati djecu od adolescenata, koji su po zaraznosti sličniji odraslima.<br /><br /></p> <h3>Cjepivo: brzo i dobro, je li to moguće?<br /><br /></h3> <p>Pronalazak učinkovitog i sigurnog cjepiva smatra se najboljim načinom za zaustavljanje pandemije. Ali ne zna se kada će se to dogoditi, unatoč mnogobrojnim najavama njegova skora otkrića u globalnoj utrci s golemim financijskim ulozima.<br /><br /></p> <p>U zadnjem izvje&scaron;ću od srijede, Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) navodi 35 potencijalnih cjepiva koja su u fazi kliničkih ispitivanja na ljudima &scaron;irom svijeta.<br /><br /></p> <p>Devet ih je u posljednjoj fazi ili će to biti uskoro. To je tzv. treća faza kada se provjerava učinkovitost cjepiva na tisućama dobrovoljaca.<br /><br /></p> <p>Sjedinjene Države, Rusija i Kina vode bitku na daljinu i ubrzavaju procedure u nadi da će prvi razviti cjepivo, čak prije kraja ove godine.<br /><br /></p> <p>Ali stručnjaci upozoravaju da se ne mije&scaron;a brzinu i brzopletost, jer bi preskakanje faza moglo uzrokovati probleme sa sigurno&scaron;ću cjepiva.<br /><br /></p> <p>Koliko je po&scaron;tivanje procedure važno pokazuje primjer jednog od projekata koji su najdalje odmakli, koji provode laboratorij AstraZeneca i Sveučili&scaron;te u Oxfordu, a koji je u utorak privremeno zaustavljen. Razlog: pojava "potencijalno neobja&scaron;njive bolesti", možda ozbiljne nuspojave cjepiva, kod jednog sudionika ispitivanja.<br /><br /></p> <p>Europska agencija za lijekove (EMA) smatra da bi "moglo potrajati najmanje do početka 2021. da neko cjepivo protiv covida-19 bude spremno za odobrenje i da bude raspoloživo u dovoljnoj količini" za kori&scaron;tenje &scaron;irom svijeta.<br /><br /></p> <p>A u najgorem slučaju, moguće je da cjepivo nikada ne bude pronđeno.<br /><br /></p> <h3>&Scaron;TO ZNAMO<br /><br /></h3> <h3>Maske i aerosoli<br /><br /></h3> <p>Preokret je spektakularan: maske&nbsp;su u ožujku smatrali beskorisnima, a danas ih preporučuje većina zdravstvenih tijela u svijetu, među kojima i WHO.<br /><br /></p> <p>U međuvremenu, otkriveno je da se covid-19 vrlo vjerojatno prenosi i sitnim česticama&nbsp;raspr&scaron;enim u zraku koje izdi&scaron;u oboljeli (aerosolom), a ne samo većim kapljicama koje se izlučuju kod kihanja, ka&scaron;ljanja ili govorenja u blizini te prljavim rukama.<br /><br /></p> <p>Jo&scaron; se ne zna točno koji udio ima takav način preno&scaron;enja bolesti u dinamici epidemije, ali mnoga istraživanja govore da je značajan.<br /><br /></p> <p>U tom slučaju&nbsp;fizička distanca nije dovoljna i maska postaje neophodna, tim vi&scaron;e ako se nalazimo u zatvorenim prostorima, s puno ljudi i slabom ventilacijom. Takva se mjesta sada smatra najriskantnijima, a neke zemlje uvele su obvezno no&scaron;enje maski i na ulici.<br /><br /></p> <h3>Lijekovi<br /><br /></h3> <p>Danas se o lijekovima vi&scaron;e zna, zahvaljujući kliničkim ispitivanjima. Samo jedna vrsta lijekova pokazala je da smanjuje smrtnost, a to su kortikosteroidi, koji suzbijaju upale. Ali oni su indicirani samo za "te&scaron;ke i kritične oblike" bolesti, nagla&scaron;ava WHO.<br /><br /></p> <p>Antivirusni lijek remdesivir smanjuje trajanje bolničkog liječenja, ali njegova korist je relativno skromna.<br /><br /></p> <p>S druge strane, hidroksiklorokin, koji je preporučivao američki predsjednik Donald Trump&nbsp;te u Francuskoj profesor Didier Raoult, nije se pokazao učinkovitim.&nbsp;</p> <p><br /><em><strong>Hina</strong></em></p> </div>//grude.com/Datoteke/Novosti/20-09-11-maska.jpgDomaća mačka dala je imunitet i prema ovom soju koronavirusahttp://grude.com/clanak/?i=216975216975Grude.com - klik u svijetThu, 10 Sep 2020 11:36:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=20-09-10-macka-bepo.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Čuvena virologinja dr. Ana Gligić, koja je 1972. godine bila na čelu tima koji je izoliravši virus velikih boginja napravio veliki pothvat u tadašnjoj Jugoslaviji, poslata je ponovno aktualna dolaskom nove pandemije.<p>&nbsp;</p> <p>Iako je u mirovini, sve prati i daje savjete, a komentirala je i istraživanja znanstvenika da ljudi koji imaju mačke kao kućne ljubimce manje ili nikako obolijevaju od koronavirusa.<br /><br /></p> <p>&ndash; Kada bismo imali neki projekt, da mi ispitamo sve te životinje s kojima dolazimo u kontakt, i da vidimo koje vrste korone one nose i &scaron;to mogu uraditi čovjeka na&scaron;a saznanja bila bi izuzetno velika. To će se sve svakako saznati za godinu do dvije. Ima znanstvenih članaka koji govore da nema nijednog oboljelog čovjeka koji drži u stanu domaću mačku. Nitko nije obolio tko ima mačke! Znači mačija korona je dala imunitet čak i prema ovom soju koronavirusa koji sada cirkulira &ndash; rekla je Gligić, istaknuv&scaron;i da ova informacija treba dodatna znanstvena istraživanja, ali na dobrom je putu.</p> <p>&nbsp;</p> <p><em><strong>Grude.com</strong></em></p>//grude.com/Datoteke/Novosti/20-09-10-macka-bepo.jpgU 50 godina nestale dvije trećine svih divljih životinja na svijetuhttp://grude.com/clanak/?i=216969216969Grude.com - klik u svijetThu, 10 Sep 2020 08:13:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=17-09-01-tigar.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Svjetska populacija divljih životinja, sisavaca, ptica, vodozemaca, gmazova i riba u prosjeku je smanjena za dvije trećine u manje od pola stoljeća, otkriva izvještaj o stanju planeta 2020. svjetske organizacije za zaštitu prirode WWF, koja zbog toga poziva na hitne mjere.<p>&nbsp;</p> <p>U WWF-u tvrde kako je to&nbsp;velikim dijelom rezultat uni&scaron;tavanja okoli&scaron;a, &scaron;to&nbsp;doprinosi i pojavi bolesti poput pandemije covida-19, pa&nbsp;pozivaju na hitne mjere kako bi se trend do 2030. preokrenuo zaustavljanjem uni&scaron;tavanja prirodnih stani&scaron;ta i reformom prehrambenog sustava.<br /><br /></p> <p>Izvje&scaron;taj o stanju planeta predstavlja sveobuhvatnu studiju stanja prirode kroz Indeks živućeg planeta (Living Planet Index, LPI), koji prati stanje broja populacija divljih vrsta. <br /><br /></p> <p>"Iako ti pokretači uključuju prenamjenu zemlji&scaron;ta i trgovinu divljim vrstama, glavni uzrok dramatičnog smanjenja populacija gubitak je i degradacija stani&scaron;ta, uključujući i sječu &scaron;uma, sve zbog načina proizvodnje hrane", tvrdi WWF.<br /><br /></p> <p>Izvje&scaron;taj o stanju planeta 2020. pokazuje da ubrzano uni&scaron;tavanje prirode, kao posljedica ljudskih aktivnosti, ima katastrofalne utjecaje ne samo na populacije divljih vrsta nego i na ljudsko zdravlje i sve druge aspekte ljudskih života, ističe generalni direktor WWF Internationala Marco Lambertini.<br /><br /></p> <p>Najugroženija je biolo&scaron;ka raznolikost slatkovodnih ekosustava.&nbsp;Od 1970. populacije slatkovodnih vrsta smanjile su se za 84 posto, vi&scaron;e nego one koje žive u &scaron;umama ili oceanima. Svjetske rijeke pretrpane su postojećom i planiranom infrastrukturom, potro&scaron;nja vode raste iz godine u godinu, slatkovodna ribolovna područja prepolovljena su, a životi milijuna ljudi postaju sve nesigurniji, kažu u WWF-u.</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/17-09-01-tigar.jpgEvo zbog koje je bolesti prekinuto testiranje cjepiva! Može dovesti do paralizehttp://grude.com/clanak/?i=216966216966Grude.com - klik u svijetWed, 09 Sep 2020 20:05:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=17-07-24-cjepivo_znanstveno_istrazivanje_znanost_hiv_sida_aids_igla_krv.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Britanski dobrovoljac koji je razvio ozbiljne nuspojave nakon cijepljenja novim cjepivom protiv Covida-19 obolio je od transverzalnog mijelitisa, iako AstraZeneca to nije potvrdila.<p>&nbsp;</p> <p>Riječ je o upali ovojnice u kojoj se nalaze živce leđne moždine, a obično je posljedica virusne infekcije, pi&scaron;e <strong><a href="https://slobodnadalmacija.hr/vijesti/svijet/sto-je-bolest-od-koje-je-obolio-dobrovoljac-na-kojem-je-testirano-cjepivo-protiv-korone-bila-je-povezivana-s-cijepljenjem-i-ranije-ali-vrlo-rijetko-1043362">Slobodna Dalmacija</a></strong>. Može se liječiti steroidima kako bi se smanjila upala, ali stanje može biti trajno.<br /><br /></p> <p>Sada je najvažnije da istraživači otkriju bi li to moglo biti povezano s cjepivom, jer to nije rijetkost u ispitivanjima cjepiva, a navodno se to drugi put dogodilo s ovim lijekom.<br /><br /></p> <p>Stoga su velika ispitivanja nužna za otkrivanje bilo kojih rijetkih nuspojava. Ne&scaron;to &scaron;to se statistički događa s učestalo&scaron;ću od 1 na 10.000 ljudi, vjerojatno neće biti otkriveno u ranim ispitivanjima od samo nekoliko tisuća dobrovoljaca.<br /><br /></p> <p>Inače, transverzalni mijelitis bio je povezan s cijepljenjem i ranije, ali vrlo rijetko, pi&scaron;e <a href="https://slobodnadalmacija.hr/vijesti/svijet/sto-je-bolest-od-koje-je-obolio-dobrovoljac-na-kojem-je-testirano-cjepivo-protiv-korone-bila-je-povezivana-s-cijepljenjem-i-ranije-ali-vrlo-rijetko-1043362"><strong>Slobodna Dalmacija</strong></a>.<br /><br /></p> <p>Studija iz 2018. godine koja je analizirala vi&scaron;e od 30 godina podatke američkog sustava izvje&scaron;tavanja o &scaron;tetnim posljedicama cjepiva prona&scaron;la je 119 slučajeva kod 29 mu&scaron;karaca i 90 žena, &scaron;to je mali broj u usporedbi s ukupnim brojem cijepljenih.<br /><br /></p> <p>Međutim, bili su grupirani u prvim tjednima nakon cijepljenja, &scaron;to je natjeralo istraživače da misle da bi to mogao biti rijedak događaj povezan s cijepljenjem. Gotovo polovica tih slučajeva uslijedila je nakon cijepljenja protiv hepatitisa B.<br /><br /></p> <p>Istražitelji će ispitati detalje bolesti i osobu koja je oboljela od nje kako bi utvrdili postoji li veza. Također će se osvrnuti na dozu cjepiva koju su dobrovoljci primili i njihovo opće zdravstveno stanje.<br /><br /></p> <p>Stručnjaci se nadaju da se ovaj događaj može objasniti i da ne predstavlja rizik za druge. Ako je tako, ispitivanje cjepiva će se nastaviti, a istraživači koji rade na drugim cjepivima, od kojih je devet u trećoj i posljednjoj fazi ispitivanja, trude se naći način da izbjegnu slične nuspojave.</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/17-07-24-cjepivo_znanstveno_istrazivanje_znanost_hiv_sida_aids_igla_krv.jpgPOJAVILA SE PRVA NUSPOJAVA: Ispitivanje cjepiva s Oxforda pauziranohttp://grude.com/clanak/?i=216955216955Grude.com - klik u svijetWed, 09 Sep 2020 08:45:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=20-09-09-laboratorij_0.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Farmaceutski div AstraZeneca pauzirao je ispitivanje cjepiva protiv Covida-19 nakon "neobjašnjive bolesti jednog od sudionika", rekao je glasnogovornik tvrtke u utorak.<p><br />Tvrtka razvija cjepivo u suradnji s britanskim sveučili&scaron;tem Oxford koje je počelo kasnu fazu testiranja pro&scaron;li tjedan. To se cjepivo smatralo jednim od vodećih globalnih kandidata protiv koronavirusa.<br /><br /></p> <p>Prema portalu za medicinske vijesti Stat News, uočena je ozbiljna nuspojava kod jednog od sudionika britanskoga ispitivanja.<br /><br /></p> <p>Tvrtka je dobrovoljno prestala s ispitivanjem oxfordskog cjepiva kako bi razmotrila podatke o sigurnosti i istražila, nazvav&scaron;i to rutinskom akcijom u takvom istraživanju.<br /><br /></p> <p>"U velikim ispitivanjima bolesti se mogu slučajno dogoditi, ali to se mora neovisno razmotriti kako bi se pažljivo provjerilo. Radimo na ubrzavanju provjere svakog pojedinog događaja kako bismo minimizirali utjecaj na raspored ispitivanja", naglasio je glasnogovornik u mailu.<br /><br /></p> <p>Priroda bolesti i kada je do nje do&scaron;lo nije objavljeno, ali se očekuje da će se oboljeli sudionik ispitivanja oporaviti, navodi Stat News.<br /><br /></p> <p>AstraZeneca je jedna od devet farmaceutskih tvrtki koje su u utorak obećale "zadržati integritet znanstvenog procesa" dok se suočavaju s pritiskom da &scaron;to prije proizvedu cjepivo.<br /><br /></p> <p>Može trajati godinama dok se cjepivo ne razvije, no mnoge zemlje ubrzale su napore u poku&scaron;aju da se uspori pandemija koronavirusa.<br /><br /></p> <p>Ranija istraživanja u koje je bilo uključeno vi&scaron;e od 1000 ljudi pokazala su da je cjepivo sigurno i da proizvodi imunitet.<br /><br /></p> <p>U oxfordsko cjepivo polažu se velike nade - EU je već osigurao pravo na kupnju do 400 milijuna doza u slučaju njegova odobrenja.<br /><br /></p> <p>Trenutno jedino cjepivo koje je u primjeni je ono iz Rusije.</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/20-09-09-laboratorij_0.jpgČuvena virologinja tvrdi: Korona neće vječno ostati u ovoj formihttp://grude.com/clanak/?i=216939216939Grude.com - klik u svijetMon, 07 Sep 2020 22:20:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=20-09-07-ana-gligic.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Čuvena virologinja iz bivše države dr. Ana Gligić, koja je 1972. godine bila na čelu tima koji je izoliravši virus velikih boginja napravio veliki pothvat na svjetskoj razini, u razgovoru za beogradsku Politiku naglašava da je Covid 19 pokazao kako neka pravila koja postoje kod sličnih infekcija uopće ne važe za ovaj virus.<p>&nbsp;</p> <p>Na pitanje kada se očekuje pojava drugog vala Covida 19 Gligić odgovara: - Neće ga biti. Bit će samo 'pikova'. Ovakvi virusi se epidemijski javljaju na svakih četiri do sedam godina. Najprije se mora ugasiti epidemija Covida 19 u cirkulaciji, tek se onda može pojaviti drugi val poslije nekoliko godina. Korona neće vječno ostati u ovoj formi kao &scaron;to je sada slučaj, otići će. A onda će se opet pojaviti. Hoće li tada imati epidemijski ili pandemijski karakter to ne znamo.<br /><br /></p> <p>U velikom intervjuu Gligić opisuje kako nas korona "stalno iznenađuje".<br /><br /></p> <p>- Čim se pojavio Covid 19 rekla sam: &bdquo;On će ostati jer je u prirodi nastao i opstao.&rdquo; Kada se priroda &bdquo;čačne&rdquo; - to je kao da ste dirnuli u osinjak. Virus se probudio i te&scaron;ko ga se možemo otarasiti. Oni koji zagovaraju tezu da će nestati moraju znati da se to može dogoditi samo ako se ne&scaron;to dogodi u prirodi, bez na&scaron;eg utjecaja. Ovo &scaron;to mi radimo je samo saniranje posljedica koje je on izazvao svojom pojavom. Korona nije od jučer. Jako dugo je tu negdje. Ali je dobila ove razmjere zbog utjecaja vanjske sredine. Odjednom ne&scaron;to na &scaron;to nismo obraćali pažnju je podivljalo. Mnoge stvari me čude, ali se moraju raditi projekti kako bi se sve sa sigurno&scaron;ću objasnilo - zaključuje Gligić.<br /><br /></p> <p>Poznata znanstvenica smatra kako je u slučaju korone riječ o "prirodnom žari&scaron;tu virusne infekcije". - Pitanje je je li sve ovo poteklo iz Kine. Postoje teorije da je nastao u laboratoriju iz kojeg je namjerno "pu&scaron;ten" ili je "pobjegao". Ne slažem se sa tim, iako takva mogućnost postoji. Jedino vjerujem dokazima. Vjerojatno bi znanstvenik koji bi tako ne&scaron;to dokazao dobio Nobelovu nagradu - kaže Gligić.<br /><br /></p> <p>Ona, nadalje, poja&scaron;njava da u prirodi ima vi&scaron;e od 700 virusa od kojih samo 10 posto napada čovjeka. - A kada će se ovi drugi aktivirati - ne znamo. Kada se dira priroda koja stoljećima stoji onda se može očekivati i da se ne&scaron;to pojavi - poručuje ona.<br /><br /></p> <p>Govoreći o ruskom cjepivu protiv korone Gligić ističe kako vjeruje u ruske znanstvenike.<br /><br /></p> <p>- Ne mislim da bi jedan Putin jamčio svojim kredibilitetom da to nije dobro. Mislim da mnogima smeta to &scaron;to je rečeno da će rusko cjepivo ko&scaron;tati sto puta manje od američkog. A Amerikanci, Britanci i drugi se već nadaju da će zaraditi ogromne novce od njega. Sigurna sam da su Rusi obavili dobru kontrolu. Nema potrebe da se ispituje na velikom broju ljudi kada se radi na takvoj vrsti cjepiva koje su Rusi osmislili. To nije klasično već kombinirano cjepivo. "Nosač" je adenovirus, koji je bezopasan i s kojim smo svi mi nekad imali kontakt. Na taj virus su samo nadogradili komadić sada&scaron;nje korone, koji će stvoriti antitijela. Genetskim inženjeringom su napravili cjepivo koje stvara imunitet.<br /><br /></p> <p>Usprkos pohvalama za rusko cjepivo, Gligić ne misli da će ono uspjeti osigurati imunitet od dvije godine. - Mislim da neće toliko dugo moći trajati. Kako se može tvrditi da će imunitet &scaron;tititi dvije godine kada Covid 19 postoji u svijetu svega osam mjeseci? Rusi su svojevremeno poku&scaron;ali napraviti cjepivo protiv SARS-a, ali je taj virus nestao pa se izgubio interes za cjepivom. Oni su sada ta istraživanja nastavili i na osnovu saznanja u vezi sa SARS-om vjerojatno tvrde da imunitet može postojati dvije godine.<br /><br /></p> <p>Gligić je u intervjuu komentirala i zamjerke Zapada na rusko cjepivo poručiv&scaron;i kako u poroizvodnji cjepiva, kao i u politici, postoje nadmetanja velikih sila - Kine, SAD-a i Rusije koji se u svemu nadmeću. - Za&scaron;to bi Rusi rekli &scaron;to su radili i jesu li stavili pet mililitara ovog ili onog sastojka? To je poslovna tajna. Ona se radi uz pomoć proračuna na papiru i poslije se proizvodi u laboratoriju. Najvažnije je da ne daje neželjene efekte. Cilj je da se zaustavi pandemija korone. A vjerujem da će se s vremenom napraviti klasično cjepivo koja će davati dugotrajan imunitet - kaže Gligić.<br />Na pitanje bi li se cijepila ruskim cjepivom odgovara kratko i jasno: - Da. Nemam dileme. Kada sam prvi put to rekla, odmah me je napao antivakserski lobi pitajući me kako to pričam, jesam li dobila novac. To su gluposti. Pa ja i kad gostujem na televizijama nitko me ne ponudi ni kavom. Od toga &scaron;to iznosim svoje mi&scaron;ljenje nemam apsolutno ni&scaron;ta. Ja sam slobodni strijelac i govorim samo ono &scaron;to dobro znam.<br /><br /></p> <p>Gligić poja&scaron;njava kako su i ruska i kineska i britanska i američka cjepiva napravljena na isti način te se baziraju na adenovirusu. - Tih virusa ima 100, a svatko od njih je uzeo različite. Ne znam koju su vrstu uzeli Britanci i Kinezi, a Rusi su iskoristili broj &scaron;est ili 26 adenovirusa.</p> <p>Poznata virologinja je, međutim, uvjerena kako smo jo&scaron; daleko od primjene cjepiva. - Od financijske moći pojedine države ovisi hoće li će se cjepivo plaćati ili će biti besplatno. Smatram da cjepivo ne treba biti obavezno - poručuje Gligić.</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/20-09-07-ana-gligic.jpgPrimorac: Ovo su tri scenarija za koronavirus, prvi je da će nestati iz ljudske populacijehttp://grude.com/clanak/?i=216936216936Grude.com - klik u svijetMon, 07 Sep 2020 20:34:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=20-03-28-dragan_primorac.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Vrijeme je za dodatan optimizam i entuzijazam u borbi protiv SARS-CoV-2. Puno je razloga za to. Kad je u pitanju COVID-19, usprkos nepoznanicama, njegova je budućnost već danas određena. Uostalom, tako govore i vodeći svjetski virolozi koji ne dvoje da će SARS-CoV-2 doživjeti jedan od tri moguća scenarija.<p>&nbsp;</p> <p style="text-align: right;"><em><strong>Pi&scaron;e: Dragan Primorac/Večernji list</strong></em></p> <p><br />Prvi je da će virus nestati iz ljudske populacije te da će se zadržati u svom prirodnom životinjskom rezervoaru. Isto tako, moguće je da će virus nestati iz ljudske populacije, ali će se i dalje sporadično pojavljivati u određenim dijelovima svijeta upravo kao MERS ili ptičja gripa. Zadnji scenarij predviđa sezonsko pojavljivanje virusa (slično gripi ili blagim prehladama izazvanim drugim koronavirusima), s tendencijom smanjenja virulentnosti. Bez obzira na to koji je zavr&scaron;ni scenarij, svijet i Hrvatska idu dalje. S dolaskom jeseni i hladnijih dana nesumnjivo stižu i uzročnici <strong>drugih respiratornih infekcija</strong> te treba biti spreman. U tekstu koji slijedi ukratko ću navesti razloge mog optimizma vezano uz COVID-19.<br /><br /></p> <p>Prvo, prikazom objektivnih rezultata, globalna slika COVID-19 promijenit će se u javnosti. Tu mislim na korekciju postojećih statističkih podatka koji prikazuju porast smrtnosti povezane s COVID-19. O tome upravo pi&scaron;e i časopis Nature. U SAD-u, ali i u &Scaron;panjolskoj, dokazano je da je porast <strong>smrtnosti </strong>tijekom nekoliko mjeseci ove godine, u odnosnu na pro&scaron;lu godinu, u vi&scaron;e od 25% slučajeva bila povezana s drugim bolestima (najče&scaron;će dijabetes, hipertenzija i astma), a ne s COVID-19 kako navode službene statistike. U Peruu je pad jo&scaron; dramatičniji jer povećanje smrtnosti primijećeno ove godine u vi&scaron;e od 74% slučajeva nije povezano s COVID-19 kako se mislilo.<br /><br /></p> <p>Istodobno, u Bugarskoj je broj umrlih tijekom pandemije COVID-19 niži u odnosu na pro&scaron;lu godinu. No, fokusirajući se na COVID-19, zdravstveni sustavi izgubili su bitku u pružanju skrbi ostalim vulnerabilnim populacijama pa je npr. samo u SAD-u broj osoba koje su zatražile pomoć na odjelima hitne pomoći smanjen 40%, a broj umrlih od <strong>komplikacija </strong>dijabetesa porastao je 20-45% u odnosu na prosjek proteklih 5 godina. Istodobno je broj umrlih od kardiovaskularnih bolesti 6-29% vi&scaron;i u odnosu na ranije razdoblje. Prema časopisu The Lancet, i smrtnost od malignih bolesti znatno je porasla u odnosu na prethodno petogodi&scaron;nje razdoblje, i to oko 16% (kolorektalni karcinom) ili oko 9% kad je u pitanju karcinom dojke.<br /><br /></p> <p><strong>Golema snaga imuniteta <br /><br /></strong></p> <p>Drugo, kao da zaboravljamo golemu snagu na&scaron;eg imunosnog sustava. Pogotovo ako mu u tome pomognemo. Dnevno udahnemo 100.000- 1.000.000 mikroorganizama i vrlo rijetko pobolijevamo. Slično je i sa SARS-CoV-2 koji u gotovo 95% slučajeva na&scaron; imunosni sustav pobjeđuje. Virus, osim iznimno, ne uspije proći ni <strong>prirodne barijere</strong> na&scaron;eg organizma poput nosne sluznice, čije stanice s trepetljikama vlaže zrak te odstranjuju brojne čestice, uključujući i mikroorganizme, koje se prethodno oblože sluzi i izbace, čime se prevenira invazija donjeg di&scaron;nog sustava. Sluz ima važnu ulogu u prevenciji respiratornih infekcija jer sadrži brojne antimikrobne tvari poput lizozima (enzimi koji ubijaju bakterije), protutijela poput IgA te mucine koji imitiraju izgled receptora na na&scaron;im stanicama i tako &ldquo;varaju&rdquo; viruse koji omotani sluzi bivaju izbačeni iz na&scaron;eg di&scaron;nog sustava.<br /><br /></p> <p>No ako se i dogodi &ldquo;slom&rdquo; prve linije obrane, bitka se nastavlja te se aktivira sljedeća faza prirođenog imuniteta koju započinju stanice poput leukocita, makrofaga..., na koje se nadovezuju razni faktori poput citokina i komplementa, čija je uloga privlačenje stanica poput neutrofilnih granulocita iz cirkulacije s ciljem proždiranja virusa, &scaron;to dovodi i do njihova uni&scaron;tenja. Istodobno djeluju i drugi proteini poput interferona koje izlučuju stanice s temeljnim ciljem kočenja <strong>razmnožavanja </strong>virusa blokiranjem prepisivanja virusne RNK u protein. Dok humoralna imunost posredovana protutijelima sustavno &scaron;titi organizam od virusa, u slučaju virusa SARS-CoV-2 posebno je važno da se u obranu organizma uključi i stanična imunost, uglavnom posredovana limfocitima T i makrofagima. O učinkovitosti stanične imunosti najbolje govori podatak da osobe koje su se 2003. oporavile od infekcije SARS-CoV punih 17 godina nakon SARS-a u svojoj krvi imaju dugotrajne memorijske T limfocite.<br /><br /></p> <p>Čimbenici poput temperature, UV zračenja i vlažnosti imaju podjednako važnu ulogu u aktivaciji i moduliranju prirođene, ali i u kasnijoj fazi stečene imunosti, &scaron;to je direktno povezano s oblikom kliničke slike i mortalitetom. No svom imunosnom sustavu i sami moramo pomoći. Vi&scaron;e puta sam istaknuo ulogu vitamina D u modulaciji urođene, ali i stečene imunosti, a brojne su studije dokazale da su pacijenti s nižim razinama vitamina D podložniji respiratornim infekcijama.&nbsp;O važnoj regulatornoj ulozi vitamina D najbolje govori podatak da većina imunosnih stanica poput T i B limfocita i monocita posjeduje receptore za vitamin D.&nbsp;Uz to vitamin D ima snažan <strong>protuupalni učinak</strong>.<br /><br /></p> <p>Prof. Giancarlo Isaia sa Sveučili&scaron;ta u Torinu tijekom perioda najvećeg priljeva bolesnika s COVID-19 u talijanske bolnice primijetio je da je većina hospitaliziranih COVID-19 pacijenata imala snižene vrijednosti vitamina D u organizmu. I JAMA je upravo objavila rad znanstvenika iz <strong>Chicaga </strong>u kojem su tijekom retrospektivne studije pokazali u da osobe s nedostatkom vitamina D imaju veći rizik obolijevanja od COVID-19 od onih koje imaju normalnu razinu vitamina D.<br /><br /></p> <p>Uz sve navedeno, ne smijemo zaboraviti znanstvene činjenice koje govore u prilog važnosti životnog stila, tjelovježbe, uravnotežene prehrane, kontrole stresa, dovoljno sna u podizanju na&scaron;eg imunosnog sustava. Stoga, uložimo dodatne napore da bismo imunosni sustav &bdquo;optimizirali&ldquo; za hladne dane. Treće, znanost je mobilizirala sve svoje kapacitete, i to snažnije nego ikada u povijesti, pa nam se posljedično događa nezabilježena dinamika razvoja cjepiva. Trenutačno se u fazi istraživanja i razvoja nalazi ukupno 321 cjepivo, dok njih 32 prolaze razne faze kliničkih istraživanja. &Scaron;est cjepiva već je u trećoj fazi <strong>kliničkih istraživanja</strong>, dva se temelje na konceptu inaktivacije virusa, dva na RNK tehnologiji dok preostala dva koriste koncept nereplicirajućih virusnih vektora. Nature Review Drug Discovery ističe da će vi&scaron;e od 280.000 osoba iz 34 države biti uključeno u razne faze provjere sigurnosti i učinkovitosti cjepiva. Međutim, &scaron;to je s brojem stvarno oboljelih u populaciji i je li je do tog broja uopće moguće doći?<br /><br /></p> <p>Članak objavljen u JAMA-i ističe da je od svih inficiranih virusom SARSCoV-2 36,3% potpuno asimptomatskih. S druge strane, podaci navode da je 20-67% testiranih zapravo &bdquo;lažno&ldquo; negativnih jer se navedene osobe testiraju u periodu kad je virus nedetektibilan (latentni period) ili rezultat variraju zbog tipa kori&scaron;tenog testa. No je li je način molekularnog testiranja koje provodimo danas ispravan? Znanstvenici s kalifornijskog sveučili&scaron;ta u Irvineu te s Harvard T. H. Chan School of Public Health smatraju da su postojeći kriterijitestiranja neobjektivni te da su testovi preosjetljivi i da produciraju &bdquo;<strong>lažno pozitivne</strong>&ldquo; rezultate. O čemu je zapravo riječ? Dijagnostika koju trenutačno koristimo temelji se na PCR (lančana reakcije polimeraze) metodologiji koja omogućuje kopiranje malih (početnih) količina DNK neograničeno puno puta. U kliničkoj medicini PCR ima veliku vrijednost jer npr. omogućuje detekciju minimalnih količina tumorske DNA &scaron;to je iznimno važno za započinjanje pravovremenog liječenja.<br /><br /></p> <p><strong>Novi prijedlog<br /><br /></strong></p> <p>U forenzici uz pomoć PCR-a godinama otkrivamo identitet počinitelja kaznenog djela iz biolo&scaron;kog traga pronađenog na mjestu događaja. Ranije smo pokazali da je količina od nekoliko grama (10-12 g) ili prisutnost samo nekoliko stanica dovoljna da se utvrdi nečiji identitet. Međutim, golema osjetljivost metode može postati i problem. Sam postupak PCR-a odvija se tijekom tzv. amplifikacijskih ciklusa i logično je da <strong>veći broj ciklusa</strong> kojima se umnažaju ishodi&scaron;ne molekule DNK (u ovom slučaju virusne), omogućuje detekciju i najmanjih količina DNK. Teoretski govoreći, 2 kopije virusne RNK koje se u prvim fazama procesa &bdquo;prevode&ldquo; u sekvence DNK, nakon 36 PCR ciklusa su dostatne da dobijemo vi&scaron;e od 68 milijardi (236) kopija virusne DNK. Naravno, &scaron;to je vi&scaron;i titar (prisustvo virusa u uzorku), potreban je manji broj ciklusa za detekciju virusa. Istodobno, vi&scaron;i titar virusa u uzorku znači i veću virulenciju, odnosno veću mogućnost &scaron;irenja virusa.<br /><br /></p> <p>U većini laboratorija broj ciklusa detekcije (eng. cycle treshold &ndash; Ct) koji se koristi za prisustvo SARS-CoV-2 je 40 ili ponekad 45. Time, prema riječima virologa, ovaj test zapravo postaje &bdquo;preosjetljiv&ldquo; te osobe s minimalnim titrom virusa, kao i osobe u čijem uzorku postoje samo fragmenti nefunkcionalnih virusa, progla&scaron;avamo pozitivnima! Za nas &bdquo;pozitivan&ldquo; rezultat znači i poduzimanje istovjetnih mjera prema svima koji su pozitivni, &scaron;to je očito pogre&scaron;no.<br /><br /></p> <p>S druge strane, precizno utvrđivanje broja<strong> kopija virusa</strong> u uzorku pojedinca važno je kako u procjeni njegove infektivnosti, tako i kliničaru pri procjeni potrebe za određenim terapeutskim postupcima. Ako se spomenuto načelo koristi u radu s drugim virusima, za&scaron;to to nije slučaj i sa SARS-CoV-2? Za&scaron;to se u konačne rezultate interpretacije ne uključuje i broj ciklusa na kojemu započinje amplifikacija (umnožavanje specifične DNK) &scaron;to je ključ za otkrivanje virusa (eng. cycle treshold &ndash; Ct).<br /><br /></p> <p>Istodobno putem te vrijednosti može se izračunati broj kopija virusa u uzorku te infektivnost pacijenta. Prihvati li se prijedlog spomenutih znanstvenika da se u dijagnostici SARS-CoV-2 broj Ct reducira na 30-35, broj osoba koje su danas pozitivne na SARS-CoV-2 rapidno će se smanjiti, a da bismo neku osobu proglasili pozitivnom, ona će u uzorku morati imati 100-1000 puta vi&scaron;e <strong>virusnog materijala</strong> nego &scaron;to je to danas slučaj. Na tragu tome su i rezultati nedavne studije znanstvenika iz Massachusettsa, New Yorka i Nevade koji su utvrdili da analiza vrijednosti ranije spomenutog Ct sugerira da 90% osoba pozitivnih na prisustvo SARS-CoV-2 gotovo da i nema virusa u svom uzorku.