Sci / Technohttp://grude.comPortal Grude.com - Grude. Online najnovije vijesti i aktualna zbivanja iz Gruda i okolice vezana za društvo, politiku, sport, kulturu, zabavu, kao i sve ostale zanimljivosti - sve na jednom mjestu!© 2016, www.grude.com. All rights reserved.Muškarci, broj sklekova koji možete napraviti otkriva koliko vam je srce zdravohttp://grude.com/clanak/?i=8892388923Grude.com - klik u svijetTue, 19 Feb 2019 22:45:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=19-02-19-sklekovi.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Harvardski znanstvenici tvrde da su sklekovi puno bolji pokazatelj zdravlja srca u budućnosti od utvrđenih fitnes standarda poput trčanja. <p>&nbsp;</p> <p>Znanstvenici s Harvardskog sveučili&scaron;ta kažu da o zdravlju sredovječnog mu&scaron;karca, osobito kada su posrijedi njegove krvne žile i srce, puno govori podatak o broju sklekova koje može napraviti u nizu. Oni koji ne uspijevaju napraviti ni deset sklekova u puno su većoj mjeri izloženi opasnosti od srčanog udara i ostalih srčanih bolesti, rezultati su njihova istraživanja.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Nadalje, kod osoba koje su u stanju napraviti vi&scaron;e od 40 sklekova, opasnost od razvoja kardiovaskularnih bolesti ili srčanog udara manja je za čak 97 posto u predstojećih deset godina. Isti je rizik kod mu&scaron;karaca obuhvaćenih studijom koji su uspijevali izvesti između 21 i 30 sklekova u nizu bio manji u prosjeku za 75 posto, kažu stručnjaci s Harvarda.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Istaknuli su da su, po rezultatima studije, navedenim bolestima osobito izloženi sredovječni mu&scaron;karci koji ne mogu napraviti ni deset sklekova u nizu. Harvardski znanstvenici tvrde da su sklekovi puno bolji pokazatelj zdravlja srca u budućnosti od utvrđenih fitnes standarda poput trčanja.</p> <p>&nbsp;</p> <p>"Rezultati na&scaron;ih istraživanja dokazali su da sklekovi mogu biti lagana i besplatna metoda kojom se rizik od razvoja kardiovaskularnih bolesti može proijeniti u gotovo svakom okruženju. Na na&scaron;e iznenađenje, pokazalo se da je sposobnost izvođenja sklekova bila puno učinkovitija u procjeni rizika od razvoja kardiovaskularnih bolesti nego testiranje na traci za trčanje", kazao je jedan od autora studije, harvardski profesor Justin Yang.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Istraživanje je provedeno između 2000. i 2007. na vi&scaron;e od 1000 ispitanika, preciznije američkih vatrogasaca koji su prosječno imali 39,6 godina. Zapravo se radilo o vatrogascima u dobi od 21 do 66 godina. Prosječan indeks njihove tjelesne težine (BMI) iznosio je 28,7, &scaron;to je ne&scaron;to vi&scaron;e od dopu&scaron;tenog, no svi su ispitanici bili fizički vrlo aktivni. Bez obzira na različitu životnu dob i težinu sudionika istraživanja, znanstvenici su otkrili vezu između vi&scaron;e napravljenih sklekova i dugoročno dobrog zdravstvenog stanja.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Američki stručnjaci s ponosom ističu da je riječ o prvom istraživanju koje upućuje na to da sklekovi mogu biti učinkovit test za potencijalni razvoj kardiovaskularnih bolesti. No neovisni stručnjaci upozoravaju da bi sličnu analizu trebalo provesti i među manje fizički aktivnim mu&scaron;karcima te među ženama. Suženje arterija zbog masnoća u krvi, koje može rezultirati srčanim i moždanim udarom, započinje relativno rano, nerijetko u dvadesetim i tridesetim godinama života.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Održavanje dobre fizičke kondicije, bez obzira na godine života, iznimno je značajno za smanjenje takvih zdravstvenih rizika.</p> <p>&nbsp;</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/19-02-19-sklekovi.jpgE-matičar – olakšica za korisnike usluga matičnog ureda van Posušjahttp://grude.com/clanak/?i=8886588865Grude.com - klik u svijetSat, 16 Feb 2019 13:03:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=18-05-18-racunalo_radnici.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Pogledajte kako funkcionira usluga e-matičar..<p>&nbsp;</p> <p>S ciljem olak&scaron;avanja izdavanja dokumenata iz djelokruga poslova matičnog ureda, Općina Posu&scaron;je je kreirala mogućnost elektronskog podno&scaron;enja zahtjeva i izdavanja uvjerenja i izvoda iz matičnih knjiga na kućnu adresu.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Prateći moderne tehnolo&scaron;ke trendove, ali i slijedeći BFC politiku pristupačnosti, Općina Posu&scaron;je odlučila se na ovaj korak kako bi prvenstveno olak&scaron;ala postupak izdavanja dokumenata žiteljima koji su rođeni u Posu&scaron;ju, a koji se trenutno nalaze van na&scaron;e općine, ali i ostalim korisnicima usluga.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Detalje o kori&scaron;tenju usluge e-matičar možete pogledati na: <a title="Posu&scaron;je" href="https://www.opcina-posusje.ba/ematicar/" target="_blank">https://www.opcina-posusje.ba/ematicar/</a></p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/18-05-18-racunalo_radnici.jpgPrigodna marka HP Mostar ''Europski dan zaštite osobnih podataka''http://grude.com/clanak/?i=8882988829Grude.com - klik u svijetThu, 14 Feb 2019 11:07:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=19-02-14-hpmostar-marka-danpodatak2019-1.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Hrvatska pošta (HP) Mostar tiskala je prigodnu poštansku marku u povodu Europskog dana zaštite osobnih podataka. <p>&nbsp;</p> <p>Ovaj dan, koji je proglasio Odbor ministara Vijeća Europe, prvi put obilježen je 2007. godine. Prvi i osnovni cilj bio je upoznati europske građane s razlozima i načinima prikupljanja i obrade osobnih podataka, te s njihovim pravima i obvezama.</p> <p>&nbsp;</p> <p>U zemljama Europske unije na snazi je Opća uredba o za&scaron;titi osobnih podataka, a prema njoj osobni podatak je bilo koja informacija koja osobu može identificirati. Regulativa se odnosi i na sve zemlje izvan Europske unije koje koriste podatke europskih građana ili im prodaju robu ili usluge. Ovom uredbom građanima je omogućen jednostavniji pristup njihovim podacima te mogućnost informiranja o tome na koji način i u koju svrhu se ti podatci obrađuju.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Uvodi se i &bdquo;pravo na zaborav&rdquo;, odnosno mogućnost da ispitanik zatraži od poduzeća i organizacija brisanje svojih podataka, uz uvjet da ne postoje zakoniti razlozi za njihovo zadržavanje.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Posebna skupina su djeca i mladi koji su prepoznati kao osobito ranjiva skupina jer često nisu svjesni opasnosti kojima se izlažu prilikom neopreznog upravljanja svojim osobnim podacima.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Autor marke je Marin Musa, a izdanje se, kao i starija izdanja po&scaron;tanskih maraka HP Mostar, može kupiti jednostavno i online putem web shopa <a title="HP Mostar" href="http://www.epostshop.ba" target="_blank">www.epostshop.ba </a></p> <p>&nbsp;</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/19-02-14-hpmostar-marka-danpodatak2019-1.jpgHrvati mobitele ne ispuštaju ni na WC-uhttp://grude.com/clanak/?i=8881988819Grude.com - klik u svijetWed, 13 Feb 2019 16:09:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=19-02-13-huawei_valentinovo.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Općenito, ispitanici smatraju da im mobiteli u vezama služe kako bi s partnerom ostali u kontaktu..<p>&nbsp;</p> <p>U istraživanju koje je Huawei proveo među 2585 ispitanika, Hrvati u ljubavnim odnosima vi&scaron;e pi&scaron;u poruke nego &scaron;to razgovaraju na mobitel &ndash; koji gotovo stalno nose sa sobom, čak i u kupaonicu i na WC, a ljubav najče&scaron;će izražavaju emojijem, i to onim u obliku srca, prenosi Index.hr.</p> <p>&nbsp;</p> <p>"Koja vam je veza važnija: mobilna ili ljubavna?" &ndash; naslovljeno je istraživanje koje je Huawei proveo među korisnicima mobitela diljem Hrvatske u vidu nadolazećeg najromantičnijeg dana u godini.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Da su se ljubavne igre zavođenja donekle promijenile, primjetno je iz odgovora da se nakon prvog upoznavanja većina ispitanika najprije povezuje na dru&scaron;tvenim mrežama (43,4%), a tek potom razmjenjuju brojeve telefona (36,8%). Općenito, istraživanje pokazuje kako se u ljubavnim odnosima danas vi&scaron;e pi&scaron;u poruke (63,4%) nego &scaron;to se razgovara. &Scaron;tovi&scaron;e, najče&scaron;ći način izražavanja ljubavi putem poruka je emoji u obliku srca (37,5%), dok potom podjednak broj ispitanika bira emoji poljupca (26,3%) ili pak svoje osjećaje izražavaju riječima (26,8%).</p> <p>&nbsp;</p> <p>"Proveli smo ovu anketu kako bismo saznali kakav odnos korisnici mobitela općenito imaju prema svojim pametnim telefonima i kako ih koriste kada komuniciraju sa svojim partnerima. Izgradnja, uspostavljanje i održavanje dobrih i zdravih veza s voljenima, posebice uz pomoć pametnih telefona, te skretanje pozornosti na pozitivne mogućnosti koje pruža vrhunska tehnologija ključni su razlozi za aktiviranje ove kampanje na Dan zaljubljenih", izjavio je Norman Mueller, direktor marketinga za Hrvatsku i Sloveniju.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Zaljubljeni Hrvati svoje partnere u imeniku većinom imaju memorirane njihovim imenom (57,2%) te potom nadimkom (36,7%), dok ih gotovo neznatan broj ispitanika memorira tuđim imenom (2,6%), pri čemu je takvih ne&scaron;to vi&scaron;e u Rijeci i okolici (4,3%).</p> <p>&nbsp;</p> <p>Čak trećina ispitanika priznala je da u njihovim mobitelima postoje sadržaji koje ne bi željeli da vide njihovi partneri (33,3%), pri čemu je najveći postotak takvih ispitanika bio iz grada Zagreba i okolice (35%). Od takvih osjetljivih sadržaja najvi&scaron;e se radi o izvjesnim tekstualnim porukama (19,9%) i tuđim fotografijama (14,9%).</p> <p>&nbsp;</p> <p>Aplikacije za upoznavanje koristi tek svaki deseti ispitanik (11,7%), dok je ne&scaron;to vi&scaron;e ispitanika prijavilo slanje eksplicitnih sadržaja svojim partnerima (12%). Od ostalih aktivnosti, najče&scaron;će je flertanje putem mobitela (33,6%), pri čemu opet prednjače ispitanici iz grada Zagreba i okolice (35,6%). Svojim partnerima ispitanici pak najvi&scaron;e zamjeraju kada tipkaju na mobitel (63,2%) te igranje igrica (31,9%).</p> <p>&nbsp;</p> <p>S prosječnim kori&scaron;tenjem mobitela od tri do pet sati dnevno (40,8%), od uobičajenih prostorija u kući, ispitanici ne ispu&scaron;taju mobitele ni dok su na WC-u (54,6%) te u kupaonici (44,7%). I dok je nesigurnost bez mobitela izrazilo 54,5% ispitanika, pri čemu ih je 67,2% navelo da ga uvijek nose sa sobom, čini se da mobiteli, unatoč možda uvriježenom mi&scaron;ljenju, ipak nisu u potpunosti ovladali na&scaron;im životima. Upitani da izaberu između kori&scaron;tenja mobitela i drugih aktivnosti, ispitanici su radije izabrali druženja s prijateljima (77,5%), seks na &scaron;est mjeseci (64,3%) te godi&scaron;nji odmor (64,2%).</p> <p>&nbsp;</p> <p>Općenito, ispitanici smatraju da im mobiteli u vezama služe kako bi s partnerom ostali u kontaktu (51,5%), dok tek četvrtina smatra da pridonosi njihovoj bliskosti (26,9%). Velika većina ispitanika se slaže da im mobiteli pomažu da ostanu u kontaktu s bližnjima (91%).</p> <p>&nbsp;</p> <p>Istraživanju je pristupio najveći broj ispitanika u dobi od 18 do 25 godina (35,8%) te potom onih od 26 do 35 godina (30,4%), pri čemu su žene bile brojnije (65,6%). Anketi su pristupili ispitanici iz pet gradova Hrvatske &ndash; Zagreba, Splita, Rijeke, Osijeka i Varaždina, a najveći broj ispitanih bio je iz grada Zagreba i okolice (46,1%).</p> <p>&nbsp;</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/19-02-13-huawei_valentinovo.jpgMicrosoft NetWork 9 konferencija u Neumuhttp://grude.com/clanak/?i=8880388803Grude.com - klik u svijetTue, 12 Feb 2019 16:48:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=19-02-12-microsoft-network-neum.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Konferencija će okupiti IT profesionalce i entuzijaste, menadžere, pripadnike akademske zajednice i studente, poslovne zajednice i druge.<p><br />Microsoft NetWork 9, najveća poslovno-tehnolo&scaron;ka konferencija ove godine trebala bi nadma&scaron;iti pro&scaron;logodi&scaron;nju, a u fokusu je razmjena iskustava u primjeni suvremenih tehnolo&scaron;kih i digitalnih dostignuća - istaknuto je danas u Sarajevu na press-konferenciji koju su organizirale kompanije Microsoft BiH i Lanaco.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Konferencija će biti održana od 27. do 29. ožujka u Neumu pod sloganom "Connecting the dots&ldquo;. Lanaco je generalni (platinum) sponzor konferencije, a sudionici su IT profesionalci i stručnjaci iz svijeta biznisa i drugih područja.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Direktor Microsofta BiH Omar Krivo&scaron;ija istaknuo je značaj ove IT konferencije, te prednosti partnerstva dviju kompanija, dodajući da je konferencija pro&scaron;le godine okupila vi&scaron;e od tisuću sudionika i da se njihov broj povećava svake godine, prenosi <strong>Fena</strong>.</p> <p>&nbsp;</p> <p>- Ove godine kompanija Lanaco podržava NetWork 9 konferenciju kao platinum sponzor i drago mi je da je na taj način prepoznala značaj ovog događaja. Lanaco je kompanija koja se već odavno istaknula na domaćem trži&scaron;tu kroz svoje usluge i vlastita softverska rje&scaron;enja - naveo je Krivo&scaron;ija.</p> <p>&nbsp;</p> <p>NetWork konferencija ove godine u vi&scaron;e od 80 predavanja donosi posljednje vijesti, teme i trendove vezane za vje&scaron;tačku inteligenciju, Internet of Things, digitalnu transformaciju, moderno radno okruženje, poslovne aplikacije, cloud infrastrukturu, open source softver, sigurnost, naprednu analitiku i poslovnu inteligenciju, DevOps i multi-platformski razvoj.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Menadžer korporativnih komunikacija kompanije Lanaco Nina Kremenović je kazala da je ova kompanija otvorila jedan od najmodernijih Data centara u zemlji, ali i &scaron;ire, te da su u mogućnosti da naprave prvu regionalnu SaaS platformu za poslovni softver.</p> <p>&nbsp;</p> <p>- Pored dobro poznatih brendova EcoOne i Careoll, prvi put ćemo predstaviti dva nova Lanaco proizvoda &bdquo;Soho&ldquo; i &bdquo;Station 24&ldquo;, softvere u oblasti hotelijerstva i uslužnih djelatnosti. Koncept i kvalitet na&scaron;ih SaaS servisa prepoznat je, među ostalim, i u nekim egzotičnim zemljama, poput Mongolije i Nigerije, gdje smo u procesu definiranja partnerstava &ndash; navela je Kremenović.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Lanaco će na konferenciji predstaviti i najaviti svoja rje&scaron;enja koja su u uskoj vezi sa primjenom vje&scaron;tačke inteligencije, IoT i Big Data tehnologija, a koja su danas sve vi&scaron;e prisutna, kako na globalnom, tako i na domaćem trži&scaron;tu.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Konferencija će okupiti IT profesionalce i entuzijaste, menadžere, pripadnike akademske zajednice i studente, poslovne zajednice i druge. U sklopu konferencije će biti održan i Business Day na kojem će se susresti uspje&scaron;ni bh. menadžeri i biti u prilici razmijeniti iskustva o poslovnim rje&scaron;enjima koja uključuju digitalnu transformaciju, te saznati koja poslovna rje&scaron;enja su se pokazala kao najbolja u BiH i regiji.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Radi se o rje&scaron;enjima, kako je kazao projektant informacionih sustava u Lanacu Vojislav Opačić, čijom se primjenom postiže optimizacija posla, te doprinosi većoj efikasnosti i konkurentnosti.</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/19-02-12-microsoft-network-neum.jpgOsim smilja, veliki potencijal Hercegovine su RUŽMARIN I PERUNIKAhttp://grude.com/clanak/?i=8875388753Grude.com - klik u svijetSat, 09 Feb 2019 21:15:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=19-02-09-019-seminar-smilje.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru započeo je seminar „SMILJE – nove perspektive održivog i profitabilnog razvoja“. Seminar se sastoji od tri ciklusa koja će biti održana u veljači i ožujku. <div class="views-field views-field-body"> <div class="field-content"> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">U prvom ciklusu o globalnoj slici suvremene proizvodnje smilja s održivom, cjelovitom vizijom izlaganje je imao prof. Joachim Martin Henglein profesor na Sveučili&scaron;tima u Francuskoj, &Scaron;vicarskoj, Austriji i Bangkoku na Tajlandu. Govorio je o novom holističkom, vizionarskom pristupu proizvodnji smilja.</p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">&bdquo;Naime, Bosna i Hercegovina ima veliki potencijal za proizvodnju smilja, čak i da stvori snažan brand. Međutim, problem koji se dogodio u ovim krajevima je taj da su ljudi s ciljem brzog profita, odnosno brze zarade, poletjeli s investicijama i sl. Međutim, kvaliteta ulja koje se proizvodilo nije bila najbolja te ljudi nisu mogli pronaći nikoga za otkup robe. Stoga ćemo poku&scaron;ati ponuditi neke ideje i novi pristup kako bi se ljudi ponovno ohrabrili na proizvodnju. Potrebna je i marketin&scaron;ka strategija da otkrijemo ono &scaron;to nas razlikuje od drugih i da to promoviramo i razvijemo jer u suprotnom će nam strani proizvođači nametati svoje&ldquo;, istaknuo je prof. Martin Henglein.</p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">Razvoj poljoprivrede kao vrlo perspektivne djelatnosti na cijelom prostoru Bosne i Hercegovine potaknuo je i Sveučili&scaron;te u Mostaru na organizaciju seminara čiji je cilj ukazati na mogućnosti održivog i profitabilnog razvoja proizvodnje i prerade smilja u Bosni i Hercegovini.&nbsp; Na dana&scaron;njem seminaru nagla&scaron;eno je da sveučili&scaron;ta imaju ključnu ulogu. Potrebno je otvaranje laboratorija i centara za analizu smilja i ulja gdje bi bili stručnjaci koji bi mogli male&nbsp; proizvođače usmjeriti i ponuditi im stručno vodstvo u njihovom poslu. Bez takve međusobne suradnje, nije moguće napredovati.</p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">Seminar će se održati u tri faze uključujući &scaron;iru dru&scaron;tvenu zajednicu, posebice male proizvođače i prerađivače smilja kao i start up kompanije kojima je potrebna podr&scaron;ka i vizija kako bi &bdquo;Zlato iz sunca&ldquo; pretvorili u stalni prihod. Stoga je primarni zadatak seminara predstaviti važnost osiguravanja visoke kvalitete proizvoda uz ispunjavanje standarda koji se očekuju na međunarodnom trži&scaron;tu smilja.</p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">Prof. Martin Henglein tvrdi da je za BiH proizvodnja smilja i njegovih prerađevina itekako izvediva . &bdquo;Mislim da je moguće, ali samo ako se proizvodnja ulja uskladi s europskim i svjetskim standardima. Potrebno je napraviti analizu trži&scaron;ta i analizu ulja i proizvodnje ,jer nije dovoljno samo proizvoditi, to treba dovesti na jednu visoku razinu. Nekada može doći do spojeva u proizvodnji koji mogu rezultirati toksično&scaron;ću ili čak izazvati alergijske reakcije. Smilje je jedna čudesna biljka i Božji dar, ali treba napraviti jedna sustav cijele proizvodnje.&ldquo;</p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">S navedenim temama ukazat će se na vizije razvoja smiljarstva koje otvaraju realne mogućnosti uključivanja različitih gospodarskih grana, prije svih IT sektora, u podizanje ukupne kvalitete proizvoda i njegove ponude počev&scaron;i od razvoja kreativnih aplikacija, mrežnih platforma za distribuciju i prodaju do inovativnih softvera za kontrolu kvalitete. Prikazat će se i moguće slabe točke smiljarstva u BiH uz smjernice kojima se može pridonijeti pobolj&scaron;anju prodaje od Europe preko SAD-a, do Azije i Srednjeg istoka. Upravo zbog toga predstavljanjem kontrolnih točaka kvalitete proizvoda i sustavima prikupljanja i ažuriranja podataka, uključujući i podatke o sigurnosti, stručna će se javnost upoznati s obvezama potrebnim za ispunjavanje međunarodnih standarda kvalitete (CAS, Inci-Terms, ISO i Afnor standardi, IFRA, RIFM, IFEAT i dr.).</p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">&bdquo;BiH ima veliki potencijal i prirodne resurse te samo treba pronaći način kako da ih iskoristi. Osim smilja, ovdje raste i drugo aromatično ili ljekovito bilje kao ružmarin, perunika itd. Esencijalna ulja imaju budućnost, ali ljudima treba ponuditi holistički, odnosno cjeloviti pristup, npr. povijest i krajolik biljke, turističku pozadinu, način proizvodnje itd. Holistički i sustavan pristup je ključ napretka jer resursi će propasti ako nemamo pravi pristup. Upravo u tome želimo pomoći ljudima ovdje, da po pozitivnom primjeru nekih stranih zemalja pomognemo pokretanju prave i kvalitetne proizvodnje ovdje.&ldquo;, naglasio je Prof. Martin Henglein u zaključcima seminara.</p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">Organizacijom seminara i predstavljanjem znanstvenih dosega Sveučili&scaron;te u Mostaru želi potaknuti izgradnju sustava suradnje s tom granom gospodarstva. Prijedlogom akcijskoga plana istaknula bi se važnost implementacije sustava upravljanja kvalitetom, od procesa proizvodnje, prerade, distiribucije i prodaje do uključivanja agroturističkih i marketin&scaron;kih područja. Zbog toga će sudjelovanje zainteresiranih pojedinaca i gospodarskih organizacija koje se bave proizvodnjom, preradom i distribucijom smilja, uz znanstvenu zajednicu, u definiranju akcijskoga plana osigurati transparentnost, sljedivost i kontrolu cijelog postupka plasmana proizvoda i učiniti bosankohercegovačko smiljarstvo prepoznatljivim na karti važnih svjetskih trži&scaron;ta.</p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"><em><strong>Treći.ba</strong></em></p> </div> </div>//grude.com/Datoteke/Novosti/19-02-09-019-seminar-smilje.jpgNike napravio tenisice koje se same stežu i otpuštajuhttp://grude.com/clanak/?i=8873788737Grude.com - klik u svijetFri, 08 Feb 2019 15:53:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=19-02-08-nike-tenisice-samozatezanje.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Nike je prema uzoru na film "Povratak u budućnost 2" napravio tenisice koje se same stežu i otpuštaju, piše Quartz.<p>&nbsp;</p> <p>Cijena? Prava sitnica &ndash; 350 dolara.</p> <p>&nbsp;</p> <p>No, za te novce jedino &scaron;to trebate je obuti pametnu tenisicu i ona &ldquo;osjeti&rdquo; veličinu va&scaron;eg stopala te se prema njemu i zategne.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Ako vam ne odgovara kako se va&scaron;a tenisica sama namjestila, sa strane svake cipele postoji gumb kojim kontrolirate koliko je ona zategnuta ili, ako vam se pak ne da spu&scaron;tati, sve to možete kontrolirati putem mobilne aplikacije.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Budući da tenisice sadrže procesor i memorijsku karticu, one mogu i zapamtiti &scaron;to vam najvi&scaron;e odgovara, pa će va&scaron;a Nike Adapt BB tenisica pri svakom no&scaron;enju biti jednako zategnuta.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Osim toga, ako preferirate da su vam tenisice jače zategnute dok igrate ko&scaron;arku nego pri svakodnevnom no&scaron;enju, nove Nikeice će i to zapamtiti.<br /><br /><br /><iframe style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="https://www.youtube.com/embed/uZJ2bq12JSI" frameborder="0" width="425" height="350"></iframe></p> <p>&nbsp;</p> <p>Nike Adapt BB svoju će premijeru imati na ko&scaron;arka&scaron;koj utakmici tijekom koje će ih nositi NBA igrač Jayson Tatum iz Boston Celticsa, a budući da se već digla buka oko cijene tenisica, iz kompanije su najavili da će uskoro napraviti i one koje će cijenom biti pristupačnije &scaron;iroj publici.</p> <p>&nbsp;</p> <p>&ldquo;Vezice, bile ste super, no napokon smo vas unaprijedili&rdquo;, pi&scaron;e u priopćenju kompanije koja je nekoliko desetljeća razvijala ovu tehnologiju.</p> <p>&nbsp;<br />Grude.com/Manager.ba<br /><br /></p>//grude.com/Datoteke/Novosti/19-02-08-nike-tenisice-samozatezanje.jpgViber 10 donosi novi dizajn, chatove bez razmjene broja i grupne pozive http://grude.com/clanak/?i=8871088710Grude.com - klik u svijetWed, 06 Feb 2019 18:33:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=19-02-06-viber2019.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>S osvježenim sučeljem i još moćnijim performansama, Viber 10 i dalje ispunjava obećanje o 100% privatnosti korisničkih podataka..<p>&nbsp;</p> <p>Viber, jedna od vodećih svjetskih messaging platformi, sprema se predstaviti Viber 10, s potpuno novim sučeljem koje nudi unaprijeđeno korisničko iskustvo, dok Viberove munjevite performanse korisnicima omogućuju dvostruko brže chatove..</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Novi dizajn omogućuje:</strong></p> <p><strong>- Jednostavnu navigaciju:</strong> Lako i bezbolno snalaženje po aplikaciji rezultat je sjajnog i optimiziranog novog sučelja - pronađite točno &scaron;to želite, upravo tamo gdje i očekujete da se nalazi</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>- Jednostavan pristup sadržaju:</strong> Korisnici svim svojim privatnim i grupnim chatovima, Communityjima, chatbotovima i sadržaju koji redovito prate pristupaju s jedne glavne chat liste</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>- Napredni ekran Poziva:</strong> U najnovijoj verziji korisnici s jednog ekrana mogu pregledavati sve nedavne pozive, pristupiti kontaktima iz imenika i upravljati svojom Viber Out pretplatom.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Viber 10 predstavlja dvije potpuno nove funkcionalnosti koje nagla&scaron;avaju učinkovitost, snagu i potpunu privatnost aplikacije.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Chat bez razmjene broja (Hidden-number chat) u Viber Communityjima korisnicima omogućuje kontaktiranje i razgovor s drugim sudionicima bez razmjene broja mobitela. Ovako brz i lak način komunikacije potiče spontanu i bezbrižnu interakciju s novim ljudima koje korisnik upozna putem omiljenog Communityja, uz sigurnost da je njihova privatnost potpuno za&scaron;tićena. Chat se pokreće klikom na korisnički profil uz poruku koju je ostavio u Communityju ili putem liste sudionika na info-ekranu Communityja. Korisnici jedni drugima mogu i otkriti svoj broj ako i kada to požele, kako bi dalje nastavili neometanu komunikaciju.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Viber grupni pozivi omogućit će grupni glasovni razgovor između čak pet osoba i to pokretanjem poziva sa svim sudionicima odjednom ili naknadnim dodavanjem drugih osoba u postojeći razgovor. Ova će funkcionalnost u početku vrijediti samo za glasovne pozive, a kasnije će biti primjenjiva i za video pozive.</p> <p>&nbsp;</p> <p>S osvježenim sučeljem i jo&scaron; moćnijim performansama, Viber 10 i dalje ispunjava obećanje o 100% privatnosti korisničkih podataka, uz potpunu, automatsku obostranu enkripciju za sve privatne razgovore, grupne chatove i pozive.</p> <p>&nbsp;</p> <p>&bdquo;Predstavljanje Vibera 10 rezultat je intenzivnog testiranja i istraživanja koje je usavr&scaron;ilo i pojednostavilo komunikaciju Viberom na globalnoj razini,&ldquo; rekao je Djamel Agaoua, izvr&scaron;ni direktor Vibera. &bdquo;Na&scaron;a je glavna misija Viber učiniti bržim, jednostavnijim i sigurnijim. Novi Viber 10 omogućuje lako i intuitivno međusobno povezivanje korisnika, pri čemu ne moraju brinuti o privatnosti i sigurnosti svojih podataka. Nadamo se da ćete uživati u novostima koje vam donosimo - ovo je potpuno novi Viber!&ldquo;</p> <p>&nbsp;</p> <p>Viber 10 bit će dostupan za preuzimanje kroz sljedećih nekoliko dana, a moći ćete ga preuzeti iz App Storea za Apple korisnike i Google Play Storea za Android.</p> <p><br />Grude.com/CROPC</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/19-02-06-viber2019.jpgTema SMILJE: U Mostaru će govoriti jedan od najvećih europskih eksperatahttp://grude.com/clanak/?i=8870088700Grude.com - klik u svijetTue, 05 Feb 2019 22:59:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=19-02-05-martin-henglein.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Sutra od 9 do 17 sati na Filozofskom fakultetu održati će se predavanje o smilju, a predavač je prof. Joachim Martin Henglein. Predavanje će se održati u amfiteatru Antun Branko Šimić.<p>&nbsp;</p> <p>Radi se o jednom od najpoznatijih stručnjaka u Europi, rođenom Nijemcu, koji se bavi naturopatijom i aromaterapijom. Tijekom života &scaron;kolovao se u Velikoj Britaniiji, a na njegovo razumijevanje aromaterapije itekako je utjecalo obrazovanje u kineskoj medicini.</p> <p>&nbsp;</p> <p>On je osnivač integralne osmologije, znanja o učincima mirisa, a u prvom planu je jak učinak mirisa na psihu i živčani sustav.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Osnivač je i &scaron;kole ISAO, Međunarodne &scaron;kole za aromaterapiju i osmologiju koja datira jo&scaron; od 1995. godine.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Svoje znanje i ogromno iskustvo iskoristio je i za pisanje knjige "Ljekovita moć mirisa i esencija". Ova je knjiga jedna od prvih publikacija o aromaterapiji u njemačkom govornom području.</p> <p>&nbsp;</p> <p><em><strong>Grude.com</strong></em></p>//grude.com/Datoteke/Novosti/19-02-05-martin-henglein.jpgPropalo više od milijardu kuna kriptovaluta! Umro humanitarac i genijalachttp://grude.com/clanak/?i=8867988679Grude.com - klik u svijetMon, 04 Feb 2019 23:13:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=19-02-04-cotten.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Gerald Cotten, jedan od osnivača i vlasnika najveće kanadske mjenačnice kriptovaluta QuadrigaCX, preminuo je usred komplikacija od Kronove bolesti.<p>&nbsp;</p> <p>Međutim, Cotten nikome nije ostavio pristupne kodove, a to znači da bi, kako pi&scaron;e Guardian, oko 190 milijuna dolara, koliko se novca nalazilo u novčaniku u njegovom laptopu, moglo zauvijek biti izgubljeno. Nije nepoznata praksa da se veće količine novca tako čuvaju u virtualnim novčanicima, umjesto u mjenjačnici, jer su upadi hakera česti.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Jennifer Robertson, udovica preminulog vlasnika, kazala je kako mjenčanica duguje svojim korisnicima oko 190 milijuna američkih dolara pravog novca.</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/19-02-04-cotten.jpgPRIJE 15 GODINA Zuckerberg je u svojoj sobi na Harvardu pokrenuo Facebookhttp://grude.com/clanak/?i=8866788667Grude.com - klik u svijetMon, 04 Feb 2019 12:24:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=16-01-13-mark_zuckerberg_facebook.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Facebook je prošle godine bio upleten u niz skandala u vezi sa zaštitom podataka i kršenjem privatnosti korisnika..<p><br />Facebook je u petnaest godina od osnivanja učinio velike korake prema ostvarenju sna Marka Zuckerberga da poveže svijet, ali je pritom napravio i goleme pogre&scaron;ke koje su neke od njegovih pobornika pretvorili u glasne kritičare.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Dru&scaron;tvena mreža osnovana je 4. veljače 2004. u Zuckerbergovoj studentskoj spavaonici na Harvardu i od tada je ostvarila nezamisliv uspjeh privukav&scaron;i 2,3 milijarde korisnika koji platformu koriste za razmjenu informacija i povezivanje.</p> <p>&nbsp;</p> <p>No izložena je i kritikama da je vi&scaron;e usredotočena na rast nego na za&scaron;titu korisnika.</p> <p>&nbsp;</p> <p>&ldquo;To je vrlo sada moćna kompanije koja je stvorila vrlo privlačan proizvod o kojem su mnogi postali ovisni&rdquo;, rekao je analitičar Josh Bernoff. &ldquo;Zbog toga ima i golemu odgovornost&rdquo;, naglasio je.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Facebook je pro&scaron;le godine bio upleten u niz skandala u vezi sa za&scaron;titom podataka i kr&scaron;enjem privatnosti korisnika te bojazni da vodećom svjetskom dru&scaron;tvenom mrežom manipuliraju strani interesi za vlastitu političku korist.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>&ldquo;Nije to vi&scaron;e kompanija na svom početku&rdquo;</strong></p> <p>&ldquo;Nakon niza izazova u 2018., Facebook vi&scaron;e ne hvale zbog inovativnosti. Sada ga kritiziraju&rdquo;, kaže analitičarka trži&scaron;ta Debra Aho Williamson. &ldquo;Facebooku je 15 godina i suočava se sa zrelo&scaron;ću. Nije to vi&scaron;e kompanija na svom početku&rdquo;, dodala je.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Samo digitalni div Google ima vi&scaron;e prihoda od Facebooka od ogla&scaron;avanja na internetu. Facebook je vlasnik i aplikacija poput Instagrama, Messengera i WhatsAppa, od kojih svaka ima vi&scaron;e od milijardu korisnika, prenosi <strong>Hina</strong>.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Zuckerberg (34) i dalje brani svoj poslovni model i tvrdi da Facebook nije prodavao podatke o svojim korisnicima te da mu se može vjerovati. Ustraje u tome da njegova dru&scaron;tvena mreža zarađuje od ciljanih oglasa utemeljenih na onome &scaron;to saznaje od korisnika i tako uslugu održava besplatnom.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Kompanija priznaje da mora učiniti vi&scaron;e da povrati povjerenje pa je uložila milijarde dolara u sigurnost i ima 30 tisuća ljudi koji rade samo na tome.</p> <p>&nbsp;</p> <p>&ldquo;Kada kompanija stekne veliku moć i tvrdi da radi najbolje za vas, to znači da je itekako treba provjeravati. To smo naučili u kapitalizmu&rdquo;, kaže Bernoff.</p> <p>&nbsp;</p> <p>On sumnja da će ljudi okrenuti leđa Facebooku zbog naru&scaron;enog povjerenja i obja&scaron;njava da su potro&scaron;ači spremni razmijeniti veliku količinu podataka za malo pogodnosti.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Rekordna dobit</strong></p> <p>Facebook je unatoč valu skandala pro&scaron;le godine imao rekordnu dobit od 22 milijarde eura.</p> <p>&nbsp;</p> <p>U međuvremenu, Zuckerberg je uspio u namjeri da poveže razvijeni svijet, ali onaj ostali tek se treba &lsquo;zakačiti&rsquo; na dru&scaron;tvene mreže.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Po postojećim podacima 46,7 posto korisnika interneta, odnosno ne&scaron;to vi&scaron;e od 23 posto svjetske populacije, koristi se Facebookom pa za &scaron;irenje itekako ima prostora.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Facebook treba postati i lider u suzbijanju manipulacije lažnim vijestima, za&scaron;titi podataka i paziti na promjene komunikacijskih preferencija korisnika, kaže Bernoff.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Zuckerberg se ove godine osobno kani vi&scaron;e angažirati na javnim forumima o tome kako tehnologija može bolje služiti dru&scaron;tvu.</p> <p>&nbsp;</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/16-01-13-mark_zuckerberg_facebook.jpgČitanje naglas: Od prevencije govornih teškoća do stjecanja vještina za čitav živothttp://grude.com/clanak/?i=8863188631Grude.com - klik u svijetSat, 02 Feb 2019 11:45:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=19-02-02-citanje-djeca.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Sam proces čitanja obogaćuje rječnik, razvija sposobnost komunikacije, mašte, kritičkog mišljenja, a utječe i na razvoj pažnje, odnosno usredotočenosti na određenu radnju..<p>&nbsp;</p> <p>Čitanje je jedna od temeljnih ljudskih vje&scaron;tina koja omogućuje snalaženje u raznim područjima života. Bez čitanja je nezamislivo otputovati u novo mjesto u kojem se tek moramo snaći, raditi u uredu, ispuniti kupon za nagradnu igru i sve ono &scaron;to uzimamo zdravo za gotovo.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Ipak, jo&scaron; uvijek 758 milijuna ljudi diljem svijeta ne zna čitati. I upravo se zato 1. veljače obilježio Svjetski dan čitanja naglas.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Taj bi dan trebao pokazati kako čitanje i pisanje pripadaju svim ljudima, neovisno o dru&scaron;tvenom statusu, te da svako dijete ima pravo na pristup knjigama i obrazovanje, pi&scaron;e Zadovoljna.hr.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Knjige otvaraju vrata u jedan sasvim novi svijet, prepun novih pustolovina, zanimljivosti, novih informacija, poistovjećivanja s likovima romana, razvijanja ma&scaron;te, pa i utjehe u trenucima kada nam je to najpotrebnije. Sam proces čitanja obogaćuje rječnik, razvija sposobnost komunikacije, ma&scaron;te, kritičkog mi&scaron;ljenja, a utječe i na razvoj pažnje, odnosno usredotočenosti na određenu radnju. I upravo je čitanje od presudne važnosti za cjelokupan kasniji razvoj djeteta na svim poljima života.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Sva spomenuta područja (izuzev komunikacije) uglavnom će se razvijati i ako dijete čita tiho odnosno u sebi, no čitanje naglas, čiji se dan danas slavi, ima jo&scaron; brojne druge prednosti.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Prije svega, ključno je za djecu koja u ranom djetinjstvu pokazuju naznake te&scaron;koća u govoru poput mucanja, supstitucije, omisije, distrozije i drugih jezičnih te&scaron;koća. Također im omogućuje povezivanje onoga &scaron;to su čuli, vidjeli i pročitali te potiče kognitivni razvoj kada je riječ o razgovoru nakon pročitanog djela. Dolazi li dijete iz područja koje nije prvenstveno &scaron;tokavsko, &scaron;to je temelj za standardni jezik, čitanje naglas omogućuje mu upoznavanje s novim riječima i rečeničnim strukturama koje možda inače čuje samo u &scaron;koli ili na televiziji. I na kraju, no ni&scaron;ta manje važno, glasno čitanje snažno utječe na razvoj komunikacijskih vje&scaron;tina, a sve se one očituju tijekom čitavog odraslog života.