Sporthttp://grude.comPortal Grude.com - Grude. Online najnovije vijesti i aktualna zbivanja iz Gruda i okolice vezana za društvo, politiku, sport, kulturu, zabavu, kao i sve ostale zanimljivosti - sve na jednom mjestu!© 2016, www.grude.com. All rights reserved.Uvijek Vjerni BiH pozivaju na utakmicu Hrvatska – Mađarskahttp://grude.com/clanak/?i=141747141747Grude.com - klik u svijetSat, 14 Sep 2019 10:09:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=19-09-14-hrvatska-madjarska-najava.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Zbog velikog interesa javnosti i ograničenog broja karata, sve aktualne članove Udruge zainteresirane za odlazak u Split molimo za predbilježbu do srijede, 18. rujna..<p>&nbsp;</p> <p>Udruga navijača hrvatske nogometne reprezentacije &bdquo;Uvijek vjerni BiH&ldquo; poziva sve svoje članove, a i one koji to jo&scaron; do ovog trenutka nisu, na predbilježbu za ulaznice za ključnu kvalifikacijsku utakmicu za Europsko prvenstvo 2020. godine između Hrvatske i Mađarske, koja će se odigrati u Splitu u četvrtak, 10. listopada 2019. godine.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Zbog velikog interesa javnosti i ograničenog broja karata, sve aktualne članove Udruge zainteresirane za odlazak u Split molimo za predbilježbu do srijede, 18. rujna, dok sve ostale simpatizere i navijače Vatrenih pozivamo na učlanjenje u Udrugu do navedenog datuma te samim tim i osiguranjem ulaznice, kako za ovu tako i za pravo prvokupa za sve nadolazeće utakmice Hrvatske. Svim novim članovima rukovodstvo Udruge poklanja službenu majicu &bdquo;Uvijek vjerni&ldquo;.</p> <p>&nbsp;</p> <p><img src="https://www.grude.com/Datoteke/novosti/19-09-14-19-09-14-hrvatska-madjarska-najava.jpg" alt="" width="640px" /></p> <p>&nbsp;</p> <p>Karte su personalizirane, pa je kod predbilježbe potrebno naglasiti ime, prezime, datum i mjesto rođenja, osobni identifikacijski broj (OIB) ili broj putovnice (za one koji nemaju hrvatsku putovnicu).</p> <p>&nbsp;</p> <p>Sve informacije možete saznati na mob:</p> <p>063 / 413 &ndash; 464</p> <p>063 / 435 &ndash; 946 (za Mostar)</p> <p>&nbsp;</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/19-09-14-hrvatska-madjarska-najava.jpgProdan HNK Šibenikhttp://grude.com/clanak/?i=141734141734Grude.com - klik u svijetFri, 13 Sep 2019 10:47:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=19-09-13-hnk-sibenik.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Ponuda Paramount grupe za kupnju dionica prihvaćena je većinom glasova na sjednici Gradskog vijeća.<p><br />Ponuda Paramount grupe za kupnju dionica hrvatskog nogometnog kluba &Scaron;ibenik s.d.d. prihvaćena je većinom glasova na dana&scaron;njoj sjednici Gradskog vijeća, pi&scaron;e &Scaron;ibenik.in. Iako su gotovo svi iz oporbe imali prigovor, ba&scaron; nitko od njih na kraju nije glasao protiv prodaje kluba sa &Scaron;ubićevca. Rikard Marenzi, vijećnik NL Stipe Petrine jedini je iz oporbe glasovao 'za' dok su ostali bili suzdržani, prenosi <strong>Dalmatinski portal</strong>.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Većina prigovora koje su oporbeni vijećnici izložili na dana&scaron;njoj sjednici odnosila se na dio ugovora kojim Grad &Scaron;ibenik novim vlasnicima kluba daje na kori&scaron;tenje sportske terene na &Scaron;ubićevcu i Crnici na 23 godine.</p> <p>&nbsp;</p> <p>- Slažem se da Grad treba prodati klub, međutim skeptičan sam prema načinu na koji se prodaje. Dva igrali&scaron;ta, u Crnici i na &Scaron;ubićevcu, dajemo nekome na kori&scaron;tenje bez ikakve naknade na 23 godine. To znači da 23 godine netko na tim igrali&scaron;tima može raditi &scaron;to hoće, a taj netko može nakon nekog vremena reći da mu to nije rentabilno i onda dođe Sarađen i napravi parkirali&scaron;te. Mi zapravo za 13,5 tisuća eura prodajemo klub i dajemo dva igrali&scaron;ta na kori&scaron;tenje na 23 godine. U ovom ugovoru mi nemamo nikakve sankcije ako ne&scaron;to krene u krivom smjeru - kazao je Bandićev Anton Dobra koji se prvi javio za riječ.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Tihomir Pa&scaron;kov, pročelnik gradskog odjela za gospodarenje gradskom imovinom, poklopio je gradskog vijećnika kazav&scaron;i kako je Dobra i sam bio član Povjerenstva za provedbu prikupljanja ponuda u postupku prodaje dionica te kako je stoga sudjelovao u prijedlogu ponude o kojoj se glasovalo danas na Gradskom vijeću.</p> <p>&nbsp;</p> <p>- Zato mogu reći da je to obično politikanstvo. Klub je 2012. godine pretvoren u sportsko dioničko dru&scaron;tvo. Pravo kori&scaron;tenja dva sportska terena već je 2012. godine dano sportskom dioničkom dru&scaron;tvu. Kada ste donosili odluku o prodaji kluba, imali ste i procjenu vrijednosti tog kluba. Vrijednost kluba je u minusu, manja je od 100 tisuća kuna. U toj procjeni je i pravo igranja i vrijednost igrača. Vrlo dobro znate da u ovom trenutku Gradsko vijeće ni&scaron;ta ne daje stranom partneru osim onog &scaron;to ste raspisali u natječaju. Znači, ni&scaron;ta se novo ovdje ne daje &scaron;to sportsko dioničko dru&scaron;tvo već nema. I sada treba plaćati sve tro&scaron;kove tekućeg održavanja sportskog objekata koji su dani na kori&scaron;tenje. &Scaron;to se tiče investicija koje će eventualno budući vlasnik uložiti u objekte, to se može samo uz suglasnost Grada. I to eksplicitno pi&scaron;e u ugovoru koji ste vi donijeli na izglasavanje - kazao je obraćajući se Dobri.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Dobra je na to kazao kako ga je nakon govora Pa&scaron;kova zaboljela glava i kako je od njega eto ba&scaron; i očekivao takav odgovor.</p> <p>&nbsp;</p> <p>- Ne! Nismo mi ti koji smo to sastavili ugovor. Mi smo do&scaron;li do zaključka da ugovor može doći na Gradsko vijeće i da dođe na uvid svim građanima ovoga grada. Ne prebacujte lopticu jer ja, Anton Dobra, ne prodajem nogometni klub. Budimo korektni, objasnimo ljudima &scaron;to i za&scaron;to radimo. Činjenica je da oni preuzimaju dugove, ali ne pi&scaron;e na koji način - nije se dao Dobra.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Potom je Marenzi, također član Povjerenstva za prikupljanje ponuda, kazao kako je Povjerenstvu dano veliko breme da odlučuje o nečem važnom.</p> <p>&nbsp;</p> <p>- Povjerenstvo je smi&scaron;ljeno i pozvano da izabere najbolju ponudu. Mi smo se malo osjetili važnima, a ja sam se stra&scaron;no zalagao da Gradsko vijeće dobije &scaron;to vi&scaron;e informacija kako bi mogli kvalitetno odlučivati o ovoj temi. Problem je &scaron;to mi u cijelom ovom procesu jednostavno nemamo informacija o daljnjem postupanju - kazao je Marenzi.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Potom je gradonačelnik Burić predložio Antonu Dobri da on kupi nogometni klub.</p> <p>&nbsp;</p> <p>- Vi se hvalite da ste uspje&scaron;an gospodarstvenik, kupite nogometni klub i ja ću biti presretan - poručio mu je.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Dobra to nije dobro primio.</p> <p>&nbsp;</p> <p>- Nemojte sebi uzimati za pravo da dijelite lekcije nama vijećnicama. Kad sam ja spominjao da sam uspje&scaron;ni gospodarstvenik? Je li to način da tako spočitavate jednom vijećniku. Ispalo je da vas napadamo, a nije. Ja želim da iz ove priče svi izađemo sretni, da taj klub uđe u prvu ligu i nemojte mi spočitavati &scaron;to da radim - odgovorio mu je vidno uzrujani Dobra.</p> <p>&nbsp;</p> <p>- Upamtite, ako to bude lo&scaron; posao onoga tko je u&scaron;ao u posao, brzo ćemo ga mi uz sankcije vratiti klub nama pa ćete opet imati priliku postati vlasnik HNK &Scaron;ibenik - nastavio je Burić.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Iris Ukić Kotarac s Nezavisne liste Stipe Petrine naglasila je da se odredba koja se tiče razdoblja kori&scaron;tenja sportskih terena mogla promijeniti prije prodaje kluba.</p> <p>&nbsp;</p> <p>- Ovo je davanje imovine niza&scaron;to. Gdje postoji zakonska odredba koja je vezana za kori&scaron;tenje nekretnina na 20 godina. Ja tu ne vidim transparentan rad. Ja jesam za prodaju jer ne možemo financirati nogometni klub, ali mislim da smo to mogli napraviti na pametniji način - zaključila je i predložila da su trebali zadržati pravo kori&scaron;tenje terena i eventualno zaraditi na tome.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Pa&scaron;kov je na to odgovorio kako je o tome trebalo misliti ranije jer je odluka o davanju u zakup terena na 30 godina donesena na gradskom vijeću 2012. godine.</p> <p>&nbsp;</p> <p>U međuvremenu je vijećnicu napustio vijećnik Branko Kronja s Nezavisne liste Stipe Petrine koji je kazao kako ne želi sudjelovati u odluci o prodaju kluba.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Potom ja za govornicu stala HSU-ova Ljubica Kardum s vjerojatno najbitnijim pitanjem postavljenim na gradskom vijeću. Glasilo je 'da li ovdje radi klima?'. Potom je kao Predsjednica povjerenstva u procesu prodaje kluba izložila svoj stav.</p> <p>&nbsp;</p> <p>- Odluka je tu, sve &scaron;to nas je zanimalo kao članove povjerenstva, dobili smo. Bilo je tu puno i primjedbi, ali na&scaron;e je bilo da otvorimo i vidimo je li ponuda uredna te potom prihvatimo ili odbacimo odluku. Ja kao vijećnica za ovu odluku bit ću suzdržana i time neću poručiti da je povjerenstvo ne&scaron;to krivo donijelo - kazala je i pojasnila da se njezina primjedba odnosila na neusklađenost cifri u ugovoru, &scaron;to je na kraju prepravljeno.</p> <p>&nbsp;</p> <p>SDP-ov Jo&scaron;ko &Scaron;upe zaključio je raspravu o prodaji kluba konstatacijom da 'plaču nad prolivenim mlijekom'.</p> <p>&nbsp;</p> <p>- Ne prodajemo mi klub, već mi danas spa&scaron;avamo &scaron;to se spasiti dade nakon &scaron;to nas je nekada&scaron;nje vodstvo uprave kluba na čijem čelu je bio župan Goran Pauk, dovelo u situaciju da ga moramo prodati. Nogometni klub je sada postao kamen spoticanja, a svi smo znali &scaron;to će biti kada smo 2017. godine dizali ruke za to. Klub je u minusu i bilo koji vjerovnik može pokrenuti stečaj kluba i u tom dijelu svi možemo bit čista obraza. Mi sada samo spa&scaron;avamo klub jer nas je neko upravljajući njime u povijesti doveo u ovu situaciju - zaključio je Jo&scaron;ko &Scaron;upe prije nego &scaron;to je većinom glasova izglasana prodaja HNK &Scaron;ibenika.</p> <p>&nbsp;</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/19-09-13-hnk-sibenik.jpgGrudski načelnik upoznat s planovima MNK Hercegovinahttp://grude.com/clanak/?i=141733141733Grude.com - klik u svijetFri, 13 Sep 2019 10:11:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=19-09-13-019-mnkhercegovac-kodljube2.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Načelnik općine Grude Ljubo Grizelj primio je čelnike MNK Hercegovina Ivana Zeljku predsjednika kluba i Roberta Bondžu direktora kluba. <p>&nbsp;</p> <p>Direktor Bondža upoznao je načelnika Grizelja o planovima i ciljevima novoutemeljenog, jedinog malonogometnog kluba u ŽZH, koji će se u sezoni 2019./2020. natjecati u 1. Federalnoj futsal ligi. Bondža je istaknuo želju i cilj čelni&scaron;tva da uistinu klub bude ponajprije klub svih općina i gradova u ŽZH. Načelnik Grizelj je poželio uspje&scaron;an start i rad kluba u budućnosti.</p> <p>&nbsp;</p> <p><em><strong>Grude.com</strong></em></p>//grude.com/Datoteke/Novosti/19-09-13-019-mnkhercegovac-kodljube2.jpgOtkriven uzrok podbačaja hrvatske reprezentacije u Azerbajdžanu?http://grude.com/clanak/?i=141713141713Grude.com - klik u svijetWed, 11 Sep 2019 11:42:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=19-09-11-hrvatska-azerbajdzan.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Hrvatska je odigrala samo 1:1 u Bakuu protiv Azerbajdžana, a sada je procurio jedan od razloga loše igre Vatrenih. <p>&nbsp;</p> <p>Liječnik reprezentacije Zoran Bahtijarević tvrdi da je osam igrača, od čega sedam iz prvih 11 imalo virozu.</p> <p>&nbsp;</p> <p>"Činjenica da Zlatko Dalić nije riječ rekao o virozi i temperaturi koja je uzela dobar dio snage igračima jo&scaron; jednom pokazuje koliko je veliki trener i ponizan čovjek koji ne traži alibije", rekao je za Sportske novosti Zoran Bahtijarević pa dodao: "Pomogli smo im koliko je bilo moguće. Čak sam prije utakmice upozorio suca Sch&auml;rera, on je znao da nije isključeno da netko mora za vrijeme igre izaći s terena i odjuriti na WC. Kazao sam mu to da ne bi bio iznenađen i davao kazne".</p> <p>&nbsp;</p> <p>"Nema potrebe za istragom. Netko ju je pokupio, drugi dobili od njega. Nema to veze s Bakuom i hranom, uostalom imali smo svojeg kuhara i bili i vrhunskim hotelu. Ali kad prvi prijavi da ima taj problem, onda je već kasno. Samo se &scaron;iri&hellip;".</p> <p>&nbsp;</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/19-09-11-hrvatska-azerbajdzan.jpgPerićeva ispovijest: Legendarnog Sennu sam gledao na dan pogibijehttp://grude.com/clanak/?i=141703141703Grude.com - klik u svijetTue, 10 Sep 2019 20:14:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=19-09-10-019-capljina-herceg-bosna.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Prošle nedjelje vozač Ferrarija Charles Leclerc je na Velikoj nagradi Italije u Monzi došao do druge uzastopne pobjede u Svjetskom prvenstvu i druge u karijeri uopće.<p>&nbsp;</p> <p>Bio je to i &scaron;lag na tortu proslave 90. rođendana Scuderije i veliko je slavlje prolaskom Leclerca kroz cilj moglo započeti.</p> <p>&nbsp;</p> <p>No, tada je mnogima u oko upao zanimljiv detalj, naime u trenutku proslave vozača Ferrarija ispred njega se vijorila zastava Herceg-Bosne s natpisom Čapljina.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Tragom toga poku&scaron;ali smo doznati tko je tifos iz Čapljine koji se noseći zastavu kod pobjedničkog postolja prometnuo u glavnog protagonista velikog slavlja Ferrarija, zasjeniv&scaron;i sve druge zastave, pa i nacionalne, trojice najbržih na utrci.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Tu smo zastavu u Monzi mogli vidjeti i ranije, primjerice pro&scaron;le godine prilikom intoniranja britanske himne u čast Lewisa Hamiltona.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Ako bilo koga iz Čapljine upitate, znaju li možda tko je njihov sugrađanin koji je sa zastavom s natpisom Čapljina bio na slavlju Ferrarija u Monzi, svi će izgovoriti isto - pa to je na&scaron; <strong>Ivica Perić </strong>iz Grabovine kraj Čapljine, nitko drugi nije toliko inficiran utrkama Formule!</p> <p>&nbsp;</p> <p>Kad smo ga nazvali, potvrdio nam je da nosio zastavu i ispričao nam svoju cijelu priču kako je i kada postao najveći fan Formule 1 i Ferrarija iz Čapljine.</p> <p>&nbsp;</p> <p>- Već 25 godina ne propu&scaron;tam ni jednu utrku VN Italije u Monzi, u &scaron;to sam se zarekao kada sam se 1994. godine zatekao na onoj tragičnoj utrci kada je veliki <strong>Ayrton Senna </strong>izgubio život.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Od tada sam bio na već 30 utrka uključujući i Imolu na VN San Marina - govori nam ovaj 62-godi&scaron;nji profesionalni vozač sa stažem od 40 godina, koji je prvih milijun kilometara odvezao kamionom ranih osamdesetih od Grčke do Sirije i Iraka i nazad.</p> <p>&nbsp;</p> <p>- Veliki sam fan Ferrarija, ovdje se u Čapljini uvijek skupi dobra ekipa pa već godinama odlazimo zajedno na utrke F1 u Monzu - nastavlja i dodaje kako ima i prijatelje u Italiji preko kojih nabavlja bolje karte ili čak VIP ulaznice.</p> <p>&nbsp;</p> <p>- Primjerice na ovoj posljednjoj utrci imao sam mjesto na tribini Alta Velocita koja je najbolja jer se gleda s lijeve strane na dugu startno-ciljnu ravninu i prvi zavoj, a iza toga stoji veliki ekran koji pokriva cijelu utrku.</p> <p>&nbsp;</p> <p>- Svih tih godina sam često bio i gost u boksovima, ručao u Ferrarijevom restoranu iznad boksa i mogu kazati kako smo ja i Monza već stari prijatelji - govori nam uz smijeh.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Dodaje i da je osim za Ferrarijeve vozače navijao i za <strong>Fernanda Alonsa</strong> dok je jo&scaron; vozio za Renault koji mu je jednom prilikom poklonio kapu koju i danas čuva.</p> <p>&nbsp;</p> <p>- Gledajte, ja navijam i za Ducati u Moto GP-u, pa ako ste pratili moto utrke na Mugellu također ste mogli vidjeti moju zastavu gdje sam bio dva puta.</p> <p>&nbsp;</p> <p>No, nas je zanimalo kako je zapravo uspio razviti tako visoko zastavu s natpisom Čapljina ispred pobjedničkog postolja u Monzi?</p> <p>&nbsp;</p> <p>- Ja tu zastavu na koju sam jako ponosan sobom nosim već godinama i inače je objesim uz pistu na ogradu ili ma&scaron;em njome kod pobjedničkog podija.</p> <p>&nbsp;</p> <p>No za mojih četvrt stoljeća na Monzi i 90 godina Scuderije Ferrari, rekao sam ako pobijedi Ferrari da ću zastavu u tu čast razviti tako da cijeli svijet vidi da Ferrari ima fanove iz Čapljine.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Tako je i bilo, a nas je zanimalo kako mu je to uspjelo...</p> <p>&nbsp;</p> <p>- Vrlo jednostavno, govori nam. - Ponio sam jedan &scaron;tap za zastavu od metra duljine koji nikom ne smeta, no u trenutku slavlja, s obzirom na to da je riječ o teleskopskom &scaron;tapu, objesio sam zastavu s imenom moga grada i razvukao sam ga na maksimalnih &scaron;est metara i podigao u zrak u slavlje Ferrarija!</p> <p>&nbsp;</p> <p>Eto tako je nastala ta fotografija Leclerca i moje zastave koja ga je skoro prekrila...</p> <p>&nbsp;</p> <p>Pritom je dodao i kako nije bilo nikakvih problema, da je podno podija izazvao tim činom salvu odu&scaron;evljenja, a s njim su se htjeli slikati i karabinjeri, i pripadnici osiguranja utrke&nbsp; i ostali Ferraristi.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Za mene je to bio savr&scaron;en dan, dodao je na kraju i rekao kako će idućih 25 godina tako proslavljati svaku pobjedu Ferrarija u Monzi...</p> <p>&nbsp;</p> <p><em><strong>Grude.com/Jutarnji list</strong></em></p>//grude.com/Datoteke/Novosti/19-09-10-019-capljina-herceg-bosna.jpgNije prihvaćena ostavka Roberta Prosinečkoghttp://grude.com/clanak/?i=141700141700Grude.com - klik u svijetTue, 10 Sep 2019 16:49:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=17-10-10-prosinecki.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Izvršni odbor Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine danas na izvanrednoj sjednici u Sarajevu nije prihvatio ostavku izbornika BiH Roberta Prosinečkog, javlja izvor "Dnevnog avaza".<p>&nbsp;</p> <p>Narednu kvalifikacijsku utakmicu za Euro 2020 bh. reprezentacija će odigrati 12. listopada protiv Finske u Zenici . Tri dana kasnije "Zmajevi" gostuju u Ateni.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Vodit će ih Robert Prosinečki!</p> <p>&nbsp;</p> <p><em><strong>Grude.com</strong></em></p>//grude.com/Datoteke/Novosti/17-10-10-prosinecki.jpgDalić: Nije bilo dobro, možda sam trebao prije reagirati http://grude.com/clanak/?i=141688141688Grude.com - klik u svijetTue, 10 Sep 2019 10:29:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=17-10-16-dalic.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Izbornik reprezentacije Zlatko Dalić bio je razočaran nakon osvojenog boda. <p>&nbsp;</p> <p>Hrvatska nogometna reprezentacija u svom je petom nastupu u skupini E kvalifikacija za EURO 2020. na gostovanju kod Azerbajdžana u Bakuu odigrala samo 1:1 (1:0). Izbornik reprezentacije Zlatko Dalić bio je razočaran nakon osvojenog boda.</p> <p>&nbsp;</p> <p>- Dobro smo krenuli i dali gol, imali smo prilike i razbranili vratara. Nismo dali drugi gol i dopustili smo protivniku da se vrati u igru. Razočarenje za nas, nismo pobijedili, no to je tako, rekao je Dalić za <strong>Novu TV</strong>.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Svjetski doprvaci odlično su započeli susret i poveli u 11. minuti iz kaznenog udarca kojega je realizirao kapetan i slavljenik Luka Modrić, no Azeri su uspjeli poravnati u 72. minuti preko Tamila Halilzadea.</p> <p>&nbsp;</p> <p>- U drugom poluvremenu nismo bili pravi, rekao sam na poluvremenu da moramo biti agresivniji. Nije bila dobra na&scaron;a utakmica, pogotovo drugi dio kad nismo napravili nijednu &scaron;ansu. Nismo zabili drugi gol, primili smo lagani gol, na kraju bod, i moramo sad ići dalje, objasnio je Dalić naglasiv&scaron;i kako cilj ostaje isti - osvojiti minimalno 15 bodova &scaron;to bi trebalo biti dovoljno za plasman na Europsko prvenstvo.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Prvu izmjenu napravio je izbornik nakon primljenog gola u 76. minuti.</p> <p>&nbsp;</p> <p>- Trebao sam možda prije reagirati u veznom redu, trebali smo ranije zatvarati igru. S Brekalom i Or&scaron;ićem smo probali na krilu, no tada je bilo kasno. Sjajno smo krenuli, osjetila se nervoza jer nismo dali gol. Sad nije bilo dobro, ali moramo to ispraviti. Čekamo utakmicu s Mađarskom, mogli smo imati komotnu situaciju, ovo je bila velika &scaron;ansa, no propustili smo je, zaključio je Dalić.</p> <p>&nbsp;</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/17-10-16-dalic.jpgJurčević i Azerbajdžan slave bod protiv Hrvatskehttp://grude.com/clanak/?i=131685131685Grude.com - klik u svijetMon, 09 Sep 2019 20:02:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=18-03-12-jurcevicgettyggf.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Kao i prije četiri godine, Hrvatska je remizirala protiv Azerbajdžana u kvalifikacijama za Europsko prvenstvo. Ovog puta je dvoboj u Bakuu završio 1:1, čime su svjetski doprvaci propustili priliku pobjedom napraviti ključni korak prema Euru.<p>&nbsp;</p> <p>Luka Modrić donio je prednost Hrvatskoj golom iz penala u 11, a Tamkin Khalilzada izjednačio u 72. minuti nakon prodora između nekoliko protivničkih igrača te donio prvi bod Nikoli Jurčeviću u ovim kvalifikacijama.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Jurčević je taktički odlično postavio momčad protiv viceprvaka svijeta i jo&scaron; jednom potvrdio svoju trenersku stručnost.</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/18-03-12-jurcevicgettyggf.jpgPosušje se od idućeg kola ima priliku potpuno osamostaliti na vrhuhttp://grude.com/clanak/?i=131671131671Grude.com - klik u svijetSun, 08 Sep 2019 22:22:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=19-09-08-019-druga-liga-fbih.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Odigrano je 4. kolo Druge lige Federacije BiH - Jug, a domaćini su u tri navrata zabilježili pobjede, gosti u dva, a bila su i tri remija.<p>&nbsp;</p> <p><br />HNK Sloga - NK Kame&scaron;nica 2:2 (Agić, Halilović / Jozić, Čeko);</p> <p>HNK Stolac - HNK Brotnjo 1:2 (Akrapović / Ferenc x2);</p> <p>HNK Tomislav - HNK Grude 2:0 (Stipić, Banović);</p> <p>HNK Rama - FK Klis 2:1 (Babić, Lovrić / Makan);</p> <p>NK Ljubu&scaron;ki - HNK Neum 1:2 (Buhač I. / Krvavac, Lovrić);</p> <p>NK Troglav 1918 - FK Turbina 2:2 (Krezo, Vidović / Husović, Hatić).</p> <p>FK Bjelopoljac - HNK Branitelj 4:1 (Abazović x2, Brekalo, &Scaron;etka / &Scaron;arac).</p> <p>&nbsp;</p> <p>Vodeći Klis s 9 bodova je upisao poraz od Rame &scaron;to je prilika Posu&scaron;ju koje također ima 9 bodova, a koje je bilo slobodno da u idućem kolu da potpuno preuzme vrh, bez poraza. Također, kiksao je i trećeplasirani Ljubu&scaron;ki i to od Neuma koji je upisao deveti bod i izjednačio se po broju bodova s vodećima.</p> <p>&nbsp;</p> <p><em><strong>Grude.com<br />Foto: <a href="https://www.facebook.com/drugaligajug/" target="_blank">Druga liga FBiH - Jug</a><br /></strong></em></p>//grude.com/Datoteke/Novosti/19-09-08-019-druga-liga-fbih.jpgFerrari uz zastavu Herceg Bosne slavio u Monzi nakon 9 godinahttp://grude.com/clanak/?i=131670131670Grude.com - klik u svijetSun, 08 Sep 2019 22:03:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=19-09-08-019-ferrari.jpeg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Od 2010. godine, kada je trijumfirao Fernando Alonso, Ferrari nije pobijedio u Monzi. Devet godina, da, vjerovali ili ne. Sve dok se nije ukazao Charles Leclerc i prekinuo preveliki Ferrarijev post na domaćem terenu.<p>&nbsp;</p> <p>Sjajni mladi Monegažanin nastavio je voziti u velikoj formi i nakon premijerne pobjede karijere u Belgiji opet je zavr&scaron;io na najvi&scaron;em postolju.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Zanimljivo je da se ponovno pored pobjednika zavijorila zastava Herceg Bosne &scaron;to prenose svi ugledni svjetski mediji. Na zastavi je napisano ime na&scaron;e divne Čapljine.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Hamilton je i dalje vodeći u ukupnom redoslijedu vozača s&nbsp;284&nbsp;boda, dok je Bottas drugi s&nbsp;221 bodom.&nbsp;Verstappen (Red Bull Honda) je ostao ukupno treći sa 184 boda. Samo dva boda manje ima Leclerc, koji je preskočio momčadskog kolegu Nijemca Sebastiana Vettela (169).</p> <p>&nbsp;</p> <p><em><strong>Grude.com</strong></em></p>//grude.com/Datoteke/Novosti/19-09-08-019-ferrari.jpegReprezentacija BiH opet ostaje bez Hrvata: Prosinečki podnio ostavkuhttp://grude.com/clanak/?i=131668131668Grude.com - klik u svijetSun, 08 Sep 2019 17:27:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=16-10-12-prosinecki.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Izbornik nogometne reprezentacije BiH Robert Prosinečki bio je izuzetno razočaran nakon današnjeg poraza od Armenije.<p>&nbsp;</p> <p>Na konferenciji za novinare je popularni "žuti" podnio ostavku na mjestu izbornika BiH.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Uz njega, jedini Hrvat u BiH bio je &Scaron;irokobriježanin Lončar koji je danas zabio autogol za 4:2 Armenije pa je moguće da i on uskoro bude biv&scaron;i.</p> <p>&nbsp;</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/16-10-12-prosinecki.jpgZmajevi lete daleko od Eura: BiH izgubila od Armenijehttp://grude.com/clanak/?i=131667131667Grude.com - klik u svijetSun, 08 Sep 2019 17:08:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=19-09-08-zmajevi.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Reprezentacija Armenije pobijedila je na Republičkom stadionu u Jerevanu u okviru šestog kola kvalifikacija za Europsko prvenstvo reprezentaciju Bosne i Hercegovine rezultatom 4:2 i tako praktično ostavila Zmajeve bez šansi za drugo mjesto u skupini, koje zajedno s prvim vodi izravno na Euro.<p>&nbsp;</p> <p>BiH je ostala na 7 bodova u 6 utakmica. Prva Italija ima 15 bodova, a druga Finska 12 s tim da imaju i utakmicu manje. Koliko je BiH lo&scaron;a potvrđuje i činjenica da ju je prestigla i Armenija.</p> <p>&nbsp;</p> <p><span data-offset-key="45sor-0-0"><span data-text="true">Sarajevo je danas zatekao gay pride i neočivan poraz Zmajeva.</span></span></p>//grude.com/Datoteke/Novosti/19-09-08-zmajevi.jpgHrvatska 'ubila' Slovake! Europsko prvenstvo sve je bližehttp://grude.com/clanak/?i=131656131656Grude.com - klik u svijetFri, 06 Sep 2019 23:00:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=19-09-06-hrvatska-slovacka-4-0.jpeg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Doktor Luka, profesor Perišić, maestro Petković i genije Vlašić. Poker asova! Uh, kako smo izgledali, toliko dobro da bismo ovo mogli gledati cijelu noć. Ovako, dame i gospodo, izgleda Hrvatska kad se igra sa srcem, pišu 24sata.<p>&nbsp;</p> <p>"Večeras je na&scaron;a fe&scaron;ta, večeras se vino pije", orilo se stadionom u Trnavi, dok su izgubljeni Slovaci poku&scaron;avali shvatiti &scaron;to ih je to sna&scaron;lo.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Jedni kažu uragan, drugi pak misle da pojava nije ovozemaljska, treći jo&scaron; razbijaju glavu. Titula svjetskog doprvaka uglavnom kod protivničke momčadi izazove onaj dodatni impuls, izvuče ono najbolje. Kod Slovaka je izazvao potpuno suprotni efekt, prepla&scaron;ili su se Hrvatske kao pile mesara.