</p> <p><br /><strong><em>Pi&scaron;e: Dragan Primorac/Večernji list</em></strong></p>//grude.com/Datoteke/Novosti/20-03-28-dragan_primorac.jpg''Junk food'' ubrzava biološke procese starenjahttp://grude.com/clanak/?i=216933216933Grude.com - klik u svijetMon, 07 Sep 2020 16:27:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=20-09-07-burger.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Španjolski su znanstvenici uspjeli dokazati da ljudi koji često konzumiraju industrijski prerađenu hranu biološki značajno brže stare.<p>&nbsp;</p> <p>Osobe koje konzumiraju puno industrijski prerađene brze hrane vjerojatnije će imati promjene na kromosomima povezanim sa starenjem od onih koji se hrane zdravije, rezultati su nove &scaron;panjolske studije.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Tri ili četiri porcije takozvane "visokoprerađene hrane" dnevno udvostručuju izglede da će njihove telomere biti kraće u odnosu na one u osoba koji je konzumiraju rjeđe, objavili su &scaron;panjolski znanstvenici na virtualnoj međunarodnoj konferenciji o gojaznosti.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Telomere su svojevrsne za&scaron;titne kapice na krajevima kromosoma, koje se sa svakom staničnom diobom skraćuju i zato se smatraju pokazateljem starenja. Pravilo glasi: &scaron;to su telomere kraće, to je živo biće starije. Skraćenje duljine telomera znak je biolo&scaron;ke starosti.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Kratke telomere markeri su biolo&scaron;kog starenja na staničnoj razini, a ova studija ukazuje na to da je lo&scaron;a prehrana značajan faktor kada je posrijedi brže starenje stanica.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Svaka ljudska stanica ima 23 para kromosoma koji sadrže na&scaron; genetski kod.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Telomere ne nose genetičke informacije, ali su ključne u procesu očuvanja stabilnosti kromosoma i na&scaron;e DNK, o čijem funkcioniranju ovise sve stanice u tijelu.</p> <p>&nbsp;</p> <p>&Scaron;to smo stariji to se na&scaron;e telomere prirodno skraćuju jer se kod svake podjele stanice dio njih izgubi.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Znanstveni tim koji su vodile profesorice Mariom Bes-Rastrollo i Amelia Marti sa Sveučili&scaron;ta u Navarri željeli su istražiti poveznicu između redovne konzumacije visokoprerađene 'junk' hrane i skraćenja telomera.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Posrijedi je hrana s industrijski proizvedenim sastojcima sastavljenim od mje&scaron;avine ulja, masti, &scaron;ećera, &scaron;kroba i proteina koji sadrže malo ili nimalo prirodnih namirnica.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Često uključuju umjetne zaslađivače, bojila, konzervanse i druge aditive koji produljuju rok trajanja hrane.</p> <p>&nbsp;</p> <p>No navedeba svojstva ne znače da je takva hrana nutritivno siroma&scaron;na u usporedbi s manje prerađenim varijantama.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Ranija istraživanja pokazala su snažnu korelaciju između visokoprerađene hrane i visokog tlaka, gojaznosti, depresije, dijabetesa tipa 2 i nekih vrsta raka.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Za potrebe studije &scaron;panjolski su znanstvenici proučili zdravstvene podatke oko 900 osoba starijih od 55 godina, među kojima su trećinu činile žene prosječne životne dobi manje od 68 godina.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Prema prehrambenim navikama sudionici studije podijeljeni su u četiri skupine: prva skupina je konzumirala manje od dvije visokoprerađene namirnice dnevno, a četvrta vi&scaron;e od tri.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Pokazalo se da je u četvrtoj skupini bilo znatno vi&scaron;e zabilježenih slučajeva kardiovaskularnih bolesti i dijabetesa, a njezini sudionici konzumirali su vi&scaron;e masti, soli i kolesterola, a manje povrća i voća.</p> <p>&nbsp;</p> <p>U usporedbi sa skupinom koja je konzumirala najmanje visokoprerađenih namirnica, u ostale tri uočena je povećana vjerojatnost za skraćenje telomera od 29, 40 i 82 posto.</p> <p>&nbsp;</p> <p>&Scaron;panjolski su znanstvenici uspjeli dokazati da ljudi koji često konzumiraju industrijski prerađenu hranu biolo&scaron;ki značajno brže stare. No, istodobno su naglasili da to nije izravna uzročno posljedična veza te smatraju da je potrebno provesti dodatna istraživanja kako bi se nedvosmisleno povezao proces skraćenja telomera s načinom prehrane.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Rezultati studije objavljeni su u stručnome časopisu American Journal of Clinical Nutrition.</p> <p>&nbsp;</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/20-09-07-burger.jpg Istraživanje pokazalo: Ljudi s nedostatkom vitamina D ipak su ugroženiji od koronavirusahttp://grude.com/clanak/?i=216894216894Grude.com - klik u svijetFri, 04 Sep 2020 18:41:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=17-08-31-vreme-temperatura-suncano-prolece-1328585176-98390.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Također je moguće da je nedostatak vitamina D povezan s postojećim zdravstvenim problemima zbog čega su pacijenti bili ranjiviji.<p>&nbsp;</p> <p>Novo istraživanje nudi najbolje dokaze dosad, a to je da su ljudi s nedostatkom vitamina D izloženiji riziku da se zaraze od onih koji imaju odgovarajuću količinu vitamina D u organizmu.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Nedostatak vitamina D pokazao se kao moguć faktor rizika od zaraze i razvoja težeg oblika COVID-19 bolesti, pa tako i njegovo nadomje&scaron;tanje kao moguće rje&scaron;enje za smanjenje rizika koji prate zarazu novim koronavirusom, pi&scaron;e IFL Science.</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>S obzirom na to da je vitamin D lako dostupan i jeftin, a sunčeva svjetlost je besplatna, tada se to činilo dobrom idejom. Međutim, unatoč mogućim dokazima, bilo je vrlo te&scaron;ko pronaći čvrstu potvrdu te pretpostavke. Kako bi ispitao ovu hipotezu, profesor David Meltzer sa sveučili&scaron;ta u Chicagu analizirao je povijest bolesti pacijenata koji su bili zaraženi, a kojima je razina vitamina D bila izmjerena tijekom 2019. godine.</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>Meltzer je u časopisu JAMA Open Network objavio da se 21,6 posto onih koji su imali nedostatak vitamina D testiralo pozitivno na COVID-19. Usprkos činjenici da je testirao samo 489 pacijenata, razlika je bila dovoljno velika da bude statistički značajna.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Novo istraživanje nudi najbolje dokaze dosad, a to je da su ljudi s nedostatkom vitamina D izloženiji riziku da se zaraze od onih koji imaju odgovarajuću količinu vitamina D u organizmu. Uzev&scaron;i u obzir da su testovi napravljeni u različito vrijeme, moguće je da se razina vitamina D kod pacijenata promijenila do trenutka izloženosti virusu. Također je moguće da je nedostatak vitamina D povezan s postojećim zdravstvenim problemima zbog čega su pacijenti bili ranjiviji. U tijeku su klinička ispitivanja o primjeni dodataka vitamina D kod pacijenata koji već imaju COVID-19, a objave rezultata jo&scaron; se očekuju. Prije Meltzerovog istraživanja, zdravstveni stručnjaci preporučili su uzimanje vitamina D kao preventivnu mjeru i zbog za&scaron;tite od moguće zaraze, odnosno, da se uzima kao dodatak prehrani ili da se provodi vi&scaron;e vremena na suncu.</p> <p>&nbsp;</p> <p>"Nemamo dokaze nasumičnog kontroliranog ispitivanja, ali koliko dugo želite čekati dok ova kriza traje? Znamo da je vitamin D iznimno važan za mi&scaron;ićno-ko&scaron;tani sustav tako da bi ga ljudi ionako trebali uzimati", rekla je Rose Anne Terry sa sveučili&scaron;ta Trinity u Dublinu.</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>Ako bi se učinkovitost vitamina D u smanjenju rizika od zaraze dokazala, možda bi se ponovno razmislilo o pojedinim epidemiolo&scaron;kim mjerama koje su trenutno na snazi u zemljama diljem svijeta. Ipak, znanstvenici upozoravaju da i optimalna razina vitamina D nije zamjena za izbjegavanje rizika od zaraze no&scaron;enjem maske i održavanjem preporučenog razmaka.</p> <p>&nbsp;</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/17-08-31-vreme-temperatura-suncano-prolece-1328585176-98390.jpgStudija: Pčelinji otrov uništava stanice raka dojkehttp://grude.com/clanak/?i=216851216851Grude.com - klik u svijetWed, 02 Sep 2020 16:06:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=17-01-05-pcele.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Istodobno je melitin imao još jedan izvanredan učinak - za samo 20 minuta značajno je smanjio kemijske poruke stanica raka, ključne za rast i dijeljenje stanica raka.<p><br />Rezultati australske studije u sklopu koje su istraživana antikancerogena svojstva pčelinjeg otrova i njegove osnovne komponente - melitina na različitim vrstama stanica karcinoma dojke, pokazali su da on "iznimno učinkovito" uni&scaron;tava agresivne stanice raka dojke koje se te&scaron;ko liječe.</p> <p>&nbsp;</p> <p>U sklopu studije koju su u suradnji proveli Institut za medicinska istraživanja Harry Perkins i Sveučili&scaron;te Zapadne Australije kori&scaron;ten je otrov od 312 medonosnih pčela i bumbara kako bi se istražila njegova antikancerogena svojstva na kliničke podtipove raka dojke, među kojima i trostruko negativan rak dojke (TNBC), kod kojega su mogućnosti liječenja ograničene.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Članovi australskog tima, &scaron;to ga je vodila mlada znanstvenica dr. Ciara Duffy otkrili su da otrov i njegova glavna komponenta melitin ne samo da brzo uzrokuju smrt "trostruko negativnog karcinoma dojke i HER2 stanica raka dojke", već su to uspjeli postići u koncentracijama koje nisu na&scaron;tetile normalnim stanicama.</p> <p>&nbsp;</p> <p>TNBC je rijedak oblik raka dojke i čini samo 10 do 15 posto svih slučajeva, naveo je Institut.</p> <p>&nbsp;</p> <p>To je vrsta raka dojke u kojemu na povr&scaron;ini tumorskih stanica nisu prisutni estrogenski i progesteronski receptori niti je prekomjerno izražen HER2 protein. Zato su mehanizmi koji tu vrstu raka potiču na rast i dijeljenje uglavnom nepoznati i zbog toga se ta vrsta raka iznimno te&scaron;ko liječi.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Trenutačno nema klinički učinkovitih ciljanih tretmana za TNBC, mogućnosti liječenja su ograničene, a prognoze često lo&scaron;e.</p> <p>&nbsp;</p> <p>"Ustanovili smo da je pčelinji otrov izuzetno moćan. Otkrili smo da melitin uspijeva u potpunosti uni&scaron;titi membrane stanica raka u roku od 60 minuta", napisala je dr. Duffy u objavi na internetskoj stranici Instituta u srijedu, prenosi Hina.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Istodobno je melitin imao jo&scaron; jedan izvanredan učinak - za samo 20 minuta značajno je smanjio kemijske poruke stanica raka, ključne za rast i dijeljenje stanica raka. Australski znanstvenik, prof. Peter Klinken je komentirao da studija ukazuje na to da melitin uspijeva omesti signalne putove unutar stanica dojke te na taj način spriječiti umnožavanje stanica. Istraživanjem je testirano može li se melitin koristiti u kombinaciji s postojećim kemoterapijskim lijekovima za liječenje vrlo agresivnih vrsta karcinoma dojke.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Dr. Duffy je pojasnila kako su ona i kolege otkrili da melitin stvara rupe na membranama stanica karcinoma dojke, &scaron;to potencijalno omogućuje ulazak ostalih tretmana u stanicu raka da bi se jo&scaron; učinkovitije utjecalo na staničnu smrt.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Tehnika kombiniranja "melitina i docetaksela (kemoterapijskog lijeka) pokazala se iznimno učinkovitom u smanjenju rasta tumora kod mi&scaron;eva", rekla je Duffy. Rezultati studije objavljeni su u stručnome časopisu Nature Precision Oncology.</p> <p>&nbsp;</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/17-01-05-pcele.jpgZnanstvenici potvrdili: Četiri mjeseca nakon pozitivnog testa antitijela i dalje stabilnahttp://grude.com/clanak/?i=216842216842Grude.com - klik u svijetWed, 02 Sep 2020 08:32:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=20-04-04-covid-19.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Razina antitijela na novi koronavirus povećala se i stabilna je četiri mjeseca kod više od 90 posto pacijenata na Islandu koji su preboljeli Covid 19, pokazala je studija objavljena u utorak.<p><br />Sada se nastavlja njihovo praćenje da se vidi dokad antitijela ostaju u organizmu, pa će se pratiti i teza o sličnosti SARS-a i Covid-19, jer antitijela onih koji su preboljeli SARS i danas su postojana, a pro&scaron;lo je čak 17 godina.&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>Novo otkriće moglo bi dovesti do zaključaka vezanih uz ponovno obolijevanje i trajnost cjepiva, rekao je glavni direktor "deCode Geneticsa" Kari Stefansson koji je vodio istraživanje.<br /><br /></p> <p>Da bi stekli sliku o tome koliko je ljudi na Islandu bilo zaraženo novim koronavirusom i saznali vi&scaron;e o imunitetu nakon oporavka od bolesti, istraživači su mjerili razinu antitijela vi&scaron;e od 30.000 Islanđana.<br /><br /></p> <p>Na temelju dobivenih rezultata, procijenili su da je zaraženo bilo oko 1 posto stanovni&scaron;tva. Iz te skupine, 56 posto imalo je dijagnozu potvrđenu standardnim PCR laboratorijskim testom. Kod 14 posto bolest nije službeno dijagnosticirana, ali su bili u izolaciji nakon izloženosti virusu, odnosno imali su kontakte. Kod preostalih 30 posto analiza antitijela pokazala je da su prethodno bili zaraženi.<br /><br /></p> <p>Kod 91 posto od 1.215 osoba kojima je zaraza potvrđena PCR testom, razina antitijela je rasla tijekom prva dva mjeseca nakon dijagnoze, a zatim dosegla najvi&scaron;u točku na kojoj se zadržala, izvijestili su istraživači.<br /><br /></p> <p>Istraživanje objavljeno u "The New England Journal of Medicine", bilo je usredotočeno na homogeno stanovni&scaron;tvo jedne zemlje pa rezultati možda ne bi bili isti u drugim dijelovima svijeta s drukčijim stanovni&scaron;tvom.<br /><br /></p> <p>Komentar objavljen uz studiju upozorava da nije jasno hoće li antitijela za&scaron;tititi oporavljene pacijente od nove infekcije virusom. No ipak pokazuje da testiranje na antitijela može biti alternativa samom testiranju na infekciju, te da može imati bolje rezultate u promatranju populacije, dok zemlje razmatraju mogućnosti sigurnoga otvaranja gospodarstva i &scaron;kola.</p> <p><br /><em><strong>Grude.com</strong></em></p>//grude.com/Datoteke/Novosti/20-04-04-covid-19.jpgProljetna karantena bila potrebna jer nismo ništa znali, od jeseni stanje rapidno drukčijehttp://grude.com/clanak/?i=216841216841Grude.com - klik u svijetWed, 02 Sep 2020 08:12:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=20-03-20-koronavirus-2-1200x675.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Posebni izaslanik Svjetske zdravstvene organizacije (WHO) za koronavirus dr. David Nabarro iznenadio je mnoge kad je u intervjuu za novozelandski radio naveo Švedsku kao uzor u strategiji borbe protiv koronavirusa.<p>&nbsp;</p> <p>"U &Scaron;vedskoj je vlada imala povjerenje u građane, a građani su imali povjerenje u vladu", kazao je dr. Nabarro.<br /><br /></p> <p>Karantenu, odnosno lockdown, WHO-ov savjetnik opisao je pak kao "tup instrument" koji "nanosi &scaron;tetu svima, posebno siroma&scaron;nima i malim poduzetnicima".<br /><br /></p> <p>''Gotovo je 10 puta manji rizik umiranja u odnosu na ono proljetno razdoblje. Vjerojatno se virus nije toliko promijenio nego na&scaron;e sluznice bolje reagiraju'', objasnio je i prof. Ozren Pola&scaron;ek, epidemiolog član znanstvenog savjeta vlade. Mikrobiolog Gordan Lauc također zastupa teoriju da je težina covida-19 u prosjeku "ljeti lak&scaron;a nego zimi i zato je bolje dobiti virus sada nego kasnije", prvenstveno zbog toga &scaron;to se manje vremena provodi u zatvorenom, a nema ni grijanja koje isu&scaron;uje na&scaron;u sluznicu nosa, koja je prva linija obrane od respiratornih virusa pa tako i od Sars-CoV-2. No istom logikom možemo očekivati i povećanje smrtnosti i težine bolesti najesen, na &scaron;to upozorava i Lauc.<br /><br /></p> <p>Hrvatsko epidemiolo&scaron;ko dru&scaron;tvo, na čelu s predsjednikom dr. Miroslavom Venusom, uputilo je otvoreno pismo ministru zdravstva Viliju Bero&scaron;u, apelirajući da se zbog njihove preopterećenosti promijeni i unaprijedi strategija suzbijanja covida-19.<br /><br /></p> <p>"S obzirom na dužinu trajanja pandemije te poznat ograničen broj specijalista epidemiologa koji se bave interventnom epidemiologijom zaraznih bolesti, kao i vi&scaron;emjesečni neprekidan rad, smatramo da je krajnje vrijeme da nas se oslobodi određenih zadaća koje nisu stručne epidemiolo&scaron;ke prirode, poput odgovaranja na brojne upite građana o određenim informacijama koje mogu dati i drugi", navode epidemiolozi u pismu.<br /><br /></p> <p>Također, predlažu da se razmisli o ograničavanju mjera obavezne samoizolacije kontakata zaraženih, na način da se u samoizolaciju stavljaju samo potvrđeno zaraženi, njihovi kontakti zdravstveni djelatnici te oni koji rade u domovima za starije i nemoćne osobe.<br /><br /></p> <p>I predstojnik Klinike za infektologiju KBC-a Split Ivo Ivić, koji je u ponedjeljak poručio da bi trebalo kazniti one koji se ne pridržavaju mjera, danas je u obraćanju medijima poručio da "moramo početi živjeti s koronom", ali u isto vrijeme i naglasio da se, iako ne možemo zaustaviti život, "moramo pridržavati mjera distance i za&scaron;tite".<br /><br /></p> <p>Prof. Pola&scaron;ek je u razgovoru za Index pojasnio da nije do&scaron;lo do zaokreta koliko se mijenja sam obrazac epidemije.<br /><br /></p> <p>"Dosad smo imali malu, nisku epidemiju, imali smo epidemiologe koji su to držali pod kontrolom, sad se to malo pro&scaron;irilo i sad moram prilagoditi pristup", obja&scaron;njava Pola&scaron;ek.<br /><br /></p> <p>"Vi&scaron;e boravka na otvorenom, vi&scaron;e sunca, drugačija reaktivnost sluznice, drugačija situacija s na&scaron;im bakterijama, svi znamo da ljeti nema puno zaraznih bolesti, njihovo vrijeme je zima", dodaje Pola&scaron;ek, ističući kako je jo&scaron; u travnju jedna znanstvena analiza predvidjela da će virus pokazivati malu sezonalnost, ali da neće utjecati na njega do te mjere da nestane.<br /><br /></p> <p>Znači li to onda da se možemo opustiti ili da moramo biti spremni na novi, teži val najesen?<br /><br /></p> <p>"Pa nitko se zapravo u sustavu nije opustio, opustili su se ljudi kojma je dosta pritiska oko epidemije. Ljudi će se opu&scaron;tati dok im sustav to bude dopu&scaron;tao", smatra Pola&scaron;ek i nagla&scaron;ava kako će zdravstveni sustav morati postrožiti mjere ako se situacija s brojem hospitalizacija i smrtnosti pogor&scaron;a.<br /><br /></p> <p>"Ja bih želio povratak normalnom životu vi&scaron;e nego većina ljudi u Hrvatskoj, vjerujte mi. Ali nisam siguran da to jo&scaron; smijemo reći", zaključuje ovaj profesor s Medicinskog fakulteta u Splitu i jedan od najcitiranijih svjetskih znanstvenika prema bazi Web of Science u 2018. godini: "Najveći optimisti među nama misle da će virus sam postajati sve slabiji i slabiji, da možda ni neće doći do povećanja smrtnosti na jesen i zimu. Nažalost, bojim se da to nije vrlo izgledno, ali postoji &scaron;ansa."<br /><br /></p> <p>&Scaron;to se proljetne karantene tiče, Pola&scaron;ek inzistira da je ona apsolutno bila potrebna: "Karantenu smo imali u startu jer nismo imali jasne pokazatelje smrtnosti, a imali samo dva vrlo slična virusa SARS i MERS koji imaju smrtnost od 10% i 40%. Da nas je zatekao takav virus bez karantene, to bi bilo vrlo lo&scaron;e. Da, karantena je napravila gospodarsku &scaron;tetu, ali pokazala nam je gdje smo tanki i &scaron;to možemo i moramo promijeniti. Sad imamo priliku prilagoditi se i biti spremniji na bilo koji novi val."<br /><br /></p> <p>Repriza karantene kakvu smo imali na proljeće ne&scaron;to je &scaron;to svi žele izbjeći, tvrdi Pola&scaron;ek, ali uvijek ostaje kao "zadnja opcija".<br /><br /></p> <p>"Do te točke se svi nadamo da neće doći", dodaje.<br /><br /></p> <p>Epidemiolozi i drugi medicinski stručnjaci, ali i laici, već mjesecima žustro polemiziraju oko toga kolika je prava stopa smrtnosti od covida-19 (takozvani Infection Fatality Rate - IFR), koliko je u skladu s time ova pandemija zaista opasna i kakav je odgovor primjeren, a kakav pretjeran.<br /><br /></p> <p>A prof. Mark Woolhouse s Instituta Usher Sveučili&scaron;ta u Edinburghu, koji savjetuje britansku vladu o infektivnim bolestima, pro&scaron;li je tjedan također u intervjuu za britanski tabloid Daily Express upozorio da će se lockdown smatrati "monumentalnom pogre&scaron;kom globalnih razmjera" i nikad se vi&scaron;e ne smije ponoviti.<br /><br /></p> <p>"U to vrijeme zalagao sam se za lockdown kao kratkoročnu hitnu mjeru zato &scaron;to nisam mogao smisliti ni&scaron;ta bolje, ali uvijek je bilo jasno da ćemo onog trenutka kad počnemo ublažavati mjere, ponovno imati porast infekcija na nacionalnoj ili lokalnoj razini", rekao je Woolhouse.<br /><br /></p> <p>Prilično je odjeknuo i članak objavljen na portalu BBC-ja, koji potpisuje urednik za medicinske teme Fergus Walsh, pod znakovitim naslovom "Koronavirus: Je li vrijeme da se vratimo normalnom životu?"<br /><br /></p> <p>BBC-jev urednik kao argument za tu promjenu kursa nudi dramatični pad novih slučajeva, kao i hospitaliziranih i te&scaron;ko oboljelih od koronavirusa u Velikoj Britaniji. U jednom trenutku sve jedinice intenzivne skrbi bile su pune pacijenata s covidom-19, od čega su mnogi tjednima bili na respiratorima. No, srećom, i broj ljudi na respiratorima pao je s 3300 na 64, navodi on.<br /><br /></p> <p>Međutim, i britanska virologinja prof. Wendy Barclay s Imperial College u Londonu naglasila je za BBC kako opasnost nije nužno gotova: "Znamo da je na sjevernoj hemisferi zima vrijeme kada se respiratorni virusi vraćaju. Tako da ovo jo&scaron; nije gotovo i stvari bi mogle postati puno gore."<br /><br /></p> <p>&Scaron;to se &Scaron;vedske tiče, ona se, podsjetimo, prethodno na&scaron;la na udaru kritika zbog toga &scaron;to nikada nije uvela stroge restrikcije i opću karantenu kao ostale zemlje svijeta, Umjesto toga ostavila je najveći dio ekonomije i dru&scaron;tva otvorenim, oslanjajući se na to da će se građani pona&scaron;ati odgovorno i slijediti upute nadležnih zdravstvenih tijela.<br /><br /></p> <p>&Scaron;vedska je, dodu&scaron;e, imala daleko veći broj smrtnih slučajeva od covida-19 (5808) od manjih skandinavskih susjeda, primjerice Danske (624), a broj smrti na milijun stanovnika u &Scaron;vedskoj je vi&scaron;i i od većine drugih članica Europske unije.<br /><br /></p> <p>&Scaron;vedska je, naime, i dalje na visokom devetom mjestu na svijetu po smrtnosti (sedmom ako ne računamo mini-državice San Marino i Andoru, čiji je relativni broj smrti visok prvenstveno zbog malog broja stanovnika), s 574 smrti na milijun stanovnika prema stranici Worldometers. Jedine europske zemlje s većom smrtno&scaron;ću su Italija, Velika Britanija, &Scaron;panjolska, Belgija i već spomenute državice Andora i San Marino.<br /><br /></p> <p>&Scaron;vedski Ured za statistiku predstavio je također nove podatke o broju umrlih koji, bar na prvi pogled, izgledaju prilično dramatično. Naime, ukupno 51.405 &Scaron;veđana umrlo je u prvoj polovici ove godine, &scaron;to je veći broj nego bilo koje godine jo&scaron; od 1869. kada je umrlo 55.431, dijelom od posljedica masovne gladi.<br /><br /></p> <p>Ipak, prema trenutnim trendovima čini se da je najgore razdoblje iza &Scaron;vedske. Nakon dramatičnog pada novih slučajeva početkom srpnja ova je zemlja imala blagi porast početkom kolovoza, ali sad je opet u padu i kreće se na prosječno manje od 200 slučajeva dnevno. Prosječni broj dnevnih smrti u padu je jo&scaron; od travnja - trenutni trodnevni prosjek je 2, u odnosu na 106 na vrhuncu epidemije. &Scaron;tovi&scaron;e, u tjedan dana od 23. do 30. kolovoza &Scaron;vedska nije zabilježila nijedan smrtni slučaj.<br /><br /></p> <p>Ravnatelj &scaron;vedske agencija za javno zdravstvo Johan Carlson komentirao je pozitivan komentar savjetnika WHO-a za &scaron;vedske novine Svenska Dagbladet.<br /><br /></p> <p>"Mi smo jedna od rijetkih zemalja s ograničenim &scaron;irenjem zaraze, za razliku od nekoliko zemalja u Europi gdje se zaraza o&scaron;tro vraća. Mi to zovemo efekt plutenog čepa za &scaron;ampanjac", rekao je Carlson, očito aludirajući na to da je karantena u drugim zemljama dovela do eksplozije novih slučajeva nakon njenog ukidanja.<br /><br /></p> <p>I dok dio &scaron;vedskih zdravstvenih eksperata tvrde kako je ovo dokaz da se &Scaron;vedska približava takozvanom imunitetu krda (koji, prema ovoj teoriji, ima pozitivan efekt i mnogo prije nego &scaron;to dosegne željeni postotak od 70-80% populacije koja je razvila imunitet), kritičari tvrde da &Scaron;vedska nije ni blizu imunitetu krda, &scaron;to bi je osiguralo od daljnje epidemije.<br /><br /></p> <p>Tako je dr. Tegnell u intervjuu za britanski Observer procijenio da je oko 30% &Scaron;veđana steklo imunitet na covid-19, iako je priznao da je "vrlo te&scaron;ko izvući dobar (reprezentativan) uzorak populacije".<br /><br /></p> <p>I profesor biometrije na Sveučili&scaron;tu u Stockholmu Arne Eloffson drži da je &scaron;vedsko stanovni&scaron;tvo steklo neku vrstu imuniteta te da "stroga pravila ne djeluju jer ih neki ljudi kr&scaron;e", prenosi američki portal MarketWatch. Zanimljivo, ovo je obja&scaron;njenje &scaron;vedskog pristupa u očitoj suprotnosti s ocjenom WHO-ovog dužnosnika dr. Nabarra, po kojem se &scaron;vedski model zasniva na međusobnom povjerenju vlade i građana.<br /><br /></p> <p>S druge strane, i &scaron;vedska ministrica zdravstva Lena Hallengren priznala je na &scaron;vedskoj televiziji da "nisu uspjeli za&scaron;tititi svoje starije" te da je to "vrlo ozbiljno, neuspjeh dru&scaron;tva u cjelini", ali i da "nisu jo&scaron; gotovi s ovom pandemijom". Slično priznanje dao je i Tegnell ranije.<br /><br /></p> <p>Drugim riječima, čini se da se generalni stav stručnjaka i nije toliko promijenio. Oko svrhovitosti i opravdanosti različitih pristupa, od stroge masovne karantene kakvu smo vidjeli u epicentru koronavirusa Wuhanu, do blagih i uglavnom neobvezujućih mjera kakve smo vidjeli u &Scaron;vedskoj i prije su se lomila koplja.<br /><br /></p> <p>Oni koji smatraju da je karantena u bilo kojem trenutku bila pogre&scaron;ka uglavnom su to smatrali i u travnju. A i domaći i mnogi svjetski epidemiolozi i zdravstveni eksperti uglavnom se slažu da ponovnu karantenu, odnosno lockdown, najesen treba izbjeći ako je to ikako moguće.</p> <p>&nbsp;</p> <p><em><strong>Index.hr</strong></em></p>//grude.com/Datoteke/Novosti/20-03-20-koronavirus-2-1200x675.jpgUpozorenje građanima o novoj phishing kampanji: Ne nasjedajte, nego obrišite!http://grude.com/clanak/?i=216814216814Grude.com - klik u svijetMon, 31 Aug 2020 08:16:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=16-01-02-hakeri_8415.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Molimo građane da ne odgovaraju na takve poruke..<p>&nbsp;</p> <p>Korisničke podatke nemojte nikome davati. Nemojte ih upisivati na sumnjivim internetskim stranicama, a ako ipak jeste, lozinku odmah promijenite!</p> <p>&nbsp;</p> <p>Ministarstvo unutarnjih poslova RH zaprimilo je vi&scaron;e prijava fizičkih i pravnih osoba da su elektroničkom po&scaron;tom zaprimili phishing poruke putem kojih nepoznati počinitelji iz inozemstva poku&scaron;avaju na prijevaran način doći do protupravne imovinske koristi.<br /><br /><br /></p> <p><img src="https://www.grude.com/Datoteke/novosti/20-08-31-20-08-31-phishing-spam.jpg" alt="" width="640px" /></p> <p>&nbsp;</p> <p>Molimo građane da ne odgovaraju na takve poruke te da ažuriraju lozinke za pristup svojoj elektroničkoj po&scaron;ti, a same poruke je dovoljno izbrisati.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Savjetujemo građanima da svoje korisničke podatke i lozinke ne daju nikome niti ih upisuju na sumnjivim internetskim stranicama, a ukoliko su to učinili neka lozinku odmah promijene. Ukoliko identičnu lozinku koriste i za druge korisničke račune i internetske usluge, moraju promijeniti i nju, pi&scaron;e na stranici MUP-a.</p> <p>&nbsp;</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/16-01-02-hakeri_8415.jpgGoogle je predstavio nove opcije koje će olakšati i ubrzati surfanje internetom http://grude.com/clanak/?i=216751216751Grude.com - klik u svijetThu, 27 Aug 2020 10:00:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=17-12-12-google-chrome-pokazivac.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Nova verzija Google Chromea dolazi s opcijama koje će razveseliti mnoge korisnike tog preglednika internetskih stranica.<p>&nbsp;</p> <p>Jo&scaron; prije nekoliko mjeseci iz Googlea su najavili novu opciju u svom pregledniku internetskih stranica Chromeu - grupiranje kartica.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Od tada Google je testirao mogućnost grupiranja kartica, a ona je sada dostupna svim korisnicima te će omogućiti jednostavnije i preglednije surfanje, odnosno uredniju raspodjelu kartica.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Mnogi korisnici pri surfanju otvaraju desetke kartica te se ne mogu snaći &scaron;to se gdje nalazi, a upravo bi ta opcija trebala pomoći u lak&scaron;em snalaženju među brojnim otvorenim stranicama. Naime, grupiranje tabova, kao &scaron;to i samo ime kaže, omogućuje spajanje vi&scaron;e kartica u jednu grupu.</p> <p>&nbsp;</p> <p>To je moguće napraviti desnim klikom na karticu i odabirom opcije "Dodaj karticu u grupu". Ponovnim klikom desne tipke mi&scaron;a na grupu moguće je toj grupi dati ime i boju kojom će ona biti označena.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Npr. grupiranje kartica omogućuje korisnicima da pod jednu grupu postave sve vijesti iz sporta, u drugu grupu vijesti iz tehnologije, u treću neke važne članke koje taj dan moraju pročitati itd.