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>KAKO POČETI ČITATI DJECI?</strong><br />Da bi dijete razvilo sve spomenute vje&scaron;tine, treba mu početi &scaron;to ranije čitati naglas, čak i onda kada samo dijete jo&scaron; nije svladalo čitanje. Čitanje od rođenja izuzetno je važno za cjelokupni djetetov razvoj. I već od tih najranijih dana dijete mora doživljavati čitanje kao sigurnu, mirnu i zabavnu aktivnost, a u tome je ključna uloga roditelja.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Kako biste mu to pružili, posjednite dijete u svoje krilo i omogućite mu da i ono samo gleda u knjigu. Zajedno odaberite njegovu prvu knjigu i krenite u čitanje. Nakon &scaron;to ste zavr&scaron;ili čitanje, obavezno razgovarajte o pročitanoj knjizi jer se upravo tim razgovorom počinju razvijati ranije spomenute komunikacijske vje&scaron;tine. Krenite od početka radnje, upitajte dijete &scaron;to se dogodilo, koje je likove upoznalo, kakvi su ti likovi, kako priča zavr&scaron;ava, &scaron;to mu se najvi&scaron;e svidjelo, &scaron;to mu se nije svidjelo i slično.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Pritom pazite na to da pitanja budu usklađena s dobi i da budu otvorenog tipa odnosno ona koja će od njega zahtijevati obja&scaron;anjenja i duže odgovore.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>VJEŽBOM DO VRSNIH REZULTATA SAMOSTALNOG ČITANJA NAGLAS</strong> <br />Jednom kada dijete nauči čitati, potičite ga da vam &scaron;to če&scaron;će čita naglas. Odaberite vrijeme u kojem to odgovara svim ukućanima. Ako imate dvoje ili vi&scaron;e djece, pripazite na to da ono koje čita ne ometa drugo dijete dok, primjerice, pi&scaron;e domaću zadaću.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Važno je napomenuti da dijete mora biti dobro raspoloženo odnosno i samo zainteresirano za knjigu u tom trenutku. Zato je sasvim svjedno hoće li do čitanja doći u dnevnoj sobi, autu, parku i slično. Budete li ga tjerali na čitanje kada je plačljivo ili nervozno, počet će povezivati čitanje s tim osjećajima.<br />Jednom kada zajedno s djetetom odaberete knjigu ili dio knjige koju će čitati, pustite ga da čita bez ometanja. Iako će vjerojatno tijekom čitanja neke riječi izgovarati pogre&scaron;no, nemojte ga prekidati. Upamtite riječi koje su bile pogre&scaron;no izgovorene pa se na njih vratite kasnije, nakon prvog čitanja. Dajte djetetu priliku da ih ponovno pročita, a ako nije sigurno u njihovo značenje, pitanjima ga navodite do rje&scaron;enja.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Kada birate knjigu, pripazite na to da bude u skladu s djetetovom dobi, a možete posegnuti kako za lektirnim tako i nelektirnim naslovima. Predložite mu i zajednički odlazak u knjižaru ili knjižnicu gdje će odabrati ono &scaron;to mu se najvi&scaron;e sviđa. Potičite ga na to da čita razgovjetno, jasno i izražajno te da bude sigurno u to da razumije sve riječi u tekstu.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Sve će mu to pomoći da se bolje snalazi na svim nastavnim predmetima, pa i kasnije nakon &scaron;kolovanja kada bude u prilici održati govor, iznijeti svoje mi&scaron;ljenje na sastanku, nastojati pridobiti klijenta ili se naprosto jasno zauzeti za sebe.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Grude.com/VL</p> <p>&nbsp;</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/19-02-02-citanje-djeca.jpgZbog hrane koju masovno jedu djeca u BiH gubi se vid!http://grude.com/clanak/?i=8862888628Grude.com - klik u svijetSat, 02 Feb 2019 00:53:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=18-05-04-djecak.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Cyan Moor zamalo je potpuno oslijepio jer se hranio samo piletinom, prženim krumpirima i kruhom, a od tekućine je pio samo gazirana pića.<p>&nbsp;</p> <p>Takva hrana mu je o&scaron;tetila živac &scaron;to je potvrdila oftamologinja Stefany Wotson.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Liječnica je ustanovila da Cyanu nedostaje vitamin A. Ispostavilo se da je dječak od pete godine jeo samo piletinu, pržene krumpiriće, kruh i pio jedno gazirano piće, i da je takva jednolična ishrana glavni krivac za gubitak vida.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Nakon &scaron;to je svakodnevno unosio propisanu dozu vitamina A, Cyanovo stanje se bitno popravilo. Vid na njegovom desnom oku potpuno se vratio, međutim lijevo oko je trajno o&scaron;tećeno.</p> <p><br />Cyan danas ima 16 godina. Zdravo se hrani, igra nogomet i uživa u druženju s prijateljima.</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/18-05-04-djecak.jpgREVOLUCIONARNO Savitljiva felga otporna na udarce i rupe na cestama!http://grude.com/clanak/?i=8857988579Grude.com - klik u svijetWed, 30 Jan 2019 11:08:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=19-01-30-felga-savitljiva.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Michelin i Maxion wheels, dobili su nagradu Innovation Awards 2018. od Europske asocijacije dobavljača vozila (CEPA), za ovaj fleksibilan naplatak otporan na udarce!<p>&nbsp;</p> <p>U državama s lo&scaron;im asfaltnim cestama prepunih rupa kakva su i na&scaron;e ceste, vi&scaron;e od pola pneumatika na vozilima ne doživi ni pola svojeg životnog vijeka, jer im se ulaskom kotača u rupe na asfaltu nepovratno o&scaron;tete bočne stranice pneumatika.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Zato je izmi&scaron;ljen Maxion Flexible Wheel &ndash; savitljiva felga koja čuva pneumatik i produljuje mu životni vijek. Ovaj naplatak se elastično savija, a pogledajte u videu kako se pona&scaron;a normalan naplatak s pneumatikom koji prelazi kroz rupu na asfaltu u usporedbi s novim tipom naplatka u istoj situaciji.<br /><br /><br /><iframe style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="https://www.youtube.com/embed/lVaAjJOKyjE" frameborder="0" width="425" height="350"></iframe></p> <p>&nbsp;</p> <p>Maxion Flexible Wheel osmislio je i konstruirao proizvođač pneumatika Michelin. Izrađen je novom tehnologijom nazvanom Acorus. A konstrukcija naplatka izvedena je od para fleksibilne gume koji se stavljaju na metalni naplatak izrađen od specijalne lake legure koja pak dozvoljava savijanje metala kako bi apsorbirao udarac od ulaska u rupu na asfaltu.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Kada kotač dođe do rupe na asfaltu umetnuti dijelovi od fleksibilne gume sprečavaju o&scaron;tećenje pneumatika. Ovo tehničko rje&scaron;enje dostupno je za sada samo u Sjevernoj Americi.</p> <p><br />Grude.com/Automobili.hr</p> <p>&nbsp;</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/19-01-30-felga-savitljiva.jpgŽelite znati jel vas netko presluškuje, provjerite putem ovih kodovahttp://grude.com/clanak/?i=8857288572Grude.com - klik u svijetTue, 29 Jan 2019 12:23:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=17-03-14-mobitel-u-ruci.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Uz pomoć samo par kodova na telefonu možete otkriti informacije koje će vam kazati prati li vas netko.<p>&nbsp;</p> <p>Pogledajte i kako:</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>* # 21 #</strong><br />Kada ukucate * # 21 # možete otkriti jesu li svi va&scaron;i pozivi i poruke preusmjereni. Stanje svake informacije će biti prikazano na zaslonu. Ovu funkciju često koriste ljubomorni partneri ili roditelji koji poku&scaron;avaju za&scaron;tititi svoju djecu od kriminalaca.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Stariji ljudi često postanu žrtve kada posude telefon strancu i samim tim riskiraju da otkriju informacije o sebi i svojim prijateljima (gdje žive i slično).</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>* # 62 #</strong><br />Kod * # 62 # se koristi ako želite saznati gdje se preusmjeravaju pozivi, poruke i podaci za koje vam se čini da nitko ne može otkriti.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Velike su &scaron;anse u ovom slučaju da va&scaron;i glasovni pozivi budu usmjereni na broj va&scaron;eg mobilnog operatera.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>* # 06 #</strong><br />* # 06 # kod se koristi kada želite saznati ime i broj. Ako znate ovaj broj, onda možete pronaći svoj telefon ako ga netko ukrade.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Kada je uključen, njegova lokacija se izravno prenosi na mrežu operatera pa čak i kad je umetnuta druga kartica.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Na ovaj način može se pronaći model telefona i njegove tehničke karakteristike.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>##002 #</strong><br />002# je univerzalni broj za isključivanje bilo kakve vrste preusmjeravanja na telefonu. Dobra ideja je ovo učiniti prije nego &scaron;to otputujete u inozemstvo gdje koristite usluge roaminga.</p> <p>&nbsp;</p> <p>U ovom slučaju nećete imati tro&scaron;kove za pozive koji bi bili preusmjereni na va&scaron;u glasovnu po&scaron;tu.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Kod James Bonda</strong><br />Postoje posebni kodovi &ndash; poznati pod nazivom James Bond kodovi, koji omogućavaju nekome da prati va&scaron;u lokaciju i vama da vide tko vas prati. Za ovo vam je potreban &ldquo;Net Monitor&rdquo;.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Ukucajte sljedeće kodove:</strong><br />*3001#12345#* (za iPhone) i *#*#4636#*#* ili *#*#197328640#*#* (za Android).</p> <p>&nbsp;</p> <p>Prvo je potrebno otići u odjeljak pod nazivom UMTS Cell Environment, zatim UMTS RR info i napisati svoj broj. Ovi brojevi su obližnje stanice koje se nalaze u blizini. Telefon će se povezati s najboljim signalom.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Nakon toga se vratite u glavni izbornik, kliknite MM info tab i zatim Serving PLMN. Zapi&scaron;ite broj pod kodom LAC (Lokalni kod okoline).</p> <p>&nbsp;</p> <p>Uz pomoć ova dva broja i običnim internetom možete odrediti lokaciju na karti s kojom je povezan va&scaron; telefon. Sumnjičave mobilne stanice mogu biti kamion ili mali autobus s velikom antenom. Ovakva vozila se koriste za koncerte ili festivale gdje je internet slab. Ako se jedan od njih nalazi u blizini bez ikakvog razloga, moguće je da se bave &scaron;pijuniranjem</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Koristite Antivirus</strong><br />Ako koristite Android, trebalo bi s vremena na vrijeme provjeriti ima li viruse. PlaceRaider jedan je od najopasnijih. Razvijen od strane stručnjaka, on pokazuje koliko je telefon ranjiv.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Kada uđe u telefon, ovaj virus uzima niz fotografija iz sredine, kreira 3D model mjesta na kojem ste i zatim koristi prednosti bilo koje internet konekcije kako bi poslao prikupljene podatke sa svim podacima s va&scaron;eg telefona.</p> <p>&nbsp;</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/17-03-14-mobitel-u-ruci.jpgSpajaju se WhatsApp, Instagram i Messengerhttp://grude.com/clanak/?i=7852678526Grude.com - klik u svijetFri, 25 Jan 2019 17:08:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=16-01-13-mark_zuckerberg_facebook.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Ideja ovog poslovnog pothvata je poboljšati komunikaciju među milijardama korisnika ovih aplikacija diljem svijeta..<p>&nbsp;</p> <p>Facebook će početkom slijedeće godine integrirati usluge za razmjenu poruka WhatsApp, Instagram i Facebook Messenger.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Svaka aplikacija bit će odvojena jedna od druge, ali će biti ujedinjene pod zajedničkom platformom. Ideja ovog poslovnog pothvata je pobolj&scaron;ati komunikaciju među milijardama korisnika ovih aplikacija diljem svijeta, prenosi Independent. <br /><br /><br />- Ljudi žele da poruka bude brza, jednostavna, pouzdana i privatna, a mi im želimo pružiti najbolja iskustva u razmjeni poruka - kazao je Facebookov glasnogovornik. <br /><br /><br />Podsjetimo, Facebook je nabavio Instagram u 2012. godini za oko milijardu dolara, prije nego je 2014. preuzeo aplikaciju za razmjenu poruka WhatsApp u iznosu od vrtoglavih 19,3 milijardi dolara.<br /><br /><br /></p>//grude.com/Datoteke/Novosti/16-01-13-mark_zuckerberg_facebook.jpgProtiv svake sezonske bolesti: Svakog dana luk ili čaj od lukahttp://grude.com/clanak/?i=7850778507Grude.com - klik u svijetFri, 25 Jan 2019 09:07:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=19-01-25-019-kapula.jpeg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Pojedete li svakog dana malo luka (ili češnjaka), sezonske bolesti, poput gripe, prehlade, kašlja i upale grla, mogle bi vas zaobići.<p>&nbsp;</p> <p>Jedenje luka također pozitivno utječe na zdravlje srca i krvnih žila te reguliranje razina kolesterola. Nažalost, sirovi luk mnogi izbjegavaju zbog neugodna mirisa ili zato &scaron;to im &ldquo;te&scaron;ko&rdquo; pada na želudac. No i tome je moguće doskočiti.</p> <p>&nbsp;</p> <p style="margin-top: 5px;"><strong>Ljekoviti oblozi, sirupi i kapi od luka</strong> u narodnoj se medicini koriste od najstarijih vremena. No i suvremena znanost ističe njihovu učinkovitost. Istraživanja su pokazala značajno smanjen rizik od karcinoma pluća među osobama koje jedu hranu bogatu kvercetinom, kao &scaron;to je crveni luk. Istraživanja također pokazuju da se kvercetin bolje i učinkovitije apsorbira iz luka nego iz ostalih namirnica. Redovito jedenje luka također može smanjiti učestalost astmatičnih napadaja. To je zato &scaron;to luk sadrži nekoliko spojeva koji &ldquo;gase&rdquo; upalu. Za to je, između ostalog, također zaslužan <strong>kvercetin, čije je djelovanje vrlo slično djelovanju lijekova protiv astme</strong>. Najveća koncentracija te tvari nalazi se u ljusci luka. Iskoristiti je možete tako da čitav, neoguljeni luk, dodate u lonac juhe dok se ona lagano kuha. Tako će se u njoj zadržati svi korisni sastojci. Druga mogućnost je da od <strong>osu&scaron;enih ljuski luka pripremate čajeve</strong>. Kako biste izbjegli eventualne &scaron;tetne pesticide, najbolje je birati organski uzgojen luk ili ovo korisno povrće uzgojiti u vlastitom vrtu.</p> <p style="margin-top: 5px;">&nbsp;</p> <p style="margin-top: 5px;"><strong>Luk je najbolje jesti u svježem stanju</strong>, a pri tome vrijedi pravilo da je dobro birati &scaron;to ljući luk jer on ima najvi&scaron;e ljekovitih sastojaka. Međutim, ima situacija kad je bolje izbjeći miris luka pa u tim slučajevima možemo posegnuti za čajem od luka koji nema karakterističan miris. Budući da nama nikakvih &scaron;tetnih djelovanja, ovaj čaj moguće je piti svakodnevno, u većim količinama, a prikladan je za trudnice i malu djecu.</p> <p style="margin-top: 5px;">&nbsp;</p> <p style="margin-top: 5px;"><strong>Glavicu luka srednje veličine razrežite na 4 dijela i prelijte s 3 &scaron;alice vode</strong>. Ako luk nije &scaron;prican, izrežite ga zajedno s ljuskom kako bi bio &scaron;to djelotvorniji. Potom zakuhajte na laganoj vatri, kuhajte dok pola količine tekućine ne ispari, procijedite i pijte toplo. Okus ovako pripremljenog čaja slatkast je i ugodan, a prema želji se može dodatno zasladiti medom. Ako vam okus čaja ne odgovara, možete ga popraviti drugim ljekovitim biljem - tijekom kuhanja ubacite listić kadulje te nekoliko žličica kamilice i majčine du&scaron;ice. Raskuhani luk možete kasnije upotrijebiti kod pripreme jela, npr. dodati jelima od krumpira ili varivima. Ovaj čaj prvenstveno je učinkovit protiv ka&scaron;lja. Također ga možete koristiti i za liječenje grlobolje, prehlade i gripe.</p> <p style="margin-top: 5px;">&nbsp;</p> <p style="margin-top: 5px;">Kod ovih bolesti <strong>čaj je dovoljno piti 2-3 dana, kad bi trebalo doći do pobolj&scaron;anja</strong>. Prema preporuci austrijskog autora Rudolfa Breussa, čaj od luka koristi se za liječenje srčane i bronhijalne astme. Kod težih slučajeva astme i bronhitisa za potpuno izlječenje čaj treba piti 2-3 tjedna, a to je moguće i če&scaron;će kako biste potpuno očistili bronhije i pluća. Za astmatičare uz ovaj se čaj preporučuje jedenje naribane crne rotkve uz dodatak malo &scaron;ećera. Ovaj čaj dobar je i za či&scaron;ćenje organizma te cjelokupno zdravlje.</p> <p style="margin-top: 5px;">&nbsp;</p> <p style="margin-top: 5px;"><em><strong>24sata.hr</strong></em></p>//grude.com/Datoteke/Novosti/19-01-25-019-kapula.jpeg7 savjeta kako dovesti više posjetitelja na svoju web stranicu s Facebooka u 2019. godinihttp://grude.com/clanak/?i=7848478484Grude.com - klik u svijetWed, 23 Jan 2019 16:20:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=19-01-23-facebok.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Želite saznati kako dovesti više posjetitelja na svoju web stranicu? Kako povećati broj posjeta zahvaljujući Facebooku? Koja je tajna uspjeha na Facebooku u 2019. godini i kako je iskoristiti za podizanje kvalitete vašeg online biznisa?<p>&nbsp;</p> <p>Prije samo nekoliko godina Facebook je mnogim webmajstorima bio jedan od glavnih izvora posjetitelja na web stranicama. Zahvaljujući pametno odabranim taktikama i vrlo zanimljivih objavama na Facebooku, mnogi korisnici proživljavali su &lsquo;zlatno doba&rsquo; svojeg digitalnog biznisa. No, kada je Facebook promijenio pravila i smanjio prirodni doseg objava &ndash; sve se srozalo, prenosi <em><strong>geek.hr</strong></em>.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Trenutno je prirodni doseg na Facebooku tek nekoliko posto od ukupnog broja ljudi koji vas prate. Mnogi stručnjaci diljem svijeta poku&scaron;avaju tome doskočiti na kraj jer ponovno žele imati Facebook kao jedan od glavnih izvora posjete na svojim web stranicama. No, da li je takav scenarij moguć i &scaron;to je potrebno činiti?</p> <p>&nbsp;</p> <p>Iako svaka taktika i savjet jako ovisi o Facebook algoritmu, danas ćemo navesti nekoliko ideja koje vrijedi slijediti ako želite kvalitetniju Facebook stranicu &ndash; koja će dovoditi posjete na va&scaron;u web stranicu ili blog. Savjeti su nastali na temelju analize i promi&scaron;ljanja raznih svjetskih stručnjaka za marketing pa ih svakako vrijedi uzeti u obzir:</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Optimizirajte Facebook stranicu za dovođenje posjete na va&scaron; web</strong></p> <p>Facebook je u posljednjih nekoliko godina drastično izmijenio dizajn Facebook stranica, no to nužno ne mora biti lo&scaron;e za vas. Naime, na tim se modernim stranicama sad nalazi mogućnost postavljanja raznih call-to-action sekcija, odnosno gumbiju &ndash; koje možete iskoristiti u svoju korist. Ako želite povećati broj posjetitelja koji dolaze na va&scaron;u web putem Facebooka, morat ćete optimizirati va&scaron; u Facebook stranicu. Konkretno, to znači da na Facebook stranicu morate postaviti &scaron;to vi&scaron;e linkove ka va&scaron;oj web stranici, kako bi povećali &scaron;anse da korisnik klikne na jedan od linkova. Isprobajte razna mjesta na koja ćete postaviti linkove i na kraju pronađite optimalno rje&scaron;enje.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Redovito objavljujte novi sadržaj</strong></p> <p>Gotovo svi uspje&scaron;ni ljudi na svijetu reći će vam kako tajna uspjeha leži u trudu i redovitosti. Istu tu redovitost iznimno cijeni i sam Facebook koji nagrađuje korisnike koji redovito objavljuju novi sadržaj na Facebook stranicama. No, uz to &scaron;to će vam Facebook vrlo vjerojatno djelomično povećati prirodni doseg zbog redovitosti, činjenica je da će vas i va&scaron;i korisnici (pratitelji) vi&scaron;e primjećivati, ako ćete sadržaj objavljivati če&scaron;će. Zanimljivo je da neki stručnjaci jo&scaron; uvijek preferiraju vi&scaron;estruke dnevne objave, &scaron;to je tempo koji ćete te&scaron;ko pratiti. Ako vam nedostaje inspiracije, onda se barem potrudite da nekoliko puta tjedno objavite ne&scaron;to na svojoj Facebook stranici, kako biste &scaron;to bolje kotirali kako kod Facebooka, tako i kod va&scaron;ih pratitelja.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Pronađite savr&scaron;eni format objave</strong></p> <p>Činjenica je da korisnici različito reagiraju na različite vrste objava, &scaron;to vas ponekad može jako razveseliti ili razočarati. Naime, neka objava vas iznenadi iznimno velikim brojem lajkova, dok vas druga razočara sa samo nekoliko klikova (iako ste očekivali puno vi&scaron;e). Važno je da istražite koji tip objave najvi&scaron;e odgovara va&scaron;im pratiteljima, kako biste &lsquo;forsirali&rsquo; takve objave i u budućnosti. Ovdje je možete poslužiti iscrpnom Facebook statistikom koja će vam ukazati na to koji tip objave ima najbolji doseg i najvi&scaron;e lajkova. Također, možete koristiti i neke vanjske alate kako biste saznali kakav sadržaj korisnici vole konzumirati i o čemu biste u budućnosti trebali pisati ili stvarati vizualni sadržaj.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Potaknite popularnost investiranjem u ogla&scaron;avanje</strong></p> <p>Godina je 2019. i sasvim je izvjesno da bez ulaganja u promociju, te&scaron;ko da možete ostvariti dobre rezultate na Facebooku (ali i ostalim platformama). Ako želite &scaron;to vi&scaron;e klikova s Facebooka na va&scaron;u web stranicu, morat ćete pripremiti određeni budžet kako biste potaknuli popularnost i doseg objava. To možete učiniti na vi&scaron;e različitih načina jer Facebook je prilično &scaron;iroke ruke kada su u pitanju načini ogla&scaron;avanja. Ono &scaron;to je važno jest da putem oglasa na Facebooku morate precizno targetirati skupinu ljudi koju želite dosegnuti jer će tako va&scaron;i rezultati biti puno bolji. Razmislite o tome tko je va&scaron; idealni klijent i uložite novac u promociju na Facebooku.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Iskoristite moć recenzija</strong></p> <p>Digitalni biznis danas moramo shvaćati puno ozbiljnije nego prije nekoliko godina jer danas se veliki broj klasičnih biznisa okreće digitalnim platformama. S obzirom na mnogobrojnu konkurenciju, morate se po nečemu isticati u masi. Sjajna prilika za to su recenzije korisnika koje vam oni mogu ostaviti na Facebook stranici. Pozitivne recenzije pokazat će kako imati povjerenje određene skupine ljudi, &scaron;to će pak pozitivno utjecati na povećanje broja novih klijenata. Dakle, tražite neprestano od svojih klijenata i korisnika da ostavljaju recenzije na va&scaron; rad jer tako ćete lak&scaron;e stići do novih korisnika, odnosno klijenata.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Istaknite najbolje objave</strong></p> <p>Oni koji se duže vremena bave digitalnim biznisom ili upravljaju web projektima svjesni su kako uglavnom samo nekoliko objava donosi glavninu prometa. Dakle, želimo reći da se neke objave ističu u moru ostalih i te su objave zadužene za dovlačenje velikog dijela prometa. S obzirom na to da vam Facebook nudi isticanje željenih objava, iskoristite tu mogućnost i u prvi plan stavite one objave koje najbolje kotiraju među korisnicima. To bi trebalo potaknuti korisnike da kliknu na Facebook objavu te odu na va&scaron;u web stranicu.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Dijelite nesavr&scaron;ene fotografije i video materijale</strong></p> <p>Ne, nije cilj stvarati nekvalitetne materijale i zatim to objavljivati na Facebooku, već je ideja da sa svojim pratiteljima dijelite stvari koje pokazuju da ni vi niste savr&scaron;eni. Dakle, dijelite fotografije i video materijale koji pokazuju ono &scaron;to se događa &lsquo;iza scene&rsquo;, odnosno u trenucima kada niste u stanju poziranja. To će va&scaron;im pratiteljima pokazati da ni vi niste savr&scaron;eni i da grije&scaron;ite pa će se na taj način oni lak&scaron;e poistovjetiti s vama. Time biste trebali steći privrženost korisnika, &scaron;to će vam donijeti vi&scaron;e klikova na va&scaron;u web stranicu.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Zaključak</strong></p> <p>Iako je u posljednje vrijeme prirodni doseg na Facebooku sve manji, ova je platforma jo&scaron; uvijek vrijedna ulaganja vremena i novca jer može donijeti kvalitetne rezultate vlasnicima web stranica. Savjeti navedeni gore trebali bi vam pomoći u pronalaženju &lsquo;zlatne formule&rsquo; na temelju koje ćete doći do sjajnih rezultata, odnosno putem koje ćete povećati broj klikova na va&scaron;u web stranicu. Želimo vam puno sreće u rastu digitalnog biznisa, a za kraj vas molimo da nam napi&scaron;ete koje vi taktike koristite kako biste povećali broj posjetitelja na va&scaron;u web stranicu?</p> <p>&nbsp;</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/19-01-23-facebok.jpgZNANSTVENICI spriječili širenje raka! Je li svijet na tragu revolucijehttp://grude.com/clanak/?i=7845878458Grude.com - klik u svijetTue, 22 Jan 2019 15:17:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=19-01-22-rak.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Istraživači Sveučilišta u Baselu otkrili su metodu kojom se stanice raka dojke mogu ”prevariti” i pretvoriti u masne stanice. Skupina znanstvenika uspjela je kod laboratorijskih miševa transformirati stanice raka, nastale epitelno-mezenhimalnom tranzicijom (EMT), u masne stanice i tako spriječiti razvoj metastaza. <p>&nbsp;</p> <p>Studija o radu objavljena je u časopisu &rdquo;Cancer Cell&rdquo;.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Maligne stanice mogu brzo reagirati i prilagođavati se promjenjivim uvjetima u svome okoli&scaron;u, reaktivirajući stanični proces epitelno-mezenhimalne tranzicije (EMT), koji im omogućava promjenu molekularnih svojstava i transformaciju u sasvim drukčiju vrstu stanica.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Zaustavljanje ključnog mehanizma raka</strong></p> <p>&nbsp;</p> <p>Glavni autor studije Gerhard Christofori, profesor biokemije na Sveučili&scaron;tu u Baselu, u priopćenju kaže: &rdquo;Stanice raka dojke ne samo da su se kroz EMT pretvorile u masne stanice, nego su se sasvim prestale reproducirati. Koliko znamo iz dugoročnih eksperimenata, stanice raka koje postanu masne stanice vi&scaron;e se ne vraćaju u stanice raka&rdquo;.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Proces EMT ključan je u fetalnom razvoju jer omogućuje da se stanice povr&scaron;inskog, epitelnog tkiva pretvaraju u mezenhimalne matične stanice koje se potom diferenciraju te stvaraju brojne organe i tkiva. Kada fetalni razvoj zavr&scaron;i, proces EMT ostaje prisutan samo u zacjeljivanju rana i stvaranju ožiljaka u procesu u kojem se epitelno tkivo zamjenjuje vezivnim. No, stanice tumora mogu koristiti EMT i njemu suprotan proces MET kako bi migrirale od primarnog tumora i formirale sekundarne metastaze. Stanična plastičnost povezana je s preživljavanjem raka, &scaron;irenjem, heterogeno&scaron;ću tumora i njegovom otporno&scaron;ću na kemoterapiju i ciljane terapije.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Koristeći modele mi&scaron;jeg i ljudskog raka dojke, skupina znanstvenika istraživala je mogu li se terapijski ciljati stanice raka tijekom EMT-ja, dok su jo&scaron; u vrlo plastičnom, promjenjivom stanju. Kada su mi&scaron;evi tretirani rosiglitazonom (lijek za dijabetes tipa 2) u kombinaciji s MEK inhibitorima, kao &scaron;to je trametinib (lijek za rak kože), izazvana je transformacija stanica raka u post-mitotičke i funkcionalne adipocite (masne stanice). Osim toga, rast primarnog tumora zaustavljen je i spriječene su metastaze.</p> <p>&nbsp;</p> <p>&rdquo;Prvo, pokazali smo da stanice raka dojke koje prolaze kroz EMT, i tako postaju maligne, metastatske i otporne na terapiju, pokazuju visok stupanj promjenjivosti i aktivnosti, odnosno plastičnosti. Zato je te maligne stanice moguće transformirati u druge vrste stanica, &scaron;to smo pokazali transformacijom u masne stanice. Drugo, pokazali smo da konverzija stanica raka u adipocite potiskuje njihova invazivna svojstva, a time i nastanak metastaza i njihovu reprodukciju. Adipociti se vi&scaron;e ne umnožavaju, postaju post-mitotički, a odatle i terapijski učinak&rdquo;, rekao je Christofori.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Lijekovi već odobreni</strong></p> <p>&nbsp;</p> <p>Budući da je američka Agencija za hranu i lijekove (FDA) već odobrila oba lijeka koji su kori&scaron;teni u pretkliničkoj studiji, znanstvenici se nadaju da će uskoro biti moguća i njihova klinička primjena.</p> <p>&nbsp;</p> <p>&ldquo;Budući da se kod pacijenata ovaj pristup može testirati samo u kombinaciji s konvencionalnom kemoterapijom, sljedeći korak bit će provjera kombinacije na mi&scaron;jim modelima. Ova bi metoda mogla biti rje&scaron;enje i za druge vrsta tumora. Uskoro ćemo nastaviti istraživanje u na&scaron;im laboratorijima&rdquo;, pi&scaron;u autori.</p> <p>&nbsp;</p> <p>U opisanoj metodi ključna ljekovita tvar je trametinib koji povećava stopu pretvaranja stanica raka u stanice masnog tkiva. Djeluje kao inhibitor proteinskih kinaza MEK1 i MEK2, enzima koji imaju važnu ulogu u proliferaciji i diferencijaciji stanica. Trametinib se inače koristi u liječenju agresivnog raka kože, melanoma. FDA ga je 2018. odobrio kao lijek za liječenje melanoma treće faze, nakon kirur&scaron;kog odstranjivanja, prenosi Index.hr.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Treba imati na umu da znanstvenici za sada jo&scaron; nisu uspjeli pretvoriti sve stanice raka u masne stanice, već samo dio njih. No one koje su pretvorili, vi&scaron;e se nisu mijenjale nazad u stanice raka. Također, rezultate na mi&scaron;evima trebat će potvrditi na ljudima. Ipak, vjerojatnost za uspjeh je velika jer se radi o lijekovima čije je djelovanje već potvrđeno u liječenju ljudi.</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/19-01-22-rak.jpgPapa Franjo pokrenuo prvu aplikaciju za molitvu, evo kako funkcionirahttp://grude.com/clanak/?i=7844078440Grude.com - klik u svijetMon, 21 Jan 2019 17:54:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=19-01-21-papa-app.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Nova aplikacija, nazvana Click to Pray, obavijestit će 1,3 milijarde katolika za što se moli, a mogućnosti su široke, od molitve za mir u svijetu do zazivanja utjehe za ljude pogođene prirodnim katastrofama..<p>&nbsp;</p> <p>Poglavar rimokatoličke crkve upravo je pokrenuo novu aplikaciju koja će vjernicima omogućiti da mole zajedno s njim.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Papa je najnoviju vatikansku digitalnu platformu, poznatu kao Svjetska mreža molitve s Papom, predstavio tijekom svog tradicionalnog nedjeljnog obraćanja desecima tisuća ljudi na Trgu sv. Petra u Rimu.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Nova aplikacija, nazvana <a title="click to pray" href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.lamachi.clicktopray&amp;hl=es_419" target="_blank">Click to Pray</a>, obavijestit će 1,3 milijarde katolika za &scaron;to se moli, a mogućnosti su &scaron;iroke, od molitve za mir u svijetu do zazivanja utjehe za ljude pogođene prirodnim katastrofama.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Papa Franjo nikad za sebe nije smatrao da je na 'dobar dan' s modernim tehnologijama. No to ga nije obeshrabrilo pa je povukao prstom po ekranu tableta kako bi pokrenuo aplikaciju. Da bude siguran u to &scaron;to radi, pogledao je svećenika koji je držao tablet te ga pitao: 'Je li bilo dobro?'. Svećenik je potvrdno kimnuo glavom.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Aplikacija je pokrenuta uoči Svjetskog dana mladih. Riječ je o susretu Svetog oca s maldima iz cijelog svijeta, a to je druženje ove godine zakazano od utorka 22. siječnja do nedjelje 27. siječnja u Panami.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Iz Vatikana poručuju da će aplikacija omogućiti vjernicima da 'prate papu u misiji suosjećanja'.</p> <p>&nbsp;</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/19-01-21-papa-app.jpgMBA Croatia: Utjecaj IT-a na hrvatsko gospodarstvohttp://grude.com/clanak/?i=7843278432Grude.com - klik u svijetMon, 21 Jan 2019 11:20:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=19-01-21-racunala-it-rjesenja.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>IT je jedno od rijetkih područja u kojima Hrvatska jako dobro stoji i konkurira na svjetskom tržištu. <p><br />Podaci govore kako je ukupni prihod IT industrije dosegao 21 milijarda kuna prihoda, no bilo je potrebno čak 6 godina da ukupni prihod dosegne onaj iz 2008. godine, stoji u najnovijoj analizi HGK ali je očito kako je riječ o vrlo stabilnoj industriji. Zbog toga je udruga MBA Croatia prvo predavanje u 2019. odlučila napraviti na temu IT firmi u Hrvatskoj. Razloga ima vi&scaron;e. Jedan je to &scaron;to je ta tema izabrana među najzanimljivijima u anketi koju su na&scaron;i gosti popunjavali u zadnjih par mjeseci, ističe predsjednik MBA Croatia Aco Momčilović i dodaje kako smatraju da je IT područje jako interesantno iz perspektive strategije i razvoja firmi &ndash; prvi gosti su iz tvrtki Infinum, Repsly i Ingemark, prenosi ictbusiness.info.</p> <p>&nbsp;</p> <p>&bdquo;IT je jedno od rijetkih područja u kojima Hrvatska jako dobro stoji i konkurira na svjetskom trži&scaron;tu. Također smatramo da se može napraviti jo&scaron; puno stvari kako bi se olak&scaron;alo poslovanje na&scaron;im IT firmama, i da država mora surađivati puno vi&scaron;e i slu&scaron;ati savjete od udruga poput CISEXa na čijem je čelu trenutno Tajana Barančić. MBA Croatia se kao udruga zalaže sa smanjenja administrativnih prepreka, a tema kojoj ćemo se ove godine posvetiti je izbacivanje pečata iz upotrebe&ldquo;, ističe Momčilović.</p> <p>&nbsp;</p> <p>IT firme su u takvim inicijativama često prve, upravo zbog toga &scaron;to koriste najnovije tehnologije i prate trendove po cijelome svijetu. I Infinum, Repsly i Ingemark su perjanice na&scaron;e IT scene i njihova iskustva će sigurno biti zanimljiva i &scaron;irokom krugu ljudi izvan same IT industrije, poja&scaron;njava dalje Momčilović</p> <p>&nbsp;</p> <p>Nadalje, podaci iz HGK-ove studije govore kako IT industrija zapo&scaron;ljava 28.347 zaposlenih, a u zadnjih 5 godina raste po prosječnoj godi&scaron;njoj stopi od 8,5 posto dok ukupan broj radnih mjesta u zemlji raste za 1,2 posto.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Uz to, IT tvrtki je u Hrvatskoj 4.649 odnosno 4 posto od ukupnog broja tvrtki u zemlji. Realni problem za IT tvrtke je u tome da četiri od pet IT tvrtki ima manje od 5 zaposlenih. Prosječna neto plaća dosegla je 7.722 kune &scaron;to je za 44 posto vi&scaron;e od prosječne neto plaće u realnom sektoru. &Scaron;to se pak tiče izvoza on je dosegao 6 milijardi kuna. Već u 2012. godini izvoz IT industrije je prema&scaron;io onaj iz 2008. godine.</p> <p>&nbsp;</p> <p>&bdquo;Sigurni smo da će na&scaron;i sugovornici inspirirati i mnoge druge firme, a na okruglom stolu će biti prilike i za saznati mi&scaron;ljenja o potrebama i stanju bran&scaron;e u Hrvatskoj i regiji. U IT firmama se sve vi&scaron;e nameće i tema ljudskih resursa, koja je zbog odnosa ponude i potražnje ključ uspje&scaron;nog razvoja firmi. To na neki način odražava i sliku cijele zemlje i njene borbe koja dolazi za sve kadrove i njihovo zadržavanje u zemlji&ldquo;, zaključuje Momčilović.</p> <p>&nbsp;</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/19-01-21-racunala-it-rjesenja.jpgLIJEČITE SE PRIRODNO: Liječi, umiruje, grije... 10 razloga zašto koristiti đumbir svaki danhttp://grude.com/clanak/?i=7841978419Grude.com - klik u svijetSun, 20 Jan 2019 11:57:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=17-01-30-caj-od-djumbira.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Sada već puno toga znamo o đumbiru, a koliko je zanimljiva i zdrava namirnica vidimo tek kada sve informacije skupimo na jedno mjesto.<p><br />Upravo zato izdvajamo 10 genijalnih činjenica o đumbiru te za&scaron;to ga koristiti svakodnevno.</p> <p>&nbsp;</p> <p>1. Osim &scaron;to obiluje raznim mineralima i vitaminima, gomolj osebujna ljutog okusa bogat je gingerolom koji potiče probavu olak&scaron;avajući tegobe poput nadutosti i grčeva.</p> <p>&nbsp;</p> <p>2. Đumbir ima jedinstven okus, istovremeno je sladak i ljutkast. Možete koristiti kada pripremate bilo koju namirnicu bogatu proteinima, poput piletine, svinjetine i govedine. Pomije&scaron;ajte ga s če&scaron;njakom za jači okus i vi&scaron;e zdrastvenih svojstva.<br />Lijek protiv mučnine koji i okrepljuje</p> <p>&nbsp;</p> <p>3. Đumbir je cijenjeni prirodni lijek protiv mučnine. Poznat je i po umirujućem, antibakterijskom i antihistaminskom učinku; djeluje protuupalno i ublažava alergije.</p> <p>&nbsp;</p> <p>4. Od đumbira možete pripremiti fini čaj, možete ga narezati i grickati sirovog, ili u njemu uživati u gotovim proizvodima koji se nude u prodavaonicama (npr. đumbirov sok i marmelada).</p> <p>&nbsp;</p> <p>5. Čaj od đumbira izvrsno okrepljuje, pobolj&scaron;ava raspoloženje, zagrijava i pomaže u mr&scaron;avljenju jer održava osjećaj sitosti. Može se pripremiti od svježeg korijena ili đumbira u prahu. Tradicionalno se pripravlja tako da se gomolj nareže na trakice odnosno nariba, a potom se prelije kipućom vodom.<br />Odličan i za mr&scaron;avljenje</p> <p>&nbsp;</p> <p>6. Američka i kineska akademija znanosti provele su istraživanje o djelovanju đumbira na proces mr&scaron;avljenja. Zaključili su kako đumbir smiruje oksidativni stres (oblik staničnog starenja), ima protuupalno svojstvo i snižava kolesterol i krvni tlak.