</p> <p>&nbsp;</p> <p>S razlogom, jer u prve 44 minute Slovaci samo nekim čudom (greda Brozovića, pa greda i vratnica Peri&scaron;ića), pa i neobja&scaron;njivim zakonima fizike, jer trebalo bi izračunati vjerojatnost s dva metra prebaciti 244 centimetara visok gol (Vida), nisu gubili tri razlike. A onda, kad su potro&scaron;ili svih devet života, pa i tih 44 minuta Božje naklonosti, u samo dvije minute primili su dva.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Onako, kako to rade prave momčadi. Jedan u zadnjoj minuti prvog poluvremena, za miran odmor, i jedan u prvoj minuti drugog poluvremena, za miran nastavak.<br /><br /></p> <p>&nbsp;</p> <p>I nemojte misliti da je ovo nekakva bezvezna Slovačka, to je momčad koja je 2014. pobijedila najjaču &Scaron;panjolsku u povijesti. Ali večeras u Trnavi gostovala je momčad koja je održala nogometnu lekciju Slovacima. Lekciju za neke buduće nara&scaron;taje.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Unatoč svim nedaćama Dalićeva momčad postavila se autoritativno i demonstrirala moć i snagu koja nas je krasila pro&scaron;lo ljeto u Rusiji. Ovako goropadno nismo djelovali jo&scaron; od razbijanja Argentine, pa kasnije i Engleske.</p> <p>&nbsp;</p> <p>A dok su se 'vatreni' poigravali sa Slovacima, Ivan Rakitić u &Scaron;panjolskoj je ispijao rakiju. Puno se frustracije nakupilo u tom dečku, koji nam je u Rusiji donio toliko veselja, no mogao je, bez grižnje savjesti, nazdraviti dečkima u Slovačkoj, pogotovo Nikoli Vla&scaron;iću, koji je pokazao da, kad je budućnost Hrvatske u pitanju, možemo mirno spavati.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Vla&scaron;ić, Brekalo i Petković pokazali su da ova Hrvatska ne ovisi o jednom igraču, da i kad nema Rakitića, Kramarića, Vrsaljka, Kovačića, kad ostanemo bez Mandžukića i kad 'nadureni' Kalinić ne želi igrati, i kad u "pet do dvanaest" uskoči Karlo Bartolec i odigra kao da je deset godina u reprezentaciji, da nema straha.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Bez brige, imamo Petkovića. Onako kako je Petković vrtio &Scaron;kriniara, igrača Intera, vidjeli smo jo&scaron; samo kod Maradone i onih nesretnih Engleza 1986.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Večeras Hrvati mogu biti ponosni na svoju reprezentaciju. Mogu mirno spavati i planirati godi&scaron;nji odmor za sljedeće ljeto. Igra se nekakvo Europsko prvenstvo, a mi već imamo kartu. Budite bez brige, u džepu je. Ovakva Hrvatska ne može je ispustiti.</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/19-09-06-hrvatska-slovacka-4-0.jpegOdlični Vatreni nadigrali Slovakehttp://grude.com/clanak/?i=131655131655Grude.com - klik u svijetFri, 06 Sep 2019 22:57:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=19-09-06-slovacka3_hrvatska0609.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Hrvatska nogometna reprezentacija svladala je Slovačku sa 4:0 (1:0) u utakmici 4. kola u skupini E kvalifikacija za EURO 2020. odigranoj pred 18.098 gledatelja na stadionu Antona Malatinskoga u Trnavi.<p><br />Strijelac vodećeg pogotka u posljednjoj minuti prvog poluvremena bio je Nikola Vla&scaron;ić, kojem je to prvijenac u dresu A reprezentacije.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Hrvatska je udvostručila prednost u drugoj minuti drugog poluvremena, kad se lopta nakon udarca Ivana Peri&scaron;ića sretno odbila od slovačkog stopera &Scaron;kriniara i prevarila vratara Martina Dubravku.</p> <p>&nbsp;</p> <p>U 72. minuti treći pogodak 'vatrenih' postigao je Bruno Petković nakon sjajnog driblinga u kaznenom prostoru, kojim se oslobodio dvojice slovačkih stopera.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Točku na "i" u 89. minuti stavio je Dejan Lovren pogotkom glavom na ubačaj Brozovića.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Hrvatska je u potpunosti nadigrala Slovačku i već u prvom poluvremenu mogla doći do uvjerljivijeg vodstva, ali su u dvaput greda i s jo&scaron; nekoliko obrana vratar Dubravka spriječili da se to dogodi. No, u drugom poluvremenu se i to promijenilo pa su izabranici Zlatka Dalića do&scaron;li do uvjerljive pobjede.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Nakon &scaron;to su sve reprezentacije u skupini odigrale po četiri utakmice na ljestvici vodi Hrvatska sa devet bodova, koliko ima i drugoplasirana Mađarska. Slovačka je na trećem mjestu sa &scaron;est bodova, a toliko ih ima i četvrtoplasirani Wales. Na zadnjem, petom mjestu je Azerbajdžan bez ijednog boda.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Prve dvije reprezentacije iz svake skupine izborit će nastup na zavr&scaron;nom turniru EURA 2020.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Hrvatska će sljedeću kvalifikacijsku utakmicu odigrati u ponedjeljak, 9. rujna, kad će gostovati kod Azerbajdžana. Utakmica u Bakuu započet će u 18 sati po srednjoeuropskom vremenu.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>EURO 2020. - kvalifikacije</strong><br /><strong>SKUPINA E</strong></p> <p>Slovačka - Hrvatska 0:4 (Vla&scaron;ić 45, Peri&scaron;ić 47, Petković 72, Lovren 89)</p> <p>Wales - Azerbajdžan 2:1 (Pa&scaron;ajev 26-ag, Bale 84 / Emreli 59)</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Ljestvica</strong><br />1. Hrvatska 4 3 0 1 9-4 9<br />2. Mađarska 4 3 0 1 6-4 9<br />--------------------------------------<br />3. Slovačka 4 2 0 2 7-6 6<br />4. Wales 4 2 0 2 4-4 6<br />5. Azerbajdžan 4 0 0 4 4-12 0</p> <p>&nbsp;</p> <p>Sljedeće utakmice (9. rujna): Azerbajdžan - Hrvatska (18.00), Mađarska - Slovačka (20.45)</p> <p><br /><a title="HRT" href="http://www.hrt.hr" target="_blank">HRT</a></p>//grude.com/Datoteke/Novosti/19-09-06-slovacka3_hrvatska0609.jpgHercegovina domaćin Državnog prvenstva u cestovnom biciklizmuhttp://grude.com/clanak/?i=131653131653Grude.com - klik u svijetFri, 06 Sep 2019 17:53:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=19-09-06-hercegovina_classic.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Grad Mostar ugostit će cestovnu utrku "Hercegovina Classic", odnosno Državno prvenstvo u cestovnom usponu koje će se održati u subotu 28. rujna.<p><br />Organizatori Prvenstva su Udruga za promociju biciklizma "Hercegovina Bike" i Biciklistički klub Mostar, zajedno s Biciklističkim savezom Bosne i Hercegovine.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Na Prvenstvu će nastupiti najbolji cestovni biciklisti Bosne i Hercegovine, koji će se boriti za vrijedne UCI bodove koji se računaju za kvalifikacijsku normu za Olimpijske igre u Tokiju 2020. godine. Kako je istaknuo predsjednik udruge "Hercegovina Bike" Toni Zorić, na Prvenstvu će nastupiti bh. biciklisti u svim kategorijama, te da će Mostar i Hercegovina imati nekoliko svojih predstavnika.</p> <p>&nbsp;</p> <p>"Izuzetna nam je čast i zadovoljstvo biti domaćinom ovog državnog prvenstva, zapravo jedne od najbitnijih utrka gdje se biciklisti bore za naslov državnog prvaka i vrijedne UCI bodove. Hvala Biciklističkom savezu Bosne i Hercegovine, koji je prepoznao na&scaron; rad i napore, te ponudio da Mostar i Hercegovina budu domaćini cestovne utrke najvi&scaron;eg ranga. Utrka Državnog prvenstva ove godine nosi naziv "Hercegovina Classic", a na&scaron;a je želja da predstavimo Hercegovinu kao regiju biciklizma i prikažemo je kao poželjnu cikloturističku destinaciju", izjavio je Toni Zorić.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Start i cilj utrke biti će ispred tržnog centra Mepas Mall, s početkom u 12 sati, odakle će biciklisti voziti zatvorenu vožnju kroz grad, a nakon toga ih čeka zahtjevni uspon prema Gorancima i žestoka borba za naslov državnog prvaka.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Utrka se organizira uz pomoć generalnog pokrovitelja a to je Federalno ministarstvo kulture i sporta, partnere: Sportski Savez Grada Mostara, Ministarstvo unutarnjih poslova HNŽ-a, te sponzore: Hercegovina Vino, voda LEDA i restoran Konoba Goranci.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Inače, biciklizam u Hercegovini je u velikoj ekspanziji, a u mnogo tome je pridonio i rad Biciklističkog kluba Mostar i Udruge &bdquo;Hercegovina Bike&ldquo;, koje vrijedno rade na pobolj&scaron;anju uvjeta za bavljenje biciklizmom u smislu izrade biciklističke infrastrukture, turističke ponude, te predstavljanju biciklizma kao sporta i zdravog načina življenja. Bitno je istaknuti da je Hercegovina, točnije Grad Trebinje sredinom 10. mjeseca domaćinom Balkanskog cestovnog prvenstva, koje će okupiti oko 200 natjecatelja iz vi&scaron;e država ovog dijela Europe.</p> <p>&nbsp;</p> <p>"Primijetili smo velike napore koje Hercegovina ulaže u biciklizam kako sportske strane tako i u onaj turistički dio, gdje se Hercegovina smatra jednom od poželjnijih destinacija za cikloturiste iz cijelog svijeta. Na&scaron; posao i zadatak je pomoći lokalne klubove u njihovim naporima, te smo stoga odlučili da se Balkansko prvenstvo održi upravo ovdje u Hercegovini. Već sada mogu reći da će Hercegovina ugostiti neke od najboljih biciklista iz BiH, Srbije, Crne Gore, Makedonije, Albanije, Grčke, Cipra, Turske, Moldavije, Rumunjske, Bugarske, a vjerujem da će ih biti i iz vi&scaron;e zemalja", izjavio je Vladimir Kuvalja, direktor BiSaBiH.</p> <p>&nbsp;</p> <p><img src="https://www.grude.com/Datoteke/novosti/19-09-06-19-09-06-hercegovinaclassic1.jpg" alt="" width="640px" /></p> <p><img src="https://www.grude.com/Datoteke/novosti/19-09-06-19-09-06-hercegovinaclassic2.jpg" alt="" width="640px" /></p> <p><img src="https://www.grude.com/Datoteke/novosti/19-09-06-19-09-06-hercegovinaclassic3.jpg" alt="" width="640px" /></p> <p><img src="https://www.grude.com/Datoteke/novosti/19-09-06-19-09-06-hercegovinaclassic.jpg" alt="" width="640px" /></p>//grude.com/Datoteke/Novosti/19-09-06-hercegovina_classic.jpgSarri puši, Mandžukić šuti, Can optužuje, šefovi nezadovoljni...http://grude.com/clanak/?i=131642131642Grude.com - klik u svijetThu, 05 Sep 2019 14:03:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=19-09-05-sarri.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Izbacivanje Emrea Cana i Marija Mandžukića s popisa prijavljenih igrača za Ligu prvaka izazvalo je nemire u Juventusu. Prvi se s priprema reprezentacije javio otpisani njemački veznjak za Bild rekavši kako je u šoku te da su ga čelnici Stare dame prevarili.<p>&nbsp;</p> <p>Mandžukić po običaju &scaron;uti, a talijanski mediji bruje da obojica igrača vi&scaron;e nemaju budućnost u tom klubu.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Sve ovo muči trenera Maurizija Sarrija koji nastoji održati koheziju u momčadi i dobru atmosferu. Sada je to ozbiljno naru&scaron;eno, pi&scaron;e dobro upućeni Corriere dello Sport, i zbog toga se Sarri u žustroj raspravi sukobio s vodstvom kluba.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Nezadovoljni igrači naru&scaron;avaju timski duh, a u Juventusu ih sada ima. Sarrija smetaju ostanci Mandžukića i Cana jer sada ne zna &scaron;to će s njima. No tu nije kraj problemima u Juventusu, dodaje isti izvor.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Sarri se nakon upale pluća vratio treniranju momčadi. Nije ga bilo u prve dvije utakmice Serie A, u kojima je Juventus pobijedio Parmu i Napoli.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Liječnici su savjetovali 60-godi&scaron;njem treneru da se ostavi cigareta, međutim strastveni pu&scaron;ač nije htio ni čuti za to pa je uhvaćen s kutijom cigareta u ruci čak i za vrijeme oporavka od bolesti.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Čelnici Juventusa zbog toga su vrlo nezadovoljni, a cijela situacija, dodaje Corriere dello Sport, skroz je atipična za talijanskog prvaka.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Oni su poznati po mirnoći i po tome &scaron;to njihovo prljavo rublje ne ispada tako lako u javnost. Sada postoje trzavice s trenerom i pojedinim igračima, a sve to postalo je - javno...</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/19-09-05-sarri.jpgDrama nogometaša: Emiru Spahiću otkazao bubreg!http://grude.com/clanak/?i=131630131630Grude.com - klik u svijetWed, 04 Sep 2019 07:05:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=19-09-04-spahic.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Bivši kapetan BiH Emir Spahić proživljava pravu dramu nakon prometne nesreće.<p>&nbsp;</p> <p>"Avaz" u svom tiskanom izdanju donosi vijest kako mu je otkazao bubreg, a zbog ozljede pluća prilikom nesreće nogometa&scaron; jo&scaron; nije operiran.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Također, tromb koji mu se pojavio liječnici poku&scaron;avaju razbiti injekcijama.</p> <p>&nbsp;</p> <p><em><strong>Grude.com</strong></em></p>//grude.com/Datoteke/Novosti/19-09-04-spahic.jpgMamić: Do smrti neću otići iz Dinama! Nikad nisam ni otišao!http://grude.com/clanak/?i=131627131627Grude.com - klik u svijetTue, 03 Sep 2019 22:03:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=17-06-08-mamic.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Zdravko Mamić, bivši glavni čovjek Dinama, dao je ekskluzivni intervju za RTL nakon što je odluka o njegovom neizručenju Hrvatskoj postala pravomoćna.<p>&nbsp;</p> <p>Mamić i dalje tvrdi da je nevin kaže da mu je laknulo zbog ovakve odluke, želi da mu se sudi u BiH. U intervjuu se između ostaloga osvrnuo i na svoj utjecaj u zagrebačkom Dinamu iz kojega, kaže 'nikad nije ni oti&scaron;ao i da će ostati u njemu do smrti'.</p> <p>&nbsp;</p> <p>"Ja sam u ulozi savjetnika i ako vas zanima mogu vam reći da sam u svakodnevnoj komunikaciji s upravom i zaposlenicima i da se jako uvažava ono &scaron;to imam za reći. Radimo kao &scaron;to smo nekad radili, ni&scaron;ta se nije promijenilo", rekao je Mamić.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Mamić je otkrio da je komunikacija na dnevnoj bazi putem mailova i telefona, nekad i video poziva. Upitan hoće li se jednog dana vratiti u Maksimirsku 128 kao slobodan čovjek, odgovara.</p> <p>&nbsp;</p> <p>"Ne želim se frustirati i ne&scaron;to i&scaron;čekivati. Pona&scaron;am se kao da ću doživotno ostati u BiH".</p> <p>&nbsp;</p> <p>Mamić je nahvalio trenera Dinama Nenada Bjelicu, rekao da je najplaćeniji trener Dinama u povijesti.</p> <p>&nbsp;</p> <p>"Takav trener kao on je falio. On je &scaron;lag na torti, ali i ja sam dao gas kao nikad dosad, sve sam predodredio rezultatu. Doveo sam Bjelicu, dao mu neviđene ovlasti u izboru suradnika i dovođenju igrača. On je daleko najplaćeniji u povijesti, ja bih rekao 10 puta vi&scaron;e nego &scaron;to je bio moj brat", objasnio je Mamić.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Subotnji poraz od Hajduka na Poljudu (1:0) ga je, kaže, jako zabolio.</p> <p>&nbsp;</p> <p>"Nije meni problem kad nas pobijedi Hajduk koji je bolji, ali ovaj Hajduk je nekoliko puta slabiji od Dinama. Hajduk je na&scaron; najveći sportski rival, da ne kažem pro&scaron;lih godina i neprijatelj. Zbog djelovanja ljudi iz Hajduka i ja sam dobio pritvor, zatvor. Oni se stalno hrane na zločestoći i bezobraluku prema Dinamu, reprezentaciji, Savezu. Kad imate takve ljude, najbolje ih kontrolirate kad ih pobjeđujete", kazao je Mamić.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Za predsjednicu <strong>Kolidu Grabar Kitarović</strong> će, kaže, glasovati na novim izborima.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>"</strong>Svi moji članovi obitelji, svi na kojem imam utjecaj, kao i ja, dat će glas Kolindi Grabar-Kitarović jer je ona ne&scaron;to najdivnije &scaron;to je Hrvatska&nbsp;mogla dobiti. <strong>Miroslav&nbsp;&Scaron;koro</strong>&nbsp;je čovjek kojeg ja volim i po&scaron;tujem, ali ja nisam prostitutka i nisam vrtirep. Ne razumijem za&scaron;to ljudi oko nje ne nađu način, kad se &scaron;pekulira jesam li ja njoj teret ili nisam, da&nbsp;kažu decidirano 'pokvarenjaci, za&scaron;to falsificirate'. Je li zlo ako je predsjednica&nbsp;pjevala ili plesala, ili je Mamić ispred predsjednice kleknuo, kada ona nije znala da je Mamić u predmetu nekom. Gdje je tu problem? Istina je jedina da sam ja bio simpatizer predsjednice, da sam bio pi&scaron;ljivi donator s 10.000&nbsp;kuna. Njoj osobno bih dao sve &scaron;to imam da bude ponovno predsjedica", kazao je Mamić za <a href="https://www.rtl.hr/vijesti-hr/novosti/hrvatska/3559759/zdravko-mamic-za-rtl-progovorio-o-odnosu-s-predsjednicom-kleknuo-sam-pred-nju-i-rekao-boginjo-moja/" target="_blank">RTL</a>.</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/17-06-08-mamic.jpgNakon mrtvačkog sanduka, najveći derbi neretvanske doline isprovocirao Kinezehttp://grude.com/clanak/?i=131622131622Grude.com - klik u svijetTue, 03 Sep 2019 12:14:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=19-09-03-neretvanac.jpeg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Ono što je u Italiji Roma - Lazio, u Njemačkoj Borussia Dortmund - Schalke, a u Argentini River - Boca, u neretvanskoj dolini je Neretvanac - Neretva. Derbi svih derbija, vječno rivalstvo i neretvanski 'el clasico'. Više od nogometa, da skratimo priču.<p>&nbsp;</p> <p>Na otvaranju 3. HNL Jug u Opuzenu zavr&scaron;ilo je 1-1, na tribinama je bilo vi&scaron;e od tisuću ljudi, domaći kažu da ne pamte takav posjet i atmosferu, a derbi je, pi&scaron;e likemetkovic.hr, imao čak i međunarodno obilježje 'diplomatskog incidenta' u najavi.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Na utakmicu su do&scaron;li i kineski radnici s gradili&scaron;ta Pelje&scaron;kog mosta.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Do&scaron;li su podržati opuzenski Neretvanac, a digli su i transparent:</p> <p>- Mi volimo Hrvatsku... gradimo mostove prijateljstva!</p> <p>&nbsp;</p> <p>Ne ba&scaron; prijateljski gledali su Kinezi u transparent s druge strane koji su izvijesili navijači Neretve, 'Blue white killersi'.</p> <p>&nbsp;</p> <p>- Hong Kong is not China - pisalo je na krpi.</p> <p>&nbsp;</p> <p>I tako je prvi put u povijesti neretvanski derbi dobio međunarodno obilježje.</p> <p>&nbsp;</p> <p>- Kineza je bilo 50-ak, smjestili su se na tribinu i čekali da počne utakmica. Sve je, od njihova ulaska na stadion i dizanja transparenta, izgledlao disciplinirano, gotovo vojnički. Napisali su i na kineskom jeziku da vole Hrvatsku i da grade mostove prijateljstva. Pisalo je jo&scaron; ne&scaron;to, ali nisam dobro vidio &scaron;to. No navijači Neretve iz Metkovića saznali su da će Kinezi doći podržati Neretvenac pa su pripremili svoj transparent. Kad su ga podigli, među kineskim navijačima nastao je žamor. Pričali su jedni s drugima, vadili mobitele i snimali - ispričao nam je čitatelj koji je bio na derbiju.</p> <p>&nbsp;</p> <p>No nije dugo taj transparent bio izvije&scaron;en. Policajci su u&scaron;li na tribinu među gostujuće navijače, zamotali su krpu i spremili je daleko od očiju kineskih navijača pa se poruka do kraja utakmice, koja&nbsp;je na otvaranju sezone zavr&scaron;ila 1-1, vi&scaron;e nije pojavljivala.&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <div id="inArticlePreroll_container" class="article__video_wrap video" style="position: relative; width: 100%; height: 0px; padding-bottom: 0; visibility: hidden; transition: all 0.5s; z-index: 1; overflow: hidden;"> <div id="inArticlePreroll" class="video-js vjs-controls-disabled vjs-workinghover vjs-v7 inArticlePreroll-dimensions vjs-has-started vjs-user-inactive vjs-paused" lang="hr"><video id="inArticlePreroll_html5_api" width="320" height="240" class="vjs-tech" tabindex="-1" preload="auto" muted="muted" src="https://www.24sata.hr/static/video/blank_video.mp4" controls="controls"><object id="inArticlePreroll_html5_api" width="320" height="240" data="https://www.grude.com/cms/tiny/plugins/media/moxieplayer.swf" type="application/x-shockwave-flash"><param name="src" value="https://www.grude.com/cms/tiny/plugins/media/moxieplayer.swf" /><param name="flashvars" value="url=https%3A//www.24sata.hr/static/video/blank_video.mp4&amp;poster=/CMS/" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="true" /></object> </video></div> </div> <p>- Pitao sam kasnije policajca &scaron;to se dogodilo. Rekao mi je da su Kinezi ispitivali &scaron;to točno pi&scaron;e na transparentu, od riječi do riječi. I da su odlučili maknuti transparent da ne bi nastala kakva frka, međunarodni incident, ha, ha, ha - dodao je čitatelj.</p> <p>&nbsp;</p> <h2>Nije to ni&scaron;ta, jedne godine na terenu bio i lijes</h2> <p>&nbsp;</p> <p>Hong Kong, iako dio Kine, funkcionira kao samostalna država sa svojim zakonima, valutom i sportskim reprezentacijama, drukčijim političkim sistemom od kontinentalne Kine i njegovo neovisno sudstvo djeluje pod sustavom 'običajnog prava'.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Posljednjih mjeseci tamo traju masovni prosvjedi protiv kineskih vlasti zbog zakona o izručenju, koji je u međuvremenu povučen, ali prosvjedi i dalje traju.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Trajat će i rivalstvo Neretve iz Metkovića i Neretvanca iz Opuzena.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Ovo je bio 51. derbi koji&nbsp;u dolini Neretve zovu 'el clasicom'. Godinama traje to rivalstvo, jo&scaron; od 1946. kad su prvi put igrali. Nisu stalno bili u istom rangu pa su navijači znali čekati godinu, dvije, tri, da se opet sretnu s najvećim rivalima.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Kako nam priča čitatelj, dobro upućen u neretvanski derbi, ovaj potez navijača Neretve nije ni&scaron;ta prema onome &scaron;to je znalo biti posljednjih godina.</p> <p>&nbsp;</p> <p>- To sve treba gledati kao navijačko nadmudrivanje. Nije tu bilo mržnje i nereda, to je podbadanje i tko će kome bolje smjestiti. Pa jedne godine su navijači na teren iznijeli lijes! Svake godine bude ne&scaron;to, ove godine, to već sad možemo reći, poveli su navijači iz Metkovića. Ne znam kako, ali saznali su da će Kinezi podržati Neretvanac. I donijeli su krpu koja je, pa sad možemo se i na&scaron;aliti, mogla izazvati međunarodni incident - ispričao nam je čitatelj s derbija.</p> <p>&nbsp;</p> <p><em><strong>24sata.hr</strong></em></p>//grude.com/Datoteke/Novosti/19-09-03-neretvanac.jpegIkona Žorž se vratio nogometu u 40. godini! Forma je prolazna, klasa je vječnahttp://grude.com/clanak/?i=131621131621Grude.com - klik u svijetTue, 03 Sep 2019 11:31:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=19-09-03-romano-zort.jpeg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Romano Obilinović (40) tri i pol je godine mirovao, barem što se tiče nogometne karijere. Činilo se kako je Žorž te 2016. definitivno objesio kopačke o klin u dresu NK Kaštel Gomilice, ali nije izdržao. Opet hara dalmatinskim travnjacima.<p>&nbsp;</p> <p>Legendarni Žorž priključio se pripremama HNK Mosora za novu sezonu 2. županijske nogometne lige Splitsko-dalmatinske, petoga i najnižeg ranga nogometne strukture u tom dijelu Hrvatske.</p> <p>&nbsp;</p> <p>"Forma je prolazna, klasa je vječna", jedan je od brojnih ikonskih natpisa na majicama koje nosi ovaj krilni napadač, a to je potvrdio i u prvom nastupu za Mosor.</p> <p>&nbsp;</p> <p>U prijateljskoj utakmici protiv Jadrana iz Ka&scaron;tel Sućurca, naime, Obilinović je zabio gol! Nije bilo dovoljno za pobjedu, Jadran je bio bolji 5-2, ali Žorž je svoje odradio.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Biv&scaron;i igrač Hajduka, Samobora, Tabora iz Sežane, Primorja, Kopra, Mure, Solina, Zadra, Mosora, Imotskog, Splita i Vala postao je tako najveća zvijezda lige i magnet za publiku koje na Mosorovim utakmicama sigurno neće nedostajati.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Inače, Žorž je debitirao u 1. HNL jo&scaron; kao 18-godi&scaron;njak u dresu Samobora u sezoni 1997/98., kad je u 85. minuti u&scaron;ao u igru umjesto Klaudija Vukovića u remiju sa Zadarkomercom (0-0), za koji su tad igrali Dalibor Zebić, Jo&scaron;ko &Scaron;panjić, Sa&scaron;a Bjelanović, Almir Turković...</p> <p>&nbsp;</p> <p>Obilinović je u 60 nastupa u prvoj ligi zabio devet golova. Trpao je Rijeci, Slaven Belupu, Varaždinu, Istri, Zadru, Hajduku i Osijeku.</p> <p>&nbsp;</p> <p><em><strong>24sata.hr</strong></em></p>//grude.com/Datoteke/Novosti/19-09-03-romano-zort.jpeg Rebić potpisao za Milan http://grude.com/clanak/?i=131617131617Grude.com - klik u svijetTue, 03 Sep 2019 00:30:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=18-06-24-ante_rebic.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Za reprezentaciju je Rebić dosada sakupio 28 nastupa uz tri gola.<p><br />Posljednjeg dana ljetnog prijelaznog roka hrvatski nogometni reprezentativac Ante Rebić (25) oti&scaron;ao je iz Eintrachta iz Frankfurta na dvogodi&scaron;nju posudbu u redove talijanskog velikana Milana.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Po isteku posudbe Milan ima opciju otkupa Rebićevog ugovora s njemačkim sastavom koji vrijedi do ljeta 2022. godine.</p> <p>&nbsp;</p> <p>U suprotnom smjeru, iz Milana u Eintracht oti&scaron;ao je mladi portugalski napadač Andre Silva.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Dolaskom u Milan Rebić se vratio u Italiju gdje je već igrao za Fiorentinu u sezoni 2013/14. No, zbog ozljeda je odigrao samo osam utakmica i postigao dva gola za "Viole" iz kojih je potom odlazio na posudbe u RB Leipzig, Veronu i Eintracht. Nakon dvije sezone provedene na posudbi u Eintrachtu, Rebić je pro&scaron;loga ljeta potpisao i četverogodi&scaron;nji ugovor s klubom iz Frankfurta s kojim je u svibnju 2018. pod vodstvom Nike Kovača osvojio Njemački kup.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Za reprezentaciju je Rebić dosada sakupio 28 nastupa uz tri gola.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Hrt.hr</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/18-06-24-ante_rebic.jpgDalić: Rakitić otkazao, pozvan Roghttp://grude.com/clanak/?i=131609131609Grude.com - klik u svijetMon, 02 Sep 2019 13:07:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=18-06-02-dalichrt0106.jpg.688x388_q85_crop_upscale.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Hrvatska nogometna reprezentacija okuplja se danas u Zagrebu uoči kvalifikacijskih dvoboja za Europsko prvenstvo 2020. protiv Slovačke i Azerbajdžana.<p>&nbsp;</p> <p><span>&nbsp;Na konferenciji za medije novinarima se obratio izbornik Vatrenih Zlatko Dalić.<br /></span></p> <p><span><br /></span><span>- Čekaju nas dvije te&scaron;ke utakmice, dva te&scaron;ka gostovanja na kojima ćemo poku&scaron;ati napraviti dobar rezultat, a za dobar rezultat treba i dobra koncentracija, kvaliteta i znanje i morat ćemo uložiti puno truda i energije da se vratimo s bodovima, rekao je na početku izbornik Dalić te objavio i promjene u momčadi.</span></p> <p><br /><span>- Jučer sam razgovarao s&nbsp;</span><span>Ivanom Rakitićem</span><span>&nbsp;koji jo&scaron; uvijek nije rije&scaron;io status u klubu i zaključili smo da on nije spreman niti fokusiran na reprezentaciju, da ne može dati svoj maksimum koji mi trebamo i on neće doći. Umjesto njega pozvali smo&nbsp;</span><span>Marka Roga,</span><span>&nbsp;rekao je Dalić.</span><br /><br /></p> <p><span>-&nbsp;</span><span>Mateo Kovačić</span><span>&nbsp;je jutros obavio pregled, vidjet ćemo kakva je s njim situacija, imamo tih sitnih problema, ali ja sam optimist, vjerujem u ove igrače koji su tu i uopće ne sumnjam da ćemo biti kvalitetni, objasnio je izbornik.</span></p> <p><br /><span>Vatreni će do srijede trenirati u Zagrebu, a potom putuju za Trnavu gdje ih 6. rujna očekuje prvi od dva nadolazeća gostujuća dvoboja u skupini E.&nbsp;&nbsp;</span></p> <p><br /><span>Nakon tri odigrane utakmice izabranici&nbsp;</span><span>Zlatka Dalića</span><span>&nbsp;treći su na ljestvici sa &scaron;est bodova koliko ima i drugoplasirana Slovačka. Na prvom mjestu je Mađarska s devet bodova, ali i utakmicom vi&scaron;e.&nbsp;&nbsp;</span><br /><br /></p> <p><span>Nakon Slovačke, hrvatski nogometa&scaron;i će 9. rujna gostovati i u Bakuu kod Azerbajdžana, prenosi HRT.