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Postojećim grupama nove kartice mogu se dodavati klasičnim drag and dropom ili ponovno desnim klikom i opcijom dodavanja kartice u grupu (pri čemu treba odabrati u koju grupu želite dodati karticu, odnosno želite li je dodati u ovu grupu), odnosno mogu se ukloniti iz grupe ili zatvoriti cijelu grupu.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Ako vam kartice iz neke grupe trenutačno nisu potrebne, odsad ih je moguće jednostavno skupiti kako ne bi zauzimale prostor u gornjem dijelu Chromea, odnosno ponovno ra&scaron;iriti kada su vam potrebne, javlja Zimo.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Jo&scaron; jedan koristan novitet koji je Google najavio i koji bi trebao biti dostupan u budućnosti jest pregled otvorenih kartica. Ako sada postavite strelicu mi&scaron;a iznad oznake otvorene kartice u vrhu ekrana, prikazat će se samo ime otvorene stranice, dok će se u budućnosti prikazati pregled cijele stranice na gornjem dijelu ekrana, iznad same kartice.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Također, &scaron;to će mnogima biti jako važno, zahvaljujući nekim promjenama i pobolj&scaron;anjima ispod haube, s novom verzijom Google Chrome sada je do deset posto brži - u verziji za Windows i za Appleova računala.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Prilikom najave novih opcija iz Googlea su korisnike upozorili kako sve opcije nisu uvijek odmah dostupne svim korisnicima - kako bi održali Chrome stabilnim, ponekad je potrebno određeno vrijeme dok svima postanu dostupne.</p> <p>&nbsp;</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/17-12-12-google-chrome-pokazivac.jpgKorona ''zakočila'' prodaju svega, pa i smartphoneahttp://grude.com/clanak/?i=216738216738Grude.com - klik u svijetWed, 26 Aug 2020 10:14:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=18-07-23-smartphone.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>U drugom tromjesečju ove godine Samsung i Huawei bili skoro pa 'rame uz rame'<p>&nbsp;</p> <p>Pametnih telefona (smartphone) u svijetu je u drugom tromjesečju prodano 20,4 posto manje nego u istom razdoblju pro&scaron;le godine, na &scaron;to je najvi&scaron;e utjecala pandemija koronavirusa, podaci su globalne analitičko-istraživačke kuće Gartner objavljeni u utortak.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Pad od 20,4 posto rezultat je, prema Gartneru, prodaje 295 milijuna jedinica smartphoneova u drugom ovogodi&scaron;njem tromjesečju u svijetu, u kojemu su se i gotovo sva glavna trži&scaron;ta suočila s ograničenjima u toj prodaji, &scaron;to je utjecalo i na potražnju.</p> <p>&nbsp;</p> <p>"Ograničenja putovanja, zatvaranja maloprodaje i opreznija potro&scaron;nja na tzv. nebitne proizvode tijekom pandemije doveli su i do drugog uzastopnog tromjesečnog pada prodaje tih telefona ove godine, nakon &scaron;to je pad, jedan od većih povijesti te prodaje, zabilježen i u prvom tromjesečju", objasnio je direktor istraživanja Anshul Gupta.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Ipak, dodaje, Gartner je uočio da pobolj&scaron;anje situacije s pandemijom, prije svega u Kini, donosi i određeni oporavak prodaje, no i dalje je u toj zemlji manja nego u lanjskom drugom tromjesečju, za 7 posto, s prodanih 94 milijuna jedinica.</p> <p>&nbsp;</p> <p>S druge strane, iz Gartnera ističu da je Indija, koja je među prvih pet trži&scaron;ta u svijetu po prodaji pametnih telefona, ove godine 'doživjela' najveći pad, od čak 46 posto, &scaron;to obja&scaron;njavaju indijskim vrlo strogim obustavama rada zbog pandemije, uključujući i ograničavanje kanala za e-trgovinu.</p> <p>&nbsp;</p> <p>S obzirom na brendove pametnih telefona, Gartner je utvrdio da su u drugom tromjesečju ove godine Samsung i Huawei bili skoro pa 'rame uz rame', jer je južnokorejski Samsung prodao 54,7 milijuna pametnih telefona, a kineski Huawei 54,1 milijuna.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Time su i vodeći u svijetu, no za oba ta proizvođača to predstavlja i pad prodaje u odnosu na lanjsko razdoblje - znatno veći za Samsung, za 27,1 posto, a za Huawei gotovo 7 posto.</p> <p>&nbsp;</p> <p>"Huawei je s 'agresivnom' promocijom proizvoda i posebice prodaje u Kini imao koristi i od velike podr&scaron;ke pružatelja komunikacijskih usluga za svoje 5G pametne telefone", komentira Anshul Gupta.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Treće mjesto u svijetu po prodaji pametnih telefona zadržao je američki Apple s prodanih 38 milijuna jedinica, &scaron;to je slično lanjskim brojkama. Četvrti po prodaji pametnih telefona u svijetu je brend Xiaomi, a peti Oppo, koji bilježe pad prodaje od 21,5 posto odnosno od 16 posto, prenosi Hina.</p> <p>&nbsp;</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/18-07-23-smartphone.jpgJutarnje vijesti utječu na zdravljehttp://grude.com/clanak/?i=216725216725Grude.com - klik u svijetTue, 25 Aug 2020 17:02:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=17-04-27-laptopq.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Stručnjaci tvrde da jutarnje informativne emisije mogu izazvati loše psihičko zdravlje kod ljudi zbog količine negativnih vijesti. <p><br />Ako nam dan počne sa negativnim informacijama to smanjuje produktivnost na poslu i čini nas depresivnim.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Znanstvenici su 110 osoba kojima dan počinje s jutarnjim vijestima, podijelili u dvije grupe.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Prva grupa je slu&scaron;ala 10 minuta deprimirajuće vijesti, dok je druga tri minute provela slu&scaron;ajući pozitivne informacije.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Nakon &scaron;est sati, svi sudionici su odgovarali na pitanja koja su im stručnjaci postavljali, kako bi se utvrdilo koliko je ko uznemiren, pod stresom ili spokojan i miran.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Ispitanici koji su 10 minuta slu&scaron;ali samo negativne informacije imaju 27 posto vi&scaron;e &scaron;ansi da tijekom dana budu deprimirani ili pod stresom, dok je njihova produktivnost na poslu smanjena.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Stručnjaci predlažu da ujutru prvo odaberemo pozitivne vijesti, ako odmah imamo potrebu za informiranjem, a da negativne ostavimo za malo kasniji dio dana.</p> <p>&nbsp;</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/17-04-27-laptopq.jpgPrimorac: Možda neće biti učinkovitog cjepiva, ALI IMUNITET MOŽE TRAJATI I 17 GODINA NAKON BOLESTIhttp://grude.com/clanak/?i=216710216710Grude.com - klik u svijetMon, 24 Aug 2020 15:43:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=20-03-28-dragan_primorac.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>U trenutku razgovora s liječnikom, genetičarom Draganom Primorcem ukupni broj potvrđenih slučajeva zaraze koronom iznosio je 23 milijuna, a smrtnih 800 tisuća.<p>&nbsp;</p> <p>- Nekoliko je istodobnih događaja koji uvjetuju situaciju. Prvi je nagli porast broja turista, vi&scaron;e od 800 tisuća ih boravi u Hrvatskoj, a drugi je činjenica da smo se opustili. Razumljivo je da su ljudi nakon stresa koji traje mjesecima dopustili sebi malo vi&scaron;e slobode, no brzo moramo stvari staviti pod kontrolu jer ne želimo iznenađenja bilo koje vrste. Sezona je bila iznenađujuće dobra, turisti imaju povjerenje u Hrvatsku i treba učiniti sve da i u posezoni ostvarimo &scaron;to bolje rezultate jer to ima direktan utjecaj na na&scaron;u ekonomiju - kaže Primorac.<br /><br /></p> <p><strong>Zadovoljan je kako se Hrvatska nosi s epidemijom, pa i s radom Znanstvenog savjeta za borbu protiv Covida-19 koji je u ožujku osnovala Vlada i čiji su članovi, uz Primorca, jo&scaron; neki poznati znanstvenici poput Miroslava Radmana i Igora Rudana.</strong></p> <p>- Vladin Znanstveni savjet funkcionira neovisno o radu Vlade ili nekog ministarstva, a osnovan je kako bi grupa stručnjaka iz Hrvatske i inozemstva iznosila stavove i promi&scaron;ljanja vezane uz Covid-19, sve temeljeno na najnovijim znanstvenim spoznajama. Premijer Andrej Plenković dao mu je potpunu slobodu u radu i svi to jako cijenimo. Posebna vrijednost Savjeta temelji se na interdisciplinarnosti jer je to jedini način, sa svih strana sagledati činjenice vezane uz Covid-19. U timu su molekularni biolozi, virolozi, epidemiolozi, infektolozi, pedijatri, stručnjaci iz područja javnog zdravstva itd., čime se stvaraju preduvjeti za objektivan pristup problematici vezanoj uz Covid-19 - ističe Primorac.<br /><br /></p> <p><strong>Pitali smo ga koliko je zadovoljan radom Nacionalnog stožera te čelnika HZJZ-a Krunoslava Capaka i ministra zdravstva Vilija Bero&scaron;a te koja je od svih mjera koje je Stožer dosad donio najspornija ili je naprosto smatra ne samo nepotrebnom, nego i kontraproduktivnom. I, obrnuto, jesu li i &scaron;to točno propustili ograničiti ili čak zabraniti?</strong></p> <p>- Činjenica je da je njihova pozicija među najnezahvalnijima u Hrvatskoj, ali smatram da posao odrađuju profesionalno i transparentno. Danas, kad o virusu znamo puno vi&scaron;e, lako je biti pametan i vraćati se u pro&scaron;lost te retrogradno davati savjete. &Scaron;to bih ja napravio drugačije? U trenucima kad je Hrvatska bila doslovno glavna turistička odrednica u Europi tijekom pandemije Covida-19, razmotrio bih uvođenje mjera kojima bismo izbjegli rizik &scaron;irenja infekcija, a čemu trenutačno svjedočimo - kaže.<br /><br /></p> <p><strong>Kako je član Vladina Savjeta, zanimalo nas je bi li premijeru - ako se najesen nastavi rast broja novooboljelih - preporučio jo&scaron; jedan lockdown, uzimajući pritom u obzir sve ekonomske, dru&scaron;tvene i socijalne reperkusije takve odluke, te kolika bi trebala biti brojka novozaraženih u 24 sata da bi premijeru preporučio uvođenje jo&scaron; jedne (polu)karantene u Hrvatskoj.</strong></p> <p>- Nitko od kolega s kojima sam u kontaktu ne razmatra opciju lockdowna. Puno če&scaron;će se o Covidu-19 govori kao o bolesti s kojom treba naučiti živjeti. I najsnažnije ekonomije svijeta te&scaron;ko bi izdržale jo&scaron; jedan lockdown poput onoga prije nekoliko mjeseci kad je vi&scaron;e od 3,5 mlrd. ljudi diljem svijeta bilo na neki način u lockdownu. Kada govorimo o broju novozaraženih, do stvarnog broja oboljelih gotovo je nemoguće doći, a za to je vi&scaron;e razloga. Journal of American Medical Association prije nekoliko dana naveo je podatak da se lažno negativni rezultati, kako zbog razdoblja testiranja nakon kontakta sa SARS-CoV-2 tako i zbog kvalitete testova, događaju u 20-67% slučajeva. Dodatni je problem u otkrivanju stvarno oboljelih i to &scaron;to se 48-62% transmisija (prijenosa virusa) događa od asimptomatskog ili presimptomatskog nositelja virusa. Iako nas povijest uči da ni&scaron;ta nije nemoguće, ipak sam uvjeren da neće biti, kako kolokvijalno kažete, lockdowna. I to ne samo zbog katastrofalnih ekonomskih, dru&scaron;tvenih, socijalnih i psihičkih posljedica na građane, nego i zbog znanja koje imamo o virusu, &scaron;to nam omogućava da se puno efikasnije borimo s njim i posljedicama do kojih Covid-19 dovodi - kaže Primorac.<br /><br /></p> <p><strong>Budući da je od prosinca 2003. do srpnja 2009. u Sanaderovoj Vladi bio ministar znanosti, obrazovanja i sporta, zanimalo nas je kako gleda na povratak učenika u &scaron;kole 7. rujna.</strong></p> <p>- Trendovi većine država idu u smjeru povratka djece u &scaron;kole. U izvrsnom članku jedan od vodećih svjetskih časopisa, The Economist, ističe da bi &scaron;teta od zatvaranja &scaron;kola tijekom pandemije Covida-19, kako u edukacijskom tako i u financijskom aspektu, bila mnogo veća od koristi koju bi ta odluka donijela. Hrvatska je u relativno dobroj situaciji jer kako nastava počinje 7. rujna, trenutačno uči iz iskustva drugih i s njima sustavno razmjenjuje informacije. Pritom prvenstveno mislim na države koje su nedavno otvorile &scaron;kole, poput Izraela i Njemačke. Međutim, Vlada i Ministarstvo znanosti i obrazovanja vrlo odgovorno promi&scaron;ljaju kad ističu da će konačna odluka o obliku edukacijskog procesa ovisiti o epidemiolo&scaron;koj situaciji u državi neposredno uoči početka &scaron;kolske godine jer je prije toga nemoguće predvidjeti razvoj situacije. Takav oblik razmi&scaron;ljanja je ispravan jer se situacija s Covidom-19 mijenja iz dana u dan. Znanja vezana uz &scaron;irenje virusa, morbiditet, mortalitet, ali i brzinu imunosnog odgovora, kao i trajanje imunosti rapidno se mijenjaju. Sve to uvjetuje i promjenu stavova u borbi protiv Covida-19. Podatak koji je nedavno objavio Journal of American Medical Association, a u kojem se navodi da je smrtnost od Covida-19 u populaciji od pet do 17 godina oko 0,03 posto, daje nam dosta sigurnosti pri dono&scaron;enju odluka vezanih uz povratak djece u &scaron;kole. Upravo je i UNESCO objavio podatak da je pandemija Covida-19 paralizirala edukacijske procese za 1,6 milijardi učenika, studenata i drugih i da se treba učiniti sve da se osigura kontinuitet nastave, naravno uz sve moguće epidemiolo&scaron;ke mjere. Nadalje se ističe da bi dulji prekid edukacijskih procesa mogao dovesti do golemih posljedica za generacije učenika i studenata, te ugroziti buduće ljudske razvojne potencijale, ali i naru&scaron;iti sve dosad ulagano kako bi se omogućila jednakost pristupa obrazovanju diljem svijeta - napominje.<br /><br /></p> <p><strong>Tvrdi da novi ministar znanosti i obrazovanja dobro priprema početak nove &scaron;kolske godine.</strong></p> <p>- Dr. sc. Radovan Fuchs vrlo dobro i smireno priprema novu &scaron;kolsku godinu, i to od prvog dana mandata. Važno je da čelnik Ministarstva ima veliko iskustvo u vođenju obrazovnog sustava i da se zna nositi s kriznim situacijama, a među njih ubrajam i Covid-19. Znam da je u osobnom kontaktu s ministrima obrazovanja nekoliko država koje su počele s nastavom, i to je izvrsno jer ima puna dva tjedna da se upozna s njihovim iskustvom. Međutim, stavljen je u vrlo nezahvalnu situaciju da u jako kratkom roku, a to je manje od mjesec dana otkad je postao ministar, organizira i pripremi sve kako bi upute i mjere bile gotove na vrijeme. Dodatni je problem i nedavni potres koji je pogodio Zagreb jer su brojni &scaron;kolski objekti o&scaron;tećeni ili potpuno neupotrebljivi te dodatno nedostaje prostora. Uglavnom, najbolja je varijanta da se epidemiolo&scaron;ke mjere u &scaron;kolama eventualno mijenjaju ovisno o situaciji na području na kojem ta &scaron;kola djeluje jer nema nikakve potrebe provoditi online nastavu u nekim županijama u kojima dulje nema pozitivnih slučajeva. Dobra je vijest da niz objavljenih znanstvenih studija, uključujući i onu objavljenu u The Lancet Child &amp; Adolescent Health, sugerira da mogućnost prijenosa virusa u &scaron;kolama nije ni&scaron;ta veća od mogućnosti prijenosa izvan &scaron;kole. Stoga je sasvim opravdano da se u skladu s epidemiolo&scaron;kim uputama i mjerama nastava, pogotovo za najmlađe, poku&scaron;a organizirati u &scaron;to je većoj mjeri moguće na klasičan način. S druge strane, svakodnevno se objavljuju novi znanstveni rezultati vezani uz Covid-19. Tako je npr. tim znanstvenika s Harvarda upravo objavio rezultate u prestižnom The Journal of Pediatrics u kojem upozoravaju da djeca pozitivna na SARS-CoV-2 imaju u di&scaron;nim putevima znatno vi&scaron;i titar SARS-CoV-2 virusa nego odrasli oboljeli od Covida-19. Usprkos svemu, autori ne predlažu neodlazak djece u &scaron;kole već nagla&scaron;avaju da za prevenciju &scaron;irenja Covida-19 u obrazovnim institucijama ključnu ulogu imaju mjere poput: držanja fizičke distance, čestog i temeljitog pranja ruku, no&scaron;enja za&scaron;titnih maski kad je to moguće te kombiniranja tradicionalnih oblika poučavanja s učenjem na daljinu - zaključuje.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Osvrnuo se i na istraživanja koja potvrđuju da je "životni vijek" protutijela nakon kontakta s koronavirusom kratak, &scaron;to ima negativne implikacije na obranu protiv ponovne infekcije i razvoj cjepiva.</strong></p> <p>- Nedavna studija pokazala je da količina IgG protutijela, koja se formiraju protiv SARS-CoV-2, rapidno pada dva-tri mjeseca nakon infekcije. Slično iskustvo imali smo nedavno u Specijalnoj bolnici Sv. Katarina vezano uz projekt koji radimo u suradnji s Hrvatskim nogometnim savezom kad smo primijetili da je u svibnju u 2 posto ispitanika utvrđena prisutnost IgG protutijela (granične i pozitivne vrijednosti za specifični Spike (S) protein SARS-CoV-2), ali da samo dva mjeseca nakon toga u velike većine ispitanika dolazi do značajnog pada vrijednosti IgG protutijela specifičnih za SARS-CoV-2 Spike (S) protein. No, dobra je vijest upravo objavljena u časopisu Nature, a ona govori u prilog važnosti staničnog imuniteta u borbi protiv koronavirusa. Naime, u osoba koje su 2003. preboljele infekciju SARS-CoV utvrđeno je da imaju dugotrajne memorijske T-limfocite, i to 17 godina nakon bolesti. S druge strane, u istoj su studiji znanstvenici utvrdili postojanje SARS-CoV-2 (koronavirus) specifičnih T-limfocita u osoba koje nikada nisu oboljele od Covida-19 ni SARS-a, &scaron;to sugerira da je na&scaron; imunosustav, nakon &scaron;to je bio u kontaktu s četiri ranije vrste koronavirusa koje izazivaju običnu prehladu i za koje znamo od 1969., razvio specifičnu imunost koja može pomoći organizmu u borbi protiv Covida-19 - nagla&scaron;ava Primorac.<br /><br /></p> <p><strong>Postoji li onda jamstvo da ćemo dobiti dugotrajno i učinkovito cjepivo?</strong></p> <p>- Danas jednostavno nemamo dovoljno znanja da bismo to mogli tvrditi. Prvo iznenađenje uslijedilo je kad se otkrilo da u krvi oboljelih vrlo kratko postoje detektabilna specifična IgG protutijela protiv SARS-CoV-2. S druge strane, znamo da virus ima specifične mehanizme koji interferiraju s na&scaron;im imunosustavom i ne znamo koliko će biti uspje&scaron;an u svojim nastojanjima. Na primjer, virus SARS-CoV-2 proizvodi nekoliko proteina koji interferiraju s ljudskim imunosustavom, a jedan od njih je proizvod orf-3b gena koji ima utjecaj na signale važne za proizvodnju protutijela i T-stanica. U slučaju da proteini SARS-COV-2 uspiju onemogućiti stvaranje/djelovanje memorijskih T-limfocita, nikako se ne smije isključiti mogućnost da Covid-19 postane kronična bolest - tvrdi.<br /><br /></p> <p><strong>Na kraju smo ga pitali vjeruje li ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu da će cjepivo Sputnik biti spremno za primjenu već krajem ljeta.</strong></p> <p>- Već sam u nekoliko navrata rekao da je utrka tko će prvi doći do cjepiva mnogo manje značajna od kvalitete cjepiva. Transparentnost svih koji sudjeluju u razvoju cjepiva preduvjet je da bi javnost vjerovala kako u učinkovitost tako i u ne&scaron;tetnost cjepiva. Cjepivo koje se proizvodi pri Gamaleya Research Institute of Epidemiology temelji se na platformi staroj 25 godina koja je služila za razvoj cjepiva protiv ebole, MERS-a itd. Prema dostupnim podacima, ruski znanstvenici koriste dobro poznati rekombinantni adenovirus tip 5 i tip 26 kao vektor za unos tzv. Spike proteina u stanicu. Posebnost je ruskog postupka u tome da zapravo istodobno s trećom fazom kliničkih ispitivanja rade i registraciju cjepiva. U trenutku kad zavr&scaron;i treća faza kliničkih studija, u kojoj sudjeluju tisuće osoba kako bi se utvrdila sigurnost i učinkovitost cjepiva kako na razini humoralnog tako i staničnog imuniteta, možemo razgovarati o mojoj vjeri u to cjepivo - kaže Primorac.</p> <p>&nbsp;</p> <p><a href="https://www.jutarnji.hr/vijesti/hrvatska/nema-novog-lockdowna-ali-danas-ne-mozemo-tvrditi-da-ce-se-pronaci-ucinkovito-cjepivo-15015138" target="_blank"><strong>Jutarnji list</strong></a></p>//grude.com/Datoteke/Novosti/20-03-28-dragan_primorac.jpgPostavljen prvi pametni semafor u BiHhttp://grude.com/clanak/?i=216693216693Grude.com - klik u svijetSun, 23 Aug 2020 22:55:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=20-08-23-semafor.jpeg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Projekt je vrijedan 50.000 KM..<p><br />Predstavnici kompanije "Prointer ITSS" postavit će u banjalučkom naselju Lazarevo prvi pametni semafor, koji će prikupljati sve informacije o kretanju vozila i pje&scaron;aka, upozoravati na gužvu i potencijalnu opasnost, te davati preporuke.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Projekt je vrijedan 50.000 KM i jedan je od 10 odobrenih na inovacijskom izazovu "Banjaluka &ndash; grad budućnosti! Zamislimo zajedno 2030!", koji zajednički provode Razvojni program UN i banjalučka Gradska uprava, priopćeno je iz "Prointera".</p> <p>&nbsp;</p> <p>"Riječ je o takozvanom adaptivnom upravljanju prometom uz pomoć kamera koje se postavljaju na semafor i prikupljaju 'živu' sliku. Tako semafor postaje 'pametniji', odnosno 'dobiva oči', vozači ne upadaju u kolone, a pje&scaron;aci manje čekaju", navodi se u priopćenju. Inovativno tehnolo&scaron;ko rje&scaron;enje, prvo u regiji, ponudio je rukovoditelj sektora automatizacije u kompaniji "Prointer" Goran Starčević, zajedno sa svojim timom, pi&scaron;e <strong>Srna.</strong></p> <p>&nbsp;</p> <p>Starčević je objasnio da kamere nadziru protok saobraćaja u realnom vremenu i podatke &scaron;alju u odgovarajući uređaj - kontroler.</p> <p>&nbsp;</p> <p>"On, u stvari, glumi policajca i na osnovu dobivenih podataka regulira promet. Posebno je važno &scaron;to može da prepozna vozila s rotacijom, poput hitne pomoći, vatrogasaca, policije i da ih propusti", naveo je Starčević.</p> <p>&nbsp;</p> <p>U "Prointeru" ističu da je važno i to &scaron;to se kontroler prilično lako može postaviti na bilo kojoj lokaciji jer ne zahtijeva promjenu postojeće infrastrukture. Rok za postavljanje pametnog semafora u Lazarevu je &scaron;est mjeseci od potpisivanja ugovora.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Iz "Prointera" napominju da kontroler ima jo&scaron; jednu važnu funkciju, a to je analitika jer uređaj, između ostalog, broji promet, registriraju brzinu kretanja i vr&scaron;i klasifikaciju. "Su&scaron;tinski, on barata svim podacima koji su važni za promet na određenoj lokaciji, na osnovu kojih može da se planira mnogo toga, pa i neka buduća infrastruktura", ističu u ovoj kompaniji.</p> <p>&nbsp;</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/20-08-23-semafor.jpegKoliko trebamo spavati da bismo ujutro ustajali odmorni?http://grude.com/clanak/?i=216658216658Grude.com - klik u svijetFri, 21 Aug 2020 10:20:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=17-03-04-spavanje.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Odlazak na spavanje u skladu s cirkadijalnim ritmom donosi kvalitetniji san. <p>&nbsp;</p> <p>Ova godina donijela je mnogo te&scaron;kih stvari i iznenadnih preokreta u na&scaron;im životima, a kod nekih i psihičke pote&scaron;koće.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Sve to utjecalo je na brojne svakodnevne aktivnosti, pa tako i na san! Ako ste za vrijeme prvog vala koronavirusa bili dio onih koji su radili od kuće ili bili na prisilnom godi&scaron;njem odmoru, sigurno vam se dogodilo da ste zaspali prije 22 sata. Ujutro ste se, vjerojatno, umorni jedva ustali iz kreveta.</p> <p>&nbsp;</p> <p>To vas ne bi trebalo čuditi, jer tvrdnje da je najzdravije zaspati između 21 i 22 sata običan su mit.</p> <p>&nbsp;</p> <p>I dok jedni vjeruju u moć ranog spavanja, drugi su skeptični kada su u pitanju odlasci u krevet iza ponoći. Kako, pitaju se mnogi, tijelo može znati kada sat otkuca 00:01? Dr. Nerina Ramlakhan, stručnjakinja za spavanje, kaže da su odlasci u krevet prije ponoći i te kako važni za dobar san.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Prema njenim tvrdnjama, najbolje bi bilo zaspati 90 minuta prije ponoći jer je ljudsko tijelo tada najspremnije za punjenje baterija. Svaka stanica u tijelu čovjeka povezana je s pomjeranjem mjeseca i zemlje.</p> <p>&nbsp;</p> <p>U na&scaron;em se mozgu nalazi cirkadijalni ritam, odnosno unutarnji sat koji u 24 sata dana balansira između pospanosti i budnosti u pravilnim intervalima. On prima informacije o svjetlosti koja dolazi preko optičkog živca u mozak i upravlja biolo&scaron;kim ritmovima poput lučenja hormona, reguliranja temperature i neurolo&scaron;ke aktivnosti. Zato nije nimalo čudno &scaron;to odlazak na spavanje u skladu s cirkadijalnim ritmom donosi kvalitetniji san.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Kad padne noć, oči &scaron;alju signal u hipotalamus te se svaka stanica u tijelu prilagođava tome, a tijelo postaje umorno.</p> <p>&nbsp;</p> <p>&ldquo;Najpoželjnije spavanje u trajanju od sedam do devet sati. Zato, ako se ujutro želite ustajati odmorniji i svježiji, slijedite ove upute i slu&scaron;ajte vlastito tijelo&rdquo;, kaže dr. Ramlakhan.</p> <p>&nbsp;</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/17-03-04-spavanje.jpgLauc tvrdi: Tko preboli i blaži oblik Covida vjerojatno se neće moći ponovno zarazitihttp://grude.com/clanak/?i=216657216657Grude.com - klik u svijetFri, 21 Aug 2020 10:07:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=20-04-04-coviddddd.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>"Ljudi koji prebole i blagi oblik Covida steknu određeni imunitet i vjerojatno se neće moći ponovno zaraziti", rekao je dr. Gordan Lauc, ugledni znanstvenik i član Znanstvenog savjeta Vlade RH, gostujući u HTV-ovoj emisiji 'Dobro jutro Hrvatska'.<p>&nbsp;</p> <p>Naglasio je kako je težina zaraze koronavirusom bar 5 do 10 puta lak&scaron;a ljeti nego zimi.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Dodao je i da se virus brzo &scaron;iri i kako&nbsp;će biti te&scaron;ko bez drastičnih mjera spriječiti da veliki dio populacije dođe u kontakt s virusom prije nego se razvije cjepivo.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Dr. Lauc je istaknuo da Covid ne treba smatrati benignim i da on nije ne&scaron;to &scaron;to možemo ignorirati.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Osvrnuo se i na stanje u Australiji, rekav&scaron;i da Melbourne nije morao uvesti karantenu jer imaju relativno mali broj slučajeva, ali kako je rekao, kod njih je smrtnost dosta velika, oko 2 posto, te su oni zbog toga odlučili igrati preventivno.</p> <p>&nbsp;</p> <p>"&nbsp;To se u Europi neće dogoditi jer smo previ&scaron;e mali i povezani da bi mogli razmi&scaron;ljati o tome da zatvaramo državu zbog malog broja slučajeva", kazao je.</p> <p>&nbsp;</p> <p><span>No, dodao je, moramo biti svjesni da smo dobili pauzu zbog toplog vremena. U ovom trenutku možemo biti opu&scaron;teniji, ali za nekoliko tjedana, najkasnije krajem rujna moramo broj slučajeva svesti na najmanji broj kako bi kad dođe hladnije vrijeme bilo &scaron;to manje ljudi koji će &scaron;iriti virus, rekao je Lauc.</span></p>//grude.com/Datoteke/Novosti/20-04-04-coviddddd.jpgNajsmrtonosnija životinja na svijetu nije otišla na odmor u pandemijihttp://grude.com/clanak/?i=216637216637Grude.com - klik u svijetWed, 19 Aug 2020 17:43:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=17-08-31-komarac.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Osnivač Microsofta i filantrop Bill Gates umirovljeničke dane provodi histerizirajući. Što je najgore, moguće da je Bill stvarno jako zabrinut za svijet, međutim istupi su mu zabrinjavajući. <p>&nbsp;</p> <p>Danas se okomio na komarce. "Komarci ne prakticiraju socijalno distanciranje. Ne nose ni maske. Kako se covid-19 &scaron;iri svijetom, važno je prisjetiti se da najsmrtonosnija životinja na svijetu nije oti&scaron;la na odmor za vrijeme ove pandemije", napisao je Gates na svom blogu.</p> <p>&nbsp;</p> <p>"Komarci bodu ljude svake noći i inficiraju milijune ljude malarijom. To je bolest koja ubije jedno dijete svake minute&nbsp;svakog dana. Mnoge od tih smrti događaju se u najsiroma&scaron;nijim zemljama svijeta, koje imaju najslabije zdravstvene sustave, a sada se suočavaju s dodatnim teretom zaustavljanja pandemije koronavirusa. U mnogim od tih zemalja vrhunac broja slučajeva covida-19 očekuje se u najgore moguće vrijeme - na vrhuncu sezone transmisije malarije", upozorio je Gates.</p> <p>&nbsp;</p> <p>"Tijekom epidemije ebole 2014. godine u Zapadnoj Africi&nbsp;endemske bolesti poput malarije, tuberkuloze i AIDS-a donijele su puno veći broj smrti od same ebole jer je epidemija te bolesti sru&scaron;ila lokalne zdravstvene sustave. Liječnici sad strahuju da bi se isto moglo dogoditi s covidom-19", naveo je osnivač Microsofta.</p> <p>&nbsp;</p> <p>"Karantene i mjere socijalnog distanciranja već su otežale posao zdravstvenim djelatnicima koji rade na prevenciji i liječenju malarije u mnogim dijelovima Afrike. Zabilježeni su i prekidi u lancima opskrbe esencijalnim alatima za borbu protiv malarije - krevetima s mrežama protiv komaraca, antimalarijskim lijekovima i brzim dijagnostičkim&nbsp;testovima, koji su bili ključni za smanjenje broja smrti od malarije za 50% od 2000. godine", upozorava Gates&nbsp;pa dodaje kako bi se, prema procjenama Svjetske zdravstvene organizacije, smrtnost od malarije mogla vratiti na razine koje nismo vidjeli zadnjih 20 godina.</p> <p>&nbsp;</p> <p>"Napredak koji je svijet napravio u borbi protiv malarije jedna je od najvećih zdravstvenih priča o uspjehu. Pandemija covida-19 samo potvrđuje za&scaron;to je borba protiv malarije tako važna. Sve dok malarija postoji, vraćat će se i opterećivati najranjivije zajednice."</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/17-08-31-komarac.jpgNove, fantastične vijesti za sve koji su bili u kontaktu s Covid-19: Imunitet je dugoročanhttp://grude.com/clanak/?i=216627216627Grude.com - klik u svijetWed, 19 Aug 2020 09:47:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=20-08-03-covideo.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Znanstvenici su sada puno bliže odgovoru na jedno od najvažnijih pitanja - razvijaju li ljudi dugoročni imunitet? Iako na njega još uvijek nije odgovoreno, došli su do pozitivnih saznanja u borbi protiv koronavirusa.