</p> <p>Može čak smanjiti aterosklerozu, odnosno nakupljanje opasne masti u arterijama. Studije su pokazale da konzumiranje đumbira može pobolj&scaron;ati topljenje kalorija i smanjiti osjećaj gladi te da je povezan s gubitkom tjelesne mase kod odraslih pretilih osoba.</p> <p>&nbsp;</p> <p>7. Ako patite od bolesti putovanja, a i najmanja kilometraža kod vas izaziva osjećaj mučnine, rje&scaron;enje je opet - đumbir. Istraživanje sveučili&scaron;ta Brigham Young utvrdilo je kako on djeluje na organizam bolje od većine lijekova protiv mučnine.</p> <p>&nbsp;</p> <p>8. Možda niste znali da se u mnogim zemljama tradicionalno koristi za tretmane kose, a najpoznatiji je po tome &scaron;to drži prhut pod kontrolom. Napravite masku od đumbira i jojobe, umasirajte u kosu te nakon 30 minuta isperite.</p> <p>&nbsp;</p> <p>9. Žene koje muku muče s bolnim mjesečnicama mogle bi do olak&scaron;anja doći ispijajući čaj od đumbira. Naime, istraživanje objavljeno u časopisu Journal of Alternative and Complementary Medicine pokazalo je kako je đumbir kod bolnih grčeva jednako učinkovit kao i ibuprofen. Dvije žlice svježeg đumbirovog korijena ostavite na 15 minuta u vrućoj vodi i procijedite. Dodajte med ili limun za pobolj&scaron;anje okusa.</p> <p>&nbsp;</p> <p>10. Eterično ulje đumbira grije tijelo, popravlja cirkulaciju i protok krvi. Zato je odličan lijek za bolne i umorne mi&scaron;iće. Kako ga najbolje iskoristiti?</p> <p>&nbsp;</p> <p>Četiri žlice svježe naribanog đumbira zamotajte u pamučnu vrećicu i stavite u vodu za kupku. Dok uživate u opu&scaron;tajućem tretmanu, đumbir će djelovati na bolna i upaljena područja.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Grude.com/Ordinacija.hr</p> <p>&nbsp;</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/17-01-30-caj-od-djumbira.jpgVolkswagen predstavio Golf GTI TCR sa 286 KShttp://grude.com/clanak/?i=7838378383Grude.com - klik u svijetThu, 17 Jan 2019 15:40:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=19-01-17-golf-gti2019-1.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Nakon što je predstavljen Golf GTI TCR kao koncept na sajmu Worthersee u Austriji, Volkswagen je počeo primati narudžbe za cestovnu verziju ovog snažnijeg hatchbacka.<p><br />Radi se o specijalnom modelu zasad dostupnom samo kupcima u Europi koji je inspiriran onim koji se koristi za utrke u TCR International Seriji. Automobil pokreće verzija Volkswagenovog 2,0-litarskog četverocilindričnog motora s turbopunjačem koji razvija 286 KS. Uparen je isključivo sa sedmostepenim automatskim mjenjačem s duplim kvačilom, a tu je i prednji diferencijal s ograničenim proklizavanjem.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Golf GTI TCR od 0 do 100 km/h ubrzava za 5,6 sekundi prije nego dostigne maksimalnih 250 km/h. Opciono je moguće povećati maksimalnu brzinu na 260 km/h.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Da se radi o snažnijoj verziji Golfa pokazuju prednji spliter, drugačiji krovni spojler, stražnji difuzor, pragovi i crni bočni retrovizori. Perforirani kočioni diskovi pomažu pri zaustavljanju, a LED prednja svjetla osvjetljavaju cestu. Automobil standardno dolazi sa setom 18-inčnih naplataka, ali su dostupni i 19-inčni naplaci sa standardnim ili polu-slick gumama.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Volkswagen nudi opciju s paketom opreme za eksterijer koji podrazumijeva kući&scaron;ta bočnih retrovizora od karbonskih vlakana, crni krov te naljepnice na zadnjim blatobranima.</p> <p>&nbsp;</p> <p>U unutra&scaron;njosti su sportska sjedi&scaron;ta presvučena kombinacijom mikrovlakana i tkanine. Kožom presvučeni upravljač ima perforirane dijelove na pozicijama 3 i 9 te crvenu oznaku na 12. Digitalni klaster je standardan.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Golf GTI TCR u Njemačkoj ko&scaron;ta najmanje 38.950 eura.</p> <p>&nbsp;<br />Grude.com/Klix.ba<br /><br /></p>//grude.com/Datoteke/Novosti/19-01-17-golf-gti2019-1.jpgProklijale prve biljke na Mjesecuhttp://grude.com/clanak/?i=7835178351Grude.com - klik u svijetTue, 15 Jan 2019 22:09:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=19-01-15-hrana-mjesec.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Sposobnost i iskustvo uzgoja biljaka na Mjesecu bi značilo da bi astronauti mogli koristiti hranu iz vlastitog uzgoja u svemiru<p><br />Proklijale su sjemenke koje je kineska misija Chang'e-4 ponijela na Mjesec, javila je Kineska nacionalna svemirska agencija.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Riječ je o značajnom koraku prema dugoročnom istraživanju svemira jer po prvi put biolo&scaron;ka tvar je izrasla na Mjesecu.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Iz sjemenki pamuka niknule su prve biljčice, a službeni glasnik komunističke stranke Kine, People's Daily, objavio je na Twitteru i prve fotografije izdanaka. Napisali su i kako je to prvi biolo&scaron;ki eksperiment čovječanstva na Mjesecu.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Sposobnost i iskustvo uzgoja biljaka na Mjesecu bi značilo da bi astronauti mogli koristiti hranu iz vlastitog uzgoja u svemiru, smanjujući time potrebu da se vrate na Zemlju kako bi se ponovo opskrbili namirnicama.</p> <p>&nbsp;</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/19-01-15-hrana-mjesec.jpgNajava predavanja prof. dr. Dragana Primorca na Sveučilištu u Mostaruhttp://grude.com/clanak/?i=7834978349Grude.com - klik u svijetTue, 15 Jan 2019 15:59:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=19-01-15-plakat_predavanje_dragan_primorac.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Primorac trenutno obnaša dužnost predsjedatelja Odbora za međunarodne odnose Američke Akademije za forenzičke znanosti..<p>&nbsp;</p> <p>Sveučili&scaron;te u Mostaru organizira predavanje prof. dr. Dragana Primorca koje će se održati na Filozofskom fakultetu 16. siječnja (srijeda). Predavanje o temi &bdquo;Sveučili&scaron;te u 22. stoljeću&ldquo; bit će održano u amfiteatru Sokrat s početkom u 13.00 sati.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Prof. Primorac održat će predavanje i na Pravnom fakultetu istoga dana u 16.00 sati u dvorani I. godine za studente studija Kriminalistike i sigurnosnog menadžmenta pod nazivom &ldquo;Forenzična DNA analiza &ndash; pro&scaron;lost, sada&scaron;njost i budućnost&rdquo;. Osim toga, prof. Primorac predavanje o temi &ldquo;Personalizirana (precizna) medicina: put u medicinu 22. stoljeća&rdquo; održat će i u Amfiteataru Medicinskog fakulteta Sveučili&scaron;ta u Mostaru 17. siječnja (četvrtak) u 12 sati i 30 minuta.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Prof. dr. Dragan Primorac, hrvatski je liječnik, pedijatar, genetičar i forenzičar. Profesor je na američkim sveučili&scaron;tima Penn State University i University of New Haven te medicinskim fakultetima Sveučili&scaron;ta u Splitu, Sveučili&scaron;ta u Osijeku i Sveučili&scaron;ta u Rijeci. Predsjednik je Upravnog vijeća Specijalne bolnice Sveta Katarina i suosnivač je Sveučili&scaron;nog odjela za forenzičke znanosti, Sveučili&scaron;ta u Splitu. Odlukom Senata Sveučili&scaron;ta Penn State postao je prvi nositelj titule &ldquo;Global Penn State Ambassador&rdquo; u povijesti tog Sveučili&scaron;ta. Suosnivač je Medicinskog fakulteta Medical School Regiomed u Bavarskoj gdje obna&scaron;a dužnost prodekana za međunarodnu suradnju.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Trenutno obna&scaron;a dužnost predsjedatelja Odbora za međunarodne odnose Američke Akademije za forenzičke znanosti i predsjednika jednog od najuglednijih međunarodnih znanstvenih dru&scaron;tava iz područja forenzičke i kliničke genetike &ldquo;International Society of Applied Biological Science&rdquo; u čijem radu sudjeluje i četvoro dobitnika Nobelove nagrade. 2016. godine imenovan je profesorom na Xi&rsquo;an Jiaotong University, College of Medicine and Forensics u Kini. Predsjednik je Hrvatskog dru&scaron;tva za humanu genetiku i Hrvatskog klastera konkurentnosti za personaliziranu medicinu.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Ured za odnose s javno&scaron;ću</strong></p> <p>&nbsp;</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/19-01-15-plakat_predavanje_dragan_primorac.jpgWhatsApp za iOS donosi mogućnost privatnog odgovora u grupnom chatuhttp://grude.com/clanak/?i=7834178341Grude.com - klik u svijetTue, 15 Jan 2019 08:07:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=19-01-15-whatsapp-iphone.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Sve nove funkcije WhatsAppa sadržane su u verziji v2.19.11<p>&nbsp;</p> <p>WhatsApp aplikacija za iPhone danas je u najnovijoj verziji dobila zanimljive novosti. Tako je sada u grupnom chatu moguće privatno odgovoriti privatno osobi, bez napu&scaron;tanja aktualnog razgovora. Dovoljno je zadržati dodir na željenoj poruci i prilikom pojave malog izbornika, odabrati &bdquo;Reply Privately&ldquo;.</p> <p>&nbsp;</p> <p>WhatsApp je u aplikaciji za iOS iskoristio i prednosti 3D touch sustava upravljanja, pa je sada tako jačim pritiskom moguće vidjeti status određenog kontakta.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Na kraju spomenimo i treću novost koja omogućuje lak&scaron;e dodavanje stickera za vrijeme uređivanja fotografije ili videa.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Sve nove funkcije WhatsAppa sadržane su u verziji v2.19.11</p> <p>&nbsp;</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/19-01-15-whatsapp-iphone.jpgTomislav Lončar: Za svaki trud u životu dođe nagradahttp://grude.com/clanak/?i=7830778307Grude.com - klik u svijetSat, 12 Jan 2019 22:34:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=19-01-12-019-tomo-loncar.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Tomislav Lončar dokaz je da se trud i zalaganje zaista isplate. Tomislav je prvostupnik novinarstva te trenutno odrađuje pripravnički rad u Arena Sport Centru. <p><br /><br />On boluje od mi&scaron;ićne distrofije, ali njegova bolest nije ga spriječila da ostvari svoje snove. Ovaj dvadesetdvogodi&scaron;njak vodi jednako ispunjen život kao i njegovi vr&scaron;njaci.&nbsp;<br /><br />&bdquo;<em>Kada sam primio diplomu osjećaj je bio vjerojatno kao i svakom drugom studentu, sreća i zadovoljstvo &scaron;to sam ispunio zacrtani cilj. Moji roditelji zajedno s ostatkom obitelji i mojim užim krugom prijatelja dio su svega, zbog tih nekoliko ljudi ja sam danas to &scaron;to jesam. Njihova potpora i pomoć u svakom trenutku su neizostavni. I koliko god sve ovo bio moj uspjeh, neke stvari bez njih ne bi bile moguće</em>&ldquo;, istaknuo je Tomislav.&nbsp;<br /><br />Nagla&scaron;ava kako je Studij novinarstva ispunio njegova očekivanja te kako je s kolegama i profesorima imao dobar odnos tijekom proteklih godina.&nbsp;<br /><br />&bdquo;<em>Želja iz djetinjstva je bila da moj posao nekada u budućnosti ima veze sa sportom, kako se njim ba&scaron; i ne mogu baviti kroz novinarstvo sam vidio priliku da to ostvarim kao sportski novinar</em>&ldquo;, kazao je.<br />&nbsp;<br />Tomislav, kao veliki zaljubljenik u sport, trenutno pi&scaron;e na portalu posuski.info gdje svakodnevno objavljuje sportske vijesti iz regije i svijeta te je već nekoliko godina organizator malonogometnog turnira Hercegovački Vinjani u rodnom Posu&scaron;ju.&nbsp;<br /><br />Njegov pripravnički rad u Arena Sport Centru podrazumijeva obavljanje različitih novinarskih zadataka kao &scaron;to su komunikacija s klijentima, vođenje maila i dru&scaron;tvenih mreža Facebooka i Instagrama.<br /><br />&bdquo;<em>Ako je ikada postojala sumnja je li sav taj trud i rad tijekom &scaron;kolovanja uzaludan jer posla svakako neće biti, realno te&scaron;ko ga pronalaze i sasvim zdrave osobe, u tom trenutku kada sam saznao za pripravnički u Arena Sport Centru svaka sumnja je nestala i shvatio sam da za svaki trud u životu dođe nagrada</em>&ldquo;, rekao je.&nbsp;<br /><br />Tomislav je zadovoljan uvjetima rada u Arena Sport Centru i zahvalan za priliku koju je dobio te priznaje kako bi tamo mogao zamisliti svoju budućnost.&nbsp;<br /><br />&bdquo;<em>U budućnosti želim raditi, bilo to u Areni ili nekim novinama kao sportski novinar ili ne&scaron;to treće, sasvim drugačije, svejedno je. Uz to već nekoliko godina sam organizator malonogometnog turnira i želim nastaviti taj projekt. Tih mjesec dana u godini je razdoblje u kojem imam najmanje slobodnog vremena ali isto tako najvi&scaron;e uživam</em>&ldquo;, zaključio je.&nbsp;<br /><br /><a href="http://www.pogled.ba/clanak/tomislav-loncar-kada-sam-saznao-za-pripravnicki-rad-shvatio-sam-da-za-svaki-trud-dodje-nagrada/159149?fbclid=IwAR2yn2VqhvVeCmAlPBs0CeYaKshPJyf-z9Scb3smbhtgqaimrZM9sy2mkkE" target="_blank"><em><strong>Jelena Pervan/Pogled.ba</strong></em></a></p>//grude.com/Datoteke/Novosti/19-01-12-019-tomo-loncar.jpgPolicija u New Yorku nabavila 14 dronova koji će im pomagati u razrješavanju i preveniranju zločinahttp://grude.com/clanak/?i=7829178291Grude.com - klik u svijetSat, 12 Jan 2019 11:12:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=19-01-12-drondji.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Kada su se prvi dronovi pojavili na tržištu svi su se pitali koje će biti područje upotrebe tih sprava, odnosno u kojim se sve segmentima života dronovi mogu koristiti.<p>&nbsp;</p> <p>Ubrzo zatim pokazalo se kako je primjerna dronova iznimno velika i kako se mnogu koristiti i u mnogim situacijama, koje u početku ni nismo predvidjeli.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Činjenica je da su dronovi sve popularniji među običnim korisnicima (ljudima) koji ih koriste za razonodu, ali i među stručnjacima za određena područja koji se njima služe puno ozbiljnije i profesionalnije. Na ovaj potonji način dronovima će se sasvim sigurno služiti i policijski službenici u New Yorku &ndash; koji su dobili prvu flotu dronova koja će im pomagati u razrje&scaron;avanju zločina i sprječavanju kr&scaron;enja zakona.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Policijski službenici u New Yorku dobili su na raspolaganje 14 dronova koji će im pomagati u poslu, a dronovi će se koristiti isključivo u primjerenim uvjetima i situacijama (barem tako kažu iz policije). &Scaron;to se tiče vrste dronova, na raspolaganju su policiji tri različite vrste dronova: prvi je DJI Inspire 1 koji će se uglavnom koristiti za testiranja i osposobljavanje, zatim su tu dva komada DJI M210 RTK dronova, ali i 11 komada DJI Mavic Pro.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Ovi će se dronovi koristiti na terenu i policiji će omogućavati kvalitetniji rad i veću sigurnost građana. Mnogo se pra&scaron;ine podiglo oko nabavke tih dronova jer dio građana smatra kako će ovime policija u New Yorku dobiti priliku za &scaron;pijunažu građana, &scaron;to bi svakako trebalo biti spriječeno. Uglavnom, iz policije kažu kako će se dronovi koristiti u svrhu potrage i spa&scaron;avanja ljudi iz unesrećenih područja, zatim će pomagati u dokumentiranju scena zločina kao i radu s otrovnim sredstvima. Također, dronovi bi se trebali pojaviti na velikim okupljanjima građana &ndash; kao &scaron;to su koncerti ili neke talačke krize.<br /><br /><br /><iframe style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="https://www.youtube.com/embed/1Rx6xl8H9Ow" frameborder="0" width="425" height="350"></iframe></p> <p>&nbsp;</p> <p>Zanimljiv je podatak kako je prvo testiranje dronova u policiji započelo jo&scaron; davne 2011. godine, no do sada nije bilo nekih značajnijih pomaka. Nabavka ovih dronova svakako će otkriti da li će policija imati korist u nekim situacijama kori&scaron;tenjem te tehnologije i hoće li se možda zaputiti u krivi smjer i kr&scaron;iti ljudska prava na privatnost?</p> <p><br />Grude.com/Pcchip.hr<br /><br /></p>//grude.com/Datoteke/Novosti/19-01-12-drondji.jpgMario Boškić: Student pete godine medicine s ocjenom 5,0http://grude.com/clanak/?i=7822578225Grude.com - klik u svijetTue, 08 Jan 2019 13:15:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=19-01-08-mario-boskic.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>„Rektorova nagrada je uspjeh kojem se nisam nadao kada sam upisivao ovaj fakultet i definitivno je poticaj za daljnji trud i rad“, kazao je Mario Boškić, student pete godine na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru i dobitnik je Rektorove nagrade s prosječnom ocjenom 5,0.<div class="views-field views-field-body"> <div class="field-content"> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">Cijela priča počela je jo&scaron; u drugom razredu gimnazije kada se Mario odlučio za Medicinski fakultet. Želio je približiti medicinu obitelji i dru&scaron;tvu te je kroz poznate TV serije, poput Doktor House, dodatno zavolio medicinu.</p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">&bdquo;<em>Sam taj pojam spa&scaron;avanja i pobolj&scaron;avanja kvalitete života pacijentima ne&scaron;to je čime medicina privlači mene, a vjerojatno i druge studente medicine</em>&ldquo;, istaknuo je Mario.</p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">Mario danas ima vi&scaron;e slobodnog vremena u odnosu na prve tri godine fakulteta. Tvrdi kako na samu organizaciju vremena ne treba ulagati puno truda te da zapravo sve ide spontano i ovisno o težini kolegija kojeg u tom vremenu slu&scaron;aju. Svoje slobodno vrijeme koristi za tjelovježbu, izlaske, druženja i gledanje omiljenih kanala na YouTube-u.</p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">Čvrste odluke koje je donio prije dolaska na fakultet ga usmjeravaju za daljnji rad.</p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">&bdquo;<em>Na medicinski fakultet sam do&scaron;ao s namjernom da budem dobar student koji će svoje obveze izvr&scaron;avati redovno i pravovremeno te steći radnu naviku koja mi je potrebna za uspjeh. Želim postati dobar liječnik koji je spreman na doživotno usavr&scaron;avanje</em>&ldquo;, objasnio je Mario.</p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">Istaknuo je kako neki profesori inzistiraju da svi studenti budu u korak s predavanjima te da to profesori postižu svakodnevnim ispitivanjem studenata na seminarima i vježbama ili dnevnim, tjednim pismenim testovima.</p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">&bdquo;<em>Zahvaljujući takvim profesorima, ja prvi, a vjerujem i mnogi drugi studenti medicine stekli su radnu naviku i stvorili stil učenja koji nam omogućuje da svaki ispit rije&scaron;imo u prvom roku</em>&ldquo;, rekao je Mario Bo&scaron;kić.</p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">Naglasio je kako profesori imaju razumijevanja jer su i sami bili studenti.</p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">&bdquo;<em>Budućim studentima poručujem da ako su se već odlučili za akademski put, da taj put prelaze i da se ne boje prepreka, jer na ovom putu svaka je premostiva i zahtjeva samo rad, trud i disciplinu. Isto tako, budućim studentima koji nemaju ambicija za učenje i koji samo žele okusiti studentski život poručujem da u&scaron;tede vrijeme, novac, trud i brigu svojim roditeljima te da nađu neku drugu zanimaciju</em>&ldquo;, poručio je Mario.</p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"><em><strong>Katarina Živković/treci.ba</strong></em></p> </div> </div>//grude.com/Datoteke/Novosti/19-01-08-mario-boskic.jpgMostarski liječnik: Sve je više pacijenata s poremećajima spavanjahttp://grude.com/clanak/?i=7821878218Grude.com - klik u svijetMon, 07 Jan 2019 23:23:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=19-01-07-centar-za-spavanje1-788x1024.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>U prvom i zasad jedinom Centru za medicinu spavanja u BiH, koji djeluje u sklopu Klinike za ORL i MFK Sveučilišne kliničke bolnice Mostar i koji će u rujnu ove godine proslaviti peti rođendan, dosad je obavljeno više od 300 snimanja. <p>&nbsp;</p> <p>U Centar se najče&scaron;će zbog problema spavanja javljaju mu&scaron;karci srednje životne dobi. Kako bi se ustanovilo ima li poremećaj spavanja, pacijent je priključen na elektrode i tijekom sna se snima se kamerom, a liječnici na monitoru u drugoj sobi prate očitavanje nalaza. O radu centra, metodama liječenja, vrstama poremećaja koji se javljaju i zbog kojih se tretiraju pacijenti, za Poslovni global govori mr. sc. Josip Lesko iz Centra za medicinu spavanja pri SKB-u Mostar, inače specijalist otorinolaringologije u Klinici za ORL i MFK.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Čitateljima Poslovnog globala dr. Lesko dao je i nekoliko savjeta koliko dobrog sna nam je potrebno, kako kvalitetno spavati i &scaron;to trebamo izbjegavati:</p> <p>&nbsp;</p> <p><em>&ldquo;</em>U dana&scaron;nje vrijeme svih ekscitacija možemo reći da je san u čovjeka poprilično skraćen i naru&scaron;en. Savjet za čitatelje bi bio da nastojite odspavati barem &scaron;est sati kontinuiranog i kvalitetnog sna. Bilo bi poželjno veći dio tjedna otići na spavanje u isto vrijeme, izbjegavati prije sna čimbenike razbuđivanja, smanjiti čestu uporabu mobitela te izbjegavati položaj na leđima, jer može predisponirati hrkanje i apneju.&rdquo;</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Predstavite nam pobliže Centar za medicinu spavanja. </strong></p> <p>&nbsp;</p> <p>U&nbsp;SKB-u Mostar je&nbsp;početkom rujna&nbsp;2014. godine počeo s radom Centar za medicinu spavanja u sklopu Klinike za ORL i MFK SKB-a Mostar, a pokrenut je u&nbsp;suradnji&nbsp;Medicinskog fakulteta Sveučili&scaron;ta u Mostaru i SKB-a Mostar zahvaljujući prof. Zoranu Đoga&scaron;u, profesoru neuroznanosti i stručnjaku za medicinu spavanja, koji je, ujedn,o i dekan Medicinskog fakulteta u Splitu. Ono čime se Centar najvi&scaron;e bavi jest dijagnostika najče&scaron;ćih poremećaja spavanja. Najveći dio posla uključuje bolesnike s poremećajima disanja tijekom spavanja, odnosno apneju.&nbsp;Iz&nbsp;tog razloga je Centar smje&scaron;ten u Klinici za ORL i MFK.&nbsp;No,&nbsp;javljaju se i bolesnici sa sumnjom na druge poremećaje. U prosincu 2018. Centar je izmje&scaron;ten u nove prostorije i sada je u dijelu bolnice koji povezuje sredi&scaron;nji bolnički objekt i Odjel za onkologiju. Novi prostori su opremljeni zahvaljujući sredstvima koja su osigurana iz IPA projekta iz EU fondova. Trenutno su zaposlena dva tehničara za medicinu spavanja koji su kontinuirano u Centru uz superviziju liječnika s ORL klinike i kolega iz Centra za medicinu spavanja iz Splita.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Koliko osoba je dosad tretirano zbog bolesti spavanja, njihova dob, spol&hellip;?</strong></p> <p>&nbsp;</p> <p>U vremenskom razdoblju otkad funkcioniramo, obavili smo vi&scaron;e od 300 snimanja. Iako je dijagnostika i terapija ovih poremećaja kod nas relativno nova, moram priznati da raste broj prijavljenih pacijenata. Već sada nakon četiri godine rada možemo reći da smo zadovoljni i da se napreduje željenim tijekom. Če&scaron;će su osobe mu&scaron;kog spola i srednje životne dobi. Najče&scaron;ći poremećaj kojim se bavimo je apneja tijekom spavanja. Apneja je, inače, če&scaron;ća u mu&scaron;kog spola i starijih osoba, a u riziku su i osobe koje imaju uvećane krajnike, deformaciju nosa ili izmijenjenu anatomiju čeljusti i jezika.&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Koliko ih je i koji su najče&scaron;ći poremećaji spavanja?</strong></p> <p>&nbsp;</p> <p>Poremećaja spavanja ima jako mnogo, vi&scaron;e od 80. Mogu biti primarni ili posljedica nekih drugih organskih bolesti i du&scaron;evnih poremećaja. Najče&scaron;ći poremećaj spavanja je nesanica ili insomnija. Svatko od nas imao je tijekom života epizodu nesanic, koja je mogla biti prouzročena različitim smetnjama i trajala bi kratko. No, za kronični poremećaj tipične su nesanice koje traju dulje od mjesec dana, vi&scaron;e dana u tjednu. Drugi najče&scaron;ći poremećaj spavanja je apneja. Ona predstavlja prestanak disanja tijekom spavanja. Poremećaj je, po novim istraživanjima, jako pro&scaron;iren, a često ni sami bolesnici ne znaju da imaju problem jer spavaju sami i nije zamijećeno da imaju takve smetnje. Poremećaj može biti centralni ili opstruktivni. Centralna apneja je uzrokovana zastojima disanja zbog smetnji sredi&scaron;njeg živčanog sustava, odnosno centra za disanje, dok je opstruktivna apneja uzrokovana opstrukcijom u području gornjeg di&scaron;nog sustava. Rezultat je isti: nedostatak zraka u plućima uzrokuje pad saturacije kisikom u krvi, koji može s vremenom napraviti ozbiljne posljedice. Od drugih če&scaron;ćih poremećaja tu su jo&scaron; i narkolepsija, koja je karakterizirana prekomjernom dnevnom pospano&scaron;ću i čestim neočekivanim epizodama spavanja te sindrom nemirnih nogu, poremećaj kod kojega osobe tijekom sna imaju potrebu pomicati noge.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Jesu li poremećaji spavanja izlječivi i kako se liječe?</strong></p> <p>&nbsp;</p> <p>Kronične nesanice uglavnom liječe licencirani psiholozi i psihijatri po&scaron;to su često vezane uz stres i du&scaron;evne poremećaj, dok se mi u Centru manje bavimo time. Često ih je jako te&scaron;ko liječiti. Modalitet liječenja podrazumijeva promjenu higijene spavanja (redovit odlazak na spavanje, izbjegavanje čimbenika razbuđivanja, dovoljna duljina sna), mogu se koristiti lijekovi za uspavljivanje i održavanje sna, te kao izvrstan modalitet, kognitivno-bihevioralna terapija. Osobe s apnejom, zapravo, čine najveći bazen na&scaron;ih pacijenata u Centru. Dijagnostiku vr&scaron;imo u Klinici, gdje se mora obaviti cjelonoćna polisomnografija da bismo utvrdili postoji li poremećaj i kako ga liječiti. Liječenje može biti u obliku promjene načina života, poput gubitka na tjelesnoj težini, povećanja tjelesnih aktivnosti i slično. Terapija može biti i kirur&scaron;ka ukoliko pacijenti imaju deformitet nosa, uvećane krajnike, malformacije čeljusti, tada se mogu napraviti kirur&scaron;ki zahvati. Kod težih apneja bolesnici se liječe uređajem za disanje koji se naziva CPAP i koji onemogućuje zastoje disanja tijekom spavanja. Narkolepsija, sindrom nemirnih nogu, ali i niz drugih poremećaja spavanja se liječe često farmakolo&scaron;ki, znači lijekovima.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Koji su najče&scaron;ći &lsquo;okidači&rsquo;?</strong></p> <p>&nbsp;</p> <p>Po&scaron;to postoje različiti poremećaji spavanja, različiti su i rizični čimbenici za pojedine poremećaje.&nbsp;Najveći rizik za apneju je povećana tjelesna težina, odnosno pretilost. Apneja je če&scaron;ća u mu&scaron;kog spola i &nbsp;starijih osoba, u riziku su i osobe koje imaju uvećane krajnike, deformaciju nosa ili izmijenjenu anatomiju čeljusti i jezika.&nbsp;Nesanica koju sam već spominjao, a koja je kroničnog karaktera, kao predisponirajući čimbenik može imati stres ili neki du&scaron;evni poremećaj. Često i organski poremećaji mogu doprinijeti poremećajima spavanja. Tako ljudi koji imaju bolove kod kroničnih bolesti poput križobolje, bolova u zglobovima, glavobolje i slično, mogu imati nemiran i kratak san, a često i nesanicu. Narkolepsija jo&scaron; nije&nbsp;u potpunosti&nbsp;razja&scaron;njena, riječ je o neurolo&scaron;kom poremećaju kojem uzrok nije sasvim jasan, a time i rizični čimbenici. Sindrom nemirnih nogu če&scaron;će se povezuje s osobama koje imaju Parkinsonovu bolest, perifernu neuropatiju, dijabetes, nedostatak željeza, spominje se i genetska komponenta, iako sam uzrok poremećaja nije sasvim jasan.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Jesu li i koliko opasni poremećaji spavanja?</strong></p> <p>&nbsp;</p> <p>Različiti poremećaji spavanja mogu se odraziti na različite načine na na&scaron;e zdravlje. Neki poremećaji su bezazleni, dok drugi mogu biti opasni. Primjerice, kod osoba koje mjesečare, mogu se tijekom epizoda mjesečarenja dogoditi ozbiljne ozljede, jednako i kod ljudi koji imaju narkolepsiju ili apneju, koji mogu zaspati za volanom i doživjeti prometnu nesreću. Dosada&scaron;nje spoznaje upućuju na to da se kod bolesnika s nekim poremećajima spavanja razvijaju metabolički poremećaji koji imaju za posljedicu razvoj drugih kroničnih bolesti, poput arterijske hipertenzije, dijabetesa, srčanih smetnji. Također, osobe s poremećajima spavanja mogu imate utjecaj na kvalitetu budnog stanja te mogu osjećati pospanost, manjak koncentracije i glavobolju.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Raste li broj osoba s ovim poremećajima?</strong></p> <p>&nbsp;</p> <p>Nažalost raste, sve je vi&scaron;e bolesnika s različitim poremećajima spavanja. Dana&scaron;nji ritam života, naru&scaron;ena higijena spavanja, stres, sve su to čimbenici koji doprinose reduciranju na&scaron;ega sna, a često ih je te&scaron;ko izbjeći. Svi ovi čimbenici mogu dovesti do poremećaja spavanja, koji mogu biti opasni po na&scaron;e zdravlje. Moderni način života, kao &scaron;to smo puno puta čuli, dovodi do razvoja prekomjerne tjelesne težine. Sve se manje krećemo, puno sjedimo, unosimo kaloričnu hranu, manje se bavimo sportom i to na kraju ima svoje posljedice koje se reflektiraju i na san. Povećana tjelesna težina dovodi do povećanja opsega vrata i struka, dovodi do kompresije i suženja di&scaron;nih organa te takve osobe mogu imati probleme s disanjem u budnom stanju, ali i dramatičnije u spavanju. Obično se bolesnici jave u Centar na nagovor druge osobe, često ukućana. Najče&scaron;će nam se javljaju mu&scaron;ke osobe na nagovor supružnika koji su primijetili čudne simptome u svog partnera. Hrkanje je glavni razlog i smetnja koja razdvaja partnere u zasebne sobe. To često zna biti okidač za posjet liječniku.</p> <p>&nbsp;</p> <p><em><strong><a href="https://poslovni-global.ba/dr-josip-lesko-za-poslovni-global-sve-vise-osoba-pati-od-poremecaja-spavanja-prije-sna-izbjegavajte-cimbenike-razbudivanja-smanjite-cestu-uporabu-mobitela-i-izbjegavajte-polozaj-na-ledima/?fbclid=IwAR1WQYqr9g-RAusayxZve3miN_8DfQJwYzbekElNyuy7OfFxiDRZ2izyzK0" target="_blank">Poslovni-global.ba</a>&nbsp;</strong></em></p>//grude.com/Datoteke/Novosti/19-01-07-centar-za-spavanje1-788x1024.jpgVideoigre stvaraju ovisnost, mogu zamijeniti fizičke aktivnosti i dovesti do navikavanja na nasiljehttp://grude.com/clanak/?i=7818578185Grude.com - klik u svijetSat, 05 Jan 2019 11:00:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=15-10-23-hrt_cro_igrice.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Svako četvrto dijete u Hrvatskoj u dobi od 9 do 17 godina svakodnevno igra igre na internetu, a svako četvrto dijete predškolske dobi na igraćim konzolama..<p><br />Većina roditelja je svjesna svih opasnosti, a Hrabri telefon pripremio je digitalni vodič za sigurnost u gaming svijetu</p> <p>&nbsp;</p> <p>Svako četvrto dijete u Hrvatskoj u dobi od 9 do 17 godina svakodnevno igra igre na internetu, a svako četvrto dijete pred&scaron;kolske dobi na igraćim konzolama. - pi&scaron;e <strong>RTL</strong></p> <p>&nbsp;</p> <p>Toliko igranje videoigara sa sobom nosi i rizike, stoga je velika odgovornost na roditeljima. Zato je za sigurnost djece u gaming svijetu izdan digitalni vodič.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Igranje videoigara Nikolin je hobi od malih nogu, a sada ga je pretvorio u posao. Priznaje one kriju mnoge opasnosti, pogotovo kada ih igraju djeca.</p> <p>&nbsp;</p> <p>"Utkane su u na&scaron;e dru&scaron;tvo i neće otići nikuda, ali bitno je prepoznati &scaron;to ona je, medij za zabavu ili ovisnost i bijeg od stvarnosti, ako je ovo drugo to može dovesti do ozbiljnih poremećaja", kazao je Nikola Stolnik.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Videoigre stvaraju ovisnost, mogu zamijeniti fizičke aktivnosti i dovesti do navikavanja na nasilje jer čak 85 posto videoigara bazirano je na nasilju.<br />Roditelji svjesni opasnosti</p> <p>&nbsp;</p> <p>"Roditelji u ovom kontekstu zovu zbog ovisnosti o igranju, primijetili su da djeca ne izvr&scaron;avaju &scaron;kolske obveze, preokrenut im je bioritam, igraju do dugo u noć i ne mogu se ustati u &scaron;kolu", kazala je Hana Hrpka, predsjednica udruge Hrabri telefon.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Igrice ipak imaju i pozitivne strane.</p> <p>&nbsp;</p> <p>"Igrice nisu same po sebi lo&scaron;e, razvijaju logičko razmi&scaron;ljanje, za razvijanje socijalnih vje&scaron;tina, nauče i engleski jezik ali važno je biti umjeren i imati nadzor", rekla je Hrpka.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Da bi se roditelji bolje snalazili, Hrabri telefon je u suradnji s partnerima pripremio digitalni vodič za sigurnost u gaming svijetu. - pi&scaron;e RTL</p> <p>&nbsp;</p> <p>Roditeljima savjetuju da postave jasna pravila o vremenu i količini igranja, a da pritom igraće konzole i računala ne bi smjele biti u dječjim sobama. Potrebno je istražiti sadržaj videoigara te djecu upozoriti da otkrivanje osobnih podataka nepoznatim osobama i nalaženje s njima uživo može biti vrlo opasno.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Većina roditelja toga je svjesna.</p> <p>&nbsp;</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/15-10-23-hrt_cro_igrice.jpgHyundai i Kia uvode solarne krovove na automobilimahttp://grude.com/clanak/?i=7813878138Grude.com - klik u svijetTue, 01 Jan 2019 22:38:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=19-01-01-auto_solarni_krov.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Predviđena su tri različita sustava, koji predstavljaju ujedno i tri generacije ove tehnologije.<p><br />Sestrinske kompanije Kia Motors i Hyundai Motor nedavno su predstavile plan lansiranja tehnologije punjenja pomoću &ldquo;solarnog krova&rdquo;, a koji će se uskoro naći u ponudi pojedinih modela ovih kompanija.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Ne samo da će solarni paneli biti integrirani u krov vozila, već će se ugrađivati i u poklopac motora, a služit će kao podr&scaron;ka električnim sustavima u hibridno i električno pogonjenim vozilima.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Praktično to znači da će kori&scaron;tenjem solarne energije biti povećan doseg vozila i smanjena CO2 emisija.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Predviđena su tri različita sustava, koji predstavljaju ujedno i tri generacije ove tehnologije.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Prvi je namijenjen hibridnim vozilima i omogućava punjenje do 60% kapaciteta baterije u jednom danu, dok drugi donosi poluprozirni sustav solarnog krova i koristit će ga vozila s motorima s unutra&scaron;njim sagorijevanjem kako bi smanjila emisiju CO2.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Treća opcija predstavlja lake solarne krovove koji su namijenjeni punjenju baterija električnih vozila, a jo&scaron; se nalaze u fazi testiranja.</p> <p><br />Grude.com/Manager.ba</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/19-01-01-auto_solarni_krov.jpgNevjerojatne studentice: U BiH otkrile novu vrstu šišmišahttp://grude.com/clanak/?i=7810278102Grude.com - klik u svijetSun, 30 Dec 2018 19:48:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=18-12-30-sismislovke.jpeg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Abraham Stoker krajem 19. stoljeća napisao je roman “Drakula” inspiriran Vladom Tepešem, okrutnim vladarom iz 15. stoljeća, a Drakula se mogao pretvoriti u šišmiša, ići u izvidnicu, opet dobivati lik. U mitologiji naroda Maja čudovište Camazotz imalo je oblik šišmiša. <p>&nbsp;</p> <p>Stoga nije iznenađenje &scaron;to su &scaron;i&scaron;mi&scaron;i postali omražene životinje. Srećom, 1939. pojavio se Bruce Wayne, poznat kao Batman, čovjek &scaron;i&scaron;mi&scaron; pa su &scaron;i&scaron;mi&scaron;i ponovno vratili simpatije kod ljudi. Međutim, rijetki im se rado približavaju, ali ekipa Večernjaka ovih dana upoznala je Moniku, Melisu i Neiru. Ne samo da su im se tri sjajne studentice približile, nego su i otkrile novu vrstu &scaron;i&scaron;mi&scaron;a u BiH. Monika &Scaron;afhauzer, studentica treće godine biologije na PMF-u Univerziteta u Sarajevu, u uvodu nam govori kako se do&scaron;lo do otkrića nove vrste &scaron;i&scaron;mi&scaron;a na za&scaron;tićenom području Bentba&scaron;e.</p> <p>&nbsp;</p> <p>- Do zaključka smo zapravo do&scaron;le na jako smije&scaron;an način. Kad smo vidjele &scaron;i&scaron;mi&scaron;a, shvatile smo da uopće ne znamo o kojoj vrsti bi se moglo raditi. Obično na prvi pogled možemo zaključiti otprilike koja je vrsta, međutim, ne i kod ovog. Uzeli smo mjere i nakon detaljnog ispitivanja shvatili da se radi o vrsti Myotis alcathoe, &scaron;to smo kasnije i potvrdile s kolegama koji imaju mnogo vi&scaron;e iskustva od nas. Neira Babić, studentica 4. godine biokemije i fiziologije, kako kaže, uživa u terenskim istraživanjima i u prirodi općenito, pa se tako razvila i njezina ljubav prema &scaron;i&scaron;mi&scaron;ima. - Smisao na&scaron;eg istraživanja je identifikacija vrsta koje uhvatimo. Tako smo i ovoga malenog &scaron;i&scaron;mi&scaron;a, nakon uplitanja u mrežu, determinirali na temelju karakteristika koje se koriste u te svrhe i uz pomoć ključa za identifikaciju. Na&scaron;a mentorica pretpostavila je da je riječ o novoj vrsti Myotis alcathoe, međutim, s obzirom na to da je vrlo osjetljivo reći da smo sigurno na&scaron;li novu vrstu, morali smo mu uzeti sve mjere kako bismo bili 100 posto sigurni. Mjerili smo nadlakticu, stopalo, promatrali karakteristike letne membrane i tako dalje.