</span><br /><br /><span>Do kraja kvalifikacija hrvatsku nogometnu reprezentaciju očekuju dvoboji protiv Mađarske 10. listopada na Poljudu, protiv Walesa u Cardiffu 13. listopada te protiv Slovačke u Rijeci 16. studenog.</span></p> <p>&nbsp;</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/18-06-02-dalichrt0106.jpg.688x388_q85_crop_upscale.jpgHŽRK Grude najbolji na memorijalu u Sinjuhttp://grude.com/clanak/?i=131605131605Grude.com - klik u svijetSun, 01 Sep 2019 14:32:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=19-09-01-zrk-sinj-turnir.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>U subotu je u Gradskoj sportskoj dvorani Ivica Glavan Ićo odigran 25. Memorijalni turnir u čast svih poginulih branitelja u Domovinskom ratu s područja Cetinske krajine.<p><br />Na turniru su nastupile četiri ekipe, a uz domaćina ŽRK Sinj jo&scaron; su igrale HŽRK Grude, ŽRK Dalmatinka iz Ploča i ŽRK Split, javlja <a title="Ferata hr" href="http://www.ferata.hr/rukomet-hzrk-grude-pobjednik-25-memorijala-u-sinju/" target="_blank">Ferata.hr</a>.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Nakon odigranih dvoboja, prvo mjesto na kraju je pripalo HŽRK Grude, druge su bile rukometa&scaron;ice iz Ploča, treće Sinjanke, dok je posljednje mjesto pripalo Splitu.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Najboljom igračicom turnira progla&scaron;ena je Amanda Marić (HŽRK Grude), najboljom vratarkom Andrijana Vlatka Jelčić (ŽRK Dalmatinka), dok se titulom najbolje strijelkinje okitila Lejla Kasumačić (HŽRK Grude).</p> <p>&nbsp;</p> <p>Sam turnir svojim su nastupom uveličale i Sinjske mažoretkinje, a događaj je otvorio savjetnik Gradonačelnice za sport Ivan Medvid.</p> <p>&nbsp;</p> <p>U jutarnjim satima, prije početka turnira, djevojke iz ŽRK Sinj su u pratnji člana Uprave Nediljka Ercega i trenerice Ane Križanac položile cvijeće na spomen obilježje palim braniteljima u parku ispred zgrade Općine.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Rezultati:</strong></p> <p><strong>POLUFINALA</strong><br />Sinj &ndash; Grude 20:23<br />Dalmatinka &ndash; Split 25:19</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>ZA 3. MJESTO</strong><br />Sinj &ndash; Split 25:16</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>FINALE</strong><br />Grude &ndash; Dalmatinka 19:13</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Poredak:</strong><br />1. HŽRK Grude<br />2. ŽRK Dalmatinka Ploče<br />3. ŽRK Sinj<br />4. ŽRK Split</p> <p>&nbsp;</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/19-09-01-zrk-sinj-turnir.jpgČilić u osmini US Openahttp://grude.com/clanak/?i=131601131601Grude.com - klik u svijetSun, 01 Sep 2019 11:26:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=16-03-28-cilic_miami.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Pobjeda je otišla na stranu asa iz Međugorja.<p>&nbsp;</p> <p>Hrvatski tenisač Marin Čilić plasirao se u osminu finala posljednjeg Grand Slam turnira sezone, US Opena nakon &scaron;to je u dvoboju 3. kola pobijedio Amerikanca Johna Isnera sa 7-5, 3-6, 7-6 (6), 6-4.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Bio je to meč u kojem su brojni statistički pokazatelji bili na strani američkog tenisača. No, jo&scaron; jednom se pokazalo kako je statistika varljiva.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Isner je imao 40 as servisa, Čilić 20, Amerikanac je imao tri dvostruke pogre&scaron;ke, a Marin čak 16. Isner je imao i bolji postotak realizacije prvog servisa (71 % / 51 %), te vi&scaron;e winnera (57/53).</p> <p>&nbsp;</p> <p>Imao je i vi&scaron;e break lopti, 14 pri čemu je iskoristio samo jednu, dok je Marin osvojio dvije od četiri koje je imao. No, pobjeda je oti&scaron;la na stranu hrvatskog tenisača.</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/16-03-28-cilic_miami.jpgBili zasjeli na vrh! Na Poljudu je pao Dinamo, Split gori večerashttp://grude.com/clanak/?i=131600131600Grude.com - klik u svijetSat, 31 Aug 2019 21:06:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=19-08-31-019-hajduk-dinamo.jpeg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Hajduk je na vrhu HNL-a! Iako s utakmicom više od Dinama, zasjeli su na prvo mjesto (15) ispred Dinama (15) i to na najslađi mogući način. Na Poljudu su pobijedili vječitog rivala golom Jradija u 56. minuti, a čak su tri igrača (Dilaver, Ademi van terena i Jradi) i pomoćni trener Dinama dobili crveni karton.<p>&nbsp;</p> <p>- Bila je ovo luda utakmica s ludim navijačima. Nevjerojatno. Crveni kartoni, golovi, ma sve je bilo ludo. Također je bio i penal, vidjelo se i na snimci. Rekao sam sucu 'kunem se da me dirao', on mi je odmahnuo kao da sam dijete, ali sad će vidjeti. Ovo je najbolji osjećaj, Split će noćas sigurno 'izgorjeti'. Moramo biti bolji u gostima i tako zahvaliti navijačima - rekao je strijelac Bassel Jradi.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Euforija je zavladala Poljudom, pjesma se glasno orila nakon posljednjeg sučevog zvižduka, a nakon lo&scaron;eg europskog izdanja 'bili' su na neki način isprali 'gorki okus' ovom pobjedom.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Veliki derbi na Poljudu između Hajduka i Dinama nije propustio ni hrvatski izbornik Zlatko Dalić.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Dalić je stigao na <strong>Poljud </strong>i krenuo prema loži, ali su ga na vrijeme upozorili da tamo neće moći ući u kratkim hlačama.</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>- Pravila su pravila i moraju se <strong>po&scaron;tovati </strong>- rekao je izbornik Dalić, prenose <strong><a href="https://www.24sata.hr/sport/dalic-nije-mogao-u-lozu-nema-problema-pravila-su-pravila-646493" target="_blank">24sata</a></strong>.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Na kraju su Daliću dostavljene <strong>duge hlače </strong>pa se mogao smjestiti u ložu i gledati utakmicu. I u Hajduku su se ponudili da mu daju hlače, ali nije bilo potrebe.</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/19-08-31-019-hajduk-dinamo.jpegVozač Formule 2 poginuo u strašnoj nesreći, pri 270 na sathttp://grude.com/clanak/?i=131599131599Grude.com - klik u svijetSat, 31 Aug 2019 21:02:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=19-08-31-019-hubert.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>U utrci Formule 2 na belgijskom Spa-Francorchampsu poginuo je 22-godišnji Anthoine Hubert.<p>&nbsp;</p> <p>Mladi Francuz preminuo je nakon sudara s dvije godine mlađim Juanom Manuelom Correom. Do stra&scaron;nog sudara do&scaron;lo je u poznatom zavoju Raidillon pri brzini oko 270 kilometara na sat.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Hubert je odmah prevezen u bolnicu gdje je preminuo, a Correa je u stabilnom stanju. Utrka je prekinuta odmah nakon nesreće.</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/19-08-31-019-hubert.jpgZrinjski bolji od Mladosti! Golman vozilom Hitne prevezen u bolnicuhttp://grude.com/clanak/?i=131598131598Grude.com - klik u svijetSat, 31 Aug 2019 18:45:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=19-08-31-zrinjski-ultrasi.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Zrinjski je pobijedio Mladost u Doboju kod Kaknja rezultatom 2:0 u okviru 7. kola Premijer lige BiH.<p>&nbsp;</p> <p>Mučili su se Plemići do samoga kraja, a prvi pogodak zabili su tek u 97. minuti preko Jakovoljevića, a drugi u 99. minuti preko Lendrića.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Razlog takvih kasnih pogodaka je dulji prekid utakmice nakon &scaron;to se golman Mladosti Semir Bukvić sudario s Aladinom Isakovićem. Nesretni Bukvić je vozilom Hitne pomoći prevezen u bolnici.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Zrinjski je s 3 pobjede u nizu opet u vrhu ljestvice, samo bod od Sarajeva koje ima utakmicu manje.</p> <p>&nbsp;</p> <p><em><strong>Grude.com</strong></em></p>//grude.com/Datoteke/Novosti/19-08-31-zrinjski-ultrasi.jpgBayern slavio 6:1, Perišić među najboljima! Brekalo zabio za Wolfsburghttp://grude.com/clanak/?i=131597131597Grude.com - klik u svijetSat, 31 Aug 2019 18:12:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=19-08-31-perisic-bayern.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Prvu asistenciju i prvi gol u novom dresu upisao je Ivan Perišić u visokoj pbojedi Bayerna nad Mainzom 6:1 u trećem kolu Bundeslige. <p>&nbsp;</p> <p>To je nakon 3. kola 7. bod izabranika Nike Kovača uz gol razliku 11:3.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Josip Brekalo zabio je fantastičan gol u remiju svog Wolfsburga protiv Padebrona.</p> <p>&nbsp;</p> <p><iframe src="https://www.youtube.com/embed/9K0P0UXvUYw" frameborder="0" width="660" height="350"></iframe></p> <p>&nbsp;</p> <p><em><strong>Grude.com</strong></em></p>//grude.com/Datoteke/Novosti/19-08-31-perisic-bayern.jpgMamić ostaje u BiH! NEMA IZRUČENJAhttp://grude.com/clanak/?i=131580131580Grude.com - klik u svijetFri, 30 Aug 2019 13:12:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=16-05-02-mamic_i_barisic.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Bosna i Hercegovina neće izručiti Zdravka Mamića Hrvatskoj, koja ga traži po novoj tjeralici Županijskog suda u Osijeku, saznaje Avaz.<p>&nbsp;</p> <p>Kako pi&scaron;e ovaj dnevnik, sud je utvrdio da nisu ispunjene pretpostavke da Mamić bude izručen Hrvatskoj ni po novoj optužnici USKOK-a.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Na taj način prihvaćen je i prijedlog Tužiteljstva BiH, koje je na sudskom roči&scaron;tu prije mjesec, pozivajući se na Zakon o međunarodno-pravnoj pomoći, istaknulo da je propisana zabrana izručenja bh. državljana i da nema uvjeta da se Mamić izruči Županijskom sudu.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Prema prvoj optužnici, Mamić je nepravomoćno osuđen na &scaron;est i po godina zatvora, ali je dan pred izricanje presude do&scaron;ao u Međugorje, gdje se nalazi već vi&scaron;e od godinu dana.</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/16-05-02-mamic_i_barisic.jpgDinamo se plasirao u Ligu prvakahttp://grude.com/clanak/?i=131565131565Grude.com - klik u svijetTue, 27 Aug 2019 22:55:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=19-08-27-pxl_270819_25790268.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Nogometaši Dinama odigrali su 1:1 protiv Rosenborga u uzvratnoj utakmici posljednjega pretkola Lige prvaka. <p>&nbsp;</p> <p>Momčad Nenada Bjelice u prvoj je utakmici u Zagrebu pobijedila norve&scaron;ku momčad s 2:0 te se s ukupnih 3:1 plasirala u natjecanje po skupinama.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Ždrijeb je u četvrtak popodne u Nyonu, javlja HRT.</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/19-08-27-pxl_270819_25790268.jpgViktor Angelov pojačao Široki Brijeghttp://grude.com/clanak/?i=131561131561Grude.com - klik u svijetTue, 27 Aug 2019 14:27:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=19-08-27-viktor-angelov-bljesak.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Makedonski napadač Viktor Angelov (25) novi je član NK Široki Brijeg, potvrdio je u utorak klub s Pecare.<p>&nbsp;</p> <p>Posljednju sezonu igrao je za Shkupi, a u karijeri je jo&scaron; nastupao za Rabotnički, Teteks, Metalurg i Ujpest.</p> <p>&nbsp;</p> <p>U pro&scaron;loj sezoni u makedonskom prvenstvu odigrao je 27 utakmica, postigao je sedam pogodaka uz četiri asistencije. Pro&scaron;ao je sve mlađe kategorije makedonske reprezentacije, a upisao je i jedan nastup za ''A'' vrstu.</p> <p>&nbsp;</p> <p>''Sretan sam zbog potpisa za NK &Scaron;iroki Brijeg. I ranije, dok je ovdje trener bio Goce Sedloski, bilo je određenih razgovora o mome dolasku, a sada smo finalizirali na&scaron;u suradnju. Čuo sam samo lijepe riječi o klubu. Upoznat sam s ambicijama &Scaron;irokog, godinama je u vrhu bh. nogometa, i do&scaron;ao sam pomoći u ostvarenju tih ciljeva'', kazao je za <a title="Bljesak info" href="http://www.bljesak.info" target="_blank">Bljesak.info</a> Angelov.</p> <p>&nbsp;</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/19-08-27-viktor-angelov-bljesak.jpgZinedine Zidane polako gubi konce u Realuhttp://grude.com/clanak/?i=131554131554Grude.com - klik u svijetTue, 27 Aug 2019 08:53:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=16-01-08-zidane_zinedine.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Nakon što je u prvom mandatu triput u nizu osvojio Ligu prvaka u nizu, iznenada je otišao iz kraljevskog kluba. <p>&nbsp;</p> <p>Sada, nakon povratka, momčad ne može vratiti na pobjedničke staze. Real ne igra dobro, a predsjednik kluba Perez potro&scaron;io je na pojačanja vi&scaron;e od 300 milijuna eura. Pripreme nisu bile sjajne, kao ni početak prvenstva. Bod u posljednjoj utakmici, s Valladolidom, uzdrmao je stolac velikog Zizoua.</p> <p>&nbsp;</p> <p>&ndash; Pogrije&scaron;ili smo u svemu pomalo, nismo bili dobro postavljeni. Problem nije fizičke prirode. Imamo puno problema. - rekao je.</p> <p>&nbsp;</p> <p>&Scaron;panjolski mediji govore o tome kako je Perez poručio Zidaneu da će postati biv&scaron;i ako mu se momčad u idućem kolu ne pobolj&scaron;a. Navode da je Perez već stupio u kontakt s Joseom Mourinhom, kojeg je jo&scaron; prije želio vratiti na Bernabeu.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Iako je Luka Modrić standardan kod Zidanea, dolazak Mourinha bila bi dobra vijest za hrvatskog kapetana. Portugalac ga iznimno cijeni, a uostalom doveo ga je 2012. iz Tottenhama te istrpio Lukinu prilagodbu na novu ligu i klub.</p> <p>&nbsp;</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/16-01-08-zidane_zinedine.jpgBiciklijada ''Ćirinom prugom'' dobiva i humanitarni karakter FOTOhttp://grude.com/clanak/?i=131553131553Grude.com - klik u svijetMon, 26 Aug 2019 12:42:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=19-08-26-biciklijada-ciro-djeca.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Projekat biciklijade trasom kojom se nekada davno kretao uskotračni vlak "Ćiro", a koji služi kao izvrsna turistička promocija južnog dijela Bosne i Hercegovine, sada dobiva i humanitarni karakter.<p><br />Naime, organizatori ovog događaja su u dogovoru s Udrugom roditelja i djece s posebnim potrebama "Vedri Osmjeh" do&scaron;li na ideju da i djeca s posebnim potrebama budu dio jednog ovako pozitivnog projekta.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Napomenimo, udruga roditelja i djece s posebnim potrebama "Vedri osmijeh" je nevladina organizacija koja dugi niz godina radi na rje&scaron;avanju problema osoba s posebnim potrebama i njihovih obitelji. Udruga okuplja roditelje i članove obitelji djece i odraslih osoba s posebnim potrebama (različite dobi, vrste i stupnja invaliditeta), te danas broji oko stotinjak članova djece, roditelja i podupiratelja Udruge.<br /><br /><br /></p> <p><img src="https://www.grude.com/Datoteke/novosti/19-08-26-19-08-26-biciklijada-ciro-djeca-antonio-svi.jpg" alt="" width="640px" /></p> <p>&nbsp;</p> <p>"Osim na&scaron;ih nastojanja da promoviramo biciklizam kao sport i zdravi način življenja, te promoviramo turističke potencijale Bosne i Hercegovine kao jedne izvrsne cikloturističke destinacije, na&scaron;a želja je da prije svega u svima na&scaron;im akcijama budemo humani i pokažemo onu dobru ljudsku stranu. Tako i ovaj put, nakon izvrsne suradnje sa "Centrom za djecu i omladinu sa posebnim potrebama &bdquo;Los Rosales" koji su izrađivali medalje i pokale za sve sudionike događaja "XCM Herzegovina", ovog puta udruga "Vedri osmijeh" će izmamiti osmjeh na licima i ozariti srca svih sudionika biciklijade "Ćirinom prugom", izjavio je Toni Zorić predsjednik udruge "HerzegovinaBike".</p> <p>&nbsp;</p> <p>"Djeca iz na&scaron;e udruge će pred domom "Herceg Stjepan Kosača" (gdje je i službeni start biciklijade) imati priliku upoznati se i družitis biciklistima, voziti bicikl na platou ispred Kosače te ispratiti bicikliste i poželjeti im sretan put. Isto tako Udruga će imati svoj &scaron;tand sapredmetima koje izrađujemo, tako da će biciklisti imati priliku kupiti ne&scaron;to za uspomenui na taj način podržati rad Udruge", izjavila je Danijela Kegelj, predsjednica udruge Vedri osmijeh.</p> <p>&nbsp;</p> <p>U &scaron;iroj zajednici Udruga "Vedri osmijeh" je poznata po svom nesebičnom zalaganju i borbi za ostvarenje različitih prava osoba s invaliditetom i njihovog izjednačavanja s ostalom populacijom. Prije tri godine Udruga je uz pomoć projekata, donatora iz Europe i svijeta, ali i dobrih ljudi osnovala socijalno poduzeće &bdquo;VedriMo&ldquo;.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Kroz ovo socijalno poduzeće želi pokazati da se osobe s invaliditetom, uz pomoć kvalitetne i adekvatne edukacije, mogu osposobiti i za druga zanimanja, kako ona kreativna tako i zanimanja koja se vezuju za poljoprivredu.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Start biciklijade "Ćirinom prugom" zakazan je za nedelju; 01.09.2019. s početkom u 10:00h sa trga Herceg Stjepan Kosača (Rondo), a mi ovom prilikom pozivamo sve bicikliste i sugrađane, da dođu pred Kosaču i pozdrave ovaj događaj, te kupovinom na &scaron;tandu udruge "Vedri osmijeh" podrže njihov rad.<br /><br /><br /></p> <p><img src="https://www.grude.com/Datoteke/novosti/19-08-26-19-08-26-biciklijada-ciro-djeca-antonio.jpg" alt="" width="640px" /></p> <p>&nbsp;</p> <p>Organizatori se jo&scaron; jednom zahvaljuju svim sponzorima događaja "Biciklijade Ćirinom prugom", kao i svim dobrim ljudima koji omogućuju ovu pozitivnu ideju: Turistička Zajednica HNŽ/K, restoran Storia u Čapljini, voda LEDA, te trgovina bicikla i opreme CikloCentar.</p> <p>&nbsp;</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/19-08-26-biciklijada-ciro-djeca.jpgDugih 15 godina bez Rođe: Legendarni Gruđanin bio je Hrvatski Dragovoljachttp://grude.com/clanak/?i=131529131529Grude.com - klik u svijetFri, 23 Aug 2019 16:54:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=19-08-23-61114448-sjepan-spajic.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>'To nije prva liga, to je prva ljiga!, Ma, kad ja sagradim stadion na vodi..., Ne mogu više rođo, puko sam..., Znaju oni preko tko sam ja...'<p>&nbsp;</p> <p>I znali su svi, pa i oni preko, tko je on. Legendarni Stjepan Spajić - Rođo koji nas je napustio u kolovozu 2004. godine. Prije 15 godina. Karizmatičan kakav je i bio, postao je jedna od najvećih ikona HNL-a u povijesti, čovjek kojega su svi obožavali, a on je obožavao Hrvatsku i nogomet. Spojio je tu ljubav u jednu kada je 1994. do&scaron;ao na čelo Hrvatskog dragovoljca, kluba u kojemu je provodio sve svoje dane.</p> <p>&nbsp;</p> <p>- Meni se žuri, rođo - njegova je poznata izjava i, može se reći, geslo uz koje je&nbsp;Dragovoljac užurbano pod Rođinom upravljačkom palicom rastao iz dana u dan prema najvećim uspjesima u povijesti kluba. Igrao je sigetski klub tada i u Europi, a među igračima je bio i <strong>Robert Prosinečki</strong>, jo&scaron; jedna legenda hrvatskog nogometa, i to - za grah. Na klupu je Rođo bez problema doveo <strong>Baku Sli&scaron;kovića</strong> da "crne" vodi protiv najvećih europskih klubova.&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>Upravo je u prostorijama Dragovoljca njegovo srce prestalo kucati u 52. godini života 21. kolovoza 2003. godine. Nestale su sve izjave, kritike i opisi o njegovim i tuđim igračima, oti&scaron;ao je najdraži brk hrvatskog nogometa. Njemu u čast, stadion sada&scaron;njeg drugoliga&scaron;a, Hrvatskog Dragovoljca, nosi upravo&nbsp;ime Stjepan&nbsp;Spajić.&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>Rođe se njegovi prijatelji i suradnici prisjećaju s osmjehom, a tvrde, život su mu skratili doktori onaj dan kad su mu rekli da ne smije jesti previ&scaron;e kulena zbog bolesti bubrega.</p> <p>&nbsp;</p> <h2>'Cijeli stadion je navijao za nas'</h2> <p>&nbsp;</p> <p>O srčanosti lika i djela Rođe svjedoči i njegov odlazak na utakmicu <strong>Partizana </strong>i <strong>Dinama </strong>(tada&scaron;nje <strong>Croatije</strong>) vlastitim autom s hrvatskim registracijskim oznakama. Na pitanje novinara kako se osjećao kad je cijeli stadion vikao "Usta&scaron;e, Usta&scaron;e!" -&nbsp;odgovorio je: "Odlično, cijeli stadion je navijao za nas!".</p> <p>&nbsp;</p> <p>Popularni Spajki sudjelovao je i u Domovinskom ratu u kojem je odlikovan Redom Nikole &Scaron;ubića Zrinskog. Umirovljen je s činom brigadira 1998. godine.</p> <div id="inArticlePreroll_container" class="article__video_wrap video" style="position: relative; width: 100%; height: 0px; padding-bottom: 0; visibility: hidden; transition: all 0.5s; z-index: 1; overflow: hidden;"> <div id="inArticlePreroll" class="video-js vjs-controls-disabled vjs-workinghover vjs-v7 inArticlePreroll-dimensions vjs-has-started vjs-user-inactive vjs-paused" lang="hr"><video id="inArticlePreroll_html5_api" width="320" height="240" class="vjs-tech" tabindex="-1" preload="auto" muted="muted" src="https://www.24sata.hr/static/video/blank_video.mp4" controls="controls"><object id="inArticlePreroll_html5_api" width="320" height="240" data="https://www.grude.com/cms/tiny/plugins/media/moxieplayer.swf" type="application/x-shockwave-flash"><param name="src" value="https://www.grude.com/cms/tiny/plugins/media/moxieplayer.swf" /><param name="flashvars" value="url=https%3A//www.24sata.hr/static/video/blank_video.mp4&amp;poster=/cms/" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="true" /></object> </video></div> </div> <p>&nbsp;</p> <h2>'Evo ti 10.000 maraka da nam sudi&scaron; po&scaron;teno'</h2> <p>&nbsp;</p> <p>O svemu je Rođo pričao otvoreno pa i o tome da je sucu Ivanu Katu&scaron;i Rođo naivno "platio 10.000 maraka za po&scaron;teno suđenje",&nbsp;a njegov Dragovoljac je ipak ispao iz lige.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Nije Rođo glumio ni pred kim, nije se nikoga bojao,&nbsp;nikog nije ni &scaron;tedio. Uvijek je imao britko mi&scaron;ljenje iza kojega je čvrsto stajao, a upravo su ga&nbsp;takav karakter&nbsp;i&nbsp;karizma&nbsp; zlatnim slovima vječno uklesali u anale hrvatskog nogometa. Njegova strast za boljitkom domaćeg nogometa ne blijedi niti nakon toliko vremena ba&scaron; zbog ovakvih izjava.</p> <p>&nbsp;</p> <ul> <li>Od malih sam nogu navijao za Dinamo. I&scaron;ao sam i pje&scaron;ice na gostovanja.<br /><br /></li> <li>Na utakmicu s Partizanom u Beogradu i&scaron;ao sam sa zagrebačkim tablicama. Meni ne skidaju tablice na granici. Čekala me policija i do Beograda su me pratila dvoja policijska kola s upaljenim rotacijskim svjetlima. A na stadionu su me vozili u Mercedesu, dok su se ostala na&scaron;a gospoda gurala u autobus. Oni preko dobro znaju tko sam ja.<br /><br /></li> <li>Sagradit ću stadion na vodi, koji će se pomicati. Ne znam samo gdje i sa čijim novcem. Po ljeti će nas voda lijepo hladiti. Ali nemoj to pisati, netko će mi ukrasti ideju.<br /><br /></li> <li>Možemo mi igrati i u Županji ako treba. Koliko nas tjeraju, doći ćemo i do Srbije. Postat ćemo Srbi. Nemam pojma o ničemu. Otupavio sam. Osnovat ću novi klub i nazvati ga NK Tupavko.<br /><br /></li> <li>Najbolje bi bilo da izvlačimo kuglice kako bismo saznali tko je osvojio od drugog do 12. mjesta. Zna se tko treba biti prvi.<br /><br /></li> <li>&Scaron;to se jede kod vas, gospodine Spajiću? - Kobasice. Sada si me, rođo, zaje*o, jer mi se zbog ovog na&scaron;eg razgovora sve ohladilo. &Scaron;to je specijalitet va&scaron;eg lokala? - Grah! Koliko on ko&scaron;ta? Čitava porcija s kobasicama, zapada 15 kuna! To je super! E, a kruh džabe dobije&scaron;, rođo. Ovi gladni mi pola &scaron;truce pojedu. A neka jedu ljudi.<br /><br /></li> <li>Vasilj i Bazina su &scaron;kartirani, jer su Hercegovci! I Ardiles mrzi Hercegovce!<br /><br /></li> <li>&Scaron;to može Hrvatski dragovoljac? Ni&scaron;ta! Mogu &ldquo;lajati&rdquo; kad me uhvatite na krivoj nozi i nadrljati.<br /><br /></li> <li>Rekli ste da Dragovoljac neće biti vi&scaron;e etnički čist? Da ne &scaron;tetimo međunarodnu ugledu Hrvatske, kupit ćemo dva &ldquo;cvjetića&rdquo;. Dva &ldquo;liljana&rdquo;. Jer nedavno je neki ambasador rekao da smo mi fa&scaron;istički klub.<br /><br /></li> <li>Neki me zovu &ldquo;lajavcem&rdquo;? Tko to kaže? &Scaron;to sam to izlaj&rsquo;o, pa nisam ja pas. Psi laju, a karavane prolaze. To kod njih tako ide.<br /><br /></li> <li>Ne mogu vi&scaron;e, rođo. Puknuo sam. Pogledaj mi glavu&hellip; Ma, vidjet ćete kad jednog dana u klub stigne pravo pojačanje. Na primjer Nijemac. Kad ja dovedem &Scaron;vabu.<br /><br /></li> <li>U mom klubu neće igrati ni Srbi ni p*deri, a crnci mogu jedino ako su katolici.<br /><br /></li> <li>Kad izađem iz uprave Dragovoljca osnovat ću novi klub a zvat će se U-Dragovoljac. Pa &scaron;ta onda? Koliko ja znam slovo je u abecedi.<br /><br /></li> <li>Znam di je Ante Gotovina ali neću reći i želim mu sreću u bijegu. Nikada se rođo moj on neće predati! Pi**a tko izda!<br /><br /></li> <li>A tko zna? Možda i nisu svi Hrvati u Dragovoljcu. Trebao bi izvr&scaron;iti pregled dok se budu tu&scaron;irali.<br /><br /></li> <li>Navijam za Hrvatski Dragovoljac, a prvu ligu ne po&scaron;tujem jer smo izbačeni. To je prva ljiga a ne prva liga!<br /><br /></li> <li>Ceca Ražnatović je naizgled dobra, maznuo bi je iz osvete, Arkan bi se u grobu okrenuo.</li> </ul> <p>&nbsp;</p> <p><em><strong>24sata.hr</strong></em></p>//grude.com/Datoteke/Novosti/19-08-23-61114448-sjepan-spajic.jpgMirko Marić: Idemo po pobjedu protiv Hajduka!http://grude.com/clanak/?i=131524131524Grude.com - klik u svijetFri, 23 Aug 2019 14:38:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=19-08-23-mirko-maric-osijek-hnl.jpeg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Pakleni ritam derbija nastavlja se za Osijek. Nakon remija protiv Rijeke i Dinama, Osječani ovaj put u Gradskom vrtu dočekuju Hajduk koji ima četiri pobjeda iz pet susreta i u Osijek dolazi s imperativom pobjede.<div class="article__text"> <p>&nbsp;</p> <p>Pakleni ritam derbija nastavlja se za<strong> Osijek</strong>. Nakon remija protiv Rijeke i Dinama, Osječani ovaj put u Gradskom vrtu dočekuju <strong>Hajduk </strong>koji ima četiri pobjeda iz pet susreta i u Osijek dolazi s imperativom pobjede.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Inače je na presicama uobičajeno da prisustvuju glavni trener i igrač, ali u Osijeku su odlučili malo izmijeniti tu praksu pa su odlučili da će na ubuduće biti i pomoćnici od <strong>Dine Skendera</strong> plus jedan igrač.</p> <p>&nbsp;</p> <p>- I dalje su izvan treninga Grgić, Mioč, Pilj i Jugović. Kada je riječ o Grgiću, on ima ozljedu koljena dok preostala trojica imaju mi&scaron;ićne ozljede. Oni su u procesu oporavka i sve teče dobro. Niti jedan od njih nije ovaj tjedan trenirao s nama. Pred nama su jo&scaron; dva treninga u kojima moramo definirati do kraja sastav. Nema potrebe za rotacijama. Momčadi koje su nastupile protiv Rijeke i Osijeka pokazali odlične predstave. Nadam se da će na tome tragu biti i protiv Hajduka - rekao je&nbsp;Zoran Marčetić, pomoćnik Dine Skendera.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Osijek je izvukao remi i protiv Rijeke i protiv Dinama, no realno je da su obje utakmice bili puno bliži pobjedi od svoje momčadi.&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>- Najjače momčadi na&scaron;e lige iz nas izvlače ono najbolje. Mi smo se napunili samopouzdanjem nakon dobrih rezultata. Uvjereni smo u na&scaron;u kvalitetu, momčad dobro trenira. S nestrpljenjem očekujemo utakmicu. Želimo se natjecati s najboljima, a Hajduk je sigurno jedna od boljih ekipa u HNL-u. Ne znam u kojoj to utakmici mi nismo i&scaron;li na pobjedu. Bilo to gostovanje, domaća ili europska utakmica, mi uvijek tražimo od igrača da zabiju gol vi&scaron;e i da pobijedimo. Nema razloga&nbsp;da drukčije bude i u nedjelju jer&nbsp;smo dobili potvrdu iz jakih utakmica s Dinamom&nbsp;i Rijekom, oni su jako dobre momčadi i stvorili smo jako puno prilika. Ne znam je li netko u Europi stvorio Dinamu toliko &scaron;ansi koliko mi. Želimo pobijediti i sve radimo da osvojimo tri boda.