<p>&nbsp;</p> <p>U novim istraživanjima u obzir je uzeta vi&scaron;eslojna obrana na&scaron;eg imunolo&scaron;kog sustava od raznih napada, konkretno odbačena je uloga bijelih krvnih zrnaca koja posjeduju impresivne moći sjećanja. Ova krvna zrnca tijelu pomažu da se podigne na vi&scaron;u razinu u borbi protiv virusa.<br /><br /></p> <p>Istraživanje koje je objavljeno u časopisu Cell, jednom od najpoznatijih znanstvenih, sugerira da oni koji su u bilo kakvom kontaktu s koronavirusom razvijaju T ćelije u tijelu koje identificiraju i uni&scaron;tavaju zaražene stanice i informiraju B ćelije o tome kako da razviju nova antitijela koja će se boriti protiv virusa.<br /><br /></p> <p>Ove T ćelije u tijelu mogu ostati i godinama, dok razina antitijela stvorenih u organizmu vremenom pada nakon infekcije, pi&scaron;e Business Insider.<br /><br /></p> <p>Autori ove studije su analizirali krv od 206 osoba u &Scaron;vedskoj koje su imale COVID-19 s različitim kliničkom slikom. Otkrili su da bez obzira na to je li se osoba oporavljala od te&scaron;kog ili blagog slučaja ona razvija snažne T ćelije, sposobne da odgovore kasnijim napadima virusa.<br /><br /></p> <p>Jo&scaron; nekoliko sličnih optimističnih studija je urađeno u posljednje vrijeme. Studija koja je objavljena u srpnju je otkrila da u skupini od 36 oporavljenih bolesnika su svi proizveli memorijske T ćelije.<br /><br /></p> <p>Zanimljivo je i otkriće o kojem je nedavno govorio znanstvenik Lauc, a to je da čak i ljudi koji nikada nisu bili izloženi koronavirusu mogu imati za&scaron;titne T ćelije. Obja&scaron;njenje za takve rezultate znanstvenici vide u fenomenu koji nazivaju unakrsna reaktivnost - T stanice vjerovatno potiču od prethodne izloženosti nekim drugim koronavirusima, onima koji izazivaju uobičajene prehlade.<br /><br /></p> <p>Iako ova vijest o T ćelijama obećava, znanstvenici jo&scaron; uvijek ne znaju koliko točno traje imunitet na koronavirus, ali znaju da se radi o duljem razdoblju. Dobra stvar je &scaron;to nakon infekcije njihov broj ne opada kao kod antitijela, nego se T stanice čak i povećavaju tri mjeseca nakon simptoma koronavirusa. Stoga se može zaključiti da je imunitet dugoročan.</p> <p>&nbsp;</p> <p><em><strong>Grude.com</strong></em></p>//grude.com/Datoteke/Novosti/20-08-03-covideo.jpgPenjanje stepenicama je jedna od najboljih vježbi za gubitak kilogramahttp://grude.com/clanak/?i=216624216624Grude.com - klik u svijetTue, 18 Aug 2020 23:52:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=20-08-18-stepenice.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Penjanje stepenicama je jedna od najboljih vježbi ako je vaša želja gubitak viška kilograma.<p><br />Možete trčati kilometar bez muke, ali penjanje po nekoliko stepenicama vas iznimno umara? To je sigurno vježba koja će testirati va&scaron;e tijelo, izdržljivost i snagu...</p> <p>&nbsp;</p> <p>Penjanje stepenicama je jedna od najboljih vježbi ako je va&scaron;a želja gubitak vi&scaron;ka kilograma, jačanje cijelog tijela i za&scaron;tita zdravlja. Osim navedenih dobrobiti, čini nevjerojatno puno za zdravlje pluća i kardiovaskularno zdravlje.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Za&scaron;to odabrati ovu vrstu aktivnosti?</strong><br />- Možete potro&scaron;iti vi&scaron;e kalorija u jednoj minuti nego od trčanja ili hodanja po ravnoj povr&scaron;ini.</p> <p>- Potiče organizam na izlučivanje endorfina - hormona sreće.</p> <p>- Gubitak kilograma je jo&scaron; jedna dobrobit.</p> <p>- Dok se penjete stepenicama, aktivirano je cijelo tijelo &scaron;to će utjecati na razvoj snage.</p> <p>- Pomaže pri pravilnom radu srca i zdravlju srca.</p> <p>- Ova aktivnost će čuvati zdravlje va&scaron;ih zglobova i mi&scaron;ića.</p> <p>- Kako kažu i brojna istraživanja, a često je i preporuka liječnika, penjanje stepenicama je idealan način za postizanje energije i osnaživanje imunolo&scaron;kog sustava, &scaron;to djeluje preventivno na razvoj dijabetesa, visokog krvnog tlaka, osteoporoze i bolesti srca.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Potpuno je besplatna i sigurna.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Radi se o ne tako intenzivnoj aktivnosti koja u kratkom vremenu ubrzava puls i tako jača va&scaron;u izdržljivost.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Idealan je izbor za osobe koje žele potro&scaron;iti vi&scaron;ak kalorija ali nemaju puno vremena za vježbanje.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Stepenicama se može koristiti svatko, bez obzira na formu. Za početak krenite polako, trčite ili hodajte sporo. Kako postajete bolji i sigurniji u sebe, povećajte vrijeme i broj stepenica.</p> <p>&nbsp;</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/20-08-18-stepenice.jpgUgledni ruski znanstvenik otkriva sve tajne RUSKOG CJEPIVAhttp://grude.com/clanak/?i=216599216599Grude.com - klik u svijetMon, 17 Aug 2020 19:23:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=20-08-17-severinov.jpeg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Konstantin Severinov ruski je molekularni biolog i virolog čija se karijera odvija paralelno u Rusiji i SAD-u. <p>&nbsp;</p> <p>Profesor je na Odsjeku za molekularnu biologiju i biokemiju sveučili&scaron;ta Rutgers u New Jerseyu i voditelj laboratorija na Waksman institutu za mikrobiologiju. U Rusiji je profesor na Skolkovo institutu za znanost i tehnologiju (Skoltech) i voditelj je dvaju laboratorija pri Ruskoj akademiji znanosti. Član je znanstvenog vijeća ruske Nanotehničke korporacije i konzultant pri sedam biotehnolo&scaron;kih kompanija i nekoliko ruskih vladinih agencija. Autor je vi&scaron;e od 200 radova i &scaron;est patenata. &ndash; Politika nije, blago rečeno, u sredi&scaron;tu moga zanimanja &ndash; kaže nam dok razgovaramo o <strong>cjepivu nazvanom Sputnik V</strong> koje su razvili Rusi u institutu Gamaleja i koje je izazvalo burne reakcije &ndash; od onih skeptičnih na Zapadu do entuzijastičnih u državama koje su se već predbilježile za kupnju. Politiku jest te&scaron;ko odvojiti od razvoja cjepiva u situaciji utrke za za&scaron;titom od virusa SARS-CoV-2, no Severinov će znanstveno objasniti &scaron;to su napravili Rusi, usporediti s drugima, odgovoriti na kritike te dati &scaron;iri prikaz o tome &scaron;to se događa u laboratorijima diljem svijeta.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Rusija je objavila da ima cjepivo, no umjesto entuzijazma kakav smo vidjeli kad je riječ o drugim potencijalnim cjepivima, vijest je dočekana sa skepsom. </strong></p> <p>&nbsp;</p> <p>Od siječnja, kad je obavljeno genetsko sekvencioniranje virusa, započeo je rad na kandidatima za cjepivo i danas ih ima vi&scaron;e od stotinu. Imamo moćne sile molekularne biologije &ndash; SAD, Veliku Britaniju, a odnedavno i Kinu. No i Rusi su počeli rad na cjepivu. Sada imamo <strong>desetak potencijalnih cjepiva</strong> koja su pro&scaron;la prvu i drugu fazu kliničkih ispitivanja, među kojima je i rusko cjepivo. Prva i druga faza kod Rusa jest bila manja nego kod onog koje razvija&nbsp;američka tvrtka Moderna ili kod britanskog cjepiva Oxford, ali su testiranja napravljena i, prema izvje&scaron;taju objavljenom na ruskom jeziku, volonteri, zdravi i relativno mladi ljudi, pokazali su uobičajene nuspojave i razvili su antitijela koja su prepoznala virus. Nijedna nuspojava nije bila značajna i po tome se cjepivo može smatrati relativno sigurnim i zasigurno ni&scaron;ta lo&scaron;ijim od ostalih cjepiva.</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Glavna zamjerka ruskom cjepivu je nedostatak transparentnosti. </strong></p> <p>&nbsp;</p> <p>Znanstvenik sam i ne ulazim u političke diskusije, ali mora se shvatiti da zbog ove abnormalne situacije ni jedna od studija nije rađena kako bi se inače radilo. Svaka zemlja i svaka kompanija koja razvija cjepivo koristi prečace i <strong>poku&scaron;ava dobiti na vremenu</strong>. U Americi, kao i u Britaniji, procedura je znatno pojednostavljena, dok nitko ne zna &scaron;to se događa u Kini. Usto, u igri je veliki novac. Američka Moderna, privatna kompanija, od tamo&scaron;nje je vlade dobiva 1,5 milijardi dolara, pa ne bi bilo potpuno fer reći da je i ono &scaron;to oni rade je potpuno transparentno. Na primjer, izjavljivati već u svibnju, prije negoli su i&scaron;ta znanstveno objavili, da će imati cjepivo za nekoliko mjeseci, zasigurno je bio marketin&scaron;ki potez da si podignu vrijednost. U ovom trenu nitko ne radi onako kako bi trebalo.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>No morate se složiti da se o drugim kandidatima za cjepivo vi&scaron;e zna. Oxford je tako objavljivao rezultate u časopisu The Lancet. O ruskom ne znamo gotovo ni&scaron;ta. </strong></p> <p>&nbsp;</p> <p>Točno. No s jedne strane, rusko se cjepivo u potpunosti koristi državnim novcem i napravljeno je sve &scaron;to propisuju ruske procedure. Studija je registrirana, ispitivanja su obavljena, a <strong>rezultati i izvje&scaron;će</strong> objavljeno na web-stranici odgovarajuće ruske državne agencije (državnog tijela za nadzor nad za&scaron;titom prava potro&scaron;ača i dobrobiti građana &ndash; Rospotrebnadzor). Ako netko ne razumije ruski, žao mi je, ali postoji u krajnjoj liniji i Google prevoditelj. Istina je i to da nijedna studija ostalih cjepiva koja je objavljena u znanstvenim i strukovnim časopisima nije recenzirana i taj nedostatak recenzija predstavlja veliki problem. Tijekom 1950-ih godina pro&scaron;log stoljeća, kad se razvijalo cjepivo protiv dječje paralize, konkurencija je bila žestoka između cjepiva američke tvrtke Salk i one iz Sovjetskog Saveza. Sovjetsko cjepivo nije nimalo lo&scaron;ije od američkog, spasilo je milijune života. Prolazimo kroz čudna vremena, ali na kraju, uvijek želite imati cjepivo koje djeluje, a ne ono iz znanstvenih časopisa. Znanstvenici se itekako drže i vjeruju objavama u časopisima, ali to nije jedina indikacije je li cjepivo sigurno.</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Po čemu je rusko cjepivo novost? </strong></p> <p>&nbsp;</p> <p>Nije. Nema ni&scaron;ta novoga. Cjepivo nije znanstveno otkriće, procedure su poznate. Važno je tko napravi najbolje cjepivo. Rusko cjepivo temelji se na <strong>adenoviralnom vektoru</strong>, slično kao i ono s Oxforda i potpuno je različito od onog iz Moderne koje se bazira na RNK i onog kineskog čija je osnova oslabljeni virus, &scaron;to je starinski način rađenja cjepiva. No rusko cjepivo ima mali pomak &ndash; postoje dva cjepiva koja se daju jedno za drugim jer koriste dva adenovirusa da pojačaju imuni odgovor. Rusija ga je uspjela napraviti tako brzo jer su u Gamaleja institutu prije desetak godina radili na cjepivu za MERS, ali i ebolu koja nije koronavirus, pa imaju svu tehnologiju. U ovom trenutku nijedno cjepivo u svijetu nije učinkovito &ndash; da bi se proglasilo takvim, treba se dokazati da antitijela koja su se pojavila u volonterima zaista i &scaron;tite od koronavirusa. Upravo za to trebamo treću fazu kliničkih ispitivanja s tisućama, ili bolje s desecima tisuća volontera, s kohortama, odnosno velikim skupinama od kojih jedna prima cjepivo, a druga placebo. Njihova stanja prate se mjesecima, u nadi da će se netko zaraziti prirodnim putem te se uspoređuju rezultati.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Zbunjujuće djeluje objava da imate cjepivo kad je ono zapravo u istoj fazi kao i ostali najizgledniji kandidati &ndash; tek mu predstoji 3. faza kliničkih ispitivanja.</strong></p> <p>&nbsp;</p> <p>Shvatite ovo kao veliku igru. Pogledate li sitna slova kod ruskog cjepiva, kaže se da će ono biti <strong>dostupno javnosti tek 2021.</strong> Rusi u osnovi kažu da su modificirali lokalna pravila tako da registracija ide usporedo s 3. fazom ispitivanja. Zapravo, kad su rekli da je cjepivo registrirano, trebali su reći da je predregistrirano, tako, uostalom, kažu i dokumenti o cjepivu. No s druge strane, to je pobjednička strategija jer je cijeli svijet sada u defenzivi.</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Hoće li to u konačnici ugroziti razvoj sigurnog cjepiva? Hoće li povećanje uloga u utrci natjerati znanstvenike da možda ne žrtvuju, ali da malo zatvore oči na sigurnost zbog brzine? </strong></p> <p>&nbsp;</p> <p>Ruska objava jasno stavlja pritisak na ostale. Često se može čuti da drugi mandat predsjednika SAD-a Donalda Trumpa ovisi o cjepivu. Način na koji su upravljali pandemijom je strahota i bilo bi itekako korisno da cjepivo dođe prije izbora. Ali čak ni Trump do sad nije rekao da SAD, ili tamo&scaron;nje kompanije, imaju cjepivo. Putin ga je, barem u ovoj igri, pobijedio.</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Kad govorimo o toj zloglasnoj fazi 3 kliničkih ispitivanja, koliko je važna etika? </strong></p> <p>&nbsp;</p> <p>Za&scaron;to je zovete zloglasna faza? Nije. Naprotiv. Vrlo je važna i neophodna.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Zovem je tako u kontekstu informacija da će cjepivo biti testirano na vladinim zaposlenicima, kao &scaron;to su učitelji i medicinski djelatnici. Taj odabir prisilnih &ldquo;volontera&rdquo; nije etičan. </strong></p> <p>&nbsp;</p> <p>Ako je ta informacija točna, ne, to nije etično. No moglo bi se reći da političke izjave često nisu u skladu s realnosti. Ispitivanja se po definiciji moraju raditi na volonterima. Vladini zaposlenici, uključujući učitelje, ne mogu biti volonteri jer ne mogu reći ne. Ali sama ideja kliničkih istraživanja je ta da se koriste <strong>nasumični uzorci populacije</strong>. Učitelji ili državni birokrati to nisu. Ako se oni budu koristili kao laboratorijske životinje, to bi potencijalno moglo ugroziti certificiranje cjepiva, čak i ako rezultati budu dobri. Sva klinička istraživanja registriraju se pri Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji i siguran sam da će i rusko biti tamo. Zaista sumnjam da će testirati na učiteljima.</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Tko će biti volonteri? </strong></p> <p>&nbsp;</p> <p>Ljudi između <strong>18 i 60 godina</strong>. Ovo je profilaksno cjepivo i koristit će se na stotinama milijuna ljudi pa onda želite da volonteri u fazi 3 predstavljaju naj&scaron;iru populaciju &ndash; mlade, stare, one malo bolesne, one s dijabetesom.</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Kako izgleda plan za daljnji razvoj cjepiva? </strong></p> <p>&nbsp;</p> <p>Opća populacija je na redu 2021., &scaron;to znači da imamo tri do četiri mjeseca, &scaron;to je razumno vrijeme da se zavr&scaron;i faza 3. U fazu 3 ulazi se s nadom da će biti uspje&scaron;na, ali jamstva nema. Zato se i zove &ldquo;pokusna&rdquo; faza jer rezultati mogu biti pozitivni ili negativni.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Postavljalo se i pitanje te sumnje o sposobnosti Rusije da uopće razvije cjepivo. Koliko je Rusija kadrovski i tehnolo&scaron;ki opremljena za takav pothvat? </strong></p> <p>&nbsp;</p> <p>Rusija nije bila niti je danas sila u proizvodnji lijekova. Čak 80 posto lijekova koje koristimo dolazi iz uvoza. To je lo&scaron;a vijest. No, s druge strane, epidemiologija i tehnologija cjepiva ne&scaron;to su u čemu smo <strong>povijesno jaki</strong>. Medicinski sustav je centraliziran &scaron;to pak omogućava mobilizaciju snaga i za klinička ispitivanja, posebno kad je pod vladinom potporom. Gamaleja institut ima jako dobre i sposobne znanstvenike te su, kao &scaron;to sam rekao, imali prednost zbog iskustva rada na cjepivu za MERS i ebolu.</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Unatoč tomu, dolaze kritike i iz same Rusije. Svetlana Zavidova iz Udruge organizacija za klinička istraživanja također je iznijela sumnju u rusko cjepivo. Zbog čega?</strong></p> <p>&nbsp;</p> <p>Vidio sam tu objavu. Mislim da žele da se rad na cjepivu provodi odgovorno, kroz tri kliničke faze, &scaron;to je standard i točno je da su faze donekle ograničene jer smo usred pandemije. Ali isto tako, <strong>rani antibiotici</strong> koji su spasili milijune života uvedeni su za vrijeme 2. svjetskog rata. Da nije bilo rata, to se ne bi dogodilo jer se po tim smjernicama nijedan njih nije mogao smatrati sigurnim.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Treba uvijek imati na umu da posebne okolnosti traže posebne mjere. Možete ih zvati hrabro&scaron;ću ili upotrijebiti neki manje lijep izraz, ali kod uvođenja novog lijeka ili cjepiva treba postojati i <strong>osobna odgovornost</strong>. Rusima zaista treba aplaudirati &scaron;to su u situaciji koja je zasigurno manje povoljna nego u, primjerice, Britaniji, napravili proizvod koji apsolutno nije nimalo lo&scaron;iji od drugih.</p> <p>&nbsp;</p> <p><em><strong>Vecernji.hr</strong></em></p>//grude.com/Datoteke/Novosti/20-08-17-severinov.jpegVIDEO: Austrija imaj novi test: Ispitanici grgljaju otopinu, pa ispljunu u epruvetuhttp://grude.com/clanak/?i=216592216592Grude.com - klik u svijetMon, 17 Aug 2020 12:14:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=20-08-17-grgljanje-corona-test-austria.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Kronen Zeitung piše kako je u Beču uspostavljen drive-in centar za testiranje na koronavirus za sve koji se vraćaju s godišnjeg odmora u Hrvatskoj.<p><br />U redu za testiranje se u jednom trenutku čekalo tri sata, javljaju.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Dodaju kako se radi o besplatnom testiranju, ali i kako se radi o testu grgljanjem koji se koristi prvi put. Austrijanci su ga odlučili testirati sada, a planiraju ga primjenjivati od jeseni, kada počne &scaron;kolska godina.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Novi test grgljanjem</strong></p> <p>Kronen Zeitung javlja kako se novim testom grgljanjem u kratkom roku može testirati puno ljudi. No dodaju i kako se u praksi čini kako je sve i&scaron;lo sporo, budući da su se stvorile kolone automobila.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Ipak dodaju kako za gužve nije kriv sam test, nego papirologija, pi&scaron;e Index.hr.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Kako se provodi novi test?</strong></p> <p>"Prije testiranja nemojte jesti ni&scaron;ta i nemojte prati zube dva sata", pojasnila je Corina Had iz kriznog medicinskog tima za grad Beč. Kada se dođe na mjesto gdje se testiranje provodi, zaposlenici osobi koju se testira daju malu bočicu tekućine.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Ta otopina se potom grglja u ustima nekoliko sekundi te se ispljune u epruvetu.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Na rezultate testa se čeka do 48 sati, a rezultate se dobije e-mailom. Očekuje se kako će se ovaj test početi &scaron;iroko primjenjivati kada najesen počne &scaron;kolska godina.</p> <p>&nbsp;</p> <p><iframe style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="https://www.youtube.com/embed/TS-6rawyDQY" frameborder="0" width="425" height="350"></iframe></p> <p>&nbsp;</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/20-08-17-grgljanje-corona-test-austria.jpgCovid-19 je krenuo u godini kada je Hercegovinu zameo rekordan snijeghttp://grude.com/clanak/?i=216589216589Grude.com - klik u svijetMon, 17 Aug 2020 10:03:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=15-10-14-snijeg_012.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Nevolja nikad ne dolazi sama, a ako ste mislili da je onaj rekordan hercegovački i dalmatinski snijeg 2012. bio jedina nevolja te godine, izgleda da ste se prevarili.<p>&nbsp;</p> <p>I dana&scaron;nja po&scaron;ast datira iz toga doba.<br /><br /></p> <p>Covid-19 pojavio se jo&scaron; 2012. godine u kineskom rudniku, 1600 kilometara dalje od Wuhana. Virolog Jonatham Latham i molekularna biologinja Allison Wilson do&scaron;li su do otkrića, a obrazloženog od strane doktora Lija Sua na 66 stranica.<br /><br /></p> <p>Taj liječnik liječio je rudare u Kini, a uzorke tkiva poslao je institutu za virologiju u Wuhanu odakle je, kako tvrde Latham i Wilson, virus Covid-19 "pobjegao", a Latham je u detaljnom intervjuu za New York Post istaknuo da je gotovo sigurno virus nastao ranije i onda je "pobjegao" iz laboratorija.<br /><br /></p> <p>Naime, &scaron;est rudara 2012. koji su uklanjali izmet &scaron;i&scaron;mi&scaron;a oboljela su, a troje ih je na kraju umrlo. Imali su sve simptome koji se danas povezuju s Covidom-19, a liječilo ih se koktelom lijekova, steroidima, antibioticima, ali i respiratorima.<br /><br /></p> <p>Virus koji je tada u&scaron;ao u rudare razvio se u SARS CoV-2, neobično patogeni koronavirus jako prilagođen ljudima, a pro&scaron;le godine uzorci s rudara su "pobjegli" iz laboratorija i stigla je dana&scaron;nja pandemija.</p> <p>&nbsp;</p> <p><em><strong>Grude.com</strong></em></p>//grude.com/Datoteke/Novosti/15-10-14-snijeg_012.jpgLAUC: ŠIRENJE VIRUSA JE DOBRA VIJEST i za zaražene i za njihove bližnje! Možda su i potpuno zaštićenihttp://grude.com/clanak/?i=216577216577Grude.com - klik u svijetSat, 15 Aug 2020 19:14:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=20-03-11-dr-sc-lauc.jpeg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Gordan Lauc, profesor na Farmaceutsko-biohemijskom fakultetu u Zagrebu, na svom Facebook profilu objavio je, važnu, ali i dobru vijest vezanu uz koronavirus. <p>&nbsp;</p> <p>"Vrlo važno istraživanje provedeno na Karolinska Institutu u &Scaron;vedskoj je objavljeno u vrlo uglednom časopisu "Cell" https://www.cell.com/cell/fulltext/S0092-8674(20)31008-4. Provedeno je na razmjerno malom broju ispitanika (206) pa to vjerojatno treba ponoviti prije no &scaron;to možemo biti potpuno sigurni, no rezultati su iznimno ohrabrujući", napisao je profesor Lauc.<br /><br /></p> <p>"Rezultati ove studije pokazali su da i ljudi koji su COVID-19 preboljeli s vrlo malim ili nikakvim simptomima, pa čak i članovi obitelji pozitivnih osoba koje same nikada nisu bile pozitivne razvijaju takozvane T-stanice specifične za SARS-CoV-2. T-stanice značajan su element na&scaron;eg imunog sustava i pomažu u borbi protiv virusa, &scaron;to znači da su osobe koje ih imaju barem djelomično, a možda i potpuno za&scaron;tićeni", navodi u objavi.&nbsp;<br /><br /></p> <p>"Ovo je iznimno važna informacija, posebice u sada&scaron;njoj situaciji kada se virus &scaron;iri Hrvatskom (i Europom) bez većih posljedica na zdravlje, tj. imamo vrlo malo te&scaron;ko bolesnih. To znači da činjenica da se virus sada &scaron;iri nije lo&scaron;a, već zapravo dobra vijest i da na to možemo gledati kao na neki oblik prirodnog cjepljenja koji će nam olak&scaron;ati situaciju na jesen kada će nam se vratiti teži, zimski COVID-19. No, ipak se ne treba potpuno opustiti i osobe koje pripadaju u rizične skupine trebaju sačekati cjepivo, a ne riskirati zarazu budući da i ovaj "ljetni" COVID-19 ipak može uzrokovati te&scaron;ku, a možda čak i fatalnu bolest", pojasnio je u svojoj objavi profesor Gordan Lauc.</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/20-03-11-dr-sc-lauc.jpegPROBLEMI ZA TIK TOK - 90 dana da prodaju američku podružnicuhttp://grude.com/clanak/?i=216574216574Grude.com - klik u svijetSat, 15 Aug 2020 15:43:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=20-04-11-policija-tiktokchalenge.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Američki predsjednik Donald Trump potpisao je izvršnu odredbu koja bi trebala prisiliti kineski ByteDance da proda svoju američku podružnicu popularne aplikacije TikTok u roku od 90 dana. <p>&nbsp;</p> <p>Postoje čvrsti dokazi koji me navode da vjerujem da ByteDance... može napraviti ne&scaron;to &scaron;to bi moglo zaprijetiti nacionalnoj sigurnosti SAD-a, stoji u odredbi.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Prema odredbi ByteDance mora uni&scaron;titi sve kopije podataka s TikToka povezanih s američkim korisnicima i o tome obavijestiti američki Odbor za strana ulaganja u SAD, javlja <strong>Zimo.</strong></p> <p>&nbsp;</p> <p>Analitičari procjenjuju kako je ova izvr&scaron;na odredba zapravo pozitivna za ByteDance i TikTok jer im daje vi&scaron;e vremena za reakciju.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Naime, prethodna odredba zaprijetila je izbacivanjem TikToka iz trgovina aplikacija u SAD-u nakon 15. rujna.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Microsoft je potvrdio da je u&scaron;ao u pregovore o kupovini TikToka u SAD-u, Kanadi, Australiji i Novom Zelandu &scaron;to bi, prema nekim procjenama, moglo ko&scaron;tati između 10 i 30 milijardi dolara.</p> <p>&nbsp;</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/20-04-11-policija-tiktokchalenge.jpgGates: Ako radite ili živite sa starijom osobom zašto se ne bi cijepili?http://grude.com/clanak/?i=216573216573Grude.com - klik u svijetSat, 15 Aug 2020 15:04:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=17-05-13-bill-gates.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Bill Gates kojeg je pandemija koronavirusa pretvorila u jednog od najomraženijih ljudi na svijetu...<p>&nbsp;</p> <p>... a mnogi su i zaboravili da je on računalni genij i tvorac Microsofta, dao je intervju za <a href="http://www.bloomberg.com" rel="nofollow">Bloomberg</a>.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Osudio je i svoje kritičare. "To je čudno. Prihvaćaju činjenicu da sam uključen u razvoj cjepiva, ali preokrenu stvari - novac dajem za spa&scaron;avanje života, a ne da se njih rije&scaron;imo. Ako je to ono &scaron;to doprinosi tome da ljudi ne prihvate cjepivo ili da ne prihvate za&scaron;titne maske, onda imamo veliki problem", rekao je osnivač Microsofta za Bloomberg.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Ne misli da cjepivo treba biti obvezno. "Učinit ne&scaron;to obveznim može imati negativne posljedice. Ali to je prihvatljivo u slučaju ako radite ili živite sa starijom osobom", dodao je.</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/17-05-13-bill-gates.jpgKirurške maske najbolje, pamučne dobre, tuba šalovi najlošijihttp://grude.com/clanak/?i=216534216534Grude.com - klik u svijetThu, 13 Aug 2020 09:56:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=20-03-14-maskice-proizvodnja-split2.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Maske su iznimno važne jer 30 do 40 posto zaraženih osoba ne pokazuje simptome bolesti, nesvjesno pritom šireći virus kada kašlju, kišu ili samo normalno govore..<p><br />Zdravstveni stručnjaci utvrdili su da su maske za lice ključne u suzbijanju &scaron;irenja koronavirusa, no dosad je provedeno malo istraživanja o tomu kakva je vrsta maski najučinkovitija.</p> <p>&nbsp;</p> <p>U sklopu zadnje studije stručnjaci su rangirali 14 vrsta dostupnih maski, otkriv&scaron;i da kirur&scaron;ke maske pružaju najučinkovitiju za&scaron;titu od &scaron;irenja kapljica iz usne &scaron;upljine u odnosu na pamučne alternative, dok se za&scaron;tita pri no&scaron;enju bandana i tuba &scaron;alova pokazala najlo&scaron;ijom.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Ovo bi saznanje trebalo biti posebno važno za vlasti Sjedinjenih Država koje potiču stanovnike na kori&scaron;tenje maski od tekstila kako bi onih medicinskih, zbog malih zaliha ostalo vi&scaron;e za američke zdravstvene radnike.</p> <p>&nbsp;</p> <p>- U Sjedinjenim Državama moramo povećati proizvodnju i distribuciju kirur&scaron;kih maski. - tvitao je Tom Frieden, biv&scaron;i direktor Centra za kontrolu i prevenciju bolesti koji je tu dužnost obna&scaron;ao u vrijeme kad je predsjednik države bio Barack Obama, reagirajući na rezultate studije objavljene u časopisu Science Advances.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Maske su iznimno važne jer 30 do 40 posto zaraženih osoba ne pokazuje simptome bolesti, nesvjesno pritom &scaron;ireći virus kada ka&scaron;lju, ki&scaron;u ili samo normalno govore.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Jednostavan i jeftin eksperiment</strong></p> <p>Tim znanstvenika sa Sveučili&scaron;ta Duke proveo je jednostavno i jeftino istraživanje: ispitanici su stajali u zamračenoj prostoriji te su pet puta morali izgovoriti: "Ljudi, ostanite zdravi" u smjeru laserskog snopa, a sve je snimano kamerom mobitela.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Potom je za izračun broja kapljica emitiranih iz usne &scaron;upljine sudionika studije upotrijebljen računalni algoritam.</p> <p>&nbsp;</p> <p>- Ovakvo ispitivanje mogu provesti vlasnici tvrtki i svi oni koji zaposlenike opskrbljuju maskama. - rekao je koautor studije, kemičar i fizičar, Martin Fischer, dodav&scaron;i da se laser i leće mogu kupiti za 200 dolara te da oni koji provode eksperiment ne moraju nužno biti stručnjaci.<br /><br /><br />Jo&scaron; jedan eksperiment kojim možete provjeriti kvalitetu maske jest s upaljenom svijećom. Kada stavite masku i puhnete prema svijeći, ako se plamen svijeće imalo pomjeri kamoli ugasite svijeću, va&scaron;a maska nije zadovoljavajuće kvalitete.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Studija je pokazala da su profesionalne maske N95 s ventilima, one koje koristi bolničko osoblje na prvim linijama borbe protiv koronavirusa, smanjile prijenos kapljica na manje od 0,1 posto.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Kirur&scaron;ke ili polipropilenske maske po učinkovitosti nisu nimalo zaostajale za njima. Prijenos kapljica smanjile su za 90 posto ili vi&scaron;e u usporedbi s maskom neza&scaron;tićenim licem.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Ručno izrađene pamučne maske za lice bile su prilično učinkovite te su eliminirale od 70 do 90 posto kapljica emitiranih tijekom normalnog govora, ovisno o broju slojeva i nabora, prenosi Dalmacijanews.</p> <p>&nbsp;</p> <p>No pokazalo se da učinkovitost bandana iznosi samo oko 50 posto, a kada su ispitanici preko usta i nosa stavili popularni tuba &scaron;al, količina kapljica emitiranih iz usta se povećala, vjerojatno zbog raspr&scaron;ivanja većih u puno manjih kapljica.