</p> <p>&nbsp;</p> <p>U BiH postoje 32 vrste &scaron;i&scaron;mi&scaron;a, a Melisa Nicević, studentica veterinarske medicine, ističe da je ovo otkriće izuzetno značajno za BiH, ali i znanost.</p> <p>&nbsp;</p> <p>- Kada je znanost u pitanju, važno je imati literaturne podatke o rasprostranjenosti vrsta diljem Europe, kako bi se mogla pratiti njihova stani&scaron;ta i općenito njihovo stanje u pogledu rasprostranjenosti i ugroženosti na određenom području. Tako da možemo reći da se jedno nadovezuje na drugo. Otkriće postojanja ove vrste u BiH izuzetno je važno za znanost. Za samu državu možda se čini kao sitnica, ali puno znači doprinijeti biodiverzitetu na ovakav način i obogatiti je novom vrstom - kaže Melisa. Monika ističe da se njezina ljubav prema ovim životinjicama javila na ovogodi&scaron;njem međunarodnom biolo&scaron;kom kampu gdje je bila u skupini koja je istraživala &scaron;i&scaron;mi&scaron;e. - Uz odličan rad i super mentoricu ljubav za izučavanje hiropterologije javila se jako brzo. Iako sam uvijek bila fascinirana njihovom fiziologijom i različitim adaptacijskim mehanizmima, kao &scaron;to je ekolokacija - priznaje.</p> <p>&nbsp;</p> <p>A Neirina ljubav prema &scaron;i&scaron;mi&scaron;ima također se rodila u kampu 2016. godine, koji je organizirala Udruga studenata biologije u BiH.</p> <p>&nbsp;</p> <p>- To mi se činilo kao jedno jako lijepo iskustvo s obzirom na to da sam voljela kampirati, uključivati se u razne aktivnosti, stvarati nova poznanstva... Kamp funkcionira na načelu da postoji nekoliko sekcija koje se bave različitim organizmima, a svaki sudionik se mora opredijeliti za jednu. Odabrala sam &scaron;i&scaron;mi&scaron;e jer su me najvi&scaron;e zanimali, nisam o tim životinjama ni&scaron;ta znala, a oduvijek su me pomalo fascinirale. Nakon tog kampa, sve predrasude o &scaron;i&scaron;mi&scaron;ima su nestale i svake sljedeće godine na kampu sam birala istu skupinu - ističe Neira. Pitamo djevojke jesu li imale strah od zaraznih bolesti jer su najče&scaron;će priče kako ih &scaron;i&scaron;mi&scaron;i mogu prenijeti. a one nas upoznaju s tim da u BiH nema zaraženih komaraca kojima se &scaron;i&scaron;mi&scaron;i hrane. - Nismo imale strah budući da smo i prije ovoga dosta istraživale te smo bile upućene u sve moguće rizike. Dakle, na terenska izviđanja i&scaron;le smo dobro pripremljene - kaže Monika i ističe kako ovaj uspjeh daje motiv za daljnji rad.</p> <p>&nbsp;</p> <p>- Trenutačno sam, osim na istraživanje &scaron;i&scaron;mi&scaron;a, fokusirana i na zavr&scaron;avanje studija biokemije i fiziologije te bih voljela istraživati ne&scaron;to vi&scaron;e u tom području, bilo bi super kada bih mogla napraviti i neku poveznicu između ovih dviju fascinacija - priznaje Monika. Da je ovo otkriće bio velik vjetar u leđa, priznaje nam i Neira. - Jako nam je drago &scaron;to se ljudi zanimaju za na&scaron;u priču jer, na neki način, &scaron;irenjem iste podižemo koliko-toliko svijest kod ljudi o značaju i ugroženosti ovih životinja. Plan je da se, naravno, nastavimo baviti &scaron;i&scaron;mi&scaron;ima, a uz to, nadamo se upisivanju mastera vani, stjecanju mnogih novih znanja i iskustava kojima bismo mogli doprinijeti znanosti - kaže Neira. S obzirom na to da se &scaron;i&scaron;mi&scaron;i istražuju u večernjim i noćnim satima, Melisa otkriva &scaron;to je potrebno. - Za noćne terene najvažnije je dobro se utopliti i uvijek uz sebe imati sve &scaron;to vam potencijalno može zatrebati jer, prilikom postavljanja mreža, nemate ba&scaron; puno prostora i vremena za kretanje. Na terene se obično ide 2-3 sata prije padanja noći te se nalazi najbolja lokacija za mrežarenje. Idealno je da tu bude neka voda, rijeka, potok, močvara, nije bitno, te da je ista poprilično mirna - upoznaje nas Melisa. Monika nam govori i kako BiH nije dovoljno istražena i svaki dan ih čekaju novi pronalasci, samo treba biti uporan, a Neira se nadovezuje i ističe da ova država nudi mnoga prirodna bogatstva koja ove tri studentice i njihovi kolege poku&scaron;avaju donekle istražiti kroz kampove. - Mislim da sigurno ima neotkrivenih vrsta koje čekaju da budu pronađene i za&scaron;tićene &ndash; kaže Neira.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Za kraj, djevojke se pripremaju za zimsko prebrojavanje &scaron;i&scaron;mi&scaron;a u Poljskoj u siječnju iduće godine. - Također poku&scaron;avamo položiti sve nadolazeće ispite i poku&scaron;avamo uključiti &scaron;to vi&scaron;e mladih ljudi u udrugu studenata biologije, kako bismo zajedno mogli promovirati biodivezitet na&scaron;e države, na nadamo se ne&scaron;to većoj razini.</p> <p>&nbsp;</p> <p><em><strong>Večernji list</strong></em></p>//grude.com/Datoteke/Novosti/18-12-30-sismislovke.jpegI službeno je potvrđeno: Psi razumiju što im govorite!http://grude.com/clanak/?i=7809378093Grude.com - klik u svijetSat, 29 Dec 2018 18:37:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=16-11-18-pas.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Znanstvenici kažu kako lijepa riječ ili pohvala može biti poput nagrade psima, ako se riječ i intonacija slažu. <p>&nbsp;</p> <p>New York Times objavio je da su mađarski znanstvenici koji se bave proučavanjem pasa, istrenirali 13 pasa da se popnu unutar uređaja za magnetsku rezonanciju i sjede tamo dok slu&scaron;aju &scaron;to im istraživači govore.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Govorili su različitim tonom i koristili mnogo različitih riječi, neke pozitivne s pozitivnim tonom, ne&scaron;to &scaron;to ni&scaron;ta ne znači i pozitivnom intonacijom i pozitivne riječi bez izražajnog tona.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Zaključili su da lijeva polutka mozga zapravo razlučuje značenje tih riječi, bez obzira na ton, i povezuje riječi s pozitivnim ili negativnim iskustvom. To zapravo znači da psi primaju te riječi jednako kao ljudi, odnosno na govor reagiraju isto kao ljudi.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Znanstvenici kažu kako lijepa riječ ili pohvala može biti poput nagrade psima, ako se riječ i intonacija slažu. Dakle, psi ne razliku samo &scaron;to kažemo i kako to kažemo, već mogu kombinirati oboje, kako bi do&scaron;li do točne interpretacije onoga &scaron;to ljudi stvarno misle, prenosi Dalmacijanews.hr.</p> <p>&nbsp;</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/16-11-18-pas.jpgZnanstvenici: Čaša vina je kao odlazak u teretanu!http://grude.com/clanak/?i=7807778077Grude.com - klik u svijetFri, 28 Dec 2018 14:21:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=17-04-05-vino.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Istraživanje je otkrilo da resveratrol, tvar koja se nalazi u crnom vinu, može poboljšati tjelesnu izvedbu, snagu mišića i pomoći zdravlju srca.<p>&nbsp;</p> <p>Znanstvenici sa Sveučili&scaron;ta Alberta u Kanadi otkrili su da resveratrol koji se nalazi i u ora&scaron;idima i grožđu, može pomoći ljudima koji žele vježbati, ali im je to prete&scaron;ko. Vjerojatno je i da će pojačati utjecaj koristi od vježbanja za one koji mogu podnijeti samo kraće aktivnosti.</p> <p>&nbsp;</p> <p>&ldquo;Bili smo uzbuđeni kad smo shvatili da resveratrol daje slične rezultate koje biste iskusili nakon treninga izdržljivosti&rdquo;, rekao je za Science Daily voditelj istraživanja Jason Dyck.</p> <p>&nbsp;</p> <p>&ldquo;Mislim da bi resveratrol mogao pomoći pacijentima koji žele vježbati, ali su tjelesno nesposobni&rdquo;, dodao je Dyck.</p> <p>&nbsp;</p> <p>U svakom slučaju, ovo vrijedi za ispijanje samo jedne ča&scaron;e crnog vina, a jo&scaron; neke prednosti koje biste mogli iskusiti su pobolj&scaron;anje gustoće kostiju i smanjenje kolesterola. Crno vino, kažu stručnjaci, dobro je i za kožne probleme poput akni.</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/17-04-05-vino.jpgHoće li nas i televizori prisluškivati?http://grude.com/clanak/?i=7807278072Grude.com - klik u svijetThu, 27 Dec 2018 12:46:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=18-12-27-smart-tv.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Ovogodišnji LG-jevi modeli već imaju podršku za Amazonovu Alexu i Google Assistant..<p>&nbsp;</p> <p>Možemo očekivati da će sve veći broj televizora imati integrirane glasovne asistente s kojim će se upravljati TV-om, mijenjati kanale, pojačavati i sti&scaron;avati ton, no oni će slu&scaron;ati &scaron;to ljudi rade..</p> <p>&nbsp;</p> <p>Tijekom posljednjih 15-20 godina uvelike se promijenio način na koji upravljamo uređajima &ndash; dok je jo&scaron; početkom ovog stoljeća na&scaron;a interakcija s računalima bila ograničena većinom na mi&scaron;a i tipkovnicu, s dolaskom pametnih telefona i ekrana osjetljivih na dodir, uređajima koje najče&scaron;će koristimo (telefoni i tableti) počeli smo upravljati dodirom.</p> <p>&nbsp;</p> <p>S razvojem i popularizacijom glasovnih asistenata poput Alexe, Google Assistanta, Sirija i drugih, danas sve vi&scaron;e s uređajima komuniciramo glasom. Već milijuni ljudi koriste pametne zvučnike koji im "čitaju" vijesti, reproduciraju pjesme, govore vremensku prognozu, recepte itd., a očekujemo da će glasovni asistenti u budućnosti biti sve popularniji i na televizorima.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Npr. ovogodi&scaron;nji LG-jevi modeli već imaju podr&scaron;ku za Amazonovu Alexu i Google Assistant, a prema glasinama koje su se ovog tjedna pojavila na mreži, čini se da će i Samsungovi pametni televizori imati integriran Googleov Assistant. Upravljanje glasom televizorima donijet će potpuno novo iskustvo gledanja videosadržaja, prebacivanja kanala, upravljanja tonom i slično.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Naravno, ovo neće biti prvi modeli s kojima će biti moguće glasovno upravljanje, no možemo pretpostaviti kako bi podr&scaron;ka za "poznate" glasovne asistente mogla postati trend na trži&scaron;tu te da će i druge kompanije integrirati Google Assistant ili Alexu u nove generacije svojih televizora pa putem njih možda upravljati i drugim pametnim i povezanim uređajima.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>A privatnost?</strong><br />Osim TV-a i drugi kućanski uređaji postaju "pametni" pa ćemo putem Amazonovih i Googleovih glasovnih asistenata (koji također postaju sve pametniji) uskoro upravljati s većinom uređaja u na&scaron;im pametnim domovima.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Pitanje koje se sve če&scaron;će povezuje s pametnim uređajima jest ono vezano uz privatnost i sigurnost jer riječ je o uređajima koji konstantno slu&scaron;aju (cinici će reći prislu&scaron;kuju) &scaron;to radite i govorite i te bi informacije mogle zavr&scaron;iti na krivom mjestu. Npr. nedavno je Alexa poslala 1700 snimki pogre&scaron;noj osobi pa su nečije osobne konverzacije jednostavno mogle zavr&scaron;iti na internetu.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Slična je stvar i s TV-ima s asistentima koji bi također mogli prislu&scaron;kivati svoje vlasnike, a nedavno istraživanje pokazalo je da veliki broj ljudi s tim neće imati problema jer se ne žele odreći moderne tehnologije i vjeruju kako smo veliki dio privatnosti ionako izgubili.</p> <p>&nbsp;<br />Grude.com/ZIMO<br /><br /></p>//grude.com/Datoteke/Novosti/18-12-27-smart-tv.jpgPsiholozi upozoravaju: Djeca su previše vremena pred ekranimahttp://grude.com/clanak/?i=7806378063Grude.com - klik u svijetWed, 26 Dec 2018 17:58:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=17-05-08-mobiteli-djeca2.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Televizor psihološki nije toliko stimulativan za klince kao npr. mobitel, a pametni telefoni i tableti..<p>&nbsp;</p> <p>Roditelji koji brinu da im djeca provode previ&scaron;e vremena pred ekranima sada zaista imaju razloga za brigu. Naime istraživanje koje je naručio britanski Nacionalni institut zdravlja pokazalo je promjene na mozgu kod djece koja su ekranima bila izložena vi&scaron;e od sedam sati dnevno, i niže kognitivne vje&scaron;tine među djecom koja su pred ekranima provodila vi&scaron;e od dva sata dnevno, pi&scaron;e 24sata.hr.</p> <p>&nbsp;</p> <p>- Kad je studija pokazala da postoji veza između vremena provedenog pred monitorima i negativnih posljedica, neki su tvrdili da je riječ o najnovijoj 'moralnoj panici' koja se &scaron;iri protiv tehnologije, kaže prof. psih. i autorica knjige 'iGen' dr. Jean Twenge i pita se 'zar nisu i roditelji generacije 'babyboomersa' (ljudi rođeni nakon II. svjetskog rata), kao i roditelji X generacije (rođeni od 1860. - 1900.) brinuli da im djeca previ&scaron;e vremena provode pred TV-om ili telefonirajući, a ispala su dobro? Pa po čemu su onda prijenosni elektronski uređaji, tehnologija koju odabiru dana&scaron;nji klinci, drugačiji?</p> <p>&nbsp;</p> <p>- Ne treba obja&scaron;njavati da su zbog prijenosnih uređaja koji su nam danas dostupni, uključujući pametne telefone i tablete, dnevne sobe poprilično drugačije nego nekada kad su u njima bili samo televizor i telefon s brojčanikom - kaže dr. Jean Twenge i obja&scaron;njava da su znanstvenici pratili i navike gledanja televizije i ustanovili da prosječan tinejdžer u SAD-u nije pred TV-om provodio vi&scaron;e od dva i pol sata dnevno. No kako su se mediji razvijali, raslo je i to vrijeme pa se vrijeme koje tinejdžeri provode pred digitalnim medijima od 2016. popelo na čak &scaron;est sati dnevno. To je vrijeme dovoljno da' izgura' vrijeme koje su djeca prije provodila na drugim aktivnostima, ili na interakciji s prijateljima 'licem u lice', čitanju ili izlascima.</p> <p>&nbsp;</p> <p>- Aplikacije koje pružaju digitalni mediji, pa i mobiteli, su dizajnirane tako da se na njih 'navučemo'. Kako je jednom za aplikacije na pametnim telefonima rekao biv&scaron;i izvr&scaron;ni direktor sa Silikonske doline Tristan Harris, 'na telefonima u 70-ima nisu svakodnevno radile stotine inženjera da bude &scaron;to uvjerljiviji' - obja&scaron;njava dr. Twengle i kaže kako, za razliku od telefona sa žicom i televizora, pametni telefoni danas 'prate' djecu svugdje pa i u &scaron;kolu, gdje i učitelji kažu da su konstantna smetnja i da odvlače pažnju, pa i u dru&scaron;tvo, gdje te&scaron;ko da ijedan razgovor može proći, a da ga ne omete zvonjava mobitela (a danas čak postoji i izraz za to, phubbing; od phone i snubbing; snubiti).</p> <p>&nbsp;</p> <p>Prema mnogim studijama, klinci i tinejdžeri koji provode vi&scaron;e vremena pred monitorima manje spavaju. Možda ba&scaron; zato &scaron;to su toliko vremena pred mobitelima pa im to uzima i vrijeme koje bi proveli spavajući, ali postoji i psiholo&scaron;ki razlog; plavo svjetlo koje emitiraju ekrani zavarava na&scaron; mozak i uvjerava ga da je jo&scaron; dan zbog čega ne proizvodimo dovoljno 'hormona sna' melatonina da bismo brzo zaspali i naspavali se. - obja&scaron;njava dr. Twenge i nastavlja: - Neki mogu misliti da je televizor 'jednako lo&scaron; kao i mobiteli', oduzima vrijeme i emitira isto plavo svijetlo. No moji kolege i ja smo promatrali vezu između gledanja televizije i sna, ba&scaron; kao &scaron;to promatramo vezu između sna i prijenosnih uređaja. Uz pomoć roditelja smo do&scaron;li do zaključka da djeca između druge i desete godine života koja pred prijenosnim elektronskim uređajima provode vi&scaron;e od četiri sata dnevno manje spavaju u usporedbi s djecom koja uopće nisu izložena istim uređajima.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Vrijeme pred televizijom isto utječe na san ali ne toliko, kaže dr. Twenge. - &Scaron;to se tiče tinejdžera, oni između 14 i 17 godina koji su provodili vi&scaron;e od četiri sata dnevno pred prenosivim uređajima bili su za 44 posto vi&scaron;e neispavani od onih koji uopće nisu bili pred mobitelima i tabletima. No kad se kontroliralo vrijeme provedeno pred njima, vrijeme koje su igrali igrice na konzolama ili gledali TV nije imalo prevelik utjecaj na san. - kaže dr. Twengle.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Za&scaron;to su prenosivi uređaji vi&scaron;e povezani s manjkom sna? Televizor psiholo&scaron;ki nije toliko stimulativan za klince kao npr. mobitel, a pametni telefoni i tableti se, za razliku od televizora mogu i potiho unijeti u sobu, pa čak i u krevet pa ih neki klince koriste i po cijele noći. A to bi moglo objasniti i za&scaron;to je deprivacija sna kod tinejdžera svoj vrhunac doživjela ba&scaron; 2012., kad su mobiteli već postali sveprisutni.</p> <p>&nbsp;</p> <p>- Ustvrdili smo da i gledanje televizije vi&scaron;e sati dnevno utječe na san, pogotovo kod djece &scaron;kolske dobi. Zato mislimo da su se roditelji prije 70 i 80 godina s pravom brinuli da im djeca previ&scaron;e gledaju TV. No njihove brige možda nisu bile opravdane kao brige roditelja zbog pametnih telefona danas.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Pa &scaron;to bi roditelj trebao napraviti? Za početak, neka pametni telefoni i tableti tijekom vremena spavanja ostanu izvan sobe. Poku&scaron;ajte ih ne koristiti sat prije spavanja da ne uzrokuju manjak melatonina. I najvažnije, za roditelje i za djecu je dobro pravilo od maksimalna dva sata dnevno pred prijenosnim uređajima. Samo nemojte ostatak vremena gledati televiziju - zaključila je dr. Twenge.</p> <p>&nbsp;</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/17-05-08-mobiteli-djeca2.jpgNovi skandal u volkswagenuhttp://grude.com/clanak/?i=7803178031Grude.com - klik u svijetSun, 23 Dec 2018 18:56:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=17-01-30-volkswagen-emblem.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Iz Volkswagena su u nedjelju objavili da su informirali vlasti o ‘nepravilnostima’ koje su otkrivene prilikom pregleda novog sofwarea koji bilježi podatke o emisiji štetnih plinova iz dizelskih motora.<p>&nbsp;</p> <p>Iz VW-a tvrde kako se nepravilnosti otkrivene kod dizelskih vozila s 1,2 litrenim motorom u modelu EA 189. Tvrtka je odustala od poku&scaron;aja da ažurira software zahvaćenih dizelskih vozila kao za&scaron;titnu mjeru.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Iz državnog tijela nadležnog za promet potvrdili su da su upoznati s problemom.<br />Vr&scaron;it će se dodatna testiranja</p> <p>&nbsp;</p> <p>Predstavnici VW-a nagla&scaron;avaju da su već dogovorili sastanke s predstavnicima vlasti početkom siječnja kako bi izvr&scaron;ili dodatna testiranja i analizirali problem.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Proizvođač automobila iz Wolfsburga u 2015. je priznao da je manipulirao softwareom koji prikuplja podatke o emisiji &scaron;tetnih plinova u milijunima dizelskih vozila.<br />Emitirali 40 puta vi&scaron;e du&scaron;ikovih oksida</p> <p>&nbsp;</p> <p>Američka agencija za za&scaron;titu okoli&scaron;a utvrdila je tada da je Volkswagen namjerno programirao software za TDI dizelske motore da aktiviraju kontrolu emisije &scaron;tetnih plinova samo tijekom testiranja emisija &scaron;to je dovodilo do toga da su emisije du&scaron;ikovih oksida zadovoljavali američke standarde tijekom testiranja, ali su emitirali do 40 puta vi&scaron;e du&scaron;ikovih oksida pri stvarnoj vožnji.</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/17-01-30-volkswagen-emblem.jpgWi-Fi: Tihi ubojica koji nas polagano ubijahttp://grude.com/clanak/?i=7797777977Grude.com - klik u svijetThu, 20 Dec 2018 10:12:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=18-12-20-wwwwwww.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Wi-Fi je po brojnim istraživanjima ubojica koji nas polagano ubija jer negativno utječe na mnoge stvari.<p><br />Gotovo svi imaju Wi-Fi (bežični Internet) u svojoj kući jer je tako najlak&scaron;e dobiti Internet. No, postoje neke opasnosti kako &scaron;to je negativan utjecaj Wi-Fi-ja na cjelokupno zdravlje, pogotovo kod djece. Wi-Fi negativno utječe na mnoge stvari, od kvalitete sna do mozga, pi&scaron;e Thehealthcounsiousness.com.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Potencijalne opasnosti bežičnog interneta</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>O&scaron;tećuje razvoj djece</strong></p> <p>Radijacija radio frekvencija povezanih s bežičnim internetom može poremetiti normalan razvoj stanica, napose razvoj fetusa. Ovakva radijacija uteče na rastuća tkiva kod djece i mladih. Zbog toga su oni u većoj opasnosti te se kod njih veći rizik za razvijanje poremećaja u razvoju.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Utječe na pojavu nesanice</strong></p> <p>Bežični Internet također utječe na kvalitetu sna. Ako osjećate kao da ne možete zaspati, da se neprestano budite i sl., to može biti zbog niske frekvencije koju otpu&scaron;taju mobiteli i bežični Internet. Osobe koje su izložene elektromagnetskoj radijaciji imaju pote&scaron;koća sa spavanjem. Ujedno, svima je jasno da manjak sna može utjecati cjelokupno zdravlje.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Utječe na funkcije mozga</strong></p> <p>Bežični Internet utječe na koncentraciju i funkcije mozga. Aktivnost mozga se smanjuje, a posljedice mogu biti problemi s koncentracijom i te&scaron;koće u pamćenju.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Neutralizira spermu</strong></p> <p>Bežični Internet pogađa mu&scaron;ku rasplodnu snagu. Izloženost frekvencijama bežičnog interneta umanjuje cirkulaciju sperme te uzrokuje DNK fragmentaciju. Ujedno, može imati utjecaja na plodnost ili povećati rizik od abnormalne trudnoće.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Uzrokuje srčane probleme</strong></p> <p>Mnogi su ljudi iskusili fizičku reakciju na izloženost elektromagnetskim frekvencijama, a to uključuje probleme s radom srca. Zbog toga izloženost takvim frekvencijama povećava opasnost od srčanih bolesti.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Povećava rizik od raka</strong></p> <p>Izloženost elektromagnetskoj radijaciji povećava rizik od razvitka tumora.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Wi-Fi radijacija &ndash; kako se za&scaron;tititi</strong></p> <p>&nbsp;</p> <p>Na svu sreću, postoje razni načini na koje se možete za&scaron;titi od opasnosti:</p> <p>&ndash; Izbjegavajte postavljanje modema u kuhinju ili spavaću sobu</p> <p>&nbsp;</p> <p>&ndash; Ne držite mobitel u džepu</p> <p>&nbsp;</p> <p>&ndash; Koristite kućne telefone kada ste u kući kako bi smanjili izloženost radijaciji</p> <p>&nbsp;</p> <p>&ndash; Ako ste trudni nemojte držati mobitel blizu stomaka</p> <p>&nbsp;</p> <p>&ndash; Neka va&scaron; mobitel bude na drugoj strani sobe ili na drugom sjedalu u automobilu</p> <p>&nbsp;</p> <p>&ndash; &Scaron;aljite vi&scaron;e poruka, a manje razgovarajte</p> <p>&nbsp;</p> <p>&ndash; Nemojte koristiti monitore za bebe jer i oni koriste &scaron;tetnu frekvenciju</p> <p>&nbsp;</p> <p>&ndash; Prije odlaska na spavanje ugasite bežični Internet na svim uređajima.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Grude.com/Hercegovackiportal.com</p> <p>&nbsp;</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/18-12-20-wwwwwww.jpgNokia 8 počinje dobivati nadogradnju na Android 9.0 Piehttp://grude.com/clanak/?i=7796577965Grude.com - klik u svijetWed, 19 Dec 2018 18:04:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=18-12-19-nokia-8-android.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Ako ste vlasnik ovog uređaja, ne trebate ju očekivati odmah..<p><br /><br /></p> <p>Nokia 8, HMD-ov top model iz 2017 godine, od danas počinje dobivati nadogradnju na Android 9.0 Pie, objavio je na Twitteru Juho Sarvakis, jedan od čelnih ljudi kompanije.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Nakon &scaron;to je pro&scaron;la Beta fazu testiranja kroz Beta Labs program, nadogradnja je od danas dostupna u konačnoj verziji.</p> <p>&nbsp;</p> <p>No ipak, ako ste vlasnik ovog uređaja, ne trebate ju očekivati odmah, budući da proces nadogradnje svih primjeraka može potrajati od nekoliko dana do par tjedana, prenosi <strong>mob.hr</strong></p> <p>&nbsp;</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/18-12-19-nokia-8-android.jpgPosuški osnovci dobili računala za odjel informatikehttp://grude.com/clanak/?i=7795777957Grude.com - klik u svijetWed, 19 Dec 2018 10:29:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=18-12-19-racunala-skola-posusje.jpeg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Kabinet će odlično doći i sekciji iz informatike koja ima oko 100 članova što ju čini najbrojnijom u školi.<p><br />U Osnovnoj &scaron;koli Ivana Mažuranića u Posu&scaron;ju opremljena je učionica koja će odsad biti u funkciji informatičkog kabineta. Ima 28 računala tako da će svaki učenik na satu informatike samostalno pratiti nastavu. Računala su umrežena i nastavnik u svakom trenutku prati i nadzire rad učenika. - Općina Posu&scaron;je financijski je potpomogla opremanje kabineta kako bi učenici najbrojnije &scaron;kole u BiH imali suvremene uvjete za učenje informatike - priopćeno je iz Općine Posu&scaron;je.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Nove potrebe</strong><br />- Opremanje kabineta informatike projekt je koji dugo čekamo. S Općinom Posu&scaron;je, Rudnicima boksita i Violetom iz Gruda konačno smo ga realizirali - kazao je ravnatelj O&Scaron; Ivana Mažuranića Posu&scaron;je Zvonimir &Scaron;irić.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Dodao je kako će kabinet odlično doći i sekciji iz informatike koja ima oko 100 članova &scaron;to ju čini najbrojnijom u &scaron;koli. Stavljanje u funkciju kabineta bio je povod posjeta općinskog načelnika Branka Bage &scaron;koli gdje ga je ravnatelj Zvonimir &Scaron;irić upoznao s urađenim, zahvalio na potpori i suradnji, ali ukazao i na nove potrebe &scaron;kole.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Kako se po broju učenika radi o najvećoj u BiH, &scaron;koli koja radi u dvije smjene i to kroz 12 sati dnevno, &scaron;kola ima i velike potrebe.</p> <p>&nbsp;</p> <p>- Zajedničkim naporima i inovativno&scaron;ću svih nas u sustavu tražimo mogućnosti dodatnih izvora financiranja za daljnje uređenje svih &scaron;kola u općini jer su, nažalost, razvojni kapaciteti općinskog proračuna skromni i ne ostavljaju nam puno mogućnosti - kazao je načelnik Bago. Stoga Općina kroz Ured za razvoj stoji na raspolaganju svim na&scaron;im &scaron;kolama, ustanovama i pojedincima kao potpora u prijavi za razna grant i druga sredstava, a i sama aplicira i provodi vi&scaron;e razvojnih projekata. Upravo je ovih dana Sredi&scaron;nji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje RH pozitivno ocijenio prijavu Općine Posu&scaron;je i O&Scaron; Ivana Mažuranića vezanu za projekt rekonstrukcije i sanacije područne &scaron;kole Čitluk.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Projekt rekonstrukcije</strong><br />- Dobivena sredstva od 150.000 kuna bit će uložena u opremanje namje&scaron;taja - kazao je za Večernji list ravnatelj &Scaron;irić. Inače, ova područna &scaron;kola zahtijeva &scaron;to žurnije radove, kako na prilagodbi postojećeg prostora tako i na pro&scaron;irenju jer je učenika sve vi&scaron;e. Stoga je u suradnji općinske administracije i uprave &scaron;kole izrađen projekt rekonstrukcije vrijedan oko 250.000 KM.</p> <p>&nbsp;</p> <p>- Radit će se na pro&scaron;irenju za jo&scaron; dvije učionice, obnovu sanitarnog čvora, zbornice pri čemu će &scaron;kola moći raditi u jednoj smjeni - kazao je ravnatelj &Scaron;irić. Sredi&scaron;nja O&Scaron; u Posu&scaron;ju obnovila je i fond knjiga u knjižnici. Naime, prigodom &bdquo;Dana kruha&ldquo; učenici i roditelji pripremili su mno&scaron;tvo peciva, kolača i zimnicu koje su prodavali. Prikupljeni novac namijenili su obnovi knjižničnog fonda. Prikupljeno je vi&scaron;e od 900 KM, &scaron;to je bilo dovoljno za 20 novih naslova u knjižnici, pi&scaron;e Večernji list.<br /><br /><br />FOTO: <strong>Večernji list BiH</strong><br /><br /></p>//grude.com/Datoteke/Novosti/18-12-19-racunala-skola-posusje.jpegSlijepa djevojka nova glasnogovornica Studentskog zbora Sveučilišta u Mostaruhttp://grude.com/clanak/?i=7795677956Grude.com - klik u svijetWed, 19 Dec 2018 10:07:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=18-12-19-martina_stanic.png&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Studentica novinarstva sa stopostotnim oštećenjem vida Martina Stanić izabrana je za novu glasnogovornicu Studentskog zbora Sveučilišta u Mostaru.<div class="text"> <p style="text-align: justify;">&nbsp;<br />Ovo je jo&scaron; jedan uspjeh uporne mlade studentice novinarstva Filozofskog fakulteta, koja je primjer da se bez obzira na sve pote&scaron;koće uz jaku volju mogu ostvariti zacrtani ciljevi.</p> <p style="text-align: justify;"><br />&bdquo;Shvatimo bit života tek kad naučimo prihvatiti i one njegove negativne strane", izjavila je Martina za Dnevnik.ba opisujući svoj put na kojem je pre&scaron;la mnoge prepreke i uspjela u raznim područjima koja su je zanimala. Martina je slijepa od rođenja, no to je nije spriječilo da se normalno &scaron;koluje, druži s ljudima i slijedi svoje snove. Nedavno je i diplomirala te postala prvostupnica novinarstva, a želja joj je jednog dana baviti se radijskim voditeljstvom.</p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">&bdquo;Dobrovoljno volontiram na studentskom Radiju Treći te se javljam u eter i na Radiju Marija u Mostaru, &scaron;to mi je posebno zadovoljstvo jer se nadam da ću jednog dana imati priliku raditi u nekom duhovnom mediju. Vjera mi predstavlja ne&scaron;to posebno u životu, to je moja snaga i nadam se da ću je moći prakticirati i na taj način", rekla je Martina.</p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">Osim vjere, ova mlada studentica je kao veliki poticaj u životu navela i svoju obitelj koja joj pruža bezuvjetnu podr&scaron;ku u svemu. Martina kaže da su ju upornost i briga njezinih roditelja gurali u svemu pozitivnom te da bi vjerojatno i ona zavr&scaron;ila drugačije da su njezini najbliži bili i malo negativniji.</p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">&bdquo;Svatko očekuje da rodi zdravo dijete, da barem nema osnovnih pote&scaron;koća. Moji roditelji su jako rano primjetili da ne&scaron;to sa mnom nije u redu. Na početku im je razumski bilo te&scaron;ko sve to prihvatiti, ali s vremenom su se pomirili i najveći su mi oslonac u životu".</p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">Martinina skromnost, hrabrost i vedrina osvojile su mnoge ljude u njezinom okruženju, stoga se lako prilagodila dolaskom na fakultet u Mostar iz Čapljine. Kazala je kako je prvih dana bilo neobično i činilo se kako se neće uklopiti sa svojim kolegama, no dana&scaron;nji krug njezinih prijatelja i poznanika svjedoči upravo suprotno. U razgovoru s trenutnim prijateljima saznala je kako su i oni osjećali strah prići joj na pogre&scaron;an način. Stoga su bili oprezni na početku.</p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">&bdquo;I njima je kao i meni sve to bilo ne&scaron;to novo i nepoznato, no kad su shvatili da sam osoba koja je sasvim normalna i voli se družiti i &scaron;aliti, počeli smo stvarati divna prijateljstva. Danas ne mogu zamisliti dan da ne odem na kavu sa svojim prijateljima i kolegama".</p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">Osim druženja s prijateljima, Martina jako voli čitati, a njezino je računalo prilagođeno tako da ima instaliran govorni program koji joj omogućava da uči, čita i istražuje. Sredno&scaron;kolsko obrazovanje stekla je u Centru za slijepu i slabovidnu djecu i omladinu u Sarajevu, gdje je u posebnoj prilagođenoj nastavi naučila osnove kori&scaron;tenja računala bez kojeg danas ne bi mogla funkcionirati.</p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">&bdquo;Za sebe mogu reći da sam svestrana. Sve me zanima, sve moram istražiti i svakodnevno se informirati, stoga provedem dosta slobodnog vremena na računalu. Upravo je zato dobra stvar moj odabir novinarstva, osjećam da ba&scaron; u takvom području pripadam", rekla je Marina.</p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">Ova vrijedna studentica ispite polaže preko laptopa i govornog programa kojeg je dobila u Centru za slijepe i slabovidne osobe. Kreće se pomoću &scaron;tapa, a na putu od studenskog doma do fakulteta pomaže joj osobna asistentica.Jedan od njezinih hobija je i pjevanje, a svojim anđeoskim glasom dobila je i mjesto u Frami Mostar gdje je aktivan član. Invalidnost je nikad nije spriječila da bude aktivna u onome &scaron;to je zanima. Tomu svjedoči i njezina nova funkcija u Studentskom zboru, koji od mnogo prijavljenih kandidata upravo Martinu izabrao da bude nova glasnogovornica.</p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">&bdquo;Vjerujem kako će mi i ovaj posao biti jedno predivno iskustvo. Zasad imam mnogo nepoznanica, ali vjerujem da ću se radom i trudom uspjeti dokazati i opravdati povjerenje koje mi je udijelio Studentski zbor Sveučili&scaron;ta u Mostaru".</p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">Martina je dodala kako bi svima poručila da nikad ne odustaju od svojih snova i da je sve moguće uz jaku volju i želju.</p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">&bdquo;Ne mogu reći da je uvijek sve bilo divno i krasno. Kao i svi ljudi, imala sam i mnogo negativnih iskustava, ali sve se može prebroditi. Svoju sljepoću ne shvaćam kao križ, nego kao blagoslov u životu. Mogu samo reći da sam jedna jako sretna osoba. Moj je život nevjerojatan", poručila je Martina.</p> <p>&nbsp;</p> <p><em><strong>Dnevnik.ba</strong></em></p> </div>//grude.com/Datoteke/Novosti/18-12-19-martina_stanic.pngNina Lončar, najbolja studentica: Mladi koji odlaze ne razmatraju dovoljno ideju ostankahttp://grude.com/clanak/?i=7792977929Grude.com - klik u svijetSun, 16 Dec 2018 22:43:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=18-12-16-nina-loncar-glavna.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Na dodjeli nagrada za najbolje studente u Federaciji BiH, drugu godinu zaredom, priznanje je dobila Nina Lončar, mlada Mostarka s izuzetnim akademskim, ali i izvannastavnim rezultatima. Teško je nabrojati sve ono čime se Nina bavi, a zarazni optimizam njen je zaštiti znak.<p><br /><br />Nina Lončar na diplomskom je studiju pedagogije Sveučili&scaron;ta u Mostaru i ima maksimalan prosjek 5.0, TV voditeljica, suosnivačica Sveučili&scaron;nog teatra u kojem pi&scaron;e i režira dramske tekstove, obna&scaron;a funkciju predstavnice studenata Fakulteta prirodoslovno-matematičkih i odgojnih nauka te djeluje i kao demonstrator, odnosno predaje na fakultetu. Dobitnica je mnogih nagrada, a posljednja u nizu je nagrada za najbolju studenticu u Federaciji BiH.</p> <p>&nbsp;</p> <p><img src="https://www.grude.com/Datoteke/novosti/18-12-16-18-12-16-nina-loncar1.jpg" alt="" width="640px" /></p> <p><br /><br />"Tako je, osim Federalne, dobitnica sam Rektorove i Dekanove nagrade za uspjeh, kao i nagrade člana Predsjedni&scaron;tva iz reda hrvatskog naroda za najboljeg studenta. Pa od svih aktivnosti, kako već prethodno nabrojanih tako i onih koji ulete s vremena na vrijeme dodatno, meni je zaista moje formalno obrazovanje najveći prioritet. Svu snagu jo&scaron; uvijek uprežem ka izgradnji sebe kao osobe te sve &scaron;to radim dodatno samo je pravilna nadopuna mojih nedostataka koji su mi prijeko potrebni za budućnost. Da je lako, nije lako. Ali tako se, kažu, gradi uspjeh", govori na početku na&scaron;eg razogova Nina.</p> <p><br />Nina Lončar kao voditeljica radi jo&scaron; od četvrtog razreda gimnazije, glumi, trči polumaratone...</p> <p>&nbsp;</p> <p><img src="https://www.grude.com/Datoteke/novosti/18-12-16-18-12-16-nina-loncar2.jpg" alt="" width="640px" /></p> <p><br /><br />"Tada sam radila na Prvom.tv, a na drugoj godini fakulteta postajem članica kolektiva City TV, čiji sam i danas dio. Iza sebe imam i nekoliko dnevnika koje sam radila u Sarajevu. Od sedme godine života amaterski plovim vodama glume i veoma sam sretna &scaron;to konačno sebe ostvarujem po pitanju svog amaterskog stvarala&scaron;tva putem Sveučili&scaron;nog teatra. Istrčala sam i dva polumaratona u posljednjih godinu dana i ne planiram stati na tome. Trčanje je posebna strast koju vežem za svoj sportski duh, a to je ono &scaron;to me drži fizički aktivnom i motiviranom za vježbanje kroz cijelu godinu. Naravno, imam ja jo&scaron; hobija, &scaron;to je samo dobar znak da je moje slobodno vrijeme uvijek aktivno i ispunjeno te da mjesta za pasivni odmor i nema mnogo", kaže Nina Lončar.</p> <p><br />Ninu su mediji, ali i &scaron;ira javnost, posebno primijetili sredinom godine kad je Sveučili&scaron;ni teatar izveo njenu autorsku predstavu.</p> <p>&nbsp;</p> <p><img src="https://www.grude.com/Datoteke/novosti/18-12-16-18-12-16-nina-loncar3.jpg" alt="" width="640px" /></p> <p><br /><br />"U lipnju ove godine moja autorska predstava "Bo(r)ba", ugledala je svjetlo dana. Kolega iz srednje &scaron;kole i ja smo odlučili pokrenuti jednostavnu ideju o nekoj vrsti dramske sekcije na Sveučili&scaron;tu u Mostaru. Okupili smo studente audicijom te se tek nakon nekog vremena uvjerili da je priča urodila velikim projektom koji je zaista već sada toliko postigao &ndash; a na samom smo početku. Predstavu je pogledalo vi&scaron;e od tisuću Mostaraca u samo dvije izvedbe, a nedavno smo je prikazali i u Zagrebu i Splitu. Drago mi je da je konačno pozitivna, ali i eduktivna priča bila prikazana svim na&scaron;im građanima, kako starijim tako i mlađim generacijama. Moja mala pozori&scaron;na produkcija mi zaista znači mnogo i zauzima posebno mjesto u mom srcu. To glumci mogu osjetiti i mogu reći da znaju cijeniti moje vrijeme, trud i strpljenje. Sve &scaron;to radim s njima je čisto na volonterskoj bazi i radim to isključivo za svoju du&scaron;u", kaže Nina.