&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>Tko će nastupiti, jo&scaron; ne znaju u Osijeku, ali najvjerojatnije je da će zaigrati ista momčad koja je igrala i prethodne dvije utakmice.</p> <p>&nbsp;</p> <p>- Dvojbe uvijek postoje, tražimo najbolje. Dolaskom Igora Silve smo dobili ono da na svakoj poziciji imamo dva igrača. Važno je imati &scaron;irinu. Silva je pojačanje za nas, ali on u prethodnom klubu nije trenirao s momčadi, nije igrao utakmice, nema utakmica ove sezone. Nije sto posto u ritmu. &Scaron;or&scaron;a je na&scaron; važan igrač. Najveći profesionalac. Do kraja će ispunjavati zahtjeve od trenera - zaključio je Marčetić.</p> <div id="inArticlePreroll_container" class="article__video_wrap video" style="position: relative; width: 100%; height: 0px; padding-bottom: 0; visibility: hidden; transition: all 0.5s; z-index: 1; overflow: hidden;"> <div id="inArticlePreroll" class="video-js vjs-controls-disabled vjs-workinghover vjs-v7 inArticlePreroll-dimensions vjs-has-started vjs-paused vjs-ended vjs-user-inactive" lang="hr"><video id="inArticlePreroll_html5_api" width="320" height="240" class="vjs-tech" tabindex="-1" preload="auto" muted="muted" src="https://www.24sata.hr/static/video/blank_video.mp4" controls="controls"><object id="inArticlePreroll_html5_api" width="320" height="240" data="https://www.grude.com/cms/tiny/plugins/media/moxieplayer.swf" type="application/x-shockwave-flash"><param name="src" value="https://www.grude.com/cms/tiny/plugins/media/moxieplayer.swf" /><param name="flashvars" value="url=https%3A//www.24sata.hr/static/video/blank_video.mp4&amp;poster=/cms/" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="true" /></object> </video></div> </div> <p>- Raspoloženje je dobro. Zaslužili smo vi&scaron;e od dva boda protiv Rijeke i Dinama. Hajduk je nakon ispadanja iz Europe u&scaron;ao dobro u sezonu. Tako da su već na četiri boda i nama je pobjeda veći imperativ nego njima. Ići ćemo na pobjedu i tri boda kako bi se priključili samom vrhu.&nbsp;Ja vjerujem da ću napokon zabiti. I protiv Dinama i protiv Rijeke sam imao prilike, ali nisam uspio zabiti. Nadam se da će mi se vratiti sve protiv Hajduka. Pobjeda nam dosta znači - kazao je napadač Mirko Marić</p> <p>&nbsp;</p> <p>- Imaju četiri pobjede, naprijed su dosta opasni. Eduok, Jairo, Cakta&scaron;, najmanju gre&scaron;ku iskori&scaron;tavaju. Moramo biti skoncentrirani, a prema naprijed ćemo sigurno stvoriti prilike. Utakmica će biti čvrsta i tvrda. Presudit će sitnice. Na prekidima, vjerujem da je na&scaron;a &scaron;ansa jer tamo dobro djelujemo. Ali, već tri mjeseca nismo primili gol iz prekida. Mislim da je to na&scaron;a &scaron;ansa.&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>Hajduk je posljednji put pobijedio na Gradskom vrtu u veljači ove godine, a prije toga 2015. godine. Osijek je uvijek bio tvrd teren za njih, a Marić se nada da će tako i ostati.</p> <p>&nbsp;</p> <p>- Mi igramo doma i tu uvijek idemo na pobjedu. Moramo se tako postaviti i ići na pobjedu. Mi ćemo imati svoje prilike. Svi su imali svoje prilike, ali&nbsp;nisu zabili. Nadam se da ćemo mi iskoristiti njihove gre&scaron;ke kojih će sigurno biti. Hajduk ima odlične pojedince, ali imamo i mi. Nisu u tome bolji od nas. &Scaron;anse su 50-50 - zaključio je Marić.&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>Utakmica se igra u nedjelju od 20 sati...</p> <p>&nbsp;</p> <p><em><strong>Grude.com/24sata.hr</strong></em></p> </div>//grude.com/Datoteke/Novosti/19-08-23-mirko-maric-osijek-hnl.jpegUplatio markicu na tri para i dobio 14 tisuća i 196 marakahttp://grude.com/clanak/?i=131523131523Grude.com - klik u svijetFri, 23 Aug 2019 13:50:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=16-09-18-premier_kladionica.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Sinoćnje utakmice kvalifikacija za Europsku ligu ostat će upamćene jednom igraču po nevjerojatnom dobitku uplaćenom u Trebinju. <p>&nbsp;</p> <p>Naime, igrač u Premier kladionici uplatio je 1 KM na tri para i dobio čak 14.196,00 KM. Sastavio je čudesnu kombinaciju od tri 'prijelaza' i uplatio minimalnih 1 KM za nevjerojatan dobitak.</p> <p><img src="https://www.grude.com/Datoteke/novosti/19-08-23-19-08-23-kladara.jpeg" alt="" width="640px" /></p>//grude.com/Datoteke/Novosti/16-09-18-premier_kladionica.jpgTrlin, Herceg, Zadro i Grbavac napustili RUKOMETNI SAVEZ BIH!http://grude.com/clanak/?i=131522131522Grude.com - klik u svijetFri, 23 Aug 2019 11:08:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=19-08-23-019-trlinherceg.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Predstavnici hrvatskog naroda u Upravnom odboru Rukometnog saveza BiH donijeli su odluku i objavili priopćenje o svom povlačenju iz ovog tijela.<p>&nbsp;</p> <p>Ovu odluku su "potpisali" Slobodan Zadro, Nevenko Herceg, David Grbavac i Zoran Trlin, a donijeli su je zbog neorganiziranosti, netransparentnosti i nezakonitosti rada. Priopćenje prenosimo u cjelosti.</p> <p>&nbsp;</p> <p>"Nakon godinu dana poku&scaron;aja, nade i očekivanja da će UO RS BiH početi raditi organizirano, transparentno i zakonito na čemu smo kontinuirano inzistirali, nažalost prinuđeni smo prihvatiti činjenicu da se to u ovom sastavu UO RS BiH neće desiti. Od samog početka rada ovog saziva UO, počela je i praksa dono&scaron;enja i realizacije privatnih aranžmana, koje je dogovaralo i realiziralo par članova UO RS BiH bez informacija i suglasnosti ostatka UO koji je za takve 'odluke' uglavnom saznavao iz medija. Na sjednicama UO je doneseno niz punovaljanih odluka koje nikada nisu do&scaron;le u pismenu formu niti su potpisane i objavljenje ,a mnoge od njih su nakon jednoglasnog dono&scaron;enja na sjednici, od strane pojedinih članova UO kasnije preformulirane ili primjenjivane suprotno od stvarne odluke. Primjera je puno, ali evo samo par njih:</p> <p>&nbsp;</p> <p>UO RS BIH je na sjednici održanoj 22. decembra 2018. odine jednoglasno (sa 10 nazočnih članova) donio odluku o startu Premijer B lige za mu&scaron;karce od sezone 2019/2020. Ni 24 sata nakon toga isti članovi koji su predložili i glasovali za takvu odluku su u medijima, a kasnije i na sjednicama UORS BiH osporili da je takva odluka donesena i naravno ona nikad nije niti opismenjena niti provedena.</p> <p>&nbsp;</p> <p>UO RS BiH je na sjednici na Rostovu dana 20. maja 2019. donio oduku o raspisivanju javnog natječaja za mjesto glavnog tajnika RS BiH i odlučeno da već ranije utemeljeno povjerenstvo obavi razgovore sa kandidatima koji se prijave. Na istoj sjednici je izričito odbijen prijedlog da član UO RS BiH može obna&scaron;ati dužnost glavnog tajnik ili biti VD glavnog tajnika RS BiH jer je to protuzakonito i jer bi se radilo o čistom sukobu interesa. Natječaj je raspisan i informirani smo da su pristigle tri prijave. Nikada, niti izabrano povjerenstvo niti UO RS BiH nije razmatrao pristigle prijave niti donosio nikakvu odluku o tome. Suprotno odluci UO RS BiH potpisan je ugovor o obna&scaron;anju dužnosti VD glavnog tajnika, na neodređeno vrijeme, sa članom UO RS BiH uz naknadu od 2.000 KM mjesečno neto, o čemu smo informirani preko dru&scaron;tvenih mreža,</p> <p>&nbsp;</p> <p>Uz ove primjere bilo je u vi&scaron;e navrata raznih saopćenja za javnost koja su slana u ime UO RS BiH, a nikada članovi UO niti su konsultovani o njima, a veoma često su ta saopćenja bila protivna mi&scaron;ljenjima i stavovima ostalih članova UO</p> <p>&nbsp;</p> <p>Drugi veoma važan razlog za nemogućnost daljnjeg sudjelovanja u radu ovog UO RS BiH jesu razne malverzacije, nezakonitosti i netransparentnost u<br />finansijskom poslovanju. Evo par primjera i za to:</p> <p>&nbsp;</p> <p>- u ovom periodu bez ikakve odluke UO RS izvr&scaron;ena je uplata međunarodnih certifikata za nekoliko igrača i to iz sredstava sa računa RS BiH<br />pri EHF-u u Beeu. Uplata je izvr&scaron;ena na temelju pisanih akata potpisanih od strane neovla&scaron;tenih članova UO RS BiH, a u suprotnosti sa odredbama svih temeljnih akata RS BiH.</p> <p>&nbsp;</p> <p>- tokom cijelog ovog perioda bilo je vi&scaron;estrukih isplata za obavljanje kojekakvih poslova pojedinim osobama bez ikakve rasprave i odluke UO RS BiH.</p> <p>&nbsp;</p> <p>- 'odluka' o obavezi nazočnosti trenera i plaćanju naknade od 100 KM za 'licenciranje' je objavljena bez ikakve odluke UO RS BiH, bez informacije ko je odredio taj iznos, na koji račun i u čiju korist se uplaćuju sredstva, a uz to se licenciranje prezentira kao licenciranje po RINCK konvenciji &scaron;to nema nikakve veze s istinom i &scaron;to je čisto obmanjivanje javnosti u cilju stvaranja obaveze da treneri moraju doći i platiti 'licenciranje', ne zna se ni kome ni na koji način.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Niz je primjera iz prakse koji pokazuju da je UO RS BiH privatiziran od strane pojedinaca koji djeluju mimo Statuta i svih ostalih normativnih akata RS BiH. U takvoj situaciji ne želimo dalje biti sudionicima ovakvog načina rada jer je on izrazito usmjeren protiv interesa rukometa u BiH.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Svjesni smo činjenice da takmičenja u Premijer ligama BiH trebaju uskoro početi, a da nije utvrden niti broj klubova u rnu&scaron;koj Premijer ligi niti je obavljen niz aktivnosti neophodnih za početak takmičenja. Isto tako smo svjesni da bi nastavak funkcioniranja RS BiH na dosada&scaron;nji način produžio neorganiziran, netransparentan i nezakonit način rada.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Predlažemo hitnu sjednicu Skup&scaron;tine RS BiH na kojoj bi se izabrali i imenovali organi i tijela RS BiH koja će istinski raditi na rje&scaron;avanju nagomilanih problema u bh rukometu", navodi se u priopćenju.</p> <p>&nbsp;</p> <p><em><strong>Grude.com</strong></em></p>//grude.com/Datoteke/Novosti/19-08-23-019-trlinherceg.jpgZlatko Dalić dolazi gledat Ružiće u završnoj noći Lige Hercegovine!http://grude.com/clanak/?i=131509131509Grude.com - klik u svijetThu, 22 Aug 2019 15:20:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=17-10-09-dalic_zlatko.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Iz Sportskog saveza općine Posušje, koji uz športsku udrugu Liga Hercegovine organizira završni malonogometni turnir, stigla je potvrda kako na završnicu Lige Hercegovine stiže Zlatko Dalić, izbornik hrvatske nogometne reprezentacije. <p>&nbsp;</p> <p>Tako će Dalić uručiti Večernjakov pehar, odnosno trofej namijenjen pobjedniku Lige Hercegovine, a čiji je glavni medijski pokrovitelj Večernji list.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Večeras su polufinalne utakmice, a iste ekipe igraju i sutra samo je pitanje je li za treće ili za prvo mjesto.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Među njima je i predstavnik općine Grude, ekipa Ružići. S obzirom da su skoro svi igrači Ružića članovi HNK Grude molimo Zlatka da dobro obrati pozornost.</p> <p>&nbsp;</p> <p><em><strong>Grude.com</strong></em></p>//grude.com/Datoteke/Novosti/17-10-09-dalic_zlatko.jpgPoginuo Darko Tomić, član slavne juniorske generacije Hajdukahttp://grude.com/clanak/?i=131489131489Grude.com - klik u svijetTue, 20 Aug 2019 17:01:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=19-08-20-hajduk-darko-tomic.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Preko Društva prijatelja Hajduka iz Siska primili smo tužnu vijest da je od posljedica prometne nesreće u Irskoj preminuo bivši nogometaš ‘bijelih’ Damir Tomić. Igrao je na poziciji desnoga krila, bio vrlo brz napadač.<p>&nbsp;</p> <p>Tomić je rođen u Sisku 21. veljače 1967., godine, u Hajduk je stigao u ljeto 1984. i igrao je do kraja 1985.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Za Hajduk je odigrao &scaron;est prijateljskih utakmica, a u juniorima je bio standardan u &scaron;ampionskoj momčadi za koju su igrali Jarni, &Scaron;timac, Dalić, Andrija&scaron;ević, Mi&scaron;e... pod vodstvom Sergija Kre&scaron;ića.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Postali su prvaci u utakmicama protiv Beograda 2:2 na Karaburmi i 4:0 u Poljudu.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Juniori Hajduka, prvaci Jugoslavije u sezoni 1984/85.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Stoje slijeva: Tonći Mrdulja&scaron;, Igor &Scaron;timac,Vladimir Vladislavić, Zlatko Dalić, Goran Milanko, Davor &Scaron;erić, Albert Franković, Mladen Jurić, Džoni Tafra i trener Sergije Kre&scaron;ić; čuče slijeva: Ante Mi&scaron;e, Stjepan Andrija&scaron;ević, Robert Jarni, Marin Galić, Slaven Čuček, Marin Lalić i Damir Tomić.</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/19-08-20-hajduk-darko-tomic.jpgU Grude dolazi IVANO BALIĆ! Priprema se neviđen spektaklhttp://grude.com/clanak/?i=131488131488Grude.com - klik u svijetTue, 20 Aug 2019 16:41:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=19-08-22-hzrkgr-balic.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Grude će u razdoblju od 27.08. do 30.08. biti središte europskog ženskog rukometa. <p>&nbsp;</p> <p>Dva europska klupska prvaka i ovogodi&scaron;nja sudionika Lige prvakinja, najbolja svjetska rukometa&scaron;ica Bojana Popović, najbolji svjetski rukometa&scaron; Ivano Balić, najbolji rukometni trener na svijetu Dragan Adžić, nositelji zlatnih olimpijskih i svjetskih medalja Petar Metličić i Zlatko Saračević, sve su to sudionici 2. Festivala ženskog rukometa &ndash; Grude 2019.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Festival će sadržavati tri cjeline i to:</p> <p>&nbsp;</p> <p>1.Kamp za mlade rukometa&scaron;ice (rođene 2004. godine i mlađe) koji će trajati 4 dana i okupiti 80-ak djevojčica</p> <p>&nbsp;</p> <p>2.Najjači ženski rukometni turnir u BiH u povijesti, uz sudjelovanje dva europska prvaka</p> <p>&nbsp;</p> <p>3. Seminar trenera koji će okupiti preko 50 rukometnih trenera iz Bosne i Hercegovine</p> <p>&nbsp;</p> <p>Grude će imati privilegiju da budu domaćin utakmice kakve možemo gledati samo na TV ekranima. Ovogodi&scaron;nji sudionici Lige europskih prvakinja i biv&scaron;i europski prvaci ekipe RK Podravka i ŽRK Budućnost će odigrati utakmicu koja privlači ogromnu pažnju kako gledatelja tako i svih medija iz BiH, Crne Gore i Hrvatske.</p> <p>&nbsp;</p> <p><em><strong>Grude.com</strong></em></p>//grude.com/Datoteke/Novosti/19-08-22-hzrkgr-balic.jpgDalićev popis za Slovačku i Azerbajdžan, pozvao i Oršićahttp://grude.com/clanak/?i=131473131473Grude.com - klik u svijetMon, 19 Aug 2019 15:40:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=18-06-02-dalichrt0106.jpg.688x388_q85_crop_upscale.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Među reprezentativcima je prvi put i Dinamov krilni napadač Mislav Oršić.<p>&nbsp;</p> <p>Izbornik hrvatske nogometne reprezentacije Zlatko Dalić pozvao je 23 igrača za okupljanje Vatrenih povodom rujanskih gostovanja u Slovačkoj i Azerbajdžanu u sklopu kvalifikacija za Europsko prvenstvo 2020., javlja HRT.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Svjetski doprvaci 6. rujna igraju protiv Slovačke u Trnavi, a potom putuju u Baku gdje 9. rujna igraju protiv Azerbajdžana.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Or&scaron;ić o pozivu: Ispunit ću jo&scaron; jedan dječački san</strong></p> <p>Dalić je za tu akciju pozvao 23 nogometa&scaron;a koje predvodi kapetan Luka Modrić, a među reprezentativcima je prvi put i Dinamov krilni napadač Mislav Or&scaron;ić. Dalić je uputio i pet pretpoziva, uključujući Andreju Kramariću koji će biti pozvan ako uspije zaliječiti aktualnu ozljedu.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Bude li potrebe, Dalić će A reprezentaciji priključiti i nekoga od mladih reprezentativaca u dogovoru s Nenadom Gračanom.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Reprezentacija se okuplja 2. rujna u Zagrebu gdje će trenirati do putovanja u Slovačku koje je zakazano za 5. rujna.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Popis pozvanih igrača za utakmice sa Slovačkom i Azerbajdžanom:</p> <p>&nbsp;</p> <p><em><strong>Vratari</strong></em>: Lovre Kalinić, Dominik Livaković, Simon Sluga</p> <p>&nbsp;</p> <p><em><strong>Obrambeni:</strong></em> Domagoj Vida, Dejan Lovren, Tin Jedvaj, Matej Mitrović, Borna Bari&scaron;ić, Karlo Bartolec, Mile &Scaron;korić, Dario Melnjak</p> <p>&nbsp;</p> <p><em><strong>Vezni</strong></em>: Luka Modrić, Ivan Rakitić, Mateo Kovačić, Milan Badelj, Marcelo Brozović, Mario Pa&scaron;alić, Nikola Vla&scaron;ić</p> <p>&nbsp;</p> <p><em><strong>Napadači:</strong></em> Ivan Peri&scaron;ić, Ante Rebić, Josip Brekalo, Bruno Petković, Mislav Or&scaron;ić</p> <p>&nbsp;</p> <p><em><strong>PRETPOZIVI:</strong></em> Andrej Kramarić, Marko Rog, Filip Benković, Mijo Cakta&scaron;, Josip Juranović, Antonio Mirko Čolak</p> <p>&nbsp;</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/18-06-02-dalichrt0106.jpg.688x388_q85_crop_upscale.jpgSmrtno stradao 19-godišnji futsal reprezentativac! Došlo je do zastoja srcahttp://grude.com/clanak/?i=131470131470Grude.com - klik u svijetMon, 19 Aug 2019 11:08:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=19-08-19-andro-zarac.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>U teškoj prometnoj nesreći koja se dogodila na predjelu Batahovine u Dubrovniku smrtno je stradao igrač MNK Squrea Andro Zarač, potvrdio je za portal Dulist predsjednik kluba Željko Raguž.<p>&nbsp;</p> <p>- Nažalost, informacija je točna. Igrao je turnir na Kantafigu, nakon toga je sjeo na motocikl, nije bio problem u brzini, već se s njega sru&scaron;io zbog zastoja srca - rekao je Raguž.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Doktori su ovog 19-godi&scaron;njaka poku&scaron;ali reanimirati, ali, nažalost, nisu uspjeli.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Podsjetimo, do nesreće je do&scaron;lo kada se 19-godi&scaron;njak koji je upravljao mopedom zabio u brdo. On se kretao iz pravca Dubrovnika u pravcu Sustjepana, a u jednom trenutku je vozilom skrenuo desno i udario u brdo.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Usred udara, 19-godi&scaron;nji vozač i njegova 18-godi&scaron;nja suputnica pali su na trotoar, a moped se nastavio nekontrolirano kretati po trotoaru.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Inače, Andro Zarač bio je vrlo talentiran igrač MNK Squarea, u kojem je igrao kroz protekle dvije sezone, a pro&scaron;le je godine nastupio za hrvatsku U 19 futsal reprezentaciju, u kojoj se iskazao kako golovima tako i prikazanom igrom.</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/19-08-19-andro-zarac.jpgUFC: Miočić uzvratio Cormieru i opet osvojio naslov svjetskog prvakahttp://grude.com/clanak/?i=131462131462Grude.com - klik u svijetSun, 18 Aug 2019 10:25:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=19-08-18-stipe-miocic-hrt.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Više od 19 minuta trajao je okršaj Stipe Miočića i Daniela Cormiera<p>&nbsp;</p> <p>Američki borac hrvatskog porijekla, 36-godi&scaron;nji Stipe Miočić pobijedio je 40-godi&scaron;njeg Amerikanca Daniela Cormiera nokautom u četvrtoj rundi u borbi održanoj u kalifornijskom gradu Anaheimu te tako vratio UFC naslov svjetskog prvaka u te&scaron;koj kategoriji koji mu je isti borac prije 13 mjeseci preoteo u Las Vegasu.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Vi&scaron;e od 19 minuta trajao je okr&scaron;aj Stipe Miočića i Daniela Cormiera u kojem je na kraju branitelj naslov zadao vi&scaron;e značajnih udaraca (123-98) i činilo se sve do odlučujućeg trenutka u zavr&scaron;nici četvrte runde bio bliži pobjedi.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Iako je do četvrte runde primio gotovo dvostruko vi&scaron;e udaraca, većinu od njih u glavu, zbog čega je imao problema i s vidnim poljem, Stipe Miočić nije pokleknuo i nijednog trenutka nije ustuknuo pred aktualnim svjetskim prvakom, koji je jo&scaron; jednom vrlo dobro koristio brzinu svojih ruku i vrlo često na kratkoj distanci laktovima zadavao te&scaron;ke udarce nekada&scaron;njem prvaku i svom izazivaču.</p> <p>&nbsp;</p> <p>U četvrtoj od pet predviđenih rundi iscrpljujuće borbe Miočić je promijenio taktiku i počeo vi&scaron;e koristiti udarce u tijelo svog suparnika. Na ulazu u posljednju, petu minutu četvrte runde jedan takav udarac je natjerao Cormiera na spu&scaron;tanje garda, nakon čega ga je Miočić zasuo preciznim kro&scaron;eima i direktima te ga sru&scaron;io, a sudac u ringu je prekinuo borbu kad je vidio da se Cormier vi&scaron;e nije u mogućnosti braniti.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Gotovo na identičan način, samo pred kraj prve runde, Cromier je prije 13 mjeseci u Las Vegasu preoteo naslov svjetskog prvaka Miočiću. Borac hrvatskih korijena od tada nije ulazio u ring čekajući priliku za uzvrat. Dočekao ju je i iskoristio kako bi u svoje vlasni&scaron;tvo vratio pojas, a 40-godi&scaron;njeg Cormiera vjerojatno poslao u mirovinu.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Miočić je do tog, pomalo i iznenađujućeg poraza od tada aktualnog prvaka u polute&scaron;koj kategoriji, bio borac s najvi&scaron;e obrana naslova svjetskog prvaka u te&scaron;koj kategoriji u povijesti UFC-a. Triput je "vatrogasac iz Clevelanda" ru&scaron;io svoje suparnike koji su mu poku&scaron;avali preoteti pojas i bio je na dobrom putu učiniti to i četvrti put, kad ga je iznenadio Cormierov udarac u bliskoj borbi, nakon kojeg je Miočić pao, a sudac u ringu prekinuo borbu pred kraj prve runde, jer je Cormier zasuo Stipu udarcima od kojih se ovaj nije mogao braniti.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Cormier je tada postao drugi borac nakon Randyja Couturea koji je uspio ujediniti UFC naslove u polute&scaron;koj i te&scaron;koj kategoriji, &scaron;to ga svrstava među najbolje majstore slobodne borbe u oktagonu svih vremena. Do poraza od Miočića, biv&scaron;i američki reprezentativac u hrvanju bio je jedini neporaženi UFC svjetski prvak u te&scaron;koj kategoriji.</p> <p>&nbsp;</p> <p>No, u Anaheimu je nastavljena tradicija kad su u pitanju UFC borbe za naslov svjetskog prvaka u te&scaron;koj kategoriji. Naime, u ovome gradu nijedan te&scaron;ka&scaron; u povijesti nije uspio obraniti naslov, a Cormier je postao četvrti koji je izgubio pojas.<br /><br /><br /><iframe style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="https://www.youtube.com/embed/1z4twxFQ0aI" frameborder="0" width="425" height="350"></iframe></p> <p>&nbsp;</p> <p>Grude.com/<strong>HRT</strong></p> <p>&nbsp;</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/19-08-18-stipe-miocic-hrt.jpgKramina drama: Boli ga čim potrči, ali nitko ne zna što jehttp://grude.com/clanak/?i=131458131458Grude.com - klik u svijetSat, 17 Aug 2019 07:59:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=17-04-25-andrej-kramaric-1899-hoffenheim_wbj3v75l4f9v145sd7gms1mqp.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Išli smo i kod liječnika kojeg su nam preporučili i kod kojeg je bilo mnogo nogometaša. Nažalost, nije pomoglo.<p>&nbsp;</p> <p>Dok miruje, ni&scaron;ta ga ne boli. Može normalno i hodati, no kad počne trčati, javljaju se problemi. Nakon tri minute počne ga boljeti i mora stati, rekla je Andrejeva majka Danica Kramarić, prenosi 24sata.hr.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Andrej je obavio magnetsku rezonanciju u Njemačkoj, no nije pokazala nikakvo o&scaron;tećenje. Ni&scaron;ta. No kad bi trebalo trčati, Andrej nije mogao. Konzultirao se s klupskim liječnicima, oti&scaron;ao i kod bioenergetičara Marinka Smolčića, no pomaka nije bilo. Potom je krenuo na injekcije, ali i dalje nema pobolj&scaron;anja. - I&scaron;li smo i kod liječnika kojeg su nam preporučili i kod kojeg je bilo mnogo na&scaron;ih nogometa&scaron;a. Nažalost, nije pomoglo. Ne znamo &scaron;to sad.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Imao je sličan problem i s petom, no nakon pet-&scaron;est tjedana bolovi su prestali sami od sebe. Sad je Andrej primio injekciju, pa čekamo da vidimo &scaron;to će biti - kaže tata Josip.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Andrejev izostanak ogroman je udarac za Hrvatsku, pogotovo uoči dvije rujanske utakmice, protiv Azerbajdžana i Slovačke. Ako druga injekcija pomogne, možda bi i mogao početi normalno trenirati, no pitanje je koliko bi bilo riskantno staviti ga u igru. Andrej ima veliko srce i nema dvojbe da bi htio igrati, no bilo bi glupo riskirati neku težu ozljedu.</p> <p>&nbsp;</p> <p>- Pitanje je kad ću uopće moći trenirati. Nema pomaka. Jo&scaron; nisam odradio niti jedan trening - rekao je Andrej Kramarić. Ono &scaron;to ostaje je strpljenje i čekanje. Naime, radi se o aseptičnoj upali koja je posljedica naprezanja i mikrotrauma. - Vidjet ćemo &scaron;to će biti nakon druge injekcije. Čekamo i odgovor iz M&uuml;nchena, to je klub dogovarao - kažu roditelji.</p> <p><span>Najveći problem u cijeloj situaciji je &scaron;to nitko nije otkrio uzrok. Zna se da je problem s tetivom koljena, zna se i da je zbog toga u opasnosti i križni ligament, no nitko ne može objasniti za&scaron;to se to događa. </span></p> <p>&nbsp;</p> <p><span>Ono &scaron;to je jasno je da nema nikakvih prijeloma, ni&scaron;ta nije slomljeno... - Da je slomljeno, bar bih znao &scaron;to je, ovako ne znam - kaže Andrej u &scaron;ali. </span></p> <p>&nbsp;</p> <p><span>Veliki je sporta&scaron; i u karijeri je imao jako puno uspona i padova, iz kojih je uvijek izlazio kao pobjednik. Pro&scaron;ao je već ozljeda i te&scaron;kih situacija, ali niti jedna ga nije slomila. Protiv Portugala i &Scaron;panjolske nije igrao jer je imao problema s koljenom, pa ga je mučila peta... Sve je pro&scaron;lo i Andrej se vratio na teren. Proći će i ova ozljeda, samo pitanje je kad. </span></p> <p>&nbsp;</p> <p><span>Dok ne prođe, Hrvatska će morati igrati bez jedinog pravog centarfora, bez igrača koji može igrati na vi&scaron;e pozicija i koji je uvijek za reprezentaciju igrao sjajno. Debitirao je u rujnu 2014. na Aldo Drosini protiv Cipra. Izbornik je bio Niko Kovač. U debiju je odigrao svih 90 minuta, a već u sljedeće dvije kvalifikacijske utakmice, protiv Malte i Azerbajdžana, zabio po gol.</span></p> <p>&nbsp;</p> <p><span> Andrej je i u Rusiji igrao sjajno i zabio gol za izjednačenje u četvrtfinalu protiv Rusije. Za Hrvatsku je odigrao 46 utakmica i zabio 13 golova. Jo&scaron; mu nedostaju dva gola da prestigne Gorana Vlaovića i uđe među deset najboljih strijelaca u povijesti hrvatske reprezentacije. Uopće ne sumnjamo da će se vratiti i opet zabijati...</span><br /><br /><span><br /></span></p>//grude.com/Datoteke/Novosti/17-04-25-andrej-kramaric-1899-hoffenheim_wbj3v75l4f9v145sd7gms1mqp.jpgPreminuo njemački nogometaš! Zaboljela ga je glava, umro je u bolnicihttp://grude.com/clanak/?i=131449131449Grude.com - klik u svijetFri, 16 Aug 2019 11:45:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=19-08-16-yannick-nonnweiler-imago10674283h.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Yannick Nonnweiler (24), nogometaš Köllerbacha i bivši mladi reprezentativac Njemačke, umro je u bolnici u Homburgu u koju je primljen nakon što se požalio na glavobolju.<p>&nbsp;</p> <p>"&Scaron;okirani smo vije&scaron;ću da je na&scaron; biv&scaron;i igrač umro sa samo 24 godine. U mislima smo s njegovom suprugom, obitelji i prijateljima", objavio je Kaiserslautern.