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Koautor studije Eric Westman istaknuo je da nakon provedenog eksperimenta premisa po kojoj je bolje koristiti bilo kakvu masku nego nikakvu, sada vi&scaron;e 'ne drži vodu'.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Rezultati studije objavljeni su u časopisu Science Advances.</p> <p>&nbsp;</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/20-03-14-maskice-proizvodnja-split2.jpgVozite li tokom ljetnih vrućina otvorenih prozora, ovo trebate znati..VIDEOhttp://grude.com/clanak/?i=216500216500Grude.com - klik u svijetTue, 11 Aug 2020 08:07:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=20-08-11-auto-otvoren-prozor.jpeg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Pitanje koje ljeti muči veliki broj vozača je šta je ekonomičnije za vožnju ljeti i treba li otvoriti prozore ili uključiti klima-uređaj.<p>&nbsp;</p> <p><br />Magična granica je brzina od 72 kilometra na sat. Ispod ove brzine ima smisla otvoriti prozore u vožnji kako bi se rashladio auto. Iznad ove brzine, efekt otpora prozora koji su otvoreni, počinje okretati situaciju u korist uključivanja klima-uređaja, odnosno tada je potro&scaron;nja klima-uređaja niža, prenosi &bdquo;Slobodna Bosna&ldquo;.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Ovaj se savjet temelji na rezultatima studije Dru&scaron;tva inžinjera automobila (SAE).</p> <p>&nbsp;</p> <p>Postoji mnogo varijabli koje ovo istraživanje nije moglo objasniti, poput koliko je prozora otvoreno, aerodinamike različitih modela automobila, koliko dugo neko može koristiti svoj klima-uređaj i mogućnost upotrebe ventilatora bez uključivanja klime.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Ipak, brzina od 72 kilometra na sat predstavlja prilično dobru granicu. Ako koristite klima-uređaj, možete povećati potro&scaron;nju goriva za čak 10 posto, ali otvaranje prozora pri većim brzinama može povećati potro&scaron;nju goriva za čak 20 posto.</p> <p>&nbsp;</p> <p><iframe style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="https://www.youtube.com/embed/DxV5s9E2QD8" frameborder="0" width="425" height="350"></iframe></p>//grude.com/Datoteke/Novosti/20-08-11-auto-otvoren-prozor.jpegČešnjak sprečava infarkt, evo recepta za jači imunitethttp://grude.com/clanak/?i=216459216459Grude.com - klik u svijetFri, 07 Aug 2020 19:07:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=18-01-22-cesnjak.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Češnjak ili bijeli luk djeluje antibakterijski, a dokazana je njegova djelotvornost u snižavanju visokog krvnog pritiska i kolesterola, arteroskleroze, sprečavanju koronarne bolesti srca i krvnih žila i kod prevencije srčanog udara. <p><br />Ako patite od svakodnevnih zdravstvenih problema kao &scaron;to su prehlada, gripa ili gljivičnih infekcija, bijeli luk će u velikoj mjeri pomoći kod ovih tegoba.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Pored toga, bijeli luk aktivno sudjeluje u ublažavanju simptoma osteoartritisa, dijabetesa i povećane prostate.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Bijeli luk jača imunitet i pomaže tijelu da ukloni toksine, a u kombinaciji s medom i đumbirom ublažava i uklanja čak i propratne neželjene učinke kemoterapije.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Bijeli luk je najbolje konzumirati sirov i to na prazan želudac jer je, u suprotnom, tijelu znatno otežana apsorpcija svih njegovih hranljivih sastojaka.</p> <p>&nbsp;</p> <p><em>Za ovaj napitak potreno vam je česam bijelog luka, komadić đumbira, ka&scaron;ika meda i ča&scaron;a tople vode. Izgnječite bijeli luk, a komadić đumbira izrendajte na sitno. Dodajte ka&scaron;iku meda i dobro promje&scaron;ajte. Mje&scaron;avinu dodajte u ča&scaron;u tople vode i jo&scaron; jednom sve dobro promje&scaron;ajte. Za bolji ukus i jo&scaron; jače djelovanje, u ovaj napitak možete da iscjedite i pola limuna.</em></p> <p>&nbsp;</p> <p>Svakodnevno uzimajte ovu kombinaciju na prazan želudac. Osećaćete se zdravije i biti puni energije, a va&scaron; kardiovaskularni i imuni sustav će biti ojačani i za&scaron;tićeni.</p> <p>&nbsp;</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/18-01-22-cesnjak.jpgGolf ponovo najprodavaniji u EU, drugi Cliohttp://grude.com/clanak/?i=216438216438Grude.com - klik u svijetThu, 06 Aug 2020 13:04:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=17-12-26-vw-golf-7-facelift-vorstellung05.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Nakon što je u jednom trenutku francuski model bio najtraženiji u Europi, VW Golf je kraj prve polovine 2020. ipak dočekao na prvom mjestu.<p>&nbsp;</p> <p>Sa 134.045 isporučenih primjeraka u prvih &scaron;est mjeseci 2020, Volkswagen Golf drži prvu poziciju po prodaji u Europi, pokazuju rezultati koje je sa 44 europska trži&scaron;ta, od Rusije do Portugala, prikupio specijalizirani portal focus2move.com.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Usprkos prvoj poziciji Golfa, Volkswagen, ba&scaron; kao i drugi proizvođači automobila nemaju razloga za slavlje. Naime, u periodu siječanj-srpanj prodato je za 45,9% manje Golfova nego u istom razdoblju 2019.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Na drugom mjestu je Renault Clio, sa 133.950 isporučenih vozila, uz pad od 27%, dok je treći jo&scaron; jedan Volkswagen, model Polo (103.620 prodatih automobila, pad od 43,4%).</p> <p>&nbsp;</p> <p>VW drži i četvrtu poziciju na listi najprodavanijih modela u Europi, sa SUV-om Tiguan (99.559; -35,8%), dok je peta &Scaron;koda Octavia (93.588; -32,9%).</p> <p>&nbsp;</p> <p>Iza njih slijede Ford Focus (88.936; -35,1%), Peugeot 208 (84.171; -35,4%), Opel Corsa (83.009; -34,2%), Nissan Qashqai (80.091; -39,4%) i Ford Fiesta (72.413; -43.5%), prenosi <strong>b92.</strong></p> <p>&nbsp;</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/17-12-26-vw-golf-7-facelift-vorstellung05.jpgNabavite 'čarobni cvijet' - tjera muhe, komarce i ose iz domova http://grude.com/clanak/?i=216429216429Grude.com - klik u svijetWed, 05 Aug 2020 22:33:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=20-08-05-cvijece-limun.jpeg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Osim kemikalija, u borbi protiv komaraca mogu nam pomoći biljke koje ih tjeraju svojim mirisom. U svojim vrtovima, na balkonima ili terasama možete uzgojiti mirišljavu pelargoniju Perfume <p><br />Znanstvenici su odavno dokazali utvrdili da komarci 'žrtve' biraju prema njihovu tjelesnom mirisu, a najdraže su im trudnice i osobe s ne&scaron;to vi&scaron;om tjelesnom temperaturom. Osim toga, privlači ih i miris znoja, a neki ljudi jednostavno nemaju sreće s letećim krvopijama jer imaju miris koji ih snažnije privlači.</p> <p>&nbsp;</p> <p>No neki su jaki mirisi izrazito su neugodni za komarce, ne samo zato &scaron;to maskiraju na&scaron; tjelesni miris, već i dosadne insekte tjeraju dalje. Jedna od njih je i Miri&scaron;ljava pelargonija Perfume, koja je pravi prirodni repelent i drži komarce, ali i muhe i ose na sigurnoj udaljenosti.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Zato umjesto da se &scaron;titite &scaron;tetnim kemikalijama i umjetnim pripravcima, posadite miri&scaron;ljavu pelargoniju Perfume - jer insekti najvi&scaron;e mrze upravo ulja eukaliptusa i citronele (dobiveni iz limunske trave).</p> <p>&nbsp;</p> <p>Pelargonium citrosum ili limunska pelargonija je genetički hibrid geranijuma s posebnom karakteristikom da tjera komarce. Lako se uzgaja, a ima atraktivno nazubljene listove i intenzivan slatkast limunski miris. Biljku je stvorio nizozemski botaničar koji je u mirisni afrički geranijum 'usadio' osobine kineske limunske trave .</p> <p>&nbsp;</p> <p>Odlikuje se lijepim limunastim mirisom i možemo je pronaći kao sastav mnogih repelenata protiv komaraca. Odlično uspijeva u teglicama.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Ova vrsta pelargonije ima &scaron;arene cvjetove bordo-bijele ili ljubičaste boje, a idealna je za balkonske posude.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Možete ju postaviti na okvir prozora ili posaditi na balkonu ili u vrtu, a jo&scaron; se bolji za&scaron;titni učinak postiže ako miris komarcima mrske biljke imate na sebi. Zato izmrvite biljke, utrljajte ih u kožu i provjerite rezultat.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Miri&scaron;ljava pelargonija Perfume ima mekan do polu drvenast grm, s vrlo raznolikim oblikom li&scaron;ća, i uspravan malen grm s puno stabljika visok do 90 cm, sa svijetlozelenim, jako nazubljenim li&scaron;ćem, pi&scaron;e portal Pijani tvor.hr. Inače i na najmanji dodir ispu&scaron;ta intenzivan miris, pa je zalijevanje prava mirisna svečanost.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Kod nas je jednogodi&scaron;nja, a u toplijim krajevima trajnica. Visine 60- 90 cm. Voli sunce ili djelomičnu sjenu. Cvjetovi joj nisu naročito veliki, njena prednost je mirisno i atraktivno nazubljeno li&scaron;će. Treba ju umjereno zalijevati. Razmnožava se reznicama.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Ljekovitost:</strong></p> <p>Osim &scaron;to tjera insekte, tradicionalno se propisuje i protiv probavnih problema, poput dijareje i dizenterije, te u slučaju infekcije di&scaron;nih putova, uključujući prehlade, ka&scaron;alj i tuberkulozu.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Iako je jo&scaron; prilično neistražena, kod nas se godinama koristi kao alternativni lijek za &scaron;ećernu bolest. Zimi je treba unijeti u kuću, ali ne na tamno mjesto. U kulinarici se koristi za voćne salate, kompote i kolače.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Eterično ulje izvađeno iz li&scaron;ća i cvijeća se koristi komercijalno kao hrana i začin- aditiv. Ovo eterično ulje je klasificiran kao općenito priznat kao Sef od strane US FDA kada se i male količine dodaju hrani.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Nekad su je koristili kao ljekovitu biljku kod napada epilepsije, kod problema sa srcem, protiv proljeva, za mirisne kupke, a za ugodni miris krevetnine stavljalo se li&scaron;će u ormar.</p> <p>&nbsp;</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/20-08-05-cvijece-limun.jpegHrvatska je uvela, a Srbija uvodi: Što je i čemu služi korona aplikacijahttp://grude.com/clanak/?i=216409216409Grude.com - klik u svijetTue, 04 Aug 2020 14:15:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=20-08-04-stopcovidapp.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Cilj aplikacije je poboljšanje epidemiološke slike, tako što će se brzo detektirati kontakti i svi ostali koji su bili izloženi koronavirusu i oni će o tome biti anonimno obaviješteni, prenosi Avaz.<p>&nbsp;</p> <p>Od samog početka pandemije koronavirusa koja je zahvatila svijet jo&scaron; prije vi&scaron;e od pola godine radi se na njenom suzbijanju i pronalaženju najboljeg rje&scaron;enja za iskorjenjivanje Covida-19.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Jedan od načina smanjenja &scaron;irenja virusa jeste i mobilna aplikacija za praćenje zaraženih, kao i njihovih kontakata koja je najprije profunkcionirala u Kini, a zatim se o njoj počelo govoriti i u drugim zemljama poput Hrvatske, Slovenije, Njemačke..</p> <p>&nbsp;</p> <p>Prije 15-ak dana ova aplikacija je predstavljena u Hrvatskoj.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Aplikaciju su na konferenciji za medije predstavili ministar zdravstva Hrvatske Vili Bero&scaron; i predsjednik Uprave APIS-a Sa&scaron;a Bilić.</p> <p>&nbsp;</p> <p>- Cilj aplikacije je pobolj&scaron;anje epidemiolo&scaron;ke slike, tako &scaron;to će se brzo detektirati kontakti i svi ostali koji su bili izloženi koronavirusu i oni će o tome biti anonimno obavije&scaron;teni - rekao je na predstavljanju Bero&scaron; naglasiv&scaron;i da je aplikacija dobrovoljna, kibernetički sigurna i ne prikuplja nikakve privatne podatke korisnika.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Na uvođenju iste aplikacije radi se i u Srbiji. To je jučer potvrdio tajnik za zdravstvo Zoran Gojković koji je rekao da je veliki broj zemalja napravio istu, te su negdje bile i veoma uspje&scaron;ne.</p> <p>&nbsp;</p> <p>U Kini aplikacije WeChat i Alipay, koje posjeduju gotovo svi tamo&scaron;nji vlasnici pametnih telefona, imaju posebne dodatke za novonastalu situaciju sa korona virusom i odavno se koriste.</p> <p>&nbsp;</p> <p>- Navedeni dodaci izgledaju vrlo jednostavno &ndash; nakon &scaron;to softveru date određene informacije, dobijete zeleni, crveni ili žuti kod - pojasnio je Nemanja Milutinović, dopisnik RTS-a iz Pekinga.</p> <p>&nbsp;</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/20-08-04-stopcovidapp.jpgKUBANCI SVOJIM TRETMANOM IZLIJEČILI SVE ZARAŽENEhttp://grude.com/clanak/?i=216383216383Grude.com - klik u svijetMon, 03 Aug 2020 12:14:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=20-08-03-covideo.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Velika grupa kubanskih znanstvenika i liječnika objavila je istraživanje koje je još uvijek preprint (nije prošlo tzv. peer review) koje ukazuje na vrlo obećavajuće rezultate liječenja inficiranih SARS-CoV-2 virusom pomoću kombinacije interferona alfa-2b i gama te interferona alfa-2b.<p><br />Interferonska terapija prema nalazima kubanskih znanstvenika &bdquo;negativizira&ldquo; viralnost RNA kod virusa. Postotci uspje&scaron;nosti brzog rje&scaron;avanja infekcije SARS-CoV-2 virusom doista su impresivni, ali radi se o relativno malom istraživanju koje je obuhvatilo 79 pacijenata starih 19 do 82 godine zaraženih coronavirusom. U jednoj grupi ispitanici su primali kombinaciju 3.0 interferona alfa-2b i 0,5 interferona gama dva puta tjedno. U drugoj su primali tri puta tjedno injekciju 3.0 interfereona alfa-2b. Uz to pacijenti su dobivali standardnu kubansku terapiju lopinavira-ritoavira uz klorokin.<br /><br /></p> <p>U prvoj je grupi virus je &bdquo;negativiziran&ldquo; kod 78,6 posto pacijenata u samo 4 dana, a u drugoj kod 40,6 posto pacijenata. Za provjeru su kori&scaron;teni RT-PCR testovi te je utvrđeno da je vrijeme potrebno za negativizaciju viralnosti između tri do pet dana.<br /><br /></p> <p>Pogor&scaron;anje respiratornih simptoma primijećeno je kod 6,6 posto pacijenata (dvoje) u prvoj grupi i 3,3 posto pacijenata (jedan) u drugoj grupi. Kod niti jednog pacijenta nije se razvio težak oblik bolesti.<br /><br /></p> <p>Nakon 14 dana tretmana RT-PCR testovi pokazali su u jednoj grupi negativni rezultat kod 100 posto pacijenata i 91 posto u drugoj. Impresivan rezultat, dakle, donijele su obje kombinacije lijekova.<br /><br /></p> <p>Uspje&scaron;nu negativizaciju viralnosti Kubanci pripisuju značajnom povećanju broja limfocita kao i bitnom smanjenju CRP-a u roku sedam dana.<br /><br /></p> <p>U obje grupe svi pacijenti su se oporavili u 14 dana te su im se laboratorijski nalazi vratili u normalne vrijednosti.<br /><br /></p> <p>Najče&scaron;će nuspojave kod ovog tretmana bile su glavobolje, a primijećene su kod obje grupe u oko 30 posto slučajeva.</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/20-08-03-covideo.jpgNeke osobe su imune na Covid-19 http://grude.com/clanak/?i=216336216336Grude.com - klik u svijetSat, 01 Aug 2020 07:15:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=20-04-29-covid19.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Radi se o hipotezi koja još nije dokazana, ali bi do toga moglo doći zbog imuniteta na koronavirus obične prehlade", zaključuje CNN.<p>&nbsp;</p> <p>Imunolo&scaron;ki sustavi nekih ljudi koji nisu bili izloženi koronavirusu mogli bi biti bliski s patogenom, &scaron;to bi moglo smanjiti ozbiljnost bolesti ako takva osoba dobije covid-19, pokazuje nova studija o kojoj pi&scaron;e CNN.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Studija je u srijedu objavljena u znanstvenom časopisu Nature on Wednesday i otkrila je da u uzorku od 68 zdravih odraslih osoba u Njemačkoj, koje nisu bile izložene koronavirusu, njih 35 posto ima T-stanice u krvi koje su reaktivne na virus.</p> <p>&nbsp;</p> <p>&Scaron;to su T-stanice?</p> <p>T-stanice su dio imunolo&scaron;kog sustava koji pomaže za&scaron;tititi tijelo od infekcije. Reaktivnost T-stanica sugerira da je imunolo&scaron;ki sustav možda imao iskustva sa sličnom infekcijom i da bi mogao koristiti to pamćenje u borbi protiv nove infekcije.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Kako bi njihov imunolo&scaron;ki sustav mogao imati reaktivne T-stanice ako nikad nisu imali covid-19? One su vjerojatno stečene u prethodnim infekcijama endemskim koronavirusima, napisali su u studiji znanstvenici s raznih institucija iz Njemačke i Velike Britanije.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Kori&scaron;tenje ove memorije T-stanica s druge slične infekcije u odgovoru na novu infekciju naziva se "unakrsna reaktivnost". Nova studija uključivala je analizu uzoraka krvi 18 pacijenata s covidom-19 u dobi od 21 do 81 godine te zdravih donatora u dobi od 20 do 64 godine iz Njemačke.</p> <p>&nbsp;</p> <p>"Postoji značajan dio pojedinaca koji imaju imunitet"</p> <p>Studija je otkrila da T-stanice reaktivne na koronavirus postoje kod 83 posto pacijenata s covidom-19. Iako su istraživači prona&scaron;li postojeće unakrsno reaktivne T-stanice kod zdravih ispitanika, u studiji su napisali kako utjecaj tih stanica na ishod covida-19 ostaje nepoznat. Nalazi ove studije svakako ukazuju na potrebu daljeg istraživanja, rekao je dr. Amesh Adalja, vi&scaron;i znanstvenik Centra za zdravstvenu sigurnost Sveučili&scaron;ta Johns Hopkins koji nije sudjelovao u studiji.</p> <p>&nbsp;</p> <p>"Prema ovoj studiji čini se da postoji značajan dio pojedinaca koji imaju imunitet zahvaljujući unakrsno reaktivnim T-stanicama iz drugih infekcija koronavirusom, &scaron;to može imati utjecaj na njihovo iskustvo s novim koronavirusom. Mislim da je najveće pitanje povezati činjenicu da oni imaju te T-stanice s razumijevanjem koja bi uloga tih stanica mogla biti", rekao je Adalja te nastavio: "Znamo, primjerice, da su djeca i mladi relativno po&scaron;teđeni te&scaron;kih posljedica ove bolesti i mislim da bi jedna hipoteza mogla biti da su postojeće T-stanice brojnije ili aktivnije u mlađoj dobi nego u starijoj. A ako bismo mogli usporediti ljude s težom i blažom bole&scaron;ću i analizirati njihove T-stanice, možda bismo mogli doći do zaključka da su teže posljedice povezane s manje unakrsno reaktivnih T-stanica i obrnuto. Mislim da postoji biolo&scaron;ka vjerodostojnost u ovoj hipotezi.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Jasno je da T-stanice ne &scaron;tite ljude od zaraze, međutim možda moduliraju težinu bolesti. Čini se da bi to mogao biti slučaj." Dosad je tijekom pandemije fokus bio na protutijelima na covid-19 i njihovoj ulozi u stvaranju imuniteta protiv bolesti. No, profesor preventivne medicine i infektivnih bolesti s Medicinskog fakulteta Sveučili&scaron;ta Vanderbilt u Nashvilleu, koji nije bio uključen u novu studiju, kaže kako se T-stanice ne smiju zanemariti.</p> <p>&nbsp;</p> <p>"Imamo studiju koja sugerira da postoji određena unakrsna reaktivnost s običnim koronavirusima koji izazivaju prehladu kod ljudi i da bi mogla postojati neka unakrsna reaktivnost s virusom covida-19 koji izaziva toliko &scaron;tete. To je samo po sebi intrigantno zato &scaron;to smo iz perspektive protutijela mislili da nema previ&scaron;e križanja. To nije posve iznenađujuće zato &scaron;to su svi ovi virusi članovi iste obitelji, poput rođaka. Sad moramo vidjeti ima li to utjecaja na kliničku praksu. Znači li to da zaražena osoba ima vi&scaron;e ili manje izgleda za razvoj bolesti? I ima li to ikakvih implikacija na razvoj cjepiva", rekao je Schaffner za CNN.</p> <p>&nbsp;</p> <p>"Gotovo svaka osoba na svijetu do&scaron;la je u dodir s koronavirusom" Adalja je dodao kako nije iznenađen da kod sudionika studije koji nisu bili izloženi novom koronavirusu postoji unakrsna reaktivnost T-stanica. "SARS-CoV-2 je sedmi ljudski koronavirus koji je otkriven, a četiri ljudska koronavirusa nazivamo koronavirusima stečenima u zajednici. Ta četiri virusa zajedno odgovorna su za 25 posto na&scaron;ih prehlada. Gotovo svaka osoba na svijetu do&scaron;la je u dodir s koronavirusom, a budući da su članovi iste obitelji, razvija se određeni unakrsni imunitet", objasnio je Adalja.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Nova studija nije jedini rad koji ukazuje na određeni stupanj prethodnog imuniteta na novi koronavirus kod nekih ljudi. Alessandro Sette i Shane Crotty, oboje s kalifornijskog sveučili&scaron;ta u San Diegu, napisali su u komentarskom radu objavljenom u časopisu Nature početkom srpnja da "20 do 50 posto neizloženih sudionika studije pokazuje značajnu reaktivnost na peptidne baze antigena SARS-CoV-2". Komentar je temeljen na drugom istraživanju, no spomenuti dvojac napisao je kako izvor i klinička važnost reaktivnosti ostaju nepoznati. Sette i Crotty napisali su i da je "sada utvrđeno da prethodna imunolo&scaron;ka reaktivnost na SARS-CoV-2 postoji u određenoj mjeri u općoj populaciji.&nbsp;<span>Radi se o hipotezi koja jo&scaron; nije dokazana, ali bi do toga moglo doći zbog imuniteta na koronavirus obične prehlade", zaključuje CNN.</span><br /><br /></p>//grude.com/Datoteke/Novosti/20-04-29-covid19.jpgAmeričko cjepivo protiv koronavirusa moglo bi biti dostupno za 3 mjesecahttp://grude.com/clanak/?i=216295216295Grude.com - klik u svijetWed, 29 Jul 2020 09:16:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=17-07-24-cjepivo_znanstveno_istrazivanje_znanost_hiv_sida_aids_igla_krv.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Dr. Anthony Fauci, američki epidemiolog i savjetnik Bijele Kuće kazao je kako bi cjepivo protiv koronavirusa moglo biti proizvedeno u listopadu, ali da su veće šanse da se to desi u studenome. <p><br /><br />Pozdraviv&scaron;i treću fazu ispitivanja koja je započela u Nacionalnom institutu zdravlja, Fauci je rekao da je to jedan od najboljih poteza Amerikanaca, navodi The Guardian. Inače, ovaj epidemiolog ranije je isticao da će ovo cjepivo Amerikancima biti "&scaron;iroko dostupno" iduće godine, odnosno da bi na raspolaganju trebale biti stotine milijuna doza.</p> <p>&nbsp;</p> <p>U međuvremenu, iz Svjetske zdravstvene organizacije pandemiju koronavirusa prozvali su možda i najtežom zdravstvenom opasno&scaron;ću koja je pogodila svijet.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Inače, u Sjedinjenim Američkim Državama do sada je registrirano vi&scaron;e od 4 milijuna pozitivnih slučajeva.</p> <p>&nbsp;</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/17-07-24-cjepivo_znanstveno_istrazivanje_znanost_hiv_sida_aids_igla_krv.jpgMostarski NSoft kreirao softver nevjerojatnih mogućnosti!http://grude.com/clanak/?i=216296216296Grude.com - klik u svijetWed, 29 Jul 2020 09:13:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=20-07-29-nsoftvare.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Mostarska tvrtka NSoft napravila je softver umjetne inteligencije koji podiže sigurnost u vrijeme koronavirusa, a sadrži termalnu kameru i otkriva osobe s povišenom tjelesnom temperaturom.<p>&nbsp;</p> <p>"Pomoću na&scaron;eg softvera i termalne kamere možemo bez obzira koliko se osoba nalazi u prostoriji detektirati osobe sa povi&scaron;enom tjelesnom temperaturom i na taj način preventivno djelovati u smislu odstranjivanja tih osoba, izolacije, te svega &scaron;to je potrebno prema pravilima medicinske struke&ldquo;, kazala je Emina Ćehajić iz firme NSoft.<br /><br /></p> <p>Termalne kamere, kako tvrdi, doslovno mogu pratiti tjelesnu temperaturu osobe koja se nalazi na mjestu gdje su kamere postavljene.<br /><br /></p> <p>Ona je danas ovaj program predstavila u Mostaru te kazala kako je proizvod zapravo razvijen prije četiri godine, ali je u doba koronavirusa nadograđen i lansiran na trži&scaron;te kao takav.<br /><br /></p> <p>Ističe kako se na osnovu tog programa može raditi i analitika, jer softver prepoznaje dob, spol, općenito broji ljude, ali nudi i puno vi&scaron;e od toga.<br /><br /></p> <p>"Pokazuje koliko je ljudi pro&scaron;lo kroz hotel ili mjesto na kojem su postavljene kamere, dob, spol, mjesta kretanja, imaju čak i emocije na osnovu kojih se može vidjeti koliko su ljudi zadovoljni, a ta analitika omogućava da se prave pametnije i bolje poslovne odluke&ldquo;, pojasnila je.<br /><br /><br /> Govoreći s fokusom na turizam, hotelijerstvo i ugostiteljstvo nagla&scaron;ava da softver može pokazati kuda se kreću gosti, ali i &scaron;ta su im najzanimljivije točke izlaganja.<br />"Imamo mogućnost označavanja gostiju, ako je u pitaju VIP gost da ih ljudi na recepciji ili u restoranu mogu prepoznati i na taj način tretirati. Isto tako na drugu stranu prepoznaje i rizične osobe, ako je bilo problematike i vandalizma, pa notifikacija javlja osiguranju gdje se ta osoba nalazi, kako bi se moglo reagirati na pravi način&ldquo;, pojasnila je.</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/20-07-29-nsoftvare.jpgHT ERONET sponzor digitalne konferencije Connecto 2020.http://grude.com/clanak/?i=216283216283Grude.com - klik u svijetTue, 28 Jul 2020 14:42:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=20-07-28-hteronet-tr-connecto2020.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>U suradnji s organizatorom konferencije, INTERA - tehnološkim parkom iz Mostara, HT ERONET se predstavio kao sponzor Business To Business konferencije - Connecto 2020.<p><br />Konferencija će se održati od 28. do 30.7.2020. godine i to u cijelosti on-line, odnosno digitalno, a za 360 registriranih sudionika, planirani su brojni video sastanci i paneli, koji imaju za cilj okupiti i povezati domaće poduzetnike i poduzetnike iz BH dijaspore, kao i veleposlanstva i međunarodna poduzeća i organizacije u Bosni i Hercegovini.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Ispred HT ERONET-a, sudionike je pozdravio član Uprave i izvr&scaron;ni direktor za marketing, prodaju i korisničku podr&scaron;ku, Tomislav Ruk, a isto su učinili i Karina Rau, voditeljica GIZ projekta i Veleposlanik SAD-a u BiH, Eric Nelson.</p> <p>&nbsp;</p> <p>&bdquo;HT ERONET je kao dru&scaron;tveno odgovorna kompanija, prihvatila poziv Intere za sudjelovanjem i sponzorstvom, posebice imajući u vidu da je riječ o jedinstvenom događaju koji unatoč izazovima ograničenja i fizičkog nastupa prouzročenih pandemijom Covida 19 u regiji i cijelom svijetu, uspijeva povezivati domaće i inozemne poduzetnike. Upravo su tehnolo&scaron;ka rje&scaron;enja omogućila aktivno sudjelovanje na Konferenciji i ne sumnjamo kako će konferencija generirati i producirati set novih ideja i poslovnih povezivanja, te na taj način osigurati daljnji prosperitet Bosni i Hercegovini i sveukupnoj zajednici.&ldquo; &ndash; poručio je Ruk.</p> <p>&nbsp;</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/20-07-28-hteronet-tr-connecto2020.jpgBritanski doktori uskoro će propisivati - biciklhttp://grude.com/clanak/?i=216252216252Grude.com - klik u svijetSun, 26 Jul 2020 09:03:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=18-04-25-priroda_bicikl_rekreacija.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Nedavna istraživanja pokazala su da je vožnja biciklom do posla povezana sa 46 posto nižim rizikom od srčanih bolesti<p>&nbsp;</p> <p>Liječnici opće prakse moći će propisati biciklizam kao način na koji pacijenti mogu početi mr&scaron;aviti. Bit će to dio nove vladine strategije za borbu protiv krize pretilosti u zemlji, a vi&scaron;e detalja će biti priopćeno u ponedjeljak.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Vladini dužnosnici kazali su kako je ključni izazov učiniti da se ljudi osjećaju sigurnije na biciklima u prometnim gradskim područjima. To će, potvrdili su, značiti tro&scaron;enje ogromnih iznosa na odvojene biciklističke staze i sigurno parkiranje bicikla.</p> <p>&nbsp;</p> <p>"COVID-19 nam je svima otvorio oči na trenutne i dugoročne rizike pretilosti. Premijer je jasno istaknuo kako ovaj period trebamo iskoristiti kako bismo svi postali zdraviji, aktivniji i kako bismo konzumirali kvalitetniju hranu", istaknuo je glasnogovornik vlade.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Johnson, koji već dugo koristi bicikl kao prevozno sredstvo, lično se zainteresovao za novu strategiju, posebno otkako je zbog koronavirusa bio prisiljen boraviti na intenzivnoj njezi u bolnici.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Nedavna istraživanja pokazala su da je vožnja biciklom do posla povezana sa 46 posto nižim rizikom od srčanih bolesti u usporedbi sa neaktivnim putovanjem. Dvije trećine (63 posto) odraslih u Velikoj Britaniji je iznad zdrave težine, njih 36 posto je prekomjerne težine, a 28 posto je pretilo.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Alarmantno je da jedno od troje djece u dobi od 10 do 11 godina ima prekomjernu težinu ili je pretilo.</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/18-04-25-priroda_bicikl_rekreacija.jpgStručnjaci: S koronom nam je živjeti desetljećimahttp://grude.com/clanak/?i=216251216251Grude.com - klik u svijetSun, 26 Jul 2020 08:47:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=20-03-20-koronavirus-2-1200x675.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Stručnjaci upozoravaju kako će svijet, usprkos eventualnom pronalasku cjepiva živjeti s infekcijom koronavirusa još desetljećima. Riječi su ovo doktora Jeremyja Farrara na komentar premijera Velike Britanije kako se nada da će se ova država vratiti u normalan život do Božića.<p>&nbsp;</p> <p>Boris Johnson je ovo kazao kada je iznio planove za ublažavanje mjera prevencije &scaron;irenja koronavirusa. On je najavio otvaranje zabavnih centara i zatvorenih bazena, a masovna okupljanja bit će dopu&scaron;tena najesen.<br /><br /></p> <p>No stručnjaci su kazali kako na stvari treba gledati realno te kako će virus i dalje biti prisutan, pi&scaron;e BBC.