</p> <p><br /><br />Kaže nam kako je odlična vijest da se mladi ljudi konačno okreću ka većim problemima u Mostaru od podijeljenosti koju neki osjete, neki ne osjete.</p> <p><br /><br />"Prema mom mi&scaron;ljenju, život u Mostaru je uistinu divan ako znate disati punim plućima, biti pozitivni i otvoreni prema svima, bez bilo kakvih predrasuda", iskrena je.</p> <p>&nbsp;</p> <p><img src="https://www.grude.com/Datoteke/novosti/18-12-16-18-12-16-nina-loncar4.jpg" alt="" width="640px" /></p> <p>&nbsp;</p> <p><br />Treba, prije svega, vjerovati u sebe, nastavlja Nina, jer trend iseljavanja svakoga pomalo poljulja u nekom dijelu razmi&scaron;ljanja o tome ima li BiH ono &scaron;to treba nama mladima za budući život.</p> <p><br /><br />"Smatram da je pesimizam sve veći, jer mladi ljudi koji odlaze nerijetko ne razmatraju dovoljno dobro ideju ostanka. Naravno, čast izuzecima. Ostvariti budućnost ovdje nije nemoguće, sve naposljetku ovisi o tome &scaron;to konkretno želite i očekujete od okoline u kojoj živite u skladu s karijerom koju planirate graditi", priznala nam je.</p> <p><br /><br />Kaže kako se vidi za nekoliko godina kako s osmijehom govori da se isplatilo žrtvovati tijekom studenskih dana.</p> <p><br /><br />"Imam nekoliko puteva po pitanju karijere kojima kročim u svom životu trenutno i, iskrena da budem, ne znam na kojem ću zavr&scaron;iti za nekoliko godina. Nadam se na onom pravom", kazala nam je na kraju mlada i svestrana Nina Lončar.</p> <p>&nbsp;</p> <p><a href="https://www.klix.ba/lifestyle/nina-loncar-mostar-je-divan-ako-disete-punim-plucima-buducnost-ovdje-nije-nemoguca/181214022#2" target="_blank"><em><strong>Klix</strong></em></a></p>//grude.com/Datoteke/Novosti/18-12-16-nina-loncar-glavna.jpgTri razloga zašto je dobro da pijete kavuhttp://grude.com/clanak/?i=7786477864Grude.com - klik u svijetWed, 12 Dec 2018 19:24:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=17-07-11-franck_kava.jpeg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Ako je kava vaš omiljeni napitak, samo je nastavite piti. Postoje najmanje tri dobra razloga za to.<p>&nbsp;</p> <p>Naravno, osim &scaron;to podiže raspoloženje i uz ostale dobrobiti za na&scaron;e zdravlje, posljednje istraživanje pokazalo je i kako će ispijanje kave pomoći u prevenciji Parkinsonove bolesti i demencije.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Osim toga, pomoći će u prevenciji dijabetesa tipa 2 te ciroze jetre, ali može i produljiti život.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Znanstvenici sa Sveučili&scaron;ta Rutgers u New Jerseyu, otkrili su da kava pomaže u spriječavanju nastanka Parkinsonove bolesti i vrste demencije od koje boluje vi&scaron;e od 100 tisuća osoba u UK-u.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Sastojak EHT iz kave i kofein "zaslužni" su za spriječavanje ovih bolesti jer djeluju tako da sprečavaju nastanak toksičnog proteina alfa - sinukleina. Testiranje na mi&scaron;eva koji su genetski imali vi&scaron;i rizik za razvitak ovih bolesti, kombinacija spojeva iz kave, usporila je razvoj spomenutog proteina na dulje od &scaron;est mjeseci.</p> <p>&nbsp;</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/17-07-11-franck_kava.jpegViteško izletište Zabrđe zbog čistog zraka danas je lječilištehttp://grude.com/clanak/?i=7785577855Grude.com - klik u svijetWed, 12 Dec 2018 09:59:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=18-12-12-zabrdje.jpeg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Za unaprjeđenje turističkih sadržaja i izgradnju potrebne turističke infrastrukture na području općine Vitez u strategiji njezina razvoja od 2014. do 2020. godine predložen je niz mjera. <p>&nbsp;</p> <p>Neke od njih su zavr&scaron;etak uređenja izleti&scaron;ta Kru&scaron;čica, izrada promotivnog materijala za promociju turističkih potencijala Viteza, uređenje pje&scaron;ačke i planinske staze prema izleti&scaron;tu Zabrđe... Planirano je, također, i asfaltirati cestu za Zabrđe, izgraditi turističke karte za vodiče i karte pje&scaron;ačkih ruta te promovirati ponudu Viteza, posebno &scaron;oping turizma.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Cjelodnevni odmor</strong></p> <p>&nbsp;</p> <p>Kada je, pak, riječ o izleti&scaron;tima i planinarskim domovima, na području općine Vitez ima ih pet. Kao prva ponuda za ljubitelje izleta i planinarenja ističe se Kru&scaron;čićka planina koja obuhvaća sjeverozapadne dijelove planine Vranice u dužini oko 40 km s prekrasnim pojasom crnogorične i listopadne &scaron;ume, prelijepim dolinama i pa&scaron;njacima, vrhovima, planinskim potocima i izvorima. Podatak da je Kru&scaron;čićka planina nekada bila kraljevsko lovi&scaron;te cara Franje Josipa govori o kakvom se prirodnom bogatstvu radi. Krajem 50-ih godina 20. st. dolazi se na ideju da se na sjevernim najpitomijim obroncima izgradi izleti&scaron;te pa se tako na mjestu Zabrđa postavlja prvi planinarski dom koji postaje pravo malo lječili&scaron;te za djecu i odrasle. Potvrda o tome 70-ih godina 20. st. stiže od liječnika iz Zagreba koji, boraveći u planinarskom domu, vr&scaron;e mjerenja i kontrolu zraka te daju Zabrđu vrlo visoku ocjenu. Danas je planinarski dom &ldquo;Zabrđe&rdquo;, na nadmorskoj visini od 1030 m i sa svojim vikend-naseljem, biser La&scaron;vanske doline. Izleti&scaron;te &ldquo;Kru&scaron;čica&rdquo; izuzetno je atraktivno područje i odnosi se na izleti&scaron;ta na lijevoj obali rijeke Kru&scaron;čice od mjesta zvanog Kurjevac do ulaza u izleti&scaron;te zvano Plavac. Kompletno područje planine Kru&scaron;čice izuzetan je potencijal za razvoj turizma, a izleti&scaron;te Kurjevac ističe se zbog blizine građanima, solidne pristupne ceste i sve boljih infrastrukturnih kapaciteta za cjelodnevni odmor. Planinarski dom &ldquo;Zaselje&rdquo; nalazi se na obroncima Kru&scaron;čićke planine u Zaselju. Kapaciteta je 40 ležajeva za noćni boravak, raspoređenih u sedam spavaćih soba. Dom raspolaže i dnevnim boravkom za smje&scaron;taj 60-ak planinara - gostiju, kao i kuhinjom, kupaonicom i ostavom. U neposrednoj blizini doma su pomoćni objekti za vanjski dnevni boravak, hladnjak s pekarom te pomoćni objekt s drvarnicom...</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Igraonice za djecu</strong></p> <p>&nbsp;</p> <p>Dom je priključen na niskonaponsku električnu energiju, a pitkom vodom opskrbljen je iz vlastitog vodovoda. Uz dom se nalazi igraonica za djecu s ljuljačkama i klackalicama te travnati teren za mali nogomet kao i teren za igru balota. Etnoselo &ldquo;Čardaci&rdquo; nalazi se na mirnoj lokaciji okruženoj prirodom, tri km udaljen od sredi&scaron;ta grada Viteza. Gostima su na raspolaganju restoran koji poslužuje specijalitete tradicionalne kuhinje, vodeni park, suvenirnica, ribnjak, besplatni bežični pristup internetu i parkirali&scaron;te. Teniski tereni smje&scaron;teni su kilometar od objekta. Masaže su dostupne u sklopu objekta, a usluga najma automobila na raspolaganju je na lokaciji udaljenoj tri kilometra.</p> <p>&nbsp;</p> <p><em><strong>Večernji list</strong></em></p>//grude.com/Datoteke/Novosti/18-12-12-zabrdje.jpegFOTO: Studenti Studija hrvatskog jezika SUM-a posjetili Fojnicuhttp://grude.com/clanak/?i=7784577845Grude.com - klik u svijetTue, 11 Dec 2018 21:18:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=18-12-11-018-sum-glavna.jpeg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Studij hrvatskoga jezika i književnosti Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Mostaru sudjelovao je u programu Noć u muzeju u Franjevačkom samostanu Duha Svetoga u Fojnici.<p>&nbsp;</p> <p>&bdquo;Zahvaljujući ovom Projektu imali smo priliku upoznati se s bogatom arhivskom građom, etnografskom zbirkom te na zanimljiv način doživjeti duh nekog pro&scaron;log vremena. Osim toga, ovo je bila i odlična prigoda za druženje s kolegama s drugih fakulteta i iz drugih gradova. Radujemo se sličnim projektima u budućnosti&rdquo;, rekao je predsjednik Kluba studenata hrvatskoga jezika i književnosti Filozofskog fakulteta SUM-a "Franjo Milićević" Ivan Volić.</p> <p>&nbsp;</p> <p><img src="https://www.grude.com/Datoteke/novosti/18-12-11-18-12-11-018-sum-1.jpeg" alt="" width="640px" /></p> <p>Predsjednica udruženja Ženskog interaktivnog ruralnog centra Milena Regoje objasnila je kolika je važnost podizanja svijesti mladih o očuvanju kulture i tradicije svih naroda u BiH.</p> <p><img src="https://www.grude.com/Datoteke/novosti/18-12-11-18-12-11-018-sum-3.jpeg" alt="" width="640px" /></p> <p><br />Studenti su tijekom posjeta muzeju imali priliku vidjeti povijesne artefakte, različita oruđa, narodne no&scaron;nje i mnoge druge dijelove ostav&scaron;tine na&scaron;ih predaka. Radionice pletenja, tkanja i slikarstva privukle su pozornost mnogih studenata, ali i njihovih profesora.</p> <p>&nbsp;</p> <p><img src="https://www.grude.com/Datoteke/novosti/18-12-11-18-12-11-018-sum-2.jpeg" alt="" width="640px" /></p> <p>Andrić je napisao &bdquo;žao mi je kad pomislim da izumire svakim danom na&scaron;a stara čulna Bosna, a nema nikoga da zabilježi i sačuva mrku ljepotu nekada&scaron;njega života&hellip; A žao mi je kad pomislim da sa svakom starom ženom umre jedan stih i sa svakim fratrom biva zakopana jedna historija&ldquo;.</p> <p>&nbsp;</p> <p><img src="https://www.grude.com/Datoteke/novosti/18-12-11-18-12-11-018-sum-4.jpeg" alt="" width="640px" /></p> <p>Upravo je cilj projekta Noć u muzeju u Fojnici podizanje svijesti mladih ljudi o važnosti i utjecaju kulturne ba&scaron;tine u Bosni i Hercegovini. Sama je koncepcija projekta bila iznimno dinamična te tako dodatno potaknula studente na prepoznavanje kulturne raznolikosti. Nadam se da će projekt prerasti u tradicionalnu manifestaciju u koju će se uključiti sve vi&scaron;e studenata iz čitave na&scaron;e države, kazala je prof. dr. sc. Helena Dragić.</p> <p>&nbsp;</p> <p><img src="https://www.grude.com/Datoteke/novosti/18-12-11-18-12-11-018-sum-5.jpeg" alt="" width="640px" /></p> <p>Domaćini manifestacije Noć u muzeju u Fojnici bili su gvardijan fra Miro Relota i kustos Muzeja i knjižnice Franjevačkog samostana u Fojnici fra Janko Ljubos.</p> <p>&nbsp;</p> <p><a href="http://www.treci.ba/kampus/studenti-studija-hrvatskoga-jezika-sum-posjetili-franjeva%C4%8Dki-samostan-u-fojnici" target="_blank"><em><strong>Treci.ba</strong></em></a></p>//grude.com/Datoteke/Novosti/18-12-11-018-sum-glavna.jpegMutirani vukovi iz Černobila: 'Raširili su se po cijeloj Europi' VIDEOhttp://grude.com/clanak/?i=7783477834Grude.com - klik u svijetTue, 11 Dec 2018 12:54:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=18-12-11-vuk-cernobil.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Vukovi koji su živjeli na mjestu najveće svjetske ekološke katastrofe - Černobila, sada žive u ostatku svijeta, a znanstvenici strahuju da 'šire' mutirane gene.<p><br />Vukovi su iz Černobila počeli odlaziti jo&scaron; 2016. godine, kada ih je po posljednjoj evidenciji bilo oko 300.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Nova studija koja je objavljena u Europskom časopisu za istraživanje divljih životinja pokazala je da 30 kilometara oko Černobila divljina ostala očuvana, jer nije bilo ljudskog faktora koji bi je ometao.<br /><br /><br /><iframe style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="https://www.youtube.com/embed/4sVrmGqrFyE" frameborder="0" width="425" height="350"></iframe></p> <p>&nbsp;</p> <p>Sivi vukovi su se od tada razvijali, a znanstvenici su pratili obrasce njihovog pona&scaron;anja pomoću oda&scaron;iljača.</p> <p>&nbsp;</p> <p>- Sada smo prvo put uspjeli locirati i pratiti mladog vuka koji je iza&scaron;ao iz ove zone, rekao je ekolog i vođa istraživanja Michael Byrne koji je dodao da se populacija vukova od tada povećala čak sedam puta, prenosi <strong>24sata.hr.</strong></p> <p>&nbsp;</p> <p>Za samo tri tjedna, taj mladi vuk je pre&scaron;ao 300 kilometara. Byrne kaže da niti jedan vuk iz Černobila nije radioaktivan, ali kako ne može sa sigurno&scaron;ću tvrditi da ne nose mutirane gene.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Podsjetimo, u ranim jutarnjim satima 26. travnja 1986. kombinacijom nesigurnog dizajna sovjetskog nuklearnog reaktora te ljudskom pogre&scaron;kom, do&scaron;lo je do eksplozija koja je uni&scaron;tila jedan od četiri reaktora u Černobilskoj nuklearnoj elektrani.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Posljedica eksplozije nije nalikovala eksploziji nuklearne bombe, ali je relativno manja eksplozija učinila &scaron;tetu na reaktoru koji će potom otpustiti velike količine radioaktivne pra&scaron;ine, otprilike devet puta jače kontaminacije nego prilikom eksplodirane bombe u japanskom gradu Hiro&scaron;imi, no i danas nakon nekoliko desetljeća, ta radioaktivna pra&scaron;ina nije u potpunosti nestala.</p> <p>&nbsp;</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/18-12-11-vuk-cernobil.jpgAppleov gadget prati vaše spavanjehttp://grude.com/clanak/?i=7782077820Grude.com - klik u svijetMon, 10 Dec 2018 17:51:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=18-12-10-apple-sleep-monitor.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Tanka senzorska traka koja se postavlja u krevet ispod posteljine, podatke o snu će slati na prateću aplikaciju.<p>&nbsp;</p> <p>Appleova pro&scaron;logodi&scaron;nja akvizicija tvrtka Beddit, lansirala je Beddit Sleep Monitor, gadget koji služi za praćenje spavanja i radi uz istoimenu aplikaciju za pametni telefon.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Gadget koji će se u Apple Storeu prodavati po cijeni od 150 dolara dolazi u obliku senzorske trake debljine od samo 2 mm, koju postavite ispod posteljine u svoj krevet, a senzori će pratiti koliko spavate, kada se budite, okrećete, hrčete, di&scaron;ete, koliki vam je broj srčanih otkucaja, kao i temperaturu i vlažnost sobe u kojoj spavate, prenosi vidi.hr.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Podaci se potom prenose u aplikaciju za iPhone, koja će prikazivati detalje o va&scaron;im navikama spavanja te vam ukazati kako svoj san možete pobolj&scaron;ati, a moći ćete si zadati i ciljeve spavanja, &scaron;to god to značilo.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Pored toga, obavijesti o svojim spavačkim aktivnostima moći ćete primati i na Apple Watch pametni sat. Laka vam i ugodna noć!</p> <p>&nbsp;</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/18-12-10-apple-sleep-monitor.jpgUhićena potpredsjednica Huaweija, kći vlasnika tvrtkehttp://grude.com/clanak/?i=7775077750Grude.com - klik u svijetThu, 06 Dec 2018 09:19:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=18-12-06-huawey-potpredsjednica.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Predstavnici tvrtke Huawei, jednog od najvećih svjetskih proizvođača telekomunikacijske opreme, nisu komentirali slučaj..<p>&nbsp;</p> <p>Kanada je uhitila Huaweijevu globalnu financijsku dužnosnicu u Vancouveru, gdje je suočena s izručenjem Sjedinjenim Državama zbog sumnje da je prekr&scaron;ila sankcije SAD-a protiv Irana, objavili su u srijedu mediji.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Meng Wanzhou, jedna od potpredsjednica kineske tehnolo&scaron;ke tvrtke i kći osnivača tvrtke Rena Zhengfeia, uhićena je 1. prosinca, a sudsko roči&scaron;te zakazano je u petak, izjavio je glasnogovornik kanadskog ministarstva pravosuđa za novine Globe i Mail.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Predstavnici tvrtke Huawei, jednog od najvećih svjetskih proizvođača telekomunikacijske opreme, nisu komentirali slučaj, kao ni kanadski i američki dužnosnici, objavio je Reuters .</p> <p>&nbsp;</p> <p>Američke vlasti pratile su Huawei barem od 2016. godine zbog navodnog kupovanja američkih proizvoda za Iran i druge zemlje koje su pod američkim sankcijama, izjavili su ranije Reutersovi izvori.</p> <p>&nbsp;</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/18-12-06-huawey-potpredsjednica.jpgInterwiew najpoznatijeg znanstvenika; Nikola Tesla: Najvažnije navike stječu se u mladosti http://grude.com/clanak/?i=7759277592Grude.com - klik u svijetWed, 28 Nov 2018 08:33:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=18-11-28-tesla.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Svuda u svijetu ljudi se danas slažu da je Nikola Tesla jedan od najplodnijih i najkreativnijih duhova koje je čovječanstvo ikada imalo. <p><br />Na svojim velikim projektima radio je do samog kraja života, jednako energičan i fokusiran. Iako znamo da je dio energije čuvao asketskim, aseksualnim i povučenim načinom života, ipak ostaje divljenje pred o&scaron;trinom duha genijalnog znanstvenika i u godinama duboke starosti, pi&scaron;e Atma.hr. Dio odgovora na pitanja o stanju uma i tijela koji su dostigli nadljudski nivo sposobnosti i svježine pronaći ćemo u intervjuu 77-godi&scaron;njeg Nikole Tesle kojeg je dao 1933. godine.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Najvažnije navike stječu se u mladosti</strong><br />Tesla je vjerovao da je u životu najbitniji početak, u smislu da je važno one najvažnije navike steći u ranoj mladosti.</p> <p>&nbsp;</p> <p>&bdquo;Stanje na&scaron;eg tijela i duha u starosti u potpunosti je svjedočanstvo o tome kako smo proveli na&scaron;u mladost. Tajna moje dana&scaron;nje snage i vitalnosti leži u činjenici da sam u mladosti, kako bi se reklo, živio životom bez poroka&ldquo;, rekao je Nikola Tesla tada.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Taj život pun vrlina bio je nužnost za nekoga tko je od rane mladosti sebi postavljao velike ciljeve i tko je znao da samo obuzdavanjem drugih strasti i apetita može ostvariti svoje snove i raditi u dubokoj starosti.</p> <p>&nbsp;</p> <p>To je podrazumijevalo strogu disciplinu: &bdquo;Ne želim nikakav odmor, nikakav prestanak te&scaron;kog rada. Kada bi ljudi birali posao u skladu sa svojim temperamentom, ukupna količina sreće na zemlji bila bi nemjerljivo veća&ldquo;, smatrao je genije.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Kako je Tesla planirao dugovječnost?</strong><br />&bdquo;Mnogi su tužni i depresivni zbog kratkoće života. Kakva je svrha poku&scaron;aja da se bilo &scaron;to postigne, pitaju se oni. Život je prekratak, ne možemo živjeti dovoljno dugo da bismo dovr&scaron;ili na&scaron;e poduhvate. Ljudi bi mogli značajno produžiti trajanje svojih života ako bi se potrudili.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Ljudi čine toliko toga &scaron;to popločava njihov put do prerane smrti&ldquo;, istaknuo je Tesla. Zaista, na mnogo načine činimo sebe neproduktivnima. Između ostalog i lo&scaron;om prehranom.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Evo kako je Nikola Tesla razmi&scaron;ljao o navikama vezanim za prehranu.</strong> &bdquo;Prije svega, mi jedemo previ&scaron;e, ali to smo već toliko puta čuli. I jedemo pogre&scaron;nu vrstu hrane i pijemo pogre&scaron;nu vrstu tekućine. Najvi&scaron;e &scaron;tete nanosi prejedanje i nedostatak vježbe, &scaron;to stvara toksično stanje u tijelu i čini nemogućim odbacivanje nakupljenih otrova&ldquo;, vjerovao je poznati znanstvenik. Tesla je pio puno vode i mlijeka i vodio računa o svom trbuhu.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>&Scaron;to su bili glavni sastojci njegove prehrane?</strong><br />&bdquo;Za&scaron;to preopteretiti tijelo koje nas služi? Jedem dva puta dnevno i izbjegavam sve namirnice koje stvaraju kiselinu. Većina ljudi jede previ&scaron;e mahunarki koje sadrži urinsku kiselinu. Iako je riblje meso dobro za mozak, ono stvara vrlo jaku kiselu reakciju zbog velike količine fosfora. Kiselost organizma je na&scaron; najveći neprijatelj u starosti.&rdquo;</p> <p>&nbsp;</p> <p>Da izbjegava meso, Tesla je potvrdio u jo&scaron; jednom intervjuu iz 1935. godine: &bdquo;Izbjegavam sve stimulanse. Skoro pa u potpunosti izbjegavam meso. Uvjeren sam da će za manje od jednog stoljeća kava, čaj i cigarete izaći iz mode. Alkohol će, ipak, i dalje biti u upotrebi&ldquo;, predviđao je Tesla (Tesla je bio poznat po tome &scaron;to bi gotovo svakodnevno popio malo viskija). Također, Tesla je bio i veliki pobornik krumpira. &bdquo;Krumpir je odličan i trebalo bi ga jesti svakodnevno. On sadrži dragocjene mineralne soli i ima neutralizirajuće svojstvo&ldquo;.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Tesla i vježbanje</strong><br />Također, Tesla je poznat i kao veliki pobornik vježbanja. &bdquo;Vjerujem da treba puno vježbati. Ja hodam osam do 10 milja svakog dana i nikada ne uzimam taksi ili druga prijevozna sredstva kada imam vremena da koristim snagu svojih nogu. Također, vježbam i kroz kupanje svakog dana, jer smatram da je to vrlo važno.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Koristim toplu kupku nakon koje se dugo tu&scaron;iram hladnom vodom.&ldquo; Tesla poznavao i tajne starodrevne znanosti joge, kao i da je dobar dio života upražnjavao neke od jogičkih vježbi. Da je Nikola Tesla vježbao pranajamu ili jogijsko duboko disanje, svjedoči njegov prijatelj i životopisac John O&rsquo; Nill u knjizi &ldquo;Nenadma&scaron;ni genije &ndash; život Nikole Tesle&rdquo;, objavljenoj 1944. godine: &ldquo;Prona&scaron;ao je da je cijelog svojeg života osjećao neki neobičan doživljaj kada god bi duboko disao.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Kada god bi duboko disao, obuzimalo ga je osjećanje lakoće, kao da mu je tijelo izgubilo težinu i može letjeti kroz zrak samo snagom njegove volje. U dječa&scaron;tvu nije spoznao da je u tom pogledu bio neobičan.&rdquo;</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Spavanje Nikole Tesle</strong><br />Teslin strogi dnevni režim kulminira u navici spavanja, koja se kosi s upozorenjima doktora i zdravstvenih organizacija o neophodnosti da se spava osam sati svakoga dana. &bdquo;Spavanje? Ja rijetko kada spavam. Dolazim iz obitelji dugovječnih ljudi, koji su poznati po tome &scaron;to nisu puno spavali. Nadam se da ću dostići rekord mojih predaka i da ću živjeti bar 100 godina.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Moje nespavanje me ne brine. Nekada odspavam sat vremena. Povremeno, ipak, na svakih par mjeseci, odspavam po 4 do 5 sati. Onda se probudim u potpunosti napunjen energijom, kao baterija. Nakon takve noći, ni&scaron;ta me ne može zaustaviti. Tada osjećam ogromnu snagu. Ne postoji sumnja oko toga da je san obnovljivač, davatelj života, da on povećava energiju.</p> <p>&nbsp;</p> <p>S druge strane, ne vjerujem da je on neophodan za nečije zdravlje, naročito ako je to netko tko po navici malo spava&ldquo;, objasnio je slavni znanstvenik. Sa 77 godina, Tesla je govorio ovako: &bdquo;Imam pravo svjedočanstvo o svom zdravlju. U životu se nisam bolje osjećao. Energičan sam, snažan, u potpunoj kontroli nad svojim mentalnim sklopom.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Ni u najboljim godinama nisam posjedovao energiju koju posjedujem danas. I &scaron;to je jo&scaron; važnije, za rje&scaron;avanje problema koristim samo dio energije kojom raspolažem, zato &scaron;to sam naučio kako da je čuvam. Nasuprot ra&scaron;irenom vjerovanju, posao postaje lak&scaron;i u starosti, samo ako su ljudi dobrog zdravlja. Oni su naučili tijekom godina kako doći do cilja koristeći najkraći put&ldquo;, zaključio je Tesla davne 1933. godine.</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/18-11-28-tesla.jpgRiječki liječnik na mladom Hercegovcu izveo neviđen zahvat u RH. Srce operirao kroz preponuhttp://grude.com/clanak/?i=7757777577Grude.com - klik u svijetMon, 26 Nov 2018 23:02:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=18-11-26-cace-doktor-rijeka.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Kardiolog Neven Čače iz KBC-a Rijeka danas je prvi u Hrvatskoj izveo novi zahvat na srcu kod dvoje djece u dobi od 12 i 13 godina. <p>&nbsp;</p> <p>Zahvaljujući tom zahvatu djeca neće trebati na klasičnu kardiokirur&scaron;ku operaciju u kojoj se otvaraju grudni ko&scaron; i srce. Oporavak će im biti daleko brži i lak&scaron;i i već će se za pet dana moći vratiti u &scaron;kolske klupe. Tako im je spriječio razvoj plućne hipertenzije za koju ne postoji terapija, nego u obzir jedino dolazi transplantacija pluća.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Razgovarali smo s dr. Čačeom koji nam je detaljno objasnio o čemu se radi.</p> <p>&nbsp;</p> <p>"Izveo sam danas dva zahvata na djeci od 12 i 13 godina, a sad ću jo&scaron; na pacijentu od 16 godina te sutra kod dvije djevojke u dobi od 19 i 20 godina. Djeca koja su dosad imala rupice na klijetkama morala su na operaciju gdje im se otvarao prsni ko&scaron; i srca, a krv odvodila u aparat za izvantjelesnu cirkulaciju i oporavak nakon takve operacije je bio dugačak i težak, praćen komplikacijama. Nakon operacije djeca ili odrasli moraju biti dan-dva na intenzivnoj i jo&scaron; osam do desetak dana na odjelu, a svojim svakodnevnim obavezama su se vraćali tek kroz dva do tri mjeseca, koliko traje oporavak. Sad će moći već nakon 24 dana od zahvata kući i nakon četiri do pet dana već mogu u &scaron;kolu ili na fizički lak&scaron;e radno mjesto", rekao nam je dr. Čače.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Kateterom izveo zahvat na srcu</strong></p> <p>&nbsp;</p> <p>Prije operacije, djeca s ovom srčanom manom, koja su imala rupice u pregradi na klijetkama, imala su, navodi, česte respiratorne defekte i bronhitise, patila su od ubrzanog disanja i nisu mogla podnositi napore kao druga djeca koja nisu rođena s tom srčanom manom, a sad će moći.</p> <p>&nbsp;</p> <p>"Spriječili smo razvoj plućne hipertenzije koja je najveća opasnost jer je to bolest za koju ne postoji terapija već je potrebna transplantacija i pluća i srca koja jedina može produžiti život. Zahvat sam izveo na način da sam kateter uveo kroz preponu, s jedne strane kateter sam uveo kroz preponsku arteriju, a s druge strane kroz preponsku venu te se kateteri koji se vode kroz žile susreću u tzv. kissing tehnici nakon čega se radi petlja s jedne strane srca na drugu te se kateter pozicionira na sam defekt na klijetkama i tako sam zatvorio rupice na klijetkama", objasnio nam je dr. Čače.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Ovakav zahvat mogu izvoditi već od 3. godine djeteta, a dr. Čače se za zahvat educirao i pripremao punih godinu dana. Na edukacije je odlazio u Italiju, a danas mu je kao podr&scaron;ka do&scaron;ao kolega iz pedijatrijske bolnice San Donato u Milanu.</p> <p>&nbsp;</p> <p>"Rupica u tom zidu između dviju srčanih klijetki predstavlja najče&scaron;ću srčanu gre&scaron;ku i potrebno ju je operirati u najranijoj životnoj dobi. U slučaju pojave tih rupica na pregradama između klijetki također dolazi do mije&scaron;anja krvi, kao i kod takvog defekta na pretklijetkama, s time da je veća razlika tlakova zbog čega brže dolazi do plućne hipertenzije i ostalih o&scaron;tećenja", rekao je dr. Čače za Index.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Postoji određen broj djece koja s ovakvim pogre&scaron;kama relativno normalno napreduju i simptomi im nisu nagla&scaron;eni pa se operacija odgađa kako bi djeca bila sigurnija. No on se sad educirao za izvođenje zahvata tzv. perkutanom tehnikom putem katetera kako djeca ne bi morala na operaciju.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Inače, dr. Čače već 15 godina obavlja isti zahvat kad je u pitanju zatvaranje rupica na pretklijetkama i po tome je, kaže nam, bio prvi u regiji, a sad je prvi u Hrvatskoj da zahvat izvodi na klijetkama, koji je jo&scaron; puno kompliciraniji.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Pacijent na kojem je dr. Čače izveo zahvat je Božo &Scaron;aravanja, 16-godi&scaron;njak iz Mostara.</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/18-11-26-cace-doktor-rijeka.jpgNova 'zvijerka' u salonu Kramar! Novi Bentley je u skladu sa željama i zahtjevima kupca...http://grude.com/clanak/?i=7756677566Grude.com - klik u svijetMon, 26 Nov 2018 15:38:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=18-11-26-018-bentley-glavna.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Najveći auto salon u regiji KRAMAR na svom Instagram profilu podjelio je fotografije novog Bentley Continental GT-a, luksuznog Coupea sa 635 konjskih snaga i najboljeg Grand Tourera na svijetu, te još jednom dokazao da je lider u svojoj branši.<p>&nbsp;</p> <p>Treća generacija najprodavanijeg Bentleya kombinira usredotočenost na performanse s luksuzom ručne izrade i najmodernije tehnologije. Srce novog Continentala GT je potpuno nova, usavr&scaron;ena izvedba &scaron;estlitarskog W12 TSI twin-turbo motora od 635 KS i 900 Nm, koji je po prvi put uparen s automatskim osambrzinskim mjenjačem s dvije spojke za brže i efikasnije izmjene te pobolj&scaron;anu ekonomičnost. Zahvaljujući svemu navedenom, i po prvi puta Sport Launch modu, novi Continental GT do stotke stiže za 3.7 sekundi, a ubrzanje prestaje tek pri 333 km/h.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Najveća brzina postiže se u &scaron;estom stupnju prijenosa, dok su sedmi i osmi namijenjeni krstarenju po autocestama uz nisku potro&scaron;nju. W12 motor ima mogućnost ga&scaron;enja &scaron;est cilindara kada nema potrebe za punom snagom motora, čime dodatno smanjuje potro&scaron;nju i emisiju CO2 koja sada iznosi 278 g/km, odnosno 16% manje nego u prija&scaron;njoj izvedbi.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Između tisuću vozila koje Auto salon Kramar nudi svojim potencijalnim kupcima nerijetko imamo priliku vidjeti vozila koja ko&scaron;taju stotine tisuća KM.<br />Nedavno je Auto salon Kramar uspje&scaron;no isporučio <a href="https://www.grude.com/clanak/?i=64993&amp;sto-je-to-kramar-dovezao-u-bih-vec-se-pregovara-s-kupcem" target="_blank">Lamborghini Huracana</a>.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Iz AS Kramar su nam rekli da je vozilo naručeno prema željama i zahtjevima kupca, a po&scaron;tujući izbor istog, cijena ovog Bentleya ostaje tajna.</p> <p>&nbsp;</p> <p><img src="https://www.grude.com/Datoteke/novosti/18-11-26-18-11-26-018-bentley1.jpg" alt="" width="640px" /></p> <p><img src="https://www.grude.com/Datoteke/novosti/18-11-26-18-11-26-018-bentley2.jpg" alt="" width="640px" /></p> <p><img src="https://www.grude.com/Datoteke/novosti/18-11-26-18-11-26-018-bentley3.jpg" alt="" width="640px" /></p> <p><img src="https://www.grude.com/Datoteke/novosti/18-11-26-18-11-26-018-bentley4.jpg" alt="" width="640px" /></p> <p><img src="https://www.grude.com/Datoteke/novosti/18-11-26-18-11-26-018-bentley5.jpg" alt="" width="640px" /></p> <p><img src="https://www.grude.com/Datoteke/novosti/18-11-26-18-11-26-018-bentley6.jpg" alt="" width="640px" /></p> <p><img src="https://www.grude.com/Datoteke/novosti/18-11-26-18-11-26-018-bentley7.jpg" alt="" width="640px" /></p> <p><img src="https://www.grude.com/Datoteke/novosti/18-11-26-18-11-26-018-bentley8.jpg" alt="" width="640px" /></p> <p><img src="https://www.grude.com/Datoteke/novosti/18-11-26-18-11-26-018-bentley9.jpg" alt="" width="640px" /></p> <p><img src="https://www.grude.com/Datoteke/novosti/18-11-26-18-11-26-018-bentley10.jpg" alt="" width="640px" /></p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p><em><strong>Grude.com</strong></em></p>//grude.com/Datoteke/Novosti/18-11-26-018-bentley-glavna.jpgKada dugo radite za računalom svaka dva sata istegnite rukehttp://grude.com/clanak/?i=7754977549Grude.com - klik u svijetSun, 25 Nov 2018 21:28:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=18-11-25-ured-racunalo.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Ljudi su za računalom i više od 10 sati na dan. Sve manje vježbaju, razgibavaju ruke i rade vježbe istezanja..<p>&nbsp;</p> <p>Sindrom karpalnog tunela najče&scaron;će se javlja zbog pritiska na živac, a ortopedi ističu da ruka ne bi predugo smjela biti u jednom položaju, osobito ne u savijenom..</p> <p>&nbsp;</p> <p>Važno je ne zadržavati ruke predugo u jednom položaju, osobito u savijenom, važno ih je odmarati odmah nakon opterećenja te redovito raditi vježbe istezanja kako bi se spriječio sindrom karpalnoga kanala, kaže dr. Damir Starčević, ortoped iz Poliklinike Akromion, pi&scaron;e 24sata.hr.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Ako se puno radi na računalu, preporučuje se da taj rad ne traje dulje od dva sata bez prekida. - Napravite pauzu uz razgibavanje zglobova i vježbe istezanja - govori dr. Starčević i preporučuje uporabu ergonomskih podložaka koji se drže ispod podlaktica kako bi zglobovi bili opu&scaron;teni i u neutralnom položaju. Problem sindroma karpalnoga kanala, kaže ortoped, sve je če&scaron;ći i usko je povezan sa sve duljim radom na računalu.</p> <p>&nbsp;</p> <p>- Ljudi su za računalom i vi&scaron;e od 10 sati na dan. Sve manje vježbaju, razgibavaju ruke i rade vježbe istezanja - kaže. Prvi simptomi su, dodaje ortoped, promjene osjeta u palcu, kažiprstu i srednjem prstu, u kojima se javljaju trnci, žarenje, pečenje ili smanjen osjet. - Kasnije se javlja bol u području korijena dlana, najče&scaron;će noću, a ti bolovi mogu se &scaron;iriti u dlan i prste pa sve do ramena. Ljudi se često zbog tegoba i probude pa tresu ruku da bi se bolovi umirili - kazao je dr. Starčević.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Odlazak liječniku savjetuje ako se tegobe jave naglo ili traju dulje od nekoliko dana. U početku bolesnik nosi ortozu za ručni zglob noću i preporučuje se fizikalna terapija. Bolova može biti i u ranijem stadiju, javljaju se noću u korijenu dlana. Vanjske promjene javljaju se tek u kasnijim stadijima bolesti, kada dolazi do gubitka mi&scaron;ićne mase u korijenu palca. Operacija je neodgodiva ako su bolovi, trnci, žarenje i smanjeni osjet i prisutni dulje vrijeme, unatoč fizikalnoj terapiji, te kada mi&scaron;ići &scaron;ake oslabe &scaron;to je znak dugotrajnog pritiska na živac.</p> <p>&nbsp;</p> <p>- Važno je odmah pristupiti operaciji kod naglog nastanka sindroma karpalnoga kanala zbog traume, poput prijeloma zavr&scaron;nog dijela palčane kosti ili i&scaron;ča&scaron;enja kostiju ručnog zgloba - kaže dr. Starčević i ističe da ljudi zanemaruju problem i ne odlaze liječniku. - Ako se kasni s operacijom, oporavak možda neće biti potpun, a ako se liječenje uopće ne provodi, živac sve vi&scaron;e propada, gubi se u potpunosti osjet u prstima, dolazi do ispadanja stvari iz ruku, gubi se funkcija mi&scaron;ića, &scaron;to dovodi do smanjenja snage i gubitka fine motorike i koordinacije pokreta - napominje ortoped.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Oprez, i vratni dio kralježnice može biti krivac za bol</strong><br />Rad na računalu vezan je i uz probleme s vratnom kralježnicom, &scaron;to često utječe na nastanak karpalnog tunela, kazao nam je ortoped dr. Damir Starčević. Objasnio je da je to povezano jer taj osjetljivi živac izlazi iz vratne kralježnice. Zbog toga, ako se i tamo vr&scaron;i pritisak, puno je veća mogućnost da će se pojaviti simptomi sindroma karpalnog tunela. - To se naziva &lsquo;double crush&rsquo; sindrom - rekao je dr. Starčević. Zato treba paziti na pravilno držanje tijekom rada na računalu kako bi se smanjila mogućnost pojave sindroma karpalnoga kanala.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Sindrom karpalnog tunela najče&scaron;će se javlja zbog pritiska na živac...</strong><br />Karpalni tunel nalazi se na prijelazu podlaktice u &scaron;aku, gdje se ručni zglob presavija, objasnio je dr. Starčević. Kaže da ima vi&scaron;e razloga zbog kojih nastaje taj sindrom, ali je u većini slučajeva vezan uz pritisak na živac i njegovo istezanje. Naziva se i &ldquo;sindrom kompjutorske &scaron;ake&rdquo; zbog česte pojave kod ljudi koji puno rade za računalom.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Oprez, i vratni dio kralježnice može biti krivac za bol</strong><br />Svi ljudi koji dugo rade za računalom trebali bi nabaviti specijalnu podlogu za ruku pri radu mi&scaron;em, tvrde liječnici. Ako nemate podlogu, poslužiti može i paketić maramica ispod ručnog zgloba. Dovoljno je mekan da nema pritiska na zglob, ali i dovoljno visok da ruka ne stoji u prisilnom položaju.</p> <p>&nbsp;</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/18-11-25-ured-racunalo.jpgWhatsApp će doživjeti promjenu koja bi mnoge mogla dovesti u neugodnu situacijuhttp://grude.com/clanak/?i=7751477514Grude.com - klik u svijetThu, 22 Nov 2018 16:46:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=17-01-03-whatsapp.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Trenutna notifikacija za WhatsApp donosi jako malo informacija o poruci i nadogradnjom bi se to promijenilo.<p><br />Popularna aplikacija za dopisivanje WhatsApp uskoro će dobiti nadogradnju koja će donijeti novosti kada su u pitanju notifikacije, pi&scaron;e <strong>Metro</strong>.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Trenutna notifikacija za WhatsApp donosi jako malo informacija o poruci i nadogradnjom bi se to promijenilo. Stranica WABetaInfo tako otkriva da bi se video mogao direktno gledati unutar notifikacije. Navode i kako se to trenutno odnosi za korisnike s Appleovim uređajima koji imaju iOS verziju 2.18.102.5 te da će uskoro biti dostupna u App Storeu.