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Nonnweiler je igrao za drugu momčad slavnog kluba, a nastupao je jo&scaron; za N&uuml;rnberg, Karlsruhe, Stuttgart, Saarbr&uuml;cken, Schwalbach, Titus i R&ouml;chling</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/19-08-16-yannick-nonnweiler-imago10674283h.jpgNajpoznatiji turnir LOVACA i ove godine u Posušju!http://grude.com/clanak/?i=131428131428Grude.com - klik u svijetWed, 14 Aug 2019 16:05:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=19-08-14-lovci.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>I ove godine turnir lovaca u Posušju, prijave do 25. kolovoza. U Posušju u sportskom centru “ADEO” 26.8 započinje 2. po redu malonogometni turnir lovaca. <p>&nbsp;</p> <p>Pravo nastupa imaju svi lovci sa valjanom lovačkom iskaznicom. Uplata po ekipi je 150 maraka, a prijave se primaju do 25.8 kada ce biti izvlačenje skupina. Turnir se igra po skupinama na umjetnoj travi, u sustavu 5+1 igrač, a 2&times;20 minuta. Prvoplasirana ekipa 1000 maraka, drugoplasirana 500 maraka, a trecoplasirana 200 maraka.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Tu su jo&scaron; nagrade za najboljeg igrača turnira, najbolje golmana i najbolje strjelca. Kontakt broj za prijave je: 063 63 63 63</p> <p>&nbsp;</p> <p><img src="https://www.grude.com/Datoteke/novosti/19-08-14-19-08-14-lovci.jpg" alt="" width="640px" /></p> <p><strong>Posuski.info</strong></p>//grude.com/Datoteke/Novosti/19-08-14-lovci.jpgVoliiiiiiiiiiiiiim te Dinammooooooooooo, odjekuje Mađarskomhttp://grude.com/clanak/?i=131420131420Grude.com - klik u svijetTue, 13 Aug 2019 23:58:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=19-08-14-bjelica.jpeg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Voliiiiiiiiiiiiiim te Dinammooooooooooo, orilo je u svlačionici Dinama nakon velike pobjede nad Ferencvarošom (4-0) u trećem pretkolu Lige prvaka. <p>&nbsp;</p> <p>Unatoč ne&scaron;to lo&scaron;ijem izdanju u prvoj utakmici, 'modri' su pokazali u uzvratu koliko su vrjedniji i kvalitetniji. A to su shvatili i mađarski navijači kada su vidjeli kako je to kada se atomski Dinamo upali.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Iako ga često znamo viđati u dosta ozbiljnom izdanju, Nenad Bjelica opustio se nakon pobjede, a to je i zaslužio. Pjevao je i skakao s igračima, a onda je iznenada do&scaron;ao i hladni &scaron;ok. Netko ga je od igrača zalio vodom, no to ga nije previ&scaron;e omelo već je onako mokar nastavio pjevati.</p> <p>&nbsp;</p> <p>To zajedni&scaron;tvo igrača i trenera se vidjelo već pro&scaron;le sezone, jer te&scaron;ko da bi 'modri' bez toga dogurali do osmine finala Europske lige. A to se vidjelo i danas u jo&scaron; jednom fantastičnom izdanju zagrebačke momčadi koja je protutnjala Budimpe&scaron;tom i pokazala da opasno napada na grupnu fazu Lige prvaka</p> <p>&nbsp;</p> <p>Dinamo je tako ukupnim rezultatom 5-1 pro&scaron;ao u play-off, a tamo će igrati protiv Rosenborga. Prva utakmica igra se 21. kolovoza na Maksimiru. Raspjevana svlačionica, Bjelica u deliriju i četiri komada u mreži mađarske momčadi. Bolju pozivnicu navijači Dinama jednostavno nisu mogli dobiti za dolazak na utakmicu na Maksimir protiv Norvežana.</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/19-08-14-bjelica.jpegBad Blue Boys, Bad Blue Boys, Bog i konjica, neka živi Dinamo i majka Hrvatska!http://grude.com/clanak/?i=131419131419Grude.com - klik u svijetTue, 13 Aug 2019 23:51:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=15-11-06-zdravko_mamic_2015.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Nakon razbijanja Ferencvarosa (4:0) i prolaska Dinama u play-off Lige prvaka, na svojoj Facebook stranici oglasio se Zdravko Mamić, bivši čelnik Dinama.<p>&nbsp;</p> <p>"Večeras smo svjedočili jo&scaron; jednom svijetlom trenutku na&scaron;eg sporta - GNK Dinamo je ponovno osvjetlao obraz hrvatskog nogometa u Europi i po tko zna koji put bio najbolji promotor na&scaron;e Domovine u Europi i svijetu. Čestitam momčadi, stručnom stožeru i svim djelatnicima na veličanstvenoj pobjedi u krcatoj Groupama Areni, nogometnom stadionu kakav svi ljubitelji sporta u Hrvatskoj mogu samo sanjati", napisao je Mamić.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Bad Blue Boysi su i u Budimpe&scaron;ti vrijeđali Mamića i ponovno tražili odlazak njegovog brata Zorana iz Dinama, kluba iz kojeg su braća Mamić, prema nepravomoćnoj presudi, ukrala 117 milijuna kuna. Mamić se u poruci iz Međugorja osvrnuo na to vrijeđanje i sjajnu atmosferu koju su napravili navijači hrvatskog prvaka.</p> <p>&nbsp;</p> <p>"Večeras želim skrenuti va&scaron;u pozornost na fantastičnu podr&scaron;ku Bad Blue Boysa koju je na&scaron;a momčad imala s tribina. Ne mogu glumiti, va&scaron;e uvrede s tribine me bole, jer ja sam jedan od vas. No, način na koji ste nadglasali 20 000 fanatičnih navijača Ferencvaro&scaron;a i učinili gostujući teren na&scaron;im, "domaćim", podsjeća me na legendarna navijanja kada ste hipnotizirali 70 000 Engleza na otvaranju Emirates stadiona ili pak kada ste Allianz Arenu u M&uuml;nchenu pjesmom pretvorili u Dinamo Arenu! Ako je uvjet za ovakvu podr&scaron;ku to da me vrijeđate, vrijeđajte me jo&scaron; jače, jer ovo je ono &scaron;to na&scaron;a momčad treba, ovo je snaga Dinama! Volim vas, po&scaron;tujem i hvala vam na tome &scaron;to ste večeras učinili za na&scaron;u momčad u Budimpe&scaron;ti", napisao je Mamić i zaključio obraćanje navijačkom parolom: "Bad Blue Boys, Bad Blue Boys, Bog i konjica, neka živi Dinamo i majka Hrvatska!"</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/15-11-06-zdravko_mamic_2015.jpgPerišić potpisao za Bayernhttp://grude.com/clanak/?i=131416131416Grude.com - klik u svijetTue, 13 Aug 2019 12:12:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=15-10-13-perisic.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Hrvatski reprezentativac neće trebati mnogo vremena za prilagodbu, jer dolazi u poznat sustav Bundeslige, a trenerski rad i metode Nike Kovača upoznao je tijekom Kovačevog izborničkog mandata..<p>&nbsp;</p> <p>Hrvatski nogometni reprezentativac Ivan Peri&scaron;ić potpisao je jednogodi&scaron;nji ugovor s Bayernom, u koji stiže na posudbu iz milanskog Intera, objavio je u utorak njemački prvak u video prilogu na svojem službenom internetskom portalu u kojem je 30-godi&scaron;nji Omi&scaron;anin izjavio kako nije mogao odbiti poziv tako velikog kluba.</p> <p>&nbsp;</p> <p>- Svi znaju da je Bayern velik klub, za mene jedan od pet najboljih u svijetu. Kad te takav klub zove, ne može&scaron; reći 'ne'. Obećao sam da ću svaki dan davati sve od sebe kako bismo osvojili puno trofeja, izjavio je Ivan Peri&scaron;ić kojemu će Bayern biti treća njemačka destinacija, nakon &scaron;to je od 2011. do 2013. godine bio članom Borussije Dortmund, a od 2013. do 2015. igrao za Wolfsburg iz kojeg je do&scaron;ao u milanski Inter.</p> <p>&nbsp;</p> <p><img src="https://www.grude.com/Datoteke/novosti/19-08-13-19-08-13-ivan-perisic-bayern.jpg" alt="" width="640px" /></p> <p>&nbsp;</p> <p>Bayern nije službeno objavio financijske uvjete ugovora s Peri&scaron;ićem i Interom, ali prema medijskim napisima Bavarce je dovođenje 30-godi&scaron;njeg svjetskog doprvaka stajalo pet milijuna eura za jednogodi&scaron;nju posudbu, a ako će sljedećeg ljeta željeti zadržati Peri&scaron;ića, za otkup njegova ugovora s Interom, koji istječe 30. lipnja 2022. godine, morat će izdvojiti jo&scaron; 20 milijuna eura.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Peri&scaron;ić je ugovor potpisao u dru&scaron;tvu predsjednika Izvr&scaron;nog odbora Bayerna Karl-Heinza Rummeniggea i sportskog direktora Hasana Salihamidžića.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Hrvatski reprezentativac neće trebati mnogo vremena za prilagodbu, jer dolazi u poznat sustav Bundeslige, a trenerski rad i metode Nike Kovača upoznao je tijekom Kovačevog izborničkog mandata na klupi hrvatske reprezentacije. Za očekivati je, da će ga Bayernov trener koristiti na lijevoj strani napada, kao &scaron;to je to činio i u hrvatskoj reprezentaciji, prenosi HRT.</p> <p>&nbsp;</p> <p>- Posljednjih sedam, osam godina sam igrao na lijevom boku, ali mogu igrati i na desnom ili u sredini. No, u karijeri sam igrao i na poziciji napadača. Otvoren sam za sve opcije. Ako me trener treba, nije važno na kojoj ću poziciji igrati, izjavio je Peri&scaron;ić koji je potpis na ugovor stavio u ponedjeljak, kad su njegovi novi suigrači s 3-1 slavili u prvom krugu njemačkog Kupa na gostovanju u Cottbusu.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Peri&scaron;ić je odmah po potpisu ugovora stekao pravo nastupa za Bayern, a prvu priliku zaigrati za novi, sedmi klubu u svojoj seniorskoj karijeri, imat će već za tri dana kad će Bavarci na svojoj Allianz Areni ugostiti berlinsku Herthu u 1. kolu nove sezone Bundeslige.</p> <p>&nbsp;</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/15-10-13-perisic.jpgZanimljivo slijetanje ljubuških paraglidera na Tegaševcu - video http://grude.com/clanak/?i=131385131385Grude.com - klik u svijetSat, 10 Aug 2019 08:49:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=19-08-10-paraglajder-ljubuski.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Zanimljiv prizor zaokupio je jučer Ljubušake kada je skupina paraglidera odlučila sletjeti na kupalište Tegaševac.<p>&nbsp;</p> <p>Na nasipu uz rijeku okupili su se brojni kupači koji su dočekali letače.</p> <p>&nbsp;</p> <p>"Koja publika, kao da F-16 slijeće na Tega&scaron;evac!", prokomentirali su na Facebook stranici Paragliding kluba Ljubu&scaron;ki.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Nakon uspje&scaron;nog slijetanja, letači su se odlučili osvježiti uz pivo, pi&scaron;e Radio Ljubu&scaron;ki<br /><br /></p> <p style="text-align: center;"><iframe src="https://www.youtube.com/embed/HvGiSc" frameborder="0" width="425" height="350"></iframe></p> <p>&nbsp;</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/19-08-10-paraglajder-ljubuski.jpgBišćan: Budemo li igrali kao u ovoj utakmici, sigurno ćemo proćihttp://grude.com/clanak/?i=131377131377Grude.com - klik u svijetFri, 09 Aug 2019 12:32:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=19-08-09-biscan-igor.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Nogometaši Rijeke pobijedili su Aberdeen 2:0 u prvoj utakmici trećeg pretkola kvalifikacija Europske lige.<p>&nbsp;</p> <p>Rijeka će na uzvrat otići s velikom predno&scaron;ću, a sve će se rje&scaron;avati u Aberdeenu za tjedan dana.</p> <p>&nbsp;</p> <p>- Ponosan sam na svoje igrače i da je bilo 0:0 ja bih bio zadovoljan, a kamoli s 2:0. Sve &scaron;to smo se dogovorili oni su ispunili, čak smo i fizički bili ravnopravni. Imamo lijepu prednost, a Aberdeen će sigurno igrati drugačije u uzvratu. Ali, ako budemo igrali kao večeras, sigurno ćemo proći, <a title="HRT" href="https://sport.hrt.hr/533895/izbori/biscan-budemo-li-igrali-kao-veceras-sigurno-cemo-proci" target="_blank">rekao je za HRT</a> trener Rijeke Igor Bi&scaron;ćan.</p> <p>&nbsp;</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/19-08-09-biscan-igor.jpgNK Široki i HŠK Posušje igraju nakon 10 godinahttp://grude.com/clanak/?i=131348131348Grude.com - klik u svijetTue, 06 Aug 2019 18:03:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=18-05-21-hsk_posusje.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>NK Široki Brijeg i HŠK Posušje odigrat će prvu utakmicu nakon punih deset godina u petak, 9. kolovoza, na stadionu Mokri dolac u Posušju.<p><br />Ova dva kluba iz Zapadne Hercegovine nekad su uz mostarski Zrinjski predvodila vrh nogometne lige Herceg-Bosne i često se nadmetali, ali od ujedinjenja liga nisu igrali previ&scaron;e puta. Klubu s Mokrog Doca nije i&scaron;lo u novoj ligi i kola su, za nekada&scaron;njeg prvaka Herceg-Bosne, krenula nizbrdo, prenosi Fena.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Davor Landeka i Jure Glavina koji su potekli na Pecari trenutno se nalaze u Posu&scaron;ju, a tu je i Slaven Dumančić koji je bio i u omladinskom pogonu &Scaron;irokog Brijega.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Od Posu&scaron;aka koji borave na Pecari tu je Josip Bari&scaron;ić koji je prethodne dvije sezone nosio i kapetansku vrpcu te mladi vratar Martin Zlomislić, a vrijedi podsjetiti da je i &scaron;irokobrije&scaron;ka legenda i najbolji igrač u povijesti Premijer lige BiH Wagner Santos Lago nekada nastupao za "Poskoke".</p> <p>&nbsp;</p> <p>Ovoj utakmici u kojoj trener Dino Ćorić namjerava iskoristiti niz mlađih igrača "kumovao" je i FK Sarajevo s obzirom na to da je zbog europskih obveza aktualnog prvaka Bosne i Hercegovine planirani derbi sa &Scaron;irokim odgođen.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Zadnju utakmicu u okviru Premijer lige, &Scaron;iroki i Posu&scaron;je odigrali su u svibnju 2009., a upravo u toj sezoni Posu&scaron;je je ispalo iz najelitinijeg dru&scaron;tva bh. nogometa.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Ove godine zavr&scaron;ili su kao drugoplasirani u Drugoj ligi Federacije BiH, a ovu utakmicu će, kao i &Scaron;irokobriježani, iskoristiti u okviru priprema na narednu sezonu.</p> <p>&nbsp;</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/18-05-21-hsk_posusje.jpgVIDEO: Potukli se navijači na derbiju Željezničara i Zrinjskog! Specijalci ih razdvajalihttp://grude.com/clanak/?i=131320131320Grude.com - klik u svijetSun, 04 Aug 2019 21:51:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=19-08-04-019-grbavica-tucnjava.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>U 10. minuti večerašnjeg derbija Željezničar - Zrinjski došlo je do tučnjave između navijača kluba s Grbavice i mostarskih "Ultrasa", koji su smješteni na sjevernoj tribini.<p>&nbsp;</p> <p>Međutim, brzom intervencijom Specijalne policije MUP SŽ navijači su ubrzo razdvojeni.</p> <p>&nbsp;</p> <p><iframe src="https://www.youtube.com/embed/kQur7_tgDlU" frameborder="0" width="660" height="350"></iframe></p>//grude.com/Datoteke/Novosti/19-08-04-019-grbavica-tucnjava.jpgMessi suspendiran na tri mjesecahttp://grude.com/clanak/?i=131299131299Grude.com - klik u svijetSat, 03 Aug 2019 10:54:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=16-06-27-messi_argentina_tuga.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Messijeva suspenzija traje do 3. studenog, a zbog kazne će propustiti tri prijateljske utakmice argentinske vrste, protiv Čilea, Meksika i Njemačke.<p>&nbsp;</p> <p>Argentinski nogometni majstor Lionel Messi suspendiran je na tri mjeseca nakon &scaron;to je optužio Južnoameričku nogometnu federaciju (CONMEBOL) za korupciju.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Messi je nakon argentinskog poraza od Brazila u polufinalu Copa Americe izjavio da je prvenstvo namje&scaron;teno kako bi ga osvojio Brazil. Razočaran suđenjem i organizacijom prvenstva, odbio je i primiti medalju za treće mjesto koju su 'Gauči' osvojili nakon pobjede protiv Čilea. "Ne trebamo biti dio ove korupcije, pokazali su manjak po&scaron;tovanja prema nama. Nisu nam dopustili da budemo u finalu. Korupcija i suci nisu dopustili ljudima da uživaju u nogometu. Trofej je rezerviran za Brazil," poručila je zvijezda argentinske vrste i Barcelone.</p> <p>&nbsp;</p> <p>CONMEBOL ga je zbog ovih izjava suspendirao na tri mjeseca, a mora platiti i 45.000 eura kazne.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Messijeva suspenzija traje do 3. studenog, a zbog kazne će propustiti tri prijateljske utakmice argentinske vrste, protiv Čilea, Meksika i Njemačke Dodajmo kako će argentinski majstor propustiti i prvu utakmicu "Gauča" u kvalifikacijama za SP 2022. godine zbog crvenog kartona koji je dobio u utakmici za treće mjesto protiv Čilea.</p> <p>&nbsp;</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/16-06-27-messi_argentina_tuga.jpgSudac dobio topovski udar i upaljač u glavu! Meč nastavljenhttp://grude.com/clanak/?i=131287131287Grude.com - klik u svijetFri, 02 Aug 2019 12:19:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=19-08-02-019-rumunjska.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Apsolutno luda noć u Craiovi i scene kakve nismo navikli gledati kada su u pitanju Uefina natjecanja, barem ne u posljednje vrijeme.<p>&nbsp;</p> <p>Meč između rumunjske&nbsp;Craiove i mađarskog Honveda prekinut je u 119. minuti nakon jedne gužve i sukoba igrača. Sve se događalo ispred tribine gde su smje&scaron;teni vatreni navijači domaćeg sastava. U jednom trenutku s tog dijela doletio je topovski udar, a nedugo zatim i upaljač koji je arbitra iz Sjeverne Irske&nbsp;<strong>Arnolda Hunter</strong> apogodio u glavu.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Sudac se odmah sru&scaron;io na travu, pa su liječnici u&scaron;li i ukazali mu pomoć. Skoro punih 40 minuta trajao je prekid, a upla&scaron;eni Hunter oti&scaron;ao je u svlačionicu. Dugo su promatrač suđenja i delegat bili na vezi sa ljudima iz Uefe, da bi konačna odluka glasila: igra se dalje.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Vođenje utakmice preuzeo je četvrti sudac. Domaćin je poslije penal-ruleta slavio s 3:1.&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>Kasnije su eksplodirali novi topovski udari, petarde, letjele baklje. Slavilo se...</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/19-08-02-019-rumunjska.jpgHVIDR-a čestitala Zrinjskom: Hvala za predivnu večer u kojoj smo osjetili dašak europske atmosferehttp://grude.com/clanak/?i=131284131284Grude.com - klik u svijetFri, 02 Aug 2019 10:06:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=19-08-02-zrinjski2019.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>HVIDR-a Grada Mostara upućuje iskrene čestitke svim igračima, treneru Vukasu, stručnom stožeru i upravi kluba, te svim navijačima na velikom i povijesnom uspjehu kluba. <p>&nbsp;</p> <p>Mostarski Zrinjski je sinoć Nas članove udruge Hvidra, a bilo Nas je poveći broj na utakmici, učinio jako ponosnima i sretnima &scaron;to nosite Na&scaron; sveti grb, za koji smo mi Hrvatski branitelji i ratni vojni invalidi prolijevali krv i ostajali bez dijelova tijela. Sinoć smo svi pokazali zajedni&scaron;tvo na terenu i na tribinama. Hvala jo&scaron; jedanput za predivnu večer u kojoj smo osjetili da&scaron;ak Europske atmosfere, navijali,istinski uživali u utakmici u kojoj smo na kraju zasluženo slavili.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Sve čestitke H&Scaron;K Zrinjski i puno sportske sreće u nastavku natjecanja kako u Europskoj ligi tako i u premijer BiH ligi, stoji u čestitki HVIDR-e Grada Mostara.</p> <p>&nbsp;<br />Grude.com/<a title="Pogled.ba" href="http://www.pogled.ba/clanak/hvidr-a-cestitala-zrinjskom-hvala-za-predivnu-vecer-u-kojoj-smo-osjetili-dasak-europske-atmosfere/173422" target="_blank">Pogled.ba</a><br /><br /></p>//grude.com/Datoteke/Novosti/19-08-02-zrinjski2019.jpgZrinjski prošao dalje! Slavi Herceg Bosnohttp://grude.com/clanak/?i=131280131280Grude.com - klik u svijetThu, 01 Aug 2019 21:35:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=16-05-15-016_zrinjski_prvak.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Nizozemski klub Utrecht pao je od hercegovačkog brenda Zrinjskog pod Bijelim Brijegom.<p>&nbsp;</p> <p>Zrinjski je u produžecima slavio s 2:1.</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/16-05-15-016_zrinjski_prvak.jpgZrinjski može iskoristiti neuigranost Utrehtahttp://grude.com/clanak/?i=131277131277Grude.com - klik u svijetThu, 01 Aug 2019 16:44:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=17-03-11-zrinjski.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Šef stručnog stožera nizozemskog GDC-a Edin Ćurić u razgovoru za „Dnevni avaz“ najavio je večerašnju (19 sati) uzvratnu utakmicu 2. pretkola Europske lige Zrinjski – Utrecht (1:1). <p>&nbsp;</p> <p>- Imao sam priliku uživo gledati prvu utakmicu, tijekom koje je bila nepojmljiva vrućina za nizozemske prilike. Naravno, to je vi&scaron;e odgovaralo Zrinjskom, koji je naviknut na ljetne mostarske vrućine, konstatira Ćurić, nekada&scaron;nji as Željezničara, &scaron;panjolskog Las Palmasa, portugalskog Portimonenzea i drugih klubova, te dodaje:</p> <p>&nbsp;</p> <p>- U Mostaru će Zrinjski morati ponoviti jo&scaron; agresivniju i kompaktniju igru u posjedu lopte protivnika. Pravovremenim presingom moraju se osujetiti kreativni vezni igrači Maher i Gustafson. Također, morat će osujetiti i brzu tranziciju poslije osvojene lopte Utrehtovih igrača, najče&scaron;će preko desnog bočnog napadača Kerka (Gyrano), koji je jedan od najbržih napadača u Nizozemskoj.</p> <p>&nbsp;</p> <p>&bdquo;Plemići&ldquo; trebaju obratiti pažnju i na prekide, koji su jako oružje Utrechta.</p> <p>&nbsp;</p> <p>- S druge strane, najveća &scaron;ansa je &scaron;to brži pas između linija na snažnog Irfana Hadžića i pravovremeno pridodavanje iz drugog plana. Utrehtov desni bočni obrambeni igrač je jako ofenzivan i &scaron;ansa je da se taj prostor iskoristi prvenstveno preko brzog Miljana Govedarice. Po toj strani su i u prvoj utakmici i&scaron;li kontranapadi Zrinjskog, a postignut je i jedini pogodak. Treba iskoristiti Utrechtovu neuigranost, jer im je do&scaron;ao novi trener, kao i novi igrači &ndash; otkriva Ćurić. Bh. predstavnik je cijelo prvo poluvrijeme kontrolirao utakmicu u Utrechtu.</p> <p>&nbsp;</p> <p>- U nastavku meča, nakon nekoliko nepotrebno izgubljenih lopti Zrinjskog na sredini terena i brze tranzicije, domaćin je kreirao nekoliko dobrih &scaron;ansi. U tim trenutcima Zrinjskog je pratila sreća, ali ona prati one koji daju sve od sebe. Vratar Ivan Brkić je tijekom cijele utakmice bio izvanredan - ocjenjuje Ćurić.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Igra dužih lopti na Hadžića i pridodavanje igrača iz drugog plana bili su opasni.</p> <p>&nbsp;</p> <p>- Iz takve jedne akcije po lijevoj strani i opasnog Govedarice zasluženo su do&scaron;li u vodstvo. U drugom poluvremenu, nakon brzo primljenog gola, imali su problem s ozljedama i umorom. To je i razumljivo jer su prije toga imali te&scaron;ku utakmicu sa Sarajevom. Nisu vi&scaron;e bili u stanju, nakon izmjene Hadžića i ozljede Govedarice, zadržati duže loptu na polovini protivnika u svom posjedu.</p> <p>&nbsp;</p> <p>- Trener Zrinjskog Hari Vukas je u posljednjoj fazi prve utakmice dobro zatvorio desnu stranu Utrechta, pa je tako po njoj morao čak i napadač Ivan Lendrić obavljati defanzivne zadatke. Konačnih 1:1 je zaslužen i dobar rezultat - rekao je Ćurić za "Avaz".</p> <p>&nbsp;</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/17-03-11-zrinjski.jpgU Posušju se igra fantastičan turnir 'Hercegovački Vinjani'http://grude.com/clanak/?i=131265131265Grude.com - klik u svijetWed, 31 Jul 2019 12:38:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=19-07-31-019-vinjani.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>U hercegovačkim Vinjanima u Posušju igra se fantastičan malonogometni turnir "Hercegovački Vinjani", u sklopu Posuškog lita.<p>&nbsp;</p> <p>Kao i ranijih godina, medijski pokrovitelj ovog turnira je i portal Grude.com.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Donosimo vam rezultate prve i druge večeri turnira te parove za treću koja će se odigrati danas.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Petak 26.7.<br />20:00- MESIHOVINA:ČUNGA LUNGE 4:3<span class="text_exposed_show"><br /> 21:00- NA&Scaron; DOM POSU&Scaron;JE:ZAGORJE 3:5<br /> 22:00- SC LOVRIĆ:DREAM TEAM 7:0<br /></span><br /> <br /> Utorak 30.7.<br /> 20:00 VINJANI SUPER GRILL:CAFFE ĆABOR 3:2<br /> 21:00 MNK TIĆI:VRLO VRLO 4:0<br /> 22:00 BARBER SHOP:MJE&Scaron;ANCI 0:6<br /> <br /> Srijeda 31.7.<br /> 19:30 PRO DOMO:DUBRAVA TT KABEL<br /> 20:30 TIM NN:DREAM TEAM<br /> 21:30 PRIJATELJI:ČUNGA LUNGA<br /> 22:30 S.S. BAGU&Scaron;IĆ: S.C. LOVRIĆ</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/19-07-31-019-vinjani.jpgPrijavite ekipu na Malonogometni turnir Ljuti Dolac 2019.http://grude.com/clanak/?i=131262131262Grude.com - klik u svijetWed, 31 Jul 2019 10:08:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=19-07-31-malonogometni-turnir-ljuti-dolac.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Malonogometni turnir Ljuti Dolac 2019 će se igrati od 04.08.2019.<p>&nbsp;</p> <p>Prijave ekipa traju do 03.08.2019, turnir će se igrati u dvije kategorije seniorskoj i veteranskoj 35+.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Nagradni fond za seniore je 6000 KM, a za veterane 1500KM uplata po ekipi za seniore je 200KM a za veterane 100KM.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Zanimljivost turnira je da na turniru ne mogu nastupati igrači koji su pro&scaron;lu natjecateljsku sezonu nastupali u Premier futsal ligi BiH, prvoj ligi Hrvatske i ostalih zemalja u okruženju a i &scaron;ire.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Mediski sponzori turnira su bljesak.info i radio Siroki Brijeg.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Sponzori turnira su: Gradonačelnik &Scaron;irokog Brijega Miro Kraljević, Nameks, Vaske benz, Auto djelovi GP, Mljekara Livno, Tomo &scaron;ped, Kladionica Sport plus, kladionica Wiliams, Svadbeni salon Afrodita, Servis Čović, Central osiguranje.</p> <p>&nbsp;<br /><br /></p> <p><img src="https://www.grude.com/Datoteke/novosti/19-07-31-19-07-31-malonogometni-turnir-ljuti-dolac.jpg" alt="" width="640px" /></p> <p><br /><br /></p> <p>Prijave ekipa možete izvr&scaron;iti na brojeve 063 506 396, 063 427 099, 063 315 346</p> <p>&nbsp;</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/19-07-31-malonogometni-turnir-ljuti-dolac.jpgU Zenicu kada pođem ja... 'europsko' Sarajevo ne može igrati na svom stadionuhttp://grude.com/clanak/?i=131246131246Grude.com - klik u svijetMon, 29 Jul 2019 14:19:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=19-07-29-zenica.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Čelnici Nogometnog kluba Sarajevo danas su donijeli odluku da će 8. kolovoza utakmicu trećeg pretkola Europske lige protiv poraženog iz duela između BATE Borisova i Rosenborga igrati ipak na Bilinom Polju u Zenici, saznaje portal Klix.ba.<p><br />Susret 3. pretkola neće moći biti odigran na Olimpijskom stadionu "Asim Ferhatović Hase" budući da ne ispunjava uvjete kategorije 2 pa su iz Sarajeva poručili kako će se meč igrati na Bilinom Polju.</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/19-07-29-zenica.jpgZrinjski slavio nad Veležom!http://grude.com/clanak/?i=131236131236Grude.com - klik u svijetSun, 28 Jul 2019 22:44:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=19-07-28-019-zrinjski-fena.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Vi ste naša Severina, rođeni ale, ale, opet se zaorilo pod Bijelim Brijegom, gdje je Zrinjski nakon nekoliko dugih godina dočekao najdražeg rivala s one strane Neretve.<p>&nbsp;</p> <p>I ponovno se ni&scaron;ta ne mijenja. Zrinjski, europski klub s bogatom tradicijom osvajanja naslova prvaka u BiH pobijedio je Veleža rezultatom 1:0, a da stvar bude tragičnija igrači Veleža su sami sebi zabili gol, odnosno njihov kapetan Zvonić.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Zrinjski je tako ispravio početni kiks u prvenstvu kad su izgubili od Sarajeva, a Velež je tradicionalno kad je riječ o Premijer ligi u donjem dijelu, sada već u zoni ispadanja, a tek su dva kola odigrana.