<br /><br /></p> <p>"Do Božića se stvari neće popraviti. Čak i ako bismo imali cjepivo ili dobar liječnički tretman, čovječanstvo će s ovim virusom živjeti jo&scaron; mnogo, mnogo godina... desetljećima koja su pred nama", rekao je Farrar.<br /><br /></p> <p>On je početkom ljeta kazao kako je ovo razdoblje ključno za sprečavanje drugog vala koronavirusa te dodao kako je jako važno dodatno povećati kapacitete za testiranje te ulagati novac u liječenje i cjepljenje.&nbsp;</p> <div id="inArticlePreroll_container" class="article__video_wrap video" style="position: relative; width: 100%; height: 0px; padding-bottom: 0; visibility: hidden; transition: all 0.5s; z-index: 1; overflow: hidden;"> <div id="inArticlePreroll" class="video-js vjs-paused vjs-controls-disabled vjs-workinghover vjs-v7 vjs-user-active inArticlePreroll-dimensions" lang="hr"><video id="inArticlePreroll_html5_api" width="320" height="240" class="vjs-tech" tabindex="-1" preload="auto" muted="muted" src="https://www.vecernji.ba/static/video/blank_video.mp4" controls="controls"><object id="inArticlePreroll_html5_api" width="320" height="240" data="https://www.grude.com/cms/tiny/plugins/media/moxieplayer.swf" type="application/x-shockwave-flash"><param name="src" value="https://www.grude.com/cms/tiny/plugins/media/moxieplayer.swf" /><param name="flashvars" value="url=https%3A//www.vecernji.ba/static/video/blank_video.mp4&amp;poster=/CMS/" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="true" /></object> </video></div> </div> <p>Profesor John Bell sa sveučili&scaron;ta u Oxfordu rekao je kako smatra da su male &scaron;anse da će Covid-19 biti eliminiran usprkos pozitivnim vijestima objavljenim u ponedjeljak da cjepivo koje su proizveli aktiviraju imunolo&scaron;ki odgovor na koronavirus.<br /><br /></p> <p>"Realnost je da će ovaj patogen biti ovdje zauvijek, da ne ide nigdje. Vjerojatno cjepivo neće imati trajan učinak, tako da ćemo morati imati kontinuirani ciklus cjepljenja. Stoga mislim da je ideja eliminacije koronavirusa u cijeloj popularnosti nerealna", zaključio je Bell.</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/20-03-20-koronavirus-2-1200x675.jpgBill Gates: Više sam dao za spašavanje života nego sve druge organizacije zajednohttp://grude.com/clanak/?i=216246216246Grude.com - klik u svijetSat, 25 Jul 2020 15:33:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=17-05-13-bill-gates.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Teorija zavjere koja je osvojila svijet brzinom svjetlosti čim je izbila pandemija je ona koja tvrdi da je Bill Gates zapravo izmislio virus kako bi ljudima preko cjepiva u tijelo ubacio čip preko kojeg bi imao kontrolu nad svima i konačno vladao svijetom.<p>&nbsp;</p> <p>Osnivač Microsofta ima odgovor na sulude tvrdnje.<br /><br /></p> <p>- Da, u situaciji gdje imamo dru&scaron;tvene mreže na kojima se dijele ovako uzbudljive stvari, i pandemiju u kojoj je sve neizvjesno, ljudima je lak&scaron;e da imaju jednostavno obja&scaron;njenje, i ljudi poput mene postaju mete, sa milijun poruka koje stižu svaki dan. Često rade jednu pametnu stvar: na&scaron;a fondacija je dala vi&scaron;e novca za razvoj pet cjepiva koje će spasiti živote od bilo koje druge organizacije. Ali oni to preokreću u navode da mi od toga zarađujemo, i poku&scaron;avamo da pobijemo ljude tako &scaron;to ne&scaron;to novo izmi&scaron;ljamo. Bar je jedan dio koji nas povezuje sa cjepivom točan, ali se izvrće ta povezanost - rekao je Gates za CNN.<br /><br /></p> <p>Čovjek koji je donio računala u na&scaron;e domove i tako olak&scaron;ao život milijunima ljudi, nada se da njegovo ulaganje u razvoj efikasnog lijeka protiv COVID - 19 neće izazvati vi&scaron;e &scaron;tete nego koristi.<br /><br /></p> <p>- Nadam se da to neće izazvati otpor prema cjepivu. Cijela priča o inovacijama je zapravo ne&scaron;to od čega ćemo imati koristi. Jedina dobra vijest danas je da sjajne kompanije iz privatnog sektora zajedno koordiniraju i razvijaju terapeutsko cjepivo, oni to dobro rade, i mnogi će biti iznenađeni. prenosi Večernji list. To su ljudi koji imaju dobru namjeru, i ovo je doba kada ljudi stvaraju velika djela - kaže Gates.Rekao je i da je &scaron;okiran brojevima koji pokazuju koliko se teorija zavjere &scaron;irila na dru&scaron;tvenim mrežama, i istaknuo da se nada će &scaron;irenje tih lažnih vijesti izumrijeti. Osvrnuo se i na napore tvrtki poput Facebooka i Twittera, koje trebaju reagirati i zaustaviti objave koje sadrže pogre&scaron;ne informacije.<br /><br /></p> <p>- U nekim slučajevima uklanjaju objave. Pandemija i dru&scaron;tvene mreže su lo&scaron;a kombinacija, jer ljudi uvijek traže najjednostavnije obja&scaron;njenje &ndash; "tko je glavni krivac za ovo". Ima to veze i sa politikom, posebno u SAD-u. A cjepiva već nisu bile popularna, i prije nego &scaron;to je sve ovo počelo. Ja i dalje snažno vjerujem da će istina isplivati, ali nije toliko uzbudljivo reći da je neko nevin &ndash; jer to neće dijeliti toliko ljudi, kao &scaron;to će se dijeliti neke optužbe - zaključio je on.</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/17-05-13-bill-gates.jpgVIDEO: Pogledajte kako izgleda kad kuću gradi 3D printer http://grude.com/clanak/?i=216194216194Grude.com - klik u svijetWed, 22 Jul 2020 08:47:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=20-07-22-3dkuca.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Printer je, koristeći posebnu mješavinu betona, uspio isprintati kuću na kat, i to u relativno kratkom periodu.<p>&nbsp;</p> <p>Budućnost građevinske industrije možda vi&scaron;e neće ovisiti o tome ima li na trži&scaron;tu dovoljno kvalificiranih radnika ili ne. Naime, zidare bi mogli zamijeniti 3D printeri.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Kako bi to izgledalo, pokazali su u belgijskoj građevinskoj kompaniji Kamp C, koja je vlasnik najvećeg 3D printera u Europi.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Printer je, koristeći posebnu mje&scaron;avinu betona, uspio isprintati kuću na kat, i to u relativno kratkom periodu.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Dosad su pomoću 3D printera bile građene prizemnice u sklopu različitih projekata diljem svijeta, ali ovo je prvi put da je pomoću 3D printera isprintana katnica.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Konačni je rezultat kuća veličine 90 kvadratnih metara, koja je dovoljno velika za stanovanje, a napravljena je brže i jeftinije od klasične kuće.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Materijal je tri puta snažniji od onog koji se koristi u konvencionalnoj gradnji kuće, a smanjena je i količina armiranog željeza koja se obično koristi. Printanjem pomoću 3D printera, procjenjujemo da smo u&scaron;tedjeli 60 posto na materijalu, vremenu i ukupnom budžetu, istaknula je voditeljica projekta Marijke Aerts.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Radi se o europskom projektu C3PO koji se financira iz Europskog fonda za regionalni razvoj.</p> <p>&nbsp;</p> <p>No bez brige, 3D printanje neće tako skoro postati norma u graditeljstvu. I ovaj je primjer napravljen vi&scaron;e kako bi se pokazalo &scaron;to je sve moguće napraviti i &scaron;to bi se sve moglo napraviti u budućnosti.<br /><br /></p> <p><br /><iframe style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="https://www.youtube.com/embed/pxrVEfxrwUw" frameborder="0" width="425" height="350"></iframe></p>//grude.com/Datoteke/Novosti/20-07-22-3dkuca.jpgWHO kreće u borbu protiv teorija zavjere oko koronavirusahttp://grude.com/clanak/?i=216186216186Grude.com - klik u svijetTue, 21 Jul 2020 21:13:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=20-03-11-who.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Svjetska zdravstvena organizacija objavila je da će okupiti znanstvenike i stručnjake iz više područja za borbu protiv dezinformacija, relativno nove opasnosti po javno zdravstvo.<p>&nbsp;</p> <p>Matematičari, IT-jevci, sociolozi, psiholozi, zdravstveni i komunikacijski stručnjaci bit će dio projekta, najavio je WHO na kraju online konferencije za medije, ne navodeći detalje.<br /><br /></p> <p>Suradnja će biti usmjerena na novo područje istraživanja koje WHO naziva "infodemiologija".<br /><br /></p> <p>Čelnik WHO-a Tedros Adhanom Ghebreyesus upozorio je na početku pandemije na "infodemiju", poplavu informacija, dezinformacija i uznemirujućih teorija zavjera, prenosi Index.<br /><br /></p> <p>Infodemiologija proučava kako se najbolje nositi s tom prijetnjom.<br /><br /></p> <p>Bile točne ili netočne, prekomjerne količine informacija mogu imati negativan utjecaj na zdravlje ljudi, povećati stres i potaknuti ih da prihvate potencijalno opasne savjete, navodi WHO.<br /><br /></p> <p>"Nikada nije bilo jasnije da je komunikacija važna intervencija za javno zdravstvo koja doprinosi kontroli pandemije, uz epidemiologiju, virologiju i kliničku praksu", priopćio je WHO uoči konferencije.<br /><br /></p> <p>Nejasne i obmanjujuće informacije mogu "ugroziti povjerenje" u zdravstvene vlasti, upozorila je agencija, a &scaron;to se odnosi i na teorije zavjere.<br /><br /></p> <p>"Naj&scaron;tetniji aspekt infodemije bile su pogre&scaron;ne i obmanjujuće informacije koje su iznosili akteri izvan zdravstvenog područja. To je dovelo do &scaron;irenja opasnih i neutemeljenih tvrdnji", dodaje WHO.</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/20-03-11-who.jpgPrvi čovjek američke biomedicine: LIJEK ZA 2 DO 3 MJESECAhttp://grude.com/clanak/?i=206144206144Grude.com - klik u svijetSat, 18 Jul 2020 08:59:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=20-07-18-2ph4xyjpxzcpji7u43wzjjfkxe.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Francis Collins, prvi čovjek američkog Nacionalnog instituta za zdravlje, krovne biomedicinske organizacije odgovorne za zdravlje javnosti u SAD-u, optimističan je u svojoj tvrdnji da bi efikasan lijek protiv koronavirusa mogli imati već za dva do tri mjeseca.<p>&nbsp;</p> <p>"Napredak je velik. Imamo dva lijeka koja potvrđeno djeluju - remdesivir i deksametazon. Dokazani su tijekom kontroliranih nasumičnih testova, &scaron;to je jedini način da znate da li ne&scaron;to djeluje", rekao je Collins za CNN.<br /><br /></p> <p>Podsjetimo, remdesivir je antivirusni lijek koji je već pokazao da pozitivno djeluje na smanjenje trajanja bolesti COVID-19, a deksametazon je steroid koji je pokazao da reducira &scaron;ansu smrtnog ishoda, prenosi Klix.<br /><br /></p> <p>"U fazi smo početka kliničkih ispitivanja za neke druge supstance kao &scaron;to su antikoagulanti. Znamo da je zgru&scaron;avanjne krvi popratni problem koronavirusa i bilo bi dobro kada bismo to mogli zaustaviti", rekao je Collins.<br /><br /></p> <p>Također, najuzbudljivija stvar je kori&scaron;tenje monoklonalnih antitijela koja potiču od ljudi koji su preboljeli COVID-19. Ta antitijela sada mogu biti pretvorena u lijek.<br /><br /></p> <p>"Ja sam optimist. Bez da mogu reći garantirano, ali mislim da ćemo imati 'ne&scaron;to' za dva do tri mjeseca, u smislu efektivnog liječenja", kaže Collins.<br /><br /></p> <div id="inArticlePreroll_container" class="article__video_wrap video" style="position: relative; width: 100%; height: 0px; padding-bottom: 0; visibility: hidden; transition: all 0.5s; z-index: 1; overflow: hidden;"> <div id="inArticlePreroll" class="video-js vjs-paused vjs-controls-disabled vjs-workinghover vjs-v7 vjs-user-active inArticlePreroll-dimensions" lang="hr"><video id="inArticlePreroll_html5_api" width="320" height="240" class="vjs-tech" tabindex="-1" preload="auto" muted="muted" src="https://www.vecernji.ba/static/video/blank_video.mp4" controls="controls"><object id="inArticlePreroll_html5_api" width="320" height="240" data="https://www.grude.com/cms/tiny/plugins/media/moxieplayer.swf" type="application/x-shockwave-flash"><param name="src" value="https://www.grude.com/cms/tiny/plugins/media/moxieplayer.swf" /><param name="flashvars" value="url=https%3A//www.vecernji.ba/static/video/blank_video.mp4&amp;poster=/CMS/" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="true" /></object> </video></div> </div> <p>On je optimističan i kada je u pitanju cjepivo jer smatra da će prva cjepiva biti dostupna već krajem godine.<br /><br /></p> <p>"Oko 27. srpnja počet ćemo sa testiranjem nad 30.000 dobrovoljaca", rekao je Collins, dodav&scaron;i da za takav potez postoji temelj dobrih preliminarnih rezultata.<br /><br /></p> <p>Ako ovo testiranje bude pozitivno, deseci milijuna cjepiva bit će spremni za kori&scaron;tenje do kraja 2020. godine</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/20-07-18-2ph4xyjpxzcpji7u43wzjjfkxe.jpgCjepivo je isprobala na svoje tri kćeri! Najbliže je pronalasku lijeka protiv koronehttp://grude.com/clanak/?i=206125206125Grude.com - klik u svijetFri, 17 Jul 2020 08:43:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=20-07-17-sarah-gilbert.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Cjepivo protiv korone koje razvija Sveučilište Oxford uskoro ulazi u treću i posljednju fazu testiranja na ljudima već u rujnu.<p>&nbsp;</p> <p>Sarah Gilbert, žena na čelu istraživanja cjepiva, kako bi prikazala lijek ispravnim dopustila je svojim kćerima da se cijepe njime.<br /><br /></p> <p>Znanstvenica ističe da je njezin tim sigurnosna testiranja cjepiva radio puno puta dosad i svoj je fokus usmjerila na traženje načina da ono stigne do velikog broja ljudi kako bi se sačuvalo zdravlje.<br /><br /></p> <p>Ako se cjepivo i u trećoj fazi pokaže pogubnim za koronavirus, farmaceutska tvrtka iz Francuske koja je sklopila ugovor s Oxfordom prodavati će ga neprofitno.<br /><br /></p> <p>Dosad se testiralo 10 tisuća ljudi iz Brazila, Velike Britanije i JAR-a, a u trećoj fazi, 30 tisuća testiranja raditi će se na Amerikancima.<br /><br /></p> <p>Proces koji po pravilima struke traje pet godina, odradili su praktički za četiri mjeseca.<br /><br /></p> <p>Stručnjakinja tvrdi da su &scaron;anse njenog cjepiva za izliječenje korone već sada na 80 posto.</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/20-07-17-sarah-gilbert.jpgSAD bi mogao zabraniti TikTokhttp://grude.com/clanak/?i=206109206109Grude.com - klik u svijetThu, 16 Jul 2020 09:53:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=20-04-16-20_lovci_tiktok.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Prema informacijama iz Bijele kuće, Sjedinjene Američke Države bi mogle zabraniti popularnu kinesku aplikaciju TikTok kroz nekoliko tjedana, o čemu kruže glasine već nekoliko dana.<p>&nbsp;</p> <p>Pro&scaron;li tjedan državni američki tajnik Mike Pompeo rekao je da Trumpova administracija razmatra zabranu TikToka koji, kako smatraju američke vlasti, predstavlja prijetnju nacionalnoj sigurnosti SAD-a. Ovo je otprilike slična priča kao i sa Huaweijem, prenosi Klix.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Popularna video aplikacija u vlasni&scaron;tvu je kineskog ByteDance sa sjedi&scaron;tem u Pekingu. Američki diplomati tvrde da bi autori aplikacije mogli "surađivati sa obavje&scaron;tajnim agencijama koje kontrolira Komunistička stranka Kine". Međutim, kreatori TikToka poja&scaron;njavaju da djeluju odvojeno od ByteDance kompanije te da se njihovi centri s podatcima nalaze potpuno izvan Kine i ne podliježu kineskim zakonima. Podatke o američkim korisnicima navodno pohranjuje u SAD-u, a sigurnosnu kopiju čuva u Singapuru.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Trumpov &scaron;ef Mark Meadows sada je potvrdio za Verge da bi do zabrane TikToka u SAD-u moglo doći za nekoliko sedmica.</p> <p>&nbsp;</p> <p>"Postoje brojni službenici administracije koji vide prijetnju po nacionalnu sigurnost koja se odnosi na TikTok, We Chat i druge slične aplikacije koje imaju potencijal naru&scaron;avanja privatnosti, posebno kada strani protivnici prikupljalju informacije o stranim državljanima. Nemamo određen točan rok kada ćemo zabraniti TikTok, ali mislim da će to biti za nekoliko tjedana, prije nego za nekoliko mjeseci", rekao je Meadows.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Iz TikToka odbacuju sve optužbe govoreći da su pitanja o nacionalnoj sigurnosti "neosnovana".</p> <p>&nbsp;</p> <p>"TikTok vodi američki izvr&scaron;ni direktor, sa stotinama zaposlenih i lidera u oblasti sigurnosti i javne politike ovdje u SAD-u. Nemamo većeg prioriteta od promocije sigurne i pouzdane aplikacija za na&scaron;e korisnike. Kineskoj vladi nikada nismo dostavili korisničke podatke, niti bismo to uradili ako bi nas pitali", priopćeno je iz TikToka.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Međutim, mnogi američki zakonodavci i dalje ukazuju na kineski zakon o nacionalnim obavje&scaron;tajnim podacima koji primorava internetske tvrtke da daju podatke kineskim vlastodr&scaron;cima kada oni to zatraže.</p> <p>&nbsp;</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/20-04-16-20_lovci_tiktok.jpgPandemija u BiH stvorila 'zaključanu generaciju' s traumamahttp://grude.com/clanak/?i=206081206081Grude.com - klik u svijetTue, 14 Jul 2020 20:34:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=17-04-05-mladi.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Međunarodna organizacija rada i Europska banka za obnovu i razvoj predstavili su danas izvješće o utjecaju pandemije bolesti COVID-19 na ekonomiju Bosne i Hercegovine.<p>&nbsp;</p> <p>Ukratko, pojavljuje se &ldquo;lockdown generacija&rdquo; mladih ljudi koji tek ulaze na trži&scaron;te rada s negativnim projekcijama, a 14 sektora u BiH ozbiljno pogođeno.</p> <p>Koordinatorica projekta Lejla Tanović ističe da je u vremenu "zatvaranja svega" u BiH svaka &scaron;esta mlada osoba ostala bez posla, a mnogi će imati traume prilikom ulaska na trži&scaron;te rada tijekom recesije.</p> <p>Ovu generaciju naziva se "zaključana generacija" i ako se ne&scaron;to &scaron;to skorije ne rije&scaron;i efekti na njih će trajati dulje nego zdravstvena kriza.</p> <p>&nbsp;</p> <p><em><strong>Grude.com</strong></em></p>//grude.com/Datoteke/Novosti/17-04-05-mladi.jpgAko ste preboljeli koronu, evo koliko vam je tijelo otpornohttp://grude.com/clanak/?i=206061206061Grude.com - klik u svijetMon, 13 Jul 2020 15:16:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=20-07-13-covid--test-bris.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Britanci kažu da je imunitet kratkotrajan.<p>&nbsp;</p> <p>Osobe koje su preležale virus covid-19 imaju kratkotrajan imunitet na taj virus koji traje par mjeseci, pokazalo je danas objavljeno najnovije istraživanje znanstvenika londonskog Kraljevskog koledža, prenosi Mondo.rs.</p> <p>&nbsp;</p> <p>U toj studiji u kojoj je ispitano 96 osoba proučavalo se kako se stvaraju antitjela na virus i koliko se dugo zadržavaju u njemu, ali se pokazalo da počinju da nestaju tri mjeseca nakon oporavka, prenosi BBC.</p> <p>&nbsp;</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/20-07-13-covid--test-bris.jpgPosao od milijardu dolara u Bitcoinimahttp://grude.com/clanak/?i=186013186013Grude.com - klik u svijetThu, 09 Jul 2020 12:12:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=17-12-06-bitcoin-1.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Pored ove misterije oko Bitcoina, prošlogodišnji transfer od otprilike milijardu dolara također je bio predmet interesiranja.<p>&nbsp;</p> <p>Javna priroda Bitcoin blokchaina, i drugih kriptovaluta nalik njemu znači da se pseudonimne informacije o transakcijama objavljuju javno u registru transakcija koji se prati jo&scaron; od pokretanja sistema.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Pored svih kritika koje Bitcoin trpi, evo nečeg zabavnog: neko je u pro&scaron;log tjedna prebacio Bitcoina u približnoj vrijednosti od milijardu američkih dolara, &scaron;to je bio javan potez koji je svako mogao da vidi, ali su identiteti po&scaron;iljaoca i primalaca ostali nepoznati, pi&scaron;e Bankar.me.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Veliki novac koja se obrće krijući se pred svima obično izaziva određeno zanimanje među bitkoinerima. Decrypt je primijetio da je ovaj transfer prepoznat kao najveći transfer Bitcoina povezan s poslom kao &scaron;to je razmjena dobara.</p> <p>&nbsp;</p> <p>To znači da se možda radi o imućnom privatnom pojedincu, ili bi stvarno moglo da se radi o burzi, investitoru, ili nekom drugom pravnom subjektu koji je trenutno nepoznat. Nije obavezno objaviti koje Bitcoin adrese neko kontrolira, i ako nitko drugi ne sabere dva i dva, nečije aktivnosti mogu da ostanu pod velom pseudonimnosti.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Ako ova suma Bitcoina pripada nekome legitimnom, onda je vjerojatno da je u pitanju interni transfer za neki posao, ili predstavlja veliku kupovinu roba ili usluga, ili prodaju Bitcoina.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Bez obzira na to &scaron;to je u pitanju, za taj posao mora da se plati porez u bilo kakvim relevantnim okolnostima.</p> <p>&nbsp;</p> <p>A ako transfer nije bio legalan, pa, pseudonimnost i sposobnost da novac slobodno cirkulira bez prethodnog odobrenja nadležnih i jeste smisao Bitcoina. Kada je to već rečeno, snage zakona su u ovoj fazi igre svakako svjesne Bitcoina, i ako mi možemo da govorimo o ovom transferu, onda bi to svakako mogli da čine i drugi ljudi.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Javna priroda Bitcoin blokchaina, i drugih kriptovaluta nalik njemu znači da se pseudonimne informacije o transakcijama objavljuju javno u registru transakcija koji se prati jo&scaron; od pokretanja sistema.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Pored ove misterije oko Bitcoina, pro&scaron;logodi&scaron;nji transfer od otprilike milijardu dolara također je bio predmet interesiranja. A prije samo par sedmica, pratioci kriptovaluta su če&scaron;kali glave zbog male transakcije Ethereuma koju su pratile milijunske takse.</p> <p>&nbsp;</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/17-12-06-bitcoin-1.jpg'Mirišljavo zlato' (ni)je izgubljeno? Kako su studenti vratili vjeru u smilje! http://grude.com/clanak/?i=185897185897Grude.com - klik u svijetFri, 03 Jul 2020 21:56:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=20-07-03-bucino-smilje.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Ljeto 2015. Krče se šume, ravnaju se brda, raščišćavaju polja. Cijena kilograma smilja dosegla je 5,20 KM. Smiljomanija dovodi Hercegovinu do delirija. <p>&nbsp;</p> <p>Pričalo se o ratu u Siriji koji je uni&scaron;tio tamo&scaron;nje bilje, a zemlju &ldquo;kamena, kr&scaron;a i masline&rdquo; zovu novom Korzikom. Vjerovalo se da će smilje zaustaviti odlaske u Njemačku i druge obećane zemlje ovda&scaron;njeg stanovni&scaron;tva, pi&scaron;e Večernji list BiH.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Muke s otkupom</strong></p> <p>&nbsp;</p> <p>Sade svi, od poljoprivrednika do profesora, liječnika, političara, uspje&scaron;nih gospodarstvenika. A samo pet godina poslije zemlji&scaron;ta opet zapu&scaron;tena, preorana, prazna i otužna. Kamo sreće da je uspjelo, priča nam ovih dana radnik u Njemačkoj koji je do&scaron;ao kući na odmor, a koji je smilje gledao kao na posljednju nadu da ne napusti ove prostore. Prisjeća se da su ti dani bili lijepi, u ljudima se opet probudila nada, obraslo zemlji&scaron;te se čistilo, Hercegovina postala najveći svjetski proizvođač... Pretpostavlja se da je dosad 90 posto ljudi odustalo od smilja, pi&scaron;e Vecernji.ba.U godini kada se sve počelo prelamati, 2017., bilo je oko 30 milijuna stabljika smilja, a spominjale su se tisuće ljudi koje su povezane sa smiljem. Međutim, u toj godini cijena s 5,20 KM pala na 1 KM, a cijena eteričnog ulja s 1800 eura i vi&scaron;e pala na 800. Danas oni koji sade muku muče s otkupom. Spominje se cijena od 1,30 KM, ali kome prodati sirovu masu, pitanje je. Međutim, možda to uskoro neće biti problem ako dugoročna istraživanja nastave davati rezultate kakve su, između ostalog, i s hercegovačkim smiljem ostvarili studenti koji rade na projektu &ldquo;Biokemija eteričnih ulja&rdquo;. Naime, studenti Kemijskog tehnolo&scaron;kog fakulteta u Splitu ustanovili su u svom istraživanju da eterično ulje smilja izaziva smrt kancerogenih stanica dojke te su dobili i Rektorovu nagradu zbog tog otkrića.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Studenti probudili nadu</strong></p> <div id="inArticlePreroll_container" class="article__video_wrap video" style="position: relative; width: 100%; height: 0px; padding-bottom: 0px; visibility: visible; transition: all 0.5s ease 0s; z-index: 1; overflow: hidden; margin-bottom: 0px; margin-top: 20px;">&nbsp;</div> <p>Zvonimir Jažo, &scaron;ef projekta, za Dalmacijadanas ispričao je da su im istraživanja bila usmjerena na proučavanje prirodnih spojeva koji se nalaze u eteričnim uljima, a čija bi biolo&scaron;ka aktivnost mogla imati korisnu primjenu.</p> <p>&nbsp;</p> <p>- Sva istraživanja provedena su s eteričnim uljima koja su izolirana postupkom destilacije iz samoniklog bilja. Sakupljanje samoniklog bilja obavljeno je na ekolo&scaron;ki prihvatljivim lokacijama diljem Dalmacije, od otoka &Scaron;ipana do Kornata, jedan uzorak smilja je iz Hercegovine. Istraživanja biolo&scaron;ke aktivnosti eteričnih ulja kadulje i smilja na zdrave stanice kože i na stanice karcinoma dojke provodila su se na Mediteranskom institutu za istraživanje života. Za razliku od eteričnog ulja kadulje, eterično ulje smilja pokazuje značajniju citotoksičnu aktivnost na stanicama karcinoma dojke. Najprije smo odredili citotoksičnu aktivnost eteričnog ulja smilja na zdravim stanicama, potom su provedeni testovi na stanicama karcinoma dojke. Usporedbom rezultata koji prikazuju utjecaj eteričnih ulja smilja na zdrave stanice kože i na stanice karcinoma dojke uočeno je da smilje izaziva veću smrtnost kod kancerogenih stanica - kazao je Jažo i najavio da je ovo tek prvi korak u opsežnim istraživanjima. Ako buduća istraživanja pokažu nove rezultate i uspje&scaron;nu ulogu ulja od smilja u borbi protiv raka, to će biti novi vjetar u leđa njegovoj sadnji, ali ne stihijski i nepromi&scaron;ljeno, nego planski, s pravim ciljevima. &bull;</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/20-07-03-bucino-smilje.jpgEU dala dozvolu: Ubrzava se širenje 5G mrežehttp://grude.com/clanak/?i=185876185876Grude.com - klik u svijetThu, 02 Jul 2020 21:51:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=19-09-06-5g-mreza.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Europska komisija prihvatila je Pravila za implementaciju bežičnih pristupnih točaka koje pokrivaju malo područje, tzv. malih antena, koje su nužne za razvoj 5G mreže u Europi.<p>&nbsp;</p> <p>5G bežična mreža predstavlja temelj dru&scaron;tvenog i gospodarskog razvoja za Europu jer će omogućiti nove usluge u medicini, energetici, transportu, obrazovanju i brojnim drugim područjima. Njihova važnost jo&scaron; je vidljivija danas jer igraju ključnu ulogu u na&scaron;em oporavku od koronakrize. Zajedno sa zemljama članicama moramo postaviti temelje za pravovremeno lansiranje 5G tehnologije, bez ograničavajućih administrativnih barijera. To će u konačnici stvoriti potražnju u na&scaron;im industrijama i potaknuti europsku inovativnost i kompetitivnost, istaknuo je povjerenik za unutarnje trži&scaron;te Thierry Preton.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Kako iz Europske komisije ističu, Pravila preciziraju fizičke i tehničke karakteristike malih ćelija 5G mreže. Time bi se trebala pojednostaviti i ubrzati instalacija 5G mreža. Također ističu kako bi takve mreže trebale biti izuzete od dobivanja dozvola za instalaciju, ali i dalje pod nadzorom nacionalnih tijela.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Iz Komisije ističu kako bi male antene trebale biti postavljene tako da osiguravaju zdravlje i sigurnost ljudi te ispunjavaju stroga europska pravila o izloženosti zračenju, koja su u prosjeku 50 puta stroža od međunarodno prihvaćenih.</p> <p>&nbsp;</p> <p><em><strong>Dnevnik.hr</strong></em></p>//grude.com/Datoteke/Novosti/19-09-06-5g-mreza.jpgVELIKO OTKRIĆE: Ulje smilja izaziva smrt kancerogenih stanicahttp://grude.com/clanak/?i=185865185865Grude.com - klik u svijetWed, 01 Jul 2020 15:40:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=20-07-01-studenti-split-smilje-otkrice.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Prvi korak u opsežnim istraživanjima koja bi dalje vodila k detaljnijim ispitivanjima s ciljem primjene.<p>&nbsp;</p> <p><br />Radeći na projektu &ldquo;Biokemija eteričnih ulja&rdquo; studenti splitskog Kemijskog tehnolo&scaron;kog fakulteta te Prirodoslovno matematičkog fakulteta primijetili su da eterično ulje smilja izaziva smrt kancerogenih stanica dojke, zbog čega su dobili rektorovu nagradu.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Zvonimir Jažo, voditelj projekta, na početku je opisao kako su do&scaron;li do spomenutog otkrića, prenosi <strong>dalmacijadanas.hr</strong>.</p> <p>&nbsp;</p> <p>&ndash; Na&scaron;a su istraživanja bila usmjerena na proučavanje prirodnih spojeva koji se nalaze u eteričnim uljima, čija bi biolo&scaron;ka aktivnost mogla imati korisnu primjenu. Sva istraživanja provedena su s eteričnim uljima koja su izolirana postupkom destilacije iz samoniklog biljka. Sakupljanje samoniklog bilja obavljeno je na ekolo&scaron;ki prihvatljivim lokacijama diljem Dalmacije, od otoka &Scaron;ipana do Kornata, jedan uzorak smilja je iz Hercegovine. Istraživanja biolo&scaron;ke aktivnosti eteričnih ulja kadulje i smilja na zdrave stanice kože i na stanice karcinoma dojke provodila su se na Mediteranskom institutu za istraživanje života. Ovim putem želim se zahvaliti upravi i koordinatorici Instituta dr. sc. Branki Bernard, te voditeljici znanstvene grupe Biologija robusnosti dr. sc. Katarini Trajković, na iskazanoj podr&scaron;ci i mogućnosti rada u njihovom laboratoriju za stanične kulture. Bez podr&scaron;ke Instituta, na&scaron; projekt ne bi bio izvediv. Posebnu zahvalu upućujem članici navedene znanstvene grupe, kolegici Vlatki Pa&scaron;tar, koja je dvoje sudionika u projektu obučila za samostalan rad sa stanicama, rekao je na početku Jažo.