</p> <p>&nbsp;</p> <p>To je dobro za, primjerice, lijepe rođendanske poruke od va&scaron;e obitelji, no to neće odu&scaron;eviti one koji primaju poruke eksplicitnijeg sadržaja.</p> <p>&nbsp;</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/17-01-03-whatsapp.jpgImate li manje od 33 godine nikada niste doživjeli ispodprosječno topao mjesechttp://grude.com/clanak/?i=7751277512Grude.com - klik u svijetThu, 22 Nov 2018 15:29:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=18-11-22-dsdt-4vwoaaclok.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Najnoviji podaci o klimatskim promjenama i zagrijavanju planeta Zemlje pokazali su kako je natprosječna toplina zabilježena čak 406 mjeseci u nizu, prenosi BUG.hr.<p><br />Američka agencija za oceane i atmosferu NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration) i NASA su ovoga mjeseca objavile svaka svoje podatke o klimatskim promjenama na Zemlji, odnosno velikom globalnom zagrijavanju koje proživljavamo. Zagrijavanje Zemlje i dalje je u porastu, a posebno zabrinjava činjenica da je ovoga listopada niz natprosječno toplih razdoblja na globalnoj razini dosegao 406 uzastopnih mjeseci. Za usporedbu se uzima prosjek temperatura zabilježenih tijekom 20. stoljeća.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Posljednji puta globalna je mjesečna prosječna temperatura zabilježena u veljači 1985. godine &ndash; pa nitko mlađi od 33 godine nikada nije doživio mjesec hladniji od prosjeka. Barem ne na ovom planetu. Napomenimo i da je 2018. godina za sada četvrta najtoplija ikada zabilježena, dok pro&scaron;lih pet godina čine top 5 najtoplijih u povijesti.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Iako je mjesečni porast ponekad tek djelić stupnja veći od prosjeka, dugoročni trend rastućih temperatura sasvim je jasan i na njega znanstvenici koji se bave klimom upozoravaju već godinama. Uz ove podatke, evo jo&scaron; nekoliko činjenica koje im idu u prilog, a tiču se pro&scaron;log mjeseca:</p> <p>&nbsp;</p> <p>-10 najtoplijih listopada ikada zabilježeno je nakon 2003. godine,</p> <p>-Od 2014. do 2018. listopadi su bili najtopliji u povijesti,</p> <p>-Rekordne temperature zabilježene su u gotovo svim dijelovima svijeta,</p> <p>-Ne&scaron;to hladniji listopad zabilježen je tek u dijelovima Kanade, SAD-a i Kine,</p> <p>-Sredi&scaron;nja i istočna Rusija i Aljaska zabilježile su i do 5&deg;C vi&scaron;e temperature od prosjeka.</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/18-11-22-dsdt-4vwoaaclok.jpgJoš jedan veliki uspjeh mladog inovatora iz Runovićahttp://grude.com/clanak/?i=7750377503Grude.com - klik u svijetWed, 21 Nov 2018 18:33:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=18-11-21-inova-mario-ljubicic.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>U konkurenciji 640 inovatora iz 26 zemalja svijeta, Mario je osvojio zlatnu medalju u kategoriji vozila i posebnu nagradu delegacije Ruske Federacije za najboljeg mladog inovatora!<p>&nbsp;</p> <p>Na međunarodnoj izložbi inovacija &bdquo;Inova &ndash; Budi uzor&ldquo; koja se održala u Zagrebu 14. -17.11.2018. god, sudjelovao je i na&scaron; mladi inovator iz Runovića Mario Ljubičić uz potporu Dru&scaron;tva inovatora Faust Vrančić s inovacijom; Električni automobil s djelomičnim samonadopunjavanjem baterija. Posebnost inovacije a i inovatora Maria Ljubičića je u tome &scaron;to je ovaj 21-godi&scaron;nji mladić potpuno sam, uz uporabu samo priručnih alata, izradio kompletni električni automobil kojeg je nazvao EM-Mobile. EM-Mobile ostvaruje brzinu do 70 km/h uz autonomiju kretanja 20 km s jednim punjenjem baterija.</p> <p>&nbsp;</p> <p>U konkurenciji 640 inovatora iz 26 zemalja svijeta, Mario je osvojio zlatnu medalju u kategoriji vozila i posebnu nagradu delegacije Ruske Federacije za najboljeg mladog inovatora! Uz pomoć Dru&scaron;tva inovatora Faust Vrančić, osvojio je i nagradu INOVA &ndash; BUDI UZOR za najbolje promoviranu inovaciju.<br /><br /><br /></p> <p><img src="https://www.grude.com/Datoteke/novosti/18-11-21-18-11-21-inova-mario-ljubicic600.jpg" alt="" width="640px" /></p> <p>&nbsp;</p> <p>Ocjenjujemo da Mario po znanju, upornosti i inventivnosti itekako može biti uzor mladim nara&scaron;tajima! &Scaron;tand na kojem je na&scaron; član Mario Ljubičić izložio svoj elektromobil bio je vrlo atraktivan i sigurno najposjećeniji na cijeloj izložbi. Osim mnogobrojnih posjetitelja od strane struke, velikog broja učenika tehničkih &scaron;kola, inovaciju je sa zanimanjem proučavao i premijer Andrej Plenković &scaron;to je i objavljeno na stranicama Vlade Republike Hrvatske. Inovatoru najdraža posjeta je bila posjeta Tehničke &scaron;kole iz Imotskog kada su ga posjetili učenici pod vodstvom prof Josipa Domazeta i Suzane Žarković</p> <p>&nbsp;</p> <p>-Dru&scaron;tvo inovatora Faust Vrančić i dalje će podržavati Maria u ostvarivanju njegovog sna, kao &scaron;to već 20 godina podržava i prati inovatore koji se obrate za potporu. Dodao bih jo&scaron; samo jednu malu osobnu notu: predivno je vidjeti koliko Mario voli svoje Runoviće, Imotski i Hrvatsku, izjavio nam je Josip Papak tajnik dru&scaron;tva inovatora Faust Vrančić iz &Scaron;ibenika.</p> <p>&nbsp;<br />Grude.com/<a title="Radio Imotski" href="https://radioimotski.hr/2018/11/21/jos-jedan-veliki-uspjeh-mladog-inovatora-iz-runovica/" target="_blank">Radio Imotski</a><br /><br /></p>//grude.com/Datoteke/Novosti/18-11-21-inova-mario-ljubicic.jpgPribližava se Crni petak: ''Čuvajte se online prijevare''http://grude.com/clanak/?i=7750277502Grude.com - klik u svijetWed, 21 Nov 2018 16:39:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=18-11-21-blackfridaymob.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Približava se Crni petak ili Black Friday – dan kad internetske trgovine širom svijeta za svoje kupce pripremaju snižene cijene i posebne ponude<p>&nbsp;</p> <p>Policija građane upozorava da budu oprezni prilikom kupovine na internetu.</p> <p>&nbsp;</p> <p>- Online ponude su često povoljne, ali čuvajte se prijevare. - kaže policija.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>&Scaron;TO MOŽETE UČINITI?</strong></p> <p>Koristite online trgovine iz Hrvatske ili drugih država članica Europske unije, kada je moguće - vjerojatnije je da možete rije&scaron;iti moguće probleme.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Potrudite se i istražite - provjerite recenzije prije kupnje.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Koristite kartice - imate vi&scaron;e &scaron;anse za povrat novca.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Plaćajte samo preko sigurnog pružatelja usluge plaćanja - traže li uslugu prijenosa sredstava preko banke ili alternativno? Dobro razmislite!</p> <p>&nbsp;</p> <p>Plaćajte samo kada ste spojeni na sigurnu internetsku vezu &ndash; izbjegavajte besplatni ili otvoreni javni WiFi.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Plaćajte samo na sigurnom uređaju - ažurirajte redovno operativni sustav i sigurnosni softver.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Čuvajte se oglasa i internetskih stranica koje nude nevjerojatne ponude ili čudotvorne proizvode - ako se ne&scaron;to čini predobro da bi bilo istinito, nije istinito!</p> <p>&nbsp;</p> <p>Primili ste oglas kojim ste obavije&scaron;teni da ste osvojili nagradu? Dobro razmislite, možda osvojite zlonamjerni softver.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Ako proizvod ne stigne, kontaktirajte prodavača. Ako ne odgovara, obratite se svojoj banci.</p> <p>&nbsp;</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/18-11-21-blackfridaymob.jpgSiemens opskrbljuje londonski metro sa stotinu novih vlakovahttp://grude.com/clanak/?i=7748777487Grude.com - klik u svijetTue, 20 Nov 2018 17:02:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=18-11-20-siemens_graz.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Siemens je obećao "značajno poboljšati iskustvo putovanja" sa širim vratima, vagonima otvorenim punom dužinom vlaka i klimatizacijom.<p><br />Njemački konglomerat Siemens proizvest će gotovo stotinu novih vlakova kako bi zamijenili stoljećima stare vlakove koji prometuju na Piccadilly liniji u londonskom metrou, priopćila je grupa u utorak.</p> <p>&nbsp;</p> <p>- Londonski metro potpisao je ugovor sa Siemens Mobility o dizajniranju i proizvodnji 94 nova vlaka metroa vrijedan oko 1,5 milijardi funti - navodi tvrtka u priopćenju.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Isporuka novih vlakova za liniju metroa - koja datira iz 1906. i i čiji je trenutni vozni park napravljen od vozila koja datiraju iz 1970-ih godina - planirana je za 2023.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Siemens je obećao "značajno pobolj&scaron;ati iskustvo putovanja" sa &scaron;irim vratima, vagonima otvorenim punom dužinom vlaka i klimatizacijom. Siemens je objavio u ovoj godini da će tvornica u Gooleu u sjeveroistočnoj Engleskoj, koja zapo&scaron;ljava 950 ljudi, proizvoditi nove vlakove za londonski metro.<br />Siemens će osigurati rezervne dijelove i održavanje vlakova nakon njihove isporuke. Siemens je potukao konkurente, među kojimna je francuski Alstom - s kojim je u procesu ujedinjenja - kao i kanadski Bombardier i japanski Hitachi.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Londonska mreža gradskog prometa u jeku je masivnog procesa modernizacije, s novom "Elizabetanskom" linijom istok -zapad koja će biti otvorena naredne godine nakon deset godina građevinskih radova, prenosi AFP.</p> <p>&nbsp;</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/18-11-20-siemens_graz.jpgU utorak u Širokom Brijegu predstavljanje aplikacije za dobivanje bespovratnih sredstavahttp://grude.com/clanak/?i=7746277462Grude.com - klik u svijetMon, 19 Nov 2018 11:14:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=15-10-13-smartphone.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>U utorak će u Širokom Brijegu biti održano javno predstavljanje aplikacije za mobilne uređaje pod nazivom “Ne propustite nikad više priliku za dobijanje bespovratnih sredstava potpore”, priopćeno je iz općine Grude.<p><br />Ovaj događaj organizira Razvojna agencija Zapadnohercegovačke županije, HERAG, a održat će se u Hotelu &ldquo;Park&rdquo; u utorak (20. studenoga 2018.), s početkom u 11:00 sati.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Ova aplikacija razvijena je uz podr&scaron;ku programa za lokalnu samoupravu i ekonomski razvoj u Bosni i Hercegovini, EU ProLocal, koji zajednički financiraju Europska unija i Vlada Njemačke, a implementira Deutsche Gesellschaft fuer Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Aplikacija je suvremen, jednostavan i brz komunikacijski alat sa sljedećim pogodnostima:</p> <p>-Dostava relevantnih informacija u aktualnom trenutku<br /><br />-Moguć je obuhvat neograničenog broja korisnika<br /><br />-Korisnik jednostavno vr&scaron;i prilagodbu postavki aplikacije u skladu s vlastitim navikama i željama<br /><br />-Aplikacija omogućuje i dvosmjernu komunikaciju, prikladno za anketiranja i provjeru zadovoljstva uslugom</p> <p>&nbsp;</p> <p>Živimo u svijetu u kojem brzina reagiranja, nerijetko, predstavlja odlučujući čimbenik u postizanju konkurentnosti. Očekujemo da uporaba ove aplikacije doprinese upravo tome, naveli su organizatori u pozivu na predstavljanje ove aplikacije.<br /><br /><br />Dnevni red:</p> <p>11:00 prijava i registracija sudionika<br />11:30 pozdravni govori Predsjednika Vlade ŽZH i ravnatelja agencije<br />11:45 okvir djelovanja EUProLocal programa i postignuća<br />12:00 predstavljanje aplikacije i njezinih mogućnosti<br />12:30 zakuska</p> <p><br /><strong>Napomena:</strong> Sadržaj informacija koje će biti dostavljane putem aplikacije isključiva je odgovornost HERAG-a i ni na koji način ne odražava nužno stajali&scaron;ta Europske Unije.<br /><br /></p>//grude.com/Datoteke/Novosti/15-10-13-smartphone.jpgOd 2019. neki će morati nabaviti novi televizor. Provjerite jeste li među njima!http://grude.com/clanak/?i=7741677416Grude.com - klik u svijetThu, 15 Nov 2018 14:49:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=18-11-04-lg-oled-televizor.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Prelazak na DVB-T2 standard očekuje se nakon isteka postojećih dozvola za multiplekse digitalne zemaljske televizije, no svakako ne prije 2019..<p>&nbsp;</p> <p>Zbog prelaska na DVB-T2 sustav i H.265/HEVC sustav kodiranja dio građana trebat će nabaviti novu prijamničku opremu.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Kako su iz Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti (HAKOM) objasnili jo&scaron; prije dvije godine, prelazak na DVB-T2 standard očekuje se nakon isteka postojećih dozvola za multiplekse digitalne zemaljske televizije, no svakako ne prije 2019. Pobolj&scaron;at će se kakvoća usluge televizije, oslobodit će se radiofrekvencijski spektar druge digitalne dividende za usluge u mrežama pokretnih komunikacija. U razdoblju od 2019. do 2021. građani će trebati prilagoditi svoju prijamničku opremu, pi&scaron;e <strong>Tportal.</strong></p> <p>&nbsp;</p> <p>"Ministar mora, prometa i infrastrukture osnovao je stručno Povjerenstvo koje ima zadatak izraditi prijedlog Strategije prelaska digitalne zemaljske televizije na sustav DVB-T2 i dodjele frekvencijskog pojasa od 700 MHz. Povjerenstvo je također pripremilo prijedlog Nacrta Nacionalnog plana djelovanja, u kojem je jedan od spornih dijelova krajnji rok prelaska na novi standard digitalnog zemaljskog oda&scaron;iljanja.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Prijedlog Nacionalnog plana djelovanja u fazi je prikupljanja potrebnih mi&scaron;ljenja prije pokretanja postupka javnog savjetovanja. Nakon javnog savjetovanja prijedlog će biti upućen na usvajanje od Vlade Republike Hrvatske", odgovorili su iz HAKOM-a za Tportal.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Kako obja&scaron;njavaju, prelaskom na DVB-T2 sustav i H.265/HEVC sustav kodiranja, koji će biti definiran Strategijom, dio građana će trebati nabaviti novu prijamničku opremu, prilagođenu novom standardu &ndash; minimalno STB &ndash; Set Top Box uređaje.<br />Velika većina uređaja na hrvatskom trži&scaron;tu već podržava spomenute standarde te je njihova cijena usporediva s prijamnicima koji ne podržavaju te standarde. Očekuje se da će dio građana kroz uobičajeni ciklus zamjene uređaja imati opremu prilagođenu za prelazak.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Cijena STB &ndash; Set Top Box uređaja na hrvatskom trži&scaron;tu kreće se od oko 200 kuna.</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/18-11-04-lg-oled-televizor.jpgPotencijalni vojnici nisu se htjeli javljati Oružanim snagama SAD-a! Ovi našli način kako da ih angažirajuhttp://grude.com/clanak/?i=7738677386Grude.com - klik u svijetTue, 13 Nov 2018 21:38:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=18-11-13-gameri.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Oružane snage SAD-a odlučile su prilagoditi pristup potencijalnim novacima. Kako mladi danas ne žele razgovarati s pripadnicima vojske zaduženim za novačenje preko telefona, odlučili su pokušati pomoću esporta i videoigara.<p>&nbsp;</p> <p>To planiraju učiniti uspostavljanjem tima gamera unutar vojske koji će sudjelovati na Fortnite i Madden NFL turnirima kako bi se približili ciljanoj publici.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Vi&scaron;e od 15 godina je pro&scaron;lo otkako Oružane snage SAD-a uz pomoć America's Armyja poku&scaron;ale ljudima omogućiti da se upoznaju s njima putem digitalnog svijeta videoigara uz tempo koji njima odgovara. Tako su svi zainteresirani mogli kvalitetnije saznati žele li postati vojnici ili služiti u američkoj vojsci. To je ujedno prvi projekt tog tipa Oružanih snaga SAD-a. Nakon &scaron;to ove godine nisu uspjele ispuniti cilj novačenja te su ostali kratki za &scaron;est i pol tisuća novaka, ponovo su se odlučile za kori&scaron;tenje videoigara i esporta.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Jo&scaron; ranije ove godine održan je turnir u Street Fighter V za vojnike, a prijenos su mogli pratiti svi na Twitch.tv platformi. Najbolji vojnici snage su odmjerili na zavr&scaron;nici u sklopu Pax Esta u Seattleu. Kako iz Oružanih snaga SAD-a navode, esport turniri mogu pomoći vojnicima kroz pobolj&scaron;anje koordinacije ruke i oka, mentalnog fokusa i brzine reakcije. Prema navodima portala Stars and Stripes, Oružane snage SAD-a planiraju održati probe za različite esport timove. Članovi tih timova bit će dio Marketing and Engagement Teama smje&scaron;tenog u čuvenom Fort Knoxu, a uz natjecanje na esport turnirima u Americi sudjelovat će u testiranju novih vojnih aplikacija i simulacija. Cilj je prikazati vojnike u drugačijem svijetlu i dodatno ih približiti narodu. Uz esport i videoigre, za bolju promociju ciljanoj publici bit će osnovan tim koji će se natjecati na CrossFit natjecanjima.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Oružane snage SAD-a će se tako poku&scaron;ati obratiti mladim ljudima starosne dobi između 17 i 24 godine kroz videoigre i esport turnire, a sudjelovanjem na njima će poku&scaron;ati popraviti imidž vojske. Iako bi bilo bolje da se i svi oružani sukobi jednostavno vode u virtualnom svijetu, pogotovo uz toliki broj ratnih simulacija i pucačkih igara, ali daleko smo od toga. Nažalost, digitalno ratovanje se ne vodi na Call of Duty serverima.</p> <p>&nbsp;</p> <p><em><strong>Index.hr</strong></em></p>//grude.com/Datoteke/Novosti/18-11-13-gameri.jpgPanasonic nadogradio 4K TV s Google Assistant i Amazon Alexahttp://grude.com/clanak/?i=7736477364Grude.com - klik u svijetMon, 12 Nov 2018 17:08:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=18-11-12-panasonic-4k-tv.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Panasonicovi 4K televizori za 2018. dobili su ažuriranje firmwarea s podrškom za uređaje Google Assistant i Amazon Alexa pametne asistente..<p>&nbsp;</p> <p>Panasonic je 30. listopada izdao ažuriranje firmwarea koje tvrtkinoj seriji europskih 4K Smart TV-a izdanih 2018, omogućuje da surađuju s uređajima Google Assistant i Amazon Alexa.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Zahvaljujući ovom ažuriranju, korisnici mogu glasom uključiti ili isključiti televizor, promijeniti program, podesiti glasnoću i jo&scaron; mnogo toga, &scaron;to znatno pridonosi komforu kori&scaron;tenja.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Panasonic 4K televizori 2018. godi&scaron;ta su:</p> <p>FX600<br />FX700<br />FX750 / FX750<br />FZ800<br />FZ950<br />EZ1000</p> <p>&nbsp;</p> <p>Da bi instalirali ažuriranje, korisnici će trebati osigurati da su njihovi televizori spojeni na Internet. Prilikom pokretanja bilo koje aplikacije na televizoru koja koristi internetsku vezu &ndash; poput, na primjer, YouTubea &ndash; pop-up prozor prikazat će poziv za instaliranje ažuriranja.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Kada se ažuriranje dovr&scaron;i, TV se može podesiti za spajanje s kompatibilnim pametnim zvučnicima.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Grude.com/preporucamo.com</p> <p>&nbsp;</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/18-11-12-panasonic-4k-tv.jpgMartina Tomas: Amerikanci su navikli puno raditi, manje je zastupljena obiteljska vrijednosthttp://grude.com/clanak/?i=7733677336Grude.com - klik u svijetSat, 10 Nov 2018 23:50:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=18-11-11-martina-tomas.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Studentica fizikalne terapije Martina Tomas, studentica psihologije Kristina Čutura i student ekonomije Franjo Skoko boravili su u SAD-u putem "World and travel" programa.<p>&nbsp;</p> <p>U razgovoru za Na&scaron;u TV studenti su prepričavali svoje dojmove o Americi, a govorili su i o stjecanju radnih navika na američki način. Također studenti su usavr&scaron;ili jezik.</p> <p>&nbsp;</p> <p>- Raditi tri mjeseca i putovati mjesec dana, apsolutno bih ponovila to - kazala je Martina.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Portal Grude.com pi&scaron;e kako je najzanimljivije bilo slu&scaron;ati odgovore studenata o usporedbi načina života Amerikanaca i Hercegovaca</p> <p>&nbsp;</p> <p>"Gdje ste vi primijetili najveće razlike između američkog načina života i ovog kod nas", upitala je voditeljica studente, a prva je odgovarala Martina Tomas. - Definitivno, ja bih rekla u radu. Amerikanci su navikli samo na rad. Radi se po 16 sati dnevno. Kod nas u Hercegovini nije ba&scaron; tako. Oni cijelog svoj života ulažu u posao i karijeru, a malo manje je zastupljena obiteljska vrijednost &scaron;to mi se u su&scaron;tini nije dopalo i zbog toga mi se Hercegovina puno vi&scaron;e sviđa.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Kristina Čutura imala je sličan odgovor: - Također, istaknula bih isto ovo &scaron;to je Martina rekla. Amerikanci su navikli zaista puno raditi. Kod nas jednostavno nije takav mentalitet. To je kod njih ba&scaron; izražena crta. Oni čitav svoj život usmjere na posao i jako malo uživaju, dok je kod nas to kombinacija i jednog i drugog - kazala je Kristina.</p> <p>&nbsp;</p> <p>I Franjo se slaže sa svojim kolegicama. - Kod Amerikanaca je puno brži tempo, puno brži ritam. Vrijeme prolazi jako brzo. Ne osvrnete se, a 3 - 4 mjeseca već su pro&scaron;la. Ovdje je drukčije, ovdje osoba ima jedan posao, poku&scaron;ava se pronaći i zasnovati obitelj dok tamo često na to i zaboravite.</p> <p>&nbsp;</p> <p><iframe src="https://www.youtube.com/embed/jQuvV93sq7E" frameborder="0" width="660" height="354"></iframe></p> <p>&nbsp;</p> <p><em><strong>Grude.com</strong></em></p>//grude.com/Datoteke/Novosti/18-11-11-martina-tomas.jpgHRVATSKI IZUM: Energijom tijela puni mobitelhttp://grude.com/clanak/?i=7732077320Grude.com - klik u svijetFri, 09 Nov 2018 16:54:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=18-11-09-smartphone-punjac.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Ponovno je postignut još jedan sjajan uspjeh hrvatskih inovatora na jednoj od najpoznatijih i najstarijih međunarodnih izložbi inovacija u Nürnbergu. <p>&nbsp;</p> <p>O tome i kakvo je stanje s inovatorstvom i primjenom inovacija u Hrvatskoj danas se u emisiji Studio4, razgovaralo s nagrađenim inovatorima i učenicima, iz ST&Scaron; Faust Vrančić, Dorianom Crnojom i Kristijanom Cvitićem, te njihovim mentorom i profesorom Mladenom Maru&scaron;ićem.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Dorian Crnoja, pokazao je svoju inovaciju, narukvicu koja puni mobilni uređaj putem električne energije tijela, a Kristijan Cvitić, napravio je razglas koji, osim svoje prvobitne funkcije, može puniti i mobitele, ima ugrađene senzore koji se pale noću i potpuno je prijenosan, &scaron;to znači da mu ne treba utičnica za struju.</p> <p>&nbsp;</p> <p>&bdquo;U na&scaron;oj &scaron;koli postoji program za nadarenu djecu već dvadeset godina i meni je čast raditi s ovim mladim talentiranim ljudima&ldquo;, naglasio je Mladen Maru&scaron;ić.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Udruga inovatora Hrvatske je krovna udruga i oni predstavljaju Hrvatsku na najpoznatijim sajmovima inovacija. &Scaron;kola &bdquo;Faust Vrančić&ldquo; već godinama surađuje s njima.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Mladi inovatori su sami morali platiti put u Nurnberg.<br />&bdquo;Dobili smo podr&scaron;ku od Hrvatske udruge poduzetnika, &scaron;to nam puno znači, ali nismo dobili financijska sredstva&ldquo;, rekao je Crnoja.</p> <p>&nbsp;</p> <p>&bdquo;Bilo bi dobro kada bi se financijski podupiralo talentirane mlade ljude, kako bismo mogli ići na natjecanja &scaron;to vi&scaron;e&ldquo;, ukazao je Cvitić.</p> <p>&nbsp;</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/18-11-09-smartphone-punjac.jpgGoogle uveo nove sigurnosne provjerehttp://grude.com/clanak/?i=7729277292Grude.com - klik u svijetThu, 08 Nov 2018 13:22:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=18-03-16-google-search.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Google će sada zaštititi korisnički račun čak i prije prijave korisnika.<p>&nbsp;</p> <p>Prema članku Francisa Navarra na portalu komando.com zbog prevalencije neovla&scaron;tenih pristupa podacima (databreach) i phishing prijevara, tvrtke poput Googlea trebaju stalno nadograđivati sigurnost svojih platformi, prenosi Nacionalni CERT.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Osim postavljanja tradicionalnih sigurnosnih opcija kao &scaron;to su postavke za oporavak e-po&scaron;te i provjera putem dvostruke autentifikacije, Google nastavlja predstavljati nekoliko novih metoda sigurnosne provjere.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Posljednjeg dana mjeseca listopada u kojem se obilježava Mjesec kibernetičke sigurnosti s ciljem podizanja svijesti o kibernetičkoj sigurnosti Google je uveo nova pobolj&scaron;anja sigurnosti kako bi dodatno za&scaron;titio korisničke račune.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Novi alat za procjenu rizika</strong></p> <p>Google će sada za&scaron;tititi korisnički račun čak i prije prijave korisnika. Kada se unese korisničko ime i lozinka na Googleovu stranicu za prijavu, automatski se pokreće novi alat za procjenu rizika i dopustit će samo prijavu ako je sve ispravno i ni&scaron;ta ne izgleda sumnjivo.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Zbog toga je uvedena jedna velika promjena u postupku Google prijave. Preglednik sada zahtijeva da je JavaScript omogućen. Ako JavaScript nije uključen, nije se moguće prijaviti jer se alat za procjenu rizika ne može pokrenuti. JavaScript se nakon prijave može isključiti.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Pobolj&scaron;ana sigurnosna provjera</strong></p> <p>Googleov alat za provjeru sigurnosti također dobiva ključne dopune. Prvo, sada korisnike dodatno &scaron;titi od &scaron;tetnih aplikacija na temelju podataka za za&scaron;titu na usluzi <a title="BUG" href="https://support.google.com/googleplay/answer/2812853?hl=hr" target="_blank">Google Play Protect</a>.</p> <p>&nbsp;</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/18-03-16-google-search.jpgAko ste instalirali neku od ovih aplikacija, obrišite ju odmah!http://grude.com/clanak/?i=7728477284Grude.com - klik u svijetWed, 07 Nov 2018 22:52:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=18-11-07-mobitel-app.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Ako ste u proteklih nekoliko mjeseci instalirali aplikacije koje sadrže "horoskop", "boost" ili "cleaner" obavezno provjerite svoje bankovne račune. <p>&nbsp;</p> <p>Korisnici Androida ponovno su se na&scaron;li na udaru trojanaca i to kroz aplikacije koje su legalno skinuli na Google Play Storeu.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Kako su objavili stručnjaci tvrtke za računalnu sigurnost ESET, od kolovoza do listopada 2018. godine na Google Play Storeu nalazilo se tridesetak aplikacija zaraženih trojanskim crvom.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Maliciozni kod koji je bio ugrađen u, naizgled, nevine aplikacije poput "čistača" telefona, svjetiljke ili čak horoskopa, a za cilj je imao izvući &scaron;to vi&scaron;e osobnih podataka korisnika i potom ih opljačkati.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Aplikacije nakon instalacije prikazuju poruku kao da su uklonjene s uređaja zbog nekompatibilnosti, ali se zapravo skrivaju u pozadini i kreću u maliciozni pohod.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Stručnjaci poja&scaron;njavaju kako su zaražene aplikacije, nakon instalacije, mogle ciljati bilo koju aplikaciju instaliranu na pametnom telefonu i stvarati prilagođene obrasce pomoću kojih bi od korisnika tražili osobne podatke. Također, mogle su presretati i preusmjeravati tekstualne poruke kako bi zaobi&scaron;le dvostupanjsku autentifikaciju, presretati pozive, ali i preuzimati i instalirati druge aplikacije na zaraženi uređaj.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Iako se radi o tridesetak aplikacija, čini se kako iza njih stoji jedna grupa kriminalaca.</p> <p>&nbsp;</p> <p>U međuvremenu su aplikacije uklonjene s Google Play Storea, no već ih je preuzelo vi&scaron;e od 30 tisuća korisnika.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Stručnjaci savjetuju korisnicima da uklone sumnjive aplikacije odlaskom na Postavke, Aplikacije i potom odaberu brisanje sumnjive aplikacije. Također, savjetuju da korisnici provjere svoje bankovne račune (ne sa pametnog telefona) kako bi se uvjerili da nema sumnjivih transakcija ili kupovina.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Korisnici bi također, prilikom odabira aplikacije, a prije njene instalacije, pročitati komentare drugih korisnika te ocjene, a tijekom instalacije obratiti pozornost na dopu&scaron;tenja koja aplikacija traži. Zaista nema potrebe da aplikacija koja služi kao svjetiljka ima pristup imeniku, pozivima i SMS porukama, zar ne?</p> <p>&nbsp;</p> <p>Potpuni popis spornih aplikacija možete pronaći na ESET-ovom blogu WeLiveSecurity na dnu stranice, pi&scaron;e dnevnik.hr</p> <p>&nbsp;</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/18-11-07-mobitel-app.jpgEronet ukida 'Facebook Zero'http://grude.com/clanak/?i=7726677266Grude.com - klik u svijetTue, 06 Nov 2018 21:41:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=18-11-06-eronet-obavjest.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Ukidanje neće imati, tvrde, utjecaja na pristup m.facebook.com web stranici..<p>&nbsp;</p> <p>HT Eronet obavijestio je u utorak korisnike te mreže da će se od 4. prosinca 2018. ukinuti besplatan pristup web stranici 0.facebook.com.</p> <p>&nbsp;</p> <p>''Ukoliko od tada u web preglednik unesete 0.facebook.com od strane Facebooka bit ćete preusmjereni na standardnu Facebook stranicu gdje će ostvareni podatkovni promet biti naplaćen prema službenom cjeniku Va&scaron;e !hej tarife'', naveli su u SMS poruci upućenoj korisnicima.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Ukidanje neće imati, tvrde, utjecaja na pristup m.facebook.com web stranici, te Facebook i Messenger aplikacijama za pametne telefone.</p> <p>&nbsp;</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/18-11-06-eronet-obavjest.jpgNe čistite tuš redovito? Nakon ovoga vjerojatno hoćetehttp://grude.com/clanak/?i=7722077220Grude.com - klik u svijetSun, 04 Nov 2018 10:30:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=18-11-04-resize.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Mnogi pomisle kako je vrijeme za čišćenje "glave" tuša tek kada se nakupi kamenac, no to biste svakako trebali promijeniti. <p>Istraživači su otkrili kako se u tu&scaron;u nalazi mikobakterija koja može ugroziti na&scaron;e zdravlje. Većina bakterija koja se nalazi u tu&scaron;u nije opasna, no neke jesu i mogu uzrokovati probleme s plućima, tvrdi Noah Fierer, voditelj istraživanja koje je obuhvatilo uzorke iz 656 kućanstava iz SAD-a i Europe, prenosi Večernji.hr.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Fascinantan je broj bakterija koje se nalaze u glavi tu&scaron;a, a kojima možete biti izloženi tijekom tu&scaron;iranja, dodaje.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Pokazalo se kako je najče&scaron;ći uzrok bolesti pluća uzrokovan mikobakterijama u SAD-u, u Kaliforniji, Floridi i New Yorku te je mnogo če&scaron;ći nego u Europi.</p> <p>&nbsp;</p> <p>U zaključcima istraživanja,objavljenima u časopisu mBio, navodi se kako je vjerojatno uzrok razmnožavanja baketrija u glavi tuža nedostatna količina klora u vodi, a pokazalo se i da je riječ o vrsti bakterije koja je razvila otpornost na dezinfekcijska sredstva na bazi klora.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Bilo kako bilo, poželjno je redovito čistiti glavu tu&scaron;a kako biste spriječili razmnožavanje &scaron;tetnih bakterija i riskirali zdravlje.</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/18-11-04-resize.jpgLG od 2013. godine prodao 3,2 milijuna OLED televizora http://grude.com/clanak/?i=7721777217Grude.com - klik u svijetSun, 04 Nov 2018 09:06:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=18-11-04-lg-oled-televizor.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Tvrtka LG je od početka prodaje OLED televizora pa do 30. rujna ove godine u cijelom svijetu prodala 3,2 milijuna primjeraka televizora koji se temelje na ovoj tehnologiji..<p>&nbsp;</p> <p>Tvrtka LG je od počev&scaron;i od prvog predstavljenog OLED televizora 2013. godine pa do 30. rujna ove godine u cijelom svijetu prodala ukupno 3,2 milijuna primjeraka televizora temeljenih na OLED tehnologiji.</p> <p>&nbsp;</p> <p>LG Display će do kraja ove godine isporučiti 2,9 milijuna OLED panela koje u svojim televizorima neće tro&scaron;iti samo LG već i druge tvrtke za svoje OLED modele kao &scaron;to su Sony, Panasonic, Philips, Loewe, a uskoro i Hisense (LG svoje OLED panele isporučuje za ugradnju u televizore ukupno 15 različitih proizvođača).</p> <p>&nbsp;</p> <p>U skoroj budućnosti LG se sprema na obnovu svojih Ultra HD modela televizora, predstavljanje prvih 8K modela televizora te dodatno unaprjeđenje postojeće tehnologije proizvodnje televizora s zakrivljenim zaslonima.</p> <p>&nbsp;</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/18-11-04-lg-oled-televizor.jpgApple kupio Shazam i sada će biti bez reklamahttp://grude.com/clanak/?i=7720477204Grude.com - klik u svijetSat, 03 Nov 2018 11:19:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=18-11-03-shazam_iphone.jpeg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>U svijetu IT-ja su akvizicije kompanija uobičajena stvar, pa nas i ne čudi Appleova objava u kojoj su potvrdili kupovinu jedne vrlo popularne aplikacije – Shazam.<p>&nbsp;</p> <p>Za one koji ne znaju, radi se o aplikaciji koju možete uključiti kada čujete neku pjesmu, a aplikacija će identificirati pjesmu, te vam reći o kojoj pjesmi se radi i tko ju pjeva.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Naravno da postoje određeni faktori i aplikacija ne može naći svaku pjesmu, ali u velikoj većini slučajeva će uspjeti. Zato su te aplikacije izuzetno popularne, a Shazam je jedna od najpopularnijih.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Super je i &scaron;to je Apple rekao da će ona biti besplatna za korisnike i da vi&scaron;e neće imati reklama, čak ni na Androidu.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Apple &scaron;iri svoju ponudu proizvoda</strong></p> <p>Ova akvizicija je bila na čekanju neko vrijeme jer je Apple namjeravao kupiti Shazam jo&scaron; u prosincu pro&scaron;le godine, no tek sada je sve finalizirano i Apple je postao vlasnik iste.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Za&scaron;to je Shazam toliko važan? Zato &scaron;to je jedna od prvih (i ranih) aplikacija na App Storeu koja je postigla globalni uspjeh, a do danas je skinuta preko milijardu puta! Kao &scaron;to smo rekli, prilično je korisna zbog svojih mogućnosti kada ste negdje vani i čujete neku super pjesmu, pa poželite znati tko ju pjeva i kako se zove.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Jedan od čelnih ljudi Apple Musica &ndash; Oliver Schusser &ndash; je jako odu&scaron;evljen ovom &ldquo;kupovinom&rdquo;. Izjavio je da je uzbuđen &scaron;to će njihov tim koristiti i pobolj&scaron;ati aplikaciju kako bi korisnici mogli lak&scaron;e otkrivati i uživati u glazbi. Hoće li to tako biti ili ne, te&scaron;ko je reći, ali vjerujemo u pozitivni ishod.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Razlozi za akviziciju</strong></p> <p>Na&scaron;e mi&scaron;ljenje je da se ova akvizicija dogodila iz tri (glavna) razloga.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Prvi je držanje koraka s konkurencijom. Googleov Pixel ima automatsku identifikaciju pjesme, odnosno ako ne&scaron;to svira kraj uređaja, on će to automatski poku&scaron;ati otkriti i reći korisniku koja je to pjesma. Apple je sada kupio Shazam i vjerojatno će ju &ldquo;ugraditi&rdquo; u sam iOS u budućnosti i ponuditi ne&scaron;to slično tome.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Drugo je naravno novac. Shazam dnevno identificira oko 20 milijuna pjesama. Ako Apple uspije dio tih korisnika &ldquo;gurnuti&rdquo; prema iTunesu, odnosno Apple Musicu, mogu zaraditi jako puno novca.</p> <p>&nbsp;</p> <p>A treće? Ovo je način da pobolj&scaron;aju Siri. Mnogi ljudi smatraju da Siri zaostaje za konkurencijom u segmentu glasovnih asistenata. Ali s ekspertizom koju nudi Shazam (prepoznavanje i analiza glasa, odnosno glazbe), Apple će možda uspjeti unaprijediti Siri.</p> <p>&nbsp;</p> <p>&Scaron;togod da Apple ima u planu sa Shazamom, bit će dobro. Već je sada dobra stvar &scaron;to će maknuti iritantne reklame, a sve ostalo je bonus. Zato jedva čekamo vidjeti &scaron;to su smislili s time i s čime će nas iznenaditi.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Ako vas zanima cijena akvizicije, Apple je Shazam platio 400 milijuna dolara.</p> <p>&nbsp;<br />Grude.com/pcchip.hr<br /><br /></p>//grude.com/Datoteke/Novosti/18-11-03-shazam_iphone.jpegNovost iz WhatsAppa koja bi vas mogla naljutiti: Stižu oglasi u ''Statuse''http://grude.com/clanak/?i=7719877198Grude.com - klik u svijetFri, 02 Nov 2018 21:31:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=17-10-19-whatsapp-fresh-press.