</p> <p>&nbsp;</p> <p><em><strong>Grude.com</strong></em></p>//grude.com/Datoteke/Novosti/19-07-28-019-zrinjski-fena.jpgMamić ostaje u BiH: Poručio sucu da je korumpiran, nepošten i pokvarenhttp://grude.com/clanak/?i=131192131192Grude.com - klik u svijetTue, 23 Jul 2019 14:39:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=19-07-23-019-mamic-i-grof.jpeg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Gotovo je ročište na kojem se razmatrao zahtjev za izručenje Zdravka Mamića, a Tužiteljstvo BiH tvrdi da nisu ispunjeni uvjeti da se Mamića izruči. Tužiteljica Gordana Bosiljčić rekla je da od 32 kaznena djela za koja se tereti samo sedam je počinjeno nakon potpisa Ugovora o izručenju državljana BiH i Hrvatske. Ugovor je potpisan 2012., a na snagu je stupio 2014. godine<p>&nbsp;</p> <p>Po dolasku na roči&scaron;te pred sud u Sarajevu <strong>Zdravko Mamić </strong>napao je predsjednika Vrhovnog suda Đuru Sessu.</p> <p>&nbsp;</p> <p>-&nbsp;Poručujem mu da je korumpiran, nepo&scaron;ten i pokvaren - rekao je Zdravko Mamić.</p> <p>&nbsp;</p> <p>-&nbsp;Te&scaron;ko mi je ovo komentirati. Hrvatska javnost će ocijeniti tko govori, a ne &scaron;to govori. Meni je savjest čista, a ovo &scaron;to je izjavio samo Mamiću služi na čast -&nbsp;kaže predsjednik Vrhovnog suda Đuro Sessa.</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/19-07-23-019-mamic-i-grof.jpegMNK Teški iz Širokog osvojio turnir Stokilaša, drugi Gavani Grudehttp://grude.com/clanak/?i=131178131178Grude.com - klik u svijetSun, 21 Jul 2019 15:24:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=19-07-21-turnir-stokilasa-imotski1.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Sinoć je završio prvi malonogometni turnir stokilaša u Runovićima. I to kako! Spektakularno, kako je i organiziran. Čak 29 momčadi od Šibenika, Trogira, Ploča do Mostara, Sarajeva došlo je u Runoviće.<p>&nbsp;</p> <p>U finalu pred prepunim gledali&scaron;tem sastali su se MNK Te&scaron;ki iz &Scaron;irokog Brijega i Gavani iz Gruda. Bolji su bili &Scaron;irokobriježani i pobijedili rezultatom 5:2. Pehar im je predao proslavljeni reprezentativac Ivan Gudelj.<br /><br /><br /></p> <p><img src="https://www.grude.com/Datoteke/novosti/19-07-21-19-07-21-turnir-stokilasa-imotski.jpg" alt="" width="640px" /></p> <p>&nbsp;</p> <p>Najteži grač imao je 155 kilograma i dolazi iz Splita Kre&scaron;imir Grčić, a na&scaron; najteži igrač bio je Petar Ljubičić Žaba sa 147 kilograma. Najteža ekipa je Rodijaci stokila&scaron;i iz Runovića. Ukupno su težili tonu i 280 kilograma. Dogurali su do četvrtfinala. Igračima je mjeren tlak i kontroliran &scaron;ećer pa je turnir imao i humanitarni karakter, jer je dio prikupljenih sredstava i&scaron;ao udruzi dijabetičara.<br /><br /><br /></p> <p><img src="https://www.grude.com/Datoteke/novosti/19-07-21-19-07-21-turnir-stokilasa-imotski1.jpg" alt="" width="640px" /></p> <p>&nbsp;</p> <p>Sve u svemu, kapa dolje organizatorima Udruzi veterana NK Mračaj na izvrsnoj organizaciji i animaciji mnogih da se uz sport može duže i lak&scaron;e živjeti, prenosi radio Imotski.</p> <p>&nbsp;</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/19-07-21-turnir-stokilasa-imotski1.jpgVelikobošnjački portali opet na aparatima! Sad zbog sportahttp://grude.com/clanak/?i=131177131177Grude.com - klik u svijetSun, 21 Jul 2019 12:54:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=19-07-21-019-dreznjak.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Ima li kraja ovome, vrišti na naslovnici portala Klix nakon što je Dario Drežnjak iz Širokog Brijega otišao igrati za Hrvatsku.<p>&nbsp;</p> <p>Ono &scaron;to velikobo&scaron;njačke medije posebno boli činjenica je da je Drežnjak odbio trenera BiH zbog "zdravstvenih razloga", a onda je otputovao s reprezentacijom Hrvatske u Kinu.</p> <p>&nbsp;</p> <p><em><strong>Grude.com</strong></em></p>//grude.com/Datoteke/Novosti/19-07-21-019-dreznjak.jpgKrivi svi, ali na kraju će otići samo trener Siniša Oreščanin..http://grude.com/clanak/?i=131161131161Grude.com - klik u svijetFri, 19 Jul 2019 16:36:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=19-07-19-hajduk11.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Problemi koji muče Hajduk i koji su doveli do blamaže protiv Gzire nisu od jučer, oni postoje odavno i protokom vremena samo su se multiplicirali.<p>&nbsp;</p> <p>Uglavnom, sve se svodi na različite poglede oko budućnosti kluba i načina kako bi ga i tko trebao voditi. Na papiru bi to trebao biti predsjednik uprave Marin Brbić, no dovoljno je odvrtjeti film njegove nastupne press konferencije, na kojoj je njemu neposredno nadređeni, dakle čovjek koji odlučuje o njegovoj sudbini, a to je predsjednik Nadzornog odbora Benjamin Perasović, rekao kako neće biti promjena te kako svi, od trenera u Akademiji do sportskog direktora, ostaju na svojim funkcijama, prenosi 24sata.hr.<br /><br /></p> <p>Prevedeno, ako je Brbić sumnjao ili znao da voditelj Akademije Kre&scaron;imir Gojun poku&scaron;ava izgraditi paralelni sustav unutar kluba te ako ga je i mislio smijeniti, ruke su mu bile vezane. &Scaron;to misli o Gojunu, Brbić je pokazao kada je svim trenerima u Akademiji produžio ugovore, a njemu ne, &scaron;to je Gojun protumačio kao siguran znak da mora otići, i krenuo je u protunapad.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Prijavio je navodne nečasne radnje sportskog direktora Sa&scaron;e Bjelanovića i &scaron;efa skauta Marija Brkljače, no na koncu je od ispaljenog metka stradao sam, jer je Brbić stao na njihovu stranu i uručio mu izvanredni otkaz u radu.</p> <p>&nbsp;</p> <p>I sve bi to bila samo ružna epizoda iz povijesti da se trener prve momčadi Sini&scaron;a Ore&scaron;čanin nije oglasio priopćenjem kojim je stao na stranu Gojuna. I ne samo on, nego i većina trenera koje je Gojun doveo sa sobom. Bio je to poku&scaron;aj puča koji Brbić nije zaustavio, umjesto da već tada presiječe i uruči im otkaze zbog nepo&scaron;tivanja hijerarhije, Brbić je, valjda nesiguran u svoju poziciju, odnosno, hoće li ga NO i ostali bitni faktori za klub podržati, krenuo u goste Ore&scaron;čaninu na Pohorje s maslinovom grančicom u ruci, i poku&scaron;ao primiriti situaciju. Pokazat će se kasnije da je to bio pogre&scaron;an potez.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Uostalom, na nedavnoj ''Ćakuli s navijačima'' i Perasović se posuo pepelom i priznao da su odmah trebali dati odrije&scaron;ene ruke Brbiću da uvede red, a i Brbić je svjestan da nije smio ostaviti u klubu trenere koji su mu okrenuli leđa. No sada je već kasno, perje je poletjelo i nemoguće ga je pokupiti.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Iako je u ovoj situaciji manje važno tko je kriv, jer &scaron;teta je već napravljena, bilo bi časno da svi javno preuzmu svoj dio krivnje. Od Perasovića i njegovog NO koji su prekoračio ovlasti i nisu dozvolili Brbiću da odmah u startu posloži klub kako misli da treba, preko Brbića koji nije pogasio požar u začetku, nego je dozvolio da se rasplamsa i napravi golemu &scaron;tetu, potom i Sa&scaron;e Bjelanovića koji je dozvolio da mu Gojun stvori paralelni sustav u njegovom sektoru...</p> <p>&nbsp;</p> <p>Na koncu će ceh vjerojatno platiti trener samo Ore&scaron;čanin, nesporno talentiran i stručan trener, ali nedovoljno iskusan i potpuno izgubljen kada nije u svom dobro poznatom okruženju, među ljudima koji dijele njegove poglede na nogomet. Onog trenutka kada je Gojun napustio Poljud, Ore&scaron;čanin je kompletno pogubio konce i ma koliko tvrdio da vlada situacijom, bilo je jasno da nije držao konce u rukama.</p> <p>&nbsp;</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/19-07-19-hajduk11.jpgSamo u BiH: Prvakinjama države za osvajanje Kupa nagrada od 10 marakahttp://grude.com/clanak/?i=131148131148Grude.com - klik u svijetThu, 18 Jul 2019 14:26:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=19-07-18-019-bimal.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Višestruke uzastopne prvakinje Bosne i Hercegovine i osvajačice Kupa BiH, odbojkašice Bimal Jedinstvo jednostavno nemaju konkurencije na našim parketima, a sjajno predstavljaju BiH i na međunarodnoj sceni.<p>&nbsp;</p> <p>I ove godine nastupat će u Ligi prvaka, a u drugom kolu u listopadu će igrati protiv albanskog Partizanija.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Nastup u elitnom europskom natjecanju svojevrsna je nagrada za prvakinje, jer od osvajanja trofeja u BiH i ne &ldquo;mogu se obogatiti&rdquo;. Svjedoči to i sljedeći primjer, odnosno &ldquo;bogata&rdquo; nagrada koju su Brčanske princeze dobile za osvojeni Kup, pi&scaron;e <a href="https://faktor.ba/vijest/da-nije-zalosno-bilo-bi-smijesno-pobjednice-kupa-bih-nagradene-sa-po-50-feninga-/44388" rel="noreferrer noopener" target="_blank">Faktor.ba.</a></p> <p>&nbsp;</p> <p>-Domaćin i organizator finala Kupa BiH, BL Volley iz Banja Luke, pobjedniku Kupa je nakon četiri mjeseca uplatio novčanu nagradu (10 KM). Da nije smije&scaron;no, bilo bi žalosno. Svaka igračica i trener na&scaron;eg kluba dobit će po 50 feninga od nagrade. I to je odbojka &ndash; na&scaron;alili su se iz Jedinstva Bimal na službenoj Facebook stranici, prezentirav&scaron;i i uplatnicu sa simboličnim iznosom za koji ne mogu popiti ni kavu!</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/19-07-18-019-bimal.jpgODRŽAN ŽDRIJEB: HNK Grude derbijem s Posušjem otvara novu sezonuhttp://grude.com/clanak/?i=131138131138Grude.com - klik u svijetWed, 17 Jul 2019 17:28:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=19-07-17-2liga-jug-zdrijeb1.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Danas je u Hotelu Park u Livnu održano ždrijebanje natjecateljskih brojeva klubova Druge lige FBiH – Jug za sezonu 2019/2020.<p>&nbsp;</p> <p>Prvenstvo počinje 17. kolovoza 2019. godine, a u novoj sezoni nastupat će ipak 15 klubova, umjesto ranije najavljenih 16. Naime, od natjecanja je odustalo Kru&scaron;evo, a novi drugoliga&scaron; je NK Ljubu&scaron;ki, pi&scaron;e <a title="Posu&scaron;je net" href="http://www.posusje.net" target="_blank">Posusje.net</a>.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Grude će prvenstvo otvoriti susjedskim derbijem protiv Posu&scaron;ja na stadionu Elić Luka.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Kao i pro&scaron;le godine prvoplasirana ekipa ide direktno u Prvu ligu FBiH, a posljednja dva idu u županijsku ligu.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Raspored 1. kola Druge lige FBiH &ndash; Jug:<br />Bjelopoljac-Ljubu&scaron;ki<br />Branitelj-Rama<br />Turbina-Tomislav<br />Neum-Stolac<br />Klis-Sloga<br />Grude-Posu&scaron;je<br />Brotnjo-Kame&scaron;nica<br /><br /><br /></p> <p><img src="https://www.grude.com/Datoteke/novosti/19-07-17-19-07-17-2liga-jug-zdrijeb.jpg" alt="" width="640px" /></p> <p>&nbsp;</p> <p>Klubovi koji će sudjelovati u ovogodi&scaron;njem prvenstvu su: H&Scaron;K Posu&scaron;je, FK Klis, HNK Tomislav, HNK Sloga Uskoplje, HNK Rama, HNK Grude, HNK Neum, NK Troglav Livno, NK Kame&scaron;nica, HNK Stolac, HNK Brotnjo Čitluk, FK Turbina Jablanica, HNK Branitelj, FK Bjelopoljac, HNK Kru&scaron;evo i NK Ljubu&scaron;ki.</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/19-07-17-2liga-jug-zdrijeb1.jpgNogometaš iz BiH umro na terenu!http://grude.com/clanak/?i=131126131126Grude.com - klik u svijetWed, 17 Jul 2019 11:11:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=19-07-17-jovica-despotovic.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Nogometni klub Polet na svojoj Facebook stranici objavio je tužnu vijest. Naime, preminuo je legendarni nogometaš kluba koji se natječe u Općinskoj ligi Gradiška, Jovica Despotović.<p>&nbsp;</p> <p>"Sinoć je prestalo kucati srce na&scaron;eg prvotimca i legende kluba Jovice Despotovića! Na&scaron; Jovica je umro na nogometnom terenu, koji je pored svoje obitelji najvi&scaron;e i volio. Na&scaron; klub i ovim putem izjavljuje sućut obitelji na&scaron;eg Jovice. Neka mu je vječna slava i hvala mu za puno lijepih trenutaka koje smo proveli s njim", napisali su.</p> <p>&nbsp;</p> <p><em><strong>Grude.com</strong></em></p>//grude.com/Datoteke/Novosti/19-07-17-jovica-despotovic.jpgBlidinje BIKE Festival oduševio! FOTOhttp://grude.com/clanak/?i=131113131113Grude.com - klik u svijetTue, 16 Jul 2019 09:36:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=19-07-16-blidinje-bike-2019.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Park prirode Blidinje je doista jedna fascinantna lokacija i koja ima toliko za ponuditi..<p>&nbsp;</p> <p>Ivan &Scaron;irić (Steeds Vooraan Kontich) i Anesa Hindic BK Puls Sarajevo) pobjednici su utrke "XCM Herzegovina" koja se održala proteklog vikenda u sklopu događaja Blidinje BIKE Festival.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Blidinje BIKE Festival je trodnevni događaj koji se proteklog vikenda održao u parku prirode Blidinje, a po prvim informacijama koje imamo sa terena odu&scaron;evio je sve prisutne.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Petak je predviđen za VIP prezentaciju projekta i druženje sa sponzorima događaja, subota je rezervirana za rekreativnu vožnju po nekim od najljep&scaron;ih predjela Blidinja, dok je nedelja bila u znaku profesionalne utrke "XCM Herzegovina".</p> <p>&nbsp;</p> <p>Ovo je prvi put da se biciklistička utrka XCM Herzegovina na&scaron;la u UCI-a (Union Cycliste Internationale) i događaj je jednostavno odu&scaron;evio. Dodavanje Blidinje BIKE Festivala u kalendar UCI utrka osigurava da profesionalni vozači mogu prikupiti vrijedne UCI bodove na događaju, doznati za Hercegovinu i privući sve te Elitne vozače iz svijeta u Park prirode Blidinje.</p> <p>&nbsp;</p> <p>"U petak smo imali jako ugodno druženje u restoranu Hajdučke vrleti, gdje smo pozvali sve prijatelje događaja Blidinje BIKE Festival, odnosno sve ljude koji su zaslužni za organizaciju jednog ovakvog događaja. Prvo je udruga "VisitBlidinje" prezentirala svoj rad na Blidinju, gdje su dali sve pozitivne ocjene za orgaznizaciju ovog događaja na Blidinju, a zatim smo mi organizatori ovog događaja prezentirali vikend koji je pred nama kao i svoju viziju, odnosno ono &scaron;to planiramo raditi u narednim godinama kako bi Blidinje postalo poželjnom turističkom destinacijom za goste iz cijele Europe, pa i svijeta. Bilo je to jedno lijepo druženje u ugodnom dru&scaron;tvu", izjavio je Toni Zorić.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Subotnje jutro počelo je obećavajuće, sunčano vrijeme sa ponekim oblakom dalo je nadu organizatorima da bi možda meteorolozi mogli prevatiti u najavi i da bi dan ipak mogao proći bez ki&scaron;e. I dan je doista krenuo u vrhunskom raspoloženju kako organizatora, tako i svih gostiju koji su do&scaron;li da sudjeluju u događaju "Stazom 'ajduka" i uživaju u zapanjujućim krajolicima koje nudi Blidinje.<br />No, planina je uskoro pokazala da nije ba&scaron; tako lako predvidljiva i uskoro je krenula sa svojim poznatim scenarijom izmjenjivanja godi&scaron;njih doba.</p> <p>&nbsp;</p> <p>"Pa moramo priznati da nam je subota bila pomalo demotivirajuća. Imali smo tu 100-tinjak gostiju koju su do&scaron;li provesti ugodan vikend na Blidinju, a vrijeme nas nije služilo. Ipak grupa od stotinjak biciklista krenula je po zakazanom rasporedu u biciklistički obilazak Blidinja i svi su imali onaj vidljivi osmjeh na licima i samo jednu misao u glavi "Samo da ne pada". Dobar dio Blidinja su i uspijeli obići, pa smo tako obi&scaron;li prelijepo Blidinjsko jezero, Masnu luku, a onda nas je ki&scaron;a odlučila prekinuti i odlučili smo se povući do restorana "Staza", odnosno SKI centra gdje smo ipak imali jako lijepo druženje uz topli obrok i nezaboravno zabavnu izvedbu Borisa Čerkuča, koji uspio nasmijati sve na&scaron;e goste i odnijeti lo&scaron;e raspoloženje koje je ki&scaron;a donijela. Ipak, na kraju možemo biti zadovoljni sa danom", izjavio je Ante Bagarić, voditelj rekreativne biciklijade "Stazom 'ajduka".</p> <p>&nbsp;</p> <p>Nedelja je bila u znaku profesionalne utrke "XCM Herzegovina" koja je privukla 130 sporta&scaron;a i profesionalnih biciklista da oku&scaron;aju snagu na stazama Blidinja. U ponudi su bile dvije staze: 55km sa 800mnv i 85km sa 1.700mnv koja je rezervirana za Elitne vozače i sve one koji se tako osjećaju. Najbrži na maloj stazi bio je Irvin Hu&scaron;ić (BK Faust Vrančić) koji je test dug 55km savladao za 2:19:41 vozeći prosječnom brzinom od 26.2 km/h. U kategoriji Elite Žene najbrža je bila Anesa Hidić (BK Puls Sarajevo) koja je svoju utrku zavr&scaron;ila u vremenu 3:20:26 sa prosječnom brzinom od 18.3 km/h.</p> <p>&nbsp;</p> <p>U iznimno zahtjevnoj utrci koja je bila namjenjena za profesionalne Elite vozače kao najbrži pokazao se Ivan &Scaron;irić (Steeds Vooraan Kontich) koji je 85km i 1700mnv pre&scaron;ao za 3:40:29 sa prosječnom brzinom od 23.1 km/h. Slijede ga Kristijan Budimir (Meridiana Kamen Team) na drugom mjestu i Karić Vedad (Rotacija Spin) na trećem mjestu.</p> <p>&nbsp;</p> <p>"Jedna riječ opisuje događaj: FANTASTIČNO! Upravo ovo nam je trebalo nakon subotnje ki&scaron;e, nedelja je donijela vrhunski događaj i digla raspoloženje u nebeske visine. 130 natjecatelja na prvom izdanju ove UCI rangirane utrke, vrhunski realiziran događaj koji ima pohvale od svih sudionika, pa čak i samog UCI komesara, koji je ostao impresioniran organizacijom. Neki sudionici su čak i&scaron;li do toga da su nas uspoređivali sa Adria BIKE događajima koji su doista na vrhunskom nivou. Jednostavno sretni smo zbog dana&scaron;njeg dana, zbog svih tih riječi podr&scaron;ke i pohvale, &scaron;to nam je zasigurno motivacija za naredne godine", izjavio je Zorić.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Svoje odu&scaron;evljenje nije krio ni UCI komesar koji je imao za izjaviti: "Pa zasigurno jedan od najboljih događaja u Bosni i Hercegovini. Jedna stvar o kojoj UCI iznimno brine je ravnopravnost žena u ovom sportu i to pravilo je na ovom događaju doista ispo&scaron;tovano. Žene su imale jednak nagradni fond kao mu&scaron;karci i to je ne&scaron;to &scaron;to će zasigurno ići u moj izvje&scaron;taj prema UCI. Sljedeća stvar je medijska prezentacija događaja koja je na ovom događaju bila doista izvrsna. Neke stvari su bile toliko dobre da sam ostao impresioniran. Volonteri koji su bili rapoređeni na stazi slali su fotografije UŽIVO sa terena organizatorima koji su preuzimali te fotografije i objavljivali ih službenim stranicama. To je ne&scaron;to &scaron;to prvi put vidim u svojoj doista dugoj karijeri i doista sam ostao zatečen. Imam samo riječi pohvale".</p> <p>&nbsp;</p> <p>Park prirode Blidinje je doista jedna fascinantna lokacija i koja ima toliko za ponuditi, te pravo mjesto za odmor. U posljednje vrijeme postaje i pravom mekom za sve ljubitelje outdoor sportova čemu je i dokaz vrhunski organiziran Blidinje BIKE Festival događaj. Nadamo se da će ovaj događaj izrasti u jednu manifestaciju koja će se godinama ispred nas održavati na Blidinju.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Kompletne rezultate možete pogledati na stranicima &Scaron;TOPERICA.LIVE (link).<br />Ovom prilikom organizatori se žele zahvaliti svim sponzorima kao i medijima koji su podržali ovaj događaj, i to:</p> <p>&nbsp;</p> <p>Pokrovitelji događaja: Zapadnohercegovačka Županija, Turistička Zajednica HNŽ/H i Sportski Savez Grada Mostara<br />ZLATNI SPONZOR &ndash; Giant (ON-OFF d.o.o. Zagreb)<br />SREBRENI SPONZOR - HT Eronet<br />BRONČANI SPONZOR - HercegovinaVino</p> <p>&nbsp;</p> <p>Sponzori:<br />Općina Posu&scaron;je, Nekretnine INN, Sportska Kladionica Premier, Proteini.si, RedBUll, Molson Coors - HYDRA, Megle d.o.o., Bernina, Leda d.o.o., Adventure Blidinje, Mediteran Auto, Autoservis Čip, Visit Blidinje, Hajdučke Vrleti Blidinje, Restoran Staza Blidinje, MTB - Blidinje, GBT - Grafo Balkan Tisak, Delta Security, HGSS</p> <p>&nbsp;</p> <p>Izlagači:<br />Giant; Capriolo; Bicikli.ba; CikloCentar; Proteini.si; Visit Blidinje; Megle; HercegovinaVino, GBT &ndash; Grafo Tisak Balkan</p> <p>&nbsp;</p> <p>Veliko HVALA ide za brojne medije koji su prenijeli ovaj događaj i informirali javnost na svojim medijskim prostorima.</p> <p>&nbsp;</p> <p><img src="https://www.grude.com/Datoteke/novosti/19-07-16-19-07-16-bbf2.jpg" alt="" width="640px" /></p> <p><img src="https://www.grude.com/Datoteke/novosti/19-07-16-19-07-16-dsc_0340.jpg" alt="" width="640px" /></p> <p><img src="https://www.grude.com/Datoteke/novosti/19-07-16-19-07-16-dsc_0343.jpg" alt="" width="640px" /></p> <p><img src="https://www.grude.com/Datoteke/novosti/19-07-16-19-07-16-dsc_0359.jpg" alt="" width="640px" /></p> <p><img src="https://www.grude.com/Datoteke/novosti/19-07-16-19-07-16-dsc_0369.jpg" alt="" width="640px" /></p> <p><img src="https://www.grude.com/Datoteke/novosti/19-07-16-19-07-16-dsc_0413.jpg" alt="" width="640px" /></p> <p><img src="https://www.grude.com/Datoteke/novosti/19-07-16-19-07-16-dsc_0423.jpg" alt="" width="640px" /></p> <p><img src="https://www.grude.com/Datoteke/novosti/19-07-16-19-07-16-dsc_0589.jpg" alt="" width="640px" /></p> <p><img src="https://www.grude.com/Datoteke/novosti/19-07-16-19-07-16-dsc_0611.jpg" alt="" width="640px" /></p> <p><img src="https://www.grude.com/Datoteke/novosti/19-07-16-19-07-16-volonterixcmherzegovina.jpg" alt="" width="640px" /></p> <p><img src="https://www.grude.com/Datoteke/novosti/19-07-16-19-07-16-xcmblidinjenaslovbm.jpg" alt="" width="640px" /></p>//grude.com/Datoteke/Novosti/19-07-16-blidinje-bike-2019.jpgNAJAVA: ''Streetball Ljubuški 2019''http://grude.com/clanak/?i=131112131112Grude.com - klik u svijetTue, 16 Jul 2019 09:16:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=19-07-16-streetball-ljubuski.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Turnir se prvog dana igra u konkurenciji mladih, a drugi dan je predviđen za seniore..<p>&nbsp;</p> <p>U subotu i nedjelju, 20.-21. srpnja u Ljubu&scaron;kom, u okviru manfestacije "Ljubu&scaron;ko ljeto", HKK Ljubu&scaron;ki u suradnji sa Gradom Ljubu&scaron;ki organizira turnir u uličnoj ko&scaron;arci &bdquo;STREETBALL LJUBU&Scaron;KI 2019&ldquo;.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Turnir se prvog dana igra u konkurenciji mladih, a drugi dan je predviđen za seniore, te će se održati i popularno natjecanje u tricama. Bit će to turnir s velikim fondom nagrada u Ljubu&scaron;kom, a već i sada vlada veliko zanimanje za sudjelovanje na turniru.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Cilj nam je da ovim turnirom promoviramo ko&scaron;arku i obogatimo sportsku ponudu u Ljubu&scaron;kom, okupimo &scaron;to vi&scaron;e dobrih &bdquo;basketa&scaron;kih&ldquo; ekipa i pružimo na&scaron;im Ljubu&scaron;acima i ostalim ljubiteljima ove igre priliku da uživaju u vrhunskom spektaklu, koji će se održati na trgu Dr. Franje Tuđmana (iza zgrade Gradske uprave) - poručili su iz ko&scaron;arka&scaron;kog kluba Ljubu&scaron;ki.</p> <p>&nbsp;</p> <p><img src="https://www.grude.com/Datoteke/novosti/19-07-16-19-07-16-streetball-ljubuski.jpg" alt="" width="640px" /></p>//grude.com/Datoteke/Novosti/19-07-16-streetball-ljubuski.jpgGodina dana nakon Rusije: Gdje je danas grudska senzacija Astrahttp://grude.com/clanak/?i=131097131097Grude.com - klik u svijetSun, 14 Jul 2019 17:36:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=18-07-07-018_astra_pasic.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Grudska Astra bila je senzacija Svjetskog prvenstva prošle godine u Rusiji na kojem je pogodila pobjednike u čak 14 utakmica.<p>&nbsp;</p> <p>S nestrpljenjem su se čekale objave portala Grude.com i Instagram profili vlasnika Astre kako bi se saznalo iz koje je zdjele Astra zagrizla.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Posljednji pogodak joj je bilo finale, kad je prognozirala da će Francuska pobijediti Hrvatsku.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Danas, godinu poslije od povijesnog ljeta u Rusiji Astra je i dalje živa i zdrava, međutim promijenila je vlasnike. Saznali smo i da živi na jednom selu u Hercegovini, a zbog pretjerane popularnosti koju joj je donijelo pro&scaron;lo ljeto i činjenica da joj se prijetilo otmicom Astri je zagarantirana maksimalna sigurnost i život u anonimnosti.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Koristi li je novi vlasnik za pogađanje rezultata nije poznato.</p> <p>&nbsp;</p> <p><em><strong>Grude.com</strong></em></p>//grude.com/Datoteke/Novosti/18-07-07-018_astra_pasic.jpgDodig osvojio WIMBLEDON s Latishom Chanhttp://grude.com/clanak/?i=131096131096Grude.com - klik u svijetSun, 14 Jul 2019 16:55:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=19-07-14-latisha.jpeg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Sjajni Ivan Dodig s Tajvankom Latishom Chan osvojio je Wimbledon u konkurenciji mješovitih parova!<p>&nbsp;</p> <p>Imali su u finalu te&scaron;ku prepreku. &Scaron;veđanin Robert Lindstedt i Latvijka Jelena Ostapenko stajali su s druge strane mreže, ali pomeli su ih Dodig i Latisha u dva seta 6-2, 6-3.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Četvrti je to Grand Slam za Ivana Dodiga. Jedan je osvojio s Brazilcem Marcelom Melom u parovima, a jo&scaron; tri osvojio je upravo s Latishom Chan. Ove i pro&scaron;le godine osvojili su Roland Garros, a sada su dodali i naslov na Wimbledonu.</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/19-07-14-latisha.jpegU 54. godini života preminuo brat Zinedinea Zidaneahttp://grude.com/clanak/?i=131086131086Grude.com - klik u svijetSat, 13 Jul 2019 17:57:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=19-07-13-019-zidaneovi.png&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Brat Zinedinea Zidanea, Farid Zidane, preminuo je u 54. godini života nakon duge i teške bolesti.<p><br />Trener Real Madrida u petak je napustio trening centar kluba u Montrealu kako bi posljednje sate života proveo s bratom, a prema prvim informacijama smrt je nastupila rano jutros i to u trenucima kada su na okupu bili svi članovi obitelji.</p> <p>&nbsp;</p> <p>"Svi članovi ekipe prvog tima Real Madrida održali su minutu &scaron;utnje uoči treninga u Montrealu nakon smrti Farida, brata na&scaron;eg trenera Zinedinea Zidanea", stoji u priopćenju.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Sin trenera Real Madrida, Luca Zidane, također je tražio slobodno od Racing Santandera, kako bi se pridružio ostatku obitelji i bio uz njih u ovom te&scaron;kim trenucima.</p> <p>&nbsp;</p> <p><em><strong>Klix</strong></em></p>//grude.com/Datoteke/Novosti/19-07-13-019-zidaneovi.pngMihajlović: Bolujem od akutne leukemijehttp://grude.com/clanak/?i=131084131084Grude.com - klik u svijetSat, 13 Jul 2019 16:57:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=19-07-13-mihajlovic2.jpeg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Na izvanrednoj konferenciji za medije legendarni nogometaš, danas trener, Siniša Mihajlović otkrio je da se radi o akutnoj leukemiji!<p><strong>&nbsp;</strong></p> <p>- Akutna leukemija je posljedica maligne pretvorbe matične hematopoetske stanice u primitivnu, nediferenciranu, abnormalno dugovijeku stanicu. Te limfatične (u ALL) ili mijeloidne (u AML) stanice razulareno bujaju, potiskuju normalno tkivo srži i hematopoetske stanice te uzrokuju anemiju, trombocitopeniju i granulocitopeniju. Budući da su ipak krvne stanice, mogu infiltrirati bilo koji organ ili dio tijela, posebno jetru, slezenu, limfne čvorove, CNS, bubrege i gonade -&nbsp; obja&scaron;njeno je u MSD priručniku dijagnostike i terapije pod pokroviteljstvom hrvatskog liječničkog zbora.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Mihajlović je otkrio i kako mu je otac umro od raka pa je zato često radio preglede.&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>- Moj je otac umro od raka, pa se uvijek redovito testiram. Da nismo izvr&scaron;ili ove testove, ne bih vidio nikakve simptome godinu dana - kazao je.&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>&nbsp;Walter Sabatini</strong>, direktor Bologne kazao je kako Mihajlović ostaje trener i kako se ni&scaron;ta neće promijeniti.