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Prvi korak u opsežnim istraživanjima koja bi dalje vodila k detaljnijim ispitivanjima s ciljem primjene</p> <p>&nbsp;</p> <p>Opisao je kako je samo istraživanje teklo.</p> <p>&nbsp;</p> <p>&ndash; Istraživanja smo provodili sa sedam uzoraka eteričnih ulja kadulje i jedanaest uzoraka eteričnih ulja smilja. Provedenim istraživanjem ustanovili smo da eterična ulja kadulje i smilja imaju blagu citotoksičnu aktivnost na stanice dermalnog fibroblasta koje se nalaze u donjem sloju kože. Za razliku od eteričnog ulja kadulje, eterično ulje smilja pokazuje značajniju citotoksičnu aktivnost na stanicama karcinoma dojke. Najprije smo odredili citotoksičnu aktivnost eteričnog ulja smilja na zdravim stanicama, potom su provedeni testovi na stanicama karcinoma dojke. Međusobnom usporedbom rezultata koji prikazuju utjecaja eteričnih ulja smilja na zdrave stanice kože i na stanice karcinoma dojke, uočeno je da smilje izaziva veću smrtnost kod karcinogenih stanica.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Na&scaron;a istraživanja eteričnih ulja predstavljaju tek prvi korak u opsežnim istraživanjima koja bi dalje vodila k detaljnijim ispitivanjima s ciljem primjene. Time se u ovom projektu nismo mogli baviti zbog vremenskih ograničenja za provedbu projekta i zbog nedostatka financija. Budući da eterična ulja predstavljaju smjesu kemijskih spojeva, do&scaron;li smo do otkrića koja nas dalje vode ka testiranju pojedinačnih čistih komponenti koje bi mogle biti odgovorne za smrt karcinogenih stanica, kazuje Jažo.</p> <p><br />FOTO: dalmacijadanas.hr</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/20-07-01-studenti-split-smilje-otkrice.jpgStručnjaci otkrivaju: EVO RECEPTA ZA NASPAVATI SE UNATOČ VELIKIM VRUĆINAMAhttp://grude.com/clanak/?i=185849185849Grude.com - klik u svijetTue, 30 Jun 2020 14:53:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=17-03-02-nespavanje.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Dolaskom viših temperatura mnogi od nas razmišljaju o jednoj od najvećih borbi, a to je kako se naspavati tijekom velikih vrućina. <p>&nbsp;</p> <p>Prema doktoru Nerini Ramlakhanu, optimalna temperatura za spavanje je između 16 i 21 stupanj Celzijev, a va&scaron; mozak mora biti malo hladniji od ostatka va&scaron;eg tijela, pi&scaron;e Independent.</p> <p>&nbsp;</p> <p>"Spavanje je jako važno za obradu informacija tijekom dana, kao i za popravljanje i ponovno uspostavljanje ravnoteže u fizičkom i psihičkom smislu. U idealnom slučaju, da bismo mogli dobro spavati, mora postojati frakcijska temperaturna razlika između na&scaron;eg tijela i mozga, toplo tijelo i hladna glava", rekao je Ramlakhan za Independent, prenosi Klix.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Otkrio je nekoliko trikova kako se možete rashladiti pred spavanje.</p> <p>&nbsp;</p> <p>"Namažite se kremom na bazi aloe vere, tu kremu čuvate u frižideru. Također, praznu fla&scaron;icu parfema napunite ohlađenom vodom i držite je kraj kreveta. Možete se naprskati po licu, vratu i koljenima da se ohladite", kazao je.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Birajte pamučnu pidžamu i tanku, čistu pamučnu posteljinu jer je pamuk idealan materijal za posteljinu.</p> <p>&nbsp;</p> <p>"Pazite da ne jedete previ&scaron;e proteina jer to zapravo može ugrijati va&scaron;e tijelo pojačavanjem metabolizma", izjavio je stručnjak Dave Gibson.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Jedite začinjenu hranu, ali najmanje tri sata prije spavanja, to može učiniti da se znojite. Vježbajte ujutro, a ne navečer kako biste spriječili da vam se tijelo previ&scaron;e zagrije.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Tu&scaron;irajte se pred spavanje kako biste snizili tjelesnu temperaturu.<br />Suprotno uvriježenom mi&scaron;ljenju, Gibson kaže da bismo trebali držati prozore zatvorenim tijekom dana, kako bi kuća bila hladnija.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Na kraju napominju stručnjaci da isključite sve električne uređaje u spavaćoj sobi jer oni pokreću toplinu.</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/17-03-02-nespavanje.jpgCOVID-19 pojavio se 12. OŽUJKA 2019. http://grude.com/clanak/?i=185809185809Grude.com - klik u svijetSat, 27 Jun 2020 22:57:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=20-03-20-koronavirus-2-1200x675.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>U priopćenju za javnost, podaci Sveučilišta u Barceloni, ispitivani su uzorci dva velika uređaja za pročišćavanje otpadnih voda u glavnom katalonskom gradu kako bi otkrili evoluciju virusa u gradu, piše Reuters.<p>&nbsp;</p> <p>S obzirom na to da se virus gubi u izmetu, istraživači kažu da se nadzor u kanalizaciji može smatrati osjetljivim alatom za praćenje &scaron;irenja virusa.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Istraživači iz Barcelone počeli su s analizom tjednih uzoraka od 13. travnja do 25. svibnja, a također su proučavali zamrznute arhivske uzorke iz prethodne godine, navodi se u članku.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Analiza je otkrila novi koronavirus, nazvan SARS-CoV-2, u kanalizaciji u Barceloni već 15. siječnja, 41 dana prije nego &scaron;to je u Barceloni potvrđen prvi službeni slučaj. To je pokrenulo istraživače da se vrate jo&scaron; dalje, pa su testirali smrznute uzorke od siječnja 2018. do prosinca 2019. godine.</p> <p>&nbsp;</p> <p>"Svi su uzorci bili negativni s obzirom na prisustvo SARS-CoV-2 genoma, osim 12. ožujka 2019. godine, u kojima je nivo SARS-CoV-2 bio nizak, ali pozitivan", rekao je Albert Bosch, koordinator studije i predsjednik &Scaron;panjolskog dru&scaron;tva za virologiju. Prema tome, jo&scaron; godinu dana prije nego će pandemija zahvatiti svijet, Covid-19 se pojavio.</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/20-03-20-koronavirus-2-1200x675.jpgGoogle prvi put najavio plaćanje za objavljivanje medijskih članaka http://grude.com/clanak/?i=185806185806Grude.com - klik u svijetSat, 27 Jun 2020 16:40:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=18-03-16-google-search.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>U prvoj fazi zaključit će ugovore s medijskim kućama iz Njemačke, Australije i Brazila.<p>&nbsp;</p> <p>Američki tehnolo&scaron;ki gigant Google najavio je zaključivanje ugovora o licenciranju s medijskim kućama za narednu godinu, kojima će se prvi put ikada obavezati da će plaćati naknadu za objavljivanje novinarskih sadržaja, objavila je danas kompanija.</p> <p>&nbsp;</p> <p>U prvoj fazi zaključit će ugovore s medijskim kućama iz Njemačke, Australije i Brazila.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Američki gigant sada je konačno popustio.</p> <p>&nbsp;</p> <p>- Danas objavljujemo program kupovine licenci u okviru kojeg ćemo izdavačima plaćati kvalitetnu kompenzaciju za potrebe novog "informacijskog iskustva", objavio je glasnogovornik kompanije Brad Bender na blogu Google-a.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Takozvano informativno iskustvo je novi Googleov proizvod koji će od naredne godine biti dostupan na Google News i Google Discover.</p> <p>&nbsp;</p> <p>U prvoj fazi Google će potpisati sporazume s njemačkim medijskim kućama Der Spiegel, Die Zeit, Frankfurter Allgemeine Zeitung i Rheinische Post, australijskim Schwartz Media, The Conversation and Solstice Media, te brazilskim Diarios Associadosom i Gazeta. U sljedećoj fazi uslijedit će potpisi s medijskim kućama iz drugih zemalja.</p> <p>&nbsp;</p> <p>- Živahna industrija vijesti je važna, možda čak i važnija nego do sada, jer su ljudi u vrijeme pandemije i sve vi&scaron;e zabrinuti zbog rasne nepravde u nekim dijelovima svijeta, naglasio je Bender. - Duboko brinemo o pristupu informacijama i podr&scaron;ci izdavačima koji objavljuju ove važne teme, dodao je.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Nije detaljno objasnio &scaron;to će novost donijeti korisnicima, niti na koliki će prihod moći računati.</p> <p><br />Grude.com/Manager.ba</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/18-03-16-google-search.jpgDRAGAN PRIMORAC: SNAGA VIRUSA JE OSLABILA!http://grude.com/clanak/?i=185773185773Grude.com - klik u svijetFri, 26 Jun 2020 08:49:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=20-03-28-dragan_primorac.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Primorac je rekao da danas puno više znamo o virusu i puno smo sigurniji kako se ponašati.<p>&nbsp;</p> <p>Dragan Primorac gostovao je u emisiji <a href="https://www.hrt.hr/" target="_blank">"Dobro jutro, Hrvatska" na HRT-u</a>. Rekao je da treba naučiti živjeti s virusom i pratiti i po&scaron;tovati mjere. "Ne smijemo zaustaviti ekonomiju, ne smijemo blokirati državu... mladi ljudi će nam biti problematični&nbsp;jer su asimptomatski, a oni moraju i raditi i družiti se. Znatno manji broj ljudi razvija teže&nbsp; simptome, do&scaron;lo je do slabljenja snage virusa, mi ćemo to pokazati u publikaciji koju ćemo uskoro objaviti", rekao je Primorac.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Primorac je rekao da danas puno vi&scaron;e znamo o virusu i puno smo sigurniji kako se pona&scaron;ati.</p> <p>&nbsp;</p> <p>"Prema brojnim pokazateljima - naravno, liječnici su uvijek oprezni jer ne žele da se populacija opusti - imamo gotovo sve indicije da je postojeća varijanta virusa ipak slabija i da je znatno manji broj ljudi koji razvijaju teže komplikacije nego &scaron;to je to bilo u periodu veljače", rekao je Primorac, dodav&scaron;i da je otprilike takva situacija na vi&scaron;e-manje svim kontinentima.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>"Znatno smanjen je broj oboljelih na respiratorima"</strong></p> <p>&nbsp;</p> <p>"Broj oboljelih na respiratorima u državama koje ja pratim je drastično smanjen", rekao je Primorac.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Primorac je rekao da za cjepivo koje razvija Moderna druga klinička faza jako dobro zavr&scaron;ava te da su pokazali kako je na određenom broju ispitanika razina protutijela gotovo identična ili vi&scaron;a od razine protutijela koju razviju osobe koje u prirodnom kontaktu prebole Covid-19, &scaron;to je, kaže, fenomenalna vijest.</p> <div id="inArticlePreroll_container" class="article__video_wrap video" style="position: relative; width: 100%; height: 0px; padding-bottom: 0; visibility: hidden; transition: all 0.5s; z-index: 1; overflow: hidden;"> <div id="inArticlePreroll" class="video-js vjs-paused vjs-controls-disabled vjs-workinghover vjs-v7 vjs-user-active inArticlePreroll-dimensions" lang="hr"><video id="inArticlePreroll_html5_api" width="320" height="240" class="vjs-tech" tabindex="-1" preload="auto" muted="muted" src="https://www.vecernji.ba/static/video/blank_video.mp4" controls="controls"><object id="inArticlePreroll_html5_api" width="320" height="240" data="https://www.grude.com/cms/tiny/plugins/media/moxieplayer.swf" type="application/x-shockwave-flash"><param name="src" value="https://www.grude.com/cms/tiny/plugins/media/moxieplayer.swf" /><param name="flashvars" value="url=https%3A//www.vecernji.ba/static/video/blank_video.mp4&amp;poster=/CMS/" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="true" /></object> </video></div> </div> <p>Međutim, dodao je, jako je oprezan jer smo 2012. imali razvijeno cjepivo za SARS-CoV i životinje na kojima su vr&scaron;eni pokusi pokazale su iznimno visoko razvijanje protutijela, ali su ipak stradale zbog o&scaron;tećenja pluća i jetra.<br /><br /></p> <p>Primorac je također rekao da moramo biti odgovorni i optimistični te da na&scaron; organizam ima golemu snagu koju ne smijemo negirati. Rekao je i da nismo zaustavili epidemiju gripe, ali smo naučili živjeti s njom.</p> <p>&nbsp;</p> <p>"Naravno da nikome ne pada pamet, kad ima visoku temperaturu, da odlazi u kolektiv i &scaron;iri bolest. Slično je s covidom-19. Život mora ići naprijed", poručio je Primorac.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Rekao je da nam je iznimno važno stanje u susjedstvu i reagira li Europska unija na isti način, kao i da ne treba zaustaviti ekonomiju i blokirati državu.</p> <p>&nbsp;</p> <p><em><strong>Hina/Večernji list</strong></em></p>//grude.com/Datoteke/Novosti/20-03-28-dragan_primorac.jpgCovid doista oslabio? Evo što kažu stručnjacihttp://grude.com/clanak/?i=185758185758Grude.com - klik u svijetThu, 25 Jun 2020 08:35:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=20-04-01-koronavirus-testiranje-hrvatska-auto.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Je li novi koronavirus SARS-CoV-2 oslabio? Ovo pitanje zadnjih je dana u fokusu brojnih rasprava jer se u razgovorima s liječnicima može čuti da većina novozaraženih ima vrlo blage simptome ili ih uopće ne pokazuje. <p>&nbsp;</p> <p>Tako je prema podacima Stožera civilne za&scaron;tite od 139 aktivnih slučajeva Covida-19 u Hrvatskoj na bolničkom liječenju svega 18 osoba, a na respiratoru nema pacijenata.</p> <p>&nbsp;</p> <p>- Pročitao sam članak u stručnoj literaturi da je vi&scaron;e od 92 posto novooboljelih mlađih od 60 godina bez kliničkih simptoma, &scaron;to je indirektan pokazatelj da je mutirao, ali nećemo kalkulirati s tim, virus je s nama, znamo da moramo biti oprezni i odgovorni - rekao je jučer u Splitu ministar zdravstva <strong>Vili Bero&scaron;</strong>. Nije to prva takva ministrova izjava. Podsjetimo, krajem svibnja osvrćući se na žari&scaron;te Covida-19 na Braču. ministar Bero&scaron; je rekao: &ldquo;Ono &scaron;to veseli jest da kliničari javljaju da su kliničke slike oboljelih sve blaže, &scaron;to znači da virus slabi, no i dalje ima onih koji su, nažalost, na respiratoru&rdquo;.</p> <p>&nbsp;</p> <h2><strong>Novi soj</strong></h2> <p>&nbsp;</p> <p>Tada su, također, brojni su svjetski mediji objavili izjave nekih talijanskih liječnika koji su na osnovi blaže kliničke slike novooboljelih u odnosu na brojne te&scaron;ke slučajeve Covida-19 u ožujku i travnju zaključili da virus slabi. No, znanstvenici su odmah upozorili da nema dokaza da je virus mutirao u manje smrtonosan soj nego su blaže kliničke slike novooboljelih objasnili njihovim manjim virusnim opterećenjem, odnosno manjom količinom virusa koja je u&scaron;la u organizam pacijenata.<br /> Čini se da se u svojim novim izjavama ministar Bero&scaron; osvrnuo na neke novije studije, uključujući i veliki pregledni rad koji je početkom lipnja objavljen u medicinskom časopisu Annals of Internal Medicine.</p> <p>&nbsp;</p> <p>- U radu je navedeno da najmanje 40 posto, a čak i vi&scaron;e od 80 posto u nekim slučajevima, osoba koje su inficirane SARS-CoV-2 virusom (dakle pozitivne na PCR testu) neće razviti nikakve, ili gotovo nikakve simptome. Ti ljudi neće niti znati da su zaraženi, a vjerojatno će moći prenijeti virus drugima - rekao nam je molekularni biolog dr. <strong>Gordan Lauc</strong>, redoviti profesor na Farmaceutsko-biokemijskom fakultetu u Zagrebu i član Znanstvenog savjeta za borbu protiv pandemije koronavirusa Vlade RH.</p> <p>&nbsp;</p> <p>- U ovom trenutku nema istraživanja koja bi pokazala da se radi o nekom novom soju virusa koje je manje patogen, tako da se meni osobno čini da se ovdje radi o tipičnoj sezonalnoj prirodi SARS-CoV-2 virusa, tj. da virus tijekom ljetnog perioda uzrokuje puno blaži oblik bolesti. Molekularno obja&scaron;njenje tog fenomena najvjerojatnije je obnova funkcije mukozne barijere koja je na&scaron;a prva linija obrane protiv patogena, a koju suhi zrak u grijanim prostorijama inaktivira i tako olak&scaron;ava kako infekciju, tako i &scaron;irenje virusa iz nosa u pluća - naglasio je Lauc.</p> <p>&nbsp;</p> <h2><strong>Analiza genoma</strong></h2> <p>&nbsp;</p> <p>Dr. <strong>Oliver Vugrek</strong>, molekularni biolog iz Instituta Ruđer Bo&scaron;ković, koji je bio na čelu tima koji je proveo prvu detaljnu analizu genoma virusa SARS-CoV-2 kod nas, smatra da su izjave o slabljenju virusa u Hrvatskoj zasad bez znanstvenog utemeljenja.</p> <p>&nbsp;</p> <p>- Da bismo mogli dati odgovor na to je li virus oslabio, potrebno je analizirati genom virusa zaraženih osoba i to asimptomatskih &scaron;to nije učinjeno niti u Hrvatskoj niti Srbiji. Ne vidim da baza podataka GISAID, osim na&scaron;ih sedam kompletnih sekvenci, i po novom pet-&scaron;est sekvenci iz Klinike za infektivne bolesti &ldquo;Dr. Fran Mihaljević&rdquo;, ima dodatnih sekvenci virusa iz na&scaron;ih krajeva. Stoga nemamo znanstveno utemeljene podatke.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Pretpostavljam da je i na početku epidemije bio isti broj asimptomatskih osoba kao &scaron;to ih i sada ima. To su rezultati s Islanda pokazali već u trećem mjesecu tako da bi ministra Bero&scaron;a trebalo podsjetiti na ta istraživanja. Sve su to predizborni spinovi, a zna se tko su velemajstori u spinanju. Virus je s nama kao i na početku, jo&scaron; se nije promijenio na bolje ili gore. Treba pripaziti i dalje, jer s virusom nema pregovora - rekao je dr. Vugrek. On i njegovi kolege sekvencirali su i analizirali 21 genom virusa izoliranih kod na&scaron;ih pacijenata.</p> <p>&nbsp;</p> <h2><strong>Financiranje</strong></h2> <p>&nbsp;</p> <p>- Nažalost, osim tog prvog 21 uzorka nismo mogli nastaviti sekvencirati na&scaron;e viruse zbog nedostatka financiranja. Naime, nismo dobili nikakva sredstva niti nam je itko ponudio refundaciju tro&scaron;kova koje smo imali za analizu 21 uzorka. Jo&scaron; gore, na&scaron; projekt, koji smo prijavili na posebni Covid-19 natječaj Hrvatske zaklade za znanost, nije uopće poslan na međunarodnu recenziju, dakle hrvatski panel nas je eliminirao u prvom koraku, &scaron;to je sramotno.</p> <p>&nbsp;</p> <p>No, sekvenciranje virusa će biti sve aktualnije, jer će broj osoba, za koje se ne zna kako su se zarazile biti sve veći. Uvidom u genom virusa može se doći do zaključaka o podrijetlu virusa, &scaron;to bi epidemiolozima trebalo biti važan podatak - zaključio je Vugrek.</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/20-04-01-koronavirus-testiranje-hrvatska-auto.jpgNjemačka zabranila prodaju plastičnih proizvodahttp://grude.com/clanak/?i=185750185750Grude.com - klik u svijetWed, 24 Jun 2020 17:11:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=18-09-04-more_plastika_epa.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Plastici su potrebna desetljeća da se razgradi, a mikroskopske čestice često se pronađu u tijelima riba, ptica i ostalih životinja..<p>&nbsp;</p> <p>Njemačka je zabranila prodaju jednokratnih plastičnih slamki, &scaron;tapića za či&scaron;ćenje u&scaron;iju i spremnika za hranu, po direktivi Europske unije koja ima za cilj umanjiti količinu plastičnog otpada koje zagađuje okoli&scaron;.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Vlada je odlučila u srijedu da zabrani prodaju plastike, uključujući jednokratne pribore za jelo, tanjure, držače balona, kao i poliesterske ča&scaron;e i kutije, do 3. spnja 2021.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Ministrica okoli&scaron;a Svenja Schulz izjavila je da je dana&scaron;nji potez vlade dio napora protiv kulture odbacivanja. Gotovo 20 posto otpada prikupljenog u parkovima i na drugim javnim mjestima čine jednokratni, uglavnom poliesterski kontejneri.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Plastici su potrebna desetljeća da se razgradi, a mikroskopske čestice često se pronađu u tijelima riba, ptica i ostalih životinja, prenosi Associated Press.</p> <p>&nbsp;</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/18-09-04-more_plastika_epa.jpgHuawei skočio za 42 mjesta na globalnoj ljestvici najinovativnijih kompanija i zauzeo 6. mjestohttp://grude.com/clanak/?i=185749185749Grude.com - klik u svijetWed, 24 Jun 2020 14:40:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=18-08-03-huawei.jpeg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Huawei je ovim rezultatom još jednom dokazao koliko brzo razvija svoj portfelj i odgovara na potrebe društva.<p>&nbsp;</p> <p>Globalna tehnolo&scaron;ka kompanija Huawei skočila je za 42 mjesta, na 6. mjesto liste Top 50 najinovativnijih svjetskih kompanija 2020. godine koju sastavlja renomirana konzultantska kompanija Boston Consulting Group (BCG), pohvalili su se iz ovog tehnolo&scaron;kog diva. Rangiranje najinovativnijih kompanija temeljeno je na istraživanju stavova 2.500 menadžera zaduženih za inovacije u kompanijama diljem svijeta.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Huawei je ovim rezultatom jo&scaron; jednom dokazao koliko brzo razvija svoj portfelj i odgovara na potrebe dru&scaron;tva. Uz razvijanje otvorenog aplikativnog ekosustava Huawei AppGallery, velika Huaweijeva prednost jest i razvoj te kori&scaron;tenje tehnologija umjetne inteligencije (AI). Prema BCG-u upravo je zbog kori&scaron;tenja AI-a primjetan veliki jaz između velikih i malih inovatora. Također, iz BCG-a ukazuje na to da snažni inovatori sve vi&scaron;e koriste vanjske kanale inovacija, poput inkubatora i partnerstva s akademskim institucijama, te se vi&scaron;e fokusiraju na dugoročne učinke svojih inovacija.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Huaweijev pomak na listi ujedno predstavlja i najveći pojedinačni napredak na ovogodi&scaron;njoj ljestvici. Inače, kompanija je na listu najboljih prvi puta dospjela 2014. godine kada je zauzela 50. mjesto, zatim se sljedeće četiri godine nalazila na listi između 46. i 48. mjesta. Od 162 poduzeća koja su se nalazila na listi Top 50 u proteklih 14 godina, njih 30 % pojavilo se samo jednom, 57 % se pojavilo do tri puta, a samo je osam tvrtki na popisu svake godine. Huawei je na listi već &scaron;estu godinu za redom.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Na području tehnolo&scaron;kih inovacija, Huawei želi biti trži&scaron;ni lider u dva ključna područja: mobilnim jedinicama i računarstvu u cloudu. Kako bi u tome uspio Huawei neprestano surađuje s vodećim svjetskim tvrtkama za razvoj aplikacija, kontinuirano zapo&scaron;ljava globalne programere, &scaron;iri svoj ekosustav te radi na razvoju AppGallery trgovine kojom želi svima omogućiti upotrebu pametnih aplikacija. Svoje najnovije tehnologije Huawei je predstavio na najnovijoj P40 seriji pametnih telefona, a telefoni iz ove serije dolaze s brojnim naprednim funkcionalnostima temeljenima na tehnologiji umjetne inteligencije.</p> <p>&nbsp;</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/18-08-03-huawei.jpegFANTASTIČAN VIDEO: Tko je COVID-19? 'Ja sam ovdje u prolazu'http://grude.com/clanak/?i=185693185693Grude.com - klik u svijetMon, 22 Jun 2020 09:05:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=20-06-22-baka-molitva.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Prenosimo fantastičan video u kojem se COVID-19 obraća čovječanstvu i šalje mu snažnu poruku.<p>&nbsp;</p> <p>U videu, COVID-19, među ostalim poručuje: Želio sam da zaustavim sve da biste shvatili da jedina važna stvar na koju od sada trebate usmjeriti svu svoju energiju je jednostavno jedna - Život! Va&scaron;, va&scaron;e djece i onoga &scaron;to je neophodno da ga volite!</p> <p>&nbsp;</p> <p>Svi ste isti, svi ste jednaki, nemojte praviti razliku, ja sam ovdje u prolazu. Ali osjećaji bliskosti i suradnje koju sam stvorio između vas moraju trajati zauvijek.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Hodajte polako, di&scaron;ite duboko, radite ono &scaron;to volite i &scaron;to vas ispunjava. Nemojte biti bolji ljudi samo u mom prisutstvu. Zbogom.</p> <p>&nbsp;<iframe src="https://www.youtube.com/embed/nGOoJbBa5NE" frameborder="0" width="665" height="350"></iframe></p> <p><em><strong>Grude.com</strong></em></p>//grude.com/Datoteke/Novosti/20-06-22-baka-molitva.jpgIspovijest surogat majke: ‘Od troje djece sam zaradila dva stana i kuću. Muž ne prigovara, kupila sam mu auto‘http://grude.com/clanak/?i=185613185613Grude.com - klik u svijetWed, 17 Jun 2020 08:43:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=20-06-17-alina-surogat.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Alina Stahorska je jedna od 1500 Ukrajinki koje su prošle godine rodile djecu po narudžbi za strance. <p>&nbsp;</p> <p>Ima 32 godine i živi u Harkovu, ima svoja dva sina. Pro&scaron;logodi&scaron;nji porođaj je za nju bio treće uspje&scaron;no surogat-majčinstvo. Prvi put je tako rodila dijete za jedan irski bračni par kade je imala 21 godinu. Potom je rodila jedno dijete za par iz Njemačke i jedno za par iz Indije.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Za razliku od mnogih žena koje su na isti način rađale djecu, ona je u razgovoru za Deutsche Welle koji je vodio novinar Mikola Berdnjik otvoreno progovorila o svemu, osim o visini honorara. Ali, prema podacima iz drugih izvora, po trudnoći se plaća 15.000 eura.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>DW: Kako ste postali surogat-majka?</strong></p> <p>Alina Stahorska:&nbsp;Prvi put sam bila vrlo mlada. Upravo sam se rastala od svog prvog muža, morala sam ga ostaviti. Ali nisam imala stan za mene i za moje prvo dijete, koje je tada imalo tri i pol godine. Najprije smo pola godine živjeli kod moje bake. Za program surogat-majčinstva sam saznala iz jednog oglasa. Oti&scaron;la sam u kliniku na testiranje, bila sam tamo sa sinom. Čekao me u hodniku. Ponekad sam ga ostavljala kod bake.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Da li Vam je te&scaron;ko pala odluka da postanete surogat-majka?</strong></p> <p>Nisam imala ni najmanju sumnju, jer sam znala za&scaron;to to radim. Naravno, bojala sam se. Mislila sam da me neće uzeti jer sam mlada. Ali sve je pro&scaron;lo dobro i rodila sam prvo dijete, a kasnije i drugo i treće.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Da li su va&scaron;i roditelji znali za to?</strong></p> <p>Da. Oni žive u Rusiji. Kad su se tamo preselili, ja sam ostala kod bake u Harkovu, gdje sam rođena.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Kako su Va&scaron;i roditelji reagirali?</strong></p> <p>Dobro. Nije bilo problema. Ni&scaron;ta nisam krila ni pred susjedima ni pred prijateljima ni pred rodbinom. Naravno, ima ih koji su ružno mislili o meni, da prodajem svoje dijete i slično. Ali dosta mojih prijateljica, njih deset ili 15 su se uključile u program prema mojoj preporuci.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Klinike tvrde da surogat-majke žele pomoći parovima bez djece.</strong></p> <p>Iskreno rečeno, nisam tamo oti&scaron;la kao Majka Tereza da pomognem parovima bez djece. U prvom planu mi je bio novac. To je istina. Do danas imam kontakt sa tim roditeljima i oni su veoma zahvalni. Raduje me da sam im pomogla.&nbsp; Ali ja sam imala moje vlastite ciljeve.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Vi dakle ne smatrate da je surogat-majčinstvo iskori&scaron;tavanje žena?</strong></p> <p>Ako se neka žena odluči za to, onda zna za&scaron;to to čini. Meni je ponuđena izvjesna suma i znala sam &scaron;to za to mogu kupiti. Ne vidim tu neko iskori&scaron;tavanje.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Kako ste potro&scaron;ili novac?</strong></p> <p>Nakon prvog surogat-majčinstva platila sam pola trosobnog stana, poslije drugog pola dvosobnog stana. Kasnije sam oba prodala i kupila jednosoban stan, koji sam kasnije prodala. S novcem od trećeg djeteta kupili smo kuću u Harkovu i dva automobila. Toliko novca za to vrijeme ne bih drukčije mogla zaraditi.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Da li Vam je fizički te&scaron;ko palo da budete surogat-majka?</strong></p> <p>Prvi put je bilo te&scaron;ko. Imala sam trudničku mučninu, nisam imala gdje ići, a imala sam trogodi&scaron;nje dijete. Samo sam sjedila između svoja četiri zida. Drugi i treći put znala sam &scaron;to me čeka, pa mi je bilo lak&scaron;e. Neugodno je jedino &scaron;to se često mora ići u kliniku na ispitivanja i injekcije. Ne bojim se uzimanja krvi, ali se bojim injekcija.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Kakve su to bile injekcije?</strong></p> <p>To su bili hormoni. Daju vam progesteron.</p> <div class="item__related item__related--jl"> <div class="container container--inner relatedarticles_cont upscore-pos-7"> <div class="item__related-title">&nbsp;</div> <div class="row"> <div class="col-12 sn-nadnaslov sn-naslov-srednji sn-podnaslov col--content card--s card-s1"><a class="card__article-link" title="Cijelo je prvenstvo pod upitnikom: Čak 25 članova jednog kluba zaraženo koronom" href="https://www.jutarnji.hr/sn/nogomet/cijelo-je-prvenstvo-pod-upitnikom-cak-25-clanova-jednog-kluba-zarazeno-koronom-15001657"> <source media="(min-width: 1280px)" data-srcset="https://static.jutarnji.hr/images/slike/2020/06/03/m_4959709_340.jpg?2020-06-03-06-40-24" /> <source media="(min-width: 1024px)" data-srcset="https://static.jutarnji.hr/images/slike/2020/06/03/m_4959709_340.jpg?2020-06-03-06-40-24" /> <source media="(min-width: 768px)" data-srcset="https://static.jutarnji.hr/images/slike/2020/06/03/m_4959709_640.jpg?2020-06-03-06-40-24" /> <source media="(min-width: 640px)" data-srcset="https://static.jutarnji.hr/images/slike/2020/06/03/m_4959709_640.jpg?2020-06-03-06-40-24" /> <source media="(min-width: 480px)" data-srcset="https://static.jutarnji.hr/images/slike/2020/06/03/m_4959709_640.jpg?2020-06-03-06-40-24" /> <source media="(min-width: 340px)" data-srcset="https://static.jutarnji.hr/images/slike/2020/06/03/m_4959709_480.jpg?2020-06-03-06-40-24" /> <source media="(min-width: 1px)" data-srcset="https://static.jutarnji.hr/images/slike/2020/06/03/m_4959709_340.jpg?2020-06-03-06-40-24" /></a></div> </div> </div> </div> <p><strong>Ima li odricanja kod takve trudnoće?</strong></p> <p>Mora se paziti na sebe i na ishranu. Može&scaron; činiti sve osim - seksa, pu&scaron;enja i alkohola.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Kakav je bio stav Va&scaron;eg muža?