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Potpredsjednik WhatsAppt-a Chris Daniels otkrio je da će tvrtka početi stavljati oglase u "Statuse"<p>&nbsp;</p> <p>Nakon &scaron;to je godinama bio besplatan za upotrebu, Facebook je otkrio kako namjerava zaraditi na WhatsApp-u, kojeg su 2014. godine kupili za 19 milijardi dolara.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Prema indijskom The Economic Timesu, potpredsjednik WhatsAppt-a Chris Daniels otkrio je da će tvrtka početi stavljati oglase u značajku "Status".</p> <p>&nbsp;</p> <p>- Stavljat ćemo oglase u "Statuse". To će biti primarni način monetizacije, ali i prilika da klijenti dođu do ljudi na WhatsApp-u - rekao je Daniels.</p> <p>&nbsp;</p> <p>"Status" je WhatsApp-ova verzija Snapchat-a, Facebook-a ili Instagram priča (story), koja se sastoji od brzih postova i videozapisa te nestaju nakon 24 sata. - pi&scaron;e USA Today..</p> <p>&nbsp;</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/17-10-19-whatsapp-fresh-press.jpg4G mreža ne dolazi zbog preniske cijene?http://grude.com/clanak/?i=7716077160Grude.com - klik u svijetWed, 31 Oct 2018 11:58:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=18-10-31-4g-smartphone.jpeg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Ministarstvo financija i riznice BiH neće dati pozitivno mišljenje na odluku o 4G mreži, koju treba usvojiti Vijeće ministara BiH, objavile su Nezavisne novine.<p><br />Kao razlog navode to &scaron;to je RAK tim dokumentom predvidio jako nisku cijenu dozvole za 4G mrežu koju bi telekom operateri trebali platiti.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Inače, odluku o 4G, koju je izradila Regulatorna agencija za komunikacije (RAK), na mi&scaron;ljenje Ministarstvu financija i riznice BiH dostavilo je Ministarstvo prometa i komunikacija, a nakon mi&scaron;ljenja ta odluka bit će dostavljena Vijeću ministara na usvajanje.</p> <p>&nbsp;</p> <p>&rdquo;Taj predmet je u proceduri i nakon svih analiza bit će dostavljeno mi&scaron;ljenje Ministarstva financija i riznice. S obzirom na vrijednost projekta potrebno je izvr&scaron;iti sveobuhvatne analize&rdquo;, rekli su Nezavisnim u ovom ministarstvu, ne želeći prejudicirati kakvo će biti njihovo mi&scaron;ljenje.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Ako u skorije vrijeme Ministarstvo financija i riznice dostavi mi&scaron;ljenje o odluci, pitanje je kada će biti održana sjednica Vijeća ministara s obzirom na to da je nakon postizborne krize i odnosa između Hrvata i Bo&scaron;njaka već dva puta odgađana, navode banjalučke novine.</p> <p>&nbsp;</p> <p>U Ministarstvu prometa i komunikacija BiH rekli su da, ako dobiju pozitivno mi&scaron;ljenje Ministarstva financija i riznice na prijedlog odluke, nema razloga da ona ne bude na prvoj sljedećoj sjednici Vijeća ministara BiH.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Dozvola za mjesec dana Nakon &scaron;to eventualno Vijeće ministara usvoji prijedlog odluke o 4G, RAK će u roku od 30 dana od dana usvajanja te odluke dominantnim telekom operaterima (M:tel, BH Telecom i HT Eronet) izdati dozvole za 4G mrežu.</p> <p>&nbsp;</p> <p>&rdquo;Mi smo svoj posao zavr&scaron;ili. RAK je spreman po zahtjevu telekom operatera da u roku od 30 dana nakon &scaron;to se usvoji odluka izda dozvole za 4G mrežu&rdquo;, rekli su u RAK-u.</p> <p>&nbsp;</p> <p>O cijenama koje je RAK predvidio za 4G mrežu nije želio govoriti nitko.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Nezavisne novine su jo&scaron; ranije pisale da je ona prvobitno ponuđena bila sramno niska, jer bi je telekom operateri plaćali svega 1,2 milijuna KM, &scaron;to je i do 200 puta niže nego &scaron;to su prihodovale zemlje u regiji. Nakon toga, RAK je izradio novu odluku i, kako Nezavisne novine doznaju, malo i povećao cijene dozvola za 4G, ali su one i dalje niske.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Posljednja zemlja u Europi</strong></p> <p>&rdquo;Prilikom određivanja cijene dozvole za 4G uzeto je u obzir vi&scaron;e parametara, kao &scaron;to su stanje na trži&scaron;tu telekomunikacija u BiH, obveze koje će telekomi morati ispuniti dodjelom dozvole, balans između cijena dozvole, investicije koje će imati telekomi i cijene usluga za građane, zatim činjenice da smo posljednja zemlja u Europi koja nema &scaron;irokopojasnu mobilnu mrežu četvrte generacije&hellip; U ovom trenutku, a prije nego &scaron;to dobijemo mi&scaron;ljenje Ministarstva financija i trezora BiH, Ministarstvo zaista nije u mogućnosti izlaziti s cijenom dozvole u javnost&rdquo;, rekli su u Ministarstvu prometa i komunikacija BiH.</p> <p>&nbsp;</p> <p>U prvobitnoj odluci koju je izradio RAK pored niske cijene sporan je bio i način raspodjele sredstava, i na to su stigle primjedbe Ministarstva prometa i veza RS, koje je insistiralo da se sredstva raspoređuju uz suglasnost Vlade RS.</p> <p>&nbsp;</p> <p>&rdquo;&Scaron;to se tiče cijena, u samom obrazloženju nisu bili dati jasni parametri, te je traženo da se isto dodatno analizira. Navedene primjedbe su uvr&scaron;tene, barem prema dokumentu koji nam je Ministarstvo prometa i komunikacija BiH dostavilo u srpnju 2018. godine, izuzev analize o cijenama&rdquo;, rekli su Nezavisnim novinama u Ministarstvu prometa i veza RS.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Prema neslužbenim informacijama banjalučkih novina, novu odluku s izmijenjenim cijenama dozvola Ministarstvo prometa i veza RS nije ni dobilo na uvid i razmatranje.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Grude.com/<strong>HMS</strong></p> <p>&nbsp;</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/18-10-31-4g-smartphone.jpegEvo kako sve uništavate svoj mobitel, a da toga možda niste ni svjesnihttp://grude.com/clanak/?i=7715877158Grude.com - klik u svijetWed, 31 Oct 2018 11:39:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=17-03-14-mobitel-u-ruci.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Male stvari koje radimo svakodnevno mogu na više načina utjecati na naše pametne telefone i imati ozbiljne posljedice. Evo nekoliko jednostavnih pravila kojih se trebate pridržavati kako bi ih izbjegli. <p>Ako ne znate &scaron;to radite - a većina nas nema pojma ili barem ne zna dovoljno - nemojte pomoću "uradi sam" videa na YouTubeu sami dodavati koje&scaron;ta na smartfone. Puno su veći izgledi kako ćete ne&scaron;to nepovratno o&scaron;tetiti nego &scaron;to ćete dobiti ne&scaron;to doista zabavno ili korisno, pi&scaron;e tportal.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Ostavite li pametni telefon izložen sunčevim zrakama ili drugom izvoru topline dramatično povećavate izglede da će se pregrijati.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Sigurno se i vama ponekad - recimo, u mraku prije spavanja - događa da kabel za punjenje u&scaron;tekavate naslijepo u smartfon. Ako niste pritom pažljivi, lako se može dogoditi da o&scaron;tetite električne kontakte i skratite životni vijek svom mobitelu.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Preuzimate li softver iz neprovjerenih ili nepouzdanih izvora nemojte se iznenaditi kad dođe do neželjenih posljedica. Va&scaron; mobitel može u potpunosti prestati raditi, primjerice, a va&scaron;i osobni podaci naći put do hakera pa zatim onih koji su spremni najvi&scaron;e za njih platiti.</p> <p><br />Hrpe pra&scaron;ine i druge prljav&scaron;tine iz va&scaron;ih džepova, naprtnjača i torbi prije ili kasnije naći će se u va&scaron;em smartfonu i početi ometati njegov rad.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Čak 40 posto iPhonea ukradenih u Sjedinjenim Državama vlasnicima otuđeno na ulici, dok su razgovarali koristeći zvučnik. Stoga budite posebno oprezni, a ne bi bilo lo&scaron;e ni investirati u slu&scaron;alice.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Za&scaron;titna futrola nije tek puki modni dodatak već služi tome kako bi za&scaron;titila va&scaron; uređaj od pra&scaron;ine i prljav&scaron;tine koja se skuplja na dnu džepa ili torbe, kao i od ogrebotina.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Pažljivo provjerite koju će vrstu i tip baterije u servisu staviti u va&scaron; mobitel. Ako nije riječ o originalu, moguće je kako će životni vijek va&scaron;e baterije biti značajno skraćen.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Poznato je kako jeftine kopije originalnih punjača mogu izazvati požar. To vrijedi i za slu&scaron;alice.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Pametni telefoni sve su tanji i lak&scaron;i, ali zbog toga i slabije otporni na pritisak. Nemojte riskirati o&scaron;tećenje ili krađu, pa izbjegavajte nositi smartfon u zadnjem džepu hlača. Možda je praktično ili izgleda cool, ali mogli bi ste požaliti.</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/17-03-14-mobitel-u-ruci.jpgTuzla među 10 najzagađenijih europskih gradovahttp://grude.com/clanak/?i=7714977149Grude.com - klik u svijetWed, 31 Oct 2018 09:17:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=16-05-14-tuzla_zagadjenost.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Svjetska banka procjenjuje da u Makedoniji oko 1.350 osoba godišnje izgubi život zbog zagađenja zraka sitnim česticama. <p>&nbsp;</p> <p>Grad Tetovo u zapadnoj Makedoniji i Tuzla, industrijski grad u BiH, na&scaron;li su se među 10 europskih gradova s najvi&scaron;om koncentracijom toksičnih čestica u zraku, prema studiji Svjetske zdravstvene organizacije za ovu godinu.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Tetovo i Tuzla se u industriji i grijanju domaćinstava u velikoj mjeri oslanjaju na visoko zagađujući ugalj lignit, javlja Srna.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Visoke emisije plinova iz starijih vozila, također, znatno doprinose zagađenju, navodi se u informaciji, prenosi Reuters.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Svjetska banka procjenjuje da u Makedoniji oko 1.350 osoba godi&scaron;nje izgubi život zbog zagađenja zraka sitnim česticama.</p> <p>&nbsp;</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/16-05-14-tuzla_zagadjenost.jpgIpak ništa od ukidanja pomicanja sata. Barem zasadhttp://grude.com/clanak/?i=7710477104Grude.com - klik u svijetMon, 29 Oct 2018 12:57:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=18-02-08-61424529-vrijeme-pomicanje-sat-spavanje.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Europska unija neće 2019. biti u mogućnosti ukinuti pomicanje satova zbog nekoliko članica koje još uvijek za to nisu spremne, kazao je u ponedjeljak austrijski ministar prometa Norbert Hofer. <p>Hofer je na neformalnom sastanku u Grazu ugostio svoje kolege iz vi&scaron;e zemalja EU-a koji su raspravljali u ukidanju pomicanja satova dva puta godi&scaron;nje, u proljeće i jesen.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Austrijski ministar, čija zemlja trenutno predsjeda EU-om, kazao je da bi bilo dobro izbjeći različite vremenske zone unutar EU-a.</p> <p><br />"Važno je pronaći kompromis", kazao je Hofer, prenosi HINA.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Prema njegovim riječima, dvije do tri zemlje ne žele uvesti promjene 2019. zbog tehničkih problema u zračnom prometu i drugim područjima, jer im za njihovo uvođenje treba oko 18 mjeseci.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Prema posljednjem istraživanju javnog mnijenja diljem EU-a, 84 posto od 4,6 milijuna ispitanika zagovara ukidanje pomicanje satova. Broj anketiranih predstavlja manje od jedan posto stanovnika EU-a.</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/18-02-08-61424529-vrijeme-pomicanje-sat-spavanje.jpgDeset zanimanja koja će biti najtražnija u narednih 5 godinahttp://grude.com/clanak/?i=7710277102Grude.com - klik u svijetMon, 29 Oct 2018 12:13:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=18-04-04-moleer_radnik.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Širenje automatizacije neminovno će unijeti određene promjene na tržište rada, prije svega ukidajući pozicije na manualnim poslovima koje mogu obavljati roboti. <p>To će posljedično utjecati i na jačanje svijesti o potrebi za ljudskom kreativno&scaron;ćui posebnim vje&scaron;tinama.</p> <p>&nbsp;</p> <p>CareerBuilder, globalna online platforma za povezivanje radne snage i poslodavaca, objavila je istraživanje američkog trži&scaron;ta rada, za koje prognozira da će u narednih pet godina zaposliti jo&scaron; osam milijuna ljudi.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Najveći rast zapo&scaron;ljavanja ostvarit će se u visokoplaćenim i niskoplaćenim djelatnostima &ndash; prve će bilježiti rast od 5,7 posto, a druge od 5,6 posto. Broj zaposlenih sa srednjim razinama primanja rast će za 3,8 posto.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Među dobro plaćenim zanimanjima najtraženije će biti računovođe, ali samo u bliskoj budućnosti jer se u daljnjoj očekuje da bi i njih mogli zamijeniti kompjuteri.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Također će biti posla za nastavnike, istraživače trži&scaron;ta, IT podr&scaron;ku i vodoinstalatere.</p> <p>&nbsp;</p> <p>&Scaron;to se tiče srednje plaćenih poslova, u SAD bi u narednim godinama moglo biti otvoreno jo&scaron; 50.000 radnih mjesta za vozače dostavnih vozila, mada bi i njih relativno brzo mogli zamijeniti autonomni kombiji i automobili, kao i dronovi.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Velika će biti i potražnja za građevinskim radnicima, kadrovima koji održavaju razne strojeve, medicinskim sestrama i strukama iz financijskoga sektora.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Među slabije plaćenim zanimanjima najlak&scaron;e će se zapo&scaron;ljavati trgovci, kuhari, njegovatelji, radnici u osiguranju i recepcionari u hotelima, prenosi B92.net.</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/18-04-04-moleer_radnik.jpgLijek kojeg troši pola svijeta uzrokuje rak: Posebno je opasan ako ga pijete godinamahttp://grude.com/clanak/?i=7706677066Grude.com - klik u svijetSat, 27 Oct 2018 17:40:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=16-11-06-lijekovi.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Tablete za regulaciju krvnog tlaka koje piju milijuni ljudi na svijetu povećavaju rizik od raka pluća, pokazalo je istraživanje.<p>&nbsp;Pacijenti koji se liječe ACE inhibitorima imaju 14 posto veće &scaron;anse da će obljeti od raka nego oni na drugim vrstama lijekova. Rizik se povećava paralelno s duljinom liječenja pa tako ljudi koji piju te tablete pet godina imaju veći rizik od raka za 22 posto, a to raste i do 31 posto ako se lijek koristi 10 godina, pi&scaron;e <a href="https://net.hr/magazin/zdravlje/lijek-kojeg-trosi-pola-svijeta-uzrokuje-rak-posebno-je-opasan-ako-ga-pijete-godinama-a-krije-se-pod-ovim-nazivima/" target="_blank">Net.hr.</a></p> <p>&nbsp;</p> <p>Znanstvenici vjeruju kako ACE inhibitori uzrokuju nakupljanje kemikalije bradikinina na plućima, &scaron;to potiče formiranje kancerogenih stanica. Ipak, nije jo&scaron; sve izgubljeno jer druga skupina stručnjaka sumnja u preciznost podataka te sugerira da do raka pluća možda dolazi samo ako je pacijent pu&scaron;ač dok se liječi navedenom terapijom.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Samo u Velikoj Britaniji, čak do pet milijuna ljudi na ovaj način reguliraju krvni tlak. Liječnici im propisuju ACE inhibitore ako pate od hipertenzije ili su preživjeli srčani udar. Najče&scaron;ći takav lijek je Ramipril, a varijacije su i: captopril, cilazapril te enalapri, pi&scaron;e Daily Mail.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Poznat je pod trgovačkim nazivima Tritace, Altace i Delix, te kao Tritace comp. Gotovo polovina svjetske odrasle populacije ima povi&scaron;en krvni tlak.</p> <p>&nbsp;</p> <p>U sklopu studije, pregledano je 992.000 odraslih kojima su propisani lijekovi za tlak od 1995. do 2015. godine. Pacijenti su uzimali jednu od dvije vrste lijekova &ndash; ili ACE inhibitore ili angiotensin blokatore receptora. Svaki od njih djeluje na drugačiji način. U usporedbi s pacijentima koji su uzimali blokatore receptora, ovi drugi su 14 posto če&scaron;će obolijevali od raka pluća tijekom &scaron;est godina istraživanja.</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/16-11-06-lijekovi.jpgPomjeranje kazaljki na satu dovodi do povećanja prometnih nesrećahttp://grude.com/clanak/?i=7706177061Grude.com - klik u svijetSat, 27 Oct 2018 10:54:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=17-03-26-pomicanje-sata-pomicanje-vremena.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Broj prometnih nesreća u listopadu se dnevno poveća za 20 posto uslijed prelaska na zimsko računanje vremena, rezultati su najnovijeg istraživanja.<p><br />Rezultati istraživanja britanske Fondacije "RAC", urađene na osnovu sakupljenih policijskih podataka u proteklih &scaron;est godina, pokazuju da je u prva dva tjedna nakon pomjeranja kazaljki sata broj prometnih nesreća u kojima ima ozlijeđenih veći za 278.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Tri četvrtine dodatnih sudara događa se u popodnevnim satima kada Sunce ranije zalazi.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Podacima Fondacije "RAC" ukazuju i na to da pogor&scaron;anje vremenskih uvjeta u ovo doba godine, također, doprinosi rastu nesreća, prenosi Srna.</p> <p>&nbsp;</p> <p>"Svake godine u ovo vrijeme dolaze pozivi da se odustane od pomijeranja sata, a rad ukazuje na to da raniji zalazak Sunca doprinosi rastu nesreća", rekao je direktor Fondacije Steve Gouding.</p> <p>&nbsp;</p> <p>U nedjelju, 28. listopada ove godine, u tri sata poslije ponoći kazaljke na satu bit će pomjerene jedan sat unazad, čime će početi zimsko računanje vremena.</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/17-03-26-pomicanje-sata-pomicanje-vremena.jpgOvo je glazba koju slušaju inteligentne osobe http://grude.com/clanak/?i=7702877028Grude.com - klik u svijetThu, 25 Oct 2018 11:58:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=18-10-25-glazba-slusalice.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Inteligencija utječe na izbor glazbe koju slušate, tvrdi Virgil Griffith, softver dizajner koji je nekoliko godina proučavao vezu između rezultata na testovima inteligencije i omiljenih izvođača. <p>&nbsp;</p> <p>Istraživanje je provedeno putem Facebooka, a Griffith je otkrivao koliko pojedini izvođači imaju lajkova od strane studenata, pa je te podatke uspoređivao s rezultatima testova koje su studenti polagali prilikom upisa na fakultet.</p> <p>&nbsp;</p> <p><iframe style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="https://www.youtube.com/embed/cfOa1a8hYP8" frameborder="0" width="425" height="350"></iframe></p> <p>&nbsp;</p> <p>Omiljena grupa najinteligentnijih među njima je Radiohead, zaključio je, dok oni najmanje inteligentni slu&scaron;aju Beyonce.<br /><br /><br /></p> <p><iframe style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="https://www.youtube.com/embed/4m1EFMoRFvY" frameborder="0" width="425" height="350"></iframe></p> <p>Inteligentniji, osim Radioheada, vole slu&scaron;ati i U2, Coldplay, Boba Dylana, ali i Beethovena. &Scaron;to se tiče onih najmanje inteligentnih, osim Beyonce vole i Lil Waynea. <br /><br /></p> <p>&Scaron;to se tiče prosječno inteligentnih ljudi, oni biraju izvođače poput System of a Down i Pearl Jama. <br /><br /><br /></p> <p><iframe src="https://www.youtube.com/embed/wGiTPgvKktM" frameborder="0" width="425" height="350"></iframe></p> <p>&nbsp;</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/18-10-25-glazba-slusalice.jpgEvo gdje se i koji automobili najčešće kradu u Njemačkojhttp://grude.com/clanak/?i=7697976979Grude.com - klik u svijetTue, 23 Oct 2018 10:51:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=16-12-12-auto_kradja.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>U Njemačkoj je prošle godine ukradeno manje automobila nego godinu dana prije, ali je šteta veća zbog toga jer se uglavnom kradu luksuzni automobili, objavio je u ponedjeljak Savez njemačkih osiguravatelja automobila (GDV). <p>&bdquo;Broj ukradenih automobila je, sa 17.493 slučajeva, četiri posto manji nego 2016., ali je &scaron;teta porasla za osam posto te za proteklu godinu iznositi 324 milijuna eura&ldquo;, stoji u priopćenju. Statistike se odnose na automobile koji su osigurani od krađe, pi&scaron;e HINA.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Prosječna isplaćena od&scaron;teta je također dosegla rekordan iznos, a isplaćeno je18.500 eura.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Na vrhu liste najče&scaron;će ukradenih automobila nalaze se uglavnom skupocjena terenska vozila, a na prvom mjestu se, sa 15,3 ukradenih automobila na 1000 registriranih vozila tog tipa, nalaze Audijev Q7 3.0 TDI, iza kojeg slijedi Mercedes ML 63 AMG te Mazdin terenac CX5 2.2 D.</p> <p>&nbsp;</p> <p>U gornjem dijelu ljestvice se također nalaze i skupocjeni terenci serija X5 BMW-a te Range Rovera.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Po ukupnom broju ukradenih vozila prednjače, zbog rasprostranjenosti, automobili marke Volkswagen, koji su se pro&scaron;le godine 3606 puta na&scaron;li na udaru kradljivaca.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Opasnost da će automobil biti ukraden najveća je u Berlinu, a najmanja u Bavarskoj i Baden-W&uuml;rttembergu.</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/16-12-12-auto_kradja.jpgNe pijte sok od grejpa s ovim lijekovima: Promijenit će im učinakhttp://grude.com/clanak/?i=7695676956Grude.com - klik u svijetMon, 22 Oct 2018 07:36:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=18-10-22-sok-grejp.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Grejp ima jak utjecaj na način na koji lijekovi utječu na organizam, pogotovo na lijekove koje ljudi piju za visoki tlak, srčanu aritmiju ili lijekove za alergiju..<p>&nbsp;</p> <p>Jeste li ikada vidjeli upute na svojim lijekovima 'Nemojte uzimati ovaj lijek sa sokom od grejpa' i pitali se za&scaron;to? Niste jedini.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Najmanje 53 različita lijeka se ne smije piti sa sokom od grejpa jer ovaj agrum može smanjiti njegovu djelotvornost, a ljudi koji uzimaju određene lijekove trebaju posvetiti posebnu pažnju prilikom odlučivanja s čim će ih piti, pi&scaron;e 24sata.hr.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Grejp sadrži spoj koji ometa rad enzima u tankom crijevu, koji su odgovorni za rastvaranje gotovo polovice svih lijekova. Kao rezultat, agrum može povećati učinak lijeka ili, na drugu stranu, ga dramatično smanjiti, ovisno o tome koliko ga tijelo može učinkovito apsorbirati. Medicinska sestra Emma Hammett, u tekstu objavljenom u magazinu Hippocratic Post obja&scaron;njava kako grejp može utjecati na apsorpciju lijekova i kada treba obratiti dodatnu pozornost.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Grejp ima izrazito jak utjecaj na način na koji lijekovi utječu na organizam, pogotovo na lijekove koje ljudi piju za visoki tlak, srčanu aritmiju ili lijekove za alergiju poput feksofenadina. Opseg interakcije grejpa i lijeka ovisi o stanju organizma, samom lijeku i količini soka od grejpa koju čovjek popije. Velika količina soka od grejpa direktno utječe na povećani ulazak lijekova u krvotok.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Na primjer, ako netko pije sok od grejpa, a nedavno je uzeo statin za smanjenje kolesterola, događa se da previ&scaron;e statina ulazi u krvotok i povećava se vrijeme potrebno za apsorpciju lijeka, te se na taj način lijek duže zadržava u tijelu.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Na primjer, Lerkanidipin se ne smije uzimati sa sokom od grejpa. Sok od grejpa inhibira metabolizam lerkanidipina kao i drugih dihidropiridina te dovodi do povećane sistemske bioraspoloživosti lijeka i pojačanog hipotenzivnog učinka - upozorava HALMED, agencija za lijekove i medicinske proizvode, na jedan od niza lijekova koji se ne smije piti sa sokom od grejpa.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Veća doza lijekova u krvotoku povećava rizik od o&scaron;tećenja jetre i mi&scaron;ića te može dovesti do zatajenja bubrega. Grejp sadrži spoj zvan furanokumarin koji sprječava vitalni enzim, CYP3A, da djelomično uni&scaron;ti lijek tijekom njegove apsorpcije. Furanokumarini unutar grejpa često blokiraju djelovanje CYP3A4. Umjesto da se lijek djelomično uni&scaron;ti, on u puno većem obujmu ulazi u krvotok i duže ostaje u tijelu.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Količina enzima CYP3A4 u crijevu varira od osobe do osobe. Neki ljudi imaju puno enzima, neki malo. Stoga, sok od grejpa može imati drugačiji učinak na ljude, čak i kad se uzima ista količina soka od grejpa s istim lijekovima. Do problema apsorpcije lijekova dolazi i u slučaju kad se popije samo malo soka od grejpa. Na primjer, samo jedna ča&scaron;a soka može smanjiti proizvodnju crijevnog enzima koji regulira apsorpciju do 47 posto.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Furanokumarinima treba duže vrijeme kako bi iza&scaron;li iz organizma, pa se nakon 24 sata čak trećina jo&scaron; nalazi u organizmu. Budući da se lijekovi piju svakodnevno, ako čovjek svakodnevno pije i sok od grejpa, smanjeni ili pojačani učinak lijeka je dugotrajan. Pomelo, seviljske ili kisele naranče i tanđelo često imaju isti učinak na lijekove kao i grejp. U slatkim narančama, poput valencije, nema furanokumarina, pa su dobra alternativa za sok od grejpa.</p> <p>&nbsp;</p> <p>U slučaju kad grejp pojačava apsorpciju lijeka u organizmu, on zapravo blokira razgradnju lijeka. A u slučaju kad smanjuje utjecaj lijekova, kao kod feksofenadina (lijeka za alergiju), on sprječava lijek da uđe u krvotok, a s time i sam njegov učinak.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Na apsorpciju feksofenadina također utječe sok od naranče i jabuke, stoga na samoj bočici od lijeka stoji upozorenje: "Ne uzima se s voćnim sokovima". Ovaj suprotan učinak je uzrokovan utjecajem soka od grejpa na specifične proteine u tijelu koji su poznati kao prijenosnici lijekova. Oni su zaslužni za dovođenje lijeka stanicama unutar kojih se lijek apsorbira. Ako su prijenosnici pod utjecajem voćnog soka, tada će manje lijeka ući u krvotok i postoji velika vjerojatnost da lijek neće biti tako učinkovit.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Izbjegavajte sok od grejpa ako uzimate ijedan od sljedećih lijekova:</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Lijekovi za rak</strong><br />Krizotinib<br />Dazatinib<br />Erlotinib<br />Everolimus<br />Lapatinib<br />Nilotinib<br />Pazopanib<br />Sunitinib<br />Vandetanib<br />Vemurafenib</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Lijekovi za infekcije</strong><br />Eritromicin<br />Halofantrin<br />Maravirok<br />Primakin<br />Kinin<br />Rilpivirin<br />Statini<br />Atorvastatin<br />Lovastatin<br />Simvastatin</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Lijekovi za srce i krvotok</strong><br />Amiodaron<br />Apiksaban<br />Klopidogrel<br />Dronedaron<br />Eplerenon<br />Felodipin<br />Nifedipin<br />Kinidin<br />Rivaroksaban<br />Tikagrelor</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Lijekovi za anksioznost ili živčani sistem</strong><br />Oralni alfentanil<br />Buspiron<br />Dekstrometorfan<br />Oralni fentanil<br />Oralni ketamin<br />Lurasidon<br />Oksikodon<br />Pimozid<br />Kvetiapin<br />Triazolam<br />Ziprasidon</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Lijekovi za mučninu</strong><br />Domperidon<br />Imunosupresivi<br />Ciklosporin<br />Everolimus<br />Sirolimus<br />Takrolimus</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Lijekovi za urinarni trakt</strong><br />Darifenacin<br />Fesoterodin<br />Solifenacin<br />Silodosin<br />Tamsulosin<br />Viagra<br />Feksofenadin</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Upozorenja Halmeda za neke lijekove</strong></p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Amlopin</strong> - Bolesnici koji uzimaju Amlopin ne smiju konzumirati sok od grejpa ili grejp. Sok od grejpa i grejp mogu uzrokovati porast razine amlodipina (djelatne tvari Amlopina) u krvi, &scaron;to može izazvati nepredviđeno pojačano djelovanje Amlopina na snižavanje krvnog tlaka.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Tegretol</strong> - Ako va&scaron;a prehrana sadrži grejp ili sok od grejpa, o tome obavijestite svog liječnika, jer to može povećati mogućnost pojave nuspojava.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Afinitor</strong> - Afinitor trebate uzimati u isto vrijeme svakog dana, dosljedno ili s hranom ili bez nje. Izbjegavajte grejp i sok od grejpa dok uzimate Afinitor.<br />Efavirenz - Izloženost efavirenzu može se povećati kada se primjenjuje s lijekovima (npr. ritonavirom) ili hranom (npr. sokom od grejpa) koji inhibiraju aktivnost CYP3A4 ili CYP2B6.</p> <p>&nbsp;</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/18-10-22-sok-grejp.jpgOvo su najčešća zanimanja psihopata: Jeste li među njima?http://grude.com/clanak/?i=7694676946Grude.com - klik u svijetSun, 21 Oct 2018 14:12:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=18-10-21-the-shining-jack-nicholson.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Kevin Dutton, britanski psiholog i pisac, dugi se niz godina bavi istraživanjem uma psihopata. Na temelju svojih studija napisao je knjigu The Wisdom of Psychopats, a u njoj je naveo zanimanja kojima se psihopati najčešće bave. <p>Provjerite jeste li vi u nekoj od skupina.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Javni dužnosnici</p> <p>Prema Duttonu, javni dužnosnici imaju psihopatske tendencije pa tako žele moć i kontrolu nad svima. Pametni su, koriste logiku i odradit će svoj posao upravo tako kako trebaju, ali nemaju moralni kod, prenosi RTL.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Chefovi u kuhinji</p> <p>Posao gastrochefa također je popularan među psihopatima. Osobe koje naginju psihopatiji iznimno su otporni na stres i na neki način uživaju u kaosu. Upravo zato savr&scaron;eno funkcioniraju u stresnim i užurbanima situacijama kao u kuhinjima.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Crkveni dužnosnici</p> <p>Veteran FBI-ja Joe Navarro objasnio je kako mnogi psihopati odlučuju raditi u crkvenim zajednicama jer se na taj način njihova djela čine potpuno legalna i moralna, prenosi BrightSide.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Policajci</p> <p>Policajci koji se vi&scaron;e angažiraju u iznimno opasnim akcijama ili gradskim zonama imaju psihopatske tendencije. Često se nađu u ovoj profesiji jer mogu ostati mirni i u najstresnijem okruženju, a izvlače užitak u opasnosti.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Novinari</p> <p>Novinari ponekad imaju karakteristike &scaron;armantne i uporne osobe, a dovoljno je samo vidjeti vlastito ime ispod članka da bi se ego napuhao kao balon. Radi se o stresnom poslu za koji treba osigurati mnogo materijala u malo vremena, a mora postojati natjecateljski duh - sve su to prave karakteristike psihopata.</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/18-10-21-the-shining-jack-nicholson.jpgZašto na fotkama na putovnici ne smijemo razvući osmijeh od uha do uha?http://grude.com/clanak/?i=7693676936Grude.com - klik u svijetSat, 20 Oct 2018 19:51:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=18-04-30-putovnicarh.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Razlog zbog kojeg nema smijanja na fotkama je biometrija.<p>&nbsp;</p> <p>Prije dvije godine Francuzi su se sprdali. "Bez osmijeha molim, mi smo Francuzi", bili su naslovi u &scaron;tampi nakon &scaron;to je donesena sudska odluka da se ljudi na fotkama u osobnim iskaznicama i u putovnicama ne bi trebali smijati. Dvanaest godina ranije Francuzi su se sprdali s Britancima, nakon &scaron;to su njihove vlasti zabranile osmijehe otvorenih usta iz putovnica i s osobnih iskaznica.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Razlog zbog kojeg nema smijanja na fotkama je biometrija. Va&scaron;a putovnica sadrži čip koji sadrži biometrijske podatke o vama, izvedene iz fotografije, koja se prilikom izrade putovnice skenira. Potom se iz fotografije izvode ključne karakteristike va&scaron;eg lica, poput udaljenosti između očiju, od nosa do brade i slično.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Naočale i osmijeh utječu na te podatke i ometaju stvaranje matematičke mape va&scaron;eg lica.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Dok vi prolazite kroz sigurnosnu provjeru na aerodromu, kamera vam skenira lice, a računalo provjerava podudara li se matematička mapa stvorena na aerodromu s onom u va&scaron;oj putovnici. Nakon dugih letova ionako vam neće biti do smijanja pa će cijeli proces proteći brže, pi&scaron;e Independent, prenosi Index.</p> <p>&nbsp;</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/18-04-30-putovnicarh.jpgObilježen svečani početak besplatne škole programiranja na SUM-uhttp://grude.com/clanak/?i=7693076930Grude.com - klik u svijetSat, 20 Oct 2018 15:08:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=18-10-20-skola_programiranja7.jpeg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Na Sveučilištu u Mostaru obilježen je svečani početak besplatne škole programiranja pod nazivom ''CoderDojo@SUMIT''.<p>&nbsp;</p> <p>Na Sveučili&scaron;tu u Mostaru obilježen je svečani početak besplatne &scaron;kole programiranja pod nazivom &bdquo;CoderDojo@SUMIT&ldquo;. Centar za IT tehnologije Sveučili&scaron;ta u Mostaru i Bit Alijansa organizirali su nastavu programiranja za učenike osnovnih i srednjih &scaron;kola uzrasta od 13 do 17 godina.</p> <p>&nbsp;</p> <p>U ime rektora SUM-a nazočnima se obratio dekan Fakulteta prirodoslovno &ndash; matematičkih i odgojnih znanosti prof. dr. sc. Mario Vasilj koji je istaknuo kako je nekad osnovna pismenost, čitanje i pisanje, bila posve dovoljna za uključivanje u svijet kulture i civilizacije. &bdquo;Sve vi&scaron;e to uključivanje zahtijevalo medijsku pismenost da bi se u ova na&scaron;a vremena osobiti naglasak stavio na računalnu pismenost&ldquo;, kazao je dekan Vasilj te poručio polaznicima kako je važno naučiti programski misliti.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Voditelj Centra za informacijske tehnologije Sveučili&scaron;ta u Mostaru doc. dr. sc. Tomislav Volarić je naglasio kako je SUMIT strate&scaron;ki projekt Sveučili&scaron;ta u Mostaru. &bdquo;S ovim projektom želimo mladima otvoriti na&scaron;a vrata i zainteresirati ih za vje&scaron;tine programiranja&ldquo;, rekao je Volarić.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Svečanom početku nastave nazočili su i predstavnici lokalnih IT tvrtki koji su svojim pričama motivirali učenike za obrazovanje u softverskoj industriji, a članice su Bit Alliance. Haris Palalija predstavio je rad, misiju i viziju udruge Bit Alliance, partnera SUM-a u ovom projektu, a ujedno i krovne organizacije bh softverske industrije koja danas okuplja 51 tvrtku u BiH iz područja informacijskih tehnologija s ciljem razvijanja mogućnosti na trži&scaron;tu softverske industrije.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Besplatna &scaron;kola programiranja jo&scaron; je jedan od iskoraka Sveučili&scaron;ta u Mostaru u dru&scaron;tvenoj integraciji čime pokazuje brigu o svim segmentima dru&scaron;tva i razinama obrazovanja.</p> <p>&nbsp;</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/18-10-20-skola_programiranja7.jpegPrepoznavanje lica na blagajnama: AI će odlučivati smijete li kupiti alkohol i cigaretehttp://grude.com/clanak/?i=7692876928Grude.com - klik u svijetSat, 20 Oct 2018 10:27:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=18-10-20-prepoznavanje-lica.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Iako je kupovina alkohola i cigareta zabranjena maloljetnicima, veliki broj njih bez problema može naručiti alkoholno piće u kafićima te ih mogu kupiti u dućanima.<p>&nbsp;Prije kupovine u dućanima trebala bi se provjeriti dob osobe koja kupuje alkohol i cigarete, no dio prodavača to ne radi, &scaron;to je, naravno, protivno zakonu.</p> <p>&nbsp;</p> <p>U Velikoj Britaniji ovakvim problemima odlučili su stati na kraj s tehnologijom te uskoro počinje pilot projekt u nekim trgovinama u kojima će se koristiti softver za prepoznavanje lica i umjetna inteligencija koji će predvidjeti koliko osoba koja kupuje alkohol i cigarete ima godina i, ako smatra da je maloljetna, neće dopustiti kupovinu, pi&scaron;e<a href="https://zimo.dnevnik.hr/clanak/prepoznavanje-lica-na-blagajnama-ai-ce-odlucivati-smijete-li-kupiti-alkohol-i-cigarete---534970.html" target="_blank"> Zimo.</a></p> <p>&nbsp;</p> <p>Ove kamere na početku će se integrirati u samoposlužne blagajne tako da ovaj posao vi&scaron;e neće morati obavljati ljudi &ndash; kupovina će biti puno brža jer kupci na brzim blagajnama za potvrdu godina trenutno moraju pozvati zaposlenike u trgovinama, &scaron;to znači čekanje i gubljenje vremena, &scaron;to bi nova tehnologija trebala spriječiti.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Kamere za prepoznavanje lica u svoje će samoposlužne blagajne integrirati kompanija američka NCR, dok je softver za prepoznavanje lica razvila britanska tehnolo&scaron;ka kompanija Yoti. Početak ovog projekta u nekim od najvećih britanskih lanaca trgovina počinje krajem godine, a ako se pokaže učinkovitim i uspje&scaron;nim, onda bi se tijekom sljedeće godine trebao pro&scaron;iriti na jo&scaron; veći broj trgovina u Velikoj Britaniji.