&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <div id="inArticlePreroll_container" class="article__video_wrap video" style="position: relative; width: 100%; height: 0px; padding-bottom: 0; visibility: hidden; transition: all 0.5s; z-index: 1; overflow: hidden;"> <div id="inArticlePreroll" class="video-js vjs-controls-disabled vjs-workinghover vjs-v7 inArticlePreroll-dimensions vjs-has-started vjs-user-inactive vjs-paused vjs-ended" lang="hr"><video id="inArticlePreroll_html5_api" width="320" height="240" class="vjs-tech" tabindex="-1" preload="auto" muted="muted" src="https://www.vecernji.hr/static/video/blank_video.mp4" controls="controls"><object id="inArticlePreroll_html5_api" width="320" height="240" data="https://www.grude.com/cms/tiny/plugins/media/moxieplayer.swf" type="application/x-shockwave-flash"><param name="src" value="https://www.grude.com/cms/tiny/plugins/media/moxieplayer.swf" /><param name="flashvars" value="url=https%3A//www.vecernji.hr/static/video/blank_video.mp4&amp;poster=/CMS/" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="true" /></object> </video></div> </div> <p><a href="https://www.football-italia.net/140710/cds-ill-mihajlovic-could-leave-bologna" target="_blank">Corriere dello Sport </a>danas je objavio kako&nbsp;je Mihajlović pro&scaron;ao kliničke testove i da će biti&nbsp;podvrgnut hitnoj i agresivnoj terapiji.</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/19-07-13-mihajlovic2.jpegSiniša Mihajlović teško bolestan, stigla mu podrška od Mancinijahttp://grude.com/clanak/?i=131082131082Grude.com - klik u svijetSat, 13 Jul 2019 16:04:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=19-07-13-mihajlovic.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Siniša Mihajlović u 50. godini iznenada prekida trenersku karijeru, nedugo nakon što je Bolognu spasio od ispadanja iz Serie A i s njom produljio ugovor.<p>&nbsp;</p> <p>Tu vijest na naslovnici donosi Corriere dello Sport uz naslov "Naprijed Sini&scaron;a" dok srpskog trenera naziva "Ratnikom kojem predstoji najvažnija bitka". On će se danas na konferenciji za medije obratiti javnosti.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Iako se u tekstu na udarnom mjestu sportskog dnevnika izrijekom ne navodi koja je bolest u pitanju, nego da su "liječnički pregledi pokazali da je potreban hitan tretman", izvori iz Italije i Srbije javljaju da je riječ o te&scaron;koj bolesti.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Oko 16:30 očekuje se da Mihajlović izađe pred javnost i objasni o čemu je riječ, no da je ne&scaron;to ozbiljno u pitanju potvrđuje i emotivna objava Roberta Mancinija, izbornika Italije i biv&scaron;eg suigrača Sini&scaron;e Mihajlovića.</p> <p>&nbsp;</p> <p>"Previ&scaron;e si snažan, Sini&scaron;a. Ovo ćete učiniti jačim i onda ćemo opet igrati padel", napisao je izbornik Italije koji je s Mihajlovićem igrao u Sampdoriji i Laziju.</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/19-07-13-mihajlovic.jpgDinamo i Rijeka u borbi za Superkuphttp://grude.com/clanak/?i=131076131076Grude.com - klik u svijetSat, 13 Jul 2019 10:59:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=19-07-13-dinamorijeka.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Utakmicu možete pratiti na Drugom programu HTV-a od 19.55 sati. <p>&nbsp;</p> <p>Nogometa&scaron;i Dinama danas na Maksimiru dočekuju Rijeku u borbi za Superkup.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Trener Dinama Nenad Bjelica rekao je da će nastojati uzvratiti Riječanima za poraz u finalu Hrvatskoga kupa (3:1).</p> <p>&nbsp;</p> <p>- Željno čekamo Superkup, svi znamo kako je pro&scaron;lo zadnje finale Kupa protiv Rijeke, jo&scaron; nas i danas boli taj poraz, ali Rijeka je bila bolja i zasluženo pobijedila. Mogu samo reći da smo se dobro pripremili, a iako nismo kompletni za subotnju utakmicu, vjerujem da ćemo biti bolji od Rijeke, rekao je Bjelica.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Zadnji Superkup odigran je 2014. godine i to između istih suparnika, a pokal je odnijela momčad s Kvarnera. Od tada je Dinamo osvojio tri, a Rijeka jednu dvostruku krunu &scaron;to znači da od 2014. pa sve do ove godine ni nije bilo borbe za Superkup.</p> <p>&nbsp;</p> <p>- Ovo je vrlo interesantan početak sezone za nas. Odmah na početku veliki ispit, utakmica koju smo priu&scaron;tili sebi i navijačima zahvaljujući onome &scaron;to smo napravili pro&scaron;le sezone u kup natjecanju. Svi znamo da će biti te&scaron;ko, da je Dinamo jako dobar, ali pripremit ćemo se, dobro prezentirati i, nadam se, veseli se vratiti u Rijeku, rekao je trener Rijeke Igor Bi&scaron;ćan u razgovoru za klupsku televiziju.</p> <p>&nbsp;</p> <p>I Bjelici i Bi&scaron;ćanu Superkup bi, osim borbe za trofej, trebao poslužiti kao dobra priprema za ulazak u domaću i europsku sezonu.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Utakmicu možete pratiti na Drugom programu HTV-a od 19.55 sati.</p> <p>&nbsp;</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/19-07-13-dinamorijeka.jpgFederer na Đokovića u finalu Wimbledonahttp://grude.com/clanak/?i=131075131075Grude.com - klik u svijetSat, 13 Jul 2019 08:06:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=19-07-13-novak-djokovic.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Bit će to 48. međusobni susret Đokovića i Federera..<p>&nbsp;</p> <p>U drugom polufinalu Wimbledona &Scaron;vicarac Roger Federer svladao je &Scaron;panjolca Rafaela Nadala 3-1 (7-6, 1-6, 6-3, 6-4) po setovima i plasirao se u svoje 12. wimbledonsko finale gdje ga čeka Novak Đoković.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Đoković je u prvom polufinalnom ogledu bio bolji od &scaron;panjolskog tenisača Roberta Bautiste Aguta 6-2, 4-6, 6-3 i 6-4 po setovima.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Bit će to 48. međusobni susret Đokovića i Federera, četvrti u Wimbledonu. U ukupnom omjeru Đoković je ne&scaron;to uspje&scaron;niji s 25 pobjeda, a na wimbledonskoj travi rezultat je 2:1 za srpskog tenisača. 2012. godine Federer je upisao jedinu pobjedu, i to u polufinalu, a Đoković mu je uzvratio 2014. i 2015. svladav&scaron;i ga u dva uzastopna finala u All England Clubu.</p> <p>&nbsp;</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/19-07-13-novak-djokovic.jpgZrinjski slavio u Europi! Josip Ćorluka kod Domžala ponajbolji u pobjedi svog timahttp://grude.com/clanak/?i=131060131060Grude.com - klik u svijetThu, 11 Jul 2019 22:32:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=19-07-11-josip-corluka.gif&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Predstavnici BiH u Europi, ekipe Zrinjskog i Radnika, upisale su velike pobjede u prvim susretima 1. pretkola Europske lige protiv Akademije Pandev iz Makedonije i Spartak Trnave iz Slovačke.<p><br />Zrinjski je već u prvom susretu na Nacionalnom stadionu To&scaron;e Proeski u Skoplju porazio Akademiju Pandev s velikih 3:0 i već sada Plemići su praktički osigurali prolazak u narednu fazu. Radnik je slavio protiv slovačke Trnave 2:0.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Slavilo je i Domžale u gostima protiv Balzana. U pobjedi 3:4 Josip Ćorluka bio je među ponajboljima na terenu, te je upisao dvije asistencije za gol.</p> <p>&nbsp;</p> <p><em><strong>Grude.com</strong></em></p>//grude.com/Datoteke/Novosti/19-07-11-josip-corluka.gifJuniorke rukometašice krenule na Europsko prvenstvohttp://grude.com/clanak/?i=131050131050Grude.com - klik u svijetThu, 11 Jul 2019 11:50:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=19-07-11-bajgoric-sanja.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Nakon jutarnjeg treninga rukometašice su krenule za Sarajevo, a onda će prema Bugarskoj Varni koja je domaćin Europskog prvenstva B divizije od 13. do 21. srpnja. <p>&nbsp;</p> <p>BiH juniorke se nalaze u skupini s Poljskom, Ukrajinom, Finskom, Izraelom, a pravo nastupa na ovom prvenstvu osigurale su osvojiv&scaron;i prvo mjesto na IHF/EHF rukometnom turniru "Women&rsquo;s Trophy" u Tuzli.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Rukometni entuzijasti, zaljubljenici u ženski rukomet su uspjeli u kratkom roku prije svega pokrenuti priču oko jedne ženske rukometne selekcije koja je uspjela napraviti određeni pomak. Nastup u Bugarskoj će pokazati koliki.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Tijekom priprema u Mostaru, juniorska reprezentacija je odigrala i dvije kontrolne utakmice protiv izuzetno kvalitetnog protivnika Sjeverne Makedonije. U oba susreta slavile su go&scaron;će, u prvom igračice Juliane Damchevske su slavile rezultatom 32:26, u drugom ipak ne&scaron;to neizvjesnijem 30:28. od igračica koje je pozvala izbornica Sanja Bajgorić, zbog ozljeda svoj dolazak u Mostar su otkazale Jovana Ilić i Lana Lončar.</p> <p>&nbsp;</p> <p>"Ove dvije utakmice su nama do&scaron;le u pravom trenutku i znače nam jako puno. Rezultat druge utakmice u kojoj jesmo poražene je ustvari pravi pokazatelj koliko može da napravi i uradi ova reprezentacija, mislim da onih &scaron;est golova iz prve utakmice nije bilo realno. Međutim, ima nekih stvari koje moramo popraviti. Mi u prvom poluvremenu druge utakmice nismo realizirale čak sedam sedmeraca, a imali smo na poluvremenu -3. To je taj nedostatak kvalitetnih utakmica, nastupa na međunarodnoj sceni. Ne volim davati neke prognoze, posebno sada za neki plasman na&scaron;e reprezentacije. Ali ako bismo uspjeli ponoviti u Bugarskoj izdanje koje smo vidjeli u drugom dvoboju kontra Sjeverne Makedonije, onda se možemo nadati dobrom rezultatu", kaže Sanja Bajgorić.</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/19-07-11-bajgoric-sanja.jpgSlužbeno: Nema Lige MZ Mostar, organizatori podnijeli ostavkehttp://grude.com/clanak/?i=131037131037Grude.com - klik u svijetWed, 10 Jul 2019 15:05:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=18-08-22-018_liga_hercegovine_centar_29.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Zbog gašenja Aluminija i posljedica koje isto ima po stanovništva Mostara do ponedjeljka je prekinuto odigravanje Lige MZ Grada Mostara.<p>&nbsp;</p> <p>Organizatori Lige MZ Mostara podnijeli su ostavke i pozvali sve one koji žele da se uključe u organizaciju Lige da to učine, kako nakon 12 godina natjecanje ne bi bilo prekinuto. Istaknuti su veliki problemi sa financijskim sredstvima koji su potrebni za odigravanje Lige koja okuplja oko 400 igrača u seniorskom i juniorskom dijelu.</p> <p>&nbsp;</p> <p>S obzirom kako nitko ranije pokazao zanimanje za preuzimanje vođenja Lige, te&scaron;ko je za očekivati kako će u sljedećim danima doći do pozitivnih pomaka. Stoga ove godine ljubitelji futsala po svemu sudeći neće uživati u utakmicama na igrali&scaron;tu kod Desete osnovne &scaron;kole i Mostar će ostati bez najvećeg sportskog događaja tijekom ljetnih mjeseci.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Na dana&scaron;njegm sastanku predstavnika ekipa jo&scaron; je jednom data snažna potpora djelatnicima Aluminija u njihovom nastojanju da sačuvaju svoja radna mjesta, pi&scaron;e <a href="http://www.pogled.ba/clanak/nema-lige-mz-mostara-organizatori-podnijeli-ostavke/171846?fbclid=IwAR3QSBZGOJr_XYhqiWOU1p26-qLRtEmF3UIniQhOQb2Qro3qTA_N5pus8Zk" rel="noreferrer noopener" target="_blank">Pogled.ba. </a></p> <p>&nbsp;</p> <p><em><strong>Foto:Grude.com</strong></em></p>//grude.com/Datoteke/Novosti/18-08-22-018_liga_hercegovine_centar_29.jpgTradicija se nastavlja: Sarajevo u prvoj utakmici ispalo iz Europe!http://grude.com/clanak/?i=131020131020Grude.com - klik u svijetTue, 09 Jul 2019 21:49:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=19-07-09-019-celtic.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Tradicionalno sramoćenje Sarajeva u Europi nastavlja se i ove godine, premda ne rezultatom 0:8 kao što je bilo lani protiv Atalante.<p>&nbsp;</p> <p>Ovog puta su u prvom pretkolu Lige prvaka poraženi od Celtica 1:3. Praktički, &scaron;ansi za prolazak dalje, da se radi o nekoj ozbiljnijoj ekipi, možda bi bilo, ali ovako se može reći da je njihov euro put zavr&scaron;en.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Od Hrvata, Mirko Oremu&scaron; je postigao gol za Sarajevo, a Jozo &Scaron;imunović bio je standardno dobar u momčadi Celtica.</p> <p>&nbsp;</p> <p><em><strong>Grude.com</strong></em></p>//grude.com/Datoteke/Novosti/19-07-09-019-celtic.jpgHajduk na Malti započinje europsko putovanjehttp://grude.com/clanak/?i=131016131016Grude.com - klik u svijetTue, 09 Jul 2019 12:11:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=16-07-28-016_hajduk.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Nogometaše Hajduka danas u 18 sati očekuje prva utakmica 1. pretkola Europske lige protiv malteške Gzire United.<p>&nbsp;</p> <p>Bijeli su na Maltu stigli u nedjelju u večernjim satima, a jučer su odradili i službeni trening.</p> <p>&nbsp;</p> <p>- Upoznajemo se s uvjetima ovdje, vrućina i igrali&scaron;te. Igrači su spremni za utakmicu. Dolazi nam prerano, jer smo tek nepunih mjesec dana u pripremama, ali smo ovu utakmicu uračunavali u to. Ne podcjenjujemo protivnika, to je sigurno, vidim to kroz razgovor s igračima, rekao je trener Hajduka Sini&scaron;a Ore&scaron;čanin.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Put Malte krenulo je 18 igrača Tomislav Duka, Borja L&oacute;pez, Hamza Barry, Darko Neja&scaron;mić, &Aacute;d&aacute;m Gyurcs&oacute;, Stefan Simić, Oleksandr Svatok, Dino Be&scaron;irović, Ivan Delić, Jairo, Anthony Kalik, Stanko Jurić, Ivan Dolček, Domagoj Bradarić, Ardian Ismajli, Marin Ljubić, Francesco Tahiraj i Bassel Jradi.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Hajduk će biti bez kapetana Josipa Juranovića, Mije Cakta&scaron;a i Josipa Posavca koji je dobio duži odmor na U-21 Europskog prvenstva.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Pripreme Bijelih trajale su ukupno 29 dana. Prvi dio priprema odrađen je na Poljudu, dok se drugi dio trenažnog procesa radilo na Pohorju. Odigrali su hajdukovci ukupno pet prijateljskih susreta u pripremnom razdoblju (Solin, Krilja Sovjetov, Aluminij, Slask Wroclaw i Zarja), a momčadi su se u međuvremenu priključila dvojica igrača, stoper Stefan Simić i lijevi bek Ivan Dolček.</p> <p>&nbsp;</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/16-07-28-016_hajduk.jpgBrazilu deveti naslov na Copi! Prvi nakon 12 godinahttp://grude.com/clanak/?i=130994130994Grude.com - klik u svijetMon, 08 Jul 2019 00:03:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=19-07-08-019-brazil-copa.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Nogometaši Brazila su večeras postali novi prvaci Južne Amerike osvojivši Copa Americu pobjedom u finalu nad Peruom rezultatom 3:1.<p><br />Brazilci su do titule na svom terenu stigli superiorno primiv&scaron;i samo jedan gol na turniru i sasvim zasluženo su nakon 12 godina ponijeli epitet najbolje južnoameričke ekipe.</p> <p>&nbsp;</p> <p>U večera&scaron;njem finalu na kultnoj Maracani čak tri pogotka su postignuta u prvom poluvremenu. U 15. minuti Gabriel Jesus je pro&scaron;ao po desnoj strani i centrirao, obrana Perua je ostavila Evertona samog koji sa desetak metara &scaron;utira iz prve i matira Pedra Gallesea za 1:0.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Kada se činilo da će to biti i konačan rezultat prvog poluvremena, u 44. minuti sudac Roberto Tobar je dosudio penal za Peru nakon &scaron;to je Thiago Silva igrao rukom u svom kaznenom prostoru. Iskusni Paolo Guerrero je poslao Alissona u jednu, a loptu u drugu stranu za 1:1.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Ipak, u 45+3. minuti Brazil je stigao do novog vodstva kada je Arthur uposlio Jesusa, a napadač Manchester Cityja je rutinski pogodio po zemlji za 2:1.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Carioce su ostale sa deset igrača u 70. minuti susreta kada je Tobar pokazao drugi žuti, odnosno crveni karton Jesusu koji je u suzama napustio teren.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Peru je poku&scaron;ao iskoristiti prednost igrača vi&scaron;e, a već u 73. minuti Miguel Trauco je bio u prilici, ali je Alisson odbio loptu u korner.</p> <p>&nbsp;</p> <p>To je ujedno bila i jedina prilika za Peru do kraja meča, a u 88. minuti Carlos Zambrano je sru&scaron;io Evertona u kaznenom prostoru i Tobar je dosudio penal za Brazil. Rezervni igrač Richarlison je bio siguran realizator penala za konačnih 3:1.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Nakon &scaron;to je Tobar označio kraj meča nastalo je veliko slavlje Carioca sa skoro 80.000 navijača na stadionu.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Ovo je Brazilu bila deveta titula najbolje ekipe Južne Amerike nakon &scaron;to je slavio 1919., 1922., 1949., 1989., 1997., 1999., 2004. i 2007. godine. Zanimljivo, Brazil je osvojio Copa Americu svih pet puta kada je bio i organizator (1919., 1922., 1949., 1989. i 2019.).</p> <p>&nbsp;</p> <p><em><strong>Grude.com/Klix.ba</strong></em><br /><em><strong>Foto:Reuters</strong></em></p>//grude.com/Datoteke/Novosti/19-07-08-019-brazil-copa.jpgMayweather se fotkao s 2 milijuna dolara: Crnac sam koji je došao iz siromaštvahttp://grude.com/clanak/?i=130966130966Grude.com - klik u svijetFri, 05 Jul 2019 21:43:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=19-07-05-mayweather.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Floyd Mayweather se našao na meti kritičara nakon što je na društvenim mrežama pozirao s 2 milijuna dolara u kešu.<p><br />Mayweather je zaradio nadimak "Čovjek novac" tijekom blistave karijere u ringu gdje je ostao neporažen u 50 borbi.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Međutim, sada je odlučio u objavi na Instagramu pokazati brdo novca u novčanicama od 100 dolara pa je tako na stolu bilo ukupno 2 milijuna dolara, prenosi Klix.</p> <p>&nbsp;</p> <p>U videu je također pokazao ogromni zlatni medaljon oko vrata, zatim sat limitiranog izdanja Arnolda Schwarzenggera koji se prodavao za 52.000 funti te najveću torbu Chanel.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Također je pokazao svoju sekciju novčanica od 20 dolara, za koju tvrdi da ima dodatnih 200.000 dolara.</p> <p>&nbsp;</p> <p>"Ovo je ono &scaron;to slu&scaron;am 23 godine. Mayweather se samo hvali svojim automobilima, nakitom, palačama, djevojkama, odjećom i novcem. A ovo je ono &scaron;to vam Mayweather odgovara. Sretan sam &scaron;to ste proveli dva desetljeća mrzeći me umjesto da gradite vlastito nasljeđe", napisao je u opisu fotografije.</p> <p>&nbsp;</p> <p>"Jednom su mi rekli da je 'najglasnija osoba u sobi najslabija osoba u sobi'. Pa, to je točno za pojedince koji rade ne&scaron;to protuzakonito. Ali u mom slučaju, sretan sam &scaron;to je sve legalno i hvalim se da sam crnac koji je do&scaron;ao iz siroma&scaron;tva i na kraju pobijedio sve te me ne zanima &scaron;to bilo tko misli o meni. Sretan 4. srpnja, ovo je moja nezavisnost. Sada pustiti vatromet!", napisao je u opisu videa.</p> <p>&nbsp;</p> <p><em><strong>Grude.com</strong></em></p>//grude.com/Datoteke/Novosti/19-07-05-mayweather.jpgPreko 300 sudionika na Blidinje BIKE Festivalu FOTOhttp://grude.com/clanak/?i=130948130948Grude.com - klik u svijetThu, 04 Jul 2019 17:03:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=19-07-04-blidinje_bike_festival_2.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Blidinje će po prvi put ove godine ugostiti bicikliste iz cijelog svijeta u sklopu Blidinje BIKE Festivala..<p><br /><br />Jo&scaron; ne&scaron;to manje od 10 dana nas dijeli od tri dana akcije, bike testova, uživanja sa ekipom na planinskom zraku i adrenalina. Blidinje BIKE Festivala počinje već u petak 12.7. i prema riječima organizatora očekuje nas pravi spektakl.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Blidinje će po prvi put ove godine ugostiti bicikliste iz cijelog svijeta u sklopu Blidinje BIKE Festival događaja, a do zatvaranja prijava i početka događaja nas dijeli jo&scaron; ne&scaron;to vi&scaron;e od tjedan dana. Zapravo, one povla&scaron;tene/jeftinije prijave koje su nam garantirale stiliziranu majicu su već u ponedeljak 1.7. zatvorene i brojke prijavljenih su nevjerovatne. Naravno, jo&scaron; uvijek ima mjesta za sudjelovanje i možete se prijaviti na ovaj događaj, no ipak po malo skupljoj cijeni, zapravo uvećanje od 5KM i nije toliki problem, no ako se danas prijavite ne dobivate stiliziranu majicu događaja.<br /><br /><br /></p> <p><img src="https://www.grude.com/Datoteke/novosti/19-07-04-19-07-04-blidinjebikefestival1.jpg" alt="" width="640px" /></p> <p><img src="https://www.grude.com/Datoteke/novosti/19-07-04-19-07-04-blidinjebikefestival2.jpg" alt="" width="640px" /></p> <p><img src="https://www.grude.com/Datoteke/novosti/19-07-04-19-07-04-blidinjebikefestival3.jpg" alt="" width="640px" /></p> <p><img src="https://www.grude.com/Datoteke/novosti/19-07-04-19-07-04-blidinjebikefestival5.jpg" alt="" width="640px" /></p> <p><img src="https://www.grude.com/Datoteke/novosti/19-07-04-19-07-04-blidinjebikefestival6.jpg" alt="" width="640px" /></p> <p><img src="https://www.grude.com/Datoteke/novosti/19-07-04-19-07-04-blidinjebikefestival7.jpg" alt="" width="640px" /></p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>"Rane prijave na Blidinje BIKE Festival su zatvorene u ponedeljak i trenutno brojimo gotovo 300 prijavljenih sudionika na oba dana ovog događaja. To je zaista prvi put kako imamo ovako velik broj online prijavljenih sudionika i sugurno je da će ove brojke do otvaranja događaja biti jo&scaron; veće", izjavili su organizatori događaja.</p> <p>&nbsp;</p> <p>"Naime, opće poznato je da mnogi kalkuliraju do posljednjeg dana hoće li zbog poslovnih, obiteljskih ili nekih drugih obaveza biti u mogućnosti da sudjeluju u jednom ovakvom događaju i prema ranijim iskustvima broj prijava na dan utrke uvijek bude gotovo jednak onom broju sudionika koji su se prijavili online. No, i da ostanemo na trenutnom broju sudionika mi smo vi&scaron;e nego zadovoljni budući da je ovo prvi put da organiziramo ovaj tip događaja na Blidinju", dodaju organizatori.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Preko 300 posjetitelja doživjet će prepun biciklistički vikend uz uzbudljive utrke, sjajne ponude na sajmu, mogućnosti za testiranje električnih bicikala, vožnjom na SKI liftu i sve zaokruženo sa organizacijom party-a u restoranu Staza.</p> <p>&nbsp;</p> <p>"Ono &scaron;to nas jako veseli jeste da imamo cijele obitelji prijavljene i dolaze na Blidinje kako bi uživali tijekom cijelog vikenda. Nisu to samo profesionalni biciklisti koji dolaze voziti utrku, već cijele obitelji koje jednostavno u ovom događaju vide odličnu priliku da upoznaju Blidinje i uživaju sa obitelji u aktivnom i zdravom vikendu. Mama će da vozi rekreativnu biciklijadu, djeca će uživati ja&scaron;ući na konjima ili vozeći se SKI liftom, dok će tata u nedelju oku&scaron;ati snagu sa nekim jakim biciklistima. Jedna jako lijepa i pozitivna priča se upravo razvija na Blidinju", poručuju organizatori.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Već se mnogo toga događa na području Blidinja i pripreme za festival su u punom jeku. Tijekom tri dana park prirode Blidinje biti će posjećeno od strane vi&scaron;e stotina obižavatelja brdskog biciklizma, te zdravog i aktivnog načina života, uopće. Mnogi izlagači iz biciklističkog sektora iskoristiti će priliku kako bi pokazali nove trendove i proizvode. Posjetitelji će biti u mogućnosti da dobiju savjete od stručnjaka, te upoznaju nove bicikle i opremu.</p> <p>&nbsp;</p> <p>"Sam događaj počinje već u Petak;12.7.2019. u restoranu "Hajdučke Vrleti" kada ćemo svim na&scaron;im partnerima i sponzorima prezentirati vikend pred nama i &scaron;to sve mogu očekivati u nadolazećim danima. Zapravo, petak je zami&scaron;ljen kao jedno lijepo druženje svih onih osoba koje su omogućile jedan ovakav događaj na Blidinju i biti će to na&scaron; način da im kažemo "Hvala" za svu onu pruženu pomoć".</p> <p>&nbsp;</p> <p>"Subota; 13.7.2019. je u znaku obitelji, rekreacije i uživanja u prirodi. Biti će to jedan o najboljih načina da upoznate Blidinje biciklirajući sa ekipom, provodeći ugodno vrijeme fotkajući se i &scaron;aljući fotografije prijateljima na dru&scaron;tvenim mrežama, a mi organizatori ćemo se potruditi da na taj dan i maksimalno uživate. Prije svega za sudionike smo osigurali profesionalnog vodiča koji će ih upoznati sa Blidinjem i predjelima kojim voze, zatim tu su vozila u pratnji sa osvježenjem i namirnicama kako bi ste se tijekom bicikliranja osjećali ugodno i osvježeni, a naravno tu je i dodatni sadržaj po povratku sa bicikliranja, poput sajma outdoor opreme, zabavnog programa, testiranja e-bicikla, vožnje SKI liftom, jahanje konja i naravno "Pasta Party" za sve!".</p> <p>&nbsp;</p> <p>Bitno je naglasiti da se događaj organizira pod okriljem Međunarodne biciklističke federacije &ndash; UCI, te da se već od početka godine nalazi u kalendaru ove svjetske organizacije, odnosno da je Hercegovina ucrtana u kartu svijeta.</p> <p>&nbsp;</p> <p>"Nedelja; 14.7.2019., je kako ga mi zovemo "Hard Core" dan, odnosno dan za sve one okorjele profesionalce koji su fokusirani na vožnju od točke A do točke B u &scaron;to kraćem vremenskom periodu. Dan kada ćemo uživo moći podržati i pratiti neke od profesionalnih biciklista koji jure za postoljem, pobjedom i novim UCI bodovima. Smartali smo da je UCI najbolji način za predstavljanje Hercegovine prema Europi i svijetu, te smo prihvatili poziv Saveza za prijavu u UCI kalendar. Zasigurno je da već prve godine ne možemo očekivati velike prijave, jer je događaj jo&scaron; mlad, no nedavno smo prihvatili i jednu prijavu iz &Scaron;vedske. Ovo je prvi put da na događaju "XCM Herzegovina" imamo vozača iz &Scaron;vedske, a sigurni smo da će ih u naradnim godinama biti jo&scaron; vi&scaron;e", poručuju organizatori.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Iz sportske perspektive, događaj Blidinje BIKE Festival ponuditi će cijelokupan paket brdskog biciklizma za profesionalne vozače, kao i za one rekreativne bicikliste koji uživaju u vožnji i aktivnom vikendu.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Blidinje BIKE Festival možete pratiti na Facebook stranici događaja OVDJE.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Ovom prilikom organizatori se žele zahvaliti svim spozorima i prijateljima, svima onima koji omogućuju i podržavaju ovaj zdravi način života, te otvaraju vrata Bosne i Hercegovine prema svijetu.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Pokrovitelji događaja: Federalno Ministarstvo Kulture i Sporta, Turistička Zajednica HNŽ/H i Sportski Savez Grada Mostara</p> <p>&nbsp;</p> <p>ZLATNI SPONZOR &ndash; Giant (ON-OFF d.o.o. Zagreb)<br />SREBRENI SPONZOR - HT Eronet<br />BRONČANI SPONZOR - Hercegovina Vino</p> <p>&nbsp;</p> <p>Sponzori: Općina Posu&scaron;je, Nekretnine INN, Sportska Kladionica Premier, Proteini.si, RedBUll, Molson Coors - HYDRA, Megle d.o.o., Bernina, Leda d.o.o., Adventure Blidinje, Mediteran Auto, Autoservis Čip, Visit Blidinje, Hajdučke Vrleti Blidinje, Restoran Staza Blidinje, MTB - Blidinje, GBT - Grafo Balkan Tisak, Delta Security, HGSS</p> <p>&nbsp;</p> <p>Izlagači: Giant; Capriolo; Bicikli.ba; CikloCentar; Proteini.si; Visit Blidinje; Megle; HercegovinaVino, GBT &ndash; Grafo Tisak Balkan</p> <p>&nbsp;</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/19-07-04-blidinje_bike_festival_2.jpgHrvatica iz BiH izborila Olimpijske igre za Austrijuhttp://grude.com/clanak/?i=130928130928Grude.com - klik u svijetWed, 03 Jul 2019 11:45:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=19-07-03-019-ivona-dadicglavna.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Ivona Dadić čiji je otac iz Bugojna, a majka iz Tomislavgrada izborila je Olimpijske igre za Austriju u koju se njena obitelj preselila u jeku rata, piše portal Grude.com.