</strong></p> <p>U braku smo četiri godine. Posljednja trudnoća je bila u tom periodu. Moj muž je bio u početku striktno protiv toga. Rekla sam mu da drugačije ne može. Kao varitelj on ima neredovite prihode. Po&scaron;to imamo zajedničkog sina, ja ne mogu raditi. Ali stan se mora platiti, a mora se ne&scaron;to i jesti. Kada sam obavila sve preglede i nisam odustala, pomirio se s tim. Te&scaron;ko mu je padalo &scaron;to sam nosila tuđe dijete. On bi želio jo&scaron; jednu kćer, ali ja ne želim vi&scaron;e djece. I sa tim se pomirio. Sada ima automobil i dobro mu je.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Da li je bilo jo&scaron; nekih sukoba?</strong></p> <p>Ne. Kada sam morala na ultrazvučno snimanje, on me vozio. Kada bih noću poželjela ananas ili naranču, on bi mi to nabavio. Pona&scaron;ao se kao da čekamo na&scaron;e vlastito dijete.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Jesu li va&scaron;i osjećaji za vrijeme trudnoća bili različiti prema vlastitom i prema &bdquo;tuđem&ldquo; djetetu?</strong></p> <p>Da, osjećala sam da to nisu moja djeca, ali sam bila pažljiva, kao &scaron;to treba. Na primjer, za vrijeme treće trudnoće kao surogat-majka dobila sam od oca djeteta iz Indije snimljene indijske dječje pjesmice s njegovim glasom, kako bih to pu&scaron;tala djetetu u trbuhu. Moram priznati da sam to radila jednom ili dva puta mjesečno, a ne svakodnevno. A sa mojim vlastitim djetetom sam pričala, to je bilo potpuno drugačije. Prilikom surogat-trudnoće zna&scaron; da mora&scaron; roditi dijete i onda je kraj. Iskreno rečeno, nisam imala osjećaj ljubavi.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Čak ni nakon poroda?</strong></p> <p>(razmi&scaron;lja) Kada sam prvi put vidjela posljednje dijete, ležalo je u rodili&scaron;tu. Upravo sam potpisivala dokumente, a dječak je počeo plakati. Nitko od liječnika ili sestara nije reagirao, bili su zaokupljeni administracijom. Nekako mi ga je bilo žao i htjela sam ga uzeti na ruke. No osoblje me zamolilo da odem. Onda sam, naravno, malo plakala. Da, bilo je te&scaron;ko. Poslije, kada sam otpu&scaron;tena s klinike, oti&scaron;la sam s mužem do roditelja djeteta, koji su u Harkovu iznajmili stan. Tamo sam bebu uzela u naručje. Dlanovi su mi se počeli znojiti, a ruke drhtati. Odmah sam dječaka vratila nazad, njegovom ocu. A muž mi je rekao da bi bilo bolje da odmah idemo kući.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Jeste li imali slične osjećaje kod prva dva djeteta kao surogat-majka?</strong></p> <p>Prvi put sam bila potpuno ravnodu&scaron;na. Drugi put sam dojila dijete. Kada su ga uzeli, to mi je te&scaron;ko palo. Često sam mislila na njega. Pola godine kasnije su mi roditelji poslali slike kako dijete sjedi i smije se. To me je dirnulo do suza, radovala sam se vidjeti ga. Htjela bih vidjeti kako ta djeca rastu, &scaron;to će biti u budućnosti.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Znaju li Va&scaron;i sinovi za tu djecu?</strong></p> <p>Mlađi to jo&scaron; ne razumije, nije mu ni četiri godine. Stariji zna. On se ne sjeća prve takve trudnoće, ali drugi put je zapamtio roditelje koji su do&scaron;li u posjet i donijeli poklone. Zna da sam bila u drugom stanju, a zna i za&scaron;to.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Imate li kontakt s roditeljima te djece?</strong></p> <p>U prvom slučaju sam majku upoznala tek poslije rođenja djeteta. Ona je iz Irske. Nemamo kontakt. S drugim parom iz Njemačke imam kontakt. Za njih sam 2013. rodila dječaka. Dopisivali smo se elektronski. Pro&scaron;log listopada su poslije sedam godina posjetili Harkov, da bi pokazali dječaku gdje je rođen i da nas upoznaju. Ali njegova majka se jo&scaron; nije usuđivala reći mu cijelu istinu i tko sam ja. Predstavili su me kao poznanicu.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Jeste li imali osjećaje kao prema vlastitoj djeci?</strong></p> <p>Ne. Bilo mi je jasno da to nije moj sin. Ali kad sam krenula na sastanak zaplakala sam, jer nisam znala kako se trebam pona&scaron;ati.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Jesu li Vas pozvali da ih posjetite u Njemačkoj?</strong></p> <p>Da, pozvali su me, ali nekako se ne usuđujem ići tamo. A dječak kojeg sam rodila za par iz Indije ima tek pet mjeseci. Otac mi stalno &scaron;alje njegove fotografije. Svaki put im poželim sreću i zdravlje.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Želite li jo&scaron; jednom biti surogat-majka?</strong></p> <p>Da, htjela bih. Ako me usprkos mojim godinama i brojnim porođajima uzmu, spremna sam. Jo&scaron; samo ovaj put.</p> <p>&nbsp;</p> <p><a href="https://www.jutarnji.hr/life/zivotne-price/surogat-majka-od-troje-djece-sam-zaradila-dva-stana-i-kucu-muz-ne-prigovara-kupila-sam-mu-auto-15002924" target="_blank"><em><strong>Jutarnji list</strong></em></a></p>//grude.com/Datoteke/Novosti/20-06-17-alina-surogat.jpgSVEUČILIŠTE OXFORD: PRONAŠLI LIJEK PROTIV KORONAVIRUSA!?http://grude.com/clanak/?i=185608185608Grude.com - klik u svijetTue, 16 Jun 2020 18:32:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=20-03-24-covid199.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Radi se o vrlo jeftinom lijeku, koji u siromašnijim zemljama poput Indije košta manje od marke i pol.<p>&nbsp;</p> <p>Sveučili&scaron;te Oxford trenutno predvodi niz kliničkih pokusa nazvanih zajedničkim imenom "RECOVERY", a radi se o istraživanjima djelotvornosti mogućih lijekova za COVID-19.</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;RECOVERY je kratica za "Randomised Evaluation of COVID-19 Therapy". Istražuju se usporedno učinci Lopinavira-Ritonavira, zatim kortikosteroida deksametazona u malim dozama, hidroksiklorokina, azitromicina (Sumamed), tocilizumaba i tzv. konvalescentne plazme (dobivene od ljudi koji su preboljeli COVID-19).</p> <p>&nbsp;</p> <p>Istraživanja najvećim dijelom financiraju britanska vlada putem National Institute for Health Research i UK Research and Innovation, kao i kroz Medical Research Council, a također i privatna zaklada The Wellcome Trust. Za sada znanstvena zajednica jo&scaron; uvijek nema uvid u detalje ovog istraživanja, osim da je opažanje zabilježeno na 2,104 pacijenata i 4,321 kontrola, &scaron;to je prilično obećavajući uzorak.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Čim se bilo gdje pojavi objavljeni znanstveni rad sa svim detaljima istraživanja, moći ćemo podrobno analizirati ovo otkriće. Treba reći da je do sada samo Remdesivir pokazao uspjeh u skraćenju simptoma COVID-19 za nekoliko dana, ali nije imao značajnijeg utjecaja na smanjenje rizika umiranja od bolesti. Niti jedan drugi lijek do danas se nije pokazao djelotvornim.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Istraživači iz RECOVERY kliničkih pokusa tvrde da je deksametazon u dozi od 6 mg dnevno smanjio rizik od umiranja pacijenata na ventilatorima s 40% na 28%, a onih koji su zahtijevali bolničko liječenje i kisik, ali ne i ventilatore, s 25% na 20%. Primjenjivao se do 10 dana i ko&scaron;tao oko 45 kn. Učinak na blaže stadije bolesti nije bio značajan. Deksametazon je protuupalni lijek i istraživao se prije svega jer su se liječnici nadali da bi mogao ublažiti učinke tzv. "citokinske oluje", koja se javlja u najtežih bolesnika i tada jaka imunolo&scaron;ka reakcija može nanijeti vi&scaron;e &scaron;tete samom organizmu no &scaron;to mu koristi u obrani od virusa.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Ukoliko se rezultat ovog istraživanja nezavisno potvrdi, bit će to prvi lijek do danas koji je pokazao učinak na smanjenje rizika od umiranja kod te&scaron;kih slučajeva bolesti COVID-19. Ipak, treba sada pričekati i temeljito proučiti ovo istraživanje kada bude raspoloživo u obliku objavljenog znanstvenog rada, kako bismo mogli procijeniti je li skupina liječena deksametazonom imala bilo kakvih prednosti u odnosu na kontrolnu skupinu, kojoj bi se možda mogao pripisati dio opaženog učinka na ishod bolesti.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Također, treba pričekati i nezavisne potvrde opaženog učinka iz drugih dijelova svijeta. Potvrdi li se, bit će ovo doista dobra i praktično primjenjiva vijest iz svijeta biomedicinskih znanosti u borbi za smanjenje rizika umiranja od COVID-19. Radi se o vrlo jeftinom lijeku, koji u siroma&scaron;nijim zemljama poput Indije ko&scaron;ta manje od 6 kn, pa bi bio &scaron;iroko primjenjiv potvrdi li se njegova djelotvornost. Ipak, za sada treba jo&scaron; neko vrijeme ostati oprezan i pričekati i objavljivanje ovoga rada, kao i nezavisne potvrde rezultata na drugim mjestima u svijetu, gdje će se sada slična istraživanja sasvim sigurno ubrzano provesti.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Vecernji.hr</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/20-03-24-covid199.jpgISTRAŽIVANJE: Čovjek je kriv za koronavirus! 'Sve smo uzimali zdravo za gotovo'http://grude.com/clanak/?i=185597185597Grude.com - klik u svijetTue, 16 Jun 2020 11:49:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=20-03-24-covid199.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Stvorili smo "savršenu oluju" za bolesti koje se prenose iz svijeta divljih životinja na ljude i globalno brzo šire, a ljudsko uništavanje prirode taj proces samo ubrzava, upozoravaju znanstvenici.<p>&nbsp;</p> <p>Ovo je globalno stajali&scaron;te zdravstvenih stručnjaka koji proučavaju kako i gdje se u svijetu pojavljuju nove bolesti.</p> <p>&nbsp;</p> <p>U sklopu tih napora&nbsp;stručnjaci su razvili sustav prepoznavanja&nbsp;obrazaca koji mogu predvidjeti koje bolesti divljih životinja predstavljaju najveću prijetnju za ljude.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Ovaj pristup problemu iznose znanstvenici s britanskog Sveučili&scaron;ta u Liverpoolu i on je dio globalnih napora u pronalasku načina&nbsp;da se bolje pripremimo za buduće zarazne bolesti.&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <h2>Izbjegli smo pet hitaca&nbsp;</h2> <p>&nbsp;</p> <p>"U poslednjih smo 20 godina&nbsp;imali &scaron;est velikih prijetnja - SARS, MERS,&nbsp;ebolu, ptičiju&nbsp;gripu i svinjsku&nbsp;gripu", rekao je za&nbsp;BBC profesor <strong>Matthew Baylis </strong>s liverpulskog sveučili&scaron;ta.&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>"Uspjeli smo izbjeći pet hitaca, no &scaron;esti nas je ipak pogodio. I ovo nije posljednja pandemija s&nbsp;kojom ćemo se suočiti, zbog čega moramo izbliza nadzirati bolesti među divljim&nbsp;životinjama", smatra profesor.&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>U sklopu detaljne analize, zajedno s&nbsp;kolegama je osmislio predskazujući sustav prepoznavanja obrazaca kojim se može proučiti golema&nbsp;baza&nbsp;podataka svih poznatih bolesti iz životinjskog svijeta.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Među tisućama bakterija, parazita i virusa poznatih znanosti, ovaj sustav&nbsp;prepoznaje i tragove skrivene u broju i tipu vrsta koje oni uspijevaju&nbsp;zaraziti. Sustav tragove koristi da bi zaključio koji među njima predstavljaju najveću prijetnju za ljude.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Ako se neki patogen proglasi prioritetom, znanstvenici će, kako kažu, usmjeriti sve svoje istraživačke snage na pronalazak preventivnih mjera i način&nbsp;liječenja prije izbijanja zaraze.&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>Prof Baylis smatra da ćemo morati povući&nbsp;potpuno nov potez da&nbsp;bismo otkrili koje bolesti&nbsp;mogu izazvati pandemiju. Ističe da je dosad napravljen velik napredak u ovome prvom koraku.&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <h2>&Scaron;to smo naučili u karanteni?</h2> <p>&nbsp;</p> <p>Brojni znanstvenici slažu se da na&scaron;e pona&scaron;anje, osobito&nbsp;krčenje &scaron;uma i prisvajanje prirodnih stani&scaron;ta s&nbsp;raznolikim životinjskim svijetom pridonosi tomu da se bolesti če&scaron;će prenose sa životinja na ljude.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Profesorica <strong>Kate Jones </strong>s londonskoga University Collegea kaže da "dokazi općenito upućuju na to da se ekosustavi s nižom biolo&scaron;kom raznoliko&scaron;ću koju su izmijenili ljudi, poput poljoprivrednih dobara ili plantaža, često povezuju sa, za ljude povećanom opasno&scaron;ću od raznih infekcija". Dodaje da to ipak nije nužno kod svih bolesti.</p> <p>&nbsp;</p> <p>"No životinjske vrste koje lak&scaron;e 'podnose' ljude, poput nekih vrsta glodavaca, često su učinkovitije&nbsp;u prijenosu patogena. Na taj način gubitak biolo&scaron;ke raznolikosti stvara nove&nbsp;predijele na kojima je povećan&nbsp;rizičan kontakt ljudi i divljih životinja, čime se istodobno&nbsp;povećavaju i izgledi&nbsp;da se određeni virusi, bakterije i paraziti prenesu na ljude", pojasnila je Jones.&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <h2>Jasna povezanost između ljudskih aktivnosti i divljih životinja&nbsp;</h2> <p>&nbsp;</p> <p>Neke su zarazne bolesti ukazale na to da postoje jasne međusobne&nbsp;veze&nbsp;između ljudskih&nbsp;aktivnosti i divljih životinja.</p> <p>&nbsp;</p> <p>To je bio slučaj s prvom epidemijom virusa 'nipah' 1999. godine u Maleziji, kada se virusna infekcija, koju su prenosili slijepi mi&scaron;evi prenijela na veliku farmu svinja smje&scaron;tenu na rubu&nbsp;&scaron;ume.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Slijepi mi&scaron;evi su se na stablima hranili voćem, a ostatke koji su padali na tlo potom su pojele domaće svinje. Voće je bilo puno sline slijepih mi&scaron;eva.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Virusom se tada zarazilo vi&scaron;e od 250 ljudi koji su bili u bliskom kontaktu sa zaraženim svinjama. Vi&scaron;e od stotinu ih je umrlo. Stopa smrtnosti koronavirusa jo&scaron; uvijek se formira, no trenutačno se procjenjuje da ona čini oko jedan posto. Virus 'nipah' ubija 40 do 75 posto zaraženih ljudi.&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>Profesor <strong>Eric&nbsp;Fevre </strong>s liverpulskog sveučili&scaron;ta i suradnik Međunarodnoga istraživačkog instituta za stoku u Nairobiju, podsjeća da znanstvenici moraju neprestano pratiti i nadzirati područja u kojima postoji veći rizik od pojave zaraznih bolesti.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Farme na rubovima &scaron;uma, tržnice na kojima se prodaju i kupuju životinje,&nbsp;sve to bri&scaron;e granice između ljudi i životinjskog svijeta. Upravo to su&nbsp;mjesta na kojima će se vjerojatnije pojaviti bolesti.</p> <p>&nbsp;</p> <h2>Savr&scaron;ena oluja za pojavu pandemija&nbsp;</h2> <p>&nbsp;</p> <p>"Nove se bolesti u ljudskoj populaciji pojavljuju vjerojatno tri do četiri puta godi&scaron;nje. I&nbsp;ne samo u Aziji ili Africi, već i u Europi i SAD-u", kaže Fevre. Baylis dodaje da aktivan nadzor novih bolesti postaje sve važniji.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Smatra da su ljudi "stvorili&nbsp;gotovo savr&scaron;enu oluju za pojavu pandemija", a Fevre se slaže s njegovim mi&scaron;ljenjem. "Vrlo je vjerojatno da će ovakve stvari ponavljati jer su se događale tijekom&nbsp;svih na&scaron;ih interakcija sa svijetom prirode. Sada je najvažnije da to shvatimo i da pravovremeno reagiramo".&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>Kaže da je aktualna kriza svojevrsna lekcija mnogima među nama o tomu kakve su posljedice ljudskog utjecaja na prirodni svijet.&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>"Puno stvari koristimo i uzimamo zdravo za gotovo - hranu&nbsp;koju konzumiramo, materijal od kojega je sazdan na&scaron; pametni&nbsp;telefon...Iznimno je važno da dobro razmislimo o resursima koje tro&scaron;imo, o načinu na koji ih tro&scaron;imo i kako sve to utječe&nbsp;na nas", zaključuje Fevre.</p> <p>&nbsp;</p> <p><em><strong>Jutarnji list</strong></em></p>//grude.com/Datoteke/Novosti/20-03-24-covid199.jpgČovjek koji je stvorio iPod o putu do USPJEHA: Odbilo me je 80 investitora http://grude.com/clanak/?i=185596185596Grude.com - klik u svijetTue, 16 Jun 2020 11:27:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=20-06-16-toni-fadel.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Prije nego što je postao poznat kao „otac iPod-a”, Tonya Fadella je odbilo 80 investitora prilikom pokušaja da prikupi sredstva za vlastiti tehnološki projekt.<p>&nbsp;</p> <p>&bdquo;Bukvalno sam imao desetljeće neuspeha&rdquo;, rekao je Fadell.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Fadell je govorio na konferenciji CogX 2020. sa biv&scaron;im kolegama iz General Magic-a, kćerke tvrtke tehnolo&scaron;kog giganta APLE, koja je funkcionirala u Silicijskoj Dolini devedesetih, ali je već početkom 2000. godine prestala raditi.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Ova tvrtka je u jednom dokumentarcu opisana kao &bdquo;najvažnija tvrtka koja je izi&scaron;la iz Silicijske doline za koju nikada nitko nije čuo&rdquo;.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Tvrtka je dizajnirala nacrt prvog pametnog telefona i bila pionir u drugim tehnologijama, poput ekrana na dodir i emojija.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Fadell je radio u General Magic-u četiri godine, razvijajući prenosne uređaje za komunikaciju prije nego &scaron;to je pre&scaron;ao u nizozemsku tvrtku Philips gdje je izgradio svoju grupu za računalno kori&scaron;tenje mobilnih uređaja.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Godine 1999. osnovao je tvrtku za potro&scaron;ačku elektroniku Fuse Systems, ali je ubrzo usljedila DotCom kriza.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Fadell kaže da je te&scaron;ko bilo prolaziti kroz tih 10 godina &bdquo;uvijek poku&scaron;avajući da pomjeri granice, sastavi sebe iznova i da poku&scaron;ava ponovo&rdquo;, da bi se tek kasnije suočio s padom burze 2000. godine.</p> <p>&nbsp;</p> <p>&bdquo;Imali smo malu tvrtku i morao sam da uvjeravam 80 investitora, i svih 80 reklo je ne&rdquo;, rekao je.</p> <p>&nbsp;</p> <p>&bdquo;Veoma boli to &scaron;to se vi trudite deset godina da se probijete, a ljudi sve vrijeme pričaju da gre&scaron;ite. Ali to je postavilo temelje za narednih 10 i vi&scaron;e godina, koje su obilježile uspjeh iPod-a a zatim i iPhone-a&rdquo;, dodao je Fadell.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Epidemija ga podsjetila na težak period</strong><br />Nakon &scaron;to Fuse nije uspio da se izbori za investitore, Fadell se pridružio Apleu 2001. kao konsultant, smi&scaron;ljajući početni koncept za iPod, a zatim je počeo da vodi i razvoj. Također je stvorio i iPhone i bio je savjetnik izvr&scaron;nog direktora Aplea, Stevea Jobsa od 2008., do 2010. godine.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Fadellov sljedeći izum bio je Nest Termostat, pametni kućni uređaj, a Google je 2014. godine kupio Nest Labs, tvrtku koja stoji iza ovog proizvoda.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Sada je glavni u tehnolo&scaron;koj i investitorskoj tvrtki Future Shape.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Pomaganje tvrtkama da se snađu u financijskim izazovima koje je donio koronavirus podsjetilo ga je na njegove neuspehe u ranoj karijeri.</p> <p>&nbsp;</p> <p>&bdquo;Izgledalo je kao da sam se vratio u one neuspje&scaron;ne dane, ali sam razmi&scaron;ljao o tome &scaron;to bismo mogli da učinimo da te gre&scaron;ke ne ponovimo. &Scaron;to je to &scaron;to bi tvrtke koje se bore za opstanak učinilo jačim, da prođu kroz ovu krizu, naprave bolji plan i promjene svijet kao &scaron;to namjeravaju&rdquo;, rekao je.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Grude.com/<strong>BIZlife.rs</strong></p> <p>&nbsp;</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/20-06-16-toni-fadel.jpgStiže cjepivo od 17 i pol maraka: Na čimpanzama se pokazalo kao dobro, sad se testira na dobrovoljcimahttp://grude.com/clanak/?i=185593185593Grude.com - klik u svijetTue, 16 Jun 2020 09:26:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=17-07-24-cjepivo_znanstveno_istrazivanje_znanost_hiv_sida_aids_igla_krv.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Talijanski ministar zdravstva Roberto Speranza kaže da bi prve doze cjepiva mogle stići u rujnu ili do kraja ove godine, a riječ je o cjepivu koje su stvorili britanski i talijanski znanstvenici <p>&nbsp;</p> <p>Sveučili&scaron;te Oxford je u laboratoriju Jenner Institute razvilo cjepivo protiv COVID -19 koje su nazvali AZD1222 te očekuju kako će ga s britansko-&scaron;vedskom farmaceutskom kućom AstraZeneca plasirati na trži&scaron;te do kraja godine.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Na njemu je grupa britanskih znanstvenika u suradnji s talijanskim proizvođačima cjepiva započela raditi 24. siječnja ove godine, a s AstraZenecom su potpisali ugovor koji im omogućuje dio proizvodnje u Italiji te plasman tog cjepiva diljem Europe i drugih država svijeta. Osobiti naglasak su stavili na važnost dostupnosti cjepiva u zemljama niskog razvoja.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Ugovor o otkupu 400 milijuna doza cjepiva za sve stanovnike Europske unije, uključujući Hrvatsku, potpisale su Njemačka, Francuska, Italija i Nizozemska, a preuzela ga je i Europska komisija. Oxford trenutačno provodi klinička istraživanja, no jo&scaron; nisu objavili rezultate tih studija te znanstvena zajednica ne može reći sa sigurno&scaron;ću hoće li cjepivo zaista biti učinkovito ili ne.</p> <p>&nbsp;</p> <p>U priopćenju za medije AstraZeneca navodi kako je cjepivo do sada primilo oko 320 ljudi tijekom ispitivanja te da su rezultati bili jako dobri, a od nuspojava navode privremeni porast tjelesne temperature, simptome nalik gripi, glavobolju ili bolove u ruci. Ističu da je u tijeku treća faza kliničkih ispitivanja na vi&scaron;e od 10.000 dobrovoljaca u Velikoj Britaniji, a očekuju da će diljem svijeta također započeti s istraživanjima u kasnijim fazama.</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;&ndash; AstraZeneca svjesna je da cjepivo možda neće biti djelotvorno, no predani smo &scaron;to bržem napretku kliničkog programa i povećavamo proizvodnju, a spremni smo preuzeti rizik &ndash; kazali su.</p> <p>Cjepivo su proizveli temeljeći ga na prethodnom radu na cjepivima protiv drugih adenovirusa.</p> <p>&nbsp;</p> <p>- Vektor cjepiva adenovirusa čimpanze ChAdOx1 razvili smo u Institutu Jenner u Oxfordu i izabrali smo ga kao najprikladniju tehnologiju za cjepivo protiv SARS-CoV-2. On može stvoriti snažan imunolo&scaron;ki odgovor sa samo jednom dozom jer se virus ne razmnožava i ne može izazvati trajnu infekciju kod cijepljene jedinke. Zato je siguran za primjenu kod djece, starijih ljudi i onih s dijagnozama poput dijabetesa i drugih stanja. Adenovirusni vektori čimpanze su vrlo dobro proučeni tip cjepiva i sigurno su kori&scaron;teni na tisućama ispitanika u dobi od jednog tjedna do 90 godina, u cjepivima namijenjenim za vi&scaron;e od 10 različitih bolesti &ndash; stoji na stranicama Jenner Instituta.</p> <p>&nbsp;</p> <p>- Nisu objavili podatke o fazama i rezultatima i te&scaron;ko je vjerovati da će sve biti spremno do jeseni kako su objavili. No pozitivno je to &scaron;to će cjepivo biti pristupačno za cijeli svijet i doza bi trebala stajati svega 75 kuna (17,50 KM), &scaron;to su tro&scaron;kovi proizvodnje. To je dobar način da se doprinese borbi protiv zaraze bez da netko na tome zarađuje &ndash; komentirao je znanstvenik prof. dr. sc. Ivan Đikić sa sveučili&scaron;ta u Frankfurtu.</p> <p>&nbsp;</p> <p><br /> Pojasnio je i kako cjepivo djeluje. Kvalitetni vektor adenovirusa čimpanze koristio se već za razvoj drugih cjepiva.<br /><br /></p> <p>&ndash; Taj vektor su genetskim materijalom modificirali tako da ima antigene na koje će na&scaron; organizam stvoriti protutijela. Stručno to zvuči konkretno i dobro, pogotovo jer su njihovi rezultati istraživanja koje su provodili na rhesus majmunima bili jako dobri. Majmune su cijepili, izložili ih korona virusu,&nbsp; a oni su potom stvarali neutralizirajuća protutijela. No kako će to sve djelovati na čovjeka, treba pričekati do kraja kliničkog istraživanja &ndash; kazao je prof. Đikić dodajući kako vjeruje da će cjepivo biti sezonskog karaktera i primat će se jednokratno te će cijeli sustav biti nalik cijepljenju protiv gripe i sličnih bolesti.</p> <p>&nbsp;</p> <p>- Koronavirusi imaju &scaron;iljke na vanjskom omotaču. Imunolo&scaron;ki odgovori kod ispitivanja drugih koronavirusa ukazuju na to da su oni dobra meta za cjepivo. Oxford cjepivo sadrži genetski slijed ovog povr&scaron;inskog proteinskog &scaron;iljka unutar ChAdOx1 konstrukcije. Nakon cijepljenja stvara se proteinski povr&scaron;inski &scaron;iljak korona virusa,&nbsp; &scaron;to potiče imunolo&scaron;ki sustav da napadne korona virus ako kasnije inficira tijelo &ndash; poja&scaron;njavaju na Jenner institutu dodajući kako je tim koji radi na razvoju cjepiva već razvio uspje&scaron;no cjepivo protiv jo&scaron; jednog korona virusa, MERS-a.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Prve doze cjepiva protiv COVID - 19 za eksperimentalne potrebe proizvela je talijanska tvrtka Irbm iz Pomezije gdje će se i proizvoditi dio budućih doza.<br /><br /></p> <p>Walter Ricciardi iz Svjetske zdravstvene organizacije kazao je kako će novo <br />cjepivo među prvima dobiti medicinsko osoblje i stariji ljudi. Delegirani upravitelj AstraZenece Pascal Soriot najavio je da će prvih 200 milijuna doza cjepiva proizvesti do kraja ove godine, a jo&scaron; 2,1 milijardu doza u prvim mjesecima sljedeće godine.<br /><br /></p> <p>- Sporazumom između AstraZenece i Europskog saveza za inkluzivna cjepiva (IVA), prve isporuke cjepiva u Europi&nbsp; očekuju se krajem 2020. godine, a ostatak kroz 2021. godinu. Ovim se sporazumom IVA obvezuje omogućiti pristup cjepivu u Europi proporcionalno veličini stanovni&scaron;tva svake europske zemlje - rekli su u AstraZeneca Hrvatska na upit o tome kada bismo cjepivo mogli očekivati u Hrvatskoj.<br /><br /></p> <p>Prof. Đikić ističe kako je na Oxfordu i AstraZeneci sad velika odgovornost jer su europske države uložile milijune u taj projekt.</p> <p>&nbsp;</p> <p>- Primili su milijune eura javnog novca, pa sad to treba opravdati. Problem će biti ako se poslije ispostavi da ovo cjepivo ipak nije učinkovito - zaključio je prof. Đikić.</p> <p>&nbsp;</p> <p><em><strong>24sata.hr</strong></em></p>//grude.com/Datoteke/Novosti/17-07-24-cjepivo_znanstveno_istrazivanje_znanost_hiv_sida_aids_igla_krv.jpgBaby puder uzrokuje rak! Pljušte tužbe protiv Chanela, Revlona i L'Orealahttp://grude.com/clanak/?i=185584185584Grude.com - klik u svijetMon, 15 Jun 2020 21:47:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=20-06-15-baby-puder-naslovna.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Poznati kozmetički brandovi Chanel, Revlon i L'Oreal polako odustaju od upotrebe talka (baby pudera) u svojim proizvodima, slijedom sudskih tužbi u SAD-u da uzrokuje rak i zabrinutost potrošača. U takvom postupku su im se pridružile i druge tvrtke.<p>&nbsp;</p> <p><a href="https://www.reuters.com/article/us-chanel-talc-powder-exclusive/exclusive-chanel-revlon-loreal-pivoting-away-from-talc-in-some-products-idUSKBN23G0GK?utm_source=Klix.ba&amp;utm_medium=Clanak" target="_blank">Reuters</a> pi&scaron;e da je luksuzna kozmetička tvrtka Chanel uklonila talk iz pra&scaron;kastog pudera za lice i pudera za tijelo zbog negativne percepcije njegovog mineralnog sastava te da su to pokazali sudski dokumenti.</p> <p><br /> Revlon kompanija je također uklonila talk iz svojih proizvoda za tijelo, a L'Oreal pronalazi neka druga rje&scaron;enja za taj mineral, odnosno, adekvatnu zamjenu.</p> <p><br /> <br /> Takvi potezi su uslijedili nakon ispitivanja potro&scaron;ačkih grupa, regulatora i proizvođača talka.</p> <p><br /> <br /> Talk se ponekad nalazi u istoj stijeni kao azbest koji ima jako kancerogeno djelovanje, a koristi se u tisućama raznih kozmetičkih i proizvoda za osobnu njegu jer apsorbira vlagu, sprečava znojenje i čini kožu mekom.</p> <p><br /> <br /> Tisuće tužbi protiv raka, neke iz 2013. godine, podignute su protiv Johnson&amp;Jonsona (J&amp;J), prenosi Grude.com. Navodi tužitelja da je azbestna kontaminacija uzrokovala karcinom započeli su 2017. godine. Drugi proizvođači pudera od talka također su se suočili s tužbama, uključujući Revlon, Chanel i Avon.</p> <p><br /> Ispitivanje proizvoda s talkom pojačana su nakon Reutersove istrage 2018. godine da kada je objavljeno da je J&amp;J decenijama znao da se u talku i prahu nalaze azbestne tvari. Ipak, tvrtka je odbacivala takvo izvje&scaron;će te tvrdila da je njen puder siguran za zdravlje i bez azbesta.</p> <p><br /> <br /> J&amp;J je pro&scaron;log mjeseca najavio reklamu da će prestati prodavati baby puder u SAD-u i Kanadi, a kao razlog je naveden pad prodaje i negativna reklama.</p> <p><br /> <br /> U ožujku je predstavnik Chanela u sudskoj izjavi otkrio da je kompanija 2017. godine prestala proizvoditi prah za tijelo na bazi talka s mirisom Chanel 5, nakon sudskog procesa u Los Angelesu u kojem je žena iz Kalifornije tvrdila da je dobila rak mezotheliom jer je koristila pudere Chanela i J&amp;J-a.</p> <p><br /> <br /> Mezotheliom je inače vrsta neizlječivog rijetkog karcinoma sluznice pluća i drugih organa zbog izloženosti azbestu.</p> <p><br /> <br /> Predstavnica Chanela Amy Wyatt izjavila je da je Chanel prvi put tužen zbog svog talka u prahu 2016. godine, ali je ona negirala da Chanel puderi sadrže azbest te da su ovaj proizvod odlučili skloniti s trži&scaron;ta zbog percepcije javnosti.</p> <p><br /> <br /> Chanel, koji i dalje koristi talk u nekim drugim proizvodima, uključujući neke druge vrste pudera, rumenila i sjenki za oči, tvrdi da sav taj talk koji koristi bira prema strogim kriterijima čistoće i da je potpuno u skladu s trenutnim propisima te time siguran za standardne uslove kozmetičke upotrebe.&nbsp;</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/20-06-15-baby-puder-naslovna.jpg