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Ovo je brz i inovativan način s kojim će kupci potvrditi svoje godine u nekoliko sekundi, komentirao je za The Telegraph Robin Tombs, izvr&scaron;ni direktor Yotija te napominje kako kupci neće morati prethodno registrirati svoj identitet niti će sustav zadržavati bilo kakve vizualne informacije nakon skeniranja lica, &scaron;to bi trebalo smiriti sve koji se pribojavaju problema s privatnosti i sigurnosti.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Nakon Velike Britanije, NCR će u budućnosti sličnu tehnologiju predstaviti i u SAD-u pa i u ovoj zemlji možemo očekivati kamere s prepoznavanjem lica koje će biti instalirane na blagajnama.</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/18-10-20-prepoznavanje-lica.jpgI DO 10.000 EURA: Volkswagen nudi poticaje za zamjenu starih dizelašahttp://grude.com/clanak/?i=7690476904Grude.com - klik u svijetThu, 18 Oct 2018 15:11:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=15-10-10-volkswagen.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Njemački automobilski div Volkswagen priopćio je u četvrtak da će ponuditi nove poticaje vlasnicima starih dizelskih automobila koji ih odluče zamijeniti za nove modele u sklopu nastojanja da se izbjegne zabrana prometovanja dizelaša u većim njemačkim gradovima.<p>&nbsp;</p> <p>Poticaji će stupiti na snagu odmah a obuhvatit će vozila sa standardima emisije &scaron;tetnih plinova Euro 1 do Euro 4 u cijeloj Njemačkoj, te dizelskih vozila sa standardom Euro 4 ili Euro 5 u njemačkim gradovima u kojima je razina zagađenosti ocijenjena opasno visokom.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Iz Volkswagena su najavili da će uni&scaron;titi starija vozila, &scaron;to će po direktoru prodaje Christianu Dahlheimu predstavljati &bdquo;značajan doprinos&rdquo; boljoj kvaliteti zraka.</p> <p>&nbsp;</p> <p>U priopćenju se ne navodi visina poticaja ali je anoniman izvor za novinsku agenciju dpa kazao da će ići i do iznosa od 10.000 eura za vozila sa standardom emisije &scaron;tetnih plinova Euro 1 do Euro 4, prenosi HINA</p> <p>&nbsp;</p> <p>Njemačka industrija automobila pod velikim je pritiskom da otkloni zabrinutost zbog sve lo&scaron;ije kvalitete zraka u gradovima, pogotovo nakon &scaron;to je javnost doznala da su Volkswagen i drugi proizvođači varali na testovima emisija &scaron;tetnih plinova.</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/15-10-10-volkswagen.jpgSvečani početak nastave programiranja na SUM-uhttp://grude.com/clanak/?i=7689076890Grude.com - klik u svijetThu, 18 Oct 2018 08:52:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=18-10-18-coderdojo-sumit.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Centar za IT tehnologije Sveučilišta u Mostaru i Bit Alijansa organiziraju besplatnu školu programiranja pod nazivom „CoderDojo@SUMIT“ za učenike osnovnih i srednjih škola uzrasta od 13 do 17 godina. <p>&nbsp;</p> <p>Svečani početak nastave bit će održan 20. listopada (subota) u amfiteatru Sokrat Filozofskog fakulteta Sveučili&scaron;ta u Mostaru u 10.00 sati.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Prijave su otvorene do 19. listopada 2018. godine svi polaznici &scaron;kole mogu se prijaviti na jedan od dva ponuđena programa Osnove programiranja u jeziku Python i Osnove kreiranja web stranica (HTML/CSS).</p> <p>&nbsp;</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/18-10-18-coderdojo-sumit.jpgŠkoda uvodi ime Scalahttp://grude.com/clanak/?i=7688576885Grude.com - klik u svijetWed, 17 Oct 2018 15:40:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=18-10-17-skoda-scala.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Škoda je objavila kako će koristiti novo nazivlje za model koji dolazi sljedeće godine a koji predstavlja nasljednika hatchbacka Rapid.<p>&nbsp;</p> <p>Riječ je o modelu koji bi trebao biti u klasi Volkswagen Golfa po veličini, a koji će konkurirati Focusu, Astri, Meganeu, Peugeotu 308 i Hondi Civic.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Novi će model nositi ime koje korijene vuče iz Latinskog, &scaron;to bi u prijevodu značilo &ldquo;stepenice&rsquo;, a &Scaron;koda ga koristi kako bi označila da novi model predstavlja korak naprijed, prenosi autopress.hr.</p> <p><br />Grude.com</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/18-10-17-skoda-scala.jpgPreminuo suosnivač Microsofta Paul Allenhttp://grude.com/clanak/?i=7686076860Grude.com - klik u svijetTue, 16 Oct 2018 10:57:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=18-10-16-allen.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>U 65. godini preminuo je suosnivač Microsofta i filantrop, te vlasnik NFL kluba Seattle Seahawksa i NBA kluba Portland Trail Blazersa. <p>&nbsp;</p> <p>Suosnivač Microsofta Paul Allen, čovjek koji je nagovorio prijatelja iz &scaron;kole Billa Gatesa da napusti Harvard i pokrene najveću sofversku tvrtku na svijetu, umro je u ponedjeljak u dobi od 65 godina, objavila je njegova obitelj.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Allen je umro od komplikacija izazvanih non-Hodkinovim limfomom, priopćila je njegova obitelj. Početkom listopada Allen je otkrio da se liječi od te vrste raka, od koje se liječio i 2009. godine.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Početkom osamdesetih, prije nego &scaron;to je napustio Microsoft, razbolio se od Hodgkinova limfoma, druge vrste raka. Allen je Microsoft napustio 1983. godine, prije nego &scaron;to je tvrtka prerasla u divovsku korporaciju, nakon svađe s Gatesom, ali zahvaljujući prvobitnom partnerskom udjelu, mogao je do kraja života uživati u milijardama koje je tro&scaron;io na jahte, umjetnine, rock glazbu, sportske klubove, istraživanja mozga i nekretnine.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Bio je vlasnik ko&scaron;arka&scaron;ke NBA momčadi Portland Trail Blazers te Seattle Seahawksa u američkoj nogometnoj ligi (NFL) i posvećeni filantrop koji je darovao vi&scaron;e od 1,5 milijardu dolara.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Kao poznati ljubitelj glazbe, Allen je imao brojne prijatelje u svijetu zabave, među kojima je bio i pjevač grupe U2 Bono, ali je radije izbjegavao svjetla pozornice na svojem imanju na otoku Mercer na jezeru Washington, na suprotnoj obali od Seattlea, gdje je i odrastao.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Paul Gardner Allen rodio se u Seattleu 21. siječnja 1953. godine, kao sin knjižničara i učiteljice. Bio je dvije godine stariji od Gatesa, ali kada su se 1968. upoznali u prestižnoj &scaron;koli Lakeside u Seattleu, otkrili su da dijele strast prema računalima. Allen je &scaron;kolovanje nastavio na Washington State University, ali je od studija odustao 1974. godine i zaposlio se u Bostonu. Dok je bio tamo, uporno je nagovarao Gatesa, koji je studirao na obližnjem Harvardu, da napusti studij i pridruži mu se u revoluciji osobnih računala koja se tek rađala.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Gates je napokon pristao 1975. godine te su njih dvojica zajedno razvili BASIC softver za Altair 8800, nezgrapno stolno računalo koje je tada stajalo 400 dolara. Nakon toga su se preselili u Albuquerque u New Mexicu kako bi bili bliže proizvođaču Altaira.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Allenova ideja bila je da je nazovu Micro-Soft, spojiv&scaron;i tako izraze mikroračunalo i softver u jedan naziv. Allen je bio zadužen za tehničke operacije prvih osam godina te je bio među malobrojnima zaslužnim za nastanak prvih softvera poput MS-DOS-a i Worda koji su omogućili revoluciju PC-a i izbacili Microsoft u sam vrh industrije.</p> <p>&nbsp;</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/18-10-16-allen.jpgZnanstvenici: Zbog klimatskih promjena neće biti pivahttp://grude.com/clanak/?i=7685876858Grude.com - klik u svijetTue, 16 Oct 2018 10:32:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=17-04-12-pivo-ae211b112b4d81b6e70891c32bd69df9_view_article_new.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Učestali toplinski udari i suše uzrokovani klimatskim promjenama, smanjit će urod ječma, a time i proizvodnju piva, objavili su znanstvenici. <p>Ječam je jako osjetljiv na su&scaron;u i vrućinu i njegov će urod pasti nastave li se klimatske promjene, &scaron;to će dovesti do nesta&scaron;ice piva i rasta njegove cijene, navodi se u studiji objavljenoj u časopisu Nature Plants.</p> <p>&nbsp;</p> <p>"Cilj ove studije nije da potakne ljude da danas vi&scaron;e piju", rekao je Dabo Guan, profesor ekonomike klimatskih promjena na Sveučili&scaron;tu East Anglia u Norwichu, prenosi HINA.</p> <p>&nbsp;</p> <p>"Željeli smo pokazati kako klimatske promjene mogu utjecati na kvalitetu života. Ako ne želimo da se to dogodi, ako i dalje želite popiti pivo ili dva, jedini je način da zajedno radimo u borbi protiv klimatskih promjena", rekao je.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Samo se ječam najbolje kvalitete (manje od 20 posto ukupne globalne proizvodnje) koristi za pivo. Ostatkom se hrani stoka.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Ako se globalno zagrijavanje nastavi ovim tempom, ekstremne vrućine i su&scaron;e zahvatit će regije u kojima se uzgaja ječam barem jednom godi&scaron;nje. To će dovesti do pada proizvodnje piva za 16 posto.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Cijene će se zato u prosjeku udvostručiti, kaže se u studiji.</p> <p>&nbsp;</p> <p>U najoptimističnijem scenariju, s trenutačnim znatnim smanjenjem emisije stakleničkih plinova, globalna proizvodnja piva pala bi za četiri posto, a cijene porasle 15 posto.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Neke zemlje bile bi posebno pogođene, kaže se u studiji, uključujući europske zemlje, SAD, Novi Zeland i Australiju.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Najveći svjetski izvoznici ječma su Australija, Francuska, Rusija, Ukrajina i Argentina. Najveći uvoznici su Kina, Saudijska Arabija, Iran i zatim tri zemlje s jako razvijenom pivskom industrijom - Nizozemska, Belgija i Japan.</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/17-04-12-pivo-ae211b112b4d81b6e70891c32bd69df9_view_article_new.jpgProvjerite jesu li hakeri "upali" na vaš Facebook profilhttp://grude.com/clanak/?i=7681976819Grude.com - klik u svijetSun, 14 Oct 2018 08:53:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=18-10-14-facebook-hack2.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Facebook je brzo omogućio korisnicima da provjere čemu su hakeri to pristupili i kazao kako je problem sada riješen. <p><br />Mogu li hakeri vidjeti posljednju osobu koju ste pratili na Facebooku ili neku staru fotografiju na kojoj ste označeni? Nažalost, odgovor je da.</p> <p>&nbsp;</p> <p>U petak je ova dru&scaron;tvena mreža priopćila da je je nekoliko milijuna računa na Facebooku hakirano, ali ono &scaron;to je dobra vijest jeste da nisu mogli pristupiti osjetljivim informacijama poput va&scaron;e lozinke ili financijskih informacija, prenosi Gadgets. Međutim ono čemu su hakeri imali pristup i zbog čega biste se trebali osjećati nesigurnim i zabrinutim jesu informacije o va&scaron;em spolu, bračnom statusu, mjestu rođenja i drugim informacijama.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Facebook je brzo omogućio korisnicima da provjere čemu su hakeri to pristupili i kazao kako je problem sada rije&scaron;en. Kompanija je napravila <a title="Facebook hacked" href="https://www.facebook.com/help/www/105487009541643?helpref=faq_content" target="_blank">web platformu</a> koju njihovih 2 milijarde korisnika &scaron;irom svijeta mogu koristiti kako bi provjerili jesu li im hakeri pristupili računu, te da ako je točno, koje su to informacije ukradene.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Stranica će također pružati smjernice o tome kako pronaći sumnjive poruke ili tekstove. Facebook će također direktno slati poruke osobama koje su pogođene hakerskim napadom. Hakeri jo&scaron; pristupaju imenima, e-mail adresama ili telefonskim brojevima, kojoj religiji pripadate, gdje trenutno živite, koje jezike govorite, posljednjih deset mjesta koje ste posjetili i stranice koje pratite, kao i 15 posljednjih pretraživanja.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Iz Facebooka su potvrdili i da je dodatnih milijun računa pogođeno ali da hakeri nisu dobili nikakve informacije od njih, te su dodali kako ovaj hakerski napad istražuje FBI.</p> <p>&nbsp;</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/18-10-14-facebook-hack2.jpgŠto trebate napraviti kada vam je nešto navrh jezika, a ne možete se sjetiti riječi?http://grude.com/clanak/?i=7677576775Grude.com - klik u svijetFri, 12 Oct 2018 09:59:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=18-10-12-pamcenje-sjecanje.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>S ovim frustrirajućim fenomenom ljudi se toliko često suočavaju da ima čak i naziv – zove se letologija – ili kako bi u narodu rekli – "navrh jezika"!<p><br />Psiholozi ovaj fenomen definiraju kao osjećaj koji prati privremenu nesposobnost za pronalaženjem informacija u sjećanju. Čak i tada kad znamo da znamo odgovor na pitanje, čini nam se da je potrebna informacija izvan na&scaron;eg mentalnog dosega. Ovaj osjećaj može biti frustrirajući, ali koristan je psiholozima jer im omogućuje analizu različitih aspekata pamćenja.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Nekoliko zanimljivosti koje su znanstvenici otkrili o letologiji</strong><br />Fenomen "navrh jezika" je univerzalan &ndash; oko 90 posto govornika različitih jezika iz cijelog svijeta svjedoče o trenucima u kojima su im informacije iz sjećanja bile nedostupne. Ti se trenuci često pojavljuju i učestalost raste s godinama. Mladim ljudima u prosjeku se jednom na mjesec dogodi da se ne mogu sjetiti odgovora, dok se starije osobe barem jednom dnevno očajnički poku&scaron;avaju sjetiti onoga &scaron;to su do maloprije znali. Sjećanja su kod ljudi često djelomična pa znaju s kojim slovom riječ počinje ili koliko slova sadrži.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Za&scaron;to se događa?</strong><br />Znanstvenici vjeruju da brojni čimbenici mogu igrati ulogu, premda točni procesi nisu posve jasni. Na primjer, vjerojatnije je da vam ne&scaron;to bude "navrh jezika" kad ste umorni ili kad su prisutni neki vanjski čimbenici koji mogu ometati va&scaron; misaoni proces. Metakognitivna obja&scaron;njenja ovog fenomena ukazuju da nam služi kao neka vrsta alarma. Poput lampice upozorenja u va&scaron;em automobilu, mogu vas upozoriti na potencijalni problem koji treba rije&scaron;iti. Ukoliko vam se ovakvo iskustvo ponavlja prije važnih ispita ili prezentacija, tada biste se trebali bolje upoznati s materijom koju izlažete kako biste ju čvr&scaron;će zacementirali u svoje pamćenje.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Može li se spriječiti?</strong><br />Istraživanje na 30 sudionika provedeno je na način da su sudionicima ponuđena pitanja na koje znaju odgovor, ne znaju odgovor ili im je odgovor "navrh jezika". Kod ove treće kategorije odgovora sudionici su podijeljeni nasumično u grupe i imali su na raspolaganju 10 do 30 sekundi za odgovor. Isti postupak ponovljen je dva dana kasnije. Rezultati su pokazali da &scaron;to vi&scaron;e vremena potro&scaron;imo ne bi li se sjetili odgovora veća je vjerojatnost da ćemo proći kroz isti proces sljedeći put kad čujemo isto pitanje. Dodatno vrijeme koje ljudi provode poku&scaron;avajući se sjetiti odgovora, znanstvenici opisuju kao "pogre&scaron;nu praksu" jer umjesto da nauče točnu riječ, oni ponavljaju istu pogre&scaron;ku. Znanstvenici kažu da je ponavljanje ovog fenomena posljedica implicitnog učenja, &scaron;to podrazumijeva učenje složenih informacija slučajnim putem bez svijesti da je naučeno.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>&Scaron;to savjetuju stručnjaci?</strong><br />Ovo istraživanje ima veliki značaj za učenike i nastavnike. Kada se tijekom učenja ne možete sjetiti informacije za koju ste sigurni da ste je prethodno usvojili, radije ponovo potražite točan odgovor nego da gubite vrijeme na prisjećanje. Nastavnici moraju znati da je za učenike korisnije podsjetiti ih na točan odgovor nego ih pustiti da se muče poku&scaron;avajući se sami sjetiti. Najbolji način da poku&scaron;ate prevenirati pojavu ovog fenomena u budućnosti jest da riječ koje se niste mogli sjetiti ponavljate u sebi ili naglas. Ovakav pristup pomoći će u kreiranju nove razine pamćenja koja će poni&scaron;titi negativne učinke krivog pristupa od ranije. Ako vam se ikad dogodilo da ste se tražene riječi iznenada sjetili u trenutku kada to niste ni poku&scaron;avali, znajte da ste doživjeli spontani trenutak oslobađanja od letologije.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Utje&scaron;na riječ</strong><br />Koliko je god fenomen letologije uznemirujući, ne mora biti znak da imate pote&scaron;koća s pamćenjem. Radi se o čestoj pojavi koja je uglavnom izvor frustracije pogotovo ako se dogodi u trenutku kad polažete važan ispit. Znanstvenici tvrde da se radi o fenomenu koji je multidimenzionalan i povezan s različitim uzrocima. Koji god uzrok bio povedite se za njihovim savjetima i sljedeći put kad vam ne&scaron;to bude "navrh jezika" ne poku&scaron;avajate se pod svaku cijenu sjetiti odgovora nego ga jednostavno potražite na izvoru informacija. Ovakav pristup olak&scaron;at će vam proces prisjećanja u nekoj budućoj sličnoj situaciji.</p> <p>&nbsp;</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/18-10-12-pamcenje-sjecanje.jpgKorak prema sigurnijem internetu: Zakonom se zabranjuju loše lozinke!http://grude.com/clanak/?i=7674776747Grude.com - klik u svijetWed, 10 Oct 2018 17:05:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=18-10-10-lozinka-password.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Ovaj zakon na snagu će stupiti početkom 2020. godine..<p>&nbsp;</p> <p>Zakonom će se zabraniti lozinke poput "password" ili "admin" te će elektroničke kompanije za svaki uređaj morati imati posebnu kompleksnu lozinku ili jednokratnu lozinku koju će korisnici prilikom prve prijave morati promijeniti.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Američka savezna država Kalifornija donijela je zanimljiv zakon kojim se zabranjuju lo&scaron;e lozinke, čime žele povećati sigurnosne standarde za povezane uređaje koji su proizvedeni ili se prodaju u toj državi. Nije riječ, naravno, o svakodnevnim lozinkama koje koriste &ldquo;obični&rdquo; korisnici, već o defaultnim lozinkama koje često proizvođači gadgeta i elektronike dodjeljuju određenim uređajima, poput npr. admin ili password.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Ovakve lozinke, kakve se koriste i na nekim ruterima u Hrvatskoj, često se određuju u tvorničkim postavkama rutera, web-kamera i drugih uređaja - nakon pokretanja tih uređaja korisnici bi ih trebali promijeniti, no u praksi to često nije slučaj. Zbog neodgovornosti, lijenosti ili nekih trećih razloga ta &scaron;ifra ostaje nepromijenjena, &scaron;to predstavlja veliku opasnost za vlasnike tih uređaja jer postoji velika mogućnost da bi netko mogao provaliti u ruter ili web-kameru.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Zakon koji je donijela Kalifornija zabranit će takve lozinke te će elektroničke kompanije za svaki uređaj morati imati posebnu kompleksnu lozinku ili jednokratnu lozinku koju će korisnici prilikom prve prijave morati promijeniti.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Ovaj zakon na snagu će stupiti početkom 2020. godine, a ako ga se tehnolo&scaron;ke kompanije ne budu pridržavale, korisnici će ih u slučaju hakerskog napada u kojem je iskori&scaron;tena ranjivost sustava zbog ovakvih lozinki moći tužiti i zahtijevati od&scaron;tetu.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Zahvaljujući lo&scaron;im lozinkama na povezanim uređajima poput web-kamera i hardvera koji se koristi u pametnim domovima, prije nekoliko godina sru&scaron;eni su servisi poput Twittera, Spotifya i Reddita.</p> <p><br />Grude.com/ZIMO</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/18-10-10-lozinka-password.jpgSud rekao svoje: Zabrana starih dizelaša u Berlinuhttp://grude.com/clanak/?i=7672176721Grude.com - klik u svijetTue, 09 Oct 2018 18:23:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=18-10-09-automobil-dizel.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Sud u Berlinu donio je odluku da bi njemački glavni grad trebao uvesti zabranu prometovanja na nekim cestama za stare dizelaše čija emisija dušikovog oksida premašuje dozvoljene količine, javlja Reuters.<p>&nbsp;</p> <p>Zabrana se odnosi na sva vozila koja imaju normu Euro 5 ili starije norme. Najnoviji, stroži standard je Euro 6.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Sudski postupak je pokrenula udruga za za&scaron;titu okoli&scaron;a DUH koja traži zabranu za dizela&scaron;e s normom Euro 4 od kraja 2018., a Euro 5 od rujna 2019.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Predsjedavajući sudac Urlich Marticke je rekao da je, iako je razina du&scaron;ikovog oksida u padu, zabrana prometovanja za stare dizela&scaron;e jedini način da se zagađenje svede na dozvoljene količine.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Priznanje Volkswagena 2015. godine da je u SAD-u varao na testovima za mjerenje emisija &scaron;tetnih plinova dovela je do otkrića da su diesel vozila od vi&scaron;e raznih proizvođača ispu&scaron;tala veće količine &scaron;tetnih plinova od uvedenih ograničenja.</p> <p>&nbsp;</p> <p>U financijskoj prijestolnici Njemačke, Frankfurtu, ista zabrana stupa na snagu u veljači naredne godine.</p> <p>&nbsp;</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/18-10-09-automobil-dizel.jpgWeb stranicu ima manje od dvije trećine tvrtki u BiHhttp://grude.com/clanak/?i=7669676696Grude.com - klik u svijetMon, 08 Oct 2018 17:58:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=18-10-08-web_stranica.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Prema istraživanju, 22,5 posto tvrtki plaća oglašavanje na internetu, dok cloud computing usluge kupuje njih 8,4 posto. <p><br />Od ukupnog broja tvrtki sa deset posto i vi&scaron;e zaposlenih, 65,8 posto ima web stranicu, pokazali su prvi rezultati godi&scaron;njeg istraživanja Agencije za statistiku BiH o upotrebi informacijsko-komunikacijskih tehnologija (IKT-P) u tvrtkama.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Istraživanje je pokazalo da sva poduzeća koriste računala u svom poslovanju te da imaju pristup Internetu, dok 17,5 posto njih zapo&scaron;ljava IKT stručnjake.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Postotak zaposlenih koji koriste računala s pristupom internetu u poslovne svrhe iznosi 38 posto, dok 23,4 posto poduzeća omogućava zaposlenim da koriste mobilne uređaje za pristup internetu.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Prema istraživanju, 22,5 posto tvrtki plaća ogla&scaron;avanje na internetu, dok cloud computing usluge kupuje njih 8,4 posto.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Kada je riječ o e-trgovini 20,7 posto tvrtki primalo je narudžbe za proizvode ili usluge putem web stranice ili mobilnih aplikacija (isključujući e-po&scaron;tu) tijekom 2017. godine.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Pokazatelji o e-trgovini i cloud computingu bilježe pobolj&scaron;anje u odnosu na prethodnu godinu kada su iznosili 15,8 posto, odnosno 5,1 posto.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Svako peta tvrtka organizirala je trening za pobolj&scaron;anje IKT vje&scaron;tina za zaposlene.</p> <p>&nbsp;</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/18-10-08-web_stranica.jpgIDENTITET VAŽNIJI OD NOVCA: Hoćemo li ga čuvati u banci?http://grude.com/clanak/?i=7662676626Grude.com - klik u svijetSat, 06 Oct 2018 12:21:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=18-10-06-identitet-internet-mreze.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Futurolog David Birch tvrdi da se naš identitet duboko mijenja, jednako kao i novac, a upravo zahvaljujući tehnološkim promjenama oba se kretanja konvergiraju.<p>&nbsp;</p> <p>Sve &scaron;to će nam u budućnosti biti potrebno za transakciju jest na&scaron; identitet zarobljen u jedinstvenom zapisu na&scaron;ih online dru&scaron;tvenih kontakata.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Birchova predviđanja možda se čine pretjerana, možda čak i smije&scaron;na.</p> <p><br />Ali, ne tako davno i za telefone se tvrdilo da nikada neće zamijeniti fiksne telefonske linije, a za internet, bez kojeg nam je danas život nezamisliv, da će spektakularno propasti.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Birch tvrdi da su upravo dru&scaron;tvene mreže i mobilni telefoni ključne tehnologije za promjene o kojima govori te da će oni omogućiti izgradnju infrastrukture identiteta koja može pobolj&scaron;ati privatnost i sigurnost korisnika.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Klasični novac odlazi u povijest.</strong></p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Tko je David Birch?</strong></p> <p>Futurolog David Birch jedan od najvećih svjetskih autoriteta za temu plaćanja</p> <p>&nbsp;</p> <p>Financial Brand proglasio ga je jednim od deset najutjecajnijih stručnjaka u bankarstvu, a Total Payments magazin smatra ga najutjecajnijim europskim komentatorom na temu budućnosti plaćanja.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Savjetnik je najvećih financijskih organizacija za pitanja budućnosti elektronskih transakcija te stalni komentator za BBC Sky.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Birchov račun na Twitteru jedan je od deset računa kojeg obvezno slijede inovatori, uključujući Billa Gatesa.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Predviđanje koje Birch smatra sigurnim je da će novac uskoro biti suvi&scaron;an</p> <p>&nbsp;</p> <p>Na njegovu mjestu vidjet ćemo nove digitalne valute.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Tehnologija je, govori Birch, iz fizičkih predmeta novac pretvorila u nematerijalnu informaciju.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Novac neodvojivo povezan s na&scaron;im identitetom</strong><br />&ldquo;Dolaskom pametnih kartica, telefona i Bitcoina postalo je lak&scaron;e nego ikad stvoriti nove oblike novca.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Bitno je da je novac također neodvojivo povezan s na&scaron;im identitetom.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Kartica ili telefon su postali sigurnosni uređaji koji nas mogu identificirati i povezati informacije o nama s na&scaron;im novcem&rdquo;, poja&scaron;njava Birch.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Podsjeća da je kori&scaron;tenje gotovine već u padu i siguran je da će gotov novac vrlo brzo posve nestati te da će ga zamijeniti pametan novac kojeg omogućuje najnovija tehnologija.</p> <p>&nbsp;</p> <p>&ldquo;To će biti novac koji odražava vrijednosti zajednica koje su ga proizvele. Budući novac znat će gdje je, tko ga koristi i za &scaron;to su ga koristili&rdquo;, ističe Birch.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Bum pametnih kartica i beskontaktne tehnologije, o kojima Birch govori, već se događa.</p> <p>&nbsp;</p> <p>U Europi, barem na većini najvažnijih trži&scaron;ta, već je svaka druga transakcija beskontaktna.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Samo u prvih mjeseci ove godine takvih je transakcija bilo 97 posto vi&scaron;e nego u pro&scaron;loj godini.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Potro&scaron;ači prigrlili novu tehnologiju</strong></p> <p>Riječ je o naj&scaron;ire prihvaćenom obliku elektroničkog plaćanja u Europi tako da je sada gotovo jedna od dvije transakcije u europskim prodavnicama beskontaktna.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Potro&scaron;ači su prigrlili novu tehnologiju jer je, između ostalog, smatraju sigurnijom od klasičnih oblika plaćanja, pokazala su aktualna istraživanja.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Stručnjaci predviđaju da će do 2020. taj vid plaćanja biti uobičajen na svim prodajnim mjestima u Europi.</p> <p>&nbsp;</p> <p>&Scaron;to se tiče digitalnih valuta, stvari nisu tako jednostavne i jednoznačne.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Birch ističe da treba razlikovati kriptovalute (od kojih je &scaron;iroj javnosti najpoznatiji bitcoin) od digitalnih valuta.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Za Bircha je bitcoin sam korak u novom načinu implementiranja novca.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Primjećuje i da blockchain tehnologija jo&scaron; uvijek ne donosi u&scaron;tedu u uslugama prijenosa novca, ali vodi ka tome i posebno prema većoj sigurnosti.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Grude.com/<strong>Manager.ba</strong></p> <p>&nbsp;</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/18-10-06-identitet-internet-mreze.jpgOPASNO JE, A I BIT ĆETE KAŽNJENI Možda niste znali, ali ovo ne smijete raditi na benzinskim postajamahttp://grude.com/clanak/?i=7660476604Grude.com - klik u svijetFri, 05 Oct 2018 10:05:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=15-10-14-gorivo_zena.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Podrazumijeva se da je na benzinskoj zabranjeno pušenje i prinošenje otvorenog plamena, no malo tko primjećuje zabranu telefoniranja. <p>Točila sam gorivo u automobil na Ininoj benzinskoj postaji i pritom razgovarala na mobitel. Ubrzo se pojavio djelatnik koji me upozorio da odmah zavr&scaron;im razgovor i sklonim mobitel jer je telefoniranje na benzinskoj postaji strogo zabranjeno i može biti vrlo opasno. Ipak, ne vidim kako moje telefoniranje može ugroziti sigurnost na benzinskoj, požalila se <a href="https://www.24sata.hr/lifestyle/jako-opasno-mobitel-moze-na-benzinskoj-izazvati-eksploziju-593143" target="_blank">24sata.hr</a> jedna čitateljica.</p> <p>&nbsp;</p> <p><br />Na nekoliko benzinskih postaja u Zagrebu ekipa 24sata.hr je upitala je li to doista točno.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Otkrili su da su sigurnosne mjere stroge, no većina korisnika nije svjesna &scaron;to je sve zabranjeno. Podrazumijeva se da je na benzinskoj zabranjeno pu&scaron;enje i prino&scaron;enje otvorenog plamena, no malo tko primjećuje zabranu telefoniranja.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Na upit za&scaron;to je na benzinskim postajama zabranjeno telefoniranje iz korporativnih komunikacija Ine potvrdili su da je uporaba svih uređaja koji mogu iskriti, poput mobitela i drugih elektroničkih uređaja, doista strogo zabranjena.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Naime, da dođe do zapaljenja para benzina, dovoljna je samo jedna iskra, a do nje može lako doći padne li vam telefon na pod. Također, baterije telefona jako su osjetljive i mogu se zapaliti ako se malo o&scaron;tete. Isto vrijedi i za sve druge elektroničke uređaje, pi&scaron;u 24sata.hr.</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/15-10-14-gorivo_zena.jpgTestirana 'Trumpova uzbuna' http://grude.com/clanak/?i=7658376583Grude.com - klik u svijetThu, 04 Oct 2018 08:27:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=18-10-04-president-alert.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Više od 200 milijuna Amerikanaca dobilo je u srijedu sms poruku, tzv. predsjedničku uzbunu.<p>&nbsp;</p> <p>Radilo se o testiranju komunikacijskog sustava koji dosad nikada nije bio kori&scaron;ten, prenosi BBC.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Za razliku od drugih obavijesti, poput onih u slučaju prirodnih katastrofa, korisnici takvu poruku ne mogu blokirati, osim ako ne isključe mobitel ili usluge operatera. Neki su poruku nazvali "Trumpovom uzbunom", iako predsjednik nije bio osobno uključen.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Umjesto njega, za operaciju je zadužena Savezna agencija za upravljanje krizama (Fema) koja bi izravno kontrolirala sustav kada bi dobila takvu naredbu predsjednika Donalda Trumpa. Poruka se &scaron;alje u slučaju raketnog napada, terorističkog napada i prirodnih katastrofa.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Poruka je stigla uz zvučni signal i tekst "OVO JE TEST Nacionalnog bežičnog sustava za izvje&scaron;tavanje u hitnim situacijama. Nije potrebno ni&scaron;ta poduzimati".</p> <p>&nbsp;</p> <p>Testiranje omogućuje zakon iz 2015. po kojem se mora provesti barem jednom u tri godine.</p> <p>&nbsp;</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/18-10-04-president-alert.jpgOvo su nove opcije koje uvodi YouTube http://grude.com/clanak/?i=7657576575Grude.com - klik u svijetWed, 03 Oct 2018 17:07:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=17-04-28-youtube.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Korisnici najvećeg svjetskog videoservisa uskoro će pomoću nove opcije biti u mogućnosti da ograniče koliko dugo ćete ga gledati.<p><br />Novi alati koji su prilično jednostavni za kori&scaron;tenje bi trebali postati globalno dostupni do kraja tjedna.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Alati se sastoje od kolekcije statističkih podataka o tome koliko ste vremena proveli gledajući videozapise na tom internet-servisu (uključujući YouTube Music i YouTube TV), nekoliko dodatnih opcija pomoću kojih možete da odredite koja obavje&scaron;tenja ćete primati od Googleovog videoservisa i koliko često, kao i mogućnost postavljanja ograničenja gledanja.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Statistički podaci podijeljeni su na gledanje tijekom dana&scaron;njeg i jučera&scaron;njeg dana i protekli tjedan, a sadrže i tjedni prosjek.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Temelje se na onome &scaron;to se može naći u va&scaron;oj povijesti pregleda. Ako je obri&scaron;ete ili ne uključite, podaci neće biti precizni.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Nije jasno da li se računaju videozapisi pregledani dok niste bili spojeni na internet, a ako imate vi&scaron;e kanala na YouTubeu pod istim korisničkim nalogom pri Googleu, bit će dostupni podaci samo za gledanje koje ste objavili dok ste bili ulogirni u svoj glavni korisnički nalog.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Kako biste do&scaron;li do statističkih podataka na mobilnom telefonu, dovoljno je da otvorite YouTube i potom kliknete na svoj profil u gornjem desnom uglu kako biste otvorili meni s postavkama.</p> <p>&nbsp;</p> <p>U njemu pronađite opciju &ldquo;Time watched&rdquo;.</p> <p>&nbsp;</p> <p>&Scaron;to se stonih računara tiče, izgleda da u Googleu jo&scaron; nisu nadogradili web-interface za YouTube da bi podržavao novu funkciju, pi&scaron;e Gizmodo.</p> <p>&nbsp;</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/17-04-28-youtube.jpgNetflix će omogućiti gledateljima da sami odaberu kraj omiljene serije ili filmahttp://grude.com/clanak/?i=7654976549Grude.com - klik u svijetTue, 02 Oct 2018 09:38:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=18-10-02-netflix.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Netflix, najveća platforma za streamanje serija i filmova, će omogućiti svojim gledateljima da sami odaberu kraj omiljene TV emisije, piše Bloomberg. <p>Tako bi oti&scaron;li korak dalje u stvaranju interaktivne televizije. Kalifornijska tvrtka radi na specijalima koji bi korisnicima omogućili da sami odluče kako žele da se radnja razvija, prenosi Reuters navode iz Bloomberga koje su otkrili ljudi upoznati s ovim biznisom.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Već ranije je Netflix objavio animirani film &ldquo;Puss in Book&rdquo; gdje gledatelji mogu odabrati alternativni zavr&scaron;etak istog programa. I HBO se oku&scaron;ao u ovakvom obliku interaktivne televizije, u seriji "Mosiac", no Netflix želi da postane uobičajeno, prenosi <a href="https://novac.jutarnji.hr/novi-svijet/netflix-ce-omoguciti-gledateljima-da-sami-odaberu-kraj-omiljene-serije-ili-filma/7892946/" target="_blank">Novac.hr.</a></p> <p>&nbsp;</p> <p>Nagađa se da će prva takva epizoda biti upravo nova sezona megapopularne Netflixove serije &ldquo;Black Mirror&rdquo;, koja bi trebala biti objavljena krajem godine. No, navode jo&scaron; uvijek nije komentirao sam Netflix.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Inače, prihodi Netflixa dosegnuli su u drugom tromjesečju ove godine 3,9 milijardi dolara, 40 posto vi&scaron;e nego godinu dana prije, no cijena dionice te kompanije potonula je vi&scaron;e od 10 posto zbog slabijeg rasta novih pretplatnika nego &scaron;to se očekivalo. Već neko vrijeme su u potrazi za novim poslovnim modelom, spominjali su i reklame u pauzama &scaron;to se korisnicima nikako nije svidjelo.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Prema poslovnom izvje&scaron;ću te kompanije, koja nudi televizijski i filmski program na internetu, čista dobit dosegnula je u proteklom tromjesečju 384 milijuna dolara, &scaron;to je gotovo &scaron;est puta vi&scaron;e nego u istom lanjskom razdoblju. Nedavno je medijima odjeknula i informacija da najveći streaming servis na svijetu testira promotivne videe u pauzama između epizoda, &scaron;to je razbjesnilo korisnike.</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/18-10-02-netflix.jpg