<p>&nbsp;</p> <p>Ivona Dadić je progla&scaron;ena sporta&scaron;icom godine 2018. u Austriji, a sada je u sedmoboju Ivona osvojila ukupno 6461 bod, &scaron;to je dovoljno za kvalifikacije na Olimpijske igre 2020. u Tokiju.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Smatraju je najljep&scaron;om sporta&scaron;icom na svijetu.</p> <p><img src="https://www.grude.com/Datoteke/novosti/19-07-03-19-07-03-019-ivona-dadic1.jpg" alt="" width="640px" /></p> <p><img src="https://www.grude.com/Datoteke/novosti/19-07-03-19-07-03-019-ivona-dadic2.jpg" alt="" width="640px" /></p> <p><img src="https://www.grude.com/Datoteke/novosti/19-07-03-19-07-03-019-ivona-dadic3.jpg" alt="" width="640px" /></p> <p><img src="https://www.grude.com/Datoteke/novosti/19-07-03-19-07-03-019-ivona-dadic5.jpg" alt="" width="640px" /></p> <p><img src="https://www.grude.com/Datoteke/novosti/19-07-03-19-07-03-019-ivona-dadic6.jpg" alt="" width="640px" /></p> <p><em><strong>Grude.com</strong></em></p>//grude.com/Datoteke/Novosti/19-07-03-019-ivona-dadicglavna.jpgMessi opet bez trofeja s Argentinom: 'Krivi su suci'http://grude.com/clanak/?i=130925130925Grude.com - klik u svijetWed, 03 Jul 2019 11:28:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=19-07-03-messi.png&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Brazil je pobijedio Argentinu 2-0 u polufinalu Copa Americe, Lionel Messi pogodio je vratnicu udarcem iz voleja, a nakon utakmice poludio je na suđenje:<p>&nbsp;</p> <p>- Jako smo ljutiti jer igrali smo odlično i da nam tako zavr&scaron;i... - govorio je i nastavio:</p> <p>- Brazil uopće nije bio bolji, zabio je prvi, pa drugi nakon &scaron;to nama nije dosuđen penal. Valjda im je dojadilo kažnjavati gluposti i danas uopće nisu koristili VAR! Cijela je utakmica bila takva, a njima su svirali i minimalne kontakte.</p> <p>- Nema izgovora, ali nadam se da će CONMEBOL (Južnoamerički nogometni savez, nap. a.) učiniti ne&scaron;to. Iako... Brazil sve kontrolira pa je te&scaron;ko to očekivati...</p> <p>&nbsp;</p> <p>Sudar južnoameričkih divova odigran je na stadionu na kojem je Brazil doživio najveći potop u povijesti, ali nakon tih 1-7 protiv Njemačke na Svjetskom prvenstvu 2014., dva izleta na Stadion Mineirao i dvije slatke pobjede nad najvećim rivalom Argentinom: 2016. u kvalifikacijama za SP 3-0 i sad 2-0.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Također, bila je to 33. utakmica Brazila i Argentine u povijesti Cope i tek deseta pobjeda Brazilaca, uz osam remija i 15 trijumfa gauča. Ali u svim natjecanjima 43. pobjeda Brazila, uz 25 remija i 38 poraza u 106. južnoameričkom klasiku.</p> <p>&nbsp;</p> <p><em><strong>Grude.com/24sata</strong></em></p>//grude.com/Datoteke/Novosti/19-07-03-messi.pngDječak koji je igrao i u GRUDSKOJ dvorani danas je najskuplji Hrvat na svijetu!http://grude.com/clanak/?i=130918130918Grude.com - klik u svijetTue, 02 Jul 2019 22:22:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=19-07-02-zrinjski-babo.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Bojan Bogdanović, rođeni Mostarac je kao klinac puno više volio nogomet i vaterpolo. Bio je član pomlatka nogometaša Zrinjskog, a oni koji su ga gledali kažu da je bio jedan od najboljih u svojoj generaciji. <p>&nbsp;</p> <p>Zbog svoje visine bio je glavni na terenu, izuzetno opasan u igri skokom. Na nagovor prijatelja je s 15 godina oti&scaron;ao na ko&scaron;arka&scaron;ki trening i nakon &scaron;to je prvi put zakoračio u ko&scaron;arka&scaron;ku dvoranu u Mostaru iz nje vi&scaron;e nije izlazio. Zarazio se ko&scaron;arkom, a čim je prvi put uzeo loptu u ruke shvatio je da je to njegova budućnost. Jer bio je dobar, prokleto dobar. Igrao je sa Zrinjskim u cijeloj Hercegovini, dolazio i u Grude.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Na jednom turniru za igrače do 16 godina primijetio ga je legendarni Božo Maljković, tada&scaron;nji trener Reala te čovjek koji je u Splitu koncem osamdesetih stvorio najbolju europsku klupsku momčad svih vremena - Jugoplastiku. Mudri ko&scaron;arka&scaron;ki mag je u Babi vidio budućeg vođu Reala i inzistirao je na njegovom dolasku. Bojan je u to vrijeme bio jedan od najtalentiranijih mladih igrača Starog kontinenta i u dom obitelji Bogdanović svakodnevno su stizale ponude najuglednijih europskih klubova. Baskonia je nudila najvi&scaron;e, ali Real je ipak Real. Bogdanović je oti&scaron;ao u Madrid, dvije se sezone kalio u drugoj momčadi i ba&scaron; kad je trebao dobiti priliku u udarnoj ekipi do&scaron;lo je do zaokreta u klupskoj politici Kraljevskog kluba.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Odlaskom Bože Bojan gubi svaku nadu, a dolazak u Cibonu bio je ključan za karijeru</strong></p> <p>&nbsp;</p> <div id="dfp-DIA-container">&nbsp;</div> <p>Maljković je zbog nekoliko poraza prve momčadi i neslaganja s čelnicima kluba ubrzo dobio otkaz, a tada 17-godi&scaron;nji Bogdanović ostao je bez svog za&scaron;titnika. Na klupu Reala do&scaron;ao je čuveni Ettore Messina, koji u 17-godi&scaron;njem Mostarcu nije vidio ono &scaron;to je vidio Maljković. Bogdanović je odlaskom velikog Bože izgubio za&scaron;titnika, a onda polako i svaku nadu da će zaigrati u prvoj momčadi najtrofejnijeg europskog kluba. Jednu je sezonu odradio na posudbi u Murciji, a onda se javila Cibona. Bio je to ključan trenutak Babine karijere. Ipak, Bogdanović nikad nije požalio &scaron;to je kao dječak oti&scaron;ao u Real.</p> <p>&nbsp;</p> <p>''Ne bih ba&scaron; ni&scaron;ta promijenio iako moram reći kako mi je bilo jako te&scaron;ko otići u Madrid iz rodnog Mostara sa 16 godina. Stigao sam iz malenog kluba u najtrofejniji europski klub, u mene su uložili velik novac i imao sam Maljkovićevo obećanje da ću biti priključen prvoj momčadi. No kada je Maljković napustio klub, ostao sam potpuno sam i to mi je otežalo situaciju u kojoj sam se na&scaron;ao. Ali odlučio sam naporno raditi kako bih dokazao da vrijedim i ne žalim za tom odlukom'', prisjećao se kasnije Babo madridskih dana.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Sve ostalo je povijest. Bojan Bogdanović novi je igrač Utah Jazza, s klubom iz Salt Lake Cityja potpisao je ugovor na četiri sezone, a za to će dobiti čak 73 milijuna dolara. Bogdanović tako postaje najplaćeniji hrvatski sporta&scaron; u povijesti. Usporedbe radi, Luka Modrić zarađuje oko osam milijuna eura po sezoni, Ivan Rakitić oko &scaron;est milijuna, a Mario Mandžukić oko pet milijuna eura. Bogdanović se po sezoni zaraditi oko 18,2 milijuna eura.</p> <p>&nbsp;</p> <p><em><strong>Grude.com/Index.hr</strong></em></p>//grude.com/Datoteke/Novosti/19-07-02-zrinjski-babo.jpgBomba iz HNK Grude: Dolazi Ivan Perišić!?http://grude.com/clanak/?i=130900130900Grude.com - klik u svijetTue, 02 Jul 2019 10:00:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=19-07-02-019-perisic-milos-corluka.jpeg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Predsjednik Skupštine HNK Grude Josip Ćorluka i trener u HNK Grude Jerko Miloš našli su se na tajnoj lokaciji u Dalmaciji s prvotimcem Intera Ivanom Perišićem koji ovog ljeta planira promijeniti klub.<p>&nbsp;</p> <p>Kako ekipa portala Grude.com doznaje iz izvora bliskih klubu Ćorluka i Milo&scaron; su razgovarali o mogućem dolasku srebrnog Vatrenog u HNK Grude.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Kontaktirali smo ih danas poslijepodne da otkrijemo o čemu su razgovarali s poznatim nogometa&scaron;em. "Ma odakle ti pravo da me to pita&scaron; monstrume jedan. Jesmo li ja i moj kum Milo&scaron; Corleoneovi da nas prati&scaron;", upitao je Ćorluka na&scaron;eg novinara i time pokazao tko su mu uzori u surovom, nogometnom svijetu koji ne podnosi dobronamjerne znatiželjnike.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Milo&scaron; je bio umjereniji. "Za Peri&scaron;ića se otimaju najbolji klubovi Europe i te&scaron;ko ćemo mu moći omogućiti financijske uvjete kakve mu nude takvi klubovi, međutim ako želi miran život u ambijentu u kojem bi prona&scaron;ao ženu svog života onda su Grude najbolja destinacija za njega", kazao je Milo&scaron; i potvrdio da se u klubu unatoč ljetnoj stanci itekako radi.</p> <p>&nbsp;</p> <p>&Scaron;to se tiče Peri&scaron;ića, on tijekom poslijepodneva nije odgovarao na telefonske pozive, ali je prema saznanjima, na svom privatnom profilu objavio instagram story s porukom: S grudskim kumovima.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Hoće li Peri&scaron;ić prihvatiti pruženu ruku dvojice ljudi iz kluba ostaje za vidjeti.</p> <p>&nbsp;</p> <p><em><strong>Grude.com<br />(P.S. Vijest bi mogla biti satiričnog sadržaja)</strong></em></p>//grude.com/Datoteke/Novosti/19-07-02-019-perisic-milos-corluka.jpegGruđanin i sa Slovencima nastavlja rasturati stare mušterije iz Sarajevahttp://grude.com/clanak/?i=130894130894Grude.com - klik u svijetMon, 01 Jul 2019 16:08:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=19-07-01-019-jojo-corluka.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Prvak Bosne i Hercegovine Sarajevo ugostio je slovenski Domžale u sklopu priprema za Europu, a s obzirom kako im ide u Europi, bolje bi bilo da se nikako ne pripremaju, barem protiv ekipa u kojima im igraju stari znanci.<p>&nbsp;</p> <p>Josip Jojo Ćorluka jučer je zabio svoj prvijenac u dresu Domžala, a kome drugome nego staroj mu&scaron;teriji Sarajevu koje se nikad nije naigralo protiv &Scaron;irokog Brijega, osobito kad je Ćorluka igrao.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Obrana Sarajeva je propu&scaron;tala na sve strane, a iskusni Senijad Ibričić, legenda Hajduka u dresu Domžala danas pokazao je da i dalje s jednom nogom može pobjeđivati ekipe s područja Balkana.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Zavr&scaron;ilo je 2:3 za Domžale, a osobit ponos vlada zbog na&scaron;eg Gruđanina Ćorluke koji se potvrđuje kao pojačanje na kojeg Domžale itekako može računati, i to u bitki za vrh Slovenije, ali i za europski iskorak.</p> <p>&nbsp;</p> <p><em><strong>Grude.com</strong></em></p>//grude.com/Datoteke/Novosti/19-07-01-019-jojo-corluka.jpgMamić objavio čestitku: ''Hvala tata''http://grude.com/clanak/?i=130893130893Grude.com - klik u svijetMon, 01 Jul 2019 15:58:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=19-07-01-019-zdravko.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Nakon što je Dani Olmo postao prvak Europe sa Španjolskom do 21 godine Dinamu nastavljaju dolaziti ponude koje će donijeti u blagajnu hrvatskog prvaka minimalno 30 milijuna eura.<p>&nbsp;</p> <p>Olmo je u Dinamo do&scaron;ao iz mlađih uzrasta Barcelone u kojima ga je otkrio Zdravko Mamić kao igrača na kojeg Barcelona tada nije računala. </p> <p>&nbsp;</p> <p>Zbog otkrivanja Olma, ali i ranijih uspjeha Zdravka Mamića s prepoznavanjem nogometnih talenata koje je "utopio" europskim klubovima netko je napravio grafit "hvala tata", a Zdravko se njime pohvalio putem Facebooka.</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/19-07-01-019-zdravko.jpgLegendarni Goran Ivanišević novi je Đokovićev trenerhttp://grude.com/clanak/?i=130888130888Grude.com - klik u svijetMon, 01 Jul 2019 08:15:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=18-03-13-ivanisevic.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Legendarni hrvatski tenisač Goran Ivanišević postao je jedan od trenera jednog od najboljih tenisača današnjice Srbina Novaka Đokovića.<p><br />Jo&scaron; uvijek nije poznato hoće li suradnja Ivani&scaron;evića i Đokovića biti duža ili će trajati samo za vrijeme Wimbledona koji počinje u ponedjeljak.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Vijest o njihovoj suradnji potvrdio je sam Ivani&scaron;ević.</p> <p>&nbsp;</p> <p>&ldquo;Izgleda da jesam&rdquo;, odgovorio je Ivani&scaron;ević na pitanje da li je postao član Đokovićevog tima.</p> <p>&nbsp;</p> <p>&ldquo;Malo me iznenadio poziv, ba&scaron; sam putovao za &Scaron;vedsku. Nakon &scaron;to sam to odradio stigao sam u London na prvi trening. Po svemu sudeći ovdje mogu biti samo jedan tjedan, jer imam obveze koje poku&scaron;avam pomaknuti,&rdquo; kazao je Ivani&scaron;ević u razgovoru za Sportklub, prenosi Hina.</p> <p>&nbsp;</p> <p>&ldquo;Ipak, kad te zove jedan Novak Đoković, onda se dosta stvari stavi sa strane. Velika je to stvar, jedno veliko priznanje za mene kao trenera,&rdquo; dodao je biv&scaron;i wimbledonski pobjednik.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Ivani&scaron;ević je do sada u karijeri vodio Marina Čilića, Toma&scaron;a Berdycha i Milosa Raonića.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Najbolji tenisač svijeta otvorit će ovogodi&scaron;nji nastup na Wimbledonu u ponedjeljak u 14 sati na sredi&scaron;njem terenu protiv Nijemca Philippa Kohlschreibera.</p> <p>&nbsp;</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/18-03-13-ivanisevic.jpg'Što poleti ne odleti, što sleti ne poleti' postigli 7 golova!http://grude.com/clanak/?i=120857120857Grude.com - klik u svijetThu, 27 Jun 2019 13:07:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=19-06-27-019-lovci-turnir5.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Pozdrav dragi lovci, sinoc je počeo 6. lovački malonogometni turnir Buhovo 2019. Odigrana su četiri zanimljiva susreta, a rezultati su sljedeći:<div id="js_4" class="_5pbx userContent _3576" data-testid="post_message" data-ft="{&quot;tn&quot;:&quot;K&quot;}"> <p><br /> Skupina A <br /> Gazele Buhovo- &Scaron;to poleti ne odleti, &scaron;to sleti ne poleti 3:7</p> <p>&nbsp;</p> <p>Skupina B <br /> Bereta Klobuk - Udruga lovci Ljuti Dolac 5:0</p> <p>&nbsp;</p> <p>Skupina C -<br /> L.G. Bonaca - L.U. Rujan 6:1 <br /> Skupina D <br /> L.S. Studenci- L.U. Ričina Proložac sekcija Podi 1:7</p> <p>&nbsp;</p> <p><img src="https://www.grude.com/Datoteke/novosti/19-06-27-19-06-27-019-lovci-turnir1.jpg" alt="" width="640px" /></p> <p><img src="https://www.grude.com/Datoteke/novosti/19-06-27-19-06-27-019-lovci-turnir2.jpg" alt="" width="640px" /></p> <p><img src="https://www.grude.com/Datoteke/novosti/19-06-27-19-06-27-019-lovci-turnir3.jpg" alt="" width="640px" /></p> <p><img src="https://www.grude.com/Datoteke/novosti/19-06-27-19-06-27-019-lovci-turnir4.jpg" alt="" width="640px" /></p> <p><img src="https://www.grude.com/Datoteke/novosti/19-06-27-19-06-27-019-lovci-turnir5.jpg" alt="" width="640px" /></p> <p><img src="https://www.grude.com/Datoteke/novosti/19-06-27-19-06-27-019-lovci-turnir6.jpg" alt="" width="640px" /></p> <p><img src="https://www.grude.com/Datoteke/novosti/19-06-27-19-06-27-019-lovci-turnir7.jpg" alt="" width="640px" /></p> <p>&nbsp;</p> <p><em><strong>Grude.com</strong></em></p> </div>//grude.com/Datoteke/Novosti/19-06-27-019-lovci-turnir5.jpgGrudski zet prodan za 50 milijuna eura! Najskuplji hrvatski transfer ikadhttp://grude.com/clanak/?i=120853120853Grude.com - klik u svijetThu, 27 Jun 2019 10:46:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=19-05-29-kovacic.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Mateo Kovačić (25) i formalno će postati igrač Chelseaja u rekordnom transferu za hrvatski nogomet! Igrača "vatrenih" engleski će klub otkupiti od Real Madrida, koji ga je prošlu sezonu držao na posudbi u Londonu, za 50 milijuna eura!<p><strong>&nbsp;</strong></p> <p>Javio je to u četvrtak rano ujutro ugledni talijanski novinar Sky Sporta <a href="https://gianlucadimarzio.com/en/chelsea-redeem-kovacics-rights-from-real-madrid" rel="nofollow" target="_blank"><strong>Gianluca Di Marzio</strong></a>. U taj su iznos uključeni i bonusi, a ostalo je samo dogovoriti nekoliko detalja oko plaće hrvatskog nogometa&scaron;a. Ugovor bi trebao potpisati u subotu.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Kovačić će tako pobolj&scaron;ati vlastiti rekordni transfer u Hrvatskoj od 31 milijun eura, koliko je <strong>Real Madrid</strong> platio <strong>Interu</strong> za njegov prelazak u ljeto 2016.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Chelsea će posao zaključiti do kraja tjedna zbog zabrane transfera koja je u tijeku do siječnja 2020. zbog kr&scaron;enja pravila za dovođenje igrača mlađih od 18 godina. No ta zabrana vrijedi samo za registracije novih igrača, ne i za Kovačića koji je već bio registriran za plave iz Londona.</p> <p>&nbsp;</p> <div id="inArticlePreroll_container" class="article__video_wrap video" style="position: relative; width: 100%; height: 0px; padding-bottom: 0; visibility: hidden; transition: all 0.5s; z-index: 1; overflow: hidden;"> <div id="inArticlePreroll" class="video-js vjs-paused vjs-controls-disabled vjs-workinghover vjs-v7 vjs-user-active inArticlePreroll-dimensions" lang="hr"><video id="inArticlePreroll_html5_api" width="320" height="240" class="vjs-tech" tabindex="-1" preload="auto" muted="muted" src="https://www.24sata.hr/static/video/blank_video.mp4" controls="controls"><object id="inArticlePreroll_html5_api" width="320" height="240" data="https://www.grude.com/cms/tiny/plugins/media/moxieplayer.swf" type="application/x-shockwave-flash"><param name="src" value="https://www.grude.com/cms/tiny/plugins/media/moxieplayer.swf" /><param name="flashvars" value="url=https%3A//www.24sata.hr/static/video/blank_video.mp4&amp;poster=/cms/" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="true" /></object> </video></div> </div> <p>Osvajač Europske lige morao je zaključiti posao iako formalno nema trenera nakon odlaska Maurizija Sarrija u Juventus, a pregovori su u tijeku s legendom kluba <strong>Frankom Lampardom</strong>, menadžerom Derby Countyja.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Mateo je ugovor izborio nakon sjajne pro&scaron;le sezone u kojoj je nastupio u 51 utakmici za Chelsea, izboriv&scaron;i plasman u Ligu prvaka osvajanjem trećeg mjesta u Premiershipu i osvojiv&scaron;i trofej Europske lige pobjedom nad Arsenalom u finalu u Bakuu (4-1).</p> <p>&nbsp;</p> <p>Podsjetimo, Kovačić je oženio Izabel Andrijanić čiji su korijeni iz Gruda.</p> <p>&nbsp;</p> <p><em><strong>Grude.com/24sata.hr</strong></em></p>//grude.com/Datoteke/Novosti/19-05-29-kovacic.jpgHercegovački Poskoci uspješni u Zadru FOTOhttp://grude.com/clanak/?i=120826120826Grude.com - klik u svijetTue, 25 Jun 2019 12:18:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=19-06-25-taekwondo-poskok-zadar5.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>U Zadru se ovog vikenda održao međunarodni taekwondo turnir na kojem se okupilo osamdesetak sportaša iz četiri države. <p>&nbsp;</p> <p>Na turniru su nastupili taekwondo klubovi iz Posu&scaron;ja i &Scaron;irokog Brijega gdje su ostvarili odličan uspjeh.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Zlatne medalje su osvojili: Lucija Miličević, Klara Grubi&scaron;ić, Antea Kraljević, David Grubi&scaron;ić, Nikola Knezović i &Scaron;imun Topić - POSKOK POSU&Scaron;JE te Magdalena Kvesić - POSKOK KOĆERIN.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Srebrne medalje su osvojili: Bruno Knezović, David Milićević i Filipa Ba&scaron;ić a brončane Anamarija Miličević, Ana Ba&scaron;ić, Marta Grubi&scaron;ić i Luka Kraljević - POSKOK POSU&Scaron;JE te Nika Vukoja - POSKOK KOČERIN.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Članovi Poskok Posu&scaron;ja su svojim rezultatima bili uvjerljivo najbolji te su dobili pehar za najuspje&scaron;niji klub na natjecanju.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Ovo je bilo zadnje natjecanje u prvom dijelu sezone na kojem smo nastupili sa sa na&scaron;im mlađim natjecateljima koji su pokazali jako puno potencijala ali i prostora za napredak. Za nas je natjecanje bilo sportsko turističkog karaktera pa smo nakon uspje&scaron;no okončanog sportskog dijela ostatak dana iskoristili za obilazak prekrasnog Zadra. Zahvaljujem se trenerima Mihaeli, Davidu i Martini koji su zajedno samnom vodili djecu kroz ovo natjecanje kao i roditeljima koji su ih pratili i podržavali i ovaj put a na&scaron;im borcima čestitam na ostvarenom uspjehu, a posebno curama iz Kočerina kojima su ovo prvi uspjesi u sportskoj borbi. Sada nas jo&scaron; očekuju klupska polaganja u obadva kluba nakon čega slijedi kratki odmor pa bazične pripreme za nastavak sezone, kaže trener Petar Boban.</p> <p>&nbsp;</p> <p><img src="https://www.grude.com/Datoteke/novosti/19-06-25-19-06-25-taekwondo-poskok-zadar.jpg" alt="" width="640px" /></p> <p><img src="https://www.grude.com/Datoteke/novosti/19-06-25-19-06-25-taekwondo-poskok-zadar1.jpg" alt="" width="640px" /></p> <p><img src="https://www.grude.com/Datoteke/novosti/19-06-25-19-06-25-taekwondo-poskok-zadar2.jpg" alt="" width="640px" /></p> <p><img src="https://www.grude.com/Datoteke/novosti/19-06-25-19-06-25-taekwondo-poskok-zadar3.jpg" alt="" width="640px" /></p> <p><img src="https://www.grude.com/Datoteke/novosti/19-06-25-19-06-25-taekwondo-poskok-zadar4.jpg" alt="" width="640px" /></p> <p><img src="https://www.grude.com/Datoteke/novosti/19-06-25-19-06-25-taekwondo-poskok-zadar5.jpg" alt="" width="640px" /></p> <p><img src="https://www.grude.com/Datoteke/novosti/19-06-25-19-06-25-taekwondo-poskok-zadar6.jpg" alt="" width="640px" /></p> <p><img src="https://www.grude.com/Datoteke/novosti/19-06-25-19-06-25-taekwondo-poskok-zadar7.jpg" alt="" width="640px" /></p>//grude.com/Datoteke/Novosti/19-06-25-taekwondo-poskok-zadar5.jpgMarina je prvakinja svijeta u ribolovu s obalehttp://grude.com/clanak/?i=120810120810Grude.com - klik u svijetMon, 24 Jun 2019 12:19:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=19-06-24-marina-svjetski-prvak-ribolov2.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Lovranka Marina Mavrinac Matulja - u Južnoafričkoj Republici osvojila je titulu svjetske prvakinje u ribolovu u pojedinačnoj konkurenciji.<p>&nbsp;</p> <p>Marina je prvakinja svijeta u ribolovu s obale. Ekipno se već &scaron;est puta penjala na svjetsko postolje, ovoga puta zlato je samo njezino.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Godina za godinom, Marina je skupila 36 godina aktivnoga bavljenja ribolovom. Trenirala je i jedrenje; u međuvremenu rodila troje djece. Iako uvijek pri vrhu, Marini je trebalo punih 18 godina da se vrati u hrvatsku reprezentaciju. <br /><br /><br /></p> <p><img src="https://www.grude.com/Datoteke/novosti/19-06-24-19-06-24-marina-svjetski-prvak-ribolov1.jpg" alt="" width="640px" /></p> <p>&nbsp;</p> <p>U vrijeme izborni&scaron;tva svojega sumje&scaron;tanina Srećka &Scaron;obota osvojila je titulu svjetske prvakinje, javlja <a title="HRT" href="https://magazin.hrt.hr/522854/marina-je-prvakinja-svijeta-u-ribolovu-s-obale" target="_blank">HRT</a>.</p> <p>&nbsp;</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/19-06-24-marina-svjetski-prvak-ribolov2.jpgNadal vrištao zbog igrača iz BiH! Mallorcu je vratio među elitu!http://grude.com/clanak/?i=120809120809Grude.com - klik u svijetMon, 24 Jun 2019 11:37:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=19-06-24-budimir_mallorca.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Mallorca je velikom pobjedom u uzvratnom meču protiv Deportivo La Corune rezultatom 3:0 uspjela nakon šest godina izboriti povratak u španjolsku La Ligu.<p>&nbsp;</p> <p>Domaći, koji su od prve minute krenuli vrlo ofanzivno jer su imali zaostatak od 2:0 iz prvog meča, prvi pogodak su postigli u 21. minuti kada Ante Budimir pogađa za vodstvo od 1:0.</p> <p>&nbsp;</p> <p>U 62. minuti Sevila fantastično pogađa iz slobodnog udarca, čime anulira prednost Deportiva iz prve utakmice, a konačnih 3:0, za veliko slavlje navijača ovog kluba, postavlja Prats u 82. minuti nakon jo&scaron; jednog sjajnog udarca s distance.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Nakon kraja meča uslijedilo veliko slavlje domaćih navijača koji su odmah utrčali na teren.</p> <p><br /> <br /> Odu&scaron;evljenje nije krio ni jedan od najboljih tenisača svih vremena Rafael Nadal koji je poznat kao navijač Mallorce, a on je na tribinama zajedno s domaćim navijačima proslavio povratak Mallorce u dru&scaron;tvo najboljih.</p> <p>&nbsp;</p> <p><em><strong>Grude.com</strong></em></p>//grude.com/Datoteke/Novosti/19-06-24-budimir_mallorca.jpgBeljo nakon nove pobjede: Meč posvećujem svom bratu Davoruhttp://grude.com/clanak/?i=120808120808Grude.com - klik u svijetMon, 24 Jun 2019 11:24:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=15-10-17-damir_beljo_mohammed_rasuli_jabuka.tv.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Na trgu u Kaštel Kambelovcu održana je humanitarna borilačka manifestacija "Rumble In The Jungle 6", na kojoj je "Bombarder s Neretve" Damir Beljo zabilježio očekivani trijumf nad Mađarom Laszlom Penzesom.<p>&nbsp;</p> <div class="tekst clanak_sport">Do nove pobjede u bogatoj karijeri Bombarder s Neretve je do&scaron;ao prekidom u drugoj rundi.</div> <div class="tekst clanak_sport"><br /> <br /> Inače, sav prihod od ovog događaja je usmjeren za pomoć u liječenju legende borilačkih sportova Branka Cikatića. Organizator manifestacije je KBK Mornar Split.</div> <div class="tekst clanak_sport"><br /> <br /> "Želim sve najbolje i brz oporavak legendi borilačkog sporta Branku Cikatiću. Hvala vam na velikoj podr&scaron;ci, posebno mojim Ramcima koji su posebni, hvala i mojim Mostarcima, Hercegovcima, a i domaćinima. Svi su me ba&scaron; nosili i najvi&scaron;e hvala dragom Bogu i Isusu &scaron;to mi daju divne ljude oko mene. Veliki respekt za Mađara, ratnika, koji je ponosno izgubio. Takve bombe primat i poslije takvih se ustati i opet u boj. Kapa do poda. Ovaj meč posvećujem svom bratu Davoru", napisao je, između ostalog, na svom profilu na Facebooku Damir Beljo.</div>//grude.com/Datoteke/Novosti/15-10-17-damir_beljo_mohammed_rasuli_jabuka.tv.jpgDario Srna objavio kraj igračke karijere, nastaviti će trenersku u Šahtaruhttp://grude.com/clanak/?i=120781120781Grude.com - klik u svijetFri, 21 Jun 2019 18:50:00 GMT<img hspace="5" border="0" align="left" src="//grude.com/thumb.ashx?i=16-10-11-srna.jpg&f=/Datoteke/Novosti/&w=143&h=88"/>Darijo Srna, legendarni desni bek Hajduka, Shakhtara i Cagliarija objavio je kraj igračke karijere. <p>&nbsp;</p> <p>Srna je u Donetsku stekao kultni status, a sada će tamo i ostati.</p> <p>&nbsp;</p> <p>- Dragi navijači, prijatelji, treneri. Htio bih zahvaliti ovim putem svojim roditeljima, braći, supruzi, djeci i ljudima koji su bili uz mene cijelu moju karijeru. Bez njih bi bilo jako te&scaron;ko napraviti ovo &scaron;to sam ja napravio. Ponosan sam na sve njih, ponosan sam na sebe. U svom životu ni&scaron;ta ne bi mijenjao.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Zahvaljujem se svim trenerima koji su me vodili kroz karijeru. Svatko od njih je dao svoj doprinos u razvijanju mene kao čovjeka i kao igrača. Bilo je lijepih perioda, bilo je ružnih, ali to je sve dio života. Ponosan sam na sve - poručio je Srna na početku konferencije za medije, a igračku je karijeru zaključio kao igrač talijanskog Cagliarija gdje je igrao pro&scaron;lu sezonu.</p> <p>&nbsp;</p> <p>- Ta godina kada sam bio jedan od vas, ostat će posebna za mene. Nikada neću zaboraviti podr&scaron;ku i prijateljstvo koje sam osjećao među vama. Nikada neću zaboraviti ljubav navijača i kluba. Želim vam sve najbolje u danima i godinama, kako na terenu tako i izvan njega - objavio je Srna talijanskim navijačima prije povratka u &Scaron;ahtar u koji je do&scaron;ao 2003. godine. U klubu će biti pomoćni trener, asistirat će Luisu Castru. Za ukrajinskog velikana odigrao je 536 utakmica, zabio 49 golova i osvojio čak 26 trofeja, a najveći uspjeh bio mu je osvajanje Kupa UEFA.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Za reprezentaciju Hrvatske upisao je čak 134 nastupa uz 22 pogotka.</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p>//grude.com/Datoteke/Novosti/16-10-11-srna.jpg